Sunteți pe pagina 1din 4

blo g.co drude paine .

ro

http://blo g.co drudepaine.ro /2011/06/cum-se-intretine-si-hraneste-maiaua-partea-i/

Cum se intretine si hraneste maiaua (partea I)


by co druta

June 4, 2011

Am vorbit zilele t recut e despre cum se pornest e o maia de la zero. Cine vrea sa revada
post ul, il gasest e aici. Ma simt oarecum dat oare sa cont inuu subiect ul, cu explicat ii legat e
de modul de int ret inere si hranire. Adica, ok, ok, am const ruit -o, dar acum ce f ac cu ea??!
Nu ma consider expert a in acest capit ol, dar pot sa va spun ce am invat at din experient a
mea, din cart ile pe care le cit esc si din discut iile de pe f orumuri. Maiaua mea exist a din
aprilie 2009. Pe at unci nu st iam nimic despre ce inseamna hidrat are, cand si cum se
hranest e, si in ce cant it at i se f olosest e pent ru paine. Am bajbait mult t imp adunand f rant uri
de inf ormat ii din diverse locuri, dar t ot pe langa am f ost vreme de un an, nu am st iut unde
sa caut rapunsuri care sa se lege int r-o f orma cursiva, de la cap la coada. Nu o sa va
vorbesc despre ce am f acut gresit at unci, ci despre ce st iu sa f ac bine ast azi.

In primul rand, t rebuie sa va obisnuit i cu ideea, ca la f iecare hranire, se arunca o part e din
maia. Est e singurul mod in care se poat e int ret ine si perpet ua in st are opt ima. Nu t rebuie
sa va para rau dupa f aina care se pierde, ea si-a f acut t reaba, a hranit maiaua si rolul ei e
gat a (poat e voi nu vedet i vreo grozavie in t reaba ast a cu aruncat ul, dar pe mine ma
deranjeaza sa risipesc si mi-a luat mai bine de un an sa accept f apt ul ca acest e pierderi
sunt colat erale, si de neevit at m-am simt it mai bine cand am af lat ca o gramada de
incepat ori au aceeasi problema ca si mine).
Daca reusit i sa f acet i ast a, rest ul e simplu:
Ca regula principala, maiaua t rebuie hranit a periodic. Daca at i const ruit -o dupa indicat iile
dat e in post ul ment ionat , past rat i aceeasi rut ina inca 7 zile (adica in f iecare dimineat a si
seara, past rat i 75g de maia, amest ecat i cu 75g apa, si cu 75g f aina). Incepand cu ziua a 7-a
put et i f ace deja paine cu ea, dar are nevoie de cat eva zile supliment are sa se
inzdraveneasca. Dupa 14 zile, cont inuat i cu una din variant ele de mai jos.
Maiaua se poat e past ra in doua f eluri: la t emperat ura camerei, sau in f rigider. Alegerea se
f ace in f unct ie de f recvent a cu care urmeaza sa f ie f olosit a. Daca st it i ca vet i f ace paine in
f iecare zi, sau t ot la doua zile, inseamna ca vet i avea nevoie sa f ie mereu act iva, si o vet i
past ra la t emperat ura camerei. Daca vet i coace paine mai rar, o dat a pe sapt amana, sa
zicem, o vet i past ra in f rigider.
Voi descrie f iecare variant a in part e, dar inaint e de t oat e voi f ace o ment iune: nu exist a o
regula st rict a care sa f unct ioneze pent ru t oat a lumea la f el. Fiecare maia e unica (de la apa
si f aina cu care a f ost plamadit a, de la aerul din jur, t emperat ura, et c), si are un
comport ament unic, asa ca indicat iile sunt mai mult nist e linii de ghidare. Fiecare posesor
de maia, isi dezvolt a in t imp f elul lui propriu de a o hrani, in f unct ie de observat iile si
concluziile personale. Pornind de la nist e principii si reguli de baza, f iecare va reusi in t imp
sa gaseasca modul in care t rebuie t rat at a maiaua, in asa f el incat sa f unct ioneze opt im.
Descrierea de mai jos est e pent ru o maia lichida, 100%, dar principiul e acelasi si pent ru
alt e consist ent e (f oart e lichida -int re 125%-166%-, sau densa 50%-66%). Personal am ales
sa am o maia 100% hidrat are, pent ru ca e mai usor sa calculez cant it at ile de apa si f aina.
La t emperat ura camerei, bact eriile si drojdia salbat ica din maia sunt act ive, ceea ce
inseamna ca e obligat orie o hranire regulat a, cu apa si f aina, care ii of era nut rient ii si
zaharul necesari pent ru a o ment ine in viat a. Hranirea inseamna un rat io de minim 1:1:1
(maia:apa:f aina). Dar ast a ar presupune o hranire din cat eva in cat eva ore, asa ca, mai
pract ic si mai recomandat e un rat io de minim 1:3:3.
Concret , ast a inseamna ca, dau un exemplu, 20g de maia (rest ul se arunca) se amest eca cu
60g de apa (incercat i sa incorporat i cat mai mult oxigen) si 60g de f aina.
(stanga) cana curat a, cant arul pus pe zero
(dreapta) maia cant arit a, 22 g

