Sunteți pe pagina 1din 46

Management financiar

1. Programa de producere i vnzri: esena economic, indicatorii principali, planificarea, analiza


comparativ, structural, factorial, rezerve de mbuntire.
Programul de producie reprezint un set de indicatori care caracterizeaz n mod cantitativ i calitativ
activitatea ntreprinderii. Acest set de indicatori se mparte n 2 categorii:
- indicatori naturali:
1. sortimentul- lista detaliat a tuturor produselor fabricate n ntreprindere;
2. calitatea- grupele de calitate pe fiecare sortiment.
- indicatori valorici:
1. volumul vnzrilor, se determina: VV= PM SPF mediu anual.

QiPi
i 1

2. Volumul produciei marf: PM =


+ S, S- servicii cu caracter industrial n form valoric, care se
include n volumul PM:
- semifabricate pentru comercializarea nafara ntreprinderii;
- lucrri de construcie capital efectuate cu forele proprii;
- lucrri de reparaie capital a utilajului efectuat cu fore proprii
- livrri cooperante.
3. Volumul produciei marf n preurile anului precedent sau n preurile la o dat concret.

2. Veniturile: esena economica, tipuri de venituri, metode de calcul, programarea, analiza comparativ,
structural, factorial, rezerve de mbuntire.
Veniturile ntreprinderii reprezint sumele ncasate sau de ncasat n cursul exerciiului i se
grupeaz n:
a. venituri din vinzari n care se includ veniturile realizate din operaiile care formeaz obiectul de
activitate, la care se adaug veniturile din producia stocat i imobilizat;
b. veniturile financiare n care se includ veniturile din participaii, din titluri de plasament, din alte
imobilizri;
c. veniturile exceptionale (venituri din calamiti).
d. Venituri investitionale
Vt = VAO + VAI +VAF+ Vex
Venitul din vinzari poate fi determinat conform formulei:
VV=VPC+VMC+VPS
Analiza veniturilor incepe cu aprecierea componentei si structurii veniturilor totale.
La a doua etapa a analizei se aprecieaza componenta si structura venitului din vinzarii.
1

Pentru intreprinderile industriale este caracteristic ca ponderea cea mai mare in venitul din vinzari o are
VPC.Urmeaza analiza componentei si structurii VPC dupa mai multe criterii de grupare:
-dupa ritmicitate
-dupa clienti
-dupa piata de desfacere
-dupa categoria de clienti
-dupa ciclul de viata al produselor
-dupa ambalaj
-dupa nivelul de rentabilitate

3. Valoarea adugat: esena economica, metode de calcul, analiza comparativ, structural, factorial,
rezerve de mbuntire.
Valoarea adaugata reprezinta contributia productiva proprie a intreprinderii pe parcursul unei perioade de
activitate.
Valoarea adugat poate fi determinat prin dou metode:
1)Metoda substractiva
2)Metoda aditiva
Potrivit primei metode, din valoarea productiei fabricate sau vindute se scad consumurile si cheltuielile
intermediare provenite de la terti. Formulele de determinare vor fi:
VA=VPF-CMT sau VA=VPC-CMT Unde CMT-totalul consumurilor de bunuri si servicii furnizate de
terti.
A doua metoda prevede insumarea elementelor componente a valorii adaugate. Formula de calcul este:
VA=CRM+UMF+Impozit+RNET
Unde:
CRM costuri privind retibuirea muncii
Rnet-suma rezultatului net profit(pierdere)

Aceasta metoda ofera posibilitatea efectuarii unui studiu mai aprofundat a acestui indicator din punct de
vedere a elementelorconsecutive ce formeaza baza valorii adaugate si al ponderii lor in suma totala a
indicatorului rezultativ.
Analiza V.A incepe cu aprecierea comparativa a V.A si a ratei V.A.

Rv.a=
Indicatori

Precedent

V .A
VPF

Curent

*100%
Modificarea
absoluta

Modificarea
relativa

VPF
CMT
V.A
Rv.a
Exista urmatoarele situatii:

V.Asi Rv.a-se vinde in cantitati mari produse cu V.A mare


V.Asi Rv.a- se vinde in cantitati mari dar productie cu Rv.a mica.
V.Asi Rv.a-se vinde productie cu V.A mare darin cantitati mici.
V.Asi Rv.a-se vinde productie cu V.A mica si in cantitate redusa

Analiza factorial a valorii adugate da posibilitatea sa deducem daca intreprinderea analizata dispune
de reserve interne de majorare a valorii adaugate pe viitor in baza respectarii consumurilor si cheltuielilor
intermediare la nivelul anului precedent.

4. Resursele materiale (RM): esena economic, tipuri de RM, planificarea, analiza comparativ, structural,
factorial, rezerve de mbuntire.
Materiile prime reprezint bunurile asupra crora se acioneaz n cadrul proceselor de producie, cu ajutorul
tehnicii i tehnologiei mnuite de ctre om, n vederea obinerii produselor/serviciilor necesare societii. Ele
pot fi :
materii prime de baz : care se regsesc dup procesul prelucrrii n produsul finit
- materii prime auxiliare : care ajut producia i se degradeaz n timpul acesteia, practic neregsindu-se
n corpul material al produsului finit.
ntreprinderile trebuie s fie preocupate, n mod constant, de asigurarea :
aprovizionrii ritmice cu materii prime si materiale;
consumului raional al materiilor prime si materialelor n procesul de producie.
Analiza R.M inepe cu aprecierea componentei si structurii lor cu scopul de a enumera grupele principale de
materiale utilizate, modificarea valorii lor, evidentierea celor mai preponderente d-ce p/u ele vor fi propuse
masuri de rationalizare.
P/u grupeleprincipale de materiale se va face o analiza mai detailiata dupa componenta si structura.
Structura materieiprime poate fi apreciata dupa mai multe criterii :
3

-dupa tipuri de materii prime


-dupa furnizori
-dupa zone de materie prima
-dupa sezonalitate
-dupa forma de achitare
P/u a aprecia aprovizionarea cu resurse materiale utilizam coeficientii:
RMcontr .
RMprogr .

Kacoperire a necesarului cu contracte=


*100%
RMefectiv
RMprogram
Kindeplinire program=
*100%
RMefectiv
RMcontract
Kindepl.obligatiuni contract=
*100%
Analiza factoriala se efectueaza conform relatiilor de maijos si se efectueaza si pentru a avidentia cauzele
supra consumului de materiale.
RM=q*NC

1)RM0=q0* NC*P0
2) RM1=q1* Cs*P1
Stocul de RM reprezinta reserve de materiale necesare p/u asigurarea continuitatii procesului de
productie dintre 2 aprovizionari. Marimea stoculu depinde de productivitatea zilnica a productiei, tipul
materialului, durata dintre 2 aprovizionari, distanta de la intreprindere pina la zona de materiale, perioada
anului sau sezonalitatea.
5. Eficiena utilizrii resurselor materiale: esena economica, metode de calcul, analiza comparativ,
factorial, rezerve de mbuntire.
Pentru aprecierea eficientei utilizarii RM se utilizeaza indicatorii:
VPF
RM

Randamentul RM, formula de calcul: R=


*100%; Acest indicator arata citi lei productie fabricata
obtinem de la utilizarea unui leu RM. Se aprecieaza pozitiv cresterea randamentului RM.
Capacitatea resurselor materiale:
RM
VPF
CRM =
*100%
Arata citi lei sau bani consumam pentru a produce 1 leu VPF;Acesti indicatori pot fi calculati p/u totalul RM
cit si pentru fiecare tip de resursa in parte .
Analiza eficientei utilizarii RM incepe cu calcularea indicilor de eficienta si compararea lor cu diferite baze de
referinta. Urmatorul pas consta din analiza factoriala a acestori indicatori conform formulelor de
descompunere:
4

1) CRM=
2) RRM=

RM
RM MP MP RM
*1
*

*
C
VPF
VPF MP VPF MP
MP

1
PMP

VPF
VPF MP MP VPF
*1
*

*
PMP / RM * RMP
RM
RM MP RM MP

6. Mijloacele fixe (MF): esena economic, tipuri de MF, utilitatea MF, micarea MF, planificarea,
analiza comparativ, structural, rezerve de mbuntire (uzura).
Mijloacele fixe reprezinta mijloacele de productie care participa in procesul de productie de mai multe ori,
isi transpun valoarea initiala in costul productiei fabricate treptat, pe masura uzurii neschimbindu-si forma
initiala natural materiala.

Clasificarea mijloacelor fixe:


1. Dupa modul de participare in procesul de productie:
MF industrial productive
MF neindustriale

2.In dependenta de rolul in procesul de productie MF.MF industrial-productive se impart:


MF active nemijlocit participa in procesul de productie actionind asupra obiectului muncii pentru al
transforma in produs finit.
MF pasive nu participa la procesul de productie, dar creaza conditii favorabile pentru acesta.
3.In dependenta de termenul de buna functionare, se deosebesc clasele MF:
- cladiri
- constructii speciale
- mijloace de transmisie
5

- masini si utilaje
- transport
- altele
4. Dupa virsta ( termen real de exploatare ) se deosebesc MF :
- pina la 5 ani
- 6-10 ani
- 11-15 ani
- 16-20 ani
- peste 20 ani
Metodele de evaluare a MF
MF pot fi evaluate conform standardului nr. 16 in felul urmator:
1. Dupa valoarea initiala sau de intrare se determina dupa relatia:
MFi = P + CHt + CHmi
P pretul de achizitie a MF inclusiv taxele
CHt cheltuieli de transportare
CHmi cheltuieli de montare/ instalare
2.Dupa valoarea de lichidare
Valoarea apreciata de intreprindere pentru mamentul lichidarii mijlocului fix (MFl )
3.Valoarea uzurabila reprezinta diferenta dintre valoarea de intrare si valoarea de lichidare tinind
cont de cheltuielile de demontare.
MF4 = MFi + CHd - MFL
CHd- Cheltuieli de demontare a MF
4.Valoarea de bilant valoarea MF ramase intr-un moment de timp dat dupa n ani de exploatare se
determina dupa relatia:
MFb = MFi Uac
unde:

Uac uzura acumulata ( se determina dupa relatia : )


Uac = Uan *Tn
unde:

