Sunteți pe pagina 1din 40

E 1.

FIA DE EVALUARE GENERAL A PROIECTULUI

SUBMASURA 6.2 - SPRIJIN PENTRU INFIINTAREA DE ACTIVITATI


NEAGRICOLE IN ZONE RURALE
Subsectiunea 2.2 Fise specifice de verificare Anexa 2.2.7
Informaii generale obligatorii cu privire la solicitant i aplicatie
(verificare realizat de ctre expertul de la nivel judetean)
Numrul de nregistrare al Cererii de Finanare (CF):
F/ N
Tip
Codificare
Codificare
Codificare
Licitaie de
Cod
Numr de ordine
Cerere
Msur
Sub-Msur
de rezerv
proiecte
regiune Jude
nregistrare n
Finanare

Cod
de
Registru

Denumirea solicitantului :
Titlul proiectului
....................................
....
Amplasare ......................................................................................
(localitate)................................
..........................................................
.............................
Statutul juridic
..........................................................
.....
Date personale (reprezentant legal)
Nume:
................................................
...................................
Prenume:...
......................................................................
...........
Funcia reprezentantului legal al ntreprinderii :
.................................................................
Funcia reprezentantului legal al proiectului (asociat unic/asociat
majoritar/administrator).......................
(se va completa de ctre expertul evaluator de la nivel judeean prin preluarea
informaiilor din Cererea de Finanare- Seciunile B.1 si B.2)
Verificarea
corectitudinii
informaiilor cu privire la solicitant
prezentate n Cererea de Finanare

Seciunea I

Verificare efectuat
DA

NU

A verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului


B verificarea criteriilor de selecie ale proiectului
A.VERIFICAREA CRITERIILOR DE
ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI
1. Verificarea eligibilitatii
solicitantului
1.1. Cererea de Finanare se afl n sistem
(solicitantul a mai depus aceeai cerere
de finanare n cadrul aceleiai sesiuni
anuale)?
1.2 Solicitantul se afla in Registrul
debitorilor
AFIR
pentru
Programul
SAPARD/FEADR?
1.3 Solicitantul este nregistrat n Registrul
Evidene Procese, i se afl n situaii
litigioase cu AFIR, pn la pronunarea
definitiv i irevocabil a instanei de
judecat n litigiul dedus judecii?
1.4. Solicitantul are un contract de
finanare ncetat din proprie iniiativ,
pentru o perioad mai mic de 1 an de la
data rezilierii?
1.5 Solicitantul are un contract de
finanare ncetat pentru nerespectarea
obligaiilor contractuale din initiativa AFIR
pentru 2 ani de la data rezilierii?
1.6 Solicitantul a bifat toate punctele
obligatorii si cele specifice, dupa caz, din
Declaratia pe propria raspundere F si a
semnat aceasta Declaratie?
1.7 Solicitantul a depus mai mult de un
proiect n aceeai sesiune n cadrul
aceleiai sub-msuri?
1.8 Solicitantul a mai beneficiat de sprijin
in cadrul sM 6.2 inclusiv de acelai tip de
finanare pentru activiti neagricole
obinut prin Msura 19Dezvoltarea local
LEADER?
1.9 Asociaii/acionarii solicitantului au
sau au avut aceast calitate n alt
ntreprindere care a solicitat n aceeai
sesiune / beneficiat n sesiuni diferite de
sprijin financiar nerambursabil, n cadrul
sub-msurii 6.2, inclusiv de acelai tip de
finanare pentru activiti neagricole
obinut prin Msura 19 Dezvoltarea
local LEADER?
1.10 Solicitantul a propus prin Planul de
afaceri activitati aferente codului CAEN

Verificare efectuata
DA

NU

care este/a fost autorizat la ONRC inainte


de depunerea cererii de finantare?
1.11 Solicitantul detine parti sociale in
alte
societati care isi desfasoara
activitatea in baza aceluiasi cod CAEN
autorizat la ONRC ca si cel propus prin
Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri?
1.12 Asociaii/acionarii solicitantului
detin parti sociale in alte societati care isi
desfasoara activitatea in baza aceluiasi
cod CAEN autorizat la ONRC ca si cel
propus prin Cererea de Finantare/ Planul
de Afaceri?

Verificare efectuat
Solicita
re
inform
DA
NU
atii
suplim
entare

2.Verificarea conditiilor de eligibilitate.

EG1 - Solicitantul trebuie s se ncadreze n


categoria beneficiarilor eligibili:
Persoan fizic autorizat (OUG nr. 44/2008)

Intreprindere individual (OUG nr. 44/ 2008)

Intreprindere familial (OUG NR. 44/2008)

Societate n nume colectiv SNC (nfiinat n baza


Legii nr. 31/1990, cu modificrile i completrile
ulterioare)
Societate n comandit simpl SCS (nfiinat n
baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificrile i completrile
ulterioare)

Societate pe aciuni SA (nfiinat n baza Legii nr.


31/ 1990, cu modificarile i completrile ulterioare)

Societate n comandit pe aciuni SCA (nfiinat


n baza Legii nr. 31/
completrile ulterioare)

1990,

cu

modificrile

Societate cu rspundere limitat SRL (nfiinat


n baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificrile i
completrile ulterioare)
Societate comercial cu capital privat (nfiinat n
baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile i completrile
ulterioare)
Societate agricol (nfiinat n baza Legii nr.
36/1991) cu modificrile i completrile ulterioare

Societate cooperativ agricol de gradul 1 si


societati cooperative meteugreti i de
consum de gradul 1 (nfiinate n baza Legii nr. 1/
2005), care au prevzute n actul constitutiv ca
obiectiv infiintarea de activiti neagricole
Cooperativ agricol de grad 1 (nfiinat n baza
Legii nr. 566/ 2004) de exploatare i gestionare a
terenurilor agricole i a efectivelor de animale.
Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC
Doc.2 Situatii financiare/ Declaratie speciala 200/ Declaratie
privind veniturile din activitati agricole 221/Declaratia
de inactivitate

Doc.7.1 - Certificat de inregistrare eliberat de ORC (CUI)/ 7.2 Hotarare judecatoreasca/ 7.3 Act constitutiv
Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in
cadrul sM6.2
Doc.1 Plan de afaceri
Doc.11
Declaratie
incadrare
in
categoria
microintreprindere/intreprindere mica
Doc. 12 Declaraie pe propria rspundere a solicitantului
privind ajutoarele de minimis
Bazele de date AFIR cu proiectele contractate pe schema de
minimis (M312, M313, M413.312, M413.313, sM 6.2, sM6.4,
sM7.6)
Declaraii Seciunea F a Cererii de Finanare
Alte documente (Procur notarial) dac este cazul

EG2 - Solicitantul trebuie s prezinte un plan de


afaceri;

Doc. 1 Plan de afaceri


Seciunea F a Cererii de Finanare
EG3- Obiectul de activitate pentru care se solicit
finanare trebuie s se ncadreze n cel puin unul
dintre tipurile de activiti sprijinite prin submsura 6.2:
Activiti de producie (ex: fabricarea produselor textile,
mbrcminte, articole de marochinrie, articole de hrtie i
carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activiti
de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgic,
fabricare construcii metalice, maini, utilaje i echipamente;
fabricare produse electrice, electronice, producie de
combustibil din biomas -ex.: fabricare de pelei) n vederea
comercializrii, producerea i utilizarea energiei din surse
regenerabile pentru desfurarea propriei activiti, ca parte
integrant a proiectului etc.;
Activiti mestesugresti (ex: activiti de artizanat i alte
activiti tradiionale neagricole (ex: olrit, brodat, prelucrarea
manual a fierului, lnii, lemnului, pielii etc.);
Activiti turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii
turistice de agrement i alimentaie public);
Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparaii maini,
unelte, obiecte casnice; consultan, contabilitate, juridice,
audit; servicii n tehnologia informaiei i servicii informatice;
servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate
populaiei din spaiul rural, etc.).
Doc. 1 Plan de afaceri
Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC
Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in
cadrul sM6.2
Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea
cladirilor

EG4- Sediul social si punctul de lucru n care se va


desfura activitatea pentru care se solicit
finanare trebuie s fie situate n spaiul rural;

Doc 1 Planul de afaceri


Doc 3 Documente de proprietate pentru terenurile si cladirile
aferente obiectivelor a caror realizare presupune lucrari de
constructii-montaj prevazute in Planul de Afaceri
Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC
Declaratie partea F a cererii de finantare ca isi va
deschide punct/puncte de lucru in spatiul rural

EG5 Implementarea planului de afaceri trebuie s


nceap n cel mult 9 luni de la data deciziei de
acordare a sprijinului.

Doc.1 Planul de afaceri


Angajamente asumate prin Declaratia partea F din cererea de
finantare
Verificare efectuat

3. Verificarea valorii sprijinului


financiar
50.000
euro

70.000 euro in cazul activitilor de producie,


servicii medicale, sanitar-veterinare i de
agroturism

Valoarea sprijinului este stabilit corect

DA

NU

Observaii......................................................................................................................
......
.........................................................................................................................................
...........................
4. Verificarea domeniilor de
interventie ale proiectului

Verificarea
ncadrrii
Domeniile de Intervenie

proiectului

Verificare efectuat
DA

NU

Domeniul principal
DI 6A Facilitarea diversificarii, a infiintarii si
a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si
crearea de locuri de munca.