(stanga) cant arul pus pe zero, apa cant arit a 66 g


(dreapta) cant arul pus pe zero, f aina cant arit a
66g
(stanga) se amest eca t ot ul cu o lingura, f ara prea
mult a insist ent a (dreapta) se mut a in recipient ul
curat , si se pune capacul deasupra
Int r-un anumit t imp (de ast a pomeneam de
comport ament ul dif erit , pt unii e nevoie de 6 ore,
pent ru alt ii de 10 ore -ast a nu inseamna ca una e
mai buna decat alt a) maiaua isi va dubla, chiar
t ripla volumul. Acela e moment ul maxim de
parguire dupa care, in decurs de cat eva ore, va
scadea la loc. In acel moment t rebuie hranit a din
nou. Put et i incerca cu dif erit e rat io-uri, in asa f el
sa va incadrat i int r-un program de hranire care va
convine, sa zicem din 12 in 12 ore.
Daca aleget i un rat io de 1:5:5, vet i dori probabil
sa micsorat i cant it at ea de maia. De exemplu,
past rat i 10g, si adaudat i 50g de apa si 50g de
f aina. La urmat oarea hranire, aruncat i t ot , mai
put in 10g, pe care le amest ecat i cu 50g apa si
50g f aina.
sf at uri:
- spalat i int ot deauna vasul (adica, punet i int r-o
cana cant it at ea de maia pe care o past rat i, sa
zicem 10-20g, spalat i bine borcanul-doar cu apa
caldut a, nu cu det ergent - t ransf erat i inapoi
maiaua si hranit i-o). Pe langa f apt ul ca e un
procedeu igienic prin care prot ejat i maiaua de
bact erii nedorit e, mai are avant ajul ca peret ii
vasului (borcanului), vor f i curat i, ceea ce va
permit e sa observat i linia maxima de crest ere.
-nu aruncat i in chiuvet a maiaua, din mot ive
evident e: pe t eava, in cont act cu apa f ierbint e
se va int ari si va inf unda scurgerea. Se poat e
f olosi ca si compost in gradina, sau aruncat i-o
direct la gunoi. E f oart e buna pent ru pancakes
sau english muf f ins.
-f olosit i o f aina buna, nu una inf erioara, doar pe
mot iv ca aruncat i o mare part e.

Unii spun ca t rebuie sa alegi un nume de bot ez


pent ru maia, ca t rebuie sa ai grija de ea ca de un
mic animal viu, ca t rebuie sa o iubest i. A mea nu
are nume, cand ma ref er la ea, ii spun st art er,
pent ru ca ast a e denumirea in engleza cu care mam obisnuit , e ca si cum i-as spune cainelui
caine, si nici nu pot sa spun ca am exagerat de
mare grija de ea, o t in in f rigider si nici nu o bag in
seama pana nu mi-o t rebuie, dar cu sigurant a mia devenit draga, pent ru t oat e bunat at ile de paini
pe care le-am f acut impreuna. S-a int amplat pe
parcurs, neplanif icat .
pent ru a vedea cum se hranest e maiaua past rat a
la rece, cit it i Cum se int ret ine si hranest e maiaua
(part ea a II-a)
pent ru a vedea sf at uri si not e supliment are, cit it i si mai mult e despre maia
S-ar put ea sa va placa si...
Jurnal: Apa +Faina = o maia noua sau un esec? -O MAIA NOUACadou pentru voi - maiaua mea noua
Paine alba cu secara, chimen si portocala- Light Rye Bread, with Orange and Caraway
Paine de secara 50% - 50 Percent Rye Levain