Sunteți pe pagina 1din 29

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.

<Autoritatea contractant>

DOCUMENTAIA PENTRU ATRIBUIREA


CONTRACTULUI DE PRESTRI SERVICII DE
PROIECTARE PENTRU ELABORAREA
STUDIULUI DE
FEZABILITATE/PROIECTULUI TEHNIC
AFERENT PROIECTULUI_________
Valoarea estimat _____________

Beneficiarul final al contractului_____________________

Pagina 1 din 29

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0

Coninutul documentaiei de atribuire


Documentaia de atribuire cuprinde:
a. Seciunea I Fia de date a achiziiei
b. Seciunea II Caietul de sarcini
c. Seciunea III Condiii generale i particulare de contract
d. Seciunea IV - Anexe Modele de formulare :
Formularul nr.___
..
Toate informaiile cuprinse n prezenta documentaie de atribuire i toate
drepturile cu privire la aceasta sunt proprietatea autoritii contractante.
Utilizarea documentaiei de atribuire de ctre operatorii economici
interesai este permis numai n scopul elaborrii ofertei.

Pagina 2 din 29

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0

Instruciuni pentru operatorii economici


Participarea la procedura de atribuire este deschis tuturor
operatorilor economici interesai, care ndeplinesc cerinele legale de
natur economic i financiar, tehnico-profesional precum i celelalte
cerine solicitate de autoritatea contractant prin prezenta documentaie.
Ofertanii din categoria ntreprinderilor mici i mijlocii care
ndeplinesc prevederile legislaiei n vigoare (Legea nr.346/2004 privind
stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i
completrile ulterioare) beneficiaz de reducerea cu 50 % a nivelului minim al

cifrei de afaceri precum i cel al garaniilor solicitate prin documentaia de


atribuire.
Pentru a beneficia de aceast facilitate, ofertanii ncadrai n
categoria IMM vor depune odat cu oferta, formularele prevzute n anexa
nr nr.1 la OUG nr.27/2006 pentru modificarea i completarea Legii
nr.346/2004, semnate de reprezentantul legal al ofertantului (sau de alt
persoan autorizat s reprezinte ofertantul).
Operatorii economici persoane juridice strine pot beneficia de
reducerea nivelului minim al cifrei de afaceri precum i cel al garaniilor
solicitate prin documentaia de atribuire, numai dac vor prezenta
documente edificatoare emise de autoriti competente n ara de reedin
din care s reias faptul c au un statut similar celui de IMM din Romnia.
Asocierea format exclusiv din operatori economici ncadrai n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii, persoane fizice sau juridice romne i/sau
strine, care depun ofert comun, beneficiaz de aceeai reducere a cifrei
de afaceri i a garaniilor solicitate prin documentaia de atribuire.
Pentru certificarea faptului c participarea ofertantului/candidatului la
procedura de atribuire este n concordan cu regulile de concuren, potrivit
Ordinului nr.314/201 al Preedintelui Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice, acesta are obligaia de a completa i prezenta
Formularul ___, din Seciunea IV Anexe - reprezentnd Certificat de participare
la licitaie cu ofert independent.

Excluderi din procedur

Pagina 3 din 29

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0

Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri n cadrul


consiliului de administraie/organ de conducere sau de supervizare i/sau are acionari
ori asociai persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea
inclusiv sau care se afl n relaii comerciale, cu persoane ce dein funcii de decizie n
cadrul autoritii contractante este exclus din procedura de atribuire.
Fr a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune ofert
alternativ sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are
dreptul ca n cadrul aceleiai proceduri:
a)s depun dou sau mai multe candidaturi/oferte individuale i/sau comune, sub
sanciunea excluderii din competiie a tuturor candidaturilor/ofertelor n cauz;
b)s depun ofert individual/comun i s fie nominalizat ca subcontractant n
cadrul unei alte oferte, sub sanciunea excluderii ofertei individuale sau, dup caz, a
celei n care este ofertant asociat.
ntreprinderile afiliate au dreptul de a participa n cadrul aceleiai proceduri
de atribuire, dar numai n cazul n care participarea acestora nu este de natur s
distorsioneze concurena. n acest sens, operatorul economic are obligaia de a include
n oferta sa lista cuprinznd ntreprinderile afiliate, n msura n care acestea exist.
Prin ntreprindere afiliat se nelege orice subiect de drept:
asupra cruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o
influen dominant; sau
care poate exercita o influen dominant asupra altui subiect de drept; sau
care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afl sub influena
dominant a unui alt subiect de drept.

Pagina 4 din 29

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0

FIA DE DATE A ACHIZIIEI


I. a. Autoritatea contractant
Denumire:
Adres:
Localitate:
Persoana de contact:
n atenia .......
E-mail:
Adresa/ele de internet (dac este cazul):

Cod potal:
Telefon:

ara:

Fax:

I.b Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante


ministere ori alte autoriti publice centrale
servicii publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau aprare
local
ordine public/siguran naional
agenii naionale
mediu
autoriti locale
afaceri economico-financiare
alte institutii guvernate de legea public
sntate
instituie european/organizaie
construcii i amenajri teritoriale
internaional
protecie social
altele (specificai)
recreere, cultur i religie
educaie
activiti relevante
energie
ap
pot
transport
altele (specificai)
Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altor autoriti contractante da
nu
I.c.Calendarul estimativ al procedurii:
Data transmiterii spre publicare a
anunului/invitaiei de participare
Data limit pentru depunerea ofertelor /
candidaturilor:
Termen limit recomandat de solicitare a
clarificrilor de la autoritatea contractant *)

<Data / ora / locul>


<Data / ora / locul>
<Data / ora / locul>

Termen limit de transmitere a clarificrilor de


ctre autoritatea contractant

<Data / ora / locul>

Data desfurrii edinei de deschidere (dac

<Data / ora / locul>

Pagina 5 din 29

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


este aplicabil)
Data estimat pentru finalizarea procedurii
Data estimat pentru semnarea contractului
*) solicitrile de clarificri se vor transmite i prin e-mail ntr-un format editabil (word, excel)
Not:

La elaborarea calendarului procedurii se va ine seama de:


termenele prevzute n ordonan pentru publicarea anunurilor;
termenele prevzute n ordonan pentru depunerea candidaturilor/ofertelor;
durata previzionat pentru examinarea i evaluarea candidaturilor/ ofertelor sau pentru
derularea rundelor de negocieri (funcie de gradul de complexitate al obiectului contractului i
de gradul de dificultate al evalurii propunerii tehnice i financiare)
perioada de ateptare;
orice alte termene ce pot influena procedura, cum ar fi termenul pentru soluionarea unei
contestaii.

Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute:


la adresa mai sus menionat
altele: (adres/fax/interval orar)
Not : n conformitate cu prevederile legale cu privire la regulile de comunicare i de
transmitere a datelor , autoritatea contractant va preciza modalitatea de comunicare
utilizat pe parcursul procedurii (clarificri ale documentaiei/ofertelor): mail, fax, pot
precum i obligaia ofertanilor de a indica adresele de coresponden)
Not: Toate clarificrile transmise de autoritatea contractant ctre ofertani cu privire la
documentaia de atribuire, vor face parte integral din aceasta, iar clarificrile primite de
la ofertanti pe parcursul evaluarii ofertelor vor fi anexate acestora.