Uan- uzura anuala


Tn termenul de exploatare reala in termenul de buna functionare
6

Valoarea de bilant si uzura acumulata se reflecta in bilantul contabil


Uzura mijloacelo fixe : modul de inlaturare si metodele de calculare.
Se deosebesc 2 feluri de uzura:
- uzura morala
- uzura fizica
Uzura morala apare datorita inovatiilor atunci cind MF vechi este inca bun pentru exploatare, dar nu mai
asigura indicatorii tehnico-economici favorabili.
Uzura fizica apare sub influenta factorilor mediului ambiant ( frig , umeditate ) si datorita exploatarii MF.
Uzura morala se inlatura prin procurarea de noi mijloace fixe
Uzura fizica se inlatura datorita reparatiilor, iar la expirarea termenului de buna functionare - prin inlocuirea
cu mijloace fixe noi.
Pentru repararea MF se utilizeaza un sistem de reparatii planificate, care includ:
-

revizii tehnice
- reparatii curente de gradul I si II
- reparatii capitale
Actualmente sunt cunoscute 4 metode de calculare a uzurii, care sunt prevazute si de standardul nr. 16, se
impart in:
metode accelerate in 3-4 ani intreprinderea isi restituie circa 2/3 din valoarea initiala.
metode lente uzura se calculeaza in parti egale pe intreaga perioada de buna functionare.
Sunt cunoscute urmatoarele metode:
1) Metoda liniara metoda lenta. Uzura anuala se determina dupa relatia:
Uan = (MFi + CHd - MFL )/ Tbf
CHd cheltuieli de demontare
Tbf termen de buna functionare
MFL mijloace fixe lichidate
MFi mijloace fixe la valoarea de intrare
2) Metoda soldului degresiv ( scontat)- uzura anuala se determina dupa relatia:
Uan = MFb * Ca
In acest caz cota anuala a uzurii se stabileste la un nivel mai inalt decit in cazul uzurii liniare.
3) Metoda sumei cifrelor algoritmul de calculare a uzurii anuale este:
- Se stabileste termenul de buna functionare, presupunem 10 ani
- Se determina suma cifrelor anilor ( 1+2+3+...+10) = 55
- Se determina uzura anuala dupa relatia:
7

Uan= (valoarea de intrare a MF / suma cifrelor )* Tn


Tn anul pentru care se determina uzura, dar se va face enumerarea lui in ordinea descrescinda, de la capat
spre inceput.
Pentru 1 an Tn = 10
2 an Tn = 9
10 an Tn = 1
4) Metoda productivitatii uzura anuala se determina in dependenta de productivitatea reala
Algoritmul este urmatorul:
-se determina volumul de productie planificat din productivitatea MF pentru intreg Tbf
- se determina gradul de utilizare a productivitatii pentru 1 an ca raportul dintre volumul real produs in acest
an catre volumul planificat
- uzura anuala se determina ca produsul dintre valoarea de intrare si coeficientul de utilizare a productivitatii.

7. Eficiena utilizrii mijloacelor fixe: esena economica, metode de calcul, analiza comparativ,
factorial, rezerve de mbuntire.
Eficienta utilizarii mijloacelor se determina ca raportul dintre marimea efectului obtinut( de ex. VPF,VA,
VV, PB etc.) si marimea efortului depus (valoarea medie a mijloacelor fixe de productie). Eficienta
utilizarii mij.fixe se concretizeaza in cresterea mai rapida a rezultatelorobtinute fata de efortul depus si nu
in reducerea valorii medii a mijloacelor de productie.
Eficienta utilizarii mij.fixe se masoara cu ajutorul indicatorilor:
1) Randamentul mijloacelor fixe:
VPF (VPC , VPS ,VV ,VT ,VA , Profit)
R MF=
,lei
MF (MF A )
Sens economic: citi lei productie fabricata obtinem de la exploatarea unui leu de mijloace fixe.
2) Capacitatea mijloacelor fixe:
MF
CP MF =
,lei
VPF
Sens economic: citi lei mijloace fixe exploatam pentru a obtine 1 leu de productie fabricata.
Acesti 2 indicatori pot fi mai mici ca 1.
3) Inzestrarea muncii cu mijloace fixe:
MF
I MF =
,lei sau miilei
Nm
Sens economic: Daca e in crestere se fac investitii sau muncitorii pleaca de la intreprindere.
4) Deservirea mijloacelor fixe:

D MF =

Nm
, persoane /lei
MF

Acest indicator arata citi mii lei in mediu de mijloace fixe sunt sub deservirea unui muncitor.
Indicatorul 3 si 4 poate fi calculat dupa numarul de utilaje dupa suprafata de productie si dupa numarul
locurilor de munca.
5) Gradul de utilizare a capacitatii de productie:
VPF unitati fizice
Gut =
100
CP
Analiza eficientei utilizarii mijloacelor fixe incepe cu:

1. Calcularea indicatorilor de eficienta si compararea lor cu diferite baze de referinta:


Indicatori

Programat

Efectiv

Abaterea
absoluta

Abaterea
relativa

VPF, mii lei

MF, mii lei

MF active

Nm, persoane
Se considera situatia favorabila atunci cind :
I VPF > I MFa> I MF

Urmatorul pas al analizeieficientei utilizarii mijloacelor fixe este analiza factoriala a indicatorilor de
eficienta conform algoritmului:
VPF
MFa
MFa
VPF
VPF
MF
MF
1. R MF =
1=
=
=P MFa R MFa
MF
MFa
MFa
MF
VPF
MFa
MF
Nm
MFa
Nm
Nm
Nm
MFa
VPF
VPF
MFa
2. R MF =
11=
=P MFa/ MFD MFa W 1 muncitor
MF
Nm
3. R MF =

VPF
111=
MF

VPF
MFa
MF
Nutil .
MFa
Tutil . ore
N util .
MFa
Tutil . ore
Tutil . ore
MF
Nut
Nut
VPF P MFaFT util1
MFa
= MF
W ut
Tutil .
val medie 1 ut .
ora
(productivitatea unui utilaj in ora).
Pentru analiza structurala pot fi folosite si alte criterii:
1. Dupa sectie sau locul de amplasare;
2. Dupa vechimea de exploatare;
3. Dupa gradul de uzura, dupa marca de provenienta;

8. Resursele umane (RU): esena economic, tipuri de RU, calitatea RU, micarea RU, planificarea
strategic, analiza comparativ, structural, rezerve de mbuntire.
Personalul intreprinderii reprezinta toti angajatii a acestuia indifferent de forma de angajare

Evidenta personalului in cadrul intreprinderii se duce sub 2 forme:


personalul scriptic- de lista ( mediul scriptic)
personalul de prezenta nr. angajat prezenti real la serviciu
Personalul mediu scriptic se reflecta in rapoartele de munca ( 1-M)

Personalul intreprinderii in dependenta de rolul in procesul de productie se impart in 2 categorii:


personalul industrial productiv nemijlocit participa in procesul de productie de baza a intreprinderii
personal neindustrial
Personalul industrial productive (PIP)in dependenta de modul de participare la procesul de productie se
impart in 5 categorii de personal

muncitori
de baza
auxiliari
conducatori, specialisti, functionary
personal de servire
ucenicii
paza

Necesitatea clasificarii dupa acest criteriu:(muncitori)


10

determinarea modului de pregatire a personalului sau de asigurare cu personal


personalui se imparte pe grade de calificare, profesii si specialitati
Necesitatea clasificarii asigurarea cu personalul necesar cerintelor intreprinderii
Pentru muncitori se deosebesc 8 categorii de calificare
Penru conducatori, specialisti , functionali 9-22 categoria
Necesitatea calificarii dupa categorii- determinarea tarifului si a salariului de post.

Evidenta se face sub 2 forme:


-personal scriptic- de lista sau conform listei. Evidenta se duce sub forma de personal mediu
scriptic(formularul 1M)
-personal de prezenta-apare real la serviciu p/u indeplinirea sarcinilor.

Analizaasigurarii cu R.U incepe cu aprecierea componentei si structurii fortei de munca in comparatie,


important e sa respecte urmatoarea relatie:
IVPF>INm>INa
Un alt aspect al asigurarii cu personal este calcularea economiei relative de personal.

Nmuncitori recalculat=N0*

I VPF
100

Erel.de muncitori=Nmef Nmrec.


In continuare asigurarea intreprinderii cu personal dupa componenta si structura se va face dupa mai multe
criterii de grupare:
dupa tipul de activitate
dupa locul de munca
dupa categorie de personal
dupa virsta
dupa studii
dupa vechimea de munca
drad de calificare
gen
nationalitate
Din punct de vedere calitativ personalul poate fi apreciat dupa indicatorii:
-virsta medie
-vechimea de munca medie
-gradul de calificare mediu
Se calculeaza pe total personal sau pe grupe de personal si se apreciaza in dinamica.
Un alt aspect calitativ a fortei de munca este miscarea personalului care se caracterizeaza prin iesiri si intrari
de personal. Se caracterizeaza prin:

11

Nr.ang . int . Nrang .trans.


Kint=

Kies=

Nrang .mediu

Nang.ies Nang.tran
Nr.ang .mediu

Coeficientul circulatiei totale=Kint+Kies.

9. Eficiena utilizrii resurselor umane: esena economica, metode de calcul, planificarea, analiza
comparativ, factorial, rezerve de mbuntire.
Productivitatea muncii indicator care reflecta gradul de eficienta a utilizarii personalului

Reflecta volumul de productie efectuat de catre un muncitor intr-o unitate de timp sau cheltuielile de timp
pentru a produce o unitate de produs.
Productivitatea muncii se determina:
in mod direct- ca raportul dintre volumul vinzarilor catre nr. mediu scriptic al angajatilor sau catre nr.
mediu scriptic al muncitorilor
W= VV(PM)/Ns
2) indicatorul indirect manopera M= (Ns*Fef )/ Q
Ns nr. mediu scriptic
Fef fondul efectiv de timp a uniu muncitor se determina dupa urmatorul algoritm:
a).fondul calendaristic 365*8
b).zilele de odihna si sarbatori
c)fondul nominal = fondul calendaristic zilele calendaristice si sarbatori
d).neprezentari la serviciu:
-concedii planificate
-concedii din cont propriu
-concedii pentru studii
-foi de boala
e.)fondul de prezenta Fp= fondul nominal(Fn)- neprezentari(Np)
f).reducerea zilei de munca din urmatoarele pricini:
12

- pentru ucenici cu o ora


- penru persoane care nau atins majoratul
- penru mame care alapteaza
- din pricini ale intreprinderii
g).fondul efectiv de timp = fondul de prezenta minus pierderile pe parcursul schimbului

P/u aprecierea eficientei utilizarii manoperei totale se utilizeaza urmatorii indicatorii:

productivitatea anuala a unui angajat Wa=


VPF
Ft
Productivitatea medie in timp Wt=

VPF
Na

Productivitatea medie a unui muncitor in timp W1m/t=


Analiza eficientei utilizarii R.U incepe cu:

VPF
M

Calcularea indicatorilor de eficienta


Compararea cu diferite baze de referinta
Analiza factoriala
VPF
VPF N m M omore M om zile N m M omore M om zile
VPF
W1a
* 1 *1 * 1
*
*
*

*
*
*

Na
N a N m M omore M om zile N a M om zile
Nm
M omore
Pm / a * d zile * FTZ * W1m / h FTz * d zile * Pm / a * W1m / h

13

10. Costurile: esena economic, clasificarea, metode de calcul, planificarea, analiza comparativ,
structural, factorial, rezerve de mbuntire.
Costul reprezinta toate cheltuielile si consumurile necesare producerii bunurilor , prestarii serviiciilor sau
efectuarii lucrarilor cu scopul de a obtine un venit.
Cheltuielile sunt legate de perioada
Consumurile sunt legate de cantitate de consum
(se aseaza la depozit)
*Se deosebesc urmatoarele feluri de costuri:
1) in dependenta de locul de aparitie consumurilor si cheltuielilor
-cost tehnologic- insumeaza consumurile aferente efectuarii procesului tehnologic
-costul de sectie consumurile de materie prima ,consumurile electrice ,uzura cladirii etc.

