Sunteți pe pagina 1din 29

Propuneridemodificrilegislativeprivindalegerileeuroparlamentare

PebazaprincipiiloriobiectivelorCampaniei
PoliticfrBariere
,asumaten
august2015
,propunemurmtoarelemodificrifaadetextul
Legii
33/2007
(republicatiactualizat)privindorganizareaidesfurareaalegerilorpentruParlamentulEuropean,lundnconsiderareirecomandrile
europene(menionatencoloanadeArgumente),conform
RezoluieiParlamentuluiEuropeandin11noiembrie2015
.Propunerilenoastredezvolto
partedintexteleiargumenteledejaavansatencdin
decembrie2014
,respectiv
septembrie2015
.

Modificrilepropusevizeaz,nprincipal:
Reducereanumruluidesemnturinecesaredepuneriicandidaturilor
Eliminareainegalitilordintrecompetitori
Cretereatranspareneiprocesuluielectoral
Asigurareaexercitriidreptuluidevotdectretoiceteniicaredorescsfacacestlucru
Introducereavotuluideprotestexplicit(Niciunuldintreacetia).

Poz.
Textulactual
Modificareapropus
Argument
1.

Articolul4
(1)MembriidinRomnianParlamentul
Europeansealegpebazdescrutindelist,
potrivitprincipiuluireprezentriiproporionale,
ipebazdecandidaturiindependente.

Campania
PoliticfrBariere

Solicitmdeschidereauneidezbateripublice
privindalegereapebazalistelordeschisen
privinaformaiunilorpolitice(nuipentru
independeni),prinacordareavotuluipentru
uncandidatdinlistadepartidsistemulpe
carelsusinemestepropusde
Centrul
pentruStudiulDemocraiei
.

Conform
Amendamentului1
,sistemuldevot
trebuiesfieproporional,darnuexistnicio
constrngerecuprivirelalistenchiseori
deschise.OaltcoaliiedeONGuriapropus
sistemullistelordeschisepentruParlamentul
Europeanncdin
2013
.

pagina1din29

2.

Articolul5
...
(5)Ceteniiromnicareauvrstade18ani,
mpliniipnnziuadereferininclusiv,au
dreptuldeaalegemembridinRomnian
ParlamentulEuropean.
...
(8)Dispoziiilealin.(5)(7)seaplici
cetenilorromnicareaudomiciliulsau
reedinanstrintateiaudreptdevotn
conformitatecudispoziiileprezenteilegi.

Seintroduce
alin.5^1:
(5^1)Dreptuldevotpoatefiexercitatprin
coresponden,ncondiiisimilarecelordin
Legea288/2015,careseextindpentru
alegereamembrilordinRomniaai
ParlamentuluiEuropean.

Recomandrile1214
deschidposibilitatea
introducerii
votuluiprincoresponden
ila
alegerilepentruParlamentulEuropean.

3.

Articolul16
...
(4)PentruafinregistratelaBiroulElectoral
Central,listeledecandidaipropusedepartidele
politice,organizaiileceteniloraparinnd
minoritilornaionale,alianelepoliticesau
alianeleelectoraletrebuiensoitedeolist
cuprinzndcelpuin
200.000
desusintori.
Listasusintorilorsedepunentrunsingur
exemplar.

Alin.4
semodific
:
(4)PentruafinregistratelaBiroulElectoral
Central,listeledecandidaipropusedepartidele
politice,organizaiileceteniloraparinnd
minoritilornaionale,alianelepoliticesau
alianeleelectoraletrebuiensoitedeolist
cuprinzndcelpuin
100.000
desusintori.
Listasusintorilorsedepunentrunsingur
exemplar.

Simplificcerinaprivindnumrul
semnturilor,nscopuldemocratizriivieii
politiceistimulriiparticipriilaalegeri.n
plus,ComisiadelaVeneiarecomand(n
Coduldebunepracticinmaterieelectoral,
Art.8)canumrulnumrmaximdesemnturi
necesaredepuneriiuneicandidaturisnu
depeascpragulde1%dinalegtori.

4.

...
(8)Listeledecandidaipentrualegerea
membrilordinRomnianParlamentul
Europeansentocmescastfelnctsasigure
reprezentareaambelorsexe.

Alin.8
secompleteaz
cuonoutez:
(8)Listeledecandidaipentrualegerea
membrilordinRomnianParlamentul
Europeansentocmescastfelnctsasigure
reprezentareaaambelorsexe.
Listelede
candidaivorfintocmiteastfelnctsnu
existemaimultdedounumeconsecutivede
cndidaideacelaisex.

Recomandarea20
conducelaegalitatedegen
(50%),nudoarlaasigurareauneireprezentri
echitabile.nelegemcParlamentul
Romnieipreferocotdecelpuin30%
pentrufemei,aanctcompletareapropus
asiguroproporiede33,3%.
Deasemenea,
Recomandarea21
sepoate
transpuneaici(eventuallaalin.3),pentrucnu
sereferexclusivlaformaiunilepoliticeale
unorminoriti,cilatoateformaiunilepolitice.

Campania
PoliticfrBariere

pagina2din29

5.

Articolul17
(1)Poatecandidacaindependentceteanul
romnsauceteanulaltuistatmembrual
UniuniiEuropenecarearedreptuldeafialesi
estesusinutdecelpuin100.000dealegtori
.
Cerereadeadmitereacandidaturii
independentesedepunelaBiroulElectoral
Central,n4exemplare,nsoitdeunexemplar
allisteidesusintori,cucelpuin60dezile
naintedeziuadereferin.

6.

Articolul18

(1)Unalegtorpoatesusineunsingur/o
Alin.1
seabrog
.
singurpartidpolitic,alianpolitic,alian
electoral,organizaieaceteniloraparinnd
minoritilornaionalesaucandidat
independent.

Pentrucoerencu
art.51,alin.3dinLegea
115/2015
icu
art.54,alin.7dinLegea
208/2015
.

Articolul19

...

(2)Admitereasaurespingereacandidaturilorde Deverificattermenulrecomandat.
ctreBiroulElectoralCentralsefaceprin
decizie,ntermende10ziledelanregistrarea
acestora.

Recomandarea1
estede12sptmninainte
deziuaalegerilor,pentrustabilireacandidailor
pelisteelectorale(paneuropene).

Articolul20

...
(6)Pentrustabilireanumruluideordinedepe
buletineledevotapartidelorpolitice,
organizaiilorceteniloraparinnd
minoritilornaionale,alianelorpoliticei
alianelorelectoralecareaudepuslistede

Campania
PoliticfrBariere

Alin.1
semodific
:
(1)Poatecandidacaindependentceteanul
romnsauceteanulaltuistatmembrual
UniuniiEuropenecarearedreptuldeafiales
i
prezintolistcucelpuin50.000de
susintori
.Cerereadeadmitereacandidaturii
independentesedepunelaBiroulElectoral
Central,n4exemplare,nsoitdeunexemplar
allisteidesusintori,cucelpuin60dezile
naintedeziuadereferin.

