Sunteți pe pagina 1din 8

Ghid

cuprinzind principiile de conducere corporativa


PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII GENERAL MOTORS

Introducere
Setul de principii de conducere corporativa elaborat de General Motors in
1994 (si revizuit periodic) este unanim considerat ca o expresie originala a
eforturilor consiliului de conducere si administrare al societatii in directia
imbunatatirii normelor interne de conducere corporativa. Principiile
continute in acest indrumator au fost amplu dezbatute, capatand valoare de
model, cu un impact semnificativ pe plan international.

1. Rolul consiliului de administratie


Consiliul de administratie al General Motors reprezinta interesele
proprietarilor societatii, adica asigurarea succesului in afaceri, care se
reflecta pe termen lung in obtinerea unor rezultate financiare optime.
Consiliul are responsabilitatea de a asigura ca societatea sa fie administrata
corespunzator, in scopul obtinerii rezultatelor scontate. Consiliul este dator
sa asigure administrarea eficienta a societatii atat in conditii optime de
activitate, cat si in situatii de criza. Consiliul are rolul de a supraveghea
permanent eficienta strategiilor de conducere si administrare a societatii,
precum si a modului de implementare a acestor strategii.

1.a. Rolul actionariatului


In afara de indeplinirea obligatiilor care ii revin fata de actionari, in vederea
maximizarii profitului lor, consiliul are si alte responsabilitati, cum ar fi cele
fata de clientii societatii, fata de angajati, furnizori, si fata de comunitatea in
care isi desfasoara activitatea – toti acesti factori fiind deosebit de importanti
pentru bunul mers al afacerilor. Aceste responsabilitati au la baza un
constituent fundamental, si anume de a promova si sustine continua
prosperitate a firmei.

Consiliul considera ca administratia este cea care trebuie sa vorbeasca in


numele societatii General Motors. Fiecare membru al consiliului se poate
intalni sau comunica din cand in cand cu persoane sau institutii cu drept de
vot in General Motors. Insa, se doreste ca acest lucru sa se intample cu

1
incunostiintarea administratiei si, in majoritatea cazurilor, la cererea
administratiei.

2. Criterii de selectionare a membrilor consiliului


Comitetul pentru problemele membrilor consiliului este raspunzator de a
analiza anual, impreuna cu consiliul, aptitudinile si competentele necesare
membrilor, in contextul actualei compozitii a consiliului. Aceste aprecieri
trebuie sa cuprinda aspecte legate de capacitatea de discernamant, diferente,
varsta, aptitudini – cunoasterea tehnologiilor de productie, pregatire
internationala, etc., toate in contextul estimarii nevoilor consiliului din acel
moment.

3. Selectarea, numirea si orientarea noilor membri ai consiliului


Consiliul insusi este raspunzator de selectionarea propriilor membri.
Consiliul insarcineaza comitetul pentru problemele membrilor consiliului cu
desfasurarea procesului de examinare, asupra caruia presedintele si
directorul general au o influenta directa. Consiliul si compania in ansamblu
trebuie sa dispuna de un sistem complet de orientare si initiere a noilor
membri – materiale informative, intalniri cu membrii administratiei
superioare si vizite la sectiile de productie.
Invitatia adresata unui potential nou membru de a se alatura consiliului ar
trebui inaintata de catre consiliu, prin intermediul presedintelui si
directorului general al companiei, la care se alatura presedintele comitetului
pentru problemele membrilor consiliului, sau presedintele comitetului
executiv / de conducere.

4. Delimitarea functiilor de presedinte si director general


Consiliul de administratie trebuie sa aiba libertatea de a opta pentru orice
solutie pe care o considera adecvata pentru companie la un moment dat [in
privinta deciziei de cumulare sau nu a functiilor de presedinte si director
general]. De aceea, consiliul nu are o politica prestabilita in privinta
delimitarii atributiilor directorului general de cele ale presedintelui, iar in
cazul in care vor fi separate, in legatura cu alegerea presedintelui dintre
membri care nu sunt angajati ai companiei sau dintre cei angajati.

5. Numarul de membri
In ultimii ani, consiliul este format in medie din 15 membri, numar stabilit
de consiliu ca fiind cel mai potrivit in contextul actual. Totusi, consiliul
trebuie sa ramana deschis fata de ideea maririi numarului de membri, prin

2
eventuala cooptare a unuia sau mai multor candidati cu un potential
deosebit.

