Sunteți pe pagina 1din 11

Anexa nr.

IV - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNC II BUGETARE CULTUR


UNITI DE CULTUR
Capitolul I. Salarii de baz din instituii de spectacole sau concerte naionale sau de importan naional, din instituii de spectacole la
care spectacolele se desfoar preponderent n limba unei minoriti, din cadrul filarmonicilor, operelor, teatrelor lirice sau muzicale,
Corului Naional de Camer "Madrigal" - Marin Constantin, Centrului Naional de Art Tinerimea Romn din centrele de
cultur/art naional, precum i din instituiile de spectacole i/sau concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului
Bucureti, precum i din alte instituii de spectacole sau concerte
I. Instituii de spectacole sau concerte naionale sau de importan naional, instituii de spectacole la care spectacolele se desfoar
preponderent n limba unei minoriti, filarmonici, opere, teatre lirice sau muzicale, Corul Naional de Camer Madrigal - Marin Constantin,
centre naionale de cultur/art naionle, Centrul Na ional de Art Tinerimea Romn precum i instituii de spectacole sau concerte din
subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureti.
a) Funcii de conducere

Nr.
crt.

Funcia

Nivelul
studiilor

Instituii de spectacole
i concerte
Grad I
Grad II
Salariile
Salariile de
de baz baz - lei
lei

Manager (director general/director) *)

5274

5737

2
3

Director general adjunct


Director

S
S

4582
4582

5274
5274

4
5

Director adjunct, contabil-ef, inginer-ef


ef secie

S
S

4456
4095

4985
4582

6
7
8

ef serviciu
ef birou, ef laborator, ef oficiu, ef atelier
ef formaie muncitori

S
S

4095
3870
1614

4582
4332
1867

b) Funcii de execuie
Nr.
crt

Funcia

3870

4160

4368

4587

4701

4819

S
S
S

3086
2186
1437

3317
2350
1545

3483
2467
1622

3657
2591
1703

3749
2656
1746

3843
2722
1789

3086

3317

3483

3657

3749

3843

S
S
S

2186
1813
1437

2350
1949
1545

2467
2046
1622

2591
2149
1703

2656
2202
1746

2722
2258
1789

2598

2793

2932

3079

3156

3235

- gradul II

1813

1949

2046

2149

2202

2258

- gradul III
- debutant

S
S

1614
1437

1735
1545

1822
1622

1913
1703

1961
1746

2010
1789

Artist liric (oper/operet/filarmonic/cor na ional,


cor academic, teatru liric)**), prim-balerin, artist
instrumentist, artist circ, actor (teatru, mnuitor
ppui-marionete), maestru (artist circ, corepetitor,
cor, balet-dans), regizor artistic, dirijor, dirijor cor,
solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), ef
partid, concert-maestru***, scenograf, coregraf gradul IA

- debutant
Artist liric (centru naional de art, teatru
muzical)**), balerin, corepetitor, acompaniator,
regizor scen (culise), maestru studii (balet, canto,
muzical), pictor, pictor scenograf, consultant
artistic - gradul IA
- gradul I

Salariile de baz - lei


Gradaia
0

- gradul I
- gradul II
2

Instituii de spectacole i concerte

Nivelul
studiilor

- gradul II
- debutant
ef orchestr, sufleor (oper, operet, teatru)**),
secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR),
impresar artistic, sculptor ppui, artist plastic,
grafician - gradul I

100

Dansator, machior, peruchier, operator (lumini,


imagine, sunet), productor-delegat, asistent
regie/scenograf - gradul I
- gradul II
- gradul III
- debutant

2598

2793

2932

3079

3156

3235

S
S
S

1813
1614
1437

1949
1735
1545

2046
1822
1622

2149
1913
1703

2202
1961
1746

2258
2010
1789

1523

1637

1719

1805

1850

1896

1400
1320

1505
1419

1580
1490

1659
1564

1701
1604

1743
1644

1300

1398

1467

1541

1579

1619

1300

1398

1467

1541

1579

1619

1290
1280
1270

1387
1376
1365

1456
1445
1434

1529
1517
1505

1567
1555
1543

1606
1594
1581

1300

1398

1467

1541

1579

1619

1387
1376
1365
1376

1456
1445
1434
1445

1529
1517
1505
1517

1567
1555
1543
1555

1606
1594
1581
1594

Maestru (balet-dans, cor, corepetitor, artist circ),


concert-maestru, solist (vocal, balet, concertist,
instrumentist), actor, artist circ, instrumentist,
actor mnuitor de ppui, corist, sufleor, balerin,
dansator, corepetitor, sculptor ppui, artist
plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic,
coregraf, regizor tehnic - I
- II
- III
- debutant

