Sunteți pe pagina 1din 34

1 Produsul poate fi descris sub aspect:

1 informaţional;
2 material;
3 comunicaţional-informaţional;
4 strategic
O înteprindere care se adresează cu politici de marketing specifice fiecărui
2 segment adoptă o strategie:
1 nediferenţiată;
2 a exigenţelor ridicate;
3 activă;
4 diferenţiată
3 In situația strategiei de remarketing cererea este:
1 absentă;
2 latentă;
3 în declin;
4 negativă
4 Marketingul abordează produsul în accepţiune:
1 integrală;
2 funcţională;
3 privind statutul său pe piaţă;
4 toate cele trei accepţiuni de mai sus
Între activităţile grupate în funcţie de conţinutul tematic ce alcătuiesc politica de
5 produs a întreprinderii întâlnim şi următoarele componente:
cercetarea produsului, alegerea zonei de lansare a produsului, asigurarea legală a
1 produsului
2 cercetarea produsului, modelarea produsului, atitudinea faţă de produsul vechi;
modelarea produsului, asigurarea legală a produsului, stabilirea preţului de
3 lansare;
alegerea zonei de lansare a produsului, asigurarea legală a produsului, pregătirea
4 pieţei.
Alegeți una din alternativele strategice de mai jos, având în vedere poziția
6 întreprinderii față de dimensiunile și structura gamei de produse:
1 diversificarea sortimentală, stabilitate şi selecţie sortimentală;
diversificare sortimentală orizontală, diversificare sortimentală verticală,
2 diversificare sortimentală laterală;
3 perfecţionare sortimentală, diferenţiere şi selecţie sortimentală;
diversificare sortimentală laterală, diferenţiere sortimentală, diversificare
4 sortimentală
Ce strategie rapidă de promovare pe piaţă presupune introducerea unui produs
7 nou:
1 o promovare susţinută şi un preţ mic;
2 o promovare susţinută şi un preţ mare;
3 o promovare redusă şi un preţ mare;
4 o promovare redusă şi un preţ mic.
Poziţionarea produsului în cadrul gamei de produse a întreprinderii este o
8 activitate specifică:
1 inovării de produs;
2 cercetării de produs;
3 atitudinii înteprinderii faţă de produsul vechi;
4 modelării de produs
9 Preţul produsului reprezintă:
1 o componentă acorporală a produsului;
2 un element al strategiei de diversificare a gamei produsului;
3 un element formator al imaginii produsului;
4 o componentă corporală a produsului.
Nivelul preţurilor pe care le practică o anumită întreprindere poate fi stabilit
10 ţinând seama de:
1 costuri, inflaţie, cerere;
2 ofertă, cerere, concurenţă;
3 costuri, ofertă, inflaţie;
4 costuri, concurenţă, cerere.
Alegeţi o variantă a strategiei de piaţă a întreprinderii în raport cu structura
11 pieţei:
1 strategia exigenţei medii;
2 strategia focalizată;
3 strategia nediferenţiată;
4 strategia adaptativă
Alegeți din variantele de mai jos prin ce se caracterizează mixul de produs al
12 unei firme:
1 calitate;
2 acurateţe;
3 omogenitate;
4 lărgime
Care sunt tendinţele apărute în economia ţărilor dezvoltate privind marketingul
13 mix, evidenţiate de cei mai numeroși specialiști în marketing:
1 relaţiile internaţionale influenţează astfel de tendinţe;
2 preţul capată un rol tot mai mare în realizarea echilibrului cererii cu oferta;
3 contextul social-economic;
4 relația de piață.
Din rândul instrumentelor de asigurare a protecţiei legale a produselor şi
14 serviciilor fac parte:
1 contractul de leasing, marca de fabrică;
2 dreptul de autor, marca de fabrică;
3 dreptul de autor, evicţiunea;
4 denumirea de origine, contractul de leasing.
Difuzarea unui nou produs pe piaţă se realizează în mai multe faze;alegeţi
15 varianta cea mai bună:
1 etapa de cumpănire, de acceptare, de respingere,încercare,constatare;
2 etapa de acceptare sau de respingere, de încercare, cumpănire,constatare;
3 cumpănire,acceptare sau respingere;
4 etapa de constatare, cumpănire,respingere,acceptare
16 Cele mai lungi cicluri de viaţă le au:
1 formele de produse;
2 categoriile de produse;
3 produsele de marcă;
4 serviciile de marcă.