6. Raportul dintre membrii interni si cei externi


Consiliul de administratie considera ca, din punct de vedere al politicii, ar
trebui sa existe o majoritate de membri independenti in consiliul societatii
General Motors (asa cum stipuleaza regulamentul la punctul 2.12). Consiliul
doreste sa includa in componenta sa si alti membri ai administratiei in afara
de directorul general. Insa consiliul este de parere ca administratia/managerii
ar trebui sa isi determine conducatorii sa inteleaga ca a fi membru in consiliu
nu este o conditie pentru promovarea intr-o functie inalta din administratia
companiei. La intrunirile consiliului pot asista in mod curent si alti
reprezentanti ai administratiei, in afara de presedinte, vicepresedinte si
directorul general.
In chestiunile legate de conducerea corporativa, consiliul incredinteaza
deciziile membrilor externi.

8. Conceptul de membrii independenti


Regulamentul societatii General Motors care defineste independenta
membrilor consiliului (regulamentul 2.12) a fost aprobat in ianuarie 1991.
Consiliul de administratie considera ca nici una dintre relatiile curente dintre
oricare membru independent si societatea General Motors nu poate sa fie
interpretata astfel incat un membru al consiliului sa nu poata deveni membru
independent. Respectarea regulamentului este analizata anual de catre
comitetul pentru problemele membrilor consiliului.
Conform prevederilor regulamentului 2.12, “membru independent” este
considerat un membru care:
i. nu detine sau nu a detinut in cadrul societatii sau filialelor ei nici o
functie de conducere in decursul ultimilor 5 ani anteriori adunarii
anuale in care se supun la vot candidaturile noilor membri in
consiliu;
ii. nu este sau nu a fost un consilier sau consultant important al
societatii sau al filialelor sale (si nu este afiliat al vreunei companii
sau firme care sa indeplineasca una din functiile de mai sus);
iii. nu este afiliat al unui client sau furnizor important al societatii sau
al filialelor sale;
iv. nu are nici un contract personal de prestare servicii cu societatea
sau filialele ei;
v. nu este afiliat al unei entitati non-profit / scutite de impozit care a
primit contributii importante din partea societatii sau a filialelor ei;

3
vi. nu este sotul, parintele, fratele / sora sau fiul / fiica unei persoane
descrise din paragrafele de mai sus (i – v).

9. Angajamente / schimbari de responsabilitati


Se considera ca atunci cand directorul general demisioneaza din functie, el
trebuie sa isi prezinte consiliului, concomitent, si cererea de demisie. Daca
persoana va continua sa lucreze in consiliu, aceasta se va analiza la timpul
respectiv impreuna cu noul director general si consiliul de administratie. Un
fost director general care lucreaza in consiliu va fi considerat membru
independent, in exercitarea drepturilor de vot in activitatea de conducere
corporativa.
Consiliul a stabilit ca membrii independenti care isi schimba
responsabilitatile pe care le detineau in calitatea anterioara sa inainteze
consiliului o scrisoare de demisie. Consiliul nu considera ca un membru care
se retrage sau este schimbat din functia detinuta in momentul cand a fost ales
in consiliu, ar trebui sa il paraseasca in mod obligatoriu. Ar trebui totusi sa
existe o modalitate prin care consiliul, prin intermediul presedintelui si al
directorului general, sa analizeze daca prezenta membrului respectiv in
consiliu mai este sau nu necesara, in conditiile nou creeate. De asemenea,
membrii independenti trebuie sa instiinteze din timp presedintele consiliului
si presedintele comitetului pentru problemele membrilor consiliului, in
legatura cu intentia de a accepta invitatia de a face parte din alt consiliu de
administratie.

