Sunteți pe pagina 1din 269

ORDONAN DE URGEN nr.

34 din 19 aprilie 2006 (*actualizat*)


privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT:
GUVERNUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006
Data intrarii in vigoare : 15 mai 2006
Forma actualizata valabila la data de : 22 august 2014
Prezenta forma actualizata este valabila de la 10 iulie 2014 pana la data
selectata
-----------*) Forma actualizat a acestui act normativ pn la data de 22 august 2014
este realizat de ctre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial
de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neam prin includerea tuturor modificrilor i
completrilor aduse de ctre: LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006; RECTIFICAREA nr.
337 din 17 iulie 2006; LEGEA nr. 128 din 5 mai 2007; ORDONANA DE URGEN nr. 94
din 26 septembrie 2007; DECIZIA nr. 569 din 15 mai 2008; ORDONANA DE URGEN nr.
143 din 28 octombrie 2008; ORDONANA DE URGEN nr. 228 din 30 decembrie 2008;
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009; ORDONANA DE URGEN nr. 72 din 17
iunie 2009; ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010; LEGEA-CADRU nr. 284
din 28 decembrie 2010; LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010; LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011; ORDONANA DE URGEN nr. 114 din 21 decembrie 2011; ORDONANA DE
URGENA nr. 77 din 27 noiembrie 2012; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012**); ORDONANA
DE URGEN nr. 31 din 16 aprilie 2013; ORDONANA DE URGEN nr. 35 din 23 aprilie
2013; LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013; ORDONANA DE URGEN nr. 51 din 28 iunie
2014; RECTIFICAREA nr. 51 din 28 iunie 2014.
Coninutul acestui act aparine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul
Electronic S.A. Piatra-Neam i nu este un document cu caracter oficial, fiind
destinat pentru informarea utilizatorilor.
**) NOT C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform pct. 2 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 4
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 31 ianuarie 2013,
mai 2012, publicat n Monitorul Oficial nr. 365 din 30 mai
modificri i asupra altor acte normative, intr n vigoare
februarie 2013, cu cteva excepii.

din 30 ianuarie 2013,


Legea nr. 76 din 24
2012, care determin
la data de 15

Avnd n vedere necesitatea adoptrii unor msuri urgene pentru elaborarea


i promovarea unei noi legislaii n domeniul achiziiilor publice, n contextul
angajamentelor asumate de Romnia n cadrul capitolului 1 "Libera circulaie a
mrfurilor" i al recomandrilor Comisiei Europene,
n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.
CAP. I
Dispoziii generale
SECIUNEA 1
Scop. Principii
ART. 1

Prezenta ordonan de urgen reglementeaz regimul juridic al contractului


de achiziie public, al contractului de concesiune de lucrri publice i al
contractului de concesiune de servicii, procedurile de atribuire a acestor
contracte, precum i modalitile de soluionare a contestaiilor formulate
mpotriva actelor emise n legtur cu aceste proceduri.
------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie
2012.
Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
ART. 2
(1) In procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziie publica, orice situaie pentru care nu exista o reglementare explicita
se interpreteaz prin prisma principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) din
ordonana de urgenta.
(2) In cazul contractelor a cror atribuire nu intra sub incidenta
prevederilor ordonanei de urgenta, autoritatea contractant are obligaia de a
asigura o utilizare eficienta a fondurilor n procesul de atribuire, de a promova
concurenta dintre operatorii economici, precum i de a garanta nediscriminarea,
recunoaterea reciproc i tratamentul egal al operatorilor economici care
participa la atribuirea contractului.
(3) Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, autoritatea contractant
are obligaia de a lua toate msurile necesare pentru a evita apariia unor
situaii de natura sa determine existenta unui conflict de interese si/sau
manifestarea concurentei neloiale. In cazul n care constata apariia unor astfel
de situaii, cum ar fi cele prevzute la art. 67-70 din ordonana de urgenta,
autoritatea contractant are obligaia de a elimina efectele rezultate dintr-o
astfel de mprejurare, adoptnd potrivit competentelor, dup caz, msuri
corective de modificare, ncetare, revocare, anulare i altele asemenea ale
actelor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de atribuire sau ale
activitilor care au legtura cu acestea.
(3^1) Pentru ndeplinirea obligaiei prevzute la art. 66 din ordonana de
urgen, autoritatea contractant solicit ofertantului/
candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/terului susintorului o
declaraie pe propria rspundere cu privire la nencadrarea n prevederile art.
69^1 din ordonana de urgen.
(3^2) Prin datele de identificare ale persoanelor ce dein funcii de decizie
n cadrul autoritii contractante, care se regsesc n declaraia prevzut la
art. 33^1 alin. (4) din ordonana de urgen, se nelege:
a) numele i prenumele;
b) data i locul naterii;
c) domiciliul actual;
d) codul numeric personal;
e) funcia pe care o deine n cadrul autoritii contractante prin raportare
la implicarea n procesul de achiziie public.
(3^3) Organismele cu competene n verificarea apariiei conflictului de
interese au acces la declaraia prevzut la art. 33^1 alin. (4) din ordonana de
urgen, n condiiile legii.
(3^4) n ndeplinirea funciei de verificare, Ministerul Finanelor Publice,
prin Unitatea pentru Coordonarea i Verificarea Achiziiilor
Publice/Compartimentele pentru verificarea achiziiilor publice, are acces la
declaraia prevzut la art. 33^1 alin. (4) din ordonana de urgen, n vederea
prevenirii apariiei situaiei prevzute la art. 69^1 din ordonana de urgen.

(4) Autoritatea contractant este responsabil pentru modul de atribuire a


contractului de achiziie public/acordului-cadru, cu respectarea tuturor
dispoziiilor legale aplicabile.

ART. 2
(1) Scopul prezentei ordonane de urgen l constituie:
a) promovarea concurenei ntre operatorii economici;
b) garantarea tratamentului egal i nediscriminarea operatorilor economici;
c) asigurarea transparenei i integritii procesului de achiziie public;
d) asigurarea utilizrii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea
procedurilor de atribuire de ctre autoritile contractante.
(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziie
public sunt:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoaterea reciproc;
d) transparena;
e) proporionalitatea;
f) eficiena utilizrii fondurilor;
------------Lit. f) a alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 827 din 10 decembrie 2012.
g) asumarea rspunderii.
SECIUNEA a 2-a
Definiii
ART. 3
n sensul prezentei ordonane de urgen, termenii i expresiile de mai jos
au urmtoarele semnificaii:
a) acceptarea ofertei ctigtoare - comunicarea privind rezultatul
procedurii de atribuire prin care autoritatea contractant i manifest acordul
de a se angaja juridic n contractul de achiziie public ce va fi ncheiat cu
ofertantul a crui ofert a fost desemnat ctigtoare;
----------Lit. a) a art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
b) acord-cadru - nelegerea scris intervenit ntre una sau mai multe
autoriti contractante i unul sau mai muli operatori economici, al crei scop
este stabilirea elementelor/condiiilor eseniale care vor guverna contractele de
achiziie public ce urmeaz a fi atribuite ntr-o perioad dat, n mod special
n ceea ce privete preul i, dup caz, cantitile avute n vedere;
c) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura n cazul
unei proceduri de licitaie restrns, negociere sau dialog competitiv;
d) candidatura - documentele prin care un candidat i demonstreaz situaia
personal, capacitatea de exercitare a activitii profesionale, situaia
economic i financiar, capacitatea tehnic i profesional, n vederea
obinerii invitaiei de participare pentru depunerea ulterioar a ofertei, n

cazul aplicrii unei proceduri de licitaie restrns, negociere sau dialog


competitiv;
e) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect n
cadrul unui concurs de soluii;
e^1) contract - orice contract de achiziie public sau acord-cadru;
----------Lit. e^1) a art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
f) contract de achiziie public - contractul, asimilat, potrivit legii,
actului administrativ, care include i categoria contractului sectorial, astfel
cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, ncheiat n scris ntre
una sau mai multe autoriti contractante, pe de o parte, i unul ori mai muli
operatori economici, pe de alt parte, avnd ca obiect execuia de lucrri,
furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
------------Lit. f) a art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
g) contract de concesiune de lucrri publice - contractul care are aceleai
caracteristici ca i contractul de lucrri, cu deosebirea c n contrapartida
lucrrilor executate contractantul, n calitate de concesionar, primete din
partea autoritii contractante, n calitate de concedent, dreptul de a exploata
rezultatul lucrrilor pe o perioad determinat sau acest drept nsoit de plata
unei sume de bani prestabilite;
h) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleai
caracteristici ca i contractul de servicii, cu deosebirea c n contrapartida
serviciilor prestate contractantul, n calitate de concesionar, primete din
partea autoritii contractante, n calitate de concedent, dreptul de a exploata
serviciile pe o perioad determinat sau acest drept nsoit de plata unei sume
de bani prestabilite;
i) contractant - ofertantul care a devenit, n condiiile legii, parte ntrun contract de achiziie public;
j) documentaie de atribuire - documentaia ce cuprinde toate informaiile
legate de obiectul contractului de achiziie public i de procedura de atribuire
a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dup caz, documentaia descriptiv;
k) drept special sau exclusiv - dreptul care rezult din orice form de
autorizare acordat, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor
acte administrative, de o autoritate competent i care are ca efect rezervarea
desfurrii de activiti n domeniul anumitor servicii publice numai de ctre
una sau de ctre un numr limitat de persoane, afectnd n mod substanial
posibilitatea altor persoane de a desfura o astfel de activitate;
k^1) fia de date - document al documentaiei de atribuire ce cuprinde
informaii generale privind autoritatea contractant, n special cu privire la
adres - inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de contact, mijloace de
comunicare, formaliti care trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la
procedura de atribuire, dac sunt solicitate de autoritatea contractant, toate
cerinele minime de calificare, precum i toate documentele care urmeaz s fie
prezentate de ofertani/candidai pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor de
calificare i selecie, instruciuni privind modul de elaborare i de prezentare
a propunerii tehnice i financiare, informaii detaliate i complete privind
criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei ctigtoare,

instruciuni privind cile de atac prevzute de lege, precum i orice alte


informaii prevzute de legislaia n domeniu;
------------Lit. k^1) a art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
l) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevzute la art. 1 alin. (2)
din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile ulterioare;
m) ntreprindere public - persoana juridic ce desfoar activiti
economice i asupra creia se exercit direct sau indirect, ca urmare a unor
drepturi de proprietate, a participaiilor financiare sau a regulilor specifice
prevzute n actul de nfiinare a ntreprinderii respective, influena dominant
a unei autoriti contractante, astfel cum este definit aceasta la art. 8 lit.
a), b) sau c); prezumia de exercitare a influenei dominante se aplic n orice
situaie n care, n raport cu o astfel de persoan, una sau mai multe autoriti
contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se afl, direct ori
indirect, n cel puin unul dintre urmtoarele cazuri:
- dein majoritatea capitalului subscris;
- dein controlul majoritii voturilor n organul de conducere, cum ar fi
adunarea general;
- pot numi n componena consiliului de administraie, a organului de
conducere sau de supervizare mai mult de jumtate din numrul membrilor acestuia;
n) licitaie electronic - procesul repetitiv realizat dup o prim evaluare
complet a ofertelor, n care ofertanii au posibilitatea, exclusiv prin
intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preurile prezentate i/sau de a
mbunti alte elemente ale ofertei; evaluarea final trebuie s se realizeze n
mod automat prin mijloacele electronice utilizate;
o) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru
procesarea i stocarea de date care sunt difuzate, transmise i recepionate prin
cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
p) ofertant - orice operator economic care a depus ofert n termenul de
depunere a ofertelor indicat n anunul/invitaia de participare;
----------Lit. p) a art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
q) ofert - actul juridic prin care operatorul economic i manifest voina
de a se angaja din punct de vedere juridic ntr-un contract de achiziie public;
oferta cuprinde propunerea financiar i propunerea tehnic;
r) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori
executant de lucrri - persoana fizic/juridic, de drept public sau privat, ori
grup de astfel de persoane cu activitate n domeniul care ofer n mod licit pe
pia produse, servicii i/sau execuie de lucrri;
s) operatorul sistemului electronic de achiziii publice - persoana juridic
de drept public care asigur autoritilor contractante suportul tehnic destinat
aplicrii, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire;
s) procedura de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea
contractant i de ctre candidai/ofertani pentru ca acordul prilor privind
angajarea n contractul de achiziie public s fie considerat valabil;
procedurile de atribuire sunt: licitaia deschis, licitaia restrns, dialogul
competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluii;
s^1) parteneriat public-public - derularea n comun a unui proiect de ctre
dou ori mai multe entiti publice naionale i/sau internaionale;

------------Lit. s^1) a art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.
s^2) persoane cu funcii de decizie - conductorul autoritii contractante,
membrii organelor decizionale ale autoritii contractante ce au legtur cu
procedura de atribuire, precum i orice alte persoane din cadrul autoritii
contractante ce pot influena coninutul documentaiei de atribuire i/sau
procedura de atribuire;
------------Lit. s^2) a art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
t) propunere financiar - parte a ofertei ce cuprinde informaiile cu privire
la pre, tarif, alte condiii financiare i comerciale corespunztoare
satisfacerii cerinelor solicitate prin documentaia de atribuire;
t) propunere tehnic - parte a ofertei elaborat pe baza cerinelor din
caietul de sarcini sau, dup caz, din documentaia descriptiv;
u) scris sau n scris - orice ansamblu de cuvinte i cifre care pot fi
citite, reproduse i apoi comunicate. Acest ansamblu poate include i informaii
transmise i stocate prin mijloace electronice;
u^1) sistem de achiziie dinamic - proces n ntregime electronic, limitat n
timp i deschis pe ntreaga sa durat oricrui operator economic care
ndeplinete criteriile de calificare i selecie i care a prezentat o ofert
orientativ conform cu cerinele caietului de sarcini.
--------------Lit. u^1) a art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
v) sistemul electronic de achiziii publice - SEAP desemneaz sistemul
informatic de utilitate public, accesibil prin internet la o adresa dedicata,
utilizat n scopul aplicrii prin mijloace electronice a procedurilor de
atribuire;
v^1) termene de ateptare - termenele la care se face referire la art. 205
alin. (1) i art. 206 alin. (3), dup mplinirea crora pot fi ncheiate
contractele care intr n sfera de aplicare a prezentei ordonane de urgen;
----------Lit. v^1) a art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
x) Tratat - Tratatul pentru nfiinarea Comunitii Europene, ncheiat la 25
martie 1957, cu modificrile i completrile ulterioare;
y) vocabularul comun al achiziiilor publice - CPV - desemneaz nomenclatorul
de referin aplicabil contractelor de achiziie public, adoptat prin
Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European i al Consiliului
privind vocabularul comun al achiziiilor publice, publicat n Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurnd corespondenta cu
alte nomenclatoare existente;
z) zile - zilele calendaristice, n afara cazului n care se prevede expres
c sunt zile lucrtoare. Termenul exprimat n zile ncepe s curg de la
nceputul primei ore a primei zile a termenului i se ncheie la expirarea

ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua n cursul creia a avut loc un
eveniment sau s-a realizat un act al autoritii contractante nu este luat n
calculul termenului. Dac ultima zi a unui termen exprimat altfel dect n ore
este o zi de srbtoare legal, o duminic sau o smbt, termenul se ncheie la
expirarea ultimei ore a urmtoarei zile lucrtoare.
------------Lit. z) a art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie
2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
SECIUNEA a 3-a
Tipuri de contracte de achiziie public
ART. 3^1
Contractele de achiziie public sunt:
a) contracte de lucrri;
b) contracte de furnizare;
c) contracte de servicii.
-------------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 4
(1) Contractul de lucrri este acel contract de achiziie public care are ca
obiect:
a) fie execuia de lucrri legate de una dintre activitile cuprinse n
anexa nr. 1 sau execuia unei construcii;
b) fie att proiectarea, ct i execuia de lucrri legate de una dintre
activitile cuprinse n anexa nr. 1 sau att proiectarea, ct i execuia unei
construcii;
c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcii care corespunde
necesitii i obiectivelor autoritii contractante, n msura n care acestea
nu corespund prevederilor lit. a) i b).
------------Lit. c) a alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din
LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20
iulie 2006.
(2) n sensul prevederilor alin. (1), prin construcie se nelege rezultatul
unui ansamblu de lucrri de construcii de cldiri sau lucrri de geniu civil,
destinat s ndeplineasc prin el nsui o funcie tehnic sau economic.
ART. 5
(1) Contractul de furnizare este acel contract de achiziie public, altul
dect contractul de lucrri, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor
produse, prin cumprare, inclusiv n rate, nchiriere sau leasing, cu sau fr
opiune de cumprare.
(2) Contractul de achiziie public ce are ca obiect principal furnizarea de
produse i, cu titlu accesoriu, operaiuni/lucrri de instalare i punere n
funciune a acestora este considerat contract de furnizare.
------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.

ART. 6
(1) Contractul de servicii este acel contract de achiziie public, altul
dect contractul de lucrri sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia
sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevzute n anexele nr. 2A i
2B.
------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(2) Contractul de achiziie public care are ca obiect principal prestarea
unor servicii i, cu titlu accesoriu, desfurarea unor activiti dintre cele
prevzute n anexa nr. 1 este considerat contract de servicii.
ART. 7
Contractul de achiziie public care are ca obiect att furnizarea de
produse, ct i prestarea de servicii este considerat:
a) contract de furnizare, dac valoarea estimat a produselor este mai mare
dect valoarea estimat a serviciilor prevzute n contractul respectiv;
b) contract de servicii, dac valoarea estimat a serviciilor este mai mare
dect valoarea estimat a produselor prevzute n contractul respectiv.
SECIUNEA a 4-a
Autoriti contractante
ART. 8
Este autoritate contractant n sensul prezentei ordonane de urgen:
a) oricare organism al statului - autoritate public sau instituie public care acioneaz la nivel central ori la nivel regional sau local;
b) oricare organism, altul dect unul dintre cele prevzute la lit. a), cu
personalitate juridic, care a fost nfiinat pentru a satisface nevoi de interes
general fr caracter comercial sau industrial i care se afl cel puin n una
dintre urmtoarele situaii:
-------------Partea introductiv a literei b) a art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art.
II din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
- este finanat, n majoritate, de ctre o autoritate contractant, astfel
cum este definita la lit. a), sau de ctre un alt organism de drept public;
- se afla n subordinea sau este supus controlului unei autoriti
contractante, astfel cum este definita la lit. a), sau unui alt organism de drept
public;
- n componenta consiliului de administraie/organului de conducere sau de
supervizare mai mult de jumtate din numrul membrilor acestuia sunt numii de
ctre o autoritate contractant, astfel cum este definita la lit. a), sau de
ctre un alt organism de drept public;
b^1) abrogat;
--------------Lit. b^1) a art. 8 a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 193
din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care
modific pct. 6 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.

c) oricare asociere format de una sau mai multe autoriti contractante


dintre cele prevzute la lit. a), b), d) sau e);
------------Lit. c) a art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.
d) oricare ntreprindere public ce desfoar una sau mai multe dintre
activitile prevzute la cap. VIII seciunea 1, atunci cnd aceasta atribuie
contracte de achiziie public sau ncheie acorduri-cadru destinate efecturii
respectivelor activiti;
e) oricare subiect de drept, altul dect cele prevzute la lit. a) - d), care
desfoar una sau mai multe dintre activitile prevzute la cap. VIII seciunea
1, n baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la
art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competent, atunci cnd acesta atribuie
contracte de achiziie public sau ncheie acorduri-cadru destinate efecturii
respectivelor activiti.
--------------Lit. e) a art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
ART. 4
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a stabili programul anual al
achiziiilor publice.
(2) Programul anual al achiziiilor publice se elaboreaz ntr-o prima forma
pana la sfritul ultimului trimestru al anului n curs i cuprinde totalitatea
contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractant intenioneaz sa
le atribuie/ncheie n decursul anului urmtor.
(3) Autoritatea contractant are obligaia, atunci cnd stabilete programul
anual al achiziiilor publice, de a tine cont de:
a) necesitile obiective de produse, de lucrri i de servicii;
b) gradul de prioritate a necesitilor prevzute la lit. a);
c) anticiparile cu privire la fondurile ce urmeaz sa fie alocate prin
bugetul anual.
(4) Dup aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractant are obligaia
de a-si definitiva programul anual al achiziiilor publice n funcie de
fondurile aprobate i de posibilitile de atragere a altor fonduri.
(5) Programul anual al achiziiilor publice trebuie sa cuprind cel puin
informaii referitoare la:
a) obiectul contractului/acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al achiziiilor publice (CPV);
c) valoarea estimat, fr TVA, exprimat n lei i n euro;
d) procedura care urmeaz sa fie aplicat;
e) data estimat pentru nceperea procedurii;
f) data estimat pentru finalizarea procedurii;
g) persoana responsabil pentru atribuirea contractului respectiv.
(6) In cazul n care autoritatea contractant intenioneaz sa lanseze un
sistem dinamic de achiziii publice, aceasta are obligaia de a preciza aceasta
intenie n programul anual al achiziiilor publice.
(7) Programul anual al achiziiilor publice se aproba de conductorul
autoritii contractante, conform atribuiilor legale ce ii revin, cu avizul
compartimentului financiar-contabil.

(8) Autoritatea contractant are dreptul de a opera modificri sau completri


ulterioare n programul anual al achiziiilor publice, modificri/completri care
se aproba conform prevederilor alin. (7).
(9) In cazul n care modificrile prevzute la alin. (8) au ca scop
acoperirea unor necesitai ce nu au fost cuprinse iniial n programul anual al
achiziiilor publice, introducerea acestora n program este condiionat de
asigurarea surselor de finanare.
ART. 5
(1) In conformitate cu principiul asumarii rspunderii, stabilirea
circumstanelor de ncadrare prevzute de ordonana de urgenta pentru aplicarea
fiecrei proceduri sau pentru cumprarea directa intra n responsabilitatea
exclusiva a autoritii contractante.
(2) Compartimentul intern specializat prevzut la art. 3 alin. (1) are
obligaia de a elabora o nota justificativ n toate situaiile n care procedura
de atribuire propus pentru a fi aplicat este alta dect una dintre cele
prevzute la art. 20 alin. (1) din ordonana de urgenta sau, n cazul atribuirii
unui contract sectorial, la art. 251 alin. (1) din ordonana de urgenta.
(3) Nota justificativ se aproba de conductorul autoritii contractante,
conform atribuiilor legale ce ii revin, cu avizul compartimentului juridic, i
constituie un nscris esenial al dosarului achiziiei publice.
(4) In cazul n care urmeaz sa fie aplicat procedura cererii de oferte,
nota justificativ trebuie sa conin numai explicaii cu privire la rezultatul
estimrii, conform regulilor prevzute n cap. II seciunea a 2-a din ordonana
de urgenta, valorii contractului de achiziie publica care urmeaz sa fie
atribuit.

ART. 8^1
Derularea unui proiect n cadrul unui parteneriat public-public se supune
regulilor din domeniul achiziiilor publice.
------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
SECIUNEA a 5-a
Domeniu de aplicare. Excepii
ART. 9
Prezenta ordonan de urgen se aplic pentru:
a) atribuirea contractului de achiziie public, inclusiv a contractului
sectorial, n acest din urma caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII;
b) ncheierea acordului-cadru;
c) atribuirea, de ctre o entitate juridic fr calitate de autoritate
contractant, a unui contract de lucrri, n cazul n care se ndeplinesc n mod
cumulativ urmtoarele condiii:
- respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie
de mai mult de 50%, de ctre o autoritate contractant;
- valoarea estimat a respectivului contract este egal sau mai mare dect
echivalentul n lei al sumei de 5.000.000 euro*);
------------Lit. c) a art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.

10

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:


Conform Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice, n data de 13 decembrie 2013 a fost adoptat Regulamentul
Comisiei Europene nr. 1.336/2013 care modific Directivele 2004/17/EC, 2004/18/EC
i 2009/81/EC privitor la cuantumul noilor praguri valorice aplicabile n cadrul
procedurilor de achiziie public la nivel naional.
Noile valori sunt urmtoarele:
- 5.186.000 de euro, nlocuind valoarea de 5.000.000 euro prevzut la art.
9 lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
Aceste modificri ale Directivelor intr n vigoare de la 1 ianuarie 2014 i
vor fi valabile i aplicabile tuturor procedurilor lansate dup acest moment.
Regulamentul este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n
toate statele membre. Aceste modificri sunt operate de ctre Comisia European
i au un caracter regulat.
c^1) atribuirea, de ctre o entitate juridic fr calitate de autoritate
contractant, a unui contract de servicii, n cazul n care se ndeplinesc n mod
cumulativ urmtoarele condiii:
- respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie
de mai mult de 50%, de ctre o autoritate contractant;
- valoarea estimat a respectivului contract este egal sau mai mare dect
echivalentul n lei al sumei de 200.000 euro*);
------------Lit. c^1) a art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice, n data de 13 decembrie 2013 a fost adoptat Regulamentul
Comisiei Europene nr. 1.336/2013 care modific Directivele 2004/17/EC, 2004/18/EC
i 2009/81/EC privitor la cuantumul noilor praguri valorice aplicabile n cadrul
procedurilor de achiziie public la nivel naional.
Noile valori sunt urmtoarele:
- 207.000 de euro, nlocuind valoarea de 200.000 euro prevzut la art. 9
lit. c^1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
Aceste modificri ale Directivelor intr n vigoare de la 1 ianuarie 2014 i
vor fi valabile i aplicabile tuturor procedurilor lansate dup acest moment.
Regulamentul este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n
toate statele membre. Aceste modificri sunt operate de ctre Comisia European
i au un caracter regulat.
d) atribuirea contractului de achiziie public de ctre o autoritate
contractant, n numele i pentru o alt persoan fizic/juridic, n cazul n
care respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie
de mai mult de 50%, de ctre o autoritate contractant;
e) organizarea concursului de soluii;
f) atribuirea contractului de concesiune de lucrri publice i a contractului
de concesiune de servicii, n acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII.
ART. 10
n cazurile prevzute la art. 9 lit. c) i c^1), autoritatea contractant are
obligaia de a impune prin contractul de finanare aplicarea prevederilor
prezentei ordonane de urgen pentru atribuirea contractelor respective.
---------------

11

Art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 143
din 28 octombrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie
2008.
ART. 11
Abrogat
--------------Art. 11 a fost abrogat de art. 205 din ORDONANA DE URGEN nr. 114 din 21
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 29 decembrie 2011.
ART. 12
Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractului de
achiziie public n cazul n care se ndeplinete cel puin una dintre
urmtoarele condiii:
a) contractul este inclus n categoria informaiilor secrete de stat, n
conformitate cu legislaia n vigoare privind protecia informaiilor
clasificate;
--------------Lit. a) a art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
b) ndeplinirea contractului necesita impunerea unor masuri speciale de
siguran, pentru protejarea unor interese naionale, potrivit prevederilor
legale n vigoare;
------------Lit. b) a art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
c) abrogat.
------------Lit. c) a art. 12 a fost abrogata de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 12^1
(1) Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea
contractului de achiziie public de ctre structuri ale autoritilor
contractante care funcioneaz pe teritoriul altor state atunci cnd valoarea
contractului, estimat potrivit prevederilor seciunii a 2-a din cap. II, este
mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 124.
----------Alin. (1) al art. 12^1 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 7^1.
(2) Pentru atribuirea contractelor de achiziie public care intr sub
incidena prevederilor alin. (1) i a cror valoare estimat este mai mare dect
cea prevzut la art. 19 trebuie s se asigure aplicarea principiilor generale
prevzute la art. 2 alin. (2), publicitatea la nivel local i respectarea
prevederilor art. 35-38 reprezentnd cerine minime n acest sens.
-------------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.

12

ART. 13
Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractului de
servicii care:
a) are ca obiect cumprarea sau nchirierea, prin orice mijloace financiare,
de terenuri, cldiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra
acestora. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se ncheie,
indiferent de forma, n legtur cu contractul de cumprare sau de nchiriere
respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonane de urgen;
------------Lit. a) a art. 13 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
b) se refer la cumprarea, dezvoltarea, producia sau coproducia de
programe destinate difuzrii, de ctre instituii de radiodifuziune i
televiziune;
c) se refer la prestarea de servicii de arbitraj i conciliere;
d) se refer la prestarea de servicii financiare n legtur cu emiterea,
cumprarea, vnzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente
financiare, n special operaii ale autoritii contractante efectuate n scopul
atragerii de resurse financiare i/sau de capital, precum i prestarea de
servicii de ctre bnci centrale;
------------Lit. d) a art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
e) se refer la angajarea de for de munc, respectiv ncheierea de
contracte de munc;
f) se refer la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate n
totalitate de ctre autoritatea contractant i ale cror rezultate nu sunt
destinate, n mod exclusiv, autoritii contractante pentru propriul beneficiu.
ART. 14
(1) Prezenta ordonan de urgen nu se aplic atunci cnd contractul de
achiziie public este atribuit ca urmare a:
a) unui acord internaional ncheiat n conformitate cu prevederile
Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene
i care vizeaz furnizarea de produse, prestarea de servicii sau execuia de
lucrri, destinate implementrii ori exploatrii unui proiect n comun cu statele
semnatare, i numai dac prin acordul respectiv a fost menionat o procedur
specific pentru atribuirea contractului respectiv;
------------Lit. a) a alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din
LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9
decembrie 2011.
b) unui acord internaional referitor la staionarea de trupe i numai dac
prin acordul respectiv a fost prevzut o procedur specific pentru atribuirea
contractului respectiv;
c) aplicrii unei proceduri specifice unor organisme i instituii
internaionale.
--------------Lit. c) a alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 7 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.

13

d) aplicrii unei proceduri specifice prevzute de legislaia comunitar, n


contextul programelor i proiectelor de cooperare teritorial.
--------------Lit. d) a alin. (1) al art. 14 a fost introdus de pct. 3 al art. II din
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
156 din 12 martie 2009.
(2) Autoritile contractante au obligaia de a informa Autoritatea Naional
pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice asupra acordurilor
prevzute la alin. (1) lit. a), existente n domeniul lor de activitate.
------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr.
337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(3) Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice are obligaia de a comunica Comisiei Europene informaiile primite
potrivit alin. (2).
ART. 15
(1) Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractului
de servicii unei alte autoriti contractante sau unei asocieri de autoriti
contractante, n cazul n care acestea beneficiaz de un drept exclusiv pentru
prestarea serviciilor respective, n virtutea legii ori a altor acte cu caracter
normativ care sunt publicate, n msura n care acestea sunt compatibile cu
prevederile Tratatului.
------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr.
337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(1^1) Abrogat.
--------------Alin. (1^1) al art. 15 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr.
193 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013,
care introduce pct. 8^1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27
noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(2) Autoritatea contractant care, n baza competentelor legale pe care le
deine, acorda unui subiect de drept, care nu este definit ca autoritate
contractant, drepturi speciale sau exclusive de a presta un serviciu public, are
obligaia de a impune, prin autorizaia pe care o emite n acest scop,
respectarea principiului nediscriminrii de ctre cel care beneficiaz de
drepturile speciale sau exclusive, atunci cnd acesta atribuie contracte de
furnizare ctre teri.
ART. 16
(1) n cazul n care autoritatea contractant atribuie un contract ce are ca
obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse n anexa nr. 2B, atunci
obligaia de a aplica prezenta ordonan de urgen se impune numai pentru
contracte a cror valoare este mai mare sau egal cu cea prevzut la art. 57
alin. (2) i se limiteaz la prevederile art. 35-38 i art. 56 i la aplicarea pe
tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevzute la art. 2 alin.
(2). Contestaiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din
categoria celor incluse n anexa nr. 2B, a cror valoare este egal sau mai mare
dect cea prevzut la art. 57 alin. (2), se soluioneaz potrivit dispoziiilor
cap. IX.
-----------

14

Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care modifica pct. 8 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie
2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2) n cazul n care contractul de achiziie public prevzut la alin. (1)
are ca obiect, alturi de prestarea de servicii din categoria celor incluse n
anexa nr. 2B, i prestarea de servicii din categoria celor incluse n anexa nr.
2A, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dac valoarea estimat a
serviciilor incluse n anexa nr. 2B este mai mare dect valoarea estimat a
serviciilor incluse n anexa nr. 2A.
(3) Autoritatea contractant nu are dreptul de a combina, n cadrul aceluiai
contract, servicii incluse att n anexa nr. 2B, ct i n anexa nr. 2A, cu
scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor alin. (1), atunci cnd atribuie
respectivul contract de achiziie public.
ART. 16^1
Abrogat.
--------------Art. 16^1 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 51
din 28 iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
CAP. II
Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziie public
SECIUNEA 1
Reguli generale
ART. 17
Autoritatea contractant are obligaia de a respecta principiile prevzute la
art. 2 alin. (2) n relaia cu operatorii economici interesai s participe la
procedura de atribuire.
ART. 18
(1) Procedurile de atribuire a contractului de achiziie public sunt:
a) licitaia deschis, respectiv procedura la care orice operator economic
interesat are dreptul de a depune oferta;
b) licitaia restrns, respectiv procedura la care orice operator economic
are dreptul de a-i depune candidatura, urmnd ca numai candidaii selectai s
aib dreptul de a depune oferta;
c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic
are dreptul de a-i depune candidatura i prin care autoritatea contractant
conduce un dialog cu candidaii admii, n scopul identificrii uneia sau mai
multor soluii apte s rspund necesitilor sale, urmnd ca, pe baza
soluiei/soluiilor, candidaii selectai s elaboreze oferta final;
d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractant
deruleaz consultri cu candidaii selectai i negociaz clauzele contractuale,
inclusiv preul, cu unul sau mai muli dintre acetia. Negocierea poate fi:
- negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare;
- negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare;
e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificat prin care autoritatea
contractant solicit oferte de la mai muli operatori economici.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a organiza un concurs de soluii,
respectiv o procedur special prin care achiziioneaz, ndeosebi n domeniul
amenajrii teritoriului, al proiectrii urbanistice i peisagistice, al
arhitecturii sau n cel al prelucrrii datelor, un plan sau un proiect, prin

15

selectarea acestuia pe baze concureniale de ctre un juriu, cu sau fr


acordarea de premii.
------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr.
337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
ART. 6
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a iniia aplicarea procedurii de
atribuire numai dup ce a fost elaborat documentaia de atribuire sau, dup caz,
documentaia de concurs.
(2) Perioada de valabilitate a ofertelor, prevzut n anunul/invitaia de
participare i n documentaia de atribuire, trebuie s fie stabilit astfel
nct s se ntind pn la momentul ncheierii contractului/acordului-cadru.
Atunci cnd stabilete perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea
contractant va lua n considerare estimrile privind perioada necesar pentru
analiza i evaluarea ofertelor, perioada necesar pentru verificrile legate de
aceste activiti, precum i perioada legal prevzut pentru rezolvarea
eventualelor contestaii. Fr a afecta prevederile art. 93 alin. (3) i
asumndu-i implicaiile prevederilor art. 97 alin. (4) lit. b), autoritatea
contractant are obligaia de a solicita prelungirea valabilitii ofertelor,
precum i, dup caz, a garaniei de participare, n situaii excepionale care
impun o astfel de prelungire.
(3) Autoritatea contractant are dreptul de a prelungi durata contractelor de
furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, ncheiate n anul
precedent i a cror durata normal de ndeplinire expira la data de 31
decembrie, dac se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) n documentaia de atribuire, elaborata cu ocazia atribuirii contractului
iniial, s-au prevzut posibilitatea de suplimentare a cantitilor de produse i
servicii deja achiziionate, precum i nivelul maxim pana la care va fi posibila
o astfel de suplimentare;
b) n documentaia de atribuire, precum i n contract este prevzut n mod
explicit o clauza prin care dreptul autoritii contractante de a opta pentru
suplimentarea cantitilor de produse sau de servicii este condiionat de
existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinaie;
c) valoarea estimat a contractului iniial s-a determinat prin luarea n
considerare a variantei n care autoritatea contractant opteaz pentru
suplimentarea la nivelul maxim prevzut a cantitilor de produse sau servicii;
d) prelungirea contractului iniial nu poate depi o durata de 4 luni de la
data expirrii duratei iniiale de ndeplinire a acestuia.

ART. 19
Autoritatea contractant achiziioneaz direct produse, servicii sau lucrri,
n msura n care valoarea achiziiei, estimat conform prevederilor seciunii a
2-a a prezentului capitol, nu depete echivalentul n lei a 30.000 euro
exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziie de produse ori servicii, respectiv a
100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziie de lucrri. Achiziia se
realizeaz pe baz de document justificativ.
--------------Art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26
iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care

16

introduce pct. 8^3 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
Norma de aplicare
. ORDIN
313 29/06/2011
ART. 1
Atunci cnd valoarea estimat a achiziiei, fr TVA, este mai mic sau egal
cu echivalentul n lei al cuantumului n euro prevzut la art. 19 din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, n ceea ce privete
regulile privind achiziiile publice nu vor fi solicitate autoritii
contractante alte documente dect cele prevzute de legislaia n domeniul
achiziiilor publice (documente justificative: factura i/sau contractul).
ART. 2
Dispoziiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, nu sunt aplicabile entitilor juridice fr calitatea de autoritate
contractant care nu se ncadreaz n prevederile art. 9 lit. c) i c^1) din
aceeai ordonan de urgen.
ART. 3
Orice document emis de alte organisme/autoriti, cu excepia Autoritii
Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, prin care
se impune respectarea de ctre entitile juridice menionate la art. 2 a
regulilor privind derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, nu produce efecte juridice.

ART. 19^1
(1) n situaia prevzut la art. 19, autoritatea contractant transmite n
SEAP o notificare cu privire la achiziia direct a crei valoare depete
echivalentul n lei al sumei de 5.000 euro fr TVA, n cel mult 10 zile de la
data primirii documentului justificativ ce st la baza achiziiei realizate.
(2) Transmiterea notificrii prevzute la alin. (1) se va efectua n format
electronic prin utilizarea aplicaiei disponibile la adresa de internet www.elicitaie.ro i va cuprinde urmtoarele informaii:
a) denumirea i datele de identificare ale operatorului economic;
b) obiectul achiziiei;
c) codul CPV;
d) valoarea achiziiei;
e) cantitatea achiziionat;
f) data realizrii/atribuirii achiziiei.
------------Art. 19^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie
2012.
ART. 20
(1) Autoritatea contractant atribuie contractul de achiziie public prin
aplicarea procedurilor de licitaie deschis sau licitaie restrns.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractant poate
aplica celelalte proceduri prevzute la art. 18 alin. (1), dup caz, numai n

17

circumstanele specifice prevzute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau
art. 124.
------------Art. 20 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie
2012.
ART. 21
(1) Orice autoritate contractant are dreptul de a aplica procedurile de
atribuire prevzute la art. 18, prin utilizarea mijloacelor electronice.
Norma de aplicare
. NORMA
(A)
22/11/2006
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
(1) n aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, denumit
n continuare ordonan de urgen, sistemul electronic de achiziii publice,
denumit n continuare SEAP, pune la dispoziia autoritilor contractante
faciliti tehnice pentru:
a) aplicarea, integral prin mijloace electronice, a procedurilor de licitaie
deschis, licitaie restrns i cerere de oferte;
b) aplicarea, parial prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire
a contractului de achiziie public prevzute la art. 18 din ordonana de
urgen.
(2) SEAP pune la dispoziia autoritilor contractante faciliti tehnice
pentru utilizarea licitaiei electronice, astfel cum este prevzut aceast
modalitate special de atribuire a contractului de achiziie public la art. 161169 din ordonana de urgen.
(3) SEAP pune la dispoziia autoritilor contractante posibilitatea tehnic
de a achiziiona direct, prin intermediul unui catalog electronic, produse,
servicii sau lucrri, a cror achiziionare intr sub incidena prevederilor art.
19 din ordonana de urgen.
ART. 2
Transmiterea spre publicare n SEAP a anunurilor de intenie, de participare
i de atribuire, astfel cum sunt prevzute la art. 47 din ordonana de urgen,
se poate realiza numai prin completarea formularelor specifice disponibile n
sistemul informatic i numai de ctre autoritile contractante nregistrate n
SEAP.
CAP. II
nregistrarea i rennoirea nregistrrii n SEAP
SECIUNEA 1
Dispoziii generale
ART. 3
Orice autoritate contractant, precum i orice operator economic au obligaia
de a solicita nregistrarea i, respectiv, rennoirea nregistrrii n SEAP, cu
respectarea condiiilor i procedurii reglementate prin prezentele norme.
ART. 4
(1) nregistrarea i rennoirea nregistrrii n SEAP se efectueaz
respectndu-se procedura electronic implementat de ctre operatorul SEAP.

18

(2) Procedura electronic pentru nregistrarea i rennoirea nregistrrii,


att pentru autoritile contractante, ct i pentru operatorii economici, se
public n SEAP, n termen de 5 zile lucrtoare de la data intrrii n vigoare a
prezentelor norme.
ART. 5
Autoritile contractante i operatorii economici care solicit nregistrarea
sau rennoirea nregistrrii n SEAP rspund pentru corectitudinea datelor i
informaiilor transmise n cadrul procedurii de nregistrare i/sau rennoire a
nregistrrii i au obligaia de a transmite operatorului SEAP orice modificare
survenit n legtur cu aceste date i informaii, n termen de cel mult 3 zile
lucrtoare de la producerea respectivelor modificri.
SECIUNEA a 2-a
Condiiile i procedura nregistrrii n SEAP
ART. 6
(1) Procedura de nregistrare n SEAP a autoritilor contractante cuprinde
urmtoarele faze:
a) completarea on-line a formularului de nregistrare disponibil n SEAP;
b) transmiterea unei cereri de nregistrare adresate operatorului SEAP,
semnat de reprezentantul legal al autoritii contractante sau de persoana
mputernicit expres s o reprezinte pe aceasta n relaiile cu terii, situaie
n care va fi transmis o copie certificat de pe actul de mputernicire;
c) transmiterea prin mijloace electronice de ctre operatorul SEAP a
certificatului digital de nregistrare i a instruciunilor de utilizare a
acestuia, dup finalizarea fazelor prevzute la lit. a) i b).
(2) Procedura de nregistrare n SEAP a operatorilor economici cuprinde
urmtoarele faze:
a) completarea on-line a formularului de nregistrare disponibil n SEAP;
b) transmiterea unei cereri de nregistrare adresate operatorului SEAP,
semnat de reprezentantul legal al operatorului economic sau de persoana
mputernicit expres s l reprezinte pe acesta n relaiile cu terii, situaie
n care va fi transmis o copie certificat de pe actul de mputernicire;
c) transmiterea de documente edificatoare care s dovedeasc forma de
nregistrare ca persoan fizic autorizat sau juridic i, dup caz, de atestare
ori apartenena din punct de vedere profesional;
d) transmiterea prin mijloace electronice de ctre operatorul SEAP a
certificatului digital de nregistrare i a instruciunilor de utilizare a
acestuia, dup finalizarea etapelor prevzute la lit. a), b) i c).
(3) Sucursalele, ageniile i orice alte sedii secundare fr personalitate
juridic ale unui operator economic nu pot fi nregistrate n SEAP.
(4) Documentele prevzute la alin. (2) lit. c) trebuie s fie conforme cu
prevederile legale din ara n care operatorul economic este stabilit.
ART. 7
Prin completarea formularului de nregistrare, autoritatea contractant i
operatorul economic i asum un angajament de confidenialitate i de protecie
a informaiilor existente n cadrul SEAP, inclusiv a informaiilor care asigur
accesul n acest sistem informatic.
ART. 8
(1) Cererea de nregistrare prevzut la art. 6 alin. (1) lit. b) i la alin.
(2) lit. b) trebuie completat utilizndu-se formularul disponibil n cadrul SEAP
i se transmite n form electronic, semnat cu semntura electronic extins a
solicitantului, bazat pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat.

19

(2) n termen de 5 zile, operatorul SEAP va trimite solicitantului o


confirmare de primire n form electronic, semnat cu semntura electronic a
operatorului SEAP.
(3) n cazul n care cererea nu poate fi transmis n condiiile prevzute la
alin. (1), aceasta se poate depune la sediul operatorului SEAP sau se poate
transmite prin pot, cu confirmare de primire. Cererea astfel transmis se
nregistreaz la registratura operatorului SEAP.
ART. 9
(1) Operatorul SEAP are obligaia de a pune la dispoziia autoritii
contractante i/sau operatorului economic, prin mijloace electronice,
certificatul digital de nregistrare i instruciunile de utilizare a acestuia,
n termen de cel mult dou zile lucrtoare de la data primirii cererii de
nregistrare, n condiiile completrii corecte i complete a formularului de
nregistrare.
(2) n cazul n care informaiile sau, dup caz, documentele solicitate
potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) i (2) sunt incorecte i/sau incomplete,
operatorul SEAP are obligaia de a solicita autoritii contractante i/sau
operatorului economic remedierea acestora. Certificatul digital de nregistrare
i instruciunile de utilizare se transmit n termenul prevzut la alin. (1),
ncepnd cu data primirii informaiilor i documentelor corecte i complete.
SECIUNEA a 3-a
Condiiile i procedura rennoirii nregistrrii n SEAP
ART. 10
(1) Certificatul digital de nregistrare n SEAP este valabil pe o perioad
de 2 ani de la data emiterii acestuia, att n cazul autoritilor contractante,
ct i al operatorilor economici.
(2) Certificatul de nregistrare n SEAP se rennoiete la fiecare 2 ani,
respectndu-se procedura electronic stabilit de operatorul SEAP.
(3) n cazul n care, din motive de natur tehnic imputabile operatorului
SEAP, anterior expirrii perioadei de valabilitate, certificatul de nregistrare
n SEAP nu mai poate fi utilizat, acesta urmeaz a fi rennoit cu respectarea
procedurii de rennoire.
(4) n situaia prevzut la alin. (3), operatorul SEAP are obligaia de a-i
informa n timp util pe toi utilizatorii acestui sistem informatic, att
autoriti contractante ct i operatori economici, cu privire la data pn la
care trebuie rennoit certificatul.
ART. 11
Procedura de rennoire a nregistrrii n SEAP att a autoritilor
contractante, ct i a operatorilor economici cuprinde urmtoarele faze:
a) transmiterea unei cereri de rennoire a nregistrrii adresate
operatorului SEAP;
b) cererea prevzut la lit. a) va fi transmis operatorului SEAP, prin
mijloace electronice, utilizndu-se formularul de rennoire publicat n SEAP;
c) transmiterea prin mijloace electronice de ctre operatorul SEAP a
certificatului digital de rennoire a nregistrrii i a instruciunilor de
utilizare a acestuia, dup finalizarea primei etape.
ART. 12
(1) Cererea de rennoire a nregistrrii, prevzut la art. 11 lit. a),
trebuie s cuprind meniuni explicite cu privire la eventualele modificri ale
datelor i informaiilor existente n SEAP, referitoare la solicitantul
respectiv, precum i acceptarea prelungirii valabilitii angajamentului de
confidenialitate i de protecie a informaiilor asumat cu ocazia nregistrrii
n SEAP.

20

(2) Prevederile art. 8 i 9 se aplic n mod corespunztor i pentru


procedura de rennoire a nregistrrii.
CAP. III
Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice
SECIUNEA 1
Licitaia deschis
ART. 13
Licitaia deschis prin mijloace electronice se iniiaz prin completarea
formularului specific prevzut la art. 2.
ART. 14
(1) n cazul n care autoritatea contractant decide s utilizeze opiunea
prevzut la art. 40 alin. (2) lit. a) din ordonana de urgen, atunci aceasta
va transmite spre publicare n SEAP i documentaia de atribuire, sub forma unui
fiier electronic.
(2) Operatorul SEAP are obligaia de a asigura oricrui operator economic
nregistrat n SEAP accesul liber i nerestricionat la fiierul electronic
cuprinznd documentaia de atribuire.
ART. 15
(1) Dup data publicrii anunului de participare, pentru a continua
aplicarea procedurii de licitaie deschis prin mijloace electronice, autoritatea
contractant are obligaia de a introduce n SEAP informaiile solicitate n mod
automat de sistemul informatic pentru generarea procedurii.
(2) n cazul n care autoritatea contractant solicit ndeplinirea de ctre
candidai a unor criterii de calificare, aceasta are obligaia de a introduce n
SEAP informaii referitoare la forma i condiiile n care se demonstreaz
ndeplinirea de ctre operatorii economici a acestor criterii, precum i termenul
n care estimeaz c va finaliza verificarea ndeplinirii criteriilor de
calificare.
(3) Autoritatea contractant nu are dreptul s solicite modificarea, iar
operatorul SEAP nu are dreptul s modifice informaiile de natur s afecteze
funcionarea sistemului informatic, dintre cele prevzute la alin. (1), cum ar
fi, fr a se limita la cele ce urmeaz:
a) criteriile de calificare i selecie;
b) criteriile de atribuire i, dup caz, factorii de evaluare i/sau
algoritmul de calcul;
c) cantitatea produselor, serviciilor sau dimensiunea lucrrilor;
d) codul CPV.
(4) n situaia n care se constat erori sau omisiuni cu privire la
informaiile prevzute la alin. (3), autoritatea contractant are obligaia de a
dispune anularea procedurii de atribuire, considerndu-se, implicit, c se
ndeplinesc condiiile prevzute la art. 209 alin. (1) lit. d) din ordonana de
urgen.
ART. 16
Orice operator economic nregistrat n SEAP are dreptul de a transmite
ofert.
ART. 17
(1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai n format
electronic i numai pn la data limit de depunere a ofertelor prevzut n
anunul de participare.
(2) Att elementele propunerii tehnice specifice produselor, serviciilor sau
lucrrilor ofertate, ct i elementele propunerii financiare sunt transmise n
SEAP de ctre operatorul economic.

21

(3) n cazul n care, n scopul verificrii conformitii propunerii tehnice


cu cerinele caietului de sarcini sau n scopul verificrii propunerii
financiare, autoritatea contractant solicit prezentarea anumitor documente,
acestea trebuie transmise n SEAP n format electronic, semnate cu semntur
electronic.
(4) n cazul n care, din motive tehnice, nu este posibil transmiterea
anumitor documente n format electronic prin intermediul SEAP, documentele
respective se transmit autoritii contractante n forma i utilizndu-se
modalitatea de comunicare solicitate de aceasta, cu respectarea prevederilor
ordonanei de urgen cu privire la regulile de comunicare i transmitere a
datelor.
ART. 18
Dovada constituirii garaniei de participare, n cazul n care aceasta este
solicitat, se face similar prevederilor art. 17 alin. (3) i (4) referitoare la
transmiterea documentelor n format electronic.
ART. 19
(1) n cazul n care prin documentaia de atribuire s-a solicitat
ndeplinirea unor criterii de calificare, operatorii economici introduc n SEAP,
mpreun cu oferta, i informaiile necesare demonstrrii ndeplinirii
criteriilor de calificare, n condiiile solicitate de ctre autoritatea
contractant.
(2) n situaia n care pentru a demonstra ndeplinirea anumitor criterii de
calificare autoritatea contractant a solicitat prezentarea unor documente,
prevederile art. 17 alin. (3) i (4) se aplic n mod corespunztor.
(3) Autoritatea contractant are dreptul de a solicita prezentarea de mostre
ale produselor care urmeaz s fie furnizate n cursul ndeplinirii viitorului
contract, caz n care trebuie s precizeze n cuprinsul documentaiei de
atribuire modalitatea de prezentare a acestora.
ART. 20
(1) Verificarea modului de ndeplinire a criteriilor de calificare de ctre
fiecare ofertant i responsabilitatea rezultatului acestei verificri revin
comisiei de evaluare constituite n cadrul autoritii contractante.
(2) n situaia n care constat c nu este posibil respectarea termenului
prevzut la art. 15 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a
introduce n SEAP informaii cu privire la prelungirea acestui termen.
ART. 21
(1) Comisia de evaluare are obligaia de a analiza i de a verifica
propunerile tehnice depuse de ofertani.
(2) Dup finalizarea verificrilor prevzute la alin. (1) i la art. 20 alin.
(1), comisia de evaluare introduce n SEAP, utiliznd facilitile tehnice
accesibile prin acest sistem informatic, numele ofertanilor ale cror oferte
sunt admisibile, precum i ale ofertanilor ale cror oferte au fost declarate
inacceptabile sau neconforme.
(3) n cazul n care criteriul de atribuire a contractului de achiziie
public este "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic", comisia
de evaluare introduce n SEAP i punctajul obinut de fiecare ofert admisibil
prin aplicarea factorilor de evaluare de natur tehnic prevzui n documentaia
de atribuire.
ART. 22
(1) Propunerile financiare transmise de ofertani n SEAP nu sunt accesibile
autoritii contractante pn la momentul finalizrii verificrilor prevzute la
art. 20 i 21.
(2) Dup transmiterea ctre SEAP a informaiilor prevzute la art. 21 alin.
(2) i, dup caz, a informaiilor prevzute la art. 21 alin. (3), sistemul

22

informatic permite accesul autoritii contractante, n mod automat, la


informaii privind:
a) propunerile financiare ale ofertanilor ale cror oferte au fost
considerate admisibile;
b) clasamentul ofertanilor ale cror oferte au fost considerate admisibile.
ART. 23
(1) n cazul n care criteriul de atribuire a contractului de achiziie
public este "preul cel mai sczut", clasamentul este realizat prin ordonarea n
mod cresctor a preurilor prevzute n propunerile financiare.
(2) n cazul n care criteriul de atribuire a contractului de achiziie
public este "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic",
clasamentul este realizat prin ordonarea n mod descresctor a punctajelor
obinute.
ART. 24
Dup vizualizarea informaiilor prevzute la art. 22 alin. (2),
responsabilitatea stabilirii ofertei ctigtoare revine autoritii
contractante.
ART. 25
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite n SEAP rezultatul
procedurii de atribuire, n termen de cel mult 10 zile lucrtoare de la data la
care sistemul informatic permite accesul autoritii contractante la informaiile
prevzute la art. 22 alin. (2).
(2) Pe baza informaiilor introduse n SEAP de ctre autoritatea
contractant, sistemul informatic genereaz automat ctre toi ofertanii
participani la procedura de licitaie deschis prin mijloace electronice
ntiinri cu privire la rezultatul procedurii.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a efectua i comunicrile
prevzute la seciunea a 5-a a cap. V din ordonana de urgen.
ART. 26
Dup ncheierea contractului de achiziie public, autoritatea contractant
are obligaia de a transmite un anun de atribuire, spre publicare n SEAP, cu
respectarea prevederilor art. 56 din ordonana de urgen.
SECIUNEA a 2-a
Licitaia restrns
ART. 27
Licitaia restrns prin mijloace electronice se iniiaz prin completarea
formularului specific prevzut la art. 2.
ART. 28
Dup data publicrii anunului de participare, pentru a continua aplicarea
procedurii de licitaie restrns prin mijloace electronice, autoritatea
contractant are obligaia de a introduce n SEAP informaiile solicitate n mod
automat de sistemul informatic pentru generarea procedurii.
ART. 29
Autoritatea contractant are obligaia de a introduce n SEAP informaii
referitoare la forma i condiiile n care se demonstreaz ndeplinirea de ctre
operatorii economici a criteriilor de selecie, precum i termenul n care
estimeaz c va finaliza verificarea ndeplinirii criteriilor respective.
ART. 30
(1) Orice operator economic nregistrat n SEAP are dreptul de a-i depune
candidatura pentru prima etap a procedurii de licitaie restrns prin mijloace
electronice.
(2) Candidaii introduc n SEAP informaiile privind ndeplinirea criteriilor
de selecie, n condiiile solicitate de autoritatea contractant.

23

(3) n situaia n care pentru a demonstra ndeplinirea anumitor criterii de


selecie autoritatea contractant a solicitat prezentarea unor documente, acestea
trebuie transmise n SEAP n format electronic, semnate cu semntur electronic.
(4) n cazul n care, din motive tehnice, nu este posibil transmiterea
anumitor documente n format electronic prin intermediul SEAP, documentele
respective se transmit autoritii contractante n forma i utilizndu-se
modalitatea de comunicare solicitate de aceasta, cu respectarea prevederilor
ordonanei de urgen cu privire la regulile de comunicare i transmitere a
datelor.
(5) Autoritatea contractant are dreptul de a solicita prezentarea de mostre
ale produselor care urmeaz s fie furnizate n cursul ndeplinirii viitorului
contract, caz n care trebuie s precizeze n cuprinsul documentaiei de
atribuire modalitatea de prezentare a acestora.
ART. 31
(1) Verificarea modului de ndeplinire a criteriilor de calificare i
selecie de ctre fiecare ofertant i responsabilitatea rezultatului acestei
verificri revin comisiei de evaluare constituite n cadrul autoritii
contractante.
(2) n situaia n care constat c nu este posibil respectarea termenului
prevzut la art. 29, autoritatea contractant are obligaia de a introduce n
SEAP informaii cu privire la prelungirea acestui termen.
ART. 32
(1) n urma verificrii modului de ndeplinire a criteriilor de selecie,
comisia de evaluare introduce n SEAP, utiliznd facilitile tehnice accesibile
prin acest sistem informatic, denumirea/numele candidailor declarai selectai
i neselectai, precum i punctajul obinut de fiecare candidat prin aplicarea
criteriilor de selecie prevzute n documentaia de atribuire.
(2) n baza informaiilor introduse potrivit alin. (1), rezultatul etapei de
selectare este stabilit automat n cadrul SEAP prin utilizarea facilitilor
tehnice disponibile n cadrul acestui sistem informatic.
(3) Sistemul informatic genereaz automat ctre toi candidaii participani
la procedura de licitaie restrns prin mijloace electronice ntiinri cu
privire la rezultatul etapei de selectare.
(4) Autoritatea contractant are obligaia de a efectua i comunicrile
prevzute la seciunea a 5-a a cap. V din ordonana de urgen.
ART. 33
Sistemul informatic permite doar candidailor selectai n etapa anterioar
s depun oferte n cadrul etapei a doua a procedurii de licitaie restrns prin
mijloace electronice.
ART. 34
n cadrul etapei a doua a licitaiei restrnse prin mijloace electronice,
prevederile art. 14, 17, 18 i ale art. 21-26 se aplic n mod corespunztor.
SECIUNEA a 3-a
Cererea de oferte
ART. 35
Cererea de oferte prin mijloace electronice se iniiaz prin transmiterea de
ctre autoritatea contractant a unei invitaii de participare la procedura de
atribuire, care se public n SEAP.
ART. 36
Dup transmiterea invitaiei de participare, regulile aplicabile procedurii
de cerere de oferte prin mijloace electronice sunt similare cu cele prevzute la
art. 14-25 pentru aplicarea licitaiei deschise.
ART. 37

24

Dup ncheierea contractului de achiziie public, autoritatea contractant


are obligaia de a transmite un anun de atribuire, spre publicare n SEAP, cu
respectarea prevederilor art. 56 din ordonana de urgen.
CAP. IV
Licitaia electronic
ART. 38
(1) n cazul n care licitaia electronic reprezint etapa final a unei
proceduri de atribuire care a fost aplicat prin utilizarea integral a
mijloacelor electronice, aceasta poate fi iniiat de autoritatea contractant
numai dup transmiterea de ctre SEAP a informaiilor prevzute la art. 22 alin.
(2).
(2) n cazul n care licitaia electronic reprezint etapa final a unei
proceduri de atribuire care a fost aplicat prin utilizarea parial a
mijloacelor electronice sau la reluarea competiiei dintre operatorii economici
care au semnat un acord-cadru, aceasta poate fi iniiat numai dup introducerea
de ctre autoritatea contractant n SEAP a informaiilor solicitate n mod
automat de sistemul informatic.
ART. 39
Licitaia electronic se poate organiza numai n msura n care facilitile
tehnice disponibile n cadrul SEAP permit aplicarea algoritmului de calcul
stabilit de autoritatea contractant.
ART. 40
Autoritatea contractant are obligaia de a introduce n SEAP informaii cu
privire la numrul de runde ale licitaiei electronice pe care le organizeaz,
calendarul de desfurare a acestora, precum i elementele ofertei care urmeaz
s fac obiectul procesului repetitiv de ofertare.
ART. 41
(1) Durata unei runde de licitaie electronic se stabilete n zile i este
de minimum o zi, iar ntre runde trebuie s existe intervale stabilite n zile, a
cror durat minim este de o zi.
(2) Dac pe parcursul unei runde de licitaie electronic nu se mai introduc
preuri i/sau valori noi ale elementelor care fac obiectul procesului repetitiv
de ofertare, autoritatea contractant are dreptul de a decide cu privire la
finalizarea licitaiei electronice fr a mai organiza rundele urmtoare, dar
numai dac a precizat acest lucru n cadrul informaiilor prevzute la art. 40.
ART. 42
La licitaia electronic au dreptul s participe doar operatorii economici
nregistrai n SEAP conform art. 6 alin. (2) i crora le-au fost transmise
invitaii de participare la aceast faz de ctre autoritatea contractant,
conform prevederilor art. 165 alin. (2) din ordonana de urgen.
ART. 43
(1) n orice moment pe parcursul desfurrii licitaiilor electronice,
sistemul informatic pune la dispoziia participanilor la procesul repetitiv de
ofertare informaii necesare acestora pentru a-i determina poziia pe care o
ocup n clasament.
(2) Sistemul informatic pune la dispoziia participanilor la procesul
repetitiv de ofertare informaii referitoare la preuri sau valori noi prezentate
n cadrul licitaiei electronice, precum i numrul participanilor la licitaia
electronic respectiv, n situaia n care autoritatea contractant a prevzut
la iniierea acestei faze posibilitatea comunicrii acestor informaii.
(3) Pe parcursul licitaiilor electronice, sistemul informatic nu va dezvlui
identitatea ofertanilor participani.

25

(4) Ofertele depuse n cadrul licitaiei electronice de ctre ofertanii


participani nu pot dect s mbunteasc ofertele depuse anterior organizrii
acestei faze.
ART. 44
(1) La momentul finalizrii licitaiei electronice, sistemul informatic va
pune la dispoziia autoritii contractante clasamentul rezultat ca urmare a
derulrii acestei faze, determinat prin luarea n considerare a ofertelor finale
introduse de ofertanii participani i pe baza criteriului de atribuire stabilit
conform prevederilor seciunii a 3-a a cap. V din ordonana de urgen.
(2) n cazul n care ofertantul declarat admis i nregistrat n SEAP nu
modific n cadrul fazei de licitaie electronic elementele ofertei care fac
obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luat n
considerare oferta depus de ctre acesta anterior desfurrii acestei faze,
introdus n prealabil n SEAP de autoritatea contractant.
CAP. V
Catalogul electronic
ART. 45
(1) n cadrul SEAP, operatorii economici nregistrai au posibilitatea de a
publica un catalog cuprinznd produsele, serviciile sau lucrrile pe care le
ofer, cu rol de instrument de lucru opional pentru aplicarea prevederilor art.
19 din ordonana de urgen.
(2) n cazul n care public un astfel de catalog, operatorii economici au
obligaia de a meniona detalii cu privire la produsele, serviciile sau lucrrile
oferite, inclusiv preul, astfel nct autoritatea contractant s aib
suficiente informaii pentru a alege n mod corect i obiectiv.
ART. 46
(1) Autoritatea contractant, accesnd cataloagele publicate n SEAP, are
dreptul de a alege dintre produsele, serviciile sau lucrrile prezentate n
aceste cataloage i de a transmite n acest scop, prin intermediul SEAP,
notificri operatorilor economici care le ofer.
(2) Notificrile prevzute la alin. (1) trebuie s conin informaii
referitoare la:
a) datele de identificare ale produselor, serviciilor sau lucrrilor
solicitate;
b) cerinele privind livrarea, prestarea sau executarea;
c) condiiile n care urmeaz s se efectueze plata.
ART. 47
(1) n termen de dou zile de la primirea notificrii prevzute la art. 46
alin. (2), operatorul economic are obligaia de a transmite prin intermediul SEAP
dac accept sau nu accept condiiile impuse de autoritatea contractant.
Netransmiterea unui rspuns n acest termen echivaleaz cu neacceptarea
condiiilor impuse de autoritatea contractant.
(2) n cazul n care operatorul economic accept condiiile impuse de
autoritatea contractant, va transmite acesteia, prin intermediul SEAP, oferta
ferm pentru furnizarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea
lucrrilor.
(3) Autoritatea contractant va transmite prin intermediul SEAP dac accept
oferta ferm prevzut la alin. (2), n termen de cel mult 5 zile de la data
transmiterii ofertei ferme de ctre operatorul economic.
CAP. VI
Soluionarea contestaiilor

26

ART. 48
Contestaiile formulate n legtur cu procedurile i modalitile de
atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice se soluioneaz n
conformitate cu dispoziiile cap. IX din ordonana de urgen.
ART. 49
n cazul contestaiilor care vizeaz acte ale autoritii contractante n
legtur cu o procedur de atribuire aplicat integral prin mijloace electronice,
autoritatea contractant are obligaia de a comunica n SEAP, prin utilizarea
facilitilor tehnice puse la dispoziie de sistemul informatic i nu mai trziu
de termenul prevzut la art. 271 alin. (3) din ordonana de urgen, faptul c
procedura de atribuire este suspendat de drept.
ART. 50
(1) Responsabilitatea deciziilor i msurilor luate n cursul aplicrii
procedurii de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice revine
autoritii contractante.
(2) Responsabilitatea pentru corecta funcionare din punct de vedere tehnic a
SEAP revine operatorului acestui sistem.
ART. 51
n cazul n care contestaia vizeaz acte emise n legtur cu o procedur de
atribuire aplicat integral prin mijloace electronice, autoritatea contractant
are obligaia de a transmite operatorului SEAP toate deciziile luate de Consiliul
Naional de Soluionare a Contestaiilor, referitoare la contestaia n cauz,
precum i dispozitivul hotrrilor judectoreti n situaia n care au fost
formulate aciuni n justiie conform prevederilor ordonanei de urgen.
CAP. VII
Suspendarea dreptului operatorului economic de a participa la proceduri de
atribuire din SEAP
ART. 52
Suspendarea dreptului unui operator economic de a participa la proceduri de
atribuire din SEAP se aplic n cazul n care operatorul economic nregistrat n
SEAP ncalc normele i procedurile de utilizare i securitate ale sistemului
electronic de achiziii publice, stabilite de operatorul acestuia.
ART. 53
(1) Operatorul SEAP va decide asupra duratei suspendrii din sistemul
electronic, n funcie de efectele nclcrii normelor i procedurilor de
utilizare i securitate asupra bunei funcionri a sistemului informatic, durat
care nu poate depi 2 ani.
(2) Operatorul SEAP are obligaia de a emite decizia de suspendare a unui
operator economic n termen de dou zile lucrtoare de la constatarea nclcrii
normelor i procedurilor de utilizare i securitate ale SEAP.
(3) Decizia de suspendare se public n SEAP.
(4) Deciziile de suspendare stabilite de operatorul SEAP conform prevederilor
prezentului capitol pot fi contestate n justiie potrivit Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificrile ulterioare.
ART. 54
Normele i procedurile de utilizare i securitate ale SEAP vor fi adoptate
prin decizie a operatorului SEAP i publicate n SEAP n termen de cel mult 20 de
zile de la data intrrii n vigoare a prezentelor norme.
CAP. VIII
Tarife
SECIUNEA 1

27

Tariful de participare
ART. 55
Nu se percep tarife pentru urmtoarele operaii:
a) nregistrarea i rennoirea nregistrrii n SEAP att a operatorilor
economici, ct i a autoritilor contractante, astfel cum se prevede la cap. II;
b) punerea la dispoziia autoritilor contractante a formularului specific
prevzut la art. 2, publicarea n SEAP, indiferent de procedura aplicat, a
anunurilor de intenie, de participare i de atribuire, precum i transmiterea
acestor anunuri ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, de ctre operatorul
SEAP;
c) consultarea de ctre orice operator economic a anunurilor prevzute la
lit. b), precum i a documentaiei de atribuire publicate n SEAP conform
prevederilor art. 40 alin. (2) lit. a) din ordonana de urgen.
ART. 55^1
(1) Operatorul SEAP pune la dispoziia operatorilor economici, prin
intermediul sistemului, o serie de rapoarte, statistici i alte faciliti
configurabile, n funcie de natura solicitrilor operatorilor economici i de
posibilitile tehnice ale SEAP.
(2) Tipurile de rapoarte, statistici i faciliti prevzute la alin. (1),
modalitatea de solicitare i furnizare a acestora, precum i tarifele aferente
furnizrii vor fi stabilite prin decizie a operatorului SEAP, care se va publica
n sistem.
ART. 56
(1) Pentru a participa la o procedur de atribuire aplicat integral prin
utilizarea mijloacelor electronice sau la o licitaie electronic ca faz final
a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace
electronice, orice operator economic nregistrat n SEAP are obligaia s
plteasc operatorului acestui sistem informatic un tarif de participare.
(2) Tariful de participare se achit n avans, operatorul economic neavnd
dreptul de a participa la procedura respectiv n cazul n care nu pltete acest
tarif.
ART. 57
(1) Cuantumul tarifului de participare este de maximum 40 de lei pentru orice
tip de procedur de atribuire aplicat integral prin utilizarea mijloacelor
electronice sau pentru licitaia electronic ca faz final a unei proceduri de
atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice.
(2) La cuantumul tarifului de participare se adaug taxa pe valoarea
adugat, potrivit legii.
(3) Tariful de participare se face venit la bugetul de stat.
ART. 58
(1) Cuantumul efectiv al tarifului de participare, datorat de un operator
economic, n conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1), pentru participarea
la o procedur de atribuire aplicat integral prin utilizarea mijloacelor
electronice i/sau la o licitaie electronic ca faz final a unei proceduri de
atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice, se stabilete
prin decizie a operatorului SEAP, n funcie de necesitile de dezvoltare,
operare i administrare ale sistemului electronic de achiziii publice i de
cerinele de securitate adecvate ale acestuia, n limita valorii maxime prevzute
la art. 57 alin. (1).
(2) Operatorul economic are posibilitatea de a achita tarifele de participare
corespunztoare mai multor proceduri de atribuire aplicate integral prin
utilizarea mijloacelor electronice i/sau mai multor licitaii electronice ca
faze finale ale unor proceduri de atribuire care nu s-au organizat integral prin
mijloace electronice, la care estimeaz c urmeaz s participe.

28

(3) Operatorul SEAP, prin decizie, poate acorda reduceri ale tarifului de
participare n situaia n care operatorul economic opteaz s participe la un
numr determinat de proceduri de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor
electronice i/sau de licitaii electronice ca faze finale ale unor proceduri de
achiziii publice care nu s-au organizat integral prin mijloace electronice.
(4) Operatorul SEAP, prin decizie, poate acorda operatorilor economici
posibilitatea de a participa, n mod gratuit, la un numr determinat de proceduri
de atribuire aplicate integral prin utilizarea mijloacelor electronice i/sau de
licitaii electronice ca faze finale ale unor proceduri de achiziii publice care
nu s-au organizat integral prin mijloace electronice.
(5) Deciziile prevzute la alin. (1), (3) i (4) se public n SEAP.
ART. 59
(1) Operatorul economic are dreptul de a participa la orice procedur de
atribuire aplicat integral prin mijloace electronice sau la orice licitaie
electronic, pentru care a achitat tariful de participare, pe toat perioada n
care este nregistrat n SEAP.
(2) Operatorul economic nu are dreptul de a solicita restituirea sumelor
achitate cu titlu de tarif de participare, aferente procedurilor de atribuire
aplicate integral prin utilizarea mijloacelor electronice i/sau licitaiilor
electronice la care nu mai intenioneaz s participe.
ART. 60
(1) Pentru a publica produsele, serviciile sau lucrrile pe care le ofer
conform prevederilor art. 45, orice operator economic nregistrat n SEAP are
obligaia s plteasc operatorului acestui sistem informatic un tarif de
participare pentru publicarea n catalog.
(2) Tariful de participare pentru publicarea n catalog se achit n avans.
(3) Dup plata tarifului de participare pentru publicarea n catalog,
operatorul SEAP pune la dispoziie oricrui operator economic o poziie n
catalog care i va permite acestuia publicarea n catalog a unui produs, serviciu
sau lucrare pentru o perioad de 2 ani.
(4) Perioada prevzut la alin. (3) se calculeaz de la data la care
operatorul SEAP permite operatorului economic publicarea unui produs, serviciu
sau unei lucrri n cadrul unei poziii din catalog.
(5) La expirarea perioadei prevzute la alin. (3), n condiiile n care
operatorul economic nu achit un nou tarif de participare pentru publicarea n
catalog, poziia respectiv va fi radiat automat.
ART. 61
(1) Cuantumul tarifului de participare pentru publicarea n catalog este de
maximum 2 lei pentru o poziie din catalog.
(2) La cuantumul tarifului de participare pentru publicarea n catalog se
adaug taxa pe valoarea adugat, potrivit legii.
(3) Operatorul economic are posibilitatea de a achita tarifele de participare
pentru publicarea n catalog, corespunztoare mai multor poziii de catalog.
(4) Tariful de participare se face venit la bugetul de stat.
ART. 62
(1) Cuantumul efectiv al tarifului de participare pentru publicarea n
catalog, datorat de un operator economic, se stabilete prin decizie a
operatorului SEAP, n funcie de necesitile de dezvoltare, operare i
administrare ale SEAP i de cerinele de securitate adecvate ale acestuia, n
limita valorii maxime prevzute la art. 61 alin. (1).
(2) Operatorul SEAP, prin decizie, poate acorda operatorilor economici
posibilitatea de a publica n catalog produse, servicii sau lucrri n mod
gratuit, n limita a 50 de poziii de catalog.
(3) Deciziile prevzute la alin. (1) i (2) se public n SEAP.
ART. 63

29

Operatorul economic nu are dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate


cu titlu de tarif de participare pentru publicarea n catalog, aferente
poziiilor n care nu a publicat sau nu mai intenioneaz s publice produse,
servicii sau lucrri.
CAP. VIII^1
Msuri speciale de utilizare a mijloacelor electronice n procesul de
atribuire a contractelor de achiziie public
ART. 66^1
ncepnd cu anul 2010, autoritatea contractant are obligaia de a utiliza
mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire i pentru
realizarea achiziiilor directe, reprezentnd 40% din valoarea total a
achiziiilor publice finalizate de aceasta n cursul anului respectiv, care se
pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice.
ART. 66^2
Valoarea anual total a achiziiilor publice efectuate prin mijloace
electronice se determin prin cumularea valorii tuturor contractelor atribuite
prin intermediul:
a) procedurilor de licitaie deschis, de licitaie restrns i de cerere de
oferte, aplicate integral prin mijloace electronice;
b) licitaiei electronice, astfel cum este prevzut aceast modalitate
special de atribuire a contractului de achiziie public la art. 161-169 din
ordonana de urgen;
c) achiziiei directe, astfel cum este prevzut la art. 19 din ordonana de
urgen, dac aceasta este realizat prin intermediul catalogului electronic.
ART. 66^3
Centralizarea informaiilor referitoare la utilizarea n anul precedent, de
ctre autoritile contractante, a mijloacelor electronice pentru aplicarea
procedurilor de atribuire i pentru achiziiile directe se realizeaz de
operatorul SEAP, care are obligaia de a transmite un raport centralizator
Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice,
pn la data de 31 martie a fiecrui an.
ART. 66^4
(1) Nerespectarea obligaiei prevzute la art. 66^1 constituie contravenie
i se sancioneaz cu amend de la 10.000 lei la 35.000 lei.
(2) Contraveniei prevzute la alin. (1) i sunt aplicabile dispoziiile
seciunii a 2-a Sancionarea contraveniilor a cap. X Contravenii i
sanciuni din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare,
i dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare.
CAP. IX
Dispoziii tranzitorii i finale
ART. 67
n vederea informrii tuturor persoanelor interesate, operatorul SEAP are
obligaia de a publica prezentele norme SEAP.
ART. 68
(1) Funcionarea SEAP este asigurat din punct de vedere tehnic de ctre
operatorul SEAP, n mod etapizat, dup cum urmeaz:

30

a) ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentelor norme, sunt disponibile


oricrui solicitant, indiferent dac acesta este autoritate contractant sau
operator economic, procedurile de nregistrare i de rennoire a nregistrrii,
prevzute la cap. II;
b) n cel mult 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentelor norme,
sunt disponibile facilitile tehnice pentru publicarea anunurilor de intenie,
de participare, de atribuire i pentru asigurarea accesului direct i
nerestricionat al oricrui operator economic la documentaia de atribuire,
transmis de autoritatea contractant ctre SEAP sub forma unui fiier
electronic;
c) n cel mult 45 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentelor norme,
sunt disponibile facilitile tehnice pentru punerea n aplicare a prevederilor
art. 49 alin. (1), (2) i (3) din ordonana de urgen, pentru aplicarea,
integral prin utilizarea mijloacelor electronice, a procedurii de cerere de
oferte i pentru achiziionarea direct de ctre orice autoritate contractant,
prin intermediul catalogului electronic;
d) n cel mult 90 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentelor norme,
sunt disponibile facilitile tehnice pentru utilizarea licitaiilor electronice.
e) pn la data de 15 martie 2008 sunt disponibile facilitile tehnice
pentru aplicarea, integral prin utilizarea mijloacelor electronice, a procedurii
de licitaie deschis.
e^1) pn la data de 15 aprilie 2008 sunt disponibile facilitile tehnice
pentru aplicarea, integral prin utilizarea mijloacelor electronice, a procedurii
de licitaie restrns.
(2) Pn la data de 15 septembrie 2008, operatorul SEAP are obligaia de a
prezenta Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice i Ministerului Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei proiectul
tehnic aferent realizrii sistemelor de achiziie dinamice, astfel cum este
prevzut n cadrul seciunii a 2-a a cap. IV din ordonana de urgen, n scopul
adoptrii normelor de aplicare specifice pentru punerea n practic a acestei
modaliti speciale de atribuire a contractelor de achiziie public.
ART. 69
(1) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, orice autoritate contractant are
obligaia de a transmite spre publicare anunurile de intenie, de participare i
de atribuire ctre operatorul SEAP.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a transmite spre publicare un
anun de atribuire n SEAP numai n condiiile publicrii anterioare n SEAP a
anunului de participare pentru procedura de atribuire corespunztoare.
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractant are
dreptul de a transmite spre publicare un anun de atribuire n SEAP fr
publicarea anterioar n SEAP a anunului de participare, n cazurile prevzute
la art. 56 alin. (2), art. 110 alin. (2), art. 122 i 252 din ordonana de
urgen.
ART. 70
Operatorul SEAP are obligaia de a respecta principiile nediscriminrii i
tratamentului egal atunci cnd acord reducerile i gratuitile prevzute la
art. 58 alin. (3) i (4), precum i la art. 62 alin. (2).
ART. 71
(1) n scopul instruirii personalului autoritilor contractante i
operatorilor economici n domeniul organizrii achiziiilor publice prin mijloace
electronice i cu privire la utilizarea SEAP, operatorul acestui sistem
informatic are dreptul de a organiza cursuri de pregtire.
(2) Perioadele i condiiile n care se organizeaz cursurile de pregtire se
public n SEAP.

