Sunteți pe pagina 1din 441

CApTOlul 1

Era o zi n u m a i b u n d e visat, d u p - a m i a z a trziu,


soarele a r u n c n d u m b r e prelungi p e u n d e p u t e a p
t r u n d e printre ramurile d e s e ale c o p a c i l o r din p d u r e ,
dei lumina i aurea mai ales coroanele copacilor, lsnd
p m n t u l afinat al p d u r i i ntr-o u m b r p l c u t , mis
terioas. Aerul fierbinte i u m e d d e var era parfumat
d e mirosul dulce-rozaliu al caprifoiului, totul a m e s t e c a t
a p o i c u m i r e a s m a b o g a t , m a r o n i e a pmntului i a
vegetaiei intrate n putrefacie i c u a r o m a puin iute i
v e r d e a frunzelor. Pentru Faith Devlin mirosurile aveau
culori i n c d e mic c o p i l se distrase ncercnd s m
p r u m u t e a n u m i t e culori miresmelor care o n c o n j u r a u .
Majoritatea culorilor p r e a u .evidente, luate mai ales
d u p felul n care arta lucrul respectiv. Sigur c mirosul
pmntului era m a r o n ; i la fel d e clar prea s fie i
m i r o s u l frunzelor, puin iute, d e culoare verde, n mintea
i imaginaia ei. Grep-ul mirosea a galben-strlucitor;
ora adevrat c pn atunci nu g u s t a s e nici unul, dar
o d a t , p e cnd se afla la b c n i e , luase u n fruct i i
a d u l m e c a s e c u m a r e grij coaja, iar a r o m a i e x p l o d a s e
p a r c p e papilele gustative, acru i d u l c e n acelai
timp.

6
Mirosurile p u t e a u u o r s ia culori n imaginaia ei;
dar a r o m a i c u l o a r e a o a m e n i l o r erau c e v a mai c o m
plicate, p e n t r u c o a m e n i i n u erau a i d o m a lucrurilor, ci
a v e a u m a i m u l t e c u l o r i a m e s t e c a t e ntre ele. Culorile
n u p r e a u s fie aceleai n mirosul o a m e n i l o r fa d e
mirosul lucrurilor. M a m a ei, Renee, a v e a d e e x e m p l u
unul rou-ntunecat i iute, c u cteva nvrtejiri d e n e g r u
i g a l b e n , dar a c e a a r o m roie a p r o a p e c p r e d o m i n a
celelalte n u a n e . G a l b e n era foarte b u n la lucruri, dar nu
i la o a m e n i ; i nici verdele, p o a t e d o a r c a o u o a r
u m b r . Tatl ei, A m o s , era o mixtur oribil d e verde,
p u r p u r i u , g a l b e n i n e g r u . Desluirea culorilor lui f u s e s e
relativ u o a r p e n t r u c m e r e u l a s o c i a s e c u v o m a . Bea
i vrsa, b e a i vrsa, asta era tot ce f c e a tatl ei. De
fapt, mai i urina. Chiar foarte mult.
Dar cel mai g r o z a v miros din lume, c u g e t a Faith, n
v r e m e ce i c r o i a d r u m u l prin p d u r e , privind n sus
spre razele d e s o a r e i inndu-i fericirea secret n
g r o p a t adnc n suflet, i aparinea lui Gray Rouillard.
Faith tria d o a r c a s-l v a d fugitiv prin ora i, d a c
r e u e a s se a p r o p i e destul d e mult c a s-i a u d v o c e a
j o a s , p r o f u n d , a t u n c i pur i s i m p l u se c u t r e m u r a d e
b u c u r i e . n z i u a a c e e a reuise s se a p r o p i e destul d e
mult d e el, nct s-l i p o a t mirosi i, d e fapt, el chiar o
i atinsese. n c mai era uor ameit d u p a c e a ex
perien.
F u s e s e la m e r c e r i a din Prescott m p r e u n c u J o d i e ,
s o r a ei mai m a r e , p e n t r u c J o d i e furase civa dolari d e
la Renee i v o i a s-i ia nite lac d e unghii. Mirosul lui
J o d i e era p o r t o c a l i u i galben, o imitaie foarte palid a
m i r o s u l u i lui R e n e e . T o c m a i s e p r e g t e a u s p r
s e a s c m a g a z i n u l , c u lacul de unghii a s c u n s c u grij n
sutienul lui J o d i e c a Renee s nu-l v a d . J o d i e p u r t a
sutien d e v r e o trei ani, dei nu avea dect treisprezece,

7
i asta era c e v a ce o n e c j e a p e Faith d e cte ori se
g n d e a , p e n t r u c a v e a deja u n s p r e z e c e ani i nici o
u r m d e sni. Pe pieptul ei plat i c o p i l r e s c doar sfrcurile i f c u s e r apariia i era foarte jenat c exista
posibilitatea s se o b s e r v e s c h i m b a r e a petrecut. Fu
s e s e intens c o n t i e n t c se v e d e a u clar d e s u b tricoul
foarte subire i p u r p u r i u c e a v e a scris pe el LSU, dar
atunci c n d se loviser d e Gray, care v o i a i el s intre
n m a g a z i n , Faith uitase c u totul d e tricoul cel subire i
d e sfrcurile snilor n c inexisteni.
- F r u m o s t r i c o u , i s p u s e s e Gray, n ochii negri o b s e r v n d u - i - s e a m u z a m e n t u l n v r e m e ce o b t e a pe
umr. Gray i p e t r e c e a v a c a n a d e var acas, departe
d e c o l e g i u . J u c a f o t b a l p e n t r u LSU, f u n d a n primul a n .
A v e a n o u s p r e z e c e ani, u n metru o p t z e c i i cinci de
centimetri, dei era n c n cretere, i cntrea cel puin
o p t z e c i d e k i l o g r a m e . Faith tia t o a t e astea pentru c le
citise n p a g i n a d e s p o r t a ziarului local. tia c f u g e a
s u t a d e metri n a i s p r e z e c e s e c u n d e i c avea o
vitez lateral foarte mare, indiferent d e ce n s e m n a lu
crul sta. i mai tia c era f r u m o s , nu n sensul d e
drgu, ci f r u m o s a a c u m i armsarul c a m p i o n al tat
lui s u era f r u m o s , celebrul armsar Maximilian. Un fel
d e f r u m u s e e p u t e r n i c , slbatic. M o t e n i r e a ereditar
din partea strmoilor creoli francezi era evident n
pielea mslinie i n o a s e l e puternice ale feei. Prul
n e g r u i b o g a t i atrna p e umeri, fcndu-l s s e m e n e
c u un rzboinic medieval a d u s c a prin f a r m e c n pre
zent. Faith citise t o a t e r o m a n e l e d p s p r e cavalerii m e
dievali i d e s p r e f r u m o a s e l e lor d o m n i e , t o a t e r o m a n e l e
p e care reuise s p u n mna, aa c tia c u m arta un
cavaler a t u n c i cnd v e d e a unul.
Umrul o f u r n i c a s e a c o l o u n d e o atinsese Gray i
sfrcurile n f o r m a r e o d u r u s e r , fcnd-o s r o e a s c i

8
s-i p l e c e capul. Simurile i se treziser din c a u z a aro
mei lui puternice, u n a c a l d , p r e g n a n t , a a r o m pe
care n-o putea descrie, c u u n r o u nc i mai adnc
dect c e l al lui Renee, plin d e culori f r u m o a s e i puter
nice p e alturi.
J o d i e i s c o s e s e n fa snii rotunzi i mari, a c o
perii d e o bluz fr mneci d e u n roz-aprins. i lsase
primii d o i nasturi d e s c h e i a i .
- C e prere ai d e s p r e bluza m e a ? l ntrebase, fcnd
botic c a buzele s-i ias i mai mult n afar, aa c u m o
v z u s e r i pe Renee fcnd d e n e n u m r a t e ori.
- Culoare greit, r s p u n s e s e Gray, c u o v o c e t
ioas n care nu mai era nici u r m d e veselie. Faith tia
foarte bine de ce. Era d i n c a u z c Renee se c u l c a c u
tatl lui, Guy. i i auzise i pe alii c u m d i s c u t a u d e
Renee, tia ce n s e m n a cuvntul trf".
El trecuse a p o i p e lng ele i d e s c h i s e s e u a m a
gazinului, disprnd n u n t r u . J o d i e privise n u r m a lui
cteva s e c u n d e , d u p care i ntorsese ochii lacomi
spre Faith.
- D-mi mie tricoul t u , i s p u s e s e .
- E prea mic p e n t r u tine, r s p u n s e s e Faith, b u c u
roas c nu avea c u m s-i vin. Lui Gray i p l c u s e
bluza ei, o atinsese i n-avea d e g n d s o c e d e z e .
Jodie se n c r u n t a s e fclndu-i s e a m a d e adevrul evi
dent. Faith era m i c i foarte slab, dar chiar i umerii ei
firavi de-abia n c p u s e r n tricoul acela vechi d e d o i
ani.
- O s-mi iau i e u unul, d e c l a r a s e hotrt J o d i e .
i ea avea d e g n d s-i c u m p e r e un altul, c u g e t
Faith n vreme c e privea vistoare la m o d e l e l e d e u m b r
i lumin p e care le f c e a soarele printre frunze. Da, i
J o d i e nu va a v e a tricoul p e care Gray l atinsese; Faith l
s c o s e s e imediat ce a j u n s e s e a c a s mpturindu-l c u

9
grij i strecurndu-l s u b saltea. S i n g u r u l fel n care
c i n e v a l-ar fi putut gsi ar fi fost d a c s-ar fi a p u c a t s
s c o a t c e a r c e a f u l d e p e pat c a s-l d u c la splat i, de
v r e m e ce Faith era s i n g u r a care f c e a lucrul sta, tricoul
avea s fie n s i g u r a n ; p u t e a s d o a r m pe el n fie
care n o a p t e .
Gray. V i o l e n t a emoiilor o speria, dar nu le p u t e a
stpni. N u t r e b u i a dect s-l v a d i inima n c e p e a s-i
bat c u atta violent n pieptul d e s c r n a t , c o d u r e a u
c o a s t e l e , s i m i n d u - s e nfierbntat i nfrigurat n ace
lai t i m p . Gray era c a u n z e u n micul org Prescott, din
Louisiana; era la fel d e slbatic c a u n m u s t a n g , i auzise
pe o a m e n i s p u n n d asta, dar era i sprijinit d e banii
Rouillard, i chiar d e mic c o p i l a v u s e s e u n farmec c u
t o t u l aparte care n m u i a i nfiora inima femeilor. Familia
Rouillard a v e a i ea partea ei d e ticloi i renegai, ns
Gray se artase a fi cel mai aprig dintre toti. Dar era un
Rouillard, a a c , chiar i atunci cnd isca u n adevrat
iad n jur, o f c e a c u c e a mai mare e l e g a n t i stil.
i c u t o a t e astea n u f u s e s e n i c i o d a t rutcios c u
Faith, n felul n care o f c u s e r ali o a m e n i din ora.
S o r a lui, M o n i c a , o d a t chiar s c u i p a s e n direcia lor,
cnd Faith i J o d i e o ntlniser d i n ntmplare p e trotuar.
Faith se b u c u r a sincer c M o n i c a era p e u n d e v a prin
N e w Orleans ntr-un p e n s i o n elegant p e n t r u fete i c
n u v e n e a p e a c a s p r e a d e s , nici m c a r n t i m p u l verii,
i asta p e n t r u c era m e r e u plecat n vizite la prieteni.
Pe d e alt parte, lui Faith i sngerase inima atunci cnd
Gray p l e c a s e v r e m e d e luni ntregi la LSU; B a t o n R o u g e
nu era c h i a r a a d e d e p a r t e , dar n t i m p u l s e z o n u l u i
d e f o t b a l , Gray n u a v e a p r e a mult t i m p liber, c a atare
a p r e a a c a s d o a r n t i m p u l vacantelor. De cte ori tia
c e a c a s , Faith c u t a s stea ct mai mult prin ora, n
s p e r a n a c l v a p u t e a zri chiar i n treact, plim-

10
bndu-se lene, c u i n d o l e n t a u n e i pisici d e ras, att d e
nalt i d e puternic, i p e r i c u l o s d e fermector.
A c u m , c era var, i p e t r e c e a mare parte din t i m p
la lac, a c e s t a fiind i motivul expediiei lui Faith prin
p d u r e . Lacul era particular, c e v a mai mare d e d o u mii
d e acri, c u p r i n s n totalitate d e d o m e n i u l Rouillard. Era
l u n g i d e p f o r m n e r e g u l a t , a v n d chiar i cteva
c u r b e , larg i foarte adnc n unele locuri* ngust i c u
a p m i c n altele. C o n a c u l mare i alb ai familiei era la
est d e lac, c a b a n a prginit a familiei Devlin la vest, dar
nici u n a dintre c a s e n u era d e fapt aezat pe malurile
lui. S i n g u r a d e pe malul lacului era c s u a d e var a
familiei Rouillard, un fel d e vil a l b c u un etaj i d o u
d o r m i t o a r e , o buctrie, o sufragerie i o v e r a n d a c o
perit care o n c e r c u i a c o m p l e t . Mai j o s d e vil se afla
un mic d e p o z i t p e n t r u a m b a r c a i u n i l e uoare, un d i g
micu i chiar i o g r o a p p e n t r u jratic c u un grtar p u s
d e a s u p r a , s p e c i a l p e n t r u picnicuri. Cteodat, n t i m p u l
verilor, Gray i prietenii lui se a d u n a u a c o l o c a s noate
i p e n t r u c a n o t a j , iar Faith se furia printre c o p a c i i-i
u r m r e a pe toi s p r e m a r e a b u c u r i e a inimii ei.
Poate c i n ziua a c e e a a v e a u s fie a c o l o , c u g e t ,
simind d u r e r e a a c e e a d u l c e care o c u p r i n d e a d e cte
ori se g n d e a la el. Ar fi fost de-a dreptul minunat s-l
p o a t v e d e a d e d o u ori ntr-o s i n g u r zi.
Era d e s c u l , i a r pantalonii scuri i lsau picioarele
slabe n e p r o t e j a t e d e zgrieturi i d e erpi, dar Faith se
s i m e a c a a c a s n p d u r e , la fel c a majoritatea crea
turilor t i m i d e ; nu-i f c e a d e l o c p r o b l e m e n privina er
pilor i pur i s i m p l u n u le d d e a atenie. Prul lung i
rocat care m e r e u avea t e n d i n a d e a-i atrna neglijent
n o c h i , d e r a n j n d - o , l prinsese la s p a t e c u o b u c i c
d e elastic. Se s t r e c u r a c a o veveri printre c o p a c i , ochii
ei mari c a d e pisic strlucind vistori n v r e m e ce se

11
g n d e a d o a r la Gray. P o a t e c v e n i s e a c o l o ; p o a t e c
ntr-o zi o v a v e d e a a s c u n z n d u - s e d u p tufiuri s a u
s p i o n n d u - l d e d u p v r e u n c o p a c i atunci i va ntinde o
m n i-i v a s p u n e : D e c e n u iei d e - a c o l o c a s te
distrezi puin c u n o i ? " Se p i e r d u c u totul n minunatul
vis c u ochii d e s c h i i , g n d i n d u - s e c u m ar fi fost d a c i
e a ar fi f c u t parte d i n g r u p u l g l g i o s d e tineri bronzai
care rdeau mult, i m a g i n n d u - s e printre fetele nalte i
ispititoare, m b r c a t e n c o s t u m e d e baie s u m a r e .
Chiar nainte s a j u n g la m a r g i n e a luminiului n
c a r e f u s e s e c o n s t r u i t vila, p u t u deslui licrul argintiu
al mainii Corvette ce-i a p a r i n e a lui Gray i care f u s e s e
p a r c a t n f a t a c a s e i , iar i n i m a n c e p u s-i b a t c u
v i o l e n . Era a c o l o ! Se s t r e c u r p r e c a u t d u p trunchiul
u n u i c o p a c b t r n , dar, d u p u n m o m e n t , i d d u
s e a m a c n u p u t e a auzi nimic. N u se d e s l u e a u s u n e
tele apei m p r o c a t e , nici u n fel d e ipete s a u chiote sau
rsete.
Poate c el d o a r sttea i p e s c u i a d e p e d o c s a u
p o a t e c ieise c u b a r c a n larg. Faith se m i c mai
a p r o a p e , c u t n d s z r e a s c d o c u l , dar c o n s t r u c i a
a c e e a d e l e m n era n ntregime g o a l . N u era a c o l o . Se
simi d e o d a t d e z a m g i t . D a c luase b a r c a , n u avea
d e u n d e s tie ct t i m p avea s fie plecat, iar ea nu
p u t e a rmne a c o l o n ateptare. Furase t i m p u l acela
n u m a i p e n t r u e a , dar foarte c u r n d t r e b u i a s se n
t o a r c a c a s c a s p r e g t e a s c c i n a i s a i b grij d e
Scottie.
T o c m a i s e p r e g t e a s plece, cnd u n m u r m u r i
a j u n s e pn la u r e c h i , a a c se opri, c u c a p u l ridicat,
c u t n d s localizeze z g o m o t u l . Prsi a d p o s t u l p r o
tector al c o p a c i l o r i f c u civa pai n lumini, mai
a p r o a p e d e vil; ar fi fost dificil s-l z r e a s c d i n p
d u r e . i, d a c se a p r o p i a mai mult, m c a r l p u t e a auzi

12
i tot ar fi n s e m n a t c e v a .
Faith a v e a a c e a calitate a tuturor vietilor mici i
s p e r i o a s e : se p u t e a d e p l a s a ntr-o linite desvrit.
Picioarele-i g o a l e n u f c e a u nici cel mai mic z g o m o t n
v r e m e ce se a p r o p i a t o t mai mult d e cas, ncercnd s
se m e n i n la distan d e ferestre, astfel nct s n u fie
vzut d e cei d i n u n t r u . M u r m u r u l acela p r e a s vin
din s p a t e l e vilei, d i n z o n a n care erau d o r m i t o a r e l e .
Ajunse la v e r a n d i u r c t c u t scrile, c u c a p u l
iari ridicat n v r e m e c e c u t a s p r i n d cuvintele, dei
nu le prea p u t e a nelege. T o t u i era v o c e a lui Gray;
t o n u l acela a d n c era inimitabil, cel puin p e n t r u ea. A p o i
auzi un g e a m t , u n fel d e oftat pe un t o n mult mai
subire.
M o a r t d e curiozitate, c o n d u s d e v o c e a lui Gray,
Faith se m i c din poziia n care se afla, a p s n d pe
ua d e p l a s d e la v e r a n d . Nu era ncuiat. O d e s c h i s e
ncet, att ct s-i p o a t strecura trupul subire nuntru,
nchiznd-o a p o i la loc fr cel mai mic z g o m o t . Mergnd
pe mini i g e n u n c h i , se tr mai mult pe p o d e a u a d e
lemn a v e r a n d e i pn n d r e p t u l ferestrei d e la d o r m i t o r u l
d e u n d e p r e a u s vin m u r m u r e l e .
Auzi n c u n oftat.
- Gray, s p u s e cealalt v o c e , o v o c e d e fat, ncor
d a t i t r e m u r t o a r e .
- Sssst, ssst, m u r m u r Gray, u n s u n e t j o s care de-abia d a c a j u n s e pn la Faith. Mai s p u s e ceva, dar c u
vintele lui n u n s e m n a u nimic p e n t r u ea. T r e c u s e r pe
lng urechile ei fr a le i m p r e s i o n a , fr s fi fost
nelese. D u p care Gray s p u s e Ma chere, iar sunetele
acelea c p t a r d e o d a t r e z o n a n i nelegere. Vor
b e a n f r a n c e z , i d d u ea s e a m a , i, imediat d u p
aceea, cuvintele lui c p t a r u n s e n s , d e p a r c a c e a
m i c d e s c o p e r i r e gsise n creierul ei un a n u m e ritm.
Dei familia Devlin nu era nici creol i nici c a j u n , Faith

13
nelegea a p r o a p e t o t c e o p t e a el. Majoritatea o a m e
nilor din z o n v o r b e a u i n e l e g e a u franceza mai mult
s a u mai p u i n .
Se p r e a c el n c e r c a s c o n v i n g p a r c un cine
s-l u r m e z e , m e d i t a Faith mai d e p a r t e . V o c e a lui era
c a l d i mngietoare, cuvintele erau alintri i c o m p l i
m e n t e . Cnd fata n c e p u iari s v o r b e a s c , v o c e a i
p r e a tot n c o r d a t , dar i c u o a n u m e not d e s u
p u n e r e n ea.
C u r i o a s , Faith se m u t ntr-o parte i-i nl c a p u l
d e s t u l c a s v a d c u u n s i n g u r o c h i c e a n u m e se petre
c e a n c a m e r . i c e e a c e v z u o f c u s n c r e m e
neasc.
Gray i fata erau a m n d o i g o i p u c i stteau n
pat, care era poziionat c u tblia d e la c a p c h i a r . s p r e
fereastr i m p i n s s p r e unul dintre perei. Nici unul din
ei n u p r e a s-o o b s e r v e , c e e a c e era u n mare n o r o c ,
p e n t r u c Faith n u s-ar fi putut m i c a nici d a c a m n d o i
s-ar fi ntors s-o p r i v e a s c int.
Gray era ntins c u spatele la ea, braul stng inndu-l
s u b c a p u l c u pr b l o n d i o n d u l a t al fetei. Era aplecat
p e s t e ea ntr-un fel care-i tie respiraia lui Faith, p e n t r u
c n el p r e a s fie i c e v a protector i c e v a posesiv.
Tocmai o sruta, srutri lungi care lsau ncperea
n linite, e x c e p t n d , desigur, g e m e t e l e i oftaturile, n
v r e m e c e mna d r e a p t prea s fie - era - Gray i
s c h i m b poziia i Faith p u t u v e d e a foarte bine c mna
lui d r e a p t era chiar ntre c o a p s e l e g o a l e ale fetei, exact
p e s t e locul r u i n o s .
Faith se s i m e a ameit, dar a p o i i d d u s e a m a c
n tot acel rstimp i i n u s e respiraia. Grijulie, expir
aerul din plmni, lsndu-i o b r a z u l s se o d i h n e a s c
p e lemnul alb al ferestrei. tia c e a n u m e f c e a u cei d o i
din c a m e r . A v e a u n s p r e z e c e ani i nu mai era d e l o c o
feti, d e i n c nu-i c r e s c u s e r snii. C u civa ani n

14
u r m i auzise p e Renee i p e taic-su fcnd acelai
lucru n d o r m i t o r u l lor, iar fratele lor cel mare, Russ, le
explicase p e ndelete i foarte plastic c e a n u m e se p e
t r e c e a a c o l o . De altfel v z u s e cinii i auzise pisicile
tipnd n v r e m e c e o f c e a u .
Fata i p i Faith a r u n c iari o privire. A c u m Gray
era d e a s u p r a ei, n c m u r m u r n d ncet n francez, alintnd-o, mngind-o. i s p u s e ct d e d r g u o g s e a , ct
d e m u l t o d o r i s e , ct d e c a l d i d e d e l i c i o a s era. i,
n v r e m e ce c o n t i n u a s-i v o r b e a s c , i ajusta poziia,
inndu-i mna d r e a p t ntre trupurile a p r o a p e m p r e u
nate n v r e m e c e c u stnga i susinea greutatea. Faith
nu p u t e a v e d e a c e a n u m e f c e a el c u mna d r e a p t , dar
tia o r i c u m . C u u n fel d e o c , o r e c u n o s c u d e o d a t i
p e fat. Lindsey Partain; tatl ei era a v o c a t n Prescott.
- Gray, ip fata, cu v o c e a din nou ncordat.
D o a m n e ! N u pot...
Fesele m u s c u l o a s e ale lui Gray se n c o r d a s e r deja,
iar fata se arcui s u b el, tipnd din n o u . Dar se a g a s e
c u putere d e el, iar iptul p r e c e d e n t fusese d o a r unul
d e plcere intens. Picioarele lungi i se ridicaser p a r c
d e la sine, unul n c e r c u i n d u - i mijlocul, n v r e m e c e cel
lalt i se n c o r d a s e peste unul d i n picioarele lui.
El n c e p u s se mite ncet, trupul puternic i m u s
c u l o s d n d i m p r e s i a d e o for covritoare. S c e n a era
p o a t e p u i n d u r i nelinititoare, dar exista n ea i o
a n u m e f r u m u s e e care o inu p e Faith n loc. Gray era
a a d e m a r e i d e puternic, t r u p u l bine bronzat graios
i intens m a s c u l i n , n v r e m e ce Lindsey era subiric i
bine f c u t , delicat d e f e m i n i n n mbriarea lui. i el
p r e a s a i b atta grij d e ea, iar ei s-i p l a c att d e
mult, c u minile-i subirele agate d e spatele lui, c u
c a p u l lsat ntr-o parte i c o a p s e l e care se ridicau n
acelai ritm ncet, i m p u s d e el d e la nceput.
Faith i privea c u o c h i aprini. N u era g e l o a s . Gray

15
i era superior, iar ea era n c att d e tnr, nct pn
atunci n u se gndise la el n v r e u n fel romantic s a u
posesiv. Gray era p u n c t u l strlucitor al universului ei,
t r e b u i a venerat d e d e p a r t e , iar e a se m u l u m e a i se
s i m e a fericit i d a c d o a r l zrea d i n cnd n cnd.
Astzi, cnd efectiv v o r b i s e c u ea i i atinsese tricoul,
simise c u r c a s e n rai. N u se p u t e a nchipui n locul lui
Lindsey, stnd g o a l n braele lui, nici mcar nu p u t e a
s-i i m a g i n e z e c u m ar fi fost, ce a n u m e ar fi simit.
Micrile lui Gray se nteiser, iar fata n c e p u s e iar
s ipe, agndu-se i mai tare d e trupul d e d e a s u p r a
ei, c u dinii strni d e p a r c ar fi avut dureri mari, numai
c Faith instinctiv tia c n u avea nici u n fel d e dureri.
Gray p r e a i el copleit d e senzaii, p e n t r u c i lsase
c a p u l p e s p a t e , c u prul lung i ntunecat u d n jurul
tmplelor, vrfurile a g n d u - s e d e spatele lipicios din
c a u z a sudorii. A p o i p r u s se n c o r d e z e d e o d a t , d u p
care se c u t r e m u r tot, lsnd s-i s c a p e din gt un oftat
p r e l u n g i rguit.
Inima lui Faith se t r a n s f o r m a s e p a r c ntr-un c i o c a n ,
iar ochii verzi c a d e pisic erau imeni pe feioara
slab, a t u n c i cnd se n d e p r t ncet d e fereastr, ieind
pe nesimite p e u a v e r a n d e i i a p o i n j o s pe scri.
Deci a a era. Chiar l v z u s e p e Gray fcnd-o. Fr
haine era n c i mai f r u m o s dect i i m a g i n a s e . i n u
fcea z g o m o t e dezgusttoare ca de porc aa c u m
f c e a tatl ei, a t u n c i c n d era destul d e treaz c a s
m e a r g m p r e u n c u Renee n dormitor, c e e a ce nu se
ntmplase prea d e s n ultimii d o i ani.
D a c tatl lui Gray, Guy, era la fel d e f r u m o s cnd o
f c e a p r e c u m era i fiul s u , se gndi d e o d a t tulburat
Faith, n u p u t e a s-o n v i n o v e a s c d e l o c pe Renee c l
prefera p e el n locul lui A m o s .
Ajunse n s i g u r a n a copacilor, strecurndu-se agil
printre tufiuri i ramuri. Era foarte trziu i p r o b a b i l c

16
avea s ia cteva curele b u n e d e la tatl ei p e n t r u c
nc nu-i p r e g t i s e m a s a d e sear i p e n t r u c n u a v u
sese grij d e Scottie; c a m astea erau sarcinile ei, dar
o r i c u m meritase. l v z u s e p e Gray.

Obosit, satisfcut, t r e m u r n d i respirnd c u greutate


d u p o r g a s m u l prelungit, Gray i ridic fruntea d e pe
umrul lui Lindsey. i ea n c respira c u greutate, inndu-i ochii nchii. i p e t r e c u s e o b u n parte din a c e a
d u p - a m i a z s e d u c n d - o , dar meritase efortul c u priso
sin. A c e l p r o c e s lent n care-i p u s e s e la btaie tot
f a r m e c u l i imaginaia f c u s e c a sexul s fie c u mult mai
b u n dect se a t e p t a s e .
O fulgerare d e c u l o a r e , o m i c micare n v e d e r e a
lui periferic l n d e m n a r s-i n d r e p t e ochii spre fe
reastra d e s c h i s i s p r e p d u r e a d i n spatele v e r a n d e i .
Nu prinse dect o privire s c u r t a unei siluete fragile c u
un pr rocat, dar i era de-ajuns c a s-o identifice fr
dubii p e c e a mai tnr dintre fetele Devlin.
Dar c e f c e a p u t o a i c a prin p d u r e , att d e d e p a r t e
d e c s u a lor? Gray nu-i sufl nimic d e s p r e asta lui
Lindsey, p e n t r u c ar fi intrat n p a n i c d a c ar fi tiut c
cineva o o b s e r v a s e ^ f u r i n d u - s e c u el n c s u a d e pe
malul lacului, chiar d a c acel cineva ar fi fost d o a r u n a
din g u n o a i e l e Devlin. Era l o g o d i t c u D e w a y n e M o u t o n
i n u i-ar fi p l c u t s i se strice acel aranjament datorit
faptului c se c u l c a s e c u Gray. Familia M o u t o n nu era
la fel d e b o g a t c a familia Rouillard - nimeni din partea
a c e e a a Louisianei nu era - , dar Lindsey tia c l p u t e a
m a n e v r a p e D e w a y n e ntr-un fel n care nici n-ar fi putut
s p e r a c ar reui v r e o d a t c u Gray. Gray era, desigur, o
c a p t u r c u mult mai b u n , dar n-ar fi fost d e l o c u n so

17
p r e a c o n f o r t a b i l , iar L i n d s e y e r a d e s t u l d e m e c h e r
c a s-i d e a s e a m a c o r i c u m n-ar fi avut nici o a n s
c u el.
- Ce este? m u r m u r ncet, mngindu-i umrul.
- Nimic. i n t o a r s e c a p u l i o srut c u duritate,
d u p care se d e s p r i n s e d i n mbriarea ei, aezndu-se
pe m a r g i n e a patului. A m o b s e r v a t d o a r ct d e trziu este.
Lindsey a r u n c i ea o privire p e fereastr, la u m
brele t:are se lungiser, d u p care se ridic g e m n d .
- D o a m n e , n s e a r a asta, trebuie s iau m a s a c u
familia M o u t o n ! N-o s r e u e s c n i c i o d a t s fiu g a t a
la t i m p ! Se d d u j o s d i n pat i se a p u c s-i a d u n e
hainele mprtiate.
Gray se m b r c a d e s t u l d e linitit n v r e m e ce gndurile i r m s e s e r la m e z i n a familiei Devlin. Oare i
v z u s e , i d a c d a , a t u n c i v a s p u n e cuiva, ceva? Era un
c o p i l foarte ciudat, mult mai t i m i d dect s o r a ei mai
mare, care d d e a d e j a s e m n e c a v e a s fie o trf la fel
d e mare c a i m a m a lor. N u m a i c m e z i n a avea o c h i
btrni i nelepi p e feioara s l b u , o c h i care-i a m i n
t e a u d e cei ai pisicii, verzui-maronii c u tente p a r c d e
auriu, nct c t e o d a t erau verzi i alteori p r e a u g l b u i .
A v e a s e n t i m e n t u l c p u t o a i c e i nu-i s c p a u prea multe.
Probabil c tia c m a m a ei era b u c i c a d u l c e din
aternutul tatlui lui, c familia ei locuia n c a b a n fr
s p l t e a s c nici c e a mai m i c chirie, d o a r c a Renee s
fie a p r o a p e ori d e cte ori o d o r e a G u y Rouillard. Pu
t o a i c a n-ar risca s se p u n ru c u nici unul din familia
Rouillard, d e c i .
Biata fat, n u m a i piele i o s i c u o c h i d e zn. Fu
s e s e n s c u t n mizerie i nu avea nici c e a mai m i c
a n s s mai ias v r e o d a t d e a c o l o , p r e s u p u n n d c
i d o r e a a a ceva. A m o s Devlin era u n beiv nrit, i cei
d o i biei mai m a r i , Russ i Nicki, erau lenei, hoi i
m i n c i n o i , la fef d e ri c a i tatl lor, artnd c i ei se

18
vor t r a n s f o r m a n nite beivani. M a m e i ei, Renee, i pl
c e a la fel d e mult s b e a , dar a v e a grij mereu s nu
ntreac m s u r a , n u a a c u m f c e a m e r e u A m o s . Era
fneat i f r u m o a s , chiar i d u p ce n s c u s e cinci
c o p i i , c u pr d e s d e u n rocat ntunecat pe care n u m a i
fata c e a m i c l m o t e n i s e , la fel c a i ochii verzi i
pielea a l b i delicat. Renee n u era rea, c a A m o s , dar
nici m a m b u n p e n t r u c o p i i . Lui Renee nu-i p s a dect
s se c u l c e - c u ali brbai. G l u m a care circula prin z o n
era c Renee a v e a clciele att d e r o t u n d e , nct servise
d e m o d e l lui W e e b l e s . Dar, s p r e d e o s e b i r e d e W e e b l e s ,
Renee era n stare s rmn c u l c a t oricnd exista un
brbat g a t a s se urce pe ea. mprtia n jur o aur d e
sex, sex d e c z u t , atrgnd spre ea brbaii aa c u m o
c e a n clduri ar fi atras dulii.
J o d i e , fata c e a mare, era b u c i c rupt din ea, deja
uitndu-se c u o c h i flmnzi d u p oricare brbat. Cnd
v e n e a v o r b a d e sex a v e a aceeai o b s e s i e c a i Renee,
iar Gray se n d o i a c mai era virgin, dei de-abia in
trase la liceu. Se t o t oferea lui d e cte ori l v e d e a , n u m a i
c pe Gray nu-l t e n t a d e l o c . Mai r e p e d e s-ar fi culcat c u
un a r p e dect c u J o d i e Devlin.
Cel mai mic dintre bieii Devlin era retardat. Gray l
v z u s e d o a r o d a t , p o a t e d e d o u ori, i d e fiecare
d a t s t t u s e agat d e picioarele mezinei - la naiba,
care era n u m e l e e i ? ^ C e v a la care se gndise c u un
m o m e n t n u r m i amintise. Fay? Fay c e a c u o c h i d e
zn? N u , era altceva, dar a s e m n t o r o r i c u m c u asta Faith. Asta era. N u m e c a m ciudat pentru o Devlin, mai
ales cnd nici A m o s i nici Renee n u erau d e l o c bisericoL
C u o a s e m e n e a familie biata p u t o a i c era bleste
mat, n d o a r civa ani d e a c u m n c o l o va clca pe
urmele m a m e i i ale surorii mai mari, pentru c asta era
ce v e d e a n c a s . i chiar d a c n-ar fi interesat-o s le

19
c a l c e p e u r m e , bieii t o t ar v e n i d u p ea din simplul
motiv c era tot o Devlin, a a c n u v a p u t e a s reziste
p r e a mult.
T o a t l u m e a d i n o r a tia c tatl lui se c u l c a c u
Renee i asta d e ani d e zile. i, p e ct d e mult i iubea
Gray m a m a , t o t u i nu-l p u t e a c o n d a m n a p e G u y c se
d u c e a n alt parte, n braele altei f e m e i ; pentru c
n u m a i D u m n e z e u tia c m a m a lui n u i-ar fi permis
n i c i o d a t s-o m a i a t i n g . N o e l l e e r a p e r s o a n a care
s u p o r t a cel mai p u i n atingerile fizice, s i n g u r a d e acest
fel p e care o c u n o t e a el. La treizeci i n o u d e ani era
d e m n , r e c e i f r u m o a s , f o a r t e s t p n pe s i n e i
foarte d e m o d a t . Nu-i p l c e a d e l o c s fie atins, nici
chiar d e copiii ei. M a r e a m i n u n e era c reuise n cele
d i n u r m s a i b c o p i i . De a c e e a G u y i fusese ne
c r e d i n c i o s , d i n t o t d e a u n a , i asta s p r e m a r e a ei uurare.
G u y Rouillard era u n tip v i g u r o s al crui snge c l o c o t e a
n v e n e i t r e c u s e prin multe paturi nainte s se stabi
leasc o a r e c u m la Renee Devlin. Dar G u y era extrem d e
curtenitor i d e p r o t e c t o r fat d e Noelle, i Gray tia c
n u avea s-o p r s e a s c niciodat, mai ales p e n t r u o
trf ieftin d e t e a p a lui Renee.
Se p r e a c s i n g u r a p e r s o a n creia nu-i c o n v e n e a
totui acel a r a n j a m e n t r m s e s e s o r a lui, M o n i c a . nfo
m e t a t i l i p s i t d e d r a g o s t e a i a t i n g e r e a m a m e i ,
M o n i c a se n t o r s e s e d e m i c s p r e tatl ei i era c u m p l i t
d e g e l o a s p e Renee att p e n t r u Noelle, ct mai ales din
c a u z a t i m p u l u i p e c a r e G u y l p e t r e c e a n c o m p a n i a ei,
lipsind d e a c a s , n c a s era c u mult mai linite a c u m ,
c M o n i c a se d u s e s e la c o a l , i era prins c u noii ef
prieteni d e a c o l o .
- Gray, grbete-te, l i m p l o r Lindsey disperat.
Gray i b g minile n mnecile c m i i , lsnd-o
descheiat.
- Snt gata. O s r u t i o lovi uor p e s t e f u n d . Nu-i

20
mai j u m u l i p e n e l e , d r a g . N u t r e b u i e dect s-ti s c h i m b i
hainele. n rest eti foarte f r u m o a s , n u ai nevoie d e
machiaj s a u d e alte prostii.
Ea i zmbi, m u l u m i t d e c o m p l i m e n t , i d e o d a t
calmat.
- Cnd mai p u t e m s f a c e m t r e a b a asta? l ntreb n
v r e m e c e ieeau d i n vil.
Gray n c e p u s rd. i t r e b u i s e a p r o a p e o var n
t r e a g c a s a j u n g s intre n chiloii ei, i a r a c u m ea
era c e a care n u mai v o i a s piard t i m p u l . ntr-un fel
de-a d r e p t u l pervers, a c u m , cnd o avea, nu-l mai inte
resa la fel d e mult c a la n c e p u t , d o r i n a lui n c e p u s e
deja s se ofileasc.
- N u tiu, i r s p u n s e p e u n t o n lene. Trebuie s
m ntorc curnd la c o a l , n c e p e a n t r e n a m e n t u l la fot
bal.
Spre m a r e a ej l a u d , Lindsey n u se ncrunt i nici
n u se b o s u m f l . n loc d e asta, i ntoarse puin c a p u l
c a vntul s-i r s c o l e a s c prul n v r e m e ce m a i n a prin
d e a tot mai m u l t vitez p e aleea d i n faa vilei, d u p
care i zmbi.
- Oricnd vrei. Era c u u n a n mai mare c a el i a v e a
n c r e d e r e n sine.
Corvette-u\
intr n vitez p e o s e a , fcnd c a u c i u
curile s s c r n e a s c p e asfalt. Lindsey n c e p u s rd
n v r e m e c e Gray c o n u c e a c u uurin m a i n a puter
nic.
- n cinci m i n u t e o s fii a c a s , i p r o m i s e . Nici el nu
d o r e a s se ntmple c e v a care s strice l o g o d n a ei c u
Dewayne.
Se gndi la m i c a Faith Devlin, ntrebndu-se d a c
a j u n s e s e c u bine a c a s . N-ar fi trebuit s u m b l e a a
prin p d u r e . S-ar fi p u t u t rpi s a u s-ar fi putut pierde.
S a u , i mai ru, d e i era u n d o m e n i u particular, lacul i
a t r g e a c a u n m a g n e t pe toi putii d e la liceul din z o n ,
a

21
iar Gray nu-i f c e a iluzii n legtur c u adolescenii
care d e v e n e a u slbatici cnd se excitau. Dac se ntmpla s d e a peste Faith n-ar fi stat s se g n d e a s c la
ct d e tnr era, ci d o a r c era o Devlin. Micua vulpi
n-ar fi avut nici o a n s n faa lupilor.
Cineva t r e b u i a s in u n o c h i atent a s u p r a p u
toaicei.

CAPTOIUI 2
Trei ani mai

trziu

- Faith, s p u s e Renee scit, f-l p e Scottie s n


ceteze. M s c o a t e din mini c u bzitul lui.
Faith p u s e d e o p a r t e cartofii pe care i cura, i
terse minile i se a p r o p i e d e u a d e plas, u n d e Scot
tie d d e a c u p a l m a i g e m e a s o n o r , ncercnd s s e m
nalizeze c v o i a s m e a r g afar. Niciodat n u i se
p e r m i t e a s ias d e unul s i n g u r i ast pentru c nu
nelegea c e n s e m n a stai n g r d i n " , i c a atare ar fi
plecat prin p d u r e i s-ar fi pierdut. La u era i un lan
d e s i g u r a n m o n t a t f o a r t e s u s c a el s n u p o a t
a j u n g e . Faith era o c u p a t c u c i n a i, dei era foarte
p r o b a b i l c a d o a r ea i c u Scottie s fie a c a s c a s
m n n c e , d i n acel motiv nici n u p u t e a s ias c u el p e
afar.
i trase minile d e o p a r t e d u p care i s p u s e :
- S c o t t i e , n u vrei s t e j o c i c u m i n g e a ? Unde-i
m i n g e a ? Uor d e distras, Scottie o p o r n i n c u t a r e a
mingiuei d e c a u c i u c roie, dar Faith tia bine c n u
avea s-l p r e o c u p e p r e a mult n o u l joc. C u un oftat se
n t o a r s e la cartofii ei.
R e n e e iei d i n dormitor. Era m b r c a t mortal, o b
serv Faith, c u o rochie s c u r t i strmt d e u n r o u

23
strlucitor, ce-i s c o t e a n e v i d e n picioarele lungi i
f r u m o s f o r m a t e i c a r e r e u e a s se asorteze c u m v a c u
prul ei rocat. Renee a v e a p i c i o a r e g r o z a v e ; avea totul
g r o z a v i o tia i ea. Prul r o c a t i-l t a p a s e i prea
u n nor, iar p a r f u m u l a d n c i g r e u d e m o s c avea o
n u a n d e u n r o u foarte n t u n e c a t .
- C u m art? ntreb h v r e m e ce se nvrtea pe c l cie n pantofii roii i i p r i n d e a o p e r e c h e d e cercei
ieftini pe lobii urechilor.
- S u p e r b , i r s p u n s e Faith tiind c asta era ce
a t e p t a Renee d i n partea ei, sta fiind d e altfel adevrul
curat. Renee era la fel d e i m o r a l c a i o pisic, dar era
i o f e m e i e uimitor d e f r u m o a s , c u o fa perfect for
m a t i d e o f r u m u s e e e x o t i c , ieit din c o m u n .
- Ei bine, a m plecat. S e a p l e c s srute a b s e n t
c a p u l fetei.
- Distracie p l c u t , m a m .
- A a o s fie. Rse u o r , p u i n rguit. O h , d a , a a
o s i fie. D e s c h i s e u a c u plas i prsi c a b a n a ,
picioarele ei lungi s c n t e i n d p a r c .
Faith se d u s e c a s n c u i e iari ua, rmnnd a c o l o
s-o p r i v e a s c p e R e n e e u r c n d u - s e n m i c a m a i n
s p o r t i p o r n i n d n t r o m b . M a m a ei i u b e a a c e a mainu. Intr-o b u n zi venise p u r i s i m p l u c u ea fr s
d e a nici u n fel d e explicaie d e c u m f c u s e rost d e
m a i n , dei n u exista nici o n d o i a l n mintea nimnui
c era d e fapt darul lui G u y Rouillard.
Vznd-o la u, Scottie s e a p r o p i e d e ea i n c e p u
s bzie, cernd s ias.
- N u te p o t d u c e afar, i explic Faith c u o rbdare
nesfrit, d e i el n u p u t e a n e l e g e p r e a multe. Trebuie
s p r e g t e s c cina. Ce-ai v r e a s m n n c i , cartofi prjii
s a u piure? Era d e fapt d o a r o ntrebare retoric p e n t r u
c piureul era mult mai uor d e mncat. i rvi prul
ntunecat, d u p care se n t o a r s e iari s p r e c a s t r o n u l

24
c u cartofi.
n ultima v r e m e Scottie n u mai fusese la fel d e plin
d e energie c a d e o b i c e i , i, tot mai mult, buzele i se
n v i n e e a u n v r e m e c e s e j u c a . Inima n c e p e a s-i
c e d e z e a a c u m s p u s e s e r i doctorii c avea s se
ntmple. Pentru Scottie n u avea s aib loc nici un
transplant d e inim m i r a c u l o s , chiar i d a c familia i-ar
fi putut permite aa c e v a . Cele cteva inimi d e copii
d i s p o n i b i l e erau mult p r e a preioase c a s fie risipite pe
un bieel care n i c i o d a t n u v a fi c a p a b i l s se m b r a c e
singur, s c i t e a s c s a u s s c o a t cteva cuvinte stlcite,
indiferent d e ct d e mult ar fi trit. Sever retardat", sta
f u s e s e d i a g n o s t i c u l medicilor. T o t u i Faith, d e cte ori
se g n d e a la m o a r t e a lui Scottie, simea c u m gtlejul i se
strnge, dei n u era amrt c nu se mai p u t e a f a c e
nimic p e n t r u s n t a t e a friorului ei. tia c o inim
n o u n u l-ar ajuta pe Scottie, nu ntr-un fel n care s
c o n t e z e c u adevrat. De fapt, doctorii nici nu se a
t e p t a s e r s t r i a s c att d e mult, iar e a a v e a d e g n d
s a i b grij d e el p e n t r u tot restul timpului ce-i mai
rmsese.
La u n m o m e n t d a t c h i a r se n t r e b a s e d a c n u
c u m v a era d e fapt fiul lui G u y Rouillard i f u s e s e furi
o a s c n u l luase s triasc n c o n a c u l cel mare i
alb, n care ar fi avut parte d e c e a mai b u n ngrijire, i
u n d e anii puini p e care-\ a v e a d e trit ar fi fost mcar
fericii. Probabil d i n ' c a u z c Scottie era retardat, f u
s e s e m u l u m i t s-l in ct mai d e p a r t e d e el.
Dar, a d e v r u l era c Scottie ar fi putut fi la fel d e
bine i fiul tatlui ei; era imposibil s s p u i c u exactitate.
Scottie n u s e m n a c u nici unul dintre brbai; el se
m n a d o a r c u el nsui... A v e a deja a s e ani, un biat
p l a c i d c a r e s e m u l u m e a c u l u c r u r i m r u n t e i c a r e
s e s i m e a n s i g u r a n d o a r lng s o r a mai mare, d e
p a i s p r e z e c e ani. Faith a v u s e s e grij d e el n c d i n ziua

25
n care Renee l a d u s e s e a c a s d e la spital, l protejase
d e furiile d e beivan ale tatlui i nu-i lsase pe Russ i
pe Nicki s-l n e c j e a s c fr mil. Renee i J o d i e n
general l i g n o r a u , c e e a ce lui Scottie i se prea n
regul, nu-l d e r a n j a d e l o c .
J o d i e o invitase p e Faith s m e a r g la o ntlnire
d u b l n seara a c e e a , d u p care ridicase din umeri cnd
Faith o refuzase s p u n n d u - i c t r e b u i a s stea a c a s c a
s aib grij d e Scottie i s p r e g t e a s c mncarea.
O r i c u m nu ar fi ieit c u J o d i e ; ideile lor d e s p r e distracie
erau f u n d a m e n t a l diferite. J o d i e i n c h i p u i a c distrac
ia n s e m n a s fac rost d e c e v a b u t u r pe ci ilegale,
i asta p e n t r u c nu a v e a dect a i s p r e z e c e ani, s se
m b e t e i s f a c d r a g o s t e c u biatul s a u g r u p u l d e
biei care rmneau c u ea n seara respectiv.
Faith se c u t r e m u r a d e revolt i d e scrb. O mai
v z u s e pe J o d i e i alt d a t v e n i n d a c a s , p u i n d a
bere i sex, c u hainele ifonate i ptate, c h i c o t i n d i
s p u n n d ct d e bine se distrase. Se p r e a c n-o deranja
d e l o c c aceiai biei c u care se c u l c a s e , d a c se
ntmpla s-o ntlneasc n public, nici m c a r n-o salutau.
Pe Faith n s o d e r a n j a . Sufletul i a r d e a d e umilin
a t u n c i cnd o a m e n i i d i n ora o priveau c u d e z g u s t , d e
fapt i priveau c u d e z g u s t p e toi cei d i n familie. Mizera
bilii Devlin, a a li se s p u n e a . Beivi i trfe, t o a t familia.
Dar eu nu snt ca ei! iptul tacit o c o p l e e a cteo d a t c u t o t u l p e Faith, dei n t o t d e a u n a l pstra doar
p e n t r u e a . De c e n u p u t e a u o a m e n i i s v a d mai
d e p a r t e d e u n n u m e ? Ea n u se v o p s e a i nici n u purta
haine p r e a s c u r t e s a u p r e a strmte p r e c u m Renee sau
J o d i e . Ea n u b e a i nici nu sttea p e la coluri mizere
p c e r c n d s p r i n d c e v a care s a i b p a n t a l o n i . Hainele
ei erau ieftine i p r o s t croite, dar i le pstra m e r e u
curate. N u lipsea nici o zi d e la c o a l d a c era posibil
i avea i note b u n e . Se simea n f o m e t a t d u p r e s -

26
pectabilitate, i d o r e a s poat intra c u capul sus ntr-un
m a g a z i n fr c a vnztorii i patronii s-o u r m r e a s c c u
o c h i d e vultur c a n u c u m v a s fure ceva, p e n t r u c era
bine c u n o s c u t faptul c toti cei din familia Devlin te
f u r a u p e fat. Ar fi vrut c a o a m e n i i s nu mai f a c nici un
c o m e n t a r i u optit ori d e cte ori t r e c e a pe lng ei.
i n-o ajuta d e l o c faptul c s e m n a c u Renee mai
mult dect ar fi p u t u t v r e o d a t J o d i e s s e m e n e . Faith
a v e a a c e l a i p r r o c a t - n c h i s , f o a r t e d e s , la fel d e viu
i d e v i b r a n t c a o f l a c r , a c e e a i p i e l e a l b i f i n
c a p o r e l a n u l , aceiai p o m e i nali i aceiai o c h i verzi,
exotici. Dar faa ei nu era la fel d e perfect p r o p o r i o n a t
c a a lui Renee; a ei era mai n g u s t , c u brbia c e v a mai
ptrat, g u r a la fel d e larg, d e i nu c u b u z e la fel de
pline. Renee era v o l u p t u o a s ; Faith era mai nalt i mai
subire, c u t r u p u l construit mai delicat. Snii i c r e s c u
ser n cele d i n u r m , n u m a i c J o d i e la aceeai vrst
purta u n sutien c u d o u n u m e r e mai mare.
Pentru c s e m n a att d e bine c u Renee, o a m e n i i se
a t e p t a u din partea ei s se poarte a i d o m a , p r e a u s
nu neleag c p o a t e ea avea alte planuri n via. Era
i ea v o p s i t c u aceeai c u l o a r e ca i restul familiei.
- Dar ntr-o b u n zi tot o s ies din asta, Scottie,
s p u s e ncet. O s vezi.
El n u r e a c i o n a n nici un fel la cuvintele ei, c o n t i n u a
s b a t mai d e p a r t e n u a d e plas.
C a n t o t d e a u n a cnd voia s se mai nveseleasc
puin, i muta gndurile spre Gray. Sentimentele a p r o a p e
d u r e r o a s e pe care le avea p e n t r u el nu se m i c o r a s e r
d e l o c n cei trei ani care t r e c u s e r d e cnd l v z u s e
fcnd d r a g o s t e c u Lindsey Partain, ci p a r c se inten
sificaser o d a t c u maturizarea. Bucuria n e o b i n u i t pe
care o a v e a la u n s p r e z e c e ani atunci cnd l v e d e a cres
c u s e i se s c h i m b a s e n v r e m e c e ea nsi cretea i
se s c h i m b a tot mai mult. A c u m , cnd visa la el, s e n -

27
timentele i tririle fizice se a m e s t e c a u c u visurile ro
m a n t i c e , i c u m e d i u l n care c r e s c u s e , detaliile erau
mult mai clare i mai explicite dect ale altor fete d e
aceeai vrst.
Visurile nu-i mai erau c o l o r a t e d o a r d e propriile-i
z o n e c u n o s c u t e , d e propriul ei t r u p ; din ziua aceea,
cnd l v z u s e p e Gray c u Lindsey la vil - fata care
a c u m d e v e n i s e Lindsey M o u t o n - tia destule i d e s p r e
c u m arta t r u p u l lui. Ea d e fapt n u a p u c a s e s-i v a d
o r g a n e l e genitale, mai nti p e n t r u c avusese spatele
ntors s p r e ea, i a p o i , c n d se u r c a s e p e Lindsey p i
cioarele a m n d u r o r a i b l o c a s e r v e d e r e a . Dar o r i c u m
n u c o n t a prea mult, p e n t r u c tia foarte bine c u m ar
t a u . Nu n u m a i c a v u s e s e grij d e Scottie d e cnd se
n s c u s e , d a r t a t a i Russ i N i c k i a t u n c i c n d se m b t a u le s c o t e a u d i n p a n t a l o n i c a s urineze d e pe
t r e p t e l e d e la intrare i a p o i u i t a u s le m a i b a g e la
loc.
A a c Faith a v e a destule detalii d e s p r e trupul lui
Gray c a s-i n c i n g visurile. tia ct d e m u s c u l o a s e
erau picioarele a c e l e a lungi i c u m prul n e g r u cretea
pe ele. i mai tia c fesele i erau r o t u n d e i mici i tari
i c avea nite g r o p i t e mici d e d e s u b t u l lor. tia c
a v e a umeri largi i puternici i c s p i n a r e a i era l u n g i
m u s c u l o a s . i c a v e a o u m b r d e pr n e g r u care-i
c r e t e a pe pieptul lat.
i mai tia c f c e a d r a g o s t e n francez, c u o v o c e
a d n c i p l c u t i mngietoare.
i urmrise cariera d e la LSU c u o mndrie secret.
T o c m a i a b s o l v i s e c u d i p l o m n finane i afaceri, c u un
o c h i aintit a s u p r a bunurilor Rouillard d e care u r m a s
se o c u p e ntr-o b u n zi. i, pe ct d e b u n f u s e s e la
f o t b a l , t o t u i n u d o r i s e s f a c o carier la juctorii
profesioniti, n loc d e asta preferind s s e ntoarc
a c a s c a s d e v i n asistentul lui Guy. A c u m l p u t e a

28
v e d e a prin o r a , ntregul a n , n u n u m a i vara i n t i m p u l
vacantelor.
Din p c a t e i M o n i c a se ntorsese d e tot a c a s i
era la fel d e ostil c a n t o t d e a u n a fa d e familia Devlin
i mai ales d e Renee. T o a t l u m e a d i n ora i privea c u
scrb i d e z a p r o b a r e ; M o n i c a ns efectiv ura p e o r i
cine p u r t a n u m e l e d e Devlin. C u toate astea Faith n u o
p u t e a nvinovi, i cteodat, chiar simpatiza c u ea. N i
meni n u s p u s e s e n i c i o d a t c Guy Rouillard nu ar fi f o s t
un tat b u n ; i i u b e a a m n d o i copiii, iar ei l i u b e a u p e
el. Dar c e s i m e a M o n i c a , auzindu-i pe o a m e n i v o r b i n d
d e s p r e a r a n j a m e n t u l d e d u r a t al tatlui ei c u R e n e e
Devlin, tiind c era pe fat n e c r e d i n c i o s m a m e i ei?
Pe cnd era mai mic, Faith visase c u ochii d e s c h i i
c d e fapt G u y era tatl ei; A m o s nu a p r e a p e nicieri
n film. G u y era nalt i ntunecat i fermector, fata lui
p r e l u n g fiind att d e a s e m n t o a r e c u a lui Gray i,
indiferent d e faptele lui, Faith nu-l p u t e a ur. F u s e s e
n t o t d e a u n a b u n c u ea, d e fapt c u toi copiii lui Renee,
dar c u e a v o r b i s e d e cteva ori c n d se ntlniser i d e
vreo d o u ori i i a d u s e s e cteva mici c a d o u r i . A s t a
p r o b a b i l din c a u z c s e m n a att d e mult c u Renee,
c u g e t Faith. i d a c Guy ar fi fost tatl ei, atunci Gray
ar fi fost fratele ei, i atunci ar fi putut s-l venereze d e
a p r o a p e , ar fi p u t u t tri n aceeai c a s cu el. Acele vise
c u ochii d e s c h i i o Tcuser s se simt vinovat fa
de A m o s i a t u n c i n c e r c a s e s se poarte mai f r u m o s c u
el c a s se revaneze c u m v a p e n t r u c e e a ce-i ima
g i n a s e . Mai trziu ns se b u c u r a s e imens c Guy nu era
totui tatl ei, p e n t r u c nu d o r e a d e l o c c a Gray s-i fi
fost frate.
i asta p e n t r u c ar fi vrut s se mrite c u el.
A c e s t vis s p e c i a l d i n t i m p u l zilei, d e cele mai multe
ori o o c a prin ndrzneala d e a fi aspirat la ceva att d e
nalt i d e neatins. Un Rouillard s se c s t o r e a s c

29
v r e o d a t c u o Devlin? O Devlin s p u n piciorul n c o
n a c u l acela c u o v e c h i m e d e cel puin o sut d e ani?
Toi strbunii Rouillard s-ar fi ridicat d i n mormintele lor
c a s-o d e a afar pe brnci. Orelul ar fi fost nmrmurit
d e o a s e m e n e a ndrzneal.
i c u t o a t e astea c o n t i n u a s viseze. Visa c era
m b r c a t n alb, c m e r g e a d e m n n spaiul strmt
dintre- stranele bisericii, vzndu-l p e Gray c u m o a
t e p t a lng altar, ntorcndu-se la rndul lui s-o priveasc
struitor c u ochii aceia c u g e n e d e s e i p l e o a p e lenee,
c u o expresie fierbinte i n c r c a t d e d o r i n i asta
d o a r p e n t r u ea. Visa mai d e p a r t e a p o i c o lua n brae
i o t r e c e a p e s t e p r a g , n u n c o n a c u l Rouillard, aa
c e v a chiar n u i p u t e a i m a g i n a , ci n alt parte, ntr-un
loc care s le aparin, p o a t e o c s u p e n t r u luna d e
miere, s p r e u n pat m a r e care i atepta. Se i m a g i n a
stnd s u b el, c u picioarele ridicate p e mijlocul lui aa
c u m o v z u s e i p e Lindsey, i-l i m a g i n a micndu-se
a p o i uor, o p t i n d u - i cuvinte d e d r a g o s t e n francez.
tia ce a n u m e f c e a u m p r e u n brbaii i femeile, tia
u n d e i-ar fi b g a t p e n i s u l , dei nu tia i c e a n u m e ar fi
putut s s i m t ea p e r s o n a l . J o d i e i s p u s e s e c era o
senzaie m i n u n a t , c e a mai g r o z a v din lume...
Scottie n c e p u s i p e ascuit, trezind-o p e Faith din
reveria c u ochii d e s c h i i . Ls cartoful pe care-l tia i
sri n picioare, tiind foarte^ bine c Scottie n u plngea
dect a t u n c i cnd se lovea. n c sttea lng u innd
u n d e g e t ntins s p r e ea. Faith l lu n brae, ducndu-l
pn la m a s u n d e se a e z p e s c a u n c u el n p o a l c a
s v a d ce pise. A v e a o zgrietur m i c i a d n c la
d e g e t u l arttor; p r o b a b i l i vrse mna prin v r e o g a u r
din p l a s i o srm i intrase n deget. Din rana m i c u
n u izvorse dect u n s i n g u r s t r o p d e snge.
- Hai, hai, e-n regul, l liniti ea, strngndu-l n brae
i tergndu-i lacrimile. O s p u n u n p a n s a m e n t c u plas-

30
ture d e a s u p r a i o s se v i n d e c e . Doar i plac p a n s a
mentele.
A a era, i p l c e a u . Ori d e cte ori avea v r e o zgrietur care n e c e s i t a v r e u n p a n s a m e n t , d e fiecare d a t
Faith sfrea prin a-i b a n d a j a i minile i picioarele, p e n
tru c el n u se lsa pn c n d n u f o l o s e a t o a t e p a n
s a m e n t e l e care erau prin cutia d e m e d i c a m e n t e . A a c
Faith o b i n u i a s ia t o a t e b a n d a j e l e din cutie, lsnd
n u n t r u d o a r d o u s a u trei cel mult la v e d e r e .
i s p l d e g e t u l i d d u cutia d e m e d i c a m e n t e j o s
d e p e ultimul raft al bufetului d i n buctrie, fiind aezat
a c o l o s p e c i a l c a el s n u p o a t a j u n g e pn la ea. Fei
o a r a lui m i c u i r o t u n d strlucea d e mulumire i
n e r b d a r e n v r e m e ce-i n t i n d e a d e g e t u l lovit. Agitnd u - s e c u p r i c e p e r e n jurul zgrieturii, Faith aplic n cele
din u r m p a n s a m e n t u l .
S c o t t i e se a p l e c p u i n d i n fa c a s p r i v e a s c
atent n cutie i i ntinse i cealalt mn.
- i la asta te-ai lovit? Srut mnua grsulie ntins
spre ea i a p l i c b a n d a j u l pe spatele ei.
El se a p l e c iari, privind c u atenie n cutie, zmb i n d atunci c n d i ntinse piciorul stng.
- D o a m n e ! Dar te-ai lovit chiar peste tot! e x c l a m
ea, b a n d a j n d u - i g e n u n c h i u l .
El verific iari cutia, n u m a i c era g o a l . Satisfcut
p o r n i iari n direcia uii n v r e m e ce Faith se o c u p
mai d e p a r t e d e m n c a r e .
C u zilele acelea lungi d e var se nsera de-abia pe
la o p t i j u m t a t e , dar, n jurul orei opt, Scottie era deja
foarte o b o s i t i n c e p u s e s p i c o t e a s c . Faith i fcu
baia, d u p care l b g n pat, inima strngndu-i-se d u
reros, n v r e m e ce-i mngia prul. Era un bieel att d e
d u l c e , c o n d a m n a t d e p r o b l e m e l e pe care le avea s nu
a j u n g s-i t r i a s c tinereea i viaa d e adult.

31
Pe la n o u i j u m t a t e l auzi pe A m o s v e n i n d c u
c a m i o n u l lui h o d o r o g i t care d d e a rateuri i scria. Se
d u s e s d e s c u i e u a c a s-l lase s intre. D u h o a r e a d e
w h i s k y intr o d a t c u el, d e u n galben-verzui purulent
foarte scrbos.
Se m p i e d i c d e p r a g , d u p care reui c u greutate
s-i r e c a p e t e echilibrul.
- Unde-i m-ta? b o m b n i p e t o n u l acela urcios pe
care-l f o l o s e a m e r e u atunci c n d era beat, c e e a ce n
s e m n a majoritatea t i m p u l u i .
- A ieit n u r m c u v r e o d o u ore.
Se mpletici s p r e m a s , p o d e a u a inegal ngreunndu-i i mai mult paii.
- Trfa d r a c u l u i , m u r m u r n b a r b . Nu-i niciodat
acas. M e r e u i vntur c u r u ' prin faa prietenului ei cel
b o g a t . Nu-i n i c i o d a t ' aici s-mi p r e g t e a s c m a s a . C u m
p o a t e s m n n c e u n brbat? ridic d e o d a t glasul, lo
v i n d c u p u m n u l n m a s .
- Cina e pregtit, tat, i r s p u n s e Faith ncet, s p e rnd c a vociferrile s nu-l fi trezit pe Scottie. M d u c
s-ti p u n n farfurie.
- Nu vreau nimic d e mncare, i r s p u n s e el d u p
c u m se a t e p t a s e i ea. Cnd era beat n u v o i a niciodat
d e mncare, d o a r i mai mult butur. n c a s a asta nu-i
nimic d e b u t ? Se chinui s se ridice n picioare, d u p
care se a p u c s c o t r o b i e prin d u l a p , trntind uile
a t u n c i cnd n u g s i nimic.
Faith se m i c r e p e d e .
- Mai exist o sticl n d o r m i t o r u l bieilor. M d u c
s-o iau. Nu v o i a c a A m o s s se a p u c e s c o t r o b i e
p e s t e t o t , m p l e t i c i n d u - s e i v o m i t n d i f c n d atta
hrmlaie, nct s-l s c o a l e pe Scottie. Intr n g o a n n
n c p e r e a m i c i n t u n e c a t i, ntinznd o r b e t e braul
pe s u b patul lui Nick, atinse sticla rece. T r g n d - o din

32
a s c u n z t o a r e , o d u s e n buctrie. N u era plin dect pe
sfert, dar o r i c u m a v e a s-l mai c a l m e z e p e tatl s u .
S c o a s e d o p u l i-i ntinse sticla lui A m o s .
- Uite, t a t /
- Ce fat b u n , i zise, luminndu-se la fa n v r e m e
c e d u c e a deja sticla la g u r . T u eti o fat b u n , Faith,
n u o trf c a m-ta s a u sor-ta.
- N u mai v o r b i a a d e s p r e ele, p r o t e s t ea, in
c a p a b i l s mai stea i s mai asculte. C tia asta era
u n a , dar i s d i s c u t e era c u totul altceva. Nu era c a i
c u m tatl ei ar fi avut o c o m p o r t a r e mai p r e s u s d e a lor?
- O s s p u n t o t c e d r a c u - m i p l a c e mie! izbucni
A m o s . N u n c e r c a s m o p r e t i , fato, c p u n c u r e a u a
pe tine.
- N u n c e r c a m s te o p r e s c , tat. i pstrase v o c e a
c a l m , dar p r u d e n t i se n d e p r t a s e deja la o distant
rezonabil c a s n-o p o a t lovi. Era posibil c a n acest
c a z s n c e r c e s a r u n c e c u c e v a n ea, n u m a i c era
foarte r a p i d , iar el nu-i n i m e r e a n i c i o d a t inta.
- Buni c o p i i mi-a mai dat, c o n t i n u el rstit. Russ i
Nicki snt singurii pe care-i p o t s u p o r t a . J o d i e e o trf
o r d i n a r c a i m - s a , t u eti o fnea d e t e a p t i c u
g u r a mare, iar ultimul nu-i dect un blestemat d e idiot.
inndu-i c a p u l ntors c a el s nu-i p o a t v e d e a
lacrimile care-i a r d e a u o c h i i , se a p u c s p u n n o r d i n e
lucrurile pe care le s p l a s e n ziua aceea. Nu era d e l o c
bine s-l lase p e A m o s s o b s e r v e c reuise s-o r
n e a s c . D a c m i r o s e a c u m v a sngele, atunci srea s
o m o a r e . Cel mai b u n lucru era s-l ignore. Ca toi bei
vanii, era uor d e distras i b n u i a c n curnd avea s
adoarm.
Nici a c u m n u tia d e ce nc o d u r e a cnd l v e d e a
aa i c n d l a u z e a v o r b i n d n felul acela. De mult
v r e m e n u mai avea nici un fel d e s e n t i m e n t e fa d e

33
A m o s , nici mcar t e a m . C u s i g u r a n nu mai era nimic
d e iubit d e el, p e n t r u c brbatul la care inuse se dis
t r u s e s e d e m u l t v r e m e c u n e n u m r a t e sticle d e b u
tur. D a c v r e o d a t f u s e s e un o m promitor, asta se
ntmplase p r o b a b i l c u mult t i m p nainte d e a se nate
ea, dar, c u m v a , ea c r e d e a c f u s e s e n general la fel
c u m era i a c u m . Pur i s i m p l u era g e n u l de p e r s o a n
care m e r e u prefera s d e a vina p e alii p e n t r u proble
mele p e care le a v e a dect s n c e r c e s le rezolve d e
unul singur.
Cteodat, cnd se ntmpla s fie treaz, c r e d e a c
p u t e a v e d e a d e ce se simise Renee atras d e el. A m o s
era puin mai nalt dect m e d i a , c u u n t r u p deirat care
n i c i o d a t n u f u s e s e gras. Prul i era n c n e g r u , dei se
mai rrise p e linia frunii i ar fi putut fi numit un brbat
artos a t u n c i cnd era treaz. Beat, aa c u m era n acele
m o m e n t e , n e b r b i e r i t i c u prul atrnnd n lae sli
n o a s e , c u ochii roii, injectai d e atta a l c o o l , c u faa
b u h i t , n u era nimic atrgtor s a u mcar plcut la el.
Hainele i erau m u r d a r e i ptate i p u e a u pn n nal
tul cerului. J u d e c n d d u p d u h o a r e a p e care o d e g a j a
p r o b a b i l c deja v o m a s e cel puin o dat, iar petele d e
p e p a n t a l o n i artau c n u f u s e s e prea grijuliu atunci
cnd urinase.
T e r m i n sticla n t c e r e , d u p care rgi z g o m o t o s .
- T r e ' s m pi, a n u n , ridicndu-se n picioare i
cltinndu-se s p r e u a d i n fa.
Micrile lui Faith erau msurate, minile neoprindu-se
d i n lucru chiar i a t u n c i cnd asculta c u atenie uvoiul
d e urin care se s c u r g e a n faa treptelor d e la intrare,
p e n t r u c asta n s e m n a c toi cei care t r e b u i a u s vin
a c a s n n o a p t e a a c e e a aveau s calce n b l t o a c i
a p o i s m u r d r e a s c p o d e a u a . T r e b u i a neaprat s
spele pe j o s d i m i n e a a ct mai d e v r e m e .

34
A m o s se n t o a r s e n c a s . Nu-i ncheiase p a n t a
lonii, se gndi ea, dar cel puin n u avea sexul e x p u s .
- M d u c la c u l c a r e , o ntiina el, croindu-i c u g r e u
d r u m pn n c a m e r a d i n s p a t e . Faith l urmri m p i e dicndu-se i a p o i echilibrndu-se c u ajutorul clanei d e
la u. N u se mai o b o s i s se d e z b r a c e , prefernd s se
trnteasc a a c u m era d e - a latul patului. Cnd Ren6e
a v e s se n t o a r c a c a s i avea s-l v a d n pat c u
hainele m u r d a r e u r m a s ite u n adevrat iad, trezindu-i
pe toi cei d i n c a s .
n n u m a i cteva m i n u t e , sforitul s o n o r al lui A m o s
u m p l u n t r e a g a c a b a n prginit.
Faith s e ridic imediat n picioare i se n d r e p t spre
c m r u a .in care a v e a d o r m i t o r u l pe care-l m p r e a c u
J o d i e i care n u a v e a dect o c a n a p e a jerpelit. N u m a i
A m o s i Renee a v e a u u n pat adevrat, restul n u m a i un
fel d e c a n a p e l e luate la mna a d o u a . A p r i n s e lumina,
singurul b e c d i n c a m e r a r u n c n d raze strlucitoare, dar
destul d e a n e m i c e i se s c h i m b n c m a d e n o a p t e .
A p o i i s c o a s e c a r t e a a s c u n s c u grij s u b saltea.
A c u m c Scottie era n ptuul lui i c A m o s i d o r m e a
s o m n u l g r e u d e beivan, era posibil s a i b i ea parte
d e d o u ore linitite nainte s mai vin careva a c a s .
A m o s era n t o t d e a u n a primul care a j u n g e a a c a s , dar
pe d e alt parte e a n t o t d e a u n a primul care pleca.
nvase s nu ezite d e l o c atunci cnd i se oferea
o c a z i a s se distreze puin i s se b u c u r e d e fiecare
m o m e n t n parte. Erau mult prea puine a s e m e n e a m o
m e n t e n viaa ei c a s le p i a r d fr s le savureze la
m a x i m u m . Iubea c u p a s i u n e crile i citea a b s o l u t tot
ce-i c d e a n mn. Era c e v a m a g i c n felul n care p u
t e a u fi aranjate cuvintele i c u m o n o u lume p u t e a fi
c r e a t c u a j u t o r u l lor. A t u n c i c n d citea p u t e a lsa
u n d e v a n u r m a ei c a b a n a prginit i a g l o m e r a t , c a
s m e a r g n lumi pline d e frumusei i neprevzut i

35
d r a g o s t e . A t u n c i c n d citea, n imaginaie se v e d e a p e
e a d r e p t a l t c i n e v a , o p e r s o a n m a i v a l o r o a s dect
atunci cnd n u era dect u n a dintre Devlin-ii nemernici.
T o t u i nvase s n u mai c i t e a s c n faa tatlui sau
a bieilor. n cel mai b u n caz, i b t e a u j o c d e ea. Dar,
d a c vreunul dintre ei era n dispoziie proast, atunci i
s m u l g e a u cartea d i n mn i o a r u n c a u n f o c s a u n
closet, c a a p o i s rd nestvilit d e eforturile ei d i s p e
rate d e salvare. Renee n-ar fi fcut dect s m o r m i e
c-i pierde t i m p u l n loc s-i f a c t r e a b a n cas, dar
n u s-ar fi atins d e carte s-o strice. J o d i e i mai btea
cteodat j o c d e ea, dar ntr-un fel a b s e n t , neglijent. Nu
p u t e a nelege nici n ruptul c a p u l u i d e c e Faith prefera
s-i b a g e nasul ntr-o carte n loc s ias s se dis
treze.
A c e l e preioase m o m e n t e d e singurtate, cnd p u t e a
citi netulburat, erau b u c u r i a zilei, asta d a c nu se ntmpla c u m v a s-l z r e a s c i p e Gray. Cteodat cre
d e a c d a c n u r e u e a s c i t e a s c m c a r cteva minute
ntr-o zi a v e a s n n e b u n e a s c tipnd fr s se mai
p o a t o p r i . Dar, indiferent d e c e f c e a taic-su, indi
ferent d e ce a u z e a s p u n n d u - s e d e s p r e familia ei, in
diferent d e c e nzdrvnii mai p u s e s e r la cale Russ i
Nicki s a u ct d e slbit p r u s e Scottie ntr-o zi, d a c
d e s c h i d e a o carte se i p i e r d e a imediat n paginile ei.
n seara a c e e a a v e a mai mult d e cteva minute p e n
tru citit, aa c se p i e r d u imediat n paginile
Rebbecci.
Se a e z a s e n pat i s c o s e s e lumnarea pe care o inea
la n d e m n . O a p r i n s e s e i o a e z a s e pe o crati n
p a r t e a d r e a p t , iar ea se ntinsese c u spatele spre p e
rete, astfel nct l u m i n a m i c a lumnrii s fie poziionat
chiar p e paginile crii, fr s mai fie nevoit s-i c o n
centreze prea mult ochii d i n c a u z a luminii s l a b e a b e c u
lui, ntr-o b u n zi, i p r o m i s e iari, avea s-i c u m p e r e
o v e i o z . i-o i p u t e a i m a g i n a , o l a m p d e citit a d e -

36
vrat care s d e a o l u m i n c a l d i p l c u t i clar. i
va avea i o p e r n m a r e i p u f o a s d e care s se p o a t
sprijini.
Intr-o b u n zi.
Se f c u s e a p r o a p e miezul nopii cnd c e d btliei
c u p l e o a p e l e tot mai grele. N u s u p o r t a gndul c t r e b u i a
s se o p r e a s c d i n citit, n e d o r i n d s piard ceva d i n
preiosul t i m p ce-l a v e a n seara aceea, n u m a i c era
att d e s o m n o r o a s , nct n u mai nelegea nici un c u vnt, i faptul c p u t e a risipi m i n u n a t e l e cuvinte i se
p r e a u n p c a t c u mult mai mare dect s-i i r o s e a s c
t i m p u l . Oftnd, se ridic i p u s e cartea la loc n as
c u n z t o a r e , d u p care stinse lumina. Se urc n a p o i n
pat i sufl n lumnare.
n m o d pervers, a c u m , c se nstpnise ntunericul,
s o m n u l nu-i mai v e n e a . Se foi nelinitit n aternut, p e
jumtate visnd c u ochii d e s c h i i , pe jumtate aipit,
c u g e t n d la strania p o v e s t e d e d r a g o s t e din paginile
crii. i d d u s e a m a imediat d e venirea lui Nicki i a lui
Russ a p r o a p e d e o r a u n u . A m n d o i nvliser n c a s ,
fr eforturi s f a c linite, rznd nestpnit d e ceva ce
amicii d e p a h a r c o m i s e s e r n n o a p t e a aceea. A m n d o i
erau s u b vrsta a d m i s p e n t r u b u t u r , dar un lucru att
d e m r u n t p r e c u m o lege n u sttuse n i c i o d a t n calea
unui Devlin a t u n c i g n d a c e s t a d o r e a ceva. Bieii n u
p u t e a u intra n crciumi, dar existau i alte ci prin care
p u t e a u o b i n e b u t u r a , iar ei le c u n o t e a u pe toate.
C t e o d a t o f u r a u , alte dai plteau pe alii s intre i s
le c u m p e r e , n care caz, evident, furaser banii. Nici
unul dintre ei n u a v e a o slujb, chiar i u n a c u p r o g r a m
r e d u s , i asta p e n t r u c nimeni n u i-ar fi angajat. Era
bine c u n o s c u t faptul c bieii Devlin te furau p e fa.
- Btrnu' P o s s , c h i c o t e a n netire Nicki. B o o o m !
F u s e s e suficient c a s-l f a c pe Russ s rd n

37
h o h o t e nestpnite. Din f r a g m e n t e l e incoerente pe care
le auzi, Faith i d d u s e a m a c btrnu' Poss", cine o
mai fi fost i la, f u s e s e speriat d e u n z g o m o t puternic.
Bieii p r e a u s c r e a d c situaia era foarte hazlie,
d e i pn a d o u a zi d i m i n e a a n u a v e a u s-i mai a m i n
t e a s c p r o b a b i l nimic.
l treziser i pe bietul Scottie, p e n t r u c l auzi b o l
b o r o s i n d , dar c u m a c e s t a n u se p u s e p e plns, rmase
i Faith n pat. N u i-ar fi plcut s t r e a c prin dormitorul
bieilor d o a r n c m a a d e n o a p t e - d e fapt n e p e n e a
d e t e a m d o a r la acest g n d - dar d a c l-ar fi fcut pe
Scottie s plng, a t u n c i ar fi fost obligat. Dar d u p ce
Nicki i o r d o n a s e c u o v o c e n g r o a t , s t a c i s se *
c u l c e la loc, Scottie n c e t a s e s mai s c o a t v r e u n sunet.
D u p n u m a i cteva m i n u t e d o r m e a u c u toii, corul d e
sforituri r i d i c n d u - s e i l s n d u - s e n n t u n e r i c u l ca
banei.
O j u m t a t e d e o r mai trziu sosi a c a s i J o d i e .
U m b l a ncet, s a u cel puin n c e r c a s f a c z g o m o t ct
mai p u i n , p i n d prin c a b a n n vrful picioarelor, inndu-i pantofii n mn. Mirosul d e bere i sex intr n
c a m e r o d a t c u ea, t o t n u m a i g a l b e n i r o u i m a r o
niu ntr-o a r o m care n g r e o a . N u se mai o b o s i s e nici
e a s se d e z b r a c e , ci pur i s i m p l u se a r u n c a s e pe
c a n a p e a , oftnd s o n o r .
- Eti n c treaz, Faithie? ntreb d u p cteva m o
m e n t e c u o v o c e rguit.
-Mda.
- A a a m crezut i e u . Ar fi trebuit s fi venit c u
mine. A m avut o distracie pe cinste. Ultima fraz f u s e s e
plin de senzualitate. Nici mcar nu tii ce pierzi, Faithie.
- n cazul sta n-am pierdut nimic, nu? s p u s e Faith,
iar J o d i e n c e p u s c h i c o t e a s c .
Faith a d o r m i c u urechile ciulite, ateptnd s a u d

38
m a i n a lui Renee c a s tie c t o a t l u m e a ajunsese
teafr a c a s . De d o u ori se trezise tresrind creznd
c Renee reuise s a j u n g a c a s fr s-o fi deteptat,
aa c s e ridicase s p r i v e a s c p e fereastr s v a d
d a c era m a i n a n fat s a u n u . N u era.
Renee n u veni d e l o c a c a s n n o a p t e a a c e e a .

CApiolul 5

- T a t a n-a venit a c a s azi-noapte.


Faa M o n i c i s e strmbase d e s u p r a r e n vreme ce
sttea la fereastra c a m e r e i d e diminea. Gray c o n t i n u a
s-i m n n c e mai d e p a r t e micul d e j u n ; nu exista c e v a
care ar fi putut c u adevrat s-i strice pofta d e mncare.
Deci din acest motiv M o n i c a se trezise att d e d e v r e m e ,
cnd d e regul nu b i n e v o i a s se d e a j o s din pat dect
pe la z e c e , d a c n u i mai trziu. Oare c e f c u s e , rm
s e s e treaz ateptnd c a G u y s se n t o a r c a c a s ? Se
n t r e b c u u n oftat la c e s-ar fi ateptat M o n i c a d i n
partea lui, s-l m p i e d i c e pe tatl lor s vin a a d e trziu
a c a s , s-l trimit la c u l c a r e fr s-i mai permit s-i
i cina? Nu-i p u t e a aminti cnd G u y nu a v u s e s e o fe
meie alturi d e el, dei Renee Devlin c u s i g u r a n rezis
tase mai mult v r e m e dect oricare dintre celelalte d e
d i n a i n t e a ei.
M a m e i lui, Noelle, nu-i p s a pe u n d e i petrece Guy
nopile mai ales atta v r e m e ct nu era lng ea, aa c
se p r e f c e a pur i s i m p l u c aventurile a m o r o a s e ale
soului ei nu existau. i p e n t r u c lui Noelle n u prea
s-i p e s e , nu-i p s a nici lui Gray. Ar fi fost c u totul
altceva d a c Noelle ar fi fost s u p r a t i trist, dar nici

40
p o m e n e a l d e a a c e v a . N u era c a i c u m n u l-ar fi iubit
pe G u y ; G r a y b n u i a c l i u b e a n felul e i . N u m a i c
lui Noelle i d i s p l c e a intens s e x u l , i d i s p l c e a s fie
atins, chiar i d i n ntmplare. Iar cnd Guy i luase o
a m a n t , f u s e s e c e a mai b u n soluie p e n t r u t o a t lu
m e a . N i c i o d a t n-o neglijase p e Noelle i, dei n i c i o d a t
nu se sinchisise s-i a s c u n d viaa a m o r o a s , poziia
ei c a soie f u s e s e n t o t d e a u n a sigur. Era u n aranja
m e n t al Vechii Lumi, c e e a c e a v e a u prinii lui, dar Gray
tia c u s i g u r a n c lui n u i-ar fi plcut a a c e v a cnd
avea s se n s o a r e , d e i lor p r e a s le c o n v i n d e
minune.
Din p c a t e , se p r e a c M o n i c a n u o b s e r v a s e nici
o d a t a r a n j a m e n t u l dintre prinii lor. M e r e u era foarte
p r o t e c t o a r e c u Noelle, purtndu-se c u ea ntr-un fel pe
care Gray n u se s i m e a n stare s-l imite, n c h i p u i n d u - i
c Noelle suferea p r o b a b i l d i n c a u z a aventurilor a m o
roase ale soului ei. n acelai t i m p M o n i c a l a d o r a pe
G u y i n i c i o d a t n u p r e a m a i fericit c a a t u n c i c n d
el i a c o r d a n t r e a g a lui atenie. A v e a n c a p o a n u m i t
i m a g i n e d e c u m ar fi trebuit s arate i s fie o familie,
a p r o p i a t i i u b i t o a r e , m e r e u s u s i n n d u - s e unul pe
cellalt, c u prinii devotai unul celuilalt, i t o a t viaa
n c e r c a s e s-i f a c f a m i l i a s s e p o t r i v e a s c acelei
imagini.
- M a m a tie asta? o ntreb el c u c a l m , reinndu-se
s-o ntrebe p e M o n i c a d a c i n c h i p u i a c a lui Noelle
i-ar fi p s a t c u adevrat chiar d a c ar fi tiut. Cteodat
i p r e a ru p e n t r u M o n i c a , dar o i i u b e a i n-ar fi
ncercat s-o r n e a s c d i n a d i n s .
M o n i c a s c u t u r din c a p .
- n c nici n u s-a trezit.
- i a t u n c i d e ce-i mai faci attea griji? Pn s se
s c o a l e v a fi venit i el, iar ea i va nchipui p r o b a b i l c
deja a avut v r e o afacere d e d i m i n e a i c s-a ntors

41
pentru mas.
- Dar a ieit p r o b a b i l c u e a ! M o n i c a se ntoarse c u
fata s p r e el, c u ochii plini d e lacrimi. Femeia aia, Devlin.
- N-ai d e u n d e s tii asta. Poate s-a lsat antrenat
t o a t n o a p t e a ntr-un j o c d e poker. Lui Guy efectiv i
p l c e a s j o a c e cri, n s Gray se n d o i a serios c l-ar
fi inut asta t o a t n o a p t e a . D a c l c u n o t e a pe tatl lui,
i l c u n o t e a foarte bine, G u y p r o b a b i l i petrecuse
n o a p t e a c u Renee Devlin s a u c u v r e o ^[t femeie care-i
atrsese privirea. Renee ar fi fost o p r o a s t d a c i-ar fi
nchipuit c ei i era mai c r e d i n c i o s dect i era soiei.
- Chiar crezi? ntreb M o n i c a g a t a s c r e a d orice
alt s c u z dect motivul real al a b s e n e i tatlui ei.
Gray ridic d i n umeri.
- Este p o s i b i l . La fel d e posibil era c a vreun meteor
s c a d p e s t e c a s a lor, dei n u era d e l o c p r o b a b i l . Bu
ultimul rest d e c a f e a i m p i n s e s c a u n u l n spate. Cnd
vine, te r o g s-i s p u i c a m dat o f u g la B a t o n R o u g e
c a s a r u n c o privire la proprietile alea. Pn la trei cel
mai trziu snt n a p o i . Pentru c ea arta n c s u p r a t i
trist, el i p e t r e c u u n bra p e d u p umerii ei, m b r ind-o. C u m v a , M o n i c a se n s c u s e fr hotrrea i
a r o g a n a c e caracterizau n t r e a g a familie, fr s a i b
c e a mai m i c s i g u r a n p e ea. Chiar i Noelle, care era
d e m o d v e c h e i retras, tia foarte bine c e a n u m e
v o i a i a v e a grij s i o b i n acel c e v a dorit. M o n i c a
m e r e u p r u s e d o m i n a t d e personalitile p u t e r n i c e ale
m e m b r i l o r familiei.
i n g r o p a c a p u l n u m r u l lui Gray. A a f c u s e d e
n e n u m r a t e ori p e c n d era o c o p i l i c e v a nu era n
regul, iar ea s e n t o r c e a s p r e fratele mai mare n lipsa
lui G u y care s n d r e p t e lucrurile d i n n o u . Dei era mai
mare dect ea d o a r c u d o i ani, m e r e u se purtase foarte
atent, n c e r c n d s-o protejeze, tiind n c d e c o p i l c ei i
lipsea tria lui interioar.

42
- i e u c e m fac d a c el chiar a fost t o a t n o a p t e a
c u trfa aia o r d i n a r ? n t r e b c u v o c e a nbuit din
c a u z c n c mai sttea c u c a p u l p e umrul lui.
Gray n c e r c s-i a s c u n d iritarea care l stpnea,
d e i o parte d i n e a se infiltra n r s p u n s u l p e care i-l
ddu.
- N u faci nimic. A s t a nu-i d e l o c t r e a b a ta.
Ea se retrase uimit, privindu-l c u repro.
- C u m poi f s p u i u n a c a asta? Snt ngrijorat din
c a u z a lui.
- tiu c eti, i r s p u n s e p e u n t o n mai mblnzit.
Dar este pur i s i m p l u o pierdere d e v r e m e , iar el nu-i
v a m u l u m i n nici u n fel.
- T u m e r e u i iei partea i asta p e n t r u c eti exact
c a el. Lacrimile i se p r e l i n g e a u a c u m p e obraji, aa c
se ntoarse c u s p a t e l e . Pun pariu c proprietile din
B a t o n R o u g e se ntmpl s a i b d o u picioare i o
p e r e c h e d e e mari. Ei bine, d i s t r a c t i e p l c u t a t u n c i !
- M u l u m e s c , i r s p u n s e el ironic. ns chiar trebuia
s mearg s v a d nite proprieti; c e urma d u p aceea
era o c u t o t u l alt p o v e s t e . Era u n brbat tnr, z d r a v n
i s n t o s , c u u n apetit sexual care n u se d i m i n u a s e
d e l o c d i n a d o l e s c e n i pn n acel m o m e n t . Era c a o
f o a m e p e r m a n e n t p e u n d e v a p e s u b pntece, c a o
d u r e r e n m r u n t a i e . i e r a d e s t u l d e n o r o c o s c-i
g s e a m e r e u cte o f e m e i e care s-i astmpere a c e a
d o r i n nestvilit, i mai era i destul d e cinic c a s-i
d e a s e a m a c banii familiei sale a d u g a u c e v a la s u c
c e s u l p e care-l avea.
Nu-i p s a d e l o c ce motive a n u m e avea femeia
respectiv, fie c v e n e a la el p e n t r u c i p l c e a c u m
arta i se b u c u r a sincer s a i b alturi t r u p u l lui v i g u
ros, fie c rvnea la conturile grase din b a n c , conturi c e
a p a r i n e a u familiei Rouillard. Motivele n u c o n t a u d e l o c
p e n t r u c el n u v o i a dect un t r u p c a l d i m t s o s al-

43
turi, care s preia d o r i n a i s-i d r u i a s c uurarea.
Pn n acel m o m e n t n u se n d r g o s t i s e d e nici o fe
meie, dar c u s i g u r a n i p l c e a la n e b u n i e s f a c
d r a g o s t e , i p l c e a tot c e d e c u r g e a din acest act: m i
rosurile, senzaiile, sunetele. Mai ales era vrjit d e un
a n u m e m o m e n t , clipa penetrrii cnd p u t e a simi rezis
t e n a subtil a trupului d e f e m e i e la p r e s i u n e a exercitat
d e el i a p o i a c c e p t a r e a , senzaia d e a fi nuntru, n
c o n j u r a t strns d e c a r n e a fierbinte i u m e d . D o a m n e ,
era c u adevrat m i n u n a t . Era m e r e u atent s se fe
r e a s c d e v r e o s a r c i n nedorit, punndu-i prezervativ
chiar i a t u n c i cnd f e m e i a i s p u n e a c lua pastile c o n
traceptive i asta p e n t r u c era tiut d e j a c femeile mai
m i n e a u n legtur c u astfel d e treburi i c un brbat
t r e b u i a s fie destul d e d e t e p t ca s nu-i a s u m e ase
m e n e a riscuri.
n c n u tia nimic sigur, dar era c o n v i n s c M o n i c a
era n c virgin. Dei p r e a mai a n i m a t d e sentimente
i emoii dect m a m a lor, era cert c c e v a fusese m o
tenit d e fiica ei, u n fel d e retragere n sine care nu
p e r m i t e a nici unui b r b a t s se a p r o p i e prea mult. n ea
era o a d e v r a t mixtur ntre cei d o i prini, p e n t r u c
din partea lui Noelle m o t e n i s e acel aer rece i distant
f r a a v e a n s i s i g u r a n a ei i o p a r t e d i n e m o i i l e
lui Guy, fr sexualitatea intens a acestuia. Gray ns
m o t e n i s e sexualitatea d e b o r d a n t a tatlui t e m p e r a t
o a r e c u m d e c o n t r o l u l lui N o e l l e . Pe ct d e m u l t d o r e a
s f a c d r a g o s t e n u era t o t u i sclavul penisului s u
p r e c u m G u y . tia foarte b i n e cnd i c u m s s p u n n u .
Slav D o m n u l u i c a v e a s a u p r e a s a i b g u s t mai
b u n n a l e g e r e a femeilor dect avea Guy.
T r a s e u o r d e o uvi d i n prul n e g r u al M o n i c i .
- O s-l s u n p e Alex s v d d a c n u c u m v a tie el
p e u n d e u m b l tata. A l e x a n d e r Chelette, u n a v o c a t d i n
Prescott, era cel mai b u n prieten al lui Guy.

44
Dei buzele i t r e m u r a u , M o n i c a i zmbi r e c u n o s c
t o a r e printre lacrimi.
- Da, el o s se d u c d u p tata i o s-i s p u n s
vin a c a s .
Gray f o r n i n e m u l u m i t . Era o a d e v r a t m i n u n e
c u m d e M o n i c a reuise s a j u n g la d o u z e c i d e ani
fr s nvee a b s o l u t nimic d e s p r e caracterul b r b a
ilor.
- Eu unul n-a p u n e pariu, dar p o a t e c asta o s-i
mai uureze c u g e t u l . A v e a d e g n d s-i s p u n M o n i c i
c G u y era la u n j o c d e cri chiar d a c Alex tia c u
precizie n u m r u l c a m e r e i d e la motelul n care G u y i
f c e a d e c a p n d i m i n e a a a c e e a .
Merse n biroul d i n care G u y i c o n d u c e a afacerile
d e milioane i n care Gray c u t a s nvee ct mai multe
d e s p r e ele. Gray era d e - a d r e p t u l fascinat d e c o m p l i
caiile afacerilor financiare, att d e mult, nct renunase
s mai j o a c e f o t b a l pe c n d era la c o l e g i u n favoarea
studiilor e c o n o m i c e . De fapt nici n u c o n s t i t u i s e un mare
sacrificiu d i n partea lui; tiuse foarte bine c f u s e s e
destul d e b u n , nct s t r e a c la profesioniti i asta
p e n t r u c f u s e s e selecionat, dar mai tiuse i c nu era
d e l o c u n a d e v r a t star al acelui sport. Dac i-ar fi n
chinat viaa fotbalului ar fi jucat p o a t e apte s a u o p t ani,
asta d a c ar fi fost n o r o c o s i ar fi s c p a t d e a c c i d e n t e ,
i p r o b a b i l c ar fi a v u t i u n s a l a r i u b u n i c e l , dar n
nici u n c a z u n u l s p e c t a c u l o s . Pn la u r m i d d u s e
s e a m a c , p e ct d e mult i u b e a fotbalul, afacerile l atr
g e a u c u mult mai mult. A c e l a era u n j o c pe care-l p u t e a
j u c a mai mult t i m p dect fotbalul, ar fi s c o s c u mult mai
muli bani i era i c e v a care-i p u n e a mintea la ncer
care.
i, d e i G u y i ieise din piele d e mndrie c fiul s u
f u s e s e ales s j o a c e fotbal la profesioniti totui d u p
prerea lui Gray, fusese mult mai uurat cnd t e r m i n a s e

45
c o l e g i u l i se ntorsese a c a s . n cele cteva luni d e cnd
i luase d i p l o m a , G u y i u m p l u s e c a p u l c u tot felul d e
c u n o t i n e d e s p r e afaceri, mai multe dect ar fi reuit
v r e o d a t s g s e a s c prin m a n u a l e .
Gray i t r e c u d e g e t e l e peste lemnul lustruit al bi
roului masiv. O fotografie nrmat ce o reprezenta pe
Noelle era aezat n coltul d i n partea d r e a p t i era
n c o n j u r a t d e altele mai mici ale lui i ale Monici, n
diferite stadii d e cretere. Astfel Noelle p r e a o regin
c u s u p u i i a d u n a i n jurul ei. Majoritatea oemenilor ar fi
gsit g r u p u l ncnttor, s u g e r n d o m a m c u copiii a d u
nai n jurul g e n u n c h i l o r ei, n u m a i c Noelle nu fusese
n i c i o d a t n viaa ei m m o a s s a u a p r o p i a t d e ei. S o a
rele p u t e r n i c d e d i m i n e a c d e a piezi pe fotografie,
s c o n d n e v i d e n detalii altfel d e neobservat, iar Gray
se o p r i s p r i v e a s c faa n c r e m e n i t a m a m e i sale.
F u s e s e o f e m e i e f r u m o a s , dei d e o f r u m u s e e total
diferit d e c e a a lui Renee Devlin. Renee era c a soarele,
fierbinte i plin d e via i strlucitoare, n vreme ce
Noelle, era p r e c u m luna, rece i retras. A v e a un pr
n e g r u i foarte d e s p e care m e r e u l p u r t a strns ntr-un
c o c extrem d e sofisticat, i nite o c h i albatri ncnttori
p e c a r e , d i n p c a t e , nu-i m o t e n i s e nici unul dintre
c o p i i . N u era o f r a n u z o a i c creol i f c e a parte dintr-o
familie a m e r i c a n g e t - b e g e t , c u d e s c e n d e n i din primii
venii pe acele m e l e a g u r i ; iar p e v r e m e a cnd de-abia se
cstoriser, foarte muli o a m e n i din z o n se ntreba
ser d a c n u c u m v a G u y se cstorise s u b rangul lui.
Dar pn la u r m a reieit c era c u mult mai d e m n i
mai aristocratic dect orice creol din prile acelea, iar
vechile ndoieli f u s e s e r foarte r e p e d e uitate. S i n g u r a
amintire era propriul lui n u m e , G r a y s o n , care fusese
n u m e l e ei d e d o m n i o a r , dar t r e c u s e mult v r e m e d e
cnd f u s e s e scurtat n Gray, majoritatea o a m e n i l o r creznd c f u s e s e astfel ales ca s s e m e n e ct mai mult c u

46
n u m e l e tatlui s u .
A g e n d a d e ntlniri a lui G u y z c e a d e s c h i s p e
b i r o u , n v r e m e c e Gray i p e t r e c e a o c o a p s peste
b i r o u c a s p o a t a j u n g e la telefon, t r e c u n revist
ntlnirile p r o g r a m a t e n ziua a c e e a . Guy avea o ntlnire
la ora z e c e c u William Grady, b a n c h e r u l . Pentru prima
d a t Gray simi u n mic fior d e t e a m . Indiferent d e ct d e
d r g u e erau femeile s a u ct d e insistente, G u y nu per
misese nici uneia dintre ele s stea n calea afacerilor
pe care le avea, a a c u m n i c i o d a t n-ar fi putut m e r g e
la o ntlnire d e afaceri nebrbierit i fr haine curate i
proaspete.
Grbit, f o r m n u m r u l lui Alex Chalette, iar secretara
a c e s t u i a i r s p u n s e chiar d u p primul apel.
- Chelette
and Anderson,
a v o c a i i specialiti n
legi.
- B u n d i m i n e a a , A n d r e a . Alex a ajuns a c o l o ?
- Sigur c d a , i r s p u n s e f e m e i a c u umor, r e c u n o s c n d imediat v o c e a a d n c i mngietoare d e la cellalt
c a p t al firului. Doar l tii c u m e. Ar fi nevoie d e u n
c a t a c l i s m c a s n u a p a r la b i r o u la ora n o u fix. A
t e a p t p u i n i-i fac legtura c u el.
Gray a u z i clicul care-l i n f o r m a c f u s e s e p u s n
ateptare, dar o c u n o t e a d e j a p e A n d r e a foarte bine c a
s nu-i n c h i p u i e fie i u n m o m e n t c a c e a s t a l s u n a
pe Alex prin i n t e r c o m c a s-i c o m u n i c e c avea o c o n
vorbire. F u s e s e n biroul acela d e prea multe ori, mai
nti c a p u t a n i a p o i c a adult, c a s tie c s i n g u r a
dat cnd f o l o s i s e i n t e r c o m u l f u s e s e atunci cnd n b i r o u
intrase u n strin. De cele mai multe ori pur i s i m p l u i
n t o r c e a s c a u n u l i-i ridica v o c e a , p e n t r u c u a d e s
c h i s d e la biroul efului ei era chiar n s p a t e .
Gray zmbi amintindu-i c u m G u y le povestise prin
tre h o h o t e c u m Alex ncercase s-o f a c p e A n d r e a s se
p o a r t e c e v a mai protocolar, mai potrivit u n u i birou d e

47
a v o c a t u r . A m a b i l u l i blndul Alex n u avusese nici c e a
mai m r u n t a n s n faa secretarei. Jignit, aceasta
d e v e n i s e att d e r e c e , nct n t r e g u l b i r o u n g h e a s e
cteva s e c u n d e d u p aceea. n loc s-i mai s p u n Alex" i
se a d r e s a d e fiecare d a t c u d o m n u l e Chelette", folo
s e a n t o t d e a u n a i n t e r c o m u l , iar c a m a r a d e r i a lor d e g a
jat i p l c u t d i s p r u s e c a un f u m . i, atunci cnd Alex
se o p r e a lng biroul ei c a s mai stea la o uet, A n
d r e a se ridica n e p a t i se refugia la toaleta d o a m
nelor. A p o i t o a t e micile detalii d e care e a se o c u p a s e c u
atta grij n d e c u r s u l anilor, lund d e p e umerii lui o
p o v a r d e s t u l d e substanial, f u s e s e r lsate s se
a d u n e pe biroul lui Alex d e o d a t . A a c fusese nevoit
s vin ct mai d e v r e m e la b i r o u i s rmn pn seara
trziu, n v r e m e c e A n d r e a r e s p e c t a c u mare strictee
p r o g r a m u l iniial d e lucru. Nici n u se p u s e s e p r o b l e m a
s-o n l o c u i a s c , secretarele d e avocati erau adevrate
psri rare n micul orel Prescott. n mai puin d e
d o u s p t m n i , Alex se p r e d a s e i-i c e r u s e s c u z e , iar
d e a t u n c i A n d r e a i p a prin u a d e s c h i s a biroului fr
griji.
Se auzi iari u n clic n v r e m e ce Alex ridica re
c e p t o r u l . A p o i glasul d o m o l i uor graseiat se auzi pe
linie:
- 'neaa, Gray. Eti c a m matinal pe ziua d e azi.
- N u chiar att d e matinal. Lui i p l c e a u orele d i m i
neii, s p r e d e o s e b i r e d e tatl s u , dar majoritatea o a
menilor i n c h i p u i a u c a a c u m era tatl la fel t r e b u i a
s fie i fiul. A m d e g n d s m d u c la B a t o n R o u g e c a
s m uit la nite proprieti. Alex, tii t u c u m v a p e u n d e
este tata?
La cellalt c a p t al firului u r m u n mic m o m e n t d e
linite.
- N u , n u tiu. A p o i u r m o alt p a u z mic. S-a
ntmplat c e v a ?

48
- A z i - n o a p t e n-a venit a c a s i la zece are o ntlnire
c u Bill Grady.
- La n a i b a , o p t i ncet, Alex dar Gray prinse imediat
ngrijorarea din t o n u l lui. Of, D o a m n e , n-am crezut c o
s... la n a i b a c u t o a t e .
- Alex. V o c e a lui Gray era la fel d e t i o a s c a un
cuit bine ascuit, d i n cel mai fin oel, d e s p i c n d p a r c
firele pn n biroul a v o c a t u l u i . Ge se ntmpl?
- Ii jur, Gray, n-am crezut c-o s-o fac, i r s p u n s e
pe u n t o n plin d e umilin Alex. S a u p o a t e c nici n-a
fcut-o. Poate c d o a r a a d o r m i t i n c n u s-a trezit.
- Ce s f a c ?
- A s p u s t r e a b a asta d o a r d e cteva ori i n u m a i
d u p c e se m b t a . i jur, n i c i o d a t n-am crezut c
v o r b e a serios. D o a m n e , c u m p o a t e s fie adevrat? .
Plasticul subire al r e c e p t o r u l u i se c r p din c a u z a
ncletrii lui Gray.
- S fie s e r i o s n legtur c u ce?
- C u faptul c v o i a s-o p r s e a s c pe m a m a ta. Alex
nghii n s e c c u z g o m o t . C a s p o a t p l e c a m p r e u n
c u Renee Devlin.
Foarte uor, Gray a e z r e c e p t o r u l la loc. Rmase
n e m i c a t p e n t r u cteva s e c u n d e , privind n j o s spre tele
f o n . N u era p o s i b i l . G u y n-ar fi f c u t a a ceva. i d e ce
ar fi f c u t - o ? De ce s f u g m p r e u n c u Renee cnd
p u t e a s-o a i b ori d e cte ori poftea? C u s i g u r a n c
Alex se nelase. G u y n u i-ar fi prsit n i c i o d a t copiii
s a u afacerile; dar i c e uurat f u s e s e atunci cnd Gray
r e n u n a s e la fotbal i c u m l mai nvase a b s o l u t t o t ce
tia.
Pentru o b u c a t d e v r e m e , Gray rmase c a lovit d e
trsnet din c a u z a nencrederii, dar c u m el era mult prea
realist, a c e a s t p e r i o a d n u i n u prea mult. Uluirea n
c e p u s c e d e z e lsnd locul mniei. Se m i c la fel d e
agil ca u n a r p e i a p u c n d telefonul l s m u l s e d i n priz,

49
d u p care l a r u n c prin g e a m , s p r g n d sticla. A p o i se
g r b i s c o b o a r e n f u g n h o l .

T o a t l u m e a d o r m e a pn trziu c u excepia lui Faith


i a lui Scottie, iar ei prsir c a b a n a imediat d u p
micul d e j u n al lui Scottie, m e r g n d p e j o s la ru c a el s
se p o a t j u c a n a p a m i c i s n c e r c e s prind petii
cei agili. N u reuise n i c i o d a t pn a t u n c i , dar ce mult i
p l c e a s n c e r c e ! Era o d i m i n e a s u p e r b , iar soarele
nclzea i scnteia p e v o l b u r a apelor. Mirosurile erau
ascuite i p r o a s p e t e , pline d e culori b u n e , curate, care
n c e p e a u s t e a r g m i a s m a d e a l c o o l care i se in
s i n u a s e n nri n c d i n t i m p u l nopii, exhalat d e cei
patru o a m e n i care n c d o r m e a u s u b efectul lui.
S se a t e p t e c a Scottie s-i pstreze hainele us
cate era c a i c u m s-ar fi ateptat c a soarele s rsar
la vest. Cnd a j u n s e r p e malul rului i s c o a s e c m a a
i pantalonii scuri, lsndu-l s intre n a p d o a r c u
s c u t e c u l pe el. A d u s e s e i unul uscat, d e s c h i m b , pe
care s-l p u n nainte d e plecare. Faith atrn hainele n
crengile unui c o p c e l , d u p care intr i ea n a p c a
s-l p o a t s u p r a v e g h e a mai bine. D a c s-ar fi ntmplat
c a v r e u n a r p e s se a p r o p i e d e el, Scottie srcuul
n-ar fi tiut c t r e b u i a s se sperie i s ias. Nici ei nu-i
era fric d e erpi, dar era i foarte atent la ei.
l ls s se j o a c e v r e o d o u ore, d u p care fu
nevoit s-l ia n brae c a s-l d u c la mal, n v r e m e c e
el o lovea c u picioruele i p r o t e s t a c u ct s e n d e p r t a u
mai mult.
- N u poi s stai mai mult n a p , n c e r c s-i ex
plice, la uit-te, d e g e t e l e d e la picioare i s-au zbrcit c a
p r u n e l e uscate.

50
Se a e z p e iarba d e p e mal i se a p u c s-l m
b r a c e i s-i s c h i m b e s c u t e c u l u d . Era o t r e a b dificil
p e n t r u c el se t o t foia ncercnd s-i s c a p e din mini c a
s intre iari n a p .
- Mai bine hai s ne uitm d u p veverie, i zise. Vezi
v r e o veveri pe-aici?
Uor d e distras, Scottie i ridic imediat privirea
s p r e c o p a c i , c u ochii rotunzi d e ncntare, n v r e m e c e
c u t a s v a d v r e o veveri. Faith i lu mnua grsulie
ntr-a ei i l c o n d u s e ncet prin p d u r e , urmnd o p o t e c
n t o r t o c h e a t n a p o i s p r e c a b a n . Poate c pn a j u n
g e a u a c a s se n t o r c e a i Renee.
Dei m a m a ei mai f u s e s e p l e c a t i nainte cte o
n o a p t e ntreag, asta o f c e a m e r e u p e Faith s se
s i m t c u m v a speriat. n c e r c s a l u n g e astfel d e g n duri, u n d e v a , n s p a t e l e minii, dar tria m e r e u c u frica
c o n s t a n t c Renee v a p l e c a ntr-o n o a p t e c a s nu se
mai n t o a r c n i c i o d a t la ei. Faith tia, c u un realism
amar, c d a c se ntmpla c a Renee s ntlneasc un
b r b a t c u c e v a b a n i , care s-i p r o m i t lucruri f r u m o a s e ,
ar fi plecat c a d i n p u c . Probabil c singurul lucru care
n c o mai i n e a n Prescott era G u y Rouillard, i c e e a
ce-i p u t e a oferi. i d a c se ntmpla c u m v a c a G u y s se
d e s c o t o r o s e a s c d e ea, Renee n-ar mai fi rmas a c o l o
dect ct i-ar fi trebuit -i f a c bagajele.
Scottie reui s d e s c o p e r e d o u veverie, u n a srind
printre ramurile copacilor i cealalt t o c m a i cocdndu-se
ntr-unui, a a c era fericit s-o u r m e z e pe Faith o r i u n d e
l-ar fi d u s . Dar, c n d ajunser a p r o a p e d e c a b a n , i
d d u s e a m a c m e r g e a u a c a s , aa c n c e p u s scnc e a s c i s-i s m u c e a s c mnua din strnsoarea lui
Faith.
- Scottie, nceteaz, l certa Faith n v r e m e ce-l tr
g e a d i n p d u r e p e d r u m e a g u l ngust ce d u c e a la c a
b a n . A c u m , n clipa asta, nu mai p o t s stau i s m

51
j o c c u tine, t r e b u i e s m a p u c s s p l rufele. Dar ti
p r o m i t c o s m j o c c u tine i c u mainutele d u p
ce...
Auzi d e o d a t z g o m o t u l vibrant s c o s d e m o t o r u l unei
m a i n i n s p a t e l e e i , d e v e n i n d t o t m a i p u t e r n i c p e
m s u r ce se a p r o p i a , i primul ei g n d , plin d e uurare
a fost: S-a ntors m a m a . " Dar n u m a i n a s p o r t a lui
Renee se v e d e a a c u m desluit la c u r b . Era o Corvette
n e a g r , d e c a p o t a b i l , c e a c u m p r a t c a s-o n l o c u i a s c
pe a c e e a argintie p e care Gray o folosise la c o l e g i u .
Faith se o p r i , uitnd c u totul d e Renee i d e Scottie,
s i m i n d d o a r c inima i se o p r e a n piept, c a a p o i s
n c e a p s b a t n e b u n e t e , fcnd-o s se simt ru.
Gray v e n e a la ei.
Era att d e plin d e b u c u r i e , nct a p r o a p e c uit
s-l t r a g p e S c o t t i e d i n m i j l o c u l d r u m u l u i n blriile
d e p e m a r g i n e . Gray, i cnta inima. Un fel d e tremurat
p l c u t n c e p u s o ia d e la g e n u n c h i , urcnd a p o i n tot
t r u p u l d o a r la g n d u l c v a v o r b i p o a t e d i n n o u c u el,
dei acest lucru s-ar fi p u t u t r e d u c e d o a r la un s i m p l u
b u n " mormit.
Privirea i se lipi d e el, s o r b i n d t o a t e detaliile n v r e m e
ce se a p r o p i a tot mai mult. Dei era aezat la v o l a n i
c a atare n u p u t e a v e d e a prea multe, i d d u s e a m a c
p r e a a c u m c e v a mai s u b i r e dect a t u n c i c n d mai j u c a
f o t b a l , i c a v e a i prul c e v a mai l u n g . Ochii i rm
s e s e r la fel, negri c a p c a t u l i la fel d e tentani. i s e
o p r i s e r a s u p r a ei n v r e m e c e m a i n a se h u r d u c i a p e
d r u m u l p r o s t i t r e c e a p e lng locul n care s e opriser
ea i Scottie, d u p care o salut curtenitor c u o micare
a capului.
Scottie n c e p u iari s se f o i a s c i s-o t r a g d e
mn, fascinat d e m a i n a c e a f r u m o a s . i p l c e a la
n e b u n i e m a i n a lui Renee, iar Faith d e fiecare d a t tre
b u i a s fie foarte a t e n t s nu-l lase s se a p r o p i e d e

52
ea, p e n t r u c asta ar fi f c u t - o p e Renee s s p u m e g e
d a c ar fi d e s c o p e r i t p e caroserie urmele minilor lui
mici i m u r d a r e .
- n regul, o p t i Faith, n c puin ameit. O s
m e r g e m s v e d e m m a i n a f r u m o a s . Pir iari pe
m i j l o c u l d r u m u l u i , p l e c n d d u p Corvette,
care acum
s e o p r i s e n faa c a b a n e i . Gray t o c m a i i petrecea un
picior lung p e d u p portiera d e s c h i s , scondu-l d u p
a c e e a i p e cellalt i ridicndu-se pe t o a t l u n g i m e a din
m a i n a care p r e a d e jucrie. Urcnd n f u g cele d o u
trepte d e la intrare, d e s c h i s e ua d e plas, intrnd n
cas.
Dar n-a btut, se gndi Faith imediat. Ceva nu e n
regul. N-a btut la u.
n c e p u s m e a r g mai r e p e d e , g r b i n d u - l i p e Scot
tie, nct p i c i o r u e l e lui scurte n c e p u s e r s bat ritmic
pmntul, fcndu-l n cele din u r m s ipe n s e m n d e
protest. Faith se gndi imediat la inima lui, simind c u m
nghea pe.dinuntru. Se opri brusc, d u p care se aplec
i-l lu n brae.
- mi pare ru, s c u m p u l e . N-am vrut s te forez s
alergi. Spatele o d u r e a ncercnd s-l care,dar i g n o r a
d u r e r e a c o n t i n u n d s se g r b e a s c s p r e cas. Pietrele
m i c u e i se r o s t o g o l e a u p e s u b picioarele g o a l e , n
u r m rmnnd mici n o p o r i d e praf, ridicai n t i m p u l
alergturii. G r e u t a t e a l u i ' S c o t t i e p r e a s-o t r a g tot mai
m u l t n j o s , m p i e d i c n d - o s a j u n g mai r e p e d e la ca
b a n . Sngele i p u l s a c u z g o m o t n urechi i o t e a m
c u m p l i t i se cuibrise n piept, fcnd-o s se s u f o c e .
Auzi apoi rumoare de ceart venit de departe,
d o u glasuri ridicate din care unul era al tatlui ei, v o
c e a n g r o a t de b u t u r i abuzuri i imediat d u p
a c e e a i t o n u l adnc, c a d e bariton, al lui Gray care
p r e a s n u s e lase mai prejos. Cutnd s-i a d u n e
ultimele forte, alerg c e i mai r m s e s e d i n d r u m i,

53
ntr-un final, ajunse la c a b a n . Ua d e plas scri atunci
cnd o d e s c h i s e . Intr i a p o i se opri brusc, cutnd
s-i o b i n u i a s c privirea c u ntunericul din cas. ipete
ininteligibile i tot felul d e b l e s t e m e p r e a u s c u r g d e
peste tot d i n jurul ei, fcnd-o s se simt c a prins
ntr-un t u n e l al c o m a r e l o r .
n c e r c s-i r e c a p e t e suflul i-l ls pe Scottie pe
p o d e a . Speriat d i n c a u z a ipetelor, biatul se prinse d e
picioarele ei, n g r o p n d u - i fata n fust.
V e d e r e a i se ajusta, iar z u m z e t u l d i n urechi c e d ,
ipetele n c e p u r s c a p e t e u n s e n s , dei i-ar fi dorit s
nu le fi auzit.
Gray l ridicase p e A m o s din pat i n c e r c a s-l ia c u
fora n buctrie. A m o s se o p u n e a tipnd i njurnd,
c u t n d s se a p u c e d e r a m a uii c a s-l o p r e a s c pe
Gray s mai t r a g d e el. Dar n u p u t e a ine piept fortei
tnrului d e lng el, n e r e u i n d s mai f a c altceva, dect
s-i r e c a p e t e echilibrul atunci cnd a c e s t a l a r u n c n
mijlocul c a m e r e i .
- Unde-i Renee? latr Gray, ndreptndu-se a m e n i n
tor s p r e A m o s care d d e a speriat n a p o i .
Ochii injectai ai lui A m o s n c e p u r s cerceteze n
c p e r e a c a i c u m i-ar fi cutat nevasta.
- Nu-i aici, m o r m i .
- V d i eu c nu-i aici, ticlos cretin c e eti! Eu
vreau s tiu u n d e n a i b a este?
A m o s se cltin nainte i n a p o i p e picioarele d e s
cule, c u t n d s se in ct mai drept. Era c u pieptul g o l
i c u pantalonii n c d e s f c u i . Prul slinos i n e p i e p
t n a t i sttea n t o a t e direciile, ochii i erau injectai d e
snge, iar respiraia i p u t e a c u m p l i t a a l c o o l coclit. n
contrast, Gray sttea c u mult d e a s u p r a lui, u n metru i
n o u z e c i d e m u c h i b i n e oelii d e sport, c u prul ne
g r u , f r u m o s , periat p e s p a t e , c u o c m a a l b fr
p a t i p a n t a l o n i croii d e c o m a n d c a s-i v i n perfect.