10. Limita termenelor si varsta de pensionare


Consiliul nu considera ca ar trebui stabilite niste limite ale termenelor in
ocuparea functiei de membru in consiliu. Desi limitarea termenelor ar putea
asigura un influx de idei si puncte de vedere noi de care consiliul va
beneficia, totusi are dezavantajul pierderii contributiei membrilor care si-au
format, de-a lungul timpului, o imagine completa asupra companiei si
functionarii sale si, prin urmare, aduc o contributie din ce in ce mai
importanta pentru intreg consiliul.
Ca o alternativa la principiul de limitare a termenelor, comitetul pentru
problemele membrilor consiliului, cu consultarea directorului general si
presedintelui consiliului, va analiza prelungirea contractelor fiecarui
membru, o data la 5 ani. De asemenea, in acest mod se va oferi fiecarui
membru prilejul sa isi confirme dorinta de a-si pastra calitatea de membru al
consiliului de administratie.
Consiliul considera ca actuala varsta de pensionare de 70 de ani este
adecvata.

4
11. Analiza indemnizatiilor consiliului
Se considera oportun ca, o data pe an, conducerea companiei sa prezinte
comitetului pentru problemele membrilor consiliului situatia indemnizatiilor
membrilor din consiliul societatii General Motors, in comparatie cu nivelul
indemnizatiilor din alte mari companii din Statele Unite.
Modificarile indemnizatiilor consiliului, unde este cazul, ar trebui sa fie
propuse in comitetul pentru problemele membrilor consiliului de
administratie, analizate si aprobate de catre consiliu.

12. Intrunirile oficiale ale membrilor comitetului executiv / de


conducere
Presedintele comitetului executiv al societatii este responsabil de alcatuirea
agendei intalnirilor permanente ale membrilor independenti, si de stabilirea
persoanei care va prezida fiecare intalnire in parte. Membrii independenti ai
consiliului se vor intruni in sesiuni de lucru de doua sau trei ori pe an.
Aceste intalniri vor fi prezidate de presedintele comitetului executiv.
Structura intrunirilor cuprinde de fiecare data o discutie cu directorul
general.

13. Evaluarea activitatii consiliului de administratie


Comitetul pentru problemele membrilor consiliului trebuie sa prezinte
consiliului de administratie un raport de evaluare a activitatii consiliului,
care sa fie analizat intr-o intalnire in plen a consiliului. Acest raport va fi
prezentat la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar odata cu raportul privind
conditiile necesare calitatii de membru.
In acest raport se va analiza contributia consiliului in ansamblu si in special
vor fi dezbatute aspectele deficitare, domeniile in care ar fi nevoie de o
contributie mai mare. Scopul este acela de a creste eficienta consiliului si nu
vizeaza analiza contributiilor individuale ale membrilor sai.

14. Relatia consiliului cu investitorii institutionali, presa, clienti, etc.


Consiliul considera ca administratia vorbeste in numele societatii General
Motors. Fiecare membru al consiliului se poate intalni sau comunica din
cand in cand cu diferite persoane sau institutii cu drept de vot in General
Motors. Insa, se doreste ca acest lucru sa se intample cu incunostiintarea
adminstratiei si, in majoritatea cazurilor, la cererea administratiei.

5
15. Participarea la intrunirile consiliului a persoanelor care nu sunt
membre si accesul membrilor consiliului la administratia superioara
Consiliul de administratie nu se opune prezentei regulate la fiecare intrunire
a sa a persoanelor care nu ii sunt membre, dar fac parte din consiliul
presedintelui.
Daca directorul general doreste ca un numar suplimentar de persoane sa
participe in mod regulat la intalniri, propunerile ar trebui inaintate consiliului
de administratie spre aprobare.
Membrii consiliului au acces neingradit de a veni in contact cu administratia
societatii General Motors.
Se intelege ca membrii consiliului isi vor folosi discernamantul pentru a-si
asigura aceste legaturi. Daca comunicarea se va face in scris, copii ale
documentelor vor fi inmanate directorului general sau presedintelui.
In plus, consiliul incurajeaza administratia ca, din cand in cand, sa isi invite
la intruniri reprezentanti care: (a) pot furniza informatii suplimentare asupra
unor chestiuni analizate, datorita implicarii lor directe; si / sau (b) sunt
persoane cu un potential remarcabil, pe care administratia superioara ar dori
sa il aduca in atentia consiliului.

16. Agenda intrunirilor de consiliu


Presedintele consiliului / directorul general va stabili agenda fiecarei adunari
a consiliului. Presedintele comitetului executiv va asigura legatura intre
consiliu si directorul general in alcatuirea agendei de lucru. Fiecare membru
al consiliului este liber de a face propuneri de subiecte care sa fie incluse in
agenda.

