Sunteți pe pagina 1din 10

Brokerul vamal

1.2 Brokerul vamal este persoana juridica inregistrata in conformitate cu legislatia, care detine autorizatia pentru
activitatea de broker
vamal,eliberata de Departamentul vamal, si care in numele si pentru terte personae , declara marfurile , le
prezinta pentru vamuire ,
efectueaza si alte operatii vamale. Pentru obligatia vamala aparuta brokerul vamal raspunde solidar cu platitorul
vamal.
1.2 Pentru a primi licen pentru activitate de broker vamal, persoana juridic trebuie:
- s dein n statele de funcii cel puin un specialist cu atestat de calificare n domeniul vmuirii;
- s dispun de o baz tehnic materiial care s perni desfurarea activitii de broker vamal.
Brokerul vamal are urmtoarele drepturi i obligaii:
- este n drept s efectuieze, n numele i pentru tere persoane, orice operaiuni de mediere n domeniul vamal;
- ndeplinete toate cerinele i condiiile legale impuse de organele vamale.
Raporturile dintre brokerul vamal i persoana reprezentat se stabilesc n baza contractului de prestare a
serviciilor, ncheiat cu respectarea
cerinelor legislaiei n vigoare.
Agentul economic care solicit autorizaia de broker vamal (n continuare - solicitant) se adreseaz la Serviciul
Vamal cu o cerere n form
liber, n care se indic urmtoarele informaii:
a) denumirea complet i abreviat a solicitantului, adresa juridic a acestuia, telefoanele de contact;
b) codul fiscal/codul IDNO;
c) datele despre specialitii angajai (numele, prenumele, patronimicul, domiciliul);
d) adresele oficiului central i ale filialelor i reprezentanelor sale n teritoriu, precum i a specialitilor care vor
activa n oficiul i
reprezentanele respective;
e) amplasarea depozitului provizoriu.
Despre decizia de eliberare a autorizaiei de broker vamal, Serviciul Vamal ntiineaz n scris solicitantul, n
termen de 5 zile lucrtoare
din data adoptrii deciziei.
Temei pentru refuzul eliberrii Autorizaiei poate servi:
a) informaiile neautentice n documentele prezentate de ctre solicitant;
b) necorespunderea sau lipsa condiiilor necesare pentru desfurarea activitii de broker vamal.
Autorizaia poate fi anulat, suspendat sau retras de ctre Serviciul Vamal.
1.3 Brokerul vamal, n exercitarea atribuiunilor sale, are ca principal obligaie asigurarea, n faa organelor
vamale, a respectrii
legislaiei vamale i fiscale pentru operaiunile efectuate n numele agenilor economici. De asemenea, el
rspunde solidar cu agentul
economic, n condiiile prevzute de Codul vamal, de obligaiile privind achitarea drepturilor de import sau de
export, i altor pli aferente
prolongrii termenului de achitare.
Brokerul vamal este responsabil pentru determinarea corect a valorii n vam a mrfii, autenticitatea
documentelor i datelor folosite n
acest scop.
La solicitarea titularului operaiunii vamale, brokerul vamal poate efectua din contul su plata drepturilor de
import ori de export sau, n
cazul operaiunilor suspensive, poate asigura garantarea acestora. Garantarea drepturilor de import sau de export
poate fi fcut prin
depunerea la biroul vamal a unei scrisori de garanie bancar, n mrime egal cel puin cu drepturile garantate,
emis de o banc agreat,

