Sunteți pe pagina 1din 13

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

| 167

Rolul creator al Curii Europene a Drepturilor Omului


privitor la dreptul mediului*
Lect.univ.dr.FlaminiaSTRCMECLEJAN**
UniversitateadeVestdinTimioara
FacultateadeDrept
Convenia reprezint un instrument viu, care trebuie interpretat n lumina
condiiilor existente la ora actual (...) Curtea nu poate dect s fie influenat
de evoluiile i de standardele comun acceptate n politica (...) statelor membre
ale Consiliului Europei1.
Convenia trebuie interpretat n sensul garantrii unor drepturi concrete i
efective, nu teoretice i iluzorii2.

Abstract
The right to a healthy environment is not present in the European
Convention of Human Rights. But, being the work of the Council of Europe,
whose main purpose is to guarantee the rule of law, the Convention implies
protecting a healthy environment. The latter is of course present in the spirit of
the Convention, beyond its letter.
The recognition of the right to a healthy environment is the result of an
evolution of case-law which, without explicitly involving the recognition of
new rights, extended the scope of the existing rights (indirect protection,
according to the commonly used formula).
ECHR's approach is truly original in that it uses basically individual rights
in order to sanction harms to a collective good, the environment.
Keywords: right to a healthy environment, indirect protection, negative and
positive obligations
Rezumat
Dreptul la a tri ntr-un mediu sntos nu se regsete n textul Conveniei
Europene a Drepturilor Omului. Dar, fiind opera Consiliului Europei, al crui
*

Aceast lucrare a fost finanat din contractul POSDRU/159/1.5/S/133255, proiect strategic ID


133255 (2014), cofinanat din Fondul Social European, prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
ResurselorUmane20072013.
**
CercettorpostdoctoratlaUniversitateadeVestdinTimioara;flaminia.starc@euvt.ro.
1
DeciziaCEDOncauzaTyrerc.MariiBritanii,25aprilie1978,31.
2
DeciziaCEDOncauzaMcGuinessc.Irlandei,21decembrie2000,41.

168

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept privat

scop principal este garantarea supremaiei dreptului, Convenia putem spune c


implic garantarea unui mediu sntos. Acesta din urm drept este desigur
prezent n spiritul Conveniei, dincolo de litera sa.
Practic vorbind, recunoaterea dreptului la un mediu sntos este rezultatul
unei evoluii jurisprudeniale care, fr a presupune recunoaterea n mod
explicit a unor noi drepturi, a apelat la extinderea sferei de aplicare a drepturilor
deja existente (protecia prin ricoeu, conform formulei consacrate).
Demersul Curii EDO este unul original prin faptul c ea recurge la
drepturi prin ipotez individuale pentru a sanciona atingerile aduse unui bun
colectiv, precum este mediul.
Cuvinte cheie: dreptul la un mediu sntos, protecie prin ricoeu, obligaii
negative i pozitive

Dreptul la un mediu sntos nu se regsete n textul Conveniei Europene a


Drepturilor Omului3. Fiind opera Consiliului Europei, al crui scop principal este
garantarea supremaiei dreptului, Convenia putem spune c implic garantarea
acestuidrept.ElesteprezentnspiritulConveniei,dincolodeliterasa4.
Recunoatereadreptuluilaunmediusntosesterezultatuluneievoluiijurispru
deniale care, fr a presupune crearea propriuzis a unor noi drepturi, a apelat la
extindereasfereideaplicareadrepturilordejaexistente(proteciaprinricoeu,conform
expresieiconsacrate).
Atingerile aduse mediului neputnd fi cauzate direct de nclcarea dreptului la un
mediu sntos, care nu este garantat de CEDO, pot fi, n schimb, cauza nclcrii altor
drepturiprotejatedeConvenie.Poateficazulurmtoarelordrepturi:
dreptullavia(art.2dinConvenie);
dreptullarespectareavieiiprivateidefamilie(art.8dinConvenie);
dreptuldeproprietate(art.1Protocolul1laConvenie);
dreptullaliberexprimare(art.10dinConvenie);
dreptullaunprocesechitabil(art.6dinConvenie).
Prin noul coninut ce lea fost conferit de Curtea European a Drepturilor Omului
acestordrepturi,persoanelorliserecunoateidreptullaunmediusntos.
3

Avnd n vedere momentul n care Convenia a fost redactat. Inspirat de Declaraia universal a
drepturilor omului, Convenia European a Drepturilor Omului este un document ce consacr drepturile
fundamentale ale omului, elaborat de Consiliul Europei, semnat la data de 4 noiembrie 1950 la Roma i
intratnvigoarela3septembrie1953.nschimb,numainanul1972,cuocaziaConferineiNaiunilorUnite
privind Mediul de la Stockholm (516 iunie), Naiunile Unite au pus pentru prima dat n mod formal
problemadeteriorriimediuluiprinactivitiumane,cepunenpericolviitorulomenirii.
4
E. NaimGesbert, Droit gnral de l'environnement, Lexis Nexis, Paris, 2011, p. 141. A se vedea i
Manuelsurlesdroitsdel'hommeetl'environnement(2ed.)(2012).

