Sunteți pe pagina 1din 5

CONTABILITATEA EVENIMENTELOR SI TRANZACTIILOR COMERCIALE

CONTABILITATEA DATORIILOR
Pe parcursul desfasurarii activitatii lor, agentii economici intra in relatii cu terte persoane fizice sau juridice. Asemenea relatii
genereaza drepturi (creante) si obligatii(datorii) fie cu persoane fizice sau juridice din afara unitatii, fie cu persoane fizice din interiorul
unitatii. Toate aceste creante si obligatii au termene de decontare scurte.
Datoriile reprezinta surse externe (straine) de finantare , puse la dispozitia entitatii de catre creditori. Creditorul este persoana care a
avansat o valoare economica si urmeaza sa primeasca un ehivalent valoric sau o contraprestatie. Datoriile sunt reflectate in contabilitate din
momentul crearii angajamentelor pana in momentul stingerii (platii) lor.
Dupa natura operatiilor pe care le genereaza pot fi:
-datorii comerciale
-datorii financiare
-datorii fiscale
-datorii salariale si sociale
-alte datorii.
Dupa continutul economic si obiectul datoriilor pot fi:
-datorii fata de furnizori
-datorii fata de clienti pentru avansurile primite de la acestia
-datorii fata de buget
-datorii din efecte comerciale
-datorii fata de salariati
-datorii fata de bugetul asigurarilor si protectiei sociale
-datorii fata de asociati si actionari
-alte datorii.
Documentele primare care reflecta datoriile fata de terti difera in functie de categoria in care se incadreaza tertii si de natura juridica
a relatiilor economice.
Cele mai frecvente datorii , precum si documentele in care se reflecta sunt:
Datorii fata de furnizori precum: datorii din operatiuni de aprovizionare cu bunuri, lucrari si servicii sunt reflecate la
angajarea lor in contabilitate de urmatoarele documente: factura fiscala; aviz de insotire a marfii; iar la plata acestora prin:
ordinul de plata, cec, bilet la ordin, cambie, chitanta.
Datoriile fata de clienti cum ar fi avansurile primite sunt reflectate de documentele:ordin de plata, cec, bilet la ordin,
chitanta, factura fiscala.
Datoriile fata de personalul entitatii precum:salariile brute, indemnizatiile pentru concediul de odihna, indemnizatii sociale,
premii, prime reprezentand participarea la profit, diurne sunt reflectate la angajarea lor cat si la plata lor prin: stat de salarii,
lista de indemnizatii, lista pentru plati partiale, ordin de deplasare.
Datoriile fata de asigurari si protectie sociala precum: contributia la asigurari sociale, contributia pentru asigurarile sociale
de sanatate, ajutorul de somaj sunt reflectate la angajarea lor prin: statul de salarii, lista de indemnizatii, desfasuratorul
indemnizatiilor sociale, iar la plata lor sunt reflectate prin: ordin de plata, chitanta.
Datoriile fata de bugetul de stat precum: impozit pe profit , impozit pe salarii, TVA de plata, alte impozite si taxe sunt
reflectate la angajarea lor prin documentele: jurnal de cumparari, jurnal de vanzari, decont privind TVA, stat de salarii,
situatii de calcul, iar la plata acestora prin: ordin de plata si chitanta.
Datoriile fata de asociati si actionari precum: restituirea aportului, dividende, alte sume datorate sunt reflectate la angajarea
lor prin nota de contabilitate si situatii de calcul, iar la plata acestora prin dispozitie de plata catre casierie.
Evaluarea datoriilor se face in momentul aparitiei lor la valoarea nominala, respectiv la data aparitiei datoriilor, cu sumele in lei
datorate. Valoarea nominala a datoriilor este data de suma inscrisa in documentele care consemneaza aparitia lor.
Datoriile in devize se inregistreaza in contabilitate in lei, la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii operatiilor prin care
acestea s-au constituit.
Pe masura lichidarii lor, deci a platii datoriilor in devize, diferentele de curs valutar intre data inregistrarii lor si data incasarii se
inregistreaza ca venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz. Daca la sfarsitul exercitiului financiar datoriile in valuta nu sunt lichidate, se face
conversia lor (corectia) in functie de cursul valutar existent la finele anului. Astfel , diferentele de curs valutar dintre marimea acestuia la
finele anului fata de data aparitiei lor se inregistreaza in conturi de diferente de conversie de activ sau de pasiv dupa caz si se reiau la
deschiderea exercitiului urmator.
CONTABILITATEA DECONTARILOR CU FURNIZORII SI CLIENTII
Clientul inregistreaza in contabilitate datorii fata de furnizori pentru bunurile sau serviciile achizitionate.
Furnizorul inregistreaza in cintabilitate datorii fata de clienti pentru avansurile primite de la acestia.
In functie de momentul decontarii, vanzarile-cumpararile de bunuri si servicii se pot clasifica astfel:
- vanzari-cumparari cu decontare imediata in numerar.
- vanzari-cumparari pe credit comercial (clasic sau cambial), cand decontarea se va face ulterior.
Contabilitatea sintetica a decontatilor cu furnizorii se realizeaza cu ajutorul grupei 40 Furnizori si conturi asimilate, care
cuprinde urmatoarele conturi: 401 Furnizori, 403 Efecte de platit, 404 Furnizori de imobilizari, 405 Efecte de platit pentru
imobilizari, 408 Furnizori facturi nesosite .
Contul 401 Furnizori , dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un
cont de furnizori pentru achizitionari de bunuri si servicii. Se crediteaza cu valoarea bunurilor si serviciior primite pentru care s-au creat
datorii fata de furnizori si se debiteaza la stingerea datoriilor catre furnizori. Soldul creditor reprezinta sumele datorate furnizorilor la un
moment dat.