ori prin depunerea n contul organului vamal a unei sume bneti (n moned naional) care s asigure plata
drepturilor de import sau de
export. Atunci cnd se utilizeaz o scrisoare de garanie n mrime care depete suma calculat, diferena
disponibil poate fi utilizat
pentru alte operaiuni vamale.
Serviciul in organele vamale
1.1.In conformitate cu Legea serviciului in organele vamale le R.M.,Serviciul in organele vamale reprezinta un
gen special de activitate in
serviciul public prin care se exercita functiile,drepturile si obligatiile organelor vamale,incluse in sistemul
organelor de drept si al
organelor securitatii statului.
1.2.Conditiile serviciului in organele vamale sunt:
-Pot fi colaboratori vamali cetatenii R.M care au implinit varsta de 18 ani,apti dupa calitatile individuale si
profesionale,dupa nivelul de
studii si starea de sanatate sa exercite functiile organelor vamale.
-Angajarea in serviciul organelor vamale este benevola si se face in baza de contract individual de munca.
-informatia privind functiile vacante si conditiile de ocupare a lor este data publicitatii.
-La angajare in organul vamal,se prezinta:
1.cererea
2.buletinul de identitate.
3.carnetul de munca
4.diploma de studii
5.certificatul medical.
6.cazierul juridic
7.dosarul personal.
-La angajare in organul vamal,colaboratorii sunt supusi inregistrarii dactiloscopice de stat obligatorii,in
conformitate cu legislatia.
-Directorul general aproba regulamentul-model de ordine interioara al organului vamal.
-Timpul de munca saptamanal in organele vamale nu trebuie sa depaseasca timpul de munca saptamanalstabilit
de legislatia muncii
-Colaboratorilor vamali li se acordaurmatoarele concedii:a)anuale.b)suplimentare,c)neplatite.
d)medicale.s.a.
Drepturile colaboratorului vamal:
-Sa primeasca in modul stabilit informatia si materialele necesare indeplinirii obligatiilor de serviciu.
-sa inspecteze agentii economici,indiferent de tipul de proprietate si forma juridica de organizare.
-Sa ia decizii si sa participle la elaborarea de proiecte de hotarari in corespundere cu obligatiile sale de serviciu.
-Sa se intruneasca in sindicat
-sa participle la adunari in cadrul organului vamal.
-Sa aplice forta fizica,mijloace speciale,arma de fok si arma alba,in modul si in cazurile prevazute de legislatie.
Obligatiile colaboratorului vamal:
-sa asigure respectarea Constitutiei,legilor si a altor acte normative.
-sa execute ordinile si dispozitiile sefilor organului vamal
-sa-si ridice nivelul de calificare
-sa depuna in conditiile legii,declaratie cu privire la venituri si proprietate
-sa respecte regulamentul de ordine interioara al organului vamal.
-sa pastreze secretul de stat,alte secrete aparate de lege si sa nu divulge informatia care i-a parvenit in exercitiul
functiei sale.

