Sunteți pe pagina 1din 1

AMBAG NG PAGBASA SA KURSONG

ARKITEKTURA

Kilala ang arkitektura sa masistema at malikhaing


pagdidisenyo ng impraestruktura. Ang mga arkitekto
ang humaharap sa kliyente upang alamin ang mga
kanilang susunding spesipikasyon sa kanilang
ipapatayong gusali. Bilang isang estudyante ng
arkitektura nadadagdagan ang aking kaalaman paukol
sa pag didisenyo ng isang simpleng bahay sa pag
babasa ng mga libro ng arkitektura at sa pag babasa
rin ng mga libro o artikulo kasaysayan ng arkitekto
natututunan ko ang mga pinang galingan ng mga
kalsikong disenyo