Simplificcerinaprivindnumrul
semnturilor,nscopuldemocratizriivieii
politiceistimulriiparticipriilaalegeri.n
plus,ComisiadelaVeneiarecomand(n
Coduldebunepracticinmaterieelectoral,
Art.8)canumrulnumrmaximdesemnturi
necesaredepuneriiuneicandidaturisnu
depeascpragulde1%dinalegtori.

pagina3din29

candidai,precumiacandidailor
independeni,seprocedeazastfel:
7.

a)
nprimaetap,
listeledecandidaiale
partidelorpolitice,aleorganizaiilorcetenilor
aparinndminoritilornaionale,alealianelor
politiceialianelorelectoraledintreacestea,
careaumembrinParlamentulEuropean,
se
nscriunpatrulaterelebuletinuluidevotn
ordinearezultatdintragerealasoriefectuat
depreedinteleBirouluiElectoralCentrallista
primuluipartid,primeialianepolitice,primei
alianeelectorale,primeiorganizaiia
ceteniloraparinndminoritilornaionale
extras/extrasedinurnseimprimn
patrulaterulcunumruldeordine1listacelui
dealdoileapartidpolitic,celeideadoua
alianepolitice,celeideadouaaliane
electorale,celeideadouaorganizaiia
ceteniloraparinndminoritilornaionale
extras/extraseseimprimnpatrulaterulcu
numruldeordine2.Imprimareacontinupn
laepuizarealistelordecandidaialetuturor
partidelorpolitice,alianelorpolitice,alianelor
electorale,precumialeorganizaiilor
ceteniloraparinndminoritilornaionale

Lit.a)
secompleteaz
:
a)listeledecandidaialepartidelorpolitice,ale
organizaiilorceteniloraparinnd
minoritilornaionale,alealianelorpoliticei
alianelorelectoraledintreacestea
,respectiv
candidaiiindependeni,
senscriun
patrulaterelebuletinuluidevot
,
nordinea
rezultatdintragerealasoriefectuatde
preedinteleBirouluiElectoralCentral
[restultextuluilit.a)rmnenemodificat]

Toicandidaiisuntegalintreei.nscrierea
unoradintreei,cuprioritate,lanceputul
buletinuluidevot,arcreaunavantaj
nejustificatcandidailorpropuideformaiunile
politicedejareprezentatenParlamentul
European.

8.

b)netapaadoua,listelepartidelorpolitice,
alianelorpoliticeialianelorelectorale,
precumialeorganizaiilorcetenilor
aparinndminoritilornaionalelegal
constituitecarenuaumembrinParlamentul
Europeanseimprimnurmtoarele

Lit.b)
seabrog
.

Toicandidaiisuntegalintreei.nscrierea
unoradintreei,cuprioritate,lanceputul
buletinuluidevot,arcreaunavantaj
nejustificatcandidailorpropuideformaiunile
politicedejareprezentatenParlamentul
European.

Campania
PoliticfrBariere

pagina4din29

patrulaterealebuletinuluidevot,nordinea
rezultatdintragerealasoriefectuatde
preedinteleBirouluiElectoralCentral.
9.

Seintroduce
lit.b^1)
b^1)buletinuldevot,vaaveaimprimat,
imediatduppatrulaterelecorespunztoare
listelordecandidaiicandidalor
independeni,unpatrulateridentic,cu
meniuneaNiciunuldintreacetia,scris
cucaractereidenticecucelefolositela
numelecandidailor.

Pentruacreaposibilitateadeexprimarea
opiuniipentrualegtoriicareconsiderc
niciunuldintrecandidainuestedemndeafi
alescamembrudinRomniaalParlamentului
European.

10. Articolul21
(1)Pentruorganizareaidesfurarea
operaiunilorspecificeperioadeielectoralese
constituieBiroulElectoralCentral,birourile
electoralejudeene,biroulelectoralpentru
seciiledevotaredinstrintate,birourile
electoralealesectoarelormunicipiului
Bucuretiibirourileelectoralealeseciilorde
votare.

Alin.1
secompleteaz
:

(1)Pentruorganizareaidesfurarea
Pentrucorelareacupropunereadelaart.5,alin.
operaiunilorspecificeperioadeielectoralese 5^1.
constituieBiroulElectoralCentral,birourile
electoralejudeene,biroulelectoralpentru
seciiledevotaredinstrintate,
biroul
electoralpentruvotulprincoresponden,
birourileelectoralealesectoarelormunicipiului
Bucuretiibirourileelectoralealeseciilorde
votare.

11. Articolul22
(1)Birourileelectoralejudeene,biroul
electoralpentruseciiledevotaredin
strintate,birourileelectoralealesectoarelor
municipiuluiBucuretiibirourileelectorale
aleseciilordevotarelucreaznprezena
majoritiimembrilorloriadoptdeciziicu
votulmajoritiimembrilorprezeni.

Alin.1
secompleteaz
:

(1)Birourileelectoralejudeene,biroul
Pentrucorelareacupropunereadelaart.5,alin.
electoralpentruseciiledevotaredin
5^1.
strintate,
biroulelectoralpentruvotulprin
coresponden,
birourileelectoraleale
sectoarelormunicipiuluiBucuretiibirourile
electoralealeseciilordevotarelucreazn
prezenamajoritiimembrilorloriadopt
deciziicuvotulmajoritiimembrilorprezeni.

12.

Alin.2
semodific
:

Campania
PoliticfrBariere

pagina5din29

(2)BiroulElectoralCentrallucreaznprezena (2)BiroulElectoralCentral
,biroulelectoral
Pentruasigurareatransparenei.
majoritiimembrilorsiiadoptdeciziii
pentruvotulnstrintateibiroulelectoral
hotrricuvotulmajoritiimembrilorprezeni. pentruvotulprincoresponden
lucreazn
prezenamajoritiimembrilor
fiecruibirou
i
adoptdeciziiihotrricuvotulmajoritii
membrilorprezeni
,nedinepublice
.
13. Articolul23
(1)Reprezentaniipartidelorpolitice,ai
organizaiilorceteniloraparinnd
minoritilornaionale,aialianelorpoliticesau
electoraledintreacesteanbirourileelectorale
nupotprimiinupotexercitaaltensrcinrin
afaracelorprevzutedeprezentalege.

Alin.1
secompleteaz
:

(1)Reprezentaniipartidelorpolitice,ai
Pentruasigurareareprezentriicandidailor
organizaiilorceteniloraparinnd
independeninbirourileelectorale.
minoritilornaionale,aialianelorpoliticesau
electoraledintreacestea
oriaicandidailor
independeni
nbirourileelectoralenupot
primiinupotexercitaaltensrcinrinafara
celorprevzutedeprezentalege.

14.
(2)Reprezentaniipartidelorpolitice,ai
organizaiilorceteniloraparinnd
minoritilornaionale,aialianelorpoliticesau
electoraledintreacesteanbirourileelectorale
potfinlocuii,lacerereacelorcareiaupropus,
cuaprobareabirouluielectoralierarhic
superior,pnnpreziuavotrii,iarncazde
deces,mbolnvirisauaccidente,chiarin
ziuadereferin,curespectarea,dupcaz,a
condiiilorprevzutelaart.24,26,28i29.

Alin.2
secompleteaz
:

(2)Reprezentaniipartidelorpolitice,ai
Pentruasigurareareprezentriicandidailor
organizaiilorceteniloraparinnd
independeninbirourileelectorale.
minoritilornaionale,aialianelorpoliticesau
electoraledintreacestea
oriaicandidailor
independeni
nbirourileelectoralepotfi
nlocuii,lacerereacelorcareiaupropus,cu
aprobareabirouluielectoralierarhicsuperior,
pnnpreziuavotrii,iarncazdedeces,
mbolnvirisauaccidente,chiarinziuade
referin,curespectarea,dupcaz,acondiiilor
prevzutelaart.24,26,28i29.

15. Articolul24
(1)BiroulElectoralCentralestealctuitdin5
judectoriainalteiCurideCasaieiJustiie,
preedinteleivicepreediniiAutoritii
ElectoralePermanentei
celmult10

Alin.1
semodific
:

(1)BiroulElectoralCentralestealctuitdin5 Condiiiegalepentrutoicandidaiinseamn
judectoriainalteiCurideCasaieiJustiie, reprezentareegalnBiroulElectoralCentral.
preedinteleivicepreediniiAutoritii
ElectoralePermanentei
cteunreprezentant

Campania
PoliticfrBariere

pagina6din29

reprezentaniaipartidelorpolitice,
organizaiilorceteniloraparinnd
minoritilornaionale,alianelorpoliticesau
electoraledintreacestea
careparticipla
alegeri.
16. ...
(4)ntermende24deoredelanvestire,
judectoriidesemnaiialegdinrndullor,prin
votsecret,pepreedinteleBirouluiElectoral
Centralipelociitorulacestuia.ntermende
24deoredelaalegereapreedinteluiBiroului
ElectoralCentral,ncomponenaBiroului
ElectoralCentralintrpreedintelei
vicepreediniiAutoritiiElectorale
Permanente,precumi
cteunreprezentantal
fiecruipartidpoliticialfiecreiorganizaiia
ceteniloraparinndminoritilornaionale
careaumembrinParlamentulEuropean.
AutoritateaElectoralPermanentcomunic
preedinteluiBirouluiElectoralCentral,de
ndatceafostales,listapartidelorpoliticei
aorganizaiilorceteniloraparinnd
minoritilornaionalecareaumembrin
ParlamentulEuropean.

alfiecreiformaiunipoliticeialfiecrui
candidatindependent
careparticiplaalegeri.