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

| 169

Demersul Curii EDO este cu adevrat unul original, prin faptul c ea recurge la
drepturiprinipotezindividuale,precumdreptullavia,laviaprivat,larespectarea
domiciliului sau dreptul de proprietate, pentru a sanciona atingerile aduse unui bun
colectiv,precumestemediul.
Acestei evoluii jurisprudeniale i se adug i o alta. Iniial, scopul Conveniei era
aceladeaprotejaintegritateafizicimoralapersoanelornfaaintruziunilorstatului.
Ulterior, interpretarea Curii a evoluat de la aceast obligaie negativ, de abinere
impus n sarcina statelor, conferind un coninut pozitiv anumitor drepturi civile i
politice,nvedereaasigurriiuneiaplicriconcreteiefectiveadispoziiilorConveniei
europene.Deexemplu,proteciavieiiprivateimpunecastatulsadoptemsuripentru
aseasiguracacestedrepturisuntgarantate.
Msurile sunt lsate la aprecierea statelor. Curtea sa exprimat, n anul 1985, n
sensulc(...)alegereamsurilordestinategarantriirespectriiart.8nrelaiiledintre
persoane ine, n principiu, de marja de apreciere a statelor contractante. Exist n
aceast privin diferite moduri de a asigura respectarea vieii private iar natura
obligaieistatuluidepindedeaspectulvieiiprivatencauz5.
Chiardacacesteobligaiipozitivetrebuie,nmodnormal,asumatedestate,ele
au implicaii i n relaiile dintre persoanele private. Acest efect, numit orizontal, i
permite Curii s aplice Convenia raporturilor de drept privat, reinnd rspunderea
internaional a statului i n cazul n care drepturile garantate nu sunt respectate n
relaiileinterindividuale.
MaimultedispoziiialeConvenieiofer,aadar,unfundamentplngerilorprivind
nclcareadreptuluilaunmediusntos:

Proteciavieiiprivateiadomiciliuluiestefundamentulcelmaidesinvocatnfaa
Curii,pnnprezent,nvedereagarantriiimplicitiaunuimediusntos.Conform
art.8dinConvenie:Oricepersoanaredreptullarespectareavieiisaleprivateide
familie,adomiciliuluisuiacorespondeneisale.
Proteciamediuluivaputealuadouforme.Suntcazurincaremediul6estecelcare
invadeaz spaiul privat, prin intermediul unor tulburri exterioare care, afectnd
domiciliulpersoanelor,devinoameninarelaadresasfereisaledeintimitate.ncelelalte
cazuri,ns,oameniisuntceicareaducatingeremediului.
Primul caz de poluare a mediului, analizat prin prisma art. 8, n anul 1990, privea
aeroportulHeathrowdinapropieredeLondraidoiriverani,domniiPowelliRayner,al
cror domiciliu era deosebit de expus polurii fonice7. Curtea a artat c art. 8 este
5

Dec.CEDOXiYc.riledeJos,26martie,1985,24.
ndreptulnostru,deexemplu,mediulestedefinitcafiindansambluldecondiiiielementenaturale
ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice,
toatemateriileorganiceianorganice,precumifiinelevii,sistemelenaturaleninteraciune,cuprinznd
elementeleenumerateanterior,inclusivunelevalorimaterialeispirituale,calitateavieiiicondiiilecare
potinfluenabunstareaisntateaomului[art.1alin.(2)dinO.U.G.nr.195/2005].
7
DeciziaCEDO,PowelliRaynerc.MariiBritanii,21februarie1990.
6

170

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept privat

aplicabil n cazul petenilor n msura n care zgomotul produs de aeronavele de pe


aeroportulHeathrowapoateafectacalitateavieiiprivate8.Aaafostformulatpentru
prima dat ideea c atingerile aduse domiciliului unei persoane i afecteaz calitatea
vieiiprivate.
nspe,cerereareclamanilornuafosttotuiadmisdeCurte,avndnvederec,
potrivitacesteia,autoritilebritaniceauluatmsurileimpusepentruaatenuapoluarea
cauzatdeactivitateancauz,activitatece,dealtfel,vizauninteresgeneral.
Maimulteclarificriaufostfcuteulterior,nspecialnceeaceprivetelegturadintre
atingerile aduse dreptului la respectarea domiciliului i atingerile aduse calitii vieii, cu
ocaziadecizieipronunatencazulLopezOstrac.Spaniei,ladatade9decembrie19949.
Este pentru prima dat cnd Curtea a condamnat un stat, Spania n spe, pentru
nclcareaart.8,peacesttemei.
n spe, dna LopezOstra tria mpreun cu soul i cu cele dou fete ale lor n
oraul Lorca (regiunea Murcia a Spaniei) la o distan foarte mic (numai 12 m) de o
staiedeepurare,construitulterior,staiecarerecoltaapeleproveninddelamaimulte
tbcrii i care prezenta mai multe disfuncionaliti (provocnd emanaii de gaz,
mirosuriinsuportabileimaimultembolnviri).
Curtea EDO a artat c este de la sine neles c atingerile grave aduse mediului
potafectabunstareauneipersoaneiopotmpiedicassebucurededomiciliulsu,
afectndui viaa privat i de familie, chiar fr a pune grav n pericol sntatea
persoanelor n cauz10, formula fundamental, ce va fi doar mbogit i nuanat
prinhotrrileulterioarealeCurii.
Natura atingerilor aduse dreptului la respectarea domiciliului a fost precizat n
hotrrea Moreno Gomez c. Spaniei, din 16 noiembrie 200411. n spe, plngerea
reclamantei avea ca obiect deschiderea unui nou club de noapte n imobilul n care
locuia, situat ntro zon rezidenial din Valencia, declarat zona saturat acustic. Din
anul1974ConsiliulMunicipalValenciacontinuasacordeautorizaiipentrudeschiderea
de baruri, puburi i discoteci n vecintatea cartierului n care locuia reclamanta, acest
lucrufcndimposibilodihnalocuitorilorcartierului.
CurteaEDOareinutfaptulcdepireaniveluluimaximdezgomotnzonafost
constatat de mai multe ori de serviciile municipale, astfel nct nu era necesar s
pretindunuilocuitoralzoneisprobezeceeaceestedejacunoscutoficialdeprimrie.
inndcontdeintensitateapoluriisonore,dincolodenivelulautorizatpetimpulnopii,
precumidefaptulcaceaststaresarepetatmaimuliani,Curteaadeciscart.8a
fost nclcat, menionnd c atingerile aduse dreptului la respectarea domiciliului nu
privescdoarnclcrilematerialesaufizice,cumarfiintrareaneautorizatncasacuiva,
ci de asemenea i nclcrile imateriale sau incorporale, precum zgomotul, emisiile,
mirosurilesaualteingerine12.
8

