Sunteți pe pagina 1din 23

[*L

a
)1
a
3
v
]s
S
e
rp
t
S
ie
r
R
fc
u
ic
fE
c
t
iN
a
u
rc
r

CAIET DE SARCINI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE ZIDARIE CU


GOLURI VERTICALE INCLUSIV MORTARELE
0.0. Acest capitol cuprinde specificatii pentru realizarea zidariilor de caramida cu
goluri verticale in pereti exteriori si interiori, inclusiv mortarele.
1.1. Standarde de referinta
-STAS 5185/1-80 Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale sau agrement tehnic pentru
produse neconforme cu STAS
-NTR 9637-80 Corpuri ceramice de ventilatii
-STAS 1500-78 Ciment M 30, PA 35 sau F 25
-STAS 388-68 Ciment Portland
-STAS 790-80 Apa pentru mortare si betoane
-STAS 438-74 Otel beton
-STAS 3910 /1-76 Var pentru constructii
-STAS 9021-78 Var hidratat in pulbere pentru constructii
-STAS 908-80 Otel laminat la cald
-STAS 438/80 Otel beton OB 37
-N.I. 967-78 Bolturi de beton impuscate
-STAS 4606- 80 Agregate naturale pentru betoane si mortare cu lianti naturali
-STAS 10109 /1-82 Lucrari de zidarie - calculul si alcatuirea elementelor
-STAS 2634-80 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli - metode de incercare
-STAS 1030-70 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli- clasificare si conditii tehnice
-P 2-85 Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor din zidarie
-P 100-92 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, socialculturale, agrozootehnice si industriale.
-C 126-75 Normativ pentru alcatuirea si executarea zidariilor din caramida si blocuri ceramice
-C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si
tencuieli
-C 107/1-97 Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termica la constructiile
de locuit
-C107/2- 97 Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu alta
destinatie decit cea de locuit
-C 107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor
-NP 007-97 Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat
-P 85-96 Normativ pentru proiectarea cladirilor cu pererti structurali din beton armat
-C56-75 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii
-STAS 456-86 Lucrari de zidarie si caramida

1.2. Materiale si produse


Materialele folosite sunt:
-caramizi cu goluri verticale (380 x250 x 238 mm)
-caramizi cu goluri verticale (500 x100 x 238 mm)
-platbande de otel pentru ancorari
-otel beton OB 37 D= 6 mm
-bolturi impuscate
-dibluri speciale de plastic pentru ancorarea tocurilor de usi
1.3. Executia si verificarea lucrarilor de zidarie
La realizarea lucrarilor se va respecta strict documentatia tehnica de executie. Se vor
efectua verificari ale lucrarilor, atit in timpul executiei cit si dupa terminarea lor. Se considera
defecte ce trebuie remediate prin refacerea partiala sau totala, functie de cum va decide
dirigintele, urmatoarele:
-folosirea materialelor necorespunzatoare
-amplasarea gresita datorata trasarii defectuase a peretilor
-prevederea golurilor in zidarie in alte locuri sau cu abateri mai mari de 2 cm pe orizontala
sau pe verticala
Defecte considerate remediabile sunt cele care se pot remedia prin operatiuni de indreptare
locala cum ar fi:
-repararea muchiilor stirbite
-matarea rosturilor cu mortare
-adincirea rosturilor pentru aplicarea tencuielii
-executia defectuoasa a sliturilor pentru instalatii, (remedierea se face prin protectia locala cu
plase STNB 4(3)-100/ 4(4)-100 si doua plase de rabitz suprapuse, care sa depaseasca
latimea slitului cu 50 cm de o parte si alta.
Se verifica planeitatea suprafetelor superioare a asizelor. Se verifica verticalitatea
suprafetelor si muchiilor.Se verifica dimensiunile incaperilor si a golurilor.
Se verifica grosimea zidurilor, montarea buiandrugilor la usile si ferestrele care nu sunt sub
grinzi si centuri.Verificarea teserii corecte a zidariei, armarii, legaturii la colturi, ancorarii se
face in cursul executiei prin examinare vizuala.

Tolerante admise:
Defecte

dimensiuni
defect

numar
admise pe elem.

Linearitate muchii

max 2 mm

neplaneitate fete

max 2 mm

adincituri pe suprafata

cu dimens si planul
suprafetei de max 100 mp
adincimea de max 2 mm

stirbituri pe muchii

max 15 x 20 mm

stirbiruri la colturi

max 25 x 25 mm

goluri, crapaturi, pete ulei

2
2

nu se admit

Abaterile maxime fata de dimensiunile din proiect:


Nr crt

Denumirea caracterist.

Abateri limita
mm

1. La dimensiunea zidurilor
2. - ziduri cu gros. 100 mm
- ziduri cu gros 250 si 300 mm
2. La goluri in zidarii

+/- 4
+/- 8
+/- 20

La dimensiunile in plan ale incaperilor


- cu latura incaperii <300

+/-25

- cu latura > 300

+/-20

4. La dimensiuni partiale in plan (nise, spaleti)

+/-10

5. La dimensiunea in plan a intregii constructii

+/-50

6. La dimensiuni verticale
- pentru etajul 1

+/-20

7. La dimensiuni rosturi
- orizontale

+/- 5

- verticale

+/- 5

8. La suprafete si muchii (planeitate pe ziduri)


- portante

3 mm/m

- neportante

5 mm/m

9. Coaxialitate ziduri suprapuse


Se intocmesc procese verbale de lucrari ascunse.