31

(3) Tarifele care vor fi percepute pentru organizarea cursurilor de pregtire


vor fi stabilite prin decizie a operatorului SEAP i vor fi publicate n SEAP.
(4) Tarifele percepute pentru organizarea cursurilor de pregtire se fac
venit la bugetul de stat.
ART. 72
(1) Pentru licitaiile electronice iniiate anterior datei intrrii n
vigoare a ordonanei de urgen, se vor percepe tarifele de utilizare n
conformitate cu dispoziiile legale n vigoare la data iniierii acestora.
(2) Tarifele de participare achitate de operatorii economici anterior datei
intrrii n vigoare a ordonanei de urgen, fr a participa la procedurile de
atribuire organizate prin sistemul electronic, se restituie de ctre operatorul
SEAP, la solicitarea acestora.
ART. 73
Prevederile prezentelor norme se completeaz cu prevederile Hotrrii
Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 74
(1) Prezentele norme intr n vigoare la 5 zile de la data publicrii
acestora n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(2) Tarifele prevzute n cuprinsul cap. VIII vor fi percepute ncepnd cu
data de 1 ianuarie 2007.
(3) Pn la data de 1 ianuarie 2007, operatorii economici au dreptul de a
publica produse, servicii sau lucrri n cataloagele prevzute la art. 45, n
limita a 50 de poziii de catalog

------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr.
337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(2) Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor
electronice se realizeaz prin intermediul SEAP.
(3) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotrre obligaia anumitor
autoriti contractante de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de
achiziie public numai prin utilizarea mijloacelor electronice.
ART. 22
(1) Guvernul are dreptul de a aproba prin hotrre proiectarea i
implementarea unui sistem centralizat la nivel naional de achiziionare
specializat a anumitor produse, servicii sau lucrri de la sau prin uniti de
achiziii centralizate.
(2) Unitatea de achiziii centralizata este o autoritate contractant, astfel
cum este definita la art. 8 lit. a), b) sau c), care:
a) achiziioneaz n nume propriu produse i/sau servicii, care sunt sau pot
fi destinate unei/unor alte autoriti contractante;
b) atribuie contracte de achiziie public sau ncheie acorduri-cadru, n
numele i pentru o alt/alte autoriti contractante.
(3) Se consider c autoritatea contractant, care achiziioneaz produse,
servicii sau lucrri de la sau printr-o unitate de achiziii centralizata,
respecta prevederile prezentei ordonane de urgen n msura n care unitatea de
achiziii centralizat le respect, la rndul ei, atunci cnd realizeaz
activitile prevzute la alin. (2).

32

ART. 23
Autoritatea contractant nu are dreptul de a diviza contractul de achiziie
public n mai multe contracte distincte de valoare mai mic i nici de a utiliza
metode de calcul care s conduc la o subevaluare a valorii estimate a
contractului de achiziie public, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor
prezentei ordonane de urgen care instituie obligaii ale autoritii
contractante n raport cu anumite praguri valorice.
ART. 24
Fr a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonane de
urgen, autoritatea contractant are obligaia de a asigura garantarea
protejrii acelor informaii pe care operatorul economic le precizeaz ca fiind
confideniale, n msura n care, n mod obiectiv, dezvluirea acestor informaii
ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, n special n ceea
ce privete secretul comercial i proprietatea intelectual.
SECIUNEA a 2-a
Reguli de estimare a valorii contractului de achiziie public
ART. 25
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a estima valoarea contractului
de achiziie public pe baza calculrii i nsumrii tuturor sumelor pltibile
pentru ndeplinirea contractului respectiv, fr taxa pe valoarea adugat, lund
n considerare orice forme de opiuni i, n msura n care acestea pot fi
anticipate la momentul estimrii, orice eventuale suplimentari sau majorri ale
valorii contractului.
(2) n cazul n care autoritatea contractant a prevzut, n conformitate cu
prevederile prezentei ordonane de urgen, posibilitatea de acordare a unor
premii/prime pentru candidai/ofertani, atunci determinarea valorii estimate a
contractului de achiziie public trebuie s includ i valoarea
premiilor/primelor respective.
ART. 26
Valoarea estimat a contractului de achiziie public trebuie s fie
determinat nainte de iniierea procedurii de atribuire a contractului
respectiv. Aceast valoare trebuie s fie valabil la momentul transmiterii spre
publicare a anunului de participare sau, n cazul n care procedura de atribuire
nu presupune publicarea unui astfel de anun, la momentul transmiterii invitaiei
de participare.
ART. 27
(1) n cazul n care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea
contractant i propune s dobndeasc produse care necesita i
operaiuni/lucrri de instalare i punere n funciune, atunci valoarea estimat
a acestui contract trebuie s includ i valoarea estimat a
operaiunilor/lucrrilor respective.
(2) n cazul n care, la data estimrii valorii contractului de furnizare,
autoritatea contractant nu are nc stabilit modalitatea de dobndire a
produselor, respectiv, cumprare, inclusiv n rate, nchiriere sau leasing, cu
sau fr opiune de cumprare, atunci valoarea estimat a acestui contract
trebuie s fie considerat ca fiind egal cu cea mai mare dintre valorile ce
corespund fiecrui mod de dobndire a produselor.
(3) n cazul n care, la data estimrii valorii contractului de furnizare,
autoritatea contractant a stabilit modalitatea de dobndire a produselor,
respectiv prin cumprare n rate, prin nchiriere sau prin leasing cu sau fr
opiune de cumprare, atunci metoda de estimare variaz n funcie de durata
contractului respectiv, astfel:

33

a) dac durata contractului este stabilit i este mai mic sau egal cu 12
luni, atunci valoarea estimat trebuie calculat prin nsumarea tuturor ratelor
pltibile pe ntreaga durat a contractului respectiv;
b) dac durata contractului este stabilit i este mai mare de 12 luni,
atunci valoarea estimat trebuie calculat prin nsumarea valorii totale a
ratelor pltibile pe ntreaga durat a contractului respectiv, la care se adauga
i valoarea rezidual estimat a produselor la sfritul perioadei pentru care sa ncheiat contractul;
c) dac contractul se ncheie pe o durat nedeterminat sau dac durata
acestuia nu poate fi determinat la data estimrii, atunci valoarea estimat
trebuie calculat prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare pltibile.
(4) n cazul n care autoritatea contractant i propune s atribuie un
contract de furnizare care trebuie rennoit ntr-o perioad dat, atunci
estimarea valorii acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul:
a) fie valoarea total a tuturor contractelor de furnizare similare,
atribuite n ultimele 12 luni, ajustat, dac este posibil, cu modificrile
previzibile ce pot surveni n urmtoarele 12 luni n privina cantitilor
achiziionate i valorilor aferente;
b) fie valoarea estimat total a tuturor contractelor de furnizare similare
care se anticipeaz c vor fi atribuite n urmtoarele 12 luni, ncepnd din
momentul primei livrri.
(5) n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze
produse similare, dar defalcate pe loturi a cror cumprare se realizeaz prin
atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte, atunci valoarea estimat
se consider a fi valoarea cumulat a tuturor loturilor. n cazul n care
valoarea cumulat a tuturor loturilor depete pragul valoric prevzut la art.
124 lit. a), atunci autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura
cererii de ofert numai pentru loturile care ndeplinesc, n mod cumulativ,
urmtoarele condiii:
a) valoarea estimat, fr TVA, a lotului respectiv este mai mic sau egal
cu echivalentul n lei a 75.000 euro;
--------------Lit. a) a alin. (5) al art. 27 a fost modificat de pct. 9 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
b) valoarea cumulat a loturilor pentru care se aplic procedura cererii de
ofert nu depete 20% din valoarea total a produselor care urmeaz s fie
furnizate.
ART. 28
(1) n cazul n care autoritatea contractant i propune s atribuie un
contract de servicii pentru care nu se poate anticipa preul total al prestaiei,
dar este posibila estimarea unui tarif mediu lunar, atunci metoda de estimare
variaz n funcie de durata contractului respectiv, astfel:
a) cnd durata contractului este stabilit i nu depete 48 de luni, atunci
valoarea estimat trebuie calculat avnd n vedere ntreaga durat a
contractului;
b) cnd durata contractului nu poate fi determinat sau depete 48 de luni,
atunci valoarea estimat trebuie calculat multiplicnd valoarea lunar cu 48.
(2) n cazul n care autoritatea contractant i propune s atribuie un
contract de servicii care trebuie rennoit ntr-o perioad dat, atunci estimarea
valorii acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul:
a) fie valoarea total a tuturor contractelor de servicii similare atribuite
n ultimele 12 luni, ajustat, dac este posibil, cu modificrile previzibile ce

34

pot surveni n urmtoarele 12 luni, n privina cantitilor achiziionate i


valorilor aferente;
b) fie valoarea estimat total a tuturor contractelor de servicii similare
care se anticipeaz c vor fi atribuite n urmtoarele 12 luni, ncepnd din
momentul primei prestaii.
(3) n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze
servicii similare, dar defalcate pe loturi a cror achiziionare face obiectul
unor contracte distincte de servicii, atunci valoarea estimat se consider a fi
valoarea cumulat a tuturor loturilor. n cazul n care valoarea cumulat a
tuturor loturilor depete pragul valoric prevzut la art. 124 lit. b), atunci
autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura cererii de ofert
numai pentru loturile care ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) valoarea estimat, fr TVA, a lotului respectiv este mai mic sau egal
cu echivalentul n lei a 75.000 euro;
--------------Lit. a) a alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 10 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
b) valoarea cumulat a loturilor pentru care se aplic procedura cererii de
ofert nu depete 20% din valoarea total a serviciilor care urmeaz s fie
prestate.
(4) n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze
servicii de asigurare, atunci valoarea estimat a acestor contracte de servicii
se calculeaz pe baza primelor de asigurare ce urmeaz a fi pltite, precum i a
altor forme de remuneraii aferente serviciilor respective.
(5) n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze
servicii bancare sau alte servicii financiare, atunci valoarea estimat a acestor
contracte de servicii se calculeaz pe baza taxelor, comisioanelor, dobnzilor i
a oricror alte forme de remuneraii aferente serviciilor respective.
(6) n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze
servicii de proiectare, urbanism, inginerie i alte servicii tehnice, atunci
valoarea estimat a acestor contracte de servicii se calculeaz pe baza
onorariilor ce urmeaz a fi pltite i a oricror alte forme de remuneraii
aferente serviciilor respective.
(7) n cazul contractelor de servicii aferente realizrii investiiilor
publice i/sau a lucrrilor de intervenie asupra acestora, valoarea estimat
cuprinde i cuantumul aferent procentului de diverse i neprevzute, astfel cum
acestea au fost definite de ctre proiectant n devizul general, prin raportarea
acestui procent la valoarea estimat a contractului i fr a aduce atingere
prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j).
------------Alin. (7) al art. 28 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
ART. 29
(1) n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze
lucrri pentru care urmeaz s pun la dispoziie executantului materiale,
utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajri i dotri necesare
execuiei lucrrilor, atunci valoarea estimat a respectivului contract de
lucrri trebuie s includ att costul lucrrii care urmeaz s se execute, ct
i valoarea total a facilitilor menionate.
(2) n cazul n care obiectul contractului de lucrri l constituie execuia
unui ansamblu de lucrri care presupune, dup caz, i furnizarea de echipamente,

35

instalaii, utilaje sau alte dotri aferente, atunci valoarea estimat se


determin avndu-se n vedere valoarea total a ntregului ansamblu.
(2^1) Valoarea estimat cuprinde i cuantumul aferent procentului de diverse
i neprevzute, astfel cum acestea au fost definite de ctre proiectant n
devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimat a
contractului i fr a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv
art. 252 lit. j).
------------Alin. (2^1) al art. 29 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
(3) n cazul n care o lucrare permite execuia pe obiecte/loturi, pentru
care autoritatea contractant i propune s atribuie, unuia sau mai multor
executani, contracte distincte de lucrri, atunci valoarea estimat trebuie
determinat avndu-se n vedere valoarea cumulat a tuturor obiectelor/loturilor
care intr n componena lucrrii respective. n cazul n care valoarea cumulat
a tuturor obiectelor/loturilor care intr n componena lucrrii respective
depete pragul valoric prevzut la art. 124 lit. c), atunci autoritatea
contractant are dreptul de a aplica procedura cererii de ofert numai pentru
obiectele/loturile care ndeplinesc n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) valoarea estimat, fr TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mic
sau egal cu echivalentul n lei a 500.000 euro;
--------------Lit. a) a alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 11 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
b) valoarea estimat cumulat a obiectelor/loturilor pentru care se aplic
prezenta excepie nu depete 20% din valoarea total estimat a lucrrii.
ART. 30
n cazul n care autoritatea contractant i propune s organizeze un
concurs de soluii, atunci valoarea estimat care trebuie luat n considerare se
determin astfel:
a) dac concursul de soluii este organizat ca o procedur independent,
atunci valoarea estimat include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmeaz
a fi acordate concurenilor, inclusiv valoarea estimat a contractului de
servicii care ar putea fi ncheiat ulterior, conform prevederilor art. 122 lit.
h) sau art. 252 lit. i), n cazul n care autoritatea contractant nu a exclus
aceast posibilitate n anunul de participare la concurs;
b) dac concursul de soluii este organizat ca parte a unei proceduri de
atribuire a unui contract de servicii, atunci valoarea estimat luat n
considerare este valoarea estimat a contractului de servicii respectiv, n care
se include valoarea eventualelor premii/sume care urmeaz a fi acordate
concurenilor.
ART. 31
n cazul n care autoritatea contractant i propune s ncheie un acordcadru, atunci valoarea estimat se consider a fi valoarea maxim estimat, fr
TVA, a tuturor contractelor de achiziie public ce se anticipeaz c vor fi
atribuite n baza acordului-cadru respectiv, pe ntreaga sa durat.
ART. 32
n cazul n care autoritatea contractant i propune s utilizeze un sistem
de achiziie dinamic, atunci valoarea estimat se consider a fi valoarea maxim
estimat, fr TVA, a tuturor contractelor de achiziie public ce se anticipeaz

36

c vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achiziie dinamic respectiv, pe


ntreaga sa durat.
SECIUNEA a 3-a
Reguli de elaborare a documentaiei de atribuire
ART. 33
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n cadrul
documentaiei de atribuire orice cerin, criteriu, regul i alte informaii
necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare complet, corect
i explicit cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.
(2) Documentaia de atribuire cuprinde:
a) fia de date;
b) caietul de sarcini sau documentaia descriptiv, aceasta din urm fiind
utilizat n cazul aplicrii procedurii de dialog competitiv ori de negociere;
c) informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
------------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
(3) Cerinele/Criteriile de calificare i/sau selecie, care se regsesc n
caietul de sarcini ori documentaia descriptiv i care nu sunt preluate n fia
de date/invitaia de participare/anunul de participare, sunt considerate clauze
nescrise.
------------Alin. (3) al art. 33 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
(4) Orice factor de evaluare cuprins n documentaia de atribuire, care nu se
regsete n invitaia de participare/anunul de participare, este considerat
clauz nescris.
------------Alin. (4) al art. 33 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
ART. 33^1
(1) Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice evalueaz, nainte de transmiterea spre publicare a invitaiei de
participare/anunului de participare, conformitatea cu legislaia aplicabil n
domeniul achiziiilor publice a documentaiei de atribuire aferente contractelor
de achiziie public care intr sub incidena prevederilor prezentei ordonane de
urgen, fr ca aceast evaluare s aib n vedere caietul de sarcini sau
documentaia descriptiv, dup caz.
(2) n termen de maximum 10 zile de la data primirii documentaiei n SEAP,
Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice:
a) emite autoritii contractante acceptul n vederea iniierii procedurii de
atribuire; sau
b) informeaz autoritatea contractant asupra neconformitilor constatate la
nivelul documentaiei de atribuire i a motivului pentru care acestea nu sunt n
concordan cu prevederile legale privind achiziiile publice.
(2^1) Documentaia de atribuire retransmis de autoritatea contractant ca
urmare a incidenei prevederilor alin. (2) lit. b) este evaluat de ctre

37

Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice


n termen de maximum 3 zile de la data repostrii acesteia n SEAP.
(3) Documentele transmise n SEAP de ctre autoritile contractante vor fi
semnate cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
(4) Autoritatea contractant ncarc n SEAP, odat cu documentaia de
atribuire, o declaraie pe propria rspundere a reprezentantului legal ce va
conine datele de identificare ale persoanelor ce dein funcii de decizie n
cadrul autoritii contractante. Acest document nu are caracter de document
public.
------------Art. 33^1 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie
2012.
ART. 34
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a preciza n documentaia de
atribuire instituiile competente de la care operatorii economici pot obine
informaii privind reglementrile referitoare la impozitare, precum i cele
referitoare la protecia mediului.
(2) Autoritatea contractant are obligaia s precizeze n documentaia de
atribuire regulile obligatorii referitoare la condiiile de munc i de protecie
a muncii, care sunt n vigoare la nivel naional i care trebuie respectate pe
parcursul ndeplinirii contractului de lucrri ori de servicii, sau s indice
instituiile competente de la care operatorii economici pot obine informaii
detaliate privind reglementrile respective. n acest caz, autoritatea
contractant are totodat i obligaia de a solicita operatorilor economici s
indice n cadrul ofertei faptul c la elaborarea acesteia au inut cont de
obligaiile referitoare la condiiile de munc i protecia muncii.
ART. 35
(1) Caietul de sarcini conine, n mod obligatoriu, specificaii tehnice.
(2) Specificaiile tehnice reprezint cerine, prescripii, caracteristici de
natur tehnic ce permit fiecrui produs, serviciu sau lucrare s fie descris, n
mod obiectiv, n aa manier nct s corespund necesitii autoritii
contractante.
(3) Specificaiile tehnice definesc, dup caz i fr a se limita la cele ce
urmeaz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic i de
performan, cerine privind impactul asupra mediului nconjurtor, siguran n
exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste i metode de testare,
ambalare, etichetare, marcare i instruciuni de utilizare a produsului,
tehnologii i metode de producie, precum i sisteme de asigurare a calitii i
condiii pentru certificarea conformitii cu standarde relevante sau altele
asemenea. n cazul contractelor pentru lucrri, specificaiile tehnice pot face
referire, de asemenea, i la prescripii de proiectare i de calcul al
costurilor, la verificarea, inspecia i condiiile de recepie a lucrrilor sau
a tehnicilor, procedeelor i metodelor de execuie, ca i la orice alte condiii
cu caracter tehnic pe care autoritatea contractant este capabil s le descrie,
n funcie i de diverse acte normative i reglementari generale sau specifice,
n legtur cu lucrrile finalizate i cu materialele sau alte elemente
componente ale acestor lucrri.
(4) Specificaiile tehnice se definesc astfel nct s corespund, atunci
cnd este posibil, necesitilor/ exigentelor oricrui utilizator, inclusiv ale
persoanelor cu dizabiliti.
(5) Specificaiile tehnice trebuie s permit oricrui ofertant accesul egal
la procedura de atribuire i nu trebuie s aib ca efect introducerea unor

38

obstacole nejustificate de natur s restrng concurena ntre operatorii


economici.
(6) Fr a aduce atingere reglementarilor tehnice naionale obligatorii, n
msura n care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea
contractant are obligaia de a defini specificaiile tehnice:
a) fie prin referire, de regul n urmtoarea ordine de prioritate, la
standarde naionale care adopta standarde europene, la omologri tehnice
europene, la standarde internaionale sau la alte referine de natur tehnic
elaborate de organisme de standardizare europene; n cazul n care acestea nu
exista, atunci specificaiile tehnice se definesc prin referire la alte
standarde, omologri sau reglementari tehnice naionale privind utilizarea
produselor sau proiectarea, calculul i execuia lucrrilor. Orice astfel de
referire trebuie s fie nsoit de meniunea sau echivalent;
b) fie prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale
solicitate, care trebuie s fie suficient de precis descrise nct s permit
ofertanilor s determine obiectul contractului de achiziie public, iar
autoritii contractante s atribuie contractul respectiv;
c) fie att prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale
solicitate, astfel cum sunt acestea prevzute la lit. b), ct i prin referirea
la standardele, omologrile tehnice, specificaiile tehnice comune, prevzute la
lit. a), ca mijloc de prezumie a conformitii cu nivelul de performana i cu
cerinele funcionale respective;
d) fie prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale
solicitate, astfel cum sunt acestea prevzute la lit. b), pentru anumite
caracteristici, i prin referirea la standardele sau omologrile tehnice,
prevzute la lit. a), pentru alte caracteristici.
ART. 36
(1) n cazul n care autoritatea contractant definete specificaiile
tehnice din caietul de sarcini, optnd pentru modalitatea prevzut la art. 35
alin. (6) lit. a), atunci nici o ofert nu poate fi respins pe motiv c
produsele sau serviciile prevzute n propunerea tehnic nu sunt conforme cu
specificaiile precizate, dac ofertantul demonstreaz, prin orice mijloc
adecvat, c propunerea tehnic prezentat satisface ntr-o manier echivalent
cerinele autoritii contractante definite prin specificaiile tehnice.
(2) n cazul n care autoritatea contractant definete specificaiile
tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performanelor i/sau cerinelor
funcionale solicitate, atunci nici o ofert nu poate fi respins dac ofertantul
demonstreaz prin orice mijloc adecvat c produsele, serviciile sau lucrrile
oferite asigur ndeplinirea performanelor sau cerinelor funcionale solicitate
deoarece sunt conforme cu:
a) un standard naional care adopt un standard european:
b) o omologare tehnic european;
c) o specificaie tehnic comun utilizat n Comunitatea European;
d) un standard internaional;
e) alte reglementari tehnice elaborate de organisme de standardizare
europene.
(3) n sensul prevederilor alin. (1) i (2), un mijloc adecvat de a dovedi
conformitatea cu specificaiile tehnice solicitate l poate reprezenta dosarul
tehnic al productorului sau un raport de ncercare/testare emis de un organism
recunoscut, cum ar fi, dup caz, un laborator neutru de ncercri i calibrare
sau un organism de certificare i inspecie care asigur respectarea standardelor
europene aplicabile; autoritatea contractant are obligaia de a accepta
certificate emise de organisme recunoscute n oricare dintre statele membre ale
Uniunii Europene.
ART. 37

39

(1) Performanele i cerinele funcionale prevzute la art. 35 alin. (6)


lit. b), prin care se definesc specificaiile tehnice, pot include i
caracteristici de mediu.
(2) n cazul n care autoritatea contractant solicit ndeplinirea anumitor
caracteristici de mediu n ceea ce privete performanele i cerinele
funcionale, atunci aceasta are dreptul de a utiliza, integral sau parial,
specificaii definite prin "etichete ecologice" europene, (multi)naionale sau
prin orice alte "etichete ecologice", dac se ndeplinesc, n mod cumulativ
urmtoarele condiii:
a) specificaiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor
produselor sau serviciilor a cror furnizare/prestare reprezint obiect al
contractului de achiziie public;
b) cerinele pentru "eticheta ecologica" au fost elaborate pe baze
tiinifice;
c) "eticheta ecologica" a fost adoptata printr-o procedur specific ce a
permis implicarea tuturor prilor interesate - organisme guvernamentale,
consumatori, productori, distribuitori, organizaii de mediu;
d) "eticheta ecologica" este accesibil/disponibil oricrei persoane
interesate.
(3) Autoritatea contractant are dreptul de a preciza n caietul de sarcini
faptul c produsele sau serviciile oferite care dein o anumit "eticheta
ecologica" sunt considerate c ndeplinesc implicit specificaiile tehnice
solicitate. Pe de alt parte, autoritatea contractant nu are dreptul de a
considera o propunere tehnic ca fiind neconform, pentru singurul motiv c
produsele sau serviciile ofertate nu dein "eticheta ecologic" precizat, dac
ofertantul demonstreaz, prin orice mijloc adecvat c produsele/ serviciile
oferite corespund specificaiilor tehnice solicitate.
(4) n sensul prevederilor alin. (3), un mijloc adecvat de a dovedi
conformitatea cu specificaiile tehnice solicitate l poate reprezenta dosarul
tehnic al productorului sau un raport de ncercare/testare emis de un organism
recunoscut, astfel cum este prevzut la art. 36 alin. (3); autoritatea
contractant are obligaia de a accepta certificate emise de organisme
recunoscute n oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.
ART. 38
(1) Se interzice definirea n caietul de sarcini a unor specificaii tehnice
care indica o anumit origine, sursa, producie, un procedeu special, o marca de
fabrica sau de comer, un brevet de invenie, o licen de fabricaie, care au ca
efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor
produse.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite o astfel de
indicaie, dar numai n mod excepional, n situaia n care o descriere
suficient de precis i inteligibil a obiectului contractului nu este posibila
prin aplicarea prevederilor art. 35 i 36 i numai nsoit de meniunea sau
echivalent.
ART. 39
Autoritatea contractant are dreptul de a impune n cadrul documentaiei de
atribuire, n msura n care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar,
condiii speciale de ndeplinire a contractului prin care se urmrete obinerea
unor efecte de ordin social sau n legtur cu protecia mediului i promovarea
dezvoltrii durabile.
ART. 40
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea
documentaiei de atribuire de ctre orice operator economic prin asigurarea
accesului direct, nerestricionat i deplin, prin mijloace electronice, la
coninutul documentaiei de atribuire.

40

(2) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1), n situaia n care ataarea


documentaiei de atribuire n SEAP nu este posibil din motive tehnice imputabile
operatorului SEAP, autoritatea contractant are obligaia de a pune la dispoziia
oricrui operator economic care a naintat o solicitare n acest sens sau, dup
caz, cruia i s-a transmis o invitaie de participare, a unui exemplar din
documentaia de atribuire, pe suport hrtie ori pe suport magnetic.
------------Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr.
279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.
(3) n cazul prevzut la alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de
a asigura obinerea gratuit a documentaiei de atribuire pentru orice operator
economic care o ridic direct de la sediul autoritii contractante sau de la
alt adres indicat de acesta. n cazul n care documentaia este transmis prin
pot, autoritatea contractant are dreptul de a solicita operatorilor economici
care vor s beneficieze de aceast facilitate o plat care nu trebuie s
depeasc ns costul aferent transmiterii documentaiei respective.
-----------Art. 40 a fost modificat de pct. 5 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19
din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
SECIUNEA a 4-a
Reguli de participare la procedura de atribuire
ART. 41
Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau ntr-un
grup de operatori, la procedura de atribuire.
ART. 42
Ofertantul/candidatul care, n conformitate cu legislaia statului n care
este stabilit, este abilitat s presteze o anumit activitate nu poate fi exclus
dintr-o procedur de atribuire pentru singurul motiv c, n conformitate cu
legislaia naional, acest tip de activitate poate fi prestat numai de ctre
persoane juridice sau numai de ctre persoane fizice.
ART. 43
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a impune ca participarea la
procedura de atribuire s fie permis numai unor ateliere protejate sau acelor
ofertani care se angajeaz s ndeplineasc contractul n contextul unor
programe de angajare protejata, n cadrul crora majoritatea angajailor
implicai sunt persoane cu dizabiliti, care, prin natura sau gravitatea
deficientelor lor, nu pot exercita o activitate profesional n condiii normale.
(2) n cazul n care autoritatea contractant decide s limiteze participarea
la procedura de atribuire conform prevederilor alin. (1), atunci aceasta decizie
trebuie s fie precizat explicit n anunul de participare la procedura de
atribuire.
ART. 43^1
(1) Garania de participare se constituie de ctre ofertant n scopul de a
proteja autoritatea contractant fa de riscul unui eventual comportament
necorespunztor al acestuia pe ntreaga perioad derulat pn la ncheierea
contractului.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a solicita ofertanilor
constituirea garaniei de participare, n vederea participrii la procedura de
atribuire a contractului, atunci cnd prezenta ordonan de urgen prevede
obligativitatea publicrii unui anun sau a unei invitaii de participare.
Documentaia de atribuire trebuie s conin urmtoarele informaii:

41

------------Partea introductiv a alin. (2) al art. 43^1 a fost modificat de pct. 10 al


art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 872 din 9 decembrie 2011.
a) cuantumul garaniei de participare, menionat i n invitaia de
participare/anunul de participare, n sum fix ce nu poate depi 2% din
valoarea estimat a contractului, dar nu mai puin dect sumele prevzute la art.
278^1 alin. (1);
------------Lit. a) a alin. (2) al art. 43^1 a fost modificat de pct. 16 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 827 din 10 decembrie 2012.
b) perioada de valabilitate a garaniei de participare va fi cel puin egal
cu perioada minim de valabilitate a ofertei, la stabilirea acesteia fiind avute
n vedere dispoziiile art. 276 alin. (1), astfel cum a fost solicitat prin
documentaia de atribuire.
------------Art. 43^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
SECIUNEA 1
Garania de participare
ART. 84
Garania de participare se constituie de ctre ofertant n scopul de a
proteja autoritatea contractant fata de riscul unui eventual comportament
necorespunztor al acestuia pe ntreaga perioada derulat pana la ncheierea
contractului de achiziie publica sau a acordului-cadru.
ART. 85
Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n documentaia de
atribuire dac pentru participarea la procedura este prevzut obligaia
ofertanilor de a constitui o garanie de participare. In cazul n care
documentaia de atribuire prevede o astfel de obligaie, atunci aceasta trebuie
sa conin i urmtoarele informaii:
a) cuantumul garaniei de participare n suma fixa, suma care nu poate depi
2% din valoarea estimat a contractului de achiziie publica/acordului-cadru;
b) perioada de valabilitate a garaniei de participare, care va fi cel puin
egal cu perioada minim de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitat
prin documentaia de atribuire.
ART. 86
(1) Garania de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar ori de o
societate de asigurri, care se prezint n original, n cuantumul i pentru
perioada prevzut n documentaia de atribuire.
(2) Garania trebuie s fie irevocabil.
(3) Instrumentul de garantare trebuie s prevad dac plata garaniei se va
executa:
a) condiionat, respectiv dup constatarea culpei persoanei garantate, n
conformitate cu contractul garantat; sau
b) necondiionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza
declaraiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
(4) Autoritatea contractant nu are dreptul:

42

a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare


emis de ctre o anumit societate bancar ori societate de asigurri,
nominalizat n mod expres n documentaia de atribuire;
b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare
numai la cele care sunt emise de ctre societi bancare sau numai la cele care
sunt emise de ctre societi de asigurri;
c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanie n
oricare dintre formele prevzute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, n
cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de
constituire a garaniei.
(5) Prin excepie de la prevederile alin. (1) i numai dac n documentaia
de atribuire este prevzut aceast posibilitate, garania de participare se
poate constitui i prin depunerea la casieria autoritii contractante:
a) a unui ordin de plat sau a unei file cec, cu condiia confirmrii
acestora de ctre banc pn la data deschiderii ofertelor;
b) a unei sume n numerar, n cazul n care valoarea garaniei de participare
este redus ca valoare.
(6) n orice situaie, dovada constituirii garaniei de participare trebuie
s fie prezentat cel mai trziu la data i ora stabilite pentru deschiderea
ofertelor.
ART. 87
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a retine garania pentru
participare, ofertantul pierzand astfel suma constituit, atunci cnd acesta din
urma se afla n oricare dintre urmtoarele situaii:
a) i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, nu constituie garania de buna
execuie n perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai trziu de 15
zile de la semnarea contractului;
c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, refuza sa semneze contractul de
achiziie publica/acordul-cadru n perioada de valabilitate a ofertei.
(2) In cazul ncheierii unui acord-cadru, prevederea alin. (1) lit. b) nu
este aplicabil.
ART. 88
(1) Garania pentru participare, constituit de ofertantul a crui oferta a
fost stabilit ca fiind ctigtoare, se restituie de autoritatea contractant n
cel mult 3 zile lucrtoare de la data constituirii garaniei de buna execuie.
(2) Garania de participare, constituit de ofertanii a cror oferta nu a
fost stabilit ctigtoare, se returneaz de autoritatea contractant dup
semnarea contractului de achiziie publica cu ofertantul/ofertanii ale
crui/cror oferte au fost desemnate ctigtoare, dar nu mai trziu de 3 zile
lucrtoare de la data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei.
(3) n cazul n care autoritatea contractant se afl, conform prevederilor
art. 209 din ordonana de urgen, n situaia de a anula procedura de atribuire,
garania de participare se restituie dup data expirrii termenului de depunere a
unei contestaii cu privire la aceast decizie, dar nu mai trziu de 3 zile
lucrtoare de la aceast dat.
(4) Dup primirea comunicrii prevzute la art. 206 din ordonana de urgen,
ofertanii ale cror oferte au fost declarate nectigtoare au dreptul de a
obine eliberarea garaniei de participare nainte de expirarea perioadei
prevzute la alin. (2) sau, dup caz, la alin. (3), dac transmit autoritii
contractante o solicitare n acest sens.

43

ART. 44
(1) Mai muli operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a
depune candidatura sau oferta comun, fr a fi obligai s i legalizeze din
punct de vedere formal asocierea.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ca asocierea s fie
legalizat numai n cazul n care oferta comun este declarat ctigtoare i
numai dac o astfel de msur reprezint o condiie necesar pentru buna
ndeplinire a contractului.
ART. 45
(1) Fr a i se diminua rspunderea n ceea ce privete modul de ndeplinire
a viitorului contract de achiziie public, ofertantul are dreptul de a include
n propunerea tehnic posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul
respectiv.
(2) n cazul n care autoritatea contractant solicit, ofertantul are
obligaia de a preciza partea/prile din contract pe care urmeaz s le
subcontracteze i datele de recunoatere ale subcontractanilor propui.
ART. 46
(1) Fr a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune ofert
alternativ conform prevederilor art. 173 sau de a oferta pe mai multe loturi
diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca n cadrul aceleiai proceduri:
a) s depun dou sau mai multe candidaturi/oferte individuale i/sau comune,
sub sanciunea excluderii din competiie a tuturor candidaturilor/ofertelor n
cauz;
b) s depun ofert individual/comun i s fie nominalizat ca
subcontractant n cadrul unei alte oferte, sub sanciunea excluderii ofertei
individuale sau, dup caz, a celei n care este ofertant asociat.
c) s depun ofert individual/comun i s fie nominalizat ca ter
susintor n cadrul unei alte oferte, sub sanciunea excluderii ofertei
individuale sau, dup caz, a celei n care este ofertant asociat.
------------Lit. c) a alin. (1) al art. 46 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din
LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9
decembrie 2011.
------------Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
(2) ntreprinderile afiliate au dreptul de a participa n cadrul aceleiai
proceduri de atribuire, dar numai n cazul n care participarea acestora nu este
de natur s distorsioneze concurena. n acest sens, operatorul economic are
obligaia de a include n oferta sa lista cuprinznd ntreprinderile afiliate, n
msura n care acestea exist.
------------Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
(3) n sensul prevederilor alin. (2), prin ntreprindere afiliat se nelege
orice subiect de drept:
a) asupra cruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect,
o influen dominant; sau
b) care poate exercita o influen dominant asupra altui subiect de drept;
sau

44

c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afl sub influena


dominant a unui alt subiect de drept.
SECIUNEA a 5-a
Reguli de publicitate
PARAGRAFUL 1
Publicarea anunurilor
ART. 47
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a asigura transparena
atribuirii contractelor de achiziie public i a ncheierii acordurilor-cadru
prin publicarea, n conformitate cu prevederile prezentului capitol, a
anunurilor de intenie, anunurilor/invitaiilor de participare i anunurilor
de atribuire.
------------Alin. (1) al art. 47 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
(2) n cazul contractelor a cror valoare estimat este egal sau mai mare
dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant
are obligaia de a include n anunurile prevzute la alin. (1) cel puin
informaiile cuprinse n anexa nr. 3A i, dac este necesar, alte informaii
considerate utile de ctre autoritatea contractant, prin utilizarea formularelor
standard adoptate de Comisia European.
--------Alin. (2) al art. 47 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 11^1.
(3) Modalitile de aplicare a prevederilor alin. (2), precum i coninutul
anunurilor de participare i de atribuire pentru care, n conformitate cu
prevederile prezentei ordonane de urgen, nu este obligatorie transmiterea spre
publicare ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se stabilesc prin hotrre a
Guvernului.
ART. 48
(1) Cu excepia cazului prevzut la art. 299, autoritatea contractant are
obligaia de a transmite spre publicare anunurile prevzute la art. 47 alin. (1)
ctre operatorul SEAP, utiliznd n acest sens numai mijloace electronice.
(2) n cazurile prevzute de prezenta ordonan de urgen, operatorul SEAP
are obligaia de a asigura transmiterea n format electronic a anunurilor spre
publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
ART. 49
(1) Operatorul SEAP are obligaia de a asigura Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice accesul nerestricionat la
anunurile/invitaiile transmise de ctre autoritile contractante, nainte de
publicarea acestora.
(2) Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice verific:
a) fiecare anun de intenie/participare transmis de ctre autoritatea
contractant pentru publicare n SEAP, n msura n care anunul respectiv este
n legtur cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare
estimat egal sau mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 124;

45

-----------Lit. a) a alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din
LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9
decembrie 2011.
b) fiecare invitaie/anun de participare transmis de ctre autoritatea
contractant pentru publicare n SEAP, cu o valoare estimat mai mic dect
pragurile valorice prevzute la art. 124.
-----------Lit. b) a alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din
LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9
decembrie 2011.
c) erata la anunul/invitaia de participare ce modific/completeaz
informaiile publicate n anunul/invitaia de participare.
------------Lit. c) a alin. (2) al art. 49 a fost introdus de pct. 17 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 827 din 10 decembrie 2012.
----------Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care modifica pct. 12 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie
2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2^1) n termen de 3 zile lucrtoare de la data primirii anunului/invitaiei
n SEAP, Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice are obligaia:
a) fie s emit ctre operatorul SEAP acceptul de publicare pentru
anunul/invitaia respectiv/respectiv, n cazul n care n urma verificrii nu
se constat erori/omisiuni de completare;
b) fie s resping publicarea anunului/invitaiei, n cazul n care se
constat erori/omisiuni de completare, informnd totodat autoritatea
contractant asupra acestei decizii, precum i asupra modului n care
erorile/omisiunile pot fi remediate.
(2^2) Erorile prevzute la alin. (2^1) reprezint acele informaii/cerine
din anunul/invitaia transmis/transmis spre publicare care sunt neconforme cu
realitatea sau care conduc la nclcri ale legislaiei n domeniul achiziiilor
publice i ale principiilor care stau la baza atribuirii contractului de
achiziie public.
(2^3) Nedetectarea erorilor prevzute la alin. (2^2) n procesul de
verificare nu afecteaz dreptul Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice de a sanciona, pe parcursul activitii de
supraveghere, faptele prevzute la art. 293.
(3) n cazul prevzut la alin. (2) lit. a), operatorul SEAP are obligaia:
a) de a transmite anunul spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene n cel mult o zi lucrtoare de la primirea acceptului de publicare, n
cazul n care, n conformitate cu prevederile prezentei ordonane de urgen,
este prevzut o obligaie n acest sens; operatorul SEAP are obligaia de a
asigura nregistrarea n sistemul electronic a datei la care a fost transmis
anunul spre publicare, ca prob privind momentul transmiterii;
b) de a public anunul n SEAP n cel mult dou zile lucrtoare de la
primirea acceptului de publicare.
(4) Operatorul SEAP nu are dreptul de a public anunul transmis de
autoritatea contractant sau de a-l transmite spre publicare n Jurnalul Oficial

46

al Uniunii Europene, fr obinerea acceptului de publicare emis de ctre


Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice.
(5) n cazul n care, din motive de natur tehnic, operatorul SEAP nu are
posibilitatea transmiterii unui anumit anun spre publicare n Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene, autoritii contractante i revine responsabilitatea
transmiterii spre publicare a anunului respectiv prin mijloace proprii.
Operatorul SEAP are obligaia de a ntiina autoritatea contractant cu privire
la apariia unei astfel de situaii, n cel mult o zi lucrtoare de la expirarea
perioadei prevzute la alin. (3) lit. a).
(6) Dup publicarea anunului n SEAP, autoritatea contractant poate opta
pentru transmiterea anunului i ctre Regia Autonom "Monitorul Oficial", spre
publicare n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice.
(7) Regia Autonom "Monitorul Oficial" public anunurile transmise spre
publicare n cel mult 8 zile de la data nregistrrii acestora. n cazul
anunului de participare prevzut la art. 114, Regia Autonom "Monitorul Oficial"
public anunul respectiv n cel mult 3 zile de la data nregistrrii.
------------Art. 49 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 50
(1) n cazul n care prevederile prezentei ordonane de urgen stabilesc
obligaia publicrii anunului n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci
anunul respectiv nu poate fi publicat la nivel naional nainte de data
transmiterii acestuia ctre Comisia European.
(2) Anunul publicat la nivel naional nu trebuie s conin alte informaii
fa de cele existente n anunul publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene i trebuie s menioneze data transmiterii ctre Comisia European.
ART. 50^1
(1) Eratele prevzute la art. 49 alin. (2) lit. c) se verific de Autoritatea
Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice n termen de
dou zile de la data primirii n SEAP.
(2) Prevederile art. 49 alin. (3)-(7) se aplic n mod corespunztor.
(3) Modificarea/Completarea criteriilor de calificare i selecie, n
condiiile prevzute la art. 179 alin. (4), se face n mod obligatoriu prin
publicarea unei erate i cu prelungirea perioadei necesare elaborrii
candidaturilor/ofertelor.
(4) n cazul contractelor a cror valoare este egal sau mai mare dect
pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant
public orice modificare/completare a informaiilor cuprinse n anunul de
participare, prin intermediul eratei, att n SEAP, ct i n JOUE.
(5) Este interzis modificarea/completarea informaiilor cuprinse n
invitaia de participare/anunul de participare prin intermediul clarificrilor
i fr publicarea unei erate.
------------Art. 50^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie
2012.
PARAGRAFUL 2
Anunul de intenie
ART. 51

47

(1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare un


anun de intenie, atunci cnd urmrete s beneficieze de prevederile art. 75
alin. (2) sau art. 89 alin. (2) i dac:
a) valoarea total estimat a contractelor, care urmeaz s fie atribuite n
urmtoarele 12 luni pentru achiziionarea de produse din aceeai grup CPV, este
egal sau mai mare dect echivalentul n lei a 750.000 euro;
b) valoarea total estimat a contractelor, care urmeaz s fie atribuite n
urmtoarele 12 luni pentru achiziionarea de servicii care sunt din aceeai
categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egal
sau mai mare dect echivalentul n lei a 750.000 euro;
c) valoarea estimat a contractelor de lucrri, care urmeaz s fie
atribuite n urmtoarele 12 luni, este egal sau mai mare dect echivalentul n
lei al sumei de 5.000.000 euro*).
------------Lit. c) a alin. (1) al art. 51 a fost modificat de pct. 19 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 827 din 10 decembrie 2012.
------------Alin. (1) al art. 51 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice, n data de 13 decembrie 2013 a fost adoptat Regulamentul
Comisiei Europene nr. 1.336/2013 care modific Directivele 2004/17/EC, 2004/18/EC
i 2009/81/EC privitor la cuantumul noilor praguri valorice aplicabile n cadrul
procedurilor de achiziie public la nivel naional.
Noile valori sunt urmtoarele:
- 5.186.000 de euro, nlocuind valoarea de 5.000.000 euro prevzut la art.
51 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Aceste modificri ale Directivelor intr n vigoare de la 1 ianuarie 2014 i
vor fi valabile i aplicabile tuturor procedurilor lansate dup acest moment.
Regulamentul este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n
toate statele membre. Aceste modificri sunt operate de ctre Comisia European
i au un caracter regulat.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a transmite spre publicare un
anun de intenie i n alte situaii dect cele prevzute la alin. (1).
(3) Publicarea anunului de intenie nu creeaz autoritii contractante
obligaia de a efectua respectiva achiziie public.
ART. 52
(1) n cazurile prevzute la art. 51 alin. (1) lit. a) i b), autoritatea
contractant are obligaia de a transmite spre publicare anunul de intenie ct
mai curnd posibil dup data nceperii anului bugetar.
(2) n cazul prevzut la art. 51 alin. (1) lit. c), autoritatea contractant
are obligaia de a transmite spre publicare anunul de intenie ct mai curnd
posibil dup aprobarea programului n care este prevzut contractul de lucrri
sau acordul-cadru respectiv.
ART. 53
(1) Anunul de intenie se public:
a) n SEAP i, dup caz, n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum i
opional n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice; sau
-------------

48

Lit. a) a alin. (1) al art. 53 a fost modificat de pct. 14 al art. I din


ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
453 din 2 iulie 2010.
b) numai n SEAP, cu condiia ca, nainte de publicare, s fi fost transmis
un anun simplificat de informare prealabil ctre Comisia European.
(2) n cazul prevzut la alin. (1) lit. b), anunul de intenie trebuie s
conin i data transmiterii anunului simplificat ctre Comisia European.
PARAGRAFUL 3
Anunul de participare
ART. 54
Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare un anun
de participare atunci cnd:
a) iniiaz procedura de licitaie deschis, licitaie restrns, dialog
competitiv sau negociere, cu publicarea prealabil a unui anun de participare,
pentru atribuirea contractului de achiziie public sau pentru ncheierea
acordului-cadru;
b) lanseaz un sistem dinamic de achiziie;
c) iniiaz procesul de atribuire a unui contract de achiziie public
printr-un sistem dinamic de achiziii, n acest caz publicndu-se un anun
simplificat;
d) organizeaz un concurs de soluii.
ART. 55
(1) Anunul de participare se public n SEAP i, dup caz, n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, precum i, opional, n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice.
(2) Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n
toate situaiile n care:
a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute
la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimat a contractului de furnizare sau de
servicii care urmeaz s fie atribuit este egal ori mai mare dect echivalentul
n lei al sumei de 130.000 euro*);
b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute
la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului de furnizare ori
de servicii care urmeaz s fie atribuit este egal sau mai mare dect
echivalentul n lei al sumei de 400.000 euro*);
c) valoarea estimat a contractului de lucrri care urmeaz s fie atribuit
este egal sau mai mare dect echivalentul n lei al sumei de 5.000.000 euro*).
------------Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
------------Art. 55 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice, n data de 13 decembrie 2013 a fost adoptat Regulamentul
Comisiei Europene nr. 1.336/2013 care modific Directivele 2004/17/EC, 2004/18/EC
i 2009/81/EC privitor la cuantumul noilor praguri valorice aplicabile n cadrul
procedurilor de achiziie public la nivel naional.
Noile valori sunt urmtoarele:

49

- 134.000 de euro, nlocuind valoarea de 130.000 euro prevzut la art. 55


alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- 414.000 de euro, nlocuind valoarea de 400.000 euro prevzut la art. 55
alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- 5.186.000 de euro, nlocuind valoarea de 5.000.000 euro prevzut la art.
55 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Aceste modificri ale Directivelor intr n vigoare de la 1 ianuarie 2014 i
vor fi valabile i aplicabile tuturor procedurilor lansate dup acest moment.
Regulamentul este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n
toate statele membre. Aceste modificri sunt operate de ctre Comisia European
i au un caracter regulat.
PARAGRAFUL 4
Anunul de atribuire
ART. 56
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare un
anun de atribuire n cel mult 48 de zile dup ce:
a) a finalizat procedura de atribuire - licitaie deschis, licitaie
restrns, dialog competitiv, negociere cu/fr publicarea prealabil a unui
anun de participare, cerere de oferte - prin atribuirea contractului de
achiziie public sau ncheierea acordului-cadru;
--------------Lit. a) a alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 14 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
b) a finalizat un concurs de soluii prin stabilirea concurentului
ctigtor;
c) a atribuit un contract de achiziie public printr-un sistem dinamic de
achiziii.
(2) Pentru serviciile incluse n anexa nr. 2B, obligaia prevzut la alin.
(1) este aplicabil numai contractelor a cror valoare este egal sau mai mare
dect pragul valoric prevzut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, dup caz, lit.
b). n aceste cazuri, autoritatea contractant indic, totodat, n anunul
transmis dac este sau nu de acord cu publicarea acestuia.
----------Alin. (2) al art. 56 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 15^1.
ART. 57
(1) Anunul de atribuire se public n SEAP i, dup caz, n Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene, precum i, opional, n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea a VI-a, Achiziii publice.
(2) Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n
toate situaiile n care:
a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute
la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care

50

a fost atribuit este egal ori mai mare dect echivalentul n lei al sumei de
130.000 euro*);
b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute
la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului de furnizare ori
de servicii care a fost atribuit este egal sau mai mare dect echivalentul n
lei al sumei de 400.000 euro*);
c) valoarea estimat a contractului de lucrri care a fost atribuit este
egal sau mai mare dect echivalentul n lei al sumei de 5.000.000 euro*).
------------Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
------------Art. 57 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice, n data de 13 decembrie 2013 a fost adoptat Regulamentul
Comisiei Europene nr. 1.336/2013 care modific Directivele 2004/17/EC, 2004/18/EC
i 2009/81/EC privitor la cuantumul noilor praguri valorice aplicabile n cadrul
procedurilor de achiziie public la nivel naional.
Noile valori sunt urmtoarele:
- 134.000 de euro, nlocuind valoarea de 130.000 euro prevzut la art. 57
alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- 414.000 de euro, nlocuind valoarea de 400.000 euro prevzut la art. 57
alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- 5.186.000 de euro, nlocuind valoarea de 5.000.000 euro prevzut la art.
57 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Aceste modificri ale Directivelor intr n vigoare de la 1 ianuarie 2014 i
vor fi valabile i aplicabile tuturor procedurilor lansate dup acest moment.
Regulamentul este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n
toate statele membre. Aceste modificri sunt operate de ctre Comisia European
i au un caracter regulat.
Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
CAP. III
Publicarea anunurilor de intenie, de participare i de atribuire
SECIUNEA 1
Reguli aplicabile pana la data de 31 decembrie 2006
ART. 16
(1) Pana la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractant are obligaia
de a transmite spre publicare anunurile de intenie, de participare i de
atribuire numai ctre Regia Autonom "Monitorul Oficial", n vederea publicrii
acestora n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a - Achiziii publice.
(2) Fr a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractant
are dreptul de a transmite spre publicare anunurile de intenie, de participare
i de atribuire i ctre:

51

a) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;


b) operatorul sistemului electronic de achiziii publice (SEAP); n acest din
urma caz ncepnd cu data de 30 septembrie 2006.
ART. 17
Anunurile prevzute la art. 16 alin. (1) trebuie sa conin cel puin
informaiile prevzute n modelele prezentate n anexa nr. 1, dar, de regula, nu
mai mult de 650 de cuvinte.
ART. 18
(1) Transmiterea spre publicare a anunurilor prevzute la art. 16 alin. (1)
ctre Regia Autonom "Monitorul Oficial" se realizeaz printr-o solicitare
adresat n scris, care trebuie sa fie semnat de o persoana autorizata de
autoritatea contractant.
(2) Regia Autonom "Monitorul Oficial" publica anunurile transmise spre
publicare n cel mult 8 zile de la data nregistrrii acestora. In cazul
anunului de participare prevzut la art. 114 din ordonana de urgenta, Regia
Autonom "Monitorul Oficial" publica anunul respectiv n cel mult 3 zile de la
data nregistrrii.
ART. 19
(1) Transmiterea spre publicare a anunurilor ctre Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene se realizeaz, pana la data de 31 decembrie 2006, direct de
autoritatea contractant, accesand n acest sens adresa de internet
http://simap.europa.eu.
(2) Anunurile transmise spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene se redacteaz de autoritatea contractant n una dintre limbile oficiale
ale Uniunii Europene i trebuie sa respecte noile formate standard adoptate de
Comisia European, disponibile la adresa de internet prevzut la alin. (1).
ART. 20
Transmiterea spre publicare a anunurilor ctre operatorul SEAP se realizeaz
numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicaiei disponibile la adresa
de internet www.e-licitaie.ro.
ART. 21
Pana la data de 31 decembrie 2006, n cazul contractelor a cror valoare
estimat este mai mare dect pragul valoric prevzut la art. 55 alin. (2) din
ordonana de urgenta, perioada cuprins ntre data transmiterii spre publicare n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a - Achiziii publice, i data limita
de depunere a ofertelor este identic cu perioada minima de timp, prevzut de
ordonana de urgenta, dintre data transmiterii spre publicare n Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene si/sau n SEAP i data depunerii ofertelor.
SECIUNEA a 2-a
Reguli aplicabile dup data de 31 decembrie 2006
ART. 22
(1) Dup data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractant are obligaia de
a transmite spre publicare anunurile de intenie, de participare i de
atribuire, inclusiv pe cele de tip erat la respectivele anunuri, ctre
operatorul SEAP.
(2) Transmiterea spre publicare a anunurilor ctre operatorul SEAP se
realizeaz numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicaiei
disponibile la adresa de internet www.e-licitaie.ro.
ART. 23
Anunurile pentru care ordonana de urgenta impune obligaia publicrii n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redacteaz de autoritatea contractant
ntr-o limba oficial a Uniunii Europene i trebuie sa respecte forma adoptat
prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.564/2005, care stabilete formatul

52

standard al anunurilor publicitare n cadrul procedurilor de atribuire prevzute


n directivele 17/2004/CE i 18/2004/CE.
ART. 24
(1) Dup transmiterea anunurilor ctre operatorul SEAP, Autoritatea
Naionala pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice are
obligaia de a verifica anunurile respective din punctul de vedere al
respectrii regulilor formale de completare, n cel mult doua zile lucrtoare de
la data primirii acestora n SEAP.
(2) Autoritatea Naionala pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice are obligaia ca, n termenul prevzut la alin. (1), sa comunice
operatorului SEAP acceptul de publicare sau respingerea publicrii anunului.
ART. 25
In cazul n care Autoritatea Naionala pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice constata, n cursul verificrii anunului transmis de
autoritatea contractant ctre operatorul SEAP, ca n forma sau n coninutul
acestuia exista erori ori omisiuni, aceasta are obligaia:
a) de a comunica operatorului SEAP respingerea publicrii anunului;
b) de a informa autoritatea contractant asupra deciziei de respingere a
publicrii anunului, motivand decizia respectiva i indicnd modul n care
erorile/omisiunile pot fi remediate.
ART. 26
(1) Anunurile transmise ulterior remedierii erorilor/omisiunilor constatate
conform prevederilor art. 25 sunt considerate anunuri noi i fac obiectul
tuturor regulilor de transmitere i verificare prevzute n prezenta seciune.
(2) n cazul n care, dup publicarea unui anun, intervin anumite modificri
fa de informaiile deja publicate, autoritatea contractant are obligaia de a
transmite spre publicare un anun de tip erat la anunul iniial, n condiiile
prevzute de Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.564/2005, care stabilete
formatul standard al anunurilor publicitare n cadrul procedurilor de atribuire
prevzute n directivele nr. 17/2004/CE i 18/2004/CE.
ART. 27
(1) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunul transmis de
autoritatea contractant sau de a-l transmite spre publicare n Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene, fr obinerea acceptului de publicare emis de Autoritatea
Naionala pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice.
(2) Operatorul SEAP are obligaia de a asigura transmiterea anunurilor spre
publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, n formatul standard adoptat
de Comisia European i n cel mult o zi lucrtoare de la obinerea acceptului de
publicare.
(3) Atunci cnd stabilete perioadele limita pentru depunerea ofertelor,
autoritatea contractant are obligaia de a lua n calcul i marja de timp de 3
zile lucrtoare, necesar pentru verificarea anunurilor de ctre Autoritatea
Naionala pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice i pentru
transmiterea acestora ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de ctre
operatorul SEAP, astfel cum este prevzut la art. 49 alin. (2) i (3) din
ordonana de urgenta.
ART. 28
Operatorul SEAP are obligaia de a publica anunul n SEAP, n cel mult doua
zile lucrtoare de la primirea acceptului de publicare, dar n nici un caz
nainte de data transmiterii acestuia spre publicare n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, dac prevederile ordonanei de urgenta impun aceasta obligaie.
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
ANEXA 1
MODELE

53

pentru anunurile care se publica n conformitate cu prevederile art. 17 i


29
Anunul de intenie
A. Achiziia de produse
1. Denumirea, adresa, numrul de fax, adresa de e-mail ale autoritii
contractante i ale biroului de la care se pot obine, dup caz, informaii
suplimentare.
2. Dac este cazul, se precizeaz dac este vorba de un contract de furnizare
rezervat atelierelor protejate sau a crui executare este prevzut n cadrul
unui program de angajare protejata.
3. Natura i cantitatea sau valoarea produselor care se intenioneaz sa fie
achiziionate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006,
codul/codurile CPSA).
4. Datele aproximative stabilite pentru iniierea procedurii/procedurilor de
atribuire
5. Dup caz, se precizeaz dac urmeaz sa fie ncheiat un acord-cadru.
6. Alte informaii
B. Achiziia de servicii
1. Denumirea, adresa, numrul de fax, adresa de e-mail ale autoritii
contractante i ale biroului de la care se pot obine, dup caz, informaii
suplimentare.
2. Dac este cazul, se precizeaz dac este vorba de un contract de servicii
rezervat atelierelor protejate sau a crui executare este prevzut n cadrul
unui program de angajare protejata.
3. Valoarea total estimat a achiziiilor n fiecare din categoriile de
servicii prevzute n anexa 2A; codul/codurile CPV (sau, pana la data de 31
decembrie 2006, codul/codurile CPSA)
4. Datele aproximative stabilite pentru iniierea procedurii/procedurilor de
atribuire;
5. Dup caz, se precizeaz dac urmeaz sa fie ncheiat un acord-cadru.
6. Alte informaii
C. Achiziia de lucrri
1. Denumirea, adresa, numrul de fax, adresa de e-mail ale autoritii
contractante i ale biroului de la care se pot obine, dup caz, informaii
suplimentare.
2. Dac este cazul, se precizeaz dac este vorba de un contract de lucrri
rezervat atelierelor protejate sau a crui executare este prevzut n cadrul
unui program de angajare protejata.
3. a) Natura i dimensiunile lucrrilor si, n cazul n care lucrarea este
mprit n mai multe loturi, caracteristicile eseniale ale respectivelor
loturi
b) Amplasamentul lucrrii
c) codul/codurile CPV (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile
CPSA)
4. Datele aproximative stabilite pentru iniierea procedurii/procedurilor de
atribuire
5. Dup caz, se precizeaz dac urmeaz sa fie ncheiat un acord-cadru.
6. Alte informaii

54

Anunul de participare la licitaia deschis


A. Achiziia de produse
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale
autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de furnizare
rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire este prevzut n cadrul
unui program de angajare protejata.
3. (a) Procedura de atribuire aplicat;
(b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie ncheiat un acordcadru;
(c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie utilizat un sistem
dinamic de achiziie;
(d) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie organizat o etapa
suplimentar de licitaie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.
a) din ordonana de urgenta].
4. Locul de livrare a produselor
5. Natura produselor care urmeaz sa fie furnizate preciznd totodat dac
achiziionarea se va realiza prin cumprare, cumprare n rate, nchiriere,
leasing sau orice combinaie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de
31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
6. Cantitatea de produse care trebuie furnizat.
7. Opiunea de achiziionare a unor cantiti suplimentare.
8. In cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a produselor care urmeaz a se livra pe durata
acordului-cadru;
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecventa
contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
9. In cazul n care contractele sunt divizate n loturi, se precizeaz dac
operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
12. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax i adresa de e-mail a
biroului de la care se poate solicita documentaia de atribuire.
13. Dac este cazul, costul i condiiile de plata n vederea obinerii
documentaiei de atribuire.
14. a) Termenul limita de primire a ofertelor;
b) Adresa la care se transmit ofertele;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate ofertele.
15. Data, ora i locul deschiderii ofertelor.
16. Dac este cazul, garaniile solicitate.
17. Modaliti principale de finanare i de plata si/sau referiri la
prevederile care le reglementeaz.
18. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de
operatori economici crora li s-a atribuit contractul.
19. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor
economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urma.
20. Criterii de calificare privind situaia economico - financiar precum i
capacitatea tehnica i profesional, a operatorilor economici; Nivelul
(nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse.
21. Pentru acordul-cadru:

55

a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va


ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) dac este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai
lung de patru ani.
22. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa i menin oferta
valabil.
23. Criteriul de atribuire a contractului.
24. Alte informaii.
B. Achiziia de servicii
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale
autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de servicii
rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire este prevzut n cadrul
unui program de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie ncheiat un acordcadru;
c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie utilizat un sistem
dinamic de achiziie;
d) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie organizat o etapa
suplimentar de licitaie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.
a) din ordonana de urgenta].
4. Locul prestrii serviciilor.
5. Categoria i descrierea serviciilor care urmeaz sa fie prestate;
codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.
7. Opiunea de achiziionare a unor servicii noi similare.
8. In cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a serviciilor care urmeaz a se presta pe durata
acordului-cadru;
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecventa
contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
9. Se precizeaz dac prestarea serviciului este rezervat unei profesii
specifice (se indica actul/actele normative n temeiul cruia/crora se impune
rezervarea).
10. In cazul n care contractele sunt divizate n loturi, se precizeaz dac
operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
11. Termenul de finalizare sau durata contractului.
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
13. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax i adresa de e-mail a
biroului de la care se poate solicita documentaia de atribuire.
14. Dac este cazul, costul i condiiile de plata n vederea obinerii
documentaiei de atribuire.
15. a) Termenul limita de primire a ofertelor;
b) Adresa la care se transmit ofertele;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate ofertele.
16. Data, ora i locul deschiderii ofertelor.
17. Dac este cazul, garaniile solicitate.
18. Modaliti principale de finanare i de plata si/sau referiri la
prevederile care le reglementeaz.

56

19. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de


operatori economici crora li s-a atribuit contractul.
20. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor
economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urma
21. Criterii de calificare privind situaia economico - financiar precum i
capacitatea tehnica i profesional, a operatorilor economici; Nivelul
(nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse.
22. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va
ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) dac este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai
lung de patru ani.
23. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa i menin oferta
valabil.
24. Criteriul de atribuire a contractului.
25. Alte informaii.
C. Achiziia de lucrri
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale
autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de lucrri rezervat
atelierelor protejate sau a crui executare este prevzut n cadrul unui program
de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie ncheiat un acordcadru;
c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie utilizat un sistem
dinamic de achiziie;
d) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie organizat o etapa
suplimentar de licitaie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.
a) din ordonana de urgenta].
4. Locul execuiei lucrrilor
5. Natura i dimensiunea lucrrilor, caracteristicile generale ale lucrrii;
codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
6. Opiunea de achiziionare a unor lucrri noi similare.
7. In cazul n care contractul este divizat n mai multe loturi, se va
preciza dimensiunea respectivelor loturi;
8. Informaii privind obiectivul lucrrii sau contractului, n cazul n care
acesta implica i proiectare.
9. In cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a lucrrilor care urmeaz a se executa pe durata
acordului-cadru,
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecventa
contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
10. In cazul n care contractele sunt divizate n loturi, se precizeaz dac
operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
11. Termenul de finalizare sau durata contractului.
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
13. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax i adresa de e-mail a
biroului de la care se poate solicita documentaia de atribuire.
14. Dac este cazul, costul i condiiile de plata n vederea obinerii
documentaiei de atribuire.

57

15. a) Termenul de primire a ofertelor;


b) Adresa la care se transmit ofertele;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate ofertele.
16. Data, ora i locul deschiderii ofertelor.
17. Dac este cazul, garaniile solicitate.
18. Modaliti principale de finanare i de plata si/sau referiri la
prevederile care le reglementeaz.
19. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de
operatori economici crora li s-a atribuit contractul.
20. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor
economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urma.
21. Criterii de calificare privind situaia economico-financiar precum i
capacitatea tehnica i profesional, a operatorilor economici; Nivelul
(nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse.
22. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va
ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) dac este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai
lung de patru ani.
23. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa i menin oferta
valabil.
24. Criteriul de atribuire a contractului.
25. Alte informaii.
Anunul de participare la licitaia restrns
A. Achiziia de produse
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale
autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de furnizare
rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire este prevzut n cadrul
unui program de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie ncheiat un acordcadru;
c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie utilizat un sistem
dinamic de achiziie;
d) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie organizat o etapa
suplimentar de licitaie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.
a) din ordonana de urgenta].
4. Locul de livrare a produselor
5. Natura produselor care urmeaz sa fie furnizate preciznd totodat dac
achiziionarea se va realiza prin cumprare, cumprare n rate, nchiriere,
leasing sau orice combinaie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de
31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
6. Cantitatea de produse care trebuie furnizat.
7. Opiunea de achiziionare a unor cantiti suplimentare.
8. In cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a produselor care urmeaz a se livra pe durata
acordului-cadru;
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecventa
contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.

58

9. In cazul n care contractele sunt divizate n loturi, se precizeaz dac


operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
12. a) Data limita de primire a candidaturilor;
b) Adresa la care se transmit candidaturile;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile.
13. Modaliti principale de finanare i de plata si/sau referiri la
prevederile care le reglementeaz.
14. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de
operatori economici crora li s-a atribuit contractul.
15. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor
economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urma (n cazul n
care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
16. Criterii de calificare privind situaia economico-financiar precum i
capacitatea tehnica i profesional, a operatorilor economici; Nivelul
(nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse (n cazul n
care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
17. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va
ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) dac este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai
lung de patru ani.
18. a) Numrul minim si, dup caz, numrul maxim de candidai care se
intenioneaz sa fie selectai;
b) criteriile de selecie aplicabile (n cazul n care nu sunt prezentate
detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).
19. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa i menin oferta
valabil.
20. Criteriul de atribuire a contractului (n cazul n care nu sunt
prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).
21. Alte informaii.
B. Achiziia de servicii
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale
autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de servicii
rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire este prevzut n cadrul
unui program de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie ncheiat un acordcadru;
c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie utilizat un sistem
dinamic de achiziie;
d) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie organizat o etapa
suplimentar de licitaie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.
a) din ordonana de urgenta].
4. Locul prestrii serviciilor.
5. Categoria i descrierea serviciilor care urmeaz sa fie prestate;
codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.
7. Opiunea de achiziionare a unor servicii noi similare.
8. In cazul ncheierii unui acord-cadru:

59

a) durata prevzut pentru respectivul acord;


b) valoarea total estimat a serviciilor care urmeaz a se presta pe durata
acordului-cadru;
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecventa
contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
9. Se precizeaz dac prestarea serviciului este rezervat unei profesii
specifice (se indica actul/actele normative n temeiul cruia/crora se impune
rezervarea).
10. In cazul n care contractele sunt divizate n loturi, se precizeaz dac
operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
11. Termenul de finalizare sau durata contractului.
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
13. a) Data limita de primire a candidaturilor;
b) Adresa la care se transmit candidaturile;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile.
14. Modaliti principale de finanare i de plata si/sau referiri la
prevederile care le reglementeaz.
15. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de
operatori economici crora li s-a atribuit contractul.
16. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor
economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urma (n cazul n
care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).
17. Criterii de calificare privind situaia economico-financiar precum i
capacitatea tehnica i profesional, a operatorilor economici; Nivelul
(nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse (n cazul n
care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
18. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va
ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) dac este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai
lung de patru ani.
19. a) Numrul minim si, dup caz, numrul maxim de candidai care se
intenioneaz sa fie selectai;
b) criteriile de selecie aplicabile (n cazul n care nu sunt prezentate
detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
20. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa i menin oferta
valabil.
21. Criteriul de atribuire a contractului (n cazul n care nu sunt
prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
22. Alte informaii.
C. Achiziia de lucrri
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale
autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de lucrri rezervat
atelierelor protejate sau a crui executare este prevzut n cadrul unui program
de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie ncheiat un acordcadru;
c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie utilizat un sistem
dinamic de achiziie;

60

d) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie organizat o etapa


suplimentar de licitaie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.
a) din ordonana de urgenta].
4. Locul execuiei lucrrilor
5. Natura i dimensiunea lucrrilor, caracteristicile generale ale lucrrii;
codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
6. Opiunea de achiziionare a unor lucrri noi similare.
7. In cazul n care contractul este divizat n mai multe loturi, se va
preciza dimensiunea respectivelor loturi;
8. Informaii privind obiectivul lucrrii sau contractului, n cazul n care
acesta implica i proiectare.
9. In cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a lucrrilor care urmeaz a se executa pe durata
acordului-cadru;
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecventa
contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
10. In cazul n care contractele sunt divizate n loturi, indicaii se
precizeaz dac operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe
loturi.
11. Termenul de finalizare sau durata contractului.
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
13. a) Data limita de primire a candidaturilor;
b) Adresa la care se transmit candidaturile;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candiaturile.
14. Modaliti principale de finanare i de plata si/sau referiri la
prevederile care le reglementeaz.
15. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de
operatori economici crora li s-a atribuit contractul.
16. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor
economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urma (n cazul n
care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
17. Criterii de calificare privind situaia economic - financiar precum i
capacitatea tehnica i profesional, a operatorilor economici; Nivelul
(nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse (n cazul n
care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
18. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va
ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) dac este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai
lung de patru ani.
19. a) Numrul minim si, dup caz, numrul maxim de candidai care se
intenioneaz sa fie selectai;
b) criteriile de selecie aplicabile (n cazul n care nu sunt prezentate
detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
20. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa i menin oferta
valabil.
21. Criteriul de atribuire a contractului (n cazul n care nu sunt
prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
22. Alte informaii.
Anunul de participare la dialogul competitiv
A. Achiziia de produse

61

1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale


autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de furnizare
rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire este prevzut n cadrul
unui program de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie ncheiat un acordcadru;
4. Locul de livrare a produselor
5. Natura produselor care urmeaz sa fie furnizate preciznd totodat dac
achiziionarea se va realiza prin cumprare, cumprare n rate, nchiriere,
leasing sau orice combinaie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de
31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
6. Cantitatea de produse care trebuie furnizat.
7. Opiunea de achiziionare a unor cantiti suplimentare.
8. In cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a produselor care urmeaz a se livra pe durata
acordului-cadru;
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecventa
contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
9. In cazul n care contractele sunt divizate n loturi se precizeaz dac
operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
11. a) Data limita de primire a candidaturilor;
b) Adresa la care se transmit candidaturile;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile.
12. Modaliti principale de finanare i de plata si/sau referiri la
prevederile care le reglementeaz.
13. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de
operatori economici crora li s-a atribuit contractul.
14. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor
economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urma (n cazul n
care nu sunt sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 47).
15. Criterii de calificare privind situaia economic - financiar precum i
capacitatea tehnica i profesional, a operatorilor economici; Nivelul
(nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse (n cazul n
care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
16. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va
ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) dac este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai
lung de patru ani.
17. Dac este cazul, se precizeaz derularea dialogului n runde/etape
succesive, pentru reducerea numrului de soluii care urmeaz sa fie discutate.
18. a) Numrul minim si, dup caz, numrul maxim de candidai care se
intenioneaz sa fie preselectati;
b) criteriile de preselecie aplicabile (n cazul n care nu sunt prezentate
detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
19. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa i menin oferta
valabil.
20. Criteriul de atribuire a contractului (n cazul n care nu sunt
prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

62

21. Alte informaii.


B. Achiziia de servicii
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale
autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de servicii
rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire este prevzut n cadrul
unui program de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie ncheiat un acordcadru;
4. Locul prestrii serviciilor.
5. Categoria i descrierea serviciilor care urmeaz sa fie prestate;
codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.
7. In cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a serviciilor care urmeaz a se presta pe durata
acordului-cadru;
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecventa
contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
8. Se precizeaz dac prestarea serviciului este rezervat unei profesii
specifice (se indica actul/actele normative n temeiul cruia/crora se impune
rezervarea).
9. In cazul n care contractele sunt divizate n loturi, se precizeaz dac
operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
11. a) Data limita de primire a candidaturilor;
b) Adresa la care se transmit candidaturile;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile.
12. Modaliti principale de finanare i de plata si/sau referiri la
prevederile care le reglementeaz.
13. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de
operatori economici crora li s-a atribuit contractul.
14. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor
economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urma (n cazul n
care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
15. Criterii de calificare privind situaia economic - financiar precum i
capacitatea tehnica i profesional, a operatorilor economici; Nivelul
(nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse (n cazul n
care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
16. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va
ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) dac este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai
lung de patru ani.
17. Dac este cazul, se precizeaz derularea dialogului n runde/etape
succesive, pentru reducerea numrului de soluii care urmeaz sa fie discutate.
18. a) Numrul minim si, dup caz, numrul maxim de candidai care se
intenioneaz sa fie preselectati;
b) criteriile de preselecie aplicabile (n cazul n care nu sunt prezentate
detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

63

19. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa i menin oferta


valabil.
20. Criteriul de atribuire a contractului (n cazul n care nu sunt
prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
21. Alte informaii.
C. Achiziia de lucrri
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale
autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de lucrri rezervat
atelierelor protejate sau a crui executare este prevzut n cadrul unui program
de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie ncheiat un acordcadru;
4. Locul execuiei lucrrilor
5. Natura i dimensiunea lucrrilor, caracteristicile generale ale lucrrii;
codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
6. In cazul n care contractul este divizat n mai multe loturi, se va
preciza dimensiunea respectivelor loturi;
7. Informaii privind obiectivul lucrrii sau contractului, n cazul n care
acesta implica i proiectare.
8. In cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a lucrrilor care urmeaz a se executa pe durata
acordului-cadru,
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecventa
contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
9. In cazul n care contractele sunt divizate n loturi, se precizeaz dac
operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
11. a) Data limita de primire a candidaturilor;
b) Adresa la care se transmit candidaturile;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candiaturile.
12. Modaliti principale de finanare i de plata si/sau referiri la
prevederile care le reglementeaz.
13. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de
operatori economici crora li s-a atribuit contractul.
14. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor
economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urma (n cazul n
care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
15. Criterii de calificare privind situaia economic-financiar precum i
capacitatea tehnica i profesional, a operatorilor economici; Nivelul
(nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse (n cazul n
care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
16. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va
ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) dac este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai
lung de patru ani.
17. Dac este cazul, se precizeaz derularea dialogului n runde/etape
succesive, pentru reducerea numrului de soluii care urmeaz sa fie discutate.

64

18. a) Numrul minim si, dup caz, numaml maxim de candidai care se
intenioneaz sa fie preselectati;
b) criteriile de preselecie aplicabile (n cazul n care nu sunt prezentate
detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
19. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa i menin oferta
valabil.
20. Criteriul de atribuire a contractului (n cazul n care nu sunt
prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
21. Alte informaii.
Anunul de participare la negociere
A. Achiziia de produse
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale
autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de furnizare
rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire este prevzut n cadrul
unui program de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie ncheiat un acordcadru;
c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie organizat o etapa
suplimentar de licitaie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.
a) din ordonana de urgenta].
4. Locul de livrare a produselor
5. Natura produselor care urmeaz sa fie furnizate preciznd totodat dac
achiziionarea se va realiza prin cumprare, cumprare n rate, nchiriere,
leasing sau orice combinaie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de
31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
6. Cantitatea de produse care trebuie furnizat.
7. Opiunea de achiziionare a unor cantiti suplimentare.
8. In cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a produselor care urmeaz a se livra pe durata
acordului-cadru;
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecventa
contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
9. In cazul n care contractele sunt divizate n loturi se precizeaz dac
operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
11. a) Data limita de primire a candidaturilor;
b) Adresa la care se transmit candidaturile;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile.
12. Modaliti principale de finanare i de plata si/sau referiri la
prevederile care le reglementeaz.
13. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de
operatori economici crora li s-a atribuit contractul.
14. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor
economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urma (n cazul n
care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
15. Criterii de calificare privind situaia economic-financiar precum i
capacitatea tehnica i profesional, a operatorilor economici; Nivelul
(nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse (n cazul n
care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

65

16. Pentru acordul-cadru:


a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va
ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) dac este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai
lung de patru ani.
17. Dac este cazul, se precizeaz derularea negocierilor n runde/etape
succesive, pentru reducerea numrului de oferte preliminare care urmeaz sa fie
negociate.
18. a) Numrul minim si, dup caz, numrul maxim de candidai care se
intenioneaz sa fie preselectati;
b) criteriile de preselecie aplicabile (n cazul n care nu sunt prezentate
detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
19. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa i menin oferta
valabil.
20. Criteriul de atribuire a contractului (n cazul n care nu sunt
prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
21. Alte informaii.
B. Achiziia de servicii
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale
autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de servicii
rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire este prevzut n cadrul
unui program de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie ncheiat un acordcadru;
c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie organizat o etapa
suplimentar de licitaie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.
a) din ordonana de urgenta].
4. Locul prestrii serviciilor.
5. Categoria i descrierea serviciilor care urmeaz sa fie prestate;
codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.
7. In cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a serviciilor care urmeaz a se presta pe durata
acordului-cadru;
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecventa
contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
8. Se precizeaz dac prestarea serviciului este rezervat unei profesii
specifice (se indica actul/actele normative n temeiul cruia/crora se impune
rezervarea).
9. In cazul n care contractele sunt divizate n loturi, se precizeaz dac
operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
11. a) Data limita de primire a candidaturilor;
b) Adresa la care se transmit candidaturile;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile.
12. Modaliti principale de finanare i de plata si/sau referiri la
prevederile care le reglementeaz.
13. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de
operatori economici crora li s-a atribuit contractul.