5.Verificarea indicatorilor de monitorizare


Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE
Masura 6 - Dezvoltarea exploataiilor i a ntreprinderilor
Submsura 6.2 - Sprijin pentru nfiinarea de activiti neagricole n zone rurale
1. Cod CAEN

2. Tipul beneficiarului

Solicitani nfiinai n baza


OUG 44/ 2008

Brbai
Femei

<40
>=40
<40
>=40

Pesoan juridic
Fermier
Membru al unei gospodrii agricole
3. Statutul
beneficiarului

Microntreprindere nou nfiinat


ntreprindere mic nou nfiinat
Microntreprindere existent
ntreprindere mic existent
Zon normal

4. Tipul de zon

Zon montan
Zon constrngeri specifice
Zon constrngeri semnificative
a. activiti pentru producerea i comercializarea
produselor non-agricole

5. Tipul investiiei

b. activiti meteugreti
c. activiti legate de furnizarea de servicii
d. activiti pentru agro-turism

6.Suprafaa (ha) exploataiei/ exploataiilor sprijinite

7.Ramura agricol

8. Numr locuri de
munc nou create
9. Contribuie la
Prioritatea 1?

Culturi de cmp
Horticultur
Viticultur
Cretere bovine pentru carne
Cretere bovine pentru lapte
Cretere ovine i caprine
Porcine
Psri de curte
Mixte (culture mixte/animale mixte/culture i
creterea animalelor cu excepia albinelor)
Albine
Altele
Brbai
Femei
M01 - Transfer de cunotine i aciuni de informare
M02 - Servicii de consiliere
M16 - Cooperare

Indic. nr.1 - reprezint codul CAEN pentru investiia vizat prin proiect;
Indic. nr.2, 3, 4, i 5 - se va bifa doar o singura categorie/ categoria majoritar;
Indic. nr. 6 i 7 - se vor completa numai pentru solicitanii care se ncadreaz n categoria fermierilor sau a membrilor gospodriilor
agricole;
Pentru indic. nr. 6 se va completa suprafaa n hectare a exploataiei/ exploataiilor sprijinite, iar pentru indic. nr. 7 se va bifa categoria
majoritar (o singur categorie);
Indic. nr. 8 - se va completa numrul locurilor de munc nou create prin proiect;
Indic. nr. 9 - se va completa din momentul demararii M01, M02, respectiv M16, cu bifa n dreptul msurii corespunztoare, dac va fi
cazul.
Not: Microntreprinderile i intreprinderile mici nou nfiinate sunt cele nfiinate n anul depunerii CF

Verificare indicatori de
monitorizare
DA
NU

DECIZIA REFERITOARE LA
ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
Verificare la OJFIR

Verificare
efectuat
DA
NU

Observatii: .
Se detaliaza pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost ndeplinit,
motivul neeligibilitii, dac este cazul;
- daca proiectul este neeligibil nu se mai continua verificarea.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................
ATENTIE!
Daca in cererea de finantare nu este bifat documentul 5 - Copie a
extrasului din Registrul ANSVSA/ APIA din care s reias calitatea de fermier,
cu tampila i meniunea "Conform cu originalul", sau documentul nu este
atasat de catre solicitant, acesta nu constituie motiv de
neeligibilitate. Expertii vor verifica aceste documente prin accesarea
linkului: http://www.ansvsa.ro/?pag=834 si a bazei de date APIA si vor atasa
extrasele.

B. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECIE A PROIECTULUI


PUNCT
AJ
(SCOR)
OJFIR/
AFIR

PRINCIPIUL DE SELECIE
1.Principiul
diversificrii
activitii
fermierilor/membrilor
gospodriei
agricole
neagricole - 15 puncte

agricole
a
ctre
activiti

Doc 7.1 Certificatul de inregistrare / 7.2 Hotarare judecatoreasca / 7.3 Act


constitutiv pentru societatea cooperativ agricol
Serviciul online RECOM
Doc. 5 Baza de date APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol
Doc.2 Situatii financiare/ Declaratie speciala 200/ Declaratie privind
veniturile din activitati agricole 221
Doc.6 - Copie act de identitate

1.1. Proiecte care sunt iniiate de o ntreprindere existent, care a


desfurat n principal activitate n domeniul agricol i intenioneaz s-i
diversifice activitatea n sectorul non-agricol. Activitatea agricol trebuie
s fie realizat pe perioada a cel puin 12 luni de la data nfiinrii i pn
la data depunerii cererii de finanare - 15 puncte
1.2. Proiecte care sunt iniiate de un fermier/membru al gospodariei
agricole care a activat n agricultur minimum 12 luni pn la data
depunerii cererii de finanare (fapt verificat n baza de date APIA/Registrul
ANSVSA/Registrul Agricol) - 10 puncte.
2.Principiul prioritizrii sectoarelor cu potenial de cretere
(Textile i pielrie, Industrii creative i culturale inclusiv
meteuguri, activiti de servicii n tehnologia informaiei,
agroturism, servicii pentru populaia din spaiul rural) - 40 puncte
Doc. 1 Planul de afaceri
Anexa 7 Lista detaliata a actiunilor conform codurilor CAEN sM 6.2 cu sectoare
prioritare
Baza de date online RECOM
Cerere de finantare

2.1. Proiecte ce vizeaz activiti de producie din sectoarele cu potenial


de cretere - 40 p
Proiectul vizeaz activiti conform codului CAEN aferent activitii de
producie scorate
Criterii de departajare:
Activitati mestesugaresti
2.2 Proiecte ce vizeaza servicii din sectoarele cu potential de crestere - 35
p
Proiectul vizeaza prestarea de servicii conform codului CAEN aferent
serviciului scorat.
Criterii de departajare:
Servicii,
altele
decat
servicii
medicale,
sanitarveterinare si de agroturism
Servicii IT
P3. Principiul stimulrii activitilor turistice n sensul prioritizrii
activitilor agroturistice desfurate n zonele cu potenial
turistic ridicat/ destinaii ecoturistice/ zonele cu arii naturale
protejate Max 20 puncte

Doc. 1. Plan de Afaceri


Baza de date online RECOM
Anexa 7 Lista detaliata a actiunilor conform codurilor CAEN sM 6.2 cu sectoare
prioritare
Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat
Anexa 10 Lista zonelor cu destinaii ecoturistice
Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate

3.1. Proiecte ce vizeaz investiii n agroturism (pensiuni agroturistice


i/sau servicii de agrement) n zonele cu potenial turistic ridicat - Max. 10
p
-n cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt)
punctajul va fi de max. 5 puncte.
- n cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice
(Cfmrt) punctajul va fi de max. 10 puncte.
3.2. Proiecte care includ activiti turistice de agrement ce vor fi
desfurate n zonele cu destinaii ecoturistice - 5p
3.3. Proiecte care includ activiti turistice de agrement ce vor fi
desfurate n zone cu arii naturale protejate - 5p
P4. Principiul stimulrii unui nivel ridicat de calitate al planului de
afaceri, care va fi stabilit n funcie de producia comercializat
sau activitile prestate, n procent de peste 30% din valoarea
primei trane de plat - 25 p
Doc. 1. Plan de Afaceri
Partea F a cererii de finantare

4.1. Proiecte care prevd n Planul de Afaceri producie comercializat sau


activiti prestate ntr-un procent de peste 30% din valoarea primei trane
de plat. Verificarea se realizeaz n baza prognozelor din Planul de
afaceri - 25p
-Procent productie comercializata sau activitati prestate

TOTAL punctaj

100 p

Pentru aceast submsur punctajul minim este de 15 puncte si reprezint pragul


sub care niciun proiect nu poate intra la finanare.
Atentie!
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata
cu Cererea de finantare.
Observatii:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
................................................
Aprobat de: Director OJFIR/ AFIR
Nume/Prenume ..................
Semntura i tampila................................
DATA..................................................
Verificat: ef Serviciu OJFIR/AFIR
Nume/Prenume ...................
Semntura...................................................
DATA....................................................
ntocmit de: Expert OJFIR/AFIR
Nume/Prenume ....................
Semntura.....................................................
DATA......................................................

Metodologia de verificare a corectitudinii informaiilor cu privire la


solicitant prezentate n Cererea de Finanare
DOCUMENTE

DE

VERIFICAT

Cererea de finanare Seciune B


Aplicaia RECOM online Certificatul
Constatator

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE


Expertul verific dac datele comlpletate
de
solicitant
privind
denumirea
solicitantului i informaiile prezentate la
Seciunea B din Cererea de Finanare (B1 i
B2) corespund cu datele nscrise n
aplicaia RECOM Certificatul Constatator

SECTIUNEA I
A. Metodologie de aplicat pentru verificarea condiiilor de eligibilitate
1. Verificarea eligibilitatii solicitantului

DOCUMENTE

DE

VERIFICAT

1.1 Cererea de Finanare se afl n


sistem (solicitantul a mai depus
aceeai cerere de finanare n cadrul
aceleiai sesiuni anuale)?

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE

Verificarea se face in Registrul electronic al


aplicatiilor, pe campul CUI.
- se va bifa NU - pentru cerere de
finanare noua CF nu figureaz cu statut
completat n Registrul electronic
- se va bifa DA cererea a mai fost
depusa, daca solicitantul figureaz cu cod
CF/ status proiect - cererea de renunare a
fost aprobata, atunci se poate redepune o
singur dat n cadrul aceleiasi sesiuni
anuale.
Dac are mai mult de o cerere de finantare
(mai exist o cerere neretras) cererea este
respins de la verificare.
Daca in Registrul electronic statutul este:
Rt = retras solicitantul
poate
redepune cererea de finantare o
singura data in cadrul aceleiasi
sesiuni anuale de depunere;
Narespinsa/neadmisa
pentru
verificare,
se
accepta
pentru
verificare cel mult inca o data in
aceeasi sesiune,
A- amnata pentru selectie, deoarece
in etapele de selectie anterioare nu a
indeplinit pragul de calitate, se
accepta la verificare in aceasta etapa
daca indeplineste pragul de calitate.
- Daca in Registrul electronic statutul nu
este completat, atunci este o cerere de
finantare noua si se va realiza verificarea.
1.2 Solicitantul se afla in Registrul 1.2 Expertul verific dac solicitantul este
debitorilor AFIR pentru Programul nscris cu debite n Registrul debitorilor
SAPARD/FEADR?
pentru SAPARD i FEADR, aflat pe link-ul
\\alpaca\Debite. Dac solicitantul este
nscris n Registrul debitorilor, expertul va

printa i anexa pagina privind debitul,


inclusiv dobnzile i majorrile de ntarziere
nscrise pe numele solicitantului i va bifa
caseta DA, caz n care
cererea de
finanare nu este eligibil pentru finantare.
n caz contrar se va bifa NU, iar aceast
condiie de eligibilitate este ndeplinit.
1.3 Solicitantul este nregistrat n
Registrul Evidene Procese i se afl n
situaii litigioase cu AFIR, pn la
pronunarea definitiv i irevocabil a
instanei de judecat n litigiul dedus
judecii?

Expertul verific dac solicitantul se afl n


Registrul Evidene Procese, pe locaia
\\fileserver\directiajuridica\ Litigii i debite
pentru litigii. Dac solicitantul este nscris n
Registrul Evidene Procese in curs de
judecata, expertul va printa i anexa pagina
din registru, va bifa caseta DA, caz n
care cererea de finanare nu este eligibil.
n caz contrar se va bifa NU, iar aceast
condiie de eligibilitate este ndeplinit.

1.4 Solicitantul are un contract de


finanare ncetat din proprie iniiativ,
pentru o perioad mai mic de 1 an de
la data rezilierii?

