Sunteți pe pagina 1din 10

SC BERIMPEX SRL

RAPORT DE AUTOEVALUARE
perioada mai 2005 mai 2008
1. Datele de autentificare ale unitii de cercetare-dezvoltare
1.1. Denumirea: SC BERIMPEX SRL
1.2. Statutul juridic*1): societate comercial cu rspundere limitat
1.3. Actul de nfiinare*2): J40/8636/1992
1.4. Numrul de nregistrare n Registrul potenialilor contractori:
2537
1.5. Director: dr. ing. Cristian BERAR
1.6. Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Col. Luca Craioveanu nr.21,
O.P. 51
1.7. Tel: 0214109003, Fax: 0214109020
pagina web: http://www.berimpex.ro,
e-mail : berimpex@clicknet.ro
2. Domeniul de specialitate
2.1. Conform clasificarii UNESCO*3): 53, 33
2.2. Conform clasificarii CAEN: 2923, 7310, 7320
3. Starea unitii de cercetare-dezvoltare
3.1. Misiunea unitii de cercetare-dezvoltare, direciile de cercetare,
dezvoltare, inovare (maximum 1.000 de caractere):
Conform obiectului de activitate, misiunea BERIMPEX vizeaz:
- efectuarea de studii de cercetare i cercetare-dezvoltare;
- efectuarea de analize tehnologice i tehnice pentru stabilirea oportunitii
implementrii proiectelor de cercetare;
- acordarea de asisten tehnic pentru agenii economici din industrie;
- realizarea de studii de fezabilitate pentru facilitarea procesului decizional
- efectuarea de consulting pentru creterea capabilitatii tehnice agenilor
economici din industrie;
- efectuarea de studii de marketing pentru identificarea segmentelor de pia
ce pot fi ocupate de anumite produse i servicii, i a oportunitilor oferite de
pia.
Principalele studii efectuate au vizat urmtoarele probleme:
- promovarea utilizrii resurselor energetice naturale pentru producerea de
curent electric
- folosirea surselor de energie alternativ ca agent termic n diferite scopuri
PDF createdindustriale;
with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

- sisteme informatizate de monitorizare asociate sistemului de management al


calitii tehnice n cadrul ntreprinderii;
- introducerea managementului strategic la firme de aviatie mici si mijlocii;

gestiunea resurselor naturale pentru producerea de energiei

studii de diagnostic n scopul creterii profitabilitii unor ntreprinderi;

studii de evaluare a capacitilor tehnice la diferite uniti economice;


adoptarea i implementarea unor politici tehnico - comerciale adecvate
profilului unei uniti economice etc.

3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare i


gradul de recunoatere a acestora (maximum 1.000 de caractere):
Valorificare:
- publicaii, comunicri la manifestri tiinifice naionale i internaionale, participri
la trguri i expoziii;
- consultan, analize, sinteze, studii de fezabilitate i studii de pia pentru ageni
economici privai i alte societi cu profil de cercetare-dezvoltare;
- participri la programe i proiecte de cercetare i colaborri cu parteneri pe plan
naional.

Recunoatere:
- includerea firmei n numeroase parteneriate n scopul realizrii de consorii de
cercetare n cadrul programelor naionale de cercetare;
- publicarea n ar a numeroase cri i articole fr cotaie ISI;
- prezentarea de comunicri la manifestari tiinifice, naionale i internaional,
desfurate n ar i n strintate;
- invitaii primite i participarea la numeroase trguri i expoziii naionale pentru
diseminarea rezultatelor cercetrilor sau prezentarea produselor realizate n
colaborare cu partenerii din consoriile de cercetare, etc.

3.3. Situaia financiar - datorii la bugetul de stat:


BERIMPEX nu are datorii la bugetul de stat.

