Sunteți pe pagina 1din 16
LECTIA 2 — PARTEA iNTAI Sa invatam cteva cuvinte noi la inceputul acestei lectii. Veti gasi inaintea lor si articolele hotarate corespunzatoare: il ragazzo Ia ragazza lo spettacolo il libro la figlia il museo P autobus il biglietto Pamico VP amica to] > [la ragatta’ > [lo spettacolo] > [il libro] > [la filia] > [ilmuzeo] > [lautobus > [il bilietto] > [lamico] > [lamica] ~ baiatul — fata — spectacolul — cartea — fica — muzeul ~ autobuzul ~ biletul — prietenul — prietena Afi observat desigur ca in cuvintele ,,spettacolo” si,,autobus” accentul nu cade pe penultima silaba. In cuvéntul , museo”, despart, [mu eo” nu este diftong, astfel ambele vocale se pronunta separat, iar in scris se De-acum incolo vom nota astfel vocalele care nu formeazé diftong. Exersafi substantivele invajate acum cu articolele nehotarate. Citifi cu voce tare si urmariti cu atentie transcrierea fonetica. una figlia un libro un ragazzo uno spettacolo un museo un autobus una ragazza un biglietto un amico > [una filia] > [un libro > [un ragatto] > [uno spettacolo] > [un muzeo’ > [unauiobus > [una ragatta] > [un bilietto] > [unamico] cid — 0 fiica un muzeu — un autobuz — 0 fata, ~ un bilet ~ un prieten in limba italiand existé substantive de genul masculin care au si corespondent de genul feminin. Io zio ~ unchiul la zia —matusa il figlio ~ ful la figtia ~ fiica il ragazzo — baiatul la ragazza ~ fata lamico — prietenul Vamica = prietena incercati sa memorati cuvintele noi. Cititi-le cu voce tare: un amico > [unamico] — un prieten il ragazzo > [il ragatto] ~ baiatul Tamica > [lamica] — prietena la figlia > [la filial ~ fica uno spettacolo > [uno spettacolo] — un spectacol un museo > [un muzeo] = un muzeu il libro > [illibro “igies un autobus > [unautobus —un autobuz il biglietto > [il bilfetto] ~ biletul Ja ragazza >[ — fata ‘Acum vom face cunostinté cu cateva cuvinte noi: e > fe si per > [pe — pentru, de con > [con] cu Cuvintele ,,per” si con” sunt prepozitii. Exemple: con il ragazzo ~ cu baiatul; per la mamma — pentru mama. Biglictto per 'autobus” si ,biglietto per la discoteca” in romana inseamna: wbilet de autobuz” si »bilet (de intrare) la discoteca”, in exercifiul urmator am format propozitii cu cuvintele noi. Cititi-le si incercafi sa le traduceti. Folositi filtrul rosu: Visitiamo un museo. > [vizitiamo un muzeo] > Vizitam un muzeu. Il ragazzo ama la ragazza. > [ilragatjo ama la raga{{a] > ‘Baiatul iubeste fata Maria ¢ Sofia amano lo zio. > [miatifa e sofia amano > Maria si Sofia isi iubesc lo dziio} unchiul. Compro un biglietto per > [compro un bilietto] > Cumpar un bilet de autobuz. Vautobus, La zia guarda il libro. > [la dzifa garda il libro] > Matusa priveste 18 ‘Visitate una chiesa con il babbo. Compra la casa per Ia signora. Amano il figlio e Ia figlia. Guardiamo lo spettacolo con la mamma. Ami un ragazzo. Atengie! > [vizitate una chieza con il babbo] > [compra la caza per la sifiora] > [amano il filio e la fila] > [g'ardiamo lo spettacolo] > [ami un ragatto] Substantivele proprii nu se articuleazd. Traducefi acum urmatoarele cuvinte: © prietena baiatul ocarte autobuzul muzeul un bilet fata un prieten un spectacol fiica >[unamica] >[ilra ajo] > [un libro] > [lautobus] >[ilmuzeo] > [un bilietto] > [la ragatta >[un amico > [uno spettacolo] >[la filia] > Vizitati o biserica cu tata. > Cumpara casa pentru doamna. > Ei iubese fiul si fiica > Ne uitam cu mama la spectacol. > Iubesti un baiat > un’ amica > il ragazzo > un libro >I’ autobus > il museo > un biglietto > la ragazza >un amico > uno spettacolo > la figlia in continuare nu vom traduce articolele inaintea substantivelor. Speram ci ati reusit