1.3 In R.M.colaboratorii vamali au o importanta majora in activitatea vamala,deoarece ei actioneaza in scopul


combaterei fraudei,a
coruptiei,a traficului illicit de marfuri si de bunuri si a altor actiuni ilicite simultan ei asigura respectarea si
apararea drepturilor si
intereselor legitime ale cetatenilor.Rolul colaboartorilor vamali este de-a semnala faptele de comportament
coruptional si cele care incalca
grav estica profesionala din sfera vamala.
Reglementarea netarifara a operatiunilor de export- import.
2.1Reglementarea netarifara a operatiunilor de export- import in R.M se realizeaza prin: 1.licentiere 2.cotare.
Prin licentiere intelegem totalitatea procedurilor de reglementare a activitatii de intreprinzator legate de
eliberarea,reperfectarea,suspendarea,reanoirea si retragera licentelor,eliberarea copiilor si dublicatelor
acestora,tinerea dosarelor de
licentiere si a registrelor de licentiere,controlul asupra respectarii de catre titularii de licenta a conditiilor de
licentiere s.a.
Prin licenta intelegem un act administrative cu caracter permisiv,eliberat de autoritatea de licentiere in procesul
de reglementare a
activitatii de intreprinzator,ce atesta dreptul titularului de licenta de a desfasura,pentru o perioada stabilita,genul
de activitate indicat in
acesta,integral sau partial,cu respectarea obligatorie a conditiilor de licentiere.
Autoritatile de licentiere sunt:
-Camera de Licentiere
-Banca Nationala a Moldovei
-Comisia Financiara a Pietii Nationale
-Agentia Nationala pentru reglementare in Energetica
-A.G. pentru Reglementare in Comunicatii Electronice si tehnologia Informatiei
-Consiliul Coordonator al audiovizualului.
Cotarea se face pentru marfurile strategice sau pentru marfurile strict necesare locale,ea se stabileshte anual de
catre Guvern.
Cotarea-reprezinta stabilirea unor cote,cantitai de marfuri la importul sau exportul lor din R.M.
In R.M.,exportul si importul se efectueaza fara restrictii cantitative.Restrictii cantitative la export si import pot fi
stabileite de Guvern
numai in cazuri exceptionale,in conformitate cu Legea reglementarii de stat a activitatii comerciale externe. Si
cu tratatele internationale la
care R.M este parte.
2.2. Autoritatea de licentiere,in baza declaratiei pentru eliberarea licentei si documentelor anexate,adopta decizia
privind eliberarea licentei
sau privind respingerea declaratiei in cel mult 5 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia.Informatia despre
adoptarea decizie privind
eliberarea licentei se comunica solicitantului cel tarziu in ziua lucratoare imediat urmatoare adoptarii deciziei.
Licenta se perfecteaza in termen de 3 zile lucratoare,incepand cu ziua primirii documentului care confirma
achitarea taxei pentru
eliberarea licentei.Mentiunea despre data primirii documentului,care confirma achitarea taxei pentru eliberarea
licentei,se face pe
borderoul documentelor primite de la solicitantul de licenta.Daca solicitantul in termen de 30 de zile de la data
la care i s-a expediat
instiintarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea licentei,nu a prezentat nemotivat documentul ce
confirma achitarea taxei pentru

eliberarea acesteia sau nu s-a prezentat pentru a i se elibera licenta perfectat,autoriatetea de licentiere este in
drept sa anulezedecizia
privind eliberarea licentei sau sa adopte decizia privind recunoasterea licentei ca fiind nevalabila.
Titularul de licenta nu este in drept sa transmita licenta sau copia de pe aceasta altei persone
Drept temei pentru eliberare dublicatului licentei serveste pierderea sau deteriorarea acesteia.
Licentele obtinute in R.M sunt valabile si peste hotarele ei in conformitate cu acordurile internationale la care
R.M este parte.

Oraganele vamale ale R.M


1.1Activitatea vamala este desfasurata de organele vamale.Organul vamal reprezinta acel organ al puterii
executive care au caracter
juridic,activeaza din numele statului este imputernicit cu atributii, isi indeplineste functiile si sarcinile in sfera
activitatii vamale si in alte
domenii de conducere cu ajutorul formelor si metodelor specifice de activitate.
Sandrovschi mentioneaza:Organele vamale pot fi definite ca organe de stat care indeplinesc o activitate
executive si de dispozitie intro
sfera speciala a conducerii de stat,legata de trecerea peste frontiera de stat a diferitor marfuri,mijloace
banesti,mijloace de transport
destinate
transportului de pasageri si de marfuri.
Organele vamale sunt organele de drept care constituie un sistem unic,format din:
1)Serviciul vamal
2)Biroruri vamale
3)Posturi vamale
Birouri vamale sunt de 2 feluri:
1)B.V interne-se ocupa de vamuirea marfurilor persoanelor juridice si agentilor economici.
2)B.V de frontiera-sunt puncte de intrare si ieshire din tara de ex.Aeroportul.
In R.M in present exista 8 birouri vamale.Biroul vamal are statut de pesroana juridical,iar posturile vamale nu au
statut de persoana
juridical..fiind infiintat de biroul vamal.
Posturile vamale se pot clasifica in:
-posturi vamale mixte ,de ex.Moldova Ucraina,scopul:facilitarea trecerii vamale
-posturi vamale mobile,care pot fi schimbate,de ex:Moldova-Transnistria.
-posturi vamale specializate,de ex.M.D.-Trans.sunt mai multe organe care controleaza nu numai din punct de
vedere vamal ci si economic.
-posturi vamale fixe,sunt stabilite la frontiera sau in interiorul tarii.
In R.M sunt peste 100 posturi vamale.Ele pot fi infiintate si desfiintate in fiecare zi.
Statutul,functiile si competenta Serviciului Vamal sunt determinate de C.V.al R.M si de Guvern.Unitatile
subordonate sunt
create,reorganizate si lichidate de catre Serviciul Vamal.
1.2
1.Functia de prognozare-Autoritatile vamale iau masuri de prevenire si de combatere,in conformitate cu
reglementarile legale in
vigoare,a oricaror infractiuni si contraventii in domeniul vamal.
2.Functia de planuire-consta in elaborarea diverselor proiecte,propuneri in sfera vamala,de exemplu Serviciul
Organelor Vamale