Maestru de lumini-sunet, ef orchestr, maestru


(acordor pian-clavecin, lutier), specialist (org,
instrumente de suflat) - I
- II
- III
- debutant
Machior, peruchier, butafor, recuziter, operator
imagine/lumini/sunet, editor imagine/sunet,
regizor scen, electrician iluminare
scen/specialist n iluminat - I
- II

- III
- debutant
Supraveghetor sal, controlor bilete

M;G

1290
1280
1270
1280

9
10

Garderobier, plasator sal


Mnuitor, montator decor - treapta I

M;G
M;G

1270
1280

1365
1376

1434
1445

1505
1517

1543
1555

1581
1594

M;G

1270

1365

1434

1505

1543

1581

11

Muncitori din activitatea specific instituiilor de


spectacole sau concerte - I
- II
- III

1280

1376

1445

1517

1555

1594

1270
1260

1365
1355

1434
1422

1505
1493

1543
1531

1581
1569

- treapta II

II. Alte instituii de spectacole sau concerte


a) Functii de conducere

Nr.
crt.

Funcia

Nivelul
studiilor

Alte instituii de
spectacole sau
concerte
Grad I
Grad II
Salariile
Salariile de
de baz baz - lei
lei

1
2

Manager (director general/director) *)


Director general adjunct

S
S

3870
3557

4944
4419

3
4

Director
Director adjunct, contabil ef, inginer ef

S
S

3557
3221

4419
4061

5
6

ef secie
ef serviciu

S
S

2955
2955

3949
3949

7
8

ef birou, ef laborator, ef oficiu, ef atelier


ef formaie muncitori

2712
1479

3678
1790

b) Functii de executie
Nr.
crt

Funcia

Alte instituii de spectacole sau concerte

Nivelul
studiilor

Salariile de baz - lei


Gradaia
0

101

Artist liric (oper/operet/filarmonic/cor/cor


academic/teatru liric)**), prim-balerin, artist
instrumentist, artist circ, actor (teatru, mnuitor
ppui-marionete), maestru (artist circ, corepetitor,
cor, balet-dans), regizor artistic, dirijor, dirijor cor,
solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), ef
partid, concert-maestru***), scenograf, coregraf gradul IA

3086

3317

3483

3657

3749

3843

S
S

2488
1761

2675
1893

2808
1988

2949
2087

3022
2139

3098
2193

1437

1545

1622

1703

1746

1789

2488

2675

2808

2949

3022

3098

- gradul I

1761

1893

1988

2087

2139

2193

- gradul II
- debutant

S
S

1523
1437

1637
1545

1719
1622

1805
1703

1850
1746

1896
1789

2094

2251

2364

2482

2544

2607

- gradul II

1568

1686

1770

1858

1905

1952

- gradul III
- debutant

S
S

1523
1437

1637
1545

1719
1622

1805
1703

1850
1746

1896
1789

2094

2251

2364

2482

2544

2607

S
S

1568
1523

1686
1637

1770
1719

1858
1805

1905
1850

1952
1896

1437

1545

1622

1703

1746

1789

1320

1419

1490

1564

1604

1644

1310
1300

1408
1398

1479
1467

1553
1541

1591
1579

1631
1619

1290

1387

1456

1529

1567

1606

1310

1408

1479

1553

1591

1631

1300

1398

1467

1541

1579

1619

1290
1280

1387
1376

1456
1445

1529
1517

1567
1555

1606
1594

1290

1387

1456

1529

1567

1606

1280
1270

1376
1365

1445
1434

1517
1505

1555
1543

1594
1581

M;G

1260
1260

1355
1355

1422
1422

1493
1493

1531
1531

1569
1569

M;G
M;G

1260
1270

1355
1365

1422
1434

1493
1505

1531
1543

1569
1581

M;G

1260

1355

1422

1493

1531

1569

1280

1376

1445

1517

1555

1594

1270
1260

1365
1355

1434
1422

1505
1493

1543
1531

1581
1569

- gradul I
- gradul II
- debutant
2

Artist liric (teatru muzical), balerin, corepetitor,


acompaniator, regizor scen (culise), maestru de
studii (balet, canto, muzical), pictor, pictor
scenograf, consultant artistic - gradul IA

ef orchestr, sufleur (oper, operet, teatru)**),


secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR),
impresar artistic, sculptor ppui, artist plastic,
grafician - gradul I