54
- N-ai nici u n d r e p t s vii aici i s m arunci d e
c o l o - c o l o , mie puin mi p a s c u cine u m b l tatl t u , s e
plnse A m o s . i, n c i u d a acelei izbucniri, d d e a n a p o i
d e fiecare d a t c n d Gray f c e a v r e o micare.
Russ i Nicki a p r u s e r i ei n u a dormitorului p r i
v i n d n t r e a g a s c e n fr s sar n aprarea tatlui l o r .
S f a c fa p e d r e p t u n u i a c a Gray Rouillard, mai a l e s
cnd era i nfuriat, n u era d e l o c stilul lor; s atace p e
cineva care le-ar fi p u t u t f a c e p r o b l e m e d e a s e m e n e a
n u era stilul lor.
- tii p e u n d e este Renee? ntreb iari Gray c u o
voce de ghea.
A m o s ridic a n e m i c dintr-un umr.
- Probabil c a ieit prin ora, m u r m u r abia auzit.
- Cnd?
- C u m c n d ? Eu e r a m n pat. De u n d e m a m a n a i b i i
s tiu cnd d r a c u ' a plecat?
- A venit a c a s azi-noapte?
- Sigur c d a ! La d r a c u ' , c e vrei s zici? url A m o s ,
limba mpleticit fiind mrturie clar c n c avea a l c o o l
n snge.
- Zic c trfa d e nevast-ta te-a prsit! url i G r a y ,
faa n t u n e c a t fiindu-i strmbat d e ur i mnie, iar g t u l
ncordat.
T e r o a r e a p u r o c o p l e i p e Faith, iar v e d e r e a i s e
m p i e n j e n i iari.
- N u , reui s sufle.
Gray o auzi i-i ntoarse imediat c a p u l . Ochii n t u
necai i s c p r a u d e furie atunci c n d se oprir a s u p r a
ei.
- Cel p u i n t u pari s fii treaz. tii c u m v a p e u n d e e
Ren6e? A venit a c a s azi-noapte?
Uimit, Faith s c u t u r d i n c a p . Dezastrul n t u n e c a t i
era d i n a i n t e a ochilor, iar nrile i se u m p l u s e r d e m i
rosul g a l b e n i a c r u al fricii... mirosul ei.

55
B u z a d e s u s a lui G r a y s e s t r m b d e o d a t , artn^u-i ntr-un fel d e rnjet sinistru dinii albi i regulai.
- A a b n u i a m i e u . Pentru c a fugit m p r e u n c u
^tl meu.
Faith s c u t u r iari d i n c a p , d u p care i d d u
S a m a c a p r o a p e n u l p u t e a o p r i d i n m i c a r e a p e care
tot f c e a . Nu. Cuvntul a c e l a i reverbera n creier.
o a m n e , te rog, nu.
- Ne mini! url A m o s , cltinndu-se s p r e m a s i
' % n d u - s e s c a d p e unul dintre s c a u n e . Renee n u
^ a r p r s i p e m i n e i nici p e c o p i i . M iubete. Iar tatl
M cel d e s t r b l a t p r o b a b i l e p e u n d e v a a s c u n s c u
^ o b u c i c p e c a r e i-a gsit-o d e curnd, u n a mai
P ^aspt...
Gray s e a p r o p i e d e el c u pai d e felin. P u m n u l lui
c o n t a c t c u falca lui A m o s , ncheieturile degetelor
h d d i n plin o s u l , d u p care att A m o s ct i s c a u n u l
Rostogolir la p o d e a . S c a u n u l se sfrm s u b g r e u $ impactului.
u u n scncet d e t e r o a r e , Scottie i n g r o p a faa i
a d n c n p o a l a lui Faith. n s e a era n c prea n 9 a t c a s mai p u n u n bra linititor n jurul umerilor
' ' ^ a c biatul s e p u s e p e plns.
A m o s se ridic g r e u d i n locul n care c z u s e , d u p
s e g r b i s p u n ntre el i Gray m a s a .
De c e naiba m-ai lovit? se vait inndu-se d e falc.
^
K i i-am fcut nimic. Indiferent ce-a fcut Renee i
cu t a j g _

j
s

v r

l o v i

t a t e

h e

e s

~ Ce-i cu t o a t e urletele astea? s o s i v o c e a mohort,


s e n t e o b r a z n i c e a lui J o d i e , c e a p e care o f o l o s e a
mereg
j j d d o r e a s se ia d e u n brbat. Faith
privi S k
d o r m i t o r u l u i p e care-l m p r e a u m p r e u n
i o c h j j j
mrir d e d e z g u s t i o r o a r e . J o d i e p o z a
ling c ^ | | uii, c u prul l u n g i nclcit a r u n c a t peste
umerii dezgolii. Era m b r c a t d o a r c u o p e r e c h e d e
c

a o

u n c

r e

a c

r u

56
chilotei d e d a n t e l roie i c u o c m u t a s e m n
t o a r e care d e - a b i a d a c i a c o p e r e a snii. Clipea n d i
recia lui Gray c u atta i n o c e n t fals, nct Faith simi
c u m se n c r n c e n a c a r n e a p e ea.
Expresia d e p e faa lui Gray se strmb d e d e z g u s t
d u p ce o privi o s e c u n d , c a a p o i s se ntoarc o s
tentativ c u s p a t e l e n direcia ei.
- V r e a u s plecai c u toii pn la c d e r e a nopii, i
zise lui A m o s c u o v o c e t i o a s . Ne mpuii pmntul i
m-am sturat s v t o t miros.
- S p l e c m ? c r o n c n i A m o s . Ticlos n e n o r o c i t ce
eti, n u poi s n e obligi s p l e c m d e aici. Exist i legi
pe l u m e a asta.
- N u pltii nici u n fel d e chirie, i r s p u n s e Gray c u
un zmbet urt p e b u z e . Legile evaziunii nu se aplic i
celor n tranzit. A a c plecai. Se ntoarse i o porni n
direcia uii.
- A t e a p t ! i p A m o s . Privirea plin d e p a n i c rs
c o l e a n c p e r e a c a p e n t r u a-i c u t a inspiraia. i t r e c u
limba p e s t e buzele umflate. N u mai fi a a d e grbit.
Poate... p o a t e c d o a r a u plecat ntr-o m i c excursie. Or
s se n t o a r c . M d a , asta-i. Renee o s se ntoarc,
n-are nici u n m o t i v s n u v i n n a p o i .
Gray ls s-i s c a p e u n h o h o t s e c d e rs, privirea
scrbit t r e c n d n c o d a t a s u p r a c a m e r e i . Cineva, p r o
babil fata c e a m i c , n c e r c a s m e n i n o r d i n e a i c u
renia, dar era c a i c u m ar fi ncercat s in p i e p t unui
val. A m o s i cei d o i biei, care p r e a u s fie ediiile mai
tinere ale tatlui lor, l priveau mohori. Fata c e a m a r e
r m s e s e t o t n p r a g u l uii ncercnd s-i arate ct mai
mult ele fr s-i d e a j o s b u c a t a a c e e a d e material.
Bieelul cel m i c c u s i n d r o m u l lui D o w n se a g a dis
perat d e picioarele fetei mai mici, plngnd speriat. Iar
fata s t t e a n e m i c a t d e p a r c se t r a n s f o r m a s e n s t a n
d e piatr, privindu-l c u o c h i imeni d e u n v e r d e ciudat.

57
Prul rocat i atrna neglijent p e s p a t e i era d e s c u l ,
iar picioarele i e r a u pline d e praf.
Stnd att d e a p r o a p e d e el, Faith i p u t u s e citi foarte
bine expresia fetei, s i m i n d c u m i s e strngea s t o m a c u l
atunci cnd privirea lui i s c o d i t o a r e c e r c e t a amnunit c a
b a n a mizerabil i p e locatarii ei, n cele d i n u r m p o p o
s i n d a s u p r a ei. El d e j a c a t a l o g a s e viata ei, i familia, i
chiar i p e ea, i g s i s e totul d e neglijat, c e v a d e care
. s te s c a p i ct mai r e p e d e .
- N-avea nici u n m o t i v s plece? pufni el. D o a m n e ,
d u p cte v d e u , n u are nici u n motiv, dar nici unul
p e n t r u care s se n t o a r c .
n linitea c a r e u r m c u v i n t e l o r lui, Gray o o c o l i
r e p e d e pe F a i t h , d u p c a r e d e s c h i s e u a d e plas.
A c e a s t a se lovi d e peretele d i n afar, d u p care se
nchise la loc c u z g o m o t . M o t o r u l mainii prinse viat i,
d u p n u m a i cteva m o m e n t e , Gray plecase. Faith rm
s e s e n g h e a t n mijlocul c a m e r e i c u Scottie agat d e
picioare i plngnd n h o h o t e . Mintea i era p a r c amor
it. tia c t r e b u i a s f a c u n a n u m i t lucru, dar ce
a n u m e ? Gray le s p u s e s e c t r e b u i a u s plece i enor
mitatea s p u s e l o r lui o uimi i mai tare. S plece? i
u n d e s m e a r g ? Nu-i p u t e a p u n e d e l o c mintea la
lucru. N u reui dect s-i ridice c u greutate o mn care
p r e a s c n t r e a s c o t o n i s mngie uor prul lui
Scottie, s p u n n d u - i :
- E n regul, e-n regul, dei tia foarte bine c era
o m i n c i u n . M a m a p l e c a s e i n i c i o d a t n-avea s mai
fie n regul.

CAPTOIUI 4

Gray reui s p a r c u r g c e v a mai mult d e o j u m t a t e


d e mil nainte c a tremuratul s i c u p r i n d ntregul t r u p
i s fie nevoit s o p r e a s c maina. i ls c a p u l p e
v o l a n i n c h i s e o c h i i , ncercnd s se lupte c u valurile
d e p a n i c . D o a m n e , c e a v e a s s e f a c a c u m ? Nici
o d a t nainte n u mai f u s e s e att d e speriat c u m era n
acel m o m e n t .
Durerea plin d e uimire n c e p u s-i asalteze m i n t e a
i sufletul, fcndu-l s se s i m t p r e c u m un copil care-i
d o r e t e s f u g s i a s c u n d fata n p o a l a m a m e i .
C a m la fel c u m putiul lui Devlin i a s c u n s e s e faa d e
picioarele s l a b e a l a fetiei. Dar el n u se p u t e a d u c e la
Noelle; chiar i atunci c n d f u s e s e c o p i l , ea f u g i s e d i n
faa mnuelor care d o r e a u s s e a g a t e d e ea, a a c
nvase s se d u c la tatl lui p e n t r u reconfortare i
c l d u r . i chiar d a c Noelle ar fi fost mai a f e c t u o a s ,
nu p u t e a s se n d r e p t e spre ea p e n t r u s u p o r t m o r a l ,
p e n t r u c i e a ar fi cutat la el exact acelai lucru. S
a i b grij d e m a m a i d e s o r a lui era a c u m r e s p o n
sabilitatea ce-i revenea.
De c e f c u s e G u y a a ceva? C u m d e p u t u s e s-i
p r s e a s c ? A b s e n a tatlui lui, t r d a r e a a c e s t u i a i

59
sfiaser inima n n e n u m r a t e b u c i . Guy o avusese
o r i c u m pe Renee, p u t e a s-o a i b o r i c n d ; ce avusese d e
oferit de-l t e n t a s e s lase n u r m copiii, afacerile, n
treaga motenire? Gray fusese ntotdeauna apropiat
d e tatl lui, c r e s c u s e n c o n j u r a t d e d r a g o s t e a acestuia,
n t o t d e a u n a i simise sprijinul p r e c u m o piatr solid n
spatele lui, dar a c u m p r e z e n t a a c e e a plin d e d r a g o s t e
d i s p r u s e , i m p r e u n c u ea i piatra d e temelie a vieii
sale.
Se s i m e a terorizat. N u avea dect d o u z e c i i d o i d e
ani, iar p r o b l e m e l e ce-i stteau n fa p r e a u muni d e
netrecut. Noelle i M o n i c a n c n u tiau nimic; c u m v a
t r e b u i a s-i a d u n e tot curajul c a s le s p u n . Trebuia
s fie c a o piatr d e temelie p e n t r u ele i mai trebuia
s-i lase d e o p a r t e d u r e r e a c a s se p o a t o c u p a d e
finanele familiei, p e n t r u c altfel a v e a u s piard totul.
N u ar fi fost a c e e a i situaie d a c G u y ar fi murit, pentru
c atunci Gray ar fi m o t e n i t banii, aciunile i controlul
afacerilor. D u p c u m sttea ns situaia n acel m o
ment, G u y d e i n e a n c t o t u l , iar el d i s p r u s e . Averea
familiei Rouillard le p u t e a s c p a c u uurin printre d e
g e t e , c u deintorii d e aciuni p r s i n d n g r a b vasul
p e cale d e a se s c u f u n d a i c u consiliile directoare
ctignd t o t mat m u l t putere. Gray t r e b u i a s se lupte
d i n rsputeri c a s p s t r e z e m c a r j u m t a t e din ce
a v e a u la a c e a o r .
El, M o n i c a i Noelle a v e a u c e v a p u s d e o p a r t e p e
n u m e l e lor, dar d i n p c a t e n u era d e l o c suficient. G u y
a v u s e s e grij c a Gray s nvee totul d e s p r e afacerile
familiei, dar nu-i d d u s e i p u t e r e a d e a face t o a t e
astea, d o a r d a c n u c u m v a lsase o scrisoare d e s u c
c e s i u n e care-i d d e a c o n t r o l u l a s u p r a acelor afaceri.
S p e r a n a disperrii i f c u loc n sufletul lui. i orice
s c r i s o a r e d e a c e s t fel, d a c exista ntr-adevr v r e u n a , ar
fi trebuit s fie p e m a s a d e lucru d i n biroul d e a c a s .

60
Dar, o r i c u m , t r e b u i a n e a p r a t s-l s u n e p e Alex s a u
s a j u n g la el c a s-i c e a r ajutorul pentru strategia pe
care o a v e a u d e urmat. Alex era u n tip al naibii d e
d e t e p t i unul dintre cei mai b u n i avocai d e c o r p o r a
ie; ar fi avut p o a t e mai mult s u c c e s d a c s-ar fi d u s n
alt parte, n u m a i c f u s e s e sprijinit din plin d e banii
m o t e n i i d i n p a r t e a familiei i n u simise n e v o i a s
p l e c e v r e o d a t d i n Prescott. El a v u s e s e grij d e t o a t e
afacerile lui Guy, p e lng faptul c i era cel mai b u n
prieten, a a c tia cel puin la fel d e bine d a c nu
c u m v a i mai bine dect el situaia legal n care se afla
a c u m Gray.
N u m a i D u m n e z e u tia, se gndi disperat, c avea
nevoie d e t o t ajutorul p e care-l p u t e a primi. Pentru c
d a c n u exista nici o scrisoare d e s u c c e s i u n e , ar fi fost
n o r o c o s d a c r e u e a s pstreze u n a c o p e r i d e a s u p r a
capetelor lor.
Cnd i ridic c a p u l d e p e v o l a n i rectigase c o n
trolul, d u r e r e a f u s e s e m p i n s u n d e v a n spatele minii,
o d e t e r m i n a r e rece lundu-i locul. Pe D u m n e z e u , m a m a
i s o r a lui vor a v e a i aa d e s t u l e m o m e n t e dificile n cercnd s se m p a c e c u situaia; i nici de-al naibii n u
avea d e g n d s se lase d e p i t n aa m s u r , nct
s-i p i a r d i a c o p e r i u l d e d e a s u p r a c a p u l u i .
Porni iari m o t o r u l i intr p e o s e a , lsnd pe d r u
mul prfuit ultimele rmie ale a d o l e s c e n e i .

Se d u s e mai nti n Prescott, direct la biroul lui Alex.


T r e b u i a s se mite r e p e d e d a c d o r e a s salveze totul.
A n d r e a n c e p u s z m b e a s c c n d l v z u intrnd, era
c e v a a p r o a p e a u t o m a t d i n partea femeilor atunci cnd
d d e a u ochii c u el. Faa r o t u n d a femeii se nroise

61
uor. A v e a d e j a patruzeci i cinci d e ani, ndeajuns d e
btrn c a s-i fie i m a m , dar vrsta nu avea nimic
de-a face c u reacia f e m i n i n instinctiv la prezena lui
nalt i m u s c u l o a s .
Gray i ntoarse a u t o m a t zmbetul, dar mintea i zbrnia d e planuri.
- E cineva la Alex? T r e b u i e s-l v d .
- N u , e singur. Intr, s c u m p u l e .
Gry treCu d e biroul ei i a p o i p e u a d e s c h i s a
ncperii n care se afla Alex, nchiznd-o ferm n u r m a
Alex i ridic privirea d e la m u n t e l e o r d o n a t d e d o s a r e
d e p e m a s , d u p care se ridic n picioare. Faa fru
m o a s i p l c u t era a c u m ngrijorat i ntunecat.
- Ai reuit s-l gseti?
Gray s c u t u r d i n c a p .
- O d a t c u el a d i s p r u t i Renee Devlin.
- O h , D o a m n e . Alex se p r b u i n a p o i p e s c a u n ,
n c h i s e ochii i i r e c i o n v i g u r o s r d c i n a nasului.
N u - m i v i n e s c r e d . N-am c r e z u t c v o r b e a serios.
D o a m n e , i d e ce ar fi vorbit serios? Doar se... Se opri
d e o d a t , d e s c h i z n d u - i ochii i n r o i n d u - s e c a un a d o
lescent.
- ...regula o r i c u m c u ea, t e r m i n Gray c u b r u s c h e e .
Se n d r e p t s p r e fereastr i r m a s e a c o l o c u minile n
b u z u n a r e , privind n j o s spre s t r a d a principal. Prescott
era u n o r a foarte mic, c u n u m a i c i n c i s p r e z e c e mii d e
locuitori, dei n ziua a c e e a era trafic intens pe lng
cldirea m u n i c i p a l . Curnd toi cei d e a c o l o d e jos ur
m a u s afle c G u y Rouillard i prsise nevasta i
copiii c a s f u g c u trfa d e Devlin.
- M a m a ta a aflat? l ntreb Alex c u o v o c e ncor
dat.
Gray s c u t u r din c a p .
- n c n u . A m d e g n d s-i s p u n i ei i M o n i c i cnd
o s a j u n g a c a s . o c u l i d u r e r e a iniiale d i s p r u s e r

62
lsndu-l p a r c fr v l a g i puin retras n sine, c a i
c u m s-ar fi aflat u n d e v a la distant, privindu-se c u m
t r e c e a prin t o a t e etapele. C e v a d i n a c e a distan se
revrs n t o n u l c u care-l ntreb pe Alex:
- A lsat tata v r e o s c r i s o a r e d e s u c c e s i u n e la tine?
Pn n acel m o m e n t , Alex se c o n c e n t r a s e d o a r a s u
pra a s p e c t e l o r i a complicaiilor strict e m o i o n a l e ale
trdrii lui Guy. A c u m n c e p u r s-i vin n minte i
complicaiile legale, care-l f c u r s- i d e s c h i d ochii
mari d e o r o a r e .
- La naiba, i z b u c n i , c e d n d n faa unei vulgariti c e
nu-i sttea n fire. N u , n-a fcut a a ceva. Dac mi-ar fi
lsat o a s e m e n e a scrisoare, atunci eu a fi tiut c
v o r b e a serios i a fi ncercat s-l o p r e s c .
- S-ar p u t e a s fie o scrisoare n biroul d e a c a s .
S-ar p u t e a s ne s u n e ntr-o zi s a u d o u . Dac se n
tmpla a a , a t u n c i n u v o m a v e a p r o b l e m e c u latura
financiar a lucrurilor. Dar, d a c n u exist nici o scri
s o a r e i nici n u sun... nu-mi p o t permite s atept.
T r e b u i e s lichidez ct d e mult este posibil, nainte c a
vetile s se mprtie i c a preurile s c a d c a nite
pietroaie.
- O s s u n e , zise nfrigurat Alex. Trebuie. Pur i
s i m p l u n u p o a t e p l e c a d e lng a s e m e n e a obligaii fi
nanciare. Este implicat o ntreag avere.
Gray ridic d i n ungeri fr nici o expresie p e c h i p .
- A plecat fr p r o b l e m e d e lng familia Igi. Nu-mi
p o t permite s p r e s u p u n c afacerile p o t n s e m n a mai
mult p e n t r u el. Se o p r i . N u prea c r e d c se v a ntoarce
s a u c v a s u n a . Eu c r e d c a intenionat s d i s p a r d e
lng familie i afaceri c a s n u se mai n t o a r c nici
o d a t . Pe m i n e m-a nvat tot c e tia, iar a c u m tiu i
d e c e . D a c ar fi intenionat s rmn la crma afa
cerilor n u s-ar fi o b o s i t a a d e mult.
- n a c e s t c a z t r e b u i e s existe i o scrisoare d e

63
s u c c e s i u n e , insist Alex. G u y era u n o m d e afaceri mult
p r e a b u n c a s n u fi avut grij d e a a ceva.
- Poate, dar eu le a m p e m a m a i pe M o n i c a la care
t r e b u i e s m g n d e s c n primul rnd. Trebuie s lichidez
a c u m c a s o b i n ct mai muli b a n i , c a s a m ceva c u
care s p o t lucra i s p o t reconstrui afacerile. Pentru
c d a c n u m z b a t a c u m i el n-a lsat nici o scrisoare
d e s u c c e s i u n e n-o s mai a v e m nici mcar o ulcic n
care s ne p i m .
Alex nghii n sec, dar ncuviin d i n c a p .
- n regul. O s ncerc s fac tot c e p o t c a s
c o n s o l i d e z poziia t a legal, dar te previn, d a c Guy n u
a lsat o s c r i s o a r e d e s u c c e s i u n e s a u d a c n u s u n ,
este o a d e v r a t n e n o r o c i r e . T o t u l este legal, d o a r d a c
n u c u m v a Noelle se h o t r t e s divoreze i s ia j u
mtate d i n averea lui, dar i asta ia mult t i m p .
- T r e b u i e s m p r e g t e s c p e n t r u tot ce-i mai ru, i
spuse Gray. O s m d u c acas s caut scrisoarea,
d a r n u a t e p t a veti d e la m i n e c a s ncepi aciunile.
Pentru c d a c n u e nici o scrisoare, l s u n imediat pe
b r o c k e r i n c e p s vnd. O r i c u m , o s-i d a u d e tire. S
nu s p u i nimic n i m n u i pn n u te s u n .
Alex se ridic n picioare.
- Nici m c a r A n d r e e i n-o s-i s p u n nimic. i trecu
minile prin pr, o indicaie clar a tensiunii n care se
afla, p e n t r u c n g e n e r a l Alex nu c e d a gesturilor d e
nervozitate. Ochii lui gri se n t u n e c a s e r d e suprare.
- mi pare ru, Gray. M simt d e p a r c ar fi vina
m e a . Ar fi trebuit s fac ceva.
Gray s c u t u r d i n c a p .
- N u te nvinovi singur. D u p c u m ai s p u s i t u ,
cine ar fi crezut c v o r b e a serios? N u , singurii o a m e n i
care p o a r t n t r e a g a v i n snt t a t a i R e n e e Devlin.
Zmbi n c o r d a t . Nu-mi p o t i m a g i n a c e v a la care s fi fost
att d e b u n , nct s-l f a c s-i p r s e a s c familia i

64
tot restul, dar se pare c m-am nelat n privina ei. Se
opri, pierzndu-se n gndurile triste i furioase care-l m
c i n a u n acele m o m e n t e , d u p care se s c u t u r i se
n d r e p t spre u. T e s u n imediat c e aflu ceva.
D u p p l e c a r e a lui, Alex se ls s c a d la loc p e
s c a u n , c u micri c a d e m a r i o n e t . De-abia reui s-i
c o n t r o l e z e expresia fetei atunci cnd A n d r e a a p r u n
u a c a m e r e i , plin d e curiozitate.
- Ce s-a ntmplat c u Gray?
- Nimic interesant. O p r o b l e m p e r s o n a l pe care
v o i a s-o d i s c u t e c u mine.
A n d r e a p r e a d e z a m g i t c n-avea ncredere n ea.
- Exist c e v a c u care l-a p u t e a ajuta?
- N u , totul o s fie n regul. Oft i se frec la o c h i .
De ce nu te d u c i t u s-ti iei m a s a d e prnz i a p o i s-mi
a d u c i i mie u n sandvi, ceva? A t e p t un telefon impor
tant i n u p o t pleca.
- Sigur. i c a m ce-ai vrea?
El i flutur mna neglijent.
- Orice. Doar mi tii preferinele. F-mi o surpriz.
Ea mai c o t r o b i cteva m o m e n t e prin cealalt c a
mer, nchiznd c o m p u t e r u l pe care el l c u m p r a s e c u
vreun a n nainte, aranjnd dischetele i a p o i lundu-i
p o e t a . D u p p l e c a r e a ei, Alex mai a t e p t cteva clipe,
d u p care intr n cealalt c a m e r i ncuie u a d e la
intrare. A p o i se aez^ p e s c a u n u l ei, activ iari c o m
puterul i se a p u c s dactilografieze ceva.
- Blestemat s fii Guy, o p t i n b a r b . Ticlos ce
mi-ai fost.

Gray i p a r c m a i n a n faa celor cinci trepte largi


care d u c e a u s p r e v e r a n d a acoperit, n faa celor d o u

65
ui d u b l e d e la intrare, d e i N o e l l e s-ar fi n c r u n t a t
p e n t r u c ea prefera c a mainile familiei s fie parcate
u n d e v a n spatele c a s e i , cel mai bine n gaFaj. Aleea d i n
fata casei era p e n t r u vizitatori, care n-ar fi trebuit s fie
n stare s-i d e a s e a m a c e m e m b r i ai familiei erau
p r e z e n i a c a s d o a r d u p m a i n i l e p a r c a t e la v e d e r e .
In acest fel, nici u n u l dintre ei n u t r e b u i a s se simt
o b l i g a t s a d m i t c era a c a s i c a atare forat s
p r i m e a s c nite o a s p e i nedorii. Cteva dintre preferin
ele lui Noelle erau d e - a d r e p t u l victoriene; d e obicei el i
se s u p u n e a , dar n ziua a c e e a a v e a lucruri c u mult mai
i m p o r t a n t e i n p l u s se i g r b e a .
U r c scrile d i n d o u srituri i d e s c h i s e ua n
g r a b . M o n i c a p r o b a b i l l v z u s e d e la ferestrele dor
mitorului p e n t r u c l ntmpin c o b o r n d grbit scrile,
nelinitea strmbndu-i trsturile.
- Tata n c n-a venit a c a s ! i o p t i privind c u grij
s p r e s a l o n u l n care Noelle i lua micul d e j u n ntrziat.
De c e n a i b a ai spart g e a m u l din biroul lui i a p o i ai fugit
d e a c a s c a o pisic c u c o a d a prins? i d e ce ai
p a r c a t m a i n a n f a ? M a m e i n-o s-i p l a c d e l o c
t r e a b a asta.
Gray nu-i r s p u n s e , ci se grbi s p r e biroul tatlui
s u , g h e t e l e b o c n i n d u - i s o n o r pe p o d e a u a parchetat.
M o n i c a se g r b i d u p el i se furi n b i r o u n v r e m e ce
el c e r c e t a deja c u grij t o a t e hrtiile.
- N u prea c r e d c Alex i-a s p u s adevrul c u jocul
la d e cri, i zise c u b u z e tremurnde. Sun-I din n o u ,
Gray. F-I s-i s p u n u n d e a n u m e este tata.
- Imediat, m u r m u r Gray, fr s-i a r u n c e o privire.
Nici u n a dintre hrtiile d e p e birou nu era o scrisoare d e
s u c c e s i u n e . Se a p u c s d e s c h i d sertarele.
- Gray! M o n i c a i ridicase v o c e a . Snt sigur c e
m a i i m p o r t a n t s-l g s e t i p e tata dect s-i c o t r o b i
printre hrtii.

66
El se o p r i , respir p r o f u n d i se n d r e p t d e spate.
- M o n i c a , s c u m p o , stai a c o l o j o s i taci puin, i zise
c u o b u n t a t e d u b l a t d e o a n u m e a s p r i m e . T r e b u i e s
caut o hrtie foarte i m p o r t a n t p e care tata p o a t e c a
p u s - o aici. O s fiu alturi d e tine ntr-un minut.
Ea d e s c h i s e g u r a c a s s p u n ceva, dar privirea p e
care i-o a r u n c Gray n acel m o m e n t o f c u s t a c .
Potolit, cu fata plin de nedumerire, se aez pe
s c a u n , n v r e m e c e Gray i c o n t i n u a cutrile.
Cinci m i n u t e mai trziu, renun, simind n g u r g u s
tul amar al nvinsului. N u exista nici un fel d e scrisoare.
Nu a v e a s e n s . De ce se mai o b o s i s e Guy atta s-l
nvee tot c e tia, c a a p o i s-i p r s e a s c fr s lase o
s u c c e s i u n e clar? i, d u p c u m s p u s e s e i Alex, G u y
era prea d e t e p t c a s n u se fi gndit la aa ceva. D a c
inteniona s rmn el s aib grij d e afaceri, atunci
d e ce se z b t u s e atta c a s-l instruiasc pe Gray?
Poate c se g n d i s e s-i d e a hurile lui Gray i a p o i se
rzgndise? A s t a era s i n g u r a explicaie existent. i, n
acest caz, o r i c u m a v e a u s p r i m e a s c tiri din partea
lui, cel mai trziu n cteva zile, i asta p e n t r u c afacerile
pe care le a v e a erau mult prea c o m p l i c a t e c a s le lase
d e izbelite mai mult d e att.
Dar, a a c u m i s p u s e s e lui Alex, nu-i p u t e a permite
s p r e s u p u n c cineva v a avea grij d e afaceri. Nu i-l
p u t e a i m a g i n a p e G y y lsnd totul d e izbelite, dar, pn
n a c e a d i m i n e a , nu-i i m a g i n a s e nici c tatl lui i-ar fi
putut prsi p e toi c a s f u g c u Renee Devlin i totui
se ntmplase. Imposibilul se ntmplase, aa c n u mai
p u t e a s c r e a d o r b e t e c tot ce pn atunci l carac
terizase pe tatl lui avea s se m p l i n e a s c , nu? Res
p o n s a b i l i t a t e a fa d e m a m a i s o r a lui i atrna foarte
g r e u d e a s u p r a umerilor. Nu le p u t e a risca b u n s t a r e a .
Se ntinse d u p telefon, dar aparatul nu mai era
a c o l o . Ca prin ceat i aminti c l azvrlise prin g e a m

67
d e d i m i n e a i a r u n c o privire s p r e fereastra care
a c u m a v e a r a m a g o a l , ateptnd u n g e a m n o u . Se
ridic i se n d r e p t s p r e h o l , s p r e telefonul aezat p e
m s u a d e lng picioarele scrilor. M o n i c a se tra d u p
el, n c t c u t , dar u r m n d restricia i m p u s .
l s u n mai nti p e Alex. Iar Alex r s p u n s e imediat
d u p primul a p e l .
- Nici u n fel d e s c r i s o a r e , l inform Gray pe scurt.
Vezi c e poi s faci s p u i mna p e puterea j u d e c
t o r e a s c p e n t r u m i n e s a u orice altceva c e mi-ar c o n
s o l i d a poziia. Puterea j u d e c t o r e a s c era o int c u
btaie l u n g d i n p c a t e , dar cteva sfori tot p u t e a u fi
trase.
- A m i n c e p u t deja, i r s p u n s e Alex c u o v o c e
pierit.
Imediat d u p a c e e a , Gray i s u n a g e n t u l d e burs,
i explic p e s c u r t i n a m n u n t c e a n u m e t r e b u i a s
f a c . D a c t o t c e era m a i ru a v e a s se ntmple, u r m a
s a i b nevoie d e fiecare b n u n parte p e care-l p u t e a
aduna.
i a c u m u r m a partea c e a mai dificil. M o n i c a se
h o l b a la el c u ochii ntunecai plini d e grij.
- S-a ntmplat c e v a , aa-i?
Mental n c e r c s s e oeteasc, d u p care lu c u
fermitate mna M o n i c i n mna lui mare.
- Mai bine hai s m e r g e m s d i s c u t m i c u m a m a ,
i zise.
Ea n c e r c s-i s p u n ceva, ns el s c u t u r hotrt
din cap.
- N u snt n stare s-o s p u n dect o s i n g u r dat, i
r s p u n s e c u o v o c e gtuit.
N o e l l e i s a v u r a u l t i m a c e a c d e c e a i n v r e m e
c e citea r u b r i c a d e d i c a t evenimentelor sociale dintr-un
ziar d i n N e w Orleans. i Prescott-ul avea sptmnalul
s u n care era m e n i o n a t n p e r m a n e n , dar s fie

68
m e n i o n a t ntr-un ziar din N e w Orleans asta era c e v a
care c o n t a c u adevrat. Iar n u m e l e ei era m e n i o n a t
a c o l o suficient d e d e s , nct s d e v i n inta invidiei s o
cietii c o s m o p o l i t e d i n z o n . Era m b r c a t n r o c h i a
ei favorit, alb, c u prul n e g r u i d e s strns la s p a t e
ntr-un sofisticat c o c franuzesc. Era fardat foarte uor,
dar c u mare art, iar bijuteriile p e care le purta erau
extrem d e s c u m p e , foarte e l e g a n t e i n e b t t o a r e la
o c h i . La Noelle n u exista nimic frivol s a u ostentativ, nici
mcar o s i n g u r p a t d e c u l o a r e care s ias n evi
d e n , d o a r linii curate i clasice. Chiar i unghiile nu i
le f c e a n i c i o d a t dect c u u n lac transparent.
i ridic privirea a t u n c i cnd Gray i M o n i c a intrar
n s a l o n , iar ochii i se oprir cteva s e c u n d e pe minile
ncletate ale celor d o i . Dei nu s p u s e nimic, era clar c
d e z a p r o b a atitudinea lor, iar d e c o m e n t a t nu c o m e n t
p e n t r u c asta ar fi artat u n interes p e r s o n a l care ar fi
strnit d i n partea lor acelai interes fa d e p e r s o a n a ei.
- B u n d i m i n e a a , Gray, l ntmpin c u o v o c e la fel
d e c a l m i d e c o n t r o l a t ca n t o t d e a u n a .
Noelle p u t e a ur c u violen pe cineva, dar p e r s o a n a
a c e e a n-ar fi p u t u t b n u i n i c i o d a t a c e a s t ur n u m a i
d u p v o c e ; p e n t r u c n i c i o d a t nu reflecta c l d u r ,
afeciune, mnie s a u orice alt sentiment. Pentru c a a
c e v a ar fi fost d e - a d r e p t u l vulgar, iar Noelle nu i-ar fi
p e r m i s n nici u n caz*s se c o b o a r e att d e jos.
- S s u n s ne a d u c u n ceai p r o a s p t ?
- N u , m a m , m u l u m e s c . T r e b u i e s v o r b e s c c u tine
i c u M o n i c a ; s-a ntmplat c e v a foarte serios. Simi mna
M o n i c i t r e m u r n d , a a c o strnse uor n s e m n d e
mbrbtare.
Noelle p u s e ziarul d e o p a r t e .
- Este cazul s a v e m o intimitate c e v a mai sigur? l
ntreb, ngrijorat c a n u c u m v a vreunul dintre servitori
s-i a u d d i s c u t n d d e o p r o b l e m p e r s o n a l .

69
- N u c r e d c este nevoie.
Gray trase u n s c a u n p e n t r u M o n i c a , d u p care r
m a s e n spatele ei c u o mn p e umr. Noelle avea s
fie s u p r a t d i n c a u z a i n c o v e n i e n t e l o r s o c i a l e , d i n
c a u z a stnjenelii care a v e a s vin c u tirea lui, dar
d u r e r e a M o n i c i v a fi mult mai rea.
- Nu v d c u m a p u t e a s fac s fie mai uor. Dei
n-a lsat nici o s c r i s o a r e s a u bileel, se pare c tata a
plecat d i n o r a m p r e u n c u Renee Devlin. A m n d o i au
disprut.
Mna subire a lui Noelle se a e z delicat pe piept.
M o n i c a r m s e s e c a o s t a n d e piatr, nici mcar nu
mai respira.
- Snt s i g u r c n-ar lua o a s e m e n e a femeie c u el
ntr-o cltorie d e afaceri, i r s p u n s e Noelle c u o s i g u
ran c a l m . N u m a i gndete-te c u m ar arta.
- Mam... Gray n c e r c s se stpneasc, dei ar
d e a d e n e r b d a r e i mnie. Nu a plecat ntr-o cltorie
d e afaceri. Tata i Renee Davlin au fugit m p r e u n . N-or
s se mai ntoarc.
M o n i c a ls s-i s c a p e u n ipt ascuit, i-i d u s e
a m n d o u minile la g u r c a s-l o p r e a s c . Faa lui
Noelle i p i e r d u c u l o a r e a , dar micrile i erau foarte
bine c o o r d o n a t e a t u n c i cnd p u s e c a n a c u ceai chiar n
mijlocul farfurioarei.
- Snt s i g u r c te neli, d r a g . Tatl t u nu i-ar
risca poziia pe care o are n societate pentru...
- M a m , p e n t r u n u m e l e lui D u m n e z e u ! izbucni Gray,
pierzndu-i c o n t r o l u l . Tata n u d nici m c a r o c e a p
d e g e r a t p e poziia social. Pentru tine este aa d e
i m p o r t a n t , n nici u n caz i pentru el!
- G r a y s o n , n u e s t e d e l o c n e c e s a r s fii att d e
vulgar.
Gray strnse d i n dini. Era tipic p e n t r u ea s ignore
c e v a c u adevrat n e p l c u t c a s se axeze p e ceva ce i

70
se p r e a trivial.
- T a t a a plecat, i mai zise o d a t , a c c e n t u n d c u v i n
tele. Te-a lsat p e n t r u u n a c a Ren6e. A u fugit m p r e u n
i tata n u se mai n t o a r c e . N i m e n i altcineva nu tie asta,
n c , dar p r o b a b i l c pn mine d i m i n e a tot oraul o
s fie la curent.
Ochii ei se lrgir a u z i n d ultimele cuvinte, iar o r o a
rea a p r u d e o d a t n v r e m e c e realiza umilina care
a v e a s vin.
- N u , reui s o p t e a s c . N u p o a t e s-mi f a c u n a
c a asta.
- Ba p o a t e . A i f c u t - o !
O r b e t e , s e ridic n picioare, scuturnd d i n c a p .
- Chiar... chiar a plecat? ntreb a p r o a p e ntr-un fel
d e m u r m u r g r e u d e desluit. M-a lsat p e mine pentru
acea... acea... Incapabil s t e r m i n e fraza, iei r e p e d e
din c a m e r d e p a r c ar fi zburat, n u ar fi mers.
Imediat d u p p l e c a r e a lui Noelle, imediat d u p ce
p r e z e n a ei intimidant d i s p r u , M o n i c a i ls c a p u l pe
m a s , n g r o p n d u - i faa n p a l m e , sughiurile d e plns
scuturndu-i ntregul t r u p subirel. A p r o a p e la fel d e s u
prat p e Noelle d u p c u m era i p e Guy, Gray n g e n u n c h e alturi d e s o r a lui, p u n n d u - i u n bra n jurul ei.
- O s fie foarte g r e u , i s p u s e , dar o s t r e c e m i d e
asta. n u r m t o a r e l e cteva zile o s fiu foarte o c u p a t
n c e r c n d s fac o r d i n e i n afaceri, dar snt aici cnd o s
ai nevoie d e m i n e . N u reui s-i s p u n c la u le
b t e a dezastrul financiar. tiu c a c u m d o a r e , dar o s
t r e a c pn la u r m .
- l ursc, s u s p i n M o n i c a c u o v o c e rguit. Ne-a
prsit p e n t r u acea... a c e a trf o r d i n a r ! Sper s n u se
mai n t o a r c n i c i o d a t . l ursc, n u vreau s-l mai v d
n i c i o d a t . D e o d a t se n d e p r t d e el, azvrlind^scaunul
ntr-o parte, a t u n c i cnd se ridic d e la m a s . n c mai
s u s p i n a a t u n c i cnd iei d i n s a l o n i Gray i p u t u auzi

71
s u s p i n e l e i tot d r u m u l n s u s p e s c a r pn cnd ua d e
la d o r m i t o r se trnti c u u n z g o m o t puternic.
Gray ar fi vrut i el tare mult s-o imite i s-i n
g r o a p e fata n p a l m e . V o i a s l o v e a s c n ceva, cel mai
bine n nasul tatlui s u . Ar fi vrut s-i strige mnia
pn-n tria cerului. Situaia era i aa destul d e rea; d e
c e t r e b u i a Noelle s-o n r u t e a s c i mai mult, p sndu-i d o a r d e ce ar fi putut s p u n e prietenii? Mcar
p e n t r u o s i n g u r dat, d e ce nu p u t e a s-i fie de ajutor
fiicei sale? Chiar nu v e d e a ct nevoie avea M o n i c a d e
ea? Dar ea nu f u s e s e n i c i o d a t alturi d e ei la nevoie,
a a c d e ce s-ar fi s c h i m b a t t o c m a i n acel m o m e n t ?
Spre d e o s e b i r e d e Guy, Noelle era mcar mereu c o n
stant.
A v e a nevoie d e o b u t u r , u n a tare. Iei d i n salon i
se n a p o i e n b i r o u , spre sticla de s c o t c h p e care Guy o
avea m e r e u la n d e m n n d u l p i o r u l d e buturi din
spatele biroului. Oriane, menajera lor d e muli ani, t o c
mai se n d r e p t a s p r e scri c u u n vraf d e p r o s o a p e
p r o a s p t s p l a t e i , c n d t r e c u prin f a a b i r o u l u i , i
a r u n c o privire c u r i o a s . Desigur, nefiind s u r d , auzise
c e v a r u m o a r e . Speculaiile care aveau s se n c i n g
ntre Oriane, soul ei, G a r r o n , cel care avea grij d e
g r d i n , i Delfina, b u c t r e a s a , aveau s fie c o p i o a s e .
Desigur, t r e b u i a s le s p u n i lor, dar nu se p u t u c o n
v i n g e s-o f a c n acel m o m e n t . Poate d u p c e avea s
b e a un pahar s a u d o u d e s c o t c h .
D e s c h i s e d u l p i o r u l i s c o a s e sticla, d u p care
turn cteva d e g e t e din lichidul de culoarea ambrei
n t r - u n pahar. A r o m a c a d e f u m , neptoare i d u r i
arse gtul n m o d plcut d u p ce lu prima nghiitur,
a p o i d d u paharul peste c a p c u o s i n g u r micare a
minii. El avea nevoie d e efectul d e sedativ, n u d e gust.
T o c m a i i t u r n a s e i cel de-al d o i l e a pahar cnd u n ipt
ascuit p r u s d e s p i c e aerul casei, urmat a p o i d e c h e -

72
m a r e a n u m e l u i lui n c o n t i n u u , iar c e a c a r e t i p a era
Oriane.
Monica.
Imediat d u p ce auzise iptul lui Oriane,
Gray i d d u s e s e a m a s a u b n u i s e n m o d incontient
c e a n u m e se n t m p l a s e . S p a i m a p a r c i n g h e a s e
inima n v r e m e ce ieea n f u g din b i r o u , urcnd scrile
cte d o u t r e p t e o d a t . Oriane ieise pe hol n ntmpinarea lui c u ochii mrii d e p a n i c .
- S-a tiat s i n g u r , ru d e tot. Of, D o a m n e , of,
D o a m n e , e snge peste tot...
Gray t r e c u p e lng ea intrnd n d o r m i t o r u l M o n i c i .
Nu era a c o l o , d a r u a d e la b a i e . e r a d e s c h i s , iar el
se a r u n c pur i s i m p l u n direcia ei c a a p o i s se
o p r e a s c ngheat n p r a g .
M o n i c a i d e c o r a s e d o r m i t o r u l i sala d e baie sin
gur, n n u a n e delicate d e roz i alb perlat care se
potriveau mai bine unei fetie mici. n m o d n o r m a l lui
Gray culorile a c e l e a i a m i n t e a u d e acadelele din p o m u l
d e C r c i u n , n u m a i c a c u m c e r a m i c a roz a slii d e baie
era m p r o c a t c u pete d e u n r o u ntunecat. M o n i c a
era aezat foarte c a l m p e c a p a c u l roz al toaletei, c u
ochii ei mari i ntunecai p a r c g o i n v r e m e c e privea
o r b e t e p e fereastr. Minile i le strnsese n p o a l . Iar
sngele glgia din rnile adnci pe care i le f c u s e la
a m n d o u ncheieturile, udndu-i p o a l a rochiei, s c u r g n du-i-se a p o i p e picioare i f o r m n d b l t o a c e p e p o d e a .
- mi pare ru p e n t r u ce s-a ntmplat, L s p u s e pe o
v o c e pierit. N u m a t e p t a m c a Oriane s vin t o c m a i
a c u m c u p r o s o a p e l e curate.
- lisuse, g e m u Gray, lund d e j o s p r o s o a p e l e p e
care le s c p a s e Oriane. Se aez n g e n u n c h i lng
M o n i c a , nfcndu-i ncheietura sting. La naiba, M o
nica, ar trebui s-i nvineesc f u n d u l ! n c e p u s-i b a n
dajeze ncheietura ct mai strns c u u n p r o s o p , relund
acelai p r o c e d e u i c u cealalt mn.

73
- Dar las-m n p a c e , o p t i , ncercnd s-i t r a g
braul din strnsoarea lui, dar era deja nspimnttor d e
slbit.
- T u s taci d i n g u r ! latr el, prinzndu-i mna mai
bine i nfurnd-o ct mai strns n p r o s o p . La naiba c u
t o a t e , c u m de-ai p u t u t face o a s e m e n e a prostie? Asta,
p e lng t o t restul e v e n i m e n t e l o r d i n a c e a zi f u s e s e
p i c t u r a care revrsase p a h a r u l , a p r o a p e c nu mai
p u t e a rezista. T e a m a furia i se a m e s t e c a u n piept
a p r o a p e sufocndu-l d i n c a u z a intensitii lor. Te-ai oprit
m c a r u n m o m e n t c a s te gndeti i la ceilali, nu
n u m a i la tine? Te-ai gndit m c a r o s e c u n d c i mie
mi-e la fel d e g r e u i c p o a t e a fi avut nevoie d e
ajutorul t u , c t u t u r o r ne e la fel d e g r e u c u m i este i
ie?
S p u s e s e t o a t e acele cuvinte uierat, printre dinii n
cletai, n v r e m e c e o strnsese la piept i o luase la
f u g p e lng Noelle, care sttea n e m i c a t n pragul
d o r m i t o r u l u i c u faa palid c a o stafie, i n j o s pe scri
i mai a p o i p e lng Delfina i Oriane care stteau strnse u n a n alta p e h o l .
- Sunai la clinic i spunei-i d o c t o r u l u i B o g a r d e c
sntem n d r u m s p r e el, le o r d o n n v r e m e c e o d u c e a
p e M o n i c a s p r e u a d i n fa i a p o i n j o s pe scrile d e
la intrare, s p r e m a i n a p a r c a t la civa pai deprtare.
- O s-i m u r d r e s c m a i n a d e snge, protest ncet
Monica.
- Parc i-am s p u s s taci, izbucni el. N u vorbi dect
d a c ai d e s p u s c e v a d e bun-sim. Probabil c ar fi
trebuit s fie mai blnd i mai sensibil c u cineva care
t o c m a i n c e r c a s e s-i c u r m e zilele, dar a c e e a era sora
lui i ar fi trebuit s fie blestemat n veci d a c ar fi
lsat-o s se o m o a r e . Era c u p r i n s d e o mnie c u m p l i t ,
d e - a b i a c o n t r o l a b i l . I se p r e a c viaa i s e d u s e s e n
iad, n n u m a i cteva o r e , i se sturase c a t o c m a i o a -

74
menii pe care i i u b e a s f a c tot felul d e prostii.
N u se mai o b o s i s d e s c h i d portiera mainii, ci se
a p l e c d o a r peste e a i o d e p u s e pe M o n i c a pe s c a u n
ca d u p a c e e a s se salte i el n m a i n i s por
n e a s c m o t o r u l . Porni n t r o m b , lsnd pe alee urmele
c a u c i u c u r i l o r n v r e m e c e fora m o t o r u l la limit. M o n i c a
a l u n e c a s e slbit n portier, tinndu-i ochii nchii. i
a r u n c o privire speriat, dar n u risc s se o p r e a s c
s v a d c u m se s i m e a i s piard i mai mult t i m p
preios. Sngele n c e p u s e s se ntrevad deja prin p r o
s o a p e , prnd strlucitor prin materialul d e o albea
orbitoare. i d o a r v z u s e tieturile; nu f u s e s e r d o a r
nite s i m p l e zgrieturi menite s atrag atenia celor din
jur. N u , M o n i c a n c e r c a s e la m o d u l foarte serios s-i ia
viaa. Faa i era c u m p l i t d e palid i n jurul gurii nce
p u s e s a i b u r m e albstrii. S o r a lui p u t e a s m o a r
p e n t r u c tatl lui n u n c e t a s e s-o tot u r m r e a s c pe
trfa a c e e a r o c a t , Renee Devlin.
S t r b t u cele c i n c i s p r e z e c e mile care-l d e s p r e a u
d e clinic n n u m a i z e c e minute. Parcarea era plin, dar
el ntoarse m a i n a n spatele cldirii c u u n singur etaj,
d u p care a p s c u putere p e c l a x o n , opri m a i n a i o
lu iari p e M o n i c a n brae. Era foarte m o a l e , iar c a p u l
i se b l b n e a pe u m r u l lui. Gray simi d e o d a t c u m
lacrimi fierbini i n e p a u o c h i i .
U a d i n s p a t e se d e s c h i s e , iar d o c t o r u l B o g a r d e se
g r b i s le ias f h cale, urmat d e d o u asistente.
- Du-o n p r i m a c a m e r p e partea dreapt, i zise n
v r e m e ce Gray intra c u greutate pe u. Sadie Lee
Fanchier, asistenta ef, inea d e s c h i s u a d e la sala
d e consultaii, n v r e m e ce el o d u c e a p e M o n i c a n
u n t r u , p u n n d - o c u blndee p e m a s a n g u s t a c o p e r i t
c u vinilin.
Sadie Lee n c e p u s e deja s p r e g t e a s c aparatura
chiar n v r e m e ce d o c t o r u l e x a m i n a tieturile. R e p e d e ,

75
a c e a s t a i lu t e n s i u n e a n v r e m e ce inea u n s t e t o s c o p
apsat pe ncheietura cotului.
- a p t e i j u m t a t e c u p a t r u .
- ncepei c u o transfuzie, le o r d o n d o c t o r u l B o g a r d e . G l u c o z a . Cealalt asistent, Kitty, se a p u c s-i
execute ordinele.
D o c t o r u l B o g a r d e nu-i d e z l i p e a ochii d e pe ncheie
turile M o n i c i n v r e m e ce lucra.
- Are m a r e nevoie d e snge, s p u s e . i ct mai re
p e d e . T r e b u i e s-o d u c e m la spitalul din B a t o n R o u g e ,
p e n t r u c aici n u p o t s fac m a r e lucru. i mai are
nevoie d e u n specialist vascular c a s-i repare venele.
Pot s-o stabilizez, Gray, dar mai mult d e att n u pot.
Kitty atrn p u n g a transfuziei ntr-un s u p o r t d e metal,
d u p care nfipse a c u l n braul M o n i c i .
- Nu mai a v e m t i m p s c h e m m o a m b u l a n pn
aici, c o n t i n u d o c t o r u l . O s-o d u c e m chiar noi n m a i n a
m e a . Crezi c poi s c o n d u c i tu? l ntreb aruncndu-i
o privire ascuit.
- Da. R s p u n s u l era c a l m , fr e c h i v o c .
D o c t o r u l B o g a r d e nfur strns ncheieturile M o
nici.
- n regul, astea or s o p r e a s c sngerarea. Kitty,
a m nevoie d e v r e o d o u pturi. Pune u n a peste s c a u
nele d i n spatele mainii mele, iar c u cealalt o s-o a c o
peri p e M o n i c a . Gray, ia-o iari n brae i fii atent la
a c u l la din bra. S a d i e Lee, c h e a m spitalul i spune-le
c sntem n d r u m s p r e ei, i mai s u n i la d e p a r t a m e n
tul erifului i pune-l s in d r u m u l liber.
G r a y i l u s o r a n b r a e c u b l n d e e . D o c t o r u l
B o g a r d e i lu g e a n t a m e d i c a l ntr-o mn i p u n g a c u
g l u c o z a n cealalt, m e r g n d alturi d e Gray n v r e m e ce
a c e s t a se n d r e p t a c u M o n i c a s p r e Chrysler-u\
c u patru
ui ce-i a p a r i n e a . Mai nti se u r c d o c t o r u l , c a a p o i s-l
ajute p e Gray s-o a e z e uor p e M o n i c a p e s c a u n e l e

76
din s p a t e . A p o i a g p u n g a c u g l u c o z a pe u m e r a u l
fixat alturi d e fereastr, el aezndu-se n g e n u n c h i pe
p o d e a u a mainii chiar lng c a p u l ei.
- S n u m e r g i p r e a r e p e d e c a s ne zgli, l d s
cli n v r e m e ce G r a y s e s t r d u i a s-i vre t r u p u l l u n g
n s p a t e l e v o l a n u l u i .
D o c t o r u l B o g a r d e d e - a b i a d a c m s u r a u n metru i
a p t e z e c i n n l i m e , a a c s c a u n u l e r a a e z a t att
d e a p r o a p e d e v o l a n , nct a p r o a p e atingea pieptul lui
Gray. i nici n u p u t e a lsa s c a u n u l mai n s p a t e p e n t r u
c d o c t o r u l era aezat chiar pe p o d e a i nu-l p u t e a
mpinge peste Monica.
- S m e r g i c u o vitez c o n s t a n t i o s a j u n g e m la
t i m p . i a p r i n d e i luminile d e avertizare.
Gray g n d e a nu t o c m a i f r u m o s d e s p r e oferii care i
ineau s c a u n u l att d e a p r o a p e d e v o l a n , dar pstra
gndul d o a r p e n t r u sine. Ascultnd d e ordinele primite,
n c e p u s se n d e p r t e z e d e clinic c u o vitez mult
r e d u s fa d e c e a c u care sosise c u zece minute n
u r m , dei instinctul i s p u n e a s a p e s e p e d a l a a c c e
leraiei pn-n p o d e a i s m e a r g n ritm alert. N u m a i
simplul fapt c tia c m a i n a d o c t o r u l u i fusese c o n
struit mai mult p e n t r u c o n f o r t i nu p e n t r u vitez pe
riculoas l o p r i s nu m e a r g c u ea aa c u m ar fi mers
c u Corvette-u\
lui.
- i t r e a b a asta c u m s-a ntmplat? l ntreb d o c
torul.
Gray i a r u n c o privire prin o g l i n d a retrovizoare.
D o c t o r u l era u n brbat micu, puin c a m grsuliu i c u
o c h i albatri, ptrunztori. i, n c i u d a n u m e l u i , nu era
nici creol i nici c a j u n ; p r o b a b i l c avea a p r o a p e cinci
zeci d e ani pentru c prul b l o n d devenise a c u m
a p r o a p e nisipiu. Gray l tia de cnd se n s c u s e . Noelle
nu-l c o n s u l t a s e niciodat pentru c preferase un alt me
dic d e prin N e w Orleans, dar n rest toi cei d e a c a s

77
m e r s e s e r la el n c e p n d c u tieturile, zgrieturile din
copilrie i c e a mai s i m p l rceal, pn la braul rupt al
lui Gray cnd n c e p u s e s j o a c e fotbal pe la cincispre
z e c e ani.
Gray nu avea d e g n d s-i s p u n totul, preferind s
pstreze detaliile d o a r p e n t r u el pn cnd agentul d e
b u r s ar fi vndut aciunile, iar Alex i-ar fi ntreprins
manevrele legale, d e i n u p r e a posibil s n b u e c u
totul tirea. A a c i s p u s e d o c t o r u l u i d o a r faptul c e n
tral, cel care c o n t a cel mai mult.
- Tata c u m a m a s-au desprit.
D o c t o r u l oft.
- neleg. T o a t l u m e a d i n orel i din mprejurimi
tia ct d e legat era M o n i c a d e Guy.
Gray se c o n c e n t r a a s u p r a d r u m u l u i . Suspensiile m a
inii a t e n u a u h o p u r i l e d r u m u l u i , iar cauciucurile p r e a u
s cnte pe astfalt. Senzaia d e irealitate pe care o mai
simise i mai d e v r e m e se ntorsese iari. Soarele n
c i n g e a p a r c a c o p e r i u l m a i n i i , arzndu-i picioarele
m b r c a t e n b l u g i , n v r e m e ce pinii nali t r e c e a u vjind
p e lng ferestre. Cerul d e d e a s u p r a lor era d e un al
b a s t r u adnc. Era d e - a b i a n c e p u t u l verii i t o a t e locurile
d i n jur i erau la fel d e c u n o s c u t e c a i propriile-i tr
sturi. A s t a i se p r e a att d e ciudat. C u m d e p u t u s e
rmne totul n e s c h i m b a t cnd l u m e a lui se s p r s e s e n
b u c e l e mici n ziua a c e e a ?
n spatele lui, d o c t o r u l B o g a r d e verific din n o u pul
sul i t e n s i u n e a M o n i c i .
- Gray, i zise c u c a l m . Ar fi bine s m e r g i mai re
pede.

CApirolul 5

Se f c u s e d e j a z e c e i j u m t a t e seara cnd Gray i


d o c t o r u l B o g a r d e prsir spitalul d i n B a t o n R o u g e . Pe
Gray l a r d e a u o c h i i d e o b o s e a l i era n c nucit din
c a u z a emoiilor istovitoare d i n ziua a c e e a . M o n i c a f u
s e s e stabilizat i s u p o r t a s e c u bine intervenia chirurgi
cal, iar a c u m d o r m e a linitit s u b influena sedativelor.
F c u s e u n m i c s t o p c a r d i a c imediat d u p c e a j u n s e s e r
la s p i t a l , d a r e c h i p a d e u r g e n d e a c o l o o r e a d u s e s e
la via c u ajutorul ocurilor electrice a p r o a p e imediat
d u p a c e e a . i mai primise patru f l a c o a n e c u snge
nainte d e o p e r a i e i a p o i n c d o u pe parcursul a c e s
teia. D o c t o r u l care-i aranjase ncheieturile i s p u s e s e c
nu se stricase nimic, definitiv n partea d r e a p t , dar c i
rnise cteva t e n d o a n e la c e a stng i c era p o s i b i l s
nu-i mai r e c a p e t e mobilitatea total.
Ins p e n t r u Gray n u c o n t a s e dect faptul c s o r a lui
a v e a s triasc. De altfel se trezise p e n t r u scurt t i m p
atunci c n d f u s e s e m u t a t din sala d e operaii n s a l o n u l
pe care l luase p e n t r u ea, i reuise s m u r m u r e ncet,
c n d l zrise lng e a :
- mi pare ru, Gray.
El nici m c a r a c u m n u tia c e v o i s e s-i s p u n , d e

79
fapt, d a c i p r e a ru c n c e r c a s e s se s i n u c i d , c
nu reuise s-i ia viaa s a u c i prea ru c-i p r o
d u s e s e attea griji. n s prefera s a l e a g prima variant
i asta p e n t r u c n u p u t e a s u p o r t a gndul c era posibil
s n c e r c e d i n n o u .
- O s c o n d u c e u , i zise d o c t o r u l B o g a r d e , ntinznd
o p a l m i lovindu-l uor p e u n umr. T u ari c a naiba.
- A a m i simt, m o r m i Gray. A m mare nevoie d e
o c a n c u cafea. Era foarte b u c u r o s s-l lase pe d o c t o r
s c o n d u c m a i n a . i simea creierul p u s t i u ; p r o b a b i l
c n-ar fi f o s t d e l o c p r u d e n t s c o n d u c el nsui m a
ina i n f o n d era a d o c t o r u l u i . Desigur, va sta i n
c o n t i n u a r e c u g e n u n c h i i la g u r , dar cel puin va p u t e a
respira n voie.
- Pi, c h e s t i a asta se p o a t e rezolva. La cteva strzi
d e aici este u n
McDonald's.
Gray se g h e m u i t o t i se u r c n m a i n , m u l u m i n d
n g n d D o m n u l u i c Chrysler-u\
avea u n b o r d teit p e n
tru c altfel ar fi avut g e n u n c h i i n u m a i vnti.
C i n c i s p r e z e c e m i n u t e mai trziu, c u o c a n d e plastic
n mn, d i n c a r e i e e a u a b u r i nviortori, privea pe
g e a m c u m se s t i n g e a u ultimele lumini ale oraului n
v r e m e ce se d e p r t a u tot mai mult p e o s e a . Civa
d i n t r e cei m a i fericii a n i ai lui f u s e s e s e r petrecui
a c o l o , la LSU. S t r b t u s e oraul acela n l u n g i-n lat,
u n puti v i g u r o s n cutare d e noi aventuri, i avusese
parte d e o g r m a d . Nimeni n u tia s se distreze mai
bine dect u n c a j u n , iar B a t o n R o u g e era plin d e locuri
g r o z a v e d e distracie. Cei patru ani petrecui a c o l o tre
c u s e r c a u n vis.
Nici mcar n u t r e c u s e att d e mult t i m p d e cnd se
ntorsese a c a s p e n t r u t o t d e a u n a , d o a r vreo d o u luni,
dar p a r c t r e c u s e r veacuri d e a t u n c i . Ziua a c e e a de
c o m a r ce p r e a s nu se mai sfreasc sigilase parc
p e n t r u t o t d e a u n a c o p i l u l acela zburdalnic, lsnd o linie

80
clar d e d e m a r c a i e ntre cele d o u pri ale vieii lui.
Gray se maturizase g r a d a t , c a majoritatea oamenilor,
dar n ziua a c e e a n t r e a g a responsabilitate a vieii d e
adult i se lsase t o a t p e umeri. Desigur, erau destul d e
lai i d e puternici c a s-i d u c p o v a r a , a a c se
oelise s i n g u r i f c u s e c e e a c e trebuia. i d a c o m u l
care rezultase d u p d e z a s t r u era mai p o s o m o r t i mai
dur dect cel care se d d u s e j o s din pat n aceeai
d i m i n e a , ei bine, d a c a c e l a era preul supravieuirii,
era b u c u r o s s-l p l t e a s c .
O r i c u m a c a s l a t e p t a u i mai multe p r o b l e m e . n
acele c i r c u m s t a n e cele mai multe m a m e ar fi fost alturi
d e copiii lor, u n sprijin p e n t r u ei, dar nu a c e s t a era cazul
i c u Noelle. N u reuise d e l o c s-o p r i n d la telefon.
Vorbise n s c h i m b c u Oriane, care i spusese c d o a m n a
Noelle se n c h i s e s e n d o r m i t o r i n u mai v o i a s ias
d e a c o l o . A p o i , d u p instruciunile p e care i le d d u s e ,
Oriane i p a s e n faa uii nchise faptul c M o n i c a s c
p a s e d e pericol i c a c u m se afla la spital.
Cel p u i n n u t r e b u i a s-i f a c griji c i Noelle avea
d e g n d s f a c a c e e a i c a s c a d o r i e c a i M o n i c a . O
c u n o t e a mult p r e a bine p e maic-sa; era mult prea
e g o i s t c a s-i f a c s i n g u r v r e u n ru.
n c i u d a c a f e l e i b u t e , t o t d r u m u l s p r e c a s d o r m i
i se trezi d e - a b i a cnd d o c t o r u l B o g a r d e opri m a i n a
lng clinic. Lsase m a i n a c u c a p o t a lsat p e n t r u c
a v u s e s e lucruri mai i m p o r t a n t e d e fcut n m o m e n t u l n
care s o s i s e la clinic i a c u m s c a u n e l e erau u m e d e din
c a u z c se lsase roua. Pe d r u m u l spre c a s u r m a s
stea c u f u n d u - n a p , dar p o a t e c era mai bine aa,
p o a t e c r e u e a astfel s rmn treaz.
- Crezi c o s poi d o r m i n n o a p t e a asta? l ntreb
d e o d a t d o c t o r u l . Pentru c p o t s-i d a u c e v a d a c
crezi c ai nevoie.
Gray n c e p u s rd nbuit.

81
- P r o b l e m a este c u m s fac c a s rmn treaz pe
d r u m u l pn a c a s .
- Pi, n c a z u l sta p o a t e c ar fi mai bine s d o r m i
aici la clinic.
- M u l u m e s c , d o c t o r e , dar l a c cei d e la spital a u
c u m v a nevoie d e m i n e , or s m c a u t e p e a c a s .
- n regul. A t u n c i ai grij c u m ajungi.
- O s a m grij. Gray i p e t r e c u picioarele pe d e a
s u p r a portierei i se ls s c a d n s c a u n . M d a . V a
avea f u n d u l u d pn s a j u n g a c a s . Umezeala rece l
f c u s se z g r i b u l e a s c .
Ls c a p o t a n j o s , aerul rece p o c n i n d u - l chiar n
fat. Mirosurile nopii erau dulci i p r o a s p e t e , mult mai
p r o a s p e t e dect a t u n c i c n d a r d e a soarele. n v r e m e c e
lsa Prescott-ul n u r m a , n t u n e c i m e a rural se nchise
p r o t e c t o a r e n jurul lui, alintoare.
Dei o o a z d e l u m i n l u c e a n ntunericul plcut.
Jimmy J o ' s , c r c i u m a d e la m a r g i n e a d r u m u l u i , era nc
n plin activitate. Parcarea c u pietri era plin d e m a
ini i c a m i o n e t e , n e o a n e l e s t r l u c i t o a r e n t m p i n n d
o a s p e i i , zidurile cldim prnd s se c u t r e m u r e s u b
fora muzicii d i n interior. n v r e m e c e Gray se a p r o p i a tot
mai mult, c u m a i n a s a n e a g r , o c a m i o n e t r p n o a s
iei c u z g o m o t d i n parcare chiar n faa lui, c u c a u c i u
curile f u m e g n d p e asfaltul oselei.
Gray a p s p e p e d a l a d e frn, o p r i n d b r u s c Corvetfe-ul micu. C a m i o n e t a d e r a p a ntr-o parte, a p r o a p e
rsturnndu-se, d u p care reveni pe d r u m . Farurile lui
prinser d e o d a t n c o n u l lor d e l u m i n feele o c u p a n
ilor c a m i o n e t e i n v r e m e c e cel care sttea p e s c a u n u l
p a s a g e r u l u i flutura o sticl d e bere i i striga ceva.
Gray n g h e n acel m o m e n t . N u p u t u s e nelege ce
a n u m e i se strigase, dar o r i c u m n u c o n t a . C e e a c e
c o n t a era faptul c n c a m i o n e t se aflau Russ i Nicki
Devlin i c se n d r e p t a u n aceeai direcie c u el, a d i c

82
spre d o m e n i u l familiei Rouillard.
Ticloii a c e i a t o t n u p l e c a s e r . Erau n c p e d o
meniul lui.
Mnia n c e p u s-l c o p l e e a s c d i n n o u . Ciudat d e
detaat, o simi v e n i n d ^ n c e p n d d e la picioare, i ridicndu-se a p o i t o t mai mult, d e p a r c ar fi s c h i m b a t t o a t e
celulele existente n t r u p . A j u n s e s e pn la a b d o m e n
fcndu-l s-i n c o r d e z e involuntar m u c h i i , d u p care i
u m p l u i p i e p t u l n a i n t e s e x p l o d e z e n creier. Era
a p r o a p e c a o uurare, eliminnd o b o s e a l a i ceata n
care se z b t u s e pn a t u n c i , lsndu-l s g n d e a s c t o
tul la rece, n v r e m e c e s i s t e m u l nervos prelua d i n n o u
conducerea.
ntoarse m a i n a n u n g h i strns, d u p care o lu
n a p o i s p r e Prescott. erifului Deese nu-i va p l c e a s
fie trezit n miez d e n o a p t e , dar Gray era totui u n Rouil
lard, iar eriful v a f a c e n cele d i n u r m c e e a ce avea
s-i cear. La naiba, chiar o s-i plac. D a c r e u e a u s
se d e s c o t o r o s e a s c d e familia Devlin, asta ar fi n s e m
nat s r e d u c rata criminalitii la jumtate, cel puin.

Faith n u f u s e s e n stare s se relaxeze t o a t ziua.


A p r o a p e c se m b o l n v i s e din c a u z a sentimentului d e
d e z a s t r u i pierdere, f u s e s e i n c a p a b i l s mai m n n c e
ceva. Scottie, simindu-i starea, f u s e s e scncit i speriat,
agndu-se m e r e u d e picioarele ei i stndu-i n cale n
v r e m e ce ea c u t a n m o d cu totul m e c a n i c s-i n d e
p l i n e a s c ndatoririle.
D u p c e p l e c a s e Gray n d i m i n e a a aceea, ea se i
a p u c a s e s m p a c h e t e z e , dar A m o s o p o c n i s e peste
c a p i-i s p u s e s e s nu se mai poarte c a o p r o a s t . C
era posibil c a Renee s fi plecat p e n t r u cteva zile, dar

83
c u r m a s se n t o a r c i c btrnul Rouillard nu-l va
lsa p e t i c l o s u l d e fiu-su s i a l u n g e d i n c a s .
Chiar i n acele m o m e n t e d e disperare, Faith se
ntrebase d e c e tatl ei i s p u n e a lui G u y b t r n " cnd
d e fapt a c e s t a era chiar c u u n a n mai tnr dect el.
D u p u n t i m p , A m o s s e u r c a s e n c a m i o n e t a lui i
p l e c a s e s-i c a u t e c e v a d e but. Imediat c e d i s p r u s e
d i n v e d e r e , J o d i e s e i s t r e c u r a s e n d o r m i t o r u l lui i se
a p u c a s e s c o t r o b i e printre lucrurile lui Ren6e.
Faith o u r m a s e p e s o r a ei i o privise uimit c u m
a c e a s t a a r u n c a lucrurile m a m e i lor p e pat.
- C e faci?
- M a m a n-o s mai a i b nevoie d e astea, i r s p u n
s e s e J o d i e c u n e o b r z a r e . G u y o s-i c u m p e r e altele
noi. De c e crezi c p e astea n u le-a luat c u ea? Eu le
p o t folosi t o t u i . N i c i o d a t n u m-a lsat s m p r u m u t
c e v a d i n m b r c m i n t e a ei.
Ultimele c u v i n t e f u s e s e r n c r c a t e d e a m r c i u n e .
Ridic d e p e pat o r o c h i e g a l b e n i strmt, c u u n
d e c o l t e u g e n e r o s n fa, n c o n j u r a t d e m r g e l u e ne
gre. Pe Renee f u s e s e extraordinar, p e n t r u c ea a v e a
prul d e u n r o c a t ntunecat, dar J o d i e arta d e - a d r e p
tul oribil d i n c a u z a prului d e c u l o a r e a m o r c o v u l u i .
- S p t m n a t r e c u t a m avut o ntlnire fierbinte c u
Lane Foster i a fi vrut s-o m b r a c p e asta, n u m a i c
Renee n u m-a lsat, c o n t i n u plin d e resentimente. A m
fost o b l i g a t s m e r g c u r o c h i a aia albastr p e care el o
mai v z u s e i nainte.
- N u lua hainele m a m e i , p r o t e s t Faith c u ochii n
lacrimi.
J o d i e i a r u n c o privire e x a s p e r a t .
- De c e n u ? Ea n-o s mai a i b n e v o i e d e ele.
- T a t a a s p u s c-o s se ntoarc.
J o d i e i z b u c n i n rs.
- T a t a n u i-ar d e o s e b i s i n g u r f u n d u l d e o g a u r

84
f c u t n pmnt. Gray a v e a d r e p t a t e . Pentru ce D u m
n e z e u s se n t o a r c ? Eh, chiar d a c Guy se sperie
d e o d a t i d f u g u a n a p o i la c u b u l la d e g h e a t c u
care s-a nsurat, m a m a p r o b a b i l c tot o s o b i n d e s
tul d i n partea lui c a s-o d u c f r u m u e l mcar o p e r i o a d
de timp.
- A t u n c i o s t r e b u i a s c s p l e c m , i r s p u n s e
Faith, s i m i n d g u s t u l srat al unei lacrimi n coltul b u
zelor. Ar t r e b u i s ne a p u c m s strngem lucrurile.
J o d i e o b t u uurel p e u n umr.
- S u r i o a r m a i mic, eti mult prea i n o c e n t p e n t r u
binele t u . Gray era al naibii d e furios, dar n u c r e d c-o
s f a c c e v a n privina asta. Pur i s i m p l u s-a d e s c r c a t
d e nervi. C r e d c-o s m d u c s-l v d i p o a t e o b i n i
e u acelai g e n d e a r a n j a m e n t p e care tatl lui l-a avut
c u m a m a . i linse b u z e l e i o privire flmnd i a p r u
pe c h i p . M e r e u mi-am dorit s aflu d a c tot c e e a ce are
n p a n t a l o n i este att d e mare p e ct se s p u n e .
Faith tresri, g e l o a s . J o d i e n u prea s fie n stare
s v a d c u n b u l g r e d e z p a d avea mai multe a n s e
s reziste mai d e g r a b la u n p i c n i c p e 4 iulie la ecuator
dect s-l a t r a g e a p e Gray, dar, vai, ct d e mult o
invidia Faith p e n t r u a c e a s i g u r a n i p e n t r u faptul c
m c a r d o r e a s n c e r c e . n c e r c a s-i imagineze ct d e
p u t e r n i c s-ar simi s aib atta siguran, nct s se
d u c la u n b r b a t - p a r e s-o g s e a s c atrgtoare. i
chiar d a c Gray o refuza, asta n u u r m a s-i c a u z e z e
nici o g a u r n personalitate, p e n t r u c existau destui
b i e i i b r b a i c a r e ar fi v e n i t d u p e a c u l i m b a
s c o a s . Pentru ea, Gray ar fi fost d o a r o p r o v o c a r e .
N u m a i c Faith v z u s e d e z g u s t u l rece d i n ochii lui
a t u n c i c n d i privise p e toi cei c e locuiau n c a b a n a
mizer i r u i n e a i c o p l e i s e sufletul n clipele acelea.
Ar fi vrut s-i strige: E u nu snt a a ! " Ar fi vrut c a el s-o
p r i v e a s c admirativ. Dar ea era aa, cel puin din p u n e -

85
tul lui d e v e d e r e , i asta p e n t r u c l o c u i a n a c e a c o
cin.
De-abia n b u i n d u - i s u s p i n e l e , n v r e m e c e J o d i e
p l e c a s e fericit c u m a l d r u l d e haine n d o r m i t o r u l lor c a
s le p r o b e z e , l lu p e Scottie d e m n i l s c o a s e
afar la j o a c . Se a e z p e o b u c a t d e lemn c u fata
n g r o p a t n mini n v r e m e c e biatul i m p i n g e a m a inutele prin praf. n m o d n o r m a l , ar fi f o s t fericit s se
j o a c e a c o l o t o a t ziua, dar d u p o o r se a p r o p i e d e ea
i, c u i b r i n d u - s e ntre picioarele ei, a d o r m i e p u i z a t . Ea i
mngie prul m t s o s , speriat d e d u n g a vineie d i n
jurul buzelor.
Se l e g n a nainte i n a p o i pe b u c a t a d e l e m n , c u
ochii plini d e tristee n v r e m e c e privea o r b e t e nainte.
M a m a p l e c a s e , iar Scottie era p e moarte. N u se p u t e a
s p u n e ct a n u m e mai r e u e a s s u p r a v i e u i a s c , dar
c r e d e a c n u mai mult d e u n a n . i a a d e r u c u m se
p r e z e n t a s e r lucrurile pn a t u n c i , m c a r e x i s t a s e o
a n u m e s i g u r a n , p e n t r u c nimic n u se s c h i m b a n
fiecare zi i tia la c e t r e b u i a s se atepte. A c u m t o t u l
se d e s t r m a s e , iar e a se s i m e a nspimntat. nvase
c u m s se d e s c u r c e , c u m s fac fa tatlui i bieilor,
dar deja nimic n u mai m e r g e a c o n f o r m p l a n u l u i , iar ea
se simea neajutorat. i ura acel sentiment, l ura c u
atta foc, nct i se strngea s t o m a c u l .
Blestemat fie m a m a , c u g e t d e o d a t c a o rebel.
i b l e s t e m a t fie i G u y Rouillard. A m n d o i n u se g n diser dect la propriile lor p e r s o a n e , n u la familiile lor,
nici la frmntrile p e care le lsaser n u r m .
De mult v r e m e n u se mai simise p r e c u m u n c o p i l .
R e s p o n s a b i l i t a t e a i f u s e s e a r u n c a t p e umerii fragili d e
la o vrst f r a g e d , dndu-le ochilor ei o maturitate in
c o m p a t i b i l c u tinereea, n u m a i c a c u m s i m e a a c u t
lipsa experienei. Era mult prea tnr c a s f a c orice.
Nu-l p u t e a lua p e Scottie i a p o i s plece, i asta p e n t r u

86
c era p r e a m i c s m u n c e a s c i s-l p o a t ntreine,
era p r e a m i c chiar i c a s triasc s i n g u r , d a c se
lua d u p c e s p u n e a legea. Era neajutorat, iar viata i
era c o n t r o l a t n totalitate d e adulii iresponsabili din
jurul ei.
Nici m c a r n u p u t e a s f u g p e n t r u c nu-l p u t e a
lsa p e Scottie. Nimeni n-ar fi avut grij d e el, iar el era
a p r o a p e la fel d e neajutorat c a u n b e b e l u . T r e b u i a s
rmn.
A a c r m a s e i mai d e p a r t e p e lemnul din g r d i n
n v r e m e c e orele d u p - a m i e z e i se s c u r g e a u , incapabil
s intre n c a s i s-i f a c treburile obinuite. Se s i m
e a c a i c u m ar fi stat c u c a p u l s u b ghilotin, ateptnd
ca l a m a c e a t i o a s s c a d i, p e m s u r ce se a p r o
pia seara, t e n s i u n e a n c e p u s c r e a s c tot mai mult,
afectndu-i fiecare nerv al t r u p u l u i pn cnd simi nevoia
a c u t s ipe c a s mai s c u t u r e puin ateptarea a c e e a
a p r o a p e d u r e r o a s . Scottie se trezise d i n s o m n i se
a p u c a s e iari s se j o a c e n a p r o p i e r e a ei, d e p a r c
i-ar fi f o s t fric s se d e p r t e z e .
Dar s o s i i seara i l a m a c e a t i o a s nu c z u . Scot
tie era f l m n d i o t r g e a d e mn c a s intre n c a s .
ovitoare, Faith se ridic din locul ei i l d u s e nuntru
t o c m a i c n d Nicki i Russ se p r e g t e a u s plece n
a v e n t u r a d e fiecare sear. J o d i e se i m b r c a s e c u
r o c h i a c e a g a l b e n p e care o strmtase puin, d u p care
p l e c i ea.
\
Poate c J o d i e a v e a d r e p t a t e , m e d i t a Faith. Poate
c Gray pur i s i m p l u se eliberase d e nervi i nu v o r b i s e
serios. Sau p o a t e c G u y luase legtura c u familia lui n
t i m p u l zilei i c u m v a reuise s l i m p e z e a s c situaia.
Poate c se rzgndise n legtur c u f u g a i p o a t e
chiar n e g a s e c Renee ar fi fost c u el. Orice era posibil.
Dar, chiar i d u p tot ce gndise pn a t u n c i , n u se
mai a t e p t a s-o v a d p e Ren6e ntoars a c a s . i, fr

87
Renee, chiar d a c G u y se n t o r c e a la familia lui, nu mai
avea nici u n motiv s-i lase p e ei s o c u p e n c o n t i n u a r e
c a b a n a . Desigur, n u era p r e a mult, dar reprezenta totui
un a c o p e r i d e a s u p r a c a p u l u i i n plus era gratuit. N u ,
n u a v e a rost s m a i s p e r e ; t r e b u i a s-i f o l o s e a s c
b u n u l sim. ntr-o zi s a u d o u , p o a t e nu chiar atunci, dar
foarte curnd, u r m a u s fie obligai s plece d e a c o l o .
Dar, d u p c u m i c u n o t e a tatl, n-ar fi fcut nici o
micare c a s p l e c e pn cnd n-ar fi fost forat. Ar fi
stors fiecare o r n plus d e la familia Rouillard.
l hrni pe Scottie i l m b i e , d u p care l p u s e n
ptu. Pentru a d o u a n o a p t e n ir avea parte d e binecuvntata intimitate, aa c se g r b i s-i f a c i ea baie
i s-i m b r a c e c m a a d e n o a p t e . Dar, cnd trase din
a s c u n z t o a r e p r e i o a s a carte, n u reui s se c o n c e n
treze destul c a s citeasc. S c e n a d i n dimineaa aceea,
c u Gray, i se d e r u l a m e r e u n minte, c a u n film care se
repeta n c o n t i n u u . De fiecare d a t cnd se g n d e a la
d e z g u s t u l d i n o c h i i lui, d u r e r e a i c u p r i n d e a pieptul pn
cnd nici n u mai p u t e a respira. Se rsuci n pat n g r o pndu-i faa n p e r n i ncercnd s se lupte c u lacri
mile fierbini. Ea l i u b e a att d e mult, iar el o dispreuia
p e n t r u c era o Devlin.
n cele d i n u r m a d o r m i e p u i z a t d i n c a u z a nopii
t r e c u t e cnd f u s e s e att d e nelinitit i d i n c a u z a t r a u
mei d e p e s t e zi. n t o t d e a u n a avea u n s o m n foarte uor,
trezindu-se la fel d e r e p e d e c a o pisic, verificnd d e
fiecare d a t c e m e m b r u al familiei se n t o r c e a a c a s .
Tatl venise p r i m u l . Era beat, desigur, d e v r e m e ce n
c e p u s e s b e a att d e d e v r e m e , dar, p e n t r u prima dat,
n u i c e r u m n c a r e a d e care o r i c u m n u a v e a nevoie.
Faith l a s c u l t m p l e t i c i n d u - s e prin c a s i n cele din
u r m intrnd n d o r m i t o r . D u p n u m a i cteva m o m e n t e
se auzi sforitul c a r e - o a n u n a c d o r m e a b u t e a n .
J o d i e s o s i a c a s p e la u n s p r e z e c e , p o s o m o r t i

88
fnoas. Probabil c s e a r a n u m e r s e s e d u p c u m pl
nuise, se gndi Faith, dar r m a s e p e mai d e p a r t e linitit
n patul ei fr s ntrebe nimic. J o d i e i s c o a s e r o c h i a
c e a g a l b e n , o g h e m o t o c i i a p o i o a r u n c ntr-un colt.
D u p care se u r c n p r o p r i u l ei pat, ntorcndu-se c u
spatele.
Se p r e a c era o s e a r ncheiat mai d e v r e m e p e n
tru t o a t l u m e a . Pentru c i bieii sosir imediat d u p
a c e e a , rznd i f c n d hrmlaie, trezindu-l c a d e o b i c e i
p e Scottie. Faith n u se s c u l , iar lucrurile se linitir c a
d e o b i c e i , d e la sine.
Erau c u toii a c a s , c u toi, mai puin m a m a . Faith
n c e p u s plng n linite, tergndu-i lacrimile c u cear
ceaful subire, d u p care a d o r m i p e loc.
Un z g o m o t p u t e r n i c o trezi d e o d a t , z p c i n d - o i
s p e r i i n d - o . O l u m i n p u t e r n i c i arse o c h i i , o r b i n d - o i o
mn a s p r o slt d i n pat. Faith ip i n c e r c s
s c a p e d i n strnsoarea a s p r , c u t n d s-i n g r o a p e c l ciele n saltea s a u s se a g a t e d e ceva, dar, indiferent
d e cine a n u m e o prinsese, o ridicase n picioare c a pe
u n coprl, t r g n d - o afar d i n c a b a n . Peste ipetele ei
nspimntate auzi g e m e t e l e n f u n d a t e ale lui Scottie, i
auzi tatl i fraii urlnd i njurnd i auzi plnsul lui J o d i e .
n c u r t e a d i n faa casei erau aranjate mai multe faruri
c u lumini strlucitoare, iar Faith avu impresia c i u d a t c
afar erau muli o a m e n i , care se t o t m i c a u n c o a c e i
n c o l o . Brbatul c a r e ^ o inea d e s c h i s e c u piciorul u a
din p l a s i o a r u n c afar. A l u n e c p e treptele t o c i t e i
se ntinse p e b u r t n g r d i n , c u c m a a d e n o a p t e
ridicat pn p e c o a p s e . Pietriul din g r d i n i zgriase
i-i rnise g e n u n c h i i i palmele i chiar i fruntea.
- Uite, i zise cineva, la c o p i l u l . i imediat d u p
a c e e a Scottie fu aezat fr m e n a j a m e n t e alturi d e ea.
ipa isterizat, c u ochii albatri mrii d e g r o a z . Faith
reui s se a e z e mai bine i s-i t r a g c m a a d e

89
n o a p t e peste p i c i o a r e nainte s-l ia pe bietei n brae.
O m u l i m e d e lucruri z b u r a u prin aer, cznd i buf
nind n jur. A p o i l v z u p e A m o s agndu-se c u dis
perare d e c a d r u l uii n v r e m e c e cei d o i brbai n
u n i f o r m e maronii t r g e a u d e el c a s-l s c o a t din cas.
Erau poliiti, c u g e t Faith ameit. Dar ce c u t a u a c o l o
toi a c e i poliiti s a u p o a t e t a t a s a u bieii f u r a s e r
c u m v a ceva? n v r e m e ce privea, unul dintre poliiti l
p o c n i pe A m o s p e s t e d e g e t e c u lanterna. A m o s url i
ls c a d r u l uii, iar brbaii l trra i pe el alturi d e
ceilali, n g r d i n .
Un s c a u n veni z b u r n d d i n s p r e u, iar Faith sri
ntr-o parte exact n m o m e n t u l n care s c a u n u l se f c u
n d r i pe locul n care sttuse ea nainte. Pe jumtate
trndu-se d i n c a u z c Scottie i se a g a s e d e gt i o
t r g e a n j o s , reui s a j u n g la a d p o s t u l relativ al
c a m i o n u l u i lui A m o s .
mpietrit, privea scena de comar de dinaintea
ochilor, n c e r c n d s p r i c e a p c e a n u m e se ntmpla.
Lucrurile le erau a r u n c a t e p e ferestre, haine i farfurii i
crtii, t o a t e z b u r n d a m e s t e c a t e . Farfuriile erau t o a t e d e
plastic i aterizau c u u n z g o m o t sec. Un sertar plin d e
tacmuri fu azvrlit p e g e a m , metalul ieftin strlucind n
l u m i n a lanternelor i a farurilor mainilor d e patrulare.
- Curai t o t u l , auzi o v o c e a d n c s p u n n d . Nu
vreau s mai rmn nimic n u n t r u .
Gray! n g h e c u t o t u l atunci cnd r e c u n o s c u v o c e a
mult iubit, a a c u m sttea g h e m u i t la pmnt c u Scot
tie strns n brae. A p o i l d e s c o p e r i a p r o a p e imediat,
silueta lui nalt i s o l i d stnd a p r o a p e d e erif, innd
braele n c r u c i a t e p e piept.
- N u ai nici u n d r e p t s faci u n a c a asta! url A m o s
c a d i n g u r d e a r p e , ncercnd s p r i n d braul lui
Gray. Gray ns se s c u t u r d e el fr nici u n fel d e efort,
d e p a r c s-ar fi s c u t u r a t d e u n celu ndrtnic. N u

90
poi s ne a r u n c i afar n mijlocul nopii! Ce se ntmpla
c u copiii m e i , c u bieelul m e u retardat? Chiar n u ai
inim d e l o c c a s tratezi nite c o p i i n felul sta?
- Parc i-am s p u s s pleci pn la c d e r e a nopii i
d o a r tiai c a m vorbit serios, izbucni Gray. Mai bine
a d u n ce vrei s iei c u tine, p e n t r u c ntr-o j u m t a t e d e
o r d a u f o c la c e mai rmne.
- Hainele mele! i p J o d i e ieind din s i g u r a n a a
d o u m a i n i . n c e p u s se nvrt n mijlocul harababurii,
a p u c n d hainele i aruncndu-le atunci cnd se d o v e d e a
c nu-i a p a r i n e a u , p e ale ei punndu-le peste u n umr.
Faith se lupt s s e ridice n picioare, c u Scottie
care r m s e s e n c o n t i n u a r e agat d e ea, disperarea
dndu-i puteri noi. Lucrurile lor p o a t e c pentru Gray
reprezentau d o a r g u n o a i e , dar asta era tot ce a v e a u .
Reui s se d e z l i p e a s c din mnuele lui Scottie destul
d e mult nct s se a p l e c e i s a d u n e un vraf d e haine
a m e s t e c a t e laolalt, p e care imediat le a r u n c n s p a
tele c a m i o n e t e i lui A m o s . Nu tia care haine erau i cui
a p a r i n e a u , dar asta n u c o n t a . T r e b u i a s salveze ct d e
multe p u t e a .
Scottie s e prinse imediat d e u n picior p r e c u m o b u
ruian, hotrt s nu-i mai d e a d r u m u l . m p i e d i c a t d e
el, Faith reui s-l p r i n d p e A m o s d e u n bra i s-i
strige.
- N u sta a a ! Ajut-m s a d u n lucrurile n c a m i o
net.
El n s o mbrnci, trimind-o fr greutate la pmnt.
- S n u mi s p u i mie c e s fac, curv m i c i tmpit.
Faith se ridic, fr s mai simt noile vnti, a n e s
teziat d i n c a u z a fricii i a nevoii d e a se g r b i . Bieii
erau chiar i mai bei dect A m o s i n u f c e a u altceva
dect s b l e s t e m e i s se nvrt p e loc. Poliitii ter
m i n a s e r d e golit c a b a n a , iar a c u m f c u s e r cerc n
jurul lor, privind s p e c t a c o l u l .

91
- Jodie, ajut-m!
Se a g d e s o r a ei mai m a r e n v r e m e ce se a p r o
piase d e ea. J o d i e p l n g e a p e n t r u c n u reuea s-i
g s e a s c hainele.
- la t o t c e a p u c i i ct d e r e p e d e poi. O s le s o r t m
c e v a mai trziu. A d u n t o a t e hainele i a a cel puin o s
fii s i g u r c printre ele snt i ale tale. A c e l a fusese
singurul a r g u m e n t care c r e d e a c avea s ctige n
cele d i n u r m c o o p e r a r e a lui J o d i e .
Cele d o u fete se a p u c a r s strng ct mai iute
hainele mprtiate prin curte, a d u n n d fiecare articol d e
m b r c m i n t e ntlnit n cale. Faith lucra mai d i n g r e u
dect o f c u s e n t o a t viata ei, t r u p u l ei subire aplecndu-se i ridicndu-se, lsndu-se ntr-o parte s a u alta
att d e r e p e d e nct bietul Scottie n u p u t e a ine pasul c u
ea. O u r m a d e la distan, mnuele mici a p u c n d - o ori
d e cte ori era p o s i b i l .
Mintea n s i era g o a l . Nu-i p u t e a permite s gnd e a s c , nici n u ar fi reuit. Se m i c a a u t o m a t , la un
m o m e n t dat tindu-i mna ntr-o farfurie s p a r t fr c a
m c a r s o b s e r v e . n s unul dintre poliiti o vzu i i i
spuse pe un ton morocnos:
- Stai aa, mi fat, uite c sngerezi, d u p care i
leg batista n jurul minii. Iar ea i m u l u m i fr c a mcar
s-i d e a s e a m a c e a n u m e i s p u s e s e .
Era mult p r e a i n o c e n t i p r e a ameit, c a s-i d e a
s e a m a c u m se v e d e a u luminile farurilor prin materialul
p r e a subire al c m i i d e n o a p t e , lsndu-i t r u p u l tnr
s ia f o r m , c o a p s e l e subirele i snii tineri i f r u m o i .
Ea c o n t i n u a s se a p l e c e i s se ridice, fiecare s c h i m b
d e m i c a r e artndu-i n l u m i n o alt parte a t r u p u l u i ,
t r g n d materialul s u b i r e peste sni i s c o n d n evi
d e n sfrcurile mici, c a a p o i s-i arate c u r b a delicat a
unei fese. N u avea^dect p a i s p r e z e c e ani, dar n lumina
d u r , artificial, c n d faa i era a s c u n s n p e n u m b r ,

92
ntunecndu-i ochii, vrsta era aproape imposibil de ghicit.
i c e e a c e u i m e a n m o d d e o s e b i t era a s e m n a r e a
ei uluitoare c u Renee Devlin, o femeie care t r e b u i a d o a r
s traverseze o n c p e r e c a majoritatea brbailor s se
simt d e j a excitai. Senzualitatea lui Renee era violent,
vibrant, s e m n n d c u u n s e m n a l d i n n e o n p e n t r u in
stinctele brbteti. Iar c n d brbaii aceia o priveau pe
Faith, n u pe ea o v e d e a u , ci pe m a m a ei.
Gray sttea t c u t ntr-o parte, privind ntreaga s c e n .
Mnia era n c p r e z e n t n el, la fel d e rece i d e p e n e
trant, fr s se fi diluat. D e z g u s t u l era i el prezent,
mai ales auzindu-i p e tat i pe biei mrind i njurnd
i ameninndu-l. Dar, c u eriful i ceilali poliiti n jur,
nu f c e a u dect s-i r c e a s c gurile d e p o m a n p e n t r u
c n-ar fi ndrznit altceva, a a c Gray izbuti ntr-o
o a r e c a r e m s u r s-i i g n o r e . Dar fusese foarte a p r o a p e
de o izbucnire atunci c n d A m o s o m p i n s e s e pe fata
cea mic, dar se reinuse ns cnd o vzuse ridicndu-se
imediat n picioare, a p a r e n t n e v t m a t .
Cele d o u fete se g r b e a u s strng ct mai multe
o b i e c t e . n s brbaii Devlin i d e s c r c a u frustrarea stu
p i d d e beivani a s u p r a fetelor, smulgndu-le lucrurile
d i n brae i azvrlindu-le iari p e jos, p r o c l a m n d s u s i
tare c nici u n afurisit d e o m n u avea s-i d e a pe ei
afar d i n c a s a lor i c era o pierdere d e v r e m e s
strng lucrurile p e n t r u c n u aveau s plece nicieri.
Fata c e a m a r e , J o d i e , i t o t r u g a s o ajute, dar izbuc
nirile beivanilor i f c e a u eforturile s par c a r a g h i o a s e .
Fata c e a m i c ns nu-i p i e r d e a v r e m e a cutnd
s-i c o n v i n g n v r e u n fel, se m i c a d o a r t c u t nainte
i n a p o i , n c e r c n d din rsputeri s f a c p u i n o r d i n e n
tot acel h a o s , m p i e d i c a t de minile mici ale fratelui
s u . n c i u d a lui nsui, Gray d e s c o p e r i c nu reuea
s-i d e z l i p e a s c privirea d e la ea, simindu-se fascinat
fr v o i e d e trupul feminin ce se d e s l u e a pe s u b c-

93
m a a d e n o a p t e . T o c m a i t c e r e a ei fusese c e a care i
atrsese atenia i, c n d Gray privi n jur, i d d u s e a m a
c toi poliitii o priveau d o a r p e ea.
Exista o maturitate c i u d a t n fiina ei i lumina ne
ltoare a farurilor l f c u a p r o a p e s c r e a d c d e fapt o
v e d e a p e Renee, n u p e fiica ei. ns trfa i luase tatl, o
a r u n c a s e pe m a m a lui ntr-o stare v e c i n c u n e b u n i a i
a p r o a p e c s o r a lui i p i e r d u s e viaa, i a c u m iat-o din
n o u , tentnd brbaii n pielea fiicei ei.
J o d i e era c u mult mai v o l u p t u o a s , dar era i gl
g i o a s i ieftin. Prul l u n g d e un r o u ntunecat al lui
Faith c d e a pe umerii d e u n alb perlat, s c o i i mai mult
n e v i d e n d e bretelele c m i i d e n o a p t e . Prea mai
mare dect tia el c era, nici n u p r e a real, ci d o a r un
fel d e n c a r n a r e a m a m e i care p a r c e x e c u t a u n fel d e
d a n s carnal n faa tuturor.
Fr s vrea, Gray i d d u s e a m a c pantalonii i se
umflaser n fa, s i m i n d u - s e d e z g u s t a t d e el nsui.
Privi n jur la feele poliitilor i i v z u expresia o g l i n
dit pe chipurile i n ochii lor, u n fel d e excitaie ani
m a l i c p u s e s e stpnire p e ei toi; ar fi trebuit s se
ruineze mai ales c n faa lor era o feti, n u o femeie.
D o a m n e , n u era c u nimic mai b u n dect tatl s u .
Era destul s-i fluture cineva pe la nas o bucic dintr-o
f e m e i e Devlin c a el s intre c a un taur n clduri, deve^n i n d tare i g a t a o r i c n d . M o n i c a a p r o a p e c murise n
ziua a c e e a d i n c a u z a lui Renee Devlin, iar el sttea
a c u m privind-o p e fiica acesteia c u sexul tare n p a n
taloni.
A p o i fata se n d r e p t d e o d a t s p r e el, innd n brae
u n vraf d e haine. N u s p r e el, ci s p r e c a m i o n e t a d i n
s p a t e l e lui. Ochii ei verzi c a d e pisic p r e a u s lu
c e a s c n direcia lui, c a o expresie a s c u n s , misteri
o a s . Pulsul i se a c c e l e r d e o d a t , iar faptul c a c u m o
p u t e a privi mai d e a p r o a p e r u p s e zgazurile i m p u s e

94
t e m p e r a m e n t u l u i . Evenimentele acelei zile l asaltar din
n o u , a a c i z b u c n i c u ur i mnie, d o r i n d s-i f a c pe
cei d i n familia Devlin s sufere la fel c u m suferea i el.
- Eti u n g u n o i , i zise c u v o c e a n g r o a t atunci
cnd fata t r e c u p e lng el. Ea se o p r i c a trsnit, c u
copilul n c a g a t d e picioare. N u l privi, ci c o n t i n u s
se uite d r e p t nainte, iar liniile p u r e ale feei l ndrjir
p a r c i mai mult p e Gray. T o a t familia, nu sntei dect
nite g u n o a i e . Maic-ta e o trf ordinar, iar taic-tu
u n beivan i u n ho. Plecai naibii din z o n a asta i s n u
ndrznii s v mai ntoarcei v r e o d a t .

CApiTolul 6

D o i s p r e z e c e ani mai trziu, Faith Devlin Hardy se


n t o r c e a iari n Prescott, Louisiana.
Curiozitatea f u s e s e t o v a r u l ei d e d r u m d e la Baton
R o u g e s p r e Prescott i n u mai gsise i u n alt motiv mai
b u n dect a c e a s t curiozitate p e n t r u a se n a p o i a n
o r a u l copilriei. Nimic n legtur c u o s e a u a a c e e a
nu-i era c u n o s c u t i asta p e n t r u c , atunci cnd locuise
n Prescott, n u se a v e n t u r a s e n i c i o d a t mai d e p a r t e d e
micul orel, a a c nici o amintire n u lega trecutul d e
prezent, fetita d e f e m e i a care d e v e n i s e .
Dar a t u n c i cnd t r e c u d e s e m n u l care arta c a j u n
s e s e la limitele o r a u l u i , cnd casele n c e p u r s se
n d e s e a s c , f o r m n d strdue i cartiere, cnd pdurile
d e pini i d e alti c o p a c i d e e s e n tare c e d a r locul
staiilor d e b e n z i n i magazinelor, simi c u m o t e n s i u n e
tot mai p u t e r n i c n c e p e a s c r e a s c n interiorul ei.
C r e s c u i mai mult cnd ajunse n piaeta d i n mijlocul
o r a u l u i , c u cldirea m u n i c i p a l din c r m i d roie artnd la fel c a n amintiri. n c era plin d e maini parcate
peste tot i bncile c o m o d e nu-i s c h i m b a s e r locurile
d e o parte i d e alta a cldirii, pentru c a btrnii s se
p o a t a d u n a a c o l o n zilele fierbini d e var, c a s stea

96
d e v o r b a d p o s t i i s u b c o r o a n e l e imense ale stejarilor
plantai n a c e s t s c o p .
Nite lucruri se s c h i m b a s e r , desigur. Cteva cldiri
erau n o i , n v r e m e ce altele v e c h i dispruser. Straturi
d e flori f u s e s e r a d u g a t e n fiecare col al cldirii m u n i
cipale, fr n d o i a l sdite d e ntreprinztorul C l u b al
d o a m n e l o r , a a c a c u m panseluele g i n g a e i ncli
n a u c a p e t e l e s p r e trectori.
ns, n g e n e r a l , o r a u l p r e a acelai, iar cldirile noi
i inovaiile n u f c e a u altceva dect s s c o a t i mai
mult trecutul n eviden. Durerea d i n piept c r e s c u n
a s e m e n e a m s u r , nct d e - a b i a d a c mai p u t e a respira,
n v r e m e c e minile i t r e m u r a u p e v o l a n . Un sentiment
c a l d i d u l c e i s t r b t u d u r e r e a . Acas.
ns t o a t e senzaiile erau att d e ascuite, nct se
vzu n e v o i t s o p r e a s c m a i n a n primul loc d e par
care gsit liber n faa cldirii m u n i c i p a l e . Inima i b t e a
slbatic, a a c n c e r c s respire adnc c a s se lini
t e a s c p u i n . N u se a t e p t a s e d e l o c la a a ceva, nu se
a t e p t a s e s s i m t att d e puternic rdcinile pe care le
c r e z u s e retezate c u a p r o a p e d o i s p r e z e c e ani n u r m .
O n e d u m e r e a , o b u c u r a . Se lsase c o n d u s pn a c o l o
d o a r d e n e d u m e r i r e , d o r i n d u - i s tie ce a n u m e se mai
ntmplase d u p ce familia Devlin fusese e s c o r t a t d e
poliiti n afara z o n e i , n u m a i c acel s e n t i m e n t c o p l e
itor d e apartenen d d u s e d e o p a r t e curiozitatea.
/

N u m a i c e a n u ' a p a r i n e a acelor locuri, i zise sin


g u r . Chiar i atunci cnd locuise a c o l o , n u aparinuse
n i c i o d a t acelor m e l e a g u r i , nu f u s e s e dect o tolerat.
De cte ori intrase n v r e u n m a g a z i n d i n ora f u s e s e
privit c u o c h i severi d e ctre vnztori c a n u c u m v a s
fure c e v a , p e n t r u c era bine tiut c toi d i n familia ei
f u r a u . i asta n u era o a c c e p t a r e d i n partea celor d e
acolo.
Dar t o a t e acele lucruri nu a v e a u nici u n efect a s u p r a

97
inimii ei. Instinctele ei, s e n t i m e n t e l e r e c u n o t e a u locul
acela c a pe u n c m i n . A r o m e l e b o g a t e , colorate, care
nu erau nicieri n lume, v e d e r e a a c e e a c e i se im
p r i m a s e p e creier n c d e la natere, influenta subtil a
latitudinii i a longitudinii care erau r e c u n o s c u t e d e fie
care celul a t r u p u l u i , t o a t e la u n loc i s p u n e a u c
a j u n s e s e a c a s . Se n s c u s e a c o l o , f u s e s e c r e s c u t
a c o l o . Amintirile ei d e s p r e Prescott erau amare, dar c u
t o a t e astea t r g e a u d e e a c u nite sfori invizibile d e a
cror existent nici n u tiuse. Ea n u i d o r i s e d e l o c aa
ceva. N u v o i s e dect s-i satisfac curiozitatea, s ct i g e o a n u m e s i g u r a n , astfel nct s lase trecutul s
d i s p a r i s-i p o a t c o n s t r u i linitit viitorul.
Nu-i f u s e s e d e l o c uor s se ntoarc. Cuvintele lui
Gray Rouillard n c i a r d e a u n amintire, d e p a r c c e e a
c e i s p u s e s e se p e t r e c u s e c u n u m a i o zi n u r m i nu
c u d o i s p r e z e c e ani. C t e o d a t t r e c e a u zile ntregi fr
s se g n d e a s c la el, dar d u r e r e a era m e r e u a c o l o , s u b
c o n t r o l , dar t o t u i prezent, u n t o v a r p e r m a n e n t . Pen
tru c se ntorsese, amintirile d e v e n i r d e o d a t mai vii i
i auzi p a r c iari v o c e a o p t i n d u - i : Eti u n g u n o i . "
Trase adnc aerul n piept i inhala a r o m a v e r d e att
d e p r e z e n t n a m i n t i r i l e c o p i l r i e i . nfrnndu-se, se
a p u c s e x a m i n e z e c u atenie piaeta, ncercnd s se
familiarizeze d i n n o u c u c e e a c e o d a t i f u s e s e att d e
bine c u n o s c u t .
Cteva dintre cldirile d e lng piaet fuseser total
s a u parial s c h i m b a t e ; m a g a z i n u l d e a p a r a t u r electric
a v e a a c u m f a a d a d e piatr i lemn d e c e d r u i ui
d u b l e , rustice. Spaiul care nainte f u s e s e al lui Dairy Dip
era o c u p a t n prezent d e u n McDonald's.
Fusese ridi
c a t i o n o u b a n c i ar fi fost n stare s p u n pariu
c a p a r i n e a familiei Rouillard.
O a m e n i i t r e c e a u p e lng ea, aruncndu-i priviri curi
o a s e , a a c u m se ntmpla m e r e u n orelele mici, un

98
strin n u p u t e a t r e c e nereperat imediat, ns nici unul
dintre trectori n u o r e c u n o s c u . De altfel nici n u se
a t e p t a s e la a a c e v a ; d o i s p r e z e c e ani o s c h i m b a s e r
d i n t r - o c o p i l n t r - o f e m e i e n t o a t firea, iar ea se
schimbase^ d i n n e a j u t o r a t n c a p a b i l , d e la s r a c la
p r o s p e r . n c o s t u m u l ei e l e g a n t d e afaceri, c u prul
l u n g i r o c a t prins la s p a t e ntr-un c o c sofisticat, i c u
ochii protejai d e ochelarii d e soare, n u r m s e s e nimic
care s le a m i n t e a s c o a m e n i l o r d e Renee Devlin.
Faith b n u i a c era d e - a d r e p t u l ironic; Renee f u
s e s e mai v i n o v a t c a p c a t u l d e majoritatea nvinov
irilor ce-i s t t e a u n u, dar f u s e s e i n o c e n t n privina
ultimei, d i n c a u z a creia familia ntreag f u s e s e alun
g a t d i n ora. Pentru c n u fugise m p r e u n c u G u y
Rouillard.
De f a p t asta era i c e e a ce o a d u s e s e p e Faith
n a p o i n Prescott, curiozitatea n legtur c u c e e a ce se
ntmplase c u G u y Rouillard. Fusese o a r e prins c u o
prieten n o u , ntorcndu-se a p o i a c a s d u p o zi sau
d o u , uimit d i n c a u z a s c a n d a l u l u i strnit? Se m b t a s e
o a r e att d e ru s a u f u s e s e prins ntr-un j o c d e cri
m a r a t o n ? Faith v o i a s tie. V o i a s stea fa n fa c u
el, s-l p r i v e a s c direct n o c h i i s-i s p u n ct o c o s
t a s e iresponsabilitatea lui.
R m s e s e privind n g o l la cldirea din crmizi roii
n v r e m e c e e/a d i n n o u a s a l t a t d e a m i n t i r i . n t r e a g a
ei familie se d e s t r m a s e d u p n o a p t e a a c e e a n g r o
zitoare, n n o a p t e a a c e e a m e r s e s e r ct mai d e p a r t e
prin B a t o n R o u g e nainte s o p r e a s c mainile pentru
n o a p t e , d o r m i n d chiar n ele. A m o s f u s e s e singur n
c a m i o n e t a lui, Russ c u Nicki n c a m i o n e t a lor i ea c u
Scottie i c u J o d i e n m a i n a mic, hrbuit i foarte
demodat.
Privind n a p o i , n general, nu-i a m i n t e a bine dect
d e t e r o a r e a i d e ruinea p e care le simise atunci.

99
A n u m i t e amintiri r m s e s e r n g h e a t e p a r c , d e o lim
p e z i m e d e cristal: luminile orbitoare ale mainilor d e
patrul, m o m e n t u l d e t e r o a r e n care fusese luat p e
s u s d i n pat i a p o i a r u n c a t n g r d i n , ipetele lui Scot
tie. C t e o d a t p a r c mai p u t e a simi felul n care m n u ele biatului se tot a g a u d e ea, simea n c p r e s i u n e a
i n c o r d a r e a t r u p u l u i micu care se lipea d e picioarele
ei. Dar, c e a mai c l a r i mai d u r e r o a s amintire era c e a
a lui Gray privind c u scrb s p r e ea.
i mai a m i n t e a c u m n c e r c a s e d i s p e r a t s-i a d u n e
lucrurile d e m n e d e mil. i a m i n t e a d e lungul d r u m prin
ntuneric; n u f u s e s e chiar att d e l u n g , dar p r u s e s
d u r e z e o venicie, fiecare s e c u n d lrgindu-se astfel,
nct unui m i n u t i t r e b u i s e a p r o a p e ct o o r c a s
treac. Nu-i a m i n t e a s fi d o r m i t nici cnd se opriser
p e n t r u n o a p t e a n B a t o n R o u g e ; r m s e s e n e m i c a t n
locul ei, inndu-l p e Scottie n p o a l .
Imediat d u p ivirea zorilor u n poliist i a l u n g a s e din
p a r c a r e a n c a r e p o p o s i s e r , iar c a r a v a n a d r p n a t o
p o r n i s e iari la d r u m . nainte s s e o p r e a s c d i n n o u
a j u n s e s e r n B e a m o n t , T e x a s . A m o s nchiriase o c a
m e r d e m o t e l n partea ru f a m a t a oraului i toi
a s e se n g h e s u i s e r a c o l o . Dar cel puin fusese u n
a c o p e r i d e a s u p r a c a p e t e l o r lor.
O s p t m n d u p a c e e a s-au trezit i a u d e s c o p e r i t
c A m o s p l e c a s e , la fel c u m p l e c a s e i Renee, dei
A m o s i luase c u el t o a t e hainele. Nicki i Russ t r e c u
ser p e s t e criz c h e l t u i n d ultimii b a n i rmai p e bere,
m b t n d u - s e cumplit. N u mult d u p a c e e a p l e c a s e ns
i Russ.
Nicki n c e r c a s e . S p r e l a u d a lui n c e r c a s e . N u avea
dect o p t s p r e z e c e ani i d e o d a t v z u s e c t r e b u i a s
a i b grij d e cei trei frai mai mici, a a c i luase orice
s l u j b ct d e g r e a s a u c i u d a t g s i s e . i J o d i e i ajutase
a n g a j n d u - s e chelneri p e la restaurante, dar chiar i

100
c u ajutorul ei tot n u erau suficieni bani, N-a durat mult
pn s vin cei d e la asistenta s o c i a l i J o d i e , Faith i
Scottie s fie preluai d e ctre stat. Nicki ncercase s
protesteze a t u n c i c u o j u m t a t e d e g u r , dar Faith i
d d u s e s e a m a c d e fapt se s i m e a teribil d e uurat. De
atunci nu-l mai revzuse d e l o c .
A d o p i a n u era d e l o c o soluie; J o d i e i Faith erau
mult prea mari i p e Scottie nu-l d o r e a nimeni. Cel mai
mult, p u t e a u s p e r a s fie luai n ngrijire d e aceeai
familie, u n d e Faith s p o a t avea i n c o n t i n u a r e grij
d e Scottie. Din p c a t e n u s-a ntmplat c u m i d o r e a u ,
dar i alternativa oferit era m u l u m i t o a r e , cel puin p e n
tru Faith. J o d i e a fost d a t n ngrijirea unei familii, iar
Faith c u Scottie n ngrijirea alteia. ns, grija lui Scottie
c z u s e iari p e umerii ei, dar, d e v r e m e c e o r i c u m se
o c u p a s e d e el n c d e cnd se n s c u s e , n u i se p r u s e
c e v a g r e u s a u nesuferit. A c e l e a f u s e s e r condiiile prin
care p u t u s e r rmne m p r e u n , aa c m u n c i s e din
g r e u c a s-i in p r o m i s i u n e a d a t d e la nceput.
J o d i e n-a r m a s prea mult la nici o familie care se
o c u p a d e ngrijirea copiilor, ci a fost m u t a t d e d o u ori.
Faith se c o n s i d e r a fericit la familia la care ajunsese;
familia G r e s h a m n u era prea b o g a t , dar se artau d o r i
tori s m p a r t c e e a c e a v e a u c u copiii care le fuseser
lsai n grij. Pentru p r i m a d a t n via, Faith v z u s e
c u m triau o a m e n i i respectabili i se m b i b a s e d e viaa
a c e e a p r e c u m u n burete. Pentru ea fusese u n deliciu
nemaintlnit s vin a c a s d e la c o a l ntr-un c m i n
curat, c a r e m i r o s e a a mncare c a l d i p r o a s p t . Hai
nele ei, d e i foarte ieftine, erau curate i f r u m o a s e , att
ct i p u t e a u permite soii G r e s h a m din banii pe care i
p r i m e a u d i n partea statului p e n t r u ntreinerea lor i la
c o a l n i m e n i n u i s p u n e a c era o Devlin mpuit,
nvase d e c i c u m era s triasc ntr-o c a s n care
adulii se i u b e a u i s e r e s p e c t a u , iar inima ei se u m -

101

pluse d e bucuTTe.
Scottie f u s e s e alintat i cei d o i soi c u m p r a s e r tot
felul d e jucrii p e n t r u el, d e i puin d u p a c e e a nce
p u s e s se s i m t tot mai ru. Pentru Faith, b u n t a t e a c u
care f u s e s e n c o n j u r a t p e n t r u puinul t i m p rmas din
via meritase t o a t e eforturile. Pentru scurt vreme f u
s e s e i el fericit. Primul C r c i u n d e d u p plecarea lui
Renee l f c u s e s delireze d e ncntare. Sttuse ore
ntregi s c o n t e m p l e p o m u l d e C r c i u n c u luminiele lui
sclipitoare, mult p r e a o b o s i t c a s se mai p o a t juca.
M u r i s e n i a n u a r i e , d u c n d u - s e uor, n s o m n . Faith
p a r c tiuse c se a p r o p i a t i m p u l , a a c n c e p u s e s-i
p e t r e a c n o p i l e ntr-un s c a u n lng patul lui. Ceva,
p o a t e s c h i m b a r e a d i n felul n care respira, o trezise. A a
c i p r i n s e s e mnua m i c n mna ei i ascultase c u
lacrimi n o c h i c u m intervalul dintre d o u rsuflri se
l u n g e a tot mai mult, pn cnd, ntr-un final, Scottie nu
mai t r s e s e d e l o c aer n piept. C o n t i n u a s e s-l in d e
mn pn cnd rceala tot mai a c c e n t u a t a pielii o
trezise la realitate i d e - a b i a a t u n c i se d u s e s e i-i trezise
i p e cei d o i soi.
P e t r e c u s e a p r o a p e p a t r u ani c u m i n u n a t a familie
G r e s h a m . J o d i e t e r m i n a s e liceul i imediat d u p a c e e a
se i c s t o r i s e p l e c n d s p r e luminile strlucitoare ale
H o u s t o n - u l u i . Faith r m s e s e s i n g u r p e n t r u c t o a t
familia i se risipise. Se c o n c e n t r a s e a s u p r a colii, i g n o rnd bieii care c u t a u s o b i n d i n partea ei tot felul
d e ntlniri. F u s e s e prea chinuit, prea traumatizat d e
viaa d u s nainte c a s se mai p o a t a r u n c a n vrtejul
distraciilor a d o l e s c e n e i . Familia G r e s h a m i artase ce
p u t e a u n s e m n a stabilitatea i respectabilitatea, ct d e
d u l c e p u t e a s fie o astfel d e via, i asta era exact
c e e a c e d o r e a i p e n t r u ea nsi. n acele m o m e n t e , se
c o n c e n t r a s e a s u p r a a c e e a ce mai p u t e a a d u n a din
rmiele vieii ei. D u p nesfrite ore d e s t u d i u , i

102
d d u s e e x a m e n e l e i reuise s ctige o b u r s la u n
c o l e g i u micu. Nu-i f u s e s e d e l o c uor s-i p r s e a s c
pe cei care a v u s e s e r atta grij d e ea, dar c u m statul
nu-i mai pltea ntreinerea, era o b l i g a t s se mute. i
luase d o u slujbe c u p r o g r a m r e d u s c a s se p o a t
ntreine pe timpul colii, dar n-o deranjase deloc m u n c a
aspr, netiind i altceva d i n via, d o a r nu se distrase
niciodat.
n ultimul an d e c o l e g i u , se n d r g o s t i s e d e un s t u
d e n t care t o c m a i t e r m i n a s e , Kyle Hardy. S-au ntlnit
v r e m e d e a s e luni c a s se c s t o r e a s c a p o i imediat
d u p ce Faith absolvise. Pentru scurt v r e m e f u s e s e
a p r o a p e ameit i c o p l e i t d e fericire, sigur c n
cele d i n u r m visurile se a d e v e r e a u . ns visul acela nu
d u r a s e prea mult, nici m c a r ct d u r a s e s c u r t a ei c s
nicie. Faith s e i v z u s e a e z a t la c a s a ei, m o b i l n d
c u g u s t un mic a p a r t a m e n t i fcnd e c o n o m i i p e n t r u
viitor, avnd n v e d e r e o c s u f r u m o a s , copii i d o u
maini. Dar nu se ntmplase d e l o c aa. n c i u d a r e s p o n
sabilitilor pe care le avea la n o u a lui slujb, Kyle c o n
t i n u a s e s b e a foarte mult, d e d n d u - s e la acelai g e n d e
via p e care o p e t r e c u s e n studenie. i ntr-o n o a p t e
se m b t a s e att d e ru, nct n d r u m s p r e c a s , srise
c u m a i n a d e p e u n p o d . N u se mai c i o c n i s e i c u alte
maini, c e e a ce f u s e s e o a d e v r a t binecuvntare; iar la
a u t o p s i e se d e s c o p e r i s e c a l c o o l u l pe care-l avea n
snge f u s e s e d e d o g ori mai mult dect era a d m i s d e
lege.
La d o u z e c i i d o i d e ani, Faith r m s e s e iari sin
g u r . Plnsese i f u s e s e trist, a p o i se a p u c a s e s-i
r e c l d e a s c iari viaa. Avea o d i p l o m n a d m i n i s
trarea finanelor i banii luai d e p e o m i c asigurare p e
via p e care o f c u s e Kyle, la fel c a i asigurarea p e
care i-o f c u s e la serviciu. A a c Faith se m u t a s e la
Dallas i s e a n g a j a s e la o m i c a g e n i e d e t u r i s m ; d o i

103
ani d u p a c e e a , a g e n i a i aparinea. Deja i extinsese
o s u c u r s a l n H o u s t o n ; a p o i i n c e r c a s e n o r o c u l i i
cheltuise capitalul c a s mai d e s c h i d o s u c u r s a l i n
N e w Orleans. S p r e m a r e a ei b u c u r i e , m i c a ei c o m p a n i e
s e d e z v o l t a foarte b i n e .
Reuise s a j u n g n cele d i n u r m la o stabilitate
financiar i era la fel d e m i n u n a t senzaia a c e e a pe ct
c r e z u s e c t r e b u i a s fie, dar n viata ei exista i un vid
c u m p l i t . Nu-i d o r e a s se i m p l i c e r o m a n t i c c u alt
c i n e v a , p e n t r u c i d o r e a a c e e a i stabilitate i din
p u n c t d e v e d e r e e m o i o n a l , a a c u m o avea d i n p u n c t
d e v e d e r e financiar; iar cei d o i brbai p e care ndrz
nise s-i i u b e a s c , Gray Rouillard i Kyle Hardy, amn
d o i o nvaser ct d e p e r i c u l o s p u t e a s fie. Dar n c
mai avea o familie p e u n d e v a , p e a c o l o , i dorise s-i
g s e a s c p e m e m b r i i rmai.
Destul d e v a g , i a m i n t e a c b u n i c a din partea lui
Renee locuise p e u n d e v a p e lng Shreveport; Faith i
a m i n t e a bine c n-o v z u s e dect o s i n g u r d a t n
viat, iar c n d asistenta social d i n Texas ncercase s
d e a d e ea, rezultatul f u s e s e c u totul nesatisfctor. Dar
cei care lucrau a c o l o erau deja mult p r e a p r e o c u p a i i
p r e a o b o s i i c a s-i m a i fi d a t silina i r e n u n a s e r
d e altfel foarte r e p e d e d u p nite cutri d e suprafa.
Faith n s d u p m o a r t e a soului, a v u s e s e destul t i m p i
mult hotrre. n c e p u s e s c a u t e n stnga i n d r e a p t a
i, m u l u m i t faptului c n u erau p r e a multe familii c u
n u m e l e d e A r m s t e a d n z o n a Shrevenport-ului, n cele
d i n u r m reuise s d e a peste u n vr ndeprtat d i n
familia bunicului A r m s t e a d , care tia c Jeanette
A r m s t e a d se m u t a s e n J a c k s o n , Mississippi, c a m c u
z e c e s a u d o i s p r e z e c e ani n u r m , exact d u p ce fiica
c e a m a r e se n t o r s e s e la c a s a printeasc.
Faith f u s e s e uimit. M a m a ei, Renee era fiica c e a
mare. N u m a i c Ren6e f u g i s e c u G u y Rouillard; ce se

104

ntmplase d e se n t o r s e s e la m a m a ei? Oare era i Guy


c u ea s a u se n t o r s e s e n snul familiei lui? O mulime d e
ani z c e a u ntre n o a p t e a a c e e a d i n Prescott i prezent.
Pentru c , d i n cte tia ea, era foarte posibil c a G u y s fi
petrecut toti acei ani foarte fericit m p r e u n c u familia lui
n v r e m e c e a ei se d e s t r m a s e c o m p l e t .
Faith s u n a s e a p o i la Informaii,
f c u s e rost d e n u
mrul d e telefon al bunicii i s u n a s e . Spre m a r e a ei
s u r p r i n d e r e la telefon i r s p u n s e s e chiar Renee. Chiar
i d u p toti acei ani n c i mai amintise d e v o c e a
m a m e i . Uluit, e m o i o n a t , se prezentase. Conversaia
lor d e c u r s e s e d e s t u l d e stnjenitor la n c e p u t , dar ntr-un
final Faith c p t a s e curajul n e c e s a r c a s-o ntrebe pe
Renee c e se ntmplase c u G u y .
- Ce-i c u el? ntrebase a t u n c i Renee, prnd plicti
sit. J o d i e mi-a s p u s u n fel d e istorie d e - a dreptul s m i n
tit c e u i c u el a m fugit m p r e u n , dar p e n t r u mine a
fost o n o u t a t e a b s o l u t . M s t u r a s e m pur i s i m p l u s
mai fiu s a c u l d e b o x al lui A m o s i s triesc n mizerie
i n u m a i b u n u l D u m n e z e u tia c G u y n u avea d e g n d
s f a c nimic n privina asta, a a c pur i s i m p l u a m
plecat, m-am d u s direct n S h r e v e n p o r t i m-am mutat
m p r e u n c u m a m a . M t u a t a , Wilma, locuia aici n
J a c k s o n , a a c d u p v r e o l u n n e - a m mutat i noi tot
aici. N u l-am vzut d e l o c p e G u y Rouillard.
Faith a v u s e s e p r o b l e m e fiind incapabil s ab
s o a r b totul d e o d a t , p e n t r u c p r e a evident c J o d i e
n cele d i n u r m b g s i s e p e m a m a lor, ns nici u n a
dintre ele n u se o b o s i s e s n c e r c e m c a r s ia legtura
i c u Faith. Renee ar fi putut s-i ia cei d o i c o p i i mai
mici d i n grija prinilor c u plat, dar se p r e a c f u s e s e
b u c u r o a s s-i lase a c o l o u n d e se aflau. i a p o i Faith
o b s e r v a s e c nici m c a r n-o ntrebase nimic d e s p r e
Scottie.
A p o i m a i era i misterul a c e l a c u G u y Rouillard.