organizeaza diverse programe de formare,pregatire si perfectionare profesionala a personalului vamal.


3.Functia de evidenta si control-autoritatile vamale fac investigatii,supravegheri si verificari in cazurile in care
sunt semnalate situatii de
incalcare a reglementarilor vamale.Autoritatea vamala poate controla marfurile supuse reglementarilor vamale
in orice loc ce s-ar afla pe
teritoriul tarii.De ex.Serv.Vamaleste in drept sa inspecteze agentii economici,indifferent de tipul de proprietate si
forma juridical de
organizare.
4.Functia de cooperare cu organele de drept-Autoritatile vamale coopereaza cu administratia centrala,publica
locala,cu Guvernul R.M.,
ministere,politia cu BNM cu multiple agentii specializate in aceasta sfera s.a pentru o mai buna functionare in
vederea prevenirii,cercetarii
si combaterii fraudelor vamale.
5.Functia de conducere a activitatii financiare si administrative-Organele vamale au dreptul sa elaboreze
proiectul bugetului de
venituri si cheltuieli al activitatii vamale si il supune spre aprobare Ministerului Finantelor ;asigura executarea
acestuia.Simultan este intr-o
stransa corelatie cu administratia publica prin aplicarea legii si prestarea de servicii publice.
1.3 Organul vamal are urmatoarele atributii de baza:
1.Asigura respectarea legislatiei vamale,apara drepturile si interesele legitime ale persoanei in cadrul activitatii
vamale.
2.Participa la elaborarea politicii vamale a statului si promoveaza aceasta politica.
3.Apara interesele economice ale statului.
4.Contribuie in limitele competentei la asigurarea securitatii economice a statului.
5.Incaseaza drepturile de import si drepturile de export.
6.Lupta impotriva contrabandei,a incalcarii reglementarilor vamale si legislatiei fiscale care se refera la trecera
marfurilor peste frontiera
fiscala.
7.Contribuie la cambaterea terorismului International.
8.Efectueaza cercetari stiintifice,ofera consultatii,sigura pregatirea si reciclarea specialistilor in domeniul vamal.
9.Exercita si perfectioneaza controlul vamal,efectueaza vamuirea,creeaza conditii pentru accelerarea traficului
de marfuri peste frontiera
vamala.
10.Exercita controlul vamal asupra valorilor valutare,in limitele competentei.
Taxele vamale
1.1 Drepturile de import export percepute la trecerea mrfurilor peste frontiera vamal sunt percepute prin
intermediul taxei vamale.
Cunoatem urmtoarele tipuri de taxe vamale:
1) Ad valorem calculat n % fa de valoarea n vam a mrfii
2) Specific- calculat n baza tarifului stabilit la o unitate de marf
3) Combinat- care le mbin pe primele dou
4) Excepional- care se divizeaz n :
i) Tax special aplicat n scopul protejrii mrfurilor de origine indigen la introducerea pe teritoriul vamal a
mrfurilor de
producie strin n cantiti i n condiii ce cauzeaz sau pot cauza prejudicii materiale considerabile
productorilor
autohtoni.