Principalul obiectiv de marketing pentru un produs aflat în faza de creştere a
17 ciclului său de viaţă trebuie să fie:
1 maximizarea cotei de piață;
2 informarea consumatorilor;
3 reducerea cheltuielilor;
4 maximarea profitului .
18 Ambalajul produsului reprezintă:
1 o componentă corporală a produsului;
2 un element de asigurare legală a produsului;
3 o componentă acorporală a produsului;
4 o componentă a strategiei de produs .
Care din următoarele elemente nu se regăsesc printre componentele politicii de
19 produs în optica de marketing:
1 cercetarea produsului;
2 asigurarea legală a produsului;
3 atitudinea faţă de produsele vechi;
4 alegerea canalului de distribuţie.
20 Principalele “ţinte” vizate prin acţiunile de promovare a vânzărilor sunt:
1 furnizorii, distribuitorii, consumatorii, prescriptorii;
2 furnizorii, cumpărătorii, prescriptorii, consumatorii;
3 consumatorii, distribuitorii, forţele de vânzare, prescriptorii;
4 distribuitorii, prescriptorii, forţele de vânzare, furnizorii.
Formele de manifestare a comportamentului consumatorului de achiziţionare a
mărfurilor ş serviciilor care au dobandit caracter de repetabilitate sunt
21 reprezentate de:
1 motivele de cumpărare sau necumpărare ;
2 preferinţele cumpărătorilor;
3 intenţiile de cumpărare;
4 deprinderile de cumpărare.
22 In servicii , informaţiile sunt sustinuţe :
1 mai puternic şi un timp mai îndelungat;
2 mai slab şi un timp mai îndelungat;
3 mai puternic şi un timp mai scurt;
4 nici mai puternic şi nici cu un timp mai scurt.
Variabila de natură exogenă care exercită cea mai puternică influenţă asupra
23 comportamentului consumatorului este:
1 clasa socială;
2 cultura;
3 familia;
4 grupul de referinţă.
Marketingul realizat de diferite fundaţii şi asociaţii existente într-o ţară poate fi
24 încadrat în categoria:
1 marketingul serviciilor;
2 marketingul intern;
3 micromarketingul;
4 marketingul nelucrativ.
25 Care este rolul tehnicilor promoţionale:
1 acoperă problematica politicii promoţionale;
2 se referă la strategiile promoţionale;
3 cuprind modalităţile şi instrumentele de realizare a activităţii promoţionale;
4 semnifică un ansamblu de strategii şi tactici promoţionale.
26 Marketingul este un concept similar cu cel de:
1 promovare;
2 comerţ;
3 distribuţie;
4 a desfăşura tranzacţii de piaţă:
27 Un plan de marketing reprezintă:
1 este doar un alt termen pentru strategia de marketing;
2 constă din mai multe programe de marketing;
3 include detaliile legate de desfăşurarea strategiei de marketing;
4 reprezintă o strategie fără deciziile operaţionale.
28 Programul de marketing :
1 este un alt nume al unui anumit mix de marketing;
2 îmbină mai multe planuri diferite de marketing;
constă dintr-o piaţă-ţintă, obiective strategice şi elemente ale mixului de
3 marketing
4 trebuie stabilit înaintea alegerii pieţei-ţintă.
29 In servicii, preţul de referinţă este preţul definit de consumator în baza:
1 ultimei achiziţii efectuate;
2 celui mai frecvent preţ întâlnit;
3 mediei preţurilor plătite pentru servicii similare;
4 toate la un loc.
30 Grupurile de apartenenţă ale consumatorilor pot fi:
1 unele formale, altele informale;
2 toate sunt formale;
3 toate sunt informale;
4 nici una din variantele de mai sus.
Publicitatea care pune accent pe reliefarea caracteristicilor produsului este o
31 publicitate:
1 de marcă;
2 de natură factuală;
3 de informare;
4 de natură emoţională.