66

14. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor


economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urma (n cazul n
care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
15. Criterii de calificare privind situaia economic-financiar precum i
capacitatea tehnica i profesional, a operatorilor economici; Nivelul
(nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse (n cazul n
care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
16. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va
ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) Dac este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai
lung de patru ani.
17. Dac este cazul, se precizeaz derularea negocierilor n runde/etape
succesive, pentru reducerea numrului de oferte preliminare care urmeaz sa fie
negociate.
18. a) Numrul minim si, dup caz, numrul maxim de candidai care se
intenioneaz sa fie preselectati;
b) criteriile de preselecie aplicabile (n cazul n care nu sunt prezentate
detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
19. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa i menin oferta
valabil.
20. Criteriul de atribuire a contractului (n cazul n care nu sunt
prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
21. Alte informaii.
C. Achiziia de lucrri
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale
autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de lucrri rezervat
atelierelor protejate sau a crui executare este prevzut n cadrul unui program
de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie ncheiat un acordcadru;
c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie organizat o etapa
suplimentar de licitaie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.
a) din ordonana de urgenta].
4. Locul execuiei lucrrilor
5. Natura i dimensiunea lucrrilor, caracteristicile generale ale lucrrii;
codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
6. In cazul n care contractul este divizat n mai multe loturi, se
precizeaz dimensiunea respectivelor loturi;
7. Informaii privind obiectivul lucrrii sau contractului, n cazul n care
acesta implica i proiectare.
8. In cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a lucrrilor care urmeaz a se executa pe durata
acordului-cadru,
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecventa
contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
9. In cazul n care contractele sunt divizate n loturi, se precizeaz dac
operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

67

11. a) Data limita de primire a candidaturilor;


b) Adresa la care se transmit candidaturile;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candiaturile.
12. Modaliti principale de finanare i de plata si/sau referiri la
prevederile care le reglementeaz.
13. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de
operatori economici crora li s-a atribuit contractul.
14. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor
economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urma (n cazul n
care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
15. Criterii de calificare privind situaia economic - financiar precum i
capacitatea tehnica i profesional, a operatorilor economici; Nivelul
(nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse (n cazul n
care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
16. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va
ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) dac este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai
lung de patru ani.
17. Dac este cazul, se precizeaz derularea negocierilor n runde/etape
succesive, pentru reducerea numrului de oferte preliminare care urmeaz sa fie
negociate.
18. a) Numrul minim si, dup caz, numrul maxim de candidai care se
intenioneaz sa fie preselectati;
b) criteriile de preselecie aplicabile (n cazul n care nu sunt prezentate
detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
19. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa i menin oferta
valabil.
20. Criteriul de atribuire a contractului (n cazul n care nu sunt
prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
21. Alte informaii.
Anunul de atribuire
A. Achiziia de produse
1. Denumirea i adresa autoritii contractante.
2. Procedura de atribuire aplicat. In cazul aplicrii procedurii de
negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare, se prezint
motivele justificative.
3. Contractul de furnizare: natura i cantitatea produselor furnizate, dup
caz, pe furnizor; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006,
codul/codurile CPSA).
4. Data atribuirii contractului de furnizare.
5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare.
6. Numrul de oferte primite.
7. Denumirea i adresa ofertantului/ ofertanilor ctigtor/castigatori.
8. Preul sau gama preurilor pltite.
9. Data publicrii anunului de participare.
10. Alte informaii.
B. Achiziia de servicii
1. Denumirea i adresa autoritii contractante.

68

2. Procedura de atribuire aplicat. In cazul aplicrii procedurii de


negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare, se prezint
motivele justificative.
3. Categoria, descrierea i cantitatea serviciilor prestate; codul/codurile
CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
4. Data atribuirii contractului de servicii.
5. Criteriul de atribuire a contractului de servicii.
6. Numrul de oferte primite.
7. Denumirea i adresa ofertantului/ ofertanilor ctigtor/castigatori.
8. Preul sau gama preurilor pltite.
9. Data publicrii anunului de participare.
10. Alte informaii.
C. Achiziia de lucrri
1. Denumirea i adresa autoritii contractante.
2. Procedura de atribuire aplicat. In cazul aplicrii procedurii de
negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare, se prezint
motivele justificative.
3. Contractul de lucrri: natura i dimensiunea prestaiilor,
caracteristicile generale ale lucrrii.
4. Data atribuirii contractului de lucrri.
5. Criteriul de atribuire a contractului de lucrri.
6. Numrul de oferte primite.
7. Denumirea i adresa ofertantului/ ofertanilor ctigtor/castigatori.
8. Preul sau gama preurilor pltite.
9. Data publicrii anunului de participare.
10. Alte informaii.
Anunuri pentru concursul de soluii
Anunul de participare la concurs
1. Denumirea, adresa, numrul de fax, adresa de e-mail a autoritii
contractate i ale biroului de la care se pot obine documentele suplimentare.
2. Descrierea proiectului.
3. Tipul de concurs: deschis sau restrns.
4. In cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor.
5. In cazul unui concurs restrns:
(a) numrul de participani care vor fi selectai;
(b) criterii de selecie a participanilor;
(c) termenul de depunere a cererilor de participare.
6. Dup caz, se precizeaz dac participarea este rezervat unei profesii
specifice.
7. Criteriile care urmeaz sa fie aplicate la evaluarea proiectelor.
8. Numele membrilor juriului.
9. Se precizeaz dac decizia juriului are caracter obligatoriu pentru
autoritatea contractant.
10. Dup caz, numrul i valoarea premiilor.
11. Se precizeaz dac, n urma concursului, contractul/contractele va/vor fi
sau nu atribuite castigatorului sau castigatorilor concursului.
12. Alte informaii.
Anunul privind rezultatul concursului

69

1. Numele, adresa, numrul de fax, adresa de e-mail a autoritii


contractante.
2. Descrierea proiectului.
3. Numrul total de participani.
4. Numrul de participani strini.
5. Ctigtorul (castigatorii) concursului.
6. Dup caz, premiul (premiile) acordate.
7. Referinte privind publicarea anunului de participare la concurs.
8. Alte informaii.

SECIUNEA a 6-a
Reguli speciale de transparen aplicabile achiziiei publice de servicii de
publicitate media
------------Titlul Seciunii a 6-a din Cap. II a fost modificat de pct. 17 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
453 din 2 iulie 2010.
ART. 58
(1) n cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare
estimat mai mare dect cea prevzut la art. 19, autoritatea contractant are
obligaia de a public un anun de participare i un anun de atribuire n
sistemul informatic de utilitate public disponibil pe internet, la o adres
dedicat, precum i pe pagina proprie de internet.
------------Alin. (1) al art. 58 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
ART. 105
Sistemul informatic de utilitate publica prevzut la art. 58 alin. (1) din
ordonana de urgenta este operat de Agenia pentru Strategii Guvernamentale i
este disponibil la adresa de internet www.publicitatepublica.ro.

(2) n sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media


nelege orice contract de servicii avnd ca obiect difuzarea de reclam sau
forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare n mas scrise,
audiovizuale sau electronice.
------------Alin. (2) al art. 58 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANA
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din
iulie 2010.

se
alte

DE
2

(3) Obligaia prevzut la alin. (1) nu exonereaz autoritatea contractant


de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate,
astfel cum sunt acestea prevzute n cadrul seciunii a 5-a din prezentul
capitol.

70

(4) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n anunul de


participare prevzut la alin. (1) criteriile de calificare i selecie i, n
situaia n care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai
avantajoas din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului;
anunul trebuie s fie nsoit de un referat de oportunitate prin care se
justific raiunea achiziiei serviciilor de publicitate, precizndu-se totodat
impactul urmrit i criteriile de msurare a rezultatului obinut.
(5) n cel mult 120 de zile de la data finalizrii contractului de servicii
de publicitate, autoritatea contractant are obligaia de a public n sistemul
informatic prevzut la alin. (1) un raport de evaluare a impactului achiziiei
serviciilor de publicitate.
(6) Contractele de publicitate media trebuie s conin n mod obligatoriu i
urmtoarele clauze specifice referitoare la obligaia prilor de a asigura,
inclusiv pe parcursul ndeplinirii contractului, accesul publicului cel puin la
urmtoarele informaii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate,
criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecrui beneficiar final
i termenele de ndeplinire a prevederilor contractuale.
(7) Accesul publicului la informaiile menionate la alin. (6) se realizeaz
prin grija autoritii contractante care are obligaia de a deine informaii
actualizate cu privire la modul de ndeplinire a contractului.
(8) n cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menionarea
denumirii autoritii/autoritilor contractante n materialul publicitar.
SECIUNEA a 7-a
Reguli de comunicare i de transmitere a datelor
ART. 59
(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare i altele asemenea,
prevzute n prezenta ordonan de urgen, trebuie s fie transmise n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat n momentul transmiterii,
respectiv n momentul primirii.
(3) Comunicarea, transmiterea i stocarea informaiilor se realizeaz astfel
nct s se asigure integritatea i confidenialitatea datelor respective.
ART. 60
(1) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre urmtoarele
modaliti:
a) prin posta;
b) prin fax;
c) prin mijloace electronice;
d) prin orice combinaie a celor prevzute la lit. a)-c).
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a impune, n documentaia de
atribuire, modalitile de comunicare pe care intenioneaz s le utilizeze pe
parcursul aplicrii procedurii.
ART. 61
(1) Modalitile de comunicare impuse de autoritatea contractant trebuie s
nu restricioneze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.
(2) Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronic, precum i
caracteristicile lor tehnice trebuie s fie nediscriminatorii, disponibile n mod
facil oricrui operator economic i trebuie s asigure interoperabilitatea cu
tehnologiile uzuale de informare i comunicare.
(3) n cazul n care documentele se transmit prin mijloace electronice,
acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semntura
electronic.
ART. 62

71

(1) Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de


participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalitile prevzute
la art. 60 alin. (1) sau prin telefon, n acest din urma caz operatorul economic
avnd obligaia de a confirma solicitarea de participare n scris, ct mai curnd
posibil.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a impune ca orice solicitare de
participare la procedura de atribuire, care a fost transmis prin fax, s fie
confirmat, ntr-un termen rezonabil, prin scrisoare transmis prin pot sau
prin mijloace electronice. n acest caz, autoritatea contractant are obligaia
de a preciza n anunul de participare cerina respectiv, precum i termenul n
care aceasta trebuie ndeplinit.
ART. 63
(1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin pot
sau, dac autoritatea contractant prevede aceast posibilitate, prin mijloace
electronice.
(2) n cazul n care autoritatea contractant stabilete c ofertele urmeaz
s fie transmise prin pot, ofertantul are, n mod implicit, i dreptul de a
depune oferta direct la sediul autoritii contractante sau la o alt adres
indicat de aceasta.
ART. 64
Autoritatea contractant are dreptul de a stabili ca solicitrile de
participare i/sau ofertele s fie transmise prin mijloace electronice, numai
dac se asigur respectarea urmtoarelor cerine:
a) informaiile referitoare la posibilitile specifice de transmitere
electronic, inclusiv criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic
interesat;
b) dispozitivele electronice de recepionare garanteaz n mod corespunztor
integritatea i confidenialitatea datelor recepionate;
c) operatorii economici trebuie s transmit nainte de data limit de
transmitere documentele, certificatele, declaraiile i altele asemenea,
solicitate conform prevederilor cap. V seciunea a 2-a, n cazul n care acestea
nu sunt disponibile n format electronic.
ART. 65
n sensul prevederilor art. 64 garantarea integritii i confidenialitii
datelor recepionate presupune faptul c dispozitivele electronice, prin
caracteristicile tehnice pe care le dein i/sau prin procedurile specifice
utilizate, permit ndeplinirea n mod cumulativ a cel puin urmtoarelor
condiii:
a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitrilor de participare,
precum i, dac este cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu
precizie;
b) nainte de data limit de transmitere a datelor, nici o persoan nu are
acces la datele transmise;
c) n cazul n care interdicia de acces prevzut la lit. b) a fost
nclcat, acest acces neautorizat este clar detectabil;
d) numai persoane autorizate n acest sens au dreptul de a stabili sau
modifica data de vizualizare a datelor recepionate;
e) accesul la datele recepionate este posibil, n toate etapele procesului,
numai printr-o aciune simultan a cel puin doua persoane/sisteme autorizate i
numai dup data de vizualizare stabilit conform prevederilor lit. d);
f) dup data de vizualizare a datelor recepionate, accesul la datele
respective rmne posibil numai pentru persoanele autorizate s vizualizeze
datele respective.
SECIUNEA a 8-a

72

Reguli de evitare a conflictului de interese


ART. 66
Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, autoritatea contractant are
obligaia de a lua toate masurile necesare pentru a evita situaiile de natur s
determine apariia unui conflict de interese i/sau manifestarea concurenei
neloiale.
ART. 67
Persoana fizic sau juridic care a participat la ntocmirea documentaiei de
atribuire are dreptul, n calitate de operator economic, de a fi ofertant,
ofertant asociat sau subcontractant, dar numai n cazul n care implicarea sa n
elaborarea documentaiei de atribuire nu este de natur s distorsioneze
concurena.
-------------Art. 67 a fost modificat de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 68
Persoanele fizice sau juridice care participa direct n procesul de
verificare/evaluare a candidaturilor/ ofertelor nu au dreptul de a fi candidat,
ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanciunea excluderii din
procedura de atribuire.
-------------Art. 68 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 69
Nu au dreptul s fie implicai n procesul de verificare/evaluare a
candidaturilor/ofertelor urmtoarele persoane:
a) persoane care dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul
subscris al unuia dintre ofertani/candidai sau subcontractani ori persoane
care fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de
supervizare a unuia dintre ofertani/candidai sau subcontractani;
-------------Lit. a) a art. 69 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
b) so/soie, ruda sau afin, pn la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane
care fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de
supervizare a unuia dintre ofertani/candidai;
c) persoane despre care se constat c pot avea un interes de natur s le
afecteze imparialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a
candidaturilor/ofertelor.
-------------Lit. c) a art. 69 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
d) persoane care n exercitarea funciei pe care o dein la nivelul
autoritii contractante se afl n situaia existenei unui conflict de interese
astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele msuri
pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor
publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, cu
modificrile i completrile ulterioare.
-------------

73

Lit. d) a art. 69 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANA DE


URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
ART. 69^1
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Terul susintor
care are drept membri n cadrul consiliului de administraie/organ de conducere
ori de supervizare i/sau are acionari ori asociai persoane care sunt
so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv ori care se afl n
relaii comerciale, astfel cum sunt acestea prevzute la art. 69 lit. a), cu
persoane ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante, este
exclus din procedura de atribuire.
-----------Art. 69^1 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
Norma de aplicare
. ORDIN
170 07/05/2012
ART. 1
(1) Situaiile de natur s determine apariia conflictului de interese, n
sensul art. 69^1 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de
lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, sunt urmtoarele:
a) membri ai consiliului de administraie/organului de conducere sau de
supervizare a ofertantului/candidatului/ ofertantului
asociat/subcontractantului/terului susintor sunt so/soie, rud sau afin pn
la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care dein funcii de decizie n
cadrul autoritii contractante;
b) acionarii sau asociaii ofertantului/candidatului/ofertantului
asociat/subcontractantului/terului susintor sunt so/soie, rud sau afin pn
la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce dein funcii de decizie n cadrul
autoritii contractante;
c) persoane cu funcii de decizie din cadrul autoritii contractante dein
pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertani/candidai/ofertani asociai/subcontractani/teri susintori;
d) persoane cu funcii de decizie din cadrul autoritii contractante fac
parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a
unuia dintre ofertani/candidai/ofertani asociai/subcontractani/teri
susintori.
(2) n sensul alin. (1), autoritatea contractant va solicita
ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/terului
susintor documente pe care le consider edificatoare pentru a se asigura c
niciunul dintre ofertani nu se afl n situaiile de excludere prevzute la art.
69^1 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 2
n aplicarea prevederilor art. 69^1 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
34/2006, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, autoritatea contractant are obligaia
de a preciza n documentaia de atribuire persoanele ce dein funcii de decizie
n autoritatea contractant cu privire la organizarea, derularea i finalizarea
procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprob/semneaz
documente emise n legtur cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv

74

persoanele care aprob bugetul aferent autoritii contractante, necesar


finanrii contractelor de achiziie public.

ART. 69^2
(1) Autoritatea contractant precizeaz n fia de date/invitaia de
participare/anunul de participare numele persoanelor ce dein funcii de decizie
n cadrul autoritii contractante.
(2) Autoritatea contractant public n SEAP denumirea i datele de
identificare ale ofertantului/candidatului/ofertantului
asociat/subcontractantului/terului susintor, n termen de maximum 5 zile de la
expirarea termenului-limit de depunere a candidaturilor/ofertelor, cu excepia
persoanelor fizice, pentru care se public numai numele.
------------Art. 69^2 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie
2012.
ART. 70
Contractantul nu are dreptul de a angaja, n scopul ndeplinirii contractului
de achiziie public, persoane fizice sau juridice care au fost implicate n
procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse n cadrul
aplicrii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puin 12
luni de la ncheierea contractului, sub sanciunea nulitii contractului
respectiv pentru cauza imoral.
CAP. III
Proceduri de atribuire
SECIUNEA 1
Etape premergtoare iniierii procedurii de atribuire
ART. 71
Fr a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonane de urgen
referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate ntre, pe de o parte,
data transmiterii spre publicare a anunurilor de participare sau data
transmiterii invitaiilor de participare i, pe de alt parte, data limit pentru
depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractant are obligaia de a
stabili perioada respectiv n funcie de complexitatea contractului i/sau de
cerinele specifice, astfel nct operatorii economici interesai s beneficieze
de un interval de timp adecvat i suficient pentru elaborarea ofertelor i pentru
pregtirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaia de
atribuire.
ART. 72
(1) Autoritatea contractant prelungete perioada pentru elaborarea ofertelor
n cazul n care:
a) acestea nu pot fi elaborate dect dup vizitarea amplasamentelor sau dup
consultarea la faa locului a unor documente-anex la caietul de sarcini;
b) autoritatea contractant nu are posibilitatea de a transmite documentaia
de atribuire sau rspunsul la solicitarea de clarificri n termenele-limit
stabilite de prezenta ordonan de urgen, dei a primit n timp util o
solicitare n acest sens;

75

c) perioada de timp stabilit potrivit art. 71 nu este suficient pentru


elaborarea ofertelor i/sau pentru pregtirea documentelor de calificare care
sunt solicitate prin documentaia de atribuire.
(2) n oricare din situaiile de la alin. (1), data-limit de depunere a
ofertelor se decaleaz, prin publicarea unei erate, cu o perioad suficient,
astfel nct orice operator economic interesat s dispun de un timp rezonabil
necesar pentru obinerea informaiilor complete i relevante pentru elaborarea
ofertei.
------------Art. 72 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie
2012.
SECIUNEA a 2-a
Licitaia deschis
ART. 73
(1) Procedura de licitaie deschis se desfoar, de regul, ntr-o singur
etap.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a decide organizarea unei etape
suplimentare de licitaie electronic, caz n care are obligaia de a anuna
aceast decizie n anunul de participare i n documentaia de atribuire.
ART. 74
Licitaia deschis se iniiaz prin transmiterea spre publicare, n
conformitate cu prevederile art. 55, a unui anun de participare prin care
solicit operatorilor economici interesai depunerea de oferte.
ART. 75
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea
estimat a contractului de achiziie public este egal sau mai mare dect cea
prevzut la art. 55 alin. (2), perioada cuprins ntre data transmiterii
anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
i data-limit de depunere a ofertelor trebuie s fie de cel puin 52 de zile.
----------Alin. (1) al art. 75 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 21^1.
(2) n cazul n care autoritatea contractant a publicat un anun de intenie
referitor la contractul de achiziie public ce urmeaz s fie atribuit, aceasta
are dreptul de a reduce perioada prevzut la alin. (1) pn la 36 de zile.
(3) Reducerea prevzut la alin. (2) este permis n cazul n care anunul de
intenie a coninut toate informaiile care sunt prevzute pentru anunul de
participare - n msura n care acestea sunt cunoscute la data publicrii
anunului de intenie - i a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni i
cu cel puin 52 de zile nainte de data transmiterii spre publicare a anunului
de participare.
(4) n cazul n care anunul de participare este transmis, n format
electronic, spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada
prevzut la alin. (1) sau, dup caz, la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.
(5) n cazul n care autoritatea contractant public n SEAP ntreaga
documentaie de atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii anunului de
participare, accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la
aceast documentaie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevzut

76

la alin. (1), precum i cele rezultate n urma aplicrii prevederilor alin. (4)
cu 5 zile.
(6) Reducerea prevzut la alin. (5) este permis numai n cazul n care
anunul de participare conine precizri privind adresa de Internet la care
documentaia de atribuire este disponibil.
ART. 76
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea
estimat a contractului de achiziie public este mai mic dect cea prevzut la
art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a transmite anunul
de participare spre publicare n SEAP cu cel puin 20 de zile nainte de datalimit de depunere a ofertelor.
---------Alin. (1) al art. 76 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 21^2.
(2) n cazul n care autoritatea contractant public n SEAP ntreaga
documentaie de atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii anunului de
participare, accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la
aceast documentaie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevzut
la alin. (1) cu 5 zile.
(3) Reducerea prevzut la alin. (2) este permis numai n cazul n care
anunul de participare conine precizri privind adresa de Internet la care
documentaia de atribuire este disponibil.
ART. 77
(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita i de a
obine documentaia de atribuire.
(2) n cazul prevzut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractant are
obligaia de a pune documentaia de atribuire la dispoziia operatorului economic
ct mai repede posibil, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc 4 zile de
la primirea unei solicitri din partea acestuia.
-------------Alin. (2) al art. 77 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23
iunie 2009.
(3) Operatorul economic interesat are obligaia de a ntreprinde diligentele
necesare astfel nct respectarea de ctre autoritatea contractant a perioadei
prevzute la alin. (2) s nu conduc la situaia n care documentaia de
atribuire s fie pus la dispoziia sa cu mai puin de doua zile nainte de data
limit de depunere a ofertei.
ART. 78
(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificri
privind documentaia de atribuire.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde, n mod clar,
complet i fr ambiguiti, ct mai repede posibil, la orice clarificare
solicitat, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc, de regul, 3 zile
lucrtoare de la primirea unei astfel de solicitri din partea operatorului
economic.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite rspunsurile nsoite de ntrebrile aferente - ctre toi operatorii economici care au
obinut, n condiiile prezentei ordonane de urgen, documentaia de atribuire,
lund masuri pentru a nu dezvlui identitatea celui care a solicitat
clarificrile respective.

77

ART. 79
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), n msura n care
clarificrile sunt solicitate n timp util, rspunsul autoritii contractante la
aceste solicitri trebuie s fie publicat/transmis nu mai trziu de 6 zile
nainte de data-limit stabilit pentru depunerea ofertelor.
------------Alin. (1) al art. 79 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
(2) n cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de
clarificare n timp util, punnd astfel autoritatea contractant n
imposibilitate de a respecta termenul prevzut la alin. (1), aceasta din urm
rspunde la solicitarea de clarificare n msura n care se respect, n mod
cumulativ, urmtoarele:
a) perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea rspunsului face
posibil primirea acestuia de ctre operatorii economici nainte de data-limit
de depunere a ofertelor;
b) rspunsul nu modific informaiile deja publicate, nu afecteaz modul de
elaborare a ofertelor i nici nu devine necesar publicarea unei erate.
------------Alin. (2) al art. 79 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
(3) Reprezint abateri grave de la prevederile legislative n sensul art. 209
alin. (1) lit. c) urmtoarele:
a) cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare
n timp util, punnd astfel autoritatea contractant n imposibilitate de a
respecta termenul prevzut la alin. (1), i prin rspunsul la solicitarea de
clarificare se modific informaiile deja publicate, se afecteaz modul de
elaborare a ofertelor i devine necesar publicarea unei erate;
b) cazul n care autoritatea contractant constat din oficiu c sunt
necesare clarificri cu privire la documentaia de atribuire, fiind pus n
imposibilitate de a respecta termenul prevzut la alin. (1), i prin clarificarea
adus se modific informaiile deja publicate, se afecteaz modul de elaborare a
ofertelor i devine necesar publicarea unei erate.
--------------Lit. b) a alin. (3) al art. 79 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din
LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28
iunie 2013, care modific pct. 26 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din
27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
------------Alin. (3) al art. 79 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
ART. 80
Autoritatea contractant deschide ofertele la data, ora i adresa indicate n
anunul de participare sau n erat, dac este cazul, cu excepia situaiei n
care termenul de depunere a ofertelor a fost decalat n urma suspendrii
procedurii.
-------------

78

Art. 80 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77


din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie
2012.
ART. 80^1
Prin excepie de la prevederile art. 200 n cadrul procedurilor avnd ca
obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de
concesiune de lucrri ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare
are obligaia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor n termen de 35 de zile
de la deschiderea ofertelor.
------------Art. 80^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 35
din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.
Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
SECIUNEA 1
Licitaia deschis
ART. 31
(1) In perioada cuprins ntre data publicrii anunului de participare i
data limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractant are obligaia de a
asigura oricrui operator economic posibilitatea de a obine documentaia de
atribuire.
ART. 32
(1) In cazul n care autoritatea contractant primete solicitri de
clarificare cu privire la prevederile documentaiei de atribuire, aceasta are
obligaia de a rspunde la aceste solicitri, respectnd prevederile art. 78
alin. (2) i (3) din ordonana de urgenta.
(2) In cazul n care documentaia de atribuire a fost pus la dispoziia
operatorilor economici prin asigurarea accesului direct i nerestrictionat la
fisierul electronic disponibil n SEAP, autoritatea contractant are obligaia,
respectnd prevederile art. 78 alin. (2) din ordonana de urgenta, de a face
cunoscute clarificrile sau eventualele modificri n legtura cu documentaia de
atribuire, prin crearea unui nou fisier electronic la care se va asigura accesul
direct i nerestrictionat, n mod similar cu accesul la fisierul iniial.
ART. 33
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele i, dup
caz, alte documente prezentate de participani, la data, ora i n locul indicate
n anunul de participare. n cazul n care devine necesar prelungirea
termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractant are obligaia de a
preciza aceast modificare printr-o erat la anunul de participare, care trebuie
ns publicat cu cel puin 3 zile nainte de data anunat iniial pentru
deschiderea ofertelor.
(2) Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.
(3) n cadrul edinei de deschidere nu este permis respingerea niciunei
oferte, cu excepia celor care se ncadreaz ntr-una dintre urmtoarele
situaii:
a) au fost depuse dup data i ora-limit de depunere sau la o alt adres
dect cele stabilite n anunul de participare;
b) nu sunt nsoite de garania de participare, n cuantumul, forma i avnd
perioada de valabilitate solicitate n documentaia de atribuire.
(4) edina de deschidere se finalizeaz printr-un proces-verbal semnat de
membrii comisiei de evaluare i de reprezentani ai operatorilor economici

79

prezeni la edin, n care se consemneaz modul de desfurare a edinei


respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele
principale ale fiecrei oferte, consemnndu-se totodat lista documentelor depuse
de fiecare operator economic n parte. Autoritatea contractant are obligaia de
a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici
participani la procedura de atribuire, n cel mult o zi lucrtoare de la
deschidere, indiferent dac acetia au fost sau nu prezeni la edina
respectiv.
(5) Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile n cazul prevzut la art. 216
din ordonana de urgen, trasabilitatea aciunilor fiind asigurat implicit de
SEAP.
(6) Orice decizie cu privire la calificarea/selecia
ofertanilor/candidailor sau, dup caz, cu privire la evaluarea ofertelor se
adopta de ctre comisia de evaluare n cadrul unor edine ulterioare edinei de
deschidere a ofertelor.
ART. 34
(1) In cazul n care, n cadrul documentaiei de atribuire, a fost prevzut
obligaia ndeplinirii unor criterii de calificare, astfel cum sunt acestea
prevzute la art. 176 din ordonana de urgenta, comisia de evaluare are obligaia
verificrii modului de ndeplinire a acestor criterii de ctre fiecare ofertant
n parte.
(2) Comisia de evaluare are obligaia de a analiza i de a verifica fiecare
oferta att din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cat i din punct
de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.
(3) Propunerea tehnica trebuie sa corespund cerinelor minime prevzute n
caietul de sarcini.
(4) Propunerea financiar trebuie sa se ncadreze n limita fondurilor care
pot fi disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de achiziie publica
respectiv.
ART. 35
Pe parcursul analizrii i verificrii documentelor prezentate de ofertani,
comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricnd clarificri sau completri
ale documentelor prezentate de acetia pentru demonstrarea ndeplinirii
criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevzute la art. 176 din
ordonana de urgenta, sau pentru demonstrarea conformitii ofertei cu cerinele
solicitate.
ART. 36
(1) Oferta este considerat inacceptabila n urmtoarele situaii:
a) se ncadreaz n categoria celor prevzute la art. 33 alin. (3);
b) a fost depus de un ofertant care nu ndeplinete una sau mai multe dintre
cerinele de calificare stabilite n documentaia de atribuire sau nu a
prezentat, conform prevederilor art. 11 alin. (4)-(5), documente relevante n
acest sens;
c) constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini, alternativa
care nu poate fi luat n considerare din urmtoarele motive:
- n anunul de participare nu este precizat n mod explicit posibilitatea
depunerii unor oferte alternative;
- respectiva oferta alternativa nu respecta cerinele minime prevzute n
caietul de sarcini;
d) nu asigura respectarea reglementrilor obligatorii referitoare la
condiiile specifice de munca i de protecie a muncii, atunci cnd aceasta
cerina este formulat n conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din
ordonana de urgenta;
e) preul, fr TVA, inclus n propunerea financiar depete valoarea
estimat comunicat prin anunul/invitaia de participare i nu exist

80

posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru ndeplinirea


contractului de achiziie public respectiv;
e^1) preul, fr TVA, inclus n propunerea financiar depete valoarea
estimat comunicat prin anunul/invitaia de participare i, dei exist
posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru ndeplinirea
contractului de achiziie public respectiv, se constat existena a cel puin
uneia dintre urmtoarele situaii:
- preul este cu mai mult de 10% mai mare dect valoarea estimat prevzut
n anunul/invitaia de participare;
- ncheierea contractului la preul respectiv ar conduce la eludarea
aplicrii acelor prevederi ale ordonanei de urgen care instituie obligaii ale
autoritii contractante n raport cu anumite praguri valorice;
f) n urma verificrilor prevzute la art. 202 i 203 din ordonana de
urgen se constat c oferta are un pre neobinuit de sczut pentru ceea ce
urmeaz a fi furnizat/prestat/executat, astfel nct nu se poate asigura
ndeplinirea contractului la parametrii cantitativi i calitativi solicitai prin
caietul de sarcini.
g) oferta este depus cu nerespectarea prevederilor art. 69^1 din ordonana
de urgen, raportat la data-limit stabilit pentru depunerea ofertelor.
(2) Oferta este considerat neconform n urmtoarele situaii:
a) nu satisface n mod corespunztor cerinele caietului de sarcini;
b) conine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a
stabilit autoritatea contractant n cadrul documentaiei de atribuire, care sunt
n mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urm, iar ofertantul, dei a
fost informat cu privire la respectiva situaie, nu accept renunarea la
clauzele respective;
c) conine n cadrul propunerii financiare preuri care nu sunt rezultatul
liberei concurene i care nu pot fi justificate;
d) n cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevzut defalcarea
pe loturi, oferta este prezentat fr a se realiza distincia pe loturile
ofertate, din acest motiv devenind imposibil aplicarea criteriului de atribuire
pentru fiecare lot n parte.
ART. 36^1
(1) n sensul prevederilor art. 202 alin. (1) din ordonana de urgen, o
ofert prezint un pre aparent neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz
a fi furnizat, executat sau prestat atunci cnd preul ofertat, fr TVA,
reprezint mai puin de 85% din valoarea estimat a contractului respectiv sau,
n cazul n care n procedura de atribuire sunt cel puin 5 oferte care nu se
afl n situaiile prevzute la art. 36 alin. (1) lit. a)-e) i alin. (2), atunci
cnd preul ofertat reprezint mai puin de 85% din media aritmetic a ofertelor
respective.
(2) n cazul n care, pe parcursul evalurii, se constat existena unei
oferte cu pre aparent neobinuit de sczut n sensul prevederilor alin. (1),
autoritatea contractant are obligaia de a efectua verificri detaliate n
legtur cu aspectele prevzute la art. 202 alin. (2) din ordonana de urgen.
(3) n scopul efecturii verificrilor prevzute la alin. (2), autoritatea
contractant va solicita ofertantului inclusiv documente privind, dup caz,
preurile la furnizori, situaia stocurilor de materii prime i materiale, modul
de organizare i metodele utilizate n cadrul procesului de lucru, nivelul de
salarizare a forei de munc, performanele i costurile implicate de anumite
utilaje sau echipamente de lucru.
(4) n cazul n care ofertantul nu prezint informaiile solicitate sau
aceste informaii nu pot justifica preul aparent neobinuit de sczut, oferta
intr sub incidena prevederilor art. 36 alin. (1) lit. f).
ART. 37

81

(1) Ofertele care nu se ncadreaz n niciuna dintre situaiile prevzute la


art. 36 sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile.
(2) Oferta ctigtoare se stabilete numai dintre ofertele admisibile i
numai pe baza criteriului de atribuire precizat n anunul de participare i n
documentaia de atribuire.
ART. 38
(1) nainte de stabilirea ofertei ctigtoare, autoritatea contractant are
dreptul de a organiza o etapa finala de licitaie electronica, dar numai n cazul
n care a luat aceasta decizie nainte de iniierea procedurii de atribuire i
numai dac a anunat decizia respectiva n anunul de participare, iar
documentaia de atribuire conine toate precizrile prevzute la art. 164 din
ordonana de urgenta.
(2) Licitaiile electronice se organizeaz prin intermediul SEAP, n
condiiile reglementate de normele metodologice adoptate n conformitate cu
prevederile art. 303 alin. (3) din ordonana de urgenta.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a invita la etapa de licitaie
electronica numai ofertani care au depus oferte admisibile.
(4) n cazul organizrii etapei finale de licitaie electronic, clasamentul
final se stabilete lund n considerare i rezultatul obinut n procesul
repetitiv de ofertare derulat n cadrul etapei respective. Refuzul unui operator
economic de a se nregistra n SEAP n scopul participrii la etapa final de
licitaie electronic este asimilat cu retragerea ofertei, n acest caz fiind
aplicabile prevederile art. 87 alin. (1) lit. a).
ART. 39
(1) Dup ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are
obligaia de a elabora, n conformitate cu prevederile art. 213 alin. (2) din
ordonana de urgen, un raport al procedurii de atribuire, care se aprob de
ctre conductorul autoritii contractante sau de persoana desemnat n acest
scop.
(2) Conductorul autoritii contractante sau persoana desemnat n acest
scop are obligaia de lua msurile necesare pentru informarea tuturor
ofertanilor n legtur cu rezultatul aplicrii procedurii de atribuire, conform
prevederilor art. 206-208 din ordonana de urgen.
ART. 40
Procedura de licitaie deschis poate fi aplicat prin utilizarea mijloacelor
electronice, prin intermediul SEAP, n condiiile reglementate de normele
metodologice adoptate n conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din
ordonana de urgenta.

SECIUNEA a 3-a
Licitaia restrns
ART. 81
(1) Procedura de licitaie restrns se desfoar, de regul, n dou etape:
a) etapa de selectare a candidailor, prin aplicarea criteriilor de selecie;
b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaii selectai, prin
aplicarea criteriului de atribuire.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a decide organizarea unei etape
suplimentare de licitaie electronic, caz n care are obligaia de a anuna
aceast decizie n anunul de participare i n documentaia de atribuire.
Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
CAP. VI

82

Evaluarea ofertelor
ART. 71
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a desemna, pentru atribuirea
contractelor de achiziie public, persoanele responsabile pentru evaluarea
ofertelor, care se constituie ntr-o comisie de evaluare.
(2) Comisia de evaluare trebuie s includ specialiti n domeniul obiectului
contractului care urmeaz s fie atribuit i se nominalizeaz din cadrul
compartimentului intern specializat prevzut la art. 3 alin. (1). n comisia de
evaluare pot fi nominalizai i membri aparinnd altor compartimente ale
autoritii contractante sau, n cazul n care beneficiarul final al contractului
este o alt autoritate contractant, din cadrul respectivei autoriti
contractante.
(3) Nominalizarea persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor se
poate realiza att pentru atribuirea fiecrui contract n parte, cat i pentru
atribuirea mai multor contracte, n acest din urma caz atunci cnd contractele
respective sunt de complexitate redus.
ART. 72
(1) Autoritatea contractant va numi o persoan responsabil cu aplicarea
procedurii de atribuire, persoan care devine, totodat, i preedinte al
comisiei de evaluare. Preedintele poate fi membru n cadrul comisiei de evaluare
sau rolul su poate fi limitat numai la aspectele de organizare i reprezentare,
n acest din urm caz neavnd drept de vot. n orice situaie, preedintele
comisiei de evaluare semneaz raportul procedurii de atribuire.
(2) Atribuiile comisiei de evaluare sunt urmtoarele:
a) deschiderea ofertelor si, dup caz, a altor documente care nsoesc
oferta;
b) verificarea ndeplinirii criteriilor de calificare de ctre
ofertani/candidai, n cazul n care acestea au fost solicitate prin
documentaia de atribuire;
c) realizarea seleciei/preseleciei candidailor, dac este cazul;
d) realizarea dialogului cu operatorii economici, n cazul aplicrii
procedurii de dialog competitiv;
e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, n cazul aplicrii
procedurilor de negociere;
f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertani, din punctul de
vedere al modului n care acestea corespund cerinelor minime din caietul de
sarcini sau din documentaia descriptiv;
g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertani, din punctul
de vedere al ncadrrii n fondurile care pot fi disponibilizate pentru
ndeplinirea contractului de achiziie publica respectiv, precum si, dac este
cazul, din punctul de vedere al ncadrrii acestora n situaia prevzut la art.
202 din ordonana de urgenta;
h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme i a motivelor care stau
la baza ncadrrii ofertelor respective n aceasta categorie;
i) stabilirea ofertelor admisibile;
j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevzut n
documentaia de atribuire, i stabilirea ofertei/ofertelor ctigtoare;
k) n cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonana de
urgenta, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;
l) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta
prevzut la art. 213 alin. (2) din ordonana de urgenta.
(3) Autoritatea contractant are dreptul de a nominaliza membri de rezerva
pentru membrii comisiei de evaluare.

83

(4) Autoritatea contractant are dreptul de a nlocui un membru al comisiei


de evaluare cu un membru de rezerva numai dac persoana care urmeaz sa fie
nlocuit nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-si ndeplini
atribuiile care rezulta din calitatea de membru al comisiei de evaluare. Dup
producerea nlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluat
de ctre membrul de rezerva, care i va exercita atribuiile aferente pana la
finalizarea procedurii de atribuire.
ART. 73
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a decide, cu scopul de a sprijini
activitile de evaluare, desemnarea pe lng comisia de evaluare a unor
specialiti externi, numii experi cooptai. Experii cooptai pot fi desemnai
nc de la nceputul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces, n
funcie de problemele care ar putea impune expertiza acestora.
(2) Decizia de desemnare a experilor cooptai trebuie s precizeze
atribuiile i responsabilitile specifice ale acestora i s justifice
necesitatea participrii lor la procesul de evaluare.
(3) Atribuiile i responsabilitile experilor externi cooptai se rezuma,
dup caz, numai la:
a) verificarea i evaluarea propunerilor tehnice;
b) analiza situaiei financiare a ofertanilor/candidailor ori analiza
financiar a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau
clauze contractuale propuse de ofertant;
c) analiza efectelor de natura juridic pe care le pot determina anumite
elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant.
(4) Numai membrii comisiei de evaluare au drept de vot.
(5) Experii cooptai nu au drept de vot, ns au obligaia de a elabora un
raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice
asupra crora, pe baza expertizei pe care o dein, i exprim punctul de vedere.
(6) Raportul de specialitate prevzut la alin. (5) este destinat sa
faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor n cadrul procesului de
analiza a ofertelor i de stabilire a ofertei/ofertelor ctigtoare. Raportul de
specialitate se ataeaz la raportul de atribuire i devine parte a dosarului
achiziiei publice.
ART. 74
(1) Pe parcursul desfurrii procesului de evaluare, comisia i experii
cooptai au obligaia de a pstra confidenialitatea asupra coninutului
ofertelor, precum i asupra oricror alte informaii prezentate de ctre
candidai/ofertani, a cror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului
acestora de a-si proteja proprietatea intelectual sau secretele comerciale.
(2) nclcarea angajamentelor referitoare la confidenialitate se
sancioneaz conform legii, disciplinar sau penal.
(3) Cu excepia edinei de deschidere a ofertelor, la ntrunirile comisiei
de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia si, dup caz,
experii cooptai.
(4) Regulile de evitare a conflictului de interese, astfel cum au fost
prevzute la cap. II, seciunea a 8-a din ordonana de urgenta, sunt egal
aplicabile att comisiei de evaluare, cat i experilor cooptai.
ART. 75
(1) Comisia de evaluare i experii cooptai semneaz o declaraie de
confidenialitate i imparialitate pe propria rspundere prin care se angajeaz
s respecte prevederile art. 74 i prin care confirm c nu se afl ntr-o
situaie care implic existena unui conflict de interese.
(2) Declaraia prevzut la alin. (1) trebuie semnat nainte de preluarea
atribuiilor specifice, n cadrul procesului de evaluare, i conine datele de
identificare prevzute la art. 2 alin. (3^2).

84

(3) Declaraia prevzut la alin. (1) este pus la dispoziia organismelor cu


competene n verificarea apariiei conflictului de interese.
(4) n ndeplinirea funciei de verificare, Ministerul Finanelor Publice,
prin Unitatea pentru Coordonarea i Verificarea Achiziiilor
Publice/Compartimentele pentru verificarea achiziiilor publice, are acces la
declaraia prevzut la alin. (1), n vederea prevenirii apariiei situaiei
prevzute la art. 69 din ordonana de urgen.
(5) n cazul n care unul dintre membrii desemnai n comisia de evaluare sau
unul dintre experii cooptai constat, oricnd pe parcursul exercitrii
atribuiilor, c se afl ntr-o situaie de incompatibilitate/conflict de
interese, atunci acesta solicit de ndat nlocuirea sa din componena comisiei
respective cu o alt persoan. Situaiile de incompatibilitate/conflict de
interese pot fi sesizate autoritii contractante i de ctre teri.
(6) n cazul situaiilor prevzute la alin. (5), autoritatea contractant
verific informaiile semnalate i, dac acestea se confirm, dispune nlocuirea
membrului comisiei de evaluare/expertului cooptat.
(7) Autoritatea contractant dispune de ndat nlocuirea membrului comisiei
de evaluare/expertului cooptat, dac situaiile prevzute la alin. (5) sunt
sesizate ca urmare a observaiilor formulate de observatorii Ministerului
Finanelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea i Verificarea Achiziiilor
Publice/Compartimentele pentru verificarea achiziiilor publice.
ART. 76
(1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord ntre
membrii acesteia, urmnd a se avea n vedere calendarul estimativ de aplicare a
procedurii i perioada solicitat pentru valabilitatea ofertelor.
(2) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza i evalua
documentele depuse de ofertani/candidai individual i/sau n edine comune,
ns orice decizie a comisiei de evaluare trebuie s ntruneasc votul a cel
puin 2/3 dintre membrii si. Comisia de evaluare are obligaia s ntocmeasc
nscrisuri prin care se formalizeaz deciziile adoptate n cadrul procesului de
evaluare.
(3) In cazul stabilirii ofertei ctigtoare pe baza de punctaj, votul
membrilor comisiei de evaluare se reflecta prin punctajul individual acordat
fiecrei oferte n parte.
(4) n cazul n care se ajunge n situaia ca prevederile alin. (2) s nu fie
respectate datorit unor eventuale divergene de preri ntre membrii comisiei de
evaluare, conductorul autoritii contractante sau, dup caz, preedintele
comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergen, n scopul finalizrii
n timp util a etapei de evaluare a ofertelor i de stabilire a ofertei
ctigtoare. n cazul n care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia
final se adopt cu votul majoritii membrilor si.
(5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptat au
obligaia de a-si prezenta punctul de vedere n scris, elaborand n acest sens o
nota individual care se ataeaz la raportul procedurii de atribuire.
(6) n situaia n care autoritatea contractant aprob raportul procedurii
de atribuire fr a ine cont de observaiile formulate de observatorii
Ministerului Finanelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea i Verificarea
Achiziiilor Publice/Compartimentele pentru verificarea achiziiilor publice, cu
privire la situaiile prevzute de art. 69 i 69^1 din ordonana de urgen,
Agenia Naional de Integritate este sesizat pentru identificarea nclcrii
regimului juridic al conflictelor de interese prin raportare la dispoziiile
Legii nr. 176/2010 privind integritatea n exercitarea funciilor i demnitilor
publice, pentru modificarea i completarea Legii nr. 144/2007 privind
nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Integritate,
precum i pentru modificarea i completarea altor acte normative, cu modificrile

85

ulterioare, n termen de 5 zile de la semnarea raportului procedurii de


atribuire. Odat cu sesizarea, Ageniei Naional de Integritate i este
transmis i documentaia complet privind atribuirea contractului.
ART. 78
(1) Comisia de evaluare stabilete care sunt clarificrile i completrile
formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecrei oferte, precum i
perioada de timp acordat pentru transmiterea clarificrilor. Comunicarea
transmis n acest sens ctre ofertant trebuie s fie clar, precis si s
defineasc n mod explicit i suficient de detaliat n ce const solicitarea
comisiei de evaluare.
(2) Comisia de evaluare, nainte de a lua o decizie de respingere a
candidaturii/ofertei n baza art. 36 alin. (1) lit. g), solicit clarificri i,
dup caz, completri ale documentelor prezentate iniial de
candidat/ofertant/subcontractant/ter susintor cu privire la nencadrarea n
prevederile art. 69^1 din ordonana de urgen.
ART. 79
(1) In cazul n care ofertantul nu transmite n perioada precizat de comisia
de evaluare clarificrile/rspunsurile solicitate sau n cazul n care
explicaiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi
considerat neconforma.
(2) n cazul n care ofertantul modific prin rspunsurile pe care le
prezint coninutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerat neconform.
Modificri ale propunerii tehnice se accept n msura n care acestea:
a) pot fi ncadrate n categoria viciilor de form sau erorilor aritmetice;
sau
b) reprezint corectri ale unor abateri tehnice minore, iar o eventual
modificare a preului, indus de aceste corectri, nu ar fi condus la modificarea
clasamentului ofertanilor participani la procedura de atribuire; prevederile
art. 79 alin. (3) rmn aplicabile.
(3) In cazul n care ofertantul modifica prin rspunsurile pe care le
prezint coninutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerat
neconforma, cu excepia situaiei prevzute la art. 80 alin. (2).
ART. 80
(1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau
viciile de form numai cu acceptul ofertantului. n cazul n care ofertantul nu
accept corecia acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerat neconform.
(2) Erorile aritmetice se corecteaz dup cum urmeaz:
a) dac exista o discrepanta ntre preul unitar i preul total, trebuie
luat n considerare preul unitar, iar preul total va fi corectat corespunztor;
b) dac exista o discrepanta ntre litere i cifre, trebuie luat n
considerare valoarea exprimat n litere, iar valoarea exprimat n cifre va fi
corectat corespunztor.
(3) Viciile de form reprezint acele erori sau omisiuni din cadrul unui
document a cror corectare/completare este susinut n mod neechivoc de sensul
i de coninutul altor informaii existente iniial n alte documente prezentate
de ofertant sau a cror corectare/completare are rol de clarificare sau de
confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect n raport cu
ceilali participani la procedura de atribuire.
ART. 81
Comisia de evaluare are obligaia de a respinge ofertele inacceptabile i
ofertele neconforme.
ART. 82
(1) Comisia de evaluare are obligaia de a stabili oferta ctigtoare dintre
ofertele admisibile, n conformitate cu prevederile art. 200 din ordonana de
urgenta.

86

(2) In cazul n care atribuirea contractului de achiziie publica se face pe


baza criteriului "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic",
evaluarea ofertelor se realizeaz prin acordarea, pentru fiecare oferta n parte,
a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicrii algoritmului de calcul stabilit n
documentaia de atribuire.
(3) In ordinea descresctoare a punctajului acordat, comisia de evaluare
trebuie sa ntocmeasc clasamentul pe baza cruia se stabilete oferta
ctigtoare.
(4) n cazul n care, atribuirea contractului de achiziie public se face pe
baza criteriului preul cel mai sczut, evaluarea ofertelor se realizeaz prin
compararea preurilor fiecrei oferte admisibile n parte i prin ntocmirea, n
ordine cresctoare a preurilor respective, a clasamentului pe baza cruia se
stabilete oferta ctigtoare.
(5) Indiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului,
compararea preurilor prevzute n propunerile financiare ale ofertanilor se
realizeaz la valoarea fr TVA.
ART. 83
(1) Dup finalizarea evalurii ofertelor, comisia de evaluare are obligaia
de a elabora raportul procedurii de atribuire, care se semneaz de ctre toi
membrii comisiei de evaluare, inclusiv de preedintele acesteia.
(2) Raportul procedurii de atribuire se nainteaz conductorului autoritii
contractante spre aprobare.

ART. 82
Licitaia restrns se iniiaz prin transmiterea spre publicare, n
conformitate cu prevederile art. 55, a unui anun de participare prin care se
solicit operatorilor economici interesai depunerea de candidaturi.
ART. 83
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea
estimat a contractului de achiziie public este egal sau mai mare dect cea
prevzut la art. 55 alin. (2), perioada cuprins ntre data transmiterii
anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
i data-limit de depunere a candidaturilor trebuie s fie de cel puin 37 de
zile.
----------Alin. (1) al art. 83 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 22^1.
(2) n cazul n care, din motive de urgen, nu poate fi respectat numrul de
zile prevzut la alin. (1), autoritatea contractant are dreptul de a accelera
aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevzute la alin. (1), dar nu la
mai puin de 15 zile.
(3) n cazul n care anunul de participare este transmis, n format
electronic, spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada
prevzut la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile i perioada prevzut la alin.
(2) se poate reduce cu 5 zile.
ART. 84
Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea
estimat a contractului de achiziie public este mai mic dect cea prevzut la
art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a transmite anunul

87

de participare spre publicare n SEAP cu cel puin 10 zile nainte de data-limit


de depunere a candidaturilor.
---------Art. 84 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 22^2.
ART. 84^1
n cazul n
documentaie de
nerestricionat
data publicrii
------------Art. 84^1 a
76 din 30 iunie

care autoritatea contractant public n SEAP ntreaga


atribuire, este asigurat accesul direct, complet i
al operatorilor economici la aceast documentaie ncepnd cu
anunului de participare.
fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.

ART. 85
(1) Orice operator economic are dreptul de a-i depune candidatura pentru
prima etap a procedurii de licitaie restrns.
(2) n etapa prevzut la art. 81 alin. (1) lit. a), autoritatea contractant
are dreptul de a limita numrul de candidai care vor fi selectai pentru a
depune oferte, cu condiia s existe un numr suficient de candidai disponibili.
Atunci cnd selecteaz candidaii, autoritatea contractant are obligaia de a
aplica criterii obiective i nediscriminatorii, utiliznd n acest scop numai
criteriile de selecie prevzute n anunul de participare.
--------------Alin. (2) al art. 85 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a indica n anunul de
participare criteriile de selecie i regulile aplicabile, numrul minim al
candidailor pe care intenioneaz s-i selecteze i, dac este cazul, numrul
maxim al acestora.
(4) Numrul minim al candidailor, indicat n anunul de participare prevzut
la alin. (3), trebuie s fie suficient pentru a asigura o concuren real i, n
orice situaie, nu poate fi mai mic de 5.
-----------Alin. (4) al art. 85 a fost modificat de pct. 9 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(5) Prevederile art. 78 i 79 se aplic n mod corespunztor, raportndu-se
la data-limit de depunere a candidaturilor.
------------Alin. (5) al art. 85 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
ART. 86
(1) Numrul de candidai selectai dup prima etap a licitaiei restrnse
trebuie s fie cel puin egal cu numrul minim indicat n anunul de participare.

88

(2) n cazul n care numrul candidailor care ndeplinesc criteriile de


selecie este mai mic dect numrul minim indicat n anunul de participare,
autoritatea contractant are dreptul:
a) fie de a anula procedura de licitaie restrns;
b) fie de a continua procedura de licitaie restrns numai cu acel/acei
candidat/candidai care ndeplinete/ndeplinesc criteriile solicitate.
-----------Lit. b) a alin. (2) al art. 86 a fost modificat de pct. 10 al art. II din
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
156 din 12 martie 2009.
ART. 86^1
n cadrul procedurilor avnd ca obiect atribuirea contractelor de concesiune
de servicii, a contractelor de concesiune de lucrri ori a parteneriatelor
public-privat, comisia de evaluare are obligaia de a finaliza etapa de selectare
a candidailor n termen de 15 zile de la data-limit de depunere a
candidaturilor.
------------Art. 86^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 35
din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.
ART. 87
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite concomitent o
invitaie de participare la etapa a doua a procedurii de licitaie restrns
tuturor candidailor selectai.
(2) Este interzis invitarea la etapa a doua a licitaiei restrnse a unui
operator economic care nu a depus candidatura n prima etap sau care nu a
ndeplinit criteriile de selecie.
ART. 88
(1) Invitaia de participare trebuie s cuprind cel puin urmtoarele
informaii:
a) referine privind anunul de participare publicat;
b) data i ora limit stabilite pentru depunerea ofertelor;
c) adresa la care se transmit ofertele;
d) limba sau limbile n care trebuie elaborat oferta;
e) adresa, data i ora deschiderii ofertelor;
f) dac este cazul, precizri referitoare la documentele suplimentare pe care
operatorii economici trebuie s le prezinte n scopul verificrii declaraiilor
sau completrii documentelor, prezentate n prima etap pentru demonstrarea
capacitii tehnice i economico-financiare.
(2) n cazul n care documentaia de atribuire este accesibil direct prin
mijloace electronice n SEAP, autoritatea contractant are obligaia de a include
i n invitaia de participare informaii privind modul de accesare a
documentaiei respective.
(3) n cazul n care ataarea documentaiei de atribuire n SEAP nu este
posibil din motive tehnice, autoritatea contractant are obligaia de a
transmite invitaia de participare nsoit de un exemplar al documentaiei de
atribuire tuturor candidailor selectai.
------------Art. 88 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 89
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea
estimat a contractului de achiziie public este egal sau mai mare dect cea

89

prevzut la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a


transmite invitaia de participare cu cel puin 40 de zile nainte de data limit
de depunere a ofertelor.
----------Alin. (1) al art. 89 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^1.
(2) n cazul n care autoritatea contractant a publicat un anun de intenie
referitor la contractul de achiziie public ce urmeaz s fie atribuit, aceasta
are dreptul de a reduce perioada prevzut la alin. (1) pn la 36 de zile, de
regul, i n nici un caz pn la mai puin de 22 de zile.
(3) Reducerea prevzut la alin. (2) este permis n cazul n care anunul de
intenie a coninut toate informaiile care sunt prevzute pentru anunul de
participare - n msura n care acestea sunt cunoscute la data publicrii
anunului de intenie - i a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni i
cu cel puin 52 de zile nainte de data transmiterii spre publicare a anunului
de participare.
(4) n cazul n care autoritatea contractant public n SEAP ntreaga
documentaie de atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii anunului de
participare, accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la
aceast documentaie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevzut
la alin. (1) cu 5 zile.
(5) Reducerea prevzut la alin. (4) este permis numai n cazul n care
anunul de participare conine precizri privind adresa de Internet la care
documentaia de atribuire este disponibil.
(6) n cazul n care, din motive de urgen, nu pot fi respectate numrul de
zile prevzut la alin. (1) i (2), precum i cel rezultat n urma aplicrii
prevederilor alin. (4), autoritatea contractant are dreptul de a accelera
aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai puin de
10 zile.
-----------Alin. (6) al art. 89 a fost modificat de pct. 11 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
ART. 90
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea
estimat a contractului de achiziie public este mai mic dect cea prevzut la
art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a transmite
invitaia de participare cu cel puin 15 zile nainte de data-limit de depunere
a ofertelor.
---------Alin. (1) al art. 90 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^2.
(2) n cazul n care autoritatea contractant public n SEAP ntreaga
documentaie de atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii anunului de
participare, accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la
aceasta documentaie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevzut
la alin. (1) cu nc 5 zile.

90

(3) Reducerea prevzut la alin. (2) este permis numai n cazul n care
anunul de participare conine precizri privind adresa de Internet la care
documentaia de atribuire este disponibil.
(4) Abrogat.
-----------Alin. (4) al art. 90 a fost abrogat de pct. 13 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
ART. 91
(1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificri privind
documentaia de atribuire.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde, n mod clar,
complet i fr ambiguiti, ct mai repede posibil, la orice clarificare
solicitat, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc, de regul, 3 zile
lucrtoare de la primirea unei astfel de solicitri din partea operatorului
economic.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite rspunsurile nsoite de ntrebrile aferente - ctre toi candidaii selectai, lund masuri
pentru a nu dezvlui identitatea celui care a solicitat clarificrile respective.
ART. 92
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 91 alin. (2), n msura n care
clarificrile sunt solicitate n timp util, rspunsul autoritii contractante la
aceste solicitri trebuie s fie transmis nu mai trziu de 6 zile nainte de
data-limit stabilit pentru depunerea ofertelor. n cazul accelerrii procedurii
de licitaie restrns, rspunsul autoritii contractante trebuie s fie
transmis nu mai trziu de 4 zile nainte de data-limit stabilit pentru
depunerea ofertelor.
-------------Alin. (1) al art. 92 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23
iunie 2009.
(2) n cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de
clarificare n timp util, punnd astfel autoritatea contractant n
imposibilitatea de a respecta termenul prevzut la alin. (1), aceasta din urm va
rspunde la solicitarea de clarificare n msura n care se respect, n mod
cumulativ, urmtoarele:
a) perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea rspunsului face
posibil primirea acestuia de ctre operatorii economici nainte de data-limit
de depunere a ofertelor;
b) rspunsul nu modific informaiile deja publicate/ transmise, nu afecteaz
modul de elaborare a ofertelor i nici nu devine necesar publicarea unei erate.
------------Alin. (2) al art. 92 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
(3) Reprezint abateri grave de la prevederile legislative n sensul art. 209
alin. (1) lit. c) urmtoarele:
a) cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare
n timp util, punnd astfel autoritatea contractant n imposibilitate de a
respecta termenul prevzut la alin. (1), i prin rspunsul la solicitarea de
clarificare se modific informaiile deja publicate, se afecteaz modul de
elaborare a ofertelor i devine necesar publicarea unei erate;

91

b) cazul n care autoritatea contractant constat din oficiu c sunt


necesare clarificri cu privire la documentaia de atribuire, fiind pus n
imposibilitate de a respecta termenul prevzut la alin. (1), i prin clarificarea
adus se modific informaiile deja publicate, se afecteaz modul de elaborare a
ofertelor i devine necesar publicarea unei erate.
------------Alin. (3) al art. 92 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
ART. 93
Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la data, ora i
adresa indicate n invitaia de participare, n msura n care nu a devenit
incident obligaia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform
prevederilor art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaii.
--------------Art. 93 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 143
din 28 octombrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie
2008.
ART. 93^1
Prin excepie de la prevederile art. 200 n cadrul procedurilor avnd ca
obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de
concesiune de lucrri ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare
are obligaia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor n termen de 35 de zile
de la deschiderea ofertelor.
------------Art. 93^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 35
din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.
Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
SECIUNEA a 2-a
Licitaia restrns
ART. 41
In perioada cuprins ntre data publicrii anunului de participare i data
limita de depunere a candidaturilor, autoritatea contractant are obligaia de a
asigura oricrui operator economic posibilitatea de a obine informaii complete
cu privire la condiiile de participare la procedura de atribuire.
ART. 42
(1) Dup expirarea datei-limit de depunere a candidaturilor, comisia de
evaluare poate stabili candidaii selectai aplicnd n acest scop numai
criteriile de selecie prevzute n anunul de participare.
(2) Prevederile art. 36 se aplic n mod corespunztor, raportat la
candidatur.
ART. 43
(2) Dup ce a finalizat selecia candidailor, comisia de evaluare are
obligaia de a elabora un raport intermediar, care se aprob de ctre
conductorul autoritii contractante sau de persoana desemnat n acest scop.
(3) Conductorul autoritii contractante sau persoana desemnat n acest
scop are obligaia de lua msurile necesare pentru informarea tuturor
candidailor cu privire la rezultatul seleciei, conform prevederilor art. 206208 din ordonana de urgen.

92

ART. 44
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite invitaia de
participare la etapa a doua a licitaiei restrnse concomitent tuturor
candidailor selectai, respectnd prevederile art. 87-89 din ordonana de
urgenta.
(2) Candidaii selectai nu au dreptul de a se asocia n scopul depunerii de
oferta comuna, iar autoritatea contractant nu are dreptul de a accepta o astfel
de oferta.
(3) In cadrul etapei a doua a licitaiei restrnse, prevederile art. 31-39 se
aplica n mod corespunztor.
ART. 45
Procedura de licitaie restrns poate fi aplicat prin utilizarea
mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, n condiiile reglementate de
normele metodologice adoptate n conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3)
din ordonana de urgenta.

SECIUNEA a 4-a
Dialogul competitiv
ART. 94
Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de dialog
competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziie public dac se
ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) contractul n cauz este considerat a fi de complexitate deosebit;
b) aplicarea procedurii de licitaie deschis sau restrns nu ar permite
atribuirea contractului de achiziie public n cauz.
ART. 95
n sensul prevederilor art. 94 lit. a), contractul de complexitate deosebit
este considerat acel contract de achiziie public pentru care autoritatea
contractant nu este, n mod obiectiv, n msur:
a) s defineasc specificaiile tehnice capabile s i satisfac necesitile
i exigentele; i/sau
b) s stabileasc montajul financiar i/sau cadrul juridic de implementare a
proiectului.
ART. 96
Procedura de dialog competitiv se desfoar n trei etape:
a) etapa de preselecie a candidailor;
b) etapa de dialog cu candidaii admii n urma preseleciei, pentru
identificarea soluiei/soluiilor apte s rspund necesitilor autoritii
contractante i n baza creia/crora candidaii vor elabora i vor depune oferta
final;
c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.
ART. 97
Dialogul competitiv se iniiaz prin transmiterea spre publicare, n
conformitate cu prevederile art. 55, a unui anun de participare prin care se
solicit operatorilor economici interesai depunerea de candidaturi.
ART. 98
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea
estimat a contractului de achiziie public este egal sau mai mare dect cea
prevzut la art. 55 alin. (2), perioada cuprins ntre data transmiterii
anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

93

i data-limit de depunere a candidaturilor trebuie s fie de cel puin 37 de


zile.
-----------Alin. (1) al art. 98 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^3.
(2) n cazul n care anunul de participare este transmis n format
electronic spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada
prevzut la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile.
ART. 99
Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea
estimat a contractului de achiziie public este mai mic dect cea prevzut la
art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a transmite anunul
de participare spre publicare n SEAP cu cel puin 20 de zile nainte de datalimit de depunere a candidaturilor.
---------Art. 99 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^4.
ART. 100
Orice operator economic are dreptul de a-i depune candidatura pentru a
participa la procedura de dialog competitiv.
ART. 101
(1) Atunci cnd preselecteaz candidaii, autoritatea contractant are
obligaia de a aplica criterii obiective i nediscriminatorii, utiliznd n acest
scop numai criteriile de preselecie prevzute n anunul de participare.
--------------Alin. (1) al art. 101 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a indica n anunul de
participare criteriile de preselecie i regulile aplicabile, numrul minim al
candidailor pe care intenioneaz s i preselecteze i, dac este cazul,
numrul maxim al acestora.
(3) Numrul minim al candidailor, indicat n anunul de participare prevzut
la alin. (2), trebuie s fie suficient pentru a asigura o concuren real i, n
orice situaie, nu poate fi mai mic de 3.
-----------Alin. (3) al art. 101 a fost modificat de pct. 15 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(4) Prevederile art. 78 i 79 se aplic n mod corespunztor, raportndu-se
la data-limit de depunere a candidaturilor.
------------Alin. (4) al art. 101 a fost introdus de pct. 31 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
ART. 102

94

(1) Numrul de candidai admii n cea de-a doua etap a dialogului


competitiv trebuie s fie cel puin egal cu numrul minim indicat n anunul de
participare.
(2) n cazul n care numrul candidailor care ndeplinesc criteriile de
preselecie este mai mic dect numrul minim indicat n anunul de participare,
autoritatea contractant are dreptul:
a) fie de a anula procedura de dialog competitiv;
b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acel/acei
candidat/candidai care ndeplinete/ndeplinesc criteriile solicitate.
-----------Lit. b) a alin. (2) al art. 102 a fost modificat de pct. 16 al art. II din
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
156 din 12 martie 2009.
ART. 102^1
n cadrul procedurilor avnd ca obiect atribuirea contractelor de concesiune
de servicii, a contractelor de concesiune de lucrri ori a parteneriatelor
public-privat, comisia de evaluare are obligaia de a finaliza etapa de
preselecie a candidailor n termen de 15 zile de la data-limit de depunere a
candidaturilor.
------------Art. 102^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
35 din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie
2013.
ART. 103
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite, concomitent, o
invitaie de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv
tuturor candidailor admii.
(2) Este interzis invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui
operator economic care nu a depus candidatura n prima etap sau care nu a
ndeplinit criteriile de preselecie.
ART. 104
(1) Invitaia de participare trebuie s cuprind cel puin urmtoarele
informaii:
a) referine privind anunul de participare publicat;
b) adresa la care va avea loc dialogul, precum i data i ora lansrii
acestuia;
--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 104 a fost modificat de pct. 22 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
c) limba/limbile n care se va derula dialogul;
d) dac este cazul, precizri referitoare la documentele suplimentare pe care
operatorii economici trebuie s le prezinte n scopul verificrii declaraiilor
sau completrii documentelor, prezentate n prima etap pentru demonstrarea
capacitii tehnice i economico-financiare.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite invitaia de
participare nsoit de un exemplar al documentaiei de atribuire, care va
include i documentaia descriptiv.
(3) n cazul n care documentaia de atribuire este accesibil direct prin
mijloace electronice n SEAP, autoritatea contractant are obligaia de a include
n invitaia de participare informaii privind modul de accesare a documentaiei
respective.

95

ART. 105
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a include n cadrul
documentaiei descriptive cel puin o descriere a necesitilor, obiectivelor i
constrngerilor autoritii contractante, pe baza crora se va derula dialogul
pentru identificarea soluiilor viabile, precum i, dac este cazul, primele care
vor fi acordate participanilor la dialog.
(2) Autoritatea contractant are dreptul s prevad n cadrul documentaiei
descriptive posibilitatea de a realiza dialogul n runde succesive, cu scopul de
a reduce numrul de soluii discutate. Reducerea succesiv a soluiilor discutate
se realizeaz numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabilii n
documentaia de atribuire.
ART. 106
(1) Autoritatea contractant deruleaz dialogul cu fiecare candidat admis, n
parte. n cadrul acestui dialog se discuta opiunile referitoare la aspectele
tehnice, montaje financiare, mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul
juridic, precum i orice alte elemente ale viitorului contract, astfel nct
soluiile identificate s corespund necesitilor obiective ale autoritii
contractante.
(2) Pe durata dialogului, autoritatea contractant are obligaia de a asigura
aplicarea principiului tratamentului egal fa de toi participanii. n acest
sens, autoritatea contractant nu are dreptul de a furniza informaii ntr-o
maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participani un
avantaj suplimentar n raport cu ceilali.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a nu dezvlui, fr acordul
participantului n cauz, soluia propus i alte informaii confideniale
prezentate de acesta.
(4) Autoritatea contractant deruleaz dialogul pn cnd identifica
soluia/soluiile corespunztoare necesitilor sale obiective.
(5) Dup ce a declarat nchis etapa de dialog i a anunat participanii cu
privire la acest aspect, autoritatea contractant are obligaia de a invita
participanii selectai s depun oferta final, oferta care se elaboreaz pe
baza soluiei/soluiilor identificate n cursul acestei etape i care trebuie s
conin toate elementele necesare prin care se prezint modul de ndeplinire a
viitorului contract.
ART. 106^1
n cadrul procedurilor avnd ca obiect atribuirea contractelor de concesiune
de servicii, a contractelor de concesiune de lucrri ori a parteneriatelor
public-privat, comisia de evaluare are obligaia de a finaliza etapa de dialog n
termen de 120 de zile de la transmiterea invitaiei de participare la dialog.
------------Art. 106^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
35 din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie
2013.
ART. 107
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite invitaia de
depunere a ofertei finale cu un numr suficient de zile nainte de data limit de
depunere a ofertelor, astfel nct fiecare participant selectat s beneficieze de
o perioad rezonabil pentru elaborarea ofertei finale.
(2) Perioada acordat pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie s fie mai
mic dect o perioad minim stabilit de comun acord cu participanii selectai
pe parcursul derulrii celei de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv.
ART. 108
Invitaia de depunere a ofertei finale trebuie s cuprind cel puin
urmtoarele informaii:

96

a) referine privind anunul de participare publicat;


b) data i ora limit stabilite pentru depunerea ofertelor;
--------------Lit. b) a art. 108 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
c) adresa la care se transmit ofertele;
d) limba sau limbile n care trebuie elaborat oferta;
e) adresa, data i ora deschiderii ofertelor;
--------------Lit. e) a art. 108 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
f) dac este cazul, precizri referitoare la documentele suplimentare pe care
operatorii economici trebuie s le prezinte n scopul verificrii declaraiilor
sau completrii documentelor, prezentate n prima etap pentru demonstrarea
capacitii tehnice i economico-financiare.
ART. 109
(1) Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractant are dreptul de
a solicita clarificri, detalieri i nuanri ale ofertei. Evaluarea ofertelor se
realizeaz pe baza criteriilor prevzute n documentaia de atribuire, iar oferta
ctigtoare se stabilete conform prevederilor art. 198 alin. (2).
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ofertantului
identificat c a depus cea mai avantajoas ofert din punct de vedere economic s
reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate n cadrul
acesteia.
(3) n oricare dintre situaiile prevzute la alin. (1) sau (2),
clarificrile, detalierile, nuanrile, informaiile suplimentare sau
reconfirmrile prezentate nu trebuie s conduc la modificri ale
caracteristicilor de baz ale ofertei sau ale soluiilor care au stat la baza
lansrii invitaiei de depunere a ofertelor finale, modificri care ar determina
distorsionarea concurenei sau crearea unui avantaj suplimentar n raport cu
ceilali ofertani.
Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
SECIUNEA a 3-a
Dialogul competitiv
ART. 46
nainte de iniierea procedurii de dialog competitiv, autoritatea
contractant are obligaia de a verifica ntrunirea condiiilor prevzute la art.
94 din ordonana de urgenta. Rezultatul verificrii se concretizeaz prin
elaborarea notei justificative prevzute la art. 5, care devine parte a dosarului
achiziiei publice.
ART. 47
In perioada cuprins ntre data publicrii anunului de participare i data
limita de depunere a candidaturilor, autoritatea contractant are obligaia de a
asigura oricrui operator economic posibilitatea de a obine informaii complete
cu privire la condiiile de participare la procedura de atribuire.
ART. 48
(1) Abrogat.

97

(2) Dup ce a finalizat preselecia candidailor, comisia de evaluare are


obligaia de a elabora un raport intermediar, care se aprob de ctre
conductorul autoritii contractante sau de persoana desemnat n acest scop.
(2^1) Prevederile art. 36 se aplic n mod corespunztor, raportat la
candidatur.
(3) Conductorul autoritii contractante sau persoana desemnat n acest
scop are obligaia de a lua msurile necesare pentru informarea tuturor
candidailor cu privire la rezultatul preseleciei, conform prevederilor art.
206-208 din ordonana de urgen.
ART. 49
(1) Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv consta n organizarea de
intalniri cu fiecare candidat admis n parte, pe parcursul crora se deruleaz un
dialog cu scopul identificarii soluiilor/optiunilor referitoare la aspectele
tehnice, montajele financiare, problemele legate de cadrul juridic i orice alte
elemente ale viitorului contract. La sfritul fiecrei intalniri comisia de
evaluare are obligaia consemnrii problemelor discutate i aspectelor convenite
ntr-un proces-verbal de edina.
(2) Identificarea soluiilor/optiunilor se structureaza n funcie de
necesitile, obiectivele i constrangerile autoritii contractante, astfel cum
au fost acestea evideniate n documentaia descriptiv.
(3) Autoritatea contractant are dreptul de a include n documentaia
descriptiv posibilitatea acordrii de prime participanilor la dialog. Primele
se stabilesc n limita bugetului disponibil al autoritii contractante i n
funcie de cheltuielile specifice implicate de participarea la dialog, cuantumul
total al primelor respective neputnd depi 2% din valoarea estimat a
contractului care urmeaz sa fie atribuit.
(4) Este exceptat de la acordarea primelor operatorul economic a crui oferta
este, n final, declarata ctigtoare.
ART. 50
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a derula dialogul i n runde
intermediare, care au ca scop reducerea succesiv a numrului de soluii
discutate, dac sunt ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele condiii:
a) aceast posibilitate a fost prevzut n documentaia descriptiv;
b) numrul participanilor la dialog este suficient de mare, astfel nct o
astfel de reducere s nu afecteze concurena real.
(2) n sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractant are dreptul de
a organiza, dup ce n urma dialogului cu fiecare dintre participani au fost
clarificate o parte dintre aspectele prevzute la art. 49 alin. (1), runde
intermediare n care participanii la dialog urmeaz s prezinte propuneri
tehnice i/sau financiare pariale.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a anuna toi participanii la
dialog cu privire la modalitatea de desfurare a rundei intermediare, precum i
la factorii de evaluare aplicabili i la modul concret de aplicare a acestora
pentru reducerea numrului de participani.
(4) Dup finalizarea unei runde intermediare de reducere a numrului de
participani la dialog, comisia de evaluare are obligaia de a elabora un nou
raport intermediar, care se aprob de ctre conductorul autoritii contractante
sau de persoana desemnat n acest scop.
(5) Conductorul autoritii contractante sau persoana desemnat n acest
scop are obligaia de a lua msurile necesare pentru informarea tuturor
participanilor la dialog cu privire la rezultatul rundei intermediare, conform
prevederilor art. 206-208 din ordonana de urgen.
(6) Urmtoarea runda de dialog se deruleaz numai cu participanii rmai n
competiie dup finalizarea rundei intermediare organizate anterior.
Participanii rmai n competiie, odat admii ca urmare a organizrii unei

98

runde intermediare, nu au dreptul ca, n cadrul rundelor urmtoare sau atunci


cnd depun oferta final, s modifice angajamentele asumate prin propunerile
tehnice i/sau financiare pariale pe care le-au prezentat, dect n sensul
mbuntirii acestora.
ART. 51
In cazul n care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate
finaliza prin identificarea unei soluii viabile, autoritatea contractant are
dreptul de a anula procedura de atribuire, considerndu-se implicit ndeplinirea
condiiilor prevzute la art. 209 alin. (1) lit. b) din ordonana de urgenta.
ART. 52
(1) In cadrul ultimei etape a dialogului competitiv, ofertanii trebuie sa
depun oferte pe baza soluiei/soluiilor identificate n cursul etapei
anterioare.
(2) Prevederile art. 31-39 se aplic n mod corespunztor.
CAP. VI
Evaluarea ofertelor
ART. 71
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a desemna, pentru atribuirea
contractelor de achiziie public, persoanele responsabile pentru evaluarea
ofertelor, care se constituie ntr-o comisie de evaluare.
(2) Comisia de evaluare trebuie s includ specialiti n domeniul obiectului
contractului care urmeaz s fie atribuit i se nominalizeaz din cadrul
compartimentului intern specializat prevzut la art. 3 alin. (1). n comisia de
evaluare pot fi nominalizai i membri aparinnd altor compartimente ale
autoritii contractante sau, n cazul n care beneficiarul final al contractului
este o alt autoritate contractant, din cadrul respectivei autoriti
contractante.
(3) Nominalizarea persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor se
poate realiza att pentru atribuirea fiecrui contract n parte, cat i pentru
atribuirea mai multor contracte, n acest din urma caz atunci cnd contractele
respective sunt de complexitate redus.
ART. 72
(1) Autoritatea contractant va numi o persoan responsabil cu aplicarea
procedurii de atribuire, persoan care devine, totodat, i preedinte al
comisiei de evaluare. Preedintele poate fi membru n cadrul comisiei de evaluare
sau rolul su poate fi limitat numai la aspectele de organizare i reprezentare,
n acest din urm caz neavnd drept de vot. n orice situaie, preedintele
comisiei de evaluare semneaz raportul procedurii de atribuire.
(2) Atribuiile comisiei de evaluare sunt urmtoarele:
a) deschiderea ofertelor si, dup caz, a altor documente care nsoesc
oferta;
b) verificarea ndeplinirii criteriilor de calificare de ctre
ofertani/candidai, n cazul n care acestea au fost solicitate prin
documentaia de atribuire;
c) realizarea seleciei/preseleciei candidailor, dac este cazul;
d) realizarea dialogului cu operatorii economici, n cazul aplicrii
procedurii de dialog competitiv;
e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, n cazul aplicrii
procedurilor de negociere;
f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertani, din punctul de
vedere al modului n care acestea corespund cerinelor minime din caietul de
sarcini sau din documentaia descriptiv;

99

g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertani, din punctul


de vedere al ncadrrii n fondurile care pot fi disponibilizate pentru
ndeplinirea contractului de achiziie publica respectiv, precum si, dac este
cazul, din punctul de vedere al ncadrrii acestora n situaia prevzut la art.
202 din ordonana de urgenta;
h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme i a motivelor care stau
la baza ncadrrii ofertelor respective n aceasta categorie;
i) stabilirea ofertelor admisibile;
j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevzut n
documentaia de atribuire, i stabilirea ofertei/ofertelor ctigtoare;
k) n cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonana de
urgenta, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;
l) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta
prevzut la art. 213 alin. (2) din ordonana de urgenta.
(3) Autoritatea contractant are dreptul de a nominaliza membri de rezerva
pentru membrii comisiei de evaluare.
(4) Autoritatea contractant are dreptul de a nlocui un membru al comisiei
de evaluare cu un membru de rezerva numai dac persoana care urmeaz sa fie
nlocuit nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-si ndeplini
atribuiile care rezulta din calitatea de membru al comisiei de evaluare. Dup
producerea nlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluat
de ctre membrul de rezerva, care i va exercita atribuiile aferente pana la
finalizarea procedurii de atribuire.
ART. 73
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a decide, cu scopul de a sprijini
activitile de evaluare, desemnarea pe lng comisia de evaluare a unor
specialiti externi, numii experi cooptai. Experii cooptai pot fi desemnai
nc de la nceputul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces, n
funcie de problemele care ar putea impune expertiza acestora.
(2) Decizia de desemnare a experilor cooptai trebuie s precizeze
atribuiile i responsabilitile specifice ale acestora i s justifice
necesitatea participrii lor la procesul de evaluare.
(3) Atribuiile i responsabilitile experilor externi cooptai se rezuma,
dup caz, numai la:
a) verificarea i evaluarea propunerilor tehnice;
b) analiza situaiei financiare a ofertanilor/candidailor ori analiza
financiar a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau
clauze contractuale propuse de ofertant;
c) analiza efectelor de natura juridic pe care le pot determina anumite
elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant.
(4) Numai membrii comisiei de evaluare au drept de vot.
(5) Experii cooptai nu au drept de vot, ns au obligaia de a elabora un
raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice
asupra crora, pe baza expertizei pe care o dein, i exprim punctul de vedere.
(6) Raportul de specialitate prevzut la alin. (5) este destinat sa
faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor n cadrul procesului de
analiza a ofertelor i de stabilire a ofertei/ofertelor ctigtoare. Raportul de
specialitate se ataeaz la raportul de atribuire i devine parte a dosarului
achiziiei publice.
ART. 74
(1) Pe parcursul desfurrii procesului de evaluare, comisia i experii
cooptai au obligaia de a pstra confidenialitatea asupra coninutului
ofertelor, precum i asupra oricror alte informaii prezentate de ctre
candidai/ofertani, a cror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului
acestora de a-si proteja proprietatea intelectual sau secretele comerciale.