I d. CI DE ATAC
Eventulalele contestaii se pot depune la :
Consiliul Naional de Soluionarea Contestaiilor
Not: nainte de a se adresa Consiliului, persoana vtmat notific autoritatea contractant cu
privire la pretinsa nclcare a dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice i la intenia de a
sesiza Consiliul.
Denumire: Consiliul Naional de Soluionarea Contestaiilor
Adres:
Localitate:
Cod potal:
E-mail:
Telefon:
Adres internet:
Fax:
I.e.Sursa de finanare:
Se specific sursele de finanare ale
contractului ce urmeaz a fi atribuit
(buget local, buget de stat sau alte surse)

ara:

Dup caz, proiect/program finanat din fonduri


comunitare da
nu
Dac DA, facei referire la proiect/program
Proiectul este finanat / cofinanat din

Pagina 6 din 29

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


fonduri______________ n procent de_____%
i/sau din bugetul de stat/local _____________ n
procent de_____% i n procent de ____%
contribuie beneficiar

II.DENUMIRE CONTRACT
II.1) Denumire contract i loc de prestare:
Servicii de proiectare pentru elaborarea Studiului de fezabilitate/ Proiectului tehnic aferent
proiectului__________
II.1.1) Obiectul contractului
Servicii de proiectare pentru elaborarea Studiului de fezabilitate / Proiectului tehnic
Categoria serviciului : Anexa 2A categ.12
Cod CPV 71520000-9
II. 1.2 ) Procedura se finalizeaz prin :
Contract de achiziie public
II. 1.3) Durata contractului de achiziie public
_______luni
II.1.4) Divizare pe loturi
Ofertele se depun pe:
Un singur lot

da
Unul sau mai multe

nu

Toate loturile

Alte informaii referitoare la loturi:

II.2) Cantitatea sau scopul contractului


II.2.1) Total prestaii
Valoarea estimat a contractului:______________ lei fr TVA
(echivalent euro ________)
III. Condiii specifice contractului
III.1 Alte condiii particulare referitoare la contract (dup caz)
III.1.1. Contract rezervat (dac DA scurt descriere )
Not: autoritatea contractant poate opta pentru ndeplinirea obligaiei
prevzut la art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecia i promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificrile i completrile
ulterioare, la achiziionarea de servicii realizate de persoane cu handicap
angajate n unitile protejate autorizate.
III.1.2. Altele (dac DA, descriei)
Se vor respecta prevederile HG 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si
lucrri de interventii.
Pagina 7 din 29
7

da
da

nu
nu

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


Se vor respecta deasemenea si Instructiunile Ministerului Dezvoltarii,
Lucrarilor Publice si Locuintelor din 2 iulie 2008, pentru aplicarea
prevederilor HG 28 /2008, publicate in :MONITORUL OFICIAL I nr. 524
din 11 iulie 2008
IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectat (denumirea procedurii de atribuire selectat)

IV.2) Legislaia aplicat


a. OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare - denumit ordonan .
b. Ordin nr.314/2010 al Preedintelui ANRMAP
c. Legea nr.10/1995, cu modificrile i completrile ulterioare
d. HG 28 din 9 ianuarie 2008 - privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii silucrri de interventii.
V. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECTIE
V.1) Situaia personal a candidatului /ofertantului
V.1.1) Declaraii privind eligibilitatea
(nencadrarea n prevederile art.180
din ordonan)

Cerina obligatorie:
Documente de confirmare:
Declaraie pe proprie rspundere / Certificat
Completare formular nr.___
Note:
a. Acest document nu se solicit eventualilor subcontractani
b. n cazul depunerii unei oferte n asociere, fiecare asociat
are obligaia de a demonstra ndeplinirea cerinei.
c. n cazul depunerii unei oferte individuale/comune susinut
financiar i/sau tehnico-profesional de ctre ter/teri
susintori, fiecare susintor are obligaia de a demonstra
ndeplinirea cerinei.

V.1.2) Declaraie privind


nencadrarea n prevederile art. 181
din ordonan
Solicitat

Nesolicitat

Declaraie pe proprie rspundere


Completare formular nr.___
Documente de confirmare:
- certificate de atestare fiscal
- alte documente echivalente emise de autoriti
competente din ara respectiv.

n cazul n care n ara de origine sau


Autoritatea contractant are dreptul stabilit operatorul economic, nu se emit
de a exclude operatorii care se afl n sau acestea nu vizeaz toate situaiile se
una din situaiile prevzute la art.181 unei declaraii autentice dat n faa
Pagina 8 din 29

n ara n care este


astfel de documente
accept prezentarea
unui notar, a unei

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


din ordonan.
autoriti administrative sau judiciare sau a unei asociaii
profesionale care are competene n acest sens.
Condiie de calificare : Cu excepia impozitelor i taxelor
pentru care s-au acordat nlesniri la plat de ctre organele
competente i n msura n care s-au respectat condiiile
impuse la acordarea acestora, autoritatea contractant i
rezerv dreptul de a exclude (va exclude) ofertantul/candidatul
care nregistreaz datorii la bugetul consolidat precum i la
cel local (indiferent de cuantumul acestora) la data
de_____(se va corela cu termenul legal al scadenei la plat).

V. 1.3) Certificat de participare la


licitaie cu ofert independent

Note:
a.. Cerinele formulate pentru situaiile prevzute la art.181
din ordonan nu se solicit a fi ndeplinite de ctre eventualii
subcontractani
i/sau
de
ctre
terul/terii
susintor/susintori.
b. n cazul depunerii unei oferte n asociere, cerinele
formulate pentru situaiile prevzute la art.181 din ordonan
vor fi demonstrate de fiecare asociat.
Cerin obligatorie
Completare formular nr.___

V.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare)


Prezentarea de certificate/documente emise de organisme
abilitate care confirm nregistrarea i domeniul de activitate.

V.2.1) Persoane juridice/fizice1

Documente de confirmare :
- certificat de nregistrare fiscal
- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerului
de pe lng Tribunalul Teritorial, din care s rezulte domeniul
de activitate;
Persoanele fizice autorizate, vor prezenta documente de
confirmare a capacitii de exercitare a activitii profesionale
conforme cu legislaia aplicabil acestora.