4. Criterii primare de performan


punctaj

Lucrari
stiintifice/tehnice
publicate
n reviste de specialitate cotate
PDF 4.1.
created
with pdfFactory
Pro trial version
www.pdffactory.com

4.1.2. Punctaj cumulat ISI*5)


0x 5=0
4.1.3. Numar de citari n reviste de specialitate cotate ISI*6)
0x 5=0
(Lista lucrarilor si citarilor, grupate pe ani, se ataseaza ca anexa nr. 4.1)

Total punctaj cap. 4.1:

4.2. Brevete de inventie*7)


4.2.1. Numar de brevete
0 x 30 = 0
4.2.2. Numar de citari de brevete n sistemul ISI
0x 5=0
(Lista brevetelor si citarilor, grupate pe ani, se ataseaza ca anexa nr. 4.2)

Total punctaj cap. 4.2:

4.3. Produse si tehnologii rezultate din activitati de cercetare, bazate pe


brevete, omologari sau inovatii proprii. Studii prospective si tehnologice si
servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de
beneficiar (Se indica contractul si firma care utilizeaza produsul, serviciul si
tehnologia).
4.3.1. Numar de produse, tehnologii, studii, servicii
4 x 20 = 80
(Lista produselor, serviciilor si tehnologiilor, grupate pe ani, se ataseaza ca anexa nr.
4.3)

Total punctaj cap. 4.3:


Total punctaj cap. 4:

80

80

5. Criterii secundare de performanta


5.1. Lucrari stiintifice (tehnice) publicate n reviste de specialitate*8) fara
cotatie ISI
5.1.1. Numar de lucrari
0x5=0
(Lista lucrarilor grupate pe ani se ataseaza ca anexa nr. 5.1)

Total punctaj cap. 5.1:

5.2. Lucrari stiintifice prezentate la conferinte internationale cu comitet de


program
5.2.1. Numar de comunicari prezentate
6 x 5 = 30
(Lista comunicarilor grupate pe ani se ataseaza ca anexa nr. 5.2)

Total punctaj cap. 5.2:

30

5.3. Modele fizice, modele experimentale, modele functionale, prototipuri,


normative, proceduri, metodologii, reglementari si planuri tehnice noi sau
perfectionate, realizate n cadrul programelor nationale sau comandate de
beneficiar
5.3.1. Numar de modele, normative, proceduri etc.: 4 x 5 = 20
(Lista modelelor, normativelor etc., grupate pe ani, se ataseaza ca anexa nr. 5.3)

punctaj
cap. 5.3:Pro trial 20
PDF Total
created
with pdfFactory
version www.pdffactory.com

6. Prestigiul profesional
6.1. Membri (incluznd statutul de recenzor) n colectivele de redactie ale
unor reviste (cotate ISI sau incluse n baze de date internationale) sau n
colective editoriale ale unor edituri internationale recunoscute
Numar de prezente n perioada pentru care se face evaluarea:
Nr. crt. Nume Titlul revistei/editurii

0 x 20 =0

6.2. Membri n colectivele de redactie ale revistelor recunoscute national


(din categoria B n clasificarea CNCSIS)
Numar de prezente:
Nr. crt. Nume Titlul revistei/editurii

0 x 10 = 0

6.3. Premii internationale obtinute printr-un proces de selectie


Numar de premii:
0 x 20 = 0
Nr. crt. Nume Premiul Anul

6.4. Premii nationale ale Academiei Romne


Numar de premii:
0 x 20 = 0
Nr. crt. Nume Premiul Anul

6.5. Conducatori de doctorat, membri ai unitatii de cercetare


Numar de conducatori de doctorat: x 10
Nr. crt. Nume

6.6. Numar de doctori n stiinta, membri ai unitatii de cercetare


Numar de doctori n stiinta:

Total punctaj cap. 6:

2 x 10 = 20

Total punctaj cap. 4+5+6:

20

150

7. Venituri realizate prin contracte de cercetare n domeniul pentru care se


face evaluarea (n perioada pentru care se face evaluarea):
7.1 Numarul si valoarea contractelor de cercetare internationale:
- nu este cazul

