Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE ,,NICOLAE TESTIMIANU,,

CATEDRA STOMATOLOGIE TERAPEUTIC


eful catedrei , dr.h..m.,prof.univ.,Nicolau Gheorghe

REFERAT
Tema: Tratamentul complex al parodontitelor marginale

Efectuat de studentul : Mutavci Artiom , grupa s1103


Verificat de : Conf.Univ. Chetru Viorica.