17. Materiale de lucru ale consiliului si expuneri


Consiliul considera ca informatiile si datele importante pentru intelegerea
problemelor care urmeaza sa fie discutate trebuie sa fie distribuite consiliului
in scris inainte de a se intruni. Administratia va depune toate eforturile
pentru a asigura ca aceste materiale sunt cat se poate de concise si contin
informatiile necesare.
Ca regula generala, expunerile unor subiecte specifice ar trebui trimise
anticipat membrilor consiliului, astfel incat sa se economiseasca timpul
destinat prezentarilor, pentru a fi alocat intrebarilor pe marginea
materialului. In cazul in care chestiunile in discutie sunt prea delicate pentru
a fi puse pe hartie, expunerea va fi analizata in timpul adunarii.

6
18. Numarul, structura si independenta comitetelor
Actuala structura a comitetelor companiei pare a fi corespunzatoare. Din
cand in cand, se vor ivi ocazii in care consiliul va dori sa infiinteze un nou
comitet sau sa desfiinteze un comitet existent, in functie de imprejurari. Cele
sapte comitete existente in prezent sunt: comitetul de revizie/audit, comitetul
pentru rezerve de capital, comitetul pentru problemele membrilor
consiliului, comitetul executiv, comitetul pentru finante (stimulente
materiale si indemnizare), comitetul pentru fondurile de investitii si
comitetul pentru strategie publica.

19. Numirea si rotatia membrilor comitetelor


Membrii comitetului executiv vor fi presedintii comitetelor enumerate
anterior, iar presedintele comitetului executiv va fi desemnat de consiliul de
administratie. Presedintele comitetului executiv va fi un membru
independent si nu va ocupa concomitent functia de presedinte intr-un alt
comitet al consiliului, ci va fi un membru ex oficio al fiecarui comitet
permanent al consiliului.
Comitetul pentru problemele membrilor consiliului este raspunzator de
numirea membrilor consiliului in diferite comitete, dupa consultarea
directorului general si dupa ce a luat cunostinta de optiunile fiecarui membru
al consiliului.
Punctul de vedere al consilului este ca ar trebui sa se acorde atentie rotatiei
periodice a membrilor comitetelor, la un interval de circa 5 ani; dar consiliul
nu considera ca o asemenea rotatie ar trebui sa constituie o politica deoarece
pot exista motive, la un moment dat, ca sa se pastreze functiile unor membri
pentru o perioada mai lunga.

20. Frecventa, durata si agenda intrunirilor comitetelor


Presedintele comitetului, prin consultarea celorlalti membri ai comitetului,
va stabili frecventa si durata intalnirilor comitetului respectiv.
Presedintele comitetului, prin consultarea membrilor corespunzatori ai
administratiei si conducerii, va alcatui agenda intalnirii comitetului.
Fiecare comitet va prezenta un plan al subiectelor agendei care va fi discutat
pentru anul in curs la inceputul sau (in masura in care acestea pot fi
stabilite). Agenda viitoare va fi, de asemenea, prezentata consiliului.

21. Evaluarea oficiala a activitatii directorului general


Intregul consiliu (membrii independenti) ar trebui sa efectueze anual aceasta
evaluare si apoi sa o comunice directorului general prin intermediul
presedintelui comitetului executiv. Evaluarea ar trebui sa se bazeze pe

7
criterii obiective, cum ar fi activitatile de afaceri, realizarea obiectivelor
strategice pe termen lung, dezvoltarea administratiei, etc.
Evaluarea va fi folosita de comitetul de indemnizare atunci cand se hotaraste
retribuirea directorului general.

22. Planificarea succesorala si dezvoltarea administratiei


Directorul general trebuie sa prezinte anual consiliului un raport privind
planificarea succesorala.
Directorul general ar trebui ca in permanenta sa poata face o recomandare
privind un posibil succesor pentru cazul in care ar fi scos din functie in mod
neprevazut.
Directorul general trebuie sa prezinte anual consiliului un raport privind
programul de dezvoltare a administratiei companiei. Acest raport trebuie sa
fie pus la dispozitia consiliului in acelasi timp cu raportul privind
planificarea succesorala mentionat anterior.

S-ar putea să vă placă și