Sunteți pe pagina 1din 308

VALERIU-ALEXANDRU MORARU

ISTORIA COMUNITILOR SEFARDE DIN ROMNIA


DE LA NCEPUTURI I PN AZI

Refereni tiinifici:
Prof. univ. dr. Ioan Bolovan
Prof. univ. dr. Nicolae Bocan

ISBN 978-973-595-664-6

2014 Autorul volumului. Toate drepturile rezervate.


Reproducerea integral sau parial a textului, prin orice
mijloace, fr acordul autorului, este interzis i se pedepsete conform legii.

Universitatea Babe-Bolyai
Presa Universitar Clujean
Director: Codrua Scelean
Str. Hasdeu, nr. 51
400371 Cluj-Napoca, Romnia
Tel./fax: (+40)-264-597.401
E-mail: editura@editura.ubbcluj.ro
http://www.editura.ubbcluj.ro/

VALERIU-ALEXANDRU MORARU

ISTORIA COMUNITILOR SEFARDE


DIN ROMNIA
DE LA NCEPUTURI I PN AZI

PRESA UNIVERSITAR CLUJEAN


2014

CUPRINS

Introducere ............................................................................................................ 13
I. Sursele i metodologia cercetrii istoriei sefarzilor din Romnia ....... 15
I.a. Sursele cercetrii ...................................................................................... 15
I.b. Metodologia cercetrii ............................................................................ 28
II. Sefarzii n context european,
n inuturile balcanice i cele romneti .................................................. 35
II.a. Evreii spanioli, de la stabilirea n Peninsula Iberic la expulzare ... 35
II.b. Exilul ctre rsrit i societatea sefard din Imperiul Otoman ....... 47
II.c. Sefarzii n Europa Occidental ............................................................. 57
III. Comunitatea sefard din Bucureti ........................................................... 71
III.a. Sefarzii din Bucureti n secolele XVI-XVIII ..................................... 71
III.b. Organizarea comunitar i raporturile
cu autoritile (sec. XIX-XX)................................................................ 78
III.b.1. Structura profesional i ocupaional a populaiei ........... 91
III.c. Instituii de cult i asociaii religioase ................................................ 94
III.c.1. Sinagoga ..................................................................................... 94
III.c.2. Rabinatul .................................................................................... 96
III.c.3. Cimitirul i asociaiile religioase ............................................ 99
III.d. Aspecte colare, culturale, identitare............................................... 100
III.d.1. coala i educaia ................................................................... 100
III.d.2. Artele, presa i tiparul ........................................................... 104
III.d.3. Asociaionism, identitate i luminile Haskalei .................. 111

Valeriu-Alexandru Moraru

IV. Comunitile sefarde din Timioara i Lugoj ........................................ 117


IV.a. Ptrunderea i aezarea sefarzilor n Banat (sec. XVII-XVIII)...... 117
IV.b. Organizarea comunitar i statutul juridic al sefarzilor
din Timioara i Lugoj (sec. XVIII-XIX) .......................................... 121
IV.b.1. Evoluia impunerilor fiscale
asupra sefarzilor timioreni ................................................ 129
IV.c. Instituii de cult i asociaii religioase ............................................. 132
IV.c.1. Sinagoga.................................................................................. 132
IV.c.2. Rabinatul................................................................................. 134
IV.c.3. Asociaii religioase i de binefacere .................................... 137
IV.d. Aspecte culturale i sociale............................................................... 139
IV.d.1. Instituii de nvmnt ....................................................... 139
IV.d.1.1. Studiu de caz: sefarzii n colile timiorene
n anii 1920 ............................................................ 144
IV.d.2. Manifestri n domeniul tiparului i presei ...................... 147
IV.d.3. Implicarea n asociaii i societi culturale ...................... 148
IV.d.4. Relaii interetnice i religioase ............................................ 150
V. Comunitatea sefard din Alba Iulia ........................................................ 153
V.a. Aezarea i organizarea sefarzilor n Alba Iulia
n secolul al XVII-lea ........................................................................... 153
V.b. Organizarea instituional-religioas i raporturile
cu autoritile (sec. XVIII-XX) ............................................................ 154
V.b.1. Structura profesional i ocupaional a populaiei ........... 161
V.c. Instituii de cult i asociaii religioase ............................................... 164
V.c.1. Sinagoga ..................................................................................... 164
V.c.2. Rabinatul i asociaiile religioase ............................................ 165
V.d. Aspecte culturale i sociale ................................................................ 167
VI. Comunitile sefarde din Craiova i Drobeta-Turnu Severin ............ 171
VI.a. Prezene sefarde n Oltenia anterior anului 1848 ........................... 171
VI.b. Organizarea comunitar i raporturile cu autoritile
(sec. XIX-XX) ....................................................................................... 174
VI.b.1. Structura profesional i ocupaional a populaiei ......... 185
6

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

VI.c. Instituii de cult i asociaii religioase.............................................. 187


VI.c.1. Sinagoga .................................................................................. 187
VI.c.2. Rabinatul ................................................................................. 190
VI.c.3. Asociaiile religioase, de caritate i cimitirul ...................... 193
VI.d. Aspecte culturale i sociale ............................................................... 199
VI.d.1. coala i educaia ................................................................... 199
VI.d.2. Presa i tiparul ........................................................................ 204
VI.d.3. Asociaii i evenimente culturale ......................................... 207
VII. Evoluia demografic a comunitilor sefarde din Romnia ............ 209
VII.a. Sursele cercetrilor de demografie istoric
privind sefarzii din Romnia......................................................... 210
VII.b. Dimensiunea demografic a prezenei sefarde la Bucureti ..... 215
VII.c. Dimensiunea demografic a prezenei sefarde
la Timioara i Lugoj....................................................................... 218
VII.c.1. Progres i regres natural n comunitatea sefard
din Timioara. Cauze si explicaii ................................... 231
VII.d. Dimensiunea demografic a prezenei sefarde la Alba Iulia .... 233
VII.e. Dimensiunea demografic a prezenei sefarde
la Craiova i Drobeta-Turnu Severin............................................ 237
VIII. Personaliti ale sefarzilor din Romnia. Medalioane biografice .. 243
Concluzii ............................................................................................................. 261
Bibliografie ......................................................................................................... 271
Anexe ................................................................................................................... 287
a. Rezumat n limba englez ....................................................................... 287
b. Grafice ....................................................................................................... 299

TABLE OF CONTENTS

Introduction .......................................................................................................... 13
I. Research sources and methodology of the history
of Romanian Sephardim ............................................................................. 15
I.a. Research sources ..................................................................................... 15
I.b. Research methodology ........................................................................... 28
II. The Sephardim in European context, in the Balkans
and Romanian territories ............................................................................ 35
II.a. The Spanish Jews, from settlement
in the Iberian Peninsula to expulsion ................................................. 35
II.b. The exile towards the East and the Sephardic society
in the Ottoman Empire ......................................................................... 47
II.c. The Sephardim in Western Europe ..................................................... 57
III. The Sephardic community of Bucharest .................................................. 71
III.a. The Bucharest Sephardim in the 16th-18th centuries......................... 71
III.b. Community organisation and relations
with authorities (19th-20th centuries) .................................................. 78
III.b.1. Population professional and occupational structure .......... 91
III.c. Worship institutions and religious associations .............................. 94
III.c.1. The Synagogue ......................................................................... 94
III.c.2. The Rabbinate ........................................................................... 96
III.c.3. The cemetery and religious associations .............................. 99
III.d. Schooling, cultural and identity aspects ......................................... 100
III.d.1. School and education ........................................................... 100
III.d.2. Arts, press and printing ....................................................... 104
III.d.3. Associationism, identity and the Haskalah lights ............ 111
9

Valeriu-Alexandru Moraru

IV. The Sephardic communities of Timioara and Lugoj.......................... 117


IV.a. Sephardims penetration and settlement
in Banat (17th-18th centuries) .............................................................. 117
IV.b. Community organisation and legal status
of the Timioara and Lugoj Sephardim (18th-19th) centuries ........ 121
IV.b.1. Evolution of tax duties levied
on the Timioara Sephardim ............................................... 129
IV.c. Worship institutions and religious associations............................. 132
IV.c.1. The Synagogue ....................................................................... 132
IV.c.2. The Rabbinate ......................................................................... 134
IV.c.3. Religious and charity organisations .................................... 137
IV.d. Cultural and social aspects ............................................................... 139
IV.d.1. Educational institutions ....................................................... 139
IV.d.1.1. Case study: Sephardim
in the 1920s schools of Timioara ..................... 144
IV.d.2. Print and press manifestations ............................................ 147
IV.d.3. Membership in cultural associations and societies .......... 148
IV.d.4. Inter-ethnic and religious relations .................................... 150
V. The Sephardic community of Alba Iulia ................................................. 153
V.a. Sephardim settlement and organisation
in Alba Iulia in the 17th century ......................................................... 153
V.b. Institutional-religious organisation and relations
with authorities (18th-20th centuries) ................................................. 154
V.b.1. Population professional and occupational structure........... 161
V.c. Worship institutions and religious associations .............................. 164
V.c.1. The Synagogue .......................................................................... 164
V.c.2. The Rabbinate and religious associations .............................. 165
V.d. Cultural and social aspects ................................................................. 167
VI. The Sephardic communities
of Craiova and Drobeta-Turnu Severin ................................................. 171
VI.a. Sephardic presence in Oltenia before 1848..................................... 171
VI.b. Community organisation and relations
with authorities (19th-20th centuries) ............................................... 174
VI.b.1. Population professional and occupational structure ....... 185
10

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

VI.c. Worship institutions and religious associations ............................ 187


VI.c.1. The Synagogue....................................................................... 187
VI.c.2. The Rabbinate ........................................................................ 190
VI.c.3. Religious associations, charity associations
and the cemetery ................................................................... 193
VI.d. Educational and cultural aspects .................................................... 199
VI.d.1. School and education ........................................................... 199
VI.d.2. Press and printing ................................................................ 204
VI.d.3. Cultural associations and events........................................ 207
VII. Demographic evolution of the Romanian Sephardic communities .. 209
VII.a. The sources of historical demography research
regarding the Romanian Sephardim ............................................ 210
VII.b. The demographic dimension of Sephardic presence
in Bucharest ...................................................................................... 215
VII.c. The demographic dimension of Sephardic presence
in Timioara and Lugoj................................................................... 218
VII.c.1. Natural progress and regress in the Sephardic
community of Timioara. Causes and explanations ..... 231
VII.d. The demographic dimension of Sephardic presence
in Alba Iulia ..................................................................................... 233
VII.e. The demographic dimension of Sephardic presence
in Craiova and Drobeta-Turnu Severin........................................ 237
VIII. Sephardim personalities in Romania. Biographical portraits ......... 243
Concluzii ............................................................................................................. 261
Bibliography ....................................................................................................... 271
Annexes ............................................................................................................... 287
a. Abstract .................................................................................................... 287
b. Graphics ................................................................................................... 299

11

INTRODUCERE

Istoria evreilor sefarzi reprezint unul dintre cele mai interesante


arealuri de studiu n interiorul vastului domeniu al istoriei evreilor
europeni. Civilizaia pe care au creato n Peninsula Iberic i pe care au
rspndito n cele cinci secole de exil, dar i modul n care soarta lor a
rmas legat de cea a noii lor case, a Imperiului Otoman, nu pot dect s
fascineze i s atrag cercettorul. n ceea ce privete istoria acestei
comunitipeteritoriulactualalRomniei,vomspunedoarc,nsecolele
al XVIIIlea i al XIXlea, sefarzii au fcut parte integrant ndeosebi din
viaa unor mari orae precum: Bucureti, Timioara, Lugoj, Alba Iulia,
Craiova, DrobetaTurnu Severin, lsndui amprenta asupra evoluiei lor
urbaneisociale.
Am ales, de comun acord cu ndrumtorul nostru de doctorat, aceste
comuniti,deoareceprindimensiunileiamplasareageograficsuntsem
nificativepentruistoriasefarzilorromni.AltecomunitiprecumPloieti,
Braov, Constana, Giurgiu, Balcic etc. nu au intrat n atenia noastr, fie
deoareceaubeneficiatdemonografii(cazulPloieti),fiedincauzasurselor
absolut insuficiente. Regresul demografic lent, dar continuu, a dus la
dispariiaaproapecompletaacestorcomunitintresfritulsecoluluial
XIXleaiadouajumtateasecoluluiXX,membriilorfiindparialintegrai
comunitilorderitoccidental.
Acestepremiseistorice,alturideansamblulistoriograficrelativsrac,
neaudeterminatca,landrumareacoordonatoruluinostru,Prof.Univ.Dr.
LadislauGymnt,sabordmtemancdinperioadastudiilordelicen
i master, extinzndo ulterior pn la stadiul prezentei teze de doctorat.
Chiar dac cercetarea nu a fost simpl, stnd sub semnul cutrilor
arhivistice n arhivele din Bucureti i din mai multe centre judeene,
sperm c rezultatul ei va fi util celor interesai de istoria evreilor n
Romnia att prin informaii ct i prin detalierea situaiei surselor
cercetriiiaposibilelorevoluiiulterioare.

13

Valeriu-Alexandru Moraru

Se cuvine s mulumim, la finalul demersului nostru tiinific, n pri


mul rnd, coordonatorilor notri de studii doctorale, Prof. Univ. Dr.
Ladislau Gymnt i Prof. Univ. Dr. Ioan Bolovan, care neau ndrumat
paiispreaceasttemncdeacumpatruaniicareneausupravegheat
constantcercetrile.FrviziuneaisprijinulDomniilorLoraceastlucrare
nuarfifostelaborat.
Mulumirilenoastresendreaptisprepersonalulunitilorarhivisti
ceidecercetarencareneamdesfuratstudiile.nspecialcercettoriide
laCentruldeStudiereaIstorieiEvreilordinRomnia(Bucureti),Serviciul
Judeean Timi al Arhivelor Naionale (Fond primria municipiului
Timioara), Serviciul Judeean Alba al Arhivelor Naionale (Colecia
RegistredeStarecivildelaparohii),Serviciul JudeeanDoljalArhivelor
Naionale (Fond coala Primar israelitoromn Lumina), neau ajutat
foartemultnscurtultimppecareampututslpetrecemnarhivaacestei
instituii.
Lafinalulacesteiintroduceri,dorimsprecizmcaceastlucrarese
doreteafiorecunoatereaculturiiicivilizaieiuneiramuriaiudaismu
lui, nscut din simbioza tradiiei iudaice cu societatea multicultural
iberic i, ulterior, cu spaiul cultural romnesc. Rezultatul lau putut
observageneraiintregi:oculturefervescent,careafostmbogitide
interaciunea cu alte popoare. Acest lucru reprezint o motenire pe care,
dinpcate,dincencemaipuinievreisefarziopottransmitemaideparte.

14

CAPITOLULI

SURSELEIMETODOLOGIA
ISTORIEISEFARZILORDINROMNIA

I.a.Surselecercetrii

IstoriaevreilordepeteritoriulRomnieisabucurat,nultimeledou
decenii,deodeosebitatenie,attdinparteacercettorilorautohtoni,ct
iacelorstrini.Nuvominsistaaiciasupravasteibibliografiiasubiectului,
deoarece este suficient consultarea seciunilor dedicate acestei teme din
cadrul Bibliografiei Istorice a Romniei1, sau parcurgerea unor periodice cu
tradiie, precum: Studia Judaica, Studia Hebraica sau Studia et Acta
Historiae Judaeorum Romaniae. n acest vast ansamblu istoriografic,
istoria sefarzilor sa strecurat pn n prezent doar prin intermediul unor
studii sau al unor medalioane biografice, lipsind complet monografiile de
comuniti.Deiacesteadinurmaufostredactatepentruoseriedecentre
urbaneprecumTimioara2,AlbaIulia3sauPloieti4,autoriilorsauorientat
sprecercetareaistorieiansambluluicomunitilorevreietilocale,referirile
lasefarzifiindrelativsumare.Probabilcaceeaiproblemdecareneam
Bibliografia Istoric a Romniei, Vol. VIII, Coord.: Gheorghe Hristodol, Bucureti, Editura
Academiei Romne, 1996, p. 335336; Idem, Vol. IX, 19941999, Coord.: Gh. Hristodol,
Bucureti, Editura Academiei Romne, 2000, p. 382391; Idem, Vol. X, 19992004, Coord.:
Gh.Hristodol,Bucureti,EdituraAcademieiRomne,2005,p.631646;Idem,Vol.XI,2004
2006, Coord.: Stelian Mndru, Bucureti, Editura Academiei Romne, 2007, p. 221224;
Idem,Vol.XII,parteaI,Coord.:S.Mndru,Bucureti,EdituraAcademieiRomne,2009,p.
349352; Idem, Vol. XIII, 20092010, Coord.: Nicolae Edroiu, Bucureti ClujNapoca,
EdituraAcademieiRomneArgonaut,2011,p.294298.
2IonelPopescu,ComunitileevreietidinBanatsecoleleXVIIIXIX(Specificiintegrare),Timi
oara,ExcelsiorArt,2007.
3 AnaMaria Caloianu, Istoria comunitii evreieti din Alba Iulia (sec. XVII1948), Bucureti,
Hasefer,2006.
4LauraCristinaGeala,IstoriculcomunitiievreietidinPloieti,Bucureti,Hasefer,2008.
1

15

Valeriu-Alexandru Moraru

lovitncercetareanoastr(precaritateasurselorarhivistice)afostntmpi
natideceianteriormenionai,motivpentrucarevomncepedetalierea
ansambluluiistoriograficdelaanalizaarhivelorcestauladispoziiacerce
ttoruluiistorieisefarzilordinRomnia.
Lucrareanoastrnuafostgndit,dintrunceput,caolucraredefiniti
vprivindistoriasefarzilordinRomnia.Extensiasubiectuluiicaracterul
extremdemozaicatalsurselor(careimpuncunoatereaanumaipuinde
cinci limbi ale izvoarelor i paleografii: maghiar, german, romno
chirilic, ladino i, mai puin, idi) fac un astfel de demers imposibil n
actualul stadiual cercetrilor. Am urmrit soferim o imagine generala
istorieisefarzilordepeteritoriulRomniei,ssemnalmexistenaarhivelor
cevorputeafipeviitorcercetateexhaustiviscremastfelunsolidpunct
dereperncercetriulterioare.
Este evident c, n oricare din centrele urbane locuite de comuniti
sefarde,arhivelelocalesuntsusceptibiledeapstrainformaiidespreinter
aciunealorcuautoritateapublic,daracesttipdeinformaiiesterspndit
n documente variate, risipite n fondurile primriilor, judectoriilor,
prefecturilor etc. Identificarea lor presupune parcurgerea n ntregime a
acestor categorii de fonduri, pentru fiecare centru urban o activitate
cronofagipotrivitdoarapropieriimonograficeaxatpeunsingurcentru,
nuiuneiacearenvederemaimultecomunitidincentrediferite.Excepii
exist. Spre exemplu fondul Primriei Timioara de la Serviciul Judeean
Timi al Arhivelor Naionale5 conine un catalog att de detaliat al
documentelor, nct nu mai este necesar parcurgerea fondului dosar cu
dosar.Dinacestmotivneafostdeosebitdeutilncercetareantreprins.Dar
acesta este un caz singular, situaia stnd cu totul altfel n cazul Craiovei,
AlbeiIulia,DrobeteiTurnuSeverini,maiales,aBucuretilor.
Altecategoriidedocumentecepotfiutilizatesuntregistreleparohiale
destarecivil(peteritoriulfostuluiImperiuHabsburgic).Pnlaintrodu
cerea cstoriei civile n Ungaria (1895)6 acestea pstreaz informaii

Serviciul Judeean Timi al Arhivelor Naionale, Fond Primria Municipiului Timioara, nr.
inv.141,184,192,249,1020,1543(ncontinuare:SJTAN,FPMT).
6 Teodor V. Pcian, Cartea de Aur sau luptele politice naionale ale romnilor de sub coroana
ungar,vol.VII,Sibiu,TiparulTipografieiArhidiecezane,1913,p.636655.
5

16

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

detaliatedesprenaterile,cstoriileideceseledininterioruluneicomuni
ti. Dat fiind specificul comunitii sefarde din Alba Iulia (dimensiuni
reduse, tendine de integrare accentuate) nu am identificat astfel de
documente n cazul su7, dar am folosit cu succes registrele parohiale ale
unor sinagogi din Timioara8. Pentru teritoriul Regatului Romniei, dat
fiindintroducereacstorieicivilenanul1865,astfelderegistrereprezint
osursmaipuinutilizabil9.
Relativ utile se pot dovedi i documentele aflate n fondurile colare.
Dei astfel de fonduri se pstreaz la instituiile depozitare de arhiv din
ar10informaiilecepotfiextrasesuntredusenumericiextremdedisper
sate. Nu am gsit niciunde menionat ritul copiilor, astfel c identificarea
sefarzilor sa putut face doar pornind de la criteriul onomastic (ale crui
limite evidente le vom discuta mai jos, n subcapitolul dedicat metodolo
giei). Apoi, datorit limitrilor legislative, anumite categorii de acte emise
nperioadainterbelic(coleciidediplomedeabsolvire,cataloage)nusunt
accesibile cercettorilor. ncercrile de a suplini aceste informaii prin
utilizareaanuarelorcolareaudoarunsucceslimitat.
Cea mai important colecie arhivistic privind istoria sefarzilor din
Romnia se regsete la Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din
Romnia, n Bucureti11. n pstrarea acestei instituii se gsete un fond
ServiciulJudeeanAlbaalArhivelorNaionale,ColeciaRegistredeStareCivildelaparohii,
nr.inv.328.
8 SJTAN, Colecia Registre de Stare Civil, nr. inv. 1194, Comunitatea Mozaic Timioara
Fabric.
9LaServiciulJudeeanDoljalArhivelorNaionale,spreexemplu,nusepstreazregistre
destarecivilalecomunitilorisraelitedinCraiova.
10SJTAN,FondcoalaprimarconfesionalisraelitTimioaraII,nr.inv.20;Idem,Fondcoala
primarortodoxisraelitTimioara,nr.inv.1110;Idem,FondLiceulcomercializraelitdebiei
Timioara,nr.inv.28;Idem,FondLiceulconfesionalizraelitteoreticdebieiTimioara,nr.inv.
39;Idem,FondLiceulconfesionalizraelitdefeteTimioaraI,nr.inv.1230;ServiciulJudeean
DoljalArhivelorNaionale,FondcoalaprimarisraelitoromnLumina,nr.inv.396.La
Serviciul Arhivelor Municipiului Bucureti i la Serviciul Judeean Alba al Arhivelor
Naionalenusepstreazfonduriarhivisticealeunorunitidenvmntisraelite.
11CentrulpentruStudiereaIstorieiEvreilordinRomnia,Bucureti,DosareVI:10,16,29,
38,39,40,45,55,56,61,81,133,134,135,139,140,147,150,152,158,159,165,175,176,178,
181,182,196,201,202,206,207,237,240,241,242,248,251,252,254,260,266,268,369,370,
371, 372, 373, 374, 375, 380, 399, 432, 457, 458, 459, 460, 470, 490 (n continuare: CSIER,
VI). Facem necesara precizare deontologic c autorul tezei nu a parcurs n ntregime
7

17

Valeriu-Alexandru Moraru

consistent privind comunitatea de rit spaniol din Craiova, i informaii


trunchiatedesprecomunitiledinAlbaIulia,TimioarasauBucureti.Din
pcatenuamreuitsidentificmexistenanaraunuifond/uneicolecii
coninnd date despre istoria comunitii sefarde din Bucureti, astfel c
informaiile folosite sunt recuperate n mare parte din colecii de docu
mente,bibliografieipres.
Aceasta este situaia de ansamblu a arhivelor din Romnia privind
istoria sefarzilor. Informaiile pstrate sunt dezechilibrate: predomin cele
despreCraiova,apoinordineTimioara,Alba Iuliai Bucureti.n cazul
oraelordinBanatiTransilvaniaceledoumonografiianteriormenionate
au folosit aproape exhaustiv documentele existente, cercettorul trebuind
doar s identifice sefarzii n ansamblul lucrrilor. O real problem n
cercetareaarhivelor,maialesnspaiulfostuluiImperiuHabsburgic,ore
prezintidentificareanominalaevreilorsefarzi.Pnlasfritulsecolului
al XVIIIlea criteriul onomastic este deosebit de relevant, dar dup
impunerea numelor germane (17871788) relativitatea sa crete, existnd
pericolulrealalunorasocierigreite.
Oconstatarecareseimpuneutil,spermviitoarelorcercetrieste
aceeacmaterialularhivisticpstratlaCSIERpentrucomunitateasefard
dinCraiovaesteattdevastnctpoateconstituibazasolidauneimono
grafiiautonome.nlucrareanoastrnuaminsistatasupraacesteicomuni
ti mai mult dect asupra altora, ncercnd s pstrm un echilibru de
coninut,daradncireacercetrilorprivindistoriaeiseimpunecusiguran.
Vomrevenicudetaliiasupraarhivelorutilizatepentrufiecarecomuni
tatenpartelamomentuldetalieriisurselorutilizatepecentre.
Alturidematerialelearhivistice,coleciilededocumentereprezinto
alt important categorie de surse pentru orice demers istoriografic. Dei
nuexistastfeldelucrridedicateexclusivistorieisefarzilor,celecarepun
la dispoziie documente privind ansamblul istoriei evreilor conin
suficientedatedesprecomuniti,personaliti,sausimplepersoanederit

dosareleanteriormenionate.Celeparcurseiutilizatenredactareatezeivorfimenionate
explicitnBibliografiadefinalalucrrii.Amconsideratnsutilpentruviitoricercettori
prezentareatuturorsurselorarhivisticecarepotstalabazaunorulterioareextinderisau
aprofundrialesubiectului.

18

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

spaniol12. Faptul c perioadele istorice acoperite pornesc din secolul al


XVIleaiseoprescnperioadacomunistreprezintunajutorsuplimentar
oferitcercettorului.Consultndsistematicacestecategoriidesurse,cerce
ttorulpoateobservacreferirilelasefarzicunoscunvrfpentrusecolulal
XIXleaiunulteriorregres,pnaproape ladispariie dup1948.Fr a
revendica vreo concluzie major de pe urma acestei observaii, dorim,
totui, s subliniem proporionalitatea direct dintre frecvena apariiei
sefarzilornsurseleediteievoluialordemograficgeneral13.
Presa timpului este o alt categorie de surse util cercetrii istoriei
sefarzilor. Din pcate, dup cum indic cea mai documentat istorie a
preseievreietidinRomnia14,evreiideritspaniolaupublicatfoartepuine
ziare comunitare un semn n plus al tendinei de integrare sporit,
accentuat de reculul demografic. Apelul la presa evreiasc din Romnia
rmneocaleimportantdeurmat,darlafelcancazularhivelorinstitu
iilorpublice,trebuieparcursocantitatefoartemaredesursepublicistice
pentruidentificarea,uneorialeatorie,aunuinumrinversproporionalde
informaii despre sefarzi. Dei n perioada interbelic presa evreiasc a
cunoscut o dezvoltare exploziv pe tot teritoriul Romniei Mari, iar n
BanatiTransilvaniaaufostpublicateziarealecomunitiiisraelite15,doar
***, Izvoare i mrturii referitoare la evreii din Romnia, vol. I, ntocmit de Victor Eskenasy,
Bucureti, 1986; Idem, Vol. II/1, ntocmit de Mihai Spielmann, Bucureti, Hasefer, 1988;
Idem, II/2, ntocmit de M. Spielmann, Lya Benjamin, S. Stanciu, Bucureti, Hasefer 1990;
Idem, vol. III/12, coord.: Ladislau Gymnt, L. Benjamin, Bucureti, Hasefer, 1999; ***,
EvreiidinRomniantreanii19401944,vol.II,ProblemaevreiascnstenogrameleConsiliului
deMinitri,volumalctuitdeL.Benjamin,Bucureti,Hasefer,1996;Idem,vol.III/12,1940
1942Perioadauneimarirestriti,Bucureti,Hasefer,1997;Idem,vol.IV,19431944Bilanul
tragedieirenatereasperanei,Bucureti,Hasefer,1998;***,EvreiidinRomnianrzboiulde
rentregire a rii 19181919, vol. alctuit de Dumitru Hncu, selecia materialului Lya
Benjamin,Bucureti,Hasefer,1996;***,EvreiidinRomniansecolulXX.19001920.Fasti
nefast ntrun rstimp istoric. Documente i mrturii. Vol. III, Bucureti, Hasefer, 2003; ***,
Minoritietnoculturale,mrturiidocumentare.EvreiidinRomnia(19451965),volumeditat
deAndreeaAndreescu,LucianNastas,AndreaVarga,ClujNapoca,Centrulderesurse
pentrudiversitateetnocultural,2003.
13Asevedeapentruaceastadinurm,capitolulVIIallucrrii.
14 Harry Kuller, Presa evreiasc din Romnia, Bucureti, Tritonic, 2004, p. 5455; Mriuca
Stanciu,Thepressasvehicleforselfemancipation.AspectsoftheevolutionoftheJewishpressin
the19thcenturyRomania,nStudiaHebraica,II,2002,p.8696.
15***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,Bucureti,Hasefer,1996,p.580589.
12

19

Valeriu-Alexandru Moraru

la Bucureti au aprut gazete sefarde: Viaa sefard i Gazeta evreului


spanioldinRomnia,avndorspndireteritoriallimitatioperioad
deapariiefoartescurt.
n ceea ce privete literatura de specialitate, dup cum menionam
anterior,nuexistmonografiiale unorcomunitisefardeichiarstudiile
dedicate acestora reprezint un procent mic n ansamblul general al isto
riografiei evreilor din Romnia. Deoarece metodologia cercetrii noastre a
pornitdelaoapropierepolimonografic,pecentreurbane,iprezentarea
bibliografiei de specialitate va urma aceeai structur, fiind nsoit de
detalieri ale surselor arhivistice prezentate anterior la modul general.
Deosebit de utile sau dovedit, pe parcursul cercetrii, o serie de titluri
dedicateunoraspecteparticularealeistorieievreilordinRomnia,precum
educaia16saupresa17,darilucrriledesintez18.
Cele mai vechi lucrri istorice care se ocup de evreii bucureteni
dateazdinsecolulalXIXleaisencadreaz,metodologicicronologic,n
ansamblulistoriografieiromnepozitiviste.MembriisocietiiistoriceIuliu
Barasch (nfiinat n 1886) au fost cei dinti care au iniiat colectarea de
documente n vederea editrii unui corpus documentar privind istoria
evreilor n Romnia. Tot lor li se datoreaz monografii i studii istorice,
unele argumentnd de pe poziii sociologice importana elementului isra
elit n viaa economic a rii i n progresul general cunoscut de Vechiul
RegatpnlaPrimulRzboiMondial.Nudepuineori,presaevreiasca
timpului publica documente privind istoria comunitii19. Nici istoricii
romnidinaceaperioadnuauneglijatchestiuneaevreiasc,uniidintreei
mai mult din considerente naionale i politice dect istorice, dar n
definitivsecolulalXIXleaestesecolulnaionalismelor,astfelcdincolode
motivulelaborriiacelorstudiielermnsursepentruistoriculdeastzi20.

LiviuRotman,coalaisraelitoromn,Bucureti,Hasefer,1999.
Kuller,PresaevreiascdinRomnia,p.5455.
18LadislauGymnt,EvreiidinTransilvanianepocaemanciprii(17901867),Bucureti,Editura
Enciclopedic, 2000; Idem, Evreii din Transilvania. The Jews of Transylvania, ClujNapoca,
InstitutulCulturalRomn,2004;MosheCarmillyWeinberger,IstoriaevreilordinTransilva
nia(16231944),Bucureti,EdituraEnciclopedic,1994.
19 M. Stanciu, Medieval documents on the Jews in the Romanian Principalities as reflected in the
Jewishpress,nStudiaHebraica,VI,2006,p.135sqq.
20***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.III/1,p.1115.
16
17

20

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

n perioada comunist acest subiect de cercetare a cunoscut un recul


cantitativ,putndfitotuisemnalateuneletitlurideosebitdeutile,maiales
coleciile de documente anterior amintite. Explozia cercetrii tiinifice de
dup 1990privindistoria evreilor din Romnia a adus cu sine numeroase
articole,monografii,sinteze,coleciidedocumente,toateutilenrecupera
reatrecutuluicomunitiisefardedincapital.
ncontrapartid,nuexistnsniciomonografieacomunitiiderit
spanioldinBucureti,iarsurselearhivisticecomunitaresuntrelativpuine
raportate la dimensiunea comunitii i la importana sa. Arhiva
Centrului pentru Studierea Istoriei Evreilor din Romnia, spre exemplu,
conine doar 19 dosare cu informaii despre evreii bucureteni, niciunul
dintre acestea dedicat exclusiv sefarzilor21. Din cele peste 1.000 de pagini
ale respectivelor dosare, doar cteva sute fac referiri, mai mult sau mai
puindirecte,lasefarzi.Dinacestpunctdevedere,putemspunecevreii
de rit spaniol din Bucureti nu au lsat n urma lor o arhiv la fel de
nsemnatcaceadinCraiova,spreexemplu,sauchiardinTimioara.Nici
laArhiveleNaionalealeRomnieinuamidentificatfonduridocumentare
privindnmodparticularistoriasefarzilorbucureteni22.
nceeaceprivetepresa,puinelejurnalesefardebucureteneidentifi
catedeHarryKullerauavutoapariiedescurtduratiaufostdestinate
prioritar unor scopuri polemice, astfel c informaiile cuprinse n paginile
lor sunt puin relevante i trebuie tratate cu precauie i criticism23. Alte
informaii extrase din periodicele timpului vin s completeze tabloul
comunitii de rit spaniol din Bucureti, ns caracterul lor extrem de
mozaicatnulepoateridicalaranguldesursmajor.
n cazul comunitii din Timioara sursele cercetrii sunt n mare
msur inedite, provenind din fondurile i coleciile Serviciului Judeean

ACSIER,Dosare:VI45,VI88,VI502,VI515,VI516,VI517,VI518,VI519,VI520,VI523,VI
524,VI530,VI548,VI550,VI555,VI556,VI558,VI559,VI560.
22ListafonduriloricoleciiloraccesibilelaArhiveleNaionalealeRomnieipoatefiaccesat
pelinkuldeinternet:www.arhivelenationale.ro/index.php?page=43&lan=0,consultatladata
de15.03.2012.Dintrefondurileutile,fraaveadirectlegturcucomunitateasefard,
amintim:ANICB,FondComitetulDemocratEvreiesc,inv.2782;Idem,FondOrganizaiiDemo
crateEvreieti,inv.2921
23Kuller,PresaevreiascdinRomnia,p.55.
21

21

Valeriu-Alexandru Moraru

Timi a Arhivelor Naionale, respectiv din Fondul Primriei Timioarei


pentruperioada17181850,dinFondurileLiceelorIsraelitedebieiifete
dinTimioaraidinFondulcoliiprimareconfesionaleisraelitTimioara
II, pentru perioada interbelic. n cadrul aceleiai instituii am consultat
Colecia Registrelor de Stare Civil, mai precis Registrele de Nateri,
CstoriiiDecesealeComunitiievreietiortodoxedinTimioaraFabric.
Amalesaceastcomunitatedeoarece,conformistoriografiei,aicilocuiaun
perioadapentrucaresepstreazregistrele(18701895)ceimaimulidintre
sefarzii care rmseser n Timioara la acea dat. Din pcate perioada
pentrucaresaupstratregistredestarecivilizraeliteestefoarterestrns
i,adugndusenumrulredusalsefarzilordinoralasfritulsecolului
al XIXlea, am fost mpiedicai s realizm o cercetare de demografie
istoricpropriuzis,fiindnevoiisnerezummlaoseriedeobservaiii
sumareanalize.
Trecutul evreilor din Banat sa bucurat n ultimele dou decenii de o
ateniesporitdinparteaistoricilor,interesulacestoraconcretizndusen
ctevasolidemonografii24intropleiaddestudiidevariatedimensiuni.
Istoria instituiilor comunitare, a relaiilor cu autoritile, evoluiile
demografice, domeniul culturii i al sinuoaselor relaii interetnice au
reprezentat tot attea cmpuri de cercetare deschise de ctre cei interesai
desubiect25.Acestorcercetrirecenteliseadauglucrrimaivechi,unele
VictorNeumann,IstoriaevreilordinBanat,Bucureti,Atlas,1999;Popescu,Comunitileevre
ietidinBanat;EugenGlck,Comunitateaevreilordealungulsecolelor,lucrarenmss.
25A.Paulian,SefarzilaTimioara,nRevistaCultuluiMozaic,XXXIII,1988,15septembrie;
Moshe Carmilly, Spanish (Sephard) communities in Transylvania and Banat in the XVIIth
XIXth century, n Studia Judaica, I, 1991, p. 3952; Jzsef Schweitzer, Exploring the
Sephards track in Hungary and Transylvania, n Studia Judaica, II, 1993, p. 6577;
CarmillyWeinberger, The Jewish reform Movement in Transylvania and Banat: Rabbi Aaron
Chorin, n Studia Judaica, V, 1996, p. 1360; Glck, Contribuii cu privire la populaia
evreiasc a Banatului n secolele XXVIII (pn n 1779), n Studii i materiale de istorie
medie, XV, 1997, p. 97110; Idem, Evreii din Timioara ntre anii 1848 i 1918. Aspecte
economicosociale, politice i demografice, nvol. Studia et Acta Historiae Judaeorum Romaniae,
III, Bucureti, Hasefer, 1998, p. 127146; Louis Roman, Imigrarea evreilor i situaia
provinciilor romneti i a Ungariei (secolele XVIIIXIX), n vol. Studia et Acta Historiae
Judaeorum Romaniae, VI, Bucureti, Hasefer, 2001, p. 48107; Neumann, Temeswarer
Zeitung i propagarea civismului kakaniei, n vol. Studii bnene, Ed. Mirton, Timioara,
2007,p.395409,reluatnvol.Identitateicultur.StudiiprivindistoriaBanatului,Bucureti,
EdituraAcademieiRomne,2009,p.7787.
24

22

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

chiar de epoc, oferind o solid i documentat informaie26, chiar dac


uneori angajat ideologic27. Nu n ultimul rnd, o serie de sinteze privind
istoriaImperiuluiHabsburgiciaspaiuluicentraleuropeanvinscomple
tezerepertoriulistoriograficaltemei28.Cutoateacesteapetelealbermn,
deiarhiveleTimioareipstreazncunnumrconsistentdedocumente
inedite despre viaa comunitar a evreilor spanioli din ora n secolele
XVIIIXX, surse ce vin s completeze imaginea oferit pn n prezent de
istoriografie.
Sepoateobservacuuurinvarietateasurselor,darsimimiobliga
iadeontologicdeaatrageateniaasupraasimetrieilortematiceicrono
logice, cu att mai mult cu ct natura izvoarelor influeneaz direct
cercetareanoastr.Pentruintervalulcuprinsntre1718iadouajumtatea
secoluluialXIXleadocumentelesuntnmareparteconscripiialeevreilor
din Timioara (care vin s completeze conscripiile deja menionate i
utilizate n literatura de specialitate). Acestora li se altur corespondena
ntreMagistratulOrenesciAdministraiaProvincialaBanatului,ulte
rior Locotenena regal a Ungariei, n chestiuni pendinte de comunitatea
izraelitlocal.Dup1868,odatcumodificrileadministrative,politicei
instituionaljuridice ale perioadei, acest tip de acte dispar din fondurile
Primriei Timioarei, iar comunitatea evreiasc poate fi surprins doar n
documentele proprii: registrele de stare civil. n perioada interbelic, n
noulcontext,accentulcadedinspresusmenionateleactesprealteproduse
documentareinterne:fondurilecolare.
Aparenta disparitate a tuturor acestor surse a fost impus parial de
naturasubiectului:ncondiiilencarecomunitateasefarddinTimioaraa
JakabSinger,TemesmegyesaZsidkpolgrostsa,Budapest,1907;Idem,Temesvrirabbika
XVIIIsXIXikszzadban,WiederJakabKnyvnyomdja,Seini,1928;AlexanderBchler,
DieEmanzipazionderJudeninUngarn,nvol.OstundWest.IlustrierteMonatsschriftfrdas
gesamte Judentum, Herausgaben und redigiert von Leo Winz, Berlin, 1918; Franz Binder,
AltTemeswar.GeschichtlicheEntwiklungHistorischeBauwerkeundDenkmler,DasVolksschul
wessen,TimioaraTemeswar,1934.
27HansWolf,ZurGeschichtederJudenimBanat17161767,DruckderSchwbascherVerlag,1940.
28 Iacob Towry, Die Jdische Presse im sterreichichen Kaiserreich 18621918, Tbingen, 1983;
Catherine Horel, Juifs de Hongrie 18251849. Problmes dassimilation et dmancipation, Stras
bourg, 1995; Erwin A. Schmidl, Davidstern und Doppeladler. Jdische Soldaten in sterreich,
Wien,1992.
26

23

Valeriu-Alexandru Moraru

cunoscut, ncepnd cu a doua jumtate a secolului al XIXlea un declin


demografic vertiginos, n lipsa unei arhive comunitare sefarde, am fost
nevoii s ne ndreptm atenia spre cele mai variate domenii de posibil
manifestareaevreilorspanioliisiextragempracticdinniteactecare
nuserefer,aproapeniciodat,exclusivlaei.
Pe de alt parte, am ncercat s utilizm att documente emise de
comunitate,ctideautoriti,astfelnctsnureflectmncercetareun
singur punct de vedere, deziderat metodologic exprimat de Harry Kuller
ntroanalizaistoriografieiistorieievreilordinRomnia29.Nunultimul
rnd,menionammaisusoaparentdisparitate,deoareceunaltcriteriu
de selecie a fost i reflectarea n bibliografia problemei a chestiunilor
surprinse n izvoare: materialul nostru inedit reflect parial n oglind
inegalitile bibliografice din cercetarea de pn acum, ncercnd s le i
compenseze.
n privina comunitii sefarde din Lugoj, sursele arhivistice sunt
aproape inexistente, att n arhivele judeene ct i la Centrul pentru
Studierea Istoriei Evreilor din Romnia. Motivul principal este acela c
arhiva comunitar a fost pierdut n flcri n timpul celui de al doilea
rzboimondial.Dinfericire,monografiasemnatdeT.Schwager,bazatla
rndul ei doar pe surse edite, compenseaz parial aceast lips a
documentelordearhiv30.
RecuperareaistoricadestinuluicomunitiisefardedinAlbaIuliasa
lovitdepiedicisuplimentare,darafostiajutatdeconsistentamonografie
semnatdeAnaMariaCaloianu.Principalaproblempecareontmpin
cercettorul istoriei sefarzilor transilvneni, care condiioneaz metodologic
ntregulsudemerstiinific,aparelanivelulsurselor,fiind vorba despre
inexistena unei arhive a comunitii sefarde din Alba Iulia precum i
desprefaptulcstudiilereferitoarelaistoriaevreilor,anterioaremonogra
fieicitate,nufacdectrardiferenieriderit31.
Kuller, Istoria evreilor din Romnia n date consideraii metodologice, n Studia et Acta
HistoriaeIudaeorumRomaniae,V,Bucureti,Hasefer,2000,p.46.
30TobiasSchwager,EvreitatealaLugoj,EdituraDaciaEuropaNova,Lugoj,2001.Asevedeai
Idem,Prezeneevreietinviaaculturalartisticaoraului,nRomnia,2,1998,nr.3543.
31Gymnt,EvreiidinTransilvanianepocaemanciprii(17901867);Idem,EvreiidinTransil
vania. The Jews of Transylvania; CarmillyWeinberger, Istoria evreilor din Transilvania
29

24

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

SpredeosebiredeTimioara,dimensiunilerestrnseidisoluiacomu
nitarauredusexponenialanseleidentificriideinformaiiistorice.Dei
existoarhiva comunitiievreietidinAlba Iulia, pstratla CSIER ea
trebuie parcurs n ntregime i selectate doar acele documente care fac
referire la sefarzi. Diferenele dintre acetia i achenazi se estompeaz n
istoriografie,pefonduldezechilibruluinumericntreceledoucomuniti,
alctigriipreemineneidectreevreiigermanii,nunultimul rnd,
ca urmare a micrii de emancipare a evreilor, care a urmrit mereu s
accentuezeunitateaetnicndetrimentuldeosebirilorderitspreaseputea
prezentanfaastatuluicaiactorunitar.
Aceste premise au contribuit la un dezechilibru informaional,
influennd structura cercetrii. O alt condiionare este cea impus de
domeniile acoperite de ctre sursele identificate. Pentru Alba Iulia spre
exemplu sefarzii apar bine documentai i circumscrii n sursele istorice,
sub aspect comunitar, abia n secolul XX, n contextul unei dispute
religioasepecareoaucucomunitateamajoritar32.Maipuinedateexist
n privina nvmntului i a colarizrii sefarzilor, a implicrii lor n
publicistic, a diverselor asociaii religioase i culturale i, nu n ultimul
rnd,arelaiilorinteretniceiinterconfesionalepecareleauavutcuceilali
locuitori. Nu exist dect foarte puine informaii despre relaii socio
economice sefardocretine, despreajutoaresefarden cadrul etniei sau n
relaiilecualteconfesiuni.
(16231944);Roman,ImigrareaevreilorisituaiaprovinciilorromnetiiaUngariei(seco
leleXVIIIXIX),p.6062;NicolaeJosan,GheorgheFleer,AnaDumitran,Oameniifapte
dintrecutuljudeuluiAlbanmemoriaurmailor,AlbaIulia,MuzeulNaionalalUnirii,1996;
Glck, Date noi despre evoluia demografic a populaiei evreieti din Transilvania. Epoca
Principatului (sec. XVIXVII), n Revista Istoric, 1992, 3, nr. 34, p. 303320; Idem,
Informaii privind rabinii din Transilvania (15911920), n Studia et Acta Historiae
IudaeorumRomaniae,IV,1999,p.1129;Idem,JewishelementaryeducationinTransylvania
(18481918), n Studia Judaica, II, 1993, p. 103112; Idem, The Development of Jewish
educationinAlbaIulia,nStudiaJudaica,XIXII,2004,p.8089;Gymnt,Projectsforthe
modernizationoftheJewishschoolingsysteminTransylvania,inMid19thcentury,nStudia
Judaica, VI, 1997, p. 97105; Schweitzer, Exploring the Sephards track in Hungary and
Transylvania...;MihalySpielmannSebestyn,ThestatusoftheJewsofTransylvaniaattheend
ofthe18thcentury(OpiniodeJudaeis),nStudiaJudaica,V,1996,p.116123;Neumann,
The Chief Rabbinate in Alba Iulia between 1754 and 1879. Organisation and development, n
StudiaJudaica,V,1996,p.102115.
32Caloianu,IstoriacomunitiievreietidinAlbaIulia,p.9192.

25

Valeriu-Alexandru Moraru

n ceea ce privete sursele cercetrii istoriei comunitii sefarde din


Craiovadistribuialorestecaracterizatdeunizbitordezechilibru,pecare
lvomdetalianceleceurmeaz.timcarhivasefarddinCraiovaafost
grav mpuinat n urma unui incendiu izbucnit n anul 1884. Multe din
actele rmase sunt scrise cu alfabet chirilic, semn c cel puin o parte din
vechiledocumenteerauredactatenlimbarii33.noctombrie1901,IsaacI.
Benvenisti,aflatlaParis,acerutcomunitiisiacordeajutorulnconsul
tarea unor documente, dar rspunsul primit a fost c situaia financiar a
comunitiinupermiteafacecheltuielicucopiereadocumenteloristoricerelativla
fondarea acestei comuniti34. Poate c, dac sar fi dat curs demersului,
istoria obtii sefarde din Craiova ar fi fost mai bine cunoscut. n 1977
cutremuruladistrustemplulsefardiarhiva,pierznduseoaltpartedin
memoriacomunitiideritspaniol35.
Cutoateacestea,cantitateadocumentelordearhivcareausupravieuit
i se pstreaz astzi la Arhiva Centrului pentru Studierea Istoriei Evreilor
din Romnia (n continuare n text i note: ACSIER) este copleitoare.
Aproximativ 60 de dosare i registre, nsumnd peste 10.000 de file, conin
doaracteprivitoarelacomunitateasefard.Lorlisealturcelpuinlafelde
multereferitoarelaevreiiachenazi, fcnddincomunitile israelite craio
vene,dupcumaminteamanterior,posibilulsubiectalunorcercetrimono
grafice mult mai ample i mai aprofundate dect poate acoperi demersul
nostru.Informaiidisparatedespreevoluiacomunitiicraiovenedup1945
apar i n Colecia Comuniti Evreieti din Romnia, aflat la Arhivele
NaionaleIstoriceCentraledinBucureti,nsnumrulloresteinfim36.
Situaia apare complet diferit n cazul evreilor din Drobeta, pentru
carenuexistfondurisaucoleciiarhivisticetematicelaDireciaJudeean
MehediniaArhivelorNaionale37,nicinArhivaCSIER.Puineleacteiden
PuineleactepstrateredactatecugrafiechirilicpotficonsultatelaACSIER,VI29.
ACSIER,VI458,f.50
35Cf.micromonografieiaccesibilpesiteulwww.romanianjewish.org,consultatladatade
27.03.2012.
36 Arhivele Naionale Istorice Centrale Bucureti (ANICB), Colecia Comuniti Evreieti
dinRomnia,Dosar32/1948.
37 Pentru detalii, a se vedea i situaia fondurilor aflate n cercetare la Serviciul Judeean
Mehedini al Arhivelor Naionale (SJMAN): www.arhivelenationale.ro/images/custom/
image/Pdfuri/DJANuri/DJAN_Mehedinti_fonduri_si_colectii_date_in_cercetare.pdf,
consultatladatade27.03.2012.
33
34

26

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

tificatelaArhiveledinDrobetaTurnuSeverinprovindinfondulprimriei
locale i ofer informaii despre relaiile comunitii cu municipalitatea,
ns nu i despre organizarea comunitar, chestiuni cultice, culturale etc.
Asemenea date rzlee nu pot nici mcar schia o imagine a comunitii
sefardedinacestora,cuattmaipuinpotpermiteoanalizistoric.Din
acest motiv, pe parcursul tezei nu vom trata separat comunitatea sefard
din DrobetaTurnu Severin, ci vom integra informaia referitoare la ea
printro perspectiv comparativ cu mult mai bine documentata comuni
tatedinCraiova.
Revenindlaaceastadinurm,credemctrebuiesmenionmifaptul
c este singura obte de rit spaniol din Romnia creia ia fost dedicat o
monografie, ceea ce compenseaz, n mare msur faptul c documentele
de arhiv privind evreii din Craiova i Drobeta sunt nc foarte puin
publicate. Este adevrat, respectiva lucrare (tiprit ca brour n 1932,
republicat i extins n 1946) nu acoper echilibrat segmentul temporal
cuprinsntrejumtateasecolelorXIXiXX,dararemareleavantajcofer
oseriededireciidecercetarepentruperioada18001930iunfoartemare
volumdeinformaiintre1931194638.
Alteinformaiipotficulesedinamplelecoleciidedocumenteprivind
istoriaevreilor din Romnia (dejacitate),din lucrritematicei articole de
specialitate39. ns aceste opere istoriografice nu ofer dect un volum mic
deacteraportatlacantitateafoartemarepstratncnarhive.Presalocal
atimpuluitrebuie sficoninut numeroaseinformaii utile istoricului, dar
elermndisipateiocercetaresistematicarfipresupusdeschidereaunui
Leon M. Eskenasy, Istoricul comunitii Israelite Spaniole din Craiova, Craiova, Tiparul
Prieteniitiinei,1932;Ibidem,ed.a2a,Craiova,ScrisulRomnesc,1946.
39M.Stureanu,IstoriculcoliiisraelitoromneLuminadinCraiova18631923,Craiova,1923;
IonDongorozi,AezrileevreetidinOlteniaduprzboi(19201929),nArhiveleOlteniei,
IX, 1930, nr. 4950, maiaugust, p. 157172; Alexandru Firescu, The Sephards in Craiova,
Romania,nvol.InternationalSymposiumonSephardiJewsinSouthEasternEuropeandtheir
contribution to the development of modern society. 78 October 1998, Craiova, 1998, p. 3944;
Nicolae A. Andrei, Gabriela Braun, Albert Zimbler, Institutul de Editur i Arte grafice
Samitca din Craiova, Craiova, Aius, 1998; Zimbler, Rabbi Reuven Eliyahu Yisrael The
spiritual leader of the Sepharadim of Craiova, Romania, and the amazing History of his Book of
Hebrew Poetry translated into Ladino, n vol. International Symposium on Sephardi Jews in
SouthEastern Europe and their contribution to the development of modern society. 78 October
1998,p.51sqq.
38

27

Valeriu-Alexandru Moraru

antier tiinific mult prea vast40. n plus, chestiunea presei evreieti locale
ridic o serie de ntrebri pe care leam dezbtut n subcapitolul dedicat
aspecteloreducaionaleiculturalealecomunitiideaici.
La finalul acestui subcapitol se impune o sumar concluzie privind
sursele cercetrii istoriei sefarzilor din Romnia: numrul acestora este
ridicat, inclusiv categoria surselor arhivistice fiind bine reprezentat, ns
distribuialorgeograficesteinegal.Avempedeopartearhivacomuni
tii din Craiova, care ar putea singur s fac obiectul unei teze de
doctorat, iar de cealalt parte cazul frapant al Bucuretilor, unde cea mai
numeroas comunitate de rit spaniol din ar a lsat n urm prea puine
fonduriarhivistice.Oobservaiesimilarputememiteipentrubibliogra
fia de specialitate: exist monografii ale unor centre urbane cu comuniti
sefarde,dareleaucaobiecttotalitateaevreilordinrespectivalocalitate.Or,
sefarzii fiind peste tot depii demografic de achenazi, este firesc ca i
monografiile respective s acorde prioritate celor din urm. Acesta fiind
stadiul cunoaterii temei i al orientrii cercetrilor tiinifice, am ncercat
sneadaptmmetodologiaapropieriidesubiectpentruafolosilamaxim
informaiaexistent,dupcumdetaliemnsubcapitolulceurmeaz.

I. b.Metodologiacercetrii

Apropierea noastr de subiect a pornit de la o perspectiv pluri


centric:ncercmsurmrimdestinulapatrumaricomunitisefardede
peteritoriulRomniei,delaprimeleinformaiiistoriceipnladisoluia
lor (n 1948 sau chiar nainte). Dat fiind contextul bibliografic anterior
prezentat, diferenele istorice i istoriografice dintre cele patru centre,
fiecare dintre ele a necesitat o abordare particular, menit s exploateze
ctmaibinesurselepstrate.NuestetocmaiceeaceprofesorulSilviuSanie
nelegeaprintroistorielocalacomunitilorevreietidinRomnia41,dar
am considerat mai important s recuperm o ct mai mare cantitate de
informaie arhivistic despre sefarzi, dat fiind tratarea lor prea puin
difereniatnlucrriledeistorieaevreilordinRomnia.
Unimpedimentsuplimentarafostreprezentatdefaptulcpresacraioveanestefoarteslab
prezentncatalogulBiblioteciiCentraleUniversitareLucianBlagadinClujNapoca.
41SilviuSanie,SfritulunorcomunitiictevaaspectealecercetriiistorieievreilordinRomnia,
nvol.StudiaetActaHistoriaeIudaeorumRomaniae,IV,Bucureti,Hasefer,1999,p.185190.
40

28

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Din acest motiv am ales s structurm teza noastr pe opt mari capi
tole.Primulesteceldefa,coninndoanalizasurseloristorieisefarzilor
n Romnia, a principalelor referine bibliografice i a metodologiei apro
pierii de subiect. Un al doilea capitol va fi dedicat perspectivei europene,
urmrindtraseul sefarzilorpecontinent, mai alesn zonaBalcanic, dup
expulzareadinSpania.Amconsideratnecesaraceastincursiunenistoria
universal, deoarece istoriografia romn conine prea puine titluri
dedicateevreilorspanioliinicinumrultraducerilorreferitoarelaacest
subiect nu este ridicat. n acest context, sperm c foarte generalele
consideraii expuse mai jos vor ajuta att la nelegerea modului n care
sefarziiauajunsnspaiulromnesc,darvorservinacelaitimpcatermen
decomparaiepentruulterioaraevoluienspaiulsudicicentralvestical
Romniei.
Capitolele IIIVI vor fi dedicate analizei monografice a comunitilor:
Bucureti,Timioara(alturideLugoj),AlbaIulia,iCraiova(mpreuncu
DrobetaTurnu Severin). Oferim mai jos i o scurt expunere a apropierii
fadesubiect,nfiecarecaz.Menionmcamncercat,nmsurancare
sursele neau permiso, s oferim celor patru capitole o structur unitar.
Neam ndreptat atenia asupra: organizrii comunitare, relaiilor cu
autoritile,instituiilordecult(sinagoga,rabinatul),asociaiilorreligioase,
activitii educaionale i vieii culturale. Sperm c astfel am reuit s
oferim un micromedalion suficient de coerent i de bine circumscris al
fiecreicomunitinparte,pentrucaceiinteresaidesubiectsneleag
att evoluiile particulare generate de contextele sociopolitice diferite, ct
i evoluiile comune ce caracterizeaz toate cele patru comuniti, indife
rentdecontextulregional.
Unalapteleacapitolvainsistaasupraunuiaspectdeosebitdeimpor
tant: evoluia demografic a evreilor de rit spaniol pe teritoriul Romniei.
Dup cum vom detalia i n prima parte a respectivului capitol, sursele
puineidispersate,absenaidentificriisefarzilornrecensminteleoficiale
i uniformizarea lor sub umbrela credinei religioase mozaice reprezint
piedici majore n avansarea unor cifre cu titlul de certitudini. ns frag
mente documentare, statistici interne ale comunitilor i coroborarea
cifrelor cu alte date permit estimri numerice i, mai ales, stabilirea unei
curbedemograficepentruanumitecomuniti.

29

Valeriu-Alexandru Moraru

Ultimul capitol, al optulea, este constituit din medalioane biografice


aleprincipalelorpersonaliti dinrndulsefarzilorce au trit pe teritoriul
actualalriinoastre.Recursullaoastfeldeabordaresejustificattprin
cunotinele relativ restrnse existente despre unii dintre ei, ct i prin
prisma unei viitoare integrri a informaiilor despre sefarzii romni n
bazele de date internaionale dedicate recuperrilor genealogice42. Am
ncercat, pe parcursul cercetrii, s aplicm metoda biografic i n
cercetareainternacomunitilor.nsdinpcate,chiaripentruCraiova,
informaiile pstrate nu sunt de natur s susin o abordare din
perspectiva biografiei colective, deoarece avem mult prea puine date
despre membrii comunitii pentru a putea redacta medalioane biografice
seriale.
Concluziile i bibliografia vor definitiva textul tezei, i sperm c
structuralorvaoferioimaginesinteticarezultatelorcercetrii,precumi
asurseloribibliografieiutilizate.
Lucrarea se ncheie cu Anexe, n dou pri: a. Rezumat n limba
englezib.Grafice,cencoroneazlucrarea.
ncontinuarevomfacesumarereferirilametodologiastudieriiistoriei
fiecrei comuniti n parte, urmnd ca segmentul de metodologie a
cercetrii de demografie date fiind dimensiunile sale mai ample s
deschidcapitoluldedicatrespectivuluiaspect.
Dupcumaminteaminsubcapitoluldedicatsurselor,ceamaimare
comunitate sefard din Romnia cea din Bucureti a lsat mai puine
urmearhivisticedectarfifostdeateptat.nacestecondiii,amncercats
pstrmnabordareamonograficaceeaistructurcaipentruTimioara
sau Craiova, dar informaiile au fost preluate n proporie mai mare din
pressaudincoleciidedocumente,astfelcrelaiadintreeleaparemult
mai fragmentar. Este de altfel normal ca n mediul mai cosmopolit al
capitalei,sefarziislaseinformaiiistoricemaipuinnchegate,fiindmult
maiexpui(individualicomunitar)proceselordeaculturaie.
ncadrulcercetriicomunitiiisraelitederitspanioldinBucuretiam
accentuatevoluiacomunitarpnnsecolulalXIXlea,poziiasefarzilor
42

Spreexemplu,pentrusefarzi,putemamintihttp://www.sephardim.com/,consultatladata
de20.04.2012.

30

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

n perioada emanciprii (18661919) i mai puin, n funcie de surse,


activitateanperioadainterbelic.Pentruacestdinurmintervalinforma
iile din presa comunitar, precum i cele din documentele vremii, indic
existenaunorconflicteinternerezultataldemocratizriicomunitii,al
dispariieivechiielitedinsecolulalXIXleaiindicatoralridicriiunornoi
membriaielitei,careauncercatsseafirmeipublic.nprivinaperioadei
19401945, informaiile oferite provin n mare parte din coleciile de
documente,neexistndindiciicsefarziiarfimprtitosoartdiferitn
vreun fel de cea a coreligionarilor. Recuperarea istoriei comunitii de rit
spaniol din Bucureti a reprezentat cea mai dificil dintre ntreprinderile
actualeilucrri,lafinalizareasafiindevidentfaptulcdiversitateasurselor
idisipareainformaieinecesitoinvestigaieistoricaxatexclusivasupra
Capitalei,nvedereauneiulterioareaprofundriasubiectului.
Principalaproblempecareontmpincercettorulistorieisefarzilor
bneni, i care condiioneaz metodologic ntregul su demers tiinific
apare la nivelul surselor, fiind vorba despre inexistena unor arhive ale
comunitilorsefardedinBanatnsecolelealXIXleaialXXlea,precumi
despreaproapecompletaneglijareaacestoranstudiilereferitoarelaistoria
evreilordinregiune.DacndocumenteledesecolalXVIIIleaaparenc
termenul de evrei spanioli, dup 1800 diferenele ntre sefarzi i ache
naziseestompeaznistoriografie,pefonduldezechilibruluinumericntre
cele dou comuniti, al ctigrii preeminenei de ctre evreii germani
i,nunultimulrnd,caurmareamicriideemancipareaevreilor,carea
urmritmereusaccentuezeunitateaetnicndetrimentuldeosebirilorde
ritspreaseputeaprezentanfaastatuluicaiactorunitar.
Aceste premise contribuie la un dezechilibru informaional, condiio
nnd structura cercetrii. Astfel, dac pentru secolul al XVIIIlea sursele
arhivisticepermitidentificareaunoraspectedinviaacotidianacomunit
ilorsefardebnene,nsecoleleXIXXX,deimultmaibinereprezentate
istoriografic, nu este la fel de uor s fie identificate urmele evreilor
spanioli. La acest fapt a contribuit i msura de germanizare a numelor
luat n timpul lui Iosif al IIlea, care a determinat modificri eseniale n
cadrulunuiadintrecelemaiimportantecriteriidedistincie:celonomastic.
Din acest motiv cercetarea poate deveni, pe alocuri, mai puin echilibrat
dinpunctdevederecantitativicronologic.

31

Valeriu-Alexandru Moraru

O alt condiionare este cea impus de domeniile acoperite de ctre


sursele identificate. Exist informaie suficient pentru a recupera organi
zareainternacomunitiisefarde,relaiileacesteiacuautoritile,parial
i date demografice (pentru secolul al XVIIIlea). De asemenea, se poate
reconstitui istoria rabinatului sefard, a sinagogilor i, n linii mari, a
evoluiei comunitii sefarde din Timioara. Anumite tue majore pot fi
recuperateipentruLugoj,darncazulcomunitiideaicivafivorbadeo
simpl schi. Mai puine date exist n privina nvmntului i a
colarizrii sefarzilor, a implicrii lor n publicistic, a diverselor asociaii
religioase i culturale i, nu n ultimul rnd, a relaiilor interetnice i
interconfesionale pe care leau avut cu ceilali bneni. Nu exist dect
foarte puine informaii despre relaii socioeconomice sefardocretine,
despreajutoaresefardencadruletnieisaunrelaiilecualteconfesiuni.
Cazul comunitii sefarde din Alba Iulia este cu att mai restrictiv.
Amestecai n mult mai vasta comunitate achenad, evreii spanioli din
acest ora sunt mult mai greu de identificat la nivel comunitar n sursele
vremii. Nici mcar arhiva comunitii din Alba Iulia nu pstreaz att de
multeinformaiidespreei.Faptulcnumelesefardeaparprintremembrii
comunitiiortodoxenprimajumtateasecoluluialXXleaindicgradul
sporit de aculturaie. La acesta trebuie s fi contribuit conjuncia dintre
reducerea numeric a comunitii spaniole i necesitatea integrrii, dup
1867,ntrunadinformelereligioaseoficialrecunoscutedestatulmaghiar.
O caracteristic suplimentar a istoriografiei acestei comuniti este
faptul c, aflnduse practic n centrul geografic al vieii evreieti din
Transilvania,afcutobiectulmaimultorstudiidespecialitate,printrecare
i o monografie recent, care au epuizat aproape complet materialul
arhivistic existent. Din acest motiv, apropierea noastr fa de subiect a
pornit de la literatura de specialitate, din care am extras acele informaii
referitoare exclusiv la sefarzi. Mai mult, pentru perioada 18671948 am
reuit s identificm o prezen onomastic sefard sporit n rndul
comunitiiortodoxe,ceeaceneandemnatsasociemparialcomunitatea
religioas ortodox cu urmaii evreilor spanioli. ns trebuie s facem
precizarea c respectiva asociere nu poate fi considerat complet, cci
comunitatea ortodox nu era format doar din urmai ai sefarzilor, iar o
32

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

partedintreacetiasuntidentificabilinrndulcomunitiistatuquoante.
Este astfel evident c la Alba Iulia nu studiem o comunitate sefard, ci
manifestrile publice ale unor evrei cu rdcini spaniole, integrai dup
1867nalteformecomunitare.
Situaia comunitii sefarde din Craiova pare a constitui, din punctul
devederealsurselor,celmaifericitcazdintreceleprezentate.Informaiile
edite sunt relativ numeroase, cele inedite sunt abundente, depind chiar
posibilitile de parcurgere exhaustiv n cadrul acestei teze. Dup cum
menionam,Craiovapoateconstituieasingursubiectuluneivastetezede
doctorat, astfel c, n lucrarea noastr, am ncercat s oferim o sintez
echilibrat i proporional cu celelalte medalioane monografice, a
istoricului evreilor spanioli din ora. Am nceput prin identificarea
prezenelordocumentatenperioadamedievalipremodern,continund
prin analiza evoluiei instituiilor de cult i a asociaiilor religioase.
Educaiaimanifestrileculturalencheieprezentarea.
Lucrnd cu o mare cantitate de surse arhivistice, i ncercnd s
pstrm un echilibru ntre dimensiunile celor patru medalioane
monografice, am selectat acele informaii despre sefarzii craioveni care
ajutprioritarlanelegereamoduluidefuncionareavieiicomunitarei
la identificarea strategiilor de integrare n societatea romneasc. Acestea
din urm sunt importante deoarece este vorba despre o comunitate
minoritar n provincia cu cel mai mic procent de minoriti din Regatul
Romniei. Acolo unde sursele neau permis am inserat informaii despre
sefarzii din DrobetaTurnu Severin. Caracterul fragmentar al acestora i
imposibilitatea de a le concentra ntrun subcapitol independent neau
determinat s le prezentm doar ca termen de comparaie pentru
comunitateamultmaiextinsdinCraiova.

33

CAPITOLULII

SEFARZIINCONTEXTEUROPEAN

II. a.Evreiispanioli,delastabilireanPeninsulaIbericlaexpulzare

Exist mai multe opinii cu privire la momentul exact al stabilirii


evreilornPeninsulaIberic.Uneleteoriispuncevreiieraudejagrupain
nuclee de comerciani nc din cele mai vechi timpuri pe acest teritoriu,
chiar din timpul lui Nabucodonosor (605562 . Hr.)1, iar altele spun c
evreiiarfiajunsnSpaniaodatcuexpediiilecomercialealefenicienilor2.
Totui,cusiguran,valurimaiimportantedeevreiauurmatcaleaiberic
aexiluluilanceputulmileniuluiI,cnd,mainti,nanul70Ierusalimula
czut sub stpnirea roman, Templul a fost drmat, iar o parte dintre
evrei au fost capturai de mpratul Titus i expulzai3; mai apoi, n jurul
anului135d.Hr.mpratulromanHadriandecreteazexpulzareaevreilor
dinPalestinacapedeapspentrurebeliuneacondusdeimonbarKohba
mpotrivaocupaieiromane4.Trebuiemenionatfaptulcevreiiaupierdut
stpnirea asupra Palestinei nc din anul 44 d. Hr., odat cu moartea lui
IrodcelMare.Decesulacestuiaapusefectivcaptultimeifazeastpnirii
iudaicestabilenPalestina,pnlamijloculsecoluluiXX5.
Evreiisaumprtiatcaurmareaacestorevenimentenntregbazinul
mediteranean.PeninsulaIbericafostdoarunadintredireciilederspn
dire a evreilor dup aceste evenimente nefericite pentru statul lor, ns a

Felipe Torroba Bernaldo de Quirs, Evreii spanioli, traducere i prefa de Ezra Alhasid,
Bucureti,Hasefer,2003,p.17.
2Ibidem.
3LucienGubbay,AbrahamLevy,TheSephardimTheirGloriousTraditionfromtheBabylonian
ExiletothePresentDay,Londra,EdituraCarnellLimited,1992,p.24.
4TorrobaBernaldodeQuirs,Evreiispanioli,p.18.
5PaulJohnson,Oistorieaevreilor,traduceredeIrinaHorea,Bucureti,Hasefer,2003,p.101.
1

35

Valeriu-Alexandru Moraru

fost una dintre intele preferate pentru exil. Se spune c tot ce era bun i
nobilsadusslocuiascnSpaniaiFrana6.
Ramura sefard a evreilor care sa format include evreii iberici i
descendenii acestora, grupai n cea mai mare parte n bazinul Mrii
Meditarane7. Denumirea de sefard provine de la cuvntul Sefarad,
folosit n limba ebraic medieval pentru a desemna Spania. Evreii nu au
considerat Spania o ar de exil, ci au adoptato ca pe o patrie, lucru
dovedit i de evoluia comunitii evreieti locale care a devenit cea mai
dinamicdinlumeitotodaticeamainumeroas.Exilulibericvaaduce
iudaismului meridional o nou nfiare, care este personificat de o
ramursefardfoarteproductivnceeacepriveteactivitateaeconomic
ntreprins, dar i ca form de exprimare a cultului religios, care capt o
nuanapartedatoritinfluenelorcretine,specificepopulaieihispanicei
islamice,specificelumiiarabe8.
Sefarziiauncentrulcomunitiisinagoga,iarautoritateamoraleste
atribuitrabinilor.Cstoriaconstituiepiatradetemelieaedificiuluifami
lial iudeu iar n cadrul acesteia, evenimentul cu cea mai mare importan
estenatereaunuibiat,marcatlascurttimpdetiereamprejur,careeste
unuldintreperceptelefundamentalealeiudaismului.Aceasttradiievine
n contradicie cu practica cretin. Viaa de familie se nvrte n jurul
femeii,careareroluldeaseocupadecretereacopiilorideainetreburile
casei.
n lunga perioad petrecut de evrei pe teritoriul Spaniei, acetia au
avutdeafacecumaimulteconfruntrideordinreligios,iudeiiavndde
trecut prin ncercri de convertire la religiile practicate de popoarele
stpnitoare.nrepetaternduri,acestoralisaimpus,prindiferitemetode,
s i prseasc religia mozaic n favoarea celei cretine sau islamice, n
funciedecontext.Acestesomaiideordinreligiosauculminatcudecretul
regalalRegilorCatolicidin1492deexpulzareatuturorevreilorcarerefuz
convertirealacretinism.
TorrobaBernaldodeQuirs,Evreiispanioli,p.17.
Dagobert D. Runes, Dicionar de iudaism rituri, obiceiuri i concepte iudaice, traducere din
limbaenglezdeVivianePrager,Bucureti,EdituraHasefer,1997,p.244.
8JeanChristopheAttias,EstherBenbassa,Dicionardecivilizaieiudaic,traduceredeerban
Velescu,Bucureti,EdituraUniversEnciclopedic,1999,p.300
6
7

36

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Unadintreprimeletentativedeconvertireaavutlocnanul616,cnd
evreiiaufostsomaidectrevizigoisseconverteasclacretinism,ncaz
contrar supunnduse deciziei de confiscare a averii i de expulzare din
ar.Auexistatmiideasemeneaconvertiri,nsmajoritateaacestorconver
tiiaufostcretinidoarcunumeleinpracticaloraurmasfideliiudais
mului.Cadovadaacestuilucruestefaptulcatuncicndcircumstanele
leaupermis,evreiiconvertiiaurevenitlaiudaism9.
nperioadadestpnirearabaSpaniei,careaurmatstpniriivizi
gote, comunitatea sefard a ajuns s fie cea mai numeroas i mai influent
[comunitate de evrei] din Europa10, att din punctul de vedere al laturii
materialeialputeriiexercitate,ctidinpunctuldevederealnvturii
religioase.AuatinsatuncioadevratEpocdeAurcareafostcaracte
rizat de prosperitate i progres n toate domeniile. Sub stpnirea arab,
evreii au putut ncheia tratate (dhimma)11 cu acetia, n schimbul unor
impozitespeciale(kharaj)sauaimpozituluipeteren12.
ConvieuireanSpaniaaarabilorievreiloradatnatereuneiculturistr
lucite cu un cuprinsdenebnuit. Sa spus cprezena nvailorrabini stimula
impulsul creator al musulmanilor. Andaluzia era un creuzet de naiuni, unde
apreauculturilecelemaioriginale.[...]Nuexistndoialcarabiiaucontribuit
la splendoarea surprinztoare a poporului Sionului. [...] n Spania, foarte
influenatedeculturamusulman,eliteleevreietiseaflaulacurentcucuceririleei
tiinifice:Astronomia,Medicina,Botanica13.Evreiilocuiauncartiereseparate,
permindulise controlul administrativ asupra comunitilor lor. Evreii
Gubbay,Levy,TheSephardimTheirGloriousTradition...,p.24.
Ibidem.
11Ibidem,p.51:Popoarelecarencheiauacesttratatsenumeaudhimmis.Aceeaidenumireo
ddeauislamiciituturorpopoarelorcucareajungeaulaoasemeneanelegere,fiecera
vorbadeevrei,fieceravorbadecretini.Vieileiproprietileacestoraerauprotejate
dectreislamici,fiindceraucutoiiurmaiailuiAbraham.Aveaudreptulsiurmeze
cultul religios, atta timp ct nu insultau Islamul sau ncercau s i converteasc pe
mahomedani.nschimb,acetiaerauconsideraipopoaredemnaadoua,trebuiaus
poarte haine distinctive i nu aveau libertatea s i construiasc lcauri de cult fr
permisiune. n faa legii, n caz de mrturie, prima mrturia mahomedanului iar un
mahomedannuputeasfiecondamnatlamoartepentruucidereaunuidhimmi.Nusau
respectatntotdeaunaacesterestricii,cuexcepiaobligaieifinanciare.
12Johnson,Oistorieaevreilor,p.144.
13TorrobaBernaldodeQuirs,Evreiispanioli,p.4344.
9

10

37

Valeriu-Alexandru Moraru

aveau,deasemenea,propriulsistemdetribunale,ncarerabiniiserveauca
judectori. Au existat influene de ordin religios din partea musulmanilor
asupraevreilor,fiindadoptateanumitepracticialeacestora,precumspla
rea picioarelor i minilor nainte de intrarea n sinagog sau adaptarea
unorliniimelodicearabepentrucntecelereligioaseevreieti.
Lucrurile aveau s se schimbe ns pentru evrei n momentul n care
cretiniiaveausintensificeReconquista.Atitudineadetoleranfade
evreidinpartea arabilorseschimbodatcu invazia almoravizilori mai
ales a almohazilor (popor musulman localizat n nordul Africii i caracte
rizat de o puternic atitudine fanatic)14 i i oblig la convertire la isla
mism, n caz contrar fiind omori. Aceste ameninri nu au rmas fr
urmri. Numeroi evrei au fost omori sau vndui ca sclavi iar alii au
alessserefugieze,alegnddiferitedestinaii15.Desabiaalmohazilornuau
scpatnicisinagogileevreilorinicibisericilecretinilor.Aufostnenum
rate jafuri ale gospodriilor localnicilor, vizate fiind bogiile acestora, n
specialaurul16.Caincazulconvertirilorimpusedevizigoi,iconvertiii
evrei la islamism au revenit la credina lor, imediat ce mprejurrile leau
fostfavorabilenacestsens17.
StpniriiarabenSpaniaiaurmatdinnouceacretin,pemsurce
teritoriile ocupate de musulmani erau recucerite. Noua stpnire cretin
lea permis evreilor s i dezvolte cultura i s i practice n continuare
viaareligioaspecareodoreau18.Evreiidenumescaceastperioadcarea
urmat ca A doua Epoc de Aur, mai puin strlucitoare ns ca cea din
perioadaarab.
Ibidem,p.39.
La fel ca i n vremea cretinilor vizigoi, evreii convertii sub ameninarea cu moartea i
practicaureligiansecretinuerauctuidepuinpriviicuncrederedectremusulmani.Erau
obligaispoarteotunicalbastrspecialcroit,cumneciabsurddelargii,nlocdeturban,o
scufie albastr lung, asemntoare cu o a pentru purtatul desagilor. Cnd erau iertai de
asemenea strai i de un nsemn special al ruinii numit ikla, vemintele lor, dei croite normal,
trebuiau s fie galbene la culoare. Nu aveau voie s fac nego dect la scar mic. Minunatele
aezri evreieti din sudul Spaniei nu au supravieuit acestei persecuii, cel puin n ceea ce
privetevechealordemnitateigrandoare.Mulievreiaufugitnnord,nteritoriilecretine.Alii
saustrmutatnAfrica,ncutareaunorcrmuitorimusulmanimaitolerani.Cf.Johnson,O
istorieaevreilor,p.147.
16TorrobaBernaldodeQuirs,Evreiispanioli,p.39.
17Gubbay,Levy,TheSephardimTheirGloriousTradition...,p.2425.
18Ibidem,p.2526.
14
15

38

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

La acest apogeu cultural au contribuit rabinii, nvaii, filosofii i


poeii. Lucrrile filosofice au atins vrful n aceast perioad datorit
lucrrilorunornvaiprecumMoiseMaimonide19,SolomonibnGabirol20
sau Isaac ben Iuda Abravanel21. Lucrrile lor se refer la practica i Legea
evreiasc,carevinnajutorulcelorcaredorescsleneleagmaibineis
le ptrund sensurile, dar exist i nvai care au studiat Cabala22
(activitate mistic evreiasc menit s fac o legtur direct cu Divi
nitatea).
SenscusenCrdoba,pe30martie1135,fiualunuicrturar.Cndoraulafostcuceritdectre
almohazi,elabiamplinisetreisprezeceani,darncdepeatuncierarecunoscutpentruerudiiasa,
fiindconsiderat uncopilminune.mpreuncu familiaaplecatnbejenieprin Spania,ajungnd
probabilpnnProvence,stabilindusenceledinurmnFez,n1160.Cincianimaitrziu,sub
presiunea unui nou val de convertiri forate, au pornito din nou la drum, nti pe calea apelor
pnnAcra,deundeMaimonideavizitatperndtoateLocurileSfinte,apoinEgipt,oprinduse
nFustat,vechiuloraalCairoului.EsteloculundeMaimonideiactigatfaimamondialatt
cadoctor,cticafilosoferudit.n1177aajunsnfrunteacomunitiidinFustat,fiindnumit
doctordecurten1185ideveninddupspuseleunuicronicarmusulmanfoartemaren
nelepciune, tiin de carte i rang. Erudiia sa cuprindea o imens varietate de domenii,
impresionnd att prin cantitate ct i prin calitate. Era sprijinit financiar de David, fratele su
negustor, care fcea nego mai ales cu bijuterii, iar dup moartea acestuia sa apucat singur de
nego sau tria din onorariile pe care le primea ca medic. La moartea sa, pe 13 decembrie 1204,
rmiele pmnteti iau fost duse, conform dorinelor sale, la Tiberias, unde mormntul su
reprezint nc i acum loc de pelerinaj pentru evreii evlavioi. Cf. Johnson, O istorie a
evreilor,p.147.
20nciudascurteisaleviei(sanscutlaMlagaspreanul1020iamuritlaValencia,probabiln
1057), producia sa literar i filosofic a fost foarte bogat. A fost un suflet solitar, druit
literaturiiifilosofiei.Orfandefoartetnr,avzutagravnduisesuferineledincauzabolii,cci
contactase o tuberculoz grav care ia impregnat viaa i poezia de tristee i de pesimism, ns
nu a distrus sensul frumuseii, adncimea sentimentului su, nici puterea intelectului su. A
fostunintelectualprecoce.[...]GabirolamuritlaValencia[...]naintedeamplini30deani.Cf.
TorrobaBernaldodeQuirs,Evreiispanioli,p.3132.
21Aprimitoeducaiecuprinztoarenunumaindomeniuliudaismuluiciinliteraturaclasici
cretin.[...]Esteautorulunorcomentariidetaliate,nmaremsurfilosofice,asupraBibliei(cu
excepiaHagiografelor).nloculcomentariuluiversetcuverset,ncetenitdepredecesoriisi,el
mparte Biblia n seciuni. n introducerea fiecrei seciuni plaseaz ase ntrebri, la care apoi
rspunde amnunit. Convingerile sale mesianice exercit o influen puternic n epoc i
contribuie la consolidarea credinei n rndul exilailor dezndjduii. Cf. Geoffrey Wigoder,
Evreii n lume. Dicionar Biografic, traducere Irina Horea, Viviane Prager, Carmen Stanca,
Bucureti,EdituraHasefer,2001,p.1314.
22Zoharul,scrisicompilatnSpania.[...]Zoharulpoateficelmaibinedescriscaoenciclopediea
ocultismului i a speculaiilor metafizice privitoare la Dumnezeu, univers, tiine. Cf. Max I.
Dimont,Evreii,DumnezeuiIstoria,traduceredeIrinaHorea,Bucureti,Hasefer,1999,p.279.
19

39

Valeriu-Alexandru Moraru

Aceast perioad de prosperitate i nflorire se ncheie n anul 1391


cnd lumea cretin se mobilizeaz dintrun acces de invidie asupra
comunitilorevreieti.LaSevilla,bogiaevreilorinvrjbetepecretini
iaulocnumeroasecrimenrndulevreilor(circa4000devictime)23.Sunt
provocatemobilizrimasivedepopulaiefurioasiarcomunitileevreieti
sunt masacrate pe ntreg teritoriul Spaniei cretine. Persecutorii ofer
evreilorposibilitateadeaseconverti,ncazcontrarfiindsupuiomorului.
Numeroase sinagogi au fost arse de ctre cretini, mpreun cu moscheile
arabilor, nefcnduse de multe ori distincia evident dintre cele dou
culte religioase monoteiste. Au existat convertiri (unele sincere, altele
forate) i omoruri n rndul comunitilor de evrei. O treime dintre evrei
aufostomori,alttreimeaufostconvertiilacretinism,doarotreimeau
rmas practicani ai cultului mozaic24. n urma acestor evenimente nu se
mai regsete calea convieuirii dintre cretini i evrei. Conflictul
escaladeaz,iarantiiudaismuldevinetotmaipregnantinvocatnrelaiile
dintreceledoucomuniti.
Perioada petrecut de evrei pe teritoriul spaniol nu a trecut fr
consecinenicinplanlingvistic.Simbiozalingvisticdintrespanioli,arabi
i evrei a generat o nou limb ladino. Aceast limb a fost utilizat n
traducerilebibliceiudeospaniole,dupmodelulebraic25.Ladinoesteundialect
vorbitdesefarzi,bazat,cavocabular,pespaniolamedieval,cuadaosuriebraice26.
Aceastlimbmaiestenumitiiudeospaniol,sefard,djudezmo
sau(e)spanyol.
Fonduldebazalvocabularuluiestecompus,evident,dincuvintedinlimba
spaniol, la care se adaug, ns, numeroase expresii din ebraic i, mult mai
puinedingreac,turc,portughez,francezilimbileslave,nfunciedeunde
au trit cei care vorbeau acest idiom27. Aceast limb denot o puternic
influen a castilianei medievale, pe care sefarzii au pstrato cu mici
modificri pe parcursul timpului, n comunitile pe care i leau format
TorrobaBernaldodeQuirs,Evreiispanioli,p.263.
Gubbay,Levy,TheSephardimTheirGloriousTradition...,p.2629.
25MariusSala,Limbincontact,Bucureti,EdituraEnciclopedic,1997,p.34.
26Runes,Dicionardeiudaism,p.180.
27LucianaFriedmann,Ladinosaumelodiauneilimbi(aproape)disprute,nRealitateaEvreiasc,
nr.224(1024),28ianuarie14februarie2005,p.13.
23
24

40

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

ulterior expulzrii lor din Spania. Cnd n 1492 evreii au fost alungai din
Spaniancaretrisersutedeani,eiaurmasfidelilimbiievreietiladino,pecare
au luato cu ei n noua diaspor, unde a suferit dou schimbri. n primul rnd
ladinonusadezvoltatnacelaifelcalimbdinaradeprovenien,deoarecedin
cauza inchiziiei contactul cu vechea patrie se rezuma la cltori, iar n al doilea
rnd, ladino a suferit o dezvoltare n condiiile noii diaspore: au fost preluate
elemente ale noului limbaj uzual. Ladino nu a folosit comunicrii cu lumea
exterioar,cidoarcalimbdecomunicareninteriorulcomunitiirespective28.
Ladino reprezint limba vorbit de evreii meridionali, aa precum
idiulestelimbavorbitdeevreiiachenazi.Operaclasicaliteraturiiladino
este Meam Loez, o lucrare monumental de comentariu biblic i tradiie
talmudic.n1730,RabbiIaakovCuliapublicatprimulvolumlaConstantinopol.
[] Cultura oral ladino a cultivat, dea lungul timpului, o serie de legende i
basme,cuinspiraielaicsaureligioas29.
Aceast limb a fost scris n alfabetul ebraic sau cu scrisul de mn
rabinic, deosebit de cursivele ebraice de azi, abia n secolul XX scriinduse
pentruprimadatnalfabetullatin.nprezentexistaproximativ200.000
devorbitorideladino,numrulacestorafiindnscderedincauzafaptului
cactualiivorbitorisuntmajoritateapersoanenvrst30.
Pe perioada Evului Mediu i pn aproximativ n secolul al XIVlea,
Spaniaareprezentatteritoriullatinundeevreiiseputeausiminceamai
deplin siguran31. Evreii i cretinii aveau posibilitatea s dezbat
probleme religioase din cele mai variate, ntrun mod care putea fi consi
derat constructiv la acea vreme. Cu timpul, din cauza deteriorrii poziiei
evreilor n societate i a rspndirii antiiudaismului, aceste dezbateri au
devenitnscenrincarecretiniiiproclamaudescendenadinadevrata
credinnDumnezeu32.

MariaCristinaSpinciu,Idiul,olimbcareaapus?Interferenelingvisticeiculturale(Yiddish
Alostlanguage?Linguisticandculturalinterferences),nStudiaHebraica,I(2001),Bucureti,
EdituraUniversitiidinBucureti,p.181.
29Friedmann,Ladinosaumelodiauneilimbi(aproape)disprute,p.13.
30Johnson,Oistorieaevreilor,p.187.
31Ibidem,p.177.
32Auavutlocultimelemaripolemiciiudeocretine,laTortosa,n141314.Nuafostodezbaterede
ideiautentic,maicurnduncircpublicchiarunprocesnscenat.Ferrernuaparticipatoficial,
28

41

Valeriu-Alexandru Moraru

SeremarcdealungulsecoluluialXVleadegradarearelaiilordintre
comunitile cretine i cele evreieti, au aprut i reprouri mai puin
obinuite la adresa evreilor. Apar interdiciile adresate evreilor referitoare
laparticipareala viaa public (evreiisunt obligai slocuiascncartiere
separate,suntexcluidelaviaapubliciliseinterzicesmaifiemedici
pentru cretini). Comunitatea cretin a ajuns s nvinuiasc comunitatea
iudee de orice ru care se abtea asupra lor (evreii au fost gsii vinovai
chiariderspndireaciumei).ncdelanceputulsecoluluiXVsevorbea
deposibilaexpulzareaevreilordinSpania33.
Aceste dezbateri au provocat fric i debusolare n snul populaiei
iudaice,lucrucareaduslanumeroaseconvertiri.Noiiconvertiiauocupat
sectoarele economice i ale vieii publice din care evreii erau exclui,
atrgnd,nacestfel,dinnou,invidiedin parteapopulaieicretine. Dei
convertii, evreii au rmas n strnse legturi de familie, continund s
realizeze cstorii n interiorul comunitii i pstrnd strnse legturi cu
restul comunitii, chiar dac erau convertii la cretinism sau nu. Din
parteacretiniloraunceputsaparelementedediscriminare.Noiievrei
convertii erau numii conversos sau marranos (un cuvnt jignitor adresat
evreilor). Aceste convertiri, aa cum era probabil de anticipat, nu au fost
sincereisa ajunsla situaiancare un convertit evreuera mai periculos
dect un evreu practicant, deoarece era considerat a fi un ipocrit i un
elementsubversiv.AiciestemomentulncareintervineInchiziia34.
mpotriva celor care erau descoperii a fi convertii, dar practicani ai
iudaismului sa hotrt luarea de msuri punitive, deoarece aceste per
soaneeraudinpunctdevederelegaleretice.Instituionalizareaautoritii
Bisericiindomeniulaplicriidecoreciicelorcarenupracticaucustrictee
cultul cretin a survenit n anul 1480 la Toledo cnd Inchiziia spaniol
ci a acionat din culise. Scopul su pare s fi fost acela de a strni entuziasmul maselor pentru
cretinism ca singur religie valabil; de a demola preteniile iudaismului n cadrul unui mare
spectacol public; i apoi, sprijinit de biseric, stat i populaie, cu o comunitate evreiasc
demoralizat,srealizezeoconvertirenmas.Cf.Ibidem,p.181.
33 Manuel Tun de Lara (coordonator), Julio Valden, Jos Mara Salrach, Javier Zabalo
(colaboratori),HistoriadeEspaa.FeudalismoyConsolidacindelosPueblosHispnicos(siglos
XIXV),Barcelona,EdituraLabor,1983,p.135.
34 Esther Benbassa, Aron Rodrigue, Histoire des juifs spharades. De Tolde Salonique, Paris,
ditionsduSeuil,2002,p.4142.