32 Reducerile de preţuri sunt forme de:
1 publicitate;
2 publicitate la locul vânzării;
3 promovarea vânzărilor;
4 manifestare promoţională.
Rolul promovării vânzărilor în faza de creştere a ciclului de viaţă a produsului
33 reprezintă:
1 crearea unei imagini favorabile produsului;
2 susţinerea vânzărilor;
3 informarea consumatorilor;
4 diferenţierea produsului.
34 Printre etapele elaborarii programului de marketing se numară:
alegerea obiectivelor programului, elaborarea strategiei de piaţă, elaborarea
1 mixului de marketing;
alegerea obiectivelor programului, stabilirea planului de acţiuni, întocmirea
2 bugetului;
elaborarea strategiei de piaţă, elaborarea mixului de marketing, elaborarea
3 sistemului informaţional de marketing;
stabilirea planului de actiuni, întocmirea bugetului, elaborarea sistemului
4 informaţional de marketing.
35 Lăţimea canalului de distribuţie se referă la:
numarul de verigi intermediare prin care marfurile trec de la producator la
1 consumator;
numărul unităţilor prin care se asigură distribuirea unui produs în cadrul fiecărei
2 faze(secvente) a rutei de distribuţie;
3 măsura apropierii distribuitorului de punctele efective de consum;
4 distanţa dintre unităţile distribuitoare la nivelul aceleiaşi verigi.
Numărul verigilor intermediare prin care produsele trec de la producător la
36 consumatorul final reprezintă:
1 adâncimea canalului de distribuţie;
2 lungimea canalului de distribuţie;
3 lăţimea canalului de distribuţie;
4 largimea canalului de distributie.
Canalul de distribuţie recomandat în cazul pieţei interne a bunurilor de larg
37 consum este:
1 producător-consumator final;
2 producător-intermediar-consumator final;
3 producător-intermediar-intermediar-consumator final;
4 producător-exportator-consumator final.
Canalul de distribuţie recomandat în cazul pieţei interne a produselor destinate
38 întreprinderilor este:
1 producător-intermediar-intermediar-utilizator;
2 producător-intermediar-utilizator final;
3 producător-utilizator final;
4 producător-exportator-utilizator final.
39 Distribuţia selectivă presupune:
1 utilizarea unor canale de distribuţie cu o lungime minimă;
2 asigurarea unui grad rezonabil de control asupra distribuţiei;
3 flexibilitatea canalului de distribuţie;
utilizarea unor canale de distribuţie particularizate în raport cu consumatorii
4 vizaţi.
40 Distribuţia exclusivă presupune:
1 utilizarea unor canale de distribuţie cât mai largi;
2 asigurarea unui grad de maxim control asupra distribuţiei
3 utilizarea
integrareaunui
verticală
număra limitat
activităţilor de distribuţie;
de canale de distribuţie având anumite
4 caracteristici.
41 Distribuţia extensivă presupune:
1 utilizarea unor canale de distribuţie cât mai lungi;
2 asigurarea unui grad de maxim control asupra distribuţiei;
3 integrarea verticală a activităţilor de distribuţie;
4 utilizarea aparatului propriu şi a intermediarilor pentru realizarea distribuţiei.
42 Un mix de marketing constă din :
1 politici, proceduri, planuri şi personal;
2 clientul şi cei patru “P” ;
3 toate variabilele – contabile şi necontabile;
4 produsul, pretul, plasarea şi promovarea.
43 Care din următoarele afirmaţii referitoare la oferta de mărfuri nu este adevărată:
1 constituie un element de bază a creşterii economice;
2 reprezintă o categorie corelativă a pieţei;
reflectă forma socială pe care o îmbracă produsele destinate schimbului prin
3 relaţiile de piaţă;
4 asigură în mod direct recuperarea şi absorţia forţei de muncă.
44 Cererea poate fi considerată elastică în raport de preţ atunci când:
orice schimbare a nivelului preţului este urmată de o schimbare în cantitatea
1 cerută, fără a afecta încasările totale;
schimbările de preţ nu au efect asupra cererii totale pantru bunul sau serviciul
2 respectiv;
3 cererea preţului cu 10% duce la o scădere a volumului cererii cu 2%;
creşterea procentuală a nivelului preţului duce la o scădere cu un procent mai
4 mare a nivelului cererii.
