Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 13:

Pentru ca un bun sa faca parte din domeniu public trebuie sa indeplineasca


doua criterii materiale:
a) titlul sa fie in proprietatea statului/a unei unitati admin-teritorioale
b) afectatiunea sa fie afectat utilitatii publice, interesului acestuia.
Exista si un criteriu formal: clasarea un act care stabileste ca respectivul bun
face parte din intentarul unitatii-administrativ teritoriale, respectiv din inventarul
statului.
Circuitul civil:
Intrebarea este daca avem si un circuit administrativ?
Circuitul civil
Avem un bun, deci avem proprietatea
unui bun, proprietatea se poate in
primul rand transmite. Proprietatea
privata se poate transmite intre oricare
subiectiv de drept, circuitul privat este
deschis.
1. Bunurile circula intre orice fel de
subiecti de drept privat dupa
reguli transmiteri inter vivos
sau mortis cauza, iar cele inter
vivos pot sa fie oneroase sau
gratuite.
Instrumentul prin care se transmite
proprietatea este contractul civil.
2. Dezmembraminte uzufructul
( uzul/habitatia), superficia,
servitutiile.
3. Proprietatile pot sa fie grevate
ipoteca, gaj, privilegii speciale,
dreptul de retentie.
4. Constituirea de drepturi
personale ( inchirierea, depozitul,
comodatul).

Circuitul administrativ
Avem un bun proprietate publica.
1. transferul proprietatii:
proprietatea publica se transmite
numai intre titularii dreptului de
proprietate publica ( intre stat si
unitatile administrativ
teritoriale).Evident ca este un
transfer intre persoane juridice.
Transferul se face conform legii
213 prin act administrativ. Se
face deci trecerea de la
contractele civile la actele
administrative ( ST.R UAT)
Daca autoritatea superioara are un
interes superior decat cel al
autoritatii inferioare care detine
bunul proprietate publica,
autoritatea superioare poate sa-I
schimbe afectatiunea in mod fortat,
nu si proprietatea. ( exemplu ParisFranta).
2. dezmembramintele nu avem
uzufruct sau superificie, in
schimb avem asa-numitul drept
de administrare ( proful nu il
considera un drept real, codul
insa da), respectiv concesiunea.
De asemenea mai exista dreptul
de folosinta gratuita si
servitutea.
Specificul acestor drepturi reale
ADMINISTRATIVE este precaritatea
acestor drepturi exista numai
atata timp cat nu intra in conflict cu
interesul public. Daca intra in

conflict cu interesul public se sting.