Alin.4
semodific
:

(4)ntermende24deoredelanvestire,
Condiiiegalepentrutoicandidaiinseamn
judectoriidesemnaiialegdinrndullor,prin reprezentareegalnBiroulElectoralCentral.
votsecret,pepreedinteleBirouluiElectoral
Centralipelociitorulacestuia.ntermende
24deoredelaalegereapreedinteluiBiroului
ElectoralCentral,ncomponenaBiroului
ElectoralCentralintrpreedintelei
vicepreediniiAutoritiiElectorale
Permanente,precumi
reprezentanii
formaiunilorpoliticeiaicandidailor
independeni.

17. (6)ntermendedouziledelarmnerea
Alin.6
seabrog
.
definitivacandidaturilor,fiecarepartid

politic,organizaieaceteniloraparinnd
minoritilornaionale,alianpoliticsau
electoraldintreacesteacareparticipla
alegeriicarenuaremembrinParlamentul
Europeancomunic,nscris,BirouluiElectoral
Centralnumeleiprenumelereprezentantului
Campania
PoliticfrBariere

Pentrucorelarecupropunereadelaalin.4.

pagina7din29

lor.Comunicriletransmisedupacesttermen
nusemaiiaunconsiderare.Completarea
BirouluiElectoralCentralcureprezentanii
propuisefaceprintragerelasori,ntermen
de24deoredelaexpirareatermenuluincare
sefaccomunicrile,depreedinteleBiroului
ElectoralCentral,nprezenamembrilor
birouluiiapersoanelordelegatedepartidele
politice,organizaiileceteniloraparinnd
minoritilornaionale,alianelepoliticei
alianeleelectoraledintreacesteacareau
comunicatreprezentanii.
18.

Seintroduce
art.24^1:
Articolul24^1
Autoritileiinstituiilepubliceimplicaten
procesulelectoral,inclusivpersonalul
acestora,seobligsprotejezelibera
competiieelectoral,reflectareacorecti
echilibratapluralismuluideopiniin
mijloaceledeinformarenmas,respectiv
neutralitateatuturoractivitilor
administrativefadeformaiunilepoliticei
candidaiiimplicainprocesulelectoral.

Recomandarea19
propuneclarificarearolului
privindasigurareaunoralegericorecte,fr
implicareapartizanaadministraieipublice.

19. Articolul26
...
(3)Celmaitrziucu15zilenaintedeziuade
referin,biroulelectoraljudeeansaual
sectoruluimunicipiuluiBucuretise
completeazcucteunreprezentantalfiecrui
partidpolitic,alfiecreiorganizaiiacetenilor
aparinndminoritilornaionale,aliane
politicesauelectorale
carearemembrin

Alin.3
semodific
:
(3)Celmaitrziucu15zilenaintedeziuade
referin,biroulelectoraljudeeansaual
sectoruluimunicipiuluiBucureti
,biroul
electoralpentruvotulnstrintateibiroul
electoralpentruvotulprincoresponden
se
completeazcucteunreprezentantalfiecrui
partidpolitic,alfiecreiorganizaiiacetenilor

Condiiiegalepentrutoicandidaiinseamn
reprezentareegalnbirourileelectorale.De
asemenea,textulsecoreleazcuposibilitateade
avotanstrintatei/sauprincoresponden.

Campania
PoliticfrBariere

pagina8din29

ParlamentulEuropeani
participlaalegeri.
Pnlaaceastdat,partidelepolitice,
organizaiileceteniloraparinndminoritilor
naionale,alianelepoliticesauelectoraledintre
acesteacareparticiplaalegerii
aumembrin
ParlamentulEuropean
auobligaiadea
transmitenumeleiprenumelereprezentantului
lorbirouluielectoraljudeeansaualsectorului
municipiuluiBucureti.Comunicriletransmise
dupacesttermennusemaiiaunconsiderare.

20.

aparinndminoritilornaionale,aliane
politicesauelectorale
ifiecruicandidat
independentcare
participlaalegeri.Pnla
aceastdat,partidelepolitice,organizaiile
ceteniloraparinndminoritilornaionale,
alianelepoliticesauelectoraledintreacestea
careparticiplaalegerii
candidaii
independeni
auobligaiadeatransmite
numeleiprenumelereprezentantuluilor
birouluielectoraljudeeansaualsectorului
municipiuluiBucureti.Comunicriletransmise
dupacesttermennusemaiiaunconsiderare.
Seintroduce
alin.3^1:
3^1)Dacnumrulformaiunilorpoliticei
alcandidailorindependeniestemaimare
de10,iarnumrulreprezentanilordin
birourileelectoraledepetelimita
prevzutnalin.1,reprezentareaseface
prinpermutricirculare,nordinea
judeelor.
[poatenecesitareformulare]

21. (4)ntermende5ziledelaexpirarea
Alin.4
seabrog
.
termenuluiprevzutdealin.(3)sevaproceda
lacompletareabirouluicucteunreprezentant
alfiecruipartidpolitic,alfiecreiorganizaii
aceteniloraparinndminoritilor
naionale,alianepoliticesauelectoraledintre
acesteacareparticiplaalegeriicarenuare
membrinParlamentulEuropeande
preedintelebiroului,printragerelasorin
prezenamembrilorbirouluiiapersoanelor
delegatedepartidelepolitice,organizaiile
Campania
PoliticfrBariere

Exemplu:sunt10candidai,numerotaiprin
tragerelasori.
nbjAsuntreprezentai1,2,3,4,5,6,7
nbjBsuntreprezentai8,9,10,1,2,3,4
nbjCsuntreprezentai5,6,7,8,9,10,1
nbjDsuntreprezentai2,3,4,5,6,7,8
.a.m.d.
Pentrucoerencumodificrilepropusemai
sus,laalin.3i3^1.

pagina9din29

ceteniloraparinndminoritilornaionale,
alianelepoliticeialianeleelectoralecareau
comunicatreprezentanii.Pnlaaceastdat,
partidelepolitice,organizaiilecetenilor
aparinndminoritilornaionale,alianele
politicesauelectoraledintreacesteacare
participlaalegeriicarenuaumembrin
ParlamentulEuropeanauobligaiadea
transmitebirouluielectoraljudeeansaual
sectoruluimunicipiuluiBucuretinumelei
prenumelereprezentanilorlor.Comunicrile
transmisedupacesttermennusemaiiaun
considerare.
22. Articolul27
(1)Birourileelectoralejudeenesauale
sectoarelormunicipiuluiBucuretiau
urmtoareleatribuii:

Alin.1
semodific
:

(1)Birourileelectoralejudeenesauale
sectoarelormunicipiuluiBucureti
,biroul
electoralpentruvotulnstrintateibiroul
electoralpentruvotulprincoresponden
au
urmtoareleatribuii:

23. ...
e)totalizeazvoturilevalabilexprimatepentru
fiecarelistdecandidaiifiecarecandidat
independenticomunicrezultateleBiroului
ElectoralCentralnvedereastabiliriipragului
electoral

Lit.e)
semodific
:

e)totalizeazvoturilevalabilexprimatepentru Pentrucorelarecupropunereadelaart.20,alin.
fiecarelistdecandidaiifiecarecandidat
6,lit.b^1).
independent
,respectivpentruopiunea
Niciunuldintreacetia,
icomunic
rezultateleBirouluiElectoralCentralnvederea
stabiliriipraguluielectoral