45 Nucleul politicilor de marketing îl constituie:
1 politica de produs;
2 mixul de marketing;
3 tactica de marketing;
4 strategia de piaţă.
O întreprindere a cărei politică de marketing se limitează la un singur segment
46 sau la un număr mic de segmente adoptă o strategie:
1 adaptivă;
2 a restrângerii;
3 a exigenţelor ridicate;
4 de marketing selectiv.
Totalitatea operaţiunilor prin care întreprinderea producătoare conferă identitate
47 bunurilor pe care le creează reprezintă:
1 modelarea produsului;
2 asigurarea legală a produsului;
3 politica de marcă a întreprinderii;
4 alcătuirea gamei de produse.
48 In funcţie de modul în care evoluează în timp, cererea de mărfuri poate fi:
1 constantă, descrescândă,crescândă;
2 satisfacută,nesatisfacută;
3 fermă,constantă,spontană;
4 curentă,periodică,ocazională.
49 Instrucţiunile de utilizare a produsului reprezintă:
1 o componentă acorporală a produsului;
2 un element formator al imaginii produsului;
3 o componentă corporală a produsului;
4 o componentă a mediului tehnologic.
50 Marca reprezintă:
1 o componentă acorporală a produsului;
2 un element formator al imaginii produsului;
3 o componentă a mediului tehnologic;
4 o componenetă corporală a produsului.
Profiturile generate de un produs se stabilizează şi apoi încep să scadă în etapa
51 de:
1 introducere;
2 creştere;
3 maturitate;
4 declin.
52 Strategia înnoirii sortimentale este recomandată în situaţia:
1 unui produs vechi prezent pe piaţa actuală;
2 unui produs vechi prezent pe o piaţă nouă;
3 unui produs nou lansat pe piaţa actuală;
4 unui produs nou lansat pe o piaţă nouă.
53 Strategia diversificării gamei de produse este recomandată:
1 unui produs nou lansat pe piaţa actuală;
2 unui produs nou lansat pe o piaţă nouă;
3 unui produs vechi prezent pe piaţa actuală;
4 unui produs vechi prezent pe o piaţă nouă.
54 Acceptarea sau respingerea noului produs este rezultatul:
1 cumpătării;
2 interesului individual;
3 încercării;
4 promovării.
Unul dintre criteriile în raport cu care întreprinderea stabileşte preţurile
55 produselor este:
1 concurenţa;
2 rata inflaţiei;
3 cursul de schimb;
4 gradul de concentrare al pieţei.
56 In rândul dimensiunilor unui canal de distribuţie se numară:
1 vechimea canalului;
2 însemnătatea socială a canalului;
3 adâncimea canalului;
4 renumele canalului.
57 Un canal de distribuţie :
se referă la o serie de întreprinderi care participă la asigurarea fluxului de bunuri
1 şi servicii de la producător la utilizatorul final sau consumator;
2 trebuie să includă un intermediar;
3 trebuie să aibă cel puţin trei membri;
semnifică distanţa efectiv parcursă de către mijloacele de transport utilizate
4 pentru deplasarea produselor spre beneficiari.
Structurarea cererii de mărfuri în cererea fermă şi cererea spontană are drept
58 criteriu:
1 modul de manifestare în timp a cererii de mărfuri;
2 modul în care cererea se formulează şi se fixează asupra produselor;
3 gradul în care mărfurile participă la satisfacerea trebuinţelor;
4 gradul de elasticitate a cererii.
Pentru cunoaşterea şi descrierea diferitelor procese comportamentale, factorii
59 demografici şi economici sunt consideraţi variabile:
1 dependente;
2 explicative;
3 ale mix-ului de marketing;
4 explicate.
Operaţionalizarea studierii proceselor comportamentale se realizează prin
60 definirea unor variabile cum sunt:
1 variabile endogene;
2 variabile ale mix-ului de marketing;
3 variabile euristice;
4 variabile ale propersiunii marginale.
Factorii mixului de marketing influenţează comportamentul consumatorului, ei
61 făcând parte din categoria:
1 influenţelor direct observabile;
2 influenţelor de natură endogenă;
3 influenţelor de natură exogenă;
4 influenţelor de natură economică.