42

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

(Sfntul Oficiu) a nceput s funcioneze dup decizia Regilor Catolici


(IsabeldeCastiliaiFernandodeAragn)35.
n privina evreilor, sa hotrt ca acetia s locuiasc separat de
comunitatea cretin i s poarte anumite elemente distinctive n cadrul
vestimentaiei.
Inchiziia nu a funcionat mpotriva evreilor, ci mpotriva cretinilor
careeraueretici.Eraunsconsideraiereticitoiconvertiiievreicaremai
practicauncntaincultuliudaic.Debraulinchiziieinuauscpatnici
altecategoriideoamenidinsocietate,precumceicarepracticauvrjitoria,
care erau blasfemiatori, care erau complici la acte eretice, care svreau
sacrilegii,.a.ActivitateaInchiziieincepenfor,reinndmiideconver
tiievrei,pecareiajudecaticroraleaconfiscatbunurileiiatrimisla
eafod36.
Cel mai cunoscut i temut inchizitor a fost Toms de Torquemada, un
sftuitor apropiat al Regilor Catolici. Aceast instituie a Inchiziiei sa
rspndit rapid n ntreaga ar fiindc a reuit s se fac popular printre
oameniidernd,darifiindcareprezentatoafacereextremdeprofitabil
pentru cei care aderau la ea37. Ceea ce sa dorit ns (convertirea total a
evreilor)nusapututrealiza,deoareceevreiiaumanifestatoncpnarede
aipstracredinadirectproporionalcusuferinelelacareerausupui.
Expulzarea evreilor din Spania a fost o consecin logic la politica
antiiudaic dusfade acetiala nivelul ntregii cretintioccidentale.
Decizia de expulzare a evreilor din Spania nu a fost singular n Europa.
Dimpotriv,cumultnaintesfieexpulzaidinSpania,evreiifuseserdeja
expulzaiisupuilatratamentediscriminatoriinFrana,Germania,Italia
iAnglia38.nSpania,RegiiCatolicisaudeclaratiniialmpotrivaexpulzrii.
Bamaimult,cudoarctevaluniacordaserniteconcesiipetermenlung
unor colectori de taxe evrei. n plus, evreii erau buni contribuabili, utili
vieii economice i fideli autoritii suverane, ns au cedat n faa unor
Manuel Tun de Lara (coordonator), JeanPaul Le Flenn, Joseph Prez, JeanMarc
Pelorson,JosMaraLpezPiero,JanineFayard,HistoriadeEspaa.LaFrustracindeun
Imperio(14761714),Zaragoza,EdituraLabor,1993,p.203.
36Benbassa,Rodrigue,Histoiredesjuifsspharades.DeToldeSalonique,p.4445.
37Gubbay,Levy,TheSephardimTheirGloriousTradition...,p.34.
38Johnson,Oistorieaevreilor,p.188.
35

43

Valeriu-Alexandru Moraru

argumente39prezentatedeautoritilebisericeti.Ladoarundeceniudela
stabilireaSfntuluiOficiu,RegiiCatolicipromulglarndullorEdictuldin
1492 de expulzare a evreilor din cele Dou Coroane40, sub presiunea
maselorpopulareiatendineilumiicretine.Aceastdeciziedeexpulzare
eraadresattuturorevreilorcarerefuzauconvertireasincerlacretinism.
Edictul de expulzare venea imediat dup desvrirea procesului de sute
deanideReconquista41iordonaprsireateritoriuluiSpanieidectretoi
evreii,caretrebuiausilichidezetoateafacerileparticulareisnuiacu
ei aur i argint, putnd doar s transmit altor coreligionari bancheri capita
lurilelorcuajutorulscrisorilordecredit42.Sedoreanacestfel,dupndepr
tareadefinitivaarabilor,creareaunuispaiupurdecretintatecarenuse
putea realiza atta timp ct evreii convertii i aveau alturi pe cei necon
vertii,careputeaureprezentaoispitpentruconvertiideaipstracultul
iudaic.Sesperaincreareauneicoeziunisocialefundamentatetocmaipe
acestaspectalreligiei.
Anterioredictuluidin1492,evreiiaumaifostexpulzaidinAndaluzia
n1483.AurmatacuzaiadecrimritualdelaLaGuardiadin14901491,
carearsculatdefinitivpopulaiampotrivaevreilor43.Aadar,dupexpi
rareatermenuluidepatruluniacordatevreilorpentrulichidareaafacerilor,
acetiaaufostnevoiisprseascara.Cifreleavansatedecercettoricu
privire la evreii care au prsit Spania nu coincid, ns n orice caz a fost
vorba de strmutarea unei populaii considerabile pentru acele timpuri44,
Tezaurulregalvabeneficiademarileavericesevorconfiscaosndiilor,[...]prezervareacredinei
catolice.Cf.TorrobaBernaldodeQuirs,Evreiispanioli,p.282.
40Dinpunctdevederepolitic,CastiliaiAragonulnuerauunite,cidoarconducerealorera
unificat la nivelul celor doi suverani, care formau o uniune personal. De fapt i de
drept,unificareacelorDouCoroanesarealizatsubCarlosI,urmacomunalcelordoi
suverani,careprofitdeanumitecircumstanefavorabileimoteneteambeleCoroane,
realiznduseunificarea.Cf.TundeLara,LaFrustracin...,p.143.
41nianuarie1492RegiiCatoliciintrnGranada,ultimulbastionderezistenarab.La31
martie 1492 este promulgat Edictul de Expulzare, care ddea ca termen de prsire a
Spaniei4luni,decipnla31iulie1492.Cf.Gubbay,Levy,TheSephardimTheirGlorious
Tradition...,p.29.
42TorrobaBernaldodeQuirs,Evreiispanioli,p.309.
43Benbassa,Rodrigue,Histoiredesjuifsspharades.DeToldeSalonique,p.47.
44Cifreleavansatesunt:1000000(TorreBlanca),800000(conformluiP.MarianaiLlorente),
600000(conformluiFernandezNavarette),440000(conformcronicarilorvremii),420000
39

44

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

care a avut i un impact negativ asupra economiei spaniole de la acea


vreme,carearmasfrunuldintremotoareleprincipaledeprosperitatei
totodatcuundeficitdepopulaie.
Evreiiauajunsca,dupexpulzareadinSpania,sigseasctotmai
greulocul printrecomunitilencare sestabileau, fie din cauza opoziiei
comunitiicretine,fiechiardincauzaopoziieicomunitiiiudaice.Veni
reaunuivaldeemigranievreidindiferiteregiuniaduceacusinedecde
rea comunitii anterioare de evrei n care se aeza, deoarece comunitatea
cretinvecinacesteianuacceptaoastfeldeexploziedemografic,cuatt
maipuincucteraalimentatdectreevrei45.
Saalimentatnacestfelnpermanenfiorulantiiudaic,pstrnduse
distanafadeevrei,careeraureprezentainaceaepocncelemaibatjo
coritoareipostaze46.Pasulurmtornrelaiadintrecomunitiledeevreii
celecretineansemnatnchidereaprimilorntrezidurileghetourilor.
Sa creat imaginea unui evreu rtcitor n timpul Evului Mediu
dup expulzrile repetate din vestul Europei (1290 din Anglia, 13061394
dinFrana,1400dinPraga,14201493dinAustria,1492dinSpania,1497din
Portugalia, 14981506 din Provence, 14241519 din teritoriile germane).
Oameniiputeauvedeacumevreiierauplimbaidintrocomunitatenalta,
avndunaspectmaipuinngrijitipurtndasupralortoatebunuriledei
nute. Imaginea creat era asemntoare mutrii permanente a popoarelor
nomade,blestematedesoartsnuigseascloculnsocietateisnuse
(conform lui Manuel Abab), 400000 (conform lui Isaac Cardoso, P. Jernimo Zurita i
Diego de Simancas), 300000 (conform lui Isaac Abrabanel), 200000 (conform lui Csar
Sill), 170000 (conform lui Andrs Bernldez), 160000 (conform lui Thomas Walsh i
Baer),40000(conformluiVilladiego).Dintretoatecifreleceamaiplauzibilpareceade
400000 ca total de evrei stabilii n Spania n zilele expulzrii, din care 240000 erau
convertii noi (botezai n ultima clip), 160000 expulzai i vreo 50000 condamnai de
Inchiziie.Cf.TorrobaBernaldodeQuirs,Evreiispanioli,p.311.
Altsursavanseazurmtoarelecifre:200000deevreinregatlamomentulexpulzrii,
100000 dintre ei au trecut grania n Portugalia, 50000 au prsit Spania prin sudul
acesteia,trecndnnordulAfricii.Cf.Johnson,Oistorieaevreilor,p.187.
O alt surs spune c n Spania existau 200000 de evrei, dintre care 3/4 au emigrat. Cf.
TundeLara,LaFrustracin...,p.21
45Johnson,Oistorieaevreilor,p.188.
46FlorentinaAfloroaie,Reperealereceptriievreuluinartacretinmedieval(Landmarksinthe
representationofthejewinmedievalChristianart),nStudiaHebraica,I(2001),Bucureti,
EdituraUniversitiidinBucureti,p.150151.

45

Valeriu-Alexandru Moraru

poatstabilinicieri47.Dup1492,legileregaleinterziceaurmnereaevre
ilor pe teritoriul spaniol. Cei puini rmai au sfrit prin a se converti la
cretinismsauautritcaicriptoevreisaumarrani48.
ExpulzrialeevreiloraproapesimultanecuceadinSpaniaaumaiavut
loc n Sicilia, Sardinia sau Provence. Din momentul expulzrii, evreii sau
stabilitndiferitelocaiieuropenesaumaindeprtate.Cutoatecsarfiae
zat, probabil, cu predilecie n proximitatea Spaniei, adic n Europa Occi
dental,evreiinuaufostfoartebineprimiinacestestate.Demulteori,din
cauzapersecuiilor,evreiiaufostnevoiissestabileascntrunloc,pentru
ca,maiapoi,dupcevavreme,sfiealungaidecomunitatearespectiv.
Emigranii spanioli iau gsit un refugiu n Portugalia (refugiu
temporar, deoarece Portugalia a fostara ncaremuli evreiaufost fcui
sclaviiauntmpinatoatitudinedecruzimeextrem,fiindapoiexpulzai),
n marile porturi europene (Bordeaux, Amsterdam, Hamburg, Londra), n
statele italiene (Napoli, Veneia), Creta i Cipru (colonii veneiene n acele
vremuri), Maroc (Fez, Debdou, Tetuan, Meknes, Sale, Larache, Arzilla,
Rabat, Safi), nordul Africii (cetile algeriene Tlemcen i Oran), n Lumea
Nou,darnspecialnImperiulOtoman49.
ProbabilccelmaiprimitorinutafostnsImperiulOtoman,careavea
s ntreprind chiar expediii navale pentru a transporta exilaii sefarzi.
DestinaiileprincipaledinImperiulOtomanaufostConstantinopol,Sofia,
Rodos,Sarajevo,Salonic,Belgrad.
La polul opus sau plasat Portugalia, Frana i Republicile italiene,
acetia ntmpinndui pe evreii spanioli cu mare ostilitate. n general,
tendinadirecieiderspndireafostctreestulEuropei,undedealtfelau
fostitrataicelmaibine,nsaufostisefarzicareaualescentrulivestul
Europei. Refugiaii iau continuat perpetuarea ca identitate sefard,
pstrnduilimbainumelespecifice,cultuliudaic,obiceiurile,muzicai
tradiiaculinar50.

Andrei Oiteanu, The Legend of the Wandering Jew in Europe and in Romania, n Studia
Hebraica,I(2001),Bucureti,EdituraUniversitiidinBucureti,p.6466.
48TorrobaBernaldodeQuirs,Evreiispanioli,p.331.
49Benbassa,Rodrigue,Histoiredesjuifsspharades.DeToldeSalonique,p.74.
50TorrobaBernaldodeQuirs,Evreiispanioli,p.311312.
47

46

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

II. b.ExilulctrersritisocietateasefarddinImperiulOtoman

Majoritateaevreilorturcisuntdescendeniaisefarzilorexilaicareau
prsitSpaniaiPortugaliaiaualescadestinaieImperiulOtoman.Aceast
destinaie a fost aleas din varii motive, printre cele mai importante
numrnduse faptul c au fost foarte bine primii de ctre otomani51 i
faptul c, n cadrul acestui imperiu, se puteau regrupa n jurul Locurilor
Sfinte52, pe care leau prsit cu mult timp n urm. Ar mai putea fi
enunat i prerea evreilor din acele timpuri despre otomani, pe care i
considerau nuiaua lui Dumnezeu, mna Sa de fier53, predestinat s i
readucpeevreinaraSfnt,evenimentcarearfipututfiurmatdeveni
realuiMesia,conformsperanelorevreilor.
Se pot remarca dou valuri principale de imigraie ctre Imperiul
Otoman.Primul,careesteicelmaiimportant,njurulanului1492,odat
cu expulzarea din Spania a evreilor. Al doilea, mai fragmentar, n anul
1497,odatcuconvertireaforatdinPortugalia.Aumaifostinsecolele
care au urmat micri ale populaiei sefarde ctre Imperiul Otoman, ns
fraegalannsemntateniciunuldintreacestedouvaluri54.Uniidintre
emigrani au ajuns n Imperiul Otoman direct pe mare, traversnd
Mediterana,saupeuscat,princentrulEuropeisauprinnordulAfricii.Ali
evreinuauvenitdirect,ciaupopositntinNapoli,Genova,Veneiasau
alte locuri, de unde au fost expulzai ulterior, ajungnd mai trziu n
ImperiulOtoman.Uniidintreevreiauajunsladestinaiefrnimicasupra
lor dect hainele lor i au beneficiat de asistena comunitilor evreieti
pentrua sepunepe picioare55. n total,se estimeazo cifrcuprinsntre
ChiarSultanulBaiazidalIIleaatrimisdouvaselaLisabona,nanul1497,cuscopulde
ai aduce pe sefarzii exilai n imperiu. Cf. Gubbay, Levy, The Sephardim Their Glorious
Tradition,p.51.SespunedectreBaiazidalIIleacarfiafirmatdespreFerdinandal
Spaniei c nu este un rege nelept, din cauz c i srcete propriul popor i i
mbogete pe turci, exilndui pe evrei. Cf. Howard M. Sachar, Farewell Espaa. The
WorldoftheSephardimRemembered,NewYork,VintageBooks,1994,p.76.
52 Imperiul Otoman avea n componena sa teritorii vaste, cucerite n timpul expediiilor
militare.PrintreacesteteritoriiseaflaiaraSfnt.Cf.StanfordJ.Shaw,TheJewishofthe
OttomanEmpireandtheTurkishRepublic,NewYork,NewYorkUniversityPress,1991,p.1.
53Ibidem,p.34.
54Benbassa,Rodrigue,Histoiredesjuifsspharades.DeToldeSalonique,p.87.
55Sachar,FarewellEspaa,p.78.
51

47

Valeriu-Alexandru Moraru

50000 i 60000 pentru sefarzii care au ajuns n Imperiul Otoman, o cifr


destuldemarepentruacelevremuri56.
Baiazid al IIlea a decretat ca toi evreii expulzai din Spania i
Portugalia s fie primii fr nici o restricie i beneficiind de toate
drepturilecareerauacordateevreiloridectrepredecesoriisi.Leafost
impus ca sarcin oficialitilor otomane s fac tot posibilul ca venirea
evreilorsefarzinImperiulOtomansfiefacilitat,iarceicarenuitratau
pe imigrani cu suficient respect erau aspru sancionai57. Sefarzii au fost
bine primii n Imperiul Otoman de ctre turci, care au fost ncntai s
primeascprintreeicomunitidepersoaneattdebinepregtite,cultivate
ifolositoare58.
Sefarzii au ajuns s fie grupul predominant de evrei din imperiu, n
specialdatoritnumruluifoarteridicatiafaptuluiceraudejaconstituii
ncomuniticoagulatedinaintedeexilareadinPeninsulaIberic.Sefarzii
careaualescadestinaiedeexilImperiulOtomansaualturatevreilorcare
deja populau teritoriul imperiului, n orae precum Salonic, Adrianopol
(Edirne), Istanbul sau Izmir59 sau sau aezat n oraele din Anatolia,
provinciile arabe (Cairo, Damasc, Beirut, Tripoli) sau n ara Sfnt la
Safed, Sidon sau Ierusalim. Profitnd de faptul c Palestina se afla sub
stpnireotoman,sefarziiiaucroitdrumictreacestteritoriu,pecare,
n scurt timp, aveau s l domine din punct de vedere demografic, deve
nind populaia majoritar n Ierusalim60. Acetia sau aezat ns i n
proximitatea comunitilor mai vechi evreieti din preajma rmurilor
Mrii Meditarane, apoi n Balcani, iar, mai trziu, i n interiorul Turciei.
Odat deschis calea ctre Imperiul Otoman, pe tot parcursul secolului al
XVleaialXVIleaevreiidetoatecategoriileaucontinuatssendrepte,n
afar de marile orae, i ctre alte teritorii aflate sub stpnire otoman,
precum Ungaria, Romnia, Bulgaria, Serbia, Grecia, Egipt, n insulele
Cipru,PatrasiCorfu.

Benbassa,Rodrigue,Histoiredesjuifsspharades.DeToldeSalonique,p.90.
Shaw,TheJewishoftheOttomanEmpire,p.33.
58Gubbay,Levy,TheSephardimTheirGloriousTradition,p.51.
59AronRodrigue,FrenchJews,TurkishJews,Bloominghton,IndianaUniversityPress,1990,p.25.
60Gubbay,Levy,TheSephardimTheirGloriousTradition,p.52.
56
57

48

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

DatoritfaptuluicnSpaniamusulmanichiarnceacretinsau
amestecatnmodlibercucelelaltepopulaiiieraunmaremsuregalii
lor, sefarzii nu manifestau nici un fel de servilitate fa de superiorii
otomani.Decealaltpartens,ceilalievrei,maialesceiveniidinvestul
Europei,careaufostsupuilatratamentepersecutorii,semanifestaudiferit
de sefarzi n privina autoritii superioare. Din acest motiv sefarzii iau
consideratpeceilalievreipecareiaugsitdejaaezainimperiucafiind
ignorani i napoiai61. Sentimentul de superioritate cu care au abordat
comunitile de evrei pe care leau gsit, iau determinat pe sefarzi s se
izolezeiniialdeacetia,manifestndoidentitateseparat,grupatntrun
felde aristocraie.Cutrecereatimpului,sefarziifie saucontopitcu evreii
locuitori mai vechi62 ai acestor locuri, fie iau absorbit pe acetia, insu
flndule valorile i limba pe care ei le mprteau63. Acest proces de
asimilare ns nu a fost simplu sau de scurt durat. Sefarzii iniial au
respins tradiiile comunitilor locale pe care leau ntlnit, sau organizat
ncomunitiseparate,iaupracticatobiceiurileiiauslvitmaetrii.Cu
timpul, superioritatea cultural, dinamismul comunitilor, importana
savaniloridoaruneoriimajoritateanumericiaufcutpesefarzisse
impun,treptat,dreptcomunitatedominantnImperiulOtoman64.
Comunitatea evreiasc din Imperiul Otoman a reprezentat, vreme de
circa dou secole dup stabilirea sefarzilor, cea mai mare i mai prosper
comunitatedeevreidinlume,exercitndsupremaiareligioas,culturali
intelectual n acele timpuri. Gnditorii i intelectualii evrei aprui pe
teritoriul otoman influeneaz pn chiar n zilele noastre viaa i cultura
evreilordatoritlucrrilorprincareaucontribuitlambogireaculturala
iudaismului65.
Cutoatecstpnireaotomanarfipututficonsideratunaopresiv
laadresaminoritilor,avndnvederefaptulcestevorbadeunstatprin
Shaw,TheJewishoftheOttomanEmpire,p.45.
Existaumicicomunitideevreiromanioi,vorbitoridegreac,carereprezentaurmi
ele comunitilor evreieti din Imperiului Bizantin. Cf. Rodrigue, French Jews, Turkish
Jews,p.25.
63Gubbay,Levy,TheSephardimTheirGloriousTradition,p.52.
64Benbassa,Rodrigue,Histoiredesjuifsspharades.DeToldeSalonique,p.9596.
65Shaw,TheJewishoftheOttomanEmpire,p.2.
61
62

49

Valeriu-Alexandru Moraru

definiie bazat pe fora militar, practica a demonstrat contrariul. Grija


principal a conductorilor otomani fa de minoritile nglobate n acest
imperiunu afost convertireaforatla islam ciorganizareai controlarea
acestora,oblignduisrespectelegileisfieproductivipentruaputeas
iplteasctaxelefadeautoritateasuperioar66.
Evreii, n urma integrrii n societatea otoman, au dobndit statutul
dedhimmis,fiindsupuidoarunortaxefinanciareiunorrestriciisociale,
carensnuaufostntotdeaunaaplicate67.Unelerestriciiauexistatdoarn
teorie, ele putnd fi ndeprtate datorit corupiei existente n sistemul
birocraticotoman.nImperiulOtoman,restriciilenunsemnaulucruripe
carenonmusulmaniinuaveauvoieslefacipecaredaclefceauerau
pedepsii,cilucruripecarenuaveauvoieslefacfrapltioanumit
tax.Attatimpctseplteaotax,sectigaunanumitdrept68.
Comunitileevreietibeneficiaudedreptullaautoguvernareacomu
nitii, astfel c aveau puterea de a emite ordonane i regulamente cu
puteredeaplicarentrunanumitorainmprejurimileacestuia.Aceste
regulamente aveau ca obiect aspecte din viaa comunitii precum:
mbrcareacopiilorsraci,ngrijireabolnavilor,atribuireadebursepentru
eleviistudeni,strngereaimpozitelor,numireaconductorilorcongrega
iilor, aprarea oraului, cstorie, divor, ocupaii comerciale .a. Aceste
regulamente i ordonane erau redactate n ebraic sau n iudeospaniol,
amintinddeRegulamentuldinCastilia,adoptatn1432,icareestelabaza
elaborriiacestornoiregulamente69.

Ibidem,p.41.
Gubbay,Levy,TheSephardimTheirGloriousTradition,p.51.
68Exemplederestricii:nonmusulmaniinuerauacceptainarmat(activitatecareoricum
nu era foarte cutat printre cretini i evrei), limitarea nlimii caselor i a sinagogilor
(restriciecareputeafindeprtatdaceramituitfuncionarulresponsabilderespectiva
aprobare), reguli de conduit ntre oamenii aparinnd unor clase diferite (care nu erau
aplicate ns numai evreilor,ci tuturor cetenilor), interdicia de aclri un cal n ora,
interdiciadeaintranbileturceti(lucruricarenulezaufoartemultpoziieievreilor)
sau interdicia de a comercializa cafea n Istanbul (ns, pe de alt parte, evreii aveau
monopolulaurului,bijuteriilor,confeciilor,pergamenteloriaturbanelor).Cf.Shaw,The
JewishoftheOttomanEmpire,p.7882.
69Benbassa,Rodrigue,Histoiredesjuifsspharades.DeToldeSalonique,p.122124.
66
67

50

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

n privina regulamentelor de a se mbrca, locuitorii Imperiului


Otomantrebuiaussesupuncutoiianumitornorme,nfunciedestatu
tulindividual.Nusepoatespunecevreilorlearfifostimpusoanumit
mbrcminte,nsdeobiceievreiipurtauculorimainchisedectmusul
manii.Sefarziiauncercatsipstrezeobiceiuriledeasembrcaaduse
cu ei din Peninsula Iberic, n special pentru a sublinia superioritatea lor
intelectual,culturalieconomicncomparaiecucelelaltecomunitievreieti
din Imperiul Otoman, aa c n loc de o mantie lung, deseori purtat de non
musulmani,cndauajunsnsecolulalcincisprezecelea,purtaucaperone,omantie
de bumbac, refuznd s i pun pe cap apca galben care se presupunea c era
obligatoriepentrutoievreiinaceltimp70.PeparcursulsecoluluialXVIlea,
ns,sefarziiaunceputsabandonezehaineletradiionaleiauacceptats
poarteepciroii.ngeneralevreiipurtauhainenchiselaculoare,doarde
Sabat i de srbtori purtnd haine deschise la culoare sau colorate. n
secolulalXVIIIlea,evreiipurtauturbanedeculoareaviolet,costumenegre
sauvioletinclminteviolet.Femeilepurtaumbrcmintedeculoarea
rou nchis. Hainele evreieti au ncetat cu timpul s mai afieze lux sau
extravagan la iniiativa rabinilor, care au propus acest lucru pentru ai
feripeevreideinvidiacelorlaltepopoarecucareconvieuiau71.
ncalitatededhimmis,evreiiauformatmaimultecomunitincadrul
imperiului, care aveau o mare libertate de autoguvernare, putnd adopta
propriile msuri legislative sau administrative. Att cretinii, ct i evreii,
beneficiind de bunvoina otomanilor, sau putut constitui n comuniti
bazate pe factorul religios, numite millet. Aceast form de organizare
beneficiadeautoguvernare,attreligioas,ctisecular.Comparativcu
cretinii,evreiiaubeneficiatdinparteaotomanilordeomaimarelibertate
de aciune i puteau accede la poziii mai importante dect acetia.
Autonomiacomunitilorleofereaevreilorindependenntoateaspectele
vieii: religie, economie, justiie, educaie, siguran social, curarea i
iluminarea strzilor, stingerea incendiilor. n afar de economie, care era
supus autoritii marilor comerciani evrei, restul responsabilitilor
cdeau n sarcina autoritii religioase evreieti. Comunitile millet
70
71

Shaw,TheJewishoftheOttomanEmpire,p.79.
Benbassa,Rodrigue,Histoiredesjuifsspharades.DeToldeSalonique,p.125.

51

Valeriu-Alexandru Moraru

funcionau descentralizat de autoritatea central. efii acestor comuniti


nu trebuiau s dea socoteal superiorilor dect n cazul n care nu nde
plineau singurele dou sarcini pe care le impuneau otomanii: s i pl
teasctaxeleispstrezepacea72.
Comunitilemilletsedivideau,larndullor,nkahal73.Acestesubuni
tifuncionaucaicongregaiicareaveaucapacitateadeaseautoguverna,
avndpropriasinagog,rabini,nvai,colielementare,spitale,cimitirei
instituii de asisten social. Fiecare kahal n parte avea responsabilitatea
de a ine evidena membrilor si, de a colecta taxele i impozitele, s
gestionezecheltuielilenfolosulcomunitii,sntreininstituiilesociale,
politiceireligioase,saplicelegeaispedepseascnclcareaacesteia74i
plata taxelor ctre autoritatea otoman. De plata taxelor erau scutii
doctorii, rabinii, angajaii sinagogii i, n general, toi cei care i dedicau
majoritateatimpuluistudiuluireligiei.Subdiviziunilekahalerauncurajate
de ctre rabini, deoarece activitatea comunitii se desfura sub o mai
stricturmrire75,attacomportamentuluireligiosctiandepliniriiplii
taxelor obligatorii. Meteugarii se puteau aduna n bresle76 n cadrul
organizriinkahal,pentruomaibunreprezentareaintereselorlor.
Referitor la tranzaciile de proprietate, mprumuturi, documente
legale,tranzaciicomercialeiplatataxelor,acesteaerausupravegheatede
ctre un reprezentant musulman, kadis (judector), care era de asemenea
reprezentantul guvernrii n teritoriu, supraveghind funcionarea servicii
lorpublice,stareadrumuriloripoduriloriaedificiilor,cureniaoraului
imeninereastocurilordehranpentrupopulaie77.

Shaw,TheJewishoftheOttomanEmpire,p.4043.
Ibidem,p.48.
74Coduldelegiijurisprudenaerauformatedinlegeaiobiceiurileiudaice,reglementrile
iobiceiurilecomunitiinprivinavieiireligioase,socialeieconomice.nchisorileerau
de obicei la subsolul sinagogii. Uneori, cnd se petrecea nclcarea legii Sultanului i
evreii erau judecai dup legea otoman, iar n acest caz prizonierii erau predai
autoritiiotomanepentrupedepsemaiaspre.Cf.Ibidem,p.65.
75Existaunfeldepoliiedesupraveghere,careveghealarespectarealegiintemplu,coli,
pieeincase.Cf.Ibidem.
76Acestegrupurierauresponsabiledecalitateaproduselor,corectitudineaschimburilor,fixa
reapreuriloriordineaidisciplinancadrulbreslei.Cf.Ibidem,p.57.
77Ibidem.
72
73

52

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Ca i localizare n cadrul aezrilor urbane, comunitile evreieti se


caracterizeazprinizolarenmahalle(cartiere),pecareleprsescdestulde
rar,doarcndaudeajunslapia.Acesttipdesegregareafostcaracteristic
tuturor minoritilor care fceau parte din imperiu i sa realizat din
proprie iniiativ, neexistnd dovezi care s demonstreze vreun fel de
discriminarenacestsens.Evreiierausftuiiderabinisrenunelaorice
contact purtat cu neevreii pentru a nu i afecta poziia de popor sfnt.
Cartiereleevreieti din imperiul otoman, ca pestetot nlume, de altfel, se
caracterizeaz printro arhitectur aparent haotic, aglomerat i cu strzi
care se ngusteaz brusc sau care se nchid, formnd un adevrat labirint.
Cartiereleerauseparatentreeledezidurinalteipori,careeraunchise
petimpulnopiiieraupzitenpermanen.Pestrziexistauipaznicide
noapte,carepatrulaudelaapusulsoareluipnlarsritpentruaasigura
securitatea, iluminatul stradal i pentru a alarma populaia n anumite
situaii.ncazdeatacneateptatdinparteaienicerilor(grupmilitarformat
dinmercenari)sauacretinilor,evreiiaveautunelurisubteranesecretede
caresefoloseaupentruasesalvaipentruaprsicartierul78.
CaseleseaseamnfoartemultcuceleconstruitedeevreiinSpania:
cu o curte interioar, cu o nlime care ajunge chiar i pn la trei etaje,
acoperitecuiglindeplinindattfunciadecmincticeademagazin.
Ctre strad de obicei se construiesc balcoane sau terase. Casele erau
suprapopulate de oameni, avnd n vedere faptul c populaia evreiasc
erantrocretereacceleratdincauzavalurilordeimigraniiarconstrucia
denoicasenuacopereanecesarul.Excepiefceaudoarevreiifoartebogai,
care i permiteau luxul de a locui ntrun spaiu mai intim. Activitile
zilnice se desfurau, din lips de spaiu, de cele mai multe ori n curile
interioare sau pe balcoane i terase. Tot din lips de spaiu casele nu
beneficiaudefoartemultmobil.Hranaerapuin,chiariatuncicnd
era prosperitate n comunitate, consumnduse puin carne i ulei. n
majoritatea locuinelor nu era alimentare cu ap iar apa potabil era
adus din fntnile publice. Cum nu exista canalizare, igiena precar i
lipsa cldurii, mpreun cu suprapopularea locuinelor i libertatea de

78

Benbassa,Rodrigue,Histoiredesjuifsspharades.DeToldeSalonique,p.126128.

53

Valeriu-Alexandru Moraru

micareaanimalelor,nteauepidemiicareserspndeaurapidncadrul
comunitii79.
Bolile i incendiile care izbucneau erau devastatoare (casele erau
nghesuite, suprapopulate i majoritatea erau construite din lemn). Muli
au ncercat s scape de epidemii prsind zonele urbane aglomerate n
favoareamediuluiruralsauprinizolareancase,nsnusavzutniciun
efect,datfiindfaptulcnueraucunoscutencbolilepecarelenfruntau
(febr tifoid, holer) i nu se cunoteau metodele de prevenire. Aceste
ncercri, ns, au reprezentat un factor de sporire a solidaritii i
coagulrii comunitilor evreieti80. Autonomia de care se bucura fiecare
comunitate n parte depindea, ns, de anumite aranjamente locale cu
autoritile81.Comunitileicolectausinguretaxeleieraucondusedeun
Rabinef,careeraresponsabildirectnfaaSultanuluiicareocupaunloc
de cinste lng acesta82. Funcia de Rabinef era recunoscut de ctre
Sultannschimbuluneitaxepecarecomunitiledeevreioplteau83.
La finele secolului al XVIIlea sunt recunoscute anumite uniti de
organizare a teritoriului i societii sefarde. Fiecare centru evreiesc
constituiaounitateindependent,condusdecteunRavhaKolel(Rabinal
comunitii), care era liderul spiritual. Exista de asemenea BetDin
(Tribunalreligios),carefcealegeapesteproblemelelegaleispiritualeale
comunitii,ntimpceMaamad(Adunareapersonalitilorcomunitii)se
preocupadeadministrareacomunitii84.
n legtur cu funcia de Rabinef, se tie c din cauza unor
nenelegeri dintre comunitile de evrei, aceasta nu a fost ocupat n
perioada 1461183785. Se cunoate ns, faptul c, n aceast perioad,
interesele evreilor au fost reprezentate n faa autoritilor turce de ctre
comercianiicurenumeaivremii86.Acetiaproveneaudinrndulpersona

Shaw,TheJewishoftheOttomanEmpire,p.5657.
Ibidem,p.85.
81Rodrigue,FrenchJews.TurkishJews,p.29.
82Gubbay,Levy,TheSephardimTheirGloriousTradition,p.51.
83Shaw,TheJewishoftheOttomanEmpire,p.42.
84Rodrigue,FrenchJews.TurkishJews,p.29.
85Gubbay,Levy,TheSephardimTheirGloriousTradition,p.51.
86DoaGraciaMendes,DonJosephNasi,SolomonibnYaish.Cf.Ibidem,p.51.
79
80

54

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

litilorcomunitiiirspundeaunainteastatuluincalitatedeRabinef,
nefiind ns numit personalitatea respectiv n mod oficial n aceast
funcie87.
Autonomia comunitilor evreieti sa erodat, ns, cu trecerea tim
pului,ajungnduselafinalulsecoluluialXVIIIleatendina,manifestati
la nivel european, de naionalizare a tuturor comunitilor minoritare.
Nuaufostocolitedeacestprocesnicicomunitiledeevrei,careauprimit,
nurmareformelorsocialecareanunauemancipareanImperiulOtoman,
cetenieiegalitatefadetoatepopoarele,chiardacacesteaeraustrine
de religia islamic. Prin aceste reforme sa dorit creterea n importan a
sentimentului patriotic naional i scderea importanei factorului etnic i
religiosnprocesuldecreareacomunitilor88.
Odat cu declinul de putere manifestat de Imperiul Otoman, poziia
evreilordinimperiuaevoluatnconsecin.Alturidesocietateaotoman
caresedegrada,nicisocietateaiudeenuainutstindardulmorallafelde
suscumeraobinuit,decznddinacestpunctdevedere.Acestlucrusa
repercutatasuprastandardelordeeducaieicultur,carenuaumaifostla
fel de ridicate ca n alte timpuri, evreii intrnd n ritmul autosuficienei
impus de poporul islamic dominant. Aa precum evreii au prosperat
alturideturciisaubucuratdesucceselepecareleaunregistratpeplan
politic,militar,economic,culturalireligios,totaampreauiconsecin
eledeclinuluiprincaretreceaimperiul.
Lucrurilesaunrutitimaitarepentruevrei,careaufostndepr
tai, pe rnd, din funciile privilegiate pe care le aveau, fiind nlocuii de
cretini89,careerauconsideraideturcimaieficieni.Stareaeconomieiia
rutelorcomerciale,careaudevenittotmainesigure(attruteleterestrect
icelemaritime)iinstabilitatealanivelpolitic,iaumpiedicatpeevreis
maipoatmeninelegturilecomercialecuVestulEuropei,careaudevenit
totmairare,aflndusentrorelativstaredeizolare90.Aceticretinicare

Rodrigue,FrenchJews.TurkishJews,p.29.
Ibidem,p.3132.
89Estevorbadenvaialeidincomunitilecretinedeitalieni,greciiarmeni.Cf.Ibidem,
p.54.
90Ibidem,p.25.
87
88

55

Valeriu-Alexandru Moraru

leauurmatevreilor,demonstraucalitimaibunedectevreii91.Ceeacea
urmatafostoizolaretotmaiaccentuatacomunitiiiudaicedeEuropa,
lucru care ia adus n incapacitatea de a mai face fa competiiei cu noii
comerciani.Evreiisauvzutastfelnlocuii,treptat,dinpoziiadesarrafs,
dectrearmeni,careaufostceidintibeneficiaridendeprtareaevreilor
de pe lng Poart, iar de ctre greci n comerul internaional. n conse
cin,evreiiautrebuitssemulumeasccuactivitimaipuinprofitabile,
precumagricultura.Doarceicucoallucraucaiscribisaucontabili,iar
cei mai nstrii deineau magazine mici. Aceste lucruri, care iau dus n
srciepeevrei,afostterenulpropicepentrudisperareidezndejde92.
CaodovadnplusafaptuluicevreiinumaiprosperaunImperiul
Otoman estefaptulc noile expulzri dinSpaniai Portugalia din1609i
respectivdin1612nuiamaiorientatpeexilaictreacesteteritorii,cictre
EuropaOccidental,undeaudezvoltatnoiafaceriprosperenAmsterdam
iAntwerpnriledeJos,nVeneia,FerraraiLivorno,nstateleitaliene
i n Marsilia i Bordeaux, n sudul Franei. Totui, cei care au ajuns n
ImperiulOtoman,nusemairidicaudinpunctdevedereeconomiciinte
lectual la nivelul sefarzilor care emigrau alt dat n aceste locuri, majori
tateafiindachenazidinCentrulEuropei,careserefugiaudepersecuii93.
Sefarziiaunceputsdevindincencemaidispensabiliimperiului.
Importana lor a sczut, iar comunitatea a fost rnd pe rnd lovit de
nenorociri,precumincendii,epidemii,instabilitateeconomic,insecuritate.
Decderiieconomiceiaurmat,oarecumnmodateptat,icrizareligioas.
Rtcirile spirituale, specifice persoanelor aflate la grea ncercare, au
nceput sse accentueze, culminnd cuautoproclamarea lui Sabbatai Zvi
caMesiadinsecolulalXVIIlea94.

AvndnvederecrelaiilediplomaticeieconomicepecarelepurtaImperiulOtomancu
exteriorul se manifestau cu preponderen n sfera cretintii europene, au fost preferai
din ce n ce mai mult astfel de emisari, care pe lng faptul c i ndeplineau foarte bine
misiunile,beneficiauideproteciapecareleogarantacalitateadeaficretin.nplus,noile
Capitulaii ale Imperiului Otoman cu statele occidentale acordau comercianilor cretini
anumitescutiridetaxepecareevreiitrebuiausleplteasc,fcnduiastfelnecompetitivi
din punctul de vedere al preului pe pieele europene. Cf. Gubbay, Levy, The Sephardim
TheirGloriousTradition,p.54;Shaw,TheJewishoftheOttomanEmpire,p.120.
92Shaw,TheJewishoftheOttomanEmpire,p.140.
93Ibidem,p.123124.
94Benbassa,Rodrigue,TheSephardimTheirGloriousTradition,p.150.
91

56

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

nncercareadearecuperadecalajulcareidespreapeevreiacumde
armeni,grecisauitalieni,acetiaauncercatscompensezeprinnvarea
de limbistrineiadoptarea deobiceiuri comerciale occidentale, pentrua
efectua tranzaciile comerciale ntrun mod mai eficient, aceast tendin
fiindunadintreliniiledereformdinnvmntuliudaic95.
naceastsituaie,condiiaevreilordinImperiulOtomanareprezentat
o decdere continu care ia atins punctul cel mai de jos la nceputul
secolului XIX96. Acest lucru reiese i dintrun document al comercianilor
atestaisrealizezeactiviticomercialecuVestulEuropeinIstanbul.Din
cele107numeacreditatesegsescdoarapteevreilanceputulsecoluluial
XIXlea (anul 1815). Aceste nume acreditate conin comercianii care nu
suntmusulmaniicroralisauacordatdrepturispecialedectrePoart.
Dinaceastlist,majoritateanumelorsuntgreceti.nschimb,ns,evreii
erau beneficiarii capitulaiilor97 ncheiate de ctre Poart, deci aveau
proteciaconsulatelorstrinenImperiulOtoman98.

II. c.SefarziinEuropaOccidental

Ca i proximitate, Europa Occidental a reprezentat cel mai la nde


mnteritoriupentruevreiiibericiexpulzaidectreautoritilespaniolei
portugheze.Cutoateacestea,nuafostprincipaladireciederspndirea
sefarzilor dup expulzarea masiv din Spania i, ulterior, din Portugalia.
Cauzaprincipalafostatitudineadestuldeasemntoarecuceaiberic,pe
care cretintatea occidental a manifestato fa de iudaism. Evreii nu au
fostlafeldebineprimiinstatelevesteuropenecainImperiulOtoman.

Rodrigue,FrenchJews.TurkishJews,p.39.
Gubbay,Levy,TheSephardimTheirGloriousTradition,p.5354.
97Uniievreiauobinutnaionalitatestrin;aliipurisimpluauobinutunstatutdecomerciant
protejat. Exist registre cu ambele tipuri de comerciani care pot fi gsite n arhivele diferitelor
state europene; unele se afl n registrele consulare, altele n arhivele naionale. Frana i Italia
erau protectori obinuii ai evreilor din Grecia, Africa de Nord, Istanbul i Anatolia de Vest.
Spaniacteodatiprotejapenordafricani.Deasemeneaexistungrupsemnificativdeevreicare
aemigratctrePalestinaiauobinutproteciaMariiBritaniiprinintermediulconsulatuluisu
de la Ierusalim. Cf. Sallyann Amdur Sack, Ottoman Empire, n Avotaynu Guide to Jewish
Genealogy,GaryMokotoff(editori),Bergenfield,NewJersey,Avotaynu,2004,p.186.
98Rodrigue,FrenchJews.TurkishJews,p.26.
95
96

57

Valeriu-Alexandru Moraru

Acetia au ntmpinat ori restricii, ori reticena comunitilor pentru noi


membriori,purisimplu,intoleran.
Sefarzii expulzai care au ales ca direcie Vestul Europei sau stabilit,
pentruoperioadmailungsaumaiscurtdetimp,nFrana,nrilede
Jos,nstateleitaliene,nAngliasauGermania.Condiiilepecareimigranii
evreileauntlnitnfiecaredintreacestelocurisuntspecificefiecreizone
nparte.nunelelocuriaupututsseexprimecaievreipracticani,nalte
locuriautrebuitssecomportecainoicretini,numiijignitor,marrani.
De altfel, Europa Occidental, prin comparaie cu Imperiul Otoman, se
caracteriza n acele timpuri, printro eterogenitate cultural, politic i
socialridicat.Deaceeaesteinteresantsurmrim,nfunciedeteritoriul
pecaresaustabilit,modulncaresefarziiaureuitsseinstalezeisse
nrdcineze, pentru c trebuie precizat nc de la nceput c nu au
beneficiat de atitudinea tolerant i permisiv pe care au ntlnito n
ImperiulOtomaninicideinvitaiaexpresaautoritilorpentrucaevreii
ssestabileascnacestelocuri.nplus,evreiifuseserdejaexpulzaidin
majoritateastateloroccidentalepnlamomentulexpulzriilordinSpania
i Portugalia, aa c nu exista n aceste state cel mai bun teren pentru
aezareaconvoaielordeimigrani.
Primele imigrri ale sefarzilor ctre sudul Franei, mai precis ctre
Provence, sunt datate nc din secolul al XVlea, din perioada Spaniei
musulmane. Alturarea sefarzilor la grupurile achenade deja existente a
adusunbeneficiucomunitilor,deoarecesamanifestatuninterescrescut
pentrufilosofie,literaturitiine.Oaltzonncaresauaezatsefarziia
fost n jurul oraului Bordeaux, unde au fost invitai de regele Ludovic al
XIlea pentru a resuscita comerul francez cu Lumea Nou. Regele lea
oferitsefarzilorprivilegiipentruasestabilinBordeauxipentruaparti
cipa activ la comerul n plin expansiune cu noile colonii. Fluxul de
imigrani evrei dinspre peninsula Iberic ctre Frana a crescut n special
dup expulzarea din Portugalia i dup intensificarea activitii Inchiziiei
portugheze. Sub regii Henric al IIlea i Henric al IIIlea, sau acordat,
respectiv confirmat, drepturile sefarzilor de a se stabili n Bordeaux mpre
un cu familiile i servitorii i bunurile acestora, asigurnduse, pentru
respectivelefamilii,neamesteculntreburileinterne.Autoritilefrancezeau
58

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

preferat s nchid ochii la prezena evreilor n Frana, considernd mai


importantbeneficiuladusdeocupaiilecomercialepecarelentreprindeau99.
Cutoatec,nanul1614,regeleLudovicalXIIIleaaordonattuturor
evreilorsprseascregatul,evreiidinBordeauxaupututscontinues
triascnprosperitate.Bamaimult,comunitateaacrescutnnumrdea
lungul timpului, n ora localiznduse, n secolul al XVIIIlea, apte
sinagogipentruserviciilereligioase100.
nafaraacestorcomuniti,evreiisauextinspelaturavesticaFranei
pnlaCanalulMnecii,aezndusenoraeprecumNantes,LaRochelle,
Rouen, Le Havre, i de asemenea, sau mprtiat n sudul Franei, n
Toulouse, Montpellier, Marsilia. Majoritatea dintre acestea au evoluat n
comunitibinestructurateilocalizatencadruloraelor.ChiarilaParis
esteconsemnatexistenauneimicisinagoginanul1662.Statutulsubcare
au venit n Frana majoritatea evreilor a fost acela de marrano, adic de
evreu convertit cu fora la cretinism. Nu se poate, bineneles, determina
ci dintre acetia mbriau cu sinceritate cretinismul i ci l adoptau
dincauzciudaismulnueravzutcuochibuni.noricecaz,oconcluzie
logicaacestuiaspectarputeaficaufostcumultmainumeroiceicare
au mbriat cretinismul de faad, deoarece sau rentors la iudaism de
fiecare dat cnd au avut posibilitatea. Pentru mult vreme, evreii iau
botezatinregistratcopiii laparohiilecretineise cstoreau labiseric
pentru ca, mai apoi, s oficieze, acas, ceremonia evreiasc de cstorie.
Acestecomportamenteaucontinuat,defapt,pnnmomentulcndevreii
au putut s i manifeste n mod deschis religia, adic pn la Revoluia
Francezdin1789101.
ProporiileimigraieicrescnsecolulalXVIIleacnd,conformrecen
smintelor, n Frana se aflau circa o mie de familii evreieti. Fiindc
numrullorcreteadincencemaimult,acetiaaunceputsabandoneze
precauia i s revin, ncet, la practicile religioase specifice. Comunitile
au nceput s se organizeze, s se ridice sinagogi. Spre finalul secolului,
muli dintre ei deja abandonaser practica botezrii copiilor i cununia
Gubbay,Levy,TheSephardimTheirGloriousTradition,p.151.
BasileGinger,France,nAvotaynuGuidetoJewishGenealogy,p.320.
101Gubbay,Levy,TheSephardimTheirGloriousTradition,p.152.
99

100

59

Valeriu-Alexandru Moraru

religioas la biseric, fie ea i formal102. Secolul al XVIIIlea lea oferit


evreiloropoziiedincencemaistabil,lucrudoveditdecomunitiledin
Bordeaux i Bayonne, care se autoguvernau dup legi aprobate de ctre
regalitate.Existauntipdeorganizareattsecular,ctireligioas,fiecare
ndeplinind obiective ferme pentru viaa comunitii. Comunitatea din
Bayonne era condus de ctre parnassim (format din trei persoane), alese
dectreojunta(consiliudetreisprezecepersoanedincaresealegeaucele
trei persoane pentru parnassim). Doar n mod excepional era convocat o
Adunare General. Membrii parnassim erau cei care dispuneau de autori
tatea cea mai mare n comunitate, deoarece rabinii, n mod teoretic, nu
existau. Astfel c rabinii se ocupau strict de treburile religioase, membrii
parnassimfiindceicareimpuneauicolectautaxeleattpentrucomunitate
ct i pentru regalitate. Ei erau cei care organizau acte de caritate i
ngrijeausracii103.
SefarziinuaufostsinguriievreiprezeninFrana.MaialesnAlsacia
iLorenasegseauevreiachenazi,careformau,dealtfel,icomunitile
cele mai numeroase104. ntre achenazi i sefarzi au aprut nenelegeri i
critici,deoareceprimii,deieraudecircaaseorimainumeroi,nubene
ficiau de dreptul de autoguvernare de care se bucurau sefarzii. Cu toate
acestea, sefarzii nu au sprijinit micrile de emancipare achenade, deoa
rece se temeau c vor pierde libertile pe care ei leau dobndit n faa
autoritilorfranceze105.
MarraniiauajunsdestuldetrziunriledeJos,lacircaunsecolde
laexpulzareadinSpania(n1579),nsafostdestinaiavesteuropeancea
mai propice pentru revenirea la iudaism a sefarzilor prigonii. Nu sar fi
spusacestlucrudupprimeledesfurrialeevenimentelordintresefarzi
i autoritile olandeze106. Primul pas ctre rile de Jos sa fcut prin

Ibidem,p.224.
Gubbay,Levy,TheSephardimTheirGloriousTradition,p.153154.
104napropiereaRevoluieiFranceze,comunitateadinAlsacia,careeraachenad,numra
circa 23000 de persoane. Acest numr trebuie raportat la numrul total al evreilor din
Franadelaaceaor,careeradecirca40000.Cf.Ginger,France,nloc.cit.,p.330.
105Gubbay,Levy,TheSephardimTheirGloriousTradition,p.155.
106EvreiiiaufcutintrareaattdetrziunriledeJosdeoareceleafoststrictinterzis
intrareapentruoperioaddestuldendelungatdetimp.AexistatchiariunEdictde
102
103

60

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Utrecht i Antwerp, apoi Amsterdam ia adoptat pe evrei ca pe o comu


nitatenfloritoare.Eiaufostbineprimiideoareceautoritileauconsiderat
c sunt capabili s aduc beneficii economiei prin relaiile lor comerciale
intense.riledeJosaureprezentatoregiunecare,celpuindinpunctde
vederedinastic,aupututfiasociate,nsecolulalXVIlea,cuSpania,decicu
aradeorigineaevreilorsefarzi107.
Chiar dac puteau acum s revin la practicarea iudaismului pe fa,
dincauzaperioadeimaridetimppetrecutnclandestinitate,multedintre
ritualurile religioase sefarde sau pierdut, ns populaia era dornic s
renvee limba ebraic, tradiiile i practica religioas. Acetia au devenit
noii evrei, care au ntlnit la Amsterdam un climat economic, politic i
religiospropicentemeieriiuneiadintrecelemaimariiprosperecomuni
tideevreisefarzi108.
Amsterdamafostoraulvesteuropeancelmaiprimitorpentruevrei,
atrgndnumeroicomercianisefarzi.Acetiaaupstratlegturiapropiate,
n secret, cu comunitile de evrei convertii la cretinism din Portugalia,
Frana, Germania, Peninsula Scandinav i Lumea Nou. Primele nsem
nri oficiale ale evreilor din Amsterdam sunt datate n anul 1595, ns
exist dovezi cum c ar fi fost deja localizai n Amsterdam de mai mult
timp. Evreii aveau asigurat dreptul de ai practica liberi religia, n ciuda
unor opoziii ale Bisericii Protestante i le era asigurat dreptul la proprie
tateilavia.Totui,nueraucetenicudrepturidepline,nsensulcnu
seputeauasocianiciuneibreslenfiinatedecretini109.
nanul1603,unelecomunitidesefarzicomercianiprimescaproba
reamunicipalitiipentrupracticareaiudaismului,cucondiiacaserviciul
religiossnuaiblocnsinagogipublice.Saconstituit,cuaceastocazie,
primacongregaiesefarddinAmsterdam,careeracunoscutsubnumele
Expulzare, n anul 1549, adresat noilor cretini venii din peninsula Iberic. Dup
unificarea Spaniei i a Portugaliei, n anul 1580, exodul ctre rile de Jos a fost reluat,
evreiincepnd,deaceastdat,ssestabileascpeacesteteritorii.Treptat,evreiiiau
gsit locul i au nceput s fie acceptai. Cf. Cecil Roth, A History of the Marranos, New
York,SepherHermonPress,1992,p.239.
107OdetteVlessing,TheNetherlands,nAvotaynuGuidetoJewishGenealogy,p.437.
108YosefKaplan(editor),LesNouveauxJuifsdAmsterdam,Paris,ditionsChandeigne,1996,
p.1112.
109Roth,AHistoryoftheMarranos,p.243.

61

Valeriu-Alexandru Moraru

de Bet Jacob. Dup unele momente de criz din acelai an, soldate cu
arestarea i interogarea rabinului Uriel n privina activitii evreilor din
ora, ei i mut locul de ntlnire la marginea oraului i se constituie n
1604, n mod formal, ntro comunitate. Din cauz c nu primesc loc de
cimitir, sunt obligai s efectueze acest ceremonial n apropiere de oraul
Alkmaar.Dupconstituireaformalacomunitii,auvenitdincencemai
muli imigrani sefarzi, ajungnduse ca dup doar zece ani s fie peste
dousutedemembristructuraintreicongregaii.Faptulcambasadorul
marocan n Olanda era evreu practicant, ia ajutat mult pe coreligionarii
acestuia, pe care ia putut ndruma la stabilirea lor n aceast comunitate.
Sareuitiachiziionareadeterenpentruuncimitiripentruconstrucia
primei sinagogi. Cea dea doua congregaie, numit Neveh Shalom, a fost
nfiinat n anul 1608, datorit expansiunii comunitii iniiale i din
nevoia de organizare mai bun a comunitii, conform cu noua sa
dimensiune. Cea dea treia congregaie a primit numele Bet Israel i sa
formatprindivizareacongregaieiBetJacob,dincauzaunornenelegeripe
problemederitual.Relaiiledintreceletreicongregaiiaurmasnsbune,
neexistnddiferenechiarattdemarintreele110.
Datoritcreteriipopulaieievreietidinceletreicongregaiiaflaten
Amsterdam, acestea sau organizat, n anul 1639, n kahal, forma de
organizarentlnitianteriorncomunitilebineconturatedeevrei.Cu
aceastocazie,ceamaimaredintreceletreisinagogiafostmritpentrua
putea face fa n timpul serviciului religios la populaia din ce n ce mai
numeroas.Evreiibeneficiaudeunsistemdecolectareataxeloriimpozi
telorpentrususinereacomunitii.Oaltformdeorganizarepecaream
maintlnitoestemaamad,uncomitetformatdinaptepersoane.Acetia
aveaucontrolul deplin asupra comunitii111.Nu seadmiteaniciun felde
refuz sau mpotrivire, scris sau verbal, la hotrrile acestui comitet.
Sistemuldenvmnteraunulfoartebinepuslapunct.Copiiinvaun
Ibidem,p.247.
Deexemplu,nuseputeaimprimaniciocartefraprobareaprealabilacomitetului,ncaz
contrar,ceicarenusesupuneaufiindexcomunicai.Deacesttipdesanciunenuascpat
nici cunoscutul filosof raionalist Baruch Spinoza, care a fost excomunicat de ctre
comunitate n anul 1656. Cf. Chaim Raphael, The Sephardi Story, Londra, Vallentine
Mitchell,1991,p.146149;Gubbay,Levy,TheSephardimTheirGloriousTradition,p.151.

110
111

62

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

nitencperilngsinagog.nfunciedeniveluldepregtire,participala
unul dintre cele ase niveluri de nvmnt, dintre care cel mai nalt era
ieiva.Pentrusistemuldenvmntsecolectautaxeanualedelacomuni
tate, n funcie de veniturile i de necesitile fiecruia. Comunitatea din
Amsterdam a devenit din ce n ce mai puternic i mai organizat,
prelundpoziiadecomunitatelidernlumeasefardoccidental112.
CretereagraduluiderecunoatereacomunitideevreidinAmster
damnuatrecutneobservatnicidectreregalitate.MembriiCaseiregale
deOraniaauvizitatpersonalsinagogaportughez,undeauavutundialog
prietenesccurabinulMenassehbenIsrael.Dincauzcevreiireprezentau
unpunctdeatraciepentruvizitatori,BisericaProtestantaluatmsurica
sinagoga s nu mai fie vizitat i evreii s nu mai fie observai n timpul
rugciunilordectrecurioi113.
Sinagogaportughezafostdatnfunciunenanul1675,fiindocons
truciecuovaloarearhitectonicridicat.Tocmaideaceea,acesteelemente
arhitectonice au fost copiate de ctre comunitatea sefard care sa stabilit
ulterior n Londra sau Curaao. De altfel, cei din Amsterdam au fost dea
lungultimpuluinrelaiiextremdeapropiatecucomunitateadinLondra114.
nsecolulalXVIIlea,putemvorbidedoumaricomuniti:ceasefard,
bogat i puternic, i cea achenad, care n mare parte era sprijinit
financiar de ctre prima, dar care urma s devin un important centru
rabinicalEuropei115.
Supremaia comunitii din Amsterdam asupra celorlalte comuniti
sefardevesteuropeneesteincontestabil,deoareceabeneficiatdenvai,
medici, poei i filosofi de mare valoare. Nicieri n diaspora sefard
occidentalnusantlnitunpoldeatracieattdemarepentrusefarzisau
pentru noi cretini de origine iudee. Multe din rutele evreilor care rt
ceauprinEuropaautraversatinvariabiloraulAmsterdam.Nicilocuitorii
acestui ora nu au lsat neobservat evenimentul autoproclamrii lui
SabbataiZvicaMesia.Vetilevenitedinestulcontinentuluidespreactivi

Roth,AHistoryoftheMarranos,p.247.
Gubbay,Levy,TheSephardimTheirGloriousTradition,p.161.
114Ibidem,p.161.
115Vlessing,TheNetherlands,nloc.cit.,p.437.
112
113

63

Valeriu-Alexandru Moraru

tatea lui Sabbatai Zvi erau primite cu entuziasm la Amsterdam de ctre


comunitateaevreiasc116.
Bunstareaevreiloradepinsnmaremsuridebunstareaoraului.
Primul secol de dup stabilirea sefarzilor n Amsterdam a fost unul de
expansiune fr precedent. Unele familii evreieti au ajuns s fie chiar
foarte bogate i influente n domeniul tutunului sau a diamantelor. Alte
familii sau bazat pe domeniul financiar. Datorit relaiilor de rudenie pe
careleaveaucumulicomercianilocalizaindiversecolurialelumii,au
pututasiguraiunsisteminternaionaldecreditare.Deasemenea,sefarzii
sau evideniat pe piaa aciunilor mobiliare, unde deineau un sfert din
aciunile Companiei Indiilor de Est la finele secolului al XVIIlea. Comer
cianii parcurgeau distane impresionante pentru acele vremuri pentru a
facecomercuIndiiledeVest,BraziliasauAmericadeSud,ntorcnduse
din aceste expediii cu bogii impresionante. Comerul internaional se
baza,deasemenea,perelaiiledefamilie,carepermiteauratedeschimba
mrfurilorfoartesczute,asigurndunpreavantajoslavnzare.Declinul
a venit n secolul al XVIIIlea, perioad marcat de numeroase dezastre
economice, care au dus la srcie chiar i pe cei mai nstrii oameni de
afacerievreidinAmsterdam.TotulaculminatcucucerireaOlandein1794
de ctre Frana, eveniment care a tras mai tare napoi viaa economic a
evreilor.AcetiaaurmasfideliCaseideOrania,deoarecesempotriveau
primirii ceteniei franceze. Rabinii se opuneau unui asemenea lucru
deoarece considerau c, astfel, se va distruge coeziunea comunitii. Sa
dovedit,nceledinurm,cauavutdreptate.SainstituitrepublicaBatav
subproteciafranceziarevreiiauprimitdrepturiciviledepline117.
Pe teritoriul Germaniei, cea mai reprezentativ comunitate sefard a
fost cea din Hamburg, format, n principal, din membri ai comunitii
sefarde din Rouen, Frana. Acetia, dup ce portul ia pierdut din
importanioraulanceputsdecaddinpunctdevedereeconomic,au
nceput s se stabileasc n Hamburg, un alt port important din punct de
vedere comercial. Dei oraul era locuit n majoritate de protestani iar
evreii veneau n calitate de noi cretini,nu au fost ntmpinaicu o foarte
Roth,AHistoryoftheMarranos,p.249250.
Gubbay,Levy,TheSephardimTheirGloriousTradition,p.164.

116
117

64

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

marerezisten.Senatulafostsesizatnlegturcufaptulcnoiiimigrani
practicau religia iudaic n secret, ns nu a fost luat nici o msur
punitivmpotrivaacestora.Dupcircatreideceniidelastabilireaevreilor
nHamburg,comunitateanumradeja125defamilii.Ocupaiilepecarele
ntreprindeau erau suficient de productive, din moment ce evreii i
permiteau s plteasc, pe lng taxele ordinare, i taxe extraordinare
pentru trezoreria civic a oraului. Cu timpul, imigranii sau dovedit a fi
deovaloareintelectualdeosebit,fcnduilocnelitasocietii118.Evreii
menineaungenerallegturicomercialecuPeninsulaIbericiseocupau,
deasemenea,decomerulcucoloniile,deundeaduceaututun,bumbacsau
mirodenii.nanul1619,cndsanfiinatBancadinHamburgafostunuln
care imigranii iberici au avut ocazia s ias n eviden datorit
cunotinelorlordindomeniulfinanelor.Laacestmoment,dejaevreiinici
mcar nu mai afiau masca de cretini i practicau iudaismul fi. Au
aprut,astfel,ncdinanul1610,treisinagoginora,iarnanulurmtor,
comunitateaacumpratlocpentrucimitirulevreiesc.nanul1612aufost
acceptaide ctre Senat slocuiascnmod legalnora, precumi si
desfoareactivitilereligioasenerestricionat,nserauobligaisnui
manifestecredinanpublic.Dupseriiconsecutivedeconcesiiacordate,n
anul1650esteaprobatimanifestareanpublicareligieiiudaice119.
Sefarzii i achenazii care au sosit n teritoriile italiene sau aezat
separat unele de altele i totodat separat i fa de evreii italieni. Fiecare
participa la serviciul religios de la sinagoga comunitii sale, ns n viaa
dezicuziacetiaseputeauamestecaisocializafrrestriciintreei.Cu
timpul,difereneledintreevreiaudisprut,comunitilecontopinduse120.
Momentul expulzrii din Spania din 1492 a gsit teritoriile italiene
frmiate.Acestlucrusareflectatinmoduldentmpinareavalurilor
Sauremarcatpersonalitiiberice,precum:RodrigodeCastro,dinLisabona,careaservit
ca doctor la Curtea Contelui de Hesse i care a pus bazele ginecologiei; unul dintre fiii
si, Andr de Castro, a servit la Curtea Regelui Danemarcei iar cellalt fiu, Bendito de
Castro,aservitlaCurteaRegineiCristinaaSuediei;SamueldaSilva,dinPorto,pelng
pregtirea medical, a fost i teolog; Socrul lui Samuel da Silva, Benjamin Musaphia, a
fostomdetiin,misticilexicograf,deasemeneaaservitcaicadrumedicallaCurtea
luiChristianIValDanemarcei.Cf.Roth,AHistoryoftheMarranos,p.228230.
119Ibidem,p.228230.
120Ibidem.
118

65

Valeriu-Alexandru Moraru

deimigranisefarzi,atitudineacomunitilorfiinddiferit,delaoregiune
la alta. n unele regiuni nu au fost primii deloc, n altele li sa permis s
staionezeovreme,pentrucamaiapoisplecemaideparte,naltezoneau
fosttoleraidatoritcalitilorlorcomercialeidoarnctevalocuriaufost
bineveniiiprotejaidectreBiseric121.
Evreii au ajuns n Anglia ndat dup cucerirea Angliei de ctre
WilliamdeNormandia,nanul1066.CeicareauptrunsnAngliaaufost,
cu foarte mici excepii, achenazi. Acetia se ocupau, din cauz c nu
puteau avea acces la unele ndeletniciri, n special cu cmtria. Au
dezvoltat ns, n Anglia, primul adevrat sistem bancar. Evreii se mai
ocupau, de asemenea, de medicin i comer, n limitele permise de ctre
societateadelaaceavreme.Vremedecircadousecole,evreiiauprospe
rat, chiar dac au avut parte i de manifestri de ostilitate122 la adresa lor.
Cndacesteaauescaladatpnlaunnivelcarenumaiputeafiacceptat,n
anul1290,toievreiiaufostexpulzaidinAngliadectreregeleEdwardI.
Ceicareseopuneauplecriifieseconverteaulacretinism,fieeraupasibili
sfieomori123.
Ultima mare comunitate din Vestul Europei, de evrei originari din
peninsulaIberic,aveasseformezelaLondra.Primiievreicareaunce
putsserentoarcnAngliaaufostnitemarranosportughezi,petimpul
RegineiElisabetaI.AcetiasauaezatnLondra,trindnclandestinitate,
pretinznd a fi cretini, iar n particular practicnd religia iudaic. Dintre
aceti portughezi, cei mai muli sunt venii din Amsterdam, ocupnduse
cucomeruldintreAngliaiOlanda.Acetievreiauavutoportunitateas
se stabileasc la Londra, deoarece comerul cu statele europene i cu
coloniile, n timpul Reginei Elisabeta I, a luat un avnt considerabil. n
aceste condiii, comunitile de evrei spanioli i portughezi sau
dezvoltat124.
Ibidem,p.211;Raphael,TheSephardiStory,p.204.
AavutlocunmasacruteribilalevreilorlaYork,nanul1189ideasemenea,atuncicnd
aveauloccrimedeocruzimemaimare,evreiierauceicareerauacuzaideacestea.Cf.
AnthonyJoseph,EnglandandWales,nAvotaynuGuidetoJewishGenealogy,p.308.
123 Gubbay, Levy, The Sephardim Their Glorious Tradition, p. 175; Joseph, England and
Wales,nloc.cit.,p.308.
124Joseph,EnglandandWales,nloc.cit,p.308;Roth,AHistoryoftheMarranos,p.256.
121
122

66

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

ComunitateasefarddinAngliaafostfoartendeaproapesusinutde
ctre comunitatea din Amsterdam. Calea de rentoarcere n numr mai
mare ctre Anglia a fost gsit abia n secolul al XVIIlea. Complexul de
mprejurrifavorabilereveniriievreilorafostnumaidectspeculatdectre
evrei, care au putut s revin dup circa patru secole, n mod legal, n
Anglia.nrealitate,deinmodoficialsecunoteac,dinpunctdevedere
legal,evreiinumaiputeaurmnenAngliadupexpulzareadin1290,au
fost muli dintre acetia (dintre care chiar evrei care sau fcut remarcai
prinerudiialornviaaeconomicsauchiarlaCurte)careaurmasiiau
continuatviaanmodaproapenormal.Cutoateacestea,nmodoficial,nu
existaniciundocumentcaresconsemnezetolerareaevreilor.Acestlucru
sentmplanmodtacit.nplus,curentulreligiospuritan,careeralamare
mod n Anglia, manifesta o atitudine filoevreiasc, favorabil reprimirii
evreilor n numr mai mare. Un artizan al rentoarcerii evreilor a fost un
marranoolandez,ManassebenIsrael,caresaduspersonallaLondra,unde
ia prezentat o petiie lui Oliver Cromwell, Lord protector, cernd abro
garealegilorcareinterziceauintrareaevreilornar.OliverCromwellsa
pronunat favorabil acestei iniiative i a supus discuiilor aceast petiie.
Sadescoperitnscnuexistaniciolegecaresinterzicevreilorintrarea
n Anglia, deoarece ei au fost expulzai pe baza unui decret regal care i
priveaexplicitpeevreiicarelocuiaulaaceavremenstatulenglez,aac
au putut s revin nestingherii, odat ce aceast problem de statut sa
clarificat.Dinacestmoment,fluxuldeevreiimigranictreAngliadevine,
nmajoritatecovritoare,sefard125.
nanul1657regsim,astfel,primasinagogevreiascnLondra,fon
datdectrespanioliiportughezi.Acetiaaufostprimiievreicareiau
declarat fi religia, fiind la acel moment un act de curaj, mediul social
fiindncunuldestuldeostil.FluxuldesefarzicarecutadestinaiaAnglia
nuancetat,chiardacaavutintermitene,pncndinstituiaInchiziiei
nuafostcompletabolit126.

Johnson, O istorie a evreilor, p. 222224; Raphael, The Sephardi Story, p. 146 147149;
Gubbay,Levy,TheSephardimTheirGloriousTradition,p.151.
126Roth,AHistoryoftheMarranos,p.259.
125

67

Valeriu-Alexandru Moraru

Datoritcreteriinumruluideevrei127prezeninAnglia,comunitatea
sa organizat, apoi, pentru a se autoguverna mai uor. Sa impus o tax
pentru fiecare membru al congregaiei i sau pus bazele unor organizaii
menite s uureze viaa n cadrul acesteia. Prima dintre acestea a fost
dedicat serviciului de nmormntare. Au urmat cele cu specific caritabil,
precum oferirea de zestre mireselor orfane de tat, coala pentru biei,
coalapentrufete,coaladenoviciiunspitalcumaternitatei,ulterior,cu
azildebtrni.Dendatcecomunitateainternsaconsolidat,privireasa
abtutiasupracomunitilormaipuinfavorizate.Astfel,saustrnsbani
pentru a se rscumpra evreii inui captivi n diferite zone ale lumii i
pentruaajutacomunitiledeoamenimainevoiaidinIerusalim,Safedi
Hebron128.
EvreiicareaurevenitnAngliaaufost,nmajoritatealor,oamenicuo
condiie social i cultural foarte ridicat129. Ocupaiile pe care le aveau
erau din cele mai diverse, fiind bijutieri, armatori, comerciani de diferite
mrfuri, sau avnd preocupri pentru partea de finane. Nu toi sefarzii
erau,ns,foartebinepoziionaipescarasocial,uniidintreeifiindsraci
iocupndusedemicimeteuguri,prostpltitedemulteori130.
EvreiicareaucltoritctreAngliaaufostnmareparteabsorbiide
ctre comunitatea din Londra,nsauexistatcazurin care au fost ajutai
cusumedebanipentruaputeassendreptectreriledinLumeaNou,
SeestimeazcpopulaiaevreiascnAngliasecoluluialXVIIleaatingeacirca3000de
persoane, dintre care aproape toi erau concentrai n Londra sau n zonele imediat
nvecinate. n secolul urmtor, datorit sporului natural, dar i a migraiei continue a
populaiei evreieti dinspre statele europene mai puin tolerante ctre Anglia, se
nregistreaz o populaie evreiasc de zece ori mai numeroas. Cf. Joseph, England and
Wales,nloc.cit.,p.309.
128Roth,AHistoryoftheMarranos,p.261.
129 Au existat familii foarte bine plasate n societatea englezeasc, lucru care lea permis
atingerea unor funcii i poziii greu de imaginat. De exemplu, Benjamin Disraeli, la
origine evreu, a ajuns Prim Ministru al Angliei i a fost fondatorul Partidului
Conservator.MosesMontefiore,unfoarteprosperomdeafacerioriginardinLivorno,sa
retras la vrsta de 37 de ani din afaceri i ia continuat restul vieii ajutndui
coreligionariisracisaucuprobleme.PentruacestefapteafostapreciatdectreRegina
Victoria, care ia oferit titlul de Sir, un lucru unic la acel timp, mai ales c Moses
Montefiore era un evreu practicant. Cf. Gubbay, Levy, The Sephardim Their Glorious
Tradition,p.183186.
130Ibidem,p.186.
127

68

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

din cauza creterii peste ateptri a comunitii. De asemenea, pe lng


sefarzii din Spania i Portugalia, au mai cltorit ctre Anglia i evrei din
nordul Italiei, nordul Africii i Gibraltar. n anul 1680 este consemnat i
funcionareauneisinagogiachenade,totnLondra.Exodulpermanental
evreilor din diferitele regiuni ale lumii ctre Anglia a fcut ca nucleul
sefard al comunitii s se piard, treptat. Secolul al XVIIIlea aduce chiar
rsturnarearaportuluideforedintre evrei, sefarziiajungnd sfiedomi
nainumericdectreachenazi,careauacaparatiputereaiinfluenan
minilelor.Reprezentareasefardncomunitateaevreiascncepesfietot
mai nesemnificativ n acest secol. Marele merit al acestei comuniti n
Anglia rmne, totui, deschiderea drumului pentru evrei ctre o ar
interzispentrucircapatrusecole131.
n general, n ceea ce privete prezena sefarzilor n Europa Occiden
tal,lucrurilestaudiferitdectnSpaniamedievalinImperiulOtoman
al epocii premodern i modern. Dac n primele cazuri putem vorbi
despreopoziie,nansamblu,pozitividecooperarecuevreii,nvestul
continentuluieuropeansituaiaestecumultdiferit.Dacamvzutnainte
c sefarzii se puteau stabili aproape n orice localitate doreau i, cu mici
excepii, nu erau constrni de nici o restricie, n rile occidentale
excepiile erau locurile unde evreii puteau s locuiasc fr a fi gonii de
comunitate.nplus,condiiilepecareleauntlnitaufostdintrecelemai
variate, existnd particulariti nu doar de la ar la ar, ci i de la o
provincie la alta. Vedem aadar cum evreii prosper n unele locuri, au
ocaziasprindrdciniicomunitateanfloretenconsecin.Pedealt
parte ntlnim locuri unde evreilor le este interzis stabilirea sau sunt
izolai de restul societii n ghetouri. Cu toate aceste vicisitudini, sefarzii
au continuat s existe i n vestul continentului, existnd chiar i
individualiticaresaufcutremarcatendiferitedomeniiculturale.
Putem, totui, s spunem c prezena sefard n diaspora prezint
anumite caracteristici similare, indiferent de locul n care au ajuns s se
plaseze. Ar trebui remarcat, n primul rnd, faptul c religia ia pstrat n
jurul unui nucleu de valori comune, pe care leau perpetuat indiferent de
societilencaresauaezat.Apoiarmaitrebuispus,totlegatdereligie,
Joseph,EnglandandWales,nloc.cit,p.308;Roth,AHistoryoftheMarranos,p.270.

131

69

Valeriu-Alexandru Moraru

c ia coagulat, din punct de vedere intelectual, n jurul limbii ebraice, pe


care, dei nu o vorbeau n societate, nu au abandonato pentru efectuarea
cultului religios, pentru studiul Crii Sfinte sau pentru a lsa n scris
diferitescrierialecrturarilor.Amntlnit,deasemenea,ncoluridiferite
delume,fiecafostvorbadeAmsterdam,Bordeaux,AlbaIuliasauSalonic,
aceleai forme de organizare a comunitii, avnd ca figur central ne
leptul rabin.Nun ultimul rnd,unaltnumitor comun a fostchiar limba
spaniol,pecare,ncomaivorbescanumitegrupuri.
Aacumammaipomenit,sefarziiaujucatunrolimportantnistoria
evreilor,dacnucumvacelmaiimportant,pnlaPrimulRzboiMondial.
nprezent,eisuntdominainudoardinpunctdevederedemografic(doar
circa10%dinceicirca15milioanedeevreisuntsefarzi)ciidinpunctulde
vedere al puterii exercitate sau al nivelului studiilor efectuate. Majoritari
sunt, de departe, achenazii, care reprezint ramura german a evreilor,
vorbitorideidi.Acetia,vremedemultesecole,austatnumbraspectacu
lozitiiculturiiicivilizaieisefarde.ns,dinsecolulalXVIIIlea,declinul
sefard a nceput s se instaureze, mai ales fiindc principalul cmin al
acestora,ImperiulOtoman,erantroprofunddecdere,careatrasdup
elipopulaiilecarelformau,printreacesteaiceamaimarecomunitate
sefard.Laaceastdecdereadusifaptulc,pierznduiidentitateamai
uordectachenazii,datefiindcondiiiledeexillacareaufostsupui,au
fostmaiuordeasimilatdectrecomunitilencareautriticucaresau
contopit.

70

CAPITOLULIII

COMUNITATEASEFARDDINBUCURETI

III. a.SefarziidinBucuretinsecoleleXVIXVIII

EvreiispaniolidinImperiulOtomanauptrunsnaraRomneasc
ncepnd cu secolul al XVIlea1, ca negustori, medici, creditori ai
domnitorilorromniiagenidiplomatici.Datoritproximitiiteritoriilor
naltei Pori, numrul sefarzilor stabilii n Muntenia a cunoscut pe tot
parcursul perioadelor premodern i modern un curs ascendent, direcia
principal de imigrare fiind sudnord. Sunt propuse i direcii secundare:
estvest (spre Oltenia) i nordsud (din Transilvania, ca urmare a
prigoanelor fr ca lucrarea citat s precizeze exact despre ce astfel de
evenimente este vorba)2, dar credem c, n perioada respectiv, acestea
trebuie privite cel mult ca rute circumstaniale i extraordinare de tranzit,
cuocontribuiemairedusdinpunctdevederedemografic.
Unii dintre noii venii au ocupat n scurt timp poziii importante,
ajungnd s devin intercesori ntre domnitorii pmnteni i Istanbul:
evreul Mignes mijlocise urcarea pe tron a lui Alexandru Lpuneanu, la
curtea acestuia este menionat prezena sefardului Don Iosef Nasi (1515
1579)3, Isac ben Iosef era n 1574 secretar al lui Alexandru Mircea, iar
tragiculsfritalcreditorilorevreiailuiMihaiViteazulestebinecunoscut4.
Sefarzi au fost prezeni i n Moldova, mai nti ca i comerciani
(HaimCohen,1571),apoistabiliintrocomunitatededimensiunireduse,
dar capabil s suin un rabin (Solomon ben Arayo, 1618) i aflat n
***, Contribuia evreilor din Romnia la cultur i civilizaie,Ediia a 2a revzut, Bucureti,
2004,p.700;***,TheJewishCommunityofBucharest,Bucharest,2007,p.8.
2SilviuCostachie,EvreiidinRomnia.Studiudegeografieuman,Bucureti,2004,p.6163.
3 Don Iosef Nasi. Ein Blatt aus der juedischrumaenischen Geschichte, n Almanachul evreesc
ilustratpentruRomnia,III,1932,p.8687.
4S.Costachie,EvreiidinRomnia.Studiudegeografieuman,p.64.
1

71

Valeriu-Alexandru Moraru

continu prefacere, deoarece reprezenta mai mult un emporiu pe drumul


Lembergului. Cu siguran, aceti evrei de origine suddunrean, se
perindau cu mrfurile lor i prin Muntenia, n drumul de ntoarcere spre
Istanbul5, iar unii dintre ei sau stabilit i n Bucureti, de unde puteau
controla mai bine rutele economice de uscat i unde se simeau mai n
siguran,fiindmaiaproapedeproteciatrupelorturcetidelaDunre.
MenionareaprimeicomunitidesefarzinBucuretidateaznudin
anul1559,cumgreitmenioneazuniiautoricontemporani6,cichiarmai
devreme,din1550.Conformunuidocumentdinacestan,sefarziibucure
teni apelau la rabinul Salonicului, Samuel de Medina, pentru rezolvarea
unor disensiuni interne majore. n tristul caz la care fcea referire adresa
lor, un tnr membru al comunitii sefarde, (Iuda b. Gerson) dovedit ca
ho,fuseseagresatdepgubii(totsefarzi:IudaiIosefRufus)i,nceledin
urm, se pare, ucis de ctre acetia n timpul torturilor. Deoarece se
ncercasenscenareauneisinucideri,membriemineniaicomunitiicereau
rabinului s se pronune n aceast chestiune7. Problema era c rudele
mortuluiaruncaservinaasupraunuiterpersonaj:IacobbarHabib,astfel
cntreagachestiuneafostprezentatrabinuluiMedina.
Esteinteresantdemenionatimotivulpentrucareinterveniarespec
tivilor n favoarea tnrului avusese loc (anterior omuciderii) [] cci
altfelsepoatentmplaonenorocire,streaclaislamism,orisfacunalt
ru (fcndui seama). Aceast reacie demonstreaz gradul sporit de
integrare a sefarzilor n lumea cosmopolit a Bucuretilor i fragilitatea
graniei confesionale n asemenea situaii vinovatul putea ncerca s g
seascrefugiuntrecerealaaltreligiei,deci,nieireadesubjurisdicia
comunitiimozaiceiintrareasubprotectoratmusulman(turcesc).
Civaanimaitrziu,n1559,rabinulJosephKoro(Karo)dinNicopole
amintete din nou comunitatea sefard bucuretean, alturi de alte mici
grupuricelocuiaunsatelevecinecapitalei.iaceastresponsestegene
ratdeunactviolent:evreulMoiseVidal,trimissrecuperezeodatoriea
Iorga,Istoriaevreilornrilenoastre,Bucureti,LibrriileSocecetcomp.,1913,p.78.
Costachie,EvreiidinRomnia.Studiudegeografieuman,p.64.
7 M.A. Halevy, Documente din secolul XVI cu privire la Comunitatea spaniol din Bucureti, n
Sinai.Revistpentrustudiiiudaice,I,1926,nr.4,p.70;***,Izvoareimrturiireferitoarela
evreiidinRomnia,vol.I,p.3031.
5
6

72

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

frateluisu,fuseseucisnlocalitateaDridov,autoritilepmnteneimpli
cndusenanchetaprivindpedepsireavinovatului(debitorulromn)8.
nsecolulurmtor,comunitateaacontinuatsprospere,dovadstnd
apariiacimitiruluievreiesc,carensecolulalXIXleamaipstrancpietre
tombale din aceast perioad. Trebuie avut n vedere i faptul c, dei a
existatunfluxmigratorachenad,sefarziiauconstituitnBucuretipnn
secolulalXVIIIleacomunitateaisraelitmajoritardemograficipredomi
nantmaterial.
Aceastrealitatesadatoratifaptuluic,spredeosebiredeachenazi,
care veniser silii de msurile restrictive din Europa Central sau Rusia,
sefarzii lsaser n urm Imperiul Otoman de bun voie, cutnd n
Valahia nu sigurana, ci prosperitatea. Unii dintre ei veneau chiar din
Dobrogea,dincetiturcetiprecumSilistra,mnaideocupaiileneguto
reti9.DeiauexistatinaraRomneascoseriedepiedicilegislativei
chiarncercridecretinarenperioadaluiMateiBasarab(16321654),este
evidentcimpactulrealalacestoraafostpreamicpentruadezrdcinao
comunitate deja bine organizat10 i susinut demografic de imigrri
constante,dupcumlassseneleagrelatrileepocii11.
n secolele XVIIXVIII cele dou rituri erau organizate ca bresle, cu
obligaii financiare specifice fa de autoritatea statal12. Activitile lor
economice se ncadrau n acelai regim al monopolurilor ce a caracterizat
ntregulevmediuromnescisaperpetuatpnnmodernitateatrzie:n
1698, de exemplu, printrunactemisde C.Brncoveanu, toiproductorii
de seu (evrei i neevrei) erau obligai s vnd doar lumnrarului
domnesc, Hagi Vasile13. Tot atunci, condica cheltuielilor domniei l
menioneaz pe un jidovul silitrariu singurul furnizor de iarb de
pucpentruarmateleriiRomneti14.Oaltmeseriepracticatdeevrei
eramedicina,stndmrturienacestsenstotdocumenteleemisencance
Ibidem,p.71;Ibidem,p.3233.
Tudor Mateescu, Evreii din oraul Silistra n timpul stpnirii otomane, n Studia et Acta
HistoriaeIudaeorumRomaniae,III,1998,p.6265.
10Costachie,EvreiidinRomnia,p.6465.
11***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.I,p.71.
12***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,1996,p.5556.
13***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.I,p.129.
14Ibidem,vol.II/1,p.6.
8
9

73

Valeriu-Alexandru Moraru

laria brncoveneasc, care l amintesc pe medicul evreu Avram15. nsui


Constantin Brncoveanu, n nsemnri de tain, amintete trguielile fcute
cuMariaovreica16.Acestemiciinformaiidispersatenepermitsconclu
zionm c profilul ocupaional al sefarzilor bucureteni era la sfritul
secolului al XVIIlea i nceputul secolului al XVIIIlea deosebit de
diversificat,cprezenalorsefceasimitnmulteramurialecomerului
icraporturilelorcuautoritateastataleraubunetoateacesteafiindi
premisealeunuigradsporitdeintegrarensocietatearomneasc.
Dup mazilirea i tragicul sfrit al lui Constantin Brncoveanu i a
familieisale,situaiaaveasseschimbe.Nouldomnitor,tefanCantacuzino,
pentruaiatragepopularitateipentruafaceuitatroluljucatntrdarea
predecesorului su, a iniiat o serie de msuri, printre care sa numrat i
distrugereasinagogiiiinterdiciacaevreiissemaiadunepentruslujbe.
Lainterveniaunuilidersefard,CelibiBally,acestehotrrisuntrevocate17
ceea ce arat c, probabil, ele nu fuseser luate doar din populism, ci i
pentru a obine foloase materiale din partea sefarzilor. n urma micrii
antireligioase dezvoltate de SabataiZevi i Frank, n secolul al XVIIIlea,
uniidintreceiceiauurmatsauhotrtaprimibotezulcretin,astfelc,n
1759,printreceiceseadreseaznacestsensepiscopuluideLembergapar
sefarzii: Esdras Israel Aaron Samuel de Czernee de Valaquia (Cernei din
Valahia)iMazacoIacobdeBukarest18
n secolele XVIIXVIII, evreii de rit spaniol bucureteni locuiau,
conformluiConstantinC.Giurescu,ntrozondinMahalauaPopescului
undeeraamplasatisinagoga19fiindsuficientdebineorganizai,ncts
susinnudoarinstituiadecult,ciiocoal.Oprimreferirelacomuni
tatea sefard bucuretean ca persoan juridic apare n 1730, cnd i se
ntreteexistenaprintrunhrisovalluiNicolaeMavrocordat,probabilca
urmareamijlociriimedicilorsiDanielFonsecaiMentesBally20.
Ibidem,p.9.
Ibidem,p.20.
17Ibidem,p.2223.
18MosesGaster,Literaturapopularevreospaniol,apudAlmanachulevreescilustratpentru
Romnia,III,1932,p.4849.
19ConstantinC.Giurescu,IstoriaBucuretilor,Bucureti,1967,p.358.
20 ***, Contribuia evreilor din Romnia la cultur i civilizaie, 2004, p. 801; Eugen Denize,
RelaiileromnospaniolepnlanceputulsecoluluialXIXlea,Trgovite,2006,p.4748.
15
16

74

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

nc din prima jumtate a secolului al XVIIIlea, viaa comunitar a


evreilor din ara Romneasc a fost condus de un hahambaa, eful
supremnchestiunilaiceireligioase,cudreptdeajudecanspiritullegi
loriudaiceconflicteledemicamploaredininteriorulcomunitii(celemai
importanteeraudecompetenavelcmraului).Deisediulhahambaiei
eranMoldova,autoritateainstituieiseextindeaiasuprariiRomneti
printrun vechil de hahambaa, situaia persistnd pn la desfiinarea
definitiv din 183421. Raoul Siniol are o alt viziune asupra organizrii
sefarzilor din Principate, considernd c ei nu au fost niciodat supui
hahambaiei,ciunuirabindinafar22.
n1719afostconfirmatrabinihahambaaNaftuliCohen(decedatla
scurt timp dup numire), urmat de fiul su Bealel i de nepotul Isac23,
ultimul mort n 1777. Contestata dinastie a fost ntrerupt de alegerea lui
MordehaibenMoiseHaim,darn1793Naftuli,fiulluiIsacafostconfirmat
rabinihahambaa,rennodndfirulgenealogic.Fratelesu,aim(Isaia)a
fostultimulreprezentantalfamilieiCohencareaocupatfunciadehaham
baa,deoarecepringreelilecomiseacompromisinstituiaiacontribuitla
desfiinareaein183424.
Unposibilvechildehahambaa,rezidentlaBucureti,afostIsaiaben
Bealel, mort n 1763, membru al dinastiei Cohen. n 1775 ocupa aceast
funcieunanumePelet(Pilat),iardin1783vafiinvestitIosifSimion,care
vaconducecomunitateapnn1812,ncercndssedesprinddetutela
IailorinumindvechilidehahambalaFocani,CraiovaiPloieti25.
nmodciudat,nrelatrilesaledela18411842,IuliuBaraschmenio
neaz c mica, dar nstrita comunitate sefard din Bucureti nu era mai
veche de cinci decenii26. Pui n faa alegerii unei opiuni interpretative,
putemfiesnerezummlaunscepticsic!,precum HarryKuller,fies

***, Izvoare i mrturii referitoare la evreii din Romnia, vol. III/1, p. 8387; MihaiRzvan
Ungureanu, Dispariia unei instituii: Hahambaia (II), n Studia et Acta Historiae
IudaeorumRomaniae,III,1998,p.94101.
22***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.III/1,p.95.
23Ibidem,vol.II/2,p.5253.
24***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,1996,p.6667.
25Ibidem,p.71;***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.II/2,p.261.
26Kuller,OptstudiidespreistoriaevreilordinRomnia,Bucureti,Hasefer,1997,p.296.
21

75

Valeriu-Alexandru Moraru

lum n considerare posibilitatea unei sincope demografice la sfritul


secoluluial XVIIIlea,pefondul rzboaielor rusoaustroturce sau din alte
motive (epidemii, msuri de politic intern). Cu att mai mult cu ct se
cunoate istoric faptul c Comunitatea evreospaniol din Bucureti a fost
nfiinat la 29 noiembrie 173127. Tot I. Barasch mai ofer indicii asupra
spaiului de provenien al sefarzilor: majoritatea erau venii din Turcia
european sau asiatic, dar existau i familii de rit spaniol provenind din
Ierusalimsau,lacealaltextrem,dinViena.
Lafelcansecoleleanterioare,evreiiseocupaucuactiviticomerciale
sau antreprenoriale. n 1753 i 1778, de exemplu, este amintit Pilat (Pelet)
starostele ovreilor, care desfura activiti comerciale i arendase mai
multespaiidelamnstireaDoamnaBlaa28.ncalitatedestaroste,el
seocupadestrngereaiplatacontribuiilorfiscalealecomunitii,judeca
n prim instan cauzele ivite ntre membrii comunitii i beneficia, n
schimb,deunelescutiridebiruri,precumfumritulivinriciul.Erarecom
pensat i printro contribuie a fiecrui cap de familie din comunitate29.
Funciiledestarostealevreilorivechildehahambaaeraudeinuteconco
mitentdeaceeaipersoandealungulsecoluluialXVIIIlea.
Starotiiaveauunroldeosebitattnreglarearelaiilorcomunitiicu
autoritile,ctinpstrareaordiniiinterne.Dinacestmotiv,oriceabuzle
diminua influena i putea genera proteste ample, cum sa i ntmplat
uneori30.
Alteori, activitile antreprenoriale ale evreilor iscau nenelegeri cu
pmntenii, caz n care se apela la judecata domneasc. n 1780, de
exemplu,evreiiMieruiIsacintrnconflictcuTetradedinBucureti(grec
dup nume) din cauza arendrii moiei Piersica31. Trebuie menionat aici
c, n faa tribunalelor domneti, evreii depuneau o formul specific de
jurmnt, a crui ritual este detaliat precizat de actele domneti32. Alte

BicentenarulcomunitiievreospanioledinBucureti,nAlmanachulevreescilustratpentru
Romnia,III,1932,p.63.
28***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.II/2,p.1011.
29Ibidem,p.133134.
30I.Kara,DinviaacotidianaevreilornMoldovaiaraRomneascnsecolelealXVIIleaial
XVIIIlea,nStudiaetActaHistoriaeIudaeorumRomaniae,III,1998,p.57.
31***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.II/2,p.198199.
32Ibidem,p.466467.
27

76

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

problemeeraugeneratededifereneleconfesionale:printrundecretdom
nesc din 1783, negustorilor evrei i armeni din Bucureti li se interzicea
inereadeschisaprvliilornzileledesrbtoareortodoxe33.Nulipseau
niciviolenele,mergndpnchiarlaomucideri:nanul1790,feciorullui
DelibaiNicoliMaioruafostarestatiacuzatdeucidereaaasenegustori
evrei,cuscopuldeaijefui34.
nprivinavieiicotidieneiamediuluideviaasefarzilorbucure
teni, mrturiile timpului concord n a meniona locuine neimpozante,
vestimentaie tradiional i un stilde via conservator, axat pe respecta
rea calendarului comunitar. Nici chiar cei mai nstrii nu cutau s se
difereniezedinacestpunctdevedereisepateze,nprincipaldeteama
rbufnirilorantievreieti,daripentruaevitamajorareafiscalitii35.
Nupoatefitrecutcuvedereaniciinfluenavaloriloriastiluluitradi
ional de via, care se fcea cu siguran simit chiar i printre sefarzii
bogai. Relevant n acest sens va rmne textul lui I. Barasch dedicat
descrierii sefarzilor din Valahia la nceputul secolului al XIXlea, cci
autorul su surprinde o societate n schimbare, permind cititorului s
identificeattaspecteceindesecolulalXVIIIlea,ctiadaptareatinerilor
sefarzilamodernitate36.
Ibidem,p.250251.
Ibidem,p.350351.
35Kara,DinviaacotidianaevreilornMoldovaiaraRomneasc,nloc.cit.,p.5859.
36 Iat cum sun textul lui I. Barasch, pe care l reproducem aici dup H. Kuller: Israeliii
spanioloportugheziemigraidinOrientsuntocongregaiemaipuinnumeroas.Ceimaimuli
auvenitdepesteDunre,dinprovinciileturcetialeEuropei,dinConstantinopole,Adrianopole,
Salonic,Vidin,Rusciuc,Silitea,Varna,BelgradidinalteoraedinBulgariaidinSerbia,unii
itragorigineadirectdinLevant(Smirna,Ierusalim,Damascetc.).Ocupaialorprincipaleste
negoul.Seaflprintreeibancheri,manufacturitiinegutoridegrne.Nusesfdescntreei,
au o poziie social favorabil i au relaii cu clasele de sus ale rii. Portul spaniolilor, era la
nceput cel turcesc, mai trziu sa modificat i se aseamn cu cel vechi al muntenilor, iar cei
btrni mai poart nc un costum lung oriental. Chachamul (rabinul) comunitii spaniole din
Bucureti ca i vicechachamul mai poart nc costum turcesc. Tinerimea spaniol a adoptat
portulfrancez.Fetelesepoarteuropenetepnlanunt,darcndsecstoresciacoperprul
cu o bonet (fes) roie, care este mprejmuit cu un ir de monede, ntocmai ca n Orient. []
Brbaiiaducncascelenecesare,femeiastmaimultncas.Existunrespctdeosebitacordat
femeilor. Soia este considerat ca o adevrat regin. Totui femeia nu se amestec n treburile
brbatului,nuseocupnicicueducaiacopiilor.Apatiaspiritualorezolvmergndlaolaltmai
multespaniolelaunferedeucuaburiturcescundesescaldmpreun,seodihnescipetrecozi
adevrat oriental. Femeile au o frumusee frapant, brbaii au trsturi fine. Lima spaniol
33
34

77

Valeriu-Alexandru Moraru

Sintetiznd evoluia comunitii sefarde bucuretene n secolele XVI


XVIIIputemobservactimpdetreisecoleaceastasantritadministrativ
(probabilpefonduluneicreteridemograficeiaspoririiroluluieconomic)
iareuitsmenin,cumiciexcepii,relaiibunecuautoritilestatului,
fie c a fost vorba de domni pmnteni sau de fanarioi. Au existat i
momente tensionate, sunt identificate documentar i acte de violen, dar
niciunadintreacesteanulasssentrevaddepirealimitelorunuianti
iudaism latent, generat de alteritatea confesional mai degrab dect de
interesepoliticeiideologie.
Dinpcate,nuavemdatedespredimensiuneademograficacomuni
tii,nstimcaceastaerasuficientdemareidenstritnctssusin
la 1730 o sinagog i o coal primar de fete i biei (Talmud Tora). Ca
structur profesional, sefarzii bucureteni erau n marea lor majoritate
negustori, zarafi, meteugari (giuvaergii, sticlari, blnari, ceaprazari) sau
antreprenoriarendatori.