24. Articolul28
(1)
Biroulelectoral
pentruseciiledevotaredin
strintate
esteconstituitdin3judectorin
exerciiuaiTribunaluluiBucureti,un
reprezentantalAutoritiiElectorale

Art.28
semodific
:
(1)
Birourileelectorale
pentruseciilede
votaredinstrintate
ipentruvotulprin
corespondenseconstituieifuncioneaz

Campania
PoliticfrBariere

pagina10din29

Permanentedesemnatdeaceastaprinhotrre
icelmult10reprezentaniaipartidelor
politice,alianelorpolitice,alianelor
electoralesauorganizaiilorcetenilor
aparinndminoritilornaionalecare
participlaalegeri.
(2)Dispoziiileart.26alin.(2)(4)seaplicn
modcorespunztor.
(3)Biroulelectoralpentruseciiledevotaredin
strintateareurmtoareleatribuii:
a)vegheazlaorganizareadintimpaseciilor
devotaredinstrintate,urmreteiasigur
aplicareaunitarirespectareadispoziiilor
legaleprivitoarelaalegeridectretoate
autoritile,instituiileiorganismelecu
responsabilitinmaterieelectoralpentru
organizareascrutinuluinstrintateasigur
instruireapreedinilorbirourilorelectorale
aleseciilordevotareialociitorilor
acestora
b)rezolvntmpinrilereferitoarelapropria
activitateicontestaiilecuprivirela
operaiunilebirourilorelectoralealeseciilor
devotaredinstrintatecontestaiilese
soluioneazprindeciziicaresuntobligatorii
pentrubiroulelectoralncauz,precumi
pentruautoritileiinstituiilepublicelacare
serefer,subsanciunileprevzutedeprezenta
lege
c)distribuiebirourilorelectoralealeseciilor
devotaredinstrintate,prinMinisterul
AfacerilorExterne,pebazdeprocesverbal,
buletineledevot,tampileledecontrol,
Campania
PoliticfrBariere

dupaceleairegulicabirourileelectorale
judeene.
(2)nconformitatecuspecificulactivitii
sale,biroulelectoralpentruseciiledevotare
dinstrintatevegheazlaorganizareadin
timpaseciilordevotaredinstrintatei
coopereazcuAutoritateaElectoral
PermanentiMinisterulAfacerilor
Externe,pentrubunadesfurarea
activitilordinaceleseciidevotare.
(3)nconformitatecuspecificulactivitii
sale,biroulelectoralpentruvotulprin
corespondenvegheazlatrimitereadin
timpaplicurilorcubuletineledevotctre
ceteniicareauoptatnRegistrulelectoral
pentruaceastformdeexprimareavotului
icoopereazcuAutoritateaElectoral
Permanent,pentrubunadesfurarea
votuluiprincoresponden,ncondiii
similarecelorprevzutenLegea288/2015.

pagina11din29

tampilelecumeniunea"VOTAT",precumi
celelaltematerialenecesareprocesului
electoral
d)celmaitrziucu5zilenainteazileide
referin,primetedelaAutoritateaElectoral
Permanenttabelulcuprinzndcetenii
romnicareiexercitdreptuldevotla
alegerilepentruParlamentulEuropeandinalt
statmembrualUniuniiEuropene,precumi
tabelulcuprinzndalegtoriicomunitari
nscriinlisteleelectoralespecialepecarele
transmite,prinintermediulMinisterului
AfacerilorExterne,birourilorelectoraleale
seciilordevotaredinstrintate
e)totalizeaznumruldevoturivalabil
exprimatepentrufiecarelistdecandidaii
candidaiindependeni,pecarelcomunic
BirouluiElectoralCentralnvedereastabilirii
praguluielectoral
f)centralizeazrezultatelealegerilordin
seciiledevotaredinstrintateinainteaz
BirouluiElectoralCentralprocesulverbal
prevzutdeart.50,proceseleverbaleprimite
delabirourileelectoralealeseciilordevotare,
precumitoatentmpinrileicontestaiile.
(4)Biroulelectoralpentruseciiledevotaredin
strintatendeplineteoricealteatribuiicei
revinpotrivitlegii.
(5)Deciziileseaduclacunotinpublicprin
afiaresauprinoricealtmijlocdepublicitate.
(6)ncazulncareconstatneconcordane
ntredateleconinutedeproceseleverbale
primitedelaseciiledevotareorganizaten
Campania
PoliticfrBariere

pagina12din29

strintate,biroulelectoralpentruseciilede
votaredinstrintatesolicitpreedintelui
birouluielectoralalsecieidevotaresfac
corecturilenecesare,pecaresleatesteprin
semnturiprinaplicareatampileide
controlasecieidevotare.Dispoziiileart.49
alin.(9)seaplicnmodcorespunztor
.
25. Articolul29
(1)Birourileelectoralealeseciilordevotare
suntalctuitedintrunpreedinte,unlociitoral
acestuia,caresuntderegulmagistraisauali
juriti,precumidin7reprezentaniai
partidelorpolitice,organizaiilorcetenilor
aparinndminoritilornaionale,alianelor
politicesauelectoraledintreacesteacare
participlaalegeri.Birourileelectoraleale
seciilordevotarenupotfuncionacumaipuin
de5membri.

Alin.1
semodific
:

(1)Birourileelectoralealeseciilordevotare
suntalctuitedintrunpreedinte,unlociitoral
acestuia,caresuntderegulmagistraisauali
juriti,precumidin7reprezentaniai
partidelorpolitice,organizaiilorcetenilor
aparinndminoritilornaionale,alianelor
politicesauelectoraledintreacesteai
candidailorindependenicareparticipla
alegeri.
Dacnumrulformaiunilorpolitice
icandidailorindependenicareaudreptul
lareprezentaniestemaimarede7,
reprezentareasefaceprinpermutri
circulare,similarprevederiidinart.26,alin.
3^1.
Birourileelectoralealeseciilordevotare
nupotfuncionacumaipuinde5membri.

26. ...
(10)ncelmultdouziledelaexpirarea
termenuluiprevzutlaalin.(9),partidele
politice,organizaiileceteniloraparinnd
minoritilornaionale,alianelepoliticesau
electoraledintreacesteacareparticiplaalegeri
suntobligatescomunicebirouluielectoral
judeean,respectivbirouluielectoraldesector,
ncazulmunicipiuluiBucureti,lista

Alin.10
secompleteaz
:

(10)ncelmultdouziledelaexpirarea
termenuluiprevzutlaalin.(9),partidele
politice,organizaiileceteniloraparinnd
minoritilornaionale,alianelepoliticesau
electoraledintreacestea
icandidaii
independeni
careparticiplaalegerisunt
obligatescomunicebirouluielectoral
judeean,respectivbirouluielectoraldesector,

Campania
PoliticfrBariere

pagina13din29

reprezentanilorlornbirourileelectoraleale
seciilordevotare,subformaunuitabelcare
cuprindeurmtoarele:numrulsecieide
votare,numele,prenumele,codulnumeric
personal,domiciliulsaureedinaimodalitatea
decontact,respectivnumruldetelefon,defax
sauadresadeemail.Unpartidpolitic,o
organizaieaceteniloraparinnd
minoritilornaionale,oalianpoliticsau
electoraldintreacesteacareparticiplaalegeri
poateaveantrunbirouelectoralaluneisecii
devotarecelmult3reprezentani.