Solicitat

Nesolicitat
Note:
a. Documentele privind capacitatea de exercitare a
activitii profesionale nu pot fi prezentate n favoarea
ofertantului de ctre eventualii subcontractani i/sau
de ctre terul/terii susintor/susintori;
b. n cazul depunerii unei oferte n asociere, fiecare
asociat are obligaia de a demonstra ndeplinirea
cerinei.
n cazul persoanelor juridice /fizice strine se solicit
documente care dovedesc o form de nregistrare / atestare ori
apartenena din punct de vedere profesional, conforme legii

Prin persoan fizic se nelege persoan fizic autorizat

Pagina 9 din 29

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


rii de reziden a operatorului economic.
Note:
Autoritatea contractant are obligaia de a solicita
prezentarea certificatului constatator eliberat de ORC,
sau extras din Registrul acionarilor/asociailor, certificate
de administrator n cazul societilor pe aciuni etc)
pentru a se asigura c nici unul dintre ofertani nu se afl
n situaiile de excludere pe conflict de interese, potrivit
cap.VI.12
V. 3) Situaia economico-financiar
V.3.1) Informaii privind situaia
economico-financiar
Solicitat

Nesolicitat

Operatorului economic va furniza informaii cu privire la:


cifra de afaceri global ntr-o perioad anterioar care
vizeaz activitatea din cel mult ultimii 3 ani pentru care exista
exercitiu financiar incheiat;
Completare formular nr._______
Documente de confirmare ptr.cifra de afaceri:
a. bilanul contabil sau extrase de bilan nregistrat la
organele competente
b.alte documente echivalente (declaraie fiscal,s.a)
Pentru a fi considerat calificat ofertantul trebuie s
ndeplineasc un nivel minim al cifrei de afaceri, astfel:
Cifra de afaceri global pe ultimii 3 ani Valoarea estimat
precizat la cap.II.2.1
Note:
a. Capacitatea economic i financiar a operatorului
economic poate fi susinut i de o alt persoan,
indiferent de natura relaiilor juridice existente ntre
operatorul economic i persoana respectiv.
b. Operatorul economic care beneficiaz de susinerea
situaiei economice i financiare trebuie s dovedeasc
aceasta, de regul, prin prezentarea unui angajament
ferm, ncheiat n form autentic, semnat de ctre
persoana care l susine. Pentru susinerea nivelului
minim al indicatorului cifra de afaceri, angajamentul
ferm prezentat trebuie s garanteze c n cazul n care
contractantul ntmpin dificulti pe parcursul
derulrii contractului, persoana susintoare se oblig
s asigure ndeplinirea complet i reglementar a
obligaiilor contractuale prin implicarea sa direct.
c. Dac un grup de operatori economici depune o ofert
sau o candidatur comun, atunci situaia economic i
financiar se demonstreaz prin luarea n considerare a
resurselor cumulate ale tuturor membrilor grupului.
d. Eventualilor subcontractani nu li se impune
ndeplinirea cerinelor de calificare privind capacitatea
economico-financiar.
e. n cazul n care contractul este mprit pe loturi,

Pagina 10 din 29

10

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


cerinele minime de calificare / selecie referitoare la
capacitatea economic i financiar pe care
ofertanii/candidaii trebuie s le ndeplineasc vor fi
stabilite prin raportare la fiecare lot n parte.
f. n cazul n care procedura de finalizeaz prin ncheiere
de acord-cadru, cerinele minime de calificare / selecie
referitoare la capacitatea economic i financiar pe
care ofertanii/candidaii trebuie s le ndeplineasc
vor fi stabilite prin raportare la valoarea estimat a
celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaz
c va fi atribuit pe durata acordului-cadru.
V.4) Capacitatea tehnic i/sau profesional
V.4.1) Informaii privind capacitatea
tehnic
- serviciile din ultimii 3 ani

Solicitat

Experiena similar
Prezentarea unei liste cu serviciile similare prestate n ultimii
3 ani, coninnd valori, perioade de prestare, beneficiari,
indiferent dac acetia din urm sunt autoriti contractante
sau clieni privai;
Completare formular nr.______

Nesolicitat
Pentru a fi considerat calificat, ofertantul trebuie s
ndeplineasc un nivel minim al valorii serviciilor similare
prestate, astfel:
Valoarea cumulat a serviciilor prestate incluse n maxim 3
contracte similare s fie cel puin egal cu valoarea estimat
precizat la cap.II.2.1
Documente de confirmare care nsoesc formularul depus
(lista serviciilor):
a.Certificate/documente emise sau contrasemnate de o
autoritate sau de clientul beneficiar (coninnd datele cuprinse
n formularul nr._____)
b. Declaraie pe proprie rspundere a ofertantului dac
beneficiarul este client privat i din motive obiective nu se
poate obine o confirmare din partea acestuia.

- Informatii privind dotarile specifice


Solicitat

Nesolicitat

Ofertantul trebuie sa aib spaiu (propriu sau nchiriat),


logistica, echipamente necesare realizrii serviciilor, tehnica
de calcul si software adecvate, mijloace de transport si alte
mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaz sa le utilizeze
pentru ndeplinirea contractului.
Completare formular nr. ______
Not:
Modul de ndeplinire a obligaiilor contractuale se poate
demonstra i pe baza informaiilor cuprinse n documentele
constatatoare eliberate de autoritile contractante la
finalizarea contractelor de servicii prestate n ultimii doi ani
sau prin alte documente edificatoare cum ar fi: copii ale
prilor relevante ale contractelor respectiv: prile, obiectul
contractului, durat, valoare, semnturi i recomandri din
partea beneficiarului /clientului respectiv.

Pagina 11 din 29

11

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


Note:
a. Capacitatea tehnic a operatorului economic poate fi
susinut i de o alt persoan, indiferent de natura
relaiilor juridice existente ntre operatorul economic i
persoana respectiv.
b. Operatorul economic care beneficiaz de susinere
tehnic trebuie s dovedeasc aceasta, de regul, prin
prezentarea unui angajament ferm, ncheiat n form
autentic, prin care confirm c va pune la dispoziia
ofertantului resursele tehnice invocate. Pentru
susinerea cerinei minime referitoare la experiena
similar angajamentul ferm prezentat trebuie s
garanteze c n cazul n care contractantul ntmpin
dificulti pe parcursul derulrii contractului, persoana
susintoare se oblig s asigure ndeplinirea complet
i reglementar a obligaiilor contractuale prin
implicarea sa direct.
c. Dac un grup de operatori economici depune o ofert
sau o candidatur comun, atunci capacitatea tehnic
se demonstreaz prin luarea n considerare a
resurselor cumulate ale tuturor membrilor grupului.
d. Eventualilor subcontractani nu li se impune
ndeplinirea cerinelor de calificare privind capacitatea
tehnic;
e. n cazul n care contractul este mprit pe loturi,
cerinele minime de calificare / selecie referitoare la
capacitatea tehnic
pe care ofertanii/candidaii
trebuie s le ndeplineasc vor fi stabilite prin
raportare la fiecare lot n parte.
f. n cazul n care procedura de finalizeaz prin ncheiere
de acord-cadru, cerinele minime de calificare /
selecie referitoare la capacitatea tehnic pe care
ofertanii/candidaii trebuie s le ndeplineasc vor fi
stabilite prin raportare la valoarea estimat a celui
mai mare contract subsecvent care se anticipeaz c va
fi atribuit pe durata acordului-cadru.