105
Poate c n u f u g i s e m p r e u n c u Renee, dar era clar c
f u g i s e , chiar d a c n u m a i t e m p o r a r , i prin a c e a lips a
lui c o n t u r a s e i d d u s e c u r s evenimentelor care aveau
s-i s c h i m b e n t r e a g a viat. N e d u m e r i t i intrigat,
Faith d e c i s e s e s afle c e a n u m e se ntmplate. La vrsta
d e p a i s p r e z e c e ani, ntr-o n o a p t e , f u s e s e a r u n c a t lite
ralmente afar d i n c a s c a o s c a m , c a un g u n o i , iar d e
atunci trise c u a c e a d u r e r e . T r e b u i a s tie care era
finalul acelei p o v e t i . V o i a s n c h i d definitiv trecutul,
astfel nct s-i v a d n e t u l b u r a t d e viitor.
Deci iat-o stnd a c o l o , c u m a i n a parcat n fata
cldirii m u n i c i p a l e a oraului Prescott, necat n amintiri
i pierznd v r e m e a d e g e a b a . N u ar fi trebuit s fie prea
g r e u d e d e s c o p e r i t u n d e a n u m e f u s e s e G u y Rouillard
n ziua a c e e a care p e n t r u e a n s e m n a s e o adevrat
rscruce.
Dar, d a c v o i a s a c i o n e z e , p e primul loc n o r d i n e a
d e zi era s g s e a s c u n loc n care s p o a t trage n
t i m p u l nopii. Z b u r a s e pn n B a t o n R o u g e n d i m i n e a a
a c e e a , i r e z o l v a s e a f a c e r i l e , d u p c a r e n c h i n a s e o
m a i n i f c u s e d r u m u l p n n P r e s c o t t . Era d e j a
d u p - a m i a z trziu, iar e a se s i m e a o b o s i t . N u p u t e a
s d u r e z e p r e a mult c a s afle c e e a c e d o r e a s tie,
dar n u a v e a d e g n d s f a c t o t d r u m u l n a p o i pn la
B a t o n R o u g e d a c i p u t e a lua o c a m e r la motel chiar
n Prescott.
C u d o i s p r e z e c e ani n u r m existase u n motel a c o l o ,
dar chiar i p e atundi era destul d e d r p n a t i era
posibil c a a c u m s n u mai existe. Parc era n partea d e
est a o r a u l u i , s p r e o s e a u a c e d u c e a s p r e 1-55.
Ls n j o s g e a m u l portierei i strig d u p o femeie
care t r e c e a n acel m o m e n t p e trotuar.
- S c u z a i - m . Exist v r e u n m o t e l n o r a ?
F e m e i a s e o p r i , d u p care se a p r o p i e d e main.
Prea s a i b p e s t e patruzeci d e ani i i p r e a v a g

106
c u n o s c u t , dar Faith n u r e u e a d e l o c s-i a m i n t e a s c
bine c i n e a n u m e era.
- Da, exist, i r s p u n s e femeia, d u p care se n
t o a r s e p u i n c a s-i p o a t arta c u o mn. Mergr s p r e
coltul a c e l a al pieei, d u p care ntoarce la stnga. C a m
la o mil i j u m t a t e d i s t a n t este motelul.
Prea s fie acelai m o t e l d e care-i amintise i ea.
Faith i z m b i .
- Mulumesc.
- C u m u l t plcere. F e m e i a i r s p u n s e la zmbet,
d d u d i n c a p i s e ntoarse p e trotuar.
Faith d d u c u s p a t e l e pn cnd iei d i n parcare,
d u p care s e avnt n traficul strzii. Prescott-ul p a r c
nu mai fierbea d e activitate c u m era c u d o i s p r e z e c e ani
n u r m . n mai puin d e d o u m i n u t e ajunsese deja la
motel. Era n acelai loc, dar n u era d e l o c acelai motel
p r p d i t p e care-l tia. Cel d i n faa ei p r e a n o u , c o n
struit p o a t e d e mai puin d e d o i ani, prnd i mult mai
primitor. N u a v e a dect u n s i n g u r etaj, dar f u s e s e re
construit n f o r m d e U n jurul unei curi interioare pline
d e flori i c u o fntn n mijloc care m p r o s p t a aerul.
Mai lipsea d o a r u n bazin d e not, dar n-o d e r a n j a d e l o c
p e n t r u c fntna era ncnttoare.
F u n c i o n a r u l d e la recepie era u n b r b a t n jurul a
c i n c i z e c i d e ani i p e e c u s o n se p u t e a citi n u m e l e
R e u b e n . Amintirile se ridicar iari la suprafa, m b o l
dite d e n u m e l e acela. R e u b e n Odell. Una dintre fiicele
o m u l u i f u s e s e n a c e e a i c l a s c u Faith. n c e p u s pl
v r g e a s c v o i o s n v r e m e ce c o m p l e t a formularele i i
lua c a r t e a d e credit citind curios n u m e l e nscris p e ea,
dar n u m e l e d e Faith Hardy nu prea s-i fie d e l o c c u
n o s c u t . Faith n u era u n n u m e c o m u n , dar p r o b a b i l c n
copilrie nici m c a r nu-i tiuse n u m e l e , a a c , desigur,
n u a v e a c u m s-l r e c u n o a s c a c u m .
- O s v d a u c a m e r a n u m r u l d o i s p r e z e c e , i zise,

107
lund c h e i a d i n raft. Este chiar n spate, n curtea inte
rioar, aa c z g o m o t u l traficului n-o s v deranjeze
deloc.
- M u l u m e s c . Faith i zmbi i-i s c o a s e ochelarii d e
s o a r e c a s p o a t s e m n a f o r m u l a r e l e i c a r t e a d e
credit. El clipi vzndu-i zmbetul, prnd s se mai ncl
z e a s c puin.
Faith i p a r c m a i n a n c o l u l curii interioare,
a p r o a p e d e c a m e r a c u n u m r u l d o i s p r e z e c e . Cnd d e s
cuie ua, r m a s e n m o d plcut surprins. C a m e r a era
c u mult mai mare dect u n a o b i n u i t de la un motel, c u
o c a n a p e a confortabil, o m s u d e cafea n a p r o
pierea uii i un pat d u b l u n mijloc. A p o i c a m e r a mai
era nzestrat c u u n ifonier ncptor, c u un televizor i
un mic b i r o u alturi, a p o i o d e b a r a n g u s t i sala d e
b a i e . ifonierul a v e a n u n t r u u m e r a e p e n t r u t o a t e
tipurile d e haine i rafturi n c p t o a r e , iar n sala d e baie
existau d o u chiuvete mari, astfel nct d o i o a m e n i s se
p o a t pregti s i m u l t a n fr s se m p i e d i c e unul d e
cellalt... Privi c u r i o a s n jurul bii creznd c va d a c u
ochii d e o c a d i m e n s ns, n locul czii, era d o a r un
d u , d e fapt o c a b i n d e d u c u perei d e sticl. i, de
v r e m e ce ea n u f c e a n i c i o d a t baie n c a d , era ncntat d e a r a n j a m e n t u l ntregii bi. Una peste alta, micuul
m o t e l d e p e a c u mult s t a n d a r d u l .
i d e s p a c h e t a r e p e d e trusa d e toalet i singurul
s c h i m b d e haine pe care l a d u s e s e c u ea i c u g e t ce
p u t e a f a c e mai d e p a r t e . N u t r e b u i a s ntmpine prea
multe necazuri c a s afle ce a n u m e d o r e a , asta atta
v r e m e ct nimeni n-o r e c u n o t e a c a p e o Devlin. Or
elele micue a v e a u o m e m o r i e foarte b u n , dar Prescott-ul aparinea familiei Rouillard c u t r u p i suflet la fel
c a i majoritatea crmizilor.
Cel mai u o r i a n o n i m m o d d e a afla c e d o r e a era
p r o b a b i l s m e a r g la b i b l i o t e c s a r u n c e o privire

108
prin ziarele v e c h i . F a m i l i a R o u i l l a r d f u s e s e m e r e u n
centrul tirilor, a a c , d a c G u y Rouillard se ntorsese
d i n m i c a lui e s c a p a d i s e a p u c a s e d e afaceri, c a d e
o b i c e i , n u era p r e a g r e u i nici n u t r e b u i a s c i t e a s c
prea mult c a s afle c e a n u m e f c u s e .
i verific c e a s u l d e la mn i c o n s t a t c n u avea
mai mult d e o o r c a s f a c tot c e e a ce t r e b u i a ; din
c e e a ce-i a m i n t e a d e s p r e m i c a bibliotec, p a r c se
n c h i d e a fix la o r a a s e s e a r a n t i m p u l verii i, tinnd
c o n t c Prescott-ul era u n orel foarte mic, p r o b a b i l c
p r o g r a m u l n u se s c h i m b a s e d e l o c de-a lungul t i m p u l u i ,
li era i f o a m e , dar mai nti t r e b u i a s rezolve p r o b l e m a ;
mncarea mai p u t e a atepta, p e cnd biblioteca se p u t e a
nchide.
Era c i u d a t ct d e selective p u t e a u fi amintirile ei; ct
trise a c o l o n u f u s e s e n i c i o d a t la motel, n s c h i m b se
d u s e s e d e s e o r i la bibliotec, d e cte ori a v u s e s e ocazia,
dar d e amintit i amintise p e u n d e a n u m e se afla m o
telul n v r e m e c e locul bibliotecii i s c p a . S c o a s e mi
c u a carte d e t e l e f o a n e din b u z u n a r i c u t a d r e s a i,
n mai puin d e u n minut, i aminti u n d e a n u m e era.
Lundu-i n g r a b p o e t a i cheile, se urc n m a i n i
se ntoarse n centrul oraului. nainte, b i b l i o t e c a era
chiar n s p a t e l e p o t e i , ns a c u m privea c u nencre
dere, n e r e u i n d s d e s c o p e r e cldirea c u pricina.
Privi n c o d a t n jur, d u p care oft d e uurare.
Un s e m n d e n e o n p r o e m i n e n t alturi d e cldirea potei
d e s e m n a o n o u cldire c a fiind Biblioteca din
Prescott.
C o n s t r u c t o r i i c a r e ridicaser cldirea c e a n o u nici nu
b g a s e r n s e a m arhitectura m o d e r n , f o l o s i n d u - s e
d e c e a d e d i n a i n t e a celui de-al d o i l e a rzboi m o n d i a l , o
c o n s t r u c i e d i n crmizi roii, c u d o u etaje i patru
c o l o a n e albe n fa, i c u o b l o a n e la ferestrele nalte.
Existau n u m e r o a s e locuri d e parcare, p r o b a b i l chiar mai
multe dect ar fi fost nevoie, p e n t r u c n spaiul acela

109
nu erau parcate dect trei m a i n i . Faith ridic totalul lor
la patru, p a r c n d a p r o a p e d e u i g r b i n d u - s e a p o i s
intre. Un mic afi lipit d e u i s e m n a l a c avusese
d r e p t a t e n legtur c u orele d e f u n c i o n a r e a bibliotecii.
A c e a s t a era d e s c h i s d e la n o u a.m. pn la ase p.m.
Bibliotecara era o f e m e i e m i c u i guraliv care nu-i
era d e l o c c u n o s c u t lui Faith. A a c se n d r e p t direct
s p r e biroul ei i-o ntreb u n d e erau fiierele c u ziarele
vechi.
- Chiar a c o l o , i r s p u n s e f e m e i a , i e i n d d i n s p a
t e l e biroului. Desigur, a c u m totul este b g a t pe m i c r o
film. Caui c e v a a n u m e d i n ziarele acelea? O s-i art
c u m poi u m b l a la microfilme i c u m s te foloseti d e
scanner.
- V rmn ndatorat, m u l u m e s c , i zise Faith. A
vrea s n c e p c a m din u r m c u d o i s p r e z e c e ani, dar
este posibil s fie n e v o i e s m ntorc i mai n u r m n
timp.
- Asta nu-i o p r o b l e m . Poate c u v r e o d o i ani n
u r m ar fi fost dificil, dar d o m n u l Rouillard a insistat c a
t o t u l s fie b g a t p e microfilme cnd n e - a m mutat n
cldirea asta n o u . i trebuie s r e c u n o s c c sistemul
d e dinainte era c u t o t u l s c o s d i n uz; a c u m totul este
mult mai uor.
- D o m n u l Rouillard? ntreb Faith, r e u i n d s-i p s
treze u n t o n c a l m i nepstor, dei inima n c e p u s e s-i
b a t mai r e p e d e . Deci G u y chiar se ntorsese acas.
- Gray Rouillard, i r s p u n s e bibliotecara. Familia lui
e s t e practic p r o p r i e t a r a ntregului o r a - t o a t z o n a
d a c tot v o r b i m d e s p r e asta - , dar este foarte d r g u c u
noi toi. Se o p r i d i n v o r b , privind-o cteva s e c u n d e . Eti
c u m v a d e aici d i n z o n ?
- A m locuit aici c u mult t i m p n u r m , i r s p u n s e
Faith. Familia m e a s-a mutat pe cnd e r a m n c mic.
M-am gndit s verific ziarele p e n t r u a v e d e a ce s-a ales

110
d e nite veri de-ai prinilor mei. De-a lungul anilor le-am
pierdut u r m a , dar a m n c e p u t s lucrez la u n a r b o r e
g e n e a l o g i c i a m devenit c u r i o a s , a m vrut s tiu c e
s-a mai ntmplat c u ei.
Pentru o explicaie la inspiraia m o m e n t u l u i n u era
d e l o c rea. O a m e n i i c a r e n c e r c a u s d e a d e u r m a r u
delor d e m u l t p i e r d u t e m e r e u se f o l o s e a u d e microfil
mele d i n biblioteci, n u era c e v a ieit d i n c o m u n , cel
puin d i n cte tia ea. Din cte i d d u s e s e a m a , ascultndu-i p e alii s c h i m b n d p o v e t i d e s p r e m u n c a d e
detectiv f c u t p e n t r u a d e s c o p e r i urmele str-str-mtuii Ruby d i n partea m a m e i , d e e x e m p l u , cnd cineva
lucra la u n a r b o r e g e n e a l o g i c al familiei ntreaga p r o
b l e m d e v e n e a c a u n fel d e d r o g , n u te puteai opri d i n
cutat.
Se p r e a c nimerise totul c o r e c t p e n t r u c biblio
t e c a r a strlucea d e ncntare i nelegere.
- A t u n c i mult n o r o c , d r a g , sper s-i gseti. Eu snt
p a r l e n e D u B o i s . C h e a m - m , d a c ai nevoie d e ajutor,
n c h i d e m la a s e , d e c i asta n s e a m n mai puin d e o
o r d e lucru.
- N-ar t r e b u i s-mi ia chiar a a d e mult t i m p , o liniti
Faith, n v r e m e c e c u t c u febrilitate prin amintiri p e n t r u
a d e s c o p e r i n u m e l e d e D u B o i s prin z o n . N u reui s
d e s c o p e r e nimic, d e c i p r o b a b i l c familia DuBois se
m u t a s e n Prescott , d u p c e cei d i n familia Devlin f u
seser alungai.
Imediat ce rmase singur, se apuc s scoto
c e a s c r e p e d e prin fiier s c a n n d p a g i n d u p p a g i n
d i n Prescott
Wekkly, n c e p n d c u d a t a la care f u s e s e r
escortai n afara o r a u l u i . N u gsi dect cteva meniuni
d e s p r e Gray i, d e i n c e r c a s le i g n o r e , d e s c o p e r i c
n u era n stare. Dei n o a p t e a a c e e a p e t r e c u t c u mult
t i m p n u r m o v i n d e c a s e d e atracia p e care-o simea
fa d e el, n u f u s e s e n i c i o d a t n stare s-l uite; ima-

111
g i n e a lui i r m s e s e s p a t n minte i i mai arta
colii din cnd n c n d .
R e s e m n n d u - s e n cele d i n u r m i b o s c o r o d i n d u - s e
d e u n a s i n g u r , d d u microfilmul n a p o i n locurile n
care v z u s e n u m e l e lui m e n i o n a t . Ziarul n-ar fi tiprit
nimic s c a n d a l o s s a u n d e f a v o a r e a familiei Rouillard partea a c e e a era lsat ziarelor d i n Baton R o u g e i
N e w Orleans - dar deplasrile n o r m a l e ale familiei erau
c o p i o s relatate p e n t r u toi cei care erau mcinai d e
curiozitate i asta n s e m n a a p r o a p e ntreaga populaie a
oraului. Primele d o u articole, foarte scurte, m e n i o n a u
n treact c Gray i a s u m a s e cutare s a u cutare f u n c
ie. Cel de-al treilea articol f c e a parte din rubrica d e
afaceri i, uimit, Faith citi d e d o u or nainte c a rndurile s-i p e n e t r e z e z p c e a l a .
Nimeni altcineva n-ar fi vzut c e v a alarmant s a u ciu
dat n p r o p o z i i a a c e e a : ...Grayson
Rouillard,
care a
preluat controlul
financiar
al ntreprinderilor
familiei, a
votat
mpotriva..."
A luat c o n t r o l u l a s u p r a ntreprinderilor d e familie.
Dar d e c e s fi f c u t a a ceva? Guy ar fi trebuit s se
afle la c o n t r o l , p e n t r u c n f o n d t o a t e i aparineau lui.
Faith a r u n c o privire la d a t a ziarului. 5 august, nici
m c a r la trei sptmni d e la p l e c a r e a lui Renee. Ce se
ntmplase?
nchise aparatul i se ls pe s p a t e n s c a u n privind
n g o l s p r e e c r a n u l g o l . Venise n a p o i n Prescott d o a r
c a s lege cteva fire libere ale vieii ei anterioare, s
v a d d a c lucrurile intraser n cele d i n u r m p e fgaul
lor n o r m a l . N i m e n i n u ar fi o b s e r v a t a b s e n a familiei
Devlin; eventual a b s e n a lor ar fi fost n o t a t c u satis
facie i a p o i uitat, dar Faith n u f u s e s e n i c i o d a t n
stare s uite. Se gndise chiar c , d a c a ar fi revzut
o r a u l i ar fi c o n s t a t a t c nimeni nu-i mai a m i n t e a
d e l o c d e familia ei, a t u n c i ar fi putut uita i e a d e viaa

112
p e t r e c u t a c o l o j s-ar fi p u t u t c o n c e n t r a d o a r a s u p r a
prezentului i a viitorului. i d a c ar fi dat nas n nas c u
Guy Rouillard, cu att m a i bine. N i c i o d a t nu-l nvino
vise p e Gray pentru c e e a c e f c u s e ; d o a r i v z u s e
d u r e r e a reflectata n privire i i-o auzise n glas. Dar
Guy... d a , p e el l n v i n o v e a , p e el i p e Renee. Chiar
d a c n u f u g i s e r m p r e u n , Renee i prsise copiii, iar
i r e s p o n s a b i l i t a t e a lui G u y c a u z a s e multe ncurcturi i
mult durere.
Dar s e p r e a totui c Gray preluase t o a t e r e s p o n
sabilitile d i n familie. i , n loc s lege t o a t e firele la un
loc, m a i d e s c o p e r i s e n c u n u l : d e c e preluase Gray
controlul?
Se ridic i o porni n c u t a r e a lui Carlene DuBois.
Biroul d i n f a era gol i la fel d e g o a l p r e a ntreaga
bibliotec.
- D o a m n DuBois? strig Faith, s u n e t u l fiind absor
bit a p r o a p e i m e d i a t de rafturile pline d e cri. Se p r e a
n s c C a r l e n e o auzise, p e n t r u c imediat d u p a c e e a
s e auzi z g o m o t u l pailor ei p e p a r d o s e a l .
- Snt aici, i r s p u n s e v e s e l Carlene, aprnd d e
d u p u n raft. Ai gsit ce cutai?
- D a , a m gsit, m u l u m e s c ; Dar a m mai o b s e r v a t
c e v a c e m-a nedumerit, t o t u i . N u era v o r b a dect d e un
articol n c a r e scrja c Gray Rouillard a preluat controlul
afacerilor. A s t a s^a ntmp'at n u r m c u d o i s p r e z e c e ani
i mi s-a p r u t o a r e c u m c i u d a t p e n t r u c p e atunci Gray
n u p u t e a s a i b mai mult d e d o u z e c i i d o i , d o u z e c i
i trei d e ani...
- O h , d a . Probabil c voi ai plecat nainte d e marele
s c a n d a l s a u p o a t e c t u erai mult p r e a m i c c a s dai
a t e n i e u n u i a s e m e n e a lucru. Noi a m venit n ora, a h ,
c a m a c u m u n s p r e z e c e ani, i n c era u n s u b i e c t n
m a r e v o g p r i n t r e oamenii d e aici, poi s m crezi.
- C e s c a n d a l ? Faith se n c o r d a t o a t , n e d u m e r i r e a

113
t r a n s f o r m n d u - i - s e n a l a r m . C e v a n u era d e l o c n re
gul.
- Pi, din c a u z c G u y Rouillard a fugit m p r e u n
c u a m a n t a lui. Eu n u tiu cine a n u m e era, dar t o a t
l u m e a d i n o r a s p u n e c n u era altceva dect u n g u n o i .
Probabil c i p i e r d u s e minile c u totul, asta-i c e p o t eu
s-ti s p u n , s f u g d e b o g i e i d e familie n felul n
care a fcut-o.
- i n u s-a mai ntors? Faith n u f u s e s e c a p a b i l s-i
m a s c h e z e s t a r e a d e o c n c a r e s e afla, dar C a r l e n e
n u p r u s e s v a d nimic n e o b i n u i t ntr-o a s e m e n e a
reacie.
- Nimeni n-a mai auzit nimic d e el d e a t u n c i . Cnd a
plecat, plecat a r m a s . Ctiva s p u n e a u c nevast-sa
era c a p a b i l s a l u n g e orice brbat, dar e u p e r s o n a l
nu-ti p o t s p u n e nimic sigur, p e n t r u c n-am ntlnit-o
niciodat. O a m e n i i d i n jur s p u n c n-a ieit din c a s d i n
ziua n care a prsit-o. i n e m e r n i c u l nici mcar n-a
ncercat s ia legtura c u m v a c u propriii lui c o p i i .
Faith se s i m e a mpietrit. G u y Rouillard i a d o r a
copiii; n afar d e s e n t i m e n t e l e p e care le nutrea p e n t r u
soia sa, pur i s i m p l u i a d o r a p e Gray i pe M o n i c a .
- A t u n c i , b n u i e s c c d o a m n a Rouillard a divorat
d e el, nu? ntreb, dar Carlene s c u t u r d i n c a p .
- N i c i o d a t . C r e d c n u v o i a c a el s se p o a t c
stori d i n n o u , d a c ar fi avut d e g n d a a ceva. O r i c u m ,
a a d e tnr c u m era, d o m n u l Gray a luat locul tatlui i
lucrurile a u m e r s mai d e p a r t e d e p a r c nsui d o m n u l
Rouillard ar fi fost aici. Poate chiar mai bine, d a c m
iau d u p c e s p u n e a u o a m e n i h
* - Eram p r e a m i c c a s mai in minte multe d e s p r e
el, mini Faith. Ce-mi a m i n t e s c e u mai b i n e este c era
u n fel d e e r o u local i c j u c a f o t b a l la LSU s a u c a m aa
ceva.
- Pi, s c u m p o , d - m i voie s-i s p u n c lucrurile nu

114
s-au s c h i m b a t p r e a mult, i r s p u n s e Carlene, fcndu-i
vnt c u mna. D o a m n e , tipul sta a luat n o t a z e c e pe
scala m e a , i jur c a a e. E n stare s-mi d e a palpitaii
dei snt c u z e c e ani mai btrn dect el i a fi c a
b u n i c - s a d a c ne-ar f o t o g r a f i a careva m p r e u n ! Roi
t o a t , dar ls s-i s c a p e u n h o h o t d e rs mai vulgar.
Poate d i n c a u z a o c h i l o r lora d e d o r m i t o r s a u p o a t e d i n
c a u z a prului. S a u p o a t e c d e vin-i f u n d u l la mic i
tare! Oft vistoare. E u n t i c l o s n t o a t legea, dar cui i
pas?
- i el tie c-i faci o c h i dulci? o necji Faith.
- S c u m p o , t o a t e femeile d i n oraul sta i fac o c h i
d u l c i , i d a , o tie i p e asta diavolul. Carlene rse d i n
n o u . Soul m e u m necjete m e r e u i-mi tot s p u n e c
o s-i p u n i el cercel n u r e c h e c a s p o a t face fat
concurentei.
Gray p u r t a u n cercel n u r e c h e ? Faith se pierdu
cteva m o m e n t e n fantezie, d u p care se trezi la reali
tate. C e e a c e aflase era de-a dreptul uimitor i simea
n e v o i a s se g n d e a s c la t o a t e n linite.
A r u n c o privire la c e a s u l d e la mn.
- A p r o a p e c e t i m p u l d e nchidere, aa c te las s
termini. M u l u m e s c p e n t r u ajutorul dat, d o a m n DuBois.
Mi-a f c u t p l c e r e s v c u n o s c .
- i mie* mi-a f c u t p l c e r e s v c u n o s c . Carlene se
opri d e o d a t . mi pare ru, n u c r e d c i-am reinut n u
mele.
A s t a p e n t r u c n u se prezentase, dar Faith n u v e d e a
nici u n m o t i v p e n t r u care s l a s c u n d .
- Eu,snt Faith Hardy, i zise.
- Ei b i n e , mi-a prut bine d e c u n o t i n , Faith. Ce
n u m e f r u m o s , d e m o d v e c h e . Nu-l mai auzi a c u m ia
fete.
- N u . C r e d c n u . Faith mai a r u n c o privire spre
c e a s u l - b r a r d e la n c h e i e t u r a minii. La r e v e d e r e .

115
M u l u m e s c d i n n o u p e n t r u ajutor.
- Cu mare plcere, oricnd.
Faith se n t o a r s e la m o t e l , n d r u m o p r i n d u - s e i p e
la McDonald's.
n g e n e r a l n u p r e a i p l c e a u mncrurile
care se s e r v e a u p e - a c o l o , dar nici n u v o i a s m e a r g la
v r e u n restaurant n care ar fi p u t u t fi r e c u n o s c u t , a a
c se m u l u m i c u c e p u t e a avea. Mnc o j u m t a t e d e
s a n d v i , iar restul l a r u n c la g u n o i , p r e a z p c i t c a
s-i mai a r d d e mncare.
G u y Rouillard d i s p r u s e . i d a c n u fugise m p r e
u n c u Renee, a t u n c i c e i s e ntmplase?
Faith se ntinse n pat, privind s p r e t a v a n i ncercnd
s p u n o o a r e c a r e o r d i n e n lucruri. G u y n-ar fi plecat
d i n c m i n u l , d e lng familia i averea lui fr u n motiv
ntemeiat. T o a t l u m e a c r e d e a c motivul l constituise
Renee, d a r e a tia mai bine. i chiar d a c s-ar fi sturat
d e mariajul rece p e care-l avea, d e c e s n u fi divorat
pur i s i m p l u ? Familia Rouillard era catolic, dar divorul
n u era o p r o b l e m , d o a r d a c el ar fi vrut s se rec
s t o r e a s c . Dar n i c i o d a t n u p r u s e u n b r b a t nefericit;
i d e c e ar fi f o s t nefericit? L u m e a lui fusese exact aa
c u m i-o d o r i s e . Faith n u p u t e a gsi u n motiv suficient
d e b u n p e n t r u c a G u y s-i fi prsit familia d e o d a t ,
fr u n cuvnt, fr s mai n c e r c e s ia legtura c u cei
de acas.
Doar d a c n u c u m v a era mort.
Posibilitatea, n u , probabilitatea,
era uluitoare. Faith
a p r o a p e c lein n v r e m e ce c o n s t r u i a i a p o i a l u n g a
diferitele scenarii posibile. Ar fi putut pur i s i m p l u s fi
plecat p e n t r u cteva zile i s se fi m b o l n v i t d e o d a t ,
s a u p o a t e s fi f c u t v r e u n a c c i d e n t , dar d a c aceste
posibiliti s-ar fi adeverit, atunci c o r p u l ar fi fost gsit,
identificat, familia a n u n a t . i aa c e v a n u se ntm
p l a s e . G u y Rouillard d i s p r u s e n a c e e a i n o a p t e n
care f u g i s e m a m a ei.

116
D o a m n e sfinte, o a r e Renee l ucisese? Faith se ri
d i c n c a p u l o a s e l o r i-i t r e c u distrat minile prin pr.
N u p u t e a a l u n g a c u n e p s a r e gndul acela, dei n-o
p r e a p u t e a v e d e a p e m a m a ei fcnd un a s e m e n e a
lucru. Renee a v e a m o r a l a unei pisici v a g a b o a n d e , dar
nu era i n u f u s e s e n i c i o d a t o p e r s o a n violent.
A t u n c i o a r e A m o s ? Faith nclin mai r e p e d e spre
a c e a variant. D a c i-ar fi nchipuit c ar fi putut s c p a
fr p r o b l e m e d e c e v a , s a u d e orice altceva, A m o s n-ar
fi stat pe g n d u r i . Dar e a i a m i n t e a mult prea bine d e
n o a p t e a a c e e a : A m o s venise a c a s pe la ora n o u
seara, m o r t d e b e a t i njurnd p e n t r u c Renee n u era
a c a s s-i p u n m n c a r e a n farfurie. i a p o i a m n d o i ,
Russ i Nicki s e n t o r s e s e r a c a s la fel d e bei c a i
tatl lor. Oare v r e u n u l dintre ei s-l fi omort p e G u y
Rouillard s a u p o a t e chiar m p r e u n ? Dar atunci nimic
n u p r u s e n e o b i n u i t i Faith ar fi putut jura c i ei
f u s e s e r la fel d e uimii c n d Renee n u a p r u s e napoi
a c a s . Mai mult dect att, lor pur i s i m p l u n u le p s a c
Renee se c u l c a c u G u y ; i nici lui A m o s nu-i p s a , d a c
sttea i se g n d e a mai bine.
A t u n c i c i n e a l t c i n e v a ar mai fi p u t u t fi f p t a u l ?
Poate chiar d o a m n a Rouillard. Poate c Noelle i o m o rse soul p e n t r u c se sturase d e aventurile lui a m o
roase, d e i , d a c i n e a bine minte ce s p u n e a u o a m e n i i ,
el i f u s e s e n e c r e d i n c i o s chiar d e la nceputurile cs
niciei, iar ei n u p r u s e s-i p e s e p r e a mult, b a -chiar
f u s e s e m u l u m i t . A v e n t u r a lui c u Renee inuse ani n
ir; d e c e d e o d a t s fi o b i e c t a t n privina ei? N u , Faith
se n d o i a serios c lui Noelle i-ar fi psat att d e mult,
nct s-l certe p e a c e a s t t e m , c u att mai puin s
n c e r c e s-l o m o a r e .
N u mai r m s e s e dect o s i n g u r p e r s o a n : Gray.
Speriat, nltur acel g n d . N u , n u Gray. n c i mai

117
a m i n t e a e x p r e s i a d e p e c h i p u l lui din dimineaa aceea
c n d v e n i s e te c a b a n i c u m artase a p o i n a c e a
n o a p t e . i a m i n t e a n c d e furia lui d e urs, implacabil.
Gray c r e z u s e c t a t l lui f u g i s e m p r e u n c u m a m a ei i
f u s e s e c u m p l i t d e s u p r a t d i n c a u z a asta.
N u m a i c G r a y ar fi a v u t cel mai mult d e ctigat din
m o a r t e a tatlui s u . O d a t G u y d i s p r u t el p u t u s e pre
lua friele afacerilor f a m i l i e i , m b o g i n d u - s e i mai mult,
d a c c e e a ce-i s p u s e s e b i b l i o t e c a r a era adevrat. Fu
s e s e sortit n c d e la n a t e r e s o c u p e n cele din u r m
locul tatlui s u , s e s t u r a s e d e ateptat i-i d d u s e
tatl la o parte d i n c a l e ?
Gndurile lui F a i t h s e nvrteau p r e c u m o veveri
p r i n s ntr-o c u c . U a s e c u t r e m u r d e o d a t d i n
c a u z a loviturilor n b u i t e , iar ea tresri, trezindu-se d i n
gnduri. De ce ar fi f o s t c i n e v a t o c m a i la ua ei? N i m e n i
n u tia u n d e a n u m e s e afla, d e c i n nici u n caz n u
p u t u s e primi v r e o tire d e la b i r o u . Se ridic din pat i
se a p r o p i e d e u, f r s-o d e s c h i d ns. Ua n u a v e a
nici u n fel d e vizor, o b s e r v a l a r m a t .
- Cine este?
- Gray Rouillard.
Inima a p r o a p e c n c e t s-i mai bat. T r e c u s e r
d o i s p r e z e c e ani d e c n d n u mai auzise glasul a c e l a
adnc, nvluitor, i s e n m u i e d e o d a t t o a t , emoiile
a m e s t e c n d u - s e c u s p a i m a . El o rnise mai ru dect
oricine altcineva i t o t u i n c a v e a p u t e r e a s electri
zeze p a r c fiecare c e l u l d i n t r u p u l ei d o a r c u g l a s u l .
Doar auzindu-l i se s i m e a iari c o p i l a d e p a i s p r e z e c e
ani, agitat i c u p r i n s d e fiori n a p r o p i e r e a lui. i m e
reu, m e r e u era i c o n t r a g r e u t a t e a a c e e a care o t r g e a
n a p o i , amintirea nopii n c a r e i s p u s e s e c u atta r u
tate eti u n g u n o i " . Ins n i c i o d a t n privina lui Gray
n u f u s e s e c a p a b i l s m e n i n u n echilibru, n u reuise

118
niciodat s-l uite, era c a un vis c o m b i n a t cu un c o m a r .
Faptul c-l tia n cealalt parte a uii o f c u s e s-i
simt pielea ncreit. Oare l c h e m a s e d o a r c u puterea
gndurilor? R m s e s e mpietrit a c o l o atta v r e m e , nct
u a se c u t r e m u r iari s u b fora p u m n i l o r lui.
- D e s c h i d e . n t o n u l lui se simea autoritatea d e fier
a cuiva care era o b i n u i t s c o m a n d e i ale crui o r d i n e
erau ascultate fr z b a v .
Precaut, d e s c u i e u a d u p care o d e s c h i s e , ridicndu-i privirea s p r e b r b a t u l p e care nu-l mai v z u s e
d e d o i s p r e z e c e ani. N u c o n t a . Indiferent d e ct v r e m e
s-ar fi s c u r s , e a l-ar fi r e c u n o s c u t o r i c u m . Gray rm
s e s e n p r a g u l uii, o v i n d p a r c s intre, iar impactul
prezenei lui fizice o ls fr suflare.
Era p a r c mai solid dect i-l amintea. C o a p s e l e i
talia i erau n c nguste, dar p r e a s mai fi p u s c e v a n
jurul pieptului i al umerilor, a j u n s e s e la greutatea s o l i d
a unui b r b a t . i n m o d ' c a t e g o r i c era un brbat n t o a t
firea, c u orice u r m d e a d o l e s c e n d i s p r u t p r o b a b i l
d e mult v r e m e . Faa i era p a r c mai slab, mai puter
nic, mai d u r , c u riduri adnci n jurul gurii i al ochilor.
Privea la faa lui c a d e pirat, nelegnd d e ce biata
Carlene D u B o i s se c u t r e m u r a d o a r la auzul numelui lui.
Prul lui n e g r u era mai l u n g dect l v z u s e ea v r e o d a t ,
tras c u totul d e p e frunte i prins la spate. Un d i a m a n t
mic strlucea stins h l o b u l urechii stngi. La d o u z e c i i
d o i d e ani f u s e s e i m p r e s i o n a n t . La treizeci i patru ns
era p e r i c u l o s , u n adevrat pirat att n a p a r e n ct i
prin n a t u r a firii. Doar privindu-l i se i simea nfierbntat i e m o i o n a t , att d e e m o i o n a t , d e fapt, nct
inima i slta c u slbticie n piept. R e c u n o t e a foarte
b i n e s i m p t o m e l e i ura s l b i c i u n e a d e c a r e era c u
p r i n s . D o a m n e , o a r e f u s e s e b l e s t e m a t c a ntreaga
via s se nfioare d o a r la v e d e r e a s a u la auzul vocii lui

119
Gray Rouillard? De c e n u p u t e a lsa n u r m reacia
a c e e a d i n copilrie?
D e a s u p r a nasului subire, ochii negri p r e c u m p c a
tul p r e a u la fel d e reci i d e implacabili.
Linia s e n z u a l a b u z e l o r s e rsuci ntr-un m o d c u
rios a t u n c i cnd i ls privirea n j o s spre ea.
- Faith Devlin, i zise. R e u b e n a avut d r e p t a t e ; eti
a i d o m a m a m e i tale.
Dar d a c el s e s c h i m b a s e n t i m p i ea se s c h i m
b a s e la fel d e mult. Faith i ctigase n c r e d e r e a n sine
c u mult g r e u t a t e . A a c i d r u i u n zmbet glacial d u p
care i r s p u n s e :
- Mulumesc.
N-a f o s t d e l o c u n c o m p l i m e n t . N u tiu d e c e ai
venit aici, dar asta n u c o n t e a z d e l o c . A c e s t motel mi
aparine. i n u eti d e l o c binevenit. Ai o jumtate d e
o r la dispoziie s m p a c h e t e z i i s pleci d e aici. i
a r u n c u n z m b e t d r c e s c care nici m c a r n u era zm
bet. S a u t r e b u i e s c h e m iari eriful c a s m d e s
c o t o r o s e s c d e tine?
Amintirea acelei n o p i sttea a c u m ntre ei, att d e
p u t e r n i c , nct era a p r o a p e t a n g i b i l . Pentru u n m o
ment, Faith v z u iari luminile p u t e r n i c e ale farurilor,
simi t e r o a r e a a c e e a c o n f u z , dar refuz s se lase
a r u n c a t iari n starea a c e e a d e p a n i c . n loc s se
arate speriat s a u furioas, ridic d i n umeri a n e p s a r e
i s e n d e p r t d e el, ndreptndu-se s p r e z o n a d e lng
d u l a p n c a r e - i a e z a s e s c h i m b u l d e h a i n e i g e a n t a
c u o b i e c t e l e d e t o a l e t . C o n t i e n t c privirea a c e e a
n t u n e c a t a p r o a p e c p u t e a f a c e o g a u r prin ea, i
n c h i s e g e a n t a d e voiaj, i lu h a i n a d e la c o s t u m , i
p u s e pantofii n p i c i o a r e i, lundu-i p o e t a , t r e c u p e
lng el fr c a m c a r s-i s c h i m b e expresia a c e e a d e
c a l m d e p e c h i p . n v r e m e c e e a s e n d e p r t a t o t mai

120
mult p e o s e a s p r e B a t o n R o u g e , Gray r m s e s e ne
micat n p r a g u l uii, privind n g o l d u p ea.

Faith Devlin! Ce lovitur venit d i n trecut! Gray r


m a s e s-i p r i v e a s c luminile d i n s p a t e pn cnd d i s p
rur c u t o t u l d i n v e d e r e . C n d R e u b e n l s u n a s e s-i
s p u n c o f e m e i e care s e m n a uimitor c u Renee Dev
lin n c h i n a s e o c a m e r la m o t e l i c se nregistrase s u b
n u m e l e d e Faith D. Hardy, Gray n u mai a v u s e s e nici un
fel d e n d o i a l c u privire la identitatea ei. Deci u n a d i n
familia Devlin a v u s e s e d e s t u l curaj c a s se arate din
n o u n Prescott! N u era d e l o c s u r p r i n s c a c e a s t a era
t o c m a i Faith. Ea f u s e s e m e r e u c e a care a v u s e s e mai
mult curaj i d e m n i t a t e dect t o a t familia luat la u n loc.
Dar asta n u n s e m n a c era nclinat s-o lase s rmn.
Se n t o a r s e s p r e c a m e r a luminat p e care ea o pr
sise fr nici u n fel d e agitaie. Fr nici u n fel d e agi
taie, la n a i b a ! D a c el i d o r i s e v r e u n fel d e ceart, e a
nu-i f c u s e a c e a s t plcere. Nici m c a r n u c e r u s e na
p o i banii p e care-i pltise c u cartea d e credit. Fr c a
m c a r s c l i p e a s c , i a d u n a s e lucrurile i plecase. Nu
d u r a s e nici u n minut; la d r a c u ' , se n d o i a serios c i
t r e b u i s e r chiar i treizeci d e s e c u n d e .
Plecase i , c u e x c e p i a cuverturii mototolite d e p e
pat, c a m e r a arta la fel d e c u r a t c a i c u m nici n-ar fi
t r e c u t p e a c o l o , d e i p r e z e n a ei p r e a s se fi m b i b a t
n pereii o d i i . i n aer n c struia o a r o m d u l c e ,
catifelat, c a r e rezista n c i u d a mirosului d e dezinfectant
specific t u t u r o r motelurilor, iar Gray simi d e o d a t c u m
sngele p a r c i circul mai r e p e d e prin v e n e c a o reac
ie instinctiv la acel p a r f u m . Era m i r o s u l unei femei,

121
universal i teribil d e p e r s o n a l , n acelai t i m p . Fcu
ctiva pai n c a m e r , atras d e parfumul subtil, c u nrile
umflate c a ale u n u i armsar.
Faith Devlin. Doar i auzise n u m e l e i o i revzuse
n minte c u m era n n o a p t e a a c e e a , t c u t i n e o b o s i t ,
c u prul fluturndu-i p e umeri p r e c u m o flacr, c u t r u
pul subire reliefat d e c m a a d e n o a p t e t r a n s p a r e n t ,
a r u n c n d a s u p r a poliitilor i a s u p r a lui o vraj plin d e
senzualitate. In n o a p t e a a c e e a n u f u s e s e dect o c o p i l ,
p e n t r u n u m e l e D o m n u l u i , i c u t o a t e astea a v u s e s e
a u r a p u t e r n i c a m a m e i sale.
Cnd d e s c h i s e s e u a acelei c a m e r e i o revzuse,
r m s e s e d e - a d r e p t u l mpietrit. S e m n a att d e bine c u
Renee, nct ar fi vrut s-o p o c n e a s c , dar, n acelai
t i m p , n u p u t e a fi luat d r e p t m a m a ei. Faith era c e v a
mai nalt, p r e a subiric p e n t r u a fi v o l u p t u o a s , dei
se rotunjise d e s t u l d e f r u m o s p e a c o l o p e u n d e t r e b u i a
n ultimii d o i s p r e z e c e ani. Culorile n s c h i m b erau a c e
leai c u ale lui R e n e e : c o a m a d e pr d e u n r o u ntune
cat, ochii verzi-aurii nvluitori, pielea t r a n s l u c i d . C e e a
ce-l nfuriase f u s e s e senzualitatea p e n t r u care n u f
c u s e nici cel mai m i c efort p e n t r u a o o b i n e , p r e c u m i
reacia lui i m e d i a t la ea. N u era nimic d i n ce f c u s e
s a u s p u s e s e ea, nici m c a r c e e a c e purtase n acel
m o m e n t , i era v o r b a d e u n c o s t u m d e afaceri extrem
d e elegant. D o a m n e , o Devlin m b r c a t n c o s t u m d e
afaceri! N u , f u s e s e c e v a intrinsec, c e v a d i n nsi na
t u r a ei, c e v a c e p o s e d a s e i Renee. Fata c e a mare, n u
r e u e a d e l o c s-i a m i n t e a s c d e n u m e l e ei, n u a v u
s e s e a l u r a a c e e a p u t e r n i c . F u s e s e d o a r ieftin i
g l g i o a s , n nici u n c a z sexy. Faith era sexy. N u la fel
d e mult p e ct f u s e s e Renee, dar la fel d e puternic.
Privise n ochii a c e i a c a d e pisic i n u s e gndise dect
la patul c a r e s e z r e a n spatele ei, se gndise la cear
ceafuri rsucite i piele fierbinte, d e c u m ar fi fost d a c

122
ar fi z c u t g o a l s u b el, c u picioarele ncletate p e o l
durile lui n v r e m e c e el i-ar fi cutat d e s c h i d e r e a m o a l e
dintre c o a p s e i s-ar fi m p i n s c u putere n u n t r u .
Gray simi c u m l n p d e a s u d o a r e a i njur c u
v o c e tare n c a m e r a g o a l . Pe naiba, era la fel d e ru c a
i tatl s u ! Doar s-i d e a c i n e v a o c a z i a i era g a t a s
uite d e tot i d e t o a t e n g r a b a d e a se c u l c a c u o
Devlin. N u , n u chiar c u o r i c e Devlin, se a m e n d n
minte. Cel p u i n t r e b u i a s-i m u l u m e a s c lui D u m n e z e u
p e n t r u asta. Doar v z u s e atracia lui Renee p e care
ceilali brbai o g s e a u irezistibil, dar creia el i rezis
tase, n plus displcndu-i intens ideea d e a mpri a c e
eai f e m e i e c u tatl lui. Fata c e a mare i se p r u s e c u
totul d e z g u s t t o a r e . T o t u i , Faith... D a c ar fi fost ori
cine i n u o Devlin n-ar fi avut linite pn cnd n u ar fi
urcat-o ntr-un pat i n u ar fi pornit ntr-o l u n g desftare
amoroas.
N u m a i c era o Devlin i n u m a i m e n i o n a r e a acelui
n u m e l f c e a f u r i o s . Familia lui suferise c u m p l i t din
c a u z a lui Renee i el n-avea s uite s a u s ierte asta
n i c i o d a t . S uite era i m p o s i b i l , mai ales cnd tria n
fiecare zi c u urmrile dezertrii lui Guy. Maic-sa se
retrsese n a s e m e n e a m s u r , nct r m s e s e d o a r o
f a n t o m a femeii care f u s e s e o d a t . Nu-i prsise dor
mitorul v r e m e d e a p r o a p e d o i ani i chiar i a c u m re
fuza s ias d i n c s dect d a c era nevoit s m e a r g
la d o c t o r n N e w Orleans, dar asta se ntmpla d o a r
foarte rar, c n d era b o l n a v . Gray i p i e r d u s e tatl i din
a c e a s t c a u z i p i e r d u s e i m a m a .
Noelle d e v e n i s e o femeie trist i btrn care-i
p e t r e c e a majoritatea t i m p u l u i n c a m e r a ei. N u m a i Alex
Chelette mai p u t e a s-o c o n v i n g destul d e rar s zmb e a s c s a u mai reuea s a d u c o u m b r d e strlucire
n o c h i i a c e i a albatri. Gray i d d u s e s e a m a c u mult
v r e m e n u r m c Alex se n d r g o s t i s e d e m a m a lui, dar,

123
din nefericire, e r a o c a u z p i e r d u t . Nu n u m a i c Noelle
n u o b s e r v a d e l o c d e v o t i u n e a lui, p e n t r u c i d a c ar fi
fost c o n t i e n t d e e a t o t n-ar fi fcut nimic. Era c s
torit c u G u y R o u i l l a r d i asta era. Divorul era ceva d e
neimaginat. G r a y se n t r e b a s e d e s e o r i d a c nu c u m v a
Noelle se a g a d e s p e r a n a c G u y v a a p r e a ntr-o
b u n zi. El n s u i a c c e p t a s e d e m u l t v r e m e faptul c
p r o b a b i l n u a v e a s-l mai v a d n i c i o d a t p e tatl lui.
Dac Guy ar fi i n t e n i o n a t s se n t o a r c , nu ar mai fi
trimis s c r i s o a r e a a c e e a c u p r o c u r a , la d o u zile d u p
dispariie. F u s e s e t r i m i s d i n B a t o n R o u g e n ziua ple
crii lui; limbajul f u s e s e t e r n i la o b i e c t , fr s fi fost
inclus c e v a p e r s o n a l . N i c i m c a r n-o s e m n a s e C u d r a
g o s t e , t a t a " , ci d o a r s e limitase la c e v a o f i c i a l : Al d u m
neavoastr, c u s i n c e r i t a t e , G u y A. R o u i l l a r d . " Cnd citise
s e m n t u r a i c u v i n t e l e d e ncheiere, G r a y tiuse c n u
avea s-l mai r e v a d n i c i o d a t pe tatl s u i ochii i
f u s e s e r ari d e l a c r i m i a m a r e p e n t r u p r i m a i ultima
dat.
Nici n u tia ce s-ar fi f c u t n acele p r i m e luni teribile
fr ajutorul lui Alex, c n d s e luptase c u d i s p e r a r e s-i
c o n s o l i d e z e poziia n f a a acionarilor i a diferitelor
consilii d e a d m i n i s t r a i e . A l e x l g h i d a s e p r i n t r e pericole,
luptase alturi d e el p e n t r u orice avantaj, f c u s e t o t ce
p u t u s e c a s-l ajute c u M o n i c a i Noelle. A l e x jelise i
el, p e n t r u p i e r d e r e a c e l u i mai b u n p r i e t e n . Pentru c
Alex i G u y c r e s c u s e r m p r e u n , f u s e s e r c a nite frai.
F u s e s e uimit s afle c G u y p u t u s e n t o a r c e spatele
familiei p e n t r u u n a c a R e n e e Devlin i c p l e c a s e fr
c a m c a r s-i ia r m a s - b u n .
ntr-un fel, M o n i c a e r a m a i p u t e r n i c a c u m dect
f u s e s e nainte. N u m a i era att d e d e p e n d e n t e m o i o n a l
d e alii. Se s c u z a s e fa d e Gray p e n t r u n c e r c a r e a d e
s i n u c i d e r e , a p o i l a s i g u r a s e c n u a v e a d e g n d s mai
n t r e p r i n d c e v a att d e p r o s t e s c v r e o d a t . Dar, d a c

124

a c u m era mai p u t e r n i c , d i n p c a t e era i mult mai


retras, d e p a r c p a r o x i s m u l durerii i al tristeii i arseser e x c e s u l d e e m o i i , lsnd-o c a l m , dar distant.
Se i n t e r e s a s e n d e a p r o a p e d e m u n c a lui i, treptat,
a j u n s e s e o e x c e l e n t asistent, pe care se p u t e a b a z a
fr p r o b l e m e , dar, d i n p c a t e , d e v e n i s e la fel d e re
tras c a i Noelle. M o n i c a ieea n o r a ; era foarte
atent la felul n care s e m b r c a i m e r g e a la c o a f o r n
m o d regulat, fcnd eforturi s fie ct mai prezentabil.
Dar nu mai a v u s e s e o ntlnire d e foarte mult v r e m e . La
nceput, Gray c r e z u s e c se simea jenat d i n c a u z a
ncercrii d e s i n u c i d e r e i c u r m a s se relaxeze o d a t
c u dispariia cicatricelor. \ c u t o a t e astea n u se ntm
plase aa i n nici u n c a z stnjeneala n u f u s e s e c e a
care o i n e a n c a s . Pe M o n i c a pur i s i m p l u nu o
interesa s a i b relaii c u cineva. Pe plan d e afaceri o
f c e a fr p r o b l e m e , dar la nivel p e r s o n a l refuza t o a t e
invitaiile, ntorcndu-i s p a t e l e a t u n c i cnd el i s u g e r a s e
s reintre n viaa m o n d e n i s n c e a p s se v a d c u
brbai. T o t ce p u t e a el s f a c era s-i d o v e d e a s c ct
d e b u n era la nivel p r o f e s i o n a l i s-i p l t e a s c un
salariu pe m s u r , c a d o v a d a m u n c i i d e p u s e i p e n
tru a-i drui i n d e p e n d e n a .
Dei, c u u n a n n u r m , n o u l erif, Michael M c F a n e ,
reuise c u m v a s-o c o n v i n g s se v a d c u el. De atunci
M o n i c a l ntlne, d i n cte o b s e r v a s e , n m o d regulat.
Gray f u s e s e att d e uurat, nct a p r o a p e c plnsese.
Poate, cine tie, n cele d i n u r m M o n i c a mai putea
avea o a n s s d u c o via n o r m a l .
N u , n u p u t e a s uite ce-i f c u s e r cei din familia
Devlin familiei lui. i, c u puin n o r o c , era posibil s n-o
mai v a d n i c i o d a t pe Faith Devlin.
Mulumesc.
Acela f u s e s e s i n g u r u l cuvnt p e care-l
m u r m u r a s e , c u excepia cuvintelor p e care le s c o s e s e
cnd n t r e b a s e cine era la u. F u s e s e att d e distant i

125
d e e n i g m a t i c , privindu-l c a i c u m s-ar fi amuzat, n e p rnd d e l o c s p e r i a t d e ameninrile lui. Dei, nu fusese
chiar o a m e n i n a r e , ci mai d e g r a b o p r o m i s i u n e . Dac
n-ar fi plecat s i n g u r ar fi escortat-o pn la limitele
oraului p e n t r u a d o u a o a r . i ar fi trebuit s c h e m e
eriful, p e n t r u c , d a c ar fi atins-o el, i-ar fi pierdut c u
desvrire c o n t r o l u l , i o tia foarte bine.
A c u m era o f e m e i e n t o a t legea, nu p u t o a i c a pe
care o i n e a el minte. M e r e u f u s e s e mai altfel dect res
tul familiei, o c r e a t u r p e j u m t a t e slbatic care cres
c u s e c a s d e v i n o tentaie la fel d e violent c a i
m a m a sa. Era l i m p e d e c v r e u n idiot crezuse aa c e v a
p e n t r u c n u m e l e d e familie indica precis c se c s
torise, dei p e d e g e t n u v z u s e nici u n fel d e verighet,
i o b s e r v a s e minile, subiri, e l e g a n t e , bine ntreinute, i
f u s e s e a m u z a t d e lipsa verighetei. Nici Renee n u pur
t a s e a a c e v a ; i-ar fi stricat stilul. Evident, fiica ei avea
p r o b a b i l exact abeeai prere, cel puin atunci cnd c
ltorea fr n e c u n o s c u t u l d o m n Hardy.
Pruse i p r o s p e r , d e c i , p r e c u m o pisic, aterizase
n picioare pn la u r m . Gray n u era d e l o c surprins.
F u s e s e u n fel d e talent al femeilor din familia Devlin
s-i g s e a s c n t o t d e a u n a p e c i n e v a care s le ntre
in. Soul ei t r e b u i a t o t u i s fie u n tip c u bani muli,
bietul amrt. Se ntreb ct d e d e s i lsa Faith soul
a c a s n v r e m e c e ea p l e c a hai-hui la p l i m b a r e .
i se mai ntreb d e c e se ntorsese t o c m a i n Pres
cott. Pentru ea n u mai exista nimic a c o l o , nici familie i
nici prieteni. Cei d i n familia Devlin n u a v u s e s e r nici
o d a t prieteni, doar victime. i ar fi trebuit s tie c n u
a v e a c u m s fie ntmpinat c u braele d e s c h i s e . Pro
babil i n c h i p u i s e c se p u t e a strecura n e o b s e r v a t ,
dar o a m e n i i d i n o r a a v e a u m e m o r i e foarte b u n i
a s e m n a r e a c u m a m a ei era mult p r e a mare. R e u b e n o
r e c u n o s c u s e imediat c e i s c o s e s e ochelarii d e soare.

126
M r o g , a c u m n u mai a v e a nici u n fel d e i m p o r t a n .
S c p a s e o r a u l p e n t r u a d o u a o a r d e v e r m i n a Devlin
i c u mult mai p u i n e necazuri dect c u d o i s p r e z e c e ani
n u r m . Dar tare mult i-ar fi dorit s n u se fi ntors
d e l o c p e n t r u c s c o s e s e la iveal amintiri d u r e r o a s e , i-i
nlocuise i m a g i n e a p e care o avea d e s p r e ea c a o fat
f o a r t e tnr c u a c e e a d e a c u m , d e femeie n t o a t
legea. i d o r e a s nu-i fi auzit n i c i o d a t v o c e a catifelat
i distant n acelai t i m p care-i s p u s e s e ncet: Mul
umesc.

Faith c o n d u s e c u atenie p e o s e a u a ntunecat, nepermindu-i s o p r e a s c nici chiar atunci cnd n c e p u


s t r e m u r e d i n tot t r u p u l . Refuza s se lase c o p l e i t d e
a s e m e n e a reacii. Aflase ntr-un m o d n e p l c u t prerea
p e c a r e o a v e a Gray Rouillard d e s p r e e a , rennoit
d u p o c u l i d u r e r e a d e d o i s p r e z e c e ani. Dar n u avea
d e g n d s-l lase s-o r n e a s c d i n n o u , s-i c o n t r o l e z e
iari viaa. N u a v u s e s e d e ales, a a c p l e c a s e d e la
m o t e l , i asta p e n t r u c o b s e r v a s e hotrrea d e neclintit
din ochii lui n t u n e c a i , tiind c n u g l u m i s e d e l o c atunci
cnd i s p u s e s e c a v e a s-l p u n p e erif s-o d e a afar.
i d e ce ar fi glumit n privina asta, cnd n u g l u m i s e nici
a t u n c i c n d i s c o s e s e familia n d r u m fr discuii? Dar
a c c e p t a r e a ei c a l m n u n s e m n a d e l o c c el reuise s
ctige a d o u a o a r n faa ei?
A m e n i n a r e a c u eriful n-o speriase d e l o c . C e e a ce
era n s att nspimnttor ct i ngrijortor i care o
n n e b u n e a pn la furie era reacia pe care o avusese n
faa iui Gray. Chiar i d u p atta amar d e v r e m e , d u p
tot ce-i f c u s e familiei ei, era la fel d e neajutorat pre
c u m cinele lui Pavlov c a s-i o p r e a s c reacia la sim-

127
pla lui v e d e r e . Era d e - a d r e p t u l insulttor. Nu-i refc u s e viata d i n temelii d o a r c a s-l lase pe el s-o n u
m e a s c d i n n o u g u n o i " , i c a s se d e s c o t o r o s e a s c
d e ea n clipa apariiei.
Ziua n care f u s e s e ultima d a t intimidat d e cineva
t r e c u s e d e m u l t v r e m e . Copilul t c u t i vulnerabil care
f u s e s e murise ntr-o n o a p t e fierbinte d e var, n u r m c u
d o i s p r e z e c e ani. Faith r m s e s e o p e r s o a n tcut, dar
nvase c u m s s u p r a v i e u i a s c , c u m s-i f o l o s e a s c
ambiia d e oel c a s ia c e e a ce-i d o r e a d e la via.
Devenise chiar att d e ncreztoare, nct d i n cnd n cnd
i p e r m i t e a chiar s se lase p r a d t e m p e r a m e n t u l u i d e
rocat. i d a c d o r i s e s se d e s c o t o r o s e a s c d e ea,
Gray f c u s e o mare g r e e a l d e apreciere. Curnd avea
s v a d c tot c e e a c e p r u s e a fi o retragere nu n
s e m n a s e dect o ajustare d e poziie n c u t a r e a unui alt
u n g h i d e atac.
Nu l p u t e a lsa s-o a l u n g e d i n n o u . i nu era doar o
c h e s t i u n e d e o n o a r e , dar nc nu reuise s afle ce
a n u m e se ntmplase c u Guy. N u p u t e a s d e a uitrii
t o a t c h e s t i u n e a , n-o p u t e a lsa s t r e a c d e la sine.
n mintea-i alert n c e p u deja s se c o n t u r e z e un
plan i u n zmbet m u l u m i t i a p r u p e b u z e n vreme c e
c o n d u s e mai d e p a r t e . Gray avea s se d e s c o p e r e flan
cat a c o l o u n d e n u se atepta. A v e a d e g n d s se mute
n Prescott, iar el n u p u t e a face nimic n a c e a s t pri
vin, p e n t r u c t o t u l avea s se p e t r e a c n mare linite
i foarte r e p e d e . T r e c u s e t i m p u l n care f c u s e fa t u t u
ror f a n t o m e l o r d i n t r e c u t i a c u m i ctigase respectul
d e sine. i va a v e a grij c a ntregul o r a s v a d t r e a b a
asta, d u p care p u t e a uita trecutul.
i avea s-i d o v e d e a s c lui Gray c se nelase n
privina ei n c d e la b u n n c e p u t . i d o r e a asta att d e
mult, nct a p r o a p e c i s i m e a g u s t u l d u l c e al victoriei.
Pentru c l iubise c u atta intensitate d e cnd f u s e s e

128
mic, p e n t r u c o j u d e c a s e att d e a s p r u i p e n t r u c i
a l u n g a s e familia d i n o r a , i d d u s e m u l t p r e a mult
i m p o r t a n t n minte. N-ar fi trebuit s s e ntmple aa
ceva, ar fi trebuit s fi fost c a p a b i l s-l u i t e , d a r gndul
rmnea n c o n t i n u a r e prezent. Nu a v e a s s e s i m t
altceva dect u n g u n o i " pn cnd G r a y n u v a recu
n o a t e cinstit c era o p e r s o a n d e c e n t a , m o r a l i c u
mult s u c c e s n afaceri.
N u d o r e a d o a r s afle c e se n t m p l a s e c u Guy.
Poate c sta f u s e s e n c e p u t u l s a u p o a t e c i a s c u n
s e s e a d e v r u l d e u n a s i n g u r , dar a c u m tia foarte
bine.
V o i a pur i s i m p l u s s e n t o a r c a c a s .

GApirolul 7

- Da, aa e. V r e a u c a totul s fie fcut n n u m e l e


ageniei. V m u l u m e s c , d o m n u l e Bible. tiam eu c pot
c o n t a pe d u m n e a v o a s t r . Zmbetul lui Faith era p a r c
mai c a l d i p r o b a b i l c d o m n u l Bible simise, p e n t r u c
r s p u n s u l lui o f c u s rd ncntat. Ar fi mai bine s
fii precaut, l necji. N u uitai, o c u n o s c p e soia d u m
neavoastr.
nchise telefonul i asistenta ei, M a r g o t Stanley, i
a r u n c o privire a p r i g .
- a p u l la btrn a n c e p u t s flirteze c u tine? o
ntreb M a r g o t .
- Sigur c d a , i r s p u n s e Faith c u bun-sim. O face
m e r e u . II ncnt s-i nchipuie c e u n mare afemeiat,
dar d e fapt nu-i dect un btrnel c u m s e c a d e .
M a r g o t forni dispreuitoare.
- C u m s e c a d e ? Harley Bible e la fel d e c u m s e c a d e
c a u n a r p e c u c l o p o e i . Mai bine r e c u n o a t e , ai t u un
fel al t u d e a te p u r t a c u brbaii.
Faith se a b i n u . D a c M a r g o t l-ar fi vzut pe Gray
a l u n g n d - o d i n ora p e n t r u a d o u a o a r , n-ar mai fi
crezut c avea ea u n fel d e a se p u r t a c u brbaii ca
s-i rezolve p r o b l e m e l e .

130
- Nu snt dect a m a b i l c u e l , asta-i tot. Nimic d e o
sebit n asta. i n u ar fi p u t u t rmne n afaceri d a c ar fi
fost a a d e ru p r e c u m l-ai descris.
- A r m a s n afaceri p e n t r u c btrnul curvar este
un tip iste, i r s p u n s e M a r g o t . Are un g e n i u de-a d r e p
tul d r c e s c s c u m p e r e proprieti d e p r i m mn chiar
nainte c a asta s d e v i n evident i s le ia a p r o a p e pe
nimic. N a i b a s-l ia, o a m e n i i se d u c la el pentru c are
exact calitile d e care a u nevoie.
Faith zmbi.
- D u p c u m s i n g u r ai s p u s , este un afacerist d e
tept. i m e r e u a fost ct se p o a t e d e drgu c u mine.
Poate c ea reuise s n u se exteriorizeze, n s Mar
g o t n u a v e a a s e m e n e a inhibiii.
- Pn a c u m n-am mai vzut v r e u n brbat care s
nu fie d r g u c u tine. De cte ori ai fost oprit pentru c
ai mers c u vitez prea m a r e ?
- n total?
- A j u n g e d a c - m i s p u i p e ultimul a n .
- Pi... d e patru ori, c r e d . Dar e c e v a neobinuit;
d o a r d i n c a u z c nu a m cltorit att d e mult n ultimul
an.
- A h a . i d e cte ori ai primit a m e n d ?
- N i c i o d a t , a d m i s e Faith, ridicndu-i ochii n tavan.
Dar e d o a r o s i m p l c o i n c i d e n . N i c i o d a t n-am ncer
cat s m s u s t r a g s a u s-i f a r m e c pe poliiti.
- Nici nu-i neVoie i asta-i c e e a ce n c e r c a m s-i
explic. Poliistul vine pn la m a i n a ta, tu i dai permisul
i-i s p u i : mi pare ru, tiu c m e r g e a m mult prea
r e p e d e " , iar el sfrete prin a-i n a p o i a permisul sft u i n d u - t e s m e r g i mai ncet, p e n t r u c n-ar s u p o r t a s-i
v a d faa aia d r g u tiat t o a t d u p un accident.
Faith n c e p u s rd, pentru c M a r g o t fusese c u ea
n m a i n atunci cnd se ntmplase s fie oprit. Poliis
tul n discuie era unul dintre btrnii d o m n i ai Texasului

131
d e c o a l v e c h e , c u o m u s t a gri foarte d e a s i c u un
glas d o m o l .
- A s t a a f o s t s i n g u r a d a t cnd u n poliai a s p u s
c e v a d e s p r e faa m e a d r g u " , a m ncheiat citatul.
- Dar, c u toii g n d e s c la fel. R e c u n o a t e . Ai primit
v r e o d a t v r e o a m e n d p e n t r u vitez prea mare?
- Ei bine, n u . Reui s-i s t p n e a s c a m u z a m e n t u l .
M a r g o t primise d o u a m e n z i p e n t r u vitez excesiv n
ultimele a s e luni i a c u m t r e b u i a s se in c u strictee
d e limita d e vitez, s p r e m a r e a ei d e z a m g i r e , pentru c
o a treia a m e n d ar fi n s e m n a t s-i piard permisul
pentru o perioad.
- Poi s pui pariu c poliaii care m-au oprit pe
mine n-au s p u s nimic d e s p r e c u m mi-a p u t e a tia faa
drgu" ntr-un accident, murmur Margot. Nu,
d o m ' l e , c u m i n e a fost v o r b a d o a r d e afaceri. Dai-mi
s v d p e r m i s u l , d o a m n . Mergeai c u o sut d e kilo
metri p e o r ntr-o z o n n care snt permii d o a r o p t z e c i
p e o r , d o a m n . D a t a n c a r e vei a p r e a n faa curii
v a fi c u t a r e s a u c u t a r e s a u p u t e i s trimitei direct
p r i n p o t banii p e n t r u a m e n d a p e n a l d a t d e cutare
i cutare p e n t r u a n u mai a p r e a n faa curii la un
proces..."
Prea att d e d e z g u s t a t , nct Faith se ntorsese c u
spatele la e a c a s nu-i rd n fa. M a r g o t n u v e d e a
nimic a m u z a n t n faptul c primise d o u amenzi pentru
d e p i r e a vitezei legale.
- N i c i o d a t n viaa m e a n-am primit amenzi p e n t r u
vitez, c o n t i n u M a r g o t s se plng. Faith mai auzise
asta d e attea ori, nct ar fi putut s p u n e cuvintele la
u n i s o n c u prietena ei. A m c o n d u s j u m t a t e din via
fr c a m c a r s p r i m e s c o a m e n d d e parcare, c a
d e o d a t , hrtiile astea drceti s a p a r d e niciunde.
- V o r b e t i d e p a r c i-ai p u t e a t a p e t a u n perete c u
ele.

132
- Te r o g s n u rzi. D o u a m e n z i snt foarte serioase,
iar c e a de-a treia ar fi o a d e v r a t catastrof. i o s
t r e b u i a s c s m e r g c u o p t z e c i p e or n urmtorii trei
ani. Poi s-ti n c h i p u i ct d e tare p o a t e s n c u r c e c h e s
tia asta u n p r o g r a m ? T r e b u i e s m s c o l din t i m p i s
plec mai d e v r e m e o r i u n d e t r e b u i e s m d u c p e n t r u c
mi ia att d e m u l t v r e m e . Prea att d e frustrat i d e
necjit, nct Faith n u reui s se abin s n u rd.
M a r g o t era o a d e v r a t desftare. Avea treizeci i
a s e d e ani, divorat, fr s a i b nici o intenie s
rmn i pe mai d e p a r t e tot aa. Faith nu prea tia c u m
s-ar fi d e s c u r c a t fr ea. Cnd ntr-un final reuise s
a d u n e destui bani c a s c u m p e r e agenia, tiuse c u m
s se ngrijeasc d e relaiile c u clienii, dar n c i u d a
d i p l o m e i p e care o avea n administrarea afacerilor, d e s * c o p e r i s e c era o mare diferen ntre cursuri i viaa
real. M a r g o t f u s e s e asistenta lui J.B. Holladay, fostul
proprietar al ageniei Holladay Travel, i fusese ncntat
s f a c acelai lucru i p e n t r u Faith. Experiena ei f u
sese nepreuit. i o ajutase pe Faith s nu f a c greeli
n materie d e finane.
Mai mult d e att, M a r g o t d e v e n i s e o adevrat prie
t e n . Era o f e m e i e nalt i subire, c u pr b l o n d , plati
nat, si c u u n simt d r a m a t i c al mbrcmintii. i nici nu
a s c u n s e s e faptul c era n c u t a r e a unui n o u so Brbaii reprezint o g r m a d de dureri de cap, s c u m p o ,
dar a u i prile lor b u n e , mai ales u n a mare c u totul
s p e c i a l " - i era att d e plin d e via i att d e serioas
n legtur c u a c e a s t chestiune, nct nu ntlnise nici o
p i e d i c p e n t r u a o b i n e ct mai multe ntlniri. Viaa ei
social ar fi epuizat i c e a mai z d r a v n d e b u t a n t . i
c a ea s s u s i n c Faith avea un fel d e a intra pe s u b
pielea brbailor, cnd Faith nu ieea c u nimeni i sttea
d e u n a s i n g u r a c a s , n s e m n a c e x a g e r a puin s a u
asta era o p i n i a lui Faith.

133
- S n u mai rzi, o avertiz Margot. ntr-o zi o s fii
oprit d e o f e m e i e poliist i a t u n c i se va d u c e i n o
rocul.
- Pi, asta-i t o t ce e, d e fapt, n o r o c .
- Sigur c d a . M a r g o t a b a n d o n enervat subiectul
i i a r u n c o privire c u r i o a s . i a c u m , ce-i p o v e s t e a c u
c a s a aia din oraul la f a n t o m din Louisiana?
- Prescott, preciza Faith z m b i n d . E un ora micu la
n o r d d e B a t o n R o u g e , a p r o a p e d e grania statului Mis
sissippi.
M a r g o t forni iari.
- Exact c u m a m s p u s . Un ora f a n t o m .
- Dar este oraul m e u . M-am n s c u t a c o l o .
- Nu mai s p u n e ! i chiar admii chestia asta c u v o c e
tare? ntreb M a r g o t c u nencrederea specific unei per
s o a n e n s c u t e n Dallas.
- M d u c a c a s , r s p u n s e Faith ncet. Vreau s
triesc a c o l o . Nu era un pas p e care s-l f a c uor; se
n t o r c e a a c o l o c o n t i e n t c familia Rouillard va face tot
ce i va sta n putin c a s-i a d u c necazuri. n m o d
d e l i b e r a t se p l a s a s i n g u r n a p r o p i e r e a lui Gray i
acest pericol o f c e a s stea treaz nopile. n afar d e
faptul c d o r e a s n c e r c e s afle ce se ntmplase c u
tatl lui c u attia ani n u r m , avea d e nfruntat o mulime
d e f a n t o m e , iar Gray era c e a mai mare dintre ele. El o
z p c i s e , ntr-un fel s a u altul, a p r o a p e t o a t viaa, i
nc mai era p r i n s j n acel vrtej d e emoii d i n copilrie
n ceea ce-l privea. n mintea ei, el era omnipotent, avnd
c a p a c i t a t e a d e a o d i s t r u g e s a u d e a o ridica pe culmile
extazului, i ultima ntlnire c u el nu f c u s e nimic c a s
mai dilueze acele impresii. T r e b u i a neaprat s-l v a d
c a pe un o m n o r m a l , s-l ntlneasc pe picior d e egali
tate, i n u c a o tnr fat nspimntat. Nu v o i a c a el
s mai a i b o a s e m e n e a putere a s u p r a e i ; v o i a s
s c a p e d e asta o d a t p e n t r u t o t d e a u n a .

134
- Excursia aia la B a t o n R o u g e , a fcut-o, nu? Ai
ajuns att d e a p r o a p e , nct n u te-ai putut abine. M a r g o t
n u tia c e a n u m e i se ntmplase c u d o i s p r e z e c e ani n
urm, n u tia nimic d e s p r e copilria lui Faith, dect c
f u s e s e n grija unei familii i c era foarte ataat d e
a c e a familie. Faith n u v o r b e a n i c i o d a t d e trecutul s u
d e familia ei.
- B n u i e s c c-i adevrat c e e a ce se s p u n e d e s p r e
rdcini.
M a r g o t se a p l e c puin n fa.
- i ai d e g n d s vinzi a g e n i a sau ce-o s faci?
Uimit, Faith se h o l b la ea.
- Sigur c n u .
D u p relaxarea s u b i t a lui Margot, Faith i d d u
s e a m a ct a l a r m p r o v o c a s e decizia ei n rndul a n g a
jailor.
- T o t u l va m e r g e la fel c a nainte c u d o u excepii
m i n o r e , mai zise.
- Ct d e m i n o r e ? o n t r e b M a r g o t s u s p i c i o a s .
- Ei bine, p e n t r u n c e p u t a m s locuiesc n Prescott.
Cnd d o m n u l Bible o s-mi g s e a s c o c a s o s-mi
instalez u n fax, u n c o m p u t e r i u n copiator, aa c voi
rmne i n c o n t i n u a r e n legtur c u voi pe cale elec
tronic.
- n regul, asta-i u n a . Care-i cealalt?
- T u te vei o c u p a d e t o a t e filialele. A p u t e a s p u n e
c a director d e d e p a r t a m e n t , d o a r c sta-i singurul d e
p a r t a m e n t i t u eti singurul director. Nu te deranjeaz
s cltoreti, nu? o ntreb Faith, d e o d a t nelinitit.
Uitase s ia i asta n c o n s i d e r a r e atunci cnd i f c u s e
planurile.
Sprncenele lui M a r g o t se ridicar din c a u z a n e d u
meririi.
- E u , s m s u p r c a p u t e a s c l t o r e s c ?
S c u m p o , i-ai pierdut i ultimul rest d e minte? Snt nne-

135
bunit d u p cltorii. A p u t e a s p u n e chiar c mi m
rete z o n a d e vntoare i n u m a i b u n u l D u m n e z e u mai
tie c mai toti tipii tari d e pe-aici au trecut deja prin
patul m e u . Ar fi n o r o c u l lor d a c v r e u n tip din alt parte
m-ar s c o a t e din circulaie. i, n afar d e asta, cine
s p u n e c este o t o r t u r s mergi la N e w Orleans?
- i la H o u s t o n i la B a t o n R o u g e .
- C o w b o y s n H o u s t o n i cajuni n Baton Rouge.
M a m , m a m ! e x c l a m M a r g o t lingndu-i buzele. V a
trebui s m ntorc n Dallas c a s m o d i h n e s c .

Planul ei m e r g e a c a uns, dar Faith i fcea n e n u


mrate griji c a s se asigure c a a avea s se ntmple.
i avu parte i d e mari satisfacii fcnd acele eforturi;
f u s e s e neajutorat la p a i s p r e z e c e ani, dar a c u m avea
d e s t u l e resurse i patru ani petrecui n z o n a afacerilor
o ajutaser s-i f a c multe c o n t a c t e folositoare.
C u ajutorul d o m n u l u i Bible, gsi foarte r e p e d e o
c a s m i c u care era d e vnzare. Nu era chiar n Pres
cott, dar se situa la v r e o d o u mile d e limitele oraului,
la m a r g i n e a d o m e n i u l u i familiei Rouillard. Cnd o c u m
p r i f c u o g a u r serioas n e c o n o m i i , dar o plti
pe t o a t o d a t , n a a fel nct Gray s nu p o a t t r a g e
nici un fel d e sfori c u cel care ar fi avut i p o t e c a i s-i
f a c v r e u n necaz. tia deja destule c a s-i p o a t v e d e a
paii pe care i-ar fi putut face c a s-i p r o d u c c t mai
multe n e c a z u r i , i c a s-l p o a t c o n t r a c a r a . i f c e a
mare plcere s tie c l v a s u r p r i n d e i c nu avea ce
s-i f a c pn c n d n u ar fi fost mult p r e a trziu c a s-o
mai p o a t opri.
Foarte discret, f c n d totul n n u m e l e ageniei, n aa

136
fel nct n u m e l e ei s n u a p a r pe nicieri c a s nu
p r o d u c alert, reui s d e a d r u m u l la a p i la curent,
s c u r e e c a s a i s-i t r a n s p o r t e mobila. La n u m a i o
lun d u p c e Gray o a l u n g a s e din ora pentru a d o u a
oar, Faith opri m a i n a p e aleea din fata casei i o privi
c u o m a r e satisfacie.
N u c u m p r a s e c e v a p e n e v z u t e . D o m n u l Bible
aranjase s v a d nainte n e n u m r a t e fotografii ale c a
sei, att pe dinafar ct i p e d i n u n t r u . C a s a era destul
d e mic, n u m a i cinci c a m e r e , i fusese c o n s t r u i t prin
anii '50, dar f u s e s e r e d e c o r a t i m o d e r n i z a t c u gndul
d e a fi vndut. Fostul proprietar f c u s e o t r e a b b u n ;
v e r a n d a d i n fa n c o n j u r a c a s a i la un col exista chiar
i un l e a g n m a r e p e n t r u c a cei ce aveau s l o c u i a s c
a c o l o s se p o a t b u c u r a d e v r e m e a f r u m o a s . V e n
tilatoarele instalate p e t a v a n u l v e r a n d e i , n fiecare col,
g a r a n t a u r c o a r e a i p e c e a mai c l d u r o a s v r e m e . i,
n u n t r u , fiecare o d a i e avea cte u n ventilator mare prins
de tavan.
A m n d o u d o r m i t o a r e l e a v e a u aceeai mrime, aa
c l alese p e cel din s p a t e p e n t r u a-l folosi c a atare i
p e cel d i n fa l t r a n s f o r m n c a m e r d e lucru. Nu
exista dect o s i n g u r baie, dar, c u m ea era s i n g u r a
p e r s o a n d i n c a s , n u o d e r a n j a i nici n u avea s aib
v r e u n fel d e p r o b l e m e d i n a c e a s t c a u z . Sufrageria i
s a l o n u l erau i ele foarte p l c u t e , dar cel mai m i n u n a t
lucru d i n c a s era buctria. n m o d evident f u s e s e
refcut c u civa ani n u r m , p e n t r u c hu-i p u t e a
i m a g i n a p e c i n e v a c h e l t u i n d atia bani aranjnd o b u
ctrie c n d c e v a ct se p o a t e d e o b i n u i t s-ar fi vndut
la fel d e bine i ar fi c o s t a t c u mult mai puin. Cineva
f c u s e o a d e v r a t p a s i u n e p e n t r u gtit. A r a g a z u l era
foarte m a r e , c u ase ochiuri d e a s u p r a i u n c u p t o r de-a
dreptul imens i, p e lng aragaz, mai era construit ntr-un
perete i u n c u p t o r c u m i c r o u n d e , mai mare dect cele

137
folosite d e o b i c e i n casele oamenilor. Dulapurile ce se
nlau d e la p o d e a pn-n t a v a n i asigurau spaiu d e
d e p o z i t a r e p e n t r u mncare c a s-o in i un an d e zile
d a c i-ar fi dorit a a ceva. i, n loc c a mijlocul camerei
s fie n e o c u p a t , n* c e n t r u t r o n a o m a s i m e n s care ar
fi n g d u i t mai multor o a m e n i s-i d e s f o a r e talentele
culinare, c a ntr-un restaurant. Pe Faith n-o prea ncnta
s stea i s-i g t e a s c s i n g u r , dar c a m e r a i plcea
foarte mult. De fapt, era ncntat d e ntreaga cas. Era
primul loc n care locuia i care-i aparinea n ntregime;
a p a r t a m e n t e l e nici nu se p u n e a u la s o c o t e a l pentru c
p e acelea d o a r le nchiriase. C a s a a c e e a ns era a ei.
Avea a c u m u n c m i n adevrat.
n c mai era plin d e ncntare p e cnd se ntorcea n
Prescott c a s-i f a c provizii d e mncare i s aib grij
d e d o u lucruri foarte i m p o r t a n t e . Prima oprire o f c u n
faa cldirii m u n i c i p a l e , d e u n d e c u m p r o plcu d e
nmatriculare p e n t r u m a i n i u n n o u permis d e c o n
d u c e r e c a r e s fie valabil n L o u i s i a n a . U r m t o a r e a
oprire era la b c n i e . Era o a d e v r a t plcere s p o a t
c u m p r a fr s-i f a c p r o b l e m e n legtur c u costul
mrfurilor, n acelai m a g a z i n n care proprietarul o ur
mrise c u o c h i grijulii p e cnd era c o p i l c a nu c u m v a s
b a g e c e v a n b u z u n a r i a p o i s plece fr s pl
t e a s c . M o r g a n l c h e m a p a r c , i aminti d e o d a t , Ed
M o r g a n . Fiul cel mai mic f u s e s e n aceeai clas c u
Jodie.
F e r i c i t , n c e p u s - i a l e a g f r u c t e i c o n s e r v e ,
p u n n d fiecare lucru n parte ntr-o p u n g d e plastic i
a p o i legnd-o c u o b a n d adeziv. Din d e p o z i t veni fr
g r a b un b r b a t ncrunit, ncins c u u n or ptat, d u cnd n brae mai multe legturi d e b a n a n e , pe care se
a p u c s le aranjeze ntr-un raft a p r o a p e g o l . i a r u n c o
privire, d u p care ntoarse c a p u l s-o v a d mai bine,
ochii mrindu-i-se a nencredere.

138
Dei prul i se rrise d e s t u l d e mult i c e e a ce mai
r m s e s e i s c h i m b a s e c u l o a r e a , Faith l r e c u n o s c u
fr z b a v pe b r b a t u l la care se gndise c u n u m a i
cteva m o m e n t e n u r m .
- B u n ziua, d o m n u l e M o r g a n , l salut politicoas,
n v r e m e ce-i m a n e y a c r u c i o r u l pe lng el. Ce mai
facei?
- R...Renee, b o l b o r o s i o m u l , i ceva din felul n care
p r o n u n a s e n u m e l e m a m e i ei o f c u pe Faith s nghee
pe d i n u n t r u i a p o i s-l priveasc altfel. D o a m n e , doar
nu i el! M r o g , i n f o n d d e ce nu? Guy Rouillard nu
f u s e s e n p e r m a n e n d i s p o n i b i l , iar Renee n u fusese
d e l o c g e n u l d e f e m e i e care s se lase amnat.
Zmbetul i d i s p r u d e p e fa, iar v o c e a i deveni
d e o d a t rece.
- N u , n u snt Renee. Eu snt Faith, fata c e a mic.
Fusese umilit n c d i n copilrie d e cte ori intrase n
acel m a g a z i n , fiind privit n t o t d e a u n a c a o h o a cnd,
d e fapt, b r b a t u l care-o u r m r e a c u atta atenie fcea
parte d i n haita care o a t e p t a pe m a m a ei s fie liber
ca.s-i m p a r t graiile c u ei.
m p i n s e c r u c i o r u l mai d e p a r t e printre rafturi. Nu era
un m a g a z i n prea mare, a a c auzi zvonul d e v o c i agi
tate a t u n c i cnd M o r g a n se g r b i s-i d e a d e tire i
nevestei c i n e a n u m e intrase a c o l o . Nu mult d u p a c e e a
d e v e n i b r u s c c o n t i e n t c d u p ea avea i o u m b r .
Nu r e c u n o s c u a d o l e s c e n t u l , care, a s e m e n e a lui M o r g a n
era ncins c u un or l u n g i ptat, i care roi stnjenit
atunci cnd l privi, dar care c p t a s e i m p o r t a n t a misi
u n e d e a se a s i g u r a c totul era aezat n crucior i nu
n p o e t a ei.
Simi c u m furia o n b u e a , dar se a b i n u i nu-i
p e r m i s e s fie grbit. D u p ce lu tot c e i t r e c u s e pe
list, i c o n d u s e cruciorul s p r e c a s a d e marcat u n d e
se a p u c s-l d e s c a r c e .

139
Cnd Faith intrase n m a g a z i n , d o a m n a M o r g a n era
c e a a e z a t la c a s , dar a c u m preluase a c e a s t t r e a b
d o m n u l M o r g a n , iar n e v a s t - s a privea c u atenie n
t r e a g a s c e n d i n m i c u l c u b i c u l d e sticl n care erau
instalate birourile. El s e m u l u m e a s priveasc atent
p r o d u s e l e p e c a r e le s c o t e a Faith.
- Ar fi mai b i n e s ai bani c a s plteti t o a t e astea,
i zise pe u n t o n neplcut. Snt foarte atent d i n partea
cui a c c e p t c e c u r i .
- n t o t d e a u n a pltesc c u bani g h e a , i-o ntoarse c u
rceal Faith. i e u snt foarte atent pe cine las s-mi
vad numrul contului din banc.
T r e b u i s t r e a c u n m o m e n t , c a M o r g a n s-i d e a
s e a m a c f u s e s e insultat la fel d e g r o s o l a n i se nroi
pn la r d c i n a prului.
- Mai bine ai fi atent c u m vorbeti. Nu trebuie s
a c c e p t s fiu insultat n propriul m e u m a g a z i n , mai ales
d e cei d e t e a p a t a .
- N u zu? i drui u n zmbet l u m i n o s , d u p care
c o n t i n u p e o v o c e j o a s : N u erai chiar att d e p r e t e n
ios cnd v e n e a v o r b a d e m a m a m e a , nu?
Roeaa d i s p r u la fel d e r e p e d e p r e c u m a p r u s e ,
lsndu-l palid i transpirat, d u p care a r u n c o privire
iute n direcia soiei sale.
- Habar n u a m d e s p r e c e v o r b e t i .
- n regul. Dar ai grij s n u mai a d u c i subiectul
sta n discuie.
Ii s c o a s e portofelul d i n g e a n t i r m a s e in a t e p
tare. El n c e p u s m p i n g p r o d u s e l e p e m a s a d e alturi
n v r e m e c e nregistra preurile. Faith u r m r e a c u atenie
fiecare pre i la u n m o m e n t dat l o p r i .
- Merele a s t e a snt u n dolar i d o u z e c i i n o u d e
ceni o litr, n i c i d e c u m u n dolar i aizeci i n o u d e
ceni.
El s e nroi d i n n o u , furios p e n t r u c l prinsese c u

140
greeala. S a u , cel p u i n a a c r e d e a ea, c era d o a r o
s i m p l g r e e a l i n u o neltorie deliberat. O r i c u m
avea d e g n d s verifice c u atenie n o t a d e plat nainte
s plece d e a c o l o . T r e b u i a s-l lase i pe el s s i m t
g u s t u l a m a r al celui c o n s i d e r a t a u t o m a t necinstit. Mai
mult, l-ar fi lsat n p a c e d i n c a u z a fricii d e a n u fi
njurat la u n i s o n d e o r e n i , dar acele zile t r e c u s e r d e
mult v r e m e .
C n d el f c u t o t a l u l , ea i d e s c h i s e p o r t o f e l u l i
s c o a s e a s e b a n c n o t e d e d o u z e c i d e dolari. n m o d
firesc, n o t a d e plat a articolelor d e b c n i e n s u m a mai
puin d e j u m t a t e din s u m a a c e e a , dar lsase a c a s o
mulime d e lucruri, n e d o r i n d s le care d u p ea, a a c
a c u m f u s e s e nevoit s-i rennoiasc ntregul s t o c . l
o b s e r v c u m i privea banii rmai n portofel i i d d u
s e a m a c n curnd p o v e s t e a c Faith Devlin se ntor
s e s e n o r a c u u n t e a n c d e bani att d e g r o s nct s
n e c e i u n cal avea s circule mult vreme. i nimeni
n u v a c r e d e c i ctigase toi banii n m o d cinstit.
i n u se p u t e a a u t o c o n v i n g e c d e fapt nu-i p s a d e
ce a v e a u s c r e a d o a m e n i i din o r a ; n t o t d e a u n a i
p a s a s e . De fapt, a c e s t a i f u s e s e unul dintre motivele
p e n t r u care se ntorsese, c a s le d o v e d e a s c att lor,
ct i ei nsei, c n u toi cei d i n familia Devlin erau nite
g u n o a i e . n minte tia c era o femeie respectabil, dar
n inim n c nu era sigur, i nici nu avea s fie s i g u r
pn cnd o a m e n i i d i n oraul natal n u aveau s-o a c c e p t e
c a atare. N u p u t e a divora d e Prescott; oraul a c e s t a o
ajutase s-i dezvolte personalitatea pe care o avea n
acel t i m p , iar rdcinile i erau bine nfipte n acel p mnt. Dar, dei i d o r e a s fie a c c e p t a t d e o a m e n i i d e
a c o l o , asta n nici u n caz nu n s e m n a s lase pe c i n e v a
s-o insulte i s neglizeze asta. De c o p i l , f u s e s e o b
s e d a t d e faptul c avea s m e a r g pe calea ei n u p e
c e a aleas d e prini i frai, dar, n cei d o i s p r e z e c e ani

141
d e cnd p l e c a s e d e a c o l o , se maturizase i nvase s
se apere.
Acelai biat care o urmrise prin m a g a z i n luase
p u n g i l e i o nsoise pn la m a i n . Bnuia c avea
cam aisprezece ani; trupul nc pstrase ceva din
e p o c a copilriei iar minile i picioarele p r e a u d i s p r o
porionat d e mari.
- Eti c u m v a r u d c u familia M o r g a n ? l ntreb n
v r e m e ce se n d r e p t a u s p r e parcare, d e aceast d a t el
m p i n g n d la crucior.
El se nroi c a toi cei d e vrsta lui cnd erau inter
pelai direct.
- A h , d a . Snt bunicii mei.
- i c u m te c h e a m ?
- Jason.
- Eu snt Faith Hardy. A m stat i eu pe-aici cnd
e r a m c o p i l i d e - a b i a m-am ntors. Se oprir lng m a
i n i Faith d e s c u i e p o r t b a g a j u l . Ca majoritatea a d o
lescenilor i cel d i n faa ei p r e a interesat d e orice avea
patru roi i i s t u d i a c u atenie m a i n a . i c u m p r a s e o
m a i n s e r i o a s , c o n f o r t a b i l i nu u n a sport; maina
p e care i-o luase era mai potrivit p e n t r u afaceri; i
o r i c u m era n e v o i e d e o a n u m i t ncredere c a s m e r g i
p e s t e tot c u o m a i n sport, o ncredere p e care Faith
n-o s i m i s e n i c i o d a t . n t o t d e a u n a f u s e s e mai mare
dect anii ei i stabilitatea i s i g u r a n a erau c u mult mai
i m p o r t a n t e p e n t r u ea dect viteza s a u nfiarea. Dar
m a i n a , d e u n v e r d e sofisticat, un m o d e l e u r o p e a n , nu
avea nici u n a n v e c h i m e i e m a n a o a n u m e elegan,
p e n t r u t o a t stabilitatea i sigurana pe care le oferea.
- F r u m o a s m a i n , se simi J a s o n
teze n v r e m e c e transfera pachetele
portbagaj.
- M u l u m e s c . i d d u u n baci d e
iatul privi b a n c n o t a uluit. Din reacia lui

dator s c o m e n
d i n crucior n
un dolar, iar b
Faith d e d u s e c

142

fie era c e v a n e o b i n u i t n Prescott s lai b a c i u r i , fie


c f i e c a r e i c r a c u m p r t u r i l e singur pn la m a i n ,
i c el f u s e s e o b l i g a t s n d e p l i n e a s c a c e a s t cor
v o a d p e n t r u a v e d e a d a c - i inea m a i n a c u r a t s a u
altceva d e g e n u l sta. Ea b n u i a c d e s p r e a s t a era
v o r b a ; c u r i o z i t a t e a o a m e n i l o r d i n orelele mici n u a v e a
limite.
n v r e m e c e Faith i d e s c u i a portiera, u n
Cadillac
alb i m i c u i f c u apariia n parcare, o p r i n d u - s e d e o
d a t alturi d e m a i n a ei. i ridic privirea i zri o
femeie c a r e o privea c a trsnit. De-abia d u p u n m o
m e n t o r e c u n o s c u p e M o n i c a Rouillard, s a u c u m o mai
c h e m a n c l i p a d e fa. C e l e d o u femei se m s u r a r
r e c i p r o c i Faith i aminti c u m M o n i c a se d d u s e p e s t e
c a p s fie d e z a g r e a b i l c u familia ei, s p r e d e o s e b i r e d e
Gray c a r e s e p u r t a s e a p r o a p e n o r m a l c u ei toti pn n
ziua d i s p a r i i e i tatlui s u . n c i u d a ei nsei, Faith simi
o u n d d e mil; d a c bnuielile ei erau exacte, a t u n c i
tatl lor e r a m o r t d e m u l t v r e m e , iar ei t r e c u s e r p e s t e
toti acei a n i f r s tie u n d e se afla s a u c e i se ntm
plase. F a m i l i a Devlin suferisfc foarte mult d e p e u r m a
faptelor lui G u y , dar i familia Rouillard suferise d e a s e
menea.
Chiar i n p e n u m b r a d i n m a i n , Faith t o t o b s e r v
ct d e p a l i d i d e n c o r d a t e r a M o n i c a n v r e m e c e s e
h o l b a la e a . A c e e a era o c o n f r u n t a r e care ar fi fost m a i
bine s fie p u i n a m n a t ; d e i a v u s e s e intenia s rmn f e r m p e poziii n u v o i s e a b s o l u t d e l o c s se arate
ntregii familii Rouillard. n t o r c n d u - s e , se urc n m a i n
i p o r n i m o t o r u l . M o n i c a o b l o c a , a a c n u p u t e a d a
n a p o i , dar s p a i u l d i n faa ei s e eliberase a a c p u t e a
iei d e - a d r e p t u l d i n p a r c a r e fr s mai n c e r c e c u
spatele. O p o r n i d r e p t nainte, lsnd-o p e M o n i c a s s e
h o l b e z e m a i d e p a r t e n u r m a ei.
Cnd a j u n s e a c a s gsi cteva faxuri c e o a t e p t a u ,

143
t o a t e d e la M a r g o t . n s mai nti i a e z p a c h e t e l e n
buctrie nainte s se a e z e la b i r o u c a s rezolve
p r o b l e m e l e a p r u t e . i p l c e a f o a r t e mult industria d e
v a c a n ; n u era lipsit d e poria ei d e btaie d e c a p i
crize, dar n m a r e parte, datorit s p e c i f i c u l u i , avea d o a r
clieni v o i o i i g a t a d e plecare. T r e a b a ageniei era s
aib grij c a tururile s fie c o m p l e t aranjate c u t o a t e
cele n e c e s a r e i la n d e m n . De e x e m p l u aveau grij s
aranjeze p e n t r u fiecare turul potrivit, d a c o familie avea
copii nu i trimitea ntr-un tur n c a r e s e g s e a u d i n plin
distracii d e s t i n a t e exclusiv adulilor. Angajaii ei tiau
c u m s se d e s c u r c e c u a s e m e n e a lucruri; majoritatea
p r o b l e m e l o r d e c a r e t r e b u i a s se o c u p e Faith erau d e
o c u totul alt natur. T r e b u i a u a r a n j a t e salariile i s e m
nate, f o r m u l a r e d e c o m p l e t a t p e n t r u t a x e i impozite, o
nesfrit p a r a d a hroagelor. Faith s e hotrse c a i n
c o n t i n u a r e s se o c u p e d e salarii i d e alte cheltuieli, c u
i n f o r m a i i l e n e c e s a r e t r i m i s e p r i n f a x s p r e ea n zilele
d e luni. A a ea p u t e a f a c e t o a t h r o g r a i a i a p o i
p u t e a trimite cecurile prin p o t r a p i d n d i m i n e a a d e
miercuri. Era o soluie salvatoare i f a p t u l c p u t e a s
rezolve totul d e a c a s o ncnta.
Cel mai m a r e i n c o n v e n i e n t era f a p t u l c treburile
b a n c a r e t r e b u i a u rezolvate n Dallas, att afacerile ct i
conturile p e r s o n a l e , dar se hotrse s nu-i transfere
f o n d u r i l e n Prescott s a u nici chiar n B a t o n R o u g e ; in
f l u e n a familiei Rouillard avea brae l u n g i . N u verificase
d a c familia d e i n e a n o u a b a n c din o r a , p e n t r u c d e
f a p t nici n u c o n t a a a d e mult; fie c e r a a lor s a u n u ,
Gray p u t e a t r a g e ce sfori d o r e a . Existau d e s i g u r n e n u
m r a t e legi i reguli b a n c a r e , dar n a c e a parte a sta
tului l e g e a o reprezenta nsi familia R o u i l l a r d . Balana
c o n t u r i l o r ei i chiar cecurile anulate d e v e n e a u o c h e s
t i u n e uor d e aflat p e n t r u Gray. Nu-i f c e a iluzii c ar fi
p u t u t s-i f a c o g r o a z d e necazuri a t u n c i c n d ar fi

144
8

avut n e v o i e d e u n c ' * ! * /
agenie. N u , era m u l t
n Dallas.
Pe aleea d i n fata c

amnlhdu-l plile s p r e
s a

"?' P

a s t r e z e

. . . . ,
..
.
...
'P'

sc.rt.. s u b roile une.

a s e

e t r |

m a i n i , iar e a privi i ^
'
P
*
?'
Jaguar gri metalizat p n n d u - s e c u o rina b r u s c a . Re
s e m n a t ls p e r d e a
f
la J o c I ^ I mpinse
scaunul departe de t ?
"
" trebuja s a atepte s a
v a d c i n e a v e a s s e
J
d m m a . n a p e n t r u o m.ca
vizit, la fel c u m tia < ?

9 '
s-i ureze b u n venit.
. .
.
.
. .
.
Intrnd n s a l o n , s e " n d r e p t a s p r e u a , d e s c h . z i n d - o
c le i ,
. - .
- ^ r e i Ulu r c i n d s c a r i e v e ra a, , nu d
atunci c n d auzi paii
y"
~
- B u n , Gray. T e
'
*
Corvette.
. .
,
n o c h i i lui licri c t ^ ' s e c u n d e uimirea d u p a care
psi p e s t e p r a g , c o p l e * ' ' " n a l p m e a . N u se a t e p
t a s e d e l o c c a e a s-l i ? ^
f
'
"
rele oferind ospitalitate n birlogul s a u unui u p .
Q

, r o u

d e l e

m t r a

3 1

l a

v e

n d H

c u

Snt mult mai n t f

e t

e p U

multe lucruri faa d e c u m

e r a m nainte, i r s p u n s ^ e L i
g " - . . .

.
5a l
Lui Faith i sttea p
" l
P
mult mai b u n d e d a t a a * * P " P j'"
~
o^ri^e
c a Gray Rouillard i-ar fi fcut
t i m p . Se ndoia s e r i o s
.
*.
. .
r.
.
A\axc\
s u g e s t i v e , n u m a i ei dintre
n u m a i ei a s e m e n e a r e r .
.
_r
L
. ...
+^ ;
A\ n r o o
d a c a i-ar fi r s p u n s p r o b a b i l
toti oamenii din ora, % .
*
.

c i-ar fi s p u s c o D e ^
* f
'
d e att. N u exista s p a i ^ P
a r a

a t

f
c

l i m b

l a

ra

l i n

, n

f l , r t

, n t r e

e i

' V r e m e a era foarte ^


Pentru ziua de primvar
trzie, iar Gray se m b r ^
o cmaa de bumbac,
a l b , d e s c h i s la gt, i c u Pantalon, d e in d e u n bej
ters. Prul n e g r u i c ^
P P'f f
prin
d e s c h i z t u r a cmii i ff
,f.
*'

:
fortndu-se s p r i v e a s c
P

a s e

l t h

, n

s , m

a r t e

e l

145
mirosul p r o a s p t d e pmnt i iarb i a r o m a b r b
t e a s c s u b t i l , c a r e n t o t d e a u n a o ncntase. N i c i o d a t
ns n u reuise s d e f i n e a s c c u l o a r e a s a u culorile par
f u m u l u i lui, c u g e t ameit inhalnd l a c o m a c e a a r o m .
Impactul fizic p e care-l a v e a a s u p r a ei i f c e a simurile
s-o ia razna, a a c u m se ntmplase d i n t o t d e a u n a . Nimic
nu se s c h i m b a s e . Nici m c a r d a t a trecut cnd nu s e
a t e p t a s e s-l v a d n u s e simise att d e z p c i t ; v e
chile reacii erau^toate la locul lor, n e s c h i m b a t e chiar i
d u p atia ani. l privi c u o ur nempcat. D o a m n e ,
brbatul acela o trntise la pmnt, o umilise n ultimul
hal i n-ar fi ezitat nici m c a r o s e c u n d s-o f a c d i n
n o u ; c e n u era n regul c u e a d e simea acel i m p u l s
fierbinte, d e n e c o n t r o l a t , excitaia a c e e a subit?
Sttea mult prea a p r o a p e d e ea, chiar lng u,
privind-o c u ochii negri ngustai. Faith se n d e p r t ca
s-i lase puin spaiu d e respiraie. Fizic, Gray era mult
prea i m p o z a n t , cel puin c u z e c e centimetri mai nalt i
c u t r u p u l acela m u s c u l o s , d e atlet... D a c ar fi vrut s-l
srute p e gt ar fi fost nevoit s se ridice n vrful p i
cioarelor. Gndul acela a b e r a n t o o c i instinctiv i
pzi expresia feei. N u t r e b u i a n nici u n caz s-l lase s
afle c a v e a o a s e m e n e a influen a s u p r a ei, c era att
d e puternic atras d e el; asta i-ar fi dat o a r m d e o
putere d e v a s t a t o a r e p e care ar fi folosit-o fr ndoial
imediat mpotriv-i.
- Ce surpriz, i zise linitit, dei n u era deloc. Te
r o g , stai j o s . Ai prefera o c a n c u cafea s a u , mai bine,
u n ceai d e la g h e a ?
- Treci p e s t e politee, i zise el, a p r o p i i n d u - s e iari,
n v r e m e c e ea i d e s l u e a furia rece d i n cuvinte. Ce
caui t u aici?
- Aici locuiesc, i r s p u n s e ea, ridicndu-i sprncen e l e * c u o uluial pe care d e fapt n-o simea. N u se
a t e p t a s e c a nfruntarea dintre ei s a i b loc att d e

146
r e p e d e ; era mult mai eficient dect se ateptase. Se
d e p r t a iari d e el, c u t n d disperat s pstreze o
distant s i g u r . Privirea lui se ascui d u p care p r u s
s t r l u c e a s c d e m u l u m i r e , i, c u u n fior, Faith i d d u
s e a m a c i el r e m a r c a s e c a p r o p i e r e a dintre ei o
f c e a s se simt n e r v o a s . Se opri, hotrt s nu-l
lase s c r e a d c o p u t e a intimida n acest fel, d u p
care se ntoarse c a s-i tin piept. i ridic brbia, luci
rea din o c h i i ei verzi a n u n n d n c e p e r e a luptei. i trebui
mult efort, dar n cele d i n u r m reui.
- N u p e n t r u mult t i m p , i zise el. i-ai pierdut i t i m
pul i i-ai irosit efortul n n c e r c a r e a d e a te ntoarce.
C u u n a m u z a m e n t uor d e remarcat, Faith i rs
punse:
- Pn i t u ai p u t e a ntmpina p r o b l e m e c a s m
dai afar d i n p r o p r i a m e a c a s .
Privirea lui d e v e n i i mai d u r n v r e m e c e e x a m i n a
s a l o n u l curat, d e c o r a t c u gust.
- A m c u m p r a t - o , c o n t i n u ea. N u este c u chirie s a u
c e v a a s e m n t o r , mi aparine n ntregime.
El n c e p u s rd, u i m i n d - o .
- P r o b a b i l c ai divorat d e d o m n u l Hardy i l-ai
lsat n f u n d u l g o l . Ai o b i n u t t o t ce avea amrtul la?
Faith n e p e n i .
- De fapt, chiar a a s-a i ntmplat. N u m a i c n-am
divorat.
- A t u n c i ce-ai, fcut, i-ai tras u n a p btrn care a
mierlit-o la u n a n s a u d o i d u p cstorie? A v e a i m o
tenitori d e d r e p t pe care i-ai p g u b i t ?
C u l o a r e a i d i s p r u s e din obraji lsndu-i la fel d e
albi c a i m a r m u r a .
- N u , m i - a m tras u n biat tnr i z d r a v n d e d o u
zeci i trei d e ani care a murit ntr-un a c c i d e n t d e m a
in la nici u n a n d e la cstorie.
*
Buzele lui Gray se strnser.

147
- mi p a r e r u , i zise m o r o c n o s . N-ar fi trebuit s
spun aa ceva.
- N u , n-ar fi trebuit, dar a m o b s e r v a t c grija fat d e
sentimentele celorlali o a m e n i nu-i p r e a intereseaz p e
m e m b r i i familiei Rouillard.
El pufi indignat.
- O Devlin ar trebui s fie grijulie cnd a r u n c c u
pietre ntr-o c a s d e sticl.
- Eu n-am rnit n i c i o d a t p e nimeni, i zise ea c u u n
zmbet amar. A m f o s t d o a r p r i n s ntre linii atunci cnd a
n c e p u t btlia.
- Deci t o a t n u m a i n o c e n , e h ? P o a t e c erai
foarte tnr c n d s-a ntmplat t o t u l , dar i eu a m o
m e m o r i e foarte b u n , i t u te nvrteai prin faa m e a i a
poliitilor n c m u a aia d e n o a p t e , t r a n s p a r e n t , lsndu-ne s-i a d m i r m t r u p u l . D u p c u m e m a m a aa i
fiica, mi-a permite s s p u n .
Ochii lui Faith se lrgir d e j e n i furie, iar obrajii i
se nroir la loc. nainta cei d o i pai care-i mai d e s
p r e a u , d u p care l m p u n s e c u d e g e t u l arttor n
piept.
- S n u ndrzneti s-mi arunci a a ceva n fa! i
zise, necndu-se d e furie i ur. A m f o s t s c o a s c u fora
din pat n mijlocul nopii i a r u n c a t a p o i n curte pre
c u m u n g u n o i . S n u s p u i nimic, l preveni c u u n t o n
ascuit, cnd el d e s c h i s e g u r a s-i r s p u n d c asta i
era, un g u n o i , d u p care n c e p u s-l m p u n g d i n n o u
n piept. T o t c e e a c e a v e a m a fost a r u n c a t afar i
friorul m e u d e v e n i s e isteric n e v o i n d s-mi d e a d r u m u l .
C e ar fi trebuit s fac, s-mi g s e s c nite haine i a p o i
s m retrag n p d u r e c a s m s c h i m b ? i v o i , o a
menii aa-zis d e c e n i , d e ce n u v-ai ntors f r u m o s c u
s p a t e l e d a c v e d e a i u n pic c a m prea mult?
El privi n j o s s p r e faa ei furioas, c u o expresie d e
uluial, d u p c a r e ochii i se a s c u n s e r i mai mult s u b

148
p l e o a p e i n c e p u r s s c l i p e a s c . i prinse mna i i-o
n d e p r t d e piept. i n u i d d u d r u m u l , ci i strnse
d e g e t e l e n p a l m a mare i bttorit.
- Ai u n t e m p e r a m e n t specific d e rocat, eh? o n
t r e b amuzat.
A t i n g e r e a lui era p r e c u m u n o c electric. ncerc
s-i elibereze mna n u m a i c el i-o strnse i mai tare,
nctund-o p e mai d e p a r t e fr efort.
- Ei, haide, nu-i nevoie s te enervezi i mai tare, i
zise lene. Poate chiar ai crezut c o s stau c u m i n t e n
b a n c a m e a i c o s te las s-mi faci guri n piept c u
u n g h i a , dar c a s mi p l a c ar trebui s a m o alt dis
poziie.
Faith i a r u n c o privire nepat. Se p u t e a umili n
c e r c n d s lupte aiurea s a u p u t e a atepta d e m n c a el
s-i d e a s i n g u r d r u m u l . Instinctul i s p u n e a s se lupte
c a s se elibereze d e c l d u r a a c e e a pe care o e m a n a ,
dar se for s rmn n e m i c a t , simind c el s-ar
distra d e m i n u n e u r m r i n d - o ncercnd s se elibereze.
A p o i n u a n a v o a l a t a t o n u l u i c u care i v o r b i s e nainte
se nregistra n m i n t e a ei. De a c e a s t d a t n u era v o r b a
d e nici o g r e e a l s a u nenelegere.
- Ce f a t d e t e a p t , i zise el, privirea coborndu-i n
josul snilor. i lu tot t i m p u l examinndu-le f o r m a ce se
zrea p e s u b c m a a d e m t a s e d e u n v e r d e c a menta.
Ea i i n u respiraia p e n t r u c privirea lui a p r o a p e c o
simea p r e c u m o atitngere i snii o f u r n i c a u . Nu vrei s
porneti la o btlie c u mine, mai ales c tii c n-ai
c u m s ctigi, s a u cine tie? Probabil c m a m a t a te-a
nvat c u n b r b a t se ntrete foarte r e p e d e atunci
cnd o f e m e i e se zvrcolete alturi d e el. Te-ai ntors
creznd c o s poi lua locul m a m e i tale? Vrei s fii trfa
m e a la fel c u m e a a fost trfa tatlui m e u ?
Furia i n t u n e c a ochii i-i ridic mna liber c u t o a t
fora. La fel d e rapid c a un arpe, Gray i ridic i el

149
mna prinznd-o p e a ei nainte d e a a p u c a s loveasc.
A p o i fluier p r e l u n g mulumit d e fora p e care o p u s e s e
n lovitura neizbutit.
- Ce t e m p e r a m e n t ai, o necji mai departe, privind-o
d e p a r c s-ar fi distrat p e s e a m a furiei ei. ncercai s-mi
scoi dinii?
- Da! izbucni ea, strngnd d i n dini i uitnd c a v u
sese d e g n d s-i n e g e c u totul plcerea unei lupte,
cutnd s se elibereze i nvineindu-i ncheieturile.
Iei! Iei d i n c a s a m e a .
El i rse n fa, fcnd-o s n c r e m e n e a s c n v r e m e
ce se lipea d e ea.
- i ce-ai d e g n d s faci? S m arunci afar?
Faith n g h e , alarmat, d e s c o p e r i n d c reacia lui la
lupta a c e e a n e p u t i n c i o a s f u s e s e exact c e e a ce-i s p u
s e s e i el c a v e a s fie. Nu p u t e a grei mai ales c se
presa c u for d e pntecul ei. A a c se hotr s-l lo
v e a s c c u s i n g u r a a r m ce-i mai r m s e s e , limba.
- D a c mi-ai d a d r u m u l , o m al cavernelor ce eti,
m-a d u c e imediat s mi p u n g h e a p e ncheieturi c a
s nu se n v i n e e a s c i mai r u ! i-o ntoarse ncins.
El privi n j o s la degetele-i lungi care ncercuiser
n c h e i e t u r i l e ei s u b i r e l e , s l b i n d u - i s t r n s o a r e a i n c r u n t n d u - s e vznd u r m e l e roii-vineii r m a s e pe
piele.
- N-am vrut s te rnesc, i zise, lund-o prin sur
prindere. O eliber imediat. Ai o piele d e b e b e l u .
Faith se retrase, masndu-i ncheieturile i forndu-se
s n u priveasc n direcia pantalonilor lui. Era c e v a ce
nu p u t e a fi ignorat.
- Prerea m e a este c puin i-a psat d a c m
rneai s a u n u . i a c u m p l e a c d e aici.
- Imediat. A m cteva lucruri s-i s p u n .
Faith i a r u n c o privire rece.
- Atunci, pentru numele Domnului, spune-le odat

150
i p l e a c .
Ochii cei negri s c p r a r periculos i, chiar nainte
s-i d e a s e a m a el se afla iari n faa ei, c i u p i n d - o
aproape drgstos de brbie.
- Eti o p u i c u c u mult t u p e u , nu? Poate c u mult
p r e a mult t u p e u p e n t r u p r o p r i u l t u bine. N u n c e r c a s
m p r o v o c i la o lupt, s c u m p o , p e n t r u c te vei rni. Cel
mai b u n lucru este s-i m p a c h e t e z i lucrurile i s pleci
d e aici la fel d e r e p e d e p r e c u m te-ai mutat; o s c u m p r
c a s a d e la tine c u acelai pre c u care ai luat-o, a a c
n-o s pierzi nimic. N u eti binevenit aici i n u vreau c a
m a m a i s o r a m e a s fie necjite vzndu-te defilnd prin
faa lor c a i c u m n u s-ar fi ntmplat nimic, r e a d u c n d n
actualitate v e c h i u l s c a n d a l i s u p r n d pe t o a t lumea.
Dar, d a c rmi, mi forezi mna i p o t s fac lucrurile
destul d e d u r e p e n t r u tine, i pn la u r m vei suferi. N-o
s reueti s c a p e i v r e o slujb i o s afli al naibii de
r e p e d e c n-ai nici prieteni n z o n .
Ea i slt b r b i a , d e p a r t e d e d e g e t e l e lui.
- i c e - o s faci, o s-mi dai f o c ? l iscodi furioas.
N u , m a i snt f e t i c a n a neajutorat d e p a i s p r e z e c e ani i
o s d e s c o p e r i c n-o s-i mai fie uor s m sperii s a u
s m intimidezi. Snt aici i a m d e g n d s rmn.
- O s mai v e d e m n o i ! Privirea a s c u n s p e d u p
p l e o a p e se c o b o r iari s p r e sni i d e o d a t rnji. Dar ai
mare d r e p t a t e dintr-un a n u m i t p u n c t d e v e d e r e . N u mai
ai p a i s p r e z e c e af)'\.
A p o i se n d r e p t s p r e u, lsnd-o p e Faith s pri
v e a s c n u r m a lui c u p u m n i i strni d e o furie n e p u t i n
c i o a s i c u s t o m a c u l fcut g h e m din c a u z a panicii. N u
v o i a c a el s-o v a d c a p e o femeie, n u mai v o i a s-o
studieze c u ochii aceia ntunecai, plini d e p a s i u n e , i
asta p e n t r u c n u era d e l o c s i g u r c ar fi putut s-i
reziste la nesfrit. Simi c u m o c u p r i n d e a g r e a a d o a r la
gndul d e a d e v e n i a s e m e n e a m a m e i ei, d e a deveni

151
c e e a ce-i s u g e r a s e chiar el, o trf pentru unul din fa
milia Rouillard.

