Sunteți pe pagina 1din 98

No.

JADWAL POSYANDU
Desa
Posyandu
GANDUSARI
Krajan
Rejosari
Plosorejo
Mandingasem
GADUNGAN
Putukrejo
Gadungan
Sukomulyo 1
Sukomulyo 2
Dawuhan
Dermosari
Sandangrejo
Sukosari
Rotorejo
NGARINGAN
Ngaringan 1
Ngaringan 2
Ngaringan 3
Ngaringan 4
Bintang 1
Bintang 2
Gondoroso
Purwoasri 1
Purwoasri 2
BUTUN
Balong 1
Balong 2
Butun
Godangan
Jetis
Baos
TAMBAKAN
Tambakan 1
Tambakan 2
Sukorejo
Tekik
KOTES
Kotes 1
Kotes 2
Kotes 3
SUMBERAGUNG
Sumberagung 1
Sumberagung 2

SUMBERAGUNG

GONDANG

SUKOSEWU

Loding
Purwoasri
Sidorejo
Rejokaton
Galekan
Gondang 1
Gondang 2
Sukosewu 1
Sukosewu 2
Sukosewu 3
Sukosewu 4
Sukosewu 5
Sukosewu 6
Sukoreno 1
Sukoreno 2
Sukoreno 3
Sukoreno 4
Sukoreno 5
Sukoreno 6

U
TANGGAL
TANGGAL
06 April 2015
Monday
08 April 2015
Wednesday
13 April 2015
Monday
16 April 2015
Thursday
03 April 2015
Friday
06 April 2015
Monday
13 April 2015
Monday
11 April 2015
Saturday
14 April 2015
Tuesday
08 April 2015
Wednesday
07 April 2015
Tuesday
15 April 2015
Wednesday
03 April 2015
Friday
01 April 2015
Wednesday
07 April 2015
Tuesday
02 April 2015
Thursday
04 April 2015
Saturday
01 April 2015
Wednesday
10 April 2015
Friday
06 April 2015
Monday
02 April 2015
Thursday
03 April 2015
Friday
01 April 2015
Wednesday
02 April 2015
Thursday
03 April 2015
Friday
04 April 2015
Saturday
06 April 2015
Monday
07 April 2015
Tuesday
07 April 2015
Tuesday
08 April 2015
Wednesday
09 April 2015
Thursday
10 April 2015
Friday
04 April 2015
Saturday
06 April 2015
Monday
08 April 2015
Wednesday
07 April 2015
Tuesday
10 April 2015
Friday

13 April 2015
11 April 2015
15 April 2015
16 April 2015
17 April 2015
01 April 2015
06 April 2015
11 April 2015
03 April 2015
07 April 2015
13 April 2015
14 April 2015
10 April 2015
01 April 2015
06 April 2015
04 April 2015
15 April 2015
11 April 2015
08 April 2015

Monday
Saturday
Wednesday
Thursday
Friday
Wednesday
Monday
Saturday
Friday
Tuesday
Monday
Tuesday
Friday
Wednesday
Monday
Saturday
Wednesday
Saturday
Wednesday

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR


KECAMATAN GANDUSARI

KANTOR KEPALA DESA GANDUSARI


JL. RAYA KAWI No. 01 ( (0342) 692186
GANDUSARI

SURAT PERINTAH TUGAS


No:
DASAR:

SP DIPA - 024. 03. 4. 059595/ 2015 Tanggal 14 November 2014

MEMERINTAHKAN
KEPADA :
NO
NAMA
1 Rifdiati Rohmah
2 Suratmi
3 Musaudah
4 Endriani
5 Warsini
6 Sulastri
7 Mei Hidayati
8 Nurul Arifah
9 Damini
10 Sri Wahyuani
11 Sutartik
12 Fef
13 Wiwin
14 Lilik
15 Istikomah
16 Sri Utami
17 Puji A.
18 Siti Khotimah
19 Nurfuatin
20 Mujilah
UNTUK:
TUJUAN:

JABATAN
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu

ALAMAT
Krajan
Krajan
Krajan
Krajan
Krajan
Rejosari
Rejosari
Rejosari
Rejosari
Rejosari
Plosorejo
Plosorejo
Plosorejo
Plosorejo
Plosorejo
Mandingasem
Mandingasem
Mandingasem
Mandingasem
Mandingasem

TANGGAL
06
06
06
06
06
08
08
08
08
08
13
13
13
13
13
16
16
16
16
16

April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Pemantauan Kesehatan anak Balita


Posyandu Gandusari, Rejosari, Plosorejo dan Mandingasem

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR


KECAMATAN GANDUSARI

KANTOR KEPALA DESA GADUNGAN


JL. MASTRIP No. 01
GADUNGAN

SURAT PERINTAH TUGAS


No:
DASAR:

SP DIPA - 024. 03. 4. 059595/ 2015 Tanggal 14 November 2014

MEMERINTAHKAN
KEPADA :
NO
NAMA
1 Suhariani
2 Nurkayati
3 Anggar
4 Sustianah
5 Rodiyah
6 Sugiyarti
7 Dwi Ratnaningsih
8 Dwi Purwaningsih
9 Siti Maemunah
10 Anis
11 Rustilah
12 Paryaton
13 Minarti
14 Suyati
15 Linawati
16 Muntianah
17 Sunarsih
18 Ninik P.
19 Hariati
20 Winarti
21 Siti Mukaromah