III. b.Organizareacomunitariraporturilecuautoritile(sec.XIXXX)

n mod tradiional nu au existat restricii de aezare pentru evrei n


rileRomne,cuattmaipuinnBucureti,eibucurndusedelibertatea
exercitrii cultului i a ritualurilor religioase, a comerului (cu excepia
nefericiteloriefemerelormsurialeluitefanCantacuzino)37,meseriilori
chiardedreptuldeaaveauneleproprietinmediulurban.n1813,spre
exemplu, prin hrisov domnesc se ntrete posesiunea lui Leib ovreiul
asupra unui loc din mahalaua Sf. Vineri, cu condiia s nu ridice pe el
sinagog,mcelriesaucoalevreiasc38.
Auexistatiperioadedeprigoan,dareleaufostdescurtdurati
reduse n intensitate. Atunci cnd asemenea atitudini se agravau, chiar
(ladino)esteundialectcastilian,amestecatcucuvinteevreietiielementeturceti.Evreiispanioli
intrrarnlegturdecstoriecuceilehonemi.Spiritulexclusivistsevavedeainaceeacau
cimitireleseparate.Demenionat:pietrelesupulcralelaspaniolisuntculcatepemormintelelor,de
vremecelaevreiilehistaulacaptulmormntuluicalatoatepopoareleeuropene.nMoldovase
pun2pietre(tomimaeva)dincareunaseaflculcaticealaltridicat.Cf.Kuller,Optstudii
despreistoriaevreilordinRomnia,p.306307.
37Ibidem,p.58.
38***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.III/1,p.395.

78

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

autoritile,nsuiDomnitorul,auluatmsuripentruaoprinejustificatele
rbufniri antievreieti ale mulimii amgite de zvonuri privind crime
rituale.n1801,domnitorulAlexandruConstantinMoruziaintervenitper
sonal pentru a opri un pogrom soldat cu 128 mori39. n 1804, Alexandru
Ipsilanti a cerut Mitropolitului Dositei Filitti s lmureasc poporul n
privina acuzelor de crim ritual, pentru a se evita conflictele40. Situaia
evreilor, expui abuzurilor poporului de rnd lipsit de educaie i uor
influenabil , a fost constatat i de cltorii strini ai timpului: Evreii,
caresuntnnumrdecincisauasemiinValahia,sebucurdeasemenea
deomarelibertatedinparteaguvernuluipentruexercitareacultuluilor,n
schimbsuntexpui,capestetotnaltparte,insultelorpoporuluidejos41.
Principala obligaie pe care o aveau sefarzii era aceea de ai plti
drilefadeVistierie.Casubordonarejuridiceierauhrisovelii(supui
Domnitorului)sausudii(supui uneiautoritiexterne).Evreiipmn
tenierauorganizaintroreeadecomunitisupuseDomnitorului,avnd
personalitate juridic i funcionnd n baza unui hrisov domnesc. Toate
hotrrile i aciunile interne ale obtii israelite trebuiau aprobate de
Domnitor. Conductorii comunitii erau ntrii prin hrisoave, avnd n
schimb obligaia de a asigura bunele relaii cu autoritatea, mai cu seam
platadrilor42.
nschimb,acestecomunitiaveaudreptuldeaseautoadministrasub
conducerea hahambaei sau a vechilului de hahambaa. Pe fondul dec
deriiinstituieihahambaieiauaprutimsuriarbitrarealeautoritilor.
Spre exemplu, n 1812, administraia militar rus a impus un staroste
germannfrunteacomunitiievreietibucuretene,faptceageneratpro
testelecomunealesefarziloriachenazilor43.Lapolulopus,nanul1823,
starostele ambelor comuniti a fost numit de ctre Agenia Austriac din
Bucureti(AnschelBreyer),darseparecalegereaasatisfcuttoateprile,
cci sa pstrat chiar o adres de mulumire pentru numirea respectiv.
Acelaiactaratcachenaziiiplteaustarostelui900leipean,ntimpce
Ibidem,p.284287.
Ibidem,p.307.
41M.A.Halevy,ComunitileevreilordinIaiiBucuretipnla1821,Bucureti,1931,p.102.
42***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.III/1,p.60.
43Ibidem,p.356.
39
40

79

Valeriu-Alexandru Moraru

sefarzii doar 60044. Acest din urm amnunt indic un dezechilibru de


avere,sugerndcachenaziictigaumaimultdectsefarzii.Darnace
lai timp, dac lum n considerare informaiile lui Barasch despre cei
civa evrei spanioli deosebit de bogai, ajungem la concluzia c diferena
de impozit reflect i o diferen demografic pronunat n favoarea
evreilorgermani.
O serie de restricii au fost impuse evreilor din ara Romneasc i
implicit celor din Bucureti n prima jumtate a secolului al XIXlea: sa
introdus obligativitatea construirii sinagogilor din lemn(nerespectat ns
cu strictee), sa fixat deprtarea acestora fa de biserici, sa interzis
reparareasinagogiloraflatenapropiereaunorbiserici.Altenormepriveau
activitile de nego, mai cu seam categoriile de mrfuri care le erau
permise spre comercializare. Codul Caragea nu coninea msuri explicit
antisemite,cidoarrestriciipentrunecretinilaproprietateamoiilor,viilor
i iganilor45. Primele msuri ce pot fi caracterizate ca antievreieti n sens
modern au fost introduse abia prin Regulamentele Organice. Cu toate
acestea, regimul fiscal al evreilor din rile Romne nu a fost la fel de
opresivcanrestul Europei, ei pltindncomun o singurtax, intitulat
tacsiajidovilor,ceeravrsatVistieriei46.
Principalasursdevenitacomunitiierareprezentatdegabel(taxa
pe tierea ritual de animale i psri). Din veniturile acesteia erau
ntreinute aezmintele i instituiile comunitare i tot din aceti bani se
plteau i drile ctre stat. Printrun hrisov domnesc din anul 1817 care
relua i ntrea probabil msuri anteriore dreptul la tierea ritual era
acordat exclusiv evreilor pmnteni, urmnd ca evreii sudii s cumpere
carneadelaacetia47.
Spredeosebiredeevreiidinspaiileoccidentale,sefarziidinMuntenia
nuaufostsupuiunorrestriciivestimentareinulisauimpussemnedis
tinctive. tim despre ei c purtau hainele populare romneti, cu excepia
btrnilor i a personalului sinagogii, care nu renunaser la vemintele
Ibidem,p.492493.
IoanPalade,CodulCaragea,Bucureti,EdituraLibrrieiLeonAlcalay,1907,anexaII,p.IV.
46***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.III/1,p.6165.
47 Joseph B. Brociner, Chestiunea israeliilor romni, Partea Ia pn n anul 1848, Bucureti,
1910,p.205206.
44
45

80

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

turceti. La 18411842, tineretul ncepuse chiar s adopte costumul nem


esc, dovad a racordrii la curentele i transformrile modernizatoare
princaretreceanaceaperioadntreagasocietatedinPrincipate.Aceast
delimitare vestimentar n funcie de generaie se regsea i la femei,
singurulaccesoriutradiionalpstratdectresefardeletinerefiindfesuli
bsmlua,ceonvrtescnjurulcapului48.
Anumiterestriciiapar,altelesuntperpetuate,odatcuRegulamentele
Organice:evreilorliseinterziceasdeinnproprietatespaiilocuite,sunt
supui unui nou sistem de impozitare, iar copiii evrei sunt acceptai n
colile publice, dar cu condiia de a renuna la hainele tradiionale49. Dei
aparent antievreieti, aceste msuri au i un caracter modernizator i
credem c ele trebuie privite mai degrab ca manifestri ale curentului
reformist ce tindea s rup Principatele Romne de formele medievale,
dect ca msuri de prigonire a evreilor. De altfel, aceleai Regulamente
Organice conineau i prevederi pozitive, printre care cea care permitea
evreilorsmunceascnaceleaicondiiicailocuitoriiromni.
n Bucureti, funcionau la nceputul secolului al XIXlea trei mari
comuniti israelite: Obtea Evreilor Lehi Pmnteni (achenad), Obtea
Evreilor supui strini (majoritatea achenazi, supui austrieci) i Comu
nitatea Sefard, aceasta din urm inferioar numeric, dar decis s se
impuncafactordecizionalnchestiuniledeinterescomunitar50.Deoarece
auexistatoseriedeproblemeinterne,n1832,dupdesfiinareainstituiei
hahambaiei, se ia decizia unei reorganizri. Pentru strngerea drilor i
rezolvareaproblemelorinterneafostdesemnatocomisiedepatrupersoa
ne,doiachenaziidoisefarzi,iardeciziilejudiciareimportantecdeaun
seamaVornicieiBucuretilor51.AlturidesefarziidinBucureti,altecomu
nitialeevreilorspanioli,acrorexistensaperpetuatpndup1900,
au funcionat la Brila52, Clrai, Constana, Craiova, Giurgiu, Turnu

Kuller,OptstudiidespreistoriaevreilordinRomnia,p.297.
***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.III/2,p.2223.
50 Teu, Solomovici, Istoria evreilor din Romnia. 2000 de ani de existen, Vol. 1. Bucureti,
EdituraTeu,2007,p.91.
51***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.III/1,p.8991.
52Kuller,OptstudiidespreistoriaevreilordinRomnia,p.295.
48
49

81

Valeriu-Alexandru Moraru

Severin i Ploieti (aici fiind ridicat chiar o sinagog sefard), precum i,


posibil,laSlatinaiTurnuMgurele53.
Obtea sefard a funcionat ca persoan juridic de facto, impli
cnduse direct n soluionarea problemelor membrilor si. n 1832, spre
exemplu, obtea protesteaz oficial ntro scrisoare adresat generalului
Pavel Kiseleff mpotriva unei decizii judectoreti care obligase unnegus
tor iudeospaniol (Aaron Natan Levy) s presteze jurmntul njositor
impus evreilor54. ase ani mai trziu, n 1838, obtea sefard mulumete
ns domnitorului Alexandru Ghica pentru grija printeasc pe care a
purtatontreguluipopori,implicit,evreilor.Laatitudineabenevolenta
domnitorului trebuie s fi contribuit i ajutoarele financiare acordate
statuluidectreHilelManoah,careafost,dealtfel,rspltitipersonalde
ctredomnitorprintrocartedemulumireiogratificaiefinanciar55.
FaptulcHilelManoahiSolomonHalfon,doidintreceimaiprestani
membriaicomunitii,seaflauprintrebeneficiariimonopolurilorstatului56
indic att statutul lor personal, ct i situaia pozitiv n care se afla
comunitatea pe care o reprezentau. De multe ori serviciile lor nu
reprezentausimplnegutorie,ciineaudeintereselefinanciaremajoreale
riiRomneti(cumarfischimburivalutaresaucumprareademoned
mic pentru fluidizarea comerului)57, ceea ce explic consideraia de care
sebucurauncercuriledomniei.
Obtea sefard a ncercat s perpetueze aceleai relaii amiabile i cu
domnitorul Gheorghe Bibescu, mrturie n acest sens stnd chiar relatri
din presa vremii despre manifestrile oficiale prilejuite de rentoarcerea
domnitoruluincapital,n184558.nacelairegistrualcaptatiobenevolentiae
poate fi enumerat, tot n 1845, invitarea efului Departamentului Trebu
rilor Dinuntru, Barbu tirbei, de a patrona moral noua sinagog sefard
construit n mahalaua Popescului, numit Sinagoga Pcii59. Invitaia,
***,EvreiidinRomniansecolulXX.19001920:Fastinefast.,vol.II,p.484485.
***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.III/2,p.3738.
55Ibidem,p.150151,174.
56Ibidem,p.176.
57Ibidem,p.300301.
58Ibidem,p.396.
59Ibidem,p.401402.
53
54

82

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

adresatoficialdectrepreedinteleobtiisefarde,IancuCohen,lassse
ntrevad,totui,isentimentuldeinsecuritatecedominacomunitatea,de
vremeceilaleseserpatronpensuiministruldeinternealtimpului.
Dincolo de aceast organizare obteasc, necesar relaiilor cu autori
tileicualtecomuniti,organizareainternneoficialparesseficon
centrat,conformluiI.Barasch,njurulfamiliei.Erapreferatmodelulunei
familiimultextinse,condusdecelmainvrstdintremembri,urmatde
mam, apoi de fratele mai mare. Modelul, tradiionalist prin excelen,
presupuneaostrictierarhizareiodisciplinfamilialcaresersfrngea
inviaaeconomic:Copiiiexercitafacereatatluipesocotealcomun,aa
c familia formeaz o singur cas, chiar din punct de vedere economic. Toi
mnnclaaceeaimas[]60.
Femeile nu luau parte la viaa economic, situaie deosebit de cea a
achenazilor, iar divorurile reprezentau o absolut raritate, I. Barasch
necunoscnd vreun astfel de caz n ultimii cincizeci de ani de existen a
comunitii. Tot relativ la condiia femeii, acelai autor relateaz c, dei
respectate, ele erau excluse att din viaa economic ct i din sistemul
educativ, rolul lor fiind pur familial, iar printre puinele forme de
socializare se numra frecventarea n grup a bilor turceti, unde puteau
petreceozidiscutndcuprietenelelor61.
Zona rezidenial a sefarzilor a fost iniial n Jignia (mahalaua
Popescului), de aici iradiind nspre Vcreti, pe actualele strzi Labirint,
Pitagora, Udricani i nspre Sfntul Gheorghe Vechi. La sfritul secolului
al XIXlea comunitatea sefard locuia pe strzile Sf. Ioan Nou, Spaniol i
Negru Vod, statutul social i potena financiar ieind n eviden prin
specificullocuinelor:curate,luxoase,cucuriasfaltate62.
LafelcapestetotnEuropa,evreiibucureteni,inclusivsefarzii,sau
implicat n evenimentele de la 1848, impulsionai i de ideile Proclamaiei
de la Islaz63, spernd cavictoria ideilor democratice s le aduc recunoa
tereadrepturilorcivileipolitice,speranelelorsfrindusensodatcu

Kuller,OptstudiidespreistoriaevreilordinRomnia,p.298.
Ibidem,p.308.
62***,TheJewishCommunityofBucharest,p.1011.
63***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.III/2,p.492493.
60
61

83

Valeriu-Alexandru Moraru

intrarea armatelor turceti n ar. n timpul revoluiei de la 1848 sefardul


Davicion Bally i soia sa au purtat n paginile Pruncului Romn o
campaniepublicisticnfavoareaemancipriipoliticeaevreilor.Maimult,
aajutatcubaniguvernulrevoluionar64.Unaltsprijinitorsefardalrevolu
ionarilorafostibancherulHillelManoah,numitn14iulie1848membru
alSfatuluiOrenescBucureti65.
Jumtatea secolului al XIXlea a fost momentul n care sau ridicat
economicisocialctevaimportantefamiliisefarde:Manoah,Bally,Halfon,
Elias. Membrii acestora, mari bancheri i comerciani, au reprezentat un
sprijin financiar important pentru Principate i pentru tnrul stat romn
de dup 1859. Aceastpoziie leapermis accesul direct la cei mai impor
tani factori de decizie politic, influen pe care sau strduit s o folo
seasc n obinerea drepturilor civile pentru ntreaga comunitate. n final,
donaiilefcuteconaionalilor,daristatuluisauAcademieiRomne,sau
doveditmultmaiutiledectlobbyul pentru emancipare,care nuareuit
srstoarneprejudecileepocii66.
Aceeai chestiune a drepturilor civile i politice a fost ridicat de
diasporaevreiascntimpulnegocierilordiplomaticeceauprecedatunirea
Principatelor. Succesul a fost ns limitat, dei se pare c Alexandru Ioan
Cuzaarfifostdispussrecunoasc,nfinal,tergereaoricrordiferenece
aveaulabazreligia67.Istoriaemancipriievreilorromniafcutobiectul
maimultorlucrrialeunorreputaispecialiti68,nefiindaiciloculrevenirii
asupra ei, dect n msura n care ea a interferat cu comunitatea sefard.
nslipsauneiarhiveacomunitiifacecaaceastcategoriedeinformaii
ssepstrezedoaraccidental,npresatimpului.
Dup1859,comunitateaisraelitspaniolareuitsseinladistan
deconflicteleinterneceaudusnfinalladizolvareaObtiiEvreilorLehi,

Ibidem,p.503;Solomovici,IstoriaevreilordinRomnia.2000deanideexisten,vol.I,p.89
CarolIancu,EvreiidinRomnia19191938.Delaemanciparelamarginalizare,Bucureti,2000,
p.75;Solomovici,IstoriaevreilordinRomnia.2000deanideexisten,vol.I,p.89.
66Solomovici,IstoriaevreilordinRomnia...,p.97101.
67Ibidem,p.94.
68Printrecelemairecentecontribuiinlimbaromn:CarolIancu,EvreiidinRomnia(1866
1919). De la excludere la emancipare, Bucureti, 2006; Idem, Lupta internaional pentru
emancipareaevreilordinRomnia.Documenteimrturii,vol.III,Bucureti,2004.
64
65

84

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

ieindnevidenprinpersonalitilesalein18771878prinaportuladus
nRzboiuldeIndependen.Auparticipatpefrontimedici(Cociu,Iarsy,
Tury,Azieletc.)alturidesoldai,iardirectoriidebancMihaiDaniel(la
Iai) i Hilel Manoah (la Bucureti), alturi de Curtea israelit spaniol de
mprumuturi gratuite, au susinut financiar trupele romne, fiind decorai
pentrumeritelelor69.Dinpcate,ncetenireaidrepturilecivileateptate
nuaufostacordatedectselectiv,ncondiiiletiuteidescrisedeistorio
grafiaproblemei.Maimult,sarecurslasoluiaviolentaexpulzriiunor
lideri de opinie evrei, printre care i eruditul sefard Moses Gaster, care a
fostexpulzatn1885,dupceiserefuzaserrepetatcereriledempmn
tenire,devenindulteriorefrabinulsefarzilordinMareaBritanie70.
Influenele sefarde sau fcut simite n Romnia chiar prin interme
diulunorimportantepersonalitiachenade,precumIuliuBarasch.Acesta
dinurm,discipolalsefarduluiitalianSamuelDavidLuzzatti71,apromovat
emancipareatuturorevreilorromni,indiferentderit,prinpublicaiilesale
periodiceinscrierilesale.Unaltziardestinatlupteipentruemanciparea
fost i LEcho Danubien, redactat n 1865, la Galai, de ctre Sigismund
Carmelin.Numrulorganelordepresevreieticaremilitaunacestscopa
fost,dealungulsecoluluialXIXlea,multmainumeros,darrareorisefarzii
aparmenionaiprintremembriicolegiilorredacionale72.
Spre sfritul secolului al XIXlea, conducerea comunitii sefarde a
fostpreluatdeonougeneraie,maiapropiatdespiritulHaskaleiimai
deschis spre ideile acestui curent. Preedintele comunitii era bancherul
SolomonI.Halfon,iarprintremembriicomitetuluideconduceresenum
rau: Avraham Elias, medicul Dr. Alexandru CohenCocciu, Menahem
Mircu,EliasIsraelCohen,HaimRusso,bancherulMoscuAer73.

Iancu, Evreii din Romnia 19191938, p. 75; Adolf Stern, Din viaa unui evreu romn,
Bucureti,TipografiaProgresul,1915,p.204205.
70Solomovici,IstoriaevreilordinRomnia,I,p.132133.
71 M. Schwartzfeld, Presa evreoromn dela primele nceputuri pn la 1890, n Almanachul
evreescilustratpentruRomnia,III,1932,p.106.
72Ibidem,p.107.
73 LucianZeev Hercovici, ntre specific i general: micarea iluminist (Haskala) i procesul de
modernizare n rndul evreilor sefarzi din Romnia, n Studia et Acta Historiae Iudaeorum
Romaniae,VIII,2003,p.39.
69

85

Valeriu-Alexandru Moraru

n 1909 a luat fiin la Bucureti Uniunea Evreilor Pmnteni, prima


formdeorganizaremodernaisraeliilorromni,caretransgresadiferen
ele de rit. Din Comitetul Central al U.E.P. au fcut parte i sefarzii S. I.
HalfoniMosesGaster(aflatnexil)74.Cudoarunannainte,comunitatea
sefarddinBucuretiiafcutpublicnoulstatutorganizatoric,document
aflat la dispoziia cercettorilor n coleciile de izvoare privind istoria
evreilor,alturidecomponenastructurilordeconduceresefarde75.
LafelcamajoritateaevreilordinRomnia,sefarziisauimplicatdela
nceputinefortuldeparticipareaRomnieilaMareleRzboi,vzndn
conflagraia mondial cel mai propice moment pentru ai demonstra
ataamentul civic, n vederea obinerii multsperatei emancipri. Iat, n
acestsens,cumsunaapelullanrolarealComunitiisefardedinBucureti:
Ceasul mult ateptat a sosit. La chemarea trmbielor n miez de noapte,
toat suflarea romneasc alearg la arme ca un singur om, gata si
jertfeasc cu drag inim fericirea lumeasc i viaa pentru nfptuirea
desvrit a Romniei Mari, una i nedesprit Am trit aici veacuri,
muncindiagonisindnmijloculromniloratuncifraidesuferin,iarcu
laptele doicilor romne am supt dragoste pentru ar i dulcea ei vorbire.
Necalcdecidatoriaca,nzilelentunecatedarplinedeslavntritoarece
vor urma, s druim rii, care ne oblduiete i adpostete osemintele
scumpilornotrinaintai,liniteaisngelenostru.Gndiivc,luptnd
pentru dnsa, luptai pentru neamurile slabe, sugrumate veacuri dea
rndul.Rzboindunepentrudnsa,vrzboiimpotrivadispreuitorului
orgoliuunitcuforantrunctuarealibertiipopoarelor76.
Printre combatani sau numrat numeroi evrei, desigur i sefarzi,
precum cpitanul Lazr Mendel, decorat cu Steaua Romniei pentru
curajul cu care a condus o arj de cavalerie n 1917. n aceeai perioad,
sprijinuldiplomaticoferitdediasporaisraelitoccidentalareprezentatun
atu important n evoluia evenimentelor ulterioare anului 1918. Printre
mariisusintoriaicauzeiromnilor(i,desigur,aemancipriievreilordin

Ibidem,p.39.
***,Evreiidin RomniansecolulXX.19001920:Fastinefastntrunrstimpistoric,I,p.
273276,282283.
76***,EvreiidinRomnianrzboiuldentregirearii19161919,p.10.
74
75

86

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Romnia) sa aflat i exilatul Moses Gaster, care ocupa n acel moment


funciadeefrabinsefardnMareaBritanie77.
Conductorii sefarzilor bucureteni: rabinul Niemirower, I. Cohen
LnaruiI.D.Bally,ausprijinitncdelanceputangajamentulcoreligio
narilor n conflagraie, ndemnndui si fac datoria de ceteni ai
statuluiromnnsperanacvorfictigatpentrupartedinodraslelelor
respectul i emanciparea deplin n mijlocul popoarelor. n paralel,
comitetele israelite au colectat ajutoare semnificative, n bani i materiale,
pentruostaiidepefront78.
Printre eroii czui n rzboiul de rentregire sau numrat i evrei
sefarzi, o parte dintre ei cu studii superioare membri ai unei elite care
lupta, cu siguran, nu doar pentru emancipare, ci i purtat de unsincer
filon patriotic. Dintre ei pot fi amintii medicii: Carol Marcus, Isidor
Solomon,MeyerLevy,MauriciuNissescu,precuminumeroialisoldai,
subofieri i ofieri mori la datorie, ale cror nume pot fi identificate n
listele publicate de cercettorii subiectului79. La sfritul rzboiului, prin
sacrificiul lor, dar i n condiiile presiunilor internaionale i a unei
susinute activiti a comunitilor evreieti, n 1919 guvernul Romniei a
acceptatlegiferareaacordriidedrepturicivileipoliticeevreilorromni80.
nperioadainterbelic,statutulcultuluimozaicafostrecunoscutprin
Legeadin1928,MinisterulCultelorfiindorganismulstatalndreptitsia
i s aprobe msurile de cuviin pentru organizarea religioas a evreilor.
Eraurecunoscutetreirituri:neolog,ortodoxisefard.Conformarticolului
72 alineat d al Constituiei, sa decis reprezentarea n Senat a cultului
prin efrabinul comunitilor evreieti81. De asemenea, prin Legea pentru
unificare administrativ sa decis c un reprezentant al cultului cel mai
numeros dintro localitate urma s devin consilier de drept, ns aceast
msur avea un impact mai mare n Moldova i nu a implicat sefarzi. n
1942,afostnfiinat,dinordinulmarealuluiAntonescu,CentralaEvreilor
Ibidem,p.1115.
Ibidem,p.32,38.
79Ibidem,p.72,167sqq.
80Iancu,LuptainternaionalpentruemancipareaevreilordinRomnia.Documenteimrturii,
vol.I(19131919),p.933.
81Constituianou,votatdeadunareanaionalconstituantnedineledela26i27martieanul
1923,Craiova,ScrisulRomnesc,1923,p.18.
77
78

87

Valeriu-Alexandru Moraru

dinRomnia,instituiecareurmascoordonezetoateactivitilelegatede
exercitareacultuluiiderelaiileevreilorcustatul82.
ComunitilesefardeaufostrecunoscutedefactoimediatdupPrimul
RzboiMondial,nsdejureabiaprinlegeadin1928.nacelan,ntre2527
decembrie, a avut loc n Bucureti o conferin a reprezentanilor a
dousprezececomunitisefardedinRomnia(Bazargic,Bucureti,Calafat,
Clrai, Constana, Corabia, Craiova, Giurgiu, Ploieti, Silistra, Turnu
Severin, Timioara), fiind format Uniunea comunitilor israelite de rit
spanioldinRomnia.Altecomunitimaimici(Alexandria,Balcic,Roiori
de Vede, Turnu Mgurele) urmausse altureulterior uniunii83.La1931,
Uniunea Comunitilor Israeliilor de rit spaniol din Romnia l avea ca
preedinte pe Ioseph M. Pincas, filantrop i personalitate marcant a
sefarzilorromni.SfatulrabinicalcomunitiilaveanfruntepeSabetay
Djaen84. Comunitatea Israeliilor de rit spaniol din Bucureti l avea ca
preedinte pe avocatul Iosif G. Cohen, iar ca preedinte de onoare pe
RaphaelS.Halfon85.
Sefarziiauavutdesuferit,nperioadainterbelic,aceleaineajunsuri
ca i majoritatea populaiei evreieti n urma legislaiei restrictive86. Teu
Solomovici menioneaz c printre parlamentarii evrei ai timpului nu sa
numratniciunsefardbucuretean87,deisurseletimpuluilmenioneaz
n1932peJ.BenvenisticasenatornParlamentulRomniei88.nanii1929
1933 au fost afectai i de criza economic, iar refacerea a fost i pentru
evreii sefarzi lent, dup cum reiese din puinele documente de arhiv
pstrate89. O problem era reprezentat i de faptul c nu toi membrii
comunitiiplteaucotizaiileaferente90.
***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,2004,p.726727.
Iancu,EvreiidinRomnia19191938.Delaemanciparelamarginalizare,p.76.
84BicentenarulcomunitiievreospanioledinBucureti,nloc.cit.,p.63.
85Ibidem,p.64.
86Iancu,LuptainternaionalpentruemancipareaevreilordinRomnia.Documenteimrturii.
vol.II.19191939,p.945.
87Solomovici,IstoriaevreilordinRomnia,I,p.152153.
88DieJudenindesLandenpolitik,nAlmanachulevreescilustratpentruRomnia,III,1932,
p.79.
89ACSIER,DosarVI515,f.1.
90Ibidem,f.29.
82
83

88

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

ncursulrebeliuniilegionare,printrealtelcaedecultmozaicvanda
lizatenBucuretisanumratiCahalGrande,distrusaproapecomplet91.
Printre victimele rebeliunii sau numrat i sefarzi, numele lor fiind
nregistrate n actele timpului: Mayer Marcus (veteran al campaniei 1916
1918), Moise Mariasis (profesor), Strul Penchis, Manasse Cohen, Solomon
Adesser, Marcus Michel Mihail, Leon Marcus, Heinrich Sabetay, Mony
Elias92. Alte date particulare privind atrociti mpotriva sefarzilor n
perioada 19401944 sunt identificabile n coleciile de documente93, n
memoriile supravieuitorilor i n presa timpului. Faptul c n Moldova i
Transilvania,undeacesteaciuniaucunoscutmaximuldeamploare,sefar
ziireprezentauoabsolutminoritate,restrngesensibilariacercetrilor.La
felcatoievreiiromni,isefarziisaubucuratdeprevederilelegiipentru
abrogarea msurilor antievreieti, din 19 decembrie 1944, dar sperana n
rentoarcerealanormalitatesevadovediefemer94.
Dup rzboiprezenasefarzilornnoileorganismereprezentativeale
comunitii israelite a fost minim. Doar Miu Benvenisti (vicepreedinte)
i Jean Cohen (secretar general) au fcut parte din Partidul Evreiesc, i
aceasta probabil datorit rolului important jucat n micarea sionist. Mai
poate fi menionat i M. Leon, o figur mai tears, casier al Uniunii
EvreilorRomni.TotM.BenvenistiiJ.Cohenpotfiregsiinconducerea
Congresului Mondial Evreiesc Seciunea din Romnia95. Ei nu mai
reprezint acum interesele unei comuniti de rit, ci ntregul corp etnic al
evreilordinRomnia.
AcontinuatsfuncionezecapersoanjuridicComunitateaIsraelii
lor de Rit Spaniol din Bucureti, cu sediul pe strada Carol nr. 82. Pree
dinte era L. Marco exportator, secretar general Iacov Campus, vicepre
edinte Avram Calef. Toi trei erau considerai de ctre Siguran ca
neutridinpunctdevederepolitic96.
***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,p.152.
***,Expoziia50deanidelamartiriulevreilordinRomnia.Bucureti,13iulie1991,Bucureti,
Hasefer,1991,p.16,18,20.
93***,EvreiidinRomniantreanii19401944.vol.III/1.19401942,p.69,166,427.
94 ***, Legea pentru abrogarea msurilor legislative antievreieti, Bucureti, Editura Presa Casa
Plevnei,1945,p.525.
95 Kuller, Evreii n Romnia anilor 19441949. Evenimente, documente, comentarii, Bucureti,
2002,p.103,113.
96Solomovici,IstoriaevreilordinRomnia.2000deanideexisten,vol.2,p.36.
91
92

89

Valeriu-Alexandru Moraru

Noua lege a cultelor din 1948 a nsemnat pentru sefarzi sfritul


existeneicomunitarenRomnia,ccisedecideacontopireacelortreirituri
isubordonareatuturorevreiloruneisingurestructuriinstituionale.Noul
Statut al Cultului Mozaic, aprobat de Prezidiul Marii Adunri Naionale,
reunea ntreaga comunitate evreiasc ntrun tot amalgamat, eliminnd
recunoaterea deosebirilor de rit97. Dei sionitii iau sprijinit electoral pe
comunitinsperanaobineriiunorcondiiimaiuoaredeemigrare,liderii
micrii nu au putut scpa de prigoana obsedantului deceniu. Alturi de
ali muli evrei, M. Benvenisti, Jean Cohen i Suzana Benvenisti au fost
condamnai,ntre19501954,ncadrulunuiirdeproceseantisioniste98.
Comunitatea sefard bucuretean a fost integrat programului de
ideologizareiniiatdePartidulComunist.Rapoarteledeactivitatealecon
ductorilor comunitii mozaice din Bucureti stau mrturie n acest sens.
nvtura talmudic se ncerca a fi mpletit, la sinagoga Zissu spre
exemplu, cu programul Lupta pentru Pace. Angajaii sinagogilor care
depuseser dosare pentru a emigra n Israel erau chemai constant la
interviuri i se ncerca persuadarea lor n vederea retragerii cererilor99.
Activitile pozitive, precum ncercrile de scdere a debitelor (valorii
locative) templelor sefarde din Negru Vod i Banu Mrcine, renovarea
cldirii din cimitirul spaniol100, au fost contrabalansate de aceast intens
ideologizare,careafectaattvalorilecomunitaretradiionale,ctiidenti
tateaevreiasc(numitnactenaionalismsionist).Dinpunctdevedere
administrativ, dup cum indic proiectul de buget al F.C.E. pe anul 1952,
comunitatea sefard nu mai era luat n calcul nici mcar n interiorul
Federaiei, dei, la nivelul conducerii, apare un membru sefard: Segal
Pincu,preedintelesecieiculturale101.
Astfel sa ajuns la deplina disoluie juridic a comunitii sefarde
bucuretene, fapt ce a contribuit la dezmembrarea sa prin emigrrile n
Israeliprincretereaputernicamedieidevrstamembrilorsi.

LiviuRotman,EvreiidinRomnianperioadacomunist19441965,Iai,2004,p.7677.
Ibidem,p.139144.
99ACSIER,DosarVI523,f.24.
100Ibidem,f.5.
101Idem,DosarVI556,f.13,31.
97
98

90

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

III.b.1.Structuraprofesionaliocupaionalapopulaiei

Cunoscndnumrul mairedusistareamaterialmai buna israeli


ilor spanioli putem bnui c acetia (sau mare parte dintre ei) se ocupau
mai degrab cu comerul extern sau mprumuturile, prefigurnd astfel
apariiabancherilorsefarzilajumtateasecoluluialXIXlea.NicolaeIorga
i menioneaz pe Aer Levy, Abraham de Leon, Isac Elias, Isac Cohen,
Moe Semo, negustori sefarzi bucureteni ntre 18181821102. De altfel i I.
Barasch nii prezint pe evreii spanioli ca bancheri, manufacturiti,
negustoridegrne103.
UnuldintreceimaiimportaniafostJacquesElias,bancher,industria
i consilier intim al regelui Carol I, la cererea cruia a fost mpmntenit
prin procedur de urgen n 1880. n ciuda consistentei sale averi, a
preferat s i ndrepte atenia spre trmul intelectual, desemnnd
Academia Romn ca legatar al imensei sale averi i fondnd, prin
testament,spitalulcareipoartnumele:Elias104.Unaltbancherimportant
a fost i Hilel Manoah, principalul zaraf al Vistieriei n deceniile 4 i 5105.
Acesta a fost mult timp conductor al obtii sefarde bucuretene i unul
dintre marii creditori ai Domniei, fiind urmat de Solomon Halfon, printre
ale crui opere de caritate se numr i o donaie de 50.000 lei aur fcut
AcademieiRomne106.
n Compania Evreilor din Bucureti, la anul 1820, ntlnim printre
sefarzi i meserii precum: mmular (negustor ambulant de mruniuri),
povarnagiu, cuiungiu (aurar, bijutier), zaraf, sticlar, argintar, bocceagiu,
ceaprazar, tmplar, croitor, tinichigiu, lipcan (negustor care vindea
mrfuri aduse din Lipsca), cizmar107. Este evident c, la acea dat, evreii
spanioli activau n toate ramurile micilor industrii urbane, fiind astfel
integrai n viaa cotidian a Bucuretilor. Unii dintre ei, precum Moise
***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,2004,p.800.
Kuller,OptstudiidespreistoriaevreilordinRomnia,p.302.
104http://casaregala.blogspot.com/2008/01/jacqueseliasunpatriotgeneros.htmlla20.07.2011.
105Avram Rosen, Participarea evreilor la dezvoltarea industrial a Bucuretiului din a doua
jumtate a secolului al XIXlea pn n anul 1938, Bucureti, 1995, p. 3435; ***, Izvoare i
mrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.III/2,p.131,147.
106***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,2004,p.801802
107***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.III/1,p.462.
102
103

91

Valeriu-Alexandru Moraru

David (17631853), au ncercat chiar s introduc ramuri moderne ale


industriei n Principate cultura viermilor de mtase solicitnd n acest
senssprijinulautoritilor.Dinpcateplanurilelornuaugsitnelegerea
necesar108.
Existaucusiguranisefarzicareactivauncmpulprofesiilorliberale,
maialesmedici,dintre care ceimaicunoscui nperioada premodernau
fost probabil Daniel Fonseca (16721733) i Mentes Bally, doctori la curtea
lui Nicolae Mavrocordat109. n secolele XIXXX dintre multitudinea de
medici evrei din Romnia (ajunseser la 1/3 din ntregul corp medical n
preajma celui de Al Doilea Rzboi Mondial) putem aminti i sefarzii: dr.
AbrahamBally(praxiolog),dr.docentMarcuCajal(printreprimiipediatri
dinRomnia),NicuorCajal110.
Profesiilemilitareleaufostinterziseevreilorpnnadouajumtate
asecoluluialXIXlea.timc,naintede1850,comunitileplteauotax
pentruanusefacerecrutridinrndullor111.Ulterior,odatcunceputu
rile serviciului militar modern asemenea excepii au disprut, astfel c
evreii au luptat att n Rzboiul de Independen, ct i n Rzboaiele
BalcaniceinPrimulRzboiMondial.Pentrucombataniidela18771878
recompensa a fost ncetenirea personal, numrul lor fiind ns sub
1.000112.
Dei evreii nu aveau voie s dein proprieti funciare, nainte de
1848,auexistatcazuridesefarzinstriiproprietaridemoii113,fiindns
puin probabil c aceasta era unica lor afacere. Cu toate acestea, interesul
spre agricultur al evreilor sa manifestat pn n secolul XX sub forma
arendiei,frcaeisocupeunprocentmajordinnumrularendailor.
Undomeniuaparteafostcelalindustriei,evreiifiindbinereprezentai
chiarnaintedePrimulRzboiMondial.n1902,din14.920demeseriain
industrieciactivaunBucureti,3.196(21,4%)erauevrei,implicaintoate
Ibidem,III/2,p.6263.
***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,2004,p.73;800.
110Solomovici,IstoriaevreilordinRomnia...,I,p.202203.
111Kuller,OptstudiidespreistoriaevreilordinRomnia,p.305.
112Iancu,LuptainternaionalpentruemancipareaevreilordinRomnia.Documenteimrturii,
I,p.14.
113Kuller,OptstudiidespreistoriaevreilordinRomnia,p.306.
108
109

92

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

ramurile acestui domeniu: industrie textil, prelucrarea lemnului, industria


metalelor,manufacturareabijuteriilor.Printrepatronisenumrauisefarzi,
precum Lazr Moise, Beno Gabriel (pregtit n occident, curelar de lux),
Mendel Gross (pielrie i curelrie de lux), iar unii dintre ei au ajuns chiar
furnizori ai Curii regale, cum a fost cazul gravorului Menahem Carniol114.
Cutoate,acesteapondereasefarzilornmicaindustrieparesfifostdestul
deredusncomparaiecuaachenazilor,posibilidin cauzauneitradiii
careindrepta,maidegrab,spredomeniilecomercialifinanciar.
Dintre patronii sefarzi de fabrici i ateliere pot fi amintii: Iulius
Solomon (fabric de plrii de paie), I.H. Segalla (fabric de uleiuri
vegetale), Leon Manoach (fabric de nclminte), B. Aftalion (boiangerie
icurtoriechimic),JaquesN.Cohen(fabricadeparfumuriIris),Carl
Cohen (fabric de articole de lemn). Cei mai nstrii dintre sefarzi, marii
bancheri,iaupermissinvesteascopartedincapitaluriinsocietipe
aciuni:S.Halfonnclminteifurniturimilitare),R.Elias,S.Elias(fabrica
detricotajeS.A.R.)115.
n perioada interbelic raportul sefarziachenazi devine complet
dezechilibratinindustriabucuretean,putndfirecuperatemaipuine
nume sefarde implicate n acest domeniu dect n perioada anterioar. i
menionm n marile societi de aciuni pe Mendel Pascal i Isac Pascal
(membri ai consiliului de administraie al Rampa Cercului Comercial
MarcuPascalindustriabuturiloralcoolice),R.Halfon(acionarlaSo
cietatea pentru industria textil S.A.) i n mica industrie pe Bercu Rou
(atelier de tricotaje), Samuel Eskenasy (tbcrienclminte), Candel M.
Silo(ateliertextil).Existaiotipografie,deinutdeAronSimon116.
Printre marii industriai i comerciani, care, n 1933, au participat la
nfiinareaCamereideComerRomnoPalestinienesenumraisefardul
Lazr Margulies, iar din comitetul director al acestei instituii au fcut
parte,dealungulfuncionriisale,avocaiiJeanCoheniM.Segal117.
Rosen,ParticipareaevreilorladezvoltareaindustrialaBucuretiului,p.4249,5758.
Ibidem,p.6368.
116Ibidem,p.73106passim.
117Rosen,ParticipareaunorntreprinztorievreilaextinderearelaiiloreconomicealeRomniein
perioada interbelic: cazul camerelor de comer mixte din Bucureti i Tel Aviv n anii 30, n
StudiaetActaHistoriaeIudaeorumRomaniae,V,2000,p.293294.
114
115

93

Valeriu-Alexandru Moraru

Bineneles,nupoatefitrecutcuvederearspndireaevreilorsefarzi,
nperioadainterbelic,ntrunlargspectrualprofesiilorliberaleiartistice,
de la medicin i pedagogie la arte plastice sau muzic. Personaliti de
marc ale lumii evreospaniole romneti au trit i activat n aceast
perioad,celemaiproeminentedintreelefiindamintitenlucrareanoastr
n capitolul VIII, n cadrul unor medalioane biografice (Alfosn Adania,
RaduAlbala,LeonAlcalay,LeonAlgazi,EzraAlhasid,GeorgeAlmosnino,
IsaacDavidBally,HaimEfendiBedjarano,SimionBenvenisti,MarcuCajal,
Nicolae Cajal, Eliza Campus, Abraham CohenBucureteanu, Mauriciu
CohenLnaru, Alexandru Fini, Clara Haskil, Avram Leci Ivela, Filip
Lazr, Alexandru Mandi, Dan Mizrahi, Jacob Lewy Moreno, Jules Pascin,
Alberto della Pergola .a.). Unii dintre ei iau cutat recunoaterea peste
hotare,aliiaurmasnariauactivatnmicareasionist.
ns odat cu schimbarea de regim i cu naionalizrile din perioada
19411948, o mare parte a acestor categorii sociale vor disprea, fie ca
urmarearepresaliilorcomuniste, fie aemigrrilor n Israel,fietopinduse
purisimplunnouamasproletar.

III.c.Instituiidecultiasociaiireligioase

III.c.1.Sinagoga
Ceamaivechecldiredecultmozaicdincapital,clditprobabiln
1496, a fost Sinagoga Mare Veche. Era o cldire din lemn aflat n
funciunepnnsecolulalXIXleanmahalauaSrindarului(actualaPia
CpitanWalterMrcineanu)iafostfolosit,cusiguran,idesefarzi.O
alt sinagog de lemn sefard este menionat n aceeai zon n secolele
XVIXVII, ultima atestare datnd din 1713118. n secolul al XVIIIlea, mai
funciona o sinagog sefard din lemn, drmat n 1768 din porunca
autoritilor.Cutoateacesteauniiistoriciconsidercnuaexistatsinagog
sefardnBucuretinaintede1819119.

Lucia Stoica, Neculai IonescuGhinea, Dan D. Ionescu, Cecilia Luminea, Petre Iliescu,
MinervaGeorgescu,AtlasGhid.IstoriaiarhitecturalcaurilordecultdinBucuretidincele
maivechitimpuripnastzi.vol.I.Tabeleiplanuri,Bucureti,1999,p.83.
119***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,2004,p.74.
118

94

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

n anul 1818, domnitorul Ioan Gheorghe Caragea a aprobat cererea


comunitiisefardedeaconstruiosinagognmahalauaPopescului,peun
loc proprietate a comunitii, deoarece n zon nu exista nici biseric, nici
vreo alt cldire de cult cretin. Sefarzii se angajaser, suplimentar, s
ngrdeasc locul cu un zid nalt120. Aceasta este prima concesiune dom
neasc de acest fel nregistrat documentar. O alt sinagog, achenad,
carefuncionaselaFntnaBoului(str.Cimigiu)arsesen1812121,astfelc,
n1826,aparendocumentecerereaderidicareasa,dedataaceastalng
HanulluiManucmotivpentrucaredomnitorulGrigorealIVleaGhicao
i respinge, n ciuda relaiilor foarte bune n care se afla cu zarafii sefarzi
HileliIsraelManoach122.Dacladeciziasaaucontribuitidisensiunintre
comunitile evreieti nu putem ti, dar cert este c, pentru un timp,
sinagogasefardarmassingurultempluiudaicdinBucureti,achenazii
desfurnduiactivitiledecultnspaiiimprovizate.
n 1811, n casele lui Solomon Moreno, a fost inaugurat o sinagog
sefardconstruitdeproprietarideConfreriaSacrapentrunmormn
tri i nhumri rituale. Iat cum descrie I. Barasch sinagoga sefard:
Sinagoga e zidit; pavat cu piatr; are n mijlocul tavanului un fel de
bolt.Jeurileseafldejurmprejurdelaalmemercareseaflnmijlocul
sinagogii,subboltaluminoas.Deremarcatcitireadebucireligioaseide
cntece n limba neleas pentru popor. Se aud rugciuni n limba
spaniol. Sinagoga femeilor e deasupra celei pentru brbai. Femeile stau
cu capul nvelit, ascult rugciunea pe care nu o fac singure. Cci, uneori
nupotngeneralnicisciteasc123.
ncepndcusecolulalXIXlea,aparmaimultelcauridecultmozaice
deritsefard,dintrecarecelemaiimportantesuntTemplulSpaniolMare
(Cahal Grande, Cahal Cado Godol) ale crui lucrri ncep n 1819 i
TemplulMicSpaniol(CahalCicu,CaalCadoalom),ctitoritn1846
cugenerosulajutorfinanciaralluiIsaacGabrielCohen.Acestadinurma
fostavariatdelegionarin1941,fiindreinauguratn1978.CahalGrandea

***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.III/1,p.419.
Halevy,SinagogaMaredinBucureti.Schiistoric,Bucureti,1931,p.4.
122Ibidem,p.534,548.
123Kuller,Optstudiiprivindistoriaevreilor,p.307.
120
121

95

Valeriu-Alexandru Moraru

fostdefinitivattrziu,n1890.Acestmonumentdeartesteoperaarhitec
tului Cerchez, dup mulajele ornamentale ale sinagogii El Transito din
Toledo124. n timpul rebeliunii legionare din 2122 ianuarie 1941 ambele
temple au fost devastate, iar Cahal Grande a fost complet incendiat. n
incendiuaufostdistruseexemplaredecartereligioasrar,operedearti
instrumentarulsacru,inclusivsulurileTorei125.
ncepnd cu 1891 a funcionat Sinagoga i coala de fete sefard
Nisim i Lea Haflon, demolat n 1985. n 1865 a fost edificat capela
sefard a Cimitirului Evreiesc, aflat pe os. Giurgiului, nc n folosin.
Sefarzii au mai folosit n comun cu achenazii ca loc de cult i Templul
Asriel Gaster, cldit n 1858 (actuala hal agroalimentar Unirea). Alte
lcaurimozaicedecultaufostdesacrateiadpostescacumspitale,coli,
centreculturalesauchiarlocuine126.
Motenirea arhitectonic sefard lsat Capitalei este una important,
chiardacceamaifrumoasimaiimpozantdintrecldiriledecultaczut
jertfexceselorlegionare.Esteimportantcaastzi,cndcomunitateasefard
esteaproapedisprut,spstrmmemoriaoriginiiacestorcldiri,dincolo
deutilitatealor,carevacontinuasseschimbe,nfunciedecontext.

III.c.2.Rabinatul
DeilaBucuretiestemenionatuntribunalalbtrnilorinvailor
comunitii nc din secolul al XVIlea, faptul c se apela la rabinii din
Imperiul Otoman pentru validarea deciziilor127 dovedete lipsa unor per
soane care s fi ocupat aceast funcie religioas n rile Romne, primii
rabiniaprndlaIainsecolulalXVIIlea.
Primul rabin sefard cunoscut n Bucureti a fost Eliezer Ihak Pappo
(17701828),rezidentlaSilistraincapitalnprimeledeceniialesecolului
Iancu,EvreiidinRomnia19191938,p.75.
MatatiasCarp,CarteaNeagr:SuferineleevreilordinRomnia19401944,vol.1,Legionariii
rebeliunea,Bucureti,EdituraDiogene,1996,p.56sqq;JeanAncel,Documentsconcerning
the fate of the Romanian Jewry During the Holocaust, vol. 2, New York, Beate Klarsfeld
Foundation,1986,p.197.
126Stoica,IonescuGhinea,Ionescu,Luminea,Iliescu,Georgescu,AtlasGhid.Istoriaiarhitec
turalcaurilordecultdinBucureti,p.41,8387.
127Halevy,DocumentedinsecolulXVIcuprivirelaComunitateaspanioldinBucureti,nloc.
cit.,p.69.
124
125

96

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

al XIXlea. A fost rabin n Bucureti ncepnd cu anul 1819. A redactat


lucrareaDemesekEliezer,aflatpnastzinprogramadestudiuaevreilor
sefarzi.Conformlegendei,arfimuritntimpulepidemieideholer,sacri
ficiulsumarcndsfritulflagelului.ntre18281837,sefarziibucureteniau
fostpstoriideAbrahamVentura.Din1849vinelaBucureticarabinalse
farzilorI.M.pilman,dupceanteriorocupaseaceeaifuncielaCraiova128.
O personalitate deosebit a fost rabinul Haim Bedjarano (18501931),
conductorspiritualalcomunitiintre18781910,directoralcoliisefarde
din Bucureti, erudit i poliglot, dup 1910 hahambaa la Adrianopole i
efrabinalTurcieinperioadainterbelic129.nncercareadealeimprima
credincioilorsispiritultimpului,HaimBedjaranoacutatspstrezeun
echilibru ntre tradiia sefard i necesarele nnoiri, s nu produc cezuri
violente cu tradiia. A aprobat construirea noii cldiri a Cahal Grande
ntrun stil apropiat de cel al templelor reformiste din Europa Central
(inauguratn1889),aintrodusoorgnnouasinagog(1891),ahotrtca
organistulicntreulsolosfiecretini(pentruanuiobligasjigneasc
Sabatul),acreatdeasemeneauncordecopiipentruserviciilereligioase.n
ansamblu,aadusmodernizrisensibileserviciuluidivinsefard,carepn
la venirea sa era desfurat n cadrele tradiionale, motenite din secolele
XVIIXVIII130.
ActivitateasaafostsprijinitparialideMatatiaurmani,rabinntre
18701902laTemplulmicalsefarzilordinBucureti131.
Tot n a doua jumtate a secolului al XIXlea a activat n cadrul
comunitii sefarde Isaac David Bally (18421922), fiul bancherului
Davicion Bally. Avnd o formaie achenad, educat la Breslau, acesta sa
doveditafiunmaskilmoderat,dar,chiarinacestecondiii,atrebuits
semulumeasccufunciilededirectoralcoliidefete,profesordeebraic
isecretaralsocietiiSacra,nefiindalesrabinpredicator132.Elapublicat
maimultemanualedelimbaebraic,religie,istorieebraic,precumialte
criibrouri,alcrorspiritlapropiedeideilesioniste.Maicuseamn
***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,2004,p.741742.
Ibidem,p.742.
130Ibidem,p.4951.
131Iancu,EvreiidinRomnia19191938.Delaemanciparelamarginalizare,p.75.
132Hercovici,ntrespecificigeneral:micareailuminist(Haskala),nloc.cit.,p.39.
128
129

97

Valeriu-Alexandru Moraru

Reconstituirea Naionalitii Israelite, I.D. Bally pledeaz pentru refacerea


statuluiisraelitnPalestina133.
n 1912 devine rabin al comunitii sefarde din Bucureti achenadul
dr.IacobNiemirower,originardinIai,custudiilaBerliniBerna,celcare
va ajunge una dintre personalitile de marc ale cultului mozaic n
Romnia. El a pstorit timp de zece ani, perioad n care a desfurat o
bogat activitate cultural, organiznd un curs de practic religioas i de
istorie a evreilor pentru elevi, funcionnd ca profesor la colile Cultura,
fiindconfesormozaicalgarnizoaneiBucuretiinfiinndToynbeeHallul
sefard.ntimpulrzboiuluiasprijinitfamiliilecelorplecaipefront,iar,n
1921, a devenit efrabin al Comunitii Evreilor din Bucureti, senator de
dreptn1927ipstorind comunitateapnla moartea survenitn 1939.
Dintrenumeroaselesaleopereteologiceiistorice,uneleaufostnchinate
isefarzilor,precum:Iudaismulievreiidinepocaarabospaniol134.
Alegerea lui Niemirower n funcia de rabin al comunitii sefarde
marcheaz,nopiniaunorautori,odiferendementalitatentregeneraia
sefard de la 1880 i cea de la 1910. Aceasta din urm este mai integrat
social i mai deschis spre alteritate, ca efect a procesului de aculturaie
(romnizare) ce a avut loc la sfritul secolului al XIXlea, parial i sub
influenaHaskalei.nacestcontext,apartenenalacomunitateasefardnu
maieradatprioritardeutilizarealimbiiladino(nlocuitcuromna),cide
participareavoluntarlaserviciuldivinideinteresul(comunsauerudit)
pentruistoriaevreilorspanioliipentruculturatradiionalsefard135.
Dup o vacan a postului de peste un deceniu (19211931), lui ia
urmat un alt erudit, Sabatay Djaen (18931947), poet i dramaturg, care a
ocupat aceast funcie pn n 1944136. Activitatea sa a fost orientat spre
pstorirea credincioilor, spre ghidarea lor moral n anii grei ai crizei
economice, apoi n perioada i mai dificil a represiunilor antisemite din
perioadaceluidealdoilearzboimondial.nparalel,acutatspstreze
legturiledintrelumeasefardromneasciceadinBalcani,attlanivel

Ibidem,p.4042.
***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,2004,p.730731.
135Hercovici,ntrespecificigeneral:micareailuminist(Haskala),nloc.cit.,p.5253.
136Iancu,EvreiidinRomnia19191938.Delaemanciparelamarginalizare,p.76.
133
134

98

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

oficial137, ct i n cele mai mici cazuri n care i se solicita personal


ajutorul138.
ntre 19441951 a funcionat ca rabin Mordehai Akenazi, iar ntre
19511966 Iakov Jacques Almuli139. Dup aceast dat nu mai avem
documentairabinisefarzinBucureti.

III.c.3.Cimitiruliasociaiilereligioase
n ceea ce privete cimitirul, surse de secol XVIII menioneaz
existenaadouspaiidenhumaresefarde,unulnsatulBudeti,cellalt
nzonaactualuluiparcCimigiu.Ulteriorafostachiziionatunaltteren,pe
strada Sevastopol, acesta gzduindpietre tombale de la sfritul secolului
alXVIIlea,nsunelefiindprobabilmutateulteriorstrmutriicimitirelor
maisusamintite.Acestcimitirafostfolositdeambelecomunitipnn
1864, i de sefarzi n continuare pn n 1928, cnd au fost sistate
nhumrile din lipsde spaiu140. I.Barasch remarcdiferenelenritualul
funerar: la sefarzi, spre deosebire de achenazi, pietrele tombale sunt
culcatepemorminte,nuridicatenpicioare141.
n anul 1940, regimul Antonescu a cerut eliberarea terenului pentru
construcii(8octombrie)i,lascurttimp,cimitirulafostprofanatdelegio
nari. n anul 1942, ca urmare a presiunilor, comunitatea a donat terenul
primriei Bucureti, ns actul de donaie marca practic o expropriere.
MorminteleaufoststrmutatencimitiruldinoseauaGiurgiuluinr.162i
ncimitirulFilantropia.Undetaamentdemuncforatformatdinevreia
realizat deshumrile i strmutrile timp de doi ani, ntre iunie 1942iulie
1944142.Lasfritulanilor80,zonaadevenitrezidenial.
AsistenasocialnuafuncionatorganizatpnnsecolulalXVIIIlea,
fiindsuplinitdeactelepersonaledefilantropie.n1811estemenionatn
Bucureti existena Confreriei Sacre sefarde Hevra Kedoa, al crei statut
ACSIER,Dosar,VI45,f.15,45.
Ibidem,f.16.
139 Solomovici, Romnia Judaica. O istorie neconvenional a evreilor din Romnia: 2000 ani de
existencontinu,Vol.I,Bucureti,EdituraTeu,2001,p.109.
140***,TheJewishCommunityofBucharest,p.55.
141Kuller,OptstudiidespreistoriaevreilordinRomnia,p.308.
142 EmanuelaFloreaParaipan,Martoriiistoriei:Pietrelevorbesc.Distrugereacimitiruluievreiesc
dinstradaSevastopol,nStudiaHebraica,VI,2006,p.304307.
137
138

99

Valeriu-Alexandru Moraru

sapstratipoateficonsultat143.Respectivuldocumentmenioneazexpli
citcnuestevorbadeontemeiere,cideorennoireavechiisocieticare
aexistatdemainainte,deosebitdesocietateaSacraceavemncomunitatea
noastr sfnt, dei exist actul vechiu scris i semnat de o parte din
membrii acestei adunri sfinte, de timp imemorial, cu multe ntriri i
jurminteiblestemedelegmnt,darfiindcamvzutc,dinacesttimp
i pn astzi, au sleit toate puterile i, din nefericire, muli se mpiedic
(greesc)ifiecarecalcjurmntulsu[]aafiind,amvzutcestede
trebuinaserenoiactul144.
Printrendatoririlemembrilorsenumrau:ngrijireabolnavilor(fieei
imusafirisauntrecere)fiepersonal,fiepltindmedic,platacontribu
iei,ngrijireacheltuieliloriacelortrebuincioaselanmormntare,discipli
nareamembrilorcomunitiinchestiunilederespectareacultului.Confreria
SacrlaveacaPaquid,la1931,peMoritzS.Atias,iarcapreedintepeIosif
Froimescu145.
n perioada interbelic, n cadrul Comunitii Evreilor din Bucureti
funciona o societate Sacra, care n 1934 avea un numr de 6 angajai
(niciunul sefard), salariai i pltitori de impozit. Alturi de acetia, socie
tateamaiplteapensiiunuinumrde10persoane146.Printreinstituiilede
asistensocialibinefacerentreinutedecomunitatesenumrau:Azilul
de btrni (condus de Elias Munteanu) i Policlinica Raphael Halfon
(condus de Dr. A. Calef) care ofer ngrijiri i medicamentaie gratuit
membrilorcomunitii147.

III.d.Aspectecolare,culturale,identitare

III.d.1.coalaieducaia
Intelectualitatea laic a avut o pondere redus n elita evreiasc pn
n a doua jumtate a secolului al XIXlea. n catagrafia din 1838, de
exemplu,estemenionatlaBucuretidoaruncomediantevreu.Ulterior,aa
***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.III/1,p.103.
Ibidem.
145BicentenarulcomunitiievreospanioledinBucureti,nloc.cit.,p.64.
146ACSIER,DosarVI517,f.13.
147BicentenarulcomunitiievreospanioledinBucureti,nloc.cit.,p.64.
143
144

100

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

cumsantmplatpestetotnsudestulEuropei,tineriiauprofitatdinplin
detotmailargileoportunitidestudiu,uniidintreeidevenindartitisau
personalitirecunoscutedecontemporani148.Seformeazastfelnouaelit
intelectual evreiasc, care va sprijini eforturile de emancipare ale acestei
minoriti.
PnnsecolulalXIXlea,nvmntulebraicdinBucuretitrebuies
fi avut loc n cadrele tradiionale. Am menionat anterior existena colii
sefarde de biei i fete n anul 1730149. La 1780 se deschide n capital o
coal israelit, dar cu siguran au fost perpetuate vechile practici
pedagogice150. tim de la I. Barasch c o alt coal evreiasc urma s se
deschidncapitalaMuntenieinjurulanului1842.Aceeaisursrelateaz
csefarziiieducaucopiiincoliprivateconfesionalepnlavrstade8
9ani,ulteriortriminduilapensionatecretine,ncolilepublicedestat
sau n colile publice israelite, chiar dac erau susinute de comunitatea
achenad.Acestfaptsedatoranenelegerilorinternepetemeculturalei
deeducaie,careaucauzatimposibilitateasusineriiunorcoliconfesionale
sefarde151.
Dincolodetradiiaeducativebraic,nvmntulafostprivitnsi
ca o cale important de emancipare i ulterior ca un instrument auxiliar
micrii sioniste, astfel c i sa acordat o importan major, cu att mai
multncapitalarii.Dintresefarziicareauavutocontribuieconsistent
n acest sens, cel mai important rol la jucat bancherul Moscu Acher. n
***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.III/1,p.49.
Josef Campus, colile spaniole din Bucureti, n ISRO, nr.1, 31 iulie 2011, consultat pe
linkul:http://isropress.netaccesatla05.08.2011.
150 Gheorghe Prnu, Istoria nvmntului i culturii din Bucureti (de la nceputuri pn n
1864),Bucureti,1997,p.68.
151Iancu,LuptainternaionalpentruemancipareaevreilordinRomnia,vol.I,p.300,307.Iat
cum sun i textul lui I. Barasch: n ce privete cultura sunt deosebiri ntre brbai i femei.
Brbaii au primit idei noi europene, spre deosebire de femei, exceptnd tinerimea din care se
trimitfetelenpensionatelecretineundeprimescinstruciunenlimbaromn,francez,adesea
chiarngermanprecuminlucrudemn(celedincaselemaibune).Bieiiviziteazcoale
private spaniole asemntoare cu Chederul (unde capt instrucia n cetirea limbii ebraice i
pricepereaBiblieiichiarcteodatscrierespanioloebraic).Biatuldintrocasmaibun,ajuns
la89ani,setrimitelapensionatecretinesauincolilepublicemuntene.Comunitateaspaniol
judaicnuposedanumecoliisraelitedatoritdivergenelorpeaceasttemaculturiichiar
nsnulcomunitii.Cf.Kuller,Optstudiiprivindistoriaevreilor,p.307.
148
149

101

Valeriu-Alexandru Moraru

calitate de lider al Comunitii evreospaniole i de reprezentant al


Alliance Isralite Universelle, nfiineaz societile Munca (pentru a
promova nvmntul profesional printre tinerii evrei), Progresul (care
sprijineatineriiisraeliinurmareacolilorsuperioaredestat)iSocietatea
de dezvoltare intelectual (care oferea tinerilor evrei din gimnaziu
posibilitateadeaaudiaconferineilepunealadispoziieobibliotec).
Tot Moscu Acher dirija, n 1887, i o coal evreiasc de aduli n
Bucureti. Dei era sefard, bancherul a subliniat constant c instituiile pe
carelepatronaeraudeschiseiachenazilor.Fratelesu,LazrAcher,la
ajutat constant n coordonarea activitilor sale152. colile erau organizate
dup modelul instituiilor similare franceze, iar n 1890 o consftuire a
liderilor comunitii, prezidat de M. Acher, a decis s orienteze tinerii
israeliispremeseriimaipuintradiionale,darmailucrative:sculptori,
gravori,forjori,tipografi153.
Aciunile bancherului Acher veneau pe fondul general al creterii
numrului de coli evreieti n Romnia, cu precdere n ultimele trei
decenii ale secolului al XIXlea, dar i al modernizrii programei154. Legea
colar restrictiv din 1893 a fcut necesar implicarea comunitilor, a
donatorilor i a asociaiilor externe de sprijin n susinerea unui sistem de
nvmnt evreiesc particular155. Deoarece istoriografia problemei a
analizat acest fenomen, vom meniona doar dou cazuri legate strns de
lumea sefard: n 1894 se nfiineaz la Bucureti societatea Cultura,
avnd ca obiectiv dezvoltarea reelei colare evreieti din capital.
Principala surs financiar era reprezentat de donaia omului de afaceri
Max Asiel156. n 1898, n jurul sinagogii Malbim ia fiin coala Talmud
ToraMalbim,careeragestionat,n1902,deH.Carniol,proprietarulunui
atelier de gravur157. Tot n 1898 a fost nfiinat la Bucureti i primul

Rotman,coalaisraelitoromn(18511914),Bucureti,1999,p.161162.
Ibidem,p.296297.
154Idem,TipologianvmntuluievreiescnadouajumtateasecoluluialXIXleailanceputul
secoluluialXXlea,nStudiaetActaHistoriaeIudaeorumRomaniae,V,2000,p.174sqq.
155***,EvreiidinRomniansecolulXX.19001920:Fastinefastntrunrstimpistoric,vol.I.,
p.XIVXVI.
156Rotman,coalaisraelitoromn(18511914),p.173.
157Ibidem,p.169.
152
153

102

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

gimnaziuevreiesc,dingrupuldeiniiativfcndparteiAdolfSalamon,
banchersefard158.coalaCulturaMaxAsielavea,pelngcursulprimar,
ioclassuperioarde comer,undese predau materii comerciale, dari
limbimoderne.
Pelngacesteinstituii,la1913,maifuncionaunBucuretiocoal
sefarddebieiiunadefete,desprecarenuavempreamulteinformaii,
dar putem bnui c aveau o structur i o program tradiionale159. O
problempermanentparesofireprezentatformareaunuicorpdidactic
sefard,ncadrulstrdaniilormailargidepregtireaprofesorilorevrei.
nperioadainterbelic,eleviisefarzinvauattncolilecomunitii,
ctincelepatronatedeComunitateaEvreilordinBucureti,zecelanumr:
IacobiCarolinaLobl,MosesA.E.Gaster,Cultura(coalprimar),Ronetti
Roman, Malbim, coalele Unite, Fraternitatea Zion, Progresul Culturii,
YaldeiIeurun,Eckstein160.nspericolulpierderiiidentitiieraomnipre
zent,cci,dupcumreiesedindocumente,miciicolarierauvulnerabilin
faafenomenuluideromnizarepasiv,cauzatdeintegrareasocial,pede
oparte,idenerespectareaprogrameicolare,pedealta.nacestsens,n
anul 1927, dup nceperea cursurilor, inspectorul sefard E. Segall nainta
conduceriiSecieiCulturaleodaredeseamasupraproblemelorstringente
la nivelul claselor primare, cea mai grav dintre acestea fiind lipsa
cunotinelordelimbaebraic161.
Niciproblemelematerialenuaulipsit.LacoalaCiocanul,deexem
plu,patronatde ComunitateaEvreilor dinBucureti (achenaziisefarzi
Ibidem,p.282.
Ibidem,p.396.
160ACSIER,DosarVI520,f.95.
161Pentruomaibunnelegerearespectiveisituaii,oferimncontinuareunextrasamplu
dinrespectivulraport:DomnulePreedinte!Amonoareaavntiina,cintrndnclasele
peziuade1noiembrie,deschidereacoalei,nucupuindurereamconstatatclaobunparte
din elementul claselor cetirea ebr[aic] le este cu totul necunoscut (de conversaie nu mai
spun). [] Dat fiind, c toatemateriile de nvmnt ruleaz pe obiectul cetit scris, n lipsa
acestuiobiect,toatreeauaprog.[ramei]limbeiebraiceseaflcompletstagnat,chiarideraiat,
credcnasemeneacondiiuni, situaiuneanvmntuluiebraic,mpreuncuameaestemai
mult dect deplorabil. Trebuie totui gsit o modalitate p[entru] situaiunea prezent, ct i
p[entru] cea de viitor, cci nu se poate lsa n coala evreiasc, o sum de copile cu totul
netiutoaredecarteebr.[eiasc].SuntdecinateptareadispoziiunilorDv.[]E.Segall.Cf.
ACSIER,DosarVI520,f.80.
158
159

103

Valeriu-Alexandru Moraru

deopotriv), n anul 1927 datoriile mari au necesitat intervenia liderilor


SecieiCulturaleaComunitii162.nciudagreutilor,C.E.B.maintreinea,
pe lng coli, i o tabr (colonie) colar la Techirghiol, unde, pe
perioadaveriieraugzduii160180decopii,indiferentderit,fetelenluna
iulie,iarbieiinaugust163.
Erauielevisefarzicarenvaunliceeledestatbucuretene.Acetia
urmauprogramarespectivelorinstituiiiputempresupuneceducaialor
era completat n particular cu lecii de ladino sau ebraic. De asemenea,
erau obligai s depun un examen de religie mozaic la sfritul fiecrui
an de studiu, dup programul ntocmit de Sfatul Rabinic al Comunitii
EvreilordinBucureti164.
ComunitateasefarddinBucuretiaveanadministrare,la1931,dou
coli(unadebieiiunadefete)condusedeDr.O.Alfandry.Conducerea
comunnefacescredemcnumrulelevilornuerafoarteridicat.Existao
cantin colar condus de I. Campus. De asemenea, comunitatea avea i
uncminpentrustudenteistudenicumijloacematerialereduse,aflatn
Palatul comunitii. Funciona i o Universitate Popular sefard, con
dusdeNapoleonAri165.

III.d.2.Artele,presaitiparul
Unuldintre domeniile n caresefarziiromni au lsaturme culturale
importante a fost cel muzical. Printre figurile importante ale muzicii
romnetidintre18481948potfiamintiiicivaevreispanioli.Mauriciu
CohenLnaru (18491928) a fost muzician i compozitor, cu studii la
ConservatoruldinBucureti,ulteriornItaliailaParis,undeafostludat
deGeorgesBizet.Rentorsnar,afostprofesoriexaminatormuzical,a
compus n varii stiluri, cel mai mare succes repurtndul cu Insula florilor
(1893 oper comic)166. Alberto della Pergola (18841942) muzician i
ACSIER,DosarVI520,f.5.
Ibidem,f.118.
164Idem,DosarVI560,filnenumerotat(certificatulcolaralelevuluiEskenasyA.,eliberat
deSeciaCulturalaC.E.B.)
165BicentenarulcomunitiievreospanioledinBucureti,nloc.cit.,III,1932,p.64.
166Kuller,PasiunealuiMauriciuCohenLnarupentrumuzicareligioas,nRealitateaEvreiasc,
nr.254255(10541055),123iunie2006,p.3;IoanaSarahStoianov,Notesregardingajewish
musicaltheathrecreator:MauriciuCohenLnaru,nStudiaJudaica,XIV,2006,p.343348.
162
163

104

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

profesor, a fost cooptat de George Enescu n grupul muzicienilor care


colindaspitalelecurniinperioadarzboiuluimondial167.
AvramLeviIvela(18781927)afostcompozitoriprofesordemuzic.
Dei ia pierdut vederea n tineree, astudiat la Conservatorul din Bucu
reti, avndul ca profesor, printre alii, i pe CohenLnaru, cutndui
inspiraianfolclorimuzicliturgic.AcompuspeversurideAlecsandri,
Zamfirescu,Goga,Dulfu,daralsatnurmasaiunimportantrepertoriu
demuzicliturgicsefard.Afuncionatcaorganistidirijoraltemplului
sefard din Bucureti timp de trei decenii168, dar a fcut, de asemenea,
publicistic i jurnalism muzical, colabornd la ziarele Muzic,
Izvoraul,Lupttorul,Adevrul,Dimineaaipublicndlucrrile
Dalemusicei(Bucureti,1910)iPovestirimusicale(Bucureti,1911).Nupot
fitrecutecuvedereanicinumeroaselesalelucrridepedagogiemuzical,
dedicateattelevilorsubformdemanuale,ctiprofesorilor,subforma
crilordemetodicapredriimuziciinciclulsecundar169.Carecunoaterea
activitiisaleprofesorale,vduvasaaprimitdinparteaSecieiCulturalea
C.E.B.,ncepndculunaaugust1927,opensielunarde4.000lei170.
Muzica sefard a reprezentat, de asemenea, un model de inspiraie
pentru Filip Lazar, reprezentant de marc al neoclasicismului european,
revendicatattdeculturaromn,ctideceafrancez171.
Nupotfiuitate,atuncicndvorbimdespreviaaculturalasefarzilor
bucureteni, nici activitatea ToynbeeHallului Comunitii israelite
spaniole i a Asociaiei sefarde pentru promovarea culturii, condus de I.
Massoff,A.dellaPergollaiI.Almosnino172.

http://www.sephardicmusic.org/artists/Della_Pergola,Alberto/DellaPergola,Alberto.htm,
accesatla20.07.2011.
168CarmenStoianov,DynamicsoftheJewishthemesapproachinRomanianmusicalcreations,n
StudiaHebraica,I,2001,p.102.
169CarmenStoianov,IoanaSarahStoianov,IvelaMusicianandteacher,nStudiaHebraica,
II,2002,p.182191.
170ACSIER,DosarVI520,f.19.
171 Stoianov, Dynamics of the Jewish themes approach in Romanian musical creations, p. 102;
Stoianov,FilipLazarThechallengeofthenewclassicisminthemusicofthe20thcentury,n
StudiaJudaica,XIV,2006,p.334341.
172***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,2004,p.704.
167

105

Valeriu-Alexandru Moraru

ActivitateaunoroamenideliteresefarzidinBucuretiulanteiinter
belic trebuie de asemenea amintit. Leon Alcalay (18471920) a fost un
cunoscut editor i librar, ntemeietorul editurii i librriei cei purtau
numeleuneledintrecelemaiimportantefirmedetiprituridinepoci,
multmaiimportant,primalibrrieromneascncaresaueditatcataloage
de colecie i n care sa folosit sistemul catalogrii173. Alexandru Vona
(AlbertoSamuelBeyar)(19222004)sanscutiacreatprimulsuvolum
depoeziinBucuretiuldinainteaepociicomuniste.Deipremiatn1947,el
alege s se refugieze n Frana, unde va desfura activiti inginereti,
publicnd n paralel i proz (romanul Ferestre zidite, scris n 1947, a fost
publicatabian1993)174.
Presaareprezentatattunfactor coezival comunitilor israelite,ct
i unul dintre factorii importani ai integrrii evreilor n societatea rom
neasc.ncdinanul1846,tipografiacuriidomnetidinBucuretianuna
cumndrie(inspiritpublicitar)c,laperiodiculsemioficiosVestitorul
Romnesc, se abonase i fruntaul sefard Davicion Bally175. Anunul era
fcut, probabil, n sperana creterii numrului de abonamente printre
conaionalii acestuia. Membrii familiei Bally reprezentau, de altfel, clieni
fideliaiactelorculturale,mrturienacestsensstndiabonamentulfcut
deDavidAbramBallylacoleciaBibliotecaUniversalpecareintenionas
otipreascI.H.Rdulescu176.Ulterior,nanulrevoluionar1848,Davicion
BallyisoiasasaunumratprintresusintoriigazeteiPrunculromn,
publicaiecemilitapentruintegrareacivicaevreilor.
nRomniamoderniinterbelicauaprutioseriedepublicaiiale
comunitiisefarde,ntre1900i1940numrulacestoraridicnduselanu
maipuindease:
1. BuletinulConsiliuluiComunitiiIsraelitederitspaniol177;
2. Elfrutodelapacientia,1912;
Ecaterinaarlung,Dicionardeliteraturromn,Bucureti,2007,ediieelectronic,p.9.
Boris Marian, Alexandru Vona, o celebritate mai mult postum, n Realitatea Evreiasc,
2005,nr.241(1041),19noiembrie7decembrie,p.10.
175***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.III/2,p.411.
176Ibidem,p.448.
177 Kuller, Presa evreiasc din Romnia, p. 41 d anii de apariie 19031923, pentru ca la
pagina85sfigurezeanii19011911,19201939.
173
174

106

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

3. Israelitulderitspaniol,19021923178;
4. GazetaEvreuluiSpanioldinRomnia,19341935;
5. Viaasefard,19341935;
6. Cronicasefard,1935.
Viaa Sefard, Gazeta Evreului Spaniol din Romnia i Cronica
Sefard, n ciuda perioadei scurte de apariie179, au reuit s se fac
remarcate prin acerba polemic purtat ntre ele, mrturie a disensiunilor
cesemanifestauninteriorulcomunitiideritspaniol.
Viaasefardaveaoapariiebilunar,dorinduseafi,dupcumse
meniona n primul numr (12 noiembrie 1934), un ecou al ntregii micri
sefarde,nspecialdincomunitateanoastr[Bucureti]180.Proprietarulziarului
era Iosif Jasim, director I. Semo i redactoref Jaques Simon. Alturi de
acetia au mai colaborat Bondy Almosnino, I.A. Samoil, M. Benvenisti.
Temeleabordateineaudeviaacomunitarsefard,deistoriacomunitii
(Figuri disprute), dar momentul n care i nceteaz apariia i direcia
articolelorindicfaptulcziarulafostredactatdoarpentruasusinelupta
electoralaproprietaruluiIosifJasimnncercareadeaobinepreedinia
Comunitii181. Apelul din ultimul numr, care i ndemna pe cititori sl
voteze pe acesta pentru a se realiza o er de prosperitate n comunitatea
noastr,paresuficientdeexplicitnacestsens.
Dincolode consideraiile lui H.Kuller, cele 8 numere de ziaraprute
n intervalul noiembrie 19341935 ne permit s emitem o serie de opinii
complementareprivindcaracterulacesteipublicaii.Esteevidentcscopul
su a fost pur electoral i c sa ncercat mascarea sa prin oferirea de
articole care s acopere un spectru larg de interese, de la viaa social i
comunitarlaproblemelegatedeemigrareanIsrael.Dealtfel,ziarularei

***,EvreiidinRomniansecolulXX.19001920:Fastinefastntrunrstimpistoric...,vol.II,
p.380.
179 ***, Publicaiile periodice romneti (Ziare, gazete, reviste), Vol. 5, partea I, catalog alfabetic
19311935,Bucureti,EdituraAcademieiRomne,2009,p.314.DinCronicaSefardau
aprut doar 2 numere n anul 1935. Gazeta Evreului Spaniol din Romnia i Viaa
Sefardnusuntrepertoriatenrespectivulinstrumentbibliografic,darsuntmenionate
deH.KullerileamidentificatncoleciaBCULucianBlagaClujNapoca.
180ViaaSefard,I,1934,nr.1,p.1.
181Kuller,PresaevreiascdinRomnia,p.55.
178

107

Valeriu-Alexandru Moraru

o tent sionist destul de pronunat, descriind cu amnunte principalele


oportunitioferitenPalestina182.
Cu siguran, componenta cultural sa dorit de la nceput a repre
zenta oatraciepentru cititori, cci stilul articolelor (mai alesalmedalioa
nelor biografice) indic autori familiarizai cu redactarea unor texte ce se
adreseaz unui public relativ educat. Ei nu au ns experiena scrisului
gazetresc, fapt ce reiese din modul n care structureaz articolele i, mai
ales, din tonul elogios, dar coninutulsrac ninformaiial medalioanelor
biograficedinpaginileziarului183.
Polemica cu adversarii de la Gazeta Evreului Spaniol (vezi infra)
estepurtatntermenipoliticoi,evitndusecugrijjignirilepersonalei
ncercnduse permanent plasarea pe o poziie de echidistan. Chiar i
atuncicndredactoruladvers,NapoleonAri,primeteunvotdeblamdin
parteaconduceriicomunitiidincauzaunorcaricaturipreacurajoase(vezi
Anexegrafice),tonularticolelordinViaaSefardrmnecelmultrecela
adresasa,mulumindusesenumereontreagseriedeafronturipecare
numitul le adusese moralei comunitare (inclusiv publicarea unui numr
dinGazetaEvreuluiSpaniolntrozidesmbt!)184.
Viaa Sefard este gazeta polemic sefard cu cea mai ndelungat
apariienanii19341935.Attadversaraei,GazetaEvreuluiSpaniol,ct
icontinuatoareaei,CronicaSefard,saubucuratdeexistenemultmai
restrnse cronologic chiar dect efemerele 5 luni ale Vieii Sefarde. ns
paginilesale,dincolodeaoferiindiciiasupraintenseiluptepoliticecarese
duceapentruconducereacomunitii,rmnextremdesraceninformaii
privindcotidianulevreilorspaniolidinBucureti.Dealtfel,desprelipsade
coninutefectivaacestorpublicaiivorbetedelasinespaiulpecarelila
acordatH.KullernasaIstorieapreseievreietidinRomnia.Dinpcate,aa
cum vom vedea n continuare, cele trei periodice amintite sunt utile
istoriculuidoarprinfaptulcsubliniazacerbelenenelegeridintreevreii
spanioli bucureteni i, mai ales, ncercrile de identificare a unei ci de
stabilizarecomunitar.
ViaaSefard,II,1935,nr.4,p.6.
Ibidem,I,1934,nr.2,p.4;Ibidem,II,1935,nr.8,p.3.
184Ibidem,II,1935,nr.5,p.1.
182
183

108

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Gazeta Evreului Spaniol din Romnia sa dorit a fi, cu siguran, o


publicaierepliclaViaaSefard.Dovadnacestsensstfaptulcau
aprut doar dou numere: unul n romn (15 decembrie 1934) i unul n
ladino (ianuarie 1935), ambele fiind redactate aproape n ntregime de
Napoleon B. Ari, proprietar, director i fondator al ziarului, i coninnd
articolepolemicelaadresaziaruluiadversiaredactorilorsi.Unaltreilea
numr, despre care se promitea c va conine dezvluiri privind aspecte
mai puin cunoscute ale comunitii sefarde, nu a mai aprut185. De pe
frontispiciul numrului n limba romn, pstrat la BCU Lucian Blaga
ClujNapoca reiese c de fapt al doilea numr era doar o traducere n
ladinoaceluidinti.
Coninutulziaruluiabundnarticolepolemicedemicidimensiuni,n
textulcrorasedreplicaredactorilorVieiiSefarde,fiindvizaimaiales
Iosif Iosif i Isac Semo. Pentru a nelege virulena atacurilor, reproducem
n anexele tezei mai multe dintre caricaturile din numrul respectiv.
Acuzele principale la adresa acestora constau n delapidare de fonduri i
susinereanscopcomercialaunorformedemanifestarepseudocultural
nsnulcomunitiisefarde186.
Dup ncetarea apariiei Vieii Sefarde, I. Semo a redactat, pentru
scurttimp,oaltgazetpolemic,ncareacontinuatatacurilelaadresalui
Napoleon B. Ari i a unei pri din conducerea comunitii: Cronica
Sefard. Acuznd faptul c ar fi fost pe nedrept jignit, iar fostul su
periodic caracterizat drept ignobil, Semo a ncercat o apropiere mai
diplomatic de conducerea sefard, semnalnd probleme reale, precum:
inexistena unui statut consultabil de ctre toi membri, scpri bugetare,
incapacitatea conducerii de a rezolva criza de autoritate187. Prin alternarea
acestuitipdecriticismconstructivcuarticoleculturaleicuanunareaunor
gesturi de evergetism (donaii)188, redactorul ia asumat o poziie mai
puinacid,multmaiechilibratimaidecentnexprimaredectceaalui
N.B.Ari.nsviaascurtaacestei dea doua ncercri jurnalistice ridic
semnerealedentrebareasuprasuccesuluicauzeipecareosusinea.
Kuller,PresaevreiascdinRomnia,p.55.
GazetaEvreuluiSpanioldinRomnia,I,1934,nr.1,p.4,6.
187CronicaSefard,I,1935,nr.1,p.24.
188Ibidem,nr.1,p.12;Ibidem,nr.2,p.34.
185
186

109

Valeriu-Alexandru Moraru

ApareevidentfaptulcnicimcarnBucuretisefarziinuaureuits
dezvolte o pres comunitar cu adevrat viabil. Cu excepia oficiosului
comunitii, celelalte publicaii au avut o apariie efemer, foarte probabil
din cauza problemelor financiare. Acest fapt, alturi de cazul extrem al
celordougazetepolemicedin19341935susinutedinfonduriparticulare
nscopurielectorale,aratcunpublicsefardinteresatdeopresexclusiv
sefard nu exista nici mcar n capital, unde fiina cea mai mare comu
nitatedeacestrit.
Numrul redus de ziare sefarde indic, n fapt, deschiderea comuni
tiievreilorspaniolispreformeleculturaleexogame,fieeleachenade,fie
romne.Evreiisefarziconsumatoridepres,majoritateamembriaiburghe
ziei, citeau ziare de limb romn, mari cotidiene naionale sau publicaii
evreieti supraconfesionale, mai degrab dect publicaii comunitare de
ni.Aceastsituaiesencadreaz,lascarredus,nconsideraiileemise
de unii autori privind evoluia general a presei evreieti din Romnia,
care,lasfritulsecoluluialXIXlea,ipierdusecaracteruletnicnchisise
transformasedejanpresauneiminoritiintegratecultural189.
Un foarte bun exemplu n acest sens l reprezint reflectarea elitei
evreieti din ntreaga Romnieimplicitacelei sefarden necrologurile
dinEgalitatea.Aceastpublicaie,caretimpdeojumtatedesecol(1890
1940)aconstituitunadevratportdrapelalpreseiiudaicedinaranoastr,
surprinde trecerea n nefiin a mai multor personaliti, printre care i
sefarzi:MayerMarcus(preedintelecomunitiisefardedinDrobetaTurnu
Severin)sauIgnatSamitca(preedintelecomunitiisefardedinCraiova)190.
Alturideacetia,alisefarzidinBucureti,simplimembriaicomuni
tii sau nume cunoscute, apar la rndul lor n paginile Egalitii. Este
cazul lui Ionel Preciado i a tatlui su Ilie Preciado, cel din urm czut
victimzdruncinriisufleteticauzatedemoarteafiului.Deasemeneasunt
menionai fiul i vduva compozitorului A. LevyIvela, disprui la scurt
timp dup moartea sa. Raportul achenazisefarzi este covritor n

Stanciu,Thepressasavehicleforselfemancipation.AspectsoftheevolutionoftheJewishpress
in19thcenturyRomania,nloc.cit.,p.86.
190 Anca Ciuciu, Imaginea elitei israelite n necrologurile din Egalitatea (19251930), n Studia
Hebraica,IV,2004,p.172.
189

110

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

favoarea celor dinti, dar credem c aceasta este mai degrab expresia
realitiidemografice,dectainteresuluicomemorativmairedus191.
Evoluia i caracteristicile presei sefarde sunt consonante cu cele ale
dialectului iudeospaniol (ladino). Aceast form lingvistic, vorbit doar
de comunitatea evreilor spanioli, a cunoscut n spaiul romnesc un curs
descendent,n1971maiexistnd,conformreputatuluilingvistMariusSala,
doar150depersoanecareomaivorbeau192.