ii) Tax antidumping perceput n cadrul introducerii pe teritoriul vamal a unor mrfuri la preuri mai mici
dect valoarea lor
n ara exportatoare la momentul importului ce cauzeaz sau pot cauza prejudicii materiale considerale
productorilor
autohtoni.
iii) Tax compensatorie aplicat n cazul introducerii pe teritoriul vamal a mrfurilor, la introducerea sau la
exportul crora,
direct sau indirect au fost utilizate subvenii, ce cauzeaz sau pot cauza prejudicii materiale considerabile
productorilor
autohtoni.
5) taxe pe valoare adugat reprezint o form de colectare la buget a unei pri a valorii mrfii livrate, a
serviciilor prestate care sunt
supuse impozitrii pe teritoriul RM.
6) Acciz impozit general de stat, stability pentru unele mrfuri de consum, pentru activitatea n domeniul
jocurilor de noroc. Accizele
la mrfurile importate se achit de ctre subiecii impunerii odata cu achitarea taxelor vamale.
1.2 Dup modul de percepere deosebim urmtoarele categorii de taxe vamale:
Taxe ad-valorem se stabilesc sub forma unui procent din valoarea mrfii n vam.
Taxe vamale specifice care constau dintr-o sum specific de bani raportat la o unitate de msur sau volum
Taxe vamale compuse reprezint o combinaie ntre o tax vamal ad-valorem i una specific.
Taxe vamale sezoniere sunt practicate de rile europene n cadrul politicii agrare. Practicarea unor taxe
vamale mari se face la
nceputul recoltei , pentru a proteja piaa intern, iar n perioada de vrf aceste taxe sunt mici i favorizeaz
importul.
Tariful vamal cu dou sau mai multe coloane prevede mai multe categorii de taxe care se aplic diferit fa de
ara de unde provine
marfa. Tariful vamal compus conine mai multe coloane a taxelor vamale i anume:
Coloana taxelor generale se aplic rilor crora nu li se acord clauza naiunii celei mai favorizate.
Coloana taxelor conveionale se aplic produselor din rile crora li se acord clauza naiunii celei mai
favorizate.
Coloana taxelor prefereniale se aplic produselor din rile crora li se acord preferine
Coloana taxelor de retorsiune se aplic produselor din rile care au discriminate exportul din ara dat.
1.3 Taxele vamale apar sub forma unui impozit indirect, achitat de ctre persoanle fizice i juridice, n cazul
trecerii mrfurilor peste
frontiera vamal. Ca i orice alt venit indirect taxele vamale pn la urm sunt suportate de ctre consumatori
prin majorarea
preurilor la mrfurile importate.
Impunerea vamal n activitatea de comer exterior presupune din punct de vedere al politicii practicate de un
stat anumit la un anumit
moment, aplicarea unor principii de natura politicii economice de ncurajare a dezvoltrii unei ramuri sau
subramuri economice i
extinderea relaiilor economice cu strintatea. Ca instrument de baz cu care opereaz politica , impunerea
ndeplinete trei funcii
importante:
Fiscal care presupune o important surs de venituri pentru bugetul de stat annual
Protecionist care presupune ocrotirea economiei naionale mpotriva concurenei strine
Negociere prin care se negociaz concesiile vamale, bi sau multe laterale n sensul stimulrii schimburilor
comerciale.