Dansator, machior, peruchier, operator (lumini/


imagine/sunet), productor-delegat, asistent
regie/scenografie - gradul I
- gradul II
- gradul III
- debutant

Maestru (balet-dans, cor, corepetitor, artist circ),


concert-maestru, solist (vocal, balet, concertist,
instrumentist), actor, artist circ, instrumentist,
actor mnuitor de ppui, corist, sufleur, balerin,
dansator, corepetitor, sculptor ppui, artist
plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic,
coregraf, regizor tehnic - I
- II
- III
- debutant

Maestru de lumini-sunet, ef orchestr, maestru


(acordor pian-clavecin, lutier), specialist (org,
instrumente de suflat) - I
- II
- III
- debutant

Machior, peruchier, butafor, recuziter, operator


imagine/lumini/sunet, editor imagine/sunet,
regizor scen, electrician iluminare
scen/specialist n iluminat scena - I
- II
- III

8
9

- debutant
Supraveghetor sal, controlor bilete
Garderobier, plasator

10

Mnuitor, montator decor - treapta I


- treapta II

11

Muncitori din activitatea specific instituiilor de


spectacole sau concerte - I
- II
- III

*) Se acord pentru persoanele prevzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din prezenta ordonan de urgen .
**) Domeniul de aplicabilitate
102

***) Se utilizeaz gradele IA, I i II

103

Anexa nr. IV - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE CULTUR


Capitolul II. Salarii de baz din sistemul bibliotecilor publice din Romnia
I. Biblioteci naionale sau de importan naional, stabilite potrivit legii, precum i Biblioteca Academiei Romne.
a) Funcii de conducere
Biblioteci naionale
Nr.
crt.

Funcia

Grad I
Grad II
Nivelul
studiilor Salariile Salariile
de baz - de baz lei
lei

1
2
3

Manager (director general/director)*)**)


Director general adjunct
Director

S
S
S

4985
4332
4332

5274
4848
4848

4
5
6

Director adjunct, contabil-ef, inginer-ef

4212

4713

ef secie
ef serviciu

S
S

4095
4095

4582
4582

ef birou, ef laborator, ef oficiu, ef atelier

3870

4332

ef formaie muncitori

1614

1867

b) Funcii de execuie
Biblioteci naionale
Nr.
crt.

Funcia

Nivelul
studiilor

Salariile de baz - lei


Gradaia

2712

2915

3061

3214

3295

3377

- gradul I

2006

2156

2264

2377

2437

2498

- gradul II

1711

1839

1931

2028

2079

2131

- debutant

1290

1387

1456

1529

1567

1606

SSD

1614

1735

1822

1913

1961

2010

- gradul II

SSD

1317

1416

1487

1561

1600

1640

- gradul III

SSD

1300

1398

1467

1541

1579

1619

- debutant

SSD

1290

1387

1456

1529

1567

1606

PL

1310

1408

1479

1553

1591

1631

- treapta II

PL

1300

1398

1467

1541

1579

1619

- treapta III

PL

1290

1387

1456

1529

1567

1606

- debutant

PL

1280

1376

1445

1517

1555

1594

1300

1398

1467

1541

1579

1619

- treapta I

1290

1387

1456

1529

1567

1606

- treapta II

1280

1376

1445

1517

1555

1594

- debutant

1270

1365

1434

1505

1543

1581

Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf,


redactor, tehnoredactor, inginer de sistem,
documentarist, conservator, restaurator, analist
-gradul IA

Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf,


conservator, restaurator -gradul I

Bibliotecar - treapta I

Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date,


controlor date, restaurator, conservator - treapta IA

Supraveghetor sal

M;G

1270

1365

1434

1505

1543

1581

Mnuitor carte, garderobier

M;G

1270

1365

1434

1505

1543

1581

103

II. Alte biblioteci


a) Functii de conducere
Alte biblioteci
Nr.
crt.

