Sunteți pe pagina 1din 6

Instructiuni proprii SSM pentru lucrul la invelitoare

1. CONINUTUL INSTRUCIUNILOR
Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca sunt elaborate in conformitate cu legislatia
de sanatate si securitate in munca in vigoare si fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari in
cadrul societatii, sistem care cuprinde urmatoarele acte legislative:

Constitutia Romaniei privind dreptul la munca, protectia sociala si ocrotirea santatii;

Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 186/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.171/2005


pentru modificarea si competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca
si boli profesionale;

Normele de aplicare de aplicare a Legii 346/2002 (Ordin 450/825/2006) ce


prevede asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;

Legea 319/2006 - legea securitatii si sanatatii in munca care creaza cadrul general de
reglementare la nivel national a problematicii securitatii si sanatatii in munca (SSM);

Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de


produsele cu defecte

H.G. nr. 1425/2006 ce prevede norme metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006 care
cuprinde principalele masuri de securitate si sanatate in munca, general valabile pentru orice
activitate;

H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca;

H.G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

H.G. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea


manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

HG nr. 1051/2006privind cerinele minime de securitate i sntate pentru manipularea


manual a maselor care prezint a riscuri pentru lucrtori, n special de afeciuni dorsolombare

H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediul produs de


echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

H.G. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca

H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile;

Hotarare nr. 355/2007- privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

O.U.G. 99/2000 - referitoare la perioadele cu temperaturi extreme;

O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile


ulterioare;
2. SCOPUL INSTRUCIUNILOR
Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca care cuprind masurile specifice
activitatilor care se desfasoara in cadrul societatii, detaliind prin aceasta prevederile normelor de
aplicare a Legii nr. 319/2006.
Aceste instructiuni se aplica coroborate si cu alte instructiuni proprii elaborate pentru
celelalte categorii de activitati pe care le poate desfasura la un moment dat un lucrator din cadrul
societatii, activitati care sunt incredintate acestuia prin sarcina de serviciu suplimentara sarcinii de
serviciu de baza, ocazional sau permanent.
Msurile cuprinse n prezentele instruciuni au ca scop prevenirea accidentelor de munc i a
bolilor profesionale la nivelul societatii i protecia lucrtorilor la factorii de risc care se pot
manifesta pe timpul desfurrii activitilor n cadrul locului de munc/post de lucru.
Procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele
elemente care interactioneaza reciproc:

EXECUTANTUL: lucratorul care efectueaza lucrari la invelitoare


SARCINA DE MUNCA: indeplineste sarcinile de serviciu conform fisei postului si/sau alte
sarcini trasate de seful direct.

MIJLOACELE DE PRODUCTIE: masinile, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si


alte mijloace asemanatoare, necesare in procesul de munca desfurat;