+/-10

1.4. Executarea lucrarilor


In cazul folosirii caramizilor tip porotherm, datorita structurii microporoase, blocurile
ceramice trebuie udate inainte de zidire pentru a nu extrage apa din mortar. Dupa desfacerea
foliei protectoare se procedeaza la udarea, in stiva, de sus in jos, cu furtunul sau la
imersarea rapida in apa a blocurilor ceramice.
Zidaria se incepe din colt, caramizile umezite asezindu-se pe un strat de mortar nivelat in
prealabil, de 1,2 cm, urmarindu-se ca in rosturile orizontale mortarul sa acopere in totalitate
caramizile.
Zidaria se tese astfel ca rosturile verticale sa fie decalate de la un rind la celalalt, atit in cimp
cit si la colturi, ramificatii cit si la intersectii, ca si la zidaria traditionala, cu o jumatate de bloc.
Jumatatile de bloc se pot procura ca atare sau pot fi realizate prin taiere cu un fierastrau cu
dantura speciala (manual sau mecanic).
Zidariile din blocuri ceramice de 25 cm se realizeaza prin umplerea lacasurilor verticale cu
mortar odata cu realizarea rosturilor orizontale si nu necesita mortar pe partile laterale.
Zidariile din caramida plina obisnuita se tes si se rostuiesc conform tehnologiei clasice.
Toate zidariile se ancoreaza la intersectia cu structura de rezistenta, din doua in doua asize
(50 cm), cu bare de ancorare din otel beton D=6 mm prelungite cu 60 cm , fixate cu bolturi
impuscate in structura.
La zidurile de 10 cm grosime, se vor introduce bare de armatura d= 6 mm, in rosturile
orizontale si ancorate la capete de structura de rezistenta si in vinclu pe 50 cm la toate
intersectiile.
Elementele de ancorare se protejeaza anticoroziv prin inglobarea lor in mortar marca minim
M 50 Z.
La toate golurile mai late de 20cm care nu se afla sub grinda sau centura se vor executa
buiandrugi din beton armat sau se vor monta buiandrugi prefabricati, care reazema cu
minimum grosimea peretelui de o parte si alta a golului.
In cazul in care pe zidarii se monteaza usi metalice, se vor prevedea stilpisori din beton
armat de o parte si alta a usii, cu praznuri pentru fixarea tocurilor.
Usile din lemn se fixeaza cu dibluri speciale din plastic si cu spuma poliuretanica.
Toate zidariile se ancoreaza in sapa la partea inferioara si cu pene din lemn din 40 in 40 de
cm, montate cu M 50 Z sub placa de beton.
Pozarea si montarea tuburilor de protectie a conductorilor electrici se admite numai in santuri
verticale practicate cu scule speciale iar daca slitul nu a fost executat cu deosebita atentie se
impune protectia locala cu plase STNB si plase de rabitz. Montarea dozelor se face numai in
lacasuri practicate cu freza. Se va evita montarea pe console a elementelor grele, acestea se
vor monta pe suporti fixati pe planseu.
La temperaturi sub +5 C se va respecta Normativul pentru executia lucrarilor pe timp
friguros C16-84.
Nu se admite folosirea zidariei de caramida cu goluri vericale la pereti rezistenti la explozie,
la zidaria soclului sub nivelul hidroizolatiei sau a caminelor de vizitare.

1.5. Mortare conditii generale


Mortarele pentru zidarii vor fi marca M 50Z, realizat cu nisip 07 mm. Mortarele pentru zidarie
trebuie sa corespunda conditiilor de consistenta, plasticitate, segregare, timp de intarire
normala, contractie, adeziune, rezistenta si gelivitate conform normativelor. Controlul calitatii
mortarelor proaspete se face direct pe santier sau in laboratoarele de santier ale
constructorului.
Consistenta trebuie sa corespunda unei tasari de 8 cm pe conul etalon pentru mortarul din
rostul orizontal si de 12 cm pentru mortarul folosit la umplerea lacasurilor verticalela zidariile
din porotherm si 8-13 cm pentru zidariile pline obisnuite.
1.6 Mortare - mostre si testari, controlul calitatii
Testarea mortarelor se face conform STAS 2634-70. Conditiile pe care trebuie sa le
indeplineasca vor fi conform STAS 1030-70 cu mentiunea ca pentru rezistenta mecanica
valorile medii din incercarile de laborator trebuie sa depaseasca cu min 20% pe cele
prescrise.
1.7. Decontarea lucrarilor
Decontarea lucrarilor de zidarie se face la metru cub de zidarie, incluzind mortarele.
Ancorarile de structura si buiandrugii, (stilpisorii si centurile, daca e cazul) se deconteaza la
unitatea de masura conform listei de cantitati.

TENCUIELI INTERIOARE
Obiectul specificatiei
Prezentul capitol cuprinde specificatii pentru lucrari de tencuieli interioare
La acest contract se aplica tencuieli pe zidarii din caramida si pe toate suprafetele de beton
armat (grinzi, diafragme, tavane).
Operatorii economici vor prezenta in cadrul ofertei tehnice procedure tehnice de executie
specifice :
- executie tencuieli interioare
- executie tencuieli mecanizate
Standarde de referinta
Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse
in standardele enumerate mai jos vor avea prioritate prezentele specificatii.
SR EN 998-1:2004 Specificaie a mortarelor pentru zidrie. Partea 1: Mortare pentru
tencuire i gletuire
SR EN 998-1:2004/AC:2006 Specificaie a mortarelor pentru zidrie. Partea 1: Mortare
pentru tencuire i gletuire
C 17-1982 Instruciuni tehnice privind compoziia i prepararea mortarelor de zidrie i
tencuial.
NE 001-1996 Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase si subtiri.
Legea 10/1995 Privind calitatea in constructii.
Pe timpul executiei nu se vor folosi decat materialele si tehnologiile aprobate.
Materiale si produse
- Ciment Portland
- Nisip cu granulozitatea 0-3 mm sau 3-5 mm.
- Var hidr. amestect mecanic cu aprox. 25 l apala 25 kg var bulgari.
Se poate face amestecul cu 16 ore inainte de utilizare.
- Apa va fi apa potabila curata fara continut de saruri, acizi, grasimi.
- Aditivi conform dirigintelui de santier.
Plastifiantul antrenor de aer
Plasa sudata pentru sustinerea tencuielilor pe rabitz, retea din ortel rotund 6mm la interax
15 cm ambele directii.
Piesa sudata va fi galvanizata.
Tabla expandata cu 25 kg/mp galvanizata.
Suspensori metalici din sarma de otel zincata 5mm.
Coloranti minerali pentru betoane si mortare
Amestecuri
Mortar de var - pasta - ciment - nisip pentru tencuieli driscuite anterior
Dozarea se va face volumetric cu tolerante de 2% pentru lianti si pentru agregate

