Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN TELEORMAN

COALA CU GIMNAZIAL FRUMOASA-TELEORMAN


FRUMOASA, TELEORMAN, 147140
TELEFON/FAX: 0040247 335840
e-mail: scfrumoasa@yahoo.com, www.scoalafrumoasa.ro, naidinionel@yahoo.com

PLANIFICARE LA MATEMATIC
AN COLAR 2015-2016
Clasa a V-a
COMPETENE GENERALE

1. Identificarea unor date si relatii matematice si corelarea lor in functie de


contextul in care au fost definite
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse
in enunturi matematice
3. Utilizarea algoritmilor si a conceptelor matematice pentru caracterizarea
locala sau globala a unei situatii concrete
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei
situatii concrete si a algoritmilor de prelucrare a acestora
5. Analiza si prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situatii
problema
6. Modelarea matematica a unor contexte problematice variate, prin integrarea
cunostintelor din diferite domenii

Nr.
crt

COMPETENE
GENERALE

1.

Identificarea unor
date i relaii
matematice
i
corelarea lor n
funcie
de
contextul n care
au fost definite

2.

Prelucrarea datelor
de tip cantitativ,
calitativ, structural,
contextual cuprinse
n
enunuri
matematice

3.

Utilizarea
algoritmilor
i
conceptelor
matematice
pentru
caracterizarea
local sau global
a unei situaii
concrete

4.

Exprimarea
caracteristicilor
matematice
cantitative
sau
calitative ale unei
situaii concrete i
a algoritmilor de
prelucrare
a
acestora

5.

Analiza
i
interpretarea
caracteristicilor

COMPETENE SPECIFICE
1.1 Identificarea caracteristicilor numerelor naturale i a formei de scriere a
unui numr natural n contexte variate
1.2 Identificarea n limbajul cotidian sau n enunuri matematice a unor
noiuni specifice teoriei mulimilor
1.3 Identificarea n limbajul cotidian sau n probleme a fraciilor ordinare i
a fraciilor zecimale
1.4 Identificarea unor elemente de geometrie i a unor uniti de msur n
diferite contexte
2.1 Utilizarea operaiilor aritmetice i a proprietilor acestora n calcule cu
numere naturale
2.2 Evidenierea, prin exemple, a relaiilor de apartenen sau de incluziune
2.3 Reprezentarea pe axa numerelor a fraciilor ordinare i a fraciilor
zecimale
2.4 Caracterizarea prin descriere i desen a unei configuraii geometrice
date
3.1 Selectarea i utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaiilor cu
numere naturale i pentru divizibilitatea cu 10, 2 i 5
3.2 Selectarea i utilizarea unor modaliti adecvate de reprezentare a
mulimilor i a operaiilor cu mulimi
3.3 Alegerea formei de reprezentare a unui numr raional pozitiv i
utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu fracii zecimale
3.4 Determinarea perimetrelor, a ariilor (ptrat, dreptunghi) i a volumelor
(cub, paralelipiped dreptunghic) i exprimarea acestora n uniti de
msur corespunztoare
4.1 Exprimarea, n rezolvarea sau compunerea unor probleme, a soluiilor
unor ecuaii de tipul: x a = b; a x = b ; x a = b (a 0, a divizor al
lui b); x : a = b (a 0); a : x = b (x 0, b divizor al lui a) i a unor
inecuaii de tipul: x a b (, <, >); x a b (, <, >), unde a este
divizor al lui b; x : a b (, <, >), cu a 0, unde a i b sunt numere
naturale
4.2 Exprimarea n limbaj matematic a unor situaii concrete ce se pot
descrie utiliznd mulimile
4.3 Exprimarea, n rezolvarea sau compunerea unor probleme, a soluiilor
unor ecuaii de tipul: x a = b; a x = b; x a = b (a 0); x : a = b (a
0); a : x = b (x0) i a unor inecuaii de tipul: x a b ( , <, >); x a
b (, <, >); x : a b (, <, >),cu a 0, unde a i b sunt numere
naturale sau fracii zecimale finite
5.1 Deducerea unor proprieti ale operaiilor cu numere naturale pentru a
estima sau pentru a verifica validitatea unor calcule
5.2 Interpretarea unor contexte uzuale i/sau matematice utiliznd limbajul

6.