O trăsătură caracteristică a firmei moderne pusă în evidenţă de orientarea de
62 marketing a activităţii economice o reprezintă:
1 preocupările pentru menţinerea tradiţiei economice;
2 viziunea unilaterală asupra şirului de activităţi ce alcătuiesc ciclul economic;
o înaltă capacitate de standardizare a activităţii în raport cu evoluţia cerinţelor de
3 consum;
4 eficienţă maximă.
Cu cât produsul sau serviciul cumpărat are o valoare mai mare şi o frecvenţă mai
63 redusă de cumpărare cu atât informaţia căutată de consumator tinde:
1 să aibă un volum mai mare;
2 să aibă un volum mai mic;
3 consumatorul nu are nevoie de informaţii în astfel de situaţii;
4 niciuna din variantele de mai sus.
Cu cât decizia de cumpărare trebuie luată într-un timp mai scurt, cu atât procesul
64 de evaluare este:
1 de mai mică amploare;
2 de mai mare amploare;
3 de amploare medie;
4 nici una dintre variante.
Alegeţi dintre variantele de mai jos pe aceea care asigură relaţia dintre politica de
65 produs şi consumator:
1 dorinţa de confort;
2 nevoile umane;
3 intenţia de cumpărare;
4 zvonurile.
Alegeţi din aspectele prezentate mai jos pe cele care conturează sistemul de
66 control în marketing:
1 controlul efectuat cu ajutorul anchetei;
previziunea detaliată sau programul tehnic care funcţionează ca un dispozitiv de
2 control;
3 analiza detaliată a elementelor de dezvoltare a unei societăţi comerciale;
4 prin decizia managerială
Organizarea activităţilor de marketing în unităţile economice a cunoscut mai
67 multe etape de dezvoltare. Enumeraţi-le:
apariţia unui serviciu specializat în culegerea de informaţii, publicitate şi
1 promovarea vânzărilor;
2 prezenţa şefului sau responsabilului de produs;
3 descentralizarea structurii de produse sau pieţe;
4 toate variantele de mai sus.
68 Politica promoţională face parte din:
1 marketingul direct;
2 politica întreprinderii;
3 mixul de marketing;
4 marketingul internaţional.
69 Care din variantele de mai jos este adevarată:
1 marketingul este ştiinţă economică;
2 marketingul studiază procesele industriale;
3 marketingul studiază o piaţă;
4 marketingul este ştiinţa promovării unui produs.
70 Alegeţi varianta care subliniază că piaţa este studiată de marketing:
1 stabilirea relaţiilor cu furnizorii;
2 relaţia dintre cerere şi ofertă;
3 contextul social economic;
4 relaţiile cu producătorii.
71 Segmentarea:
1 este, în esenţă, un proces de dezagregare sau de fărâmiţare;
presupune ca toţi cumpărătorii să fie grupaţi în segmente de piaţă omogene şi
2 profitabile;
3 încearcă să identifice indivizii cu nevoi şi caracteristici similare;
rezultă, de obicei, la firme care au în vedere pieţe mai mici şi mai puţin
4 profitabile.
72 Politica de service asigură:
1 încrederea consumatorului;
2 ciclul de viaţă al produsului;
3 vânzarea mai rapidă a produsului;
4 atenţia clientului.
73 Suportul publicitar este constituit din:
susţinerea mesajului publicitar de către întreprinzătorii implicaţi în procesul
1 distribuţiei;
2 mass-media prin care se difusează un mesaj publicitar;
3 resursele financiare alocate activităţii publicitare;
vehiculul concret de difuzare a mesajului publicitar, în cadrul unui mediu de
4 comunicare în masă.
74 Care din următoarele afirmaţii despre interacţiunea cererii şi ofertei este reală:
1 cererea este unică în determinarea preţului;
se spune că o piaţă se află în echilibru atunci când elasticitatea cererii este egală
2 cu elasticitatea ofertei;
3 interacţiunea ofertei şi a cererii determină mărimea pieţei şi preţul pieţei;
pentru ca o piaţă să fie în echilibru, preţul şi cantitatea pe care cumpărătorii
doresc să o accepte trebuie să fie mai mari decât preţul şi cantitatea pe care
4 ofertanţii doresc să o prezinte.