Mortare uscate predozate


In cazul utilizarii mortarelor uscate predozate, se vor respecta cu strictete recomndarile de
preparare si punere in opera ale fiecarui produs. Se va respecta fisa tehnica intocmita de
producator.
Executarea tencuielilor
Suprafetele suport vor fi verificatedaca se inscriu in abaterile maxime de la planeitatea
admisa 8 mm sau dreptarul de 2,5 m la peretii din zidarie de caramida. Stratul suport va fi
foarte bine pregatit, trebuie sa fie plan la cotele indicate, cu tirantii de alama galvanizata bine
fixati si distantieri de lemn de esenta care sa fixeze nivelul tavanului.
Inainte de aplicarea spritului se vor adanci la minimum 10 mm toate rosturile zidariei, se vor
curata suprafetele si se va uda cu apa, astfel incat mortarul de sprit sa nu-si piarda apa la
aplicarea (max. 5 minute inainte de aplicarea mortarului).
Suprafetele de beton vor fi pregatite, in caz ca nu s-a asigurat rugozitatea necesara de la
turnare prin buciardare, curatate si udate cu apa imediat inainte de aplicarea stratului de sprit
(max. 5 minute inainte).
Trasarea suprafetelor
Se face pentru a asigura verticalitatea, orizontalitatea si planeitatea precum si o grosime cat
mai redusa a tencuielilor in concordanta cu specificatiile si articolele din norme.
Trasajul se face la firul de plumb si la dreptar prin aplicarea unor turtite din mortar la colturile
suprafetelor la cotele specifice care vor constitui reper pentru intrega lucrare pe suprafata
respectiva.
La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli vor fi terminate urmatoarele lucrari de finisaj:
- lucrarile de zidarii si pereti despartitori
- scotarea instalatiior electrice,. sanitare si de incalzire prevazute a ramane ingropate in
tencuiala inclusiv probele lor de functionare.
- montarea suportului la slituri si la tavane unde este specific.
- montarea tocurilor la tamplarie si protejarea acestora.
- aplicarea hidroizolatilor la spatiile umede.
- montarea confectiilor metalice (piese inglobate)
- montarea diblurilor si gheremelelor.
Tencuielile interioare se pot executa numai dupa terminarea executarii invelitorii si probarea
etanseitatii acesteia prin inundare iar scurgerea apelor pluviale este asigurata.
Tipuri de tencuieli la interioare
Tencuieli obisnuite driscuite pe peretii din zidarie de caramida in grosime de 2 cm aplicate in
trei straturi (sprit, 4,10, grund 4,9, si mortar de var-ciment).
Tencuieli obisnuite pe suport la tavane, slituri orizontale si verticale in grosime de 2 cm
aplicata in trei straturi.
Aplicarea primului strat
Mortarul pentru sprit trebuie sa asigure o foarte buna aderenta la stratul suport; se va
prepara cu consistenta de 11-13cm deci mai fluida.
Spritul va avea 1-2 cm grosime si trebuie sa fie netezit.

Aplicarea grundului
Grundul, la grosime de 1-1,2 cm va acoperi toate neregularitatile suportului si va da forma
bruta a tencuielii pe care se va aplica stratul vizibil.
Grundul se poate aplica numai dupa intarirea stratului intai de tencuiala.
Se face o nivelare a suprafetei si o corectare a tuturor muchiilor, se realizeaza nuturile (acolo
unde este specificat) astfel ca, suprafata rezultata sa corespunda exigentelor, prescriptiilor
privind abaterile maximale.
Se corecteaza eventualele neregularitati si se niveleaza local, pastrand totusi o suprafata
rugoasa pentru o mai buna aderenta a stratului vizibil.
Daca suprafata a rezultat prea neteda, se practica cresterii adanci de 2-3 mm la 5-6 mm una
de alta pe ambele directii.
O atentie deosebita se va acorda realizarii muchiilor la colturile unde nu sunt prevazuti
opritori de tencuiala.
Aplicarea stratului vizibil
Grosimea stratului vizibil va fi de 1-4 mm dupa cum urmeaza :
- tencuieli driscuite 2-4 mm
- tencuieli sclivisite 1-3 mm
Mortarul pentru tinci va avea consistenta de 12-14 cm si va fi preparat cu nisip cu
granulozitate max.1 mm.
Tinciul se aplica numai dupa uscarea grundului intai la tavane si apoi la pereti iar la peretii de
sus in jos.
Daca grundul este complet uscat se stropeste cu apa dupa aplicarea tinciului.
Protejarea lucrarilor
La executia grundului pe timp calduros trebuie luate anumite masuri pentru protejarea
suprafetei de efectul razelor de soare si a curentilor puternici de aer.
- acoperirea cu prelate a suprafetelor imediat dupa executarea grundului
- stropirea suprafetelor proaspat tencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mortar
evaporata.
Abateri admisibile la tencuieli driscuite:
Neregularitati sub gratarul de 2 m lungime - 3 mm (maxim 2 in orice directie)
Abateri fata de verticala maxim 2 mm/m si/sau orizontal la intr. max. 5 mm pe un element
Abateri fata de rezerva la suprafatele curbe min. 5 mm
Abateri la muchii max. 5 mm
La tencuieli sclivisite:
Neregularitati la suprafete sub dreptarul de 2m lungime max. + 2 mm pe directie
Abateri de la verticala 3 max. 1mm/m si abateri ale tencuielii in pereti max.3 mm pe toata
inaltimea.
Abateri pe orizontala ale tencuielii max. 1 mm/m si max. 5 mm/total
Abaterii la muchii max. 3 mm- 1 singura abatere

Defecte ce nu se admit
Umflaturi, ciupituri, impuscari, crapaturi, fisuri, lipsuri la glafurile ferestrelor, la pervazuri,
plinte, sau la obiectele sanitare.
Zgrunturi mari, basici si zgarieturi adanci, formate la driscuirile la straturile de acoperire.
Verificari in vederea receptiei
Vor fi clasificate drept lucrari defectuoase, lucrarile care nu respecta specificatiile precum si
cele la care se remarca urmatoarele neregularitati :
1. nu se respecta prevederile prezentelor specificatii
2. nu se respecta geometria prevazuta (grosimi, trosaje, nuturi, etc.)
3. nu s-a respectat tehnologia specificata rezultand deteriorari ale lucrarilor.
4. nu s-a respectat tabloul de finisaje aprobat
5. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul - mostra
Dirigintele de santier decide, in functie de natura si amploarea defectelor constatate,
remedieri trebuie executate si daca acestea se vor face local pe suprafete mai mari sau
lucrarea trebuie refacuta complet prin exportarea tencuielii si refacerea conform
specificatiilor.
Tencuieli mecanizate
Tencuirea mecanizata se aplica pe orice tip de suport- beton, zidarie, BCA.
Suportul, care trebuie sa fie portant, se desprafuieste si se amorseaza in functie de tipul
suportului dar si al tencuielii (ciment sau ipsos).Planeitatea suportului va fi asigurata prin sine
de camp si profile de colt.
Tencuielile mecanizate se realizeaza cu masini de tencuit speciale. Exista doua tipuri de
masini de tencuit.
- Masinile de tencuit care folosesc materiale insacuite sau vrac( siloz).
- Masini de tencuit care folosesc materiale premixate (preparate in prealabil la betoniera)
Avantajele tencuielilor mecanizate:
- Productivitate ridicata (250-350mp) cu un numar redus de personal
- Consum redus de material
- Omogenitatea amestecului
Temperatura suportului trebuie sa fie min 5C
Aplicarea tencuielilor mecanizate reduce pana la 50% pierderile de material si timpul de
lucru.Tencuiala mecanizata se aplica pe orice suprafata, atat la interior cat si la exterior.
Aplicarea tencuielilor mecanizate se realizeaza astfel:
-stratul suport de aplicare sa fie desfrafuit,curat si sa nu prezinte exfolieri,
-temperatura de aplicare a tencuielilor mecanizate sa fie de +5 grade.
Materialul optim pentru tencuaiala mecanizata
Amestecul mortarului uscat cu cantitatea optim dozata de apa si aplicarea pe perete sau pe
tavan a tencuielii se face cu echipamentul specializat. Din presiunea de aplicare si reglajul
pistolului de spritare se poate controla grosimea stratului de mortar aplicat. Operatiunile
ulterioare de prelucrare a tencuielii sunt manuale. Materialul folosit poate fi de mai multe
feluri in functie de cazuri si anume: material ambalat la sac pe baza de ciment nisip si var,