deja s& retineti semnificatiile diferite ale acestora. Urmeazai putin’ gramatica. Pana acum ne-am ocupat de numarul singular al substantivelor si articolelor. gemul masculin iragazzo Pamico Jo spettacolo 19 gemul femi Ia ragazza Pamica Cand folosim un substantiv la plural, articolul hotarat se acorda in gen si numar cu acesta. Articolul nehotarat nu are forme de plural, de aceea acum vom vorbi despre pluralul articolelor hotarate. Tata pluralul substantivelor si al articolelor hotarate: Genul masculin Genul feminin iragazzi >[iragatti] le ragazze >[le ragatte] gli amici >[lii amici Je amiche >[le ami gli spettacoli >[lii spettacoli] Cititi cu atentie urmatoarele propozitii. Fiti atenti la articole gi la terminatiile substantivelor: (Lui) compra Ia macchina. >[e ja macchina] ~ (El) cumpara masina. (Lui) compra le machine. >[compra le machine] — (Fi) cumpara masinile. (Loro) visitano il museo. >[vizitano il muzeo’ — (Ei) viziteaza muzeul. (Loro) visitano i musel. >([vizitano i muzeii) ~— (Ei) viziteaza muzeele. (Tu) ami Io studente. >[ami lo studente] — (Tu) iubesti studentul. (Tu) ami gli studenti. >[ami lii studenti] — (Tu) iubesti studentii, (lo) guardo il signore. >[g!ardo il sifiore] ~ (Eu) privese domnul. (Io) guardo f signori. >[glardo i sifior — (Eu) privese domnii. (Voi) amate Ia scuola. >[amate la scYola] = (Voi) iubifi scoala, (Voi) amate le scuole, >[a e sc"ole] = (Voi) iubifi scolile. Substantivele feminine care se termina la singular in ,-a” primese la plural desinenta ,-€” lacasa [la caz: —casa le case [le caze] —casele Substantivele masculine cu terminatia ,,-o” la singular se termina la plural ini”. | il quaderno il cYaderno] — caietul iquaderni {i c*ademi] ~ caietele Substantivele masculine si feminine care la singular se termina in ,-e” primese la plural terminatia , il signore [il sifiore] — domnul i signori [isifiori] ~ domnii la lezione —_ [Ia letione =lectia le lezioni. [Ie levvoni] = lectiile 20 Cititi gi repetati acum urmatoarele propozitii. Fiti atenti la pronuntia corecta: Gli amici amano i libri. (Voi) comprate un biglietto. (Loro) guardano gli autobus. (Noi) visitiamo i muse. Toe tu amiamo Ie figlie. Maria guarda gli spettacoli. I signori comprano gli alberghi. >[ Lui) visita le citta (Noi) guardiamo le amiche. Le signore visitano le scuole. >[lii amici amano i libri] >[comprate un bilietto] > fgYardano Iii autobus] >[vizitiamo i muzeii] > [iio ¢ tu amiamo le filie] >[mariia ga da lii spettacoli] fiori comprano lii alberghi) >[vizita le citta] >[gYardiamo le amiche] >[le sifiore vizitano le sc*ole] ~ Prietenii iubese cartile. — (Voi) cumparati un bilet. ~ (Ei, ele) privese autobuzele. — (Noi) vizitam muzeele. — Eu gi tu iubim fiicele, — Maria se uita la spectacole. ~ Domnii cumpara hotelurile. — El viziteaza orasele. — (Noi) privim prietenele. —Doamnele viziteara scolile, Substantivele ,,l'autobus” si ,la citta” sunt defective de plural: ,,gli autobus, le citta”. De asemenea i pluralul substantivului ,.l’uomo” este neregulat: T uomo, gli uomini >["omo} > [li "omini] La donna”, in schimb, este regulat: Ja donna le donne Grupul de litere ,,gli”, daca se afla la sfé > [la donna] > [le donne] — barbatul, omul barbatii, oamenii — doamna, femeia - doamnele, femeile jitul cuvantului sau este un cuvant separat, se pronunt | |i) Acum puneti la plural urmatoarele substantive. in anumite cazuri, cand schimbati numarul substantivelor (daca acestea au functia de subicct), se schimba si numarul verbelor. Filtrul rogu vi ajuta in verificarea cunostintelor. Privesc si cumpar cartea. Privese si cumpar cartile. Studentul viziteaza muzeul. Studentii viziteaza muzeele. Femeia iubeste