27. ...
(11)Completareabirourilorelectoraleale
seciilordevotarecureprezentaniipartidelor
politice,organizaiilorceteniloraparinnd
minoritilornaionale,alianelorpoliticesau
electoraledintreacesteasefacedepreedintele
birouluielectoraljudeean,respectivde
preedintelebirouluielectoralalsectorului
municipiuluiBucureti,nprezena
reprezentanilorpartidelorpolitice,
organizaiilorceteniloraparinnd
minoritilornaionale,alianelorpoliticesau
electoraledintreacesteanbiroulelectoral
judeeansaunbiroulelectoralalsectorului
respectiv,n48deoredelaexpirarea
termenuluiprevzutlaalin.(10).Operaiunile
decompletareabirourilorelectoraleale
seciilordevotarepotavealocnambelezilei
Campania
PoliticfrBariere

ncazulmunicipiuluiBucureti,lista
reprezentanilorlornbirourileelectoraleale
seciilordevotare,subformaunuitabelcare
cuprindeurmtoarele:numrulsecieide
votare,numele,prenumele,codulnumeric
personal,domiciliulsaureedinaimodalitatea
decontact,respectivnumruldetelefon,defax
sauadresadeemail.Unpartidpolitic,o
organizaieaceteniloraparinnd
minoritilornaionale,oalianpoliticsau
electoraldintreacestea
sauuncandidat
independent
careparticiplaalegeripoate
aveantrunbirouelectoralaluneiseciide
votarecelmult
2
reprezentani.
Alin.11
secompleteaz
:
(11)Completareabirourilorelectoraleale
seciilordevotarecureprezentaniipartidelor
politice,organizaiilorceteniloraparinnd
minoritilornaionale,alianelorpoliticesau
electoraledintreacestea
icandidailor
independeni
sefacedepreedintelebiroului
electoraljudeean,respectivdepreedintele
birouluielectoralalsectoruluimunicipiului
Bucureti,nprezenareprezentanilor
partidelorpolitice,organizaiilorcetenilor
aparinndminoritilornaionale,alianelor
politicesauelectoraledintreacestea
i
candidailorindependeni
nbiroulelectoral
judeeansaunbiroulelectoralalsectorului
respectiv,n48deoredelaexpirarea
termenuluiprevzutlaalin.(10).Operaiunile
decompletareabirourilorelectoraleale

pagina14din29

seconsemneaznproceseverbalecare
constituieacteledenvestitur.Birourile
electoralealeseciilordevotareseconsider
constituiteladatacompletriiacestoracu
reprezentaniipartidelorpolitice,organizaiilor
ceteniloraparinndminoritilornaionalei
alianelorpoliticesauelectoraledintreacestea.

seciilordevotarepotavealocnambelezilei
seconsemneaznproceseverbalecare
constituieacteledenvestitur.Birourile
electoralealeseciilordevotareseconsider
constituiteladatacompletriiacestoracu
reprezentaniipartidelorpolitice,organizaiilor
ceteniloraparinndminoritilornaionale
,
alianelorpoliticesauelectoraledintreacestea
icandidailorindependeni
.

28. ...
(12)
Ordineadecompletareabirourilor
electoralealeseciilordevotareeste
urmtoarea:
a)nprimaetap,birourileelectoraleale
seciilordevotaresecompleteazcucteun
reprezentantpropusdefiecarepartidpolitic,
organizaieaceteniloraparinnd
minoritilornaionale,alianpoliticsau
electoraldintreacesteacareparticipla
alegeriiaremembrinParlamentul
European
b)nadouaetap,birourileelectoraleale
seciilordevotaresecompleteazcucteun
reprezentantpropusdefiecarepartidpolitic,
organizaieaceteniloraparinnd
minoritilornaionale,alianpoliticsau
electoraldintreacesteacareparticipla
alegeriinuaremembrinParlamentul
Europeandesemnareareprezentanilor
acestorasefacepotrivitordiniistabilitela
completareabirouluielectoraljudeeansaual
sectoruluimunicipiuluiBucureti

Lit.a)ib)dinalin.12
seabrog
.Alin.12,
pstrndopartedintextullit.c),
se
reformuleaz
:
(12)ncazulncare,lacompletareaunui
birouelectoraljudeean,oformaiune
politicsauuncandidatindependentnua
propusniciunreprezentant,lacompletarea
birouluielectoralrespectivsevaluan
considerarereprezentantulimediaturmtor
pentruacelbirou,fiealuneiformaiuni
politice,fiealunuicandidatindependent.

Campania
PoliticfrBariere

Pentrucsefolosetesistemulpropusprinart.
26,alin.3^1.

pagina15din29

c)
ncazulncare
,potrivitordiniistabilite
la
completareabirouluielectoraljudeean,o
formaiunepolitic
dintreceleprevzutelalit.
a)saub)aredreptullaunreprezentantntrun
birouelectoral,darpentruacelbirouelectoral
nuapropusniciunreprezentant,
lacompletarea
birouluielectoralrespectiv
esteluatn
considerareformaiuneapoliticdintrecele
prevzutelalit.a)saub)imediaturmtoare,
careapropusunreprezentantpentruacel
birou
.
29. (13)nsituaiancare,nurmaefecturii
Alin.1314
seabrog
.
operaiunilorprevzutelaalin.(12),exist
birourielectoralealeseciilordevotarecare
nuaupututficompletatecunumrulmaximde
membriprevzutdealin.(1),completarea
acestorasefacedupcumurmeaz:
a)ordineadecompletaresestabileteprin
tragerealasoriatuturorpartidelorpolitice,
organizaiilorceteniloraparinnd
minoritilornaionale,alianelorpoliticesau
electoraledintreacesteacareparticipla
alegeriicareaupropusreprezentanin
birourileelectoralealeseciilordevotare
b)fiecarebirouelectoralcarenuapututfi
completatcunumrulmaximdemembrise
completeaz,nordineastabilitpotrivitlit.a),
cucteopersoancarereprezintadoua
opiuneaformaiuniipoliticepentrubiroul
electoralrespectivncazulncare,potrivit
ordiniiprevzutelalit.a),oformaiunepolitic
aredreptullaunreprezentantntrunbirou
Campania
PoliticfrBariere

Pentrucsefolosetesistemulpropusprinart.
26,alin.3^1.

pagina16din29

electoral,darpentruacelbirouelectoralnuare
oadouaopiune,lacompletareabiroului
electoralrespectivesteluatnconsiderare
formaiuneapoliticimediaturmtoarecare
areoadouaopiunepentruacelbirou
c)ncazulncaremaiexistbirourielectorale
aleseciilordevotarecarenuaupututfi
completatecunumrulmaximdemembri,
operaiuneaprevzutlalit.b)serepetcu
persoanelecarereprezintatreiaopiune
pentrubirourileelectoralerespective.
(14)ncazulncare,nurmaefecturii
operaiunilorprevzutelaalin.(13),maiexist
birourielectoralealeseciilordevotarecare
nuaucelpuin5membri,respectivpreedinte,
lociitori3membri,acesteaurmeazafi
completatecupersoanedinlistapropusde
prefect,prevzutlaalin.(5)i(6).
30. ...
(15)Lasolicitareascrisadelegailorpartidelor
politice,organizaiilorceteniloraparinnd
minoritilornaionale,alianelorpoliticesau
electoraledintreacestea,careaudesemnat
reprezentaninbirourileelectoralealeseciilor
devotare,preedintelebirouluielectoral
judeeanori,dupcaz,albirouluielectoralal
sectoruluipuneladispoziiaacestoracopii
certificatealeproceselorverbaledecompletare
abirourilorelectoralealeseciilordevotare.

Alin.15
secompleteaz
:

(15)Lasolicitareascrisadelegailorpartidelor
politice,organizaiilorceteniloraparinnd
minoritilornaionale,alianelorpoliticesau
electoraledintreacestea
oricandidailor
independeni
,careaudesemnatreprezentani
nbirourileelectoralealeseciilordevotare,
preedintelebirouluielectoraljudeeanori,
dupcaz,albirouluielectoralalsectoruluipune
ladispoziiaacestoracopiicertificateale
proceselorverbaledecompletareabirourilor
electoralealeseciilordevotare.

sepoatesimplifica,printrimiterelaart.28

Articolul30
(1)Birourileelectoralealeseciilordevotare
Campania
PoliticfrBariere

pagina17din29

dinstrintatesuntconstituitedintrun
preedinte,desemnatdeefulmisiunii
diplomatice,dereguldincadrulacesteia,iun
numrntre2i6membristabiliide
preedintelebirouluielectoralpentruseciilede
votaredinstrintate,dintrolistntocmitde
MinisterulAfacerilorExterne,celmaitrziucu
30dezilenaintedeziuadereferin,la
propunereapartidelorpolitice,organizaiilor
ceteniloraparinndminoritilornaionale,
alianelorpoliticesauelectoraledintreacestea
careparticiplaalegeriicareaumembrin
ParlamentulEuropean.ncazulncarenumrul
persoanelorpropusedeacesteaesteinsuficient,
listaestecompletatdeMinisterulAfacerilor
Externecualtepersoanecuobunreputaiei
frapartenenpolitic.Listaestetransmis
spreavizareAutoritiiElectoralePermanente
dectreMinisterulAfacerilorExterne,n
formatulsolicitatdeaceasta.AvizulAutoritii
ElectoralePermanentesecomunic
MinisteruluiAfacerilorExternepncelmai
trziucu5zilenainteadesemnriipreedinilor
birourilorelectoralealeseciilordevotareia
lociitoriloracestora.
(2)Toatecheltuielileprivindtransportul,
cazarea,masaialtecheltuielicurenteale
membrilorbirourilorelectoralealeseciilorde
votaredinstrintatesesuportdectrecei
careidesemneaz.

