Sunteți pe pagina 1din 1

Page 1 of 1

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Ordin nr. 1714/2006


din 1 9/ 09/ 20 06
Pub lica t in Mo nito ru l Oficial, P arte a I nr. 8 07 din 26 /09 /20 06

privind modificarea si completarea art. 2 din Ordinul ministrului


transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.228/2005 pentru
aprobarea Reglementarii tehnice "Cod de proiectare.
Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor", indicativ CR
1-1-3-2005

In conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare,
in temeiul art. 2 pct. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea
Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:
Art. I. - Articolul 2 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.228/2005 pentru aprobarea
Reglementarii tehnice "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor", indicativ CR 1 -1-3-2005, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 si 148 bis din 16 februarie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum
urmeaza:
"Art. 2. - (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 1 ianuarie 2007.
(2) Pana la data intrarii in vigoare a Reglementarii tehnice Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor , indicativ CR 1-1-3-2005, prevederile acesteia se pot aplica la cererea investitorului formulata prin tema de
proiectare."
Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Radu Mircea Berceanu
Bucuresti, 19 septembrie 2006.
Nr. 1.714.

about:blank

06.08.2008