barbatul. Femeile iubese barbatii. Cumparam casa $i masina. Cumparam casele si masinile. (Tu) privesti prietenul si prictena. (Tu) privesti prietenii gi prietenele. ~ Guardo e compro > il libro — Guardo e compro > libri ~> Lo studente visita > i! museo > Gli studenti_ visitano > imusei ~ La donna ama > | yomo. — > Le donne > gli uomini amano — (Noi) compriamo > ja casa > la macchina — (Noi) compriamo > je case €> le macchine ~ (Tu) guardi > l’amico e>Tamica ~ Tu) guardi > gli amici €> le amiche. > ‘ardo e compro il libro] >[g"ardo e compro i libri] >[lo studente vizita il muzeo] >[lii studenti vizitano,i muzeii] >[la donna ama lomo] >[le donne amano Iii Yomini] >[compriamo la caza¢ la macchina] >[compriamo le caze e macchine] >[gtardi lamico ¢ lamica] >[g!ardi lii amici amiche] Sa inversam exercitiul. Puneti urmatoarele substantive Ja numarnl singular. Folosifi filtrul rogu: Privim hotelurile. Privim hotelul. Barbatii cumpara biletele pentru discotecti. Barbatul cumpara biletul pentru discoteca. Domnii si doamnele viziteaza orasele. Domaul si doamna viziteaza orasul. Cumparati masinile pentra fil vostri. Cumpirati masina pentru fiul (vostru). Tubim (pe) unchii si matusile (noastre). di) Tubim (pe) unchiul si (pe) matuga. = (Noi) guardiamo > gli alberghi = (Noi) guardiamo> [° albergo > Gli vomini eomprano > i biglietti per la discoteca. => L* uomo compra > jl biglietto per la discoteca. =>] ignori €> le visitano > le citta > Ilsignore e> la signora visitano > |a cilta. —Comprate > le macchine per> i figli. = Comprate > [a macchina per> il figlio. — Amiamo > gli zii €> le zic: ~ Amiamo > lo zio ¢> la zia > ‘ardiamo lii alberghi] > [g%ardiamo lalbergo] > [li Yomini comprano i bilietti per la discoteca] > [Momo compra il bilietto per la discoteca] > [i sifiori¢ le sifiore vizitano le citta > [il sifiore e la sifiora vizita la citta] > [comprate le macchine per i fill] > [comprate la machina per il filio} > [amiamo lii daiii e le dziie) >[amiamo lo dziio e la dziia] Pluralul cuvintelor ,,albergo” si,,amica” este ,,alberghi" si ,amiche” — deci cu ajutorul lui ,,h” mut pastram sunetul {¢] respectiv, {c| al radécinii cuvantului. ‘Acum urmeaza un exercitiu de recapitulare si autoverificare. Traducefi in limba italiana si cititi, pronuntind corect urmatoarele propozitii: Prietenii viziteaza cu Maria 0 fata. (Ei) privese gradina si hotelul. Fiul igi iubeste tatal si mama. Cumpar cartile si caietele (Voi) priviti barbatii. Elevii iubese scoala. Sofia cumpira un bilet matugii. Baietii biserica. fetele privese 0 Un domn cumpara masina pentru o doamna. imi vizitez unchii cu tata. > Gli amici visitano una ragazza con Maria. > (Loro) guardano il giardino e Valbergo. >I1 figlio ama il babbo ¢ la mamma, > (Io) compro i libri e i quaderni >(Voi) guardate gli uomini. > Gli studenti amano la scuola. ofia compra un biglietto per la zia, >I ragazzi e le ragazze guardano una chiesa >Un signore compra la macchina per una signora. >Visito gli zii con il babbo. a > [li amici vizitano una ragat{a con maria] >[g¥ardano il g'ardino ¢ lalbergo} >[il filio ama il babbo ¢ la mamma] > [compro i libri e i cYademi] >[g!ardate lii Yomini] >[lii studenti amano la se“ola] >[sofiia compra un bilietto per la dziia] >[i ragatti ele ra gardano una chieza] alte >[un si mace! fiore compra la ‘hina per una sifiora] >[vizito lii dziii con il babbo] LECTIA 2 — PARTEA A DOUA Sa incepem aceasta lectie prin invatarea cAtorva adjective. Cititi-le! piccolo > [piccolo] ~mic vecchio ~ batran, vechi giovane —ténar gentile ~ dragut, simpatic Cititi si repetati urmatoarele propozitii. Fiti atenti la accentuarea si pronuntarea corecta: Il piccolo ragazzo ama