Sunteți pe pagina 1din 13

TC2- Analiza politicilor n domeniul culturii, recreerii i religiei

Nr.
crt.

Indicatori

0
6701

1
2
Cheltuieli pentru cultur,
1.664.080.000
recreere i religie(mil.lei, preuri
curente), din care:
Structura economic
Cheltuieli curente, din care:
1.622.065.000
Cheltuieli de personal
4.3845.000
Bunuri i servicii
364.554.000
Transferuri ntre uniti ale adm.
633.565.000
publice
Alte transferuri
71.219.000
Programe comunitare
50.000
Proiecte finanate din fonduri
europene nerambursabile
Alte cheltuieli
507.934.000
Cheltuieli de capital
41.392.000
Rambursri de credite
623.000
Structura funcional
Administraie central
26.389.000
Servicii publice descentralizate
35.018.000
Servicii culturale, din care:
309.721.000
Biblioteci publice naionale
11.513.000
Muzee
964.493.000
Instituii publice de spectacole i
158.980.000
concerte
Edituri
1.984.000
Consolidarea i restaurarea
34.124.000
monumentelor istorice
Centre culturale
5.627.000
Trguri, saloane, expoziii de
1.000.000
carte i de publicaii culturale
Servicii recreative i sportive,
327.731.000
din care:
-sport
312.731.000
-tineret
15.000.000
Servicii religioase
334.338.000
Alte servicii n domeniul culturii, 630.883.000
recreerii, religiei
PIB-mil. lei
404.708.800
Populaia (mil. loc)
21.530.000
Cursul de schimb valutar
3,3373
IPC-indice, nu procent.
1,0484

1.1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.2
1.3.
2
2.1
2.2
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2.6.
3
4
5
6

2007-Prevederi bugetare
defini-tive

2007-CONT
anual de
execuie

3
1.550.172.303

Grad
de
realiza
re a
cheltui
e-lilor
n 2007
(col.3/
col.2)
4
93,1%

2015-BugetProgram

5
1.873.303.000

2007Structur-la
prevederi
bugeta
redefin
i-tive-%6

2015Structur-la
buget
de statprogra
m
-%-

Diferen la
structur:
2015
minus
2007
-%-

8=7-6
-

100%

100%

1.522.957.174
42.065.051
338.227.675
597.614.393

93,8%
95,5%
92,7%
94,3%

1.870.069.000
54.778.000
422.322.000
573.203.000

97,47%
2,63%
21,9%
38,07%

99,82%
2,92%
22,54%
30,6%

2,35%
0,29%
0,64%
- 7,47%

65.559.991
32.206

92%
64,4%

90.821.000

4,28%
0,003%

4,84%

0,56%

478.576.359
26.607.984
607.145

94,2%
64,2%
97,4%

580.943.000
3.234.000

31,01%
0,17%

0,49%
- 2,32%

19.619.595
31.883.603
309.040.361
11.172.291
96.413.070
158.957.000

74,3%
91%
99,7%
97%
99,9%
99,9%

57.737.000
9.388.000
317.516.000
11.000.000
62.681.000
214.730.000

30,52%
2,49%
0,04%
100%
1,58%
2,1%
18,61%
0,69%
5,8%
9,55%

100%
3,08%
0,5%
16,94%
0,58%
3,334%
11,46%

1,5%
- 1,6%
- 1,67%
- 0,11%
- 2,46%
1,915

1.948.000
34.124.000

100%
100%

23.688.000

0,12%
2,05%

0,1%
1,26%

- 0,02%
- 0,79%

5.627.000
763.000

100%
76,3%

2.000.000
1.500.000

0,34%
0,06%

0,1%
0,08%

- 0,24%
0,02%

301.531.958

92%

318.790.000

19,7%

17,01%

- 2,69%

288.253.077
13.278.881
315.685.735
572.411.000

92,1%
88,5%
94,4%
90,7%

310.590.000
8.200.000

16,57%
0,43%

- 2,23%
- 0,47%

1.169.872.000

18,8%
0,9%
20,09%
37,91%

62,44%

24,53%

704.500.000
19.503.206
4,4450
1,0026

Dumitrascu Adelina,Gr.631,ID Buzau


http://
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget2015/Legea186_2014bugdestat201
5.pdf

