Sunteți pe pagina 1din 63

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA TIINE ECONOMICE


DEPARTAMENTUL CONTABILITATE I INFORMATIC ECONOMIC

APROBAT:
Consiliul Facultii tiine Economice
Proces-verbal nr. .
din ___
2015
Decanul facultii
____________ Galina ULIAN
prof. univ., dr. hab.

la edina Departamentului
,,Contabilitate i Informatic Economic
din 27 noiembrie 2015
Proces - verbal nr. 4
ef departament,
__________Cristina DOLGHI
conf.univ., dr.

CURRICULUM INTEGRATAL STAGIILOR DE PRACTIC


Ciclul I Licena
Specialitatea Contabilitate

AUTORI:Dolghi Cristina, conf. univ., dr.


Macovei Tatiana, lect. univ., drd.
Lisnic Victoria, lect. univ., drd.

Chiinu 2015

CUPRINS
1.

Stagii de practic pentru studenii specialitii Contabilitate..................................3

2.

Anexa 1: Programa practicii de iniiere n specialitate.............................................................16

3.

Anexa 2: Regulamentul cu privire la organizarea stagiului practicii de iniiere n specialitate i


elaborarea Proiectului de specialitate........................................................................................17

4.

Anexa 3: Tematica pentru subiectul 1 la practica de iniiere n specialitate.............................23

5.

Anexa 4: Foaie de titlu a Proiectului de specialitate privind efectuarea practicii de iniiere n


specialitate Model .................................................................................................................27

6.

Anexa 5: Bibliografie Model ................................................................................................28

7.

Anexa 6: Jurnal Pentru Practic Model .................................................................................29

8.

Anexa 7: Programa practicii de specialitate..............................................................................31

9.

Anexa 8: Regulamentul cu privire la organizarea stagiului practicii de specialitate, completarea


jurnalului de practic i elaborarea Raportului.....................................................32

10. Anexa 9: Foaie de titlu la RAPORT privind efectuarea practicii de specialitate Model .....44
11. Anexa 10: Regulamentul de organizare i desfurare a practicii de licen...........................45
12. Anexa 11: Cerere de aprobare a temei tezei de licent Model ............................................48
13. Anexa 12: Foaie de titlu la Teza de licen Model ..............................................................49
14. Anexa 13: Indicaii metodice privind elaborarea i susinerea Tezei de licen......................50
15. Anexa 14: Plan-model al tezei de licen.................................................................................63
16. Anexa 15: Planul calendaristic de elaborare a tezei de licen Model .................................65
17. Anexa 16: AVIZ la teza de licen Model ...........................................................................66

Stagii de practic pentru studenii specialitii Contabilitate


I.

PRELIMINARII

Stagiile de practic constituie o parte integrant a procesului de formare profesional. Fiind


un element al procesului educaional i principalul liant dintre procesul de nvmnt i
activitatea profesional, asigur formarea competenelor profesionale i acumularea experienei
privitor la organizarea i realizarea activitilor n domeniul profesional.
Stagiile de practic reprezint un element esenial i n cadrul socializrii profesionale a
studenilor. Succesul absolvenilor pe piaa muncii va depinde, n bun msura, de gradul n care
acetia vor cunoate specificul activitii profesionale.
Pe parcursul efecturii practicii studenii fac cunotin cu structura entitii, cu
organizarea i inerea contabilitii n cadrul entitilor dn diferite ramuri a economiei rii, cu
atribuiile de funcie a contabililor pe fiecare sector n parte. O mare atenie se acord modului de
ndeplinire a documentelor primare contabile; nregistrrii operaiilor economice n registrele
contabile i ntocmirii Situaiilor financiare recomandate de Standardele Naionale de
Contabilitate (SNC) i Standardelor Internaionale de Raportare Financiar (IFRS); cu sistemul
contabil utilizat de entitate.
Stagiile de practic au scopul pregtirii specialistului cu o calificare nalt i aprofundarea
cunotinelor teoretice acumulate n procesul de studii la USM precum i de a nsui practica
organizrii i inerii contabilitii n una din entiti.
II.
-

COMPETENE GENERALE:
Aplicarea i transferul cunotinelor i deprinderilor n situaii i medii de munc diverse,
pentru a realiza activitile cerute la locul de munc, la nivel calitativ.
Comunicarea eficient cu grupul de munc din care face parte i cu reprezentanii
instituiilor cu care ntr n contact.
Demonstrarea cunotinelor necesare n scopul organizrii i inerii contabilitii n cadrul
entitii conform cerinelor SNC, IFRS, actelor legislative i normative n vigoare.
Utilizarea tehnologiilor informaionale i de comunicaie n domeniul afacerilor i
contabilitii n scopul transmiterii operative a informaiilor.
Planificarea etapelor de activitate n succesiune logic n funcie de complexitatea
lucrrilor spre executare.
Selectarea programelor specifice n funcie de scopul urmrit, n corelaie cu tipul
documentelor necesare de elaborat.
Introducerea i verificarea datelor primare n totalitate, cu acuratee rspunznd tuturor
cerinelor programului privind sintetizarea informaiei pentru asigurarea corectitudinii
specifice finale.
Completarea documentelor contabile primare corect i cite, utiliznd terminologia de
specialitate.
Verificarea modului de ntocmire / completare a documentelor avnd n vedere normele
legale n vigoare;
Determinarea conturilor corespondente n baza Planului de conturi;
Reflectarea formulelor contabile privind elementele patrimoniale prin asocierea
simbolurilor de cont, asigurndu-se corectitudinea contrii structurilor patrimoniale.
Completarea registrelor contabile cronologic, n scopul identificrii i controlului
permanent al operaiunilor economice efectuate.
Evaluarea patrimoniului cu respectarea regulilor SNC, IFRS, actelor legislative i
normative n vigoare de recunoatere i evaluare a structurilor patrimoniale stabilite n
procesul activitii economice.
Introducerea datelor n formatul raportului n totalitate, pentru asigurarea reflectrii
corecte i complete a situaiei financiare i a rezultatului financiar al entitii.
3

III.
Nr/
o
1

Verificarea corelaiilor indicatorilor din diferite rapoarte, ntocmirea anexelor i notelor


explicative n corespundere cu normele metodologice n vigoare, n funcie de tipul
indicatorilor.
Elaborarea politicilor contabile conform noilor SNC i IFRS n scopul obinerii unor
rezultate mai performanten cadrul evalurii activitii entitii i raportrii Situaiilor
financiare.
ADMINISTRAREA STAGIILOR DE PRACTIC
Tipul
stagiului

Semestr
ul

Practica de
iniiere

Practica de
specialitate

Practica
licenta

de

Evaluarea

Perioada

Nr.
ore

Credite

Forma

IV

3 sptmni

90

Examen

VI

6 sptmni

180

Examen

VI

4 sptmni

240

Colocviu

IV.

DESCRIEREA STAGIILOR DE PRACTIC


1. PRACTICA DE INIIERE N SPECIALITATE

Responsabil
Prodecan
responsabil,
ef departament
Prodecan
responsabil,
ef departament
Prodecan
responsabil,
ef departament,
Cadrele tiinificodidactice ale
departamentului

OBIECTIVELE STAGIULUI:
Cunoaterea principiilor fundamentale ale contabilitii.
Cunoaterea sistemului de reglementare normativ a contabilitii.
ntocmirea documentelor contabile primare i cunoaterea etapelor de micare a acestora
de la momentul ntocmirii pn la predarea n arhiv.
Verificarea corectitudinii ndeplinirii documentelor contabile i aplicarea metodelor de
corectare a greelilor depistate n contabilitate.
Cunoaterea modul de funcionare a conturilor contabile.
nregistrarea operaiilor economice n conturile contabile conform standardelor contabile.
ntocmirea registrelor contabile i ntoducereadocumentelor contabile n sistemul
automatizat de inere a contabilitii.
Identificarea tehnicilor de documentare a inventarierii elementelor patrimoniale ale
entitii i metodelor de constatare i contabilizare a rezultatelor acesteia.
Evaluarea i recunoaterea elementelor patrimoniale ale entitii conform cerinelor
standardelor contabile, actelor legislative i normative n vigoare.
Determinarea costurilor efective pe seama costurilor de producie.
Cunoaterea structurii Bilanului i posturile de activ i pasiv ale acestuia.
Contabilizarea operaiilor ce in de intrare i ieire a elementelor patrimoniale.
Calculul amortizrii imobilizrilor necorporale i mijloacelor fixe.
Stabilirea modului de calculare a amortizrii i deprecierii resurselor minerale.
Reflectarea n contabilitate a operaiilor de leasing operaional i financiar.
Calcularea uzurii obiectelor de mic valoare i scurt durat.
4

Aplicarea modului de inere a contabilitii materialelor, obiectelor de inventar, produciei


n curs de execuie i produselor.
inerea evidenei contabile a creanelor comerciale, creanelor bugetului, creanelor
personalului i altor creane curente.
Stabilirea modului de eviden a numerarului din casierie, cont curent, conturi valutare i
alte conturi speciale la bnci.
nregistrarea amortizrii imobilizrilor necorporale i mijloacelor fixe n lista de calcul a
amortizrii acestora.
ntocmirea procesului verbal de primire predare a mijloacelor fixe.
ntocmirea procesul verbal de lichidare a mijloacelor fixe n urma ieirii acestora.
Reflectarea intrrii stocurilor n facturile fiscale respective.
nregistrarea taxei pe valoarea adugat la procurarea i realizarea produselor i
mrfurilor n registru.
Determinarea modului de evaluare i recunoatere a investiiilor financiare.
Evidena capitalului social, suplimentar, nevrsat i retras, a rezervelor i altelor elemente
de capital propriu.
Reflectarea datoriilor comerciale, financiare i calculate n contabilitate.
Calcularea retribuiilor fa de personal i contabilizarea dotoriilor entitii fa de
personal.
ntocmirea fiei personale de calcul a salariilor i altor remunerri.
ntocmirea cererii cu privire la acordarea scutirilor de la impozitul pe venit reinut din
salariu.
Calcularea profitului perioadei de gestiune pe seama determinrii veniturilor i
cheltuielilor activitii entitii.
Reflectareaveniturilor i cheltuielilor n Situaia de profit i pierdere a entitii.
Determinarea profitului i calcularea impozitului pe venit din activitatea entitii n
calitate de persoan juridic.
Argumentarea necesitii ntocmirii fiecrui formular din situaia financiar.
ntocmirea Bilanului, Situaia de profit i pierdere, Situaia Fluxurilor de Numerar,
Situaia modificrilor Capitalului Propriu i anexelor la Situaiile financiare conform
cerinelor standardelor contabile, actelor legislative i normative n vigoare.
PRODUSELE ACTIVITII STUDENILOR STAGIARI:
Proiect de specialitate
Cerine pentru elaborarea Proiectului privind practica de iniiere n specialitate:
1. ndeplinirea programei practicii de iniiere n specialitate ( Anexa 1).
2. Respectarea regulamentului cu privire la organizarea stagiului practicii de iniiere
n specialitate i elaborarea raportului ( Anexa 2).
3. Respectarea cerinelor de elaborare / perfectare a proiectului ( Anexa 2).
4. Alegerea temei conform tematicii stabilite (Anexa 3).
5. Elaborarea detaliat a proiectului pe capitole pe parcursul desfurrii practicii.
6. Prezentarea n termen a proiectului conductorului practicii din partea entitii i a
facultii.
7. Prezentarea calculelor i materialelor concrete despre activitatea entitii, referiri
la legislaia n vigoare, regulamente, instruciuni.
8. Proiectul va include:
foaia de titlu (Anexa 4);
ordinul entitii despret admiterea studentului la practic cu indicarea
conductorului din partea entitii;
5

planul tematico-calendaristic al practicii de iniiere n specialitate cu notie despre


ndeplinirea lui (Anexa 6);
coninutul propriu-zis;
jurnalul de practic (Anexa 6 );
avizul conductorului practicii din partea entitii (semntura cruia este
confirmat prin tampil).
9. Structura proiectului:
Introducere;
Capitolul I. Abordri teoretice privin organizarea contabilitii;
Capitolul II. Organizarea contabilitii n cadrul entitii;
ncheiere;
Bibliografie;
Anexe.
10. Anexarea actelor pentru fiecare compartiment, a documentelor i materialelor ce
confirm lucrul individual al studentului-practicant.
11. Susinerea practicii la departamentul Contabilitate i Informatic Economic, n
baza unei comisii speciale.

Grila de evaluare a proiectului practicii de iniiere n specialitate:


Descriptori de
performan

Foarte bine
(10-9)

Bine
(8-7)

Satisfctor
(6-5)

Nesatisfctor

Descrierea incomplet
(c-ca 50%), confuz a
activitilor i
a componentelor
proceselor studiate

Lipsete descrierea
activitilor, sunt
enumerate
superficial doar
unele activiti sau
nu corespunde
Planului

Analiza parial a
activitilor i a
componentelor
proceselor studiate sau
nu este respectat
structura

Analiza superficial a
activitilor i a
componentelor
proceselor studiate,
fr respectarea
structurii

Lipsete
analiza
activitilor i a
componentelor
proceselor studiate

Sunt prezentate sugestii


referitoare la
eficientizarea
activitilor desfurate
i argumentarea
acestora

Sunt prezentate sugestii


referitoare la
eficientizarea
activitilor desfurate
dar lipsete
argumentarea acestora

Sunt prezentate sugestii


superficiale i
neargumentate
referitoare la
activitile desfurate

Lipsesc sugestiile i
concluziile sau nu
corespund planului

Completarea
jurnalului de
practica

Este completat
conform cerinelor
stabilite de curricular
practicilor i
regulament (anexa 2)

Este perfectat conform


rigorilor stabilite n
curricular practicilor i
regulament (anexa2),
dar cu unele abateri

Este perfectat , dar nu


sunt respectate rigorile
stabilite n curricular
practicilor i
regulament (anexa2)

Perfectarea
raportului

Este perfectat conform


rigorilor stabilite n
curricula practicilor i
regulament (anexa 2)

Este perfectat conform


rigorilor stabilite n
curricula practicilor i
regulament (anexa2),
dar cu unele abateri

Este perfectat , dar nu


sunt respectate rigorile
stabilite n curricula
practicilor i
regulament (anexa2)

Foarte bine

Bine

Satisfctor

Descrierea
activitilor
conform
planului stabilit

Estedescris detaliat
fiecare activitate i
componentele
proceselor studiate

Descrierea incomplet
(c-ca 75%) a
activitilor i a
componentelor
proceselor studiate

Analiza
activitilor
prevzute de
curricul i plan

Este prezentat o
analiz complex a
activitilor i a
componentelor practicii
conform criteriilor
stabilite

Prezentarea
concluziilor,
sugestiilor

Aprecierea
de ctre
coordonator

Susinerea publica Rspunsurile sunt corecte Rspunsuri corecte ,


a raportului de
i complete la ntrebrile parial complete la
practic
comisiei
ntrebrile comisiei

Nu corespunde
cerinelor stabilite
n curricul i
regulament
(anexa2)

Nu corespunde
cerinelor stabilite
n curricul i
regulament (anexa
2)

Nesatisfctor

Rspunsuri corecte doar Rspunsuri evazive,


la unele ntrebri
incorecte la
majoritatea
ntrebrilor formulate
de comisie

Proiectul avizat pozitiv de coordonatorul practicii din cadrul departamentului, trebuie susinut,
conform graficului stabilit de ctre coordonatorul practicii de la facultate, n faa comisiei desemnate de
ctre Consiliul facultii tiine Economice al USM.
Evaluarea stagiilor de practic se realizeaz pe ntreaga perioad de desfurare a acestora, dar i la
finalizarea lor n baza obiectivelor activitii studentului-stagiar, determinate de funcia exercitat n
instituia desemnat ca baz de practic.
Evaluarea curent, pe durata practicii, se efectueaz de ctre coordonatorul practicii de la catedra
de specialitate mpreun cu reprezentantul bazei de practic.
Nota final se formeaz ca o medie aritmetic a notelor acordate pentru fiecare descriptor de
performant.
2. PRACTICA DE SPECIALITATE

OBIECTIVELE STAGIULUI:

Cunoaterea modului de organizare a contabilitii n cadrul entitii economice conform


cadrului legal n vigoare i selectare a sistemului de inere a contabilitii conform specificului de
activitate.
Determinarea modul de organizare a contabilitii pe sectoare de eviden conform programului
practicii de specialitate.
Cunoaterea metodologiei de calculaie a costului produselor fabricate i serviciilor acordate de ctre
entitatea economic.

Stabilirea legturii dintre contabilitatea de gestiune i cea financiar.


Cunoaterea modului de ntocmire a bugetului general i controlul executrii bugetelor pe niveluri de
gestiune.
Identificarea principiilor de evaluare a patrimoniului entitii economice.
Identificarea principiilor fundamentale ale contabilitii n momentul nregistrrii operaiunilor
economice.
ntocmirea documentelor contabile la intrarea, ieirea i lichidarea imobilizrilor corporale i
stocurilor.
Utilizarea metodelor de calcul a amortizrii imobilizrilor necorporale i de calcul a amortizrii
mijloacelor fixe.
nregistrarea i reflectarea taxei pe valoarea adugat la procurarea i realizarea produselor,
mrfurilor i serviciilor acordate sau utilizate.
nregistrarea operaiilor ce in de ncasare i plat a numerarului.
ntocmirea calculului salariilor angajailor conform sistemelor de salarizare utilizate de entitate,
fielor personale de calcul a salariailor, cererea cu privire la acordarea scutirilor de la impozitul pe
venit reinut din salariu.
Calcularea profitului entitii economice i impozitul pe venit al persoanei juridice.
Elaborarea modului de evaluare a stocurilor i contabilitatea diferenelor provenite din reevaluare.
ntocmirea Situaiei financiare (bilanul, situaia de profit i pierdere, situaia fluxurilor de numerar i
situaia modificrilor capitalului propriu) i notelor acestuia.

PRODUSELE ACTIVITII STUDENILOR STAGIARI:


RAPORT PRIVIND EFECTUAREA PRACTICII DE SPECIALITATE
Cerine pentru elaborarea raportului privind efectuarea practicii de specialitate:

1. ndeplinirea programei practicii de specialitate ( Anexa 7).