Cerine privind personalul


V.4.2) Informaii privind capacitatea
profesional
Solicitat

Nesolicitat

Ofertantul va demonstra capacitatea profesional a


personalului responsabil pentru ndeplinirea contractului de
servicii prin prezentarea urmtoarelor informatii/documente
de confirmare:
n susinerea experienei profesionale generale:
- se solicita informatii cu privire la efectivul mediu anual
al personalului angajat si al cadrelor de conducere Completare formular nr. ______ .
- Organigrama echipei care va fi implicata in derularea
contractului cu specificarea numelor si a pozitiilor

Pagina 12 din 29

12

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


personalului in cadrul echipei.
n susinerea experienei profesionale specifice:
- Ofertantul va oferi informatii cu privire la studiile,
pregatirea profesionala si calificarea personalului ce va fi
implicat in indeplinirea contractului.
Documente de confirmare :
CV- uri ale persoanelor responsabile n
ndeplinirea contractului de servicii (conform
model cuprins n Formularul nr____)
Documente suplimentare prin care se confirm
competenele i abilitrile declarate n CV-urile
prezentate;
Note:
g. Capacitatea profesional a operatorului economic
poate fi susinut i de o alt persoan, indiferent de
natura relaiilor juridice existente ntre operatorul
economic i persoana respectiv.
h. Operatorul economic care beneficiaz de susinere
trebuie s dovedeasc aceasta, de regul, prin
prezentarea unui angajament ferm, ncheiat n form
autentic, prin care confirm c va pune la dispoziia
ofertantului resursele profesionale invocate.
i. Dac un grup de operatori economici depune o ofert
sau o candidatur comun, atunci capacitatea
profesional se demonstreaz prin luarea n
considerare a resurselor cumulate ale tuturor
membrilor grupului.
j. Eventualilor subcontractani nu li se impune
ndeplinirea cerinelor de calificare privind capacitatea
profesional;
k. n cazul n care contractul este mprit pe loturi,
cerinele minime de calificare / selecie referitoare la
capacitatea profesional pe care ofertanii/candidaii
trebuie s le ndeplineasc vor fi stabilite prin
raportare la fiecare lot n parte.
l. n cazul n care procedura de finalizeaz prin ncheiere
de acord-cadru, cerinele minime de calificare / selecie
referitoare la capacitatea profesional pe care
ofertanii/candidaii trebuie s le ndeplineasc vor fi
stabilite prin raportare la valoarea estimat a celui mai
mare contract subsecvent care se anticipeaz c va fi
atribuit pe durata acordului-cadru.

- Informatii privind subcontractarea

Pagina 13 din 29

Informaii privind partea din contract pe care operatorul


economic are intenia s o subcontracteze
Documente de confirmare:
Declaraie privind subcontractanii, prile din contract pe
care urmeaz s le ndeplineasc i acordul acestora.
13

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


Completare formular nr.____ (dac este aplicabil sau se va
meniona n formular c nu este cazul)

Informatii privind asocierea


Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori
economici va depune odat cu oferta i documentele care o
nsoesc,
acordul de asociere
ntocmit conform
formularului ____

V.5) Standarde de asigurare a calitii


Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism
Solicitat
Nesolicitat independent care atest c acesta are implementat i menine,
conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitii
pentru activitatea specific obiectului contractului..
Operatorii economici care nu dein un astfel de certificat vor
furniza dovezi prin care s ateste conformitatea cu standardul
specificat sau dac nu urmeaz aceleai metode din standard,
trebuie s dovedeasc c ndeplinesc nivelurile de
performan stabilite de acesta.
Note:
a. Eventualilor subcontractani nu li se poate impune
ndeplinirea cerinelor de calificare privind standardele de
asigurare a calitii.
b. Documentele privind standardele de asigurarea calitii nu
pot fi prezentate de terul susintor n favoarea ofertantului.
c.Pentru situaiile n care se depun oferte n asociere, cerina
privind standardele de asigurare a calitii
trebuie
ndeplinit de fiecare membru al asocierii.
V.6) Standarde de protecia mediului
Solicitat

Pagina 14 din 29

Nesolicitat

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism


independent care atest c acesta are implementat i menine,
conform ISO 14001:2004, un sistem de management al
mediului pe domeniul serviciilor de proiectare (de verificat
dac se identific cu activitatea din statut).
Operatorii economici care nu dein un astfel de certificat
vor furniza dovezi prin care s ateste conformitatea cu
standardul specificat sau dac nu urmeaz aceleai metode
din standard, trebuie s dovedeasc c ndeplinesc nivelurile
de performan stabilite de acesta.
Note:
a. Eventualilor subcontractani nu li se poate impune
ndeplinirea cerinelor de calificare privind standardele de
protecie a mediului.
b. Documentele privind standardele de protecie a mediului
nu pot fi prezentate de terul susintor n favoarea
ofertantului.
c. Pentru situaiile n care se depun oferte n asociere,
14

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


cerinaprivind standardele de protecie a mediului trebuie
ndeplinit de fiecare membru al asocierii.
V.7.) Condiii de munc i protecia
muncii

Ofertantul are obligaia de a completa i prezenta formularul


nr._____prin care declar faptul c la elaborarea ofertei a
inut cont de obligaiile referitoare la condiiile de munc i
protecia muncii.
Not:
Se vor indica instituiile competente de la care operatorii
economici pot obine informaii detaliate.

V.8) Selecia/preselecia
candidailor

Se vor detalia criteriile de selectare/preselectare care vor fi n


corelaie cu cerinele de calificare referitoare la capacitatea
Not: Acest capitol se va elimina economico-financiar i/sau la capacitatea tehnic i/sau
dac procedura de atribuire selectat profesional astfel cum au fost solicitate a fi ndeplinite.
este licitaie deschis sau cerere de
oferte.
Note:
a. Selectia/preselecia candidailor limiteaz numrul de
candidai calificai care vor depune oferta n etapa a
Etapa de selecie / preselecie este
doua a licitaiei restrnse sau, dup caz, care vor
aplicabil n cazul n care se
participa la dialog/negocieri.
selecteaz o procedur de
b. Dac autoritatea contractant nu dorete limitarea
licitaie restrns sau negociere cu
numrului de candidai selectai, pentru respectarea
publicarea prealabil a unui anun de
principiului transparenei autoritatea contractant are
participare
obligaia de a face cunoscut la nivelul anunului de
participare faptul c toi candidaii care vor ndeplini
cerinele minime de calificare vor fi selectai pentru
negociere.
c. n cazul n care se dorete limitarea numrului de
candidai selectai pentru participare la etapa
urmtoare, autoritatea are obligaia de a preciza n
anunul de participare modul de acordare a punctajului
pe baza cruia se va realiza clasamentul acestora
(algoritmul de calcul, dup caz).
d. n cazul n care contractul este mprit pe loturi, setul
de cerine minime de calificare / selecie pe care
ofertanii/candidaii trebuie s le ndeplineasc va fi
stabilit prin raportare la fiecare lot n parte.
Intruciuni de completare a documentelor/ declaraiilor/ formularelor solicitate pentru confirmarea
ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie (propunere ANRMAP)
Orice document/declaraie/formular solicitat a fi completat i prezentat numai n original de
ofertant/candidat i va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau dup caz, de ctre alt
persoan autorizat s reprezinte ofertantul. n acest ultim caz, persoana autorizat va depune i
mputernicirea reprezentantului legal.
n cazul ofertelor n asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declaraie/formular
solicitat va fi completat i prezentat de ctre fiecare membru al grupului de operatori.
Pagina 15 din 29

