Sunteți pe pagina 1din 3

Curs Optica.

Fizica Laserilor
Semestrul I, 2015/2016
Facultatea de Inginerie Aerospatiala
Subiecte pentru Partea I (partial)
Subiecte de tip A (definiti):
1. Definiti undele, respectiv undele mecanice.
2. Clasificati undele dupa natura perturbatiei.
3. Definiti undele transversale, respectiv longitudinale.
4. Definiti undele scalare, respectiv vectoriale.
5. Definiti mediul omogen, respectiv neomogen.
6. Definiti mediul izotrop, respectiv neizotrop.
7. Definiti mediul liniar, respectiv neliniar.
8. Definiti mediul dispersiv, respectiv nedispersiv.
9. Definiti mediul disipativ, respectiv conservativ.
10. Definiti mediul ideal.
11. Scrieti expresia ecuatiei de propagare a undelor mecanice si definiti termenii din
relatie.
12. Definiti undele progresive, respectiv regresive.
13. Definiti unda sferica.
14. Definiti suprafata de unda.
15. Definiti frontul de unda.
16. Definiti unda plana.
17. Definiti unda armonica plana.
18. Definiti lungimea de unda (+ unitate de masura).
19. Definiti frecventa undei (+ unitate de masura).
20. Definiti perioada (+ unitate de masura).
21. Definiti amplitudinea undei.
22. Definiti pulsatia undei (sau frecventa unghiulara) (+ unitate de masura).
23. Clasificati undele sonore.
24. Care sunt tipurile de sunete?
25. Definiti nivelul de intensitate sonora (relatie, unitate de masura, definirea termenilor).
26. Definiti viteza de propagare a sunetelor in medii gazoase (relatie, unitate de masura,
definirea termenilor).
27. Definiti viteza de propagare a sunetelor in medii solide (relatie, unitate de masura,
definirea termenilor).
28. Definiti viteza de propagare a sunetelor in medii lichide (relatie, unitate de masura,
definirea termenilor).
29. Definiti efectul Doppler.
30. Clasificati undele electromagnetice (+ domeniu de lungimi de unda).
31. Scrieti expresia ecuatiei de propagare a undelor electromagnetice in vid, pentru
vectorul intensitate camp electric (+ definire termeni).
32. Scrieti expresia ecuatiei de propagare a undelor electromagnetice in vid, pentru
vectorul intensitate camp magnetic (+ definire termeni).
33. Scrieti expresia legii inductiei electromagnetice a lui Faraday (+ definire termeni).
34. Scrieti expresia legii lui Ampere (+ definire termeni).
35. Scrieti expresia legii lui Gauss pentru campul electric (+ definirea termenilor).
36. Scrieti expresia legii lui Gauss pentru campul magnetic (+ definirea termenilor).

37. Scrieti expresiile legilor de material (+ definirea termenilor).


38. Cum este orientat vectorul intensitate camp electric fata de vectorul intensitate camp
magnetic?
39. Definiti planul de polarizare al undei.
40. Definiti planul de oscilatie al undei.
41. Definiti starea de polarizare a undelor electromagnetice.
42. Definiti starea de polarizare liniara.
43. Definiti starea de polarizare circulara.
44. Definiti starea de polarizare eliptica.
45. Definiti lumina nepolarizata.
46. Definiti birefringenta (sau dubla refractie).
47. Definiti absorbtia selectiva (sau dicroismul).
48. Definiti polarizorul, respectiv polarizorul liniar.
49. Scrieti legea lui Malus (+ definire termeni).
50. Definiti intensitatea undei (relatie+definire termeni).
51. Definiti fenomenul de reflexie a luminii (definitie+desen+relatie).
52. Definiti fenomenul de refractie a luminii (definitie+desen+relatie).
53. Definiti indicele de refractie al unui mediu (+relatie si definire termeni).
54. Definiti unghiul Brewster.
55. Definiti reflexia interna totala.
56. Definiti lentila.
57. Definiti lentila convergenta. Cum se formeaza imaginea printr-o lentila convergenta
(tratati un caz la alegere).
58. Definiti lentila divergenta. Cum se formeaza imaginea printr-o lentila divergenta
(tratati un caz la alegere).
59. Definiti convergenta unei lentile (+ relatie si definire termeni+unitate de masura).
60. Definiti dioptria.
61. Scrieti formula lentilelor subtiri (+ definire termeni).
62. Definiti oglinda, respectiv oglinda sferica.
63. Definiti oglinda concava. Cum se formeaza imaginea printr-o oglinda concava (tratati
un caz la alegere).
64. Definiti oglinda convexa. Cum se formeaza imaginea printr-o oglinda convexa (tratati
un caz la alegere).
65. Definiti fenomenul de interferenta a undelor.
66. Definiti undele coerente.
67. Definiti coerenta spatiala.
68. Definiti coerenta temporala.
69. Definiti fenomenul de dispersie a luminii.
70. Definiti dispersia normala.
71. Definiti dispersia anomala.
72. Definiti spectrul de emisie.
73. Definiti spectrul de absorbtie.
74. Definiti fenomenul de difractie a luminii.
75. Definiti fenomenul de difractie Fresnel, respectiv difractie Fraunhofer.

Subiecte de tip B de tratat pe larg.


1. Efectul Doppler longitudinal.
2. Scrieti ecuatiile Maxweel pentru campul electromagnetic sub forma diferentiala +
legile de material si definiti fiecare termen din relatii (+ unitati de masura).
3. Deduceti ecuatia de propagare a undelor electromagnetice in medii liniare,

omogene si izotrope (pentru vectorii E si H ).


4. Calculati expresia vitezei undei electromagnetice in caz general sau in vid.
5. Pornind de la ecuatia care defineste starea de polarizare a unei unde
electromagnetice, pentru diferite valori ale defazajului analizati starile de polarizare
posibile. (Se da:

E x2
2
Eox

E y2
2
Eoy

Ex E y
Eox Eoy

6. Unghiul Brewster (cazul

cos sin 2 ).


Bi n 0 , Se da:

E n cos o n2 cos 2
,
R R 1
Ei n1 cos o n2 cos 2

dielectric: 1 2 0 ).
7. Interferenta undelor electromagnetice.
8. Deduceti ecuatia de dispersie.
9. Dispersia normala, respectiv anomala (Se da: n 2 1

Ne 2
).
m o o2 2 i

Subiecte de tip C. 1 problema

S.l.dr.ing. Georgiana Vasile


Departamentul de Fizica
Facultatea de Stiinte Aplicate