8

2. Respectarea regulamentului cu privire la organizarea stagiului practicii de


specialitate, completarea jurnalului de practic i elaborarea Raportului (Anexa 8).
3. Respectarea cerinelor de elaborare / perfectare a raportului ( Anexa 8).
4. Elaborarea detaliat a raportului pe capitole pe parcursul desfurrii practicii.
5. Prezentarea n termen a raportului conductorului practicii din parteaentitii i a
catedrei.
6. Prezentarea calculelor i materialelor concrete despre activitatea entitii,
documentelor i registrelor contabile, situaiile financiare, referiri la legislaia n
vigoare, regulamente, instruciuni.
7. Raportul va include:

foaia de titlu (Anexa 9);


ordinul entitii despre admiterea studentului la practic cu indicarea conductorului din
partea entitii economice;
planul tematico-calendaristic al practicii de iniiere n specialitate cu notie despre
ndeplinirea lui;
coninutul propriu-zis;
jurnalul de practic;
avizul conductorului practicii din partea entitii (semntura cruia este confirmat prin
tampil).
8. Structura raportului:

Introducere;
Capitolul I. Caracteristica general a structurii i organizrii activitii
entitii;

Capitolul II. Organizarea contabilitii la entitate. Automatizarea sistemului de


informaie contabil;

Capitolul III. Contabilitatea entitii:


Contabilitatea imobilizrii necorporale
Contabilitatea imobilzrilor corporale
Contabilitatea investiiilor financiare
Contabilitatea materialelor i obiectelor de mica valoare i scurt durat
Documentarea, calculul i contabilitatea salariului
Contabilitatea produciei n curs de execuie i a produselor
Contabilitatea mrfurilor
Contabilitatea creanelor
Contabilitatea numerarului
Contabilitatea capitalului propriu
Contabilitatea datoriilor
Contabilitatea costurilor de producie, cheltuielilor i a veniturilor
Calculaia costului produselor fabricate/serviciilor prestate
Structura i modul de ntocmire a Situaiilor financiare i notelor acestora

ncheiere;

Bibliografie;

Anexe.
9. Anexarea actelor pentru fiecare compartiment, a documentelor i materialelor ce confirm
lucrul individual al studentului-practicant.
10. Susinerea practicii la catedra Contabilitate i Informatic Economic, n baza unei
comisii speciale.
Grila de evaluare a raportului practicii de specialitate:
Descriptori

Foarte bine

Bine

Satisfctor

Nesatisfctor
9

de
performan

(10-9)

(8-7)

(6-5)

Descrierea
activitilor
conform
planului
stabilit

Estedescris detaliat
fiecare activitate i
componentele
proceselor studiate

Descrierea incomplet
(c-ca 75%) a
activitilor i a
componentelor
proceselor studiate

Descrierea
incomplet (c-ca
50%), confuz a
activitilor i
a componentelor
proceselor studiate

Lipsete descrierea
activitilor, sunt
enumerate superficial
doar unele activiti
sau nu corespunde
Planului

Analiza
activitilor
prevzute de
curricul i
plan

Este prezentat o
analiz complex a
activitilor i a
componentelor practicii
conform criteriilor
stabilite

Analiza parial a
activitilor i a
componentelor
proceselor studiate sau
nu este respectat
structura

Analiza superficial a
activitilor i a
componentelor
proceselor studiate,
fr respectarea
structurii

Lipsete analiza
activitilor i a
componentelor
proceselor studiate

Prezentarea
concluziilor,
sugestiilor

Sunt prezentate sugestii


referitoare la
eficientizarea
activitilor desfurate
i argumentarea
acestora

Sunt prezentate sugestii


referitoare la
eficientizarea
activitilor desfurate
dar lipsete
argumentarea acestora

Sunt prezentate
sugestii superficiale
i neargumentate
referitoare la
activitile
desfurate

Lipsesc sugestiile i
concluziile sau nu
corespund planului

Completarea
jurnalului de
practica

Este completat
conform cerinelor
stabilite de curricular
practicilor i
regulament (anexa 8)

Este perfectat conform


rigorilor stabilite n
curricular practicilor i
regulament (anexa8),
dar cu unele abateri

Este perfectat , dar nu


sunt respectate
rigorile stabilite n
curricular practicilor
i regulament
(anexa8)

Perfectarea
raportului

Aprecierea
de ctre
coordonator
Susinerea
public a
raportului de
practic

Este perfectat conform


rigorilor stabilite n
curricula practicilor i
regulament (anexa 8)

Este perfectat conform


rigorilor stabilite n
curricula practicilor i
regulament (anexa8),
dar cu unele abateri

Este perfectat , dar nu


sunt respectate
rigorile stabilite n
curricula practicilor i
regulament (anexa8)

Foarte bine

Bine

Satisfctor

Rspunsurile sunt corecte Rspunsuri corecte ,


i complete la ntrebrile parial complete la
comisiei
ntrebrile comisiei

Nu corespunde
cerinelor stabilite n
curricul i
regulament (anexa8)

Nu corespunde
cerinelor stabilite n
curricul i
regulament (anexa8)

Nesatisfctor

Rspunsuri corecte doar Rspunsuri evazive,


la unele ntrebri
incorecte la majoritatea
ntrebrilor formulate de
comisie

Raportul privind efectuarea practicii de specialitate i jurnalul de practic avizate pozitiv de


conductorul practicii din cadrul catedrei, trebuie susinut, conform graficului stabilit de ctre
coordonatorul practicii de la facultate, n faa comisiei desemnate de ctre Consiliul facultii tiine

10

Economice al USM. Stagiile de specialitate se crediteaz distinct i se finalizeaz prin evaluare cu


not.
Studenii care nu vor susine pozitiv raportul practicii de specialitate nu vor fi admii la examenele
de stat i la susinerea tezei de licen.
Evaluarea stagiilor de practic se realizeaz pe ntreaga perioad de desfurare a acestora, dar i la
finalizarea lor n baza obiectivelor activitii studentului-stagiar, determinate de funcia exercitat n
instituia desemnat ca baz de practic.
Evaluarea curent, pe durata practicii, se efectueaz de ctre coordonatorul practicii de la catedra de
specialitate mpreun cu reprezentantul bazei de practic.
Evaluarea final a practicii de specialitate va fi efectuat de ctre o comisie constituit din:
1)
coordonatorul practicii n cadrul facultii;
2)
coordonatorul practicii de la catedra de specialitate;
3)
reprezentantul instituiei desemnat baz de practic (dup posibilitate).
Nota final se formeaz ca o medie aritmetic a notelor acordate pentru fiecare descriptor de
performant.

3. PRACTICA DE LICEN

OBIECTIVELE STAGIULUI:

Sistematizarea i aprofundarea cunotinelor teoretice aferente temei tezei de licen alese.


Analiza nivelului de computerizare a proceselor de prelucrare a informaiei la nivel de
entitate i la nivel de prelucrare a documentelor contabile i ntocmire a rapoartelor
financiare.
Acumularea cunotinelor necesare pentru efectuarea cercetrilor tiinifice ulterioare n
diferite domenii ale contabilitii, analizei activitii economico-financiare.
Identificarea actelor legislative i normativ-instructive, cum ar fi legislaia Republicii Moldova
cu privire la inerea sectorului de contabilitate n cadrul cruia a fost selectat tema cercetat,
Standardele Naionale de Contabilitate (S.N.C.), Planul general de conturi contabile, Codul
Fiscal, diverse regulamente, instruciuni,indicaii metodice, etc.
Cercetarea modului de organizare i inere a contabilitii i analizei economico-financiare la
entitate n baza materialelor crora se elaboreaz teza de licen.
Analiza i generalizarea documentelor primare i centralizatoare, datelor statistice i contabile
din activitatea entitii economice la care se petrece practica de licen.
Selectarea i analiza materialelor teoretice i practice pe problema cercetat.
Sistematizarea opiniilor diferitor autori privind problemele abordate n tez i formularea
propunerilor proprii ale studentului.
Elaborarea recomandrilor privind perfecionarea sectorului examinat al contabilitii,
auditului operaiilor economice cercetate i analizei economico-financiare activitii entitii
studiate.

PRODUSELE ACTIVITII STUDENILOR STAGIARI:


TEZA DE LICEN
Cerine pentru elaborarea tezei de licen:
1. Respectarea regulamentului de organizare i desfurare a practicii de licen (Anexa 10).
2. Elaborarea tezei de licen n baza Indicaiilor metodice privind elaborarea i susinerea tezei
de licen pentru studenii specialitii Contabilitate (Anexa 13).
3. Respectarea modelului foii de titlu (Anexa 12).
4. Corespunderea materialului tezei de licen realizate cu domeniul de specialitate.
5. Corelarea dintre tema/coninutul tezei de licen i cerinele, necesitile societii.
6. Prezentarea materialului n capitole.
11

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Utilizarea adecvat a metodologiei cercetrii.


Completitudinea datelor cercetrii (analiz, interpretare, argumentare logic).
Procesarea i analiza teoretic, implicarea critic, interpretativ a autorului.
Evidenierea noutii teoretice, practice a cercetrii.
Expunerea i argumentarea concluziilor.
Completitudinea surselor i a referinelor bibliografice.
Corectitudinea stilistic i gramatical a textului tezei de licen, a terminologiei utilizate.
Corectitudinea perfectrii aspectului grafic al tezei.

Susinerea preventiv a tezei de licen:


n termen de nu mai mult dect cu o lun pn la susinerea tezei n faa Comisiei pentru examenul
de licen are loc susinerea preventiv a tezei. Scopul susinerii preventive const n controlul asupra
corespunderii lucrrii cerinelor n vigoare, precum i admiterea tezei de licen pentru susinere.
Susinerea preventiv se petrece n faa Comisiei pentru susinere preventiv a tezelor de licen, membrii
creia sunt desemnai de ctre eful catedrei Contabilitate i Informatic Economic din activul de
profesori ai catedrei.
Grila de evaluare la aprarea preventiv a tezei de licen:

Descriptori de performan

Admis

Respins

% de finalizare a tezei

Teza este finalizat


mai mult de 60%

Nu este finisat capitolul


teoretic i un capitol practic

Admiterea coordonatorului tiinific

Teza este admis spre


susinerea preventiv
cu meniune pozitiv

Coordonatorul evalueaz
nesatisfctor proiectul tezei

Corespunderea coninutului tezei cu


obiectivele i scopul temei aprobate

Coninutul tezei
corespunde
obiectivelor aprobate

Coninutul tezei nu
corespunde temei aprobate
i majoritatea obiectivelor
stabilite

La susinerea preventiv studentul urmeaz s prezinte n form verbal un scurt raport (5-7
minute) privind rezultatele obinute pe parcursul cercetrii subiectelor abordate n tez, precum i o scurt
prezentare a coninutului acesteia.
Studenii care nu vor susine pozitiv practica de licen nu vor fi admii la examenele de stat i la
susinerea tezei de licen.
Evaluarea stagiilor de practic se realizeaz pe ntreaga perioad de desfurare a acestora, dar i la
finalizarea lor n baza obiectivelor activitii studentului-stagiar, determinate de funcia exercitat n
instituia desemnat ca baz de practic.
Evaluarea curent, pe durata practicii, se efectueaz de ctre coordonatorul practicii de la catedra de
specialitate mpreun cu reprezentantul bazei de practic.
Evaluarea final a practicii de licen va fi efectuat de ctre o comisie constituit din:
1) coordonatorul practicii n cadrul facultii;
2)
coordonatorul practicii de la catedra de specialitate;
3)
reprezentantul instituiei desemnat baz de practic (dup posibilitate).
12

Evaluarea final se formeaz ca o medie aritmetic a evalurilor acordate pentru fiecare descriptor
de performant.
Susinerea final a tezei de licen:
Teza de licen definitivat se prezint Departamentului Contabilitate i Informatic Economic
pentru a fi nregistrat.
Dup un control minuios, coordonatorul tezei semneaz lucrarea pe foaia de titlu i prezint Avizul
conform Anexei 16.
n concluzia general a referinei se menioneaz dac teza corespunde sau nu cerinelor n vigoare
i dac se admite spre susinere.
eful catedrei, lund n considerare tematica tezei de licen i Avizul coordonatorului, face cunotin
cu teza, indic pe foaia de titlu Se admite spre susinere", semntura, data, luna, anul.
n cazul cnd se depisteaz c teza de licen este copiat, ea se reine i nu se admite spre susinere.
Tezele de licen care nu sunt admise spre susinere se examineaz n cadrul edinei Departamentului n
prezena studentului i coordonatoruluitiinific.
Teza admis spre susinere de ctre eful de Departament i se prezint Comisiei examenelor de
licen.

Grila de evaluare la susinerea final a tezei de licen:


Criterii de
evaluare

Foarte bine
(10-9)

Bine
(8-7)

Satisfctor
(6-5)

Nesatisfctor
(4-1)

Reflectarea
temei tezei de
licen n
coninutul
lucrrii

Materialul lucrrii
completamente
corespunde temei
tezei de licen

Materialul
lucrrii n mare
parte
corespunde
temei tezei de
licen

Materialul lucrrii
parial corespunde
temei tezei de
licen

Materialul lucrrii n
esen nu corespunde
temei tezei de licen

Corelarea
dintre
tema/coninut
ul tezei de
licen i
cerinele,
necesitile
EE, societii

Tema tezei de
licen coreleaz
totalmente cu
cerinele i
necesitile EE,
societii

Tema tezei de
licen coreleaz
n temei cu
cerinele i
necesitile EE,
societii

Tema tezei de
licen coreleaz
parial cu cerinele
i necesitile EE,
societii

Tema tezei de licen


nu coreleaz cu
cerinele i
necesitile EE,
societii

Echilibrarea
materialului
prezentat n
capitolele
tezei de
licen

Materialul
prezentat n
capitole este total
echilibrat

Materialul
prezentat n
capitole este
suficient de
echilibrat

Materialul
prezentat n
capitole este parial
dezechilibrat

Materialul prezentat
n capitole este total
dezechilibrat

Relevana
metodologiei
aplicate n

Metodologia
cercetrii este

Metodologia
cercetrii este
adecvat

Metodologia
cercetrii este
general, fr

Metodologia
cercetrii este
13

cercetare

relevant

scopului

aspecte concrete

neadecvat

Completitudin
ea datelor
cercetrii
(analiz,
interpretare,
argumentare
logic)

Datele cercetrii
sunt prezentate
complet i abordate
profund

Datele cercetrii
sunt prezentate
i
interpretate pari
al

Datele cercetrii
sunt prezentate i
abordate
superficial, lipsind
aspectele concrete

Datele cercetrii sunt


prezentate sporadic i
interpretarea este
irelevant

Procesarea i
analiza
teoretic,
implicarea
critic,
interpretativ
a autorului

Procesarea i
analiza teoretic,
implicarea critic,
interpretativ a
autorului este bun

Procesarea i
analiza
teoretic,
implicarea
critic,
interpretativ a
autorului
suficient de
bun

Procesarea i
analiza teoretic,
implicarea critic,
interpretativ a
autorului sunt
generale, fr
aspecte concrete

Procesarea i analiza
teoretic, implicarea
critic, interpretativ
a autorului
insuficient

Noutatea
teoretic,
practic

Noutatea teoretic,
practic este
relevant

Noutatea
teoretic,
practic este
expus suficient
de bine

Noutatea teoretic,
practic este expus
la general, fr
aspecte concrete

Noutatea teoretic,
practic este expus
insuficient

Expunerea i
argumentarea
concluziilor

Concluziile sunt
expuse i
argumentate bine

Concluziile sunt
expuse i
argumentate
suficient de bine

Concluziile sunt
expuse i
argumentate la
general, fr
aspecte concrete

Concluziile sunt
expuse insuficient,
nu sunt argumentate.

Completitudin
ea surselor i a
referinelor
bibliografice

Completitudinea
surselor i a
referinelor
bibliografice este
destul de
consistent

Completitudinea
surselor i a
referinelor
bibliografice
este suficient

Completitudinea
surselor i a
referinelor
bibliografice este
parial, lipsesc
unele surse de
valoare

Completitudinea
surselor i a
referinelor
bibliografice este
insuficient, lipsa
multor surse de
valoare

Corectitudinea
stilistic i
gramatical a
textului tezei
de licen, a
terminologiei
utilizate

Nu se atest nici o
greeal stilistic i
gramatical,
terminologia
utilizat e adecvat

Corect n
temei.
Se atest greeli
stilistice i
gramaticale
nesemnificative,
terminologia
utilizat parial
nu e adecvat

Se atest greeli
stilistice i
gramaticale
semnificative,
terminologia
utilizat e parial
adecvat

Se atest un numr
mare de greeli
stilistice i
gramaticale,
terminologia utilizat
nu e adecvat

Corectitudinea
perfectrii
aspectului

Absolut corect

Corect n temei

Incorectitudini
pariale

Numr mare de
incorectitudini

14

grafic al tezei
Susinerea tezei are drept scop evaluarea cunotinelor studentului la tema respectiv. Studentul
trebuie s se orienteze n materie, s explice situaiile prezentate n tez, s rspund la ntrebri cu
caracter att teoretic, ct i practic.
Principala sarcin a studenilor la susinere este de a prezenta succint n 10-15 minute coninutul
textului expus n tez, menionnd motivul alegerii temei, obiectivele tezei, cile de realizare a acestora,
concluziile principale, obstacolele ntlnite n procesul elaborrii tezei.
n scopul ridicrii gradului ilustrativ la expunerea coninutului tezei de licen studentul prezint
diferite calcule, tabele, grafice, scheme, proiecte de documente primare i centralizatoare, registre de
eviden elaborate de el. Toate acestea trebuie s fundamenteze concluziile i propunerile formulate de
autor.
Dup expunerea succint a coninutului tezei autorul rspunde la ntrebrile membrilor Comisiei
examenelor de licen.
Ulterior se anun concluziile generale din Avizul coordonatorului tiinific, menionndu-se
obieciile i neajunsurile indicate n ea. Autorul tezei i exprim atitudinea sa fa de neajunsurile
indicate n Aviz, concretiznd i explicnd cauzele neajunsurilor sau lacunelor comise.
Decizia Comisiei examenelor de licen privind aprecierea tezei se bazeaz pe calitatea tezei,
concluziile coordonatorului, rezultatele susinerii. Nota final se formeaz ca o medie aritmetic a notelor
acordate pentru fiecare descriptor de performant.

15

VII. BIBLIOGRAFIA GENERAL RECOMANDAT


Acte legislative i normative ale Republicii Moldova

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Legea contabilitii 113-XVI din 27 aprilie 2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova
90-93, din 29 iunie 2007.
Legea privind activitatea de audit nr.61 din 16 martie 2007 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.117-126 din 10 august 2007;
Codul fiscal 1163-XIII din 24 aprilie 1997 // Contabilitate i audit 1, din ianuarie 2014.
Codul muncii al Republicii Moldova // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 159-162 din 29
iulie 2003.
Codul etic al profesionalitilor contabili, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii
Moldova nr.64 din 14 iunie 2012 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Ediie special din 24
august 2012;
Carta de audit intern, aprobat prin Ordinul MF nr.139 din 20 octombrie 2010 // Monitorul Oficial
nr.221-222 din 09 noiembrie 2010.
Declaraii Internaionale privind Practica de Audit, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanelor al
Republicii Moldova nr.64 din 14 iunie 2012 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Ediie
special din 24 august 2012;
Standardele Naionale de Contabilitate //Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 233237 din
22.10.2013;
Standardele Internaionale de Audit, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii
Moldova nr.64 din 14 iunie 2012 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Ediie special din 24
august 2012;
Standardele Internaionale de Raportare Financiar (IFRS) //Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, ediie special din 30 decembrie 2008;
Standardele Naionale de Audit Intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanelor nr.113 din 12
octombrie 2012 // Monitorul Oficial nr.237-241 din 16 noiembrie 2012;
Planul general de contui contabile //Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.233-237 din
22.10.2013;
Regulamentul privind inventarierea Nr. 27, aprobat de Ministerul Finanelor al R. M. // Monitorul
oficial al RM Nr. 123 124, din 27.07.2004;
Indicaiilor metodice privind elaborarea i susinerea tezei de licen pentru studenii specialitii
"Contabilitate", USM.
Manuale, cri, monografii, brouri i articole

15.Alvin A. Arens, James K. Loebbecke. Audit. O abordare integrat. Chiinu, ed. Arc, 2003;
15 Bucur V., urcanu V., Graur A. Contabilitatea impozitelor. Editura ASEM, Chiinu, 2005
562 p.
16 Coordonator Nederi A. Contabilitate financiar, Ediia a II-a. Editura ACAP. Chiinu, 2003
640 p.
17 Coordonator Nederi A. Contabilitate managerial. Ghid practico-didactic, Editura ACAP,
Chiinu, 2000 264 p.
18 Coordonator Nederi A. Noul sistem contabil al agenilor economici din Republica Moldova.
Editura ACAP, Chiinu, 1998 432 p.
19 Casian A. Gestiunea finanelor publice. Chiinu, 2008.
20 Dolghi Cr., Macovei T Organizarea contabilitii, rolul acesteia n sistemul de managment al
entitii economice, CEP USM, Chiinu, 2013.
21 Dolghi Cr, Particulariti ale contabilitii n activitatea de asigurri, Somersbi SRL, Chiinu
2009.
22 Dolghi Cr., Petreanu E. Audit intern, Chiinu, USM, 2013
23 Nederi A. Corespondena conturilor. Editura ASEM. Chiinu, 2006.
24 Tuhari T. Contabilitatea operaiunilor n comer, Editura ASEM, Chiinu, 2002 215 p.
Anexa 1
16

Programa practicii de iniiere n specialitate


Nr.
crt.
1.