100

(2) nclcarea angajamentelor referitoare la confidenialitate se


sancioneaz conform legii, disciplinar sau penal.
(3) Cu excepia edinei de deschidere a ofertelor, la ntrunirile comisiei
de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia si, dup caz,
experii cooptai.
(4) Regulile de evitare a conflictului de interese, astfel cum au fost
prevzute la cap. II, seciunea a 8-a din ordonana de urgenta, sunt egal
aplicabile att comisiei de evaluare, cat i experilor cooptai.
ART. 75
(1) Comisia de evaluare i membrii cooptai au obligaia de a semna pe
propria rspundere o declaraie de confidenialitate i impartialitate prin care
se angajeaz sa respecte prevederile art. 74 i prin care confirma ca nu se afla
ntr-o situaie care implica existenta unui conflict de interese.
(2) Declaraia prevzut la alin. (1) trebuie semnat nainte de preluarea
atribuiilor specifice, n cadrul procesului de evaluare.
(3) In cazul n care unul dintre membrii desemnai n comisia de evaluare sau
unul dintre experii cooptai constata ca se afla ntr-o situaie de
incompatibilitate, atunci acesta are obligaia de a solicita de ndat nlocuirea
sa din componenta comisiei respective cu o alta persoana. Situaiile de
incompatibilitate pot fi sesizate autoritii contractante i de ctre teri.
(4) In cazul n care sunt sesizate astfel de situaii, autoritatea
contractant are obligaia de a verifica cele semnalate si, dac este cazul, de a
adopta msurile necesare pentru evitarea/remedierea oricror aspecte care pot
determina apariia unui conflict de interese.
ART. 76
(1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord ntre
membrii acesteia, urmnd a se avea n vedere calendarul estimativ de aplicare a
procedurii i perioada solicitat pentru valabilitatea ofertelor.
(2) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza i evalua
documentele depuse de ofertani/candidai individual i/sau n edine comune,
ns orice decizie a comisiei de evaluare trebuie s ntruneasc votul a cel
puin 2/3 dintre membrii si. Comisia de evaluare are obligaia s ntocmeasc
nscrisuri prin care se formalizeaz deciziile adoptate n cadrul procesului de
evaluare.
(3) In cazul stabilirii ofertei ctigtoare pe baza de punctaj, votul
membrilor comisiei de evaluare se reflecta prin punctajul individual acordat
fiecrei oferte n parte.
(4) n cazul n care se ajunge n situaia ca prevederile alin. (2) s nu fie
respectate datorit unor eventuale divergene de preri ntre membrii comisiei de
evaluare, conductorul autoritii contractante sau, dup caz, preedintele
comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergen, n scopul finalizrii
n timp util a etapei de evaluare a ofertelor i de stabilire a ofertei
ctigtoare. n cazul n care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia
final se adopt cu votul majoritii membrilor si.
(5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptat au
obligaia de a-si prezenta punctul de vedere n scris, elaborand n acest sens o
nota individual care se ataeaz la raportul procedurii de atribuire.
ART. 78
(1) Comisia de evaluare stabilete care sunt clarificrile i completrile
formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecrei oferte, precum i
perioada de timp acordat pentru transmiterea clarificrilor. Comunicarea
transmis n acest sens ctre ofertant trebuie s fie clar, precis si s
defineasc n mod explicit i suficient de detaliat n ce const solicitarea
comisiei de evaluare.

101

(2) Comisia de evaluare, nainte de a lua o decizie de respingere a


candidaturii/ofertei n baza art. 36 alin. (1) lit. g), solicit clarificri i,
dup caz, completri ale documentelor prezentate iniial de
candidat/ofertant/subcontractant/ter susintor cu privire la nencadrarea n
prevederile art. 69^1 din ordonana de urgen.
ART. 79
(1) In cazul n care ofertantul nu transmite n perioada precizat de comisia
de evaluare clarificrile/rspunsurile solicitate sau n cazul n care
explicaiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi
considerat neconforma.
(2) n cazul n care ofertantul modific prin rspunsurile pe care le
prezint coninutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerat neconform.
Modificri ale propunerii tehnice se accept n msura n care acestea:
a) pot fi ncadrate n categoria viciilor de form sau erorilor aritmetice;
sau
b) reprezint corectri ale unor abateri tehnice minore, iar o eventual
modificare a preului, indus de aceste corectri, nu ar fi condus la modificarea
clasamentului ofertanilor participani la procedura de atribuire; prevederile
art. 79 alin. (3) rmn aplicabile.
(3) In cazul n care ofertantul modifica prin rspunsurile pe care le
prezint coninutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerat
neconforma, cu excepia situaiei prevzute la art. 80 alin. (2).
ART. 80
(1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau
viciile de form numai cu acceptul ofertantului. n cazul n care ofertantul nu
accept corecia acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerat neconform.
(2) Erorile aritmetice se corecteaz dup cum urmeaz:
a) dac exista o discrepanta ntre preul unitar i preul total, trebuie
luat n considerare preul unitar, iar preul total va fi corectat corespunztor;
b) dac exista o discrepanta ntre litere i cifre, trebuie luat n
considerare valoarea exprimat n litere, iar valoarea exprimat n cifre va fi
corectat corespunztor.
(3) Viciile de form reprezint acele erori sau omisiuni din cadrul unui
document a cror corectare/completare este susinut n mod neechivoc de sensul
i de coninutul altor informaii existente iniial n alte documente prezentate
de ofertant sau a cror corectare/completare are rol de clarificare sau de
confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect n raport cu
ceilali participani la procedura de atribuire.
ART. 81
Comisia de evaluare are obligaia de a respinge ofertele inacceptabile i
ofertele neconforme.
ART. 82
(1) Comisia de evaluare are obligaia de a stabili oferta ctigtoare dintre
ofertele admisibile, n conformitate cu prevederile art. 200 din ordonana de
urgenta.
(2) In cazul n care atribuirea contractului de achiziie publica se face pe
baza criteriului "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic",
evaluarea ofertelor se realizeaz prin acordarea, pentru fiecare oferta n parte,
a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicrii algoritmului de calcul stabilit n
documentaia de atribuire.
(3) In ordinea descresctoare a punctajului acordat, comisia de evaluare
trebuie sa ntocmeasc clasamentul pe baza cruia se stabilete oferta
ctigtoare.
(4) n cazul n care, atribuirea contractului de achiziie public se face pe
baza criteriului preul cel mai sczut, evaluarea ofertelor se realizeaz prin

102

compararea preurilor fiecrei oferte admisibile n parte i prin ntocmirea, n


ordine cresctoare a preurilor respective, a clasamentului pe baza cruia se
stabilete oferta ctigtoare.
(5) Indiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului,
compararea preurilor prevzute n propunerile financiare ale ofertanilor se
realizeaz la valoarea fr TVA.
ART. 83
(1) Dup finalizarea evalurii ofertelor, comisia de evaluare are obligaia
de a elabora raportul procedurii de atribuire, care se semneaz de ctre toi
membrii comisiei de evaluare, inclusiv de preedintele acesteia.
(2) Raportul procedurii de atribuire se nainteaz conductorului autoritii
contractante spre aprobare.

ART. 109^1
Prin excepie de la prevederile art. 200 n cadrul procedurilor avnd ca
obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de
concesiune de lucrri ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare
are obligaia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor finale n termen de 35
de zile de la deschiderea ofertelor.
------------Art. 109^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
35 din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie
2013.
SECIUNEA a 5-a
Negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participare
ART. 110
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de negociere,
cu publicarea prealabil a unui anun de participare, n urmtoarele cazuri:
--------------Partea introductiv a alin. (1) al art. 110 a fost modificat de pct. 22 al
art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
625 din 20 iulie 2006.
a) atunci cnd, n urma aplicrii licitaiei deschise, licitaiei restrnse,
dialogului competitiv sau a cererii de oferte, nu a fost depus nicio ofert sau
au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de
negociere n acest caz este posibil numai dup anularea procedurii iniiale de
licitaie deschis, licitaie restrns, dialog competitiv sau cerere de oferte
i numai dac cerinele iniiale prevzute n documentaia de atribuire nu sunt
modificate substanial;
--------------Lit. a) a alin. (1) al art. 110 a fost modificat de pct. 24 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
b) n situaii excepionale, temeinic motivate, atunci cnd natura
lucrrilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de
executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare iniial global a
preului viitorului contract de achiziie public;
c) atunci cnd serviciile care urmeaz s fie achiziionate, ndeosebi
serviciile financiare, astfel cum sunt acestea prevzute n categoria 6 din anexa

103

nr. 2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implic proiectarea
lucrrilor, sunt de aa natur nct caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu
precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziie public prin
aplicarea licitaiei deschise sau licitaiei restrnse;
d) atunci cnd lucrrile ce urmeaz a fi executate sunt necesare exclusiv n
scopul cercetrii tiinifice, experimentrii sau dezvoltrii tehnologice, i
numai dac acestea nu se realizeaz pentru obinerea unui profit i nici nu
urmresc acoperirea costurilor aferente.
(2) n cazurile prevzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractant are
dreptul de a nu transmite spre publicare anunul de participare dac invita la
negocieri numai i pe toi acei ofertani care au ndeplinit criteriile de
calificare i selecie n cadrul procedurii anterioare i care au depus oferte
conform regulilor formale prevzute n documentaia de atribuire.
ART. 111
n cazul prevzut la art. 110 alin. (1) lit. a), autoritatea contractant are
dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaie electronic, caz
n care are obligaia de a anuna aceast decizie n anunul de participare i n
documentaia descriptiv.
ART. 112
Negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participare se iniiaz
prin transmiterea spre publicare, n conformitate cu prevederile art. 55, a unui
anun de participare, prin care se solicit operatorilor economici interesai
depunerea de candidaturi.
ART. 113
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea
estimat a contractului de achiziie public este egal sau mai mare dect cea
prevzut la art. 55 alin. (2), perioada cuprins ntre data transmiterii
anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
i data-limit de depunere a candidaturilor trebuie s fie de cel puin 37 de
zile.
---------Alin. (1) al art. 113 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^5.
(2) n cazul n care, din motive de urgen, numrul de zile prevzut la
alin. (1) nu poate fi respectat, autoritatea contractant are dreptul de a
accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevzute la alin. (1),
dar nu la mai puin de 15 zile.
(3) n cazul n care anunul de participare este transmis n format
electronic spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada
prevzut la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile i perioada prevzut la alin.
(2) se poate reduce cu 5 zile.
ART. 114
Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea
estimat a contractului de achiziie public este mai mic dect cea prevzut la
art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a transmite anunul
de participare spre publicare n SEAP cu cel puin 10 zile nainte de data-limit
de depunere a candidaturilor.
--------Art. 114 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^6.

104

ART. 115
(1) Orice operator economic are dreptul de a solicita i de a obine un
exemplar al documentaiei descriptive.
(2) n cazul prevzut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractant are
obligaia de a pune documentaia descriptiv la dispoziia operatorului economic
ct mai repede posibil, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc 4 zile de
la primirea unei solicitri din partea acestuia.
-------------Alin. (2) al art. 115 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23
iunie 2009.
(3) Documentaia descriptiv trebuie s conin o descriere a necesitilor,
obiectivelor i constrngerilor autoritii contractante, pe baza crora se vor
derula negocierile.
ART. 116
(1) Orice operator economic are dreptul de a-i depune candidatura pentru a
participa la procedura de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de
participare.
(2) Atunci cnd preselecteaz candidaii, autoritatea contractant are
obligaia de a aplica criterii obiective i nediscriminatorii, utiliznd n acest
scop numai criteriile de preselecie prevzute n anunul de participare.
--------------Alin. (2) al art. 116 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a indica n anunul de
participare criteriile de preselecie i regulile aplicabile, numrul minim al
candidailor pe care intenioneaz s i preselecteze i, dac este cazul,
numrul maxim al acestora.
(4) Numrul minim al candidailor, indicat n anunul de participare prevzut
la alin. (3), trebuie s fie suficient pentru a asigura o concuren real i, n
orice situaie, nu poate fi mai mic de 3.
-----------Alin. (4) al art. 116 a fost modificat de pct. 18 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(5) Prevederile art. 78 i 79 se aplic n mod corespunztor, raportndu-se
la data-limit de depunere a candidaturilor.
------------Alin. (5) al art. 116 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
ART. 117
(1) Numrul de candidai preselectai trebuie s fie cel puin egal cu
numrul minim indicat n anunul de participare.
(2) n cazul n care numrul candidailor care ndeplinesc criteriile de
preselecie este mai mic dect numrul minim indicat n anunul de participare,
autoritatea contractant are dreptul:
a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabil a unui
anun de participare;

105

b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabil a unui


anun de participare numai cu acel/acei candidat/candidai care
ndeplinete/ndeplinesc criteriile solicitate.
-----------Lit. b) a alin. (2) al art. 117 a fost modificat de pct. 19 al art. II din
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
156 din 12 martie 2009.
ART. 117^1
n cadrul procedurilor avnd ca obiect atribuirea contractelor de concesiune
de servicii, a contractelor de concesiune de lucrri ori a parteneriatelor
public-privat, comisia de evaluare are obligaia de a finaliza etapa de
preselecie a candidailor n termen de 15 zile de la data-limit de depunere a
candidaturilor.
------------Art. 117^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
35 din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie
2013.
ART. 118
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite, concomitent, o
invitaie de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea
prealabil a unui anun de participare tuturor candidailor preselectai.
(2) Este interzis invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui
operator economic care nu a depus candidatura n prima etap sau care nu a
ndeplinit criteriile de preselecie.
ART. 119
Invitaia de participare trebuie s cuprind cel puin urmtoarele
informaii:
a) referine privind anunul de participare publicat;
b) adresa la care vor avea loc negocierile, precum i data i ora lansrii
acestora;
--------------Lit. b) a art. 119 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
c) limba/limbile n care se vor derula negocierile;
--------------Lit. c) a art. 119 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr.
337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
d) dac este cazul, precizri referitoare la documentele suplimentare pe care
operatorii economici trebuie s le prezinte n scopul verificrii declaraiilor
sau completrii documentelor, prezentate n prima etap pentru demonstrarea
capacitii tehnice i economico-financiare;
e) informaii detaliate i complete privind criteriul de atribuire aplicat
pentru stabilirea ofertei ctigtoare, corespunztor prevederilor cap. V
seciunea a 3-a.
ART. 119^1
(1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificri privind
documentaia descriptiv.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde, n mod clar,
complet i fr ambiguiti, ct mai repede posibil, la orice clarificare
solicitat, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc, de regul, 3 zile

106

lucrtoare de la primirea unei astfel de solicitri din partea operatorului


economic.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite rspunsurile nsoite de ntrebrile aferente - ctre toi candidaii selectai, lund msuri
pentru a nu dezvlui identitatea celui care a solicitat clarificrile respective.
-------------Art. 119^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
ART. 119^2
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 119^1 alin. (2), n msura n
care clarificrile sunt solicitate n timp util, rspunsul autoritii
contractante la aceste solicitri trebuie s fie transmis nu mai trziu de 6 zile
nainte de data-limit stabilit pentru nceperea negocierilor. n cazul
accelerrii procedurii de negociere, rspunsul autoritii contractante trebuie
s fie transmis nu mai trziu de 4 zile nainte de data-limit stabilit pentru
nceperea negocierilor.
(2) n cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de
clarificare n timp util, punnd astfel autoritatea contractant n
imposibilitate de a respecta termenul prevzut la alin. (1), aceasta din urm
rspunde la solicitarea de clarificare n msura n care se respect, n mod
cumulativ, urmtoarele:
a) perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea rspunsului face
posibil primirea acestuia de ctre operatorii economici nainte de data-limit
de ncepere a negocierilor;
b) rspunsul nu modific informaiile deja publicate/transmise, nu afecteaz
modul de elaborare a ofertelor i, dup caz, nici nu devine necesar publicarea
unei erate.
------------Alin. (2) al art. 119^2 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827
din 10 decembrie 2012.
(3) Reprezint abateri grave de la prevederile legislative n sensul art. 209
alin. (1) lit. c) urmtoarele:
a) cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare
n timp util, punnd astfel autoritatea contractant n imposibilitate de a
respecta termenul prevzut la alin. (1), i prin rspunsul la solicitarea de
clarificare se modific informaiile deja publicate i se afecteaz modul de
elaborare a ofertelor i, dup caz, devine necesar publicarea unei erate;
b) cazul n care autoritatea contractant constat din oficiu c sunt
necesare clarificri cu privire la documentaia de atribuire, fiind pus n
imposibilitate de a respecta termenul prevzut la alin. (1), i prin clarificarea
adus se modific informaiile deja publicate, se afecteaz modul de elaborare a
ofertelor i, dup caz, devine necesar publicarea unei erate.
------------Alin. (3) al art. 119^2 a fost introdus de pct. 34 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
-------------Art. 119^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
ART. 120

107

(1) Autoritatea contractant deruleaz negocieri cu fiecare candidat


preselectat n parte. n cadrul negocierilor se determin toate aspectele
tehnice, financiare i juridice ale viitorului contract.
(2) Pe durata negocierilor, autoritatea contractant are obligaia de a
asigura aplicarea principiului tratamentului egal fa de toi candidaii. n
acest sens, autoritatea contractant nu are dreptul de a furniza informaii ntro maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidai un
avantaj n raport cu ceilali.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a nu dezvlui, fr acordul
candidatului n cauz, propunerea de ofert sau alte informaii confideniale
prezentate de acesta.
ART. 121
(1) Autoritatea contractant are dreptul s prevad n cadrul documentaiei
descriptive posibilitatea de a desfura negocierile n runde succesive, cu
scopul de a reduce numrul de propuneri de ofert care intr n negociere.
Reducerea succesiv a propunerilor de ofert se realizeaz numai pe baza
factorilor de evaluare care au fost stabilii n documentaia de atribuire.
(2) Autoritatea contractant deruleaz negocieri pn la identificarea i
stabilirea ofertei ctigtoare, avnd n vedere prevederile art. 200.
-----------Alin. (2) al art. 121 a fost modificat de pct. 20 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(3) Abrogat.
-----------Alin. (3) al art. 121 a fost abrogat de pct. 21 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(4) Abrogat.
-----------Alin. (4) al art. 121 a fost abrogat de pct. 21 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
ART. 121^1
Prin excepie de la prevederile art. 200 n cadrul procedurilor avnd ca
obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de
concesiune de lucrri ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare
are obligaia de a finaliza etapa a doua a procedurii de negociere n termen de
50 de zile de la data transmiterii invitaiei de participare.
------------Art. 121^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
35 din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie
2013.
Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
SECIUNEA a 4-a
Negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participare
ART. 53

108

(1) nainte de iniierea procedurii de negociere cu publicarea prealabil a


unui anun de participare, autoritatea contractant are obligaia de a verifica
ntrunirea condiiilor prevzute la art. 110 din ordonana de urgenta. Rezultatul
verificrii se concretizeaz prin elaborarea notei justificative prevzute la
art. 5, care devine parte a dosarului achiziiei publice.
(2) In cazul atribuirii unui contract sectorial, autoritatea contractant nu
are obligaia verificrii condiiilor prevzute la alin. (1), n acest caz fiind
aplicabile prevederile art. 251 din ordonana de urgenta.
ART. 53^1
n perioada cuprins ntre data publicrii anunului de participare i datalimit de depunere a candidaturilor, autoritatea contractant are obligaia de a
asigura oricrui operator economic posibilitatea de a obine informaii complete
cu privire la condiiile de participare la procedura de atribuire.
ART. 53^2
(1) Dup ce s-a finalizat preselecia candidailor, comisia de evaluare are
obligaia de a elabora un raport intermediar, care se aprob de ctre
conductorul autoritii contractante sau de persoana desemnat n acest scop.
(1^1) Prevederile art. 36 se aplic n mod corespunztor, raportat la
candidatur.
(2) Conductorul autoritii contractante sau persoana desemnat n acest
scop are obligaia de a lua msurile necesare pentru informarea tuturor
candidailor cu privire la rezultatul preseleciei, conform prevederilor art.
206-208 din ordonana de urgen.
ART. 54
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a organiza, n cadrul etapei a
doua a procedurii de atribuire, ntlniri cu fiecare candidat preselectat n
parte, n cadrul crora se desfoar negocieri cu privire la propunerea tehnic
i la cea financiar.
(2) Fiecare participant la etapa de negocieri are obligaia de a prezenta, n
funcie de necesitile, obiectivele i constrngerile autoritii contractante,
astfel cum au fost acestea evideniate n documentaia descriptiv, o propunere
de ofert preliminar, care va constitui punctul de pornire al negocierilor.
(3) Scopul negocierilor este de mbuntire a ofertei preliminare i de
adaptare a acesteia la condiiile concrete n care se va derula viitorul
contract. La sfritul fiecrei ntlniri comisia are obligaia consemnrii
problemelor discutate i a aspectelor convenite ntr-un proces-verbal de edin,
care se semneaz de ctre toi participanii la negocieri.
ART. 55
In msura n care a prevzut aceasta posibilitate n documentaia
descriptiv, iar numrul de participani la negocieri este suficient de mare
astfel nct diminuarea numrului de participani sa nu afecteze concurenta
real, autoritatea contractant are dreptul de a derula negocierile n runde
succesive, dup un model similar cu cel prevzut pentru dialogul competitiv.
ART. 56
(1) Negocierile se deruleaz pn n momentul n care fiecare participant la
negocieri declar c oferta preliminar pe care a prezentat-o nu mai poate fi
mbuntit, fapt care se consemneaz explicit n procesul-verbal de edin.
(2) n cazul n care, pe parcursul negocierilor, comisia constat c nu se
nregistreaz mbuntiri substaniale ale ofertei preliminare fa de
ntlnirile/rundele anterioare, aceasta are dreptul de a stabili o ntlnire
final, cu fiecare participant n parte. n cadrul acestei ntlniri fiecare
participant are obligaia de a prezenta elementele finale ale propunerii sale
tehnice i financiare, pentru care urmeaz s se aplice criteriul de atribuire.

109

SECIUNEA a 6-a
Negocierea fr publicarea prealabil a unui anun de participare
ART. 122
Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de negociere fr
publicarea prealabil a unui anun de participare numai n urmtoarele cazuri:
a) abrogat;
--------------Lit. a) a art. 122 a fost abrogata de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 337
din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
b) atunci cnd, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de
protecia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziie public poate
fi atribuit numai unui anumit operator economic;
c) ca o msur strict necesar, atunci cnd perioadele de aplicare a
licitaiei deschise, a licitaiei restrnse, a negocierii cu publicarea
prealabil a unui anun de participare sau a cererii de oferte nu pot fi
respectate din motive de extrem urgen, determinate de evenimente imprevizibile
i care nu se datoreaz sub nicio form unei aciuni sau inaciuni a autoritii
contractante. Autoritatea contractant nu are dreptul de a stabili durata
contractului pe o perioad mai mare dect cea necesar, pentru a face fa
situaiei de urgen care a determinat aplicarea procedurii de negociere fr
publicarea prealabil a unui anun de participare. n cazuri de for major sau
n cazuri temeinic motivate autoritatea contractant are dreptul de a emite un
ordin de ncepere a serviciilor/lucrrilor concomitent cu iniierea procedurii de
negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare.
------------Lit. c) a art. 122 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
d) atunci cnd produsele ce urmeaz a fi livrate sunt fabricate exclusiv n
scopul cercetrii tiinifice, experimentrii, studiilor sau dezvoltrii
tehnologice, i numai dac acestea nu se realizeaz pentru obinerea unui profit
i nici nu urmresc acoperirea costurilor aferente;
e) atunci cnd este necesar achiziionarea, de la furnizorul iniial, a unor
cantiti suplimentare de produse destinate nlocuirii pariale sau extinderii
echipamentelor/ instalaiilor livrate anterior, i numai dac schimbarea
furnizorului iniial ar pune autoritatea contractant n situaia de a
achiziiona produse care, datorit caracteristicilor tehnice diferite de cele
deja existente, determin incompatibiliti sau dificulti tehnice sporite de
operare i ntreinere. Ca regul general, durata unor astfel de contracte,
precum i cea a contractelor rennoite nu poate fi mai mare de 3 ani;
-------------Ultima tez a lit. e) a art. 122 a fost modificat de pct. 7 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
426 din 23 iunie 2009.
f) pentru achiziionarea de materii prime cotate la bursele de mrfuri,
achiziia acestora realizndu-se ca urmare a tranzaciilor de pe piaa la
disponibil;
---------------

110

Lit. f) a art. 122 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANA DE


URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
g) atunci cnd produsele pot fi achiziionate n condiii deosebit de
avantajoase, de la un operator economic care i lichideaz definitiv afacerile,
de la un judector-sindic care administreaz afacerile unui operator economic n
stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator
economic n stare de faliment sau lichidare ori printr-o alt procedur similar
cu cele anterioare, reglementata prin lege;
h) atunci cnd, ca urmare a unui concurs de soluii, contractul de servicii
trebuie s fie atribuit, conform regulilor stabilite iniial, concurentului
ctigtor sau unuia dintre concurenii ctigtori ai concursului respectiv, n
acest din urma caz, autoritatea contractant avnd obligaia de a transmite
invitaie la negocieri tuturor concurenilor ctigtori;
i) atunci cnd este necesar achiziionarea unor lucrri sau servicii
suplimentare/adiionale, care nu au fost incluse n contractul iniial, dar care
datorit unor circumstane imprevizibile au devenit necesare pentru ndeplinirea
contractului n cauz, i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele
condiii:
- atribuirea s fie fcut contractantului iniial;
- lucrrile sau serviciile suplimentare/adiionale s nu poat fi, din punct
de vedere tehnic i economic, separate de contractul iniial fr apariia unor
inconveniente majore pentru autoritatea contractant sau, dei separabile de
contractul iniial, s fie strict necesare n vederea ndeplinirii acestuia;
- valoarea cumulat a contractelor care vor fi atribuite i a actelor
adiionale care vor fi ncheiate pentru lucrri i/sau servicii suplimentare ori
adiionale s nu depeasc 20% din valoarea contractului iniial;
-----------Lit. i) a art. 122 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr.
279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.
j) atunci cnd, ulterior atribuirii unui contract de lucrri sau de servicii,
autoritatea contractant i propune s achiziioneze noi lucrri, respectiv noi
servicii, care sunt similare lucrrilor ori serviciilor achiziionate prin
atribuirea contractului iniial i numai dac se respect, n mod cumulativ,
urmtoarele condiii:
- atribuirea se face contractantului iniial, iar noile lucrri, respectiv
noile servicii, constau n repetarea unor lucrri sau servicii similare celor
prevzute n contractul atribuit iniial i sunt conforme cu cerinele prevzute
n caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;
- contractul de lucrri/servicii iniial a fost atribuit prin procedura de
cerere de oferte/licitaie deschis sau restrns;
- valoarea estimat a contractului iniial de lucrri/servicii s-a determinat
prin luarea n considerare inclusiv a lucrrilor/serviciilor similare care pot fi
achiziionate ulterior;
- n anunul de participare la procedura aplicat pentru atribuirea
contractului iniial s-a precizat faptul c autoritatea contractant are dreptul
de a opta pentru achiziionarea ulterioar de noi lucrri similare, respectiv noi
servicii similare, de la operatorul economic a crui ofert va fi declarat
ctigtoare n cadrul procedurii respective;
- autoritatea contractant are dreptul de a aplica aceast procedur ntr-un
interval care nu poate depi 3 ani de la atribuirea contractului iniial.
------------

111

Lit. j) a art. 122 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr.
279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.
ART. 123
n cazul n care acest lucru este posibil, cu excepia cazurilor prevzute la
art. 122 lit. b), e), g), h), i) i j), autoritatea contractant are obligaia de
a invita la negocieri un numr de operatori economici care s asigure o
concuren real.
------------Art. 123 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.

Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
SECIUNEA a 5-a
Negocierea fr publicarea prealabil a unui anun de participare
ART. 57
nainte de iniierea procedurii de negociere fr publicarea prealabil a
unui anun de participare, autoritatea contractant are obligaia de a verifica
ntrunirea condiiilor prevzute la art. 122 sau, dup caz, la art. 252 din
ordonana de urgenta. Rezultatul verificrii se concretizeaz prin elaborarea
notei justificative prevzute la art. 5, care devine parte a dosarului achiziiei
publice.
ART. 58
Iniierea procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de
participare se realizeaz prin transmiterea unei invitaii de participare la
negocieri ctre unul sau, ori de cte ori este posibil, ctre mai muli operatori
economici.
ART. 59
(1) In cazurile prevzute la art. 122 lit. f) i la art. 252 lit. f) din
ordonana de urgenta, autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona numai
acele categorii de produse fungibile care sunt cotate pe piaa la disponibil; n
aceasta situaie, prevederile art. 58 nu sunt aplicabile, procedura fiind
initiata prin transmiterea ctre bursa a ordinului de cumprare.
(2) In sensul prevederilor alin. (1), prin bunuri fungibile se nelege
bunurile determinate generic, care pot fi nlocuite unele cu altele n executarea
unei obligaii contractuale.
(3) Oferta ctigtoare este aceea care, la finalul tranzaciei n ringul
bursei, a prezentat cel mai sczut pre pentru produsul respectiv.
ART. 60
In cazurile prevzute la art. 122 lit. g) i la art. 252 lit. g) din
ordonana de urgenta, autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona
produse prin participarea la procedura specifica organizat n acest sens asupra
operatorului economic aflat n lichidare, n condiiile legii.

SECIUNEA a 7-a
Cererea de oferte
ART. 124

112

Peste pragul prevzut la art. 19, autoritatea contractant poate aplica


procedura de cerere de oferte n cazul n care valoarea estimat, fr TVA, a
contractului de achiziie public este mai mic dect echivalentul n lei al
urmtoarelor praguri:
a) pentru contractul de furnizare: 130.000 euro;
b) pentru contractul de servicii: 130.000 euro;
c) pentru contractul de lucrri: 5.000.000 euro.
------------Art. 124 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie
2012.
ART. 125
(1) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se iniiaz prin
publicarea n SEAP a unei invitaii de participare la procedura de atribuire.
(2) Invitaia de participare cuprinde cel puin urmtoarele informaii:
a) data i ora limit stabilite pentru primirea ofertelor;
--------------Lit. a) a alin. (2) al art. 125 a fost modificat de pct. 30 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
b) adresa la care se transmit ofertele;
b^1) data i ora deschiderii ofertelor;
--------------Lit. b^1) a alin. (2) al art. 125 a fost introdus de pct. 31 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
c) limba sau limbile n care trebuie elaborat oferta;
d) dac se solicit ndeplinirea unor criterii minime de calificare,
menionarea acestora;
e) o scurt descriere a obiectului contractului de achiziie public ce
urmeaz s fie atribuit;
f) modul de obinere a documentaiei de atribuire;
g) sursa de finanare.
------------Lit. g) a alin. (2) al art. 125 a fost introdus de pct. 29 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
453 din 2 iulie 2010.
(3) n cazul n care documentaia de atribuire este accesibil direct prin
mijloace electronice, autoritatea contractant are obligaia de a include n
invitaia de participare informaii privind modul de accesare a documentaiei
respective.
ART. 126
(1) Pn la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractant are dreptul de
a nu public invitaia de participare n SEAP, cu condiia s o transmit ctre
cel puin 3 operatori economici.
(2) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractant are
dreptul, n cazuri temeinic justificate, s solicite Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice exceptarea de la obligaia
prevzut la art. 125 alin. (1), pentru o perioad care nu poate depi mai mult
de 12 luni de la intrarea n vigoare a prezentei ordonane de urgen.

113

(3) Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor


Publice are dreptul de a respinge solicitarea de derogare, n cazul n care
justificarea prezentat nu este pertinenta.
ART. 127
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul prevzut la art. 125
alin. (1) autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare
invitaia de participare cu cel puin 10 zile nainte de data limit de depunere
a ofertelor.
(2) n cazul n care autoritatea contractant public n SEAP ntreaga
documentaie de atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii invitaiei de
participare, accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la
aceast documentaie, atunci aceasta are dreptul, n cazul atribuirii unui
contract de furnizare de complexitate redus, s reduc perioada prevzut la
alin. (1) cu 4 zile.
(3) Abrogat.
-----------Alin. (3) al art. 127 a fost abrogat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr.
279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.
ART. 128
Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul prevzut la art. 126
alin. (1) autoritatea contractant are obligaia de a transmite invitaia de
participare cu cel puin 12 zile nainte de data limit de depunere a ofertelor.
ART. 129
Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la adresa, data
i ora indicate n invitaia de participare, n msura n care nu a devenit
necesar decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la
art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaii.
--------------Art. 129 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie
2007.
ART. 130
(1) n cazul prevzut la art. 126 alin. (1), autoritatea contractant are
obligaia de a anula procedura de cerere de oferte dac, n urma transmiterii
invitaiei de participare, nu au fost depuse cel puin doua oferte
corespunztoare.
(2) n cazul prevzut la alin. (1) dup anularea procedurii de cerere de
oferte, autoritatea contractant are obligaia ca, n caz de aplicare a unei noi
proceduri de cerere de oferte, s transmit invitaie de participare i ctre
ali operatori economici de la care exist premisele obinerii de ofert. n
cazul n care, dup aplicarea unei noi proceduri, autoritatea contractant
primete doar o singur ofert corespunztoare, aceasta are dreptul de a atribui
contractul de achiziie public ofertantului respectiv.
Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
SECIUNEA a 6-a
Cererea de oferte
ART. 61

114

(1) Cererea de oferte se iniiaz prin transmiterea unei invitaii de


participare ctre cel puin 3 operatori economici.
(2) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, prevederile alin. (1) i nceteaz
aplicabilitatea, autoritatea contractant avnd obligaia de a publica invitaia
de participare n SEAP.
ART. 62
(1) In perioada cuprins ntre data transmiterii invitatiei de participare i
data limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractant are obligaia de a
asigura oricrui operator economic posibilitatea de a obine documentaia de
atribuire.
ART. 63
(1) Dup transmiterea invitatiei de participare, regulile aplicabile
procedurii de cerere de oferte sunt similare cu cele prevzute la art. 32-39,
pentru aplicarea licitaiei deschise.
(2) In cazul aplicrii procedurii de cerere de oferte prin mijloace
electronice, autoritatea contractant are dreptul de a solicita reduceri
succesive ale preurilor incluse n propunerile financiare.
ART. 64
Procedura de cerere de oferte poate fi aplicat prin utilizarea mijloacelor
electronice, prin intermediul SEAP, n condiiile reglementate de normele
metodologice adoptate n conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din
ordonana de urgenta.

SECIUNEA a 8-a
Concursul de soluii
ART. 131
Autoritatea contractant are dreptul de a organiza un concurs de soluii,
astfel cum este descris la art. 18 alin. (2), ca o procedur independent, n
care concurenii pot obine premii i/sau prime de participare, sau ca parte a
unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii.
ART. 132
Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n cadrul documentaiei
de concurs orice informaie, cerin, regula, criteriu sau altele asemenea,
necesare pentru a asigura potenialilor concureni o informare complet i
corect cu privire la modul de aplicare a concursului de soluii.
ART. 133
Documentaia de concurs trebuie s cuprind cel puin:
a) informaii generale privind autoritatea contractant;
b) instruciuni privind date limit care trebuie respectate i formaliti
care trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la concurs;
c) cerinele minime de calificare pe care autoritatea contractant a hotrt
s le solicite, precum i documentele care urmeaz s fie prezentate de
concureni pentru dovedirea ndeplinirii cerinelor respective;
d) ansamblul cerinelor pe baza crora concurenii urmeaz s elaboreze i s
prezinte proiectul;
e) cuantumul premiilor care urmeaz s fie acordate, n cazul n care
concursul este organizat ca o procedur independent;
f) angajamentul autoritii contractante de a ncheia contractul de servicii
cu ctigtorul sau cu unul dintre ctigtorii concursului respectiv, n cazul
n care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a
contractului de servicii;

115

g) informaii detaliate i complete privind criteriul aplicat pentru


stabilirea proiectului/proiectelor ctigtor/ctigtoare.
ART. 134
(1) Concursul de soluii se iniiaz prin publicarea, n conformitate cu
prevederile art. 55, a unui anun de participare prin care solicit operatorilor
economici interesai depunerea de proiecte. Anunul trebuie s cuprind cel puin
informaiile prevzute n anexa nr. 3D i se elaboreaz n conformitate cu
formularul standard adoptat de Comisia European.
(2) Numrul de zile dintre data publicrii anunului de participare i data
depunerii proiectelor trebuie s fie stabilit astfel nct operatorii economici
s beneficieze de o perioad rezonabil pentru elaborarea acestora.
(3) Fr a aduce atingere prevederilor alin. (2), autoritatea contractant
are obligaia de a transmite spre publicare anunul de participare cu cel puin
52 de zile nainte de data limit de depunere a proiectelor.
ART. 135
n cazul n care autoritatea contractant solicit transmiterea electronic a
proiectelor, condiiile prevzute la art. 64 i 65 se aplic n mod
corespunztor.
ART. 136
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a lua toate masurile necesare
pentru ca schimburile de mesaje, comunicrile i arhivarea informaiilor s se
realizeze ntr-o astfel de maniera nct s asigure integritatea i
confidenialitatea deplina a tuturor informaiilor comunicate de concureni.
(2) Coninutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie s rmn
confidenial cel puin pn la data stabilit pentru deschiderea acestora, juriul
urmnd a lua cunotin de coninutul respectivelor proiecte numai dup aceast
data.
ART. 137
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a realiza o selecie preliminar
a concurenilor, utiliznd n acest sens criterii clare, obiective,
nediscriminatorii, care trebuie s fie precizate n mod explicit n documentaia
de concurs.
(2) Numrul de concureni selectai trebuie s fie suficient astfel nct s
asigure o concurena real.
ART. 138
(1) n scopul evalurii proiectelor prezentate ntr-un concurs de soluii,
autoritatea contractant are obligaia de a numi un juriu format din cel puin 3
membri, persoane fizice independente fa de concureni, cu pregtire
profesional i experien relevant n domeniu, precum i cu probitate moral
recunoscut.
(2) n cazul n care concurenilor li s-a solicitat o anumit calificare
profesional, atunci cel puin o treime din numrul membrilor juriului trebuie s
aib acea calificare sau una echivalenta.
ART. 139
(1) Proiectele trebuie s fie prezentate anonim, acest anonimat urmnd a fi
pstrat pn n momentul n care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o
opinie.
(2) Juriul este autonom n deciziile i opiniile pe care le emite.
ART. 140
(1) Juriul are obligaia de a evalua proiectele depuse exclusiv n baza
criteriilor de evaluare indicate n anunul de concurs.
(2) Juriul are obligaia de a ntocmi un raport, semnat de toi membrii si,
care trebuie s cuprind evaluarea calitativ a fiecrui proiect, observaii
specifice, precum i, dac este cazul, lista de probleme care urmeaz a fi
clarificate.

116

ART. 141
(1) Juriul are dreptul de a invita concurenii s rspund la problemele care
au fost consemnate n raportul prevzut la art. 140 alin. (2), n vederea
clarificrii oricror aspecte referitoare la soluia/proiectul propus.
(2) Juriul are obligaia de a elabora procese-verbale complete ale
discuiilor derulate conform prevederilor alin. (1).
CAP. IV
Modaliti speciale de atribuire a contractului de achiziie public
SECIUNEA 1
Acordul-cadru
ART. 142
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a ncheia acordul-cadru, de
regul prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis sau licitaie restrns.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), pentru ncheierea unui acordcadru autoritatea contractant are dreptul de a aplica celelalte proceduri
prevzute la art. 18 numai n circumstanele specifice prevzute n prezenta
ordonan de urgen.
ART. 143
Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza n mod abuziv sau
impropriu acordurile-cadru, astfel nct s mpiedice, s restrng sau s
distorsioneze concurena.
ART. 144
(1) Autoritatea contractant nu are dreptul de a stabili ca durata unui
acord-cadru s depeasc mai mult de 4 ani, dect n cazuri excepionale i pe
care le poate justifica n special prin obiectul specific al contractelor ce
urmeaz a fi atribuite n baza acordului-cadru respectiv.
(2) Contractele care se atribuie n baza unui acord-cadru nu pot fi ncheiate
dect ntre autoritatea/autoritile contractante i operatorul/operatorii
economici, care sunt parte a acordului respectiv.
ART. 145
Atunci cnd atribuie un contract de achiziie public pe baza prevederilor
dintr-un acord-cadru, autoritatea contractant nu are dreptul de a impune sau de
a accepta modificri substaniale ale elementelor/ condiiilor stabilite iniial
prin acordul-cadru respectiv.
ART. 146
Autoritatea contractant are obligaia de a stabili operatorul economic sau,
dup caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv,
prin aplicarea criteriilor de selecie i atribuire prevzute la cap. V.
ART. 147
(1) n cazul n care autoritatea contractant ncheie acordul-cadru cu un
singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie s prevad cel puin:
a) obligaiile pe care operatorul economic i le-a asumat prin propunerea
tehnic;
b) preul unitar pe care operatorul economic l-a prevzut n propunerea
financiar i pe baza cruia se va determina preul fiecrui contract atribuit
ulterior.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractele de
achiziie public subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condiiilor
tehnice i financiare stabilite n acordul-cadru respectiv.
(3) De fiecare data cnd intenioneaz s atribuie un contract de achiziie
public subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractant are obligaia de a

117

se consulta, n scris, cu operatorul economic, solicitndu-i acestuia, n funcie


de necesiti, completarea ofertei.
ART. 148
n cazul n care autoritatea contractant ncheie acordul-cadru cu mai muli
operatori economici, numrul acestora nu poate fi mai mic de 3, n msura n care
exist un numr suficient de operatori economici care au ndeplinit criteriile de
calificare i selecie i care au prezentat oferte admisibile.
--------------Art. 148 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie
2007.
ART. 148^1
n cazul n care numrul operatorilor economici care au ndeplinit criteriile
de calificare i selecie i care au prezentat oferte admisibile este mai mic
dect numrul minim indicat n anunul/invitaia de participare, autoritatea
contractant are dreptul:
a) fie de a anula procedura de atribuire pentru ncheierea acordului-cadru;
b) fie de a continua procedura de atribuire pentru ncheierea acordului-cadru
numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care
ndeplinete/ndeplinesc criteriile de calificare i selecie solicitate i care
au prezentat ofert admisibil.
------------Art. 148^1 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 149
(1) n cazul n care autoritatea contractant ncheie acordul-cadru cu mai
muli operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie s prevad cel puin:
a) obligaiile pe care fiecare dintre operatorii economici i le-au asumat
prin propunerea tehnic;
b) preul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevzut n propunerea
financiar.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a atribui contracte de achiziie
public subsecvente unui acord-cadru ncheiat cu mai muli operatori economici:
a) fie fr reluarea competiiei;
b) fie prin reluarea competiiei ntre operatorii economici semnatari ai
acordului-cadru.
(3) Autoritatea contractant are dreptul de a atribui contracte de achiziie
public n condiiile prevzute la alin. (2) lit. a) numai dac toate
elementele/condiiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite
n acordul-cadru.
(4) Autoritatea contractant are dreptul de a atribui contracte de achiziie
public n condiiile prevzute la alin. (2) lit. b):
a) fie respectnd elementele/condiiile prevzute n acordul-cadru;
b) fie, dac nu toate elementele/condiiile au fost clar prevzute n
acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, dac se consider
necesar, unor alte elemente/condiii prevzute n caietul de sarcini elaborat
pentru ncheierea acordului-cadru respectiv.
ART. 150
n cazul prevzut la art. 149 alin. (4) lit. b), autoritatea contractant are
obligaia de a relua competiia respectnd urmtoarea procedur:
a) pentru fiecare contract ce urmeaz a fi atribuit, autoritatea contractant
consulta n scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv;

118

b) autoritatea contractant fixeaz un termen limit suficient pentru


prezentarea ofertelor, n acest sens avnd obligaia de a ine cont de aspecte
precum complexitatea obiectului i timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;
c) ofertele se prezint n scris, iar coninutul lor rmne confidenial pn
cnd termenul limit stipulat pentru deschidere a expirat;
d) autoritatea contractant atribuie fiecare contract ofertantului care a
prezentat cea mai bun ofert, pe baza criteriului de atribuire precizat n
documentaia de atribuire.
--------------Lit. d) a art. 150 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 193
din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care
modific pct. 36 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
SECIUNEA a 2-a
Sistemul de achiziie dinamic
ART. 151
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a utiliza un sistem de achiziie
dinamic numai prin intermediul SEAP i numai pentru achiziia unor produse de uz
curent, ale cror caracteristici general disponibile pe pia satisfac nevoile
autoritii contractante.
--------------Alin. (1) al art. 151 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr.
337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza n mod abuziv sau
impropiu sistemul de achiziie dinamic astfel nct s mpiedice, s restrng
sau s distorsioneze concurena.
(3) Este interzis solicitarea de taxe operatorilor economici interesai sau
participanilor la sistemul de achiziie dinamic.
ART. 152
Autoritatea contractant nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem de
achiziie dinamic s depeasc mai mult de 4 ani, dect n cazuri excepionale,
temeinic justificate.
ART. 153
Autoritatea contractant are obligaia de a respecta regulile procedurii de
licitaie deschis n toate fazele sistemului de achiziie dinamic.
ART. 154
n scopul lansrii sistemului dinamic de achiziie i atribuirii contractelor
de achiziie public n cadrul acestui sistem, autoritatea contractant are
obligaia de a utiliza numai mijloace electronice, respectnd totodat
prevederile referitoare la regulile de comunicare i transmitere a ofertelor
prevzute la art. 59 alin. (3), art. 61, 64 i 65.
ART. 155
Atunci cnd lanseaz un sistem de achiziie dinamic, autoritatea contractant
are obligaia:
a) de a public un anun de participare n care se precizeaz clar faptul c
pentru atribuirea contractului/ contractelor de achiziie public se utilizeaz
un sistem dinamic de achiziie, precum i adresa de Internet la care documentaia
de atribuire este disponibil;
b) de a indica n caietul de sarcini, alturi de caracteristicile produselor
care urmeaz s fie achiziionate, i informaiile relevante privind

119

caracteristicile sistemului utilizat, echipamentul electronic folosit,


posibiliti i instruciuni de accesare;
c) de a permite prin mijloace electronice, ncepnd cu momentul publicrii
anunului de participare i pn la nchiderea sistemului de achiziie dinamic,
accesul nerestricionat, direct i complet la coninutul documentaiei de
atribuire.
ART. 156
(1) Dup lansarea sistemului de achiziie dinamic i pe ntreaga perioad de
existen a acestuia, autoritatea contractant are obligaia de a permite
oricrui operator economic interesat s depun o ofert orientativ, cu scopul de
a fi admis n sistem.
(2) Dup primirea unei oferte orientative, autoritatea contractant are
obligaia de a verifica dac ofertantul ndeplinete criteriile de calificare
stabilite i dac propunerea tehnic prezentat este conform cu cerinele din
caietul de sarcini.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a finaliza verificarea
prevzut la alin. (2) n cel mult 15 zile de la primirea unei oferte
orientative.
(4) Imediat dup finalizarea verificrii prevzute la alin. (2), autoritatea
contractant are obligaia de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui n
sistemul de achiziie dinamic sau, dup caz, asupra deciziei de respingere a
ofertei orientative.
ART. 157
Ofertantul are dreptul de a-i mbunti oferta orientativ n orice moment,
cu condiia ca propunerea tehnic s respecte n continuare cerinele din caietul
de sarcini.
ART. 158
(1) n scopul atribuirii contractelor de achiziie public prin sistemul
dinamic de achiziie public, autoritatea contractant are obligaia de a
public, pentru fiecare contract n parte, un nou anun de participare
simplificat, prin care toi operatorii economici interesai sunt invitai s
depun oferte orientative n conformitate cu prevederile art. 156.
(2) Autoritatea contractant stabilete o dat-limit de depunere a
ofertelor orientative care, raportat la data publicrii anunului de participare
simplificat prevzut la alin. (1), nu trebuie s fie mai devreme de:
a) 15 zile, n cazul n care valoarea estimat, potrivit prevederilor art.
32, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei al sumei de 130.000 euro;
b) 5 zile, n cazul n care valoarea estimat, potrivit prevederilor art. 32,
este mai mic dect echivalentul n lei al sumei de 130.000 euro.
------------Alin. (2) al art. 158 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
ART. 159
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a invita toi ofertanii admii
n sistemul dinamic de achiziie s depun o ofert ferm pentru contractul de
achiziie public care urmeaz s fie atribuit, stabilind n acest sens o data
limit pentru depunere.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a invita ofertanii s depun
ofertele ferme dect dup ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor
orientative depuse n termenul prevzut la art. 158 alin. (2).
ART. 160
Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul de achiziie
public ofertantului care prezint cea mai avantajoas ofert ferm pe baza

120

aplicrii criteriilor de atribuire stabilite n anunul de participare publicat


cu ocazia lansrii sistemului de achiziie dinamic. Dac este cazul, aceste
criterii pot fi formulate cu mai mult acuratee n cadrul invitaiei prevzute
la art. 159 alin. (1).
SECIUNEA a 3-a
Licitaia electronic
ART. 161
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a utiliza licitaia electronic
n urmtoarele situaii:
a) ca o etap final a licitaiei deschise, a licitaiei restrnse, a
negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de participare, aplicate n
cazurile prevzute la art. 110 lit. a) sau n cele prevzute la art. 251 alin.
(1), ori a cererii de oferte, nainte de atribuirea contractului de achiziie
public, i numai dac specificaiile tehnice au fost definite cu precizie n
caietul de sarcini;
------------Lit. a) a alin. (1) al art. 161 a fost modificat de pct. 31 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
453 din 2 iulie 2010.
b) la reluarea competiiei dintre operatorii economici care au semnat un
acord-cadru, n condiiile prevzute la art. 149 alin. (4) i art. 150;
c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme n vederea atribuirii unui contract de
achiziie public prin utilizarea unui sistem de achiziie dinamic.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a anuna decizia de utilizare a
licitaiei electronice n anunul de participare i n documentaia de atribuire.
ART. 162
Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza n mod abuziv sau
impropriu licitaia electronic astfel nct:
a) s mpiedice, s restrng sau s distorsioneze concurena;
b) s modifice obiectul contractului de achiziie public, astfel cum a fost
acesta prevzut n anunul de participare i n documentaia de atribuire.
ART. 163
n cazul contractelor de lucrri i servicii care presupun prestaii
intelectuale, cum ar fi consultan, proiectare i altele asemenea, nu pot face
obiectul licitaiei electronice acele aspecte ale ofertei care implic evaluarea
unor elemente necuantificabile, respectiv care nu pot fi exprimate n cifre sau
n procente.
------------Art. 163 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie
2012.
ART. 164
Atunci cnd intenioneaz s utilizeze licitaia electronic, autoritatea
contractant are obligaia de a include n cadrul informaiilor i
instruciunilor prevzute la art. 33 i urmtoarele precizri specifice:
a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de
ofertare, cu condiia ca respectivele elemente s fie cuantificabile i s poat
fi exprimate n cifre sau procente;
b) eventuale limite ale valorilor pn la care elementele prevzute la lit.
a) pot fi mbuntite, astfel cum rezulta acestea din specificaiile care
definesc obiectul contractului;

121

c) informaiile care urmeaz a fi puse la dispoziie ofertanilor n cursul


licitaiei electronice i momentul cnd aceste informaii vor fi disponibile;
d) informaiile relevante privind procesul licitaiei electronice;
e) condiiile n care ofertanii vor avea dreptul s liciteze, cu referire n
special la diferenele minime care, dac este cazul, vor fi solicitate pentru
licitarea noilor oferte;
f) informaiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit,
condiiile tehnice i modalitile concrete de realizare a conectrii.
ART. 165
(1) nainte de lansarea unei licitaii electronice, autoritatea contractant
are obligaia de a realiza o evaluare iniial integrala a ofertelor, n
conformitate cu criteriul de atribuire stabilit n documentaia de atribuire.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a invita toi ofertanii care
au depus oferte admisibile s prezinte preuri noi i/sau, dup caz, valori noi
ale elementelor ofertei. Invitaia se transmite pe cale electronic, simultan,
tuturor ofertanilor respectivi.
--------------Alin. (2) al art. 165 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
(3) Invitaia trebuie s precizeze data i momentul de start al licitaiei
electronice, precum i orice informaie necesar pentru realizarea conectrii
individuale la echipamentul electronic utilizat.
(4) Autoritatea contractant nu are dreptul de a ncepe licitaia electronic
mai devreme de doua zile lucrtoare dup data la care au fost trimise
invitaiile.
ART. 166
n cazul n care contractul urmeaz a fi atribuit n baza criteriului "oferta
cea mai avantajoas din punct de vedere economic", invitaia prevzut la art.
165 alin. (3) trebuie s conin i informaii referitoare la:
a) rezultatul primei evaluri a ofertei depuse de ctre ofertantul
destinatar;
b) formula matematic care va fi utilizat pentru stabilirea automat a
clasamentului final, n funcie de noile preturi i/sau noile valori prezentate
de ofertani. Formula matematic utilizat ncorporeaz ponderile factorilor de
evaluare ce urmeaz a fi aplicai pentru determinarea ofertei celei mai
avantajoase din punct de vedere economic, conform precizrilor din anunul de
participare sau din documentaia de atribuire.
ART. 167
(1) n cadrul licitaiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se
refer:
a) fie numai la preturi, n cazul n care criteriul de atribuire este preul
cel mai sczut;
b) fie la preturi i/sau la alte elemente ale ofertei, dup cum au fost
prevzute n documentaia de atribuire, n cazul n care criteriul de atribuire
este oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic.
(2) Licitaia electronic se desfoar n una sau mai multe runde succesive.
------------Alin. (2) al art. 167 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
ART. 168

122

(1) n cursul fiecrei runde a licitaiei electronice, autoritatea


contractant are obligaia de a comunica instantaneu tuturor ofertanilor cel
puin informaiile necesare acestora pentru a-i determina, n orice moment,
poziia pe care o ocupa n clasament. Autoritatea contractant are dreptul de a
comunica i alte informaii privind:
a) numrul participanilor n runda respectiva a licitaiei electronice;
b) preuri sau valori noi prezentate n cadrul rundei de licitare de ctre
ali ofertani, numai dac documentaia de atribuire a prevzut aceast
posibilitate.
(2) Pe parcursul efecturii rundelor de licitare, autoritatea contractant nu
are dreptul de a dezvlui identitatea ofertanilor.
ART. 169
(1) Licitaia electronic se finalizeaz printr-una sau printr-o combinaie a
urmtoarelor modaliti:
a) la un moment precis stabilit n prealabil i comunicat ofertanilor n
invitaia de participare;
b) dup un numr de runde de licitare al cror calendar de desfurare a fost
precis stabilit n prealabil i comunicat ofertanilor n invitaia de
participare;
c) atunci cnd nu se mai primesc preturi i/sau valori noi care ndeplinesc
cerinele cu privire la diferenele minime impuse; n acest caz, invitaia de
participare trebuie s precizeze un termen limit care va fi lsat s curg de la
primirea ultimei oferte pn la finalizarea licitaiei electronice.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul de
achiziie public conform prevederilor art. 200, pe baza rezultatului obinut n
urma finalizrii licitaiei electronice.
CAP. V
Atribuirea contractului de achiziie public
SECIUNEA 1
Oferta. Oferte alternative
ART. 170
Ofertantul elaboreaz oferta n conformitate cu prevederile din documentaia
de atribuire i indic n cuprinsul acesteia care informaii din propunerea
tehnic i/sau din propunerea financiar sunt confideniale, clasificate sau sunt
protejate de un drept de proprietate intelectual.
------------Art. 170 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie
2012.
ART. 171
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al coninutului, pe
toat perioada de valabilitate stabilit de ctre autoritatea contractant.
ART. 172
(1) Operatorul economic are obligaia de a depune oferta la adresa i pn la
data i ora limit pentru depunere stabilite n anunul sau n invitaia de
participare.
--------------Alin. (1) al art. 172 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.

123

(2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv fora major, cad n sarcina


operatorului economic.
(3) Oferta depus la o alt adres a autoritii contractante dect cea
stabilit sau dup expirarea datei limit pentru depunere se returneaz
nedeschis.
(4) Coninutul ofertelor trebuie s rmn confidenial pn la data
stabilit pentru deschiderea acestora, autoritatea contractant urmnd a lua
cunotin de coninutul respectivelor oferte numai dup aceast dat.
ART. 173
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a permite ofertanilor s depun
oferte alternative numai n cazul n care criteriul de atribuire este "cea mai
avantajoas oferta din punct de vedere economic".
(2) Anunul de participare trebuie s precizeze n mod explicit dac este
permis depunerea de oferte alternative sau dac aceast posibilitate este
interzis. n cazul n care aceast precizare lipsete, autoritatea contractant
nu are dreptul de a lua n considerare ofertele alternative.
ART. 174
(1) Autoritatea contractant care permite depunerea de oferte alternative are
obligaia de a preciza n caietul de sarcini cerinele minime obligatorii pe care
acestea trebuie s le respecte i orice alte cerine specifice pentru prezentarea
lor.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a nu lua n considerare
ofertele alternative care nu respecta cerinele minime prevzute la alin. (1).
ART. 175
n cazul n care a anunat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative,
autoritatea contractant nu are dreptul de a respinge o astfel de oferta avnd ca
singur motivaie faptul c, dac aceasta este declarat ctigtoare:
a) contractul de furnizare pentru atribuirea cruia s-a organizat procedura
se transforma n contract de servicii; sau
b) contractul de servicii pentru atribuirea cruia s-a organizat procedura se
transforma n contract de furnizare.
SECIUNEA a 2-a
Selecia i calificarea candidailor/ofertanilor
PARAGRAFUL 1
Criterii de calificare i selecie
ART. 176
Autoritatea contractant are dreptul de a aplica criterii de calificare i
selecie referitoare numai la:
a) situaia personal a candidatului sau ofertantului;
b) capacitatea de exercitare a activitii profesionale;
c) situaia economic i financiar;
d) capacitatea tehnic i/sau profesional;
e) standarde de asigurare a calitii;
f) standarde de protecie a mediului, n cazurile prevzute la art. 188 alin.
(2) lit. f) i alin. (3) lit. e).
ART. 177
(1) Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de ctre
o autoritate public competent sau de ctre un organism de drept public sau
privat care respect standarde europene de certificare, pentru demonstrarea
ndeplinirii unor criterii de calificare i selecie formulate n conformitate cu
prevederile art. 176.

124

(2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a impune


candidailor/ofertanilor obligativitatea prezentrii unei certificri specifice,
acetia din urma avnd dreptul de a prezenta, n scopul demonstrrii ndeplinirii
anumitor cerine, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau
care probeaz, n mod concludent, ndeplinirea respectivelor cerine. Autoritatea
contractant are dreptul de a solicita, dac se consider necesar, clarificri
sau completri ale documentelor prezentate.
(3) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotrre, modaliti de
certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel naional, a operatorilor
economici care opteaz pentru un astfel de sistem de certificare. n acest caz,
Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice
are obligaia de a informa Comisia European cu privire la coordonatele i modul
de funcionare a sistemului.
(4) n cazul utilizrii listelor oficiale ale operatorilor economici
desemnai, autoritile contractante vor solicita adeverine suplimentare, care
s ateste ndeplinirea obligaiilor de plata a impozitelor, taxelor i
contribuiilor de asigurri sociale, n conformitate cu prevederile legale n
vigoare.
---------------Alin. (4) al art. 177 a fost introdus de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr.
337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 178
(1) n cazul n care, pentru criteriile de natura celor prevzute la art.
176 lit. c) i d), autoritatea contractant consider c se justific impunerea
anumitor cerine minime pe care ofertanii/candidaii trebuie s le ndeplineasc
pentru a fi considerai calificai, atunci aceste cerine trebuie s fie
precizate, conform principiului transparenei, n cadrul invitaiei/anunului de
participare.
-----------Alin. (1) al art. 178 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr.
279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a solicita ndeplinirea unor
cerine minime referitoare la situaia economic i financiar i/sau la
capacitatea tehnic i profesional, care ar conduce la restricionarea
participrii la procedura de atribuire.
ART. 179
(1) Criteriile de calificare i selecie stabilite de ctre autoritatea
contractant trebuie s aib o legtur evident cu obiectul contractului ce
urmeaz s fie atribuit.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a respecta principiul
proporionalitii atunci cnd stabilete criteriile de calificare i selecie,
precum i nivelul cerinelor minime pe care ofertanii/candidaii trebuie s le
ndeplineasc.
(3) Criteriile de calificare i selecie precizate n cadrul
invitaiei/anunului de participare trebuie s fie aceleai cu cele precizate n
cadrul documentaiei de atribuire.
(4) Orice modificare i/sau completare a criteriilor de calificare i
selecie precizate potrivit alin. (3) conduce/conduc la anularea procedurii de
atribuire, cu excepia:
a) modificrilor dispuse prin decizia Consiliului;
b) modificrilor dispuse prin hotrri ale instanelor judectoreti;

125

c) msurilor de remediere dispuse de autoritatea contractant n temeiul art.


256^1 alin. (3) i art. 256^3 alin. (1).
------------Alin. (4) al art. 179 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
(5) Orice modificare de natura celor permise potrivit prevederilor alin. (4)
se realizeaz cu prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor/ofertelor,
astfel nct operatorii economici s beneficieze de un interval de timp suficient
pentru pregtirea documentelor de calificare i/sau selecie, respectiv, dup
caz, pentru elaborarea ofertelor.
------------Alin. (5) al art. 179 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
-----------Art. 179 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
PARAGRAFUL 2
Situaia personal a candidatului sau a ofertantului
ART. 180
Autoritatea contractant are obligaia de a exclude din procedura aplicat
pentru atribuirea contractului de achiziie public orice ofertant/candidat
despre care are cunotin c, n ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotrrea
definitiv a unei instane judectoreti, pentru participare la activiti ale
unei organizaii criminale, pentru corupie, pentru fraud i/sau pentru splare
de bani.
ART. 181
Autoritatea contractant are dreptul de a exclude dintr-o procedur pentru
atribuirea contractului de achiziie public orice ofertant/candidat care se afla
n oricare dintre urmtoarele situaii:
a) a intrat n faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judectorulsindic;
---------------Lit. a) a art. 181 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
b) abrogat;
---------------Lit. b) a art. 181 a fost abrogat de pct. 34 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
c) nu i-a ndeplinit obligaiile de plata a impozitelor, taxelor i
contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului
general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia
sau n ara n care este stabilit;
c^1) n ultimii 2 ani nu i-a ndeplinit sau i-a ndeplinit n mod defectuos
obligaiile contractuale, din motive imputabile ofertantului n cauz, fapt care
a produs sau este de natur s produc grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
---------------

126

Lit. c^1) a art. 181 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
d) a fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei
instane judectoreti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale
sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional;
e) prezint informaii false sau nu prezint informaiile solicitate de ctre
autoritatea contractant, n scopul demonstrrii ndeplinirii criteriilor de
calificare i selecie.
---------------Lit. e) a art. 181 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
ART. 182
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a accepta ca fiind suficient i
relevant pentru demonstrarea faptului c ofertantul/candidatul nu se ncadreaz
n una dintre situaiile prevzute la art. 180 i 181 orice document considerat
edificator, din acest punct de vedere, n ara de origine sau n ara n care
ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau
alte documente echivalente emise de autoriti competente din ara respectiva.
(2) n cazul n care exist incertitudini n ceea ce privete situaia
personal a respectivilor candidai/ofertani, autoritatea contractant are
dreptul de a solicita n mod direct informaii de la autoritile competente care
emit documente de natura celor prevzute la alin. (1). n ceea ce privete
cazurile menionate la art. 180, n conformitate cu legislaia intern a statului
n care sunt stabilii candidaii sau ofertanii, aceste solicitri se refer la
persoane fizice i persoane juridice, inclusiv, dup caz, la directori de
companii sau la orice persoan cu putere de reprezentare, de decizie ori de
control n ceea ce privete candidatul sau ofertantul.
-------------Alin. (2) al art. 182 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23
iunie 2009.
(3) n cazul n care n ara de origine sau n ara n care este stabilit
ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevzute la alin. (1)
sau respectivele documente nu vizeaz toate situaiile prevzute la art. 180 i
181, autoritatea contractant are obligaia de a accepta o declaraie pe propria
rspundere sau, dac n ara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la
declaraia pe propria rspundere, o declaraie autentic data n faa unui notar,
a unei autoriti administrative sau judiciare sau a unei asociaii profesionale
care are competente n acest sens.
PARAGRAFUL 3
Capacitatea de exercitare a activitii profesionale
ART. 183
Autoritatea contractant are dreptul de a solicita oricrui operator economic
s prezinte documente edificatoare care s dovedeasc forma de nregistrare ca
persoan fizic sau juridic i, dup caz, de atestare ori apartenena din punct
de vedere profesional, n conformitate cu prevederile din ara n care
ofertantul/candidatul este stabilit.

127

PARAGRAFUL 4
Situaia economic i financiar
ART. 184
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ca operatorul economic
care participa la procedura de atribuire a contractului de achiziie public s
fac dovada situaiei sale economice i financiare.
(2) n cazul n care autoritatea contractant solicita demonstrarea situaiei
economice i financiare, atunci aceasta are obligaia de a indica n documentaia
de atribuire i informaiile pe care operatorii economici urmeaz s le prezinte
n acest scop.
ART. 185
(1) Demonstrarea situaiei economice i financiare se realizeaz, dup caz,
prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:
a) declaraii bancare corespunztoare sau, dup caz, dovezi privind
asigurarea riscului profesional;
b) bilanul contabil sau extrase de bilan, n cazul n care publicarea
acestor bilanuri este prevzut de legislaia tarii n care este stabilit
ofertantul/candidatul;
c) declaraii privind cifra de afaceri global sau, dac este cazul, privind
cifra de afaceri n domeniul de activitate aferent obiectului contractului ntr-o
perioad anterioar, care vizeaz activitatea din cel mult ultimii trei ani, n
msura n care informaiile respective sunt disponibile; n acest ultim caz
autoritatea contractant are obligaia de a lua n considerare i data la care
operatorul economic a fost nfiinat sau i-a nceput activitatea comercial.
(2) n cazul n care, din motive obiective, justificate corespunztor,
operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de
autoritatea contractant, acesta are dreptul de a-i demonstra situaia economic
i financiar i prin prezentarea altor documente pe care autoritatea
contractant le poate considera edificatoare, n msura n care acestea reflecta
o imagine fidel a situaiei economice i financiare a candidatului/ofertantului.
ART. 186
(1) Capacitatea economic i financiar a ofertantului/candidatului poate fi
susinut, pentru ndeplinirea unui contract, i de o alt persoan, indiferent
de natura relaiilor juridice existente ntre ofertant/candidat i persoana
respectiv.
(2) n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz situaia
economic i financiar invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu
prevederile alin. (1), de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a
dovedi susinerea de care beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirm faptul c va
pune la dispoziia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.
Persoana care asigur susinerea financiar nu trebuie s se afle n situaia
care determin excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.
180 i ale art. 181 lit. a), c^1) i d).
--------------Alin. (2) al art. 186 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr.
193 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013,
care introduce pct. 41^1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27
noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(3) Atunci cnd un grup de operatori economici depune oferta/candidatura
comun, situaia economic i financiar se demonstreaz prin luarea n
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. n cazul n care grupul

128

beneficiaz de susinerea financiar a unei/unor tere persoane, situaia


economic i financiar se demonstreaz n condiiile prevzute la alin. (2).
PARAGRAFUL 5
Capacitatea tehnic i/sau profesional
ART. 187
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ca operatorul economic
care participa la procedura de atribuire a contractului de achiziie public s
fac dovada capacitii sale tehnice i/sau profesionale.
(2) n cazul n care autoritatea contractant solicita demonstrarea
capacitii tehnice i/sau profesionale, atunci aceasta are obligaia de a indica
n documentaia de atribuire i informaiile pe care operatorii economici urmeaz
s le prezinte n acest scop.
(3) Capacitatea tehnic i/sau profesional a unui ofertant/candidat se
apreciaz n funcie de experiena, aptitudinile, eficiena i eficacitatea
acestuia, rezultate n urma analizrii informaiilor prezentate pe parcursul
procedurii de atribuire.
ART. 188
(1) n cazul aplicrii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de
furnizare, n scopul verificrii capacitii tehnice i/sau profesionale a
ofertanilor/candidailor, autoritatea contractant are dreptul de a le solicita
acestora, n funcie de specificul, de cantitatea i de complexitatea produselor
ce urmeaz s fie furnizate i numai n msura n care aceste informaii sunt
relevante pentru ndeplinirea contractului, urmtoarele:
a) o lista a principalelor livrri de produse efectuate n ultimii 3 ani,
coninnd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dac acetia din
urma sunt autoriti contractante sau clieni privai. Livrrile de produse se
confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o
autoritate ori de ctre clientul beneficiar. n cazul n care beneficiarul este
un client privat i, din motive obiective, operatorul economic nu are
posibilitatea obinerii unei certificri/confirmri din partea acestuia,
demonstrarea livrrilor de produse se realizeaz printr-o declaraie a
operatorului economic;
b) o declaraie referitoare la echipamentele tehnice i la masurile aplicate
n vederea asigurrii calitii, precum i, dac este cazul, la resursele de
studiu i cercetare;
c) informaii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de
care dispune sau al crui angajament de participare a fost obinut de ctre
candidat/ofertant, n special pentru asigurarea controlului calitii;
d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate n acest sens,
care s ateste conformitatea produselor, identificat clar prin referire la
specificaii sau standarde relevante;
e) mostre, descrieri i/sau fotografii a cror autenticitate trebuie s poat
fi demonstrat n cazul n care autoritatea contractant solicit acest lucru.
(2) n cazul aplicrii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de
servicii, n scopul verificrii capacitii tehnice i/sau profesionale a
ofertanilor/candidailor, autoritatea contractant are dreptul de a le solicita
acestora, n funcie de specificul, de volumul i de complexitatea serviciilor ce
urmeaz s fie prestate i numai n msura n care aceste informaii sunt
relevante pentru ndeplinirea contractului, urmtoarele:
a) o lista a principalelor servicii prestate n ultimii 3 ani, coninnd
valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dac acetia din urma sunt
autoriti contractante sau clieni privai. Prestrile de servicii se confirma
prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o

129

autoritate ori de ctre clientul privat beneficiar. n cazul n care beneficiarul


este un client privat i, din motive obiective, operatorul economic nu are
posibilitatea obinerii unei certificri/confirmri din partea acestuia,
demonstrarea prestrilor de servicii se realizeaz printr-o declaraie a
operatorului economic;
b) o declaraie referitoare la echipamentele tehnice i la masurile aplicate
n vederea asigurrii calitii, precum i, dac este cazul, la resursele de
studiu i cercetare;
c) informaii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de
care dispune sau al crui angajament de participare a fost obinut de ctre
candidat/ofertant, n special pentru asigurarea controlului calitii;
d) informaii referitoare la studiile, pregtirea profesional i calificarea
personalului de conducere, precum i ale persoanelor responsabile pentru
ndeplinirea contractului de servicii;
Norma de aplicare
. INSTRUCTIUNI
1 18/06/2013
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
Prezentele instruciuni sunt emise n aplicarea art. 188 alin. (2) lit. d) i
alin. (3) lit. c) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de
lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare.
ART. 2
(1) Atunci cnd stabilete cerinele de calificare autoritatea contractant
are obligaia s respecte principiul proporionalitii i s nu formuleze
cerine care ajung s se dubleze, respectiv care nu pot fi justificate n raport
cu ceea ce urmeaz a fi prestat/executat aa cum este prevzut la nivelul
caietului de sarcini sau al documentaiei descriptive.
(2) Este recomandabil ca cerinele de calificare s vizeze n special
experiena specific a personalului implicat n derularea contractului i nu
experiena general a acestuia.
ART. 3
Experiena similar a personalului de conducere, precum i cea a persoanelor
responsabile pentru ndeplinirea contractului se raporteaz la domeniul aferent
obiectului contractului ce urmeaz a fi atribuit.
ART. 4
n conformitate cu principiul recunoaterii reciproce, autoritatea
contractant are obligaia de a accepta documente echivalente celor solicitate la
nivelul documentaiei de atribuire, emise de organisme stabilite n alte state.
CAP. II
Dispoziii n legtur cu cerinele/criteriile de calificare i selecie
referitoare la studiile personalului de conducere, precum i ale persoanelor
responsabile pentru ndeplinirea contractului de servicii/lucrri
SECIUNEA 1
Cerine legate de studii
PARAGRAFUL 1
Domeniul studiilor

130

ART. 5
Informaii referitoare la studii se pot solicita personalului de conducere,
precum i persoanelor responsabile pentru ndeplinirea contractului.
ART. 6
Atunci cnd solicit ndeplinirea unor cerine de calificare legate de
studii, autoritatea contractant are n vedere faptul c exist situaii n care
sunt relevante competenele persoanei/persoanelor responsabile pentru
ndeplinirea contractului de servicii/lucrri, i nu domeniul studiilor.
ART. 7
Atunci cnd se solicit informaii referitoare la studii, se va justifica de
ce se solicit absolvirea studiilor ntr-un anumit domeniu, respectiv de ce doar
o persoan care a absolvit studiile solicitate poate ndeplini activitile din
contractul ce urmeaz a fi atribuit i de ce persoane care au alte studii dect
cele solicitate nu pot realiza aceste activiti.
ART. 8
(1) n msura n care exist o justificare n ceea ce privete domeniul
studiilor solicitate, domeniul va fi definit clar pentru a nu crea ambiguiti n
evaluarea documentelor de calificare.
Not exemplificativ:
--------------------Nu este suficient s se menioneze domeniul tehnic, ci se va preciza expres
ce tip de studii se solicit, spre exemplu specializarea construcii civile,
industriale i agricole (conform legislaiei relevante n vigoare).
(2) Dac se justific solicitarea absolvirii studiilor ntr-un anumit
domeniu, acesta va fi corelat cu domeniul relevant care s permit desfurarea
activitilor aferente obiectului contractului, activiti ce vor fi derulate de
persoana creia i-au fost solicitate respectivele studii.
PARAGRAFUL 2
Durata studiilor
ART. 9
Referina la durata studiilor se face prin solicitarea fie de studii
superioare, fie de studii medii.
Not exemplificativ:
--------------------Nu se vor solicita studii superioare de lung durat.
PARAGRAFUL 3
Studii postuniversitare
ART. 10
Nu se poate solicita ca un expert s aib att studii superioare ct i
studii postuniversitare, studii universitare de masterat sau doctorat.
Not exemplificativ:
--------------------Spre exemplu, nu se poate impune ca un expert s aib studii superioare
absolvite cu diplom de licen i master n acelai domeniu.
ART. 11
Nu se justific solicitarea absolvirii de ctre o anumit persoan
responsabil pentru ndeplinirea contractului doar de studii
postuniversitare/master/doctorat.
ART. 12

131

Dac nu se impune absolvirea cu diplom de licen a studiilor ntr-un anumit


domeniu, autoritatea contractant poate permite dovedirea specializrii ntr-un
anumit domeniu fie prin studii absolvite cu diplom de licen, fie prin studii
postuniversitare, fie prin cursuri ce s-au finalizat cu certificri recunoscute
la nivel naional/internaional ntr-un anumit domeniu.
Note exemplificative:
--------------------Spre exemplu, nu se poate impune ca un expert s aib studii superioare
absolvite cu diplom de licen i master (indiferent de domeniu).
Se poate solicita ca expertul s aib fie studii superioare absolvite cu
diplom de licen, fie studii postuniversitare, fie cursuri recunoscute la nivel
naional/internaional, spre exemplu n domeniul IT.
SECIUNEA a 2-a
Cerine legate de experiena n domeniul studiilor
ART. 13
Experiena general solicitat de autoritatea contractant n ceea ce
privete domeniul studiilor poate fi de pn la 5 ani.
ART. 14
(1) Prin excepie de la prevederile art. 13, autoritatea contractant poate
solicita mai mult de 5 ani vechime n specialitatea studiilor atunci cnd exist
reglementri specifice n vigoare i/sau atunci cnd autoritatea contractant
justific temeinic, la nivelul notei justificative privind criteriile de
calificare, complexitatea deosebit a activitilor ce urmeaz a fi derulate n
cadrul contractului prin prisma poziiei/atribuiilor respectivului expert.
(2) Atunci cnd exist reglementri specifice n vigoare ce determin
depirea numrului de ani precizat la art. 13, autoritatea contractant
menioneaz la nivelul fiei de date prevederea expres din actul normativ
respectiv.
ART. 15
Nu se va impune ndeplinirea unei experiene generale a expertului n ultimii
X ani.
Not exemplificativ:
--------------------Nu se poate impune ca expertul s aib o experien general n domeniul
studiilor realizat n ultimii 7 ani.
Se poate solicita ca expertul s aib o experien general n domeniul
studiilor de cel puin 5 ani.
ART. 16
(1) Anii solicitai n vederea dovedirii experienei generale vor fi
calculai prin prisma duratei proiectului la nivelul cruia a acumulat
expertul/persoana respectiv experiena i prin corelare cu
funcia/activitile/atribuiile pe care a avut-o/le-a desfurat expertul.
(2) Anii solicitai n vederea dovedirii experienei generale pot fi
calculai pe baza unor documente-suport relevante care s ateste experiena
general, i nu prin raportare efectiv la timpul alocat activitii respective.
Not exemplificativ:
--------------------n evaluarea ofertelor, n vederea ndeplinirii criteriului de calificare
solicitat, documentele-suport relevante care atest experiena general i care
trebuie s fie acceptate de autoritatea contractant pot fi fia de post,
contractul de munc, recomandarea sau orice alte documente similare.