Studiind problema impunerii ca instrument principal n realizarea politicii vamale putem conchide c anume
prin intermediul acestei
metode are loc att protecia productorului intern si a produsului autohton ct i completarea cheltuielilor
bugetare. n majoritatea rilor
anume prin intermediul acestei metode are loc echilibrarea funciilor economice ale statului.
Activitatea vamala in RM
1.1Def.notiunea continutul si structura activitatii vamale in RM
Activitatea vamal se constituie din promovarea politicii vamale, asigurarea respectrii reglementrilor vamale
la trecerea mrfurilor,
mijloacelor de transport i persoanelor peste frontiera vamal a Republicii Moldova, perceperea drepturilor de
import i drepturilor de
export, vmuirea, controlul i supravegherea vamal, din alte activiti de promovare a politicii vamale.
Activitatea vamal se desfoar n conformitate cu normele i cu practica internaional. Republica Moldova
particip la colaborarea
internaional n domeniul activitii vamale.
Activitatea vamala este universala si specifica neavind careva analogii ,partcularitatea sa se exprima in
varietatea functiilor pe care la
indepinesc org.vamale,adica functia sociala,economica si fiscala.
Structura:serviciul vamal,birourile vamale interne si de frontiera,posturile vamale si ekipele vamale mobile.
1.2Argumentati obiectivele organizarii activitatii vamale in RM
Activitatea vamala are la baza mai multe obiective.
a) particip la elaborarea politicii vamale a statului i promoveaz aceast politic;
b) asigur respectarea legislaiei vamale;
c) contribuie, n limitele competenei, la asigurarea securitii economice a statului;
d) apr interesele economice ale statului;
f) ncaseaz drepturile de import i drepturile de export;
g) particip la elaborarea msurilor de politic economic referitor la trecerea mrfurilor peste frontiera vamal
i aplic aceste msuri;
h) lupt mpotriva contrabandei, a nclcrii reglementrilor vamale i legislaiei fiscale care se refer la trecerea
mrfurilor peste
frontiera vamal, curm trecerea ilegal peste frontiera vamal a substanelor narcotice, armamentului,
obiectelor de art, obiectelor de
valoare istoric i arheologic, obiectelor proprietate intelectual, speciilor de animale i plante (derivate i pri
ale lor) pe cale de
dispariie, altor mrfuri;
i) contribuie la prevenirea i combaterea splrii banilor, precum i a terorismului internaional;
j) exercit i perfecioneaz controlul vamal, efectueaz vmuirea, creeaz condiii pentru accelerarea traficului
de mrfuri peste
frontiera vamal;
m) exercit controlul vamal asupra valorilor valutare, n limitele competenei;
o) efectueaz cercetri tiinifice, ofer consultaii, asigur pregtirea i reciclarea specialitilor n domeniul
vamal;
p) promoveaz o politic financiar i economic unic, dezvolt baza tehnico-material i social a organelor
vamale, creeaz condiii
pentru activitatea colaboratorilor vamali;
1.3Estimati rolul si importanta sistemu;lui vamal in economiile contemporane.