material ambalat la sac pe baza de ipsos sau material traditional de tencuiala pe baza de
ciment nisip si var sau multibat si nisip, tenco si nisip etc
Materiale folosite in tencuieli mecanizate:
-material ambalat la sac pe baza de ciment, nisip si var,
-material ambalat la sac pe baza de ipsos,
-baumit, tassullo, multibat, adeplast si altele
In general procesul de aplicare a tencuielilor in mod mecanizat se realizeaza cu ajutorul unei
pompe mobile si a unui mortar special sau traditional aflat in stare umeda. Utilizand accesorii
specifice, acest echipament are marele avantaj ca poate fi utilizat pentru a transporta
material pe distante lungi (100 m) si la o inaltime mare (50 m), totodata fiind vizate si locurile
greu accesibile.

TENCUIELI EXTERIOARE

Obiectul specificatiei
Prezentul capitol, include specificatii pentru tencuieli exterioare.
La aceasta lucrare toate suprafetele exterioare, zidarii si elemente de beton armat se
tencuiesc.
Pentru executarea lucrrilor de tencuieli exterioare este necesar s fie terminat streasina,
montate jgheaburile si s fie asigurat ndeprtarea apelor de ploaie de pe acoperis prin
montarea la jgheaburi a unor stuturi (arunctori de ap) provizorii.
Operatorii economici vor prezenta in cadrul ofertei tehnice procedure tehnice de executie
specifice :
- executie tencuieli exterioare
Standarde de referinta
Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptii cuprinse in
standardele enumerate mai jos vor avea prioritate prezentele specificatii.
Standarde si normative
SR EN 998-1:2004 Specificaie a mortarelor pentru zidrie. Partea 1: Mortare pentru
tencuire i gletuire
SR EN 998-1:2004/AC:2006 Specificaie a mortarelor pentru zidrie. Partea 1: Mortare
pentru tencuire i gletuire
C 17-1982 Instruciuni tehnice privind compoziia i prepararea mortarelor de zidrie i
tencuial.
NE 001-1996 Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase si subtiri.
Legea 10/1995 Privind calitatea in constructii.
Materiale
Ciment, nisip, var hidratat, apa aditiva, si coloranti.
Piatra de mozaic, alba, calcaroasa cu granulatie 0-1 mm (daca nu se specifica altfel)
Amestecuri
Mortar de var ciment.
Mortar de var, ciment, agregate fine.
Agregatul va consta din piatra de mozaic de calcar alba, (daca nu se specifica altfel).
Daca nu se specifica altfel, se va adauga un pigment colorat aprobat.
Executia lucrarilor
La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli se vor termina urmatoarele lucrari :
- lucrari de zidarie la structura de rezistenta pe cadre
- montajul instalatiilor elctrice si sanitare,
- montajul diblurilor si pieselor inglobate, metalice, pentru fixarea elemetelor de constructii

- montajul tamplariei si protejarea ei.


Pentru obtinea unor tencuieli de buna calitate se va asigura ca suprafetele suport sa aiba
urmatoarele calitati:
- sa fie rigide pentru nu a coscovi sau fisura tencuiala
- sa fie plane, cu abateri in limitele maxime admisibile.
- sa fie curate si rugoase.
- sa fie uscata (tencuiela aplicata pe zidarie uda se pateaza).
La zidarie se adancesc pe minin 10 mm rosturile si se curata de praf.
Se vor utiliza la fatade aceleasi materiale, mortare cu aceasi compozitie (acelasi ciment,
colorant, dozaje, agregate).
Nu se vor procura decat cu aprobarea dirigintelui, agregate, ciment si var din surse diferite pe
timpul executarii lucrarilor.
Se va face trasajul zonelor tencuite direct si a nuturilor, la firul de plumb si boloboc cu ajutorul
dreptarului.
Conditii climatice
Pe timp calduros se vor lua unele masuri de protejarea lucrarilor.
Acoperirea cu prelate umezite sau rogojini pentru protejarea lucrarilor de expunere la razele
solare sau la vanturile puternice.
Aplicarea primului strat
Mortarul pentru sprit trebuie sa asigure o foarte buna aderenta la stratul suport; se va
prepara cu consistenta de 11-13 cm deci mai fluida.
Spritul va avea 1-2 cm grosime si trebuie sa fie netezit.
Aplicarea grundului
Grundul, la grosime de 1-1,2 cm va acoperi toate neregularitatile suportului si va da forma
bruta a tencuielii pe care se va aplica stratul vizibil.
Grundul se poate aplica numai dupa intarirea stratului intai de tencuiala.
Se face o nivelare a suprafetei si o corectare a tuturor muchiilor, se realizeaza nuturile (acolo
unde este specificat) astfel ca, suprafata rezultata sa corespunda exigentelor, prescriptiilor
privind abaterile maximale.
Se corecteaza eventualele neregularitati si se niveleaza local, pastrand totusi o suprafata
rugoasa pentru o mai buna aderenta a stratului vizibil.
Daca suprafata a rezultata prea neteda, se practica cresterii adanci de 2-3 mm la 5-6 mm
una de alta pe ambele directii.
O atentie deosebita se va acorda realizarii muchiilor la colturile unde nu sunt prevazuti
opritori de tencuiala.
Abateri admisibile
Lucrarile de tencuieli exterioare se vor inscrie la abaterile maxime admisibile.
Defectele ce nu se admit se expun in cadrul specificatiei.
Verificari in vederea receptiei

Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din Caietul de
sarcini, precum si cele la carese remarca urmatoarele neregularitati :
- nu se respecta prevederile din prezentele specificatii.
- nu se respecta geometria prevazuta (grosimi, trasaje, nuturi, etc.).
- nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor.
- nu s-a respectat tabloul de finisaje aprobat.
- nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra.
Dirigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate. Care remedieri
trebuiesc executate , si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea
trebuie refacuta complet prin decopertarea tencuielii si refacerea conform specificatiilor.
Tencuieli exterioare peste izolatie termica si plase din fibra de sticla - termositem
Acest capitol cuprinde specificatii pentru peretii nestructurali de inchidere care necesita o mai
buna izolare termica .
Prin folosirea tehnologiei tip Baumit pot fi obtinute in comparatie cu sistemele conventionale
de realizare finisajului fatadelor avantaje relevante din punct de vedere al costurilor prin
eliminarea vopsitoriilor la fatada precum si prin reducerea timpului de executie.
- placa izolanta pentru fatade: - placi polistiren expandat 100 x 50 x 2,5 - se prind pe perete
cu ajutorul adezivului pulverulent spacluindu-se placa si apoi aplicandu-se
- adeziv pulverulent pe baza de ciment pentru lipirea si spacluirea placilor termoizolante: - se
toarna adezivul pulverulent pentru spaclu in apa curata si se amesteca lent cu mixerul, apoi
se lasa 5 minute, dupa care se mai amesteca o data (dupa 1,5 ore adezivul trebuie
amestecat din nou daca nus-a folosit intreaga cantitate preparata)
- plasa din fibra de sticla: - se prinde peste placile de polistiren cu ajutorul adezivului
pulverulent - adezivul se intinde cu spaclul cu dinti peste placile din polistiren gata lipite dupa
care se aplica plasa iar adezivul care strapunge placa se respacluieste pana se obtine un
strat de 3-4 mm grosime
- dibluri din plastic: - pentru o prindere mecanica mai buna a placilor izolante se vor utiliza
dibluri din plastic min 3/placa care se vor monta la 24 de ore dupa lipirea placii
- tencuiala de strat subtire gata preparata pe baza de rasina sinteteica in structura striata sau
periata: - se aplica peste plasa lipita prin intindere cu dreptarul de otel dupa care se
driscuieste sau se perie rotund cu o perie de material plastic
Sistemul de finisaj fatade Baumit este atestat prin Agrement tehnic M.L.P.A.T. nr. 002-03/1141997 si 002-04/120-1996. Descrierea lui amanuntita nu a fost facuta deoarece se pot folosi
orice alte sisteme echivalente care au atestarile necesare folosirii in Romania.

MORTARE PENTRU TENCUIELI


Mortarul se foloseste atat in procesul de zidire a peretilor cat si pentru tencuirea lor. Functie
de aceste doua utilizari si alti factori exista retete diferite.
Uzual se folosesc mortarele pe baza de var-ciment sau ciment-var (functie de raportul dintre
ele). Cimentul are in principal rolul de rezistenta iar varul de lucrabilitate, desi nu este intru
tocmai exact.
In toate lucrarile de zidarie se foloseste mortar, preparat din nisip amestecat cu liant si apa.
Ca liant se foloseste var, ciment, ipsos sau argila. Daca se foloseste doar un liant mortarul
este simplu si daca se folosesc doi lianti (var-ciment sau ipsos-var) mortarul este mixt. In
functie de natura lucrarii, elementele consistente se dozeaza diferit pentru a se obtine un
mortar mai fluid sau mai vascos.
Documente de referinta:
SR EN 998-1:2004 Specificaie a mortarelor pentru zidrie. Partea 1: Mortare pentru
tencuire i gletuire
SR EN 998-1:2004/AC:2006 Specificaie a mortarelor pentru zidrie. Partea 1: Mortare
pentru tencuire i gletuire
C 17-1982 Instruciuni tehnice privind compoziia i prepararea mortarelor de zidrie i
tencuial.
Operatorii economici vor prezenta in cadrul ofertei tehnice procedure tehnice de executie
specifice :
- mortare pentru tencuieli
Mortare
Ciment Portland; cimentul va fi fara bule de aer, de culoare naturala sau alb, fara constituanti
care au patruns.
Var hidratat
Var pasta obtinut din var hidratat
Agregatele : nisip natural de cariera sau de rau.
Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare. Continutul de nisip natural va
fi de cel putin 50%.
Apa- va fi curata, potabila, nepoluata cu petrol, in cantitati daunatoare, lipsita de saruri
solubile, acizi, impuritati de natura organica si alte corpuri straine.
Livrare, depozitare, manipulare
Conform normelor in vigoare la data executarii lucrarilor .
Amestecuri pentru mortare - Generalitati
Se vor masura materialele de lucrari astfel incat proportiile specificate de materiale in
amestecul de mortar sa poata fi controlate si mentinute cu strictete in timpul desfasurarii
lucrarilor.
Daca nu se specifica astfel, proportiile se vor stabili dupa volum.

In cadrul acestor specificatii, greutatea unui mc. a fiecarui material folosit ca ingredient pentru
mortar, este considerata astfel :
Material Greutate pe metru cub
- ciment Portland 1506 kg
- pasta de var 1300 kg
- nisip material
- 7 mm cu umiditate 1350 kg
- ipsos de constructii 1200 kg
Mortare pentru tencuieli
Mortar de var M4T, cu var hidraulic. Este mai putin rezistent si mai putin etans dect
mortarul de ciment, este mai flexibil si las peretii sa respire.
Mortar n amestec M10T, M25T, M50T sau M100 T, fabricate dintr-un amestec de ciment si
de var, avnd caracteristici intermediare ntre mortarul din ciment si mortarul din var
(rezistenta crescnd de la M10T la M100T).
Mortarele pentru tencuial M25T, M50T sunt utilizate n mod uzual n constructii, la
mbrcarea zidurilor din crmid, beton sau BCA.
Prepararea mortarelor
Mortarele vor fi preparate la dozajele specificate pentru fiecare tip de tencuiala.
Transportul mortarului
Se face cu utilaje adecvate.
Durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat transportul si punerea in opera a
mortarelor sa se face:
- la max. 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var.
- la max. 1 ora dela preparare pentru mortarele de ciment sau ciment-var, fara intinzator de
priza.