15

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


Formularele conin o seciune distinct pentru situaiilor n care ofertanii/candidaii sunt constituii
ntr-un grup.
Documentele / declaraiile / certificatele /emise de ter parte (instituii competente) vor fi prezentate
n limba romn i vor ndeplini una din urmtoarele condiii de form : original, sau copie conform
cu originalul, n msura n care prezentarea n una din cele doua forme nu contravine dispozitiilor
legislatiei in materia achizitiilor publice.
Persoanele fizice / juridice strine vor prezenta documentele / declaraiile / certificatele n copie
legalizat, nsoite de traducerea autorizat n limba roman.
Documentele pentru care nu este prevazut o perioad de valabilitate stabilit prin lege, nu vor fi
emise cu mai mult de ____zile nainte de data depunerii ofertelor.
Propunere ROMSTRADE
Specificat clar ce fel de documente (certificate fiscale, certificat constatator, etc.). In aceiasi situatie
se pot afla recomandarile care nu au inscriptionate termene de valabilitate.
Pentru
demonstrarea
ndeplinirii
criteriilor
de
calificare
prevzute
la
punctele________________din prezenta Fi de date a Achiziiei, ofertantul are dreptul de a
prezenta iniial, in conformitate cu prevederile HG nr.925/2006, o declaraie pe proprie rspundere
semnat de reprezentantul legal sau dup caz, de ctre alt persoan autorizat s-l reprezinte,
prin care s confirme c ndeplinete criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate n
documentaia de atribuire.
n cazul n care ofertantul uzeaz de dreptul de a depune iniial declaraia pe proprie rspundere
prin care confirm ndeplinirea cerinelor de calificare, acesta are obligaia de a completa i
prezenta formularul nr._______ .
Completarea formularului se va face respectnd instruciunile din subsol, astfel nct
informaiile s fie complete i fr echivoc pentru a permite verificarea concordanei acestora cu
documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autoritii contractante.

Not: Prezentarea iniial a declaraiei pe proprie rspundere prin care se confirm ndeplinirea
criteriilor de calificare astfel cum au fost solicitate n documentaia de atribuire, este permis numai
dac procedura de atribuire selectat este licitaia deschis sau cererea de oferte.

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei

Se precizeaz limba romn i dup caz, o alt


limb de circulaie internaional.
Ofertantul are obligaia de a menine oferta
valabil pn la data de ___ inclusiv.
Orice ofert valabil pentru o perioad mai
mic dect cea precizat n prezenta fi de date
a achiziiei va fi respins ca fiind neconform.
Note:

Pagina 16 din 29

16

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


a. Autoritatea contractant are dreptul de a
solicita ofertanilor, n circumstane
excepionale, nainte de expirarea
perioadei de valabilitate a ofertei,
prelungirea acestei perioade .
b. Ofertantul are obligaia de a comunica
autoritii contractante dac este sau nu
este de acord cu prelungirea perioadei
de valabilitate a ofertei.
c. Ofertantul care nu este de acord cu
prelungirea perioadei de valabilitate a
ofertei se consider c i-a retras oferta,
fr ca acest fapt s atrag pierderea
garaniei de participare.

VI.3) Garania de participare

Ofertantul va constitui o garanie pentru


participare n cuantumul de _______lei,
echivalent ______euro, (calculat la un curs
afiat de BNR din ziua____/ curs mediu pe anul
_____) n una din urmtoarele forme :
______________________________________
Garania poate fi constituit i prin viramnet
bancar
n
urmtorul
cont
_________________deschis la______________
Pentru a fi considerat ndeplinit cerina
privind constituirea sub aceast form a
garaniei de participare, este obligatoriu ca la
data deschiderii ofertelor viramentul bancar s
fie confirmat prin extrasul de cont al autoritii
contractante.
Garania de participare trebuie s fie valabil
cel puin pn la data de ___ inclusiv.
n cazul depunerii de oferte n asociere,
garania de participare trebuie constituit n
numele asocierii i s menioneze c acoper n
mod solidar toi membrii grupului de operatori
economici.
Garania de participare emis n alt limb
dect romn va fi prezentat n original i va fi
nsoit de traducerea autorizat n limba
romn.
Note:
a. Cuantumul garaniei de participare va fi
stabilit n sum fix, egal cu pn la 2

Pagina 17 din 29

17

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


% din valoarea estimat a contractului
ce urmeaz a fi atribuit dar nu mai mic
dect sumele prevzute n ordonan.
b. Perioada de valabilitate a garaniei
pentru participare trebuie s fie cel puin
egal cu perioada de valabilitate a
ofertei.
c. n cazul unei proceduri de atribuire pe
loturi, garania se stabilete prin
raportare la fiecare lot.
d. Se pot preciza i informaii referitoare la
condiiile de restituire/reinere
a
garaniei conform legii.
Condiii de reinere a garaniei de participare
Autoritatea contractant are dreptul de a reine
garania pentru participare, ofertantul pierznd
astfel suma constituit, atunci cnd acesta se
afl n oricare dintre urmtoarele situaii:
i retrage oferta n perioada de
valabilitate a acesteia;
oferta
sa
fiind
stabilit
ctigtoare, refuz s semneze
contractul
de
achiziie
public/acordul-cadru n perioada
de valabilitate a ofertei;
oferta
sa
fiind
stabilit
ctigtoare,
nu
constituie
garania de bun execuie n
perioada de valabilitate a ofertei
i, oricum, nu mai trziu de 15 zile
de la semnarea contractului;
n msura n care Consiliul respinge
contestaia depus de operatorul economic n
cadrul procedurii de atribuire, autoritatea
contractant va reine din garania de
participare a ofertantul contestator, suma de
__________lei.
n cazul n care instana competent
admite plngerea formulat mpotriva deciziei
Consiliului de respingere a contestaiei,
autoritatea
contractant
va
returna
contestatorului suma reinut n cel mult 5 zile
lucrtoare de la data pronunrii deciziei
instanei de judecat.
Condiii de restituire a garaniei de participare
Garania de participare se restituie de
autoritatea contractant:
n cel mult 3 zile lucrtoare de la data
constituirii garaniei de bun execuie;
dup
semnarea
contractului
cu
ofertantul ctigtor dar nu mai trziu de 3
zile lucrtoare de la data expirrii perioadei
Pagina 18 din 29

18

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


de valabilitate a ofertei, ofertanilor a cror
ofert nu a fost stabilit ctigtoare;
n cel mult 3 zile lucrtoare de la data
expirrii termenului de depunere a unei
contestaii, n cazul n care procedura este
anulat.
Eliberarea garaniei de participare constituit
de ofertanii ale cror oferte au fost declarate
nectigtoare se poate obine i nainte de
expirarea perioadelor precizatre mai sus, dac
ofertanii n cauz transmit autoritii
contractante o solicitare n acest sens.
Oferta trebuie s conin propunerea tehnic i
propunerea financiar.
VI.4) Coninutul ofertei
Not:
a. Actul juridic prin care operatorul
economic i manifest voina de a se
angaja juridic n contractul de achiziie
este reprezentat de Formularul de Ofert
(Formularul nr.____din Cap.IV Anexe
la fia de date a achiziiei)
b. Documentele elaborate de ofertant n
scopul verificrii ndeplinirii cerinelor
de natur tehnic solicitate prin caietul
de sarcini, precum i centralizatoarele de
preuri/ devize/calculaii s.a constituie
detalierea formularului de ofert i nu
actul juridic.

VI.5) Dreptul de proprietate asupra


ofertelor

Cu excepia ofertelor depuse la o alt adres a


autoritii contractante dect cea stabilit prin
fia de date a achiziiei sau dup expirarea datei
limit pentru depunere, autoritatea contractant
va avea dreptul de proprietate asupra tuturor
ofertele primite pentru aceast procedur de
atribuire.
Ofertanii nu au dreptul la restituirea
ofertelor depuse n procedur.