132

CAP. III
Dispoziii n legtur cu cerinele/criteriile de calificare i selecie
referitoare la experiena specific a personalului de conducere, precum i a
persoanelor responsabile pentru ndeplinirea contractului de servicii/lucrri
ART. 17
Experiena n domeniul specific aferent activitilor din cadrul contractului
ce urmeaz a fi atribuit, prin prisma poziiei/atribuiilor fiecrui expert,
solicitat de autoritatea contractant poate fi de pn la 3 ani.
ART. 18
(1) Prin excepie de la prevederile art. 17, autoritatea contractant poate
solicita mai mult de 3 ani experien specific atunci cnd exist reglementri
specifice n vigoare i/sau atunci cnd autoritatea contractant justific
temeinic, la nivelul notei justificative privind criteriile de calificare,
complexitatea deosebit a activitilor ce urmeaz a fi derulate n cadrul
contractului prin prisma poziiei/atribuiilor respectivului expert.
(2) Atunci cnd exist reglementri specifice n vigoare ce determin
depirea numrului de ani precizat la art. 17, autoritatea contractant
menioneaz la nivelul fiei de date prevederea expres din actul normativ
respectiv.
ART. 19
(1) Nu se va impune ca experiena specific cuantificat n ani s fie
realizat la nivelul unui singur contract/proiect.
(2) Nu se va limita pentru experi dovedirea experienei specifice prin
participarea la proiect/proiecte derulat/derulate n ultimii X ani.
Not exemplificativ:
--------------------Spre exemplu, nu se poate impune ca un expert s fi participat ntr-un
proiect similar derulat n ultimii 3 ani.
(3) Nu se va impune ndeplinirea unei experiene specifice a expertului n
ultimii X ani.
Not exemplificativ:
Spre exemplu, nu se poate impune ca un expert s aib o experien specific
realizat n ultimii 5 ani.
(4) Nu se va impune ca experiena specific s fie realizat n perioada
solicitat pentru experiena general.
Not exemplificativ:
--------------------Nu se poate solicita ca din cei 5 ani de experien n domeniul studiilor 3
ani s fie n domeniul specific activitilor din cadrul contractului.
ART. 20
(1) Anii solicitai n vederea dovedirii experienei specifice vor fi
calculai prin prisma duratei proiectului la nivelul cruia a acumulat
expertul/persoana respectiv experiena specific corelat cu
funcia/activitile/atribuiile pe care a avut-o/le-a desfurat expertul.
(2) Anii solicitai n vederea dovedirii experienei specifice pot fi
calculai pe baza unor documente-suport relevante care s ateste experiena
specific a persoanelor ce au n cadrul activitii curente atribuii similare cu
activitile pe care urmeaz a le derula n cadrul viitorului contract i nu prin
raportare efectiv la timpul alocat activitii respective.
Not exemplificativ:
--------------------n evaluarea ofertelor, n vederea ndeplinirii criteriului de calificare
solicitat, documentele-suport relevante care atest experiena specific pot fi

133

fia de post, contractul de munc, recomandarea sau orice alte documente


similare.
ART. 21
(1) Dac s-a solicitat un numr de ani minim necesar n vederea dovedirii
experienei specifice, nu se va solicita i dovedirea experienei specifice a
respectivei persoane prin implicarea ntr-un contract/proiect la nivelul cruia
s fi derulat activiti similare celor ce fac obiectul procedurii pentru care se
solicit.
(2) Dac s-a solicitat dovedirea experienei specifice a respectivei persoane
prin implicarea ntr-un contract/proiect la nivelul cruia s fi derulat
activiti similare celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicit nu
se va solicita i un numr de ani minim necesar n vederea dovedirii experienei
specifice.
CAP. IV
Dispoziii n legtur cu cerinele/criteriile de calificare i selecie
referitoare la atestarea/autorizarea tehnico-profesional obligatorie conform
prevederilor legale a personalului de conducere, precum i a persoanelor
responsabile pentru ndeplinirea contractului de servicii/lucrri
ART. 22
Pentru specialitii pentru care, n baza unui act normativ, este obligatorie
desfurarea activitilor n cadrul contractului/proiectului n calitatea
atestat/autorizat, autoritatea contractant:
a) menioneaz la nivelul fiei de date prevederea expres din actul normativ
n baza cruia este obligatorie atestarea;
b) solicit doar atestatul i/sau legitimaia;
c) nu impune condiii de studii, vechime, respectiv de experien general
i/sau specific sau condiii ce vizeaz implicarea ntr-un proiect/contract
similar atunci cnd instituiile abilitate pentru a emite astfel de
atestate/autorizaii impun ndeplinirea anumitor condiii de vechime/experien.
Not exemplificativ:
--------------------Exemplificm experi pentru care nu se pot impune condiii de vechime:
responsabilul tehnic cu execuia, dirigini de antier, verificatori de proiect,
personal atestat AFER/ISCIR/ANRE/ ANVAR/ANCPI/CECAR/CAFR/MCPN etc.
ART. 23
(1) Pentru operatorii economici care prezint experi strini ce dein
certificat/atestat echivalent emis de autoritile de certificare abilitate din
alt stat nu se va impune obinerea atestatului/certificatului recunoscut de
autoritile romne la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor.
(2) n baza principiului recunoaterii reciproce, autoritatea contractant
are obligaia de a accepta certificate echivalente.
(3) Operatorul economic trebuie s ntreprind, acolo unde legislaia
naional impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul
semnrii contractului de achiziie public atestatul recunoscut de autoritile
romne.
Not exemplificativ:
--------------------De exemplu, art. 14 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n
construcii, cu modificrile ulterioare, dispune c agenii economici care
execut lucrri de construcii asigur nivelul de calitate corespunztor
cerinelor eseniale, prin personal propriu i responsabili tehnici cu execuia
atestai, precum i printr-un sistem propriu conceput i realizat. Potrivit art.

134

1 din Regulamentul de verificare i expertizare tehnic de calitate a


proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 925/1995, verificarea i expertizarea tehnic de calitate a
proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor privind respectarea
cerinelor prevzute de lege reprezint o component a sistemului calitii n
construcii i se efectueaz de ctre specialiti cu activitate n construcii,
atestai tehnico-profesional de ctre comisii organizate de Ministerul Lucrrilor
Publice i Amenajrii Teritoriului, iar potrivit art. 21 din acelai act normativ
asigurarea calitii execuiei lucrrilor de construcii se face n mod
difereniat n funcie de categoria de importan a construciei, conform
Regulamentului de conducere i asigurare a calitii, printr-un sistem propriu de
calitate i responsabili tehnici cu execuia atestai. n conformitate cu art. 2
din Regulamentul de verificare i expertizare tehnic de calitate a proiectelor,
a execuiei lucrrilor i a construciilor, aprobat prin Hotrrea Guvernului
925/1995, prevederile regulamentului de verificare i expertizare tehnic de
calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor sunt
obligatorii pentru persoanele fizice i juridice din ar i din strintate care
i desfoar activitatea n domeniul construciilor pe teritoriul Romniei.
CAP. V
Dispoziii n legtur cu cerinele/criteriile de calificare i selecie
referitoare la perfecionarea profesional/formarea profesional a personalului
de conducere, precum i a persoanelor responsabile pentru ndeplinirea
contractului de servicii/lucrri
Not exemplificativ:
--------------------De exemplu, persoanele responsabile de ndeplinirea contractului de achiziie
public, crora le sunt aplicabile prevederile prezentului capitol, pot fi: SSM,
PM, CQ, RTQ, AQ etc. - respectiv specialiti care pot desfura activitatea fr
a exista obligativitatea atestrii lor de ctre instituiile n domeniu i fr
de care (atestat/autorizaie) nu pot desfura respectivele activiti.
ART. 24
Pentru specialitii pentru care se solicit anumite certificate privind
perfecionarea profesional/formarea profesional, ce nu sunt obligatorii n baza
unui act normativ, autoritatea contractant poate solicita experien specific,
dar nu poate impune ca aceasta s fie realizat n calitatea deinut ca urmare a
perfecionrii/formrii.
ART. 25
(1) Se poate solicita experien dovedit prin participarea n cel puin un
proiect/contract la nivelul cruia s fi desfurat activiti similare, dar nu
identice celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicit, fr a se
solicita persoanei respective i experien raportat la un anumit numr de ani.
(2) Se poate solicita experien raportat la un anumit numr de ani fr a
se solicita persoanei respective i experien dovedit prin participarea n cel
puin un proiect/contract la nivelul cruia s fi desfurat activiti similare
celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicit.
ART. 26
Pentru experii/personalul care au/are activiti de coordonare, autoritatea
contractant:
a) nu solicit domeniul aferent studiilor superioare, putndu-se solicita ca
expertul/personalul cu activiti de coordonare s aib studii superioare;
Not exemplificativ:
Cerin excesiv: Managerul de proiect s aib studii superioare n domeniul
tehnic sau n domeniul IT;

135

Cerin acceptat: Managerul de proiect s aib studii superioare.


b) nu solicit ca experiena specific a managerului/
coordonatorului/liderului de proiect s fie realizat n calitatea acestuia de
manager de proiect atestat/certificat - cu diplom de manager de proiect;
Not exemplificativ:
--------------------Cerin excesiv: participarea managerului de proiect n cel puin un
proiect/contract dup obinerea atestatului/certificatului/diplomei de manager de
proiect.
c) poate solicita experien specific, ns nu poate solicita simultan
dovedirea experienei specifice:
- prin participarea n cel puin un proiect/contract la nivelul cruia s fi
desfurat activiti similare, dar nu identice celor ce fac obiectul procedurii
pentru care se solicit i
- prin raportarea la un anumit numr de ani;
Not exemplificativ:
--------------------Cerin excesiv: participarea n cel puin un proiect/contract la nivelul
cruia s fi desfurat activiti similare celor ce fac obiectul procedurii i o
experien specific de cel puin 3 ani.
Se poate solicita fie desfurarea de activiti similare celor ce fac
obiectul procedurii, fie o experien specific de cel puin 3 ani.
d) nu va solicita ca experiena specific s fie realizat ntr-o poziie de
coordonator/manager/director de proiect.
Note exemplificative:
--------------------Cerin excesiv: Managerul de proiect s aib experien de minimum 3 ani ca
manager/coordonator/director de proiect n domeniul IT.
Se pot formula cerine legate de experiena specific a managerului de
proiect (de exemplu, participarea n cel puin un proiect/contract la nivelul
cruia s fi desfurat activiti similare, dar nu identice celor ce fac
obiectul procedurii) i o alt cerin legat de deinerea unei experiene ca
manager/ coordonator/director de proiect (fr a condiiona de obiectul
proiectului/ contractului).
CAP. VI
Alte dispoziii n legtur cu cerinele/criteriile de calificare i selecie
referitoare la personalul de conducere, precum i la persoanele responsabile
pentru ndeplinirea contractului de servicii/lucrri
ART. 27
n vederea dovedirii experienei solicitate persoanei/persoanelor
responsabile pentru ndeplinirea contractului de servicii/lucrri autoritatea
contractant poate solicita CV-ul, precum i, dup caz, documente-suport care s
probeze ndeplinirea cerinelor.
ART. 28
Autoritatea contractant nu poate limita dovedirea experienei solicitate
prin prezentarea de "recomandri", ci va permite i prezentarea altor documente
relevante prin care se face dovada ndeplinirii experienei/cerinei solicitate.
Not exemplificativ:
--------------------Prin orice tip de document se nelege: copie de pe fia de post, copie de pe
contractul de munc, copia contractului de colaborare/prestri servicii, copie de
pe Revisal etc.

136

ART. 29
Autoritatea contractant nu poate impune ca documentele-suport necesare
dovedirii experienei solicitate s fie eliberate de ctre beneficiarul
contractului/proiectului n derularea cruia a fost implicat expertul, acestea
putnd fi eliberate inclusiv de prestatorul respectivelor servicii/lucrri.
Not exemplificativ:
--------------------Spre exemplu, Primria X a fost beneficiar, iar S.C. Y a fost prestator.
Expertul Z poate prezenta recomandare din partea S.C.Y.
ART. 30
Autoritatea contractant nu poate solicita ca experii s fi fost implicai
ntr-un proiect a crui valoare a fost de X lei sau care a presupus realizarea
unei anumite cantiti ori la nivelul cruia s se fi realizat lucrri/investiii
de o anumit capacitate.
ART. 31
(1) Autoritatea contractant nu poate solicita experien n
proiecte/contracte cu finanare extern pentru experii/personalul ce vor/va fi
implicai/implicat ntr-un contract de achiziie public.
(2) Autoritatea contractant poate solicita experilor/ personalului s fi
desfurat activiti specifice, similare cu cele ce fac obiectul contractului ce
urmeaz a fi atribuit, fr a impune ca proiectul/contractul la nivelul cruia au
fost realizate respectivele activiti s fi fost finanat din fonduri externe.
Not exemplificativ:
--------------------Cerin excesiv: Solicitarea implicrii expertului ntr-un proiect finanat
din fonduri europene la nivelul cruia s fi desfurat activiti de elaborare
de cereri de rambursare.
Cerin acceptat: Solicitarea implicrii expertului ntr-un proiect la
nivelul cruia s fi desfurat activiti de elaborare de cereri de rambursare.
ART. 32
n funcie de complexitatea contractului autoritatea contractant poate
interzice ndeplinirea mai multor poziii de ctre acelai expert, cu condiia
justificrii i asumrii motivului pentru care se solicit prezena n acelai
timp i loc, simultan, respectiv de ce o persoan nu poate fi desemnat pentru
una sau mai multe dintre anumite categorii de activiti.

e) o declaraie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului


angajat i al cadrelor de conducere n ultimii 3 ani;
f) dac este cazul, informaii privind masurile de protecie a mediului pe
care operatorul economic le poate aplica n timpul ndeplinirii contractului de
servicii;
g) informaii referitoare la utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice
de care poate dispune operatorul economic pentru ndeplinirea corespunztoare a
contractului de servicii;
h) informaii privind partea din contract pe care operatorul economic are,
eventual, intenia s o subcontracteze.
-------------Lit. h) a alin. (2) al art. 188 a fost modificat de pct. 9 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
426 din 23 iunie 2009.

137

(3) n cazul aplicrii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de


lucrri, n scopul verificrii capacitii tehnice i/sau profesionale a
ofertanilor/candidailor, autoritatea contractant are dreptul de a le solicita
acestora, n funcie de specificul, de volumul i de complexitatea lucrrilor ce
urmeaz s fie executate i numai n msura n care aceste informaii sunt
relevante pentru ndeplinirea contractului, urmtoarele:
a) o list a lucrrilor executate n ultimii 5 ani, nsoit de certificri
de bun execuie pentru cele mai importante lucrri. Respectivele certificri
indic beneficiarii, indiferent dac acetia sunt autoriti contractante sau
clieni privai, valoarea, perioada i locul execuiei lucrrilor i precizeaz
dac au fost efectuate n conformitate cu normele profesionale din domeniu i
dac au fost duse la bun sfrit;
---------------Lit. a) a alin. (3) art. 188 a fost modificat de pct. 36 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
453 din 2 iulie 2010.
b) informaii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de
care dispune sau al crui angajament de participare a fost obinut de ctre
candidat/ofertant, n special pentru asigurarea controlului calitii;
c) informaii referitoare la studiile, pregtirea profesional i calificarea
personalului de conducere, precum i ale persoanelor responsabile pentru execuia
lucrrilor*);
----------------*) A se vedea Normele de aplicare de la art. 188 alin. (2) lit. d).
d) o declaraie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului
angajat i al cadrelor de conducere n ultimii 3 ani;
e) dac este cazul, informaii privind masurile de protecie a mediului pe
care operatorul economic le poate aplica n timpul ndeplinirii contractului de
lucrri;
f) o declaraie referitoare la utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice
de care poate dispune operatorul economic pentru ndeplinirea corespunztoare a
contractului de lucrri.
g) informaii privind partea din contract pe care operatorul economic are,
eventual, intenia s o subcontracteze.
-------------Lit. g) a alin. (3) al art. 188 a fost modificat de pct. 10 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
426 din 23 iunie 2009.
ART. 189
(1) n cazul n care produsele care urmeaz s fie furnizate sau serviciile
care urmeaz s fie prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop
specific, autoritatea contractant are dreptul de a verifica/controla - direct
sau prin intermediul unei autoriti competente aparinnd statului n care
operatorul economic este stabilit i cu condiia acordului acestei autoriti capacitile de producie ale furnizorului sau capacitatea tehnic a
prestatorului, metodele de studiu i cercetare utilizate, precum i masurile
aplicate pentru controlul calitii.
ART. 190
(1) Capacitatea tehnic i profesional a ofertantului/candidatului poate fi
susinut, pentru ndeplinirea unui contract, i de o alt persoan, indiferent

138

de natura relaiilor juridice existente ntre ofertant/candidat i persoana


respectiv.
(2) n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz capacitatea
tehnic i profesional invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu
prevederile alin. (1), de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a
dovedi susinerea de care beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirm faptul c va
pune la dispoziia candidatului/ofertantului resursele tehnice i profesionale
invocate. Persoana care asigur susinerea tehnic i profesional nu trebuie s
se afle n situaia care determin excluderea din procedura de atribuire, conform
prevederilor art. 180 i ale art. 181 lit. a), c^1) i d).
--------------Alin. (2) al art. 190 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr.
193 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013,
care introduce pct. 41^2 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27
noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(3) Atunci cnd un grup de operatori economici depune oferta/candidatura
comun, capacitatea tehnic i profesional se demonstreaz prin luarea n
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. n cazul n care grupul
beneficiaz de susinerea tehnic i profesional a unei/unor tere persoane,
capacitatea tehnic i profesional se demonstreaz n condiiile prevzute la
alin. (2).
PARAGRAFUL 6
Standarde de asigurare a calitii
ART. 191
n cazul n care solicit prezentarea unor certificate, emise de organisme
independente, prin care se atesta faptul c operatorul economic respecta anumite
standarde de asigurare a calitii, autoritatea contractant trebuie s se
raporteze la sistemele de asigurare a calitii bazate pe seriile de standarde
europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde
europene privind certificarea.
ART. 192
n conformitate cu principiul recunoaterii reciproce, autoritatea
contractant are obligaia de a accepta certificate echivalente emise de
organisme stabilite n alte state ale Uniunii Europene.
ART. 193
n cazul n care operatorul economic nu deine un certificat de calitate
astfel cum este solicitat de autoritatea contractant, aceasta din urm are
obligaia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul
economic respectiv, n msura n care probele/dovezile prezentate confirm
asigurarea unui nivel corespunztor al calitii.
ART. 193^1
Certificarea respectrii standardelor de asigurare a calitii nu poate face
obiectul susinerii acordate de ctre o alt persoan.
--------------Art. 193^1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26
iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care
introduce pct. 41^3 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
PARAGRAFUL 7
Standarde de protecie a mediului

139

ART. 194
n cazul n care solicit ca demonstrarea msurilor prevzute la art. 188
alin. (2) lit. f) i alin. (3) lit. e) s se realizeze prin prezentarea unor
certificate, emise de organisme independente, prin care se atest faptul c
operatorul economic respect anumite standarde de protecie a mediului, atunci
autoritatea contractant trebuie s se raporteze:
a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic i Audit (EMAS);
b) fie la standarde de gestiune ecologic bazate pe seriile de standarde
europene sau internaionale n domeniu, certificate de organisme conforme cu
legislaia comunitar ori cu standardele europene sau internaionale privind
certificarea.
ART. 195
n conformitate cu principiul recunoaterii reciproce, autoritatea
contractant are obligaia de a accepta certificate echivalente emise de
organisme stabilite n alte state ale Uniunii Europene.
ART. 196
n cazul n care operatorul economic nu deine un certificat de mediu astfel
cum este solicitat de autoritatea contractant, aceasta din urma are obligaia de
a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic
respectiv, n msura n care probele/dovezile prezentate confirm asigurarea unui
nivel corespunztor al proteciei mediului.
Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
SECIUNEA 1
Stabilirea criteriilor de calificare i selecie
ART. 7
Criteriile de calificare i selecie, astfel cum sunt prevzute la art. 176
din ordonana de urgenta, au ca scop demonstrarea potenialului tehnic, financiar
i organizatoric al fiecrui operator economic participant la procedura,
potenial care trebuie sa reflecte posibilitatea concret a acestuia de a
ndeplini contractul i de a rezolva eventualele dificulti legate de
ndeplinirea acestuia, n cazul n care oferta sa va fi declarata ctigtoare.
ART. 8
(1) Autoritatea contractant nu are dreptul de a restrictiona participarea la
procedura de atribuire a contractului de achiziie publica prin introducerea unor
cerine minime de calificare, care:
a) nu prezint relevanta n raport cu natura i complexitatea contractului de
achiziie publica ce urmeaz sa fie atribuit;
b) sunt disproporionate n raport cu natura i complexitatea contractului de
achiziie publica ce urmeaz sa fie atribuit.
(2) Atunci cnd impune cerine minime de calificare referitoare la situaia
economic i financiar ori la capacitatea tehnica si/sau profesional, astfel
cum este prevzut la art. 178 alin. (1) din ordonana de urgenta, autoritatea
contractant trebuie sa fie n msura sa motiveze aceste cerine, elaborand n
acest sens o nota justificativ care se ataeaz la dosarul achiziiei.
ART. 9
n sensul prevederilor art. 8 alin. (1), se prezum c cerinele minime de
calificare sunt disproporionate n raport cu natura i complexitatea
contractului de achiziie public ce urmeaz s fie atribuit, dac se impune
ndeplinirea unor condiii cum ar fi:
a) suma valorilor/cantitilor de produse furnizate, servicii prestate i
lucrri executate, incluse n contractul/contractele prezentat/prezentate de

140

ctre operatorul economic ca dovad a experienei lui similare, s fie mai mare
dect valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrri ce vor fi
furnizate/presate/executate n baza contractului care urmeaz s fie atribuit;
b) valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic s fie mai mare dect
valoarea estimat a contractului, multiplicat cu 2;
c) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar lichiditate
general n cazul atribuirii unui contract cu durata de ndeplinire mai mic de
3 luni sau n cazul atribuirii unui contract cu executare succesiv, avnd o
durat mai mare de 3 luni, dar pentru care plile aferente prestaiilor urmeaz
s se efectueze la intervale mai mici de 60 de zile de la data efecturii
acestora;
d) nivelul indicatorului financiar "lichiditate general" s depeasc cota
de 100%, n cazul atribuirii unui contract care nu se ncadreaz n categoria
celor prevzute la lit. c);
e) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar solvabilitate
n cazul n care operatorul economic a prezentat documente din care s rezulte c
nu se afl n niciuna dintre situaiile prevzute la art. 181 lit. a) sau b) din
ordonana de urgen.
ART. 10
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a recurge la atribuirea
contractului pe loturi, cu respectarea prevederilor art. 23 din ordonana de
urgenta i cu condiia de a preciza acest lucru n documentaia de atribuire.
(2) In cazul prevzut la alin. (1), autoritatea contractant are dreptul de a
solicita ndeplinirea unuia sau mai multora dintre criteriile de calificare
prevzute la art. 176 din ordonana de urgenta, cu condiia ca setul de cerine
minime pe care ofertanii/candidaii trebuie sa le ndeplineasc sa fie stabilit
prin raportare la fiecare lot n parte i nu la ntregul contract.
ART. 11
(1) Atunci cnd solicita ndeplinirea anumitor criterii de calificare,
autoritatea contractant trebuie sa precizeze n anunul de participare i n
documentaia de atribuire informaiile pe care operatorii economici urmeaz sa le
prezinte n acest scop, precum i documentele specifice prin care se pot confirma
informaiile respective.
(2) Documentele solicitate nu trebuie sa limiteze posibilitatea
ofertantului/candidatului de a demonstra ndeplinirea criteriilor de calificare
i prin alte mijloace, n msura n care acestea pot fi considerate edificatoare
de ctre autoritatea contractant.
(2^1) n sensul prevederilor alin. (2), se consider inclus n categoria
mijloacelor edificatoare orice site oficial al unei instituii publice sau al
unei alte entiti abilitate prin lege n acest scop, n msura n care sursa de
date respectiv conine informaii actualizate.
(3) In cazul n care exista incertitudini sau neclaritati n ceea ce privete
anumite documente prezentate, autoritatea contractant are dreptul de a solicita
detalii, precizri sau confirmri suplimentare att de la ofertantul/candidatul
n cauza, cat i de la autoritile competente care pot furniza informaii n
acest sens. In orice situaie, autoritatea contractant are obligaia de a
asigura o perioada rezonabila de timp pentru furnizarea
precizrilor/confirmarilor solicitate.
(4) Pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare prevzute la
art. 176 din ordonana de urgen, ofertantul are dreptul de a prezenta iniial
doar o declaraie pe propria rspundere, semnat de reprezentantul su legal,
prin care confirm c ndeplinete cerinele de calificare astfel cum au fost
solicitate n documentaia de atribuire. Declaraia va fi nsoit de o anex n
care ofertantul trebuie s menioneze succint, dar precis, modul concret de

141

ndeplinire a respectivelor cerine - inclusiv, dac au fost solicitate, diverse


valori, cantiti sau altele asemenea.
(5) n cazul n care uzeaz de dreptul prevzut la alin. (4), ofertantul are
obligaia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care
probeaz/confirm ndeplinirea cerinelor de calificare, atunci cnd primete din
partea autoritii contractante o solicitare n acest sens, n termenul prevzut
n respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrtoare.
(6) Autoritatea contractant trebuie s se asigure c ofertantul a crui
ofert este declarat ctigtoare a prezentat, nu mai trziu de ncheierea
raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele prevzute la alin.
(5), acestea fiind incluse n dosarul achiziiei publice. Dosarul achiziiei
publice trebuie s includ i certificate/documente ale altor ofertani numai
dac, n cadrul procesului de evaluare, au fost adoptate decizii de respingere a
respectivelor oferte care s-au bazat pe informaiile din respectivele
certificate/documente.
(7) Autoritatea contractant nu are dreptul de a impune ndeplinirea unor
criterii de calificare pentru eventualii subcontractani, dar resursele materiale
i umane ale subcontractanilor declarai se iau n considerare pentru partea lor
de implicare n contractul care urmeaz s fie ndeplinit, dac sunt prezentate
documente relevante n acest sens.
ART. 11^1
(1) n cazul n care, n conformitate cu prevederile art. 186 i 190 din
ordonana de urgen, ofertantul/candidatul i demonstreaz situaia economic
i financiar ori capacitatea tehnic i/sau profesional prin prezentarea unui
angajament de susinere din partea unui ter, autoritatea contractant are
obligaia de a lua n considerare aceast susinere pentru verificarea
ndeplinirii cerinelor minime impuse n cadrul documentaiei de atribuire.
(2) Pentru a fi luat n considerare susinerea acordat, angajamentul ferm
prevzut la art. 186 alin. (2) i la art. 190 alin. (2) din ordonana de urgen
trebuie s reprezinte un instrument juridic care s asigure dreptul autoritii
contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea anumitor obligaii de
ctre persoana susintoare.
(3) n cazul n care susinerea terului se refer la asigurarea unor resurse
care pot fi puse efectiv la dispoziia ofertantului - fonduri financiare,
utilaje, echipamente, personal -, angajamentul ferm prezentat de
ofertant/candidat trebuie s prevad care sunt resursele respective i s
evidenieze faptul c disponibilizarea acestora se va realiza necondiionat, n
funcie de necesitile care apar pe parcursul ndeplinirii contractului n
cauz.
(4) n cazul n care susinerea terului vizeaz ndeplinirea unor cerine
minime de calificare cum ar fi experiena similar reflectat prin prezentarea
unor liste de produse/servicii/lucrri furnizate/prestate/executate ntr-o
perioad anterioar sau ndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri n
domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziie public,
angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie s garanteze autoritii
contractante faptul c, n cazul n care contractantul ntmpin dificulti pe
parcursul derulrii contractului, persoana susintoare se oblig s asigure
ndeplinirea complet i reglementar a obligaiilor contractuale prin implicarea
sa direct.
(5) n situaiile prevzute la alin. (3)-(4), susintorul rspunde pentru
prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii
obligaiilor prevzute n angajament, aceasta din urm avnd posibilitatea de
aciune direct mpotriva susintorului.
(6) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul ctigtor face parte
integrant din contractul de achiziie public.

142

ART. 12
(1) n prima etap a licitaiei restrnse, a dialogului competitiv, precum i
a negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de participare, autoritatea
contractant are obligaia de a utiliza pentru selecia/preselecia candidailor
numai criteriile prevzute n anunul de participare.
(2) Selecia/preselecia candidailor reprezint un proces distinct care
urmeaz procesului de calificare i care are ca scop doar limitarea numrului de
candidai calificai care vor depune oferta n etapa a doua a licitaiei
restrnse sau, dup caz, care vor participa la dialog/negocieri.
Selecia/preselecia se realizeaz prin acordarea pentru fiecare candidat n
parte a unui punctaj care trebuie sa reflecte capacitatea acestuia de a ndeplini
contractul ce urmeaz sa fie atribuit.
(3) Autoritatea contractant are obligaia sa precizeze n anunul de
participare i n documentaia de atribuire modalitatea de acordare a punctajului
pe baza cruia se va realiza clasamentul candidailor ori de cte ori urmeaz sa
realizeze o selecie/preselecie a acestora.
(4) Prevederile art. 11 alin. (4), (5) i (6) nu sunt aplicabile n cazul
etapei de selecie/preselecie a candidailor participani la procedura de
licitaie restrns, dialog competitiv sau negociere.

ART. 196^1
Certificarea respectrii standardelor de protecie a mediului nu poate face
obiectul susinerii acordate de ctre o alt persoan.
--------------Art. 196^1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26
iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care
introduce pct. 41^4 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
SECIUNEA a 3-a
Criterii de atribuire a contractului de achiziie public
ART. 197
Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n anunul de participare
criteriul de atribuire a contractului de achiziie public, care, odat stabilit,
nu poate fi schimbat pe toat durata de aplicare a procedurii de atribuire.
ART. 198
(1) Fr a aduce atingere dispoziiilor legislative sau administrative
privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de
achiziie public poate fi numai:
a) fie oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic;
b) fie, n mod exclusiv, preul cel mai sczut.
(2) n cazul n care atribuirea contractului de achiziie public se
realizeaz prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire
utilizat trebuie s fie numai oferta cea mai avantajoas din punct de vedere
economic.
ART. 199
(1) n cazul aplicrii criteriului oferta cea mai avantajoas din punct de
vedere economic, oferta stabilit ca fiind ctigtoare este oferta care
ntrunete punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori
de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative. n cazul n care, din
motive obiective, pe care autoritatea contractant le poate justifica temeinic,
este imposibil stabilirea exact a ponderilor relative pentru fiecare factor de

143

evaluare, autoritatea contractant are obligaia de a indica n anunul de


participare i n documentaia de atribuire cel puin ordinea descresctoare a
importanei factorilor de evaluare care urmeaz s fie utilizai.
-----------Alin. (1) al art. 199 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr.
279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.
(2) Factorii de evaluare a ofertei, prevzui la alin. (1), pot fi, alturi
de pre: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcional,
caracteristici de mediu, costuri de funcionare, raportul cost/eficien,
servicii post-vnzare i asisten tehnic, termen de livrare sau de execuie,
alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza, n mod clar, n
invitaia/anunul de participare, precum i n documentaia de atribuire,
factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora.
-----------Alin. (3) al art. 199 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr.
279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.
(4) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n documentaia de
atribuire algoritmul de calcul sau metodologia concret de punctare a avantajelor
care vor rezulta din propunerile tehnice i financiare prezentate de ofertani.
-----------Alin. (4) al art. 199 a fost introdus de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr.
279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.
(5) Orice modificare i/sau completare a factorilor de evaluare precizai
conform alin. (3) conduce la anularea procedurii de atribuire.
-----------Alin. (5) al art. 199 a fost introdus de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr.
279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.
Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
SECIUNEA a 2-a
Stabilirea criteriilor de atribuire
ART. 13
(1) In cazul n care criteriul utilizat este "preul cel mai sczut", astfel
cum este prevzut la art. 198 alin. (1) lit. b) din ordonana de urgenta,
stabilirea ofertei ctigtoare se realizeaz numai prin compararea preurilor
prezentate n cadrul ofertelor admisibile, fr sa fie cuantificate alte elemente
de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de ndeplinire a
contractului de ctre operatorii economici participani la procedura de
atribuire.
(2) Oferta care este declarata ctigtoare n acest caz trebuie sa
ndeplineasc specificaiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum
au fost acestea stabilite n caietul de sarcini.
ART. 14

144

(1) In cazul n care criteriul utilizat este "oferta cea mai avantajoas din
punct de vedere economic", astfel cum este prevzut la art. 198 alin. (1) lit. a)
din ordonana de urgenta, stabilirea ofertei ctigtoare se realizeaz prin
aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi
relative sau un algoritm specific de calcul.
(2) Algoritmul de calcul, precum i factorii de evaluare a ofertelor, care
vor fi luai n considerare n cazul aplicrii criteriului "oferta cea mai
avantajoas din punct de vedere economic", se precizeaz n mod clar i detaliat
n cadrul documentaiei de atribuire i vor reflecta metodologia concret de
punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice i financiare
prezentate de ofertani.
ART. 15
(1) Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza criteriile de
calificare i selecie prevzute la art. 176 din ordonana de urgen ca factori
de evaluare a ofertelor.
(2) Atunci cnd stabilete factorii de evaluare a ofertelor, autoritatea
contractant nu are dreptul de a utiliza factori care:
a) nu au o legtura directa cu natura i obiectul contractului de achiziie
publica ce urmeaz sa fie atribuit;
b) nu reflecta un avantaj real i evident pe care autoritatea contractant l
poate obine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv.
(3) Ponderea stabilit pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie sa
conduc la distorsionarea rezultatului aplicrii procedurii pentru atribuirea
contractului de achiziie publica. Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea
contractant are obligaia de a stabili o pondere care sa reflecte n mod corect:
a) importanta caracteristicii tehnice/functionale considerate a reprezenta un
avantaj calitativ ce poate fi punctat; sau
b) cuantumul valoric al avantajelor de natura financiar pe care ofertanii
le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare n raport cu cerinele
minime prevzute n caietul de sarcini.
(4) Atunci cnd stabilete criteriile de atribuire, autoritatea contractant
trebuie sa fie n msura sa motiveze modul n care a fost stabilit ponderea
factorilor de evaluare, elaborand n acest sens o nota justificativ care se
ataeaz la dosarul achiziiei.
(5) n cazul n care, n cadrul unei proceduri, contractul este mprit pe
loturi, criteriul de atribuire utilizat, dac este cazul, trebuie s fie acelai
pentru toate loturile respective.

SECIUNEA a 4-a
Stabilirea ofertei ctigtoare
ART. 200
(1) n termen de 25 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea
contractant stabilete oferta ctigtoare, pe baza criteriului de atribuire
precizat n invitaia de participare/anunul de participare i n documentaia de
atribuire, dac oferta respectiv ndeplinete toate condiiile de admisibilitate
care rezult din documentaia de atribuire i actele anexate.
------------Alin. (1) al art. 200 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.

145

(2) n cazuri temeinic motivate, autoritatea contractant poate prelungi o


singur dat perioada de evaluare, cu excepia situaiilor n care autoritatea
contractant reevalueaz ofertele ca urmare a unei decizii a Consiliului, a unei
hotrri judectoreti sau a recomandrilor observatorilor Unitii pentru
Coordonarea i Verificarea Achiziiilor Publice.
------------Alin. (2) al art. 200 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
(3) Motivele temeinice se prezint ntr-o not justificativ, aprobat de
conductorul autoritii contractante care este parte a dosarului achiziiei
publice.
---------------Alin. (3) art. 200 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
(4) Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunotina operatorilor
economici implicai, n termen de maximum dou zile de la expirarea termenului
prevzut la alin. (1).
------------Alin. (4) al art. 200 a fost introdus de pct. 43 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
---------------Art. 200 a fost modificat de pct. 26 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
ART. 82
(1) Comisia de evaluare are obligaia de a stabili oferta ctigtoare dintre
ofertele admisibile, n conformitate cu prevederile art. 200 din ordonana de
urgenta.
(2) In cazul n care atribuirea contractului de achiziie publica se face pe
baza criteriului "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic",
evaluarea ofertelor se realizeaz prin acordarea, pentru fiecare oferta n parte,
a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicrii algoritmului de calcul stabilit n
documentaia de atribuire.
(3) In ordinea descresctoare a punctajului acordat, comisia de evaluare
trebuie sa ntocmeasc clasamentul pe baza cruia se stabilete oferta
ctigtoare.
(4) n cazul n care, atribuirea contractului de achiziie public se face pe
baza criteriului preul cel mai sczut, evaluarea ofertelor se realizeaz prin
compararea preurilor fiecrei oferte admisibile n parte i prin ntocmirea, n
ordine cresctoare a preurilor respective, a clasamentului pe baza cruia se
stabilete oferta ctigtoare.
(5) Indiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului,
compararea preurilor prevzute n propunerile financiare ale ofertanilor se
realizeaz la valoarea fr TVA.

ART. 201

146

(1) Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, autoritatea contractant


are dreptul de a solicita clarificri i, dup caz, completri ale documentelor
prezentate de ofertani/candidai pentru demonstrarea ndeplinirii cerinelor
stabilite prin criteriile de calificare i selecie sau pentru demonstrarea
conformitii ofertei cu cerinele solicitate.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul ca prin
clarificrile/completrile solicitate s determine apariia unui avantaj evident
n favoarea unui ofertant/candidat.
ART. 202
(1) n cazul unei oferte care are un pre aparent neobinuit de sczut n
raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea
contractant are obligaia de a solicita ofertantului, n scris i nainte de a
lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii i precizri pe care le
consider semnificative cu privire la oferta, precum i de a verifica
rspunsurile care justifica preul respectiv.
Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
ART. 36^1
(1) n sensul prevederilor art. 202 alin. (1) din ordonana de urgen, o
ofert prezint un pre aparent neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz
a fi furnizat, executat sau prestat atunci cnd preul ofertat, fr TVA,
reprezint mai puin de 85% din valoarea estimat a contractului respectiv sau,
n cazul n care n procedura de atribuire sunt cel puin 5 oferte care nu se
afl n situaiile prevzute la art. 36 alin. (1) lit. a)-e) i alin. (2), atunci
cnd preul ofertat reprezint mai puin de 85% din media aritmetic a ofertelor
respective.
(2) n cazul n care, pe parcursul evalurii, se constat existena unei
oferte cu pre aparent neobinuit de sczut n sensul prevederilor alin. (1),
autoritatea contractant are obligaia de a efectua verificri detaliate n
legtur cu aspectele prevzute la art. 202 alin. (2) din ordonana de urgen.
(3) n scopul efecturii verificrilor prevzute la alin. (2), autoritatea
contractant va solicita ofertantului inclusiv documente privind, dup caz,
preurile la furnizori, situaia stocurilor de materii prime i materiale, modul
de organizare i metodele utilizate n cadrul procesului de lucru, nivelul de
salarizare a forei de munc, performanele i costurile implicate de anumite
utilaje sau echipamente de lucru.
(4) n cazul n care ofertantul nu prezint informaiile solicitate sau
aceste informaii nu pot justifica preul aparent neobinuit de sczut, oferta
intr sub incidena prevederilor art. 36 alin. (1) lit. f).

(1^1) O ofert prezint un pre aparent neobinuit de sczut n raport cu


ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat, atunci cnd preul ofertat,
fr T.V.A., reprezint mai puin de 80% din valoarea estimat a contractului
respectiv.
--------------Alin. (1^1) al art. 202 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr.
193 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013,
care modific pct. 44 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a lua n considerare
justificrile primite de la ofertant, n condiiile alin. (1), ndeosebi cele
care se refer la:

147

a) fundamentarea economic a modului de formare a preului, aferent metodelor


de execuie utilizate, procesului de producie sau serviciilor prestate;
b) soluiile tehnice adoptate i/sau orice condiii deosebit de favorabile de
care beneficiaz ofertantul pentru executarea lucrrilor, pentru furnizarea
produselor sau prestarea serviciilor;
c) originalitatea ofertei din punct de vedere al ndeplinirii tuturor
cerinelor prevzute n caietul de sarcini;
d) respectarea dispoziiilor privind protecia muncii i condiiile de lucru
aplicabile pentru executarea lucrrii, prestarea serviciului sau furnizarea
produselor;
e) posibilitatea ca ofertantul s beneficieze de un ajutor de stat.
ART. 203
(1) Atunci cnd autoritatea contractant constat c o ofert are un pre
aparent neobinuit de sczut deoarece ofertantul beneficiaz de un ajutor de
stat, oferta respectiv poate fi respins pe acest temei numai dac, n urma
clarificrilor solicitate, ofertantul este n imposibilitate de a demonstra,
ntr-o perioad de timp stabilit de autoritatea contractant i care nu poate fi
mai scurt de 3 zile, c ajutorul de stat a fost acordat n mod legal.
--------------Alin. (1) al art. 203 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr.
193 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013,
care introduce pct. 44^1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27
noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(2) Atunci cnd autoritatea contractant respinge o ofert n circumstanele
prevzute la alin. (1), aceasta are obligaia de a transmite o notificare n
acest sens Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice.
ART. 204
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a ncheia contractul de
achiziie public cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind
ctigtoare, pe baza propunerilor tehnice i financiare cuprinse n respectiva
ofert.
(1^1) n cazul n care autoritatea contractant nu poate ncheia contractul
cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare, datorit
faptului c ofertantul n cauz se afl ntr-o situaie de for major sau n
imposibilitatea fortuit de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul s
declare ctigtoare oferta clasat pe locul doi, n condiiile n care aceasta
exist i este admisibil. n caz contrar, se anuleaz aplicarea procedurii
pentru atribuirea contractului de achiziie public.
--------------Alin. (1^1) al art. 204 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 805
din 2 decembrie 2008.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea i
pstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricrei proceduri
de atribuire prevzute la art. 18.
-----------Alin. (2) al art. 204 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr.
279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.
ART. 204^1

148

ntr-un contract de achiziie public este permis doar cesiunea creanelor


nscute din acel contract, obligaiile nscute rmnnd n sarcina prilor
contractante, astfel cum au fost stipulate i asumate iniial.
-----------Art. 204^1 a fost introdus de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
ART. 205
(1) Contractele care intr n sfera de aplicare a prezentei ordonane de
urgen pot fi ncheiate numai dup mplinirea termenelor de ateptare de:
a) 11 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii
procedurii, n cazul n care valoarea estimat, conform prevederilor art. 23 i
ale cap. II seciunea a 2-a, a contractului respectiv este egal sau mai mare
dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2);
b) 6 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii
procedurii, n cazul n care valoarea estimat, conform prevederilor art. 23 i
ale cap. II seciunea a 2-a, a contractului respectiv este mai mic dect
pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2).
----------Alin. (1) al art. 205 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care modifica pct. 39 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie
2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(1^1) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazurile prevzute la
art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (3), respectiv art. 29 alin. (3), termenele de
ateptare se raporteaz la valoarea estimat a fiecrui lot, publicat n
invitaia de participare/anunul de participare.
------------Alin. (1^1) al art. 205 a fost introdus de pct. 45 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
(2) Contractele/acordurile-cadru care intr n sfera de aplicare a prezentei
ordonane de urgene, ncheiate nainte de mplinirea termenelor prevzute la
alin. (1), sunt lovite de nulitate.
(3) Respectarea termenelor prevzute la alin. (1) este facultativ n
urmtoarele cazuri:
a) atunci cnd prezenta ordonan de urgen nu prevede obligativitatea
publicrii unui anun sau a unei invitaii de participare;
b) atunci cnd contractul/acordul-cadru respectiv urmeaz s fie ncheiat cu
un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedur de
atribuire i nu exist ali operatori economici implicai n procedura de
atribuire;
c) atunci cnd este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca
urmare a utilizrii unui sistem dinamic de achiziie.
-------------Art. 205 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
ART. 93

149

(1) Autoritatea contractant are obligaia de a finaliza procedura de


atribuire prin ncheierea contractului de achiziie public sau a acorduluicadru, cu excepia cazurilor prevzute la art. 209 din ordonana de urgen.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul s ntrzie ncheierea
contractului de achiziie public/acordului-cadru cu mai mult de 7 zile
calendaristice de la expirarea termenelor prevzute la art. 205 din ordonana de
urgen din motive imputabile acesteia.
(3) Autoritatea contractant beneficiaz de termenul prevzut la alin. (2)
numai n vederea ndeplinirii condiiilor de semnare a contractului de achiziie
public/acordului-cadru, cu respectarea obligaiilor prevzute de lege.
(4) Autoritatea contractant nu are dreptul s adopte nicio msur cu scopul
de a crea circumstane artificiale de anulare a procedurii.
(5) Situaiile prevzute la alin. (2) i (4) constituie nclcri ale
principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. f) i g) din ordonana de urgen
i se sancioneaz n consecin. Ofertantul care se consider lezat de un astfel
de comportament are dreptul de a sesiza Autoritatea Naional pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice.
(6) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite Autoritii
Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, prin
mijloace electronice, n cel mult 48 de ore de la data ncheierii contractului de
achiziie public/acordului-cadru, o notificare cu privire la contractul de
achiziie public/acordul-cadru ncheiat. Formatul notificrii se stabilete prin
ordin al preedintelui Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice.
ART. 94
Indiferent de momentul iniierii procedurii de atribuire, autoritatea
contractant are obligaia de a verifica, nainte de ncheierea contractului,
respectarea dispoziiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele
care intr sub incidena legislaiei privind finanele publice.
ART. 95
(1) Ca anexe ce devin parte integrant a contractului de achiziie public se
constituie cel puin urmtoarele documente:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnic i propunerea financiar;
c) graficul de ndeplinire a contractului;
d) graficul de pli;
e) garania de bun execuie, dac este cazul;
f) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, dac este cazul.
(2) In cazul n care, pe parcursul ndeplinirii contractului, se constata
faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu
corespund cerinelor prevzute n caietul de sarcini, prevaleaz prevederile
caietului de sarcini.
ART. 96
(1) In cazul n care pri din contractul de achiziie publica urmeaz sa se
ndeplineasc de unul sau mai muli subcontractani, autoritatea contractant are
obligaia de a solicita, la ncheierea contractului de achiziie publica
respectiv, prezentarea contractelor ncheiate ntre viitorul contractant i
subcontractantii nominalizai n oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie n
concordanta cu oferta i se vor constitui n anexe la contractul de achiziie
publica.
(2) Pe parcursul derulrii contractului, contractantul nu are dreptul de a
nlocui subcontractantii nominalizai n oferta fr acceptul autoritii
contractante, iar eventuala nlocuire a acestora nu trebuie sa conduc la
modificarea propunerii tehnice sau financiare iniiale.
ART. 97

150

(1) Preul contractului de achiziie public se poate exprima n lei sau,


dup caz, n valut.
(2) Pe parcursul ndeplinirii contractului, preul poate fi ajustat n
urmtoarele situaii:
a) au avut loc modificri legislative, modificri ale normelor tehnice sau au
fost emise de ctre autoritile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renunarea la anumite taxe/impozite locale, al cror
efect se reflect n creterea/diminuarea costurilor pe baza crora s-a
fundamentat preul contractului;
b) pe pia au aprut anumite condiii, n urma crora s-a constatat
creterea/diminuarea indicilor de pre pentru elemente constitutive ale ofertei,
al cror efect se reflect n creterea/diminuarea costurilor pe baza crora s-a
fundamentat preul contractului.
(3) Pentru a se respecta principiul transparenei, posibilitatea de ajustare
a preului trebuie s fie precizat att n documentaia de atribuire, ct i n
contractul care urmeaz s fie ncheiat, prin clauze speciale n acest sens. n
cazul prevzut la alin. (2) lit. b), autoritatea contractant are obligaia de a
preciza totodat i modul concret de ajustare a preului, indicii care vor fi
utilizai, precum i sursa informaiilor cu privire la evoluia acestora, cum ar
fi buletine statistice sau cotaii ale burselor de mrfuri. Lipsa, modificarea
sau completarea respectivelor informaii/clauze determin inaplicabilitatea
prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preului contractului de
achiziie public.
(4) Ajustarea preului fr a fi ndeplinite condiiile prevzute la alin.
(3) este posibil numai n urmtoarele cazuri:
a) atunci cnd survin circumstane imprevizibile i independente de voina
prilor, altele dect cele prevzute la alin. (2) lit. a) i b); sau
b) atunci cnd durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungete,
n mod neprevzut, peste perioada preconizat iniial i din motive care exclud
orice culp a ofertantului/contractantului.
(5) n orice situaie, preul contractului nu poate fi majorat dect n
msura strict necesar pentru acoperirea creterii costurilor pe baza crora s-a
fundamentat preul contractului. Modul de ajustare a preului contractului de
achiziie public nu trebuie s conduc n niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe
baza cruia contractantul respectiv a fost declarat ctigtor n urma
finalizrii respectivei proceduri.
(6) n cazul n care durata de ndeplinire a contractului se prelungete
peste termenele stabilite iniial n respectivul contract, din motive care se
datoreaz culpei autoritii contractante, nu este posibil invocarea
prevederilor alin. (4), operatorul economic fiind ns ndreptit s solicite
penaliti i/sau daune-interese.
ART. 97^1
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a emite documente constatatoare
care conin informaii referitoare la ndeplinirea obligaiilor contractuale de
ctre contractant i, dac este cazul, la eventualele prejudicii, dup cum
urmeaz:
a) pentru contractele de furnizare: n termen de 14 zile de la data
terminrii furnizrii produselor care fac obiectul respectivului contract i,
suplimentar, n termen de 14 zile de la data expirrii perioadei de garanie a
produselor n cauz;
b) pentru contractele de servicii, altele dect contractele de servicii de
proiectare: n termen de 14 zile de la data terminrii prestrii serviciilor care
fac obiectul respectivului contract;

151

c) pentru contractele de servicii de proiectare: n termen de 14 zile de la


data terminrii prestrii serviciilor care fac obiectul respectivului contract
i, suplimentar, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului-verbal de
recepie la terminarea lucrrilor proiectate;
d) pentru contractele de lucrri: n termen de 14 zile de la data ncheierii
procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor i, suplimentar, n termen
de 14 zile de la data ncheierii procesului-verbal de recepie final a
lucrrilor ntocmit la expirarea perioadei de garanie a lucrrilor n cauz.
(2) Documentele constatatoare prevzute la alin. (1) se ntocmesc n 3
exemplare, autoritatea contractant avnd urmtoarele obligaii:
a) s elibereze un exemplar operatorului economic;
b) s depun un exemplar la dosarul achiziiei publice; i
c) s transmit un exemplar Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice, n cel mult 10 zile de la data expirrii
termenelor prevzute la alin. (1).
(3) n cazul n care procedura de atribuire a avut ca scop ncheierea unui
acord-cadru, prevederile alin. (1)-(2) sunt aplicabile prin raportare la
terminarea prestaiilor aferente acordului-cadru respectiv, i nu contractelor
subsecvente.
(4) Preedintele Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice are dreptul de a stabili, prin ordin, proceduri i
instrumente specifice prin care orice persoan poate beneficia de informaiile
incluse n documentele constatatoare disponibile la nivelul Autoritii Naionale
pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, aferente operatorilor
economici care particip la o anumit procedur de atribuire aplicat de
respectiva autoritate contractant.
(5) Documentele constatatoare emise de ctre autoritatea contractant n
conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi contestate n justiie potrivit
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile ulterioare.
(6) Refuzul ofertantului declarat ctigtor de a semna contractul/acordulcadru este asimilabil situaiei prevzute la art. 181 lit. c^1) din ordonana de
urgen. Documentele constatatoare se emit n acest caz n termen de 14 zile de
la data la care ar fi trebuit ncheiat contractul dac ofertantul nu ar fi
refuzat semnarea acestuia.
ART. 98
(1) n termen de cel mult 48 de zile de la ncheierea contractului/acorduluicadru, autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare,
conform prevederilor art. 56 din ordonana de urgen, un anun de atribuire a
contractului de achiziie public.
(2) n cazul n care procedura de atribuire a fost anulat conform
prevederilor art. 209 din ordonana de urgen, autoritatea contractant are
obligaia transmiterii spre publicare, n termen de cel mult 48 de zile de la
emiterea deciziei de anulare, a unui anun specific n acest sens. Transmiterea
spre publicare se realizeaz, ca i n cazul celorlalte tipuri de anunuri, prin
utilizarea aplicaiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro
(3) Prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile n cazul anulrii unei proceduri
de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare.

SECIUNEA a 5-a
Informarea candidailor i a ofertanilor
ART. 206

152

(1) Autoritatea contractant are obligaia de a informa operatorii economici


implicai n procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul
seleciei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziie
public sau de ncheiere a acordului-cadru, la admiterea ntr-un sistem de
achiziie dinamic, la rezultatul concursului de soluii ori, dup caz, la
anularea procedurii de atribuire i eventuala iniiere ulterioar a unei noi
proceduri, n scris i ct mai curnd posibil, dar nu mai trziu de 3 zile
lucrtoare de la emiterea acestora, nuntrul termenului prevzut la art. 200.
-----------Alin. (1) al art. 206 a fost modificat de pct. 28 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(1^1) n sensul prevederilor alin. (1), se consider operator economic
implicat n procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea
contractant nu l-a informat nc despre decizii care i vizeaz direct
candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a crui candidatur/ofert
nu a fost nc respins definitiv de autoritatea contractant. O respingere este
considerat definitiv dac a fost comunicat operatorului economic n cauz i
fie a fost considerat legal de ctre Consiliul Naional de Soluionare a
Contestaiilor sesizat n legtur cu acest aspect, fie nu a fcut ori nu mai
poate face obiectul unei ci de atac.
----------Alin. (1^1) al art. 206 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA
nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31
decembrie 2010 care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30
iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct.
39^1.
(2) Comunicarea prin care se transmite informarea prevzut la alin. (1) se
transmite i prin fax sau prin mijloace electronice.
(3) n cazul n care autoritatea contractant nu transmite comunicarea
privind rezultatul aplicrii procedurii i prin fax sau prin mijloace
electronice, atunci termenele prevzute la art. 205 alin. (1) se majoreaz cu 5
zile.
--------------Alin. (3) al art. 206 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
ART. 207
(1) n cadrul comunicrii prevzute la art. 206 alin. (2), autoritatea
contractant are obligaia de a informa ofertantul/ofertanii
ctigtor/ctigtori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
(2) n cadrul comunicrii prevzute la art. 206 alin. (2), autoritatea
contractant are obligaia de a informa ofertanii/candidaii care au fost
respini sau a cror oferta nu a fost declarat ctigtoare asupra motivelor
care au stat la baza deciziei respective, dup cum urmeaz:
a) fiecrui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei
de respingere a candidaturii sale;
b) pentru fiecare ofert respins, motivele concrete care au stat la baza
deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele n temeiul crora oferta a fost
considerat inacceptabil i/sau neconform, ndeosebi elementele ofertei care nu
au corespuns cerinelor de funcionare i performan prevzute n caietul de
sarcini;

153

--------------Lit. b) a alin. (2) al art. 207 a fost modificat de pct. 42 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
c) fiecrui ofertant care a prezentat o ofert acceptabil i conform, prin
urmare admisibil, dar care nu a fost declarat ctigtoare, caracteristicile i
avantajele relative ale ofertei/ofertelor ctigtoare n raport cu oferta sa,
numele ofertantului cruia urmeaz s i se atribuie contractul de achiziie
public sau, dup caz, ale ofertanilor cu care urmeaz s se ncheie un acordcadru.
--------------Lit. c) a alin. (2) al art. 207 a fost modificat de pct. 42 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
d) fiecrui operator economic dintre cei prevzui la lit. a)-c), datalimit pn la care au dreptul de a depune contestaie, avndu-se n vedere
prevederile art. 256^2 alin. (1).
-----------Lit. d) a alin. (2) al art. 207 a fost modificat de pct. 30 al art. II din
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
156 din 12 martie 2009.
ART. 208
Autoritatea contractant are dreptul de a nu comunica anumite informaii din
cele prevzute la art. 207 alin. (2) lit. c), dar numai n situaia n care
divulgarea acestora:
a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol
n aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrar interesului public;
b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici,
publici sau privai, sau ar prejudicia concurena loial dintre acetia.
Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
CAP. VIII
Finalizarea procedurii de atribuire
ART. 93
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a finaliza procedura de
atribuire prin ncheierea contractului de achiziie public sau a acorduluicadru, cu excepia cazurilor prevzute la art. 209 din ordonana de urgen.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul s ntrzie ncheierea
contractului de achiziie public/acordului-cadru cu mai mult de 7 zile
calendaristice de la expirarea termenelor prevzute la art. 205 din ordonana de
urgen din motive imputabile acesteia.
(3) Autoritatea contractant beneficiaz de termenul prevzut la alin. (2)
numai n vederea ndeplinirii condiiilor de semnare a contractului de achiziie
public/acordului-cadru, cu respectarea obligaiilor prevzute de lege.
(4) Autoritatea contractant nu are dreptul s adopte nicio msur cu scopul
de a crea circumstane artificiale de anulare a procedurii.
(5) Situaiile prevzute la alin. (2) i (4) constituie nclcri ale
principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. f) i g) din ordonana de urgen
i se sancioneaz n consecin. Ofertantul care se consider lezat de un astfel

154

de comportament are dreptul de a sesiza Autoritatea Naional pentru


Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice.
(6) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite Autoritii
Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, prin
mijloace electronice, n cel mult 48 de ore de la data ncheierii contractului de
achiziie public/acordului-cadru, o notificare cu privire la contractul de
achiziie public/acordul-cadru ncheiat. Formatul notificrii se stabilete prin
ordin al preedintelui Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice.
ART. 94
Indiferent de momentul iniierii procedurii de atribuire, autoritatea
contractant are obligaia de a verifica, nainte de ncheierea contractului,
respectarea dispoziiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele
care intr sub incidena legislaiei privind finanele publice.
ART. 95
(1) Ca anexe ce devin parte integrant a contractului de achiziie public se
constituie cel puin urmtoarele documente:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnic i propunerea financiar;
c) graficul de ndeplinire a contractului;
d) graficul de pli;
e) garania de bun execuie, dac este cazul;
f) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, dac este cazul.
(2) In cazul n care, pe parcursul ndeplinirii contractului, se constata
faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu
corespund cerinelor prevzute n caietul de sarcini, prevaleaz prevederile
caietului de sarcini.
ART. 96
(1) In cazul n care pri din contractul de achiziie publica urmeaz sa se
ndeplineasc de unul sau mai muli subcontractani, autoritatea contractant are
obligaia de a solicita, la ncheierea contractului de achiziie publica
respectiv, prezentarea contractelor ncheiate ntre viitorul contractant i
subcontractantii nominalizai n oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie n
concordanta cu oferta i se vor constitui n anexe la contractul de achiziie
publica.
(2) Pe parcursul derulrii contractului, contractantul nu are dreptul de a
nlocui subcontractantii nominalizai n oferta fr acceptul autoritii
contractante, iar eventuala nlocuire a acestora nu trebuie sa conduc la
modificarea propunerii tehnice sau financiare iniiale.
ART. 97
(1) Preul contractului de achiziie public se poate exprima n lei sau,
dup caz, n valut.
(2) Pe parcursul ndeplinirii contractului, preul poate fi ajustat n
urmtoarele situaii:
a) au avut loc modificri legislative, modificri ale normelor tehnice sau au
fost emise de ctre autoritile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renunarea la anumite taxe/impozite locale, al cror
efect se reflect n creterea/diminuarea costurilor pe baza crora s-a
fundamentat preul contractului;
b) pe pia au aprut anumite condiii, n urma crora s-a constatat
creterea/diminuarea indicilor de pre pentru elemente constitutive ale ofertei,
al cror efect se reflect n creterea/diminuarea costurilor pe baza crora s-a
fundamentat preul contractului.
(3) Pentru a se respecta principiul transparenei, posibilitatea de ajustare
a preului trebuie s fie precizat att n documentaia de atribuire, ct i n

155

contractul care urmeaz s fie ncheiat, prin clauze speciale n acest sens. n
cazul prevzut la alin. (2) lit. b), autoritatea contractant are obligaia de a
preciza totodat i modul concret de ajustare a preului, indicii care vor fi
utilizai, precum i sursa informaiilor cu privire la evoluia acestora, cum ar
fi buletine statistice sau cotaii ale burselor de mrfuri. Lipsa, modificarea
sau completarea respectivelor informaii/clauze determin inaplicabilitatea
prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preului contractului de
achiziie public.
(4) Ajustarea preului fr a fi ndeplinite condiiile prevzute la alin.
(3) este posibil numai n urmtoarele cazuri:
a) atunci cnd survin circumstane imprevizibile i independente de voina
prilor, altele dect cele prevzute la alin. (2) lit. a) i b); sau
b) atunci cnd durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungete,
n mod neprevzut, peste perioada preconizat iniial i din motive care exclud
orice culp a ofertantului/contractantului.
(5) n orice situaie, preul contractului nu poate fi majorat dect n
msura strict necesar pentru acoperirea creterii costurilor pe baza crora s-a
fundamentat preul contractului. Modul de ajustare a preului contractului de
achiziie public nu trebuie s conduc n niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe
baza cruia contractantul respectiv a fost declarat ctigtor n urma
finalizrii respectivei proceduri.
(6) n cazul n care durata de ndeplinire a contractului se prelungete
peste termenele stabilite iniial n respectivul contract, din motive care se
datoreaz culpei autoritii contractante, nu este posibil invocarea
prevederilor alin. (4), operatorul economic fiind ns ndreptit s solicite
penaliti i/sau daune-interese.
ART. 97^1
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a emite documente constatatoare
care conin informaii referitoare la ndeplinirea obligaiilor contractuale de
ctre contractant i, dac este cazul, la eventualele prejudicii, dup cum
urmeaz:
a) pentru contractele de furnizare: n termen de 14 zile de la data
terminrii furnizrii produselor care fac obiectul respectivului contract i,
suplimentar, n termen de 14 zile de la data expirrii perioadei de garanie a
produselor n cauz;
b) pentru contractele de servicii, altele dect contractele de servicii de
proiectare: n termen de 14 zile de la data terminrii prestrii serviciilor care
fac obiectul respectivului contract;
c) pentru contractele de servicii de proiectare: n termen de 14 zile de la
data terminrii prestrii serviciilor care fac obiectul respectivului contract
i, suplimentar, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului-verbal de
recepie la terminarea lucrrilor proiectate;
d) pentru contractele de lucrri: n termen de 14 zile de la data ncheierii
procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor i, suplimentar, n termen
de 14 zile de la data ncheierii procesului-verbal de recepie final a
lucrrilor ntocmit la expirarea perioadei de garanie a lucrrilor n cauz.
(2) Documentele constatatoare prevzute la alin. (1) se ntocmesc n 3
exemplare, autoritatea contractant avnd urmtoarele obligaii:
a) s elibereze un exemplar operatorului economic;
b) s depun un exemplar la dosarul achiziiei publice; i
c) s transmit un exemplar Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice, n cel mult 10 zile de la data expirrii
termenelor prevzute la alin. (1).

156

(3) n cazul n care procedura de atribuire a avut ca scop ncheierea unui


acord-cadru, prevederile alin. (1)-(2) sunt aplicabile prin raportare la
terminarea prestaiilor aferente acordului-cadru respectiv, i nu contractelor
subsecvente.
(4) Preedintele Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice are dreptul de a stabili, prin ordin, proceduri i
instrumente specifice prin care orice persoan poate beneficia de informaiile
incluse n documentele constatatoare disponibile la nivelul Autoritii Naionale
pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, aferente operatorilor
economici care particip la o anumit procedur de atribuire aplicat de
respectiva autoritate contractant.
(5) Documentele constatatoare emise de ctre autoritatea contractant n
conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi contestate n justiie potrivit
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile ulterioare.
(6) Refuzul ofertantului declarat ctigtor de a semna contractul/acordulcadru este asimilabil situaiei prevzute la art. 181 lit. c^1) din ordonana de
urgen. Documentele constatatoare se emit n acest caz n termen de 14 zile de
la data la care ar fi trebuit ncheiat contractul dac ofertantul nu ar fi
refuzat semnarea acestuia.
ART. 98
(1) n termen de cel mult 48 de zile de la ncheierea contractului/acorduluicadru, autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare,
conform prevederilor art. 56 din ordonana de urgen, un anun de atribuire a
contractului de achiziie public.
(2) n cazul n care procedura de atribuire a fost anulat conform
prevederilor art. 209 din ordonana de urgen, autoritatea contractant are
obligaia transmiterii spre publicare, n termen de cel mult 48 de zile de la
emiterea deciziei de anulare, a unui anun specific n acest sens. Transmiterea
spre publicare se realizeaz, ca i n cazul celorlalte tipuri de anunuri, prin
utilizarea aplicaiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro
(3) Prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile n cazul anulrii unei proceduri
de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare.

SECIUNEA a 6-a
Anularea aplicrii procedurii de atribuire a contractului de achiziie
public
ART. 209
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a anula aplicarea procedurii
pentru atribuirea contractului de achiziie public n urmtoarele cazuri:
a) dac au fost depuse numai oferte inacceptabile i/sau neconforme;
b) dac nu a fost depus nicio ofert sau dac au fost depuse oferte care,
dei pot fi luate n considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform
de abordare a soluiilor tehnice i/ori financiare;
c) dac abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de
atribuire sau dac este imposibil ncheierea contractului.
(2) Prin excepie de la prevederile art. 204, autoritatea contractant are
dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
achiziie public, dac ia aceast decizie nainte de data ncheierii
contractului, numai n urmtoarele cazuri:
a) dac autoritatea contractant se afl n una dintre situaiile prevzute
la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit.
a) sau art. 148^1 lit. a);

157

b) ca urmare a deciziei pronunate de Consiliul Naional de Soluionare a


Contestaiilor, prin care se dispune eliminarea oricror specificaii tehnice din
caietul de sarcini ori din alte documente emise n legtur cu procedura de
atribuire.
(3) Dispoziiile alin. (2) nu pot aduce atingere obligaiei autoritii
contractante de a anula o procedur de atribuire n urma unei hotrri
judectoreti sau a unei decizii n acest sens a Consiliului Naional de
Soluionare a Contestaiilor.
(4) n sensul prevederilor alin. (1) lit. c), prin abateri grave de la
prevederile legislative se nelege:
a) criteriile de calificare i selecie i/sau criteriul de atribuire sau
factorii de evaluare prevzui n cadrul invitaiei de participare/anunului de
participare, precum i n documentaia de atribuire au fost
modificate/modificai, cu excepia situaiilor prevzute la art. 179 alin. (4);
------------Lit. a) a alin. (4) al art. 209 a fost modificat de pct. 46 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 827 din 10 decembrie 2012.
b) pe parcursul analizei, evalurii i/sau finalizrii procedurii de
atribuire se constat erori sau omisiuni, iar autoritatea contractant se afl n
imposibilitatea de a adopta msuri corective fr ca acestea s conduc la
nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f).
c) deciziile luate de autoritatea contractant n procesul de evaluare a
ofertelor au la baz cerine/criterii de calificare i/sau selecie ce nu se
regsesc n fia de date/invitaia de participare/anunul de participare;
------------Lit. c) a alin. (4) al art. 209 a fost introdus de pct. 47 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 827 din 10 decembrie 2012.
d) orice situaie reglementat expres de prezenta ordonan de urgen.
------------Lit. d) a alin. (4) al art. 209 a fost introdus de pct. 47 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 827 din 10 decembrie 2012.
-----------Art. 209 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
ART. 210
Autoritatea contractant are obligaia de a comunica n scris tuturor
participanilor la procedura de atribuire, n cel mult 3 zile lucrtoare de la
data anulrii, att ncetarea obligaiilor pe care acetia i le-au creat prin
depunerea de oferte, ct i motivul concret care a determinat decizia de anulare,
nuntrul termenului prevzut la art. 200.
-----------Art. 210 a fost modificat de pct. 32 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 210^1
Cu excepia negocierii fr publicarea prealabil a unui anun de
participare, n cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire,
autoritatea contractant are obligaia de a transmite n SEAP informaii
referitoare la motivele anulrii.

158

-----------Art. 210^1 a fost modificat de pct. 33 al art. II din ORDONANA DE URGEN


nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie
2009.
CAP. VI
Dosarul achiziiei publice
ART. 211
Autoritatea contractant are obligaia de a ntocmi dosarul achiziiei
publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru ncheiat, precum i
pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziie dinamic.
ART. 212
Dosarul achiziiei publice, precum i ofertele nsoite de documentele de
calificare i selecie se pstreaz de ctre autoritatea contractant att timp
ct contractul de achiziie public/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu
mai puin de 5 ani de la data finalizrii contractului respectiv. n cazul
anulrii procedurii de atribuire, dosarul se pstreaz cel puin 5 ani de la data
anulrii respectivei proceduri.
--------------Art. 212 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie
2007.
ART. 213
(1) Dosarul achiziiei publice trebuie s cuprind documentele
ntocmite/primite de autoritatea contractant n cadrul procedurii de atribuire,
cum ar fi, dar fr a se limita la urmtoarele:
a) nota privind determinarea valorii estimate;
b) anunul de intenie i dovada transmiterii acestuia spre publicare, dac
este cazul;
c) anunul de participare i dovada transmiterii acestuia spre publicare
i/sau, dup caz, invitaia de participare;
c^1) erata, dac este cazul;
------------Lit. c^1) a alin. (1) al art. 213 a fost introdus de pct. 48 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 827 din 10 decembrie 2012.
d) documentaia de atribuire;
e) nota justificativ privind alegerea procedurii de atribuire, n cazul n
care procedura aplicat a fost alta dect licitaia deschis sau licitaia
restrns;
f) nota justificativ privind accelerarea procedurii de atribuire, dac este
cazul;
g) procesul-verbal al edinei de deschidere a ofertelor;
h) formularele de ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire;
i) solicitrile de clarificri, precum i clarificrile transmise/primite de
autoritatea contractant;
j) raportul procedurii de atribuire;
k) dovada comunicrilor privind rezultatul procedurii;
l) contractul de achiziie public/acordul-cadru, semnate;
m) anunul de atribuire i dovada transmiterii acestuia spre publicare;

159

n) dac este cazul, contestaiile formulate n cadrul procedurii de


atribuire, nsoite de deciziile motivate pronunate de Consiliul Naional de
Soluionare a Contestaiilor;
---------Lit. n) a alin. (1) al art. 213 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din
LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31
decembrie 2010 care modifica pct. 42 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
o) documentele
aferente procesului
cazul;
-----------Lit. o) a alin.
LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011.

referitoare la funcia de verificare a aspectelor procedurale


de atribuire a contractelor de achiziie public, dac este
(1) al art. 213 a fost modificat de pct. 26 al art. unic din
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9

p) documentul constatator care conine informaii referitoare la ndeplinirea


obligaiilor contractuale de ctre contractant.
--------------Alin. (1) al art. 213 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
(2) Raportul procedurii de atribuire prevzut la alin. (1) lit. j) se
elaboreaz nainte de ncheierea contractului de achiziie public/acorduluicadru/sistemului de achiziie dinamic i cuprinde cel puin urmtoarele elemente:
--------------Partea introductiv a alin. (2) al art. 213 a fost modificat de pct. 12 al
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.
a) denumirea i sediul autoritii contractante;
b) obiectul contractului de achiziie public/acordului-cadru sau sistemului
de achiziie dinamic;
c) dac este cazul, denumirea/numele candidailor participani la procedur;
d) dac este cazul, denumirea/numele candidailor selectai i neselectai,
precum i motivele care au stat la baza selectrii sau neselectrii respectivilor
candidai;
e) denumirea/numele ofertanilor participani la procedur;
f) denumirea/numele ofertanilor respini i motivele care au stat la baza
acestei decizii;
g) dac este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre
oferte au fost respinse ca urmare a considerrii preurilor prezentate ca fiind
neobinuit de sczute;
h) denumirea/numele ofertantului/ofertanilor a crui/cror oferta a fost
declarat ctigtoare i motivele care au stat la baza acestei decizii;
i) n cazul ofertantului/ofertanilor ctigtori, partea din contract pe
care acesta/acetia au declarat c o subcontracteaz, mpreun cu
denumirea/numele subcontractanilor;
j) dac este cazul, justificarea hotrrii de anulare a procedurii de
atribuire.
(3) n cazul n care atribuirea contractului de achiziie public se face pe
loturi, raportul procedurii de atribuire poate fi elaborat i pentru fiecare lot
n parte.