ZUGRAVELI SI VOPSITORII LAVABILE


Generalitati
Acest capitol cuprinde specificatii pentru executia lucrarilor de zugraveli si vopsitorii.
Operatorii economici vor prezenta in cadrul ofertei tehnice procedure tehnice de executie
specifice :
- executia zugravelilor si vopsitoriilor

Standarde de referinta si materiale


- C 3 -76 Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii, cu completarile ulterioare
- C 56 85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente
- Ordinul 914 : 200- C 3 -76 Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii, cu
completarile ulterioare - pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le
indeplineasca o unitate sanitara in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare;

Livrare, transport, depozitare


Materialele folosite se vor depozita in spatii inchise si ferite de umezeala; pentru materialele
inflamabile, depozitele trebuie sa satisfaca conditiile de secutitate impotriva incendiilor.
Materialele utilizate pentru zugraveli si vopsitorii vor fi aprovizionate insotite de certificate de
calitate conform standardelor respective; nu se accepta termene de utilizare depasite pentru
vopsitorii.
Lucrari ce trebuie terminate inainte de inceperea zugravelilor si vopsitoriilor
Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli toate lucrarile si reparatiile de tencuieli, glet,
placaje, instalatii sanitare, electrice si de incalzire, trebuie sa fie terminate.
Vor fi terminate pardoselile reci, exclusiv lustruirea lor.
La incaperile prevazute cu parchet sau PVC, zugravelile se vor executa inaintea aplicarii
imbracamintii pardoselii ce se vor lua masuri de protectie a stratului suport.
Tamplaria metalica si cea din lemn trebuie sa fie montata definitiv, cu toate accesoriile
montate corect, cu exceptia drucarelorsi a sildurelor (care se vor fixa dupa vopsirea
tamplariei).
La lucrarile de vopsitorie aplicarea ultimului strat se face numai dupa terminarea completa a
zugravelilor si inainte de finisarea imbracamintilor pardoselilor (raschetare, curatirea,
lustruirea), luandu-se masuri de protejare a imbracamintii pardoselilor.
Inainte de inceperea lucrarilor de zugravire sau vopsire a fatedelor, trebuie sa fie complet
executate toate lucrarile la fatada constructiei ca: jghiaburi, burlane, strea]ini, corni]e, glafuri,
socluri, cofrete, etc.
Pregatirea suprafetelor de beton sau tencuiala driscuita
In vederea finisarii cu zugraveli de var, suprafetele trebuie sa fie driscuite cat mai fin, astfel
urmele de drisca sa fie cat mai putin vizibile.
In cazul suprafetelor tencuite sau de beton plane si netede, toti perii ramaai de la turnare se
vor umple cu mortar de ciment , var, dupa ce in prealabil bavurile si dungile iesite in relief au
fost indepartate. Urmele de decofrare se vor freca cu piatra de slefuit sau cu perii de sarma.

Pregatirea suprafetelor gletuite


Suprafetele cu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip (ipsos) cu aracet, trebuie sa fie
plane si netede, fara desprinderi sau fisuri: varul folosit trebuie sa aiba o vechime de cel putin
14 zile.
Toate fisurile, neregularitatile se chituiesc de catre zugrav, vopsitor sau se ]pacluiesc cu
pasta de aceeasi compozitie cu a gletului.
Pasta de ipsos folosita pentru chituirea defectelor izolate, se prepara din doua parti ipsos si o
parte apa.
Pasta se va prepara in cantitati care sa poata fi folosita inainte de sfarsitul prizei ipsosului.
Pentru slefuirea suprafetelor mai mari se foloseste si pasta de ipsos-var, in compozitie cu o
parte ipsos si o parte lapte de var (in volum).
Dupa uscarea suprafetelor mai mari, se foloseste si pasta de ipsos-var, in compozitie de 1
parte ipsos si 1 parte lapte de var (in volum).
Dupa uscarea portiunilor reparate, suprafata se slefuieste cu hartie de slefuit, dupa care se
curata de praf cu perii sau bidinele curate si uscate.
Pregatirea suprafetelor metalice
Suprafetele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina, pacura, grasimi, mortar, vopsea
veche, noroi, gheata. Rugina se indeparteaza prin frecarea cu perii de sarma spacluri de otel,
etc. Petele de grasimi se sterg cu tampoane inmuiate in solventi (spirt, terepentina).
Tamplaria metalica se aprovizioneaza grunduitacu grund anticoroziv.
Conditii de executie
Lucrari de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe la o temperatura de minim + 5o C pentru
zugraveli si cel putin + 15o C pentru vopsitorii si se vor mentine aceste temperaturi pe tot timpul
lucrarilor si cel putin 8 ore pentru zugraveli si 15 zile pentru vopsitorii.

Finisajele nu se vor executa pe timp de ceata si nici la un interval mai mic de 2 ore de la
incetarea ploii, de asemenea, se va evita lucrul la fatade in orele de insorire maxima sau vant
puternic.
Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depasit.
Aplicarea zugravelii
Primul strat are rol de grund (constituind stratul de legatura intre suprafata pregatita si
zugraveala). El creeaza o suprafata uniforma ca porozitate, putere de absorbtie si culoare.
Aplicarea primului strat se va face imediat dupa terminarea lucrarilor pregatitoare, cel mult 2 4 ore, in caz contrar stergerea de praf se va efectua din nou inainte de aplicarea primului
strat de zugraveala.
La zugravirea peretilor se delimiteaza de la inceput suprafetele care trebuiesc sa fie
zugravite diferit, prin trasarea unor linii subtiri intre suprafetele respective (de exemplu intre
tavan si pereti).
Zona imediat invecinata liniei de demarcatie se zugraveste cu o pensula.
Zugraveala se aplica prin stropire cu aparate de pulverizat (pct. 3-12 ... 3-5). Pentru a asigura
o mai buna aderenta de stratul suport primul strat de zugraveala se poate aplica cu
bidineaua.
Se admite si aplicarea manuala cu bidineaua a tuturor straturilor zugravelii numai pe
suprafete mici.

Fiecare strat se va aplica numai dupa uscarea celui precedent.


Zugravirea manuala se va face concomitent de catre 2 zugravi, unul executand zugravirea
partii superioare a peretelui, de pe scara dubla, iar celalalt zugravind de pe pardoseala
partea inferioara a peretelui, pentru a se evita aparitia de dungi la locul de imbinare.
In cazul unor incaperi in care se executa lambriuri sau vopsea de ulei (bai, bucatarii etc.), se
zugraveste mai intai partea superioara a peretelui impreuna cu tavanul, iar apoi se executa
lambriul in ulei.
Limita de demarcatie se trage cu culoare de apa..
La aplicarea mecanizata prin stropire se pot utiliza aparate de pulverizat :
- cu actiunea discontinua, la care pentru fiecare alimentare a rezervorului cu compozitie de
zugraveala este necesara intreruperea lucrului
- cu actiune continua, la care compozitia de zugraveala este absorbita de pompa aparatului cu un
furtun dintr-un vas (recipient alimentat continuu).