Denumirea temelor
Abordri teoretice privin organizarea contabilitii
(conform temei selectate Anexa 3)

1.1.

Noiuni generale

1.2.

Modul de recunoatere i evaluare a elementelor patrimoniale

2.

Organizarea contabilitii n cadrul entitii

2.1.

Documentarea operaiunilor economice i nregistrarea acestora n contabilitatea entitii

2.2.

Modul de efectuare a inventarierii i contabilizarea rezultatelor acesteia

17

Anexa 2

Regulamentul cu privire la organizarea stagiului practicii de iniiere n


specialitate i elaborarea Proiectului de specialitate
n scopul organizrii calitative a practicii, catedra numete coordonatorii tiinifici ai practicii de
iniiere n specialitate din rndurile profesorilor. Numirea coordonatorilor tiinifici se nfptuiete prin
procesul verbal al edinei catedrei.
nainte de nceperea practicii, coordonatorul tiinific de la catedr consult studenii, fcndu-le
cunotin cu scopul i sarcinile practicii, durata i cerinele principale, precum i cu darea de seam
necesar a fi perfectat de studeni la sfritul practicii.
Proiectul va cuprinde n mod obligatoriu 2 capitole. n primul capitol se va descrie de ctre studeni
abordrile teoretice privin organizarea contabilitii i n al doilea capitol aspecte practice de organizare a
contabilitii la entitatea unde s-a stagiat practica de iniiere.
Pe parcursul practicii, coordonatorul tiinific asigur ajutorul consultativ i metodic al studenilor,
organiznd convorbiri (consultaii) cu ei privind practica de iniiere n specialitate. Coordonatorul
tiinific, dup posibiliti, viziteaz studentul-practicant, ceea ce majoreaz eficiena controlului asupra
desfurrii practicii la ntreprindere.
Coordonatorul de la catedra de specialitate:
va cere administraiei entitiii economice de a asigura condiii de efectuare a
practicii de iniiere n specialitate;
va stabili relaii cu ndrumtorul din entitile economice i, n comun, vor elabora
programul practicii de iniiere n specialitate;
va participa la repartizarea studenilor-stagiari n entitile economice ce constituie
baza de efectuare a practicii;
va urmri respectarea termenelor i realizarea obiectivelor practicii;
va asigura colaborarea studentului-stagiar cu administraia entitile economice de
practic;
va acorda studentului-stagiar ajutorul metodic necesar;
va verifica disciplina i respectarea normelor securitii muncii de ctre studentulstagiar;
va evalua, mpreun cu specialistul ndrumtor din entitile economice, realizarea
stagiului de practic de ctre studentul-stagiar;
va participa la rezolvarea, n caz de necesitate, a problemelor cu care, eventual, se
va confrunt studentul n cadrul practicii;
va realiza seminarul de instructaj pentru a furniza informaii studenilor despre
obiectivele i modalitatea de desfurare a practicii de iniiere n specialitate.

Conductorul practicii de la entitatea economic este obligat:


-

s contribuie la alctuirea planului tematic-calendaristic al practicii;


s organizeze studierea regulilor tehnicii securitii i proteciei muncii i s efectueze instruciuni
respective;
s organizeze o excursie prin entitate, s fac cunotin studenilor cu regulamentul intern i
particularitile organizrii muncii lucrtorilor entitii i funcionarilor de secii;
s atrag studenii la consftuirile de lucru din entitatea economic;
s controleze ndeplinirea de ctre studeni a regulamentului intern i n cazul nclcrii s ia
msurile corespunztoare;
zilnic s verifice ndeplinirea programului practicii i mersul ntocmirii drii de seam;
sistematic s controleze calitatea nsuirii materialului, nregistrnd rezultatele n zilnicul
practicii;
la sfritul practicii s scrie avizul cu privire la ndeplinirea programei practicii de ctre student,
indicnd calitile acesteia.
18

Avizul este confirmat prin semntura conductorului entitii i tampila ei.


-

Studentul-stagiar are dreptul:


s cunoasc obiectivele stagiului de practic i modalitile de realizare;
s se implice activ n elaborarea unui program individual de activitate n dependen de
nevoile de formare profesional;
s propun sugestii viznd organizarea i efectuarea stagiilor de practic;
s aleag bazele de efectuare a stagiului de practic din numrul unitilor cu care snt
ncheiate contracte de colaborare;
s beneficieze de condiii corespunztoare la locul de desfurare a stagiului de practic
(resurse materiale, informaionale etc.);
s beneficieze de ajutor metodic i ndrumare din partea administraiei entitii economice
n care a fost repartizat la practic, a mentorilor din partea agentului economic de aplicaie, a
colaboratorilor Seciei Dezvoltare curricular i evaluare, a coordonatorului practicii de
specialitate la facultate, a coordonatorului de la catedrele de specialitate;
s realizeze numai sarcinile i dispoziiile incluse n programul de practic elaborat de
catedrele de specialitate i aprobat de consiliul profesoral al facultii respective;
s beneficieze de prelungirea termenului de realizare a practicii de iniiere n specialitate n
cazul n care se invoc motive ntemeiate ce au creat impedimente n realizarea prevederilor
actualului regulament. n acest caz studentul-stagiar va solicita, printr-un demers adresat
decanatului, prelungirea practicii, indicnd motivul, iar decanatul, cu acordul Seciei Dezvoltare
curricular i evaluare, va emite un ordin suplimentar.

Studentul-stagiar este obligat:


s efectueze stagiul de practic n strict conformitate cu prevederile documentelor reglatorii ale
acestei activiti, realiznd obiectivele n limitele termenului stabilit. n caz de nerealizare a
prevederilor regulamentului fr un motiv argumentat, printr-un demers al decanatului, practica
de iniiere n specialitate va fi repetat fr ntreruperea procesului de nvmnt la universitate;
- s efectueze practica de iniiere n specialitate n unitatea de practic n care a fost repartizat
conform ordinului emis de ctre decanat. Dac se ncalc prevederile regulamentului fr un
motiv argumentat, atunci printr-un demers al decanatului, practica de iniiere n specialitate va fi
repetat fr ntreruperea procesului de nvmnt la universitate;
- s execute dispoziiile i recomandrile coordonatorilor stagiului de practic;
- s respecte regulamentul de organizare intern i condiiile de securitate a muncii, conform
cerinelor specifice instituiei-baz de practic.
-

ndeplinirea sarcinilor conform programului practicii (Anexa 1):

Introducere
Introducerea va cuprinde informaie despre caracteristica general a entitii economice i anume:
Forma organizatorico-juridic a entitii:

tipul entitii (societate pe aciuni, societate cu rspundere limitat, cooperativ,


ntreprindere individual sau de stat, gospodrie rneasc (de fermier));

locul unde se afl entitatea i adresa juridic.


Structura organizatoric, administrativ i sfera de activitate a entitii
Analiza structurii interne a entitii, determinarea funcionrii subdiviziunilor de producere
(auxiliare i de deservire), studierea organigramei.
Examinarea schemei structurii de administrare conform tipului (liniar, funcional, mixt) i
complexitii (nivelul de conducere).
Caracteristicile sferei de activitate a entitii, i anume :
determinarea profilului de activitate a entitii (dac entitatea are mai multe ramuri de
activitate se determin nivelul de specializare n baza analizei costurilor de producie i
veniturilor);
studierea sortimentului produciei fabricate sau lista serviciilor prestate;
analiza n dinamic a volumului produciei n expresie natural i bneasc;
studierea tehnologiei de producie, stabilind gradul ei de performan;
19

examinarea managementului calitii produciei n corespundere cu standardele naionale


i internaionale;
analiza nivelul nsuirii capacitilor de producie.

Capitolul 1. Abordri teoretice privin organizarea contabilitii


(conform temei selectate Anexa 3)
Studentul n mod obligatoriu va selecta o tem din Tematica pentru subiectul 1 la practica de
iniiere n specialitate (Anexa 3)
I.1. Noiuni generale
Definiia, componena obiectului contabilitii la tema aleas, clasificarea n raport cu diferite criterii.
Expunerea materialului va fi efectuat consecvent i deplin n conformitate cu informaiile culese .
I.2. Modul de recunoatere i evaluare a elementelor patrimoniale
Cerinele stabilite de Standardele Naionale de Contabilitatela recunoaterea obiectului
contabilitii la tema aleas i regulile de evaluare iniial i ulterioar respective.

Capitolul 2. Organizarea contabilitii n cadrul entitii


Reglementarea contabilitii entitii. Structura contabilitii ca subdiviziune structuralorganizaional a entitii, funciile i programul de lucru ale fiecrui lucrtor din secia respectiv a
contabilitii sau n cazul cnd contabilitatea nu se divizeaz n secii. Planul circulaiei documentelor,
modul i periodicitatea perfectrii, controlul ndeplinirii lor. Interdependena contabilitii cu alte birouri
ale entitii economice (planificare, producie, munc i salarizare, financiar, aprovizionare, desfacere
etc.). Modul ntocmirii comenzilor aferente aprovizionrii entitii cu formulare de documente primare,
centralizatoare, registre de eviden i situaiilor financiare.
Caracteristica general a formei de contabilitate folosit la entitate (jurnal-order, memorial-order,
automatizat).
Disponibilitatea entitii cu mijloace tehnice pentru prelucrarea informaiei de eviden.
Determinarea gradului de automatizare al contabilitii. Caracteristica locurilor automatizate de lucru ale
personalului contabilitii.

2.1. Documentarea operaiunilor economice i nregistrarea acestora n contabilitatea


entitii
Dezvluirea modului de perfectare a documentelor privind operaiile economice la tema selectat din
Anexa 3, gruparea acestor documente pe criterii omogene i ntocmirea documentelor centralizatoare,
reflectarea formulelor contabile respective cu indicarea datelor din contabilitatea entitii selectate.
Ulterior se explic modul de completare a registrelor de eviden sintetic i analitic, iar n baza
totalurilor din registrele sintetice - ntocmirea Crii mari i bilanului, obinnd n aa mod legtura dintre
toate celelalte etape ulterioare de generalizare a datelor pe sectorul contabil conform temei selectate.
Materialul practic folosit trebuie s fie comentat i corelat. Comentariile i legtura reciproc dintre
etapele respective de generalizare a informaiei contabile se fac n baza datelor reale cu trimiterea
obligatorie la anexa corespunztoare.
O atenie deosebit se va acorda formulelor contabile specifice ntocmite de entitate. Acestea vor
reflecta att particularitile contabilitii la entitatea dat, ct i unele abateri de la prevederile actelor
normative.

20

2.2 Modul de efectuare a inventarierii i contabilizarea rezultatelor acesteia


Examinarea inventarierii ca element al metodei contabilitii. Determinarea rolului
inventarierii n asigurarea integritii bunurilor agenilor economici. Expunerea tehnicii de
efectuare a inventarierii pe diverse tipuri de bunuri, ntocmirea documentelor corespunztoare la
tema selectat din Anexa 3.
Metode de constatare a rezultatelor inventarierii bunurilor i determinarea metodelor de
reglementare a diferenelor aprute. Reflectarea n conturi a operaiunilor care conin rezultatele
inventarierii diverselor tipuri de bunuri la tema selectat din Anexa 3.
REZULTATE
Proiectul de specialitate privind rezultatele practicii se alctuiete pe fiecare capitol aparte. Acesta
se elaboreaz pe parcursul desfurrii practicii, iar dup expirarea acesteia este prezentat pentru control
i confirmare conductorului practicii din partea entitii, apoi la catedr, unde va fi aprobat de
coordonatorul tiinific.
n Proiect trebuie s fie oglindite detaliat toate capitolele respective, de asemenea trebuie s conin
calcule i material concret despre activitatea entitii, referiri la legislaia n vigoare, regulamente,
instruciuni.

Proiectul trebuie s conin:

foaia de titlu (Anexa 4);


ordinul entitii despre admiterea studentului la practic cu indicarea conductorului din
partea ntreprinderii;
planul tematico-calendaristic al practicii de specialitate cu notie despre ndeplinirea lui;
coninutul propriu-zis;
jurnalul de practic (Anexa 6)
avizul conductorului practicii din partea entitii (semntura cruia este confirmat prin
tampil).

Completarea jurnalului de practic


Jurnalul de practic se completeaz obligatoriu. n coloana Denumirea activitilor efectuate se
reflect rezultatele principale de studiere a punctelor din regulamentul dat.

Proiectul trebuie s fie redat prin urmtoarele compartimente:


1.
Introducere;
2. Capitolul I. Abordri teoretice privind organizarea contabilitii
3. Capitolul II. Organizarea contabilitii n cadrul entitii;

4. ncheiere;
5. Bibliografie;
6. Anexe.
La fiecare compartiment al Proiectul se anexeaz actele respective. De asemenea, sunt incluse
documentele i materialele ce confirm lucrul individual al studentului-practicant.
Dup ce coordonatorul tiinific verific Proiectul, studentului i se permite susinerea practicii.
Susinerea practicii are loc n cadrul Departamentului Contabilitate i Informatic Economic, n baza
unei comisii speciale.

Cerine privind perfectarea Proiectului:


21

Proiectul trebuie s fie expus n limbaj literar cu utilizarea terminologiei de specialitate,


textul trebuie s fie cules la computator, clar, vizibil. Este interzis reducerea cuvintelor n afara
celor oficial admise.
Proiectul trebuie s fie elaborat sub form imprimat (format 12, intervalul - 1,5);
Proiectul se perfecteaz pe foi de format A4. Limitele chenarului sunt: din stnga 2,5 cm,
din dreapta 1 cm, de sus i jos 2 cm.
Proiectul trebuie s fie n forma de brour.
Numerotarea paginilor. Numerotarea paginilor se efectueaz cu cifre arabe. Numrul se
pune n colul drept de jos, formatul 10. Foaia de titlu se include n numerotare, nu se pune doar
numrul de pagin.
Denumirile Capitolelor, Introducerea, ncheierea, Cuprinsul, Bibliografia, Anexele se
plaseaz la mijlocul rndului. Fiecare Capitol se recomand s fie nceput pe pagin nou.
Tabele i alte materiale grafice. Informaia n cifre se recomand s fie indicat n tabele.
Tabelul trebuie s fie plasat nemijlocit dup textul n care se numete pentru prima dat sau pe
pagina urmtoare cu indicarea numrului paginii n text.
La toate tabelele i materialul grafic trebuie s fie fcute trimiteri n text. Fiecare tabel
trebuie s aib denumirea sa, care se plaseaz mai jos de cuvntul Tabel; toate tabelele se
numeroteaz i se indic sursa n baza creia este fcut.
Tabelele n text se numeroteaz n partea dreapt (fr simbolul nr."). Numerele tabelelor
se atribuie n ordine crescnd n cadrul fiecrui capitol. De exemplu, capitolul 2, tabelul 1,
numrul se atribuie Tabelul 2.1. Denumirea tabelelor reflect coninutul generalizat al datelor
prezentate n tabel. n mod obligatoriu este necesar de reflectat unitile de msur. Dac tabelul
este prezentat pe dou sau mai multe pagini, pe prima pagin se indic denumirea coloanelor
respective i numerotarea acestora, iar pe fiecare pagin urmtoare se va meniona Continuarea
tabelului". Denumirea coloanelor nu se repet, ci se indic doar numrul acestora. Schemele i
diagramele se numeroteaz cu cifre arabe amplasate sub ele.
Formulele matematice se numeroteaz n cadrul fiecrui paragraf cu cifre arabe n modul
urmtor: prima parte a numrului coincide cu numrul paragrafului, iar a doua corespunde
numrului de ordine al formulei n cadrul paragrafului. Semnificaia simbolurilor utilizate se
prezint sub formul n ordinea n care ele urmeaz. Explicaia la fiecare simbol se face ntr-o
poziie nou, prima ncepnd cu cuvntul unde".
n raportul de practic unitile de msur principale se indic fr prescurtri, de exemplu
5 mii lei, 100 mii decalitri etc.
Toate cuvintele n raport se descriu deplin, n afar de abreviaturile semnificaia crora este
bine cunoscut (kg, m, etc.). Noiunile care se repet pot fi nscrise folosind abreviaturile
respective, de exemplu, Societatea pe aciuni (S.A.), Standardele Naionale de Contabilitate
(SNC). n acest scop se procedeaz astfel: prima denumire, n mod obligatoriu, se scrie deplin,
iar n paranteze - abreviatura. ntrebuinarea ulterioar a noiunii respective n raport va fi prin
abreviere.
nregistrrile (formulele) contabile se vor prezenta cu aplicarea mbinrii de cuvinte Debit
contul" sau Credit contul" i denumirii depline a conturilor, formulnd coninutul economic al
operaiei. La fiecare cont se va indica suma din anexa respectiv la raport, de exemplu:
Debit contul 811 Activiti de baz"
8 000 lei;
Credit contul 211 Materiale"
8 000 lei.
Pentru a exclude debitarea sau creditarea repetat a unui cont, studentul ntocmete
nregistrarea contabil compus (n caz de necesitate). De exemplu, n luna curent la entitatea
X" n baza borderoului de repartizare a materialelor consumate (anexa 15) a fost ntocmit
formula contabil:
Debit contul 121 Imobilizri corporale n curs de execuie" - la valoarea materialelor
consumate pentru montarea utilajelor 21 500 lei;
Debit contul 811 Activiti de baz" - la consumul de materii prime i materiale pentru
fabricarea unor produse concrete n activitatea de baz 425 000 lei;
22

Debit contul 812 Activiti auxiliare" - la valoarea materialelor consumate n activitile


auxiliare 46 000 lei;
Debit contul 821 Costuri indirecte de producie" - la consumul de materiale pentru
ntreinerea i reparaia utilajelor, mainilor, cldirilor cu destinaie secional 38 000 lei;
Debit contul 712 Cheltuieli de distribuire " - la valoarea materialelor consumate pentru
deservirea procesului de desfacere (ambalarea produselor, ntreinerea mijloacelor fixe care
deservesc desfacerea) 8 000 lei;
Debit contul 713 Cheltuieli administrative" - la consumul de materiale pentru ntreinerea i
reparaia mijloacelor fixe cu destinaie general 12 000 lei;
Credit contul 211 Materiale" - la valoarea total a materialelor consumate pe entitate
550 500 lei.
n scopul concretizrii modului de contabilizare a unor operaii economice apare necesitatea
de a indica n formula contabil i subcontul respectiv. n acest caz, nregistrarea contabil va
include simbolul contului sintetic, denumirea acestuia, simbolul subcontului i denumirea
acestuia n conformitate cu Planul general de conturi contabile n vigoare. De exemplu,
recunoaterea venitului din vnzarea produselor finite unui cumprtor din ar se va reflecta prin
urmtoarea formula contabil:
Debit contul 221 Creane comerciale", subcontul 2211 Creane comerciale din ar" - la
valoarea produselor vndute, inclusiv TVA 60 000 lei;
Credit contul 611 Venituri din vnzri", subcontul 6111 Venituri din vnzarea
produselor" - la suma venitului recunoscut 50 000 lei;
Credit contul 534 Datorii fa de buget", subcontul 5344 Datorii privind taxa pe
valoarea adugat" - la suma TVA aferent -10 000 lei.
Dac entitatea n baza materialelor creia se elaboreaz raportul de practic n desfurarea
datelor din contul sintetic respectiv aplic diferite subconturi neprevzute n Planul general de
conturi n vigoare, studentul trebuie s argumenteze necesitatea acestora cu particularitile
aferente.
Proiectul de specialitate n mod obligatoriu se semneaz de ctre student i coordonatorul
practicii din cadrul Departamentului Contabilitate i Informatic economic cu indicarea datei.
Pe pagina urmtoare dup partea textual a Proiectului se prezint bibliografia, n care
sursele bibliografice se grupeaz conform anexei 4:
1. Acte legislative i normative (legile Republicii Moldova, hotrrile Guvernului
Republicii Moldova, regulamentele), materialele instructive i metodice,
culegeri statistice.
2. Literatura de specialitate (manuale, monografii, brouri).
3. Ediii periodice (reviste, culegeri de articole etc.).
Lista manualelor, monografiilor, brourilor se expune, n mod obligatoriu, n ordinea
alfabetic cu indicarea numelui i prenumelui autorului, denumirii lucrrii, locului i denumirii
editurii, anului editrii i numrului de pagini.
Fiecare element al sursei bibliografice trebuie separat de elementul urmtor printr-un semn
de punctuaie (punct, liniu etc.).
n cazul n care drept surs bibliografic servete un articol dintr-o revist, descrierea va
include numele i prenumele autorului, denumirea articolului i revistei, anul editrii, numrului
revistei i numerele paginilor pe care este expus articolul.
Anexele la Proiectul de specialitate se perfecteaz ca o continuare a lucrrii. Fiecare anex
ncepe pe o pagin nou, n colul din dreapta de sus indicndu-se cuvntul Anexa" i numrul
ei (de exemplu Anexa 1). Fiecare anex va fi ntitulat reieind din coninutul ei.