la > [il piccolo ragaffo-ama la: — Baietelul (isi) iubeste mama. mamma, mamma] Guardiamo un giovane ‘ardiamo un glevane Yomo) —~ Privim un barbat tanar. uomo. Un vecchio signore compra un > [un yecchio sifiore compra — Un domn batran cumpara un biglictto per l’autobus. un bilietto per lautobus] bilet de autobuz. Un gentile zio guarda lo > [un gentile rda lo — Un unchi simpatic priveste spettacolo. spettacolo] spectacolul. Ati observat desigur ca in propozitiile precedente, impreuna cu substantivele de gen masculin, am folosit si adjective la singular. Ca si articolele, si adjectivele se acorda cu substantivele in gen si numiar. Iat& cele patru forme la femini piccola > [piccola —micit vecchia — batrana, veche giovane —tanara gentile ~ draiguta, simpatica Sa formulam propozifii si cu adjectivele de gen feminin. in timp ce citifi, fifi atenti la pronuntia corecté: La piccola Maria compra > [la piccola mariia compra ~ Mica Maria cumpara o un libro. un libro] carte, La vecchia signora ama il a sifiora ama il — Doamna batrina iubeste giardino, gradina, — O fata draguta viziteazi muzeul. Una gentile ragazza visita il musco, 23 si observati formele adjectivelor: Una giovane famiglia compra > [una giovane famil/a compra — O familie tnara cumpara un un piccolo albergo. un piccolo albergo] mic hotel. Guardiamo la veechia casa. > [“ardiamo la veechia caza)__ — Privim casa veche. La piccola Sofia guarda i libri. > [la piccola sofia garda i — Mica Sofia priveste cartile. libri] Il gentile signore ama la figlia. > [il gentile sifiore ama la filfa] | ~ Domnul simpatic (isi) iubeste fica. Adjectivele care la singural se termind in ,,-e” pot insofi atat substantive masculine, cat si feminine, insusind forme identice la ambele genuri. Restul adjectivelor se termind in ,-0” la genul masculin sin ,,-a” la genul feminin. Traduceti urmatoarele propozitii in limba italiana, verificéndu-va astfel cunostinjele dobandite pana acum: (Bi) privese o biserica > (Loro) guardano una ve > [g*ardano una vecchia veche chieza chieza] Cumpar o masina mica. > Compro una piccola > [compro una piccola macchina macchina] Baiatul tntir iubeste fata. > Iigiovane ragazzo ama la —_—> [il glovane ragat{o ama la ragazza ragatta] Vizitezi o familie amabilé. > Visiti una gentile famiglia. > [viziti una gentile fan O femeie tanara priveste scena. > Una giovane donna guarda la > [una g'ovane donna _ le ssena] lata pluralul adjectivelor. Cititi urmatoarele expresii si semnificatia lor: Ie piccole ragazze > [le piccole r ~ fetele mici i vecehi signori > [i vecchi sifiori ~ domnii batrani Ie giovani donne > [le glovani donne] — doamnele tinere i piccoli quaderni > [i piccoli c¥aderni] ~ caietele mici le vecchie zie > [le vecchie dziie] — matugele batrane i giovani figli > [i glovani filii] ~ fiii tineri le gentili famiglie > [le gentili familie] — familiile amabile Adjectivele care se termina fn ,.-a” la singular primesc la plural terminatia ,-e”, Atat adjectivele masculine care se termini in -0” la singular, cat si adjectivele masculine si feminine care se termina in ,-e” la singular vor avea la plural terminatia .-i”. 