160

------------Alin. (3) al art. 213 a fost introdus de pct. 49 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
ART. 214
Prevederile art. 213 alin. (1) se aplic n mod corespunztor i n cazul
atribuirii contractelor prevzute la cap. VII.
ART. 215
(1) Dosarul achiziiei publice are caracter de document public, n forma n
care se afl la momentul solicitrii accesului la informaiile din cuprinsul
acestuia. Accesul persoanelor la aceste informaii se realizeaz cu respectarea
termenelor i procedurilor prevzute de reglementrile legale privind liberul
acces la informaiile de interes public i nu poate fi restricionat dect n
msura n care aceste informaii sunt confideniale, clasificate sau protejate de
un drept de proprietate intelectual, potrivit legii.
------------Alin. (1) al art. 215 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
(2) Abrogat.
---------------Alin. (2) al art. 215 a fost abrogat de pct. 43 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
ART. 216
n cazul n care autoritatea contractant aplic o procedur de atribuire
prin mijloace electronice, utilizeaz un sistem dinamic de achiziie sau un
sistem de achiziii electronice, aceasta are obligaia de a asigura
trasabilitatea deplin a aciunilor pe care le realizeaz pe parcursul procesului
de atribuire, astfel nct ntocmirea dosarului achiziiei publice, n
conformitate cu prevederile art. 213, s nu fie afectat.
CAP. VII
Contractele de concesiune
SECIUNEA 1
Principii i reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
ART. 217
Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt cele
prevzute la art. 2 alin. (2).
ART. 218
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul de
concesiune potrivit prevederilor prezentei seciuni.
(2) Modul de fundamentare a deciziei de realizare a proiectului, modul de
transfer i de recuperare a obiectului concesiunii, modul de pregtire a
documentaiei de atribuire i de aplicare a procedurilor prevzute de prezenta
ordonan de urgen se stabilesc prin hotrre a Guvernului.
ART. 218^1
Autoritatea contractant are dreptul de a atribui contractul de concesiune de
lucrri publice sau contractul de concesiune de servicii prin aplicarea uneia
dintre procedurile prevzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-c), precum i a

161

negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de participare n situaiile


prevzute la art. 110 sau n cele prevzute la art. 251 alin. (1).
---------------Art. 218^1 a fost introdus de pct. 44 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 219
(1) Regulile de estimare prevzute la cap. II seciunea a 2-a se aplic n
mod corespunztor pentru determinarea valorii estimate a contractului de
concesiune.
(2) Modul de soluionare a contestaiilor depuse pe parcursul aplicrii
procedurii de atribuire a contractului de concesiune este cel prevzut la cap.
IX.
ART. 220
Prezenta ordonan de urgen nu se aplic n cazul n care contractul de
concesiune:
a) este atribuit ntr-una dintre situaiile prevzute la art. 12-14;
b) se atribuie de ctre o autoritate contractant ce desfoar ntre
activitile sale una sau mai multe dintre activitile relevante prevzute la
art. 232-241, n cazul n care contractul de concesiune are ca obiect efectuarea
respectivelor activiti; sau
c) are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar numai n cazul n care,
prin obiectul respectivului contract, autoritatea contractant nu urmrete
dobndirea execuiei unei lucrri sau a unui serviciu, fapt care ar ncadra
contractul respectiv fie n categoria contractelor de achiziie public, fie n
categoria contractelor de concesiune a cror atribuire este reglementata de
prezenta ordonan de urgen.
ART. 221
Prezenta ordonan de urgen nu se aplic atunci cnd este necesar
achiziionarea unor lucrri sau servicii suplimentare/adiionale care nu au fost
incluse n contractul de concesiune iniial, dar care datorit unor circumstane
neprevzute au devenit necesare pentru ndeplinirea contractului n cauz, dac
se respect, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) atribuirea s fie fcut contractantului iniial;
b) lucrrile sau serviciile suplimentare/adiionale nu pot fi, din punct de
vedere tehnic i economic, separate de contractul iniial fr apariia unor
inconveniente majore pentru autoritatea contractant sau, dei separabile de
contractul iniial, sunt strict necesare n vederea ndeplinirii acestuia;
c) valoarea cumulat a contractelor atribuite pentru lucrri i servicii
suplimentare/adiionale nu depete 50% din valoarea contractului iniial.
ART. 222
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a asigura transparena
atribuirii contractelor de concesiune.
(2) Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se iniiaz prin
publicarea unui anun de participare.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a include n anunul prevzut
la alin. (2) cel puin informaiile cuprinse n anexa nr. 3B i, dac este
necesar, alte informaii considerate utile de ctre autoritatea contractant, n
conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia European.
(4) n cazul anunurilor de participare pentru care, n conformitate cu
prevederile prezentei ordonane de urgen, nu este obligatorie transmiterea spre
publicare ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, coninutul acestora se
stabilete prin hotrre a Guvernului.
(5) Prevederile art. 48-50 i ale art. 56 se aplic n mod corespunztor.
------------

162

Alin. (5) al art. 222 a fost modificat de pct. 27 al art. unic din LEGEA nr.
279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.
ART. 223
(1) Anunul de participare se public n SEAP i, dup caz, n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, precum i, opional, n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice.
(2) Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie
pentru contractul de concesiune de lucrri publice, n situaiile n care
valoarea estimat a acestuia este egal sau mai mare dect echivalentul n lei al
sumei de 5.000.000 euro.
------------Alin. (2) al art. 223 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
---------------Art. 223 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 224
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a stabili numrul de zile
dintre data publicrii anunului de participare i data depunerii aplicaiilor,
astfel nct operatorii economici s beneficieze de o perioad adecvat i
suficient pentru elaborarea aplicaiilor.
(2) Indiferent de procedura aplicat i fr a aduce atingere prevederilor
alin. (1), autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare
anunul de participare cu cel puin 52 de zile nainte de data limit de depunere
a aplicaiilor.
(3) n cazul n care anunul de participare este transmis, n format
electronic, spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada
prevzut la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.
(4) Prevederile art. 72 se aplic n mod corespunztor.
ART. 225
Atunci cnd atribuie un contract de concesiune de lucrri publice,
autoritatea contractant are dreptul de a solicita:
a) concesionarul s atribuie contracte unor tere pri, ntr-un procent de
minimum 30% din valoarea total a lucrrilor care fac obiectul concesiunii,
lsnd candidailor posibilitatea de a majora partea/prile din contract pe care
urmeaz s le subcontracteze;
-------------Lit. a) a art. 225 a fost modificat de pct. 31 al art. unic din LEGEA nr.
337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
b) candidailor s precizeze, n cadrul aplicaiei depuse, valoarea
lucrrilor din cadrul contractului de concesiune pe care acetia intenioneaz s
le atribuie unor tere pri.
SECIUNEA a 2-a
Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziie public de ctre
concesionari
ART. 226
n cazul n care concesionarul are calitatea de autoritate contractant n
sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are obligaia de a respecta

163

prevederile cap. I-VI atunci cnd atribuie un contract de achiziie public unei
tere pri.
ART. 227
(1) n cazul n care concesionarul nu are calitatea de autoritate
contractant n sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta, atunci cnd
atribuie un contract de lucrri sau de servicii unei tere pri, public un
anun de participare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, n SEAP i,
opional, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice, n
toate situaiile n care valoarea estimat a contractului care urmeaz s fie
atribuit este egal sau mai mare dect echivalentul n lei al sumei de 5.000.000
euro, cu excepia cazurilor prevzute la art. 122. Determinarea valorii estimate
a contractului se realizeaz conform regulilor prevzute la art. 23 i la cap. II
seciunea a 2-a.
------------Alin. (1) al art. 227 a fost modificat de pct. 52 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
(2) Concesionarul are obligaia de a respecta i urmtoarele condiii:
a) numrul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunului de
participare i data depunerii candidaturilor trebuie s fie de cel puin 37 de
zile; i
b) numrul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunului de
participare sau transmiterii invitaiei de participare i data depunerii
ofertelor trebuie s fie de cel puin 40 de zile.
(3) n cazul n care anunul de participare este transmis, n format
electronic, spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioadele
prevzute la alin. (2) se pot reduce cu 7 zile.
(4) n cazul n care concesionarul public n SEAP ntreaga documentaie de
atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii anunului de participare,
accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la aceast
documentaie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevzut la alin.
(2) lit. b) cu nc 5 zile.
(5) Prevederile art. 72 se aplic n mod corespunztor.
(6) Concesionarul are obligaia de a include n anunul prevzut la alin. (1)
cel puin informaiile cuprinse n anexa nr. 3C i, dac este necesar, alte
informaii considerate utile de ctre acesta, n conformitate cu formularul
standard adoptat de Comisia European.
(7) Prevederile art. 48-50 se aplic n mod corespunztor.
ART. 228
(1) Grupurile de ntreprinderi care s-au constituit pentru obinerea
concesiunii sau ntreprinderile afiliate acestora nu sunt considerate a fi tere
pri.
(2) n sensul prevederilor alin. (1), prin ntreprindere afiliat se nelege
orice persoan care desfoar activiti economice i:
a) asupra creia concesionarul poate exercita, direct sau indirect, o
influen dominant; sau
b) care poate exercita asupra concesionarului o influen dominant; sau
c) care, la fel ca i concesionarul, face obiectul influenei dominante a
unei alte persoane. Pentru noiunea de influen dominant, prevederile art. 3
lit. m) se aplic n mod corespunztor.
--------------Lit. c) a alin. (2) al art. 228 a fost modificat de pct. 47 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.

164

(3) Operatorul economic care participa la procedura de atribuire a unui


contract de concesiune are obligaia de a include n aplicaie lista cuprinznd
persoanele care au calitatea de ntreprinderi afiliate acestuia; concesionarul
are obligaia de a actualiza aceast list n mod permanent, pn la finalizarea
contractului de concesiune.
CAP. VIII
Contracte sectoriale
SECIUNEA 1
Activiti relevante
PARAGRAFUL 1
Domeniu de aplicare
ART. 229
(1) Dispoziiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale n msura
n care prezentul capitol nu prevede altfel.
(2) n sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se nelege
contractul de achiziie public care se atribuie n scopul efecturii unei
activiti relevante n sectoarele de utilitate public:
a) apa;
b) energie;
c) transport;
d) posta.
ART. 230
Autoritatea contractant are obligaia de a atribui un contract sectorial
destinat efecturii mai multor activiti relevante, n conformitate cu regulile
aplicabile activitii creia i este destinat n principal.
ART. 231
(1) n cazul n care autoritatea contractant care se ncadreaz n una
dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de
achiziie public destinat mai multor tipuri de activiti, dintre care cel puin
una este activitate relevant, iar o alt activitate intr sub incidena
prevederilor de la cap. I-VI i, n mod obiectiv, este imposibil s se determine
crei activiti i este destinat n principal contractul n cauz, atunci
autoritatea contractant nu are dreptul de a ncadra contractul respectiv n
categoria contractelor sectoriale, avnd obligaia de a respecta prevederile de
la cap. I-VI.
(2) n cazul n care autoritatea contractant care se ncadreaz n una
dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de
achiziie public destinat mai multor tipuri de activiti, dintre care cel puin
una este activitate relevant, iar o alt activitate nu intr sub incidena
prevederilor prezentei ordonane de urgen i, n mod obiectiv, este imposibil
s se determine crei activiti i este destinat n principal contractul n
cauz, atunci autoritatea contractant are obligaia de a ncadra contractul
respectiv n categoria contractelor sectoriale.
(3) n cazul n care autoritatea contractant care se ncadreaz n una
dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e) atribuie un contract de
achiziie public destinat mai multor tipuri de activiti, dintre care cel puin
una este activitate relevant, i, n mod obiectiv, este imposibil s se
determine crei activiti i este destinat n principal contractul n cauz,
atunci aceasta are obligaia de a ncadra contractul respectiv n categoria
contractelor sectoriale.

165

PARAGRAFUL 2
Apa
ART. 232
Sunt considerate activiti relevante n sectorul de utilitate public
prevzut la art. 229 alin. (2) lit. a) urmtoarele:
a) punerea la dispoziie sau exploatarea de reele fixe destinate s asigure,
n beneficiul publicului, servicii de producie, transport sau distribuie de ap
potabil;
b) furnizarea de ap potabil unor reele de natura celor prevzute la lit.
a).
ART. 233
Autoritatea contractant care efectueaz una dintre activitile prevzute la
art. 232 are obligaia de a respecta prevederile prezentului capitol i atunci
cnd atribuie un contract sau organizeaz un concurs de soluii care este n
legtur:
a) cu proiecte de tehnologie hidraulica, irigaii sau ameliorare a solului,
dac volumul de ap utilizat pentru furnizarea de ap potabil reprezint mai
mult de 20% din volumul total de ap pus la dispoziie prin astfel de proiecte
ori prin instalaiile de irigare ori drenaj; sau
b) cu evacuarea sau tratarea apelor uzate.
ART. 234
Furnizarea apei potabile ctre reelele publice de o autoritate contractant
din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consider activitate
relevant n sensul art. 232, dac se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele
condiii:
a) furnizorul produce apa potabil al crei consum este necesar n scopul
efecturii unei alte activiti dect cele considerate de prezenta ordonan de
urgen ca fiind activiti relevante;
b) furnizarea de ap potabil ctre reelele publice depinde doar de consumul
propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizat reelelor respective nu
depete 30% din producia total de ap potabil a acestuia, avndu-se n
vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul n curs.
PARAGRAFUL 3
Energie
ART. 235
Sunt considerate activiti relevante n sectorul de utilitate public
prevzut la art. 229 alin. (2) lit. b) urmtoarele:
a) punerea la dispoziie sau exploatarea de reele fixe destinate s asigure,
n beneficiul publicului, servicii de producie, transport sau distribuie de
combustibili gazoi, energie termic sau energie electric;
b) livrarea de combustibili gazoi, energie termic sau energie electric
prin reele de natura celor prevzute la lit. a).
-------------Lit. b) a art. 235 a fost modificat de pct. 32 al art. unic din LEGEA nr.
337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 236
Livrarea combustibililor gazoi sau a energiei termice prin reelele publice
de o autoritate contractant din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau
e) nu se consider activitate relevant n sensul art. 235, dac se ndeplinesc
n mod cumulativ urmtoarele condiii:

166

a) operatorul economic produce energia termic sau combustibilii gazoi ca o


consecin inevitabil a unei alte activiti dect cele considerate de prezenta
ordonan de urgen ca fiind activiti relevante;
b) livrarea de combustibili gazoi sau de energie termic prin reelele
publice este fcut numai cu scopul de a exploata n mod economic aceasta
producie, iar cifra de afaceri rezultat din alimentarea reelelor respective nu
depete 20% din cifra de afaceri total realizat, avndu-se n vedere media
ultimilor 3 ani, inclusiv anul n curs.
-------------Art. 236 a fost modificat de pct. 33 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 237
Livrarea energiei electrice prin reelele publice de o autoritate
contractant din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se
consider activitate relevant n sensul art. 235, dac se ndeplinesc n mod
cumulativ urmtoarele condiii:
a) operatorul economic produce energia electric n scopul efecturii unei
alte activiti dect cele considerate de prezenta ordonan de urgen ca fiind
activiti relevante;
b) livrarea de energie electric prin reelele publice depinde doar de
consumul propriu al operatorului economic, iar cantitatea transportat prin
reelele respective nu depete 30% din producia total de energie electric a
acestuia, avndu-se n vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul n curs.
-------------Art. 237 a fost modificat de pct. 34 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
PARAGRAFUL 4
Transport
ART. 238
(1) Este considerat activitate relevant n sectorul de utilitate public
prevzut la art. 229 alin. (2) lit. c) punerea la dispoziie sau exploatarea de
reele destinate s asigure, n beneficiul publicului, servicii de transport pe
calea ferata i servicii de transport terestru de cltori, pe baz de grafic,
cum ar fi transportul n comun cu autobuze, tramvaie, metrou, troleibuze sau
transport pe cablu.
-------------Alin. (1) al art. 238 a fost modificat de pct. 35 al art. unic din LEGEA nr.
337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(2) n sensul prevederilor alin. (1), se consider c exist o reea pentru
prestarea serviciilor de transport, n cazul n care condiiile de operare - care
pot viza rutele ce urmeaz a fi deservite, capacitatea de transport care urmeaz
s fie asigurat sau frecvena serviciului - sunt prestabilite de o autoritate
competent.
ART. 239
Prestarea de servicii de transport efectuate cu autobuze nu este considerat
activitate relevant n cazul n care i ali operatori economici au dreptul s
presteze acelai tip de servicii, n aceeai zon geografic i n aceleai
condiii ca i autoritile contractante.
-------------Art. 239 a fost modificat de pct. 36 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.

167

PARAGRAFUL 5
Posta
ART. 240
(1) Este considerat activitate relevant n sectorul de utilitate public
prevzut la art. 229 alin. (2) lit. d) prestarea urmtoarelor servicii:
a) servicii potale, indiferent dac sunt sau nu rezervate n sensul
prevederilor art. 12 din Ordonana Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile
potale, aprobat cu modificri prin Legea nr. 642/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare, respectiv serviciile constnd n colectarea, sortarea,
transportul i livrarea la destinatari a trimiterilor potale - coresponden,
cri, cataloage, ziare, periodice, colete potale coninnd bunuri cu sau fr
valoare comercial - indiferent de greutate;
b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care
preced i urmeaz expedierii;
c) servicii cu valoare adugat n legtur cu pota electronic i furnizate
integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizat prin
mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor
i transmiterea prin pot electronic recomandat;
d) servicii privind trimiterile potale neincluse la lit. a), cum ar fi
publicitatea direct prin coresponden, care nu poart adres;
e) servicii financiar-potale, de natura celor prevzute n categoria 6 din
anexa nr. 2A i n art. 13 lit. d), care includ, n principal, mandatele potale
i transferurile pe baz de conturi curente potale;
f) servicii filatelice;
g) servicii logistice, care combin livrarea i/sau depozitarea cu alte
funciuni dect cele potale.
(2) Prestarea serviciilor prevzute la alin. (1) lit. b)-g) intr n
categoria activitilor relevante numai dac persoana n cauz presteaz i
servicii potale n sensul prevederilor alin. (1) lit. a) i numai dac
activitatea de servicii potale nu este direct expus concurenei conform
prevederilor art. 248.
PARAGRAFUL 6
Alte activiti relevante
ART. 241
(1) n sensul prezentei ordonane de urgen se consider activiti
relevante i acele activiti care presupun exploatarea unui areal geografic n
scopul:
a) prospectrii sau extraciei de petrol brut, gaze naturale, crbuni sau
ali combustibili solizi;
b) punerii la dispoziia transportatorilor care opereaz pe ci aeriene,
maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a
altor terminale de reea de transport.
(2) Contractele atribuite n scopul efecturii activitilor relevante
prevzute la alin. (1) sunt considerate contracte sectoriale.
--------------Alin. (2) al art. 241 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 805 din
2 decembrie 2008.
---------------

168

Art. 241 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie
2007.
SECIUNEA a 2-a
Excepii specifice
ART. 242
Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru contractele sectoriale care
sunt atribuite cu scopul de a se achiziiona:
a) produse care urmeaz s fie revndute sau nchiriate unor tere pri, n
condiiile n care autoritatea contractant nu beneficiaz de un drept special
sau exclusiv n acest sens, iar alte persoane au i ele dreptul de a vinde sau de
a nchiria produse similare n aceleai condiii ca i autoritatea contractant;
b) produse, servicii sau lucrri destinate efecturii unor activiti
relevante ntr-un stat ter Uniunii Europene, n condiiile n care n efectuarea
respectivelor activiti nu intervine utilizarea fizica a unei reele sau a unui
areal geografic din Comunitatea European.
ART. 243
Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru contractele atribuite de
ctre autoritatea contractant care se ncadreaz n una dintre categoriile
prevzute la art. 8 lit. d) sau e) i care au ca obiect achiziia de produse,
servicii sau lucrri destinate desfurrii altor activiti dect activitile
relevante.
Norma de aplicare
. ORDIN
553 13/10/2011
ART. 1
(1) Contractele sectoriale sunt acele contracte care se atribuie de ctre o
autoritate contractant, astfel cum este definit la art. 8 lit. d) i e) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare (O.U.G. nr.
34/2006), n scopul desfurrii unei activiti relevante n sectoarele de
utilitate public "ap", "energie", "transport" i "pot".
(2) Contractul sectorial are ca obiect achiziia de produse, servicii sau
lucrri care sunt destinate, n mod direct ori indirect, realizrii/susinerii
activitii relevante.
(3) n sensul alin. (2), sunt considerate contracte sectoriale i acele
contracte ce au ca obiect dobndirea de produse/servicii/lucrri destinate
funcionrii autoritii contractante din punct de vedere administrativorganizatoric (anexa nr. 2).
ART. 2
(1) Pentru a fi exceptate de la obligaia aplicrii prevederilor O.U.G. nr.
34/2006, n baza art. 243 din O.U.G. nr. 34/2006, este necesar ca
produsele/serviciile/lucrrile care fac obiectul contractului respectiv s fie
destinate desfurrii altei/altor activiti efectuate de entitatea contractant
care nu are i calitatea de autoritate contractant n sensul art. 8 lit. a)-c)
din O.U.G. nr. 34/2006, alta/altele dect activitile relevante.
(2) Atunci cnd, pe lng activitatea relevant desfurat, entitatea
contractant care nu are i calitatea de autoritate contractant n sensul art. 8
lit. a)-c) din O.U.G. nr. 34/2006 efectueaz i o alt/alte activitate/activiti
comercial/ industrial/comerciale/industriale, contractelor care au ca obiect
achiziia de produse, servicii sau lucrri destinate exclusiv acestei/acestor din

169

urm activiti le sunt aplicabile prevederile art. 243 din O.U.G. nr. 34/2006
(anexa nr. 1).
(3) Pentru deplina aplicabilitate a dispoziiilor de excepie prevzute la
alin. (1) i (2) se impune identificarea acelei/acelor activiti, alta/altele
dect activitile relevante, pentru desfurarea creia/crora este nevoie de
achiziia produselor/serviciilor/lucrrilor respective, cu justificarea/
demonstrarea faptului c ele sunt destinate exclusiv activitilor ce nu sunt de
tipul celor precizate la art. 229 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006.
ANEXA 1
Exemple de contracte atribuite de
autoritatea contractant care au ca obiect achiziia de
produse/servicii/lucrri destinate altor activiti dect activitile
relevante
1. Dac o autoritate contractant, pe lng activitatea relevant n sectorul
de utilitate public "energie", organizeaz activiti sportive avnd n acest
sens i o baz sportiv, prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare (O.U.G. nr. 34/2006), nu sunt aplicabile n cazul
atribuirii contractelor aferente activitii sportive.
2. Dac o autoritate contractant, pe lng activitatea relevant n sectorul
de utilitate public "transport", deine un hotel sau dorete s construiasc un
hotel, pentru realizarea achiziiilor necesare administrrii/construciei acestui
hotel nu sunt aplicabile prevederile O.U.G. nr. 34/2006.
3. Dac o autoritate contractant, pe lng activitatea relevant n sectorul
de utilitate public "pot", deine o ferm de animale, achiziiile de
produse/servicii/lucrri legate de gestionarea/administrarea/funcionarea acestei
activiti se ncadreaz n excepia prevzut de art. 243 din O.U.G. nr.
34/2006.
4. Dac o autoritate contractant, pe lng activitatea relevant n sectorul
de utilitate public "ap", efectueaz i lucrri de reabilitare i extindere a
reelelor de ap i canalizare, n calitate de constructor, pentru realizarea
achiziiilor necesare derulrii contractelor pe care aceasta le-a ctigat n
calitate de constructor sau pentru desfurarea acestei activiti care nu este
relevant, autoritii n cauz i sunt aplicabile prevederile art. 243 din
O.U.G. nr. 34/2006, produsele/serviciile/lucrrile fiind destinate exclusiv
activitii de construcii, alta dect activitatea relevant.
ANEXA 2
Exemple de contracte atribuite de autoritatea contractant care
conduc direct sau indirect la desfurarea activitii relevante
1. O autoritate contractant ce efectueaz o activitate relevant n sectorul
de utilitate public "energie" are obligaia ca pentru achiziionarea serviciilor
de arhivare ori a serviciilor de paz ori a serviciilor de asisten juridic s
aplice prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de

170

lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu


modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare (O.U.G. nr. 34/2006), deoarece aceste servicii sunt
necesare/contribuie n mod indirect la realizarea activitii relevante pe care
aceasta o desfoar.
2. O autoritate contractant ce efectueaz o activitate relevant n sectorul
de utilitate public "ap" are obligaia ca pentru achiziionarea serviciilor de
audit s aplice prevederile O.U.G. nr. 34/2006, deoarece aceste servicii sunt
legate de activitatea relevant pe care aceasta o desfoar.
3. O autoritate contractant ce efectueaz o activitate relevant n sectorul
de utilitate public "pot" are obligaia ca pentru achiziionarea serviciilor
de curenie i a serviciilor de mentenan i ntreinere cldiri i instalaii
s aplice prevederile O.U.G. nr. 34/2006, deoarece aceste servicii sunt legate de
desfurarea activitii relevante.
4. O autoritate contractant ce efectueaz o activitate relevant n sectorul
de utilitate public "energie" are obligaia ca pentru achiziia de echipamente
de lucru i protecie s aplice prevederile O.U.G. nr. 34/2006, deoarece
utilizarea acestor produse este legat de activitatea relevant pe care aceasta o
desfoar.
5. O autoritate contractant ce efectueaz o activitate relevant n sectorul
de utilitate public "pot" are obligaia ca pentru achiziionarea aparatelor de
aer condiionat s aplice prevederile O.U.G. nr. 34/2006, deoarece utilizarea
acestor produse este legat de desfurarea activitii relevante.
6. O autoritate contractant ce efectueaz o activitate relevant n sectorul
de utilitate public "ap" are obligaia ca pentru achiziionarea serviciilor de
consultan cu privire la managementul activitii relevante desfurate s
aplice prevederile O.U.G. nr. 34/2006.

ART. 244
Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru contractul care are ca
obiect cumprarea de apa, dac acesta este atribuit de o autoritate contractant
care efectueaz activiti relevante de natura celor prevzute la art. 232.
ART. 245
Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru contractul care are ca
obiect cumprarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau
de ali combustibili destinai produciei de energie, dac acesta este atribuit
de o autoritate contractant care efectueaz activiti de natura celor prevzute
la art. 235 i art. 241 lit. a).
--------------Art. 245 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie
2007.
ART. 246
(1) Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractului
sectorial:
a) de ctre o autoritate contractant unei ntreprinderi afiliate acesteia;
b) de ctre o asociere de mai multe autoriti contractante, formata exclusiv
cu scopul de a derula o activitate relevant, unei ntreprinderi afiliate la una
dintre autoritile contractante respective.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile:
a) n cazul unui contract de furnizare, numai dac cel puin 80% din cifra
medie de afaceri n domeniul furnizrii de produse, din ultimii 3 ani, a

171

ntreprinderii afiliate provine din furnizarea de astfel de produse pentru


ntreprinderile cu care este afiliat;
b) n cazul unui contract de servicii, numai dac cel puin 80% din cifra
medie de afaceri n domeniul serviciilor, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii
afiliate provine din prestarea de astfel de servicii pentru ntreprinderile cu
care este afiliat;
c) n cazul unui contract de lucrri, numai dac cel puin 80% din cifra
medie de afaceri n domeniul lucrrilor, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii
afiliate provine din execuia de astfel de lucrri pentru ntreprinderile cu care
este afiliat.
--------------Alin. (2) al art. 246 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
(3) n sensul prevederilor alin. (1) i (2), ntreprinderea afiliat
reprezint orice persoan care desfoar activiti economice i care intra, n
conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, n
perimetrul de consolidare al autoritii contractante sau orice persoan care
desfoar activiti economice i care se afla n oricare din urmtoarele
situaii:
a) autoritatea contractant exercita, direct sau indirect, o influen
dominant asupra sa;
b) exercit, direct sau indirect, o influen dominant asupra unei
autoriti contractante;
c) mpreun cu autoritatea contractant, se afl, direct sau indirect, sub
influena dominant a unei alte persoane care desfoar activiti economice.
Pentru noiunea de influen dominant, prevederile art. 3 lit. m) se aplic
n mod corespunztor.
--------------Teza a 2-a de la lit. c) a alin. (3) al art. 246 a fost modificat de pct. 51
al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
(4) n cazul n care, n funcie de data la care o ntreprindere afiliat a
fost nfiinat sau i-a nceput activitatea, cifra de afaceri nu este
disponibil pentru ultimii 3 ani, este suficient ca ntreprinderea s arate c
cifra de afaceri prevzut la alin. (2) lit. a), b) sau c) este credibil, acest
lucru demonstrndu-se pe baza unui plan de afaceri.
--------------Alin. (4) al art. 246 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
(5) n cazul n care mai mult de o ntreprindere afiliat la autoritatea
contractant furnizeaz servicii, produse sau lucrri similare, procentajele
prevzute la alin. (2) se calculeaz lund n considerare cifra total de afaceri
care rezult din furnizarea de produse, prestarea de servicii sau, dup caz,
execuia de lucrri, de ctre respectivele ntreprinderi afiliate.
--------------Alin. (5) al art. 246 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
ART. 247

172

(1) Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractului


sectorial:
a) de ctre o asociere de mai multe autoriti contractante, formata exclusiv
cu scopul de a derula o activitate relevant, uneia dintre autoritile
contractante respective;
b) de ctre o autoritate contractant unei asocieri de autoriti
contractante din care ea nsi face parte i care a fost formata exclusiv cu
scopul de a derula o activitate relevant.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dac asocierea a fost
nfiinat pentru efectuarea activitii relevante pe o perioad de cel puin 3
ani, iar instrumentul juridic prin care s-a nfiinat asocierea prevede c
autoritile contractante n cauza vor face parte din asocierea respectiv pentru
o perioad cel puin egal cu cea menionat.
ART. 248
(1) Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractelor
sectoriale n cazul n care activitatea relevant pentru care sunt destinate este
expus direct concurenei pe o pia la care accesul nu este restricionat.
(2) n sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului c o anumit
activitate relevant este sau nu expus direct concurenei se stabilete de ctre
Comisia European pe baza unei notificri/cereri formulate n acest sens de
autoritatea contractant interesat, care va cuprinde toate informaiile necesare
pentru adoptarea unei decizii pertinente n legtur cu situaia existent.
(3) Procedura specific pentru elaborarea i transmiterea notificrii/cererii
prevzute la alin. (2) se stabilete prin hotrre a Guvernului.
ART. 249
Autoritatea contractant are obligaia de a transmite Autoritii Naionale
pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice orice informaii pe
care aceasta le solicit cu privire la contractele pentru care s-au considerat
aplicabile prevederile art. 242 i 243, precum i ale art. 246 i 247.
SECIUNEA a 3-a
Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale
ART. 250
(1) Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale sunt:
a) licitaia deschis;
b) licitaia restrns;
c) negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participare;
d) negocierea fr publicarea prealabil a unui anun de participare;
e) cererea de oferte.
(2) Prevederile art. 18 alin. (2) sunt aplicabile i n cazul atribuirii
contractelor sectoriale.
(3) n vederea atribuirii contractelor sectoriale, autoritatea contractant
poate utiliza i modalitile speciale de atribuire prevzute la cap. IV, cu
respectarea prevederilor prezentei seciuni.
--------------Alin. (3) al art. 250 a fost introdus de pct. 53 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
ART. 251
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul sectorial,
de regul, prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis, licitaie restrns
sau negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare.

173

(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractant are


dreptul de a aplica celelalte proceduri prevzute la art. 250 alin. (1), dup
caz, numai n circumstanele specifice prevzute la art. 252 sau 124.
ART. 252
Pentru atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractant are
dreptul de a aplica procedura de negociere fr publicarea prealabil a unui
anun de participare numai n urmtoarele cazuri:
a) atunci cnd, n urma aplicrii licitaiei deschise, licitaiei restrnse
sau negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de participare sau a cererii
de oferte, nu a fost prezentat nicio ofert sau au fost prezentate numai oferte
necorespunztoare datorit faptului c acestea sunt complet irelevante n raport
cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere n acest caz este
posibil numai dup anularea procedurii iniiale i numai dac cerinele iniiale
prevzute n documentaia de atribuire nu sunt modificate substanial;
--------------Lit. a) a art. 252 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
b) atunci cnd, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de
protecia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziie public poate
fi atribuit numai unui anumit operator economic;
c) ca o msur strict necesar, atunci cnd perioadele de aplicare a
licitaiei deschise, a licitaiei restrnse, a negocierii cu publicarea
prealabil a unui anun de participare sau a cererii de oferte nu pot fi
respectate din motive de extrem urgen, determinate de evenimente imprevizibile
i care nu se datoreaz sub nicio form unei aciuni sau inaciuni a autoritii
contractante. Autoritatea contractant nu are dreptul de a stabili durata
contractului pe o perioad mai mare dect cea necesar, pentru a face fa
situaiei de urgen care a determinat aplicarea procedurii de negociere fr
publicarea prealabil a unui anun de participare;
--------------Lit. c) a art. 252 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
d) atunci cnd contractul care urmeaz s fie atribuit este destinat exclusiv
n scopul cercetrii tiinifice, experimentrii, studiilor sau dezvoltrii
tehnologice i numai dac acesta nu este destinat obinerii unui profit i nici
acoperirii costurilor aferente, iar atribuirea s nu afecteze atribuirea
ulterioar pe baze concureniale a contractelor subsecvente care sunt destinate
ndeplinirii scopului propus;
e) atunci cnd este necesar achiziionarea de la furnizorul iniial a unor
cantiti suplimentare de produse destinate nlocuirii pariale sau extinderii
echipamentelor/ instalaiilor livrate anterior i numai dac schimbarea
furnizorului iniial ar pune autoritatea contractant n situaia de a
achiziiona produse care, datorit caracteristicilor tehnice diferite de cele
deja existente, determin incompatibiliti sau dificulti tehnice
disproporionate de operare i ntreinere;
f) pentru achiziionarea de materii prime cotate la bursele de mrfuri,
achiziia acestora realizndu-se ca urmare a tranzaciilor de pe piaa la
disponibil.
---------------

174

Lit. f) a art. 252 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANA DE


URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
g) atunci cnd produsele pot fi achiziionate n condiii deosebit de
avantajoase de la un operator economic care i lichideaz definitiv afacerile,
de la un administrator judiciar care administreaz afacerile unui operator
economic n stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii
unui operator economic n stare de faliment sau lichidare ori printr-o alt
procedur similar cu cele anterioare, reglementata prin lege;
-------------Lit. g) a art. 252 a fost modificat de pct. 37 al art. unic din LEGEA nr.
337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
h) atunci cnd este posibila achiziionarea de produse la un pre
considerabil mai sczut dect preturile practicate n mod normal pe pia, ca
urmare a apariiei unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o
perioad foarte scurt de timp;
i) atunci cnd, ca urmare a unui concurs de soluii, contractul de servicii
trebuie s fie atribuit, conform regulilor stabilite iniial, concurentului
ctigtor sau unuia dintre concurenii ctigtori ai concursului respectiv, n
acest din urma caz autoritatea contractant avnd obligaia de a transmite
invitaie la negocieri tuturor concurenilor ctigtori;
j) atunci cnd este necesar achiziionarea unor lucrri sau servicii
suplimentare/adiionale, care nu au fost incluse n contractul iniial, dar care
datorit unor circumstane imprevizibile au devenit necesare pentru ndeplinirea
contractului n cauz, i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele
condiii:
--------------Partea introductiv a lit. j) a art. 252 a fost modificat de pct. 14 al art.
I din ORDONANA DE URGEN nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.
- atribuirea s fie fcut contractantului iniial;
- lucrrile sau serviciile suplimentare/adiionale nu pot fi, din punct de
vedere tehnic i economic, separate de contractul iniial fr apariia unor
inconveniente majore pentru autoritatea contractant sau, dei separabile de
contractul iniial, sunt strict necesare n vederea ndeplinirii acestuia;
k) atunci cnd, ulterior atribuirii unui contract de lucrri, autoritatea
contractant i propune s achiziioneze noi lucrri care sunt similare
lucrrilor achiziionate prin atribuirea contractului iniial i numai dac se
respect, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
- atribuirea se face contractantului iniial, iar noile lucrri constau n
repetarea unor lucrri similare celor prevzute n contractul atribuit iniial i
sunt conforme cu cerinele prevzute n caietul de sarcini elaborat cu ocazia
atribuirii respectivului contract;
- contractul de lucrri iniial a fost atribuit prin procedura de cerere de
oferte/licitaie deschis, licitaie restrns sau negociere cu publicarea
prealabil a unui anun de participare;
- valoarea estimat a contractului iniial de lucrri s-a determinat prin
luarea n considerare inclusiv a lucrrilor similare care pot fi achiziionate
ulterior;
- n anunul de participare la procedura aplicat pentru atribuirea
contractului iniial s-a precizat faptul c autoritatea contractant are dreptul
de a opta pentru achiziionarea ulterioar de noi lucrri similare de la

175

operatorul economic a crui ofert va fi declarat ctigtoare n cadrul


procedurii respective.
-----------Lit. k) a art. 252 a fost modificat de pct. 28 al art. unic din LEGEA nr.
279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.
ART. 253
n cazul n care acest lucru este posibil, cu excepia cazurilor prevzute la
art. 252 lit. b), e), g), i), j) i k), autoritatea contractant are obligaia de
a invita la negocieri un numr de operatori economici care s asigure o
concuren real.
---------------Art. 253 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 254
(1) n cazul n care ofertele prezentate n cadrul unei proceduri de
atribuire a unui contract de furnizare conin produse originare din ri tere cu
care Uniunea European nu a ncheiat niciun acord ntr-un cadru multilateral sau
bilateral care s asigure accesul efectiv al entitilor comunitare la pieele
acestor ri tere, aceste oferte pot fi respinse dac proporia produselor
originare din rile tere depete 50% din valoarea total a produselor care
constituie oferta. n sensul prezentului alineat, programele de calculator
utilizate n echipamentele pentru reele de telecomunicaii sunt considerate
produse.
(2) n cazul n care dou sau mai multe oferte sunt egale sau echivalente din
punctul de vedere al punctajului obinut n urma aplicrii factorilor de
evaluare, va fi aleas acea ofert care nu poate fi respins n temeiul
dispoziiilor alin. (1). Valoarea acelor oferte este considerat echivalent, n
sensul prezentului articol, n cazul n care diferena dintre preurile prevzute
n propunerile financiare nu depete 3%.
(3) Cu toate acestea, o ofert nu poate fi aleas n detrimentul altei oferte
dac aceast alegere ar obliga autoritatea contractant s achiziioneze un
material cu caracteristici tehnice diferite de cele ale materialului existent,
ceea ce ar determina o incompatibilitate ori dificulti tehnice de utilizare sau
de ntreinere ori costuri disproporionale.
-----------Art. 254 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
CAP. IX
Soluionarea contestaiilor
SECIUNEA 1
Dispoziii generale
ART. 255
(1) Orice persoan care se consider vtmat ntr-un drept ori ntr-un
interes legitim printr-un act al autoritii contractante, prin nclcarea
dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice, poate solicita, prin
contestaie, anularea actului, obligarea autoritii contractante de a emite un
act, recunoaterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale
administrativ-jurisdicional, n condiiile prezentei ordonane de urgen.
------------

176

Alin. (1) al art. 255 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 47^1.
(1^1) Abrogat.
----------Alin. (1^1) al art. 255 a fost abrogat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care modifica pct. 48 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie
2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(1^2) Abrogat.
----------Alin. (1^2) al art. 255 a fost abrogat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care modifica pct. 48 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie
2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(1^3) Abrogat.
----------Alin. (1^3) al art. 255 a fost abrogat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care modifica pct. 48 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie
2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2) n sensul prevederilor alin. (1), prin persoan vtmat se nelege
orice operator economic care:
-------------Partea introductiv a alin. (2) al art. 255 a fost modificat de pct. 18 al
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
a) are sau a avut un interes legitim n legtur cu respectiva procedur de
atribuire;
-------------Lit. a) a alin. (2) al art. 255 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
426 din 23 iunie 2009.
b) a suferit, sufer sau risc s sufere un prejudiciu ca o consecin a unui
act al autoritii contractante, de natur s produc efecte juridice, ori ca
urmare a nesoluionrii n termenul legal a unei cereri privind respectiva
procedur de atribuire.
(3) n sensul prevederilor alin. (1), prin act al autoritii contractante se
nelege orice act administrativ, orice alt operaiune administrativ care
produce sau poate produce efecte juridice, nendeplinirea n termenul legal a
unei obligaii prevzute de prezenta ordonan de urgen, omisiunea ori refuzul
de a emite un act sau de a efectua o anumit operaiune, n legtur cu sau n
cadrul procedurii de atribuire.
(4) Orice referire, pe parcursul prezentului capitol, la aplicarea procedurii
de atribuire include toate cazurile menionate la art. 9, precum i orice alte
contracte sau proceduri care intr n sfera de aplicare a dispoziiilor prezentei
ordonane de urgen.
--------------

177

Alin. (4) al art. 255 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23
iunie 2009.
(5) Soluionarea contestaiilor privind atribuirea contractelor de delegare a
gestiunii unui serviciu comunitar de utiliti publice pentru care legislaia
specific face trimitere la aplicarea prezentei ordonane de urgen se
realizeaz conform prezentului capitol.
---------------Alin. (5) al art. 255 a fost introdus de pct. 49 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
-------------Art. 255 a fost modificat de pct. 34 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 256
(1) n vederea soluionrii contestaiilor pe cale administrativjurisdicional, partea care se consider vtmat are dreptul s se adreseze
Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, cu respectarea prevederilor
art. 256^2 i 270-271.
(2) Abrogat.
---------------Alin. (2) al art. 256 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
-------------Art. 256 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
ART. 256^1
(1) nainte de a se adresa Consiliului Naional de Soluionare a
Contestaiilor, persoana vtmat notific autoritatea contractant cu privire la
pretinsa nclcare a dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice i la
intenia de a sesiza Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor.
Dispoziiile art. 205 i 256^2 rmn aplicabile.
(2) Lipsa notificrii prevzute la alin. (1) nu mpiedic introducerea
cererii n faa Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor.
(3) Notificarea prevzut la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a
procedurii de atribuire. Dup primirea notificrii, autoritatea contractant
poate adopta orice msuri pe care le consider necesare pentru remedierea
pretinsei nclcri, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea
unui act emis n cadrul respectivei proceduri.
(4) Msurile adoptate potrivit alin. (3) se comunic n termen de o zi
lucrtoare att persoanei care a notificat autoritatea contractant, ct i
celorlali operatori economici implicai.
(5) Persoana vtmat care a notificat autoritatea contractant potrivit
dispoziiilor alin. (1) se poate adresa de ndat Consiliului Naional de
Soluionare a Contestaiilor, fr a fi obligat s atepte comunicarea msurilor
luate de autoritatea contractant potrivit alin. (3).
(6) Persoana vtmat care, primind comunicarea prevzut la alin. (4),
consider c msurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei
nclcri va transmite autoritii contractante o notificare de renunare la
dreptul de a formula contestaie n faa Consiliului Naional de Soluionare a
Contestaiilor sau, dup caz, o cerere de renunare la judecarea contestaiei.

178

---------Art. 256^1 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 50^1.
ART. 256^2
(1) Persoana vtmat poate sesiza Consiliul Naional de Soluionare a
Contestaiilor n vederea anulrii actului i/sau recunoaterii dreptului pretins
ori a interesului legitim, n termen de:
a) 10 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin, n condiiile
prezentei ordonane de urgen, despre un act al autoritii contractante
considerat nelegal, n cazul n care valoarea contractului care urmeaz s fie
atribuit, estimat conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a,
este egal sau mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2);
b) 5 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin, n condiiile
prezentei ordonane de urgen, despre un act al autoritii contractante
considerat nelegal, n cazul n care valoarea contractului care urmeaz s fie
atribuit, estimat conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a,
este mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2).
(1^1) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazurile prevzute la
art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (3), respectiv art. 29 alin. (3), termenele
prevzute la alin. (1) se raporteaz la valoarea estimat a fiecrui lot,
publicat n invitaia de participare/anunul de participare.
------------Alin. (1^1) al art. 256^2 a fost introdus de pct. 53 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827
din 10 decembrie 2012.
(2) n cazul n care cererea prevzut la alin. (1) privete coninutul
documentaiei de atribuire, publicat n SEAP n condiiile art. 75 alin. (5),
art. 89 alin. (4) i art. 127 alin. (2), data lurii la cunotin este data
publicrii documentaiei de atribuire.
-----------Art. 256^2 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 50^2.
ART. 256^3
(1) Dup primirea unei contestaii, autoritatea contractant are dreptul de
a adopta msurile de remediere pe care le consider necesare ca urmare a
contestaiei respective. Orice astfel de msuri trebuie comunicate
contestatorului, celorlali operatori economici implicai n procedura de
atribuire, precum i Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, nu mai
trziu de o zi lucrtoare de la data adoptrii acestora.
--------Alin. (1) al art. 256^3 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA
nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31
decembrie 2010 care modific pct. 51 art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din
30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2) n situaia n care contestatorul consider c msurile adoptate sunt
suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va

179

trimite Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor i autoritii


contractante o notificare de renunare la contestaie. n acest caz, autoritatea
contractant nu mai are obligaia de a comunica punctul su de vedere potrivit
dispoziiilor art. 274.
----------Alin. (2) al art. 256^3 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA
nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31
decembrie 2010 care modific pct. 51 art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din
30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(3) n cazul primirii unei contestaii de ctre Consiliul Naional de
Soluionare a Contestaiilor, pentru care nu s-a luat act de renunare conform
prevederilor alin. (2), autoritatea contractant are dreptul de a ncheia
contractul numai dup comunicarea deciziei Consiliului Naional de Soluionare a
Contestaiilor, n termenul prevzut la art. 279 alin. (3), dar nu nainte de
expirarea termenelor de ateptare, inclusiv cnd aceste termene privesc cazurile
prevzute la art. 287^12 alin. (1) i la art. 287^13 lit. a). Dac decizia
Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor a fost atacat cu plngere,
dispoziiile art. 287^7 se aplic n mod corespunztor.
---------Alin. (3) al art. 256^3 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA
nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31
decembrie 2010 care modific pct. 51 art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din
30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(4) Contractul ncheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (3) este lovit de
nulitate absolut.
(5) n cazul n care, n cadrul aceleiai proceduri de atribuire, autoritatea
contractant achiziioneaz produse, servicii sau lucrri defalcate pe loturi,
prevederile alin. (3) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a
depus contestaie.
---------------Art. 256^3 a fost introdus de pct. 51 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
SECIUNEA a 2-a
Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor
ART. 257
(1) Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, denumit n
continuare Consiliul, este organism independent cu activitate administrativjurisdicional.
---------Alin. (1) al art. 257 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 51^1.
(2) Consiliul funcioneaz n baza unui regulament de organizare i
funcionare care se aprob n conformitate cu art. 291.
--------------Alin. (2) al art. 257 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.

180

(3) n activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar edinele


Consiliului sunt legal constituite n prezenta majoritii membrilor acestuia.
-------------Alin. (3) al art. 257 a fost modificat de pct. 39 al art. unic din LEGEA nr.
337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(4) n ceea ce privete deciziile sale, Consiliul este independent i nu este
subordonat niciunei autoriti sau instituii publice.
------------Alin. (4) al art. 257 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
(5) Abrogat.
--------------Alin. (5) al art. 257 a fost abrogat de pct. 58 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
ART. 258
(1) Consiliul este condus de un preedinte ales dintre membrii si.
--------------Alin. (1) al art. 258 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
(2) n aplicarea
preedintele prin vot
--------------Alin. (2) al art.
URGEN nr. 94 din 26
4 octombrie 2007.

prevederilor alin. (1), membrii Consiliului aleg


secret, cu majoritate absolut.
258 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANA DE
septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din

(3) Preedintele este ales pe o perioad de 3 ani, cu posibilitatea


rennoirii o singur dat a mandatului.
--------------Alin. (3) al art. 258 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
(4) Atribuiile preedintelui Consiliului se stabilesc prin regulamentul de
organizare i funcionare. n exercitarea atribuiilor sale, preedintele emite
ordine.
(4^1) n exercitarea atribuiilor sale, preedintele Consiliului este ajutat
de un colegiu format din 3 membri, alei dintre consilierii de soluionare a
contestaiilor n domeniul achiziiilor publice, cu aplicarea corespunztoare a
prevederilor alin. (2).
---------------Alin. (4^1) al art. 258 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
(5) Preedintele Consiliului nainteaz primului-ministru propunerile de
numire a membrilor Consiliului, pentru candidaii declarai admii la concurs, cu
excepia situaiei prevzute la art. 290 alin. (4).

181

ART. 259
Preedintele Consiliului are obligaia de a ntocmi un raport de activitate
anual, pe care l prezint i l susine n faa Parlamentului pn la data de 31
martie a anului urmtor.
SECIUNEA a 3-a
Statutul personalului Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor
ART. 260
(1) Numrul membrilor Consiliului i numrul persoanelor cu statut de
personal tehnico-administrativ se stabilesc prin hotrre a Guvernului.
---------------Alin. (1) al art. 260 a fost modificat de pct. 53 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
(2) Cel puin jumtate din numrul membrilor Consiliului trebuie s fie
liceniai n drept.
(3) Preedintele Consiliului trebuie s fie liceniat n drept.
---------Alin. (3) al art. 260 a fost introdus de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 53^1.
ART. 261
(1) Membrii Consiliului sunt selectai prin concurs, fiind numii n funcie
prin decizia primului-ministru, n condiiile legii.
(2) Membrii Consiliului sunt selecionai pe baza aptitudinilor profesionale
i a bunei reputaii. Candidaii trebuie s aib studii universitare de lung
durat, o vechime de 9 ani n domeniul juridic, economic sau tehnic, precum i o
experien de cel puin 2 ani n domeniul achiziiilor publice.
-----------Alin. (2) al art. 261 a fost modificat de pct. 39 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(3) Personalul tehnico-administrativ se ncadreaz prin concurs, n
condiiile legii.
ART. 262
(1) Membrii Consiliului sunt funcionari publici cu statut special, denumii
consilieri de soluionare a contestaiilor n domeniul achiziiilor publice.
Acetia sunt asimilai din punctul de vedere al salarizrii funciei publice de
secretar general adjunct din aparatul de lucru al Guvernului.
--------------Alin. (1) al art. 262 a fost modificat de pct. 60 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
(2) Abrogat.
-----------Alin. (2) al art. 262 a fost abrogat de lit. m) a art. 39 din LEGEA-CADRU nr.
284 din 28 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie
2010.

182

(2^1) Preedintele Consiliului beneficiaz i de sporul de conducere aferent


funciei de director general.
--------------Alin. (2^1) al art. 262 a fost introdus de pct. 61 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
(3) Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual i este
asimilat din punctul de vedere al salarizrii personalului contractual al
Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice.
-----------Alin. (3) al art. 262 a fost modificat de pct. 40 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(4) Prevederile prezentei ordonane de urgen se completeaz cu dispoziiile
Legii nr. 188/1999 privind statutul funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile ulterioare, precum i cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul
muncii, cu modificrile i completrile ulterioare, n msura n care nu
contravin prezentei reglementari.
(5) Perioada exercitrii funciei publice de consilier de soluionare a
contestaiilor constituie vechime n specialitatea avut n vedere la ocuparea
funciei, respectiv juridic, economic sau tehnic.
---------------Alin. (5) al art. 262 a fost introdus de pct. 54 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
ART. 263
(1) Membrii Consiliului au ca sarcin principal ducerea la ndeplinire a
atribuiilor date n competena Consiliului prin prezenta ordonan de urgen.
(2) Evaluarea activitii Consiliului se efectueaz o dat pe an de ctre o
comisie.
---------------Alin. (2) al art. 263 a fost modificat de pct. 55 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
(3) Comisia prevzut la alin. (2) este alctuit din 5 membri, dup cum
urmeaz:
a) un reprezentant al Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice;
b) 2 reprezentani ai Parlamentului Romniei, respectiv un senator i un
deputat, desemnai de ctre cele dou Camere ale Parlamentului;
c) un reprezentant al Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici;
d) un reprezentant al Consiliului Concurenei.
--------------Alin. (3) al art. 263 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23
iunie 2009.
(4) n sensul prevederilor alin. (2), comisia ntocmete un raport de
evaluare care se nainteaz primului-ministru.
---------

183

Alin. (4) al art. 263 a fost modificat de pct. 27 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 55^1.
(5) Procedura de evaluare a activitii Consiliului i a preedintelui
acestuia vizeaz exclusiv activitatea administrativ i organizatoric i se
stabilete prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ageniei Naionale a
Funcionarilor Publici.
----------Alin. (5) al art. 263 a fost modificat de pct. 28 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care modifica pct. 56 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie
2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(6) Prin excepie de la prevederile alin. (2), n cazul apariiei unor
situaii deosebite, procedura de evaluare poate fi efectuat ori de cte ori este
necesar i nainte de acest termen.
--------------Alin. (6) al art. 263 a fost modificat de pct. 41 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(7) Evaluarea performanelor individuale profesionale ale membrilor
Consiliului se realizeaz potrivit regulamentului de organizare i funcionare a
Consiliului, aprobat prin hotrre a Guvernului, avnd la baz urmtoarele dou
criterii obligatorii de evaluare:
a) ponderea deciziilor casate;
b) consecvena n aplicarea unitar a dispoziiilor n materia achiziiilor
publice.
------------Alin. (7) al art. 263 a fost modificat de pct. 55 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
--------------Art. 263 a fost modificat de pct. 62 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie
2007.
ART. 264
(1) Membrilor Consiliului le este interzis:
a) s desfoare activiti comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
b) s dein calitatea de asociat sau de membru n organele de conducere,
administrare sau control la societi civile, societi comerciale, inclusiv
bnci sau alte instituii de credit, societi de asigurare sau financiare,
companii naionale, societi naionale sau regii autonome;
c) s dein calitatea de membru al unui grup de interes economic;
d) s dein calitatea de membru al unui partid politic i s desfoare sau
s participe la activiti cu caracter politic;
e) s exercite orice funcie public sau privat, cu excepia funciilor sau
activitii n domeniul didactic, al cercetrii tiinifice i al creaiei
literar-artistice;
f) s exercite oricare alte activiti profesionale sau de consultanta.
(2) Membrii Consiliului au obligaia s depun declaraiile de avere i de
interese, n conformitate cu dispoziiile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri

184

pentru asigurarea transparentei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor


publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(3) Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la soluionarea unei
contestaii dac se afla n una dintre situaiile prevzute mai jos, sub
sanciunea nulitii deciziei pronunate:
a) dac acetia, soul sau ascendenii ori descendenii lor au vreun interes
n soluionarea contestaiei sau cnd sunt soi, rude sau afini pn la al
patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre pri;
b) dac ntre acetia i una dintre pri a fost un proces penal cu pn la 5
ani naintea soluionrii cauzei;
c) dac s-au pronunat public n legtur cu contestaia pe care o
soluioneaz;
c^1) dac n cadrul aceleiai proceduri de atribuire au soluionat o alt
contestaie;
------------Lit. c^1) a alin. (3) al art. 264 a fost introdus de pct. 56 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 827 din 10 decembrie 2012.
d) dac se constat c au primit de la una dintre pri bunuri materiale sau
promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.
ART. 265
(1) Constatarea abaterilor disciplinare revine Comisiei de disciplina care se
constituie n cadrul Consiliului.
(2) Comisia de disciplina are un numr de 5 membri, dintre care 2 sunt numii
de preedintele Consiliului i 3 sunt alei de membrii Consiliului, cu majoritate
simpla.
SECIUNEA a 4-a
Procedura de soluionare a contestaiilor n faa Consiliului Naional de
Soluionare a Contestaiilor
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 51 din 28 iunie 2014, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, contestaiile/cererile/plngerile
aflate n curs de soluionare la Consiliu/instana de judecat la data intrrii
n vigoare a prezentei ordonane de urgen continu s fie soluionate n
condiiile i cu procedura prevzut de legea n vigoare la data la care au fost
depuse.
ART. 266
(1) Consiliul este competent s soluioneze contestaiile cu privire la
procedura de atribuire, prin complete specializate, constituite potrivit
Regulamentului de organizare i funcionare a Consiliului, aprobat potrivit art.
291.
-----------Alin. (1) al art. 266 a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr.
279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.
(2) n exercitarea atribuiilor sale, Consiliul adopta decizii.
ART. 267
(1) Contestaia se soluioneaz de un complet format din 3 membri ai
Consiliului, dintre care unul are calitatea de preedinte de complet.

185

(2) n cadrul fiecrui complet cel puin preedintele acestuia trebuie s fie
liceniat n drept.
Art. 268
Cauzele se distribuie completelor n mod aleatoriu.
ART. 269
Procedura de soluionare a contestaiilor se desfoar cu respectarea
principiilor legalitii, celeritii, contradictorialitii i a dreptului la
aprare.
ART. 270
(1) Contestaia se formuleaz n scris i trebuie s conin urmtoarele
elemente:
a) numele, domiciliul sau reedina contestatorului ori, pentru persoanele
juridice, denumirea, sediul lor i codul unic de nregistrare. n cazul
persoanelor juridice se vor indica i persoanele care le reprezint i n ce
calitate;
b) denumirea i sediul autoritii contractante;
c) denumirea obiectului contractului de achiziie public i procedura de
atribuire aplicat;
c^1) abrogat;
--------------Lit. c^1) a alin. (1) al art. 270 a fost abrogat de pct. 42 al art. II din
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
156 din 12 martie 2009.
c^2) abrogat;
--------------Lit. c^2) a alin. (1) al art. 270 a fost abrogat de pct. 42 al art. II din
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
156 din 12 martie 2009.
d) obiectul contestaiei;
--------------Lit. d) a alin. (1) al art. 270 a fost modificat de pct. 43 al art. II din
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
156 din 12 martie 2009.
d^1) dovedirea interesului legitim;
--------------Lit. d^1) a alin. (1) al art. 270 a fost introdus de pct. 2 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 51 din 28 iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
486 din 30 iunie 2014.
e) motivarea n fapt i n drept a cererii;
f) mijloacele de proba pe care se sprijin contestaia, n msura n care
este posibil;
g) semntura prii sau a reprezentantului persoanei juridice.
(2) n situaia n care Consiliul apreciaz c n contestaie nu sunt
cuprinse toate informaiile prevzute la alin. (1), va cere contestatorului ca,
n termen de 3 zile de la ntiinare, s completeze contestaia. n cazul n
care contestatorul nu se conformeaz obligaiei impuse de Consiliu, contestaia
va fi respins ca inadmisibil.
--------------Alin. (2) al art. 270 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 51 din 28 iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30
iunie 2014.

186

ART. 271
(1) Sub sanciunea respingerii contestaiei ca tardiv, aceasta se
nainteaz att Consiliului, ct i autoritii contractante, nu mai trziu de
expirarea termenelor prevzute la art. 256^2. Contestatorul va ataa la
contestaie i copia actului atacat, n cazul n care acesta a fost emis, precum
i copii ale nscrisurilor prevzute la art. 270 alin. (1), dac acestea sunt
disponibile.
--------------Alin. (1) al art. 271 a fost modificat de pct. 44 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(2) n termen de o zi lucrtoare de la primirea contestaiei, autoritatea
contractant are obligaia s i ntiineze despre aceasta i pe ceilali
participani nc implicai n procedura de atribuire. ntiinarea trebuie s
conin inclusiv o copie a contestaiei respective.
(3) Toate notificrile sau comunicrile actelor procedurale se fac cu
confirmare de primire. Dispoziiile art. 60 alin. (1) se aplic n mod
corespunztor.
(4) n cazul nendeplinirii obligaiei prevzute la alin. (1), dispoziiile
art. 274 i ale art. 256^3 alin. (3) nu sunt aplicabile.
---------------Alin. (4) al art. 271 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
--------------Art. 271 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
143 din 28 octombrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie
2008.
ART. 271^1
(1) n scopul de a proteja autoritatea contractant de riscul unui eventual
comportament necorespunztor, contestatorul are obligaia de a constitui garania
de bun conduit pentru ntreaga perioad cuprins ntre data depunerii
contestaiei/cererii/plngerii i data rmnerii definitive a deciziei
Consiliului/hotrrii instanei de judecat de soluionare a acesteia.
(2) Contestaia/Cererea/Plngerea va fi respins n cazul n care
contestatorul nu prezint dovada constituirii garaniei prevzute la alin. (1).
(3) Garania de bun conduit se constituie prin virament bancar sau printrun instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar ori de
o societate de asigurri i se depune n original la sediul autoritii
contractante i n copie la Consiliu sau la instana de judecat, odat cu
depunerea contestaiei/cererii/plngerii.
(4) Cuantumul garaniei de bun conduit se stabilete prin raportare la
valoarea estimat a contractului ce urmeaz a fi atribuit, astfel:
a) 1% din valoarea estimat, dac aceasta este mai mic dect pragurile
valorice prevzute la art. 55 alin. (2) lit. a) i b);
b) 1% din valoarea estimat, dac aceasta este mai mic dect pragurile
valorice prevzute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult dect
echivalentul n lei a 10.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii
garaniei;
c) 1% din valoarea estimat, dac aceasta este egal sau mai mare dect
pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2) lit. a) i b), dar nu mai mult

187

dect echivalentul n lei a 25.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii


garaniei;
d) 1% din valoarea estimat, dac aceasta este egal sau mai mare dect
pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult dect
echivalentul n lei a 100.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii
garaniei.
(5) Garania de bun conduit trebuie s aib o perioad de valabilitate de
cel puin 90 de zile, s fie irevocabil i s prevad plata necondiionat la
prima cerere a autoritii contractante, n msura n care
contestaia/cererea/plngerea va fi respins.
--------------Alin. (5) al art. 271^1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 51 din 28 iunie
2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 10 iulie 2014, care modific
pct. 4 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 51 din 28 iunie 2014, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
(6) n cazul n care, n ultima zi de valabilitate a garaniei de bun
conduit, decizia Consiliului sau hotrrea instanei de judecat nu este rmas
definitiv, iar contestatorul nu a prelungit valabilitatea garaniei de bun
conduit n aceleai condiii de la alin. (1)-(5), autoritatea contractant va
reine garania de bun conduit. Prevederile art. 271^2 alin. (3)-(5) se aplic
n mod corespunztor.
(7) Prevederile alin. (1)-(6) se aplic n mod corespunztor i n situaia
n care plngerea mpotriva deciziei Consiliului este formulat de o alt
persoan dect autoritatea contractant sau contestator, conform art. 281.
--------------Art. 271^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
51 din 28 iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
ART. 271^2
(1) n cazul n care contestaia este respins de ctre Consiliu sau de ctre
instana de judecat, atunci cnd contestatorul se adreseaz direct instanei,
autoritatea contractant are obligaia de a reine garania de bun conduit de
la momentul rmnerii definitive a deciziei Consiliului/hotrrii instanei de
judecat. Reinerea se aplic pentru loturile la care contestaia a fost
respins.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic i n cazul n care contestatorul renun
la contestaie/cerere/plngere.
(3) Msura prevzut la alin. (1) nu va fi aplicat n cazul n care
Consiliul/instana de judecat respinge contestaia ca rmas fr obiect sau n
cazul n care s-a renunat la contestaie/cerere/plngere, ca urmare a adoptrii
de ctre autoritatea contractant a msurilor de remediere necesare, n
condiiile art. 256^3 alin. (1).
(4) n situaia n care Consiliul admite contestaia, respectiv instana
competent admite plngerea formulat mpotriva deciziei Consiliului de
respingere a contestaiei, autoritatea contractant are obligaia de a restitui
contestatorului garania de bun conduit, n cel mult 5 zile de la momentul
rmnerii definitive a deciziei/hotrrii.
(5) n situaia n care contestatorul se adreseaz direct instanei de
judecat i aceasta admite cererea introdus, prevederile alin. (4) se aplic n
mod corespunztor.
(6) Sumele ncasate de autoritatea contractant din executarea garaniei de
bun conduit reprezint venituri ale autoritii contractante.
---------------

188

Art. 271^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
51 din 28 iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
ART. 272
Abrogat.
--------------Art. 272 a fost abrogat de pct. 45 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19
din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 273
(1) Contestaiile formulate n cadrul aceleiai proceduri de atribuire vor fi
conexate de ctre Consiliu pentru a se pronuna o soluie unitar.
------------Alin. (1) al art. 273 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
(2) Pn la soluionarea contestaiei de ctre Consiliu, participanii n
cadrul aceleiai proceduri de atribuire se pot asocia la contestaie printr-o
cerere proprie care trebuie s conin toate elementele prevzute la art. 270
alin. (1).
ART. 274
(1) n vederea soluionrii contestaiei/contestaiilor, autoritatea
contractant are obligaia de a transmite Consiliului, n termen de cel mult 5
zile lucrtoare de la data primirii contestaiei conform prevederilor art. 271
alin. (1), punctul su de vedere asupra acesteia/acestora, nsoit de orice alte
documente considerate edificatoare, precum i, sub sanciunea amenzii prevzute
la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achiziiei publice, cu excepia
anunurilor publicate n SEAP i a documentaiei de atribuire, atunci cnd
aceasta este disponibil i poate fi descrcat direct din SEAP. Lipsa punctului
de vedere al autoritii contractante nu mpiedic soluionarea
contestaiei/contestaiilor, n msura n care s-a fcut dovada comunicrii
acesteia/acestora.
--------------Alin. (1) al art. 274 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 51 din 28 iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30
iunie 2014.
(2) Autoritatea contractant va notifica punctul de vedere i
contestatorului/contestatorilor, n acelai termen prevzut la alin. (1).
(3) Abrogat.
--------------Alin. (3) al art. 274 a fost abrogat de pct. 47 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(4) La cerere, contestatorul are acces la dosarul achiziiei publice depus
la Consiliu.
--------------Alin. (4) al art. 274 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 51 din 28 iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30
iunie 2014.
(5) Consiliul sau instana de judecat are obligaia de a aplica prevederile
alin. (4), cu respectarea art. 24.

189

--------------Alin. (5) al art. 274 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 51 din 28 iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30
iunie 2014.
--------------Art. 274 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
143 din 28 octombrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie
2008.
ART. 274^1
Autoritatea contractant are dreptul de a transmite Consiliului punctul su
de vedere asupra contestaiei/contestaiilor, nsoit de orice alte documente
considerate edificatoare, precum i o copie a dosarului achiziiei publice, i
nainte de expirarea termenului prevzut la art. 205 alin. (1).
---------------Art. 274^1 a fost introdus de pct. 61 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 275
(1) n vederea soluionrii contestaiei Consiliul are dreptul de a solicita
lmuriri prilor, de a administra probe i de a solicita orice alte
date/documente, n msura n care acestea sunt relevante n raport cu obiectul
contestaiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date
necesare pentru soluionarea contestaiei i de la alte persoane fizice sau
juridice.
--------------Alin. (1) al art. 275 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie s conduc la depirea
termenului de soluionare a contestaiei, astfel cum este prevzut la art. 276.
--------------Alin. (2) al art. 275 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde la orice solicitare
a Consiliului i de a-i transmite acestuia orice alte documente care prezint
relevan pentru soluionarea contestaiei, ntr-un termen care nu poate depi 5
zile de la data primirii solicitrii, sub sanciunea unei amenzi n cuantum de
10.000 lei, aplicat conductorului autoritii contractante.
--------------Alin. (3) al art. 275 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
(3^1) Consiliul are obligaia de a pronuna decizia privind amenda cel trziu
n cea de-a 5-a zi de la expirarea termenului prevzut la alin. (3).
--------------Alin. (3^1) al art. 275 a fost introdus de pct. 71 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.

190

(3^2) Decizia Consiliului privind amenda, neatacat n termen, constituie


titlu executoriu i se execut de ctre organele competente, potrivit
dispoziiilor legale privind executarea silit a creanelor fiscale i cu
procedura prevzut de aceste dispoziii.
--------------Alin. (3^2) al art. 275 a fost introdus de pct. 71 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
(4) Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lmurirea unor
aspecte de natur tehnic sau financiar. Durata efecturii expertizei trebuie s
se ncadreze nuntrul termenului prevzut pentru soluionarea contestaiilor de
ctre Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat
cererea de efectuare a acesteia.
(5) Procedura n faa Consiliului este scris, iar prile vor fi audiate
numai dac acest lucru este considerat necesar de ctre completul de soluionare
a contestaiei.
(6) Prile pot fi reprezentate de avocai sau de consilieri juridici i pot
depune concluzii scrise n cursul procedurii. De asemenea, prile pot solicita
s depun concluzii oral n faa Consiliului, fr ca prin aceasta s fie
afectate termenele prevzute la art. 276.
------------Alin. (6) al art. 275 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
ART. 275^1
(1) n cazuri temeinic justificate i pentru prevenirea unei pagube iminente,
Consiliul, pn la soluionarea fondului cauzei, poate s dispun, n termen de 3
zile, la cererea prii interesate, prin decizie, msura suspendrii procedurii
de achiziie public.
(2) Consiliul soluioneaz cererea de suspendare lund n considerare
consecinele acestei msuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea
fi lezate, inclusiv asupra interesului public.
(3) Decizia prevzut la alin. (1) poate fi atacat la instana competent,
n mod separat, n termen de 5 zile de la comunicare.
--------Art. 275^1 a fost introdus de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 61^1.
ART. 276
(1) Consiliul soluioneaz pe fond contestaia n termen de 20 de zile de la
data primirii dosarului achiziiei publice de la autoritatea contractant,
respectiv n termen de 10 zile n situaia incidenei unei excepii care
mpiedic analiza pe fond a contestaiei, potrivit art. 278 alin. (1). n cazuri
temeinic justificate, termenul de soluionare a contestaiei poate fi prelungit o
singur dat cu nc 10 zile.
------------Alin. (1) al art. 276 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.

191

(2) Nerespectarea termenului de soluionare a contestaiei prevzut la alin.


(1) constituie abatere disciplinar i poate atrage inclusiv declanarea
procedurii de evaluare n conformitate cu prevederile art. 263 alin. (6).
--------------Art. 276 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
143 din 28 octombrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie
2008.
ART. 276^1
Abrogat.
--------------Art. 276^1 a fost abrogat de pct. 48 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
SECIUNEA a 5-a
Masuri provizorii
Abrogat
--------------Seciunea a 5-a din Cap. IX a fost abrogat de pct. 63 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
453 din 2 iulie 2010.
ART. 277
Abrogat.
--------------Art. 277 a fost abrogat de pct. 63 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
SECIUNEA a 6-a
Soluiile pe care le poate pronuna Consiliul Naional de Soluionare a
Contestaiilor
ART. 278
(1) Consiliul/Instana de judecat se pronun mai nti asupra excepiilor
de procedur i de fond, iar cnd se constat c acestea sunt ntemeiate, nu se
mai procedeaz la analiza pe fond a cauzei.
--------------Alin. (1) al art. 278 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 51 din 28 iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30
iunie 2014.
(2) Consiliul examineaz din punctul de vedere al legalitii i temeiniciei
actul atacat i poate pronuna o decizie prin care l anuleaz n parte sau n
tot, oblig autoritatea contractant s emit un act sau dispune orice alt
msur necesar pentru remedierea actelor ce afecteaz procedura de atribuire. n
cazul n care Consiliul dispune modificarea/eliminarea oricror specificaii
tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise n legtur cu
procedura de atribuire, autoritatea contractant are dreptul de a anula aplicarea
procedurii de atribuire.
-----------Alin. (2) al art. 278 a fost modificat de pct. 33 al art. unic din LEGEA nr.
279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.

192

(3) n situaia n care Consiliul apreciaz c, n afar de actele


contestate n cadrul procedurii de atribuire, exist i alte acte care ncalc
prevederile prezentei ordonane de urgen, la care nu s-a fcut referire n
contestaie, atunci acesta va sesiza att Autoritatea Naional pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, ct i Unitatea pentru
Coordonarea i Verificarea Achiziiilor Publice din cadrul Ministerului
Finanelor Publice, transmindu-le n acest sens toate datele/documentele
relevante n susinerea sesizrii.
--------------Alin. (3) al art. 278 a fost modificat de pct. 65 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
(4) n cazul n care Consiliul admite contestaia i dispune luarea unor
msuri de remediere a actului atacat, precizeaz i termenul n care aceasta
trebuie dus la ndeplinire, care nu va fi mai scurt dect termenul de exercitare
a cii de atac mpotriva deciziei Consiliului, aa cum este prevzut la art. 281
alin. (1).
------------Alin. (4) al art. 278 a fost modificat de pct. 60 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
(5) Consiliul poate respinge contestaia ca fiind nefondat, tardiv, lipsit
de interes, lipsit de obiect, ca fiind introdus de o persoan fr calitate sau
nemputernicit s formuleze contestaia, precum i pe orice alt excepie de
procedur sau de fond.
(6) n funcie de soluia pronunat, Consiliul va decide asupra continurii
sau anulrii procedurii de achiziie public.
(7) Consiliul poate lua act, oricnd n cursul soluionrii contestaiei, de
renunarea la aceasta de ctre contestator.
(8) Consiliul poate obliga, la cerere, partea n culp la plata cheltuielilor
efectuate n cursul soluionrii contestaiei.
-------------Alin. (8) al art. 278 a fost modificat de pct. 41 al art. unic din LEGEA nr.
337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(9) Consiliul nu poate decide atribuirea unui contract ctre un anumit
operator economic.
--------------Alin. (9) al art. 278 a fost introdus de pct. 67 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
ART. 278^1
Abrogat.
--------------Art. 278^1 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 51
din 28 iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
ART. 279
(1) Decizia Consiliului privind modul de soluionare a contestaiei se adopta
cu votul majoritii membrilor completului, acetia neavnd posibilitatea de a se
abine.
--------------

193

Alin. (1) al art. 279 a fost modificat de pct. 42 al art. unic din LEGEA nr.
337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(2) Dup luarea deciziei, completul va ntocmi o minut care se semneaz de
ctre toi membrii completului i se consemneaz ntr-un registru special inut
de Consiliu.
(3) Decizia Consiliului, adoptat potrivit alin. (1), va fi motivat i
comunicat n scris prilor n termen de 3 zile de la pronunare.
------------Alin. (3) al art. 279 a fost modificat de pct. 62 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
(4) Decizia motivat se public n termen de 5 zile de la pronunare pe
pagina de internet a Consiliului, n cadrul buletinului oficial, fr referire la
datele de identificare a deciziei i ale prilor, la datele cu caracter
personal, precum i la acele informaii pe care operatorul economic le precizeaz
n oferta sa ca fiind confideniale, clasificate sau protejate de un drept de
proprietate intelectual.
------------Alin. (4) al art. 279 a fost modificat de pct. 62 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
(5) Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor msuri de remediere va
fi naintat, n copie, n acelai termen prevzut la alin. (3), ctre
Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice,
care are obligaia de a monitoriza ndeplinirea msurilor de remediere.
--------------Alin. (5) al art. 279 a fost modificat de pct. 52 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(6) Decizia motivat se public de ctre autoritatea contractant n SEAP n
termen de 5 zile de la data primirii, fr referire la datele de identificare a
deciziei i ale prilor, la datele cu caracter personal, precum i la acele
informaii pe care operatorul economic le precizeaz n oferta sa ca fiind
confideniale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual.
------------Alin. (6) al art. 279 a fost introdus de pct. 63 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
ART. 280
(1) Decizia prin care Consiliul anuleaz n tot sau n parte actul atacat
este obligatorie pentru autoritatea contractant.
----------Alin. (1) al art. 280 a fost modificat de pct. 31 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 68^1.
(2) n cazul n care termenul prevzut de art. 278 alin. (4) nu este
respectat de autoritatea contractant, se aplic conductorului unitii care nu

194

a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la ndeplinire a deciziei


Consiliului sau persoanei obligate sanciunea prevzut la art. 294 alin. (2).
------------Alin. (2) al art. 280 a fost modificat de pct. 64 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
(3) Decizia Consiliului este obligatorie pentru pri, contractul de
achiziie public ncheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de
nulitate absolut.
(4) Abrogat.
------------Alin. (4) al art. 280 a fost abrogat de pct. 65 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
(5) Abrogat.
--------------Alin. (5) al art. 280 a fost abrogat de pct. 53 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
ART. 281
(1) Deciziile Consiliului privind soluionarea contestaiei pot fi atacate
de ctre autoritatea contractant i/sau de ctre orice persoan vtmat, n
sensul art. 255 alin. (2), cu plngere la instana judectoreasc prevzut la
art. 283 alin. (1), n termen de 10 zile de la comunicare, att pentru motive de
nelegalitate, ct i de netemeinicie.
------------Alin. (1) al art. 281 a fost modificat de pct. 66 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
(2) Plngerea va fi formulata n scris i va fi motivat, dispoziiile art.
270 alin. (1) aplicndu-se n mod corespunztor.
(3) Persoana care formuleaz plngerea mpotriva deciziei pronunate de
Consiliu comunic, n termenul prevzut la alin. (1), o copie a acesteia, precum
i a nscrisurilor doveditoare, fr referire la acele informaii pe care
operatorul economic le precizeaz n oferta sa ca fiind confideniale,
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual, i prilor
care au fost implicate n procedura de contestare n faa Consiliului, depunnd
dovada de comunicare n faa instanei pn la primul termen de judecat.
------------Alin. (3) al art. 281 a fost modificat de pct. 66 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
SECIUNEA a 7-a
Procedura de verificare a legalitii
Abrogat
--------------Seciunea a 7-a din Cap. IX a fost abrogat de pct. 79 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.