Contul 403 Efecta de platit, dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila este
un cont de pasiv, care tine evidenta obligatiilor de platit pe baza de efecte comerciale(bilet la odin, cambii). Se crediteaza cu datoriile catre
furnizor acceptate de acesta de a se plati prin efecte de comert si se debiteaza cu platile efectuate la scadenta pa baza de efecte comerciale.
Soldul creditor al contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de platit.
Contul 404 Furnizori de imobilizari, dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia
contabila este un cont de pasiv. Se crediteaza cu datorii fata de furnizorii de imobilizari corporale si necorporale si se debiteaza la stingerea
datoriilor fata de furnizorii de imobilizari. Soldul creditor reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari.
Contul 405 Efecte de platit pentru imobilizarise foloseste de cumparatorii de imobilizari atunci cand datoriile catre furnizorii
de imobilizari se achita prin efecte comerciale de felul tratei sau biletului la ordin. Dupa continutul economic este un cont de datorii pe
termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv. Se crediteaza cu datoriile catre frnizorii de imobilizari acceptate de acestia de a
se plati prin efecte de comert. Se debiteaza cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. Soldul creditor al contului reprezinta
valoarea efectelor comerciale de platit pentru imobilizari.
Contul 408 Furnizori-facturi nesosite , este utilizat pentru evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de
bunuri , lucrarile executate si prestarile de servicii pentru care nu s-au primit facturi. El este mai putin folosit in cursul exercitiului financiar,
pentru ca se asteapta ca bunurile materiale primite sa se receptioneze doar la primirea facturilor. La incheierea exercitiului sau la data
intocmirii bilantului este obligatoriu ca asemenea bunuri sau servicii primite fara factura sa se inregistreze in mod provizoriu de cumparator,
pentru a nu denatura patrimoniul unitatii si rezultatele financiare. In aceste cazuri bunurile se receptioneaza , se evalueaza pe baza datelor din
contract sau pe baza documentelor insotitoare, iar apoi se inregistreaza in contabilitate ca o datorie neexigibila. La sosoirea facturii obligatia
devine certa si exigibila. Dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.
Se crediteaza cu valoarea bunurilor si serviciilor primite, fara facturi, pentru care s-au creat datorii catre furnizori si se debiteaza la sosoirea
facturii, cand datoriile fata de furnizori devin exigibile. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au
primit facturi.
Din grupa 41 Clienti si conturi asimilate reprezinta datorii doar contul 419 Clienti -creditoricare dupa functia continutul
economic este un cont de datorii comerciale pe termen scurt, iar dupa funcia contabila este un cont de pasiv si tine evidenta avansurilor
incasate de la clienti, precum si a ambalajelor care circula pe sistem de restituire. Se crediteaza cu avansurile primite de la clienti si cu
ambalajele facturate cumparatorilor, care circula in sistem de restituire si se debiteaza la regularizarea avansurilor primite odata cu livrarea
bunurilor si la valorificarea ambalajelor restituibile , care trebuie restituite de clienti. Soldul creditor al contului reprezinta avansurile primite
de la clienti precum si valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nedecontate si nerestituite clientilor.
Inregistrari contabile
1. Sc Emedar Bet Srl achizitioneaza materii prime in valoare de 1.000 lei plus TVA, datoria achitandu-se cu ordin de plata.
a.) Achizitionarea materiei prime
% = 401 1.190
301
1.000
4426
190
b.) Achitarea datoriei
401 = 5121 1.190
2. Sc Emedar Bet Srl achizitioneaza materiale auxiliare la pretul de 5.000 lei, plus TVA si emite un bilet la ordin pentru
achitarea datoriei.
a.) Achizitia materialelor auxiliare
% = 401
5.950
3021
5.000
4426
950
b.)Emiterea biletului la ordin
401 = 403 5.950
c.)Achitarea efectului comercial
403 = 5121 5.950
3.Sc emedar Bet Srl achizitioneaza piese de schimb in valoare de 500 lei plus TVA pe baza de aviz de insotire a marfii. Ulterior
se primeste factura si se achita datoria prin ordin de plata.
a.) Achizitia pieselor de schimb
% = 408
595
3024
500
4428
95
b.)Primirea facturii
408 = 401 595
4426 = 4428 95
c.)Achitarea datoriei
401 = 5121 595
4.) Societatea achizitioneaza un autoturism in valoare de 120.000 lei, plus TVA si se achita cu ordin de plata.
a.)Achizitia autoturismului
% = 404
142.800
2133
120.000
4426
22.800
b.) Achitarea datoriei
404 = 5121 142.800