VI.6) Confidenialitate
Autoritatea contractant asigur garantarea
protejrii acelor informaii pe care ofertanii le
precizeaz ca fiind confideniale, n msura n
care, n mod obiectiv, dezvluirea acelor
informaii sunt n msur s prejudicieze
interesele legitime ale acestora, n special n
ceea privete secretul comercial i proprietatea
intelectual.
Ofertanii vor specifica n cuprinsul propunerii
Pagina 19 din 29

19

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


tehnice informaiile pe care le consider
confideniale i care nu pot fi dezvluite terilor
menionnd motivele pentru care aceste
informaii trebuie s fie confideniale.

VI.7) Modul de elaborare a propunerii


tehnice

La elaborarea Propunerii tehnice se va avea in


vedere prevederile HG 28/2008
Propunerea tehnic va cuprinde 2 pri:
Seciunea A care va cuprinde abordarea i
metodologia de lucru pentru implementarea
scopului contractului, detaliind :
a. nelegerea cerinelor contractului
b. Metodologia de prestare
c. Organizarea i planificarea activitilor
Aceast seciune va fi nsoit de urmtoarele
formulare specifice completate:
Anexa IV - Formularul nr._____
Anexa IV - Formularul nr._____
Seciunea B care va cuprinde echipa de
proiect propus, cu detalii referitoare la :
a. Structura si rolul fiecrui membru al
echipei implicata in proiect prin
completarea
Fromularului
nr._____nsoit de CV-urile personalului
nominalizat.

VI.8) Modul de elaborare a propunerii


financiare

Propunerea financiar va conine informaiile


completate n mod corespunztor potrivit
formatului cuprins n Anexa IV Formular
nr.____
De asemenea, ofertantul va prezenta un
Centralizator de preturi precum si un grafic de
plati.
n cazul n care se omite completarea unui pre
n formularul propunerii financiare se va
considera c preul este inclus n alte preuri din
formular, contractantul nefiind ndreptit s
solicite plata serviciilor n cauz.
n cazul unei discrepane ntre preul unitar i
preul total, se va lua n considerare preul
unitar.
Preurile
unitare cuprinse n propunerea
financiar vor fi stabilite n moneda _lei_ i nu
vor cuprinde TVA.
La
completarea
propunerii
financiare,
ofertantul are obligaia de a lua n considerare
eventualele deduceri n cazurile n care acestea
sunt sub efectul unui legi, precum i toate
cheltuielile pe care le implic ndeplinirea

Pagina 20 din 29

20

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


obligaiilor contractuale, inclusiv marja de
profit.
Preurile vor include toate taxele, impozitele i
contribuiile legale de orice natur n legtur
cu obiectul contractului.
Preurile ofertate trebuie s rmn ferme pe
durata contractului.
Elaborarea propunerii financiare n alt form
dect cea stabilit mai sus, va avea ca efect
respingerea ca neconform a ofertei.
Dac preul ofertat nu rezult clar din
formularul de ofert, oferta va fi respins ca
neconform.

VI.9) Prezentarea ofertei

VI.10) Posibilitatea retragerii sau


modificrii ofertei

VI.11) Deschiderea ofertelor

Pagina 21 din 29

Prezentarea ofertei:
Se detaliaz:
1. Data (zz /ll /an /ora)
2.Locul de depunere
3.Numrul de exemplare n copie (dup caz)
4.Modul de prezentare a ofertei (ambalare,
sigilare, marcare a plicurilor coninnd
documentele ofertei)
Note:
a. Modificarea termenului de depunere a ofertei
se poate face numai prin publicarea unei erate
la anunul de participare, transmis cu cel puin
3 zile nainte de data anunat iniial pentru
deschiderea ofertelor.
b. Ofertant este operatorul economic care
depune ofert n termenul de depunere indicat n
anunul/invitaia de participare.
c. n cazul procedurilor desfurate integral
prin mijloace electronice ofertantul are dreptul
de a depune oferta i documentele care nsoesc
oferta numai n format electronic.
Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau
retrage candidatura/oferta numai nainte de
data limit stabilit pentru depunere.
Modificarea
sau
retragerea
de
candidaturii/ofertei se realizeaz prin solicitare
scris n acest sens, depus pn la data limit
stabilit pentru depunere.
Pentru
a
fi
considerate
parte
a
candidaturii/ofertei,
modificrile
trebuie
prezentate cu amendamentul c pe plicul
exterior se va marca, n mod obligatoriu, i
inscripia "MODIFICRI.
Data, ora i locul deschiderii ofertelor.
Condiii pentru participanii la sedina de
deschidere(obligatoriu -mputernicire, garania
de participare n original i n cuantumul i
21

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


forma solicitat i documentele doveditoare n
cazul IMM )
Note: n procesul verbal al sedinei de
deschidere se consemneaz:
denumirea ofertanilor;
modificrile i retragerile de
oferte;
existena garaniilor de
participare;
lista documentelor depuse de
fiecare operator economic;
elementele principale ale
propunerilor financiare, inclusiv
preul;
cursul de referin care va sta la
baza comparrii preurilor la
evaluarea ofertelor prezentate
ntr-o alt moned (cel precizat
n anun/inivitaia de participare)
propuneri de oferte alternative
(dac este cazul);
orice alte detalii i precizri pe
care comisia de evaluare le
consider necesare.
modul de desfurare a edinei.
n cadrul sedinei de deschidere nu este
permis respingerea niciunei oferte, cu excepia
celor care:
a. au fost depuse dup data i ora limit de
depunere sau la o alt adres;
b. nu sunt nsoite de garania de participare, n
cuantumul, forma i avnd perioada de
valabilitate solicitate n documentaia de
atribuire.

VI.12) ) Analiza i evaluarea ofertelor

Se cuprind informaii cu privire la situaiile n


care ofertele pot fi considerate inacceptabile
i/sau neconforme.
Se cuprind informaii cu privire la situaiile n
care ofertele pot fi considerate inacceptabile
i/sau neconforme.
Oferta este considerat inacceptabil n
urmtoarele situaii:
a fost depus de un ofertant care nu
ndeplinete una sau mai multe dintre cerinele
de calificare stabilite n documentaia de
atribuire sau nu a prezenat documente relevante

