Sunteți pe pagina 1din 9

Cap.

4-STUDIUL FUNCłIILOR CU AJUTORUL DERIVATELOR


ROLUL PRIMEI DERIVATE IN STUDIUL FUNCłIILOR
Prima derivată a unei funcŃii se dovedeşte a fi utilă în studiul intervalelor de monotonie ale funcŃiei şi al punctelor de extrem.
Fie f: IR, o funcŃie derivabilă pe intervalul I. Atunci, pentru orice x0 fixat în I şi orice x e I \ {x0}, avem
f ( x) − f ( x0 ) f ( x) − f ( x0 )
≥ 0 ⇒ f ' ( x0 ) = lim ≥0
x − x0 x → x0 x − x0
Cum x0 a fost ales arbitrar în I , rezultă f '(x)>0 pentru orice x e I.
Am arătat astfel că derivata unei funcŃfuncŃii crescătoare pe un interval este pozitivă. pozitivă
Analog se demonstrează că derivata unei funcŃ funcŃii descrescătoare pe un interval este negativă.negativă
Se poate demonstra că sunt adevărate şi reciprocele afirmaŃ afirmaŃiilor de mai sus. sus
Mai precis, vom enunŃa o teoremă care stabileşte legătura dintre semnul derivatei unei funcŃii si monotonia acestei funcŃii.
Teoremă
R, o funcŃie derivabilă pe intervalul I.
Fie f: I
Avem: a) f ' ≥ 0 dacă şi numai dacă f este crescătoare.
b) f ' ≤ 0 dacă şi numai dacă f este descrescătoare.
c) Dacă f ' > 0, atunci f este strict crescătoare.
d) Dacă f ' < 0, atunci f este strict descrescătoare.

ObservaŃie.
ObservaŃ
Reciprocele proprietăŃilor c) şi d) nu sunt adevărate, adică dacă funcŃia este strict monotonă,
nu rezultă că inegalităŃile verificate de derivată sunt stricte
 R, f(x) = x3 este strict crescătoare pe R, dar f ‘ se anulează în 0.
Exemplu, f: R
Probleme rezolvate.
1. StudiaŃi monotonia funcŃiei f:RR, f(x) =arctgx-x.
SoluŃie.
SoluŃ 1 x2
f ' ( x) = 2 −1 = − 2 ≤ 0 deci funcŃia este descrescătoare pe R.
x +1 x +1
2. AflaŃi intervalele de monotonie ale funcŃiei f:RR, f(x) = 8x4-x2.
SoluŃie.
SoluŃ
f '(x) = 32x3 - 2x = 2x(4x - 1 )(4x + 1).
Trecem semnul derivatei şi concluziile privind intervalele de monotonie în următorul tabel de variaŃie:

3. DemonstraŃi că:
⊂ I (a, b)
a) dacă f:IR este derivabilă pe intervalul I, f ' >0 pe I şi nu există nici un interval cu a < b pe care f ' să fie
nulă,
atunci f este strict crescătoare; ⊂I
b) dacă f : IR este derivabilă pe intervalul I, f ' < 0 pe I şi nu există niciun interval (a, b) cu a < b pe care f ' să fie nulă,
atunci f este strict descrescătoare.
SoluŃie.
SoluŃ
a) Din faptul că f ‘ > 0 pe I rezultă că f este crescătoare. Dacă presupunem că f nu este strict crescătoare, există a, b, a<b astfel încât
f(a) =f(b). Atunci, pentru orice xe(a, b) avem f(a) <f(x) <f(b), deci f(x) =f(a) =f(b), adică f este constantă pe [a, b], prin urmare are
derivata nulă pe (a, b), ceea ce contrazice ipoteza.
Determinarea punctelor de extrem
Considerăm funcŃia f:RR, f ( x) =
x
2 1
Derivata ei este 1 − x 2
x + 1 Din tabelul de variaŃie al funcŃiei deducem că cea mai mică valoare a funcŃiei este−
f ' ( x) = 1 (pentru x = 1).
2
( 2
x +1 ) 2 (pentru x = -1), iar cea mai mare valoare este
2

x -∞ -1 1 +∞
f ’(x) ---------- 0 +++++++++++++++++++++++ 0 ---------------
1 1
f(x) 0 − 0
2 2
Spunem că - 1 este punct de minim, iar 1 este punct de maxim.

Un punct de extrem poate fi identificat pe baza semnului derivatei în vecinătatea punctului respectiv.
Fie f: I R, o funcŃie continuă pe intervalul I şi x0 din I .
ObservaŃie.
Evident că rezultatele de mai sus nu trebuie memorate, punctele de extrem se citesc simplu din tabelul de variaŃie.
♦ Problemă rezolvată.
rezolvată.
DeterminaŃi punctele de extrem ale funcŃiilor:

S-ar putea să vă placă și