DeciziaCEDO,precit.40.
DeciziaCEDO,LopezOstrac.Spaniei,9decembrie1994.
10
DeciziaCEDO,LopezOstrac.Spanieiprecit.,51.
11
DeciziaCEDO,MorenoGomezc.Spaniei,16noiembrie2004.
12
DeciziaCEDO,MorenoGomezc.Spanieiprecit.
9

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

| 171

Acest raionament va fi preluat ntrun alt caz, Fadeyeva c. Rusiei, din 9 iunie
200513.nspe,apartamentuldoamneiFadeyevaeraplasatninterioruluneizonede
siguransanitarsituatnjuruluneiimportanteuzinesiderurgicencare,teoretic,nu
ar fi fost permis ridicarea niciunei construcii. Avnd n vedere grava poluare
constatat, n opinia Curii, calitatea vieii la domiciliu a doamnei Fadeyeva a fost
afectat. Statul avea obligaia pozitiv fie de a muta persoanele vizate n afara zonei
periculoase,fiedeaasigurareducereaemisiilorpoluante.
Lafelsastabilitntrunaltcaz,Giacomellic.Italiei14,ncarereclamantaasuferito
grav nclcare a dreptului su la respectarea domiciliului din cauza activitii pericu
loaseauneiuzinedeprocesareadeeurilortoxicesituatenapropiereadomiciliuluisu.
Reclamantalocuiadin1950lngouzincareaveacaobiectdeactivitatedepozitareai
tratarea unor deeuri speciale. Uzina ia nceput activitatea n anul 1982. Din acel
moment,reclamantaasolicitatde mai multeorininstanreanalizareaautorizaiilor.
ChiarMinisterulMediuluiaconstatatnanul2000i2001cfuncionareauzineipunen
pericol sntatea celor care locuiesc n apropierea ei. Alte autoriti competente au
ajunslaaceleaiconcluzii.
CurteaEDOaapreciatcautoritilepublicenuiaurespectatobligaiileimpusede
legislaia intern i au ignorat hotrrile judectoreti care stabileau c activitatea
fabriciiesteilicit.Deasemenea,eaaafirmatc,ipresupunndcdin2004activitatea
fabriciinuamaifostpericuloaspentruvieilelocalnicilor,naniianteriori,statulnuia
respectat obligaia de a le asigura acestora respectarea vieii private. Prin urmare,
Curteaastabilitcaart.8dinConvenieafostnclcat.
Unaltcazmairecent,Desc.Ungariei15,aconduslacondamnareaUngarieinbaza
art. 8. Dl Des se plngea de faptul c nfiinarea unei zone de taxare nu departe de
domiciliul su a determinat trecerea camioanelor prin faa casei sale pentru a evita s
plteasc. ntrun trziu, numai, autoritile au decis s ia msuri pentru a reglementa
traficulnzon.
Curtea a recunoscut complexitatea sarcinii ce lea revenit autoritilor n gestio
narea infrastructurii de transport i gsirea unui echilibru ntre interesul utilizatorilor
drumului i interesele riveranilor. n ciuda acestor eforturi, msurile luate au fost
insuficiente,ceeaceadeterminatcondamnareaUngariei,nmsurancarereclamantul
nusapututbucuranlinitededomiciliulsu.
Uneori, noiunea de domiciliu primete accepiuni neobinuite, precum sa
ntmplat de exemplu n cazul Brndue c. Romniei16. Un brbat deinut succesiv n
penitenciareledinAradiTimioaraasusinutcmediulsudedetenieeracontrarart.3
(interzicereatratamentelorinumaneidegradante)iart.8(dreptullarespectareavieii
private)dinConvenie.
nspe,Curteaaconstatatcart.8dinConvenieeranclcatdincauzaplasriin
apropierea penitenciarului din Arad a unui vechi deponeu, care provoca mirosuri
13

DeciziaCEDO,Fadeyevac.Rusiei,9iunie2005,88.
DeciziaCEDO,Giacomellic.Italiei,2noiembrie2006.
15
DeciziaCEDO,Desc.Ungariei,9noiembrie2010.
16
DeciziaCEDO,Brnduec.Romniei,7aprilie2009.
14