Costul sectiei = costul tehnologic + consumurile si cheltuielile aferente intretinerii sectiei

-costul de productie =cost de sectie + cheltuieli aferente intretinerii intreprinderii


-cost complet = cost de productie + cheltuieli comerciale
2)in dependenta de volumul de productie:
Consumuri fixe ca suma totala ramin neschimbate intr-o anumita perioada de timp iar pe unitate de produs se
modifica in sens invers modificarii volumului de productie.
Consumuri variabile ca marime totala se modifica in acelasi sens si direct proportional modificarii
volumului de productie.
3) in dependenta de perioada de timp pentru care se calculeaza costul
-cot normative-pentru produse noi
14

-cost planificat
-cost real sau efectiv
Consumurle reprezinta toate felurile de resurse consummate pentru a obtine bunuri, servicii sau lucrari.
Consumurile se clasifica :
1) in dependenta de modul de calculare:
Consumuri directe valoarea lor se determina in mod direct prin inmultirea (produsului) normei de consum
la pretul de achizitie sau manoperii la tarif
Catre acestea se refera:
-consumuri materiale directe (CMD)
-consumuri directe privind retribuirea muncii ( salarii de baza +salariul suplimentar +toate felurile de defalcari
la salariu)
Calculaia costului produciei/articole de cost
1. Materia prima fr deeuri utilizate
2. Materiale de baz i auxiliare
3. Ambalaj i materiale de ambalaj
4. Energii tehnologice
5. Salarii de baz i suplimentare a muncitorilor productivi
6. CAS i CAM
Total cost direct
7. Costuri indirecte
Total cost de producie
7. Cheltuieli administrative i generale
8. Cheltuieli comerciale
Total cost total/general
consumuri indirecte-se calcula pe o unitate de produs, se utilizeaza o metoda indirecta.
Bugetul costurilor indirecte
salariile muncitorilor auxiliari i ale funcionarilor i conductorilor secionali (inclusiv i salariul
suplimentar)
contribuii la fondul social i medical
amortizarea fondurilor fixe secionale(fondul pasive i active)
cheltuieli de meninere i reparaia fondurilor fixe secionale
cheltuieli cu utilitile seciei
cheltuieli ce in de securitatea muncii
alte cheltuieli neprevzute (maximum 10%).
Cheltuielile depend de perioada si se divizeaza in felulu urmator:
15

1 Cheltuieli comerciale depind de activitatea comerciala a intreprinderii


2 Cheltuieli generale si administrative-depind de dirijarea si marimea intreprinderii
3 Alte cheltuieli
Bugetul cheltuielilor comerciale
cheltuieli ce in de transportarea produciei comercializat pn la un punct anumit
cheltuieli ce in de remunerarea personalului direct legai cu comercializarea producie
contribuii la fondul social i medical
cheltuieli de sortare, ambalare
cheltuieli de promovare
cheltuieli de procurarea licenei (n caz de export)
cheltuieli de reprezentan (servirea clientului) sunt reglementate i aproximativ trebuie s fie de 2%.
Bugetul cheltuielilor administrative
salariile conductorilor i a funcionarilor
salariile muncitorilor auxiliari i ale funcionarilor i conductorilor secionali (inclusiv i salariul
suplimentar)
contribuii la fondul social i medical
amortizarea fondurilor fixe cu destinaiei general
cheltuieli de meninere i reparaia fondurilor fixe cu destinaiei general
cheltuieli cu utilitile cu destinaiei general
cheltuieli ce in de securitatea muncii
cheltuieli de deplasare
cheltuieli de birou
taxe i impozite
dobnda bancar
alte cheltuieli

16

11. Costuri la 1 leu producie fabricat (comercializat, venituri): esena economic, metode de calcul,
planificarea, analiza comparativ, factorial, rezerve de mbuntire.
Consumurile la 1 leu productie fabricata reflecta efortul depus de intreprindere analizata la obtinerea
productiei fabricate ( lurarilor executate si serviciilor prestate) , si se calculeaza prin urmatoarea relatie : C la 1
leu = CPT / VPF *100 % (bani) , unde C la 1 leu refleta consumurile la 1 leu productie fabricate, CPT costul
productiei total , VPF volumul productiei fabricate.
Cu cit valoarea acestui indicator este mai mica, cu atit utilizarea consumurilor care formeaza costul productiei
este mai eficace si viceversa.
Indeplinind functia de indicator generalizator de eficienta , consumurile la 1 leu productie fabricata ucupa un
loc semnificativ prin analiza generala a costului productiei.
Reducerea acestui indicator atit in dinamica , cit si comparative cu nivelul programat, se apreciaza pozitiv , iar
majorarea lui negativ.
Modificarea acestui indicator poate fi influentata de urmatorii 3 factori :
1. Modificarea structurii si sortimentului productiei fabricate ( lucrari executate, si servicii prestate) .
2. Modificarea nivelului de consum pe unitate de produs ( lucrari si servicii )
3. Modificarea preturilor la material prima, materiale consumate si productia finite ( lurari executate si
servii prestate ).
Costul la 1 leu producie indicator generalizator
de eficien
Costurile la 1 leu producie permit msurarea valoarii resurselor utilizate la 1 leu de producie fabricat
sau comercializat.
Reflect adevrata modificare a costurilor n comparaie.
Cu ct valoarea acestui indicator este mai mic, cu att resursele sunt utilizate mai eficient.
n mersul analizei trebuie de inut cont de compatibilitatea costului cu activitatea analizat.
Formula general de calcul este:
Cost
Cost la 1 leu prod. = -----------------, lei *100, bani
Producie
Costurile variabile la 1 leu producie practic rmn constante, odat cu creterea cantitii, (dac nu
influeneaz ali factori: preul, consumul specific)
Costurile fixe la 1 leu producie, odat cu creterea cantitii, trebuie s se reduc.
n funcie cum msurm costul sau producia, deosebim mai muli indicatori de cost la 1 1 leu
producie:
1. Cost total la 1 leu VPF = CT/VPF
17

2. Cost producie la 1 leu VPF = CP/VPF


3. Cheltuieli de perioad la 1 leu VPF = ChP/VPF
4. Cost total la 1 leu VV = CT/VV
5. Cost vnzri la 1 leu VV = CV /VV
6. Cheltuieli de perioad la 1 leu VV = ChP/ VV
7. Cost prod. comercializat la 1 leu VPC = CPC/VPC
8. Cost mrf. comercializate la 1 leu VMC = CMC/VMC
9.Cost serv. prestate la 1 leu VSP = CSP/VSP
Analiza costurilor la 1 leu producie ncepe cu calcularea indicatorilor i compararea lor cu
diferite baze de referin
Nr.
d/o

Indicatori

Venit total, mii lei

2
3

Cost total, mii lei


Cost total la 1 leu VT,
lei

Venit operaional, mii lei

Cost operaional, mii lei

Cost opera. la 1 leu


VO, lei

Venit din vnzri, mii lei

8
9

Costul vnzrilor, mii lei


Cost vnzri la 1 leu VV,
lei

10

Cheltuieli de perioad
operaion., mii lei

11

Chelt.per. la 1 leu VV,


lei

12

Venitul produciei
comercializate, mii lei

13

Costul produciei
comercializate, mii lei

14

CPC la 1 leu VPC, lei

15

Venit din servicii


prestate, mii lei

16

Costul serviciilor
prestate, mii lei

2011

2012

18

Ab.abs.

Ab.rel, %

17

CSP la 1 leu VSP, lei

Analiza factorial a costurilor la 1 leu producie


Rezervele de reducere a costurilor la 1 leu producie pot fi orientate n dou direcii:
1. Sporirea indicatorilor de producie: producie fabricat, producie comercializat, venituri etc
2. Reducerea tuturor tipurilor de costuri
>Metodele de reducere a costurilor depind de comportamentul lor.
Costul de producie, costul vnzrilor, convenional variabile:
respectarea sau reducerea normelor de consum; tehnologii, utilaj performant; preuri la, resurse mai
avantajoase resurse de calitate nalt; profesionalizm, disciplina de munc.

Cheltuielile de perioad
convenional fixe:
argumentarea necesitii fiecrui element de cheltuieli la formarea bugetelor;
optimizarea diferitor tipuri de cheltuieli dup necesitate;
reducerea penalitilor, amenzilor

Algoritmului analizei factoriale:


1. Determinarea formulei de descompunere a consumurilor la 1 leu producie pe factori de influen:

CP
qi x ncj x prj
Cons. la 1 leu prod. = -------- = ----------------- --,
VPF
qi x ppfi
i = 1......n, unde n este numarul tipurilor de produse fabricate
j =1......m, unde m este numrul de resurse utilizate
factorii de influen snt:
modificarea cantitii i structurii produciei fabricate
modificarea nivelului de consum pe unitate de consum
modificarea preului la resurse
modificarea preului la producia fabricat
2. Calculul influenei factorilor cu ajutorul metodei substituirii n lan:
2.1. Determinarea gradului de influen a modificrii cons. la 1 leu prod sub influenta modificrii
cantitii:
q1 x nc x pr0

q0 x nc x pr0

Cons.1 leu prod.q = Cons.rec1 Cons.pl = ------------------ - ------------------q1 x ppf0


q0 x ppf0
2.2. Determinarea gradului de influen a modificrii Cons. la 1 leu prod sub influenta modificrii
consumului specific de resurse:
q1 x cs x pr0
q1 x nc x pr0
Cons.1 leu prod.cs = Cons.rec2 Cons.rec1 = ------------------ - ------------------q1 x ppf0
q1 x ppf0
2.3. Determinarea gradului de influen a modificrii Cons. la 1 leu prod sub influenta modificrii
preurilor la resurse:
q1 x cs x pr1
q1 x cs x pr0
Cons.1 leu prod.pr = Cons.rec3 Cons.rec2 = ------------------ - ------------------q1 x ppf0
q1 x ppf0
2.4. Determinarea gradului de influen a modificrii Cons. la 1 leu prod sub influenta modificrii
preurilor la producia finit:
q1 x cs x pr1
q1 x cs x pr0
19

Cons.1 leu prod.ppf = Cons.ef. Cons.rec.3 = ------------------ - ------------------q1 x ppf1


q1 x ppf0
Algoritmului analizei factoriale:
3. Alctuirea balanei factorilor
Cons. la 1 leu prod = Cons. la 1 leu prodq + Cons. la 1 leu prodcs + Cons. la 1 leu prodpr +
Cons. la 1 leu prodppf
4. Calcularea intensitii influentei factorilor:
Cons. la 1 leu prodq
4.1. Iq = --------------------------------- x 100%
Cons. la 1 leu prod
Cons. la 1 leu prodcs
4.2. Ics = --------------------------------- x 100%
Cons. la 1 leu prod
Cons. la 1 leu prodpr
4.3. Ipr = -------------------------------- x 100%
Cons. la 1 leu prod
Cons. la 1 leu prod ppf
4.4. Ippf = --------------------------------- x 100%
Cons. la 1 leu prod
Date iniiale pentru efectuarea analizei factoriale a costului produciei fanricate la 1 leu
producie.

