Sunteți pe pagina 1din 2

DECLARATIA CONTRIBUABILULUI

Subsemnatul/Subsemnata...,salariat/salariata
la
S.C.
S.R.L.., avand in vedereprevederilelegaleprivindimpozitulpevenit,
in
vedereastabiliriideducerilorpersonalesuplimentarepentrupersoaneleaflate
in
intretinerea
mea,
prinprezentadeclarpepropriaraspunderecadatelementionatemaijossuntrealesicorespundsituatieiactuale,
cunoscandcafalsul in declaratii se pedepseste conform legiipenale.
Ma obligsaanuntangajatorul in termenul legal in cazul in care vorintervenischimbari in
situatiacomunicatasisaprezintactelejustificative.
I.
Datele personale ale angajatului:
Numele si prenumele.
Codul numeric personal.
Domiciliul: localitatea, str.., nr..., bl..., sc...,ap...,
sectorul. .., judetul....
II.

Date pentrucopiii (minori) aflati in intretinereasubsemnatului/ subsemnatei


Nr. crt.

III.

Numelesiprenumelecopilului

Codulnumeric personal

Date pentrupersoanele aflate in intretinere (sot/sotie, copii, altii)

1.Numele
si
prenumele.....,
codulnumeric
personal, venitulpersoanei aflate in intretinerelei/luna,
invalidgradul I sau II ori cuhandicapgravsauaccentuat.., data de la care este in intretinere..
2.Numele
si
prenumele.....,
codulnumeric
personal, venitulpersoanei aflate in intretinerelei/luna,
invalidgradul I sau II ori cuhandicapgravsauaccentuat.., data de la care este in intretinere..
3.Numele
si
prenumele.....,
codulnumeric
personal, venitulpersoanei aflate in intretinerelei/luna,
invalidgradul I sau II ori cuhandicapgravsauaccentuat.., data de la care este in intretinere..

Data

Semnatura