Pagina 22 din 29

22

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


n scopul confirmrii celor menionate n
declaraia iniial;
constituie o alternativ la prevederile
caietului de sarcini alternativ care nu poate fi
luat n considerare ntruct nu este precizat
posibilitatea depunerii de oferte alternative;
nu asigur respectarea reglementrilor
obligatorii referitoare la condiiile specifice de
munc i de protecia muncii;
preul fr TVA inclus n propunerea
financiar
depete
valoarea
estimat
prevzut la cap.II.2.1. i nu exist posibilitatea
disponibilizrii de fonduri suplimentare;
preul fr TVA inclus n propunerea
financiar
depete
valoarea
estimat
prevzut la cap.II.2.1. i dei exist
posibilitatea
disponibilizrii
de
fonduri
suplimentare:
a. preul este cu mai mult de 10 % mai mare
dect valoarea estimat prevzut la cap.II.2.1
b. ncheierea contractului la preul respectiv al
conduce la eludarea acelor prevederi ale
ordonanei care instituie obligaii ale autoritii
contractante n raport cu anumite praguri
valorice;
- oferta are un pre neobinuit de sczut pentru
ceea ce urmeaz a fi executat astfel nct nu se
poate asigura ndeplinirea contractului la
parametrii cantitativi i calitativi solicitai prin
caietul de sarcini;
Oferta este considerat neconform n
urmtoarele situaii:
a. nu satisface n mod corespunztor
cerinele caietului de sarcini;
b. conine propuneri de modificare a
clauzelor contractuale pe care le-a
stabilit autoritatea contractant n
documentaia de atribuire, care n mod
evident sunt dezavatajoase pentru
aceasta din urm iar ofertantul nu
accept renunarea la caluzele
respective;
c. conine n cadrul propunerii financiare
preuri care nu sunt rezultatul liberei
concurene i care nu pot fi justificate;
d. n cadrul unei proceduri de atribuire
pentru care s-a prevzut defalcarea pe
loturi, oferta este prezentat fr a se
realiza distincia pe loturile ofertate fiind
astfel imposibil aplicarea criteriului de
atribuire pentru fiecare lot n parte.
Pagina 23 din 29

23

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


Se vor stabili clarificrile i completrile
formale sau de confirmare si se vor identifica
eventualele erori aritmetice, viciile de form sau
corectri ale unor abateri tehnice minore, n
vederea solicitrii clarificrilor i stabilirea
perioadei de timp acordat pentru transmiterea
acestora.

VI.13) Reguli de evitare a conflictului de


interese

Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire,


autoritatea contractant are obligaia de a lua
toate msurile necesare pentru a evita situaiile
de natur s determine apariia unui conflict de
interese i/sau manifestarea concurenei
neloiale.
Persoana fizic sau juridic care a participat la
ntocmirea documentaiei de atribuire are
dreptul, n calitate de operator economic, de a fi
ofertant, ofertant asociat sau subcontractant,
dar numai n cazul n care implicarea sa n
elaborarea documentaiei de atribuire nu este
de natur s distorsioneze concurena.
Persoanele fizice sau juridice care sunt
implicate direct n procesul de verificare /
evaluare a ofertelor, nu au dreptul de a fi
ofertant, ofertant asociat sau subcontractant,
sub sanciunea excluderii din procedura de
atribuire.
Nu au dreptul s fie implicai n procesul de
verificare/evaluare a ofertelor urmtoarele
persoane:
a) persoane care dein pri sociale, pri
de interes, aciuni din capitalul subscris
al
unuia
dintre
ofertani
sau
subcontractani ori persoane care fac
parte
din
consiliul
de
administraie/organul de conducere sau
de supervizare a unuia dintre
ofertani/candidai sau subcontractani;
b) so/soie, rud sau afin, pn la gradul
al patrulea inclusiv, cu persoane care
fac
parte
din
consiliul
de
administraie/organul de conducere sau
de supervizare a unuia dintre
ofertani/candidai;

Pagina 24 din 29

24

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


c) persoane despre care se constat c pot
avea un interes de natur s le afecteze
imparialitatea pe parcursul procesului
de verificare/evaluare a ofertelor.
d) persoane care n exercitarea funciei pe
care o dein la nivelul autoritii
contractante se afl n situaia existenei
unui conflict de interese astfel cum este
acesta reglementat de Legea nr.
161/2003 privind unele msuri pentru
asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice
i n mediul de afaceri, prevenirea i
sancionarea corupiei, cu modificrile
i completrile ulterioare
Contractantul nu are dreptul de a angaja, n
scopul ndeplinirii contractului de achiziie
public, persoane fizice sau juridice care au fost
implicate in procesul de verificare / evaluare a
ofertelor depuse n cadrul aplicrii unei
proceduri de atribuire, pe parcursul unei
perioade de cel puin 12 luni de la ncheierea
contractului,
sub
sanciunea
nulitii
contractului respectiv pentru cauza imoral.
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
Preul cel mai sczut
Sau dup caz,
Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic
Punctajul total acordat pentru fiecare ofert se calculeaz pe baza formulei:
P (total) = P (financiar) x F% + P (tehnic) x T%, n care
F% - ponderea corespunztoare punctajului financiar (50%)
T% - ponderea corespunztoare punctajului tehnic (50%)
Punctajul financiar se acord astfel:
pentru cel mai sczut pre se acord 100 de puncte;
pentru alt pre dect cel prevzut mai sus, se acord astfel: P(financiar n) = (pre
minim/pre (n) ) x 100.
Punctajul tehnic se acord conform algoritmului de calcul aferent subfactorilor de evaluare
Clasamentul ofertelor se va ntocmi n ordinea descresctoare a punctajelor combinate (tehnic
i financiar) obinute prin aplicarea formulei de calcul mai sus menionate.

Factor de evaluare
1. Preul total al prestaiilor

Pondere
50

2. nelegerea obiectivelor proiectului i rezultatele


ateptate.
2.1.Prezentarea aspectelor considerate de ctre
ofertant ca fiind eseniale pentru obinerea rezultatelor
Pagina 25 din 29

25

15

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


ateptate ale contractului i atingerea obiectivelor
acestuia nsoite de comentarii relevante;
3. Metodologia de prestare
3.1. Descrierea detaliat a etapelor propuse de
ofertant pentru realizarea activitilor, n vederea
ndeplinirii contractului, inclusiv punctele de
referin precum i rezultatele si documentele ce
trebuiesc prezentate pentru fiecare activitate;
4. Organizarea i planificarea n timp a activitilor, pe
durata contractului
4.1. Planificarea, succesiunea i durata activitilor i
etapelor, lundu-se n considerare i timpul necesar
pentru mobilizare (grafic Gantt) cu evidenierea
momentelor semnificative ale proiectului i utilizarea
resurselor pentru fiecare etap, n raport cu necesitatea
atingerii rezultatelor

25

10

Atenie !
Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza criteriile de calificare i selecie ca factori de
evaluare a ofertelor.
n cazul n care contractul este mprit pe loturi, criteriul utilizat trebuie s fie acelai pentru toate
loturile.

Note:
a. Se va preciza detaliat metodologia concret de punctare a avantajelor care rezult din
propunerile tehnice i financiare.
b. Avantajele rezultate din propunerile tehnice i financiare prin aplicarea factorilor de evaluare,
trebuie s aib corespondent n clauzele contractuale obligatorii, astfel nct pe parcursul derulrii
contractului s poat fi verificate.
VIII. STABILIREA OFERTEI CTIGTOARE
Contractul se atribuie ofertantului care ndeplinete criteriile de selecie i calificare
impuse i a crui ofert a fost stabilit ctigtoare pe baza criteriului de atribuire precizat n
anunul/invitaia de participare i n documentaia de atribuire, de ctre comisia de evaluare.
n cazul n care atribuirea se face pe baza criteriului preul cel mai sczut oferta
ctigtoare este cea al crei pre, fr TVA este cel mai mic.
n cazul n care atribuirea se face pe baza criteriului oferta cea mai avantajoas din
punct de vedere economic oferta ctigtoare este cea care a ntrunit cel mai mare punctaj
rezultat ca urmare a aplicrii algoritmului de calcul stabilit n documentaia de atribuire.