www.cdep.ro/proiecte/2008/500/40/5/ax2.pdf
b) Calculai pentru totalul cheltuielilor pentru cultur, recreere i religie,indicatorii D1,
D2, D3, D4, D5, D6.1, D6.2, D8 D9.
D.1. Modificarea n mrimi absolute a cheltuielilor publice nominale n anul t1
comparativ cu anul t0:
Cnp (1-0) = Cnp 1 - Cnp 0
Ch.culturale(2015-2007) = Ch.cult.2015 Ch.cult. 2007 = 1.873.303.000
1.664.080.000
=209.223.000 lei*=(crestere fata de 2007)
D.2. Modificarea n mrimi relative a cheltuielilor publice nominale n anul t1 comparativ cu anul t0:
%Cnp1/0 = [Cnp(1-0) / Cnp 0 ] x 100
=[ (Ch.cult. 2015 Ch.cult. 2007) / Ch.cult.2007 ] * 100
= [(1.873.303.000 1.664.080.000) / 1.664.080.000] *100
= 12,57%(finantare crescuta a ch.pentru cultura,recreere si religie fata de 2007)
D.3. Modificarea n mrime absolut a cheltuielilor publice reale n anul t1
comparativ t0:
Crp ( 1-0) = Crp 1 - Crp 0
Ch. r cult.(2015-2007) = 1.868.445.043 1.587.256.722 = 281.188.321 lei
Ch.r cult.2015 = Ch.cult. 2015 / IPC 2015 = 1.873.303.000 / 1,0026 = 1.868.445.043 lei
Ch.r cult.2007 = Ch.cult. 2007 / IPC 2007 = 1.664.080.000 / 1,0484 = 1.587.256.722 lei
D.4. Modificarea n mrime relativ a cheltuielilor publice reale n anul t1 comparativ
cu anul t0:
%Crp1/0 = [Crp(1-0) / Crp 0] x 100
= [(Ch. r cult.2015 Ch.r cult 2007) / Ch.r cult.2007] * 100
=281.188.321 / 1.587.256.722 * 100
= 17,71%
D.5. Modificarea ponderii cheltuielilor publice n PIB n anul t1 comparativ cu
anul t0:
Cp/PIB(1-0) = [Cp 1/ PIB1] x 100 [Cp 0 / PIB0] x 100
Ch. cult/ PIB(2015-2007) = (Ch.cult2015 / PIB2015) * 100 (Ch.cult.2007 / PIB2007) * 100
=1.873.303.000 / 704.500.000 * 100 1.664.080.000 / 404.708.800 * 100
= - 145,2%(sumele alocate pt.cultura au avut o pondere mai mica fata de 2007)
D.6. Modificarea nivelului mediu al cheltuielilor publice pe locuitor n anul t1
comparativ cu anul t0:
Exprimarea n moned naional:
Cp/loc (1-0) = Cp 1/nr.loc 1 Cp0/nr.loc 0
=Ch.cult.2015 / popul.2015 Ch.cult.2007 / popul.2007

=1.873.303.000 / 19.50.206 1.664.080.000 / 21.530.000


= 18,76 lei/locuitor(nivelul ch.pt. cultura pe locuitor a crecut in 2015)
Exprimarea n moned de circulaie internaional,euro:
Cpumi/loc(1-0) = [Cp 1/nr.loc 1]/csv1 [Cp0/nr.loc 0] / csv0
csv2007

=(Ch,cult.2015/popul.2015) / csv2015 (Ch.cult.2007 /popul.2007) /

= 96,05 / 4,4450 77,29 / 3,3373 = - 1,55 euro/locuitor(scaderea


nivelului ch.culturale pe locuitor exprimate in euro fata de 2007)
D.7.Modificarea structurii cheltuielilor publice PIB n anul t1 comparativ cu anul
t0:
gs Cpi (1-0 ) = gs Cpi 1 gs Cpi 0,
gs Cpi (1-0) = [Cpi 1/ CpT 1] x 100 - [Cpi 0/ CpT 0] x 100
gsCh.curente =1.870.069.000/1.873.303.000 * 100 - 1.622.065.000/1.664.080.00 * 100
=2,35%
gsCh.de personal =54.778.000/1.873.303.000*100 - 43.845.000/1.664.080.000*100 =
0,29%
gsCh.bunuri,serv. = 422.322.000/1.873.303.000*100 364.554.000/1.664.080.000*100 =
0,64%
gsCh.transf. = 573.203.000/1.873.303.000*100 633.565.000/1.664.080.000*100 = 7,47%
gsCH.alte transf. = 90.821.000/1.873.303.000*100 71.219.000/1.664.080.000*100 =
0,56%
gsCh.alte ch. = 580.943.000/1.873.303.000*100 507.934.000/1.664.080.000*100 =
0,49%
gsCh.capital = 3.234.000/1.873.303.000*100 41.302.000/1.664.080.000*100 = - 2,32%
gsCh.adm.centrala = 57.737.000/1.873.303.000*100 26.389.000/1.664.080.000*100 =
1,5%
gsCh.publ.desc. = 9.388.000/1.873.303.000*100 35.018.000/1.664.080.000*100 = 1,6%
gdCh.culturale = 317.516.000/1.873.303.000*100 309.721.000/1.664.080.000*100 = 1,67%
gsCh.bibl.publ.nat. = 11.000.000/1.873.303.000*100 11.513.000/1.664.080.000*100 =
- 0,11%
gsCh.muzee = 62.681.000/1.873.303.000*100 96.493.000/1.664.080.000*100 = 2,46%
gsCh.inst.pub.spect. = 214.730.000/1.873.303.000*100
158.980.000/1.664.080.000*100 = 1,91%

gsCh.consolidare = 23.688.000/1.873.303.000*100 34.124.000/1.664.080.000*100 = 0,79%


gsCh.centre cult. = 2.000.000/1.873.303.000*100 5.627.000/1.664.080.000*100 = 0,24%
gsCh.targuri = 1.500.000/1.873.303.000*100 1.000.000/1.664.080.000*100 = 0,02%
gsCh.serv.recreative = 318.790.000/1.873.303.000*100
327.731.000/1.664.080.000*100 = - 2,69%
gsCh.sport = 310.590.000/1.873.303.000*100 312.731.000/1.664.080.000*100 = 2,23%
gsCh.tineret = 8.200.000/1.873.303.000*100 15.000.000/1.664.080.000*100 = - 0,47%
gsCh.alte serv = 1.169.872.000/1.873.303.000*100 630.883.000/1.664.080.000*100 =
24,53%
D.8. Indicatorul privind corespondena dintre creterea cheltuielilor publice i creterea PIB n anul t1
comparativ cu anul t0:
IC = Icp 1/0 / IPIB 1/0
IC = [Cp 1/ Cp 0 ] / [PIB 1/ PIB0 ]
IC = (Ch.cult.2015 / Ch.cult.2007) / (PIB2015/ PIB 2007)
=(1.873.303.000/1.664.080.000) / (704.500.000/404.708.000)
= 1,12/1,74 = 0,64< 1 =>subfinantarea domeniului culturii,recreerii si religiei fata de
2007
D.9. Elasticitatea cheltuielilor publice fa de PIB PIB n anul t1 comparativ cu
anul t0:
ecp = [Cp(1-0) / Cp 0] / [PIB(1-0) / PIB0]
eCh.cult. =[( Ch.cult.2015 Ch.cult.2007)/ Ch.cult.2007] / [(PIB2015 PIB2007) /
PIB2007]
=(209.223.000 / 1.664.080.000) / (299.791.200/404.708.800)
= 0,12/0,74 = 0,28 < 1 =>sume inelastice fata de PIB,restrangerea proportiei ch. pt .
cultura,recreere si religie in PIB

c) Calculai gradul de realizare a cheltuielilor pentru anul 2007 comparnd datele din
Contul anual de execuie cu prevederile bugetare definitive, nscriind rezultatele n tabel.
grCh.cultura = 1.550.172.303/1.664.080.000*100 = 93,15%
grCh.curente = 1.522.957.174/1.622.065.000*100 = 93,8%
grCh.de personal = 42.065.051/43.845.000*100 = 95,9%
grCh.bunuri,serv. = 338.227.675/364.554.000*100 = 92,7%
grCh.transf. = 597.614.393/633.565.000*100 = 94,3%

grCh.alte transf. = 65.559.991/71.219.000*100 = 92%


grCh.prog.comunitare= 32.206/50.000*100= 64,4%
grCh.alte ch.=478.576.359/507.934.000*100=94,2%
grCh.capital=26.607.984/41.392.000*100=64,2%
grRambursari credite= 607.145/623.000*100=97,4%
grAdm.centrala=19.619.595/26.389.000*100=74,3%
grServ.publ.desc.=31.883.603/35.018.000*100=91%
grServ.culturale= 309.040.361/309.721.000*100=99,7%
grCh.biblioteci=11.172.291/11.513.000*100=97%
grMuzee=96.413.070/96.493.000*100=99,9%
grInst.publ.spectacole=158.957.000/158.980.000*100=99,9%
grEdituri=1.984.000/1.984.000*100=100%
grConsolidare=100%
grCentre cult.=100%
grTarguri=763.000/1.000.000*100=76,3%
grServ.recreative=301.531.958/327.731.000*100=92%
grSport=288.253.077/312.731.000*100=92,1%
grTineret=13.278.881/15.000.000*100=88,5%
grServ.relig.=315.685.736/334.338.000*100=94,4%
grAlte serv.in dom.culturii=572.411.050/630.883.000*100=90,7%
Cerina 2. Precizai minim cinci programe care privesc domeniul culturii, recreerii,
religiei n Romnia.
-Programul National de cercetare arheologica
-Programul de valorificare la nivel regional a siturilor arheologice din Romania
-Programul de achizitii muzeale
-Programul National de Salvgardare-conservarea,transmiterea si promovarea elementelor
de patrimoniu cultural imaterial
-Programul Collection Mobility 2.0 stimularea dialogului cultural
-Programul eGISPAT
-Programul national de restaurare a monumentelor istorice vizeaza finantarea cu
prioritate a lucrarilor de conservare si de scoatere din pericol a monumentelor istorice