CONTABILITATEA DECONTARILOR CU PERSONALUL SI CU BUGETELE DE ASIGURARI SI PROTECTIE


SOCIALA
Pentru desfasurarea normala a activitatii lor, agentii economici folosesc forta de munca. Intre acestia si personalul angajat
intervin decontari pentru munca prestata. Fiecare persoana beneficiaza pentru munca prestata de un salariu , in conditiile prevazute in
contractul de munca.
CHELTUIELILE SALARIALE SUPORTATE DE CATRE ANGAJATORI
1. Fondul de salarii reprezinta totalitatea salariilor brute suportate de angajator. Salariul brut cuprinde urmatoarele elemente:
a.)Salariul de incadrare-care se stabileste prin negocieri colective sau individuale intre patronat si salariati sau
reprezentantii acestor. Salariul de baza se acorda in raport cu timpul lucrat si poate fi egal sau mai mic in raport cu salariul de incadrare.
b.)Sporurile- se acorda in urmatoarele cazuri:
-Pentru conditii deosebite de munca : grele , periculoase, nocive, penibile, izolare, stres.
-Pentru munca suplimentara : se acorda un spor de minimum 75% din salariul de baza.
-Pentru munca suplimentara efectuata in zilele de repaus saptamanal sau in zilele de sarbatori legale: se acorda un
spor de 100 % din salariul de baza.
-Pentru lucrul in timpul noptii : se acorda un spor de 15 5 din salariul de baza.
-Pentru vechime in munca : se acorda mimimum 5 % pentru 3 ani vechime si maximum 25 % la o vechime de
peste 20 de ani, din salariul de baza.
-Pentru exercitarea unei functii suplimentare.
-Pentru folosirea unei limbi straine, daca aceasta nu este cuprinsa in obligatiile postului.
c.) Adaosurile la salariul de baza sunt: adaos de acord, premii acordate din fondul de premiere,primele de vacanta si de
sarbatori.
d.) Indexari.
e.)Imdemnizatii pentru concediile de odihna.
f.)Indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca platite din fondul de salarii.
g.) Avantaje in natura.
Alte drepturi de presonal:participarea salariatilor la profit, tichete de masa.
2. Contributia unitatii la asigurari sociale(CAS) care in functie de ramura de activitate se calculeaz in urmatoarele cote:
-19,75 % pentru conditii normale de munca;
- 24,75 % pentru conditii deosebite de munca;
- 29,75 % pentru conditii speciale de munca.
3. Contributia entitatii la fondul de somaj (CFS) care se calculeaz in cota de 2,5 % din fondul de salarii in care se includ si
indemnizatiile pentru incapacitate de munca suportate de angajator.
4. Contributia unitatii la fondul de asigurari de sanatate (CASS) se calculeaz in cota de 7, 5 din totalul de salarii realizat.
5. Contributia pentru concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate se calculeaz in cota de 0,75 % din fondul de
salarii realizat.
6. Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale se datoreaza de catre angajatori, in cote stabilite de 0,5 % la 4 %
aplicate asupra fondului de salarii brut lunar, in functie de clasa de risc in care se incadreaza activitatea economica principala.
7. Comisionul datorat Inspectoratului Teritorial de Munca- calculat astfel: 0, 75 % din fondul de salarii realizat pentru
completarea carnetelor de munca sau 0,25 % pentru verificarea si certificarea legalitatii inregistrarilor.
RETINERI DIN SALARII SUPORTATE DE CATRE ANGAJATI
Angajatorii au obligatia de a retine din salariile datorate personalului angajat cu contract de munca urmatoarele sume:
1. Contributia personalului la asigurari sociale se calculeaz in cota de 9,5 % din salariul brut.
2. Contributia personalului la fondul de somaj se calculeaz in cota de 1 % din salariul brut.
3. Contributia angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate care se calculeaz in cota de 6,5 % din salariul brut.
4. Impozitul pe salarii stabilit in cota unica de 16 % din salariul impozabil.
5. Alte retineri datorate tertilor : rate, chirii, imputatii, amenzi, pensii alimentare.
Documentele primare care stau la baza stabilirii salariilor pentru fiecare angajat in parte se pot grupa astfel:
Documente privind prezenta la lucru si volumul de munca prestata: fisa de pontaj, condica de prezenta, foaie
colectiva de pontaj, carnet de pontaj, situatia prezentei si a absentelor.
Documente privind productia obtinuta: bon de lucru individual, bon de lucru colectiv, raport de productie si
salarizare, pontajul lucrarilor manuale, pontajul mecanizatorului.
Documente privind satbilirea salariilor : sata de salarii pentru angajati, stat de salarii prntru colaboratori, lista
de avans chenzinal, lista de indemnizatii pentru concediul de odihna, lista pentru platile partiale,
desfasuratorul indemnizatiilor platite in contul asigurarilor sociale de stat, drepturi banesti-chenzina I ,
drepturi banesti chenzina a II-a, fisa de evidenta a salariilor.

Contabilitatea sintetica a decontarilor cu personalul se realizeaza cu ajutorul grupei 42 Personal si conturi sintetice care
cuprinde urmatoarele conturi de datorii: 421 Personal-salarii datorate; 423 Personal-ajutoare materiale datorate; 424 Participarea
personalului la profit ; 426 Drepturi de personal neridicate; 427 Retineri din salarii datorate tertilor; 4281 Alte datorii in legatura cu
personalul.
Contul 421 Personal-salarii datorate, dupa continutul economic este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar dupa
functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta datoriilor fata de personal pentru salariile datorate acestuia, inclusiv sporurile,
adaosurile, indemnizatiile, avantajele in natura achitate din fondul de salarii. Se crediteaza cu salariile si alte drepturi cuvenite personalului si
se debiteaza cu salariile nete achitate personalului si cu retinerile din salarii. Soldul creditor reprezinta datoriile fata de personal privind
salariile de platit.
Contul 423 Personal-ajutoare materiale datorate , dupa continutul economic este un cont de datorii salariale pe termen scurt
iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta ajutoarelor de boala pentru incapacitate temporara de munca, a celor
pentru ingrijirea copilului, a ajutoarelor de deces si a altor ajutoare acordate. Se crediteaza cu sumele datorate personalului pe seama
asigurarilor sociale precum si cu cele acordate, potrivit legii, pentru protectia sociala si se debiteaza cu sumele platite ca ajutoare materiale,
cu retinerile din acestea si cu sumele neridicate de salariati. Soldul creditor reprezinta datoriile fata de personal privind indemnizatiile de
platit.
Contul 424 Participarea personalului la profit, dupa continutul economic este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar
dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta stimulenteloracordate personalului din profitul realizat. Se crediteaza cu
sumele datorate salariatilor pe seama fondului de participare la profit si se debiteaza cu sumele achitate salariatilor si impozitul retinut.
Soldul creditor reprezinta datoriile fata de personal privind stimulentele din profit datorate.
Contul 426 Drepturi de personal neridicate, dupa continutul economic este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar
dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta drepturilor de personal neridicate in termen legal. Se crediteaza cu
sumele datorate personalului dar neridicate si se debiteaza cu sumele achitate personalului si drepturile de personal neridicate prescrise.
Soldul creditor al contului reprezinta drepturi de personal neridicate.
Contul427 Retineri din salarii datorate tertilor , dupa continutul economic este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar
dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta retinerilor si popririlor din salarii datorate tertilor. Se crediteaza cu
sumele retinute din salarii datorate tertilor, reprezentand chirii, cumparari cu plata in rate si alte obligatii fata de terti si se debiteaza cu
sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din salarii. Soldul creditor reprezinta sumele retinute, datorate tertilor.
Contul 4281 Alte datorii in legatura cu personalul, dupa continutul economic este un cont de datorii salariale pe termen scurt
iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta altor datorii in legatura cu personalul. Se crediteaza cu sumele
datorate personalului legate de drepturile de salarizare si se debiteaza cu sumele achitate personalului, evidentiate anterior in acest cont.
Soldul creditor reprezinta sumele retinute, datorate tertilor.
Contabilitatea sintetica a decontarilor cu bugetele de asigurari si protectie sociala se realizeaza cu ajutorul grupei 43 Asigurari
sociale, protectia sociala si conturi asimilate, care cuprinde uramatoarele conturi de datorii: 4311 Contributia unitatii la asigurari sociale;
4312 Contributia personalului la asigurari sociale; 4313 Contributia angajatorului pentru asigurari sociale de sanatate; 4314 Contributia
angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate; 4371 Contributia unitatii la fondul de somaj; 4372 Contributia personalului la fondul de
somaj; 4381 Alte datorii sociale.
Contul 4311 Contributia unitatii la asigurari sociale, dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar
dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta decontarilor privind contributia entitatii la asigurari sociale. Se
crediteaza cu contributia unitatii la asigurarile sociale si se debiteaza cu sumele datorate personalului, ce se suporta din asigurarile sociale si
cu sumele datorate fondului special pentru sanatate. Soldul credito reprezinta sumele datorate de entitate asigurarilor sociale.
Contul 4312 Contributia personalului la asigurari sociale, dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt,
iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat in evidenta decontarilor privind contributia personalului la asigurari sociale. Se
crediteaza cu contributia personalului la asigurarile sociale si se debiteaza cu sumele virate asigurarilor sociale. Soldul creditor reprezinta
sumele datorate asigurarilor sociale.
Contul 4313 Contributia angajatorului pentru asigurari sociale de sanatate, dupa continutul economic este un cont de datorii
pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta decontarilor privind contributia entitatii la asigurarile
sociale de sanatate. Se crediteaza cu contributia entitatii la asigurarile sociale de sanatate si se debiteaza cu sumele virate asigurarilor sociale
de sanatate. Soldul creditor reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale de sanatate.
Contul 4314 Contributia angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate, dupa continutul economic este un cont de datorii pe
termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta decontarilor privind contributia angajatilor la
asigurarile sociale de sanatate. Se crediteaza cu contributia angajatilor la asigurarile sociale de snatate si se debiteaza cu sumele virate
asigurarilor sociale de sanatate si datoriile anulate. Soldul creditor reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale de sanatate.
Contul 4371 Contributia unitatii la fondul de somaj, dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar
dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta decontarilor privind contributia entitatii la fondul de somaj. Se
crediteaza cu contributia datorata de unitate la fondul de somaj si se debiteaza cu sumele virate pentru fondul de somaj. Soldul creditor
reprezinta sumele datorate privind fondul de somaj.
Contul 4372 Contributia personalului la fondul de somaj, dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt,
iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, care se utilizeaza pentru evidenta decontarilor privind contributia personalului la fondul de
somaj. Se crediteaza cu sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj si se debiteaza cu sumele virate sau platite
reprezentand contributia personalului pentru constituirea fondului de somaj. Soldul creditor reprezinta sumele datorate privind fondul de
somaj.
Contul 4381 Alte datorii sociale, dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila
este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta altor datorii privind asigurarile sociale. Se crediteaza cu sumele datorate asigurarilor sociale din
operatii diverse si se debiteaza cu sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii si cu datoriile prescrise sau anulate. Soldul
creditor reprezinta alte datorii sociale.
Un alt cont de datorii este contul 444 Impozit pe venituri de natura salariilor, care dupa continutul economic este un cont de
datorii fiscale, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta datoriilor privind impozitul pe venituri de natura
salariilor, retinut din veniturile salariale si virat bugetului. Se crediteaza cu sumele datorate bugetului statului ca impozit pe salarii si se
debiteaza cu sumele virate la bugetul reprezentand impozitul pe salarii si alte drepturi similare. Soldul creditor reprezinta datoriile entitatii
privind impozitul pe veniturile de natira salariilor.