23

Anexa 3
TEMATICA
pentru subiectul 1 la practica de iniiere n specialitate (CON )
1. Contabilitatea intrrii imobilizrilor necorporale
2. Contabilitatea ieiriiimobilizrilor necorporale
3. Contabilitatea amortizriiimobilizrilor necorporale
4. Contabilitatea intrrii mijloacelor fixe
5. Contabilitatea imobilizrilor corporale n curs de execuie
6. Contabilitatea amortizrii mijloacelor fixe
7. Contabilitatea ieirii mijloacelor fixe
8. Contabilitatea reparaiei mijloacelor fixe
9. Contabilitatea terenurilor
10. Contabilitatea resurselor minerale
11. Contabilitatea deprecierilor imobilizrilor corporale
12. Contabilitatea leasingului operaional
13. Contabilitatea leasingului financiar
14. Contabilitatea materialelor
15. Contabilitatea obiectelor de mic valoare i scurt durat i uzurii acestora
16. Contabilitatea mrfurilor
17. Contabilitatea produciei n curs de execuie i a produselor
18. Contabilitatea creanelor comerciale
19. Contabilitatea creanelor ale bugetului
20. Contabilitatea creanelor ale personalului
21. Contabilitatea creanelor privind veniturile din utilizarea de ctre teri a activelor entitii
22. Contabilitatea numerarului n casieria entitii economice
23. Contabilitatea numerarului n conturi curente n moned naional
24. Contabilitatea numerarului n conturi curente n valut strn
25. Contabilitatea documentelor bneti i transferurilor de numerar n expediie
26. Contabilitatea investiiilor financiare pe termen lung
27. Contabilitatea investiiilor financiare curente
28. Contabilitatea formrii i modificrii capitalului social i a rezervelor
29. Contabilitatea capitalului nenregistrat, nevrsat i retras
30. Contabilitatea profitului nerepartizat (pierdere neacoperit)
31. Contabilitatea datoriilor financiare
32. Contabilitatea datoriilor comerciale
33. Contabilitatea datoriilor fa de personal
34. Contabilitatea datoriilor privind asigurrile sociale i medicale
35. Contabilitatea datoriilor fa de buget
36. Contabilitatea datoriilor fa de proprietari i altor datorii
37. Contabilitatea provizioanelor n cadrul entitii economice
38. Contabilitatea veniturilor din vnzri
39. Contabilitatea altor venituri din activitatea operaional
40. Contabilitatea veniturilor din alte activiti
41. Contabilitatea costurilor vnzrilor
42. Contabilitatea cheltuielilor de distribuire
43. Contabilitatea cheltuielilor administrative
44. Contabilitatea altor cheltuieli din activitatea operaional
45. Contabilitatea cheltuielilor cu active imobilizate
46. Contabilitatea cheltuielilor financiare, excepionale i privind impozitul pe venit
47. Contabilitatea costurilor activitii de baz
48. Contabilitatea costurilor activitii auxiliare
49. Contabilitatea costurilor indirecte de producie
50. Lucrri premergtoare de ntocmire a Situaiilor financiare
51. Coninutul i modul de ntocmire a Bilanului
52. Coninutul i modul de ntocmire a Situaiei de profit i pierdere
53. Modul de ntocmire i de prezentare a Situaiei modificrilor capitalului propriu
24

54.

Modul de ntocmire i de prezentare a Situaiei fluxurilor de numerar

TRADUCERE
Anexa 3
TEMATICA
pentru subiectul 1 la practica de iniiere n specialitate (CON )


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
25

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

.

.
.
.
, .
( ).


.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
, .
,

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Anexa 4

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova


Universitatea de Stat din Moldova
26

Facultatea tiine Economice


Departamentul Contabilitate i Informatic Economic

PROIECTUL DE SPECIALITATE
privind efectuarea practicii de iniiere nspecialitate la
(denumirea entitii____________________)

Prenumele, numele studentului________


Grupa _____________________________
Conductor tiinific
Prenumele, numele _______________

Chiinu-2016

27

BIBLIOGRAFIE

Anexa 5

I. Acte legislative i normative


1.1 Legea contabilitii 113-XVI din 27 aprilie 2007 // Monitorul Oficial al
90-93, din 29 iunie 2007.
.

Republicii Moldova

II. Manuale, monografii, cri, brouri


2.1. Corespondena conturilor contabile conform prevederilor S.N.C. i Codului Fiscal / Alexandru
Nederi. - Chiinu: Contabilitate i audit, 2007. - 640 p.
III. Articole din presa periodic
3.1. urcanu V. Implicaiile principiului prudenei asupra provizioanelor // Economica, 2006, nr. 4,
p.53-62.

28

Anexa 6
MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA TIINE ECONOMICE
DEPARTAMENTUL CONTABILITATE I INFORMATIC ECONOMIC

JURNAL PENTRU PRACTIC


la_____________________________________________________________________________
(denumirea instituiei de practic)

al studentului__________________________________________________________________
(numele i prenumele)

specialitatea ___________________________________________________________________

opiunea ______________________________________________________________________

anul______________, grupa_________

Chiinu, 2016
29

PLANUL TEMATICO-CALENDARISTIC

Data efecturii
activitilor
1

Denumirea activitiilor efectuate


2

Anexa 7

Programa practicii de specialitate:


30

Nr.
crt.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

Denumirea temelor
Caracteristica general a structurii i organizrii activitii entitii
Organizarea contabilitii la entitatea economic
Automatizarea sistemului de informaie contabil
Contabilitatea entitii
Contabilitatea imobilizrilor necorporale
Contabilitatea imobilizrilor corporale
Contabilitatea investiiilor financiare
Contabilitatea materialelor i obiectelor de mica valoare i scurt durat
Documentarea, calculul i contabilitatea salariului
Contabilitatea produciei n curs de execuie i a produselor
Contabilitatea mrfurilor
Contabilitatea creanelor
Contabilitatea numerarului
Contabilitatea capitalului propriu
Contabilitatea datoriilor
Contabilitatea costurilor de producie, cheltuielilor i a veniturilor
Calculaia costului produselor fabricate/serviciilor prestate
Structura i modul de ntocmire a Situaiilor financiare i notele acestora

31

Anexa 8

Regulamentul cu privire la organizarea stagiului practicii de specialitate,


completarea jurnalului de practic i elaborarea Raportului
n scopul organizrii calitative a practicii, catedra numete coordonatorii tiinifici ai practicii de
specialitate din rndurile profesorilor. Numirea coordonatorilor tiinifici se nfptuiete prin procesul
verbal al edinei catedrei i dispoziia (ordinul) decanatului facultii economice.
nainte de nceperea practicii, coordonatorul tiinific de la catedr consult studenii, fcndu-le
cunotin cu scopul i sarcinile practicii, durata i cerinele principale, completarea jurnalului de practic,
precum i cu darea de seam necesar a fi perfectat de studeni la sfritul practicii.
Pe parcursul practicii, coordonatorul tiinific asigur ajutorul consultativ i metodic al studenilor,
organiznd convorbiri (consultaii) cu ei privind practica de specialitate i ntocmirea jurnalului practicii.
Fiecare consultaie se nregistreaz n jurnalul de practic al studentului. Coordonatorul tiinific, dup
posibiliti, viziteaz studentul-practicant, ceea ce majoreaz eficiena controlului asupra desfurrii
practicii la entitate.
Coordonatorul practicii de specialitate n cadrul facultii:
va verifica activitatea coordonatorului de la catedra de specialitate i a studentului-stagiar;
va verifica condiiile de desfurare a practicii de specialitate n entitile economice;
va solicita prelungirea termenului de efectuare a practicii de specialitate, n cazul nerealizrii
obiectivelor studentul-stagiar;
va asigura, de comun acord cu Seciei Dezvoltare curricular i evaluare, condiiile de
realizare a practicii de specialitate;
va repartiza, mpreun cu decanatul facultii, studenii n unitile desemnate ca baz de
practic;
va organiza conferina de totalizare a rezultatelor practicii de specialitate i evaluarea final a
activitii studentului-stagiar realizat pe parcursul practicii.
-

Coordonatorul de la catedra de specialitate:


va cere administraiei entitii economice de a asigura condiii de efectuare a
practicii de specialitate;
va stabili relaii cu ndrumtorul (mentorul) din entitile economice i, n comun,
vor elabora programul practicii de specialitate;
va participa la repartizarea studenilor-stagiari n entitile economice ce constituie
baza de efectuare a practicii;
va urmri respectarea termenelor i realizarea obiectivelor practicii;
va asigura colaborarea studentului-stagiar cu administraia entitile economice de
practic;
va acorda studentului-stagiar ajutorul metodic necesar;
va verifica disciplina i respectarea normelor securitii muncii de ctre studentulstagiar;
va evalua, mpreun cu specialistul ndrumtor din entitile economice, realizarea
stagiului de practic de ctre studentul-stagiar;
va participa la rezolvarea, n caz de necesitate, a problemelor cu care, eventual, se
va confrunta studentul n cadrul practicii;
va realiza seminarul de instructaj pentru a furniza informaii studenilor despre
obiectivele i modalitatea de desfurare a practicii de specialitate.

Conductorul practicii de la entitate este obligat:


-

s contribuie la elaborarea planului tematic-calendaristic al practicii;


s organizeze studierea regulilor tehnicii securitii i proteciei muncii i s efectueze
instruciunile respective;
32

s organizeze o excursie prin entitate, s fac cunotin studenilor cu regulamentul intern i


particularitile organizrii muncii lucrtorilor entitii i funcionarilor de secii;
s atrag studenii la consftuirile de lucru din entitate;
s controleze ndeplinirea de ctre studeni a regulamentului intern i n cazul nclcrii s ia
msurile corespunztoare;
zilnic s verifice ndeplinirea programului practicii i mersul ntocmirii drii de seam;
sistematic s controleze calitatea nsuirii materialului, nregistrnd rezultatele n zilnicul
practicii;
la sfritul practicii s scrie avizul cu privire la ndeplinirea programei practicii de ctre student,
indicnd calitile acesteia.

Avizul este confirmat prin semntura conductorului entitii i tampila ei.

Studentul-stagiar are dreptul:


s cunoasc obiectivele stagiului de practic i modalitile de realizare;
s se implice activ n elaborarea unui program individual de activitate n dependen de
nevoile de formare profesional;
s propun sugestii viznd organizarea i efectuarea stagiilor de practic;
s aleag bazele de efectuare a stagiului de practic din numrul unitilor cu care snt
ncheiate contracte de colaborare;
s beneficieze de condiii corespunztoare la locul de desfurare a stagiului de practic
(resurse materiale, informaionale etc.);
s beneficieze de ajutor metodic i ndrumare din partea administraiei entitii economice
n care a fost repartizat la practic, a mentorilor din partea agentului economic de aplicaie, a
colaboratorilor Seciei Dezvoltare curricular i evaluare, a coordonatorului practicii de
specialitate de la facultate, a coordonatorului de la catedrele de specialitate;
s realizeze numai sarcinile i dispoziiile incluse n programul de practic elaborat de
catedrele de specialitate i aprobat de consiliul profesoral al facultii respective;
s beneficieze de prelungirea termenului de realizare a practicii de specialitate n cazul n
care se invoc motive ntemeiate ce au creat impedimente n realizarea prevederilor actualului
regulament. n acest caz studentul-stagiar va solicita, printr-un demers adresat decanatului,
prelungirea practicii, indicnd motivul, iar decanatul, cu acordul Seciei Dezvoltare curricular i
evaluare, va emite un ordin suplimentar.

Studentul-stagiar este obligat:


- s efectueze stagiul de practic n strict conformitate cu prevederile documentelor reglatorii ale
acestei activiti, realiznd obiectivele n limitele termenului stabilit. n caz de nerealizare a
prevederilor regulamentului fr un motiv argumentat, printr-un demers al decanatului, practica
de specialitate va fi repetat fr ntreruperea procesului de nvmnt la universitate;
- s efectueze practica de specialitate n unitatea de practic n care a fost repartizat conform
ordinului emis de ctre decanat. Dac se ncalc prevederile regulamentului fr un motiv
argumentat, atunci printr-un demers al decanatului, practica de specialitate va fi repetat fr
ntreruperea procesului de nvmnt la universitate;
- s execute dispoziiile i recomandrile coordonatorilor stagiului de practic;
- s respecte regulamentul de organizare intern i condiiile de securitate a muncii, conform
cerinelor specifice instituiei-baz de practic.
Schimbarea bazei de practic fr consimmntul factorilor de decizie este strict interzis.
Modificrile n ordinul de repartizare a studenilor-stagiari se efectueaz printr-un demers al
coordonatorului practicii de specialitate de la facultate, semnat de ctre decanul facultii.

ndeplinirea sarcinilor conform programului practicii de specialitate (Anexa 7):


Capitolul 1.Caracteristica general a structurii i organizrii activitii entitii

33

Forma organizatorico-juridic a entitii economice. Istoria fondrii entitii. Structura


organizatoric a entitii. Structura administrativ a entitii. Organizarea activitii muncii personalului
de administraie i salarizarea lui. Sfera de producere a entitii. Resursele de munc ale entitii.
Constatarea rezultatului financiar al entitii i a tipurilor de producie fabricat, aplicarea
indicatorilor principali la ntocmirea bugetului entitii economice din anul curent, coninutul schemei
organizaionale a entitii, determinarea particularitilor tehnologice ale produciei, ali factori care
concretizeaz structura organizaional a contabilitii.
Studierea acestui material prevede excursii prin secii, depozite, birouri de servicii etc.
Capitolul 2. Organizarea contabilitii la entitatea economic.
Automatizarea sistemului de informaie contabil
Reglementarea contabilitii entitii economice. Structura contabilitii ca subdiviziune structuralorganizaional a entitii, funciile i programul de lucru ale fiecrui lucrtor din secia respectiv a
contabilitii sau n cazul cnd contabilitatea nu se divizeaz n secii. Planul circulaiei documentelor,
modul i periodicitatea perfectrii, controlul ndeplinirii lor. Interdependena contabilitii cu alte birouri
ale entitii (planificare, producie, munc i salarizare, financiar, aprovizionare, desfacere etc.). Modul
ntocmirii comenzilor aferente aprovizionrii entitii cu formulare de documente primare,
centralizatoare, registre de eviden i situaiile financiare.
Caracteristica general a formei de contabilitate folosit la entitate (jurnal-order, memorial-order,
automatizat).
Disponibilitatea entitii economice cu mijloace tehnice pentru prelucrarea informaiei de eviden.
Determinarea gradului de automatizare al contabilitii. Caracteristica locurilor automatizate de lucru ale
personalului contabilitii. Chestiunile concrete referitoare la automatizare se studiaz pe fiecare sector al
contabilitii i se descrie n fiecare tem separat.
Capitolul 3.Contabilitatea entitii
3.1. Contabilitatea imobilizrilor necorporale
Standardul Naional de Contabilitate Imobilizri necorporale i corporale. Metodele de evaluare
a imobilizrilor necorporale la procurare i creare de ctre entitate n evidena curent i n bilan.
Documentaia privind procurarea, achiziionarea i crearea imobilizrilor necorporale.
Contabilitatea operaiilor de intrare a imobilizrilor necorporale.
Calculul i contabilitatea amortizrii imobilizrilor necorporale, contabilitatea costurilor ulterioare.
Contabilitatea derecunoaterii (ieirii) imobilizrilor necorporale.
3.2. Contabilitatea imobilizrilor corporale
Standardul Naional de Contabilitate Imobilizri necorporale i corporale
Componena i clasificarea mijloacelor fixe. Evaluarea mijloacelor fixe.
Contabilizarea operaiilor de depreciere a mijloacelor fixe.
Contabilitatea imobilizrilor corporale n curs de execuie.
Contabilitatea intrrilor de mijloace fixe la entitate:
modul de recepie, documentare primar, acordarea numrului de inventar;
amortizarea mijloacelor fixe;
determinarea duratei de utilizare, valorii reziduale, alegerea metodei de calculare a acestora;
contabilitatea reparaiei mijloacelor fixe;
contabilitatea mijloacelor fixe i ieirii (casarea mijloacelor fixe);
documentaia i contabilitatea mijloacelor fixe primite n leasing;
organizarea i efectuarea inventarierii mijloacelor fixe, schimbul mijloacelor fixe.
Modul de completare a documentelor primare:
procesul-verbal de punere n funciune a mijloacelor fixe (Nr. MF-1);
procesul-verbal de recepie-predare a obiectelor reparate, reconstruite i modernizate (Nr.
MF-2);
34

procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe (Nr. JMF-3), borderoul privind constatarea


defectelor;
procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe de transport auto (Nr. MF-4);
fiele de inventar a mijloace fixe (Nr. MF-9) sau mainogramele respective.
Modul de completare a fielor de inventar i altor registre de eviden.
Formulele contabile aferente contabilitii i reflectarea lor n conturile analitice i sintetice privind
micrile mijloacelor fixe, amortizrii i reparaia capital, la investiiile capitale ulterioare, ieirea
mijloacelor fixe. nregistrarea acestor operaii n registrele contabile respective.
Modul de reflectare a rezultatelor inventarierii mijloacelor fixe n evidena analitic i sintetic.
Evaluarea i contabilitatea intrrii i ieirii terenurilor.
Evaluarea i contabilitatea intrrii i ieirii resurselor minerale, calculul i contabilitatea amortizrii,
deprecierii resurselor minerale.
3.3.

Contabilitatea investiiilor financiare

Standardul Naional de Contabilitate "Creane i investiii financiare".


