Sunteți pe pagina 1din 2

coala Gimnaziala Acad.

Marin Voiculescu
*Str. Negru Vod, Giurgiu ( (+40) 0246 230 104
e-mail: scoala.amv@gmail.com

Situaia privind Programul S tii mai multe, s fii mai bun!


Titlul proiectului: VREAU SA STIU, VREAU SA FIU!
LUNI.07.04.2014

NUMR
Activi
ti

Tipuri
de activi
ti

Participani
Elev
i

4
activitati

activitat
e
de
educatie
pentru
cetateni
e
democra
-tica,
pentru
promov
area
valorilor

24
elevi
clasa
I B,
19
elevi
clasa
IC

Cadre
didacti
ce
2

Pri
ni
5

Vo
lun
tari
-

Parteneri
(parteneria
te
Comu /protocoale
nitate de
colaborare)
- un -parteneriat
repre Junior
zen
Achieveme
tant
nt Romania;
ISU
-parteneriat
Giurg ISU
iu
Giurgiu;

Metod Apariii n mass- Tipuri


de Tipuri
Domenii
e
media
popularizare de
folosite
produse
Local Naional

Forme
de
realizare

-vizita in
cartier;
intalnir
e cu un
repreze
ntant
ISU
Giurgi
u;
-

-vizita in
cartier;
intalnire
cu
un
reprezen
tant ISU
Giurgiu;
realizare
a unui
ciorchin

-pe blogul
clasei;
(http:clasafranklin.blo
gspot.ro)
pe
facebook-ul
clasei;(clasa
franklin)
-pe
www.didacti

-harta
comuni
tatii;
Fotogra
fii

Abilitati
de viata

umanita
re(impli
care
activa in
societat
e, relatii
si
comunicare)

Echipa de proiect:
Prof. inv. primar IVAN LUCICA; RADU VALENTINA

ciorchi
ne
pentru
identifi
carea
nevoilo
r din
comuni
tate;
realizar
ea
hartii
comuni
tatii pe
echipe,
etalare
a
acestor
a
si
apoi
prezent
area
lor.

c.ro;

e pentru
identific
area
nevoilor
oamenil
or
din
comunit
ate;
realizare
a unor
harti ale
comunit
atii,
etalarea,
Turul
galeriei
si
prezenta
rea
acestora;
-desen
Pompie
rul

prietenul
nostru

S-ar putea să vă placă și