MEDIUL DE MUNCA: mediu de munca normal cu iluminat natural sau artificial, cu


temperatura de lucru normala; Ritmul de munca este moderat raportat la solicitarea psihica.
Reglementarea masurilor de securitate si sanatate in munca in cadrul prezentelor instructiuni
proprii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati, in conditii de securitate a
muncii, se realizeaza prin tratarea fiecarui aspect de securitate a muncii la nivelul fiecarui element
al sistemului EXECUTANT-SARCINA DE MUNCA-MIJLOACE DE PRODUCTIE-MEDIU DE
MUNCA, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiectul reglementarii.
In acest context, continutul prezentelor instructiuni se va aplica, de la caz la caz, in functie de
domeniul de activitate, cumulate cu alte instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca
specifice domeniului de activitate respectiv, precum si cu standardele de securitate a muncii de
referinta in domeniul de activitate abordat.
3. SPAIUL DE APLICARE
Prezentele instructiuni proprii cuprind masuri specifice de prevenire a accidentelor de munca
si a imbolnavirilor profesionale in activiti desfurate n de catre lucratori.
Masurile de prevenire cuprinse in prezentele instructiuni proprii au ca scop diminuarea sau
eliminarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al
acestuia: respectiv executant- sarcina de munca- mjloace de productie - mediu de munca.
Prezentele instructiuni proprii se aplica tuturor lucratorilor din cadrul societatii
care desfasoara activitati in cadrul tuturor departamentelor sau santierelor.
Angajatorul, serviciul intern de prevenire si protectie, serviciul extern de prevenire si
protectie sau lucratorul desemnat cu securitatea muncii poate propune sanctionarea lucratorului sau
lucratorilor, cu aplicarea prevederilor Codului Muncii, capitolul II, art. 264, daca prin
nerespectarea actelor legislative privind securitatea si sanatatea in munca poate provoaca un
incident periculos, risc de accident si imbolnavire profesionala sau chiar pericol grav i iminent de
accidentare la locul de munca.
4. MODUL DE REVIZUIRE I COMPLETARE
Prezentele instructiuni, se vor revizui periodic i vor fi modificate, ori de cte ori este
necesar, ca urmare a schimbrilor de natur legislativ, tehnic etc. survenite la nivel naional, la
nivelul persoanelor juridice i fizice sau la nivelul proceselor de munc.
5. REGULI PENTRU REALIZAREA ACTIVITII N DEPLIN SECURITATE
Incadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucrul la invelitoare se fac pe baza avizului
medical eliberat in urma unui examen medical prin care trebuie verificate aptitudinile si
capacitatile neuropsihice necesare lucrului la inaltime.
In cazul tehnologiilor si a unor conditii de munca ce se pot schimba pe parcursul unui schimb
de lucru, se vor repartiza numai lucratori selectionati si numai aceia care nu au incalcat anterior
disciplina tehnologica si prevederile normelor de securitate a muncii.
Persoana juridica ce angajeaza are obligatia de a preciza locul de munca la care va fi angajat
lucratorul pentru avizul medical. Lucratorii vor fi admisi pentru lucrari la inaltime numai daca au
viza medicala cu mentiunea expresa "apt pentru lucrul la inaltime", mentiune ce va fi inscrisa in
fisa individuala de instructaj.
Toti lucratorii care lucreaza la inaltime vor fi supusi examenului medical periodic.
Periodicitatea si examinarile clinico - functionale sunt stabilite de catre Ministerul Sanatatii in
functie de caracteristicile locului de munca.
Persoanele sub 18 ani si cei care au depasit varsta de 55 ani nu vor fi admisi pentru lucrul la
inaltime.
Toti cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate,
vor purta echipament individual de protectie, specific eliminarii pericolului caderii in gol.
Componenta echipamentului individual de protectie pentru lucrul la invelitoare se va stabili
si se va acorda in functie de domeniul de activitate, complexitatea tehnologiei aplicate, specificul
conditiilor de munca si de "Normativului intern de acordarea echipamentului de protectie si a
echipamentului de lucru".
Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si
certificate in conformitate cu standardele si normativele de echipamente de protectie in vigoare.

