Sunteți pe pagina 1din 9

ANUNT

Ministerul Transporturilor cu sediul n Bucureti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, organizeaz concurs pentru ocuparea
funciilor publice de execuie vacante din cadrul aparatului central (30 posturi), n data de 18.05.2015 ora 9.00 proba
eliminatorie de limb strin, respectiv ora 11.00 proba scris.
Pentru posturile care au prevzut ca i condiie specific de ocupare cunoaterea unei limbi strine, se susine prob
eliminatorie de limb strin n data de 18.05.2015 ora 9.00. Candidaii declarati ADMISI pot participa la proba scris n data de
18.05.2015 ora 11.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Transporturilor, n termen de 20 zile de la data publicrii anunului n
Monitorul Oficial Partea III/ 16.04.2015.
Dosarul de concurs va conine n mod obligatoriu :
Formularul de nscriere prevzut n anexa nr.3 la H.G. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare
Copia actului de identitate
Copiile diplomelor de studii i ale altor acte care atest efectuarea unor specializri
Copia carnetului de munc sau o adeverin care s ateste vechimea n munc i, dup caz, n specialitatea studiilor
necesare ocuprii funciei publice
Cazierul judiciar
Adeverina care s ateste starea de sntate corespunztoare, eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulrii
concursului de ctre medicul de familie al candidatului sau de ctre unitile sanitare abilitate i care conine n clar,
numrul, data, numele emitentului i calitatea acestuia n formatul standard stabilit de Ministerul Sntii
Declaraia pe propria rspundere sau adeverina care s ateste c nu a desfurat activiti de poliie politic
Declaraia pe propria rspundere cf. art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcionarilor publici,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
Copiile de pe actele prevzute mai sus se prezint n copii legalizate sau nsoite de documentele originale, care se
certific pentru conformitate cu originalul de ctre secretarul comisiilor de concurs.
Formularul de nscriere i declaraiile pe propria rspundere se pun la dispoziie candidailor prin secretariatul comisiilor de
concurs din cadrul ministerului, pot fi accesate pe site-ul Ministerului Transporturilor www.mt.ro, si se gasesc la Registratura
MT poarta G.
Pentru relaii suplimentare i depunerea dosarelor de concurs, persoanele interesate pot accesa urmtoarele numere de
telefon :
Comisia de concurs nr. 1 - telefon 0750032360 sau 021.3196133
Comisia de concurs nr. 2 - telefon 0750032358
Comisia de concurs nr. 3- telefon 0750032361
Candidaii trebuie s ndeplineasc condiiile de ocupare a unei funcii publice conform art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i condiiile specifice pentru
postul solicitat, astfel:
COMISIA DE CONCURS NR.1
Nr.
crt

Direcia

Direcia
Transport
Aerian

Direcia
Transport
Feroviar

Serviciu/Compartiment

Funcia public

Gradul prof.

Nr. post.

Consilier juridic

Superior

Consilier
Expert

Superior
Debutant

1
1

Compartimentul reglementri n
transportul feroviar

Consilier
Consilier
Consilier juridic
Consilier

Principal
Superior
Debutant
Superior

1
2
2
1

Serviciul infrastructur feroviar

Expert

Principal

1
TOTAL 10 posturi

Serviciul reglementri n transportul


aerian
Compartimentul infrastructur
navigaie aerian i mediu

CONDIII SPECIFICE
Direcia Transport Aerian
Serviciul reglementri n transportul aerian
Consilier juridic clasa I, gradul profesional superior 1 post
Pregtire de specialitate: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat,
absolvite cu diplom de licen sau echivalent n domeniul tiine juridice.
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minim 9 ani
Limbi strine: limba englez, (scris, vorbit, citit)- nivel avansat.
Consilier clasa I, gradul profesional superior 1 post
Pregtire de specialitate: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat,
absolvite cu diplom de licen sau echivalent n domeniul tiine inginereti -inginerie aerospaial.
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minim 9 ani
Limbi strine: limba englez, (scris, vorbit, citit)- nivel mediu.

Expert clasa I, gradul profesional debutant 1 post


Pregtire de specialitate: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat,
absolvite cu diplom de licen sau echivalent n domeniul tiine inginereti- inginerie aerospaial/calculatoare i tehnologia
informaiei/ingineria sistemelor/ inginerie mecanic/inginerie electronic i telecomunicaii .
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: Limbi strine: limba englez, (scris, vorbit, citit)- nivel mediu.
Compartimentul infrastructur aerian i mediu
Consilier clasa I, gradul profesional superior 1 post( atributii pe infrastructur / investiii)
Pregtire de specialitate : studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat,
absolvite cu diplom de
licen sau echivalent n domeniul tiine economice/tiine inginereti- inginerie
aerospaial/calculatoare i tehnologia informaiei/ingineria sistemelor/ inginerie mecanic/inginerie electronic i
telecomunicaii/inginerie civil/ingineria transporturilor
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minim 9 ani
Limbi strine: limba englez, (scris, vorbit, citit)- nivel mediu.
Compartimentul infrastructur aerian i mediu
Consilier clasa I, gradul profesional superior 1 post( atributii pe servicii navigaie aerian)
Pregtire de specialitate : studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat,
absolvite cu diplom de licen sau echivalent n domeniul tiine inginereti- inginerie aerospaial/inginerie electronic i
telecomunicaii. .
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minim 9ani
Limbi strine: limba englez, (scris, vorbit, citit)- nivel mediu.
Consilier clasa I, gradul profesional principal 1 post
Pregtire de specialitate : studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat,
absolvite cu diplom de
licen sau echivalent n domeniul tiine economice/tiine inginereti - inginerie
aerospaial/calculatoare i tehnologia informaiei/ingineria sistemelor/ inginerie mecanic/inginerie electronic i
telecomunicaii/inginerie civil/ingineria transporturilor/tiina mediului .
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minim 5ani
Limbi strine: limba englez, (scris, vorbit, citit)- nivel mediu.
BIBLIOGRAFIE GENERAL pentru toate posturile scoase la concurs
1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
BIBLIOGRAFIE DIRECTIA TRANSPORT AERIAN
Serviciul reglementri n transportul aerian
Consilier juridic superior
1
2
3
4
5
6

Ordonana Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, cu modificrile i completrile ulterioare
Hotrrea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor;
Convenia privind aviaia civil internaional, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944, la care Romnia a aderat prin
Decretul Consiliului de Stat nr. 194/1965;
Convenia pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internaional, adoptat la Montreal la 28
mai 1999, ratificat de Romania prin Ordonanta Guvernului nr. 107/2000;
Legea privind tratatele nr. 590/2003;
Legea nr. 276/2011privind procedura prin care Romania devine parte la tratatele ncheiate ntre Uniunea Europeana i
statele membre, pe de o parte, si state tere sau organizaii internationale, pe de alt parte.

Consilier superior
1 Ordonana Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, cu modificrile i completrile ulterioare;
2 Hotrrea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor;
3 Convenia privind aviaia civil internaional, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944, la care Romnia a aderat prin
Decretul Consiliului de Stat nr. 194/1965;
4 Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele
comune n domeniul aviaiei civile i instituirea unei Agenii Europene de Siguran a Aviaiei i de abrogare a
Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 i a Directivei 2004/36/CE, cu
modificrile ulterioare;
5 Ordinul ministrului transporturilor nr. 65/2015 pentru aprobarea Programului national de siguran n aviaia civil si
pentru numirea directorului general al Autoritii Aeronautice Civile Romne ca manager responsabil pentru
implementarea si monitorizarea functionrii Programului national de siguran in aviaia civil

Expert debutant
1
2
3

Ordonana Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor;
Convenia privind aviaia civil internaional, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944, la care Romnia a aderat prin
Decretul Consiliului de Stat nr. 194/1965.

Compartimentul infrastructur, navigaie aerian i mediu


Consilier superior (atribuii infrastructur / investiii)
1
2
3
4

Ordonana Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, cu modificrile i completrile ulterioare
Hotrrea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor;
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente
investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiii i lucrri de intervenii, cu modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind
orientrile Uniunii pentru dezvoltarea reelei transeuropene de transport i de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE,
Capitolul 1, Capitolul 2, articolele 9 i 10 i Seciunile 5 i 7, Capitolul 3 i Anexele referitoare la hrile reelelor
globale i centrale ale aeroporturilor

Consilier superior (atribuii servicii navigaie aerian)


1
2
3
4
5

Ordonana Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor;
Convenia privind aviaia civil internaional, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944, la care Romnia a aderat prin
Decretul Consiliului de Stat nr. 194/1965;
Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei de instituire a unui sistem de performan pentru
serviciile de navigaie aerian i pentru funciile de reea;
Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului
pentru crearea cerului unic European (regulament-cadru), cu modificrile ulterioare.

Consilier principal
Ordonana Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor;
Convenia privind aviaia civil internaional, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944, la care Romnia a aderat prin
Decretul Consiliului de Stat nr. 194/1965;
4 Ordinul comun al Ministerului Transporturilor i Infrastructurii i a Ministerului Mediului i Pdurilor nr. 169/2011
pentru aprobarea Planului naional de aciune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser n domeniul aviaiei
civile pentru perioada 2011-2020;
5 Hotrrea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea i gestionarea zgomotului ambiant, cu modificrile i
completrile ulterioare.
1
2
3

Direcia Transport Feroviar


Compartimentul reglementri n transportul feroviar
Consilier juridic clasa I, gradul profesional debutant 2 posturi
Pregtire de specialitate: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat,
absolvite cu diplom de licen sau echivalent n domeniul tiine juridice.
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: Limbi strine: limba englez, (scris, vorbit, citit)- nivel mediu .
Consilier clasa I, gradul profesional superior 1 post
Pregtire de specialitate: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat,
absolvite cu diplom de licen sau echivalent n domeniul ingineria transporturilor - ingineria transporturilor i a traficului
feroviar
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minim 9 ani
Limbi strine: limba englez, (scris, vorbit, citit)- nivel mediu.
Serviciul infrastructur feroviar
Expert clasa I, gradul profesional principal 1 post
Pregtire de specialitate: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat,
absolvite cu diplom de licen sau echivalent n domeniul ingineria transporturilor - ingineria transporturilor i a traficului
feroviar.
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minim 5ani
Limbi strine: limba rus i limba englez, (scris, vorbit, citit)- nivel mediu .

BIBLIOGRAFIE GENERAL pentru toate posturile scoase la concurs


1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
BIBLIOGRAFIE DIRECTIA TRANSPORT FEROVIAR
Consilier juridic, clasa I gradul profesional debutant
1 Hotrrea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor
2 Ordonana de urgen a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cile ferate romne i reorganizarea Societii
Naionale a Cilor Ferate Romne, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
3 Hotrrea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i funcionarea Autoritii Feroviare Romne - AFER
4 Hotrrea Guvernului nr. 581/1998 privind nfiinarea Companiei Naionale de Ci Ferate "C.F.R." - S.A. prin
reorganizarea Societii Naionale a Cilor Ferate Romne
Consilier clasa I, gradul profesional superior
1 Hotrrea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor
2 Ordonana de urgen a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cile ferate romne i reorganizarea Societii
Naionale a Cilor Ferate Romne, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
3 Legea nr. 55/2006 privind sigurana feroviar, cu modificrile i completrile ulterioare
4 Hotrrea Guvernului nr. 581/1998 privind nfiinarea Companiei Naionale de Ci Ferate "C.F.R." - S.A. prin
reorganizarea Societii Naionale a Cilor Ferate Romne
5 Hotrrea Guvernului nr. 582/1998 privind nfiinarea Societii Naionale de Transport Feroviar de Marf CFR
Marf - SA prin reorganizarea Societii Naionale a Cilor Ferate Romne
6 Hotrrea Guvernului nr. 584/1998 privind nfiinarea Societii Naionale de Transport Feroviar de Cltori CFR
Cltori - SA prin reorganizarea Societii Naionale a Cilor Ferate Romne
7 Hotrrea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i funcionarea Autoritii Feroviare Romne - AFER
8 Hotrrea Guvernului nr. 482/1999 privind nfiinarea Societii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureti
Metrorex SA
Expert clasa I, gradul profesional principal
1 Hotrrea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor
2 Ordonana de urgen a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cile ferate romne i reorganizarea Societii
Naionale a Cilor Ferate Romne, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
3 Hotrrea Guvernului nr. 581/1998 privind nfiinarea Companiei Naionale de Ci Ferate "C.F.R." - S.A. prin
reorganizarea Societii Naionale a Cilor Ferate Romne
4 Hotrrea Guvernului nr. 582/1998 privind nfiinarea Societii Naionale de Transport Feroviar de Marf CFR
Marf - SA prin reorganizarea Societii Naionale a Cilor Ferate Romne
5 Hotrrea Guvernului nr. 584/1998 privind nfiinarea Societii Naionale de Transport Feroviar de Cltori CFR
Cltori - SA prin reorganizarea Societii Naionale a Cilor Ferate Romne.
Direcia/ Serviciul

Serviciul
Probleme
Speciale

COMISIA DE CONCURS nr. 2


Funcia
public de
Compartiment
execuie
Compartimentul protecia
Expert
infrastructurii critice
Compartimentul Special
Compartimentul Registrul Intern
NATO/UE

Serviciul Situaii de Urgen

Cls

Grad
prof.

Nr.
post.

Debutant

Expert

Debutant

Expert

Debutant

Consilier

Superior

3
TOTAL - 7 posturi

CONDIII SPECIFICE
Serviciul Probleme Speciale
Compartimentul protecia infrastructurilor critice
Expert clasa I gradul profesional debutant 1 post
Pregtirea de specialitate: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat,
absolvite cu diplom de licen sau echivalent.
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: Limbi straine : limba englez scris, vorbit, citit nivel mediu
Cerine specifice: disponibilitate pentru deplasri
Compartimentul special
Expert clasa I gradul profesional debutant 2 posturi
Pregtirea de specialitate: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat,
absolvite cu diplom de licen sau echivalent
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: Limbi straine : limba englez scris, vorbit, citit nivel mediu
Cerine specifice: disponibilitate pentru deplasri

Compartimentul Registru Intern NATO/UE


Expert clasa I gradul profesional debutant 1 post
Pregtirea de specialitate: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat,
absolvite cu diplom de licen sau echivalent
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: Limbi straine : limba englez scris, vorbit, citit nivel mediu
Cerine specifice: disponibilitate pentru deplasri
Serviciul Situaii de Urgen
consilier clasa I gradul profesional superior 2 posturi
Pregtirea de specialitate: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat,
absolvite cu diplom de licen sau echivalent n domeniul tiine inginereti/economice/juridice.
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minim 9 ani
consilier clasa I gradul profesional superior 1 post
Pregtirea de specialitate: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat,
absolvite cu diplom de licen sau echivalent n domeniul tiine inginereti/economice/juridice.
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minim 9 ani
Cerine specifice: activitatea este permanent, n ture de 8/12/16/24 de ore.
BIBLIOGRAFIE GENERAL pentru toate posturile scoase la concurs
1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
2 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
BIBLIOGRAFIE Serviciul Probleme Speciale
1
2
3

Legea Aprrii Naionale nr. 45/1994, cu modificrile i completrile ulterioare;


Legea 477/2003 privind pregtirea economiei naionale i a teritoriului pentru aprare,
cu modificrile i completrile ulterioare, fr metodologia aferent;
HG 781/2002 privind protecia informaiilor clasificate secrete de serviciu.
BIBLIOGRAFIE Serviciul Situaii de Urgen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ordonana de urgen nr. 21/2004 privind Sistemul Naional de Management al Situaiilor de Urgen, cu modificrile i
completrile ulterioare
Ordonana de urgen nr. 1/2014 privind unele msuri n domeniul managementului situaiilor de urgen, precum i pentru
modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naional de Management al
Situaiilor de Urgen, cu modificrile i completrile ulterioare
Hotrrea nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizrii principalelor funcii de sprijin pe care le asigur ministerele, celelalte
organe centrale i organizaiile neguvernamentale privind prevenirea i gestionarea situaiilor de urgen
Hotrrea nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoric, atribuiile, funcionarea
i dotarea comitetelor i centrelor operative pentru situaii de urgen
Hotrrea nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naionale de prevenire a situaiilor de urgen
Hotrrea Guvernului nr.94/2014 privind organizarea, funcionarea i componena Comitetului Naional pentru Situaii
Speciale de Urgen
Hotrrea Guvernului nr. 1151/2014 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 94/2014 privind
organizarea, funcionarea i componena Comitetului naional pentru situaii speciale de urgen
O.M.T. nr.1611 din 03.12.2014 pentru organizarea i funcionarea Centrului operativ pentru situaii de urgen cu activitate
permanent din cadrul Ministerului Transporturilor (publicat n M.Of. nr. 899 din 11.12.2014)
O.M.T. nr.1612 din 03.12.2014 pentru organizarea i funcionarea Comitetului ministerial pentru situaii de urgen din
cadrul Ministerul Transporturilor (publicat n M.Of. nr. 909 din 15.12.2014)

Nr.
crt

Direcia

COMISIA DE CONCURS NR. 3


Funcia
Serviciu/Compartiment
public

Gradul
prof.

Nr. post.

Expert

Superior

Expert

Asistent

Expert

Principal

Expert

Principal

Expert

Principal

Expert

Asistent

Consilier

Principal

Serviciul investiii infrastructur i monitorizare


proiecte

Consilier
Expert

Superior
Debutant

1
1

Serviciul reglementri tehnice


Compartimentul autorizaii de construire

Consilier

Superior

Serviciul financiar contabil

Direcia
Economic

Serviciul bugete, bilanuri operatori economici


i avizare tarife
Compartimentul CFPP
Serviciul bugete i bilanuri instituii publice

Direcia
Investiii,
Infrastructur i
Reglementri
Tehnice

TOTAL 13 posturi
CONDIII SPECIFICE
Direcia Economic
Serviciul finaciar contabil
Expert clasa I, gradul profesional superior 1 post
Pregtire de specialitate: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat, absolvite
cu diplom de licen sau echivalent n domeniul tiine economice- contabilitate/finane.
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minim 9 ani
Expert clasa I, gradul profesional principal 1 post
Pregtire de specialitate: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat, absolvite
cu diplom de licen sau echivalent n domeniul tiine economice- contabilitate/finane.
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minim 5 ani
Expert clasa I, gradul profesional asistent 1 post
Pregtire de specialitate: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat, absolvite
cu diplom de licen sau echivalent n domeniul tiine economice- contabilitate/finane.
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minim 1 an
Serviciul bugete, bilanuri operatori economici i avizare tarife
Expert clasa I, gradul profesional principal 1 post
Pregtire de specialitate: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat, absolvite
cu diplom de licen sau echivalent n domeniul tiine economice.
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minim 5 ani
Compartimentul CFPP
Expert clasa I, gradul profesional principal 1 post
Pregtire de specialitate: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat, absolvite
cu diplom de licen sau echivalent n domeniul tiine economice.
Vechime efectiv n domeniul finanelor publice de minim 3 ani (OMFPnr. 923/2014- Codul specific de norme profesionale )
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minim 5 ani
Serviciul bugete i bilanuri instituii publice
Consilier clasa I, gradul profesional principal 2posturi
Pregtire de specialitate: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat, absolvite
cu diplom de licen sau echivalent n domeniul tiine economice.
Specializri, perfecionri : n domeniul contabilitate bugetar i finane publice
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minim 5 ani
Expert clasa I, gradul profesional asistent 2posturi
Pregtire de specialitate: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat, absolvite
cu diplom de licen sau echivalent n domeniul tiine economice.
Specializri, perfecionri : n domeniul contabilitate bugetar i finane publice
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minim 1 an

BIBLIOGRAFIE GENERAL pentru toate posturile scoase la concurs


1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
BIBLIOGRAFIE
Direcia Economic
SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL
1 Legea contabilitii nr.82/1991 cu modificrile i completrile ulterioare;
2 Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
3 Ordin M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata
cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale;
4 Ordin M.E.F. nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificrile i completrile ulterioare;
5 OUG nr. 146/2002, Ordonanta de urgenta privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu
modificrile i completrile ulterioare;
6 Hotrrea Guvernului nr.21/2015 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor;
SERVICIUL BUGETE SI BILANTURI INSTITUTII PUBLICE
expert asistent
1 Legea nr.500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare.
2 Legea contabilitii publice nr.82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
3 Legea nr.69/2010 a responsabilitii fiscal-bugetare, cu modificrile ulterioare.
4 Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015.
5 Ordinul ministrului finanelor nr.166/06.02.2006 privind stabilirea structurii raportrilor referitoare la cheltuielile de
personal prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr.48/2005 pentru reglementarea unor msuri privind numrul de
posturi i cheltuielile de personal n sectorul bugetar, aprobat prin Legea nr.367/2005, cu modificrile ulterioare.
6 Ordinul ministrului finanelor nr.1954/16.12.2005 pentru aprobarea clasificaiei indicatorilor privind finanele publice, cu
modificrile i completrile ulterioare.
consilier principal
1
2
3
4
5
6
7
8

Legea nr.500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare.


Legea contabilitii publice nr.82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Legea nr.69/2010 a responsabilitii fiscal-bugetare, cu modificrile ulterioare.
Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015.
Ordinul ministrului finanelor nr.1954/16.12.2005 pentru aprobarea clasificaiei indicatorilor privind finanele publice, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Ordinul ministrului finanelor nr.166/06.02.2006 privind stabilirea structurii raportrilor referitoare la cheltuielile de
personal prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr.48/2005 pentru reglementarea unor msuri privind numrul de
posturi i cheltuielile de personal n sectorul bugetar, aprobat prin Legea nr.367/2005, cu modificrile ulterioare.
Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.505/2013 privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale
instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2013, cu modificrile ulterioare, cap.II
Raportri financiare lunare.
Scrisoarea-Cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2015 i a
estimrilor pentru anii 2016-2018, precum i limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite, emis de
Ministerul Finanelor Publice sub nr.461800/19.08.2014.

COMPARTIMENTUL CFPP
expert principal
1
2
3
4
5
6
7
8
9

O.G. nr. 119/1999 privind auditul intern i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv i a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfoar activitatea de control financiar
preventiv propriu;
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014;
OMFP nr. 1649/2011 privind modificarea i completarea Ordinului ministrului finanelor publice nr. 946/2005 pentru
aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial;
OMFP nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata
cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale, cu
modificrile i completrile ulterioare;
OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

10 HG. 1860/2006 privind drepturile i obligaiile personalului autoritilor i instituiilor publice pe perioada delegrii i
detarii n alt localitate, precum i n cazul deplasrii, n cadrul localitii, n interesul serviciului, cu modificrile i
completrile ulterioare;
11 HG nr. 518/1995 privind unele drepturi i obligaii ale personalului romn trimis n strintate pentru ndeplinirea unor
misiuni cu caracter temporar, cu modificrile i completrile ulterioare;
12 OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare;
13 OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritile administraiei publice i instituiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
14 HG nr. 552/1991 privind normele de organizare n ar a aciunilor de protocol.
SERVICIUL BUGETE, BILANTURI OPERATORI ECONOMICI SI AVIZARE TARIFE
expert principal
1
2
3
4
5
6
7

Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014.


Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernana corporativ a intreprinderilor publice, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat.
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare.
Ordinul MFP nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului i structurii bugetului de venituri i cheltuieli, precum i a
anexelor de fundamentare a acestuia.
Ordonana Guvernului nr. 26/2013 privind ntrirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul
sau unitile administrativ-teritoriale sunt acionari unici ori majoritari sau dein direct ori indirect o participaie
majoritar.
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naionale n domeniul ajutoarelor de stat, cu
modificrile i completrile ulterioare.

Direcia Investiii, Infrastructur i Reglementri Tehnice


Serviciul investiii infrastructur i monitorizare proiecte
Consilier clasa I, gradul profesional superior 1 post
Pregtire de specialitate: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat, absolvite
cu diplom de licen sau echivalent n domeniul stiinte ingineresti: inginerie civila specializarea inginerie civila/ ci ferate,
drumuri , poduri.
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minim 9 ani
Expert clasa I, gradul profesional debutant 1 post
Pregtire de specialitate: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat,
absolvite cu diplom de licen sau echivalent.
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: Serviciul reglementri tehnice- Compartimentul autorizaii de construire
Consilier clasa I, gradul profesional superior 2 posturi
Pregtire de specialitate: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat, absolvite
cu diplom de licen sau echivalent n domeniul stiinte ingineresti: inginerie civila specializarea inginerie civila/ ci ferate,
drumuri , poduri.
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minim 9 ani
BIBLIOGRAFIE
Direcia Investiii, Infrastructur i Reglementri Tehnice
Serviciului reglementari tehnice, Compartimentul autorizaii de construire
consilier superior:
1
2
3
4
5
6

Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Ordinul nr.839/2009 de aprobare a Normelor de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii;
Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes
national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare;
HG nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru
cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local;
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si
lucrari de interventii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Serviciului investitii, infrastructura si monitorizare proiecte


expert debutant:
1
2
3
4

Ordonanta nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;


Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta de urgenta nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania
- S.A. cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si
lucrari de interventii, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea de Guvern nr. 21/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor

consilier superior:
1
2
3
4

5
6

Ordonanta nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;


Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta de urgenta nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania
- S.A. cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si
lucrari de interventii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea de Guvern nr. 21/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor
Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.( Prevederi referitoare
la concesiuni de lucrari publice si servicii).
Hotarare nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile
ulterioare.(Prevederi referitoare la concesiuni de lucrari publice si servicii).
Hotarare nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor
de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.( Prevederi referitoare la concesiuni de lucrari publice
si servicii.)
Ordonanta de urgenta nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile
si completarile ulterioare.

S-ar putea să vă placă și