matematice
ale
mulimilor
unei
situai 5.3 Interpretarea matematic a unor probleme practice prin utilizarea
problem
operaiilor cu fracii zecimale i a ordinii efecturii operaiilor
5.4 Interpretarea unei configuraii geometrice n sensul recunoaterii
elementelor ei i a relaionrii cu unitile de msur studiate
Modelarea
6.1 Transpunerea unei situaii-problem n limbaj matematic, rezolvarea
matematic a
problemei obinute (utiliznd ecuaii, inecuaii, organizarea datelor) i
unor contexte
interpretarea rezultatului
problematice
6.2 Transpunerea unei situaii-problem n limbaj matematic utiliznd
variate, prin
mulimi, relaii i operaii cu mulimi
integrarea
6.3 Transpunerea unei situaii-problem n limbaj matematic, rezolvarea
cunotinelor din
problemei obinute (utiliznd ecuaii sau inecuaii) i interpretarea
diferite domenii
rezultatului
6.4 Analizarea i interpretarea rezultatelor obinute prin rezolvarea unor
probleme practice cu referire la figurile geometrice i la unitile de
msur studiate

PLANIFICARE ANUAL

CLASA a V a
ANUL SCOLAR 2015 - 2016

Disciplina: MATEMATIC - Aritmetic


Profesor: NAIDIN IONEL
e-mail: naidinionel@yahoo.com
Unitatea de nvmnt: coala Gimnazial Frumoasa i coala Smrdioasa
Numar de ore pe sptmn: 4 ore
Numr sptmni: 35
Numr ore anual: 35 4=140

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Unitatea de nvare
Numere naturale
Operaii cu numre naturale: Adunare i scdere
Operaii cu numre naturale: Inmulire i ridicare la
putere
Operaii cu numre naturale:mparire
Media aritmetic, Ecuaii i inecuaii
Ordinea operaiilor. Rezolvri de probleme
Multimi
Fractii ordinare
Numere rationale pozitive
Operatii cu fractii zecimale
Media aritmetic, Ecuaii si inecuatii
Elemente de geometrie
Unitai de msur
Determinarea perimetrelor, ariilor si volumelor
Lucrri scrise
Recapitulare final
Total ore pe semesteru
Total ore anual

Numr de ore
Sem. I
Sem. II
2
3
6
7
6
12
12
10
8
4
2
72

18
8
6
8
14
4
8
68
140

total
2
3
6
7
6
12
12
10
8
18
8
6
8
14
8
10
140

PLANIFICARE CALENDARISTICA - ALGEBRA


CLASA a V- a
Nr.
Crt.
1

Unitatea de
nvare
Numere
naturale
2 ore
Operaii de
cu numere
naturale(1)
3 ore

Operaii de
cu numere
naturale(2)
6 ore

Operaii cu
numere
naturale(3)
7 ore

Media
aritmetic.

Competene specifice

Coninuturi

SEMESTRUL I
1.1 Identificarea caracteristicilor numerelor
1. Scierea i citirea numerelor naturale. irul numerelor
naturale i a formei de scriere a unui numr
naturale, reprezentarea numerelor naturale pe axa,
natural n contexte variate
ordonarea, compararea numerelor naturale. Aproximarea
numerelor naturale; rotunjiri; estimare
2. Exerciii.
2.1 Utilizarea operaiilor aritmetice i a
3. Adunarea numerelor naturale. Proprieti, definiie,
proprietilor acestora n calcule cu numere
terminologi. Scderea numerelor naturale: definiie,
naturale
terminologie
3.1 Selectarea i utilizarea de algoritmi pentru
4. Exerciii
efectuarea operaiilor cu numere naturale
5. Prob de evaluare
5.1 Deducerea unor proprieti ale operaiilor cu
numere naturale pentru a estima sau pentru a
verifica validitatea unor calcule
2.1 Utilizarea operaiilor aritmetice i a
6. nmulirea numerelor naturale: Propritati
proprietilor acestora n calcule cu numere
7. Factor comun
naturale
8. Ridicarea la putere cu exponent natural a unui numr
3.1 Selectarea i utilizarea de algoritmi pentru natural
efectuarea operaiilor cu numere naturale
9. Compararea puterilor care au aceeai baz sau acelai
5.1 Deducerea unor proprieti ale operaiilor cu exponent
numere naturale pentru a estima sau pentru a 10. Exercitii
verifica validitatea unor calcule
11. Proba de evaluare
2.1 Utilizarea operaiilor aritmetice i a
12. mprirea, cu rest zero, a numerelor naturale cnd
proprietilor acestora n calcule cu numere
mpritorul are mai mult de o cifr
naturale
13. mprirea cu rest a numerelor naturale
3.1 Selectarea i utilizarea de algoritmi pentru 14. Teorema mpririi cu rest
efectuarea operaiilor cu numere naturale
15. Exerciii
5.1 Deducerea unor proprieti ale operaiilor cu 16. Noiunea de divizor; noiunea de multiplu
numere naturale pentru a estima sau pentru a 17. Divizibilitatea cu 10, 2, 5
verifica validitatea unor calcule
18. Exercitii si probleme
4-1. Exprimarea, n rezolvarea sau compunerea
19. Media aritmetic. Media aritmetic ponderat
unor probleme, a soluiilor unor ecuaii de tipul:
20. Ecuaii in N

