Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 9 ( 25/11/2013):

Procedura administrativ-jurisdictionala:
Ex: un avocat este sanctionat disciplinar. Potrivit art. 7+11 LCA, avem o
procedura administrativ-jurisdictionala. Pe de alta parte, avem art. 21 din
Constitutie (procedurile administrative sunt facultative si gratuite) care ne spune
ca el va avea intotdeauna posibilitatea actiunii in contencios. Va avea de
asemenea o procedura administratrativa potrivit legii speciale. Daca ai ales calea
contenciosului administrativ, ea ramane aleasa. In schimb, daca ai ales calea
administrativa, ea ramane facultativa pana la capat atata timp ca nu exista o
decizie definitiva, avocatul se va putea razgandi oricand si sa treaca pe calea
contenciosului administrativ.
SERVICIUL PUBLIC:
In definirea conceptului, avem articolul 2, litera N din Legea Contenciosului
Administrativ un serviciu public este o activitate pe care o presteaza fie
administratia, fie un particular, dar intotdeauna administratia detine un control.
Conform art. 2, este fie organizata, fie, dupa caz, autorizata de administratie.
Principii aplicabile in materia functionarii serviciilor publice:
principiul continuitatii serviciu public trebuie sa fie prestat cu o anumita
regularitate ( ex: energia electrica in mod continuu; invatamantul cu o
anumita frecventa s.a.m.d.). Totodata, serviciu public trebuie sa fie
accesibil ( ex: in materia serviciilor publice grevele sunt strict
reglementate, ca sa se evite discontinuitatea);
principiul egalitatii in fata serviciilor publice o aplicatie a egalitatii in fata
legii si a autoritatilor publice ( art. 16 din Constitutie);
principiul adaptabilitatii servicilor publice/ ( mai exact) obligatia de
adaptare nevoile sociale evolueaza serviciul care le satisface trebuie sa
evolueze odata cu evolutia nevoilor sociale ( ex: taxiurile nu sunt ca acum
10 ani, sau ca acum 100 cand aveam birja).
Clasificarea servicilor publice:
servicii publice administrative
servicii publice comerciale/industriale.
( criteriul de distinctie este dupa cum se bazeaza/ nu pe obtinerea unui profit nu
urmaresc sa obtina profit starea civila, recensamintele, eliberarea de buletine,
pasapoarte, insa urmaresc profitul furnizarea energiei electrice, termice etc).
Invatamantul si sanatatea, traditional sunt servicii administrative, insa par sa se
deplaseze spre servicii comerciale.
De regula, serviciile publice administrative nu sunt delegate, ci se presteaza de
catre administratie, in timp ce serviciile comerciale de regula sunt delegate.
Totusi, aceasta clasificare ajuta la determinarea instantei competente in cazul
unor litigii intre prestator si consumator. De regula, in cazul servicilor
administrative va fi competenta instanta de contencios administrativ. In cazul
serviciilor publice comerciale, se impune distinctia dintre organizarea servicilui
( specifice aici sunt actele normative), si prestarea servicilui ( specific actelor
individuale). In ceea ce priveste actele privind organizarea, vorbim despre acte
administrative prin delegatie, in timp ce in cazul prestarii de servicii/ de
executarea lui in general ne vom judeca la instanta de drept comun, nu la cea de
contencios administrativ.

Gestionarea serviciilor publice: ( serviciile publice se presteaza de catre):


1. administratie
2. particular
Prima modalitate de prestare este in regie prestarea serviciului de catre
administratia insasi cu propriul personal si cu propriile bunuri. Regia la randul ei
este de doua feluri regie simpla, respectiv regie autonoma. Regia simpla se
realizeaza de catre administratie fara constituirea unei persoane juridice
distincte. Asta inseamna, ca daca sunt vatamat, chem in judecdata pentru
persoana juridica de drept public de care apartine serviciul. Toti banii din urma
serviciului se colecteaza la buget. Regia interesata/ autonoma ex: muncipiul
ClujNapoca desprinde o parte din serviciu si transmite unei noi regii o parte din
bunuri, regie care avand patrimoniu, va presta serviciu public cu functionari ai
sai. Aceasta regie presteaza servicii catre utilizatori. Utilizatorii plateste o taxa in
bugetul regiei, nu in bugetul municipiului ca la regia simpla. Astfel, in cazul regiei
autonome, administratia presteaza un serviciu creand o noua persoana juridica
de drept public.
A doua modalitate prin care se presteaza un serviciu public este prin intermediul
stabilimentelor situatia este foarte apropiata de regia autonoma stabilimentul
este o persoana juridica, in general de drept public. Stabilimentele sunt de doua
feluri:
- publice
- de utilitate publica un stabiliment privat presteaza un serviciu public,
insa este infintat de un particular/ mai multi particular.
Administratia presteaza servicii fie in regie, fie prin stabilimente publice.
Stabilimentele se intalnesc in genere in invatamant si in cadrul domeniului
medical. Diferenta dintre cele doua este la nivelul circulatiei fondurilor. Particularii
pot presta servicii prin delegare ( vorbim despre stabilimente de utilitate publica)
si prin concesiune. Ca un particular sa poata presta un serviciu public are nevoie
de o autorizare care poate sa fie facuta prin acte unilaterale ( lege/ HOT. de
Guvern), fie prin acte bilaterale ( contract de concesiune). In cazul stabilimentelor
de utilitate publica, utilizatorii platesc taxe stabilimentului, iar acesta ii pastreaza,
ii foloseste. Acesta primeste si del a stat tot felul de facilitati fiscale ( nu la fel ca
la stabilamentele simple unde mai vin bani si de la bugetul de stat, insa au
anumite avantaje). La concensiune in schimb, avem concedentul, concesionarul
si utilizatorul. Utilizatorul plateste o taxa la concesionar. Acesta din urma,
transmite o parte din profit concedentului. Prin concesiune, banii merg catre stat.
Prin stabilimente, de regula raman acolo.
CONTRACTELE ADMINISTRATIVE:
Definitie teoretic, orice contract civil ar putea avea varianta lui
administrativa, caracterizata prin:
- avem pe de-o parte contractul de concesiune, care poate avea ca obiect
contractul de bunuri publice, lucrari publice, servicii publice ordonanta
54/2006, OUG 34/2006.
Pentru data viitoare sa citim ordonanta 54/2006.
Un contract administrativ = un instrument juridic care leaga administratia de
particular intr-un scop comun. Avem de-a face cu un contract administrativ si nu
un act pentru ca actul administrativ e prea precar; avem de-a face cu un
c.administrativ si nu unul civil, pentru ca acestea din urma nu pot fi modificate,
decat de comun acord, in timp ce contractul administrativ poate.
Contractul administrativ, apartent este un act bilateral insa acest act bilateral
are inglobat in el un act administrativ normativ.

Inainte de licitatie se face un caiet de sarcini, care este de fapt un act


administrativ normativ, care are in viziune orice potential concesionar. Dupa
licitatie, se incheie contractul de concesiune format din caietul de sarcini
( marea lui parte) impreuna cu o parte negociata. Inglobarea actului normativ nu
il face sa isi piarda caracteristicile el poate fi modificat unilateral ori de cate ori
o cere interesul public.