Clasificarea i evaluarea investiiilor financiare pe termen lung i scurt. Contabilitatea intrrii
investiiilor financiare. Evidena diferenelor dintre costul de intrare i valoarea nominal, just (la data
raportrii) a investiiilor financiare. Contabilitatea ieirii investiiilor financiare.
3.4. Contabilitatea materialelor i obiectelor de mica valoare i scurt durat
Nomenclatura materiei prime i a materialelor, care se utilizeaz la entitate, de asemenea, a
obiectelor de mic valoare i scurt durat.
Modul de ncheiere a contractelor cu furnizorii i evidena acestora n secia aprovizionare. Registru
de eviden a procurrilor de valori materiale, modul de completare, evidena TVA.
Modul eliberrii delegaiilor pentru recepia valorilor materiale. Registrul de eviden a delegaiilor
eliberate i controlul drilor de seam a expeditorilor pe fiecare delegaie.
Evaluarea materialelor aprovizionate pe parcursul perioadei curente i la momentul ntocmirii
bilanului.
Documentele primare privind intrrile, eliberrile i consumurile de materiale, materia prim,
modul de completare a acestora. De ntocmit un document de intrare pe un act de recepie a materialelor,
fia-limit, cererea sau bonul de consum a materialelor. Cum se efectueaz controlul corespunderii
resurselor depozitate cu cele normative, contabilitatea materialelor intrate.
Documentele primare i centralizatoare privind materialele ieite.
Evaluarea materialelor consumate.
Evidena materialelor la depozit, starea gospodriei depozitelor i magaziilor, aprovizionareacu
aparate de cntrit i msurat i cu ambalaj. De fcut cteva nregistrri n fia evidenei de depozit
amaterialelor n baza documentelor de recepie, eliberare i consum. De studiat cartoteca (fiierul)
evidenei cantitative a materialelor la depozit i structura ei. De ntocmit registrul de recepie a
documentelor primare de ctre magazioner (eful depozitului) i prezentare la contabilitate.
Componena i evidena obiectelor de mic valoare i scurt durat. Modul de perfectare a
documentelor privind folosirea obiectelor de inventar (eliberarea de la depozit, din secie etc.). Sistemul
de eviden a instrumentelor i altor obiecte eliberate muncitorilor pe un timp scurt. Modul de ntocmire a
procesului-verbal privind scoaterea obiectelor de mic valoare i scurt durat din uz. Formulele contabile
privind micarea obiectelor de inventar.
Evidena ambalajului.
Controlul efectuat de contabilitate asupra activitii gestionarilor documentarea oportun a
operaiilor depozitare, nregistrarea acestora n fiele evidenei de depozit.
Modul de primire i prelucrare a documentelor n contabilitate.
ntocmirea balanei de solduri la sfritul lunii sau balanei de verificare analitice. Verificarea
datelor evidenei la depozit cu cele din contabilitate.
Calculul uzurii obiectelor de mic valoare i scurt durat pe lun i nregistrarea n eviden.
35

Metodele aplicate de entitate, controlul folosiri materialelor n producie, particularitile i


neajunsurile acestora i modul de nfptuire a inventarierii valorilor materiale. Componena comisiei de
inventariere, ntocmirea listelor de inventariere i verificare. Reflectarea rezultatelor inventarierii n
conturi.
Automatizarea contabilitii materialelor.
3.5. Documentarea i calculul i contabilitatea salariului
Clasificarea i evidena operativ a personalului entitii: ntocmirea documentelor de angajare i
concediere a lucrtorilor, determinarea numrului mediu scriptic al acestora.
Evidena prezenei la lucru; organizarea evidenei timpului lucrat n fiele de pontaj.
Documentarea salariului n seciile de producie i modul de completare a documentelor n funcie
de forma i sistemul de salarizare (n acord, n regie, premial, acord comun, acord progresiv, etc.)
documentarea abaterilor de la program (norma) privind folosirea timpului.
Calcularea tuturor tipurilor de salariu de baz i suplimentar: n acord i regie n condiiile normale
de munc, ndeplinirea lucrrilor de diferit calificare, trecerea la alt lucru, ndeplinirea lucrului
suplimentar, n timpul de noapte, n zilele de odihn i srbtori, pentru ntreruperi i rebut n producie,
ndeplinirea funciilor de stat i obteti. Documentarea acestor operaiuni.
Modul de calculare a provizioanelor pentru concediul de odihn anual muncitorilor; a plii
concediilor, inventarierea provizioanelor la sfritul perioadei (anului), particularitile calculului sumelor
necesare pentru concediu n legtur cu studiile fr frecven. Calcularea contribuiilor pentru asigurrile
sociale i medicale a personalului entitii economice. De ntocmit calculul privind fiecare abatere de la
folosirea timpului lucrat peste norm, plata concediilor, constituirea provizioanelor, inventarierea
acestora, etc.
Calculul reinerilor din salariu: impozit pe venit al persoanelor fizice, reinerile sociale,
compensarea daunelor materiale, pricinuite entitii din vina lucrtorilor etc.
Modul de grupare a documentelor personalului privind salariile calculate pe numere (matricole) i
tipuri de consumuri i cheltuieli (pe cont sau tipuri de procese), ntocmirea tabelului de repartizare sau
situaiei salariului.
Modul de completare a registrului analitic a evidenei decontrilor cu personalul: fia contului
personal, registru de eviden a decontrilor cu lucrtorii, statul de plat, ntocmirea listei de plat, foiei
de decontare. Documentarea i evidena sumelor depuse.
Controlul folosirii fondului de salariul la entitate. Automatizarea contabilitii muncii i salariului.
3.6. Contabilitatea produciei n curs de execuie i a produselor
Schema general a evidenei contabilitii costurilor de producie i obinerea n baza acestea a
produciei n curs de execuie. Elementele componente ale costului i evaluarea produciei n curs de
execuie.
Evidena analitic i sintetic a produciei n curs de execuie, controlul efectuat pe secii i locuri
de fabricare.
Sortimentul i componena produselor la entitate.
Documentarea operaiilor privind producia fabricat i depozitarea acestea. Fia de eviden a
produciei la depozit. Modul de ntocmire a situaiei cumulative a produselor fabricate pe parcursul lunii.
Evaluarea produselor fabricate.
Evidena produselor n contabilitate i legtura reciproc cu cea de la depozit.
Termenii i modul de nfptuire a inventarierii produselor finite i perfectarea documentar a
acestora, determinarea rezultatelor inventarierii.
Documentaia i contabilitatea produselor i reflectarea lor n conturi. Automatizarea contabilitii
produselor.
3.7. Contabilitatea mrfurilor
36

Nomenclatorul mrfurilor procurate de entitate i caracteristica activitii comerciale.


Documentarea mrfurilor procurate de la furnizori, metodele de evaluare a acestora la intrare, n
bilan i la vnzare.
Evidena mrfurilor n locurile de pstrare i vnzare. Documentarea operaiilor de vnzare a
mrfurilor.
Inventarierea mrfurilor i reflectarea rezultatelor inventarierii n conturi.
Formulele contabile privind mrfurile cumprate i comercializate. Contabilitatea adaosului
comercial i a returnrii mrfurilor. Contabilitatea cheltuielilor comerciale. Automatizarea evidenei
mrfurilor.
3.8. Contabilitatea creanelor
Contabilitatea creanelor comerciale.
n secia de desfacere se studiaz modul de ncheiere a contractelor la livrarea produselor,
mrfurilor, prestarea serviciilor, efectuarea evidenei i controlului pentru ndeplinirea lor.
Documentarea produselor (mrfurilor) expediate, facturilor fiscale, a scrisorilor de trsur,
ordinelor de plat.
Modul de completare a registrului de eviden a vnzrilor. Modul de apreciere a preului
vnzrilor.
Evidena analitic i sintetic a decontrilor cu cumprtorii i clienii, controlul achitrii pentru
producia (mrfurile) livrat i serviciile prestate.
Metoda de constituire la entitate a provizioanelor privind creanele compromise i evidena
acesteia.
Evidena avansurilor pe termen scurt acordate.
Contabilitatea creanelor ale bugetului.
Contabilitatea creanelor ale personalului, inclusiv ale titularilor de avans.
Contabilitatea creanelor privind veniturile din utilizarea de ctre teri a activelor entitii.
Registrele analitice i sintetice pentru evidena creanelor, modul de ntocmire i caracteristica
acestora. Automatizarea evidenei creanelor.
3.9. Contabilitatea numerarului
Modul de organizare a operaiilor de cas: ntocmirea documentelor primare, regulile pstrrii
documentelor i imprimantelor de valoare, inventarierea numerarului i ntocmirea procesului verbal
respectiv.
Coninutul contractului de rspundere material, ncheiat cu casierul. De ntocmit procesul verbal
de recepie-predare al numerarului i a altor valori pecuniare din cas. Plafonarea disponibilitilor din
casierie i controlul privind respectarea plafonului.
Formulele contabile privind micarea numerarului din casierie, registrele necesare de eviden.
Modul de deschidere a contului curent n valut naional: documentele necesare prezentate la
banc.
Documentarea operaiilor de ridicare n numerar din contul curent n moneda naional i ncasarea
mijloacelor bneti din documentele privind virarea banilor din contul bancar. De copiat extrasul de cont
curent n valut naional i alte conturi n banc, modul de prelucrare a acestuia.
Formele de decontri, folosite la entitate, particularitile acestora.
Contabilitatea disponibilitilor din contul curent n moneda naional.
Particularitile contabilitii disponibilitilor din contul curent n valut strin, determinarea i
reflectarea diferenei de curs valutar.
Contabilitatea operaiilor din alte conturi la banc.
Completarea registrelor privind contabilitatea numerarului din casierie i conturile bancare.
Evidena documentelor bneti.
Automatizarea contabilitii numerarului.

37

3.10. Contabilitatea capitalului propriu


Constituirea capitalului social, componena lui i modificrile pe parcursul activitii entitii.
Evidena analitic i sintetic a capitalului social. Controlul i evidena capitalului nevrsat.
Contabilitatea capitalului suplimentar.
Contabilitatea capitalului nenregistrat.
Contabilitatea aciunilor proprii rscumprate i altor operaii ce in de capitalul retras.
Modul de constituire i utilizare a rezervelor i contabilitatea acestora.
Evidena profitului nerepartizat (pierderilor neacoperite).
Particularitile contabilitii rezultatului anilor precedeni.
Evidena fondurilor i subveniilor entitii.
Modul de completare a registrelor privind contabilitatea capitalului propriu.
3.11. Contabilitatea datoriilor
Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung i termen scurt. Modul de ntocmire a contractului
pentru obinerea creditului. Documentele necesare la primirea unui credit. Calculul dobnzii.
Registrele de eviden a creditelor bancare.
Contabilitatea mprumuturilor pe termen lung i termen scurt. Modul emiterii obligaiunilor i
aciunilor. Calculul dobnzii pe mprumuturi.
Registrele de eviden a mprumuturilor.
Contabilitatea datoriilor comerciale. Evidena analitic i sintetic a decontrilor cu furnizorii i
antreprenorii. Controlul privind achitrile cu datoriile comerciale. Reflectarea TVA privind datoriile
calculate.
Contabilitatea avansurilor curente primite i a TVA privind avansurile.
Contabilitatea datoriilor fa de personal i fa de organismele respective privind asigurrile.

Calculele privind impozitele. Contabilitatea datoriilor fa de buget privind impozitele:


taxa pe valoarea adugat, accizele, impozitul pe venitul persoanelor fizice, alte impozite.
Contabilitatea altor datorii curente.
Caracteristica registrelor pentru evidena analitic i sintetic a datoriilor. Automatizarea
contabilitii datoriilor.
3.12.

Contabilitatea costurilor de producie, cheltuielilor i a veniturilor

Standardele Naionale de Contabilitate Indicaii metodice privind contabilitatea costurilor de producie i


calculaia costului produselor i serviciilor, Cheltuieli. Clasificarea costurilor de producie i
cheltuielilor.
Evidena costurilor materiale directe i repartizabile i costurilor cu personalul directe i
repartizabile. Contabilitatea costurilor indirecte de producie: cheltuielile la ntreinerea mainilor i
utilajelor comune de producie. Particularitile repartizrii costurilor indirecte de producie: variabile i
constante.
Costul vnzrilor de produse, mrfuri i a serviciilor prestate, evidena acestuia.
Componena i evidena cheltuielilor de distribuire, cheltuielilor administrative i altor cheltuieli
din activitatea operaional.
Componena i contabilitatea cheltuielilor cu active imobilizate, cheltuieli financiare.
Evidena cheltuielilor excepionale.
Calculul impozitului pe venit i evidena cheltuielilor privind impozitul pe venit.
Registrele de eviden a costurilor de producie i cheltuielilor.
Contabilitatea veniturilor. Standardul Naional de Contabilitate "Venituri".
Componena i evidena veniturilor din activitatea operaional.
Componena i evidena veniturilor din operaiuni cu active imobilizate, venituri financiare.
Evidena veniturilor excepionale.
38

Registrele de eviden a veniturilor.


Calculul rezultatului financiar pe parcursul anului.
Decontarea la sfritul anului gestionar a cheltuielilor i veniturilor i determinarea rezultatului
financiar (profit, pierderi).
Automatizarea contabilitii costurilor de producie, cheltuielilor i veniturilor, rezultatelor
financiare finale.
3.13. Calculaia costului produselor fabricate/serviciilor prestate
Obiectele de eviden i obiectele de calculaie la entitate.
Costuri directe, repartizabile i indirecte de producie. Modul de includere a acestora n costul
produciei fabricate/serviciilor prestate. Metode de repartizare a costurilor indirecte de producie.
Metoda de calculaie a costului produsului la entitate (pe comenzi, pe faze, normativ, etc.)
Calculaia costului produselor/serviciilor din activitile auxiliare i repartizarea acestora n funcie
de destinaia de utilizare.
Calculaia costului unitar. Metodele de analiz a costurilor pentru reducerea costurilor de producie.
3.14. Structura l modul de ntocmire a Situaiilor financiare
Totalizarea datelor registrelor analitice i sintetice, ntocmirea balanei de verificare i a Crii mari.
Verificarea datelor similare din diferite registre sintetice i analitice.
Lucrrile prealabile ntocmirii situaiilor financiare anuale.
Sursele i modul de ntocmire a Bilanului, structura i componena lui.
Modul de ntocmire i structura Situaiei de profit i pierdere.
Sursele i modul de ntocmire a Situaiei fluxului de numerara.
Modul de ntocmire i coninutul Situaiei modificrilor capitalului propriu.
Modul de ntocmire i coninutul notelor la situaiile financiare.
Componena i modul de ntocmire a formelor de caracter statistic privind producia, munca,
cheltuielile etc.

ntocmirea raportului
Raportul rezultatelor practicii de specialitate se ntocmete pe fiecare capitol aparte. El se
elaboreaz pe parcursul desfurrii practicii, iar dup expirarea acesteia este prezentat pentru control i
confirmare conductorului practicii din partea entitii, apoi la catedr, unde va fi aprobat de
coordonatorul tiinific.
n Raport trebuie s fie oglindite detaliat toate capitolele respective, de asemenea el trebuie s
conin calcule i material concret despre activitatea ntreprinderii, referiri la legislaia n vigoare,
regulamente, instruciuni.

Raportul trebuie s conin:

foaia de titlu (Anexa 9);


ordinul entitii despre admiterea studentului la practic cu indicarea conductorului din
partea entitii;
planul tematico-calendaristic al practicii de specialitate cu notie despre ndeplinirea lui;
coninutul propriu-zis;
jurnalul de practic;
avizul conductorului practicii din partea entitii (semntura cruia este confirmat prin
tampil).

Completarea jurnalului de practic

39

Jurnalul de practic se completeaz obligatoriu. n coloana Coninutul lucrului rezumativ al


lucrrii executate se reflect ceea ce s-a fcut n corespundere cu planul elaborat nainte de practic.
Aici se includ rezultatele principale de studiere a punctelor din regulamentul dat.
Structura Raportului:

1. Introducere;
2. Capitolul I. Caracteristica general a structurii i organizrii activitii entitii;
3. Capitolul II. Organizarea contabilitii la entitatea economic. Automatizarea sistemului de
informaie contabil;

4. Capitolul III. Contabilitatea entitii:


Contabilitatea imobilizrilor necorporale
Contabilitatea imobilizrilor corporale
Contabilitatea investiiilor financiare
Contabilitatea materialelor i obiectelor de mica valoare i scurt durat
Documentarea, calculul i contabilitatea salariului
Contabilitatea produciei n curs de execuie i a produselor
Contabilitatea mrfurilor
Contabilitatea creanelor
Contabilitatea numerarului
Contabilitatea capitalului propriu
Contabilitatea datoriilor
Contabilitatea costurilor de producie, cheltuielilor i a veniturilor
Calculaia costului produselor fabricate/serviciilor prestate
- Structura i modul de ntocmire a situaiilor financiare i notelor acestora
5. ncheiere;
6. Bibliografie;
7. Anexe.
La fiecare compartiment al Raportului se anexeaz actele respective. De asemenea, sunt incluse
documentele i materialele ce confirm lucrul individual al studentului-stagiar, ceea ce se ia n
consideraie la nota general.
Dup ce coordonatorul tiinific controleaz Raportul, studentului i se permite susinerea practicii.
Susinerea practicii are loc la catedra Contabilitate i Informatic Economic, n baza unei comisii
speciale. Nota primit se trece n carnetul de note al studentului.
Perfectarea Raportului
Raportul trebuie s fie expus n limbaj literar, textul trebuie s fie cules la computer sau scris de
mn clar, vizibil. Este interzis reducerea cuvintelor n afara celor oficial admise.
Raportul trebuie s fie elaborat sub urmtoarele forme:
manuscris;
imprimat (format 12, intervalul - 1,5);
Raportul se perfecteaz pe foi de format A4. Limitele chenarului sunt: din stnga 2,5 cm, din
dreapta 1 cm, de sus i jos 2 cm.
Raportul trebuie s fie n forma de brour.
Numerotarea paginilor i compartimentelor. Numerotarea paginilor se efectueaz cu cifre arabe.
Numrul se pune n colul drept de jos, formatul 10. Foaia de titlu se include n numerotare, nu se pune
doar numrul de pagin. Anexele, de asemenea, se includ n numerotarea general.
Denumirile sub compartimentelor, Introducerea, ncheierea, Cuprinsul, Bibliografia, Anexele se
plaseaz la mijlocul rndului. Fiecare compartiment se recomand s fie nceput pe pagin nou.
Tabele i alte materiale grafice. Informaia n cifre se recomand s fie indicat n tabele. Tabelul
trebuie s fie plasat nemijlocit dup textul n care se numete pentru prima dat sau pe pagina urmtoare.
40