Indicatori

plan
q0 x nc x
pr0

rec.1 (q)
q1 x nc x
pr0

rec2 (cs)
q1 x cs x
pr0

rec3 (pr)
efectiv (ppf)
q1 x cs x
pr1 q1 x cs x pr1

q0 x ppf0

q1 x ppf0

q1 x ppf0

q1 x ppf0

q1 x ppf1

q0 x nc x
pr0

q1 x nc x
pr0

q1 x cs x
pr0

q1 x cs x
pr1

q1 x cs x pr1

q0 x ppf0

q1 x ppf0

q1 x ppf0

q1 x ppf0

q1 x ppf1

CPF
VPF

CPF 1 leu VPF

CPF cost producie la 1 leu producie


VPF valoarea produciei fabricate
Algoritmului analizei factoriale:
2. Calculul influenei factorilor cu ajutorul metodei substituirii n lan:
2.1. Determinarea gradului de influen a modificrii Cons. la 1 leu prod sub influenta modificrii
cantitii:
20

Cons.1 leu prod.q = Cons.rec1 Cons.pl =


2.2. Determinarea gradului de influen a modificrii Cons. la 1 leu prod sub influen ta modificrii
consumului specific de resurse:
Cons.1 leu prod.cs = Cons.rec2 Cons.rec1 =
2.3. Determinarea gradului de influen a modificrii Cons. la 1 leu prod sub influenta modificrii
preurilor la resurse:
Cons.1 leu prod.pr = Cons.rec3 Cons.rec2 =
2.4. Determinarea gradului de influen a modificrii Cons. la 1 leu prod. sub influenta modificrii
preurilor la producia finit:
Cons.1 leu prod.ppf = Cons.ef. Cons.rec.3 =
3. Alctuirea balanei factorilor
Cons.1 leu prod. = Cons.1 leu prod. ef. Cons.1 leu prod. pl =
Cons. la 1 leu prod = Cons. la 1 leu prodq + Cons. la 1 ionat leu prodcs + Cons. la 1 leu
prodpr + Cons. la 1 leu prodppf =
4. Calcularea intensitii influentei factorilor:
4.1. Iq = ------------- x 100% =

4.2. Ics = ------------- x 100% =

4.3. Ipr = --------------- x 100% =

4.4. Ippf = --------------- x 100% =

12. Profitul: esena economic, tipuri de profit, metode de calcul, planificarea, analiza comparativ,
structural, factorial, rezerve de mbuntire.
Noiunea de profit i importana analizei acestuia
Rezultatul financiar al activitii ntreprinderii se caracterizeaz prin suma profitului (pierderilor) i a nivelului
rentabilitii obinute.
Profitul reprezinta depirea veniturilor ctigate de ntreprindere asupra consumurilor i cheltuielilor
suportate de aceasta din activitatea de ntreprinztor.
Cantitativ, profitul (pierderea se determin astfel:
21

Profitul (pierderea) = Venituri - Consumuri i cheltuieli .Cu ct este mai mare valoarea veniturilor cu att
va fi mai ridicat mrime; profitului, i invers, creterea valorii consumurilor i/sau cheltuielilor duce la
diminuarea mrimii profitului.

TIPURI DE PROFIT SI FORMULA DE CALCUL


Profitul brut reprezint profitul (pierderea) obinut din vnzarea produselor, mrfurilor i serviciilor prestate
i se determin ( Veniturile din vnzri - Costul vnzrilor).
Profitul (pierderea) din activitatea operaional reprezint diferena dintre veniturile i cheltuielile
obinute de ntreprindere din activitatea de baz. determinat de statutul acesteia. PO=VAO CAO( venitu
activ.opeart.- chelt.activ.operat.)
PO=PB + AVO - Ch.OP - Ch.GA AchO
Profit brut
Alte venituri operaionale
Cheltuiei comercilae
Ch. generale i administrative
Alte cheltuieli operaionale
Profitul (pierderea) din activitatea de investiii este diferena dintre veniturile i cheltuielile obinute de
ntreprindere din operaiunile ce in de micarea activelor pe termen lung.
PI=VAI-ChAI (venit- cheltueli din activit investitionala)
Profitul (pierderea) din activitatea financiar reprezint diferena dintre veniturile i cheltuielile aferente
operaiunilor legate de modificrile n mrimea i structura capitalului propriu i mijloacelor mprumutate.
PAF=VAF-ChAF ( venit- cheltueli din activit financiara)
Profitul (pierderea) din activitatea economico-financiar este rezultatul financiar obinut de ntreprindere
n cursul perioadei de gestiune din activitile operaional, de investiii i financiar.
Profitul (pierderea) excepional este diferena dintre veniturile i cheltuielile aprute ca rezultat al
evenimentelor i operaiunilor excepionale neprevzute.
PAE=VAE-ChAE ( venit- cheltueli din activit exceptionala)
Profitul (pierderea) pn la impozitare este profitul (pierderea) obinut de ntreprindere n cursul perioadei
de gestiune din toate tipurile de activiti i rezultatul excepional.
PPI = RAO RAI RAF RE,
unde: PPI - profitul (pierderea) pn la impozitare;
RAO - rezultatul din activitatea operaional;
RAI - rezultatul din activitatea de investiii;
RAF - rezultatul din activitatea financiar;
RE - rezultatul excepional.
Profitul net (pierderea net) este profitul (pierderea) care rmne la dispoziia ntreprinderii dup calcularea
cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit i se determin ca diferena dintre profitul (pierderea)
pn la impozitare i cheltuielile (economiile) privind impozitul pe venit.
22

Analiza comparativa
Pentru obtinerea informatiei utile la luarea deciziilor, indicatorii economici trebuie sa fie comparati cu
diferite baze de referinta. Ca exemplu anul precedent, anul de baza, nivelul concurentilor, etc.
La utilizarea comparatiei trebuie sa respectam conditiile :
1 Sa fie in aceeasi unitate de masura
2 Aceeasi metoda de calcul
3 Sa fie pentru acelasi interval de timp.
Structura formarii indicatorilor profitului

Analiza factorial a profitului (pierderii) din activitatea operaional


Analiza factorial a profitului (pierderii) din activitatea operaional presupune stabilirea i calculul influenei
factorilor, care au contribuit la modificarea n dinamic a prilor componente ale profitului (pierderii) din
activitatea operaional. Din punct de vedere factorial, profitul (pierderea) din activitatea operaional poate fi
determinat conform formulei:
PO=PB + AVO - Ch.OP - Ch.GA AchO
Fiecare parte component a formulei factoriale influeneaz asupra profitului (pierderii) din activitatea
operaional a ntreprinderii. Profitul brut (pierderea global) i alte venituri operaionale au o aciune direct,
iar cheltuielile perioadei - o aciune invers.
Analiza factorial a profitului brut (pierderii globale)
23

Componenta cea mai important a profitului (pierderii) din activitatea operaional reprezint profitul brut
(pierderea global), de aceea n analiza formrii profitului, studiului profitului brut i se acord o atenie
deosebit.
Analiza ncepe cu aprecierea evoluiei structurii profitului brut obinut pe tipuri de activitate operaional. De
regul, mrimea profitului brut poate fi ctigat de ntreprindere din:
vnzarea produselor finite,
comercializarea mrfurilor,
prestarea serviciilor sau executarea lucrrilor de construcie.

13. Rentabilitatea: esena economic, tipuri de rentabilitate, metode de calcul, planificarea, analiza
comparativ, factorial, rezerve de mbuntire.
Rentabilitatea este o form a eficienei economice care evideniaz capacitatea agenilor economici
de a acoperi cheltuielile efectuate pentru producerea i desfurarea bunurilor economice de a obine profit.
Rentabilitatea este o noiune general care msoar raportul dintre rezultate i mijloace. Un anumit
nivel de rentabilitate este necesar pentru meninerea i creterea potenialului economic al firmei,
cointeresarea acionarilor sau asociailor, angajailor, creditorilor. O activitate este rentabil, dac raportul
venituri / cheltuieli este mai mare dect unitatea. Cnd acest raport este egal cu unu activitatea nu va produce
beneficiu, dar nici pierderi. O activitate va fi n pierderi, cnd cheltuielile sunt mai mari dect veniturile.
n economia noastr, ratele de rentabilitate, ce se calculeaz n prezent, sunt ntr-o anumit msur
diferite de cele din rile cu economie de pia dezvoltat. ntre ele menionm:

24

1. Rentabilitatea produciei realizate se determin ca raport procentual dintre profitul de la realizarea


produciei (Ppr) i costul produciei realizate (Cpr), conform relaiei:
Coeficientul dat arat cota-parte a fiecrui leu ctigat, ce a fost folosit pentru a acoperi cheltuielile.
De obicei, acest indicator se analizeaz n dinamic, comparndu-se cu valoarea medie pe ramur.
2. Rentabilitatea general, se determin ca raport procentual ntre suma profitului brut (Pb) i
mrimea fondurilor fixe (Ff) i mijloacelor circulante, (Fcir) conform relaiei:
Acest indicator se mai numete rata rentabilitii fondurilor avansate i arat ct trebuie s investeasc
ntreprinderea pentru a primi un leu profit.
3. Rentabilitatea pe unitate de produs se determin ca raport procentual ntre profitul obinut pe
unitatea de produs i costul unitar complet al produsului:
Ratele de rentabilitate sunt ns mult mai numeroase, iar valoarea lor variaz de la un indicator la altul.