172

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept privat

neplcute puternice i afecta sntatea deinuilor: calitatea vieii i bunstarea


persoaneincauzaufostafectatentrunmodcareaadusatingerevieiisaleprivatei
carenuafostdoarconsecinaregimuluiprivativdelibertate.
Puternicelepoluriolfactiveatrag,prinurmare,aplicabilitateaart.8iacestlucru,
n pofida faptului c starea de sntate a reclamantului nu sa degradat. Ulterior
acesteiconstatri,Curteaasubliniatcautoritilesuntresponsabilepentruemanaiile
i polurile olfactive" n cauz, n special prin faptul c nu au luat msuri pentru
nchidereaefectivasitului",deiexpertizeleaudemonstratincompatibilitateaacestuia
cucerineledemediu.Avndnvedereaceastconstatare,lacareseadaugdificultile
deaccesaldeinuilorlaexpertizelemenionate,CurteaadeciscondamnareaRomniei
pentrunclcareaart.8dinConvenie.
Uneori,legturacudomiciliulvadispreapentruafacelocvieiiprivate.Putems
ne raportm, spre exemplu, la cazul McGinley i Egan c. Marii Britanii, din 9 iunie
199817. Cauza privea doi soldai britanici, aflai n misiune n proximitatea Insulei
Crciunuluintre1957i1958,cndMareaBritanieadesfuratacolotestenucleare,i
care, civa ani mai trziu, au fost victimele unor grave probleme de sntate.
Pretinzndcnuaufostnmsursobindelaguverninformaiicareiarputeaajuta
sdovedeascolegturntreboliledecaresufereauifostalordeexpunerelaradiaii
nucleare,reclamaniiauinvocat,nspecial,nclcareaart.8.Pentruaadmiteaplicarea
acestui text, Curtea a apreciat c problema accesului la informaii care ar fi putut fie
nltura temerile persoanelor n cauz, fie s le permit s evalueze pericolul la care
erauexpuse,prezintolegtursuficientdestrnscuviaalorprivatidefamilie.
Dac atingerea adus mediului nu afecteaz sau afecteaz nesemnificativ viaa
privatidefamilie,Curteavarefuzasapliceart.8.
ncazulKyrtatosc.Greciei,din22mai200318,reclamaniiinvocaudistrugereaunei
mlatinidinapropiereacaseincarelocuiauprinridicareaunorconstruciiilegale,care
au distrus frumuseea locului. Curtea a precizat c elementul esenial care permite
determinareafaptuluidac,ncircumstaneleunei cauze,atingerileaduse mediuluiau
constituit o nclcare a unuia dintre drepturile garantate de alin. (1) al art. 8 este
existenaunuiefectnegativasuprasfereiprivatesaudefamilieauneipersoane,inu
doardegradareageneralamediului.Niciart.8,nicioricealtdispoziieaConvenieinu
garanteaz n mod special o protecie general a mediului ca atare; alte instrumente
internaionale i legislaii interne sunt mai adaptate atunci cnd se pune problema
tratriiacestuiaspectparticular.
n toate aceste cazuri, Curtea EDO a reinut rspunderea statelor pentru atingeri
aduse dreptului la un mediu sntos, independent de natura public sau privat a
activitiicriticate.
nhotrreaprivinduzinadeprocesareadeeurilortoxicesituatnapropierede
casadoamneiGiacomelli19,Curteaaremarcatcart.8poatefiaplicabilncazurilegate
17

DeciziaCEDO,McGinleyiEganc.MariiBritanii,9iunie1998.
DeciziaCEDO,Kyrtatosc.Greciei,22mai2003.
19
DeciziaCEDO,Giacomellic.Italiei,2noiembrie2006.
18

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

| 173

de mediu, indiferent dac poluarea a fost direct cauzat de stat sau dac respon
sabilitateaacestuiarezultdinlipsadereglementareadecvat aactivitiidinsectorul
privat.
nacelaisens,nHattonc.MariiBritanii20,legatdezgomotulaeroportuar,Curteaa
stabilitcesteclarnspecpolurilesonoredenunatenusuntcauzatedestat,cic
acesteaprovindinactivitateaunorcompaniiaerieneprivate.(...)nmateriedemediu,
responsabilitatea statului poate decurge, de asemenea, din faptul c acesta nu a
reglementat activitatea companiei private ntrun mod adecvat asigurrii respectrii
drepturilorconsacratedeart.8dinConvenie.
n cauza Ttar c. Romniei din 27 ianuarie 2009, Curtea va preciza c obligaia
pozitiv de a lua toate msurile rezonabile i adecvate pentru a proteja drepturile pe
carereclamaniilepotinvocanbazaalin.(1)alart.8presupune,nprimulrnd,pentru
state, datoria primordial de a stabili un cadru legislativ i administrativ viznd
prevenireaeficientadauneloradusemediuluiisntiiumane.
n spe, la data de 30 ianuarie 2000, ca urmare a surprii digurilor bazinelor de
decantarealeexploatriiuneiminedeauriargintdinRomnia,maimultde100.000
m3deapconinndcianurdesodiuimetalegrelesaudeversatnruri,ajungndla
MareaNeagrprinDeltaDunrii.
Dl Ttar i fiul locuiau, la data faptelor, n oraul Baia Mare, ntrun cartier
rezidenialsituatnapropieredeuzinadeextracieidebazinelededecantare.DlTtar
tatlasusinutnfaaCuriiEDOfaptulcprocedeultehnicutilizatdecompaniaAurul
Baia Mare SA reprezenta un pericol pentru viaa lui i a fiului su, care a fcut astm
cronic. El sa plns, de asemenea, de pasivitatea autoritilor n faa acelei situaii i a
nenumratelorsaleplngeri.
Respingnd temeiul nclcrii dreptului la via, Curtea a examinat cererea prin
prismaart.8privinddreptullarespectareavieiiprivateiadomiciliului.Eaadecisc
dreptulcelordoireclamanilaunmediusntosiprotejatafostnclcatdeRomnia.
Hotrrea este prima n care Romnia a fost condamnat de Curtea EDO ntrun caz
legatdeproteciamediului.
OdeciziefundamentalaCuriiEDOconsacrunalttemeiimportantcepoatefiinvocat
pentruanlturaatingerileadusemediului,reprezentatdeart.2alin.(1)dinConveniecare
prevedefaptulcDreptullaviaaloricreipersoaneesteprotejatprinlege.
Decizia neryildiz c. Turciei a Curii, despre care este vorba, privete tragedia
cauzatdeexploziaunuideponeudinIstanbulncareiaupierdutviaa39depersoane
(9dintreelefiindrudelepetentului).
Cuaceastocazie,Curteaaafirmatcart.2alin.(1)dinConvenienuprivetedoar
cazuri de pierdere a unor viei care rezult din utilizarea forei publice, ci implic, de
asemenea, obligaia pozitiv de a lua toate msurile necesare pentru a proteja vieile
oamenilor.
Aceastobligaieseaplicncazuloricreiactiviti,publicesaunu,susceptibilede
a pune n pericol dreptul la via, cu att mai mult pentru activitile cu caracter
20

DeciziaCEDO,Hattonc.RegatuluiUnit,8iulie2003.

174

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept privat

industrial, n mod inerent periculoase, precum exploatarea siturilor de stocare a


deeurilor.
n cazul activitilor periculoase, revine autoritilor sarcina de a asigura o regle
mentarepreventivadaptat.nceeaceprivetedeponeul,autoritileturceaveau,n
temeiul art. 2 din Convenie, obligaia pozitiv de a lua msuri preventive concrete,
necesare i suficiente pentru a proteja viaa cetenilor. n special, potrivit Curii,
stabilireantimputilaunuisistemdedegazarendeponeu,naintecasituaiasdevin
fatal, ar fi putut constitui o msur eficient, fr a greva n mod excesiv resursele
statului.
Curtea a constatat existena unei nclcri a art. 2 din Convenie att n latura sa
substanial,ctinceaprocedural.
ntemeiulart.1dinProtocolul1,Oricepersoanfizicsaujuridicaredreptulla
respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa dect pentru
cauzdeutilitatepublicincondiiileprevzutedelegeideprincipiilegeneraleale
dreptuluiinternaional.DispoziiileprecedentenuaducatingeredreptuluiStatelordea
adopta legile pe care le consider necesare reglementrii folosirii bunurilor conform
interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuii, sau a
amenzilor.
Potrivit jurisprudenei Curii EDO, aceast dispoziie, care garanteaz, n esen,
dreptuldeproprietate,coninetreinormedistincte21:
primaenunprincipiulrespectriibunurilor;
adouasereferlaprivareadeproprietateiosupuneanumitorcondiii;
a treia recunoate c statele contractante au dreptul, printre altele, de a regle
mentafolosireabunurilornconformitatecuinteresulgeneral.
Primanormesteinvocatdevictimeipentruaiprotejadreptuldeproprietate
atinsprintropoluareamediului.
A doua i a treia norm sunt mai degrab invocate de ctre proprietari pentru c
mediuladuceatingeredrepturilorlor.
a) Respectarea proprietii. ntrunul dintre primele cazuri22 judecate de Curtea
EDO,Comisiaafostsesizatnlegturcuoatingereadusdreptuluideproprietateprin
construireadectreElectricitdeFranceauneicentralenuclearedealungulLoarei,la
odistandeaproximativ300demetrideuncasteldatnddinsecolulalXVIIIlea.
n afara inconvenientelor vizuale i a polurii fonice, reclamanta invoca scderea la
jumtateavaloriidepiaaproprietiisale.Comisia,pentrucareart.1dinProtocolul1nu
garanteaz,nprincipiu,dreptuldeameninebunurilentrunmediuagreabil,aconsiderat
c numai poluarea fonic a constituit o ingerin n dreptul acesteia, dar c valoarea
compensaieidejaacordatenueradisproporionatnraportcuprejudiciulinvocat.
Tot n hotrrea neryildiz c. Turciei, din 30 noiembrie 200423, Curtea, n Marea
Camer,areinutcafundamentalsancionriiatingeriloradusemediuluionclcarea
21

DeciziaCEDO,Jamesialiic.RegatuluiUnit,21februarie1986,37.
DeciziaCEDO,M.S.c.Franei,17mai1990.
23
DeciziaCEDO(MareaCamer),neryildizc.Turciei,30noiembrie2004.
22

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

| 175

art.1dinProtocolul1.Cumspuneam,cazulpriveaexploziaunuideponeudestocarea
deeurilor menajere dintrun cartier din Istanbul, cauza decesului a 39 de persoane,
instalate n barcile din jurul depozitului. n acea explozie, petentul ia pierdut, de
asemenea,toatebunurile,pierderecenuiafostreparat.
Sesizatprimadatn2002,Curteaaconstatatcnuaufostluatemsuripozitive
pentruaprotejabunurilencauzicatitudineaautoritiloradministrative,careau
omissiatoatemsurilenecesarepentruaprevenimaterializarearisculuideexploziea
metanului, i astfel apariia alunecrilor de teren care a rezultat, era (...) contrar
exigenei unei protecii concrete i efective a dreptului garantat de art. 1 din
Protocolul1.
Curtea, n Marea Camer, a confirmat la data de 30 noiembrie 2004 faptul c
funcionariiiautoritilestatuluinuaufcuttotceleastatnputinpentruaproteja
interesele patrimoniale ale petentului i c aceasta reflecta nclcarea unei obligaii
pozitiveastatului.Eaaconsideratcaceastobligaieimpuneansarcinaautoritilor
naionaleadoptareademsuri,pentruampiedicadistrugerealocuineireclamantului.
Dar problema de drept delicat consta n faptul c barcile victimelor n cauz au
fostconstruitefrautorizaii,peunterenocupatilegalaparinndTrezorerieipublice.
PotrivitCurii,existenauneitoleranedinparteaautoritilorcompetentetimpde
aproape cinci ani conduce la concluzia c autoritile au recunoscut de facto c
reclamaniiaveauuninterespatrimoniallegatdelocuinidebunurilelormobile,un
interessuficientdeimportantirecunoscutpentruaconstituiuninteressubstaniali,
prin urmare, un bun, n sensul normei exprimate n art. 1 teza I din Protocolul 1.
Aadar,ilegalitateasituaieipetentuluiafostcompensatdetoleranaautoritilorpeo
perioad de mai mult de cinci ani (o parte dintre judectori temnduse c aceast
hotrre ar putea afecta libertatea statelor n ceea ce privete dreptul de a demola
cldirileilegalconstruite24).
Temere care sa dovedit nentemeiat, raportat la evoluia ulterioar a juris
prudenei Curii. n decizia Antonetto c. Italiei, din 20 iulie 200025, petentul reclama
faptulcimobilulsituatnfaaproprietiisale,construitilegal,lprivadeluminiilua
vedereadecaresebucuranaintei,prinurmare,ireduceaivaloareaproprietiisale.
Curtea a constatat o nclcare a art. 1 din Protocolul 1, n msura n care autoritile
administrativetrebuiausseconformezehotrrilorjudectoretiisdispun,ncazul
n care era nevoie, ca i n spe, demolarea parial sau integral a cldirii construite
neregulamentar.Refuzuldeadispuneexecutareadeciziilorjudectoretinuaavut,prin
urmare,niciobazlegal.
n cazul Hamer c. Belgiei26 Curtea i va consolida ns explicit poziia. Doamna
Hamer,careamotenitcasadevacanaprinilorsi,construitfrautorizaientro
pdure, a fost condamnat la demolarea cldirii, dei autoritile belgiene cunoteau
situaiade27deani,frsreacioneze.
24

VeziopiniaseparatajudectoruluiMularonincazulneryildiz.
DeciziaCEDO,Antonettoc.Italiei,20iulie2000.
26
DeciziaCEDO,Hamerc.Belgiei,27noiembrie2007.
25

176

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept privat

Curteaaafirmatcmediulesteovaloareacreiapraresuscitnopiniapublic,
i,prinurmare,autoritilorpublice,uninteresconstantisusinut.(...)Puterilepublice
iasumastfeloresponsabilitatecareartrebuisseconcretizezeprinintervenialorn
timputil,pentruanuprivadeoriceefectdispoziiileprivindproteciamediuluipecare
audecisslepunnaplicare.
b)Limitareafolosineiunuibun.Limitareafolosineiunuibunnvedereaprotejrii
mediuluipoaterezultadindiferitemsuriadministrative,precum:
modificareadocumentelordeurbanismcaredeclarterenulneconstruibil27;
interdicia de a construi pe temeiul clasrii sitului dat fiind existena unor
monumenteistorice28;
clasificareaterenuluidreptterenpentrurempduriri29.
ntruncazdin13iulie2006,Lazaridic.Greciei,Curteaconstatalegatdeclasificarea
unui teren n teren pentru rempduriri c scopul limitrilor impuse reclamanilor, i
anumeprotejareanaturiiiapdurilor,sencadreazninteresulgeneral,nsensulcelui
dealdoileaalineatalart.1dinProtocoluladiional30.
Dar,limitareadreptuluideproprietatepentrumotivedeprotecieamediuluipoate,
de asemenea, intra n conflict cu activitile cu caracter economic. ntrun caz din 18
februarie199131,Fredinc.Suediei,reclamaniiseplngeauderetragereaautorizaieide
exploatare a unei cariere de pietri de pe proprietate, din motive ce in de protecia
mediului.Dupceamenionatfaptulcsocietateadeazisepreocupdincencemai
mult de prezervarea mediului", Curtea a considerat c, avnd n vedere obiectivul
legitim al legii naionale, de a proteja natura, ea nu poate interpreta retragerea
autorizaieicafiindinadecvatsaudisproporionat.
Un caz recent aduce de asemenea precizri importante cu privire la politicile de
mediuceimpunlimitrifolosineiuneiproprieti.EstevorbadehotrreaZ.A.N.T.E.a
Curii,din6decembrie200732,legatdeosocietatecomercialceaachiziionatoinsul
din Grecia de 300.000 m2, pentru a construi aici un complex hotelier. Dei, la data
achiziionrii, terenul era construibil, caracterul su construibil a fost limitat treptat,
pentruca,nceledinurm,domeniulsfieclasatdreptparcnaional,pentruaasigura
protejareauneispeciidebroateestoase.
Curtea a remarcat c, n spe, interdicia de a mai ridica construcii era ncu
nunareauneiseriiderestriciiceaulimitattreptatdreptulconferitiniial.Eaabeneficiat
nsideunraportdeexpertizelaboratdeComisiadepetiiiaParlamentuluiEuropean
careconstatexistenaunoractivitipeinsulincompatibilecumotivelepentrucare
proprietatea companiei reclamante a fost restrns prin impunerea unor restricii
deosebitdesevereasupraoperaiunilorsale.
27