INREGISTRARI CONTABILE
1. Societatea are un fond de salarii de 2.400 lei. Se calculeaz si se inregistreaza toate cheltuielile salariale suportate de entitate.
Acestea se vireaza la bugetul de stat.
Fondul de salarii = 2.400 lei
Contributia unitatii la asigurari sociale = 2.400 X 19,75 %= 474lei
Contributia unitatii la fondul de somaj = 2.400 X 2,5 % = 60
Contributia unitatii la asigurari sociale de sanatate= 2.400 X 7 % = 168 lei
Contributia entitatii la indemnizatii de asigurari de sanatate =2.400 X 0,75%=18lei
Contributia entitatii pentru accidente de munca = 2.400 X 0,5 % = 12 lei
Comisionul datorat I.T.M. =2.400 X 0,75 % = 18 lei
a.)Inregistrarea fondului de salarii
641 = 421 2.400
b.)Inregistrarea C.A.S.U.
6451 = 4311 474
c.)Inregistrarea C.F.S.U
6452 = 4371 60
d.)Inregistrarea C.A.S.S.U
6453 = 4313.01 168
e.) Inregistrarea contributiei entitatii la indemnizatii de asigurari de sanatate
6453 = 4313.02
18
f.)Inregistrarea contributiei entitatii pentru accidente de munca
6458 = 4381 12
g.)Inregistrarea comisionului datorat I.T.M.
622 = 4281 18
h.)Achitarea obligatiilor
% = 5121 750
4311
474
4371
60
4313.01
168
4313.02
18
4381
12
4281
18
2. Societatea are 3 angajati astfel:
Nr.
crt
1.
2.
3.

Numele si prenumele
Mora Angela
Mesaros Simona
Bortas Felicia

Numele si
prenumele
Mora Angela
Mesaros Simona
Bortas Felicia
TOTAL

Salariu de incadrare

Avans de plata

750
800
700
Sal. de
incadrare
750
800
700
2.250

Nume si prenume
Mora Angela
Mesaros Simona
Bortas Felicia
TOTAL

350
300
200

Sporuri permanente

Persoane intretinute

100
-

2copii

Rate retinute
-

Sporuri

Sal. brut

C.A.S 9,5%

Fd somaj 1%

C.A.S.S 6,5 %

Sal. net

Ded. Pers.

100
100

850
800
700
2.350

81
76
67
224

8
8
7
23

55
52
46
153

706
664
580
1.950

250
250
450
950

Salariu impozabil
456
414
130
1.000

Impozit
73
66
21
160

Avans
350
300
200
850

Alte retineri
-

Rest de plata
283
298
359
940

Semnatura