14. Pragul de rentabilitate: esena economic, tipuri de prag de rentabilitate, metode de calcul,
planificarea, analiza comparativ, rezerve de mbuntire.
Pragul de rentabilitate este venitul din vinzari minimal necesar pentru a acoperi costurile totale, ba chiar mai
mult.Acest venit din vinzari mininal este egal cu costul total.In situatia pragului de rentabilitate intreprinderea
nu genereaza nici pierdere nici profit. Fiecare unitate de vinzari peste pragul de rentabilitate genereaza profit
cu conditia ca costurile fixe ramin neschimbate si rentabilitatea vinzarilor la fel.Pentru aprecierea riscului
operational se utilizeaza metoda analizei marjei de contributie bazata pe corelatia cost-volum-profit.Esenta
metodei consta in stabilirea modului in care schimbarile in volumul vinzarilor influenteaza asupra vinzarilor
in cost si profit. Marja de contributie constituie depasirea venitului din vinzari peste costurile variabile
aferente acestor vinzari.
Exista mai multe metode de calcul a pragului de rentabilitate:
1. metoda grafica
2. in unitati naturale
CF
MCunitara
PR=
;
Aceasta metoda se foloseste in situatia comercializarii unui singur tip de produs.
25

3. in unitati valorice
CF
RataMC
PR=

15. Patrimoniului ntreprinderii: esena economic, tipuri de patrimoniu, metode de calcul,


planificarea, analiza comparativ, structural, rezerve de mbuntire.
Patrimoniul reprezinta averea intreprinderii intr-o perioada de timp care este formata din activele pe termen
lung si activele curente. Deosebim mai multe tipuri de patrimoniu:
-Patrimoniul de bilant care reflecta valoarea activelor totale la momentul alcatuirii bilantului contabil si indica
valoarea lui conform documentelor contabile
-Patrimoniul net reflecta valoarea patrimoniului de bilant formata doar din surse proprii.
Pnet=Patrimoniul de bilant-Datorii pe termen lung
-Patrimoniul cu destinatie de productie arata acea parte a patrimoniului care este implicata in activitatea de
producere.
Patrimoniul cu destinatie de productie =MFbil.+SMM
-Patrimoniul real reprezinta valoarea pe piata a averii, ea poate fi mai mare sau mai mica decit patrimoniul de
bilant.
Analiza patrimoniului consta in calcularea indicatorilor de patrimoniu , determinarea ponderii lor in
patrimoniul de bilant, aprecierea modificarii lor, analiza componentei si structurii patrimoniului.
Un alt pas al analizei structurale a patrimoniului este utilizarea ratelor:
Pondereapatrimoniului net
Ponderea patrimoniului cu destinatie de productie
Rata activelor curente
Rata productiei in curs de executie
Rata corelatiei dintre AC si ATL
Rata activelor perfect lichide
26

Rata activelor grevate cu gaj

16. Eficiena utilizrii activelor curente: esen economic, indicatori de calcul, ciclul operaional,
planificare, analiz comparativ, factorial, rezerve de mbuntire.
Aprecierea eficienei utilizrii activelor. Ciclul operaional.
Rotaia activelor nseamn de cite ori pe an activele fac o rotaie total. Cu ct numrul de rotaii este mai
mare cu att situaia financiar la ntreprindere este mai bun. Rotaia activelor depinde de specificul
ntrepriderii, exist ntreprideri din sectorul alimentar care rotaia activelor pe an pot s ating unitate i
sunt unele care durata ciclului operaional este forte mic. Schematic ciclul operaional l putem prezenta
n felul urmtor:
Mijloace Bneti
Faza de ncasare

Faza de aprovizionare
Stoc de materiale

Faza de comercializare
Faza de stocare a resurselor
Creane
Poducia n curs de execuie
Faza de stocare a PF

Faza de producere
Producia finit
Faza de stocare

27

Cu ct procesul de producie este mai lung cu att durata ciclului operaional v-a fi mai lung.

Pentru aprecierea utilizrii intensive a activelor, sunt calculate i analizate ratele de rotaie a activelor.
Esena calculului ratelor de rotaie a activelor const n compararea ritmului de modificare a veniturilor
din vnzri i valorii medii a activelor.
Necesitatea analizei rotaiei activelor rezult din importana informaiei analitice pentru luarea
deciziilor de ctre conductorii ntreprinderii i de utilizatorii de informaie din Rapoartele financiare.
Indicatorii de apreciere a eficienei snt activelor :
1. Viteza de rotaie = VV/ Vactiv ;
360Active
2. Durata unei rotaii =
VV
3. nzestrarea VV cu Active =

Active
VV

( zile );
, ( lei ) .

Aceti indicatori pot fi calculai pentru Total General Activ dar i pentru diferite tipuri de active :
ATL, AC, SMM, Creane.
Vom aprecia eficiena utilizrii activelor utiliznd informaia din rapoartele financiare, bilan contabil.
Tabelul 2.2.1 Eficiena utilizrii activelor.
Indicatori

precedent

curent

1 Venit din Vinzari


2. Total activ
3. ATL
4. A C
5. Viteza de rotatie a TA
6.Viteza de rotatie ATL
7. Viteza de rotatie AC
8. Durata rotatiei TA
9. Durata rotatiei ATL
10. Durata rotatie AC
11. Inzestrarea TA
12. Inzestrarea ATL
13. Inzestrarea AC
28

abaterea abs,
mii lei

abaterea rel,
%

Rata AC caracterizeaz ciclul operaional, iar viteza de rotaie a activelor curente arat cite cicluri
operaionale sunt efectuate ntr-o perioada de gestiune.
n continuare vom analiza durata fazelor ciclului operaional.
1. Durata de stocare a materialelor =
2. Durata PCE =

360PCE
VV

360SMM
VV

3. Durata de stocare a produciei finite =

360SPF
VV

Tabelul 2.2.2 Aprecierea modificrii ciclului operaional i a fazelor lui.


indicatori

precedent

1. Venit din vinzari


2. Active curente
SMM
2.1 Materiale
2.2 Omvsc
2.3 Productia n curs de execuie
2.4 Stoc de productie finit
2.5 creante
3. Viteza de rotaie a AC
4. Durata de rot a AC inclusiv
durata fazelor
4.1 Durata SMM
4.2 Durata s omvsd
4.3 Durata s productia curs
executie
4.4 Durata stoc productie finita
4.5 Durata s creante

29

curent

abaterea abs,
mii lei

abaterea rel,
%

17. Sursele de finanare a patrimoniului: esena economic, tipuri de surse, metode de calcul,
planificarea, analiza comparativ, structural, rezerve de mbuntire.
Din punct de vedere al coninutului economic, sursele de finanare (formare) a activelor reprezint
totalitatea drepturilor proprietarilor i obligaiilor agentului economic. n Bilanul contabil acestea se reflect
n interiorul pasivului i de aceea pentru desemnarea lor n practica economic se aplic des denumirea
pasive".
Analiza surselor de formare a activelor ntreprinderii pornete de la aprecierea general a structurii
pasivelor. n acest scop se calculeaz i se interpreteaz un ir de indicatori, care n literatur special se
numesc coeficieni ai structurii capitalului, independenei financiare, de acoperire, de solvabilitate, de
ndatorare sau coeficieni ai capacitii de plat.

Unul dintre cei mai frecvent folosii coeficieni ai structurii surselor de finanare este coeficientul de
autonomie

CA=CP/TP.
Coeficientul n cauz reflect, pe de o parte, cota capitalului propriu n suma total a surselor de finanare, iar
pe de alt parte

Din punct de vedere al creditorului, nivelul de siguran al acestui coeficient, dup prerea
preponderent a specialitilor, alctuiete cel puin 0,5'. n acest caz riscul creditorului este minim, pentru c
patrimoniul ntreprinderii, care este format din surse proprii, servete drept garanie pentru achitarea tuturor
datoriilor fa de creditori.
Dac coeficientul de autonomie al ntreprinderii nu atinge nivelul de siguran, atunci conducerii i va fi greu
de obinut creditele necesare fr mrirea prealabil a capitalului propriu, n particular, a celui social. Sau
creditorii vor acorda credit cu condiii mult mai dure (gajul, garania terilor etc.)

30

Coeficientul de atragere a surselor mprumutate (de concentrare a datoriilor) caracterizeaz structura


surselor de finanare a activelor din punctul de vedere al cotei surselor mprumutate :

Coeficientul de atragere = DT/TP = 1- CA ( coefficient de autonimie )


Acest coeficient dimensioneaz nivelul de ndatorare (solvabilitate) a ntreprinderii i, n mod normal,
oscileaz n limitele 0-0,5.

Coeficientul corelaiei dintre sursele mprumutate i proprii (rata brut general de ndatorare) reflect
suma mijloacelor atrase revenit la 1 leu capital propriu:

Coeficientul corelaiei dintre sursele mprumutate i proprii = DT / CP


Cu ct mrimea acestui coeficient este mai mare, cu att mai riscant este situaia financiar a ntreprinderii.
Punctul critic la aprecierea coeficientului de corelaie este 1.

Rata solvabilitii generale exprim gradul de acoperire a surselor mprumutate cu activele totale de
care dispune ntreprinderea:
Rata solvabilitii generale = TP /DT
Este evident c, n mod normal, nivelul acestui coeficient trebuie s nu fie mai mic de 2.
nlocuind n raportul sus-nominalizat mijloacele mprumutate cu valoarea capitalului propriu, obinem
rata general de acoperire a capitalului propriu (rata prghiei financiare):
rata general de acoperire a capitalului = TP / CP

Fiind calculat n procente, acest raport arat c, la primele 100 %, activele ntreprinderii se finaneaz pe
seama surselor proprii, iar la celelalte procente -prin atragerea mijloacelor mprumutate. Sporirea acestui
coeficient peste 200 % reflect situaia dificil a ntreprinderii privind independena financiar.
7.3. Analiza capitalului propriu
Capitalul propriu reprezint mrimea rmas n activele ntreprinderii dup scderea datoriilor. Ca
obiect al analizei, capitalul propriu se studiaz din mai multe puncte de vedere prin efectuarea urmtoarelor
etape.
n primul rnd, se examineaz mrimea absolut i evoluia capitalului propriu n dinamic. n mod normal,
ntreprinderea reuete s creasc valoarea capitalului propriu n urma desfurrii activitii economice. i
invers, descreterea capitalului propriu, mai ales apariia valorii negative a acestuia, indic existena
tendinelor defavorabile n dezvoltarea ntreprinderii.
Aplicarea metodei de analiz la acest stadiu de apreciere a situaiei financiare presupune compararea
indicatorilor relativi de modificare a capitalului propriu, datoriilor existente i patrimoniului disponibil.

