Sunteți pe pagina 1din 1

Instructiuni proprii SSM pentru TRANSPORTUL PRIN PURTARE SI CU MIJLOACE NEMECANIZATE

AL MATERIALELOR
SSM-08
Toti muncitorii care lucreaza la transportul manual vor fi instruiti in acest sens de seful punctului de lucru.
Se interzice accesul la locul de incarcare-descarcare manuala sau transport a persoanelor care n-au nici o
atributie la aceste operatii.
Transportul si manipularea prin purtare se va face numai cu salariati care corespund din punct de vedere
fizic.
Cei care lucreaza o perioada mai lunga vor efectua controale medicale periodice.
Muncitorii care transporta manual trebuie sa aiba vizibilitate.
Conducatorul locului de munca va stabili numarul de salariati pentru manipularea si transportul maselor cu
centrul de greutate mare.
Se interzice transportul prin purtare al maselor care nu au sisteme de prindere corespunzatoare.
Transportul a doua sau mai multe obiecte se face numai daca sunt fixate intre ele corespunzator.
Nu este voie sa se transporte prin purtare masele fixate necorespunzator in cutii sau lazi.
Tot traseul pe care se transporta prin purtare obiecte sau mase trebuie sa fie eliberate de obstacole, sa nu fie
instabile sau alunecoase.
La transportul obiectelor cu margini sau suprafete taioase, muncitorii vor fi dotati cu palmare.
Planele inclinate utilizate de salariati pentru transport manual, trebuie sa aiba stabilitate si parapeti de
protectie.
Mijloacele de transport nemecanizate se va face in functie de felul si greutatea materialului transportat, de
natura terenului.
Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezinta defectiuni.
Depozitarea materialelor se face astfel incat sa nu existe pericolul accidentarii.
Seful punctului de lucru va stabili locul si modul de stivuire al materialelor.
Distanta dintre doi manipulatori trebuie sa fie de cel putin 3 m.
Se interzice transportul materialelor lungi prin rostogolire libera.
Pentru prevenirea accidentelor / imbolnavirilor profesionale, datorate manipularii manuale a sarcinilor,
personalul de conducere si executantii vor avea in vedere cel putin urmatoarele reguli:
-inaltimea optima pentru apucatul greutatilor nu trebuie sa fie sub 40 cm deasupra solului;
-cand greutatile se ridica direct de pe sol, se vor folosi franghii, carlige;
-greutatea trebuie apucata cat mai aproape de corp;
-spatele se va tine drept, evitandu-se incovoierea;
-pozitia genunchilor trebuie sa fie astfel ca sa permita coborarea nivelului de apucare si cresterea fortei de
ridicare;
-la ridicarea si transportul greutatilor nu trebuie depasita limitele maxime admise ;
-se va evita transportul greutatilor pe brate sau sprijinite de abdomen;
-greutatile mari se vor manipula cu mijloacele mecanice sau de catre mai multi executanti;
-purtarea echipamentului individual de lucru si de protectie este obligatorie;
-luarea masurilor speciale pe timp de iarna sau pe timp cu ploi, ceata, caldura excesiva;
-caile de transport sa fie libere, fara obstacole, cu vizibilitate adecvata; sa nu fie pericolul alunecarii;
-personalul va fi instruit corespunzator pentru cunoasterea riscurilor la care se expun in cazul ca aceste
activitati nu sunt executate corect.
In cazul in care materialele care se manipuleaza contin substante toxice si/sau periculoase, executantii vor fi
instruti suplimentar pentru cunoasterea pericolelor si a regulilor de manipulare / transport / depozitare,
prevazute in fisele tehnice de securitate si in instructiunile de lucru pentru astfel de materiale.
Executia operatiilor de ridicare si transport materiale prin purtare directa se face numai cu personal apt din
punct de vedere medical pentru astfel de lucrari ( personal verificat la angajare si periodic ).
Conducatorii proceselor de productie vor stabili distantele de transport manual, astfel ca acestea sa nu fie
mai mari de 60 m; inaltimea maxima de ridicare manuala pe verticala a sarcinilor maxime admise va fi de
cca 70% din inaltimea corpului, dar nu mai mare de 1,5m.

Aprobat,