Ca aparat de pulverizat cu actiune continua se poate folosi aparatul electric de zugravit, cu


compozitia de zugraveala, strecurata in prealabil se alimenteaza continuu un recipient
separat pe masura consumului, de unde este absorbita prin furtun in rezervorul de presiune
si respinsa prin furtunul de refulare in pulverizator.
Inainte de aplicarea compozitiei de zugraveala se executa urmatoarele operatii pregatitoare :
- se prepara compozitia de zugraveala cu astfel de consistenta incat sa se asigure posibilitatea de a fi
pulverizata si se strecoara prin sita
- se umple recipientul de alimentare cocntinua si se introduce furtunul de absorbtie in acest recipient
- se actioneaza pompa cu membrana pana la presiunea de 5 - 6 atm. si se deschide robinetul
pulverizatorului
- se verifica buna functionare a aparatului (manometrul) legatura furtunului de absorbtie cu aparatul,
legatura furtunului de refulare cu duza si pulverizatorul, starea de functionare a pompei si a
pulverizatorului, etc.
- se regleaza jetul

La aparatul electric de zugravit inainte de punerea in functiune se va face legatura acestuia


cu pamantul.
Pentru executarea zugravelii cu aparatele de pulverizat se procedeaza in felul urmator:
- se ridica presiunea in pompa pana la cea de lucru, se deschide robinetul de la pulverizator si se
incepe stropitul
- jetul sub care compozitia de zugraveala iese din duza pulverizatorului trebuie sa fie cu stropi fini si in
unghi drept fata de suprafata care se finiseaza, iar duza sa se afle la o distanta de suprafata de
0,75 ... 1,0 m, astfel incat compozitia care se pulverizeaza sa nu cada pe jos si sa nu ricoseze
- pentru aplicarea uniforma a compozitiei de zugraveala, se executa cu duza pulverizatorului miscari
in spirala
- fiecare strat se aplica numai dupa uscarea celui precedent

Dupa terminarea lucrului se va spala aparatul atat i[n interior cat si in exterior, precum si
furtunul pulverizatorului prin introducerea unei cantitati de apa in interiorul aparatului,
cranduse din nou presiune.

Aplicarea zugravelii
Se aplica un strat de sapun, dupa care se face repararea defectelor marunte la tavan si
pereti cu pasta de ipsos. Dupa uscarea si slefuirea reparatiilor se aplica un strat de sapun pe
portiunile reparate, dupa care se va aplica compozitia de zugraveala in trei straturi, pe
intreaga suprafata.
Atat sapunul cat si primul strat de zugraveala, se aplica cu bidineaua. Ultimile doua straturi
de zugraveala se aplica mecanizat cu aparate de pulverizat, sau in cazuri speciale, pe
suprafete mici, tot cu bidineaua.
Compozitia de zugraveala dupa ce a fost amestecata cu solutia de clei, se va intrebuinta in
timp de 24 - 48 ore de la preparare, intrucat se altereaza cu timpul, in special vara.
Verificarea calitatii lucrarilor
Se verifica in mod special:
- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport in cazul de importanta deosebita
considerandu-se aceasta in procese verbale de lucrari ascunse
- calitatea principalelor materiale
- corespondenta dintre prevederile din Caietul de sarcini si dispozitiile ulterioare
- aspectul suprafetelor zugravite sau vopsite
- uniformitatea desenului, nu sunt admise pete sau sarituri, suprapuneri sau depuneri ale desenului
- aderenta zugravelilor - o zugraveaa aderena nu trebuie sa se ia pe palma
- tonul de culoare la vopsele sa fie acelaai si cu acelasi aspecte lucios, sa nu prezinte straturi
stravezii, pete, desprinderi, cute, basici, scurgeri, aglomerari de pigmenti
- nu se admit pete de mortar sau zugraveala pe suprafetele de tamplarie vopsita
- separatiile dintre vopsitorii si zugraveli sa fie distincte, fara suprapuneri

Vopsitorii lavabile
Pregatirea suportului si aplicarea:
Suprafete interioare noi din zidarie, beton, tencuiala, ipsos:
- Suprafata trebuie sa fie perfect uscata
- Se curata suprafata de eflorescenta stropii de tencuiala, praf sau alte impuritati
- Daca suprafata este contaminata cu depozite de mucegai acestea se indeprteaza prin
spalare cu apa si
detergent sau cu produse specifice.
- Suportul curat se impregneaza cu amorsa perete.
- Se aplica vopsea superlavabila antibacteriana in 2 straturi cu rola, pensula sau prin
pulverizare. Pentru aplicarea primului strat, produsul se dilueaza iar pentru al doilea strat,
produsul se aplica nediluat sau foarte putin diluat.
Suprafete interioare - zidarie, beton, tencuiala, ipsos - vopsite in prealabil:
Suprafete vopsite in prealabil cu produse pe baza de dispersii apoase
- indepartarea portiunilor neaderente
- indepartarea prafului si a impuritatilor
- efectuarea operatiilor de reparatii (daca este cazul)

- indepartarea eventualelor depozite de mucegaiuri de pe suprafata de acoperit si tratarea


suportul cu produse specifice
- impregnarea suportului neacoperit cu amorsa.
Intretinerea echipamentului de vopsire:
Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spalat cu apa atat inainte, cat si imediat dupa
utilizare.
Numar de straturi recomandate: intre 1 si 2, in functie de gradul de absorbtie a suportului.