Structura capitalului propriu


Capital statutar
Capital nevrsat
31

Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)


Capital secundar (diferene din reevaluarea)
Total capital propriu
Analiza structural a capitalului propriu presupune examinarea corelaiei dintre elementele componente ale
acestuia. n calitate de instrument de lucru n acest scop poate servi metoda de analiz pe vertical.

Analiza factorial a creterii (descreterii) capitalului propriu


Dup cum s-a menionat mai sus, n urma desfurrii activitii economice ntreprinderea, n mod
normal, reuete s creasc valoarea capitalului propriu. Dac mrimea acestuia se reduce, adic capital
propriu se mnnc", devine important examinarea cauzelor care au provocat apariia tendinei negative de
scdere.

Cauzele modificrii capitalului propriu pot avea caracter extern (depunerile proprietarilor, primirea
subveniilor etc.) i intern (reinvestirea profitului generat). Pentru studierea surselor interne de cretere a
capitalului se aplic urmtorul coeficient financiar:

Acest coeficient caracterizeaz mrimea relativ a profitului generat i reinut la ntreprindere cu scopurile
investiionale, evaluat n procente la valoarea capitalului propriu. Pentru depistarea cauzelor ce au condiionat
modificarea sporului creterii capitalului propriu, acesta se prezint ca produsul urmtorilor indicatori
financiari:

Pentru verificarea formulei de mai sus vom prezenta fiecare parte component sub form de raport:

Este evident c modificarea oricrui component al formulei duce la schimbarea sporului creterii
capitalului propriu, adic acest indicator este influenat de 4 factori:
Principal surs intern de cretere a capitalului propriu este reuita activitii operaionale, n cazul
reducerii rentabilitii i generrii pierderilor se constat descreterea indicatorului rezultativ sub
influena acestui factor.
Accelerarea rotaiei activelor (creterea numrului de rotaii) condiioneaz sporirea capitalului
propriu, ct timp activitatea ntreprinderii este profitabil, n caz invers fiecare rotaie suplimentar a
activelor aduce pierderi adugtoare.
Folosirea mai larg a surselor mprumutate (creterea gradului de ndatorare i ratei prghiei
financiare) este avantajoas, dac rentabilitatea ntreprinderii depete rata cheltuielilor de deservire a
datoriilor, adic rata dobnzii. Varianta opus semnific descreterea capitalului propriu din cauza
atragerii mprumuturilor prea costisitoare.

32

Reinvestirea profitului obinut permite majorarea capitalului propriu fr finanarea din exterior. De
menionat c, n condiiile activitii cu pierderi, are loc reducerea investiiilor fcute anterior i
descreterea capitalului propriu

n urma analizei se determin nu numai cauzele de modificare a sporului creterii capitalului propriu,
dar i sursele interne posibile de majorare a acestui indicator n viitor. Cu alte cuvinte, aplicarea modelului de
descompunere a sporului creterii capitalului propriu n elemente componente permite stabilirea
instrumentelor cele mai probabile de mbuntire a situaiei cu acumularea capitalului. Identificarea acestor
instrumente (des numite rezerve) nu trebuie s se limiteze cu depistarea factorilor cu influen negativ asupra
indicatorului investigat. Pentru ilustrarea ultimei afirmaii vom examina urmtoarea situaie.
Analiza stabilitii surselor de finanare
Dup realizarea analizei structurale a surselor mprumutate, mai ales dup divizarea lor n funcie de termenul
de atragere (lung i scurt), la urmtoarea etap de analiz a datoriilor ntreprinderii poate fi efectuat
aprecierea stabilitii surselor de finanare. n aceste scopuri se aplic rata stabilitii financiare (altfel se
numete rata stabilitii surselor de finanare, rata capitalului permanent ori rata capitalizrii):
rata capitalului permanent ori rata capitalizrii) = DTL/ CP + DTL

Coeficientul n cauza exprim cota surselor de finanare care ntreprinderea poate s utilizeze pentru
finanarea activitii economice ntr-o perioad ndelungat. Se apreciaz pozitiv creterea acestui coeficient n
dinamic, ceea ce reflect ntrirea stabilitii financiare a ntreprinderii.

Spre deosebire de coeficienii structurii generale a surselor de finanare, nivelul de siguran (solicitat
sau optim) al ratelor de ndatorare pe termen lung nu poate fi stabilit n mod cert i concret. De aceea,
aprecierea acestor rate se efectueaz prin comparaii n dinamic. In practica mondial se consider
convenabil nivelul ratei n cauz de circa 26-40 %2. La depirea acestui nivel recomandat, atragerea
suplimentar a mijloacelor mprumutate pe termen lung urmeaz s fie oprit. Finanarea suplimentar
a activitii ntreprinderii poate fi efectuat pe seama surselor proprii (mrirea capitalului social etc.)

n cadrul analizei datoriilor firmei, n loc de rata de ndatorare pe termen lung fa de capitalul
permanent, poate fi aplicat alt rat complementar i substituibil - rata de autofinanare a capitalului
permanent (altfel se numete rata independenei financiare a surselor capitalizate ori rata solvabilitii
patrimoniale):

Rata de autofinantare a capitalului permanent = CP / CP + DTL


Este evident c acest coeficient, de asemenea, exprim structura capitalului permanent care asigur o
finanare ndelungat a activitii ntreprinderii. n practica mondial se indic i limita de jos a acestei rate 60 %3

33

18. Stabilitatea financiar: esena economic, metode de calcul, planificarea, analiza comparativ,
factorial, rezerve de mbuntire.
Stabilitatea financiara ntreprinderii reiese din repartizarea optimal ntre diferite surse. Conform creia
jumate din finanarea partimoniului trebuie s revin surselor proprii. Pot fi calculai urmtorii indicatori de
stabilitate financiar:
1. Coeficientul de autonomie = Capilat propriu/Total Pasive*100%

Coeficientul n cauz reflect, pe de o parte, cota capitalului propriu n suma total a surselor de finanare, iar
pe de alt parte - ponderea patrimoniului format pe seama mijloacelor proprii n suma total a activelor
ntreprinderii.
Din punct de vedere al creditorului, nivelul de siguran al acestui coeficient, dup prerea preponderent a
specialitilor, alctuiete cel puin 0,5'. n acest caz riscul creditorului este minim, pentru c patrimoniul
ntreprinderii, care este format din surse proprii, servete drept garanie pentru achitarea tuturor datoriilor fa
de creditori.
Dac coeficientul de autonomie al ntreprinderii nu atinge nivelul de siguran, atunci conducerii i va fi greu
de obinut creditele necesare fr mrirea prealabil a capitalului propriu, n particular, a celui social. Sau
creditorii vor acorda credit cu condiii mult mai dure (gajul, garania terilor etc.)
2. Gradul de ndatorare = Datorii totale/ Total pasive *100%
Acest coeficient dimensioneaz nivelul de ndatorare (solvabilitate) a ntreprinderii i, n mod normal,
oscileaz n limitele 0-0,5.
3. Corelaia ntre surse proprii i mprumutate = CP/ Datorii Totale
Cu ct mrimea acestui coeficient este mai mare, cu att mai riscant este situaia financiar a ntreprinderii.
Punctul critic la aprecierea coeficientului de corelaie este 1.
4. Coeficientul stabilitii financiare = Capital constant/ Total pasive *100%
Acest indicator trebuie s primeasc valori nu mai mici de 75 %
5. Sovabilitatea general = TA/ Datorii totale
Este evident c, n mod normal, nivelul acestui coeficient trebuie s nu fie mai mic de 2.
6. Multiplicatorul capitalului propriu ( acoperirea CP) = TA/CP
Fiind calculat n procente, acest raport arat c, la primele 100 %, activele ntreprinderii se finaneaz pe
seama surselor proprii, iar la celelalte procente -prin atragerea mijloacelor mprumutate. Sporirea acestui
coeficient peste 200 % reflect situaia dificil a ntreprinderii privind independena financiar.
34

7. Rata de manevrare a CP= Active nete/ CP


Arat ce parte din CP nu este imobilizat n active pe termen lung dar se afl n circuitul economic ce permite
manevrarea lui.

Indicatorii
1. Coeficientul de autonomie
2.Gradul de ndatorare

Precedent

Curent

Abaterea absoluta

3. Corelaia ntre surse proprii i


mprumutate
4.Coeficientul stabilitii financiare
5. Sovabilitatea general
6. Multiplicatorul capitalului propriu
7. Rata de manevrare a CP
8. Rata DTS
9. Rata DTL
10. Rata creditelor
Rata Creditelor = Credit bancar pe termen scurt + credit pe termen lung/ Total passive*100%

35

Abaterea relativa

19. Capacitatea de plat a ntreprinderii: esena economic, metode de calcul, planificarea, analiza
comparativ, factorial, rezerve de mbuntire.
Capacitatea de plata intelegem posibilitatea intreprinderii de asi achita datoriile fata de credtitori. Capacitatea
de plata este strins legata de lichiditatea activelor. Prin lichiditate intelegem capacitatea activelor de a se
transforma in mijloace banesti.
Activele in bilantul contabil sunt aranjate in ordinea lichiditatii lor. Activele nemateriale au cel mai
redus grad de lichiditate, majoritatea lor sunt absolut solide.
Se pot calcula urmatorii indicatori ai capacitatii de plata:
Mij . banesti+ Investii pe termen scurt
1. Lichiditatea absoluta=
100
DTS
Intervalul optimal este de 20-25% sau 0,2-0,25. Acest indicator arata ca 20-25% din DTS la moment pot fi
achitate din contul mij.banesti si inv.pe termen scurt.
Mij . banesti+ Inv . pe termen scurt +creante
2. Lichiditatea intermediara=
100
DTS
Intervalul optimal 0,7-0,8 sau 70-80%.
Active curente
3. Lichiditatea generala=
100
DTS
Intervalul optimal 150-200%. Activele curente trebuie sa acopere DTS de 1,5-2 ori.
total active
4. Solvabilitatea generala=
100
datoriitotale
Intervalul optimal >2 sau >200%, ceea ce inseamna ca daca vindem averea ne va permite sa acoperim datorii
totale mai mult de 2 ori.
Analiza capacitatii de plata consta in calcularea indicatorilor de lichiditate, compararea lor cu
intervalele optimale si cu diferite baze de referinta.
Indicatori

Precedent

Curent

1.DTS
2.Mij.banesti
3.Investitii
4.Creante
5.Active curente
6.Lichiditate absoluta
7.Lichiditate intermediara
8.Lichiditate generala
9. Total active
10. DTS
11.DTL
12.Datorii totale
13.Solvabilitate generala