1.4 Expertul verific dac solicitantul este


nscris n Lista contractelor de finantare
FEADR reziliate aflat pe link-ul
\\spportal\davwwwroot\Departament\dcp\In
strumente de lucru\Reziliate
(Rapoarte/
contracte de finantare reziliate), iar
rezilierea are o vechime mai mica de un an.
Dac n urma verificrii efectuate, expertul
constata c solicitantul se regsete n Lista
contractelor de finantare, iar rezilierea are o
vechime mai mic de 1 an, expertul va

printa i anexa pagina unde se gsete


proiectul reziliat i va bifa caseta DA,
caz n care cererea de finanare va fi
declarat neeligibil.
n caz contrar se va bifa NU, iar
aceast condiie de eligibilitate este
ndeplinit
1.5 Solicitantul are un contract de
finanare ncetat pentru nerespectarea
obligaiilor contractuale din initiativa
AFIR pentru 2 ani de la data rezilierii?

1.6 Solicitantul a bifat toate punctele


obligatorii si cele specifice, dupa caz,
din Declaratia pe propria raspundere F
si a semnat aceasta Declaratie?

1.5 Dac solicitantul este nscris n Lista


contractelor de finantare reziliate pentru
nerespectarea obligatiilor contractuale, din
initiativa AFIR, aflat pe link-ul
\\spportal\davwwwroot\Departament\dcp\In
strumente de lucru\Reziliate, iar rezilierea
are o vechime mai mic de 2 ani, expertul
va printa i anexa pagina unde se gsete
proiectul reziliat din Lista contractelor de
finantare reziliate, va bifa caseta DA, caz
n care cererea de finanare va fi declarat
neeligibil. n caz contrar se va bifa NU,
iar aceast condiie de eligibilitate este
ndeplinit.
1.6 Expertul verifica in Cererea de finantare
daca
sunt
bifate
casutele
aferente
punctelor
existente,
dup
caz,
in
Angajamente/Declaratii
pe
proprie
raspundere, daca aceasta este datata,

semnata/ stampilata. Daca pe parcursul


verificarii proiectului, expertul constata ca
sunt respectate punctele insusite prin
Declaratie, acesta bifeaza DA in caseta
corespunzatoare. n caz contrar, expertul
bifeaz NU i motiveaz poziia sa la rubrica
Observatii, iar cererea de finantare va fi
declarata neeligibila.
Eligibilitatea proiectului nu este afectat n
cazul n care solicitantul bifeaz toate
casetele, iar expertul constat c bifarea
uneia sau mai multor casete nu era
necesar.
1.7 Solicitantul a depus mai mult de
un proiect n aceeai sesiune n cadrul
aceleiai sub-msuri?

1.7 Expertul verific n Registrul electronic


al aplicaiilor dac solicitantul se regsete
n sistem cu mai mult de un proiect depus
n aceeai sesiune. Dac DA, cererea de
finanare va fi declarat neeligibil, dac
NU se continu verificarea eligibilitii.

1.8 Solicitantul a mai beneficiat de


sprijin in cadrul sM 6.2, inclusiv de
acelai tip de finanare pentru
activiti neagricole
obinut prin
Msura
19
Dezvoltarea
local
LEADER?

1.8 Expertul verific n bazele de date ale


AFIR, dac solicitanul a mai beneficiat de
sprijin in cadrul sM 6.2 sau de acelai tip de
finanare
pentru
activiti
neagricole
obinut prin Msura 19 Dezvoltare local
LEADER
Daca se regaseste in baza de date, cererea
de finanare va fi declarat neeligibil, dac
NU, se continu verificarea eligibilitii.

1.9 Asociaii/acionarii solicitantului au


sau au avut aceast calitate n alt
ntreprindere care a solicitat n aceeai
sesiune / beneficiat n sesiuni diferite
de sprijin financiar nerambursabil, n
cadrul sub-msurii 6.2, inclusiv de
acelai tip de finanare pentru
activiti neagricole obinut prin
Msura
19
Dezvoltarea
local
*
LEADER ?

1.9 Expertul verific n sistemul RECOM


online / Aplicaia Interoperabilitate a
Consiliului
Concurenei
dac
asociatii/actionarii
solicitantului
sunt
asociati/ acionari n alte societi indiferent
de procentul deinut.
In cazul in care Aplicaia Interoperabilitate a
Consiliului
Concurenei
nu
poate
fi
accesata,
expertul
va
solicita,
prin
intermediul formularului E 3.4, Certificatul
Constatator
privind
calitatile/functiile
detinute de o persoana fizica/juridica
inregistrata
la
ONRC
pentru
toti
asociatii/actionarii.
Dac in urma verificarilor sunt identificai
asociai/acionari ai solicitantului avnd sau
care au avut aceast calitate n alt
ntreprindere, se continua verificarea n
Registrul electronic al aplicaiilor (AFIR)
dup ntreprinderea identificat, n vederea
identificrii eventualelor proiecte depuse de
catre aceasta, n aceeai sesiune n cadrul
submsurii 6.2 sau au beneficiat anterior,
prin aceeasi sub-masur, inclusiv de acelai
tip de finanare pentru activiti neagricole
obinut prin Msura 19 Dezvoltarea local
LEADER.

1.10 Solicitantul a propus prin Planul


de afaceri activitati aferente codului
CAEN care este/a fost autorizat la
ONRC inainte de depunerea cererii de
finantare?

1.11 Solicitantul detine parti sociale in


alte
societati care isi desfasoara
activitatea in baza aceluiasi cod CAEN
autorizat la ONRC ca si cel propus prin
CF/ Planul de Afaceri?

1.12 Asociaii/acionarii solicitantului


detin parti sociale in alte societati
care isi desfasoara activitatea in baza
aceluiasi cod CAEN autorizat la ONRC
ca si cel propus prin CF/ Planul de
Afaceri?

Dac DA, cererea de finanare va fi


declarat neeligibil, dac NU, se continu
verificarea eligibilitii.
1.10 Expertul verific in sistemul RECOM
online/
Aplicaia
Interoperabilitate
a
Consiliului Concurenei dac solicitantul
are/a avut autorizate activitati aferente
codului CAEN prezentat in CF/Planul de
Afaceri, inaintea depunerii cererii de
finantare.
In cazul in care Aplicaia Interoperabilitate a
Consiliului
Concurenei
nu
poate
fi
accesata,
expertul
va
solicita,
prin
intermediul formularului E 3.4, Certificatul
Constatator pentru fonduri IMM.
In cazul in care codul CAEN propus prin
Planul de afaceri a fost autorizat inaintea
depunerii cererii de finantare, proiectul este
neeligibil.
1.11 Expertul verific in sistemul RECOM
online daca solicitantul detine, n prezent,
indiferent de procent, pri sociale in alte
societati care isi desfasoara activitatea in
baza aceluiasi cod CAEN autorizat la ONRC
ca si cel propus prin CF/Planul de Afaceri.
Dac DA, cererea de finanare va fi
declarat neeligibil, dac NU, se continu
verificarea eligibilitii.
1.12 Expertul verific in sistemul RECOM
online daca asociatii/actionarii dein, n
prezent, indiferent de procent, pri sociale
in alte societati care isi desfasoara
activitatea in baza aceluiasi cod CAEN
autorizat la ONRC ca si cel propus prin
CF/Planul de Afaceri.
*Pentru verificrile ce vizeaz firme
nfiinate nainte de anul 2000 se vor lua n
considerare Numele i Data Naterii
persoanei verificate iar pentru perioada
ulterioar anului 2000, CNP ul.
Dac DA, cererea de finanare va fi
declarat neeligibil, dac NU, se continu
verificarea eligibilitii.

Daca in urma verificarii condiiilor 1.1 - 1.12 se constata neeligibilitatea


solicitantului, NU se continua verificarea Cererii de finantare din punct de
vedere al indeplinirii conditiilor de eligibilitate si nici al evaluarii criteriilor
de selectie.

2.Verificarea criteriilor de eligibilitate


EG1- Solicitantul trebuie s se ncadreze n categoria beneficiarilor
eligibili.
DOCUMENTE NECESARE
VERIFICARII
Doc. 1 Planul de Afaceri
Doc.2 Situatii financiare/ Declaratie
speciala
200/ Declaratie
privind
veniturile
din
activitati
agricole
221/Declaratia de inactivitate
Doc. 7.1 Certificat de inregistrare
eliberat de ONRC (CUI)/ 7.2 Hotarare
judecatoreasca/7.3 Act constitutiv
Anexa 7 Lista
codurilor CAEN
eligibile pentru finantare in cadrul
sM6.2
Doc.11-Declaratie
incadrare
in
categoria
microintreprindereintreprindere mica
Declaratii Formularul F a Cererii de
Finantare
Baza de date a serviciul online RECOM
a ONRC.
Doc. 14 Alte documente (procur
notarial)

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE


Se va verifica concordana informaiilor
menionate n paragraful B1 cu cele
menionate
n
document:
numele
ntreprinderii,
adresa,
cod
unic
de
nregistrare/nr.
de
nmatriculare,
valabilitatea documentului.
Se verific n serviciu RECOM online dac:
1.Solicitantul este inregistrat ca PFA/II/IF
conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau
persoana juridica conform Legii nr.31/1990;
Legii 15/1990; Legii nr. 36/1991; Legii
nr.1/2005; Legii nr. 566/2004.
Pentru Societatea cooperativ agricol se
va verifica daca din coninutul Actului
constitutiv / Hotararii judecatoresti rezult
c
scopul
i
obiectivele
societii
cooperative sunt n conformitate cu
activitile propuse prin proiect
2.Capitalul social sa fie 100% privat;
3.Certificatul constatator emis de Oficiul
Registrului
Comerului
precizeaz
la
Domenii de activitate codul CAEN conform
activitii pentru care solicit finanare.
4.Solicitantul nu se afl n proces de
lichidare, fuziune, divizare, reorganizare
judiciar sau faliment, conform Legii
31/1990, republicat i Legii 85/2006,
republicat.
5.Solicitantul nu este inscris in Buletinul
Procedurilor de Insolventa.
6.Incadrarea solicitantului in statutul de
microntreprindere i ntreprindere mic, cf.
Legii nr. 346/2004.
Expertul verifica doc. 11 Declaratie
incadrare in categoria microintreprindereintreprindere mica cf. Legii nr. 346/2004,
daca:
a) Declaraia este semnata de persoana
autorizata sa reprezinte intreprinderea
conform actului constitutiv / de persoana
din cadrul ntreprinderii mputernicit prin
procur notarial de ctre persoana
autorizat legal conform actului constitutiv.
n situaia n care reprezentantul legal al
intreprinderii este alt persoan dect cea
stabilit prin Actul Constitutiv s reprezinte
ntreprinderea,
expertul
va
verifica
existena procurii notariale nsoite de

copia CI a persoanei mandatate. n procur


va fi specificat funcia/calitatea persoanei
mandatate n cadrul ntreprinderii
Not: n situaia n care aceste documente
nu au fost depuse conform Cererii de
Finanare la Seciunea Alte documente,
expertul le va solicita prin formularul E3.4
b)
solicitantul
se
incadreaza
in
categoria
microintreprinderilor/intreprinderilor
mici (pn la 9 salariati, o cifra de afaceri
anual net sau active totale de pn la 2
milioane euro pentru microintreprindere si
ntre 10 i 49 de salariai, cifr de afaceri
anual net sau active totale de pn la 10
milioane euro, echivalent n lei, pentru
intreprindere mic).
Pentru verificarea cifrei de afaceri din
contul de profit i pierdere conversia se
face la cursul BNR din data de 31
decembrie, anul pentru care a fost ntocmit
bilanul
Pentru ntreprinderile autonome:
- se verific n aplicaia RECOM online
structura acionariatului n amonte i aval,
pentru verificarea tipului de ntreprindere
autonom conform informaiilor prezentate
n Doc. 11
- se verific dac datele din Doc. 11
corespund cu datele din Doc. 2 Situaiile
financiare / bilan formularul 10 si
formularul 30 informatii referitoare la
numarul mediu de salariati, cifra de afaceri
i active totale
Pentru verificarea cifrei de afaceri i a
activelor totale din contul de profit si
pierdere, conversia se face la cursul BNR
din 31 decembrie, anul pentru care s-a
intocmit bilantul.
Pentru ntreprinderile autonome
nou
nfiinate verificarea se face doar pe baza
informaiilor prezentate de solicitant n
Doc. 11
Pentru intreprinderile partenere i/sau
legate:
- se verific n aplicaia RECOM online
structura acionariatului n amonte i aval
pentru verificarea tipului de ntreprindere
conform informaiilor prezentate n Doc. 11
(partenere i/sau legate)
- se verifica numarul mediu de salariati i
cifra de afaceri/active totale n Doc 11 Cap I. i daca persoana imputernicita sa
reprezinte intreprinderea, a completat si
semnat Cap II- Calculul pentru intreprinderi

partenere sau legate.


Verificarea precizarilor din Doc.11 cu
privire la societatea partenera i/sau
legata, se va face prin verificarea
solicitantului
si
actionarilor
/
asociatilor n baza de date a serviciului
online RECOM.
Aceast verificare se realizeaz n amonte
i aval, dac solicitantul are in structura
capitalului alte persoane juridice sau
asociati / actionari sau dac se regasete
ca asociat/acionar n structura capitalului
social al altor persoane juridice.
Partenere:
Se verific dac n structura lui exist
entiti persoane juridice care dein mai
mult de 25% sau solicitantul deine mai
mult de 25% din capitalul altei/altor
persoane juridice.
Dac DA, se verific calculul efectuat n
Doc. 11, pe baza situaiilor financiare
( informaii care se regsesc pe portalul
m.finante.ro, Seciunea Informaii fiscale i
bilanuri)
Legate:
Dac se constat c sunt ndeplinite
condiiile de ntreprindere legat prin
intermediul altor persoane juridice atfel
cum sunt definite n art. 4 4, din Legea nr.
346/2004, expertul
verific
datele
menionate n Doc. 11 n baza informaiilor
care se regsesc pe portalul m.finante.ro,
Seciunea Informaii fiscale i bilanuri.
n situaia n care n urma verificrilor
expertul constat c informaiile din
Doc.11 nu sunt conforme cu informaiile
furnizate prin RECOM i pe m.finane.ro, va
solicita prin formularul E 3.4, redepunerea
Doc. 11 cu rectificarea informaiilor.
Persoane fizice
n cazul n care solicitantul se ncadreaz n
tipul de
ntreprindere legat prin
intermediul unor persoane fizice conform
art. 44 din Legea 346/2004, expertul
verific
corectitudinea
informaiilor
completate n Doc 11 pe baza datelor
RECOM online pentru persoanele fizice
romne.
Atenie! Conform art. 44 alin (4) din Legea
346/2004, ntreprinderile ntre care exist
oricare din raporturile descrise la alin (1)(3) prin intermediul unei persoane fizice
sau al unui grup de persoane fizice care
acioneaz de comun acord sunt de
asemenea considerate ntreprinderi legate,

dac i desfoar activitatea pe aceeai


pia relevant ori pe piee adiacente.
Conform alin (5) al aceluiai articol, o
pia adiacent este acea pia a unui
produs sau a unui serviciu situat direct n
amonte sau n aval pe piaa n cauz.
Pentru
persoanele
fizice
strine
verificarea se va face doar pe baza
informaiilor din Doc 11.
Se verific dac persoana fizic a mai fost
asociat n ntreprinderi care au beneficiat
de sprijin financiar prin 6.2 inclusiv de
acelai tip de finanare pentru activiti
neagricole
obinut
prin
Msura
19
Dezvoltarea local LEADER.
Se verific n RECOM online dac
reprezentantul legal deine calitatea de
asociat si administrator cu puteri
depline i dac acesta se regsete n
structura altor forme de organizare
conform OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990.
Verificri generale:
Pentru verificrile ce vizeaz firme
nfiinate nainte de anul 2000 se vor lua n
considerare Numele i Data Naterii
persoanei verificate iar pentru perioada
ulterioar anului 2000, CNP ul.
n situaia n care n urma verificrilor
expertul constat diferene referitoare la
valoarea cifrei de afaceri anuale/activelor
totale, completate n Doc.11, care modific
ncadrarea n categoria microntreprinderii
sau ntreprinderii mici, va solicita prin
formularul E 3.4, refacerea Doc. 11 cu
completarea valorii n euro calculat
utiliznd cursul BNR din 31 decembrie
din anul pentru care s-a intocmit bilantul
n funcie de cota de participare se
realizeaza calculul numarului mediu de
salariati si a cifrei de afaceri conform
precizarilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 i
Ghidul IMM de pe site-ul
europaeuint/comm/entreprise/entreprisene
urship/sme_envoy/index.htm,
respectiv
ncadrarea
n
categoria
de
microntreprindere, ntreprindere mic la
momentul
depunerii
cererii
de
finanare.
Expertul va atasa print-screenurile i
Cerificatele Constatatoare din RECOM
identificate pentru solicitant, acionarii/
asociaii acestuia, pentru a incheia
verificarea realizat.
Not: Solicitantul poate depi categoria
de microintreprindere/intreprindere mica

pe perioada de implementare a proiectului.


Exceptie:
Daca
depasirea
statutului
de
microintreprindere/
microintreprindere
mica se realizeaza in perioada de
implementare prin modificarea structurii
actionariatului.
Doc. 12 Declaratie pe propria
Se verifica in doc. 12 si in bazele de date
raspundere privind ajutoarele minimis AFIR daca solicitantul a mai beneficiat de
Bazele de date AFIR cu proiectele ajutoare de minimis si daca da, se verifica
contractate pe schema de minimis daca prin acordarea ajutorului de minimis
(M312, M313, M413.312, M413.313, solicitat prin cererea de finantare depusa
sM 6.2, sM6.4, sM7.6)
pe sM 6.2, se respecta plafonul de 200.000
euro /beneficiar (intreprindere unica).
Daca prin acordarea ajutorului de minimis
solicitat prin cererea de finantare depusa
pe sM 6.2, nu se respecta plafonul de
200.000
euro/beneficiar
(intreprindere
unica) proiectul este declarat neeligibil.
Dac n urma verificrii efectuate n conformitate cu precizarile din coloana puncte
de verificat, expertul constata c solicitantul indeplineste toate punctele verificate,
va bifa caseta Eligibil. n caz contrar se va bifa Neeligibil, cererea fiind declarat
neeligibil.

EG2 - Solicitantul trebuie s prezinte un plan de afaceri.


DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII
Doc.1 Plan de afaceri
Partea F Cererea
de finantare Angajament ca va face dovada desfasurarii
activitilor comerciale prin producia
comercializat
sau
prin
activitile
prestate, n procent de minim 30% din
valoarea primei trane de plat, inaintea
solicitarii celei de-a doua transe de plat.
Valoarea sprijinului
finanare

din

Cererea

de

PUNCTE
DE
VERIFICAT
N
DOCUMENTE
- Se verifica daca Planul de Afaceri
este prezentat si completat conform
modelului cadru din Anexa 2 la Ghidul
Solicitantului.
-Expertul va verifica daca din Planul de
afaceri reiese ca activitatea pentru
care
se
solicita
finantarea
se
incadreaza intr-unul din tipurile de
sprijin ale submasurii 6.2.
- Planul de afaceri va meniona
obligatoriu: titlul proiectului, data
ntocmirii acestuia i cursul de schimb
euro/ lei al Bncii Centrale Europene
valabil la data elaborrii acestuia.
Se verific daca n Planul de Afaceri
sunt
mentionate
minimum
2,
maximum 5 categorii de obiective
specifice. Se verific dac procentul
este stabilit pentru fiecare categorie
de obiective specifice n parte n
funcie de importana acestuia, i are o
valoare de minimum 20% pentru
fiecare categorie de obiective, iar
suma tuturor procentelor s nu
depeasc 100%.
Planul de afaceri trebuie sa cuprind
urmatoarele:
situatia
economic
initial
a
solicitantului (fermierului/ membrului
gospodriei, microntreprinderii sau
ntreprinderii
mici
care
solicit
sprijinul);
etapele
si
obiectivele
pentru
dezvoltarea
noilor
activitti
ale
solicitantului (fermierului / membrului
gospodriei, ale microntreprinderii sau
ale ntreprinderii mici), detalii privind
actiunile necesare si resursele aferente
pentru
dezvoltarea
activittilor
fermierului/membrului gospodriei, ale
microntreprinderii
sau
ale
ntreprinderii mici, cum ar fi investitiile,
formarea sau consilierea care sa
contribuie la dezvoltarea activitatilor
intreprinderii, inclusiv crearea sau
dezvoltarea de noi abilitati/competente
ale angajatilor.
-Se verifica daca in Planul de Afaceri au
fost cuprinse cheltuieli neeligibile asa
cum sunt prevazute in Fisa sM 6.2 si
Ordinul 1731/2015 privind instituirea

schemei de ajutor de minimis Sprijin


acordat
microntreprinderilor
i
ntreprinderilor mici din spaiul rural
pentru
nfiinarea
i
dezvoltarea
activitilor economice neagricole.
Expertul verifica daca in Prognoza
veniturilor din
Planul de afaceri
valoarea veniturilor din vanzarea
productiei proprii comercializate sau
valoarea din activitile prestate este
conform
procentului
stabilit
de
solicitant (minimum 30 %) din valoarea
primei transe de plat.
Se verifica daca au fost detaliate
activitatile necesare pentru atingerea
obiectivelor specifice i dac stabilirea
acestora este realizata in concordanta
cu obiectivele specifice propuse.
- Se verifica bifa pentru valoarea
sprijinului din cererea de finantare.
Pe parcursul verificrii Planului de
Afaceri
expertul
evaluator
poate
solicita informaii suplimentare prin
formularul E3.4, dar care s nu
afecteze condiiile de eligibilitate i
selecie
Not:
Nu
se
accept
modificri ale obiectivelor menionate
n Planul de Afaceri i a procentelor
aferente acestora i nici a tipului i
numrului aciunilor urmrite pentru
atingerea obiectivelor.
n cazul in care solicitantul nu a prezentat un Plan de Afaceri sau acesta nu a fost
ntocmit conform cerinelor, expertul va bifa NU iar cererea de finantare va fi
declarat neeligibil.