24 Cititi cu atentie exemplele urmatoare: i giovani zii > [i glovani dziii] ~unchii tineri i vecchi alberghi > [i vecchi alberghi] = hotelurile vechi i gentili studenti > [i gentili studenti] — elevii draguti i piccoli autobus > [ipiccoli autobus] ~ autobuzele mici Afi remarcat poate ca in unele cazuri am folosit articolul hotarat ,,i” inaintea substantivelor care in exercitiile precedente au primit articolul hotarat ,,gli”. Atunci cand intre articol si substantiv se intercaleaza un alt cuvant sau alte cuvinte, forma articolului va fi determinata de prima litera a cuvaniului care urmeaza imediat dupa articol: gli studenti i giovani studenti; un’amica — una giovane amica; l'amico — il gentile amico Acum exersafi adjectivele in propozitii. Cititi cu voce tare propozitiile urmatoare si fiti atenti la traducerea lor. ardano i piccoli autobus] I giovani ragazzi guardano i piccoli autobus. > [i govani 1 ~ Baietii tineri privesc autobuzele mici. Gli amici visitano una vecchia citta. > [lii amici vizitano una vecchia citta] ~ Prietenii viziteazi un orag vechi La piccola Sofia ama il gentile zio. > [la piccola sofiia ama il gentile dztio] — Mica Sofia iubeste unchiul dragut. Le giovani mamme guardano i figli. > [le glovani mamme gYardano i f ~Tinerele mame privese fii Comprate una piccola machina. > [comprate una piccol hina] — Cumpirati o masina mica. disc I gentili studenti amano la vecchia discoteca. > [i gentili studenti amano la vecc ~ Elevii draguti iubesc discoteca veche. Le giovani amiche visitano un museo. > [le giovane amiche vizitano un muzeo] ~ Prietenele tinere viziteaza un muzeu. Puneti la plural toate cuvintele din propozitiile umatoare. Exerc’ rezolva: iul nu este usor, dar il veti putea Privesti casa veche. — (Tu) guardi la veechia casa. > [g*ardi la veechia caza] Priviti casele vechi. — (Voi) guardate le veechie case. > [gYardate le vecchie caze] Domnul tinar cumpara gridina mic’. = II giovane signore compra il piccolo giardino. > [il giovane sinore compra il piccolo giardino] Domnii tineri cumpara gradinile mici, =I giovani signori comprano i piccoli giardini. > [i giovani sifiori comprano i piccoli giardini] 25 Baiatul drigut (0) iubeste (pe) fata tan: Baietii driguti iubesc fetele tinere. Doamna batrana viziteaza biserica mica. Doamnele batrane viziteaza bisericile mici. Acum puneti la singular urmatoarele propozitii: Vizitam orasele vechi. Vizitez oragul vechi Unchii tineri iubese prietenii simpati Unchiul tanar iubeste prietenul simpatic. Maria cumpara cartea mica Familiile tinere cumpara casele vechi. Familia tanara cumpara casa veche. —Il gentile ragazzo ama la giovane ragazza. > [il gentile ragatjo ama la i I gentili ragazzi amano le giovani ragazze. > [i gentili ragat{i amano le g'ovani raga{{e] fovane ragatta ~ La vecchia signora visita la piccola chiesa. > [la vecchia sifiora vizita la piccola chieza] ~ Le vecchie signore visitano le piccole chiese. > [le vecchie sifiore vizitano le piccole chieze] ~ Visitiamo le vecchie citta. > [vizitiamo le vecchie citta] to la vecchia citta. > [vizito la vecchia citta] —I giovani zii amano i gentili amici. > [i govani dzifi amano i gentili amici] - Il giovane zio ama il gentile amico. > [il mico] lovane dziio ama il gentile ~ Maria e Sofia comprano i piccoli libri. > [mariia ¢ sofia comprano i piccoli libri] ~ Maria compra il piccolo libro. > [marifa compra il piccolo libro] — Le giovani famiglic comprano le vecchie case. > [le familie giovani comprano le vecchie caze] ~La giovane famiglia compra la vecchia casa. > [la giovane fami ora la veechia caza] a comp Retineti! in limba italiana adjectivul preceda in general substantivul; el std dupa substantiv doar dacé vrem sd-l evidentiem. fn exercitiul urmitor vom recapitula si vom sintetiza nojiunile insusite pana acum, Va veti putea da seama daca ati reusit sa intelegeti si sa retineti totul. Daca intampinati dificultati pe parcursul recapitulirii, atunci intoarceti-va la exercitiul original. Traduceti propozitiile in limba italiana: Baiatul si fata cumpara bilete pentru discoteca. > I! ragazzo ¢ la ragazza comprano i biglietti per la discoteca, agatto ¢ la rag comprano i bilietti per la discoteca Vizitez muzeul cu