36

Abaterea
absoluta

Abaterea
relativa

20. Fondul de rulment: esen economic; metode de calcul; normarea; analiza comparativ, factorial,
rezerve de mbuntire.
Fondul de rulment se determina prin 2 metode:

Fondul de rulment net este depirea mrimii activelor curente asupra datoriilor pe termen
scurt, adic:
Fond de rulment net = Active curente - Datorii pe termen scurt

Fondul de rulment net este o parte a capitalului permanent, ndreptat spre finanarea activelor
curente, adic:
Fond de rulment net = Capital permanent - Active pe termen lung
In urma desfurrii activitii economice eficiente, ntreprinderea reuete s majoreze mrimea real
a fondului de rulment net. Scderea brusc a mrimii acestui indicator sau apariia valorii negative reflect
situaia financiar nestabil a ntreprinderii n vederea capacitii de plat ntr-o perioad scurt de timp. n
aceste condiii apare necesitatea efecturii urmtoarei etape a analizei fondului de rulment.
Scopul acestei etape const n determinarea cauzelor principale ce au provocat modificri eseniale n
mrimea real a fondului de rulment. Pentru atingerea acestui obiectiv este facil s fie utilizat cea de-a doua
variant de calculare a fondului de rulment net:

Fiecare parte component din aceast formul reprezint factorul de gradul I ce influeneaz fondul de
rulment net. Avnd n vedere legtura aditiv dintre factorii influeni i indicatorul rezultativ, n calitate de cea
mai convenabil metod pentru analiza factorial n aceast situaie se aplic metoda balanier.
37

n procesul efecturii analizei factoriale a fondului de rulment net i alctuirii concluziilor analitice
corespunztoare o atenie deosebit se acord factorilor care pot provoca sau deja au condiionat apariia
fondului de rulment net negativ:
formarea activelor pe termen lung pe seama surselor de finanare pe termen scurt (procurarea
mijloacelor fixe fr acumularea anticipat a sumei de finanare necesare etc);
retragerea esenial a capitalului propriu (rscumprarea aciunilor, cotelor pri);
dividendele pltite n avans n lipsa profitului;
Analiza factorial a fondului de rulment net ofer informaii importante cu privire la evoluia
indicatorului n cauz, dar nu poate acorda posibilitatea de a aprecia suficiena fondului de rulment net. De
exemplu, creterea mrimii fondului de rulment net nu ntotdeauna nseamn satisfacerea nevoilor curente ale
ntreprinderii. In aceast privin devine necesar analiza respectrii normativului fondului de rulment net.
Calcularea normativului fondului de rulment net presupune aplicarea coeficienilor particulari de
rotaie pentru efectuarea urmtoarelor etape.
1. Se determin viteza de rotaie a stocurilor de mrfuri i materiale (SMM) n zile:

2. Se calculeaz viteza de rotaie a creanelor pe termen scurt (CTS) n zile:

3. Se determin viteza de rotaie a datoriilor pe termen scurt (DTS) n zile:

Not: n formulele prezentate mai sus numrtorul i numitorul se iau n calcul n mod coordonat:

creanele, care se exprim n preuri de vnzare, se raporteaz la volumul vnzrilor zilnice;


stocurile, care se evalueaz dup cost, se iau n corelaie cu costul produciei, vndute ntr-o zi;
datoriile, evaluate n preuri de procurare, se coordoneaz cu cheltuielile medii zilnice al bunurilor i
serviciilor procurate.
4. Se determin durata ciclului financiar n zile:

5. Se calculeaz normativul fondului de rulment net n lei:

n urma confruntrii mrimii reale a fondului de rulment net cu normativul acestuia, se stabilesc trei
diferite situaii. O variant optim se consider cazul cnd valoarea efectiv a fondului de rulment net coincide
cu mrimea programat. Aceast situaie ideal se observ destul de rar n practica economic. Mai frecvente
sunt urmtoarele abateri:
- excedentul fondului de rulment net, n cazul cnd valoarea lui depete mrimea necesar;
- deficitul fondului de rulment net, n cazul cnd valoarea lui este mai mic dect mrimea necesar.
Este de menionat faptul c ambele abateri (excedentul i deficitul) influeneaz negativ asupra
situaiei financiare a ntreprinderii.
38

Deficitul fondului de rulment este mult mai periculos i nedorit, pentru c poate crea:

staionri n procesul desfurrii activitii operaionale din cauza lipsei resurselor materiale;
greve din cauza reinerii salariilor;
amenzi, penaliti de pltit creditorilor, furnizorilor, bugetului n legtur cu nclcarea termenelor de
achitare;
faliment.
Excedentul fondului de rulment, cu toate c este mai preferabil, are, de asemenea, o serie de urmri
financiare negative:

micorarea rentabilitii (capitalul investit n stocurile activelor curente peste norme nu aduce profit);
nvechirea, deteriorarea i pierderea stocurilor excedente de mrfuri i materiale;
cheltuieli suplimentare privind pstrarea i asigurarea stocurilor excedente de mrfuri i materiale.
Msurile de nsntoire financiar cu privire la aducerea mrimii fondului de rulment net la normativ
pot prevedea:

Micorarea duratei de rotaie a stocurilor de mrfuri i materiale prin


-

micorarea volumului achiziionrilor stocurilor de mrfuri i materiale sau amnarea termenului de


procurare;
introducerea sistemului procurare exact la termen";
realizarea s.m.m. netrebuincioase i plusurilor;
impulsionarea vnzrilor produselor finite acumulate i mrfurilor pe calea politicii damping al
preurilor.
Micorarea duratei de ncasare a creanelor datorit aplicrii politicii de discont;

vnzrii cu plata prealabil (n avans);


calculrii penalitii pentru plile ntrziate;
ncasrii datoriilor prin adresarea la organele judiciare.
Majorarea necritic a duratei de achitare a datoriilor prin

atragerea creditelor i mprumuturilor suplimentare;


amnarea plii, restructurarea datoriilor;
procurarea s.m.m. n rate.

39

21. Fluxul de numerar: esena economic, metode de calcul, planificare, analiza comparativ,
structural, rezerve de mbuntire, analiza comparativ, rezerve de mbuntire.
Desfurarea activitii economice a ntreprinderii genereaz permanent micarea mijloacelor bneti.
n Rapoartele financiare pentru reflectarea acestei micri se aplic noiunea de fluxul mijloacelor bneti".
Dup esena economic, fluxurile mijloacelor bneti reprezint ncasrile (afluxurile) i plile (retragerile)
mijloacelor bneti efectuate n cursul perioadei de gestiune respective. Diferena dintre suma ncasrilor i
plilor constituie fluxul net de mijloace bneti.
La etapa iniial a analizei se studiaz modificrile survenite n mrimile absolute i relative ale
fluxurilor mijloacelor bneti n comparaie cu perioada precedent i nivelul prognozat.
La efectuarea acestei direcii de analiz, pe lng informaia din Raportul privind fluxul mijloacelor
bneti, se aplic datele din Planul de afaceri.
Din punct de vedere al tehnicii de calcul la analiza mrimii i evoluiei fluxurilor mijloacelor bneti
pot fi determinate: abaterea absolut a acestora (fa de perioada precedent i Planul de afaceri), ritmul
creterii, sporul creterii, procentul ndeplinirii planului i procentul abaterii de la plan.
Aprecierea informaiilor obinute se efectueaz pornind de la urmtoarele considerente:
Desfurarea reuit a activitii operaionale trebuie s genereze fluxul net pozitiv.
Meninerea i dezvoltarea potenialului economic al ntreprinderii condiioneaz fluxul net negativ
din activitatea de investiii.
Fluxurile pozitive din activitatea operaional i cea financiar (n caz de necesitate) trebuie s
compenseze fluxul negativ din activitatea de investiii.
Nerespectarea primei i ultimei condiii provoac scderea soldului mijloacelor bneti i
insolvabilitatea ntreprinderii. Neglijarea celui de-al doilea aspect determin reducerea potenialului
ntreprinderii n perspectiv.
Analiza structural ofer utilizatorilor Rapoartelor financiare informaii detaliate cu privire la
proveniena ncasrilor i utilizarea mijloacelor bneti ncasate. n cadrul analizei se examineaz corelaia
dintre diferite canale de ncasare i direcii (scopuri) de plat a mijloacelor bneti. Analiza structural permite
aprecierea contribuiei fiecrui element component al plilor i ncasrilor la formarea fluxului net al
mijloacelor bneti.
n teoria i practica economic se aplic dou modaliti tehnice de efectuare a analizei structurale a fluxului
mijloacelor bneti. Esena primei modaliti const n analiza separat a structurii ncasrilor i plilor cu
calcularea ponderii fiecrui element component n suma total a ncasrilor sau respectiv a plilor. La
40

aplicarea acestei modaliti n procesul pregtirii materialelor analitice frecvent se construiesc diagrame de tip
circular, cu ajutorul crora se prezint ntr-o form accesibil structura fluxurilor mijloacelor bneti.

22. Riscul de faliment modelul Althman: esena economic, metode de formare, indicatori utilizai,
analiza comparativ, rezerve de mbuntire.
Studiul riscului de faliment al fiecrui agent economic constituie o component a
analizeifinanciare de natur managerial care se realizeaz cu ajutorul unor metode specifice. Aceste
metode permit o diagnosticare preventiv a dificultilor economico-financiare i pe aceast
baz se poateinterveni prin aplicarea unor msuri cu efecte operative i strategice pentru redresarea
i consolidareastrii financiare, creterea performanelor i n consecin anularea riscului de faliment al
agentuluieconomic.
Prezentam modul de analiz a riscului de faliment prin modelul Altman.
Modelul Altman se bazeaz pe funcia:
Z = 3,3R1+ 1,0R2+ 0,6R3+ 1,4R4+ 1,2R5
In care variabilele Z sunt indicatori economico-financiari cu un coninut informaional consistent
capabili s sintetizeze prin agregare starea financiar a unui agent economic, iar constantele cu care sunt
amplificai indicatorii sunt de natur statistic i exprim ponderea sau importana unei rate sau variabile n
logica economic a evalurii riscului de faliment. Coninutul informaional al fiecruia dintre cei 5 indicatori
permite s se aprecieze c nivelurile lor sunt cu att mai bune cu ct nregistreaz o valoare absolut mai
mare. Interpretarea valorilor funciei Z n baza modelului Altman:
Valoarea funciei
Z<1,8
1,8 Z <3,3
Z >3,3

