Sunteți pe pagina 1din 8

COALA GIMNAZIAL NR.

1 BUMBETI-JIU

STRUCTURA ANULUI COLAR 2015 2016


SEMESTRUL I
14 septembrie 2015 30 octombrie 2015
31 octombrie 2015 8 noiembrie 2015
9 noiembrie 2015 18 decembrie 2015
19 decembrie 2015 10 ianuarie 2016
11 ianuarie 2016 5 februarie 2016

cursuri
vacan nv. primar
cursuri
vacana de iarn
cursuri

6 februarie 2016 14 februarie 2016 - vacana intersemestrial


SEMESTRUL AL II-lea
15 februarie 2016 22 aprilie 2016

cursuri

18 - 22 aprilie - programul coala altfel: S tii mai multe, s fii mai bun!
23 aprilie 2016 3 mai 2016

vacana de
primvar

cursuri

4 mai 2016 24 iunie 2016

25 iunie 2016 11 septembrie 2016 - vacana de var

Calendar anul colar 2015 / 2016


SEMESTRUL I
Luna

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

IANUARIE

Vacana
de iarn

Ziua/s
pt.

10

11

12

13

14

14

21

28

12

19

26

16

23

30

14

21

28

Ma

15

22

29

13

20

27

10

17

24

15

22

Mi

16

23

30

14

21

28

11

18

25

16

17

24

15

22

29

12

19

26

10

18

25

16

23

30

13

20

27

19

26

10

17

24

31

14

21

28

20

27

11

18

25

15

22

29

FEBR.

15

16

17

18

11

18

25

29

12

19

26

23

30

13

20

27

17

24

31

14

21

28

11

18

25

15

22

29

12

19

26

16

23

30

13

20

27

10

17

24

31

Luna

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

Ziua/s
pt.

V.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

V.

28

29

30

31

32

33

34

35

15

22

29

14

21

28

11

18

25

16

23

30

13

20

Ma

16

23

15

22

29

12

19

26

10

17

24

31

14

21

Mi

10

17

24

16

23

30

13

20

27

11

18

25

15

22

J
V

11

18

25

10

17

24

31

14

21

28

12

19

26

16

23

12

19

26

11

18

25

15

22

29

13

20

27

10

17

24

25 iunie 11 septembrie

SEMESTRUL AL II-lea

13

20

27

12

19

26

16

23

30

14

21

28

11

18

25

14

21

28

13

20

27

10

17

24

15

22

29

12

19

26

31 octom, 2015 8 noiem. 2015 - Vacan ciclul primar

VACANA DE VAR

Sptmna 18 22 aprilie 2016 - coala altfel: S tii mai multe, s fii mai bun!

ANUL COLAR 2015 2016

SEMESTRUL AL II-lea

14 septembrie 2015 5 februarie 2016S E M E S T R U L I

Luna
Sept.

Spt
.
1
2
3

Oct.

Nov.

4
5
6
7

8
9
10
11

Dec.

Ian.

Feb.

12
13

Mai

Iun.

Mi

14
21
28

15
22
29

16
23
30

17
24

18
25

19
26

20
27

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

2
9
16
23
30
7
14
21
28

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

14
15
16

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

17

18
19

8
15
22
29

9
16
23

10
17
24

11
18
25

12
19
26

13
20
27

14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

21
22
23
24

Apr.

Ma

1
8
15
22
29

20

Mart.

25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35

7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20

5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21

6
13
20
27

7
14
21
28

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

Cursuri

Vacan
ciclul primar

Cursuri

Vacana
de iarn

Cursuri
Vacana
intersemestrial

Cursuri

Vacana
de primvar

Cursuri

Vacana de var

15 februarie 2016 24 iunie 2016

Structura anului colar 2015 2016


SEMESTRUL I
14 septembrie 2015 5 februarie 2016

Cursu
ri

Luni, 14 septembrie 2015


Vineri, 30 octombrie 2015

Vacan
nv.
primar

Cursu
ri

Smbt, 31 octombrie 2015


Duminic, 8 noiembrie 2015

Luni, 9 noiembrie 2015


Vineri, 18 decembrie 2015

Vacana
de iarn

Cursu
ri

Smbt, 19 decembrie 2015


Duminic, 10 ianuarie 2016
Luni, 11 ianuarie 2016
Vineri, 5 februarie 2016

Vacana
interseme
strial

Smbt, 6 februarie 2016


Duminic, 14 februarie 2016

S E M E S T R U L al II-lea
15 februarie 2016 24 iunie 2016

Cursu
ri

Luni, 15 februarie 2016


Vineri, 22 aprilie 2016
Programul coala
altfel: S tii mai multe,
s fii mai bun!

Sptmna 18 22 aprilie 2016

Vacana
de
primvar

Smbt, 23 aprilie 2016


Mari, 3 mai 2016

Cursu
ri

Miercuri, 4 mai 2016


Vineri, 24 iunie 2016

Vacana
de var

Smbt, 25 iunie 2016


Duminic, 11 septembrie 2016

Calendarul zilelor libere


n anul colar 2015 2016
Sfntul Apostol
Andrei

30
LUNI
noiembrie

Ziua Naional a
Romniei

1
decembri
e

MARI

25
decembrie

vineri

26
decembrie

smbt

1 ianuarie

vineri

2 ianuarie

smbt

Crciunul

Anul Nou

Zile
libere

vacan

vacan

Ziua Unirii

dumini
24 ianuarie
c

weeke
nd

Patele

1 mai

vacan

dumini
c

2 mai
Ziua Internaional a
1 mai
Muncii

dumini
c

vacan

19 iunie

dumini
c

20 iunie

LUNI

weeke
nd
Zi
liber

15 august

luni

Rusaliile

Adormirea Maicii
Domnului

luni

vacan