Nr.
Ore

Termen

14.09.15

16.09.15

17.09.15

18.09.15

21.09.15

1
1

22.09.15
23.09.15

24.09.15

28.09.15

1
1

29.09.15
30.09.15

01.10.15

1
1
1
1
1
1
1
1

05.10.15
06.10.15
07.10.15
08.10.15
12.10.15
13.10.15
14.10.15
15.10.15

Ecuaii i
inecuaii n
mulimea
numerelor
naturale
6 ore

15

Ordinea
operaiilor.
Rezolvri de
probleme
12 ore

Mulimi
12h

Lucrri
scrise 4h

x a = b; a x = b; x a = b (a 0, a divizor al
lui b); x : a = b(a 0); a : x = b (x 0, b divizor al
lui a) i a unor inecuaii de tipul: : x a b; (
,<,>); x a b ( ,<,>), unde a divizor al lui b;
x : a b ( ,<,>),cu a 0, unde a i b sunt
numere naturale
6-1. Transpunerea unei situaii-problem n limbaj
matematic, rezolvarea problemei obinute (utiliznd
ecuaii,
inecuaii,
organizarea
datelor)
i
interpretarea rezultatului
6.2 Transpunerea unei situaii-problem n limbaj
matematic utiliznd mulimi, relaii i operaii cu mulimi
6.3 Transpunerea unei situaii-problem n limbaj
matematic, rezolvarea problemei obinute (utiliznd
ecuaii sau inecuaii) i interpretarea rezultatului
6.4 Analizarea i interpretarea rezultatelor obinute prin
rezolvarea unor probleme practice cu referire la
figurile geometrice i la unitile de msur studiate

21. Exercitii-rezolvari de ecuatii


22. Inecuatii in N
23. Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor i al
inecuaiilor
24. Proba de evaluare

25. Ordinea operaiilor i parantezelor


26. Exerciii
27. Exerciii
28. Metode de rezolvare a problemelor
29. Probleme
30. Probleme
31. Probleme
32. Probleme
33. Probleme
34. Probleme
35. Probleme
36. Prob de evaluare
1-2. Identificarea n limbajul cotidian sau n enunuri
37. Mulimi: descriere i notaii; element, relaia de
matematice a unor noiuni specifice teoriei mulimilor
apartenen,
2-2. Evidenierea, prin exemple, a relaiilor de
38. Mulimi finite i mulimi infinite; mulimile N; N
apartenen sau de incluziune
39. Relaii ntre dou mulimi; submulime
3-2. Selectarea i utilizarea unor modaliti adecvate de
reprezentare a mulimilor i a operaiilor cu mulimi
40. Exerciii
4-2. Exprimarea n limbaj matematic a unor situaii
41. Operaii cu mulimi: reuniune, intersecie, diferen
concrete ce se pot descrie utiliznd mulimile
5-2. Interpretarea unor contexte uzuale i/sau matematice 42. Exercitii
43. Reprezentri ale operaiilor cu mulimi
utiliznd limbajul mulimilor
6-2. Transpunerea unei situaii-problem n limbaj
44. Determinarea elementelor unei mulimi
matematic utiliznd mulimi, relaii i operaii cu mulimi 45. Exerciii
46. Exerciii
47. Prob de evaluare
48. Corectarea lucrrii de evaluare
49. Recapitulare lucrare scris
50. Recapitulare lucrare scris
51. Lucrare scris

1
1

19.10.15
20.10.15

21.10.15

22.10.15

1
1

26.11.15
27.11.15
28.10.15
29.10.15
02.11.15
03.11.15
04.11.15
05.11.15
09.11.15
10.11.15
11.11.15
12.11.15