La toate tabelele i materialul grafic trebuie s fie fcute trimiteri n text. Fiecare tabel trebuie s
aib denumirea sa, care se plaseaz mai jos de cuvntul Tabel; toate tabelele se numeroteaz i se indic
sursa n baza creia este fcut.
Tabelele n text se numeroteaz n partea dreapt (fr simbolul nr."). Numerele tabelelor se
atribuie n ordine crescnd n cadrul fiecrui capitol. De exemplu, capitolul 2, tabelul 1, numrul se
atribuie Tabelul 2.1. Denumirea tabelelor reflect coninutul generalizat al datelor prezentate n tabel. n
mod obligatoriu este necesar de reflectat unitile de msur. Dac tabelul este prezentat pe dou sau mai
multe pagini, pe prima pagin se indic denumirea coloanelor respective i numerotarea acestora, iar pe
fiecare pagin urmtoare se va meniona Continuarea tabelului". Denumirea coloanelor nu se repet, ci
se indic doar numrul acestora. Schemele i diagramele se numeroteaz cu cifre arabe amplasate sub ele.
Formulele matematice se numeroteaz n cadrul fiecrui paragraf cu cifre arabe n modul urmtor:
prima parte a numrului coincide cu numrul paragrafului, iar a doua corespunde numrului de ordine al
formulei n cadrul paragrafului. Semnificaia simbolurilor utilizate se prezint sub formul n ordinea n
care ele urmeaz. Explicaia la fiecare simbol se face ntr-o poziie nou, prima ncepnd cu cuvntul
unde".
n raportul de practic unitile de msur principale se indic fr prescurtri, de exemplu 5 mii
lei, 100 mii decalitri etc.
Toate cuvintele n raport se descriu deplin, n afar de abreviaturile semnificaia crora este bine
cunoscut (kg, m, etc.). Noiunile care se repet pot fi nscrise folosind abreviaturile respective, de
exemplu, Societatea pe aciuni (S.A.), Standardele Naionale de Contabilitate (S.N.C.). n acest scop se
procedeaz astfel: prima denumire, n mod obligatoriu, se scrie deplin, iar n paranteze - abreviatura.
ntrebuinarea ulterioar a noiunii respective n raport va fi prin abreviere.
nregistrrile (formulele) contabile se vor prezenta cu aplicarea mbinrii de cuvinte Debit contul"
sau Credit contul" i denumirii depline a conturilor, formulnd coninutul economic al operaiei. La
fiecare cont se va indica suma din anexa respectiv la raport, de exemplu:
Debit contul 811 Activiti de baz" - 3000 lei;
Credit contul 211 Materiale" - 3000 lei.
nregistrarea contabil se ntocmete, de regul, n baza totalurilor din documentele centralizatoare
ntocmite n rezultatul gruprii i evalurii documentelor primare n luna gestionar. Din aceste
considerente, pentru a exclude debitarea sau creditarea repetat a unui cont, studentul ntocmete
nregistrarea contabil compus, indicnd documentul centralizator n care se conin datele numerice. De
exemplu, n luna curent la ntreprinderea X" n baza borderoului de repartizare a materialelor
consumate (anexa 8) a fost ntocmit formula contabil:
Debit contul 121 Imobilizri corporale n curs de execuie" - la valoarea materialelor consumate
pentru montarea utilajelor 21 500 lei;
Debit contul 811 Activiti de baz" - la consumul de materii prime i materiale pentru fabricarea
unor produse concrete n activitatea de baz 425 000 lei;
Debit contul 812 Activiti auxiliare" - la valoarea materialelor consumate n activitile auxiliare
46 000 lei;
Debit contul 821 Costuri indirecte de producie" - la consumul de materiale pentru ntreinerea i
reparaia utilajelor, mainilor, cldirilor cu destinaie secional 38 000 lei;
Debit contul 712 Cheltuieli de distribuire " - la valoarea materialelor consumate pentru deservirea
procesului de desfacere (ambalarea produselor, ntreinerea mijloacelor fixe care deservesc desfacerea) 8
000 lei;
Debit contul 713 Cheltuieli administrative" - la consumul de materiale pentru ntreinerea i
reparaia mijloacelor fixe cu destinaie general 12 000 lei;
Credit contul 211 Materiale" - la valoarea total a materialelor consumate pe entitate 550 500
lei.
n scopul concretizrii modului de contabilizare a unor operaii economice apare necesitatea de a
indica n formula contabil i subcontul respectiv. n acest caz, nregistrarea contabil va include simbolul
contului sintetic, denumirea acestuia, simbolul subcontului i denumirea acestuia n conformitate cu Planul

41

de conturi n vigoare. De exemplu, recunoaterea venitului din vnzarea produselor finite unui cumprtor
din ar se va reflecta prin urmtoarea formula contabil:
Debit contul 221 Creane comerciale", subcontul 2211 Creane comerciale din ar" - la valoarea
produselor vndute, inclusiv TVA 60 000 lei;
Credit contul 611 Venituri din vnzri", subcontul 6111 Venituri din vnzarea produselor" - la
suma venitului recunoscut 50 000 lei;
Credit contul 534 Datorii fa de buget", subcontul 5344 Datorii privind taxa pe valoarea
adugat" - la suma TVA aferent -10 000 lei.
Dac entitatea n baza materialelor creia se elaboreaz raportul de practic n desfurarea datelor din
contul sintetic respectiv aplic diferite subconturi neprevzute n Planul de conturi n vigoare, studentul
trebuie s argumenteze necesitatea acestora cu particularitile aferente.
Raportul de practic n mod obligatoriu se semneaz de ctre student i conductorul tiinific cu
indicarea datei.
Pe pagina urmtoare dup partea textual a tezei se prezint bibliografia, n care sursele bibliografice
se grupeaz astfel (Anexa 5):
2. Acte legislative i normative (legile Republicii Moldova, hotrrile Guvernului
Republicii Moldova, regulamentele), materialele instructive i metodice, culegeri
statistice.
4. Literatura de specialitate (manuale, monografii, brouri).
5. Ediii periodice (reviste, culegeri de articole etc.).
Lista manualelor, monografiilor, brourilor se expune, n mod obligatoriu, n ordinea alfabetic cu
indicarea numelui i prenumelui autorului, denumirii lucrrii, locului i denumirii editurii, anului editrii i
numrului de pagini.
Fiecare element al sursei bibliografice trebuie separat de elementul urmtor printr-un semn de
punctuaie (punct, liniu etc.).
Exemplu. Contabilitate financiar"/ aut. A. Nederi, V. Bucur, V. urcanu; ASEM - Ed. a I-a ,
revz. i completat. Chiinu, ACAP, 2003- 640 p.
n cazul n care drept surs bibliografic servete un articol dintr-o revist, descrierea va include
numele i prenumele autorului, denumirea articolului i revistei, anul editrii, numrului revistei i
numerele paginilor pe care este expus articolul.
Exemplu. Ion Sturzu, Ala Litovcenco. Aspecte fiscale noi privind stimularea nfiinrii planurilor
viticole - taxa pentru revitalizarea viticulturii // Contabilitate i audit, 2006, nr. 7, p. 21-23.
Anexele la raportul de practic se perfecteaz ca o continuare a lucrrii. Fiecare anex ncepe pe o
pagin nou, n colul din dreapta de sus indicndu-se cuvntul Anexa" i numrul ei (de exemplu
Anexa 1). Fiecare anex va fi ntitulat reieind din coninutul ei.
Raportul avizat pozitiv de conductorul practicii din cadrul catedrei, trebuie susinut, conform
graficului stabilit de ctre coordonatorul practicii de la facultate, n fa comisiei desemnate de ctre
Consiliul facultii tiine Economice al USM. Stagiile de specialitate se crediteaz distinct i se
finalizeaz prin evaluare cu not.
Studenii care nu v-or susine pozitiv Raportul practicii de specialitate nu vor fi admii la
examenele de stat i la susinerea tezei de licen.

42

Anexa 9

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova


Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea tiine Economice
Departamentul Contabilitate i Informatic Economic

RAPORT
privind efectuarea practicii de specialitate la
(denumirea entitii____________________)

Prenumele, numele studentului________


Grupa _____________________________

Conductor tiinific
Prenumele, numele _______________

Chiinu - 2016
43

Anexa 10

Regulamentul de organizare i desfurare a practicii de licen


n scopul organizrii calitative a practicii, catedra numete coordonatorii tiinifici ai practicii de
licen din rndurile profesorilor. Numirea coordonatorilor tiinifici se aprob prin procesul verbal al
edinei catedrei i dispoziia (ordinul) decanatului facultii tiine economice.
nainte de nceperea practicii, coordonatorul tiinific de la catedr consult studenii, fcndu-le
cunotin cu scopul i sarcinile practicii, durata i cerinele principale, precum i cu modul de elaborare
i aprare a tezei de licen.
Pe parcursul practicii, coordonatorul tiinific asigur ajutorul consultativ i metodic al studenilor,
organiznd convorbiri (consultaii) cu ei privind practica de licen. Coordonatorul tiinific, dup
posibiliti, viziteaz studentul-practicant, ceea ce majoreaz eficiena controlului asupra desfurrii
practicii la ntreprindere.
Coordonatorul practicii de licen n cadrul facultii:
va verifica activitatea coordonatorului de la catedra de specialitate i a studentului-stagiar;
va verifica condiiile de desfurare a practicii de licen n entitile economice;
va solicita prelungirea termenului de efectuare a practicii de licen, n cazul nerealizrii
obiectivelor studentul-stagiar;
va asigura, de comun acord cu secia Dezvoltare curricular i evaluare, condiiile de
realizare a practicii de licen;
va repartiza, mpreun cu decanatul facultii, studenii n unitile desemnate ca baz de
practic;
va organiza conferina de totalizare a rezultatelor practicii de licen i evaluarea final a
activitii studentului-stagiar realizat pe parcursul practicii.
-

Coordonatorul de la catedra de specialitate:


va comunica cu administraia entitii economice de a asigura condiii de efectuare
a practicii de licen;
va stabili relaii cu ndrumtorul din entitile economice i, n comun, vor elabora
programul practicii de licen;
va participa la repartizarea studenilor-stagiari n entitile economice ce constituie
baza de efectuare a practicii;
va urmri respectarea termenelor i realizarea obiectivelor practicii;
va asigura colaborarea studentului-stagiar cu administraia entitile economice de
practic;
va acorda studentului-stagiar ajutorul metodic necesar;
va verifica disciplina i respectarea normelor securitii muncii de ctre studentulstagiar;
va evalua, mpreun cu specialistul ndrumtor din entitile economice, realizarea
stagiului de practic de ctre studentul-stagiar;
va participa la rezolvarea, n caz de necesitate, a problemelor cu care, eventual, se
va confrunta studentul n cadrul practicii;
va realiza seminarul de instructaj pentru a furniza informaii studenilor despre
obiectivele i modalitatea de desfurare a practicii de licen.

Conductorul practicii de la entitate este obligat:


-

s contribuie la alctuirea planului tematic-calendaristic al practicii;


s organizeze studierea regulilor tehnicii securitii i proteciei muncii i s efectueze instruciuni
respective;
s organizeze o excursie prin entitate, s fac cunotin studenilor cu regulamentul intern i
particularitile organizrii muncii lucrtorilor ntreprinderii i funcionarilor de secii;
s atrag studenii la consftuirile de lucru din entitate;
44

s controleze ndeplinirea de ctre studeni a regulamentului intern i n cazul nclcrii s ia


msurile corespunztoare;
zilnic s verifice ndeplinirea programului practicii i mersul elaborrii tezei de licen;
la sfritul practicii de licen s scrie avizul cu privire la ndeplinirea programei practicii de ctre
student, indicnd calitile acesteia.

Avizul este confirmat prin semntura conductorului entitii i tampila ei.

Studentul-stagiar are dreptul:


s cunoasc obiectivele stagiului de practic i modalitile de realizare;
s se implice activ n elaborarea unui program individual de activitate n dependen de
nevoile de formare profesional;
s propun sugestii viznd organizarea i efectuarea stagiilor de practic;
s aleag bazele de efectuare a stagiului de practic din numrul unitilor cu care snt
ncheiate contracte de colaborare;
s beneficieze de condiii corespunztoare la locul de desfurare a stagiului de practic
(resurse materiale, informaionale etc.);
s beneficieze de ajutor metodic i ndrumare din partea administraiei entitii economice
n care a fost repartizat la practic, a conductorului din partea agentului economic, a
colaboratorilor seciei Dezvoltare curricular i evaluare, a coordonatorului practicii de licen la
facultate, a coordonatorului de la catedr;

Studentul-stagiar este obligat:


- s efectueze stagiul de practic n strict conformitate cu prevederile documentelor reglatorii ale
acestei activiti, realiznd obiectivele n limitele termenului stabilit.
- s efectueze practica de licen n unitatea de practic n care a fost repartizat conform ordinului
emis de ctre decanat. Dac se ncalc prevederile regulamentului fr un motiv argumentat,
atunci printr-un demers al decanatului, practica de licen va fi repetat fr ntreruperea
procesului de nvmnt la universitate;
- s execute dispoziiile i recomandrile coordonatorilor stagiului de practic;
- s respecte regulamentul de organizare intern i condiiile de securitate a muncii, conform
cerinelor specifice instituiei-baz de practic.
Schimbarea bazei de practic fr consimmntul factorilor de decizie este strict interzis.
Modificrile n ordinul de repartizare a studenilor-stagiari se efectueaz printr-un demers al
coordonatorului practicii de licen de la facultate, semnat de ctre decanul facultii.
Ca rezultat a efecturii practicii de licen, studentul va elabora teza de licen n baza Indicaiilor
metodice privind elaborarea i susinerea tezei de licen pentru studenii specialitii Contabilitate
(Anexa 13).
Elementele structurale ale tezei de licen, elaborare ca rezultat a efecturii practicii de licen sunt
urmtoarele:
1. Foaia de titlu;
2. Cuprinsul (cu indicarea primelor pagini ale tuturor elementelor tezei);
3. Adnotare (nu se numeroteaz);
4. Introducerea;
5. Partea de baz 2-3 capitole;
6. ncheierea;
7. Bibliografia;
8. Anexele.
La fiecare compartiment al tezei de licen se anexeaz actele respective. De asemenea, sunt incluse
documentele i materialele ce confirm lucrul individual al studentului-practicant.
Susinerea preventiv a tezei de licen:
n termen de nu mai mult dect cu o lun pn la susinerea tezei n faa Comisiei pentru examenul
de licen are loc susinerea preventiv a tezei. Scopul susinerii preventive const n controlul asupra
corespunderii lucrrii cerinelor n vigoare, precum i admiterea tezei de licen pentru susinere.
45

Susinerea preventiv se petrece n faa Comisiei pentru susinere preventiv a tezelor de licen, membrii
creia sunt desemnai de ctre eful catedrei Contabilitate i Informatic Economic din activul de
profesori ai catedrei.
La susinerea preventiv studentul urmeaz s prezinte n form verbal un scurt raport (5-7
minute) privind rezultatele obinute pe parcursul cercetrii subiectelor abordate n tez, precum i o scurt
prezentare a coninutului acesteia.
Susinerea final a tezei de licen:
Teza de licen definitivat i semnat de ctre student n dou locuri specialdestinate pentru aceasta
se prezint la catedra Contabilitate i Informatic Economic pentru a fi nregistrat. Prima semntur
se aplic n ncheiere mai jos de ultimul rnd al textului (tot aici se indic data definitivrii tezei). A doua
semntur se aplic pe foaia de titlu, mai jos de denumirea subiectului, din stnga.
Dup un control minuios, conductorul tezei semneaz lucrarea pe foaia de titlu i prezint
referina.
In concluzia general a referinei se menioneaz dac teza corespunde sau nu cerinelor n vigoare.
Dac teza corespunde cerinelor conductorul o admite spre susinere.
eful catedrei, lund n considerare tematica tezei de licen i referina conductorului, face
cunotin cu teza, indic pe foaia de titlu Se admite spre susinere", semntura, data, luna, anul.
n cazul cnd se depisteaz c teza de licen este copiat, ea se reine i nu se admite spre susinere.
Tezele de licen care nu sunt admise spre susinere se examineaz la edina catedrei n prezena studentului
i conductorului tiinific.
Teza admis spre susinere de ctre eful de catedr se prezint Comisiei Examenelor de Licen.
Susinerea tezei are drept scop evaluarea cunotinelor studentului la tema respectiv. Studentul
trebuie s se orienteze n materie, s explice situaiile prezentate n tez, s rspund la ntrebri cu caracter
att teoretic, ct i practic.
Principala sarcin a studenilor la susinere este de a prezenta succint n 10-15 minute coninutul
textului expus n tez, menionnd motivul alegerii temei, obiectivele tezei, cile de realizare a acestora,
concluziile principale, obstacolele ntlnite n procesul elaborrii tezei.
In scopul ridicrii gradului ilustrativ la expunerea coninutului tezei de licen studentul prezint
diferite calcule, tabele, grafice, scheme, proiecte de documente primare i centralizatoare, registre de
eviden elaborate de el. Toate acestea trebuie s fundamenteze concluziile i propunerile formulate de
autor.
Dup expunerea succint a coninutului tezei autorul rspunde la ntrebrile membrilor Comisiei
Examenelor de Licen.
Ulterior se anun concluziile generale din referina conductorului tiinific, menionndu-se
obieciile i neajunsurile indicate n ea. Autorul tezei i exprim atitudinea sa fa de neajunsurile indicate
n referin, concretiznd i explicnd cauzele neajunsurilor sau lacunelor comise.
Decizia Comisiei Examenelor de Licen privind aprecierea tezei se bazeaz pe calitatea tezei,
concluziile conductorului, rezultatele susinerii.

46

Anexa 11
Ctre eful departamentului
Contabilitate i Informatic Economic",
__________________

CERERE

Eu, subsemnatul Budeanu Ion, student al anului 3, nvtmnt cu frecven la zi, gr. CON 0603, solicit
aprobarea temei tezei de licen Contabilitatea mijloacelor fixe" (pe baza materialelor entitii CARPET"
S.A., Chiinu).

DataSemntura studentului

47

Anexa 12

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA


UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA TIINE ECONOMICE
DEPARTAMENTUL CONTABILITATE I INFORMATIC ECONOMIC

Teza de licen
Contabilitatea mijloacelor fixe
(n baza datelor S.A. CARPET)

Student:
___________
gr. ______
Coordonator tiinific:
__________
grad tiinific,
titlulul didactic

Se admite spre susinere


ef departament
Dolghi Cristina, dr., conf. univ.
________________

Chiinu, 2016
48

Anexa 13

Indicaii metodica privind elaborarea i susinerea


Tezei de licenpentru studenii specialitii CONTABILITATE"
I.

INTRODUCERE

n conformitate cu cerinele actelor normative n vigoare ce prevd examinarea de stat a absolvenilor


instituiilor de nvmnt superior de stat ale Republicii Moldova la finisarea programului de studiere
profesional studenii au dreptul s execute i s susin teza de licen.
Teza de licen este considerat drept o etap final a pregtirii profesionale si se ntocmete la ultimul
an de studii la facultate. Aceasta reprezint prin sine o cercetare definitivat, executat n mod de sine
stttor asupra unui subiect, care conine elemente de noutate tiinific, precum i s dispun de
nsemntate practic.
Indicaiile metodice privind elaborarea i aprarea tezei de licen servesc la asigurarea metodic a
studenilor care pregtesc teza de licen, stabilesc cerinele unice privind coninutul i elaborarea, i
totodat specific obligaiile att a studentului, ct i a conductorului tiinific al lucrrii de licen.
II.

SCOPUL I SARCINILE ELABORRII TEZEI DE LICEN

Procesul de pregtire a specialitilor contabili se finalizeaz cu susinerea tezei de licen. Elaborarea


acesteia necesit studierea i nsuirea prevederilor sistemului naional de contabilitate, cunoaterea
obiectivelor i factorilor ce determin modul de inere a contabilitii, culegerea, sesizarea i generalizarea
informaiei privind aspectele teoretice i practice ale unui sector concret al contabilitii.
Scopul elaborrii tezei de licen const n aplicarea practic a cunotinelor acumulate n domeniul
contabilitii i analizei activitii economico-financiare. Totodat studentul va demonstra capacitile de a
cerceta i evalua organizarea i inerea contabilitii la o entitate economic concret, aptitudinile de a
formula n baza materialului practic concluziile i recomandrile respective.
Elaborarea tezei de licen presupune realizarea urmtoarelor sarcini:
sistematizarea i aprofundarea cunotinelor teoretice aferente temei alese;
cercetarea modului de organizare i inere a contabilitii i analizei economico-financiare la o
entitate concret;
elaborarea recomandrilor privind perfecionarea sectorului examinat al contabilitii, analizei
economico-financiare;
analiza nivelului de computerizare a proceselor de prelucrare a informaiei economice, n general, i
a celei contabile, n particular;
acumularea cunotinelor necesare pentru efectuarea cercetrilor tiinifice ulterioare n diferite
domenii ale contabilitii, analizei activitii economico-financiare.
n procesul elaborrii tezei de licen se va ine cont de urmtoarele:
teza se va axa pe prevederile actelor legislative i normativ-instructive, cum ar fi legislaia
Republicii Moldova cu privire la tema cercetat, Standardele Naionale de Contabilitate (S.N.C.) i
comentariile cu privire la aplicarea acestora, Planul de conturi contabile, Codul Fiscal, diverse
regulamente, instruciuni, indicaii metodice etc.;
n tez se vor aplica, analiza i generaliza documente primare i centralizatoare, date statistice i
49

contabile din activitatea unei entiti concrete;


elaborarea tezei necesit sistematizarea opiniilor diferitor autori privind problemele abordate n tez
i formularea propunerilor proprii ale studentului;
teza va cuprinde o evaluare a modului de inere a contabilitii n funcie de forma de contabilitate
aplicat la entitate;
teza de licen se va perfecta conform prezentelor indicaii metodice.
III.