- Era Renee? ntreb ncet M o n i c a , dei era att d e


n c o r d a t , nct t e n s i u n e a care-o stpnea era a p r o a p e
vizibil. l s u n a s e p e Gray d e la b c n i a lui M o r g a n , mai
s u p r a t dect o a u z i s e el d e m u l t v r e m e , d e fapt,
d i n ziua n care-i s p u s e s e c tatl lor fugise c u Renee
Devlin. M o n i c a p a r c u r s e s e u n d r u m lung d e atunci, dar
d u r e r e a din ochii ei i s p u s e lui Gray c suferina era
n c p r e a a p r o a p e d e s u p r a f a c a s mai p o a t fi
obiectiv.
- N u , dar c u s i g u r a n este o Devlin. i t u r n un
d e g e t d e s c o t c h pe care l d d u peste c a p , d u p care
i mai t u r n o porie s i m i n d c a v e a mare nevoie d u p
ntlnirea c u Faith Devlin. Faith Devlin Hardy, d e fapt. O
v d u v . O v d u v tnr i f r u m o a s , c u pr r o u , c u
atta f o c n v e n e , nct era tentat s-i cerceteze minile
s v a d urmele arsurilor. Reuise s-o d e c o n c e r t e z e d e
cteva ori, dar n general manifestase o ncredere n sine
de-a d r e p t u l n n e b u n i t o a r e i o rceal p e msur. Nu
p r u s e d e l o c s p e r i a t d e a m e n i n r i l e lui, d e i tia
foarte bine c n u g l u m e a n i c i o d a t n astfel d e c h e s
tiuni.
Se g s e a u n b i r o u , savurnd o b u t u r nainte d e
m a s a d e s e a r s a u cel puin Gray o fcea. Alex u r m a s
vin la c i n i Noelle trebuia i ea s c o b o a r e ct d e
curnd, a a c Gray i M o n i c a se refugiaser n birou c a
s p o a t d i s c u t a n linite.
M o n i c a p r e a fr expresie.
- Deci n u era Renee? S e m n a foarte bine d e p a r c

152
n-ar fi mbtrnit d e l o c . i p r e a chiar mai tnr. O h ,
neleg. M a s c a i c z u d e o d a t . Era u n a d i n fete, aa-i?
- C e a mai tnr. Faith. Ea s e m n a cel mai bine c u
Renee, dintre toi ceilali.
- i c e c a u t aici?
- A s p u s c s-a ntors c a s rmn.
Ochii ntunecai ai M o n i c i se u m p l u r d e o r o a r e .
- N u se p o a t e ! M a m a n-ar p u t e a s u p o r t a aa ceva!
Alex a reuit s-o s c o a t puin din c a r a p a c e , dar d a c
a u d e c o Devlin s-a ntors n ora, nu se tie ct d e mult
va d a iari n a p o i . V a trebui s te d e s c o t o r o s e t i din
n o u d e ea, Gray.
Abtut, privi s p r e p a h a r u l c u butur, pe care-l ter
m i n dintr-o s i n g u r nghiitur. T o t oraul tia c u m el i
a l u n g a s e d i n z o n p e cei din familia Devlin. Nu era ceva
c u care s se fi mndrit, dar nici nu regreta f a p t a d e
a t u n c i , iar incidentul respectiv d e v e n i s e un fel d e le
g e n d n ntregul o r a . ns M o n i c a n u f u s e s e a c o l o , nu
v z u s e urenia; tia d o a r care f u s e s e rezultatul, n u tia
a b s o l u t n i m i c d e s p r e p r o c e s . Ea nu a v e a amintirea
a c e e a s p a t p e creier. P e n t r u c era m e r e u alturi
d e e l : t e r o a r e a lui F a i t h , i p e t e l e isterice ale bieelului
i n c e r c r i l e d e m n e d e mil d e a se a g a d e ea,
l u p t a ei d i s p e r a t d e a a d u n a lucrurile... i privirile
flmnde, pline d e poft c u care brbaii i urmriser
zbaterile, umbrele nopii care ascunseser tinereea
s c o n d la iveal d o a r a s e m n a r e a uimitoare dintre ea i
maic-sa.
D e o d a t , uimit, realiz c n o a p t e a a c e e a era c a o
verig d e legtur ntre el i ea, o legtur care nu
p u t e a fi d i s t r u s dect prin moarte. N-o c u n o s c u s e nici
o d a t bine i d o i s p r e z e c e ani l d e s p r e a u d e c e e a ce
f u s e s e i c e e a ce d e v e n i s e , dar c u t o a t e astea... nicio
d a t n u se g n d i s e i nici nu se purtase c u e a c a i c u o
strin. Era c a i c u m ar fi fost u n fel d e c u n o t i n e

153
n d e l u n g a t e . N u erau d o i strini; ntre ei exista n o a p t e a
aceea.
- S-ar p u t e a c a d e d a t a asta s-mi fie mai g r e u s
s c a p d e ea, i zise c u b r u s c h e e . A c u m p r a t c a s a Cleb u r n e i, d u p c u m a subliniat i ea, nu pot s-o d a u
afar d e p e p r o p r i e t a t e a ei.
- Pi, d a c are d e g n d s-o c u m p e r e , trebuie s
existe o cale c a s intervenim c u chiria, c u ratele s a u
ipoteca...
- Eu n-am s p u s c are d e g n d s-o c u m p e r e , i-am
s p u s c a i c u m p r a t - o . Este o mare diferen.
M o n i c a se n c r u n t .
- Dar d e u n d e ar p u t e a o Devlin s fac rost d e
atia bani?
- Probabil o a s i g u r a r e p e via. Este v d u v . A c u m
n u m e l e ei d e familie este Hardy.
- Ct d e c o n v e n a b i l p e n t r u ea, r s p u n s e sarcastic
Monica.
- N u , d i n cte a m neles n u i-a c o n v e n i t d e l o c , i zise
Gray, revznd n minte c h i p u l palid al lui Faith cnd i el
s p u s e s e c a m acelai lucru.
Auzi a p o i s o n e r i a d e la u i v o c e a lui Alex atunci
c n d Oriane i d e s c h i s e . T i m p u l discuiilor t r e c u s e . O
b t u pe M o n i c a p e u n umr n v r e m e c e se n d r e p t a u
s p r e u.
- O s fac tot c e p o t s-o d e t e r m i n s plece, dar nu
se tie nimic dinainte. Ea n u e d e l o c o Devlin tipic.
N u , nu era d e l o c o a d e v r a t Devlin, n nici un fel.
Chiar i cnd f u s e s e o a d o l e s c e n t , d o a r o privea i era
d e s t u l s se n t r e a s c . i t r e a b a asta nu se s c h i m b a s e
d e l o c . i era o a d v e r s a r mai c a p a b i l dect ntreaga
familie luat la u n loc. Era d e m n i inteligent i se
. p r e a c reuise s ias din noroiul n care trise restul
familiei prin cine tie c e mijloace. O r e s p e c t a foarte mult
p e n t r u asta, dar d e f a p t n u c o n t a ; t r e b u i a s plece.

154
M o n i c a era ngrijorat d e c e ar fi putut face prezena ei
m a m e i , dar el era ngrijorat mai mult din p r i c i n a M o n i c i .
Intrar n holul m a r e n v r e m e ce Noelle t o c m a i c o
b o r a scrile c a s-l ntmpine pe Alex, oferindu-i obrazul
p e n t r u u n srut i permindu-i s-i t r a g braul p e d u p
braul lui, mici atingeri p e care d o a r soului ei i le mai
p e r m i s e s e . D e v o i u n e a lui Alex i f c u s e foarte bine lui
N o e l l e i s i g u r a n e i ei z d r u n c i n a t e , alinndu-i p u i n d u
rerea, dar Gray n u era t o c m a i sigur c lui Alex i f c u s e
v r e u n b i n e . Soia lui m u r i s e c u c i n c i s p r e z e c e ani n
u r m i ar fi putut s se r e c s t o r e a s c ; nu avusese
dect patruzeci i u n u d e ani atunci cnd murise aceas
ta. Poate c n t i m p s-ar fi putut recstori, dar atunci
p l e c a s e i Guy, i Alex, c a u n b u n prieten, se d e v o t a s e
c u totul familiei Rouillard, ajutndu-i s ias din criz.
Chiar i d u p ce primise s c r i s o a r e a c u p r o c u r a tot i
t r e b u i s e r lui Gray d o i ani c a s-i c o n s o l i d e z e poziia
si Alex f u s e s e m e r e u alturi d e el, stnd treaz t o a t
n o a p t e a cteodat, n sesiuni d e strategie, d e v e n i n d un
fel d e s u r o g a t d e tat p e n t r u M o n i c a i reuind ncetul
c u ncetul s-o s c o a t p e Noelle din d e p r e s i a nervoas
n care c z u s e . i se n d r g o s t i s e n e b u n e t e d e ea,
ceva c e Noelle nici m c a r n u v o i a s o b s e r v e .
Ar fi t r e b u i t s v a d a a c e v a , c u g e t Gray, priv i n d u - i m a m a . Era n c incredibil d e f r u m o a s , n felul
ei rece i clasic i d e m o d a t , dar care l atrsese c a un
m a g n e t p e r o m a n t i c u l Alex. Prul ei n e g r u de-abia c
p t a s e unele n u a n e c e v a mai d e s c h i s e pe' la tmple i
era n c la fel d e strlucitor c a n tineree. Pielea i era
catifelat n c i lipsit d e riduri, dei n u puteai s p u n e
d e s p r e ea c arta mai tnr dect vrsta pe care o
avea. N u mai exista nici un pic d e tineree n ea, nici o
licrire a spiritului, iar tristeea m e r e u i se o g l i n d e a n
adncul o c h i l o r albatri. Privind la m a m a lui, la M o n i c a ,
la Alex, Gray i b l e s t e m iari tatl p e n t r u c e e a ce le

155
fcuse.
n v r e m e c e o ajuta p e Noelle s se aeze, Alex i
zise d e o d a t lui Gray:
- Astzi a m auzit u n z v o n c i u d a t n legtur c u o
Devlin. M o n i c a n g h e , privirea ndreptndu-i-se n clipa
a c e e a s p r e Noelle, care n c r e m e n i s e i plise d e o d a t .
Alex n u o b s e r v g e s t u l a m e n i n t o r al lui Gray. A m dat
nas n nas c u Ed M o r g e n i se pare c u n a dintre fetele
Devlin s-a mutat n a p o i n o r a .
Alex se n d r e p t d e mijloc i ntlni senin ochii lui
Gray, n v r e m e ce a c e s t a i d d u s e a m a c Alex deli
berat a d u s e s e s u b i e c t u l n discuie, fornd-o p e Noelle
s-i f a c fa, s se c o n f r u n t e c u realitatea. Mai f c u s e
asta d e cteva ori i nainte, d i s c u t n d firesc d e s p r e Guy
cnd Noelle evita c u grij orice m e n i u n e la a d r e s a s o
ului ei. Poate c s t a era cel mai b u n lucru; n u m a i
D u m n e z e u tia c d o a r Alex er n stare s s c o a t o
reacie d e la Noelle a c o l o u n d e M o n i c a i el euaser.
Noelle i ridic o mn n dreptul pieptului.
- S-a mutat... n a p o i ?
- Este v o r b a d e fata c e a mic, Faith, s p u s e i Gray
c u t n d s-i pstreze glasul ct mai c a l m . A c u m p r a t
v e c h e a c a s C l e b u r n e i s-a i mutat n ea.
- N u . Noelle i ntoarse privirea ngrozit spre fiul
s u . N u pot... n u p o t s u p o r t a a a ceva.
- Sigur c poi, i zise Alex pe u n t o n detaat n
v r e m e ce-i o c u p a locul la m a s . T u n u iei n ora i
nici n u stai d e v o r b c u o a m e n i i , aa c n-o s-o vezi
n i c i o d a t i nici n-o s tii nimic d e s p r e ea. N u v d nici
u n motiv d e s u p r a r e aici.
Gray se ls c o n f o r t a b i l p e spate, ncercnd s-i
a s c u n d zmbetul amuzat. El i M o n i c a a v u s e s e r m e
reu grij s se p o a r t e c u Noelle ct mai c u m n u i . Alex
n s n u a v e a aceleai preri. Prea n e o b o s i t n eforturile
lui d e a o s c o a t e d i n c a r a p a c e i d e a o i n t r o d u c e iari

156

n s o c i e t a t e . C u s i g u r a n c a v u s e s e d r e p t a t e s
a d u c s u b i e c t u l la s u p r a f a i p r o b a b i l c el i c u M o
nica e r a u mult p r e a protectori c u ea.
Noelle s c u t u r d i n c a p , privindu-l n c o n t i n u a r e p e
Gray.
- N-o v r e a u aici, s p u s e rugndu-l disperat. Oamenii
o s n c e a p s v o r b e a s c . . . totul se va relua d e la
c a p t i n u p o t s u p o r t a a a ceva.
- N u m a i c t u n-o s tii nimic d e s p r e asta, i-o
ntoarse Alex.
Ea se c u t r e m u r t o a t .
- N u este n e a p r a t nevoie s a u d c a s tiu exact
ce a n u m e se petrece.
N u , p r o b a b i l c a v e a dreptate. Oricine trise ntr-un
orel la fel d e m i c c a Prescott-ul tia foarte bine c u m
se recicla brfa i c u m nimic n u se uita niciodat.
- Te r o g , i se a d r e s d i n n o u lui Gray. F-o s plece
de-aici.
Gray s o r b i d i n vin, avnd grij s nu-i d e a pe fat
a d e v r a t e l e s e n t i m e n t e . Se c a m sturase d e felul n
care o a m e n i i i n c h i p u i a u c d o a r vntura o b a g h e t
m a g i c i cei nedoriti d i s p r e a u . Fr s ia n discuie
rpirea s a u crima, nu p u t e a dect s nruteasc puin
viaa lui Faith. De a c e a s t d a t nu avea nici un f u n d a
m e n t legal, nici o plngere d e nclcare a proprietii,
nici o familie d e beivi i hoi pe care eriful s-i s c o a t
c u m a r e plcere din ora. Era d o a r o femeie tnr i
ncpnat, hotrt s stea pe proprietatea ei.
- N-o s fie d e l o c uor, i r s p u n s e .
- Dar t u ai a a d e mult influen... c u eriful, cu
banca...
- N u i-a d e s c h i s un c o n t la b a n c , iar eriful nu
p o a t e face nimic d a c nu ncalc legea. i, pn a c u m ,
n-a nclcat nici o lege. i nici n u avea s-i d e s c h i d
vreun c o n t la b a n c a lui, realiz d e o d a t . Era prea de

157
t e a p t . tiuse exact c e a v e a d e nfruntat atunci cnd se
m u t a s e iari n o r a , altfel n-ar fi c u m p r a t direct c a s a
C l e b u r n e . i c u m p n i s e , c a s-i limiteze lui ct mai mult
micrile. T r e b u i a s-o r e s p e c t e c a pe u n adversar valo
ros, p e n t r u c tiuse s p r e v a d c e e a ce ar fi putut el
s fac. C a t e g o r i c , n g r e u n a s e lucrurile foarte mult p e n
tru el. V a fi o b l i g a t s f a c nite verificri, s-i f o l o
s e a s c relaiile c a s afle sigur d a c achitase c a s a d e la
b u n n c e p u t , dar b n u i a c s p u s e s e adevrul.
- T r e b u i e s fie ceva, zise Noelle disperat.
Gray i arcui sprncenele.
- T r a g linie naintea crimei.
- Gray! l privea o c a t . N-am s u g e r a t nimic d e g e
nul sta!
- A t u n c i va trebui s ne o b i n u i m c u ideea c l o c u
iete d i n n o u n ora. Pot s i fac nite mici necazuri,
dar c a m asta-i tot. i nu vreau s a i b cineva v r e o idee
strlucit i s-i fac vreun ru fizic, mai zise aruncndu-le
M o n i c i i m a m e i lui o privire s u p r a t , pentru cazul n
care un a s e m e n e a g n d le-ar fi trecut prin c a p . Nu era
posibil, dar n-avea d e g n d s-i a s u m e astfel d e riscuri.
D a c p u t e m s s c p m d e ea n felul m e u e minunat,
dar n-o s a c c e p t s fie rnit n v r e u n fel. Nu se ntreb
c e era c u acel aer p r o t e c t o r la a d r e s a unei Devlin. Faith
a v u s e s e parte d e d e s t u l d u r e r e i t e a m n viata ei,
medita, amintindu-i d e fetita terorizat, prins n s e m i
c e r c u l d e lumini strlucitoare.
- Ca i c u m a m face aa ceva, i-o ntoarse M o n i c a
insultat.
- N u m-am gndit c ai f a c e a a c e v a , dar n-am vrut
s las c h e s t i u n e a n e d i s c u t a t .
Delfina a d u s e primul fel, o c r e m d e l e g u m e , i, prin
c o n s i m m n t m u t u a l , s u b i e c t u l fu lsat d e o p a r t e , s p r e
marele a m u z a m e n t al lui Gray. Nu exista c e v a n c a s a
a c e e a d e care Delfina s a u Oriane s n u tie imediat, dar

158
M o n i c a i Noelle erau a m n d o u partizanele vechii o b i
nuine d e a n u d i s c u t a p r o b l e m e p e r s o n a l e n faa ser
vitorilor. El se n d o i a sincer c cineva care lucra p e n t r u
ei se c o n s i d e r a servitor, m a i ales Delfina. Lucra n c a s a
lor d e c n d se n s c u s e el, p o a t e i dinainte d e asta, i l
lovise c u lingura d e l e m n peste mini d e cte ori ncer
case s terpeleasc fursecurile pregtite special
p e n t r u Noelle.
M o n i c a t o c m a i n c e p u s e s-i p o v e s t e a s c lui Alex
d e s p r e u n d o c u m e n t a r interesant p e care-l v z u s e la
televizor. Gray privi s p r e Noelle ateptndu-se s-o a u d
c o m e n t n d i tresri a t u n c i c n d i v z u lacrimile care i
iroiau ncet p e obraji. i m n c a foarte c a l m s u p a , lin
g u r a c o b o r n d u - s e i ridicndu-se ntr-un ritm graios i
n t o a t a c e a s t v r e m e c o n t i n u a $ plng linitit.
D u p c i n , Alex se retrase n birou m p r e u n cu
Gray i d i s c u t a r d e s p r e afaceri v r e m e d e v r e o jumtate
d e o r pn cnd Gray i s p u s e c u a m r c i u n e .
- M o n i c a i c u m i n e ne hotrserm s nu-i s p u n e m
m a m e i nimic d e s p r e Faith.
Alex se strmb.
- Mi-am dat i e u s e a m a . tiu c n u e locul m e u c a
s intervin... Gray forni z g o m o t o s , a d u c n d u n zmbet
ncntat p e faa lui Alex nainte s c o n c h i d . Dar nu se
p o a t e a s c u n d e lanesfrit d e lume.
- N u p o a t e ? n ultimii d o i s p r e z e c e ani a fcut-o c u
mult s u c c e s . *
- i d a c ea n u iese n lume, m-am hotrt s a d u c
l u m e a la ea. Poate c v a v e d e a c d a c tot n-are sc
pare, ar p u t e a la fel d e bine s i se alture.
- n c a z u l sta, mult n o r o c , i zise Gray v o r b i n d
foarte serios.
Alex i a r u n c o privire p t r u n z t o a r e .
- i chiar ai d e g n d s-o faci pe Faith s plece?
Gray se ls p e s p a t e n s c a u n i-i propti picioarele

159
d e b i r o u , prnd la fel d e lene c a o panter i la fel d e
primejdios.
- C u s i g u r a n c a m d e g n d s ncerc, dar m a m e i
i-am s p u s a d e v r u l . Legal n u p r e a a m ce face.
- De c e n u lai t u fata n p a c e ? l ntreb Alex oftnd.
A s p u n e c a avut i a a o viat teribil d e aspr, fr
s mai fie nevoie c a o a m e n i i s-o f a c i mai rea dect a
fost.
- Ai vzut-o a c u m ?
- N u , d e ce?
. - S e a m n att d e bine c u Renee, nct ar p u t e a s
fie g e m e n e , i r s p u n s e Gray. E destul c e o Devlin,
dar s mai i arate n felul sta... S c u t u r din c a p . O s
strneasc o g r o a z d e amintiri i n u d o a r n familia
m e a . Renee Devlin n u s-a ncurcat n u m a i c u tata, ci i
c u alii.
- Eu tot a s p u n e s-i dai o a n s , l contrazise Alex.
D a c t o t n c e a r c s realizeze c e v a b u n n viaa ei, nu
este cazul s-i s t m n cale.
Gray s c u t u r d i n c a p .
- T r e b u i e s m g n d e s c la m a m a i la M o n i c a . Ele
snt mai i m p o r t a n t e p e n t r u m i n e dect o g o l a n c alb
care n c e a r c s d e v i n b u n .
Alex l privi d e z a m g i t . Gray era u n b r b a t dur i u n
inamic p e r i c u l o s , dar n t o t d e a u n a foarte corect. Dispa
riia lui G u y l a r u n c a s e c u c a p u l nainte n p r o b l e m e l e
maturitii i i luase pe umeri p o v a r a familiei, att din
p u n c t d e v e d e r e financiar, ct i e m o i o n a l . Pn n ziua
a c e e a , Gray f u s e s e u n tnr vesel i fr p r o b l e m e , dar
p e s t e n o a p t e se s c h i m b a s e ntr-un brbat dur i n e c r u
tor. Simul u m o r u l u i n c mai era prezent n el, atunci
c n d i p e r m i t e a s se relaxeze, dar n general era
foarte serios. Gray era un brbat care-i c u n o t e a n
t i n d e r e a puterii c u care f u s e s e investit i n u se sfia
d e l o c s s e f o l o s e a s c d e ea. i d a c G u y f u s e s e

160

respectat n c o m u n i t a t e a financiar, Gray era privit c u


mirare i t e a m d e ceilali m e m b r i .
- Eti mult p r e a protector, i zise Alex ntr-un final.
Noelle i M o n i c a n-or s p e a s c nimic d a c n Pres
cott o s l o c u i a s c i Faith Devlin. N-o s le plac, dar
or s se o b i n u i a s c .
Gray ridic d i n u m e r i . Poate, la naiba, c u siguran,
era mult p r e a protectpr, dar n u Alex f u s e s e acela care-o
v z u s e p e M o n i c a sngernd d e m o a r t e i nici n u vzuse
dezastrul e m o i o n a l prin care t r e c u s e Noelle. Pn s
a p a r Alex c a s-o n d u p l e c e p e Noelle s ias din c a
m e r a ei, e a d e j a n c e p u s e s v o r b e a s c iari i s
mnnce.
- Renun, i zise Alex, s c u t u r n d d i n c a p . O r i c u m t u o
s faci a a c u m te taie c a p u l . Dar mai gndete-te la
asta i las fata s respire n voie.
C e v a mai trziu, n s e a r a a c e e a , c u picioarele nc
ridicate p e b i r o u , n a c e e a i poziie c o m o d , n v r e m e
ce citea nite rapoarte n legtur c u stocurile d e aciuni
pe care d e abia le c u m p r a s e , Gray d e s c o p e r i c i era
g r e u s se c o n c e n t r e z e . N u era b u t u r a d e vin; i
t u r n a s e u n pahar c u d o u ore n u r m cnd se a p u c a s e
d e lucru i lichidul era n c p e trei sferturi neatins. A d e
vrul era c n u p u t e a s-i s c o a t d i n minte p r o b l e m a
c u Faith Devlin. Lacrimile lui Noelle l i m p r e s i o n a s e r
mai mult dect orice cuvnt i-ar fi putut s p u n e . Dac
Faith n u merita
fie iari rnit, la fel n u meritau nici
s o r a i nici m a m a lui. i ele fuseser nite* victime ino
c e n t e , iar M o n i c a era g a t a s m o a r . N u p u t e a uita asta
i nici n u s u p o r t a s le v a d s u p r a t e fr s ncerce s
acioneze.
i era perfect adevrat c d a c Faith Devlin avea de
g n d s rmn n oraul lor, ele d o u a v e a u s fie mai
triste i mai suferinde dect f u s e s e r pn atunci.
Gray privea c u nencredere la nivelul lichidului din

161
pahar. Poate c d a c l v a b e a a v e a s uite ct d e c a l d
i d e plin d e viat f u s e s e Faith s u b minile sale, c u m
p a r f u m u l acela d e o s e b i t al ei i se urcase drept la c a p
ameindu-l d e d o r i n . Poate c d a c ar fi but t o a t
sticla, ar fi p u t u t uita d e n e v o i a a c u t p e care o a v u s e s e
s-i vre minile n prul acela c a o flacr c a s v a d
d a c n u c u m v a a v e a s-l a r d , s a u d e f o a m e a d e a
n c e r c a s g u s t e d i n buzele ei ispititoare. Se gndi mai
a p o i la pielea ei, att d e fin i d e translucid, nct rm n e a u u r m e i d e la c e a mai u o a r atingere; i la snii
aceia, rotunzi i tari i c u sfrcuri c a r e se zreau chiar i
prin s u t i e n . i e a a v e a a c e a calitate d e nedefinit p e care
o a v u s e s e i Renee, o senzualitate n n s c u t , care-i
a t r g e a p e brbai c a u n m a g n e t . Faith n u era c o n t i
ent d e ea a a c u m f u s e s e Renee, iar hainele b u n e n u
f c u s e r dect s lefuiasc i s rafineze i mai mult
a c e a s t calitate. A d e v r u l era c Faith Hardy arta c a o
d o a m n rafinat c a r e ar fi mers d e m i n u n e ntr-o clreal p e cinste n pat, i al naibii s fie d a c nu avea d e
g n d s-i m p l i n e a s c a c e a s t d o r i n , rostit s a u n e r o s
tit.
D a c nu p l e c a , era foarte posibil c a rezidenii m i
cului ora s fie s c o i d i n minile lor n g u s t e i Noelle s
fie d e z e c e ori mai necjit d e s p e c t a c o l u l dat d e u n alt
b r b a t Rouillard alergnd c u limba s c o a s i avnd o
relaie n c i n s c u o alt Devlin.

CAPTOIUI 8
Ed M o r g a n i f c u u n titlu d e o n o a r e n a o ntmpina pe Faith la u n v r e m e c e ea c u t a s intre n
magazin.
- mi p a r e ru, i zise fr s se arate ctui d e puin
plin d e regrete. Nu a v e m nimic din c e e a ce ai dori
dumneavoastr.
Faith se o p r i i-i a r u n c o privire rece.
- Habar n u ai d e c e e a c e d o r e s c eu s c u m p r , i-o
ntoarse ea.
- N u c o n t e a z . i ridic braele la nivelul pieptului,
d u p care strmb d i n nas. B n u i e s c c o s t r e b u i a s c
s c u m p e r i d i n alt parte.
Faith reui s-si retin furia. Detectase mna fin a lui
Gray Rouillard n t o a t afacerea i d a c se certa c u
d o m n u l M o r g a n n-ar fi rezolvat a b s o l u t nimic, p o a t e c
ar fi fost chiar arestat p e n t r u stricarea linitii publice,
care i-ar fi c o n v e n i t i mai bine lui Gray.
i i n u s e cuvntul i i f c e a viaa tot mai g r e a n
ora. Nici c u z e c e minute n u r m o m u l d e la staia de
b e n z i n i s p u s e s e c u n o n a l a n c n u m a i aveau
c o m b u s t i b i l , d e i la d o i pai mai n c o l o o alt m a i n i
f c e a plinul d e la p o m p .
Dar d a c Gray i n c h i p u i a c atta lucru avea s-o

163
trimit a c a s s-i m p a c h e t e z e lucrurile i s u b e s t i m a s e
serios a d v e r s a r u l . Ar fi p u t u t s-i d e a n j u d e c a t p e toi
o a m e n i i aceia p e n t r u c refuzau s-o serveasc, dar asta
n-ar fi f c u t - o p r e a iubit n ora. A v e a d e g n d s tr
iasc i p e mai d e p a r t e t o t a c o l o , a a c ls la o parte
o a s e m e n e a soluie. i n afar d e asta adevrata lupt
se d u c e a ntre e a i Gray, oricine altcineva era d o a r un
s i m p l u spectator.
Ridic d i n umeri i se ntoarse s plece.
- n regul. D a c te poi d e s c u r c a fr banii mei i
e u m p o t d e s c u r c a fr p r o d u s e l e tale.
- T o a t e celelalte m a g a z i n e din o r a se afl s u b a c e
eai interdicie, strig d u p ea jubilind. Au terminat
t o a t e p r o d u s e l e p e care s-ar p u t e a s le doreti.
Faith se gndi d a c s-i d e a satisfacia unei certe n
mijloc d e d r u m s a u n u , dar n cele d i n u r m rezist
i m p u l s u l u i ; p u t e a s-o ia c a p e u n fel d e invitaie. Se
n d r e p t c a l m n a p o i s p r e m a i n . Era evident c tre
b u i a s-i f a c t o a t e c u m p r t u r i l e i s-i ia b e n z i n a
din alt parte, dar s t a era d o a r u n inconvenient, nu o
problem insurmontabil.
I n c o n v e n i e n t p e t e r m e n scurt, asta era; p e t e r m e n
n d e l u n g a t v a v e d e a c e p u t e a f a c e . i p e t e r m e n foarte
scurt era c u m p l i t d e furioas.
n col se z r e a c a b i n a unui telefon public. Parc
m a i n a i se n d r e p t s p r e c a b i n . Din fericire avea o
carte d e t e l e f o a n e a g a t c u o s f o a r chiar s u b aparat.
Era foarte p r o b a b i l c a familia Rouillard s n u a i b n u
mrul trecut a c o l o i s p u m e g n t c e r e pn cnd reui
s d e s c h i d c a r t e a i s a j u n g la abonaii c u litera R.
Dar n u , n u m r u l era t r e c u t a c o l o . S c o a s e o m o n e d d e
u n sfert d e dolar i o b g n fant, d u p care f o r m
numrul.
i r s p u n s e o v o c e d e f e m e i e d u p cel de-al d o i l e a
apel.

164

- C a s a Rouillard.
- C u Gray Rouillard, v r o g , s p u s e Faith pe t o n u l pe
care-l f o l o s e a i a t u n c i cnd f c e a afaceri.
- Pot s v ntreb cine a n u m e l caut?
- D o a m n a Hardy, r s p u n s e .
- Ateptai u n m o m e n t .
D u p nici z e c e s e c u n d e p e linie se auzi un z g o m o t
sec, a p o i u r m v o c e a c a d e catifea a lui Gray s u s u rndu-i n u r e c h e .
- Este c u m v a acea d o a m n H a r d y ?
Putea r e c u n o a t e c u uurin a m u z a m e n t u l din v o
c e a lui, iar mna i se ncleta att d e tare pe receptor,
nct se mir s i n g u r c u m d e n u c r p a s e plasticul.
- Este.
- Mi, m i ! Pun pariu c n-ai crezut nici tu c o s
a j u n g i s-mi ceri o f a v o a r e chiar att d e curnd, n u ,
s c u m p o ? Deci, c e p o t f a c e p e n t r u tine pe ziua d e azi?
Nici m c a r n u n c e r c a s-i a s c u n d satisfacia din t o n .
- Nimic, i r s p u n s e e a c u rceal. V o i a m d o a r s te
a n u n c micile trucuri d e p u t n n-or s in. Mai bine
mi fac c u m p r t u r i l e n Dallas dect s-i d a u satisfacia
s m vezi p l e c n d ! A p o i trnti c u putere receptorul, na
inte c a el s mai p o a t s p u n e c e v a i se n a p o i e la
m a i n . N u reuise s f a c m a r e lucru, d e fapt, nu f
c u s e dect s se r c o r e a s c puin dndu-i d e tire c era
c o n t i e n t c el 'era n spatele tuturor acelor ostiliti i
c n u a v e a s-i m e a r g . O r i c u m , mcar atta satisfacie
a v u s e s e i ea.

La c o n a c u l Rouillard, Gray chicoti ncntat i se ls


mai c o n f o r t a b i l n s c a u n . A v u s e s e dreptate n privina

165
t e m p e r a m e n t u l u i ei d e r o c a t , l-ar fi plcut tare mult
s-o p o a t v e d e a n acele m o m e n t e , c u ochii ia verzi
s c p r n d d e mnie. Poate c m a n e v r a lui o a m b i i o n a s e
i mai mult n loc s-o n d e m n e s caute un colior n
v r e u n orel c e v a mai p r i e t e n o s , dar d e un singur lucru
era sigur, reuise s o b i n o reacie din partea ei. A p o i
ochii i se n g u s t a r . Dallas? Poate c nu era ru s
ncerce s f a c nite verificri i a c o l o .

Faith i mai p e r m i s e s s p u m e g e v r e m e d e nc un
minut, d u p care ls d e o p a r t e mnia c a pe o pierdere
inutil d e energie. Refuza c a t e g o r i c s lase oraul acela
i pe Gray Rouillard s s c o a t tot c e era mai ru din ea.
A v e a u s-i s c h i m b e p r e r e a d e s p r e ea i d a c i-ar fi
trebuit d o u z e c i d e ani d e a c u m n c o l o . i cheia pentru
a c e a s c h i m b a r e era t o c m a i d o v a d a p e care o c u t a , c
G u y Rouillard n u f u g i s e n i c i o d a t c u m a m a ei. Indiferent
d e motivul p e n t r u care p l e c a s e , n u p u t e a fi nvinuit
familia ei. Lund a c e s t motiv n c o n s i d e r a r e avea i mai
multe d e ctigat d a c rmnea n o r a c u t o a t m p o
trivirea celorlali i a lui Gray Rouillard.
Faptul c tia c G u y n u f u g i s e c u Renee era u n a i
s-o d o v e d e a s c ns era c u totul altceva. D a c reuea
s-o c o n v i n g p e R e n e e s d i s c u t e c u Gray, a t u n c i
p o a t e c el d e v e n e a destul d e c u r i o s c a s n c e a p
s-i c a u t e tatl. Poate c o i f c u s e i d o a m n a Du
Bois d e la b i b l i o t e c nu tia d e rezultatele acelor cer
cetri. i d a c G u y era n c n via trebuia s existe
m c a r o u r m d e t e c t a b i l a trecerii lui p e u n d e v a .
Se n d r e p t s p r e N e w R o a d s , u n d e f c u plinul la
m a i n i c u m p r c e avea nevoie d e la b c n i e . Ce s

166
s p u n , atta f a s o a n e d i n partea lui Gray n ncercarea d e
a o n f o m e t a , c u g e t c u satisfacie o d a t ntoars a c a s
n v r e m e c e d u c e a p u n g i l e n buctrie. Nici mcar nu
f u s e s e n e v o i t s m e a r g prea departe.
D u p ce-i aranja c u m p r t u r i l e intr n birou i o
s u n p e b u n i c a A r m s t e a d n J a c k s o n . C a i nainte,
Renee i r s p u n s e la t e l e f o n .
- M a m , la telefon este Faith.
- Faith! B u n , s c u m p o , o salut Renee c u v o c e a ei
s e n z u a l . Ce mai faci, d r g u o ? Nu m a t e p t a m s te
a u d iari att d e r e p e d e .
- Snt bine, m a m . M-am mutat napoi n Prescott.
Pe fir u r m u n m o m e n t d e linite.
- Dar d e c e s faci a a ceva? Din c e e a ce mi-a s p u s
J o d i e , o a m e n i i d e a c o l o n u c r e d c-or s se poarte prea
f r u m o s c u tine.
- Aici e c m i n u l m e u , i r s p u n s e Faith c u simplitate,
tiind c Renee n u o p u t e a nelege. Dar nu d e asta
te-am sunat, m a m . T o a t l u m e a d e aici nc mai crede
c ai fugit m p r e u n c u Guy Rouillard.
- Pi, p a r c i-am s p u s c h-am fugit d e l o c c u el,
nu? i d e ce-i n c h i p u i e cei d e a c o l o puin mi pas.
- T o t u i e u a m p r o b l e m e , m a m . Dac reuesc s-l
c o n v i n g p e Gray Rouillard s te s u n e , vrei s vorbeti
c u el i s-i s p u i c n-ai fugit c u tatl lui?
Renee rse batjocoritor.
- Gray n-ar c r e d e nici mcar un cuvnt din partea
m e a . C u G u y e r a uor s te nelegi, dar Gray... N u , nu
vreau s stau d e v o r b c u el.
- M a m , te r o g . D a c n u vrea s te c r e a d , asta-i
t r e a b a lui, dar...
- A m s p u s n u , o ntrerupse Renee c u b r u s c h e e . Nu
a m d e g n d s stau d e v o r b c u el, iar t u i iroseti
v r e m e a d e p o m a n . N u d a u nici d o i scuipai p e c e cred
idioii ia d i n Prescott. Trnti receptorul i Faith tresri

167
a u z i n d z g o m o t u l puternic.
Puse j o s a p a r a t u l , ncruntndu-se n v r e m e ce se gnd e a . Dintr-un motiv n e c u n o s c u t , Renee d e v e n e a iritabil
la gndul d e a s t a d e v o r b c u G r a y , i a s t a n s e m n a
c Faith n u a v e a p r e a multe a n s e c a s-o f a c s se
r z g n d e a s c . Renee n u f u s e s e n i c i o d a t g e n u l d e per
s o a n care s s e d e a la o parte d i n d r u m c a s p o a t
t r e c e altcineva, nici m c a r ntr-o c h e s t i u n e att d e s i m p l
c u m ar fi fost u n s i m p l u telefon.
n fine, d a c Renee n u v o i a s stea d e v o r b c u
Gray, a t u n c i Faith t r e b u i a s g s e a s c o alt modalitate
c a s-l c o n v i n g i c e a mai b u n cale era s afle ce
a n u m e se ntmplase c u Guy.
Dar c u m s afli d a c cineva d i s p r u t d e d o i s p r e z e c e
ani era n c viu s a u murise? se ntreb Faith. Iar ea nu
era detectiv, n u tia c e p r o c e d u r i trebuia s urmeze c a
s c a p e t e a c c e s u l la d o s a r e l e p e care ar fi trebuit s le
e x a m i n e z e c a s p o a t d a d e u r m a lui. Cel mai b u n
lucru d e fcut, b n u i a , era s a n g a j e z e u n detectiv par
ticular adevrat, unul care tia c u m s se d e s c u r c e c u
astfel d e lucruri... Dar asta era o cheltuial n s e m n a t i
ea nu-i mai p u t e a permite a a c e v a d u p ce-i folosise
a p r o a p e toi banii lichizi p e n t r u c u m p r a r e a casei.
i u n d e s g s e a s c u n detectiv? A s e m e n e a animal
c i u d a t n u exista n P r e s c o t t , dar b n u i a c p u t e a g s i
n orice o r a d e m r i m e mijlocie; B a t o n R o u g e era d e
e x e m p l u u n o r a c u a p r o a p e u n sfert d e milion d e lo
cuitori, dar p a r c i c a m p r e a a p r o a p e d e sfera d e in
fluen a lui Gray. N e w Orleans-ul era p r o b a b i l c e v a mai
sigur. Poate c era e a p a r a n o i c n legtur c u puterea
lui Gray, dar p r e a preferabil s fie p a r a n o i c dect s
fie prins pe nepregtite. Un brbat care m p i e d i c a o
f e m e i e s-i c u m p e r e p r o d u s e d e la b c n i e era de-a
d r e p t u l d i a b o l i c ! G u r a i se strnse la acest g n d i n cele
d i n u r m i p e r m i s e u n zmbet mic. Pe d e alt parte,

168

luase a m i n t e foarte serios pn u n d e se ntindeau a m e


ninrile i avertismentele lui.
Da, a v e a s-i a n g a j e z e u n detectiv particular versat
care s verifice crile d e credit i conturile b a n c a r e ,
chestii d e g e n u l sta. D a c G u y era n c n via, c u
s i g u r a n c se f o l o s i s e d e imperiul financiar p e care-l
c r e a s e c a s se p o a t ntreine; nu-l prea v e d e a p e G u y
splnd v a s e p e u n salariu d e mizerie. Probabil era p o
sibil s d e s c o p e r e c a v e a u n c o n t p e r s o n a l d e care nu
tia n i m e n i . i, desigur, orice detectiv mai p r i c e p u t ar fi
fost n stare s afle asta ntr-un t i m p relativ scurt, p r o b a
bil v r e o s p t m n , a a c i plata nu v a fi foarte mare.
Dar d a c nici detectivul n u d d e a d e o astfel d e
urm? D a c G u y s-ar fi folosit d e o carte d e credit, Gray
c u s i g u r a n ar fi tiut d e asta, ar fi vzut sczmntul pe
registrele d e la finele fiecrei luni. Oare Gray tiuse n
toi acei ani u n d e a n u m e se afla tatl lui i nu s p u s e s e
a b s o l u t nimic? A c e a s t posibilitate era ciudat... i tot
o d a t o nfuria. D a c Gray l-ar fi gsit p e Guy, oare nu
l-ar fi c o n t a c t a t c u m v a ? i d a c ar fi luat c o n t a c t c u el,
n-ar fi aflat c G u y n u f u g i s e d e fapt c u Renee? Deci
asta n s e m n a n e a p r a t c Gray n u d d u s e d e tatl s u ,
p e n t r u c altfel n-ar fi c o n t i n u a t a c e a v e n d e t c u ea.
N u p u t e a uita care era cel mai p r o b a b i l s c e n a r i u i
a n u m e , cel n care G u y era mort. l p u t e a v e d e a p l e c n d ,
dei divorul ar fi Jost u n p a s mai logic, dar nu-l p u t e a
v e d e a nelund c o n t a c t n nici u n fel c u copiii lui, s a u
p l e c n d d e lng averea Rouillard. Pur i s i m p l u a a
c e v a n u sttea n firea u m a n . T r e b u i a s-i d e a detecti
vului o a n s s-l g s e a s c p e Guy, dar n u c r e d e a c
avea s r e u e a s c . D u p asta avea s n c e a p s p u n
ntrebri prin o r a ; n u tia ce a n u m e p u t e a d e s c o p e r i ,
dar r s p u n s u l la ghicitoare se afla a c o l o , t r e b u i a doar
s-i d e a s e a m a c u m s a d u n e rspunsurile c a s p u n
piesele la locul lor. C i n e v a t r e b u i a s tie c e a n u m e se

169
ntmplase n n o a p t e a a c e e a . A d e v r u l trebuia s fie
a c o l o , ateptnd p e c i n e v a s-l d e s c o p e r e .
Trase din sertar o foaie d e hrtie, ezit un m o m e n t i,
c u reineri, scrise n u m e l e m a m e i sale n c a p . Ar fi fost o
c o i n c i d e n p r e a m a r e c a Renee s fi plecat n aceeai
sear n care G u y d i s p r u s e i s n u tie absolut nimic
d e s p r e asta. Poate chiar f u g i s e r m p r e u n i ceva se
ntmplase d u p a c e e a c u Guy, c e v a c e Renee a s c u n
d e a . D e o a r e c e s i n g u r e l e c i r c u m s t a n e p e care Faith i
le p u t e a i m a g i n a c u Renee v i o l e n t erau cele n care
n c e r c a s se a p e r e d e cineva, f u s e s e c u m v a o b l i g a t
s p u n n u m e l e lui Renee n c a p u l listei.
Alturi d e n u m e l e lui Renee, p e n t r u c avea un m o
tiv s o l i d , scrise Gray c u litere d e tipar. Privi spre cele
d o u n u m e . Unul din ei, poate chiar amndoi tiau foarte
bine c e a n u m e se ntmplase c u Guy. i p u n e a la btaie
i ultimul b a n d i n c a s . Simi c u m o c u p r i n d e u n val d e
grea. ntre cei d o i s u s p e c i la crim, p e care l-ar alege
c a fiind cel mai potrivit: p e m a m a ei s a u p e brbatul pe
care-l i u b e a d e c n d se tia?
Trist i p a r c b o l n a v , Faith privea amrt hrtia.
Faptul c tia cine p u t e a u fi asasinii n-o ncnta deloc. i
t r e b u i a s fie c e a mai m a r e p r o a s t d e p e pmnt, p e n
tru c indiferent ct se strduise Gray s-i d i s t r u g viaa
i s f a c lucrurile i m p o s i b i l d e ndurat, indiferent d a c
i n c h i p u i a c era c u m v a implicat n m o a r t e a tatlui
su, nu reuea deloc s fug, s distrug sau s scape
c u m v a d e atracia p e care o s i m e a fa d e el i care
p r e a c s e c i m e n t a s e adnc n oasele ei, se simea
p r e c u m o b u c a t d e metal atras d e u n m a g n e t . N u m a i
d a c - l v e d e a i s e s i m e a slbit p e d i n u n t r u , i cnd o
a t i n g e a , s i m e a a c e a s t a p r e c u m o u n d d e electricitate
ce-i p t r u n d e a n fiecare celul a t r u p u l u i . N-o atinsese
n i c i o d a t dect la mnie; dar c u m ar fi fost d a c ar fi
venit la e a c a u n iubit, c u intenii d i n cele mai plcute?

170
Nu-i p u t e a i m a g i n a . Probabil c sngele i-ar fi dat n
c l o c o t i inima i-ar fi e x p l o d a t .
Dar c e v a f a c e d a c o s afle c Gray ntr-adevr
i-a ucis tatl s a u a p u s p e altcineva s-l o m o a r e ? Gindul acela i p r o v o c a o d u r e r e ascuit n c o u l pieptului,
s m u l g n d u - i u n g e a m t s u r d . Ar fi nevoit s f a c a c e
lai lucru p e care l-ar f a c e d a c altcineva ar fi fptaul.
Altfel n-ar mai p u t e a tri e a nsi. i ar plnge p r o b a b i l
p e n t r u t o t restul vieii.
Dar mai existau i ali s u s p e c i , dei n u p r e a u p o
trivii, i t r e c u p e list, s u b n u m e l e din c a p u l ei. Noelle.
A m o s . M o n i c a . G n d i n d u - s e mai bine lista s-ar fi putut
lungi c u ceilali brbai c u care se c u l c a s e Renee, c a i
c u celelalte femei c u care i f c u s e G u y d e c a p . Pentru
d o i o a m e n i ndrgostii u n u l d e cellalt, fuseser remar
cabil d e n e c r e d i n c i o i . i Ed M o r g a n trebuia s apar
p e list, iar Faith i scrise n u m e l e c u o plcere neasc u n s . i c e r c e t creierul, c u t n d s afle i alte n u m e ,
dar d o i s p r e z e c e ani n s e m n a u u n t i m p n d e l u n g a t i
majoritatea brbailor deveniser de nerecunoscut.
Poate c brfele d i n o r a i p u t e a u aminti cte ceva d e
femeile cucerite d e Guy. Pentru c d a c se lua d u p
r e p u t a i a l u i , a v u s e s e u n a d e v r a t h a r e m n s t a t u l
Louisiana. P r o b a b i l c p u t e a a d u g a pe list i n u m e l e
ctorva d o a m n e d i n s o c i e t a t e a nalt a Prescott-ului i
a u t o m a t i p e soii lor. Plin d e a m r c i u n e , azvrli pixul,
n felul n care e tot l u n g e a lista, Ja fel d e bine p u t e a s
ia i cartea d e telefon i s n c e a p c u litera a.

- N u artai d e l o c a detectiv particular.


Francis P. Pleasant arta d e fapt c a u n afacerist

171
c o n s e r v a t o r i p r o s p e r . n b i r o u n u existau scrumiere
pline c u m u c u r i d e igar, b a d i m p o t r i v , era foarte ele
g a n t i foarte curat, iar el era m b r c a t ntr-un c o s t u m
gri care i se p o t r i v e a foarte bine. A v e a o c h i negri i triti
care ns se luminar puin atunci cnd o privi zmbindu-i.
- Chiar credei c t r e b u i a s a m o sticl d e b o u r b o n
pe m a s i o i g a r s-mi atrne din g u r c u s c r u m u l
lung de un centimetru?
- C a m a a c e v a . i ntoarse zmbetul. Sau s fi purtat
cel puin o c m a hawaiian.
El n c e p u s rd c u plcere.
- N u e d e l o c stilul m e u . Soia mi-a ales n t o t d e a u n a
c u mare grij hainele... Se o p r i i tristeea se rentoarse
n o c h i n v r e m e c e se uita spre o fotografie nrmat d e
pe b i r o u .
Faith i urmri privirea. R a m a era aezat n . u n g h i
fa d e locul n care sttea, dar tot p u t u v e d e a c p o z a
nfia o f e m e i e d e vrst mijlocie, c u o fa d r g u i o
expresie att d e vesel, nct te invita s zmbeti. Pro
babil c murise d e exista atta tristee n ochii lui.
- A c e e a este soia dumitale? l ntreb Faith c u blndee.
El reui s z m b e a s c d i n n o u , dar foarte ncordat.
- p a . A m p i e r d u t - o c u cteva luni n u r m .
- mi pare foarte ru. De-abia l ntlnise, dar simpatia
d i n v o c e a ei era foarte sincer.
- A fost o b o a l neateptat, i mrturisi c u o v o c e
t r e m u r t o a r e . Eu a m p r o b l e m e c u inima; a m n d o i a m
crezut c e u o s m d u c p r i m u l . i ne i pregtiserm
p e n t r u asta. E c o n o m i s i s e m ct d e muli bani p u t e a m
p e n t r u v r e m e a n care n-a mai fi putut s lucrez. A p o i
s-a m b o l n v i t ea, o rceal, n e - a m zis a m n d o i , n u m a i
c d u p patruzeci i o p t d e ore murise d i n c a u z a unei
p n e u m o n i i virale. Pn s-i d e a ea s e a m a c era ntr-a
devr foarte b o l n a v , c n u era v o r b a d o a r d e o s i m p l

172

rceal, a f o s t deja p r e a trziu.


Ochii detectivului se necar n lacrimi i Faith se
ntinse imediat p e d e a s u p r a mesei d e lucru s-l bat pe
mn. El i ntoarse p a l m a c a s-i p r i n d degetele, d u p
care clipi uimit.
- mi pare ru, se s c u z r o i n d . i s c o a s e batista
i-i terse o c h i i . N u tiu c e m-a apucat. Eti o client,
d e - a b i a n e - a m ntlnit i uite c m-am i a p u c a t s-ti
plng pe umr.
- i e u a m pierdut o a m e n i i p e care-i i u b e a m , i rs
p u n s e ea, g n d i n d u - s e la Scottie i la Kyle. Cteodat te
ajut s v o r b e t i d e s p r e asta.
- Da, a a e, dar n u e c e v a obinuit p e n t r u mine.
S i n g u r a m e a s c u z este c a m gsit c e v a foarte c a l d la
tine, d r a g a m e a . i d d u s e a m a c a d u g a s e Ja tot
restul i o alintare i roi i mai ru. M r o g . Poate c ar
fi mai bine s te ntreb c e te-a a d u s aici.
- Un b r b a t care a d i s p r u t c u d o i s p r e z e c e ani n
u r m , i r s p u n s e . A vrea c a d u m n e a t a s afli d a c mai
este nc n viat.
El i ridic stiloul i mzgli c e v a pe un formular
legal.
- Tatl t u ? Un v e c h i prieten?
- Nimic d e g e n u l sta. A fost a m a n t u l m a m e i mele.
D o m n u l Pleasant i ridic privirea s p r e ea, fr s
p a r d e l o c uimit. Probabil c n profesia lui p r i m e a ce
reri c u mult mai 'bizare dect a ei. Gndindu-se c avea
mai multe a n s e s afle c e v a d a c tia toarte detaliile i
c i r c u m s t a n e l e , mai d e g r a b dect simplele descrieri ale
lui Guy, c a vrsta, nfiarea, obiceiurile, i relat c u
simplitate t o t ce se ntmplase n u r m c u d o i s p r e z e c e
ani i d e c e a n u m e d o r e a s afle d a c G u y era n c n
viat.
- T r e b u i e s v s p u n , c o n t i n u , c e u c r e d c este
mort. Poate c m las d u s p r e a mult d e imaginaie, dar

173
c r e d c l-a ucis cineva.
D o m n u l Pleasant aranja c u grij stiloul pe foaia c u
formularul, plasndu-l ntre d o u linii albastre.
- D o a m n Hardy, sper c v dai s e a m a c, lund n
c o n s i d e r a r e c e e a c e mi-ai s p u s , i m a m a d u m n e a
v o a s t r este foarte posibil s fie c u m v a implicat. Ca s
plece n a c e e a i noapte... m r o g , c r e d c nelegei.
- Da, neleg. Dei n u p r e a c r e d s-l fi ucis chiar ea.
M a m a m e a , i zise Faith c u u n zmbet subire, nu ar fi
omort n i c i o d a t g s c a c u o u l e d e aur.
- Dar chiar credei c tie c e a n u m e s-a ntmplat?
Faith ncuviin d i n c a p .
- A m ncercat s-o fac s v o r b e a s c d e s p r e asta, dar
n-a vrut nici n ruptul c a p u l u i .
- B n u i e s c c n u avei nici u n fel d e d o v a d p e care
s-o putei p r e z e n t a erifului.
- Nici u n a . A d e v r u l este c n u v r e a u s aflai d a c
a fost ucis, d o m n u l e Pleasant, e u vreau d o a r s aflai,
d a c este p o s i b i l , d a c mai este s a u n u n via. Exist
o posibilitate d e s t u l d e r e d u s s fi plecat lsnd totul n
urm.
- Foarte r e d u s , i r s p u n s e el. Dei trebuie s admit
c s-au ntmplat lucruri i mai c i u d a t e . i d a c exist
v r e o pist nregistrat p e v r e u n d o c u m e n t , o s-o g
sesc. D a c ar fi fugit d e lege atunci i-ar fi s c h i m b a t
n u m e l e , dar n-ar fi avut nici u n motiv, neleg p e n t r u
c a r e s-i a s c u n d a d e v r a t a i d e n t i t a t e . Ar t r e b u i s
fie destul d e uor s d m d e - o u r m d a c a ieit pe
u n d e v a la suprafa.
- M u l u m e s c , d o m n u l e Pleasant. S c o a s e o carte d e
vizit d e afaceri i i-o nmn. A c o l o este n u m r u l d e
telefon. S u n a i - m a t u n c i cnd vei afla ceva.
Prsi biroul detectivului, simindu-se m u l u m i t d e
alegerea fcut. l c o n t a c t a s e mai nti la t e l e f o n , d i s c u
t a s e r d e s p r e o n o r a r i u l lui i i stabiliser a p o i ntlni-

174
rea. A p o i verificase referinele d e s p r e el i f u s e s e foarte
m u l u m i t d e r s p u n s u r i l e primite. D o m n u l Pleasant f u
s e s e c l d u r o s r e c o m a n d a t d e t o a t e c u n o t i n e l e ei d e
afaceri, f u s e s e d e s c r i s cinstit i c o m p e t e n t , g e n u l d e
p e r s o a n n care o a m e n i i aveau n general ncredere. i
d a c G u y era n c n via, d o m n u l Pleasant avea s-l
gseasc.
A r u n c o privire s p r e c e a s u l d e la mn. Prsise
Prescott-ul d i m i n e a a d e v r e m e i o p o r n i s e s p r e N e w
Orleans c a s a j u n g la ntlnirea c u detectivul, care
ns n u d u r a s e att d e mult p e ct anticipase ea. M a r g o t
era n o r a i Faith fixase o ntlnire la prnz c u ea la
Curtea celor dou surori. A v e a destul t i m p c a s a j u n g
a c o l o , a a c se ntoarse c u m a i n a la hotel, lsnd-o n
parcare, d u p care o p o r n i agale p e j o s c a s-i f a c i
cteva c u m p r t u r i .
Era c u m p l i t d e c a l d n v r e m e ce ea strbtea strzile
n g u s t e ale cartierului f r a n u z e s c , aa c n cele d i n
u r m travers pe partea umbrit. Vizitase New Orleans-ul
d e multe ori, d i n c a u z a ramurii d e agenie care i avea
birourile a c o l o , dar n i c i o d a t n u a v u s e s e t i m p s ex
ploreze v e c h i u l ora. Trsuri trase d e cai se m i c a u
alene p e s t r a d , c u vizitiul s a u g h i d u l explicndu-le i
artndu-le turitilor atraciile d i n z o n . Dar cei mai muli
o a m e n i se b a z a u p e picioarele lor c a s p o a t vizita n
v o i e v e c h i u l cartier. Mai trziu, m a r e a atracie u r m a u s
fie barurile i cluburile d e n o a p t e ; dar ziua, att d e d e
v r e m e , m a r e a atracie o c o n s t i t u i a u cumprturile, iar
m u l i m e a d e m a g a z i n a e ,de m b r c m i n t e , d e m a g a
zine d e antichiti i t o n e t e l e d e s t r a d d d e a u p o s i
bilitatea oricui s-i c h e l t u i a s c toi banii d i n b u z u n a r e .
Intr i e a ntr-un m a g a z i n c u lenjerie i-i c u m p r
o c m a d e n o a p t e d e c u l o a r e a piersicii p e care ar fi
p u t u t s-o p o a r t e i o regin a H o l l y w o o d - u l u i prin anii
'50. D u p c e p u r t a s e d o a r vechituri mici n primii pai-

175
s p r e z e c e ani d e viat, se s i m e a c u m p l i t d e i n d u l g e n t
cnd v e n e a v o r b a s-i c u m p e r e haine noi a c u m . Nu-i
mai p u t e a strni d e l o c interesul s m e a r g s-i c u m
pere haine d e calitate p r o a s t d a c tot mai avea c e v a
bani n b u z u n a r , a a c , d e s e o r i , i permitea lucruri din
cele mai l u x o a s e : lenjerie intim d i n d a n t e l i mtase,
c m i d e n o a p t e s o m p t u o a s e , p a n t o f i d e c e a mai
b u n calitate. A c e s t e mici i n d u l g e n e o f c e a u s simt
c timpurile rele r m s e s e r p e n t r u t o t d e a u n a u n d e v a
n u r m .
Cnd a j u n s e la restaurant, M a r g o t era deja a c o l o i o
a t e p t a n u n t r u . B l o n d a c e a nalt d e c u m o vzu sri
d e p e s c a u n i-o m b r i a nfocat, dei nu t r e c u s e
dect o s p t m n d e c n d Faith prsise Dallas-ul.
- Ce bine mi p a r e s te v d ! Ei bine, te-ai instalat
confortabil n micul t u s t u c ? Eu n u c r e d c o s m
mai aez v r e o d a t la c a s a m e a ! Prima m e a cltorie d e
afaceri i este t o c m a i la N e w Orleans! Nu-i u n loc de-a
d r e p t u l m i n u n a t ? Sper c n u te superi d a c o s stm
n g r d i n i n u n u n t r u , nu? tiu c este foarte c a l d ,
dar d e cte ori o s p o t s m n n c n N e w Orleans n
g r d i n a unui restaurant?
Faith z m b i la artileria g r e a a cuvintelor. Da, era
foarte clar c M a r g o t se b u c u r a d i n plin d e n o u a slujb.
- Pi, stai s v e d e m . A m d o u z e c i i a s e d e ani i
este p r i m a d a t c n d voi lua m a s a d e prnz n grdin,
aa c e u zic c a a c e v a nu se ntmpla prea d e s .
- S c u m p o , la t r e a b a asta t e - a m ntrecut c u z e c e ani,
a a c este chiar mai rar dect i n c h i p u i t u , c a atare
a m d e g n d s m b u c u r d e fiecare minut n parte.
Se aezar p e s c a u n e la o m a s d i n g r d i n . Nu era
chiar att d e c a l d a c o l o p e n t r u c le a p r a u umbrelele i
mai erau i c o p a c i i d i n jur care d d e a u u m b r d e a s .
M a r g o t v z u imediat p u n g a din mna lui Faith.
- V d c ai f o s t la c u m p r t u r i . Ce-ai luat?

176
- O c m a d e n o a p t e . A vrea s i-o art, dar n u
p o t s-o s c o t chiar n mijlocul restaurantului.
Ochii lui M a r g o t p r i n s e r a strluci.
- Deci g e n u l la d e c m a d e n o a p t e , eh?
- Hai s s p u n e m c n u este t o c m a i g e n u l p e care-l
purta b u n i c a , i r s p u n s e Faith delicat, z m b i n d b u c u
roas.
Un c h e l n e r zmbre le t u r n a p a rece n p a h a r e i
clinchetul u o r al c u b u r i l o r d e g h e a i a d u s e r aminte
ct d e nsetat era i ct d e tare se n c i n s e s e n d r u m
s p r e restaurant. n v r e m e ce-i s o r b e a a p a , a r u n c n jur
o privire la ceilali o a m e n i d e la m e s e i, la un m o m e n t
dat, d d u ochii c u Gray Rouillard.
Inima i slt imediat. Era instalat, m p r e u n c u u n alt
b r b a t care sttea c u s p a t e l e la ea, c a m la d o u m e s e
d e p r t a r e d e c e a la care se aezaser ele. Ochii negri i
s t r l u c e a u a t u n c i c n d i r i d i c p a h a r u l d e v i n , s a l u tnd-o maliios.
- C u n o t i p e c i n e v a d e aici? ntreb Margot, ntorcndu-se n s c a u n . Gray i zmbi i ei. M a r g o t zmbi la
rndu-i n s e m n d e r s p u n s , prnd copleit, d u p care
se ntoarse c u faa s p r e Faith, prnd lovit c u leuca.
Sfinte Sisoie, oft ameit de-a binelea.
Faith o nelegea foarte bine. Culorile aprinse ale
N e w Orleans-ului i se p o t r i v e a u foarte bine lui Gray. Era
m b r c a t ntr-un c o s t u m uor d e var, croit n stil italie
nesc, i c u o c m a d e u n albastru palid care-i s c o t e a
n e v i d e n foarte bine pielea mslinie. Prul n e g r u i
d e s era prins la s p a t e ntr-o c o a d c u o c l e m d e bronz.
Iar m i c u l d i a m a n t strlucea n lobul urechii stngi. C u
umerii a c e i a lai i c u graia felin c u care sttea c o m o d
aezat p e s c a u n , a t r g e a c a u n m a g n e t privirile tuturor
femeilor d i n g r d i n a restaurantului. N u era d e l o c u n tip
f r u m o s , d e o f r u m u s e e clasic; d e la strmoii lui fran
cezi m o t e n i s e nasul subire, galic, p o a t e c e v a c a m

177
prea l u n g , i o b a r b d e a s care la v r e m e a prnzului
d e j a i arta u m b r a , d e i se rsese d e diminea. Maxi
larul p r e a la fel d e p u t e r n i c p r e c u m o piatr. N u , la
Gray n u exista nimic d r g u s a u f r u m o s . El era d o a r
i m p o z a n t i excitant ntr-un fel p e r i c u l o s c u ochii aceia
ntunecai i, o b r a z n i c i , i c u c u r b a lene a buzelor
senzuale. Arta c a u n b r b a t ncreztor i aventuros,
att n pat ct i n viaa d e zi c u zi.
- Cine e? sufl M a r g o t . i l c u n o t i s a u te-ai a p u c a t
s flirtezi c u u n strin?
- N-am flirtat d e l o c , p r o t e s t Faith, uimit, ntorcndu-i privirea n cealalt parte a grdinii, d e p a r t e d e
Gray.
M a r g o t n c e p u s rd.
- S c u m p o , micul t o a s t p e care l-ai nchinat s p u n e a
c e v a d e g e n u l : V i n o n a - m , f r u m o s u l e , d a c crezi c
eti destul d e b r b a t . " i n c h i p u i c u m v a c un pirat c a
sta are s i g n o r e o a s e m e n e a p r o v o c a r e ?
Ochii lui Faith se lrgir.
- N-a fost d e l o c aa. El i-a ridicat p a h a r u l c u vin
s p r e m i n e , a a c a m fcut i e u la fel c u paharul m e u
c u a p . De c e s c r e a d altceva d e s p r e asta cnd el a
fost cel care a n c e p u t ?
- n ultimul t i m p te-ai mai uitat n o g l i n d ? o ntreb
M a r g o t , t r g n d c u o c h i u l p e s t e u m r n direcia lui
Gray, u n zmbet ntinzndu-i d e o d a t buzele.
Faith d d u d i n mn a lehamite.
- A s t a n-are nimic d e - a f a c e c u c e e a c e d i s c u t a m . El
n-ar...
- El chiar a a i f a c e , o ntrerupse M a r g o t satis
f c u t , n v r e m e ce Faith tresri vizibil c n d o b s e r v c
Gray i prsise locul i se n d r e p t a s p r e ele.
- D o a m n e l o r , m o r m i el n v r e m e c e ridica d e j a o
mn d e - a lui Faith d e p e m a s , nclinndu-se d e a s u p r a
ei ntr-un g e s t al vechii lumi, care-l p r i n d e a d e m i n u n e .

178
Ochii ei uimii i ntlnir p e ai lui, vznd n adncul lor
pericolul i c e v a c a l d i ciudat, nainte c a el s-i a c o
pere c u p l e o a p e l e n v r e m e ce-i atingea buzele d e
d e g e t e l e ei. Buzele lui erau m o i i calde, foarte calde.
Inima i b t e a d u r e r o s ntre c o a s t e i Faith n c e r c s-i
retrag mna, dar strnsoarea lui deveni mai p u t e r n i c i
imediat d u p a c e e a i simi vrful limbii atingndu-i n
cheieturile d e g e t e l o r . Uluit, tresri iari, iar el deveni
d e o d a t c o n t i e n t d e m i c a r e a a c e e a , acest lucru citind u - s e foarte clar n o c h i i ntunecai n v r e m e ce-i elibera
mna i se n d r e p t a d e s p a t e .
Se n t o a r s e a p o i s p r e M a r g o t , care i ntinsese deja
mna, z p c i t , i se a p l e c la fel d e curtenitor d e a
s u p r a ei, d e i nu-i s r u t d e g e t e l e . Dar asta n u c o n t a .
M a r g o t n-ar fi p u t u t arta mai ncntat nici d a c ar fi
a c o p e r i t - o c i n e v a c u d i a m a n t e . ntrebndu-se d a c a c e
eai expresie p i e r d u t se reflecta i n privirea ei, Faith
i ls ochii n j o s , d e i , desigur, a c u m era mult prea
trziu. Gray era mult p r e a experimentat c a s p i a r d o
a s e m e n e a n u a n . Degetele o f u r n i c a u i pielea d e pe
ncheieturi o a r d e a a c o l o u n d e o atinsese limba lui.
Punctul acela u m e d p r e a cnd rece, cnd cald, a a c
i ncleta mna p e n t r u a se elibera d e a c e a senzaie. i
faa i a r d e a . Gestul lui f u s e s e o p a r o d i e subtil a unui
act s e x u a l , o penetrare n btaie d e j o c la care trupul ei
deja r s p u n d e a , <fcnd-o s transpire i s se simt
ncins. Ii s i m e a deja sfrcurile ridicndu-se mpotriva
dantelei sutienului. La n a i b a c u el!
- Gray Rouillard, t o c m a i i m u r m u r a lui Margot. Faith
i c u mine sntem c u n o t i n e v e c h i .
Cel puin n u minise, c u g e t Faith privind c u m Mar
g o t se p r e z e n t la rndu-i, i, s p r e m a r e a ei oroare, l
invit p e Gray s se aeze la m a s a lor. Prea trziu, o
avertiz p e M a r g o t c u piciorul p e s u b m a s .
- M u l u m e s c , i r s p u n s e Gray, zmbindu-i lui Margot

179
c u atta f a r m e c , nct a c e a s t a nici mcar n u r e m a r c
lovitura lui Faith. Dar a m venit aici c u afaceri i trebuie
s m ntorc la m a s a m e a . A m venit pentru u n m o m e n t
c a s v o r b e s c c u Faith. V c u n o a t e i d e mult v r e m e ?
- De patru ani, i r s p u n s e Margot, a d u g n d a p o i
c u mndrie: Eu snt directorul ei d e d e p a r t a m e n t .
Faith o izbi iari n g l e z n c e v a mai tare i, cnd
M a r g o t i a r u n c o privire s u r p r i n s , i-o ntoarse c u u n a
d e avertizare.
- Da? insist Gray, prnd d e o d a t foarte interesat.
Privirea lui p a r c tia n c a r n e vie. i c u ce afaceri v
ocupai?
Intr-un final, nelegnd mesajul disperat al prietenei,
M a r g o t i a r u n c o privire derutat.
- Nimic d e nivelul t u , i r s p u n s e Faith, zmbindu-i
att d e rece, nct Gray ridic d i n u m e r i , dndu-i s e a m a
c n u avea s mai o b i n nici u n fel d e informaii.
Faith respir uurat, d u p care se n c o r d a iari
atunci cnd el se a p l e c peste ea, c u o graie m a s c u l i n
ieit d i n c q r n u n , care-i a d u s e faa la acelai nivel c u al
ei. Era mult mai dificil s-i a s c u n d expresia feei a c u m
c n d era lng e a dect o p u t u s e face ct t i m p r m s e s e
n picioare. Stnd att d e a p r o a p e \\ p u t u deslui pupilele
n e g r e d e p e f o n d u l maroniu-nchis al irisului i lucirea
d i n ele n v r e m e c e - o privea.
- Tare a fi vrut s fi tiut c aveai i t u t r e a b la
N e w Orleans, s c u m p o . A m fi putut m e r g e c u m a i n a
mpreun.
Dac-i n c h i p u i s e c avea s se prefac n faa lui
M a r g o t , a t u n c i o j u d e c a s e greit. i d a c i nchipuise
c f a r m e c u l d e n e c o n t e s t a t p e care-l a v e a i t r a n s
f o r m a s e creierul ntr-un fel d e p a s t , s e nelase i n
a c e a s t privin. C e mult i-ar fi p l c u t s-i s p u n v e r d e
n fa c era o f e m e i e d e afaceri c u m a r e s u c c e s ,
numai c sptmna ce se scursese o fcuse de dou

180
ori mai p r e c a u t n a-i mprti vreun fel d e informaie
d e s p r e p r o p r i a - i p e r s o a n . R e s p e c t a b i l i t a t e a n-r fi
s c h i m b a t c u nimic p r e r e a lui s a u a ntregului ora, pn
cnd - i d a c - r e u e a c u m v a s d o v e d e a s c c m a m a
ei nu f u g i s e d e l o c c u t a t l lui, d e c i pn a t u n c i , n i m i c
n u a v e a s s c h i m b e atitudinea lor. Ridicndu-i brbia,
s e m n sigur d e furie, i r s p u n s e :
- Mai r e p e d e a fi f c u t p e j o s tot d r u m u l pn aici
dect s m fi urcat n a c e e a i m a i n c u tine.
M a r g o t s c o a s e u n s u n e t rguit, dar Faith n-o n
vrednici nici m c a r c u o s i n g u r privire; i pstra ochii
lipii d e faa lui Gray, u n fel d e lupt a nervilor. El rnji
ncntat d e a c e a s t n o u p r o v o c a r e , d e a c e a s t ncle
tare a voinelor.
- Dar n e - a m fi putut distra d e m i n u n e i a m fr m
prit i... cheltuielile.
- mi p a r e ru c ai p r o b l e m e c u banii, i r s p u n s e
ea p e u n t o n d u l c e . Poate c asociatul t u va face o
excepie i te v a m p r u m u t a c a s poi s-i iei o c a m e r
la hotel.
- N u t r e b u i e s-mi fac p r o b l e m e n legtur c u plata
unei c a m e r e la hotel. Rnjetul i se li i mai mult. Eu snt
proprietarul hotelului.
La naiba, c u g e t Faith ncrncenat. T r e b u i a n e a p
rat s afle care dintre hoteluri i aparinea c a s se
asigure s n u mai a d u c nici u n fel d e g r u p d e turiti
acolo.
*
- De ce s n u iei c i n a c u mine n seara asta? i
s u g e r d e o d a t . A v e m o g r m a d d e lucruri d e dis
cutat.
- N u p r e a v d c e a n u m e . M u l u m e s c , dar n u . n
a c e a d u p - a m i a z plnuise s se n t o a r c n Prescott,
dar prefera s l lase s c r e a d c refuzul ei era doar
d i n c a u z c n u v o i a s fie alturi d e el.
- Ar fi n avantajul t u , i zise, n octii strlucindu-i
r

181
iari aceeai lucire p e r i c u l o a s .
- M n d o i e s c c t o t c e mi-ar s u g e r a un Rouillard ar
p u t e a fi c u m v a n avantajul m e u .
- n c n u mi-ai ascultat sugestiile.
- i nici n-am d e g n d . Intoarce-te la m a s a t a i
las-m n p a c e .
- E clar c a l u m i n a zilei c asta i a v e a m d e gnd din
p r i m a clip cnd m-am ridicat. Se n d r e p t d e spate i-i
t r e c u u n arttor de-a l u n g u l obrazului ei. Nici nu se
p u n e p r o b l e m a s mai rmn aici. D d u din c a p n direc
ia lui M a r g o t , d u p care se ntoarse la locul lui.
M a r g o t clipi c u ochii ct c e p e l e .
- N u crezi c ar trebui s-l verific s v d d a c n-are
rni prea adnci? i-ai s c o s g h e a r e l e ru d e tot la el. Ce
p u t e a s-ti f a c c a p o d o p e r a asta u m a n c u o c h i ntu
necai d e te-ai dat a a d e urt la el?
Faith i g s i refugiul n p a h a r u l c u a p , s o r b i n d din
el pn cnd reui s-i r e g s e a s c n sfrit calmul. Cnd
c o b o r p a h a r u l p e m a s , i r s p u n s e :
- T o t u l e s t e o p o v e s t e f o a r t e v e c h e c u rdcini
adnci n trecut. El e u n fel d e Matfield i e u o M c C o y .
- O ceart ntre familii? Ei, h a i d e !
- n c e a r c s m a l u n g e d i n Prescott, i s p u s e Faith
fr o c o l . i d a c afl d e a g e n i a d e t u r i s m , este foarte
posibil s ne f a c n e c a z u r i , refuznd grupurile d e turiti
trimise pe-aici. A s t a ar d u n a reputaiei noastre i a m
p u t e a s p i e r d e m b a n i b u n i . Doar l-ai auzit i t u , este
proprietarul unui hotel d e aici. N u n u m a i c e p u t r e d d e
b o g a t , aa nct are destui bani c a s-i mituiasc pe
o a m e n i p e n t r u a f a c e t o t c e d o r e t e , dar are i multe
relaii d e afaceri. Eu n u a f a c e g r e e a l a s-l s u b e s
timez.
- Pare s fie c e v a destul d e serios. Cine a n c e p u t
a c e a s t lupt, i a existat c u m v a i vrsare d e snge,
dac tot vorbim?

182

- N u tiu. Faith se j u c u n m o m e n t c u brtrile d e


argint, nevrnd s-i m e n i o n e z e suspiciunile c u privire
la m o a r t e a lui Guy. M a m a m e a a fost a m a n t a tatlui lui.
C r e d c n u e n e v o i e s mai s p u n c familia lui urte
orice p e r s o a n c u n u m e l e d e Devlin. Asta trebuia s fie
o explicaie d e s t u l d e b u n ; n u p u t e a s n c e a p s
nire n t r e a g a p o v e s t e , nu-i p u t e a etala amintirile d u r e
roase d i n n o a p t e a a c e e a nici chiar n faa unei audiene
pline d e s i m p a t i e .
- i c u m s p u n e a i c-i zice oraului luia? ntreb
M a r g o t . Prescott? Eti s i g u r c nu-i v o r b a d e Peyton
Place?
Rser m p r e u n pn c n d chelnerul veni s le n
t r e b e ce preferine aveau p e n t r u m a s a d e prnz. Aleser
a m n d o u bufetul i intrar n sal c a s-i aleag felu
rile. Faith era c o n t i e n t d e privirea n t u n e c a t care-i
u r m r e a fiecare m i c a r e n parte i tare i-ar fi dorit c a
M a r g o t s nu fi fost att d e pornit, nct s d o r e a s c
n e a p r a t s m n n c e n g r d i n . Ar fi preferat mai re
p e d e s fi fost ferit d e privirile acelea. Cine ar fi ghicit
c t o c m a i n z i u a a c e e a era i el n N e w Orleans s a u c
ntr-un ora att d e mare d d u s e r nas n nas? ntr-a
devr, restaurantul era unul c e l e b r u , dar N e w Orleans-ul
era plin d e localuri celebre.
Gray i partenerul d e afaceri plecar la scurt t i m p
d u p ce e a i c u M a r g o t se ntorseser la m a s c u
farfuriile n c r c a t e . S'fe o p r i d i n n o u alturi d e ele.
- Z u c v r e a u s stau d e v o r b c u tine, i Zise. V i n o
n a p a r t a m e n t u l m e u , disear p e la ase. Snt la Beauville
Courtyard.
Faith reui c u g r e u s-i a s c u n d uimirea. Beauville
era u n hotel d e m r i m e mijlocie c u o a t m o s f e r d e o
sebit, c o n s t r u i t n jurul unei grdini interioare. Cazase
a c o l o d e n e n u m r a t e ori g r u p u r i ntregi d e turiti s a u
d o a r familii n v a c a n . Dar d a c i aparinea lui Gray,
k

183
t r q b u i a n e a p r a t s c a u t e u n alt hotel d e aceeai m
rime i c u o a t m o s f e r la fel d e p l c u t , pentru c pe al
lui n u n d r z n e a s-l f o l o s e a s c iari. Ca r s p u n s la
o r d i n u l lui, p e n t r u c a a i s u n a s e , s c u t u r hotrt din
cap.
- N u , nici n-o s mai fiu aici.
Ochii lui prinser a strluci iari.
- A t u n c i i a s u m i u n risc d e b u n v o i e , i zise d u p
care se n d e p r t .
- ti a s u m i u n risc d e b u n v o i e ? pufni Margot i n d i g
nat, privind s p r e s p a t e l e lui lat. Ce d r a c u ' a vrut s
s p u n c u c h e s t i a asta? n c e r c a o a r e s te amenine?
- Probabil, i r s p u n s e Faith ridicnd o furculi plin
d e salat s p r e g u r . i nchise ochii ncntat. M m m m m ,
g u s t din c h e s t i a asta. E m i n u n a t .
- i-ai ieit c u t o t u l d i n mini? C u m d e poi s m nnci cnd d o m n u l F t - F r u m o s t o c m a i te-a ameninat
cu... ceva, b n u i e s c . Frustrat, M a r g o t lu furculia d e
pe m a s i g u s t d i n salat. Ezit o s e c u n d . Ai avut
d r e p t a t e , este foarte b u n . P u t e m s ne f a c e m griji din
pricina lui i d u p ce t e r m i n m d e mncat.
Faith n c e p u s c h i c o t e a s c .
- M-am o b i n u i t d e j a c u ameninrile lui.
- i s-a ntmplat v r e o d a t s le i d u c la b u n
sfrit?
- n t o t d e a u n a . D a c exist c e v a b u n la Gray, ntot
d e a u n a f a c e c e e a c e s p u n e i n u se ruineaz d e l o c
s-i d u c la ndeplinire v o r b e l e .
Furculia lui M a r g o t se izbi c u z g o m o t d e m a s .
- i atunci c e o s faci?
- Nimic. n f o n d , n u m-a ameninat c u c e v a a n u m e .
- Dar asta n s e a m n c-o s t r e b u i a s c s fii pre
gtit^ p e n t r u orice i o r i c n d .
- n c e e a ce-l privete p e el, snt n t o t d e a u n a atent.
Durerea veni o d a t c u v o r b e l e i i ls c a p u l n j o s

c a s-i a s c u n d expresia fetei. Ct d e m i n u n a t ar fi fost


s se simt relaxat i n s i g u r a n alturi d e Gray, s
s i m t c p u t e a a v e a n c r e d e r e n hotrrea i n drzenia
lui, n intensitatea c u care i d u c e a viaa, i c, e v e n
tual, i-ar f o l o s i t o a t e calitile c a s-o apere i n i c i d e c u m
s-o atace. Oare Noelle i M o n i c a i d d e a u s e a m a ct
d e n o r o c o a s e erau c a v e a u p e cineva c a el care s
poarte t o a t e luptele n locul lor? l iubea, dar era ina
micul ei. N u t r e b u i a n i c i o d a t s uite asta i nu era
cazul c a acele gnduri pline d e d o r i n e s-i ntunece
judecata.
n m o d intenionat d i r e c i o n conversaia spre s u
b i e c t e mai p u i n p e r i c u l o a s e , n t o r c n d u - s e la micile
p r o b l e m e a p r u t e d e la m u t a r e a ei n Prescott. Era u u
rat c erau d o a r cteva i relativ minore. Se a t e p
taser la a n u m e dificulti, dar M a r g o t era un director
c a p a b i l i se d e s c u r c a d e m i n u n e c u birourile ageniei
d i n celelalte o r a e . S i n g u r a diferen real era faptul c
a c u m n loc s c l t o r e a s c Faith o f c e a Margot, dei
u r m a u s fie p r o b a b i l i cazuri n care s fie nevoie d e
p r e z e n t a ei. Dar, n g e n e r a l , totul m e r g e a foarte bine. i
se hotrr c , d e v r e m e c e Faith tocuia att d e a p r o a p e
d e B a t o n R o u g e i d e N e w Orleans, p u t e a c o n t i n u a e a
s se n g r i j e a s c d e birourile d e a c o l o , p e n t r u c ar fi
f o s t o prostie c a M a r g o t s ia avionul s a u s m e a r g c u
m a i n a atta d r u m . M a r g o t era p u i n d e z a m g i t , dar i
f o a r t e p r a c t i c , i s c h i m b a r e a v e n i s e d i n p a r t e a ei.
A v e a u p o a t e s fie dai n care Faith n u v a reui s
m e a r g n nici unul dintre o r a e i a t u n c i se v a m u l u m i
c u acele mici vizite o c a z i o n a l e .
D u p p r n z , s e d e s p r i r n f a a r e s t a u r a n t u l u i ,
p e n t r u c h o t e l u l lui M a r g o t era n d i r e c i e o p u s celei
unde-i lsase Faith m a i n a . A c u m era i mai cald dect
f u s e s e nainte, z p u e a l a fcnd aerul s p a r mai d e n s ,
g r e u d e respirat. Mirosul rului era p a r c mai puternic i

185
nori negri d e f u r t u n a m e n i n a u la orizont, promind o
r p i a l d e p r i m v a r c u t u n e t e c a r e a v e a s mai
a l u n g e c l d u r a , c a a p o i s t r a n s f o r m e strzile ntr-o
a d e v r a t s a u n . Faith i g r b i paii, d o r i n d s fie pe
d r u m u l s p r e c a s nainte d e izbucnirea furtunii.
n v r e m e c e t r e c e a p e lng o u c u un mic intrnd
n fa, care a p a r i n e a unui m a g a z i n g o l la a c e a or, o
mn p u t e r n i c o prinse d i n s p a t e , trgnd-o spre acel
- a d p o s t ntunecat. Snt atacat! se gndi n acel m o
ment, furia c u p r i n z n d - o d e o d a t i vznd d o a r rou n
faa ochilor. Luptase p r e a d i n g r e u p e n t r u c e e a ce avea
a c u m i n u v o i a s r e n u n e fr btaie, n felul n care
avertiza m e r e u poliia. A a c lovi puternic c u cotul n
s p a t e , s p r e s t o m a c u l atacatorului, a u z i n d imediat un
g e a m t nfundat foarte satisfctor. Se ntoarse apoi c u
faa, c u p u m n u l pregtit i c u g u r a d e s c h i s c a s strige
d u p ajutor. A p o i a v u d e o d a t o viziune tulburat a
c e v a nalt i s o l i d , c u umeri foarte lai, nainte s fie
strns alturi d e t r u p u l acela i iptul s-i fie nbuit
d e c o s t u m u l d e s c h i s la c u l o a r e croit n stil italienesc.
- Dumnezeule autotputernic, oft Gray, amuza
m e n t u l simindu-i-se n g l a s . Pisic slbatic i rocat,
d a c i n pat eti la fel d e slbatic, atunci ar fi o
clreal p e cinste.
Faith simi c u m o c u l c o m e n t a r i u l u i lui se mpletea
c u u u r a r e a d e a ti c i n e era. Respirnd d i n g r e u , se
m p i n s e n pieptul lui, eliberndu-se d i n strnsoare.
- S te ia n a i b a ! A m crezut c snt a t a c a t d e hoi!
Sprncenele lui s e a d u n a r d e o d a t la r d c i n a na
sului.
- i te-ai a p u c a t s loveti c u c o t u l la ascuit? o
ntreb c u n e n c r e d e r e , frecndu-i s t o m a c u l . i d a c a
fi f o s t ntr-adevr u n ho i a fi avut u n cuit s a u u n
pistol? N u tiai c e preferabil s dai p o e t a d e b u n
v o i e , dect s riti s fii rnit?

186
- Ba p e n a i b a , i z b u c n i ea, trgndu-i prul d e pe
fat.
Fata lui Gray se n s e n i n i n c e p u s rd.
- N u , b n u i e s c c n-ai face-o. ntinse mna i-i d d u
o uvi armie d e pr p e d u p u r e c h e a micu. Mai
nti ataci i d u p aia te mai gndeti, nu?
Ea i retrase c a p u l , n e m u l u m i t d e atingerea lui.
- De c e m-ai nfcat n felul sta?
- T e - a m urmrit n c d e cnd ai plecat d e la res
taurant i m-am gndit c sta-i u n loc la fel d e b u n c a
oricare altul p e n t r u m i c a n o a s t r discuie. Z u c ar
trebui s fii mai a t e n t la c i n e este n spatele t u .
- Treci p e s t e m o r a l , d a c nu te s u p e r i . A r u n c o
privire s p r e cer. V r e a u s a j u n g la m a i n nainte s
n c e a p furtuna.
- P u t e m m e r g e la hotelul m e u s a u la al t u , d a c nu
vrei s s t m d e v o r b aici.
- N u . N u m e r g nicieri c u tine. Mai ales ntr-o c a
m e r d e hotel. El tot f c e a acele remarci c u ncrctur
sexual care o a l a r m a u . N u avea d e l o c ncredere n
motivele lui i nu^ a v e a n c r e d e r e nici n e a nsi c
avea s-i reziste. n c o n c l u z i e , era mai bine s stea ct
mai d e p a r t e d e el.
- A t u n c i uite d e s p r e c e e v o r b a .
Gray i a r u n c o privire i i d d u s e a m a c sttea
att d e a p r o a p e d e e a n spaiul acela ngust, nct snii ei
a p r o a p e c-i 'atingeau c o s t u m u l . Cnd o strnsese lng
el c a s-i n b u e iptul, i simise, fermi, rotunzi i
ispititori. Ce mult ar fi vrut s-i v a d , s-i ating, s-i
g u s t e . Era att d e c o n t i e n t d e a p r o p i e r e a ei fizic, nct
a v e a impresia c era n mijlocul unui c m p electric, c u
aerul att d e ncrcat n jurul lor, c s c o t e a scntei. Lupta
c u e a era d e zeci d e ori mai p l c u t dect d a c ar fi
f c u t d r a g o s t e c u o alt f e m e i e . Poate c fata tnr pe
care o tiuse era la fel d e t i m i d c a u n f a u n , dar a c u m

187
d e v e n i s e o f e m e i e care n u se t e m e a d e mnie, a ei s a u
a altuia.
- O s c u m p r c a s a ta, i zise brusc, amintindu-i d e
c e dorise s stea d e v o r b c u ea. O s-ti d a u d u b l u fat
d e ct ai pltit t u p e n t r u ea.
Ochii ei verzi se n g u s t a r , s e m n n d mai mult c a
oricnd c u ai unei pisici.
- N u este o decizie d e afaceri prea b u n , i zise, pe
un t o n linitit, d e i furia se s i m e a c l o c o t i n d d i n c o l o d e
vorbe.
El ridic din u m e r i .
- mi p o t permite i a a ceva. Tu-ti poi permite s
refuzi?
- Da, i r s p u n s e ea z m b i n d .
Satisfacia d i n zmbetul ei a p r o a p e c-l f c u s rd
iari. Deci se a j u n s e s e n cele din urm, nu? Mai mult
dect c r e z u s e d e la b u n n c e p u t ; d a c avea un director
d e d e p a r t a m e n t , asta n s e m n a c avea i ali angajai, i
n mai multe locuri. Simi d e o d a t n piept c u m i se
ridic u n s e n t i m e n t d e mndrie p e n t r u c e e a ce reuise
e a s realizeze. Doar el tia n cele mai mici detalii ct d e
p u i n e a v u s e s e atunci cnd i a r u n c a s e afar d i n c a s
p e cei din familia ei, i asta p e n t r u c o urmrise c u legnd lucrurile d i n praful curii. Majoritatea o a m e n i l o r
a v e a u un f o n d d e relaii, d e r u d e i d e prieteni, resurse
materiale; Faith n u a v u s e s e nimic din t o a t e aceste lu
cruri i asta i f c e a realizrile c u att mai remarcabile.
D a c ea ar fi avut m o t e n i r e a lui, c u g e t Gray mai d e
parte, p r o b a b i l c pn a c u m ar fi deinut n proprietate
ntregul stat. N u a v e a s-i fie d e l o c uor s s c a p e d e o
f e m e i e c u o a s e m e n e a ambiie.
Dorina l n p d i d e o d a t , strngndu-i gtul. N u f u
sese niciodat atras de femeile slabe, care aveau
n e v o i e d e p r o t e c i e ; avea d e s t u l e n p r o p r i a lui familie.
Dar la Faith, n u era nimic s l a b s a u care s fi necesitat

188

protecie.
i s t u d i e fata, o b s e r v n d att a s e m n a r e a , dar si diferentele fa d e Renee. G u r a ei era mai larg, mai m o
bil, iar buzele i erau roii i p r o a s p e t e i catifelate c a
petalele unui trandafir. Pielea era perfect, c u o a p a
ren d e p o r e l a n c a r e ar fi artat imediat locul unei
apsri, al unui srut. Se gndi c i-ar fi plcut s-i
n s e m n e z e t r u p u l c u srutri, d e s u s pn j o s pn cnd
ar fi a j u n s la pliurile m o i dintre picioare, pliuri care p r o
tejau locuri n c i mai delicate. A c e a i m a g i n e l a d u s e
ntr-o stare d e erecie total, d u r e r o a s . Stnd att d e
a p r o a p e d e ea, i p u t e a simi parfumul d u l c e al pielii i
se ntreb d a c n u c u m v a a c e a s t d u l c e a ar fi mai
i n t e n s ntre p i c i o a r e . n t o t d e a u n a i p l c u s e felul n
care m i r o s e a u femeile, dar p a r f u m u l lui Faith era att d e
incitant, nct i s i m e a fiecare m u c h i n c o r d a t d e d o
rin, nelsndu-l s se g n d e a s c la altceva.
tia c n-ar fi trebuit s-o fac, n c nainte s se fi
ntins d u p ea. Ultimul lucru p e care i-l d o r e a ar fi fost
s u r m e z e e x e m p l u l tatlui s u ; n c n u se p u t e a gndi
la tatl s u fr s s i m t mnia i frustrarea i trdarea
la fel d e p r o a s p e t e c a n p r i m a zi. i n u v o i a s le
r n e a s c i mai mult p e Noelle i p e M o n i c a , n u v o i a s
renvie v e c h i u l s c a n d a l .
Existau cel puin o s u t d e motive, i t o a t e foarte
b u n e , p e n t r u jpare n-ar fi trebuit s-o d o r e a s c pe Faith
Devlin n braele sale, dar, n m o m e n t u l .acela, nici unul
n u valora nici ct o c e a p d e g e r a t . Minile i ncercuir
talia i, s i m i n d - o att d e c a l d i d e s u p l , att d e vi
b r a n t nct p a l m e l e l f u r n i c a u , t o a t e astea i se urcar la
c a p c u r e p e z i c i u n e a unui vin foarte tare. i o b s e r v ochii
care se mriser, pupilele dilatndu-se, nct din verdele
iriilor n u mai r m s e s e r dect nite margini foarte s u b
iri. Minile ei se ridicar i se aezar pe pieptul lui,
a c o p e r i n d u - i sfrcurile, i u n fior d e r s p u n s i t r e c u prin

189
piele. Inexorabil, privirile lui se aintir a s u p r a gurii ei,
a a c o trase mai a p r o a p e pn cnd trupul ei subire
se lipi d e al lui. i s i m e a picioarele ntre picioarele lui,
snii fermi lipii d e s t o m a c , i v z u c u m buzele ispititoare
se d e s f c e a u n v r e m e ce e a c u t a s ia ct mai mult
aer. D u p care o ridic pe vrful picioarelor i, plecndu-i
c a p u l i satisfcu f o a m e a ngrozitoare care-l sfiase
pn a t u n c i .
Buzele ei p r e a u ntr-adevr petale d e trandafiri, moi
i catifelate. Ii nclin c a p u l ntr-o parte i mri pre
s i u n e a a s u p r a lor, forndu-le s se d e s f a c , o floare
care s se d e s c h i d la c o m a n d a lui. Sngele n c e p u s-i
fiarb n v e n e i o strnse mai a p r o a p e , ncercuindu-i
t r u p u l c u braele i agnd-o d e el, lsnd-o s-i simt
erecia p u t e r n i c p e pntec. O simi cutremurndu-se i
a p o i d n d uor d i n c o a p s e , a r c u i n d u - s e s p r e el, triumful
m a s c u l i n c o p l e i n d u - l d e o d a t . Braele ei se ridicar
s p r e umerii lui, iar dinii se d e s c l e t a r permindu-i ac
c e s u l n p r o f u n z i m e . Un mrit d e satisfacie i se p l m d i
n piept, n a c e e a i v r e m e a c c e p t n d c a d o u l ei, explorndu-i n e m i l o s g u r a c u limba. Gustul era d u l c e i fierbinte,
a r o m a t d e c a f e a u a tare pe care o b u s e la desert.
L i m b a ei o ntmpin pe a lui ntr-un fel d e b u n venit
nfierbntat, d u p c a r e n c e p u s-l a b s o a r b , s-l rein
n locul n care intrase.
El o m p i n s e uor, lipind-o c u spatele d e ua ncu
iat. Ca prin c e a p u t e a auzi vocile celor c e treceau pe
lng ei i s u n e t u l ndeprtat al unui tunet, dar toate
astea n u n s e m n a u nimic. Ea era c a o flacr vie n
braele lui, fr s lupte mpotriva srutului, nu a c c e p tndu-l d o a r pasiv, dar rspunzndu-i c u propria-i p a
siune. Buzele ei t r e m u r a u i mngiau i s e agau de
buzele lui. ns el v o i a mai mult, v o i a d e fapt totul. Deli
berat, i prinse fesele n mini i o ridic n aa fel, nct
erecia lui s-i p o a t gsi locul n z o n a delicat dintre

190
picioarele ei. O f r e c uor d e el, g e m n d tare la plcerea
aceea neobinuit.
Ploaia n c e p u s l o v e a s c pavajul, s e m n a l n d a p a
riia furtunii, iscnd u n a d e v r a t e x o d al o a m e n i l o r ce-i
c u t a u a d p o s t . Un t u n e t puternic l f c u s-i ridice
c a p u l i s p r i v e a s c n jur, puin iritat d e a c e a intru
ziune n c e a a s e x u a l n care f u s e s e nvluit.
Poate d i n c a u z a t u n e t u l u i s a u p o a t e din pricina re
aciei lui la z g o m o t , vraja d e d e a s u p r a lui Faith se rupse
i ea se n c o r d a n braele lui ncercnd s se nde
prteze. El i v z u u n m o m e n t faa furioas, aa c o
a e z imediat p e picioare, elibernd-o i fcnd u n pas
n s p a t e nainte c a e a s a p u c e s ipe c f u s e s e vio
lat.
Ea t r e c u n vitez p e lng el i pn pe trotuar ploaia
o u d imediat, d u p care se ntoarse s-l nfrunte.
- S n u m mai atingi v r e o d a t , i zise c u o v o c e
j o a s i rguit. D u p care se ntoarse, m e r g n d ct
mai r e p e d e c u c a p u l plecat, prin ploaia care mpnzise
s t r a d a p r e c u m o p e r d e a c e n u i e . Gray vru s-o por
n e a s c d u p e a c a s-o t r a g la a d p o s t , dar se for s
se rein i s se n t o a r c s u b streain uii. S-ar fi
luptat c a o pisic s l b a t i c d a c s-ar fi d u s d u p ea. O
privi pn cnd e a reui s a j u n g la colul strzii, apoi
d i s p r n d d i n v e d e r e . A c u m p r o b a b i l fugea... e v a d n d .
De lng el.
\
Deocamdat.

CApirolul 9
Cnd a j u n s e la m a i n , Faith era u d leoarc i tre
m u r a att d e frig ct i n u r m a reaciei fa d e el. Minile i
t r e m u r a u prea tare n v r e m e c e n c e r c a s potriveasc
cheia, i trebui s n c e r c e d e mai multe ori nainte s
r e u e a s c . Urcndu-se c u greutate, se prbui peste
v o l a n , presndu-i f r u n t e a d e vinilinul rece. Idioato! se
admonesta singur. Proasto!
Probabil c n n e b u n i s e d e tot d e se lsase srutat
i srutase c u o a s e m e n e a a r d o a r e . A c u m tia i el; nu
s e m a i p u t e a a s c u n d e . P e n t r u o p l c e r e d e cteva
s e c u n d e , l lsase s-i v a d slbiciunea, iar a c u m tia
ct d e mult l d o r e a . Umilina i arse fata n v r e m e ce pe
d i n u n t r u o m n c a p r e c u m u n a c i d . li c u n o t e a foarte
bine firea, d o a r e x p e r i m e n t a s e pe p r o p r i a ei piele duri
t a t e a d e care d d e a d o v a d cnd era cazul. Prea un
animal d e p r a d , era destul s v a d c e a mai m i c lic
rire d e s l b i c i u n e c se i repezea s o m o a r e .
De a c u m nainte nu va mai avea linite pn cnd nu
va fi a lui; remarcile sugestive o c a z i o n a l e vor deveni
a d e v r a t e arme i va n c e r c a p r o b a b i l s-o s e d u c la
fiecare ntlnire, iar ea n u era chiar aa d e sigur c
a v e a s-i reziste n cele d i n u r m . n c e e a ce-l privea p e
e l , ei i lipsea c u desvrire simul p r u d e n e i . Oroarea o

192

--cuprinse la g n d u l c ar p u t e a fi folosit i a p o i a r u n
cat, d e p a r c ar fi fost d o a r u n erveel folosit i a p o i
azvrlit c u scrb d e o p a r t e . El se g n d e a la ea c a la
m a m a e i , o trf d o r i t o a r e s - i d e s f a c p i c i o a r e l e
p e n t r u oricine a v e a e c h i p a m e n t u l necesar - i din c e e a
ce simise, el a v e a mai mult dect ar fi fost cazul - n
v r e m e c e ea l d o r e a , p e n t r u c atracia p e care o s i m
ise n copilrie se t r a n s f o r m a s e ntr-o d o r i n a d e adult.
Nici n-ar fi vrut altceva dect s fie iubit d e el, s fie
liber s-i d e s c h i d rezervorul c u d r a g o s t e nctuat
pn n acel m o m e n t ; n s el ar fi transformat acel vis
ntr-un a d e v r a t c o m a r , f o l o s i n d s l b i c i u n e a pe care o
avea p e n t r u el ntr-o a d e v r a t a r m c u care s-o r
n e a s c , r e d u c n d - o n cele d i n u r m la o alt trf Devlin
p e n t r u d e s f t a r e a unui alt Rouillard.
Pe ct d e mult i d o r e a s rmn n Prescott, ar fi
preferat d e o mie d e ori s p l e c e dect s triasc n
a c e a s t umilin, s v a d d e z g u s t u l d i n ochii lui atunci
cnd ar fi privit-o, a a c u m mai v z u s e i nainte. V o r b e l e
lui n c e p u r s-i reverbereze d i n n o u n minte, a a c u m
le auzise d e attea ori d e - a l u n g u l anilor: Eti u n g u
n o i . " Propoziia a c e e a p a r c f u s e s e ars n s u b c o n
tientul ei, ieind la s u p r a f a d o a r c a s-o c h i n u i a s c .
N u . N-ar mai p u t e a t r e c e iari prin a a ceva.
Dar, p e n t r u cteva minute, f u s e s e n rai. Braele lui i
n c o n j u r a s e r trupUI i e a f u s e s e liber s-l ating, s-i
mngie umerii, s-i t r e a c d e g e t e l e prin prul m t s o s
strns n c o a d a a c e e a la ceaf. Oare c u m ar arta c u
prul lsat liber, atrnnd p e umeri? Sau u m e d d e s u
d o a r e , atrnndu-i p e faa plin d e p a s i u n e n v r e m e ce
s-ar fi a p l e c a t d e a s u p r a ei?
G e m u , n c o v r i g n d u - s e d i n c a u z a acelei dureri
c u t e p e care n u m a i el o p u t e a alina. N u f u s e s e
o d a t d e partea promiscuitii; cnd se mritase c u
f u s e s e v i r g i n i el f u s e s e s i n g u r u l b r b a t c u

pl
nici
Kyle
care

193
f c u s e d r a g o s t e . Dar castitatea d e care d d u s e d o v a d
n u f u s e s e altceva dect o r o a r e a d e a n u a j u n g e c u m v a
p r e c u m Renee, c u t o a t e acele asociaii urte d e a fi trfa
oraului. i p l c e a s f a c d r a g o s t e , i plcea ce simea
a t u n c i cnd u n b r b a t s e afla n interiorul ei, i p l c e a u i
mirosurile i s u n e t e l e , d u l c e a a alinrii. D u p ce tris
t e e a datorit morii lui Kyle mai t r e c u s e , dorina ei d e a
a v e a u n c o n t a c t sexual c r e s c u s e , intensificat p a r c d e
constrngerile la care se s u p u n e a . Dar n u reuise s
a i b o legtur e m i n a m e n t e fizic d o a r pentru uurare
i, d u p m o a r t e a lui Kyle, n u v o i s e s se implice nici
sufletete. T r e c u s e r p a t r u ani d e cnd n u mai f u s e s e
srutat, pn n acele m o m e n t e c n d Gray o luase n
brae i i d e s c h i s e s e n fat porile paradisului.
Era c e v a att d e p m n t e s c n el, c e v a care reuise
s strneasc jarul m o c n i t al f o c u l u i senzual c e d o m n e a
n interiorul ei. F u s e s e la fel d e tare c a i o piatr, i nu
a s c u n s e s e d e l o c lucrul sta. V o i s e c a i e a s simt,
intenionat o t r s e s e i mai a p r o a p e , o ridicase c a s-i
m p i n g erecia d u r e r o a s n locurile m o i dintre c o a p
sele ei. Se g s e a u p e o strad, n t i m p u l zilei, dar asta
nu-l o p r i s e . Chiar d a c acela era N e w Orleans-ul, u n d e
a s e m e n e a lucruri n u erau chiar att d e n e o b i n u i t e , e a
p e r s o n a l n u mai f c u s e aa c e v a niciodat. Pn atunci
reuise c u mari eforturi s n u f a c c e v a necuvenit, nep e r m i s d e m o r a l . Respectabilitatea, responsabilitatea
f u s e s e r mult p r e a i m p o r t a n t e p e n t r u e a c a s permit
c u i v a s-o' srute p e s t r a d i totui asta f c u s e c u cteva
m i n u t e n u r m .
Cnd o atinsese, uitase d e orice altceva c u excepia
bucuriei d e a se ti n braele lui. Disperat, se ntreb
d a c ar fi fost c a p a b i l s-l o p r e a s c d a c s-ar fi a p u c a t
s f a c i mai mult d e att, s a u d a c s-ar fi lsat p o
s e d a t chiar a c o l o , p e strad, p r e c u m c e a mai o r d i n a r
dintre trfe, uitnd c u t o t u l d e d e c e n , p u d o a r e i chiar

I?

a a

ce 3lJ

^^ ar!f,^ifi p^u t!uJt fi?.a r'e ^ S-i


ard din n o u andindu-se
T*
, f
.
c

f j m i se mai soune

doar

p e n t r u atentat la p u d o a r e s a u

f i

^ult m a i potrivit.
Asa ceva nu i ^
n e v a c u excepia l ? L
P J
nt.mpla
c u oricine alt9
a , t C i n e v a n u, ar
? pierdut capul n t r - i ; ' y Rmase n e m i c ^
: .
,
, .
^
scurgea pe s t r i a t
? ' P n d 'a ploaia care
A

f i

c i

G r a

u t

T "'

"

i n

3
s

U l

n d U

p r i n d rdcini ^ ?
'
'
^ Hnintea-i istovita. Probabil c a m e r e u
rtitise a d e v r u l , d a
*
^
t u se mai putea a
m p i n s e s e d e o p a r t e . Insa a c u m

f ^ t i c *

r e a l i t a t e

o r i c t

n e p l

c u t ? ar fi fost e a . *
'
"
l iubise p e Kyle .
s e s s e c a si c u m
" P
f *
f

S i t . ntotdeauna e ^
Jumatate d , r e af u s e s e , m p
H ^ ^ ^
^'stase a c e a parte d i n ea care sta
t u i e d e o p a r t e i
^.
.
r i r a y . l nelase p e ,
P ' ^ s e d . n t o t d e a u n a Iu.
l

f u

11

a r

i'"

i ?'T

p r o b a b , ca
t , u e niCI
o d a t i, categoric, ^
, ~ 7 ..
P r o b e m e e csniciei or a p r u s e r
d i n c a u z a buturii,
.
^ f
" ^ ' ^
:
-^ori+a+
*
^ u s i g u r a n a n-ar fi trebuit s a se
^ r n a n t a t c u el fara
. . ..r
, . .
.
.
" a d n c u l mintii a
1

r c

>v

C s t o r i ntr-o b ^ ! ^ ] * *
i putea- nu putea

2 1 1

e l e

? *

, I

, n i m a

j ^
d

a l t

e x i

s t a

,ume dect u n s i n g ^
^
,
' m a si t r u c u l f
"'
complet, cu
re
Gray Rouillard'. S i ^ '
*e'
5
ndrznea s i se d S
'
^
'
f l a s c a , pentru c a apoi ar fi distrus-o.
o

e l

c a r e

n g u r

U l

l a

U r

"

Cnd ploaia nce*^


d n a p a r t a m e n t u l ^
y
Su d d u u n telefon la Dallas.
G

,r 1

e , a

195
u

- Truman, c a
p e n t r u mine. A i u n m o n i t o r al
oraului c u n u m ^
o a m e n i l o r d e afaceri, nu? Vezi d a c
n u c u m v a este t r ^
' o Faith H a r d y a c o l o .
i n c r u c i a p i c i o a r e l e p e m s u a d e cafea, a t e p t n d c a p r i e t e n u l ' a s o c i a t u l lui s c a u t e prin v o l u m u l
masiv. Un m o m e ' *
z i u , v o c e a c u a c c e n t texan i
a j u n s e la u r e c h e .
- A m d o u f ^ _ Hardy, i nc v r e o z e c e Hardy
care au prima i n i i
- E vreunul d f r
- Hardy?
- Ah... nu. E s t ^
- i u n F.G. dar nici u n F.D.
- Ocupaiile?
- Stai s v d .
_ t e p r o f e s o a r , u n a este p e n
sionar... T r u m a n c e r c e t ntreaga list c u profesiile.
Nici u n a n u se p o t f '
'ns c u informaiile p e care Gray
le aflase d e s p r e F ^ p o s i b i l c a Dallas-ul s n u fie
o r a u l potrivit, d a r j
posibil era i c a Faith s n u
fi dorit s fie t r e c u t ^ n monitor.
l e

c u t a

ait

t r

a ,

e i

es

v e a

i t n

f e l

- n o r d i n e , cre^
ajuns p e u n d r u m nfundat,
s a u a a c r e d . C a u t ^ M a r g o t Stanley, M-a-r-g-o-t.
T r u m a n sfori d P o r .
s

r e

u i t

u e

- Eti s i g u r c r >
M-a-r-g-a-u-x? N u aa silabisesc
o a m e n i i i c " ai z i l e ' n o a s t r e ?
- C a u t a m n d o ^ variantele.
S e auzi f o n e t u l
Pagini ntoarse i m o r m i t u l lui
T r u m a n . A p o i ezit 0 s e c u n d .
- E o p a g i n n t r 9 plin c u Stanley.
- i n u e nici o M a r g o t , fie varianta a m e r i c a n fie
varianta i c " ?
- M d a , e aici o M 9
variant a m e r i c a n .
- i u n d e a n u m e lucreaz?
- Holladay Travel
r i e c u d o i d e I i c u u n a.
- Las a s t e a i s p u n e - m i d a c este trecut c u m v a i
proprietarul.
Alte m o r m i t u r i .
o r

a l t o r

e a

a r

0 t

L96
- B i n g o ! e x c l a m T r u m a n . Proprietarul este F.D.
Hardy.
- M u l u m e s c , i zise Gray, uimit d e ct d e uor fusese
s afle, pn la u r m .
- Oricnd ti s t a u la dispoziie.
Gray p u s e r e c e p t o r u l la loc i n c e p u s se g n d e a s c la noutile d e abia d e s c o p e r i t e . Faith era proprietara
unei agenii d e t u r s i m . Bravo ei, c u g e t d e o s e b i t d e
mulumit. A p o i , inspirat, s c o a s e d e s u b m s u a tele
fonului c a r t e a a b o n a i l o r d i n N e w Orleans i c u t prin
paginile g a l b e n e . Era chiar a c o l o , un a n u n discret i
foarte stilat: H o l l a d a y Travel - lsai necazurile
acas
cnd plecai n vacan i lsai-ne pe noi s ne ngrijim
de rest."
Deci a v e a cel puin d o u birouri, p r o b a b i l i mai
multe, c e e a ce explica c u m d e fusese n stare s-i
c u m p e r e c a s a c u banii j o s . Rnji amintindu-i d e zmbetul ei a t u n c i c n d refuzase oferta p e n t r u c u m p r a r e a
casei. Dar d a c era att d e p r o s p e r , d e ce v o i a s in
totul ntr-un a s e m e n e a secret? De ce n u a n u n a s e pe
t o a t l u m e a din Prescott ct *de bine reuise n via,
d e m o n s t r n d u - l e c i o Devlin p u t e a iei la suprafa
d a c avea d e s t u l minte i d e s t u l ambiie? De ce o
o p r i s e p e M a r g o t p e fa c a s nu-i mai d e a i alte
informaii d e s p r e afacerea ei?
N u era nevoje d e u n m a r e o m d e tiin c a s-i d e a
s e a m a i singur. Lui Faith i era t e a m s n u c u m v a s
a c i o n e z e s a b o t n d u - i afacerea. N u n u m a i c avea o
influen d e o s e b i t p e s t e tot n Louisiana, dar i mai i
s p u s e s e c avea u n hotel ntr-un ora care-i ctiga
existena prin turiti, l-ar fi fost foarte uor s-i fac
necazuri ageniei ei i, n m o d evident, e a chiar se a
t e p t a la a a ceva. Prerea ei d e s p r e el n u era prea
grozav, cuget cu amrciune.
La n a i b a , i d e c e ar fi fost? ntr-o n o a p t e c a l d d e

197
var, c u d o i s p r e z e c e ani n u r m , o azvrlise la pmnt.
D u p n o a p t e a a c e e a , p r o b a b i l c l c r e d e a dracul g o l .
i n u m a i c u o o r n u r m o speriase ru pentru c
o prinsese d e la s p a t e fr nici u n fel d e c e r e m o n i e ,
dei r o c a t a l u p t a s e , prnd mai d e g r a b furioas dect
speriat; ieise c u bine d i n nvlmeal c u ochii cei
verzi ngustai i foarte hotrt. A p o i a p r o a p e c-o vio
lase pe o s t r a d , n vzul lumii, prinznd-o d e f u n d i
ridicnd-o c a s-o f a c s-i simt erecia ntre c o a p s e .
Nici n u era d e mirare c f u g i s e c a d i n p u c d e lng el
atunci cnd o eliberase.
Doar c... n u p r o t e s t a s e . n loc d e asta fusese att
d e c a l d i d e d u l c e , nct se mai simea i a c u m ameit
d o a r arriintindu-i. Fusese d o c i l i p r u s e s tremure
d e d o r i n stpnit, vibrnd la c e a mai mic atingere.
R s p u n s u l ei l n u c i s e , l n n e b u n i s e att de mult, nct
nici n acel m o m e n t nu-i revenise. Pentru o clip, f u
sese o r b d i n c a u z a dorinei, insensibil la orice altceva n
afara nevoii c o p l e i t o a r e d e a intra n ea. Dac nu l-ar fi
s c o s d i n reverie t u n e t u l acela, p r o b a b i l c ar fi ncercat
s-o p o s e d e chiar a c o l o , lng u, c u o a m e n i i care tre
c e a u la d o a r civa pai distan. Nu-i a m i n t e a s fi fost
att d e n n e b u n i t v r e o d a t d e v r e o femeie, astfel nct
nimic altceva s n u mai c o n t e z e , dar Faith reuise s-l
r e d u c la acel nivel c u u n singur srut.
Doar un srut, d u l c e i a r o m a t n acelai t i m p , att d e
nfierbntat, nct l uluise. L i m b a ei alturi d e a lui ntr-un
adevrat j o c al d r a g o s t e i . Senzualitatea n e m a s c a t a
felului n care l lsase s-o srute. Presiunea trupului ei,
n e r b d t o r i ncnttor. i ea l d o r e a , la fel d e tare
p r e c u m o v o i a i el.
M e m o r i a r e c r e a amintirea feselor micue pe care le
i n u s e n p a l m e i i strnse p u m n i i ncercnd s p s
treze senzaia ct mai mult. Era chiar mai ru dect cre
z u s e , s i m e a o d o r i n t u r b a t d e a o avea. N u era

198

o b i n u i t s-i n e g e apetitul s e x u a l , dar baricadele dintre


ei erau i s o l i d e i n n e b u n i t o a r e . Exista m a m a lui, care
se retrsese n e a a t u n c i c n d soul ei u g i s e m p r e u n
c u trfa oraului. Monica, c u ncheieturile tiate i sngele
c u r g n d iroaie p e p o d e a ; fata ei palid era o alt ima
gine care n-avea s-l mai p r s e a s c niciodat. i mai
existau i propriile lui s e n t i m e n t e . Furia i d u r e r e a d e a
fi a b a n d o n a t d e tatl s u . i acele bariere nu erau n u
mai d e p a r t e a lui; amintirea acelei nopi sttea ntre el i
Faith, u n z i d m e n t a l al Berlinului, la fel d e imposibil d e
trecut. Prea m u l t d u r e r e , p r e a multe motive.
f

N u m a i c trupurile lor n u d d e a u nici d o i bani p e


ele.
Era o a d e v r a t n e b u n i e . N u era d e l o c u n D o n
J u a n , dar era la fel d e adevrat c p e n t r u el fusese
foarte u o r s-i ia cte f e m e i dorise. ns, nimic din
experiena c o n s i d e r a b i l p e care o avea nu-l pregtise
p e n t r u acea... febr. Nici m c a r nu se p u t e a u uita unul
la altul fr s s i m t d o g o a r e a febrei. i cnd se atin
g e a u , era u n adevrat infern.
Nelinitit, se a p u c s m s b a r e c a m e r a n l u n g i-n
lat, n c e r c n d s afle o cale n jurul acelor bariere. Ea nu
p u t e a rmne n Prescott; ar fi n s e m n a t s cear prea
mult d e la familia lui. N u , i n u mai p u t e a s-i f a c viata
i mai g r e a dect era, n u c n u ar fi fost c a p a b i l , dar nici
nu voia. i f c u s s d e s t u l e zile fripte. N u era c a p a b i l s o
p e r s e c u t e . Nici n u merita u n a s e m e n e a tratament; i ea,
la rndul ei, f u s e s e t o t o victim. M u n c i s e din rsputeri
s ralizeze c e v a n viata ei i reuise. D a c n-ar fi fost
v o r b a d e familia lui, la naiba, ar fi ntmpinat-o c u braele
d e s c h i s e . i c u liul la fel d e d e s c h i s , c u g e t c u a m
rciune, s i m i n d c u m n c e p e o n o u erecie d u r e r o a s .
Dar nici familia n u p u t e a s i-o g o n e a s c , n u putea
s c h i m b a s e n t i m e n t e l e p e care le a v e a u fa d e ea, aa
c Faith t r e b u i a s plece. P o a t e n u p r e a d e p a r t e . Poate

199
c r e u e a s-o c o n v i n g s se m u t e la Baton Rouge, s a u
chiar ntr-unui din orelele d e p e lng Prescott. Doar
u n d e v a n afara z o n e i oraului, dar destul de a p r o a p e
c a s se p o a t v e d e a i n c o n t i n u a r e . Fcuse o gre
eal strategic lsndu-l s v a d ct d e mult l d o r e a ,
p e n t r u c a c u m se p u t e a folosi d e asta c a s-o c o n v i n g
s se m u t e . N u p u t e m fi m p r e u n aici. Mut-te i o
s ne v e d e m ct mai d e s p o s i b i l . " Nu avea s-i plac
t r e a b a asta; p r o b a b i l c mai nti avea s-l trimit la
naiba. Dar f e b r a exista, arznd n ea tot aa c u m a r d e a
i n el. Dac se f o l o s e a d e t o a t e ocaziile c a s-o nfierbnte i mai mult p o a t e c i ea avea s v a d lucrurile n
felul lui, asta p r e s u p u n n d c n u se rtceau c u totul n
ceat pn a t u n c i .
i i p u t e a p s t r a c a s a d i n Prescott, d a c vnzarea
ei i s-ar fi prut un pre prea mare. El avea s-i c u m p e r e
o alt c a s , o r i u n d e i d o r e a .
T r e b u i a s f a c fa la d o u fapte. Faith trebuia s
p l e c e d i n Prescott i el t r e b u i a c u orice c h i p s-o aib.
Indiferent ct l-ar fi costat, t r e b u i a n e a p r a t s-o aib.