EG3 - Obiectivul trebuie s se ncadreze n cel puin unul dintre tipurile de


activiti sprijinite prin sub-msura 6.2
DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII
Doc. 1 Planul de Afaceri
Baza de date a serviciul online RECOM a
ONRC.
Anexa 7-Lista codurilor CAEN eligibile
pentru finantare in cadrul sM 6.2
Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile
numai pentru dotarea cladirilor

Verificri specifice pensiunilor agroturistice


Doc.1 Plan de Afaceri
Doc. 5 Document eliberat de Agenia de
Pli i Intervenii pentru Agricultur din
care sa reiasa inscrierea in registrul
fermelor, pentru exploatatii egale sau mai
mari de 1 hectar sau
Doc. 4 Extras din Registrul Agricol emis de
Primriile locale, pentru exploatatii mai mici
de 1 hectar sau
Copie Registru ANSVSA;
Angajament c investiia va fi introdus n
circuitul turistic.

PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE


Se va verifica in baza de date a serviciului
online RECOM daca solicitantul este inregistrat
cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza
prin proiect si care este prezentata in Planul
de Afaceri, corelat cu codurile CAEN eligibile,
prevazute in Anexele 7 si 8 la Ghidul
solicitantului.
Expertul trebuie sa verifice dac beneficiarul
desfoar activitatea agricol la momentul
depunerii
Cererii
de
Finanare,
prin
informaiile din Planul de Afaceri (doc.1) si din
evidenele de la APIA/ANSVSA/extras din
Registru Agricol de la Primarie.
n acest sens se verific dac:
1.Solicitantul este nscris n baza de date
APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol
2. Unul dintre acionari/ asociati, indiferent de
procentul partilor sociale/actiunilor detinute
de acesta in intreprinderea solicitant, este
nscris n baza de date APIA/Registrul
ANSVSA/Registrul Agricol
3.Exploatatia este inregistrata pe numele
unuia dintre membrii gospodariei din care
face parte unul dintre acionari/ asociati,
indiferent
de
procentul
partilor
sociale/actiunilor detinute de acesta in
intreprinderea solicitant.
Se verifica daca datele privind CNP si
domiciliul, mentionate in CI a unuia dintre
acionari/ asociati, corespund cu datele
inscrise in Registrul Agricol.
In cazul in care nu a fost depusa copie dupa
cartea de identitate odata cu cererea de
finantare, acest document se va solicita prin
intermediul formularului E 3.4.
ATENTIE!
Daca in cererea de finantare nu este bifat
documentul 5 - Copie a extrasului din
Registrul ANSVSA/ APIA din care s reias
calitatea de fermier, cu tampila i meniunea
"Conform cu originalul", sau documentul nu
este atasat de catre solicitant, acesta nu
constituie motiv de neeligibilitate. Expertii
vor verifica aceste documente prin accesarea
linkului: http://www.ansvsa.ro/?pag=834 si a bazei
de date APIA si vor atasa extrasele.

Se verific dac solicitantul a bifat csua


corespunztoare din partea F a Cererii de
Finanare
Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul
bifeaza DA.
In caz contrar expertul bifeaza NU si motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea
de finantare va fi declarat neeligibila.

EG4 Sediul social si punctul/punctele de lucru existente, inclusiv locaia


unde se va desfura activitatea pentru care se solicit finanare, trebuie
s fie situate n spaiul rural
DOCUMENTE NECESARE
VERIFICARII
Cererea de Finanare
Doc.1- Planul de afaceri
Baza de date a serviciul online
RECOM a ONRC
Partea F a cererii de finantare declaratie pe propria rspundere c
va deschide punct de lucru n spaiul
rural, cu codul CAEN al activitii
pentru care solicit finanare (pentru
investiii noi, daca este cazul) cnd
va ndeplini condiiile, conform
legislaiei n vigoare.

Doc.3 Documente pentru terenurile


si cladirile aferente obiectivelor a
caror realizare presupune lucrari de
constructii-montaj
prevazute
in
Planul de afaceri

PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE


Serviciul online RECOM - Se verifica, prin
serviciul online RECOM, daca sediul social i
punctul/punctele
de
lucru
existente,
inclusiv locaia unde se va desfura
activitatea pentru care se solicit finanare
propuse prin proiect conform Cererii de
Finanare, sunt localizate n spaiul rural i
sunt n concordan cu
informatiile
prezentate in Planul de Afaceri.
Prin excepie, pentru entitile care
desfoar i activiti agricole i care sunt
prioritizate
astfel
la
selecie,
punctul/punctele de lucru aferente acestor
activiti agricole pot fi amplasate i n
mediul urban.
Dac punctul de lucru nu este inregistrat,
se verific existena bifei in cadrul
declaratiei F, pct.11.
Se verifica daca doc.3, aferente doar
obiectivelor din Planul de Afaceri a
caror realizare presupune lucrari de
constructii-montaj,
i
confer
solicitantului dreptul de proprietate sau un
drept real de folosin, sunt incheiate la
notariat si daca cladirile/terenurile sunt
situate in spatiul rural, astfel:
3.1 Actul de proprietate asupra terenului
sau
alt document ncheiat la notariat, care s
certifice dreptul de folosin/dreptul real
principal al terenului: contract de nchiriere,
de comodat, concesiune, (alte tipuri de
folosin conform legii) pentru terenul pe
care se va realiza proiectul, pe o perioad
de cel puin 10 ani de la data depunerii
cererii de finanare.
i,
n cazul dreptului de folosin prin
concesionare, contractul de concesiune va
fi nsoit de o adres emis de concedent
care s specifice:
suprafaa concesionat la zi - dac
pentru suprafaa concesionat exist
solicitri
privind
retrocedarea
sau
diminuarea i dac da, s se menioneze
care este suprafaa supus acestui proces;
situaia privind respectarea clauzelor
contractuale, dac este n graficul de
realizare a investiiilor prevzute n

contract, dac concesionarul i-a respectat


graficul de plat a redevenei i alte clauze
i
Pentru cldiri:
Document care s ateste dreptul de
proprietate asupra cldirii
i
n cazul dreptului de folosin prin
concesionare pe o perioad de cel puin 10
ani de la data depunerii cererii de finanare
nsoit de adresa emis de concedent din
care s rezulte c pentru cldirea
concesionat nu exist solicitri privind
retrocedarea.
Pentru construciile definitive solicitantul
trebuie s prezinte documente care s
certifice dreptul real principal (drept de
proprietate,
uz,
uzufruct,
superficie,
servitute) dobndit prin: contract de
vnzare-cumprare, de schimb, de donaie,
certificat de motenitor, act administrativ
de
restituire,
hotrre
judectoreasc/contract de concesiune,
definite conform Legii 50/1991, modificat
i completat, asupra terenului pe care
urmeaz a se realiza investiia. Pentru
construciile cu caracter provizoriu, definite
conform Legii nr. 50/1991, modificat i
completat, solicitantul poate prezenta i
un
contract
de
comodat/locaiune
(nchiriere) asupra terenului.
n situaia n care n Planul de Afaceri nu
sunt prevzute obiective a cror realizare
presupune lucrri de construcii / montaj iar
in Planul de Afaceri sunt descrise sediul soc
si pct/punctele de lucru existente sau
viitoare, nu se vor solicita documentele de
proprietate/folosin ale acestora.
Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse,
expertul bifeaza DA.
In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar
cererea de finantare va fi declarat neeligibila.
EG5 Implementarea planului de afaceri trebuie s nceap n cel mult 9
luni de la data semnrii contractului de finanare
DOCUMENTE NECESARE
VERIFICARII
Doc 1 Planul de Afaceri
Angajamente asumate prin Declaratia
F din cererea de finantare

PUNCTE
DE
VERIFICAT
IN
DOCUMENTE
Se va verifica in Declaratia F din Cererea
de finantare ca s-a bifat inceperea
implementarii Planului de afaceri n
termen de cel mult 9 luni de la data
semnrii contractului de finanare.
Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse,
expertul bifeaza DA.
In caz contrar, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar
cererea de finantare va fi declarat neeligibila.

3. Verificarea privind valoarea sprijinului:


Se verifica daca s-a stabilit corect valoarea sprijinului pentru nfiinarea de activiti
neagricole n zone rurale in conformitate cu cerintele submasurii 6.2.
Astfel, cuantumul sprijinului este de:
50.000 de euro/proiect,
70.000 de euro/proiect n cazul activitilor de producie, servicii medicale,
sanitar-veterinare i de agroturism.
Dac n urma verificrilor se constat c solicitantul a ncadrat corect valoarea
sprijinului n conformitate cu activitatea propus, expertul bifeaz caseta DA. n caz
contrar, expertul bifeaz NU i motiveaz pozitia sa la rubrica Observaii iar Cererea
de Finanare va fi declarat NEELIGIBIL
-

4. Verificarea domeniilor de intervenie:


Expertul va completa domeniile de intervenie specifice proiectului.
DI principal DI 6A Facilitarea diversificrii, a nfiinrii i a dezvoltrii de
ntreprinderi mici, precum i crearea de locuri de munc.
5. Verificarea indicatorilor de monitorizare
Indicatorii de monitorizare, specifici sub-msurii 6.2 prevazuti in Cererea de
finantare sunt corect completai de catre solicitant?
Se verific corectitudinea acestora n cererea de finanare iar n cazul n care
indicatorii nu coincid, expertul va corecta i completa indicatorii rezultai n urma
verificrii criteriilor de eligibilitate.
6. Solicitantul a creat condiii artificiale necesare pentru a beneficia de
pli (sprijin) i a obine astfel un avantaj care contravine obiectivelor
msurii?
Expertul verific n cadrul proiectului i accesnd link-ul
<http://192.168.0.12/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?%2fRapoarte%2fSMER
%2fRegistrulElectronicCF&rs:Command=Render> dac solicitantul a ncercat
crearea unor condiii artificiale necesare pentru a beneficia de pli i a obine astfel
un avantaj care contravine obiectivelor msurii.
Elemente comune care pot conduce la crearea unor condiii artificiale:
1.