Articolul31

(1)Birourileelectoralealeseciilordevotareau sepoatesimplifica,printrimiterelaart.28
Campania
PoliticfrBariere

pagina18din29

urmtoareleatribuii:
a)primescdelaprimari,pebazde
procesverbal,cudouzilenaintedeziuade
referin,doucopiidepelisteleelectorale
permanenteidoucopiidepelisteleelectorale
speciale,carecuprindalegtoriidinseciade
votareunexemplardinfiecaretipdelisteste
pusladispoziiaalegtorilorpentruconsultare
iunexemplaresteutilizatnziuadereferin
b)primesc,pebazdeprocesverbal,dela
primaribuletineledevot,tampiladecontroli
tampilelecumeniunea"VOTAT",
formularelepentruncheierea
proceselorverbale,alteimprimateimateriale
necesaredesfurriiprocesuluielectoral,
precumiunbuletindevotanulat,dupcaz,de
ctrepreedintelebirouluielectoraljudeean,al
sectoruluimunicipiuluiBucuretisaual
birouluielectoralpentruseciiledevotaredin
strintate,pecarelvorafialasediulseciei
devotarentrunlocvizibil,nziua
premergtoarealegerilorbirourileelectorale
aleseciilordevotaredinstrintateprimesc
acestematerialeprinintermediulMinisterului
AfacerilorExterne
c)conducoperaiuniledevotare,iautoate
msuriledeordinenlocalulsecieidevotarei
njurulacestuia
d)numrvoturileiconsemneazrezultatele
votrii
e)rezolvntmpinrilereferitoarelapropria
loractivitate
f)predaubirourilorelectoralejudeenesau,
Campania
PoliticfrBariere

pagina19din29

dupcaz,birouluielectoralalsectorului
proceseleverbalecuprinzndrezultatelevotrii,
buletineledevotnuleicelecontestate,
mpreuncuntmpinrile,contestaiilei
materialelelacareacesteaserefer,precumi
dosarelecuprinzndlisteleelectoraleutilizaten
cadrulsecieidevotare,ndosariatepetipuride
listebirourileelectoralealeseciilordevotare
dinstrintatepredauproceseleverbale
cuprinzndrezultatelevotrii,buletineledevot
nuleicelecontestate,mpreuncu
ntmpinrile,contestaiileimaterialelelacare
acesteaserefer,prinintermediulMinisterului
AfacerilorExterne,birouluielectoralpentru
seciiledevotaredinstrintatesau,ncazuln
careacestaiancetatactivitatea,Tribunalului
Bucuretidosarelecuprinzndlisteleelectorale
utilizatencadrulseciilordevotaredin
strintate,ndosariatepeseciidevotareipe
tipurideliste,suntpredateAutoritii
ElectoralePermanentedectreMinisterul
AfacerilorExterne
g)predau,pebazdeprocesverbal,
reprezentantuluijudectorieinacreiraz
teritorialiausediulicareseafllasediul
birouluielectoraljudeeansau,dupcaz,la
sediulbirouluielectoraldesectorbuletinelede
votntrebuinateinecontestate,precumicele
anulate,tampileleicelelaltemateriale
utilizatendesfurareavotriibirourile
electoralealeseciilordevotaredinstrintate
nainteazacestematerialereprezentanelor
diplomatice,care,ntermende3lunidela
Campania
PoliticfrBariere

pagina20din29

publicarearezultatuluialegerilornMonitorul
OficialalRomniei,ParteaI,lepredaun
vedereatopiriidectreoperatoriieconomici
specializai
h)furnizeaz,nziuadereferin,dateprivind
prezenapopulaieilavot,conformunui
programstabilitdeBiroulElectoralCentral.
(2)Birourileelectoralealeseciilordevotare
ndeplinescoricealteatribuiicarelerevin
potrivitlegii.
(3)Duppredare,materialeleprevzutelaalin.
(1)lit.a)ib)sesigileazdectrepreedinii
birourilorelectoralealeseciilordevotareise
pstreaz,pnlatransportullorlalocalurile
seciilordevotare,subpaz,ntrunsingur
spaiupusladispoziiedeprimarulunitii
administrativteritorialencareacesteai
desfoaractivitatea.ncazulseciilorde
votaredinstrintate,dupprimire,materialele
prevzutelalit.b)sesigileazdectre
preediniibirourilorelectoralealeseciilorde
votareisepstreaz,pnlatransportullorla
localurileseciilordevotare,ntrunsingur
spaiupusladispoziiedeefulreprezentanei
diplomaticedinstatulrespectiv.
31. Articolul33
Birourileelectoralejudeene,birourile
electoraledesector,biroulelectoralpentru
seciiledevotaredinstrintateibirourile
electoralealeseciilordevotareinceteaz
activitateadupdatapredriictrebirourile
electoraleierarhicsuperioarea
Campania
PoliticfrBariere

Art.33
secompleteaz
:
Birourileelectoralejudeene,birourile
electoraledesector,biroulelectoralpentru
seciiledevotaredinstrintate
,biroul
electoralpentruvotulprincoresponden
i
birourileelectoralealeseciilordevotarei
nceteazactivitateadupdatapredriictre

pagina21din29

proceselorverbaledeconsemnarei
centralizarearezultatelorvotrii,pecareleau
ntocmit,cucondiiaconfirmriilipseioricror
erorisauneconcordanenacestea.

birourileelectoraleierarhicsuperioarea
proceselorverbaledeconsemnarei
centralizarearezultatelorvotrii,pecareleau
ntocmit,cucondiiaconfirmriilipseioricror
erorisauneconcordanenacestea.

Articolul34
...
(7)Pelngmisiunilediplomaticeioficiile
consularealeRomnieiseorganizeazunasau
maimulteseciidevotarepentrualegtoriicare
seaflnstrintatenziuadereferin.
(8)nafaraseciilordevotareprevzutelaalin.
(7),potfiorganizate,cuacordulguvernuluidin
ararespectiv,seciidevotareinalte
localitidectcelencareiausediul
misiunilediplomaticesauoficiileconsulare.
(9)Numerotareaseciilordevotaredin
strintatesestabiletedectreministrul
afacerilorexterne,prinordin.ntermenul
prevzutlaalin.(5),ministrulafacerilorexterne
aducelacunotinpublicnumerotarea
fiecreiseciidevotaredinstrintate,precum
ilocurilededesfurareavotrii.
(10)Sediileseciilordevotareprevzutelaalin.
(7)i(8)seorganizeazisedoteazpringrija
MinisteruluiAfacerilorExterne.nacestscop,
MinisterulFinanelorPublicealocfondurile
necesare.

Mhbzxvkj
Mnshcb
alin.79trebuiecorelatecunoiledispoziii
privindvotulnstrintate,dinLegea208,
respectivcucondiiileprivindvotulprin
coresponden,dinLegea288

Articolul37
(1)nperioadaelectoral,ncazulprezentrii
desondajedeopiniecuconinutelectoral,

Campania
PoliticfrBariere

pagina22din29

acesteatrebuiensoitedeurmtoarele
informaii:
32. a)denumireainstituieicarearealizatsondajul
b)datasauintervaluldetimpncareafost
efectuatsondajulimetodologiautilizat
c)dimensiuneaeantionuluiimarjamaxim
deeroare
d)cineasolicitaticineapltitefectuarea
sondajului.