195

ART. 282
Abrogat.
--------------Art. 282 a fost abrogat de pct. 79 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94
din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie
2007.
SECIUNEA a 8-a
Ci de atac mpotriva deciziilor Consiliului Naional de Soluionare a
Contestaiilor
ART. 283
(1) Instana competent s soluioneze plngerea formulat mpotriva deciziei
pronunate de Consiliu este curtea de apel, secia de contencios-administrativ i
fiscal n a crei raz se afl sediul autoritii contractante. Cu excepia
cazurilor n care plngerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul Naional
de Soluionare a Contestaiilor nu are calitatea de parte n proces.
(1^1) Instana competent s soluioneze plngerea formulat mpotriva
deciziei pronunate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii
i/sau lucrri aferente infrastructurii de transport de interes naional, aa cum
este definit de legislaia n vigoare, este Curtea de Apel Bucureti, Secia de
contencios administrativ i fiscal.
---------Alin. (1^1) al art. 283 a fost modificat de pct. 32 al art. unic din LEGEA
nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31
decembrie 2010 care modifica pct. 69 art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din
30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2) Plngerea va fi soluionat n complet format din 3 judectori.
(3) Prevederile seciunii a 9-a se aplic n mod corespunztor.
---------Alin. (3) al art. 283 a fost modificat de pct. 1 al art. 61 din LEGEA nr. 76
din 24 mai 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.
(4) Dup soluionarea plngerii de ctre instana prevzut la alin. (1) sau
(1^1), dosarul cauzei se restituie de ctre instan Consiliului.
-----------Alin. (4) al art. 283 a fost modificat de pct. 33 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care modifica pct. 70 art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie
2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
--------------Art. 283 a fost modificat de pct. 55 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 283^1
(1) n cazuri temeinic justificate i pentru prevenirea unei pagube iminente,
preedintele instanei poate dispune, la cererea prii interesate, prin
ncheiere dat cu citarea prilor, suspendarea executrii contractului.
(2) Instana soluioneaz cererea de suspendare lund n considerare
consecinele probabile ale acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar
putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instana va putea s nu
dispun msura prevzut la alin. (1) n cazul n care consecinele negative ale
acesteia ar putea fi mai mari dect beneficiile ei. Hotrrea de a nu dispune

196

suspendarea executrii contractului nu trebuie s prejudicieze niciun alt drept


al persoanei care a naintat cererea prevzut la alin. (1).
(3) ncheierea prevzut la alin. (1) poate fi atacat cu recurs, n mod
separat, n termen de 5 zile de la comunicare.
--------------Art. 283^1 a fost introdus de pct. 71 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 284
Abrogat.
--------------Art. 284 a fost abrogat de pct. 56 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19
din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 285
(1) Instana, admind plngerea, modific decizia Consiliului, dispunnd,
dup caz:
a) anularea n tot sau n parte a actului autoritii contractante;
b) obligarea la emiterea actului de ctre autoritatea contractant;
c) ndeplinirea unei obligaii de ctre autoritatea contractant, inclusiv
eliminarea oricror specificaii tehnice, economice sau financiare
discriminatorii din anunul/invitaia de participare, din documentaia de
atribuire sau din alte documente emise n legtur cu procedura de atribuire;
d) orice alte msuri necesare remedierii nclcrii dispoziiilor legale n
materia achiziiilor publice.
--------------Alin. (1) al art. 285 a fost modificat de pct. 57 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(2) Instana, sesizat cu o plngere mpotriva unei decizii a Consiliului
Naional de Soluionare a Contestaiilor, prin care acesta a soluionat
contestaia pe excepie, admind plngerea, va desfiina decizia respectiv i
va reine cauza spre judecare pe fond cu luarea n considerare a motivelor care
au determinat desfiinarea deciziei.
--------------Alin. (2) al art. 285 a fost modificat de pct. 57 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
(3) n situaia n care instana admite plngerea, modific decizia
Consiliului i constat c actul autoritii contractante a nclcat prevederile
legislaiei n materia achiziiilor publice, iar contractul a fost ncheiat
nainte de comunicarea deciziei de ctre Consiliu, nclcndu-se astfel
prevederile art. 256^3 alin. (3), dispoziiile art. 287^10 alin. (1) lit. b),
alin. (2)-(6) sau, dup caz, ale art. 287^11 se aplic n mod corespunztor.
---------Alin. (3) al art. 285 a fost modificat de pct. 34 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care modifica pct. 72 art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie
2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(4) Instana poate respinge pe fond plngerea.
(5) Hotrrea prin care instana soluioneaz plngerea este definitiv.
----------

197

Alin. (5) al art. 285 a fost modificat de pct. 2 al art. 61 din LEGEA nr. 76
din 24 mai 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.
(6) Hotrrea motivat pronunat de instan va fi naintat, n copie,
termen de 15 zile de la data redactrii, ctre Autoritatea Naional pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, care o public n SEAP,
referire la datele de identificare a deciziei i ale prilor, la datele cu
caracter personal, precum i la acele informaii pe care operatorul economic
precizeaz ca fiind confideniale, clasificate sau protejate de un drept de
proprietate intelectual.
------------Alin. (6) al art. 285 a fost introdus de pct. 67 al art. I din ORDONANA
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827
10 decembrie 2012.

n
fr
le

DE
din

ART. 285^1
Plngerea formulat mpotriva deciziei pronunate de Consiliu se taxeaz cu
50% din sumele prevzute la art. 287^17.
--------------Art. 285^1 a fost introdus de pct. 73 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
SECIUNEA a 9-a
Soluionarea litigiilor n instan
ART. 286
(1) Procesele i cererile privind acordarea despgubirilor pentru repararea
prejudiciilor cauzate n cadrul procedurii de atribuire, precum i cele privind
executarea, nulitatea, anularea, rezoluiunea, rezilierea sau denunarea
unilateral a contractelor de achiziie public se soluioneaz n prim instan
de ctre secia de contencios administrativ i fiscal a tribunalului n
circumscripia cruia se afl sediul autoritii contractante.
------------Alin. (1) al art. 286 a fost modificat de pct. 68 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
(1^1) Abrogat.
-----------Alin. (1^1) al art. 286 a fost abrogat de pct. 36 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care modifica pct. 75 art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie
2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2) n faa instanei de judecat, litigiile privind drepturile i
obligaiile contractate n cadrul procedurilor de atribuire care intr n sfera
de aplicare a dispoziiilor prezentei ordonane de urgen se soluioneaz de
urgen i cu precdere.
-------------Alin. (2) al art. 286 a fost modificat de pct. 3 al art. 61 din LEGEA nr. 76
din 24 mai 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.
-------------Art. 286 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.

198

ART. 287
(1) Despgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat n cadrul procedurii
de atribuire se solicit n justiie prin aciune separat.
-----------Alin. (1) al art. 287 a fost modificat de pct. 37 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 75^2.
(2) Despgubirile reprezentnd prejudiciul cauzat printr-un act al
autoritii contractante sau ca urmare a nesoluionrii n termenul legal a unei
cereri privind procedura de atribuire, prin nclcarea dispoziiilor legale n
materia achiziiilor publice, se pot acorda numai dup anularea n prealabil,
potrivit legii, a actului respectiv ori, dup caz, dup revocarea actului sau
luarea oricror altor msuri de remediere de ctre autoritatea contractant.
(3) n cazul n care se solicit plata de despgubiri pentru repararea
prejudiciului reprezentnd cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare
la procedura de atribuire, persoana vtmat trebuie s fac doar dovada
nclcrii prevederilor prezentei ordonane de urgen, precum i a faptului c
ar fi avut o ans real de a ctiga contractul, iar aceasta a fost compromis
ca urmare a nclcrii respective.
--------------Art. 287 a fost modificat de pct. 59 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 287^1
(1) Judectorul, de ndat ce constat c sunt ndeplinite condiiile
prevzute de lege pentru cererea de chemare n judecat, dispune prin rezoluie
comunicarea acesteia, precum i a nscrisurilor depuse ctre prt i stabilete
primul termen de judecat, care va fi de cel mult 20 de zile de la data
nregistrrii.
(2) Termenele de judecat ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile.
(3) Prtul este obligat s depun ntmpinarea n termen de 3 zile de la
comunicarea cererii de chemare n judecat, sub sanciunea decderii, n
conformitate cu prevederile Codului de procedur civil.
(4) Reclamantului i se va comunica de ndat ntmpinarea depus de prt n
termenul prevzut la alin. (3).
(5) Cererea reconvenional se introduce n termenul prevzut la alin. (3).
-----------Art. 287^1 a fost modificat de pct. 35 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
ART. 287^2
(1) Comunicarea citaiilor i a altor acte de procedur se poate face de
grefa instanei i prin telefax, pot electronic sau prin alte mijloace ce
asigur transmiterea textului actului i confirmarea primirii acestuia. Prile,
dac dispun de asemenea mijloace de comunicare, au obligaia de a indica datele
corespunztoare n cererea de chemare n judecat, respectiv n ntmpinare.
(2) Partea creia, personal sau prin reprezentant ori prin funcionarul sau
persoana nsrcinat cu primirea corespondenei, i s-a nmnat citaia pentru un
termen de judecat nu va fi citat n tot cursul judecrii la acea instan,
prezumndu-se c ea cunoate termenele de judecat ulterioare aceluia pentru care
citaia i-a fost nmnat.
---------------

199

Art. 287^2 a fost introdus de pct. 60 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 287^3
Abrogat.
----------Art. 287^3 a fost abrogat de pct. 37 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 75^3.
ART. 287^4
Abrogat.
-----------Art. 287^4 a fost abrogat de pct. 36 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
ART. 287^5
(1) Lipsa prii legal citate nu poate mpiedica judecarea cauzei, dac legea
nu dispune altfel.
(2) Dac la orice termen fixat pentru judecat se nfieaz numai una
dintre pri, instana, dup ce va cerceta toate lucrrile din dosar i va
asculta susinerile prii prezente, se va pronuna n temeiul dovezilor
administrate, examinnd i excepiile i aprrile prii care lipsete.
(3) Dispoziiile alin. (1) i (2) se aplic n mod corespunztor i n cazul
n care lipsesc ambele pri, dei au fost legal citate, dac cel puin una
dintre ele a cerut n scris judecarea cauzei n lips.
--------------Art. 287^5 a fost introdus de pct. 60 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 287^6
Instana va putea dispune o singur dat amnarea judecrii cauzei numai n
mod excepional, pentru motive temeinice i care nu sunt imputabile prii sau
reprezentantului ei.
--------------Art. 287^6 a fost introdus de pct. 60 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 287^7
(1) n cazuri temeinic justificate i pentru prevenirea unei pagube
iminente, instana, pn la soluionarea fondului cauzei, poate s dispun la
cererea prii interesate, prin ncheiere motivat, cu citarea prilor,
suspendarea executrii contractului.
----------Alin. (1) al art. 287^7 a fost modificat de pct. 37 al art. unic din LEGEA
nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31
decembrie 2010 care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30
iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct.
75^4.
(2) Instana soluioneaz cererea de suspendare sau privind o alt msur
provizorie, lund n considerare consecinele probabile ale acestei msuri asupra
tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra
interesului public. Instana va putea s nu dispun msurile prevzute la alin.

200

(1), n cazul n care consecinele negative ale acestora ar putea fi mai mari
dect beneficiile lor. Hotrrea de a nu dispune msuri provizorii nu trebuie s
prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a naintat cererea prevzut la
alin. (1).
(3) ncheierea prevzut la alin. (1) poate fi atacat cu recurs, n mod
separat, n termen de 5 zile de la comunicare.
--------------Art. 287^7 a fost introdus de pct. 60 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 287^8
Abrogat.
----------Art. 287^8 a fost abrogat de pct. 38 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
modifica pct. 76 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 287^9
Abrogat.
-----------Art. 287^9 a fost abrogat de pct. 38 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 76^1.
ART. 287^10
(1) Instana constat nulitatea contractului n urmtoarele cazuri:
a) autoritatea contractant a atribuit contractul fr s respecte
obligaiile referitoare la publicarea unui/unei anun/invitaii de participare
conform prevederilor prezentei ordonane de urgen;
b) au fost nclcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3),
art. 256^3 alin. (3), dac aceast nclcare a privat operatorul economic
interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac nainte de ncheierea
contractului, n cazul n care aceast nclcare este combinat cu nclcarea
altor dispoziii n materia achiziiilor publice, dac aceast din urm nclcare
a afectat ansele operatorului economic interesat de a obine contractul;
----------Lit. b) a alin. (1) al art. 287^10 a fost modificat de pct. 40 al art. unic
din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898
din 31 decembrie 2010 care modifica pct. 77 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
c) autoritatea contractant
158-160.
d) n alte cazuri prevzute
------------Lit. d) a alin. (1) al art.
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din
nr. 827 din 10 decembrie 2012.

nu a respectat prevederile art. 150 sau ale art.


de lege.
287^10 a fost introdus de pct. 69 al art. I din
27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL

(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazul n care instana


consider, dup analizarea tuturor aspectelor relevante, c motive imperative de

201

interes general impun meninerea efectelor contractului, aceasta va dispune, n


schimb, sanciuni alternative, dup cum urmeaz:
a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuie al
acestuia; i/sau
b) aplicarea unei amenzi autoritii contractante, cuprins ntre 2% i 15%
din valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers
proporional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform
dispoziiilor lit. a).
(3) La aplicarea sanciunilor alternative prevzute la alin. (2), instana va
avea n vedere ca acestea s fie eficiente, proporionate i descurajante.
(4) Acordarea de despgubiri nu reprezint o sanciune alternativ adecvat
n sensul prevederilor alin. (2).
(5) Interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce
efecte pot fi avute n vedere ca motiv imperativ numai dac, n circumstane
excepionale, absena efectelor ar conduce la consecine disproporionate.
Interesele economice n legtur direct cu contractul respectiv, cum ar fi
costurile generate de ntrzieri n executarea contractului, costurile generate
de lansarea unei noi proceduri de atribuire, costurile generate de schimbarea
operatorului economic care va ndeplini contractul sau costurile cu privire la
obligaiile legale generate de absena efectelor contractului, nu constituie
motive imperative de interes general.
(6) n toate cazurile n care sanciunea nulitii prevzut la alin. (1) nu
poate avea efect retroactiv, ntruct desfiinarea obligaiilor contractuale deja
executate este imposibil, instana va aplica n plus i sanciunea prevzut la
alin. (2) lit. b).
-------------Art. 287^10 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie
2009.
ART. 287^11
n cazul unei nclcri a prevederilor art. 205 alin. (1), art. 206 alin.
(3), art. 256^3 alin. (3), care nu face obiectul art. 287^10 alin. (1) lit. b),
instana poate decide, dup analizarea tuturor aspectelor relevante, dac va
constata nulitatea contractului sau dac este suficient s dispun sanciuni
alternative precum cele prevzute la art. 287^10 alin. (2).
---------Art. 287^11 a fost modificat de pct. 41 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
modifica pct. 78 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 287^12
(1) Prevederile art. 287^10 alin. (1) lit. a) nu sunt aplicabile atunci cnd
autoritatea contractant, considernd c se ncadreaz n una dintre situaiile
prevzute de prezenta ordonan de urgen n care are dreptul de a nu transmite
spre publicare un/o anun/invitaie de participare, a procedat dup cum urmeaz:
a) a publicat n mod voluntar n SEAP i n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene un anun pentru asigurarea transparenei, prin care i exprim intenia
de a ncheia contractul respectiv. Anunul pentru asigurarea transparenei
trebuie s conin urmtoarele informaii: numele i datele de contact ale
autoritii contractante, descrierea obiectului contractului, justificarea
deciziei autoritii contractante de atribuire a contractului fr publicarea
prealabil n SEAP i n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anun de
participare, numele i datele de contact ale operatorului economic n favoarea

202

cruia a fost luat o decizie de atribuire i, dac este cazul, orice alt
informaie considerat util de autoritatea contractant;
b) a ncheiat contractul respectnd, din proprie iniiativ, prevederile art.
205 alin. (1), termenele curgnd n acest caz de la data publicrii anunului
prevzut la lit. a).
-------------Alin. (1) al art. 287^12 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din
23 iunie 2009.
(2) n sensul prevederilor alin. (1) lit. a), publicarea anunului i n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este necesar n urmtoarele situaii:
a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute
la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimat a contractului de furnizare ori de
servicii care urmeaz s fie atribuit este mai mic dect echivalentul n lei al
sumei de 130.000 euro;
b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute
la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului de furnizare sau
de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mic dect
echivalentul n lei al sumei de 400.000 euro;
c) valoarea estimat a contractului de lucrri care urmeaz s fie
atribuit/ncheiat este mai mic dect echivalentul n lei al sumei de 5.000.000
euro.
------------Alin. (2) al art. 287^12 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827
din 10 decembrie 2012.
--------------Art. 287^12 a fost introdus de pct. 60 al art. II din ORDONANA DE URGEN
nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie
2009.
ART. 287^13
Prevederile art. 287^10 alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile atunci cnd
autoritatea contractant, considernd c a respectat prevederile art. 150 sau,
dup caz, ale art. 158-160, a procedat dup cum urmeaz:
a) a comunicat ofertanilor implicai decizia de atribuire a contractului, cu
respectarea prevederilor art. 206 alin.(1) i (2) i ale art. 207, sub rezerva
dispoziiilor art. 208; i
b) a ncheiat contractul respectnd, din proprie iniiativ, prevederile art.
205 alin. (1) i ale art. 206 alin. (3), termenele curgnd n acest caz de la
data transmiterii comunicrii prevzute la lit. a).
-------------Art. 287^13 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie
2009.
ART. 287^14
(1) Constatarea nulitii contractului, n condiiile prevzute la art.
287^10 alin. (1), se poate solicita i prin aciune separat, n termen de:
a) cel mult 30 de zile ncepnd cu ziua urmtoare:
- publicrii anunului de atribuire a contractului, n conformitate cu
prevederile art. 47 alin. (2), art. 48, 50 i 56, cu condiia ca respectivul
anun s conin justificarea deciziei autoritii contractante de a atribui

203

contractul fr publicarea prealabil a unui anun de participare n Jurnalul


Oficial al Uniunii Europene; sau
- informrii de ctre autoritatea contractant a ofertanilor i candidailor
interesai cu privire la ncheierea contractului, cu condiia ca informarea s
fie nsoit de un rezumat al motivelor pertinente stabilite la art. 207, sub
rezerva dispoziiilor art. 208. Aceast opiune se aplic i n cazurile
menionate la art. 205 alin. (3) lit. c);
b) cel mult 6 luni ncepnd cu ziua urmtoare ncheierii contractului, n
cazurile n care nu au fost respectate condiiile prevzute la lit. a).
(2) Cererea introdus dup expirarea termenelor prevzute la alin. (1) se
soluioneaz potrivit dispoziiilor art. 287^11.
-------------Art. 287^14 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie
2009.
ART. 287^15
Hotrrea se pronun n termen de 3 zile de la nchiderea dezbaterilor i se
comunic prilor n cel mult 5 zile de la pronunare.
--------------Art. 287^15 a fost introdus de pct. 60 al art. II din ORDONANA DE URGEN
nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie
2009.
ART. 287^16
(1) Hotrrea pronunat n prim instan poate fi atacat numai cu apel, n
termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se judec de curtea de apel.
(2) Apelul nu suspend executarea i se judec de urgen i cu precdere.
(3) n cazul admiterii apelului, instana de apel va rejudeca n toate
cazurile litigiul n fond.
--------------Art. 287^16 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 76 din 24 mai
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.
ART. 287^17
(1) Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei ordonane de urgen,
la instanele judectoreti, avnd ca obiect contractele care intr n sfera de
aplicare a acesteia, precum i cele pentru repararea prejudiciului cauzat se
taxeaz, n funcie de valoare, dup cum urmeaz:
a) pn la valoarea de 40.000 lei inclusiv - 1% din aceast valoare;
b) ntre 40.001 lei i 400.000 lei inclusiv - 400 lei + 0,1% din ceea ce
depete 40.001 lei;
c) ntre 400.001 lei i 4.000.000 lei inclusiv - 760 lei + 0,01% din ceea ce
depete 400.001 lei;
d) ntre 4.000.001 lei i 40.000.000 lei inclusiv - 1.120 lei + 0,001% din
ceea ce depete 4.000.001 lei;
e) ntre 40.000.001 lei i 400.000.000 lei inclusiv - 1.480 lei + 0,0001% din
ceea ce depete 40.000.001 lei;
f) ntre 400.000.001 lei i 4.000.000.000 lei inclusiv - 1.840 lei + 0,00001%
din ceea ce depete 400.000.001 lei;
g) peste 4.000.000.000 lei - 2.200 lei.
(2) Cererile neevaluabile n bani se taxeaz cu 4 lei.
---------------

204

Alin. (2) al art. 287^17 a fost modificat de pct. 82 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
(3) Dispoziiile art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, cu modificrile i completrile ulterioare, rmn aplicabile.
-------------Art. 287^17 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie
2009.
ART. 287^18
Abrogat.
-----------Art. 287^18 a fost abrogat de pct. 44 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 82^1.
ART. 288
Abrogat.
-------------Art. 288 a fost abrogat de pct. 46 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 288^1
Prile pot conveni ca litigiile n legtur cu executarea contractelor
reglementate de prezenta ordonan de urgen s fie soluionate prin arbitraj.
--------------Art. 288^1 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26
iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care
introduce pct. 72^1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
SECIUNEA a 10-a
Masuri privind operaionalizarea Consiliului Naional de Soluionare a
Contestaiilor
ART. 289
(1) Consiliul devine operaional la data intrrii n vigoare a prezentei
ordonane de urgen.
(2) Pn la data de 31 decembrie 2006, Consiliul funcioneaz fr
personalitate juridic, iar finanarea cheltuielilor curente i de capital se
asigur de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritii pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice.
ART. 290
(1) Consiliul are personalitate juridic, finanarea cheltuielilor curente i
de capital ale Consiliului se asigur de la bugetul de stat, preedintele
acestuia avnd calitatea de ordonator principal de credite.
----------Alin. (1) al art. 290 a fost modificat de pct. 44 al art. unic din LEGEA nr.
278 din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie
2010 care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 82^2.

205

(2) Pentru funcionarea Consiliului, Guvernul va transmite n administrarea


acestuia un imobil din domeniul public sau privat al statului.
(3) Guvernul, prin hotrre, poate aproba norme de aplicare a prevederilor
alin. (1).
(4) Pn la dobndirea personalitii juridice, propunerile pentru numirea
membrilor Consiliului se nainteaz primului-ministru de ctre preedintele
Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice,
pentru candidaii declarai admii la concurs potrivit dispoziiilor art. 261
alin. (1) i (2).
ART. 291
Regulamentul de organizare i funcionare a Consiliului se aprob prin
hotrre a Guvernului, la propunerea preedintelui Consiliului.
---------Art. 291 a fost modificat de pct. 44 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
modific pct. 83 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 292
(1) Pn la data de 31 decembrie 2006, numrul de posturi aferent Consiliului
se ncadreaz n numrul maxim de posturi disponibile n cadrul Autoritii
Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice.
(2) Guvernul, la propunerea preedintelui Consiliului i cu avizul
Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice,
ca urmare a unui numr crescut de cauze, poate aproba, prin hotrre, nfiinarea
de oficii teritoriale ale Consiliului n oraele de reedin a curilor de apel
i/sau suplimentarea numrului personalului Consiliului stabilit n conformitate
cu art. 260 alin. (1).
--------------Alin. (2) al art. 292 a fost modificat de pct. 85 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
CAP. X
Contravenii i sanciuni
SECIUNEA 1
Contravenii
ART. 293
Urmtoarele fapte constituie contravenii, dac nu au fost svrite n
astfel de condiii nct s fie considerate, potrivit legii penale, infraciuni:
------------Partea introductiv a art. 293 a fost introdus de pct. 9 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 35 din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 251 din 30 aprilie 2013.
a) nclcarea prevederilor art. 23;
-----------Lit. a) a art. 293 a fost modificat de pct. 37 al art. unic din LEGEA nr.
279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.

206

b) nclcarea prevederilor art. 33, precum i a regulilor de elaborare a


specificaiilor tehnice;
c) nclcarea prevederilor art. 20 alin. (2), art. 142 alin. (2) i ale art.
251 alin. (2);
--------------Lit. c) a art. 293 a fost modificat de pct. 84 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
d) aplicarea altor proceduri de atribuire dect a celor care sunt prevzute
de prezenta ordonan de urgen;
e) nclcarea regulilor de publicitate prevzute de prezenta ordonan de
urgen, cu excepia celor referitoare la anunul de atribuire, i/sau
nendeplinirea de ctre autoritile contractante a obligaiei de nregistrare n
SEAP, astfel cum este prevzut de legislaia n materia achiziiilor publice;
-----------Lit. e) a art. 293 a fost modificat de pct. 37 al art. unic din LEGEA nr.
279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.
e^1) nclcarea regulilor de publicitate prevzute de prezenta ordonan de
urgen cu privire la anunul de atribuire;
-----------Lit. e^1) a art. 293 a fost introdus de pct. 38 al art. unic din LEGEA nr.
279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.
f) nerespectarea regulilor speciale prevzute la art. 58;
g) aplicarea incorect a regulilor de comunicare i transmitere a datelor,
avnd ca efect restricionarea accesului operatorilor economici la procedura de
atribuire, nclcarea principiului tratamentului egal i/sau nclcarea
principiului transparenei;
--------------Lit. g) a art. 293 a fost modificat de pct. 85 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
h) utilizarea altor criterii de calificare i selecie dect a celor
prevzute n prezenta ordonan de urgen;
i) nclcarea principiului proporionalitii prin utilizarea criteriilor de
calificare i selecie ca mijloc de a restriciona concurena;
i^1) depirea termenelor prevzute la art. 80^1, 86^1, 93^1, 102^1, 106^1,
109^1, 117^1 sau 121^1.
------------Lit. i^1) a art. 293 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 35 din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30
aprilie 2013.
j) utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achiziie public
dect a celor prevzute la art. 198, inclusiv utilizarea criteriilor de
calificare i selecie ca factori de evaluare a ofertelor;
-------------Lit. j) a art. 293 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23
iunie 2009.

207

j^1) schimbarea criteriului de atribuire precizat la nivelul


invitaiei/anunului de participare i n documentaia de atribuire pe parcursul
aplicrii procedurii de atribuire;
-----------Lit. j^1) a art. 293 a fost modificat de pct. 39 al art. unic din LEGEA nr.
279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.
k) aplicarea unor factori de evaluare ce nu reflect avantaje pentru
autoritatea contractant;
------------Lit. k) a art. 293 a fost modificat de pct. 73 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
l) aplicarea incorect, n cadrul procesului de selecie i/sau de evaluare,
a criteriilor stabilite prin documentaia de atribuire ori aplicarea altor
criterii dect a celor stabilite la nivelul invitaiei/anunului de participare
i prin documentaia de atribuire;
-----------Lit. l) a art. 293 a fost modificat de pct. 39 al art. unic din LEGEA nr.
279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.
l^1) netransmiterea notificrii prevzute la art. 19^1;
------------Lit. l^1) a art. 293 a fost introdus de pct. 74 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
m) nclcarea dispoziiilor art. 295 alin. (5).
------------Lit. m) a art. 293 a fost modificat de pct. 75 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
m^1) netransmiterea informaiilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziie public n termen de 5 zile de la primirea solicitrii scrise a
Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice;
--------------Lit. m^1) a art. 293 a fost introdus de pct. 88 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
n) nclcarea obligaiei prevzute la art. 80, 93 i 129;
--------------Lit. n) a art. 293 a fost introdus de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
o) anularea unei proceduri de atribuire n alte cazuri dect cele prevzute
la art. 209;
---------------

208

Lit. o) a art. 293 a fost introdus de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE


URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
p) nclcarea prevederilor art. 204 alin. (1);
--------------Lit. p) a art. 293 a fost introdus de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
q) nclcarea prevederilor art. 204 alin. (1^1);
--------------Lit. q) a art. 293 a fost introdus de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
r) nclcarea prevederilor art. 206-207;
--------------Lit. r) a art. 293 a fost introdus de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
s) neducerea la ndeplinire a deciziei Consiliului n termenul stabilit n
condiiile prezentei ordonane, dup data la care aceasta rmne definitiv i
irevocabil;
--------------Lit. s) a art. 293 a fost introdus de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
t) nclcarea prevederilor art. 211-213, referitoare la ntocmirea i/sau
pstrarea dosarului achiziiei publice;
--------------Lit. t) a art. 293 a fost modificat de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
u) nenfiinarea compartimentului prevzut la art. 304^1;
--------------Lit. u) a art. 293 a fost introdus de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
v) orice alt nclcare a prevederilor prezentei ordonane de urgen sau a
actelor normative emise n aplicarea acesteia, avnd ca efect nclcarea
dispoziiilor art. 2, cu excepia alin. (2) lit. f).
--------------Lit. v) a art. 293 a fost modificat de pct. 90 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
w) nesolicitarea de ctre autoritatea contractant a informaiilor necesare
pentru evaluarea ofertelor care prezint un pre neobinuit de sczut n raport
cu ceea ce urmeaz a fi furnizat/prestat/executat.
------------

209

Lit. w) a art. 293 a fost introdus de pct. 40 al art. unic din LEGEA nr. 279
din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.
SECIUNEA a 2-a
Sancionarea contraveniilor
ART. 294
(1) Contravenia prevzut la art. 293 lit. l^1) se sancioneaz cu amend de
la 2.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contraveniile prevzute la art. 293 lit. f), i^1), n), u) i v) se
sancioneaz cu amend de la 20.000 lei la 40.000 lei.
--------------Alin. (2) al art. 294 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr.
193 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013,
care modific pct. 76 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(3) Contraveniile prevzute la art. 293 lit. c), k), m^1), q), s), t) i w)
se sancioneaz cu amend de la 40.000 lei la 80.000 lei.
--------------Alin. (3) al art. 294 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr.
193 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013,
care modific pct. 76 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(3^1) Contravenia prevzut la art. 293 lit. a) se sancioneaz cu amend de
la 50.000 lei la 100.000 lei.
--------------Alin. (3^1) al art. 294 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr.
193 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013,
care modific pct. 76 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(3^2) Contravenia prevzut la art. 293 lit. e^1) se sancioneaz cu amend
de la 20.000 lei la 100.000 lei.
--------------Alin. (3^2) al art. 294 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr.
193 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013,
care modific pct. 76 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(4) Contraveniile prevzute la art. 293 lit. b), d), e), g), h), i), j),
j^1), l), m), o), p) i r) se sancioneaz cu amend de la 80.000 lei la 100.000
lei.
(5) Amenzile pentru svrirea contraveniilor de la art. 293 pot fi aplicate
att persoanelor fizice, ct i persoanelor juridice.
(6) Contravenientul persoan fizic i/sau juridic poate achita n termen de
cel mult 48 de ore de la data ncheierii procesului-verbal ori, dup caz, de la
data comunicrii acestuia jumtate din minimul amenzilor prevzute la art. 294
alin. (1)-(4).
(7) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonana Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare,

210

sumele provenite din amenzile prevzute la art. 294 alin. (1)-(4) aplicate
persoanelor fizice se fac integral venit la bugetul de stat.
(8) Pentru contractele a cror valoare estimat este mai mic dect pragurile
valorice prevzute la art. 55 alin. (2), amenda prevzut ca sanciune pentru
svrirea contraveniilor prevzute la art. 293 reprezint 50% din sumele
prevzute la alin. (2), (3), (3^2) i (4). Prevederile alin. (3^1) rmn
aplicabile.
--------------Alin. (8) al art. 294 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr.
193 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013,
care modific pct. 76 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(9) n cazul contractelor finanate din fonduri europene i/sau din fonduri
publice naionale aferente acestora, prevederile alin. (1)-(8) se aplic doar
contraveniilor care nu constituie abatere potrivit anexei la Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea
neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a
fondurilor naionale aferente acestora, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare.
--------------Alin. (9) al art. 294 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 51 din 28 iunie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30
iunie 2014.
(10) n cazul prevzut la alin. (9), constatrile Autoritii Naionale
pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, ca urmare a aciunii
de supraveghere a modului de atribuire a contractului de achiziie public, sunt
transmise, spre valorificare, autoritilor cu competene n gestionarea
fondurilor europene.
--------------Alin. (10) al art. 294 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr.
193 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013,
care modific pct. 76 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
------------Art. 294 a fost modificat de pct. 76 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie
2012.
Art. 294^1
Depirea termenelor prevzute la art. 80^1, 86^1, 93^1, 102^1, 106^1, 109^1,
117^1 sau 121^1 constituie abatere disciplinar grav.
------------Art. 294^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
35 din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie
2013.
ART. 295
(1) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se realizeaz de
ctre persoane mputernicite ale Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice.
(2) Aplicarea sanciunii amenzii contravenionale se prescrie n termen de
36 de luni de la data svririi faptei.
------------

211

Alin. (2) al art. 295 a fost modificat de pct. 42 al art. unic din LEGEA nr.
279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.
(3) Abrogat.
-------------Alin. (3) al art. 295 a fost abrogat de pct. 48 al art. unic din LEGEA nr.
337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(4) Orice persoan are dreptul de a sesiza Autoritatea Naional pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice cu privire la nclcarea
dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice. n vederea exercitrii
acestui drept persoanele respective vor transmite Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice mpreun cu sesizarea i
datele/documentele relevante, n vederea susinerii acesteia.
--------------Alin. (4) al art. 295 a fost modificat de pct. 91 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
(5) Autoritatea contractant pune la dispoziia persoanelor precizate la
alin. (1) documentele solicitate i le permite accesul la sediul acesteia.
------------Alin. (5) al art. 295 a fost introdus de pct. 77 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
(6) Procedura de supraveghere prevzut la art. 3 lit. c) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 74/2005 privind nfiinarea Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 111/2006, cu modificrile ulterioare, se desfoar n conformitate cu
regulamentul aprobat prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice.
------------Alin. (6) al art. 295 a fost introdus de pct. 77 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din
10 decembrie 2012.
ART. 296
(1) Contraveniilor prevzute la art. 293 le sunt aplicabile dispoziiile
Ordonanei Guvernului nr. 2/2001, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare, plngerile formulate mpotriva proceselor-verbale de
constatare i sancionare a contraveniilor ncheiate de persoanele mputernicite
din cadrul Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice se soluioneaz de Judectoria Sectorului 1 Bucureti.
---------Art. 296 a fost modificat de pct. 46 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 94^1.
ART. 296^1

212

Abrogat.
--------------Art. 296^1 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26
iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care
introduce pct. 77^1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
CAP. XI
Dispoziii tranzitorii i finale
ART. 297
n msura n care prezenta ordonan de urgen nu prevede altfel, sunt
aplicabile dispoziiile dreptului comun.
ART. 298
Contractele n curs de executare i procedurile de atribuire n curs de
desfurare la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen se
definitiveaz pe baza prevederilor legale n vigoare la data iniierii acestora.
Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
ART. 102
In sensul prevederilor art. 298 din ordonana de urgenta, prin procedura de
atribuire n curs de desfurare se nelege orice procedura pentru care s-a
transmis un anun de participare sau, dup caz, o invitaie de participare, pana
la data de 29 iunie 2006 inclusiv.

ART. 299
(1) Pn la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractant are obligaia
de a transmite spre publicare anunurile prevzute la art 47 alin. (1) numai
ctre Regia Autonoma "Monitorul Oficial", n vederea publicrii acestora n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice.
(2) n cazul prevzut la alin. (1), autoritatea contractant are obligaia de
a respecta perioadele minime de timp prevzute de prezenta ordonan de urgen
ntre data transmiterii spre publicare i data depunerii ofertelor sau, dup caz,
a candidaturilor.
(3) Fr a afecta prevederile alin. (1), pn la data de 31 decembrie 2006,
autoritatea contractant are dreptul de a transmite spre publicare anunurile
prevzute la art. 47 alin. (1) i ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
i/sau ctre operatorul SEAP.
(4) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2008, publicarea anunurilor prevzute de
prezenta ordonan n Monitorul Oficial al Romniei este facultativ.
--------------Alin. (4) al art. 299 a fost introdus de pct. 93 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din
4 octombrie 2007.
ART. 300
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite Autoritii
Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice orice
informaie solicitat de aceasta cu privire la aplicarea procedurilor de
atribuire i contractele atribuite.
---------------

213

Alin. (1) al art. 300 a fost modificat de pct. 96 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2
iulie 2010.
(1^1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite Autoritii
Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, pentru
cauzele n care a fost parte, copia hotrrii judectoreti pronunate conform
art. 287^15, n cel mult 30 de zile de la data la care hotrrea a devenit
definitiv i irevocabil.
--------------Alin. (1^1) al art. 300 a fost introdus de pct. 63 al art. II din ORDONANA
DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din
12 martie 2009.
(2) Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor are obligaia de a
transmite Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice:
a) raportul prevzut la art. 259, spre luarea la cunotin nainte de
prezentarea acestuia n Parlament; i
b) orice alt informaie solicitat de aceasta cu privire la deciziile
adoptate n legtur cu soluionarea contestaiilor.
ART. 301
(1) Operatorul SEAP este Inspectoratul General pentru Comunicaii i
Tehnologia Informaiei.
-------------Alin. (1) al art. 301 a fost modificat de pct. 49 al art. unic din LEGEA nr.
337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(2) Pe baza datelor disponibile n SEAP, operatorul SEAP are obligaia de a
pune la dispoziie Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice, n format electronic, rapoartele solicitate de aceasta, n
scopul asigurrii informaiilor necesare crerii de baze de date statistice.
ART. 302
Pragurile valorice prevzute la art. 9 lit. c) i c^1), art. 51 alin. (1)
lit. c), art. 55 alin. (2), art. 57 alin. (2), art. 223 alin. (2), art. 227 alin.
(1) i art. 287^12 alin. (2) se pot modifica prin hotrre a Guvernului, dac
aceast modificare este determinat de necesitatea respectrii obligaiilor
asumate la nivel european prin acordul privind achiziiile publice ncheiat n
cadrul Organizaiei Mondiale a Comerului.
--------------Art. 302 a fost modificat de pct. 97 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 303
(1) Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice elaboreaz norme de aplicare a prezentei ordonane de urgen, inclusiv
modelul contractului de achiziie public, al contractului de concesiune de
lucrri publice i al contractului de concesiune de servicii, pe care le supune
spre adoptare Guvernului n termen de 60 de zile de la data publicrii n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a prezentei ordonane de urgen.
-------------Alin. (1) al art. 303 a fost modificat de pct. 50 al art. unic din LEGEA nr.
337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.

214

(2) n temeiul art. 248 alin. (3), Autoritatea Naional pentru Reglementarea
i Monitorizarea Achiziiilor Publice elaboreaz norme privind procedura
specific de elaborare i transmitere a notificrii/cererii de constatare a
faptului ca o activitate relevant este expus direct concurenei, pe care o
supune spre adoptare Guvernului n termen de 90 de zile de la data publicrii n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a prezentei ordonane de urgen.
(3) Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice i Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei elaboreaz norme
de aplicare a prezentei ordonane de urgen pentru achiziiile prin mijloace
electronice, pe care le supune spre adoptare Guvernului n termen de 90 de zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a prezentei
ordonane de urgen.
(4) n temeiul art. 218 alin. (1), Autoritatea Naional pentru Reglementarea
i Monitorizarea Achiziiilor Publice elaboreaz norme privind procedurile de
atribuire a contractelor de concesiune de lucrri publice i de servicii, pe care
le supune spre adoptare Guvernului n termen de 90 de zile de la data publicrii
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a prezentei ordonane de urgen.
Norma de aplicare
. NORMA
24/01/2007
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
n procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, atunci
cnd exist situaii nereglementate explicit n economia textului legislativ,
acestea pot fi soluionate numai prin prisma principiilor prevzute la art. 2
alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 337/2006, denumit n continuare ordonana de urgen.
ART. 2
(1) Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, autoritatea contractant
are obligaia de a lua toate msurile necesare pentru a evita apariia unor
situaii de natur s determine existena unui conflict de interese i/sau
manifestarea concurenei neloiale.
(2) n cazul n care constat apariia unor astfel de situaii, cum ar fi
cele prevzute la art. 67-70 din ordonana de urgen, autoritatea contractant
are obligaia de a elimina, n cel mai scurt timp cu putin, efectele rezultate
dintr-o astfel de mprejurare, adoptnd potrivit competenelor, dup caz, msuri
corective de modificare, ncetare, revocare, anulare i altele asemenea ale
actelor care au afectat aplicarea corect a procedurii de atribuire sau ale
activitilor care au legtur cu acestea.
ART. 3
(1) Distincia dintre contractul de concesiune i contractul de achiziie
public se realizeaz n funcie de distribuia riscurilor, dup cum urmeaz:
a) contractul prin intermediul cruia contractantul, n calitate de
concesionar, primete dreptul de a exploata rezultatul lucrrilor executate,
prelund astfel i cea mai mare parte din riscurile aferente realizrii i
exploatrii lucrrilor respective, este considerat a fi contract de concesiune de
lucrri publice, n caz contrar fiind considerat contract de achiziie public de
lucrri;
b) contractul prin intermediul cruia contractantul, n calitate de
concesionar, primete dreptul de a exploata serviciile, prelund astfel i cea
mai mare parte din riscurile aferente exploatrii acestora, este considerat a fi

215

contract de concesiune de servicii, n caz contrar fiind considerat contract de


achiziie public de servicii.
(2) Stabilirea tipurilor de contracte de concesiune, respectiv distincia
dintre contractul de concesiune de lucrri publice i contractul de concesiune de
servicii, se realizeaz n mod similar cu prevederile cap. I seciunea a 3-a din
ordonana de urgen.
ART. 4
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a desemna un colectiv de
coordonare i supervizare pentru atribuirea fiecrui contract de concesiune de
lucrri publice sau de concesiune de servicii.
(2) Membrii colectivului de coordonare i supervizare prevzut la alin. (1)
sunt numii de autoritatea contractant din cadrul specialitilor proprii, la
care se pot aduga, dup necesiti, experi externi.
(3) Principalele responsabiliti ale colectivului prevzut la alin. (1)
constau n:
a) fundamentarea deciziei de concesionare, astfel cum este prevzut la cap.
II;
b) elaborarea documentaiei de atribuire conform prevederilor cap. III;
c) stabilirea procedurii de atribuire a contractului de concesiune n
conformitate cu prevederile art. 26-28.
ART. 5
Autoritatea contractant care a atribuit i a ncheiat un contract de
concesiune de lucrri publice sau un contract de concesiune de servicii are
calitatea de concedent.
ART. 6
(1) Contractantul care a devenit parte ntr-un contract de concesiune de
lucrri publice sau ntr-un contract de concesiune de servicii are calitatea de
concesionar.
(2) Calitatea de concesionar o poate avea orice persoan fizic sau juridic
de drept privat, romn ori strin.
ART. 7
(1) Durata unui contract de concesiune de lucrri publice sau a unui contract
de concesiune de servicii se stabilete astfel nct:
a) s se evite restricionarea artificial a accesului la competiie;
b) s se asigure un minimum de profit ca urmare a exploatrii ntr-o perioad
dat;
c) s se asigure un nivel rezonabil al preurilor pentru prestaiile care vor
fi efectuate pe durata contractului i ale cror costuri urmeaz s fie suportate
de utilizatorii finali.
(2) Durata maxim a unui contract de concesiune de lucrri publice sau a unui
contract de concesiune de servicii, care poate fi acceptat de autoritatea
contractant, trebuie s poat fi argumentat n baza elementelor prevzute la
alin. (1) lit. a)-c) i trebuie asumat prin act administrativ al conductorului
autoritii contractante.
CAP. II
Fundamentarea deciziei de concesionare
ART. 8
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a elabora un studiu de
fundamentare a deciziei de concesionare n orice situaie n care intenioneaz
s atribuie un contract de concesiune de lucrri publice sau un contract de
concesiune de servicii.
(2) Studiul de fundamentare se aprob prin hotrre, ordin, decizie a
autoritii contractante, dup caz.

216

ART. 9
(1) Studiul prevzut la art. 8 trebuie s se axeze pe analiza unor elemente
relevante n care se includ: aspectele generale, fezabilitatea tehnic,
fezabilitatea economic i financiar, aspectele de mediu, aspectele sociale i
aspectele instituionale ale proiectului n cauz. n cazul unui proiect care
presupune realizarea de lucrri publice, la baza studiului de fundamentare a
deciziei de concesionare va sta studiul de fezabilitate.
(2) n sensul prevederilor alin. (1), prin proiect se nelege ansamblul
lucrrilor/construciilor care urmeaz s fie executate i/sau al serviciilor
care urmeaz s fie prestate pe parcursul derulrii contractului de concesiune de
lucrri publice sau de concesiune de servicii.
ART. 10
(1) Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie s cuprind o
analiz care s permit definirea i cuantificarea n termeni economici i
financiari a riscurilor de proiect, lund n considerare, totodat, i variantele
identificate de repartiie a riscurilor ntre prile viitorului contract. n
acest scop, autoritatea contractant poate s utilizeze, ca model, matricea
preliminar de repartiie a riscurilor de proiect prevzut n anexa nr. 1.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a verifica, pe baza
rezultatului analizei prevzute la alin. (1), corectitudinea stabilirii
distinciei prevzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau b), dup caz.
ART. 11
Rezultatele studiului de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie s
justifice necesitatea i oportunitatea concesiunii i s demonstreze c:
a) proiectul este realizabil;
b) proiectul rspunde cerinelor i politicilor autoritii publice;
c) au fost luate n considerare diverse alternative de realizare a
proiectului;
d) varianta prin care proiectul este prevzut a fi realizat prin atribuirea
unui contract de concesiune de lucrri publice sau de servicii este mai
avantajoas n raport cu varianta prin care proiectul este prevzut a fi realizat
prin atribuirea unui contract de achiziie public;
e) proiectul beneficiaz de susinere financiar, menionnd, dac este
cazul, care este contribuia autoritii contractante.
ART. 12
Autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona servicii de
consultan, conform prevederilor ordonanei de urgen, n scopul elaborrii
studiilor i analizelor necesare fundamentrii deciziei de concesionare.
ART. 13
(1) n cazul prevzut la art. 12, autoritatea contractant, prin colectivul
de coordonare i supervizare prevzut la art. 4, are obligaia de a lua toate
msurile prin care s se asigure c elaborarea studiului de fundamentare a
deciziei de concesionare se realizeaz la un nivel corespunztor i c reflect
n totalitate cerinele i condiiile solicitate.
(2) n aplicarea prevederilor alin. (1), principalele atribuii ale
colectivului de coordonare i supervizare sunt urmtoarele:
a) facilitarea accesului la documente, rapoarte, baze de date, msurtori i,
n general, la orice informaie disponibil care ar putea servi la elaborarea
studiului de fundamentare a deciziei de concesionare;
b) facilitarea contractelor consultantului cu alte autoriti publice i/sau
cu persoane de drept privat;
c) analizarea fiecrui raport intermediar i a raportului final, precum i
formularea observaiilor i propunerilor de modificare;
d) avizarea ndeplinirii de ctre consultant a activitilor desfurate n
fiecare faz;

217

e) elaborarea unui raport de avizare a finalizrii studiului de fundamentare


a deciziei de concesionare i prezentarea acestuia conductorului autoritii
contractante n vederea aprobrii.
CAP. III
Elaborarea documentaiei de atribuire
ART. 14
(1) Dup aprobarea studiului de fundamentare, autoritatea contractant, prin
colectivul de coordonare i supervizare prevzut la art. 4 din prezentele norme,
are obligaia s asigure ntocmirea documentaiei de atribuire, cu respectarea
regulilor de elaborare prevzute la art. 33 din ordonana de urgen.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona servicii de
consultan n scopul elaborrii documentaiei de atribuire.
ART. 15
n elaborarea caietului de sarcini, autoritatea contractant trebuie s
respecte prevederile art. 35-39 din ordonana de urgen.
ART. 16
(1) n mod specific pentru contractele de concesiune de lucrri publice i de
servicii, caietul de sarcini trebuie s conin:
a) obiectivele pe termen lung, mediu i imediate ale proiectului;
b) modul de operare vizat pentru derularea proiectului, inclusiv, dac este
cazul, investiiile pe care concesionarul va fi obligat s le realizeze i
termenul de realizare a acestora;
c) descrierea activitilor, condiii generale tehnice i de calitate;
d) dac exist, condiii speciale impuse de natura activitilor care vor
intra n obiectul contractului de concesiune, cum ar fi condiii de siguran n
exploatare, protecia mediului, protecia muncii, condiii privind folosirea i
conservarea patrimoniului sau privind protejarea i punerea n valoare a
patrimoniului naional, condiii privind protejarea secretului de stat,
utilizarea unor materiale cu regim special, condiii speciale impuse de acorduri
i convenii la care Romnia este parte;
e) propunerea autoritii contractante de distribuie a riscurilor de
proiect;
f) dac este cazul, opiunea concedentului pentru forma de organizare a
concesionarului;
g) dac este cazul, opiunea pentru crearea unei companii de proiect;
h) clauze financiare i de asigurri;
i) dac este cazul, regimul bunurilor utilizate i/sau realizate de
concesionar n timpul derulrii contractului de concesiune;
j) cuantumul garaniilor care urmeaz a fi constituite, dup caz.
(2) n sensul prevederilor alin. (1) lit. g), prin companie de proiect se
nelege o societate comercial rezident n Romnia, constituit de concedent,
prin uniti aflate n subordinea sau sub autoritatea sa, i concesionar,
funcionnd n baza legii i avnd ca unic scop realizarea obiectivelor
concesiunii de lucrri publice sau de servicii.
ART. 17
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a anuna criteriile de
calificare i selecie n anunul de participare. Modul detaliat de aplicare a
acestor criterii se prezint n cadrul documentaiei de atribuire.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a aplica criterii de calificare
i selecie referitoare numai la:
a) situaia personal a candidatului sau a ofertantului;
b) capacitatea de exercitare a activitii profesionale;
c) situaia economic i financiar;

218

d) capacitatea tehnic i/sau profesional;


e) standarde de asigurare a calitii;
f) standarde de protecie a mediului.
(3) Aplicarea criteriilor de calificare i selecie se realizeaz potrivit
prevederilor paragrafelor 2-5 din seciunea a 2-a a cap. V din ordonana de
urgen.
ART. 18
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a anuna criteriile de
atribuire a contractului de concesiune a lucrrilor publice i a serviciilor n
anunul de participare. Modul detaliat de aplicare a acestor criterii se prezint
n cadrul documentaiei de atribuire.
(2) Criteriile de atribuire se pot referi, dup caz, la:
a) nivelul tarifelor de utilizare pltibile de ctre beneficiarii finali;
b) nivelul redevenei;
c) gradul de preluare a riscului de ctre concesionar;
d) planurile de finanare i dezvoltare prezentate;
e) nivelul calitativ, tehnic i funcional al soluiilor tehnice propuse;
f) modul de asigurare a proteciei mediului;
g) modul de rezolvare a unor probleme sociale;
h) termenele de realizare a unor investiii;
i) durata concesiunii.
(3) Atunci cnd stabilete criteriile de atribuire a contractului,
autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza criterii care:
a) nu au o legtur direct cu natura i obiectul contractului de concesiune
de lucrri publice sau de servicii care urmeaz s fie atribuit;
b) nu reflect un avantaj real i evident pe care autoritatea contractant l
poate obine, n numele su sau al beneficiarilor finali, prin utilizarea
criteriului respectiv.
(4) Ponderea stabilit pentru fiecare criteriu nu trebuie s conduc la
distorsionarea rezultatului aplicrii procedurii pentru atribuirea contractului
de achiziie public. Pentru fiecare criteriu autoritatea contractant are
obligaia de a stabili o pondere care s reflecte n mod corect cuantumul valoric
al avantajelor de natur financiar pe care ofertanii le ofer sau importana
tehnic/funcional a soluiilor propuse.
CAP. IV
Publicarea anunurilor de participare la procedura de atribuire a
contractului de concesiune de lucrri publice sau de concesiune de servicii
ART. 19
Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare
anunurile de participare ctre operatorul Sistemul Electronic de Achiziii
Publice (SEAP).
ART. 20
Transmiterea spre publicare a anunurilor ctre operatorul SEAP se realizeaz
numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicaiei disponibile la adresa
de internet www.e-licitatie.ro.
ART. 21
Anunurile pentru care ordonana de urgen impune obligaia publicrii n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redacteaz de ctre autoritatea
contractant ntr-o limb oficial a Uniunii Europene i trebuie s respecte
forma adoptat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.564/2005 care stabilete
formatul standard al anunurilor publicitare n cadrul procedurilor de atribuire
prevzute n directivele 17/2004/CE i 18/2004/CE.
ART. 22

219

Atunci cnd stabilete perioadele limit pentru depunerea ofertelor,


autoritatea contractant are obligaia de a lua n calcul i termenul de 3 zile
lucrtoare, necesar pentru verificarea anunurilor de ctre Autoritatea Naional
pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice i pentru transmiterea
acestora ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de ctre operatorul SEAP,
astfel cum este prevzut la art. 49 alin. (2) i (3) din ordonana de urgen.
ART. 23
Operatorul SEAP are obligaia de a publica anunul n SEAP, n cel mult dou
zile lucrtoare de la primirea acceptului de publicare, dar n niciun caz nainte
de data transmiterii acestuia spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, dac prevederile ordonanei de urgen impun aceast obligaie.
ART. 24
n cazul anunurilor pentru care ordonana de urgen nu prevede obligaia
publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritatea contractant are
obligaia de a include n coninutul anunurilor cel puin informaiile prevzute
n modelele prezentate n anexa nr. 2.
ART. 25
n cel mult o zi lucrtoare dup publicarea anunului n SEAP, autoritatea
contractant are obligaia de a transmite anunul respectiv spre publicare i
ctre Regia Autonom "Monitorul Oficial".
CAP. V
Aplicarea procedurilor de atribuire i evaluarea ofertelor
ART. 26
Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul de concesiune
de lucrri publice sau contractul de concesiune de servicii prin aplicarea uneia
dintre procedurile prevzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-c) din ordonana de
urgen.
ART. 27
Prin excepie de la prevederile art. 26, autoritatea contractant are dreptul
de a aplica procedura de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de
participare, atunci cnd, n urma aplicrii licitaiei deschise, licitaiei
restrnse sau a dialogului competitiv, nu au fost depuse oferte sau niciuna
dintre ofertele depuse nu a fost considerat admisibil.
ART. 28
(1) Autoritatea contractant va aplica procedura de licitaie restrns sau
de licitaie deschis atunci cnd poate defini clar specificaiile tehnice
capabile s-i satisfac necesitile i exigenele i poate stabili cu precizie
montajul financiar i/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.
(2) n cazul n care condiiile prevzute la alin. (1) nu pot fi ndeplinite,
autoritatea contractant va aplica procedura de dialog competitiv.
ART. 29
Pentru aplicarea efectiv a procedurilor de atribuire prevzute la art. 26,
prevederile prezentului capitol se completeaz cu dispoziiile seciunilor 2-5
ale cap. III din ordonana de urgen i dispoziiile seciunilor 1-4 ale cap. IV
din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile
ulterioare.
ART. 30
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a desemna, pentru atribuirea
fiecrui contract de concesiune de lucrri publice sau de concesiune de servicii,

220

persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie ntr-o


comisie de evaluare.
(2) Membrii comisiei de evaluare trebuie s fie n numr de minimum 5 i se
nominalizeaz, de regul, din cadrul colectivului de coordonare i supervizare
prevzut la art. 4 alin. (1).
(3) Autoritatea contractant desemneaz, prin hotrre, ordin sau decizie,
preedintele comisiei de evaluare dintre membrii acesteia.
(4) Autoritatea contractant are obligaia de a nominaliza membri de rezerv
pentru membrii comisiei de evaluare.
(5) Autoritatea contractant are dreptul de a nlocui un membru al comisiei
de evaluare cu un membru de rezerv numai dac persoana care urmeaz s fie
nlocuit nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-i ndeplini
atribuiile care rezult din calitatea de membru al comisiei de evaluare. Dup
producerea nlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluat
de ctre membrul de rezerv care i va exercita atribuiile aferente pn la
finalizarea procedurii de atribuire.
ART. 31
(1) Preedintele comisiei de evaluare are dreptul de a propune conducerii
autoritii contractante cooptarea n cadrul comisiei de evaluare a unor experi
externi.
(2) Propunerea prevzut la alin. (1) trebuie s precizeze atribuiile i
responsabilitile specifice ale experilor care urmeaz s fie cooptai n
comisia de evaluare i s justifice necesitatea participrii lor la procesul de
evaluare.
(3) Experii cooptai pot fi nominalizai odat cu numirea comisiei de
evaluare, dintre experii externi prevzui la art. 4 alin. (2), sau ulterior, n
funcie de problemele specifice care ar putea impune expertiza acestora.
(4) Experii cooptai pentru probleme specifice nu au drept de vot n cadrul
comisiei de evaluare, ns au obligaia de a elabora un raport de specialitate cu
privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra crora i exprim
punctul de vedere.
(5) Raportul de specialitate prevzut la alin. (4) este destinat s
faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor n cadrul procesului de
analiz a ofertelor i de stabilire a ofertei/ofertelor ctigtoare. Raportul de
specialitate se ataeaz la raportul de atribuire i devine parte a dosarului de
concesiune.
ART. 32
(1) Atribuiile comisiei de evaluare sunt urmtoarele:
a) deschiderea ofertelor i, dup caz, a altor documente care nsoesc
oferta;
b) verificarea ndeplinirii criteriilor de calificare de ctre
ofertani/candidai, astfel cum au fost acestea solicitate prin documentaia de
atribuire;
c) realizarea seleciei/preseleciei candidailor, dac este cazul;
d) realizarea dialogului cu operatorii economici, n cazul aplicrii
procedurii de dialog competitiv;
e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, n cazul aplicrii
procedurilor de negociere;
f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertani, din punct de
vedere al modului n care acestea corespund cerinelor minime din caietul de
sarcini sau din documentaia descriptiv;
g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertani;
h) stabilirea ofertelor admisibile;
i) aplicarea criteriilor de atribuire, astfel cum a fost prevzut n
documentaia de atribuire, i stabilirea ofertei ctigtoare;

221

j) n cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonana de


urgen, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;
k) elaborarea raportului procedurii de atribuire, potrivit prevederilor art.
213 alin. (2) din ordonana de urgen.
(2) n sensul prevederilor alin. (1), oferta este considerat admisibil dac
se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) nu se ncadreaz n niciuna dintre situaiile prevzute la art. 33 alin.
(3) din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare;
b) a fost depus de un ofertant care ndeplinete cerinele minime de
calificare;
c) ndeplinete cerinele caietului de sarcini;
d) nu conine propuneri dezavantajoase pentru autoritatea contractant,
referitoare la clauzele contractuale;
e) propunerea financiar este realist i nu implic din partea autoritii
contractante o contribuie de natur s produc o distribuire majoritar a
riscului de exploatare ctre ea nsi.
ART. 33
(1) Oferta poate fi considerat inadmisibil i dac a fost depus de un
ofertant care, n ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu i-a
ndeplinit sau a ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale, fapt care
a produs sau este de natur s produc grave prejudicii beneficiarilor acestuia.
(2) Modul de ndeplinire a obligaiilor contractuale se dovedete prin
mijloace precum certificatele/documentele prevzute la art. 188 alin. (1) lit.
a), alin. (2) lit. a) i alin. (3) lit. a) din ordonana de urgen.
ART. 34
(1) Pe parcursul desfurrii procesului de evaluare, comisia i experii
cooptai au obligaia de a pstra confidenialitatea asupra coninutului
ofertelor, precum i asupra oricror alte informaii prezentate de
candidai/ofertani, a cror dezvluire ar putea aduce atingere dreptului
acestora de a-i proteja proprietatea intelectual sau secretele comerciale.
(2) nclcarea angajamentelor referitoare la confidenialitate se
sancioneaz potrivit legii.
(3) Cu excepia edinei de deschidere a ofertelor, la ntrunirile comisiei
de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia i experii
cooptai, dup caz.
(4) Regulile de evitare a conflictului de interese, astfel cum au fost
prevzute la cap. II seciunea a 8-a din ordonana de urgen, sunt egal
aplicabile att comisiei de evaluare, ct i experilor cooptai.
ART. 35
(1) Comisia de evaluare i membrii cooptai au obligaia de a semna pe
propria rspundere o declaraie de confidenialitate i imparialitate prin care
se angajeaz s respecte prevederile art. 34 alin. (1) i prin care confirm c
nu se afl ntr-o situaie care implic existena unui conflict de interese.
(2) Declaraia prevzut la alin. (1) trebuie semnat nainte de preluarea
atribuiilor specifice n cadrul procesului de evaluare.
(3) n cazul n care unul dintre membrii desemnai n comisia de evaluare sau
unul dintre experii cooptai constat c se afl ntr-o situaie de
incompatibilitate, atunci acesta are obligaia de a solicita de ndat nlocuirea
sa din componena comisiei respective cu o alt persoan. Situaiile de
incompatibilitate pot fi sesizate autoritii contractante i de ctre orice alt
persoan.
(4) n cazul n care sunt sesizate astfel de situaii, autoritatea
contractant are obligaia de a verifica cele semnalate i, dac este cazul, de a

222

adopta msurile necesare pentru evitarea/remedierea oricror aspecte care pot


determina apariia unui conflict de interese.
ART. 36
(1) n cazul aplicrii procedurii de dialog competitiv, pe parcursul
dialogului desfurat n etapa a doua a acestei proceduri, comisia de evaluare
trebuie s discute i s clarifice, n conformitate i n limitele mandatului
acordat de conductorul autoritii contractante, elemente eseniale cum ar fi:
a) identificarea responsabilitilor de natur tehnic, financiar i
juridic ale concedentului i ale concesionarului;
b) modul de distribuire a riscurilor i beneficiilor ntre concesionar i
concedent, fr ca prin aceast distribuie s se depeasc limita care
stabilete distincia dintre contractul de concesiune i contractul de achiziie
public, astfel cum s-a prevzut la art. 3 alin. (1);
c) modificarea, revizuirea sau adaptarea studiilor existente, n funcie de
condiiile de realizare propuse de participanii la dialog i n msura n care
sunt agreate de autoritatea contractant;
d) identificarea clar a standardelor de performan, a facilitilor, a
echipamentelor care urmeaz s fie asigurate pe parcursul derulrii contractului,
precum i a cerinelor de predare la sfritul perioadei de contract;
e) modul de efectuare a controlului i identificarea mecanismelor de urmrire
a costurilor, calitii i siguranei prestaiilor, a relaiilor cu terii,
precum i a altor cerine specifice de operare i ntreinere;
f) aranjamentele alternative pentru cazurile n care concesionarul intr n
stare de insolven sau lichidare ori n cazul n care, din motive care nu in de
voina prilor, concesiunea nceteaz nainte de termen;
g) stabilirea mecanismelor de rezolvare a conflictelor;
h) elemente referitoare la fora de munc preluat sau angajat pentru
realizarea proiectului;
i) clauzele generale ale contractului care urmeaz s fie ncheiat;
j) stabilirea categoriilor de bunuri:
- bunuri de retur - acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit n
administrarea concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata proiectului n
scopul ndeplinirii obiectivelor concesiunii i care, la ncetarea contractului,
revin de plin drept, gratuit, n bun stare, exploatabile i libere de orice
sarcini sau obligaii concedentului;
- bunuri proprii - acele bunuri care, la ncetarea contractului, rmn n
proprietatea concesionarului;
k) alte obiective stabilite de autoritatea contractant.
(2) n cazul n care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se
poate finaliza prin identificarea niciunei soluii corespunztoare necesitilor
sale obiective, autoritatea contractant are dreptul de a anula procedura de
atribuire, considerndu-se, implicit, ndeplinite condiiile prevzute la art.
209 alin. (1) lit. b) din ordonana de urgen.
ART. 37
n cazul aplicrii procedurii de negociere, comisia de evaluare trebuie s
discute i s clarifice, n conformitate i n limitele mandatului acordat de
conductorul autoritii contractante, aceleai elemente eseniale cum sunt cele
prevzute la art. 36.
ART. 38
(1) Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie s ntruneasc votul a cel
puin dou treimi din numrul membrilor si.
(2) n cazul stabilirii ofertei ctigtoare pe baz de punctaj, votul
membrilor comisiei de evaluare se reflect prin punctajul individual acordat
fiecrei oferte.

223

(3) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptat au


obligaia de a-i prezenta punctul de vedere n scris, elabornd n acest sens o
not individual, care se ataeaz la raportul procedurii de atribuire.
ART. 39
Comisia de evaluare are obligaia de a stabili oferta ctigtoare dintre
ofertele admisibile, n conformitate cu prevederile art. 200 din ordonana de
urgen.
ART. 40
Raportul procedurii de atribuire, precum i, dup caz, rapoartele elaborate
pentru etapele sau fazele intermediare ale procedurii de atribuire aplicate se
nainteaz conductorului autoritii contractante spre aprobare, conform
atribuiilor legale ce i revin.
CAP. VI
Garania de participare
ART. 41
Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n documentaia de
atribuire urmtoarele informaii:
a) cuantumul garaniei de participare n sum fix, sum care nu poate depi
2% din valoarea estimat a contractului;
b) data pn la care trebuie depus garania de participare;
c) perioada de valabilitate a garaniei de participare.
ART. 42
(1) Garania de participare se constituie prin scrisoare de garanie bancar,
care se prezint n original, n cuantumul, pn la data i pentru perioada
prevzute n documentaia de atribuire.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a impune eliberarea scrisorii
de garanie bancar de ctre o anumit banc, nominalizat n mod expres n
documentaia de atribuire.
ART. 43
Autoritatea contractant are dreptul de a reine garania de participare,
ofertantul pierznd astfel suma constituit, atunci cnd acesta din urm se afl
n oricare dintre urmtoarele situaii:
a) i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, refuz s semneze contractul n
perioada de valabilitate a ofertei.
ART. 44
(1) Garania de participare, constituit de ofertantul a crui ofert a fost
stabilit ca fiind ctigtoare, se restituie de ctre autoritatea contractant
n cel mult 3 zile lucrtoare de la data semnrii contractului.
(2) Garania de participare, constituit de ofertanii a cror ofert nu a
fost stabilit ctigtoare, se returneaz de ctre autoritatea contractant dup
semnarea contractului cu ofertantul a crui ofert a fost desemnat ctigtoare,
dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la data expirrii perioadei de
valabilitate a ofertei.
CAP. VII
ncheierea contractului de concesiune de lucrri publice sau de concesiune de
servicii
ART. 45
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a finaliza procedura de
atribuire, prin ncheierea contractului de concesiune de lucrri publice sau de
concesiune de servicii.

224

(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractant are


dreptul de a finaliza procedura de atribuire, prin anularea acesteia, dar numai
n circumstanele prevzute la art. 209 din ordonana de urgen.
ART. 46
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a comunica tuturor
candidailor/ofertanilor rezultatul aplicrii procedurii, potrivit prevederilor
cap. V seciunea a 5-a din ordonana de urgen.
(2) Comunicarea ctre ofertantul declarat ctigtor trebuie s conin i
invitaia pentru semnarea contractului.
(3) Data stabilit n invitaia prevzut la alin. (2) nu poate fi anterioar
datei de mplinire a termenelor prevzute la art. 205 alin. (1) lit. a) i b) din
ordonana de urgen.
ART. 47
(1) Contractul de concesiune de lucrri publice sau de concesiune de servicii
trebuie s cuprind clauze clare referitoare la drepturile i obligaiile
fiecrei pri.
(2) Caietul de sarcini i oferta concesionarului reprezint parte integrant
a contractului de concesiune. Clauzele generale sau specifice ale contractului de
concesiune nu trebuie s contravin cerinelor eseniale ale caietului de sarcini
i nici angajamentelor asumate de concesionar n cadrul ofertei.
ART. 48
(1) n temeiul contractului de concesiune, concesionarul dobndete dreptul
de a exploata, n tot sau n parte, rezultatul lucrrilor sau de a presta
serviciile care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor i standardelor
de calitate stabilite de concedent. Concesionarul are dreptul de a folosi i de a
culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului
i scopului stabilit de pri prin contractul de concesiune.
(2) n temeiul contractului de concesiune, concesionarul are obligaia de a
asigura exploatarea eficace, n regim de continuitate i permanen, a lucrrilor
publice sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii, n conformitate cu
cerinele i destinaia impuse de concedent.
ART. 49
(1) Scopul principal al contractului este s asigure, pe baza unei gestionri
optime, efectuarea la un nivel corespunztor a activitilor, la preuri
accesibile pentru utilizatorii finali, precum i ntreinerea i dezvoltarea
oricror bunuri de retur ncredinate concesionarului pentru efectuarea
respectivelor activiti. n acest sens, indiferent de modul de distribuire a
riscurilor, modul de recuperare a costurilor de ctre concesionar trebuie
stabilit astfel nct s l determine pe acesta s depun toate diligenele
necesare pentru reducerea costurilor respective.
(2) Modul n care se realizeaz recuperarea costurilor de ctre concesionar
trebuie s includ, n mod obligatoriu, preluarea celei mai mari pri din
riscurile exploatrii aferente contractului de concesiune de lucrri publice sau
de concesiune de servicii.
(3) n sensul prevederilor alin. (2), riscul exploatrii este constituit din:
a) riscul de disponibilitate, respectiv nerespectarea unor parametri de
performan i calitate ai construciei/serviciului, clar determinai i
msurabili, pe ntreaga durat de via a proiectului;
b) riscul de pia, respectiv nentrebuinarea de ctre utilizatorii finali a
rezultatului lucrrilor executate/serviciilor puse la dispoziia acestora, n
condiiile n care parametrii de performan i calitate sunt integral
respectai.
(4) Concedentul nu se oblig la plata niciunei sume de bani dac prin
contract se stabilete faptul c riscul de exploatare este preluat integral de
concesionar. n cazul n care contractul conine clauze n acest sens,

225

concedentul are dreptul de a primi i o redeven care poate fi stabilit la un


nivel fix sau ntr-un anumit procent din cuantumul veniturilor ncasate de
concesionar de la beneficiarii finali ca urmare a activitilor realizate.
(5) Fr a afecta prevederile art. 3, n cazul n care riscul de exploatare
este distribuit ntre concedent i concesionar, prin contractul de concesiune de
lucrri publice sau de concesiune de servicii trebuie s se stabileasc n mod
explicit contribuia financiar a concedentului pe parcursul derulrii
contractului, precum i alte angajamente ale acestuia, ca sprijin complementar.
ART. 50
(1) Contractul de concesiune de lucrri publice sau de concesiune de servicii
trebuie s cuprind clauze prin care se stabilete n mod explicit modul de
distribuire a riscurilor pe ntreaga durat a acestuia.
(2) Concedentul nu are dreptul ca, pe parcursul ndeplinirii contractului de
concesiune de lucrri publice sau de concesiune de servicii, s accepte sau s
solicite modificri ale clauzelor contractuale care ar avea ca efect o diminuare
a responsabilitilor concesionarului n asemenea msur nct cea mai mare parte
a riscurilor s fie redistribuit concedentului.
ART. 51
(1) Concedentul trebuie s defineasc prin contract nivelul de performan i
de calitate al activitilor pe care concesionarul urmeaz s le efectueze,
precum i modul n care acesta trebuie s rspund n eventuale situaii de
urgen, stabilind n acest sens indicatori relevani i msurabili pe baza
crora se va realiza verificarea modului de respectare a obligaiilor
contractuale.
(2) Clauzele contractuale trebuie s prevad dreptul concedentului de a
verifica ndeplinirea cerinelor de performan i calitate a activitilor
realizate de concesionar, asigurndu-se n acest sens inclusiv dreptul de a
verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte.
(3) Clauzele contractuale trebuie s prevad, de asemenea, modul n care
concesionarul se oblig s prezinte concedentului rapoarte, periodice sau la
simpla solicitare a acestuia din urm, cu privire la modul de realizare a
anumitor parametri pe parcursul derulrii contractului.
ART. 52
(1) n contractul de concesiune de lucrri publice sau de concesiune de
servicii trebuie precizat procedura prin care, la momentul nceperii
proiectului, se realizeaz transferul de la concedent la concesionar al
infrastructurii sau al oricror bunuri ce vor fi utilizate n derularea
concesiunii.
(2) Contractul trebuie s stabileasc distincia dintre bunurile de retur i
bunurile proprii, precum i regimul juridic al acestora.
(3) Contractul trebuie s precizeze, de asemenea, procedura prin care, la
momentul finalizrii proiectului, se realizeaz transferul obiectului concesiunii
de la concesionar la concedent.
ART. 53
Concesionarul are dreptul de a ncheia contracte cu terii pentru asigurarea
i valorificarea exploatrii bunurilor, activitilor i serviciilor care fac
obiectul concesiunii.
ART. 54
(1) Contractul trebuie s prevad situaiile n care acesta poate nceta,
dup cum urmeaz:
a) la expirarea duratei stabilite conform angajamentelor din oferta
prezentat de concesionar i a clauzelor contractuale specifice;
b) n cazul constatrii unor abateri grave ale concesionarului de la
ndeplinirea obligaiilor contractuale, prin rezilierea unilateral de ctre
concedent i cu plata unei despgubiri n sarcina concesionarului;

226

c) n cazul constatrii unor abateri grave ale concedentului de la


ndeplinirea obligaiilor contractuale, prin rezilierea unilateral de ctre
concesionar i cu plata unei despgubiri n sarcina concedentului;
d) n cazul n care interesul naional sau local o impune, prin denunarea
unilateral de ctre concedent, dar numai cu plata de despgubiri juste i
prealabile n sarcina concedentului;
e) n cazuri de for major sau caz fortuit, cnd concesionarul se afl n
imposibilitatea de a continua contractul, prin renunare fr plata unei
despgubiri.
(2) Suplimentar prevederilor alin. (1) lit. b), contractul trebuie s conin
proceduri adecvate de rezolvare a neconformitilor n ndeplinirea cerinelor de
performan i calitate stabilite n situaia prevzut la art. 51 alin. (1),
inclusiv penaliti aplicabile n cazul constatrii unor astfel de
neconformiti, pn la corectarea acestora.
ART. 55
(1) Prile vor stabili n mod obligatoriu mecanismele de soluionare a
divergenelor care pot s apar pe parcursul derulrii contractului i instanele
nvestite cu soluionarea acestor diferende.
(2) Prile pot insera n contract clauza arbitral sau compromisorie care
atribuie competena de soluionare a litigiilor izvorte din executarea
contractului instanelor arbitrale.
ART. 56
n termen de 48 de zile de la data ncheierii contractului de concesiune de
lucrri publice sau de servicii, autoritatea contractant are obligaia de a
transmite spre publicare n SEAP informaii referitoare la identitatea
ofertantului ctigtor, la serviciile sau lucrrile publice care fac obiectul
contractului de concesiune, la redevena pe care o va primi autoritatea
contractant sau, dup caz, la contribuia financiar care urmeaz s fie pltit
de autoritatea contractant.
CAP. VIII
Dispoziii tranzitorii i finale
ART. 57
(1) Monitorizarea atribuirii contractelor de concesiune de lucrri publice i
a contractelor de concesiune de servicii de realizeaz de ctre Autoritatea
Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice pe baza
informaiilor cuprinse n anunurile de participare i n rapoartele anuale
transmise de autoritile contractante.
(2) Autoritile contractante au obligaia transmiterii ctre Autoritatea
Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice a unui
raport anual privind contractele atribuite n anul anterior.
(3) Informaiile solicitate se transmit conform modelului de raport prevzut
n anexa nr. 3, de regul n format electronic sau, n cazuri excepionale, pe
suport hrtie, cel mai trziu pn la data de 31 martie a fiecrui an.
ART. 58
(1) Raportul anual n format electronic se transmite la adresa de e-mail
monitorizare@anrmap.ro
(2) Raportul anual n format fizic se depune la registratura Autoritii
Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, autoritatea
contractant avnd obligaia de a solicita numrul de nregistrare pe copiamartor a acestuia.
(3) Omisiunea transmiterii raportului anual sau transmiterea unui raport
incomplet ori coninnd informaii eronate intr sub incidena prevederilor art.
293 lit. m) din ordonana de urgen.