16.11.15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17.11.15
18.11.15
19.11.15
23.11.15
24.11.15
25.11.15
26.11.15
30.11.15
01.12.15
02.12.15
03.12.15
07.12.15
08.12.15
09.12.15

1
1
1
1
1

15

10

52. Discuia lucrrii scrise


Fracii
1-3. Identificarea n limbajul cotidian sau n
53. Fracii: subunitare, echiunitare, supraunitare
ordinare
probleme a fraciilor ordinare
54. Fracii echivalente
10 ore
2-3. Reprezentarea pe axa numerelor a
55. Amplificarea fraciilor
fraciilor ordinare
56. Simplificarea fraciilor
1-3. Identificarea n limbajul cotidian sau n
57. Aducerea fraciilor la acelai numitor
probleme a fraciilor ordinare
58. Aflarea unei fracii dintr-un numr natural; procent
2-3. Reprezentarea pe axa numerelor a
59. Exerciii si probleme diverse
fraciilor ordinare
60. Adunarea i scderea unor fracii ordinare care au
acelai numitor
61. Exerciii si probleme diverse
62. Proba de evaluare
Numere
1-3. Identificarea n limbajul cotidian sau n
63. Scrierea fraciilor ordinare cu numitori puteri ale lui
rationale
probleme a fraciilor zecimale
10, sub form de fracii zecimale
pozitive.
2-3. Reprezentarea pe axa numerelor a
64. Transformarea unei fracii zecimale, cu un numr
Fractii
fraciilor zecimale
finit de zecimale nenule, ntr-o fracie ordinar
zecimale(1) 3-3. Alegerea formei de reprezentare a unui
65. Aproximri la ordinul zecimilor/sutimilor
8 ore
numr raional pozitiv i utilizarea de algoritmi 66. Reprezentarea pe axa numerelor a fraciilor zecimale
pentru optimizarea calculului cu fracii zecimale 67. Compararea i ordonarea fraciilor zecimale
5-3. Interpretarea matematic a unor probleme
68. Exerciii
practice prin utilizarea operaiilor cu fracii
69. Exerciii
zecimale i a ordinii efecturii operaiilor
70. Exerciii
Recapitulare
71. Numere naturale
i consolidare
72. Fracii ordinare
3-3. Alegerea formei de reprezentare a unui
73. Adunarea fraciilor zecimale care au un numr finit
Operaii cu numr raional pozitiv i utilizarea de algoritmi de zecimale nenule
fracii
pentru optimizarea calculului cu fracii zecimale 74. Scderea fraciilor zecimale care au un numr finit de
zecimale
5-3. Interpretarea matematic a unor probleme
zecimale nenule
practice prin utilizarea operaiilor cu fracii
75. nmulirea fraciilor zecimale care au un numr finit
zecimale i a ordinii efecturii operaiilor
de zecimale nenule
76. Ridicarea la putere cu exponent natural a unei fracii
zecimale care are un numr finit de zecimale nenule
77. Probleme
78. Prob de evaluare
79. mprirea a dou numere naturale cu rezultat fracie
zecimal

1
1
1
1
1
1
1
1

10.12.15
14.12.15
15.12.15
16.12.15
17.12.15
04.01.16
05.01.16
06.01.16

07.01.16

1
1

11.01.16
12.01.16

13.01.16

14.01.16

1
1
1
1
1
1
1
1

18.01.16
19.01.16
20.01.16
21.01.16
26.01.16
27.01.16
28.01.16
29.01.16

08.02.16

09.02.16

10.02.16

11.02.16

1
1
1

15.02.16
16.02.16
17.02.16

11

80. Transformarea unei fracii ordinare ntr-o fracie


zecimal. Periodicitate
81. mprirea unei fracii zecimale finite la un numr
natural nenul
82. mprirea unui numr natural la o fracie zecimal
finit
83. mprirea a dou fracii zecimale finite
84. Exercitii
85. Transformarea unei fracii zecimale ntr-o fracie
ordinar
86. Ordinea efecturii operaiilor
87. Exercitii
88. Esercitii si probleme diverse
89. Esercitii si probleme diverse
90. Proba de evaluare
4-3.
Exprimarea,
n
rezolvarea
sau
compunerea
unor
Media
91. Media aritmetic. Media aritmetic ponderat
probleme, a soluiilor unor ecuaii de tipul:
aritmetic.
92. Probleme
x a = b; a x = b x a = b(a 0); x : a = b
Ecuatii si
93. Ecuaii
(a 0), a : x = b(x 0) i a unor inecuaii de tipul: x
inecuatii in Q
94. Inecuatii
a b( ,<,>); x a b( ,<,>); x : a b( ,<,>), cu a
8 ore
0, unde a, b sunt numere naturale sau fracii zecimale 95. Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor
96. Exercitii si probleme recapitulative
finite
6-3. Transpunerea unei situaii-problem n limbaj 97. Exercitii si probleme recapitulative
matematic, rezolvarea problemei obtinute (utiliznd 98. Proba de evaluare
ecuaii sau inecuaii) i interpretarea rezultatului