ALEGEREA TEMEI I PROCESUL DE ELABORARE A TEZEI DE LICEN

Tematica tezelor de licen se examineaz i se aprob pentru fiecare an de studii la edina catedrei
Contabilitate i Informatic Economic". Studenilor li se ofer posibilitatea de a alege una din temele
aprobate de catedr. Totodat studenii pot propune o tem original, care corespunde intereselor tiinifice
i practice personale. Nu se admite elaborarea tezelor de licen cu aceeai tem pe baza materialului practic
al aceleiai entitate de doi sau mai muli studeni.
Drept factori ce determin alegerea tezei de licen pot fi:
actualitatea problemei respective, cunoaterea n linii generale a particularitilor contabilitii
sectorului respectiv;
dorina de a continua cercetrile efectuate n cadrul elaborrii rapoartelor la practica de iniiere n
specialitate; comunicrilor la conferinele tiinifice sau cercurile studeneti;
existena surselor bibliografice, actelor normative i regulamentelor n vigoare;
posibilitatea culegerii materialelor practice aferente temei.
n vederea aprobrii temei alese, studentul prezint o cerere pe numele efului catedrei Contabilitate
i Informatic Economic" (vezi anexa 11), n care indic tema i entitatea economic materialele creia vor
servi drept baz pentru elaborarea tezei de licen.
eful de Departament aprob tema tezei de licen, desemneaz conductorul tiinific al tezei i
stabilete termenul de prezentare a acesteia la catedr.
Procesul ulterior de pregtire a tezei de licen poate fi divizat n urmtoarele etape:
determinarea obiectului de studiu i elaborarea Planului tezei de licen conform Anexei 14;
elaborarea Planului calendaristic de elaborare a tezei de licen conform Anexei 15
studierea surselor bibliografice cu referin la tem;
culegerea, prelucrarea i sistematizarea materialelor practice;
pregtirea manuscrisului tezei, inclusiv formularea concluziilor i propunerilor autorului;
definitivarea (perfectarea) tezei de licen;
prezentarea tezei de licen la catedr;
susinerea tezei de licen.
Un loc important n pregtirea tezei de licen l constituie elaborarea planului. Iniial se accept un
plan orientativ. In acest scop studentul studiaz n prealabil sursele bibliografice care se refer la tema tezei.
Ulterior planul orientativ este examinat i coordonat cu conductorul tiinific de la catedr. Structura i
coninutul tezei de licen snt determinate de particularitile temei alese. Varianta final a planului tezei de
licen se aproba de ctre conductorul desemnat de eful catedrei.
IV.

OBLIGAIUNILE CONDUCTORULUI TIINIFIC I ALE STUDENTULUI


N CADRUL PREGTIRII TEZEI DE LICEN

Cluza metodic i tiinific la pregtirea, ntocmirea i aprarea tezei de licen este asigurat de
ctre conductorul tiinific desemnat de catedr din cadrul activului de profesori ai acestea, care dispun de
grad tiinific, specialitilor practicieni, colaboratorilor instituiilor de cercetri tiinifice, precum i din
50

rndul specialitilor organelor autoritilor locale i centrale.


Obligaiunile conductorului tiinific sunt urmtoarele:
s acorde ajutor studentului la determinarea definitiv a subiectului tezei de licen;
verificarea i redactarea planului tezei;
consultarea asupra alegerii surselor bibliografice i prelucrrii informaiei;
controlul asupra respectrii termenilor de studiere a subiectului tezei n conformitate cu planul
adoptat;
studierea tezei de licen, elaborarea recomandrilor de mbuntire a coninutului, controlul asupra
corectitudinii ntocmirii tezei, calculelor efectuate de ctre autor, precum i asupra utilizrii
informaiei din documentele financiare i materialele altor autori.
pregtirea avizului la teza de licen n conformitate cu cerinele naintate i cu indicarea
calificativului de admis (neadmis) a studentului la aprare.
Obligaiile studentului ce ntocmete teza de licen sunt urmtoarele:
s aleag corect i argumentat subiectul, care s fie actual att pentru entitate pe materialele creia
se face investigarea, ct i pentru economie n general;
s selecteze i s analizeze materialele teoretice i practice pe problema cercetat;
s elaboreze propuneri i recomandri argumentate tiinific, care s aib importan practic pentru
agentul economic studiat;
s ntocmeasc planul tezei de licen i s-l prezinte pentru examinare conductorului tiinific;
s expun n form scris rezultatele obinute n strict conformitate cu planul i cerinele naintate
fa de coninutul i perfectarea tezei de licen;
s respecte recomandrile conductorului tiinific;
s prezinte la catedr la termen teza de licen definitivat;
s pregteasc un scurt raport privind rezultatele obinute n cursul investigaiei i s-l expun la
susinerea tezei de licen.
V.

STUDIEREA SURSELOR BIBLIOGRAFICE I A INFORMAIEI


ENTITILOR ECONOMICE

Dup aprobarea temei tezei de licen se ntocmete bibliografia, se studiaz legislaia n vigoare,
regulamentele, actele normativ-instructive i literatura de specialitate (manuale, monografii, publicaii din
ediii periodice etc.) aferente temei tezei.
Studierea surselor bibliografice ofer studentului posibilitatea de a expune succesiv materialul tezei n
conformitate cu tehnologia culegerii, gruprii, evalurii, nregistrrii i generalizrii informaiei contabile.
n acest context atenionm asupra faptului, c se interzice categoric copierea surselor bibliografice, precum
i a materialelor din alte teze de licen. Studentul expune materialul cu cuvintele proprii, comentnd
aspectele pozitive i negative ale modului de inere a contabilitii la ntreprinderea respectiv.
Textul tezei de licen trebuie s reflecte modul de inere a contabilitii n conformitate cu
informaiile prezentate n documentele contabile primare i centralizatoare, calculele i borderourile
respective, situaiilor financiare, planurile de afaceri, etc. Informaiile n cauz se anexeaz ca copii ale
formularelor respective sau se fac extrase din sursele de informaii utilizate.
VI.
CULEGEREA l SISTEMATIZAREA MATERIALULUI PRACTIC
Teza de licen se elaboreaz, n mod obligatoriu, n baza materialelor practice din activitatea unei
ntreprinderi concrete. Ca urmare, culegerea unor astfel de materiale are o importan deosebit,
determinnd, n mare parte, rezultatele finale ale elaborrii tezei.
51

Anticipat studentul se familiarizeaz cu tehnologia de fabricare a produselor i de prestare a


serviciilor, cu organizarea procesului de producie i de gestiune. Particularitile acestora determin
principiile de inere a contabilitii la entitate i, n primul rnd, contabilitatea costurilor de producie i
calcularea costului produselor (serviciilor), ntocmirea documentelor primare i centralizatoare, registrelor
contabile, situaiilor financiare, statistice sau interne.
Fiecare sector al contabilitii se va cerceta n mod consecvent. Astfel, contabilitatea mijloacelor fixe
va fi examinat dup urmtoarea schem: modul de recunoatere i evaluare a mijloacelor fixe, documentele
primare i centralizatoare, evidena analitic i sintetic a intrrii mijloacelor fixe, metodele de calculare a
amortizrii mijloacelor fixe, evidena reparaiilor i a investiiilor capitale ulterioare, contabilitatea
deprecierii mijloacelor fixe, contabilitatea ieirii mijloacelor fixe, inventarierea i reflectarea divergenelor
dintre rezultatele inventarierii i datele contabilitii.
Examinnd modul de inere a contabilitii aferente temei alese, studentul precizeaz i prezint n
tez coninutul economic al operaiilor efectuate, caracterizeaz modul de generalizare i grupare a
documentelor primare, reflectarea operaiilor n registrele de eviden analitic i sintetic, particularitile
circulaiei documentelor etc. Spre exemplu, n teza de licen cu tema Contabilitatea materialelor i a
obiectelor de mic valoare i scurt durat" este necesar de reflectat: metoda de evaluare ulterioar a
materialelor aplicat la entitate conform politicilor contabile, lund n consideraie consumurile de transportaprovizionare; modul de perfectare documentar a operaiilor de intrare i ieire a materialelor, inclusiv
borderourilor cumulative cu caracteristica registrelor de eviden sintetic i analitic; modul de repartizare
a consumurilor de transport-aprovizionare pe obiectele de eviden; - nregistrrile contabile ntocmite n
baza documentelor centralizatoare; modul de verificare a datelor analitice cu cele sintetice (ndeosebi n
cazul prelucrrii computerizate a informaiilor contabile); particularitile evidenei obiectelor de mic
valoare i scurt durat, inclusiv evidena operativ a utilizrii acestora etc.
Toate documentele primare, registrele contabile i situaiile financiare folosite n teza de licen
trebuie controlate din punct de vedere al veridicitii i comparabilitii datelor cuprinse n ele. In
borderourile cumulative se completeaz toate poziiile pe orizontal i vertical i se determin totalurile
respective. Nu se admite prezentarea n calitate de anexe a documentelor care nu in nemijlocit de tem,
cum ar fi: Statutul entitii, licena (autorizaia) care permite desfurarea activitii (dac tema nu vizeaz
contabilitatea imobilizrilor necorporale) etc. Unul i acelai document se anexeaz numai o singur dat
(un singur formular) i nu se repet de dou sau mai multe ori.
O atenie deosebit n procesul de culegere i prelucrare a materialului practic se va acorda depistrii
avantajelor i dezavantajelor sectorului respectiv al contabilitii, modului n care contabilitatea asigur
conducerea entitii i a subdiviziunilor structurale cu informaii complete i operative. Acest aspect este
important deoarece, n final, vor fi formulate propuneri concrete privind perfecionarea contabilitii,
analizei activitii economico-financiare la entitatea cercetat.
Se va ine cont i de faptul c n teza de licen studentul expune particularitile evidenei contabile n
condiiile formei de contabilitate pe care o aplic entitatea economic, menionnd cazurile de nerespectare
a cerinelor actelor normative.
VII.

STRUCTURA I CONINUTUL TEZEI DE LICEN


52

Elementele structurale ale tezei de licen sunt urmtoarele:


1. Foaia de titlu
2. Cuprinsul (cu indicarea primelor pagini ale tuturor elementelor tezei)
3. Adnotare (nu se numeroteaz )
4. Introducere
5. Partea de baz 2-3 capitole
6. ncheierea
7. Bibliografia
8. Anexele
La rndul su, fiecare capitol va cuprinde, cel puin, dou paragrafe.
Adnotarea se ntocmete n cteva limbi. Pentru grupele ce studiaz n limba romn, adnotarea va fi
scris n limba romn i o limb de circulaie internaional. Pentru grupele ce studiaz limba rus,
adnotarea va fi scris n limba rus, romn i o limb de circulaie internaional.
n introducere (4-5 pagini) se argumenteaz actualitatea temei alese, se apreciaz nivelul de studiere
a temei n literatura de specialitate, se formuleaz scopurile i sarcinile pe care i le propune spre realizare
autorul n procesul elaborrii tezei de licen. n mod obligatoriu se prezint o scurt caracteristic a
unitilor economice materialele creia servesc drept baz pentru elaborarea tezei. n deosebi se oglindesc
aspectele activitii entitii economice care influeneaz modul de inere a contabilitii: constituirea
entitii, capacitatea acesteia, specializarea, gradul de asigurare cu for de munc, indicatorii principali ai
dezvoltrii economice n ultimii trei ani, indicatorii eficienei economice. Caracteriznd indicatorii
economico-financiari de baz ai activitii entitii, este necesar de menionat volumul i costul vnzrilor,
valoarea adugat, numrul mediu scriptic al salariailor, randamentul mijloacelor fixe, productivitatea
muncii, profitul brut, profitabilitatea, rentabilitatea etc.
Teza de licen poate s includ fie trei capitole consacrate contabilitii, fie dou capitole consacrate
contabilitii i unul analizei economico-financiare.
n funcie de tem n tez se va expune materialul numai reieind din particularitile contabilitii i
analizei sectorului concret din activitatea entitii.
Astfel, n primul capitol accentul se va pune pe caracteristica general a obiectelor de studiu,
componena, recunoaterea i evaluarea acestora.
n primul paragraf studentul va sistematiza actele normativ-legislative cu referina la tema tezei de
licen: legislaia n vigoare, standardele naionale de contabilitate, comentariile cu privire la aplicarea
acestora, Planul de conturi, Codul fiscal, instruciunile, regulamentele etc., va expune succint prevederile
acestora care reglementeaz modul de soluionare a problemelor contabilitii la tema dat.
n paragraful doi studentul va prezenta definiia, componena obiectului contabilitii la tema tezei,
clasificarea n raport cu diferite criterii, modul de recunoatere, evaluare iniial i ulterioar. Expunerea
materialului va fi efectuat consecvent i deplin n conformitate cu informaiile culese din practica activitii
entitii i utilizate de ctre student.
Capitolele consacrate contabilitii trebuie s cuprind o caracteristic i analiz critic a practicii
de organizare i inere a contabilitii. Se dezvluie modul de perfectare a documentelor privind operaiile
economice la tema tezei de licen, gruparea acestor documente pe criterii omogene i ntocmirea
documentelor centralizatoare, reflectarea formulelor contabile respective cu indicarea datelor reale. Ulterior
n baza totalurilor din documentele centralizatoare se explic modul de completare a registrelor de eviden
sintetic i analitic, iar n baza totalurilor din registrele sintetice - ntocmirea Crii mari i bilanului,
53

obinnd n aa mod legtura dintre toate celelalte etape ulterioare de generalizare a datelor. Se menioneaz
deficienele depistate, se formuleaz recomandri de perfecionare a contabilitii reieind din situaia
existent la entitate. In acest scop se examineaz minuios fiecare etap din tehnologia structural a
contabilitii ce se refer la tema dat, inclusiv calculele respective, calculaiile, registrele contabile,
situaiile financiare, devizele, planurile de afaceri (business-planurile) etc.
Se recomand de a mbina expunerea textului tezei ce ine de contabilitate cu principiile de baz ale
contabilitii, cu controlul intern i analiza operativ. Prezentarea materialului ntr-un astfel de mod va
permite de a stabili corelaia dintre contabilitatea financiar i cea de gestiune.
n condiiile prelucrrii computerizate a informaiei contabile textul tezei se expune n strict
conformitate cu aceast form de contabilitate. In aceste condiii nregistrrile contabile se fac n baza
fiecrui document primar sau centralizator.
Orice situaie aferent contabilitii la tema tezei de licen (perfectarea documentar a operaiilor sau
evenimentelor, caracteristica documentelor centralizatoare, metodele de evaluare, calcularea amortizrii
mijloacelor fixe, amortizrii imobilizrilor corporale, ntocmirea calculelor, formulelor contabile, registrelor
de eviden analitic i sintetic, respectarea regulilor standardelor de contabilitate etc.) studentul o studiaz
la entitate, o supune unei examinri critice evideniind prile pozitive i/sau negative, formulnd propuneri
(recomandri) orientate spre nlturarea neajunsurilor depistate.
Propunerile autorului trebuie s fie determinate de necesitatea nlturrii neajunsurilor i abaterilor
depistate n elaborarea tezei i cuprind perfecionarea documentelor primare, centralizatoare, registrelor de
eviden analitic i sintetic. O atenie deosebit se va acorda formulelor contabile specifice ntocmite de
entitate. Acestea vor reflecta att particularitile contabilitii la entitatea dat, ct i unele abateri de la
prevederile actelor normative. n al doilea caz se cere de a corecta formulele contabile eronate cu
comentariile aferente n textul tezei.
Materialul practic folosit n tez trebuie s fie comentat i corelat. Comentariile i legtura reciproc
dintre etapele respective de generalizare a informaiei contabile se fac n baza datelor reale cu trimiterea
obligatorie la anexa corespunztoare.
n cazul cnd, nu toate operaiile economice prevzute n tematica tezei de licen nu au avut loc la
entitatea ce servete baz pentru partea practic a tezei, studentul este obligat s prezinte operaiile date n
baza unui studiu de caz. Ponderea operaiilor prezentate n baza studiului de caz nu trebuie s depeasc
30%.
Capitolele consacrate analizei activitii economico-financiare a entitii necesit respectarea unor
anumite cerine. Astfel, analiza va avea drept scop evaluarea situaiei financiare i patrimoniale sau a altor
parametri ai activitii entitii, determinarea influenei factorilor respectivi asupra modificrii indicatorilor
rezultativi, stabilirea rezervelor interne de cretere a acestor indicatori pe viitor. Structura i coninutul
capitolului aferent analizei activitii economico-financiare depinde de tema tezei de licen.
Toate capitolele i paragrafele tezei trebuie corelate ntre ele i nu pot fi finalizate cu formule
contabile. La sfritul fiecrui capitol se recomand o trecere logic la compartimentul care urmeaz a fi
examinat n capitolul ulterior.
ncheierea se va expune pe 2-3 pagini i va conine trei pri.
n prima parte autorul apreciaz starea general a contabilitii la entitate (pn la 0,5 pagini). Succint
se menioneaz documentele primare i centralizatoare, registrele sintetice i analitice, Cartea mare,
situaiile financiare care reflect tehnologia de culegere, prelucrare i generalizare a datelor i calculare a
54

indicatorilor respectivi. Generalizarea se face n baza materialului expus n partea textual a tezei de licen.
Se evalueaz starea contabilitii de ctre autorul tezei.
n baza materialului din capitolul analitic se indic rezultatele obinute pe parcursul efecturii analizei
la tema dat.
n a doua parte a ncheierii se evideniaz toate neajunsurile, lacunele, erorile, dezavantajele
menionate n textul tezei enumerndu-le: primul, al doilea etc. cu estimarea consecinelor acestora. De
exemplu, neincluderea n costul produselor fabricate (serviciilor prestate) a unui element de cost i ataarea
acestuia la cheltuieli conduce la micorarea costului efectiv i, ca urmare, la majorarea nentemeiat a
profitului obinut. Rezultatele evideniate pot fi indicate n mrime absolut i n procente.
Partea a treia a ncheierii cuprinde concluziile i propunerile autorului, orientate spre nlturarea
prilor negative i perfecionarea contabilitii (analizei economico-financiare). Astfel de concluzii i
propuneri trebuie s rezulte de partea textual a tezei n aa mod asigurndu-se legtura dintre partea
textual i ncheiere. Dac n textul tezei nu au fost evideniate neajunsurile, concluziile i propunerile
prezentate n ncheiere, aceasta din urm nu va corespunde coninutului tezei. Concomitent, se evalueaz
avantajele propunerilor formulate de autor. Uneori, n acest scop, autorul poate apela la diferite calcule,
grafice, tabele, poate elabora proiectele unor documente sau registre, poate propune corectri n
nregistrrile contabile.
n baza materialelor din capitolul privind analiza economico-financiar autorul determin mrimea
rezervelor interne depistate i formuleaz propuneri privind valorificarea acestora.
Planul-model al unor teze de licen, n dependen de tem, este prezentat n anexa 4 la indicaiile
metodice.
Anexele la tez vor include documentele primare, registrele contabile, situaiile financiare i alte
rapoarte, diferite calcule etc. Trimiterea n text la anexe se face prin indicarea numrului lor fr simbolul
nr.". De exemplu, achitarea salariilor personalului entitii este perfectat prin Lista de plat (anexa 7). n
continuare se comenteaz coninutul anexei, modul de completare i de calculare a datelor.
VIII.