Acelai titlu al proiectului identificat la dou sau mai multe proiecte

2.
Acelai sediu social se regsete la dou sau mai multe proiecte

3.
Acelai comun n care urmeaz sa se realizeze proiectul se regsete la
dou sau mai multe
proiecte

4.
Acelai reprezentant legal al proiectului se regsete la dou sau mai multe
proiecte

5.
Acelai consultant al proiectului se regsete la dou sau mai multe proiecte

Aceste informaii vor fi verificate n registrul electronic al cererilor de finantare.

Dac n urma verificrilor expertul identific dou sau mai multe elemente comune
cu alte proiecte i va extinde verificarea asupra acestora, mpreun cu ceilali
experi implicai n verificarea proiectelor respective.
Dac n urma verificrii se identific legaturi care conduc la:
Complementaritatea echipamentelor/utilajelor/dotarilor propuse, se verific
dac acestea se completeaz n cadrul unui flux tehnologic, n vederea obinerii
unui produs finit, in vederea depasirii sprijinului aferent activitatii propuse pe sM
6.2;
Crearea de condiii artificiale avnd la baz alte situaii identificate de
experii evaluatori .
Se verifica daca solicitantul a bifat punctul 18 din Declaratia F din cererea de
finantare.
Dac n urma acestei analize se constat c investiia propus de solicitant nu
poate funciona independent de alt investiie FEADR, crendu-se astfel condiii
artificiale pentru a beneficia de sprijin i a obine astfel un avantaj care contravine
obiectivelor msurii se bifeaz caseta Neeligibil de la pag. 11 Seciunea A,
proiectul fiind neeligibil i se completeaz n rubrica Observaii datele i elementele
care au condus la aceast decizie.
Dac nu sunt identificate condiii artificiale, expertul bifeaz caseta Eligibil
7. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
Dac toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost ndeplinite i nu au
fost create condiii artificiale, proiectul este eligibil.
n cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaii cu motivele de
neeligibilitate ale proiectului.
Expertul care ntocmeste Fisa de verificare i concretizeaz verificarea prin
nscrierea unei bife () n casetele/cmpurile respective. Persoana care verific
munca expertului certific acest lucru prin nscrierea unei linii oblice (\) de la
stnga sus spre dreapta jos suprapus peste bifa expertului.

B. Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie


B. Verificarea criteriilor de selectie
1. Principiul diversificrii activitii agricole a fermierilor/membrilor
gospodriei agricole ctre activiti non agricole
15 puncte
1.1. Proiecte care sunt iniiate de o ntreprindere existent, care a desfurat n
principal activitate n domeniul agricol i intenioneaz s-i diversifice activitatea n
sectorul non-agricol. Activitatea agricol trebuie s fie realizat pe perioada a cel
puin 12 luni de la data nfiinrii i pn la data depunerii cererii de finanare
15 puncte
1.2. Proiecte care sunt iniiate de un fermier/membru al gospodariei agricole care a
activat n agricultur minimum 12 luni pn la data depunerii cererii de finanare
10 puncte
(15 pct daca DA si 0 daca NU)
DOCUMENTE PREZENTATE
Doc 7.1 Certificatul de inregistrare /
7.2 Hotarare judecatoreasca / 7.3
Act constitutiv pentru societatea
cooperativ agricol
Serviciul online RECOM
Doc. 5 Baza de date APIA/Registrul
ANSVSA/ Registrul Agricol
Doc.2 Situatii financiare/ Declaratie
speciala 200/ Declaratie privind
veniturile din activitati agricole
221/document expert contabil
Doc.6 - Copie act de identitate

PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL


DOCUMENTELOR PREZENTATE
1.1 15 puncte
Se verifica prin Serviciul online RECOM daca
solicitantul este inregistrat cu codul CAEN 01
Agricultur, vntoare i servicii anexe,
aferent unei activitati agricole, forma de
organizare i documentele financiar-contabile
din care s reias c solicitantul a obinut
venituri in principal din activitatea agricol.
Se verific documentul nsuit de un expert
contabil din care s rezulte c veniturile din
activiti agricole reprezint cel puin 50%
din veniturile de exploatare ale solicitantului
sau n cazul PFA, II i IF, declaraia pe proprie
rspundere a solicitantului c veniturile din
activitile agricole reprezint cel puin 50%
din total venituri, n cazul n caren formularul
200 s-au bifat mai multe categorii de venituri.
n cazul n care solicitantul a depus exclusiv
formularul 221, conform legislaiei n vigoare,
rezult c acetia desfoar numai activiti
agricole.
n situaia n care la depunerea documentelor
financiar-contabile nu a fost depus i
documentul nsuit de un expert contabil,
acesta va fi solicitat prin intermediul
formularului E3.4 de ctre expertul OJFIR.
Se verifica in Baza de date APIA/Registrul
Exploatatiei ANSVSA/Registrul Agricol daca
solicitantul
este inscris la APIA si/sau in
Registrul
Exploatatiei
ANSVSA/Registrul
Agricol cu minimum 12 luni consecutive
inainte de data depunerii Cererii de Finantare.
Este necesara inregistrarea cu terenuri in
Baza de date APIA, nu doar atribuirea de cod
RO APIA.
Cele doua conditii trebuie indeplinite cumulat
pentru a obtine punctajul aferent acestui

criteriu de selectie.
1.2-10 puncte
Se verific Doc. 6. - Copie act de identitate al
acionarului / asociatului care deine cel puin
50 % din aciuni /pri sociale etc sau deine
controlul n cadrul firmei solicitante
Se verifica in Baza de date APIA/Registrul
Exploatatiei ANSVSA/Registrul Agricol daca
exploataia este nscris n aceste evidene
cu cel puin 12 luni consecutive inainte de
data depunerii Cerere de Finantare pe
numele acionarului / asociatului care deine
cel puin 50 % din aciuni, pri sociale etc
sau deine controlul n cadrul firmei
solicitante /sau al unuia dintre membrii
gospodriei
n cazul n care exploataia nu este nscris
pe numele acionarului / asociatului care
deine cel puin 50 % din aciuni, pri sociale
etc
sau deine controlul n cadrul firmei
solicitante, se verific dac domiciliul nscris
n Cartea de Identitate este acelai cu cel al
deintorului
exploataiei
membru
al
gospodriei.
Este necesara inregistrarea cu terenuri in
Baza de date APIA, nu doar atribuirea de cod
RO APIA.
Se verifica daca solicitantul a declarat bifnd
n seciunea F poz. Nr. 12 din Cererea de
Finanare c un alt membru al gospodariei nu
a mai depus/beneficiat de sprijin pe sM 6.2,
inclusiv de acelai tip de finanare pentru
activiti neagricole obinut prin Msura 19
Dezvoltarea local LEADER
Daca nu a bifat punctul 12 nu se acorda
punctaj.
Daca in urma verificarii sunt ndeplinite
cumulativ condiiile:
-exploataia este nregistrat n Baza de date
APIA/Registrul Exploatatiei ANSVSA/Registrul
Agricol, de minimum 12 luni de la data
depunerii CF i
- acionarul / asociatul care deine cel puin
50 % din aciuni /pri sociale etc sau deine
controlul n cadrul firmei solicitante, deine
exploataia sau are calitatea de membru al
gospodriei aparintoare, expertul nscrie
10 puncte n coloana Scor. In caz contrar,
expertul va inscrie 0 in coloana Scor

S2: Principiul prioritizrii sectoarelor cu potenial de cretere (Textile i


pielrie, Industrii creative i culturale inclusiv meteuguri, Activitati de
servicii in tehnologia informaiei, agroturism, servicii pentru populaia din
spaiul rural)
40 puncte
2.1. Proiecte ce vizeaz activiti de producie din sectoarele cu potenial de
cretere
40 puncte
2.2. Proiecte ce vizeaz servicii din sectoarele cu potenial de cretere
35 puncte
(40 pct ..daca DA si 0 daca NU)
DOCUMENTE PREZENTATE
Baza de date online RECOM
Anexa7 - Lista coduri CAEN
eligibile pentru finantare in cadrul
sM 6.2
Doc.1- Plan de afaceri
Cererea de Finanare (identificarea
codului CAEN)

PUNCTE
DE
VERIFICAT
N
CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se verifica daca solicitantul este inregistrat cu
codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin
proiect conform Planului de afaceri si daca acest
cod CAEN se regaseste in codurile CAEN din
domeniile de activitate cu potential de crestere
conform Anexa 7 - Lista coduri CAEN eligibile
pentru finantare in cadrul sM 6.2.
Pentru
desfurarea
activitilor
meteugreti/industrie creativ, se verific dac
activitatea prezentat n Planul de Afaceri
corespunde
activitiilor
meteugreti/industriilor creative astfel cum
sunt definite n Ghidul Solicitantului sM6.2,
2.1 - 40 puncte
Daca proiectul vizeaz activiti de producie din
sectoarele cu potenial de cretere, expertul va
inscrie 40 puncte in coloana Scor.
2.2 35 puncte
Daca proiectul vizeaz servicii din sectoarele cu
potenial de cretere, expertul va inscrie 35
puncte in coloana Scor.
Pentru criteriile de departajare, expertii vor
verifica tipul de activitate:
Daca prin proiect se propune desfasurarea de
activitati mestesugaresti se bifeaza caseta
aferenta.
Daca prin proiect se propune prestarea de
servicii, altele decat servicii medical, sanitarveterinare si de agroturism se bifeaza caseta
aferenta.
Daca prin proiect se propune prestarea de servicii
IT se bifeaza caseta aferenta.