- Snt d e a c o r d c u tine, i zise d o m n u l Pleasant,


s o r b i n d d i n p a h a r u l c u ceai d e la g h e a pe care l
a d u s e s e Faith. C r e d c Guy Rouillard este mort i asta
d e v r e o d o i s p r e z e c e ani.
Era m b r c a t astzi ntr-un c o s t u m lejer d e in al
b a s t r u ; ar fi fost p o a t e puin c a m pretenios d a c nu i
s-ar fi potrivit att d e bine c m a a c e a a l b att d e curat
i d e s c r o b i t i c r a v a t a i m p e c a b i l . Pe d o m n u l
Pleasant, c o s t u m u l d e in prea foarte elegant. O parte
d i n tristee p a r c mai d i s p r u s e din ochii lui ntunecai,

200
nlocuit fiind d e o licrire d e interes.
Se b u c u r a u d e r c o a r e a p l c u t din sufrageria casei
lui Faith. Faith f u s e s e s u r p r i n s atunci cnd o s u n a s e ;
n u t r e c u s e r dect d o u zile d e cnd l a n g a j a s e . Dar
iat-l a c o l o , c u u n carneel aezat pe g e n u n c h i .
- Nu mai exist nici u r m d e el n c din n o a p t e a
dispariiei, i zise mai d e p a r t e . Nici u n fel d e c u m p r t u r i
c u crile d e credit, nici o retragere d e bani din conturile
din b a n c , nici o t a x pltit s a u f o r m u l a r e s e m n a t e i
c o m p l e t a t e . D o m n u l Rouillard n u a fost u n criminal c a
s fie nevoit s-i s c h i m b e n u m e l e s a u s fi fost obligat
s d i s p a r c u totul. i a t u n c i , logic, n s e a m n c este
mort.
Faith inspir p r o f u n d .
- Asta-i c e e a c e a m crezut i e u . C u t o a t e astea a m
vrut s m asigur c u m v a nainte s m a p u c s p u n
ntrebri.
- Sper c i dai s e a m a c , d a c a fost omort, n
trebrile tale v o r neliniti p e cineva foarte tare. Sorbi
iari d i n c e a i . Situaia p o a t e d e v e n i extrem d e pe
riculoas, d r a g a m e a . Poate ct ar fi mai bine s lai
totul aa c u m e.
- M-am gndit i e u la u n posibil pericol, a d m i s e n
cele d i n u r m Faith. Dar innd c o n t d e faptul c m a m a
avea o legtur c u el i c fiecare o m d i n oraul sta i
n c h i p u i e c a u fugit m p r e u n , nimeni n u v a fi surprins
d e interesul m e u . Poate d e t u p e u l m e u , dar n nici un
caz d e interesul afiat.
El n c e p u s c h i c o t e a s c .
- B n u i e s c c asta d e p i n d e foarte mult d e natura
ntrebrilor. D a c te a p u c i s strigi n g u r a mare c n
o p i n i a t a d o m n u l Rouillard a fost omort, asta c u s i g u
ran v a a t r a g e atenia tuturor. Deveni foarte serios i
t o n u l i s e mai ndulci. Sfatul m e u este s uii d e afa
c e r e a asta. Crima, d a c s-a petrecut a a ceva, are o

201
v e c h i m e d e d o i s p r e z e c e ani. T i m p u l a c o p e r o mulime
d e u r m e i n u ai nici d o v e z i care s-i indice locul d e
u n d e s n c e p i s caui. Eu unul c r e d c n-ai c u m s .
mai gseti c e v a , n s c h i m b te pui s i n g u r n pericol.
- Nici m c a r s n u ncerc s aflu c e a n u m e s-a
ntmplat? l ntreb c u blndee. S las u n criminal s
scape nepedepsit?
- A h . T e gndeti d e c i la d r e p t a t e . Este un c o n c e p t
admirabil, dar n u m a i d a c ai c u m s-l mplineti. Cte
o d a t n s d r e p t a t e a t r e b u i e cntrit fa d e alte c o n
siderente i n g e n e r a l este realitatea c e a care i st n
cale. Probabil c d o m n u l Rouillard a fost omort. Pro
babil c i m a m a t a este implicat, cel puin este n
c u n o t i n d e c a u z , d a c n u c u m v a este c o m p l i c e . Ai
p u t e a s te d e s c u r c i c u o atare situaie? Dac moartea
lui a fost a c c i d e n t a l , iar ea v a fi totui tras la rs
p u n d e r e i ncriminat? Gray Rouillard este un brbat
c u putere; i n c h i p u i c u m v a c v a lsa m o a r t e a tatlui
s u n e p e d e p s i t ? Cel mai ru s c e n a r i u , desigur, este
c a m o a r t e a lui s n u fi f o s t d o a r u n a c c i d e n t . i, n acest
caz, s c u m p a m e a , vei fi c u s i g u r a n n pericol.
Faith oft.
- Motivele p e n t r u care vreau s aflu c e a n u m e s-a
ntmplat c u a d e v r a t n u snt c u t o t u l altruiste. De fapt,
snt ct se p o a t e d e e g o i s t e . V r e a u s l o c u i e s c aici; sta
este c m i n u l m e u , locul n care a m crescut. Dar nu voi fi
a c c e p t a t atta v r e m e ct t o a t l u m e a c r e d e c m a m a
m e a a fugit c u G u y Rouillard. Familia lui nu m vrea
pe-aici; Gray mi n g r e u n e a z c o n s i d e r a b i l viaa. Nici
m c a r n u p o t s-mi f a c c u m p r t u r i l e n Prescott, nu
p o t s-mi fac plinul la main. i d a c n u reuesc s
d o v e d e s c c m a m a n-a fugit nicieri c u G u y n-o s a m
nici u n fel d e prieten n z o n .
- i d a c o s d o v e d e t i c d e fapt e a l-a omort? o
n t r e b d o m n u l Pleasant c u blndee.

202
Faith i m u c buzele i r o s t o g o l i paharul rece ntre
palme.
- s t a e u n risc p e care v a trebui s mi-l a s u m .
Cuvintele f u s e s e r rostite c u u n glas stins, a p r o a p e d e
neauzit. tiu c , d a c se d o v e d e t e a fi vinovat, nu voi
mai p u t e a locui aici. Dar s tiu ce s-a ntmplat c u
adevrat, indiferent ct d e ru ar fi, n-o s fie la fel d e
ru c u a n u ti. Poate c n-o s r e u e s c s d e s c o p r
nimic, dar o r i c u m voi n c e r c a .
El oft nvins.
- B n u i a m e u c asta o s s p u i . D a c nu te superi,
o s p u n i e u cteva ntrebri prin ora, d o a r din curio
zitate. O a m e n i i s-ar p u t e a s-mi s p u n nite lucruri pe
care ie n u i le-ar s p u n e niciodat.
Era adevrat. A c u m c o a m e n i i din o r a i c u n o
t e a u identitatea ar fi preferat mai d e g r a b s-o mint s a u
s se e s c h i v e z e dect s l nfrunte pe Gray. Dar, c u
t o a t e astea, d o m n u l Pleasant i ndeplinise misiunea
p e n t r u care f u s e s e angajat.
- Nu-mi p o t permite i alte investigaii, i zise ea.
El ns flutur o mn a n e p s a r e .
- A s t a este d o a r p e n t r u curiozitatea m e a . ntotdea
u n a mi-au p l c u t misterele.
Ea i a r u n c o privire plin d e ndoial.
- i asta te-a m p i e d i c a t v r e o d a t s-i ncasezi o n o
rariul?
- Pi n u , a d m i s e el rznd. Dar a c u m n u mai a m
nevoie d e bani i v r e a u s aflu ce a n u m S s-a ntmplat
c u d o m n u l Rouillard. N u tiu ct d e mult t i m p voi mai
p u t e a s lucrez innd c o n t d e starea n care se afl
inima m e a . Probabil c n u p r e a mult, a a c prefer s
m o c u p d e cazurile care m intereseaz. Ct d e s p r e
bani... ei bine, s s p u n e m c a c u m n u mai a m atta
nevoie d e ei.
A c u m , c soia lui murise, v o i s e p r o b a b i l s s p u n .

203
D e o d a t n c e p u s r s f o i a s c foile carnetului, iar ea i
d d u s e a m a c d e fapt n c e r c a s lupte c u lacrimile*. II
ntreb d a c n u mai d o r e a p u i n ceai.
- N u , m u l u m e s c . A fost delicios, cel mai b u n re
m e d i u p e n t r u o zi att d e c a l d . Se ridic, aranjndu-i
c o s t u m u l . O s-i d a u d e tire d a c aflu c e v a interesant.
Exist c u m v a v r e u n motel n o r a u l sta?
Ea i d d u indicaiile n e c e s a r e c a s a j u n g pn
a c o l o n v r e m e ce-l p e t r e c e a p e v e r a n d .
- De c e s n u luai c i n a c u mine, disear? l invit
dintr-un i m p u l s , neplcndu-i d e l o c gndul c avea s
m n n c e d e u n u l s i n g u r v r e u n s a n d v i amrt.
El se nroi pn la r d c i n a prului rrit.
- Mi-ar f a c e m a r e plcere.
- V-ar d e r a n j a foarte tare d a c a m mnca p e la o r a
ase? mi p l a c e s m n n c c e v a mai d e v r e m e .
- i mie la fel, d o a m n Hardy. A t u n c i la ora ase.
n c mai z m b e a n v r e m e ce se n d r e p t a spre ma
in. Faith l urmri p l e c n d , d u p care se ntoarse la
hrtiile p e care le a b a n d o n a s e atunci cnd venise. De-abia a t e p t a cina, p e n t r u c s i m e a c e v a foarte t a n d r u
p e n t r u tristul d o m n Pleasant.
El s o s i fix la o r a a s e , a a c u m tia i Faith c avea
s se ntmple i se aezar la m a s a p e care erau p u s e
cotlete d e p o r c i orez c u ofran i m a z r e verde p r o a s
pt. El tot privea n jur, c u t n d s a b s o a r b ct mai
multe detalii - erveelele d e in apretate, parfumul d u l c e
al trandafirilor slbatici aezai ntr-o glastr n mijlocul
m e s e i , a r o m e l e mncrii gtite a c a s - i ea i d d u
s e a m a c p r o b a b i l i f u s e s e d o r d e t o a t e acele lucruri
n c d e c n d m u r i s e soia lui. Lncezir mulumii lng
desert, u n erbet d e lmie, d u l c e att ct t r e b u i a s fie. i
v e n e a foarte u o r s stea d e v o r b c u el; era foarte
d e m o d a t i e a g s e a acest l u c r u reconfortant. Respec
tul i nelegerea d e orice fel f u s e s e r att d e rare n anii

204
copilriei, nct a c u m a p r e c i a d u b l u t o a t e acestea.
Se f c u s e a p r o a p e o r o p t cnd o b u b u i t u r stra
nic r s u n la u d i n fat. Faith n c r e m e n i ; nu era
nevoie s d e s c h i d u a c a s tie cine a n u m e sttea p e
verand.
- S-a ntmplat ceva? o ntreb d o m n u l Pleasant,
prea e x p e r i m e n t a t c a s-i s c a p e s c h i m b a r e a p e t r e c u t
pe c h i p u l ei.
- C r e d c eti p e cale s-l ntlneti pe Gray Rouil
lard, i zise n v r e m e c e se ridica n picioare i o p o r n e a
n direcia uii. Ca d e o b i c e i , inima i b t e a prea tare i
prea repede^ n u m a i la g n d u l c avea s-l v a d i s-i
v o r b e a s c , n a p r o a p e c i n c i s p r e z e c e ani nimic nu se
s c h i m b a s e ; p u t e a la fel d e bine s fie tot c o p i l a d e
u n s p r e z e c e ani, c u ochii mrii p e n t r u c i zrise eroul.
Era a m u r g nc, zilele lungi d e primvar c e d n d c u
greutate n fata nserrii. El d e abia se d e s l u e a pe
f u n d a l u l cerului albastru c a d e o p a l , o siluet nalt, c u
umerii largi i fr fat.
- Sper c n u t e deranjez, i zise, dar t o n u l lui s p u n e a
foarte clar c d e f a p t puin i p s a d a c o deranjase
cumva sau nu.
- D a c m-ai fi deranjat, n u ti-a fi d e s c h i s ua, i
replic e a usturtor n v r e m e ce-l lsa s intre. Nu-i
p u t u s e t e r g e p r o v o c a r e a din v o c e , dei ncercase s-o
mai n d u l c e a s c putip d e d r a g u l d o m n u l u i Pleasant.
Z m b e t u l lui G r a y ' n u era altceva dect u n rnjet prin
care-i arta dinii atunci c n d d d u c u ochii d e d o m n u l
Pleasant care se ridicase politicos la intrarea lui. C a
m e r a p r u d e o d a t mult prea n e n c p t o a r e , plin i
d o m i n a t d e p r e z e n t a m a s c u l i n v i g u r o a s a lui Gray,
mai ales c i d o m i n a p e o c u p a n i i ei c u cei a p r o a p e d o i
metri ai si. Era m b r c a t ntr-o c m a alb i o pere
c h e d e blugi vri ntr-o p e r e c h e d e cizme c u t o c jos,
s e m n n d mai mult c a oricnd c u u n pirat. Dinii i strlu-

205
c e a u la fel d e albi c a i m i c u u l d i a m a n t din ureche.
- De abia a m t e r m i n a t c u cina, s p u s e Faith ncet,
recptndu-i c o n t r o l u l . D o m n u l e Pleasant, acesta este
Gray Rouillard, un vecin. Gray, Francis Pleasant din New
Orleans.
Gray ntinse mna i p a l m a m i c a d o m n u l u i Plea
sant fu nghiit d e o d a t .
- i sntei u n prieten s a u u n asociat d e afaceri? l
ntreb c a i c n d ar fi fost d r e p t u l lui s tie.
Ochii d o m n u l u i Pleasant n c e p u r s scnteieze, i,
u g u i n d u - i b u z e l e n v r e m e ce-i retrgea mna, i rs
punse zmbind:
- Pi, a m n d o u , c r e d . i d u m n e a t a ? Un prieten i
vecin?
- N u , r s p u n s e r e p e d e Faith.
Gray i a r u n c o privire aspr.
- N u chiar, r s p u n s e el.
Ochii d o m n u l u i Pleasant strluceau mai mult dect
nainte.
- neleg. Lu mna lui Faith i o d u s e la buze, srutndu-i-o gentil d u p care o srut uor i p e obraz.
T r e b u i e s plec, d r a g a m e a ; btrnele mele o a s e au
nevoie d e o d i h n . Orele mele d e s o m n se a s e a m n
foarte mult c u ale unui c o p i l , n ultima v r e m e . A fost o
c i n m i n u n a t . i m u l u m e s c p e n t r u invitaie.
- A fost p l c e r e a m e a , i r s p u n s e , btndu-l uurel
p e mn i srutndu-l la rndul ei p e obraz.
- O s te s u n , i p r o m i s e n v r e m e ce se n d r e p t a
spre u. C a i d e d i m i n e a , Faith r m a s e n p r a g u l
uii pn cnd el se u r c n m a i n , fcndu-i c u mna n
v r e m e c e se n d e p r t a t o t mai mult.
Luptndu-se c u s p a i m a , nchise u a i se ntoarse c a
s d e a nas n n a s c u Gray, care se a p r o p i a s e pe ne
simite i a c u m sttea la civa centimetri distan d e ea. ,
Ochii i e r a u negri d e furie.

206
- Cine d r a c u ' mai e i sta? mri. Tticul d e zahr?
A m e s t e c i afacerile c u p l c e r e a la N e w Orleans, s a u
totul n u e dect o s i m p l distracie p e n t r u tine?
- A s t a n u e d e l o c t r e a b a ta, i r s p u n s e e a plat,
ncercnd s-i b a t j o c d e furia lui. A p o i i ridic privi
rea, vznd r o u n faa ochilor, s i m i n d c u m o asalta
mnia fr s r e u e a s c s i s e o p u n . D o m n u l Plea
sant era c u patruzeci d e ani mai btrn dect ea, dar,
desigur, Gray s e gndise imediat c p r o b a b i l se c u l c a
c u el.
Se a p r o p i e i mai mult, nemailsnd d e l o c spaiu
ntre ei.
- Pentru D u m n e z e u , este t r e a b a m e a , i asta d e
vreo d o u zile n c o a c e .
Faith se nroi t o a t la fa, amintindu-i c e e a c e se
ntmplase ntre ei la N e w Orleans.
- C e e a ce s-a ntmplat a t u n c i n-a n s e m n a t a b s o l u t
nimic, n c e p u ea s s p u n , c u v o c e a ngroat din c a u z a
stnjenelii, n u m a i c el o prinse d e umeri i se a p u c s-o
scuture,
- Pe n a i b a n-a n s e m n a t ninrtrc. Dar p o a t e c ar
trebui s-i m p r o s p t e z p u i n amintirile. i cobor c a p u l
i ea i ridic minile, n s p r e a trziu, c a s-l mai p o a t
m p i e d i c a . Palmele i se lipir d e pieptul lui n v r e m e ce
g u r a i era a c o p e r i t , fiind imediat nghiit d e a c e a fier
bineal. De fierbineala lui. A ei. Inima n c e p u s-i b u
buie n u r e c h i . Se lipi slbit d e el, desfcnduTi buzele
s u b p r e s i u n e i permindu-i s-i vre limba printre dini.
Culorile b o g a t e ale parfumului lui o n c o n j u r a u din t o a t e
prile, albastru i auriu i r o u , p o s e d n d - o . Inima lui
b t e a c u g r e u s u b p a l m a ei. i i simi imediat tria
ereciei p e pntec, n v r e m e c e oldurile i se arcuir
instinctiv, cutndu-l.
Gray i nl c a p u l , a p o i se n d e p r t la civa pai.
Respira c u greutate, n o c h i strlucindu-i excitarea, c u

207
buzele roii i u m e d e i puin umflate d i n c a u z a duritii
srutului. Degetele lui erau p e u m r u l ei, masnd i mngind.
- N u n c e r c a s n e g i c e s-a ntmplat.
- N u s-a ntmplat nimic.
Reuise s m i n t c u d e z i n v o l t u r d o a r c a s i
p o a t a s c u n d e d i s p e r a r e a . El tia foarte bine c era o
minciun, v z u s e e a bine p e faa lui, n sclipirea a m e
nintoare a ochilor, dar o s p u s e s e o r i c u m . tia ce n
c e r c a el s f a c . n N e w Orleans f c u s e m a r e a greeal
s-i d e a u n d e g e t i a c u m el d o r e a s aib totul. Pro
babil c venise a c o l o n a c e a s e a r gndindu-se c era
o p r a d u o a r ; ar fi p u t u t s-o b a g e n pat c a a p o i s-o
c o n v i n g s p r s e a s c o r a u l . De d r a g u l lui, p r o b a b i l
c i-ar fi s p u s . C a s p o a t rmne m p r e u n fr s-o
s u p e r e p e m a m a lui. Se n d e p r t d e el, evitnd s-l lase
s-o p r i n d n d r e p t u l uii.
- Nu a fost dect u n srut...
- M d a , a a c u m King K o n g era d o a r o m a i m u . La
naiba, stai ntr-un loc, i zise iritat, ntinzndu-se, d e d a t a
a c e a s t a prinzndu-i braele. M ameeti c u plimbatul
sta prin c a m e r . N-am venit c a s te azvrl pe j o s c a
d u p aia s m car p e tine, o r i c u m nu chiar a c u m .
Ochii lui Faith se u m p l u r d e fric.
- Poi s pui pariu p e t o a t e milioanele tale c nu se
v a ntmpla a a c e v a ! i strig n c o d a t ncercnd s
se elibereze. Nici n s e a r a asta i nici ntr-o alt sear.
- Vrei s ncetezi o d a t ? izbucni i el. O s te rneti
singur.
C u o m i c a r e rapid, o ntoarse c u spatele la el,
inndu-i braele strnse n jurul ei, chiar s u b sni, i nndu-i ncheieturile minilor prizoniere. Att d e r e p e d e ,
c u atta uurin, f u s e s e o b l i g a t s se p r e d e a fr lupt
simindu-i m u c h i i t r u p u l u i calzi pe s p a t e . Tentaia o
c u p r i n s e c u putere, cerndu-i s-i relaxeze gtul i s-i

208
lase c a p u l s se sprijine p e pieptul lui, s-i lase t r u p u l
m o a l e alturi d e t r u p u l lui i s-i p e r m i t s inhaleze i
s se intoxice c u a r o m a p l c u t a pielii lui. Se cutre
m u r g n d i n d u - s e la d o r i n a d e n e s u p o r t a t care-o c h i
nuia, dar i d d u s e a m a c d a c el simea i cel mai
mic r s p u n s , a v e a s fie pierdut. N u i-ar mai fi trebuit
dect cinci m i n u t e c a s-o a i b ntins n pat s u b el.
- Ai vzut? o n t r e b c u o v o c e catifelat, n v r e m e
ce-i s i m e a t r e m u r u l . Rsuflarea lui c a l d i m i c a uvi
ele d e pr d e p e t m p l . N u t r e b u i e dect s te ating. i
p e n t r u m i n e e a b s o l u t la fel, Faith. Nici mie nu-mi place
d e l o c t r e a b a asta, dar p e n t r u n u m e l e lui D u m n e z e u , te
d o r e s c mai mult dect orice i o s f a c e m c e v a n pri
vina asta.
Ea i nfchise o c h i i , n c t r e m u r n d din c a u z a efor
tului d e a-i rezista, r e u i n d n cele d i n u r m s d e a uor
din cap.
- N u , c e ? i f r e c o b r a z u l d e vrful c a p u l u i ei. N u , n u
m vrei, s a u n u , n u d s f a c e m nimic n privina asta? n
care d i n a c e s t e cazuri mini?
4V

- N-o s t e las, i zise, ncercnd s nu-i permit s-o


distrag. i d e s c h i s e larg ochii i se c o n c e n t r a a s u p r a
unei v e i o z e n c e r c n d s n u mai s i m t braele care-o
n c o n j u r a u . N - a s t e las s m tratezi d i n n o u c a p e u n
gunoi.
\
El n c r e m e n i , pn i respiraia i se o p r i u n m o m e n t .
A p o i d d u d r u m u l unui oftat p r e l u n g .
- O s rmn v e n i c ntre n o i , nu? N u era nevoie s
fie mai precis, amintirea acelei n o p i era a p r o a p e t a n
gibil. Ezit o s e c u n d . S c u m p o , tiu d e s p r e Holladay
Travel i ct d e mult ai m u n c i t p e n t r u t o t ce ai a c u m . tiu
c nu eti la fel c a m a m a ta...
Of, D o a m n e . tia d e s p r e a g e n i a ei. Se lupt din
rsputeri c u valul d e p a n i c , ncercnd s se c o n c e n -

209
treze a s u p r a ultimei afirmaii.
- Sigur c d a , i zise p e u n t o n amar. Te gndeti a a
d e f r u m o s la mine, nct d e - a b i a m-ai acuzat c a avea
u n ttic d e zahr. D o a m n e , a m invitat u n brbat btrn i
s i n g u r s ia c i n a c u m i n e , a a c , evident, trebuie ne
aprat s m i urc c u el n pat! nfuriat, n c e r c iari
s se elibereze.
Braele lui se strnser i mai mult, nct d e abia d a c
mai p u t e a s respire.
- i-am s p u s s ncetezi, o avertiz d i n n o u . O s te
nvineeti t o a t .
- D a c o s m nvineesc o s fie d o a r vina ta, n u a
m e a . T u eti cel care m ine nctuat. D d u c u p i
ciorul n s p a t e , lovindu-l n fluierul piciorului c u clciul,
n u m a i c era nclat c u nite p a p u c i foarte uori, iar el
a v e a c i z m e ; g e m u , n u m a i c F a i t h i d d u s e a m a c
nu-l lovise c u a d e v r a t tare. i rsuci t r u p u l tiind c
d a c i sttea n fat p u t e a s l o v e a s c mai bine.
- Pisic... slbatic... c e eti, i zise, gfind din c a u z a
efortului p e care-l f c e a cutnd s-o tin n e m i c a t . La
naiba, n-ai d e g n d s stai locului? Eram g e l o s , a d m i s e
n cele din u r m , c u sinceritate.
Pentru u n m o m e n t , r m a s e prea uluit c a s mai
p o a t reaciona. R m a s e n e m i c a t n c e r c u l braelor
lui, s i m i n d u - s e ameit d e n o u a e m o i e . G e l o s . N u p u
t e a fi g e l o s dect d a c ar fi inut la e a - n u . N u p u t e a
s-i p e r m i t s c a d ntr-o a s e m e n e a c a p c a n . Nu n
d r z n e a s-l c r e a d . Doar mai f u s e s e i nainte martor
la felul n care-i d u c e a pn la c a p t s e d u c i a ; i a m i n
t e a c u m o c o n v i n s e s e p e Lindsey Partain, c o m p l i m e n tnd-o, s p u n n d u - i ct d e mult o d o r e a , ct nevoie avea
d e ea. El era a d e p t u l obinerii a c e e a ce-i d o r e a . n
v r e m e c e n u mai a v e a nici o n d o i a l a s u p r a faptului c
o d o r e a fizic, mai ales c u o d o v a d att d e p r o e m i n e n t ,
i d d e a s e a m a c n rest nimic altceva n u se s c h i m -

210
b a s e . n c mai v o i a c a e a s plece din ora i avea d e
g n d s se f o l o s e a s c d e s l b i c i u n e a pe care o avea
p e n t r u el c a s-o c o n v i n g .
- i t u chiar te atepi la m o d u l sincer c a e u s te
c r e d ? l. ntreb n cele d i n u r m , fiecare cuvnt fiind
ncrcat c u electricitate.
El se m p i n s e c u c o a p s e l e nainte.
- Poi s negi c h e s t i a asta?
Ea se for s ridice n e p s t o a r e d i n umeri.
- Ce este d e n e g a t ? i s-a sculat. Mare scofal. Asta
nu n s e a m n a b s o l u t nimic.
Pieptul lui n c e p u s vibreze atunci cnd chicoti.
- Ce b i n e c a m u n o r g a n i s m s n t o s , altfel ai fi
reuit s-mi p r o v o c i u n c o m p l e x d e inferioritate.
i-ar fi dorit c a el s n u mai rd. Nu v o i a c a el s
aib simul u m o r u l u i att d e ascuit. Ar fi vrut s fie ru i
n g u s t la minte c a s-l p o a t dispreui. l loc d e asta, era
c u r a j o s i hotrt, c u u n sim al u m o r u l u i s n t o s . Era
p o a t e u n tip dur, dar n nici u n caz u n tip ru intenionat.
i nclin c a p u l c a s-o p o a t m u c a uurel d e ure
c h e , rsuflarea c a l d gdilndu-i pielea gtului.
- De f a p t n-ar t r e b u i s fie nici o p r o b l e m , m u r m u r
el. P u t e m s fim m p r e u n ; n u aici, dar asta este o
c h e s t i u n e c e se p o a t e rezolva.
Faith nepeni iari.
- Pun pariu q a a e. i implic neaprat plecarea
m e a d i n o r a , aa-i?
L i m b a lui o gdila n v r e m e c e se j u c a uor c u lobul
urechii, nainte c a a c e s t a s fie prins ntre dini.
- N u o s t r e b u i a s c s te mui prea departre, n
c e r c el s-o c o n v i n g . Nici m c a r n u trebuie s vinzi
c a s a asta. O s-i c u m p r e u o alt c a s , mai mare,
d a c a a vrei...
Furia o c o p l e i d e o d a t , roie i nverunat. Se
eliber imediat din braele care se relaxaser n jurul ei,

211
ntorcndu-i fata a l b c u o c h i arztori spre faa lui c u o
expresie ncntat.
- Mai taci d i n g u r ! N u t e poi opri s n u te gndeti
c snt d e vnzare, n u ? S i n g u r a s c h i m b a r e este faptul c
m-ai m u t a t la u n pre mai costisitor p e pia. N u vreau
nici de-a naibii c a s a t a afurisit, n s c h i m b d o r e s c c a t u
s o prseti p e a m e a . n clipa asta!
Ochii lui Gray s e n g u s t a r , dar el n u se clinti nici
m c a r c u o fraciune d e c e n t i m e t r u .
- N u m-am gndit nici o s e c u n d s te c u m p r . n
c e r c a m d o a r s fac lucrurile ct mai uoare p e n t r u tine.
- B u n n c e r c a r e , n u m a i c e u c u n o s c prea multe
lucruri d e s p r e tine. Doar t e - a m vzut n aciune, mai ii
minte? Amintirea acelei n o p i p r e a teribil d e a m a r din
t o n u l c u care-i v o r b i s e , rmnnd c a o stafie ntre ei.
N u m a i c ea mai a v e a o amintire d e s p r e el, u n a d e s p r e
care Gray h a b a r nu a v e a : z i u a a c e e a n care-l v z u s e
c u L i n d s e y P a r t a i n . l v z u s e n a c i u n e , foarte bine
chiar.
El r m a s e t c u t u n m o m e n t , privirea n t u n e c a t cntrind-o p a r c .
- A a c e v a n-o s se mai ntmple v r e o d a t , i zise
c u blndee.
- N u , n-o s se mai ntmple, fu i ea d e a c o r d ,
ridicndu-i b r b i a . N-o s te mai las s te pori a a c u
mine.
- N-ai p r e a a v e a d e ales d a c m-a hotr n privina
asta, i-o n t o a r s e el, iari furios, c u ochii strlucindu-i
d e aare. 0 prinse c u d o u d e g e t e d e brbie. S n u
uii, s c u m p o . D a c o s fie nevoie, o s j o c c u mult mai
dur.
Ea i retrase c a p u l .
- La fel i e u .
Privirea lui se p l i m b iari a s u p r a ei, expresia d i n
o c h i s c h i m b n d u - s e n c e v a ncrcat d e fierbineal.

212
-

Pun pariu c aa-i. A p r o a p e c m tenteaz s


aflu ct d e d u r p o i s fii, d o a r d e d r a g u l d i s t r a c i e i .
Dar d i s c u i a asta a deviat d e tot. N u sntem n rzboi,
s c u m p o . P u t e m s f a c e m u n aranjament c o n v e n a b i l i
s ne s i m i m bine fr s-mi rnesc familia, asta n u m a i
d a c ai fi i t u d e a c o r d .
- N u , i r s p u n s e Faith.
- s t a t r e b u i e s fie cuvntul t u favorit. M-am c a m
sturat s-l tot a u d .
- A t u n c i stai ct mai d e p a r t e d e c a s a asta. Oft o b o
sit d e o d a t d e t o a t a c e a lupt p r o s t e a s c . Nu vreau
s-i fac nici u n ru familiei tale. N u d e asta m-am ntors.
sta este c m i n u l m e u ; n u vreau s p r o v o c nici un fel
d e n e c a z u r i , n u v r e a u dect s triesc aici. Dar d a c o
s fie n e v o i e s m lupt c u tine p e n t r u asta, o s-o fac.
- A t u n c i condiiile luptei a u fost trasate. Gray ridic
d i n u m e r i . A c u m d e p i n d e d o a r d e tine d e cte necazuri
o s fii n stare s nduri d o a r c a s rmi aici. Eu unul
n-o s d a u n a p o i ; n c eti la fel d e neinvitat n oraul
sta. Dar, d a c t o t u i i s c h i m b i prerea, n u trebuie
dect s-mi dai u n t e l e f o n . O s a m grij d e tine fr s
te d e r a n j e z e nimeni c u ntrebri i c u brfe.
- N-o s te s u n .
- Poate c n u , dar p o a t e c d a . Doar gndete-te la
cte a m p u t e a avea m p r e u n .
- Da, c e ? Q o u ntlniri p e s p t m n i alea n f u g ?
S mini p e u n d e te d u c i , p e n t r u c n u ai .vrea c a familia
t a s afle c u m v a ? M u l u m e s c , dar nu v r e a u .
El ntinse o mn i-i c u p r i n s e o b r a z u l n p a l m , iar
d e d a t a asta ea n u se mai retrase. A t i n g e r e a lui era
foarte blnd n v r e m e c e c u d e g e t u l cel mare i mngia
buza de jos.
- n s e a m n mai mult dect u n s i m p l u regulat, i zise
c u blndee. Dei n u m a i b u n u l D u m n e z e u tie ct d e
mult mi d o r e s c t r e a b a asta, att d e mult, nct m d o a r e .

213
Pentru c i d o r e a c u atta disperare s-l c r e a d , n u
n d r z n e a . n c e r c s lupte c u lacrimile n v r e m e ce-i
s p u s e ncet:
- Te rog, pleac.
- Bine, o s plec. Dar gndete-te la ce i-am s p u s .
Se ntoarse s p r e u , d u p care se opri. n legtur c u
a g e n i a ta...
Imediat d e v e n i 'alert i g a t a pregtit pentru o alt
lupt.
- D a c ndrzneti s faci c e v a i s a d u c i prejudicii
ageniei...
El i a r u n c o privire n e r b d t o a r e .
- Taci. N u a m d e g n d s fac nimic. V o i a m d o a r s
tii ct d e m n d r u snt d e tine. M b u c u r sincer d e cte ai
reuit s realizezi. De fapt, i-am s p u s directorului hote
lului s a c o r d e o i m p o r t a n s p e c i a l grupurilor venite
prin a g e n i a ta...
Era m n d r u d e ea? Faith r m a s e n e m i c a t d u p
plecarea lui i lacrimile p e care i le reinuse c u s u c c e s
nainte n c e p u r s-i j r o i a s c p e obraji. Oare s ndrz
n e a s c s-l c r e a d ? i d d u s e a m a c n u putea. Tre
b u i a s-i m e n i n hotrrea anterioar i s n u mai
d u c turitii n hotelul lui.
N u m a i c lacrimile c o n t i n u a u s c a d . i s p u s e s e c
era m n d r u d e ea.

CApTOlul 1 0

M o n i c a i p r e l u n g e a t o t mai mult e d e r e a n baie,


avnd n e v o i e d e a c e a intimitate c a s-i p o a t reveni.
Era n t o t d e a u n a uor a l a r m a n t a c e a pierdere a eului, a
personalitii. Michael n u p r e a ns s-o simt; prea
m e r e u fericit, p o a t e puin ameit atunci cnd se d d e a
j o s d e p e ea. Auzi scritul patului cnd el se m i c c a
s-i s t i n g igara, p r o b a b i l . N u f u m a prea mult, d e fapt,
n c e r c a s se lase dar, d u p o partid d e amor, era u n a
dintre puinele dai cnd g s e a c e g r e u d e rezistat la
igri. Astzi mna i t r e m u r a s e uor atunci cnd a p r i n
s e s e bricheta, f c n d m i c u a flacr s fileze.
A c e a m i n u s c u l reacie d i n partea lui o b u c u r a s e i
o excitase, a a c r m s e s e n baie c e v a mai mult c a el
s n u o p o a t Vedea. Era i a a d e s t u l d e ru c tia ct
d e s l b a t i c d e v e n e a a t u n c i cnd era n interiorul ei,
g e m n d , a g n d u - s e d e u m e r i i lui, n e c o n t r o l n d u - i
z b a t e r e a c o a p s e l o r . Indiferent d e ct d e mult ncercase,
n u reuise s le f a c s rmn n e m i c a t e . i era m e r e u
att d e u d a c o l o j o s ; auzise z g o m o t u l f c u t atunci cnd
se m i c a s e n interiorul ei. A t u n c i n u se simise d e l o c
stnjenit, n u se p u t u s e gndi dect la f e b r a a c e e a care o
m c i n a s e p e d i n u n t r u , d e - a b i a d u p a c e e a simise
jena.

215
C u Alex n u se ntmpla defel aa ceva. C u Alex se
p u t e a retine; s e p r e a c i lui i plcea mai mult n felul
sta, i ea tia i d e c e . El se prefcea c era d e fapt c u
mama ei.'
N u ar fi vrut s-o f a c c u Alex, dar, n acelai t i m p , o
f c e a m e r e u . N u ar fi putut s p u n e c o forase vreodat,
nu se p u t e a mini, nici m c a r c a s se simt mai bine c
o f c u s e . l i u b e a p e Alex, dar, el era c a un fel d e tat
p e n t r u ea. Desigur, nu ar fi putut s o c u p e locul tatlui
ei, nimeni n-ar fi p u t u t s-o f a c , dar Alex fusese cel mai
b u n prieten al lui i f u s e s e att d e trist cnd Guy plecase
a a c u m p l e c a s e . Tcut, le oferise tuturor un umr d e
care s se sprijine, s a u p e care s plng. Cteodat, n
acele prime zile, chiar se p r e f c u s e c el era tatl lor, c
nimic d e fapt n u se s c h i m b a s e .
Dar a c e a fals impresie nu i n u s e niciodat prea
mult. o c u l oribil d i n ziua a c e e a s c h i m b a s e pentru tot
d e a u n a c e v a d i n interiorul ei i n cele d i n u r m a c c e p
tase c nimic n u avea s mai fie perfect v r e o d a t . Tatl
ei nu avea s se mai n t o a r c ; se p r e a c prefera s
triasc m p r e u n c u creatura a c e e a o r d i n a r dect c u
p r o p r i a lui familie. N-o i u b e a p e m a m a i nici n-o iubise
vreodat.
T o t u i , Alex o i u b e a p e m a m a . Bietul Alex! Nu-i mai
p u t e a aminti c n d i d d u s e s e a m a d e sentimentele lui,
cnd v z u s e d e v o i u n e a i tristeea d i n ochii lui; totui
asta se ntmplase la ctiva ani d u p plecarea lui Guy.
C a m pe v r e m e a cnd reuise s-o c o n v i n g p e m a m a s
c o b o a r e p e n t r u p r i m a d a t la cin. El r e u e a s f a c
mai multe c u m a m a lor dect r e u e a ea i Gray; p o a t e
c din c a u z a gentileii blnde i d e v o t a t e c u care o
n c o n j u r a m e r e u . i n u m a i D u m n e z e u tia c G u y n u se
p u r t a s e n i c i o d a t n a c e s t fel c u ea. F u s e s e m e r e u
politicos i blnd, dar ti puteai d a s e a m a imediat c era
u n c o m p o r t a m e n t artificial, c d e f a p t n u d d e a d o i bani

216
p e a a c e v a . n s lui Alex i p s a .
i aminti d e n o a p t e a n care se ntmplase p r i m a
dat. Gray era plecat la N e w Orleans c u afaceri. M a m a
c o b o r s e la c i n , dar, n c i u d a ncurajrilor lui Alex, p
ruse mai d e p r i m a t dect d e o b i c e i i d e abia d a c se
atinsese d e mncare. i, n c i u d a rugminilor lui, ime
diat d u p a c e e a se retrsese n c a m e r a ei. Cnd se
ntorsese i d d u s e c u ochii d e M o n i c a , ea o b s e r v a s e
imediat d e z o l a r e a nscris p e faa lui i instinctiv ntin
sese o mn p e care o a e z a s e p e braul lui, d o r i n d s-l
consoleze.
Era o n o a p t e f r i g u r o a s d e iarn. n s a l o n se f c u s e
f o c u l , a a c m e r s e s e r a c o l o , ea ncercnd s-i mai
aline a c e a tristee. S t t u s e r p e c a n a p e a u a din faa
c m i n u l u i n c a r e d u d u i a f o c u l , d i s c u t n d linitii d e
multe lucruri, n v r e m e c e el s o r b e a din brandy-ul d e
d u p cin, o p l c e r e a lui. C a s a era tcut, c a m e r a
n t u n e c o a s , c u o s i n g u r v e i o z aprins. Focul nce
p u s e s se d o m o l e a s c . i p r o b a b i l c la lumina fl
crilor e m n a s e izbitor d e bine c u m a m a ei. n seara
a c e e a i strnsese prul ntr-un QOC sofisticat i era
m b r c a t m e r e u n rochiile a c e l e a c o n s e r v a t o a r e c u m i
p l c e a u i m a m e i . P r o b a b i l p e n t r u t o a t e acele motive,
b u t u r a , s o l i t u d i n e a , c a m e r a n t u n e c o a s , p r o p r i a lui
d e z a m g i r e , a s e m n a r e a ei c u m a m a - se ntmplase.
Un srut se t r a n s f o r m a s e n d o u , a p o i n trei, a p o i
n multe altele, minile lui erau n prul ei, n v r e m e ce
g e m e a s o n o r . M o n i c a i aminti ct d e tare 7i b t u s e
inima, d e t e a m i d e simpatie d u r e r o a s . El i atinsese
a p o i snii, a p r o a p e c u reveren, dar n u m a i pe d e a s u p r a
hainelor. i i ridicase a p o i f u s t a d o a r att ct s dez
g o l e a s c p a r t e a esenial, c a i cnd n u ar fi dorit s-i
violeze p u d o a r e a m a i mult dect ar fi fost necesar. i
a m i n t e a a p o i foarte c o n f u z d e c a r n e a dezgolit, ne
v z u t dar simit, atunci cnd se a p s a s e pe ea, a p o i

217
d u r e r e a a c e e a c u m p l i t i micrile rapide d i n interiorul
ei. O r i c u m , c e e a c e r m s e s e neatins d e t i m p , era c u vntul p e care l o p t i s e rguit la u r e c h e , apoi repetat:
Noelle."
Se p r e a c nu-i d d u s e s e a m a c el fusese pri
m u l , n m i n t e a lui, e a f u s e s e d e fapt m a m a .
Iar n m i n t e a ei, D u m n e z e u s-o ierte, el fusese tata.
Era totul att d e g r e o s nct i a c u m se simea dez
g u s t a t d e ea nsi. Ea n u a v u s e s e n i c i o d a t nici un fel
d e s e n t i m e n t e d e n a t u r s e x u a l fa d e tatl ei; d e fapt
n u a v u s e s e nimic p e n t r u nimeni pn la Michael. Dar n
t u m u l t u l emoiilor d i n s e a r a a c e e a se gndise c d a c i
oferea c e e a c e d o r e a i m a m a nu-i p u t e a d a , atunci nu
va mai p l e c a d e lng ei. A a c luase locul m a m e i ,
oferindu-i sexul c a mit c a s-l p o a t pstra pe tata
a c a s . Bietul Alex! Biata d e ea. A m n d o i simple s u r o
g a t e a c e v a c e n u p u t e a u avea. Freud ar fi avut o zi
plin c u ea.
Dar n o a p t e a a c e e a n u n s e m n a s e dect p r i m a d i n t r - u n ir l u n g d e n o p i de-a lungul ultimilor apte ani.
Dei n u chiar att d e multe, d a c sttea i se g n d e a mai
bine. Michael p r o b a b i l c-o a v u s e s e d e mai multe ori
ntr-un s i n g u r a n dect o a v u s e s e Alex n t i m p u l celor
a p t e . Alex p r u s e att d e ruinat, d o r i n d s se s c u z e
t o a t v r e m e a . N u m a i c venise iari la ea, avnd o
n e v o i e d i s p e r a t d e a se preface c Noelle era n bra
ele sale, iar M o n i c a l lsase s-i afle uurarea d u p
c a r e tnjea. Dar n u se a p r o p i a s e n i c i o d a t d e ea atunci
c n d era i Gray a c a s , d o a r a t u n c i cnd era plecat n
afara oraului c u afaceri.
Ultima d a t f u s e s e d o a r c u d o u zile n urm, cnd
Gray f u s e s e la N e w Orleans. Se d u s e s e la biroul lui Alex
n s e a r a a c e e a , a a c u m o f c e a d e o b i c e i , iar el i
f c u s e felul p e c a n a p e a u a d e a c o l o . N i c i o d a t nu inea
prea mult. i n i c i o d a t n-o d e z b r c a s e p e ea s a u p e el

218
nsui. De a p t e ani i f c e a felul i n i c i o d a t n acest
rstimp nu-l v z u s e g o l , chiar i penisul nu i-l v z u s e
dect d e cteva ori. El n c p r e a s se s c u z e n* parm a n e n t d i n c a u z a acelei d o r i n e , d e p a r c ea ar fi fost
c u a d e v r a t m a m a i se g n d e a c ntregul p r o c e s era
foarte urt. A a c i el i d d e a silina s termine ct
m a i j e p e d e , d u p care e a se c u r a i p l e c a a c a s .
ns c u Michael n u era d e l o c la fel. n c n u tia ce
a n u m e o atrsese la el, s a u c u m d e p e r m i s e s e c a lu
crurile s p r o g r e s e z e att d e d e p a r t e . El c r e s c u s e n
Prescott a a c , desigur, l c u n o t e a nainte. Era c u
cinci ani mai mare dect Gray i fusese deja angajatul
erifului a t u n c i cnd ea d e abia t e r m i n a liceul. De altfel,
p e a t u n c i el era deja nsurat c u iubita pe care o avusese
n liceu i a v e a d o i biei. Din p c a t e ns nu se a v u
seser d e l o c bine i n cele din u r m ea se hotrse s-l
p r s e a s c , fr s s p u n n i m n u i nimic. Se m u t a s e
imediat n B o g a l u s a i se recstorise c a m la d o i ani
d u p a c e e a . Bieii lui a v e a u a c u m a p t e s p r e z e c e i
respectiv o p t s p r e z e c e ani i erau n relaii foarte b u n e
c u tatl lor.
Michael era d e f a p t -n relaii b u n e c u t o a t lumea,
c u g e t mai d e p a r t e , c u u n zmbet p e buze. Probabil c
d e a c e e a i f u s e s e ales erif n locul lui Deese cnd se
p e n s i o n a s e c u trei ani n u r m . Era c u adevrat u n
b r b a t atrgtor, cruia nu-i p l c e a u c o s t u m e l e , n locul
lor prefernd u n i f o r m a i pantofii la m o d nlocuindu-i c u
cizmele. Era un adevrat uria d e u n metru o p t z e c i i
cinci nlime, c u pr d e c u l o a r e a nisipului i o c h i al
batri, p r i e t e n o i , i o p u z d e r i e d e pistrui pe nas. Un tip
pe cinste.
ntr-o zi, c u v r e u n a n n u r m , f u s e s e n ora i se
hotrse s ia prnzul la restaurantul d e lng cldirea
m u n i c i p a l , care avea cei mai b u n i h a m b u r g e r i d i n ora.
Maic-sa s-ar fi oripilat t o a t la auzul unei a s e m e n e a

219
g u s t p l e b e u , n u m a i c M o n i c i i p l c e a u la n e b u n i e
h a m b u r g e r i i i s e mai r e g a l a d i n cnd n c n d . Era deja
aezat la m s u a d i n col c n d intrase Michael, i luase
h a m b u r g e r u l i s e n d r e p t a s p r e u n s e p a r e u , c n d , trecnd p e lng ea, se o p r i s e i o ntrebase d a c se p u t e a
aeza. Uimit, i p e r m i s e s e .
La n c e p u t f u s e s e foarte e a p n , n u m a i c Michael
p u t e a f a c e i u n nger s-i ias d i n cucernicie c a s i
se alture la haz. Foarte r e p e d e d u p a c e e a n c e p u s e r
s rd i s v o r b e a s c d e p a r c ar fi fost v e c h i prieteni.
A p o i mai a v u s e s e u n m o m e n t d e stnjeneal atunci cnd
el o invitase la c i n ; d e v e n i s e f o a r t e c o n t i e n t c
m a m a ei n u ar fi a p r o b a t a a c e v a . N u era nimic a s c u n s
s a u netiut d e s p r e Michael M c F a n e i n m o d ^ c e r t n u
era dintr-o familie b u n , a a c u m era M o n i c a . ns ac
c e p t a s e , i, s p r e m a r e a ei uimire, pregtise c i n a chiar
el, fcnd fripturi la grtar n g r d i n a d i n spatele casei
lui. Pentru c l o c u i a la f e r m a m i c u u n d e se n s c u s e i
c r e s c u s e , c u cel mai a p r o p i a t v e c i n la o mil deprtare,
iar M o n i c a se simise ct se p o a t e d e linitit d e solitu
d i n e a t c u t a csuei lui d e ar.
Destul d e relaxai, d u p c e m n c a s e r n c e p u s e r s
d a n s e z e p e m u z i c a c o u n t r y c e se t r a n s m i t e a la radio,
m i c n d u - s e ncet prin sufrageria m i c u d u p care l
lsase s-o c o n d u c ncet n d o r m i t o r . Adevrul era c
nici prin c a p nu-i t r e c u s e s-l lase, nici n u luase n
c o n s i d e r a r e c v a n c e r c a mcar. N u m a i c el n c e p u s e
s-o srute i srutrile lui erau c a l d e i ncete i pentru
p r i m a d a t n via simise d o r i n a arzndu-i n pntece.
Speriat d e c e e a c e i se ntmpla i d e vitez c u care se
ntmpla, r m s e s e n e m i c a t n d o r m i t o r i l lsase
s-i d e s f a c r o c h i a i s-i s c o a t sutienul. Pn atunci
nimeni nu-i mai v z u s e snii, n s Michael n u se m u l
u m i s e d o a r c u vzutul, ci se i a p u c a s e s-i g u s t e .
P r e s i u n e a gurii lui p e sni o f c u s e s d e v i n slbatic,

220
aa c se a r u n c a s e r n pat. Pentru el n u exista a c e a
micare d i s c r e t a c o a p s e l o r c u pantalonii lsai n vine.
Foarte c u r n d d u p a c e e a e r a u a m n d o i g o i , nlnuii
p e c e a r c e a f u r i l e d e b u m b a c , iar a c e a a d j e r e d e d o
rin e x p l o d a s e ntr-o p l c e r e att d e a p r i g nct n c o
speria.
Nici o d o a m n n u s-ar fi purtat astfel, dar M o n i c a
tiuse d i n t o t d e a u n a c n u era o d o a m n . M a m a era o
d o a m n ; M o n i c a n c e r c a s e c u d i s p e r a r e n t r e a g a ei
via s-i s e m e n e , c a m a m a s-o i u b e a s c , dar, ntot
d e a u n a d d u s e gre. M a m a ar fi fost oripilat i dez
g u s t a t d a c ar fi tiut c fiica ei p e t r e c e a cteva ore
p e s p t m n n pat c u Michael M c F a n e , eriful, regulndu-se c a o i e p u r o a i c .
C t e o d a t M o n i c a d e t e s t a t o a t e acele lucruri stricte
c u care f u s e s e b o m b a r d a t n c din l e a g n . Gray nu
f u s e s e s u p u s la a a c e v a i nici pislogit c u t o a t e acele
lucruri p e care d o a m n e l e n u a v e a u voie s le fac. Era
c a i c u m m a m a l c o n s i d e r a s e p e Gray o c a u z deja
p i e r d u t n c d e la natere; p e n t r u c era brbat, ca
atare Se a t e p t a c a el s se p o a r t e p r e c u m un animal.
i p e n t r u c era o d o a m n , t r e c u s e c u v e d e r e a e s c a
p a d e l e fiului i soului ei; a s e m e n e a lucruri n u o p u t e a u
interesa i se a t e p t a c a nici p e fiica ei s n-o inte
reseze.
N u m a i c n u se ntmplase aa, dei M o n i c a ncer
c a s e d i n rsputeri. n c e r c a s e d i n g r e u , cel puin n primii
d o u z e c i i cinci d e ani ai vieii. Chiar i d u p ' c e m a m a
se r e t r s e s e n e a n s i , d e p a r t e d e e i , d u p c e tatl
ei p l e c a s e , M o n i c a c o n t i n u a s e s ncerce, spernd c,
d a c era d e s t u l d e b u n , m a m e i ei n u mai avea s i se
par att d e g r e u d u p plecarea soului.
Dar n t o t d e a u n a d o r i s e mai mult. M a m a f u s e s e ntot
d e a u n a att d e rezervat i d e rece, perfect, d e ne
atins. Tatl ei f u s e s e c a l d i iubitor; o mbria m e r e u ,

221
se j u c a c u ea, n c i u d a d e z a p r o b r i i m a m e i , considernd
c n u se c u v e n e a o a s e m e n e a c o m p o r t a r e fat d e fiica
lor. Gray era i mai impuntor fizic dect tatl s u ; mereu
a v u s e s e n el o flacr interioar pe care M o n i c a o
r e c u n o s c u s e d e la o vrst f r a g e d .
n c i a m i n t e a c , o d a t cnd Gray venise a c a s
d e la c o l e g i u , r m s e s e r n jurul m e s e i d u p cin c a
s v o r b e a s c . Gray se ntinsese n s c a u n c u a c e a gratie
felin a lui, rznd n v r e m e c e d e s c r i a o fars fcut
u n u i a dintre antrenorii e c h i p e i , i atunci avusese... nu
r e u e a s d e s c r i e p r e a bine... un fel d e senzualitate
slbatic n felul n care-i m i c a s e c a p u l , n micarea
minii atunci c n d ridicase p a h a r u l . A t u n c i privise n d i
recia m a m e i i o v z u s e h o l b n d u - s e la Gray plin d e
revolt, d e p a r c ar fi vzut n fata ochilor un animal
d e z g u s t t o r . Desigur, asta i f u s e s e , u n animal, un a d o
lescent s n t o s i v i g u r o s , strlucind d i n c a u z a t e s t o
s t e r o n u l u i revrsat n t r u p . Dar nu era nimic respingtor
la el i M o n i c a se simise n e m u l u m i t d e a c e a d e z a p r o
bare tacit a m a m e i la a d r e s a lui.
Gray era i f u s e s e u n frate m i n u n a t ; nici n u tia c u m
s-ar fi d e s c u r c a t fr el n zilele acelea c u m p l i t e d e d u p
p l e c a r e a lui Guy. F u s e s e att d e ruinat d e ncercarea
a c e e a d e s i n u c i d e r e nct i jurase s n u se mai lase
n i c i o d a t c u p r i n s d e o a s e m e n e a slbiciune, o ase
m e n e a p o v a r p e umerii lui Gray. F u s e s e o adevrat
lupt, dar reuise s-i tin p r o m i s i u n e a . Era d e s t u l s
p r i v e a s c la cicatricile subiri d e p e ncheieturile minilbr
c a s-i a m i n t e a s c imediat care era preul slbiciunii.
Dar, c n d o v z u s e p e Faith n p a r c a r e a d i n fata
b c n i e i , f u s e s e att d e o c a t nct, p e n t r u p r i m a d a t
d u p u n t i m p n d e l u n g a t , revenise la vechiul o b i c e i d e a
fugi la Gray, a t e p t n d u - s e c a el s s e o c u p e d e p r o
b l e m e l e ei. F u s e s e d e z g u s t a t d e ea nsi c-i per
m i s e s e a a c e v a , dar, atunci c n d v z u s e prul acela d e

222
u n rou-ntunecat, d e o a s e m e n e a culoare b o g a t care
s e m n a c u vinul b u n , inima a p r o a p e c ncetase s-i
mai bat. Pentru u n m o m e n t c u m p l i t i ameitor crezuse
c tatl ei se n t o r s e s e . Pentru c d a c Renee era a c o l o
asta n s e m n a c v e n i s e i tatl ei.
N u m a i c G u y n u era p e nicieri la v e d e r e . N u era
dect Renee care p r e a chiar mai tnr dect f u s e s e
atunci cnd p l e c a s e , c e e a ce era o nedreptate strig
t o a r e la cer. C i n e v a att d e ru i d e p c t o s c a Renee
Devlin ar fi trebuit s a i b nscrise p e fat t o a t e p
catele, c a t o a t l u m e a s-o tie. N u m a i c fata care se
ntorsese n direcia M o n i c i era la fel d e f r u m o a s c a
n t o t d e a u n a , fr u n rid la v e d e r e . Aceiai o c h i verzi
puin s o m n o r o i , a c e e a i g u r mare, roie i senzual nimic s c h i m b a t . i, p e n t r u u n m o m e n t , M o n i c a redeve
nise fata rnit i neajutorat care f u s e s e o d i n i o a r i
f u g i s e direct la Gray.
N u m a i c n u f u s e s e Renee; f e m e i a din parcare f u
sese Faith Devlin, iar Gray f u s e s e ciudat d e ovitor
cnd se p u s e s e p r o b l e m a s-i "foloseasc t o a t influ
ena p e care o a v e a m p o t r i v a ei. M o n i c a n u inea minte
prea multe d e s p r e Faith, d o a r o amintire v a g c u o
feti foarte s l a b care avea acelai pr c a i m a m a ei,
dar asta n u c o n t a . C e e a c e n u era d e l o c v a g f u s e s e
d u r e r e a p e c a r e o simise a t u n c i cnd o v z u s e , vechile
amintiri, aceleai s e n t i m e n t e d e trdare i d e a b a n d o
nare n v o i a sorii. De a t u n c i i f u s e s e t e a m s mai
m e a r g n o r a , i f u s e s e t e a m s n u o revad p e Faith
i s s i m t u s t u r i m e a srii presrate p e o ran d e s
chis.
- M o n i c a ? veni v o c e a lene a lui Michael. Ai d e
g n d s d o r m i a c o l o , iubito?
- N u , t o c m a i m a r a n j a m , i strig M o n i c a d u p care
trase a p a la c l o s e t c a s d e a credibilitate s p u s e l o r sale.
I m a g i n e a d i n o g l i n d o privea. N u arta d e l o c ru p e n -

223
tru treizeci i d o i d e ani. Pr n e g r u i d e s , n u la fel d e
n e g r u c a al lui Gray dar nici c u uvie crunte la vedere.
Faa avea o a s e fine, f r u m o a s e , c a ale m a m e i ei, dei ea
avea ns ochii n t u n e c a i ai familiei Rouillard. Nu se
n g r a s e d e l o c i a v e a sni fermi i f r u m o i .
Michael era n c ntins n pat, g o l p u c , atunci cnd
iei e a d i n baie, u n zmbet c a l d ntinzndu-i-se pe fa n
t i m p ce-i d e s f c u s e braele larg.
- V i n o s te iau n brae, o invit, iar inima Monici
n c e p u s salte. Se car iari n pat i n c l d u r a
p r o t e c t o a r e a braelor lui. El oft d e ncntare cnd o
simi a p r o a p e i c u o mn mare se a p u c s-i mhgie
u n sn. C r e d c ar t r e b u i s ne c s t o r i m .
Inima n c e t s-i mai salte i a p r o a p e c i se opri. i
ridic privirile s p r e el c u o c h i mrii d e uimire i d e
panic.
- S-s ne c s t o r i m ? reui s b o l b o r o s e a s c , d u p
care-i a e z a m n d o u minile p e g u r c a s o p r e a s c
chicotitul isteric care a m e n i n a s se reverse. Michael i
M o n i c a M c F a n e ? Chicotiul se revrs dintr-o dat.
El zmbi ncntat.
- Ei i, ce d a c s u n d e p a r c a m f i g e m e n i ? Eu pot
s triesc c u asta d a c poi i t u . n c e p u s-i n e c
j e a s c sfrcul, plcndu-i felul n care se ntrise. Dar,
d a c o s a v e m v r e u n c o p i l , n u m e l e lui o s n c e a p c u
orice liter dar n u c u M.
Cstorie. C o p i i . Of, D o a m n e ! C u m v a , niciodat nu-i
t r e c u s e prin c a p c el ar fi v r u t s s e n s o a r e c u ea.
Nici m c a r n u se gndise la cstorie n legtura c u
propria-i p e r s o a n . Viaa ei n g h e a s e b o c n n u r m c u
d o i s p r e z e c e ani i n u se a t e p t a s se mai s c h i m b e
ceva.
N u m a i c nimic n u era static. Chiar i pietrele se
s c h i m b a u , e r o d a t e d e t r e c e r e a vremii i d e elementele
naturii. Alex nu lsase v r e o u r m n viaa ei att d e o r d o -

224
nat, n u m a i c Michael trecuse prin ea p r e c u m o
comet.
Alex, of, D o a m n e !
- tiu c n u a m p r e a multe s-i ofer, i r s p u n s e
Michael. C a s a asta c u s i g u r a n n u este c e e a c e este
c a s a n care ai trit pn a c u m , dar a m s-o aranjez
o r i c u m o s vrei t u ; d o a r s p u n e - m i ce a n u m e s fac i
eu o s fac.^
Alt o c . i p e t r e c u s e toi cei treizeci i d o i d e ani n
c a s a Rouillard. n c e r c s-i imagineze c u m ar fi s
l o c u i a s c n alt parte dar n u reui. C u d o i s p r e z e c e ani
n u r m , n t r e a g a f u n d a i e a vieii ei se c r p a s e , iar d e
atunci n u mai reuise s s u p o r t e alte s c h i m b r i , chiar i
u n a relativ m i n o r c u m ar fi fost c u m p r a r e a unei noi
maini. Gray o c o n v i n s e s e pn la u r m s-o s c h i m b e p e
c e a care o f o l o s i s e n c d e la n o u s p r e z e c e ani, aa
c u m c u cinci ani n u r m o forase s-i refac d o r m i
torul n ntregime. Se sturase pn peste c a p d e d e
c o r u l acela rozaliu d e feti m i c , dar n u m a i gndul ce
l-ar fi p u t u t s c h i m b a i f c e a p a r c i mai ru. Fusese o
a d e v r a t uurare atunci cnd Gray a d u s e s e u n d e c o
rator ntr-o zi c n d e a f u s e s e p l e c a t la dentist, c a a p o i
s se n t o a r c a c a s i s v a d c tapetul f u s e s e deja
cojit d e p e perei i c o v o a r e l e s c o a s e . i c u t o a t e astea
plnsese c a o n e b u n v r e m e d e trei zile. Att d e puin din
viaa d e d i n a i n t e r m s e s e la fel d u p plecarea tatlui,
nct o d u r e a s renune la rest. D u p c e t e r m i n a s e c u
plnsul i d e c o r a t o r u l i t e r m i n a s e i el t r e a b a , n c e p u s e
s-i i u b e a s c c a m e r a c u p a s i u n e ; tranziia f u s e s e d u
reroas, n u s c h i m b a r e a n sine.
- Iubito? o s c o a s e d i n gnduri v o c e a lui Michael, c u
un t o n plin d e ezitri. mi pare ru, c r e d c am...
Furioas, i a e z o mn p e s t e buzele lui.
- S n u ndrzneti s te crezi mai j o s dect mine, i

225
zise ncet, c u violent, s i m i n d d u r e r e a d e inim doar la
g n d u l c el i p u t u s e i m a g i n a c e a s-ar c r e d e prea
b u n p e n t r u el. Reversul era adevrat; Michael era mult
p r e a b u n p e n t r u ea. C u n u m a i d o u zile n u r m z c u s e
ntins p e c a n a p e a u a d e piele d i n biroul lui Alex i-l
lsase s-o reguleze. Urt cuvnt! Urt p r o c e s ! Nu avea
nimic n c o m u n c u felul n care f c e a Michael d r a g o s t e
c u ea. N u simise a b s o l u t nimic, d o a r mil i uurare
a t u n c i c n d t o t u l se t e r m i n a s e .
D a c Michael ar afla d e Alex atunci n-ar mai dori-o.
C u m ar p u t e a ? n ultimul a n i nchipuise c f u s e s e
d o a r a lui i n t o t a c e s t rstimp e a lsase u n vechi
prieten d e familie s-o b a t j o c o r e a s c , la fel c u m f c u s e i
n cei a s e ani dinainte.
N u simise nici u n fel d e v i n la a d r e s a lui Alex,
a t u n c i c n d Michael d e v e n i s e a m a n t u l ei. N u simea nici
u n fel d e legtur c u Alex, i c u m ar fi putut? Nici mcar
n u o f c e a c u ea, ci c u m a m a ei. Dar e a se simea
r o a s d e vin a t u n c i c n d se d u c e a la Alex, pentru c
s i m e a c l t r d a p e Michael... T r e b u i a neaprat s i
s p u n iui Alex c t r e a b a asta avea s nceteze, n u m a i
c v e c h e a t e r o a r e era n c a c o l o , adnc n g r o p a t . Dac
n u a v e a s-l mai lase s-o reguleze, avea oare s-i p
r s e a s c ? i chiar c o n t a d a c a v e a s-o fac? Ea n u mai
era fata rnit i c o n f u z ; n u mai avea nevoie d e u n
tat, d e p r o t e c i a lui.
Dar c e a v e a s s e ntmple c u m a m a d a c Alex n
c e t a s mai v i n la ei a c a s ? O i u b e a p e m a m a , dar
a v e a o a r e s s u p o r t e s-o v a d att d e p i e r d u t pentru
el, d a c n-avea nici m c a r uurarea a d u s d e pref
ctoria c f c e a d r a g o s t e c u ea?
- T e iubesc, i zise lui Michael, n v r e m e ce lacrimile
i c u r g e a u p e obraji. Doar c nu m-am gndit niciodat
c o s vrei s te nsori c u mine.

226
- P r o s t u t o ! li ster^ i
i ^
<

. .
.
^ s e lacrimile d e pe fata i un
viclean 11 a p r u p e f .,.
. . *
~ ~
^
.\
*ata. Mi-a trebuit a p r o a p e u n
sa g s e s c c u r a j u n&~
- *
* * *
M o n i c a reu i " ' P asta-i tot.
^ o n i c a reui sa~j j b e a s c la rndu-i.
- b p e r s a nu-rrij
j
j la fel d e
vreme ca sa spun d ^
- Te sperie a a q

- u *
zmbet

s a

an c a

u n

mult

r ? z n d

u-*^"'. ^.
S c h i m b a r e , o fac c u mare greutate.
Ingh.ii n o d u l d.n
_
.j
spun mamei d e s r
.
n C

n C e

g t

sigur; n u era nici u

t j a

e |

banu.se c a s e c u l c a
.
de vreme ce m a n ^
,
a v e a v r e u n pr.eten
. ^
nimic d.n c e s e p e t ^
_,
placa ideea d i n d o i i *
,,
,
, ~
. . .
motive. Unul, nu avea sa-i placa
ideea ca M o n i c a s
~

'
*
*
se m a n t e c u cineva, i asta pentru
c a nu 9 ^
oc g j | |
f
j
t fie
atinsa in m o d d e z g ^ ^
^
_
u

a n

D a r >

n j c j

c e a

? n

z j | e | e

t j a

r e

n c

McFane

a t a

c u r a

r b a t

a |

f i e

Familia?'^
.
f u s e s e n t o t d e a u n a srac, fermieri
. '
9. '
f e a u parte din aceeai ptur
s o c i a a c u cei d i n
~
o
.. l i V.
E m i l i a G r a y s o n s a u Rouillard. Faptul
c a M i c h a e era s e r i *
,
A
....
U |

a C

monaci

erif

n y

f|

n c

<j |

| C a t

o c

h ei;

o c

p e n t r u e a n u era
,
salariu o n o r a b i , d a r *
*

.
_ '
in nici u n caz s p e c t a c u l o s .
i u r m a sa fie n ^ ,
-
~ . A.
- n
~f
n v o i t a sa-i s p u n i lui Alex.
O s n c e m a ? r
'
reconfortant.
^ sa ncep mai in ij ^
j z c a s a . Ar trebui s fie gata
in, sa s p u n e m , a s e ,
.
,
sa te o b i n u i e t i c u
'
Privi in s u s s p r e * * ^
.
*
- Da D
t
iubitului i n s p u s e c u fervoare:
. ~
' .
Inima i b t e a slbatic. Avea s se
d e s c u r c e intr-un f e l
Avea sa-i s p u n m a m e i i avea sa
q

ft

j b

b | j

r e g u l

a r a n

u n i

t i

227
nfrunte d e z a p r o b a r e a rece. A v e a s-i s p u n i lui Alex
c n u s e va mai p u t e a ntlni c u el. O s-l r n e a s c , dar
n cele d i n u r m a v e a s neleag. N-o va a b a n d o n a pe
Noelle; f u s e s e o p r o a s t n u m a i c se g n d i s e la a a
c e v a . T r e b u i a s p r i v e a s c lucrurile c a un a d u l t i n u c a
o fat p r o s t u . Alex n u r m s e s e u n prieten adevrat
d o a r p e n t r u c i p e r m i s e s e s se culce c u e a ; el era
reprezentantul legal al lui Gray i u n prieten n c d i n a i n
t e a naterii ei. P r o b a b i l pur i s i m p l u luase o b i c e i u l s-o
f o l o s e a s c . Poate c avea s se bucure de s c u z a aceea
c a s nceteze, p o a t e c i el.se simea la fel d e vinovat
c a i ea.
T r e b u i a s p u n lucrurile la p u n c t ct mai b i n e . Nici
m c a r un s i n g u r lucru n u t r e b u i a s m e a r g a n a p o d a
s a u totul a v e a s fie dezvluit. O via n o r m a l i fericit
se zrea n faa ei p r e c u m u n inel d e aur al u n u i carusel
celest i p u t e a s-l ia d a c a v e a grij s f a c t o t u l c u m
t r e b u i a . Data t r e c u t Renee Devlin i d i s t r u s e s e visul...
Gndurile i se nvlmir. Chiar n v r e m e ce M i c h a e l
o m b r i a e x u b e r a n t , o alt fa i a p r u d i n a i n t e a
ochilor: o c h i verzi, s o m n o r o i , o g u r s e n z u a l care
p u t e a n n e b u n i orice brbat. Ren6e n c a c o l o , chiar
d a c s u b f o r m a fiicei sale.
Faith t r e b u i a n e a p r a t s plece. M a m a a v e a s fie
mult mai fericit d a c Faith p l e c a d i n o r a . B a chiar
p u t e a fi d e a c o r d c u M o n i c a , d a c e a e r a c e a care
r e u e a s-o a l u n g e d e a c o l o . i d a c s e i m p l i c a n
t r e a b a asta i M i c h a e l ar fi fost i mai bine...
n c e p u s s e m p i n g c u minile n umerii | i g o i .
- Exist o p r o b l e m .
El o eliber, oftnd d e d e z a m g i r e . M o t i v a i d e z a m
girii i se d e z u m f l imediat n p o a l .
- Care?
- Este m a m a .
u

228
El oft iari.
- Crezi c n-o s-i p l a c ideea s te mrii c u mine?
- Ei n-o s-i p l a c i d e e a d e a m mrita c u oricine, i
zise M o n i c a fr ovial. T u nu tii, o s fie att d e
suprat.
El p r e a uimit.
- Pentru D u m e n z e u , d e c e ?
M o n i c a i m u c b u z e l e p e n t r u c t r e b u i a s spele
rufele m u r d a r e ale familiei n faa unui strin.
- Pentru c asta o s n s e m n e c o s m c u l c c u
tine.
- Sigur c o s te... o h ! A c u m p r e a stnjenit. Pro
babil c n acele m o m e n t e i a m i n t e a v e c h e a brf d e
spre a r a n j a m e n t u l dintre prinii ei. Bnuiesc c nu-i
plac lucrurile d e g e n u l sta.
- Urte pn i s i m p l a idee. i a c u m c n ora este
i Faith Devlin este s u p r a t d e - a binelea. Precaut,
M o n i c a l n d r u m n direcia dorit. Dac Faith pleac
iari, asta o s-o mai m b u n e z e pe m a m a , dar e u nu tiu
c u m s m d e s c u r c c u t r e a b a asta. Gray n c e a r c i el
s-o f a c s p l e c e , dar s p u n e c n u p o a t e face mare
lucru, n u c a nainte.
S p r e m a r e a ei s u r p r i n d e r p , Michael rmase mpietrit
i p e fa i a p r u o u m b r .
- tiu c e a n u m e simte. Nici e u n-a vrea s fac ceva
c a s-o s c o t pe fata aia dintr-o alt cas.
M o n i c a se retrase p u i n , nelinitit p e n t r u c el rs
p u n s e s e exact c u m n u se a t e p t a s e . Crezuse c e!
avea s n e l e a g imediat.
- N u e dect o Devlin! Nici n u p o t s m uit la ea fr
s-mi fie grea.
- Ea n-a f c u t nimic, n c e r c Michael s-i explice pe
un t o n ct mai rezonabil, care pe ea ns o f c u s
scrneasc d i n dini. A m avut necazuri c u toi ceilali

229
Devlin, dar n u c u ea.
- Dar arat exact c a m a m a ei. M a m a a p r o a p e c a
e x p l o d a t c n d a auzit c o Devlin s-a ntors n ora.
- N u exist nici o lege care s s p u n c nu poate
tri aici d a c a a i place.
Pentru c se p r e a c el a v e a p r o b l e m e ca s n
e l e a g lucrul e s e n i a l , M o n i c a s e hotr s m e a r g
direct la int.
- T o t u i , t u ai p u t e a s faci c e v a n privina asta, nu?
Gray n u f a c e m a r e l u c r u , dar t u te poi gndi la o cale
prin care s-o faci s p l e c e .
N u m a i c Michael s c u t u r d i n c a p i d e z a m g i r e a i
f c u s t o m a c u l s se strng.
- Data t r e c u t a m fost i e u a c o l o , i zise s u m b r u n
v r e m e c e o c h i i albatri i se ntunecar. Cnd i-am dat
afar d i n c a b a n a n care l o c u i a u . Despre restul familiei
n u mi-a p r u t ru nici ct n e g r u s u b u n g h i e , dar Faith i
bieelul a c e l a , ei bine, ei sufereau cumplit. N-o s uit
n i c i o d a t e x p r e s i a d e p e faa ei, i p u n r m a g c i
Gray t o t la a s t a se g n d e t e . Probabil c d i n c a u z a asta
n c e a r c s-o ia c u biniorul. N u m a i b u n u l D u m n e z e u
tie c n-a p u t e a s-i f a c acelai lucru n c o dat.
- Dar d a c m a m a . . . M o n i c a se o p r i . N u avea d e
g n d s f a c nimic. El n u p u t e a nelege, n u c u adevrat,
n u trise laolalt c u m a m a c a s tie c u m d e z a p r o b a r e a
ei rece i a j u n g e a pn la o s . i a s c u n s e d e z a m g i r e a
i i zmbi. Las-o balt! O s m d e s c u r c c u m v a eu
singur cu mama.
Dar c u m ? N u reuise d e fapt n i c i o d a t s-o m a n e
vreze p e N o e l l e i s s u p o r t e t o a t e lucrurile oribile pe
care le s p u n e a la fel c u m le s u p o r t a Gray. Gray o iubea
p e m a i c - s a , o tia foarte bine, dar n general o i g n o r a
c u t o t u l . M o n i c a n c se simea c a o feti nelinitit,
n c e r c n d d i n g r e u s se ridice la s t a n d a r d e l e i m p u s e d e

230
m a m a ei i n t o t d e a u n a d n d g r e .
V a t r e b u i s-o f a c t o t u i c u m v a . Nu-l p u t e a p i e r d e
p e M i c h a e l . O s-i s p u n lui Alex c n u se mai p u t e a u
ntlni i c u m v a , se v a d e s c o t o r i s i d e Faith Devlin i o v a
f a c e p e m a i c - s a att d e fericit nct n u se v a m a i s u
p r a c a v e a s se mrite.

CApTolul 1 1

Faith n c h i s e telefonul c u o ncruntare nedumerit.


Fusese a a s e a o a r cnd l s u n a s e p e d o m n u l Pleasant
i nu primise nici u n r s p u n s . N u a v e a nici o secretar;
d o a m n a Pleasant ndeplinise acest rol i d u p m o a r t e a
ei n u a v u s e s e i n i m a s-l ncredineze altcuiva. D o m n u l
P l e a s a n t p r s i s e i m o t e l u l ; a d i c l s a s e c h e i a d e
la u p e n o p t i e r i lucrurile d i s p r u s e r din c a m e r .
C a m e r a f u s e s e pltit n a v a n s a a c nu era nimic
n e o b i n u i t n asta. i ea o f c u s e d e mai multe ori.
C e e a c e n s e r a n e o b i n u i t e r a f a p t u l c n-o
s u n a s e nc, d e i i p r o m i s e s e . N u p u t e a c r e d e n ruptul
c a p u l u i c uitase. Ar fi s u n a t - o d a c n u ar fi fost n
r e g u l c e v a . ns, innd c o n t d e starea sntii lui, se
t e m e a c a n u c u m v a s fie prin v r e u n spital, prea b o l n a v
c a s-o p o a t s u n a . Putea chiar s fie pe m o a r t e i e a nu
tia a b s o l u t nimic. Gndul c ar fi p u t u t muri singur i
strnse inima. C i n e v a t r e b u i a s fie lng el mcar c a s-l
in d e mn, a a c u m f c u s e e a c u Scottie.
i, n afar d e f a p t u l c era ngrijorat, n u tia pe
c i n e r e u i s e el s g s e a s c s a u p e c i n e l u a s e la
ntrebri. T r e b u i a n e a p r a t s c o n t i n u e d e u n a s i n g u r ,
fr avantajul d e a c u n o a t e c e r s p u n s u r i c p t a s e el.

232
N u a v e a n c o idee p r e a clar d e c u m avea s
p r o c e d e z e , c e indicii s c a u t e i chiar c e ntrebri s
p u n , asta n cazul n care era careva d i s p u s s stea d e
v o r b c u ea. Singurii care p o a t e a v e a u s stea d e v o r b
c u ea fr p r o b l e m e ar fi fost cei nou-venii n ora, dar
era foarte posibil c a ei s n u c u n o a s c nimic d i n vechile
brfe. Cei care-i triser t o a t viata n ora tiau foarte
bine, ns, ei rmneau s u b interdicia i m p u s d e Gray,
pe care n-aveau s-o c a l c e n m o d sigur.
A p o i , d e o d a t , i veni o idee care o f c u s zmb e a s c . Exista cel puin o p e r s o a n care avea s stea
d e v o r b c u e a ; p o a t e d e nevoie, dar avea s-o fac.
i t r e c u peria prn pr, d u p care l prinse ntr-un
c o c n cretet, lsnd cteva uvie n jurul feei i pe
ceaf. A s t a era limita pn la care i permitea s se
aranjeze; i, d o a r la cteva m i n u t e d u p ce luase hotrrea, era d e j a n m a i n n d r u m spre Prescott i spre
b c n i a Morgan.
D u p c u m se a t e p t a s e , d o a m n a M o r g a n o d e s
c o p e r i imediat c e intr p e u a m a g a z i n u l u i . Faith ns o
i g n o r i se n d r e p t direct s p r e raionul d e lptrie care
se afla n s p a t e l e m a g a z i n u l u i , d e p a r t e d e ochii isco
ditori ai d o a m n e i M o r g a n . N u d u r mult pn cnd Ed
veni g r e o i printre rafturile ncrcate, o p r i n d u - s e p u f i n d
lng ea, faa lui c e a g r a s m o c n i n d d e i n d i g n a r e i d e
suprare.
- Poate c nu*jnelegi foarte bine, i zise gfind. Iei
afar d i n m a g a z i n u l m e u . Nu-i poi f a c e c u m p r t u r i l e
aici.
Faith n u p r e a p r e a i m p r e s i o n a t , a a c u m sttea
pe locul ei, z m b i n d c u rceal.
- N u a m venit s c u m p r c e v a d e aici. V r e a u doar
s-i p u n cteva ntrebri.
- D a c n u pleci a m s c h e m eriful, i zise el, dei pe
fa i se citea nelinitea.
1

233
R e m a r c a c u privire la erif i strnse s t o m a c u l , p r o
babil reacia p e care urmrise i el s-o o b i n . Spinarea
i n g h e dar se strdui s-i i g n o r e ameninarea.
- D a c mi r s p u n z i la ntrebri, i zise linitit, n
cteva m i n u t e a m i plecat. D a c n u , soia t a s-ar putea
s afle cteva lucruri p e care n u c r e d c le tie d e s p r e
ine. D a c t o t venise v o r b a d e ameninri atunci nici ea
nu se d d e a n lturi d e la a a ceva.
El pli i a r u n c o privire ngrijorat spre partea din
fa a m a g a z i n u l u i .
- N u tiu d e s p r e c e t o t v o r b e t i .
- n regul. ntrebrile p e care v r e a u s i le p u n nu
a u nici o legtur c u m a m a m e a . Eu vreau s aflu ct
mai multe d e s p r e G u y Rouillard.
Ed clipi, uimit d e s c h i m b a r e .
- Despre Guy? repet ca un papagal.
- C u cine altcineva s-a mai ntlnit n vara aia? n
t r e b . tiu c m a m a n u era s i n g u r a femeie din viaa lui.
i mai aminteti v r e o brf d e atunci?
- Dar d e c e vrei s afli d e s p r e t o a t e astea? Nu c o n
t e a z c u cine se mai ntlnea p e n t r u c n cele din u r m
a fugit c u Renee, n u c u celelalte f e m e i .
Faith a r u n c o privire spre ceasul d e la mn.
- B n u i e s c c mar ai vreo d o u m i n u t e nainte s
v i n aici s o i a t a c a s v a d c e se petrece.
Ed i a r u n c o privire urt, dar i r s p u n s e c u o
vial.
- A m auzit c se mai ntlnea c u A n d r e a Wallice,
s e c r e t a r a lui Alex Chelette. Alex era cel mai b u n prieten
al lui Guy. N u tiu d a c chestia asta este s a u nu a d e
vrat p e n t r u c t i p a n- fost prea rvit d u p ple
c a r e a lui. Mai era i o chelneri d e la JimmyJo's,
nu-mi
a m i n t e s c d e n u m e l e ei, dar tiu c Guy s-a ntlnit c u ea
d e cteva ori. A c u m n u mai st aici. i a m mai auzit c a
fost c e v a ntre el i Y o l a n d a Foster. G u y n u g l u m e a . Dar

234
nu-mi mai a m i n t e s c c u c i n e s-a mai n c u r c a t s a u cnd
anume.
Y o l a n d a Foster. A c e e a t r e b u i a s fie soia fostului
primar. Fiul lor, Lane, era unul dintre bieii care se
nvrteau n jurul lui J o d i e atunci c n d d o r e a u s se dis
treze p e cinste, dar care n u i-ar fi vorbit n public.
- i a s t a o tia t o a t l u m e a , era c e v a public? n
t r e b . N u e r a u nici u n fel d e soi g e l o i n jur?
El ridic d i n umeri i privi c u ngrijorare s p r e partea
d i n fa a m a g a z i n u l u i , c u m o f c u s e i c u cteva minute
n u r m .
- P o a t e c p r i m a r u l b n u i a ceva, n u m a i c G u y
d o n a s e o m u l i m e d e bani p e n t r u c a m p a n i i l e electorale,
a a c m n d o i e s c sincer c Lowell Foster ar fi fcut
c e v a i d a c ar fi tiut c Y o l a n d a era... uf, c o l e c t a
donaiile. Strmb d i n n a s i Faith s e gndi la ct d e mult
i d i s p l c e a o m u l d i n faa ei.
- M u l u m e s c p e n t r u informaii, i zise, ntorcndu-se
s plece.
- i n-o s mai vii p e aici, nu? o ntreb nelinitit.
Faith se opri i se ntoarse s-l p r i v e a s c c u rceal.
- P o a t e c n u , i r s p u n s e . S u n - m dac-i vin n
minte i alte n u m e . D u p pare iei a n o din m a g a z i n ,
fr c a m c a r s a r u n c e o s i n g u r privire n direcia
d o a m n e i M o r g a n n v r e m e c e pleca.
D o u n u m e , plus posibilitatea celui de-al treilea, al
chelneriei plecate d i n o r a . C e e a c e ns o intriga era
s c u r t a m e n i u n e la a d r e s a celui mai b u n prieten al lui
Guy, Alex Chelette. Probabil el a v e a r s p u n s u l la cele
mai multe dintre ntrebrile ei.
Familia Chelette era u n a dintre cele mai v e c h i i mai
b o g a t e d i n z o n , n u la acelai nivel c u al familiei Rouil
lard, dar nimeni altcineva n u le era p e potriv. Le c u
n o t e a n u m e l e , dar n u r e u e a s-i a d u c aminte d e ei
c a o a m e n i . N u a v e a dect p a i s p r e z e c e ani atunci cnd

235
p l e c a s e i f u s e s e mai retras dect majoritatea celor d e
vrsta ei, pstrndu-i intimitatea. Ea le d d u s e atenie
d o a r celor care a v u s e s e r c o n t a c t direct c u familia ei,
i, d i n cte i p u t e a aminti, n u a v u s e s e niciodat de-a
face c u c i n e v a d i n familia Chelette. Totui era foarte
posibil c a Alex Chelette s fi r m a s n ora; lsnd d e o
parte cazul lui G u y Rouillard, banii d e familie d e regul
rmneau n acelai loc.
O p o r n i s p r e c a b i n a t e l e f o n i c d e la c a p t u l parcrii
i c u t n u m e l e Chelette n cartea d e telefoane. C a s a
era listat c a A l e x a n d r e Chelette, av. D e d e s u b t era tre
cut n u m r u l firmei Chelette and Andreson,
avocai.
G n d i n d u - s e c m o m e n t u l acela era la fel d e potrivit
c a oricare altul, b g o fis n fant i f o r m n u m r u l
b i r o u l u i d e a v o c a t u r . O v o c e m u z i c a l i r s p u n s e
d u p al d o i l e a apel.
Faith s p u s e r e p e d e n receptor.
- N u m e l e m e u este Faith Hardy. Ar p u t e a d o m n u l
Chelette s m p r i m e a s c astzi?
U r m o m i c ezitare care i s p u s e lui Faith c n u
mele i f u s e s e r e c u n o s c u t , d u p care v o c e a muzical i
rspunse:
- Este la t r i b u n a l t o a t d i m i n e a a , dar ar p u t e a s v
v a d p e la u n u i j u m t a t e d u p - a m i a z , d a c este o
o r potrivit.
- Este. V m u l u m e s c . n v r e m e c e n c h i d e a , Faith
se g n d e a d a c n u c u m v a v o c e a a c e e a m u z i c a l i
a p a r i n e a A n d r e e i Wallice, care f u s e s e secretara d o m
n u l u i C h e l e t t e c n d se ntmplase t o t u l s a u d a c nu
c u m v a era o s e c r e t a r n o u .
A v e a trei o r e d e pierdut prin ora, asta d a c n u v o i a
s f a c u n d r u m pn a c a s i a p o i s revin la t i m p u l
potrivit. S t o m a c u l i ghiori, amintindu-i c feliua d e
pine prjit p e c a r e o m n c a s e d i m i n e a a la a s e i
j u m t a t e s e m i s t u i s e p r o b a b i l d e m u l t v r e m e . Se

236
ntreb d a c a v e a s fie servit n vreunul din restauran
tele d i n o r a s a u d a c n u c u m v a interdicia lui Gray se
ntinsese pn a c o l o . Ridic din umeri. Era m o m e n t u l
potrivit s afle.
n piaet era o c a f e n e a micu. N u f u s e s e n i c i o d a t
a c o l o , c u g e t n v r e m e ce-i p a r c m a i n a a p r o a p e d e
intrare. N u m n c a s e n i c i o d a t la u n restaurant pn cnd
n u a j u n s e s e la familia G r e s h a m , iar ei fuseser cei care
o i n t r o d u s e s e r n minunile micilor cafenele i terase.
Gndul la ei o f c u s z m b e a s c atunci cnd intr n
c a f e n e a u a m i c u i n t u n e c a t , fcndu-i o n o t n
minte s n u c u m v a s uite s-i s u n e n seara aceea,
n c e r c a s pstreze legtura, sunndu-i cel puin o dat
p e lun i c a m att t r e c u s e d e cnd v o r b i s e r ultima
dat.
Clienii i a l e g e a u singuri locul n care d o r e a u s se
aeze, a a c Faith alese s e p a r e u l d i n spatele cafe
nelei. O f e m e i e c u faa p l c u t , s c u n d i rotunjoar,
a p r u imediat c u m e n i u l .
- C e ai d o r i s bei?
- Ceai ndulcit. Ceaiul avea s fie d e la g h e a , era
c e v a d e la sine neles, asta d a c n u c u m v a ceaiul fier
binte era c e r u t n m o d s p e c i a l . Alegerile o b i n u i t e variau
d e la ndulcit la nendulcit.
Chelneria d i s p r u c a s a d u c ceaiul, iar Faith i
n d r e p t privirile s p r e meniul l e ^ a t n plastic. T o c m a i se
hotrse s ia o salat c u c a r n e d e pui cnd cineva se
opri alturi d e ea.
- N u c u m v a eti Faith Devlin?
Faith se n c o r d a , ntrebndu-se d a c n u avea s i se
cear s p l e c e . Privi spre f e m e i a care se o p r i s e a c o l o .
- Da, e u snt. Femeia i p r e a c u m v a c u n o s c u t , c u
o c h i c p r u i , pr c a s t a n i u , maxilar ptrat i p o m e i p r o e
mineni. Era m i c u , d a c avea u n metru i cincizeci i
cinci, dar avea v i g o a r e a unei majorete.

237
- B n u i a m e u . A trecut c e v a v r e m e , dar este foarte
g r e u s uii u n pr d e o a s e m e n e a culoare. Femeia i
zmbi. Eu snt Helley B r u c e - J o h n s o n a c u m . A m fost n
aceeai c l a s la c o a l .
- Sigur c d a ! Imediat c e i auzise n u m e l e , fata i i
a p r u s e n amintire. mi a m i n t e s c d e tine. Ce mai faci?
Halley n u f u s e s e prietena ei, dar p e d e alt parte Faith
n u a v u s e s e nici u n fel d e prieteni - dar Halley nu f c u s e
parte nici d i n g r u p u l care o n e c j e a m e r e u . Fusese cel
puin p o l i t i c o a s .
O r i c u m , expresia d i n ochii ei era a c u m prietenoas.
- N u vrei s stai c u mine? o invit Faith.
- Pentru cteva m o m e n t e , i r s p u n s e Halley, aeznd u - s e n s e p a r e u chiar n fata ei. Chelneria se ntoarse
c u ceaiul lui Faith i lu c o m a n d a p e n t r u salata d e pui.
Cnd r m a s e r iari s i n g u r e , Halley i zmbi c u b u n
tate. Prinii soului m e u snt proprietarii cafenelei i eu
o c o n d u c n locul lor. A t e p t o livrare n orice minut i
a t u n c i v a trebui s m d u c s verific totul.
De v r e m e c e Gray tia deja d e a g e n i a ei, nu mai
a v e a nici u n rost s s e mai a s c u n d , a a c Faith rs
punse:
- Eu j o c c e v a mai tare. A m o a g e n i e d e t u r i s m n
Dallas i ar fi trebuit s-i fi s p u s directorului pe u n d e
u m b l u , n u m a i c a m uitat s-l s u n nainte s plec d e
acas.
O d a t stabilite poziiile sociale i e c o n o m i c e , i zmbir u n a alteia c a nite egali. Faith simi o u n d d e
p l c e r e . Chiar i d u p ce a j u n s e s e n c a s a familiei
G r e s h a m i m e r s e s e la liceu, tot n u a v u s e s e nici un fel
d e prietene; f u s e s e n c prea t i m i d i retras, prea
traumatizat c a s mai ncerce s lege v r e o prietenie.
De abia d u p c e p l e c a s e la c o l e g i u n c e p u s e s-i f a c
c'iiva prieteni i a c c e p t a r e a v o i o a s venit d i n partea
c o l e g e l o r d e d o r m i t o r f u s e s e p e n t r u e a o adevrat

238
revelaie. T i m i d la n c e p u t , nflorise foarte r e p e d e , participnd b u c u r o a s la t o a t e ritualurile feminine d e la care
f u s e s e e x c l u s nainte: partide d e brf care i n e a u t o a t
n o a p t e a , tachinrile i rsul, s c h i m b u r i l e d e haine i d e
f a r d u r i , f r e n e z i a d e a se pregti d i m i n e a a m p r i n d
o g l i n d a d e la baie c u celelalte fete. Pentru prima dat
participase la analizele a m n u n i t e ale naturii brbteti,
s a u mai bine s p u s , ascultase, z m b i n d uor d e naivi
tatea lor. Dei n acel m o m e n t c o l e g e l e ei d e d o r m i t o r
f c u s e r d e j a d r a g o s t e i e a r m s e s e virgin, se s i m
ise c u t o a t e astea c u mult mai btrn, infinit mai e x p e
r i m e n t a t . Ele n c v e d e a u b r b a i i prin lentilele roz
ale r o m a n t i s m u l u i , n v r e m e c e ea nu-i f c e a astfel d e
iluzii.
O r i c u m , prietenia c u femeile r m s e s e p e n t r u ea o
b u c u r i e s p e c i a l i o privi p e Halley J o h n s o n c u s p e
rana regsirii ce t r e m u r a nuntrul sufletului s u .
- i u n d e ai plecat c n d te-ai m u t a t ? o ntreb Halley
pe u n t o n d e g a j a t care t r e c e a peste circumstanele n
care p l e c a s e Faith d i n Prescott.
- B e a u m o n t , T e x a s . A p o i m-am mutat la Austin cnd
a m n c e p u t c o l e g i u l i a p o i la Dallas.
Halley oft.
- N-am stat dect aici, t o a t viaa, i nici n u c r e d c
a m v r e o a n s s plec a l t u n d e v a . i e u m g n d e a m c
o s c l t o r e s c ct mai mult, dar m-am mritat c u J o e l i
a p o i a u venit i copiii. A v e m d o i , i s p u s e radioas. Un
biat i o fat. i, p e n t r u c a v e a m d i n fiecare cte unul
n e - a m gndit c era cazul s ne o p r i m . Dar tu?
- Eu snt v d u v , i r s p u n s e Faith, ochii ntunecndu-i-se d e tristee c a atunci cnd se g n d e a la Kyle,
care m u r i s e att d e tnr i att d e nedrept. M-am mritat
imediat c e - a m absolvit c o l e g i u l , iar el a murit ntr-un
a c c i d e n t d e m a i n la mai p u i n d e u n a n d u p aceea.
N u a m nici u n c o p i l .

239
- Este foarte g r e u . n v o c e a lui Halley se simea
simpatia sincer. mi pare foarte ru. Nici nu pot s-mi
nchipui c u m ar fi d a c l-a pierde pe Joel. Cteodat
m s c o a t e din mini, dar el este piatra m e a d e temelie,
m e r e u alturi c n d a m nevoie. Rmase t c u t un m o
ment, d u p care p e fa i a p r u un zmbet. i ce te
a d u c e n a p o i n Prescott? Pot foarte uor s-mi nchipui
pe cineva plecnd d i n Prescott i stabilindu-se la Dallas,
dar n u i invers.
- Aici este c m i n u l m e u . A m vrut s m ntorc.
- M r o g , n u v r e a u s fiu indiscret s a u nepoliti
c o a s , dar a fi zis c Prescott-ul este ultimul loc n care
s-i doreti s stai. D u p tot c e s-a ntmplat, vreau s
spun.
Faith i a r u n c o privire, dar n u o b s e r v nici urm d e
ironie n expresia lui Halley, d o a r o a n u m i t rezerv, de
p a r c n c n u s-ar fi hotrt n privina lui Faith.
- N-a fost chiar o distracie pe cinste, i r s p u n s e ,
d u p care se hotr s fie la fel d e sincer c a i femeia
din fata ei. N u tiu d a c ai auzit s a u n u , dar lui Gray
Rouillard n-o s-i p l a c d e l o c d a c o s afle c m-ai
servit. B n u i e s c c a discutat c u toi cei din ora s nu
care c u m v a s f a c v r e o afacere c u mine.
- O h o , a m auzit, i r s p u n s e Halley z m b i n d , o parte
d i n rezerva d e dinainte disprnd. Dar mie mi place s
h o t r s c e u nsmi c u m st t r e a b a c u o a m e n i i .
- N u v r e a u s-i fac necazuri.
- N-o s se ntmple nimic. Gray n u e un tip vin
dicativ. Se o p r i cteva m o m e n t e . V d c n u prea eti d e
a c o r d c u m i n e . C a t e g o r i c , nu l-a vrea c a d u m a n , dar
n-o s se s u p e r e d o a r p e n t r u c ai mncat aici nite
salat d e p u i .
- T o a t l u m e a d i n ora pare s-l ia n serios.
- Are foarte m u l t influen, ncuviin Halley.
- Dar n u i c u tine?
A

240
- N-a p u t e a s p u n e asta. N u m a i c e u te in minte
d e la c o a l . T u n u erai p r e c u m ceilali. D a c n locul
t u ar fi f o s t J o d i e - n-ar fi stat a c u m aici ateptnd
salata d e p u i . T u n s eti binevenit oricnd.
- M u l u m e s c , dar d - m i d e tire d a c a p a r e v r e o
problem.
- Eu u n a nu-mi fac griji d i n c a u z a asta. D a c Gray ar
fi avut d e g n d s fie foarte d u r n privina asta, atunci ar
fi s p u s - o . Un lucru b u n la Gray este c n u trebuie s
ghiceti c e a n u m e vrea. El s p u n e c e e a c e vrea i face
ceea ce spune.

Secretara lui Alex Chelette era n c A n d r e a Wallice,


d u p p l c u a d e p e m a s a ei d e lucru. Femeia aezat
n a p o i a ei, era d e s t u l d e bine t r e c u t d e cincizeci d e
ani, p e fa avnd nscris fiecare a n n parte, prul crunt
fiind aranjat c u g u s t ntr-o t u n s o a r e s c u r t i m o d e r n .
Privind-o i n c e r c n d s-i s c a d o d u z i n d e ani din
vrsta actual, Faith t o t n u r e u e a s i-o imagineze c a
g e n u l d e f e m e i e p e c a r e ar fi urmrit-o c u a r d o a r e i
p a s i u n e G u y Rouillard. Gustul lui nclinase spre e x c e n
tric, n i c i d e c u m s p r e o f e m e i e c u r a t i c u privire d e s
chis.
- S e m e n i foarte b i n e c u m a m a t a , i zise A n d r e a
ntr-un final, plecndu-i c a p u l ntr-o parte c a s-o p o a t
s t u d i a mai b i n e . Exist cteva diferene destul d e clare,
dar n g e n e r a l ai p u t e a fi luat d r e p t ea, mai ales n
privina culorilor.
- Ai c u n o s c u t - o c u m v a ? o ntreb Faith.
- N u m a i d i n v e d e r e . F c u u n g e s t s p r e c a n a p e a . Te
r o g , stai j o s . Alex n c n u s-a ntors d e la m a s a d e prnz.

241
n clipa n c a r e Faith se aez, u a se d e s c h i s e i
p e s t e p r a g u l ei t r e c u u n b r b a t zvelt i artos. Era m
brcat n c o s t u m , o a d e v r a t c i u d e n i e n Prescott,
d o a r d a c n u s e ntmpla c u m v a c a o m u l respectiv s
fie a v o c a t care s a i b t r e a b o d i m i n e a ntreag la
tribunal. A r u n c o privire n direcia lui Faith i tresri
vizibil, d u p care s e relaxa i u n zmbet i ntinse buzele.
- T u t r e b u i e s fii Faith. N u m a i D u m n e z e u tie c n u
ai p u t e a s fii altcineva, d o a r d a c n u c u m v a Ren6e a
d e s c o p e r i t fntna tinereii.
- Asta-i c e e a c e a m crezut i e u , zise A n d r e a ntorcndu-se s p r e el i p e n t r u u n m o m e n t expresia d i n ochii
ei d e v e n i foarte c a l d . Faith i ls r e p e d e privirile n
j o s . Din c e e a c e t o c m a i v z u s e , s e n d o i a foarte serios
c A n d r e a s-ar fi c o m b i n a t v r e o d a t c u G g y Rouillard, i
asta p e n t r u c era foarte n d r g o s t i t d e eful ei. Se
n t r e b d a c tia asta i d o m n u l Chelette i la fel d e
r e p e d e d e c i s e c h a b a r n u avea. Din partea lui n u v e
nise nici o privire d e r e c u n o a t e r e .
- Hai n b i r o u , o pofti Alex, c o n d u c n d - o p e Faith n
c a m e r a d i n faa lor i nchiznd u a n u r m . tiu c
p r o b a b i l a m prut nite necioplifi, d i s c u t n d aa, n faa
t a . mi p a r e r u . Dar a s e m n a r e a e s t e att d e p r o
n u n a t , nct... dar, a c u m , d a c s t a u i te privesc mai
bine diferentele sar n o c h i .
- T o a t l u m e a p a r e s a i b a c e e a i reacie atunci
c n d m v e d e p r i m a d a t , a d m i s e ea, zmbindu-i. Era
foarte u o r s-i zmbeti lui Alex Chalette. El p r e a s fie
g e n u l d e o m p e care vrsta l rafina t o t mai mult; ntot
d e a u n a zvelt, o d a t c u naintarea n vrst d e v e n e a tot
mai distins. Prul i ncrunise p e la tmple iar ochii i
erau nconjurai d e riduri, dar p u t e a t r e c e c u uurin d e
v r e o patruzeci d e ani i n u d e cincizeci i ceva. A r o m a
lui e r a d e u n v e r d e p l c u t , p r e c u m i a r b a p r o a s p t
tuns.

242
- T e r o g stai j o s , o invit el lund loc pe s c a u n u l lui.
i c e p o t f a c e astzi p e n t r u tine?
Faith se a e z p e c a n a p e a u a d e piele.
- De fapt, a m venit d i n m o t i v e p e r s o n a l e i a c u m mi
d a u s e a m a c n-ar t r e b u i s v r p e s c din t i m p u l d e
lucru...
El s c u t u r d i n c a p z m b i n d .
- Plcerea o s fie d e partea m e a . A c u m s p u n e - m i
ce te d e r a n j e a z . Este c u m v a Gray? A m ncercat s-l
fac s te lase n p a c e , dar el are mare grij d e m a m a i
d e s o r a lui, i n u vrea c u m v a s le n e c j e a s c ceva.
- neleg foarte bine atitudinea lui Gray, i r s p u n s e
Faith pe u n t o n sec. Dar n u d e asta a m venit aici.

- Oh?
- A m venit s v p u n cteva ntrebri d e s p r e Guy
Rouillard. D u m n e a v o a s t r ai fost prietenul lui cel mai
b u n , nu?
El i a r u n c u n zmbet palid.
- A a a m crezut. A m c r e s c u t practic m p r e u n .
Oare s-i s p u n a c u m c d e fapt Guy nu plecase
defel c u Renee? Se j u c cteva m o m e n t e c u ideea,
d u p care r e n u n la ea. A a prietenos c u m prea s
fie, t o t u i n u t r e b u i a s uite c d e familia Rouillard l
legau c u mult mai multe. T r e b u i a s p r e s u p u n din start
c tot c e a v e a s-i dezvluie n acele clipe a u t o m a t va
afla i Gray.
*
- Snt f o a r t e c u r i o a s s t i u ct mai m u l t e d e s p r e
el, i zise ntr-un final. N o a p t e a a c e e a mi-a z d r u n c i n a t
familia la fel c u m s-a ntmplat i c u familia lui Gray.
S p u n e t i - m i , c u m era? tiu c nu-i era mai c r e d i n c i o s
m a m e i mele dect soiei lui, aa c d e c e dintr-o dat,
pe n e p u s m a s , s renune la afaceri, la poziia lui, la
familie c a s f u g m p r e u n c u ea?
- N u c r e d c ai vrea c a e u s r s p u n d la ntrebarea

243
asta, i replic p e u n t o n amar. C a s-o s p u n ct mai
politicos c u putin, Renee era o femeie fascinant, cel
puin p e n t r u b r b a i . Fizic era... m r o g , Guy r s p u n d e a
foarte uor la s e n z u a l i t a t e a lui Renee.
- Dar d e j a era n c u r c a t c u ea. N u exista nici un motiv
c u adevrat real c a ei d o i s f u g m p r e u n .
Alex ridic d i n u m e r i , u n g e s t c u adevrat galic.
- N i c i o d a t n u a m reuit s neleg t r e a b a asta.
- i a t u n c i d e c e n-a divorat?
- Iari, n-am nici u n r s p u n s la a c e a s t ntrebare.
P o a t e d i n c a u z a religiei lui; G u y n u m e r g e a regulat la
biseric, dar a v e a s e n t i m e n t e religioase foarte puter
nice, a a c u m n u te-ai fi ateptat d e la cineva c a el.
P o a t e c s-a gndit c a a i v a fi mai uor lui Noelle
d a c n u divora d e ea, d a c d o a r lsa t o a t e afacerile n
s e a m a lui Gray i p l e c a . Pur i s i m p l u nu tiu.
- S lase t o a t e afacerile n s e a m a lui Gray? repet
Faith. Ce vrei s s p u n e i c u asta?
- mi pare ru, se s c u z a v o c a t u l c u blndee, dar nu
p o t d i v u l g a detalii d e s p r e afacerile clienilor mei.
- N u , sigur c n u , retracta ea rapid. Dar v amintii i
altceva c e s-a mai p e t r e c u t n vara a c e e a ? C u cine
altcineva s e mai ntlnea G u y ?
A v o c a t u l p r e a nucit.
- Dar d e c e ai vrea s tii a a ceva?
- D u p c u m v - a m m a i s p u s , m intereseaz foarte
mult o m u l acesta. Din c a u z a lui, eu n-am mai vzut-o pe
m a m a d i n ziua a c e e a . Era u n tip plcut? A v e a v r e u n fel
d e o n o a r e ? S a u era d o a r u n crai i nimic mai mult?
Pentru u n m o m e n t , Alex s e h o l b la ea, n v r e m e ce
d u r e r e a p r e a s-i u m b r e a s c o c h i i .
- G u y era cel mai p l c u t o m din lume, i r s p u n s e n
cele d i n u r m . L-am iubit c a p e u n frate. M e r e u rdea i
n e c j e a p e c i n e v a , dar d a c a v e a m nevoie d e el v e n e a

244
c a d i n p u c s m ajute. C s t o r i a lui c u Noelle a fost
o mare d e z a m g i r e i c u t o a t e astea a m fost foarte
surprins c n d a plecat, p e n t r u c era att d e a p r o p i a t d e
Gray i d e M o n i c a . A f o s t u n so teribil, dar u n tat c u
adevrat m i n u n a t . i c o b o r privirile spre mini. A u trecut
d o i s p r e z e c e ani, zise mai d e p a r t e . i n c mi-e dor d e
el.
- A s u n a t v r e o d a t ? n t r e b Faith. Sau a luat leg
tura c u familia lui n v r e u n fel?
El s c u t u r trist d i n c a p .
- Din cte tiu e u , n u .
- i c u c i n e altcineva s-a mai ntlnit n vara aceea, n
afara Y o l a n d e i Foster?
n c o d a t , ntrebarea ei p r u s-l u i m e a s c . Sprnc e n e l e i s e ridicar i n g l a s i a p r u u n t o n d e n e r b
dare.
- N u c r e d c a c u m mai c o n t e a z . D u p c u m i tot
s p u n i lui Gray, totul a r m a s n trecut; las-l s se
d u c . In v a r a aia a fost m u l t d u r e r e i c a s-o pstrezi la
fel d e a d n c n u face n i m n u i nici u n pustiu d e bine.
- N u p o t s las s t r e a c totul cnd nimeni din z o n a
asta n u vrea. Indiferent d e ct d e mult s u c c e s a m , s a u
ct respectabilitate, snt o a m e n i aici care nc-i nchi
puie c n u snt altceva dect u n g u n o i . V o c e a i t r e m u r
puin cnd p r o n u n ultimul cuvnt. Nu avusese intenia
c a t o t u l s-i s c a p e 'de s u b c o n t r o l i se simea i jenat
i iritat c i s c p a s e t o t u i . Dar, cteodat, d u r e r e a
a j u n g e a p r e a a p r o a p e d e suprafa.
Alex p r o b a b i l c auzise a c e a d u r e r e n glasul ei p e n
tru c e x p r e s i a i se s c h i m b i, ridicndu-se d e o d a t de
pe s c a u n u l lui, veni s se aeze alturi d e ea, lundu-i o
mn n p a l m a lui.
- tiu c p e n t r u tine a fost foarte g r e u , i zise cu
blndee. Dar toi cei d i n ora i v o r s c h i m b a prerea

245
atunci cnd te v o r c u n o a t e mai bine. Iar Gray s-ar p u
t e a s te lase n p a c e . D u p c u m a m mai s p u s , a reac
ionat n felul n care a f c u t - o p e n t r u c vrea s-i
protejeze familia, dar n g e n e r a l este u n o m foarte c o
rect.
- i n e m i l o s , a d u g Faith.
Un zmbet d e nelegere i l u m i n fata o clip, d u p
care a v o c a t u l i r s p u n s e :
- i asta. Dar n u este necinstit. A s c u l t - m pe mine.
i d a c p o t face c e v a c a s-i s c h i m b prerea, i promit
c-o s-o fac.
- M u l u m e s c , i zise Faith. N u d i n aceast c a u z
venise s-l v a d , n u m a i c el era mult prea c o r e c t c a s
d i v u l g e informaii d e s p r e clienii i prietenii si. Dar ori
c u m vizita n u f u s e s e d o a r o pierdere d e t i m p , pentru c
s i m e a c p u t e a s-o s c o a t p e A n d r e a W a l c e d e pe list
fr p r o b l e m e .
i m u l u m i a v o c a t u l u i n c o d a t d u p care p l e c i,
p e d r u m u l s p r e c a s , n c e r c s a d u n e frturile d e in
formaii p e care le c u l e s e s e . D a c G u y f u s e s e omort.
Lowell i Y o l a n d a Foster p r e a u s fie suspecii cei mai
p r o b a b i l i . Se ntreb a p o i c u m p u t e a p u n e la cale o
ntlnire c u cei d o i . i s e ntreb mai a p o i p e u n d e era
d o m n u l Pleasant i d a c era n regul.

- A m ntlnit-o p e Faith astzi, s p u s e Alex n seara


a c e e a , n v r e m e c e el i c u Gray t r e c e a u c u privirea
p e s t e nite hrtii. i ridic paharul c u b r a n d y i l privi pe
b r b a t u l mai tnr p e s t e m a r g i n e a lui.
- Da, a m o b s e r v a t ct d e atractiv este, d a c asta-i
c e e a c e voiai s m ntrebi. i u n d e a n u m e ai ntlnit-o?