Seadaug
literelee)if):
e)populaiapentrucareestereprezentativ
eantionul
f)modalitateadeintervievare.

Suntinformaiirelevante.

33.
(3)Cu48deorenaintedeziuadereferineste
interzisprezentareadesondajedeopinie,
televoturisauanchetefcutepestrad.

Alin.3
semodific
:
(3)Cu48deorenaintedeziuadereferin
i
nziuavotrii,pnlanchidereaurnelor,
esteinterzisprezentareadesondajedeopinie,
televoturisauanchetefcutepestrad.

Pentrucoerencuprincipiulinterzicerii
oricrorformedeinfluenareaelectoratului
dupncheiereacampanieielectorale.

34. Articolul38
...
(4)ntermende48deoredelarmnerea
definitivacandidaturilor,SocietateaRomn
deRadiodifuziuneiSocietateaRomnde
Televiziunestabilesc,nbazacomunicrii
efectuatedectreBiroulElectoralCentral,
orarulpentrucampaniaelectoralirepartizarea
timpilordeantenpentruaccesulpartidelor
politice,organizaiilorceteniloraparinnd
minoritilornaionale,alianelorpolitice,
alianelorelectoraleialcandidailor
independenilaserviciilepublicederadioi
televiziune,avndnvedereurmtoarea

Alin.4
semodific
:
(4)ntermende48deoredelarmnerea
definitivacandidaturilor,SocietateaRomn
deRadiodifuziuneiSocietateaRomnde
Televiziunestabilesc,nbazacomunicrii
efectuatedectreBiroulElectoralCentral,
orarulpentrucampaniaelectoralirepartizarea
timpilordeantenpentruaccesulpartidelor
politice,organizaiilorceteniloraparinnd
minoritilornaionale,alianelorpolitice,
alianelorelectoraleialcandidailor
independenilaserviciilepublicederadioi

Campania
PoliticfrBariere

pagina23din29

ponderedintimpiideantenalocai:
televiziune,avndnvedere
ponderiegale
din
a)4/5dintimpiideantenserepartizeazn
timpiideantenalocai.
modegalpartidelorpolitice,organizaiilor
Lit.a)ib)
seabrog
.
ceteniloraparinndminoritilornaionale
careaumembrinParlamentulEuropeanicare
participlaalegeri,precumialianelorpolitice
sauelectoraledintreacestea
b)1/5dintimpiideantenserepartizeazn
modegalpartidelorpolitice,alianelorpolitice,
alianelorelectorale,organizaiilorcetenilor
aparinndminoritilornaionalecarenuau
membrinParlamentulEuropeancareparticip
laalegeri,precumicandidailorindependeni.
35. Articolul41
(1)Birourileelectoralejudeene,birourile
electoralealesectoarelormunicipiului
Bucuretiibiroulelectoralpentruseciilede
votaredinstrintatevegheazlacorecta
desfurareacampanieielectorale,soluionnd,
prindecizii,plngerilecelesuntadresatecu
privirelampiedicareaunuipartidpolitic,unei
alianepolitice,uneialianeelectoralesauunei
organizaiiaceteniloraparinndunei
minoritinaionalecareparticiplaalegeriori
aunuicandidatindependentdeaidesfura
campaniaelectoralncondiiileprevzutede
lege.
(2)Dacbirourileelectoralejudeene,birourile
electoralealesectoareloribiroulelectoral
pentruseciiledevotaredinstrintate
consider,cuocaziasoluionriiplngerii,c
estenecesarluareaunormsuriadministrative
Campania
PoliticfrBariere

Art.41
secompleteaz
:

(1)Birourileelectoralejudeene,birourile
electoralealesectoarelormunicipiului
Bucureti
,biroulelectoralpentruvotulprin
coresponden
ibiroulelectoralpentruseciile
devotaredinstrintatevegheazlacorecta
desfurareacampanieielectorale,soluionnd,
prindecizii,plngerilecelesuntadresatecu
privirelampiedicareaunuipartidpolitic,unei
alianepolitice,uneialianeelectoralesauunei
organizaiiaceteniloraparinndunei
minoritinaionalecareparticiplaalegeriori
aunuicandidatindependentdeaidesfura
campaniaelectoralncondiiileprevzutede
lege.
(2)Dacbirourileelectoralejudeene,birourile
electoralealesectoarelor
,biroulelectoral
pentruvotulprincoresponden
ibiroul
electoralpentruseciiledevotaredinstrintate
pagina24din29

sauaplicareaunorsanciunicontravenionale
oripenale,sesizeazautoritilecompetente.
(3)mpotrivadeciziilorbirourilorelectorale
judeene,birourilorelectoraledesectori
birouluielectoralpentruseciiledevotaredin
strintatesepotfacecontestaiilaBiroul
ElectoralCentral,ntermendecelmult48de
oredelaafiareaacestora.Deciziiledateasupra
contestaiilorsuntdefinitive.
(4)Soluionareaplngeriloriacontestaiilorse
facentermende3ziledelanregistrarealor.
(5)Contestaiileformulatentermenullegal
mpotrivadeciziiloradoptatedebirourile
electoralejudeene,birourileelectoralede
sectoribiroulelectoralpentruseciilede
votaredinstrintatesuspendexecutarea
acestora.
(6)Deciziileadoptatedebirourileelectorale
judeene,birourileelectoraledesectoribiroul
electoralpentruseciiledevotaredinstrintate
devinexecutoriideladatelelacareexpir
termeneledecontestareaacestora.

36. Articolul43

Campania
PoliticfrBariere

consider,cuocaziasoluionriiplngerii,c
estenecesarluareaunormsuriadministrative
sauaplicareaunorsanciunicontravenionale
oripenale,sesizeazautoritilecompetente.
(3)mpotrivadeciziilorbirourilorelectorale
judeene,birourilorelectoraledesector
,
birouluielectoralpentruvotulprin
coresponden
ibirouluielectoralpentru
seciiledevotaredinstrintatesepotface
contestaiilaBiroulElectoralCentral,ntermen
decelmult48deoredelaafiareaacestora.
Deciziiledateasupracontestaiilorsunt
definitive.
(4)Soluionareaplngeriloriacontestaiilorse
facentermende3ziledelanregistrarealor.
(5)Contestaiileformulatentermenullegal
mpotrivadeciziiloradoptatedebirourile
electoralejudeene,birourileelectoralede
sector
,biroulelectoralpentruvotulprin
coresponden
ibiroulelectoralpentruseciile
devotaredinstrintatesuspendexecutarea
acestora.
(6)Deciziileadoptatedebirourileelectorale
judeene,birourileelectoraledesector
,biroul
electoralpentruvotulprincoresponden
i
biroulelectoralpentruseciiledevotaredin
strintatedevinexecutoriideladatelelacare
expirtermeneledecontestareaacestora.

Seadaug
alin.2^1:
(2^1)Pebuletinuldevot,npatrulaterele
corespunztoareformaiunilorpolitice

Recomandarea2
estecaalturidesemnele
partidelornaionale,sfienscrisepebuletinele
pagina25din29

afiliatenpartideeuropene,sepotaduga
semneleelectoralealeacelorpartide
europenencarepartideleromanestisunt
membre,alturidesemneleelectorale
comunicateBirouluiElectoralCentral
conformalin.2.

devotisemneleelectoralealepartidelor
europene.
Regulamentul1141/2014
poatefi
relevantnacestsens.

37.

Seadaug
alin.5^1:
(5^1)Semneleelectoralealepartidelor
europene,adugatepebuletineledevot
conformalin.2^1,nusesupunreguliide
exclusivitatedinalin.5.

38. Articolul45
...
(13)Pentruseciiledevotaredinstrintate,
dispoziiileprezentuluiarticolseaplic,dup
caz,culuareanconsiderareacondiiilor
specificeprivindorganizareaacestora.

Alin.13
secompleteaz
:
(13)Pentruseciiledevotaredinstrintate
i
pentrubiroulelectoralpentruvotulprin
coresponden
,dispoziiileprezentuluiarticol
seaplic,dupcaz,culuareanconsiderarea
condiiilorspecificeprivindorganizarea
acestora.

39. Articolul46
(1)Votareancepelaora7,00isencheiela
ora21,00.Lasediileseciilordevotarese
afieazlalocvizibiloralacarencepe,
respectivsencheievotarea.

Alin.1
semodific
:
(1)Votareancepelaora7,00isencheiela
ora
22,00
.Lasediileseciilordevotarese
afieazlalocvizibiloralacarencepe,
respectivsencheievotarea.

Recomandarea8
estesfieora21CET,adic
22lanoi(decorelatcuinterdiciileprivind
exitpollurile)

decorelatcuLegile208/2015si288/2015
privindvotulnstrintateivotulprin
coresponden

...
(5)Ceteniiromnicarenziuadereferinse
aflnstrintatevoteazpentrualegerea
membrilordinRomnianParlamentul
Europeannumaidacnuseregsescntabelul
ntocmitdeAutoritateaElectoralPermanent,
carecuprindeceteniiromnicareiexercit
Campania
PoliticfrBariere

pagina26din29

dreptuldevotlaalegerilepentruParlamentul
EuropeandinaltstatmembrualUniunii
Europene.
40. Articolul48
(1)Laora21,00preedintelebirouluielectoral
alsecieidevotaredeclarvotareancheiati
dispunenchidereasliiundesevoteaz.
(2)Alegtoriicarelaora21,00seaflnsala
undesevoteazpotsiexercitedreptulde
vot.

Art.48
semodific
:
(1)Laora
22,00
preedintelebirouluielectoral
alsecieidevotaredeclarvotareancheiati
dispunenchidereasliiundesevoteaz.
(2)Alegtoriicarelaora
22,00
seaflnsala
undesevoteazsauformeazirurideateptare
nzonadeproteciepotsiexercitedreptul
devot.

Recomandarea8
estesfieora21CET,adic
22lanoi(decorelatcuinterdiciileprivind
exitpollurile)

41. Articolul49
...
(2)Ladeschidereafiecruibuletin,preedintele
citetecuvocetarelistadecandidaicareafost
votatsau,dupcaz,numeleiprenumele
candidatuluiindependentvotatiaratbuletinul
devotcelorprezeni.Buletineledevotdeschise
segrupeazpepartidepolitice,alianepolitice,
alianeelectorale,precumipeorganizaiiale
ceteniloraparinndminoritilornaionalei
pecandidaiindependeni,senumriseleag
separat.Voturilenule,listeledecandidaisau
prenumeleinumelecandidailorindependeni
ivoturilevalabilexprimatepentrufiecarese
consemneazncteuntabelseparatdecteun
membrualbirouluielectoralalsecieide
votare,desemnatdepreedinte.

Alin.2
secompleteaz
:
(2)Ladeschidereafiecruibuletin,preedintele
citetecuvocetarelistadecandidaii
numele
candidailorcareaufostvotaisau,dupcaz,
numeleiprenumelecandidatuluiindependent
votat
oriopiuneaNiciunuldintreacetia
i
aratbuletinuldevotcelorprezeni.Buletinele
devotdeschisesegrupeazpepartidepolitice,
alianepolitice,alianeelectorale,precumipe
organizaiialeceteniloraparinnd
minoritilornaionaleipecandidai
independeni
oriopiuneaNiciunuldintre
acetia,
senumriseleagseparat.Voturile
nule,listeledecandidaisauprenumelei
numelecandidailorindependeniivoturile
valabilexprimatepentrufiecare,
inclusiv
opiuneaNiciunuldintreacetia,
se
consemneazncteuntabelseparatdecteun
membrualbirouluielectoralalsecieide
votare,desemnatdepreedinte.

Pentrucorelarecupropunereadelaart.20,alin.
6,lit.b^1).

Campania
PoliticfrBariere

pagina27din29

(3)Dupdeschidereaurnelorinumrarea

voturilor,preedintelebirouluielectoralal
secieidevotarevancheiaunprocesverbal,n
3exemplare,carecuprinde:

42. ...
g)numrulvoturilorvalabilexprimateobinute
defiecarelistdecandidaisaudefiecare
candidatindependent

Lit.g)
secompleteaz
:

g)numrulvoturilorvalabilexprimateobinute Pentrucorelarecupropunereadelaart.20,alin.
defiecarelistdecandidaisaudefiecare
6,lit.b^1).
candidatindependent
i,respectivdeopiunea
Niciunuldintreacetia

Dacseadoptlistedeschise,
seintroduce
i
lit.g^1:
g^1)numrulvoturilorobinutedefiecare
candidat,luatindividualdinfiecarelistde
candidai

Articolul50

(1)Dupprimireaproceselorverbaledelatoate
birourileelectoralealeseciilordevotarei
dupsoluionareantmpinrilori
contestaiilorprimite,biroulelectoraljudeean,
biroulelectoralalsectoruluimunicipiului
Bucuretisaubiroulelectoralpentruseciilede
votaredinstrintatencheieunprocesverbal
centralizatoralindicatorilorcuprinin
proceseleverbalealeseciilordevotare,dup
cumurmeaz:

43. ...
g)numrulvoturilorvalabilexprimateobinute
defiecarelistdecandidaisaudefiecare
candidatindependent

Campania
PoliticfrBariere

Lit.g)
secompleteaz
:
Pentrucorelarecupropunereadelaart.20,alin.
g)numrulvoturilorvalabilexprimateobinute 6,lit.b^1).
defiecarelistdecandidaisaudefiecare
candidatindependent
ideopiuneaNiciunul
dintreacetia

pagina28din29

44. Articolul51
(1)Pentrupartidelepolitice,organizaiile
ceteniloraparinndminoritilornaionale,
alianelepoliticeialianeleelectorale,pragul
electoraldeatribuireamandatelorreprezint
5%dintotalulvoturilorvalabilexprimate,la
nivelnaional.
(2)
Candidailorindependenilisepotatribui
mandatedacauobinut,fiecarenparte,un
numrdevoturivalabilexprimatecelpuinegal
cucoeficientulelectoralnaional.Coeficientul
electoralnaionalreprezintparteantreaga
raportuluidintrenumrultotaldevoturivalabil
exprimateinumruldemandatede
parlamentarieuropenicerevinRomniei.

Alin.1
seabrog
,iartextulart.51
semodific
astfel:
Articolul51
Formaiunilorpoliticeicandidailor
independenilisepotatribuimandatedacau
obinut,fiecarenparte,unnumrdevoturi
valabilexprimatecelpuinegalcucoeficientul
electoralnaional.Coeficientulelectoral
naionalreprezintparteantreagaraportului
dintrenumrultotaldevoturivalabilexprimate
inumruldemandatedeparlamentari
europenicerevinRomniei.

Articolul52

...
(4)Dupprimireaproceselorverbaledelatoate
birourilejudeene,birourileelectoraleale
sectoarelormunicipiuluiBucuretisaubiroul
electoralpentruseciiledevotaredin
strintate,BiroulElectoralCentralncheieun
procesverbalprivindcentralizareavoturilori
atribuireamandatelor,dupcumurmeaz:

45. ...
g)numrulvoturilorvalabilexprimateobinute
defiecarelistdecandidaisaudefiecare
candidatindependent

Recomandarea7
estecapragulsfientre
35%lanoi,coeficientulelectoralesteunprag
naturalde~3%

Lit.g)
secompleteaz
:

g)numrulvoturilorvalabilexprimateobinute Pentrucorelarecupropunereadelaart.20,alin.
defiecarelistdecandidaisaudefiecare
6,lit.b^1).
candidatindependent
ideopiuneaNiciunul
dintreacetia

Campania
PoliticfrBariere

pagina29din29