Este interzisa inlocuirea de catre utilizatori a componentelor, accesoriilor sau pieselor metalice ale
EIP defecte precum si repararea acestora. Aceste operatii trebuie executate exclusiv de catre
producatorii de EIP autorizati.
Utilizarea EIP trebuie sa se faca conform instructiunilor de utilizare emise de catre
producator si prevederilor acestei norme.
Este interzisa utilizarea EIP care nu sunt insotite de instractiuni de utilizare.
Indiferent de domeniul de activitate si de tipul EIP, locul (punctul) de ancorare (fix sau
mobil) trebuie astfel ales incat zona de prindere a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de
ancorare pe toata perioada lucrului. Rezistenta minima a locului de ancorare trebuie sa fie conform
standardelor in vigoare.
In cazul in care configuratia locului de munca si/sau sarcina de munca nu permit eliminarea
pericolului de cadere in gol a lucratorului, EIP trebuie sa aiba in sistemul de limitare al deplasarii
un absorbator de energie sau un opritor de cadere.
Mecanismul sistemului de oprire a caderii trebuie sa actioneze astfel ca lucratorul sa nu cada
mai mult de 0,5m.
Daca locul de munca amplasat la inaltime nu poate fi amenajat sau dotat prin masuri integrate
pentru eliminarea pericolului de cadere in gol, lucratorii trebuie sa poarte Centura de siguranta de
tipul si in componenta specifica fiecarui domeniu de activitate.
Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca mijloc de
protectie prin suspendarea impotriva caderii in gol, fie ca mijloc de oprire a accesului intr-o zona
periculoasa. Este interzis a se folosi Centura pentru alte functii de protectie decat cele pentru care a
fost proiectata.
Inainte de utilizare, Centura de siguranta si accesoriile trebuie verificate in mod obligatoriu.
Prin examinarea cu atentie se verifica cusaturile, cordoanele partilor metalice, franghiile,
carligele de siguranta, niturile etc.
Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care:
- prezinta rupturi, pete, destramari, nituri lipsa sau slabite, catarame defecte, rascoacerea
pielii, ruginirea pieselor metalice, rosaturi etc.;
- au fost odata solicitate dinamic (suspendarea corpului lucratorului cazut de la inaltime);
- au fost scurtate prin coasere (bucle).
Conducatorul lucrarilor trebuie sa asigure alegerea si functionalitatea optima a instalatiilor si
dispozitivelor necesare fiecarei faze tehnologice sau fiecarei operatii specifice.
Lucratorii trebuie instruiti si verificati cu privire la modul de utilizare a instalatiilor,
dispozitivelor si sculelor in conditiile lucrului la inaltime.
Este interzisa folosirea castii de protectie daca aceasta prezinta sparturi, fisuri ale calotei,
defectiuni ale sistemului de amortizare etc. Casca defecta trebuie scoasa imediat din uz.
La executarea nvelitorilor, muncitorii trebuie s poarte nclminte care s nu alunece.
Deplasarea muncitorilor pe acoperi se va face pe podine de lemn bine ancorate,
pentru evitarea alunecrilor.
Lucratorii vor purta ntotdeauna mnui i mbrcminte de protecie atunci cnd lucreaza cu
panourile de igl si vor evita contactul cu marginile i colurile ascuite
Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva caderii in
gol a lucratorilor.
Pentru lucrul la inaltime mica, de la caz la caz, in functie de gradul de pericol existent si de
conditiile concrete, specifice domeniului de activitate respectiv, organizarea locului de munca
trebuie sa fie facuta luandu-se toate sau numai o parte din masurile tehnico-organizatorice
prevazute pentru lucrul la inaltime, astfel ca pericolul caderii in gol a lucratorilor sa fie eliminat.
La organizarea locului de munca amplasat la inaltime trebuie respectate si aplicate si
prevederile si reglementarile de securitate a muncii in vigoare, referitoare la posibilele pericole de
accidentare specifice activitatilor depuse in acel loc de munca, altele decat pericolul caderii
lucratorilor in gol.
Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere. In functie de
complexitatea lucrarilor si a gradului de periculozitate existent, persoana desemnata pentru
supraveghere este conducatorul locului de munca sau conducatorul lucrarilor respective, sau alta
persoana desemnata, echivalenta ca functie.
Daca in timpul lucrului la inaltime se produc in mod neasteptat emanatii nocive (toxice sau
inflamabile), lucrarile trebuie oprite imediat, iar lucratorii trebuie evacuati, luandu-se toate

masurile de evitare a accidentelor si a incendiilor, pana la indepartarea cauzelor care au provocat