246
i ridic p r o p r i u l pahar, plin c u s c o t c h - u l lui favorit, s a vurnd g u s t u l c a d e f u m p e limb.
- La m i n e la b i r o u . A venit s-mi p u n ntrebri d e
s p r e Guy.
Gray a p r o a p e c se n e c . Puse paharul p e m a s
c u atta f o r nct lichidul a m e n i n s se reverse peste
margini.
- Ce-a f c u t ? Ce n a i b a vrea s tie d e s p r e tata?
Gndul c Faith p u t e a u m b l a prin o r a p u n n d ntrebri
d e s p r e tatl s u i se p r e a c u m p l i t d e amar. Era o
reacie instinctiv; p e n t r u u n m o m e n t ea n u mai era
Faith, ci o Devlin, c u t o a t e conotaiile lipite d e n u m e l e
acela. El nsui o d o r e a c u o a r d o a r e care i nspimnta
i-l d e z g u s t a n acelai t i m p , dei s p e r a s uureze
a c e a d o r i n d a c era p o s i b i l , dar n u v o i a c a v r e o
a c i u n e d i n p a r t e a ei s a t i n g n vreun fel familia lui. Nu
v o i a c a M o n i c a s a u Noelle s fie e x p u s e ei i c u s i g u
ran n u d o r e a c a ea s p u n ntrebri d e s p r e tatl lui.
G u y d i s p r u s e , p l e c a s e . A b s e n a lui, t r d a r e a lui erau
c a o ran p e r i c u l o s d e a p r o a p e d e suprafa, care nc
mai sngera la c e a mai m i c zgrietur.
- V o i a s tie c u m a fost Guy, d a c a mai luat
legtura c u v o i , d a c s-a mai vzut i c u alt femeie n
vara a c e e a .
Furios, G r a y - s e ridic d i n s c a u n , intenionnd s se
d u c la ea a c a s c a s t e r m i n e c u a c e a p o v e s t e . Alex l
opri p u n n d u - i o mn p e braul lui.
- Are d r e p t u l s tie, i zise ncet. S a u cel puin s fie
curioas.
- Al naibii s fiu d a c a m s-o las! izbucni Gray.
- Nici e a n u i-a mai v z u t m a m a d e a t u n c i .
Gray n g h e , d u p c a r e s e ls s c a d iari n
s c a u n . Alex a v e a d r e p t a t e , la n a i b a ! Era d u r e r o s , dar
t r e b u i a s a d m i t a d e v r u l . Cel puin el f u s e s e u n o m

247
matur, chiar d a c fr e x p e r i e n n afaceri atunci cnd
plecase tatl lui; Faith n u a v e a dect paisprezece ani, la
fel d e n e a j u t o r a t i d e v u l n e r a b i l c a un c o p i l . " N u tia
a b s o l u t nimic d e s p r e viata p e care o d u s e s e d e atunci
i pn n clipa p r e z e n t , e x c e p t n d faptul c era v d u v
i c o n d u c e a o a g e n i e d e t u r i s m c u mult s u c c e s , dar i
p u t e a p u n e la btaie i ultimul c e n t c nu fusese d e l o c
u o a r . Faptul c trise c u A m o s Devlin i c u cei d o i
beivani d e frai, c a i c u s o r a c e a curv, n u p u t u s e s
fie d e l o c uor. Nici nainte nu-i f u s e s e d e l o c uor, dar
cel puin f u s e s e i Renee a c o l o .
- Gray, mai las-o n p a c e , i zise Alex c u blndee.
Merit c e v a mai b u n dect primirea p e care a avut-o din
partea u n o r a n u m i i o a m e n i i o parte din asta este i
vina ta.
Gray i lu p a h a r u l i n c e p u s nvrt lichidul c u
huane d e a m b r .
- N u pot, i zise m o r o c n o s . Se ridic i i lu p a
harul pn n d r e p t u l ferestrei, u n d e r m a s e c a s-i
Priveasc i m a g i n e a n g e a m i ntunericul d e afar. Lu
^ alt nghiitur p e n t r u a se m b r b t a .
I
- T r e b u i e s p l e c e nainte s fac v r e u n lucru care s
^ u m i l e a s c i s le r n e a s c p e M o n i c a i pe m a m a .
- C u m ar fi? ntreb Alex uluit.
1^ - Hai mai bine s s p u n e m c, n c e e a ce o privete
Faith, snt prins ntre u n perete d e stnc i o pr
pastie. Peretele d e stnc este familia m e a i prpastia \r\ ivi n jur c u u n fel d e a m u z a m e n t f e r o c e n o c h i - este
pantaloni.
Plind, Alex l privi c u ochii holbai.
- Doamne!
s i i \ - T r e b u i e s fie c e v a genetic. Asta t r e b u i a s fie
raKgura explicaie, c u g e t sarcastic. M o t e n i s e t e m p e n e n t u l tatlui s u . S p u n cineva n faa lui o femeie

248
Devlin i se i ntrea. N u , n u chiar orice femeie Devlin;
d o u dintre ele l lsaser rece. Dar Faith... Nimic n u
mai era rece la el d a c e a se afla n a p r o p i e r e d e o mil.
- N u poi s-i faci u n a c a asta m a m e i tale, o p t i
Alex. Umilina ar omor-o.
- La d r a c u ' , tiu i e u foarte bine! De asta i vreau
c a Faith s p l e c e nainte s fac v r e o prostie. i atracia
asta n u e n u m a i d i n p a r t e a m e a . Ar fi fost mai uor d a c
ar fi fost aa, i zise ntorcndu-se c u fata s p r e Alex, n
o c h i arzndu-i acelai u m o r furios. Seara t r e c u t a m fost
la e a a c a s c a s-i fac o p r o p u n e r e ; d a c n u vrea s
p r s e a s c z o n a asta, i c u m p r o c a s n a p r o p i e r e ,
d o a r s n u fie n o r a . n felul sta ne p u t e m v e d e a unul
p e cellalt fr s f a c e m v r e u n ru n i m n u i . N u m a i c la
m a s c u e a era i u n o m mai n vrst; luaser m p r e u n
c i n a i a m f o s t att d e g e l o s nct a m acuzat-o c are u n
ttic d e zahr. S c u t u r d i n c a p i rse ncet, c a p e n t r u
el. Poi s crezi a a ceva? Btrnul prea la fel d e fragil
c a o s c o b i t o a r e , dar era tot m b r c a t ntr-un c o s t u m
m o d e r n p o a t e prin anii '50, i e u n u m g n d e a m dect
c v o i a s se u r c e c u e a n pat.
- Ce btrn? n t r e b Alex, c u curiozitatea strnit.
Cineva cunoscut?
- E d i n N e w Orleans. N u m e l e d e familie era p a r c
Pleasant. Eram att d e furios nct nu-mi mai amintesc
d a c mi-a s p u s i n u m e l e lui d e botez. S p u n e a c era
u n a s o c i a t d e afaceri.
- i era?
Gray ridic d i n u m e r i .
- P r o b a b i l . Faith are o a g e n i e d e t u r i s m i are o
filial i n N e w Orleans.
- Este p r o p r i e t a t e a ei?
- A reuit s se d e s c u r c e destul d e bine, n u crezi?
lat c a p r u s e din n o u mndria a c e e a p r o s t e a s c . A

249
n c e p u t t o t u l n Dallas. N u tiu cte filiale i cte birouri
are, d a r a m n c e p u t s a d u n informaii d e s p r e ea. M
a t e p t s p r i m e s c u n r a p o r t oricnd d e a c u m nainte.
- i ai d e g n d s ncerci s-i ruinezi afacerea d a c
n u p l e a c ? n t r e b Alex c u mai p u i n trie dect se
a t e p t a s e Gray.
- N u . n p r i m u l rnd c n u snt u n ticlos att d e
m a r e . i n al d o i l e a rnd d a c o fac, pot s-mi iau la
r e v e d e r e d e la o r i c e a n s a mai a v e a c u ea. Gura i se
s t r m b ntr-un z m b e t amar. n c e a r c s decizi t u care
m o t i v e s t e mai i m p o r t a n t .
A l e x n u i z m b i c a r s p u n s .
- Asta-i o situaie a naibii d e g r e a . D a c eti hotrt
s-o ai...
- Snt, i r s p u n s e Gray c a t e g o r i c , s o r b i n d i ultima
nghiitur de scotch.
- ... a t u n c i n nici u n c a z n u p o a t e s mai rmn
aici. N o e l l e ar fi d e v a s t a t .
- Pe m i n e m ngrijoreaz mai m u l t M o n i c a dect
mama.
A l e x clipi d e p a r c nici n-ar fi p u s - o la s o c o t e a l pe
M o n i c a . P r o b a b i l c n u ; t o a t atenia lui era c o n c e n t r a t
d o a r a s u p r a lui Noelle. Desigur, tia d e s p r e ncercarea
d e s i n u c i d e r e a M o n i c i ; n u f u s e s e posibil s se p s
treze d i s c r e i a , c u t o a t zarva d i n c a b i n e t u l d o c t o r u l u i
B o g a r d e . i o r i c u m , M o n i c a n u n c e r c a s e n i c i o d a t
s-i a s c u n d cicatricile. Era p r e a m n d r c a s ncerce
s le d i s i m u l e z e p e s u b brri late s a u mneci lungi.
- M o n i c a e s t e c u m u l t mai p u t e r n i c dect era
a t u n c i , i z i s e Alex n cele d i n u r m . Dar Noelle nu are
nici u n fel d e sprijin. De la b u n n c e p u t a m crezut, i
n c m a i c r e d , c t r e b u i e s f a c fa t u t u r o r greutilor
i s-i c o n t i n u e viaa, dar d a c d e s c o p e r c t u ai o
l e g t u r a m o r o a s c u Faith - n u . N-ar p u t e a s u p o r t a . Ar

250
p u t e a chiar n c e r c a s s e s i n u c i d .
Gray s c u t u r uimit d i n c a p , n e d u m e r i t d e faptul c
Alex o c u n o t e a p e Noelle d e atta amar d e v r e m e i c u
t o a t e astea n c nu-i d d u s e s e a m a c era mult prea
e g o c e n t r i s t c a s-i p o a t f a c e s i n g u r v r e u n ru.
M i o p i a d r a g o s t e i i p e r m i t e a d o a r s v a d f r u m u s e e a
nentinat, p e r f e c t i rece a m a m e i sale. Era p r o b a b i l
latura s a r o m a n t i c , o caracteristic de-a dreptul ciu
d a t la u n avocat.
- T r e b u i e n e a p r a t s p l e c e , i zise Alex c u regret.

CAPTOIUI 1 2

Faxul z u m z i a z g o m o t o s a a c n u auzi maina


intrnd pe a l e e a d i n f a a c a s e i . Cnd o b u b u i t u r i
r s u n la u a d i n fat, se a p l e c spre fereastr c a s
v a d cine a n u m e venise. N u p u t e a v e d e a cine sttea pe
v e r a n d , n s c h i m b p u t e a v e d e a foarte bine
Jaguar-u\
argintiu parcat n s p a t e l e mainii ei i oft atunci cnd se
n d r e p t s p r e u, c u c a n a c u cafea fierbinte nc ntr-o
mn. De abia d a c era o p t i j u m t a t e dimineaa, mult
p r e a d e v r e m e c a s a i b d e - a face c u Gray Rouillard.
Primul lucru p e care-l o b s e r v cnd d e s c h i s e u a era
furia care p r e a s-l m a c i n e p e Gray.
S i n g u r a d a t c n d l mai v z u s e ntr-o a s e m e n e a
stare f u s e s e n ziua a c e e a cnd v e n i s e la c a b a n c a s
le s p u n c Renee p l e c a s e , i a p o i iari n n o a p t e a
a c e e a c n d i a r u n c a s e afar d i n c a s . Cnd i ridic
privirile s p r e ochii ntunecai i nemiloi, amintirea acelei
n o p i i reveni d e o d a t n minte, fcnd-o s se simt
iari fetita d e p a i s p r e z e c e ani nfricoat. A v u senzaia
c sngele avea s-i n g h e e n v e n e i f c u u n p a s n
s p a t e n v r e m e c e el a v a n s a tot mai mult, lsnd u a s
se trnteasc n u r m .
Tresri vizibil a u z i n d p o c n i t u r a . Ochii ei verzi se lipi-

252
ser p a r c d e fata lui p e n t r u c nu ndrznise s pri
v e a s c n alt parte.
- Ce m a m a naibii ti n c h i p u i c faci? o ntreb foarte
blnd, t o n u l catifelat prnd la fel d e tios c a i o sabie
lovit d e o alt lam. Mai a v a n s a c u nc un pas astfel
nct s-o c o p l e e a s c c u prezenta lui, iar Faith d d u
iari n a p o i . C a n a c u cafea i t r e m u r a n mn.
Pentru fiecare p a s p e care el l f c e a nainte, ea
f c e a cte unul n s p a t e , acest d a n s straniu c o n t i n u n d
pn cnd Faith d d u c u umerii d e peretele d e piatr,
a p s n d u - s e n el d e p a r c ar fi putut trece mai d e p a r t e .
Braele lui nir n fa nainte c a ea s fi putut face un
pas n lateral, palmele lui sprijinindu-se d e perete chiar
alturi d e umerii ei, nchiznd-o c a ntr-o c a p c a n vie.
A p o i se a p l e c uor n fa; primii d o i nasturi d e la
c m a a alb erau d e s f c u i , scond la iveal u n V d e
piele mslinie d e c o r a t c u pr n e g r u i crlionat. Pulsul
i b t e a vizibil la b a z a gtului puternic, chiar n faa o c h i
lor ei. Faith i a g privirile d e micarea a c e e a ritmic,
ncercnd din rsputeri s se controleze. Pentru c nu
mi avea p a i s p r e z e c e ani. i el n-o mai p u t e a arunca
afar din c a s a ei.
- Ei bine? o ntreb el c u acelai t o n catifelat,
ncheieturile lui g r o a s e a p r o a p e c-i atingeau umerii
g o i p e n t r u c n u p u r t a n d i m i n e a a a c e e a o bluz cu
mneci; pielea lui p r e a fierbinte alturi d e pielea ei.
Umerii lui lai i ' p i e p t u l masiv p r e a u u n zid d e netrecut
n faa ei i p a r f u m u l lui plcut i f c e a nrHe s se dilate
d e plcere. n c innd bine strns n mn c a n a cu
cafea, a p r o a p e c a p e u n s c u t ntre ei, nghii n o d u l din
gt d u p care reui s ngne:
- Despre ce tot v o r b e t i ?
El se a p l e c i mai mult, nct s t o m a c u l a p r o a p e c i
atinsese d e g e t e l e .
- V o r b e s c d e s p r e t o a t e ntrebrile p e care le pui

253
Alex mi-a s p u s s e a r a t r e c u t c ai fost i la el la b i r o u .
S v o r b e t i c u Alex e u n a , el o s-i tin g u r a nchis,
dar ia g h i c e t e c u c i n e m-am ntlnit n dimineaa asta?
Ed M o r g a n . n c i u d a t o n u l u i c a l m i msurat, Faith
p u t e a v e d e a foarte bine furia rece p e care o f c e a s i m
it d i n priviri. D a c ar fi fost o s i m p l criz d e nervi,
puin i-ar fi psat. Dar n starea asta, era c a p a b i l d e
orice, d e i , destul d e ciudat, nu-i era t e a m d e el n
m o d fizic. N u , d a c Gray a v e a s-o rneasc, atunci v a
lucra c u s e n t i m e n t e l e i c u emoiile ei. O s-i s p u n asta
o s i n g u r d a t , c o n t i n u , a p l e c n d u - s e att d e mult nct
nasul lui l a t i n g e a p e al ei. N u mai p u n e i alte ntrebri
d e s p r e tatl m e u . Curiozitatea t a n-o s f a c dect s
strneasc iari brfele i s-mi r n e a s c iari familia.
i d a c asta o s se ntmple n cele d i n urm, Faith, o
s te a l u n g iari d i n ora, g s e s c e u m e t o d e , orice fel
d e m e t o d e . A s t a poi s-o iei d r e p t u n avertisment cinstit.
i ine minte: n u v r e a u c a g u r a ta f r u m o a s nici mcar
s o p t e a s c n u m e l e tatlui m e u .
Ochii verzi larg d e s c h i i privir d r e p t spre cei n
t u n e c a i i j e c i care erau la o d e p r t a r e d e d o a r civa
centimetri. i ridic b r b i a i g u r a , p e care el se prea
c o c o n s i d e r a f r u m o a s , s e d e s f c u n v r e m e ce tr
g e a i n t e n i o n a t tigrul d e c o a d , m u r m u r n d ncetior
cele d o u c u v i n t e :
- G u y Rouillard.
i zri a p o i pupilele dilatndu-se a nencredere, d u p
care rceala d i n o c h i i lui fu nlturat d e v p i d e foc.
P o a t e c n u f u s e s e p r e a p r u d e n t d i n partea ei s-l
p r o v o a c e , dar c a s stea i s u r m r e a s c rezultatul era
de-a d r e p t u l fascinant. Pentru c i se p r e a c el se
dilata d i n c a u z a furiei, faa c p t n d o c u l o a r e nchis,
u n fel d e r o u - m a r o n i u i, d a c prul l u n g n u ar fi fost
strns la s p a t e i prins bine c u o c l e m , c r e d e a c n
m o d sigur l-ar fi vzut ridicndu-se p e cretet.

254
Din p c a t e n u a v u la dispoziie dect o frntur d e
s e c u n d c a s s e b u c u r e d e s p e c t a c o l p e n t r u c el o
prinse f o a r t e r e p e d e , c u a c e a iueal care-l caracteriza,
c u minile d e b r a e , s c u t u r n d - o a p o i z d r a v n . Faith i
slbi s t r n s o a r e a minii p e c a n a c u c a f e a d e mult uitat,
d u p c a r e o simi a l u n e c n d . C u u n ipt n c e r c s-o
p r i n d iari, n u m a i c el era mult prea a p r o a p e c a s
p o a t e x e c u t a astfel d e jonglerii, a a c n u mai p u t u
f a c e dect s m p i n g c a n a c u vrful d e g e t e o r s p r e e a
nsi n l o c s-o lase s se reverse peste el i s-l ard.
C a f e a u a m b i b imediat f u s t a subire c u c a r e se m
b r c a s e , arzndu-i c o a p s a d r e a p t , d u p c a r e se rs
turn peste picioare. ip a d o u a oar, ns de data
a c e a s t a d e d u r e r e . C a n a lovi p o d e a u a c u u n z g o m o t
sec, rmnnd d o a r fr t o a r t , fr alte stricciuni vi
zibile. Gray sri d e o p a r t e , elibernd-o a u t o m a t , iar ea
profit d e m i c a r e a lui c a s-i d e z l i p e a s c f u s t a d e
c o a p s a ars.
Privirea lui n t u n e c a t o e x a m i n a rapid d u p care
m u r m u r c a p e n t r u sine:
- La n a i b a !
O a p u c iari d e brae, t r g n d - o a p r o a p e d e el,
d u p c a r e c u minile n c e p u s m o m o n d e a s c c e v a la
s p a t e l e f u s t e i . A p o i f u s t a p r u s s e l r g e a s c d e o d a t ,
czndu-i la prpioare. El o ridic imediat d i n c e r c u l de
material, lund-o n brae, n v r e m e c e ea i s e a g de
umeri i c a m e r a p r e a s se r o t e a s c n jur.
- Dar a c u m c e mai faci? i p alarmat, v z n d c el o
d u c e a s p r e b u c t r i e . Era c o n f u z d i n c a u z a durerii, iar
el se m i c a p r e a r e p e d e c a ea s mai p o a t pricepe
c e v a . i, n afar d e t o a t e astea, era perfect contient
d e p i c i o a r e l e g o a l e p e care le s u s i n e a c u u n bra i ca
r m s e s e m b r c a t d o a r c u b l u z a subire i chiloii.
El i b g u n picior p e d u p s p e t e a z a u n u i s c a u n ,
d e p r t n d u - l d e m a s , d u p care o a e z c u m a r e grij

255
n t o r c n d u - s e s p r e chiuvet, trase cteva p r o s o a p e d e
hrtie, le r s u c i n a a fel nct s f o r m e z e un fel d e
c o m p r e s i , n m u i n d u - l e n a p , fr s le mai stoarc,
le a e z c u delicatee p e c o a p s a nroit din c a u z a
arsurii. Ea tresri d i n c a u z a rcelii. iroaie d e a p se
s c u r g e a u d e p e p u l p , trecnd a p o i p e s c a u n i udndu-i
chiloii.
- A m uitat c u totul d e cafea, m u r m u r el. Dar, d a c
era s s p u n a d e v r u l curat, nici m c a r n-o o b s e r v a s e
dect a t u n c i c n d se vrsase. mi pare ru, Faith. Ai
c u m v a nite ceai? nainte c a e a s-i p o a t r s p u n d e ,
d e s c h i s e s e d e j a u a d e la frigider, s c o t n d oala c u ceai
rece care e r a c e v a foarte o b i n u i t n z o n a c a l d a s u
dului.
D e s c h i s e i nchise uile i sertarele dulapurilor pn
c n d g s i l o c u l n care-i p s t r a p r o s o a p e l e curate.
Lund u n u l , l n m u i e n oal, d u p care l s c o a s e i l
stoarse grijuliu. l privi a p o i uimit c u m d d u d e o p a r t e
p a n s a m e n t u l improvizat din p r o s o a p e l e d e hrtie i l
a r u n c n c h i u v e t , nlocuindu-l c u p r o s o p u l nmuiat n
ceai. D a c a p a d e nainte f u s e s e rece, n s c h i m b ceaiul
era ngheat. Faith respir r e p e d e a t u n c i cnd acesta, la
fel c a i a p a , n c e p u s se s c u r g p e s c a u n , udndu-i i
mai mult chiloii.
- Te d o a r e ? o ntreb Gray, lsndu-se n g e n u n c h i
alturi d e s c a u n c a s ridice puin p r o s o p u l d e pe c o a p
sa rnit. A v e a v o c e a n c o r d a t din c a u z a nelinitii.
- N u , i r s p u n s e sincer. Este d o a r foarte rece i
mi-am u d a t d e j a f u n d u l .
Faa lui e r a la acelai nivel c u a ei. D u p c u m rs
p u n s e s e , v z u c u m ngrijorarea i p r s e a privirile, t e n
s i u n e a e l i b e r n d u - i u m e r i i p n a t u n c i n c o r d a i . Se
p r i n s e d e s p t a r u l s c a u n u l u i i c u u n u m o r p l c u t , o
ntreb:
- Am exagerat cumva?

256

Ea i m u c buzele gnditoare.
- Foarte p u i n .
- Ai t o a t c o a p s a roie, tiu c te-ai ars.
- Puin. M ustur c e v a dar nu-i foarte ru. M n d o
iesc c o s fac b i c . i n g u s t a p o i ochii n vreme
ce-l privea, ncercnd s disimuleze h o h o t u l d e rs ce
a m e n i n a c u r e v r s a r e a . i a p r e c i e z n g r i j o r a r e a dar
n u c r e d c justific p e d e p l i n d e z b r c a r e a m e a p e j u
mtate.
El privi a t u n c i n j o s s p r e picioarele g o a l e i la b u m
b a c u l alb al chiloilor c e d e - a b i a se zreau d e s u b p o a l a
cmii. Un fel d e t r e m u r p r u s-l scuture. i aez
mna d r e a p t p e c o a p s a s n t o a s , trecndu-i p a l m a
peste c a r n e a delicat i f e r m , ncntat d e textura ei
fin.
- De m u l t v r e m e d o r e a m s te fac s-i uzi chiloii,
m u r m u r . Dar n nici u n c a z c u ceai.
H o h o t u l d e rs d i s p r u c a i cnd nu ar fi fost nici
o d a t . T e n s i u n e a n c e p u s se instaleze iari ntre ei,
a p r o a p e p a l p a b i l n d e n s i t a t e a p e care o avea. Inte
riorul i se strnsese p a r c n u r m a s p u s e l o r lui, cldura
prea s i se s c u r g s p r e pntec n v r e m e c e snii i se
ntriser d u r e r o s . Simi imediat d u p a c e e a umezeala
dorinei i a c o r d u l p e care ar fi vrut s i-l exprime: i
eu d o r e a m , fluturndu-i p e b u z e . Reui s rein cuvin
tele, tiind c cfc le-ar fi d a t glas ar fi trecut un hotar
p e care n u v o i a d e fapt s-l d e p e a s c . Tensiunea
sexual e m a n a t d e el s e m n a c u u n c m p d e for,
fierbinte i imperios. Era destul s mrturiseasc i el
s-ar fi urcat imediat p e ea.
Aproape c o durea nevoia aceea cumplit de a l
atinge, d e a se lipi d e c o r p u l acela dur c a oelul, des
chizndu-i propriul t r u p p e n t r u el. N u m a i instinctul do
a u t o a p r a r e o f c u s rmn i pe mai d e p a r t e tcuta
i n e m i c a t .

257
El se a p l e c imperceptibil mai a p r o a p e , inhalnd cu
plcere a r o m a ei d u l c e . Sngele i pulsa cu vitez prin
vene, a p r o a p e d e p u n c t u l d e clocot. n linite, se pri
v e a u r e c i p r o c c a d o i adversari v e n i n d unul spre cellalt
pe o strad plin d e praf. El ar fi vrut s-i d e a jos chiloii
i a p o i s i n g r o a p e c a p u l n p o a l a ei, impulsul d e
v e n i n d att d e puternic nct n c e p u s tremure din cauza
efortului c u care n c e r c a s-i tin piept, n acelai t i m p
ntrebndu-se c e a n u m e ar face e a d a c ar c e d a n cele
din u r m . Oare s-ar speria, l-ar mpinge... sau picioarele
i s-ar d e s f a c e i minile i s-ar ncleta n pr?
Mna i se n c o r d a uor p e c o a p s a ei, degetele a p sndu-i p e pielea delicat care se nclzise la atingerea
lui. i v z u pupilele dilatndu-se, lsndu-i mai a p o i g e
nele d e s e s le a c o p e r e n v r e m e ce respira adnc, c u
greutate i fcndu-l atent la sni. El i m u t mna puin,
f r e c n d u - i d e g e t u l nainte i n a p o i , fiecare m i c a r e
aducndu-l i mai s u s , mai adnc ntre pulpele strnse.
V o i a s-o ating. Uitase c u totul d e M o n i c a , d e Guy, d e
tot, n afar d e m i c a r e a nceat a degetului mare, tot
mai a p r o a p e d e c a r n e a n e a s e m u i t d e m o a l e dintre pi
cioarele ei, att d e puin protejat d e stratul subire d e
b u m b a c . i-ar fi putut petrece d e g e t u l p e s u b elasticul
d e la ncheietura piciorului, d e s c o p e r i n d a p o i prul fin
d e la ntretierea c o a p s e l o r lipite. A p o i avea s-i ridice
puin d e g e t u l , d e s c h i z n d - o p e parcursul acelei micri,
pn cnd ar fi d e s c o p e r i t boul micu d e la b a z a sexului.
D a c l lsa s-o ating, atunci c u s i g u r a n avea s
fie a lui. A t u n c i ar avea-o.
Degetul m a r e i atinsese elasticul c u pricina. Atunci
n c e p u i ea s se mite, c o b o r n d u - i mna care se
n c l e t a i m e d i a t pe mna lui, retrgnd-o d e p a r t e d e
coaps.
- N u , i o p t i .
Frustrarea l c u p r i n s e p r e c u m o vlvtaie nestpnit.

258
Un s u n e t care s e m n a foarte bine c u un mrit i se pl
m d i n piept n v r e m e c e instinctele fizice l u p t a u pentru
s u p r e m a i e c u g n d u l . Creierul ctig n cele d i n urm.
Era transpirat tot, t r e m u r a d i n c a u z a d o r i n e i . Erecia
d e v e n i s e d u r e r o a s din c a u z a pantalonilor strmi.
- N u , i zise din n o u , d e p a r c refuzul iniial ar fi avut
nevoie d e o ntrire i p r o b a b i l c a a i era.
ncet, el i ntoarse p a l m a n aa fel nct d e g e t e l e lui
s se n t r e p t r u n d c u ale ei.
- A t u n c i i n e - m puin d e mn.
Ea l ascult, strngndu-l c u putere, simindu-i d e
getele n c o r d n d u - s e i a p o i relaxndu-se c a i c u m ar fi
ncercat s a p u c e c e v a . Cealalt mn r m s e s e prins
d e sptarul s c a u n u l u i p e care-l strngea att d e tare nct
ncheieturile d e g e t e l o r se albiser.
D u p u n m o m e n t d e o d u r a t n e c u n o s c u t , pentru
c t i m p u l p r u s e s se d e s t r a m e n jurul lor n v r e m e ce
se priveau n o c h i i d o r i n a le prjolea trupurile, t e n
s i u n e a teribil ce p u s e s e stpnire p e el n c e p u s se
risipeasc. Clipi i-i s c h i m b poziia, ntinzndu-i un
picior. i eliber mna i o ls r e p e d e n j o s , c a s
a d u c nite ajustri, ncrunttura d e pn atunci disprnd n v r e m e ce se simea puin mai lejer.
Ea i d r e s e glasul, n e s i g u r p e c e e a c e avea s
s p u n , d a c p j j t e a s mai s p u n c e v a .
El se ridica ncet n picioare. Umfltura masiv din
faa pantalonilor era imposibil s s c a p e neobservat,
dar cel puin p r e a s d e i n iari c o n t r o l u l asupra
t r u p u l u i s u . Lu p r o s o p u l atrnat n cuierul d e lng
c h i u v e t c u care i a c o p e r i c o a p s e l e , a l u n g n d ispita din
raza vizual, d a c a p r o p i e r e a nu o p u t e a d i m i n u a .
D u p v r e u n minut, i zise c u o v o c e c a l m :
- Eti sigur c nu eti rnit i mai ru d e att?
- Da. i ea v o r b i s e la fel d e c a l m i la fel d e ncet

259
c a i el, d e p a r c u n z g o m o t prea tare le-ar fi periclitat
c o n t r o l u l i i-ar fi trimis n a p o i n a g o n i a a c e e a d e d o
rin p e care reuiser s-o evite n cele din urm. Foa
m e a a c e e a n u f u s e s e d o a r d e - o singur parte. Este o
arsur m i n o r . P r o b a b i l c pn mine n-o s mai simt
nimic. U s t u r i m e a d i s p r u s e , c o m p l e t alinat d e p r o
s o p u l nmuiat n ceai rece.
- Bine. Privi n j o s s p r e ea, d u p care i ridic mna
ca p e n t r u a o mngia u o r pe pr, dar d u p a c e e a o
ls s c a d la loc. N u p u t e a s-i p e r m i t s-o a t i n g
n s i g u r a n n acele m o m e n t e , n u nc. i a c u m expli
c-mi i mie d e c e ai p u s t o a t e ntrebrile alea d e s p r e
tata.
Faith i ridic privirile s p r e el, c a s c a d a d e pr rocat
czndu-i m o a l e p e u m e r i . Ar fi vrut s-i s p u n ce b n u
ieli avea, c tatl lui era p r o b a b i l mort, numai c d e s
c o p e r i c t o a t e cuvintele i r m s e s e r nepenite n gt.
N u p u t e a s-o fac. T r e b u i a s c r e a d c el nu tia nimic
d e s p r e t o a t afacerea a c e e a , c n u a v u s e s e nici o leg
tur c u m o a r t e a tatlui s u , p e n t r u c l iubea i l-ar fi
d u r u t sufletul s f a c u n a s e m e n e a lucru. i pentru c
ea l iubea att d e mult, n u v o i a s-l rneasc. n m o d
deliberat rsturnase c a f e a u a p e ea, c a s-l fereastr pe
el d e o o p r e a l u o a r ; atunci c u m ar fi putut s-i
s p u n n acele m o m e n t e c p r o b a b i l tatl pe care-l iu
b e a z c e a mort d e v r e m e n d e l u n g a t , ucis?
A a c prefer s-i s p u n c e e a c e era un adevr i
o m i n c i u n n intenie:
- El face parte i d i n trecutul m e u . N u prea p o t s
mi-l a m i n t e s c cnd n u era prezent n c a s a noastr, d a c
nu direct cel puin c a s u b i e c t d e conversaie, dei nici
o d a t n-am ajuns s-l c u n o s c c u adevrat. A fost m e r e u
b u n c u m i n e atunci c n d ne v e d e a m , c e e a ce nu se
ntmpla prea d e s , dar i d u p a c e e a , mi-am pierdut

260
m a m a datorit lui. G N a r c r e z i c n-ar trebui s fiu c u
rioas, s n u n c e r c s ' u c e fel d e p e r s o a n a fost?
C n-ar trebui s n c e r c s u m p l u golurile c a s p o t
nelege ce a n u m e s - ^ n t m p l a t ?
- A t u n c i , mult n o r o c , mri Gray. Eu unul a m crezut
c-l c u n o t e a m mai > e d e c t oricine altcineva d i n lume
i totui n u p o t s n e l e g nimic din c e s-a ntmplat
atunci. F c u o p a u z d e c t e v a m o m e n t e . D a c mai ai i
alte ntrebri d e p u s d e s p r e el, mai bine ntreab-m p e
mine, p e n t r u c a m v o r b i t foarte serios c e v a mai d e
vreme. Nu vreau s m p o r t dur c u tine, Faith, dar o s
fac tot c e este n e c e s a r c a s-mi apr familia. S n u
c u m v a s uii.
De v r e m e ce el s i n g u r s e oferise... Dar, n u , n u era
d e l o c m o m e n t u l p o t r i v i t c a s-l mai f a c s-i prelun
g e a s c vizita p u n n d u - i t o t felul d e ntrebri, c n d sttea
pe u n s c a u n pe j u m t a t e d e z b r c a t iar el era p r e c u m
un b u t o i d e d i n a m i t s e x u a l gata s e x p l o d e z e . A a c
de-abia d a c i a r u n c o privire n t c e r e i, imediat
d u p a c e e a , g u r a l u i se n t i n s e ntr-un zmbet t a n d r u .
a f

i n

c i

- Nu prea a u d
'
u n fel d e p r o m i s i u n i , aa-i?
S c u m p o , ar fi b i n e s
m a i gndeti la c e i-am s p u s .
Nu-i f a c e viaa i n i a i a m a r dect este. ine-i doar
g u r a i poart-te c u n n
cuvine.
t

- Ca o feti m i c i c u m i n t e ?
t e a

- C a o f e m e i e d e p t , o c o r e c t el. Din n o u mna


i se m i c n d i r e c t i v ei j d i n n o u m i c a r e a f u n cele
d i n u r m a b a n d o n a t . E a i d d u s e a m a c el ar fi vrut
s rmn, s c o n t i n u e c u c e e a c e n c e p u s e , n u m a i c l
refuzase i a c u m
s t r d u i a s a c c e p t e a c e a decizie a
ei. De fiecare d a t
s e ntlneau, btlia s e nfiripa
din nimic i, tia c , P m s u r ce t r e c e a v r e m e a , i va fi
tot mai g r e u s-l r e f u z e . Ei, i a c u m ar c a m trebui s
plec.
c

261
- n regul
El ns n u se m i c d i n loc. D u p care s p u s e :
- Dar n u v r e a u .
- F-o o r i c u m .
Gray n c e p u s c h i c o t e a s c .
- Eti o femeie foarte d u r , Faith Devlin.
- Hardy.
- Pe el nu l-am c u n o s c u t . Pentru mine nici mcar nu
este real. S p u n e - m i , l-ai iubit?
- Da. Dar nu aa cum te iubesc pe tine. Asta nici
odat.
Ochii lui ntunecai prinser a strluci i d e aceast
dat reui s-o ating, p a l m a lui bttorit prinzndu-i un
obraz.
- Pentru m i n e , o s rmi n t o t d e a u n a o Devlin, c u
prul sta r o u i ochii c a d e vrjitoare. Se aplec i-i
a e z buzele p e s t e buzele ei, ntr-un srut rapid d e
desprire. D u p care p l e c i, cnd ua se nchise n
u r m a lui, Faith se ls pe s p a t e n s c a u n , oftnd de
uurare.
A v e a impresia c i u d a t c n n c p e r e intrase o fur
t u n care o rvise c u totul. Inima n c i btea c u
putere i i s i m e a picioarele p r e c u m nite m a c a r o a n e
d e m o i . Cele cteva m o m e n t e c u Gray fuseser p o a t e
cele mai erotice d i n viaa ei, iar el nu f c u s e dect s-i
ating piciorul. Dac s-ar fi a p u c a t s f a c d r a g o s t e c u
ea c u adevrat, p r o b a b i l i-ar fi pierdut c u totul stpnirea d e sine. Se s i m e a nspimntat d e intensitatea
dorinei pe care el i-o p u t e a strni d o a r c u o singur
privire, o atingere scurt, pn i c u a r o m a plcut, br
bteasc.
Pentru mine o s rmi ntotdeauna o Devlin.
N u era c e a mai b u n r e c o m a n d a r e . Putea d o a r s
p r e s u p u n c el voise s-i s p u n c n u va fi niciodat

262
n stare s-i uite m e d i u l , m o t e n i r e a p e care o primise
din partea familiei i c nimic d i n c e avea s f a c s a u
f c u s e nu-i v a s c h i m b a prerea n privina ei.
i eu o s te iubesc mereu, i o p t i n minte. Mereu.

Doar o atinsese p e picior i a p r o a p e c ejaculase,


se gndi Gray c u a m r c i u n e . D o a m n e , pi d a c reuea
v r e o d a t s intre n ea, atunci p r o b a b i l c inima avea
s-i e x p l o d e z e din c a u z a tensiunii.
Minile i t r e m u r a u n v r e m e ce c o n d u c e a , o reacie
deja n o r m a l d a c se ntmpla s petreac c e v a mai
mult d e u n m o m e n t n c o m p a n i a lui Faith. Ar fi fost mai
uor d a c n u ar fi r s p u n s i e a n felul n care o f c u s e ;
p o a t e c sttea n e m i c a t i i s p u n e a n u , dar privirea
a c e e a l a n g u r o a s , a b u r u l acela era n ochii ei. C u n o
tea foarte bine t o a t e s e m n e l e . Respiraia i se ngreuna,
snii i se ntreau i sfrcurile se ridicau. i , - d e i n-o
s r u t a s e dect f o a r t e u o r la p l e c a r e , i asta p e n t r u c
n u mai rezistase dorinei, buzele ei fuseser roii i
p a r c puin umflate. i p e s u b pielea a c e e a translucid
nvlise p a r c
val d e snge care-o d d u s e d e g o l .
O voia. T r e b u i a s-o f a c s plece. 0 voia. Dorinele
contradictorii l n n e b u n e a u c u t o t u l .
i ea n cele d i n u r m n u f u s e s e d e l o c d e a c o r d s
nceteze c u ntrebrile. N u se certase c u el, dar ncepea
s-i d e a s e a m a c t c e r e a a c e e a a ei d e fapt m a s c a o
ncpnare la fel d e larg c a i marele c a n i o n . Poate
c n u lupta, dar n m o d cert tia c u m s reziste pe
poziii. C a feti mic, Faith f u s e s e d e prea multe ori
nfrnt d e via, cnd f u s e s e i n c a p a b i l s ia propriile ei
hotrri. A c u m i p u t e a d e c i d e s i n g u r cursul vieii, aa

263
c nu prea n g d u i a cuiva s o ndeprteze d e la el. i
acea ncpnare hotrt era p r o b a b i l i motivul pentru
care, la n u m a i d o u z e c i i a s e d e , ani, deinea propria
oi c o m p a n i e .
i, tinnd c o n t d e t o a t e aceste date, era foarte puin
probabil s r e u e a s c s-o c o n v i n g s plece. i, d e
v r e m e c e era f o a r t e s i g u r c n u p u t e a a v e a n c r e d e r e
n el nsui c va avea b u n u l sim s se in ct mai
d e p a r t e d e ea, p r e v e d e a n perspectiv nite zile de-a
dreptul afurisite.

Minile M o n i c i t r e m u r a u n v r e m e ce d e s c h i d e a ua
d e la biroul lui Alex i i z m b e a A n d r e e i . i, chiar reui
s-i m e n i n v o c e a c a l m i vesel n v r e m e ce-i s p u
n e a secretarei:
- Sper c a venit. Eram n ora i mi-am a d u s aminte
c v o i a m s-l r o g ceva.
- Este ziua ta n o r o c o a s , i r s p u n s e A n d r e a zmb i n d . O tia pe M o n i c a d e cnd a c e a s t a ea doar un
b e b e l u . A venit i el c u cteva minute n urm. Se spal
puin, dar n cteva minute o s ias. Intr n c a m e r i
stai jos.
Se spal, era d e s i g u r un m o d politicos d e a s p u n e
c s e d u s e s e la baie. C a m aa ar fi s p u s i maic-sa,
c u g e t M o n i c a , c a i c u m chiar i o s i n g u r aluzie la
baie ar fi scrbit-o. n treizeci i d o i d e ani, nu-i amintea
ca m a m a ei s f a c vreo referire la adevrata menire a
toaletei. Realitile fizice t r e b u i a u a s c u n s e d a c acest
lucru era posibil s a u ignorate d a c n u . Dei ncercase
de n e n u m r a t e ori, M o n i c a nu reuise n i c i c u m s i-o
Imagineze pe Noelle fcnd d r a g o s t e , dei ea i c u Gray

264
erau d o v a d a clar c t r e a b a asta se ntmplase d e cel
puin d o u ori. Ct d e s p r e vizita la g i n e c o l o g i situaia
n e d e m n d e a nate u n c o p i l era o adevrat m i n u n e
c maic-sa nu-l n c h i s e s e n afara dormitorului pe Guy
d u p naterea lui Gray, dect s t r e a c iari prin toate
acele chinuri.
M o n i c a evit c a n a p e a u a d e piele i se ndrept ncet
s p r e fereastr, c a s p r i v e a s c n piaeta din faa cldirii
municipale. B o b o c i i p r o a s p e i ai primverii c e d a u c u
rapiditate n faa florilor pline a zilelor d e var. T i m p u l se
s c u r g e a c u repeziciune, pmntul i plantele trecnd prin
toate ciclurile naturii, n e p s t o a r e n faa oamenilor care
p r e a u att d e prini n p r o p r i a lor ngmfare nct i
n c h i p u i a u c p u t e a u afecta t o t u l n jur.
Alex intr n n c p e r e , z m b i n d vesel atunci cnd
d d u ochii c u ea.
- i c e vnt te a d u c e p e la mine astzi? Luase cina
c u ei c u o sear n u r m , d e c i , orice fel d e afaceri se
d i s c u t a s e r atunci.
M o n i c a privi la faa subire i plcut, la ochii gri
f o a r t e blnzi, i simi c u m i se u s u c gtul. Se s t r d u i s e
o s p t m n ntreag s i a d u n e curajul s stea de
v o r b c u el. De fapt, chiar reuise s a j u n g pn n
biroul lui, dar a c u m v o c e a n u mai v o i a s-o asculte.
El se n c r u n t vznd nelinitea nscris n ochii ei
negri.
- Ce s-a ntmplat, s c u m p a mea? o ntreb ncet,
nchiznd u a i a p r o p i i n d u - s e ca s-i p r i n d o mn.
Ea reui s t r a g aer n piept. Cteodat avea im
presia c era n e b u n , c acele ntlniri c u Alex existau
doar n nchipuirea ei. n privirile s a u n felul lui de a se
purta nu existase nici cel mai mic indiciu atunci cnd se
g s e a u m p r e u n n t i m p u l perioadelor normale. El r
mnea d o a r Alex, acelai o m d i n t o t d e a u n a , un umr de
care te puteai sprijini, v e n i n d ncetior i prelund o

265
mare parte a greutilor, a a c u m se ntmplase d u p
f u g a tatlui lor i pn c n d ea i c u Gray reuiser
c u m v a s se d e s c u r c e singuri. Era c a i c u m acele
m o m e n t e fugitive se p e t r e c e a u d e fapt ntre d o i o a m e n i
diferii, ntre tata i m a m a , u n i n d u - s e n trupuri d e m
prumut.
A c e s t a este Alex, i aminti s i n g u r . N u avea s
plece d e lng ei. D r a g o s t e a i ajutorul lui nu d e p i n d e a u
d e faptul c e a se c u l c a uneori c u el. Fusese doar o
simpl nlesnire p e n t r u el, asta f u s e s e tot d e fapt, un fel
d e s u p a p p e n t r u emoiile n d e l u n g reinute.
C a m asta era c e e a ce-i s p u n e a logica. ns, din
p u n c t d e v e d e r e e m o i o n a l , era terorizat. Un tat deja
o prsise, d r a g o s t e a lui p e n t r u ea nefiind att d e p u
t e r n i c nct s-l i n m p o t r i v a viiturii n care intrase
atunci cnd n c e p u s e s u m b l e c u Renee Devlin. Nu
p u t e a s u p o r t a s-l p i a r d i p e Alex.
N u m a i c mai era i Michael. Michael cel d u l c e i cel
sexy. i d a c p i e r d e a a c u m ocazia, avea t o a t e ansele
s-l p i a r d i p e el p e n t r u t o t d e a u n a , i, d a c trebuia s
stea i s a l e a g ntre cei d o i brbai, nici mcar nu
avea c e alege. Michael era inima ei, sngele ce-i pulsa
prin v e n e .
- M o n i c a ? Alex se a p r o p i a s e i mai mult, n ochii gri
arznd nelinitea.
M o n i c a i lu inima n dini. T r e b u i a s-i s p u n . n
chise ochii i d d u d r u m u l adevrului.
- O s m mrit c u Michael M c F a n e .
Pentru un m o m e n t se fcu linite, aa c i strnse
ochii i mai bine, ateptnd nfiorat d e fric. Numai c
s e c u n d e l e t r e c e a u mai departe, i Alex tot nu s p u n e a
nimic, iar ntr-un trziu nelinitea deveni att d e acut
nct n-o mai p u t e a s u p o r t a , aa c d e s c h i s e ochii.
El i z m b e a ncntat, exasperarea a m u z a t citindu-se
clar p e c h i p u l lui.

266
- Felicitri, chicoti. C a m ce altceva ai vrea s-ti s p u n ?
Uimit, se h o l b la el.
- N u , n u tiu.
- Snt foarte fericit p e n t r u tine, d r a g a mea. Nici tu i
nici Gray n u ai artat nici o nclinaie spre cstorie i
mi-am fcut multe griji din c a u z a asta. eriful este un
brbat b u n i d e ncredere.
M o n i c a i umezi buzele.
- M a m e i n-o s-i plac.
El ezit o s e c u n d , p a r c c n t r i n d implicaiile n
minte.
- Probabil c n u , dar sta nu-i un motiv suficient de
puternic c a s te o p r e a s c . Merii poria ta d e fericire,
Monica.
- N u m a i c n u vreau s-o supr.
- Snt a n u m i t e lucruri c r o r a t r e b u i e s le f a c fa
i a n u m i t e lucruri care p o t fi a s c u n s e . n acest caz,
mrit-te c u Michael i fii ct mai fericit c u el. C r e d e - m
pe cuvnt, asta n-o s-o n e c j e a s c nici pe jumtate ca
atunci cnd o s a u d d e Faith Devlin.
Faith Devlin? tresri M o n i c a .
- Ce-i c u ea? De v r e m e c e m a m a o r i c u m tia c
femeia a c e e a oribil se m u t a s e napoi n Prescott, afir
maia lui Alex n u prea s aib logic.
- Gray n u i-a s p u s ? Prea uimit.
- Se pare c OM. Ce t r e b u i a s-mi s p u n ?
El oft d i n g r e u .
- A tot p u s ntrebri prin ora, d e s p r e Guy. ntrebri
c u caracter p e r s o n a l . D a c nu este oprit, o s strn e a s c iari tot i asta o s-o r n e a s c pe Noelle mult
mai ru dect vestea d e s p r e a p r o p i a t a t a cstorie.
M o n i c a avea impresia c f u s e s e p o c n i t peste fa.
Faith Devlin p u n e a ntrebri prin ora d e s p r e tatl ei?
N u m a i gndul a c e s t a i o nfuria la c u l m e . Nu era destul
c trtura d e maic-sa l furase pe tatl ei i nu-l mai

267
v z u s e n i c i o d a t d e atunci? Fata i se nroi d e mnie.
- i ce fel d e ntrebri a p u s ? D o a m n e , ce t r e a b are
ea c u tata, ce-i p a s ?
- ntrebri p e r s o n a l e , ce fel d e o m a fost, chestii d e
g e n u l sta. A venit i la mine, ieri, pentru c a auzit c
eu e r a m cel mai b u n prieten al lui Guy. C a stat d e
v o r b c u m i n e e u n a , n u m a i c Gray a descoperit azi-dimineat c i p e Ed M o r g a n l-a pisat c u tot felul d e
ntrebri.
- L-a luat la ntrebri p e Ed M o r g a n d e s p r e tatl
m e u ? i p M o n i c a . O m u l sta e cel mai mare brfitor din
ora.
- Gray a avut grij d e t r e a b a asta, i zise Alex pe un
t o n alintor n v r e m e c e o b t e a uor pe mn. Doar l
c u n o t i pe Gray. L-a r e d u s p e Ed la tcere numai n
z e c e minute.
Gray n t i m p u l unei crize d e furie era o privelite
nspimnttoare, c u ochii aceia negri d e v e n i n d reci i
periculoi. Nu i-l putea imagina pe Ed Morgan fcndu-i
fat nici m c a r z e c e s e c u n d e . Imaginea a c e e a o a m u z
cteva m o m e n t e , d u p care fu m p i n s d e o p a r t e din
c a u z a indignrii la a d r e s a t u p e u l u i lui Faith Devlin.
- Pot s-i neleg curiozitatea, zise Alex mai departe,
dar, d u p c u m i-am s p u s i lui Gray, ar fi u n adevrat
d e z a s t r u d a c m a m a v o a s t r afl aa ceva.
- Ei bine, e u nu p o t s-i neleg curiozitatea! ip
iari M o n i c a . D o a m n e , era nevoie d e aa d e puin ca
s se n t o a r c iari totul, sentimentele acelea d e pier
dere ireparabil, durerea sufocant, sentimentul de
a b a n d o n a r e . Ura o nvlui dintr-o dat. i retrase mna
i se n d e p r t . Gray a reuit s-l r e d u c la tcere pe
Ed M o r g a n , dar c e f a c e n privina ei?
- N u tiu. Alex s c u t u r d i n c a p . tiu c n u eti d e
a c o r d c u m i n e , dar atunci cnd s-a mutat aici, eu a m
fost p e n t r u a o lsa n p a c e . Ce s-a ntmplat atunci n-a

268
fost din vina ei i merita dreptul d e a tri a c o l o u n d e
d o r e a ea. A s t a era c e v a c e Noelle trebuia s neleag
i s a c c e p t e , chiar d a c i-ar fi venit g r e u . A c u m ns e
altceva. Este c e v a intenionat i este din vina ei.
- Gray o s a i b grij i d e asta, oft M o n i c a . Este
nevoit.
- N u tiu d a c p o a t e .
- Sigur c p o a t e . Snt o mulime d e lucruri pe care le
poate face.
- A t u n c i d-mi voie s-ti prezint p r o b l e m a dintr-un
alt u n g h i . Nu c r e d c p o a t e fi att d e drastic c u Faith
innd c o n t d e c e e a c e simte pentru ea. Trezete-te,
M o n i c a ! o cert. D-i p u t i n atenie i fratelui t u . Este
atras d e ea. i nimic d i n c e se ntmpla nu-i t o c m a i uor
p e n t r u el.
M o n i c a simi c u m sngele i se s c u r g e a d i n obraji,
lsndu-i palizi. Gray se simea atras de... femeia a c e e a
N u , D u m n e z e u nu p u t e a fi att d e c r u d . Nu putea s-o
f a c s t r e a c iari prin acel c o m a r .
Incapabil s s p u n ceva, se a p r o p i e d e Alex cu o
mn ntins, n e m a i p u t n d s s u p o r t e nelegerea din
o c h i i lui. G r b i t , p r s i b i r o u l i d e - a b i a d u p co
ajunse n s t r a d i d d u s e a m a c nu-i s p u s e s e c nu
mai p u t e a fi m p r e u n c u el.
Pe Noelle ar fi ucis-o d a c afla c Gray se nhitase
c u fata lui Renee Devlin. Brfa ar fi fost att d e cumplita,
nct ar fi fost i n c a p a b i l s-i mai ridice c a p u l . Monica
ls s-i s c a p e un h o h o t d e rs amar. i cnd se gndea
c era ngrijorat d e prerea m a m e i ei n legtur cu
cstoria ei c u Michael M c F a n e !
9

CApirolul 1 5

Biroul d o m n u l u i Pleasant se g s e a la ultimul etaj al


unei cldiri c u d o u caturi. Faith urc scrile, spernd n
c i u d a raiunii s-l g s e a s c n fata mesei d e lucru, s
d e s c o p e r e c telefonul lui se defectase i c bietul o m
era n regul. Un telefon defect nu era o s c u z prea
g r o z a v , p e n t r u c d a c n-ar fi putut s s u n e n ora
i-ar fi dat s e a m a imediat i ar fi cutat u n alt telefon. i,
b i n e n e l e s , i-ar fi d a t s e a m a c nu p r i m e a nici el
apeluri d i n afar. Poate c luase u n alt caz i d e al ei
uitase.
ns se n d o i a serios c Francis P. Pleasant uitase
ceva vreodat.
Biroul s u era la prima u p e stnga. Partea d e sus
a uii era d i n sticl, ns storurile d e la g e a m u r i fuseser
t r a s e , nelsnd-o s v a d interiorul. In ziua n care-l
ntlnise, storurile fuseser ridicate. n c e r c s d e s c h i d
ua, ns era ncuiat. Fr s atepte c u adevrat un
r s p u n s b t u la u i-i lipi u r e c h e a d e g e a m . C a m e r a
din spatele ei era la fel d e t c u t .
n u se afla o fant pentru c a p o t a u l s p o a t
a r u n c a p e a c o l o plicurile. Faith m p i n s e puin m a r g i n e a
b a t a n t i-i nclin uor c a p u l c a s priveasc nuntru.

270
V e d e r e a i era limitat, dar p u t u zri c o r e s p o n d e n t a ,
mprtiat p e p o d e a .
Nu era a c o l o i cantitatea c o r e s p o n d e n t e i indica c
n u mai t r e c u s e p e a c o l o d e mai multe zile.
D e v e n i n d mai ngrijorat c u fiecare minut ce trecea,
Faith m e r s e mai d e p a r t e prin hol pn la u r m t o a r e a
u. D a c se lua d u p c e e a c e scria pe u, era n faa
biroului lui H o u s t o n H. M a n g e s , avocat. Putu auzi clar
z n g n i t u l unei maini d e scris i mai multe v o c i , aa c
d e s c h i s e u a i intr.
n c p e r e a n care lucra H o u s t o n H. M a n g e s era
f o a r t e n g h e s u i t , c u d u l a p u r i p e n t r u d o s a r e aezate
n oricare s p a i u d i s p o n i b i l . Intrase n z o n a recepiei,
p o p u l a t d e o f e m e i e m i c u c u pr alb i d e trei plante
a g t o a r e , dintre care u n a atinsese d i m e n s i u n i g i g a n
tice. C a m e r a din s p a t e , p e care o p u t e a zri prin ua
d e s c h i s , avea c a m aceeai mrime, d e c o r a t ns din
t a v a n pn-n p o d e l e c u cri. Un brbat gras sttea n
spatele unui b i r o u d e m o d a t n v r e m e ce d i s c u t a aprins
c u un client care era aezat ntr-unui din fotoliile de imi
taie d e piele d i s p u s e n faa mesei d e lucru. Din client
n u se p u t e a v e d e a dect partea din s p a t e a c a p u l u i .
Femeia m i c u i ridicase privirile i zmbea ntre
b t o a r e , dar fr s f a c v r e o micare c a s n c h i d ua
i s d e a ^avocatului i clientului s u intimitatea ne
cesar. Faith ridic din umeri i se a p r o p i e .
- Snt o client a d o m n u l u i Pleasant, u a d e lng
ua d u m n e a v o a s t r , i zise. De cteva zile t o t ncerc s
d a u d e el, ns n u p o t lua legtura n nici u n fel. Avei
c u m v a idee d e locul n care l-a p u t e a gsi?
- Pi, n u , i r s p u n s e f e m e i a c e a micu. A plecat
c a m c u o s p t m n n u r m spre un ora micu n
a p r o p i e r e d e Mississippi, dar nu-mi a m i n t e s c d e l o c nu
mele lui. Perkins, c e v a d e g e n u l sta. Bnuiesc c este
nc acolo.

271

- N u , a plecat din z o n a aia a d o u a zi. E bolnav d e


inim i mi fac griji p e n t r u el.
- O h , D o a m n e ! Faa m i c u a femeii se ngrijor pe
loc. Nu m-am gndit nici u n m o m e n t la inima lui. Desi
gur, tiam d e t r e a b a asta. Soia lui, Virginia, o b i n u i a m
s lum prnzul m p r e u n , ce trist c a murit, mi-a p o
vestit d e s p r e necazurile lui. i era destul d e grav, d u p
cte mi-a s p u s ea. Dar nu mi-a trecut prin gnd s-l
verific. Se ntinse d u p a g e n d a d e telefoane, rsfoind-o
pn cnd a j u n s e n dreptul P-urilor. O s ncerc la tele
fonul d e a c a s . N u este trecut n carte, tii. Nu d o r e a
d e l o c c a afacerile s-i afecteze viaa persoanl.
Faith tia foarte bine. S u n a s e la informaii, cutnd
s o b i n n u m r u l . A c e s t i n s u c c e s o f c u s e n cele din
u r m s urce n m a i n i s f a c d r u m u l pn la biroul
lui.
D u p un minut, m i c u a femeie p u s e receptorul jos.
- N u r s p u n d e nimeni. Of, D o a m n e ! A c u m snt i eu
ngrijorat. Nu e d e l o c g e n u l lui Francis s nu a n u n e pe
cineva u n d e a n u m e se afl.
- O s s u n p e la spitale, se hotr Faith dintr-o dat.
mi putei m p r u m u t a telefonul d u m n e a v o a s t r ?
- Sigur c d a , s c u m p o . A v e m d o u linii, aa c
o a m e n i i vor p u t e a totui s u n a aici, dei, o s a m nevoie
s nchizi t u c a s p o t r s p u n d e e u .
M u l u m i n d p e n t r u amabilitatea tipic sudist, Faith
a c c e p t cartea d e telefon a N e w Orleans-ului i n c e p u
s-o rsfoiasc p e n t r u a a j u n g e la numerele d e telefon
ale spitalelor. Erau mai multe dect se ateptase. Lund-o
de la n c e p u t u l paginii, se a p u c s f o r m e z e .
Treizeci d e minute mai trziu, d u p trei ntreruperi
p e n t r u c existaser apeluri din afar p e c e a de-a d o u a
linie, p u s e receptorul jos, nfrnt. D o m n u l Pleasant nu
era internat n nici unul dintre acele spitale. Dac i s-ar fi
fcut ru v e n i n d pe d r u m u l d i n s p r e Prescott, ar fi putut

272
fi internat n alt parte, dar u n d e ?
Sau i se ntmplase altceva. Era o posibilitate pe
care n u d o r e a s-o ia n c o n s i d e r a r e , dar p e care trebuia
s-o a c c e p t e . D a c G u y Rouillard fusese ucis i d a c
d o m n u l Pleasant n c e p u s e s p u n ntrebri care in
c o m o d a s e r c a m tare p e cineva... I se f c u grea doar
g n d i n d u - s e . D a c i s e ntmplase c e v a btrnului cel
drgu, era d o a r vina ei p e n t r u c l implicase. Nu avea
nimic d e care s se a g a t e , n afara mrturiei lui Renee
c G u y n u f u g i s e d e l o c m p r e u n c u ea i c nu-l mai
v z u s e d i n n o a p t e a a c e e a d i n u r m c u d o i s p r e z e c e ani.
M a j o r i t a t e a o a m e n i l o r n u ar fi p u t u t s u s p e c t a o
crim. Majoritatea o a m e n i l o r n u ar fi fost ngrijorai c
bietul d o m n Pleasant d d u s e nas n nas c u aceeai
p e r s o a n care-l ucisese pe G u y Rouillard. Dar majori
tatea o a m e n i l o r n u f u s e s e r tri c a ea n mijlocul nopii
afar din c a s i aruncai a p o i n rn; pn la dis
pariia lui Renee i a lui G u y Rouillard viata ei fusese
d e s t u l d e previzibil, chiar d a c amar. N u m a i c n
n o a p t e a a c e e a n c r e d e r e a ei ntr-o a n u m i t ordine a
vieii f u s e s e z d r u n c i n a t definitiv, i niciodat d e atunci
n u mai a v u s e s e s e n t i m e n t u l securitii, al ordinii i al
faptului c a a c e v a n u se ntmpla tuturor oamenilor.
Era c a i c u m n a c e a n o a p t e se sfiase o cortin din
faa ei i d e v e n i s e d e o d a t c o n t i e n t d e t o a t e perico
lele i d e t o a t e ntrebrile care n c e p e a u c u i d a c " .
Lucrurile rele nu erau n u m a i posibile; d u p experiena
ei, exista o a n s m a x i m c a ele s se i petreac. l
i n u s e pe Scottie d e mnu atunci cnd murise i mai
trziu identificase t r u p u l lui Kyle la morg... Da, lucrurile
rele se ntmplau.
- i c e ai d e g n d s faci? o ntreb secretara cea
m i c u , a c c e p t n d a u t o m a t faptul c Faith avea c u sigu
ran s ntreprind ceva.
- O s c o m p l e t e z o fi p e n t r u p e r s o a n e l e disp

273
rute, i r s p u n s e Faith, p e n t r u c era singurul lucru la
care mai p u t e a s se g n d e a s c . D o m n u l Pleasant dis
pruse la fel d e definitiv i d e eficient c a i Guy Rouil
lard; i p u s e s e p r o b a b i l o mulime d e ntrebri d e s p r e
Guy. C o i n c i d e n ? N u p r e a p o s i b i l , dar nici n-avea
nici o d o v a d care s autorizeze o investigaie a unei
e c h i p e d e criminaliti. T o t ce p u t e a face era s c o m
p l e t e z e fia p e n t r u p e r s o a n e l e disprute. Cel puin asta
avea s d e c l a n e z e o a n c h e t d e v r e u n fel.
ntreb care era direcia n care se g s e a cartierul
poliiei i, d u p n u m a i d o u tururi greite, d e s c o p e r i
locul c u pricina. Un s e r g e n t d e la recepie o ndrept
spre biroul pe care-l c u t a i curnd d u p a c e e a se trezi
aezat pe u n s c a u n c u sptar drept, recitind infor
maiile p e care le avea unui detectiv obosit, mbrcat c u
un c o s t u m la fel d e o b o s i t i care nu prea d e l o c in
teresat.
- Ai s u n a t la motelul n care sttea i i f c u s e deja
lichidarea? o n t r e b detectivul A m b r o s e , ochii obosii
luminndu-se p u i n atunci cnd o privir.
- R e c e p i o n e r u l d e f a p t n u l-a vzut p e d o m n u l
Pleasant. A s p u s d o a r c era lsat cheia pe noptier i
c t o a t e lucrurile d i s p r u s e r .
- C a m e r a f u s e s e pltit n avans?
Faith ncuviin din c a p .
- A t u n c i n u p a r e nimic n e o b i n u i t n asta. Ei, hai s
v e d e m mai d e p a r t e . Deci nimeni n u l-a mai vzut d e
cnd a plecat d i n Prescott, c o r e s p o n d e n a s-a a d u n a t
g r m a d la b i r o u , nimeni n u r s p u n d e la el a c a s i
este p e d e a s u p r a b o l n a v d e inim. Detectivul s c u t u r
d i n c a p . O s t r e c p e la el p e a c a s c a s v d d a c pot
d e s c o p e r i ceva, dar... Ezit, simpatia oglindindu-i-se n
priviri.
Dar p r o b a b i l c inima btrnului n u rezistase, asta
era c e e a ce g n d e a . Faith ridic d i n umeri c u tristee.

274
a

N-ar fi putut s u p o r t a g n d u l c d o m n u l P l ^
t murise
i ea n u f u s e s e alturi c a s-l in d e m n ^ ^
Chiar s
participe la n m o r m n t a r e . N u verificase d ^
ternrile
recente pe la spitale, dar n u i d a c nu c u * $1 f u s e s e
pacientul v r e u n u i a n s p t m n a care t r e c L ^ ; % m a i c
el tia d e s p r e s t a r e a inimii, e r a p r e g t i t ,
atepta
s se alture soiei lui; avea s-l p l n g *
clac se
ntmplase a a a t u n c i ar fi avut s e n t i m e n t t ^ ' ^ j a n u m e
drepti c u m v a . A d e v r a t u l c o m a r a v e a
C e a p n
clipa n care poliistul n u avea s-l d e s c ? P > Atunci i
va fi t e a m d e t o t ce-i mai ru, fr s t *
Siguran
ce a n u m e se ntmplase.
Extrase o carte d e vizit d i n poeta 'x> ntinse
peste m a s a d e l u c r u .
- V r o g s m sunai d a c d e s c o p e ' ^ V a , i zise.
Nu l-am c u n o s c u t foarte bine, dar l - a m
^ g j t foarte
mult. Era un o m foarte drgu. Spre maf
oroare, i
d d u s e a m a c v o r b i s e d e s p r e el la t i m p
%ut.
Detectivul lu c a r t e a d e vizit, f r e c
" i degetele
d e margini.
- Mai este c e v a c e a v r e a s a f l u , h n Hardy.
Fcea vreo a n c h e t p e n t r u d u m n e a v o a ^
e b e
i d d u s e s e a m a c a v e a s-o n t f
n cele din
u r m , aa c i s p u s e a d e v r u l .
- C u d o i s p r e z e c e ani n u r m , m ^
h^ea a fugit
n u
m p r e u n c u iubitul ei. A m vrut c a d o m ' h e a s a n t s-i
g s e a s s c , d a c era posibil.
- i a reuit?
Faith s c u t u r d i n c a p .
- Data t r e c u t cnd a m vorbit c u el
U i s e , nc.
- Cnd a fost...
- A m luat c i n a c u el, n seara d i n a
Plecrii de la
motel.
- L-a mai vzut cineva d u p a c e e ^ .
- N u tiu. Era uor s v a d d i r a
j
a

c , t

,r)

s e

,r,

e r e

r ,

, n d r

ea

e i

u l

t r

n d u

a r

t r a

r e

n t e a

, a

275
d r e p t a d u p ntrebrile p e care le adresa. Cel puin
detectivul o lua n serios.
- Prea s fie n regul d u p ce a plecat, s a u cnd a
plecat?
- Prea s se simt b i n e . A m avut un vizitator nea
teptat i d o m n u l Pleasant a plecat imediat d u p cin.
- Deci, n-ai f o s t s i n g u r a care l-ai vzut atunci?
Ea i zmbi destul d e p a l i d .
-Nu.
- i cine a fost vizitatorul d u m n e a v o a s t r ?
- Un v e c i n , Gray Rouillard. A venit s m v a d c a
s-mi p r o p u n s - m i c u m p e r e c a s a . Era uimitor c u m
d e era posibil c a faptele s i m p l u e x p u s e s fie att d e
d e p a r t e d e tot c e se ntmplase a t u n c i . Devenise o a d e
vrat expert n a e x p u n e d o a r vrful unui iceberg al
adevrului n v r e m e ce restul rmnea s c u f u n d a t .
- Gray Rouillard, repet detectivul, ochii obosii luminndu-i-se d e o r e c u n o a t e r e luntric. Oare este ace
lai Rouillard care a jucat f o t b a l p e n t r u LSU c u vreo
zece ani i c e v a n u r m ?
- A p r o a p e c u t r e i s p r e z e c e ani n u r m , i r s p u n s e
ea. Da, este acelai individ.
- Familia Rouillard este c e a mai mare prin prile
astea ale statului. Mi s fie! Deci lui o s-i vindei casa?
- N u . El mi-a cerut s-o c u m p e r e dar eu nu vreau s-o
vnd.
- i sntei n t e r m e n i buni c u el?
- N u prea.
- O h ! Prea d e z a m g i t . Faith l privi c u atenie un
m o m e n t , d u p care u n zmbet i nflori p e b u z e . A c e s t a
ora s u d u l , n f o n d i la u r m a u r m e i . Fotbalul profesionist
ti f c u s e i aici prozelii, dar fotbalul d e la colegii r
m s e s e p e primul loc n inimile oamenilor.
- N u , n u p r e a a m m a r e t r e c e r e pe lng el c a s
o b i n bilete la meciuri, i zise.

276
El ridic d i n u m e r i , rspunzndu-i c u u n zmbet.
- Merita s ncerc mcar. i nchise pixul i se ridic
n picioare, indicndu-i c n u mai avea i alte ntrebri. O
s v d c e p o t afla d e s p r e d o m n u l Pleasant. Vei mai
rmne n o r a o p e r i o a d s a u mergei direct acas?
- M d u c a c a s . S i n g u r u l motiv p e n t r u care a m venit
a fost s v d d a c n u c u m v a l p o t gsi. R e c u n o s
c t o a r e , se ridic d e pe s c a u n u l tare, nfrnndu-i i m p u l
sul d e a se ntinde.
El i a e z uor mna p e braul ei.
- tii, p r i m a verificare o s-o fac la anunurile mor
tuare, i zise c u blndee.
Faith i m u c buzele i ncuviin.
Mna lui o b t u uurel.
- O s v d a u d e tire.
Plnse a p r o a p e t o t d r u m u l n a p o i spre Prescott. Plns e s e foarte puin n ultimii d o i s p r e z e c e ani, o parte din
lacrimi p e n t r u Kyle i mult mai multe pentru Scottie, dar
gndul c l-ar fi putut pierde p e d o m n u l Pleasant o n
d u r e r a pe d i n u n t r u . Nu a v u s e s e niciodat prea mult
loc p e n t r u o p t i m i s m n viata ei, a a c n t o t d e a u n a se
atepta la c e era mai ru.
A c u m m i n g e a intrase n b r a e l e detectivului A m b r o s e . i, cnd verific r o b o t u l telefonic imediat d u p ce
a j u n s e s e a c a s , gsi u n mesaj i din partea lui. Am
verificat
casa domnului
Pleasant
i nu am gsit
nici
urm de el. i acolo s-a adunat corespondena
vraf i
vecinii nu l-au mai vzut. U r m a o pauz. Nu a fost trecut
nici pe lista morilor. Continui cercetrile
dup care te
sun ca s te in la curent.
Deci n u era la el a c a s . Gndul c o n t i n u a s i se tot
nvrteasc prin minte. Nimeni nu-l mai vzuse de cnd
p l e c a s e d i n Prescott.
P r e s u p u n n d c plecase ntr-adevr.
Furia p u r n c e p u s se nale d i n interiorul ei, a l u n -

277
gnd tristeea. M a m a ei i c u G u y reuiser s creeze un
adevrat n o d i asta c u d o i s p r e z e c e ani n urm i care
nc era c a p a b i l s d i s t r u g alte viei. Faith trebuia s-o
a b s o l v e pe Renee d e orice vin n dispariia misterioas
a d o m n u l u i Pleasant i asta p e n t r u c m a m a ei nici
racar n u tiuse d e existena acestui o m , dar rmnea n
c o n t i n u a r e o parte a rdcinii din care pornise rul.
Pentru Faith, a c i u n e a m e r g e a mn n mn c u gn
dul. Furioas, ridic r e c e p t o r u l i f o r m n u m r u l d e tele
f o n al bunicii sale.
Se simi c u m p l i t d e iritat din c a u z a apelului nesfrit
care se auzea la cellalt c a p t al firului. N u era nimeni
acas.
Fu nevoit s mai ncerce d e n c patru ori nainte
s-i r s p u n d cineva, d u p care v o c e a rguit a b u
nicii o strig pe Renee s vin la telefon.
- Cine este? o auzi p e Renee ntrebnd din f u n d a l .
- Fata aia a ta, Prslea.
- N u vreau s v o r b e s c c u ea. Spune-i c nu snt
acas.
Mna lui Faith se strnse pe receptor, iar ochii i se
ngustar. O auzi a p o i p e b u n i c - s a m o m o n d i n d ceva
pe lng telefon. Nu atept s a u d scuza trans
parent.
- Spune-i m a m e i c d a c n u st d e v o r b c u mine,
m d u c direct la erif. Era o minciun, cel puin n acel
p u n c t , dar u n a calculat. Rspunsul lui Renee avea s-i
s p u n multe. D a c m a m a ei nu avea nimic d e a s c u n s ,
m i n c i u n a p u s la cale n u avea s in. Dac ns avea...
U r m o p a u z n v r e m e c e mesajul era predat, d u p
care u r m o alt m i c a r e la telefon.
. - Despre ce d r a c u ' t o t vorbeti a c o l o , Faithie? Ce
are eriful de-a face c u ceva? T o n u l era mult prea zefle
mitor, prea vesel.
- V o r b e s c d e s p r e G u y Rouillard. Mam...

278
- N u vrei s ncetezi c h e s t i a asta c u Guy Rouillard?
i-am mai zis, n u l-am vzut.
Faith i reinu valul d e g r e a care o c u p r i n s e i i
nmuie i mai mult v o c e a n miere.
- tCr; m a m . T e c r e d . Dar mai c r e d i c i s-a
ntmplat c e v a n n o a p t e a aia d u p c e ai plecat. Nu
trebuie s-o lase p e m a i c - s a s b n u i a s c c era s u s
pectat d e c e v a , s a u , altfel, n u avea s afle nimic.
- Nu tiu nimic d e s p r e t r e a b a asta i, d a c eti p e
ct d e d e t e a p t t e crezi, d o m n i o a r - c u - a e r e , ai nceta
s-i mai b a g i n a s u l a c o l o u n d e nu-i fierbe oala.
- M a m , u n d e te-ai ntlnit c u el n seara aia? ntreb
Faith i g n o r n d sfatul m a m e i .
- Nu p o t s p r i c e p d e ce eti a a d e ngrijorat de
soarta lui, i zise Renee p r o s t d i s p u s . Dac ar fi fcut
c e e a c e ar fi trebuit, a c u m n-a mai fi avut attea griji. i
nici voi copiii, a d u g d u p un m o m e n t d e gndire. Dar
a tot amnat-o, a t e p t n d s termine Gray coala... m
r o g , a c u m nici c mai c o n t e a z .
- Ai f o s t c u m v a la motel? Sau v-ai ntlnit n alt
parte?
Renee oft z g o m o t o s .
- Eti c a u n b u l d o g atunci cnd i intr ceva n cap,
tiai asta? T u ai f o s t m e r e u c e a mai ncpnat dintre
copiii mei, att d e hotrt i d e p o r n i t s faci aa c u m
te tia c a p u l , chiar i atunci cnd tiai c taic-tu avea
s te p o c n e a s c . N e - a m ntlnit la c a s a d e var, u n d e ne
ntlneam d e regul, d a c ii mori s tii! Du-te s-ti
b a g i nasul i p e a c o l o i-o s afli f o a r t e r e p e d e c Gray
nu-i d e l o c la fel d e c u m s e c a d e c u m era Guy!
Faith tresri a t u n c i cnd Renee trnti receptorul, d u p
care oft adnc, p u n n d propriul ei receptor n furc.
Indiferent d e c e a n u m e se ntmplase n n o a p t e a aceea,
Ren6e tia foarte bine. Numai interesul personal o

279
putea d e t e r m i n a s f a c c e v a ce nu-i era pe plac, deci,
avea un motiv solid s nu vrea c a Faith s m e a r g i s
discute c u eriful. O r i c u m , c a s-o fac s admit aa
ceva, avea s-i t r e b u i a s c t i m p n u g l u m .
i, desigur, t r e b u i a s fie c a s a d e var, c u g e t Faith
resemnat. De ce o a r e Guy i Renee nu se ntlniser la
motel, c o n t i n u n d b u n a tradiie american? Amintirile lui
Faith d e s p r e c a s a d e var erau dulci-amrui, ca orice
altceva legat d e Gray Rouillard. Nu voia s-o v a d iari,
pentru c asta i-ar fi a d u s n faa ochilor toate amintirile
din copilrie, lungile ore petrecute furindu-se pe la
m a r g i n e a pdurii, spernd s-l z r e a s c n treact pe
Gray. Sttuse ntins pe burt d e a s u p r a acelor d e pin
privindu-l fericit c u m nota m p r e u n c u prietenii si,
ascultase ipetele i rsetele lor, visnd c u ochii deschii
c ntr-o b u n zi li se v a p u t e a altura. Visuri prosteti.
Copil prostu!
T o t a c o l o l urmrise p e Gray c u m f c u s e d r a g o s t e
c u Lindsey Partain. A c u m ns s t o m a c u l i se strnse
doar g n d i n d u - s e la asta, iar minile i se n c o r d a r din
c a u z a furiei i a geloziei. Pe v r e m e a aceea, de-abia
d a c se g n d e a la ct d e f r u m o s era trupul lui. A c u m
ns era o femeie n t o a t firea, c u nevoile i dorinele
unei femei i nici m c a r n u voia s se g n d e a s c c u m ar
fl fost s-l tie fcnd d r a g o s t e c u o alt femeie, c u att
mai puin s-l v a d .
A s t a s e n t m p l a s e c u c i n c i s p r e z e c e ani lungi n
urm, dar n c i mai p u t e a aminti d e i m a g i n e a lui de
atunci d e p a r c ar fi vzut-o d o a r c u cteva minute n
urm. Putea auzi v o c e a g r o a s m u r m u r n d cuvinte de
d r a g o s t e n f r a n c e z i asigurri rguite, p u t e a nc
v e d e a t r u p u l tnr i v i g u r o s micndu-se ntre picioarele
larg d e s f c u t e ale lui Lindsey.
La n a i b a c u el! De ce trebuise s-o srute n ziua

280
a c e e a la N e w Orleans? U n a era s viseze la srutrile
lui i c u totul altceva s tie exact ce g u s t aveau, ct d e
m o i i erau b u z e l e , c u m era s se simt n braele lui i'
s-i s i m t erecia p e s t o m a c . Era necinstit din partea lui
s-i m r e a s c i mai mult f o a m e a c a d u p a c e e a s se
f o l o s e a s c d e ea mpotriva-i. Dar, d a c se g n d e a mai
bine, la Gray totul era necinstit. De ce nu i se rrise
prul d e - a l u n g u l anilor, n loc s rmn aceeai c o a m
d e a s i s n t o a s ? De c e n u f c u s e burt mare i
pantalonii nu-i atrnau n vine n loc s se ntind aa d e
f r u m o s p e m u c h i i tari, p a r c i mai cizelai dect ca
atunci cnd j u c a f o t b a l ? i chiar d a c el n u se s c h i m
b a s e d e - a l u n g u l acelor ani, d e ce nu reuise ea s se
s c h i m b e , blazndu-se suficient nct s fie i m u n la far
m e c u l lui r o b u s t , s a u c a inima s-i bat normal n pre
z e n t a lui?
In loc d e asta, cel puin din acel p u n c t d e vedere,
r m s e s e n c fata plin d e adoraie care-i petrecuse
ore, s p t m n i , luni d i n copilrie zcnd ntins pe burt
p S acele d e pin c u t n d s-l z r e a s c pe eroul ei. Nici
chiar d u p c e d e s c o p e r i s e c eroul ei p u t e a fi un ticlos
fr mil c n d v o i a , n u reuise s se d e b a r a s e z e de
fixaia a c e e a d u r e r o a s .
Nu v o i a s se n t o a r c la c a s a d e var, la s c e n a
prostiei ei copilreti. C e ar mai fi putut gsi acolo,
d u p d o i s p r e z e c e ani? Nimic.
Dar nimeni altcineva n u privise c a s a c u ochii ei. Ni
meni altcineva n u b n u i s e c era posibil c a Guy Rouil
lard s-i fi p e t r e c u t ultimele lui ore din via a c o l o .
Faith mri n e m u l u m i t . Era o b o s i t i flmnd d u p
lungul d r u m la N e w Orleans i n a p o i i era deja ex
t e n u a t d e grija fa d e d o m n u l Pleasant. Nu voia deloc
s m e a r g la c a s a d e var, dar t o c m a i i d d u s e sin
g u r a r g u m e n t u l hotrtor p e n t r u care trebuia totui s-o

281
fac. i d a c t o t trebuia, mai bine n m o m e n t u l acela,
cnd soarele d u p - a m i e z e i era n c puternic.
i nfac cheile i iei d i n c a s .
Cea mai b u n cale d e a a j u n g e a c o l o , b n u i a ea,
ora calea pe care o s t r b t e a cnd avea u n s p r e z e c e ani.
Exista o m i c o s e a d e la c o n a c u l familiei Rouillard i
pn la lac, dar n u p u t e a s-o a p u c e chiar pe a c o l o . Din
zilele copilriei cnd se furia i s p i o n a , c u n o t e a d o
meniul la fel d e bine c a i fata care-o privea n o g l i n d .
Ajunse pn ntr-un p u n c t mai izolat a p r o a p e d e v e c h e a
c a b a n n care c r e s c u s e , dar, cnd f c u ultima c u r b
nainte c a a c e a c a s s-i ias n cale, opri maina i
rmase n e m i c a t u n m o m e n t , minile nc strngnd c u
for v o l a n u l . Nu se p u t e a c o n v i n g e s treac d e c u r b .
Probabil c a c u m c a b a n a se ruinase, dar asta nu i-ar fi
alterat n nici u n fel amintirile. N u v o i a s-o v a d , n u v o i a
ca amintirile d i n n o a p t e a a c e e a s-o c o p l e e a s c iari.
Durerea se f o r m a s e c a u n n o d n piept, oprindu-i
respiraia i arzndu-i ochii. Dar nu plnse. Plnsese p e n
tru d o m n u l Pleasant, p e n t r u Scottie i pentru Kyle. Dar
p e n t r u e a n s i n-a mai plns d i n n o a p t e a n care
Ren6e i-a prsit.
Ei bine, a c e a amnare n u f c e a altceva dect s ntrzie i mai mult c i n a i simea deja c i v e n e a s leine
d e f o a m e . Iei d i n m a i n i ncuie portierele, vrnd apoi
cheile n b u z u n a r u l fustei. Tufiurile creteau d e s e pe
m a r g i n e a d r u m u l u i care a c u m se n g u s t a s e vizibil, v e g e
taia c u c e r i n d la loc fiecare p a l m d e pmnt. Trebuia
s-i g s e a s c d r u m u l c u m v a prin desiul d e tufiuri,
dar o d a t a j u n s n p d u r e avea s-i fie mult mai uor
s m e a r g . i lu i un b pentru cazul n care ar fi
avut o ntlnire n e d o r i t c u vreun a r p e , dei nu era
d e l o c speriat. C r e s c u s e n a c e a p d u r e , a c o l o se j u
case, a c o l o se a s c u n s e s e atunci cnd A m o s era beat i

282
p o c n e a pe oricine n c e r c a s-i stea n cale.
A r o m e l e c u n o s c u t e o nvliiir, p r o a s p e t e i pline d e
torta primverii, a a c se opri un m o m e n t pentru a le
a b s o r b i . nchise i ochii c a s se p o a t c o n c e n t r a mai
bine. Era o a r o m b o g a t , m a r o n i e a pmntului verdele
p r o a s p t al frunzelor i c e a puin usturtoare a rinii
d e b r a d d e un auriu strlucitor. Inhala ultima a r o m c u
un fel d e tremur d e r e c u n o a t e r e . Mirosul lui Gray c o n
inea o parte d i n a r o m a c e a aurie. Ce mult i-ar fi plcut
s-l a i b g o l , la dispoziie ei, c a s p o a t explora n
linite t o a t e nuanele mirosului lui. S-ar fi mbtat pur i
s i m p l u c u mirosul lui, s-ar fi lsat ameit.
Deschise ochii. Reacia c a l d a trupului i s p u s e ce
fantezie se p e t r e c e a n acel m o m e n t n mintea ei. Faptul
c se afla n p d u r e o f c u s e iari s viseze c u ochii
deschii; n mintea ei mirosurile pdurii erau legate ntr-un
fel ciudat d e Gray. S p e r a n a d e a-l v e d e a , bucuria nl
toare dac-l v z u s e .
Se s c u t u r i o porni mai d e p a r t e . Dac nu i-l s c o
tea din minte avea s se trezeasc aezat pe burt pe
acele d e p i n , ntoars la faza copilriei.
Drumul pn la lac n u era prea lung, c a m d e d o u
zeci d e minute. Desigur, p d u r e a se s c h i m b a s e i ea,
t i m p u l n u t r e c e a doar a s u p r a o a m e n i l o r mbtrnindu-i,
ci i a s u p r a copacilor. T r e b u i a s nainteze peste o b
stacole care mai nainte nu existaser, vechile semne
ale potecii d i s p r u s e r , n u m a i c ea c u n o t e a drumul
c u precizia unui p o r u m b e l cltor.
Se a p r o p i e d e c a s a d e var din unghiul pe care-l
f o l o s i s e n t o t d e a u n a , d i n s p a t e i p u i n s p r e partea
d r e a p t . De a c o l o p u t e a v e d e a d o c u l i o prticic din
d e p o z i t u l brcilor. Mai d e m u l t se r u g a s e fierbinte sa
v a d o m a i n Corvette parcat n fa, dar a c u m era
foarte fericit c nu se v e d e a nici u r m d e Jaguar n

283
z o n . Ar fi fost
ironie s a p a r i Gray. Slav D o m
nului c a c u m avea grij d e afaceri i nu-i mai permitea
luxul d e a p e t r e p j | | g j j | e e la pescuit i notat.
0

u n

e n

T i n r i p u l se fcuse simit i p e c a s a d e var. Nu f u


sese l s a t in prsire, Gray n u ar fi permis aa ceva,
dar u n a e r d e neglijen se lsase i a s u p r a ei. Lucrurile
care e r a u folosite n m o d regulat d e o a m e n i aveau o
patin a ntrebuinrii, o patin p e care c a s a d e var nu
o mai p o s e d a . E
inversare subtil a ordinii. nainte
Iarba f u s e s e t u n $
g y
-^ ^ e i curtea nu era plin
de b l r i i , s e v e c j
bj
c iarba nu mai fusese t u n s
de cel p u i n o sptmn. Pe d e alt parte, c a s a d e var
fusese m e r e u p u j d e z o r d o n a t , c u tot felul d e lucruri
pe lng e a , s e m n c o a m e n i i o f o l o s e a u ct mai d e s ,
dar a c u m e r a p r e ^ o r d o n a t , fr activitatea care parc
tl d d e a v i a t .
r a

e a

a >

n e

U r c s c r i l e d i s p a t e , aceleai pe care se furiase


s-l a s c u l t e p e G y
f
d r a g o s t e c u Lindsey
Partain. U a d e p l
d e la v e r a n d n u fusese ncuiat
i scri p u i n a t u n
d e s c h i s e . Sunetul o f c u s
z m b e a s c , att d e p t r u n s era d e zilele copilriei.
In c i u d a t u t u r o r dificultilor, n u a v u s e s e o copilrie
ngrozitoare. O m a
p a r t e ' d i n ea f u s e s e chiar foarte
plcut, p l i n d e f a n t e z i e , mai ales orele n d e l u n g a t e n
care e x p l o r a s e p d u r i l e . Se blcise n pruri, prinsese
petiori c u m n a g o a l , se m i n u n a s e d e culorile b o g a t e
ale v r e u n e i f r u n z e
plutea lin spre pmnt reflectnd
lumina s o a r e l u i . N u a v u s e s e niciodat o biciclet, dar
avusese d i n b e l u g
s p t i cer albastru, b u
curia d e a n t o a r c e
|
d nenu
mratele i n s e c t e i viermi c e stteau a s c u n i s u b el.
Mncase m u r e d i r e c t d i n tufi, gsise vrfuri d e sgei i
tl c o n s t r u i s e s i n g u r ^ arcul i sgeile d i n mldite verzi,
bete d e u n d i t i b j a r e ascuite. Bucuria* tuturor
n

r a

a c e a

p r o a

s a

o i

r e

v a

284
acelor ndeletniciri c r e a s e rezerve d e putere pentru vre
murile rele.
Scndurile v e c h i ale v e r a n d e i scrtiau s u b picioare n
v r e m e c e se n d r e p t a s p r e u a din spate. n zilele d e
demult erau n e n u m r a t e balansoare mprtiate pe
v e r a n d , p e n t r u b u c u r i a nopilor calde d e var. T o a t e
instrumentele d e p e s c u i t s a u not s u b a c v a t i c ar fi trebuit
inute n d e p o z i t u l din c s u a d e p e ap, dar, o r i c u m tot
felul d e articole f u s e s e r m e r e u mprtiate i pe ve
r a n d : v r e u n t u b care a v e a nevoie d e o lipitur, o u n
di, u n ntreg a s o r t i m e n t d e crlige i m o m e l i din plastic
care t r e b u i a u ajustate. A c u m ns, v e r a n d a era g o a l ,
nu mai era u n loc p e n t r u adolescenii zvpiai s a u p e n
tru ntlnirile a m o r o a s e ale adulilor.
Se n d r e p t spre fereastra d e la care i urmrise pe
Gray i p e Lindsey Partain fcnd d r a g o s t e ; c a m e r a era
a c u m g o a l , p o d e l e l e d e l e m n d e esen tare fiind a c o
perite c u u n strat subire d e praf. Rmase a c o l o un
m o m e n t , amintindu-i ziua a c e e a d e var d e mult tre
cut, s c l d n d u - s e iari n m a g i a copilriei.
n t o r c n d u - s e , n c e r c u a d i n s p a t e , mirndu-se
atunci cnd clana se m i c fr opreliti, deschizndu-i
calea. N u f u s e s e n i c i o d a t n interiorul casei d e var.
Cel mai mult se a p r o p i a s e pn la v e r a n d , a c e a sin
g u r d a t . Pi n buctrie, privind n jur c u mult inte
res. Mai d e m u l t feolo f u s e s e r frigiderul i aragazul,
p e n t r u c locurile g o a l e i prizele electrice artau cu
precizie locurile n care sttuser. Deschise uile i ser
tarele dulapurilor, dar erau g o a l e , t o a t e . Fiecare sunet
n parte reverbera n c a m e r e l e pustii.
T o t u l n jur prea destul d e curat, fr mirosul do
o a r e c i , dei era clar c t r e c u s e r cel puin d o u sp
tmni d e la ultima curenie. n v r e m e ce se plimba n
celelalte n c p e r i , i d d u s e a m a c nu exista n toata

285
c a s a nici m c a r u n s i n g u r b e c . Exista cte u n ifonier
mic n cele d o u d o r m i t o a r e , a a c i vr nasul n
a m n d o u . Nimic, nici m c a r v r e u n u m e r a uitat. C a s a
d e v a r era c o m p l e t g o a l .
D a r o a r e p e c a r e d i n t r e d o r m i t o a r e l f o l o s i s e r
R e n 6 e i G u y ? De fapt, n u c o n t a ; n u era nimic d e vzut
sau d e d e s c o p e r i t a c o l o , nici u n loc acoperit s a u sufi
cient d e s p a i o s c a s a s c u n d v r e u n c a d a v r u . Nu exis
ta n i m i c ndoielnic s a u a s c u n s n c a s a aceea. Orice
d o v a d , d a c existase v r e u n a , f u s e s e d e mult vreme
m t u r a t , s p l a t s a u v o p s i t . Se n t r e b d a c tre
c u s e r o a m e n i prin c a s , v a g a b o n z i s a u hoi pentru c
ua r m s e s e d e s c u i a t , dar d e v r e m e ce se afla totui
n m i j l o c u l d o m e n i u l u i Rouillard, b n u i a c n u prea exis
tau o a m e n i care s ncalce proprietatea.
Mai r m s e s e t o t u i c s u a d e pe a p d e verificat,
dei n u prea se atepta s gseasc acolo ceva.
Venise d o a r c a s se m u l u m e a s c pe sine spunndu-i
c f c u s e orice lucru posibil p e n t r u a d a d e u r m a lui
Guy s a u a d o m n u l u i Pleasant. Iei p e ua d i n fa i se
n d r e p t s p r e d o c . Att d o c u l ct i c s u a d e lng el
orau a e z a t e n u n g h i fa d e vil, uor s p r e stnga,
d u p o u o a r ridictur d e pmnt. De c n d fusese
a c o l o u l t i m a d a t , c u d o i s p r e z e c e ani n u r m , v e g e
taiei i s e p e r m i s e s e s c r e a s c pe malul lacului. Slcii
tinere c r e s c u s e r n plcuri p e maluri d n d u m b r i a c o
perind v e d e r e a mai mult dect c u atia ani n u r m . Mai
demult a v e a i vedere nestnjenit de-a lungul lacului,
xceptnd d e s i g u r , d e p o z i t u l brcilor, dar a c u m tufiurile
fi trestiile l u a s e r partea a c e e a c u asalt nfigndu-i r
dcinile n s o l u l b o g a t .
D o c u l f u s e s e ntreinut foarte bine i ea l strbtu
pn la c a p t . Era o zi c a l m , c u o briz u o a r care
p r o d u c e a m i c i ncreituri la suprafaa apei, care se lovea

286
d e picioarele d o c u l u i c u plescituri ritmice. Era u n a din
zilele a c e l e a fierbini i lenee cnd i-ar fi dorit s stea
c u l c a t p e d o c i s priveasc pe cer la norii albi i
g r o i c a r e t r e c e a u a l e n e . Psrile s e c h e m a u prin
c o p a c i i p e u n d e v a , n a p , u n pete sri, fcnd un
mic clipocit c a i c u m s-ar fi jenat s t u l b u r e linitea.
Spre stnga, o u n d i t i trimisese m o m e a l a n undele
c a l m e ale lacului...
n c r e m e n i , ochii umplndu-i-se d e s p a i m n vreme
ce se n t o r c e a ncet. O undit, asta n s e m n a c era
a c o l o c i n e v a la pescuit, cineva care-i fusese a s c u n s
vederii d i n c a u z a u n g h i u l u i n care fusese a n c o r a t d e
d o c d e p o z i t u l brcilor. P r e c u m u n p o r u m b e l care pri
vete a p r o p i e r e a uliului, Faith urmri firul graios al u n
diei pn n locul n care era inut d e nite mini arse
d e s o a r e ce-i a p a r i n e a u lui Gray Rouillard, stnd fr
c m a p e mal, a s c u n s vederii pn atunci d e c s u i
care o privea la rndu-i c u ochii ngustai.
Pentru un m o m e n t se uitar unul la cellalt peste
micul ntins al apei. Gndurile lui Faith n c e p u r s se
nvrtejeasc din c a u z a panicii, tot cutnd un motiv va
labil p e n t r u prezena ei a c o l o , n u m a i c mintea i era ca
i paralizat din c a u z a o c u l u i . Se crezuse s i n g u r ca
a p o i s se ntoarc i s d e a c u ochii d e Gray, tocmai
d e el din t o r o a m e n i i din l u m e - un Gray fr cma,
c u att mai ru. N u era corect. Avea nevoie d e tot cu
rajul p e care-l p u t e a a d u n a atunci cnd se ntmpla s se
afle n p r e a j m a lui; nu-i p u t e a permite s fie distras de
pieptul att d e larg i d e prul lung i n e g r u revrsat
peste umeri.
A p o i Gray n c e p u s-i t r a g undia spre mal," cu
tnd s nfoare firul c u micri iui i precise. Alegnd
p r e c a u i a n locul unei rfuieli fa n fa, Faith ncepu
s alerge p e d o c , picioarele b u b u i n d u - i pe planele do

287
lemn. Gray a r u n c d e o d a t u n d i t a i o lu la f u g pe
d u p depozit. Respirnd d i n g r e u , Faith cut s prind
i mai mult vitez; d a c reuea s a j u n g naintea lui
la m a r g i n e a pdurii, atunci n-ar mai fi putut s-o prind.
Era c u mult mai m i c i mai subire, se putea apleca c u
uurin pe s u b ramurile copacilor. Dar, orict d e rapid
ora ea, el nc avea viteza unui f u n d a . l vzu c u coltul
o c h i u l u i , p r e a a p r o a p e , ctignd t e r e n c u fiecare p a s .
O ntrecu c u o fraciune d e s e c u n d , trupul lui mare
blocndu-i ieirea d e pe d o c . ncerc s se o p r e a s c ,
dar era deja prea a p r o a p e d e el i pantofii pe care-i
purta n u f u s e s e r fcui pentru- astfel d e exerciii. ntr
cu vitez n pieptul lui, impactul lsnd-o fr suflare. El
g e m u ncet i f c u civa pai n spate, ridicndu-i bra
ele n t i m p util c a s-o p r i n d la piept nainte s c a d n
nas.
El i refcu echilibrul zdruncinat, i, rznd pe nfun
date, i strnse braele n jurul ei, ridicnd-o de la p
mnt.
- F r u m o a s lovitur p e n t r u cineva att d e uor! i
viteza la fel d e b u n . i u n d e te d u c e a i c u atta g r a b ,
Rocato? i ce m a m a naibii caui tu aici, n primul rnd?
n s Faith era m u l t p r e a o c u p a t ncercnd s-i
u m p l e plmnii c u aer. D o a m n e , era la fel d e tare c a i o
tnc. Probabil c se nvineise t o a t cnd se ciocnise
de el. D u p u n scurt rstimp reui s s p u n :
- C u t a m s-mi a d u c a m i n t e , a p o i se a p s c u
p u m n i i n pieptul tare ncercnd s-l f a c s p r i c e a p c
voia s-o lase j o s .
El m o r m i i i g n o r zbaterea ei.
- Ai nclcat o proprietate particular. Ar fi mai bine
te gndeti la un motiv mai b u n dect asta.
- S p i o n a m , i oferi soluia la fel d e lipsit d e suflu,
noreuind s inspire destul o x i g e n . Strnsoarea braelor

288
lui n u o lsa s respire n voie. n c e p u s se z b a t apoi
se opri d e o d a t . Friciunea dintre e a i pielea lui g o a l
era mult p r e a p u t e r n i c , prea periculoas.
- A s t a p o t s-o neleg, m u r m u r el. Ce mai pui a c u m
la cale? Se hotrse s-o lase j o s , mai slbindu-i strn
s o a r e a i permindu-i s a l u n e c e p e lng el. Obrajii lui
Faith se m b u j o r a r n u n u m a i d i n c a u z a efortului pe
care-l f c e a c a s respire ct mai adnc. Gray era m
brcat d o a r c u o p e r e c h e d e blugi m o i i mulai pe t r u p
i o p e r e c h e d e g h e t e , n v r e m e ce e a se h o l b a fas
cinat la t o r s u l lui g o l . A v e a umerii lai d e v r e u n metru i
ceva, m p n a i c u m u c h i , un fel d e scut c e c o b o r a i n
j o s s p r e piept. T o t a c o l o cretea i prul n e g r u i crlionat ce se mai s u b i a a p o i s p r e mijloc i n j o s spre
buric care era la v e d e r e din c a u z a pantalonilor c u talie
j o a s . O pelicul subire d e transpiraie i f c e a pielea
s s t r l u c e a s c , punndu-i trupul n eviden d e parc
ar fi fost turnat n b r o n z .
- C u m d e ai ajuns pn aici? izbucni ea, refuznd s-i
r s p u n d la ntrebare. N-am vzCrt nici u n fel d e main.
- Pe cal. i n d r e p t c a p u l s p r e cmpul din spatele
casei. E chiar p e a c o l o , pate n linite.
- Maximillian? l ntreb, amintindu-i num,ele arm
sarului premiat p e care-l a v u s e s e Gray.
- Unjl din fiii lui. Gray se n c r u n t s p r e ea. i c u m
d e tii t u d e s p r e Maximillian? i c u m d e ai ajuns pn
aici?
- B n u i e s c c majoritatea o a m e n i l o r din z o n tiu
c ai cai. n v r e m e c e v o r b e a , Faith n c e r c a s se trag
ct mai d e p a r t e .
ns Gray se ntinse i o prinse d e bra c u o mn.
- Stai uurel. M d a , o mulime d e o a m e n i tiu c
a v e m cai, dar foarte puini dintre ei a u habar c u m l
c h e a m pe armsarul n o s t r u premiat. Din n o u ai p u s tot

289
felul d e ntrebri d e s p r e n o i , aa-i? Mna i se ncleta pe
braul ei. A c u m c u c i n e ai mai stat d e v o r b ? S p u n e - m i ,
la naiba! i sublinie a p o i cererea c u o u o a r s c u t u rtur.
- C u n i m e n i , izbucni ea. i n e a m minte n u m e l e sta
nc d e dinainte.
- i a t u n c i , d e u n d e ai fi putut s-l tii? Renee nu
fcea p r e a m u l t e parale, dar m n d o i e s c c v e n e a
a c a s i-i regala familia c u detalii din viaa amantului
ei.
Faith i strnse b u z e l e c u ndrtnicie. C u n o t e a
n u m e l e a r m s a r u l u i p e n t r u c f u s e s e p r e c u m u n burete,
a b s o r b i n d o r i c e fel d e informaie n legtur c u Gray.
Dar n u a v e a d e g n d s-i s p u n i lui aa ceva.
- l tiu d e dinainte, repet hotrt.
El ns n-o c r e d e a i c a atare faa i se ntunec.
- N u a m stat d e v o r b c u n i m e n i ! ip ea, ncercnd
s se n d e p r t e z e d e el. Mi-am amintit doar numele
calului, asta-i tot. De c e o a r e fiecare ntlnire c u el tre
buia s fie u n fel d e j o a c d e - a rzboiul c u unul sau
chiar c u a m n d o u braele ei?
El i c e r c e t faa ridicat, c u ochii ngustai.
- Bine, d e d a t a a s t a t e las s s c a p i . i a c u m s p u
ne-mi c e cutai s p i o n n d p e lng c a s a m e a d e var i
c u m d e ai ajuns pn aici. tiu foarte bine c t u n u ai
nici u n fel d e cal.
Cel p u i n asta p r e a destul d e sigur c a s i-o p o a t
spune.
- A m m e r s p e j o s , i r s p u n s e . Prin p d u r e .
Imediat el i ls privirile n j o s , spre picioarele ei.
- N u eti m b r c a t p e n t r u o p l i m b a r e prin p d u r e .
i asta era destul d e adevrat. Nu avusese t i m p
8-i schipnbe hainele, a a c era n c m b r c a t c u
fusta ce-i a j u n g e a pn la j u m t a t e a g a m b e i , bluza i

290
pantofii c u t o c pe care-i purtase la N e w Orleans. Cres
c u s e vnturndu-se d e s c u l prin p d u r e a aceea, aa c
nu-i f c u s e griji c avea pantofi c u t o c n picioare.
Ridicnd din umeri p e n t r u a-i arta indiferenta, i zise:
- N-am stat s m gndesc la asta. Dup care a d u g
grbit: mi pare ru c a m nclcat proprietatea. O s
plec...
- H o o ! O trase mai a p r o a p e strngnd-o c u putere de
bra. O s pleci atunci cnd o s s p u n eu c poi s
pleci, n nici u n c a z nainte. nc atept un r s p u n s la
ntrebarea m e a .
Din fericire creierul n c e p u s e s-i lucreze iari.
- Eram d o a r c u r i o a s , i zise. O b i n u i a u s se ntln e a s c aici aa c... a m vrut i eu s v d . Nu era ne
voie d e mult perspicacitate din partea nimnui c a s
g h i c e a s c cine erau acei e i " .
Spre m a r e a ei uimire, ochii lui devenir i mai reci ca
nainte.
- Nu-mi v i n d e mie a s e m e n e a g o g o i . Ai mai fost pe
aici i nainte i tiu asta p e n t r u c te-am vzut.
o c a t , i ridic privirile spre el.
- Cnd? *
- Pe cnd erai o p u t o a i c . Te furiai prin p d u r e ca
o f a n t o m , dar uitai m e r e u s-i a c o p e r i c a p u l . O trase
d e o uvi **de pr pe care a p o i i-o d d u pe d u p
u r e c h e . Era c a i c u m a fi privit o . f l a c r alergnd
printre c o p a c i .
Deci tiuse c f u s e s e p e a c o l o . ntr-un m o m e n t de
p a n i c se ntreb d a c i d d u s e c u m v a s e a m a c el
f u s e s e atracia principal, lumina care o atrsese pre
c u m u n fluture d e n o a p t e . C u a m r c i u n e , i aminti de
t o a t e acele fantezii copilreti c ntr-o b u n zi o va
v e d e a i o va invita s se alture la distracie. De vzut,
o v z u s e , dar n u se p u s e s e p r o b l e m a unei invitaii.

291
Marea surpriz ar fi fost d a c el ntr-adevr ar fi invitat-o
s se alture g r u p u l u i . Cei o p t ani diferen ntre d o u
zeci i a s e i treizeci i patru erau a p r o a p e inexisteni,
dar erau o distan i m e n s ntre u n s p r e z e c e i n o u
s p r e z e c e . i c h i a r d a c f u s e s e p r e a tnr, era t o t u i
o Devlin, c o n d a m n a t p e n t r u t o t d e a u n a s rmn n
afara cercului lui.
- O s te mai ntreb n c o dat, i zise ncet atunci
cnd ea r m a s e t c u t i p e mai departe. Un fior i t r e c u
pe ira spinrii ns din c a u z a rcelii t o n u l u i . Ce caui t u
aici?
- i-am s p u s . i ridic b r b i a i-i ntlni privirea. mi
vram nasul peste tot.
- U r m t o a r e a ntrebare este: De ce? De cnd te-ai
mutat aici i-ai vrt nasul c a m peste tot. Ce vrei s faci
a c u m , Faith? T e - a m prevenit n legtur c u strnirea
unor brfe i c-mi necjeti familia i a m vorbit foarte
serios.
ns Faith deja i d d u s e singurul r s p u n s posibil, iar
el n-o c r e z u s e . i p u t e a s p u n e ntregul adevr s a u p u t e a
mini. n cele din u r m , s e hotr s n u f a c n nici un fel,
ci r m a s e p e mai d e p a r t e t c u t n strnsoarea lui.
Maxilarul lui Gray se n c o r d a d i n c a u z a furiei i mi
nile i se n c o r d a r i mai tare p e braele ei. Faith se
strmb d e d u r e r e i el i ls privirile a s u p r a locului n
care d e g e t e l e lui a p s a u pe c a r n e a m o a l e , lsnd urme
ntunecate. B l e s t e m c u v o c e tare i i slbi strnsoarea
i, n a c e a clip, e a reui s se elibereze, p o r n i n d - o n
g o a n s p r e s i g u r a n a pdurii. D u p n u m a i d o i pai i
d d u n s s e a m a c f c u s e o greeal, dar din pcate
n creierul ei ntietate avuseser emoiile i sentimentele
i n u l o g i c a . El reaciona imediat c a rpitorul p e care-l
s u g e r a n fiecare micare, lund-o la f u g d u p ea. Era
d e - a b i a la j u m t a t e a d r u m u l u i p r i n i a r b c n d el se

o i

^u selsSpraTnei a ' ;
9

m n d

z e l e

u n

-'

!.

gru

n p u

f! "

znnd-o b i n e la '
^
m p r e u n a c u ea, strin*z n r i ^
' ? ^ i rsucindu-i t r u p u l n asa fel nct
^ a preia doar e ^
, .
. ,
* C u czturii, c u ea d e a s u p r a lui.
v e d e r e a ei fu acor> .. ~ .
,
. .

r Uta
d e un carusel rotitor d e iarba,
er, c o p a c i i a p o i io ~ .
~ ~
J
g r e u t a t e a lui
^
D l

f t

ft

x x

, n

H?"* !

pepeni
" d e ' 03
^
^
30
moment plin de
*' T
dar s stea t' - ^ *

;
tatea lui cosid " ^ h '
Greuiarb eliberncT *
P
P
strivite care se a m ! !
P
P
pielii transpirate r ?
J
masculin a
tatea coapsei si J
"
"
nwna^i
W dintre picioarele iui intrase ntre
picioarele ei, aa rv- < *

-_
coloana aceea
9
l
n momentul c d e n ! ^ '
!
- ?'
carnea spinrii lui
'
i.moH^
, ' simind cldura i fierbineala pielii
umede. Poziia or
"i . *
^
asa c truD I '
'
P
partida de amor,
t o a r e . Simurile o ^

nfriconalele senzuale r e ^
'
u

mSS

t a r e

S u b

e l

e r a

8 8

b r a

p u

"

l u i

e r a

c u

p e

r e s r a t

r o a s

i V

d e g e t e l e

f i r e l o r

f U S t a

u n a

a , t c e v a

a m n t u l

l n S t i n

e , e

t 0 t u l

r i d i C 3 S e

0 3 5 3

i n

C u

d e

t e c a s e

ie

p n

l a

c u

j u m

8 6

a g | a 8 G

8 6

I n f , p s e s e r a

i n

ft

s e r

e n t r u

c u

f a Z n a

i n t e n s i t a t e

p r e a

n c r c a t e

^ c ^Cpf ctr a
.
k t ta teo de
H o trup.
tri in
Eti n r e g u l a
u r el ^ ^ X
Faith ngHii n
, i n t e l e opnndu-H
tea luntric c e n n q . j s-i rWce w a p w
tare oarb i p h n * de dorina.
^
capul ntr-o parte
, nu-i poat veae

m u r r n

S e c

n d u

. ar^
.
p sia

g t

cuv

e x

r e

Ch

! F a i t h ? Tonu. i devenise mult mai insistent, cerindu-i imperios u spuns.


l u

n r

_ o a , opti n ^ din urm.


*
- Uit-te la rry,
e ridic n coate asnei
c

ne

ft

s a

293
p o a t respira mai n voie, dar c u toate astea era nc
mult prea a p r o a p e , c u faa lui d o a r la civa centimetri
deprtare d e a ei.
Tentaia era prezent ntre ei, de aceast dat
d e multe ori mai p u t e r n i c dect fusese pn atunci i ea
reuise c u g r e u s-i reziste. Era nevoie d e att d e puin
ca dorina s se a p r i n d p r e c u m o vlvtaie, un srut, o
mic atingere erau c a un chibrit aprins lng o ur d e
paie uscate. De fiecare d a t i v e n e a tot mai greu s-i
reziste i n u m a i aversiunea ei p e n t r u sexul d e ocazie,
pentru a n u fi o c o p i e a m a m e i ei la capitolul moralitate,
o ajutaser s-l in la respect pn atunci. Numai c
flecare c o n t a c t c u el i e r o d a s e voina, drmnd-o b u
cic c u b u c i c astfel nct d e fiecare dat i v e n e a tot
mai g r e u s-l refuze.
Rsuflarea lui t r e c u c a o b o a r e peste buzele ei, atin
gerea subtil fcndu-le s se d e s f a c c a i cnd ar fi
dorit s inhaleze e s e n a lui. A p o i c a p u l lui se ls n jqs,
buzele m i c n d u - s e d e a s u p r a buzelor ei.
Disperat, i t r e c u braele ntre ei, punndu-i pal
mele peste pieptul lui. ns prul crlionat n c e p u s-o
gdile i, imediat d u p a c e e a i simi i sfrcurile tari n
p o d u l palmelor. A s c u n s e pe d u p bluz i sutien p r o priile-i sfrcuri se ridicar i se ntrir.
El se o p r i , rmnnd d e a s u p r a ei. O pictur d e s u
d o a r e n c e p u s-i c u r g d e p e tmpl lsnd o d u n g
strlucitoare de-a lungul obrazului i pn pe maxilarul
ncordat. Sfrcurile lui p r e a u c a nite tciuni mici ce-i
a r d e a u palmele. Ce mult i d o r e a s le ating mai bine,
s-i p u n g u r a d e a s u p r a lor i s le s i m t c u limba, s
p o a t g u s t a sarea d e pe pielea lui, s-l v a d ncordndu-se i c u t r e m u r n d u - s e din c a u z a dorinei.
Tentaia p a r c o t r g e a d e mnec, a c u t i insis
tent. D e o d a t Gray inspir adnc, pieptul dilatndu-i-se

294
p e s u b p a l m e l e ei, n v r e m e ce castelul d e nisip al
rezistentei ei n c e p e a s s e c r a p e s u b atacul perfid al
valurilor d e plcere. Lsnd s-i s c a p e un mic oftat, i
aez mai bine minile, n a a fel nct degetele mari s
t r e a c peste sfrcurile lui o d a t , d e d o u ori i iari,
deliciul a m e i n d - o p r e c u m o b u t u r foarte tare.
Pupilele lui Gray n c e p u r s se dilate, nemailsnd
loc p e n t r u iriii ntunecai. C a p u l i c z u n fat printre
brae, prul l u n g nvluindu-le feele, n v r e m e ce lsa
aerul s-i ias d i n plmni printre dini. C e d n d n faa
plcerii, n u mai reuea d e l o c s se o p r e a s c s nu-l
mai a t i n g m e r e u , li e x p l o r a a v i d cutele i pantele
pieptului, rentorcndu-se m e r e u la pietricelele fierbini
care-o f c u s e r s-i p i a r d c o n t r o l u l . Prea c nu reu
ea s-l a t i n g d e s t u l , nu-i p u t e a astmpra f o a m e a de
a-l simi mai bine.
Puin d u p a c e e a ns, el i trase minile departe de
t r u p u l s u , n v r e m e c e ochii i sclipeau atunci cnd i
cobor privirile a s u p r a ei.
- S f a c e m c u s c h i m b u l mi se pare un j o c mult mai
corect, i zise uierat, punndu-i o mn pe snul ei.
Faith se arcui s u b el, tipnd tare atunci cnd plcerea
fierbinte o nvlui. Snii i se strnseser s u b atingerea lui,
att d e tari i d e sensibili nct greutatea fierbinte a minii
p r e a a p r o a p e d e n e s u p o r t a t i c u toate astea insufi
ciena c o n t a c t u l u i s e m n a c u o tortur. Chiar i prin
haine, frecarea d e g e t e l o r lui i a r d e a pieptul.
El i ls c a p u l n j o s i o srut, c u o presiune
d u r i d u l c e n acelai t i m p , n v r e m e ce-i t r g e a bluza
afar d i n fust. Cnd reui s elibereze materialul fin, i
vr mna p e d e d e s u b t , e r p u i n d a p o i p e s u b sutien, ca
s-i n c h i d d e g e t e l e p e snul g o l .
- tii foarte bine ce vreau, i zise rguit, micndu-se
mai a p r o a p e d e e a i fcndu-i loc c u piciorul ntre

295
c o a p s e l e ei.
tia foarte bine. i e a voia, att d e mult nct dorina
n l u n g a orice alte c o n s i d e r a i i . Degetele bttorite se
aezar peste sfrc, frecndu-l ntre ele. Ea ns voia ca
ncolo s fie g u r a lui, dinii care s-o strng. V o i a s-o ia
chiar a c o l o , pe iarb, c u soarele fierbinte care s le
nclzeasc trupurile g o a l e . l v o i a pentru t o t d e a u n a .
- Spune^mi, i zise. S p u n e - m i d e ce. Cuvintele fuse
ser puin nbuite p e n t r u c n v r e m e a asta el o s
ruta frenetic pe gt.
Ea tresri, privind ameit la norii d e pe cer. A p o i
nelesul cuvintelor lui o strbtu c a o a p ngheat d e
m u n t e . O voia, d o v a d a tare a d o r i n e i o nepa pe pntec
dar, n v r e m e c e ea se p i e r d u s e c o m p l e t n ceaa pl
cerii, creierul lui r m s e s e activ, lucrnd intens, ncer
cnd s g s e a s c r s p u n s u r i .
Plin d e furie, e r u p s e n s u s , lovindu-l c u putere. El
se r o s t o g o l i d e o p a r t e rmnnd n c a p u l oaselor, s e m nnd foarte b i n e c u u n slbatic p e j u m t a t e dezbrcat,
c u prul rvit n jurul feei i c u ochii ngustai din
c a u z a frustrrii.
- T i c l o s u l e ! i z b u c n i , att d e furioas nct tremura.
Se ridic n g e n u n c h i , c u minile strnse n p u m n i c a i
c u m ar fi vrut s l ia la btaie. Dar n u era d e l o c m o m e n
tul potrivit c a s-l p r o v o a c e n m o d fizic, n u atunci cnd
ntregul ei t r u p era att d e n c o r d a t d e nevoia unei m p e
recheri. C o n t r o l u l a m n d u r o r a atrna d e u n fir d e pr;
cea mai m i c p r e s i u n e s a u t e n s i u n e avea s-l rup. El
atept, pregtit p e n t r u atacul ei, iar Faith o b s e r v ime
diat anticipaia sexual din ochii aprini. Pentru un m o
ment nesfrit r m a s e r uitndu-se unul la cellalt, pn
cnd, treptat, ea se for s se relaxeze. N u era nimic d e
ctigat d i n c o n f r u n t a r e a aceea.
Nici d e s p u s n u mai era nimic. Probabil c n u ea

296
fusese c e a care a p r i n s e s e f o c u l , dar c u siguran nte
ise flcrile mngindu-i pieptul n felul n care o fcuse.
Dac lucrurile ar fi luat o alt ntorstur n u ar fi putut
d a vina dect p e ea nsi.
ntr-un final se ridic n picioare, micndu-se ea
p n . Fusta i era n t o a r s i ifonat iar u n c i o r a p i se
sucise p e picior. Se ntoarse s plece i se simi prins
din n o u , d e a c e a s t d a t d e fust.
- T e d u c e u n a p o i , i zise Gray. Las-m d o a r s iau
calul.
- M u l u m e s c , dar prefer s m e r g pe jos, i r s p u n s e
ea, cuvintele ieindu-i la fel d e e p e n e c a trupul.
- Eu n u t e - a m ntrebat c e a n u m e preferi. A m s p u s c
o s te d u c n a p o i . N-ar trebui s hoinreti prin pduri
d e u n a s i n g u r . Neavnd ncredere s-o lase a c o l o , o
trase d u p el n c u t a r e a calului.
- M-am vnturat prin p d u r e d e u n a s i n g u r c a m
j u m t a t e d i n via, m o r m i ea.
- Poate, dar a c u m n-o s mai faci aa. i a r u n c o
privire n c r c a t d e r e p r o i g r e u d e suportat. sta e
d o m e n i u l m e u i c a atare e u fac regulile.
C o n t i n u a s-o i n d e fust, aa c Faith se vzu
o b l i g a t s in pasul c u el c a s nu-i r u p hainele.
T r e c u r d e c a s a d e v a r i , ajuni n spatele ei, cutar
locul n care Gray j i lsase armsarul s p a s c . La un
s i m p l u fluierat, animalul m a r e , d e u n m a r o n ntunecat
n c e p u s s e a p r o p i e . S p r e m a r e a ei uimire, n u v e d e a
p e nicieri u n fel d e a .
- L-ai clrit fr a? l ntreb nfricoat.
Ochii lui negri prinser a strluci.
- N-o s te las s cazi.
N u tia ea prea multe d e s p r e cai, n u clrise nicio
dat, dar m c a r tia c armsarii erau fiine imprevizi
bile, foarte g r e u d e controlat. n c e r c s se d e a napoi

297
n vreme c e calul t r o p i a s p r e ei, n u m a i c strnsoarea
lui Gray o m p i e d i c a .
- N u trebuie s-ti fie fric. E cel m a i linitit armsar
pe care l-am vzut v r e o d a t , altfel n u l - a fi clrit fr
a. Calul se a p r o p i e c a s p o a t fi a t i n s i Gray prinse o
mn d e pr m t s o s dintre urechile c i u l i t e .
- N-am clrit niciodat, r e c u n o s c u e a , privind s p r e
c a p u l mare care c o b o r a n direcia e i . Buzele ca d e
catifea i atinser braul i nrile a n i m a l u l u i s e umflar
atunci cnd i simir p a r f u m u l . Ezitant, i ridica o mn
i n c e p u s-i mngie b o t u l .
- A t u n c i p r i m a t a cltorie p e s p a t e l e u n u i cal va fi
pe T h o r o u g h b r e d , i zise Gray, r i d i c n d - o p e s p i n a r e a
lat. Faith se prinse imediat d e c o a m , alarmat d i n
c a u z a nlimii la care se g s e a , n v r e m e ce p l a t f o r m a
nsufleit d e s u b ea se m i c a nelinitit.
Gray a p u c frul i inndu-se z d r a v n d e c o a m , s e
u r c n s p a t e l e ei. A r m s a r u l f o r n i n e m u l u m i t d i n
c a u z a greutii s u p l i m e n t a r e , fcnd-o p e Faith s res
pire precipitat, dar mngierile lui Gray i s u n e t u l vocii lui
l linitir imediat.
- U n d e i-ai lsat m a i n a ? o ntreb.
- La ultima c u r b nainte d e a a j u n g e la c a b a n , i
r s p u n s e , acelea fiind i ultimele cuvinte r o s t i t e n restul
cltoriei. Gray c o n d u c e a calul printre c o p a c i , evitnd
ramurile p r e a j o a s e i strunindu-l n a a fel nct s evite
o b s t a c o l e l e . Faith sttea foarte e a p n , c o n t i e n t d e
pieptul g o l al lui Gray d i n spatele ei i d e felul n care
fesele i se c u i b r i s e r ntre c o a p s e l e lui. Pulpele lui
m u s c u l o a s e i m b r i a u c o a p s e l e , s i m i n d u - l e ncord n d u - s e i relaxndu-se n v r e m e ce c o n d u c e a calul.
A j u n s e r p e d r u m mult prea r e p e d e , d e i ntr-un alt
s e n s cltoria i n u s e o m i c eternitate.
Gray o p r i calul chiar n spatele mainii, s r i n d la

298
pmnt, a p o i ntinznd braele c a s-o p r i n d i s-o ajute
i pe e a s c o b o a r e . A l a r m a t dintr-o d a t c i pier
d u s e cheile n ncierare, i b t u uor b u z u n a r u l fustei,
imediat a u z i n d clinchetul plcut. Nu v o i a s-l mai pri
v e a s c , a a c i s c o a s e cheile i se ntoarse s d e s
cuie portiera.
- Faith!
Ea ezit, a p o i ntoarse c h e i a n b r o a s c i d e s c h i s e
ua. El f c u un p a s n faa ei i expresia d e p e chipul lui
o f c u s fie r e c u n o s c t o a r e pentru portiera ce rm
sese c a o p a v z ntre ei.
- N u te mai. a p r o p i a d e d o m e n i u l m e u , i zise c u
c a l m . D a c te p r i n d iari p e aici, o s-i d a u regulatul
pe care l tot ceri.

CAPTOIUI 14
A d o u a zi, Faith d e s c o p e r i biletul nuntrul mainii,
a e z a t p e s c a u n u l o f e r u l u i . V z u b u c i c a d e hrtie i
o ridic, ntrebndu-se d e u n d e o s c p a s e . O d e s f c u
apoi i v z u imediat literele negre d e tipar.
Nu mai pune i alte ntrebri despre Guy
Rouillard,
taci din gur dac tii ce-i mai bine pentru tine.
Se sprijini d e m a i n , briza u o a r fluturnd hrtia pe
care o i n e a n mn. Cnd era a c a s nu o b i n u i a s-i
ncuie m a i n a , a a c nu mai era nevoie s se gnd e a s c c u m a n u m e ajunsese biletul a c o l o . Se h o l b un
m o m e n t la hrtie, a p o i o reciti, ntrebndu-se d a c era
a m e n i n a t n m o d clar s a u cel care-o scrisese se f o l o
sise pur i s i m p l u d e o fraz o b i n u i t . Taci din gur
dac tii ce-i mai bine pentru tine. Auzise variaiuni pe
aceeai t e m d e sute d e ori, d o a r c o m a n d a fiind s c h i m
bat. Bileelul p u t e a s a u nu s fie o a m e n i n a r e ; prea
mai d e g r a b o avertizare. Cuiva nu-i p l c e a d e l o c c
p u n e a ntrebri d e s p r e G u y Rouillard.
Dar Gray c u s i g u r a n n u lsase el bileelul. n pri
mul rnd p e n t r u c n u era d e l o c stilul lui; el i livra
ameninrile p e r s o n a l , silabisindu-le chiar. Ultima a m e
ninare d e a c e s t fel n c o nelinitea. Dar cine altcineva
ar fi f o s t deranjat d e ntrebrile ei? Existau d o u p o s i -

300

biliti: c i n e v a care a v e a c e v a d e a s c u n s , sau cineva


care v o i a s-i f a c o favoare lui Gray.
T o c m a i se p r e g t e a p e n t r u u n alt d r u m n ora ntr-o
alt misiune d e a d u n a r e a faptelor, d e aceast d a t
d o r i n d s stea puin d e v o r b c u Y o l a n d a Foster, aa
c exista o a n u m e ironie a apariiei biletului chiar n acel
m o m e n t . D u p o clip d e gndire, decise c avea s
f a c aa c u m plnuise. D a c cel ce scrisese biletul avu
sese d e g n d s-o a m e n i n e n m o d serios, atunci el s a u
ea t r e b u i a u s fie c e v a mai la obiect.
T o t u i , mai nti d u s e biletul n c a s i-l ncuie ntr-un
sertar al biroului, avnd grij s n u ating hrtia mai mult
dect era necesar. n sine, a c e a s t ntmplare nu era o
d o v a d suficient c a s-l p o a t c h e m a pe erif, dar,
d a c a v e a s mai p r i m e a s c v r e u n u l , atunci avea s le
prezinte p e a m n d o u c a p r o b e . O r i c u m , n u era d e l o c
n e r b d t o a r e s-l v a d p e erif. Avea o amintire destul
d e urt d e s p r e el, a a c u m sttuse rezemat d e maina
d e patrulare, c u braele strnse la piept, n v r e m e ce
privise ncruntat c u m ajutoarele lui a r u n c a u lucrurile fa
miliei ei afar d i n c a b a n . eriful Deese era c a t e g o r i c n
b u z u n a r u l d e la pantaloni al lui Gray; ntrebarea care se
p u n e a era d a c avea s a u n u s ia n c o n s i d e r a r e chiar
i o a m e n i n a r e c u m o a r t e a la a d r e s a ei.
Biletul fiind p u s n siguran, o porni grbit spre
ora. Stnd n pat c u o n o a p t e n u r m , incapabil s
d o a r m , i p l n u i s e c u grij ntreaga strategie. Nu avea
d e g n d s-o s u n e pe d o a m n a Foster; asta i-ar fi dat
o c a z i a s refuze o ntlnire. Era c u mult mai bine d a c o
lua prin s u r p r i n d e r e , fa n fa, strecurnd cteva ntre
bri nainte c a Y o l a n d a s-i fi revenit din uimire. ns
nu tia u n d e a n u m e locuiau soii Foster, iar a d r e s a din
cartea d e telefon i era c o m p l e t n e c u n o s c u t .
Prima ei oprire a fost n faa bibliotecii. Spre marea
ei d e z a m g i r e , v o r b r e a a Carlene DuBois nu era n

301
spatele biroului; n locul ei era o fetican d e un b l o n d
splcit care d e a b i a d a c era destul d e mare ca s fie
la liceu. M e s t e c a ntruna o g u m n vreme ce rsfoia o
revist d e m u z i c rock. Ce se ntmplase oare c u biblio
tecarele stereotipe, c u prul strns ntr-un c o c sever i
ochelari d e v e d e r e p u i pe vrful nasului? Oricum a d m i
ratoarea muzicii r o c k care m e s t e c a g u m nu era d e l o c
o mbuntire.
ns, fiind realist, Faith i d d u s e a m a c nu era de
fapt mai n vrst dect fata d e la birou dect c u cel mult
cinci s a u ase ani. Mental i e m o i o n a l ns nu erau nici
chiar n aceeai generaie. N u f u s e s e niciodat tnr n
felul n care era fata d i n faa ei i nu prea c r e d e a c era
un lucru chiar att d e ru. A v u s e s e responsabiliti de la
o vrst foarte f r a g e d ; i p u t e a aminti c gtea nc de
pe v r e m e a cnd tigaia n care trebuia s fac mncare
era p r e a g r e a c a s-o p o a t ridica i c fusese nevoit s
stea c o c o a t p e u n s c a u n ca s p o a t a m e s t e c a o
mn d e fasole. Mturase n c a s c u o mtur care avea
d e d o u ori nlimea ei. A p o i l a v u s e s e pe Scottie n
grij, c e a mai m a r e r e s p o n s a b i l i t a t e dintre toate. Iar
atunci cnd t e r m i n a s e liceul f u s e s e ntru totul pregtit
p e n t r u via, contrar copiilor care pn atunci nu a v u
s e s e r grij d e nimic i care nu tiau c u m s f a c fa
situaiei. Acei c o p i i " n c f u g e a u r e p e d e la prini cnd
a v e a u v r e o p r o b l e m chiar i d u p mplinirea vrstei de
d o u z e c i i cinci d e ani.
Fata i ridic privirile din revist i ncetnd c u m e s tecatul i li buzele ntr-un zmbet profesional. Ochii i
erau att d e g r o s subliniai c u n e g r u nct s e m n a u c u
nite m i g d a l e aezate n praf d e c r b u n e .
- V p o t ajuta c u ceva?
T o n u l era c o m p e t e n t , c u g e t uurat Faith. Poate
c fata d o a r se p r o s t e a c u machiajul acela d e prost
gust.

302
- Avei c u m v a hri ale oraului i ale z o n e l o r limi
trofe?
- Desigur. O c o n d u s e p e Faith la o m a s p e care
era aezat u n g l o b p m n t e s c d e d i m e n s i u n i aprecia
bile. Aici snt t o a t e hrile i atlasele. Snt a d u s e la zi n
fiecare a n , a a c d a c avei c u m v a nevoie d e o hart
mai v e c h e , v a trebui s mergei la arhive.
- N u , a m nevoie d e o hart actualizat.
- A t u n c i sta-i locul d e u n d e putei lua a a ceva.
Fata s c o a s e o carte g r o a s i l u n g care prea foarte
grea dar pe care o manevra c u mult uurin, aeznd-o
pe m a s n faa lor. A m f o s t obligai s sigilm hrile n
folie d e plastic i a p o i s le b g m n a c e a s t carte, i
explic. D a c nu p r o c e d m aa, snt furate.
Faith z m b i d u p p l e c a r e a fetei. S o l u i a i s e p r e a
d e b u n - s i m . U n a era s m p t u r e t i o h a r t i a p o i
s-o vri n b u z u n a r i c u t o t u l altceva s t r e b u i a s c s te
d e s c u r c i c u o foaie ct t o a t e zilele sigilat n folie de
plastic; ar fi f o s t nevoie d e o m a r e ingeniozitate.
N u tia d a c soii Foster l o c u i a u n ora s a u la peri
ferie, dar mai nti se a p u c s studieze harta oraului,
trecndu-i d e g e t u l pe lista strzilor tiprite p e v e r s o cu
litere n e g r e . B i n g o ! Notndu-i c o o r d o n a t e l e , d d u pa
gina i descoperi foarte repede Meadowlark Drive, ntr-o
s u b u r b i e care nu existase pe v r e m e a ct l o c u i s e acolo
nainte.^ C u u n a s e m e n e a n u m e , ar fi tiut-o c u sigu
ran, n s ntreprinztorii care se o c u p a u c u dezvol
t a r e a u r b a n i s t i c erau o e c h i p fr pic d e imaginaie.
D u p c e afl c u m s a j u n g pn a c o l o , p u s e harta la
loc i p l e c . Bibliotecara era c u totul a c a p a r a t d e revis
ta p e care-o citea a a c nici m c a r nu-i ridic privirile
c n d Faith t r e c u p e lng b i r o u .
Prescott fiind u n o r a micu, s g s e a s c M e a d o w
lark Drive i lu mai puin d e cinci minute. A c e a poriune
d i n o r a c u p r i n d e a mai r e p e d e mici d o m e n i i dect par-

303
cele d e pmnt, a a nct casele erau puine i la dis
tante mari unele d e celelalte. Probabil c nu existau
prea muli o a m e n i n Prescott care s-i permit s-i
c l d e a s c c a s a n z o n a a c e e a , mai ales c preau s
(ie costisitoare. De altfel, n nord-est i pe c o a s t a ves
tic, astfel d e c a s e ar fi d e p i t c u uurin milionul d e
dolari.
C a s a soilor Foster f u s e s e proiectat n aa fel nct
s arate c a o vil m e d i t e r a n e e a n , cuibrit confortabil
printre stejari uriai i tufiuri u m b r o a s e . Faith i p a r c
maina p e alee i strbtu p o t e c a d e crmizi maronii
pn la uile d u b l e d i n fa. B u t o n u l soneriei era mascat
c u g u s t s u b nite a r a b e s c u r i d e fier forjat ce aveau pe
d e d e s u b t u n becule mic c a s fie uor de descoperit. l
a p s d u p care i auzi e c o u l reverbernd n ntreaga
cas.
D u p u n m o m e n t , pe p a r d o s e a l a d e m a r m u r , pro
babil, se auzir nite pai rapizi, i, imediat d u p aceea,
jumtate d i n partea d r e a p t a uii fu d e s c h i s , n faa ei
aprnd o f e m e i e d e vrst mijlocie, mbrcat c u stil
ntr-o t u n i c alb i pantaloni subiri f r u m o s croii. Prul
scurt, d e u n maron-grizat era o mare d e bucle piept
nate ntr-o parte a c a p u l u i , n urechi purtnd cercei mari
d e aur. ns ochii albatri f r u m o i p r e a u uimii i nfri
coai puin.
- B u n ziua, snt Faith Hardy, i zise repede Faith
g r b i n d u - s e s c o r e c t e z e falsa p r e s u p u n e r e a femeii
c era d e fapt Renee. D u m n e a v o a s t r sntei d o a m n a
Foster?
Y o l a n d a Foster ncuviin, p r e a uimit c a s mai
p o a t v o r b i , m u l u m i n d u - s e doar c u s e m n u l fcut c u
c a p u l . i c o n t i n u s se uite fix f a ea.
- A vrea s v o r b e s c puin c u d u m n e a v o a s t r , d a c
este p o s i b i l . C a s p r i m e a s c u n r s p u n s n favoarea ei,
Faith f c u u n p a s n fa. Y o l a n d a se retrase ntr-un gest

304
involuntar d e a c c e p t a r e .
- Dar s tii c nu a m p r e a mult t i m p la dispoziie, i
zise Y o l a n d a , p e u n t o n d e s c u z , fr nici c e a mai
m i c u r m d e n e r b d a r e . T r e b u i e s iau prnzul c u un
prieten.
Era c e v a c e p u t e a fi c u uurin crezut, asta d a c nu
c u m v a Y o l a n d a a v e a o b i c e i u l s stea m b r c a t n c a s
c a o versiune a anilor '90 a lui J u n e Cleaver.
- Z e c e minute, i p r o m i s e Faith.
Prnd la fel d e n e d u m e r i t c a i la nceput, Y o l a n d a
o c o n d u s e ntr-un s a l o n s p a i o s u n d e o invit s se
aeze.
- N u v r e a u s fiu n e p o l i t i c o a s i s m h o l b e z n
c o n t i n u a r e la tine, dar chiar eti fata lui Renee Devlin,
nu? A m auzit c te-ai ntors n ora, iar a s e m n a r e a , ei
bine, c r e d c i s-a s p u s deja c este uimitoare.
Att d e n e a s e m n t o r altor o a m e n i , n t o n u l Yolandei
nu f u s e s e nici u n pic d e repro, iar Faith d e s c o p e r i c-i
p l c e a n e a t e p t a t d e mult f e m e i a aceea. Dar asta nu
n s e m n a d e s i g u r s-o n d e p r t e z e d e la s c o p u l pentru
care venise.
- Dac-mi permitei a vrea s v p u n cteva ntre
bri d e s p r e G u y Rouillard.
Obrajii rozalii ai femeii se albir uor.
- D e s p r e G u y ? Minile i s e ridicar involuntar d u p
care c u u n efort d e v o i n i le cobor n poal. Dar de
ce s m ntrebi p e mine?
Faith ezit cteva minute.
- Sntei s i n g u r ? o ntreb ntr-un trziu, nedorind
s-i f a c v r e u n n e c a z n cazul n care cineva le-ar fi
ascultat c o n v e r s a i a .
- Da. Lowell este la N e w York s p t m n a asta.
ntr-un fel r s p u n s u l ei era c a o m a n cereasc, iar
pe d e alt parte se a n u n a a fi o adevrat nenorocire,
dar t o t u l d e p i n d e a d e r e z u l t a t e l e c o n v o r b i r i i ei cu

305
Yolanda, d a c mai era a p o i nevoie s-i mai p u n ntre
bri i lui Lowell s a u n u . Respir adnc d u p care atac
p r o b l e m a frontal.
- Ai avut c u m v a o legtur a m o r o a s c u Guy n
vara a c e e a nainte s d i s p a r ?
Ochii albatri ai Y o l a n d e i se ntunecar din c a u z a
jenei i obrajii plir i mai mult. Y o l a n d a se uit mai
departe la e a n v r e m e c e s e c u n d e l e se s c u r g e a u n
linite. Faith se a t e p t a la o n e g a r e , dar, n loc d e aa
ceva, Y o l a n d a oft uor i-o ntreb:
- C u m d e ai reuit s afli?
- A m p u s cteva ntrebri prin z o n . Nu-i s p u s e c
treaba asta era u n a n i m c u n o s c u t d e ntreaga c o m u
nitate nct a j u n s e s e s-o tie pn i Ed M o r g a n . Dac
Y o l a n d a prefera s c r e a d c fusese discret, era pre
ferabil s-o lase s a i b acest s e n t i m e n t reconfortant.
- A c e e a a fost s i n g u r a d a t cnd i-am fost n e c r e d i n
c i o a s lui Lowell. Femeia mai n vrst i feri privirile, n
vreme c e d e g e t e l e i netezeau n netire materialul p a n
talonilor.
- Snt c o n v i n s d e asta, i zise Faith pentru c i se
prea c Y o l a n d a a v e a mare nevoie s fie crezut pe
cuvnt. Din cte a m aflat d e s p r e G u y Rouillard era un
adevrat expert n arta seduciei.
Un zmbet involuntar i puin dur se ivi d e o d a t pe
buzele Y o l a n d e i .
- A a era, dar n-a p u t e a d a vina p e el. Eram h o tflrt s m c u l c c u el chiar nainte s-l c u c e r e s c .
Degetele femeii i c o n t i n u a u micrile nervoase, mutndu-se a s u p r a braului d e la s c a u n . A m aflat c Lowell
avea o legtur c u secretara lui, i asta se ntmpla d e
ani d e zile. i m-am c a m nfuriat drept s-i s p u n . L-am
ameninat c u tot felul d e lucruri d a c nu nceta imediat,
Iar divorul era s i n g u r u l care nu viza vtmri fizice. El
m-a implorat a t u n c i s nu-l prsesc, a jurat c femeia

306
a c e e a nu n s e m n a nimic p e n t r u el, se ntlneau doar d e
d r a g u l sexului i c nu avea s se mai ntmple nici
o d a t a a c e v a - tii t u , g e n u l sta d e tmpenii. Numai
c l-am prins iari la nici trei sptmni d u p aceea. E
aa d e p r o s t e s c , micile lucruri care-i d a u d e g o l . Cnd
s-a d e z b r c a t ntr-o sear, avea chiloii pe d o s , c u eti
c h e t a vizibil la s p a t e . Singurul fel n care i-ar fi putut
p u n e pe d o s era s se fi d e z b r c a t nainte c u totul.
S c u t u r din c a p c a i cnd n-ar fi putut s priceap
de ce nu f u s e s e c e v a mai atent la a s e m e n e a detalii.
Cuvintele se revrsau pur i s i m p l u c a i c u m ar fi fost
zgzuite t i m p d e d o i s p r e z e c e ani.
- N u i-am s p u s nimic. Dar a d o u a zi l-am s u n a t pe
Guy i i-am cerut s ne ntlnim la c a s a d e var d e pe
malul lacului. Eu i c u Lowell i c u ali civa prieteni mai
f u s e s e m a c o l o p e n t r u fripturi la grtar i picnicuri, aa
c tiam bine z o n a .
Din n o u c a s a d e var! c u g e t Faith c u amrciune,
ntre tat i fiu, p r o b a b i l c cearceafurile de a c o l o se
nfierbntaser la m a x i m u m .
- Dar d e ce l-ai ales t o c m a i pe Guy? o ntreb.
Y o l a n d a i a r u n c o privire uimit.
- Pi, d e ce a fi ales pe cineva respingtor, dac
t o t v o i a m s-o f a c lat? o n t r e b f o a r t e r e z o n a b i l .
A v e a m d e g n d s a m o relaie a m o r o a s ilicit i atunci
mi d o r e a m s fiG c u cineva care s tie ce a n u m e s
f a c i, innd c o n t d e reputaia lui Guy, a m zis c era
t o c m a i p e r s o a n a potrivit p e n t r u aa ceva. n plus de
asta, c u G u y era sigur. Pentru c intenionam s-i spun
lui L o w e l l c e a n u m e f c u s e m , p e n t r u c r z b u n a r e a
n-are nici u n rost d a c soul habar nu are, iar Guy avea
d e s t u l putere c a Lowell s n u n d r z n e a s c s se dea
la el. Cel puin identitatea brbatului intenionam s-o tin
secret.
A a c m-am ntlnit c u G u y la c a s a d e var i i-am

307
s p u s ce d o r e a m . A fost foarte d u l c e , foarte rezonabil. A
ncercat chiar s m f a c s m rzgndesc, dac-i poi
imagina a a c e v a ! S m f a c s m rzgndesc cnd
eu eram att d e rnit n mndria mea. Y o l a n d a zmbi, c u
ochii aburii d i n c a u z a amintirilor. Lng mine era cel mai
mare cuceritor al statului i v o i a s m refuze. ntot
d e a u n a m-am c o n s i d e r a t o f e m e i e destul d e atractiv,
dar se p r e a c el n u era d e aceeai prere c u mine.
A p r o a p e c n c e p u s e m s p l n g . Chiar a m lcrimat
puin i G u y a p r o a p e c-a intrat n panic. Era aa d e
dulce, b r b a t u l ideal! Lacrimile l-au transformat ntr-un
fel d e plastilin. A n c e p u t s m mngie pe umr, explicndu-mi c m g s e a foarte d r g u i c i-ar fi plcut
foarte mult s se c u l c e c u mine, dar n u a v e a m motive
c u adevrat s e r i o a s e i c Lowell era prietenul lui i a
c o n t i n u a t t o t aa.
- Dar ntr-un final ai reuit s-l convingei?
- C e e a c e l-a c o n v i n s a fost ce i-am s p u s : Dac nu
eti t u , a t u n c i o s fie altcineva. Dar m-a privit c u ochii
ia negri n care te puteai neca, ntrebndu-se probabil
pe cine a fi ales d r e p t u r m t o r u l c a n d i d a t . Era ngrijorat
p e n t r u m i n e , g n d i n d u - s e p r o b a b i l c m voi d u c e la
Jimmy J o ' s , c u t n d n g l o a t a d e a c o l o ali posibili c a n
didai. A p o i mi-a luat mna i mi-a p u s - o peste partea
d i n fa a p a n t a l o n i l o r i era d e j a tare. Mi-a s p u s : Snt
gata, d u p care m-a c o n d u s n dormitor. Se c u t r e m u r
p u i n , c u privirile pierdute n v r e m e ce se uita napoi n
timp. R m a s e t c u t i Faith atept r b d t o a r e c a ea
s-i f a c o r d i n e printre amintiri. Poi s-i nchipui, i
zise n cele d i n u r m Y o l a n d a , c u o v o c e blnd, c u m
este s fii mritat v r e m e d e d o u z e c i d e ani i s fii
perfect satisfcut n pat d e ctre so, c a a p o i s afli c
d e fapt h a b a r n-ai avut ce p o a t e n s e m n a pasiunea?
Guy era... D o a m n e , nu-i p o t explica c u m era Guy ca
amant. M f c e a s ip, m f c e a s simt i s fac

308
lucruri p e care nu le-a fi... atunci n-am v r u i s fac
treaba asta dect o s i n g u r dat. Dar a m rmas a c o l o
ntreaga d u p - a m i a z f c n d d r a g o s t e .
N u i-am s p u s n i m i c lui Lowell. Dac i-a fi s p u s ,
r z b u n a r e a m e a ar fi luat sfrit i n u p u t e a m face asta,
n u p u t e a m s n u m mai ntlnesc c u Guy. Ne v e d e a m
cel puin o d a t pe s p t m n , d a c r e u e a m s m
d e s c u r c i s plec d e a c a s . A p o i el a plecat... O privi
p e Faith c a i c u m ar fi vrut s p u n n valoare cuvintele
care u r m a u . C u m a m a ta. Cnd a m auzit, a m plns o
s p t m n ntreag. D u p care i-am s p u s lui Lowell.
Desigur, a fost foarte furios. A tunat i a fulgerat i
m-a a m e n i n a t c u d i v o r u l . Eu a m stat potolit i l-am
privit, fr s m cert s a u s-l nfrunt i asta l-a nfuriat
nc i mai tare. A p o i i-am s p u s : Ar trebui s ai grij
atunci c n d i pui chiloii s n u fie p e d o s , i n clipa aia
a ncremenit, p r i v i n d u - m c u g u r a d e s c h i s . tia c l
p r i n s e s e m iari. A t u n c i m-am ridicat i a m ieit din
c a m e r . A venit d u p m i n e c a m o jumtate d e or d u p
aceea, plngnd. A a n e - a m mpcat, i zise pe un t o n
amar. i, d i n cte tiu e u , n u mi-a mai fost n e c r e d i n c i o s
de atunci.
- Dar d e atunci ai mai auzit ceva d e s p r e G u y ?
ncet, Y o l a n d a s c u t u r d i n c a p .
- La n c e p u t a m sperat, dar... n u , nici n u mi-a scris,
nici n u m-a sunat. Buzele n c e p u r s-i tremure i o privi
p e Faith p a r c speriat. D o a m n e , o p t i , l-iubesc att de
mult.

Un alt d r u m nchis, c u g e t Faith pe d r u m u l napoi


s p r e c a s . D u p s p u s e l e Y o l a n d e i , soul ei n u tiuse
nimic d e s p r e legtura ei c u G u y dect d u p c e acesta

309
dispruse, c e e a ce-l s c o t e a p e Lowell dintre suspeci.
Y o l a n d a f u s e s e prea d e s c h i s , prea sigur c Guy nu
fusese ucis, ci d o a r d i s p r u s e c u o alt femeie, altfel
n-ar fi avut nici u n motiv s se dezvluie n a s e m e n e a
fel n faa lui Faith. n loc d e asta se agase d e minile
lui Faith i plnsese p e n t r u brbatul pe care nu-l mai
vzuse d e d o i s p r e z e c e ani, dar c u care mprise o var
de pasiune.
ntr-un trziu i revenise i-i recptase demnitatea,
nroindu-se jenat.
- D o a m n e , uit-te d o a r ct e c e a s u l , o s ntrzii.
Nu-mi p o t i m a g i n a , vreau s s p u n , eti totui o strin,
s plng n faa t a n halul sta, p o v e s t i n d , of, D o a m n e !
Realizase c e e a ce t o c m a i i s p u s e s e unei strine. O
privise p e Faith c u o uimire plin d e oroare.
S i m i n d c t r e b u i a c u m v a s-o reconforteze, Faith i
atinsese u m r u l i-i zise:
- Aveai nevoie s discui d e s p r e asta. T e neleg i
jur s-i pstrez secretul.
D u p cteva s e c u n d e tensionate, Yolanda se relaxase.
- T e c r e d . N u tiu d e c e , dar te c r e d .
A a c a c u m Faith r m s e s e i fr s u s p e c i i fr
fire c o n d u c t o a r e . N u avea dect ntrebri, iar ntrebrile
ei s u p r a u tare p e cineva. D o v a d a era biletul acela p e
care-l g s i s e d e d i m i n e a . i d a c biletul indica o c o n
tiin p r e a n c r c a t n u p u t e a s p u n e sigur.
i nici n u tia c e altceva s fac, exceptnd ntre
brile. Mai curnd s a u mai trziu cineva a v e a s fie d e s
tul d e uimit c a s-i r s p u n d .
i d a c era destul d e o c u p a t , p o a t e c n u avea s
se mai g n d e a s c i la Gray.
n s teoria era destul d e g r e u d e p u s n practic.
Reuise s evite s se g n d e a s c la el, n m o d special
mpingndu-l ntr-un col al minii n c d e cnd se d e s priser c u o s e a r nainte. Ignorase i d u r e r e a n e o s -

310
tenit a t r u p u l u i i refuzase s se g n d e a s c la c e e a ce
a p r o a p e c se ntmplase ntre ei. Dar c u t o a t v o i n a pe
care o arta, s u b c o n t i e n t u l o trdase, admindu-l n
visele ei, astfel nct se trezise dimineaa d e v r e m e ntinzndu-se d u p el. Visul f u s e s e att d e real nct ipase,
atunci cnd d e s c o p e r i s e realitatea nendurtoare.
Nu mai a v e a nici u n fel d e rezisten fa d e el;
p u t e a foarte bine s r e c u n o a s c . Dac n-ar fi s p u s ce
s p u s e s e , i s-ar fi p r e d a t chiar a c o l o , pe iarb. Morala i
s t a n d a r d e l e ei erau inutile atunci cnd o lua n brae,
nite tigri d e hrtie care d i s p r e a u d u p primul srut.
n v r e m e c e elimina fiecare s u s p e c t d e pe list, tur
nul motivelor se nclina t o t mai mult n direcia lui Gray.
Logic, p u t e a v e d e a t o t u l destul d e clar. Din p u n c t de
v e d e r e e m o i o n a l , ideea fu respins c u fermitate. Nu
Gray. Nu Gray! Nu p u t e a s c r e a d ; nici nu va crede.
Brbatul p e care-l tia e a era c a p a b i l s m e a r g foarte
d e p a r t e p e n t r u a-i a p r a p e cei d r a g i , dar crima cu
snge rece n u figura printre tacticile lui.
M a m a ei tia foarte bine cine era criminalul. Faith
era foarte s i g u r d e asta, mai sigur c a oricnd. Dar, ca
s-o f a c pe Renee s r e c u n o a s c , era nevoie d e mult
gndire, p e n t r u c asta ar fi n s e m n a t necazuri pentru
ea. Renee n u era d e l o c o m u l care s acioneze m
potriva propriilor interese i c u siguran nu pentru o
idee att d e a b s t r a c t c u m era justiia. Faith i c u n o t e a
foarte bine m a m a ; d a c fora n o t a prea .tare, Renee
avea s f u g iari, n parte d e fric, dar mai ales c a s
evite necazurile. D u p c e s c o s e s e d e la ea informaia
d e s p r e c a s a d e var, Faith realiz c trebuia s mai
a i b r b d a r e o p e r i o a d nainte s-o s u n e iari.

311
Cutia o primi n ziua u r m t o a r e .
Se ntorsese a c a s d u p expediia d e cumprturi
ntr-un orel a p r o p i a t i, d u p c e i-a aranjat toate
pachetele, a ieit s-i ia c o r e s p o n d e n a . Cnd a d e s
chis uia cutiei potale, a gsit obinuitele facturi, re
clame i reviste n g r m d i t e unele peste altele, c u o
cutie aezat d e a s u p r a lor. Curioas, a luat-o; nu c o
m a n d a s e nimic, dar greutatea acelei cutii o intriga. Mar
ginile i f u s e s e r sigilate c u b a n d adeziv, i numele i
adresa erau mzglite d e a s u p r a .
Duse totul n c a s , i p u s e cutia pe m a s a din b u
ctrie. Lund u n cuit din sertarul d u l a p u l u i , tie b a n d a
adeziv, d e s c h i z n d c a p a c u l , d u p care se a p u c s
d e a la o parte foia c u care f u s e s e nvelit coninutul.
D u p o s i n g u r privire aruncat, se ngrozi i se
ntoarse s v o m i t e n chiuvet.
Pisica d i n cutie n u era d o a r m o a r t , fusese i muti
lat. i f u s e s e nfurat n plastic p r o b a b i l c a s nu
ias mirosul i s alerteze p e cineva d e la p o t , nainte
s fie d e s c h i s cutia.
Faith n u mai sttu p e gnduri, reaciona instinctiv.
Cnd valul d e g r e a se mai potoli, se ntinse orbete
d u p telefon.
nchise ochii a t u n c i cnd v o c e a g r o a s i nvlui
toare i ajunse la u r e c h e , innd receptorul att d e strns
d e p a r c ar fi fost u n i c a ei salvare.
- G-Gray, s e blbi, d u p c a r e r m a s e t c u t n
vreme c e mintea i se n t u n e c a tot mai mult. Ce i-ar fi
putut s p u n e ? Ajutor mi-e fric i a m nevoie d e tine? Nu
avea nici u n fel d e d r e p t s-l s u n e . Relaia lor era un
a m e s t e c d e inamiciie i d e dorin i orice slbiciune
din partea ei i-ar fi p r o c u r a t lui o a r m n plus. Dar i era
att d e ru i era att d e speriat, nct n u se mai p u t u s e
gndi la altcineva la care s apeleze n acele m o m e n t e .
- Faith? C e v a d i n t e r o a r e a ei f u s e s e p r o b a b i l evi-

312
d e n t n acel singur cuvnt pe care-l s p u s e s e , pentru c
v o c e a lui d e v e n i d e o d a t foarte c a l m . Ce s-a ntmplat?
ntorcndu-se c u spatele d e la grozvia e x p u s pe
m a s , se lupt s-i rectige controlul a s u p r a vocii,
dei nu avea dect intensitatea unei o a p t e .
- Este o... pisic aici, reui s s p u n .
- O pisic? i-e fric d e pisici?
Ea s c u t u r d i n c a p , a p o i i d d u s e a m a c n u avea
c u m s-o v a d prin t e l e f o n . T c e r e a ei probabil fusese
interpretat d e el d r e p t u n r s p u n s afirmativ pentru c i
zise alintor!
- A r u n c c u c e v a d u p ea; o s se sperie i-o s
fug.
Ea s c u t u r iari d i n c a p , mult mai violent.
- N u . Respir adnc. Ajutor!
- n regul. Evident, hotrnd c probabil era mult
prea speriat d e pisici c a s se p o a t d e s c u r c a singur
c u ele, i lu u n t o n linitit i protector. Vin imediat.
Pn atunci stai u n d e v a u n d e s n-o poi v e d e a i m
o c u p eu mai d e p a r t e d u p ce a j u n g .
nchise telefonul, iar Faith f c u d u p c u m o sftuise
el. N u p u t e a s u p o r t a s rmn mai d e p a r t e n c a s cu
chestia a c e e a oribil p e m a s , a a c iei p e v e r a n d i
se a e z n l e a g n , ateptnd nucit s vin.
Ajunse la c a s a ei n mai puin d e cincisprezece mi
nute, dar acel sfrt d e o r lui Faith i se p r u o eternitate.
Silueta nalt se d e s p r i n s e d i n m a i n a j o a s , p o r n i n d
legnat s p r e v e r a n d , c u u n zmbet d e mndrie mas
culin fluturndu-i p e b u z e , eroul venit s-o salveze pe
f e m e i a m i c u i neajutorat d e bestia fioroas. Faith
ns n u s e s u p r ; p u t e a s g n d e a s c ce voia, impor
tant era s a r u n c e chestia aia d i n buctria ei. i ridic
ochii s p r e el, att d e palid, nct zmbetul lui se ofili pe
dat.
- Chiar eti foarte speriat, nu? ntreb c u blndee,

313

lsndu-se pe vine n fata leagnului i prinzndu-i o


mn. A v e a d e g e t e l e n g h e a t e dei afar era o cldur
g r e u s u p o r t a b i l . U n d e este?
- n buctrie, i r s p u n s e ea printre buzele ne
penite. Pe m a s .
Btnd-o uurel p e mn, se ridic i d e s c h i s e ua.
Faith i ascult paii strbtnd sufrageria i intrnd a p o i
n buctrie.
- Fiu d e c e a ticlos i nemernic! Auzi blestemul
urmat imediat d e altele c u mult mai murdare. A p o i se
auzi p o c n i n d u a d i n s p a t e . i a s c u n s e faa n mini.
D o a m n e , ar fi trebuit s-l previn, n-ar fi trebuit s-l lase
s p r i m e a s c acelai o c c a ea, dar pur i simplu f u
sese i n c a p a b i l s s p u n cuvintele potrivite.
Cteva m i n u t e mai trziu, veni d i n s p a t e o c o l i n d casa,
urcnd iari treptele v e r a n d e i . A v e a maxilarele ncor
date, iar ochii ntunecai erau mai reci i mai a m e n i n
tori dect i v z u s e e a v r e o d a t , n u m a i c a c u m furia
n u era n d r e p t a t a s u p r a ei.
- Este n o r d i n e , i zise, p e acelai t o n blnd. A m
s c p a t d e ea. H a i d e n c a s , s c u m p o . Punndu-i un
bra n jurul ei, o ajut s se ridice, c o n d u c n d - o n
untru. A p o i o d u s e s p r e buctrie; atunci e a se n c o r d a
ncercnd s se o p u n , dar el n u a v e a d e gnd s ac
c e p t e a s e m e n e a mofturi.
- Este n regul, o a s i g u r n c o d a t , fornd-o s
se a e z e p e u n s c a u n . Pari puin c a m z d r u n c i n a t . Ce
ai d e b u t p e aici?
- A m ceai i s u c d e p o r t o c a l e n frigider, i r s p u n s e
pe o v o c e pierit.
- Eu m g n d e a m la c e v a alcoolic. Ai c u m v a ceva
vin, lichior?
Ea s c u t u r d i n c a p .
- Nu beau alcool.
n c i u d a furiei d i n priviri, i a r u n c u n zmbet glume.

314
- Eti d e c i o puritan, eh? o ntreb. Bine, fie atunci
i s u c d e p o r t o c a l e . Lu un pahar din d u l a p i-l u m p l u
c u s u c d e p o r t o c a l e , d u p care i-l p u s e n mn. Bea-I.
Pe tot, n v r e m e ce d a u e u u n telefon.
Faith s e a p u c s s o a r b asculttoare, mai mult
pentru c i d d e a c e v a d e fcut dect c ar fi avut
nevoie. Gray d e s c h i s e s e deja cartea d e telefoane, trecndu-i d e g e t u l p e p r i m a p a g i n i a p o i f o r m n d un
numr.
- C u eriful M c F a n e , v r o g .
Faith i nl c a p u l , d e o d a t foarte atent. Gray o
privea, interzicndu-i p a r c orice sunet d e protest.
- Mike, aici e Gray. Poi veni la c a s a lui Faith Hardy?
M d a , v e c h e a c a s Clerburne. A primit o chestie tare
urt c u p o t a d e diminea. O pisic moart... M d a ,
exista i o chestie d e aia.
Gray p u s e receptorul n furc, iar Faith i drese
glasul.
- O ce chestie d e aia?
- O scrisoare d e a m e n i n a r e . N-ai vzut-o?
Ea s c u t u r d i n c a p .
- N u . N-am vzut dect pisica. Un tremur i trecu prin
t r u p , fcnd paharul s i se clatine n mn.
El n c e p u s c o t r o b i e prin dulapuri.
- Ce mai caui pe a c o l o ? vru s tie Faith.
- C a f e a u a . D u p ce zahrul a contracarat efectul
o c u l u i , ai nevie i d e o d o z d e cofein.
- O in n frigider. Raftul d e s u s .
Gray s c o a s e cutia, n v r e m e Ce ea i d d e a indicaiile
n e c e s a r e p e n t r u aparatul d e fcut cafeaua. Adevrul
era c se d e s c u r c a foarte bine, c u mult c o m p e t e n t
p e n t r u un o m b o g a t , care p r o b a b i l nu mai f c u s e aa
c e v a n i c i o d a t la el a c a s , c u g e t Faith mai departe,
u m b r a unui zmbet fluturndu-i pe b u z e .
Imediat ce c a f e a u a a fost p u s la fcut, Gray i

315
trase u n s c a u n i se a e z n fata ei att d e a p r o a p e
nct g e n u n c h i i li se a t i n g e a u . N-o ntreb ce a n u m e se
ntmplase, tiind p r o b a b i l c avea s r s p u n d la o
s u m e d e n i e d e ntrebri atunci cnd avea s s o s e a s c
eriful, iar ea i fu r e c u n o s c t o a r e pentru tactul lui. St
tea pur i s i m p l u a c o l o , m p r u m u t n d u - i ceva din cldura
lui, n v r e m e c e ochii negri i c e r c e t a u fata i preau s
se g n d e a s c d a c s-o foreze s nghit tot s u c u l , d a c
nu avea d e g n d s-l b e a s i n g u r pe ct d e repede i
d o r e a el.
Pentru a preveni o a s e m e n e a aciune, lu o nghi
itur s n t o a s d i n pahar i o b s e r v imediat c u m t e n
siunea d i n m u c h i i lui mai s c z u s e ceva.
- S n u c u m v a s ndrzneti, m u r m u r . Fac tot ce-i
o m e n e t e posibil s m abin s n u vrs din n o u .
Duritatea expresiei se mai d i m i n u a puin atunci cnd
i zmbi amuzat.
- De u n d e ai tiut la ce m g n d e a m ?
- Felul n care te uitai la pahar i a p o i la mine. Lu
nc o nghiitur. A m crezut c Deese era eriful.
- S-a p e n s i o n a t . Gray a v u d e o d a t i m p r e s i a c
amintirea ei d e s p r e eriful Deese nu era u n a t o c m a i
p l c u t i c p r o b a b i l d i n aceast c a u z l privise att d e
alarmat atunci cnd l c e r u s e p e erif. O s-i p l a c
Michael M c F a n e . Ce prere ai d e s p r e un a s e m e n e a
n u m e irlandez? Este c a m tnr p e n t r u un a s e m e n e a
post i este foarte interesat d e t e h n i c a avansat n d o
m e n i u . Mike f u s e s e i el la c a b a n n n o a p t e a aceea, i
aminti Gray, dar Faith p r o b a b i l c n u tia, p r o b a b i l c
nici n-ar fi putut s-l r e c u n o a s c . n o c u l d e atunci, toi
poliitii erau d o a r nite u m b r e n uniforme. N u m a i el i
c u eriful, s t t u s e r d e o p a r t e i f u s e s e r nregistrai d e
m e m o r i a ei.
C o n t r a d i c i a uimitoare i f c u loc imediat n mintea
lui. Era clar c evita s-l ntlneasc p e eriful Deese,

316

dar n i c i o d a t n u artase o a s e m e n e a p r e o c u p a r e n
relaiile c u el. Fusese o b r a z n i c , p r o v o c a t o a r e , n n e b u
nitoare, r e u e a s-l frustreze, d a r niciodat n u artase
nici c e a mai m i c ezitare d e a fi s i n g u r n c o m p a n i a lui.
Nici p e el nu-l t u l b u r a s e v r e o u r m d e ezitare. Altfel
d e c e , a t u n c i cnd primise telefonul ei, dei c r e d e a c va
trebui d o a r s a l u n g e v r e o pisic v a g a b o a n d din cas,
i a m n a s e foarte p r o m p t o ntlnire d e afaceri, v e n i n d
a c o l o ct mai r e p e d e p u t u s e , n v r e m e ce protestele
nveninate ale M o n i c i n c i mai r s u n a u n urechi.
Faith l s u n a s e s-i c e a r ajutorul, i, indiferent d e ct de
m i n o r i p r u s e a c e a p r o b l e m , avusese d e gnd s-o
ajute d a c era posibil. Pn la u r m a reieit c pro
b l e m a n u era defel m i n o r , iar toate instinctele lui de
protejare f u s e s e r alertate p e dat. A v e a d e g n d s afle
cine p u t u s e face u n lucru att d e d e z g u s t t o r i atunci
acel cineva avea s v a d c u m arta iadul. Pumnii parc-l
m n c a u d e d o r i n a d e a z d r o b i faa vinovatului.
- Dar d e ce n-ai crezut c a fi putut s-o fac chiar
eu? o n t r e b c u blndee n v r e m e ce privirile i se fixa
ser p e c h i p , cutnd s p r i n d i c e a mai m i c s c h i m
bare a expresiei. A m t o t ncercat s te fac s prseti
oraul, a a c , logic, e u ar trebui s fiu prima persoan
suspectat.
Ea n c e p u s e s s c u t u r e d i n c a p mai n a i n t e cal e!
s fi t e r m i n a t d e vorbit, m i c a r e a fcndu-i prul s se
mite p r o v o c a t o r n jurul feei.
- T u n-ai face a a c e v a niciodat, i declar c u c o n
vingere. A a c u m n u mi-ai fi lsat nici primul bileel.
El ezit, distras d e la savurarea ncntrii d e a ti c
e a avea atta ncredere n el.
- Bileel? Uimirea i i m p r e g n a s e p a r c acel singur
cuvnt.
- De ieri. Cnd a m ieit, a m gsit bileelul p e scaunul
din fa al mainii.

317

- i i-ai raportat erifului?


Ea s c u t u r iari d i n c a p .
- Nu era o a m e n i n a r e clar.
- Ce scria n el?
Privirea p e care i-o a r u n c era c a m ovitoare i
Gray se ntreb d e ce.
- C a s citez: Taci d i n g u r d a c tii ce e bine
pentru tine."
C a f e a u a era gata. Se ridic i t u r n cte o c a n
pentru fiecare.
- C u m o bei p e a ta? o ntreb a b s e n t pentru c
gndurile n c i se nvrteau n jurul bileelului i al p a c h e
tului, care d e a c e a s t d a t f u s e s e nsoit d e o a m e
ninare mult mai clar. Aripile furiei negre i fluturau n
faa ochilor, d e - a b i a putndu-se controla.
- Neagr.
i d d u c a n a i se a e z la fel c a i nainte, la o
distan foarte mic. Ea tia mai bine ca oricine s-i
citeasc expresia feei, i c e v a ce v z u s e acolo o alar
mase, p e n t r u c imediat se lans ntr-una. dintre m a n e
vrele nvluitoare p e care le f o l o s e a .
- O b i n u i a m s b e a u c a f e a u a c u o g r m a d d e
zahr, n u m a i c d o m n u l G r e s h a m era diabetic. El s p u
nea c este mai uor s renuni la orice fel d e d u l c e
dect s te prosteti c u ndulcitoarele sintetice, aa c n
c a s n u exista nici mcar u n singur strop d e zahr.
Desigur, d a c le-a fi cerut, p r o b a b i l c mi-ar fi c u m
prat, dar n-am vrut s-i i n o p o r t u n e z c u aa ceva.
D a c v o i s e s-l distrag, c u g e t Gray furios, reuise
pe d e p l i n . Chiar d a c r e c u n o s c u s e manevra, asta n u
n s e m n a c i p i e r d u s e eficacitatea, mal ales c se
folosise d e o m o m e a l att d e interesant.
- Cine-i d o m n u l G r e s h a m ? o ntreb, ntrerupnd u
voiul vorbelor. S i m e a deja arsura geloziei, ntrebndu-se
d a c n u c u m v a f u s e s e v r e u n tip c u care trise nainte

318
s se fi m u t a t n Prescott.
Ochii d e u n v e r d e - f u m u r i u clipir nedumerii.
- Soii G r e s h a m a u f o s t prinii mei a d o p t i v i .
O c a s d e a d o p i e p e bnit D o a m n e ! Un p u m n rece
i strnse s t o m a c u l . El i i m a g i n a s e viata ei c o n t i n u n d la
fel d e s r a c i d e c h i n u i t c a i nainte s o fi dat afar
din c a s . D a c e r a realist, o c a s d e a d o p i e b u n era
preferabil fa d e viaa p e care o d u c e a , dar pentru
copii n u era d e l o c u o r s-i p i a r d familiile, indiferent
ct d e n e n o r o c i t e , c a s fie aruncai a p o i la nite strini
care-i l u a u p e n t r u banii ce-i pltea statul. i s nime
reasc la nite o a m e n i c u m s e c a d e era o chestie de
mare n o r o c , n c e l mai b u n caz. O mulime d e copii erau
maltratai i se a b u z a d e ei n a c e s t e c a s e d e adopie
pe bani i p e n t r u o fat tnr care arta c a Faith...
S u n e t u l roilor p e pietri s e m n a l s o s i r e a lui Michael.
- Rmi aici, mri Gray, ieind p e u a d i n spate. i
f c u s e m n c u m n a lui M i k e care n c e r c a s-i scoat
t r u p u l l u n g d i n m a i n a d e patrulare, invitndu-l c u un
gest n s p a t e l e c a s e i a c o l o u n d e lsase cutia c u pisica.
M i k e veni g r b i t , faa pistruiat strmbndu-i-se dez
g u s t a t a t u n c i c n d d d u c u ochii d e c a d a v r u .
- n s l u j b a a s t a a m v z u t o g r m a d d e treburi scr
b o a s e , i zise p e u n t o n a m a b i l , n v r e m e c e cercet cu
atenie cutia^ d a r mai snt unele chestii care n c mi
ntorc s t o m a c u l p e d o s . De ce n a i b a s f a c cineva aa
c e v a c u u n a n i m a l n e a j u t o r a t ? Ai manevrat cutia mai
neatent c u m v a ?
- A m p u s m n a p e e a d o a r c a s-o s c o t d i n cas. Am
fost atent s n u ating dect partea d i n fa stnga i
spatele n p a r t e a d r e a p t . N u tiu ct a atins-o Faith pna
s-o d e s c h i d . O r i c u m m - a m folosit d e u n stilou c a sa
d e s f a c prile laterale, a d u g . Pe u n a dintre ele este i
un mesaj.

319
Mike se folosi d e a c e e a i tehnic, scotnd din b u z u
nar u n pix. i u g u i e buzele atunci cnd citi mesajul
nscris c u litere d e tipar negre, scrise probabil c u o
c a r i o c a foarte g r o a s : Pleac din Prescott
sau o s-o
sfireti precum
pisica.
- O s iau c h e s t i a a s t a c u m i n e , s v d d a c p o t
s s c o t c e v a a m p r e n t e . P u n g a d e plastic e s t e c e a
mai b u n posibilitate, p e n t r u c n-a fost atins deloc.
A r u n c o privire n direcia casei. Ea e bine?
- Era destul d e z d r u n c i n a t cnd a m ajuns e u , dar
a c u m s-a calmat.
- Bine. F o l o s i n d u - s e tot d e pix, Mike nchise cutia la
loc, rmnnd s-o priveasc ncruntat.
Gray i ls i el privirile n j o s i vzu c e e a ce nu
o b s e r v a s e d e p r i m a dat.
- La n a i b a ! N u are nici o tampil potal. Era ae
zat d e a s u p r a c o r e s p o n d e n e i , aa c a m crezut c i
asta a fost trimis tot prin p o t .
- N e h . C i n e v a a a d u s - o p e r s o n a l . Hai nuntru s
v e d e m d a c nu c u m v a a auzit ceva, sau d a c n-a o b
servat v r e o main.
Intrar n buctrie i Gray o b s e r v imediat c Faith
r m s e s e n acelai loc, s o r b i n d u - i cafeaua. i ridic
privirea, e x t r a o r d i n a r d e c a l m , d e i b n u i a l a lui era
c acel c o n t r o l al ei atrna d o a r d e cteva fire foarte
subirele.
Imediat se ridic n picioare, privindu-l pe Mike.
- D o a m n . Atinse b o r u l plriei c u degetele. Eu snt
Michael M c F a n e , eriful din ora. Credei c putei rs
p u n d e la cteva ntrebri? '
-

Desigur, i zise ea. N-ai vrea o c a n c u cafea?


Chiar v r o g .
Zahr s a u frica?
N u m a i zahr.

320
Imediat c e prezentrile i gesturile de politee fur
terminate, Faith s e ntoarse la s c a u n u l s u . Gray r
m a s e alturi d e e a , proptit d e m a s a e n o r m . Mike pre
fer s se r e z e m e d e c h i u v e t c u picioarele ncruciate
la nivelul gleznelor.
- U n d e ai gsit cutia a c e e a ?
- n cutia d e scrisori.
- N u exist nici o t a m p i l p o t a l s a u t i m b r u . Asta
n s e a m n c n-a f o s t livrat prin p o t , aa c a m
p r e s u p u s c c i n e v a a p u s p a c h e t u l n cutie d u p ce
p o t a u l v-a a d u s c o r e s p o n d e n t a . N i m e n i n u t r e b u i e
s s e f o l o s e a s c d e cutia a c e e a n afar d e slujbaii d e
la p o t , c a atare p r o b a b i l cel care a a d u s cutia a tre
buit s a t e p t e c a p o t a u f s plece. Ai auzit c u m v a
p o t a u l t r e c n d s a u ai v z u t v r e o alt m a i n prin
zon?
Faith s c u t u r din c a p .
- N-am f o s t a c a s . A m plecat d e d i m i n e a la c u m
prturi. M-am ntors, a m aranjat pachetele d u p care
a m ieit s-mi iau c o r e s p o n d e n a .
- Este c i n e v a s u p r a t p e d u m n e a v o a s t r ? Cineva
care ar trimite o pisic m o a r t c a s se rzbune?
S c u t u r iari d i n c a p .
- Ieri a gsit q n alt bileel n m a i n , interveni Gray.
- Ce fel d e bileel? C e s p u n e a n el?
- S-mi in g u r a d a c tiu c e e bine p e n t r u mine, i
r s p u n s e Faith.
- L-ai pstrat c u m v a ?
Faith oft, i a r u n c lui Gray o privire ngrijorat i
p l e c s a d u c biletul. Se ntoarse, innd foaia d e hrtio
d e u n col.
- Pune-I p e bufet, o sftui Mike. N u vreau s pun i
eu mna p e el.
Ea i ascult o r d i n u l , iar Gray se repezi ntr-acolo ca

321
s p o a t citi alturi d e Mike. Era scris c u aceleai litere
de tipar i c u a c e e a i c a r i o c a pe care o d e s c o p e r i s e r
i pe cutie. Nu mai pune i alte ntrebri despre
Guy
Rouillard, ine-i gura dac tii ce este bine pentru tine.
Gray se uit la ea a m e n i n t o r , a c u m n e l e g n d d e
d e p l i n privirea ngrijorat p e care i-o aruncase.
- n regul, mri. Ce-ai mai p u s la cale a c u m ?
- tiu t o t att d e multe c a i tine, i r s p u n s e ea c u o
blndee care a s c u n d e a tot att d e multe pe ct d d e a la
iveal.
- Ei bine, oft M i k e scrpinndu-se pe o falc. Ce
are de-a f a c e tatl t u c u p o v e s t e a asta, Gray?
- D o m n i o a r a B g c i o a s a p u s ntrebri d e s p r e el
prin t o t o r a u l . Se n c r u n t n direcia ei.
- i d e c e ar d e r a n j a p e cineva chestia asta aa d e
tare nct s-i trimit u n a s e m e n e a bileel i apoi s-i
p u n pisica m o a r t n cutia potal?
- Pe m i n e m d e r a n j e a z al dracului d e ru, i rs
p u n s e Gray cinstit. N u vreau c a m a m a i M o n i c a s fie
iari s u p r a t e d i n c a u z a unei brfe v e c h i . Dar nu tiu pe
cine altcineva ar mai p u t e a s deranjeze i nc aa de
tare.
eriful r m a s e tcut, cu ochii ascuni pe d u p
p l e o a p e n v r e m e ce gndea.
- La suprafa, v o r b i ntr-un trziu, t u eti cel mai
p r o b a b i l s u s p e c t , Gray. Faith n c e r c s protesteze, dar
el i f c u s e m n s t a c . Bnuiesc c tii i tu treaba
asta, c u t o a t e bileelele astea c u tot, i se adres direct
lui Faith. A a c asta m face s m ntreb d e ce a
trebuit s-l s u n i t o c m a i p e el n loc s suni la depar
tamentul erifului.
- tiam foarte bine c nu el mi-a trimis biletul sau
cutia.
- N u e nici u n secret c n-ai fost d e l o c fericit atunci

322
cnd d o a m n a s-a mutat n a p o i n ora, zise mai departe
Michael, privindu-l d e a c e a s t d a t pe Gray.
- N u , n-am fost p r e a ncntat. Nici a c u m nu snt.
Gura lui Gray se c u r b ntr-un zmbet lipsit d e veselie.
N u m a i c bileelele d e ameninare i pisicile m o a r t e nu
snt d e l o c stilul m e u . Eu mi rezolv rfuielile la lumin.
- La naiba, eu tiu asta foarte bine. M ntrebam
doar d e c e d o a m n a Hardy te-a sunat t o c m a i pe tine
pentru ajutor.
Gray sforni dispreuitor.
- la n c e a r c s ghiceti i singur.
- B n u i e s c c deja mi-am dat s e a m a .
- A t u n c i nceteaz s te mai pori ca un d o b i t o c .
eriful n u p r u d e l o c jignit, ci doar rnji nelegtor.
Un m o m e n t mai trziu ns, redeveni erif, o c u p n d u - s e
d e afacerea p e n t r u care v e n i s e .
- A vrea c a a m n d o i s venii pn la cldirea muni
cipal, c a s v p o t lua a m p r e n t e l e , i a p o i s verific
biletul i cutia p e n t r u seturile d e a m p r e n t e care nu se
potrivesc c u ale voastre. D o a m n Hardy, v a trebui s ne
dai i o declaraie.
- n regul. S-mi iau d o a r cheile. Faith se ridic i
Gray o prinse d e bra.
- Te c o n d u c e u .
- Dar n u e s t nevoie s faci d u p a c e e a tot drumul
n a p o i pn aici...
- A m s p u s c te d u c e u . Implacabil, i ls privirea
a s u p r a ei, ncercnd s-i i m p u n voina. Ea prea teribil
d e iritat, dar cel puin renunase s mai protesteze, iar
eriful rnji iari ncntat.
Gray o c o n d u s e afar, d u p care o aez n scaunul
luxos, din piele, al
Jaguar-u\u\.
- Nu era nevoie s m d u c i tu, i zise m o r o c n o a s a
n v r e m e ce-i p u n e a c e n t u r a d e siguran.

323
- Ba sigur c d a , d a c vreau s stau d e v o r b c u
tin^
- Ce mai e d e s p u s ?
Gray porni m a i n a , ntorcnd p e alee, urmnd maina
d e patrulare a erifului n s u s p e autostrad.
- Mi se pare evident c v r e u n n e b u n are ce are c u
tine. Ai fi mult mai n s i g u r a n u n d e v a n afar d e Pres
cott.
Faith i feri privirile, ntorcndu-le mpietrite spre fe
reastr.
- N u i-a trebuit prea mult s ataci p r o b l e m a frontal,
i r s p u n s e nepat.
- Vrjitoare ncpnat c e eti, chiar nu-i intr n
c a p u l la rocat c ai p u t e a fi n mare pericol?

CApiolul 1 5

Pn s a j u n g s p r s e a s c cldirea municipal,
Faith deja fierbea d e furie, dei pn atunci reuise s-o
m e n i n s u b c o n t r o l . Gray o b t u s e la c a p tot d r u m u l
spre ora c a s se m u t e d e a c o l o , i, spre marea ei
mnie, eriful M c F a n e f u s e s e a b s o l u t d e a c o r d c nu era
d e l o c n s i g u r a n , trind s i n g u r i fr vecini mai apro
piai. Faith n s protestase spunndu-le c d a c pleca,
bileelele i hruirea ar fi ncetat i ele, iar partea vi
n o v a t ar fi fost foarte m u l u m i t c - i atinsese s c o p u l .
i nu prea v o i a s-i d e a a c e a s t satisfacie.
eriful f u s e s e d e a c o r d i d e aceast d a t c u logica
ei, s p u n n d u - i c t r e b u i a s-i laude curajul, dar c b u nul-sim c a m depise m s u r a . Pentru c efectiv putea
fi rnit n cele din u r m .
i ea f u s e s e d e a c o r d c u el, din acel p u n c t d e ve
dere, dar n u se clintise d e p e poziii nici c u u n cen
timetru. A c u m c t r e c u s e d e faza o c u l u i , p u t e a vedea
foarte bine c a u z a i efectul. Pisica m o a r t n s e m n a de
fapt c se a p r o p i a s e mult d e adevrul c u privire la Guy
Rouillard i, d a c pleca n acel m o m e n t , n u avea s mai
tie n i c i o d a t c u siguran. eriful i Gray c r e d e a u c
cineva o hruia; ea ns tia c era c e v a c u mult mai

325
serios. T r e b u i s e c h i a r s l u p t e c u tentaia d e a le s p u n e
c e se a s c u n d e a d e f a p t n s p a t e l e biletelor i al pisicii;
ns d a c s e afla c u m v a c s u g e r a s e c Guy fusese
omort, asta ar fi alertat v i n o v a t u l s a u vinovata i ar fi
fost c u mult mai dificil de p r i n s . A a c pstrase t
cerea, iar frustrarea o f c u s e n e r v o a s .
Putuse i g n o r a a r g u m e n t e l e erifului c ar fi trebuit
s p l e c e ; ale lui Gray n s i m e r s e s e r direct la inim.
Sugestiile a m a b i l e se d e t e r i o r a s e r destul d e mult spre
c o m e n z i f u r i o a s e n v r e m e c e p r s e a u cldirea m u n i
cipal p e n t r u a s e n t o a r c e la e a a c a s .
- Pentru ultima d a t , nu! i p a s e pentru a cincizecea
o a r n v r e m e c e s e u r c a u - n main. O mulime d e
c a p e t e se ntoarser n acel m o m e n t n direcia lor.
- Rahat, m u r m u r Gray. Pentru un brbat care
d o r e a s evite c u o r i c e c h i p brfa, f u s e s e destul de
bttor la o c h i n z i u a a c e e a . Jaguar-u\
n u era d e l o c o
m a i n o b i n u i t , c a r e s t r e a c neobservat, iar Faith
ora g e n u l d e f e m e i e c a r e f c e a c a p e t e l e tuturor s se
ntoarc d u p ea. O m u l i m e d e o a m e n i o b s e r v a s e r
p r o b a b i l c o a d u s e s e n o r a , intrase m p r e u n c u ea
in c l d i r e a m u n i c i p a l , c a d u p a c e e a s plece m
p r e u n c u ea, fr s m a i f i e m e n i o n a t i faptul c
j l p a s e a a d e tare la el. E i , a s t a e r a / n u mai p u t e a face
nimic a c u m . D a c ar fi f o s t s-o ia d e la c a p t i s f a c
fa la t o t c e e a c e f u s e s e , a r fi p r o c e d a t exact la fel.
Faith n c h i s e cele d o u c a p e t e ale centurii d e s i g u
ran.
- tiu c t u n-ai nici o l e g t u r c u cele d o u bilete
a u c u pisica, i zise c u o v o c e furioas. Dar nici n u te
dai n lturi c a s le f o l o s e t i n propriul t u avantaj,
aa-i? Ai vrut s plec n c din p r i m a zi i nu-i convine
rioloc c j n o p u n m e r e u d o r i n e l o r tale.
El i a r u n c o privire a s p r , a m e n i n t o a r e , n v r e m e
ce n c e r c a s ias d i n n g h e s u i a l a d i n pia.

326
- N u c u m v a s crezi t r e a b a asta chiar i un minut, i
zise ncet. D a c chiar a fi vrut, te-a fi g o n i t n mai
puin d e j u m t a t e d e or, ns n u m-am putut hotr.
- N u z u ? m u r m u r ea, m p r u m u t n d t o n u l u i t o a t
n e n c r e d e r e a ei. Dar d e c e s n u m fi s c o s n p u m n i ?
- Pentru d o u motive. Unul ar fi c n u ai meritat
d e l o c c e e a c e s-a ntmplat n u r m c u d o i s p r e z e c e ani
i n u v o i a m s te tratez iari n acelai fel. i m u t
privirea d e p e s t r a d c a s i-o p o a t trece a s u p r a
trupului ei, ntrziind mai mult a s u p r a snilor i pntecului.
i cel de-al d o i l e a motiv l c u n o t i la fel d e bine c a i
mine.
A d e v r u l celor s p u s e rmase atrnat ntre ei, t e n
s i u n e a atingnd a p r o a p e p u n c t u l d e fierbere. O dorea.
i ea tia foarte bine asta... o h , d a , a p r o a p e d e la b u n
n c e p u t , c u s i g u r a n d e la srutul incendiar din New
Orleans. N u m a i c el o d o r e a n u m a i n termenii impui
d e el. V o i a s-o d u c n v r e o c s u elegant ct mai
d e p a r t e d e Prescott, ct mai d e p a r t e d e brf, nct leg
tura lui c u ea s n u - i deranjeze familia. Circumstanele
ar fi perfecte p e n t r u el, p e n t r u c i-ar fi realizat amnd o u inteniile, s s c a p e d e ea din ora i s fie n
acelai t i m p a m a n t a lui i t o a t e dintr-o s i n g u r lovitur.
- N-am s te las s m ascunzi d e p a r c a fi ceva
d e ruine, i zise c u ochii triti i nfierbntai p e care i
aintise d r e p t nainte s p r e parbriz. Dac n u te poi apro
pia d e m i n e pe fa, n vzul tuturor, atunci stai naibii ct
mai d e p a r t e posibil.
El lovi c u p u m n u l n v o l a n .
- D-o naibii, Faith! Pisica n-a fost trimis d e corni
tetul d e ntmpinare al oraului. M g n d e s c d o a r la sigu
rana ta. Da, m-ar m u l u m i al dracului d e mult d a c te-ai
m u t a ntr-un alt ora. M a i c - m e a m n n e b u n e t e pur i
s i m p l u , dar asta n u n s e a m n c vreau s-i fac ru
T r e b u i e n e a p r a t s m a c u z c-o i u b e s c n c i u d a tuturor

327
defectelor ei? T u tii c u m s dai napoi pumnii primii,
numai c ea nu tie. i snt un ticlos l a c o m ; vreau tot
ce-i mai b u n p e n t r u ea i n acelai t i m p te vreau i pe
tine. Dac te mui, atunci a m p u t e a avea o relaie ex
celent fr s t r e b u i a s c s-mi fac griji c aici este
vreun n e b u n care de-abia ateapt s mplnte cuitul n
tine.
- A t u n c i nu-i face griji. Las-m pe mine s mi le
fac.
El s c o a s e un s u n e t d e furie reinut i frustrare.
- N-ai d e g n d s cedezi nici mcar c u un sfert de
pas, nu?
n c o dat, Faith trebui s lupte c u impulsul d e a-i
s p u n e c era neaprat necesar s rmn pe locul ei,
pentru motive care m e r g e a u mult mai departe de pro
priile lor nenelegeri. Dar, c u indispoziia n care se afla
Gray, n-ar fi crezut-o s u b nici o f o r m .
Ieiser din o r a i o s e a u a era a p r o a p e liber. C u rnd Gray avea s ntoarc p e artera s e c u n d a r , pe
d r u m u l ce m e r g e a direct la ea a c a s . Pn atunci nici nu
o b s e r v a s e ct d e izolat era c a s a ei, cel puin nu din
p u n c t u l d e v e d e r e al vulnerabilitii ei. Pn atunci se
b u c u r a s e d e linitea i d e p a c e a din jur, d e spaiul larg
d e s c h i s . Blestemat s fie nevzutul i netiutul inamic
pentru c i d i s t r u s e s e plcerea d e a se fi ntors acas!
N u mai s c o a s e nici un cuvnt pn cnd Gray nu
ntoarse m a i n a pe alee. Era d u p - a m i a z a trziu i s o a
rele c e a p u n e a nvluise micua c a s ntr-un auriu-strlucitor. n scurt t i m p reuise s se a d a p t e z e n locul
c e l a , instalat ntre propriile ei lucruri, nconjurat d e
zidurile casei ei, s u b a c o p e r i u l ce-i aparinea. S plece
d e a c o l o ? Nu-i p u t e a i m a g i n a aa ceva.
- R s p u n d e - m i la o ntrebare, i zise, c u o mn deja
e z a t pe m n e r u l uii. N u v r e a u s a m o a v e n t u r
ou tine, indiferent d e locul n care voi sta. Asta i mai

328
r e d u c e c e v a d i n ngrijorarea p e n t r u sigurana mea?
El o opri s c o b o a r e , strngndu-i degetele n jurul
ncheieturii ei. Ochii i erau aprini d e mnie, dar prefer
s nu r s p u n d insultei strecurate n ntrebare, ci rs
p u n s e afirmaiei fcute nainte.
- Te pot face s te rzgndeti, i zise c u blndee.
A m n d o i o tim foarte bine.
Faith d e s c h i s e ua, iar el i permise s c o b o a r e ,
mulumit c a v u s e s e ultimul cuvnt. Deseori se ntmpla
aa, c u g e t ea. A v e a el un fel d e a m p i n g e conversaia
mai d e p a r t e dect i-ar fi dorit ea, aa nct unicul ei
r s p u n s s rmn la u r m tcerea.
i d d u s e a m a c el r m s e s e nemicat n main
pn cnd intr n c a s fr p r o b l e m e . A v e a dreptate,
blestemat s fie. O p u t e a f a c e s se rzgndeasc, fr
efort s a u d o a r c u foarte p u i n . Afirmaia ei fusese o
c a c i a l m a , dar nu o m i n c i u n . Era adevrat c nu voia
d o a r s a i b o aventur c u el, dar prin asta n u voise s
se neleag c ar fi fost c a p a b i l s-i reziste. Dac el ar
fi insistat s intre n c a s m p r e u n c u ea, p r o b a b i l c
n u m a i d u p u n singur srut, l-ar fi lsat s-o c o n d u c
fr j e n n dormitor. De-abia d u p a c e e a ar fi nceput
i regretele.

- Gray, la ce m a m a naibii te-ai gndit atunci? l n


t r e b Alex iritat. S mergi c u ea prin ora, s v certai
n faa cldirii m u n i c i p a l e . D o a m n e , ai fost vzui do
j u m t a t e d e ora, iar cealalt jumtate a auzit despre
asta n mai puin d e j u m t a t e d e o r d u p aceea.
M o n i c a i nl c a p u l , ntorcndu-i ochii plini do
o r o a r e s p r e Gray. Lui Gray i v e n e a s-l o m o a r e pe Alex

329
pentru c a d u s e s e pe t a p e t acel subiect.
- n c e r c a m s-o c o n v i n g s plece, i r s p u n s e scurt,
i chiar i fr s se uite, s i m e a t e n s i u n e a crescnd n
trupul M o n i c i . Cineva i j o a c feste murdare. Astzi,
acel cineva i-a p u s n cutia d e scrisori o cutie c u o
pisic m o a r t n u n t r u .
- O pisic m o a r t ? se strmb Alex. Este d e z g u s
ttor. Dar d e ce se afla n m a i n a ta?
- M-a s u n a t atunci cnd a gsit...
- Dar d e c e s te c h e m e t o c m a i pe tine? ntreb
M o n i c a plin d e r a n c h i u n .
- A a . Gray i d d e a s e a m a c acel r s p u n s nu era
nici suficient i nici nu n d e m n a la ntrebri mai a m
nunite, dar nu-i p s a . L-am s u n a t i pe Mike i a venit i
el a c o l o . D u p care ne-a zis s m e r g e m amndoi la
d e p a r t a m e n t u l lui c a s ne ia amprentele... M o n i c a ip
nbuit... i c u m Faith era n c z g u d u i t , a m d u s - o eu
pn a c o l o c u m a i n a .
- Dar d e c e a fost nevoie s i se ia amprentele?
ntreb M o n i c a nspimntat. Te-a acuzat p e tine c ai
fi fcut-o?
- N u , dar a m p u s mna p e cutie. Dac Mike nu tie
care a n u m e dintre a m p r e n t e snt ale noastre, nu ar
p u t e a s p u n e care snt ale ticlosului care a fcut aa
ceva.
M o n i c a i m u c buzele.
- i a gsit ceva?
- N u tiu. D u p ce a terminat d e c o m p l e t a t raportul,
am d u s - o a c a s .
- i are d e g n d s se m u t e d e aici? ntreb Alex.
- La naiba, nici prin c a p nu-i trece. S-a ncpnat
oumplit d i n c a u z a asta. Nu se ncpnase deloc. Se
n s c u s e ncpnat. Se m p i n s e mai d e p a r t e d e birou,
d u p care se ridic n picioare. O s ies puin.

330
- A c u m ? ntreb M o n i c a uimit. Unde?
- Pur i s i m p l u pe afar. Era la fel de nelinitit i d e
nervos c a i un armsar care simise d e la distan o
iap n clduri, dar la care nu putea ajunge. Sngele i
g o n e a c u vitez prin v e n e ndemnndu-l la aciune, orice
fel de aciune. Simea c ar fi trebuit s fie o furtun cu

t u n e t e , dar cerul era s e n i n i v r e m e a c a l m i aceast


lips d e d e s c t u a r e , fie i a naturii, l irita. Nu tiu pe la
ce o r o s m ntorc. Alex, p e hrtiile astea o s ne
uitm mine.
M o r o c n o a s , ngrijorat, M o n i c a l privi ieind din
ncpere. n c e p u iari s-i m u t e buzele. Ei i se prea
c Gray se lipea tot mai mult d e femeia aia Devlin. Nu
p u t e a nelege c u m d e p u t e a s f a c aa ceva, mai ales
d u p t o a t suferina prin care t r e c u s e familia. i Michael
c a r e f u s e s e la e a a c a s ! M o n i c a n u v o i a s-l tie
nicieri n a p r o p i e r e a lui Faith Devlin; femeile alea erau
c a i pienjenii, esndu-i plase mici i lipicioase care
s-i p r i n d pe brbaii destul d e fraieri s se apropie
prea mult d e ele.
Alex s c u t u r din c a p , c u ochii ngrijorai.
- M d u c s-i s p u n n o a p t e b u n m a m e i tale, i zise,
d u p care se a p u c s urce scrile. Noelle se retrsese
n propriul ei s a l o n , a p r o a p e imediat d u p cin, spunnd
c era obosit dei adevrul era c se simea mult mai
bine la etaj.
Alex r m a s e s u s c a m o j u m t a t e d e or. M o n i c a era
n c n b i r o u atunci cnd l auzi c o b o r n d , c u pai mai
ncei dect atunci cnd urcase. Se a p r o p i e d e u dup
care se o p r i , privind-o. M o n i c a i nl c a p u l i l privi
la rndu-i mpietrit. Mna lui se n d r e p t c u o micare
fluid s p r e ntreruptor. M o n i c a n g h e d e teroare, cu
aerul r m a s captiv n plmni, n v r e m e ce el stingea
lumina.

331
- D r a g a m e a ! i o p t i , iar M o n i c a i d d u s e a m a c
acele cuvinte erau d e fapt destinate femeii d e la etaj.

Faith se nvrtea prin c a s , incapabil s stea locului


s se uite la televizor s a u s citeasc. n pofida ncptnrii c u care insistase s rmn, era mult mai n
grijorat dect ar fi vrut s a d m i t . Fusese obligat s-i
ia inima n dini c a s intre n buctrie, pentru c a m i n
tirea cutiei aceleia era n c att d e puternic. Fusese o
mare uurare s v a d m a s a g o a l , s d e s c o p e r e c
amintirea d i s p r e a tot mai mult n v r e m e ce-i pregtea
ceva uor d e mncare. Dar, uor s a u n u , nu reuise s
mnnce dect j u m t a t e .
A p o i o s u n iari p e Renee. i d d e a s e a m a c
era mult prea r e p e d e , dar u n instinct d e care habar nu
avusese pn atunci o f c u s e s se ntind d u p telefon
ca s v o r b e a s c c u m a m a , n u att p e n t r u reconfortare ci
pentru c ntre ele exista o alt verig d e legtur nc
i mai puternic, brbaii Rouillard.
Spre m a r e a ei uurare, r s p u n s e chiar Renee. Dac
ar fi r s p u n s b u n i c a , Faith i d d e a . s e a m a c Renee
nici m c a r n u s-ar fi gndit s mai stea d e v o r b c u ea.
- M a m , i zise, uimit s c o n s t a t e c v o c e a i c a m
tremura. A m nevoie d e ajutor.
La cellalt c a p t al firului se ls tcerea, c a d u p
cteva m o m e n t e Renee s-o ntrebe ngrijorat:
- Ce s-a ntmplat? ngrijorarea d e m a m n u prea era
p u n c t u l ei forte.
- C i n e v a mi-a lsat o pisic m o a r t n cutia d e scri o r i i a m mai i primit cteva bilete d e ameninare,

332
care-mi s p u n e a u s ncetez c u ntrebrile d a c n u vreau
s-o sfresc c a i pisica. N u tiu cine face aa ceva...
- Ce fel d e ntrebri?
Faith ezit, speriat c a Renee s nu-i trnteasc tele
f o n u l n nas.
- D e s p r e Guy, a d m i s e n cele din urm.
- D-o naibii, Faith! i p Renee. Doar i-am s p u s s
nu te mai b a g i u n d e nu-i fierbe oala, dar ai stat s m
asculi? N u , a trebuit s rscoleti iari tot rahatul i
a c u m p u t o a r e a e prea tare pentru tine. Dac nu ncetezi
c u chestia asta o s fii omort.
- Cineva l-a omort pe Guy, aa-i? i tu tii cine a
fcut-o. De asta ai i plecat.
Renee rsufl precipitat i p a r c din greu pentru c
se a u z e a de-a lungul liniei.
- Nu te mai b g a n chestia asta, o implor. Nu pot
s s p u n , a m p r o m i s s n u s p u n niciodat, nimnui...
Pentru c el are brara m e a . M-a ameninat c d vina
pe mine d a c s p u n ceva, cuiva, a zis c p u n e brara n
locul n care ar prea c eu i c u Guy ne-am certat i ca
eu l-am omort.
D u p sptmni ntregi d e s u s p i c i u n i , d e treceri n
revist a vechilor brfe i d u p ce nimerise n perma
nen peste d r u m u r i nfundate, s a u d d e o d a t ade
vrul, era uimitor. Lui Faith i trebui un m o m e n t ca' s-i
revin d u p $oc, s-l a b s o a r b .
- L-ai iubit pe Guy, i zise c u o v o c e n care rsuna
c o n v i n g e r e a . Nu l-ai fi putut omor.
Renee n c e p u s plng. Nu erau s u s p i n e z g o m o
t o a s e menite s a t r a g simpatia. Lacrimile se simeau
d o a r n v o c e a care se n g r o a s e d e o d a t .
- El a fost singurul b r b a t pe care l-am iubit vreo
dat, i zise i Faith i d d u s e a m a c indiferent daca il
iubise s a u nu pe Guy, ea c r e d e a c aa era i deocarn
d a t era suficient.

333
- Ce s-a ntmplat, m a m ?
- N u p o t s-ti s p u n . . .
- M a m , te r o g . Disperat, Faith se a p u c s caute
n minte un motiv destul d e b u n nct s-o intereseze pe
Renee. T r e b u i a foarte mult c a s t r e a c peste interesul
strict p e r s o n a l al m a m e i ei i, n acel caz, Faith n-o
putea d e l o c nvinovi c avea grij doar d e ea nsi.
S i n g u r u l l u c r u c a r e d e p i s e e g o i s m u l lui Renee i
grija d e propria-i p e r s o a n f u s e s e lGomia. M a m , din
p u n c t u l d e v e d e r e al o a m e n i l o r d e pe aici, Guy este
nc n viat, p e u n d e v a printr-un alt stat. Nu a fost
declarat m o r t i asta n s e a m n c testamentul lui n-a
fost n c citit.
Renee s u s p i n z g o m o t o s , dar cuvntul testament" i
a c a p a r a s e interesul.
- i ce-i c u asta?
- D a c i-a lsat c u m v a i ie ceva, asta trebuie s
fie scris n t e s t a m e n t . Ai fi putut avea o mulime d e bani
n toi aceti ani care au trecut.
- M e r e u mi-a s p u s c o s a i b grij d e mine. O
n o t d e jale se strecur n t o n u l lui Renee. Respir
adnc c a p e n t r u a se c a l m a i Faith i d d u s e a m a c
luase o hotrre. Ne-am ntlnit la c a s a d e var, c a d e
obicei, c o n t i n u Renee. Deja... tii t u . T e r m i n a s e m . Ori
c u m e r a m n c n pat pe ntuneric i stteam d e v o r b
cnd a venit c u maina. N u tiam cine a n u m e era, iar
Guy a srit din pat i i-a p u s pantalonii d e t e a m c a nu
c u m v a s fie v r e u n u l dintre copiT. De nevast-sa nu-i
fcea griji p e n t r u c tia foarte bine c n-o interesa.
S-au d u s n d e p o z i t u l d e pe a p c a s stea d e
vorb, l-am auzit tipnd unul la cellalt, aa c m-am'
mbrcat i a m ieit din cas. Guy a d e s c h i s ua i a
Ieit exact cnd a m ajuns i eu a c o l o . A t u n c i s-a oprit i
- a uitat n u r m i o s-mi a m i n t e s c p e n t r u t o a t viaa
ce-a s p u s a t u n c i . M - a m hotrt d e j a . " A t u n c i l-a m p u -

334
cat, direct n c a p . A czut p e iarb, chiar a c o l o n fata
d o c u l u i . Eu m-am lsat r e p e d e n g e n u n c h i lng el plng n d i t i p n d , dar, atunci cnd atinsese pmntul era
deja mort. Nici m c a r n-a mai tresrit.
- A fost c u m v a Gray? ntreb Faith n a g o n i e . Nu era
posibil. N u p u t e a s fie Gray. Dar trebuia s ntrebe.
Gray l-a omort pe tatl lui?
- Gray? Uimirea s e deslui clar printre lacrimi. N u ,
n u Gray. Nici mcar n u era p e - a c o l o .
N u Gray. M u l t u m e s c u - t i ie, D o a m n e . Nu Gray. Indi
ferent d e ct d e mult i s p u s e s e c n-ar fi putut face aa
ceva, m e r e u existase i o u m b r d e ndoial, pentru c
a c u m s i m e a uurarea, iluminarea spiritual extrem de
acut.
- M a m , m a m , nimeni n-ar fi crezut c t u l-ai m
p u c a t p e Guy. De c e n u te-ai d u s la erif?
- i bai j o c d e m i n e ? Renee ls s-i s c a p e un
h o h o t d e rs care sfri ntr-un s u s p i n . Oamenii d i n ora
ul la ar c r e d e orice d e s p r e mine. Majoritatea dintre ei
s-ar fi b u c u r a t n e s p u s s m v a d arestat dei ar fi
tiut c a fi fost c o m p l e t nevinovat. i, n afar de
asta, el s-a gdit la toate...
- Dar t u nici m c a r n-aveai o arm.
- A v e a d e g n d s m o m o a r e i pe m i n e ! Mi-a zis
c-o s m foreze s-mi p u n pistolul n g u r i c apoi o
s-mi a p e s e d e g e t e l e p e t r g a c i , d a c nu p r o m i t e a m s
plec i s n u m mai ntorc niciodat,- i s nu spun
n i m n u i nimic. E puternic, Faithie, e destul d e puternic
c a s-o fac. A m ncercat s m lupt c u el n u m a i c m-a
pocnit, n-am reuit s scap...
- i d e c e n u te-a omort, atunci? ntreb Faith, n
c e r c n d s p r i c e a p d e c e u n criminal ar elibera do
b u n v o i e u n martor.
Pehtru cteva m o m e n t e Renee nu-i p u t u rspundo
p e n t r u c p l n g e a p r e a t a r e . n t r - u n f i n a l t u i i i

335
r e c a p t parial c o n t r o l u l a s u p r a glasului.
- El, el n-a vrut s-l o m o a r e pe Guy, doar c se
nfuriase mult p r e a tare, a a mi-a s p u s . Mi-a s p u s s
plec d i n o r a i mi-a luat i brara. Mi-a s p u s c d a c
n d r z n e s c s m ntorc v r e o d a t o s a d u c brara c a
d o v a d c e u l-am omort p e G u y i c o s-mi o b i n
p e d e a p s a c u m o a r t e a . i p o a t e s-o fac, tu nu-l c u n o t i .
V o c e a i se ridicase la ultima fraz i a c u m izbucnise
iari n h o h o t e a m a r e .
Faith i simi i e a ochii umezindu-i-se. Pentru prima
dat s i m e a mil la a d r e s a m a m e i ei. Biata Renee, fr
e d u c a i e , influen s a u prieteni, c u viaa d e z o r d o n a t pe
care o d u s e s e i c u lipsa d e responsabilitate, fusese o
int d e p r i m a mn p e n t r u oricine ar fi vrut s-o s c o a t
j a p ispitor. l v z u s e pe s i n g u r u l b r b a t la care inuse
i c a r e i p u t e a f a c e viaa mai u o a r m p u c a t d e
m o a r t e , c a d u p a c e e a s fie a m e n i n a t c vina va
c d e a n cele d i n u r m p e umerii ei. N u , ucigaul o
citise b i n e ; nici n u se p u n e a p r o b l e m a c a Renee s se
d u c s i n g u r la erif. Ar fi crezut orice i-ar fi s p u s , i
p r o b a b i l n u fr motiv.
- Este n regul, m a m , i zise linititor. Este n re
gul.
- N-o... n-o s s p u i nimic, nu? A s t a trebuie s rmn m i c u l n o s t r u secret, altfel o s m aresteze, tiu c
o s-o fac...
- N-o s las p e nimeni s te aresteze, i promit. tii
c u m v a c e a fcut d u p aia c u c a d a v r u l ?
R e n e e s u g h i surprins.
- C u c a d a v r u l ? ntreb n e d u m e r i t . B n u i e s c c l-a
ngropat pe undeva.
Era f o a r t e posibil, dar oare criminalul i-ar fi pierdut
v r e m e a s p n d o g r o a p , un m o r m n t care ar fi putut fi
observat, cnd lacul era chiar a c o l o ? Era destul s n
g r e u n e z e c a d a v r u l c u cteva pietre i p r o b l e m a ar fi fost

336
rezolvat.
- i ce fel d e a r m a folosit? Ai vzut c u m v a ?
- Ce m p r i c e p e u la a r m e ? Era un pistol, c a m asta-i
ce p o t s-i s p u n .
- Era u n revolver c a a c e l e a folosite prin westernuri,
c u o c a m e r r o t u n d n care se b a g gloanele c u mna,
s a u era d i n a c e l e a care a u ncrctorul fixat n mner?
- C u n c r c t o r u l fixat n mner, i r s p u n s e Ren6e
d u p cteva clipe d e gndire.
Deci u n pistol a u t o m a t . Deci cartuul fusese ejectat
pe u n d e v a prin d e p o z i t u l d e a p . Ucigaul avusese un
c a d a v r u d e care f u s e s e o b l i g a t s se d e s c o t o r o s e a s c
i u n martor p e care t r e b u i a s-l nspimnte. Dar oare
la cartu se mai gndise, se ntorsese oare s-l recu
pereze?
Dar care erau ansele c a u n t u b d e glon s rmn
n acelai loc d u p d o i s p r e z e c e ani? A p r o a p e nici una.
N u m a i c locul acela a p r o a p e c z u s e n uitare d u p
dispariia lui Guy, d e c i era foarte posibil c a n d e p o z i t s
se fi fcut o curenie d e mntuial d e atunci ncoace.
Desigur, cartuul ar fi putut s c a d n exteriorul d e p o
zitului, pe iarb, s a u chiar direct n a p , s fie pierdut
pentru totdeauna.
Dar era posibil s fi aterizat n vreun col, sau n
spatele v r e u n u i obiect. Se ntmplaser lucruri i mai
c i u d a t e dect sta.
- S nu s p u i n i m n u i nimic, o i m p l o r Renee. Te
r o g , s n u s p u i nimic. Nu ar fi trebuit s te fi mutat
n a p o i a c o l o , Faithie. A c u m este pe urmele tale. Mai
bine p l e a c nainte s fii rnit, t u nu-l cunoti...
- S-ar p u t e a . Cine este, m a m ? Poate fac ceva...
Renee n s nchisese telefonul, legtura ntrerupn
d u - s e chiar la mijlocul unui s u s p i n . Faith aez n furca
r e c e p t o r u l . Aflase att d e multe lucruri n seara aceea i
totui nu erau suficiente. Dar, cel mai important dintre

337
toate era faptul c Gray era nevinovat. i cei mai chinui
tor era faptul c n c n u tia cine a n u m e era vinovatul.
O r i c u m u c i g a u l era u n el. i asta le elimina dintr-un
f o c pe A n d r e a Wallice i p e Y o l a n d a Foster, chiar d a c
Faith hotrse d e j a c n u era p r o b a b i l c a ele s fie
vinovatele. Dar se p u t e a p r e s u p u n e c Lowell Foster nu
aflase d e s p r e a v e n t u r a Yolandei atunci cnd i s p u s e s e
a c e a s t a , ci n a i n t e , c n d brfa s e n t i n s e s e n o r a c a o
p e c i n g i n e i v r e u n iste care v o i a vreun avantaj i o p
tise s o u l u i n c o r n o r a t ce a n u m e f c e a s o i a lui i c u
cine. N u a v e a i m p o r t a n c i el o f c e a lat m p r e u n
c u s e c r e t a r a , a s t a e r a alt m n c a r e d e p e t e . Din p
cate, Lowell t r e b u i a s rmn i n c o n t i n u a r e pe lista
ei.
Dar c u c i n e s e c e r t a s e G u y n n o a p t e a a c e e a i
d e ce? V r e u n a s o c i a t d e afaceri, s u p r a t c banii nu-i
c u r g e a u c u m se a t e p t a s e s a u pentru cine tie ce n
c u r c t u r ivit din s e n i n ? Dar, d u p felul n care Guy se
d d e a la femei era posibil mai d e g r a b c a acela ce-i
f c u s e d e petrecanie s fi fost tot u n so nelat. Dar c u
cine altcineva se mai c u l c a s e n vara a c e e a ?
Faith nu p u t e a gsi r s p u n s u l la t o a t e ntrebrile n
seara a c e e a . n s p u t e a s v a d c u ochii ei d a c exista
s a u nu v r e u n cartu d e glon n c s u a d e p e a p .
A r u n c o privire la c e a s . Era n o u i jumtate. Dac
tot avea d e g n d s-o fac, n o a p t e a era cel mai bine, c u
mai puine a n s e d e a d a iari nas n nas c u Gray i c u
mai multe a n s e d e a-l evita n cazul n care s-ar fi nvrtit
i el prin z o n .
Faith n u era d e l o c p e r s o a n a care s t r g n e z e
atunci cnd lua o hotrre, dei d e a c e a s t d a t ntrzie
puin c a s-i p u n pantofi mai solizi n picioare. i mai
lu i o lantern n d r u m spre u.
Se hotrse s m e a r g pe d r u m u l c e d u c e a direct la
c a s a d e var, dar, n ultimul minut se rzgndi. Cineva ar

338
fi putut-o zri intrnd p e d r u m u l particular c a a p o i s-i
a n u n e p e cei din familia Rouillard, c e e a ce era c u totul
d e nedorit. i, d a c n e n o r o c u l i ieea iari n cale i la
c a s a d e var era cineva, n u v o i a s-i avertizeze din t i m p
c u luminile farurilor i c u z g o m o t u l motorului.
A a c se n d r e p t s p r e locul n care p a r c a s e i
nainte, dei asta n s e m n a s m e a r g mai mult d e o
mil n o a p t e a prin p d u r e . Dar asta nu era o p r o b l e m .
Nu-i f u s e s e n i c i o d a t fric d e ntuneric, s a u d e erpi
s a u d e celelalte vieti ale pdurii, dei prefer s-i ia
un b c a s fie sigur, p e n t r u cazul n care ar fi ajuns
prea a p r o a p e d e u n a r p e nainte c a timida creatur s
se f e r e a s c d i n calea ei.
P d u r e a era z g o m o t o a s n t i m p u l nopii, plin d e
f o n e t e f c u t e d e animalele n o c t u r n e plecate la treburile
lor. P o s s u m i i ratoni c o c o n d u - s e n c o p a c i , vaietele
b u f n i e l o r , o r c i t u l b r o a t e l o r , bzitul i n s e c t e l o r , i
petele psrilor d e n o a p t e , ritul greierilor. Briza i
a d u g a i ea o a p t a p l c u t la ntreaga simfonie, c o
pacii f o n i n d adormitor. Faith m e r g e a ncet, fr s se
g r b e a s c c a n u c u m v a s rtceasc p o t e c a ; cnd
ajunse la pru, zmbi o b s e r v n d acurateea vechilor in
stincte. A p o i se opri aprinzndu-i lanterna i mturnd
s u p r a f a a apei i ierburile d i n jur c a s se asigure c nu
existau m o c a s i n i care s se j o a c e n jur, d u p care pi
pe piatra plat a e z a t n mijlocul prului i d e a c o l o
sri p e malul o p u s . De a c o l o mai erau doar cteva sute
d e metri pn la c a s a d e var.
Cinci m i n u t e mai trziu se opri la m a r g i n e a lumini
ului, rsuflnd din g r e u a t e a m , nainte s prseasc
desiul copacilor. C a s a era n t u n e c a t i tcut. Ascult
dar nu auzi dect sunetele fireti ale nopii. Lacul mur
m u r a l o v i n d u - s e u o r d e stlpii ce s u s i n e a u d o c u l ,
suprafaa c a d e o g l i n d ncreindu-se din cnd n cnd
din c a u z a brizei ce adia uor, distrugnd imaginea lunii

339
pline. Petii c e s e h r n e a u n o a p t e a a d u g a u i ei cte
un plescit u o r la f o n d u l s o n o r al naturii atunci cnd
a t i n g e a u s u p r a f a a apei.
Faith u r c p a n t a u o a r d i n s p r e c a s s p r e a p ,
paii si nefcnd nici u n z g o m o t .
N u tia c e ar fi putut face d a c depozitul ar fi fost
ncuiat, c e e a c e , desigur, era foarte posibil, dei cnd
fusese a c o l o c u d o u zile n u r m , fusese d e s c h i s . Dar
p e a c o l o f u s e s e i Gray; p r o b a b i l c d e s c u i a s e ua,
privise c e se afla n interior c a d u p a c e e a s-o ncuie la
loc.
D a c chiar ar fi f o s t g e n u l aventuros, c u g e t c u
a m r c i u n e , ar fi p u t u t n o t a p e s u b p o d e l e l e d e p o
zitului c a s intre a p o i prin t r a p a din mijlocul lui. i la
n a i b a c u t o a t e uile ncuiate!
N u m a i c n u era a a d e s i m p l u .
notul p e s u b a p n t i m p u l nopii n u era t o c m a i
g e n u l ei d e distracie. N u m a i gndul d e a se d e z b r c a la
piele i d u p a c e e a d e a s e s c u f u n d a p e s u b luciul
ntunecat al apei o f c e a s se c u t r e m u r e . Dac d e
pozitul f u s e s e nchis atia ani d e zile era foarte posibil
s fie locuit a c u m d o a r d e o a r e c i , erpi, veverie p o a t e
i d e v r e o d o i ratoni, care ar fi fost uimii vznd u n
vizitator n o c t u r n aprnd d e s u b a p . N u , era preferabil
s-i a n u n e p e cei d i n u n t r u d e p r e z e n a ei zglind u a
d e la intrare, s a u s p r g n d u n g e a m , ceva, c a s le
permit s d i s p a r d e a c o l o ct mai r e p e d e . Dar oare
c a s a a v e a v r e o fereastr? Pn atunci n u o b s e r v a s e a a
ceva.
Depozitul p l u t e a uor p e a p , zidurile albe s e m n n d
c u nite stafii. n v r e m e c e s t r b t e a p o t e c a d i n fa,
aprinse lanterna i n d r e p t fasciculul d e lumin spre
uile d u b l e , n b u i n d u - i u n g e a m t d e d e z a m g i r e .
Un lact m a r e i lucios a s i g u r a securitatea depozitului
b l o c n d intrarea oaspeilor nedorii. Poate c ar fi reuit

340
s d e s c h i d s a u s s p a r g o b r o a s c normal, dar c u
lactul a c e l a i m e n s n u p u t e a f a c e nimic. Singura ei
a n s rmnea a c u m fereastra.
Nu exista a a c e v a n partea d i n s p r e d o c , d o a r zidul
d e un alb lptos. Se n d r e p t n cealalt parte i se opri
s se uite c u s e n t i m e n t e a m e s t e c a t e la fereastra ce
prea u n o c h i n e g r u pe o fat foarte palid. Vestea
b u n era c exista totui o fereastr, care avea sticla ce
se p u t e a s p a r g e c u u u r i n . V e s t e a c e a p r o a s t era
c terenul solid se sfrea c a m c u d o i metri nainte s
p o a t a j u n g e n d r e p t u l ei. i fereastra era destul d e
nalt c a s-i f a c intrarea dificil; nu imposibil dac-i
p u n e a m i n t e a c u ea dar c a t e g o r i c dificil.
O mn foarte c a l d i foarte mare i prinse braul
g o l , fornd- o d e o d a t s se ntoarc, strngnd-o a p o i
lng u n t r u p nalt i s o l i d .
- Parc i-am s p u s c e - o s-i fac d a c te mai prind o
s i n g u r d a t pe aici, i o p t i Gray la ureche.

CApirolul 1 6

Gray o c o n d u s e pe v e r a n d a casei de var, ca


ecranul protector din plas c u ochiuri mici s-i apere d e
{ntri i d e alte insecte care i-ar fi putut pic. Speriat
pn-n m d u v a o a s e l o r d i n c a u z a apariiei brute, d e l o c
uurat din c a u z a faptului c-l r e c u n o s c u s e , Faith nu
reuise s f a c altceva dect s se agate de umerii lui
atunci cnd o luase n brae i traversase iarba lumini
ului c a a p o i s-o d u c n cas.
Imediat d u p a c e e a fu c o p l e i t d e un val ntunecat
d e dorin, care o t r g e a mai j o s dect ar fi avut puterea
s a u r a i u n e a d e a-l r e f u z a . P r o t e s t u l n-ar fi f o s t o
o p i u n e ; dorinele trupului care atta amar d e vreme f u
seser nbuite ieiser la suprafa c u violen, ntunecnd n calea lor gndirea. T r e m u r a nestpnit atunci
cnd o p u s e c u picioarele pe p o d e a , lsnd-o mai nti s
lunece pe t r u p u l lui, friciunea a c e e a d u l c e excitndu-i
pe a m n d o i a p r o a p e d u r e r o s . Venise m o m e n t u l . D o a m
ne, a c u m era m o m e n t u l ! l d o r e a c u o nevoie att de
feroce, att d e d i s t r u g t o a r e nct nu mai p u t e a fi refu
zat s a u amnat, a a c se ag d e el, simindu-i
trupul mulndu-se d u p formele lui, plin d e acceptare.
El o m p i n s e pn n dreptul unei c o l o a n e d e lemn ce

342
susinea v e r a n d a , lipind-o c u putere d e ea. n c i u d a lunii
pline, a c o l o era ntuneric, ntuneric i c a l d , aerul fiind
nmiresmat d e a r o m e l e specifice verii i d e parfumul
m a s c u l i n . Respiraia lui era g r e o a i e i rapid atunci cnd
se a p l e c s p r e ea, m p i n g n d u - s e n moliciunea trupului
ei. i vr a p o i d e g e t e l e n prul ei b o g a t , cuprinzndu-i
c a p u l ntre d e g e t e l e p r e l u n g i , inndu-i-l nemicat c a s-o
p o a t s r u t a nestingherit. Gray era ntr-o excitaie c o m
plet, iar d o v a d a ei o a p s a d i n g r e u pe pntec, la fel d e
dur ca marmura.
Faith g e m u s u b buzele lui, b g n d u - s e nfometat n
el, ncercnd s se ridice ct s p o a t c u p r i n d e erecia
ntre p i c i o a r e . Era plin d e d o r i n i g o a l , att d e
goal, nct se u m e z i s e c u m p l i t din c a u z a nevoii d e a-l
simi a c o l o .
C m a a lui atrna d e s c h e i a t . Carnea n care i se
nfipseser d e g e t e l e era a c o p e r i t d e material, dar piep
tul era dezgolit. l p u t e a simi pielea u m e d din c a u z a
transpiraiei i a s p r a c o l o u n d e era acoperit d e pr.
Snii i se ntrir i sfrcurile se ridicar, d u r e r o a s e din
c a u z a dorinei d e a fi atinse.
Gray i s m u l s e g u r a d i n srut, ncercnd s inhaleze
ct mai mult aer, pieptul ridicndu-i-se i c o b o r n d u - s e c u
rapiditate la fiecare respiraie. Faith i linse buzele nvi
neite, gustndu.-l p e m a r g i n e a lor, d u p care l prinse de
gt, trgndu-l n j o s Spre ea. El i f c u pe plac imediat,
c u o g u r a s p r , nendurtoare, a c e a for primar excitnd-o mai mult dect orice c u n o s c u s e pn atunci.
El i c u p r i n s e a m n d o i snii, masndu-i c u duritate, iar
uurarea simit era att d e a c u t nct Faith nu-i putu
reine u n g e a m t s u r d d e plcere i d e dorin, dei,
n u m a i d u p cteva s e c u n d e , n u i se mai p r u suficient.
El ns i ghici g n d u l , s a u p o a t e c i al lui era la fel de
puternic, p e n t r u c d e o d a t i a p u c bluza d e pri s m u
c i n d - o c u brutalitate nct nsturaii zburar, mprtiin-

343
du-se pe v e r a n d i cznd a p o i c u z g o m o t n ntu
nericul linitit. C u o s i n g u r mn d e s f c u sutienul ce
avea nchiztoarea n partea din fa, dnd cupele mt
soase d e o p a r t e , d e z v e l i n d snii fermi gurii nemiloase i
nfometate. i p e t r e c u a p o i un bra pe s u b f u n d u l ei
ridicnd-o, g u r a d e s c h i s a l u n e c n d pe pieptul dezvelit i
lsnd n u r m o dr u m e d . U h sfrc ridicat i nimeri n
g u r i c a atare el l primi c a p e un dar, trgnd de el cu
for, c u p a s i u n e , fcndu-i ntregul sn s se nfioare de
o senzaie att d e p u t e r n i c nct d a c ar fi putut Faith
s-ar fi b g a t pe s u b pielea lui. El i r s p u n s e s e innd-o
i mai strns, ridicndu-i fesele n aa fel nct s-i p o a t
cuibri o r g a n u l ntrit n c l d u r a m o a l e dintre picioarele
ei. Sexualitatea p r o v o c a t o a r e a micrilor lui d d u fru
liber propriului ei f o c , fcnd-o s simt c u m alunec
neajutorat prin tunelul ntunecat i a l u n e c o s al o r g a s
mului.
n c e r c s i se m p o t r i v e a s c ; n u v o i a c a f e b r a
a c e e a slbatic s se sfreasc att d e r e p e d e . Se ls
din n o u p e spate, s p r e c o l o a n a d e l e m n , ncercnd s-i
ndeprteze c o a p s e l e d e c e e a p e o ncntase att d e
mult c u cteva s e c u n d e n urm. ns n u reui; braul c u
c a r e i n l n u i s e f e s e l e o i n e a lipit d e el, n e p e r m i n du-i libertatea d e micare, nici mcar s-i a p r o p i e pi
cioarele c u u n c e n t i m e t r u . Un n o d a p r o a p e d u r e r o s i se
ls n pntec, fcndu-i sngele s alerge mai iute prin
trup.
A p o i el o a e z iari pe picioare, ridicndu-i fusta n
talie. Faith se sprijini d e c o l o a n , slbit p e n t r u c s i m
urile n u mai p u t e a u face fa rapiditii i violenei c u
care se d e s f u r a totul. Ameit se gndi la a c e a prim
dat c n d l v z u s e fcnd d r a g o s t e , att d e ncet i d e
t a n d r u , v o c e a c e a g r o a s alintnd i reconfortnd, o p
tind cuvinte d e d r a g o s t e . Crezuse c a a avea s i se
ntmple i ei, ns a c u m prea prins ntr-un adevrat

344
vrtej p r e c u m D o r o t h y , fiind izgonit prin simuri ntr-un
teritoriu s l b a t i c . Se a p r o p i a s e r unul d e cellalt pre
c u m a n i m a l e l e , incapabili s mai ncetineasc sau s
mai p u n p u i n t a n d r e e n actul respectiv i adevrul
era c nici m c a r nu-i p s a . Dorina era mult prea puter
nic, mult p r e a acut.
El i n f u r mna stng n fust, innd-o ridicat n
c o n t i n u a r e n v r e m e ce c u d r e a p t a ncerca s-i d e a j o s
chiloii. A e r u l nopii i nfiora fesele dezgolite, fcnd-o s
se s i m t c u m p l i t d e e x p u s , a a c se c u t r e m u r uor
n braele l u i . Reuise deja s-i c o b o a r e chiloii pn n
d r e p t u l g e n u n c h i l o r , cnd i ridic un picior nclat n
c i z m i, p r o p t i n d u - i vrful n material, l for s c o
b o a r e i r e s t u l d r u m u l u i . Faith auzi protestul materialului
sfiat c a a p o i s-l simt imediat la picioare n v r e m e ce
el d e j a o r i d i c a , s c o n d - o dintre rmiele d e m n e d e
mil.
O lipi iari d e c o l o a n , desfcndu-i picioarele larg
i v n n d u - i t r u p u l ntre ele. Faith i ls c a p u l p e spate,
a u z i n d u - i r e s p i r a i a p r e c i p i t a t n v r e m e ce a t e p t a
a p r o a p e n a g o n i e c a el s se m p i n g n ea, u m p l n d
g o l u l i m e n s i uurnd d o r i n a d u r e r o a s . Mna lui se
m i c a f r e n e t i c ntre trupurile nlnuite, u m b l n d la curea
i a p o i n c e r c n d s d e s f a c f e r m o a r u l , i, d o a r simindu-i n c h e i e t u r i l e d e g e t e l o r trecnd uor pe lng carnea
umflat d e d o r i n a c e a s t a o f c e a s g e a m . Reui n
cele d i n u r m s-i d e s f a c pantalonii, elibernd carnea
n c o r d a t , m p i n g n d a p o i i c u t n d s simt umezeala
dintre p i c i o a r e l e ei.
- V r e a u s te regulez, i o p t i rguit, v o c e a prnd
s vin d e la mii d e kilometri distan n v r e m e ce-o mai
ridica p u i n , ajustndu-i poziia. Las-m s intru. A c u m .
Mna lui r m s e s e ntre t r u p u r i , micndu-se c a o ade
v r a t e x p e r t , c e r c e t n d c a r n e a m o a l e . n cele din
u r m d e s c o p e r i d e s c h i d e r e a catifelat i u m e d i-i vr

345
un d e g e t n u n t r u , c u t n d s s c o a t i s ntind u m e
zeala d i n u n t r u c a s-o p r e g t e a s c mai bine pentru pe
netrare. Faith se c u t r e m u r , strngndu-i braele n jurul
gtului lui n v r e m e c e d e g e t u l lung mngia locurile s e n
sibile fcnd-o s simt n e n u m r a t e explozii subterane
de plcere. Muchii interiori se n c o r d a s e r deja n jurul
degetului, strngnd i mngind subtil, fcndu-l pe Gray
s njure din c a u z a excitaiei prea mari. Incapabil s mai
amne, i retrase d e g e t u l , c o n d u c n d n locul lui spre
locul acela m i n u n a t c a p u l lat al penisului.
Faith n c r e m e n i , ngheat din cauza presiunii
e n o r m e care-i a p s a ntre picioare atunci cnd el n c e p u
s se m p i n g . Febra dorinei d i s p r u , nlocuit fiind d e
team. ntr-un fulger d e claritate a amintirii, o revzu p e
Lindsey Partain n c r e m e n i n d , tipnd a p o i la intrarea lui,
Iar a c u m nelese i d e c e a n u m e . T o a t e gndurile dis
prur, mintea concentrndu-se doar asupra mdu
larului i m e n s p e care el se c h i n u i a s-l b a g e n trupul ei.
A p o i Gray g e m u d i n c a u z a dificultii penetrrii, c u tot
trupul n c o r d a t la m a x i m u m .
Ea se foia n braele lui, mici g e m e t e d e neplcere
leindu-i d i n gt. Gray se opri, rulee ntregi d e s u d o a r e
alunecndu-i p e fa i cznd a p o i p e p a n t a d u l c e a
snilor ei. Disperat, se lupt s-i recapete controlul,
acel efort ndurerndu-i m u c h i i i a a ncordai.
- Ssssst, sssst, i o p t i , c u buzele lipite d e linia
delicat a maxilarului. Ins s u n e t u l se pierdu curnd
In f o n e t u l a t o t c u p r i n z t o r al n o p i i . Este n regul,
c u m p o . Te poi d e s c u r c a . A c u m stai linitit i las-m
S intru. N-o s te rnesc, o s m mic ncet i foarte
uor. n v r e m e ce v o r b e a n c e p u s e s se i mite ncet
nainte i n a p o i , acele micri u o a r e permind m u
chilor ei s se mai relaxeze, lsndu-l pe el s alunece
tncet n strnsoarea incredibil, u m e d i fierbinte. Faith
g e m u i n c e p u s t r e m u r e n mbriarea lui. El i simi

346
trupul a r c u i n d u - s e convulsiv, ntr-un efort instinctiv de
a-l a c c e p t a i d e a se ajusta la dimensiunile lui. Gray
n c e r c s-i c o n t r o l e z e micrile, dar era mult prea
trziu. Unduirile scurte i brutale l mplntaser pn n
adncul ei, ncntndu-l mai p r e s u s d e nchipuire, iar m
n u a a c e e a c a l d l f c e a s c r e a d c ntregul c o r p
avea s-i e x p l o d e z e .
Prin ea, n c reverbera o c u l admisiunii. Rmsese
slbit n s t r n s o a r e a braelor lui, cu c a p u l lsat pe
spate p r e c u m o m a r g a r e t c u lujerul frnt. Controlul lui,
din g r e u ctigat, se e v a p o r d e o d a t . C o a p s e l e i se
m i c a u n e b u n e t e , intrnd i ieind dintre picioarele ei.
Ea rmase n e m i c a t , s u s i n u t d o a r d e trupul lui ncor
dat i d e c o l o a n a din spate. Pentru o p e r i o a d n e m s u
rat d e t i m p , simurile i se n g u s t a s e r pn la a p e r c e p e
d o a r btile inimii i asaltul lui a s u p r a ei, care prea s
se fi nteit i mai mult. Se prinsese c u n d e j d e d e c
m a a lui, n v r e m e ce n c e r c a s ndure dorina i apeti
tul n e m i l o s d e care d d e a d o v a d .
A p o i el se opri d e o d a t , mrind nemulumit, n vreme
ce e a se retrsese deja n sine, cutnd o porti de
scpare.
- N u , i zise c u o v o c e furioas i frustrat. N-o s te
las s fugi d e mine. Haide, s c u m p o , d-i d r u m u l o data
c u m i n e ! Las-m s te simt.
Faith ncerc?* s v o r b e a s c , s s p u n ceva. Nu pot
s-o fac, c u g e t , dei nici u n cuvnt nu i se f o r m pe
buze. O r g a s m u l , d e care se ferise c u puin vreme n
urm, p r e a a c u m d e neatins. Se simea neplcut de
ntins, invadat, fr nici u n fel d e plcere.
A t u n c i el i s c h i m b iari poziia, trecndu-i bra
tele pe s u b c o a p s e l e ei i desfcndu-le i mai mult,
greutatea torsului fixnd-o i lipind-o d e c o l o a n . Faith
se simi imediat d e s c h i s c o m p l e t , incapabil s reac
i o n e z e s a u s c o n t r o l e z e micrile lui. A p o i el i eli

347
ber o mn p e care o ls n j o s n cutarea micului
smbure d e la c a p t u l sexului ei, f o l o s i n d u - s e d e d e g e t e
p e n t r u a d a d e o p a r t e pliurile c r n o a s e c a s-l e x p u n .
Ii ajusta poziia c o a p s e l o r , intrnd i mai adnc n ea c a
s p o a t a p s a p e el, d u p care i rencepu micrile
ritmice.
Un fulger p r u s t r e a c prin t r u p u l ei, e x p l o d n d n
cele d i n u r m ntre picioare. N u avea nici o aprare n
faa acelor senzaii care se intensificau c u fiecare mi
care a c o a p s e l o r lui. tiuse exact ce avusese d e fcut
ca s-o n d r e p t e s p r e u n o r g a s m r a p i d . n numai cteva
s e c u n d e g e m e a iari cci plcerea se ntorsese; n mai
puin d e u n minut atinse a p o g e u l , tipnd tare din c a u z a
forei eliberatoare, trupul arcuindu-i-se i cutremurndu-se
n braele lui. Prea s n u se mai sfreasc i era att
d e puternic nct nu mai avea c u n o t i n i d e altceva,
r e d u s c o m p l e t la o fiin pur fizic.
S p a s m e l e ei d e a b i a d a c se potoliser puin atunci
cnd n c e p u r ale lui, n v r e m e ce el se n c o r d a s e tot
s u b g r e u t a t e a lor, c u c a p u l lsat p e s p a t e i gtul ntins,
Iftsndu-se p r a d violenei ejaculrii. Un g e a m t aspru i
rguit i iei d i n piept n v r e m e ce c o a p s e l e i se m i c a u
n ritmul s p a s m e l o r .
P r e l u d i u l a f o s t silenios, p u n c t a t d o a r d e ritmul
rapid al respiraiilor lor s a u d e un g e a m t s a u oftat
o c a z i o n a l n v r e m e c e terminaiile n e r v o a s e nc exci
tate se r s u c e a u n ultimele rmie ale plcerii. Faith
era ameit i n cele d i n u r m i ls c a p u l s-i c a d n
fa, sprijinindu-l p e u m r u l lui. El se relaxase greoi n
mbriarea ei lsnd c o l o a n a d i n s p a t e s-i sprijine.
A c o l o u n d e pielea g o a l se atingea erau deja lipicioi
din c a u z a transpiraiei. Hainele le erau i ele u m e d e i
ifonate. Iar e a se s i m e a la fel d e n u c c a d u p o
btlie stranic.
Respiraia lui Gray se mai c a l m , iar el avu ocazia s

348
se a d u n e p u i n , dei fiecare micare era u n efort imens.
Inima i b t e a alturi d e snul ei, fiecare btaie n parte
n c e a t i g r e o a i e . Se retrase c u grij d i n t r u p u l ei, innd-o n e m i c a t a t u n c i c n d se n c o r d a , cci, c u t o a t
u m e z e a l a d i n interior p r o d u s d e d o u o r g a s m e c o n
secutive, esuturile fragile l eliberau la fel d e g r e u pe ct
d e g r e u i p e r m i s e s e r intrarea.
Gray era uluit, c u t r e m u r a t pn-n strfunduri d e in
tensitatea a c e e a ce t o c m a i se p e t r e c u s e . Nu f u s e s e un
s i m p l u sex. A v u s e s e sex i nainte, d e mai multe ori d e
ct ar fi p u t u t n u m r a . Sexul trebuia s fie o plcere,
c t e o d a t blnd, c t e o d a t pariv; u n apetit persistent
dar uor d e satisfcut. C e e a ce t o c m a i se ntmplase cu
Faith f u s e s e la fel d e puternic i d e neoprit p r e c u m o
avalan, u n f o c care-l s e c t u i s e i d e care d e j a simea
iari nevoia. Simi a p o i imediat t r u p u l ei subirel i tan
d r u c u m i t r e m u r a n b r a e i i d o r i n acel m o m e n t
s se n t i n d u n d e v a c u ea, s-o reconforteze c a d u p
a c e e a s se mplnte iari n interiorul ei. O voia c u o
violen care-i r s u c e a p a r c cuitul d r e p t n suflet. i,
p e n t r u c n u avea n c r e d e r e n el c nu avea s-o fac,
i ls braele s c a d din jurul ei.
n c scuturat d e f r i s o a n e , n minte i veni u n singur
gnd.
- D o a m n e , i zise c u o v o c e rguit i n c puin
instabil n u r m a o r g a s m u l u i devastator. D a c regulatul
c u Renee era a s e m n t o r c u c e e a ce a m simit eu cu
tine, atunci nu-l c o n d a m n p e tata c nu se p u t e a dezlipi
d e ea.
Faith nghe, cldura plcut a preludiului rcindu-se
s u b cuvintele lui n e p t o a r e . Prefer s nu-i rspund;
cruzimii, dei asta f u s e s e , o c r u z i m e d e nenchipuit din
partea lui. D a c aranjase totul n aa fel nct s-o fac
se simt ieftin, reuise admirabil d e bine. Umilina NI

349
s u p r a r e a i n c l e t a r s t o m a c u l , fcnd-o s strng din
dini d i n c a u z a valului d e g r e a care urm. Ea simise
n acele m o m e n t e b inima p a r c i prsise t r u p u l , dar
pentru el f u s e s e - c u m ? Un fel d e rzbunare? Renee nu
p u t e a fi atins a a c o luase n s c h i m b pe fiica ei?
Nici m c a r n u ndrzni s-l priveasc n v r e m e ce
ncerca s-i p u n p u t i n o r d i n e n mbrcminte. Sutie
nul i era rsucit dar n cele din u r m reui s-l ncheie.
La bluz n u m a i avea nici un nasture, aa c o a p u c
de p o a l e i o n n o d n d r e p t u l taliei. Se a p l e c apoi
i-i lu chiloii, intentionnd s-i p u n , ns erau mult
prea rupi. Obrajii i a r d e a u d e ruine, dar era fericit c
era ntuneric.
T c u t , vr c h i l o i i z d r e n u i i n b u z u n a r u l f u s t e i ,
d u p care s e n t o a r s e , m e r g n d c u ultimele rmie ale
demnitii, s p r e scrile v e r a n d e i . N u era prea mult. C u m
mai p u t e a v r e o f e m e i e s mai a i b vreun fel d e d e m
nitate c n d t o c m a i f u s e s e luat pe s u s i p o s e d a t c u
graia unui m a r i n a r plecat n c u r s p e mare t i m p d e
ase luni d n d u - s e la prima trf ntlnit pe o alee ntu
necat? Picioarele i t r e m u r a u c a gelatina, c o a p s e l e o
d u r e a u d i n c a u z a presiunii prea mari, i, ce era cel mai
ru, s m n a lui i s e s c u r g e a a c u m pe picioare.
D e s c h i s e u a d e plas i se mpletici n jos pe scri.
Lanterna z c e a n c n acelai loc n care o lsase s
c a d , iluminnd firele d e iarb i atrgnd n jur u n a d e
vrat roi d e i n s e c t e . Se a p l e c s-o ia i, cnd se ridic,
se lovi d e Gray. E t c u t c a o f a n t o m , c u g e t j n acel
m o m e n t ; nu-l a u z i s e c o b o r n d d e p e v e r a n d . ncerc
l - l o c o l e a s c , n s el o a p u c d e bra, o p r i n d - o .
- U n d e n a i b a i n c h i p u i c te d u c i ?
- n a p o i la m a i n a m e a .
El mri d i s p r e u i t o r .
- D a c n u t e - a m lsat s mergi prin p d u r e n t i m p u l

350
zilei, poi s fii s i g u r c nici de-al naibii n u te-a lsa
s-o faci n t i m p u l nopii.
Faith p u t e a simi t e n s i u n e a i nervozitatea d i n v o c e a
lui, dar era mult p r e a o b o s i t i scrbit c a s-i mai
f a c p r o b l e m e . C u blndee i d e s p r i n s e braul d i n strn
s o a r e a lui, evitnd s-l priveasc.
- A m c r e s c u t strbtnd n l u n g i-n lat a c e a s t p
dure. N u a m nevoie d e e s c o r t .
- Urc n m a i n , i zise Gray, iar t o n u l v o c i i o
a n u n a c se hotrse i nimic n u avea s-i s c h i m b e
decizia. O s te d u c e u n a p o i .
Maina? N e d u m e r i t , Faith privi n jur. Pn atunci nu
a v u s e s e t i m p s se ntrebe c u m d e ajunsese el pn la
c a s a d e var. De-abia atunci o b s e r v Jaguar-u\
parcat
p e o latur a casei i n u p e alee. C a d e o b i c e i , ea se
a p r o p i a s e d i n cealalt parte i d e a c e e a n u vzuse
maina. Oare c e g e n i u al rului l f c u s e s parcheze
t o c m a i a c o l o i n u p e alee c a d e o b i c e i ? D a c ar fi
v z u t m a i n a n u ar fi p r s i t n i c i o d a t a d p o s t u l
copacilor.
Gray d e j a o m p i n g e a s p r e m a i n aa c Faith nu
mai sttu s p i a r d v r e m e a , certndu-se. Pur i simplu
i d o r e a s s c a p e mai r e p e d e d e el i c e a mai rapid
m e t o d era s c e d e z e i s a j u n g mai iute n locul n
care-i lsase maina.
El i d e s c h i s e ' p o r t i e r a , d u p care o m p i n s e nuntru
c u o mn p r o p t i t p e talie. Faith se aez, oftnd re
s e m n a t , fericit c n u t r e b u i a s se mai susin pe
picioarele t r e m u r t o a r e . El n c o n j u r m a i n a i se aeza
la v o l a n , c u mini puternice i sigure nvrtind cheia n
c o n t a c t i s c h i m b n d vitezele.
- Ai parcat n acelai loc n care ai fost i nainte? o
ntreb, furia simindu-i-se n cuvinte.
- Da, m u r m u r ea, d u p care se c u f u n d n tcero

351
S m e n i n a c e a t c e r e p r e a lucruf cel mai indicat i
cel mai uor d e d u s la ndeplinire, aa c se c o n c e n t r a
asupra c o p a c i l o r negri care t r e c e a u prin faa ferestrei.
o s e a u a n c o n j u r a lacul, intrnd a p o i n autostrad,
d u p care Gray fu o b l i g a t s intre pe d r u m e a g u l d e ar
ce d u c e a spre c a b a n a n care copilrise i la jumtatea
cruia i lsase m a i n a . C a s a j u n g a c o l o nu i-ar fi
trebuit mai mult t i m p d e mers p e j o s dect c u maina lui
Gray, dar, d u p t o a t a c e a t e n s i u n e , era b u c u r o a s c
nu trebuise s-i p u n picioarele nesigure la ncercare.
Probabil c s-ar fi m p i e d i c a t d e fiecare rdcin sau
piatr ieit n cale.
Jaguar~u\ lu o c u r b i imediat d u p aceea le a p r u
n fa m a i n a ei. n c e p u s-i c a u t e cheile, ns d e
getele n u d d u r dect p e s t e b u z u n a r u l g o l . Panica i
strnse s t o m a c u l .
- Mi-am pierdut cheile, s p u s e c u u n glas slab. Sigur
c d a . Doar fusta i f u s e s e ridicat peste c a p . Ar fi fost
un adevrat miracol d a c cheile ar fi rmas n buzunar.
- Uite. O l e g t u r z o r n i t o a r e i ateriza n p o a l .
Le-am g s i t e u .
Mna i se ncleta p e chei n v r e m e c e Gray i parca
Jaguar-u\ n spatele mainii ei. i d e s c h i s e portiera na
inte c a el s a i b t i m p u l necesar s frneze i s s c o a t
cheile d i n c o n t a c t . C o b o r rapid, ignornd c o m a n d a lui
do a mai a t e p t a p u i n , n c e p n d s-i c a u t e c h e i a d e
IA portier n c din mers. O gsi i o i ntoarse n
b r o a s c . Gray c o b o r s e i el din m a i n i se n d r e p t a
grbit spre ea. Ea d e s c h i s e ua c u o smucitur, urcndu-se n spatele v o l a n u l u i .
- Faith, o strig el, dar ea deja b g a s e cheia n
contact i p o r n i s e m o t o r u l , d u p care b g n mararlor, p o r n i n d m a i n a c u ua nc d e s c h i s . A p o i se aple
ca puin n afar i o trase spre ea, s m u c i n d - o din mna

352
lui Gray, lsndu-l m a s c n mijlocul d r u m u l u i n vreme
ce c o n t i n u a s m e a r g c u spatele, pn cnd gsi un loc
suficient d e lat c a s p o a t ntoarce.