o fata tanara. > (Lo) visito il museo con una giovane ragazza. ta] >[vizito il muzeo con una giovane rag Domnii i doamnele privese spectacolele. ore guardano gli spettacoli >[i sifiori e le siffore g*ardano Iii spettacoli] jovane donna >Un uomo gentile ama una >[un Yomo Un barbat draigut iubeste o femeie tin: entile ama una ovane donna] 26 Cumpirati o carte baietilor tineri. ~ Comprate un libro per i giovani ragazzi. > [comprate un libro per i giovani ragaifi] Mama cumpirii caietele mici pentru fiul (cel) mic. — La mamma compra i piccoli quaderni per il piccolo figlio. > [la mamma compra i piccoli c"ademi per il piccolo filio) Oamenii batrani iubese casele mici. — I vecchi uomini amano le piccole case. > [i vecchi Yomini amano le piccole caze] Ei privesc un hotel vechi cu matuga. — Guardano un vecchio albergo con la zia. > [g"ardano un vecchio albergo con la dziia] Vizitezi muzeele, bisericile mici gi oragele vechi, _ — Visiti i muse, le piccole chiese e le vecchie citta. > [viziti muzei le pic« hieze e le vecchie citta] Ea iubeste un baiat dragut. — Lei ama un ragazzo gentile. > [lei an ile] Unehii tineri privese o masina veche. ~I giovani zii guardano una vecchie macchir > [i govani dzifi g"ardano una ve Cititi de mai multe ori gi cu atentie urmatoarele cuvinte. Notafi accentul: tl famiglia, biglietto, figlio, figlia, gli spettacolo, discoteca, comprare, casa, amica id visitare, museo, chiesa, casa [s] signore, spetiacolo, studente, scuola ai] gentile, giovane, giardino [ce, ci] citta, amici Nu uitai! in limba italiana consoanele duble se pronunté prelungit: mamma, ragazzo, babbo, biglietto, piccolo, spettacolo, vecchio RECAPITULAREA LECTIEI 2 A 21 2.2. 23. 2.5. Pronuntia {fn limba italiana accentul cade de obicei pe penultima silaba. Exista insa si exceptil exemplu: autobus, piccolo. Schimbarea pozitiei accentului intr-un cuvant poate schimbs = infelesul acestuia. Doua vocale alaturate formeaza de obicei un diftong, in acest caz ele nu se despart nici ix pronunfie, de exemplu: scuola, vecchia, Daca le pronuntam separat si le putem desparti in doua silabe diferite, in transcrierea fonetica le vom nota astfel: [muze0] Litera ,-i” din grupul ,.gli” nu se pronunta daca se afl in interiorul cuvéntului. Daca in schimb acest grup apare la sfarsitul cuvantului sau ca un cuvant separat, atunci .-i” se pronunta ii) Reguli gramaticale Pluralul articolelor hotarate: ~este pluralul articolului il” il ragazzo ~ i ragazzi oli” — este pluralul articolutui ,.o” si al articolului masculin ,.” Tamico ~ gli amici lo studente ~ gli studenti ale” — este pluralul articolelor feminine Ja” gi 1°” la casa — le case Tamica — le amiche {in limba italiana terminatia substantivelor variaza in functie de genul si numarul acestora: a) la singular -o” __~ terminatia substantivelor masculine, de exemplu: il libro ~-a” _~terminatia substantivelor feminine, de exemplu: la famiglia se” ~ poate fi terminatia substantivelor masculine, dar sia celor feminine, de exemplu: Ia lezione, il signore. 28 2.6. 27. 2.8. 29. 2.10. b) la plural wi” — terminatia substantivelor masculine care la singular se termin4 in ,-0” sau in ,-2": il libro ~ilibri il signore —~ i signori — terminatia substantivelor feminine care la singular se termina in ,,-e”: la lezione —— Ie lezioni we” — terminatia substantivelor feminine care la singular se termina in ,,-a”: la famiglia —le famiglie Regulile de mai sus sunt valabile si pentru adjective: piccolo ~ piceoli piccola = piccole gentile = gentili Substantivele care se termina la singular in prin intercalarea unui ,h” mut intre rada go” pastreaza la plural sunetul {c} $i [» i desinenta pluralului: Pamica —Ie