PARDOSELI DIN VOPSEA INDUSTRIALA CU RASINI EPOXIDICE PE BETON


Reguli generale pardoseli
Pantele pardoselilor se vor realiza, in cazul incaperilor cu suprafete mici, prin variatia grosimii
stratului suport al pardoselii.
Diversele strapungeri din plansee, realizate pentru trecerea conductelor, vor fi chituite sau
astupate dupa caz cu mortar de ciment.
Armaturile sau sirmele care ies din planseu vor fi taiate sau indoite.
Tevile de distributie de apa calda, rece, incalzire, care trec prin planseu sau se monteaza sub
pardoseala vor fi protejate in tevi de protectie sau cu mortar, conform caietelor de sarcini de
instalatii.
Stratul de umplutura necesar pentru trecerea tevilor prin care se face distributia apei calde,
apei reci si a agentului termic, se va realiza din sapa de mortar M 100T, in grosime de 7.5 cm
(daca nu este altfel prevazut in proiect), armata cu plasa STM d=4 mm cu ochiuri de 10 cm.
Constructorul este raspunzator pentru coordonarea lucrarilor de constructii si instalatii.
Inainte de executarea pardoselilor se verifica daca conductele sanitare sau de incalzire sunt
izolate corespunzator. Se verifica si se receptioneaza stratul suport. Se intocmeste proces
verbal de lucrari ascunse.
Demarcatia intre doua pardoseli de materiale diferite va fi proiectia usii in pozitie inchisa,
daca in proiect nu este specificat altfel. Rosturile vor fi acoperite cu profil din inox sau
aluminiu dur piesa speciala cu articulatie pentru preluarea diferentelor de materiale.
Daca exista rosturi de dilatatie-tasare, acestea vor fi umplute cu chit elastic si acoperite, dupa
detaliile din proiect cu acoperitoare de rost din materiale inoxidabile fixate la un capat cu
dibluri conexpand, la inetrval de 60 cm.
Lucrari pregatitoare ce se executa inainte de executia pardoselilor
- instalatiile electrice
- instalatiile sanitare
- efectuarea probelor la instalatii
- executarea peretilor despartitori
- montarea tocurilor la timplarie
- executarea tencuielilor umede
- curatarea planseului de impuritati, udarea si trasarea nivelului suprafetei finite
- la camerele cu guri de scurgere pardoselile se executa cu panta spre scurgere
Pardoseli industriale - vopsitorii cu rasini epoxidice pe beton
Materiale si produse
GP037-98 Normativ pentru proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri
civile pardoseli reci sau alte tehnologii agrementate corespunzatoare materialelor folosite
STAS 1500 - 77 Ciment M30 sau PA35
STAS 2634 -80 Mortare obisnuite. Clasificare si conditii tehnice
STAS 438 - 74 Otel beton

STAS 1667-76 Agregate naturale


STAS 1134-71 Piatra de mozaic
STAS 44-67 White-spirt rafinat tip C
STAS 601/1-75 Corpuri abrazive
STAS 790 73 Apa pentru mortare si betoane
agrement tehnic pentru materiale pe baza de rasini epoxidice pentru grunduire si impregnare
pentru imbunatatirea rezistentei mecanice si chimice 0,25-0,75 kg/mp
Finisajul epoxidic reprezinta o rasina epoxidica cu adaosuri, fluida bicomponenta, lipsita de
solventi. Se foloseste ca strat de acoperire colorata a suprafetei pentru imbunatatirea
rezistentei mecanice si chimice a pardoselii.
Pardoselile industriale vor fi de tipul Mac Beton Hellas cu intaritor al suprafetei tip Mastertop
100 si vopsea epoxidica tip mastertop 1220 in 2 straturi.
Executarea pardoselilor industriale
Acesta pardoseala este de tip beton flotat cu strat de uzura din nisip cuartos si se realizeaza
astfel:
-stratul de uzura se executa din de beton slab armat (sapa) caruia i se adauga la partea
superioara un strat de nisip cuartos ce se compacteaza cu mijloace mecanice (elicopter) ;
-se taie rosturi de contractie de 3cm adancime si 3mm grosime;
-se aplica rasina acrilica pebtru cresterea rezistentei la uzura a betonului;
-se inchid rosturile de dilatatie cu cordon PVC sau mastic de asfalt tip Eshapolyseal esha.
Suprafata suport trebuie sa fie rezistenta, curata, lipsita de resturi de vopsea veche, praf sau
impuritati.
Suporturile cu liant de ciment vor avea varsta de de cel putin 3 saptamani, vor fi lipsite de de
straturi de lapte de ciment si vor prezenta o suprafata cu rezistenta mecanica suficient de
mare (ex. rezistenta la compresiune de 28 zile de min 25N/mmp, iar rezistenta la smulgere
va fi de cel putin 1,5 N/mmp).
Umiditatea specifica nu va depasi 3,5% (greutate. Ca o masura minima va fi indepartat praful
prin aspirare.
Rectificarea defectelor suportului
In cazul in care nu sunt satisfacute, total sau partial cerintele esentiale pentru utilizarea
produsului, defectele vor fi remediate, in functie de natura lor, conform tehnologiei
furnizorului.
Exces de material: indepartarea prin frezare, buciardare, slefuire
Murdarie in general: Curatare cu jet sub presiune cu utilizare apa si detergenti din comert
Umiditate depasita: Zonele cu grad depasit de umiditate pot fi pregatite pentru aplicare prin
impregnare cu rasina epoxidica pentru impregnare, care asigura migrarea umiditatii, cu
conditia ca umiditatea sa poata fi evacuata in lateral sau in jos, excluzindu-se in totalitate
pericolul acumularii de vapori sub stratul de acoperire.
Suprafata se racordeaza prin scafe din acelasi material cu peretii de beton si caramida
tencuiti.

Receptia si verificarea lucrarilor


Se va verifica aspectul si calitatea materialelor ce urmeaza sa intre in opera.
La receptie suprafetele trebuie sa fie perfect plane, devierea de la cota de referinta
specificata in proiect nu poate depasi 15 mm. Diferentele de planeitate sub un dreptar de 2 m
nu pot fi mai mari de 2 mm. Suprafata trebuie sa aibe un aspect uniform, fara pete sau
asperitati.
Constructorul va asigura garantia de buna calitate a lucrarilor atit din punct de vedere al
materialelor folosite cit si al montajului, precum si al rezistentei in exploatare.
Pardoselile vor corespunde conditiilor tehnice, criteriilor de performanta pentru stratul de
uzura corespunzatoare si anume:
Rezistenta si stabilitate
- rezistenta la compresiune

>10 N/mm patrat

- rezistenta la incovoiere

3,5 N/mm patrat

- aderenta la stratul support

0,8 N/mm patrat

- rezistenta la soc mecanic

dupa incercare sa nu apara fisuri la nici o proba

- nivelul rezistentei la uzura

maximum 0,5 g/cm 2 spatii colective circulate intensa

- rezistenta la actiuni chimice


sau solvent specific

sa reziste fara modificari de aspect dupa curatare cu apa

- rezistenta la actiuni biologice


ciupercilor, mucegaiurilor

sa nu fie medii propice pentru aparitia bacteriilor,

- rezistenta in timp
sa reziste fara modificari de aspect dupa cicluri (rezistenta la
jupuitura sau smulgere sa nu scda sub 20 fata de proba martor)
Siguranta in exploatare
- comportare antiderapanta

unghiul de alunecare mai mare de 19 grade

- comportare elastica

0,5 x 104 N/mm patrat

- rezistenta electrica

mai mica sau egala cu 10 10

- potentialul electric coorespunzator sarcinii acumulate de om

Intocmit
arh. Alin Gabriel Popa

mai mic sau egal cu 2 kv

S-ar putea să vă placă și