12

13

Elemente de
geometrie
6 ore

Uniti de
msur
8 ore

1-4. Identificarea unor elemente de geometrie


2-4. Caracterizarea prin descriere i desen a
unei configuraii geometrice date
5-4. Intepretarea unei configuraii geometrice n
sensul recunoaterii elementelor ei i a
relaionrii cu unitile de msur studiate

1-4. Identificarea unor uniti de msur n


diferite contexte
6-4. Analizarea i interpretarea rezultatelor
obinute prin rezolvarea unor probleme
practice cu referire la figurile geometrice i la
unitile de msur studiate

99. Punctul.Dreapta
100. Segmentul de dreapt.Msurarea lungimii unui
segment
101. Unghiul. Triunghiul. Patrulaterul. Cercul
102. Simetria, axa de simetrie i translaia
103. Paralelipipedul dreptunghic. Cubul
104. Proba de evaluare
105. Uniti de msur pentru lungime. Transformri
106. Uniti de msur pentru arie. Transformri
107. Uniti de msur pentru volum. Transformri
108. Uniti de msur pentru capacitate
109. Uniti de msur pentru mas
110. Uniti de msur pentru timp

18.02.16

22.02.16

23.02.16

1
1

24.02.16
25.02.16

29.02.16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01.03.16
02.03.16
03.03.16
07.03.16
08.03.16
09.03.16
10.03.16
14.03.16
15.03.16
16.03.16
17.03.16
21.03.16

22.03.16

23.03.16

24.03.16

1
1
1
1

28.03.16
29.03.16
30.03.16
31.03.16

1
1
1
1
1
1

04.04.16
05.04.16
06.04.16
07.04.16
11.04.16
12.04.16

15

Lucrri scrise
4 ore

14

Determinarea
perimetrelor, a
ariilor si
volumelor
16 ore

16
Recapitularea
si consolidarea
cunostintelor
8 ore

111. Uniti de msur monetare


112. Proba de evaluare
113. Recapitulare lucrare scris
114. Recapitulare lucrare scris
115. Lucrare scris
116. Discuia lucrrii scrise
3-4. Determinarea perimetrelor, a ariilor (ptrat,
117. Perimetre
dreptunghi) i a volumelor(cub, paralelipiped
118. Exerciii
dreptunghic) i exprimarea acestora n uniti de
119. Probleme
msur corespunztoare
120. Aria dreptunghiului. Aria patratului
4-4. Transpunerea n limbaj specific geometriei a unor
probleme practice referitoare la perimetre, arii, volume, 121. Probleme
utiliznd transformarea convenabil a unitilor de
122. Probleme
msur
123. Probleme
6-4. Analizarea i interpretarea rezultatelor obinute
124. Volumul cubului si a paralelipipedului
prin rezolvarea unor probleme practice cu referire la
figurile geometrice i la unitile de msur studiate
125. Probleme.
126. Probleme
127. Probleme
128. Probleme
129. Probleme
130. Probleme
131. Probleme
132. Proba de evaluare
133. Exercitii si probleme recapitulative
134. Exercitii si probleme recapitulative
135. Exercitii si probleme recapitulative
136. Exercitii si probleme recapitulative
137. Exercitii si probleme recapitulative
138. Exercitii si probleme recapitulative
139. Exercitii si probleme recapitulative
140. Or la dispoziia profesorului

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13.04.16
14.04.16
02.05.16
03.05.16
04.05.16
05.05.16
09.05.16
10.05.16
11.05.16
12.05.16
16.05.16
17.05.16
18.05.16
19.05.16
23.05.16
24.05.16
25.05.16
26.05.16
30.05.16
31.05.16
01.06.16
02.06.16
06.06.16
07.06.16
08.06.16
09.06.16
14.06.16
15.06.16
16.06.16
17.06.16

S-ar putea să vă placă și