Sistemul vamal reprezinta totalitatea organelor vamale.Organele vamale au un rol deosebit in economiile
contemporane deoarece organelle
vamale contribuie, n limitele competenei, la asigurarea securitii economice a statului;apr interesele
economice ale statului;aplic
procedeele vamale de reglementare a relaiilor economice i comerciale;ncaseaz drepturile de import i
drepturile de export;particip la
elaborarea msurilor de politic economic referitor la trecerea mrfurilor peste frontiera vamal i aplic aceste
msuri;
Dreptul Vamal-Ramura distinct a sistemului de dreptal R.M.
1.1. Definiti notiunea de drept vamal.
Dreptul Vamal este o ramura de drept complexa ce include in sine un sistem de norme juridice mixte ale mai
multor ramuri de drept ce
reglementeaza relatiile sociale legate de trecerea marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera vamala,
perceperea platilor
vamale,perfectarea documentatiei vamale, controlul vamal precum si alte modalitati de realizare a activitatii
vamale.
Mai exista un sir de definitii in literature de specialitate a dr vamal, atit in sens larg cit si in sens restrins.
Cercetatorul rus Nozdraciov defineste dreptul vamal ca o ramura complexa de drept ce reprezint un ansamblu
de norme juridice ,care
au drept scop reglementarea relaiilor sociale legate de trecerea mrfurilor i mijloacelor de transport peste
frontiera vamal,perceperea
plilor vamale, vmuirea, controlul vamal, precum i alte modaliti de realizare apoliticii vamale, care este o
parte component a politicii
externe i interne a statului.
Un alt specialist in domeniu , profesorul rus Gabricidze B.,p r o p u n e o v a r i a n t ma i r e s t r i n s a a d e f
iniieii
c o n s i d e r c d r e p t u l v ama l e s t e o r amu r complex de drept ce reprezint un ansamblu de norme
juridice, care
reglementeaz relaiile sociale din domeniul activitii vamale.
Autorul mo l d o v e a n Ra d u Gh . , d e f i n e t e d r e p t u l v ama l c a u n ansamblu de norme juridice ce
fixeaz
drepturile i obligaiile subiecilor raporturilor juridice vamale precum i stabilete mecanismul de percepere a
plilor vamale.
Ca concluzie ,dr vamal poate sa fie definit ca o ramura complexa de drept ,ce este formata din norme si institutii
juridice care
reglementeaza relatiile sociale ce se nasc ,se modifica si se sting in legatura cu trecerea persoanelor ,a marfurilor
si a mijloacelor de
transport peste frontiera vamala a statului.
1.2. Argumentati rolul dreptului vamal in contextual altor ramuri de drept.
Dreptul Vamal are o strinsa legatura cu Drept Financiar,in primul rind amindoua ramuri fac parte din dreptul
public, Dr.Financiar
cuprinde normele ce constitue fondurile si contributiile cuvenite budgetului public, reglementeaza cheltuelile
bugetare, relatiile ce deriva
dintre stat si autoritatile locale si pe de alta parte persoane fizice si juridice, nelimitinduse numai la normele
referitoare la taxce si impozite
ci si la norme ce asigura sub orice forma resursele financiare.Intrucit dreptul vamal indeplineste activitati ce
alimenteaza budgetul de stat

sub forma taxelor vamale,el este strins legat de dreptul financiar.Dreptul Vamal are o strinsa legatura cu Dreptul
administrativ prin aceea
ca Dr. Adm.puna in functie principiile constitutionale privind organizarea si desfasurarea organizatiei de stat,
dreptul vamal tot face parte
din aceasta organizare statala care este determinate prin prisma rapoartelor care privesc aplicarea legii si
prestarea de servicii
publice.Dreptul vamal are o strinsa legatura si cu Dreptu transporturilor. Obiectul activitatii transporturilor
constitue deplasarea in spatiu
de marfuri si calatatori supuse contractului de transport. Deplasarea in spatiu a marfurilor reprezinta prelungirea
transportului de
productie,in acest mod formarea venitului national. In procesul de executare a actului vamal sunt operate o serie
de dispozitii interne si isi
reglementari care privesc transportul marfurilor pe calea ferata, pe caile rutiere,navale sau aeriene, astfel incit
aceasta ramura este in stricta
concordanta cu dreptul vamal.
Drept vamal cu dr constituional- stabilete principiile generale pentru dr vamal.
Dr vamal i dr administrative- stabilete organizarea activitii vamale, rspunderea administrativ pentru
nclcarea regulilor vamale dr
vamal- dr penal- definete noiunea de contraband i alte infraciuni n domeniul vamal.
Drept vamal cu drept procesual penal- prevede procedura examinarii cazurilor de contrabanda si eschivarea de
la plata vamala.
Drept vamal cu drept civil- prevede incheierea contractelor de amnare i ealonare a drepturilor de import de
nfiinare a depozitelor.
Drept vamal cu procesual civil- prevede procedura n cazul apariiilor litigiilor dintre pri.
Drept vamal cu drept financiar- prin stabilirea taxelor si impozitelor.
Drept vamal cu drept fiscal- modul perceperii taxelor si impozitelor vamale.
Drept vamal- dreptul muncii- angajarea colaboratorilor vamali.
Deasemenea dreptul vamal are legtur cu unele discipline tiin ifice: criminologia, criminalistica, statistica,
protecia social.
1.3. Apreciati elementele specific ale raportului juridic de drept vamal.
Raportul juridic de drept vamal sunt relatii sociale reglementate de normele juridice vamale ca si alte rapoarte
de administrare .Rapoartele
juridice vamale au urmatoarea structura:
-subiectii- participantii la rapoartele juridice vamale
-obiectul-actiunile partilor la r. j. v.
-continutul-drepturile si obligatiile partilor
Elementele specific a dreptului vamal :
a) este un raport juridic de putere de prin instituirea statului reprezentat prin organele vamale,
b) ste un raport juridic de organizarea activitatii vamale si a sistemului vamal,
c) este un raport juridic legat de trecerea peste frontier vamala a marfurilor si a mij. de transport,
este un raport juridic legat de aplicarea si incasarea a tatelor vamale,aminarea si esalonarea lor,
d) este un raport juridic ce tine de vamuirea marfurilor si acordarea liberului de vamal,
e) este un raport juridic ce tine de controlul si supravegherea vamala.
Obiectul de reglementare juridica al dreptului vamal il constituie relatiile sociale din domeniu
Tariful vamal de import
2.1. Descrieti tariful vamal de import al R.M.
In literature de specialitate tariful vamal poate fi tratat in doua sensuri.Prin tarif vamal in sens larg este un
instrument de realizare a