S3. Principiul stimulrii activitilor turistice n sensul prioritizrii


activitilor agroturistice desfurate n zonele cu potenial turistic
ridicat/ destinaii ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate
max 20 puncte.
3.1. Proiecte ce vizeaz investiii n agroturism (pensiuni agroturistice i/sau servicii
de agrement) n zonele cu potenial turistic ridicat
max 10 puncte
3.2. Proiecte care includ activiti turistice de agrement ce vor fi desfurate n
zonele cu destinaii ecoturistice
5 puncte
3.3. Proiecte care includ activiti turistice de agrement ce vor fi desfurate n
zone cu arii naturale protejate
5 puncte
(Max.20 pct daca DA si 0 daca NU)
PUNCTE
DE
VERIFICAT
N
CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Doc. 1. Planul de afaceri
3.1 max 10 puncte
Serviciul online RECOM
Se verific in doc. 1 dac proiectul vizeaz activiti
Anexa 7 Lista coduri CAEN conform codului CAEN/activitii prevzute n
eligibile pentru finantare in statutul de funcionare al solicitantului, aferent
cadrul sM 6.2
activitilor agroturistice
Anexa 9 - Lista zonelor cu Se verifica in doc. 1 daca tipul de activitate propus
potenial turistic ridicat
prin proiect vizeaz activiti de
agroturism
Anexa 10 - Lista zonelor cu (pensiuni agroturistice i/sau servicii de agrement)
destinaii eco-turistice
in zonele cu potential de crestere ridicat
Anexa 11 - Lista ariilor Vor fi punctate proiectele prin care se propune
naturale protejate
desfurarea activitii de agroturism (pensiuni
agroturistice i/sau servicii de agrement) n zone cu
potential turistic ridicat dar insuficient dezvoltate
din punct de vedere turistic, n conformitate cu
Ordonana de Urgen nr. 142/ 2008 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national Seciunea a VIII - a - zone cu resurse
turistice, aprobat cu modificri prin Legea
190/2009, precum i cu metodologia de acordare a
punctajului total aferent potenialului de dezvoltare
turistic (evaluare final).
Se verific, conform informatiilor/documentelor din
cererea de finanare, dac activitile propuse prin
proiect (pensiuni agroturistice i/sau servicii de
agrement) se vor desfura n localitile cuprinse n
Lista cu zonele cu potential turistic ridicat, dar
insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic cf.
OUG 142/2008;
Punctajul acordat acestui criteriu se calculeaz n
funcie
de
amplasarea
pensiunii/desfurarea
activitii de agrement n localiti cu concentrare
foarte mare de resurse i n localiti cu concentrare
mare de resurse:
- n cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse
turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 5 puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent
aplicndu-se urmtoarea formul de calcul:

Cmrt*5/ Punctaj max. Cmrt = punctaj final (cu dou


zecimale).
Not: Punctajul maxim al Cmrt conform Listei
comunelor cu potenial turistic este de 45 de
puncte.
- n cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de
resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 10
puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent
aplicndu-se urmtoarea formul de calcul:
Cfmrt*10/Punctaj max. Cfmrt = punctaj final (cu
dou zecimale).
Not: Punctajul maxim al Cfmrt conform Listei
comunelor cu potenial turistic este de 56,40 de
puncte.
In caz contrar, expertul va inscrie 0 in coloana Scor.
3.2
- 5 puncte.
Se verific daca prin proiect se propun activitati
conform codului CAEN aferent activitatilor turistice
de agrement.
Se verific dac locatia activittilor turistice de
agrement propuse prin proiect i/sau locaia care
rezult din Doc. 3 se regsesc n Anexa 10 - Lista
zonelor cu destinaii eco-turistice
Daca proiectul indeplineste conditia, expertul va
inscrie 5 puncte n coloana Scor.
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte in
coloana Scor.
3.3 - 5 puncte
Pentru a se puncta acest criteriu, activitile de
agrement propuse prin proiect trebuie s se
desfoare n interiorul ariilor protejate
prevzute in Anexa 11 - Lista ariilor naturale
protejate
Se verific dac activittilor turistice de agrement
propuse prin proiect se desfoar n zonele, doar
comunele, cuprinse Anexa 11 - Lista ariilor naturale
protejate
Se verific existena documentelor care s ateste
dreptul de folosin al acestor arii pentru activitile
propuse (documente de proprietate, nchiriere,
concesiune, acordul proprietarului sau custodelui
suprafeelor pe care se vor desfura activitile
propuse prin Planul de Afaceri ex.: custodele ariei
protejate, proprietar /administrator pdure, pune,
luciu de ap etc.).
Se verific totodat dac punctul ce urmeaza a fi
autorizat in vederea desfasurarii activitatilor de
agrement asa cum este mentionat in Planul de
Afaceri si/sau in doc 3 este situat in n aria protejat
sau n localitile (sate) limitrofe acesteia
De asemenea, se verifica daca in proiect se propun
activitati turistice de agrement i daca sunt
prezentate n Planul de afaceri activitile turistice
de agrement care se vor desfura n zone cu arii
naturale protejate. Ex: bird-watching, echitaie, etc.
Daca proiectul indeplineste conditia, expertul va

inscrie 5 puncte in coloana Scor.


In caz contrar, expertul va inscrie 0 n coloana
Scor.
S4 Principiul stimulrii unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri,
care va fi stabilit n funcie de producia comercializat sau activitile
prestate, n procent de peste 30% din valoarea primei trane de plat
25 puncte
4.1. Proiecte care prevd n planul de afaceri producie comercializat sau activiti
prestate ntr-un procent de peste 30% din valoarea primei trane de plat
25 puncte.
(25 pct daca DA si 0 daca NU)
DOCUMENTE PREZENTATE
Doc 1- Plan de afaceri

PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL


DOCUMENTELOR PREZENTATE
4.1 25 puncte Verificarea se realizeaz n
baza prognozelor din Planul de afaceri.
Astfel, expertul verifica daca valoarea productiei
proprii comercializate sau activitatile prestate
prevazute in Planul de afaceri reprezint
procentul stabilit de solicitant (minimum 30 %)
din valoarea primei transe de plat.
Pentru criteriile de departajare expertii vor
completa procentul propus in Planul de Afaceri
pentru
productia
comercializata/servicii
prestate, pana la maximum 100% din prima
transa.

PUNCTAJ MINIM -15 pct.


Expertul completeaz, semneaz i dateaz Fia de evaluare a criteriilor de selecie
si nscrie punctajul total acordat.
Dac exist divergene ntre expert i persoana care verific munca expertului,
acestea sunt mediate/rezolvate de eful ierarhic superior, care i nsuete decizia
prin semntur

SECTIUNEA II
C. Verificarea conformitatii si eligibilitatii documentelor la acordarea
deciziei de finantare (Contractare)
Numrul de nregistrare al Cererii de Finanare (CF):
F/ N
Tip
Codificare
Codificare
Codificare
Licitaie de
Cod
Numr de ordine
Cerere
Msur
Sub-Msur
de rezerv
proiecte
regiune Jude
nregistrare n
Finanare

Documente de verificat

DA

1.Cazierul judiciar al solicitantului n care se va verifica


lipsa nscrierilor care privesc sanciuni economicofinanciare;
2. Certificate de atestare fiscal care s ateste lipsa
datoriilor fiscale i sociale, emise de ctre Direcia
Generala a Finanelor Publice i de primriile pe raza
crora i au sediul social i punctele de lucru (numai n
cazul n care solicitantul este proprietar asupra
imobilelor) i, dac
este cazul, graficul de reealonare a datoriilor ctre
bugetul consolidat.
3. Document de la banc cu datele de identificare ale
bncii i ale contului aferent proiectului FEADR
(denumirea, adresa bncii, codul IBAN al contului n
care se deruleaz operaiunile cu AFIR). Nu este
obligatorie deschiderea unui cont separat pentru
derularea proiectului.
4. Notificare de asistenta de specialitate de sanatate
publica a conformitatii proiectului cu normele de igiena
si sanatate publica (doar n cazul n care solicitantul
deine/ are drept de folosin asupra cldirii unde se va
implementa proiectul la momentul depunerii cererii de
finanare, conform Planului de Afaceri).
5. Cazier fiscal al solicitantului.

NU

DA

de
Registru

NU
este
cazul

6. Declaratie pe propria rspundere cu privire la


nencadrarea n categoria "firme n dificultate"

Cererea de finantare este eligibila


?

Cod

NU

Observaii.....................................................................................................................
.................................
.....................................................................................................................................
..................................
.....................................................................................................................................
..................................
Aprobat de: Director OJFIR
Nume/Prenume .....................
Semntura i tampila ..................................
DATA.....................................................
Verificat: ef Serviciu OJFIR
Nume/Prenume ........................
Semntura.......................................................
DATA........................................................
ntocmit de: Expert OJFIR
Nume/Prenume .........................
Semntura.........................................................
DATA..........................................................

C. Metodologia de verificare pentru documentele prezentate in vederea


contractarii

DOCUMENTE

DE

PREZENTAT

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE

1. Cazierul judiciar al reprezentantului


legal (n care se verifica lipsa
nscrierilor care privesc sanciuni
economico-financiare);

1. Expertul verifica ca persoana


desemnata nu are inscrise infractiuni
de natura economico-financiara, in
acest caz acesta este eligibil pentru
sprijin, iar expertul va bifa DA. In caz
contrar expertul bifeaza caseta NU iar
cererea devine neeligibila.
2. Certificate de atestare fiscala care 2. Certificatele trebuie sa mentioneze clar
s ateste lipsa datoriilor restante lipsa datoriilor prin mentiunea nu are
fiscale i sociale emise de Direcia datorii sau bararea liniei in care ar trebui
General a Finanelor Publice si de sa fie mentionate.
primariile pe raza carora isi au sediul sau, dupa caz graficul de esalonare a
social si punctele de lucru (numai in datoriilor in cazul in care ANAF a permis
cazul
in
care
solicitantul
este esalonarea acestora in urma efectuarii
proprietar asupra imobilelor) si, daca unui control.
este cazul, graficul de reesalonare a -Certificat de la Primariile pe raza carora
datoriilor catre bugetul consolidat,
isi au sediul si/sau punctul de lucru
Daca solicitantul are datorii catre ANAF /
primrie, acesta devine neeligibil pentru
sprijin, iar expertul va bifa NU. In caz
contrar expertul bifeaza caseta DA.
3. Document de la banc cu datele de 3. Expertul verifica existenta acestui
identificare ale bncii i ale contului document, sa fie emis pe numele
aferent proiectului FEADR (denumirea, solicitantului de catre o institutie bancara
adresa bncii, codul IBAN al contului cu sediul in Romania. Documentul este
n care se deruleaz operaiunile cu obligatoriu de prezentat.
AFIR). Nu este obligatorie deschiderea
unui cont separat pentru derularea
proiectului.
4.
Notificare
de
asistenta
de 4. Expertul verifica dac documentul este
specialitate de sanatate publica a depus de beneficiar anterior ncheierii
conformitatii proiectului cu normele de contractului, n termenul precizat n
igiena si sanatate publica.
notificarea de selecie, respectiv dac
acesta este emis conform protocolului de
colaborare dintre AFIR i MS publicat pe
pagina de internet www.afir.info - doar n
cazul n care solicitantul deine drept de
proprietate / drept de folosin asupra
cldirii unde se va implementa proiectul la
momentul depunerii cererii de finanare,
conform Planului de Afaceri.
5. Cazier fiscal al solicitantului

5.Expertul verifica n cazierul fiscal lipsa


nscrierilor privind faptele savarasite de
solicitant, in acest caz acesta este eligibil
pentru sprijin, iar expertul va bifa DA. In
caz contrar expertul bifeaza caseta NU iar
cererea devine neeligibila.