Total 0 lei

7.2 Numarul si valoarea contractelor de cercetare PNCDI:


- 2005 = - 2006 = - 2007 = -

Total 0

Numarul
si valoarea
contractelor
cercetare CEEX 2005:
PDF 7.3
created
with pdfFactory
Pro
trial versionde
www.pdffactory.com

Total 0
7.4 Numarul si valoarea contractelor de cercetare PND II:
- 2005 = - 2006 = - 2007 = -

Total 0 lei

7.5 Numarul si valoarea granturilor de cercetare


- nu este cazul

Total - 0 lei

7.6 Numarul si valoarea contractelor finantate din fonduri private:


- 2006 3000 lei,
- 2007 8000 lei,
- 2008 8000 lei.

Total - 18000 lei

7bis Venituri realizate din activitati economice (servicii, microproductie):


Au fost obinute venituri din prestarea de servicii de consultan, analize, anchete
statistice, studii de pia i studii de fezabilitate realizate la comanda direct a unor
ageni economici, sumele realizate anual fiind prezentate cumulat n continuare:
- 2005 = 60000
- 2006 = 65000
- 2007 = 62000

Total 187000 lei

8. Resursa umana de cercetare (situatia va fi prezentata pe ani):


8.1. Total personal de cercetare care realizeaza venituri din activitatea de
cercetaredezvoltare/din care doctori n stiinta:
-2005 3/2
-2006 3/2
-2007 3/2
8.1.1. Cercetatori stiintifici gradul 1 (profesori)/din care doctori n stiinta:
- 2005 2
- 2006 2
- 2007 2
8.1.2. Cercetatori stiintifici gradul 2 (conferentiari)/din care doctori n stiinta:
- 2005 0
PDF created
with pdfFactory
Pro trial version www.pdffactory.com
- 2006
0

- 2006 0
- 2007 0
8.1.4. Cercetatori stiintifici/din care doctori n stiinta:
- 2005 2/2
- 2006 2/2
- 2007 2/
8.1.5. Asistenti de cercetare:
-2005 0
-2006 0
-2007 0
8.1.6. Total personal auxiliar de cercetare angajat:
-2005 1
-2006 1
-2007 1

8.2. Date privind perfectionarea resursei umane


8.2.1. Numar de doctoranzi si masteranzi care lucreaza n unitatea de cercetaredezvoltare la data completarii formularului: 0
8.2.2. Numar de teze de doctorat realizate n unitatea de cercetare-dezvoltare n
perioada pentru care se face evaluarea: 0.

9. Infrastructura de cercetare-dezvoltare
9.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare:
Nr. crt. Denumirea laboratorului Domeniul n care este acreditat

9.2. Lista echipamentelor performante achizitionate n ultimii 10 ani:

Nr.
crt.
1
2

Echipamentul

Anul
achiziionrii
2005
2006

Valoarea
4501
2000

Sursa de finanare
a investiiei
Surse proprii
Surse proprii

2006
2006
2006

7500
7500
3000

Surse proprii
Surse proprii
Surse proprii

2006

7000

Surse proprii

Calculator
Imprimant
multifuncional
Anemometru
Turometru
Imprimant
multifuncional
Laptop

Sonometru

2006

15000

Surse proprii

Banc,pentru
determinarea
paramereilor elicilor
Ditz

2005

8000

Surse proprii

2005

1500

Surse proprii

3
4
5

PDF
with pdfFactory Pro trial
version www.pdffactory.com
10 created
Copiator
2006
4000

Surse proprii

ANEXA nr.4.3.

Nr.
crt.
0
1.

Proiect Contract de cercetare/contract


comercial Beneficiar

1
Anul 2006 2007 2008
Elemente de politic tehnico - economic
pentru creterea eficienei departamentului
tehnic al aeroportului Tuzla.