Funcia

Grad I
Grad II
Nivelul
studiilor Salariile Salariile
de baz - de baz lei
lei

Manager (director general/director)*)

3557

3763

Director general adjunct

3459

3659

Director

3459

3659

Director adjunct, contabil-ef, inginer-ef

3221

3557

ef secie

2955

3459

ef serviciu

2955

3459

ef birou, ef laborator, ef oficiu, ef atelier

2712

3221

ef formaie muncitori

1479

1568

b) Functii de executie
Alte biblioteci
Nr.
crt.

5
6

Funcia

Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf,


redactor, tehnoredactor, inginer de sistem,
documentarist, conservator, restaurator, analist
-gradul IA
- gradul I
- gradul II
- debutant
Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf,
conservator, restaurator -gradul I
- gradul II
- gradul III
- debutant
Bibliotecar - treapta I
- treapta II
- treapta III
- debutant
Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date,
controlor date, restaurator, conservator - treapta IA
- treapta I
- treapta II
- debutant
Supraveghetor sal
Mnuitor carte, garderobier

Nivelul
studiilor

Salariile de baz - lei


Gradaia
0

1922

2066

2169

2278

2335

2393

S
S
S

1614
1437
1290

1735
1545
1387

1822
1622
1456

1913
1703
1529

1961
1746
1567

2010
1789
1606

SSD

1437

1545

1622

1703

1746

1789

SSD
SSD
SSD
PL
PL
PL
PL

1300
1290
1280
1300
1290
1280
1270

1398
1387
1376
1398
1387
1376
1365

1467
1456
1445
1467
1456
1445
1434

1541
1529
1517
1541
1529
1517
1505

1579
1567
1555
1579
1567
1555
1543

1619
1606
1594
1619
1606
1594
1581

1290

1387

1456

1529

1567

1606

M
M
M
M;G
M;G

1280
1270
1260
1260
1260

1376
1365
1355
1355
1355

1445
1434
1422
1422
1422

1517
1505
1493
1493
1493

1555
1543
1531
1531
1531

1594
1581
1569
1569
1569

*) Se acord pentru persoanele prevzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din prezenta lege.
**) Se utilizeaz i pentru salarizarea func iei de manager (director) al Institutului Na ional pentru Cercetare i Formare n Cultur.

104

Anexa nr. IV - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE CULTUR


Capitolul III. Salarii de baz din sistemul muzeelor publice din Romnia
I. Muzee de importan naional, stabilite potrivit legii
a) Funcii de conducere

Nr.
crt.

Funcia

Nivelul
studiilor

Muzee de
importan
naional, stabilite
potrivit legii
Grad I

Grad II

Salariile Salariile
de baz - de baz lei
lei
1

Manager (director general/director)*)**)

4985

5274

Director general adjunct

4332

4848

Director

4332

4848

Director adjunct, contabil ef, inginer ef

4212

4713

ef secie

4095

4582

ef serviciu

4095

4582

ef birou, ef laborator, ef oficiu, ef atelier

3870

4332

ef formaie muncitori

1614

1867

b) Funcii de execuie
Muzee naionale sau de importan naional, stabilite,
potrivit legii
Nr.
crt.

Funcia

Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,


arheolog, arhitect, istoric, designer, taxidermist,
fotograf, desenator artistic, pedagog muzeal,
arhivist - gradul IA

Nivelul
studiilor Salariile de baz - lei

Gradatia

2712

2915

3061

3214

3295

3377

- gradul I

2006

2156

2264

2377

2437

2498

- gradul II

1711

1839

1931

2028

2079

2131

- debutant

1290

1387

1456

1529

1567

1606

Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog;


principal; topograf, documentarist, grafician

2383

2562

2690

2824

2895

2967

Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog;


specialist

1813

1949

2046

2149

2202

2258

Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog

1437

1545

1622

1703

1746

1789

Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog,


topograf, documentarist, grafician; debutant

1290

1387

1456

1529

1567

1606

SSD

1614

1735

1822

1913

1961

2010

- gradul II

SSD

1500

1613

1693

1778

1822

1868

- gradul III

SSD

1350

1451

1524

1600

1640

1681

- debutant

SSD

1280

1376

1445

1517

1555

1594

1300

1398

1467

1541

1579

1619

- treapta I

1290

1387

1456

1529

1567

1606

- treapta II

1280

1376

1445

1517

1555

1594

- debutant

1260

1355

1422

1493

1531

1569

Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,


bibliotecar-arhivist, conductor arhitect,
pedagog muzeal, topograf - gradul I
6

Restaurator, conservator, trezorier, redactor,


tehnoredactor, gestionar custode, taxidermist,
desenator artistic, fotograf, operator video,
topograf, documentarist, grafician - treapta IA
7

Supraveghetor muzeu, controlor bilete

M;G

1270

1365

1434

1505

1543

1581

Garderobier

M;G

1270

1365

1434

1505

1543

1581

105

II. Alte muzee


a) Funcii de conducere
Alte muzee
Nr.
crt.