6. Declaratie pe propria rspundere cu


privire la nencadrarea n categoria
"firme n dificultate"

6. Expertul verifica Declaratia doar pentru


microintreprinderile si intreprinderile mici
cu o vechime mai mare de 3 ani care
doresc diversificarea prin proiect. Aceasta
va fi solicitat prin notificarea de selecie
i va cuprinde asumarea de ctre
solicitant a nencadrrii n situaiile
prevzute n art. 9, alin. 1 lit. h din Ordinul
nr. 1731/2015.

n urma verificrii documentelor de mai sus proiectul poate fi incadrat cu statut:


a) eligibil;
b) neeligibil.
a)
Dac n urma verificrii documentelor se constat c sunt ndeplinite
condiiile de eligibilitate, proiectul este declarat eligibil pentru a trece n etapa
urmtoare n vederea ncheierii contractului de finanare;

b)

n cazul nedepunerii unui document din categoria documentelor obligatorii


pentru care beneficiarul i- a asumat angajamentul depunerii la momentul
nregistrrii cererii de finanare i care au fost precizate expres i n cuprinsul
notificarii de selecie sau nedepunerea acestora n termenele specificate n
notificare sau se constat c n cuprinsul documentului sunt nscrise datorii restante
fiscale sau sociale, fr a fi demonstrat reealonarea plii prin graficul de
reealonare a datoriilor ctre bugetul consolidat, reprezint nclcarea
criteriului/criteriilor de eligibilitate cu consecina nencheierii contractului de
finanare i ncadrarea proiectului cu statut de contract nencheiat. Beneficiarul va fi
notificat cu privire la nencheierea contractului urmare a nerespectrii
angajamentului asumat la data depunerii cererii de finanare.

D: Verificarea conformitatii copiei cu originalul pentru documentele


atasate la cererea de finantare la acordarea deciziei de finantare
(Contractare)

Documente

1. Plan de afaceri

Existenta documentului,
Concord
daca este emis pe
an
numele beneficiarului, copie cu
daca este semnat si
originalul
stampilat, daca are toate
rubricile completate
pt.CF,daca sunt valabilite
conform legislatiei in
vigoare sau precizarilor
din Ghid
Nu
DA
NU
este
cazul

2.
Situaiile
financiare
(bilan

formularul 10, contul de profit i pierderi formularul 20, formularele 30 i 40),


precedente anului depunerii proiectului
nregistrate la Administraia Financiar.
Exceptie fac intreprinderile infiintate in
anul depunerii cererii de finantare.
sau
Declaraie special privind veniturile
realizate n anul precedent depunerii
proiectului, nregistrat la Administraia
Financiar (formularul 200)
i/sau
Declaraia privind veniturile din activiti
agricole impuse pe norme de venit
(formularul 221), document obligatoriu de
prezentat
la
depunerea
cererii
de
finanare;
sau
Declaraia de inactivitate nregistrat la
Administraia
Financiar,
n
cazul
solicitantilor care nu au desfurat
activitate anterior depunerii cererii de
finanare.

3. Documente pentru
terenurile i
cldirile aferente obiectivelor a caror
realizare presupune lucrari de constructiimontaj prevazute in Planul de afaceri.
3.1 Actul de proprietate asupra
terenului
sau
alt document ncheiat la notariat, care s
certifice dreptul de folosin/dreptul real
principal
al
terenului:
contract
de
nchiriere, de comodat, concesiune, (alte
tipuri de folosin conform legii) pentru
terenul pe care se va realiza proiectul, pe o
perioad de cel puin 10 ani de la data
depunerii cererii de finanare.
i, n cazul dreptului de folosin prin
concesionare, contractul de concesiune va
fi nsoit de o adres emis de concedent
care s specifice:
suprafaa concesionat la zi - dac pentru
suprafaa concesionat exist solicitri
privind retrocedarea sau diminuarea i
dac da, s se menioneze care este
suprafaa supus acestui proces;
situaia privind respectarea clauzelor
contractuale, dac este n graficul de
realizare a investiiilor prevzute n
contract, dac concesionarul i-a respectat
graficul de plat a redevenei i alte clauze
i

Pentru cldiri:
Document care s ateste
proprietate asupra cldirii
sau

dreptul

de

alt document ncheiat la notariat care s


certifice dreptul de folosin/dreptul real
principal asupra cldirii: contract de
nchiriere, de comodat, concesiune (alte
tipuri de folosin conform legii) pentru
cldirea n care se va realiza proiectul, pe
o perioad de cel puin 10 ani de la data
depunerii cererii de finanare, numai n
cazul n care proiectul se refer la dotarea/
achiziionarea de echipamente / utilaje,
amenajarea cldirii n aceast situaie fiind
considerat cheltuial neeligibil.
i
n cazul dreptului de folosin prin
concesionare, adresa emis de concedent
care s specifice dac pentru cldirea
concesionat exist solicitri privind
retrocedarea

4. Copie a extrasului din Registrul


agricol cu tampila primriei i meniunea
"Conform cu originalul" (pentru dovedirea
calitii de membru al gospodriei
agricole, daca este cazul).

5. Copie a extrasului din Registrul


ANSVSA/ APIA din care s reias
calitatea de fermier, cu tampila i
meniunea "Conform cu originalul", daca
este cazul.

6. Copia actului de identitate pentru


reprezentantul
legal
al
proiectului
/ntreprinderii.

7.Documente care atesta forma de


organizare a solicitantului.
7.1 Certificatul de nregistrare eliberat
de Oficiul Registrului Comerului conform
legislaiei n vigoare.
7.2 Hotrre judectoreasc definitiv
pronunat pe baza actului de constituire
i a statutului propriu n cazul Societilor
agricole, nsoit de Statutul Societii
agricole;
7.3 Act constitutiv pentru Societatea
cooperativ agricol.
8. Cazierul judiciar al solicitantului n
care se va verifica lipsa nscrierilor care
privesc sanciuni economico-financiare;
9. Certificate de atestare fiscal care
s ateste lipsa datoriilor fiscale i sociale,
emise de ctre Direcia Generala a
Finanelor Publice i de primriile pe raza
crora i au sediul social i punctele de
lucru (numai n cazul n care solicitantul
este proprietar asupra imobilelor) i, dac
este cazul, graficul de reealonare a
datoriilor ctre bugetul consolidat.
10.1 Notificarea de asisten de
specialitate de sntate public a
conformitii proiectului cu normele de
igien i sntate public.
11. Declaraia privind ncadrarea n
categoria
micro-intreprinderilor/
ntreprinderilor mici
12. Raport asupra utilizrii programelor de
finanare nerambursabil (obiective, tip de
investiie, lista cheltuielilor eligibile, costuri
i stadiul proiectului, perioada derulrii
proiectului)
13. Declaraie pe propria rspundere a
solicitantului privind ajutoarele de minimis

14. Document de la banc cu datele de


identificare ale bncii i ale contului
aferent proiectului FEADR (denumirea,
adresa bncii, codul IBAN al contului n
care se deruleaz operaiunile cu AFIR).
Nu este obligatorie deschiderea unui cont
separat pentru derularea proiectului.
15. Cazier fiscal al solicitantului

16. Alte documente (dupa caz).


CONCLUZIE :
Cererea de finanare i documentele
beneficiar pe suport de hrtie sunt
conforme
neconforme
cu exemplarul depus on-line.

anexate

acesteia

depuse

de

Verificat, Sef SLIN OJFIR


Nume/Prenume ......... .............................
Semnatura................................................
Data..........................................................
Intocmit, Expert SLIN OJFIR
Nume/prenume .......................................
Semnatura.................................................
Data...........................................................
Metodologie de completare:
Expertul SLIN-OJFIR efectuez verificarea documentaiei ncrcate on-line cu
documentele originale depuse pe suport de hrtie, respectiv existena semnturilor
i a tampilelor persoanelor autorizate, coninutul documentelor, dac sunt
completate toate rubricile din Cererea de Finanare, valabilitatea documentelor sau
alte aspecte n funcie de specificul fiecrui proiect apoi se consemneaz (bifeaz)
rezultatele n Fia de verificare a conformitii formularul C1.4.0.
Se verifica de asemenea daca documentatia a fost depusa in termenul precizat n
Notificarea privind selectarea cererii de finantare i se va consemna aceasta la
rubrica Observatii.
n urma verificrii, dac nu au fost identificate neconformiti se va trece n etapa
de verificare din punct de vedere al respectrii criteriilor de eligibilitate a
documentelor solicitate conform prevederilor din Ghid, n funcie de tipul proiectului.
Rezultatele vor fi consemnate n seciunea privind verificarea criteriilor de
eligibilitate premergtoare ncheierii contractului de finanare.
Dac se constat neconformiti ntre Cererea de Finanare pe suport de hrtie, fie
si pentru un singur document din dosarul cu documentele n original i
documentaia on-line, proiectul nu va fi contractat, considerandu-se ca beneficiarul
nu i-a respectat angajamentele asumate.
n aceast situaie se va demara procedura de nencheiere a contractului de
finanare i ncadrarea proiectului cu statut de contract nencheiat precum i
notificarea beneficiarului n acest sens.
Se va comunica o copie scanata a Notei de nencheiere a contractului expertului cu
atribuii de monitorizare de la nivel OJFIR precum i departamentelor din cadrul
Agentiei.