Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Data:

Grupa/Copil:

Grădiniţa cu program prelungit nr.:

Prof.logoped: Cristolţan Codruţa

Tulburarea de limbaj: Dislalie polimorfă.

Subiectul: Sunetul R-consolidare

Tipul activităţii: corectiv-terapeutică

Obiective cadru:

- Formarea şi dezvoltarea capacităţii de exprimare orală corectă.

Obiective de referinţă

-Să pronunţe corect sunetul „R” în emitere independentă, în silabe directe şi indirecte, în
cuvinte.

Obiective operaţionale:

A) Cognitive:

O1 - Să emită independent sunetul R.

O2 - Să emită corect sunetul R în silabe.

O3 – Să emită corect sunetul R în cuvinte.

B) Psihomotrice: Să execute cotect, după model, anumite metode şi procedee utile în


corectarea dislaliei.

Să manipuleze corect materialul didactic.

C) Afective: Să fie atent, să participe la activitate, să răspundă la întrebări.

Strategii didactice:

A) Metode şi procedee: M1 – conversaţia,

M2 – demonstraţia articulatorie,

M3 – explicaţia,

M4 – exerciţiul,
M5 – observaţia,

M6 – jocul didactic,

M7 – analiza fonetică a cuvântului.

B) Materiale didactice: m1 – calculator,

m2 – fişa cu imagini –Anexa 1

m3 – creioane,

m4 – fişe de lucru –Anexa 2, 3, 4

m5 – fişa de evaluare – Anexa 5.

Resurse:

A) Bibliografice:

-BEJAN, LOREDANA, Activităţi practice în logopedie şi psihologie şcolară, Editura Primus


Oradea, 2009.

-JURCĂU, EMILIA; JURCĂU NICOLAE, Învăţăm să vorbim corect, Editura Printek, Cluj-
Napoca, 1999.

-VRĂŞMAŞ, ECATERINA (coordonator), Să învăţăm cu...plăcere. Fişe de exerciţii


logopedice în comunicarea orală şi scrisă, Asociaţia Reninco România, 2007.

-VRĂŞMAŞ, ECATERINA (coordonator), Terapia tulburărilor de limbaj, E. D. P. Bucureşti,


1997.

-VRĂŞMAŞ, ECATERINA (coordonator), Program de exerciţii logopedice pentru


remedierea dislaliei, Asociaţia Reninco România, 2009.

B) Temporale: 45 minute.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

ETAPELE OB. M. m. ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA


LECŢIEI ELEVULUI

1.Moment M1 Pregătirea materialelor necesare pentru


organizatoric. desfăşurarea activităţii. Familiarizarea
elevului cu mediul cabinetului şi
crearea unui climat psiho-afectiv
optim.

2.Captarea M5 m1 -se ascultă poezia „Zdreanţă” de Tudor -ascultă poezia


atenţiei. Arghezi -este atent.

„L-aţi văzut cumva pe Zdreanţă


Cel cu ochii de faianţă?
E un câine zdrenţăros
De flocos, dar e frumos.
Parcă-i strâns din petice
Ca să-l tot împiedice,
Ferfeniţele-i atârnă
Şi pe ochi, pe nara cârnă
m2
Şi se-ncurcă şi descurcă,
Parcă-i scos din câlţi de furcă.”
-prezintă imaginea cu căţeluşul
Zdreanţă. –Anexa 1

3.Anuntarea M1 Comunică tema activităţii si - este atent la comunicarea


obiectivelor obiectivele: i se spune copilului că temei activităţii.
lectiei. pentru a învăţa să vorbim corect, astăzi
o să pronunţăm silabe şi cuvinte în
care se găseşte sunetul r.

4.Reactualizarea M3 Se realizează câteva exerciţii şi jocuri -excută jocuri şi exerciţii


cunoştinţelor pentru: pentru gimnastica generală,
anterior învăţate M4 -gimnastica generală pentru aparatul fono-
M5 articulator, pentru educarea
-gimnastica pentru aparatul fono- respiraţiei.
articulator (maxilare, limbă, buze şi
obraji, vălul palatin)
-exerciţii pentru educarea respiraţiei
-exerciţii pentru dezvoltarea auzului
fonematic (cum face ursul: morr, morr, -pronunţă onomatopee.
morr; cum face motocicleta:brrr, brrr,
brrr; cum sună telefonul: ţârr, ţârr, ţârr;
cum face roata: scârţ, scârţ; cum face
m2 câinele care muşcă: hârrr, hârr, hârr;
cum tremurăm de frig: bârr, bârrr; cum
oprim caii: pârrr, cum chemăm oile:
bârrrr, cum crapă lemnele pârrr-pârrr ).
M1 – se prezintă fişa cu imagini – Anexa 1
Despre ce animal era vorba în poezie?
Cum este căţeluşul Zdreanţă?

Ce animale mai cunoşti tu? Despre căţeluşu Zdreanţă.

Care este primul sunet pe care-l auzim zdrenţuros.


când spunem cuvântul raţă?
pisica, leul, găina, vaca,
Se pronunţă sunetul r (în şoaptă, apoi raţa........
M2 cu voce normală), se explică poziţia
care trebuie luată pentru pronunţarea Sunetul r.
O1 sunetului ( buzele deschise, uşor
zâmbet, dinţii uşor distanţaţi, limba
vibrează, limba are forma unei
linguriţe cu marginile sprijinite de -pronunţă sunetul r, prin
molarii superiori, iar vârful se ridică adoptarea unei poziţii
spre alveole, le atinge şi vibrează sub corecte.
presiunea aerului din laringe spre
cavitatea bucală, inspiraţia şi expiraţia
se face peste vârful limbii).