3. gravarea bunurilor proprietate
publica nu este posibila;
4. drepturile personale in raport cu
proprietatea publica exista
numai daca sunt prevazute
expres de lege. De pilda, un
asemenea drept este inchirierea
in regim de drept public, pe care
o reglementeaza foarte sumar
codul civil.
Diferenta fata de inchirierea in regim
de drept privat o constituie precaritatea
daca interesul public o cere, dreptul
de inchiriere in regimul de drept public
poate sa fie schimbat.
Exista deci si un circuit administrativ, mult mai sarac si mult mai restrans si mai
restrictiv.
Utilizarea domeniului public:
Utilizarile domeniului public sunt de doua feluri:
1) utilizari colective sunt guvernate de 3 mari principii:
a) libertatea ti se permite sa il folosesti sau nu?
b) gratuitatea il folosesti gratis, fara sa platesti o taxa;
c) egalitatea accesul permis tuturor fara vreun fel de discriminare.
Exceptii de la principiul libertatii poti sa intri doar pe baza de autorizatie/ permis
utilizarea nu este deci libera ( ex: biblioteci).
Exista exceptii si de la principiul egalitatii pentru ca acestea sa nu incalce
regula constitutionala, exceptia trebuie sa fie normativa nu individuala. Daca X
primeste autorizatie ca poate sa faca orice, e ilegala, daca orice autoturism poate
sa treaca sub o anumita greutate, este legal.
2) utilizari privative - fiind o ocupatie privativa, este evident ca nu exista
libertate, este la fel de evident ca exista un caracter exclusiv, dar evident
ca nu este nici gratuit tocmai de aia e exclusiv pentru ca eu platesc.
Evident, nu se mentine nici egalitatea. Acestea sunt utilizari precare, fiind
influentate de interesul public ( pot sa reziste atata timp cat interesul
public o permite) si sunt evident oneroase. Catacterul exclusiv determina
faptul ca doar eu am dreptul sa folosesc bunul, iar daca cineva imi incalca
acest drept, autoritatea emitenta are dreptul sa intervina.
Caracterul compatibil cu utilzarea
- utilizari normale utilizarea obisnuita a bunului domenial ( ex:
trotuarele sunt folosite pentru plimbarea/circulatia pietonala,
autostrada este utilizata pentru circulatia autovehiculelor s.a.m.d)
sunt intotdeauna conforme cu afectatiunea.
- utilizari anormale - orice utilizare diferita de cea normala ( ex: un stand
de ziare pe troturar). Aceste utilizari trebuie sa fie compatibile cu
afectatiunea altfel sunt ilegale.
- utilizarile privative pot sa fie constituite prin act administrativ sau prin
contract administrativ. Contractul administrativ are o precaritate mai
scazuta decat actul administrativ. Aceste acte administrative unilaterale
sunt: autorizatie de stationare, de aplasare si autorizatia de construire.

Autorizatia de stationare e cea mai precara, se refera la lucruri


ambulante ( o masina ambulanta de covrigi) se stabileste un
perimetru in care tu poti sa stationez dar nu e neaparat un loc fix.
Autorizatia de amplasare presupune un loc fix, prinderea in sol, dar fara
fundatie. Autorizatia de construire presupune evident constructii
durabile fundatii s.a.m.d.
La nivel de principiu, diferenta dintre cele doua o constituie faptul ca utilizarile
colective sunt cele facute in comun, anonim ( ex: trotuarul folosit de oricine trece
pe acolo), in schimb, ce utilizarile colective sunt cele folosit doar de persoanele
private.
Domeniul privat al statului si al UAT:
Stim daca un bun al statului sau al UAT este un bun proprietate publica/ un
bun proprietate privata dupa afectatiune. Daca acesta nu este afectat, face parte
din domeniul privat, este deci alienabil si poate fi instrainat. Domenialitatea
privata este un regim mixt : un amestec intre regulile de drept administrativ si
regulile de drept civil.

Instanta competenta:
-

act administrativ unilateral/refuz nejustificat


contracte administrative
daca vedem ca este vorba de un bun, ca este un litigiu cu privire la
bunurile de o oarecare proprietate. Trebuie intai verificat daca este
domeniul public/ domeniul privat. Intotdeauna, inainte sa ne gandim la
regulile principiale, verificam legea speciala. In cazul in care nu avem
lege speciala, la ambele tipuri de bunuri poate sa fie si instanta de
contencios si instanta de drept civil dupa urmatoarele reguli:
- ca principiu, ori de cate ori se disputa proprietatea/ titlu, in lispsa de
stipulatie contrara, intanta competenta va fi instanta de drept comun
( civila);
- ori de cate ori este vorba de regimul domenial ( concesiunar
concedent) este vorba despre instanta de contencios administrativ.
Astfel actiunile clasice civile se judeca de instanta civila.
In ceea ce priveste granituirea, aceasta ar fi o actiune civila, dar daca
vreau sa vad pana unde e domeniul meu si de unde incepe domeniul
public, delimitarea domeniului public se face de instanta de contencios
( lege speciala).
In ceea ce priveste domeniul privat, daca nu avem lege speciala, partajul de
competenta se face astfel:
- daca ne judecam pe regimul administrativ instanta competenta este
cea de contencios;
- daca e vorba despre celalalt regim sau de proprietate, vorbim despre
instanta de drept comun.