Situaia riscului de faliment


Situaie critic, spre faliment
Riscul de faliment este ntr-o marj normal
Riscul de faliment este aproape inexistent

n situaia n care se obine un rezultat mai mare dect 3 considerat n studiul statistic al lui E.Altman
drept un prag atunci ntreprinderea este calificat drept nonfalimentar, ea fiind apreciatca avnd o situaie
financiar sntoas. Dimpotriv, dac rezultatul este inferior lui 1,8 ntreprinderea se consider expus
falimentului, ntruct ea prezint o situaie financiar instabil. Dei metoda funciei "Z" este apreciat ca
41

avnd aplicabilitate curent cu bune rezultate nfundamentarea deciziilor de conducere, aceasta este marcat
de o serie de dezavantaje care au unconinut predominant subiectiv, cum ar fi:
indicatorii utilizai la calculul mrimii "Z" se refer la exerciii financiare anterioare;
nivelurile ratelor economico-financiare pot fi deformate n cazul unor contabiliti"creative" i n
consecin i concluzia final este neconform cu realitatea;
aplicarea unor tehnologii de nregistrare contabil diferite n timp i spaiu, pot deforma att mrimea
indicatorilor economico-financiari ct i nivelul mrimii "Z",inclusiv coninutul concluziilor. n aceste
condiii este diminuat sau chiar anulat utilitatea lor n cazul comparaiilor efectuate n dinamic sau
ntre diveri ageni economici;
Pentru aprecierea riscului de faliment se elaborat urmtorul tabel analitic:
Indicatori

2010

Abaterea
absolut

2011

Abaterea relativ

1. Profit global
2. Profit net
nerepartizat
3. Total activ
4. Capital
propriu
5. Datorii totale
6.Fond de
rulment
7. Venit din
vinzari
8. Rentabilitatea
economica
9. Rotaia
activelor
10. Dependena
de credite
11. Creterea de
capital
12. Rata de
manevrare
Indicatorii Ri
2010
2011

Indicele Z

2010

Coeficienii Ki

2011
Ri *Ki

3,3
1
0,6
1,4
1,2
-

42

23. Modelul Du Pont: esena economic, metode de formare, indicatori utilizai, planificare, analiza
comparativ, rezerve de mbuntire.
Modelul Du Pont este un instrument de analiza cauza-efect al eficientei afacerii.
Modelul generic Du Pont este o expresie logica a rentabilitatii investitiei, care tine cont de 3 factori :
-

Eficienta de operare, masurata de o marja de profit


Eficienta activelor, masurata prin rotatia activelor
Prghie financiara, masurata prin multiplicatorul capitalului propriu.

Metodologia de formare a modelului Du Pont este o sinteza a diferitor metode si procedee ale diagnozei
economico-financiare.
Principalele metode utilizate sunt :
-

Metoda ratelor de eficienta sau de structura


Analiza factoriala a unui indicator de rentabilitate economica sau financiara.
Analiza structurala a unor factori ce conditioneaza indicatorul rezultativ
Analiza comparativa a modelului cu diferite baze de comparatie( perioade precedente, nivele
programate sau optimale, modelele concurentilor etc.)
Indicatori si rate utilizate
Rate utilizate
Denumirea ratelor
1 Rentabilitatea financiara %
2 Rentabilitatea activelor %
3 Rotatia activelor
4 Marja de profit net
5 Marja de profit global
6 Multiplicatorul capitalului propriu
7 Rate de structura a costurilor totale %
8 Rate de structura a activelor totale %

Metoda de calcul
Profit net/ Capital Propriu *100 %
Profit global/Total active *100 %
Cifra de afaceri/ Total active medii anuale
Profit net/Cifra de afaceri
Profit global/Cifra de afaceri
Total activ/ Capitalul propriu
Costuri i / Costuri totale*100 %
Active i / Total activ *100 %

9 Rate de structura a capitalului propriu %

Capital statutar( rezerve , profit


nerepartizat) / Capitaul propriu *100 %

Indicatori utilizati
Indicatori
Metoda de calcul
1 Cifra de afaceri ( CA)
CA=VAO+VAI+VAF
2 Profit global (profit pina la impozitare) (PG) PG= PO+PI+PF
3 Profit net (PN)
PN=PG-ChI
4 Total active (TA)
TA=ATL+AC
5 Capital Propriu (CP)
6 Costuri totale (CT)
CT=CV+CC+CGA+ACO+CAI+CAF
Unde : VAO,VAI,VAF venitrui din activitatea,operationala,investitionala, financiara
PO,PI,PF- profit din activitatea operationala,investitionala, financiara
43

ChI-Cheltueli privind impozitul pe venit; ATL- active pe termen lung , AC-active curente, CV-costul
vinzarilor, CC,CGA- cheltueli comerciale si general administrative, ACO- alte cheltueli operationale,
CAI ,CAF- cheltueli activitatii de investitii si financiare.
Analiza comparativa
Pentru obtinerea informatiei utile la luarea deciziilor, indicatorii economici trebuie sa fie comparati cu
diferite baze de referinta. Ca exemplu anul precedent, anul de baza, nivelul concurentilor, etc.
La utilizarea comparatiei trebuie sa respectam conditiile :
1 Sa fie in aceeasi unitate de masura
2 Aceeasi metoda de calcul
3 Sa fie pentru acelasi interval de timp.

24. Preul. Esena economic, tipurile, modul de determinare.


Notiunea de pret si functiile lui
Preul reprezint reflectarea bneasc a valorii bunurilor sau serviciilor cumparate.
n condiiile economiei de pia, preul influeneaztoate procesele economice i sociale. Se pune
problema: care este coninutul categoriei economice de pre?
Pornind de la cele dou teorii ale valorii (teoria obiec- tiv i teoria subiectiv), s-au conturat dou
concepii cu privirela pre i anume:
a)preul este valoarea bunului-marf exprimat n bani;
b) preul reprezint numrul de uniti monetare cerut/pltit pentru un bun pe pia.
Funciile preurilor
44

Principalele funcii ale preurilor n economia de pia sunt urmtoarele


a)Functia de evaluare a cheltuielilor si rezultatelor;
b)Funcia de informare a agenilor economici cu privire la raportul cerere-oferta
c)Functia de stimulare a producatorilor
d) Funcia de redistribuire a veniturilor
Formarea preurilor n economia de pia
Factorii care influeneaz nivelul i dinamica preurilor n e c o n o m i a d e p i a s e g r u p e a z n
d o u m a r i c a t e g o r i i i anume: factori interni i factori externi mecanismului pieei.
a) Factorii interni pieei acioneaz n trei direcii i anume:
dinspre cererea consumatorilor
c a d e e x e m p l u : preul de vnzare al fiecrui bun, structura cererii,veniturile
consumatorilor, preuirea acordat bunu- rilor oferite pe pia etc.;
dinspre oferta productorilor
c u m a r f i : c o s t u l unitar, preul factorilor de producie, marja de profit proiectat de vnztor
.a.;
ali factori: raportul cerere-ofert, factori monetari,structura pieei etc..
b) Factori externi
mecanismului pieei: interveniaorganelor guvernamentale n stabilirea preurilor n vedereameninerii unor
echilibre social-economice ca: protecia consumatorilor, protecia productorilor agricoli,
nivelul taxelor vamale, al accizelor, TVA etc.
Formarea preurilor unor produse de strict necesitate pentru populaie (pine, lapte, carne etc.), sau
pentru a stbili creterea nelimitat a preurilor n perioade inflaioniste.c)
c) Preurile mixte-sunt preuri formate ca rezultat al aciuniituturor factorilor (interni i externi)
( INFORMATIE ADAUGATOARE LA PRET )
Sistemul de preturi si caracterstica lui

sursa(internet )

Categorii de preuri i structura lor


n funcie de verigile pe care le parcurg mrfurile de la productor la consumator, de variaia mrimii
cheltuielilor n aceste stadii, de sfera de aciune (producie, servicii), preurile se mpart n:
a) preuri cu ridicata - sunt preurile negociate la care circul produsele ntre agenii economici,
cuprinznd costurile i profitul. Pentru unele produse precizate prin acte normative, mai cuprind i accize
datorate bugetului de stat.
b) preuri cu amnuntul - sunt preurile la care se desfac sau se revnd ctre populaie mrfurile de
ctre unitile comerciale specializate sau magazinele proprii ale unitilor productoare. Se practic, n
special, pentru produsele destinate consumului neproductiv, dar i la vnzrile prin reeaua comerului cu
amnuntul ctre unitile de stat, cooperatiste i obteti. Ele cuprind, pe lng costuri, profit, accize (dup
caz), adaos comercial cuvenit unitilor comerciale ridicata, adaos comercial cuvenit unitilor comerciale cu
amnuntul, i TVA calculat i colectat din toate stadiile anterioare.
Preurile de alimentaie public se practic, n special, pentru consumul realizat pe loc. Adaosul
comercial difer n funcie de categoria de local i gradul de preparare al produselor (unitile de alimentaie
de categorie superioar pot aduga i remiza sau taxa de serviciu).
45

c)tarife - sunt preurile practicate n domeniul serviciilor. n funcie de categoria de beneficiar, ele au
caracter de preuri cu ridicata (servicii prestate de agenii economici) sau de preuri cu amnuntul.
Forme de preuri i tarife
a) n funcie de condiiile de producie i desfacere, se disting:
preuri fixe - au un nivel stabilit pentru o perioad, n general determinat, n special pentru
produse i servicii de importan deosebit pentru economia naional; pot fi unice sau difereniate dup zon;
preuri limit (plafon) - a u o limit maxim, fiind practicate, n special, n economiile
planificate sau la o serie de produse importate, sub supravegherea Ministerului Finanelor;
preuri libere (flexibile) - oscileaz funcie de raportul cerere-ofert.
b) n funcie de momentul n care se folosesc, se disting:

preuri curente - practicate efectiv pe pia n activitatea


cotidian;
preuri la termen - afiate pentru o livrare la o dat ulterioar;
preuri constante - din anul anterior, cu care se recalculeaz indicatorii valorici pentru o
perioad, n scopul comparrii;
preuri comparabile - folosesc la stabilirea dinamicii indicatorilor valorici dintr-o perioad n
care s-au practicat mai multe preuri constante.
c)n funcie de domeniile n care se folosesc, preurile pot fi:
de licitaie - de adjudecare a bunurilor supuse vnzrii sau nchirierii prin licitaie public;
de vnzare - sub care nu se vnd produse existente n stoc (vnztorii ateapt o eventual
cretere a preurilor pieei);
de transfer sau de cesiune intern - practicate ntre seciile aceleiai ntreprinderi;
sociale - nivel mai sczut (bunuri pentru copii).
d) n
funcie
de
interne:
externe (n valut):

raporturile

de

46

comer,

se

delimiteaz

preuri: