Sunteți pe pagina 1din 3

In triunghiul ABC se iau laturile AB=16 cm , BC =18 cm si AC=20 cm .

Se
duce dreapta DE paralela cu BC astfel incat triunghiul ADE si trapezul BDEC
sa aiba acelasi perimetru . Aflati lungimea segmentului DE.
Ipoteza:

AB=16 cm, BC=18 cm, AC=20 cm


DE||BC

Concluzie:
DE=?
Demonstratie:

Stim ca DE||BC, deci putem aplica Teorema fundamentala a


asemanarii
Adica

Adica obtinem

Dar mai stim si

ca:
Si cu notiunile de mai sus obtinem:

(1)

Dar stim ca
Dar si
Si daca inlocuim in (1), obtinem:
Si astfel am obtinut:

si astfel obtinem:

Fie triunghiul ABC isoscel, cu AB = AC si mediana AM, punctul M apartine laturii (BC). Se
prelungeste latura [AB] cu un segment [AN] astfel incat [AN] = [AB] si punctul P apartine laturii
(AC). Demonstrati ca:
a) AM este paralela cu NC
b) PC = 2AP

Fie triunghiul ABC cu medianele AM si BN, iar GP paralela cu dreapta BC. Se stie ca BC = 12 cm si
AM = 9 cm.
a) Calculati GP.
b) Daca AC = 30 cm, calculati NP.

Fie triunghiul dreptunghic ABC, m(A) = 90. Se construieste inaltimea AD, cu D (BC) si in
triunghiul ADC se duce inaltimea DE, cu E (AC).
a) Demonstrati ca DE paralela cu dreapta AB.
b) Daca AB = 9 cm, BC = 15 cm, BD = 6 cm, calculati DE.
Indicatii:

iu:

Exercitiu:

S-ar putea să vă placă și