75 Politicile de marketing ale unei firme au în vedere:
1 satisfacerea consumatorului;
2 relaţiile economice între firme;
3 dezvoltarea societăţii;
4 strategiile de marketing.
Argumentaţi următoarea propoziţie: “cererea este o funcţie descrescătoare a
76 preţului":
1 Dacă preţul se diminuează, cererea creşte;
2 Dacă preţul creşte, cererea creşte;
3 Dacă preţul se diminuează, cererea scade;
4 Dacă preţul creşte, cererea scade.
77 Tehnicile promoţionale:
1 acoperă problematica politicii promoţionale;
2 se referă la strategiile promoţionale;
3 cuprind modalităţile şi instrumentele de realizare a activităţii promoţionale;
4 semnifică un ansamblu de strategii şi tactici promoţionale.
78 Suportul publicitar semnifică:
1 resursele alocate publicităţii;
2 atitudinea favorabilă a reprezentanţilor mass-media la campaniile publicitare;
vehiculul pentru difuzarea mesajului publicitar pentru un anumit mediu de
3 comunicare în masă;
4 susţinerea eforturilor publicitare ale firmei de către diverşi sponsori.
79 Elasticitatea cererii pentru un anumit produs nu depinde de:
1 disponibilitatea unor produse substituibile în consum;
2 importanţa articolului în bugetul cumpărătorilor;
3 urgenţa nevoii cumpărătorilor;
4 costul de fabricare a produsului
80 Alegeţi varianta care evidenţiază produsul:
1 publicitatea şi reclama;
2 relaţiile publice şi discursul;
3 zona geografică favorabilă;
4 contextul social economic
81 Curba cererii:
1 ia, în general, o alură crescătoare de la stânga la dreapta;

2 este formată prin transpunerea punctelor din cadrul unui grafic de aprovizionare;
arată ce cantităţi vor fi cerute de cumpărătorii potenţiali la diferite niveluri de
3 preţuri posibile;
4 reflectă cum cresc veniturile totale pe măsură ce scad preţurile.
In conformitate cu noul concept de marketing unitatea economica îşi
82 concentrează eficienţa pe:
1 nevoile firmei;
2 produs;
3 societate;
4 consumator.
Care din elementele de mai jos sunt cuprinse în cele opt secrete de care depinde
83 succesul oricarui act de comerţ:
1 prospectarea clientului;
2 contractul cu clientul;
3 prezentarea ofertei;
4 toate variantele de mai sus.
Alegeţi din factorii de mai jos pe cei care trebuie luaţi în considerare pentru a
84 face o ofertă:
1 preţul, caracteristici opţionale, puncte de atracţie;
2 magazinul, atitudinea vânzătorului;
3 comportamentul în relaţia vânzare-cumpărare;
4 concurenţa.
Care din afirmaţiile de mai jos fac parte din cele 7 faze clasice în prezentarea
85 produsului:
1 să ştiţi să argumentaţi;
2 treziţi prima dorinţă de a cumpăra;
3 vizualizare şi memorare;
4 toate variantele de mai sus.
86 Care sunt criteriile cele mai bune în alegerea unei oferte “furnizor”:
1 relaţia directă în funcţie de informaţiile despre ofertă;
2 informaţiile obţinute de la cunoştinţe;
3 vizualizarea produselor prin forme de reclama si publicitate;
4 sistemul informational televizat
Care din tipurile de mijloace de comunicare de mai jos fac parte din tipul
87 personal:
1 corespondenţa directă;
2 tv, presa,radioul;
3 telemarketing;
4 Toate variantele de mai sus.
88 Care din afirmaţiile de mai jos exprimă cel mai complet cererea:
1 cantitatea de bunuri economice solicitate de posesorii de venituri limitate;
2 resursele absolute necesare în orice activitate economică;
3 cantitatea de bunuri de produse care trebuie vândute.
4 cantitatea în care un bun economic poate fi cumpărat în funcţie
de preţul sau în decursul unei perioade.