VOLUMUL I MODUL DE PREZENTARE A TEZEI DE LICEN

Teza de licen trebuie s corespund unor anumite cerine nu numai dup coninut, dar i dup
modul de prezentare. Astfel, volumul tezei va constitui 60-65pagini de tipar cu excepia bibliografiei i
anexelor.
Elementele obligatorie ale prezentrii tezei snt urmtoarele:
a) coperta;
b) foaia de titlu;
c) cuprinsul;
d) adnotarea;
e) expunerea textual a tezei (pe capitole i paragrafe);
f) bibliografia;
g) anexele.
Pe coperta tezei de licen se aplic o etichet cu dimensiunea 10x15 cm, care reflect numele i
prenumele deplin al autorului, tema tezei i entitatea economic materialele creia au servit drept baz
pentru elaborarea tezei.
Pe foaia de titlu se indic instituia de nvmnt, facultatea, catedra, tema tezei i entitatea
economic respectiv, numele i prenumele deplin al studentului, numele, prenumele, gradul tiinific i
titlul didactic al conductorului, localitatea i anul n care se elaboreaz teza de licen. Denumirea temei i
55

alte elemente se indic cu majuscule fr a pune punct dup fiecare din ele (vezi anexa 12).
Foaia de titlu este urmat de cuprins, n care capitolele se numeroteaz cu cifre romane, iar
paragrafele - cu cifre arabe. Pentru fiecare capitol i paragraf se indic numrul paginii la care acesta ncepe.
Tezele de licen se prezint pe hrtie alb, format A 4, pe o singur parte a foii. Textul pe pagini se va
amplasa n aa mod nct cmpul va avea urmtoarele dimensiuni: din stnga - 3 cm, din dreapta - 1 cm, de
sus - 2,5 cm, de jos - 2,5 cm. Teza se redacteaz computerizat utilizndu-se urmtoarele semne
corespunztoare: font -12 pt., la 1,5 intervale, caractere Times New Roman. Pe o pagin se plaseaz
aproximativ 28-29 de rnduri. Se admite utilizarea majusculelor la scrierea titlurilor, evidenierea anumitor
cuvinte cu Bold sau Italic. Toate paginile se numeroteaz cu cifre arabe, ncepnd cu pagina a treia (prima
pagin - foaia de titlu i a doua - cuprinsul - nu se numeroteaz). Expunerea fiecrui capitol al tezei va
ncepe pe o pagin nou. Numrul paginii se indic pe cmpul din dreapta al paginii, sus sau jos. Intre
paragrafe se vor lsa 2-3 rnduri libere.
Expunerea materialului se face de la persoana a treia. De exemplu, se vor evita expresiile eu
consider", dup prerea mea" folosind forma autorul este de prerea", n opinia noastr" etc.
Dac teza de licen conine scheme, grafice i tabele, acestea n mod obligatoriu vor fi numerotate.
Textul care explic desenul (figura) trebuie amplasat sub acesta (aceasta).
Tabelele n text se numeroteaz n partea dreapt (fr simbolul nr."). Numerele tabelelor se atribuie
n ordine crescnd n cadrul fiecrui capitol. De exemplu, capitolul 2, tabelul 1, numrul se atribuie
Tabelul 2.1. Denumirea tabelelor reflect coninutul generalizat al datelor prezentate n tabel. In mod
obligatoriu este necesar de reflectat unitile de msur. Dac tabelul este prezentat pe dou sau mai multe
pagini, pe prima pagin se indic denumirea coloanelor respective i numerotarea acestora, iar pe fiecare
pagin urmtoare se va meniona Continuarea tabelului". Denumirea coloanelor nu se repet, ci se indic
doar numrul acestora. Schemele i diagramele se numeroteaz cu cifre arabe amplasate sub ele.
Formulele matematice se numeroteaz n cadrul fiecrui paragraf cu cifre arabe n modul urmtor:
prima parte a numrului coincide cu numrul paragrafului, iar a doua corespunde numrului de ordine al
formulei n cadrul paragrafului. Semnificaia simbolurilor utilizate se prezint sub formul n ordinea n
care ele urmeaz. Explicaia la fiecare simbol se face ntr-o poziie nou, prima ncepnd cu cuvntul
unde".
n teza de licen unitile de msur principale se indic fr prescurtri, de exemplu 5 mii lei, 100
mii decalitri etc.
Toate cuvintele n tez se descriu deplin, n afar de abreviaturile semnificaia crora este bine
cunoscut (kg, m, etc.). Noiunile care se repet pot fi nscrise folosind abreviaturile respective, de exemplu,
Societatea pe aciuni (S.A.), Standardele Naionale de Contabilitate (S.N.C.). n acest scop se procedeaz
astfel: prima denumire, n mod obligatoriu, se scrie deplin, iar n paranteze - abreviatura. ntrebuinarea
ulterioar a noiunii respective n teza va fi prin abreviere.
nregistrrile (formulele) contabile se vor prezenta cu aplicarea mbinrii de cuvinte Debit contul"
sau Credit contul" i denumirii depline a conturilor, formulnd coninutul economic al operaiei. La fiecare
cont se va indica suma din anexa respectiv la tez, de exemplu:
Debit contul 811 Activiti de baz" - 3000 lei;
Credit contul 211 Materiale" - 3000 lei.
nregistrarea contabil se ntocmete, de regul, n baza totalurilor din documentele centralizatoare
ntocmite n rezultatul gruprii i evalurii documentelor primare n luna gestionar. Din aceste
56

considerente, pentru a exclude debitarea sau creditarea repetat a unui cont, studentul ntocmete
nregistrarea contabil compus, indicnd documentul centralizator n care se conin datele numerice. De
exemplu, n luna curent la ntreprinderea Steaua" n baza borderoului de repartizare a materialelor
consumate (anexa 8) a fost ntocmit formula contabil:
Debit contul 121 Imobilizri corporale n curs de execuie" - la valoarea materialelor consumate
pentru montarea utilajelor -21500 lei;
Debit contul 811 Activiti de baz" - la consumul de materii prime i materiale pentru fabricarea
unor produse concrete n activitatea de baz - 425000 lei;
Debit contul 812 Activiti auxiliare" - la valoarea materialelor consumate n activitile auxiliare 46000 lei;
Debit contul 821 Costuri indirecte de producie" - la consumul de materiale pentru ntreinerea i
reparaia utilajelor, mainilor, cldirilor cu destinaie secional - 38000 lei;
Debit contul 712 Cheltuieli de distribuire" - la valoarea materialelor consumate pentru deservirea
procesului de desfacere
(ambalarea produselor, ntreinerea mijloacelor fixe care deservesc desfacerea) - 8000 lei;
Debit contul 713 Cheltuielii administrative" - la consumul de materiale pentru ntreinerea i
reparaia mijloacelor fixe cu destinaie general - 12000 lei;
Credit contul 211 Materiale" - la valoarea total a materialelor consumate pe ntreprindere 550500 lei.
n scopul concretizrii modului de contabilizare a unor operaii economice apare necesitatea de a
indica n formula contabil i subcontul respectiv. In acest caz, nregistrarea contabil va include simbolul
contului sintetic, denumirea acestuia, simbolul subcontului i denumirea acestuia n conformitate cu
Planul de conturi n vigoare. De exemplu, recunoaterea venitului din vnzarea produselor finite unui
cumprtor din ar se va reflecta prin urmtoarea formula contabil:
Debit contul 221 Creane comerciale", subcontul 2211 Creane comerciale din ar" - la valoarea
produselor vndute, inclusiv TVA - 60000 lei;
Credit contul 611 Venituri din vnzri", subcontul 6111 Venituri din vnzarea produselor" - la suma
venitului recunoscut - 50000 lei;
Credit contul 534 Datorii fa de buget", subcontul 5344 Datorii privind taxa pe valoarea
adugat" - la suma TVA aferent -10000 lei.
Dac ntreprinderea n baza materialelor creia se elaboreaz teza de licen n desfurarea datelor
din contul sintetic respectiv aplic diferite subconturi neprevzute n Planul de conturi n vigoare, studentul
trebuie s argumenteze necesitatea acestora cu particularitile aferente.
n tez nu se admit nsemnri, corectri, conturri de litere etc. Dac n tez snt folosite citate i
expuneri necesare pentru argumentarea unor opinii, date etc. din text, trimiterea la sursa bibliografic
respectiv se va face astfel: dup citat, n paranteze, se indic numrul de ordine al sursei bibliografice i
pagina respectiv, de exemplu (4, p.144). Citata trebuie s conin suficiente elemente care s asigure
corespunderea exact a acesteia cu sursa bibliografic.
Teza n mod obligatoriu se semneaz de ctre student i conductorul tiinific cu indicarea datei.
Pe pagina urmtoare dup partea textual a tezei se prezint bibliografia (vezi anexa 5), n care
sursele bibliografice se grupeaz astfel:
1. Acte legislative i normative (legile Republicii Moldova, hotrrile Guvernului
Republicii Moldova, regulamentele), materialele instructive i metodice, culegeri
statistice.
57

2. Literatura de specialitate (manuale, monografii, brouri).


3. Ediii periodice (reviste, culegeri de articole etc.).
Lista manualelor, monografiilor, brourilor se expune, n mod obligatoriu, n ordinea alfabetic cu
indicarea numelui i prenumelui autorului, denumirii lucrrii, locului i denumirii editurii, anului editrii i
numrului de pagini.
Fiecare element al sursei bibliografice trebuie separat de elementul urmtor printr-un semn de
punctuaie (punct, liniu etc.).
Exemplu. Contabilitate financiar"/ aut. A. Nederi, V. Bucur, V. urcanu; ASEM - Ed. a II-a ,
revz. i completat.- Chiinu, ACAP, 2003- 640 p.
n cazul n care drept surs bibliografic servete un articol dintr-o revist, descrierea va include
numele i prenumele autorului, denumirea articolului i revistei, anul editrii, numrului revistei i numerele
paginilor pe care este expus articolul.
Exemplu. Ion Sturzu, Ala Litovcenco. Aspecte fiscale noi privind stimularea nfiinrii planurilor
viticole - taxa pentru revitalizarea viticulturii // Contabilitate i audit, 2006, nr. 7, p. 21-23.
ntocmirea corect a bibliografiei demonstreaz capacitatea autorului de a selecta sursele necesare,
ofer conductorului tezei posibilitatea de a aprecia volumul i calitatea lucrului efectuat de student,
plenitudinea datelor i importana surselor incluse n bibliografie.
Anexele la teza de licen se perfecteaz ca o continuare a tezei. Fiecare anex ncepe pe o pagin
nou, n colul din dreapta de sus indicndu-se cuvntul Anexa" i numrul ei (de exemplu, Anexa 1).
Fiecare anex va fi ntitulat reieind din coninutul ei.

IX.

SUSINEREA PREVENTIV A TEZEI DE LICEN

n termen de nu mai mult dect cu o lun pn la susinerea tezei n faa Comisiei pentru examenul de
licen are loc susinerea preventiv a tezei. Scopul susinerii preventive const n controlul asupra
corespunderii lucrrii cerinelor n vigoare, precum i admiterea tezei de licen pentru susinere. Susinerea
preventiv se petrece n faa Comisiei pentru susinere preventiv a tezelor de licen, membrii creia sunt
desemnai de ctre eful catedrei Contabilitate i Informatic Economic din activul de profesori ai
catedrei.
La susinerea preventiv studentul urmeaz s prezinte n form verbal un scurt raport (5-7 minute)
privind rezultatele obinute pe parcursul cercetrii subiectului abordat n tez, precum i o scurt prezentare
a coninutului acesteia.
X.

AVIZUL LA TEZA DE LICEN

Teza de licen definitivat i semnat de ctre student n dou locuri special destinate pentru aceasta
se prezint la catedra Contabilitate i Informatic Economic pentru a fi nregistrat. Prima semntur se
aplic n ncheiere mai jos de ultimul rnd al textului (tot aici se indic data definitivrii tezei). A doua
semntur se aplic pe foaia de titlu, mai jos de denumirea subiectului, din stnga.
Dup un control minuios, conductorul tezei semneaz lucrarea pe foaia de titlu i prezint Avizul.
Avizul se ntocmete conform Anexei 16:
n concluzia Avizului se menioneaz dac teza corespunde sau nu cerinelor de a fi susinut la
Comisia pentru susinerea examenului de licen. Dac teza corespunde cerinelor conductorul o admite
spre susinere.
eful Departamentului, lund n considerare tematica tezei de licen i Avizul coordonatorului, face
cunotin cu teza, indic pe foaia de titlu Se admite spre susinere", semntura, data, luna, anul. n cazul
58

cnd se depisteaz c teza de licen este copiat, ea se reine i nu se admite spre susinere. Tezele de
licen care nu sunt admise spre susinere se examineaz n cadrul edina Departamentului n prezena
studentului i coordonatorului tiinific.
XI.

SUSINEREA TEZEI DE LICEN

Teza admis spre susinere de ctre eful Departamentului se prezint Comisiei examenelor de
licen.
Susinerea tezei are drept scop evaluarea cunotinelor studentului la tema respectiv. Studentul
trebuie s se orienteze n materie, s explice situaiile prezentate n tez, s rspund la ntrebri cu caracter
att teoretic, ct i practic.
Principala sarcin a studenilor la susinere este de a prezenta succint n 10-15 minute coninutul
textului expus n tez, menionnd motivul alegerii temei, obiectivele tezei, cile de realizare a acestora,
concluziile principale, obstacolele ntlnite n procesul elaborrii tezei.
n scopul ridicrii gradului ilustrativ la expunerea coninutului tezei de licen studentul prezint
diferite calcule, tabele, grafice, scheme, proiecte de documente primare i centralizatoare, registre de
eviden elaborate de el. Toate acestea trebuie s fundamenteze concluziile i propunerile formulate de
autor.
Dup expunerea succint a coninutului tezei autorul rspunde la ntrebrile membrilor Comisiei
examenelor de licen.
Ulterior se anun concluziile generale din Avizul coordonatorului tiinific, menionndu-se
obieciile i neajunsurile indicate n ea. Autorul tezei i exprim atitudinea sa fa de neajunsurile indicate
n referin, concretiznd i explicnd cauzele neajunsurilor sau lacunelor comise.
Decizia Comisiei examenelor de licen privind aprecierea tezei se bazeaz pe calitatea tezei,
concluziile conductorului, rezultatele susinerii. Cu note nalte sunt apreciate tezele care corespund
urmtoarelor cerine:
snt ndeplinite conform prezentelor indicaii metodice;
evideniaz corect problemele-cheie ale tezei;
desfoar pe deplin toate problemele abordate;
conin comentarii, aprecieri i recomandri proprii ale studentului;
sunt bazate pe publicaii ale diferitor autori;
conin un material aplicativ bogat i o analiz ampl a acestuia;
snt susinute n faa Comisiei Examenelor de Licen la un nivel nalt.

59

Anexa 14
Plan-model al tezei de licen cu tema:
Contabilitatea imobilizrilor necorporale"
Introducere
Capitolul I. Noiuni generale privind imobilizrile necorporale, recunoaterea i evaluarea acestora
1.1 .Noiunea de imobilizri necorporale, componena i clasificarea acestora
1.2 .Modul de recunoatere i evaluare a imobilizrilor necorporale
Capitolul II. Contabilitatea intrrilor de imobilizri necorporale i a amortizrii acestora
2.1. Contabilitatea imobilizrilor necorporale create de ctre entitate i a celor procurate
2.2. Contabilitatea imobilizrilor necorporale primite cu titlu gratuit, depuse sub form de aport n
capitatul social i a celor subvenionale
2.3. Contabilitatea amortizrii imobilizrilor necorporale
2.4. Contabilitatea cheltuielilor ulterioare aferente imobilizrilor necorporale
Capitolul III. Contabilitatea transmiterii dreptului de utilizare a imobilizrilor necorporale i a ieirii
acestora
3.1. Contabilitatea transmiterii dreptului de utilizare a imobilizrilor necorporale cu pstrarea titlului de
proprietar (vnzarea, predarea cu titlu gratuit, depunerea sub form de aport n capitalul statutar etc.)
3.2. Contabilitatea ieirii imobilizrilor necorporale
ncheiere
Bibliografie
Anexe

60

Plan-model al tezei de licen cu tema:


Contabilitatea materialelor i a obiectelor de mic valoare i scurt durat"

Introducere
Capitolul I Noiuni generale privind componena, recunoaterea i evaluarea materialelor i a obiectelor
de mic valoare i scurt durat
1.1. Noiuni generale privind componena, caracteristica i clasificarea materialelor i obiectelor de mic
valoare i scurt durat
1.2 . Recunoaterea i evaluarea materialelor i obiectelor de mic valoare i scurt durat
Capitolul II. Contabilitatea materialelor
2.1. Perfectarea documentar i contabilitatea intrrilor de materiale
2.2. Perfectarea documentar i contabilitatea ieirilor de materiale
2.3. Evidena materialelor la depozit i n contabilitate: legtura reciproc dintre datele acestora
Capitolul III. Particularitile contabilitii obiectelor de mic valoare i scurt durat
3.1. Perfectarea documentar i contabilitatea intrrii obiectelor de mic valoare i scurt durat
3.2. Contabilitatea ieirii obiectelor de mic valoare i scurt durat
3.3. Evidena operativ a utilizrii obiectelor de mic valoare i scurt durat
ncheiere
Bibliografie
Anexe

61

Anexa 15
APROBAT
la edina Consiliului FE
Proces-verbal nr. 8 din 22.06.2015
Decanul Facultii tiine Economice
Doctor habilitat, profesor universitar
_________________ Galina ULIAN

Planul calendaristic
de elaborare a tezei de licen
__________________________________________________________________________
(numele, prenumele studentului)
Tema tezei de licen _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Etapele elaborrii i prezentrii tezei de licen
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Etapele
Studierea surselor bibliografice
Aprobarea planului tezei
Elaborarea i prezentarea capitolului I
Elaborarea i prezentarea capitolului II
Elaborarea i prezentarea capitolului III
Definitivarea i prezentarea variantei finale
a tezei coordonatorului
nregistrarea tezei la catedr i plasarea n
sistemul antiplagiat
Susinerea public a tezei de licen (n faa
Comisiei pentru examenul de licen)

Data limit (aprobat de


departament)

Data realizrii/
semntura
coordonatorulu
i

Permanent
Pn la 15.12.2015
Pn la 04.03.2016
Pn la 04.04.2016
Pn la 06.05.2016
Pn la 16.05.2016
25.05.2016-01.06.2016
13.06.2016-30.06.2016

Student (a) __________________________________________


Coordonator tiinific __________________________________ Semntura _______________
(numele, prenumele, titlul tiinific, didactic)

62

Anexa 16
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
Facultatea tiine Economice
Departamentul ________________________________
AVIZ
La teza de licen cu tema ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Elaborat de studentul (a) ______________________________________ Grupa _________
Referitor la teza de licen formulm urmtoarele apreceri:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Criterii de apreciere

Nesatisfcto
r

Satisfctor

Bine

Foarte bine

Corespunderea tezei de licen realizate cu


domeniul de specialitate solicitat
Reflectarea temei tezei de licen n coninutul
lucrrii
Corelarea dintre tema/coninutul tezei de
licen i cerinele, necesitile societii
Echilibrarea materialului prezentat n capitolele
tezei de licen
Relevana metodologiei aplicate n cercetare
Completitudinea datelor cercetrii (analiz,
interpretare, argumentare logic)
Procesarea i analiza teoretic, implicarea
critic, interpretativ a autorului
Expunerea i argumentarea concluziilor
Completitudinea surselor i a referinelor
bibliografice
Corectitudinea stilistic i gramatical a
textului tezei de licen
Corectitudinea perfectrii aspectului grafic al
tezei

Suplimentar menionm __________________________________________________________


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
n concluzie, considerm, c teza de licen ntrunete integral/paial/nu ntrunete (de subliniat)
condiiile pentru a fi susinut n faa Comisie pentru examenul de licen.
Aprecierea dat de ctre coordonatorul tiinific: nota _________________________
Coordonator tiinific __________________________________ Semntura _______________
(numele, prenumele, titlul tiinific, didactic)

63