III.d.3.Asociaionism,identitateiluminileHaskalei
Formele asociaioniste comunitare au jucat, dea lungul timpului, un
roldeosebitdeimportantnprezervareaitransmitereaidentitiisefarde.
Desigur, multe dintre ele au fost create n vederea unei finaliti mai
mundane,fieeasocialsaucultural,dardincolodeajutorareasracilori
de promovarea artelor, este evident c au reprezentat una dintre cele mai
puternicelegturiinternealecomunitii.
n Bucureti a funcionat, spre exemplu, asociaia sefard de ajutor
mutualCurteaisraelitspanioldemprumuturigratuite,care,pelng
funciileintracomunitare,acontribuitilaefortulderzboidin18771878,
alturidealtesocieti,asociaiiiinstituiievreieti193.Exista,deasemenea,
un azil israelitospaniol194. Nu poate fi uitat nici spitalul Elias, ctitorit din
donaia generosului bancher sefard i destinat prin testament ngrijirii
tuturor nevoiailor, indiferent de religie, instituie care a ajuns dup 1948
spital de elit al oligarhiei comuniste. Funciona la 1895 o Societate pentru
publicaredecrididacticeisraelitoromne,frmembricotizani,doarcuun
comitetde9fondatoriifractivitatenanulrespectiv195.Poatefiamintit
deasemeneasocietateafilantropicSomerIsrael.196
nmomentedemarecumpn,precumRzboiuldeIndependensau
Primul Rzboi Mondial, asociaiile caritabile sefarde au funcionat att
pentru ajutorarea soldailor de pe front, ct i pentru susinerea familiilor
Ibidem,p.174sqq.
Iancu,EvreiidinRomnia(18661919).Delaexcluderelaemancipare,p.145.
193Ibidem,p.158159.
194***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,2004,p.704.
195 Anuarul Statistic al oraului Bucureti pe anul 1895, Bucureti, Inst. De arte grafice Carol
Gbl,1896,p.294.
196Ibidem,p.295.
191
192

111

Valeriu-Alexandru Moraru

rmaseacas.Amamintitanteriorimplicareaevreilorspaniolinsusinerea
efortuluimilitardin1877.nseptembrie1916,afostorganizatlaBucureti
o astfel de comisie de fruntai ai comunitii evreospaniole, avndui la
conducere pe rabinul Niemirower, S. Nackmias din Alexandria i Ezra
Sema197. De asemenea, printre donatorii n favoarea asociaiei Familia
Lupttorilor pot fi identificai, dup criteriul onomastic, i sefarzi: S.M.
Segaller (100 lei), A. Laver (200 lei), Silvia Benvenisti (20 lei), Mercedes
Benvenisti(20lei),LupuKarniol(500lei),DavidLevy(10lei)198.Dar,cum
criteriulonomasticnumaireprezintlanceputulsecoluluiXXunelement
de identificare sigur, lista sefarzilor contributori este, cu siguran, mai
lung.
Nu se poate trece cu vederea, pentru secolul al XIXlea, nici rolul
societiinfrireaZion,fondatn1872isprijinitconstantdeconsulul
american sefard Benjamin Peixotto. Scopul acesteia era de a susine
filantropic aezminte de educaie i sanitare evreieti (dincolo de
diferenele de rit), ncercnd s suplineasc dezorganizarea care se fcea
simit n rndul comunitilor evreieti din Romnia. Dei plecarea
respectivuluidiplomatirzboiuldin18771878auafectatnegativpotena
sa financiar, nfrirea Zion rmne o prim ncercare important de
sprijinireauneivieicomunitarecenuseadaptasencnoilorrealiti199.
Printre asociaiile evreieti importante n perioada interbelic sa
numrat i Asociaia Cultural a Femeilor Evree din Romnia. Preedinta
sa a fost pentru o perioad sefarda Selma Marguerite Margulies, soia lui
Lazar Margulies. Activitatea asociaiei consta n organizarea de conferine
iprelegeripentrufemeileisraelite,apoicursurideistorieiebraic,dari
oferirea de reprezentaii n vederea strngerii de fonduri. Asociaia
ntreinea o reea de grdinie de copiii n limba ebraic, dar i o coal
superioardeagriculturimenajpentrufetenPalestina,ncoloniaNess
Ziona200.

***,EvreiidinRomnianrzboiuldentregirearii19161919,p.38.
Ibidem,p.4244.
199Iancu,EvreiidinRomnia(18661919).Delaexcluderelaemancipare,p.153.
200Micareafemininevreiasc,nAlmanachulevreescilustratpentruRomnia,III,1932,p.
137141.
197
198

112

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

nfloritoarea reea de instituii de asisten sociale sefarde, alturi de


toate instituiile similare israelite a fost naionalizat n 1948, trecnd n
proprietateaiadministrareastatuluiromn201.
O problem deosebit de interesant, asupra creia ne simim obligai
s insistm, este aceea a nivelului de penetraie a Haskalei n rndul
comunitii sefarde din Bucureti. Evreii spanioli fiind reprezentanii unei
lumimaiconservatoare,iaceastatitudinefiindacutizatidedublullor
statut minoritar (fa de romni i fa de achenazi), subiectul se afl la
limitadintreistoriaculturaliistoriamentalitilor.Trebuiesamintimc
un studiu amplu i deosebit de bine documentat a fost dedicat acestui
subiectdectreLucianZeevHercovici202,ceeacenuexcludeposibilitatea
emiteriiunorconsideraiiincadrulacesteilucrri.
Autorul citat identific urme ale Haskalei n rndul ctorva dintre
marilepersonalitisefardealeprimelordeceniidinsecolulalXIXlea,cum
arfiDavicionBallysauHilelManoah,constatndc,pedurataadoutrei
generaii,arelocopermutarementaldelavechiulmodelsefardbalcanic
lanoileideimodernizatoareadusedesecolulnaionalismelor.Ambiimari
bancheridevinastfelmaskilii,cusiguran,modelepentruuniidintre
contemporanii lor. n a doua jumtate a secolului al XIXlea, ideile
luminilor se rspndesc i apar n interiorul comunitii iudeospaniole
chiargrupuridemaskili,prinalecroreforturisenfiineazn1861prima
coal sefard n spiritul Haskalei. De notat ns c iniiativele similare
achenadeoprecedasercumaibinedeundeceniuiccoalasefardnu
erastrindeinfluenaAlianeiIsraeliteUniversale203.
Continunduianaliza,L.Z.Hercoviciobservc,spredeosebirede
achenazi,sefarziiauacceptatmodernizareafrarenunalavechileforme
culturale, mai cu seam la limba ladino. Dimpotriv, au cutat, pe ct
posibil,siadaptezetradiia,nusonlocuiasc.nacestcontext,sefarzii
au fost mai expui fenomenului de romnizare din ultimele decenii ale
secoluluialXIXlea,iarapropierealingvisticladinoromnajucatunrol
important204.Acesterealitinuaualteratnsniciun moment dorina de
***,TheJewishCommunityofBucharest,p.22.
Hercovici,ntrespecificigeneral:micareailuminist(Haskala),nloc.cit.,p.2559.
203Ibidem,p.2633.
204Ibidem,p.3437.
201
202

113

Valeriu-Alexandru Moraru

emancipare, manifestat tot mai pregnant dup 1880, cu att mai mult cu
ct ideile Haskalei i solidaritatea evreiasc surclasau orice tendine de
integrarepreaprofundnsocietatearomneasc205.
n contextul curentelor modernizatoare ce iau pus amprenta asupra
comunitiisefardedinBucureti,nuputemsnuamintimirolulimpor
tant (att simbolic, ct i practic) jucat de marea personalitate a lui Moses
Gaster(18561939)206.Cunoscutmulttimpcafolcloristidevenitunsimbol
alevreimiiromneti,maicuseamdupexpulzareasadin1885,Gastera
fost ntreaga sa via un lupttor pentru emanciparea poporului su. Anii
destudiupetrecuilaBreslaulauapropiatdeideileHaskalei,astfelc,la
revenirea n ar, studiile sale tiinifice au cptat i o latur educativ:
prin redescoperirea folclorului i a istoriei evreieti, Gaster spera s ajute
cristalizareactmaigrabnicauneiidentitievreietidefacturmodern
i, prin aceasta, la obinerea de ctre conaionali a drepturilor politice i
civilecolectiveattdemultdorite207.
Trebuie menionat c printre sionitii romni sau numrat i sefarzii
SamuelPinelesiLazarMargulies.Acestadinurmafostparticipantactiv
laconferinelesionisteeuropenededup1920,susinndtotodatfinanciar
numeroase ntreprinderi de colonizare n Palestina208. Soia sa, Selma
Marguerite Margulies, a fost preedint a Asociaiei Culturale a Femeilor
Evree din Romnia, activnd la rndul su n sprijinul sionismului209.n
perioadaceluidealdoilearzboimondial,dincauzarepresiuniloridup
aceea, n contextul surselor tot mai puin numeroase, actele culturale ale
nacestsens,unrolimportantlaujucatcurentulemancipatorilobbyulextern,careau
funcionatcareperepentrumeninereaidentitiii,nparalelpentruatingereaidealului
deemanciparecivic.AsevedeaDumitruIvnescu,Emancipareauneiminoriti.Evreiidin
Romnia la sfritul secolului XIX nceputul secolului XX, n Studia et Acta Historiae
IudaeorumRomaniae,VIII,2003,p.6266.
206 Pentru biografia sa, se pot consulta: Elisabeta Mnescu,Dr. M. Gaster viaa i operasa,
Bucureti, 1940 i, mai recent, sinteticul studiu biografic semnat de Mriuca Stanciu,
MosesGaster.Landmarksofanintellectualitinerary,nStudiaHebraica,IV,2004,p.7587.
Deosebit de instructiv pentru nelegerea personalitii sale este i lucrarea: Moses
Gaster,Coresponden,ed.ngrijitdeV.Eskenasy,Bucureti,Hasefer,1998.
207Stanciu,ApromoteroftheHaskalainRomaniaMosesGaster,nStudiaHebraica,I,2001,
p.5457.
208SionismulnRomnia,nAlmanachulevreescilustratpentruRomnia,III,1932,p.129132.
209Micareafemininevreiasc,nAlmanachulevreescilustratpentruRomnia,III,1932,p.137.
205

114

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

sefarzilorsuntmaidificildeidentificat,putndfienumerateaicinspecial
participrilaserideconferine(dr.MarcuCajal,Igienalavechiievreii dr.
LeonAlgazi,Aggadah,ambelesusinutencadrulCerculuiculturalaron;
Leon Algazi, Un mare poet, Edmond Fleg, n cadrul Cercului cultural
Libertatea).
Dup 1945 ia reluat activitatea i Asociaia sefard, societate cu
scopuriculturale210.Unelepersonalitisefardedintrecutulbucureteanau
fostrecuperatenconsonancucerinelemomentului:pictorulM.H.Maxy
a susinut n 1946 o conferin cu tema Obtea evreiasc acum un secol.
Davicion Bally, prietenul revoluiei211. ns momentul 1948 a consfinit
dizolvarea definitiv a comunitii de rit spaniol bucuretene. Sefarzii au
continuat s pstreze ritul i slujbele au fost celebrate n continuare de
rabinulIakovJacquesAlmulipnn1966.Treptat,membriicomunitiiau
emigrat n Israel sau au trecut n nefiin. n anul 1970, doar 150 de
persoane mai cunoteau limba ladino. Bineneles, numrul sefarzilor era
maimare,nsrupereadelimbastrmoilorreprezintunevidentaspectal
profundeiaculturaiisuferite.
Dup1989,oseriedeurmaiaisefarzilorromni,stabiliinIsrael,au
revenitnarpentruadeschidelegturideafaceri.Dintreacetia,istoricul
T.SolomovicilamintetentrolucrarepebancherulBenesAvital,urma
alluiJacquesM.Elias212.

Kuller,EvreiinRomniaanilor19441949.Evenimente,documente,comentarii,p.170172
Ibidem,p.179.
212Solomovici,IstoriaevreilordinRomnia,Vol.2,p.95.
210
211

115

CAPITOLULIV

COMUNITILESEFARDE
DINTIMIOARAILUGOJ

IV. a.PtrundereaiaezareasefarzilornBanat(sec.XVIIXVIII)

Deoarece prezenta lucrare circumscrie doar tematica sefarzilor, nu


vom insista asupra prezenelor israelite pe teritoriul Banatului mai
devreme de zorii epocii moderne, detalii asupra perioadei anterioare
putndfigsitensintezelesemnatedeV.Neumann1iI.Popescu2.
Prezena sefarzilor n nordul Balcanilor i n inuturile romneti
vecineBanatului(araRomneasc,Transilvania)estenregistratncde
la jumtatea secolului al XVIlea, cnd apare menionat o comunitate a
acestora la Bucureti3. Dar sefarzii bucureteni erau legai, cu siguran,
mai degrab de drumul Lvovului dect de rutele vestice de comer. Ali
sefarzi apar n Transilvania n secolul al XVIIlea, protejai de privilegiile
principilorardeleniBethlenGbor,GheorgheRkcziiMihaiApaffi,dar
recunoscuioficialcaicomunitatedoarnAlbaIulia4.
Evreii spanioli au urmat, n Europa Central, ruta deschis de
armatele otomane, fiind semnalate la mijlocul secolului al XVIlea trans
feruridepopulaieisraelitdinSaloniciAdrianopole(Edirne)neyaletul
de Buda, unde comunitile sefard i achenad i aveau fiecare propria
sinagog5. Evrei sefarzi apar semnalai n secolul al XVIlea i ntrun alt
ora al Ungariei: Tolna6. Este greu de cuantificat prezena lor (incluznd
Neumann,IstoriaevreilordinRomnia.Studiidocumentareiteoretice,Timioara,Amarcord,
1996,p.1722.
2Popescu,ComunitileevreietidinBanatsecoleleXVIIIXIX(Specificiintegrare),p.1315.
3Neumann,IstoriaevreilordinRomnia,p.2324.
4Gymnt,EvreiidinTransilvanianepocaemanciprii17901867,p.42.
5Carmilly,Spanish(Sephard)communitiesinTransylvaniaandBanat,nloc.cit.,p.40.
6Schweitzer,ExploringtheSephardstrackinHungaryandTransylvania,nloc.cit.,p.67.
1

117

Valeriu-Alexandru Moraru

traficulterestru)prinBanat,ncondiiilencareprincipalarutcomercial
zonal spre Constantinopol rmnea Dunrea, prin Belgrad. Considerm
cacestfaptdeistorieeconomicadeterminatprezenalormaisczutn
BanatnsecoleleXVIXVII,darcestedeopotrivhazardatsiexcludem
din componena etnic a provinciei n perioada respectiv, dei istoricii
care au tratat subiectul au fixat data nceperii intrrii lor n Banat i
Transilvania dup 16267. Oricum, una dintre rutele comerciale secundare
ale timpului lega Transilvania de Veneia (desigur, prin Banat) i exist
dovezi ale implicrii sefarzilor chemai de Bethlen Gbor n Ardeal n
schimburileeconomiceefectuatentreacesteteritorii8.
CelmaivechiizvorprivindprezenasefarzilornBanatdateazdela
1636:piatratombalamediculuiAssaelAsriel,originardinSalonic,aflat
n cimitirul evreiesc din Timioara. Sursa epigrafic marcheaz o realitate
incontestabil: primii sefarzi au venit n Banat n perioada stpnirii
otomane (15521716), urmnd ruta sudic, prin Balcani, ceea ce l face pe
istoricul V. Neumann s fixeze n secolul al XVIIlea originile vieii
comunitareevreietinBanatuldeastzi9.OaltatestareesteaunuiJudah
dinTimioara,interpretalcltoruluimaghiarBalLszlncltoriaspre
Istanbul10, fapt care ne permite s l considerm ca fiind foarte posibil
sefard, cunosctor al limbii turce i al obiceiurilor i legilor Imperiului,
probabilnurmatraseelorcomercialefrecventate.
NutrebuieuitatniciexistenauneicomunitisefardepeinsulaAda
Kaleh n secolul al XVIIlea, documentat de o epigraf aflat n sinagoga
dinVidin11.
n 1708, un document emis de paa Timioarei l ruga pe principele
transilvneanFerencRkczisnumaipermitaccesulnegustorilorgreci,
armeni i evrei din eyalet n Principat fr actele necesare12, dovad a
creterii cantitative a schimburilor economice regionalei,n consecin,a
tentativelordeaeludaadministraiafiscal.
Carmilly,Spanish(Sephard)communitiesinTransylvaniaandBanat,nloc.cit.,p.42.
Ibidem,p.45.
9Neumann,IstoriaevreilordinBanat,p.910.
10Carmilly,Spanish(Sephard)communitiesinTransylvaniaandBanat,nloc.cit.,p.50.
11 Mihai Guboglu, Arhiva insulei AdaKaleh i importana ei, n Revista Arhivelor, V, 1962,
nr.1.,p.118.
12Carmilly,Spanish(Sephard)communitiesinTransylvaniaandBanat,nloc.cit.,p.50.
7
8

118

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

n 1716,actelentocmite cuocazia capitulrii Timioarei nregistreaz


existenaa144evrei,locuindn3case13.inndcontderealitilesecolului
anterior,credemcacetiatrebuiesfifost,nmarealormajoritate,sefarzi.
Chiar dac instaurarea dominaiei habsburgice a deschis mai larg porile
instalrii achenazilor, evreii sefarzi continu s reprezinte o important
componentacomunitiiisraelitebnenensecoleleXVIIIXIX.
Bineneles,cretereademograficaevreilornBanatsadatorat,petot
parcursulsecoluluialXVIIIlea,maimultsporuluimigratordectsporului
natural. De exemplu, conform lui V. Neumann14, sefarzii bneni veneau
n marea lor majoritate din Belgrad, mai puini de la Ragusa, Sarajevo,
Vre, Nikopole. n Timioara, cele 4 familii imigrate n intervalul 1716
1739proveneau:1delaConstantinopol,1delaBelgradi2dinCraiova15.
Cauzele migraiei ineau n principal de atitudinea tot mai ostil a
autoritilorotomane,pefonduldeclinuluigeneralalImperiuluiOtoman,a
promovrii intercesorilor economici cretini i a imposibilitii puterii
centrale de la Istanbul de ai impune ferm autoritatea n regiunile
perifericeincondiiilefrecventelorconflictearmatecuhabsburgii.
De altfel, Casa de Austria a sprijinit parial, pe perioada conflictelor
din prima jumtate a secolului al XVIIIlea, migraia evreilor sefarzi spre
teritoriile aflate sub stpnirea sa. Un act de privilegiu dateaz din 1737,
fiindeliberatdecurteavienez,unaltul,din1739,aparineconteluiGeorge
Olivier Graf v. Wallis, guvernator al Serbiei16. Un document din 1743
prevedeaacordareaprotecieievreilordinBelgrad,ncazdenecesitate,de
ctre armata imperial i permisiunea ca acetia s se stabileasc la
Timioara. Evreii care sau stabilit la Lugoj i la Caransebe n aceeai
perioadproveneau,deasemenea,nmaremajoritate,dinteritoriilenord
balcanice (Vre, Nicopole, Belgrad)17, fiind probabil tot sefarzi. La Lugoj
ei sunt atestai prima dat n cartierul german al oraului, nu n cel
romnesc18.
Neumann,IstoriaevreilordinBanat,p.1011.
Ibidem,p.15.
15Singer,TemesvrirabbikaXVIIIsXIXikszzadban,p.61.
16InstitutuldeIudaisticClujNapoca,ArhivaComunitiidinTimioara(ACT),Dosar1,f1r.
17Neumann,IstoriaevreilordinBanat,p.1516.
18Schwager,EvreitatealaLugoj,p.11.
13
14

119

Valeriu-Alexandru Moraru

Principalamotivaieasusineriiiniialeaustrieceafostceaeconomic,
dovad stnd operativitatea cu care administraia fiscal habsburgic a
cerutconscriereaevreilordinBanat,n1719,istabilireasumeipentrutaxa
de toleran, mrturii ale constanei acestei practici aprnd i n 1726 i
172819. O comunitate evreiasc din care fceau parte i sefarzi locuia la
Lugoj,fiindnsexpulzai ngrup lajumtateasecolului al XVIIIlea, mai
puinsefardulMosheChananel,carearmasmpreuncufamiliapnla
acoperirea datoriilor ce le avea fa de ora (82 florini i 56 creiari)20.
Aceast aciune nu a oprit ns revenirea lor ulterioar n localitate,
doveditde faptulcn 1780 cer loc pentru cimitiri n 1790 seformeaz
HevraKadia21.EsteevidentcnaceastperioadputemvorbilaLugojde
osingurcomunitate,ncareconvieuiescsefarziiachenazi,spredeose
biredeTimioaraundeobtilesuntseparate.
Sepoateconcluziona,deci,csefarziidinBanatulsecoluluialXVIIIlea
erauatturmaiaicelorstabiliiaicinperioadadominaieiotomane,cti
cei nouvenii dinspre teritoriile turceti, odat cu degradarea situaiei lor
n Imperiul Otoman i cu avansul militar austriac. Aceast direcie de
emigrare a continuat pe tot parcursul secolului al XVIIIlea, dovad fiind,
printrealtele,isosirealaTimioara,lamijloculsecoluluiarabinului,Meir
Amigo de la Istanbul, nsoit de ali patru tovari22. Conform lui V.
Neumann, prima jumtate a secolului al XVIIIlea poate fi privit drept o
perioad a unui nou nceput, o etap mai dificil din punct de vedere
material,darialstabiliriiraporturilorcustatulhabsburgic,dovadfiind,
nprimulrnd,stareaprecaralcaurilordecult,celecarereprezintun
indicator al bunstrii unei comuniti israelite23. Cnd, n 1762, au fost
construite n Timioara simultan dou sinagogi, una sefard i una
achenad24sepoateconsideracambelecomunitiajunseserlaunnivel

LajosBaroti,AdattardelmagyarorszagXVIIIszazaditrtnethez,vol.I,Timioara,18931896,
p.4,144,151.
20Schwager,EvreitatealaLugoj,p.1112.
21Ibidem.
22Schweitzer,ExploringtheSephardstrackinHungaryandTransylvania,nloc.cit.,p.73.
23Neumann,IstoriaevreilordinRomnia,p.32.
24Schweitzer,ExploringtheSephardstrackinHungaryandTransylvania,nloc.cit.,p.73.
19

120

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

demografic i material suficient de ridicat pentru a considera finalizat


etapadeptrundereiaezare.

IV.b. Organizarea comunitar i statutul juridic al sefarzilor din


TimioaraiLugoj(sec.XVIIIXIX)

Odat cu cucerirea Banatului de ctre austrieci, evreilor spanioli din


Timioara, majoritari n secolele anterioare, li sa adugat un numr
consistent de evrei achenazi, provenii din teritoriile coroanei austriece.
Statutul izraeliilor din ora (i din ntregul Banat) a fost reglementat pe
ntregparcursulsecolului alXVIIIleaprin ordonane centrale (vieneze)i
provinciale, primul act normativ cunoscut n chestiunea lor (din pcate
nepstrat) fiind emis n 1728 de guvernatorul Mercy25. Urmaii si la
conducerea provincieinuaufostlafelde ngduitoricu evreii, ngrijorai
fiinddecreterealornumericideinexistenaunuicontrolfermiaunor
date certe despre fluctuaia demografic a acestei etnii. La 1736 rabinului
dinTimioaraisaordonatsntocmeascostatisticexactacelorpecare
iaveangrij,I.Popescuconsiderndcacumaparceledoucategoriide
evrei: tolerai i netolerai, cei din urm suportnd impuneri fiscale mai
mariiriscndpermanentexpulzarea26.Nuputemfintotalitatedeacord
cu stabilirea acum a statutului de tolerat/netolerat deoarece argumentaia
autorului nu ofer explicit date n acest sens, iar n privina impunerilor
fiscale vom discuta problema mai jos, atunci cnd vom analiza taxele
pltitedecomunitateaisraelittimiorean.
Cert este c ncepnd cu anul 1716, la Timioara au funcionat dou
comunitiisraelite,situaieceapersistatpnn18februarie1742,cndla
dorina Mariei Tereza are loc unificarea lor administrativ i juridic.
Practicsarenunatlaobiceiuldeaaveadoijuzi(richter)evrei,trecnduse
la alegerea alternativ a unuia singur din rndul celor dou comuniti.
Preeminenaachenazilorpareafidemonstratdealegereadinrndullor
a primului jude, Abraham Politzer, chiar dac la alegerile ce au avut loc cu
ctevazilenurmafostdepitcuctevavoturi,inndcontdecalitilepecare

25
26

Glck,Comunitateaevreilordealungulsecolelor,mss.,p.58.
Popescu,ComunitileevreietidinBanatsecoleleXVIIIXIX(Specificiintegrare),p.103.

121

Valeriu-Alexandru Moraru

le deine pentru o asemenea funcie. Dintre sefarzi au fost numii de ctre


administraiecajuraiMayerAmigoiMarcoSamuel27.ncepndcuacest
moment i pn la obinerea drepturilor civile, n 1868, nu ne mai putem
referi la statutul juridic i la situaia organizatoric a sefarzilor din
Timioara n particular ci, doar n ansamblul comunitii evreieti, mpre
uncuachenazii.
Anterior amintiii juzi nu erau rabini i se pare c ei reprezentau o
instituieponderatoare,avndtotodatroldecontrolalrabinatului.Astfel,
existaunbalansntreprincipaleleinstituiidincomunitate,reducndriscul
devianelormajore,darpermindtotodatstatuluiscontrolezemaiuor
aceast minoritate. Actul a fost recomunicat i ntrit n 12 mai 1743 i 20
mai175428,dovadcnouasituaienuapututfiuorpusnpractic.De
altfel, faptul c registrele de taxare pstreaz separat n anii 1745174729
contribuiilecelordoucomunitievreietiaratcnouastaredefaptnu
sa impus dect treptat, prin obinuin, i nu imediat, prin msur
administrativ.
Alt organism comunitar era Consiliul, investit cu rol deliberativ, a
cruicomponentrebuiasfiereprezentativpentrucomunitate,membrii
si numinduse asesori. Dintre asesori se alegea i un fel de comitet
executiv,cucompetenegospodretiieconomicofinanciare,carenumra,
n 1794, 10 persoane. n aceste organisme figurau membri din rndul
ambelor rituri30. Mai exista i BetDinul, instana de judecat care se
ntrunea sptmnal, cruia ns ordonana din 1776 ia redus competen
elelajudecareacauzelormaimicide10fl.BetDinulseconvocadectre
epitropi i doi juzi, cu participarea rabinului, ns membrii comunitii se
puteauadresadirectiinstanelorjudiciarestatale31.
Judenordnung prevedea ca evreii din Timioara s i aleag doi
epitropiidoistaroti,indiferentderit,alcrormandaterastabilitlaase
ani.Pentrufiecareposteraudesemnaitreicandidaidincareadministraia
ACT, Dosar 1/1742, f3r; Glck, Comunitatea evreilor dea lungul secolelor, mss., p. 5657
fixeazdataunificriila13februarie1743.
28ACT,Dosar1/1754,f5r.
29SJTAN,FPMT,Dosar1747/2,f.3.
30Glck,ContribuiicuprivirelapopulaiaevreiascaBanatului,nloc.cit.,p.107.
31Idem,Comunitateaevreilordealungulsecolelor,p.60.
27

122

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

numeaunul,msurcareseaplicaincazulaltorcultereligioase.E.Glck
observ c Timioara a fost singurul ora din Banat unde sa acceptat,
oficial, n secolul al XVIIIlea, organizarea evreilor dup normele comuni
taretradiionale,cuinstituiileipersoanelenecesare(rabin,haham,nv
tor, cantor, epitropi etc.)32. Dincolo de statutul su de centru provincial,
aceastsituaiepoatefipusipeseamafaptuluic,lasfritulsecoluluial
XVIIIlea i n prima jumtate a celui de al XIXlea, evreii timioreni
(inclusiv sefarzii) aveau un statut ambiguu, pendularea ntre dou centre
deautoritate(MagistratulOrauluipedeoparte,AdministraiaBanatului
i Consiliul Locumtenenial de la Buda pe de alt parte) permindule s
se foloseascde spaiul juridicastfelcreat pentru aidezvolta instituiile,
deoarece orice vexaiune venit dintro direcie putea fi atacat la
autoritatea concurent. Aceasta nu nseamn c evreii timioreni au
cunoscut o epoc de nflorire instituional i nici c au fost aprai de
prigoniri dimpotriv, ci doar c, ntre cei doi stpni, au avut uneori
posibilitatea s gseasc o cale de mijloc, cu rezultate benefice n cmpul
dezvoltriicomunitare.
Pentru a argumenta afirmaia anterioar amintim o serie de docu
mente,corespondenntreautoritileorenetiiceleprovincialencare
este discutat, sau din care reies informaii despre chestiunea jurisdiciei
asupra evreilor din Timioara. n 1727 sefarzii din ora cer scutire
autoritilorlocaledelacontribuiapentrureparareastrzilor,nsprimesc
aviznegativ33.Acestdocumentindicunadintremulteleobligaiipecarele
aveaufadeconducereaoraului.n1740,MagistratulOrauluiseplnge
AdministraieiProvincialeaBanatuluicevreiinuirespectndatorirea
de a aproviziona populaia Timioarei cu carne34. Actul indic o alt
obligaie,dararattotodatcautoritilelocaleeraulimitatenmijloacele
de constrngere i c se vedeau nevoite s apeleze, sau cel puin s
atenioneze i Administraia Provincial, dovad c umbrela juridic a
acesteiadinurmseextindeaiasupracomunitiiisraelitetimiorene.De
altfel,civaanimaitrziu,chiarAdministraiaProvincialaBanatuluiva
Idem,ContribuiicuprivirelapopulaiaevreiascaBanatului,nloc.cit.,p.109.
SJTAN,FPMT,Dosar1727/4,f.811.
34Idem,Dosar1740/1,f.15.
32
33

123

Valeriu-Alexandru Moraru

cere Magistratului Oraului Liber Regesc Timioara s ntocmeasc o


statisticexactaizraeliilordinCetate,evident,nscopulstabiliriicontri
buiilor financiare35. Conscripia realizat cu aceast ocazie sa pstrat36 i
vafianalizatncapitolulurmtor.
Faptul c, ntre Magistrat i Administraia Banatului, au existat
nenelegerireferitoare la taxele impuseevreilor estedoveditdealte dou
documente,datnddinanul1755,princareautoritilorlocalelisecereau
explicaiicuprivirelaimpunereaunuinouimpozitpentrucasaoraului
ceurmasfiepltitdeizraelii37.Evreiiseaflaupracticsubdouumbrele
juridice i aceast situaie este demonstrat acum de recomandarea dat
Magistratului de a amna aplicarea hotrrii pn la aprobarea sau
respingereaeidectrecurteaimperialdelaViena38.Situaialoringrati
obstruciilecroraleerausupuisuntnsdemonstratedefaptulcaceeai
Administraie Provincial care aparent le uurase situaia, decisese ca,
urmare a protestelor puternice fa de noua impunere fiscal, Magistratul
snchidtemporarprvliileevreieti39,deiacestea,printrundocument
dinanul1753fuseserasimilatecastatutcelorsrbeti40,decipracticaveau
aceleaidrepturicomercialecaioconfesiunecretintolerat.
Statutul juridic al membrilor comunitii izraelite reapare n discuie
un an mai trziu, cnd Administraia Provincial atrage din nou atenia
Magistratului c este ilegal s pun sechestru pe bunurile evreilor din
Cetate,deoareceacetianusuntsupuiisi41.nacelaitimp,totAdminis
traiaProvincialesteceacareareultimulcuvntnchestiuneaederiisau
expulzrii din Cetate: n 1755 au existat cazuri n care, independent de
voina Magistratului, Administraia Banatului decisese prelungirea ederii
nTimioaraaunorevreinetolerai(achenazi)carearfitrebuitssemute
nafaraCetiisauchiarnprovincie42.Dealtfeldinanul1764dateazun

Idem,Dosar1750/7,f.1213.
Idem,Dosar1750/8,f.1421.
37Idem,Dosar1755/2,f.34.
38Idem,Dosar1755/3,f.56.
39Idem,Dosar1755/1,f.12.
40Idem,Dosar1753/3,f.15.
41Idem,Dosar1756/1,f.12.
42Idem,Dosar1755/11,f.2728.
35
36

124

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

contractntrecomunitateaevreiascdinTimioaraiAdministraiaProvin
cial a Banatului, care stipuleaz clar dependena lor juridic de acest for
administrativ, drepturile i obligaiile lor43. Trebuie menionat aici c nu
doar comunitatea evreiasc se afla n aceast situaie dual, analogii
existndpnlaunpunctcucomunitateasrb,carelarnduleisuplican
1757AdministraieiProvincialempotrivaunoraciuniconsiderateabuzive
aleMagistratuluiTimioarei44.
OdatcuncorporareaBanatuluilaUngaria,nanul177845,evreiidin
TimioaratrecnsubordineaAdministraieiCamerale,persistndnspro
blemeledejurisdiciecomuncuMagistratulOrenesc.ntrundocument
din anul 1783, Magistratul erantiinatcevreiirmnn continuaresub
jurisdicieCameral46ceeacensemnaclaaceadatexistaudejapresi
uni din partea autoritilor locale pentru a obine controlul administrativ
asupra comunitii, cel mai probabil din raiuni de ordin financiar. De
asemenea, construciile n careul evreiesc din Cetate nu puteau fi oprite
deoarece acest teren le fusese acordat n urma unui act imperial47. Nu n
ultimul rnd, Administraia Cameral atrgea atenia Magistratului c se
permitea portul brbii de ctre evrei, iar datoria sa era s nu permit
molestareaizraeliilordinacestmotiv48.
Dubla jurisdicie ia gsit o parial rezolvare n anul 1786, cnd
ntregulcareuevreiescdinCetateesteachiziionatdeOraulLiberRegesc
Timioara de la Administraia Cameral49. Faptul c n 1811 Magistratul
cere ntocmirea unei conscripii coninnd date despre situaia familiilor
evreietidinorancepndcuanul1790,nvedereaevacuriiuneipria
lor n cartierul Fabric (cei cu comportament bun) sau n provincie (cei cu
comportamentneadecvat)50,vorbetedesprejurisdiciepedeoparte,iarpe

Idem,Dosar1764/1,f.12.
Idem,Dosar1757/3,f.68.
45Glck,Comunitateaevreilordealungulsecolelor,p.61.
46SJTAN,FPMT,Dosar1783/11,f.3942.
47Idem,Dosar1783/1,f.67.
48Idem,Dosar1783/8,f.3435;Binder,AltTemeswar.GeschichtlicheEntwiklung,p.42men
ioneazcportulbrbiileerapermisdinanul1782.
49SJTAN,FPMT,Dosar1786/2,f.57;Idem,Dosar1786/5,f.2326.
50Idem,Dosar1811/20,f.193204.
43
44

125

Valeriu-Alexandru Moraru

de alt parte despre dorina, dar imposibilitatea autoritilor locale de a


controlacuadevratfluctuaiapopulaieincareulevreiesc.
Un document din anul 1820, prin care Consiliul Locumtenenial al
Ungariei ordon o nou conscripie, realizat sub conducerea senatorului
orenescSchumann,nvedereaunuinouvaldeexpulzri51,indicimpli
careajuridicaautoritilorcentralencazulevreilortimiorenii,dinnou,
imposibilitateadeacontrolamigraiapersoanelorizraelitedinBanatidin
Timioara n particular. Existau cazurin careautoritile localeconsultau
comunitatea nainte de luarea unor decizii. Spre exemplu, cnd Marcus
Haim (sefard dup nume) din Fabric cere permisiunea Magistratului de a
semutanCetate,autoritilesolicitiopiniacomunitiievreietideaici.
Rspunsul dat de conaionali a fost unul negativ, dar rezoluia final a
Magistratuluilipsete,astfelcnutimcumsafinalizatcazul52.
Oaltmanifestareaimplicriiautoritilorlocalenviaacomunitar
esteoferitdeoinstruciunenchestiunijudectoretidinanul1829ncare
seprevedea:obligativitateaineriiexacteaprotocoalelor,schimbareamem
brilorcompletelordejudecatodatladoianipentrucantreagacomuni
tatesseimplicenacesteactiviti,taxadetoleranurmasfienegociat
mpreuncumagistratul,careaveadreptdecontrolpetotparcursulanului,
socotelile spitalului se ineau i se prezentau de un comisar nsrcinat cu
aceast activitate, pentru toate activitile oficiale urmau s fie completate
procese verbale n limba german, legate i arhivate la sfritul anului,
vnzrile i cumprrile de bunuri de valoare urmau s fie aprobate de
magistrat, la fel i reparaiile n sum de peste 40 fl. Toate nchirierile de
spaiiiprivilegiialecomunitiiurmausfiefcuteprinlicitaiepublic.
nfine,gabelaurmasfieadministratdemembriicomunitii,iarrabinul
trebuiasaibngrijregistreledestareciviliscomunicenfiecarean
militarnumelecopiilormajori53.
EsteevidentcndeceniultreialsecoluluialXIXlea,atribuiilejuridice
majoreasupracomunitiievreietidinTimioararevinMagistratuluiinu
Consiliului Locumtenenial. Acesta din urm i exprim interesul fa de
Idem,Dosar1820/10,f.7490.
Idem,Dosar1822/12,f.5158.
53ACT,Dosar2/1829,f.4951.
51
52

126

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

evreii timioreni doar atunci cnd se pune problema unor noi impozite,
cerndconscrieriacurate,pentruoctmaifructuoasimpunerefiscal54.
Perioada ce a urmat, incluznd Revoluia de la 18481849, efemera
emanciparedela28iulie1849idefinitivaemanciparedindecembrie1867
n cadrele nouformatului stat maghiar dualist, au fost pe larg tratate de
istoriografiaproblemei55,lafelcaichestiunilelegatedeconstruciaidenti
tiievreilordinBanatiTransilvania56,iararhiveleTimiorenenuauoferit
materialrevelatornaceastprivin,astfelcnuvominsistaasupralor.
La nceputul anilor 1870 existau n Banat patru tipuri de comuniti:
statusquo (neoloage), statusquo ante, ortodoxe i independente57, ntre
acesteadinurmnumrnduseisefarzii.n1870comunitateaachenad
din Timioara sa scindat, evreii din Fabric declarnduse ortodoci,
ulterior statusquo ante. La puin timp dup aceasta evreii din cartierul
Iosefin saudeclarat,la rndullor, ortodoci, pstrnduiulterior aceast
apartenen58.SefarziicontinusfuncionezecaicomunitatenCartierul
Fabric, unde exista i o sinagog proprie59. Erau ns destul de puini la
numr. n 1861 ei sau rupt de comunitatea din Cetate, dar, din cauza
mpuinrii credincioilor, au revenit n 1899 asupra deciziei, pstrndui
nssinagoga60.
ComunitateasefarddinTimioarasadiminuatconstantdealungul
secolelorXVIIIXIX,dincauzareduceriisporuluimigratoriaintegrriin
majoritatea achenad, ajungnd s se pun chiar problema meninerii
instituiilorcomunitare.Cutoatecsinagogasefardafuncionatconstant,
la sfritul secolului al XIXlea o Adunare General prezidat de Izrael
Dereirraaluathotrrea cade la1ianuarie 1890saiblocunificarea cu
achenazii din TimioaraCetate61. n perioada interbelic, pe fondul
SJTAN,FPMT,Dosar1828/11,f.4450.
Neumann, Istoria evreilor din Banat, p. 8390; Popescu, Comunitile evreieti din Banat
secoleleXVIIIXIX(Specificiintegrare),p.181203.
56 Gymnt, The formation of the Transylvanian Jewish and Romanian identity. A comparative
view,nStudiaHebraica,I,2001,p.2534.
57Neumann,IstoriaevreilordinBanat,p.91.
58Singer,Temesvrirabbik,p.45.
59Neumann,IstoriaevreilordinBanat,p.107.
60Popescu,ComunitileevreietidinBanatsecoleleXVIIIXIX(Specificiintegrare),p.203.
61Glck,Comunitateaevreilordealungulsecolelor...,p.142.
54
55

127

Valeriu-Alexandru Moraru

preeminenei comunitii neoloage, a dezvoltrii sionismului i a noilor


imperative politice62, comunitatea sefard a continuat s se manifeste, la
Timioara, dar doar n cadrele vieii particulare i nu ca voce public
aparte.Acestaspectestesubliniat,printrealtele,idecaracterulcalendarul
evreieticareaparnperioadainterbelicialcrorpublicintnuparea
numra i sefarzi63. Ultimul evreu spaniol din Timioara, David Magyar,
urmaul familiei de negustori de grne,a murit n 1996, iar rabinul de
atunci, Ernest Neumann, a inut slujba n limba ladino fcnd referire
expreslafaptulcestevorbadenmormntareaultimuluievreusefarddin
Timioara.
Cazul comunitii din Lugoj este diferit. Dup cum aminteam n
subcapitolulanterior,esteevidentcnorauldepeTiminuputemvorbi
despredouobtiisraelite.Fiindpuinilanumrspresfritulsecoluluial
XVIIIlea, evreii de aici au format o singur comunitate, creia i sau
alturatpeparcursulsecoluluialXIXleacomunitilemaimicidinReia,
BocaMontaniBalin64.Comunitateaeracondusdeunpreedinte(nu
mit astfel dup 1845), avea secretari i un consiliu. ns printre personali
tilelocaleamintitedeT.Schwagernuieseneviden,onomastic,niciun
sefard nici mcar printre membrii grzii naionale conscrii n 184865.
Chiarirabinii,dupcumvomvedea,parafiexclusivachenazi.n1902
are loc organizarea comunitii ca persoan juridic, sub incidena sa
intrndopleiaddemicilocalitibnenelocuite,fiecarenparte,deun
numr restrns de familii israelite printre acetia, cu siguran, sau
numrat i destui sefarzi, dar din pcate ei nu apar nominalizai n vreun
fel66.Carittimcmajoritateaevreilorlugojenierau,n1868,neologi67.
Din singura monografie existent, cea semnat de T. Schwager, reiese
destuldeevidentfaptulclanceputulsecoluluiXXavemdeafacelaLugoj
fiecuocomunitatesefarddeosebitderedusnumericprobabilbazati
Neumann,IstoriaevreilordinBanat,p.116119.
A se vedea: Israelitischer Kalendar, Timioara, 1926; Ibidem, 1927; Ibidem, 1928; Ibidem,
1929.
64Schwager,EvreitatealaLugoj,p.14.
65Ibidem,p.23.
66Ibidem,p.15.
67Ibidem,p.26.
62
63

128

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

pe apartenena sefarzilor din zona rural i integrat juridic comunitii


mari evreieti. Mai mult, singura pagin pe care autorul o dedic evreilor
spanioliconstituiedefaptonotonomastic,ncareseatrageateniaasupra
maghiarizrii i germanizrii n timp a unor nume iniial sefarde, precum:
HananHananelChananelElhanan; CohenKohnKahnHahnKahan; Levi
LewiLweLwi;SimonSimoniSimonyi;CarmelKarmel.a.
Esteoferitiolistde37antroponimesefarde,saucuoriginisefarde,
dintrecarensunelesuntgreudifereniabiledeformeleachenade:Franck,
Auscher,Kohn68.Printremembriidefrunteaicomunitiisuntfoartepuini
cei care poart nume evreospaniole, sau derivate germanizate, precum
Adolf Lwinger, preedinte ntre 1859189669. Dar chiar i n cazul su,
prenumelepareaindicamaidegraboorigineachenad.

IV.b.1.Evoluiaimpunerilorfiscaleasuprasefarzilortimioreni
Taxa de toleran (sau banii reginei) a reprezentat probabil cel mai
importantmotivpentrucarestatulaustriacafostinteresatdecomunitile
izraelite.Acestesumeaufostridicate,ndiverseforme,ncdinprimiiani
aistpniriihabsburgice.n1719afostinstituitdectrecomisariatulcetii
Timioarei un impozit special pentru evrei, condiionndule acestora
edereanora.n1728taxadetoleransaridicatlasumade700fl.,iarn
1736 la 800 fl. anual70. Cei care plteau aceast tax primeau o fi de
toleran care i apra mpotriva expulzrii. Alte taxe extraordinare erau
pltite ncontul sarcinilor orenetisau puri simplu dacadministraia
avea nevoie de bani. De exemplu, n 1727, magistratul Timioarei cere
evreilor s plteasc 1/3 din banii necesari reparrii strzilor (109 fl.),
protestele acestora neavnd ctig de cauz71, iar, n 1743, evreii au
contribuitlaefortulderzboicu8.000fl.72.
n17401742sefarziitimioreniaupltitanual102fl.,n1743aupltit
122 fl., n 1745 i 1746 li sa cerut suma de 207 fl. 30 cr. anual i o tax

Ibidem,p.118.
Ibidem,p.124126.
70CostinFenean,AdministraieifiscalitatenBanatulimperial17161778,Timioara,Editura
deVest,1997,p.96.
71SJTAN,FPMT,Dosar1727/4.
72Idem,Dosar1744/7.
68
69

129

Valeriu-Alexandru Moraru

personal de 2 fl. anual. Taxa pentru un servitor cretin aflat n serviciul


unui evreu era de 1 fl. 30 cr. Din documentul analizat reiese c, pentru
evrei, indiferent de rit, cuantumul taxei personale nu era influenat de
statutul de tolerat/netolerat, ceea ce infirm afirmaia lui I. Popescu (vezi
supra) privind impunerile fiscale superioare ale netolerailor. Mai trebuie
precizat c n 1745 sunt menionate i o serie de restane la taxa de
toleran,nsumde166fl.,recuperatecuacestprilejdectreautoritile
fiscale73.Conformuneianexeadocumentului,oferitdeI.Popescu,dintre
sefarzi cea mai mare contribuie o avea Mayer Amigo, cu 50 fl., urmat de
MenachemSolomon,cu20fl.Celelaltefamiliidesefarziplteau7,5,10sau
15fl.,acestesumeexcluzndcapitaia74.La1749saupltit370fl.30cr.,iar
la1750evreiitimioreniaucontribuitcu320fl.taxdetoleran75.n1760
taxele par s fi rmas la acelai nivel, cu mici fluctuaii, deoarece tim c
ntreagacomunitatepltise362fl.imperiali.Ceamaimaresumachitatn
perioada17601780afostde1000fl.imperialianual,n177676,anulncare
sancercataplicareaJudenordnungului,probabildincauzaunuizelsporit
al funcionarilor. Sumele prevzute a fi pltite n Ordonan erau: 8 fl. 30
cr./membru de familie, 6 fl. 30 cr. pentru necstorii, 50 fl. tax de
toleran,50fl.taxdecimitir77.
Desigur, pe lng taxa de toleran, comunitatea mai trebuia s
suporteialtecheltuieli,uneorifiindnevoitssemprumute:nanul1789
evreii timioreni datorau Magistratului Oraului Liber Regesc Timioara
sumade2.500fl78(echivalentultaxeidetoleranpe23anisaualcosturilor
deconstruciealeuneisinagogi).
n analiza evoluiei taxei de toleran impus evreilor timioreni n
secolul al XVIIIlea se observ dou tendine: cea a statului austriac care
ncerca mrirea impunerilor i cea a evreilor care se strduiau s le
stabilizeze, obinnd uneori chiar reduceri. Faptul c nivelul taxei rmne
aproximativ egal pe tot parcursul secolului, arat c, fie nu se puteau
Idem,Dosar1747/2.
Popescu,ComunitileevreietidinBanatsecoleleXVIIIXIX(Specificiintegrare),p.116.
75Ibidem,p.117.
76Neumann,IstoriaEvreilordinBanat,p.39.
77Wolf,ZurGeschichtederJudenimBanat17161767,p.6.
78SJTAN,FPMT,Dosar1789/11,f.2123.
73
74

130

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

extragesumemaimari,fiesareuitconstant,prinrugmini,poateiprin
mituireaunorfuncionari,pstrareaunuinivelconvenabilambelorpri.n
ceea ce privete contribuia sefarzilor (a celor tolerai, bineneles), ea se
ridic constant la aproximativ jumtate din suma global, ceea ce indic
faptul c exista o comunitate suficient de puternic material pentru a
realizaacestepli.
Nuaveminformaiidespreevoluiacuantumuluitaxeidetolerann
primele decenii ale secolului al XIXlea: cele cteva conscripiialeevreilor
pstrate n Arhivele Primriei Timioarei nu indic i contribuiile
financiaredatorateautoritilor.Putembnuiocreterelentdarconstant
i, odat cu aceasta, dificulti n procesul de colectare, cci, n 1828,
Locotenena Regal a Ungariei insista ntro circular ctre autoritile
localesgrbeascrecuperareasumelorrestantepeanulmilitar1826/1827
i s efectueze recenzarea exact a averii evreilor. Se anuna totodat
cuantumultaxeilanivelulntregiiUngarii:160.000fl.79.
Dovadacreteriitaxeilaunnivelcefceadineaoconsistentpovar
comunitar este i cererea evreilor timioreni din anul 1829 de a fi redus
cuantumul acesteia. Evident, rezoluia autoritilor a fost negativ80. Mai
mult,nanulurmtor,sumaafostmritdela655fl.31cr.lasumade3613
fl.34cr.,ocretereimpresionantinerealistdepeste500%,careaprovo
catunnouvaldeproteste(inutile)dinparteaizraeliilor81.Rezultatulafost,
evident,intrareanincapacitatedeplatacomunitiiiacumulareantrun
singuranderestanensumnd1314fl.82,lacareadugndusealtesume,sa
ajuns la un total de plat de 6569 fl., reclamat de Locotenena Ungariei83.
Evident,recursulnaintatdecomunitateaizraelitafostdinnourespins84.
nanulurmtor,1832,taxadetoleranisumelerestanteauatinsun
totalde9944fl.54cr.85,pecareautoritilecentraleidoreauctmairepede
adunai,dupcumdovedeteicorespondenanacestsenscuMagistratul
Idem,Dosar1828/11,f.4950.
Idem,Dosar1829/10,f.60.
81Idem,Dosar1830/17,f.150152.
82Idem,Dosar1831/11,f.47.
83Idem,Dosar1831/12,f.4850.
84Idem,Dosar1831/16,f.6062.
85Idem,Dosar1832/18,f.238.
79
80

131

Valeriu-Alexandru Moraru

Oraului, instituia ce se ocupa de strngerea impozitelor86. Procesul de


impozitare se lovea cu siguran de dificulti, cci n 1833 Locotenena
UngarieiinformeazMagistraturaoreneascdinTimioaracpoatecere
ajutorul autoritilor camerale dac ntmpin probleme sau rezisten n
colectareataxelor87.
Trebuie remarcat faptul c aceast avalan a creterii taxelor supor
tatedeevreisesuprapune,cronologic,pesteoperioaddemarifrmntri
privind emanciparea acestora, perioad ntrerupt temporar de eveni
mentele de la 18481849 i de regimul absolutist ce a urmat. Cu siguran
exist i legturi mai intime ntre dezbaterea privind emanciparea i
situaiaimpunerilorfiscale,pe carensdoar o cercetarespecializatlear
puteaevidenia.
Ceea ce dorim s subliniem, dup oferirea attor cifre preluate din
documentelevremii,estec:pedeoparte,naceastperioad,nusemai
face n documentele fiscale distincia sefarzi achenazi, iar contribuia
separata evreilor spanioli este practicimposibil de identificat;pede alt
parte,cretereaputernicaacestorsumetrebuiesfilovitdestuldegravo
comunitateconfesionalaflatdejanregresdemografic.

IV.c.Instituiidecultiasociaiireligioase

DinfericireistoriasinagogiloriarabinilorsefarzidinTimioaraeste
n mare msur cunoscut datorit att lucrrilor de epoc88, ct i
contribuiilorrecente89,toateacesteaajutndlarecuperareaistorieiacestor
instituii de cult sefarde. Pentru Lugoj, apelul la monografia comunitii
aduce prea puine informaii despre sefarzi iar sursele arhivistice, dup
cummenionam,lipsesc.

IV.c.1.Sinagoga
n Timioara nu a existat sinagog pn n 1762. Nu tim unde era
efectuat serviciul divin n timpul dominaiei otomane, dar dup venirea
austriecilor, att sefarzii ct i achenazii aveau ca loc de rugciune o
Idem,Dosar1832/19,f.239;Idem,Dosar1832/20,f.245.
Idem,Dosar1833/22,f.222224.
88Singer,Temesvrirabbik,passim.
89Popescu,ComunitileevreietidinBanatsecoleleXVIIIXIX(Specificiintegrare),p.139156.
86
87

132

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

ncpere de sub Poarta Eugen de Savoia, obinut prin indulgena i cu


sprijinulbaronuluiDiegodAguilar(MozesLopezPerera)90.n1754admi
nistraiaatransmisMagistratuluiTimioareiordinuldeainterziceevreilor
construireauneisinagogi,serviciuldivin,careavealocndouncperidin
casa Metzrad, urmnd s fie susinut n locuine private91. n 14 februarie
1760afostsemnatcontractulntremeterulconstructorAltinger,meterul
zidar Jacob pe de o parte i reprezentanii comunitilor evreieti: Amigo,
Sallomon Politzer i David Teutsch. Meterii se obligau s construiasc n
Care,conformplanuluiiprofiluluiaprobatdeAdministraiaProvincialdou
sinagogi,cuanexelenecesare.
Ambele sinagogi din Timioara au fost construite n acelai timp, n
cartierul Judenhof: n partea dreapt a porii cea achenad, iar n partea
stngceasefard92.n1866zonasinagogilorseaflancnlucru,deoarece
dintrunactalefrabinuluiJakobWolfaflmclideriicelortreicomuniti
de evrei timioreni (Mayer Amigo, Sallomon Politzer i Jacob Chor) erau
ndemnaisseocupepersonaldechestiunileedilitareifinanciareisi
asume rspunderea colectiv pentru bunul mers al ntreprinderii93. Faptul
c evreilor timioreni li sa permis s construiasc o sinagog i chiar au
fost ajutai cu materiale, dovedete relaiile bune i ncrederea pe care
autoritileoaveaunei,precumifaptulcdevenisernitecontribuabili
importani.
n 1814, n condiiile creterii numerice a populaiei evreieti a cartie
ruluiFabricdinTimioaraaumaifostconstruitedousinagogi,dintrecare
una sefard, renovat n 1841 deoarece era n pericol de prbuire. Banii
necesariurmausprovindinjumtateadublriigabeleipentrucarneise
speraintrunajutorfinanciaralautoritilor.Cutoateacestealucrrilenu
au fost finalizate dect dup 1848, dovad a dificultilor financiare94. La
1848 sinagoga din Cetate i cldirile anexe au fost avariate de tirul

Neumann,IstoriaevreilordinBanat,p.37.
SJTAN,FPMT,Dosar1754/3,f.58.
92Singer,Temesvrirabbik,p.11;Singer,Timioaraizsinaggk,nAlmanahulevreesc.Jdi
schesJahrbuch.Zsidvknyv,II,19361937,p.209217.
93ACT,Dosar1/1766,f.15.VeziiNeumann,IstoriaevreilordinBanat,p.40.
94Popescu,ComunitileevreietidinBanatsecoleleXVIIIXIX(Specificiintegrare),p.145.
90
91

133

Valeriu-Alexandru Moraru

artileriei95.CeamaiimportantsinagogdinTimioaraafostceaconstruit
ntre18631865nCetate,cucontribuiatuturorcomunitilorevreieticare
fiinau n acel moment n ora. Sefarzii au participat financiar la ridicarea
lcaului de cult, de care probabil sau i folosit, att nainte ct i dup
1890,cndseunesccucomunitateaneologdinCetate96.Faptulcsefarzii
nuiaumaiconstruitosinagogproprienadouajumtateasecoluluial
XIXlea arat c nu se simea lipsa acesteia i c exista un nivel ridicat de
integrare n rndul celorlalte comuniti. Deoarece n Banat nu se mai
construiescsinagogisefardedup1850,precumifaptulcipnatunci
unelelocaurideculteraufolositencomun,susineceeaceindicidatele
demografice:scdereacreterii,sauchiarregresulnumericalsefarzilordin
aceastprovincie.
La Lugoj o prim sinagog a fost ridicat n 1793, dar a fost repede
distrusdeunincendiu.n1843esteinauguratonoucldire,nora,cu
faa la strad. Aceasta este modificat la nceputul secolului XX, intrrile
fiind aezate lateral, fiind redecorat i instalnduse o org97. Datorit
stilului arhitectonic maur sinagoga de aici mai este cunoscut i ca
Sinagoga Sefard din Lugoj o titulatur ce aduce aminte de originile
comunitii,frnsadesemnaapartenenaderit.

IV.c.2.Rabinatul
n Timioara primei jumti a secolului al XVIIIlea se pare c au
funcionatsimultanattunrabinsefard(haham)ctiunulalcomunitii
achenade98.Caurmareamsuriloradministrativeaustriece,acetia,mpre
uncucredincioii,formauosingurcomunitate,condusdeunefrabin.
HahamulsefardiavealocuinanCetate99.
Dintre rabinii sefarzi ai oraului, exceptndul pe Assael Azriel din
secolulalXVIIlea,primulcunoscutesteJakobMoyses,careocupaaceast
funcie la 1739, fiind venit din Belgrad. n 1741 avem documentat un alt
rabinsefard:LevyAbrahamMayer,venitcuacorduldeplin,dacnuchiar
Glk,EvreiidinTimioarantreanii1848i1918,p.130.
Popescu,ComunitileevreietidinBanatsecoleleXVIIIXIX(Specificiintegrare),p.146148.
97Schwager,EvreitatealaLugoj,p.3639.
98Popescu,ComunitileevreietidinBanatsecoleleXVIIIXIX(Specificiintegrare),p.5.
99Neumann,IstoriaevreilordinBanatp.41.
95
96

134

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

la cererea comunitii, deoarece trei sefarzi nstrii (Amigo Abraham,


MenachemSalamoniMarcus)augarantatcu3.000detaleriodatorieasa
ctre nite turci, probabil pentru ai putea asigura venirea. n 1745 apare
consemnatrabinulLevyIsac,posibilfiualprecedentului100.
ntre17431768rabinalevreilorsefarziafostEliezerLipmanb.Binja
minZeeb,unmarerabin,hahamalsefarzilordinFabric,conforminscripiei
depepiatrasafunerar.NumelesuaparenCarteaHaskavai,dease
menea,nlistaceloralcrornumesecitescnsearadeKolnidre.Familiasa
a ajuns s dobndeasco poziie social deosebit n ora, iar unul dintre
nepoiisi,dupcretinare,afostnnobilatn1827.Luiisedatoreazio
operdeinterpretarermasnmanuscris,bazatparialpecabbala101.
Nu exist date certe n privina existenei la Timioara, n a doua
jumtate a secolului al XVIIIlea, a unor rabini sefarzi. innd cont de
reglementrileprivindnumrulfamiliiloriexistenaunuisingurrabinn
ora,sepoateafirmacrabinulefalTimioareindeplineaaceastfuncie
pentru ambele comuniti. Trebuie menionat aici c instituia rabinatului
dinTimioaraaveacaariedecompeten,nepoc,aproapentregulBanat,
rabinuldeaicicoordonndiorganizndcomunitiledintoatprovincia.
V.Neumannleagnceputurileacesteiextensiiprovincialearabinatuluide
numelesefarduluiEliezerLipmanb.BinjaminZeeb102.
irul rabinilor achenazi care funcionau pentru ambele comuniti
religioaseafostcontinuatde:JochananB.Isak(menionatn1773) 103,Zebi
B.IzraelHaLevi(17811797)104,OppenheimDavidB.Czevi(17981821)105,
fiul su, Oppenheim Zwi (Hirsch) B. David (18201859)106. n paralel cu
acestadinurmafuncionatlaTimioaraiJudaB.AbrahamBaruch,rabin
al evreilor sefarzi (haham i hazan) despre care se tie doar c a murit n
1831107.LuiiaurmatAlkalaySalamon,ntre18311863,unuldintrepuinii

Singer,Temesvrirabbik,p.23.
Ibidem,p.48.
102Neumann,IstoriaevreilordinBanat,p.42.
103Ibidem,p.41.
104Singer,Temesvrirabbik,p.1619.
105Ibidem.
106Ibidem,p.2334.
107Ibidem,p.35.
100
101

135

Valeriu-Alexandru Moraru

urmai ai sefarzilor din timpul stpnirii turce108. De asemenea, la sefarzii


din Cetate a funcionat ca haham i hazan timp de 26 de ani (18721898)
blajinulMosesJodaPerrera,careamuritla5mai1898109,ulteriorcomuni
tatea sefard fiind prea redus numeric pentru a se mai ridica chestiunea
susineriiunuirabinpropriu.
La fel ca i n cazul sinagogilor, instituia rabinatului reprezint un
indicator al evoluiei comunitii evreilor spanioli din Timioara. nc din
secolul al XVIIIlea este evident tendina ca rabini de rituri diferite s
coexiste, uneori ei pstorind comuniti de ambele rituri. n a doua jum
tate a secolului al XIXlea, rabinii sefarzi sunt tot mai slab documentai,
odatcureducereanumericacomunitilorsefarde.
PentrucomunitateadinLugojirulrabinilorafostrefcutiprezentat
de T. Schwager, ns printre cei 9 rabini care au oficiat ntre nceputul
secoluluialXIXleaijumtateasecoluluiXXnuseregsescnumesefarde.
Maimult,analizabiografiilorlorindicfaptulcproveneau,nmajoritate,
dinregiunileesticeicentralealeUngariei,decidintrozondominatde
achenazi. Cu toate acestea, deoarece este evident c la serviciile lor au
apelat i membri sefarzi ai comunitii, i redm n continuare, dup
lucrareacitat110:
Lewi Zwi (Hirsch) Oppenheimer (17941859), originar din Timi
oara,orancarerevinecarabinn1820.
SalomonShalomIehudaItzhakWeisz(18271893),rabinlaLugo
juluintre18561893iprofesorlacoalaevreiasc.
Dr.LajosVenetianer(18671922),originardinKecskemt(Ungaria),
rabinlaLugojntre18961897.
Dr. Simon Handler Hevesi (18681943), originar din Asz (lng
Budapesta),afostrabinalLugojuluintre18971905.
Dr.Emanuel(Man)SimhaLenke(18681940),originardinNagy
szombt (Ungaria), a fost rabin al Lugojului ncepnd cu anul
1905i,separe,iulteriornperioadainterbelic.

Ibidem,p.3738.
Ibidem,p.58.
110Schwager,EvreitatealaLugoj,p.119123.
108
109

136

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

FerencHevesi(1898?),fiulluiHandlerHevensi,nscutlaLugoj,
afostrabinallocalitiintre19201922.
Dr.AvramItzhakNebel(1887?),originardinZahony(Ungaria),a
fost rabinul Lugojului ntre 19461950, dup care a emigrat n
Israel.

IV.c.3.Asociaiireligioaseidebinefacere
n structura comunitilor evreieti un loc important l ocup asocia
iilereligioase,daralecrorfunciisuntmultmaiextinse,acoperindceeace
astziestedenumitgenericcaasistensocial.Dinpcate,lafelcanalte
domenii, nici aici implicarea sefard nu este pe deplin documentat, ea
putnd fi n unele cazuri doar bnuit, pornind de la spaiul n care i
desfurauactivitatearespectivelesocieti.
nc din 1719 este documentat funcionarea la Timioara a comuni
tii sacre HevraKadia, cu origini probabil n secolul precedent, din
moment ce la 1636 exista un cimitir evreiesc la Timioara, unde au fost
aduiinsecolulal XVIIIleaevreiidecedaidinntregBanatul.Sarcinile
acesteia sunt de domeniul sanitar i de nmormntare ritual111. Cimitirul
evreiesc a funcionat, pe toat perioada secolului al XVIIIlea pe calea
Lipovei112.Conformunor opinii,aceastasociaiesar fi scindat n 1750n
dou ramuri: una sefard i una achenad113. La Lugoj, Societatea Hevra
Kadiafuncionadin1790,organizndpeparcursulsecoluluialXIXleaun
spitalcuzecepaturipentruevreiiunsistemdentrajutorareabtrnilor
din ora i din mprejurimi. Pe la 1800 o astfelde asociaie funciona i la
BecichereculMare,aprndnsecolulalXIXleapestetotpeundeexistau
comuniti israelite bine nchegate. Din statutele unei astfel de asociaii,
tipritela1881aflmcprincipalelesaleobiectiveeraungrijireabolnavilor
sraci, nmormntarea evreilor i ngrijirea cimitirului, organizarea
rugciunilor, vizitarea bolnavilor, asigurarea de veghetor, internarea n
spitalacelorceaveaunevoie114.

Glck,ContribuiicuprivirelapopulaiaevreiascaBanatului,nloc.cit.,p.110.
Idem,Comunitateaevreilordealungulsecolelor,p.60.
113Popescu,ComunitileevreietidinBanatsecoleleXVIIIXIX(Specificiintegrare),p.157158.
114Ibidem,p.158.
111
112

137

Valeriu-Alexandru Moraru

OaltorganizaiecaritabilafostReuniuneadebinefacereafemeilor
israelite, nfiinat la Timioara, n Fabric, n 1846. Aciunile sale constau
najutorareasraciloriabtrnilorcualimente,daricubiletepentrubi.
Deasemenea,eraungrijitefemeileluze,vduveleisracii,indiferentde
confesiune.OastfeldeasociaiefuncionaincartierulCetate115.Asociaia
din Fabric avea prevzut n statutele ei o permanent deschidere ctre
obtea urban. Ea a contribuit dea lungul timpului la multiple aciuni
caritabile, ajutorarea victimelor inundaiilor din Szeged fiind rspltit
chiarcumedaliaRecunotinaRegal,organizndibuctriipetimpde
iarnpentruservireauneimesecaldedectresraciioraului116.
n1875estefondatlaLugojUniuneaFemeilorIsraelite,avnd240
de membre, care patrona un orfelinat evreiesc i strngea fonduri de
binefacereattpentruevreictipentruntregulora117.Lundnconside
rare structura populaiei evreieti din cele dou orae trebuie s presupu
nemc,nacesteasociaii,aufostimplicateifemeisefarde.
Pe lng asociaiile mai sus amintite au existat i altele, mai puin
menionatenistoriografieicuoactivitatemaigreuderecuperat.timc,
ncadrulcomunitiisefarde din Timioara, funciona,la mijloculsecolului
alXVIIIleaosocietatecabbalistic,SocietateaChaberim,care,submotoul
treziivliriharp,strezimdimineaa!organizauntrunirinocturnela
sinagog n timpul crora cntau psalmi118. Aceasta era cu siguran
frecventat,dacnuchiarnfiinatdesefarzi.
La Lugoj, la nceputul secolului XX apare societatea religioas
TalmudTora,condusdeMoritzLszl119,nsnacestcazposibilitatea
implicriisefardeemultredus.TotlaLugojfuncionaiUniuneaparti
cular a tinerilor evrei, care n 1831 strnge fonduri pentru deschiderea
unui spital israelit120. Nu avem nici un motiv s presupunem c sefarzii
lugojeninuarfifostimplicaiiaici

Ibidem,p.159.
Ibidem,p.230
117Schwager,EvreitatealaLugoj,p.13.
118Singer,Temesvrirabbik,p.8.
119Schwager,EvreitatealaLugoj,p.1415.
120Popescu,ComunitileevreietidinBanatsecoleleXVIIIXIX(Specificiintegrare),p.161.
115
116

138

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

n cartierul Fabric din Timioara a funcionat i asociaia Maskil el


Dol (Chemarea pentru sprijinirea nevoiailor)121 fondat de Jiszroel B.
Mose122. innd cont de numele fondatorului i de amplasare este foarte
probabilcasefarziisfiavutoactivitatemaiintensncadrulei.
Din pcate, acestea sunt toate organizaiile religioase i de binefacere
n care avem documentat prezena sefarzilor sau n care exist legturi
relativ uor de evideniat ntre membrii unei comuniti sefarde i
respectiva asociaie. Cu siguran implicarea sefard n acest domeniu a
fost mult mai extins, dar ea trebuie s se fi rezumat, n acest caz, la
iniiativeindividualeinulaproiectecomunitare.

IV.d.Aspecteculturaleisociale

Una dintre principalele imagini pe care istoriografia Banatului a


acreditato dea lungul timpului a fost aceea a spaiului multicultural,
plurietnic i plurilingvistic reprezentat de aceast provincie. n cadrul
acesteireprezentri,evreiijoaci ei un rol important, att prin specificul
apartealcomunitilorisraelite,ctiprinfaptulc,reprezentndocultur
complet diferit de cele cretine, interaciunea cu acestea capt la rndul
suoconotaieaparte.

IV.d.1.Instituiidenvmnt
nvmntul a reprezentat dintotdeauna o component esenial n
sferaculturiiiudaice,fiecarecopilfiindnvatdemicsscrieisciteasc,
pentruaputeanelegeLegea.Dinacestmotiv,rataanalfabetismuluin
rndul populaiei evreieti a fost ntotdeauna extrem de sczut,
apropiindusede0.Datefiindpuineleinformaiisigurepecareleavem
despre nvmntul evreiesc din Banat n secolul al XVIIIlea nu putem
dect s presupunem c, pn n perioada iosefin, a funcionat modelul
tradiionaldeeducaie,bazatpecoalacomunitarasociatsinagogii,unde
fie un dascl, fie un alt coreligionar capabil se ocupa de iniierea micilor
colari123.
Ibidem,p.160.
Singer,Temesvrirabbik,p.39.
123Ibidem,p.162.
121
122

139

Valeriu-Alexandru Moraru

naintede1786secunoateexistenaunuidasclncadrulcomunitii
dinTimioara,ccifamiliasaeraprintrecele49admisesprealocuinora.
Judenordnung l renominalizeaz pe dascl printre slujitorii sinagogii,
fixndui remuneraia la 120 fl. anual. De asemenea, nvtorii care
frecventaser coala normal erau scutii de taxa de toleran. n 1883
comunitatea evreilor din Timioara a ncercat nfiinarea unei coli, dar
proiectul a euat din motive financiare. Nici comunitile din Lugoj i
Caransebe nu erau suficient de puternice financiar pentru a susine o
coal, mcelarul ritual fiind cel care inea locul dasclului n cele dou
orae,pltitcu50,respectiv30fl.Rezultatulafostcuniiiautrimiscopiii
la colile cretine, alii au preferat nvmntul n particular. Reformele
iosefine au ncercat s impun obligativitatea frecventrii colilor de stat,
condiionnd acceptul cstoriei de frecventarea acestor instituii. Sa
ncercat chiar pregtirea pe cheltuiala statului a unor nvtori evrei de
limbgerman,nscomunitilenuauacceptatniciacestlucru124.
PrinSystematicagentisJudaicaeRegulatiosancercat,n1783,reglemen
tarea unor aspecte privind nvmntul pentru evreii din Ungaria. Li sa
impus obligativitatea frecventrii colilor de stat, cu predare n limbile
oficiale; sa interzis cu desvrire nvmntul acas n limba ebraic; a
fostinterzisimportuldecrinebraic,cuexcepiacelorreligioase.Lisa
permisnfiinareadecolicomunitare,susinutepecheltuialproprie,lisa
permis s frecventeze coli cretine i s urmeze cursuri universitare, mai
puinceledeteologie.DupmoartealuiIosifalIIlea,aurmatoperioad
n care sa pendulat ntre nvmntul laic i meninerea sistemului
tradiional. Abia n anii 1840 apar, la Timioara, n cartierele Fabric i
Cetate, primele coli susinute din fondurile comunitii, ns ele iau
ncetat activitatea n timpul revoluiei125. innd cont de amplasament
(Fabric i Cetate) trebuie s lum n calcul i participarea sefarzilor la
susinereaacestorinstituii.
La Lugoj, n schimb, prima coal confesional evreiasc apare n
126
1833 , aici fiind predat i limba ebraic, alturi de limbile oficiale.
Ibidem,p.163164.
Ibidem,p.166.
126Schwager,EvreitatealaLugoj,p.13.
124
125

140

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Reputaiacoliiaaduspebncilesaleielevineevreiainotabililordinora,
iar, din 1862, municipalitatea a decis s plteasc salariul nvtorului
evreu. Unposibil sefard,Dr.Kohn, este menionat printre dasclicolii127.
Ulterior, la Lugoj a funcionat un gimnaziu susinut financiar i de
comunitateaisraelit,ncarenvauitinerievrei128.Altecolievreietiau
mai funcionat nainte de 1848 la Vre i Becicherecul Mare, n Banatul
srbesc129,ns,nmodcert,sistemulcolarevreiescdinBanaterainferior
laaceastdatceluidinMarelePrincipatalTransilvaniei130.
n1851aufostnfiinatedoucolievreietilaTimioara,nCetatei
Fabric,frecventatecusiguranidesefarzi.Deasemenea,laliceulpiarist
dinlocalitateaustudiatntre18511853i4eleviisraelii.Deicomunitatea,
prinintermediuluneicomisiiafcutdemersuripentrunfiinareauneicoli
realeevreieticerinelefinanciarenacestsenseraumultpreamari131.ntre
18571872afuncionatlaTimioaraiocoalevreiascmodel,darpede
altparteeleviidincartiereleIosefiniMehala,nebeneficiinddecolierau
obligai s le frecventeze pe cele de stat. n anul 1860 a fost aprobat i
deschidereauneicolievreietidefetenTimioara,precumiauneianoi
n Fabric. Programa cuprindea 20 de ore sptmnal, incluznd limba
ebraic i religie, precum i cursuri practice pentru fete132. n cadrul
formrii acestui sistem colar israelit, sefarzii sau integrat foarte bine,
dovadstndfaptulc,n1859,plteaudinfonduripropriidoinvtori
pentrureligie,ceeacenseamncexistausuficientdemulicopiisefarzi.
Dupcumreiesedindocumente,eifrecventaucoalamodel133,darfiind
vorbadedoinvtorieposibilsfipredatilaaltecoli.
Un moment important n istoria nvmntului evreiesc l constituie
curentulreformatorcareasusinuttrecereadelacoalaevreiasctradiio
Glck,JewishelementaryeducationinTransylvania(18481918),nStudiaJudaica,II,1993,
p.104;Schwager,EvreitatealaLugoj,p.4446.
128Schwager,Prezeneevreietinviaaculturalartisticaoraului,nRomnia,anul2,1998,
nr.35(76),3sept.
129Popescu,ComunitileevreietidinBanatsecoleleXVIIIXIX(Specificiintegrare),p.167.
130Gymnt,ProjectsforthemodernizationoftheJewishschoolsysteminTransylvania,nloc.
cit.,p.99.
131Popescu,ComunitileevreietidinBanatsecoleleXVIIIXIX(Specificiintegrare),p.167168.
132Glck,JewishelementaryeducationinTransylvania(18481918),nloc.cit.,p.104.
133Popescu,ComunitileevreietidinBanatsecoleleXVIIIXIX(Specificiintegrare),p.167168.
127

141

Valeriu-Alexandru Moraru

nal, axat exclusiv pe studiile talmudice i cabalistice, la un nvmnt


modern, orientat spre promovarea unor materii mult mai aplicate, mai
profesionale. La acest fapt au contribuit att ideile iluministe ct i
intervenia statului, care avea tot interesul s pregteasc ceteni utili
societii, indiferent de apartenena etnicoreligioas. Pentru nvmntul
israelit din Ungaria dualist i, implicit, din Banat, un rol important la
jucat Congresul de la Pesta, din decembrie 1868februarie 1869, n urma
cruialisaoferitevreilor posibilitatea de ai creacolidediferitegrade,
cu limba de predare german, n care s se nvee meserii dup modelul
colilordestat,alturidetiineilimbistrine,necesareintegrriisocialea
tinerilorevrei134.
Deasemenea,participareanvtorilorevrei(probabilinclusivacelor
sefarzi) n cadrul Asociaiei nvtorilor din Banat marcheaz un alt
moment de integrare social, cu att mai mult cu ct nvtorii evrei nu
beneficiau de unele avantaje ale colegilor lor cretini: lemne de foc,
rechizite, locuin de serviciu135. Nu peste tot n Banat copiii evrei puteau
nva n coli proprii. La Oravia Montan, de exemplu, ei frecventau o
coaldestat,mpreuncucolegiproveninddinaltecinciconfesiuni136.
Este interesant o comparaie pornind de la datele pe care le ofer E.
Glck,ntresituaiacolilorsusinutefinanciardecomunitiiafrecvenei
colarenTimioarainrestulBanatului.Oferimmaijosdatelecercetto
ruluiardean.
Situaia colilor evreieti susinute financiar de comunitate era
urmtoarea137:

Comitat/ora

1888

1890

1895

1900

1905

1910

CaraSeverin
Timi
Timioaraora
Torontal

3
1
X
6

1
1
X
8

1914
1915
1

Ibidem,p.36.
Ibidem,p.170171.
136Ibidem,p.171.
137Glck,JewishelementaryeducationinTransylvania(18481918),nloc.cit.,p.105106.
134
135

142

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Numrul nvtorilor evrei n perioada 18881907/1908 sa modificat


astfel138:

Comitat/ora
CaraSeverin
Timi
Timioaraora
Torontal

1888
5
1
X
14

1907/1908
6

Numrulelevilorevreicarefrecventaucoalan1907/1908era139:

Comitat/ora
CaraSeverin
Timi
Timioaraora
Torontal

Nr.total
decopiievrei
499
199
538
559

Dincare
ncolievreieti
199

181

Procent
48,65%

32,37%

Surseledefinanarealecoliloreraunmarepartesubsidiileobinute
de la comunitile locale. n unele cazuri au existat i donatori, precum
BeniaminUngardinMoravia,carealsat34.000fl.uneicolievreieticu
condiiacaTanah(Biblia)sfiepredatnlimbaebraic140.
La 1900funcionau2coliprimare zilnice evreieti n comitatul Cara
Severin,5nTorontal,darniciunanTimi.n1905erau2nCaraSeverini
doar 2 n Torontal, iar n 1914 rmseser 1 n Cara Severin i 2 n
Torontal141. Aceast involuie a numrului colilor evreieti se suprapune
peste politica colar a guvernelor de la Budapesta, indicnd faptul c,
precumncazulaltoretnii,satrecutlasistemulcolilordestat,cupredaren
limbamaghiar,unadintremanifestrileasimilriiacceptatedectreevrei142.
n ansamblu, nvmntul evreiesc din Banatul secolelor XVIIIXIX
stsubsemnuladoutendine:pedeopartencercrilestatului(austriac
saumaghiar)deafacedincoalnprimulrnduninstrumentintegrator,
curoldeeducaiecivic,pedealtpartencercrilecomunitilorevreieti
Ibidem,p.109.
Ibidem,p.107.
140Ibidem,p.113.
141 Ioan Munteanu, Reeaua colar i tiina de carte n Banatul istoric la nceputul secolului al
XXlea,nvol.Studiibnene,Ed.Mirton,Timioara,2007,p.416418.
142Neumann,IstoriaevreilordinBanat,p.109110.
138
139

143

Valeriu-Alexandru Moraru

de ai prezerva, pe ct posibil, specificul i prin intermediul nvmn


tului:attaceluiparticulartradiional,ctiaceluipublicconfesional.La
nceputulsecoluluiXX,dupcumaratistatisticile,adouatendineste
ntrun evident regres, evreii alegnd soluia integrrii sociale prin
intermediul frecventrii colilor de stat, aceasta ns n condiiile n care
susinerea unor coli confesionale era tot mai dificil n cadrele legislative
aleUngarieidualiste.Careesteloculcomunitiisefardenacesttrend?Nu
avemdocumentatecoliexclusivsefardensecoleleXVIIIXIX,decitrebuie
s presupunem c un nvmnt tradiional sefard putea funciona
eventual pn la jumtatea secolului al XIXlea n cadrele particulare, dar
culteriorcopiiisefarziaufrecventataceleaicoli(fieconfesionale,fiede
stat) cu achenazii, n funcie de condiiile specifice fiecrei comuniti.
Faptul c la Timioara sa manifestat totui grija angajrii unor nvtori
sefarziaratdorinadeintegrarefrnsaserenunalaspecificulritului.
Cu att mai puine sunt documentele despre sefarzi n secolul XX.
Conform stipulaiilor din Tratatul Minoritilor evreii beneficieau de
dreptul la educaie n limba proprie la toate nivelurile de nvmnt. n
1919sanfiinatnTimioaraunLiceuEvreiescncaresepredanlimbile
maghiar, ebraic i romn. Liceul a funcionat pn n 1948 fiind
frecventat probabil i de elevi sefarzi. tim c la Lugoj a continuat s
funcioneze, dup 1919, coala Primar Izraelit, cu predare n limba
romn, dar pstrnd n program limba ebraic i religia ebraic. Cu
siguransefarziidinLugojiautrimiscopiiilaaceastcoal143.

IV.d.1.1.Studiudecaz:sefarziincoliletimiorenenanii1920
Sursele pentru identificarea evreilor spanioli din Timioara devenind
totmairestrictivepemsurceneapropiemdezilelenoastrei,devenind
evident c nu mai pot fi reperai la nivel comunitar ci doar individual,
neam propus, ca ipotez de lucru, s i cutm n cadrul instituiilor
colaretimiorene.Rezultatelecuantificabileaufostsubateptri,daracest
fapt nu a fcut dect s confirme ipotezele noastre, motiv pentru care
redm mai jos sumara cercetare pe care am ntreprinso. Neam orientat
att asupra colilor romneti, ct i asupra celor evreieti, n perioada
Schwager,EvreitatealaLugoj,p.47.

143

144

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

interbelic, folosind ca surse fondurile arhivistice i anuarele colare.


Desigur,arfifostimposibilsparcurgemtoatecoliletimiorene,aacle
am selectatpe acelea n care existau anse sporite de a fi identificai copii
evrei:coliledecomer,dearteimeseriiprecumi,evident,colilecomu
nitareizraelite.
ncadrulcoliiPrimareConfesionaleIsraelitedinTimioaraII,nuam
identificat,lasfritulanilor1920niciunelevsefard144.
LaLiceulIsraelitdeFetedinTimioaraamcercetatmatricolelepentru
anii1923/24145i1925/26146,identificndurmtoareleelevesefarde:
Aurelia Baruch, 11 ani, fiica lui Solomon Baruch, comerciant i a
Margaretei Drucker, notat cu slab la Matematic i Limba
Ebraicifoartebinelarestulmateriilor147.
Magdalena Farago, 12 ani, nscut la Lugoj, fiica lui Jakab Farago,
funcionar i a Nanettei (nscut Hirschl), notat n general cu
bine148.
ReneCatalan,17ani,nscutlaCaracal,fiicaluiIosifCatalan,co
merciantiaHermineiCatalan,notatcubineifoartebine149.
OinstituiecaremomentannupoateficercetatesteLiceulComercial
Izraelit din Timioara, deoarece documentele sunt astfel legate nct
dosarele conin i acte ce intr sub incidena interdiciilor menionate de
legeaarhivelor.Amavutposibilitateasverificmpentruaceastinstituie
doar evidena cadrelor didactice i subliniem lipsa prezenei sefarzilor n
corpuldidactic150.
nceeaceprivetecolileromneti,lacoaladeArteiMeseriinanii
19191921amidentificatunnumrmicdeevrei(sub10)151.Cutoatec,la
fondul de binefacere al instituiei, contribuiau i izraelii (firma Hirsch et
SJTAN,FondcoalaPrimarConfesionalIzraelitTimioaraII,Dosar2.
Idem,FondLiceulIzraelitdeFetedinTimioara,Dosar1.
146Idem,Dosar8.
147Idem,Dosar1,f.59;Idem,Dosar8,f.103.
148Idem,Dosar1,f.107.
149Ibidem,f.182.
150Idem,FondLiceulComercialIzraelitTimioara,Dosar10:RegistrulPersonaluluiDidactic1924
1929.
151AnuarulcoaleiinferioareisuperioaredearteimeseriidinTimioara.Aniicolari191920i
192021,publicatdeCornelLiuba,director,Timioara,s.a.[1921?],p.336.
144
145

145

Valeriu-Alexandru Moraru

comp.)152ntre19211924numrulelevilormozaicisemenineredus,fiind
repartizai astfel: 1921/22 6 evrei, 1922/23 3 evrei, 1923/24 0 evrei153.
Pentru anul colar 1924/25 apare un elev de alt confesiune, ceea ce nu
nseamnceobligatoriumozaic,deoarecenanuarulprecedentprezena
elevilor israelii era explicit menionat154. Tragem de aici concluzia c
aceast instituie nu a fost frecventat de evrei dect n mic msur i
delocdectresefarzi.
coala Superioar de Comer din Timioara (concurenta Liceului Co
mercial Izraelit) fusese frecventat n secolul al XIXlea de civa sefarzi,
dupcumrezultdinlistelepublicateretrospectivnanul1923:
1878/79BaruchMicadinTimioara,
1883/84BaruchRudolfdinTimioara,
1898/99EliasRudolfdinPecica155.
n 1921/22 i 1922/23 n coal sunt prezeni 9, respectiv 4 elevi
mozaici,ntrecareavemunposibilsefard:AlexandruZavella156[Zavala?].
n1923/24nuafrecventatcoalaniciunevreu157.n1924/25estemenionat
n corpul profesoral Saly Alexandru (profesor titular provizoriu, n
concediu pe anul respectiv, posibil sefard). n acelai an colar sunt
menionai4elevievrei,nanul1925/26apar2inc5,dintrecareofat,
care dau examenele dup ce se pregtiser n particular, n 1926/27 sunt
elevi2evreiinc1pregtitnparticular158,iarn1927/282elevievreii5
pregtii n particular care susin examenul la aceast coal159. Dintre
acetiansniciunulnupareafi,dupnume,sefard.

AnuarulcoaleidestatsuperioaredearteimeseriidinTimioara.Aniicolari19211922,1922
23i192324,publicatdeCornelLiuba,director,Timioara,1924,p.5.
153Ibidem,p.5156.
154AnuarulcoaleidestatsuperioaredearteimeseriiicoaleidearteimeseriidinTimioara.Anii
colari192425i192526,publicatdeCornelLiuba,director,Timioara,s.a.[1926?],p.27,42.
155 Anuarul colii Superioare de comer Timioara pe anii 1921922 i 1922923, Timioara, s.a.
[1923?],p.3233,38.
156Ibidem,p.30,53,59.
157AnuarulcoliiSuperioaredecomerPrincipeleCaroldinTimioarapeanulcolar19231924,
Timioara,1925,p.18.
158AnuarulcoliiSuperioaredecomerPrincipeleCaroldinTimioarapeanulcolar19241925,
19251926i19261927,Timioara,1927,p.25,65,7172,7980.
159AnuarulcoliiSuperioaredecomerTimioarapeanulcolar19271928,Timioara,1928,p.4243.
152

146

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Aici se ncheie sumara prospecie pe care am realizato n colile


Timioareianilor1920nsperanadeaidentificaurmelesefarzilor.Rezulta
tele cuantificabile, dup ce am analizat dou coli evreieti i dou licee
romneti sunt revelatoare pentru situaia general a comunitii izraelite
de rit spaniol din acest ora: 4 elevi i un profesor, alturi de nc 3 elevi
menionai pentru a doua jumtate a secolului al XIXlea. Desigur, aceste
cifre nu pot fi interpretate ca absolute, dar ele reflect o situaie
demografic precar, cu att mai mult cu ct dintre cei 4 elevi doi sunt
imigrani:ofatdinLugojiunadinCaracal.
Este evident c trendul integrator ce a debutat n perioada dualist a
continuatinceainterbelic,iarsuprapunereasapesterecululdemografic
alevreilorspanioliaconduslaaproapeimposibilaloridentificarelanivelul
instituiilordenvmntdinTimioara.