amiche Palbergo ~ gli alberghi Substantivele cu accentul pe ultima silaba sau terminate in consoana nu-si schimba forma la plural: Ia cittd — Ie citta Tautobus ~ gli autobus Exista gi substantive cu forme neregulate la plural: Puomo ~ gli uomini Folosirea uneia sau alteia din formele articolului depinde nu numai de genul si numarul substantivului determinat, ci si de prima litera a cuvantului pe care il preceda: lo studente ~ il giovane studente Tamica ~ a piccola amica 29 TEMA PENTRU ACASA 2 Rezolvati exercitiile si trimiteti-le pentru verificare! A. Traduceti in limba romana urmatoarele propozitii: 1. Visitiamo con Sofia una vecchia chiesa. nv piccoli figli guardano la mamma e il babbo. e . (Voi) comprate un vecchio albergo con un piccolo giardino. B . (Tui) ami le giovani amiche e i giovani amici. w Un gentile signore compra un biglietto per l’autobus. B. Completafi urmatoarele propozitii cu adjectivele corespunzatoare: (Acordati-le in gen si numar.) 1. Guardo una ... signorae un... signore. 2. Loro comprano le ... case. 3. Lo studente ama una ... donna. 4. 1... uomini visitano un ... museo. 5. Amile...amiche. C. — Traduceti in limba italiana: 1. Maria cumpara carfile mici pentru fiica (ei). 2. Ei viziteaza orasele vechi si bisericile mici. 3. Oamenii batrini iubese casele vechi si gradinile mici. 4. (Voi o) priviti (pe) fata tanara 5. Batranul simpatic cumpara o masina veche. D. — Corectati propozitiile si apoi rescrieti-le: 1. Il givane signore compra il biglietti per la discoteca. 2. Laragazze gentile amano la mamma. 3. Io visitare la piccola citta 4, (Voi) guardate una vecchio albergo. 5. Gli giovani studenti guardano le vecchie scuoli. 30 VOCABULARUL LECTIILOR 1 $I 2 (m) ~ genul masculin (s) —numarul singular () —genul feminin (p) ~numarul plural acqua (f) apa albergo (m) > [albergo| ~ hotel amare > [amare] ~aiubi amica (f) > [amica — prietena amico (m) > [amico] ~ prieten autobus (m) > [autobus] — autobuz babbo (m) > [babbo — tatic, tata biglietto (m) > [bilietto] ~ bilet casa (f) — cast chiesa (f) biserica ciao > [clao} ~ salut! citta (f) > [citta] ~ ora comprare > [comprare] a. cumpara con > [con] cu discoteca (f) > [discoteca discoteca donna (f) > [donna] ~ femeie, doamna ¢ >[e = si famiglia (f) > [familia] — familie figlia (f) > [filéa] ~ fica, fata figlio (m) > [iio ~ baiat, fiu gentile > [genti ~ draguta giardino > [giardino] ~ gradina giovane > [giovane] —tanair gli (rm, np) > —~ii (articolul hotirat) guardare > —asse privi, ase uita il (m, ns) > Till —~al (articolul hotarat) io > [lio] eu P(m,£5) >] ~~ul, ~a (articolul hotirat) le (fp) > [le ~-ile, ~ele (articolul hotairat) ki®) > [le ea lezione > [letione] ~ leetie libro (m) > Ul ~carte lo(m, 8) > [lo] ~-I (articotul hotarat) loro > [loro] -ei 31 Ini (m) macchina (f) mamma (f) Maria museo (m) noi per piccolo quaderno (m) ragazza (f) ragazzo (m) scena (f) scuola (£) signora (f) signore (m) Sofia spettacolo (m) studente (m) tu un (m,s) un’ (f,s) una (f, s) uomo (m) uscita (f, s) vecchio visitare voi zero(m) zia() zio(m) > [lui] > [macchina > [mamma] > [maria] > [muzeo] > [noi] > [ctaderno] > [ragatta] > [ragaito] > [ssena] > [scYola] > [sifiora] > [sifiore] >I > [spettacolo] > [studente] > [tu] > [un] > [un] > [una] > [I"omo] > [lussita] > [vecchio] > [vizitare] > [voi] > [dzero] > [dzifa] > [dztio] 32 -el —masina mama ~ Maria —muzeu noi ~ pentru —mic, micut, marunt ~ caiet ~ fata ~ baiiat ~ seni — scoala —doamna —domn ~ Sofia ~ spectacol — student, elev -t ~un (articolul nehotarat) ~ una (articolul nehotarat) — una (articolul nehotarat) -om —iesire — batran, vechi —a vizita -voi ~ zero ~ matusa = unchi

S-ar putea să vă placă și