Rezultat

Termen de
raportare/predare
(luna)

Studiu, schi de
strategie, training

Iunie 2006

Elaborare plan de masuri


pentru implementare si
training

Martie 2007

Studiu, schita de
strategie, elaborare plan
de masuri si training

Aprilie 2008

Studiu, schita de
strategie, elaborare plan
de masuri si training

Mai 2008

Contract nr. 156 / 25. 03.2006


Beneficiar: Regional Air Service Tuzla
Constanta
2.

Analiza tehnico - economica si


implementare sistem de intretinere si
reparatii motoare de avion de tip Rotax.
Contract nr. 156 / 25.03.2006
Beneficiar: Regional Air Service Tuzla,
Constanta

3.

Studiu tehnico - economic si implementare


sistem intretinere si reparatii motoare de
avion tip Rotax.
Contract nr. 156 / 25.03.2006
Beneficiar: Regional Air Service Tuzla,
Constanta

4.

Studiu tehnico - economic si implementare


sistem intretinere si reparatii motoare de
avion tip Rotax.
Contract nr. 156 / 25.03.2006
Beneficiar: Regional Air Service Tuzla,
Constanta

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ANEXA nr. 5.2.


CONFERINE INTERNAIONALE
Nr.
Crt.
1

3
4
5

Comunicarea

Conferina

Autor (i)

Cable-Motor Enables
Transmission of More
Electrical Energy in the Same
Space

Third Annual Carnegie Mellon Conference


on the Electricity Industry, Pittsburg,
SUA, 13-14 martie, 2007

Aurel Crciunescu

Development of Small Direct


Drive Wind Turbines with
Permanent Magnets
Synchronous Generator
Study of fuzzy direct torque
control of induction motor

The 5th International Conference on


Renewable Energy, Havana, Cuba, 22-25
mai, 2007

Aurel Crciunescu

The 2nd International Conference on


Electrical Engineering, Coimbra,
Portugalia, 26-28 nov. 2007
The 10th Cairo International Conference
on Energy and Environment. Cairo,
Egipt, 11-15 mart. 2007
The International Conference on
Renewable Energy and Power Quality,
Sevilla, Spania, 28-30 mart. 2007

Aurel Crciunescu

El 8th Congreso Interamericano de


computacion aplicada a la industria de
processos, Asuncion, Paraguay, 1-5 iulie,
2007

Aurel Crciunescu

Building integration of 30
kWp PV System at University
Politehnica of Bucharest
Impact of the design method
of permanent magnet
synchronous generator for
small direct drive wind
turbines for battery operation
Squirrel Cage Induced
Currents of Brushless
Repulsion Motor Distribution

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Aurel Crciunescu
Aurel Crciunescu

ANEXA nr. 5.3.

Nr.
crt.
0
1.

2.

3.

4.

Proiect
Contract
1
Technology transfer, demonstration and
scientific exchange action for
establishing of a strong European PV
sector PV Enlargement
Programul: FP5
Contract nr. NNE5 2001 736:
Strategii de promovare a energiei
fotovoltaice
Programul CEEX M3
Contract nr. 167/2006
Strategii de promovare a energiei
fotovoltaice
Programul CEEX M3
Contract nr. 167/2006
Strategii de promovare a energiei
fotovoltaice
Programul CEEX M3
Contract nr. 167/2006

Rezultat

Luna

2
Punerea in functiune a Centralei
electrice solare de 30 kWp.

3
2006

Schimburi de experienta si transfer de


cunostinte. Simpozion national de
centrale electrice solare.

2006

Pregatirea tinerilor cercetatori.


Stabilirea de legaturi internationale de
cooperare. Simpozion international de
aplicatii ale sistemelor fotovoltaice.

2007

Diseminarea rezultatelor cercetarilor


privind conversia fotovoltaica a
energiei. Constituire de parteneriate
pentru cooperari viitoare.

2008

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ANEXA nr. 6.6 Numr de doctori n tiin, membri ai unitii de cercetare:

1. Craciunescu Aurelian, profesor, doctor, inginer;


2. Cristian Berar, doctor, inginer;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com