IX. NOTIFICAREA REZULTATULUI PROCEDURII


Pagina 26 din 29

26

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


Autoritatea contractant are obligaia de a informa operatorii economici implicai n
procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul seleciei, la rezultatul
procedurii de atribuire a contractului de achiziie public, ori dup caz, la anularea procedurii
de atribuire i eventuala iniiere ulterioar a unei noi proceduri, n scris i ct mai curnd
posibil, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la emiterea acestora.
n cadrul comunicrii, autoritatea contractant are obligaia de a informa
ofertantul/ofertanii ctigtor/ctigtori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
Autoritatea contractant are obligaia de a informa ofertanii/candidaii care au fost
respini sau a cror ofert nu a fost declarat ctigtoare asupra motivelor care au stat la
baza deciziei respective, dup cum urmeaz:
a) fiecrui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a
candidaturii sale;
b) pentru fiecare ofert respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de
respingere, detaliindu-se argumentele n temeiul crora oferta a fost considerat inacceptabil
i/sau neconform, ndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinelor de funcionare
i performan prevzute n caietul de sarcini;
c) fiecrui ofertant care a prezentat o ofert acceptabil i conform, prin urmare
admisibil, dar care nu a fost declarat ctigtoare, caracteristicile i avantajele relative ale
ofertei/ofertelor ctigtoare n raport cu oferta sa, numele ofertantului cruia urmeaz s i se
atribuie contractul de achiziie public sau, dup caz, ale ofertanilor cu care urmeaz s se
ncheie un acord-cadru;
d) fiecrui operator economic dintre cei prevzui la lit. a) - c), data-limit pn la care au
dreptul de a depune contestaie.
Autoritatea contractant are dreptul de a nu comunica anumite informaii dar numai n
situaia n care divulgarea acestora:
ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol n aplicarea
unei prevederi legale sau ar fi contrar interesului public;
ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau
privai, sau ar prejudicia concurena loial dintre acetia.
Note:
a. Comunicarea prin care se notific rezultatul procedurii se transmite i prin fax sau prin
mijloace electronice;
b. n cazul n care autoritatea contractant nu transmite comunicarea privind rezultatul
aplicrii procedurii i prin fax sau prin mijloace electronice, termenle de ateptare
pentru ncheierea contractului, precizate prin ordonan, se majoreaz cu 5 zile.
X. ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE
Autoritatea contractant are obligaia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de achiziie public, dac ia aceast decizie, de regul, nainte de data transmiterii
comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire i, oricum, nainte de data
ncheierii contractului, numai n urmtoarele cazuri:
au fost depuse numai oferte inacceptabile i/sau neconforme;
nu a fost depus nicio ofert sau au fost depuse oferte care, dei pot fi luate n
considerare, nu pot fi comparate datorit modului neuniform de abordare a soluiilor
tehnice i/sau financiare;
abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau este
imposibil ncheierea contractului.
Prin excepie, autoritatea contractant are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului de achiziie public, dac ia aceast decizie, de regul, nainte de data
Pagina 27 din 29

27

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire i, oricum, nainte
de data ncheierii contractului, numai n urmtoarele cazuri:
autoritatea contractant se afl n una dintre situaiile prevzute la art. 86 alin. (2) lit.
a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 1481 lit. a) din ordonan;
ca urmare a deciziei pronunate de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor
prin care dispune eliminarea oricror specificaii tehnice, economice sau financiare din
anunul/invitaia de participare, din documentaia de atribuire ori din alte documente
emise n legtur cu procedura de atribuire;
autoritatea contractant nu mai are asigurate fondurile necesare realizrii achiziiei sau
nu mai exist necesitatea ce urma a fi acoperit; cele dou situaii nedatorndu-se unei
aciuni sau inaciuni a autoritii contractante
Note:
n sensul prevederilor de mai sus, prin abateri grave de la prevederile legislative se nelege:
a) criteriile de calificare i selecie, precum i criteriul de atribuire sau factorii de evaluare
prevzui n cadrul invitaiei/anunului de participare, precum i n documentaia de atribuire
au fost modificai;
b) pe parcursul analizei, evalurii i/sau finalizrii procedurii de atribuire se constat erori
sau omisiuni, iar autoritatea contractant se afl n imposibilitatea de a adopta msuri
corective fr ca acestea s conduc, la nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit.
a) - f) din ordonan.
Autoritatea contractant are obligaia de a comunica n scris tuturor participanilor la
procedura de atribuire, n cel mult 3 zile lucrtoare de la data anulrii, att ncetarea
obligaiilor pe care acetia i le-au creat prin depunerea de oferte, ct i motivul concret care a
determinat decizia de anulare.
XI. NCHEIEREA I SEMNAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIIE
Ofertantul desemnat ctigtor are obligaia de a se prezenta n termen de _____zile de la
primirea invitaiei pentru semnarea contractului, transmis de autoritatea contractant.
Dac termenului de ____zile a expirat iar ofertantul desemnat ctigtor nu s-a prezentat
pentru semnarea contractului, situaia va fi asimilat refuzului de a semna contractul, iar autoritatea
contractant va reine n favoarea sa garania de participare.
n cazul n care ofertantul cruia i s-a atribuit contractul este un consoriu, acesta are obligaia de a
prezenta la semnarea conractului urmtoarele documente:
- documente prin care se autorizeaz persoana care urmeaz s semneze contractul;
- acordul de asociere din care s rezulte cota de participare a fiecrui membru al
asocierii , reprezentantul legal al asocierii, liderul desemnat ( informaii care nu
trebuie s fie diferite fa de cele precizate n documentele care au nsoit oferta);
- garania de participare n conformitate cu precizrile de la cap.XIII din fia de date.
n cazul n care ofertantul cruia i s-a atribuit contractul a nominalizat in cadrul ofertei
subcontractanti, acesta are obligaia de a prezenta la semnarea conractului contractul/contractele
incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta;

Note:
In cazul n care autoritatea contractant nu poate ncheia contractul cu ofertantul a crui ofert a
fost stabilit ca fiind ctigtoare, datorit faptului c ofertantul n cauz se afl ntr-o situaie de
for major sau n imposibilitatea fortuit de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul s
declare ctigtoare oferta clasat pe locul doi, n condiiile n care aceasta exist i este admisibil.
Pagina 28 din 29

28

FIA DE DATE PROIECTARE DRUM JUDEEAN - versiunea 1.0


n caz contrar, procedura de atribuire se anuleaz.
XII. AJUSTAREA PREULUI CONTRACTULUI
Ajustarea preului contractului
da

nu

Dac DA, se va preciza modul de ajustare a


preului contractului
(n ce condiii, cnd, cum, formula de ajustare aplicabil)

XIII. GARANIA DE BUN EXECUIE A CONTRACTULUI


Garania de bun execuie a contractului
da

nu

Dac DA, se vor preciza:


- cuantumul garaniei de bun execuie exprimat
procentual i nu mai mult de 10% din valoarea
fr TVA a contractului;
- modul de constituire a garanie de bun
execuie.

Fia de date poate conine orice alte informaii, cu condiia ca acestea s nu aduc atingere
informaiilor din anunul/invitaia de participare publicat n SEAP.

Pagina 29 din 29

29

S-ar putea să vă placă și