politicii economice a statului avind drept scop echilibrarea importului si exportului de marfuri cit si protejarea
pietii si prin instituirea si
perceperea a taxelor vamale.In sens ingust tariful vamal este un catalog care cuprinde nomencllatorul marfuri si
coantumul taxelor vamale.
De regula sa stabilit o anumita legitate cit privim nivelu de dezvoltare economic al statului si cota taxelor
vamale prevazute de tariful
vamal de import. De regula cu cit statul e mai dezvoltat cu atit nivelul taxelor vamale e mai mic , deoarece tara
ce produce o marfa
concurenta nu are nevoe de o protectie adaugatoare a productiei autohtone cu exceptia unor cazuri neprevazute.
2.2.Clasificarea tarifilor vamale utilizatte in practica international.
In literature de specialitate deosebim mai multe clasificari de tarif vamal:
-tarif vamal de import
-tarif vamal de export
-tarif vamal cu coloana (tariff vamal simplu) cuprinde o singura lista de taxe vamale care se aplica
importatorilor din toate tarile lumii
-tarif vamalcu doua sau mai multe cloane(tariff vamal compus) prevede maimulte categorii de taxe care se
aplica difrit fata de tara de
unde provine marfa.
-tarif vamal general cuprinde ansamblu taxelor vamale aplicabile marfurilor importate sau exportate,
indifferent de statul de la care
provine sau catre care se importa, practicinduse in state care nu au conventii sau acorduri in acest domeniu
incheiate, contine o singura
coloana.
-tarif vamal diferentiat se stabileste pentru vinzarile de marfuri sau produse numaim in relatii cu anumite state,
-tarif vamal conventional contine taxe vamale stabilite prin conventii intre diferite state,
-tarif vamal preferential acest tarif se practica in relatiile comerciale si consta in practicarea de taxe vamale in
coantumuri reduse si in
exceptarea de la plata taxelor vamale a unor categorii de marfuri sau produse, prin utilizarea acestor tarife se
obtine o scadere a preturilor
marfii.
2.3.Apreciati rolul tarifului vamal in reglementarea activitatii economice externe.
Tariful vamal este un instrument de politica comerciala cu ajutorul caruia se protejeaza economia tarii, precum
si a produsului intern de
concurenta straina.