Funcia

Grad I
Grad II
Nivelul
studiilor Salariile Salariile
de baz - de baz lei
lei

Manager (director general/director)*)

5082

5376

Director general adjunct

4941

5227

Director

4941

5227

Director adjunct, contabil-ef, inginer- ef

4602

5082

ef secie

4222

4941

ef serviciu

4222

4941

ef birou, ef laborator, ef oficiu, ef atelier

3874

4602

ef formaie muncitori

2113

2240

b) Funcii de execuie
Alte muzee
Nr.
crt.

Funcia

Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,


arheolog, arhitect, istoric, designer, taxidermist,
fotograf, desenator artistic, pedagog muzeal,
arhivist - gradul IA

1922

2066

2169

2278

2335

2393

1711

1839

1931

2028

2079

2131

- gradul II

1479

1590

1669

1753

1797

1842

- debutant

1290

1387

1456

1529

1567

1606

1662

1787

1876

1970

2019

2070

1396

1501

1576

1655

1696

1738

1310

1408

1479

1553

1591

1631

1290

1387

1456

1529

1567

1606

SSD

1437

1545

1622

1703

1746

1789

- gradul II

SSD

1310

1408

1479

1553

1591

1631

- gradul III

SSD

1290

1387

1456

1529

1567

1606

- debutant

SSD

1280

1376

1445

1517

1555

1594

1310

1408

1479

1553

1591

1631

- treapta I

1300

1398

1467

1541

1579

1619

- treapta II

1280

1376

1445

1517

1555

1594

- debutant

1260

1355

1422

1493

1531

1569

Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog;


principal; topograf, documentarist, grafician

4
5

Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog,


topograf, documentarist, grafician; debutant
Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,
bibliotecar-arhivist, conductor arhitect,
pedagog muzeal, topograf - gradul I

Gradatia

- gradul I

Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog;


specialist
Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog

Nivelul Salariile de baz - lei


studiilor

Restaurator, conservator, trezorier, redactor,


tehnoredactor, gestionar custode, taxidermist,
desenator artistic, fotograf, operator video,
topograf, documentarist, grafician - treapta IA
7

Supraveghetor muzeu, controlor bilete

M;G

1260

1355

1422

1493

1531

1569

Garderobier

M;G

1260

1355

1422

1493

1531

1569

*) Se acord pentru persoanele prevzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din prezenta ordonan de urgen .
**) Se utilizeaz i pentru salarizarea func iei de manager (director general) al Institutului Na ional al Patrimoniului

106

Anexa nr. IV - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE CULTUR


Capitolul IV. Salarii de baz din pres, edituri, informare documentar i alte instituii publice de cultur
a) Funcii de conducere
Pres, edituri, informare
documentar
Nr.
crt.

Funcia

Nivelul
studiilor

Grad I

Grad II

Salariile de Salariile de
baz - lei baz - lei

Redactor-ef

2283

2598

Redactor-ef adjunct

2186

2488

b) Funcii de execuie
Pres, edituri, informare documentar
Nr.
crt.
1

Funcia

Nivelul Salariile de baz - lei


studiilor

Gradatia

1711

1839

1931

2028

2079

2131

- gradul I

1317

1416

1487

1561

1600

1640

- gradul II

1300

1398

1467

1541

1579

1619

- debutant

1290

1387

1456

1529

1567

1606

1523

1637

1719

1805

1850

1896

- gradul II

1400

1505

1580

1659

1701

1743

- gradul III

1350

1451

1524

1600

1640

1681

- debutant

1290

1387

1456

1529

1567

1606

SSD

1310

1408

1479

1553

1591

1631

- gradul II

SSD

1300

1398

1467

1541

1579

1619

- gradul III

SSD

1290

1387

1456

1529

1567

1606

- debutant

SSD

1280

1376

1445

1517

1555

1594

1300

1398

1467

1541

1579

1619

- treapta I

1280

1376

1445

1517

1555

1594

- treapta II

1270

1365

1434

1505

1543

1581

- debutant

1260

1355

1422

1493

1531

1569

1300

1398

1467

1541

1579

1619

Redactor de rubric, redactor, lector, publicist


comentator, tehnoredactor, corespondent n
strintate - gradul IA

ef agenie publicitate, administrator


(publicaii, editur), reporter (fotoreporter,
corespondent local), secretar (tehnic) de
redacie, documentarist, traductor,
caricaturist, desenator artistic, corector - gradul
I