aparitia emanatiilor.
Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la si de la aceste locuri de munca,
trebuie marcate si semnalizate atat ziua cat si noaptea, in conformitate cu standardele in vigoare.
Din zona de siguranta, se vor evacua sau proteja echipamentele tehnice, care pot fi afectate de
eventualele caderi de obiecte de la inaltime.
Inainte de inceperea lucrului, persoana desemnata cu supravegherea activitatii trebuie sa
verifice daca au
fost
asigurate
toate
masurile de securitate
necesare
pentru
prevenirea accidentarii si imbolnavirii lucratorilor.
Mainile electrice portabile de gurit, de filetat, de nurubat cu care se lucreaz vor
fi prevzute cu dubl izolare pentru
asigurarea proteciei
mpotriva electrocutrii.
Cablurile de alimentare cu energie electric
vor fi
controlate periodic
pentru
a se verifica starea izolaiei, iar cablurile defecte vor fi nlocuite.
La folosirea bolurilor mpucate, se vor respecta cu strictee instruciunile de manipulare,
transport i depozitare a pistoalelor i capselor cu care se lucreaz. Pe timpul lucrului, nainte
de implantarea bolului, se va asigura
ca eava pistolului s fie perpendicular pe
elementele
care se prind.
Inainte de nceperea lucrrilor de demolare se va verifica rezistena tuturor elementelor
componente ale nvelitorilor: ferme, arpante, cpriori, astereala, ipci, etc.;
Masusi de securitate:
o construcia a crei nvelitoare trebuie s fie demolat trebuie s fie ngrdit pe ntreg
perimetrul, la o distan de cel puin 2 m de aceasta;
o se vor fixa pe toate laturile panouri avertizoare ca "se lucreaz pe acoperi;
o accesul la nvelitoare se va face pe scri sigure i comod de urcat; se interzice blocarea
acestora cu materiale rezultate din demolare;
o platforma pe care se aduc materialele n vederea coborrii lor cu mijloace mecanice i
manuale, trebuie s fie solid i prevzut cu balustrade corespunztoare, care s mpiedice
cderea muncitorilor ct i a materialelor de la nlime;
o accesul pe platform a muncitorilor care transport materialele trebuie s se fac numai prin
locuri sigure, bine marcate;
o dac aticele teraselor sunt joase este necesar s se construiasc parapete care s mpiedice
cderea muncitorilor de la nlime;
o la nvelitorile din igl, tabl zincat plan se recomand ca demontarea acestora s se fac
prin pod cnd rezistena acestuia o permite, n special cnd nvelitoarea nu este prevzut
cu astereal;
o la interveniile la nvelitorile de azbociment se recomand folosirea echipamentului de
protecie a cilor respiratorii;
o este interzis executarea lucrrilor de demolare a nvelitorilor pe timp de cea deas, cnd
este polei, vnt puternic, ploi toreniale sau ninsori abundente;
o este interzis staionarea sau circulaia muncitorilor pe nvelitorile care nu sunt prevzute cu
un suport robust (astereala sau beton); nu este permis depozitarea excesiv a materialelor
pe nvelitoare; trebuie s se construiasc platforme speciale care s reziste ncrcrii cu
materiale demolate i care s mpiedice alunecarea acestora;
o demolarea elementelor de nvelitoare montate pe ipci trebuie s se fac numai de pe scri
special amenajate i bine ancorate, funcie de datele fiecrui tip de nvelitoare; pentru
aceasta, executantul trebuie s dea detalii de execuie i de fixare prin proiectul de
organizare;
o muncitorii trebuie s poarte cti de protecie legate sub brbie, centuri de siguran i
nclminte care s mpiedice alunecarea acestora;
o nu este permis aruncarea de pe acoperi a sculelor i materialelor; zilnic, la terminarea
lucrului pe acoperi trebuie sa se evacueze din antier toate materialele rezultate din
demolare;
o demontarea jgheaburilor i burlanelor trebuie s se fac de pe o schel suspendat bine
ancorata de prile solide ale construciei;
o sunt interzise sriturile de la orice nlime att pe nvelitoare ct i pe podinile de
circulaie.

Msurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind s ia orice msur necesar pentru a
preveni accidentele.
Toate elementele combustibile ale acoperiului se vor ignifuga conform Normativ C 58-96
Sigurana la foc. Norme tehnice privind ignifugarea materialelor i produselor combustibile din
lemn i textile utilizate n construcii. Ignifugarea se va executa de personal instruit i atestat.
Beneficiarul este obligat s verifice buletinele de analiz emise de laboratoare autorizate (pompieri,
INCERC).
Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, in conditiile lucrului la
inaltime, trebuie numit un conducator al locului de munca, care conduce operatiile, stabileste
masurile de securitate necesare si supravegheaza permanent desfasurarea acestora.
Este interzis accesul persoanelor care nu au o atributie legata de aceasta activitate la locul de
manipulare a materialelor.
In cazul in care rampele de acces trec peste goluri, trebuie sa aiba obligatoriu balustrade
solide, bine fixate pe podina, pe ambele parti ale rampei.
Este interzisa aruncarea de la inaltime a molozului rezultat, a deseurilor precum si a altor
materiale.
Evacuarea molozului si a deseurilor de materiale din obiectele de constructie si schelele
aferente, de la o naltime mai mare de 4 m, trebuie facuta cu ajutorul jgheaburilor nchise, n lazi
nchise sau n containere. Capatul inferior al jgheabului trebuie sa se afle la o naltime de cel mult 1
m deasupra solului. n cazul n care acest lucru nu esteposibil, capatul inferior al jgheabului trebuie
sa se termine ntr-un buncar de depozitare, pentru a se evita producerea prafului. Locurile n care se
depoziteaza molozul si deseurile de materiale de constructii evacuate de sus trebuie sa fie ngradite.
Incarcarea, ridicarea si descarcarea materialelor cu mijloace de ridicat se va face cu respectarea
instructiunilor de utilizare a instalatiei respective.
Se interzice aplecarea lucratorilor in afara constructiei pentru a desprinde elementele din
carligul mijlocului de ridicat. Apropierea incarcaturii se va face cu carlige de tragere sau franghii
ajutatoare.
Materialele, sculele si utilajele devenite disponibile, atat la sol cat si la inaltime, vor fi stranse si
depozitate in locuri special amenajate. Se interzice aruncarea lor la inaltime.
Manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor incarcaturi se va executa numai dupa
legarea si fixarea incarcaturilor de catre lucratorii instruiti si autorizati in acest scop. Se vor
respecta prevederile in vigoare cu privire la lucrul cu mijloace de ridicare si transport pe verticala
si orizontala.
Este interzisa blocarea rampelor de acces cu materiale de constructii sau alte obiecte.
Rampele trebuie intretinute si curatate in permanenta.
Scarile rezemate trebuie sa fie rezistente si usoare, conform standardelor in vigoare. Pentru
cele executate din lemn, se va utiliza lemn uscat cu fibre drepte si fara defecte.
Lungimea totala a scarii trebuie stabilita astfel incat sa dea posibilitatea lucratorului sa
lucreze stand pe o treapta care se afla la o distanta de cel putin 1 m de la capatul superior al scarii.
Picioarele scarilor trebuie bine fixate, pentru a evita alunecarea scarilor si caderea
lucratorului.
In cazul in care conditiile de lucru permit fixarea scarii sus, atunci se fixeaza carlige la
capetele superioare ale ramelor longitudinale.
Pentru ca scara sa nu alunece, capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuie dotate, de
la caz la caz, cu saboti metalici cu capete ascutite sau cu saboti de cauciuc.
Scarile duble, care se desfac, trebuie dotate cu dispozitive cu lant care sa nu permita
desfacerea lor accidental in timpul lucrului.
Utilizarea scarilor din lemn este permisa la o sarcina maxima de 1,5 kN si numai de catre un
singur lucrator.
Lungimea maxima a unei scari din lemn cu trepte late nu trebuie sa depaseasca 5m, daca este
folosita ca suport al locului de munca pentru lucrator.
Lungimea scarii trebuie sa permita lucrul de pe o treapta aflata la o distanta minima de l m
fata de capatul superior al scarii.
Este interzisa executarea de lucrari de pe scarile extensibile. Aceste scari trebuie folosite
numai la urcarea-coborarea de pe stalpi (sau similar).

NOT:
1. Acest document, de la data intrrii lui n vigoare i pn la nlocuirea lui cu un alt document
ca urmare a schimbrilor legislative eseniale n domeniul securitii i sntii n munc la
nivel european sau naional, este considerat un document de lucru, deci se pot face
modificri de coninut la unele articole, nlocuirea unor articole sau tergeri n totalitate.
2. Modificrile se fac de ctre persoana desemnat cu securitatea i sntatea n munc din
SC .......SRL. Modificrile de coninut, sau forma nou a unui articol se realizeaz prin
bararea a articolului respectiv i completarea pe verso a articolului modificat.

Aprobat,
Responsabil SSM