IV.d.2.Manifestrindomeniultiparuluiipresei
nc din secolul al XVIIIlea, evreii au fost implicai n producia
tipografic, prima tiparni fiind deschis la Timioara, n 1771, de Matei
Heimerl. Cu toate acestea, privilegiul pentru tiprirea crilor iudaice
rmnea, n acest timp, doar Tipografiei Universitii din Budapesta160. n
secolul al XIXlea, implicarea evreilor n pres a reprezentat un plus
evident,cuattmaimultnBanat:ataamentullorfadeideileliberalei
cunoaterea limbii germane, ulterior dup 1867 i a celei maghiare au
reprezentatatuuripentruomanifestarepublicisticconsistent161.

nceputurile acestui proces dateaz din al doilea sfert al secolului al


XIXlea,fiindprezeninredaciaunorjurnaleprovincialeprecumBanater
Zeitung, ulterior dr. David Wachtel publicnd n limba german hebdo
madarul Temesvarer Wochenblatt,n paginile cruiase ncerca diminu
areatendinelorantisemitealecetenilororaului,argumentaiabaznduse
pe tezele iluministe ale egalitii umane i pe cele liberale ale egalitii
ceteneti162. n acest sens, n 1845, se face o descriere a comunitii evre
ieti din Constantinopol, probabil de ctre un sefard. Membrii ei sunt
Popescu,ComunitileevreietidinBanatsecoleleXVIIIXIX(Specificiintegrare),p.179.
Neumann, Temeswarer Zeitung i propagarea civismului kakaniei, n vol. Studii bnene,
Ed.Mirton,Timioara,2007,p.398.
162Wolf,ZurGeschichtederJudenimBanat17161767,p.15.
160
161

147

Valeriu-Alexandru Moraru

caracterizaicafiindnmarepartedeoonestitateprobat163.TotD.Wachtel
apublicat,n1848,laTimioara,DerSdungar,publicaiecaresusinea
emancipareaevreilor164.nzilelerevoluieidin1848,aaprutlaBudapesta
Der Ungarische Israelit, fiind rspndit i n Banat, al crui coninut
racorda populaia evreiasc la idealurile revoluionare, ncercnd s
convingopiniapubliccantisemitismulnuerajustificatncontextulde
atunci i c, dimpotriv, comunitatea israelit avea aceleai drepturi i
obligaiicaiceilaliceteni165.
Trebuie avut n considerare i circulaia pe care au avuto n Banat
periodiceleevreietipublicatelaBudapestanadouajumtateasecolului
alXIXlea:AllgemeineIllustrierteJudenzeitung,MagyarIzraelita,Izra
elitaKzlny,DiePalme (ulteriorUngarischJdischeWochenschrift),
chiar i publicaia colar Zeitschrift fr israelitische Lehrer und
Schulfreunde(1865/1866)166.
LaLugojaufuncionattreitipografiievreietinintervalul18521914,
nsdoarunadintreelepoatesfiaparinut,dupnume,unuisefard:Josef
Szidon. Acest tipograf a tiprit prima carte de poezii ale unui poet evreu
dinLugoj:SchwagerA.Jzsef,Alomkpek(Vise).Totaicisautiprit,ns,n
perioadainterbelic,ilucrrimuzicalealeluiIonViduiFilaretBarbu.J.
SzidonanfiinatiedituraKiriatSefer(CentrulCrii),singuraediturdin
Banatcaretipreaexclusivchestiunievreieti167.Despreopresevreiascla
Lugojnusepoatevorbi,darsecunoatedespreactivitateaziaristuluiJakab
Pinkus, de origine sigur sefard (conform listei onomastice oferite de T.
Schwager)168. Am menionat exemplul Lugojului, deoarece proximitatea
geografic i comunitatea de rit trebuie s fi contribuit la circulaia
produciilortipograficesefardedeaiciinTimioara.

IV.d.3.Implicareanasociaiiisocieticulturale
Cunoatemfoartepuinelucruridespreexistenaunorsocieticultu
rale sefarde. Puinele date pe care le avem pn la jumtatea secolului al
Ibidem,p.16.
Popescu,ComunitileevreietidinBanatsecoleleXVIIIXIX(Specificiintegrare),p.193.
165Towry,DieJdischePresseimsterreichichenKaiserreich18621918,p.23.
166Ibidem,p.24.
167Schwager,EvreitatealaLugoj,p.79,82.
168Ibidem,p.92.
163
164

148

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

XIXlea leam expus anterior, cci asociaiile religioase aveau i o impor


tant component cultural. Ulterior nu mai avem documentat n
Timioara sau n Banat nici o societate sau asociaie cultural sefard.
Exist ns o serie de asociaii evreieti din care, n mod sigur, au fcut
parte i sefarzi. Mai exist, de asemenea, societi culturale i artistice cu
componenetnicmixt,ncadrulcrorasaumanifestatisefarzii.
La Timioara funciona, n 1841, o Uniune a tinerilor particulari
israelii, din care este posibil s fi fcut parte i membri ai comunitii
sefarde. Aceast asociaie a organizat pe data de 23 ianuarie un bal cu
ocaziafondriiunuispitalevreiesc.Laevenimentauparticipatprincipalele
oficialitialeoraului,iarncasrileauntrecutateptrile169.
Tot la Timioara, n 1868, rabinul Dr. Hirtschof a fondat filiala
timiorean a Alliance Israelite Universalle170, ns nici n acest caz nu
putem dect s bnuim eventuale participri sefarde. Evreii timioreni
ajung i n Comitetul Uniunii Muzicale din ora, prin conaionalii lor
GotthilfiSauerwein,acrorapartenennsnuocunoatem171.
LaLugoj,n1851,afostnfiinatcorulReuniuneadecntriimuzic,n
care prezena evreilor a fost masiv. Printre muli alii, apar ca membri:
Leopold Amigo, Lazar Amigo, Moriz Amigo. n 1877 a fost nfiinat
ReuniuneadeCntriaMeseriailordinLugoj,ansambludincarefceauparte
muli evrei i, probabil, i sefarzi. Cu ocazia inaugurrii steagului
ansamblului, n 1910, ziaristul sefard Jakab Pinkus a descris evenimentul
ntro brour172. La Lugoj sa nscut i muzicianul sefard Iosef Mizrahi
(19101954), violonist, clarinetist i saxofonist, aflat printre fondatorii
filarmoniciidinLugoj,casecretaralorchestrei173.Totaici,n1925,areloco
reprezentaie a Reuniunii Maghiare de Canto i Muzic, pe parcursul
creia este menionat dna A. Sidon ca solist n rolul Mamei Lucia din
operaPagliaccideLeoncavallo174.

Wolf,ZurGeschichtederJudenimBanat17161767,p.12.
Singer,Temesvrirabbik,p.44.
171Wolf,ZurGeschichtederJudenimBanat17161767,p.17.
172Schwager,EvreitatealaLugoj,p.92.
173Ibidem,p.101.
174Ibidem,p.93.
169
170

149

Valeriu-Alexandru Moraru

Nesimimdatori sinsistm,dinnou, asupra proximitii geografice


dintreLugojiTimioara,ccirelaiiledintreceledoucomunitisefarde
trebuie s fi fost strnse, mai ales n condiiile tot mai accentuatului recul
demografic. n general, nu se poate spune, ns, c a existat n Banat o
micareculturalsefardorganizat,nuauexistatinstituiilenecesareunei
propagriacaracteristicilorculturalealeacesteicomuniti,nuaexistatun
interes special (sau posibilitatea financiar) din partea sefarzilor de a se
manifestaautonomdeceilalievreinchestiuniculturaleiartistice.

IV.d.4.Relaiiinteretniceireligioase
Dateconcretedesprerelaiileinteretniceiinterreligioasensecolulal
XVIIIlea sunt destul de puine, astfel c, despre recuperri imagologice
binedocumentatealecomunitiisefarde,nupoatefivorba.Trebuie,ns,
s presupunem existena, ca peste tot, a dou tipuri de relaii: amicale i
conflictuale.
Relaiile interetnice, de exemplu, sunt detectabile la nivel economic.
Faptul c evreii aveau preocupri comerciale (i sefarzii timioreni nu
fceauexcepiedelaregul)reclamaopermanentinteraciunecumembrii
celorlalte etnii i confesiuni. La 1737, o societate a evreilor spanioli din
Timioarapreiaofabricdepostav,pltindoarendde375guldeni,plus
300 fl. dobnd pentru investiiile fcute de compania iniial proprietar.
De asemenea, evreii din Timioara deineau nc de pe vremea turcilor
dreptuldeatiavite,livrnddecicarneipentrucretinifrasepreciza
dac e vorba de un monopol, vechimea acestui drept l pune n direct
legturcucomunitateasefard,careestedepresupuscsastrduitsi
perpetuezeprivilegiulinsecolulalXVIIIlea175.Trebuiemenionataicii
faptul c unii sefarzi erau proprietari de crciumi i cafenele, localuri
publicencaredepireaoricrorbarierelegatedeetniesauconfesiuneeste
absolutnecesar.
Relaiileinterconfesionaleapariele,ocazional,ndocumenteleepocii.
n 1719, cu prilejul srbtorii catolice Cei trei regi preotul iezuit a
binecuvntaticaseleevreilor,peatuncinmajoritatesefarzi.Gestulpoate

R.G.Bianu,FiledintrecutulcomunitiievreietidinTimioara,nRevistaCultuluiMozaic,
XXII,1976,1noiembrie,p.6.

175

150

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

fiperceputicaunsemndebunvoinidorindebunnelegerentre
noii venii cretini i vechii locuitori evrei176. Au existat, ns, i situaii
conflictuale,incluzndrefuzulnhumriimorilorevreincimitirecretine,
acuze de practicare a unor ritualuri oculte, precum cea de la Vre din
1753,treceriforatelacatolicism177.
nsecolulalXIXlea,nparteidatoritpresei,cantitateadeinformaie
sporete. n 1843, la Timioara, autoritile locale au interzis evreilor de
orice rit si in srbtorile cu muzic i cntec dac ele coincideau cu
srbtoricretine178.
Revoluiadela1848,prinsufluldelibertateimprimat,aconstituitun
bun prilej de defulare a unor mai vechi resentimente. Astfel, proaspeii
ceteni cretini nu vedeau cu ochi buni emanciparea concetenilor
israelii,manifestrileantisemitetrebuindsfieexplicitinterzisedeautori
tile revoluionare, cu att mai mult cu ct evreii i exprimau deschis
ataamentulfadecauzamaghiar.
Chestiuneabotezuriloriatrecerilorinterconfesionaleareprezentato
problem pe tot parcursul secolului al XIXlea. nc din 1829 era interzis
moaelor cretine s boteze copiii evrei sub ameninarea unor amenzi i
pedepseaspre.nsncazurideformajor,preoiicretiniputeauboteza
copiievrei,acetiaurmndapoiafidaisprecatehizarencolicretine.La
fel, au existat i cazuri de nmormntare a evreilor n rit cretin. Pe
parcursulsecoluluialXIXlea,autrecutlacretinismaproximativ10.000de
evrei din Ungaria (incluznd Banatul), dintre care 8.000 la catolicism i
2.000 la reformai. Din acest total, aproximativ 1/5 au trecut dup 1895,
odatcuimpunereaobligativitiicstorieicivile179.Cusigurancomuni
tateasefarddinBanatafostieaafectatdeacestetreceri.
Bunelerelaiiintracomunitaretransgresauuneoridifereneleconfesio
nale: un autor, probabil sefard, descrie n anii 1840 n paginile ziarului
Temeswarer Wochenblatt cum, la nmormntarea librarului Ludwig
Bettelheim,dinBecichereculMare,aparticipatfanfaralocal,careacntat

Popescu,ComunitileevreietidinBanatsecoleleXVIIIXIX(Specificiintegrare),p.211.
Ibidem,p.212.
178Ibidem.
179Ibidem,p.214.
176
177

151

Valeriu-Alexandru Moraru

maruri funebre, dovad a bunei convieuiri comunitare180. Un alt caz: la


Deta, n 1875, sa nfiinat o Societate de ajutor dat bolnavilor, al crei
preedinte era, ntre 18941925, sefardul Ignatie Gauda181. Au existat i
multiple situaii de ajutor bnesc reciproc: dinspre cretini spre evrei i
invers,nvederearidicriiunorlocauridecult.
Din pcate nu am identificat documentai nominal sefarzi n cadrul
unorasemeneaschimburinTimioara,dar,deexemplu,printremembrele
Uniunii femeilor israelite din Lugoj care au donat bani pentru capela
DonatusdepeDealulViilorsauaflatcusiguranisefarde.Nunultimul
rnd, cu ocazia inaugurrilor sau sfinirilor unor locauri de cult, spiritul
ecumenicprima,cretiniiievreiimanifestnduiunanimsentimentele,fie
c era vorba despre o sinagog sau despre o biseric, despre instalarea
episcopului Popasu sau nmormntarea rabinului David Hirsch
Oppenheim182.
Faptul c muli sefarzi erau implicai n activiti comerciale i
economicesporeagraduldeinteraciunecuconcitadiniicretini,ajutnd,n
acelaitimp,lamaibunanelegereafaptuluicreprezentaumembriegali
n drepturi ai societii. La Lugoj, spre exemplu, putem aminti pentru
perioadasfrituluidesecolXIX,ipentruceainterbelic,maimultecazuri
de sefarzi implicai n astfel de activiti: Iosif Szidon, cofetar; Amigo
Leopold,proprietardecafenea;KohnAdolfifiul,magazindegalanterie;
AmigoAdalbert,chimicale;IsraelEmanuel,cizmrie;JosefSzidon,tipogra
fie;IgnaiuLwinger,crcium;AmigoiGross,fabricderumegu;Josef
Szidon,fabricdejucriiihrtiecreponat183.
La final, dorim s precizm ca reper pentru viitoare cercetri, c n
lipsa apariiei unor noi izvoare arhivistice, istoria obtii sefarde din
Timioaranupoatefiperceputlanivelcomunitar,colectiv,dectpnn
aniiRevoluieidela18481849,dupacestevenimenttrecndusenmare
msur de la o istorie a comunitii la una a persoanelor de rit sefard
(ctevazeci)careaucontinuatslocuiascnTimioaratimpului.

Wolf,ZurGeschichtederJudenimBanat17161767,p.16.
Popescu,ComunitileevreietidinBanatsecoleleXVIIIXIX(Specificiintegrare),p.208
182Ibidem,p.216217.
183Schwager,EvreitatealaLugoj,p.5459.
180
181

152

CAPITOLULV.

COMUNITATEASEFARDDINALBAIULIA

V. a. Aezarea i organizarea sefarzilor n Alba Iulia n secolul al


XVIIlea

Dei exist semnalri ale unor israelii prezeni n Alba Iulia nc din
13791, cele mai timpurii informaii, privind existena unei comuniti
evreietinacestora,provindinanul1591,cndestesemnalataiciunBet
Din (tribunal rabinic)2. Privilegiul dat de principele Gabriel Bethlen, n
1623, reprezint primul act juridic oficial care stabilete relaiile dintre
comunitateamozaicpede oparte,cretinii autoriti, de cealaltparte.
AcestactmarcheaznceputuloficialalimigraieisefardenTransilvania.
Negustorii spanioli din Imperiul Otoman erau binevenii n principatul
lui Bethlen, dup cum demonstreaz att msurile legislative, ct i
corespondenaacestuia3.
ncadrnduseunuiansambludemsuricevizarefacereaeconomica
TransilvanieiiindependenaprincipeluifadeStri,permisiuneaaezrii
evreilor n Principat, dimpreun cu privilegiile oferite (dreptul la a face
comerinternaional,dreptuldeanupurtasemnevestimentaredistinctive,
proteciacomunitiinfaapuseurilorantisemite,dreptuldeaprsiara
n caz de rzboi) au determinat continuarea fluxului migrator dinspre
Imperiul Otoman. n 1653, n urma prevederilor codului Approbatae
Constitutiones,aezareaevreilornspaiulurbantransilvneanestelimitat
la oraul Alba Iulia, aceast msur determinnd evoluia comunitii
israelite din Transilvania pn n anul 1867. Evreii nu aveau drept la
proprietateimobiliar,nuaveaustatutdeceteni,iarreligiamozaicnua
CarmillyWeinberger,IstoriaevreilordinTransilvania(16231944),p.21.
Gymnt,EvreiidinTransilvania.TheJewsofTransylvania,p.13.
3CarmillyWeinberger,IstoriaevreilordinTransilvania(16231944),p.5255.
1
2

153

Valeriu-Alexandru Moraru

fost recunoscut ca recept4. Faptul c principele Mihail Apafi a fost


nevoitsemitconstantprivilegiipentruevreiidinAlbaIulia,nncercarea
deaiprotejadeabuzurileautoritilorlocaleiaconcurenilorgreci(1673,
1675,1678,1680) aratctensiunileinteretnice se manifestau,generate fie
demotiveeconomice,fiedeotradiieantisemit,fiechiardesimplareacie
n faa alteritii. Pe teren economic tierile rituale i comerul cu alcool
reprezentauprincipaleleariideconflict5.
Din punct de vedere fiscal, pe parcursul secolului al XVIIlea, evreii
dinAlbaIulia,caiceidinntreagaTransilvanie,frdeosebirederit,erau
supui att impunerilor ordinare (5 taleri/familie n 16641665) ct i celor
extraordinare, fie n solidar cu alte comuniti (greci, armeni), fie, precum
n1678,singuri.SumeleeraucolectateidepusedejudeleevreilordinAlba
Iulia6.

V.b.Organizareainstituionalreligioasiraporturilecuautoritile
(sec.XVIIIXX)

La nceputul secolului al XVIIIlea, odat cu stpnirea habsburgic,


evreiidinoratrecsubproteciaEpiscopieiRomanoCatolice,pstrnduse
ns limitrile legislative anterioare. Deoarece, n urma abuzurilor
autoritilor locale, membrii comunitii au nceput s prseasc oraul,
GuberniulTransilvanieivarentrin1720,1726i1727vechileprivilegiin
sperana stoprii acestui fenomen, ceea ce sa i ntmplat, comunitatea
refcnduse demografic n scurt timp7. Cu toate acestea, problema
impunerilor fiscale a continuat s rmn una stringent: n 1724 juratul
EliasBranscriautindiesseveramexecutionemsuperveniendammetuant[...
n zile de cumpn teama reiese din orice aciune] referitor la fiscalitatea
excesiv ce greva asupra evreilor din localitate8. n 1735 cei 22 capi de
familieevreidinAlbaIuliaplteauntotal169florinii638denari.Dintre

Caloianu,IstoriacomunitiievreietidinAlbaIulia(sec.XVII1948),p.1727.
CarmillyWeinberger,IstoriaevreilordinTransilvania(16231944),p.5758;Gymnt,Evreii
dinTransilvania.TheJewsofTransylvania,p.15.
6Gymnt,EvreiidinTransilvania.TheJewsofTransylvania,p.1617.
7Caloianu,IstoriacomunitiievreietidinAlbaIulia(sec.XVII1948),p.2829.
8CarmillyWeinberger,IstoriaevreilordinTransilvania(16231944),p.76.
4
5

154

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

ei,apteerausefarzi,fieveniidinTurciaiaraRomneasc,fielocalnici:
MojsesJudasiAbrahamRou9.
Din punctul de vedere al organizrii administrative, n 1736, a fost
inaugurat Pinkasul (Protocolul) comunitar, de ctre daianul sefard
Abraham ben Isac Russo. Comunitatea era structurat pe trei niveluri: un
grup restrns de 57 membri (parnasim sau raim) dintre care se alegea un
preedinte, un inspector colar, 3 jurai i 23 strngtori de dri; un al
doileanivelformatdintreicomisiidecte23membriunacarelajutape
preedinte, celelalte dou avnd nsrcinri fiscale, n fine, cel mai extins
organism comunitar era adunarea general, format din membrii brbai.
ToataceaststructuradministrativtrebuiasfieaprobatdeEpiscopia
RomanoCatolic. Liderii comunitii se ocupau de colectarea taxelor
interne,ataxelorde la evreii carenu locuiau n Alba Iuliai de alte ches
tiuni interne. n sarcina lor cdeau administrarea veniturilor, a fondurilor
de caritate, angajarea funcionarilor religioi i civili. Reprezentantul
comunitii n raporturile cu autoritile era judele evreilor, care nu era n
modnecesarpreedintelecomunitii.Judecareadiverselorcauzecdean
sarcina unui BetDin format din 35 jurai alei anual. n cazul n care
proceseleimplicauicretini,eraucooptaijuraicretini.Pedepseleputeau
consta n amenzi, sanciuni corporale i arest. Suprema autoritate
spiritual,administrativijudectoreascreveneaefrabinului10.
Abia ctre sfritul domniei mprtesei Maria Tereza au aprut
primele probleme serioase, deoarece n ncercarea de a stopa imigraia
evreiloresteelaborat,n1780,unproiectdelegeceprevedeaconcentrarea
tuturorisraeliilordinTransilvanialaAlbaIulia.UrcareapetronaluiIosif
al IIlea a determinat iniial amnarea cu trei ani i ulterior abandonarea
proiectului,darevreiidinArdealnuaubeneficiat,precumceidinUngaria
iGaliiadeunedictdetoleran,deimpratulplnuiaunasemeneaact.
Au fost luate, totui, o serie de msuri precum: eliminarea unor restricii
comerciale,aunortaxeabuziveicondamnareapracticiibotezriiforatea
copiilor. Pe ntreg teritoriul Transilvaniei, comunitatea de la Alba Iulia a
Caloianu,IstoriacomunitiievreietidinAlbaIulia(sec.XVII1948),p.175176.
Gymnt,EvreiidinTransilvania.TheJewsofTransylvania,p.36;Caloianu,Istoriacomuni
tiievreietidinAlbaIulia(sec.XVII1948),p.2931.

9
10

155

Valeriu-Alexandru Moraru

rmasnssinguralegalconstituit11.Deasemenea,inTransilvaniaafost
aplicat legea germanizrii numelor, msur ce contribuie n timp la
pierderea urmelor istorice a multor sefarzi. Trebuie menionat aici c
ultima nsemnare n ladino n Pinkasul comunitar dateaz din 178212,
marcnd probabil momentul dup care sefarzii sunt depii nu doar
numericciicaautoritatedeachenazi.
ntre 17921811 au loc primele ncercri de emancipare, parial
sprijiniteprinactulintitulatOpiniodeJudaeis(unproiectdelegemaipuin
restrictiv, ns tradiionalist n esen), fr ns a exista o finalitate
legislativ13. Printre prevederile actului se numra i aceea c evreii din
Transilvaniadepindeaunafacerilepublicedeautoritatealocal,iarncele
particulare de efrabinul din Alba Iulia. n prima jumtate a secolului al
XIXlea, comunitatea evreiasc din Alba Iulia este nevoit s fac fa
presiunilor i abuzurilor Magistratului oraului, n condiiile n care
EpiscopiaRomanoCatolicparecvreasrenunelajurisdiciasa.Nuau
lipsit nici o serie de puseuri antisemite ale populaiei oraului i ale
soldailorgarnizoanei.nncercareadeemancipare,comunitateaevreiasc
din Alba Iulia trimite n numele tuturor evreilor din Marele Principat un
memoriu n patru puncte adresat Dietei (n 1838 i reluat n 184142), n
care se cerea: permisiunea aezrii evreilor n toate localitile urbane din
Transilvania,primirealornbresleiasociaiimeteugreti,permisiunea
deabeneficiadesesiiiloturiiobgeti,nzestrarealorcutoatedrepturile
cetenilornenobiliairii,deoarecesuportauaceleaiobligaii.Memoriul,
asociat propunerilor legislative ale dietei din 1842, nu a avut nici o
finalitate14.
Anii revoluiei i cei ai neoabsolutismului nu au adus modificri
esenialenstatutuljuridicalcomunitiievreietidinAlbaIulia.n1861,la
debutulperioadeiliberale,reprezentaniaievreilorsuntincluin comite
tul jurisdicional local15. n 1867, odat cu emergena statului maghiar n
cadrulsistemuluidualistarelociemancipareapoliticaevreilor,nurma
Caloianu,IstoriacomunitiievreietidinAlbaIulia(sec.XVII1948),p.3234.
Ibidem,p.210.
13Ibidem,p.3435.
14Ibidem,p.4048.
15Gymnt,EvreiidinTransilvania.TheJewsofTransylvania,p.88.
11
12

156

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

uneilegiadoptatenlunadecembrieaaceluian.Dupreorganizareacomu
nitilor evreieti rabinul din Alba Iulia, nainte efrabin al Transilvaniei,
rmne doar rabin al evreilor din comitatul Alba Inferioar. Statutul
preeminenial pe care comunitatea l avea pn n acel moment dispare,
determinnd i necesitatea unor reorientri interne. Afiliat grupului
ortodox,ulterior,dup1886grupuluistatuquoante,comunitateaisraelit
din Alba Iulia a cunoscut o perioad de prosperitate, urmat la nceputul
secolului XX de disensiuni interne, sciziuni i grave probleme financiare
determinatederecesiuneaeconomicaoraului16.
n1908,ungrupde43membri,foarteprobabilsefarzi,saumajoritatea
sefarzi, condui de Jzsef Czitron i Samuel Paneth (urmaul rabinului
Ezekiel Paneth) i declar apartenena ortodox, declannd o polemic
intern ce se va perpetua pn n perioada interbelic. Ei sau constituit
ntro asociaie de rugciune ortodox, n baza ordinului Ministerului
Cultelor1191din21iulie1888,contribuindfinanciarlanevoilecomunitare,
darconsiderndusediferiicarit.CererealoradresatprimrieidinAlba
Iulia,dealiseaprobaocasderugciunevafirefuzat,dar,n17august
1908,vicecomiteleAlbeiInferioare,KzimirBnffy,caseazdeciziaprim
rieiirecunoateexistenaAsociaieiortodoxe.
Comunitatea din Alba Iulia va cere Ministerului Cultelor i Instruci
unii Publice de la Budapesta s anuleze decizia vicecomitelui, acuzndul
totodatpeSamuelPanethcdoretesdevinrabincuoricepre.Rabinul
comunitii, Alexandru Fischer se altur i el acestor acuze, considernd
c totul a fost orchestrat de Paneth pentru ca, n virtutea dreptului de
motenire,castrnepotalluiEzechielPaneth,sobinilegalunaldoilea
post de rabin n Alba Iulia. La 30 noiembrie 1908 asociaia ia definitivat
statutul, intitulnduse Asociaia ortodox izraelit autonom din Alba
Iulia, avnd n componena sa membri din oraul i cercul Alba Iulia.
Scopulsudeclarateracreareaaezmintelorritualeieducativenspiritul
codului ulhan Aruh, iar conducerea era format din preedintele Jzsef
Czitron,notarulLeviSalamonirabinulSamuelPaneth.
n 1910, preedinte a devenit Nathan Salamon, care obine de la
comunitate dreptul ca asociaia s foloseasc pentru serviciul divin o
16

Caloianu,IstoriacomunitiievreietidinAlbaIulia(sec.XVII1948),p.5080passim.

157

Valeriu-Alexandru Moraru

ncperedinsinagogaveche ntrun interval orar ce nuinterfera cu slujba


statuquoante.Autoritilelocaleicomitatenseaucerut,dinnou,n1911
prezentarea de ctre Asociaie a unui statut, moment care relev posibile
diferende i n interior, deoarece n acte se pstreaz dou statute, unul
semnat Jzsef Czitron, cellalt de Nathan Salamon. Cu toate acestea,
numrul membrilor ajunsese n acel an la 165, dovad a faptului c,
probabil, contestatul rabin Samuel Paneth i fcea bine treaba, atrgnd
prin aceasta noi enoriai. Statutul permanent contestat al Asociaiei va fi
definitiv stabilit n 1921, cnd Ministerul Cultelor romn i va recunoate
legalitateaexistenei17.
AniiPrimuluiRzboiMondialaucontribuit,princlimatulantisemiti
prin evoluia mentalului colectiv, la o reconsiderare a atitudinii evreilor
transilvneni fa de propria identitate. Noile realiti ce au urmat eveni
mentelor din 1918 au condus la reorientarea dinspre ideea maghiarizrii
asumatespreasumareaevreitii.La20noiembrie1918,nsalaUraniadin
ClujNapoca reprezentanii Uniunii Naionale a Evreilor din Transilvania
au cerut recunoaterea ca naiune cu drepturi egale alturi de celelalte
naiuni ardelene. Ulterior, prin decretelelegi din 30 decembrie 1918 i 22
mai 1919, confirmate de Constituia din 1923, egalitatea n drepturi a
cetenilor,indiferentdeneam,limbireligie,afostconsfinit.
Cu toate acestea noi ceteni au fost privii cu suspiciune de ctre
statulromn,attdincauzavechiiasociericumaghiarictiporninddela
realitiledinVechiulRegatacumtransferatenTransilvania.ntoamnai
iarna anului 1918 au existat n zona Albei Iulia numeroase manifestri
violentealeranilorromnifadearendaiievrei,soldatenmajoritatea
cazurilor cu sechestrarea inventarului agricol i distrugerea locuinelor.
Acestea reprezentau, la scar local, expresia unor mai ample micri
antisemite care au caracterizat ntreaga Transilvanie n aceti ani.
Problemelefinanciarealecomunitiiaucontinuatssemanifesteidup
1918, deficitul nregistrat fiind de 15891 coroane n 1919 i 50388 lei n
192418.
17
18

Ibidem,p.7579.
Ibidem, p. 8790; vezi i Carol Iancu, Evreii din Romnia 19191938. De la emancipare la
marginalizare,p.144145.

158

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

EvreiidinAlbaIuliasauorganizatntrocomunitatedetipstatuquo
ante(unadintrecele8dinTransilvania)dincarefceauparteisefarzii.n
1921numelecomunitiisamodificatnComunitateaMaternAutonom
Israelit din Alba Iulia, iar ulterior, n 1923, sa cerut afilierea la
Organizaia central a comunitilor ortodoxe din Transilvania, Banat,
Criana i Maramure. Rabinul ortodox Alexandru Fischer a refuzat
cererea, ulterior respins i la Minister. Abia n 1932 se va obine oficial
titulaturadeComunitateaMaternAutonomOrtodoxIsraelitdinAlba
Iulia.DenumireadeMaternafostcerut,deoareceacesteicomunitii
sesubordonaocomunitatemaimicnoraialtectevanmprejurimi.
Sciziunileanterioareanului1914saumanifestatidup1918,nora
funcionnd o Asociaie de Rugciune Ortodox, recunoscut de
Ministerul Cultelor n 1921, dar nerecunoscut de autoritile religioase
ortodoxe i care folosea la rugciune ritul sefard19. Este posibil s fi fost
vorba de o asociaie religioas sefard care s fi intrat n conflict cu
majoritatea achenad statuquo ante, dar fr a putea proba complet
aceast ipotez. Deoarece erau o comunitate mic sefarzii erau nevoii s
foloseasclocaiilecomunitii:baiaritual,cimitirul,coalaetc.iarohetul
lor era pltit de comunitatea mam. n 1922 sa ncercat ajungerea la un
compromis,frsuccesns,iar,n1923,OrganizaiaCentralaComunit
ilor Ortodoxe din Transilvania a cerut comunitiimam s asigure
sefarzilor o cas de rugciune i un ajutor financiar de 20.000 lei. n 1935,
aceast sum va ajunge la 117.500 lei, dar trebuie inut cont i de
devalorizarea monetar petrecut ntre timp. Problema casei de rugciuni
nu fusese ns rezolvat nici n 1937, iar rabinul sefard Samuel Paneth nu
erarecunoscut.nceledinurm,sahotrtcasefarzilorsliseofere500
lei lunar pentru nchirierea unei case de rugciuni, iar rabinului Paneth
150.000leipentruaplecanPalestina,urmndsfiesalarizatntretimpcu
3.000lei20.
n 1933, pe fondul efectelor crizei, a fost luat, din nou, n discuie
situaia comunitii sefarde. Aceasta trebuia s plteasc 50.000 lei gabela
pe psri corespunztoare anului 1932, dar reuise s strng doar 44.000
19
20

ACSIER,DosarVI310,f.30,36,7980.
Caloianu,IstoriacomunitiievreietidinAlbaIulia(sec.XVII1948),p.9193.

159

Valeriu-Alexandru Moraru

lei.nacestecondiiisadecisreducereataxeicu1.500leilunardeladata
de1mai193321.
Comunitatea sefard din Alba Iulia a trecut prin anii rzboiului n
acelaimodcacelelaltecomunitievreietidinRomnia:afostoperioad
ncareexceseleautoritilor(maicuseamnperioadadictaturiilegionare)
aufostcompensateprintrounitatecomunitarsporitiprinntrajutorare
reciproc. Deoarece pe 9 septembrie 1940 guvernul naionallegionar a
decisdesfiinareacomunitilorisraelitecumaipuinde400familii,evreii
dinAlbaIulia,aproximativ200defamilii,rmnoficialneorganizaipn
nianuarie1941,suferindioseriedepersecuii22.
Dupcdereaguvernriilegionarecomunitateaireiaactivitatea,dar
autonomia ei va fi restrns progresiv, mai ales odat cu nfiinarea
CentraleiEvreiloriaoficiilorsalejudeene.Onouseriedeinterdiciisunt
impuse:mcelriileritualetrecnproprietatearomnilor,secerautorizaii
specialepentrucltoriilenafaralocalitii,liseinterziceaccesulnpiaa
oraului pn la ora 10. n 1943 imobilele comunitare sunt expropriate i
trec n proprietatea Centrului Naional de Romnizare, chiar i rabinul
sefard fiind evacuat din locuin23. Cu toate acestea comunitatea sa str
duitsntreinfuncionareanormalainstituiilorcomunitare,nparalel
cuajutorareacoreligionarilor.Maicuseamdupdeciziadin21iunie1941,
careprevedea concentrarea evreilorn centrele urbane norasau strns,
astfel, aproximativ 2.000 de evrei din jude, gzduii n curtea fabricii de
cherestea a lui Kalman Ferenc i hrnii prin contribuii comunitare24.
Disensiunile anterioare dintre sefarzi i restul comunitii se fac simite
acumimaiputernicpefondullipsurilormaterialeiarestriciilorimpuse
de rzboi: sefarzii sunt n continuare nemulumii de nerecunoaterea lor
oficialidelipsaunuispaiuderugciune25.
Au fost fcute unele ncercri de compromis, ns nerecunoaterea ca
rabin a lui Samuel Paneth a mpiedicat orice rezultat pozitiv. Mai mult,
Ibidem,p.101102.
Gymnt,Subpatrudictaturi.ZeceanidinviaauneicomunitievreietidinTransilvania.Alba
Iulia19401950,nAnuarulInstitutuluideIstoriedinClujNapoca,XLI,2002,p.393404.
23Ibidem.
24Caloianu,IstoriacomunitiievreietidinAlbaIulia(sec.XVII1948),p.125126.
25Gymnt,Subpatrudictaturi,nloc.cit.,p.399.
21
22

160

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

cererilecomunitiiortodoxedeaprimiosalderugciunepentruslujbele
devinerisearaismbtafostrefuzat.Lisaaprobatdoarfolosireaunei
sli pentru srbtorile Ro Haana i Iom Kipur, fiind obligai si pl
teasclocurile,snaintezedintimpolistcutoiceiprezenilaserviciul
divinisseocupedecamuflajulslii.Cutoateacestea,atuncicndrabi
nul sefarzilor a fost evacuat din locuin de ctre autoriti, comunitatea
materniaacordat doucamere, cu condiia sncetezedisensiunilei
ssuportecheltuielileaferente.PlecarealuiSamuelPanethnPalestina,n
1940,apuscaptparialacestorprobleme26.
Dupcderearegimuluiantonescian,n1944,sefarziiprimescdreptul
la doi reprezentani (dintrun total de 37) n Comisia interimar evreiasc
dinAlbaIulia,participndlaprogramuldepunerenaplicareamsurilor
reparatorii fa de evrei. Pn n 1948 se ncearc, n ciuda dificultilor
materiale,reorganizareaunuicadrucomunitariainstituiiloraferente.Cu
toateacesteavechileproblemeinternecusefarziinunceteaz,astfelclise
retrage acestora dreptul la o cas de rugciune, iar rabinul lor, Nachman
Kachanesteobligatsprseascoraul27.
n paralel, procesul de politizare forat a structurilor interne ale
comunitiiajungesanihilezeomarepartedinautonomiaacesteia,iarn
1950esteadoptatunnoustatut,careseconformeazmodeluluiimpusdela
centru prin intermediul Federaiei de la Bucureti, comunitatea din Alba
Iuliafiindastfelintegratsistemuluicomunist28.

V.b.1.Structuraprofesionaliocupaionalapopulaiei
Structura profesional i ocupaional reprezint o component
important a cunoaterii comunitii evreieti din Alba Iulia. nc din
secolulalXVIleanegustoriisefarzidinImperiulOtoman suntnregistrai
tranzitnd Principatul Transilvaniei n scopuri comerciale29. n secolul al
XVIIlea printre evreii care se aeaz n Principat cu sprijinul principilor
sunt de asemenea negustori,aliilundn arendmanufacturiiterenuri.
ACSIER,DosarVI310,f.114115,125127.
Gymnt,Subpatrudictaturi,nloc.cit.,p.399.
28Ibidem,p.402403.
29Glck,DatenoidespreevoluiademograficapopulaieievreietidinTransilvania.EpocaPrinci
patului(sec.XVIXVII),nRevistaIstoric,1992,3,nr.34,p.305.
26
27

161

Valeriu-Alexandru Moraru

Unii erau creditori ai oficialilor i chiar ai principilor: exist informaii


despre evreul sefard Josef Cohen Eliopante, cruia Gheorghe Rkczi II i
plteteodatoriensaredaridespreevreiiAbrahamVejder(Avigdor)i
Abraham Naphtalin, care n 1697 arendeaz manufactura de sticl de
muranodelaPorumbacudeSus,contractulfiindelaboratnlimbaspaniol,
cucaractereebraice.NegustoriisefarziveniinepocaluiG.Bethleniau
organizatpropriacompaniecomercial,lafelcagreciiiarmenii30.
Ocategorie profesionalapartenperioadamedievali premodern
au reprezentato medicii. tim c, n Alba Iulia au profesat, mai mult sau
mai puin timp i o serie de medici evrei sefarzi. Primul dintre ei a fost
AbrahamSarsa,dinConstantinopol,celcareaavutoattdemareinfluen
asupra lui Gabriel Bethlen i a decizie principelui ardelean de a acorda
privilegiievreilor.Unaltrenumitmedic,DavidReibjeralocuitnorantre
16291634, iar ntre 16421646 a practicat la Alba Iulia i Oradea medicul
Leon31.
ConformconscripiilorsecoluluialXVIIIlea,majoritateasefarzilordin
AlbaIuliatrebuiesfifostnegustorisaufierbtoriderachiu,acesteafiind
ocupaiile predominate. Alte meserii practicate erau: micile meteuguri,
fabricarea berii, crciumritul, comerul cu amnuntul. Existau i un
nvtor al comunitii i civa servitori32. Dac autoritile locale au
ncercat permanent s mpiedice dezvoltarea economic a comunitii
evreieti,pecareopriveaucanedoritconcurenlaactivitilecretine,n
schimb Guberniul Transilvaniei ia sprijinit constant n demersurile
comerciale, vznd n ei o surs de impozitare. Malevolena autoritilor
locale era dublat de declinul comerului cu Imperiul Otoman, aflat la
rndul su n regres economic. n aceste condiii ncep s fie semnalate
cazurideprsireaorauluidincauzasrciei,ajungnduseca,n1724,n
ora s mai locuiasc doar 7 familii israelite. Treptat se poate observa o
reorientare a evreilor dinspre comerul transfrontalier spre micul comer

CarmillyWeinberger,IstoriaevreilordinTransilvania(16231944),p.5359.
Caloianu,IstoriacomunitiievreietidinAlbaIulia(sec.XVII1948),p.279.
32Gymnt,EvreiidinTransilvania,p.25.
30
31

162

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

ambulant i spre mai lucrativa activitate a arendiei crciumilor i


cazanelordeuic33.
Secolul al XIXlea a adus cu sine, odat cu modernizarea tot mai
accentuaticucretereademograficacomunitiievreietidinAlbaIulia
i diversificarea ocupaional. Iniial apar evreii aurari iar tinerii israelii
suntprimiinrndurilearmatei.Faptulc,la 1847,nAlbaIulia,apar19
evrei cu statut ocupaional nevoia ne las s ntrevedem dimensiunea
accentuat a pauperizrii comunitii. Inerente au fost i conflictele cu
cretiniinsectoareleeconomicecomune,maialesncelalmcelriei,unde
evreii cutau s vnd resturile rmase dup tierile rituale. Printre
negustoriievreialbaiuleniidentificainominalntre18081847aparinume
cu rezonan sefard: Iosif Rafael, Malca David, Mauriiu Kohen, Moyses
Salamon,MosesAbrahamLevi,SamuelEleser,darlistatrebuiesfifost,cu
siguran,mailung34.
Marea majoritate a restriciilor premoderne privind drepturile
evreilor de exercitare a profesiunii i deinere de proprieti au rezistat n
Transilvania pn la ncheierea perioadei absolutiste (1860). ncepnd cu
perioada liberal, sa permis evreilor s dein farmacii, mori i crciumi,
deasemenea,sseaezenoraeleminiere.Nuexistostatisticexacta
structuriiprofesionaleaevreilordinAlbaIulianperioadainterbelic,dar
sursecolateraleindicfaptulceicontrolauomareparteacomeruluicu
amnuntul,oseriedemoriifabricidealcool,existndchiariunbordel
condusdeoevreic,EsteraFriedman35.
Este greu de indicat, n aceste condiii, locul sefarzilor n ansamblul
structurii profesionale evreieti; putem doar bnui c, deoarece nu ies n
eviden prin numele unor personaliti economice locale, trebuie s se fi
numrat printre cei care formau jumtatea inferioar a piramidei
profesiunilor,marea lormajoritatefiind mici negustori.Cu att mai puin
cunoatem despre implicarea economic a sefarzilor din Alba Iulia n
secolulXX36,unaspectcevanecesitapeviitoroatenieparticular.
Caloianu,IstoriacomunitiievreietidinAlbaIulia(sec.XVII1948),p.174175,180181.
Ibidem,p.184190passim.
35Ibidem,p.194195.
36VeziiIbidem,p.199200dateleoferitesuntpuineiaucaracterfoartegeneral.Doaro
incursiune arhivistic extensiv n arhivele locale ar putea releva aspecte particulare ale
implicriievreilorneconomiaorauluiAlbaIulianperioada19191939.
33
34

163

Valeriu-Alexandru Moraru

V.c.Instituiidecultiasociaiireligioase

V.c.1.Sinagoga
n1656,cltorulsuedezConradJacobHildebrandmenionaexistena
la Alba Iulia a unei sinagogi de lemn, despre care AnaMaria Caloianu
presupune ca rezistatincendiilor provocate de asediile turceti, ccieste
amintit n 1677 de un misionar franciscan37. Fiind ns vorba de o
construciedelemndestuldesimpl,probabildegenulceleidelaNazna,
estelafeldeprobabilcaeasfifostrapidrefcutiarceledousursesse
refereladoucldiridiferiteaflatepeaceeailocaie.
nprimajumtateasecoluluialXVIIIlea,timdespreexistenanora
a unei sinagogi achenade, frecventat mult timp i de sefarzi. ncercrile
acestora de ai ridica un loca de cult propriu au debutat n epoca
terezian, dar au fost impedimentai i obligai s renune n 1774, n
spiritulpoliticiiterezienerestrictive.ConformluiM.CarmillyWeinberger
sefarzii din localitate ar fi nchiriat n 1774 un teren mai mare pentru a
construi o sinagog din piatr, fiind ns constant oprii de autoriti, pe
motiv c fiind doar 96 de suflete ar fi putut utiliza sinagoga achenad
desprindinteriorulcuunperetedelemn.Sefarziiauinsistatcucereripe
lngguberniulTransilvanieipentrualiseaprobacontinuarealucrrilori
anupierdebaniicheltuiipentruterenicrmizi.Autoritileprovinciale
leau susinut cauza n faa mpratului, adugnd c, astfel, ar fi fost
ajutatincercareadeconcentrareaevreilordinArdeallaAlbaIulia.Dei
rspunsurileautoritiloraufostfavorabile,lucrrilenuaucontinuat,cci,
n1789,rabinulMozesSamuelPerlmenioneazinereaserviciuluidivinn
caseparticulare.
Proiectata sinagog sefard nu a fost complet finalizat dect ntre
18741886dectrecomunitateaachenad38.ntre18221840esteridicato
sinagog achenad de crmid, refcut n 1940 i cunoscut acum sub
numele de Sinagoga veche39. Sinagoga nou sau spaniol (fosta sefard) a
fost drmat n 1983, pe locul ei ridicnduse, n centrul oraului de jos,
Caloianu,IstoriacomunitiievreietidinAlbaIulia(sec.XVII1948),p.207.
CarmillyWeinberger,IstoriaevreilordinTransilvania(16231944),p.9697;Gymnt,Evreii
dinTransilvania.TheJewsofTransylvania,p.33.
39AristideStreja,LucianSchwarz,SinagogidinRomnia,Bucureti,Hasefer,1996,p.165168.
37
38

164

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

actualul magazin universal Unirea40. Faptul c, n perioada interbelic,


sefarziiortodociauaridicatconstantproblemalocauluidecultaratcei
nu mai aveau fora financiar necesar pentru ai ridica o sinagog,
muluminduse cu o cas de rugciune. Acest fapt este un indicator al
dimensiunilorsalereduseialpoteneifinanciaresczute.

V.c.2.Rabinatuliasociaiilereligioase
Faptulc,la1591,funcionalaAlbaIuliaunBetDinpresupuneiexis
tenaobligatorieaunuirabin,rmas,dinpcate,necunoscutdeocamdat41.
Rabinii comunitiidin Alba Iulia,care au ocupati funcia de rabin
efalTransilvaniei,aufostattsefarzictiachenazi.Primulconductor
spiritual cunoscut este Abraham ben IsacRusso (17361738), care era
hahamidaian(judector),nsnuaveafunciaderabin,consultndusen
chestiunihalachicecuBetDinuldinBelgrad42.
Au urmat: Iosif Reis Auerbach (17421750), Jonathan Trebici (1750),
Salomon Selog ben Saul Kohen (17541757), Jonahan ben Isac (17571758),
Benjamin Zeb Wolf (17641777), Moise ben Samuel Levi Margolio (1780
1817), Menachem ben Joshua Mendel (18181823), Ezechiel Paneth (1823
1845),AbrahamFriedman(18451879).
n prima jumtate a secolului al XIXlea, odat cu creterea demo
graficirspndireaevreilornMarelePrincipatalTransilvanieistatutul
deefrabinalrabinilordinAlbaIuliaanceputsfiecontestat,comunit
ile mai mici de pe teritoriul Transilvaniei permindui angajarea unor
rabini proprii. Dup 1867, funcia de efrabin al Transilvaniei dispare
oficial odat cu intrarea cultului mozaic sub incidena legilor Ungariei
dualiste43.
Iniialfunciaderabinacopereaoduratdetreiani,ulterioradevenit
viager.Cusiguran,rabiniicomunitiidinAlbaIulia,indiferentderitul
lor personal, au deservit ambele confesiuni. De asemenea, efrabinul din
AlbaIuliafceaioseriedevizitaiuninteritoriu.nchestiunileceineau
deserviciulreligios,existaulaAlbaIulia,ncdin1744idoihazani,unul
Caloianu,IstoriacomunitiievreietidinAlbaIulia(sec.XVII1948),p.212.
Glck,InformaiiprivindrabiniidinTransilvania(15911920),nloc.cit.p.11.
42Caloianu,IstoriacomunitiievreietidinAlbaIulia(sec.XVII1948),p.215.
43Gymnt,EvreiidinTransilvania.TheJewsofTransylvania,p.36.
40
41

165

Valeriu-Alexandru Moraru

sefrad(pltitcu40fl.pean),cellaltachenad44.Trebuieluatnconside
rareiposibilitateaca,dincauzaproblemelorfinanciare,niciacestefuncii
snufifostpermanentocupate.Dintrerabiniiacroractivitateainfluenat
profund viaa comunitar, l putem aminti pe Ezekiel Paneth, care sa
implicat n medierea relaiilor dintre autoritatea secular i credincioii
iudaici, ncercnd s prezerve ntro ct mai mare msur caracteristice
ritualetradiionale45.Sepoateobservaorelativparitatentrerabiniisefarzi
iceiachenazi,darifaptulc,nsecolulalXIXlea,ceidinurmctig
preeminena.
Ulterior,nsecolulXX,lmaicunoatemdintresefarzidoarpeSamuel
Paneth, recalcitrantul rabin ortodox. Acesta a ncercat constant s obin
recunoaterea funciei de rabin al Asociaiei de rugciune ortodoxe din
Alba Iulia, intrnd ntrun puternic conflict cu rabinul Alexandru Fischer.
Mergndcuctevadeceniinurm,regsimioriginimaindeprtateale
acestui conflict: dup moartea lui Ezekiel Paneth, comunitatea nu a dorit
sl aleag pe fiul su Chaiim Bezalel, pe atunci rabin n Tnad, prefe
rndulpeAbrahamFriedmann46.Deoarece,naniitulburiairevoluieide
la 1848,familia Panethasusinutcauza maghiar, ncercndsldiscredi
tezepeFriedmann,acestaafostsilitsadopteopoziieproimperial,ceea
celaajutatsimarginalizezeadversariidup185047.
SamuelPaneth,probabil,afcutapeliladescendenasaatuncicnd
a revendicat postul de rabin al asociaiei Ortodoxe, astfel c o serie de
diferendemaivechiaufostreactualizate.UltimulrabindinAlbaIuliacare
esteposibilsfipstoritoparteacomunitiisefardeafostultraortodoxul
NachmanKahan,obligatsprseasclocalitateanurmadiferendelorcu
comunitateamajoritar,n1946.
nc din 1645 funciona la Alba Iulia o asociaie Hevra Kadisha,
destinat ngrijirii sracilor, bolnavilor i nmormntrilor. Un prim statut
aleiaparen1730.n1852estemenionatiunspitalalReuniunii,ulterior
lund fiin un azil. Trebuie s presupunem c sefarzii au participat i au

Caloianu,IstoriacomunitiievreietidinAlbaIulia(sec.XVII1948),219.
Glck,InformaiiprivindrabiniidinTransilvania(15911920),nloc.cit.,p.1213.
46Ibidem,p.18.
47Gymnt,EvreiidinTransilvania.TheJewsofTransylvania,p.7374.
44
45

166

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

beneficiatnsolidarcurestulcomunitiiideactivitateaacesteisocieti,a
creiexistensevancheian1949,odatcumsurileasprealeregimului
comunist48.

V.d.Aspecteculturaleisociale

n secolul al XVIIIlea, nvmntul evreiesc a avut la Alba Iulia un


caracter exclusiv tradiional, religios. Cel mai probabil instrucia copiilor
evrei se oprea la nivelul hederului, cu cele trei grupe de vrst ale sale,
fiecare corespunznd unui obiect de studiu (scriscitit, Tora, Talmud). n
1750 este menionat la Alba Iulia nvtorul evreu Ozer Kohen, probabil
sefard, pltit cu 2,5 groi pe sptmn49, iar n 1779 apar doi nvtori,
probabil cte unul pentru fiecare rit50. Dei rabinul Moses Jacob Coon
propunen1783nfiinareauneicolievreietinormaledelimbgerman,
propunerea sa este refuzat de comunitate care invoc lipsa resurselor
materialeiaelevilordoritorideaiurmacursurile51.
Deoarece, ntre18351845,la AlbaIulianu apar nregistrai nvtori
evrei,dar,nparalel,documentelemenioneazpatruasemeneafuncionari
colari n comitatul Alba, AnaMaria Caloianu, autoarea unei foarte bine
documentate monografii a evreilor din Alba Iulia, consider c, cel mai
probabil, comunitatea local nu avea un nvtor angajat nominal n
aceastfuncieicserviciuleraasiguratdediferiimembriaicomunitii.
Perpetuarea sistemului hederului i recuzarea colarizrii moderne poate
fi pus i pe seama influenei conservatoare a rabinului sefard Ezekiel
Paneth, cci ndat dup moartea acestuia comunitatea se adreseaz
episcopului catolic Nicolae Kovts cu dorina ntemeierii n ora a unei
colisuperioareundecopiiievreispoatnvamaghiaraigermana.Un
alt semn al influenelor micrii Haskala n educaie este i prezena
colarilordinAlbaIulianinstituiigimnazialelaicesaucatolice52.

Caloianu,IstoriacomunitiievreietidinAlbaIulia(sec.XVII1948),p.247268.
Ibidem,p.280.
50CarmillyWeinberger,IstoriaevreilordinTransilvania(16231944),p.101.
51Gymnt,EvreiidinTransilvania.TheJewsofTransylvania,p.38.
52Caloianu,IstoriacomunitiievreietidinAlbaIulia(sec.XVII1948),p.283284.
48
49

167

Valeriu-Alexandru Moraru

Cu toate acestea, ncercrile efrabinului Abraham Friedman de a


nfiinaocoalevreiascdelimbgermancupatrunvtorivoreuan
1854, comunitatea nefiind dispus s plteasc taxele colare i prefernd
nvtoriicarepredaunidi.Nuesteexclusca,nacestconflict,sefarzii,
maiconservatori, ssefiaflat printrecei care respingeau ideeacolilor n
limba statului. Acest conflict ntre tradiionaliti i moderniti a continuat
pn n 1867. Pe de o parte, efrabinul Friedman i episcopul catolic
Hajnald au insistat, n 1857, n reorganizarea nvmntului n limba
german, supus inspeciilor ierarhului catolic. De cealalt parte, comuni
tateaasusinut,attnperioadaabsolutist,ctincealiberal,pericolul
reprezentat de implicarea autoritilor bisericeti catolice n nvmntul
iudaic,ajungndchiarlaacerenlocuireaefrabinuluiFriedman53.
Disputasancheiatodatculegeanvmntuluidin1868,conform
prevederilor creia comunitatea a preluat controlul colilor confesionale
evreieti.n1868,populaiacolarevreiascacomitatuluiseridicala287
copiicuvrstentre615ani.Existauncomitatpatrucolimixteevreieti
i una doar pentru biei, cu predare n limba german. Din 1874, coala,
ale crei cursuri sau desfurat n sinagog, a primit un local propriu.
Exista i o coal de Talmud Tora, pentru acei copii evrei care frecventau
coliextraconfesionale,ntreinutdectremembricomunitii54.
Dupanul1890,limbadepredarencolileizraelitedevinemaghiara,
acestafiindunmoddeadaptareacomunitiilarealitilepolitice.nplus,
dup1907curiculaacestorcolivadeveniaceeaicuacolilormaghiarede
stat. n primii ani dup 1918, coala a continuat s funcioneze n limba
maghiar, abia dup legile nvmntului din 19241925 trecnduse la
limba romn. Nu exist menionri ale vreunor manifestri disidente ale
sefarzilorndomeniulcolar55.naniidificiliairzboiuluimondiallaAlba
Iuliaacontinuatsfuncionezeocoalevreiasccuapteclase,deservit
de trei cadre didactice, un nvtor de religie i unul de limba ebraic56.
nvmntulevreiesclaAlbaIuliaaluatsfritn1948,odatcumsurile
deetatizareasistemuluicolar.
Ibidem,p.285288.
Ibidem,p.290293.
55Ibidem,p.301303.
56Gymnt,Subpatrudictaturi,nloc.cit.,p.396.
53
54

168

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Atunci,cndvorbimdespredimensiuneaculturalavieiievreilordin
AlbaIulia,nuputemtrececuvedereaniciaplecrilesprestudiiebraiceale
unor importani oameni de cultur ardeleni. Dintre acetia, Ioan Apczai
Cseresubliniaz,n1653,ndiscursulinauguralcarectoralColegiuluidin
Alba Iulia, importana studiilor ebraice ca mijloc de nelegere a textului
biblicoriginal57.TotlaAlbaIuliasaumanifestatJohannesAlstedt,autorul
lucrrii Rudimenta Linguae Hebraicae et Chaldaicae (1635) i Samuel
Kaposi,autoruluneigramaticiebraice(1698)58.
n privina relaiilor interetnice, acestea au fost, la fel ca peste tot,
fluctuante.Auexistaticazuriextreme,cumafostacuzaiadeomorritual
din 184659, sau atentatul cu bomb din 20 noiembrie 1938 de la Sinagoga
veche, n urma cruia nu au existat victime deoarece serviciul divin se
inuse la Sinagoga nou60. Tradiia naionalist a zonei a fcut ca ntreaga
comunitateevreiasciimplicitsefarziisfiemaiexpuiabuzurilor,dein
perioadainterbelicsaumanifestatpermanentnconsonancudezidera
tele guvernamentale i necesitile statului romn. Un singur caz: imediat
dup ieirea din criza economic, n 19341935, sefarzii din Alba Iulia,
alturidentreagacomunitateevreiascauparticipatlamprumutulintern
iniiatdeguvernulTtrescupentruechipareaarmatei61.
n anii ce au premers al doilea rzboi mondial, n perioada dictaturii
regale,statulromnaavutopoliticdestuldepermisivfadeorganiza
iileevreieticarepregteaupionieripentruemigrareanPalestina.Afost
acceptatfuncionarealaAlbaIuliaaunuiadintrecele107centrealeorga
nizaieiBritTrumpeldor/Betar,precumiasocietiiHaomerHaair62,
astfelcsionismulagsitnumeroiadepi.
Comunitatea din Alba Iulia a acordat ajutor imigranilor evrei din
Germania, Austria i Cehoslovacia n anii 19381940, iar dup 1940 sa
orientat spre sprijinirea imigranilor clandestini din Ardealul de Nord. n
1945,50decopiievreirefugiaidelaBudapestaaufostplasailaAlbaIulia
Idem,EvreiidinTransilvania.TheJewsofTransylvania,p.39.
CarmillyWeinberger,IstoriaevreilordinTransilvania(16231944),p.108.
59Gymnt,EvreiidinTransilvania.TheJewsofTransylvania,p.66.
60Ibidem,p.108109.
61Caloianu,IstoriacomunitiievreietidinAlbaIulia(sec.XVII1948),p.104.
62Ibidem,p.112114.
57
58

169

Valeriu-Alexandru Moraru

n grija unor familii care conduceau gospodria dup rit ortodox, deci
probabil i n grija sefarzilor63. Sefarzii, alturi de ntreaga comunitate, au
sprijinitmaterialtabereledemuncevreietidelaBoju,CnepitiiSibiui
sauocupatdepreluareaunorcopiievreiorfanidinTransnistria64.

63
64

Ibidem,p.118121.
Ibidem,p.134135.

170

CAPITOLULVI.

COMUNITILESEFARDEDINCRAIOVA
IDROBETATURNUSEVERIN

Statutul privilegiat al oraului Craiova (reedin a banilor Olteniei),


poziiasageograficnvecintateagranielorriiRomneticuImperiul
Otoman i Ungaria, ulterior Imperiul Habsburgic, scurta perioad de
ocupaie austriac toate acestea au reprezentat premise ale prezenei
evreieti n zon nc din Evul Mediu i zorii Epocii Moderne. Oraul
DrobetaTurnu Severin a ndeplinit condiii similare, iar prezena evreilor
spanioliaiciesteorealitateistoricprobat.Proximitateaambelorgraniea
ajutat i influenat constituirea n aceste centre urbane a dou comuniti
israelite:deritsefardiachenad,ambeledezvoltnduseattprincretere
demograficnatural,ctiprinspor migrator. Cu toate acestea, aa cum
am artat anterior, documentaia rmas pentru oraul de pe Dunre este
mult inferioar celei privind Craiova, motiv suplimentar pentru a trata
ambelecentreurbanencadrulaceluiaicapitol.

VI. a.PrezenesefardenOlteniaanterioranului1848

EvreiisefarzilocuiaunCraiovancdinsecolulalXVIIlea,ntimpce
evreiiachenaziauvenitnoraabiansecolulalXIXlea,comunitatealor
nefiind oficial ntemeiat dect n 18131. Conform unor cercettori
craioveni,primiisefarzicareautrecutdinImperiulOtomannOlteniasau
autodenumit Frencus, primind astfel denumirea romneasc, alterat, de
Franci. Termenul nsemna n ladino oameni sinceri, deschii2. Indiferent
de gradul de veridicitate al unor atari consideraii (nesusinute n text de

***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,2004,p.811.
Firescu,TheSephardsinCraiova,Romania,nloc.cit.,p.39.

1
2

171

Valeriu-Alexandru Moraru

dovezi documentare sau de trimiteri bibliografice), leam amintit totui,


deoarece exprim o alteritate ce dorete s se integreze exact situaia
sefarzilorcraioveni.
Sursele medievale au pstrat, ocazional, urmele prezenei sefarde n
Oltenia. n 1657, patriarhul Macarie al Antiohiei boteaz la Craiova un
tnr evreu, convins s treac la cretinism de ctre Atanasie, fost haham
cretinatn1646deMateiBasarab3.Laaceeaidat,misionarulicltorul
Paul din Alep menioneaz prezena n Craiova a unui evreu convertit,
originar din Alep (sic!), care ducea o puternic propagand cretin n
cercurileisraelitedinCraiova4.
Avem astfel dovada c, la mijlocul secolului al XVIIlea, acest ora
adposteaunnumrdeevrei,supuiotomanidariautohtoni,sefarzidar
iproveniidinOrientulapropiat.MosesGaster,celcareapublicatpentru
prima dat fragmentele lui Paul din Alep, insist asupra integrrii noilor
convertiinrndurilemiciinobilimiiaarmateiriiRomneti,dovad
c, n acele timpuri, convertirile fceau parte dintrun registru al
normalitii sociale, deschiznd ci de accedere n rndul micii boierimi.
Din acest punct de vedere, situaia sefarzilor din ara Romneasc era
identic cu cea a conaionalilor din Imperiul Otoman, unde trecerea la
islamismgarantaicondiiona,deasemenea,ascensiuneasocial.
Prezena evreilor n Craiova i Strehaia este atestat din nou n anul
1709,ntroCartedevamaluiConstantinBrncoveanu5.ncepndcuanul
1764, sefarzii craioveni au intrat, prin porunc domneasc, sub jurisdicia
bahahamuluiIsac,feciorulluiBealhahamul,avnddatoriadeaplti
anual1leudetotomulcevaficasnicideanuialegerabiniihahami
fracceptulbahahamului6.AcestbahahamrezidalaBucuretii,pn
lamijloculsecoluluialXIXlea,areprezentatautoritateasupremaevreilor
din ara Romneasc i singurul lor intermediar oficial n raporturile cu
Domnia.

***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,2004,p.52.
Stanciu, Medieval documents on the Jews in the Romanian Principalities, n loc. cit., p. 143
146.
5***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.II/1,p.15.
6Ibidem,II/2,p.5253.
3
4

172

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

n 1780 este atestat o comunitate israelit la Craiova, iar, ntre 1805


1815, aici se refugiaz un numr consistent de iudeospanioli din zona
Vidinului, n urma tulburrilor provocate de rebelul pa Pazvantoglu.
Acetirefugiaiplteaubezmn(embatic)7lamnstireaHorezu,dovadc
trecerea la nord de Dunre avusese loc cu toate mijloacele de trai ce
putuserfitransportate,asigurndnnoualocaiecontinuareaactivitilor
economice i, n consecin, obinerea mijloacelor bneti necesare plii
impozitelor i traiului zilnic. Ali sefarzi suddunreni sau refugiat ntre
17971807laCernei8.
Argumentaluneisituaiimaterialeprospereesteiactuldin1792,prin
care comunitatea spaniol a achiziionat o fost proprietate a mnstirii
Horezu, sau cel din 1819, prin care evreii Lazr i Marcus au cumprat o
cas de la Anastasie sin Iancu i soia sa Ancua, cu obligaia de a plti
embaticdedouocacearlamnstireaHorezu9.Deasemenea,n1806,undo
cumentntritdeConstantinAlexandruIpsilantipomeneaunLeibovreiu,
proprietar pe strada Mnstirea Horezu, lng Havra (Sinagoga)10. Dei
antroponimul este achenad, sinagoga respectiv era probabil sefard i
folosit n comun de ambele rituri, deoarece, abia n 1832, obtea evreilor
germanicumprunlocpentruosinagogproprie11.
Printre meteugarii i negustorii craioveni catagrafiai n anul 1831
regsim i nume sefarde. Doi evrei purtnd acelai nume, Sason Rafail,
posibil tat i fiu, sunt menionai mpreun cu familiile, ca bogasieri
(negustoridemtsuriistofefine)12.I.Constandinovreiulaparenacelai
documentcafiicic,iaralidoicapidefamiliesefarzicageamgii13.n1841,
evreulspaniolIsaacCovunchiriapetimpdedoianiocaspentruprvlie
pe ulia Popovei14. Ali comerciani sefarzi cu magazine nchiriate ntre

Tax pltit n epocile medieval i premodern de cei care locuiau pe terenurile apar
inndunornobili,DomnitoruluisauBisericii.
8***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,2004,p.73.
9Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1932,p.4.
10Ibidem.
11Stureanu,IstoriculcoliiisraelitoromneLuminadinCraiova18631923,p.10.
12ACSIER,DosarVI29,f.32.
13Ibidem,f.33.
14Ibidem,f.36.
7

173

Valeriu-Alexandru Moraru

18411844 sunt: Lazr Fermo, la Rscruci, 18411844; Moon Grasiian, n


VopseauaGalbennr.213,pestedrumdehanulluiIoni,1842184315.
Informaiileanterioarereprezinttotalitateadatelorpecaresurselece
neaustatladispoziieleoferdespresefarziidinOltenianaintede1848.
Se observ c sunt relativ puine i incapabile s prezinte detalii semnifi
cative privind microuniversul mozaic din Craiova sau DrobetaTurnu
Severin.Constanaapariieilorofernscertitudineaprezeneiisraeliten
aceastregiune,frntrerupere,lanivelpersonal,familialsaucomunitar,
pnladebutulepociimoderne.Dealtfel,proximitateaImperiuluiOtoman
a asigurat pn n secolul al XIXlea un flux migrator constant al evreilor
spanioli, echilibrnd migraia similar a achenazilor dinspre Banat,
TransilvaniasauchiarRusia.
n primele decenii ale secolului al XIXlea, evreii sefarzi sunt menio
nainoraulCraiova,nipostazedecomercianisaumicimeseriai.tim
c dispuneau de o sinagog datnd probabil de la sfritul secolului al
XVIIIlea, ns interdiciile legislative, mai cu seam cea referitoare la
dreptul de proprietate imobiliar personal, i obligau s apeleze la nchi
riereaspaiilordeculticomerciale.DesprecoreligionariilordinDrobeta
TurnuSeverinnuaparinformaiidocumentareiputemdoarpresupunec
acest port la Dunre, situat la grania a trei state, trebuie s fi atras prin
posibilitile sale economice o parte a emigranilor sefarzi atestai pentru
nceputulsecoluluialXIXlea.

VI.b.Organizareacomunitariraporturilecuautoritile(sec.XIXXX)

ncepnd cu anul 1830,documentele privind evreii craioveni sporesc,


att din motive ce in de centralizarea administrativ modern, ct i,
probabil,datoritcreteriidemografice.Acestspornumericalsurselor nu
aducensinformaiifoartebogatepentrucomunitateasefard.Analiznd
prezena datelor referitoare la evrei n Fondul Prefecturii Judeului Dolj,
ntre1830188116,amconstatatcmajoritatealorsereferlaachenazi,dei
15
16

***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.III/2,p.292.
AnalizasebazeazpenregistrrilepstratelaACSIER,DosarVI29,f.1030conspectal
lucrrii (?) Tezaurul arhivistic craiovean, vol. IIII, f.d., f.l. Deoarece nu am identificat
respectivalucrarenbiblioteciledinClujNapocasauBucureti,existndposibilitateas
fie vorba despre un ndrumar arhivistic rmas n faz de proiect, sau tiprit ntrun
numrrestrnsdeexemplare,amutilizatpentrucitareconspectulgsitnarhiv.

174

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

raportuldemograficntrecomunitateaspanioliceagermantrebuiesfi
fost n epoc (nc) relativ echilibrat. Desigur, nu se pot trage concluzii
solidedepeurmaacestorconstatri,nsputemavansaipotezac,lafelca
i n cazul sefarzilor din Timioara, o anumit doz de conservatorism i
nchidere comunitar este posibil s fi caracterizat i comunitatea evreilor
spaniolidinCraiovanaceastperioad.
Primuldocumentcarefacereferireexplicitlaoaciunecomunitareste
cererea lui Gavril (Gabriel) Eskenasy din 1869, n calitate de epitrop al
obtiievreilorspanioli,deaisepermiterscumprarealoculuipecareera
construit sinagoga sefard, pentru care pn atunci se pltea embatic
mnstirii Horezu. Cererea sa a fost aprobat i rscumprarea era deja
realizat n 1870. Faptul c, n 1868, un oarecare Avram Moise (posibil
sefard)reclamaserscumprarealoculuicaseisaledelaaceeaimnstire,
iar n 1870 comunitatea achenad nainteaz o solicitare similar pentru
terenul sinagogii lor17, las s se ntrevad existena unei aciuni coerente
deluarenposesieaunorterenurinoraulCraiova.Deoarecedoarevreii
naturalizai aveau la acea dat dreptul s dein proprieti imobiliare,
putem concluziona c, la sfritul anilor 1860, exista n Craiova o ptur
nstritdeisraeliincetenii,carefoloseauprivilegiileacestuistatutide
asemeneaformecomunitarebinenchegate.
Posibilitile financiare ale unor sefarzi craioveni trebuie s fi fost
destulderidicate,dupcumrezultidinsechestrulpusn1865peaverea
lui IoanBraoveanu, care idatoralui Haschiel E.Cohensumade 612 lei.
Un alt caz, datnd din 1867, l are n centrul su pe zaraful David Iacov
Moise,acuzatcnuanapoiatofloaredeaurcu70dediamante,amanetat
de un cetean craiovean n anul 1858, fr nscris, pentru suma de 10
galbeni18.Altposibilsefard,DavidLevi,organizasenanul1868uncazinou
ilegal, motiv pentru care Poliia recomanda deferirea sa n instan19. n
1875,fraiievreiCampusdinCalafat(sefarzidupnume)suntmenionai
ca arendai ai unui izlaz lng ora20. Printre evreii spanioli cu dare de
mn din Craiova se numra i familia tipografilor Benvenisti, care, n
ACSIER,DosarVI29,f.18.
Ibidem,f.19.
19Ibidem,f.20.
20Ibidem,f.23.
17
18

175

Valeriu-Alexandru Moraru

1881,apelalaautoritipentruareglementacomerulcucarte21probabil
datoritpierderilorgeneratedecomercianiiambulani.
ComunitateasefarddinCraiova,deiexistadefactoncdinsecolul
alXVIIIlea,afostrecunoscut,conformmonografieiluiL.M.Eskenasy,ca
persoan juridic abia prin Jurisprudena naltei Curi de Casaie nr.
157/189322. ns situaia sa legal nu pare s fi fost asigurat nici n anul
1898, cnd I.I. Benvenisti promitea sprijinul unor avocai bucureteni
pentru a obine (din nou?) recunoaterea statutului de persoan juridic
pentrucomunitate23.
ConducereaeralsatngrijaunuiConsiliudeEpitropialeideenori
ai.PrimelealegeriaufostprezidatedechiarprimarulCraiovei,Gheorghe
Chiu, i sau soldat cu alegerea capreedinte a lui Haschiel Cohen. Ulte
rior,alegerilesaufcutnprezenaunordelegaiaiprimriei,pncnd,
launmomentdat,acestobiceiconsideratludabildectrecomunitate,a
ncetat. Dintre preedinii Comunitii pot fi enumerai: Sintov Gabriel
Semo,HaschielCohen,IsacbenIosifBeligrdeanu,LazrEskenasy,Avram
Beligrdeanu, Moise I. Panijel, Iacob Benvenisti, Israel Eskenasy, Samuel
Beligrdeanu, Lazr Galimir. Un alt important membru al comunitii a
fost Isac I. Benvenisti, senator n Parlamentul Romniei, fost secretar
generalalsefarzilorcraioveni24.
Consiliulepitropiloreraales,conformstatutului,dincincincinciani,
fiindformatdin9membri.IosifPincas,preedinteleUniuniiComunitilor
IsraeliilorSpaniolidinRomniaeraipreedintedeonoarealComunitii
sefardedinCraiova.Existaiunsecretardeedineremuneratcu1.500lei
lunar,care aveangrijnregistrarea acteloriinerea n ordine a arhivei.
Bugetulcomunitiivariantre6800.000leianual,surselesalefiind:taxele
de ceremonii, veniturile imobilelor, taxele de nmormntri i subveniile
statului.Impunerilecomunitareeraumpritenapteclase,ceamaimare
nedepind 4.500 de lei anual, n timp ce clasa a aptea pltea 50 de lei
lunar25.

Ibidem,f.28.
Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1932,p.6.
23ACSIER,DosarVI459,f.8.
24Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1932,p.6.
25Ibidem,p.89.
21
22

176

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

nc din anul 1894 exista un Statut al comunitii, care sa pstrat


graie tipririi sale la tipografia familiei Benvenisti26. Conform acestui act,
scopulexisteneicomunitiieraaceladeaprocuramembrilorsiasisten
nurmtoareleproblemeinstituionale:celelegatederit,celeeducaionale
(TalmudTora),celedeasistenmedical,binefacereinhumare(Levaya
Hevra i RehiaKedusha). Membrii erau obligai la plata mai multor taxe
(tax anual, taxe de jeuri, cstorie, natere, tiere ritual, atestri i
legalizri, nhumaie, tax de loc n cimitir etc.), cu excepia cazurilor n
care paupertatea va fi vdit. De asemenea, membrii erau obligai s
primeasc funciile cu care erau investii de ctre coreligionari i s se
achitedendatoririleimpuseprinacestefuncii27.
Pentruafiadmis camembru, oserie de precondiiitrebuiau ndepli
nite:sfieisraelitderitspaniol,saibminim21deani,saibuncaracter
onestislocuiascnCraiovademaimultdeunan.Oprevederespecial
fcea referire la trecerile interconfesionale: puteau fi acceptai n rndul
comunitii i evrei achenazi dac ndeplineau toate condiiile, exclusiv
cea privind apartenena confesional i prezentau un certificat din partea
comunitii achenade c sunt liberi de a se iniia ntrun alt rit. Membrii
puteaufiexcluidacnuiplteautimpdetreianicotizaiileirestanele
cuvenite. Dup excludere, respectivului i se interzicea participarea la
ceremoniilereligioasepnlareabilitareandrepturiprinplatadatoriilor28.
Aceeai societate se ocupa, cel puin n perioada interbelic, i de
gestionarea terenurilor comunitii. Acestea constau din: o parcel de teren
arabil (ntre cimitirul sefard i Balta Berca), o alt parcel triunghiular n
zonacimitiruluivechiispaiuldestinatcimitiruluinou,mprejmuitcuzid.
Pe acesta din urm nu aveau voie s ptrund din motive de cult nici
animalele, nici mainile agricole, urmnd s fie folosit exclusiv pentru
fnea.Nuputeaufitiaisauplantaiarbori, peisajultrebuindsrmn
cel natural. ntre 19191928, aceasta era ntreaga proprietate funciar
neconstruitacomunitii,fiindarendatunorlocalnicipentruvariisume29.

***,StatutulComuniteiIsraeliilorderitSpanioldinCraiova,Craiova,1894,18p.
Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1932,p.45.
28***,StatutulComuniteiIsraeliilorderitSpanioldinCraiova,p.89,1516.
29ACSIER,DosarVI38,f.27;Idem,DosarVI158,f.58.
26
27

177

Valeriu-Alexandru Moraru

Conform statutului, conducerea comunitar era asigurat de un con


siliu format din 7 demnitari, 2 onorifici i 5 activi. Printre cei din urm
trebuiasfigurezeunpreedinte,unvicepreedinteiuncasier.Pentrua
putea fi alei demnitari, membrii societii trebuiau s aib minim 25 de
ani, s nu aib restane financiare fa de comunitate i s nu fie falit ne
reabilitat,saulovitdeosentininfamant30.
Epitropii ngrijeau de bunul mers al treburilor nuntrul comunitii,
dar i de relaiile acesteia cu municipalitatea. ncepnd cu anul 1898,
procesele verbale ale consiliului epitropal au fost consemnate inextenso
ntrunregistru,pentruomaibunevidenaactivitii31.Existaudiferite
comisii, formate din 23 epitropi, care purtau responsabilitatea unor
chestiuni particulare. n 1898, de exemplu, n comisiunea de caritate sunt
alei Israel I. Eskenasy i David L. Fermo, tot atunci lunduse decizia ca
membriicomunitiicarebeneficiaudeajutorulcaritabilalepitropieisfie
obligai s participe la serviciul religios, n caz contrar fiindule retras
ajutorul32.
Tierile rituale au reprezentat o problem aflat constant n disputa
dintre comunitate i primria Craiovei. n 1898, urmnd regulamentele
sanitare,municipalitateaasolicitatsefarzilorcapsrilesnumaifietiate
nabatorulsinagogii,cincelalprimriei,dectreunsacrificatorautorizat
evreu. Mediatorul a fost I.I. Benvenisti, care a obinut concesiunea unei
ncperispecialeaabatorului,comunitateaurmndsplteascochiriede
200 lei pe an pentru aceasta33. n 1901, comunitatea a naintat o plngere
mpotriva impozitrii hahamului pentru serviciile tierii rituale, aceasta
fiind soluionat pozitiv n justiie dup aproximativ o lun34. Este unul
dintre multele exemple n care evreii au ncercat s nlture msurile
arbitrarrestrictivealestatului.
Oaltndatorireaepitropiloreradeaangajaunmediciunfarmacist
al comunitii. La rndul su, medicul trebuia s efectueze vizite n
***,StatutulComuniteiIsraeliilorderitSpanioldinCraiova,p.914.
ACSIER,DosarVI458,f.1.
32Ibidem,f.2.
33Idem,DosarVI,f.8.
34***,Evreiidin RomniansecolulXX.19001920:Fastinefastntrunrstimpistoric,I,p.
225226.
30
31

178

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

familiile unde era chemat i s raporteze epitropilor trimestrial, sau chiar


maidesdacsituaiaocerea,mersulbolilorncomunitate.Spreexemplu,
n lunile octombriedecembrie 1894 au fost cutai 25 de bolnavi,
majoritateacubronite(8),scarlatinirujeol(4)ibolidestomac(4)35.n
anul1898sadeciscamediciisfieremuneraidebolnavicu2lei pentru
vizitaladomiciliui1leupentruvizitalacabinet36.Aceastmsurindic
o diminuare a potenei financiare a comunitii, din moment ce nu mai
putea plti integral spezele medicilor. Spre aceleai concluzii conduce i
hotrreaEpitropieidin13februarie1900deareunifunciiledeajutorde
Rabinisacrificator,pltindunsingursalariu37.
La nceputul secolului al XXlea, sefarzii nu aveau un farmacist
propriu,fiindnevoiisapelezelafarmacistullocalTeodorDobrescu.Pn
n1900,acestaleofereamedicamentelecuunrabatde30%,nlunamaia
respectivuluiananunndnscnumaiputeacontinuaaceastpractic38.
Din pcatenu cunoatem rezultatul tratativelor. Trebuie menionat aicic
lipsa unui farmacist sefard se datora i legislaiei discriminatorii, care
impunea farmacitilor condiia de a deine cetenia romn, vnzarea
medicamentelorfiindunmonopolpecarestatullexercitaprinconcesiuni
raportatelanumrullocuitorilor,piaafarmaciilornefuncionndliber.
La sfritul fiecrui an, avea loc Adunarea General a comunitii, la
care erau invitai s ia parte toi membrii contribuabili, epitropii
prezentndatunciunraportilundusendiscuieproiecteledeviitor.Cu
aceastocazieeraalctuitunrepertoriualmembrilorcomunitii,ceicare
participau la edin semnnd n acest act. Importana unui astfel de
document este n primul rnd de natur statistic i demografic, cci
indic(cuaproximaiedestuldemic)numrulfamiliilordincomunitate39.
Sionismul era un curent prezent n rndul sefarzilor craioveni, fiind
sprijinit, dei nu foarte energic, de ctre epitropi. La 29 octombrie 1898 se
decisese acordarea unui spaiu de conferin societii Zion, pentru ca
delegatulacesteialacongresuldelaBaselspoatineoprelegerepublic
ACSIER,DosarVI268,f.53.
Idem,DosarVI458,f.3.
37Ibidem,f.26.
38Ibidem,f.34.
39Idem,DosarVI268,f.5458.
35
36

179

Valeriu-Alexandru Moraru

despremicareasionist,nsinagog,pe1noiembrie.Ulterior,dintrunalt
procesverbalalepitropiei,aflmcrespectivaprelegerenuamaiavutloc,
intervenindoseriedediferende40.
Cunoatem puine date despre sefarzii din DrobetaTurnu Severin n
aceast perioad. Oraul modern Drobeta a fost ridicat ncepnd cu anul
1833, dup planul arhitectului Xavier Villacrose i pentru a face rost de
baniinecesariconstruciei,municipalitateaavndutpiaeteleproiectatela
ntretiereastrzilormariunorcomunitidesudii,printrecaresenum
rauievreii41.Cutoateacestea,estefoarteprobabilcainaintede1833s
filocuitnorasefarzisupuiotomani,careseocupaucunegoul.Existena
unei astfel de comuniti pe insula AdaKaleh ne ndreptete s emitem
aceastipotez42.
Ca n toate comunitile sefarde i la Drobeta trebuie s fi existat o
stratificare intern, ntre liderii comunitii i membrii cu posibiliti mai
reduse. n 1911, de exemplu, sefardul Mayer Marcus apare n arhivele
primriei oraului TurnuSeverin ntrun contract de nchiriere a unui
teren43.niulie1913,cuprilejulncheieriiceluidealdoileaRzboiBalcanic,
rabiniicomunitilorsefardiachenaddinDrobetaauinutunserviciu
religiosspecial,lacareafostinvitatiprimaruloraului44.
Pe lista abonailor la curent electric n anul 1914 sunt consemnai n
Drobeta i civa sefarzi: Albala, Jita Madotto (iluminat i for), Ignatz
Altaras, Moise Sabetay, I. Marcus, Buchi Peachas, dar numrul lor este
inferior achenazilor, att ca persoane, ct i ca faciliti de producie45.
Acesta poate fi un argument al faptului c, n acel moment, comunitatea
evreospanioldinlocalitateerainferioarattdemograficctieconomic
celeiachenade.

Idem,DosarVI458,f.45.
Doina Rdulescu, Nicolina Lupulescu, Drobeta Turnu Severin. Monografie, DrobetaTurnu
Severin,2005,p.10.
42Guboglu,ArhivainsuleiAdaKalehiimportanaei,nloc.cit.,p.118.
43 Serviciul Judeean Mehedini al Arhivelor Naionale, Fond Primria oraului Turnu
Severin(SJMAN,FPOTS),Dosar3/1911,f.168
44Idem,Dosar21/1913,f.44.
45Idem,Dosar1bis/1914,f.24.
40
41

180

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

ntre 19161918,evreii din Oltenia au luat parte, alturi de romni, la


Rzboiulderentregire,aducnduiattaportuluman,cticelmaterial.
A luat fiin un Comitet de Ajutorare organizat de Uniunea Evreilor
Pmnteni,careainiiatcolecteledefonduridinntreagaar,inclusivdin
Craiova, unde loja masonic Egalitatea a contribuit substanial46. Astfel,
sub conducerea lui Isac L. Blum, au fost mprite ajutoare nevoiailor
locali,indiferentdereligie,nfiecaresptmn,astfel:1kg.finmlai,1
kg. fasole,1 kg. ceap47.Dintre eroiiisraeliicraioveni menionm numele
doctorului Osias Zaharia, czut pe cmpul de lupt i al soldatului Isac
Eliezer,carealuptatncampaniadinUngaria(1919)48.
CimitirulevreiescdinDrobetaTurnuSeverinadpostete,deaseme
nea,printrecele18mormintealeevreilorlocalniciczuinPrimulRzboi
Mondial, i pe cele ale sefarzilor Isac S. Elias i Nathan D. Alvu49. Ali
sefarziseverineni,mobilizaincdin1915,aufostMaierLevy,LeonBaroh
i(posibil)LeibuAltar50.nanul1919,comunitateaaadoptatcasteagbise
ricesctricolorul RomnieiMari,cu care aintmpinat vizitasuveranului
FerdinandI.PropunereanacestsensfusesefcutdeIacobI.Benvenisti,
ntre timp mutat la Bucureti, lund ca model comunitatea sefard din
Bucureti51.
DupRzboi,instituiilecomunitareaurevenittreptatlavecheaorga
nizare.n1932,structuradeconducereacomunitiicraioveneartaastfel:
Preedinte: dr. Leon M. Eskenasi; Vicepreedini: Dr. David M. Galano;
Sasson R. Penchas; Secretar general: Isac D. Benvenisti; Casier: David
Alsech; Consilieri: Iacob M. Leon; Haim Leon; Miu Eskenasi; Monel
Galimir; Prim curator de onoare: Max de Mayo; Prim Curator: Dr. David
M.Galano;Secretar:I.Alhalel
Aceastorganigramnusamodificatsubstanialnicinaniiurmtori,
nici pe perioada celui de al doilea Rzboi Mondial, dei ntre 19411945 a
funcionatneoficial.MaxdeMayo,curatoruldeonoare,eranumitcurator
***,EvreiidinRomnianrzboiulderentregirearii19181919,p.14.
Ibidem,p.39.
48Ibidem,p.72.
49Ibidem,p.135
50SJMAN,FPOTS,Dosar11/1915,f.3233.
51ACSIER,DosarVI158,f.31.
46
47

181

Valeriu-Alexandru Moraru

pe via, ca recunoatere a ndelungatei sale activiti comunitare i a


probitii morale52. O retrospectiv complet ne este oferit de Leon M.
Eskenasy,nadouaediieamonografieisale,lsndssentrevadfaptul
cepitropiiproveneaunmarepartedintreifamilii:Eskenasy,Penchasi
Leon,probabilcelemainstritealeobtii53.
Criza economic din 19291933 a dezechilibrat financiar comunitatea,
situaia grea a membrilor si reflectnduse i n numrul sporit de cereri
pentru reducerea chiriilor la magazine54, dar bunurile imobiliare i
fondurilecaritabileauajutatlaechilibrareabalaneiilarevenireadinacest
punctdevederendeceniulpatru.MsurileluatedeConsiliulEpitropilor
aujucatunrolimportantnacestsens:saorganizatoconversieadatoriilor
ctrecomunitate,iarceicareauperseveratnneplataloraufostexcluide
laserviciilereligioaseiastfelsiliisseconformeze.Tierileritualeaufost
realizate la abatorul achenad, nchiriat pentru un pre redus (2.000 lei pe
lun)sauuneorichiargratis55.
Rezultatulantrecutateptrile,ajungnduselaunexcedentfinanciar
organizat ntrun fond de prevedere56. n anul 1933, fondul a fost com
pletat prin vinderea unui teren viran de pe strada Madona Dudu (lng
cldirea colii Lumina), pentru suma de 80.000 lei, bani care au fost
folosiilastingereadatorieicomunitiictreBancaNaionalaRomnieii
lareparareaimobilelorvechi57.
Noul statut al comunitii a fost aprobat de Ministerul Cultelor i
Instruciunii prin decizia nr. 196753/16854 din 17 ianuarie 1933, fiind
dobnditcuaceastocazieistatutuldepersoandedreptpublic,nsui
Marele Rabin felicitndui pe sefarzii craioveni cu ocazia evenimentului58.
Analizndun concept de statut, dactilografiat,gsitn arhiva comunitii,
credemcnoulactafostcreatlanivelulUniuniiComunitilorSefardedin

ACSIER,DosarVI459,f.7.
Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1946,p.59.
54ACSIER,DosarVI459,f.3.
55Idem,DosarVI38,f.16,17.
56 Eskenasy, Istoricul comunitii Israelite Spaniole din Craiova, 1946, p. 5455. Ptr. detalii
privindanul1932vezi,ACSIER,DosarVI459,f.911,41.
57ACSIER,DosarVI459,f.34.
58Ibidem,f.3.
52
53

182

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Romnia i a fost implementat ulterior n fiecare comunitate, pentru a


asigura o mai bun organizare intern, prin uniformizare59. O serie de
modificriminorealestatutuluiauavutloculterior,totn193360.
n1938,comunitateasefarddinCalafatafostalipitceleidinCraiova
dincauzalipseinumruluinecesardemembri.Celedoufamiliicaremai
rmseser n ora sau mutat n Bnie, cednd comunitii de aici
ntreaga avere imobiliar61. Acest eveniment, deloc singular n epoc,
marcheaz una dintre caracteristicile lumii sefarde romneti interbelice:
restrngereatopograficspremarilecentreurbane,cauzatdediminuarea
micilorcomunitianexe.
Anul 1939 a adus o serie de probleme i dispute interne, odat cu
demisianblocavechiuluiConsiliualEpitropilor,acetiafiind,ns,realei
nurmaunuiscrutin,alturidecivanoimembridinopoziie.Totacum
sanfiinatipostuldejuristnaceastinstituie,motivulfiindnecesitatea
consilierii i aprrii juridice a multora dintre membrii obtii sefarde. O
nou serie de demisii a descompletat Consiliul Epitropilor n 1940, dar
locurilevacantenuaumaipututfiumpluteprinscrutindeoarecenoilelegi
rasialeinterziceauoricefeldemanifestripubliceevreieti,iarocampanie
electoralinternriscascompromitcomunitatea62.
n octombrie 1940 au loc primele msuri represive oficiale, fiind
sigilatesinagogileiarhivacomunitii.Duptreisptmni,neputnduse
descoperinimicsubversivnurmacercetrilor,interdiciileaufostridicate
iarhivarestituit.Ulterior,evreiidinCraiovaaufosttrimiinunitide
munc la Deva i n Transnistria. n Craiova a fost instituit chiar i un
lagralevreilor,ozondetipghetou,nidininteriorulcreiacirculaia
erastrictreglementat,interzicnduseinclusivaprindereaoricrorlumini
ntreorele21i5dimineaa.Brbaiierauobligaispoarteprultunscu
mainanr.3(foartescurt),hranaeraraionalizatierainterziscomerulcu
alimente63. n acest spaiu este posibil s fi staionat o parte din cei

Idem,DosarVI248,f.329336.
Idem,DosarVI459,f.195197.
61Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1946,p.60.
62Ibidem,p.7478.
63***,EvreiidinRomniantreanii19401944,vol.III/1,p.296297.
59
60

183

Valeriu-Alexandru Moraru

aproximativ800deevreirefugiaidinnordulMoldoveinanii1940194164.
Faptul c lista complet a instruciunilor a fost transmis i comunitii
sefarde, indic prezena n acest perimetru a sefarzilor sau, cel puin,
existenaunorlegturi(firetidealtfel)ntreevreiidinoraiceidinlagr.
n aceste condiii, att liderii comunitii ct i societile de caritate
sau vzut nevoii s acorde o mai mare atenie msurilor de ajutorare
social a familiilor celor plecai la munc. Pe lng acestea, sefarzii craio
veni iau dat cota parte la toate impozitele extraordinare i ajutoarele de
rzboicerutedectrestatnanii1940194465.nfiinareaCentraleiEvreilor
n decembrie 1941 a dus la dizolvarea vechilor structuri comunitare,
sefarzii fiind reprezentai n organizaia judeean a noului organism prin
L.M.Eskenasy,care,ns,ademisionatdupdoartreiluni,nemulumitde
ritmulicalitateamunciicolegilorsi.Problemeauexistat,deasemenea,n
recunoaterea liderilor comunitii sefarde din Craiova de ctre Centrala
EvreilordinRomnia66.
Populaia Craiovei era nclinat, pe perioada rzboiului, s cedeze
mult mai uor tensiunilor antisemite, dup cum relateaz rapoartele jan
darmeriei din localitate, ns ncepnd cu primvara anului 1944 aceleai
rapoartenregistreazmbuntireastriidespiritaevreilor,carevedeau
sfritul conflagraiei aproape i sperau c i vor recpta dup rzboi
toate drepturile i proprietile confiscate67. Un exemplu de meninere a
solidaritii romnoisraelite n Craiova pe perioada celui de al doilea
RzboiMondialafostreprezentatdecerculliterarorganizatacasdepoeta
Elena Farago, a crei fiic fusese cstorit cu un evreu. Sptmnal, n
locuina acesteia se adunau intelectuali evrei, care discutau att chestiuni
culturale,cti,bineneles,politice68.
Dup rzboi, au fost renfiinate vechile structuri, sefarzii fiind acum
puternic orientai spre micarea sionist. Societile Asomer Hatzair i
Dor Hadas, ambele de orientare sionist, i aveau sediul n localul
Firescu,TheSephardsinCraiova,nloc.cit.,p.43.
Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1946,p.8390.
66Ibidem,p.100115.
67***,EvreiidinRomniantreanii19401944,vol.IV,19431944Bilanultragedieirenaterea
speranei,p.113.
68Ibidem,p.114.
64
65

184

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Epitropieispaniole.Deasemenea,lcauriledecultsefardeaufostdeschise
sionitilor, permindulise si susin aici cauza n faa comunitii, iar
evreii spanioli sau alturat protestelor din noiembrie 1945 mpotriva
atitudiniibritanicenchestiuneapalestinian69.Daraniitulburiceauurmat
rzboiuluiaveausipunamprentaiasupraevreilorcraioveni.n1948,
instituiile locale au fost desfiinate, iar sprijinitorii sionismului au avut
soarta liderilor bucureteni, fiind urmrii i persecutai. Singura form
asociativevreiascpstratdecomunitinCraiovaafostfilialaComite
tuluiDemocraticEvreiesc,careseocupanprimulrndcupropagandan
rndurileconaionaliloriorganizareaalegerilor70.

VI.b.1.Structuraprofesionaliocupaionalapopulaiei
nprivinastructuriiocupaionale,NicolaeIorgamenioneazprezena
negustorilor sefarzi n ara Romneasc i desigur n Oltenia nc din
secolulalXVIlea71.Faptulcpnnperioadainterbelicprezenaevreilor
n spaiul rural a fost relativ restrns ne ndeamn s i privim ca pe o
populaieeminamenteurban,practicndmeseriispecificeacestuimediu.
Datele certe privind evantaiul meseriilor practicate de sefarzii craio
veni sunt ns relativ puine. tim c printre meseriile exercitate de evreii
craioveninsecolulalXIXleaerauhalvagii,ceaprazari,tinichigii72.Aparde
asemeneasefarzibogasieriigeamgii,majoritateansfiindnregistraica
i comerciani cu prvlii nchiriate. nc din timpul lui Constantin
Brncoveanu, Craiova era unul dintre centrele comerciale n care evreii
tranzitaumrfurispresudulDunrii73,iaraceasttradiiesaperpetuatn
secolulurmtor.
Desigur c cei cu o stare material solid erau zarafi i negustori,
transformai ulterior n finaniti i mari comerciani. Exemple au fost
oferiteanterior,alturidealtecazuri,careindicpreocuprilalimitalegii,
precuminereaunuicazinouilegal.Toateacesteexemplevariatelassse
ntrevad o lume sefard foarte bine integrat societii romneti din
Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1946,p.122123.
ANICB,ColeciaComunitiEvreietidinRomnia,Dosar32/1948,f.13.
71NicolaeIorga,Istoriacomeruluiromnesc.Epocamainou,Bucureti,1925,p.354356.
72***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,2004,p.73.
73Ibidem,p.56.
69
70

185

Valeriu-Alexandru Moraru

punctdevedereeconomicoprofesional,membriicomunitiacoperindun
spectrulargdepreocuprioreneti,majoritatealicite,daruneoriiilicite,
delatipografilapatronidecazinouri.Dinacestpunctdevederenucredem
c sefarzii din Bnie au avut alte ndeletniciri dect cei din Bucureti,
spectrul ocupaional fiind mai redus doar ca urmare a dimensiunilor
oraului.Delaprofesiilecomercialeiindustrialepnlaceleintelectuale
evreii spanioli din Craiova sau contopit n lumea oraului pe care l
locuiau,contribuindalturideceilalilocuitoriladezvoltareaurbei.
Muli dintre ei se gseau ntro stare economic relativ precar, mai
ales n anii ce au urmat Primului Rzboi Mondial. O list a sracilor
comunitiisefarde,ntocmitn1919,nregistreaz45depersoane(capide
familiecelmaiprobabil),adicaproximativdinnumrultotalalcapilor
de familie74. Acest procent ridicat, dei motivat parial prin dificultile
perioadei belice, indic totui o puternic stratificare economic (i
subsecventsocial)intracomunitar:existenauneipturidesefarzisraci
(sausrciiderzboi),dealecrornevoimaterialeispiritualetrebuias
sengrijeascepitropia.
Pentru DrobetaTurnu Severin, avem menionai, n primele decenii
alesecoluluiXX,sefarzicaredesfoarvariimeseriiiactiviti,acoperind
un extins areal al vieii economice: apar mai muli membri ai comunitii
care antreprenoriaz terenuri, un posibil sefard Nic. H. Simonetti,
electricianef la Uzina Electric a oraului n 191475, un locotenent (de
jandarmi?) Sicu Sabetay arestat de trupele germane n 191676 i un numr
ridicatdecomercianiAthiosI.Abram,ArieI.Abram,ArieI.Iacob,Arie
Iosif,MarcusIosif,DaviddeMayo,SabetayI.Iacob,SabetayJak,SabetayI.
Saultoiacetiadinurmpriminddreptdevotn191977.
De altfel, familia Sabetay deinea, la nceputul anilor 20, proprieti
importantenorainzonaportului,undeseocupacucomeruldegrne
iintenionasdeschid,n1920,omoar.Pentruaceastaeiaucumprat
nc 2,5 ha de teren de la municipalitate, evaluate la suma de 10.052 lei78.
ACSIER,DosarVI158,f.41.
SJMAN,FPOTS,Dosar8/1914,f.14.
76Idem,Dosar12/1917,f.1622.
77Idem,Dosar38bis/1919,f.107108.
78Idem,Dosar11/1920,f.244.
74
75

186

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

FamiliaSabetaymaideineanproprietatemorincdin1914,iarlocuina
lor,CasaSabethay,gzduieteastziMuzeuldeArtaloraului79.
Pe teren medical, nc de la jumtatea secolului al XIXlea apar infor
maiidespresefarzipracticndmeseriidindomeniu.Dinanul1852dateaz
uncontractncheiatcuIlias(Elias)Davidpentruprocurareadelipitori80.De
asemenea, interesul sporit manifestat de municipalitate fa de lucrrile
medicului achenad Iuliu Barasch81 trebuie s se fi reflectat i n interiorul
comunitii sefarde. Cu toate acestea, la nceputul secolului XX, printre
membrii Asociaiei Generale a Medicilor din ar nu erau nregistrai n
judeulDoljdectpuinimedicievrei,iaceiaachenazi82.LaTurnuSeverin
n schimb, n 1913, i desfura activitatea doctorul David Galano, cruia i
sa ncredinat de ctre municipalitate conducerea lazaretului holericilor
(epidemiafuseseadusdetrupeleromnetirentoarsedinBulgaria)83.

VI.c.Instituiidecultiasociaiireligioase

VI.c.1.Sinagoga
O sinagog sefard este semnalat la nceputul secolului al XIXlea,
urmele fiind vizibile n subsolul sinagogii interbelice de pe strada Elca,
lngpiaaomonim,nfostamahalaaHorezului,fiindclditdeobtela
iniiativaicusprijinulluieviEskenasy(Buhorelduru).Lngsinagog
se afla i cldirea colii84. Aceast cas de rugciune a devenit n timp
improprieserviciuluidivinincdin1885comunitateaanceputsian
considerarerecldireaei,apelndnacestsenslamprumuturi85.Cldireaa
fost drmat i reconstruit ncepnd cu anul 1887, din ndemnul
epitropilor comunitii: Haskiel Cohen, Iacob Benvenisti, Elias Sabetay i
IsacbenIosifBeligrdeanu,cusprijinulfinanciaralceluidinurm.
Cfhttp://www.drobetaturnuseverin.net/epocacontemporanaantebelica,consultatladata
de05.01.2010.
80SJMAN,FPOTS,Dosar29/1852,f.13.
81Ibidem,f.1016passim.
82***,EvreiidinRomniansecolulXX.19001920:Fastinefastntrunrstimpistoric,II,p.
262,296.
83SJMAN,FPOTS,Dosar18/1913,f.34.
84ACSIER,DosarVI490,f.1213.
85Idem,DosarVI266,f.27.
79

187

Valeriu-Alexandru Moraru

n 1889 lucrrile nu fuseser nc finalizate, fiind necesar suma de


42.825 lei pentru definitivarea lor. Banii au fost obinui prin arendarea
veniturilorrealizatedecomunitatedinnchiriereacelor7prvliipecarele
avea n proprietate probabil cele existente n faa i n jurul vechii
sinagogi,npiaaElca86.Acesteaaufostsubrogatepentruperioada1889
1893luiIsakB.Iosef,celdelacareafostmprumutatsumanecesarfina
lizriilcauluidecult87.Separecauexistatiproblemecuvecinii,motiv
pentru care a fost redactat un proces verbal, n prezena reprezentanilor
Poliiei i municipalitii, din care aflm c vechea sinagog avea dou
niveluri,iarpeunadintrelaturiexistaupatrugeamurisusidoujos88.
n anul 1890, construcia nu fusese nc terminat, dar era deja
asigurat mpotriva incendiilor pentru suma de 40.000 lei, comunitatea
pltind n acest sens 45 de lei pe an ntre 1890189489. Existena poliei de
asigurare ne ndeamn s credem c o bun parte a zidriei fusese deja
ridicat. Noua sinagog avea 100 de jeuri nchiriabile pentru femei, care
plteau sume cuprinse ntre 520 lei anual, ns, n 18981899 doar 66 de
locuriaufostocupate,fiindpltii740lei.Dinchiriajeurilorpentrubrbai
(114ocupatedin220)sauobinutnacelaian1.160lei90.
Spaiul construciei era destul de restrns n raport cu necesitile,
astfel c ieirea de urgen a lcaului de cult (prevzut obligatoriu prin
lege),ctevaferestreiunbalconautrebuitsfieproiectateiconstruitepe
proprietateavecinaenoriailorIsakiMarcusLeonEskenasy,ncheinduse
uncontractnacestsensntreEpitropieiproprietari.Acetiadinurmnu
aucerutbeneficiifinanciare,deoarecesinagogaeraunlcadebuncomun,
comunitar, dar sauasiguratc,peviitor Epitropia, care iavea sediuln
incinta sinagogii, nu va putea revendica proprietatea spaiului construit91.
De altfel, probleme cu spaiul au existat i n partea dinspre piaa Elca,
unde primria Craiovei revendica proprietatea unei poriuni din terenul
anexelorsinagogii,nacestsensfiindiniiatiunproces92.
Ibidem,f.52.
Ibidem,f.1.
88Ibidem,f.2.
89Ibidem,f.7.
90Idem,DosarVI196,f.110115.
91Idem,DosarVI268,f.12,910.
92Ibidem,f.3.
86
87

188

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Nouasinagogaaduscusineinoireglementrinprivinaserviciilor
de cult i a taxelor aferente. Spre exemplu, n 1893, taxele de cstorie i
serviciileaferenteaufostmpriten5categorii,sumelevariindntre300
leipentrucategoriaI,200,100,50,pentrucategoriileIIIViosumminim
stabilitpentrufiecarecaznpartelacategoriaaVa.Pentruaceastsum,
pelngserviciulpropriuzis,ceiprezenibeneficiaudeiluminatultemplu
luindiferitegrade(total,parial,doarcandelabrulmareetc.)inclzirea
templuluiiarna(cusaufrdreptdeMitzvotnsmbtaurmtoare).Cunu
niaseputeaserbainafaratemplului,taxelensrmnndaceleai93.
Un timp sau inut i unele ntruniri publice de interes laic n localul
sinagogii, dar aceast practic a fost oprit printro hotrre a Epitropiei
datatn16aprilie190094.
Cldireaianexeleeraualctuite,conformunuiinventardin1894,din:
cldirea principal cu 2 galerii, 2 azarale, 3 comoditi, 1 antreu cu scar
pentrugalerie,3 odi (n fostacoal), 2odisub sinagogio mansard
deasupra prvliilor. Mobilierul templului consta, printre altele din: 12
bncicu8jeuri,35bncicu4jeuri,8bncivechi,2jeurideplislaaltar,
10jeurimarilaaltar,1tiva,1candeldeargintlaaltar,2sobe,2msue,3
policandremariculanuri(1cu54,2cu36lumnri),12policandremicide
6lumnri,4stlpidebronzcucandelabrede5lumnri.Alturideacest
mobiliermajor,aflatngaleriaprincipal,inventarulmaicuprindeobiecte
culticeimobilierdingaleriasecund,undeseaflaulocuriledecategoriaa
IIa i a IIIa. Inventarul era completat cu numele brbailor care ocupau
locurinacestegalerii,ntotal173persoane95.
n 1913, Samuil Beligrdeanu ia decizia de a altura sinagogii o serie
de cldiri cu menire comercial i o arip pentru cancelaria comunitii i
locuina rabinului. Era un pas nainte ntrun proces de centralizare
instituionalcomunitar pe plan local. Sinagoga beneficia i de serviciile
unuicordebieiifete,organizatn1922subngrijirealuiMaydeMayo,
condus de organistul Marchezani i incluznd i un tnr cantor, Rafael
Leon,recomandatdeA.Ivela96.Iniiativadeanfiinauncorapruseila
Ibidem,f.33.
Idem,DosarVI458,f.31.
95Ibidem,f.3639.
96Idem,DosarVI490,f.1213.
93
94

189

Valeriu-Alexandru Moraru

1900, venind din partea Epitropiei, dar se pare c nu a avut succes97.


ncepnd cu 1924 sa renunat la practica vnzrii mizvoturilor prin
strigare de la altar i sa trecut la distribuirea lor gratuit, exceptnd
Aftaraua,careselicitapentruceiaflainlunilededoliu98.
nanii30aufostrealizatelucrridemodernizarealcauluidecult:
canalizare, repararea instalaiei electrice. Prin grija Primriei Craiovei sa
acordatcomunitiioreducereconsistentlaplataenergieielectriceconsu
matenSinagog99.Oparteasumelorauprovenitdindonaiiparticulare,
demndeamintitfiindactuldeevergetismalRozeiJ.Beligrdeanu,carea
donatpentrureparaiasinagogiisumade200.000lei100.
Anii rzboiului au adus cu ei o lung serie de neajunsuri, oblignd,
printre altele,i larenunarealaunele formede manifestare a cultului. n
martie 1940, ca msur de economie comunitar, sa decis renunarea la
serviciilecorului,carefuncionadedoudecenii.Sarenunatilaslujbele
zilnice n Templul mare, pentru a se face economii la curent electric i
nclzire, rmnnd deschis doar Templul mic. Sinagoga mare a fost
utilizatncontinuarenumaivinereaseara,smbtaidesrbtori.Chiar
rabinul dr. David Galano a fost ndeprtat pentru un timp de la practica
cultului,deoarecenuposedacetenieromn.Aceastdinurmchestiune
afostnsrezolvatrelativrepede101.

VI.c.2.Rabinatul
Dintre rabinii sefarzi ai Craiovei pot fi enumerai: Avram Faion, Isac
Menae,IsacSaltiel,ZehryIacobAlevy,DavidGabai,ReubenIsrael,Daniel
Eskenasy, Samuel Zonana, JehudaSabetay Levy. n secolul al XIXlea,era
angajat pentru servicii religioase i un al doilea oficiant, Hasan eni
(Mezamer),nsdinmotivefinanciaresarenunatlaacesta102.Patrimoniul
religioseraadministrat,alturiderabin,deoseriedecuratorialeidintre
persoanelede vazalecomunitii.Existaifuncia de curator de onoare.

Idem,DosarVI458,f.41.
Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1932,p.1112.
99Ibidem,1946,p.58;63.
100ACSIER,DosarVI38,f.20.
101Idem,DosarVI28,p.6466.
102Idem,DosarVI490,f.1213.
97
98

190

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Totnrndulpersonaluluiauxiliaralsinagogiisenumrauisamaii,un
fel de executori ai deciziilor curatorilor103. I.M. Spielman a fost rabin al
comunitiisefardepnn1849,cndsemutlaBucureti104.
Cea mai proeminent figur rabinic din Craiova antebelic a fost
ReubenEliyahuYisrael(18561932).OriginardinRhodos,separecaavut
operioadderabinatnBulgaria,naintedeasestabilinOltenia.Aiciia
desfuratceamaimarepartedinactivitatearabinic,ntreruptuneoride
impedimentedesntate.nanul1899spreexemplu,comunitateaiaoferit
un concediu de o lun i un ajutor de 100 lei pentru cutarea sntii
sale105.Spresfritulvieii,sarentorsninsulanatal,fiindMareRabinal
Rhodosuluintre19221932.Conformbiografilorsi,experienaculticde
laCraiovaladeterminatpeRabbiYisraelsiniiezeunambiiosproiectde
traducere, pornind de la constatarea c muli dintre sefarzi nu mai
nelegeauntregulserviciudivin,desfuratnebraic106.
Pentru a crea o legtur mai strns ntre credincioi i textul cultic,
Rabbi Yisrael a tradus n ladino imnurile sacre de Rosh haShana i Yom
Kippur, publicndule n 1910 ntrun mic volum aprut n tipografia
Samitca.Lucrareaamarcatoimportantcotiturcultural,fiindrepubli
cat n 1922 la Izmir i intrnd n atenia exegeilor literaturii ladino.
EdiiilesaleaucirculatiniialnPeninsulaBalcanic,apoinntreagalume,
fiindrepublicatcuoamplanalizn1989,laCincinnati.Iatcum,actul
deculturalacestuirabin,menituneifinalitipracticeieducative,aadus
comunitatea sefard din Craiova n atenia istoricilor literaturii religioase
dinntreagalume107.
Un eveniment important pentru comunitatea israelitospaniol din
Craiova la reprezentat vizita marelui rabin Sabetay Djaen, eful cultului
sefard din Romnia, n 13 mai 1932. Fastul i bucuria au fost cu att mai
mari, cu ct evenimentul era unic n istoria comunitii108. Ulterior, aceste
viziterabiniceaucontinuatanualpnladeclanarearzboiului.
Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1932,p.1011
***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,p.742.
105ACSIER,DosarVI458,f.13.
106Zimbler,RabbiReuvenEliyahuYisrael,nloc.cit.,p.5152.
107Ibidem,p.5357.
108Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1932,p.12.
103
104

191

Valeriu-Alexandru Moraru

Dintre rabinii interbelici, posedm informaii despre Jehuda Sabetay


Levy,autoraluneilucrrideliteraturdevoional(menionatmaijosla
subcapitolul privind activitatea cultural), figur important n perioada
interbelic, dar care a intrat n conflict cu comunitatea, lunduse decizia
nlturrii sale n 1938. El a introdus dou practici n timpul desfurrii
slujbelorreligioase:
Latoateserviciile,larecitareaversuluiSemnIsraelAdonaiAhed
enoriaiisseridicenpicioare;
La slujba de Avoit, vineri seara, n timp ce corul cnt i sulul
de Sefer este mpodobit pentru a doua zi, porile Altarului s
rmndeschise109.
Dataintrriisalenserviciuparesfifost1928,aacumrezultdintrun
contract ncheiat n acest an ntre el i comunitate, din care aflm c pe
durata a trei ani urma s fie remunerat cu 7.000 lei lunar, locuin, plata
cheltuielilor (lemne de foc i curent electric). De asemenea, comunitatea i
acorda un mprumut de 18.000 lei, returnabili din salariu, pentru acomo
dareafamilieisale,formatdin6persoane110.Contractuleraattdescurti
dincauzafaptuluicJ.S.Levynuaveacetenieromn,faptceiaatrasn
1931 chiar o sanciune a Siguranei, deoarece nui anunase prelungirea
ederiinarpestetermenuliniial111.ArmastotuinRomniapnn
1938,naceeaifuncie,fiindurmatdehazanulIacobEskenasy,fostoficiant
alcomunitiisefardedinPloieti,acruiimpulsivitatelaadus,deaseme
nea, n conflict cu conducerea comunitar, determinndui concedierea n
1939112.
Nu cunoatem detalii n privina motivelor acestor conflicte, cci sin
gura surs este monografia lui L.M. Eskenasy, reprezentant al Consiliului
Epitropal. n mod cert, ns, curatorii sinagogii i ceilali oficiali i aveau
partea lor de vin, deoarece din aceeai surs aflm c ndeprtarea
succesivadoirabiniastrnituncurentprotestatarnrndulenoriailor.
Pentru a liniti spiritele, a fost nevoie de intervenia liderilor sefarzi de la

ACSIER,DosarVI490,f.1213.
Idem,DosarVI38,f.144.
111Idem,DosarVI248,f.198.
112Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1946,p.6869.
109
110

192

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Bucureti, care au decis numire n post a lui Isac Cohen. Originar din
Palestinainvrstdedoar30deani,custudiiseminarialelaIerusalim,
tnrul rabin a fost foarte bine primit, ns din nefericire, fiind supus
britanic,afostnevoitsprseascRomniantoamnaanului1940113.
EvoluiainstituieirabinatuluisefardlaCraiovadupaceastdateste
incert. tim doar c n 1946 postul era nc neocupat, rugciunile fiind
efectuate de intendentul comunitar David Levy, ajutat de Isac Solomon
Calef. Mai mult, vizitaiunile pastorale ale rabinuluief Sabotay Djaen au
ncetati ele, ncepndcu anul 1941.Nu am gsit informaiiscrise despre
evenimentele ulterioare anului 1948, singura surs n acest sens fiind,
probabil,memoriacomunitiilocale.
Ca observaie de ansamblu n privina rabinilor comunitii sefarde
craiovene,putemobservac,nultimulsecol,aupredominatrabiniivenii
dinzonaMediteranei,ceiautohtonifiindprezenirariavndocalificare
inferioar (doar hazan). Aceast constatare este posibil s indice i o
restrngere a bazei umane locale de selecie i pregtire a personalului
superior de cult, efect al scderii demografice, al lipsei de atractivitate
financiar pe care acest fenomen o implica i al ngreunrii relaiilor cu
centreledeeducaiesefardedinfostulImperiuOtoman.

VI.c.3.Asociaiilereligioase,decaritateicimitirul
Societatea Hevra Kedoa el Rohia a fost nfiinat la Craiova n
1790, pstrndui caracterul de confrerie sub jurmnt pn la sfritul
secolului al XIXlea, ulterior devenind persoan juridic. Membrii plteau
lanscriere10dramurideargint,alturidealtetaxefixedevoionaleide
donaiilepecarelefceau.n1910,ConsiliulEpitropiloradecis,nconso
nancuconducereaHevreiKadia,sinterzicdepunereadecoroanede
flori pe carele mortuare, banii destinai acesteiforme devoionale urmnd
s fie vrsai ntrun cont din care se pltea zestrea fetelor srace i erau
ajutaieleviimerituoi114.
Amconsideratcmeritamintitaceastdecizie,deoareceeademons
treaz pragmatismul i capacitatea de adaptabilitate a comunitii. O

Ibidem,p.6970.
Ibidem,p.17.

113
114

193

Valeriu-Alexandru Moraru

tentativanterioarnacestsens,veninddinspreEpitropie,estenregistra
tdedocumentenianuarie1900115.Reluareaeiindicnereuitaimpunerii,
probabil,ideoareceineadeunobiceiculticiveneadinspreoautoritate
laic.EsteposibilcainterveniaHevreiKadiasfiavutmaimultsucces,
cci obiceiul sa pstrat pn n perioada interbelic i demonstreaz
nelegerea dovedit de enoriai i modernitatea perspectivei lor. Un
regulament al societii datnd din 1901 poate fi consultat n coleciile de
documenteprivitoarelaistoriaevreilordinRomnia116.
CimitirulcomunitiisefardeseafladincolodebarieraBucovului,n
apropierea Luncei, pe un teren donat la sfritul secolului al XVIIIlea de
boierulcretinLceanu,socrulluiAlecuAman.Acestboierlocuiampreu
ncusoiasavisavisdeHanulorbului,ocasmarencaretriauvreo
douzeci de familii sefarde. Boierului i plcea s asculte cntecele
religioase intonate vinerea seara de ctre vecinii si, iar atunci cnd un
copilevreuamurit,impresionaidetristeeaceseabtuseasupraloculuii
defaptulcnuexistauncimitirevreiescnora,soiiLceanuaufcutun
actdedanieprincarecedaucomunitiispaniolerespectivulteren117.
n timp, evreii de ambele rituri au fost ngropai acolo, iar n 1885,
terenulfceapartedinmaiamplulcimitirDorobani,fiindsupravegheatde
municipalitate118.n1902,suprafaadenhumaieafostsporitcu7,5ari119.
n perioada interbelic necropola a fost cadastrat sub supravegherea lui
David Francez, preedintele Hevra Kadiei. Un alt cimitir sefard era
pregtit n perioada interbelic lng cimitirul vechi, fiind plantat i
ngrdit cu zid, ns pn n 1930 nu fusese deschis120. n 19381939 a fost
mprejmuit cu gard de beton i vechiul cimitir, dar acestaa fost afectat n
anulurmtordeinundaiiicutremur121.
ACSIER,DosarVI458,f.24.
***,EvreiidinRomniansecolulXX.19001920:Fastinefastntrunrstimpistoric,I,p.
229230.
117Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1932,p.18.
118ACSIER,DosarVI266,f.20.
119 Firescu, The Sephards in Craiova, nloc.cit., p. 43dsuprafaa de 7,5acres, ns este
vorbaprobabildeoeroaredetraducere(ariacres)cci7,5acriarnsemnaaprox.3ha,o
suprafaimenspentrucimitiruluneicomunitidemaxim2.000persoane.
120Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1932,p.18.
121Ibidem,1946,p.9293.
115
116

194

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

La DrobetaTurnu Severin funciona, de asemenea, un cimitir israelit,


pe terenul municipalitii. n 1915 acest loc sacru nu era complet ocupat,
cciunspaiude100m2fusesenchiriatdesefardulDavidI.Mayer,contra
sumeide 10lei, probabilpentru coas122.Spaiul eradelimitat ntre ache
naziisefarzi,cciuneledocumentedintimpulPrimului RzboiMondial
vorbesc despre soldai czui n luptele din jurul Severinului i ngropai
temporar n cimitirul israelitgerman, respectiv cimitirul israelitspaniol,
deinuerauevrei123.nacestcimitirauavutlocluptentrearmataromn
iceagermannnoiembrie1916124.Datoritefecturiiacestornhumri,n
anul1917primriaDrobeteiarealizatoseriedelucrridenfrumusearea
cimitirelor,nsdoarnsectoareleundeeraungropaisoldai125.
Cele dou societi sacre, sefard i achenad, au luat i iniiativa
construiriincimitira uneicapeledeuzcomun,pentrusplareaipreg
tirea decedailor, pe ai crei perei erau pictate tablourile principalilor
donatori, printre care sefarzii: Isac Abr. Benvenisti, Isac ben Iosef Beligr
deanu,LazrFermo,AvramSemo,EliasSabetay,IacobBenvenisti,Abram
Beligrdeanu, Filip Lazr, Iosef Samitca. De asemenea, Hevra Kedia
sefard achiziionase n perioada interbelic un car mortuar modern i i
aduna pe membrii si la o agap anual, moment de pomenire a tuturor
membrilortrecui nnefiin126.Societateaacunoscutnanii30oseriede
modificridestatutmenitesajustezeinadverteneianacronisme,fiindn
fapt subordonat Consiliului Epitropilor pentru o mai bun supraveghere
iadministrare127.
PelngHevraKadiaasistenasocialacomunitiiisraelitespaniole
dinCraiovaafostasiguratdeoseriedealteasociaii.nsecolulalXIXlea
funcionaCujeta,patronatdectreVenezianaDemajo,ulteriordeRosa
Jeroham Semo, Rosa Isac Ben Iosef Beligrdeanu i Sarah Mordehai
Eskenasy. Activitatea sa a ncetat n timpul Primului Rzboi Mondial. O
alt societate, BikurHolim, punea la dispoziia celor nevoiai medica
SJMAN,FPOTS,Dosar1/1915,f.228.
Idem,Dosar23/1919,f.329.
124Idem,Dosar12/1917,f.1622.
125Idem,Dosar5/1917,f.13.
126Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1932,p.18.
127Ibidem,1946,p.57.
122
123

195

Valeriu-Alexandru Moraru

mente i asisten sanitar. Epitropia comunitii participa la susinerea


aziluluidebtrnidinstradaLibertiiiaaltorasociaiidecaritateevre
ieti,printrecelemaiimplicatepersoanenumrnduseMalkitaPenchas,o
proeminent doamn sefard. Alte evreicespaniole implicate la sfritul
secolului al XIXlea i nceputul secolului XX n activitatea de caritate a
comunitii din Craiova au fost: Lisette Foreanu, Erny Eskenasy, Eva I.
Benvenisti,VizaHodor128.
Din 1878 funciona societatea Ezra Bezaroth destinat ajutrii
vduvelor, orfanilor i bolnavilor. Se ncerca, prin donaii de bani, lemne,
cri i haine, sprijinirea tuturor categoriilor de nevoiai. Aceeai societate
acorda i burse elevilor i studenilor spre finalizarea studiilor129. Moscu
Ascher nfiineaz n 1877 la Craiova un comitet local al Alliance Isralite
Universelle,careeraiosucursalaEzraBetzaroth130,dovadafaptuluic
laaceastdatsefarziidinCraiovaerau racordaisistemuluiinternaional
de organizaii evreieti i un exemplu de contopire a asistenei sociale
intracomunitareiarelaiilorcucomunitateaiudaicinternaional.
n 1900, asociaia, ntre timp disprut, ia reluat activitatea, avnd
aceleai obiective caritabile131. La intrarea n rndurile ei, membrii rosteau
urmtorul jurmnt, menit s i ntreasc n activitatea lor: Pe onoarea i
contiinameajur,naintealuiDzeuiaadunriigenerale,cmvoisupunefr
niciorezervlatoateobligaiunileindatoririlecemisuntimpuseprinstatutul
i regulamentulsocietii. Aasmi ajute Dzeu!132.Textul acestuijurmnt,
care era tiprit pe spatele formularului de nscriere i, cel mai probabil,
rostitcuocaziadepuneriiacestuiact,lasssentrevad,prinformularea
i limba utilizat, gradul ridicat de integrare a comunitii iudeospaniole
din Craiova n societatea romneasc. Faptul c este redactat n limba
romn,ntroformularesimpliuorinteligibil,cnoulmembrujuran
faa lui Dumnezeu, dar i punea n balan onoarea un atribut pe
jumtatespiritual,pejumtatemundannepoatendemnasapreciemc
Firescu,TheSephardsinCraiova,nloc.cit.,p.43.
Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1932,p.19.
130Rotman,coalaisraelitoromn(18511914),p.161.
131***,EvreiidinRomniansecolulXX.19001920:Fastinefastntrunrstimpistoric,I,p.
428430.
132ACSIER,DosarVI470,filnenumerotat,intrarea53,din1decembrie1908,verso.
128
129

196

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

la nceputul secolului XX, cel puin din acest punct de vedere, luminile
HaskaleierauprezentenobteasefarddinCraiova.
n anul 1908, casierul societii era David I. Eskenasy, iar veniturile
lunaresecifraunjurulsumeide140lei.Cheltuielilecumedicamententro
lun de iarn (ianuarie) se ridicau la cifra de 80 lei133. n luna aprilie a
aceluiai an, asociaia Ezra Betzaroth sa ocupat de ridicarea a trei monu
mentepemorminteleunorfotimembri,nvaloaretotalde210lei.Deoa
rece prin statut valoarea maxim a unui monument era de 60 lei, restul
cheltuielilor(30lei)aufostacoperitedefamiliiledecedailor134.
Nu au lipsit nici colaborrile cu asociaii romneti, un exemplu n
acest sens fiind Societatea veteranilor grade inferioare din Oltenia
Smrdan 18771878, al crei casier era sefardul Avram Semo, probabil
acestafiindiunuldintreiniiatoriilegturilor135.
Pe perioada Primului Rzboi Mondial societatea ia ncetat din nou
activitatea,fiindrenfiinatn1920136.
ntre 18991901, Epitropia comunitii spaniole a sprijinit iniiativa
evreilor de rit occidental de a nfiina o cantin colar la care luau masa
zilnic7080decopiidinfamiliiisraelitesrace137.nfavoareacelornevoiai
erauorganizateibalurifilantropice,uneoribalurimascateicostumate138.
Printrealteactivitifilantropicesenumraisprijinireafetelorsraceprin
oferirea unei dote pentru mriti sau adunarea de lemne pentru sraci139.
Tot n aceast perioad sau distribuit gratuit medicamente ctre enoriaii
nevoiai.Sistemulerafoartesimplu:cerereasefceaverbal,iarcelbolnav,
daceracunoscutcafcndpartedincomunitate,primeauncarnetcu25
de blanchete, n funcie de care medicul Epitropiei i scria reetele.
Blanchetele trebuiau vizate anual. De asemenea, medicul epitropiei avea
obligaiasvizitezeenoriaiibolnavi,daracetia,larndullor,nutrebuiau
s apeleze la alt medic. Printre medicamentele prescrise nu se puteau
Ibidem,f.14(nenumerotatenregistru).
Ibidem,filnenumerotat,intrarea22,din20mai1908.
135Ibidem,filnenumerotat,intrarea20august1908.
136Idem,DosarVI158,f.246.
137Andrei,Braun,Zimbler,InstitutuldeEdituriArtegraficeSamitcadinCraiova,p.55.
138ACSIER,DosarVI268,f.134.
139Idem,DosarVI458,f.15,16.
133
134

197

Valeriu-Alexandru Moraru

numra medicamente de lux sau produse importate. Pe lng medicul


Epitropiei, un rol important n acest sistem i revenea i farmacistului
epitropiei140. Se poate observa cum sistemul medicosanitar al comunitii
era, astfel, foarte bine reglat, ncercnd s acopere nevoile bolnavilor, dar
condiionndajutoruldermnerealorncadrelecomunitare.
n perioada crizei interbelice, i imediat dup aceea persoanele nevo
iae din comunitate au beneficiat de asisten medical, haine, alimente i
mazothpringrijaConsiliuluiepitropilor. Saufcut,de asemenea, donaii
pentru coreligionarii din alte regiuni ale rii. Au fost sprijinii prin burse
colariimerituoiiSocietateaStudenilorEvreidinBucureti,opartedin
bani fiind destinai procurrii de cadavre n vederea diseciei pentru
studeniimediciniti141.
Evreiispanioli din Craiova sau implicat i n susinerea societii
Caritatea din localitate, a crei preedint era Malquitta (Malkita) I.
Penchas.Aceastsocietatefusesenfiinatnanul1897i,dupdoarunan
de funcionare, avea un bilan financiar pozitiv de 2.898 lei, dintre care
2.500depuinbanci398ncas.Ali1.233leifusesercheltuiipentru
operedecaritate:ajutoarebneti,lemnedefoc,ajutoarenhaine,ajutoare
nbanicuobligaiaderestituirefrdobnd.
Merit menionat i faptul c pe lista contribuitorilor la veniturile
societiiCaritateasenumrauattsefarzi,ctiachenazi,ceamaimare
donaie aparinndui dnei Kathi Schargel (achenad, dup nume)142.
Activitateasocietiiacontinuatnentrerupt,iarntimpulPrimuluiRzboi
Mondialaufostajutai,nmsuraposibilitilor,refugiaiidinBasarabiai
Bucovina, familiile celor concentrai pe front, Crucea Roie, fiind sprijinit
astfelefortuldediminuareaefectelordureroasealeconflagraiei143.
Mai cunoatem faptul c la sfritul secolului al XIXlea funciona o
societate intitulat Progresul a tinerilor israelii de rit spaniol, al crei
scop era ajutorarea elevilor lipsii de mijloace. n grija societii intrau i

***,EvreiidinRomniansecolulXX.19001920:Fastinefastntrunrstimpistoric,I,p.
222223.
141Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1946,p.5556.
142ACSIER,DosarVI196,f.8687.
143Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1946,p.56,63.
140

198

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

unii orfani, precum a fost cazul lui Moise A. Cohen, luat spre ngrijire n
ianuarie1900144.
Au existat, bineneles, i cazuri de filantropie i evergetism fcute n
nume personal. Spre exemplu, n 1919, Stella Dr. CohenMitrani anun
epitropiacintenioneazsdoneze3.000leicesevorconstituinfondul
Dr. CohenMitrani. Banii urmau s fie folosii pentru cumprarea de
obligaiuni ale statului, din ale cror dividende s se serveasc anual un
midranmemoriasoului,mprindusecuaceastocazieicelpuin30
deleisrmanilor145.

VI.d.Aspecteculturaleisociale

VI.d.1.coalaieducaia
La nceputul secolului al XIXlea, fiinau la Craiova coli evreieti
tradiionale sefardeiachenade.coala sefardse afla lngsinagog,n
mahalaua Horezului, avndul iniial ca director pe Jentov Semo i profe
soriIosefLevy(Hahamvieju)iAvramMayo(Hahammansevu)146.Exista,
de asemenea, i o grdini frecventat de copiii ambelor rituri, la care
predauBenjumeniAvramPapier.Ulterior,comunitateaanchiriatunnou
localdecoal,iarprofesorafostnumitZehriAlevy,printremateriilecare
sepredauacumnumrnduseilimbaromn.Onoustrmutareadus
coalapeproprietateaMoscuBeligrdeanu,importantmembrualcomuni
tii sefarde. Director era n acea perioad Karl Litarcek, iar profesor de
ebraicMercaduGaon.Lipsaunuiimobilpropriuaduslanecesitateaunei
alte mutri a sediului colii, pe locul palatului interbelic Mihail. Director
rmseseacelaiK.Litarcek,iarprofesordeebraicAvramAlcalay147.
colile sefard i achenad au funcionat, n secolul al XIXlea, n
mare parte separat. tim acest lucru cu siguran pentru anii 18751878 i
18831887148.nceledinurm,comunitateasefardaachiziionatocldire
pentrucoalpestradaMadonaDudu,undeafuncionatoinstituiemixt,
ACSIER,DosarVI458,f.23.
Idem,DosarVI158,f.117.
146Idem,DosarVI490,f.13.
147Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1932,p.6,13.
148Stureanu,IstoriculcoliiisraelitoromneLuminadinCraiova18631923,p.1620.
144
145

199

Valeriu-Alexandru Moraru

deschis ambelor rituri i susinut de ambele comuniti149. Iniiativa,


conformlucrriiluiM.Stureanu,paresfiaparinutsefarzilor,prinElias
Sabetay i I. Benvenisti150. coala israelitoromn din Craiova a fost
condusdeMaxHauser,absolventalgimnaziuluidinBrunn(Moravia)151,
Emanuel Gross, Iancu Iacob, Max Retter i M. Stureanu. n comitetul
colarsefarziieraureprezentaiprin:EliasSabetay,IacobBenvenisti,Lazr
Benvenisti, Leon H. Tuvy, Naftali R. Penchas i Israel Eskenasy. Iniial
spezele erau suportate proporional cu numrul elevilor, dar, n 1895, sa
deciscasefarziisacopere40%dincheltuieli152.
Acest 40%reprezenta, ns, destulde mult, deoarecenacelmoment,
conformuneiconveniiintercomunitare,coalaerasusinutde3comuni
ti:ceasefard,ocomunitateIsraelitRomnicomunitateaIsraelit
Beth El. Alctuirea comitetului colar (3 sefarzi, 3 israelitoromni i 1
membrualBethEl)153nendeamnspresupunemcirepartiiaspezelor
eraproporional:40%+40%+20%.
Trebuiemenionatc,lasfritulsecoluluialXIXlea,conformbilanu
rilor din arhiv, cheltuielile pentru susinerea colii se ridicau la suma
anualdeaproximativ25.000lei,dintrecareaproape18.000eraureprezen
taidesalarii,3.000chirialocalului,restulfiindcheltuielidentreinere.De
cealalt parte, veniturile proveneau n cea mai mare parte din taxele de
gabel(14.000lei),economiidinanulprecedent(4.200lei)idiversebaluri
(2.000lei).AngloJewishCommitteeofereaosubvenieanualde500lei154.
Sumele pentru susinerea colii proveneau, conform acordului ntre
cele dou comuniti evreieti, din: gabel, taxele de nscriere a elevilor,
venituri din serbri155, baluri etc., donaii, beneficiul din fabricarea azime
lor. La nceputul secolului XX, administraia colii era ncredinat unui
comitet format din 10 membri (5 pentru fiecare rit), din rndul crora se

Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1932,p.1314.
Stureanu,IstoriculcoliiisraelitoromneLuminadinCraiova18631923,p.21.
151***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,p.191.
152Stureanu,IstoriculcoliiisraelitoromneLuminadinCraiova18631923,p.22;24.
153ACSIER,DosarVI268,f.7980.
154Idem,DosarVI196,f.103104.
155Idem,DosarVI268,f.7.
149
150

200

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

alegeau: 1 preedinte, 2 vicepreedini i 1 casier. n comitetul colar nu


puteaufinumiimembriaiepitropiilorcomunitare156.
nanul1899seduceautratativecuI.Dimitrescu,proprietarulcldirii,
pentruoeventualachiziieasai,nparalel,cuPrimriaCraiovei,pentru
o scutire de impozit, dat fiind caracterul educaional i nonprofit al
stabilimentului157.
Legislaia colar a generat o serie de dificulti, care, mpletite cu
problemele financiare, au pus sub semnul ntrebrii nsi existena colii.
De remarcat faptul c sefarzii deineau nc o puternic influen n
instituie, ei deciznd invitarea lui M. Stureanu, n 1896, n Comitetul
colar. ns principala problem a comunitii spaniole a reprezentato
finanarea acestei instituii, ajungnduse la situaia n care, n septembrie
1898, Iacob. I. Benvenisti, M. Stureanu i M. Beligrdeanu, alturi de ali
reprezentani sefarzi n comitetul colar, s amenine cu demisia n bloc,
deoarece epitropii de rit occidental refuzau s le ofere mijloacele bneti
cerute pentru cheltuielile comune. n acel an, deficitul colii ajunsese la
4.000 de lei, dintre care 2.000 se atepta s fie acoperii prin contribuiile
unorasociaiievreietidinstrintate,iarpentruceilaliurmasaibloco
negociereaepitropilorcelordoucomuniti158.
Deasemenea,cheltuielileaucontinuatsfacobiectulunornelegeri
periodice ntre cele dou comuniti, ncheiate, de obicei, pe trei ani.
Problemele financiare ale comunitii sefarde se repercuteaz, ns, i
asupracontribuieicolare,nanii19071909spanioliinepltinduicota
decheltuieli159.Trebuiemenionatifaptulcsefarziimaisusineauseparat
i o coal proprie de biei TalmudTora, fondat nc din 1730,
reorganizatmodernn1862icuunlocalnouconstruitn1894.La1900n
aceastcoalnvaugratuit140debiei.
Alturi de aspectele financiare, n primii ani ai secolului XX
antisemitismulareprezentat,lanivellocal,orealproblem.ndecembrie
1906 sunt menionate chiar incidente violente n localul colii evreieti,
***,EvreiidinRomniansecolulXX.19001920:Fastinefastntrunrstimpistoric,I,p.
313314.
157ACSIER,DosarVI458,f.10,23.
158Idem,DosarVI196,f.117118.
159Stureanu,IstoriculcoliiisraelitoromneLuminadinCraiova18631923,p.2735.
156

201

Valeriu-Alexandru Moraru

cauzatede grupuride elevi antisemii de la liceul Carol I, care au avut


grijsvizitezelocalulcoaleiComunitilorisraelitesprgnd14geamurimarii
introducndusecuforanclase,cutndsmaltratezepeeleviiinstitutori160.
Deasemenea,ca urmare a aplicrii legiicolare dinanul 1893,muli elevi
evrei,deambeleconfesiuni,nuaumaifostprimiinliceeledestat,astfel
ccoalacomunitarafostnevoitsiniiezen1899/1900uncurscomer
cial liceal. Criza economic n care se afla ara a afectat, ns, i populaia
evreiasc astfel c, ntrun raport adresat ctre Anglo Jewish Committee,
preedintele comitetului colar, Iacob I. Benvenisti, arta c este foarte
puinprobabilsusinereacursuluicomercialinurmtorulancolar161.
ncepndcuanulcolar19071908,pefondulincapacitiifinanciarea
comunitii spaniole, achenazii preiau conducerea instituiei, dar tot prin
M. Stureanu. Acesta iniiaz, pe lng programa i activitile colare
obinuite,oseriedemeditaiipentrueleviisraciislabilanvtur,dar
ibaiegratuitpentrutoieleviicoliilaBileComunaledinCraiova,unde
antreprenoreracoreligionarulG.Friedlander.Deasemenea,nfiineazun
fond pentru cumprarea de mbrcminte i nclminte elevilor cu
posibiliti materiale reduse i instituie un registru de date de natere,
pentruasecunoatevrstaexactatuturorcopiilorcarefrecventauinstitu
ia.Detoateacesteabeneficiaueleviisefarziiachenazi,frdeosebire162.
coalaafuncionatinperioadarzboiului,iarnanii1920saridicat
problema construirii unui nou local, dar achenazii au cerut sefarzilor o
participare de 50% (aproximativ 1,7 milioane lei) n condiiile n care din
120deelevieraudoar25desefarzi.Saajunslauncompromis,achenazii
ridicndsinguricldirea,iareleviisefarzifiindacceptainschimbul unei
taxeanuale,pltitdectrecomunitatepentruceicuposibilitimateriale
reduse.Pe7septembrie1924adebutatprimulancolarnnouacldire,pe
stradaCalomfirescu163.Numrulelevilorsefarzinclaseleinferioareeradin
cencemairedus(22n1928,17n1931),uniidintreeibeneficiinddeslabe
posibiliti materiale: muli sunt absolut desculi i mizer mbrcai.

Ibidem,p.30,367368.
Ibidem,p.311312.
162Ibidem,p.3537.
163Firescu,TheSephardsinCraiova,nloc.cit.,p.42.
160
161

202

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Colectele efectuate regulat de comunitate, mai ales la nceperea anului


colar,auajutatssetreacmaiuorpesteacesteimpedimente164.
Tot n perioada interbelic, prin grija rabinului Jehuda S. Levy sau
organizatcursuridelimbaebraic,desfuratededouoripesptmn,
pentru creterea gradului de alfabetizare n rndul conaionalilor165. Anii
grei ai crizei economice sau repercutatiasupracolii Lumina, prinii
elevilor fiind impui unor taxe pentru susinerea cursurilor. Nu toi
reueau ns s se achite de datorii, epitropia fiind nevoit s ia n acest
sensmsuri 166.ncazurilecelormaisraci,ns,sarecurslaoreducerea
taxelor, uneori chiar pn la njumtire167. n septembrie 1940, odat cu
venirealaputerearegimuluilegionar,profesoriievreiaufostalungaidin
coal. n decembrie acelai an, coala a fost nchis, iar cldirea a fost
transformat n Goebbels Haus centru al propagandei naziste. Cursu
rile au fost mutate n ncperi adiacente sinagogilor i coala secundar a
putut astfel funciona, tolerat de inspectorul D. Dnescu renumit
matematician , pn n 1944, cnd sa revenit la situaia anterioar. La
scurttimpns,n1948,noualegeaeducaieiaimpusnchidereadefinitiv
aacestuistabilimentculturaldetradiie168.
n privina nvmntului sefard din DrobetaTurnu Severin, datele
identificate sunt foarte sumare. tim c aici comunitatea israelitospaniol
susinea o coal primar de biei (TalmudTora). ntre 19001917 la
aceast coal au predat nvtorii M. Eskenasy (limba ebraic) i C.
Baloescu (limba romn). coala funciona cu un orar de dou semestre,
avndovacandeiarniunamailung,vara,timpdeolun.Cursurile
ncepeaulasfritulluniiaugust.Localulcoliiconstadindousli,ncare
nvausimultanclaseleIII,respectivIIIIV.n1917directorulcoliieraC.
Baloescu169.
Tot rabinului Jehuda S. Levy i se datoreaz nfiinarea la Craiova a
Societii Culturale Mecadee evii (cei care sfinesc smbta) i organi
ACSIER,DosarVI158,f.16.
Idem,DosarVI490,f.13.
166Idem,DosarVI459,f.208.
167Idem,DosarVI38,f.14.
168Firescu,TheSephardsinCraiova,nloc.cit.,p.42.
169SJMAN,FPOTS,Dosar25/1915,f.14.
164
165

203

Valeriu-Alexandru Moraru

zareaunuicicludeconferinedeinteresgeneral,lacareparticipau,alturi
de evrei, i confereniari cretini. Societatea ia ncetat existena n
perioadamariicrize170.
Societatea Seuda Selii, rod al strdaniilor aceluiai rabin, i aduna
pemembrieinfiecaresmbtdupamiazalaoagapundesediscutau
chestiuniculturale171.
Nunultimulrnd,totluiJehudaS.Levyisedatoreazirenfiinarea
serilor de Midre, de dou ori pe an, n seara de Sabath i n seara de
OanaRaba,peparcursulcroraceidornicidediscuiipetemespiritualei
culturaleseadunauncasaunuiadintreenoriai172.
O societate evreiasc ce ntrunea att sefarzi ct i achenazi (vice
preedinte era Jack Benvenisti) a fost Asociaia Sportiv i Cultural a
TineretuluiEvreiesc.SeciuneaCraiova.Activitilesalesederulauattpe
teren cultural, ct i sportiv, fiind afiliat dup 1938 la Straja rii, iar
membriisidepunndjurmntnacestsens.Asociaiaaveaiobibliotec
proprie,contribuindcudonaiiicolecteladiferiteactiviticaritabile.Cu
toateacestea,n3iulie1940,afostdeclaratdesfiinat173.

VI.d.2.Presaitiparul
Tiparul a fost, de asemenea, o activitate n care sau implicat sefarzii
craioveni.Deiprimplanulnacestdomeniuldeineacelebratipografiea
familieiachenadeSamitca,aexistatnaintedePrimulRzboiMondialio
tipografie aparinnd unei familii sefarde: Tipografia Fraii Benvenisti
(1876), transformat ulterior n Tipografia, Editura i Librria David
Benvenisti. Aici ia fcut ucenicia Simon Benvenisti, cel care a deschis
ulteriorlaBucuretiedituraAncora174.Unaltposibiltipografsefarddin
Craiova a fost Filip Lazar, care a primit autorizaie de liber practic n
1852175ifuncionancn1887176.

Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1932,p.15.
Ibidem,p.16.
172ACSIER,DosarVI490,f.13.
173Idem,DosarVI29,f.95.
174Andrei,Braun,Zimbler,InstitutuldeEdituriArtegraficeSamitcadinCraiova,p.49.
175ACSIER,Dosar29,f.12.
176Ibidem,f.27.
170
171

204

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Cu toate acestea, n 1910 tiprirea lucrrii n limba ladino Traducsion


libera de las poezias ebraicas de Ro Aana i Kipur, ecia par Reuben Eliau Israel
Rabino i hazan de la Comunidad IsraelitaSpaniola de Craiova en Romania
(TraducereliberapoeziilorebraicepentruRoHaanaiYomKipurdeReuben
Eliahu Israel, rabin i cantor al Comunitii israelitespaniole din Craiova, n
Romnia)safcutlaSamitca.Carteaareprezentatunevenimentculturaln
epoc, deoarece punea la dispoziia sefarzilor care nu cunoteau limba
ebraicoseriedetexteliturgice.Caurmare,afostreeditatn1922oediie
adugit,pecopertacreiasefceaprecizareacautoruleraacumrabinal
Rhodosului(insulanatal,undeaimuritcivaanimaitrziu).n1989a
aprutlaCincinatti(Ohio,USA)oediiedeluxaacesteiscrieri,nsoitde
unamplustudiutiinificsemnatdeRabbiIsaacYerushalmi177.
Oaltbrour,aprutn1913totlaSamitca,conineaPredicarostitn
limba spaniol de Rabinul Reuben E. Israel, n ziua 1a de Ro Haana 5674
(1913), tradus n limba romn de Lazr M. Eskenasy. O lucrare
asemntoarevafipublicatn1934derabinulsefarddinCraiova,Iehuda
Levy:TraductionliberadesiertostextosdemuestraLiturghiaSanta,redactatapar
IehudaSabetayIthacLevi,pastorreligiosdelacomunidadiudeospanioldeCraiova
TISRI5965178. Aceastaconineatoaterugciunile ocazionale practicate n
TemplulsefarddinCraiova,adaptateliterar179.
ZiarenlimbaladinosuntmenionateafiaprutattlaDrobetaTurnu
Severin(editatderabinulEliahuCrispin),ctilaCraiova,iaruniiistorici
leag tiprirea lor de intenia explicit de a rspndi ideile Haskalei180.
PublicaiaseverineansenumeaLuz[ero]delaPasiensia(ElZuzerodela
Paciencia) i primul su an de apariie a fost 1885. Nu se cunoate exact
perioada publicrii. Harry Kuller ofer ambele variante ale titlului, la
pagini diferite, susinnd c acest periodic avea rspndire i dincolo de
Dunre,nspresudivest.Erapublicatprozscurtnfoileton,tiridin

Andrei,Braun,Zimbler,InstitutuldeEdituriArtegraficeSamitcadinCraiova,p.6263.
Ibidem,p.63.
179Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1946,p.67.
180 LucianZeevHercovici, ntre specific i general: micarea iluminist (Haskala) i procesul de
modernizare n rndul evreilor sefarzi din Romnia, n Studia et Acta Historiae Iudaeorum
Romaniae,VIII,Bucureti,2003,p.37.
177
178

205

Valeriu-Alexandru Moraru

lumea evreiasc, informaii despre srbtorile religioase i un text despre


rolulevreilornindustriaromn181.
timdeasemenea,c,nambelecomunitieraurspndite,lasfri
tulsecoluluialXIXlea,abonamentelelaAnuarulpentruIsraelii.Totla
aceast revist era abonat i deputatul craiovean de naionalitate romn
N.P. Romanescu182, dovad a interferenelor culturale romnoevreieti n
oraul pe care l reprezenta n Parlament. Este probabil ca i alte ziare
evreieti, mai ales cele aprute la Bucureti, s fi avut cititori din Oltenia,
astfelexplicnduseinumrulredusalperiodicelorisraelitelocale.
Dintre acestea amintim Lumea Israelit, care a aprut ntre 1902
1903laCraiovaBucureti183,iarulteriorpnn1905doarlaBucureti,cu
nzuina de a contribui la dezvoltarea intelectual a evreilor din Romnia i n
speciallatrezireacontiineilornaionale184.AlteziareevreietidinCraiova,
menionate n literatura de specialitate fr informaii suplimentare, sunt:
Magazinul cultural evreiesc, Emigrantul fix, Viaa Das leben,
Progresul185.Analizndlistaperiodicelorevreietidinprovinciepecareo
ofer Harry Kuller ne vedem nevoii s constatm c, n Oltenia, spre
deosebire de alte regiuni ale Romniei, presa israelit a lipsit aproape cu
desvrire timp de mai multe decenii. Este incomparabil mai mare
numrulziareloraprutelaBrila,Ploieti,Galai,framaivorbidecele
dinnordulMoldovei.Explicaiileacestuifenomenpotfienunatemomen
tandoarcutitluldeipoteze.
Nu trebuie uitat c Oltenia a fost permanent regiunea istoric cu cel
maimicnumrdenaionalitistrine,iarevreiinparticulareraugrupai
nctevacentreurbane,ajungndcadupaldoileaRzboiMondialsmai
existe comuniti doar la Craiova i Drobeta. Lipsa unui public care s
asigureabonamenteconstantepoatefinacestsenspuspeseamanum
ruluiredusalpopulaieievreieti.

Kuller,PresaevreiascdinRomnia,p.99,108.
Stanciu,Thepressasvehicleforselfemancipation,nloc.cit.,p.9394.
183***,EvreiidinRomniansecolulXX.19001920:Fastinefastntrunrstimpistoric,II,p.
382.
184Kuller,PresaevreiascdinRomnia,p.9899.
185Firescu,TheSephardsinCraiova,nloc.cit.,p.44.
181
182

206

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

O alt posibil explicaie este relativa proximitate a Bucuretilor,


dinspre care venea o afluen de periodice israelite, att sefarde ct i
achenadesaupurisimplunonconfesionale.Argumentulacestaestens
destul de slab avnd n vedere faptul c aceeai proximitate caracteriza i
localitiprecumPloieti,BrilasauGalai.
Apoi, poate fi invocat un nivel sporit de integrare a comunitilor
evreieti din Oltenia nsocietatea romneasci consumul presei rom
neti, care concura astfel iniiativele similare israelite. Cele cteva ziare
evreietibucuretene,alturidepresacotidianromneasc,esteposibils
fi fost suficiente israeliilor din Craiova i Drobeta, interesul pentru
ntreprinderigazetretinemaifiindastfelstimulat.
nfine,oipotezpecarenepermitemsoavansmicarermnes
fieconfirmatdealtecercetri,dintrunaltregistruistoriografic,esteaceea
c dezvoltarea presei israelite poate fi corelat cu nivelul de dezvoltare
regionalalpreseiromneti.Cualtecuvinte,trebuiecomparatdezvoltarea
presei n ansamblu n Oltenia i n Muntenia i, n funcie de rezultat,
trebuie examinat posibilitatea ca numrul redus al ziarelor evreieti
oltene s reflecte i o disproporionalitate general pe teren gazetresc
ntreaceastregiuneariiialtele.

VI.d.3.Asociaiiievenimenteculturale
Printre alte forme de manifestri culturale pot fi enumerate i come
morrileorganizatedeevreiispaniolidinCraiova:800deanidelamoartea
marelui teolog i filosof sefard Maimonide (1935), ncetarea din via a
sionistuluiNahumSocolow.Alturideacestea,concertelecorale,uneoricu
participarea unor comuniti sefarde din ar reprezentau de asemenea
evenimenteimportantepeplanlocal.Pentrususinerealor,ntre19361939,
comunitateaaorganizatconstantoseriedebaluriiceaiuridansante,care
reprezentaunepocosursdefinanareaaltoractiviticulturale186.
Trebuieamintit,deasemenea,iCercultineretuluisefard(menionati
de Mihail Sebastian n memoriile sale), ntreinut de Sabetay S. Sabetay,
SalomAerEliezeriIancuAsna,care,pelngaciuniledecaritate,avea
ca obiectiv organizarea unei biblioteci, a unei serii de conferine i, n
general, oferirea unui suflu nnoitor vieii culturale a sefarzilor craioveni.
Eskenasy,IstoriculcomunitiiIsraeliteSpanioledinCraiova,1946,p.5960.

186

207

Valeriu-Alexandru Moraru

ActivitateaCerculuialuatsfritodatcumsurilerestrictivedelancepu
tulanilor40187.
Biblioteca Comunitii sefarde din Craiova a fost donat de rabinul
Zechri Halevy, constnd n mare parte n volume de literatur iudaic188.
Donaia a avut loc spre sfritul secolului al XIXlea, nfiinnduse prin
intermediuleiBibliotecaRabbinZechriHalevy,ngrijitdeunbibliotecar
(Isaac I. Benvenisti) i un comitet de 4 membri pentru alegerea crilor i
control (Rabinul R.E. Israel, Iacob Zechri Halevy, Leon H. Tuvy, Sandu
AserEschenasy189.Prindonaiiulterioare,inclusivaleluiI.I.Benvenisti(48
de volume), bibliotecasambogitconstant190.Unnumrde 314volume
aufostcumpratedecomunitatedincoleciapersonalarabinuluiReuben
Israel,lanapoiereaacestuianRhodos(decianterioranului1922)191.
Deasemenea,comunitateaevreospaniolerainvitatireprezentanii
si participau la toate evenimentele publice, culturale, omagialfestive etc.
ce aveau loc n urbea Craiovei. Spreexemplu,pe 3 mai 1898,preedintele
comunitii era invitat s ia parte mpreun cu dnii societari i cu drapelul
societiilaa50aaniversareazileide3mai1848.Ctevalunimaitrziu,
la 6/18 august 1898, colonia austroungar local a lansat la rndul ei
invitaiadeparticiparelabanchetulorganizatcuprilejulcelebrriijubileu
lui de 50 de ani de domnie a mpratului Francisc Iosif192. Am ales aceste
dou exemple dintro mai lung serie similar, tocmai pentru a sublinia
diversitatea manifestrilor n care era implicat obtea sefard i, prin
aceasta,nivelulridicatdeintegrarenviaasocialipubliclocal.
Desigur, srbtorile naionale ale statului romn erau i ele celebrate.
Anterior anului 1900, fiecare comunitate israelit craiovean serbaseparat
ziua de 10 mai, pn cnd sefarzii au venit cu propunerea unei serbri
comune, care s aib loc alternativ, un an la sinagoga spaniol, cellalt la
templulachenad193.
Ibdiem,p.6061.
Ibidem,1932,p.16.
189ACSIER,DosarVI196,f.89.
190Idem,DosarVI458,f.47.
191Idem,DosarVI38,f.202.
192Idem,DosarVI196,f.6,15.
193Idem,DosarVI458,f.31.
187
188

208

CAPITOLULVII

EVOLUIADEMOGRAFIC
ACOMUNITILORSEFARDEDINROMNIA

La fel ca i n cazul istoriei generale a sefarzilor de pe teritoriul


Romniei,iaspectelededemografieistoricnecesitotratarespecial,pe
centre,altfelfiindimposibilrecuperareadimensiuniicantitativeaevreilor
spaniolinaranoastr.Deoarecenaintede1918celepatrucomunitistu
diatedenoiaucunoscutrealitipoliticeidemograficediferite,demersul
nostru va fi centrat pe analiza fiecrui caz particular, n ncercarea de a
evideniaparticularitileinerentedezvoltriiistoricedifereniate(pentruo
documentareaprofundataproblematiciidemografice,vezilucrrileprofe
sorilorIoanBolovan,SorinaBolovanicolaboratorii).1Anteriorimersiunii
n procente i cuantificri, dorim ns s insistm asupra metodologiei
apropierii de subiect i, mai ales, s punctm ansele cercettorului de a
realizaorecuperaredemograficcorectnraportcusurseleistorice(edite
i inedite) pe care le avem la dispoziie referitor la comunitile de rit
spaniol.

Pentruorientarenproblemededemografie,saufolositurmtoarelelucrrindomeniu:
IoanBolovan,TransilvanialasfritulsecoluluialXIXleailanceputulsecoluluiXX.Realiti
etnoconfesionaleipoliticidemografice,PresaUniversitarClujean,ClujNapoca,2000;Ioan
BolovaniSorinaPaulaBolovanTransylvaniaintheModernEra.DemographicAspects,Cluj
Napoca, Romanian Cultural InstituteCenter for Transylvanian Studies, 2003; Idem,
Transilvania n secolele XIXXX. Studii de demografie istoric, Presa Universitar Clujean,
2005;IoanBolovaniCorneliuPdurean,Populaieisocietate.Studiidedemografieistorica
Transilvaniei(sec.XVIIIXX),PresaUniversitarClujean,2003;IoanBolovan,SorinaPaula
Bolovan, Rudolf Grf, Corneliu Pdurean, Micri de populaie i aspecte demografice n
Romnia n prima jumtate a secolului XX. Lucrrile conferinei internaionale Micri de
populaie n Transilvania n timpul celor dou rzboaie mondiale , ClujNapoca, 2427 mai
2006,PresaUniversitarClujean,ClujNapoca,2007.

209

Valeriu-Alexandru Moraru

VII. a.Surselecercetrilordedemografieistoricprivindsefarziidin
Romnia
Lipsaunorstatisticibinentocmite2,imposibilitateaevaluriiponderii
sporului migrator n raport cu cel natural i, nu n ultimul rnd, golul de
informaiistatisticereferitoarelasefarziceseinstaleaznsecolulalXIXlea,
reprezint piedici serioase n calea analizei evoluiei demografice a
comunitilorderitspaniol.Metodologic,singuraposibilitatedearealizao
astfel de incursiune demografic o reprezint analizarea registrelor de
nateri/decese/stare civil ale principalelor comuniti evreieti cercetate,
identificarea onomastic a sefarzilor i efectuarea tuturor calculelor de
rigoare pe eantionul astfel circumscris. ns registrele parohiale mozaice,
fie nu se pstreaz deloc, fie, precum cele din Timioara, sunt att de
lacunarpstrate,nctoricedemersdeacestfelarimplicaolargdozde
imprecizie.
Orealproblemnceeacepriveteanalizademograficapopulaiei
sefarde i a evoluiei acesteia dea lungul timpului o reprezint lipsa
aproape complet a statisticilor i recensmintelor care s diferenieze co
munitateaevreiascnfunciederit.Singureleastfeldeactepecareleam
identificat dateaz din Timioara secolului al XVIIIlea i diferenierea se
datoreazfaptuluicceledoucomuniti,ncalitatedepersoanejuridice,
erauimpozitateseparat.
ns, ncepnd cu secolul al XIXlea, aceste diferenieri dispar: evreii
suntnregistraicaevrei,mozaicisauisraelii,frdeosebirederitul
cruia i aparineau. Prezena spaniolilor este absolut accidental i se
refer de obicei la imobile deinute de comunitatea sefard, nu la valori
demografice. Atunci cnd ntlnim statistici interne (precum la Craiova),
putemsnefacemoideedespredimensiuneacomunitii,darnuidespre
proceseledemograficeimplicate.Rmnemastfelcuocifrbrutraportat
launmomentcronologic,fraputeanelegecumsaajunsnacelpunct
saucareafosttrendulceaurmat.
NiciintroducereainstrumentelorstatisticeoficialenRegatulRomniei
nu este de mai mare ajutor. Pentru a nelege mai exact limitele lor,
detaliem n continuare sursele statistice principale la care am apelat i
VeziiRoman,ImigrareaevreilorisituaiaprovinciilorromnetiiaUngariei,p.6062.

210

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

situaiadateloroferite(sauascunse)deacestea.Anuarulstatisticaloraului
Bucureti, nregistreaz la recensmntul populaiei capitalei din 810
decembrie1894prezenaa15.256brbaii15.995femeidereligiemozaic,
fr a face referiri la rit. Sporul natural al acestei populaii este unul
deosebit de mare:1.216nscui la663decedai n18953.Alte dateprivind
populaia evreiasc mai cuprind: tabloul lunar al naterilor, cel anual al
cstoriilor(518brbaii812femeideorigineisraelit),precumisituaia
bolnavilortratainspitale4.Lipsesciaici,dinpcate,diferenierilesefarzi
achenazi, cu o excepie minor: aflm c, n anul 1895, erau ngrijii n
Azilulcomunitiiisraelitespanioleunnumrde16btrni,alturideali
41nedifereniaicaritnAzilulisraelitElisabetheu5.
Informaii relativ similare gsim i n Anuarul statistic al oraului
Bucureti pe anii 19081909: situaia naterilor, a cstoriilor i informaii
despre mortalitatea populaiei evreieti, fr ca sefarzii s fie semnalai n
vreunfel.6.nAnuarulpeanii19151923fenomeneledemograficeobinuite
(naterea,cstoria,divorul,decesul)suntanalizateinfunciedereligie,
nstotprinasimilareasefarzilorcuachenaziisubtermenuldemozaici7.
Dinaceeailucrareaflmnscdintotalulde34sinagogicarefuncionau
n Bucureti doar dou erau sefarde: Templul Grande (pe strada Negru
Vod, nr. 10, deservit de 1 rabin i 3 cantori) i Templul alom (strada
Spaniolnr.17,nedeservitdepersonalcultic) 8.Proporiasinagogilor(2/32)
nu reprezint o metod de calcul demografic exact, dar ne poate oferi o
imagineadezechilibruluidintremembriicelordourituri.
Nici Anuarul Statistic al Romniei nu ofer informaii mai relevante.
Prima sa ediie, cea din 1904, conine date privind populaia evreiasc n
perioada 18941902, la seciunile teritoriu i populaiune i nchisori9.
Cifrelecuprinsefacreferirenslaansamblulpopulaieievreieti,frvreo
AnuarulStatisticalorauluiBucuretipeanul1895,p.48,55,67.
Ibidem,p.74,79,8294,324333.
5Ibidem,p.334.
6AnuarulStatisticalorauluiBucuretipeanul19081909,Bucureti,TipografiaCuriiRegale
F.Gblfii,1911,p.20,33,47.
7 Anuarul Statistic al oraului Bucureti pe anul 1923, Bucureti, Tipografia Curii Regale F.
Gblfii,1924,p.1617,25,32,4853.
8Ibidem,p.247.
9AnuarulStatisticalRomnieipeanul1904,Bucureti,ImprimeriaStatului,1904,p.33,43,50,368.
3
4

211

Valeriu-Alexandru Moraru

deosebirederit.SituaiastlafelincazulAnuaruluipeanul19151610,i
n cea a Anuarelor pe 192211 i 192312, dovedind c nici aceast surs nu
poatefiutilizatncercetareacomunitilorsefardedinRomnia.
DinRecensmntulRomnieipeanul1899aflmdateimportantereferi
toarelapopulaiaevreiascaRegatului,nsnimicdespresefarzi.Chiari
fiaderecenzareconineadoarocsureferitoarelareligie,frdetalierea
acesteia13. Putem spune, astfel, c, n 1860, triau n teritoriile Regatului
Romniei un numr de 134.168 persoane de religie mozaic, numrul lor
crescnd n 1899 la 266.652 (+ 98, 7%). n acelai loc, regsim i repartiia
procentualperegiuniijudeeaacesteipopulaii:nMoldovareprezenta
10,6%,nMuntenia2,3%,nOltenia0,4%iarnDobrogea1,6%14.
Diferena dintre Moldova i restul provinciilor se datoreaz afluxului
mare de emigrani dinspre Rusia, refugiai n urma pogromurilor i a
situaiei economice precare. Dar aceti emigrani sunt aproape n totalitate
achenazi, situaie n care diferenele procentuale reflectate n recensminte
arunc o lumin i asupra raportului intern dintre achenazi i sefarzi.
Conform datelor din recensmnt, migraia achenad din Moldova spre
Munteniaanceputdup1860(decidupunire),elementstatisticimportant
nevaluareacronologicadeclinuluidemograficalsefarzilordinBucureti.
Faptulc,nacestdinurmora,populaiaevreiascacrescutdela6.000n
1860la39.000n1899(imensamajoritateacelorveniifiindachenazi)15ofer
oimagineadezechilibruluidemograficdintreceledourituri.
Este evident c, la cumpna dintre secole, evreii spanioli din Regatul
Romniei se aflau ntroputernic inferioritate demograficfade coreli
gionarii lor achenazi un motiv n plus pentru ca autoritile s nu se
preocupe foarte mult de recenzarea lor separat. Un alt motiv al acestei
AnuarulStatisticalRomnieipeanul19151916,Bucureti,TipografiaCuriiRegaleF.Gbl
fii,1919,p.1525.
11 Anuarul Statistic al Romniei pe anul 1922, Bucureti, Tipografia Curii Regale F. Gbl fii,
1923,passim.
12 Anuarul Statistic al Romniei pe anul 1923, Bucureti, Tipografia Curii Regale F. Gbl fii,
1924,passim.
13RecensmntulgeneralalpopulaiuneiRomnieidindecembrie1899.Rezultatedefinitiveprecedate
de o introduciune cu explicaiuni i date comparative de L. Colescu, Bucureti, Institutul de
ArteGraficeEminescu,1905,p.XIII.
14Ibidem,p.XLIVXLV.
15Ibidem,p.LI.
10

212

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

lipsedeinterestrebuiecutat,credemnoi,natitudineafadealteritatea
israelit.ncondiiilencareimagineageneralaacestuigrupetnicerauna
defavorabil16 este firesc din perspectiva istoriei mentalitilor s se mani
feste,nmentalulcolectiv,undezinterespentrusesizareadiferenelorinterne
iotendindeestompareaacestoranrelaiilecotidienepersonale,saucu
autoritile.Sefardsauachenad,evreulrmnepentruromni,dinpunctde
vederestatistic,aceeaientitateacreicreteredemograficridicprobleme.
Recensmntul din 1899 conine o serie de date interesante privind
evreiidinRomnia(repartiiajudeeannfunciedecetenie,sex,religie
i educaie), apoi repartiia pe localiti n funcie de religie17. Acestea pot
oferioimaginefoartevieaansambluluicomunitilorevreietidinarla
aceadat(inclusivasupuilorstrinideorigineevreiasc)nsdinpcate
nuoferniciceamaimruntinformaiedespresefarzi.
Recensmntuldin1930reprezintunreperimportantpentrudemo
grafia istoric, pentru statistica i pentru sociologia romneasc. Efectuat
dup toate regulile tiinifice n vigoare la acea dat, rezultatele sale sunt
folosite masiv de istorici pn n zilele noastre, ca termen de comparaie
absolut pentru perioada interbelic. Dar nici mcar acest recensmnt nu
face loc, n chestionarele sale i n paginile publicate, sefarzilor sau limbii
ladino. La seciunea Populaia dup limb matern apare menionat
doar limba idi, nu i ladino18. La seciunea Populaia dup religie
aparedoarreligiaMozaic,frasefacediferenieriderit19.
n aceste condiii, identificarea evreilorspanioli rmne imposibil la
nivelul acestei surse, iar situaia se perpetueaz i pentru recensmintele
perioadeicomuniste20ipentrurecensmintelededup198921.
A se vedea excelenta sintez semnat de Andrei Oiteanu, Imaginea evreului n cultura
romn.Studiudeimagologiencontextestcentraleuropean,Bucureti,Humanitas,2004.
17RecensmntulgeneralalpopulaiuneiRomnieidindecembrie1899,p.92sqq
18RecensmntulgeneralalpopulaieiRomniei.29decembrie1930.Vol.II:neam,limbmatern,
religie,Bucureti,MonitorulOficialImprimeriaNaional,1938,p.LXXLXXI.
19Ibidem,p.LXXXIVLXXXV.
20Vezi:Recensmntulpopulaieidin21februarie1956.Vol.II.Structurademograficapopulaiei,
Bucureti, Direcia Central de Statistic, 1960, p. 198, 204, 218, 224; Recensmntul
populaiei i al locuinelor din 5 ianuarie 1977, Vol. I, Bucureti, Direcia General de
Statistic,1980,p.616617.
21 Recensmntul populaiei i locuinelor din 7 ianuarie 1992, Vol. I., Populaia Structura
demografic,Bucureti,ComisiaNaionalpentruStatistic,1994,p.708709,761.
16

213

Valeriu-Alexandru Moraru

Pentru spaiul fostului Imperiu AustroUngar recensmintele dintre


anii1850191022reprezintosursintensfolositdeistorici.Dardincolode
cifrele globale ale populaiei evreieti (de fapt a celei de religie mozaic),
nicidateleacestora,dupcumsevavedeamaijos,nusuntutilenidenti
ficarea sefarzilor. Seria acestor recensminte, compilat i continuat de
Varga E. rpd pn n prezent23, poate servi realizrii unei statistici a
evoluieipopulaieiisraelitencentreprecumTimioarasauAlbaIulia,dar
nuconineinformaiidespresefarzi.
Nici seria anuarelor statistice maghiare, Magyar Statisztikai vknyv,
nceputn1885,nudifereniazsefarziideachenazi,fiindnacestsensla
feldeutil(saudeinutil)caianuarelestatisticeromneti24.Dealtfel,n
Ungaria interesul pentru identificarea i circumscrierea sefarzilor era cu
att mai sczut dect n Regatul Romniei cu ct numrul sefarzilor era
mult inferior, iar politica de integrare (sub forma procesului de maghiari
zare)promovatdestateramultmaiputernic.
Putem concluziona, din analiza principalelor surse statisticodemo
grafice, care ne stau la ndemn pentru actualul teritoriu al Romniei, c
populaiadenaionalitateevreiascideritsefardnuesteidentificabiln
niciunul dintre marile corpusuri demografice. Prezena sa este accidental
menionat, dar niciodat cuantificat, deoarece populaia israelit este
privitcaunntreg,nefcnduse,nicinUngaria,nicinRomnia,diferen
ieri bazate pe rit. Este evident c, dincolo de problema naionalitii,
autoritile nu au fost interesate s produc o statistic exact a comu
nitilor religioase mozaicedect atuncicnd respectivele comuniti erau
impozitatenfunciedenumrulmembrilor(sec.alXVIIIleaianterior).
TraianRotariu(coord.),Semeniuc,Elemer,Recensmntuldin1850.Transilvania,ediiaaII
a,ClujNapoca,PresaUniversitarClujean,2004;Rotariu(coord.),Semeniuc,IulianPah,
Mezei, Recensmntul din 1857. Transilvania, ediia a IIa revzut i adugit, Bucureti,
Staff,1997;Rotariu(coord.),Semeniuc,Mezei,Recensmntuldin1869,Transilvania,Cluj
Napoca,PresaUniversitarClujean,2008;Rotariu(coord.),Semeniuc,CorneliaMurean,
Recensmntul din 1880. Transilvania, Bucureti, Staff, 1997; Rotariu (coord.), Semeniuc,
Mezei, Recensmntul din 1890. Transilvania, Bucureti, Staff, 1997; Rotariu (coord.),
Semeniuc, Mezei, Recensmntul din 1900. Transilvania, Bucureti, Staff, 1997; Rotariu
(coord.),Mezei,Semeniuc,Recensmntuldin1910.Transilvania,Bucureti,Staff,1999.
23VargaE.rpd,Erdlyetnikaisfelekezetistatistikja18502002,ed.electronic,consultat
pelinkulhttp://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/la20.04.2012.
24 A se vedea colecia Magyar Statisztikai vknyv, seria 1, I, 1872 XXI, 1892; seria 2, I,
1893XVIII,1910.
22

214

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Odat cu intrarea n epoca modern i cu trecerea la sistemul de


impozitare individual i interesul statului pentru astfel de diferenieri a
sczutsauchiaradisprut.Astfel,saajunscasingurelesursestatistices
rmn cele produse de comuniti pentru uz intern. Dar, dincolo de
chestiunea exactitii acestora, mai exist i problema c, de multe ori,
luareanevidenporneadelaunitateafamilieiinuaindividului,ccin
comunitate,familiacontinuasfiepltitoaredecontribuii.

VII.b.DimensiuneademograficaprezeneisefardelaBucureti

Primele relatri cifrice publicate referitoare la evreii bucureteni da


teaz de la nceputul secolului al XIXlea. Nu excludem posibilitatea ca,
anterioracesteidate,arhivelefiscalespstrezeiinformaiidemografice,
daracesteadepescposibilitateanoastrdeidentificare.
n 18101811, au fost recenzai n Bucureti 862 evrei de ambele sexe,
iar, n 1820, un numr de 127 capi de familie25. Dionisie Fotino evalua n
1815 numrul evreilor din Muntenia la 1.500 de familii, iar unele surse
strineindic,evidentexagerat,existenaa56.000defamilii26.Pentruanul
1831, Tabela statistic a oraului Bucureti indica prezena a 2583 evrei,
dintrecare:563ovrei,587ovreice,647feciori,504fete,182slugi,
94 slujnici, 6 copiii slugilor. Majoritatea lor locuiau n culoarea de
Rou27. n anul 1840 sunt nregistrate n capital 480 de familii evreieti
(peste50%dintotalulevreilordinaraRomneasc)28.Dinpcate,niciunul
din recensmintele populaiei evreieti a oraului Bucureti nu ofer
informaii legate de ritul celor conscrii, astfel c elementele onomastice
rmn, n marea majoritate a cazurilor, singura surs (nu ntotdeauna
valid)pentrudiferenieri.
Fr a oferi date statistice, alte acte ale perioadei pot releva ns
importanteconcluziidemografice.Spreexemplu,timcn1823achenazii
iplteaustarostelui900leipean,ntimpcesefarziidoar60029.Informaie
***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.III/1,p.462.
***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,1996,p.72.
27***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.III/2,p.31.
28Ibidem,p.239240.
29***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,1996,p.492493.
25
26

215

Valeriu-Alexandru Moraru

din care se pot trage cteva concluzii importante pentru istoria sefarzilor
bucureteni. ncepem prin a sublinia preponderena demografic a ache
nazilorlanceputulsecoluluialXIXlea(aproximativ3familiigermanela2
spaniole),indicndcturnurademograficavuseselocnadouajumtate
aveaculuianterior.nacestpunct,deicondiiileistoricesunttotaldiferite,
meritamintitc,ilaTimioara,avemosituaierelativsimilar,ceeacene
ndeamnscredemcfactorulprincipalalctigriipreemineneiache
nadeafostreprezentat,defapt,desecarearezervoruluimigratorsefardde
lasuddeDunre,nparalelcuintensificareaimigrrilordinspaiulcentral
european. Astfel, ntregul recul demografic sefard din spaiul romnesc
trebuie legat de fenomene demografice i migratorii mult mai ample, la
scarantregiiEuropeCentralOrientale.
CatagrafiaBucuretilordin1838menioneazprezenanoraa2.438
de mozaici din totalul de 63.604 persoane. Dintre acetia aproximativ 600
erausupuistrini,iarnumrulceloractivieranjurde700,exercitnd68
demeserii,mareamajoritatencadrndusendefiniiagenericamicului
meseria30 (textiliti, pielari, giuvaergii, sticlari, turntori de metale etc.),
restulfiindproductoriderachiuialimentesaumicicomerciani.
n1854,IuliuBaraschevalueazraportulsefarziachenazinBucureti
la1/41/5,menionndnsc,nciudasuperioritiidemografice,comu
nitatea iudeopolon este inferioar din punct[ul] de vedere al nsemntii.
Acelai autor menioneaz c, n Bucureti, locuiau aproximativ 150 de
familiisefarde,circa25%beneficiinddeoaverenotabil31.n1860,numrul
evreilorbucureteni seridica la5934 din totalul de 9.234aflai n Valahia.
Pnn1899,numrulloraevoluatla43.274dintotalulde68.852evreidin
Romnia. Creterea demografic se explic, n mare parte, prin imigrrile
dinspre Moldova, astfel c raportul sefarziachenazi, care era oricum
favorabilcelordinurmnprimajumtateasecolului,trebuiesfidevenit
acumcompletdezechilibrat.
Dinpcate,dupcumremarcaiunuldintreceimaicunoscuiistorici
aievreilordinRomnia,nuexist(celpuinedite)statisticireferitoaredoar
laevreiisefarzi.Acelaiautoravanseaz,fraprecizasursa,pentruanul
30
31

***,IzvoareimrturiireferitoarelaevreiidinRomnia,vol.III/1,p.25.
Kuller,OptstudiidespreistoriaevreilordinRomnia,p.296,302.

216

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

1919cifradeaproximativ10.000sefarzi,nsnuputemtidacaiciintrau
isefarziidinprovinciilefostuluiImperiuAustroUngar32.Totconformlui
C. Iancu, n 1928, la crearea Uniunii comunitilor israelite de rit spaniol
dinRomniasefarziiarfireprezentat13,6%dinevreiirii,jumtatedinei
locuindnBucureti33.
Recensmntuldin1930nregistreazpentruBucuretiopopulaiede
69885evreidintrecare 13539vorbitoride idicalimbmatern,respectiv
un numr de 76480 practicani ai religiei mozaice34. Dup cum aminteam
anterior,recensmntulnuconinevreoreferinorictdevaglasefarzi.
nanii19401943,numrulevreilorbucureteniavariatntre95.072i
98.04835, fr a exista ns date certe despre sefarzi. Chiar lund n
considerare acei aproximativ 5.000 de sefarzi bucureteni estimai de C.
Iancu, proporia sefarziachenazi atinsese 1/18, regresul demografic fiind
evident. n 1944, n Romnia mai triau 300.000 de evrei, numrul lor
ajungnd la 400.000 n 1946, dup rentregirea rii36. Din pcate, orice
evaluare demografic a comunitii sefarde pornind de la aceste date, n
condiiileanilor19451947,esteimposibil.

Anul
1810
1831
1838
1860
1899
1930

Populaia
862
2583
2438
5934
43274
76480

1956

44200

1977

9195

1992

4247

Printre puinele documente cu caracter demografic ce sau pstrat n


arhiva CSIER se numr i un tabel alfabetic al evreilor din Bucureti
redactat n anul 1951. Documentul conine 121 de pagini, n cuprinsul
Iancu,EvreiidinRomnia(18661919).Delaexcluderelaemancipare,p.149150.
Idem,EvreiidinRomnia19191938.Delaemanciparelamarginalizare,p.76.
34Recensmntulpopulaiei1930,p.XXXVIII,LXV,XCI.
35***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,2004,p.706.
36Ibidem,p.174.
32
33

217

Valeriu-Alexandru Moraru

croraaparielementepatronimicesefardeprecum:Abeles,Cohen,Elias,
Emanuel,Eschenazy,Flavius,Landes,Laurian,Margulies,Margulis,Osias,
Pincas,Sabetay,Safir37.Numrullorestensfoarteredusncomparaiecu
celeachenade.Maimult,nudepuineori,prenumeleesteromnesc,semn
c,n1951,avemdejactevageneraiideevreiromnizaiionomastic,nu
doar la nivelul formelor i interaciunii sociale. Dac adugm acestui
fenomen i cstoriile interconfesionale evidena unora dintre ele se
pstreaz nc n arhiva CSIER38 obinem imaginea unei comuniti a
crei disoluie a fost generat att de exogamia etnic, ct i de cea
religioas.Nunultimulrnd,trebuieavutnvedere,cafactorcauzatorde
regresdemografic,emigrareasprePalestinai,dup1948,spreIsrael.
n anul 1992, sau declarat evrei 3883 de persoane din Bucureti, dar
acelai recensmnt a nregistrat 4247 de practicani ai religiei mozaice39.
Care este ns numrul evreilor practicani ai religiei cretine i care sau
declaratromni?Cidintreeisunturmaiaisefarzilor?Iatntrebricare
vorrmne,probabil,frrspuns.

VII.c. Dimensiunea demografica prezenei sefarde la Timioarai


Lugoj

ncontinuarevomncercasoferimoimagineaevoluieinumericea
sefarzilor timioreni, cu accent pe influena sporului migrator i pe
sinuozitileraportuluidemograficfadeachenazipeparcursulsecolului
alXVIIIleainprimajumtateasecoluluialXIXlea,adicnacelinterval
ncareavemsursecefacdiferenasefarziachenazi.
tim c n anul 1716 comunitatea evreilor spanioli din Timioara
numra 144 de persoane, grupate n 12 familii i locuind n trei case40. La
1728 erau 32 de familii sefarde41, iar peste trei decenii, n 1739, ntreaga
comunitateisraelitdinlocalitatenumra46defamilii,dintrecaredoar15
desefarzi,nsumnd94sau81persoane.Utilizndsursediferite,E.Glck
ACSIER,DosarVI524,f.1120passim.
Idem,DosarVI555.
39Recesnmntulpopulaiei1992,p.708,760.
40Popescu,ComunitileevreietidinBanat,p.53.
41SJTAN,FPMT,Dosar1728/1.
37
38

218

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

iI.Popescuoferfiecareoaltcifr:Glck(94)iiadateledinprocesele
verbaleaflatenArhivaComunitiiEvreietidinTimioara42,Popescu(81)
din scrierile lui Felix Milleker43. Din tabelul conscripiei oferit de Jakab
Singerrezultccifraerade79persoane,ogreealdetiparindicnd81,
probabil aceasta fiind i sursa lui Milleker i a ulterioarelor erori44. Dintre
cele15familii,11eraulocale,2dinaraRomneasc,1dinIstanbuli1din
Belgrad, toi locuind ntro cas denumit Castel hispanic, Farmacia
poloneziulteriorCluul45.
ntro conscripie din 8 ianuarie 1743 apar 16 capi de familie, 38 de
copii,12slugi,5prini,5frai46,ntotal92depersoane,dacsocotimci
slugile erau evrei i toate cele 16 soii erau n via. 12 familii apar
menionatecarmasedin1716,ceeacedemonstreazcmajoritateasefar
zilor au preferat s rmn cu bunurile lor sub noua ornduire, o familie
proveneadinTransilvania,imigrndn1723,ncdouveninddinBelgrad
n1740.Deremarcatctoisefarziiaparcafiindtolerai,spredeosebirede
achenazi.Acetiadinurmnumrautot16capidefamilietolerai,cuun
total de 100 de persoane, din care ns 34 de servitori fa de 12 ai
sefarzilor.Achenazilortolerailiseadugau23denetolerai,desprecare
nsdocumentulnunedialtedate.
Anulurmtorns,n1744,aparmenionate28defamiliisefarde,nc
8 emigrate i dou care triau la ar, adic n Lugoj. Cei emigrai sau
ndreptatnspreAlbaIulia(2),Serbia(2),Ungaria(1),Imperiulotoman(1),
unulafostucisdetlhariiunulsanrolatnarmataregal47.Raportatla
celelalte informaii oferite de surse, rezult c, la jumtatea secolului al
XVIIIlea,existaunechilibrudemograficntresefarziiiachenaziitimio
reni,comunitateacelordintifiindconstituitattdinurmaiicelorrmai
la1716,ctidinimigrani,nproporiiegale.
n1746surseleindicprezenanoraa29familiisefarde(23tolerate
i 6 netolerate), nsumnd un numr de 130 persoane (113 tolerai i 17
Glck,ContribuiicuprivirelapopulaiaevreiascaBanatului,p.99102.
Popescu,ComunitileevreietidinBanat,p.54.
44Singer,Temesvrirabbik,p.61.
45Popescu,ComunitileevreietidinBanat,p.54.
46SJTAN,FPMT,Dosar1743/1,f.135.
47Idem,Dosar1744/7,f.67.
42
43

219

Valeriu-Alexandru Moraru

netolerai)48.Trebuieremarcatnumrulredusal persoanelornetoleratera
portatlanumrulmaredefamiliinetolerate(17persoanen6familii).Anul
urmtor, n 1747, n Timioara mai rmseser 117 sefarzi dintre care 5
netolerai49.
Considerm instructiv s reprezentm grafic evoluia numrului de
familiisefardenprimii30deaniceauurmatcuceririiaustriece,conform
Graficuluinr.1,maijosreprezentat.

40

Graficulnr.1.Evoluiademograficafamiliilorsefarde(17161746)

Numr familii

35
30
25

Familii emigrate

20

Familii imigrate

15

Familii locale

10
5
0
Anul 1716

Anul 1728

Anul 1739

Anul 1743

Anul 1744

Anul 1746

Se poate uor observa c numrul familiilor locale rmne relativ


constant(cuouoarscderedeounitaten1739i1744),ceeacenseamn
nsc,fieopartedinurmaiivechilorsefarziauemigrat,fiesporulnatu
ralalcomunitiiafostfoarteredus,deoarecen30deaniperioadaunei
generaiinumrulfamiliilorarfitrebuitscreascnaturalcuminim25%.
Intervalulcucelmaimarespormigratoreste17161728dinnouore
prezentarececonfirmsurseleistorice(aminteamncapitolulIIIc,nperi
oadaguvernatoruluiMercy,evreiisaubucuratdeuntratamentmaipermi
siv)icarepoatefiexplicatprincondiiileistoricegenerale:eranormalca,
nperioada triumfurilormilitareaustriece,evreiidinImperiulOtoman, din
zona Dunrii, s ncerce s treac n Banat, att pentru a scpa de spectrul
rzboiului,ctidatoritanterioramintiteipermisivitiaguvernatorului.
48
49

Idem,Dosar1746/3,f.3435.
Idem,Dosar1747/2,f.3.

220

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Diferena negativ semnificativ dintre 1728 i 1743 este mai greu de


explicatcci,laoprimvedere,autoritileauprutinteresatedeatragerea
sefarzilor. Un act de privilegiu dateaz din 1737, fiind eliberat de curtea
vienez,unaltul,din1739,aparineconteluiGeorgeOlivierGrafv.Wallis,
guvernator al Serbiei50. ns, deoarece cifrele noastre indic doar numrul
deevreispanioliaflainCetateaTimioarei,esteposibilcadiferenasse
regseascneidentificatdedocumentensuburbiileoraului.
Interesant este i creterea brusc dintre 1743 i 1744. Dac lum n
considerare i fluxul migrator (reprezentat cu alb pe graficul anului 1744)
constatm c, ntrun singur an, numrul de familiisefardedin Timioara
practicsadublat.Anul1746indiclarndulsuouoarcreteredatorat
imigraiei.

160

Graficulnr.2.EvoluianumericasefarzilordinTimioara17161746
Numr persoane

140
120
100

Netolerai

80

Tolerai

60
40
20
0
Anul 1716

Anul 1739

Anul 1743

Anul 1746

1747

Concluzia ce se poate trage din analiza demografic a primelor trei


deceniidestpnireaustriacesteaceeacsefarziitimioreniaucunoscut
acum, n ciuda tuturor restriciilor inerente, o epoc de prosperitate i
relativlinite,marcatdeodublareanumruluifamiliilorprinimigrare,
probabil datorit unei politici permisive n acest sens a autoritilor
imperiale. Evoluia numrului familiilor nu se reflect ns n evoluia
numruluidepersoane(conformGraficuluinr.2supra).

50

Popescu,op.cit.,p.5354.

221

Valeriu-Alexandru Moraru

Dupcumsepoateobserva(deidocumentelenusesuprapunperfect),
cretereanumruluifamiliilornuansemnatioexplozieanumruluide
persoane. Dimpotriv, n 1747, se nregistra nc un spor negativ de 27
persoane fa de 1716. Evoluia numrului mediu de persoane ntro
familie,conformsurselorarfi:
1716:12membri/familie
1739:6,29membri/familie
1743:5,75membri/familie
1746:4,48membri/familie.
nacestsenspotfienunatemaimulteexplicaii.
n primul rnd, credem c este foarte probabil s existe diferene
majore ntre structura familiei aa cum a fost ea conscris la 1716 fa de
urmtoarelestatistici.Maiprecis,avansmideeac,ladatarespectiv,sa
neles prin familie formula extins, incluznd fii cstorii i fiicele/nuro
rile vduve dac locuiau sub acelai acoperi. Probabil c modelul acesta
fusese folosit n evidenele otomane i pe moment a fost considerat
oportun. Faptul c toi sefarzii locuiau atunci n doar 3 case, deci erau
practicorganizainfamiliiextinse,ntreteaceastipotez.nconsecin,
considerm c nu este exclus ca, la debutul stpnirii austriece, numrul
familiilor sefarde s fi fost practic cel puin dublu fa de cel nregistrat
oficial.
naldoilearnd,esteevidentscdereaconstantanumruluimediu
de membri ai unei familii n perioada 17391746. Aceast evoluie,
coroboratcusporulimigraionistfoartemareneconducespreconturarea
unei schiemodel a familiilor sefarde acceptate spre a se aeza n Cetate:
oamenitineri,cusuficientenergieicapabilideaprestaactivitilucrative
pe care statul s le poat impozita. Media de vrst redus a familiilor
poatefipusnlegturcunumrulmairedusdecopii,lafelcumtendina
de imigrare, coroborat cu o stare material cel puin decent (n lipsa
creia nu ar fi fost acceptai n Cetate) conduce spre aceeai imagine a
familiei tinere, cu puini copii i deci mai puin mpovrat material de
obligaiile creterii acestora. Nu putem, de asemenea, exclude cazurile de
imigrareacelibatarilornumraicafamilienstatisticiunimportant
elementdemograficcereducemediamembrilorpefamilie.
222

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

naltreilea,darnunultimulrnd,credemcprofilulfamilialanterior
conturateste posibil sfi fostsusinutde politica imigraionistaustriac,
deoareceeracelmaiprofitabileconomic,putndusevorbifoarteprobabil
despreopoliticdeselecieaimigranilor.
Dup anul 1750, distincia sefarzi/achenazi nu mai apare n docu
mente pentru o perioad de mai bine de jumtate de secol. Aflm, de
exemplu,dinrecensmntulpopulaieiTimioareifcutnanul1783c,n
ora, triau 369 evrei: 118 brbai, 115 femei i 146 copii, ns nu apar
diferenieri confesionale51. Cu toate acestea, innd cont de faptul c, n
1794,cei10membriaicomitetuluiexecutivalConsiliuluievreiescerauegal
repartizai52 trebuie s credem c i pstrau nc un statut demografic
relativ solid, care i permitea s solicite mprirea egal a funciilor de
conducere.
Nu n ultimul rnd, msura obligativitii germanizrii numelor n
anul 1787 ridic o problem major: cea a detectrii ulterioare a sefarzilor
ndocumente,inclusivnconscripii.Dacuniidintreeipstreaznumecu
inflexiuni spaniole, n cazul altora germanizarea nu mai permite asocieri
etnice.Existdeasemeneapericolulidentificriigreitecafiindgermani
zate a unor nume achenade. Oferim un singur exemplu: dac ntrun
documentulterioranului1787amntlninumeleMoysesLwelarfidestul
de dificil snedmseama, nlipsa altor informaii,dacrespectivule un
urma al negustorului omonim timiorean de la jumtatea secolului al
XVIIIlea53,sauunfostsefardalcruinumeLeonafostgermanizat.Cu
att mai dificil devine situaia dup trecerea ctorva generaii, cnd n
urma legturilor maritale multe patronime nu mai reflect deloc, sau
reflectpreapuinorigineapurttoruluilor.Samintimdoarcpeultimul
sefard din Timioara, decedat la mijlocul anilor 1990, l chema David
Magyar
Chiariaa,evreiispaniolimaipotfincidentificai,izolat,nprima
jumtate a secolului al XIXlea, ndocumente. Analizm ca studiu de caz,
unactdatat30martie1807intocmitdecomunitateaevreilortimioreni,
SJTAN,FPMT,Dosar1784/4,f.2.
ACT,Dosar2/1794,f.120r.121r.
53SJTAN,FPMT,Dosar1744/3,f.520.
51
52

223

Valeriu-Alexandru Moraru

carecuantificevreiiimigrainTimioara54.Rubricaturatabeluluicuprinde
numele, loculnaterii,stareamaterialinsemnri despre comportamen
tul i caracterul lor moral, astfel c, pe baza sa, se poate schia un sumar
tablou alctorvadintre membrii comunitii.Actul cuprinde31de nume,
capidefamilie,nsdoaranalizaonomasticnuestepedeplinrevelatoare,
din cauza obligativitii schimbrii patronimului survenit la sfritul
secolului precedent. Rmne astfel, ca, din combinaia numelor cu cea a
loculuinaterii,sevideniemsefarzii.
a. sefarzi:
BenjaminEsztruk(nr.4),nscutlaVidin,nBulgaria,locuitorde10
aninTimioara;
Gerson Major (nr. 7), din Ni, Serbia, de 12 ani n Timioara, mic
comerciant,avnduncomportamentfoartebun;
JacobAlbaly(nr.10),nscutlaBelgradnSerbia,locuitorde16anin
Timioara,miccomerciant,avnduncomportamentexemplar;
RaphaelTalvi(nr.11),nscutlaBelgradnSerbia,locuitorde8anin
Timioara,miccomerciant,avnduncomportamentexemplar;
LazarEmanuel(nr.24),dinSemlinnSyrmium,locuitordin1788al
Timioarei, negustor de cereale, avnd un comportament foarte ru,
comunitateadoreasfieexpulzat;
b.posibilisefarzi:
LonginusMarcus(nr.19),dinSimand,comitatulArad,aflatde12ani
nTimioara,negustor,cuuncomportamentimoral,comunitateadorinds
fieexpulzat;
Mayer Policzer (nr. 30), din Vre, nu se ocup cu nimic, un om
tnrcstoritfravere,povarpentrucomunitate,careldoreaexpulzat.
Analiznddateleanterioarerezultc,din31decapidefamilienre
gistrai,5suntcusiguransefarzi,ali2fiindposibiliaparintoriaicomu
nitii. Raportul este deci de aproximativ 4 la 1 n favoarea achenazilor,
situaie normal pentru sporul migrator. De remarcat faptul c, din 31 de
persoane, liderii comunitii cer expulzarea pentru 13 (3 sefarzi/posibili
sefarzi i 10 achenazi), ceea ce reprezint un procent relativ mare din
imigrani i ne permite s identificm una dintre cauzele permanentelor
54

ACT,Dosar2/1807,f.3337.

224

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

modificridemograficensnulcomunitilorisraelite:faptulc,ninterio
rul acestora, are loc un proces de selecie, fiind acceptai i dorii doar cei
caresepotintegraicarepotajutacomunitatea,sauceicuadevratbtrni
i nevoiai. Cei tineri dar incapabili, sau cu o via moral neconform
standardelorsuntnaintaiautoritilorcupropuneredeexpulzare.
Deinumaiaparexplicitidentificaicaatare,sefarziisuntprezenii
printre cele 128 familii ce locuiau n Timioara anului 1820, aa cum sunt
ele surprinse de o conscripie intern a comunitii55. Numele evident
sefarde sunt urmtoarele: Iosef Amigo; David i Elias Baruch (trecui sub
acelainumr,decinaceeaifamilie);MenachenBaruch;AbrahamAmigo;
Abraham Gerzon; Samuel M[..]ak56 (venit din Belgrad n anul 1800);
AbrahamElias(venitdinBelgradnanul1780);MordohaiIachiel(venitdin
Belgrad n anul 1804); Marcus Gabay (venit din Belgrad n anul 1805);
Gerzon Maior (venit n ora n anul 1794); Iacob Alabala (venit n ora n
anul 1790); Ioel Jupes (venit din Caransebe n anul 1812); David Rofes
(venitdinCaransebenanul1814);IontofKoronyo(venitdinConstantino
polnanul1805).
Numele posibil sefarde sunt: Mayer Iacob; Solomon Iacob; Simeon
Abraham;IachielSzemo(venitdinBelgradnanul1805);AbrahamSzemo
(venitnoradinBelgradnanul1805);HeimSzemo(venitdinBelgradn
anul1805);LazarManoly.
Dupcumseobserv,chiarpresupunndctoiceienumeraianterior
ar fi cu siguran evrei spanioli, numrul lor rmne foarte sczut (21 de
familii), situnduse procentual la 16% din totalul familiilor. Am artat
anterior, pentru prima jumtate a secolului al XVIIIlea, cum numrul
familiilor nu exprim n mod necesar i situaia demografic real, dar
chiar i aa este evident regresul demografic al comunitii sefarde. Mai
mult,aceastaparessubzistenmarepartedatoritimigrrilordinsudul
Dunrii (7 din Belgrad, 1 din Constantinopol) sau din teritoriu (2 din
Caransebeinc2cuorigineneidentificabil).
O mult mai complex conscripie, realizat doar doi ani mai trziu,
identificnominalicomponeniifamiliilor57,ns,separe,doarnCetate.
SJTAN,FPMT,Dosar1820/11,f.91117.
Numeleptatcucerneal[n.a.].
57SJTAN,FPMT,Dosar1822/13,f.5972.
55
56

225

Valeriu-Alexandru Moraru

Aflm, spre exemplu, c, printre evreii spanioli se numra casa


Amigo,incluzndtreifamiliii10membri:vduvaEsterAmigode52de
ani cu un copil de 12 ani, Abraham Amigo (26 ani) cu soia Theresia (24
ani),unfiude 1aniunslujitorde 17anii Joseph Amigo, de 40 ani,cu
soiaHannide28idoicopiide4i2ani.
OaltcassefardesteceaafamiliilorBaruch.EliasBaruchaveao
familie format din ase membri, dintre care un posibil copil dintro alt
cstorie. Alturi de el mai este nregistrat i familia lui Daniel Baruch,
formatdin 4 membrii un servitor posibil achenad(Stein Levi). n fine,
MenachemBaruchde24deaniisoiasaLuna(18ani)aveauuncopilde2
ani i un servitor achenad. Un caz interesant este cel al familiei lui Iuda
Baruch (47 ani) i a soiei sale Ester (45 ani): dei numele indic o
apartenensefard,prenumelecopiilornefacscredemcoriginealorar
fi achenad (Rupenberg, Maragretha, Hanna, Derl). O posibil explicaie
arficmama,Ester,eraachenadiaalesprenumelecopiilor.
VduvaEsterMadochade30deani,cufiulsuJoseph,de9anisunt
de asemenea sefarzi. O alt vduv sefard este Blanka Leon Magyar (27
ani) cu fiul ei Menachem (7 ani). Posibili evrei spanioli sunt i cei din
familia lui David Magyar (chiar dac onomastica nu indic n acest caz
apartenena confesional, numele este atestat la sefarzii din Timioara n
secolulXXiexemplulanteriorindicnrudireacuofamiliesefardstins:
Leon), unde de asemenea funcioneaz doi servitori: un achenad i
sefardul de 17 ani Avram Amigo. Alt posibil sefard este Majer Jacob cu
soia Rosa. Cu siguran sefard, familia lui Avram Gerson numra ase
membri (soia i 4 copii), ncheind irul evreilor spanioli menionai n
CetateaTimioarein1822.
Referindune strict la familiile anterior menionate (11 la numr)
observm c 1/2 din ele sunt de fapt rude (Amigo i Baruch), urmai ai
marilorfamiliisefardedinsecolulalXVIIIlea.Daciconsidermipecei
din familia Magyar ca fiind sefarzi, statistica evreilor spanioli din Cetatea
Timioarei indic pentru anul 1822 un numr de 40 de persoane, cu o
medie de vrst de aproximativ 22 de ani deci destul de sczut, la
aceastsituaiecontribuindattnumrulmaredecopiictivrstatnr
avduvelor.
226

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Acelai document continu cu conscripia evreilor din cartierele timi


orene Fabric i Josefin. Amintim familiile: Isaia Gabay 8 membri i o
servitoare achenad, Iacob Albala 4 membri, Abraham Derrere 4
membri, Abraham Alsandeli, necstorit (19 ani), Avram Elias (55 ani) cu
fiica/soiaMariam(18ani),IosephBaruch5membri,inclusivservitoarea
de55deaniSafiraKaloo,vduvaLeaDavidMagyar(36deani)cu4copii,
GersonMaior4membriiunservitorachenad.
TrebuiemenionaticazulfetieisefardeRachelAmigo,nregistratca
fcndparte(probabilcaslujnicsaucarudnfiat)dinfamiliaPolluk.De
asemenea, Devora Sarsigli, n vrst de 12 ani, este nregistrat n cadrul
familieiAbrahamiMalkaSimon(familieposibilsefard,darpecarenuam
luato n eviden pentru calculele demografice), iar achenada Clari
Nachmann,deaceeaivrst,aparenfamiliasefardMarkusiLeaSarsigli.
n total 37 de persoane, cu o medie de vrst de 26,2 ani acesta este
profiluldemograficalcomunitiisefardedinTimioaraFabriciTimioara
Josefinla182258.
Omedieacalculeloranterioareneconducelaconcluziac,ncapitala
Banatului, locuiau n anul respectiv un total de 20 sau 21 familii sefarde,
nsumndaproximativ80depersoane,egalrepartizatenceledoucartiere
conscrise, cu o medie de vrst de aproximativ 24 de ani. Aceasta repre
zint un procent sefard de aproximativ 13%, mult diferit de situaia de la
sfritul secolului anterior. De asemenea, se poate observa c o parte din
evreiispaniolimenionainominaln1820numaisuntprezeni,dupdoi
ani, n zona oraului Timioara, ceea ce indic un flux migrator destul de
ridicat(esteposibilcaorauldepeBegasfireprezentatdoaroetapntrun
drummailungspreEuropaCentral).
De altfel, fenomenul imigraiei regionale se manifest i n secolul al
XIXlea:n1833,obteaevreiascdinTimioaraasolicitatncetenireaa10
familii de sefarzi i 10 de achenazi59, iar n 1848 aflm c se ceruse
expulzarea celor ase familii de evrei sosite n Timioara de la Belgrad n
ultimiiani(posibilisefarzi)60.
DefaptsefarziitriaudoarnTimioaraFabric,iarnJosefinlocuiaudoar4familiiachenade.
Neumann,IstoriaevreilordinBanat,p.100.
60Glk,EvreiidinTimioarantreanii1848i1918,p.127.
58
59

227

Valeriu-Alexandru Moraru

n a doua jumtate a secolului al XIXlea, sursele arhivistice care


vorbescdespresituaiademograficasefarzilortimiorenidevindincen
ce mai rare. Nu mai exist conscripii, iar problema delimitrii sefarzi
achenazi nu se mai ridic. Recensmintele din secolele XIXXX indic
pentruevreiidinTimioarasituaiaurmtoare61:

Anul

Populaia

1869

4099

1880

4199

1890

5031

1900

6058

1910
1920
1930
1956
1966
1977
1992
2002

6729
8307
9499
6700
2590
1629
556
350

Sau pstrat totui, dei foarte fragmentar, o categorie de surse utile


cercetrii: registrele de stare civil. Pornind de la analiza acestora, am
ncercat s creionm portretul demografic al micii comuniti sefarde din
Timioara anilor 18701890. Trebuie s menionm de la nceput c neam
ndreptat atenia asupra cartierului Fabric, unde tim c mai funciona, n
perioada cercetat, o comunitate sefard. O dificultate suplimentar a
constituito faptul c, dup 1870, apar primele semne de maghiarizare a
numelor n cazul nounscuilor, proces ce se desfoar din propria
iniiativacomunitilor,probabilnsperanauneictmaifacileintegrri
socialeacopiilor.ConsultndregistrelesinagogiiortodoxedinFabric(din
pcateincomplete)amidentificaturmtoareasituaie:

61

Rotariu (coord.), Recensmntul din 1869, Transilvania, p. 301; Rotariu (coord.), Recens
mntul din 1880. Transilvania, p. 328; Rotariu (coord.), Recensmntul din 1890.
Transilvania, p. 331. Rotariu (coord.), Recensmntul din 1900. Transilvania, p. 567;
Rotariu (coord.), Recensmntul din 1910. Transilvania, p. 549; Varga, Erdly etnikai s
felekezetistatistikja18502002,la20.04.2012.

228

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

pentru intervalul 18701895 nr. total al naterilor posibililor


sefarzi:2662
pentru intervalul 18781882 nr. total al deceselor posibililor
sefarzi:363
pentruintervalul18691895nr.totalalcununiilor:664,dintrecare:
cuambiipartenerisefarzi:1i
cuunsingurpartenersefard:5.
Desigur,disparitateadatelorpstratenupermiteoanalizserial,dar
exist cteva concluzii ce se pot trage. n primul rnd, la aceast, dat n
TimioaraFabric mai existau foarte puine familii de sefarzi: estimm
numrullorlamaxim1015,unelefiindramurialeaceluiaineam.nal
doilearnd,fadefamiliilemenionatela1822maiapardoarpatrunume
noi: Cohen, Sydon, Lion i Naftali fr a avea cu adevrat sigurana c
estevorbadespresefarzincazulultimelordou.Apoi,numrulnaterilor
este foarte mic, fiind n medie de 1/an. Aceeai medie o constatm i n
cazul deceselor, cu o relevan mai sczut din cauza perioadei scurte
acoperite de registrele pstrate. Cununiile au de asemenea o frecven
medie foarte redus: 1/4,5 ani i, mai mult dect att, majoritatea sunt
exogame, unul dintre parteneri fiind achenad. Exist un singur caz de
cstorieendogamsefard,darambiisoisuntimigrani:CohenJakabdin
BelgradiCohenSaradinVidin,nanul1895.
Toate aceste informaii i concluziile aferente, puine la numr, ne
ndeamn totui s avansm o serie de concluzii privind caracterul
comunitiisefardedinTimioaraFabricnadouajumtateasecoluluial
XIXlea.Esteevidentcavemdeafacecuocomunitateformatdincteva
vechifamilii(Albala,Baruch,Magyar)dintrecareunelesuntpecaledease
stinge (Gerson, Gabay), crora li se altur ntrun numr redus imigrani
suddunreni (Cohen, Lion, Sydon, Naftali). Aprecierea privind numrul
lornupoatefidectfoarteaproximativ,darndrznimsavansmocifr
demaxim4050persoane,cuomediedevrstmultmairidicatdectcea
din 1822. De fapt, ceea ce surprind registrele parohiale ale perioadei este
exactstingereageneraieimenionatenconscripiaanului1822,ntruncaz
SJTAN, Colecia Registrelor Parohiale de Stare Civil, Comunitatea Mozaic TimioaraFabric,
Registrudebotezpeanii18701895.
63Idem,Registrudedecesepeanii18781881.
64Idem,Registrudecununiipeanii18601895.
62

229

Valeriu-Alexandru Moraru

existnd chiar posibila identificarea nominal, a Lunei Magyar, soia lui


DavidMagyar,nscutlaBelgrad,avnd25deaniladataprimeiconscrip
iiidecedatnanul 1881. Cualte cuvinte, Timioara sfritului de secol
XIXparesadposteascoobtesefard mbtrnit, a crei remprosp
tare nu mai putea veni, ca n deceniile trecute, dinspre imigrrile sud
dunrene deoarece i capacitatea acestui rezervor demografic sczuse i
condiiilepoliticesemodificaser.
InformaiileprivitoarelacomunitateasefarddinLugojindicfaptulc
aceastasatopitnmasaachenad,persistndonomasticaevreospaniol
darmulidintreurmaiisefarzilordelanceputulsecoluluialXIXleafiind
integrai ritului neolog. Nici cea mai ampl monografie a comunitii nu
oferinformaiistatisticodemograficeparticularepentrusefarzi,nicimcar
estimri aproximative65, astfelcnevedemobligaisrezumm demersul
nostru,pentrucazulorauluidepeTimi,laprezentareaevoluieigenerale
apopulaieievreieticonformsurseloroficiale.
Esteevidentc,laLugoj,urmaiisefarziloraufostdestuldenumeroi,
chiarinperioadainterbelic.Probabiltocmaifaptulcsauintegratmai
uorcomunitiimajoritareachenade,cnuaufostlafeldeconservatori
cum par a fi fost cei din Timioara, a ajutat la perpetuarea, cel puin
onomastic, a prezenei lor. Iat cum a evoluat populaia evreiasc din
Lugoj(ilocalitileruraleperiferice)dealungultimpului66:

65
66

Anul

Populaia

1869

1119

1880
1890

1256
1307

1900
1910
1920
1930
1956
1966
1977
1992
2002

1624
1878
1774
1418
536
263
113
56
31

Schwager,EvreitatealaLugoj,p.1114.
Varga,Erdlyetnikaisfelekezetistatistikja18502002,20.04.2012.

230

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

VII.c.1.ProgresiregresnaturalncomunitateasefarddinTimioara.
Cauzeiexplicaii
Urmrind evoluia demografic a sefarzilor din Timioara observm
c,delaunstatutpreemineniallanceputulsecoluluialXVIIIlea,ajungla
sfritulsecoluluialXIXlealaunnumrfoarteredusdemembri.Caresunt
cauzele acestei involuii i cum a decurs ea? De ce pe parcursul a dou
secole sefarzii au sczut demografic ntro asemenea msur nct s se
punproblemadesfiinriiobtii?
Din datele pe care le avem acum la dispoziie se pot trage doar
concluziideordingeneral,fraputeanaintacifreiprocenteexacte.La
jumtatea secolului al XVIIIlea comunitatea sefard era, n mod cert, mai
nstrit i mai stabil dect cea achenad, dei numrul membrilor era
aproximativ egal. Acest fapt reiese att din valoarea aproape dubl a
taxelor pltite, ct i din faptul c fluctuaia demografic este, n cazul
sefarzilor,maisczut.Dacnumrullorcretedela92la117ntre1743
1747, n schimb numrul achenazilor scade de la 100 la 62 n aceeai
perioad67. Paradoxal ns, dei mai sraci, achenazii aveau un numr
aproapetripludeservitori,la1743.ncondiiilediferenieriloreconomicei
de statut social, apare evident faptul c avem dea face cu o comunitate
sefardnstritilegatputernicdeoraulncarelocuia,amputeaspune
conservatoare i mai puin mobil, fa de o comunitate achenad mai
srac, fluctuant din cauza expulzrilor, dar tocmai de aceea obligat s
devin mai mobil i mai ntreprinztoare: chiar raportul dintre numrul
servitorilor indic un model de politic demografic comunitar prin
atragerea rudelor/prietenilor i ajutarea lor n a se stabili n ora eludnd
legislaiarestrictivatimpului,dariunspiritmaiburghezdectcelal
sefarzilor. Pe termen scurt starea material lea permis evreilor spanioli
spstrezestatutulcomunitii,darpetermenlungaucedatdemograficn
faasporuluimigratorachenad.
Soarta sefarzilor timioreni nu a depins att de ei, ct de rsturnarea
totalaraportuluide forenregiune dealungul secolului al XVIIIleai
dedeteriorareasituaieiinterneaImperiuluiOtoman,principalulrezervor
demograficalacesteicomuniti.nprimulrnd,evreiispaniolinuputeau
67

SJTAN,FPMT,Dosar1747/2,f.3.

231

Valeriu-Alexandru Moraru

emigra dect din Balcani. n al doilea rnd, era normal ca, n teritoriile
austriece,semigrezemaiuorevreidinImperiulHabsburgic,favorizaii
deadministraiacareprobabilaveamaimarencredereneidectnfoti
ceteniturci68.Or,nacestecondiii,sefarziisrciidintrunImperiuOto
manaflatnderivnuputeauconcuranniciuncazcuachenaziicentral
europeni,acrorsituaiematerialtindeaconstantspreprosperitateicare
seputeaumicamultmaiuor,nciudatuturoroprelitiloradministrative
interne.ComunitateaevreilorspaniolidinTimioaraasupravieuituntimp
datorit situaiei sale materiale i statutului ctorva dintre membri, dar
paresfidevenit,ntimp,ocomunitateseminchis,iarsporuldemografic
migratorachenadanbuitsporuldemograficnaturalsefard.
Trebuieluatenconsiderareiacelemecanismedeseleciecereiesdin
documentuldela180769:dacntradevrprocesuldeasistensocialfunc
ioneaz,elesteevidentselectiv,cuattmaimultntrocomunitateurban,
cu statut i rigori mai ridicate70. n aceste condiii, eventualii imigrani
sefarzibalcanici,cuostarematerialinferioariproveninddintrolumea
altor realiti cotidiene erau, evident, mai greu integrabili unei comuniti
elitiste (la nivel regional) precum cea timiorean. Acelai document
permiteobservaiac,nTimioaraanilor17901807,sporulmigratorsefard
reprezentadoar1/4dincelachenad,dezechilibrulfiindevident.
n1822obteaevreilorspaniolipreaacunoateunmomentdereviri
ment,nsnucantitativ, cidinpunctul de vedere al vrstei membrilor.n
aceste condiii, chiar dac se asigura continuitatea nc unei generaii era
evident c, dup stingerea din via a celor care erau tineri la acea dat,
aveasurmezeiprbuireacomunitar(ceeacesaintmplatn1890.
Faptulc,n1833,numrulfamiliilorpentrucaresecereancetenireaera
egalrepartizatpoatensemnacexistancunechilibrudestatut(dacnu
chiar demografic) ntre cele dou rituri, ceea ce din nou ne impune
imaginea sefarzilor ca grup restrns numeric, dar elitist i cu o situaie
materialbun.
Asevedea,caexemplu:ErnestDeutsch,JudenRevisionimJahre1820,nAlmanahulevreesc.
JdischesJahrbuch.Zsidvknyv,IV,19381939,p.123134.
69ACT,Dosar2/1807,f.3337.
70V.Neumannatrage,deasemenea,ateniaasuprafaptuluic,noraeleBanatului,proce
suldeselecieaevreiloreraunulmairiguros.Vezi***,ContribuiaevreilordinRomniala
culturicivilizaie,1996,p.79.
68

232

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

nadouajumtateasecoluluialXIXlea,aavutlocadevrataprbu
ire demografic, acest fenomen reflectnduse n indicatori precum rata
anual a natalitii (1/an) sau a cununiilor (1/4,5 ani). Totodat, lipsa
conscripiilor ne mpiedic s mai identificm cifra exact a membrilor
comunitii. Faptul c ulterior, inclusiv n perioada interbelic, copiii
sefarzi apar n actele colilor timiorene absolut ntmpltor, numrabili
pe degete practic, iar dintre acetia jumtate sunt imigrani iar cealalt
jumtate provin din familii mixte (cu un printe achenad), ntregete
imaginea unei comuniti ale crei rmie erau deja integrate celorlalte
riturimozaiceicaresemenineaabsolutartificial,prinimigrrisporadice.
MotiveledispariieiobtiisefardedinTimioaraaufostexpuseanterior,
fiecaredintreeleputndficonsideratunfactorsuficientdeputernic.ns
rmne greu de explicat de ce n Timioara sefarzii iau pierdut att de
repedeidentitatea,ntimpcelaAlbaIulia,dupcumvomvedea,comuni
tatea lor continu s existe, prelund o form de rit ortodox, pn la
jumtateasecoluluiurmtor.Sepoatecaacelcaracterdecreuzetmulticul
tural al Banatului s fi contribuit la mai rapida lor aculturaie/integrare
(accentuat i de legislaia care favoriza integrarea sub forma maghiari
zrii),sausepoatecavechilefamiliisfirmasattdenchistatenformele
conservatoaredeexisten,nctsfiavutlocexactopusul:olipstotalde
integrarecareadeterminatextinciafizicacomunitii.

VII.d.DimensiuneademograficaprezeneisefardelaAlbaIulia

Primaconscripietransilvneanncaresuntmenionaievreiestecea
a oraului Alba Iulia, datnd din 1698. Apar aici 12 familii de evrei, toi
chiriai, reprezentai de un jude Abraham, care plteau contribuii anuale
ntre4i26fl71.n1753oraulgzduia31defamilii,reprezentndmaimult
de 1/3 din numrul total al evreilor aflai n Ardeal. n 1779 apar
menionate n Alba Iulia 11 familii, cu 26 de copii, reprezentnd doar 5%
din numrul total al familiilor israelite din comitatele Transilvaniei.
Recensmntuliosefindin17851786surprindeexistenalaAlbaIuliaa30
familii evreieti, cu un total de 150 persoane din care: 29 cstorii, 52
71

Gymnt,EvreiidinTransilvania,p.18.

233

Valeriu-Alexandru Moraru

necstoriii69femei(copiiisuntincluinrndulcelornecstoriiial
femeilor)72,adic13%dinnumruldefamiliievreietitransilvnene.
Desigur, se ridic problema diferenierii interne. Trebuie precizat c,
spredeosebiredeBanat,undeachenaziincepsptrundabiaodatcu
armata habsburgic, n Transilvania exist pe tot parcursul secolului al
XVIIlea att sefarzi (sosii n mare parte dup privilegiile lui Gabriel
Bethlen) ct i achenazi, aceast situaie perpetunduse n secolul al
XVIIIlea cnd imigranii din Imperiul Otoman i rile Romne sunt
sefarzi,iarceidinzonelevesticei nordiceachenazi.Proporiademogra
ficacelordoucomunitiesteaproapeimposibildedeterminat,deoarece
sursele statistice majore nu fac niciodat aceast difereniere, iar fluxul
imigraionist rmas constant pe tot parcursul secolului al XVIIIlea i
mobilitateasporitaevreilorreprezintpiedicisuplimentare.Totui,chiar
iporninddelaacestepremise,uneleconsideraiipotfiexprimate.
Analiznd datele statistice anterior prezentate, istoricul Ladislau
Gymnt propune dou concluzii importante pentru cercetarea noastr. n
primulrnd,observscdereaponderiievreiloraezainmediulurbanna
doua jumtate a secolului al XVIIIlea, fenomen pe care l pune pe seama
piedicilorntmpinatelaaezareanorae.naldoilearnd,faptulcdin
evrei locuiau n comitatele din nordul i nordvestul Transilvaniei indic
direciapreponderentaimigrriidinsprenordinordvest.ntradevr,n
sudul Transilvaniei (zona SibiuBraov) populaia evreiasc pare a lipsi
aproapecudesvrire,nsnutrebuieuitatcaicifuncionalegislaiaUni
versitiissetiicevreiinuputeaufinniciuncazacceptai,deoarece
reprezentau o serioas concuren economic. Cele mai sudice locaii n
care apar menionai evrei sunt comitatul Trnavelor, scaunul Sebe i
comitatulHunedoara.
Continund demonstraia, L. Gymnt arat c, n condiiile n care
sporulnatural(1015%)icolonizrilerarenupotacopericretereanumeric
apopulaieievreietinregistratpeparcursulsecoluluialXVIIIlea,rmne
caexplicaiedoarimigrarea.Dinacestpunctdevedere,pentruoraulAlba
Iulia,avemn1735:7familiidinPolonia,3dinMoldovaiaraRomneasc,

72

Ibidem,p.1921;CarmillyWeinberger,IstoriaevreilordinTransilvania(16231944),p.23.

234

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

3 de la sudul Dunrii i cte una din Ungaria i Moravia73. Raportul


sefarzi/achenazipareafidecide1la4.n1779suntmenionaievreivenii
dinSpania,rileRomneiImperiulOtoman,darcuungradderspn
dire mult mai mic dectal celor dinEuropa Central74.Dintro altsurs,
aflm c, la Alba Iulia, triau n 1779 un numr de 96 sefarzi75. Concluzia
general este aceea c, pe parcursul secolului al XVIIIlea, au continuat
imigrrilesefarde,attdinImperiulOtomanctidinrileRomne,sau
chiardinSpania,nsntroproporienetinferioarachenazilor,astfelc,
la nceputul secolului al XIXlea,evreiispaniolitrebuie sse fi aflat ntro
evidentminoritate.AcestfaptsedatoreazilegiidinMoravia(1736)care
permiteantemeiereadefamilieunuisingurfiudintrofamilie,faptcareia
obligatpeachenaziidinacearegiunesmigrezespresudest76.
n secolul al XIXlea, populaia evreiasc a Transilvaniei a crescut
constant, cunoscnd uneori chiar creteri explozive (de exemplu n anii
premergtoriRevoluiei).LaAlbaIulia,saconcentrat,nprimajumtatea
secoluluialXIXlea,maimultdejumtatedinpopulaiaurbanevreiasca
Transilvaniei,aceastadeoarece,conformApprobataeConstitutiones,acesta
erasingurulorancareevreiiseputeauaezalegal.n1848aicitriaunc
42,5% din evreii oreni ai Transilvaniei. n 1870, n schimb, doar 16,6%
dintre acetia mai locuiau n Alba Iulia, odat cu ridicarea oficial a
oricror restricii77. n cifre, evoluia populaiei evreieti a oraului, n
secoleleXIXXX,conformrecensminteloroficiale,aratastfel78:

Gymnt,EvreiidinTransilvania,p.2324.
Ibidem,p.2425
75CarmillyWeinberger,IstoriaevreilordinTransilvania(16231944),p.96.
76Glck,DatenoidespreevoluiademograficapopulaieievreietidinTransilvania,nloc.cit.,
p.11.
77Gymnt,EvreiidinTransilvania,p.4950.
78Rotariu(coord.),Recensmntuldin1850.Transilvania,p.2829;Rotariu(coord.),Recens
mntul din 1857. Transilvania, p. 25; Rotariu (coord.), Recensmntul din 1869.
Transilvania,p.19;Rotariu(coord.),Recensmntuldin1880.Transilvania,p.2;Rotariu
(coord.),Recensmntuldin1890.Transilvania,p.21;Rotariu(coord.),Recensmntuldin
1900.Transilvania,p.31;Rotariu(coord.),Recensmntuldin1910.Transilvania,p.25;
Varga,Erdlyetnikaisfelekezetistatistikja18502002,la20.04.2012.
73
74

235

Valeriu-Alexandru Moraru

Anul

Populaia

1850
1857

735
728

1869
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1992

1221
1118
1357
1647
1586
1770
1558
29

Conformrecensmntuluidin1919,laAlbaIuliatriau1770evreidin
totalulde9645locuitoriaioraului79.n1930locuiau1558cetenidereligie
mozaic dintrun total de 12282 locuitori80. Din acetia, doar 1480 sau
declarat evrei i 799 iau declarat idiul ca limb matern, restul optnd
pentru maghiar, romn i (posibil dar puin probabil, ladino o limb
careesteintegratcoloaneialtelimbi).Dinpcate,nacestecondiii,este
aproapeimposibildeidentificatnumrulexactalsefarzilordinAlbaIulia,
iniciarhivacomunitarnuconinedocumentemaiprecise.

Graficulnr.3.PopulaiaevreiascdinAlbaIulia(18501910)
180

Numr persoane
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Anul
1910

79
80

1850

1857

1869

1880

1890

Caloianu,IstoriacomunitiievreietidinAlbaIulia(sec.XVII1948),p.8990.
Recensmntulpopulaiei1930,p.2.

236

1900

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

VII.e. Dimensiunea demografic a prezenei sefarde la Craiova i


DrobetaTurnuSeverin

NuexistdatedemograficeanterioaresecoluluialXVIIIlea,dartim
c, n perioada stpnirii austriece, n Oltenia au fost recenzai, n 1734
1735, doar 4 capi de familie evrei. Cifra este ns irelevant, deoarece n
condiiile rzboaielor este posibil ca sefarzii olteni s se fi retras la sudul
Dunrii din faa naintrii austriece. n 1786, n Craiova locuiau 10 familii
deevrei,probabilmajoritateasauchiartoisefarzi81.
n 1831, I. Dolgorozi susine c triau n Craiova 82 capi de familie
evrei,dintrecare37sudii.Pentru1838,amidentificatcifrade114capide
familienjudeulDolj,iarn1860505capidefamilieevrei,dintrecare495
n Craiova82. Fr ndoial, innd cont de rata sporului migrator, o parte
nsemnataacestoratrebuiesfifostachenazi,fraputearespingeideea
unorimigrrisefarde,suddunrene,redusecaintensitate.
LasfritulsecoluluialXIXlea(1899),nCraiovalocuiau2.891evrei.
Dintre acetia, conform listelor de alegtori ale comunitii sefarde, un
numr de 156 capi de familie erau de rit spaniol83. Rmne discutabil, n
acestecondiii,careeranumrultotalalsefarzilordinCraiovalanceputul
secolului XX. Lipsa registrelor confesionale de stare civil n Vechiul
Regat face imposibil emiterea unor consideraii mai ample bazate pe
indicatoridemograficostatistici.
n28mai1900,Epitropiasefardainstituitocomisiepentrurecenza
reafamiliilorderitspanioldinora,darrezultatelenuaparndocumentele
cercetate de noi84. Apare, n schimb, informaia conform creia rezultatele
recensmntuluiaufostinvalidatedeconducereacomunitii,odovada
dificultiiunuiasemeneaproces,chiarpentru ocomunitatemic,ceeace
poateindicafluctuaiimigratoriisporite85.Lundnconsiderareomediede
46membripefamilie,cifreleindicocomunitatede6501.000depersoane.
NuamidentificatdocumentemaiexactenacestsensanterioarePrimului
Dongorozi,AezrileevreetidinOlteniaduprzboi(19201929),nloc.cit,p.158.
Ibidem,p.159.
83ACSIER,DosarVI196,f.69.
84Idem,DosarVI458,f.36.
85Ibidem,f.45.
81
82

237

Valeriu-Alexandru Moraru

RzboiMondial,deoarecepentrucomunitatenueraimportantrecenzarea
individual,ctceafamilial.

Anul
1831

Populaia
82capidefamilii

1860
1899
1930
1956
1977
1992

495capidefamilii
2891,dincare156capidefamiliisefarde
2274,dincare215capidefamiliisefarde
482
90ntotmediulurbandinjud.Dolj
42familiidincare3sefarde

n perioada 19201929, evoluia evreilor n spaiul urban al judeului


Dolj (deci n mare parte n Craiova) sa situat procentual ntre 3,29% i
2,72%. Dei a existat o cretere numeric, dup cum se poate observa din
graficul de mai jos, procentual populaia israelit a sczut n raport cu
majoritarii romni. Cifrele oferite acoper ambele rituri i lund n
considerare i raportul sefarzi/achenazi n Craiova, care era n 1930 1/386
(la o populaie de 2274 mozaici)87, putem evalua dimensiunea comunitii
spanioledinorala8001.000persoane.
Concluziilenoastresuntconfirmateideuneledocumentedinarhiva
comunitii, n care epitropii, fr a oferi o cifr exact, ntiineaz
UniuneaComunitilorIsraelitederitSpanioldinRomniac,nCraiova,
triesc aproximativ 800 de evreispanioli88. Nu existau sefarzi n zonele
ruralealeOlteniei,nicilaDrganiiRmnicuVlcea.LaCaracal,Trgu
JiuiCalafatnumrulloreraredus.naltecentredinzonaDunrii,trendul
demografic descendent sa fcut de asemenea simit: la Clrai, n 1928,
mai locuiau doar 18 familii sefarde, motiv pentru care hazanul de aici,
Samuel S. Rafino, ia oferit serviciile comunitii din Craiova89. Cea mai
important comunitate a lor rmnea la Craiova, dar mai locuiau, de
asemenea,nnumrnsemnatlaTurnuSeverin90.

Eskenasy,IstoriculcomunitiiisraelitespanioledinCraiova,1932,p.14.
Recensmntulpopulaiei1930,p.604.
88ACSIER,DosarVI38,f.42.
89Ibidem,f.63.
90Cf.Dongorozi,AezrileevreetidinOlteniaduprzboi(19201929),nloc.cit,p.160172.
86
87

238

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

naceastultimlocalitate,ncepuseremigrrilesefardesprePalestina
nc nainte de 1900. St mrturie n acest sens cererea de ajutor financiar
pentru cei ce plecau, pe care comunitatea din TurnuSeverin a naintato
celei din Craiova. Cererea a fost respins91, cci obtea craiovean pltea
astfel de ajutoare emigranilor ei, cum a fost cazul doamnei Saly Panijel,
careaprimitunajutordeemigrarede50lei92.
L.M.Eskenasynainteazpentruanul1931cifrade215capidefamilie93,
ceeaceconfirmdateleanterioare,dartotodatconducelaomediedesub
4 persoane pe familie, semn al unei comuniti relativ mbtrnit i cu o
natalitateproporionalredus.Unargumentsuplimentarnacestsenseste
reprezentat de numrul redus al copiilor sefarzi care frecventau coala
Luminan1928:22(cls.elementar(precolari)4,cls.I2,cls.II6,cls.
III7,cls.IV3)94.Peste3ani,n1931,numrullorsczusela1695.n1939,
nntregjudeulDoljmailocuiau2.072evrei,numrulacestoraaflnduse
n regres fa de anul 1930. 95% dintre ei habitau n mediul urban96.
ComunitateasefarddinCraiovaacontinuatsexisteinaniiderestrite
19401944, alturi de cea achenad, numrul persoanelor crescnd de la
1.530(1940)la1.726(1943).Acestsporsedatoreazns,maimultcasigur,
imigrrilorcauzatederzboiifuncionriighetoului.Profesaunsingur
tietorritual,darcimitireleeraudistincte97.
n 1992, n Craiova mai locuiau 42 de familii evreieti, pentru ca, n
prezent, numrul lor s fie de doar 10, existnd i parteneri neevrei98.
Dintreacetia,n1998,3familiierausefarde99.

ACSIER,DosarVI458,f.40.
Ibidem,f.43.
93Eskenasy,IstoriculcomunitiiisraelitespanioledinCraiova,1932,p.5.
94ACSIER,DosarVI38,f.175.
95Idem,DosarVI248,f.80.
96 ***, Evreii din Romnia ntre anii 19401944. Vol. II. Problema evreiasc n stenogramele
ConsiliuluideMinitri,p.72,76.
97***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,2004,p.710.
98Ibidem,p.811.
99Firescu,TheSephardsinCraiova,nloc.cit.,p.39.
91
92

239

Valeriu-Alexandru Moraru

Graficulnr.4.Evoluianumericapopulaieievreietidinmediulurban
njudeulDoljntre19211929100

2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
1918

1920

1922

1924

1926

1928

1930

n analiza situaiei demografice a evreilor sefarzi din DrobetaTurnu


Severin trebuie s se in seama i de ansamblul demografic local. n
perioadainterbelic,acestoraacunoscutocontinuscdereapopulaiei,
sporul negativ lund proporii ulterior n timpul celui de al doilea rzboi
mondial pe fondul bombardamentelor aliailor101. Dat fiind acest context
general nefavorabil, dispariia comunitii sefarde de aici este perfect
explicabil:ntrunorabolnavdemografic,daraproapedenfloritoarea
Craiov,migraiantreceledoucentretrebuiesfifavorizaturbeaBniei.
n plus, Craiova era deja, ntre cele dou rzboaie mondiale, centrul
sefarzilor din Oltenia i punctul spre care emigrau n grup comunitile
mici, incapabile s se mai susin n trgurile de provincie. Probabil nu
ntmpltor, dup 1944, pe lista salariailor comunali ai oraului Turnu
Severinnumaiapareniciunnumeisraelit102.Nutimcidintrecei73de
evreinregistrainlocalitatelarecensmntuldin1956erausefarzi103.

***

naniidinainteaceluidealdoilearzboimondial,nRomniatriau
aproximativ 15.000 de sefarzi, marea majoritate n regiunile sudice104. Nu
Cf.Dongorozi,AezrileevreetidinOlteniaduprzboi(19201929),nloc.cit.,p.163sqq.
AnuarulprimrieiorauluiTurnuSeverin(19441946),ngrijitdeProf.C.PapacosteaPajur,
primaruloraului,TurnuSeverin,Tipografiacomunal,1946,p.4547.
102Ibidem,p.6667.
103Recensmntulpopulaiei1956,vol.II,p.198.
104***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,2004,p.800.
100
101

240

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

cunoatemnsamnuntenprivinagraduluideasimilareaculturaiea
acestei populaii. Faptul c n, 1970, conform reputatului lingvist Marius
Sala, mai triau n Romnia doar 150 de persoane care cunoteau limba
ladino105, indic regresul masiv al acestei comuniti, dar totodat i rata
ridicatdeasimilare,deruperecutradiialingvisticevreospaniol.
Dup cum am subliniat pe parcursul acestui capitol, dincolo de cifre
aproximative,esteimposibildeestimatdimensiuneacomunitilorsefarde
dinRomnia.Chiariacelenumerede10.000,respectiv15.000avansaten
literatura de specialitate nu au indicate sursele i par a fi rezultatul unor
evaluri contemporane, mai degrab dect al unor anchete statistice de
epoc. Plecnd de la premisa c ele reflect realitatea, nu putem dect s
evideniemefecteleprofundnegativealeceluidealdoilearzboimondial
i ale comunismului, asupra acestei comuniti etnicoreligioase. n
Romniacontemporan,numaiexistniciocomunitateevreospaniol,ci
doarpersoanecurdcinisefarde,careperpetueaztradiiiceerauncvii
cumaipuindeunsecolnurm.Iarprigoanaanilor19401944icondiiile
politice ale comunismului pot fi considerate principalii vinovai pentru
diluarea,prinemigrrimasive,acomunitilorsefarderomneti.

Iancu,EvreiidinRomnia19191938,p.75.

105

241

CAPITOLULVIII

PERSONALITIALESEFARZILORDINROMNIA.
MEDALIOANEBIOGRAFICE

PuinidintremembriicomunitilorsefardedepeteritoriulRomniei
sunt cunoscui marelui public, sau chiar specialitilor. Lipsa informaiilor
biografice este unul dintre motivele acestei subcercetri, lipsa de interes
general pentru israeliii de rit spaniol este un alt motiv. n cadrul acestui
capitolamreunitunsetdemicrobiografii(uneorisimplereferiribiografice,
attctsurseleneaupermis),nncercareadeaprezentadateprivindviaa
i activitatea unui numr ct mai mare de sefarzi ce au trit i activat pe
teritoriulriinoastre.
Lista reunete nume de personaliti culturale, tiinifice, economice,
religioase precum i acei fruntai ai comunitilor despre care avem un
minim de informaii biografice. Rolul su nu este de a oferi o perspectiv
asupraeliteisefarde,ccidespremulidintremembriacesteielitenuavem
datepstrate,cidoardeasemnalaacelevrfurialecomunitiicaresau
remarcatsuficientdeputernicpentruafiapreciateidectreevreiiderit
spaniol, dar i de ctre contemporanii de alte etnii i confesiuni. Aceast
list nu emite pretenii de exhaustivitate ci, mai degrab, se dorete a fi o
continuare sau extindere pe linie sefard a eforturilor echipei coordonate
deH.Kuller,ialucrriidecptireprezentatdeBreviarulBiobibliografic
al evreilor din Romnia. Muli dintre cei prezeni n teza noastr au fost
dejarepertoriaiiprezentainamintitalucrare,astfelceforturilenoastre
nacestsensaufostmultuurate.
Sperm c aportul suplimentar de informaie pe care lam adus din
altesurseilucrribiograficessedovedeascutilpeviitorcercettorilor
carevorcontinuastudiulistorieisefarzilordinRomnia.

***

243

Valeriu-Alexandru Moraru

AlfonsAdania(6iunie191325martie1979).FiulluiD.Adania,pro
prietar al unei agenii bucuretene de publicitate, a absolvit Facultatea de
LitereiFilozofieiceadeDreptaleUniversitiidinBucureti.Adebutatde
la16ani,publicndnrevistelepentruelevi,ulteriornVremea,Faclai
Floareadefoc.Publicistitraductor(subpseudonimulAlf),almaimultor
lucrri din dramaturgia anglosaxon n perioada interbelic. ntre 1946 i
1948afostreprezentantalorganizaieiArsincorporateddinNewYork.n
anii 1950 a fost nchis pe motive politice, iar ulterior ia reluat vechea
pasiune,fiinduipermischiarscltoreascnStateleUnite1.

Radu Albala (20 februarie 192410 mai 1994). Fiul negustorului de


cereale Iacob Albala, a absolvit Facultatea de Litere i Filozofie i cea de
Drept ale Universitii din Bucureti i a profesat avocatura pn n 1948,
cnd a fost exclus din Barou. A debutat n cmpul literar nc din liceu,
ulterioracolaboratlaViaaRomneasc,RomniaLiterar,Teatrul.
Dup 1948 a fost angajat al Bibliotecii Academiei Romne i redactor la
EdituraLitera2.Acreatpoezie,istorieliterar,proz,libretedeoper.

Leon Alcalay (18471920). Din adolescen a practicat meseria de


anticaricomerciantdecri,vnzndnticaambulant,apoimutndui
dulapurile cu cri n diferite locuri din centrul oraului. n 1872 ia
deschis librria i papetria pe Calea Victoriei, ulterior ncepnd s i
publice n editur proprie. n 1899 a preluat de la Carol Mller colecia
Bibliotecapentrutoi,carearmassubegidacaseisaledeediturpn
nanul1943.PeperioadavieiiluiL.Alcalayauaprutnaceastcolecie
aproximativ 1.000 de numere. Tradiia a fost continuat de urmaii si,
pn n perioada celui de al doilea rzboi mondial, cnd sub impactul
msurilorantievreietiaufostsiliiscedezecldirealibrriei3.
Kuller,(coord.), Evrei din Romnia. Breviar biobibliografic, Bucureti, Hasefer, 2008, p. 30;
AlexandruMirodan,Dicionarneconvenionalalscriitorilorevreidelimbromn,Vol.I,Tel
Aviv,Minimum,1986,p.2124.
2Ibidem,p.32;Ibidem,p.3839.
3 Constantin Bacalbaa, Bucuretii de altdat 18711884, vol. I, Bucureti, Editura Ziarului
Universul, 1935, p. 56; George Potra, Din Bucuretii de ieri, vol. 2, Bucureti, Editura
tiinific i Enciclopedic, 1990, p. 270271; Kuller, Evrei din Romnia. Breviar biobiblio
grafic,p.32;Iancu,EvreiidinRomnia(19191938),p.75;InmemoriamEzraAlhasid,n
RealitateaEvreiasc,2005,nr.240(1040),p.15.
1

244

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Leon Algazi (18901871), a fost un compozitor evreu, nscut n


Romnia.AstudiatlaVienaiParis,aurmatcursurilecoliiRabinicedin
Paris,dupcareafuncionatcaprofesorlaEcoledeLiturgieetPedagogie,
n capitala Franei. A fost preocupat ntreaga via de muzica sefard,
colectndpiesepecareleapublicatspresfritulvieiintroculgere.Dei
atritiaactivatnFrana,armaslegatdelocurileoriginiisale4.

Ezra Alhasid (19162005). Preedinte al comunitii sefarde din Rom


nia,experteconomicitraductor.Eforturilesaleculturaleaufostorientate
spretraducereanlimbaromnaunorlucrridespreistoriasefardimilor.A
publicatnAdevrulLiterariArtisticinRealitateaEvreiasc5.

George Almosnino (17 iulie 1936 24 noiembrie 1994). Nscut n


Bucureti,aabsolvitLiceulGh.incaiiFacultateadeIstorie(1959),dup
care a debutat ca poet sub pseudonimul George Aliman n Povestea
Vorbei, supliment literar al revistei Ramuri n 1966. ntre 19711984 a
publicatpatruvolumedepoezie,ulterioraprndidouantologii.Afost
soul scriitoarei Nora Iuga i tatl balerinului Tiberiu Almosnino (n. 2
decembrie1962)6.

FamiliaBally.AfostoputernicfamiliedebancherisefarzidinImpe
riul Otoman, ai crei membri sau stabilit n Principate la nceputul
secoluluialXVIIIleaiaupstratoinfluensporitnviaapublictimp
deunsecolijumtate.

Celebi Mentes Bally, originar din Abisinia, a susinut urcarea pe


tronulValahieialuiNicolaeMavrocordatiafostrspltitdeacestaprin
acordarea unor nalte funcii n stat. n 1730 a susinut crearea oficial a
primei comuniti sefarde din Bucureti. Descendenii si au continuat s
dein o poziie proeminent n finanele rii Romneti, dezvoltnd
legturiputernicecudeintoriifanarioiaitronului7.
http://www.jewishmusic.huji.ac.il/thesaurusea7c.html?cat=9&in=9&id=539&act=view con
sultatla22.04.2012.
5Kuller,EvreidinRomnia.Breviarbiobibliografic,p.34.
6Ibidem;BorisMarian,GeorgeAlmosnino,unscriitornpenumbr?,nRealitateaevreiasc,
2006,decembrie,nr.262263,p.21.
7 Moses Schwartzfeld, Davicion Bally: Biografie, n Anuarul Isrelit, IX, 18861887, p. 110;
Solomovici,RomniaJudaica,p.108.
4

245

Valeriu-Alexandru Moraru

Fiul su, Isaac Bally, a devenit consilier intim al lui N. Mavrogheni,


dupcelaajutatsacceadpetron.
Nepotulsu,AbrahamBally,aurmatstudiilaLeipzigiadevenitun
marenegustornBucureti,daramuritrelativtnr,iarpartenerulsude
afaceriaprofitatdeaceastapentruaifraudaurmaii.
Strnepotul su, Davicion Bally (29 ianuarie 1809 2 mai 1884), este
probabilcelmaicunoscutmembrualfamiliei,datoritputerniceiinfluene
pecareaavutonsocietateabucureteanasecoluluialXIXlea,i,nun
ultimulrnd,datoritpoziieiexprimatela1848.Silitsrecuperezeaverea
pierdutdupmoarteatatlui,D.Ballyafostnevoitsrenunelaclasicul
curs al educaiei i a devenit un autodidact, parial ajutat de bogata
bibliotec lsat motenire n familie. A muncit n biroul unchiului su,
apoiafostnumitcmraaldepozitelordesaredinporturiledelaDunre.
n 1829 a salvat stocurile de muniii ale armatei ruse, motiv pentru care a
fost decorat personal de generalul Kisselef cu ordinul Sf. Ana i a primit
privilegiul de a face comer liber n Rusia. Dup 1830 a ocupat nepltit
funciadecasieralagiei(poliiei)iaajutatlaorganizareaprimeibrigzide
pompieri n Bucureti. n 1848 a susinut financiar cauza revoluiei, a
publicatdinfondurilesaleperiodiculPrunculRomn,dardupintrarea
trupelor turceti n ara Romneasc a reuit cu greu s scape de la exil,
pierznduiomareparteaaverii.Dup1850,saimplicatprofundnmo
dernizareaireorganizareacomunitiisefardedinCapital,organizndo
seriedeinstituiiiactivitiprecum:modificareastatutelornvedereaunei
reprezentrimaiechitabilenconsiliuldeconducere,reorganizareacolar,
nfiinarea unei societi de ngrijire medical, organizarea de colecte i
distribuirea de mbrcminte i nclminte celor nevoiai. n 1882 a
prsit Bucuretiul, ngrijorat de tendinele antisemite crescnde, pentru a
muri,doulunimaitrziu,laIerusalim8.
IsaacDavid Bally (18421922),fiulluiD.Bally, a fostcrturar, publi
cistitraductor.AobinutrabinatullaseminaruldinBreslauidoctoratul
laUniversitateadinBreslau.RentorsnsnulcomunitiidinBucureti,a
purtat o constant activitate educativ n cadrele colii sefarde Lea i
Schwartzfeld, Davicion Bally: Biografie, n loc. cit., p. 129; Iancu, Evreii din Romnia (1919
1938),p.75.http://www.jewishencyclopedia.com/articles/2413ballydavicionla24.04.2012.

246

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

NissimHalfon.Apublicatabecedareevreieti,abecedareladinoiocarte
deistoriaevreilor,alturidetextereligioase.nlocuinasaafostfondat,n
1886, Societatea istoric dr. Iuliu Barasch. A contribuit cu articole la
periodiceleEgalitateaiInstitutorulEvreu9.
AbrahamBally(1847?)astudiatmedicinalaParis,undeiaobinut
diploman1875.AcondusspitaleledelaFierbiniiPoemea10.
Dorel Bally (19232000) a fost un renumit fizician, cu studii la
Universitatea din Bucureti, Politehnica din Bucureti i Universitatea din
Moscova.n1956eradejaconfereniarlaFacultateadeFizicaUniversitii
dinBucureti,dedicnduseattactivitiididactice,cticercetrii.Deia
avut ocazional probleme cu regimul comunist, care dorea reorientarea
activitii sale tiinifice, a reuit s depeasc obstacolele, devenind
creatorul colii romneti de fizica neutronilor. n paralel, a colaborat la
Realitatea Evreiasc, unde a publicat medalioane dedicate unor oameni
detiinevrei11.

HaimEfendi Bedjarano(1846?). Afostdirector alcolii Comunitii


evreilorderitspanioldinBucuretiilociitorderabinalcomunitii.Sa
numratprintrentemeietoriiSocietiiistoricedr.IuliuBarasch12.Haim
BedjaranoemigrasenRomniananul1877,ntimpulrzboiuluirusoturc
(dupaltesurseabiadin1882sestabiletedefinitivnBucureti),dupce
servisecarabinalmaimultorcomunitidinImperiulOtoman.Educaiasa
eraunatradiionalinuaveastudiisuperioare,desvrinduicunotin
elecaelevalunorrabinisefarzidinImperiulOtomanicaautodidact.A
pledatpentruoctmailargintegrareaevreilorncadrelestatuluiromn,
el nsui fiind un exemplu n acest sens prin legturile sale cu cercurile
politice,implicareanviaaacademic,colaborrinpresetc.Uniibiografi
l consider eclectic din punctul de vedere al formaiei, dar afirm cu
triecaracterulmodernizatoralaciunilorsale,desfuratesubinfluenade
netgduitaHaskalei13.
http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Bally_Family la 24.04.2012, autori: Ronit
Fischer,LiviuRotman,consultatla21.04.2012.
10Kuller,EvreidinRomnia.Breviarbiobibliografic,p.49.
11Ibidem,p.49.
12Ibidem,p.60.
13Hercovici,ntrespecificigeneral:micareailuminist(Haskala),nloc.cit.,p.4446.
9

247

Valeriu-Alexandru Moraru

Familia Benvenisti a fost una dintre familiile importante din rndul


comunitiisefardebucuretene.
SimionBenvenisti(18701943).Afosteditorilibrar,directoraleditu
rii Ancora din Bucureti. n aceast calitate a promovat, uneori riscnd
fonduri proprii, autori precum E. Lovinescu, H. PapadatBengescu, F.
Aderca,C.Baltazar14.Fiulsu,FelixBenvenisti,iacontinuatmunca,fiind
directoraledituriiBicurim.
Miu Benvenisti (19021977) a fost cel de al doilea fiu al lui S.
Benvenisti. A profesat ca avocat, remarcnduse ca lider al sefarzilor
bucureteni. Sa nscris de tnr n organizaiile sioniste Hatalmid i
Hasmonaea, iar n 1922 a devenit preedintele Asociaiei tineretului
sionist din Romnia. n 1936 a fost ales vicepreedinte al Partidului
Evreiesc, iar, n 1941. preedinte al Executivei Sioniste. A continuat lupta
sionist i dup rzboi, participnd la Conferinele Congresului Mondial
Evreiesc de la Paris (1946), Karlovy Vry (1947) i Montreux (1948). Ca
urmare a activitii sale, a fost anchetat, n anii 19531954, n cadrul
proceselor antisioniste ale autoritilor comuniste i condamnat la munc
silnicpevia.Dupdoarunan,afostextrdatnIsrael,undeaservitca
diplomatpelngExecutivaSionistdelaGeneva.nmemoriasaafost
nfiinat un fond destinat ajutrii cercetrilor de istorie a evreilor din
Romniadesprefondulrespectivnusemaicunoatenimic15.

MarcuCajal(18851972)aurmatstudiimedicalelaBucureti,obinnd
diploma de doctor n 1913. A profesat n special la spitalul Caritas, iar, n
1930, a obinut titlul de docent n terapeutic infantil. ntre 19411945, sa
ocupatdeorganizareanvmntuluimedicalevreiesc,ncondiiilencare
studeniiisraeliifuseserexcluidininstituiiledestat.Dup1947aactivat
laInstitutuldeMedicindinBucureti,laclinicadepediatrie16.

NicolaeCajal(19192004)fiulluiM.Cajal,acontinuatprofesiatatlui,
specializnduse n domeniul microbiologiei i virusologiei. A studiat la

Kuller,EvreidinRomnia.Breviarbiobibliografic,p.62.
Ibidem;Solomovici,IstoriaevreilordinRomnia...,Vol.2,p.259260.
16 Kuller, Evrei din Romnia. Breviar biobibliografic, p. 92; Galeria celebritilor botoenene.
MarcuCajal,nMonitoruldeBotoani,VIII,2011,nr.114,3martie.
14
15

248

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Bucureti, obinnd titlul de doctor n 1946 i pe cel de docent n 1958. A


efectuat cercetri n domeniul virusologiei, iar, ntre 19662004, a devenit
profesor i ef al catedrei de virusologie a Universitii de Medicin i
Farmacie din Bucureti. n 1963, a fost ales membru corespondent al
Academiei Romne, iar, n 1990, membru titular. A fost membru a
numeroase i prestigioase societi internaionale de medicin. ntre 1990
1992afostsenatorindependentnParlamentulRomniei.ntre19942004a
fostpreedintealFederaieiComunitilorEvreietidinRomnia17.

Eliza Campus (19082004). Descendent a dou familii sefarde


(EschenazyiAlgazy),aurmatcursurilecoliisefardeiapoialeFacultii
de Istorie de la Universitatea Bucureti, devenind studenta preferat a lui
Nicolae Iorga. Sa specializat n domeniul relaiilor internaionale,
publicnd numeroase lucrri i studii istorice i devenind unul dintre
specialitiirecunoscuiaidomeniului18.

Jean Cohen (1910?). Absolvent al Facultii de Drept dinUniversita


tea Bucureti, a profesat ca avocat i a fost proprietar al mai multor
ntreprinderi cu profil chimic i forestier. Dup 1932 ncepe s aib o
activitate sionist tot mai vizibil, intrnd i n conducerea Partidului
Evreiesc. ntre 19391945 a fost membru al conducerii Executivei Sioniste,
iarntre19451947secretargeneralalCongresuluiMondialEvreiescseci
uneaRomnia.Afcutpartedinlotulsionitilorarestaiimprocesuain
1953,afostcondamnat,apoigraiat,duppresiuniinternaionale,n195619.

Iosif G. Cohen. Era la 1931 preedintele comunitii sefarde din


BucuretiiunuldintrefruntaiibarouluiIlfov.ncalitatedeavocatafcut
partedincomisiilecaresauocupatdeunificarealegislativdup1918,iar
din 1926 funciona ca i consilier la Consiliul Legislativ. n 1925 a inut o
serie de conferine la Universitile din Paris, Strasbourg i Bruxelles,

Kuller, Evrei din Romnia. Breviar biobibliografic, p. 9394; Idem, Contribuia evreilor din
Romnialaculturicivilizaie,nRealitateaevreiasc,2005,nr.231232,p.1011.
18 Idem, Evrei din Romnia. Breviar biobibliografic, p. 95; Enciclopedia istoriografiei romneti,
Bucureti,EdituratiinificiEnciclopedic,1978,p.79.
19 Kuller, Evrei din Romnia. Breviar biobibliografic, p. 107; Solomovici, Istoria evreilor din
Romnia,vol.2,p.274.
17

249

Valeriu-Alexandru Moraru

avnd ca tem legile minelor i Constituia Romniei. A publicat, de


asemenea,narinstrintate,studiidedreptdespreCodulComercial
i unificarea internaional a anumitor instituii juridice. A participat la
Congresulde dreptcomparatdin 1930, de laParis. n 1930i 1931ainut
prelegeri la Universitile din Paris i Praga avnd ca tem Codul
Comercial. A fost distins cu ordine de ctre guvernele romn i francez:
ComandoralSteleiRomniei,LegiuneadeOnoare20.

MarcelCohen(18611943),aobinutdoctoratulnmedicinlaParis,n
1885,cuotezdespregastrostomii,iarulterioraprimitidreptuldeliber
practic n Romnia. A colaborat la revistele Spitalul i Analele
Institutului de Chirurgie din Bucureti, a fost titularul unor cursuri, a
practicat la Spitalul Brncovenesc i la Spitalul Regina Elisabeta,
ngrijindusedemulteoridebolnaviilipsiidemijloacemateriale21.

Abraham CohenBucureteanu (18401877), a fost un poet i om de


teatru,fiulbancheruluisefardMoiseEliasCohen. AstudiatlaColegiulSf.
Sava i a audiat, n paralel, prelegerile lui I. Barasch. Sa dedicat de tnr
artelor dramatice i literaturii, dar a fost i fondatorul primei societi
umanitare evreieti din Romnia: nfrirea Zion. A murit tnr, lsnd
nurmasactevamiciculegerideversuriianecdote22.

Mauriciu CohenLnaru (18481928). A fost unul dintre marii muzi


cieniromnideorigineevreiasc.AstudiatlaConservatoruldinBucureti,
apoi la Milanoi Paris.n capitalaFranei a fostangajat un timpca prim
violonistalteatruluiOdeon,colaborndlacronicamuzicalaziaruluiLe
Figaro.Dupntoarcereanar,acontinuatscompun,spredeais
scriecronicmuzical.Esteautorulapatruopereialmaimultorromane,
sonate, lieduri i dansuri. Ceea ce definete muzica sa prin excelen este
apelul la muzica tradiional sefard ca surs de inspiraie. De altfel, M.
CohenLnaru a compus i o partitur muzical destinat ceremoniilor
BicentenarulcomunitiievreospanioledinBucureti,nloc.cit.,p.65.
Kuller,EvreidinRomnia.Breviarbiobibliografic,p.107108.
22 Ibidem, p. 108; Stern, Din viaa unui evreu romn, p. 146147; Mirodan, Dicionar necon
venionalalscriitorilorevreidelimbromn,Vol.I,p.359360.
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/3792bucuresteanubucureshteanuabraham
cohenconsultatla21.04.2012.
20
21

250

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

religioase, sub titlul Tehilot. M. CohenLnaru a fost totodat i un mare


pedagog i unul dintre liderii comunitii sefarde bucuretene. Prin
ntreagasaactivitatesa impusca opersonalitate marcanta lumii evreo
spanioleromneti23.

Sabetay Djaen (18831947), originar din Bulgaria, a fost considerat, la


nivel internaional, una dintre marile personaliti sefarde ale perioadei
interbelice.AfostmarerabinalcomunitiidinMonastir,apoimarerabinal
Republicii Argentina i al Uruguayului i efrabinul cultului sefard din
Romnia. A fost, de asemenea, un pasionat autor de teatru sefard i a fost
decoratpentrucontribuialarspndireaculturiisefarde24.Dinpcate,prea
puineamnuntebiograficeaufostprezentatenistoriografiaromndespre
acesteminentmembruconductoralcomunitiisefardedinRomnia.

JacquesM.Elias(18441923),afostunbancher,industriaifilantrop
bucuretean,unadintremarilepersonalitisefardeautohtonealesecolului
alXIXlea.Cafiualnstrituluiomdeafaceri,MenahemEliasacontinuat
tradiia familiei, nfiinnd n 1897 Banca General a rii Romneti.
Pentru meritele sale, dar i pentru modelul exemplar de sobrietate a fost
decorat de mai multe ori de ctre Regele Carol I, fiindui acordat i
mpmntenirea n 1880. A fost ngropat n Cimitirul Sefard din Viena. A
rmas n istorie prin testamentul su, ale crui clauze prevedeau lsarea
ntregii averi ctre Academia Romn. Totodat era prevzut nfiinarea
uneifundaiicaresgestionezefondurileisseasigurecsuntndreptate
sprescopurifilantropiceideevergetism.Cuopartedinsumelelsateprin
testamentaufostconstruiteunspitalidoucoli,alibaniaufostexplicit
lsai comunitii sefarde, sau au fost destinai subvenionrii rabinilor
sefarziiachenazidelaIerusalim25.Prinactulsu,J.M.Eliasiactigat
unlocdefinitivngaleriamarilorsusintoriaiculturiiromne.

Kuller,EvreidinRomnia.Breviarbiobibliografic,p.108;Idem,PasiunealuiMauriciuCohen
Lnarupentrumuzicareligioas,nloc.cit.,p.3;Stoianov,Notesregardingajewishmusical
theathrecreator:MauriciuCohenLnaru,nloc.cit.,p.343348.
24http://www.virtualjudaica.com/Item/26699/Deborahconsultatla21.04.2012.
25 Kuller, Evrei din Romnia. Breviar biobibliografic, p. 132134; Solomovici, Romnia Juda
ica, p. 109; ***, Comemorarea a 70 de ani de la moartea lui Jacques M. Elias 19231993,
Bucureti,AcademiaRomn,FundaiafamilieiMenachemH.Elias,1993,p.921,5368.
23

251

Valeriu-Alexandru Moraru

David Emmanuel (18541941), a fost un reputat matematician, consi


derat ntemeietorul colii romneti moderne de matematic. A obinut
doctoratul la Sorbona, n 1879, iar n 1882 a devenit profesor la Universi
tateadinBucureti26.

AlexandruEskenasy(19181988),afostunmedicspecialistndomeniul
histopatologiei pulmonare, redactor al unor publicaii tiinifice cu profil
medicallanceputulanilor195027.

Marc Josef Fermo (15 august 1919 6 iulie 1953), a fost un jurnalist
evreu bucuretean, ale crui prietenii cu clugrii francezi asumpioniti
iauadusarestarean1950,subacuzaiadespionaj.Amuritndetenie28.

AlexandruFini(19101972),afostregizor,actoriprofesordedrama
turgielaInstitutuldeArtTeatraliCinematograficdinBucureti29.

Daniel de Fonseca (16721733) a fost un medic sefard, diplomat i


pedagogoriginardinSpania,careaactivatnEuropaOrientalncalitate
detrimisalFranei.LanceputulsecoluluialXVIIIlea,acltoritnrile
Romne,camedicnanturajuldomnitoruluiNicolaeMavrocordat30.Fra
fisefarddeorigineromn,afostattdeimplicatnluptelepoliticepentru
domnie dinanii17101730, nctsepoate considera cialsatamprenta
asupraistorieiriiRomneti.

Ferry(Ephraim)Froimescu(?1968),avocatimembrunconducerea
comunitii de rit sefard din Bucureti, apropiat al conducerii grupului
sionist.Afostarestatimprocesuatnlotulsionitilordinanii195031.

GeorgetefanAndonie,IstoriamatematiciinRomnia,vol.1,Bucureti,Edituratiinific,
1965,p.223228.
27Kuller,EvreidinRomnia.Breviarbiobibliografic,p.136.
28Solomovici,IstoriaevreilordinRomnia,vol.2,p.263.
29CornelCristian,BujorT.Rpeanu,Dicionarcinematografic,Bucureti,Ed.Meridiane,1974,
p.113.
30Kuller,EvreidinRomnia.Breviarbiobibliografic,p.151152.
31Ibidem,p.157;Iancu,AlexandreSafran.Uneviedecombat,unfaisceaudelumire,Universit
PaulValeryMontpellierIII,2007,p.124;I.C.Butnaru,WaitingforJerusalem:survivingthe
HolocaustinRomania,GreenwoodPress,1993,p.76.
26

252

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

BenedettoFranchetti(18241894),muziciansefarddeorigineitalian,
profesordemuziclaBucureti,mpmntenitnanul1886.Afostorgani
zatorul unei coli filarmonice n Bucureti, fiind totodat medaliat i
decoratpentrumeritelesaleartisticeipedagogice32.

Dr.MosesGastersanscutn16septembrie1856(6Elul5616),fiind
fiul cavalerului Abraham Emanuel Gaster, originar tot din Bucureti. A
urmat studiile la liceul Lazr, apoi la seminarul rabinic din Breslau i la
Universitatea din Leipzig. Aici a fost elevul istoricului Graetz, pe care la
ajutat la editarea ultimelor volume dintro istorie a evreilor. Dup
terminarea studiilor, sa ntors n ar i a funcionat, ntre 18811885, ca
lector la Universitatea din Bucureti, ns a fost expulzat n 1885 fiind
acuzat de agitaii n chestiunea evreiasc. A plecat n Anglia i a fost
primitprofesorlaOxford,iardin1887hahamalcomunitiideritspaniol
din Londra. A pstrat aceast funcie pn n 1918. Anterior Primului
RzboiMondialsaalturatmicriisionisteiafostdeseorivicepreedin
tealcongreselorsioniste,participndilamicareadesprijinireaDeclaraiei
Balfour.nperioadainterbelicnssadeprtatdemicareasionist33.
n viaa tiinific a fost iniiatorul teoriei conform creia samaritenii
nueraupgnicievreidealtrit.Pentruspaiulromnescrmnimportan
testudiilesaledelingvisticifolclor,printrecareseevideniazitomuri
demaridimensiuni:Literaturapoporuluiromn(1883)sauCrestomaieromn
(1891). Un important studiu de istoria literaturii a fost Literatura popular
evreospaniol,publicatnAnuarulpentruIsraelii(1893).
M. Gaster spera, de asemenea, ca prin relevarea rdcinilor culturale
comune,ainterferenelorceavuseserloctimpdesecole,sconstruiasco
punte de legtur ntre romni i evrei, s ajute la acceptarea celor din
urm de ctre o societate profund afectat de stereotipuri i cliee
imagistice.nparalel,elafostiunuldintrepromotoriisionismului,fiind
implicatnelaborareaDeclaraieiBalfour,nfiinareaUniversitiiEvreieti
din Ierusalim i organizarea primelor colonii ale evreilor romni din

32
33

Kuller,EvreidinRomnia.Breviarbiobibliografic,p.152.
Dr.MosesGaster,jubiliar,nAlmanachulevreescilustratpentruRomnia,III,1932,p.4546.

253

Valeriu-Alexandru Moraru

Palestina34. Toate activitile sale, att n ar ct i n Marea Britanie, au


implicat profund i comunitatea sefard bucuretean, mai cu seam acea
parteaeicaredoreaintegrareaimodernizarea.

Familia Halfon. Primul membru al familiei stabilit n Romnia a fost


lomoHalfon,contemporancuManoahHillel35.
Fiulsu,AvramHalfon(18001884),poreclitRotschildalRomnieia
fostunmarebancherdeoriginesefard,numrnduseprintreceicareau
intermediat, n 1866, deschiderea statului romn ctre pieele financiare
externe. A ocupat i funcia de consul general al Imperiului Otoman la
Bucureti36.
SolomonHalfon(17901842),fratelelui A.Halfon,afostantreprenor
alvmilorisalinelordinaraRomneasc37.
Salomon I. Halfon (18461913), bancher, a fost ntemeietor al Bncii
ComercialeRomne,iunmarefilantrop.Armasataatdevechiletradiii
sefarde,daranelesnecesitatemodernizrii.n1880aprimitmpmnte
nireaindividual,fiindidecoratdectreregeleCarolI38.Carecunoatere
a activitii, ia fost propus funcia de ministru de finane, iar soia sa,
Esther,afostprimaevreicdoamndeonoarensuitaregineiElisabeta39.

Clara Haskil (7 ianuarie 1895 7 decembrie 1960), a fost o pianist,


renumit mai ales pentru interpretrile piseleor semnate de W.A: Mozart.
A studiat muzica de mic, a performat n faa Reginei Elisabeta, a urmat
cursuri la Vienai Paris.A concertatsingur, sau alturi de nume celebre
precumGeorgeEnescusauDinuLipatti.n1940sarefugiatnFrana,apoi
nElveia40.
Ibidem, p. 5861; Kuller, Evrei din Romnia. Breviar biobibliografic, p. 163164; Stanciu,
MosesGaster.Landmarksofanintellectualitinerary,nloc.cit.,p.7587;Idem,Apromoterof
theHaskalainRomaniaMosesGaster,nloc.cit.,p.5457.
35Solomovici,RomniaJudaica,p.108.
36Kuller,EvreidinRomnia.Breviarbiobibliografic,p.191;Solomovici,RomniaJudaica,p.
108.
37Nastas,Andreescu,Varga,Minoritietnoculturale,mrturiidocumentare.EvreiidinRomnia
(19451965),p.295.
38Kuller,EvreidinRomnia.Breviarbiobibliografic,p.191.
39Solomovici,RomniaJudaica,p.108.
40http://jwa.org/encyclopedia/article/haskilclara,consultatla22.04.2012.
34

254

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Manoah Hillel (17971862) a fost bancher i om de afaceri, consul al


ImperiuluiOtomanlaBucureti.Aocupatfunciadepreedintealcomuni
tiisefardedincapitaliduprevoluiadin1848afostnumit,alturide
S. Halfon, n Sfatul orenesc. Prin mprumuturile acordate statului ia
ctigat bunvoina i aprecierea oamenilor politici. n planul actelor
filantropiceainstituit,laUniversitate,premiulHillel,donaiainiialfiind
de100.000lei.Dinacetibanisaucreatburseisauacordatpremiipentru
lucrritiinifice41.Conformunorautori,peliniematern,ManoahHillela
foststrbuniculluiMihailSebastian42.
mpreun cu fraii Halfon i cu J.M. Elias, M. Hillel reprezint gene
raia de aur a oamenilor de afaceri sefarzi din ara Romneasc. Prin
nelegerea deosebit a contextului politic i prin ajutorul constant oferit
statului romn, prin exemplul pe care lau constituit n viaa comunitar,
acetibancheriaureuitnudoarsobinmpmntenireaindividual,ci
i s intervin, de multe ori, n favoarea ambelor comuniti evreieti din
capitalaRomniei.

ReubenEliyahuIsrael(18561932).OriginardinRhodos,separeca
avutoperioadderabinatnBulgaria,naintedeasestabilinOltenia.Aici
iadesfuratceamaimarepartedinactivitatearabinic,ntreruptuneori
de impedimente de sntate. n anul 1899, spre exemplu, comunitatea ia
oferit un concediu de o lun i un ajutor de 100 lei pentru cutarea
sntiisale43.Spresfritulvieii,sarentorsninsulanatal,fiindMare
Rabin al Rhodosului ntre 19221932. Conform biografilor si, experiena
culticdelaCraiovaladeterminatpeRabbiYisraelsiniiezeunambiios
proiect de traducere, pornind de la constatarea c muli dintre sefarzi nu
mainelegeauntregulserviciudivin,desfuratnebraic44.

AvramLeviIvela(18781927),afostuncompozitor,profesoriautor
de lucrri muzicale. A urmat cursurile liceului Mihai Viteazu din
Bucureti,apoia nceputsstudiezemedicina,dararenunatduppatru
Kuller,EvreidinRomnia.Breviarbiobibliografic,p.198199.
Solomovici,RomniaJudaica,p.107.
43ACSIER,DosarVI458,f.13.
44Al.Zimbler,RabbiReuvenEliyahuYisrael,nloc.cit.,p.5152;Kuller,EvreidinRomnia.
Breviarbiobibliografic,p.212.
41
42

255

Valeriu-Alexandru Moraru

ani din motive financiare i din cauza slbirii vederii. Dup 1900 frecven
teaz Academia de muzic i art dramatic, ajutat i de crile Braille
comandate din strintate. A fost elevul lui M. CohenLnaru. A ocupat
postuldeorganistidirijorlaTemplulCoral,darntretimpnuiancetat
activitatea didactic,predndlacolile evreieti ila Cminulpentru orbi
Vatra Luminoas, la a crui nfiinare a contribuit. Este i autorul unor
abecedarenBraillepentruaduliiorbi.LafelcaiM.CohenLnaruagsit
nmuzicaritualevreiascoimportantsursdeinspiraie45.

Filip Lazr (18 mai 18943 noiembrie 1936), compozitor i pianist


romn,amotenitnclinaiaartisticdelamamasa,careabsolviseConser
vatorul. A studiat la BucuretiiLeipzig,iar, ntre19161918,se nroleaz
voluntar. Dup rzboi, sa implicat activ n organizarea societilor
profesionale din domeniul muzical: Societatea Compozitorilor Romni,
Societatea MuzicalTriton. Antreprins maimulte concerte n strintate,
undeaperformatsubbaghetaunordirijoricelebri46.

Eliezer Lipman (Ben Benjamin Zeev) (?1768), a fostefrabin sefard


n Timioara ntre17431767, fiind totodat un crturar recunoscut pentru
meritele i nelepciunea sa. A publicat lucrri de interpretare n spiritul
Cabalei.UrmaiisiauformatfamilianobiliaraustriacvonLiebenberg47.

Alexandru Mandi (Armand Abram Penchas) (19142005), a fost un


compozitorromndeorigineevreiasc.AurmatiniialcursurileFacultii
deMediciniFarmacie,apoiafostdeportatnTransnistria,iardup1950
anceputsidezvoltepasiuneapentruart,fiindinfluenatdecreaialui
C.Brncui,darideapreciereapentruvalorileromneti48.

Moise Leon Manoah (18401888), industria i filantrop bucuretean,


devenit cunoscut n epoc deoarece producea echipament pentru armata

Kuller,EvreidinRomnia.Breviarbiobibliografic,p.212213.
VasileTomescu,FilipLazr,Bucureti,EdituraMuzical,1963;Stoianov,FilipLazarThe
challengeofthenewclassicism,p.343346.
47Kuller,EvreidinRomnia.Breviarbiobibliografic,p.238239.
48 Alexandru Mandy, n Observatorul (Toronto), 2005, 27 noiembrie, consultat la adresa
http://www.observatorul.com/articles_main.asp?action=articleviewdetail&ID=2844,
la
datade23.04.2012.
45
46

256

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

romn. Cinsteai corectitudinea sa n raporturile cu statul lau impus ca


partener preferat i iau grbit ncetenirea n 1879, iar poziia de
preedinte al Comunitii sefarde i al Confreriei Sacra din Bucureti iau
permissifoloseascinfluenanajutorulcoreligionarilor49.

Solomon Marcus (1925), este un matematician romn, membru al


AcademieiRomne50.

Dan Mizrahi (19262010), a fost un pianist romn, descendent dintro


vechefamiliesefard.BuniciisiemigraserdinVarna,iartatlsu,Moscu
Mizrahi, a luptat ca soldat n armata romn n Primul Rzboi Mondial. A
studiat de mic pianul i, la vrsta de 9 ani, a fost acceptat la Academia de
MuzicdinBucureti,beneficiinddeodispens.n1941afostexmatriculat
i a emigrat n Palestina, dar a revenit n ar n 1945. A suferit prigoniri,
fiindarestattimpdetreiani,ntre19511953.Dupaceastdatsarentors
la pasiunea vieii sale, dedicnduse muzicii. A fost membru al mai multor
asociaii profesionale i artistice, iar activitatea sa a fost rspltit cu
numeroasepremii.Spresfritulvieiiapublicatiolucrareautobiografic51.

JacobLewyMoreno(18mai188914mai1974),afostunpsihosociolog
romn de origine sefard, stabilit n 1927 n S.U.A. A fost creatorul
sociometriei i a elaborat tehnica psihodramei pentru a atenua conflictele
interpersonale52.

Michail Nahmias (18581921), a fost un bancher i filantrop bucure


tean, redactor al revistei populare de finane Mercurul. Sa numrat
printreiniiatoriiSocietiiProgresulialsocietiiPietatea.Dup1900
afostmembrualconsiliuluidereprezentaniaisefarzilor,vicepreedintei
casier colar. Sa folosit de poziia i averea sa pentru a efectua acte
caritabileipentruasprijinicomunitatea53.

Kuller,EvreidinRomnia.Breviarbiobibliografic,p.249.
Idem,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,nloc.cit.,p.1011.
51DanMizrahi,Aaafostexerciiidememorie,Bucureti,Hasefer,2005.
52Kuller,EvreidinRomnia.Breviarbiobibliografic,p.271;RenF.Marineau,Ancestorsand
family: the birth of a myth. Jacob Levy Moreno (18891974): father of psychodrama, sociometry
andgrouppsychotherapy,TaylerandFrancis,Rotledge,1989,p.47.
53Kuller,EvreidinRomnia.Breviarbiobibliografic,p.275276.
49
50

257

Valeriu-Alexandru Moraru

Iacob Ihak Niemirower (1 martie 187218 noiembrie 1939), evreu


achenad,sanscutla1martie1872laLemberg,undeaurmaticursurile
colii,apoiastudiatfilosofiaiteologialaBerlin.Doctoratullaobinutla
Berna, n 1895, cu distincia magna cum laude. ntre 18961907, a fost
predicatorlaIai,apoiprimrabin(19071911).naceastcalitateaobinut
eliminarea jurmntului More judaico. n 1911 devine hahamrabin al
comunitiisefardedinBucureti,calitatencaresadistinsprintendinele
salemodernizatoare.AfondaticondusToynbeehalluldinBucureti,a
fostprofesorlacolilesecundareCulturaiaactivatnsocietatealiterar
Saron. n anul 1921 a devenit efrabin al comunitii centrale evreieti
dinBucureti,iarn1926,casenator,afostprimulreprezentantalevreilor
nParlamentulRomniei54.

Eliezer Pappo (17701828), sa nscut la Sarajevo i sa stabilit la


Bucureti,undedevinerabinntre18061812.UlteriorapublicatnImperiul
Otoman mai multe lucrri de interpretare religioas. Unele dintre aceste
cri au fost ulterior republicate i n Muntenia. n Bucureti a organizat
societatea Hevra Kedoa pentru sefarzi. A murit n timpul epidemiei de
cium de la Silistra, fiind considerat fctor de minuni deoarece dup
moarteasaancetatiepidemia55.

JulesPascin(IuliusMordecaiPincas)(18851930),afostunartistgrafic
romn de origine sefard, stabilit, dup 1920, la Paris. Fire cosmopolit, a
cltorit i a expus n marile centre artistice ale lumii, abordnd teme
biblice,darinuduridupfemeidemoravuriuoare56.

Alberto della Pergola (18841942), compozitor i profesor de muzic,


nscutlaFlorena,sositnRomniapentruacandidalapostuldecantor
primoficiant al Templului Cahal Grande, a rmas aici i a performat pe
scena marilor instituii artistice bucuretene. Este nominalizat printre

Ibidem,p.281;JubileulDruluiI.Niemirower,nAlmanachulevreescilustratpentruRom
nia, III, 1932, p. 7374; Iacob Ihak Niemirower, Iudaismul studii, eseuri, omiletic i
retoric, Studiu introductiv de Lucian ZeevHercovici, Bucureti, Hasefer, 2005;
Solomovici,IstoriaevreilordinRomnia.2000deanideexisten,vol.1,p.214215.
55Kuller,EvreidinRomnia.Breviarbiobibliografic,p.289.
56Ibidem,p.289290.
54

258

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

principalii animatori ai vieii culturale sefarde din capital i printre


creatorii de coal muzical evreiasc. O ntreag pleiad de artiti vocali
romniaufosteducailacursurilesale57.

LucianNanudellaPergola(1910?),afostfiulluiA.dellaPergolaia
ales o carier de tenor, debutnd la 20 de ani pe scena Operei romne.
Dup moartea tatlui, ia luat locul ca i cantor la Templul Sefard Mic
(19421947). n anul 1947 a emigrat n Canada, unde a devenit profesor
titular la Universitatea McGill din Montreal dar a continuat i latura
religioasaactivitii58.

EugenSegal(1933),chimistromn,membrualAcademieiRomne59.

IacobSinger(18671939),nuafostsefard,darafuncionatcarabinn
cartierul Fabric din Timioara, spaiul unde au locuit ultimii sefarzi din
capitala Banatului. Nscut n Ungaria, a absolvit institutul rabinic din
Budapesta i a obinut doctoratul n filozofie la Universitatea din capitala
Ungariei. ncepnd cu 1895 a devenit rabin n Timioara, fiind preocupat
dea lungul ntregii viei de istoria comunitii evreieti din ora. n acest
context,multe dintre informaiiledespre sefarzii timioreniprovin, iniial,
dinscrierilesale60.

http://www.sephardicmusic.org/artists/Della_Pergola,Alberto/DellaPergola,Alberto.htm,
accesatla20.07.2011;Kuller,EvreidinRomnia.Breviarbiobibliografic,p.294295;
58Ibidem,p.295.
59Idem,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,nloc.cit.,p.1011.
60Idem,EvreidinRomnia.Breviarbiobibliografic,p.360.
57

259

CONCLUZII

Lucrarea noastr ofer, pentru prima dat n istoriografia romn, o


imaginedeansambluaprezeneievreilorderitsefardpeteritoriulactualal
riinoastrenepocilepremodern,modernicontemporan.Lucrareaa
foststructuratpeoptcapitole,careprezint:surseleimetodologiaabor
driisubiectului,prezenasefarzilorpecontinentuleuropean,comunitile
sefarde din Bucureti, Timioara, Lugoj, Alba Iulia i Craiova, Drobeta
Turnu Severin, aspecte demografice i, un set de microbiografii ale unor
personalitievreospanioledinRomniai,lafinal,anexele.Intenianoastr
afostdeaaducenateniaistoricilorpreocupaidestudiileiudaiceaceast
arie de cercetare mai puin frecventat i, n acelai timp, s le punem la
dispoziieobazdocumentardecaresbeneficiezeabordriulterioare.
Analizasurselorcercetriiaevideniat rolul important jucat de docu
mente (inedite sau edite) i de pres, dar totodat a atras atenia asupra
lipsurilorcarefacaprofundareacercetriiimposibilnanumitesegmente.
Ne referim aici, cu precdere, la inexistena unor arhive ale comunitilor
sefarde din Bucureti, Timioara, Lugoj, Alba Iulia sau DrobetaTurnu
Severin (pentru a nu mai vorbi despre alte centre secundare). Dac, n
unele cazuri, precum Timioara sau Alba Iulia, lipsa arhivei sefarde este
suplinitparialdearhivelemunicipalesaualeansambluluicomunitilor
evreieti, pentru Bucureti faptul c nu avem o arhiv a comunitii
israelitospaniole reprezint o mare pierdere. Sursele complementare
(presa,variiarhivetangeniale)ibibliografianuvorputeassuplineasc
vreodat suficient aceast lips. n contrapartid, arhiva comunitii din
Craiovaesteattdevastnctatrebuitsopermoselecieamaterialului,
pentru a pstra un echilibru cantitativ ntre capitolele monografice. De
altfel,nicinuamfireuitsprelucrmntreagaarhiv,alecreidimensiuni
ndeamn la deschiderea pe viitor a unui antier de cercetare dedicat
exclusivacesteiteme.

261

Valeriu-Alexandru Moraru

n privina metodologiei abordrii, am ales s ne oprim asupra celor


patru centre anterior amintite, prezentnd, pe rnd, istoricul formrii
comunitii,raporturilecuautoritile,structurasocioprofesional,institu
iilede cult (rabinatul, sinagoga, asociaiile religioase)i aspectecolarei
culturaledinviaacomunitii.Amncercatsutilizmexhaustivinforma
iile existente, cci ele au de multe ori caracterul unui puzzle, spaiile
rmasealbedinlipsdeinformaiiputndficompletatedoarprinanalogii
cu evoluia comunitiisurori achenad. Reperele demografice i micro
biografiilefacobiectulunorcapitoleindividuale.nprimulcaz,lasugestia
coordonatorului nostru, am considerat co privire globalasupra evoluiei
demograficepoatefimultmaiinstructivdectfragmentareasapecentre.n
cazulcelordinurm,amncercatsadunminformaiilebiograficeexistente
nistoriografiasubiectuluidesprectmaimulisefarzi,cuscopuldeaoferi
viitorilor cercettori ai domeniului o baz de plecare, iar celor interesai de
subiectoimagineaprincipalilorreprezentaniailumiisefarderomneti.
Al doilea capitol al ucrrii este o sintez dedicat istoriei sefarzilor
pn la izgonirea lor din Peninsula Iberic i ulterioarei lor rspndiri pe
continentuleuropean.Esteunsegmentpuinoriginalnesen,informaiile
fiind preluate din literatura de specialitate european i nordamerican;
ns n istoriografia romn nu exist, pn la aceast dat, nici o carte
dedicat acestui aspect al istoriei universale i, pornind de la acest
considerent, am crezut necesar s oferim studiului nostru o dimensiune
continental,ncadrndsefarziiromninansamblullumiievreospaniole.
Concluziile acestuicapitolsubliniazfaptulcmareamajoritateaevreilor
spanioli au emigrat la sfritul secolului al XVlea n Imperiul Otoman,
constituindprincipalul rezervordemograficpentruemigraiaulterioarn
Principatele Romne, n Banat i Transilvania. Alte direcii de emigrare
precum Marea Britanie, Frana, rile de Jos, au afectat prea puin evreii
dinspaiulromnescpnlainternaionalizareaproblemeilor,lasfritul
secoluluialXIXlea.
Cel deal treilea capitol al lucrrii are ca subiect comunitatea iudeo
spanioldinBucureti.VechimeaacesteiacoboarpnnsecolulalXVIlea,
iarmrturiileistoricearatcrelaiileacesteiacudomnitoriipmntenii
cu populaia autohton, n ciuda recrudescenei tensiunilor antisemite, a
262

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

cunoscut un curs ascendent. Astfel se explic i constanta cretere a


numrului evreilor din Bucureti dea lungul evului mediu i a perioadei
premoderne. Pn n prima jumtate a secolului al XVIIIlea, sefarzii au
constituit cea mai important comunitate evreiasc din Bucureti, fiind
depiinsnumericdeachenazinadouajumtatearespectivuluisecol,
n principal datorit sporului migrator i nu a celui natural. Acest
dezechilibru a continuat s se adnceasc i n secolul al XIXlea, ns
potenafinanciaractorvamarifamilii,apropiatedecercuriledomniei,a
permis comunitii iudeospaniole s se manifeste n continuare ca factor
decizionalnchestiuniledeinterescomun.
n jurul acestor mari finaniti sau dezvoltat principalele instituii
comunitare: sinagogile, rabinatul, nvmntul i asociaiile de asisten
social. coala sefard, despre care avem informaii c data din secolul al
XVIIIlea, sa adaptat treptat noilor realiti: n secolul al XIXlea, sub
influenaHaskalei,auaprutprimelecoliisraelitecuprogrammodern,
iarnumrulelevilorcarenvauncolidestatromneti,maialesalcelor
proveniidinrndulelitei,acrescut.Rabinatulafostunadintreinstituiile
coagulantealeidentitiisefarzilorbucureteni,iarpersonalitilemarcante
ce sau perindat n aceast poziie au contribuit din plin la evoluia
comunitar.RabiniprecumHaimBedjaranosauIacobNiemirowerauadus
cu ei luminile Haskalei i au fcut ca integrarea social a sefarzilor s fie
dublatideuniniialvag,apoitotmaipregnant,fenomenderomnizare
(specificdealtfelambelorrituriiudaice).
nceputul secolului XX i, mai ales, perioada interbelic au fost mar
catedencercriledereorganizarecomunitar,attlanivelulcapitalei,ct
mai alesla nivel naional. Formarea Uniunii comunitilor israelite de rit
spaniol din Romnia, n 1928, a fcut ca Bucuretiul s devin centrul
lumiisefarderomneti.Laaceadat,ns,comunitileiudeospanioledin
Romnia erau deja reduse demografic, astfel c tragediile anilor 40 leau
afectat cu mult mai puternic, din acest punct de vedere, dect pe cele
achenade. n plus, presa timpului i documentele pstrate las s se
ntrevad,nperioada19341935,rbufnireaunortensiuniinterneavndca
obiect conducerea comunitii tensiuni care trebuie puse pe seama
ridicrii unei noi elite sefarde, care ncerca s i converteasc n poziii

263

Valeriu-Alexandru Moraru

publice situaia financiar solid. Dup 1945, puinii sefarzi rmai n


Bucuretisepierd,documentar,nmasaachenazilor,ajutaiidemsurile
nivelatoarealeautoritilorcomuniste.
Oprivireretrospectivlasssentrevadfaptulcsefarziibucure
teninuiesnevidenistoriograficattndimensiunealorcomunitar,ct
prin vrfurile ce leau condus destinele: bancheri i finaniti, erudii,
rabini, oameni de cultur. Din pcate nici documentele de arhiv pstrate
nu ajut prea mult n acest sens, cci spre deosebire de comunitatea din
Craiova, n cazul evreilor spanioli din Bucureti arhivele rmn aproape
inexistente.
Al patrulea capitol al lucrrii a fost dedicat comunitilor iudeo
spanioledinTimioaraiLugoj.Amconstatatcsefarziidinambeleorae
erauprezeniladatacuceririiaustriecei,maimult,peparcursulsecolului
al XVIIIlea au continuat imigrrile de la sud de Dunre. Instituiile de
baz,sinagogairabinul,aufostprezentenviaacomunitiisefardedin
TimioarapnspresfritulsecoluluialXIXlea,cndregresuldemografic
a condus la imposibilitatea susinerii lor. n privina relaiilor cu
autoritile, parcursul lor este identic cu al ntregii comuniti evreieti.
Documentele analizate de noi evideniaz pe de o parte dubla autoritate
(central i local) ntre care trebuiau s penduleze sefarzii timioreni, iar
pe de alt parte ofer imaginea unei obti suficient de nstrite nct s
suporteplatataxelorpnlaridicarealorabuzivinerealist,cu500%,n
1830.Dinacest momentncepeo trambulina imposibilitiide plati a
datoriilorcaresporescdelaanlaani,fraaveadocumente,presupunem
csituaiaafostperpetuatpnlaRevoluiadin18481849.Nunultimul
rnd, aceleai documente relev imposibilitatea autoritilor de a ine o
eviden exact a fluxului migrator izraelit (inclusiv sefard) i distana
dintredimensiuneanormativirealitateapeterenncazulimigrrii.
Oaltrealitate,previzibilncdinprimeleetapealecercetriiicon
firmat ulterior de analiza izvoarelor, este puternica diminuare demo
grafic i odat cu aceasta disoluia cadrelor comunitare, ambele procese
caracteriznd comunitatea sefard din Timioara n a doua jumtate a
secoluluialXIXlea,nciudafaptuluicdocumentelenregistreazsaulas
s se ntrevad un constant (dar minim) aport al sporului migrator. n
264

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

consecin, perioada pentru care se poate vorbi cu adevrat de studierea


comunitii sefarde din Timioara este practic 17161850, dup aceast
ultimdatinformaiilenemaireferindusedectaccidentallacomunitatei
insistndasupraunorevenimentedinviaapersonalacelorctevazecide
evrei spanioli din ora (procese, falimente, testamente etc.). n perioada
interbelic, puinii sefarzi rmai n Timioara nu mai pot fi urmrii ca
grup. Ei sunt complet integrai comunitii achenade, iar uniformizarea
esteprobatidefolosireaextinsalimbiimaghiarencadrulcomunitii1.
CazulsefarzilordinLugojestentructvadiferitdecelaltimiorenilor.
Aici, din cte se pare, nu a existat o tradiie comunitar n secolul al
XVIIIlea,iarnceldealXIXlea,masivdepiinumeric,evreiispanioliau
ales mult mai repede calea integrrii. Probabil c lipsa familiilor vechi i
conservatoare (prezente la Timioara) a uurat procesul de integrare. Cert
estec,deinuavemsemnalatocomunitatejuridicsefardnacestora,
onomasticaindicprezenaunuinumrrelativmaredefamiliicurdcini
evreospaniole,alecrornumegermanizatesaumaghiarizateputeafinc
destuldedesntlnitenperioadainterbelic.
Al cincilea capitol al lucrrii a avut ca subiect cercetarea comunitii
sefardedinAlbaIulia.Dindocumenteleistudiileistoriceparcurse,rezult
csefarziialbaiulieniaparca ocomunitate ce i are originea n secolul al
XVIIlea, ca rezultat al politicilor demografice i economice promovate de
principele Gabriel Bethlen. ns fluxul imigraionist a continuat pe tot
parcursulsecoluluialXVIIIlea,iarpopulaiaisraelitaorauluiestefoarte
fluctuant, astfel c este puin probabil s mai fi existat, la sfritul anilor
1700,familiicuorigininsecolulanterior.
n relaiile cu autoritile locale i centrale, sefarzii par s fi urmat
curentulmajoritar,nscriindusenevoluiageneralasecolelorXVIIIXX.
Viaa religioas i evoluia instituiilor comunitare indic un curs descen
dent al comunitii, culminnd cu imposibilitatea de a duce la bun sfrit
Dovad a acestui fapt, almanahurile evreieti din Timioara sunt redactate aproape
integral n maghiar, coninnd puine articole n limbile german sau romn. A se
vedea:Almanahulevreesc.JdischesJahrbuch.Zsidvknyv,I,19351936;Almanahul
evreesc. Jdisches Jahrbuch. Zsid vknyv, II, 19361937; Almanahul evreesc.
Jdisches Jahrbuch. Zsid vknyv, III, 19371938; Almanahul evreesc. Jdisches
Jahrbuch.Zsidvknyv,IV,19381939.

265

Valeriu-Alexandru Moraru

construcia sinagogii. n fapt, comunitatea sefard din Alba Iulia iese n


eviden doar atunci cnd, dintrun motiv sau altul, intr n conflict cu
majoritatea achenad, relaiile mai mult sau mai puin tensionate datnd
dinsecolulalXVIIIleaicontinundinclusivnperioadaceluidealdoilea
rzboimondial.
Fiind vorba despre o comunitate redus numeric, aflat la limita
recunoaterii legale, i urmele istorice lsate devin, n secolul XX, tot mai
vagi,reducnduse,demulteori,laaciunisauluridepoziieindividuale.
Al aselea capitol al lucrrii este dedicat prezentrii monografice a
comunitiisefardedinCraiova,precumiapuinelorinformaiipecarele
deinem despre evreii spanioli din Turnu Severin. n mod absolut ironic,
singura comunitate sefard din Romnia care a beneficiat de o sintez
monografic (fie ea i la nivelul perioadei interbelice) i a crei arhiv se
pstreaz nc, este i cea mai puin prezent n istoriografie. Din acest
motivexistanumiteaspectealeistorieicomunitiilacarenuneamputut
referi dect tangenial n paginile lucrrii (cazul organizrii i relaiilor cu
autoritile n secolul al XIXlea i cel al spectrului ocupaional al evreilor
deritspanioldinCraiovaiDrobetaTurnuSeverin).
Dinpaginileifilelededocumentparcurse,acrorsintezamncercat
s o prezentm mai sus, se desprinde, pentru Craiova, imaginea unei co
munitibinenchegate,alecreirelaiicuautoritilelocaleparamiabile.
Monografiaconsultat,precumidocumenteledearhiv,propunimaginea
unei foarte bune organizri interne, orientat att de mult spre susinerea
propriilorinstituiiienoriainctuneoriajungenconflictcucomunita
teasorachenaddincauzaneglijriindatoririlorcomune.
Serviciul cultic, cu tot ceea ce nseamn el (cldiri, personal, forme
devoionale), pare s fi funcionat fr probleme deosebite, pn n anii
premergtori celui de la doilea Rzboi Mondial. Faptul c rabini valoroi,
provenii din zona Mediteranei, au servit comunitatea sefard craiovean
reprezint un indicator al capacitii sale de a susine o via religioas
exemplar i, totodat, un semn al bunului renume de care se bucura. n
acelaicontextalvieiispirituale,putemconsemnaconstantelencercride
modernizare a formelor devoionale, de adaptare la cerinele i inovaiile
timpului. Nu n ultimul rnd, iese n eviden grija pentru coal i actul
educativ n general, att prin propriile instituii, ct i prin coala
266

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Lumina, evreii de rit spaniol din Craiova au cutat n mod constant s


asiguretinerelorgeneraiisprijinuleducativnecesar.
O situaie aparte este aceea a comunitii din DrobetaTurnu Severin.
Puinele indicii documentare identificate las s se ntrevad o via
comunitarcelpuinlafeldeanimatcainCraiova.Dardincolodelipsa
interesului istoriografic, inexistena unor fonduri arhivistice comunitare
faceimposibilundemersmaiaplicatnacestcaz.
Istoria comunitilor sefarde din Craiova i DrobetaTurnu Severin
rmneunsubiectacruicercetare poatefiitrebuieaprofundat,dincolo
desintezamonograficpropusncadrullucrriinoastre.Rmnncmulte
pete albe sau doar gri: informaii despre evoluia sa n secolul al XIXlea,
detalii biografice privind rabinii, multe alte amnunte care pot ajuta la
conturareaprofiluluicomunitar.Informaiileexistentenbibliografieindic
prezenaunorobtibineorganizateicoerentconduse,bucurndusedeo
relativstabilitatefinanciarideexistenaunuisisteminstituionalintern
destuldebinedezvoltat.Porninddelaacestepremise,oincursiuneistoric
ntrecutulsefarzilorolteniaraveaattvaloareinformaional,prindatele
recuperate din sursele timpului, ct i semnificaia unui model pentru
cercetri ulterioare ale comunitilor iudeospaniole de provincie din
VechiulRegat.
Cel deal aptelea capitol al lucrrii a fost dedicat analizei evoluiei
demograficeacomunitilorsefardedinRomnia.Amnceputprinapre
zenta situaia surselor de demografie istoric ce conin informaii despre
evreii spanioli, subliniind faptul c, ncepnd cu a doua jumtate a seco
lului al XIXlea, recenzarea separat a sefarzilor i achenazilor nceteaz,
fcnd loc nregistrrii lor unitare ca evrei. Din acest motiv, niciuna
dintremarilecategoriidesurseromnesaumaghiarededup1850(recen
sminte regionale i naionale, anuare statistice naionalei oreneti)nu
maiconinereferirispecificelasefarzi,cidoarrefeririglobalelaansamblul
persoanelordenaionalitateevreiascsaudereligiemozaic.
CeamaimarecomunitatesefarddinRomnia,ceadinBucureti,era
evaluatdectreI.Barasch,lamijloculsecoluluialXIXlealaaproximativ
150 de familii, fr s tim dac este vorba despre familii extinse (34
generaii) sau despre familii cuprinznd 12 generaii. Dup aceast dat
oricesursstatisticreferitoareexclusivlasefarzidispare.

267

Valeriu-Alexandru Moraru

Pentru Timioara am reuit, cu ajutorul numeroaselor i relativ


regulatelorconscripiidinintervalul17161822screionmcursulevoluiei
demograficeaobtiisefarde,darisoferimoimagineafamilieisefarde:
mai nstrit dect media achenazilor, cu un statut intracomunitar
superior i, foarte probabil, mult mai conservatori i deci mai greu
adaptabilimodernitii.Echilibrulnumericntreceledouriturisapstrat
pn la mijlocul secolului al XVIIIlea, dup care imigraia achenad sa
intensificat, la nceputul secolului al XIXlea raportul ajungnd la 1/4, i
crescnd ulterior n progresie geometric. n privina situaiei din a doua
jumtateasecoluluialXIXlea,registreledestarecivilneoferimaginea
unei comuniti slbite, n care se nasc 12 copii anual fapt ce confirm
sursele bibliografice care menioneaz anul 1890 ca dat a desfiinrii
comunitii i integrrii ei n cea ortodox sau statusquo ante, din cauza
imposibilitii de ai mai susine serviciile divine. Incursiunea n cteva
instituii colare din perioada interbelic nea demonstrat c dei mai
existausefarzinTimioara,numrulloreraredus,fiindntreinutiacum,
nmaremsur,prinsporulmigrator.
n cazul Lugojului, dei cunoatem evoluia numrului de evrei din
ora ncepnd cu 1869, nu avem nici o cuantificare din statistic oficial
sauarhiveaprezeneisefarde.
nprivinasituaieidemograficeasefarzilordinAlbaIulia,dupcifra
de96persoanen1779nuavemnicimcaroinformaieconcret,totceea
ceputemdeducefiindrecululconstantalcomunitii.
EvoluiademograficasefarzilorCraiovenisenscrie,nliniimari,n
trendulgenerallanivelulRomniei.ncdinadouajumtateasecoluluial
XIXlea preeminena achenad se face simit, iar n perioada interbelic
regsim o comunitate destul de numeroas (aprox. 800 persoane), dar
despre care datele ne arat c sufer un proces de mbtrnire ireversibil.
PealocuriestesesizabilifenomenulemigrriinPalestina.
Per ansamblu, lucrrile de specialitate ofer cifra de aproximativ
10.000 sefarzi n 1919 (majoritatea locuind n sudul Romniei) sau
aproximativ 15.000 n perioada interbelic. ns cei care avanseaz cifrele
nu ofer sursa statistic ce st la baza acestor estimri. Este evident c
reculul demografic al sefarzilor a nceput dup 1848 i la baza sa au stat
epuizarearezervoruluidemograficdinBalcani,pedeoparte,icontinuele
emigrriachenadedinspreEuropaCentralideEst,pedealtparte.
268

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Ultimul capitol al lucrrii este constituit din aproximativ 50 de micro


biografii ale unor personaliti sefarde, sau direct legate de comunitile
sefarde din Romnia. Este vorba despre personaliti religioase (rabini),
politice (lideri sioniti, lideri comunitari), economice, tiinifice i culturale.
Ele constituie acea parte a elitei evreilor spanioli din Romnia care nu a
activat doar n cadre comunitare, ci sa fcut remarcat pe plan naional i
internaional, aducndui contribuia la progresul i modernizarea
Romniei moderne, la cultura i tiina romneasc. Lista lor nu este una
exhaustiv, singurul criteriu de selecie fiind acela al surselor. Exist nc
numeroase personaliti sefarde, mai cu seam liderii comunitari, despre
care cunoatem mult prea puine informaii biografice, iar unul dintre
obiectivele cercetrilor viitoare va trebui s fie extinderea cunotinelor n
acestdomeniu.
Ceeacereiesecucertitudinedinlistabiografiilorprezentateestefaptul
c, n secolele XVIIIXX, din rndul evreilor sefarzi din Romnia sau
ridicat numeroase personaliti, a cror activitate a influenat puternic
domeniiprecumeconomia,tiina,religia,arteleicultura.nunelecazuri,
generaii ntregi din aceeai familie au perpetuat cele mai bune relaii cu
autoritile romne, ajungnd s devin ferveni patrioi i susintori ai
cauzei naionale. Ali sefarzi, chiar dac au fost izgonii din patrie pe
motive politice, sau au plecat de bun voie, au continuat s pstreze
legturilecucomunitateadinrndulcreiasauridicat.Auexistaticazuri
n care, dei nu sau nscut pe teritoriul Romniei, personaliti sefarde
cunoscuteauservitcomunitiledinaranoastr.nsecoleleXIXXXmuli
dintre sefarzii romni, sau dintre cei ce au servit comunitile evreo
spaniole din Romnia au ajuns la recunoatere internaional. Nume
precum Moses Gaster, Reuben Eliyahu Yisrael, Sabetay Djaen .a. sunt
cunoscutenistoriauniversalasefarzilor.

***

Prinanalizacelorpatrumaricomunitisefardeamajunslaconcluzii
privind similitudinile evoluiei lumii evreospaniole din ara noastr n
ultimeledousecole:prezenaaicincepndcusecolulalXVIlea,perioada
degloriedinsecolulalXVIIIlea,regresuldemograficceseinstaleazodat
cuadouajumtateasecoluluialXIXlea,problemeleidisensiunileinterne
ceparamcinamaimultecomunitinaniiinterbelici.Lumeasefarddin

269

Valeriu-Alexandru Moraru

Romniaparessefitopitntre18501950nmareaachenad,suferind
n paralel i un proces de aculturaie prin integrare n societatea rom
neasc. Emigrrile spre Israel au reprezentat un motiv suplimentar de
diminuaredemografic.
DoarnTimioara,dinmotivencneelucidatepedeplin,comunitatea
sefardaavutunregresdemograficmasiviaccelerat,disprndlasfri
tulsecoluluialXIXleaca urmare ascderii numruluimembrilor sub10.
Celelaltecomunitiaurezistatpnn1948,cndreorganizareacomunist
leapecetluitsfritul.Lasupravieuirealoracontribuitdinplinorganiza
reaintern,bunafuncionareainstituiilorreligioase,dariexistenaunui
sistemeducaionaliauneisocieticivilesefarde:organizaiilesefarde
din Romnia (religioase, de asisten social, culturale, sportive etc.) iau
ndeplinitcusuccesrolulsocialiidentitarcareleeradestinat,pncnd
perioadamariirestritidedup1940leaobligatsincetezeexistena.
nurmaacestorcomuniti,acumnmarepartedisprute,armasun
patrimoniu arhitectonic i documentar deloc de neglijat, constituind un
incitant ndemn la recuperare istoric. Au rmas, de asemenea, faptele
acelor personaliti sefarde care sau remarcat n istoria i tiina rom
neasc: de la Davicion Bally, sprijinitorul revoluiei din 1848, la nedrept
itul Moses Gaster sau la cunoscutul compozitor i pianist Filip Lazr.
Alturi de aceste exemple, aproape aleatoriu alese, se pot aduga alte
ctevazecidenumecunoscutealetiinei,economieiiculturii,careiau
adus contribuia la progresul rii noastre. Lor, i ntregii lumi sefarde
acumdisprute,ledatorm,caistorici,efortulrecuperator.

270

BIBLIOGRAFIE

Surseinedite
Arhiva Centrului pentru Studierea Istoriei Evreilor din Romnia, Bucureti,
Dosare:VI29,VI38,VI45,VI158,VI196,VI266,VI268,VI458,VI459,VI470,
VI490,VI517,VI520,VI523,VI524,VI556,VI560.
ArhiveleNaionaleIstoriceCentraleBucureti,ColeciaComunitiEvreietidin
Romnia,Dosar32/1948.
Glck,Eugen,Comunitateaevreilordealungulsecolelor,lucrarenmss.
Institutul de Iudaistic ClujNapoca, Arhiva Comunitii din Timioara, Dosare:
1/1742,1/1754,1/1766,2/1794,2/1807,2/1829.
ServiciulJudeeanAlbaalArhivelorNaionale,ColeciaRegistredeStareCivil
delaparohii,nr.inv.328.
Serviciul Judeean Mehedini al Arhivelor Naionale, Fond Primria oraului
Turnu Severin, Dosare: 29/1852, 3/1911, 18/1913, 21/1913, 1bis/1914, 8/1914,
1/1915,11/1915,25/1915,5/1917,12/1917,23/1919,32bis/1919,11/1920.
ServiciulJudeeanTimialArhivelorNaionale,ColeciaRegistredeStareCivil,
Comunitatea Mozaic TimioaraFabric, Registre: Registrul de botez pe anii
18701895, Registrul de decese pe anii 18781881, Registrul de cununii pe anii
18601895.
Serviciul Judeean Timi al Arhivelor Naionale, Fond Liceul Comercial Izraelit
Timioara,Dosar10.
ServiciulJudeeanTimialArhivelorNaionale,FondLiceulIzraelitdeFetedin
Timioara,Dosare:1,8.
Serviciul Judeean Timi al Arhivelor Naionale, fond Primria Municipiului
Timioara, Dosare: 1727/4; 1740/1; 1744/7; 1747/2; 1750/7; 1750/8; 1753/3; 1754/3;
1755/1; 1755/2; 1755/3; 1755/11; 1756/1; 1757/3; 1764/1; 1783/8, 1783/11; 1786/2;
1786/5; 1789/11; 1811/20; 1820/10; 1822/12; 1828/11; 1829/10; 1830/17; 1831/11;
1831/12;1831/16;1832/18;1832/19;1832/20;1833/22.
ServiciulJudeeanTimialArhivelorNaionale,FondcoalaPrimarConfesio
nalIzraelitTimioaraII,Dosar2.

271

Valeriu-Alexandru Moraru

Surseedite
***, Evreii din Romnia n rzboiul de rentregire a rii 19181919, vol. alctuit de
DumitruHncu,seleciamaterialuluiLyaBenjamin,Bucureti,Hasefer,1996.
***,EvreiidinRomniansecolulXX.19001920.Fastinefastntrunrstimpistoric.
Documenteimrturii.Vol.III,Bucureti,Hasefer,2003.
***, Evreii din Romnia ntre anii 19401944, vol. I, Legislaia antievreiasc, volum
alctuit de Lya Benjamin, Bucureti, Hasefer, 1993; vol. II, Problema evreiasc n
stenogramele Consiliului de Minitri, volum alctuit de L. Benjamin, Bucureti,
Hasefer, 1996; vol. III/12, 19401942 Perioada unei mari restriti, Bucureti,
Hasefer,1997;vol.IV,19431944Bilanultragedieirenatereasperanei,Bucureti,
Hasefer,1998.
***, Izvoare i mrturii referitoare la evreii din Romnia, vol. I, ntocmit de Victor
Eskenasy, Bucureti, 1986; vol. II/1, ntocmit de Mihai Spielmann, Bucureti,
1988; vol. II/2, ntocmit de M. Spielmann, Lya Benjamin, S, Stanciu, Bucureti,
1990;vol.III/12,coord.:LadislauGymnt,L.Benjamin,Bucureti,1999.
***, Minoriti etnoculturale, mrturii documentare. Evreii din Romnia (19451965),
volum editat de Andreea Andreescu, Lucian Nastas, Andrea Varga, Cluj
Napoca,Centrulderesursepentrudiversitateetnocultural,2003.
***,StatutulComuniteiIsraeliilorderitSpanioldinCraiova,Craiova,1894.
Ancel, Jean, Documents concerning the fate of the Romanian Jewry During the
Holocaust,vol.2,NewYork,BeateKlarsfeldFoundation,1986.
Anuarul Statistic al oraului Bucureti pe anul 1895, Bucureti, Inst. de arte grafice
CarolGbl,1896
AnuarulStatisticalorauluiBucuretipeanul19081909,Bucureti,TipografiaCurii
RegaleF.Gblfii,1911.
Anuarul Statistic al oraului Bucureti pe anul 1923, Bucureti, Tipografia Curii
RegaleF.Gblfii,1924.
AnuarulStatisticalRomnieipeanul1904,Bucureti,ImprimeriaStatului,1904.
AnuarulStatisticalRomnieipeanul19151916,Bucureti,TipografiaCuriiRegale
F.Gblfii,1919.
Anuarul Statistic al Romniei pe anul 1922, Bucureti, Tipografia Curii Regale F.
Gblfii,1923.
Anuarul Statistic al Romniei pe anul 1923, Bucureti, Tipografia Curii Regale F.
Gblfii,1924.

272

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Constituia nou, votat de adunarea naional constituant n edinele de la 26 i 27


martieanul1923,Craiova,ScrisulRomnesc,1923.
Gaster,Moses,Coresponden,ed.ngrijitdeV.Eskenasy,Bucureti,Hasefer,1998.
Iancu,Carol,LuptainternaionalpentruemancipareaevreilordinRomnia.Documente
imrturii,vol.III,Bucureti,2004.
Kuller,Harry,EvreiinRomniaanilor19441949.Evenimente,documente,comentarii,
Bucureti,2002.
Legeapentruabrogareamsurilorlegislativeantievreieti,Bucureti,EdituraPresaCasa
Plevnei,1945,p.525.
Palade,Ioan,CodulCaragea,Bucureti,EdituraLibrrieiLeonAlcalay,1907.
Recensmntul general al populaiei Romniei. 29 decembrie 1930. Vol. II: Neam, limb
matern,religie,Bucureti,MonitorulOficialImprimeriaNaional,1938.
RecensmntulgeneralalpopulaiuneiRomnieidindecembrie1899.Rezultatedefinitive
precedate de o introduciune cu explicaiuni i date comparative de L. Colescu,
Bucureti,InstitutuldeArteGraficeEminescu,1905.
Recensmntul populaiei din 21 februarie 1956. Vol. II. Structura demografic a
populaiei,Bucureti,DireciaCentraldeStatistic,1960.
Recensmntulpopulaieiiallocuinelordin5ianuarie1977,Vol.I,Bucureti,Direcia
GeneraldeStatistic,1980.
Recensmntulpopulaieiilocuinelordin7ianuarie1992,Vol.I.,PopulaiaStructura
demografic,Bucureti,ComisiaNaionalpentruStatistic,1994.

Periodice
AlmanachulevreescilustratpentruRomnia,III,1932.
Almanahulevreesc.JdischesJahrbuch.Zsidvknyv,I,19351936.
Almanahulevreesc.JdischesJahrbuch.Zsidvknyv,II,19361937.
Almanahulevreesc.JdischesJahrbuch.Zsidvknyv,III,19371938.
Almanahulevreesc.JdischesJahrbuch.Zsidvknyv,IV,19381939.
CronicaSefard,I,1935.
GazetaEvreuluiSpanioldinRomnia,I,1934.
IsraelitischerKalendar,Timioara,1926.

273

Valeriu-Alexandru Moraru

IsraelitischerKalendar,Timioara,1927.
IsraelitischerKalendar,Timioara,1928.
IsraelitischerKalendar,Timioara,1929.
MagyarStatisztikaivknyv,seria1,I,1872XXI,1892;seria2,I,1893XVIII,1910.
ViaaSefard,I,1934II,1935.

Anuare
AnuarulprimrieiorauluiTurnuSeverin(19441946),ngrijitdeProf.C.Papacostea
Pajur,primaruloraului,TurnuSeverin,Tipografiacomunal,1946.
AnuarulcoaleidestatsuperioaredearteimeseriidinTimioara.Aniicolari19211922,
192223i192324,publicatdeCornelLiuba,director,Timioara,1924.
Anuarul coalei de stat superioare de arte i meserii i coalei de arte i meserii din
Timioara. Anii colari 192425 i 192526, publicat de Cornel Liuba, director,
Timioara,s.a.[1926?]
AnuarulcoaleiinferioareisuperioaredearteimeseriidinTimioara.Aniicolari1919
20i192021,publicatdeCornelLiuba,director,Timioara,s.a.[1921?].
AnuarulcoliiSuperioaredecomerPrincipeleCaroldinTimioarapeanulcolar1923
1924,Timioara,1925.
AnuarulcoliiSuperioaredecomerPrincipeleCaroldinTimioarapeanulcolar1924
1925,19251926i19261927,Timioara,1927.
AnuarulcoliiSuperioaredecomerTimioarapeanii1921922i1922923,Timioara,
s.a.[1923?]
Anuarul colii Superioare de comer Timioara pe anul colar 19271928, Timioara,
1928.

Lucrridereferin
***, Enciclopedia istoriografiei romneti, Bucureti, Editura tiinific i
Enciclopedic,1978.
***, Publicaiile periodice romneti (Ziare, gazete, reviste), Vol. 5, partea I, catalog
alfabetic19311935,Bucureti,EdituraAcademieiRomne,2009
Attias, JeanCristophe; Benbassa, Esther, Dicionar de civilizaie iudaic, traducere
deerbanVelescu,Bucureti,EdituraUniversEnciclopedic,1999.

274

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Bibliografia Istoric a Romniei, Vol. VIII, Coord.: Gheorghe Hristodol, Bucureti,


Editura Academiei Romne, 1996; Vol. IX, 19941999, Coord.: Gh. Hristodol,
Bucureti, Editura Academiei Romne, 2000; Vol. X, 19992004, Coord.: Gh.
Hristodol, Bucureti, Editura Academiei Romne, 2005; Vol. XI, 20042006,
Coord.:StelianMndru,Bucureti,EdituraAcademieiRomne,2007;Vol.XII,
partea I, Coord.: S. Mndru, Bucureti, Editura Academiei Romne, 2009; Vol.
XIII, 20092010, Coord.: Nicolae Edroiu, Bucureti ClujNapoca, Editura
AcademieiRomneArgonaut,2011.
Cristian, Cornel; Rpeanu, Bujor T., Dicionar cinematografic, Bucureti, Ed.
Meridiane,1974.
Kuller,Harry(coord.),EvreidinRomnia.Breviarbiobibliografic,Bucureti,Hasefer,
2008.
Mirodan, Alexandru, Dicionar neconvenional al scriitorilor evrei de limb romn,
Vol.III,TelAviv,Minimum,19861997.
Runes, Dagobert D., Dicionar de iudaism rituri, obiceiuri i concepte iudaice,
traduceredinlimbaenglezdeVivianePrager,Bucureti,Hasefer,1997.
arlung, Ecaterina, Dicionar de literatur romn, Bucureti, 2007, ediie
electronic(CD).
Wigoder, Geoffrey, Evreii n lume. Dicionar Biografic, traducere Irina Horea,
VivianePrager,CarmenStanca,Bucureti,Hasefer,2001.

Cri
***, Comemorarea a 70 de ani de la moartea lui Jacques M. Elias 19231993, Bucureti,
AcademiaRomn,FundaiafamilieiMenachemH.Elias,1993.
***,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,Bucureti,1996.
***, Contribuia evreilor din Romnia la cultur i civilizaie, Ediia a 2a revzut,
Bucureti,2004.
***, Expoziia 50 de ani de la martiriul evreilor din Romnia. Bucureti, 13 iulie 1991,
Bucureti,Hasefer,1991.
***, Municipiul Bucureti i comunele suburbane. Ghidul Unirea, ed. a Xa, Braov,
InstitutulcartograficUnirea,1935
***,TheJewishCommunityofBucharest,Bucharest,2007.
Andonie, George tefan, Istoria matematicii n Romnia, vol. 1, Bucureti, Editura
tiinific,1965.

275

Valeriu-Alexandru Moraru

Andrei,NicolaeA.;Braun,Gabriela;Zimbler,Albert,InstitutuldeEdituriArte
graficeSamitcadinCraiova,Craiova,Aius,1998.
Bacalbaa, Constantin, Bucuretii de altdat 18711884, vol. I, Bucureti, Editura
ZiaruluiUniversul,1935.
Baroti, Lajos, Adattar delmagyarorszag XVIII szazadi trtnethez, vol. I, Timioara,
18931896.
Benbassa, Esther; Rodrigue, Aron, Histoire des juifs spharades. De Tolde
Salonique,Paris,ditionsduSeuil,2002.
Binder, Franz, AltTemeswar. Geschichtliche Entwiklung Historische Bauwerke und
Denkmler,DasVolksschulwessen,TimioaraTemeswar,1934.
Bolovan,Ioan,TransilvanialasfritulsecoluluialXIXleailanceputulsecoluluiXX.
Realiti etnoconfesionale i politici demografice, Presa UniversitarClujean, Cluj
Napoca,2000.
Bolovan, Ioan i Bolovan, Sorina Paula, Transilvania n secolele XIXXX. Studii de
demografieistoric,PresaUniversitarClujean,2005.
Bolovan, Ioan i Pdurean, Corneliu, Populaie i societate. Studii de demografie
istoricaTransilvaniei(sec.XVIIIXX),PresaUniversitarClujean,2003.
Bolovan,Ioan;Bolovan,SorinaPaula;Grf,Rudolf;Pdurean,Corneliu,Micri
de populaie i aspecte demografice n Romnia n prima jumtate a secolului XX.
LucrrileconferineiinternaionaleMicridepopulaienTransilvaniantimpulcelor
dourzboaiemondialei,ClujNapoca,2427mai2006,PresaUniversitarClujean,
ClujNapoca,2007.
Butnaru, Ioan C., Waiting for Jerusalem: surviving the Holocaust in Romania, Green
woodPress,1993.
Caloianu, AnaMaria, Istoria comunitii evreieti din Alba Iulia (sec. XVII1948),
Bucureti,Hasefer,2006.
CarmillyWeinberger,Moshe,IstoriaevreilordinTransilvania(16231944),Bucureti,
EdituraEnciclopedic,1994.
Carp, Matatias, Cartea Neagr: Suferinele evreilor din Romnia 19401944, vol. 1,
Legionariiirebeliunea,Bucureti,EdituraDiogene,1996.
Costachie,Silviu,EvreiidinRomnia.Studiudegeografieuman,Bucureti,2004.
Denize, Eugen, Relaiile romnospaniole pn la nceputul secolului al XIXlea,
Trgovite,2006.
Dimont, May I., Evreii, Dumnezeu i Istoria, traducere de Irina Horea, Bucureti,
EdituraHasefer,1999.

276

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Eskenasy, Leon M., Istoricul comunitii Israelite Spaniole din Craiova, Craiova,
TiparulPrieteniitiinei,1932;ed.a2a,Craiova,ScrisulRomnesc,1946.
Fenean,Costin,AdministraieifiscalitatenBanatulimperial17161778,Timioara,
EdituradeVest,1997.
Geala, Laura Cristina, Istoricul comunitii evreieti din Ploieti, Bucureti, Hasefer,
2008.
Giurescu,ConstantinC.,IstoriaBucuretilor,Bucureti,1967.
Gubbay,Lucien;Levy,Abraham,TheSephardimTheirGloriousTraditionfromthe
BabylonianExiletothePresentDay,Londra,EdituraCarnellLimited,1992.
Gymnt, Ladislau, Evreii din Transilvania n epoca emanciprii (17901867),
Bucureti,EdituraEnciclopedic,2000.
Gymnt, Ladislau, Evreii din Transilvania. The Jews of Transylvania, ClujNapoca,
InstitutulCulturalRomn,2004.
Halvy,MayerA.,ComunitileevreilordinIaiiBucuretipnla1821,Bucureti,
1931.
Halvy,MayerA.,SinagogaMaredinBucureti.Schiistoric,Bucureti,1931.
Horel, Catherine, Juifs de Hongrie 18251849. Problmes dassimilation et dmanci
pation,Strasbourg,1995.
Iancu,Carol, AlexandreSafran. Uneviede combat, un faisceaude lumire,Universit
PaulValeryMontpellierIII,2007.
Iancu,Carol,EvreiidinRomnia(18661919).Delaexcluderelaemancipare,Bucureti,
2006.
Iancu, Carol, Evreii din Romnia 19191938. De la emancipare la marginalizare,
Bucureti,Hasefer,2000.
Iorga,Nicolae,Istoriacomeruluiromnesc.Epocamainou,Bucureti,1925.
Iorga, Nicolae, Istoria evreilor n rile noastre, Bucureti, LibrriileSocec et comp.,
1913.
Johnson, Paul, O istorie a evreilor, traducere de Irina Horea, Bucureti, Editura
Hasefer,2003.
Josan, Nicolae; Fleer, Gheorghe; Dumitran, Ana, Oameni i fapte din trecutul
judeuluiAlbanmemoriaurmailor,AlbaIulia,MuzeulNaionalalUnirii,1996.
Kaplan, Yosef (editor), Les NouveauxJuifs dAmsterdam, Paris, ditions Chan
deigne,1996.

277

Valeriu-Alexandru Moraru

Kuller,Harry,OptstudiidespreistoriaevreilordinRomnia,Bucureti,Hasefer,1997.
Kuller,Harry,PresaevreiascdinRomnia,Bucureti,Tritonic,2004.
Marineau,RenF.,Ancestorsandfamily:thebirthofamyth.JacobLevyMoreno(1889
1974):fatherofpsychodrama,sociometryandgrouppsychotherapy,TaylerandFrancis,
Rotledge,1989.
Mnescu,Elisabeta,Dr.M.Gasterviaaioperasa,Bucureti,1940.
Mizrahi,Dan,Aaafostexerciiidememorie,Bucureti,Hasefer,2005.
Munteanu, Ioan, Reeaua colar i tiina de carte n Banatul istoric la nceputul
secoluluialXXlea,nvol.Studiibnene,Ed.Mirton,Timioara,2007.
Neumann,Victor,IstoriaevreilordinBanat,Bucureti,Atlas,1999.
Neumann, Victor, Istoria evreilor din Romnia. Studii documentare i teoretice,
Timioara,Amarcord,1996.
Niemirower, Iacob Ihak, Iudaismul studii, eseuri, omiletic i retoric, Studiu
introductivdeLucianZeevHercovici,Bucureti,Hasefer,2005.
Oiteanu,Andrei,Imagineaevreuluinculturaromn.Studiudeimagologiencontext
estcentraleuropean,Bucureti,Humanitas,2004.
Pcian, Teodor V., Cartea de Aur sau luptele politice naionale ale romnilor de sub
coroanaungar,vol.VII,Sibiu,TiparulTipografieiArhidiecezane,1913.
Prnu, Gheorghe, Istoria nvmntului i culturii din Bucureti (de la nceputuri
pnn1864),Bucureti,1997.
Popescu, Ionel, Comunitile evreieti din Banat secolele XVIIIXIX (Specific i inte
grare),Timioara,ExcelsiorArt,2007.
Potra,George,DinBucuretiideieri,vol.2,Bucureti,EdituratiinificiEnciclo
pedic,1990.
Raphael,Chaim,TheSephardiStory,Londra,VallentineMitchell,1991.
Rdulescu,Dorin;Lupulescu,Nicolina,DrobetaTurnuSeverin.Monografie,Drobeta
TurnuSeverin,2005.
Rodrigue,Aron,FrenchJews,TurkishJews,Bloominghton,IndianaUniversityPress,
1990.
Rosen,Avram,ParticipareaevreilorladezvoltareaindustrialaBucuretiuluidinadoua
jumtateasecoluluialXIXleapnnanul1938,Bucureti,Hasefer,1995.
Roth,Cecil,AHistoryoftheMarranos,NewYork,SepherHermonPress,1992.
Rotman,Liviu,EvreiidinRomnianperioadacomunist19441965,Iai,2004.
278

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Rotman,Liviu,coalaisraelitoromn(18511914),Bucureti,1999.
Sachar,HowardM.,FarewellEspaa.TheWorldoftheSephardimRemembered,New
York,VintageBooks,1994.
Sala,Marius,Limbincontact,Bucureti,EdituraEnciclopedic,1997.
Schmidl,ErwinA.,DavidsternundDoppeladler.JdischeSoldateninsterreich,Wien,
1992.
Schwager,Tobias,EvreitatealaLugoj,EdituraDaciaEuropaNova,Lugoj,2001.
Shaw, Stanford J., The Jewish of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, New
York,NewYorkUniversityPress,1991.
Singer,Jakab,TemesmegyesaZsidkpolgrostsa,Budapest,1907.
Singer, Jakab, Temesvri rabbik a XVIII s XIXik szzadban, Wieder Jakab Knyv
nyomdja,Seini,1928.
Solomovici,Teu,IstoriaevreilordinRomnia.vol.I,2000deanideexisten;volII.
Evreimearomnnaniicomunismuluiidup,Bucureti,EdituraTeu,2007.
Solomovici, Teu, Romnia Judaica. O istorie neconvenional a evreilor din Romnia:
2000deexistencontinu,Vol.I,Bucureti,EdituraTeu,2001.
Stureanu, Mihai, Istoricul colii israelitoromne Lumina din Craiova 18631923,
Craiova,1923.
Stern,Adolf,Dinviaaunuievreuromn,Bucureti,TipografiaProgresul,1915.
Stoica, Lucia; IonescuGhinea, Neculai; Ionescu, Dan D.; Luminea, Cecilia;
Iliescu, Petre; Georgescu,Minerva, AtlasGhid. Istoria i arhitectura lcaurilor de
cult din Bucureti din cele mai vechi timpuri pn astzi. Vol. I. Tabele i planuri,
Bucureti,1999.
Streja,Aristide;Schwarz,Lucian,SinagogidinRomnia,Bucureti,Hasefer,1996.
Tomescu,Vasile,FilipLazr,Bucureti,EdituraMuzical,1963.
Torroba Bernaldo de Quirs, Felipe, Evreii spanioli, traducere i prefa de Ezra
Alhasid,Bucureti,EdituraHasefer,2003.
Towry,Iacob,DieJdischePresseimsterreichichenKaiserreich18621918,Tbingen,
1983.
Tun de Lara, Manuel (coordonator); Le Flenn, JeanPaul; Prez, Joseph;
Pelorson, JeanMarc; Mara Lpez Piero, Jos; Fayard, Janine, Historia de
Espaa.LaFrustracindeunImperio(14761714),Zaragoza,EdituraLabor,1993.
Tun de Lara, Manuel (coordonator); Valden, Julio; Mara Salrach, Jos;
Zabalo,Javier(colaboratori),HistoriadeEspaa.FeudalismoyConsolidacindelos
PueblosHispnicos(siglosXIXV),Barcelona,EdituraLabor,1983.
Wolf,Hans,ZurGeschichtederJudenimBanat17161767,DruckderSchwbascher
Verlag,1940.

279

Valeriu-Alexandru Moraru

Studiiiarticole
***, Bicentenarul comunitii evreospaniole din Bucureti, n Almanachul evreesc
ilustratpentruRomnia,III,1932.
***, Die Juden in des Landenpolitik, n Almanachul evreesc ilustrat pentru
Romnia,III,1932.
***,DonIosefNasi.EinBlattausderjuedischrumaenischenGeschichte,nAlmanachul
evreescilustratpentruRomnia,III,1932.
***,Dr.MosesGaster,jubiliar,nAlmanachulevreescilustratpentruRomnia,III,
1932.
***, Galeria celebritilor botoenene. Marcu Cajal, n Monitorul de Botoani, VIII,
2011,nr.114,3martie.
***,InmemoriamEzraAlhasid,nRealitateaEvreiasc,2005,nr.240(1040).
***,JubileulDruluiI.Niemirower,nAlmanachulevreescilustratpentruRomnia,
III,1932.
***, Micareafeminin evreiasc, n Almanachul evreesc ilustrat pentru Romnia,
III,1932.
***, Sionismul n Romnia, n Almanachul evreesc ilustrat pentru Romnia, III,
1932.
Afloroaie, Florentina, Repere ale receptrii evreului n arta cretin medieval (Land
marksintherepresentationofthejewinmedievalChristianart),nStudiaHebraica,
I(2001),Bucureti,EdituraUniversitiidinBucureti.
Bianu,R.G.,FiledintrecutulcomunitiievreietidinTimioara,nRevistaCultului
Mozaic,XXII,1976,1noiembrie.
Bchler, Alexander, Die Emanzipazion der Juden in Ungarn, n vol. Ost und West.
IlustrierteMonatsschriftfrdasgesamteJudentum,Herausgabenundredigiertvon
LeoWinz,Berlin,1918.
Carmilly, Moshe, Spanish (Sephard) communities in Transylvania and Banat in the
XVIIthXIXthcentury,nStudiaJudaica,I,1991.
CarmillyWeinberger, Moshe, The Jewish reform Movement in Transylvania and
Banat:RabbiAaronChorin,nStudiaJudaica,V,1996.
Ciuciu, Anca, Imaginea elitei israelite n necrologurile din Egalitatea (19251930), n
StudiaHebraica,IV,2004.
Deutsch, Ernest, JudenRevision im Jahre 1820, n Almanahul evreesc. Jdisches
Jahrbuch.Zsidvknyv,IV,19381939.
280

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Dongorozi, Ion, Aezrile evreeti din Oltenia dup rzboi (19201929), n Arhivele
Olteniei,IX,1930,nr.4950,maiaugust.
Firescu, Alexandru, The Sephards in Craiova, Romania, n vol. International Sympo
sium on Sephardi Jews in SouthEasternEurope andtheir contributionto the develop
mentofmodernsociety.78October1998,Craiova,1998.
FloreaParaipan,Emanuela,Martoriiistoriei:Pietrelevorbesc.Distrugereacimitiru
luievreiescdinstradaSevastopol,nStudiaHebraica,VI,2006.
Friedmann,Luciana,Ladinosaumelodiauneilimbi(aproape)disprute,nRealitatea
Evreiasc,nr.224(1024),28ianuarie14februarie2005.
Gaster,Moses,Literaturapopularevreospaniol,apudAlmanachulevreescilustrat
pentruRomnia,III,1932.
Ginger, Basile, France, n Avotaynu Guide to Jewish Genealogy, Gary Mokotoff
(editori),Bergenfield,NewJersey,Avotaynu,2004.
Glck, Eugen, Contribuii cu privire la populaia evreiasc a Banatului n secolele X
XVIII(pnn1779),nStudiiimaterialedeistoriemedie,XV,1997.
Glck, Eugen, Date noi despre evoluia demografic a populaiei evreieti din Transil
vania.EpocaPrincipatului(sec.XVIXVII),nRevistaIstoric,1992,3,nr.34.
Glck, Eugen, Date noi despre evoluia demografic a populaiei evreieti din Transil
vania.EpocaPrincipatului(sec.XVIXVII),nRevistaIstoric,1992,3,nr.34
Glck, Eugen, Evreii din Timioara ntre anii 1848 i1918.Aspecteeconomicosociale,
politice i demografice, n vol. Studia et Acta Historiae Judaeorum Romaniae, III,
Bucureti,Hasefer,1998.
Glck, Eugen, Informaii privind rabinii din Transilvania (15911920), n Studia et
ActaHistoriaeIudaeorumRomaniae,IV,1999.
Glck, Eugen, Jewish elementary education in Transylvania (18481918), n Studia
Judaica,II,1993.
Glck,Eugen,TheDevelopmentofJewisheducationinAlbaIulia,nStudiaJudaica,
XIXII,2004.
Guboglu,Mihai,ArhivainsuleiAdaKalehiimportanaei,nRevistaArhivelor,V,
1962,nr.1.
Gymnt, Ladislau, Projects for the modernization of the Jewish schooling system in
Transylvania,inMid19thcentury,nStudiaJudaica,VI,1997.
Gymnt,Ladislau,Subpatrudictaturi.Zeceanidinviaauneicomunitievreietidin
Transilvania. Alba Iulia 19401950, n Anuarul Institutului de Istorie din Cluj
Napoca,XLI,2002.

281

Valeriu-Alexandru Moraru

Gymnt,Ladislau,TheformationoftheTransylvanianJewishandRomanianidentity.
Acomparativeview,nStudiaHebraica,I,2001.
Halvy, Mayer A., Documente din secolul XVI cu privire la Comunitatea spaniol din
Bucureti,nSinai.Revistpentrustudiiiudaice,I,1926,nr.4.
Hercovici, LucianZeev, ntre specific i general: micarea iluminist (Haskala) i
procesul de modernizare n rndul evreilor sefarzi din Romnia, n Studia et Acta
HistoriaeIudaeorumRomaniae,VIII,Bucureti,2003.
Ivnescu, Dumitru, Emanciparea unei minoriti. Evreii din Romnia la sfritul
secolului XIX nceputul secolului XX, n Studia et Acta Historiae Iudaeorum
Romaniae,VIII,2003.
Joseph, Anthony, England and Wales, n Avotaynu Guide to Jewish Genealogy, Gary
Mokotoff(editori),Bergenfield,NewJersey,Avotaynu,2004.
Kara,I.,DinviaacotidianaevreilornMoldovaiaraRomneascnsecolelealXVIIlea
ialXVIIIlea,nStudiaetActaHistoriaeIudaeorumRomaniae,III,1998.
Kuller,Harry,ContribuiaevreilordinRomnialaculturicivilizaie,nRealitatea
Evreiasc,2005,nr.231232,p.1011.
Kuller, Harry, Istoria evreilor din Romnia n date consideraii metodologice, n
StudiaetActaHistoriaeIudaeorumRomaniae,V,Bucureti,2000.
Kuller, Harry, Pasiunea lui Mauriciu CohenLnaru pentru muzica religioas, n
RealitateaEvreiasc,nr.254255(10541055),123iunie2006.
Marian, Boris, Alexandru Vona, o celebritate mai mult postum, n Realitatea Evre
iasc,2005,nr.241(1041).
Marian,Boris,GeorgeAlmosnino,unscriitornpenumbr?,nRealitateaEvreiasc,
2006,decembrie,nr.262263.
Mateescu,Tudor,EvreiidinoraulSilistrantimpulstpniriiotomane,nStudiaet
ActaHistoriaeIudaeorumRomaniae,III,1998.
Neumann, Victor, Temeswarer Zeitung i propagarea civismului kakaniei, n vol.
Studiibnene,Ed.Mirton,Timioara,2007.
Neumann, Victor, Temeswarer Zeitung i propagarea civismului kakaniei, n vol.
Identitate i cultur. Studii privind istoria Banatului, Bucureti, Editura Academiei
Romne,2009.
Neumann, Victor, The Chief Rabbinate in Alba Iulia between 1754 and 1879.
Organisationanddevelopment,nStudiaJudaica,V,1996.
Oiteanu, Andrei, The Legend of the Wandering Jew in Europe and in Romania, n
StudiaHebraica,I(2001),Bucureti,EdituraUniversitiidinBucureti.
282

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Paulian, A., Sefarzi la Timioara, n Revista Cultului Mozaic, XXXIII, 1988, 15


septembrie.
Roman,Louis,ImigrareaevreilorisituaiaprovinciilorromnetiiaUngariei(secolele
XVIIIXIX), n vol. Studia et Acta Historiae Judaeorum Romaniae, VI, Bucureti,
Hasefer,2001.
Rosen,Avram,Participareaunorntreprinztorievreilaextinderearelaiiloreconomice
ale Romniei n perioada interbelic: cazul camerelor de comer mixte din Bucureti i
TelAvivnanii30,nStudiaetActaHistoriaeIudaeorumRomaniae,V,2000.
Rotman,Liviu,TipologianvmntuluievreiescnadouajumtateasecoluluialXIXlea
i la nceputul secolului al XXlea, n Studia et Acta Historiae Iudaeorum
Romaniae,V,2000.
Sack, Sallyann Amdur, Ottoman Empire, n Avotaynu Guide to Jewish Genealogy,
GaryMokotoff(editori),Bergenfield,NewJersey,Avotaynu,2004.
Sanie,Silviu,Sfritulunorcomunitiictevaaspectealecercetriiistorieievreilordin
Romnia, n vol. Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, IV, Bucureti,
Hasefer,1999.
Schwager, Tobias, Prezene evreieti n viaa cultural artistic a oraului, n
Romnia,anul2,1998,nr.35(76),3sept.
Schwartzfeld,Moses,DavicionBally:Biografie,nAnuarulIsrelit,IX,18861887.
Schwartzfeld, Moses, Presa evreoromn dela primele nceputuri pn la 1890, n
AlmanachulevreescilustratpentruRomnia,III,1932.
Schweitzer, Jzsef, Exploring the Sephards track in Hungary and Transylvania, n
StudiaJudaica,II,1993.
Singer, Jakab, Timioarai zsinaggk, n Almanahul evreesc. Jdisches Jahrbuch.
Zsidvknyv,II,19361937.
SpielmannSebestyn,Mihaly,ThestatusoftheJewsofTransylvaniaattheendofthe
18thcentury(OpiniodeJudaeis),nStudiaJudaica,V,1996.
Spinciu,MariaCristina,Idiul,olimbcareaapus?Interferenelingvisticeiculturale
(Yiddish A lost language? Linguistic and cultural interferences), n Studia
Hebraica,I(2001),Bucureti,EdituraUniversitiidinBucureti.
Stanciu, Mriuca, A promoter of the Haskala in Romania Moses Gaster, n Studia
Hebraica,I,2001.
Stanciu, Mriuca, Medieval documents on the Jews in the Romanian Principalities as
reflectedintheJewishpress,nStudiaHebraica,VI,2006.

283

Valeriu-Alexandru Moraru

Stanciu, Mriuca, Moses Gaster. Landmarks of an intellectual itinerary, n Studia


Hebraica,IV,2004.
Stanciu,Mriuca,Thepressasvehicleforselfemancipation.Aspectsoftheevolutionof
theJewishpressinthe19thcenturyRomania,nStudiaHebraica,II,2002.
Stoianov, Carmen, Dynamics of the Jewish themes approach in Romanian musical
creations,nStudiaHebraica,I,2001.
Stoianov,Carmen,FilipLazarThechallengeofthenewclassicisminthemusicofthe
20thcentury,nStudiaJudaica,XIV,2006.
Stoianov,Carmen;Stoianov,IoanaSarah,IvelaMusicianandteacher,nStudia
Hebraica,II,2002.
Ungureanu, MihaiRzvan, Dispariia unei instituii: Hahambaia (II), n Studia et
ActaHistoriaeIudaeorumRomaniae,III,1998.
Vlessing, Odette, The Netherlands, n Avotaynu Guide to Jewish Genealogy, Gary
Mokotoff(editori),Bergenfield,NewJersey,Avotaynu,2004.
Zimbler,Albert,RabbiReuvenEliyahuYisraelThespiritualleaderoftheSepharadim
ofCraiova,Romania,andtheamazingHistoryofhisBookofHebrewPoetrytranslated
into Ladino, n vol. International Symposium on Sephardi Jews in SouthEastern
Europeandtheircontributiontothedevelopmentofmodernsociety.78October1998.

Resurseelectronice
Campus, Josef, colile spaniole din Bucureti, n ISRO, nr. 1, 31 iulie 2011,
consultatpelinkul:http://isropress.netaccesatla05.08.2011.
http://jwa.org/encyclopedia/article/haskilclara,consultatla22.04.2012
http://www.drobetaturnuseverin.net/epocacontemporanaantebelica, consultat la
datade05.01.2010
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/2413ballydavicion, consultat la data
de24.04.2012.
http://www.jewishmusic.huji.ac.il/thesaurusea7c.html?cat=9&in=9&id=539&act=
viewconsultatladatade22.04.2012.
http://www.observatorul.com/articles_main.asp?action=articleviewdetail&ID=2844,
consultatladatade23.04.2012.
http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Bally_Family la 24.04.2012, autori:
RonitFischer,LiviuRotman,consultatladatade21.04.2012.

284

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/Pdfuri/DJANuri/DJAN_
Mehedinti_fonduri_si_colectii_date_in_cercetare.pdf,consultatladatade27.03.2012.
www.arhivelenationale.ro/index.php?page=43&lan=0,consultatladatade15.03.2012.
www.sephardicmusic.org/artists/Della_Pergola,Alberto/DellaPergola,Alberto.htm,
consultatladatade20.07.2011.
http://casaregala.blogspot.com/2008/01/jacqueseliasunpatriotgeneros.html,
consultatladatade20.07.2011.
www.romanianjewish.org,consultatladatade27.03.2012.
www.sephardim.com/,consultatladatade20.04.2012.

285

ANEXE

a.Abstract

THEHISTORYOFSEPHARDICCOMMUNITIESINROMANIA
FROMTHEBEGINNINGSUNTILTODAY

The history of Sephardic Jews provides one of the most challenging


areasofstudywithintheextensiverealmofthehistoryofEuropeanJews.
ThecivilizationtheycreatedintheIberianPeninsulaandspreadduringthe
fivecenturiesofexile,butalsothewayinwhichtheirfateintertwinedwith
that of their new home, the Ottoman Empire, cannot but fascinate and
entice the researcher. As regards the history of this community on the
current territory of Romania, we will only say that, in the 18th and 19th
centuries,theSephardimweredeeplyrootedintothelifeofbigcities,such
asBucharest,Timioara,Lugoj,AlbaIulia,Craiova,DrobetaTurnuSeverin,
leavingtheirmarkontheurbanandsocialdevelopment.
We chose, together with our doctoral supervisor, to focus on these
communities, because they are relevant for the history of Romanian
Sephardimduetotheirsizeandgeographicallocation.Othercommunities
such as those from Ploieti, Braov, Constana, Giurgiu, Balcic etc. were
ratherneglected,eitherbecausetheyhadalreadybeenstudied(thePloieti
case),orfromlackofsufficientsources.Theslow,butsteadydemographic
regressleadalmosttotheextinctionofthesecommunitiesbytheendofthe
19th century and the second half of the 20th century, they members being
partiallysettledintothecommunitiesofwesternrite.
Thesehistoricallandmarks,togetherwiththerelativelypoorhistorio
graphy, determined us, at the guidance of our supervisor, Prof. Ladislau
Gymnt PhD, to approach this topic as early as the Bachelors and
Masters studies, and further develop it into the basis of this PhD Thesis.
Even if the research was not easy, falling under the ambit of archival

287

Valeriu-Alexandru Moraru

researchinthearchivesofBucharestandseveralothercountycentres,we
hope that the output will be useful to those who take an interest in the
historyoftheRomanianJewsbothintermsofinformationanddetailson
thestatusofresearchsourcesandpossiblefuturedevelopments.
Attheendofourscientificundertaking,wewouldliketothank,first
and foremost, to our doctoral supervisors, Prof. Ladislau Gymnt PhD
andProf.IoanBolovanPhD,whohaveguidedourstepstowardsthistopic
four years ago andhave tirelessly supervised our research work. Without
theirvisionandsupport,thispaperwouldnthavebeenborn.
Oursinceregratitudealsogoestothestaffofthearchivalandresearch
centreswhereweconductedourstudies.Inparticulartheresearchersatthe
Centre for the Study of the History of Romanian Jews (Bucharest), the
TimiCountyNationalRecordsService(FundofTimioaraCityHall),the
Alba County National Records Service (Collection of birth, marriage and
death records from parishes), the Dolj County National Records Service
(Fund of the Lumina JewishRomanian Primary School), helped us
greatly in the short while that we could spend in the archives of these
institutions.
Inthe end of thisintroduction,wewishto mention thatthis paper is
intendedasanacknowledgementofthecultureandcivilisationofaJudaic
branch, born from the symbiosis of the Judaic tradition with the Iberian
multiculturalsocietyand,lateron,withtheRomanianculturalbackground.
The result was conspicuous to entire generations: a sparkling culture,
further enriched by the interaction with other peoples. This is a heritage
which,unfortunately,fewerandfewerSephardicJewscancarryforward.
Ourbookprovides,forthefirsttimeintheRomanianhistoriography,
an overview of the Sephardic Jews presence on the current territory of
RomaniainthePremodern,ModernandContemporaryeras.Thebookhas
been structured into eight chapters, which present: the sources and
methodologyofthisscientificundertaking,theSephardimpresenceonthe
European continent, the Sephardic communities of Bucharest, Timioara,
Lugoj,AlbaIulia,Craiova,DrobetaTurnuSeverin,demographicalaspects
and a string of microbiographies of several JewishSpanish personalities
fromRomania,andattheend,theannexes.Ouraimwastobroughttothe
288

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

attention of the historians concerned with Judaic studies this somewhat


neglected research area and, at the same time, to provide them with a
documentaryfoundationofinspirationforfurtherstudies.
The analysis of the research sources highlighted the important role
played by documents (unedited or edited) and by the press, revealing at
the same time certain shortcomings which render the furtherance of the
research impossible in some areas. As such, we refer particularly to the
absence of archives regarding the Sephardic communities of Bucharest,
Timioara,Lugoj,AlbaIulia,DrobetaTurnuSeverin(nottomentionother
secondary centres). Whereas, in some cases, such as Timioara or Alba
Iulia,thelackofSephardicarchivesissubstitutedtoapartialextentbythe
municipalityarchivesorthoseoftheJewishcommunitiesintheirentirety,
for Bucharest, for instance, theabsence of anIsraeliteSpanish community
archiverepresentsanimmenseloss.Thecomplementarysources(thepress,
auxiliary archives) and the bibliography will never suffice to successfully
substitute such a loss. On the other hand, the archive of the Craiova
communityissoextensive,thatwewerecompelledtooperateaselectionof
the material, in order to maintain a quantitative balance among the
monographic chapters. For that matter, it would have been beyond our
powerstoprocesstheentirearchive,whoseextentscallforfutureresearch
undertakingsdedicatedexclusivelytothissubjectmatter.
Asregardsthemethodologyapplied,wehavedecidedtofocusonthe
four previously mentioned centres, presenting, in turns, the history ofthe
community formation, the relations with the authorities, the worship
institutions (the rabbinate, the synagogue, the religious associations) and
educational and cultural aspects of the community life. We have
endeavouredtoexploittheavailableinformationtothefull,asmoreoften
thannotitresembledapuzzlegame,andthespacesremainedblankdueto
lackofinformationcouldonlybefilledoutbyanalogywiththeevolution
oftheAshkenazisistercommunity.Thedemographicalguidelinesandthe
microbiographies are dedicated separate chapters. In the first case, upon
our coordinators suggestion, we considered that an overview of the
demographicevolutionmaybemoreeducationalthanitsfragmentationby
centres. As regards the microbiographies, we tried to gather the

289

Valeriu-Alexandru Moraru

biographical information available in the historiography of the subject


matter about as many Sephardim as possible, for the purpose of offering
thefutureresearchersinthisfieldastartingpoint,andthoseinterestedin
the subject an overview of the leading representatives of the Romanian
Sephardicworld.
The second chapter of the book is a synthesis dedicated to the
Sephardims history until their expulsion from the Iberian Peninsula and
their later spread onto the European continent. This segment is of little
originalityinitsnature,astheinformationisborrowedfromtheEuropean
and NorthAmerican scholarly literature; however, until today, the
Romanianhistoriographycontainsnotreatisedepictingthischapterofthe
universal history, and following this train of thought, we deemed it
appropriatetoconferourstudyacontinentaldimension,bysubsumingthe
Romanian Sephardim to the assemble of the JudeoSpanish world. The
conclusionsofthischapterpointoutthatthegreatmajorityofSpanishJews
emigrated towards the end of the 15th century to the Ottoman Empire,
foundingthemaindemographicreservoirfortheirlateremigrationtothe
Romanian Principalities, Banat and Transylvania. Other emigration
directions such as the Great Britain, France, the Netherlands, affected too
little the Jews within the Romanian space until their problem became of
internationalscope,attheendofthe19thcentury.
The third chapter of the book places at its core the JudeoSpanish
community of Bucharest. Its origins date back to the 16th century, and the
historicaltestimonialsaccountthatitsrelationswiththenativeprincesand
the indigenous population, despite the reemergence of the antiSemitic
tensions, followed an ascending path. This also explains the consistent
increase in the number of Jews in Bucharest all throughout the Middle
Ages and the Premodern period. Up to mid 18th century, the Sephardim
formed the most important Jewish community in Bucharest, exceeded in
numberbytheAshkenaziinthesecondhalfofthecentury,mostlydueto
themigrationrateratherthanthenaturalgrowthrate.Thisdisequilibrium
continued to deepen during the 19th century, yet the financial wealth of
some grand families, close to the ruling elite, enabled the JudeoSpanish
community to preserve its decisionmaking prerogatives in matters of
commoninterest.
290

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Themaincommunityinstitutionsweredevelopedaroundthesegreat
financers: the synagogues, the rabbinate, the educational system and the
social security associations. The Sephardic school, which is accounted as
datingbacktothe18thcentury,adjustedprogressivelytothenewrealities:
inthe19thcentury,undertheHaskalahinfluence,appearedthefirstIsrae
lite schools offering a modern syllabus, whereas the number of students
whoattendedRomanianpublicschools,chieflythoseofhighbrowlineage,
increased. The Rabbinate was one of the institutions which fostered the
BucharestSephardimssenseofidentity,andtheprominentrabbifiguresin
the course of time made their full contribution to the evolution of the
community.RabbissuchasHaimBedjaranoorIacobNiemirowerbrought
forththeHaskalahlightsandcausedthesocialinclusionoftheSephardim
tobedoubledbyaninitiallyvague,thenmoreandmorepregnantRomani
zationphenomenon(specificforthatmattertoboththeJudaicconfessions).
The onset of the 20th century, and in particular the Interwar Period,
wasmarkedbyattemptsatcommunityreorganization,bothinthecapital
andatnationallevel.TheestablishmentoftheUnionofSpanishIsraelite
CommunitiesinRomaniain1928turnedBucharestintothecentreofthe
Romanian Sephardic world. Nevertheless, at that point, the Romanian
JudeoSpanishcommunitieswerealreadydemographicallydiminished,so
all the more vulnerable to the tragic events of the 40s, from this point of
view, than the Ashkenazim. Moreover, the times press and documents
bear record, within the period 19341935, of internal tension outbursts as
regards theruling ofthe communitytensionswhich could be attributed
totheriseofthenewSephardicelite,whichwasstrivingtoextenditssolid
financial wealth to public offices. Subsequent to 1945, the few Sephardic
Jews left in Bucharest fade, in the documents of the time, into the
Ashkenazimasses,alsoasaconsequenceofthelevellingmeasurestakenby
thecommunistauthorities.
A retrospective glance leads to the conclusion that the Bucharest
Sephardim do not stand out in history as a mass, but rather due to the
master figures who led their destinies: bankers and financers, scholars,
rabbisandintellectuals.Unfortunately,thearchivedocumentspreservedto
thisdayareoflittleavailtothisend,asunliketheCraiovacommunity,the
archivesofBucharestarealmostinexistent.

291

Valeriu-Alexandru Moraru

ThefourthchapterofthebookisdedicatedtotheJudeoSpanishcom
munitiesofTimioaraandLugoj.OurfindingsshowthattheSephardimof
both towns were present at the time of the Austrian conquest and whats
more,throughoutthe18thcenturytheycontinuedtheimmigrationprocess
from South of the Danube. The fundamental institutions, the synagogue
and the rabbinate, were present in the life of the Sephardic community
untiltheendofthe19thcentury,whenthedemographicregressledtothe
impossibility to maintain them any longer. As regards the relations with
the authorities, their pathway is identical with that of the entire Jewish
community. The documents we have analysed account, on the one hand,
for the double authority (central and local) between which the Timioara
Sephardimhadtopendulate;ontheotherhand,theyprovidetheimageof
asufficientlywealthycollectivetosustainthetaxesanddutiesleviedupon
them, until the abusive and nonrealistic increase in 1830, by 500%. From
thismomentonwardsthepossibilityofpaymentisscarceanddebtsaccrue
fromyeartoyear,untiltheRevolutionof18481849.Lastbutnotleast,the
same documents reveal the authorities impossibility to keep an accurate
record of the Israelite (including Sephardic) migrating flow and the
distancebetweenthenormativedimensionandtheactualrealityincaseof
immigration.
Another reality, foreseeable since the incipient stage of the research
andsubsequentlyconfirmedbyoursources,isthesignificantdemographic
decrease,andalongwithitthedissolutionofthecommunityframeworks,
bothprocessesbeingspecifictotheTimioaraSephardiccommunityinthe
secondhalfofthe19thcentury,despitethefactthatdocumentsregister,or
rather allow us to assume a constant (yet minimum) contribution of the
migration rate. Therefore, the Timioara Sephardic community can
practicallybestudiedduringthe17161850period;subsequenttothisdate
thedocumentsrefertothecommunitymerelyaccidentally,placinginstead
emphasis on certain events in the personal lives of the few dozens of
SpanishJewsintown(lawsuits,bankruptcy,willsetc.).WithintheInterwar
Period, the few Sephardim left in Timioara cannot be traced as a group
any longer. They are completely integrated into the Ashkenazic commu
292

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

nity, their uniformisation being also proved by the extensive use of the
Hungarianlanguagewithinthecommunity1.
The case of Lugoj Sephardim is somewhat different than that of
Timioara.Asitappears,heretherewasnocommunitytraditioninthe18th
century,whereas in the19thcentury, massivelyoutnumbered, theSpanish
Jewschosetheintegrationpathmuchsooner.Itcouldbethatthelackofold
conservatory families (present in Timioara) accelerated the integration
process. Fact is that, although a legal Sephardic community was not
signalledinthistown,theonomatologypointstoarelativelyhighnumber
of families with JudeoSpanish roots, whose germanised or magyarised
namescouldstillbeencounteredquiteoftenintheInterwarPeriod.
ThesubjectmatterofthefifthchapterofthethesiswastheSephardic
community of Alba Iulia. According to the records and studies perused,
theseSephardimappearasacommunitydatingbacktothe17thcentury,as
a result of the political and demographic policies promoted by Prince
Gabriel Bethlen. Yet, the immigration flow continued all throughout the
18thcentury,andtheIsraelitepopulationofthetownisveryfluctuating,so
thatitisveryunlikelythat,attheendofthe1700s,thereremainedfamilies
withoriginsrootedinthepreviouscentury.
In the relations with the local and central authorities, the Sephardim
seem to have been following the majority trend, in line with the general
evolution of the 18th20th centuries. The religious life and the evolution of
the community institutions point to a descending community pathway,
culminatingintheimpossibilitytocompletethesynagogueconstruction.In
fact, the Sephardic community of Alba Iulia stands out only when, from
one reason or another, it enters into conflict with the Ashkenazi majority,
the more or less tense relationship dating back to the 18th century and
continuingincludingwithintheSecondWorldWarperiod.
Asaproof,theJewishalmanacsfromTimioaraarewrittenalmostentirelyinHungarian,
with a few insertions in German or Romanian. For reference: Almanahul evreesc.
Jdisches Jahrbuch. Zsid vknyv. The Jewish Almanac, I, 19351936; Almanahul
evreesc. Jdisches Jahrbuch. Zsid vknyv. The Jewish Almanac, II, 19361937;
Almanahulevreesc.JdischesJahrbuch.Zsidvknyv.TheJewishAlmanac,III,1937
1938;Almanahulevreesc.JdischesJahrbuch.Zsidvknyv.TheJewishAlmanac,IV,
19381939.

293

Valeriu-Alexandru Moraru

Aswearetalkingaboutasmallcommunity,attheborderlineoflegal
recognition,thehistoricaltracesbecome,inthe20thcentury,moreandmore
vague,beingreducedinanumberoftimestoindividualactionsordeeds.
The sixth chapterofthebookisdestined tothe monographicpresen
tation of the Craiova Sephardic community, as well as to the few data
availableabouttheSpanishJewsofTurnuSeverin.Ironicalasitis,theonly
Sephardic community in Romania which was provided a monographic
synthesis (be it in the Interwar Period) and whose archive is preserved to
thisday,isalsotheleastpresentinhistoriography.Duetothisreason,there
arecertainaspectsofthecommunityhistorytowhichwecouldonlymake
tangential reference in this book (the organization and relations with the
authorities in the 19th century and the occupational range of the Spanish
JewsofCraiovaandDrobetaTurnuSeverin).
From the documents and records we studied and tried to summarise
above, there emerges the image of a wellwelded Craiova community,
whose relations with the authorities seem amiable. The monograph we
consulted,similarlytothearchiverecords,depicttheimageofaverygood
internal organization, oriented to such an extent to supporting its own
institutions and parishioners that, at one point, it enters into conflict with
theAshkenazi sistercommunity,ongrounds ofneglecting thecommon
duties.
Theculticserviceandeverythingitentails(buildings,staff,devotional
forms),seemstohaveworkedfreeofsignificantproblems,untiltheyears
preliminary to the II World War. The fact that valuable rabbis from the
Mediterranean area served the Craiova Sephardic community is an
indicator of its capacity to sustain an exemplary religious life and, at the
sametime,asignofthegoodnameitenjoyed.Withinthesamecontextof
spirituality, we can document the constant endeavours to modernize the
devotional forms, and to adjust them to the times requirements and
innovations. Last but not least, the concern for schooling and the
educational act in general stands out, mirrored both in their own
institutions, and the Lumina School; the Spanish Jews of Craiova have
constantly tried to provide the young generations with the educational
supporttheyneeded.
294

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

A particular case is provided by the DrobetaTurnu Severin commu


nity. The few documentary clues we could identify allow us to assume a
communitylifeatleastasanimatedasinCraiova.Butbeyondthehistorio
grapherslackofinterest,theabsenceofcommunityarchivefundsmakesa
moreappliedundertakinginthiscaseimpossible.
The history of Sephardic communities in Craiova and DrobetaTurnu
Severin remains a subject whose research can and should be furthered,
beyond the monographic synthesis provided within our book. There still
remain many white or merely grey spots: data about its evolution in the
19th century, biographical details about rabbis, and many other details
which could help complete the community profile. The information
availableinthebibliographypointstothepresenceofawellorganizedand
ruled society, enjoying financial stability and a fairly well developed
internal institutional system. Starting from these premises, a historical
incursionintotheSephardiccommunityfromOlteniawouldprovideboth
informationalvalue,owingtothedatarecoveredfromoldsources,andthe
value of a model for further research on the provincial JudeoSpanish
communitiesfromtheOldKingdom.
The seventh chapter of the work is dedicated to the demographic
evolutionsurveyoftheRomanianSephardiccommunities.Westartedout
with an outline of the historical demography sources containing
informationontheSpanishJews,pointingoutthat,asofthesecondhalfof
the19thcentury,theseparatereviewsoftheSephardiandAshkenazicease,
giving way to unitary recording as Jews. Therefore, none of the great
categoriesofRomanianorHungariansourcessubsequentto1850(regional
and national censuses, national and municipal statistical yearbooks)
contains specific Sephardi references, but merely global references to the
assemblyofJewishnationalsorpersonsofmosaicfaith.
The largestSephardic community in Romania, that of Bucharest, was
estimated by I. Baraschto to number 150 families in the middle of the19th
century, without much details whether this referred to the extended
families(34generations)orfamiliescovering12generations.Beyondthis
date,anystatisticalsourcereferringexclusivelytoSephardimdisappears.

295

Valeriu-Alexandru Moraru

As concerns Timioara, we managed, thanks to the numerous and


relativelyregularenlistmentsmadeduring17161822,topencilthecourse
oftheSephardidemographicevolution,butalsotosketchapictureofthe
Sephardifamily:wealthierthantheaverageAshkenazi,holdingasuperior
intercommunity status, and most likely, more conservative and thus less
adaptabletomodernity.Thenumericalbalancebetweenthetwoconfessions
was maintained until mid 18th century, whenceforth the Ashkenazic
immigrationrateescalatedandtheratiobecameatthebeginningofthe
19thcentury,afterwhichitincreasedingeometricprogression.Asconcerns
thelatterhalfofthe19thcentury,thecivilstatusregistersoffertheimageof
a weakened community, with a birth rate of 12 children annually
substantiating thus the bibliographical sources which refer to 1890 as the
year of abolition and integration into the Orthodox community or the
statusquo ante one, due to the impossibility to further sustain its divine
services. The incursion into several schools within the Interwar period
provethat,althoughtherewereSephardimleftinTimioara,theirnumber
wasreduced,maintainedevennow,toagreatextent,bythemigrationrate.
As for Lugoj, though aware of the numerical evolution starting from
1869,thereisnoquantificationprovidedbyofficialstatisticsorarchives
ofSephardicpresence.
As concerns the demographic status of the Alba Iulia Sephardim,
followingtheaccountfor96personsin1779thereisnootherfactualpiece
of information, and all we can infer is the constant setback of the
community.
The demographic evolution of the Craiova Sephardim falls broadly
withinthegeneraltrendspecifictoRomania.Evensincethesecondhalfof
the 19th century the Ashkenazi preeminence makes itself felt, so that
duringtheInterwarperiodwefindafairlylargecommunity(approx.800
persons), in relation to which data show to be undergoing an irreversible
agingprocess.HereandtherethePalestineemigrationphenomenoncanbe
alsoperceived.
Overall,thetreatiesprovideafigureofapproximately10.000Sephar
dim in 1919 (the majority established in Southern Romania) or approxi
mately 15.000 in the Interwar period. However, those who advance these
numbersfailtoprovidethestatisticalsourceunderlyingsuchestimates.It
296

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

isselfevidentthattheSephardidemographicsetbackbeganafter1849and
wasmainlycausedbythedepletionoftheBalkansdemographicreservoir,
on the one hand, and the consistent Ashkenazi emigration from Central
andEasternEurope,ontheotherhand.
The final chapter of the ookb encompasses approximately 50 micro
biographies ofSephardicorotherpersonalitiesclosely connected with the
Romanian Sephardi communities. The majority are religious personalities
(rabbis),political(Zionistandcommunityleaders),economic,scientificand
cultural figures. They form that part of the Romanian Spanish Jew elite
which not only served community frameworks, but distinguished
themselvesatnationalandinternationallevel,makingtheircontributionto
Romanias progress, modernization, culture and science. This list is far
fromexhaustive,theonlyselectioncriterionbeingthatofthesources.There
are many other Sephardic personalities, chiefly community leaders, about
whomthereistoolittlebiographicalinformation,andoneoftheobjectives
forfurtherresearchshouldbemoreindepthknowledgeinthisarea.
What emerges with certainty from the list of biographies is that,
during the 18th 20th centuries, from the Romanian Sephardi Jews there
rosemanypersonalities,whoseworkimpactedgreatlyuponsuchareasas
economy,sciences,religion,artsandculture.Insomecases,entiregenera
tions from the same family perpetuated the best relations with the Roma
nian authorities, growing into fervent patriots and supporters of the
national cause. Other Sephardim, even if banished from the country on
political grounds, or having left the country willingly, continued to
maintainthebondswiththeircommunityoforigin.Therewerealsocases
where,althoughnotbornonRomanianland,wellknownSephardicperso
nalities served the communities of our country. In the 19th20th centuries,
manyoftheRomanianSephardimorthosewhoservedtheJudeoSpanish
communities in Romania gained international recognition. Names such as
MosesGaster,ReubenEliyahuYisrael,SabetayDjaenandothersarewell
knownintheSephardiuniversalhistory.

***


Following the survey of the four great Sephardic communities we
reached a series of conclusions regarding the similarities of the Judeo
Spanishevolutioninourcountryoverthelasttwocenturies:theirpresence

297

Valeriu-Alexandru Moraru

herestartingwiththe16thcentury,theblazeofgloryofthe18thcentury,the
demographic regress registered once with the second half of the 19th
century, the internal problems and dissension which seemed to torment
severalcommunitiesintheInterwaryears.TheRomanianSephardicworld
seemstohavemeltedbetween1850and1950withintheAshkenazisea,
undergoing in parallel a process of acculturation owing to the integration
into the Romanian society. The emigration to Israel represented an
additionalreasonfordemographicreduction.
Only in Timioara, for reasons yet not fully revealed, the Sephardic
community suffered a massive and accelerated demographic regress,
disappearing towards the end of the 19th century as a result of their
decreaseinnumberunder10members.Theothercommunitieslasteduntil
1948, when the communist reorganisation sealed their end. Their survival
owedgreatlytotheinternalorganisation,thesolidactivityofthereligious
institutions, as well as the existence of an educational system and a
Sephardic civil society: the Sephardic organisations from Romania
(orientedtowardsreligion,socialsecurity,sportsetc.)fulfilledsuccessfully
theirintrinsicsocialandidentitybuildingrole,untilthegreatdepression
intheaftermathof1940compelledthemtoceasetheirservice.
These communities, today extinct to a high degree, left a notable
architectural and documentary patrimony, which incites to historical
recovery. Also, there remain the deeds of those Sephardic personalities
who left their mark on the Romanian history and science: from Davicion
Bally, supporter of the 1848 revolution, to the aggrieved Moses Gaster or
the famous composer and pianist Filip Lazr. In the same repertoire of
almost randomly selected personalities we can make mention of others
who made a name for themselves in sciences, economics and culture and
contributedtotheprogressofourcountry.Tothemandtotheentirenow
lostSephardicworldweowe,ashistorians,therecoveryeffort.

298

b.Grafice

Anexanr.1.HartacomunitilorsefardedinRomnia
nsecoleleXVIIIXX

299

Valeriu-Alexandru Moraru

Anexanr.2.HartazoneilocuitedesefarzinBucureti2

HartapreluatiadaptatdupMunicipiulBucuretiicomunelesuburbane.GhidulUnirea,
ed.aXa,Braov,InstitutulcartograficUnirea,1935,harta10.

300

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Anexanr.3.HartacimitirelorevreietidinBucureti3

HartapreluatiadaptatdupIbidem,harta5.

301

Valeriu-Alexandru Moraru

Anexanr.4.HartacimitiruluisefarddinBucureti4

Anexanr.5.PoartacimitiruluisefarddinBucureti5

ImaginepreluatdinlucrareaTheJewishCommunityofBucharest,p.56.
ImaginepreluatdinIbidem,p.55.

4
5

302

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Anexanr.6.TemplulsefardCahalGrandedinBucureti6

Anexanr.7.TemplulMic7

Imaginepreluatdepewww.skyscrapercity.com,scanduporiginalulaflatncoleciaACSIER.
Ibidem.

6
7

303

Valeriu-Alexandru Moraru

Anexanr.8.CahalGrandedupdistrugeriledintimpulrebeliuniilegionare8

Anexanr.9.SinagogadincartierulFabricTimioara,folositidesefarzi9

Imaginepreluatdupwww.judaica.ro.
Imaginepreluatdupwww.banatterra.eu

8
9

304

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Anexanr.10.SinagogadinCraiova10

Anexanr.11.SinagogadinDrobetaTurnuSeverin11

10
11

Imaginepreluatduphttp://www.jewishromania.ro/monumente.php.
Ibidem.

305

Valeriu-Alexandru Moraru

Anexanr.12.SinagogadinCaracal12

Anexanr.13.SinagogadinLugoj13

12
13

Ibidem.
Ibidem.

306

Istoria comunitilor sefarde din Romnia de la nceputuri i pn azi

Anexanr.14.Caricaturizareapreocuprileculturale
alerivalilornpaginilepreseisefarde14

14

ImaginepreluatdupGazetaEvreuluiSpanioldinRomnia,I,1934,nr.1.

307