Redactor, secretar de redacie - gradul I

Redactor, secretar (tehnic) de redacie,


documentarist, traductor, caricaturist,
desenator artistic, corector, tehnoredactor treapta IA

Laborant foto, retuor foto, fotograf - treapta


IA
- treapta I

M;G
M;G

1280

1376

1445

1517

1555

1594

- treapta II

M;G

1270

1365

1434

1505

1543

1581

- debutant

M;G

1260

1355

1422

1493

1531

1569

107

Anexa nr. IV - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE CULTUR


Capitolul V. Salarii de baz din case de cultur i cmine culturale din Romnia i alte institu ii
publice din domeniul culturii
a) Funcii de conducere

Nr.
Funcia
crt.

Nivelul
studiilor

Case de cultur,
cmine culturale i
alte instituii publice
de cultur
Grad I

Grad II

Salariile Salariile
de baz - de baz lei
lei
1

Manager (director)

1813

2186

Director adjunct, contabil-ef

1761

1867

ef serviciu
ef birou, ef laborator, ef
oficiu, ef atelier
ef formaie muncitori

1711

1813

1614

1711

1350

1500

4
5

b) Funcii de execuie

Nr.
Funcia
crt.
1

Case de cultur, cmine culturale i alte instituii publice de cultur


Nivelul
Salariile de baz - lei
studiilor
Gradatia
0
1
2
3
4
5

Referent gradul I A

1523

1637

1719

1805

1850

1896

Referent gradul I

1400

1505

1580

1659

1701

1743

Referent debutant

1290

1387

1456

1529

1567

1606

Referent gradul I

SSD

1300

1398

1467

1541

1579

1619

Referent gradul II

SSD

1290

1387

1456

1529

1567

1606

Referent debutant

SSD

1280

1376

1445

1517

1555

1594

Referent treapta I

PL

1290

1387

1456

1529

1567

1606

Referent treapta II

PL

1280

1376

1445

1517

1555

1594

Referent debutant

PL

1270

1365

1434

1505

1543

1581

Referent treapta IA

1280

1376

1445

1517

1555

1594

Referent treapta I

1270

1365

1434

1505

1543

1581

Referent debutant

1260

1355

1422

1493

1531

1569

108

Anexa nr. IV - FAMILIA OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE CULTUR


Capitolul VI. Reglementri specifice personalului din cultur
A) n raport cu condiiile n care se desfoar activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu
respectarea prevederilor legale, urmtoarele categorii de sporuri:
a) pentru condiii periculoase sau vtmtoare, un spor de pn la 15% din salariul de baz,
corespunztor timpului lucrat la locurile de munc respective;
b) pentru condiii grele de munc, un spor de pn la 15% din salariul de baz, corespunztor
timpului lucrat la locurile de munc respective.
Locurile de munc, categoriile de personal, mrimea concret a sporului, precum i condiiile de acordare
a acestuia se stabilesc de ctre ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dup caz, a
reprezentanilor salariailor, n limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei ordonane de
urgen, avnd la baz buletinele de determinare sau, dup caz, expertizare, emise de ctre autoritile
abilitate n acest sens.
B) Persoanele ncadrate n unitile de cultur, care au rezultate valoroase n activitatea artistic, pot ocupa
n condiiile legii, n mod cu totul excepional, n baza regulamentului elaborat de Ministerul Culturii i cu
aprobarea nominal a ministrului culturii, funcii de specialitate vacante, fr a avea studiile necesare
postului.
C) Pentru funciile de conducere aflate la nr. crt. 1 din cadrul cap. I, II, III i V se ncheie contracte de
management n baza Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituiilor
publice de cultur, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 269/2009, cu modificrile ulterioare.

109