Gray r m a s e n mijlocul d r u m u l u i , uitndu-se d u p


farurile care p r e a u s s e mite n e b u n e t e n v r e m e ce
Faith m a n e v r a m a i n a p e d r u m u l ngust, d u p care i
urmri luminile roii d e la s t o p u r i , deprtndu-se i disprnd n cele din u r m . i strnsese minile n p u m n i ,
n c o r d a t d e efortul p e care-l f c e a s nu se urce n
m a i n i s-o p o r n e a s c n urmrirea ei. Era prea z g u
duit, p r e a n c o r d a t i o presiune n plus ar fi putut s-o
t e r m i n e d e tot. D a c ar fi urmrit-o p r o b a b i l c Faith ar fi
sfrit-o n v r e u n c o p a c .
Se ntoarse la m a i n , blestemnd c u m p l i t n barb.
D a c ar fi reuit s a j u n g c u m v a pn la f u n d , i-ar i
tras cteva picioare z d r a v e n e . D o a m n e , ce lucru tmpit,
idiot i lipsit d e bun-sim p u t u s e s-i s p u n ! Ironia cu
vintelor o simea a c u m p e propria-i piele. Le d u s e s e cu
v o r b a d u l c e p e mai multe femei dect i p u t e a aminti n
acele m o m e n t e i nici u n a dintre ele n u n s e m n a s e pen
tru el mai mult dect o c o n s e r v d e fasole... i t o c m a i cu
Faith, care reuise s-i n n o a d e b o a e l e , t o c m a i c u ea
reuise s s p u n cel mai ru lucru posibil... i imediat
se retrsese n ea nsi, t o t acel f o c minunat redus la o
mn d e c e n u , iar faa ei d e v e n i s e la fel d e calm i
d e alb c a a unei p p u i . Mai v z u s e expresia aceea i
nainte, o s i n g u r dat, ntr-o n o a p t e pe care n-o putea
uita i s p e r a din suflet s nu mai t r e b u i a s c s-o vada
din n o u .

353
Evenimentele t u m u l t u o a s e ale acestei zile l z g u d u i ser i p e el. Mai nti d e s c o p e r i s e pisica mutilat pe
m a s a lui Faith, a p o i simise frustrarea a c e e a c u m p l i t
cnd n u reuise s-o c o n v i n g c ar fi putut fi n primej
die, la naiba, i c ar fi fost mult mai bine pentru ea
d a c s-ar fi m u t a t n alt parte. Parc vorbise ns c u un
perete, s i n g u r a diferen fiind c peretele nu i-ar fi ripos
tat. Ea d o a r afiase expresia a c e e a ncpnat, c u
brbia ridicat, nfigndu-i clciele delicate n pmnt i
refuznd s-l asculte. D u p care l mustrase Alex pentru
c o luase p e Faith n m a i n , d e p a r c ar fi fost ciu
m a t s a u a a c e v a , la n a i b a c u toate, iar M o n i c a l
privise c a i c u m t o c m a i i-ar fi dat peste fat c u un
pete mpuit.
Se n d r e p t a s e s p r e lac p e n t r u a savura solitudinea
c o m p l e t i s t t e a t o c m a i p e v e r a n d c u s p a t e l e lipit
d e perete, privind l u m i n a lunii rsfrnt d e luciul apei,
ncercnd s f a c o r d i n e n ntmplrile acelei zile, cnd n
fa i a p r u s e Faith la fel d e t c u t c a o stafie. O pri
vise, necrezndu-i ochilor, ncercnd s se lupte c u s u
prarea c ea m e r s e s e prin p d u r e n t i m p u l nopii,
p e n t r u c era clar c a ziua c nu venise c u maina. i se
n d r e p t a s e direct s p r e d e p o z i t u l brcilor, fascicolul d e
l u m i n al lanternei t r e c n d peste el. Dar c e n a i b a p u t e a
s c a u t e a c o l o ? Asta f u s e s e a d o u a o a r cnd o prin
sese nvrtindu-se prin z o n .
i t o c m a i a t u n c i l lovise d o r i n a , splnd n cale
orice g n d . O prevenise i faptul c s e afla totui a c o l o
n s e m n a s e c era g a t a s plteasc.
Gray ar fi vrut s c r e a d c ar fi fost n stare s se
o p r e a s c d a c e a i-ar fi cerut-o, dar era c u adevrat
b u c u r o s c n u f u s e s e p u s la ncercare. Adevrul era c
n u s p u s e s e n u , dar nici altceva. n loc d e asta se vrse
att d e t a r e n el d e p a r c ar fi vrut s-i intre pe s u b

354
piele i a p r o a p e c reuise. Fusese d u l c e i d o r n i c , c u
trupul t r e m u r n d p e s u b mngierile lui, c u buze t a n d r e i
slbatice n acelai t i m p . n acele m o m e n t e , nimic pe
lume nu l-ar fi putut s m u l g e d e lng ea i nc mai
t r e m u r a n u r m a acelui act.
n d i m i n e a a a c e e a o f c u s e puritan i nimerise
drept la int. S c u t u r d i n c a p ncercnd s neleag
c e e a c e aflase d e s p r e e a n seara aceea. Faith Devlin
Hardy, fiica unui beiv i a unei trfe, nu bea, nu f u m a i
nu se c u l c a o r i c u m i c u oricine. Doar a v u s e s e virgine
care n u erau nici p e d e p a r t e att d e strimte c a ea. Pro
babil f u s e s e f e c i o a r nainte d e a se mrita i Gray avu
d e o d a t s i g u r a n a c el era primul brbat c u care f u
sese d e cnd i murise s o u l . i, c u t o a t senzualitatea
c u care-i r s p u n s e s e , era c o n v i n s c era o femeie d e s
tul d e rece. Nu i j u d e c a p e ceilali o a m e n i , dar ea se
m e n i n e a ntre a n u m i t e limite bine fixate.
Probabil din c a u z a prinilor ei, sigur c da. D u p ce
f u s e s e c r e s c u t ntr-o a s e m e n e a atmosfer, Faith era
hotrt s n u le s e m e n e .
Pentru el asta era m i n u n a t atta vreme ct nu avea de
gnd s se f e r e a s c i d e el, s se retrag n carapace.
i avea s e n t i m e n t u l n e p l c u t c exact asta i avea de
g n d s f a c i nici n u se p u n e a p r o b l e m a s-o lase s
s c a p e chiar att d e ieftin.

N u te gndi la asta. N u te mai gndi la el.


Faith se trezi d e v r e m e d u p o n o a p t e d e s o m n zbu
ciumat, c u o c h i grei i p a r c mai o b o s i t dect atunci
cnd se c u l c a s e . Reuise s-i a l u n g e orice g n d despre
Gray c u o s e a r n u r m , ignornd d u r e r e a ce rmsese

355
n urm, d u p c e el se f o l o s i s e d e ea, i chiar eliminndu-l n v r e m e c e s p l a a c e a eviden clar. Dar c u
t o a t v o i n a ei, s u b c o n t i e n t u l o t r d a s e , permindu-i lui
Gray s i se furieze n vise, c a a p o i s se trezeasc
cutndu-l n v r e m e c e t r u p u l i fremta d e dorin.
T i m p d e patru ani t o a t e nevoile trupului fuseser att
d e bine nfrnate nct a p r o a p e c pruser inexistente,
dar n c e e a ce-l privea p e Gray, orice f o r m de control o
d e p e a . Putea foarte bine s-o r e c u n o a s c . C u o sear
n u r m o excitase c u slbticie, m p i n g n d - o spre satis
facie c u o n d e m n a r e d e m n d e invidiat, iar a c u m v o i a
i mai mult. N u p r e a s c o n t e z e c o d u r e a u toate, c
era nepenit, s a u c i rnise mintea c u a s e m e n e a
cuvinte c r u d e ; fizic, l d o r e a d i n n o u . V o i a s simt ia
ri p l c e r e a a c e e a att d e violent. Nici n u tiuse c
p u t e a fi i aa, i d e s c o p e r i r e a o uluia i o umilea n
acelai t i m p .
De fapt, o tratase c a p e o trf. Pe Lindsey Partain o
s e d u s e s e c u r b d a r e i c u t a n d r e e i Faith l vzuse,
a a c tia care era d e o s e b i r e a . Lui Lindsey i mur
m u r a s e cuvinte d e d r a g o s t e n francez, iar ei cuvinte
s c r b o a s e n e n g l e z . Evident, d o a r egalii sociali meritau
atenie i c o n s i d e r a i e . Sufletul i se rzvrtea d e ruine,
d e i t r u p u l i tnjea d u p i mai mult t r a t a m e n t dur.
Poate c a v u s e s e d r e p t a t e n felul n care o tratase.
Poate c m o t e n i r e a g e n e t i c f u s e s e a d o r m i t n toi
acei ani i a c u m n c e p e a s ias la iveal.
i n u a v e a s-o l a s e j n p a c e . tia asta la fel d e bine
c u m i tia i n u m e l e . n c e r c a s e d i n rsputeri s-o mute
din Prescott c a s p o a t fi m p r e u n , dar p r o b a b i l c
t o c m a i t a c t i c a o p u s avea s fie mai b u n . Desigur, v a
ncerca, dar n u v a fi c a p a b i l s l evite c o m p l e t i n u
mai tia ta cte a s e m e n e a ntlniri c u el respectul ei d e
sine a v e a s reziste.

356
i n c t r e b u i a s n c e r c e s afle cine l ucisese pe
Guy. Nu att p e n t r u ea ct pentru el. Familia lui Guy
merita s afle c d e fapt n u f u g i s e d e ei. Nu fusese n
stare s intre n d e p o z i t u l d e pe a p i t r e b u i a s-o f a c
ntr-un fel s a u altui. i t r e b u i a s v o r b e a s c i c u detec
tivul A m b r o s e s v a d d a c n u c u m v a l gsise pe d o m
nul Pleasant. T r e b u i a s mai p u n nite ntrebri, s-l
a s m u p e criminal s t r e a c la aciune, pentru c n u
mai d a c f c e a v r e o m i c a r e p u t e a s-l v a d i s-l
identifice.

CApiolul 1 7

Telefonul o n n e b u n i n z i u a aceea. Faith chiar se


gndi s s c o a t d i n priz aparatul d r c e s c , dar i aminti
imediat d u p a c e e a c a v e a totui o afacere d e c o n
d u s . N u a v e a o linie s e p a r a t , p e n t r u fax, aa c tele
fonul t r e b u i a s rmn n c o n t i n u a r e n priz. ns ls
r o b o t u l s-i p r e i a t o a t e convorbirile. Din nefericire, majo
ritatea erau d i n partea lui Gray.
T o n u l d i n p r i m u l apel p r e a i exasperat i alintor:
V o i a m s te v d astzi dar a trebuit s plec la N e w
Orleans d e d i m i n e a , d e v r e m e . Chiar a c u m snt a c o l o
i se pare c n-o s m ntorc pn disear, trziu." Ei
bine, era o a d e v r a t uurare, c u g e t Faith. A c u m nu
mai t r e b u i a s s t e a c a pe a c e , speriat c oricnd ar fi
putut s a p a r la u.
Mesajele c o n t i n u a r , v o c e a lui d e v e n i n d d e o d a t
mai a d n c t mai intim: T r e b u i e s s t m d e v o r b ,
s c u m p o . Vrei s trec p e la tine disear, cnd vin acas?
Te s u n iari m a i trziu."
- N u ! i p Faith s p r e telefon n v r e m e c e el n c h i d e a
i r o b o t u l se d e c o n e c t a .
De abia j u m t a t e d e o r mai trziu, i d d u s e a m a
c t o c m a i aflase. Gray era la N e w Orleans. N u era d e l o c

358
n e r b d t o a r e s se n t o a r c la c a s a d e var, dar, cel
puin d a c m e r g e a a c u m n u avea s mai fie prins.
Asta p u t e a s fie c e a mai b u n ocazie i nici mcar nu
avea s mai fie nevoit s m e a r g prin p d u r e .
D a c a v e a s s p a r g g e a m u l , Gray ar fi tiut imediat
c ea o f c u s e , p e n t r u c o prinsese furindu-se pe
a c o l o c u o sear nainte. i n afar d e asta i-ar fi fost
dificil s se caere pn a c o l o fr o scar i ea nu avea
a a c e v a prin c a s . Dar a c u m nu mai era n o a p t e i ea
era o b u n nottoare. C e e a c e pruse d e n e c o n c e p u t
c u o n o a p t e n u r m , p r e a rezonabil la lumina soarelui.
Telefonul t o t mai s u n a atunci cnd iei din c a s cu
bagajul n mn. Nefiind t o c m a i pregtit pentru astfel
d e aventuri, reuise s-i a d u n e un oarecare echipa
ment, i p u s e s e vechiul c o s t u m d e baie i l acoperise
c u o b l u z i p a n t a l o n i . ntr-o g e a n t i luase d o u
p r o s o a p e i lanterna, d e care era posibil s aib nevoie
c a s c e r c e t e z e colurile ntunecate. Lanterna nu era
s u b a c v a t i c a a c o sigilase ntr-o p u n g d e plastic
cre se n c h i d e a etan. i, p e n t r u siguran, luase c u ea
i cel mai mare cuit p e care-l gsise n buctrie. Nu
tia n c foarte bine la c e a n u m e i-ar fi folosit - spera
d i n t o t sufletul s n u se g s e a s c att d e a p r o a p e de un
a r p e furios nct s fie nevoit s-l njunghie - dar faptul
c-l a v e a la ea o f c e a s se simt mai bine, aa ca
nu-i mai p u s e s e i alte ntrebri.
Era a p r o a p e vesel n v r e m e c e se n d r e p t a spre
c a s a d e var. De d o u ori n c e r c a s e s c a u t e p e acolo
i d e d o u ori o prinsese Gray. A treia o a r era noro
coas.
Cnd a j u n s e la lac, refuz c a t e g o r i c s priveasc n
direcia c a s e i , dar n u reui s s c a p e c u totul d e amin
tirea celor petrecute p e v e r a n d a ei. i c u m ar fi putut,
c n d n c s i m e a d u r e r e a dintre picioare la fiecare pas
f c u t ? Dar mai s i m e a i o u n d d e d o r i n i se un

359
pentru asta.
Se d e z b r c grbit, d u p care se a p u c s bat n
ua d e p o z i t u l u i d e p e a p c a s trezeasc eventualii
locuitori. N u auzi nici o s c o r m o n e a l d e g h e r u e pe
p o d e a i nici o sritur n a p prin g a u r a d i n mijlocul ei,
aa c b n u i a c era g o a l i curat. O r i c u m , mai btu
n u d e cteva ori, i zorni i lactul pentru o mai
mare s i g u r a n . Satisfcut c f c u s e tot ce era posibil
n a c e a s t privin, o p o r n i p e d o c pn cnd ajunse
paralel c u u a ncuiat care sigila c s u a n care se
g s e a u b r c i l e i u n e l t e l e d e p e s c u i t d e p e m a l u l
lacului.
Gray i M o n i c a i prietenii lor notaser deseori n
timpul verilor; Faith se furiase i ea tot p e a c o l o n a p
ca s n o a t e a t u n c i cnd n u era nimeni n jur. Nu-i era
t e a m s fie s i n g u r n a p i tia ct d e adnc ar putea
s fie a p a p e lng d o c . innd bine ntr-o mn lanterna
sigilat n p u n g , se a r u n c n a p c u c a p u l nainte,
Ieind a p o i la suprafa, rsuflnd d i n g r e u din c a u z a
rcelii. n iulie i a u g u s t a p a era plcut d e c a l d dar
a c u m n u era dect sfritul lui mai i a p a mai pstra din
rceala iernii. Se a p u c s noate ncet nainte i napoi
ncercnd s s e o b i n u i a s c att c u t e m p e r a t u r a ct i c u
micrile i, d u p cteva m o m e n t e , se simi mai bine.
S u b c a s a n care s e i n e a u brcile a v e a s fie ntu
neric. A p r i n z n d lanterna prin p u n g a d e plastic, nu-i
mai p e r m i s e nici u n m o m e n t d e gndire. Inspirnd nde
l u n g , se s c u f u n d chiar d e la m a r g i n e a uii.
Vizibilitatea era r e d u s , chiar i c u lanterna, c e e a c e
n s e m n a c p e la mijlocul locului n care se afla c a s a
trebuia s fie la fel d e ntuneric c a n o a p t e a . D e a s u p r a ei
se z r e a ns u n d r e p t u n g h i d e lumin, c e e a c e n
s e m n a c locul d e intrare n u era o c u p a t d e vreo barc,
oare i-ar fi n g r e u n a t mult urcarea. Faith d d u d i n p i
cioare c a s s e ridice i s c o a s e c a p u l d i n a p chiar

360
nainte s-i fi dat s e a m a c a atins suprafaa. ntinse
mna i prinse m a r g i n e a deschizturii d u p care aez
lanterna p e s u p r a f a a s o l i d a p o d e l e i . N u m a i atunci i
permise s-i d e a prul la o parte d e p e fat c a s
p o a t e x a m i n a n voie interiorul.
Interiorul d e p o z i t u l u i era ntunecat i n general g o l .
Se ridic d i n a p i r m a s e pe p o d e a s c u r g n d u - s e ,
privind n jur i lsndu-i ochii s se o b i n u i a s c c u
s e m i o b s c u r i t a t e a d i n u n t r u . Mai demult, c s u a aceea,
n fapt o s i m p l c o n s t r u c i e rudimentar, fusese o c u
pat c u saltele i brci p n e u m a t i c e , c u veste d e salvare
agate p e crligele d i n perei. nainte b a r c a c u care se
p u t e a f a c e s c h i nautic ar fi fost aezat c u grij p e o
latur i b i d o a n e ntregi c u c o m b u s t i b i l ar fi fost rnduite
n s p a t e . ns, t o a t e a c e s t e a d i s p r u s e r . ntreaga cl
dire f u s e s e golit i curat; a c u m nuntrul ei nu se
mai g s e a u dect o m a i n d e t u n s iarba, d i n a c e e a pe
care t r e b u i a s-o m p i n g i , u n c o l a c d e srm p e n t r u re
parat gardurile i o m t u r r o a s d e atta folosin. Nu
exista nici o a n s c a u n cartu d e glon s mai fi rmas
p e a c o l o v r e m e d e d o i s p r e z e c e ani.
tiind c era inutil, n c e p u t o t u i s caute. Lumin
c u grij fiecare col n parte, lsndu-se p e mini i n
g e n u n c h i i cercetnd totul i d i n acel u n g h i . Nimic.
Ei bine, o r i c u m f u s e s e o ncercare destul d e hazar
dat, se c o n s o l s i n g u r . n c e r c a s e i se b u c u r a s e d e o
partid d e not ritr-o f r u m o a s zi nsorit.
Se s c u f u n d iari, notnd p e s u b d e p o z i t i ieind
a p o i la s u p r a f a n l u m i n a p u t e r n i c a soarelui. De
a c e a s t d a t n-o mai a t e p t a u nici u n fel d e surprize.
Linitit, s e u r c iari p e d o c i-i s c o a s e c o s t u m u l ud,
d u p care se u s c c u p r o s o a p e l e i se m b r c , feli
citndu-se c n u uitase s-i ia c u ea i lenjerie d e corp
p r o a s p t i uscat. Exceptnd prul u d , arta perfect
n o r m a l a t u n c i cnd a j u n s e a c a s .

361
R o b o t u l d e la telefon mai c o n i n e a nc d o u mesaje
din partea lui Gray.
U n d e eti, s c u m p o ? Dormi pn trziu i ai dat tele
fonul la mic? O s te mai s u n . "
Faith i a s c u n s e faa n p a l m e . Mainria s c o a s e u n
bip d u p care se a p u c a s r e d e a u n alt mesaj: N u poi
s amni la nesfrit. T o t v a trebui s vorbeti c u mine
mai d e v r e m e s a u mai trziu. Hai s c u m p o , ridic recep
torul."
Se d u s e la d u c a s-i c u r e e prul d e a p a din lac.
Auzi telefonul s u n n d chiar i atunci cnd a p a d e la d u
c u r g e a i n c e r c s i g n o r e senzaia c era hituit. Nu
era ns p r e a uor. Mesajele c o n t i n u a r t o t restul zilei,
fiecare n parte d e v e n i n d d i n c e n c e mai iritat. ncetase
s o mai alinte i s-o c o n v i n g i d e v e n i s e autoritar.
Faith, la naiba, ridic r e c e p t o r u l . Dac-i nchipui
c-o s te las s m ignori..." nchise fr s-i mai ter
mine ameninarea.
ntre telefoanele primite d e la Gray, reui s plaseze'
i e a unul la N e w Orleans, dar detectivul A m b r o s e n u
era d i s p o n i b i l n acel m o m e n t . i ls u n mesaj i a
t e p t s-o s u n e .
Era d e j a d u p - a m i a z trziu cnd o s u n . Faith ridic
receptorul n clipa n care i auzi v o c e a .
- La telefon Faith Hardy, d o m n u l e detectiv. Ai reuit
s-l gsii p e d o m n u l Pleasant?
- Nimic pn a c u m , d o a m n Hardy. mi pare ru. i
nici m a i n a lui n u a fost gsit nc. V o c e a i se mai
Inmuie. Cinstit s fiu, n u arat d e l o c bine. El n u avea
d e l o c profilul unei p e r s o a n e care s d i s p a r d e o d a t
din p r o p r i e v o i n ; n u avea d e c i n e s a u d e c e s f u g i
nu a v e a la c i n e s a u la c e s f u g . Este posibil s fi
pierdut c o n t r o l u l mainii, s fi avut u n atac d e c o r d , s fi
adormit la volan... D a c m a i n a a prsit d r u m u l i a
Intrat ntr-un iaz s a u ru... Ls fraza neterminat, dar

362
Faith n u avea nevoie d e mai mult c a s neleag c e e a
ce voise s-i s p u n . El b n u i a p r o b a b i l c v r e u n pescar
avea s d e a p e s t e c a d a v r u l d o m n u l u i Pleasant.
- O s m anunai? o p t i , n c e r c n d s-i rein la
crimile.
- Da, d o a m n , imediat c e aflm i n o i ceva.
Dar n u a v e a s a u d nimic, t o t u i . Faith p u s e recep
torul la loc n furc. G u y Rouillard f u s e s e ucis. Deja nu
mai era o s i m p l teorie; m a m a ei d o a r fusese martor.
D o m n u l Pleasant p u s e s e ntrebri c u tlc d e s p r e dis
pariia lui Guy. Oare u c i g a u l r m s e s e linitit n b a n c a
lui b n u i n d c n u existau nici u n fel d e d o v e z i , sau
p o a t e c f a p t u l c d o m n u l Pleasant era detectiv l s c o
s e s e d i n a m o r e a l ? Poate era chiar att d e nervos nct
s c o m i t n c u n asasinat?
Btrnelul acela d r g u era m o r t i n u m a i din vina ei.
N u , imediat ce acest g n d s e nregistra n mintea-i
hruit, fu respins c u fermitate. N u , n u era d e l o c vina
ei, era v i n a asasinului. N u a v e a d e g n d s-l a b s o l v e nici
m c a r d e o m i c parte d e vinovie.
S g s e a s c d o v e z i n sprijinul teoriei c u asasinarea
lui G u y a v e a s fie extrem d e dificil, mai ales d u p
d o i s p r e z e c e a n i . D o m n u l P l e a s a n t n s c h i m b lipsea
d o a r d e d o u sptmni. Dovezile n u erau distruse de
trecerea t i m p u l u i .
D a c s-ar fi a p u c a t i e a s o m o a r e p e cineva,
a t u n c i u n d e ar f h a s c u n s c a d a v r u l ? n cazul lui Guy,
r s p u n s u l cel mai p r o b a b i l rmnea lacul. P e vremea
cnd se c o m i s e s e crima, b a r c a c u m o t o r era n c acolo
Ce ar fi fost mai s i m p l u dect s se n d r e p t e spre mij
locul a p e i u n d e era c e a mai m a r e a d n c i m e , s n
g r e u n e z e c o r p u l i a p o i s-l a r u n c e peste b o r d ? nsa
a s e m e n e a j m p r e j u r r i b u n e lipsiser n cazul domnului
Pleasant. n primul rnd p e n t r u c p r o b a b i l nici nu fu
s e s e p e u n d e v a a p r o a p e d e a p i n al doilea rnd nu
A

363
mai exista b a r c a . Deci, u n d e s-ar fi d e b a r a s a t criminalul
de cadavru?
Pe u n d e v a pe u n d e s nu fie reperat c u uurin. i
existau destule p d u r i n jur p e n t r u o ngropare rapid.
Doar d e attea ori vntorii d d u s e r peste schelete n
g r o p a t e d e cine tie c n d . N u m a i c ucigaul reuise c u
m a r e s u c c e s s a s c u n d p r i m a crim, aa c d e ce s
n u fi ncercat aceeai m e t o d i n cazul celei d e a d o u a
c r i m e ? Dac se g n d e a bine, era a p r o a p e sigur c
lacul d e pe proprietatea familiei Rouillard era locul n
care t r e b u i a u efectuate cutrile.
N u m a i c nu p u t e a s-o f a c d e u n a singur. Era
d o r n i c s-i a s u m e orice t r e a b , dar tia foarte bine
cnd v e n e a m o m e n t u l s cear ajutoare. Lacul trebuia
d r a g a t . i asta c e r e a brci, o a m e n i i e c h i p a m e n t . eri
ful p u t e a o r d o n a a a ceva, dar mai nti trebuia s-l
c o n v i n g c era necesar i c lacul era locul n care
t r e b u i a s caute. i n u p u t e a s-o f a c fr s s p u n
c e e a c e tia d e s p r e m o a r t e a lui Guy.
i n u p u t e a s-i s p u n erifului t o a t p o v e s t e a fr
ca m a i nti s-i p o v e s t e a s c totul lui Gray. Nu p u t e a s-l
lase s afle totul de la altcineva, nu-i p u t e a tr familia
fr tire ntr-o a s e m e n e a grozvie. n c i u d a durerii care
nc i a p s a pieptul, n c i u d a faptului c i era prea
ruine s mai d e a ochii c u el, trebuia ntr-un fel s a u altul
s-i s p u n c b n u i a , n u , c era sigur c tatl lui
fusese omort, dar nu era t o c m a i sigur c p u t e a s-o
fac.
C h i a r n a c e l m o m e n t , t e l e f o n u l n c e p u s s u n e
Iari. Faith nchise o c h i i .
- D - o naibii Faith! V o c e a furioas a lui Gray se auzi
foarte clar d i n difuzorul telefonului. D a c n u ridici n
clipa a s t a receptorul s-mi s p u i c eti n regul, l s u n
pe M i k e M c F a n e i-i s p u n s vin a c o l o s...
Faith a p u c imediat receptorul.

364
- Snt n r e g u l ! url disperat, d u p care l trnti la
loc. Ce o m insistent!
Telefonul s u n iari, d u p t i m p u l necesar formrii
numrului.
- Bine, zise iari c n d i r s p u n s e r o b o t u l , pe u n t o n
c e v a mai c o n t r o l a t dei se simea nc furia. N-ar fi
trebuit s s p u n c e - a m s p u s . A m fost un m g a r i-mi
pare ru.
- i mie mi pare ru c eti un mgar, m u r m u r
Faith ctre aparat.
- Poi s-mi tragi u n ut n f u n d s a u s-mi dai o
p a l m mine, care d i n d o u doreti, c o n t i n u el. Dar s
nu-i n c h i p u i c-o s poti s m evii m e r e u , pentru c
nu a m d e g n d s permit s se ntmple aa ceva.
Se auzi clinchetul liniei atunci cnd nchise, iar ea se
r u g pe t c u t e c a acela s fie ultimul telefon.
ns telefonul s u n iari. Faith g e m u . Robotul rs
punse.
- N-am avut u n prezervativ n o a p t e a trecut, o in
f o r m el c u c a l m .
- A m observat, zise ea sarcastic aparatului, pentru
c el n-o p u t e a auzi.
- i a p u n e la btaie i ultimul b a n d i n b u z u n a r c
nici t u n u iei vreo pastil a n t i c o n c e p i o n a l , mai zise.
Gndete-te la asta. A p o i nchise iari.
- N e n o r o c i t e l e ! t i p a Faith insterizat, f a t a n r o i n du-i-se d e mnie. S se g n d e a s c . C u m s se mai gn
d e a s c i la altceva a c u m c el a d u s e s e c h e s t i u n e a pe
t a p e t c u atta amabilitate?
n c e p u s se nvrt prin c a s , s u p r a t i pe ea
nsi i p e Gray. N u . N u a v e a u nici o s c u z ; nu mai
erau a d o l e s c e n i iresponsabili, c o n d u i d o a r d e hor
m o n i i n u d e creier, dar, d i n p c a t e , exact aa se
c o m p o r t a s e r . C u m d e p u t u s e r fi att d e neglijeni?
Ar fi trebuit s se fi gndit nainte la posibilitatea unei

365
sarcini, dar f u s e s e att d e s u p r a t i d e jignit nct
a c e a s t posibilitate nici nu-i t r e c u s e prin minte.
Ei bine, venise a c u m , c a u n fel d e rzbunare. Ca i
c u m n-ar fi avut destule griji p e c a p .
Se speriase aa d e tare nct nu-i venise n minte s
c o n s u l t e calendarul i s n u m e r e zilele, dect d u p o
jumtate d e o r d e c h i n . Cnd o f c u , oft d e uurare.
Ciclul t r e b u i a s-i vin n mai puin d e o sptmn i
fusese m e r e u foarte regulat. Nu era nimic sigur, dar se
p r e a c n o r o c u l era totui d e partea ei.

A d o u a zi d i m i n e a a gsi un alt bileel. Faith avusese


mare grij s-i ncuie m a i n a d e cnd c u primul, nct
cel n o u f u s e s e b g a t c u grij p e s u b tergtorul d e
parbriz. l o b s e r v a s e a t u n c i cnd privise pe g e a m i
ieise a p o i s v a d d e s p r e ce era v o r b a . i, cnd i
d d u s e s e a m a d e s p r e c e e r a v o r b a , s e ferise s-l
ating. N u v o i a s tie ce s p u n e a . i era evident c
sttuse a c o l o a p r o a p e t o a t n o a p t e a , pentru c hrtia
era n c u m e d d i n c a u z c f u s e s e aezat a c o l o na
inte s c a d roua, iar cerneala s a u p a s t a c u care fusese
scris se ntinsese.
N u auzise nimic n n o a p t e a aceea, dei d o r m i s e ne
linitit iari. Dar cel puin nu era dect u n bilet i nu un
alt animal mutilat.
Era nc n pijama, de-abia i t e r m i n a s e micul d e j u n .
Lsnd biletul n acelai loc, se ntoarse n cas. n mai
puin d e c i n c i s p r e z e c e minute se m b r c , s e farda i-i
aranja prul, ieind iari p e u.
D e s c h i s e portiera i a r u n c pe s c a u n p o e t a . A p o i ,
c u m a r e atenie s n u rup hrtia u m e d , ridic ter-

366
gtorul i s c o a s e biletul, inndu-l de u n col c u art
torul i c u d e g e t u l m a r e . D u p care se urc n m a i n i
porni n t r o m b s p r e cldirea municipal.
Parc n fata piaetei, i , innd hrtia de col, u r c
grbit cele trei trepte late de la intrare. Chiar n spatele
uilor exista u n b i r o u de informaii i se opri cteva m o
m e n t e n p r e a j m a lui c a s-o ntrebe de femeia m i c u c u
pr albstrui u n d e a n u m e se afla biroul erifului.
- Chiar pe holul s t a d i n fa, d r a g , i a p o i la
stnga. F e m e i a art s p r e stnga ei, iar Faith i urmri
indicaiile c u atenie.
Mirosul cldirii era surprinztor de plcut, linitindu-i
nervii n c o r d a i . Era c o m p u s d i n mirosul hrtiei i al cer
nelii, al detergenilor, al a r o m e i mixte i m e r e u s c h i m
b t o a r e a o a m e n i l o r ce t r e c e a u pe a c o l o , i d i n a r o m a
verzuie a m a r m u r e i . Cldirea f u s e s e construit c u c i n c i
zeci s a u aizeci de a n i n u r m , cnd casele aveau n c
un caracter individual. Desigur, de-a lungul anilor f u
sese actualizat de cteva o r i , c u lumin de n e o n n
locul becurilor o b i n u i t e , c a bieii funcionari s plece
c u dureri de c a p d i n c a u z a luminii mult mai ieftine. A p a
ratele de c o n d i i o n a t aerul erau ataate peste t o t la fe
restrele cldirii, agate de ele c a nite lipitori, m a i ales
la ferestrele birourilor. T o t u i , n anumite locuri, mai ales
de-a l u n g u l holurilor, existau n c ventilatoare mari a g
ate de t a v a n , pstrnd aerul p r o a s p t i n micare.
La c a p t u l holului se ntoarse spre stnga, d e s c o
p e r i n d u n alt h o l naintea-i. La o distan de cinci ui
a j u n s e la unele mari i d u b l e , c u cuvintele D e p a r Seri"
stanate n partea stnga i cu t a m e n t u l fului" n partea
d r e a p t , c a s f o r m e z e cuvintele ntregi d o a r cnd erau
nchise. n spatele lor e r a o n c p e r e mare c u u n birou
de primire care p a r c u r g e a t o a t limea, n spatele lui
aflndu-se mai multe m e s e de lucru, staia radio, i d o u
birouri, unul care p r e a c e v a m a i mare dect cellalt.

367
Biroul cel mare a v e a n u m e l e erifului M c F a n e pe u i
era pe j u m t a t e a s c u n s privirii pentru c ua nu era
c o m p l e t d e s c h i s ci d o a r p e jumtate. Pe perei atrnau
fotografii ale fotilor erifi, n s u m n d probabil eforturile
comunitii c a u n fel d e mulumire a d u s lor. Nu era un
efect t o c m a i plcut.
O f e m e i e d e vrst mijlocie m b r c a t ntr-o uniform
m a r o n d e ajutor d e erif, i nl c a p u l n v r e m e ce
Faith se a p r o p i a d e b i r o u .
- Ce p o t s fac p e n t r u d u m n e a v o a s t r ?
- A vrea s v o r b e s c c u eriful M c F a n e , v r o g .
Femeia o privi p e d e a s u p r a ochelarilor d e vedere,
r e c u n o s c n d - o p r o b a b i l d u p vizita c u d o u zile n
urm. Dar n u f c u dect s-o ntrebe m o r o c n o a s .
- i c u m v numii?
- Faith Hardy.
- S v d d a c nu c u m v a e o c u p a t .
Se n d r e p t s p r e biroul erifului, btnd o dat n
u, c a imediat d u p a c e e a Faith s a u d murmurul
vocilor lor. Femeia iei a p o i din b i r o u , se ntoarse la
locul ei i-i s p u s e :
. - Putei intra.
eriful iei n p r a g u l biroului c a s-o ntmpine.
- B u n d i m i n e a a , d o a m n Hardy. Ce mai facei?
Ca r s p u n s , Faith ridic bileelul.
- A m mai primit unul.
U m o r u l d i s p r u d e p e faa erifului, fiind nlocuit d e
ngrijorare.
- Nu-mi place d e l o c t r e a b a asta, m u r m u r el, lund
un plic p e n t r u d o v e z i d e pe un birou i inndu-l d e s
fcut c a Faith s b a g e a c o l o biletul. Ea se d e s c o t o r o s i
de el c u aerul c u i v a care t o c m a i a s c p a t d e c e v a ru
mirositor. i c e s p u n e d e d a t a asta?
- N u l-am citit. L-am gsit s u b tergtorul d e parbriz
azi-diminea d u p c e m-am trezit. N-am atins dect u n

368
colt c a s n u stric a m p r e n t e l e s a u ce-o mai fi rmas din
ele. Hrtia e u d , explic ea.
- Roua. Asta n s e a m n c a stat a c o l o cteva ore.
De fapt, d e j a a v e m cteva a m p r e n t e b u n e , d e la cellalt
bilet i d e p e cutie. P r o b l e m a este c nu v o m p u t e a s-l
g s i m p e f p t a dect d a c i s-au mai luat amprentele i
nainte. O invit n b i r o u i p u s e plicul c u biletul pe
b i r o u . D a c t o t n u l-ai citit n c , hai m c a r s v e d e m
c e s p u n e . i d e s c h i s e sertarul, i, d u p c e c o t r o b i
n u n t r u cteva minute, s c o a s e la iveal o p e n s e t d e
sprncene. F o l o s i n d u - s e a p o i d e p e n s e t i d e vrful
u n u i c r e i o n , d e s f c u c u d e s t u l g r e u t a t e hrtia u d .
Faith i strmb puin gtul c a s p o a t citi i ea literele
n e g r e : Nu eti dorit aici pleac nainte s-o peti. A c e
eai p e r s o a n , oft eriful. Fr p u n c t u a i e .
- O caracteristic deliberat oare?
- T o t c e se p o a t e , dar p o a t e s fie foarte d e p a r t e de
stilul p r o p r i u , u n fel d e camuflaj. Se ncrunt n direcia
ei. D o a m n Hardy, Faith, Gray i c u mine, ti-am s p u s
a m n d o i zilele t r e c u t e c locuitul a c o l o s i n g u r p o a t e fi
periculos.
- Nu a m d e g n d s m mut, i r s p u n s e ea, repetnd
a c e a fraz p o a t e a s u t a o a r d e cnd f u s e s e a c o l o cu
d o u zile n u r m c a s f a c u n raport c u privire la
pisica m o a r t ,
- A t u n c i ce-ai s p u n e s-i iei u n cine? N u trebuie
n e a p r a t s fie u n cine d e paz, ci unul care s scoale
i morii d i n g r o a p d a c a u d e c e v a p e afar.
l privi uluit. Un cine. N u a v u s e s e niciodat vreun
animal d e c a s , u n favorit, a a c a c e a soluie foarte
s i m p l nici m c a r nu-i t r e c u s e prin c a p .
- Pi, c r e d c aa o s fac. M u l u m e s c , domnule
erif. C r e d c e o idee foarte b u n .
- Bine. la-i unul ct mai curnd posibil. Oprete-te pe
la cresctorie i c u m p r unul tnr, s n t o s . Un pui pe

369
jumtate c r e s c u t ar fi cel mai bine, nc destul d e mic c a
s s e a t a e z e r e p e d e d e t i n e , dar s u f i c i e n t d e m a r e
nct s p o a t ltra c u for, n u d o a r s scnceasc. i
a r u n c iari privirile la biletul d e pe birou. Iar eu tot ce
pot face d e o c a m d a t este s-i p u n pe cei d e aici s
treac p e lng c a s a t a d e cteva ori la fiecare s c h i m b .
Adevrul este c n u a v e m prea multe d e care s ne
legm.
- i cteva bilete d e a m e n i n a r e i o pisic m o a r t
n u snt chiar c r i m a s e c o l u l u i .
El i zmbi ncntat, s e m n n d foarte bine c u H u c k leberry Finn.
- N u l p o t a g a nici m c a r p e n t r u cruzime fa d e
animale. D a c asta t e f a c e s te simi ceva mai bine, s
tii c pisica n-a f o s t torturat. A fost victima unui a c c i
d e n t d e m a i n , d a c se p o a t e s p u n e aa. i cineva a
luat-o d e p e o s e a , asta-i tot. i asta m face s m
simt c e v a mai bine n legtur c u situaia asta. U n u i
p s i h o p a t adevrat i-ar fi f c u t mare plcere s tortureze
pisica.
N u m a i c asta n-o f c u d e l o c s se simt mai bine.
Amintirea t r u p u l u i aceluia micu i sfrmat n c o f c e a
s-i fie ru d e fiecare d a t cnd i v e n e a n minte. De
sigur, pisica era tot m o a r t , ns f u s e s e lovit d e o m a
in i asta n s e m n a c p r o b a b i l murise instantaneu. N u
p u t e a s u p o r t a gndul c suferise.
Prsi d e p a r t a m e n t u l erifului, d o r i n d s se ntoarc
a c a s . La j u m t a t e a d r u m u l u i prin holul cel l u n g , zri
d e o d a t u n b r b a t bine cldit c u pr lung i n e g r u care
se o p r i s e s stea d e v o r b c u f e m e a m r u n i c i c u
pr albstrui d e la intrare.
Inima lui Faith a p r o a p e c se opri. Fr s se mpie
dice, se rsuci c a s se ntoarc spre d e p a r t a m e n t u l pe
care t o c m a i l prsise, speriat la gndul d e a-l ntlni
fa n fa d u p ultima ciocnire pe care o avuseser.

370
Era o reacie pur instinctiv; mintea i s p u n e a c ar
trebui s stea d e v o r b c u el, dar trupul c p t a s e p a r c
aripi.
Auzi v o c e a g r o a s p e care ar fi r e c u n o s c u t - o ori
u n d e i i g r b i paii. Cnd ajunse la col, nainte s
c o t e a s c se ntoarse i l v z u v e n i n d c u pai mari n
direcia ei, picioarele-i lungi scurtnd d i s t a n t a dintre ei
c u o rapiditate alarmant. Ochii lui negri o u r m r e a u
nendurtori.
D d u r e p e d e colul i d e s c o p e r i n s t n g a toaleta
femeilor. V z u s e m n u l i o z b u g h i n u n t r u , d u p care
trnti ua, rmnnd n e m i c a t c u o m n a p s a t pe
piept p e n t r u a-i mai liniti inima. Privi n jur. Era s i n g u r
n toaleta m i c c u d o u c a b i n e i r m a s e s atepte s
a u d paii lui grbii trecnd prin faa uii.
U a n s se d e s c h i s e brusc, fornd-o s sar n
s p a t e c a s n u fie izbit. Gray u m p l u d e s c h i d e r e a , mare
i m u s c u l o s i amenintor, c u o n c r u n t t u r ntunecat
pe fa. Ochii i strluceau c a o g h e a n e a g r .
Faith n c e r c s se d e a n a p o i n s s e lovi d e p o s
t a m e n t u l d e m a r m u r c a r e c o n i n e a i c e l e d o u c h i u
vete. Era p u i n l o c d e m a n e v r e n c a m e r a m i c de
toalet.
- N u poi s intri aici!
El f c u u n p a s nainte i nchise ua.
- Eti chiar a a d e sigur?
Ea inspir adnc, cutnd s se c a l m e z e .
- 0 s intre c a r e v a peste n o i .
- Poate. El n c e p u s se a p r o p i e , a a d e mult, nct
Faith c a s-l p o a t v e d e a la fa era d e j a o b l i g a t s-i
lase c a p u l p e spate. S a u p o a t e c n u . T u ai ales locui
sta, n u e u .
- N u a m ales nimic, izbucni ea. n c e r c a m doar s \c
evit...

371
- A m observat, i r s p u n s e el c u a m r c i u n e . i c e
caui aici?
N u v e d e a nici u n motiv p e n t r u care s nu-i s p u n i
lui.
- Azi-dimineat a m gsit u n alt bilet p u s pe main.
L-am a d u s erifului M c F a n e .
Gray s e n c r u n t i mai mult.
- D-o naibii, Faith...
- El mi-a s u g e r a t s-mi c u m p r u n cine, i zise,
ntrerupnd njurtura. T o c m a i v o i a m s m ndrept s p r e
cresctorie.
- E o idee bun... Dar n u e cazul s te mai o m o r i s
bai d r u m u l pn la c r e s c t o r i e ; o s-i a d u c e u un cine.
De c e n-ai r s p u n s ieri la telefon?
- Pentru c n-am vrut s s t a u d e v o r b c u tine. i
ridicjDrivirile s p r e fata lui. i o s-mi c u m p r s i n g u r u n
cine, m u l u m e s c . i n u snt gravid.
Sprncenele lui n e g r e se arcuir.
- De u n d e tii att d e bine? i-a i venit ciclul?
- N u , dar n u este n partea c e a b u n a lunii.
El forni dispreuitor.
- S c u m p o , e u snt catolic. tiu o mulime d e copii
care a u n c e p u t p e c n d erau n partea c e a b u n a lunii.
- Poate c a a e, dar p o i s m crezi p e cuvnt cnd
i s p u n c n u snt gravid. n v r e m e ce v o r b e a , Faith
n c e r c a s s e furieze p e lng el.
G r a y i p e t r e c u u n bra p e d u p talia ei, n l n uind-o,
- Pentru n u m e l e lui lisus, stai n e m i c a t , i zise iritat.
M e r e u ncerci p a r c s fugi. Ce-i n c h i p u i c-o s-i fac?
- Acelai lucru p e care l-ai f c u t i d a t a trecut cnd
n e - a m ntlnit, i-o n t o a r s e , d u p care se nroi. Att de,
mult ct se t e m u s e d e ntlnirea c u el, a c u m n u mai
s i m e a dect o b i n u i t a stare d e excitare. Indiferent d e

372
situaie, alturi d e el n u p u t e a fi linitit, fie c era v o r b a
d e o ceart s a u d e altceva. Gray nu era d e l o c o m u l
care s s t i m u l e z e i mai tare plictiseala semenilor din
jur. Era p r e a mare, prea plin d e via, prea copleitor
din p u n c t d e v e d e r e sexual. Chiar i pe v r e m e a cnd era
copil ea tot r e a c i o n a s e c i u d a t la prezena lui, iar a c u m
cnd d e v e n i s e femeie, efectul a s u p r a ei era d e z e c e ori
mrit. Desigur, avea s n c e r c e s nu-l lase s v a d
t r e a b a asta, dar nu se p u t e a mini singur. Deja trupul i
se n c o r d a s e , nclzindu-se i u m e z i n d u - s e c a r s p u n s
la a t i n g e r e a i a p r o p i e r e a lui. Era ceva instinctiv i c o m
plet s e p a r a t d e c e e a ce-i dicta mintea.
P l e o a p e l e se lsar a s u p r a ochilor ntunecai, a c o perindu-i p e trei sferturi, ascunzndu-le licrul.
- i-a p l c u t , i zise p e o v o c e catifelat i p e r i c u
loas. N u n c e r c a s te prefaci c n-ai vrut i t u . A m
simit fiecare fior, s c u m p o .
Faith s i m i c u m i se n r o e a u obrajii i n u d o a r de
jen. D a c m c a r n-ar fi atins-o, d a c n-ar fi stat att de
a p r o a p e nct s-i p o a t s a v u r a a r o m a masculin.
- N u , i r s p u n s e la fel d e catifelat. N-am s p u s aa
ceva. Se o p r i , ncercnd s a d u n e suficient curaj pentru
m i n c i u n a vieii. Pur i s i m p l u n u vreau s-o fac iari. A
fost o g r e e a l i...
- Mini. Privirile lui se lipiser p a r c d e snii ei. A p o i ,
ncet, i r i d i c ochii, i expresia feei se s c h i m b iari,
n c o r d n d u - s e din c a u z a dorinei. i s-au ridicat sfrcu
rile, i o p t i , i nc nici m c a r n u te-am srutat.
Faith s i m i c se s u f o c . N u era nevoie s se uite n
j o s c a s-i d e a s e a m a c s p u n e a adevrul; simea deja
n c o r d a r e a care-i strnsese snii i c u m sfrcurile se fre
c a u d u r e r o s d e d a n t e l a care-i ncorseta. Cldura se
a c u m u l a s e d e j a n trup, a d u n n d u - s e ncetul c u ncetul
spre pntec. i privi neajutorat.

373
Pomeii lui Gray se nroiser, iar respiraia se ac
celerase.
- Faith, m u r m u r .
T e n s i u n e a era c a o c o a r d ntins la m a x i m u m ntre
ei vibrnd d i n c a u z a ncordrii. i Faith simi d e o d a t c
a c e a c o a r d sensibil p a r c se m i c o r a t o t mai mult,
mpingndu-i inexorabil u n u l s p r e cellalt. Speriat, i
lipi palmele d e pieptul lui, m p i n g n d u - l fr rezultate.
- N u se p o a t e , i zise slbit. Nu aici, pentru numele
Domnului!
El ns n-o ascult. Ochii i priveau c u nesajDuzele.
D u p care o ntreb a b s e n t , n v r e m e c e minile o prin
seser d e talie, trgnd-o s p r e el:
- Cum?
Faith g e m u , s i m i n d t r u p u l acela tare i viril lipit d e
ea. El i c o b o r c a p u l c a s-o srute, i , a u t o m a t i
ridic i e a buzele. Buzele lui erau m o i i g u r a fierbinte.
R s p u n s u l o ncnta, la fel d e puternic c a i marea, iar
minile ncetar s-l mai m p i n g , a p u c n d n s c h i m b m a
terialul cmii c a s-l t r a g m a i a p r o a p e . El o strnse i
mai tare, nclinndu-i c a p u l c a s p o a t adnci srutul.
Ea m o r m i d i n c a u z a plcerii, rspunzndu-i la fel d e
voluptuos.
El se c u t r e m u r i i a p u c fesele c a s-o ridice i
s-i preseze erecia d e pntecul ei. F o c u l dorinei ex
p l o d ntr-un fel d e i n c e n d i u pustiitor, lipindu-i p a r c
unul d e cellalt. Gray i eliber a p o i g u r a i m u r m u r
un lisuse", tremurat, n v r e m e ce-i ridica f u s t a i-i d
d e a chiloii j o s p e c o a p s e .
P o s t a m e n t u l d e m a r m u r p r e a foarte r e c e pe s u b
fesele g o a l e , i Faith tresri p u i n d i n c a u z a o c u l u i ,
ieind p e n t r u o s e c u n d , d i n hul acela n t u n e c a t d e
dorin oarb.
- A t e a p t , izbuti s s p u n .

374
- N u p o t , v o c e a lui era t r e m u r t o a r e i aspr. i prin
s e s e c o a p s e l e c u o mn n v r e m e ce se a p l e c a s e s-i
s c o a t chiloii d e tot. nainte s p o a t reaciona, el deja
se ridicase i n c e p u s e s-i aranjeze poziia d e p e p o s
t a m e n t u l rece. Desfcndu-i larg picioarele, se vr ntre
ele, c u t n d s-i d e s f a c c u g r a b fermoarul d e la p a n
taloni. G e m u uor a t u n c i cnd eliber c a r n e a ntrit,
g h i d n d u - s e a p o i c u precizie spre ea. Faith i vr u n
ghiile n c a r n e a umerilor lui atunci cnd simi mdularul
fierbinte p r e s n d a s u p r a pliurilor m o i , n g r o p n d u - s e ntre
ele, i c u t n d d e s c h i d e r e a din trupul ei. n cele din
u r m Gray o gsi i g e m u d e plcere atunci cnd i
n c e p u invazia g r e o a i e . Se m p i n s e n ea, lrgind-o d u
reros. Mai ales c Faith n c simea durerea d e d u p
prima d a t i a c u m p r e a i mai mare c a atunci.
Imediat c e p r i m a parte intr, el se opri, lipindu-i
fruntea u m e d d e u m r u l ei.
- D o a m n e , eti la fel d e strmt c a un p u m n , i opti.
Faith t r e m u r a violent, a a c o trase a p r o a p e d e el,
cutnd s-o mngie p e s p a t e i s-o liniteasc. D u p un
m o m e n t , se m i c uor, ncercnd s-i rein micrile
s p a s m o d i c e c a r e d u c e a u d i r e c t la o r g a s m , c u t n d s
r e i n p l c e r e a a c e e a d u r e r o a s c a r e - i f c e a pe
a m n d o i s se c u t r e m u r e . E destul s intru i a p r o a p e
c-i d a u d r u j n u ' . V o c e a i era ngroat, iar respiraia
c a l d i t r e c e a p e lng ureche. n c e p u s se m p i n g
c e v a mai t a r e i mai r e p e d e . Faith simi c a p u l tare al
penisului m i c n d u - s e n interior i muchii vaginului se
strnseser n jurul lui fcnd-o s se c u t r e m u r e d e pl
cere. G e m u iari, nfigndu-i unghiile n umerii lui i
c u t n d s c o n t r o l e z e g r a b a a c e e a n e b u n . El se apuc
s njure, cuvintele prnd grele din c a u z a deliciului pe
care p r e a s-l simt. Punndu-i minile p e fesele goale,
o trase la m a r g i n e a p o s t a m e n t u l u i , poziionnd-o n aa

375
fel nct c u fiecare m p i n g e r e s se lipeasc i d e
cuul m u g u r e d e c a r n e d e la c a p t u l sexului ei.
exact c e e a c e f c u s e i nainte, iar ea n u avea nici
fel d e a p r a r e m p o t r i v a acelei m e t o d e , aa c u m
a v u s e s e nici p r i m a o a r .

mi
Era
un
nu

Gray n c e p u s se mite mai r e p e d e , ncercnd s


a j u n g mai iute s p r e o r g a s m . Faith se simea c a p u s
pe jar, a r c u i n d u - s e c a s-i ntlneasc oldurile, t e n s i u
nea extatic dintre picioare a d u n n d u - s e tot mai mult,
ieind d e s u b c o n t r o l , t r u p u l ntreg fiindu-i p a r c furat
d e p l c e r e a slbatic p e c a r e o mai c u n o s c u s e o dat.
Ua scri atunci c n d n c e p u s se d e s c h i d .
Gray f c u o micare fulgertoare, lipindu-i p a l m a
d e u i nchiznd-o la loc nainte s se fi d e s c h i s mai
mult d e civa centimetri.
- Hei! i p i n d i g n a t o f e m e i e d e cealalt parte.
- Locul sta e o c u p a t , i r s p u n s e Gray rguit, fr
s-i s c a p e t o t u i nici m c a r o s i n g u r micare. Du-te n
alt parte. Faith n u p u t u s p u n e nimic. Ochii i se lr
giser d e s p a i m , dar n u p u t u dect s-l priveasc ne
ajutorat.
Gray i dezveli dinii ntr-un fel d e rnjet fioros, a p o i
c a p u l i c z u n fa n v r e m e c e se m i c a t o t mai re
p e d e , satisfacia d e p l i n fiind d o a r la cteva m o m e n t e
deprtare.
Faith s e s c u t u r violent a t u n c i cnd t e n s i u n e a a d u
nat s e risipi d e o d a t , lsnd-o p r a d senzaiilor sl
batice. T r e m u r n d i m p i n g n d u - s e n el, i n g r o p a faa
la pieptul lui, m u c n d c m a a c a s-i n b u e g e
metele d e plcere.
El c o n t i n u a s-i in p a l m a lipit d e u, c u mna
d r e a p t strngndu-i f u n d u l c a s s e a n c o r e z e mai bine.
Se mai m p i n s e n ea d e dou-trei ori, d u p care se
s c u t u r violent. C a p u l i c z u p e s p a t e i d i n piept i iei

376
un e a m t g u t u r a l .
In u c o n t i n u a u btile insistente.
- C e c a u i a c o l o ? t i p a f e m e i a deja isterizat. Aia este
t o a l e t a d o a m n e l o r . N u ar trebui s te afli a c o l o .
ncet, Gray i nl c a p u l . Expresia din ochii lui era
indescifrabil, c a i c u m n u i-ar fi venit s c r e a d c e e a
ce t o c m a i s e ntmplase. Lu o g u r d e aer d u p care
explod:
- D-o d r a c u l u i , f e m e i e ! mri c u o indignare plin d e
furie. N u poti s-ti dai s e a m a c snt o c u p a t ?
Faith n c e p u s rd n h o h o t e .

CAPTOIUI 1 8

Faith n u mai f u s e s e n viata ei att d e stnjenit. Cnd


a j u n s e a c a s , n c u i e c u r e p e z i c i u n e t o a t e uile, de
p a r c asta ar fi p u t u t s-o ajute c u ceva. Nu-i amintea
foarte bine d e d r u m u l p e care-l f c u s e pn s a j u n g
a c a s , n s c h i m b i a m i n t e a n detaliu fiecare pas pe
care-l f c u s e prin cldirea m u n i c i p a l , c u obrajii n fl
cri i c o a p s e l e lipite u n a d e cealalt i fiecare privire
c u r i o a s care-o f c u s e s se n c o r d e z e toat. T o t u i ,
pn la u r m izbutise; ieise d e a c o l o c u brbia ridicat
i p e fat c u u n aer d e S n u ndrzneti s s p u i c e v a " .
Se pare c f i g u r a a c e e a i reuise d i n plin pentru c
nimeni n u o o p r i s e .
Srise d e p e p o s t a m e n t imediat ce Gray o eliberase,
d u p care s e n c u i a s e ntr-una d i n c a b i n e . n v r e m e ce
n c e r c a s se curee p u i n , chicoteli isterice i z g u d u i a u
ntregul c o r p . S o s i r e a chiloilor peste peretele cabinei o
f c u s e s h o h o t e a s c nestpnit. Cnd l auzise a p o i pe
Gray cerndu-i s t a c , n u se mai p u t u s e c o n t r o l a deloc,
i mai s p u s e s e p a r c i altceva, dar n u reuise s-l
neleag, i, u n m o m e n t mai trziu, auzise ua scrind
n v r e m e ce o d e s c h i s e s e i prsise toaleta d o a m
nelor. Desigur, imediat d u p a c e e a se d e s c h i s e s e iari

378
i o p e r e c h e d e pantofi lbrai i fr t o c p a r c a s e r n
c a b i n a alturat ei. Proprietara pantofilor era d e ase
m e n e a i proprietara v o c i i isterice d e la u i se p r e a
c era n c e x t r e m d e i n d i g n a t .
- Ar t r e b u i s-l a n u n p e erif, s p u s e s e fnoas, d e s
tul d e tare c a Faith s-o p o a t auzi peste h o h o t e l e d e rs
c a r e o z g u d u i a u n c . S a f a c a a c e v a n t o a l e t a
d o a m n e l o r . Fr s mai p u n e m la s o c o t e a l cine ar fi
putut intra, p o a t e v r e o m a m c u v r e u n c o p i l a i d o a r
nchipuie-i c o p i l u l s v a d a a ceva. Este p c t o s i
d e z g u s t t o r felul n c a r e o a m e n i i n u mai au nici un fel
d e ruine...
n t r e a g a t i r a d f u s e s e a c o m p a n i a t d e uvoiul c o n
stant d e urin care se s c u r g e a n closet. Evident, parte
din i n d i g n a r e a i d i n furia femeii se d a t o r a s e faptului c
a v u s e s e o nevoie a c u t d e toalet. ncercnd s-i stp n e a s c rsul, Faith profitase d e faptul c f e m e i a prea
foarte o c u p a t , i f u g i s e p e nesimite d e a c o l o . Imediat
a j u n s n h o l , c u t a s e s-i i m p r i m e u n aer d e n o n a
lant, n d r e p t n d u - s e c u vitez s p r e m a i n . Gray n u era
pe nicieri la v e d e r e , dar d e fapt nici n u l c u t a . Pro
babil s e a s c u n s e s e la t o a l e t a brbailor.
Faith se ls s c a d p e u n s c a u n n buctrie i i
a c o p e r i faa c u minile, g e m n d d e c o n s t e r n a r e i de
jen. C e n u era n r e g u l c u e a d e n u reuea s-i reziste
chiar i a t u n c i c n d s e aflau ntr-un loc public? Toaleta
din cldirea municipal.
Pn i Ren6e f u s e s e mai dis
cret.
T e l e f o n u l n c e p u s s u n e , dar n u f c u nici o micare
c a s m e a r g i s r s p u n d . R o b o t u l prelua mesajul i
auzi d e o d a t v o c e a p r o f u n d a lui Gray, n u m a i c nu
n e l e g e a n i m i c , era p r e a d e p a r t e . A p o i G r a y n c h i s e i
d u p n u m a i cteva m i n u t e , t e l e f o n u l s u n iari. De
a c e a s t d a t , Faith r e c u n o s c u v o c e a lui M a r g o t . tia ca
ar fi trebuit s m e a r g i s r s p u n d , dar n-o f c u . Pur

379
i s i m p l u n u se s i m e a n stare s poarte o conversaie
n o r m a l ; nervii i erau n c tensionai i nc mai simea
efectele revrsrii d e adrenalin. Nu nelegea c u m d e
drogaii d e v e n e a u d e p e n d e n i d e otrava lor, pentru c
n u m a i gndul o f c e a s se s i m t ru, dar se prea c
ea i c u Gray d e v e n i s e r a m n d o i d e p e n d e n i de risc, i
asta era cumplit.
Cnd p r e s u p u s e c g e n u n c h i i i deveniser destul de
stabili ca s-o susin, se ridic i se ndrept spre baie.
Ceea ce d o r e a cel mai mult n acel m o m e n t era un d u
fierbinte.

Gray s c u t u r d i n c a p a nencredere fa d e c o m p o r
tarea lui, n v r e m e c e c o n d u c e a m a i n a pe d r u m u l spre
l o c u i n a lui Faith. Era sigur c era acas, dei nu-i rs
p u n s e s e la telefon. Nici n acel m o m e n t nu-i v e n e a s
c r e a d c e e a ce f c u s e r , sau fora a c e e a nesbuit
care-i m p i n s e s e s-o fac. Nu f c u s e c e v a att d e p r o s
tesc nici mcar pe cnd era a d o l e s c e n t , dei numai b u
nul D u m n e z e u mai tia ct d e slbatic fusese i atunci.
Forni s o n o r , ncercnd s-i stpneasc h o h o t u l de
rs. C o t o r o a n a aia afurisit. Faith srise d e pe p o s t a
m e n t i se n c h i s e s e n c a b i n , rznd c a o n e b u n , i pe
el l l s a s e a c o l o c u o m n p e u c a s-o i n n c h i s
i c u p a n t a l o n i i n vine. Reuise pn la u r m s-i
s c h i m b e poziia i s in ua nchis c u spatele c a
s-i p o a t ridica pantalonii. Chiloii lui Faith erau i ei
pe j o s , azvrlii lng picioarele lui, a a c i ridicase i-i
a r u n c a s e p e s t e peretele cabinei, iar ea n c e p u s e s rd
i mai tare n p o f i d a ordinului lui d e a se potoli. i
celei btrne d e afar nici prin c a p nu-i t r e c e a s plece
d e a c o l o ; c o n t i n u a s b a t tot mai tare n u, fcnd

380
hrmlaie. ntre ea i Faith a p r o a p e c asurzise.
ntr-un final i strigase lui Faith s se ntlneasc n
faa cldirii dar nu fusese t o c m a i sigur c-l auzise, mai
ales c h o h o t e a isteric mai d e p a r t e . N u mai era nimic
d e fcut dect s ias d e a c o l o c u t u p e u . D u p c e
privise n jos ca s se asigure c totul fusese ncheiat
c u m trebuia, deschisese u a i ieise, dnd nas n nas
c u o femeie mic de nlime i foarte gras, roie la
fa d i n cauza indignrii. ncercase s ipe furioas la el,
ns Gray i-o tiase scurt.
- Toaleta brbailor era plin, i strigase. Ce-ai fi vrut
s fac, s m pi
P care se ndreptase spre
toaleta brbailor care era la u n metru distan, i se
sprijinise de perete pn c n d umerii n c e t a s e r s - i mai
tremure din cauza rsului reinut, i asta d e o a r e c e c o t o
roana cea btrn i replicase imediat:
- i atunci unde te-ai piat, n chiuvet?
lisuse! ncepu iari s rd. O tia p e btrna c o
toroan, cel puin din vedere. Lucra la biroul d e i m p o " zite. Povestea c i f c u s e d e c a p c u o fust n toaleta
doamnelor urma s fie aflat d e t o a t cldirea pn la
ora amiezei, i n tot oraul pn a d o u a zi.
Zmbetul i dispru. Faith avea s fie ngrozit.
Probabil c oricum era ngrozit. Nu-l ateptase n
fa, deci, desigur, se n d r e p t a s e s p r e c a s c u cea mai
mare vitez posibila, baricadndu-se n siguran. Mi
cua lui puritan era p r o b a b i l d e j a b o l n a v d e ' s t n j e neal i de jena.
n

D u

Oft de uurare atunci c n d i v z u m a i n a p e aleea


din faa casei. Intr i el p e alee, dar n u opri lng a ei.
i manevr maina c u iscusin pn n spatele casei,
nconjurnd micul depozit n care-i inea m a i n a de
tuns iarba. Gardul de trifoi agtor i g e n e r a t o r u l elec
tric puteau s-o ascund destul d e bine. Ii b g Jaguar-u\
pn cnd capota atinse g a r d u l d e trifoi, d u p c a r e c o -

381
bor, privind c u grij n toate direciile. o s e a u a nu se
vedea d e l o c d i n locul acela, c e e a ce n s e m n a c nici
maina lui n u era vizibil de pe o s e a . Se simea c a un
idiot, dar s p e r a din suflet c a Faith s aprecieze grija i
osteneala p e care i-o d d u s e pentru a-i proteja re
putaia.
Se n d r e p t imediat spre ua d e la buctrie n care
btu n e r b d t o r . Ea nu-i d e s c h i s e aa c se a p u c s
bat iari.
- Faith, d e s c h i d e ua.
Faith era d e cealalt parte a uii, c u o mn ntins
spre p e r d e a u a d e la geamlc. T o c m a i voise s-o d e a la o
parte ca s v a d c i n e i btea la ua din spate. A p r o a p e
c-i ieise d i n piele d e t e a m cnd auzise maina intrnd pe alee i a p o i trgnd n spatele casei. Se simea
uurat c era Gray, dar, dintre toti oamenii c u care n-ar
fi vrut s d e a n a s n n a s n acel m o m e n t , el era n c a p u l
listei.
- Pleac, i zise.
Clana s e z g u d u i .
- Faith. i s p u s e s e numele pe un t o n foarte calm,
rezonabil. T r e b u i e s s t m d e v o r b , iubito.
- De c e ?
- Pentru c t r e b u i e s lmurim nite lucruri.
Fr n d o i a l , dar nu avea d e l o c chef s-o fac. Pre
fera s fe la i s se a s c u n d pn cnd t o a t j e n a
a c e e a c u m p l i t avea s dispar.
- Poate mine, n c e r c s-l amne.
- A c u m . lat-o, n o t a cea blnd dar infexibil care-o
avertiza c d a c nu d e s c h i d e a ua, n z e c e s e c u n d e
avea s fie b u c i . Neajutorat i plin d e resentimente,
o descuie.
El pi n u n t r u i imediat d u p a c e e a rsuci iari
c h e i a n b r o a s c , privirea lui rmnnd lipit d e ea. De-abia ieise d e s u b d u i nu avusese t i m p s se m b r a c e

382
atunci c n d auzise m a i n a intrnd p e alee. i nfcase
doar halatul d e baie d i n s p a t e l e uii i l p u s e s e p e ea.
Halatul n u a v e a nimic s e d u c t o r , era d o a r d i n b u m b a c
alb, flauat, legat n talie. Din p c a t e , era teribil d e c o n
tient c p e d e d e s u b t , r m s e s e n c u m e d i goal.
Ii strnse reverul p e s t e sni.
- i d e s p r e c e ai vrea s d i s c u t m ?
Un zmbet incredibil d e blnd i lumin fata atunci
cnd o privi.
- V o r b i m mai n c o l o , i zise n v r e m e ce-o slta n
brae.

D o u ore mai trziu, s t t e a u ntini i transpirai prin


tre cearceafurile ifonate i rsucite d i n patul ei. Soarele
amiezei n c e r c a s p t r u n d prin o b l o a n e l e ferestrei,
trasnd p e p o d e a linii albe. O briz u o a r strnit de
ventilatorul d i n t a v a n i f c e a lui Faith pielea d e gin,
ntreg c o r p u l i era extrem d e sensibil i c r e d e a c putea
simi fiecare fir d e pr c e i se ridica p e bra din cauza
c u r e n t u l u i . Inima i b t e a ncet i regulat, venele i ar
terele i p u l s a u uor c u fiecare btaie n parte. Gray
z c e a ntins p e s p a t e , c u ochii nchii n v r e m e ce piep
tul i se ridica c u greutate, iar e a s t t e a ntr-o parte, cu
c a p u l p e u m r u l lui.
T r e b u i s t r e a c v r e m e n d e l u n g a t nainte s simt
c era c a p a b i l s s e mite. Mdularele i erau greoaie
i fr v l a g , d e p a r c le-ar fi lipsit oasele. n acele dou
o r e care t r e c u s e r o p o s e d a s e d e trei ori, c u atta fero
citate nct c e e a c e s e p e t r e c u s e n cldirea municipala
p a r c f u s e s e d o a r u n s i m p l u aperitiv. i a a d e plin do
for c u m f u s e s e f o a m e a lui p e att d e potrivit fuseso
r s p u n s u l ei. Se a g a s e d i s p e r a t d e el, nfigndu i

383
unghiile n spatele lui, ridicndu-i c o a p s e l e ca s-l n tmpine, prndu-i-se c f o c u l ei luntric nu fcea alt
ceva dect s-l n t e e a s c i mai mult pe al lui. Nici nu
mai tia d e cte ori atinsese satisfacia; ultima dat s i m
ise d o a r c a i c u m u n val ar fi luat-o pe creasta lui,
refuznd s c e d e z e , nct f u s e s e t o a t nbuit d e s e n
zaii i m b t a t d e plcere.
Imediat ce rsuflarea i se mai d o m o l i puin, Gray se
mic alturi d e ea, ncercnd s-i ridice c a p u l , doar c a
s-l lase s c a d a p o i la loc c u u n g e a m t .
- D o a m n e , nici n u p o t s m mic.
- A t u n c i n u te mica, m u r m u r ea, deschizndu-i
puin ochii.
Cteva m i n u t e mai trziu, Gray n c e r c iari. C u
mare efort reui s i s u s i n c a p u l i s v a d trupurile
ncolcite i d e z o r d i n e a patului. A p o i privirile i rm
seser aintite a s u p r a penisului ce z c e a moale pe o
coaps.
- Prostul naibii ce eti, latr d e o d a t . De data asta
s rmi aa.
C o m a n d a a c e e a la n c e p u t o uimi pe Faith ca d u p
a c e e a s se p o r n e a s c iari p e chicotit. i n g r o p a
taa n urmrul lui, ntregul t r u p scuturndu-i-se d e rs.
Gray i ls iari c a p u l p e p e r n d u p care o cui
bri mai bine lng el.
- ie i vine s rzi, m o r m i . Dar chestia aia idioat
ncearc s m o m o a r e . N i c i o d a t n-a avut prea mult
b u n - s i m , dar a c u m este de-a dreptul ridicol. Probabil i
n c h i p u i e c a m n c aisprezece ani.
- N u p o a t e s g n d e a s c , i zise e a printre h o h o t e .
- Mie-mi s p u i ! Poi s t e mai nelegi c u ceva care
j n d e t e . H o h o t e l e ei deveniser isterice i el o ciupi
k u i n c a s-o p o t o l e a s c . nceteaz c u rsul, i c o m a n d ,
^ e i z m b e a i el. tii c u m e s ai o parte p r o e m i n e n t a
l u p u l u i care n u vrea s asculte nici d e bun-sim i nici

384

d e ordinele tale?
- Pi, n u , dar tiu d e s t u l d e bine c u m este s fii n
vecintatea uneia.
El c h i c o t i i i f r e c mna d e peipt.
- tii d e ce brbaii d a u n u m e mdularului infernal?
- N u , d e ce? l ntreb, ncercnd s-i p o t o l e a s c
rsul.
- Ca majoritatea deciziilor i m p o r t a n t e ale vieii lor s
nu fie luate d e u n n e c u n o s c u t .
n c e p u r s rd m p r e u n i Faith trase d e colul
cearceafului c a s-i tearg ochii d e lacrimi. Pn atunci
nu v z u s e n i c i o d a t latura a c e e a vesel, plin d e u m o r
a lui Gray i se s i m e a total f e r m e c a t .
Gray reui c u g r a b s se ridice ntr-un cot, susinndu-i c a p u l n p a l m , z m b i n d ncntat n j o s s p r e ea.
- O r i c u m , e n u m a i d i n vina ta, i zise n v r e m e ce-i
netezea prul d e p e linia frunii. A p o i mna i c o n t i n u
d r u m u l n j o s p e s t e o a s e l e delicate ale umrului i apoi
i mai j o s , nchizndu-se d e a s u p r a unui sn.
- A m e a ? l ntreb indignat.
- Sigur. C u blndee, el i mngie snul uor d u p
care l ridic. i t r e c u uor vrful degetului mare peste
rozaliul delicat al sfrcului, privindu-l a p o i fascinat c u m
se ridica i c u m se n r o e a . Sfrcurile tale snt c a z m e u
ra, se m i n u n , aplecndu-se s ia z m e u r a a c e e a c u totul
s p e c i a l n g u r , n c e r c u i n d - o a p o i c u limba i sugnd-o
uor.
Faith se nfiora n braele lui, alarmat d e u n d a de
d o r i n strnit din n o u . N u c r e d e a c mai p u t e a suporta
nc o rund.
- N u pot, g e m u imediat, dei el privea uimit c u m se
ridicase i cellalt sfrc.
A p o i se retrase i-i a d m i r c a p o d o p e r a , sfrcui rou
strlucind d e umezeal.
- Asta-i foarte bine, p e n t r u c snt al naibii d e sigur

385
c eu n u mai snt c a p a b i l d e aa ceva. Snii lui Faith
erau albi, c u o a p a r e n t d e satin, iar pielea att d e fin
nct v e n e l e albstrui d e d e d e s u b t se v e d e a u foarte
b i n e , d e p a r c ar fi f o s t c h i a r p e s u b piele. .Erau plini
i tari, iar el nu-i p u t e a ine minile departe d e ei. La
n a i b a , nu-i p u t e a i n e minile p r e a d e p a r t e d e ea,
punct. Doar gndete-te ct d e f r u m o i or s fie plini c u
lapte.
Ea l lovi p e s t e umr.
- i-am mai s p u s , n u snt gravid.
- N u tii c u s i g u r a n , o necji el n continuare.
- Ba d a , tiu.
- Poate c ai greit s o c o t e a l a zilelor.
- N u g r e e s c n i c i o d a t la s o c o t e a l a zilelor.
- Poate c d e d a t a asta ai greit totui.
Ea l privi f u r i o a s cteva s e c u n d e , d u p care se
ntoarse la c e e a ce-i s p u s e s e mai d e v r e m e .
- C u m d e este d o a r vina m e a ?
- T r e b u i e s fie, i r s p u n s e el foarte rezonabil. De
fiecare d a t cnd snt n a p r o p i e r e a t a mi se s c o a l .
- Eu n u a m f c u t nimic. T r e b u i e s fie din c a u z a ta.
- C u m s n u , d o a r respiri. Evident, asta-i suficient.
Se ls n a p o i p e pat, trgnd-o i pe ea, astfel nct s
stea pe j u m t a t e peste el. C u mna liber i mngie spi
narea g r a i o a s i a p o i f u n d u l r o t u n d . Parte din vin o
reprezint felul n care miroi, c a mierea i c a scor
ioara, i d u l c e i a r o m a t n acelai t i m p .
Ea i nl c a p u l i-l privi uimit.
- i mie mi-a plcut n t o t d e a u n a felul n care miroseai t u , i mrturisi. Chiar i cnd e r a m doar un copil.
C r e d e a m c miroseai cel mai bine d i n t o a t lumea, dar
n i c i o d a t n-am fost n stare s d e s c r i u exact mirosul.
- Deci, te-ai ndrgostit d e m i n e nc d e cnd erai
p u t o a i c ? o ntreb mulumit.
Pentru a-i a s c u n d e expresia, i ls tmpla la locul

386
lui, pe u m r u l tare, inhalnd c u plcere mirosul lui.
- N u , i r s p u n s e ncet. N u e r a m ndrgostit.
El mri i se a e z c e v a mai c o m o d , trgndu-i un
picior peste oldurile lui. Penisul se ntinse cald alturi
d e piciorul ei, c a d u p a c e e a s se dezumfle iari.
- M e r e u m ngrijoram p e n t r u tine, m u r m u r el, c u o
v o c e s o m n o r o a s . S cutreieri d e u n a s i n g u r p d u r e a
a a c u m o fceai.
Ea r m a s e t c u t u n m o m e n t .
- Ct d e d e s m-ai vzut?
- De cteva ori.
- i e u t e - a m vzut p e tine, i zise ea, lundu-i inima
n dini.
- Prin p d u r e ?
- La c a s a d e var. C u Lindsey Partain. V-am privit
pe fereastr.
Gray d e s c h i s e imediat ochii.
- A h , v u l p e ce-mi eti! e x c l a m i-i plesni u n a peste
fund.. B n u i e s c c ai privit c u luare aminte.
- Bineneles, fu i ea d e a c o r d , frecndu-i indignat
fesa nroit. i se' r z b u n pe el, petrecndu-i un de
get p e d u p firele d e pr d e pe pieptul lui i trgnd
a p o i c u putere.
El i p imediat i se a p u c s-i frece pieptul.
-Au!
- R z b u n a r e a e s t e f o a r t e d u l c e , i z i s e e a . i
prompt.
- O s in minte asta, i zise c u umor, privind n jos
spre piept. La naiba, a rmas o pat cheal a c o l o .
- Ba n-a rmas deloc.
Se a p u c s-i frece obrazul de al lui, inndu-i ochii
nchii n v r e m e ce se regala c u acele senzaii, pentru
c era att d e cald i de plin d e via. Se aflase n
paradis nc din m o m e n t u l n care o ridicase n brah
i-o d u s e s e n dormitor. S stea a c o l o ntins alturi do

387
el, att d e relaxat, c u t o a t ostilitatea disprut i c u
d o r i n a bine satisfcut era m a i mult dect ar fi cerut d e
la via. Nici u n a dintre p r o b l e m e l e lor nu fusese re
zolvat, iar ostilitatea a v e a s s e ntoarc, fr ndoial,
dar n acel m o m e n t se s i m e a m p c a t i fericit.
De fapt, att d e fericit, nct a t u n c i cnd l vorbi, n
v o c e n u i se d e s l u i dect o v a g u r m d e durere.
- Ai fcut d r a g o s t e c u L i n d s e y n francez.
Ochii lui se n c h i s e s e r l e n e i , c a d u p spusele ei
s se d e s c h i d iari.
- Cum?
- T e - a m auzit. Ai f c u t d r a g o s t e c u ea n francez. O
mulime d e v o r b e d e d r a g o s t e i o mulime d e c o m
plimente.
Gray era mult p r e a e x p e r i m e n t a t c a s nu observe
c e simea ea n l e g t u r c u a c e a ntmplare, i, imediat,
i d d u s e a m a i c a r e era m o t i v u l . i a r u n c o privire
nencreztoare, d u p care, lsndu-i c a p u l pe pern,
n c e p u s s e s c u t u r e d e rs. B u z e l e lui Faith n c e p u r
s t r e m u r e i n c e r c s se n t o a r c c u spatele, ns
braele lui o prinser i o intuir p e locul n care se afla.
- lisuse, oft, ncercnd s s e controleze, tergnd u - i ochii c u d o s u l minii. I n o c e n t m i c u ce-mi eti!
V o r b e s c fluent n f r a n c e z , n s n u este totui prima
limb. Era clar d u p privirea n d u r e r a t din ochii aceia
verzi c Faith n u p r i c e p u s e m a r e lucru. S c u m p o , d a c
nc r e u e s c s g n d e s c destul d e clar nct s v o r b e s c
n f r a n c e z , a s t a n s e a m n c n u snt t o t a l implicat n
c e e a ce fac. Poate s s u n e f o a r t e f r u m o s , dar nu n
s e a m n n i m i c . B r b a i i snt diferii d e f e m e i ; c u ct
sntem mai excitai c u att v o r b e l e n o a s t r e s e a m n c u
v o r b e l e s c o a s e d e o a m e n i i c a v e r n e l o r . C u tine d e abia
d a c a m putut v o r b i i n e n g l e z , d a r s mai s c o t v r e u n
s u n e t n f r a n c e z . i, d i n cte mi a m i n t e s c , v o c a b u l a r u l
mi s-a deteriorat pn la cteva c u v i n t e s c u r t e dar foarte

388
explicite, r e g u l a t " fiind cel mai p r o e m i n e n t dintre ele..
Spre m a r e a lui uimire, ea se nroi t o a t i el zmbi
ncntat d e p u d o a r e a ei f e r m e c t o a r e .
- Culc-te mai bine, i s p u s e c u blndee. Lindsey
n-a meritat nici mcar u n bis.
N u m a i b u n u l D u m n e z e u tia d e ce gsise afirmaia
lui att d e r e c o n f o r t a n t , dar o linitise. C z u imediat
ntr-un s o m n uor i plcut, o b o s i t d u p toate eveni
mentele acelei diminei, trezindu-se a p o i c a s f a c ia
ri d r a g o s t e . De a c e a s t d a t el fu c e v a mai potolit i
c u un licr d e ironie n priviri i o p t i s e la u r e c h e tot felul
d e cuvinte d e d r a g o s t e n francez. D u p aceea, a fost
firete nevoit s-i p r i n d minile i s le in bine c a s-i
protejeze firele d e pr d e p e piept, rznd ncntat d e
i n d i g n a r e a ei. A a i p e t r e c u r ntreaga d u p - a m i a z
d o r m i n d i f c n d d r a g o s t e i m u r m u r n d s o m n o r o i
d u p a c e e a . D a c partidele d e a m o r erau nc uimitor
d e excitante, discuiile d e d u p ele erau p a r c i mai
plcute, ntre ei fcndu-i loc un fel d e intimitate r e c o n
fortant, o mprire t c u t d e secrete i gnduri, o m
p r e u n a r e a trecuturilor lor.
- Povestete-mi cte c e v a d e s p r e c m i n u l a d o p t i v n
care ai fost, i zise la u n m o m e n t dat, z m b i n d atunci
cnd ea i r s p u n s e fr p r o b l e m e .
- Familia G r e s h a m . Ei mi-au druit primul cmin
adevrat p e care l-am c u n o s c u t . n c i a c u m mai in
legtura c u ei.
- i c u m de-ai ajuns n cele din u r m la u n cmin
adoptiv?
- Tata ne-a prsit la scurt t i m p d u p aceea... d u p
a c e a n o a p t e , i r s p u n s e , blbindu-se puin. Russ, fra
tele mai mare, a luat-o i el curnd pe urmele lui. Nicky a
ncercat s ctige destui bani nct s ne p o a t hrni,
asta p o t s-o s p u n spre l a u d a lui, dar c r e d c-a fost tare
uurat cnd o a m e n i i d e la asistena social ne-au gsit

389

Pe v r e m e a a c e e a e r a m n B e a u m o n t . Pe J o d i e au d u s - o
ntr-un c m i n a d o p t i v , iar p e Scottie i pe mine n altul.
Nu a fost uor s g s e a s c pe cineva care s-l ia i pe
Scottie, dar soii G r e s h a m a u fost d e a c o r d d a c aveam
grij eu d e el. C a i c u m l-a fi putut lsa n s e a m a
altcuiva, m u r m u r c u blndee.
- i ce s-a ntmplat c u el?
- A murit n ianuarie urmtor. Cel puin ultimele ase
luni ale vieii lui au fost fericite, l-au c u m p r a t jucrii,
s-au jucat c u el. S-a distrat aa d e bine d e Crciun, dar
imediat d u p a c e e a s-a stins foarte repede. A m fost
alturi d e el, v o r b i mai d e p a r t e c u o v o c e stins i c u
ochii plini d e lacrimi n v r e m e ce privea n deprtarea
anilor. L-am inut d e mn atunci cnd a murit. i trecu o
mn peste o c h i . M e r e u m n t r e b a m d a c nu c u m v a
Guy era tatl lui.
Gray nu se gndise n i c i o d a t la o a s e m e n e a p o s i
bilitate. O privi uluit deranjat d e ideea c tatl su ar fi
putut c o n c e p e un alt copil i d e gndul de-a dreptul
oribil c era posibil s-i fi aruncat friorul neajutorat
afar d i n cas.
Faith l prinse d e mn.
- Nu c r e d c era, i o p t i , cutnd s-l reconforteze.
Tatl t u nu ar fi lsat vreunul dintre copiii si s tr
iasc aa c u m a trit bietul Scottie; i m n d o i e s c c
era al tatlui m e u .
Gray clipi, ncercnd s-i a l u n g e lacrimile care-i n
p d i s e r ochii.
- Da, i zise rguit. Ar fi avut grij d e el.
Ceva mai trziu, o ntreb iari:
- i ce s-a ntmplat c u restul familiei?
- Nu tiu. C r e d c J o d i e st pe u n d e v a pe lng
J a c k s o n , dar n-am mai vzut-o d e cnd a mplinit opt
s p r e z e c e ani. i n u a m nici c e a mai v a g idee d e ce s-a
ntmplat c u tata s a u c u bieii. Reui s evite c u atenie

390
s n-o m e n i o n e z e p e Renee.
Deci, familia ei, a a c u m era ea, fusese d e s t r m a t
din c a u z a aciunilor lui. O strnse alturi d e el, cutnd
s d e v i n u n s c u t m p o t r i v a durerilor din trecut.
- Pentru o v r e m e , l-am urt pe tata, a d m i s e n cele
din u r m . D o a m n e c n d a m aflat c a plecat! El era
temelia n o a s t r , n u m a m a . M-a durut att d e tare nct
n-am putut s u p o r t a .
Faith i m u c buzele, g n d i n d u - s e la ce avea s-i
s p u n foarte c u r n d .
- M o n i c a a ncercat s se sinucid, i zise abrupt.
i-a tiat venele d e la mn imediat d u p ce i-am s p u s
c tata ne-a prsit. A p r o a p e c a sngerat d e moarte
pn s a j u n g c u ea la spital. n n o a p t e a aia, cnd a m
venit la c a b a n a v o a s t r , t o c m a i m n t o r c e a m d e la spi
talul d i n B a t o n R o u g e .
El n c e r c a d e fapt s-i explice furia a c e e a nimici
t o a r e , i d d u s e a m a Faith, s explice d e ce fcuse
c e e a c e f c u s e . i sruta u m r u l , p u n n d t o a t iertarea
n gestul acela. De fapt, ea l iertase d e mult v r e m e n
urm, nelegnd d u r e r e a i sentimentul trdrii p e care
le simise a t u n c i .
Gray privea la ventilatorul d i n tavan.
- M a m a s-a retras c o m p l e t . A ncetat s mai vor
b e a s c i chiar s mai i mnnce. N-a mai ieit din
c a m e r a ei t i m p d e d o i ani. Este c e a mai e g o i s t per
s o a n p e care o c u n o s c , mai zise c u brutalitate, dar
n-a mai vrea p e n t r u nimic n l u m e s-o mai v d n halul
la.
i a c e s t a era motivul p e n t r u care Gray era ferm hotrt c a nici maic-sa i nici M o n i c a s nu fie c u m v a
s u p r a t e d e c e v a s p u s s a u fcut d e Faith. Deja expe
rimentase c e v a din protecia lui. ntr-un anumit fel, el era
exact c a u n senior f e u d a l n Prescott, influena lui atin
g n d a p r o a p e t o a t e a s p e c t e l e vieii din z o n , i, ca un

391

senior f e u d a l , i lua foarte n s e r i o s responsabilitile.


Se rsturn d e a s u p r a ei i o p e n e t r a c u o insisten
blnd care ns o f c u s-i i n respiraia, n c o d u r e a
de dile trecute. El se ls c u t o a t g r e u t a t e a pe c o a t e ,
prinzndu-i c a p u l n mini.
- N o a p t e a a c e e a este o v e r i g ntre noi, i opti. A a
urt c u m a fost, a v e m amintiri c o m u n e d e s p r e ea. i
n-a fost chiar c u totul urt. T e - a m dorit n n o a p t e a aia,
Faith. n c e p u s se mite ncet n u n t r u l ei, o c h i i n t u n e cndu-i-se d e p a s i u n e a c r e s c n d . N u aveai dect p a i
s p r e z e c e ani dar te d o r e a m . i c n d t e - a m v z u t iari,
n c a m e r a d e la m o t e l , a fost c a i c u m cei d o i s p r e z e c e
ani distan nici n-ar fi existat, p e n t r u c tot te d o r e a m .
A p o i n c e p u s z m b e a s c p r o v o c a t o r .
- Vrei s le s p u n i n f r a n c e z ? o n t r e b nevinvoat.

Cnd se trezi iari, r m a s e n e m i c a t c a s-l pri


v e a s c d o r m i n d . Genele n e g r e e r a u c a nite linii d e
c r b u n e p e p o m e i , iar b a r b a n t u n e c a t s e v e d e a
foarte bine p e maxilar. Buzele e r a u u o r d e p r t a t e n
s o m n iar t r u p u l puternic perfect relaxat. F r u m u s e e a lui
o o c a . C u prul l u n g czut p e u m e r i , a r t a c a u n pirat
care se o d i h n e a n patul unei d o a m n e d u p o zi n
t r e a g d e a b o r d a t corbii i d e l u p t e c u s a b i a . i d i a
m a n t u l micu d i n u r e c h e nu f c e a dect s n t r e g e a s c
imaginea.
Era mult p r e a rnit i n d u r e r a t s mai p o a t f a c e
iari d r a g o s t e , c u g e t , dar t r u p u l lui o a t r g e a p r e c u m
un m a g n e t . Era m i n u n a t cldit, d o a r o a s e p r e l u n g i i
m u c h i tari. Un bra i atrna n afara p a t u l u i , dar cellalt,
s t t e a relaxat p e p i e p t . A v e a mini m a r i , c u d e g e t e

392
prelungi i f r u m o s dltuite, dar d e g e t u l lui mic era ceva
mai g r o s dect d e g e t u l ei mare. Se gndi la minile a c e
lea mngindu-i t r u p u l i se nfiora d e ncntare.
Se a p l e c peste el, inspirnd delicat a r o m a ce se
ridic d e a s u p r a lui o d a t c u valurile d e cldur. Acela
era Gray. A c e a s t c o n s t a t a r e o uimi peste msur. Pen
tru c era chiar a c o l o , alturi d e ea. l p u t e a atinge, l
p u t e a sruta, p u t e a face t o a t e lucrurile pe care jumtate
d e via le visase doar.
C a r n e a lui o atrgea c a u n magnet, fcnd-o s res
pire precipitat i nroindu-i obrajii. Nu mai existau nici
un fel d e constrngeri a c u m pentru senzualitatea ei i
libertatea d e a-l atinge i d e a fi atins d e el era de-a
dreptul intoxicant. i ls mna pe p u l p a lui, simind
m u c h i i tari p e s u b pielea p r o a s , a p o i i ntinse de
getele, ntr-o cutare vistoare i senzual, a c o l o u n d e
c a r n e a era m o a l e i fr pr, trecndu-i vrfurile peste
ea. Scrotul i atrna c e v a mai jos, testiculele s e m n n d
c u d o u o u m i c u e nchise n s a c u l m t s o s . ntoarse
mna i le c u p r i n s e , simindu-le reci i grele n palm.
Gray se foi nelinitit, desfcndu-i picioarele dar fr s
se trezeasc. Era u n a n i m a l , un m a s c u l s u p e r b i, cel
puin p e n t r u m o m e n t , n ntregime al ei.
Se a p l e c i mai a p r o a p e d e el, lsndu-i snii s-i
a t i n g prul crlionat d e p e piept, respirnd mai repede
atunci cnd senzaia p l c u t i f c u sfrcurile s se ridice.
Pleoapele lui fluturar puin a p o i se deschiser.
- M m m m , m o r m i el d e plcere, d e s c h i z n d braele
c a s-o p r i m e a s c la piept.
Ea i n g r o p a faa n gtul lui, d u p care se frec cu
tot t r u p u l d e el, n c u r b e s i n u o a s e , feline, pline de n
cntare.
- Te simt att d e bine, i o p t i , mucndu-l d e lobul
urechii. C u toi cei trei factori la u n loc.
- Ce snt aceti trei factori? o ntreb. Sau nu e voie

393
s tiu?
- Fierbinte, tare i p r o s .
El n c e p u s c h i c o t e a s c d u p care se ntinse lan
g u r o s p e s u b ea. Era o senzaie uimitoare c a i c u m
s-ar fi gsit p e o b r c u n g u s t a r u n c a t n mijlocul
o c e a n u l u i . Se prinse d e umerii lui c a s nu c a d .
Prul lui i atinse d e g e t e l e , i, d u p ce s e aez, i
b g minile n m a s a a c e e a ntunecat. Era d e s i m
t s o s , foarte uor o n d u l a t . Majoritatea femeilor ar fi dat
orice n u m a i s a i b i ele u n astfel d e pr.
- De c e pori prul a a d e lung? l ntreb, lund o
uvi i gdilndu-l c u ea pe la nas. i d e ce cercelul?
Este destul d e c i u d a t p e n t r u u n brbat care este pre
edintele ctorva c o r p o r a i i .
El se strmb d u p care n c e p u s rd.
- Promii s n u mai s p u i la nimeni?
- Promit, d o a r d a c n u c u m v a mi s p u i c cineva
te-a speriat c u v r e o p o z de-a lui S i n e d O ' C o n n o r ; pe
asta t r e b u i e n e a p r a t s-o s p u n .
Dinii albi strlucir atunci cnd i drui un zmbet p e
j u m t a t e jenat.
- E a p r o a p e la fel d e ru. Mi-e fric d e aparatele d e
tuns.
Faith era att d e uluit nct c z u d e p e pieptul lui.
- Aparatele de tuns, repet. Piratul acela de
a p r o a p e d o i metri i o s u t d e k i l o g r a m e era speriat d e
aparatele d e t u n s ?
- Nu-mi p l a c e z g o m o t u l , i explic el ntorcndu-se
pe o parte i vrndu-i u n bra pe s u b c a p u l ei. Ochii i
z m b e a u . M nfioar. Pot i a c u m s-mi a m i n t e s c c u m
era cnd a v e a m vreo patru s a u cinci ani, dnd disperat
din c a p n v r e m e c e tata n c e r c a s m in ntr-un loc
c a btrnul Herbert D u m a s s m t u n d . Desigur, faptul
c m inea n e m i c a t l f c e a pe tata s se simt ca u n
trdtor, a a c n c e r c a m e r e u s m mituiasc c a s

394
s

a u locului, dar eu n u e r a m n stare. A m auzit acel


^ z z z z . . . p r i m a d a t i a p r o a p e mi-am ieit din piele de
& a i m . Pn p e la z e c e ani, reuisem s n e g o c i e z c u el
n s o a r e a d o a r c u foarfecele. C u ct creteam mai mult
J att mai lung mi p e r m i t e a m s-mi port prul. Ct
^Sspre cercel... ncepu s rd. Este un fel d e camuflaj,
^ a c port cercelul asta n s e a m n c i prul lung este
k e c i a l lsat aa. Un stil i n u o fobie.
s

t l J

C (

- i cine-i mai taie prul? l ntreb, mult prea fas


o n a t d e s u b i e c t c a s mai rd. nc n u se putea
b i n u i c u i m a g i n e a unui brbat n t o a t firea evitnd
Mizeriile n felul n care alii evitau dentitii.
- Cteodat o mai fac eu singur. Altdat i aranjez
^ t u n c i cnd m d u c la N e w Orleans. Exist a c o l o un
a l o n a crui regul strict este s nu d e a d r u m u l nici
^ n e i maini d e t u n s ct t i m p snt eu a c o l o . De ce? Vrei
preiei t u s a r c i n a asta? i t r e c u mna prin pr, o p r i n ^ u - s e s mngie lobul urechii. Zmbea, dar Faith i d^ e a s e a m a c era d e fapt foarte serios.
- Ai avea n c r e d e r e n m i n e s-i tai prul?
- Sigur c d a . T u n-ai avea ncredere n mine s i-l
tai p e al tu?
Replica ei veni c u blndee i umor.
- n nici u n caz. Dar te-a lsa s m razi p e pi
cioare.
- S-a fcut! fO replica lui la fel d e blnd, nainte s-o
'a n brae.
s

A p r o a p e c se nserase cnd se trezir iari i Gray


g e m u s o n o r n v r e m e ce-i t r e c e a o mn peste fa.
- Snt m o r t d e f o a m e , a n u n p e o v o c e m o r o c
n o a s . La naiba, trebuie s s u n a c a s i s-i anun pe

395
u n d e snt.
A c u m c el a d u s e s e s u b i e c t u l n discuie, Faith i
d d u s e a m a c i e a era la fel d e flmnd. Dei i
p e t r e c u s e a p r o a p e t o a t ziua n pat, era la fel d e o b o
sit d e p a r c n-ar fi d o r m i t cteva nopi la rnd. S fie n
pat c u Gray Rouillard n u era d e l o c odihnitor. Era m i
nunat, era s u p e r b i excitant, dar n nici un c a z o d i h
nitor.
Ideea d e a lua t o t u i m a s a d e prnz nu le t r e c u s e
prin c a p i micul d e j u n era la o deprtare d e foarte
multe ore. Asta era exact c e e a c e simea c ar fi putut
s-o p u n p e picioare, mncarea.
El se ridic n picioare chiar lng m a r g i n e a patului,
oferindu-i fesele privirii. Ea se ntinse s le mngie n
v r e m e ce el deja ridicase receptorul telefonului, a r u n cndu-i un zmbet p e s t e umr.
- T e r o g , servete-te ct vrei, o invit, n v r e m e ce
deja f o r m a n u m r u l d e a c a s .
i spatele era la fel d e m i n u n a t c a i partea d i n fa.
Plin d e m u c h i tari, strbtui la mijloc d e ira spinrii,
mrginit n s u s d e umerii lai i n partea d e jos d e talia
ngust.
- B u n , zise el la telefon. Spune-i Delfinei c n-o s
fiu a c a s la cin.
Faith auzi m u r m u r u l indescriptibil al unei v o c i , evi
d e n t ntrebndu-l p e u n d e era, pentru c el r s p u n s e c u
calm:
- Snt a c a s la Faith.
V o c e a d e la cellalt c a p t al firului era la fel d e
neclar c a i la n c e p u t ns foarte agitat d e a c e a s t
dat. i privi m u c h i i spatelui c u m se n c o r d a u i se simi
stnjenit, d e p a r c ar fi tras c u o c h i u l . T r e b u i a s ias
d i n c a m e r , c u g e t a b s e n t . N u p u t e a s u p o r t a s-l
a u d s c u z n d u - s e p e n t r u prezena lui n c a s a ei. Se
ridic n c a p u l o a s e l o r i-i p e t r e c u picioarele p e s t e

396
m a r g i n e a p a t u l u i , tresrind d i n c a u z a durerii d e spate i
din picioare.
- M o n i e , zise Gray c u c a l m , oftnd. O s t r e b u i a s c
s s t m d e v o r b . O s vin a c a s mine diminea, n u ,
n u nainte. Mine d i m i n e a . D a c intervine ceva impor
tant c a u t - m aici.
ncet, Faith se ridic, ntinzndu-se c u greutate. Fie
care m u c h i d i n t r u p p r e a s protesteze. Picioarele i
e r a u ridicol d e slbite i m u c h i i pulpelor i t r e m u r a u . i
d o r e a c u d i s p e r a r e s ias din c a m e r , dar c o r p u l nu
p r e a s d o r e a s c d e l o c s c o o p e r e z e . Reui s fac
u n p a s n e s i g u r , strmbndu-se d e durere, d u p care mai
fcu nc unul.
- A m s p u s c o s d i s c u t m mine. V o c e a lui era
foarte f e r m . A r u n c o privire peste umr, n direcia lui
Faith, n t o r c n d - o a p o i spre telefon, ns eforturile ei l
f c u r Sro fixeze c u atenie. La revedere, i mai zise
a b s e n t M o n i c i , ntrerupnd c o n v o r b i r e a la mijlocul unui
protest. A p o i se ridic n picioare, o c o l i n d patul c a s
a j u n g n l o c u l n care Faith se chinuia s m e a r g .
- Biata feti, o alint el. Te d o r muchii?
Ea se n c r u n t n direcia lui.
- L a s c tiu eu leacul, i p r o m i s e , scond cear
ceaful d e p e pat i scuturndu-l.
- i e u la f e l , Un d u fierbinte.
- A s t a c e v a mai n c o l o . O nveli n cearceaf i o lu
n brae. A c u m taci d i n g u r i bucur-te d e ce urmeaz.
- S m b u c u r d e ce?
- C t a c i , d e ce altceva? i r s p u n s e sibilinic, fra
c a ea s-l p o a t lovi mcar, pentru c braele i erau
nfurate n cearceaf.
Dar F a i t h d e s c o p e r i c u r n d c e e a c e v o i s e el sa
s p u n . O d u s e n buctrie i o aez c u grij pe masa,
d e s f c n d c e a r c e a f u l c a s-l ntind pe s u b ea.

397
- A m avut o prere foarte b u n d e s p r e m a s a asta
din prima clip n care a m vzut-o, i zise c u satisfacie.
Uimit, l ntreb:
- Dar ce ai d e g n d s faci? Fusese g o a l n braele
lui t i m p d e ore ntregi, dar, c a s stea g o a l pe m a s a
din buctrie o f c e a s se simt teribil de e x p u s , ca i
c u m ar fi fost o fiin u m a n d e sacrificiu aezat pe o
piatr d e altar.
- Masaj, i r s p u n s e . Rmi a c o l o . Prsi c a m e r a
lsnd-o s i n g u r p e m a s . Suprafaa tare era neplcut,
dar p r o m i s i u n e a masajului o f c u s stea locului. Gray
reveni n buctrie c u o sticlu d e ulei pentru copii i
c u o m n u d e baie. ntoarce-te pe burt, i o r d o n .
D d u d r u m u l la a p a c a l d n chiuvet, lsnd-o s c u r g
pn cnd n c e p u r s se ridice aburi, d u p care u m p l u
o crati i p u s e sticla d e ulei n u n t r u .
nepenit, reui n cele din u r m s-i asculte ordinul.
N u a p r i n s e s e nici o lumin aa c buctria era c u f u n
d a t n s e m i o b s c u r i t a t e , nserarea d e p l i n fiind la cteva
m o m e n t e d e p r t a r e . n s c h i m b era aer condiionat, i,
dei n d o r m i t o r se simise foarte bine, rceala mesei
t r e c e a prin cearceaf nfrigurnd-o. Se nfiora, dorindu-i
c a el s se g r b e a s c puin.
- n c h i d e ochii i relaxeaz-te, i zise ncetior. Dac
vrei poi s i a d o r m i .
Muchii ndurerai n c e r c a u s se a d a p t e z e duritii
m e s e i , permindu-i s se relaxeze d o a r parial. nchise
ns ochii, c o n c e n t r n d u - s e c a s a u d c e e a ce fcea el
prin preajm. Auzi plescitul apei i oft, d e abia ateptnd s simt uleiul fierbinte intrndu-i n piele.
V o c e a lui era g r o a s i alintoare, era c e v a mai mult
dect u n s i m p l u murmur.
- O s te s p l puin c a s-i fie mai bine, i zise, chiar
nainte s simt m n u a fierbinte ntre picioare. Fier-

398
bineala a c e e a era m i n u n a t p e c a r n e a tumefiat d e
a c o l o . Gray era incredibil d e blnd dei cura foarte
atent u r m e l e d r a g o s t e i lor. Lu d e o p a r t e m n u a i
Faith auzi iari a p a c u r g n d . De d a t a asta o s fie rece,
o preveni, c a imediat d u p a c e e a s simt rceala c o m
presei ntre p i c i o a r e . Repet o p e r a i u n e a d e cteva ori la
rnd, alinndu-i d u r e r e a . A p o i se ntinse d u p sticlua c u
ulei.
n c e p u s-i f a c m a s a j d e la u m e r i , degetele-i puter
nice, a p s n d u - i c u putere m u c h i i . La n c e p u t se n
c o r d a a u t o m a t , a p o i se relaxa p e m s u r ce d u r e r e a i
t e n s i u n e a d i s p r e a u fr u r m . Uleiul fierbinte i f c e a
minile s a l u n e c e p e pielea ei, lsnd-o m o a l e i par
f u m a t , i lucr a p o i c u grij fiecare bra n parte, masndu-i chiar i p a l m a i spaiul dintre d e g e t e . i, pe
o r i u n d e t r e c e a u minile lui, lsau n u r m m u c h i re
laxai, t e n d o a n e n e d u r e r o a s e i o z o n foarte plcut.
Faith a p r o a p e c t o r c e a d e plcere atunci cnd el se
ntoarse iari la spate, ncepnd d e la talie i ridicndu-se
n s u s c u micri lungi i puternice, care-i a p s a u pe
c o a s t e i o f c e a u s g e a m . El c u t a fiecare m u c h i
nepenit i nu-l lsa n p a c e pn cnd nu c e d a i n u se
relaxa.
A p o i u r m a r picioarele la rnd. Se a p u c s lucreze
la m u c h i i d i n spatdle puplelor care o d u r u s e r aa de
ru, la t e n d o a n e l e lui Achile i chiar i tlpile. i rsucea
gleznele nfigndu-i degetele n talp, fcnd-o s-i chir
c e a c d e g e t e l e d e la picioare d e o plcere sexual.
- Uf! e x c l a m involuntar.
- i place, nu? o ntreb el c u o v o c e j o a s n ca
m e r a t o t mai n t u n e c a t . Se a p u c iari d e lucru i ea
gemu ca rspuns.
A p o i reveni n partea d e s u s a picioarelor, desfcn
du-le larg i m a s n d t e n d o a n e l e d e la ncheietura c o a p

399
selor. De a c e a s t d a t Faith g e m u d e durere i se
prinse c u minile d e marginile mesei. El m u r m u r ceva
n s e m n d e alinare, d u p care i m u t atenia a s u p r a
feselor. Imediat se relaxa iari, nchiznd ochii. A c u m
se simea plcut nclzit i n u d o a r datorit uleiului;
minile care o m a s a u a v e a u un c u totul alt efect. Dorina
era c e a care-i nclzise sngele, fcnd-o i lene i
plin d e via.
- A c u m ntoarce-te pe spate, i zise Gray, ajutnd-o
s se r o s t o g o l e a s c . Privi c u interes snii c u sfrcurile
ridicate i zmbi.
Minile mari i pline d e ulei se a p u c a r s maseze
uurel snii, insistnd a s u p r a sfrcurilor care erau deja
p r e a roii d i n c a u z a gurii i a brbii.
- Ai o piele la fel d e delicat c a a unui bebelu,
o b s e r v el. V a trebui s m rad d e d o u ori pe zi.
Faith n s nu-i r s p u n s e , prea prins n c e e a ce
fcea.
Pn s t e r m i n e c u pntecul i c u c o a p s e l e ndure
rate, era deja c u p r i n s d e febra ateptrii, trupul arcuind u - s e p e s u b minile lui. C a m e r a era a p r o a p e ntr-un
n t u n e r i c t o t a l , u m b r e l e d e c u l o a r e a lavandei ale n
serrii c e d n d n faa nopii. El se opri ct s a p r i n d
b e c u l d e d e a s u p r a chiuvetei, izolndu-i ntr-un mic cerc
d e lumin.
Muchii d u r e r o i d e pe partea interioar a c o a p s e l o r
primir mai mult atenie d e aceast dat, Gray nelsndu-se i m p r e s i o n a t d e gemetele care se sfrir n
cele din u r m n adevrate mormieli d e plcere. Dege
tele p l i n e l e ulei se a p u c a r s m a s e z e mai sus, mngind i cercetnd n v r e m e ce Faith se c u t r e m u r a de
plcere.
- Gray, v o c e a i era nbuit, plin d e dorin. Se
ntinse d u p el. Te r o g .

400
- N u , s c u m p o , eti p r e a rnit pentru nc o r u n d ,
o refuz el optit. O s a m eu grij d e tine.
O t r a s e s p r e c a p t u l mesei c u tot c u cearceaf, ma
terialul a l u n e c n d uor p e suprafaa lustruit.
- Ce... n c e p u Faith, ntrerupndu-se a p o i cnd Gray i
a e z p u l p e l e pe umerii lui. C u blndee, d e s f c u pliurile
umflate d i n t r e picioare, iar ea i simi rsuflarea c a l d
t r e c n d p e s t e ele. De-abia d a c mai avu v r e m e s-i
t r a g rsuflarea nainte c a limba lui s ating c a r n e a
t u m e f i a t d e a c o l o , f c n d - o s ipe din c a u z a senzaiei
a c u t e . Era foarte t a n d r u i foarte atent, a d u c n d - o n
p r a g u l o r g a s m u l u i n n u m a i cteva minute.
I m e d i a t d u p a c e e a o d u s e la b a i e . R m a s e
a p r o a p e a d o r m i t n c a b i n a d u u l u i , sprijinit d e el, c u
braele p e t r e c u t e p e d u p talia lui i c u c a p u l pe pieptul
p r o s . O m a r e parte d i n d u r e r e d i s p r u s e , n s c h i m b
m u c h i i p r e a u s se fi t r a n s f o r m a t n vat.
.Cnd n c e p u s c u r g a p a c a l d i d u p ce se s p
lar, el n c e r c s se d e s p r i n d din mbriare s p u nndu-i c u v n t u l m a g i c .
- i a c u m mncarea.
C u o v i e l i , l eliber i-l ls s n c h i d a p a . Ea i
terse f a a i-i d d u la o parte prul u m e d , d u p care
i r i d i c privirile s p r e el. Prea att d e puternic i de
nemblnzit, dar n acelai t i m p era att d e u m a n , cu
d o r i n e i temeri i ruti, i l iubea c u ' a t t mai mult
p e n t r u t o a t e acele caliti... Pentru o vreme, i dorise s
se fi p u r t a t c e v a mai ru c u e a p e n t r u c a c u m i venea
t a r e g r e u s-i s p u n c e se ntmplase c u tatl lui.
Dar, cel puin p u t e a mai nti s-i d e a c e v a d e mn
care.
G r a y d e v o r n g r a b d o u sandviuri c u u n c si
c u roii, d u p care se a p u c s-l savureze n linite po
cel d e - a l treilea n v r e m e c e ea n c se mai chinuia cu

401
primul. D u p a c e e a , f c u r patul c u aternuturi curate,
iar el s e n t i n s e c u u n oftat d e o b o s e a l . C u p i c i o a r e l e
i braele ntinse, o c u p a s e a p r o a p e tot spaiul, dar ea
reui s se vre ntr-unui dintre acele locuri libere, aezndu-i c a p u l c u pr n c u m e d pe locul obinuit, pe
umrul lui. A p o i i petrecu braele n jurul lui, strngndu-l
c u for d o r i n d u - i s-l p o a t a p r a d e durerea ce tia
c avea s vin.
- Trebuie s-i s p u n ceva, i zise ncet.

CAPTOIUI 1 9
M o n i c a plnse v r e m e n d e l u n g a t d u p ce Gray i
nchisese telefonul n nas, c u braele p u s e p e d e a s u p r a
biroului i c u c a p u l sprijinit d e ele. Lacrimi fierbini i
srate p i c u r a u p e