89 O reducere simultana şi în aceeaşi proporţie a cererii şi ofertei determină:
1 reducerea preţului de echilibru;
2 creşterea preţului de echilibru;
3 reducerea cantităţii de echilibru;
4 menţinerea cantităţii vândute.
90 Veniturile întreprinzătorului cresc în urma scăderii preţului la bunul pe care
îl produce.In acest caz cererea este:
1 elastică;
2 inelastică;
3 nulă;
4 de elasticitate unitară.
91 Condiţiile de bază ale funcţionării concurenţei sunt:
1 existenţa unei bune cunoaşteri a cererii si ofertei;
2 existenţa unei oferte rigide;
3 existenţa unui număr mare de producători;
4 existenţa unei cereri rigide.
Cunoasterea elasticităţii cererii prezintă o importanţă deosebită pentru
92 producător deoarece:
1 contribuie la creşterea şi diversificarea cererii şi a ofertei;
2 poate să reducă riscurile care apar pe piaţă;
3 elimină agenţii economici necompetitivi;
4 sunt realocate resursele economice.
93 Marcaţi care din următoarele afirmaţii cu privire la preţ, luate împreună,
pot constitui o caracterizare a acestuia:
1 preţul este suma de bani plătită de cumpărătorul unui bun economic
pentru a compensa cheltuielile producătorului;
2 oferta face din purtătorul său un vânzător;

3 preţul este suma de bani pe care cumpăratorul şi vânzătorul o acceptă reciproc;


4 în legatură cu nivelul preţului, interesele vânzătorului şi cumpărătorului
sunt diferite – primul urmăreaşte un preţ mic, al doilea un preţ mai mare.
94 Indicaţi care din afirmaţiile ce urmează cu privire la natura şi rolul ofertei
sunt corecte:
1 oferta pentru bunurile economice se poate exprima numai valoric;
2 nivelul şi dinamica ofertei sunt indicatori foarte importanţi pentru a aprecia
nivelul dezvoltării unei economii;
3 oferta este expresia posibilităţilor de producţie pe care le are purtătorul sau,
în funcţie de prêt, cerere şi alte condiţii existente pe piaţă;
oferta cuprinde toate genurile de trebuinţe care se pot satisface prin intermediul
4 pieţei.
Care din sensurile enumerate mai jos apreciaţi că sunt potrivite pentru a
95 caracteriza
elasticitatea cererii, a ofertei si a pieţei:
capacitatea de a-şi modifica toţi parametrii sub acţiunea directă a unor factori de
1 influenţă;
2 creşterea sau scăderea volumului sub incidenţa factorilor de influenţă directă;
3 reacţia de adaptare a volumului la schimbarea condiţiilor existente pe piaţă;
4 piaţa este un spaţiu economic în care toţi participanţii sunt, în acelaşi timp,
cumparatori si vanzatori
96 Un concept de produs adecvat trebuie sa fie cel putin:
1 valorizant;
2 credibil;
3 accesibil;
4 toate cele trei caracteristici
Care din urmatoarele specializari ale marketingului apartine marketingului
97 social:
1 marketingul bancar;
2 marketingul turistic;
3 marketingul cultural;
4 marketingul puterilor publice si administrative
98 In domeniul serviciilor, componentele specifice, strategice, sunt:
misiunea firmei, marketingul interactiv, marketingul intern, comportamentul
1 consumatorului;
2 relaţiile preferenţiale cu clienţii, intangibilitatea serviciilor,
sincronizarea cererii cu oferta, rolul personalului firmei de servicii;
variabilitatea serviciilor, misiunea firmei, sincronizarea cererii cu oferta,
3 comportamentul consumatorului;
4 misiunea firmei, relaţiile preferenţiale cu clienţii,poziţionarea serviciilor.
99 Principalele variabile de segmentare a pieţei bunurilor de consum sunt:
1 economice,geografice,politice,psihografice;
2 de comportament, economice,cultural,demografice;
3 geografice, demografice,psihografice,de comportament;
4 economice, geografice,culturale,demografice
100 A doua fază în procesul decizional de cumpărare o reprezintă:
1 evaluarea mentală a variantelor considerate;
2 evaluarea postcumpărare;
3 cautarea de informaţii şi identificarea variantelor;
4 apariţia unei nevoi nesatisfăcute.
t
.