DeciziaCEDO,Galtieric.Italiei,24ianuarie2006.
DeciziaCEDO,FermedeFresnoyc.Italiei,1decembrie2005.
29
DeciziaCEDO,Koustelidouc.Greciei,13septembrie2003.
30
DeciziaCEDO,Lazaridic.Greciei,13iulie2006.
31
DeciziaCEDO,Fredinc.Suediei,18februarie1991,48.
32
DeciziaCEDO,Z.A.N.T.E.AEMarathonisic.Greciei,6decembrie2007.
28

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

| 177

n aceste condiii, Curtea EDO a recurs practic n spe la un veritabil control al


coereneipoliticilorpublice.ncazulncarestatulimpunerestriciisemnificativeasupra
exploatrii unei proprieti private, pentru a garanta protecia efectiv a mediului, el
trebuiesnutolerezeactiviticarearputeasubminaatingereaacestuiobiectiv.
nspe,eranerezonabilcastatulsicearreclamanteisseconformezerestriciilor
severeprivindfolosinabunurilorsale,nscopulprotejriiuneispeciideestoase,ntimp
ce autoritatea competent a omis, n acelai timp, s ia msurile necesare mpotriva
activitilor care pun n pericol materializarea obiectivului susmenionat. Comporta
mentulautoritilornaionaleaafectatjustulechilibrucetrebuiesguvernezenmateria
reglementriifolosineiproprietii,ntreinteresulpublicicelprivat.
c)Privareadeproprietate.Atingerileaduseproprietiidinmotivelegatedemediu
potinterveniprinintermediulexproprieriisaualuneicvasiexproprieri.
Lafelcaincazulingerineiconstndnlimitareafolosineiproprietii,privareade
proprietatetrebuiessebazezepeolege,legitimiproporional.
Astfel, protecia mpotriva riscurilor naturale poate justifica nclcri ale dreptului
deproprietatemergndpnlademolareaforatauneilocuinesituatentrozonde
riscdealunecrideteren,cucondiiacaproprietaruleisfieindemnizat33.
Art. 6 1 teza I prevede privitor la dreptul la un proces echitabil c (o)rice
persoan are dreptul la judecarea cauzei sale n mod echitabil, public i n termen
rezonabil, de ctre o instan independent i imparial, instituit de lege, care va
hotr fie asupra nclcrii drepturilor i obligaiilor sale cu caracter civil, fie asupra
temeinicieioricreiacuzaiipenalendreptatempotrivasa.
Potrivit jurisprudenei Curii, pentru ca art. 6 1 s devin aplicabil, trebuie, n
primulrnd,sexisteocontestaiei,pedealtparte,caaceastcontestaiesaib
caobiectundreptdenaturcivilcepoatefiapratnjustiienlegislaiaintern34.
n hotrrea Zander c. Suediei, din 25 noiembrie 199335, CEDO a apreciat cu
ndrzneal c dreptul de a folosi apa din fntna de pe proprietate ca ap potabil
constituia, pentru reclamani, proprietarii terenului poluat adiacent unui deponeu, un
elementaldreptuluilordeproprietateasupraterenului,denaturcivil.
Apoi, nclcarea art. 6 1 a fost invocat i n cazul Okyay c. Turciei, din 12 iulie
2005. Cauza privea neexecutarea de ctre autoritile naionale a hotrrilor judec
toreti ale instanelor interne care dispuneau nchiderea a trei centrale termice care
provocaupoluareamediuluinsudvestulTurciei.
Pentru a stabili existena unei contestaii, Curtea a constatat c, n cazul n care
reclamanii au pretins c au suferit o pierdere economic sau de alt natur, ei au
invocatdreptullorconstituionaldeatrintrunmediusntosiechilibrat.Unatare
dreptesterecunoscutdelegislaiaturc,aconstatatCurtea.
Astfel,reclamaniiputeaupretindedreptul,ntemeiullegislaieiturce,deafipro
tejaimpotrivadaunelorcauzatemediuluiprinactivitileriscantealeuzinei,nspecial
prinsesizareainstaneloradministrative.
33

DeciziaCEDO,Amatoc.Turciei,3mai2007.
DeciziaCEDO,Okyayc.Turciei,12iulie2005,64.
35
DeciziaCEDO,Zanderc.Suediei,25noiembrie1993,27.
34

178

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept privat

Or, Curtea a constatat c deciziile pronunate de instanele administrative au fost


favorabile reclamailor iar orice act administrativ de refuz al executrii acestor decizii
saucarencearcslecontracarezedeschidecaleaspreindemnizare.
Prin urmare, Curtea a concluzionat c rezultatul procedurii n faa instanelor
administrative,nntregulsu,poateficonsideratcaavndcaobiectdrepturicivileale
reclamanilor.

nclcarea libertii de exprimare, recunoscut de art. 10, a fost reinut n cauza


NoelMamrec.Franei36legatdecondamnareapentrudefimarealuiNoelMamre,
pentruafirmaiilefcutempotrivadirectoruluiServiciuluicentraldeproteciempotriva
radiaiilorionizante(SCP.R.I.)ncazulaccidentuluidelaCernobl.
Curtea a statuat c, avnd n vedere importana extrem a dezbaterii de interes
general, n care se nscriau comentariile n cauz, condamnarea reclamantului pentru
defimare nu putea fi considerat proporional, i, prin urmare, necesar ntro
societatedemocratic,nsensulart.10dinConvenie37.
Conformart.11alin.(1)dinConvenie,Oricepersoanaredreptullalibertatede
ntrunirepanicilalibertatedeasociere,inclusivaconstituicualiisindicateidease
afilialasindicatepentruaprareaintereselorsale.
Curtea EDO a reinut nclcarea libertii de ntrunire i de asociere, garantat de
art.11,ncazulZeliniBalkanic.Bulgariei,din12aprilie200738,nlegturcuprotecia
mediului.
Petenta este o organizaie nonprofit de protecie a mediului cu sediul n Plovdiv,
Bulgaria. La un moment dat, municipalitatea oraului Plovdiv a nceput o aciune de
curareamaluriloriaalbieiruluiMaritza,cestrbateoraul.Aciuneaimplicadez
rdcinareaitiereaunorcopaciiaaltorplantecareblocaucurgerearului.
Petenta a considerat c aciunile municipalitii nclcau legislaia intern de
protecieamediuluiicdezrdcinareaitiereanmoddezorganizatacopaciloria
plantelor ar putea perturba echilibrul ecologic al rului. Organizaia a informat astfel
municipalitatea cu privire la intenia sa de a organiza o ntrunire public n ziua
urmtoare n faa municipalitii. Scopul adunrii era acela de a protesta mpotriva
aciunilormunicipalitiiideacerecadezrdcinareaitiereanmodneorganizata
copacilor i a plantelor de lng ru s fie oprite pentru c distrugeau habitatul unor
specii de psri rare, pe cale de dispariie. Municipalitatea nu a permis organizarea
adunrii,iaraciunilesaleaucontinuatnestingherite.
Organizaiareclamantacontestatninstaninterdiciamunicipalitii.ntemeiul
art.11dinConvenie,CurteaaobservatcTribunalulRegionaldinPlovdivastabilitc
interdicia municipalitii a fost emis cu nclcarea legii. n consecin, interdicia a
reprezentatoingerinnexercitareadreptuluiorganizaieisolicitantelaliberntrunire.
Curteaaconstatatnspeexistenauneinclcriaart.11dinConvenie.
36

DeciziaCEDO,Mamrec.Franei,7noiembrie2006.
Idem,30.
38
DeciziaCEDO,ZeliniBalkanic.Bulgariei,12aprilie2007.
37

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

| 179

AcesteasuntarticoleledinConvenieispeelecelemairelevante,careiaupermis
judectorului european s se angajeze ntrun demers de protejare a dreptului la un
mediusntos39,acruielaborarencadrulCEDOestedeparteafincheiat.
Pezicetrece,evocareadrepturiloromuluinvederearealizriiprotecieimediuluii
a dezvoltrii sustenabile este calea adoptat de tot mai muli reclamani. Iar, recent,
lucrurile au evoluat40 i ntro nou direcie, odat cu hotrrea Ttar c. Romniei41.
Curtea EDO a fcut aici n mod expres i extensiv referire la principiul precauiei, prin
raportarelainstrumenteleUniuniiEuropene,carelauconsacrat(nspecialcomunicarea
din 2 februarie 2000) i la jurisprudena CJUE, n special cazul vacii nebune42. Curtea a
deduscprincipiulprecauieirecomandStatelorsnuntrzienaluamsuriefective
i proporionale n ceea ce privete prevenirea riscului unor prejudicii grave i
ireversibilepentrumediunabsenauneicertitudinitiinificesautehnice.

39

A se vedea, n acest sens, Fr. Sudre, Drept european i internaional al drepturilor omului, Ed.
Polirom, Iai, 2006; C. Brsan, Convenia european a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Vol. I
Drepturiiliberti,Ed.C.H.Beck,Bucureti,2005sauJ.F.Renucci,Droiteuropendesdroitsdel'homme
Contentieuxeuropen,4ed.,LGDJ,Paris,2010.
40
PrimeledeciziialeCuriirespingeauprincipiulprecauiei,nspecial,nprivinacentralelornucleare.
PotrivithotrriiTauiraiali18c.Franei(Comisia,4decembrie1995),simplareferirelariscurileinerente
utilizriienergieinucleare,attcivile,ctimilitare,nuestesuficientpentruapermitereclamanilorsse
pretind victimele unei nclcri a Conveniei, numeroase activiti umane fiind generatoare de risc.
Reclamaniitrebuiesprezinteindiciirezonabileiconvingtoarealeprobabilitiiinterveniriiuneinclcri,
simplelesuspiciuninefiindsuficiente(s.n.,FSM).
41
DeciziaCEDOdin27ianuarie2009.
42
CJUE,5mai1998,RegatulUnitc.Comisiei,CauzaC180/96.