227

ART. 59
Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice prelucreaz informaiile relevante cuprinse n anunurile de participare,
precum i rapoartele anuale primite de la autoritile contractante, constituind
o baz de date statistice care sunt utilizate pentru:
a) prezentarea n termen a rapoartelor solicitate de Comisia European;
b) supravegherea modului de atribuire a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii;
c) prevenirea i, dup caz, constatarea unor nclcri ale legislaiei n
domeniu.
ART. 60
(1) n aplicarea prevederilor art. 33 alin. (2), concedentul are obligaia de
a elibera concesionarului documente constatatoare care conin informaii
referitoare la ndeplinirea obligaiilor contractuale de ctre acesta i la
eventualele prejudicii, n termen de 14 zile de la data finalizrii contractului
respectiv.
(2) Documentele constatatoare prevzute la alin. (1) se ntocmesc n 3
exemplare, concedentul avnd, suplimentar obligaiilor prevzute la alin. (1), i
urmtoarele obligaii:
a) s depun un exemplar la dosarul concesiunii; i
b) s transmit un exemplar Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice, n scopul monitorizrii, n cel mult 3 zile
lucrtoare de la data expirrii termenului prevzut la alin. (1).
(3) Omisiunea transmiterii documentului constatator prevzut la alin. (2)
lit. b) sau transmiterea unui document care conine informaii eronate intr sub
incidena prevederilor art. 293 lit. m) din ordonana de urgen.
(4) Documentele constatatoare emise de autoritatea contractant n
conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi contestate n contencios
administrativ, potrivit legii.
ART. 61
Preedintele Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice are dreptul de a emite ordine pentru:
a) aprobarea unor formulare specifice utilizate n cadrul procedurilor de
atribuire ori n procesul de monitorizare a contractelor de concesiune de lucrri
publice sau a contractelor de concesiune de servicii;
b) aprobarea unor instruciuni i ghiduri de utilizare, cu caracter general
sau punctual, referitoare la prevederile ordonanei de urgen i/sau ale
prezentei hotrri.
ART. 62
Anexele nr. 1-3 fac parte integrant din prezentele norme.
ANEXA 1
la norme
MATRICEA PRELIMINAR DE REPARTIIE
A RISCURILOR DE PROIECT
(Model)
*T*

Categoria de

Descriere

Consecine

Eliminare

Riscuri de amplasament

228

Structur existen-Structurile exis- Majoritatea costu- Concesionarul tran-


t (modernizri) tente sunt inarilor i timpului sfer riscul con

decvate pentru a necesar pentru rea-structorului, care

adapta dezvoltarealizarea proiectuluise poate baza pe

rapoarte de exper-

tiz tehnic n

faza de proiect

Condiii de
Condiii de sol
Majoritatea costu- Concesionarul tran-
amplasament
neprevzut de
rilor i timpului sfer riscul con

grele
necesar pentru rea-structorului, care

lizarea proiectuluise poate baza pe

rapoarte de exper-

tiz tehnic n

faza de proiect

Aprobri
Nu pot fi obinutentrzieri n nce-nainte de nceperea

toate aprobrile perea proiectului proiectului, Con

necesare sau pot sau n finalizarea cedentul realizeaz

fi obinute cu
lui i creterea
o investigare n

condiionri
costurilor aferentedetaliu a aprobri-

neprevzute
realizrii prolor necesare

iectului

Curare i
Pregtirea tere- Majoritatea costu- Concesionarul tre-
viabilizare
nului are ca re- rilor i timpului buie s fie capabil

zultat un cost
necesar pentru re- s-i utilizeze i

mult mai mare


alizarea proiecs-i mobilizeze

dect cel antici- tului


resursele pentru a

pat i necesit un
acoperi costurile

timp cu mult peste


pentru curarea i

termenii contrac-
viabilizarea tere-

tuali

nului

Titlul de
Creterea costuri-Majorarea costuVerificarea de ctre
proprietate
lor i timpului
rilor i timpului Concedent a regis-

necesar pentru
necesar pentru
trelor cadastrale i

achiziia de tere-realizarea proluarea msurilor

nuri de la proiectului
necesare pentru re-

prietari i/sau

zervarea terenuri-

pentru acordarea
lor necesare proiec-

dreptului de uti-
tului

lizare a terenuri-

lor

Motenire
Cretere a costu- Majorarea costuri- Concedentul poate

cultural
rilor i timpului lor i timpului
angaja experi pen-

necesar ca rezul- necesar pentru


tru investigare i

tat al unor desco-realizarea prostabilirea msurilor

periri arheologiceiectului
de minimizare a

i/sau de patri-
costurilor i evi-

moniu naional

tarea ntrzierilor

Mediu (1)
Amplasamentele
Majorarea costuri- Concedentul rspunde

pentru proiect
lor i timpului
de activitile des-

229


prezint un grad necesar pentru
furate pe terenu-

de contaminare
realizarea proiec- rile sale i con

necunoscut
tului
troleaz procesul de

supraveghere a po-

lurii i de pena-

lizare a poluatoru-

lui

Mediu (2)
Pe parcursul im- Costuri de
Concesionarul este

plementrii pro- decontaminare


obligat s-i ia

iectului se produc
toate msurile ne-

contaminri ale

cesare pentru evi-

proprietilor

tarea unor astfel de

adiacente cu efect
evenimente. Angaja-

asupra propriet-
rea de experi pen-

ilor puse la

tru investigare i

dispoziia pro
stabilirea msurilor

iectului

de minimizare a

costurilor i evi-

tarea ntrzierilor

Disponibilitatea Accesul la un
ntrziere n
Concesionarul are

amplasamentului
anumit amplasamentimplementare i
obligaia de a lua

nu poate fi nemajorare de costuritoate msurile ne-

gociat cu propri-
cesare pentru asi-

etatea acestuia

gurarea accesului

la amplasamentele

puse la dispoziia

proiectului

Riscuri de proiectare, construcie i recepie a lucrrilor proiectului

Proiectare
Proiectul facili- Cretere pe termen Concedentul are

tii nu permite lung a costurilor dreptul de a reduce

efectuarea presta-suplimentare sau


plile n cadrul

iilor la costul imposibilitatea


proiectului sau de a

anticipat
asigurrii presta- reduce dreptul

iilor pe termen
Concesionarului la

lung
ncasri directe

Construcie
Apariia unui eve-ntrziere n
Concesionarul tran-

niment pe durata implementare i


sfer riscul con

construciei, eve-majorare de costuristructorului care

niment care con-


trebuie s aib

duce la imposibi-
resursele i capaci-

litatea finalizrii
tatea tehnic de a

acesteia n terme-
se ncadra n condi-

nul anticipat i
iile de execuie

la costul estimat

Recepie investi- Riscul este att Consecine pentru Concedentul nu va

ie
fizic ct i ope- ambii parteneri.
efectua nici un fel

raional i se
Pentru Concesionar de plat pn la

refer la ntr- i finanatorii sirecepia investiiei

230


zierea efecturii - venituri ntrzi-i nceperea pres-

recepiei inves- ate i profituri


taiilor solicitate

tiiei
pierdute. Pentru

Concedent - ntr-

zierea nceperii

furnizrii servi-

ciilor cerute

Finanator i finanare

Dobnzi pe parDobnzile aplica- Creterea/scderea n contractul de

cursul investiieibile se schimb, costurilor proiec- concesiune pot fi

modificnd para- tului.


incluse prevederi cu

metrii financiari
privire la acest

ai ofertei

risc

Finanator
Concesionarul de- Nerealizarea pres- O corect i apro-
incapabil
vine insolvabil
taiilor solicitatefundat analiz a

sau efectuarea
de Concedent i
resurselor financiare

prestaiilor nece-pierderi pentru


prezentate n cadrul

sit o finanare participanii la


ofertei depuse de

mai mare dect ceainvestiie


viitorul Concesionar

estimat de

(angajamentele fi-

Concesionar

nanatorului). Ga-

rantarea de ctre

Concesionar a reali-

zrii investiiei

(Garanie bancar

de bun execuie)

Finanare
Concesionarul nu Lipsa finanrii
Concedentul va ana-
indisponibil
poate asigura
pentru continuarea liza cu mare atenie

resursele finan- sau finalizarea


angajamentele finan-

ciare i de capi- investiiei


ciare ale Concesio-

tal atunci cnd

narului i concor-

trebuie i n

dana cu programarea

cuantumuri sufi-
investiiei

ciente

Modificri de taxePe parcursul pro- Impact negativ


Veniturile Concesi-

iectului regimul asupra veniturilor onarul trebuie s

de impozitare
financiare ale
permit acoperirea

general se schimbConcesionarului
diferenelor nefa-

n defavoarea

vorabile, pn la un

Concesionarului

cuantum stabilit

ntre pri prin

contract. Peste

acest cuantum, di-

ferena va fi supor-

tat de Concedent,

din surse legal

constituite cu

aceast destinaie

Finanare
Datorit schimb- Concesionarul nu
Concesionarul poate

231

suplimentar
rilor de legisla- poate suporta fi- acoperi o parte din

ie, de politic nanciar consecin- refinanare n limi-

sau de alt naturele schimbrilor ta resurselor dis-

sunt necesare fi-


ponibile. Partea

nanri suplimen-
rmas neacoperit

tare pentru recon-


se suport de

strucie, modifi-
Concedent.

care, re-echipare,

etc.

Profituri de
Finalizarea inves-Schimbare profita- Concedentul trebuie
refinanare
tiiei se face la bil n finanarea s se asigure ca

un cost mai mic


proiectului
Concesionarul nu

dect cel iniial


poate profita exclu-

siv de acest risc

favorabil

Operare

Resurse la
Resursele necesareCreteri de cost
Concesionarul poate
intrare
pentru operare
i, n unele cazurigestiona riscul prin

cost mai mult


efecte negative
contracte de furni-

dect estimrile asupra calitii


zare pe termen lung

iniiale, nu au
prestaiilor
cu clauze specifice

calitate corespun-efectuate
privind asigurarea

ztoare sau sunt


calitii furnitu-

indisponibile n
rilor.

cantitile nece-

sare

ntreinere i
Calitatea proiec- Creterea costului Concesionarul poate
reparare
trii i/sau a
cu efecte negative gestiona riscul prin

lucrrilor este
asupra prestaiilorcontracte pe termen

necorespunztoare efectuate
lung cu operatori

avnd ca rezultat
corespunztor cali-

creterea peste

ficai i avnd ca-

anticipri a cos-
paciti materiale

turilor de ntre-
i resurse suficiente

inere i reparaii

Schimbarea cerin- Concedentul schim-Schimbarea cerine-Concedentul trebuie


elor Concedentu- b cerinele dup lor pe timpul rea- s defineasc ct

lui n afara
semnarea contrac- lizrii investiieimai exact cerinele
limitelor agreate tului
conduce la modifi- sale nc din faza
prin contract

carea proiectului, de pregtire a

iar dup recepie proiectului

la creterea costu-

rilor de capital

Operare
Concesionarul nu Imposibilitatea
Concedentul trebuie

corespunde finan- efecturii press examineze n de-

ciar sau nu poate taiilor


taliu, nc din faza

efectua prestaii-
de ofertare, capaci-

le conform con
tatea viitorului

tractului

Concesionar de a

232

ndeplini cu succes

contractul

Soluii tehnice
Soluiile tehnice Venitul Concesio- n faza de ofertare,
vechi sau inadec- propuse nu sunt
narului scade sub viitorul Concesionar
vate
corespunztoare
datele de nchiderepoate propune con-

din punct de ve- financiar a pro- diii contractuale

dere tehnologic
iectului avnd ca care s prevad con-

pentru a asigura rezultat pierderi. stituirea unor re-

realizarea proConcedentul nu
surse de rezerv

iectului
primete prestai- pentru acoperirea

ile solicitate
eventualelor dezvol-

tri tehnologice

Pia

nrutirea
Producerea unor
Venituri sub pro- In faza de ofertare,
condiiilor
schimbri funda- ieciile financiareviitorul Concesionar
economice generalementale i nea- anterioare
poate propune con-

teptate n condi-
diii contractuale

iile economice

care s-i asigure

generale, care

condiii de acope-

conduc la reduce-
rire a riscului.

rea cererii pentru

prestaiile con-

tractate

Schimbri
O alt investiie,Venituri sub pro- Concesionarul va

competitive
deja existent,
ieciile financiarencerca s se redre-

este extins, m- anterioare ca ur- seze financiar m-

buntit sau re-mare a reducerii


potriva schimbrilor

tarifat, astfel preurilor i/sau ace afecteaz n mod

nct competiia reducerii cererii, discriminatoriu

n domeniul pres- datorit concuren- proiectul, determi-

taiilor efectuateei
nate de competiia

conform contrac-
Concedentului.

tului crete

Concedentul trebuie

s se abin de la

msuri care afectea-

z proiectul n mod

discriminatoriu

Competiie
Apariia pe pia Venituri sub pro- Concesionarul tre-

a concurenilor nieciile financiarebuie s analizeze cu

domeniul presta- anterioare ca urma-atenie condiiile

iilor efectuate, re a reducerii pre-de pia. Conceden-

conform contrac- urilor i/sau a


tul trebuie s se

tului, de Conce- reducerii cererii, abin de la msuri

sionar
datorit concuren- care afecteaz piaa

ei

Schimbri
O schimbare demo- Veniturile sub
Concesionarul are

demografice
grafic sau socio-proieciile finan- obligaia s prevad

economic afecciare anterioare


n calculele sale

teaz cererea

eventuale modificri

233


pentru prestaiile
de venituri

contractate

Inflaia
Valoarea plilor Diminuarea n ter- Concesionarul poate

n timp este
meni reali a veni- propune un mecanism

diminuat de
turilor din proiectcorespunztor pentru

inflaie

compensarea inflai-

ei, prin ajustri

ale preurilor. Con-

cedentul trebuie s

evite ca Concesio-

narul s beneficieze

de supra-compensri

sau s beneficieze

de pli duble

Risc legal i de politic a Concedentului

Reglementarea
Existena unui
Efect asupra costu-Concesionarul eva-

cadru statutar de rilor i venitulueaz sistemul de

reglementri care rilor


reglementri i ia

vor afecta Conce-


msurile necesare

sionarul

Schimbti legis- Schimbare legisla-O cretere semni- Concedentul poate s


lative /de poli- tiv i/sau a po- ficativ n costu- reduc rspunderea
tic (1)
liticii Conceden- rile operaionale pentru astfel de

tului, care nu
ale Concesionaruluischimbri prin moni-

poate fi antici- i/sau necesitatea torizarea li limi-

pat la semnarea de a efectua chel- tarea schimbrilor

contractului i
tuieli de capital care ar putea avea

care este adresatpentru a putea


astfel de consecine

direct, specific rspunde acestor


asupra proiectului.

i exclusiv pro- schimbri


Concesionarul va

iectului, ceea ce
realiza schimbrile

conduce la costuri
n aa manier nct

de capital sau

efectul financiar

operaionale su-
asupra Concedentului

plimentarea din

s fie minimizat

partea Concesio-

narului

Schimbti legis- Schimbare legisla-O cretere semni- Concedentul poate

lative /de poli- tiv i/sau a po- ficativ n costu- diminua riscurile

tic (2)
liticii Conceden- rile operaionale prin excluderea

tului, care nu
ale Concesionaruluischimbrilor ca cele

poate fi antici- i/sau necesitatea legate de taxe sau

pat la semnarea de a efectua chel- cele pentru care

contractului i
tuieli de capital Concesionarul este

care este generalpentru a putea


compensat pe baza

n aplicarea sa
rspunde acestor
unei ajustri cu

(nu specific pro-schimbri


indicele Preurilor

iectului), ceea ce
de Consum i numai

conduce la costuri
n baza unei "sume

de capital sau

semnificative" pre-

234


operaionale su-
agreate

plimentarea din

partea Concesio-

narului

Retragerea
Concedentul i
Consecine asupra Concesionarul va

sprijinului
retrage sprijinul veniturilor
ncerca s se redre-
complementar
complementar,

seze financiar pro-

proiectul fiind

iectul dup schim-

afectat negativ

brile ce afecteaz

n mod discrimina-

toriu proiectul, n

special n cazul

proiectelor n care

utilizatorul ter

este cel care pl-

tete

Activele proiectului

Depreciere
Deprecierea teh- Creterea costuri- Concesionarul poate
tehnic
nic este mai marede retehnologizare lua msurile nece-

dect cea prev-


sare pentru evitarea

zut

unei astfel de

situaii

For major

Fora major
Fora major, ast-Pierderea sau ava- Concesionarul poate

fel cum este de- rierea activelor


lua msuri de asi-

finit prin lege, proiectului i


surare a activelor

mpiedic reali- pierderea/diminua- proiectului i ur-

zarea contractuluirea posibilitii mrete repararea

de obinere a veni-sau nlocuirea

turilor preconizateacestora n cel mai

scurt timp posibil

Profitabilitatea proiectului

Proiectul se
Balana de veni- Supra-profituri n Concedentul trebuie
dovedete mai
turi-cheltuieli
favoarea
s includ mecanisme
profitabil dect difer semnifica- Concesionarului
de repartizare echi-
previziunile
tiv fa de

tabil a profituri-
realizate iniial previziuni

lor obinute peste

limita luat n

calcul la stabilirea

proieciilor

financiare

*ST*
ANEXA 2
la norme

235

MODELE
pentru anunurile de participare care se public
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a,
n conformitate cu prevederile art. 24 din Normele de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice
i a contractelor de concesiune de servicii
Anunul de participare la licitaia deschis
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon, numrul de fax i adresa de e-mail
ale autoritii contractante
2. Denumirea, adresa, numrul de telefon, numrul de fax i adresa de e-mail
ale biroului de la care se poate solicita documentaia de atribuire. Dac este
cazul, costul i condiiile de plat n vederea obinerii documentaiei de
atribuire.
3. a) Locul execuiei lucrrilor/prestrii serviciilor
b) Obiectul concesionrii; natura i dimensiunea lucrrilor/prestrilor
c) Termenul de finalizare sau durata contractului
4. a) Termenul de depunere a ofertelor
b) Adresa la care trebuie transmise ofertele
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate ofertele
d) Data, ora i locul deschiderii ofertelor
5. Condiiile personale, tehnice i financiare pe care trebuie s le
ndeplineasc ofertanii
6. Criterii utilizate la atribuirea contractului
7. Dup caz, procentajul minim din lucrri care trebuie acordat prilor
tere
8. Data trimiterii spre publicare a anunului de participare
9. Denumirea i adresa organismului competent de rezolvare a contestaiilor
i, dup caz, de mediere. Informaii exacte privind termenele de depunere a
contestaiei i, dup caz, denumirea, adresa, numrul de telefon, numrul de fax
i adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obine aceste informaii.
Anunul de participare la licitaia restrns
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon, numrul de fax i adresa de e-mail
ale autoritii contractante
2. Denumirea, adresa, numrul de telefon, numrul de fax i adresa de e-mail
ale biroului de la care se poate solicita documentaia de atribuire. Dac este
cazul, costul i condiiile de plat n vederea obinerii documentaiei de
atribuire.
3. a) Locul execuiei lucrrilor/prestrii serviciilor
b) Obiectul concesionrii; natura i dimensiunea lucrrilor/prestrilor
c) Termenul de finalizare sau durata contractului
4. a) Termenul de depunere a candidaturilor
b) Adresa la care trebuie transmise candidaturile
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile
5. Condiiile personale, tehnice i financiare pe care trebuie s le
ndeplineasc candidaii
6. Numrul minim i, dup caz, numrul maxim de candidai care se
intenioneaz s fie selectai i criteriile de selecie care vor fi utilizate
7. Criterii utilizate la atribuirea contractului

236

8. Dup caz, procentajul minim din lucrri care trebuie acordat prilor
tere
9. Data trimiterii spre publicare a anunului de participare
10. Denumirea i adresa organismului competent de rezolvare a contestaiilor
i, dup caz, de mediere. Informaii exacte privind termenele de depunere a
contestaiei i, dup caz, denumirea, adresa, numrul de telefon, numrul de fax
i adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obine aceste informaii.
Anunul de participare la dialogul competitiv
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon, numrul de fax i adresa de e-mail
ale autoritii contractante
2. Denumirea, adresa, numrul de telefon, numrul de fax i adresa de e-mail
ale biroului de la care se poate solicita documentaia de atribuire. Dac este
cazul, costul i condiiile de plat n vederea obinerii documentaiei de
atribuire.
3. a) Locul execuiei lucrrilor/prestrii serviciilor
b) Obiectul concesionrii; natura i dimensiunea lucrrilor/prestrilor
4. a) Termenul de depunere a candidaturilor
b) Adresa la care trebuie transmise candidaturile
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile
5. Condiiile personale, tehnice i financiare pe care trebuie s le
ndeplineasc candidaii
6. Numrul minim i, dup caz, numrul maxim de candidai care se
intenioneaz s fie selectai i criteriile de selecie care vor fi utilizate
7. Dac este cazul, se precizeaz derularea dialogului n runde/etape
succesive, pentru reducerea numrului de soluii care urmeaz s fie discutate.
8. Criterii utilizate la atribuirea contractului
9. Dup caz, procentajul minim din lucrri care trebuie acordat prilor
tere
10. Data trimiterii spre publicare a anunului de participare
11. Denumirea i adresa organismului competent de rezolvare a contestaiilor
i, dup caz, de mediere. Informaii exacte privind termenele de depunere a
contestaiei i, dup caz, denumirea, adresa, numrul de telefon, numrul de fax
i adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obine aceste informaii.
Anunul de participare la negociere
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon, numrul de fax i adresa de e-mail
ale autoritii contractante
2. Denumirea, adresa, numrul de telefon, numrul de fax i adresa de e-mail
ale biroului de la care se poate solicita documentaia de atribuire. Dac este
cazul, costul i condiiile de plat n vederea obinerii documentaiei de
atribuire.
3. a) Locul execuiei lucrrilor/prestrii serviciilor
b) Obiectul concesionrii; natura i dimensiunea lucrrilor/prestrilor
4. a) Termenul de depunere a candidaturilor
b) Adresa la care trebuie transmise candidaturile
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile
5. Condiiile personale, tehnice i financiare pe care trebuie s le
ndeplineasc candidaii
6. Numrul minim i, dup caz, numrul maxim de candidai care se
intenioneaz s fie selectai i criteriile de selecie care vor fi utilizate
7. Dac este cazul, se precizeaz derularea negocierilor n runde/etape
succesive, pentru reducerea numrului de oferte preliminare care urmeaz s fie
negociate.
8. Criterii utilizate la atribuirea contractului

237

9. Dup caz, procentajul minim din lucrri care trebuie acordat prilor
tere
10. Data trimiterii spre publicare a anunului de participare
11. Denumirea i adresa organismului competent de rezolvare a contestaiilor
i, dup caz, de mediere. Informaii exacte privind termenele de depunere a
contestaiei i, dup caz, denumirea, adresa, numrul de telefon, numrul de fax
i adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obine aceste informaii.
ANEXA 3
la norme
RAPORT
privind contractele de concesiune de
lucrri publice i de concesiune de servicii
atribuite n anul ...
Autoritatea contractant
Adresa: .............................................................
C.U.I.: .............................................................
Nr. de nregistrare la registrul comerului: ........................
Telefon/fax: ........................................................
E-mail: .............................................................
*T*

Tipuri de contracte

Numr total contracte

Contracte de concesiune de lucrri publice,

din care atribuite prin:

- dialog competitiv

- licitaie restrns

- licitaie deschis

- negociere cu publicarea anunului

de participare

Contracte de concesiune de servicii,

din care atribuite prin:

- dialog competitiv

- licitaie restrns

- licitaie deschis

- negociere cu publicarea anunului

de participare

TOTAL:

*ST*
Semntura autorizat
..................

ART. 304

238

(1) Prin hotrre a Guvernului se pot stabili situaiile i modul n care


operatorul economic i autoritatea contractant au dreptul de a apela la o
procedur de conciliere.
(2) Prin hotrre a Guvernului se poate stabili modul n care autoritile
contractante au dreptul de a utiliza, pentru atribuirea contractelor sectoriale,
sisteme preliminare de calificare.
ART. 304^1
(1) n vederea atribuirii contractelor, autoritatea contractant are
obligaia de a nfiina un compartiment intern specializat n domeniul
achiziiilor publice, pn la data de 1 ianuarie 2008.
(2) n cazul autoritilor contractante nou-nfiinate obligaia prevzut la
alin. (1) va fi dus la ndeplinire ntr-un termen de cel mult 3 luni de la data
nfiinrii autoritii contractante.
(3) n msura n care structura organizatoric a autoritii contractante nu
permite nfiinarea unui compartiment distinct, obligaia prevzut la alin. (1)
i (2) se ndeplinete pe cale de act administrativ al conductorului autoritii
contractante prin care una sau, dup caz, mai multe persoane din cadrul
respectivei autoriti contractante sunt nsrcinate cu ducerea la ndeplinire a
principalelor atribuii ale compartimentului intern specializat, aa cum sunt
prevzute de legislaia n materia achiziiilor publice.
--------------Art. 304^1 a fost modificat de pct. 94 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie
2007.
Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
ART. 3
(1) n aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractant, prin
compartimentul intern specializat n atribuirea contractelor de achiziie
public, organizat conform art. 304^1 din ordonana de urgen, are urmtoarele
atribuii principale:
a) elaborarea i, dup caz, actualizarea, pe baza necesitilor transmise de
celelalte compartimente ale autoritii contractante, a unui program anual al
achiziiilor publice, ca instrument managerial pe baza cruia se planific
procesul de achiziie;
b) elaborarea sau, dup caz, coordonarea activitii de elaborare a
documentaiei de atribuire sau, n cazul organizrii unui concurs de soluii, a
documentaiei de concurs;
c) ndeplinirea obligaiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt
acestea prevzute de ordonana de urgen;
d) aplicarea i finalizarea procedurilor de atribuire;
e) constituirea i pstrarea dosarului achiziiei publice.
(2) Celelalte compartimente ale autoritii contractante au obligaia de a
sprijini activitatea compartimentului de achiziii publice, n funcie de
specificul documentaiei de atribuire i de complexitatea problemelor care
urmeaz sa fie rezolvate n contextul aplicrii procedurii de atribuire.
(3) Autoritatea contractant are, totodat, dreptul de a achiziiona servicii
de consultana, conform prevederilor ordonanei de urgenta, n scopul elaborrii
documentaiei de atribuire si/sau aplicrii procedurii de atribuire.
(4) Ofertantului ctigtor nu i se poate impune s suporte taxe, comisioane
sau onorarii de orice fel pentru plata consultantului care presteaz serviciile
respective.

239

ART. 305
La data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen se abroga:
a) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 1998, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i actele normative emise n aplicarea acesteia;
b) Ordonana de urgen a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziiile publice,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 212/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i actele normative emise n aplicarea acesteia;
c) art. 5 alin. (6) i (7) din Ordonana Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritile administraiei
publice i instituiile publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 542 din 11 septembrie 2001, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 247/2002, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) Ordonana Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat
public-privat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 94 din 2
februarie 2002, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 470/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i actele normative emise n
aplicarea acesteia;
e) Ordonana Guvernului nr. 20/2002 privind achiziiile publice prin
licitaii electronice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
86 din 1 februarie 2002, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
468/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i actele normative
emise n aplicarea acesteia;
f) art. 3 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2005 privind
desemnarea Ageniei Naionale pentru Locuine s realizeze lucrri de construire
i/sau de reabilitare a caselor de locuit n zonele calamitate n urma
inundaiilor din 2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
389 din 9 mai 2005, aprobat cu modificri prin Legea nr. 211/2005;
g) Hotrrea Guvernului nr. 1.186/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind
achiziiile publice de produse i servicii care implic aprarea naional,
ordinea public, sigurana i securitatea naional i a listei aferente
acestora, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 815 din 18
decembrie 2001, cu modificrile i completrile ulterioare;
h) art. 7 din Hotrrea Guvernului nr. 273/2003 privind nfiinarea unor
filiale, societi comerciale pentru reparaii i servicii, prin reorganizarea
unor activiti din cadrul Societii Comerciale de Producere a Energiei
Electrice i Termice "Termoelectrica" - S.A., publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 204 din 20 martie 2003;
i) pct. 3.12 din anexa la Hotrrea Guvernului nr. 1.293/2003 pentru
aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a
companiilor/societilor naionale i a societilor comerciale care funcioneaz
sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 835 din 25 noiembrie
2003.
ART. 306
Anexele nr. 1, 2 i 3 fac parte integrant din prezenta ordonan de urgen.
ART. 307
(1) Prezenta ordonan de urgen intra n vigoare la data de 30 iunie 2006.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1):
a) dispoziiile art. 14 alin. (3) i ale art. 254 intra n vigoare de la data
de 1 ianuarie 2007;

240

b) dispoziiile art. 257 alin. (1) intra n vigoare la data publicrii


prezentei ordonane de urgen n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Prezenta ordonan de urgen transpune Directiva nr. 2004/18/CE privind
coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrri, de furnizare i
de servicii, Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de
achiziie aplicate de entitile care opereaz n sectoarele apa, energie,
transport i servicii potale, publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(JOUE) nr. L134 din 30 aprilie 2004, cu excepia art. 41 (3), art. 49 (3)-(5) i
art. 53, care se transpun prin hotrre a Guvernului, Directiva 1989/665/CEE
privind coordonarea legilor, regulamentelor i prevederilor administrative
referitoare la aplicarea procedurilor de recurs n materie de atribuire a
contractelor de furnizare i de lucrri, publicat n Jurnalul Oficial al
Comunitilor Europene (JOCE) nr. L395 din 30 decembrie 1989, i Directiva
1992/13/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor i prevederilor
administrative referitoare la aplicarea regulilor Comunitii pentru procedurile
de achiziie a entitilor care opereaz n sectoarele apa, energie, transport i
telecomunicaii, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE)
nr. L76 din 23 martie 1992, cu excepia art. 9-11, care se transpun prin hotrre
a Guvernului.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009 prevede:
"Art. III
(1) Dispoziiile referitoare la soluionarea litigiilor n instan prevzute
n Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare,
astfel cum au fost modificate i completate prin prezenta ordonan de urgen,
se aplic numai proceselor ncepute dup intrarea n vigoare a acesteia din urm.
(2) Procesele n curs de judecat la data intrrii n vigoare a prezentei
ordonane de urgen vor continua s fie judecate de instanele legal nvestite,
potrivit legii sub care au nceput.
(3) Dispoziiile referitoare la soluionarea contestaiilor prevzute n
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare,
astfel cum au fost modificate i completate prin prezenta ordonan de urgen,
se aplic numai contestaiilor formulate dup intrarea n vigoare a acesteia din
urm. Contestaiile introduse n faa Consiliului, n curs de soluionare la data
intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen, se soluioneaz potrivit
legii sub care au nceput."
Art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010 prevede:
"Art. II
(1) Procesele i cererile n materie de achiziii publice aflate n curs de
soluionare n faa instanelor judectoreti la data intrrii n vigoare a
prezentei ordonane de urgen continu s se judece n condiiile i cu
procedura prevzut de legea n vigoare la data la care au fost ncepute.
(2) ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen,
contestaiilor soluionate de prima instan, respectiv Consiliul Naional de
Soluionare a Contestaiilor sau tribunalul n circumscripia cruia se afl
sediul autoritii contractante, li se aplic prevederile acesteia."
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:

241

Art. II i III din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012,


publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012 prevd urmtoarele:
"Art. II
(1) Procedurile de atribuire n curs de desfurare i contractele n curs de
executare, la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen, rmn
supuse legislaiei n vigoare la data iniierii, respectiv, ncheierii acestora.
(2) Prin procedur de atribuire n curs de desfurare se nelege orice
procedur pentru care s-a transmis un anun de participare sau, dup caz, o
invitaie de participare, pn la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane
de urgen.
Art. III
Contestaiile, procesele i cererile n materie de achiziii publice, aflate
n curs de soluionare n faa Consiliului sau, dup caz, a instanelor
judectoreti la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen,
continu s se judece n condiiile i cu procedura prevzute de legea n vigoare
la data la care au fost ncepute."
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
-------------Preedintele Autoritii Naionale pentru Reglementarea
i Monitorizarea Achiziiilor Publice,
Alexandru Cojocaru
Seful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Frncu
p. Ministrul finanelor publice,
Istvan Jakab,
secretar de stat
Bucureti, 19 aprilie 2006.
Nr. 34.
ANEXA 1
*T*
*Font 9*

NACE*1)

COD CPV

Seciunea F
LUCRRI

DE
Di-Gru-Clasa Descriere
Explicaii generale
CONSTRUCvi-pa

II

242

zi-

une

45

Lucrri de Aceast diviziune include:


45000000

construcii - construcia de cldiri noi i lucrri de reparare,

modificare, restaurare

45.1
Lucrri de
45100000

organizare a

antierelor

i de preg-

tire a

terenurilor

45.11Lucrri de Aceast clas include:


45110000

demolare,
- demolarea imobilelor i a altor
structuri/construcii

pregtire a - degajarea terenului i pregtirea antierelor

antierelor - lucrri de terasare: excavarea, umplerea, nivelarea

i de
amplasamentelor de construcii, spare de anuri,

terasamente ndeprtarea rocilor, dinamitare etc.

- pregtirea antierelor pentru exploatare miniera,

inclusiv nlturarea solului i alte lucrri de

dezvoltare i pregtire a terenurilor i antierelor

miniere

- drenarea antierelor de construcii

- drenarea terenurilor agricole i forestiere

243

45.12Lucrri de Aceast clas include:


45120000

foraj i
- sondaje experimentale, foraje experimentale i

sondaj expe-carotaje pentru construcii, precum i pentru studii

rimentale
geofizice, geologice sau alte scopuri similare

Aceast clas nu include:

- forarea puurilor de extracie a ieiului sau

a gazelor naturale, clasificate n 11.20

- forarea puurilor de apa, clasificate n 45.25

- adncirea puurilor, clasificate n 45.25

- exploatarea zcmintelor de iei i de gaze

naturale, precum i prospectarea geofizic,

geologica i seismic, clasificate n 74.20

45.2
Lucrri de
45200000

construcii

complete sau

pariale i

lucrri de

geniu civil

45.21Lucrri de Aceast clas include:


45210000

construcii - construcia de cldiri de toate tipurile

de cldiri - construcii de inginerie civil: poduri (inclusiv

i lucrri cele destinate s susin osele suspendate),

de geniu
viaducte, tuneluri i pasaje subterane

244

civil

- conducte de transport (petrol, gaz, ap), reele i

linii (electrice, de telecomunicaii), pe distan

mare

- conducte, reele i linii pentru reele locale;

- lucrri conexe de amenajare urban;

- asamblarea i executarea lucrrilor din

prefabricate

Aceast clas nu include:

- servicii anexe extraciei petrolului i gazelor,

clasificate n 11.20

- execuia de lucrri din prefabricate de producie

proprie, altele dect cele din beton, clasificate

n 20, 26 i 28

- construcia (altele dect cldirile) pentru

stadioane, piscine, sli de sport, terenuri de tenis,

circuite de golf i alte instalaii sportive,

clasificate n 45.23

- lucrri de instalaii i izolaii pentru cldiri,

clasificate n 45.3

- lucrri de finisare, clasificate n 45.4

- activiti de arhitectura i de inginerie,

clasificate n 74.20

- managementul proiectelor de construcie,

clasificate n 74.20

45.22Lucrri de Aceast clas include:


45220000

245

nvelitori, - lucrri de arpante

arpante i - instalarea acoperiurilor

terase la

- lucrri de etanare

construcii

45.23Lucrri de Aceast clas include:


45230000

construcie - construcia de autostrzi, drumuri, osele, strzi,

a cilor de alte ci de transport pentru vehicule i pietoni

comunicaii - construcia de ci ferate

terestre i - construcia de piste de aterizare-decolare

construcii - construcii (altele dect cldiri) pentru stadioane

destinate
piscine, sli de sport, terenuri de tenis, circuite

sportului
de golf i alte instalaii sportive

- marcarea suprafeelor rutiere i a spatiilor de

parcare

Aceast clas nu include:

- lucrri de terasamente, clasificate n 45.11

45.24Lucrri de Aceast clas include:


45240000

construcii - construcia de ci navigabile, porturi, porturi de

hidrotehniceambarcaiuni, ecluze etc,

- construcia de baraje i diguri

- construcii subacvatice

- dragare

45.25Alte lucrriAceast clas include:


45250000

246

speciale de - activiti de construcie specializate referitoare

construcie la un aspect comun pentru mai multe tipuri de lucrri

i care necesita competente sau echipamente

specializate:

- realizarea de fundaii, inclusiv baterea pilonilor

- forarea i construcia de puuri de apa, adncirea

puurilor

- montarea structurilor metalice (dar nu de

fabricaie proprie)

- arcuirea structurilor metalice

- aezarea crmizilor i a blocurilor de piatra

- montarea i demontarea schelelor i platformelor de

lucru proprii sau nchiriate

- construcia de couri, industriale i furnale

Aceast clas nu include:

- nchirierea de schele fr ridicare sau demontare,

clasificate n 71.32

45.3
Lucrri de
45300000

instalaii

i izolaii

45.31Lucrri de Aceast clas include:


45310000

instalaii - instalarea, n cldiri sau n alte tipuri de

electrice
construcii, a urmtoarelor elemente:

- circuite electrice

- linii (cablaje) pentru telecomunicaii

247

- sisteme electrice de nclzire

- antene pentru cldiri

- sisteme de alarma mpotriva incendiilor

- sisteme de alarma antiefracie

- ascensoare i scri rulante

- paratrsnete etc.

45.32Lucrri de Aceast clas include:


45320000

izolare
- instalarea, n cldiri sau n alte tipuri de

construcii, de materiale pentru izolaie termic,

acustica i mpotriva vibraiilor

Aceast clas nu include:

- lucrri de etanare, clasificate n 45.22

45.33Lucrri de Aceast clas include:


45330000

instalaii - instalarea, n cldiri sau n alte tipuri de

construcii, a urmtoarelor elemente:

- instalaii i echipamente sanitare

- instalaii pentru distribuia gazelor

- echipamente i conducte de nclzire, de

ventilare, frigorifice sau de climatizare

- instalarea de pulverizatoare mpotriva incendiilor

Aceast clas nu include:

- instalarea sistemelor electrice de nclzire,

clasificate n 45.31

45.34Alte lucrriAceast clas include:


45340000

248

de instala- - instalarea sistemelor de iluminat i semnalizare

ii

luminoasa pentru osele, drumuri, ci ferate,

aeroporturi i porturi

- instalarea, n cldiri sau n alte tipuri de

construcii, a instalaiilor i echipamentelor

neclasificate n alt parte

45.4
Lucrri de
45400000

finisare

45.41Lucrri de Aceast clas include:


45410000

ipsoserie
- aplicarea, n cldiri sau n alte tipuri de

construcii, a ipsosului i a tencuielii uscate

pentru stucturi sau ornamente interioare i

exterioare, inclusiv a materialelor de fuire

asociate

45.42Lucrri de Aceast clas include:


45420000

tmplrie i- instalarea de ui, ferestre, cadre pentru, ui i

dulgherie
ferestre, buctrii echipate, scri interioare, alte

dotri similare, din lemn sau orice fel de material

(dar nu de fabricaie proprie)

- amenajri interioare precum plafoane, lambriuri,

partiii mobile etc.

Aceast clas nu include:

- acoperirea cu parchet sau alte materiale de

acoperire a podelelor, clasificate n 45.43

249

45.43Lucrri de Aceast clas include:


45430000

acoperire a - aezarea, prinderea sau fixarea, n cldiri sau n

pereilor ialte tipuri de construcii, a urmtoarelor elemente:

podelelor
- placaje din ceramica, beton sau piatra

- parchete sau alte materiale de acoperire a

podelelor

- mochete, linoleum i alte materiale flexibile

- materiale de placare din granit, marmura sau

ardezie

- tapete

45.44Lucrri de Aceast clas include:


45440000

vopsitorie, - vopsitorie n interiorul i pe exteriorul

zugrveli icldirilor

montri de - vopsitoria construciilor de inginerie civil

geamuri
- montarea geamurilor, oglinzilor etc.

Aceast clas nu include:

- instalarea ferestrelor, clasificate n 45.42

45.45Alte lucrriAceast clas include:


45450000

de finisare - instalarea piscinelor private

a cldirilor- curirea pereilor exteriori ai cldirilor cu

ajutorul aburilor, prin sablare i alte activiti

similare

- alte lucrri de finisare a cldirilor neclasificate

n alt parte

250

Aceast clas nu include:

- curirea pereilor interiori ai cldirilor i ai

altor construcii, clasificate n 74.70

45.5
nchirierea
45500000

de utilaje

de construc-

ii i

demolare cu

operator

45.50nchirierea Aceast clas nu include:

de utilaje - nchirierea de maini i materiale de construcie

de construc-sau demolare fr operator, clasificate n 71.32

ii i

demolare cu

operator

*1) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3037/90 din 9 octombrie 1990 privind
clasificarea
statistic a activitilor economice n Comunitatea European (JO L 293,
24.10.1990,
p. 1). Regulament modificat de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 761/93 (JO L
83,
3.4.1993, p. 1).

*ST*
ANEXA 2
Anexa 2A *)
---------*) n cazul unei interpretri diferite ntre CPV i CPC, se aplic
nomenclatura CPC.

251

*T*
*Font 8*

Cate-
Descrierea serviciilor
Numere de referin
Numere de
referin CPV

gorie

CPC*1)

1. Servicii de ntreinere i
6112, 6122, 633, 886 De la 50100000-6
la 50884000-5 (cu

reparare

excepia 503100001 la 50324200-4 i

50116510-9,
50190000-3, 50229000-6,

50243000-0) i de
la 51000000-9 la

51900000-1

2. Servicii de transport
712 (cu excepia
De la 60100000-9
la 60183000-4 (cu

terestru*2), inclusiv servici- 71235), 7512, 87304


excepia 601600007, 60161000-4,

ile de transport cu vehicule

60220000-6) i de
la 64120000-3 la

blindate i serviciile de

64121200-2

curierat, cu excepia transpo-

rtului de coresponden

3. Servicii de transport aerian: 73 (cu excepia 7321) De la 60410000-5


la 60424120-3 (cu

transporturi de pasageri i de
excepia 604110002, 60421000-5) i

marf, cu excepia transportu-


60500000-3

lui de coresponden

De la 60440000-4
la 60445000-9

4. Transport de coresponden pe 71235, 7321


60160000-7,
60161000-4 60411000-2,

uscat*2) i aerian

60421000-5

5. Servicii de telecomunicaii
752
De la 64200000-8
la 64228200-2

252

72318000-7 i de
la 72700000-7 la

72720000-3

6. Servicii financiare: a)
ex 81, 812, 814
De la 66100000-1
la 66720000-3*4)

servicii de asigurare

b) servicii bancare i de

investiii*3)

7. Servicii informatice i
84
De la 50310000-1
la 50324200-4

servicii conexe

De la 72000000-5
la 72920000-5 (cu

excepia 723180007 i de la 72700000-7

la 72720000-3),
79342410-4

8. Servicii de cercetare i de
85
De la 73000000-2
la 73436000-7 (cu

dezvoltare*4)

excepia 732000004, 73210000-7,

73220000-0)

9. Servicii de contabilitate, de 862


De la 79210000-9
la 79223000-3

audit i de gestionare a

registrelor contabile

10. Servicii de studii de pia i 864


De la 79300000-7
la 79330000-6 i

de sondaje de opinie

79342310-9,
79342311-6

11. Servicii de consultan n ma- 865, 866


De la 73200000-4
la 73220000-0

nagement*5) i servicii conexe


De la 79400000-8
la 79421200-3 i

79342000-3,
79342100-4, 79342300-6,

253

79342320-2,
79342321-9, 79910000-6,

79991000-7,
98362000-8

12. Servicii de arhitectur; servi-867


De la 71000000-8
la 71900000-7 (cu

cii de inginerie i servicii

excepia 715500008) i 79994000-8

integrate de inginerie; servi-

cii de amenajare urban i

servicii de arhitectur peisa-

gistic; servicii conexe de

consultan tiinific i

tehnic; servicii de testare

i analiz tehnic

13. Servicii de publicitate


871
De la 79341000-6
la 79342200-5 (cu

excepia 793420003 i 79342100-4)

14. Servicii de curenie pentru


874, 82201 la 82206
De la 70300000-4
la 70340000-6 i de la

cldiri i servicii de adminis-


90900000-6 la
90924000-0

trare a proprietilor

15. Servicii de publicare i


88442
De la 79800000-2
la 79824000-6

tiprire contra unei taxe sau


De la 79970000-6
la 79980000-7

pe baza unui contract

16. Servicii de eliminare a deeu- 94


De la 90400000-1
la 90743200-9 (cu

rilor menajere i a apelor

excepia 907122003) De la 90910000-9 la

menajere; servicii de igieni-


90920000-2 i
50190000-3, 50229000-6

254


zare i servicii similare

50243000-0

*ST*
----------*1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizat pentru a defini domeniul
de aplicare a Directivei 92/50/CEE.
*2) Cu excepia serviciilor de transport feroviar reglementate de categoria
18 din CPC prov.
*3) Cu excepia contractelor de achiziii de servicii financiare privind
emiterea, cumprarea, vnzarea i transferul de titluri sau de alte instrumente
financiare i a serviciilor prestate de bncile centrale. Sunt exceptate, de
asemenea, contractele care au ca obiect achiziia sau locaiunea, oricare ar fi
modalitile financiare, de terenuri, de construcii existente sau de alte bunuri
imobile sau care privesc drepturi asupra acestor bunuri; cu toate acestea,
contractele de servicii financiare ncheiate n acelai timp, nainte sau dup
ncheierea contractului care are ca obiect achiziia sau locaiunea, n orice
form, fac obiectul prezentei ordonane de urgen.
*4) Cu excepia contractelor de achiziii de servicii de cercetare i de
dezvoltare, altele dect cele prin care beneficiile revin exclusiv autoritii
contractante i/sau entitilor contractante n scopul utilizrii n desfurarea
propriilor activiti, cu condiia ca serviciul prestat s fie remunerat n
totalitate de ctre autoritatea contractant i/sau de entiti contractante.
*5) Cu excepia serviciilor de arbitraj i de conciliere.
Anexa 2B*)
*T*
*Font 8*

Cate-
Descrierea serviciilor
Numere de referin
Numere de
referin CPV

gorie

CPC*1)

17. Servicii hoteliere i de


64
De la 55100000-1
la 55524000-9 i de

restaurant

la 98340000-8 la
98341100-6

18. Servicii de transport feroviar 711


De la 60200000-0
la 60220000-6

19. Servicii de transport naval


72
De la 60600000-4
la 60653000-0 i de la

63727000-1 la
63727200-3

255

20. Servicii de transport anexe i 74


De la 63000000-9
la 63734000-3 (cu

auxiliare

excepia 637112008, 63712700-0,

63712710-3 i de
la 63727000-1, la

63727200-3) i
98361000-1

21. Servicii juridice


861
De la 79100000-5
la 79140000-7

22. Servicii de recrutare i de


872
De la 79600000-0
la 79635000-4 (cu

plasare a forei de munc*2)

excepia 796110000, 79632000-3,

79633000-0) i de
la 98500000-8 la

98514000-9

23. Servicii de investigaie i de 873 (cu excepia


De la 79700000-1
la 79723000-8

siguran, cu excepia servi- 87304)

ciilor de transport cu vehicule

blindate

24. Servicii de nvmnt i de


92
De la 80100000-5
la 80660000-8 (cu

formare profesional

excepia 805330009, 80533100-0,

80533200-1)

25. Servicii de sntate i servi- 93


79611000-0 i de
la 85000000-9 la

cii de asisten social

85323000-9 (cu
excepia 85321000-5 i

85322000-2)

26. Servicii de recreere, culturale96


De la 79995000-5
la 79995200-7 i de la

i sportive*3)

92000000-1 la
92700000-8 (cu excepia

256

92230000-2,
92231000-9, 92232000-6)

27. Alte servicii

*ST*
---------*) n cazul unei interpretri diferite ntre CPV i CPC, se aplic
nomenclatura CPC.
*1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizat pentru a defini domeniul
de aplicare a Directivei 92/50/CEE.
*2) Cu excepia contractelor de achiziii de munc.
*3) Cu excepia contractelor de achiziii referitoare la cumprarea,
dezvoltarea, producia sau coproducia de programe de ctre organisme de
radiodifuziune i a contractelor de achiziii privind timpul de emisie.
------------Anexa 2 a fost modificat de pct. 98 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ANEXA 3
INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURI
ANEXA 3A
INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE PENTRU ACHIZIIILE PUBLICE
ANUN SIMPLIFICAT DE INFORMARE PREALABIL CU PRIVIRE LA PUBLICAREA ANUNULUI
DE INTENIE N SEAP
1. ara autoritii contractante
2. Denumirea autoritii contractante
3. Adresa de Internet unde se public anunul de intenie (URL)
4. Numrul (numerele) de referin din Nomenclatura CPV
ANUN DE INTENIE
1. Denumirea, adresa, numrul de fax, adresa de e-mail ale autoritii
contractante i ale biroului de la care se pot obine, dup caz, informaii
suplimentare. n cazul n care urmeaz s fie atribuit un contract de servicii
sau de lucrri, se precizeaz instituiile competente i punctele de contact
(inclusiv adresa de Internet) de la care se pot obine informaii suplimentare cu
privire la cadrul legislativ general privind impozitarea, protecia mediului,
protecia muncii i condiiile de munc, aplicabil n locul n care urmeaz s
fie realizata prestaia.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de achiziie
public rezervat atelierelor protejate sau a crui executare este prevzut n
cadrul unui program de angajare protejata.
3. n cazul achiziiei de lucrri: natura i dimensiunea lucrrilor; locul de
execuie; dac lucrarea este divizat n mai multe loturi, caracteristicile
eseniale ale respectivelor loturi; dac este posibil, estimarea costurilor pe
care le implic lucrrile n cauz; numrul (numerele) de referin din
nomenclatur.

257

n cazul achiziiei de produse: natura i cantitatea sau valoarea produselor


care urmeaz s fie furnizate; numrul (numerele) de referin din nomenclatur;
n cazul achiziiei de servicii: valoarea total estimat a achiziiilor n
fiecare din categoriile de servicii prevzute n anexa 2A; numrul (numerele) de
referin din nomenclatur.
4. Date provizorii prevzute pentru iniierea procedurilor de atribuire a
contractului sau a contractelor, n cazul contractelor de servicii specificnduse categoria n care se ncadreaz fiecare.
5. Dup caz, se precizeaz dac urmeaz s fie ncheiat un acord-cadru.
6. Dup caz, alte informaii.
7. Data transmiterii spre publicare a anunului de intenie sau, dup caz,
data transmiterii spre publicare a anunului simplificat de informare prealabil.
8. Se precizeaz dac contractul intr sub incidena Acordului OMC (numai n
cazul anunurilor transmise spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene).
ANUNUL DE PARTICIPARE PENTRU CONTRACTELE DE ACHIZIIE PUBLIC
Licitaie deschis, licitaie restrns, dialog competitiv, negociere:
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail ale
autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de achiziie
public rezervat atelierelor protejate sau a crui executare este prevzut n
cadrul unui program de angajare protejata.
3. (a) Procedura de atribuire aleas;
(b) Dup caz, motivul recurgerii la procedura accelerat (n cazul licitaiei
restrnse i negocierii);
(c) Dup caz, se precizeaz dac urmeaz s fie ncheiat un acord-cadru;
---------------Lit. (c) a punctului 3 din seciunea "Anunul de participare pentru
contractele de achiziie public" a anexei 3A a fost modificat de pct. 52 al
art. unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
625 din 20 iulie 2006.
(d) Dup caz, se precizeaz dac urmeaz s fie utilizat un sistem dinamic de
achiziie;
(e) Dup caz, se precizeaz dac urmeaz s fie aplicat o licitaie
electronic [conform prevederilor de la art. 161 lit.a)].
4. Forma contractului.
5. Dup caz, locul execuiei lucrrilor, locul de livrare a produselor sau
locul prestrii serviciilor.
6. (a) Pentru achiziia de lucrri:
- natura i dimensiunea lucrrilor, caracteristicile generale ale lucrrii;
se precizeaz, dac este cazul, opiunea de achiziionare a unor lucrri noi
similare i, dac se cunoate, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste
opiuni, precum i numrul de rennoiri posibile; n cazul n care contractul
este divizat n mai multe loturi, dimensiunea respectivelor loturi; numrul
(numerele) de referin din nomenclatur,
- informaii privind obiectivul lucrrii sau contractului, n cazul n care
acesta implic i proiectare,
- n cazul unui acord-cadru, se precizeaz durata prevzut a acorduluicadru, valoarea total estimat a lucrrilor care urmeaz a se executa pe durata
acordului-cadru, precum i, n msura n care este posibil, valoarea individual
i frecvena contractelor care urmeaz s fie atribuite.
(b) Pentru achiziia de produse:

258

- natura produselor care urmeaz s fie furnizate preciznd totodat dac


achiziionarea se va realiza prin cumprare, cumprare n rate, nchiriere
leasing sau orice combinaie a acestora; cantitatea de produse care trebuie
furnizat; se precizeaz, dac este cazul, opiunea de achiziionare a unor
cantiti suplimentare i, dac se cunoate, calendarul provizoriu pentru
recurgerea la aceste opiuni, precum i numrul de rennoiri posibile; numrul
(numerele) de referin din nomenclatur,
- n cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi rennoite
n decursul unei anumite perioade, se precizeaz, dac se cunoate, calendarul
atribuirii contractelor ulterioare,
- n cazul unui acord-cadru, se precizeaz durata prevzut a acorduluicadru, valoarea total estimat a produselor care urmeaz a se livra pe durata
acordului-cadru, precum i, n msura n care este posibil valoarea individual
i frecvena contractelor care urmeaz s fie atribuite.
(c) Pentru achiziia de servicii:
- categoria i descrierea serviciului; numrul (numerele) de referin din
nomenclatur; cantitatea serviciilor care trebuie prestate; se precizeaz, dac
este cazul, opiunea de achiziionare a unor servicii noi similare i, dac se
cunoate, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opiuni, precum i
numrul de rennoiri posibile,
- n cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi rennoite
n decursul unei anumite perioade, se precizeaz, dac se cunoate, calendarul
atribuirii contractelor ulterioare,
- n cazul unui acord-cadru, se precizeaz durata prevzut a acorduluicadru, valoarea total estimat a prestrilor pe durata acordului-cadru, precum
i, n msura n care este posibil, valoarea individual i frecvena
contractelor care urmeaz s fie atribuite,
- se precizeaz dac prestarea serviciului este rezervat, n temeiul unor
acte normative, unei profesii specifice (se indica actele normative respective),
- se precizeaz dac persoanele juridice trebuie s indice numele i
calificrile profesionale ale personalului responsabil cu prestarea serviciului.
7. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, se precizeaz
posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul, mai multe
sau toate loturile.
8. Termenul de finalizare sau durata contractului de
lucrri/furnizare/servicii. n cazul n care este posibil, termenul la care ncep
lucrrile, la care sunt livrate produsele sau, dup caz, la care sunt prestate
serviciile.
9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
10. Dac este cazul, condiii speciale de care depinde ndeplinirea
contractului.
11. n cazul licitaiei deschise:
(a) denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax i adresa de e-mail a
biroului de la care se poate solicita documentaia de atribuire (caietul de
sarcini i orice alte documentele suplimentare);
(b) dup caz, termenul de transmitere a respectivei solicitri;
(c) dup caz, costul i condiiile de plata n vederea obinerii respectivei
documentaii.
12. (a) Termenul de primire a ofertelor sau a ofertelor orientative, n cazul
n care este utilizat un sistem de achiziie dinamic (licitaie deschis);
(b) n cazul licitaiei restrnse sau negocierii, data limit de primire a
cererilor de participare;
(c) Adresa la care trebuie transmise;
(d) Limba sau limbile n care trebuie redactate.
13. n cazul licitaiei deschise:

259

(a) persoanele autorizate s asiste la deschiderea ofertelor;


(b) data, ora i locul deschiderii ofertelor.
14. Dac este cazul, garaniile solicitate.
Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
SECIUNEA 1
Garania de participare
ART. 84
Garania de participare se constituie de ctre ofertant n scopul de a
proteja autoritatea contractant fata de riscul unui eventual comportament
necorespunztor al acestuia pe ntreaga perioada derulat pana la ncheierea
contractului de achiziie publica sau a acordului-cadru.
ART. 85
Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n documentaia de
atribuire dac pentru participarea la procedura este prevzut obligaia
ofertanilor de a constitui o garanie de participare. In cazul n care
documentaia de atribuire prevede o astfel de obligaie, atunci aceasta trebuie
sa conin i urmtoarele informaii:
a) cuantumul garaniei de participare n suma fixa, suma care nu poate depi
2% din valoarea estimat a contractului de achiziie publica/acordului-cadru;
b) perioada de valabilitate a garaniei de participare, care va fi cel puin
egal cu perioada minim de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitat
prin documentaia de atribuire.
ART. 86
(1) Garania de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar ori de o
societate de asigurri, care se prezint n original, n cuantumul i pentru
perioada prevzut n documentaia de atribuire.
(2) Garania trebuie s fie irevocabil.
(3) Instrumentul de garantare trebuie s prevad dac plata garaniei se va
executa:
a) condiionat, respectiv dup constatarea culpei persoanei garantate, n
conformitate cu contractul garantat; sau
b) necondiionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza
declaraiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
(4) Autoritatea contractant nu are dreptul:
a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare
emis de ctre o anumit societate bancar ori societate de asigurri,
nominalizat n mod expres n documentaia de atribuire;
b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare
numai la cele care sunt emise de ctre societi bancare sau numai la cele care
sunt emise de ctre societi de asigurri;
c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanie n
oricare dintre formele prevzute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, n
cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de
constituire a garaniei.
(5) Prin excepie de la prevederile alin. (1) i numai dac n documentaia
de atribuire este prevzut aceast posibilitate, garania de participare se
poate constitui i prin depunerea la casieria autoritii contractante:
a) a unui ordin de plat sau a unei file cec, cu condiia confirmrii
acestora de ctre banc pn la data deschiderii ofertelor;
b) a unei sume n numerar, n cazul n care valoarea garaniei de participare
este redus ca valoare.

260

(6) n orice situaie, dovada constituirii garaniei de participare trebuie


s fie prezentat cel mai trziu la data i ora stabilite pentru deschiderea
ofertelor.
ART. 87
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a retine garania pentru
participare, ofertantul pierzand astfel suma constituit, atunci cnd acesta din
urma se afla n oricare dintre urmtoarele situaii:
a) i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, nu constituie garania de buna
execuie n perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai trziu de 15
zile de la semnarea contractului;
c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, refuza sa semneze contractul de
achiziie publica/acordul-cadru n perioada de valabilitate a ofertei.
(2) In cazul ncheierii unui acord-cadru, prevederea alin. (1) lit. b) nu
este aplicabil.
ART. 88
(1) Garania pentru participare, constituit de ofertantul a crui oferta a
fost stabilit ca fiind ctigtoare, se restituie de autoritatea contractant n
cel mult 3 zile lucrtoare de la data constituirii garaniei de buna execuie.
(2) Garania de participare, constituit de ofertanii a cror oferta nu a
fost stabilit ctigtoare, se returneaz de autoritatea contractant dup
semnarea contractului de achiziie publica cu ofertantul/ofertanii ale
crui/cror oferte au fost desemnate ctigtoare, dar nu mai trziu de 3 zile
lucrtoare de la data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei.
(3) n cazul n care autoritatea contractant se afl, conform prevederilor
art. 209 din ordonana de urgen, n situaia de a anula procedura de atribuire,
garania de participare se restituie dup data expirrii termenului de depunere a
unei contestaii cu privire la aceast decizie, dar nu mai trziu de 3 zile
lucrtoare de la aceast dat.
(4) Dup primirea comunicrii prevzute la art. 206 din ordonana de urgen,
ofertanii ale cror oferte au fost declarate nectigtoare au dreptul de a
obine eliberarea garaniei de participare nainte de expirarea perioadei
prevzute la alin. (2) sau, dup caz, la alin. (3), dac transmit autoritii
contractante o solicitare n acest sens.
SECIUNEA a 2-a
Garania de buna execuie
ART. 89
(1) Garania de buna execuie a contractului se constituie de ctre
contractant n scopul asigurrii autoritii contractante de ndeplinirea
cantitativ, calitativ i n perioada convenit a contractului.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a stabili n documentaia de
atribuire modalitatea de constituire a garaniei de buna execuie, precum i
cuantumul acesteia, care ns nu trebuie sa depeasc 10% din preul
contractului, fr TVA.
(3) In cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii - cu
excepia serviciilor de proiectare -, a crui valoare estimat este mai mica
dect valoarea prevzut la art. 124 din ordonana de urgenta, precum i n cazul
unui contract atribuit n urma aplicrii procedurii de negociere fr publicarea
prealabil a unui anun de participare, autoritatea contractant are dreptul de a
nu solicita contractantului constituirea garaniei de buna execuie.
ART. 90
(1) De regul, garania de bun execuie se constituie printr-un instrument
de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate

261

de asigurri, care devine anex la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se


aplic n mod corespunztor.
(2) In cazul n care valoarea garaniei de buna execuie este redus ca
valoare, autoritatea contractant are dreptul de a accepta constituirea acesteia
prin depunerea la casierie a unor sume n numerar.
(3) Dac prile convin, garania de bun execuie se poate constitui i prin
reineri succesive din sumele datorate pentru facturi pariale. n acest caz,
contractantul are obligaia de a deschide un cont la dispoziia autoritii
contractante, la o banc agreat de ambele pri. n cazul n care autoritatea
contractant are calitatea de autoritate public, instituie public sau operator
economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaia
de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent n administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziia
autoritii contractante. Suma iniial care se depune de ctre contractant n
contul de disponibil astfel deschis nu trebuie s fie mai mic de 0,5% din preul
contractului. Pe parcursul ndeplinirii contractului, autoritatea contractant
urmeaz s alimenteze acest cont de disponibil prin reineri succesive din sumele
datorate i cuvenite contractantului pn la concurena sumei stabilite drept
garanie de bun execuie n documentaia de atribuire. Autoritatea contractant
va ntiina contractantul despre vrsmntul efectuat, precum i despre
destinaia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele
contractantului pot fi dispuse pli att de ctre contractant, cu avizul scris
al autoritii contractante care se prezint unitii Trezoreriei Statului, ct
i de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scris a autoritii
contractante n favoarea creia este constituit garania de bun execuie, n
situaia prevzut la art. 91. Contul astfel deschis este purttor de dobnd n
favoarea contractantului.
ART. 91
Autoritatea contractant are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de
buna execuie, oricnd pe parcursul ndeplinirii contractului, n limita
prejudiciului creat, n cazul n care contractantul nu i ndeplinete
obligaiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra
garaniei de buna execuie autoritatea contractant are obligaia de a notifica
pretenia contractantului, preciznd obligaiile care nu au fost respectate.
ART. 92
(1) In cazul contractului de furnizare, autoritatea contractant are
obligaia de a elibera/restitui garania de buna execuie n cel mult 14 zile de
la data ntocmirii procesului-verbal de recepie a produselor care fac obiectul
contractului si/sau de la plata facturii finale, dac nu a ridicat pana la acea
data pretenii asupra ei.
(2) In cazul contractului de servicii, autoritatea contractant are obligaia
de a elibera/restitui garania de buna execuie n cel mult 14 zile de la data
ndeplinirii de ctre contractant a obligaiilor asumate prin contractul
respectiv, dac nu a ridicat pana la acea data pretenii asupra ei.
(3) In cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractant
are obligaia de a elibera/restitui garania de buna execuie dup cum urmeaz:
a) valoarea garaniei de buna execuie aferent studiilor de prefezabilitate
si/sau fezabilitate, n termen de 14 zile de la data predrii i
nsuirii/aprobrii documentaiei tehnico-economice respective, dac nu a ridicat
pana la acea data pretenii asupra ei;
b) valoarea garaniei de buna execuie aferent proiectului tehnic si/sau
detaliilor de execuie, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesuluiverbal de recepie la terminarea lucrrilor executate n baza proiectului
respectiv, dac nu a ridicat pana la acea data pretenii asupra ei.

262

(4) In cazul contractelor de lucrri, autoritatea contractant are obligaia


de a elibera/restitui garania de buna execuie dup cum urmeaz:
a) 70% din valoarea garaniei, n termen de 14 zile de la data ncheierii
procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor, dac nu a ridicat pana la
acea data pretenii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garaniei, la expirarea perioadei de garanie a
lucrrilor executate, pe baza procesului-verbal de recepie finala.
Procesele-verbale de recepie finala pot fi ntocmite i pentru pri din
lucrare, dac acestea sunt distincte din punct de vedere fizic i funcional.

15. Modaliti principale de finanare i de plata i/sau referiri la


prevederile care le reglementeaz.
16. Dup caz, forma juridic n care trebuie s o ia asocierea grupului de
operatori economici crora li s-a atribuit contractul.
17. Criterii de calificare/selecie privind situaia personal a operatorilor
economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urm, precum i
informaiile/documentele prin care acetia dovedesc faptul c nu se ncadreaz n
cazurile ce justific excluderea. Criterii de calificare/selecie privind
situaia economic - financiar precum i capacitatea tehnic i profesional, a
operatorului economic; informaii/documente pe care trebuie s le prezinte
operatorul economic pentru evaluarea capacitilor minime cu caracter economic i
tehnic, dac acestea au fost impuse. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al
capacitilor impuse.
18. Pentru acordul-cadru: numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori
economici cu care se va ncheia acordul-cadru, durata acordului-cadru, preciznd,
dac este cazul motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de
patru ani.
19. Pentru dialogul competitiv i negociere cu publicarea prealabil a unui
anun de participare, se precizeaz, dac este cazul, derularea n mai multe
etape succesive, pentru a reduce n mod progresiv numrul de soluii care urmeaz
s fie discutate sau de oferte care urmeaz s fie negociate.
20. Pentru licitaia restrns, dialogul competitiv i negocierea cu
publicarea prealabil a unui anun de participare, n cazul n care se recurge la
opiunea de reducere a numrului de candidai care vor fi invitai s prezinte o
ofert, s participe la consultri sau s negocieze: numrul minim i, dup caz,
numrul maxim propus de candidai i criteriile obiective care urmeaz s se
aplice pentru a selecta respectivul numr de candidai.
21. Perioada de timp n care ofertantul trebuie s i menin oferta
valabil.
22. Dup caz, denumirea i adresa operatorilor economici deja selectai de
autoritatea contractant (negociere).
23. Criteriul de atribuire a contractului: "preul cel mai sczut" sau
"oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic", precum i ponderea lor
se precizeaz doar n cazul n care nu figureaz n documentaia de atribuire
ori, n cazul aplicrii dialogului competitiv sau negocierii, n documentaia
descriptiv.
---------------Punctul 23 din seciunea "Anunul de participare pentru contractele de
achiziie public" a anexei 3A a fost modificat de pct. 52 al art. unic din LEGEA
nr. 337 din 17 iulie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie
2006.

263

24. Denumirea i adresa organismului competent de rezolvare a contestaiilor.


Informaii exacte privind termenele de depunere a contestaiei i, dup caz,
denumirea, adresa, numrul de telefon, numrul de fax i adresa de e-mail a
biroului de la care se pot obine aceste informaii.
25. Data publicrii anunului de intenie sau, dup caz, precizarea c nu a
fost publicat un astfel de anun.
26. Data transmiterii spre publicare a anunului de participare.
27. Se precizeaz dac contractul intra sub incidenta Acordului OMC (numai n
cazul anunurilor transmise spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene).
ANUNUL SIMPLIFICAT DE PARTICIPARE LA UN CONTRACT DE ACHIZIII PUBLICE N
CADRUL UNUI SISTEM DE ACHIZIIE DINAMIC
1. ara autoritii contractante.
2. Denumirea i adresa de e-mail a autoritii contractante.
3. Referine privind publicarea anunului de participare la sistemul dinamic
de achiziii.
4. Adresa de e-mail la care este disponibil documentaia de atribuire
(caietul de sarcini i documentele suplimentare) referitoare la sistemul dinamic
de achiziii.
5. Obiectul contractului: descrierea prin numrul (numerele) de referin din
nomenclatura "CPV" i cantitile care se vor achiziiona sau dimensiunea
contractului care urmeaz s fie atribuit.
6. Termenul de depunere a ofertelor orientative.
ANUNUL DE ATRIBUIRE
1. Denumirea i adresa autoritii contractante.
2. Procedura de atribuire aplicat. n cazul aplicrii procedurii de
negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare, se prezint
motivele justificative.
3. Contractul de lucrri: natura i dimensiunea prestaiilor,
caracteristicile generale ale lucrrii.
Contractul de furnizare: natura i cantitatea produselor furnizate, dup caz,
pe furnizor; numrul de referin din nomenclatur.
Contracte de servicii: categoria i descrierea serviciului; numrul de
referin din nomenclatur; cantitatea de servicii achiziionate.
4. Data atribuirii contractului de achiziie public.
5. Criteriul de atribuire a contractului de achiziie public.
6. Numrul de oferte primite.
7. Denumirea i adresa ofertantului/ofertanilor ctigtor/ctigtori.
8. Preul sau gama preurilor pltite.
9. Valoarea ofertei celei mai ridicate i a ofertei celei mai sczute luate
n considerare n vederea atribuirii contractului de achiziii publice.
10. Dac este cazul, valoarea i partea din contract care urmeaz s fie
subcontractat.
11. Data publicrii anunului de participare.
12. Data transmiterii spre publicare a anunului de atribuire.
13. Denumirea i adresa organismului competent de rezolvare a contestaiilor.
Informaii exacte privind termenele de depunere a contestaiei i, dup caz,
denumirea, adresa, numrul de telefon, numrul de fax i adresa de e-mail a
biroului de la care se pot obine aceste informaii.
ANEXA 3B

264

INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE DE PARTICIPARE LA CONCESIUNEA


DE LUCRRI/SERVICII
1. Denumirea, adresa, numrul de fax, adresa de e-mail a autoritii
contractate.
2. (a) Locul execuiei lucrrilor/prestrii serviciilor
(b) Obiectul concesionarii; natura i dimensiunea lucrrilor/prestrilor.
3. (a) Termenul de depunere a candidaturilor
(b) Adresa la care trebuie transmise
(c) Limba sau limbile n care trebuie redactate
4. Condiiile personale, tehnice i financiare pe care trebuie s le
ndeplineasc candidaii
5. Criterii utilizate la atribuirea contractului
6. Dup caz, procentajul minim din lucrri acordat prilor tere
7. Data trimiterii spre publicare a anunului de participare
8. Denumirea i adresa organismului competent de rezolvare a contestaiilor
i, dup caz, de mediere. Informaii exacte privind termenele de depunere a
contestaiei i, dup caz, denumirea, adresa, numrul de telefon, numrul de fax
i adresa de e-mail a biroului de la care se pot obine aceste informaii.
ANEXA 3C
INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE DE PARTICIPARE ALE
CONCESIONARILOR CARE NU SUNT AUTORITI CONTRACTANTE
1. (a) Locul execuiei lucrrilor
(b) Natura i dimensiunea prestrilor; caracteristicile generale ale lucrrii
2. Termenul de execuie eventual impus
3. Denumirea i adresa organismului de la care se pot solicita caietele de
sarcini i documentele suplimentare
4. (a) Termenul de primire a cererilor de participare i de primire a
ofertelor
(b) Adresa la care trebuie transmise
(c) Limba sau limbile n care trebuie redactate
5. Dac este cazul, garaniile solicitate
Norma de aplicare
. HOTARARE
(A)
925 19/07/2006
SECIUNEA 1
Garania de participare
ART. 84
Garania de participare se constituie de ctre ofertant n scopul de a
proteja autoritatea contractant fata de riscul unui eventual comportament
necorespunztor al acestuia pe ntreaga perioada derulat pana la ncheierea
contractului de achiziie publica sau a acordului-cadru.
ART. 85
Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n documentaia de
atribuire dac pentru participarea la procedura este prevzut obligaia
ofertanilor de a constitui o garanie de participare. In cazul n care
documentaia de atribuire prevede o astfel de obligaie, atunci aceasta trebuie
sa conin i urmtoarele informaii:
a) cuantumul garaniei de participare n suma fixa, suma care nu poate depi
2% din valoarea estimat a contractului de achiziie publica/acordului-cadru;

265

b) perioada de valabilitate a garaniei de participare, care va fi cel puin


egal cu perioada minim de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitat
prin documentaia de atribuire.
ART. 86
(1) Garania de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar ori de o
societate de asigurri, care se prezint n original, n cuantumul i pentru
perioada prevzut n documentaia de atribuire.
(2) Garania trebuie s fie irevocabil.
(3) Instrumentul de garantare trebuie s prevad dac plata garaniei se va
executa:
a) condiionat, respectiv dup constatarea culpei persoanei garantate, n
conformitate cu contractul garantat; sau
b) necondiionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza
declaraiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
(4) Autoritatea contractant nu are dreptul:
a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare
emis de ctre o anumit societate bancar ori societate de asigurri,
nominalizat n mod expres n documentaia de atribuire;
b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare
numai la cele care sunt emise de ctre societi bancare sau numai la cele care
sunt emise de ctre societi de asigurri;
c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanie n
oricare dintre formele prevzute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, n
cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de
constituire a garaniei.
(5) Prin excepie de la prevederile alin. (1) i numai dac n documentaia
de atribuire este prevzut aceast posibilitate, garania de participare se
poate constitui i prin depunerea la casieria autoritii contractante:
a) a unui ordin de plat sau a unei file cec, cu condiia confirmrii
acestora de ctre banc pn la data deschiderii ofertelor;
b) a unei sume n numerar, n cazul n care valoarea garaniei de participare
este redus ca valoare.
(6) n orice situaie, dovada constituirii garaniei de participare trebuie
s fie prezentat cel mai trziu la data i ora stabilite pentru deschiderea
ofertelor.
ART. 87
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a retine garania pentru
participare, ofertantul pierzand astfel suma constituit, atunci cnd acesta din
urma se afla n oricare dintre urmtoarele situaii:
a) i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, nu constituie garania de buna
execuie n perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai trziu de 15
zile de la semnarea contractului;
c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, refuza sa semneze contractul de
achiziie publica/acordul-cadru n perioada de valabilitate a ofertei.
(2) In cazul ncheierii unui acord-cadru, prevederea alin. (1) lit. b) nu
este aplicabil.
ART. 88
(1) Garania pentru participare, constituit de ofertantul a crui oferta a
fost stabilit ca fiind ctigtoare, se restituie de autoritatea contractant n
cel mult 3 zile lucrtoare de la data constituirii garaniei de buna execuie.
(2) Garania de participare, constituit de ofertanii a cror oferta nu a
fost stabilit ctigtoare, se returneaz de autoritatea contractant dup
semnarea contractului de achiziie publica cu ofertantul/ofertanii ale

266

crui/cror oferte au fost desemnate ctigtoare, dar nu mai trziu de 3 zile


lucrtoare de la data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei.
(3) n cazul n care autoritatea contractant se afl, conform prevederilor
art. 209 din ordonana de urgen, n situaia de a anula procedura de atribuire,
garania de participare se restituie dup data expirrii termenului de depunere a
unei contestaii cu privire la aceast decizie, dar nu mai trziu de 3 zile
lucrtoare de la aceast dat.
(4) Dup primirea comunicrii prevzute la art. 206 din ordonana de urgen,
ofertanii ale cror oferte au fost declarate nectigtoare au dreptul de a
obine eliberarea garaniei de participare nainte de expirarea perioadei
prevzute la alin. (2) sau, dup caz, la alin. (3), dac transmit autoritii
contractante o solicitare n acest sens.
SECIUNEA a 2-a
Garania de buna execuie
ART. 89
(1) Garania de buna execuie a contractului se constituie de ctre
contractant n scopul asigurrii autoritii contractante de ndeplinirea
cantitativ, calitativ i n perioada convenit a contractului.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a stabili n documentaia de
atribuire modalitatea de constituire a garaniei de buna execuie, precum i
cuantumul acesteia, care ns nu trebuie sa depeasc 10% din preul
contractului, fr TVA.
(3) In cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii - cu
excepia serviciilor de proiectare -, a crui valoare estimat este mai mica
dect valoarea prevzut la art. 124 din ordonana de urgenta, precum i n cazul
unui contract atribuit n urma aplicrii procedurii de negociere fr publicarea
prealabil a unui anun de participare, autoritatea contractant are dreptul de a
nu solicita contractantului constituirea garaniei de buna execuie.
ART. 90
(1) De regul, garania de bun execuie se constituie printr-un instrument
de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate
de asigurri, care devine anex la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se
aplic n mod corespunztor.
(2) In cazul n care valoarea garaniei de buna execuie este redus ca
valoare, autoritatea contractant are dreptul de a accepta constituirea acesteia
prin depunerea la casierie a unor sume n numerar.
(3) Dac prile convin, garania de bun execuie se poate constitui i prin
reineri succesive din sumele datorate pentru facturi pariale. n acest caz,
contractantul are obligaia de a deschide un cont la dispoziia autoritii
contractante, la o banc agreat de ambele pri. n cazul n care autoritatea
contractant are calitatea de autoritate public, instituie public sau operator
economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaia
de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent n administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziia
autoritii contractante. Suma iniial care se depune de ctre contractant n
contul de disponibil astfel deschis nu trebuie s fie mai mic de 0,5% din preul
contractului. Pe parcursul ndeplinirii contractului, autoritatea contractant
urmeaz s alimenteze acest cont de disponibil prin reineri succesive din sumele
datorate i cuvenite contractantului pn la concurena sumei stabilite drept
garanie de bun execuie n documentaia de atribuire. Autoritatea contractant
va ntiina contractantul despre vrsmntul efectuat, precum i despre
destinaia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele
contractantului pot fi dispuse pli att de ctre contractant, cu avizul scris

267

al autoritii contractante care se prezint unitii Trezoreriei Statului, ct


i de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scris a autoritii
contractante n favoarea creia este constituit garania de bun execuie, n
situaia prevzut la art. 91. Contul astfel deschis este purttor de dobnd n
favoarea contractantului.
ART. 91
Autoritatea contractant are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de
buna execuie, oricnd pe parcursul ndeplinirii contractului, n limita
prejudiciului creat, n cazul n care contractantul nu i ndeplinete
obligaiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra
garaniei de buna execuie autoritatea contractant are obligaia de a notifica
pretenia contractantului, preciznd obligaiile care nu au fost respectate.
ART. 92
(1) In cazul contractului de furnizare, autoritatea contractant are
obligaia de a elibera/restitui garania de buna execuie n cel mult 14 zile de
la data ntocmirii procesului-verbal de recepie a produselor care fac obiectul
contractului si/sau de la plata facturii finale, dac nu a ridicat pana la acea
data pretenii asupra ei.
(2) In cazul contractului de servicii, autoritatea contractant are obligaia
de a elibera/restitui garania de buna execuie n cel mult 14 zile de la data
ndeplinirii de ctre contractant a obligaiilor asumate prin contractul
respectiv, dac nu a ridicat pana la acea data pretenii asupra ei.
(3) In cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractant
are obligaia de a elibera/restitui garania de buna execuie dup cum urmeaz:
a) valoarea garaniei de buna execuie aferent studiilor de prefezabilitate
si/sau fezabilitate, n termen de 14 zile de la data predrii i
nsuirii/aprobrii documentaiei tehnico-economice respective, dac nu a ridicat
pana la acea data pretenii asupra ei;
b) valoarea garaniei de buna execuie aferent proiectului tehnic si/sau
detaliilor de execuie, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesuluiverbal de recepie la terminarea lucrrilor executate n baza proiectului
respectiv, dac nu a ridicat pana la acea data pretenii asupra ei.
(4) In cazul contractelor de lucrri, autoritatea contractant are obligaia
de a elibera/restitui garania de buna execuie dup cum urmeaz:
a) 70% din valoarea garaniei, n termen de 14 zile de la data ncheierii
procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor, dac nu a ridicat pana la
acea data pretenii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garaniei, la expirarea perioadei de garanie a
lucrrilor executate, pe baza procesului-verbal de recepie finala.
Procesele-verbale de recepie finala pot fi ntocmite i pentru pri din
lucrare, dac acestea sunt distincte din punct de vedere fizic i funcional.

6. Condiiile cu caracter economic i tehnic pe care trebuie s le


ndeplineasc executantul de lucrri
7. Criterii utilizate pentru atribuirea contractului
8. Data transmiterii spre publicare a anunului de participare
ANEXA 3D
INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE PENTRU CONCURSURILE DE SOLUII
ANUNUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

268

1. Denumirea, adresa, numrul de fax, adresa de e-mail a autoritii


contractate i ale biroului de la care se pot obine documentele suplimentare
2. Descrierea proiectului
3. Tipul de concurs: deschis sau restrns
4. n cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor
5. n cazul unui concurs restrns:
(a) numrul de participani care vor fi selectai;
(b) dup caz, numele participanilor deja selectai;
(c) criterii de selecie a participanilor;
(d) termenul de depunere a cererilor de participare.
6. Dup caz, se precizeaz dac participarea este rezervat unei profesii
specifice
7. Criteriile care urmeaz s fie aplicate la evaluarea proiectelor
8. Numele membrilor juriului
9. Se precizeaz dac decizia juriului are caracter obligatoriu pentru
autoritatea contractant
10. Dup caz, numrul i valoarea premiilor
11. Dac este cazul, se precizeaz plile care urmeaz s fie efectuate
tuturor participanilor
12. Se precizeaz dac, n urma concursului, contractul/contractele va/vor fi
sau nu atribuite ctigtorului sau ctigtorilor concursului
13. Data transmiterii spre publicare a anunului de participare
ANUNUL PRIVIND REZULTATUL CONCURSULUI
1. Numele, adresa, numrul de fax, adresa de e-mail a autoritii
contractante
2. Descrierea proiectului
3. Numrul total de participani
4. Numrul de participani strini
5. Ctigtorul (ctigtorii) concursului
6. Dup caz, premiul (premiile) acordate.
7. Referine privind publicarea anunului de participare la concurs
8. Data transmiterii spre publicare a anunului privind rezultatul
concursului.
-------

269