5.Prezentarea Pune elevul să repete concomitent cu


continutului profesorul silabe care conţin sunetul r:
învăţării şi O2 M1
dirijarea -în poziţie iniţială: ra, re, ri, ro, ru, ră.
M4 -repetă concomitent cu
învăţării. -în poziţie finală: er, ir, âr, ăr, ar, or, ur. profesorul silabe care conţin
M5 sunetul r.
-în poziţie mediană: ara, ere, iri, ără,
uru, oro.

-în poziţie iniţială şi finală: rer, rir, râ,


răr, rar, ror, rur.

Pune copilul să repete cuvintele:

- rac, râs, rând, ren, rest, roi, rod, romb,


rus(-); -repetă cuvinte care conţin
O3 M1 sunetul r în diferite poziţii.
- ramă, rază, raţă, rană, rege, rece,
M4 robot, roată, român, rufe, rudă(--);

M5 - rachetă, radio, rândunică, răsărit,


receptor, reţetă, revistă, ridiche,
robinet, rochie, rugăciune(---);

-Desfăşoară jocul didactic „Eu spun


una, tu spui multe!”

Profesorul spune un cuvânt, iar elevul


trebuie să transforme cuvântul din
unul/una în mai mulţi/mai multe.

(fişa de lucru Anexa 2) -participă la joc.

M3 -Desfăşoară jocul didactic „Cuvintele


alintate (mângâiate)”.
O3 M5 m4
Profesorul pune copilul să transforme
M6 cuvintele după model: raţă-răţuşcă.

(fişa de lucru Anexa 3)


M3 -participă la joc.

M5

M6 m4

6.Obţinerea O3 M3 Se prezintă elevului o fişă cu imagini, -denumeşte imaginile.


performanţei. copilul denumeşte imaginile printr-un
M7 m4 cuvânt; cuvântul care conţine sunetul r -desparte cuvintele în silabe,
va fi despărţit în silabe; se reprezintă cu ajutorul profesorului, şi
m3 reprezintă grafic numărul
grafic numărul silabelor, iar silaba care
conţine sunetul r va fi reprezentătă silabelor.
grafic cu, culoarea roşie. -identifică silaba care
(fişa de lucru Anexa 4) conţine sunetul r şi o „scrie”
cu roşu.

7.Evaluarea O3 M1 m5 Pune copilul să repete câteva cuvinte -repetă după profesor


performanţei. care conţin sunetul r în poziţie iniţială, cuvinte care conţin sunetul r
M5 mediană, finală. în diferite poziţii.

Prezintă copilului o fişă cu imagini, -denumeşte imaginile şi


copilul „citeşte” imaginile, le notează un X sub fiecare
denumeşte şi notează un X sub fiecare imagine care conşine
imagine care conţine sunetul r. sunetul r.

(fişa de evaluare –Anexa 5)

8.Încheierea M1 Se fac aprecieri asupra modului de Copilul se întoarce în sala


activitaţii. desfăşurare a activităţii. Se de grupă.
recompensează copilul cu o bulină
roşie şi o bomboană.

ANEXA
Zdreanţă
de Tudor Arghezi

„L-aţi văzut cumva pe Zdreanţă


Cel cu ochii de faianţă?
E un câine zdrenţăros
De flocos, dar e frumos.
Parcă-i strâns din petice
Ca să-l tot împiedice,
Ferfeniţele-i atârnă
Şi pe ochi, pe nara cârnă
Şi se-ncurcă şi descurcă,
Parcă-i scos din câlţi de furcă.”

aNEXA 1
ONOMATOPEE - CUM FACE ......?

- URSUL MORR, MORR, MORR

- TELEFONUL ŢŢŢÂR, ŢŢŢÂR, ŢŢŢÂR

- ROATA SCÂRŢ, SCÂRŢ, SCÂRŢ

- CÂINELE CARE MUŞCĂ HÂRR, HÂRR, HÂRR

- OPRIM CAII PÂRR, PÂRR

- CHEMĂM OILE BÂRR, BÂRR

ANEXA 2
EU SPUN UNA, TU SPUI MULTE!
ANEXA 3

CUVINTELE ALINTATE
 

.........

-----------

lllllllll

......................

..ăpokipohigfuizdjrhsahtRSdxgfchvbjnklşm,ţ- -----------

...............

ANEXA 4

UNDE SE AUDE R?
_____________________ ______________________
___________________

_____________________ _____________________ _______________________

ANEXA 5

FIŞA DE EVALUARE

DATA:____________________
NUME COPIL:____________________________

1. Repetă după mine:

- RAC, NUC, MINGE, REN, RINOCER, PÂINE, DOCTOR;

- VASE, TORT, URS, TELEFON, CIRC, VAZĂ, CORT;

- SCOR, MASINĂ, CANGUR, ELICOPTER, COVOR, PIX;

2. Ce reprezintă imaginea? Dacă cuvântul conţine sunetul R colorează bulina!

S-ar putea să vă placă și