JABATAN
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu

ALAMAT
Putukrejo
Putukrejo
Putukrejo
Putukrejo
Putukrejo
Gadungan
Gadungan
Gadungan
Gadungan
Gadungan
Sukomulyo
Sukomulyo
Sukomulyo
Sukomulyo
Sukomulyo
Sukomulyo
Sukomulyo
Sukomulyo
Sukomulyo
Sukomulyo
Dawuhan

I
I
I
I
I
II
II
II
II
II

TANGGAL
03
03
03
03
03
06
06
06
06
06
13
13
13
13
13
11
11
11
11
11
14

April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

22 Sulistiowati
23 Lilik
24 Binti Kasanah
25 Anis S.
26 Tri Winarni
27 Lilik Munarti
28 Tutik
29 Umi Yuhanida
30 Nikmatul Layalin
31 Mutingah
32 Semiati
33 Rini
34 Sri Astutik
35 Binti
36 Indah Sofngatun
37 Sri Andini
38 Sunanik
39 Mardiana
40 Resiyah
41 Sukatini
42 Anik
43 Enik Juwarti
44 Sri Minatun
45 Sulami
UNTUK:
TUJUAN:

Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu

Dawuhan
Dawuhan
Dawuhan
Dawuhan
Dermosari
Dermosari
Dermosari
Dermosari
Dermosari
Sandangrejo
Sandangrejo
Sandangrejo
Sandangrejo
Sandangrejo
Sukosari
Sukosari
Sukosari
Sukosari
Sukosari
Rotorejo
Rotorejo
Rotorejo
Rotorejo
Rotorejo

14
14
14
14
08
08
08
08
08
07
07
07
07
07
15
15
15
15
15
03
03
03
03
03

April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Pemantauan Kesehatan anak Balita


Posyandu Dermosari, Sandangrejo, Rotorejo, Sukosari, Gadungan, Putukrejo, Dawuha
Sukomulyo I dan II

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR


KECAMATAN GANDUSARI

KANTOR KEPALA DESA NGARINGAN


JL. HAYAM WURUK No. 057
NGARINGAN

SURAT PERINTAH TUGAS


No:
DASAR:

SP DIPA - 024. 03. 4. 059595/ 2015 Tanggal 14 November 2014

MEMERINTAHKAN
KEPADA :
NO
NAMA
1 Nur Chasanah
2 Wiwik
3 Nanik
4 Nuliani
5 Mida

JABATAN
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu

ALAMAT
Bintang
Bintang
Bintang
Bintang
Bintang

I
I
I
I
I

TANGGAL
01
01
01
01
01

April
April
April
April
April

2015
2015
2015
2015
2015

6 Mujiati
7 Heni
8 Endah
9 Nurul
10 Sugiati
11 Sukarni
12 Sri Ayemi
13 Kasiani
14 Nanik
15 Katmiati
16 Sri Wahyuni
17 Mukaromah
18 Ismini
19 Ninik
20 Nurwanti
21 Katijem
22 Sriani
23 Sunarti
24 Winarni
25 Yuliati
26 Nurhayati
27 Indah Yati
28 Fatonah
29 Sutiah
30 Nur Rohmah
31 Enik K.
32 Sumartik
33 Darsini
34 Binti Hartatik
35 Sevy K.
36 Sawi
37 Endang
38 Mujiasih
39 Endang Sulistiowati
40 Aris Ernawati
41 Pujiasih
42 Lestariati
43 Kristiani
44 Ayu Puji L.
45 Mashuri
UNTUK:
TUJUAN:

Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu

Bintang II
Bintang II
Bintang II
Bintang II
Bintang II
Gondoroso
Gondoroso
Gondoroso
Gondoroso
Gondoroso
Purwosari I
Purwosari I
Purwosari I
Purwosari I
Purwosari I
Purwosari II
Purwosari II
Purwosari II
Purwosari II
Purwosari II
Ngaringan I
Ngaringan I
Ngaringan I
Ngaringan I
Ngaringan I
Ngaringan II
Ngaringan II
Ngaringan II
Ngaringan II
Ngaringan II
Ngaringan III
Ngaringan III
Ngaringan III
Ngaringan III
Ngaringan III
Ngaringan IV
Ngaringan IV
Ngaringan IV
Ngaringan IV
Ngaringan IV

10
10
10
10
10
06
06
06
06
06
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
01
01
01
01
01
07
07
07
07
07
02
02
02
02
02
04
04
04
04
04

April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Pemantauan Kesehatan anak Balita


Posyandu Ngaringan I, II, III, IV, Purwosari I, II, Gondoroso, Bintang I, dan II

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR


KECAMATAN GANDUSARI

KANTOR KEPALA DESA BUTUN


JL. DIPONEGORO No. 01

BUTUN

SURAT PERINTAH TUGAS


DASAR:
KEPADA :
NO
NAMA
1 Binti
2 Wulandari
3 Musyarofah
4 Sri Wulani
5 Anik
6 Rinawati
7 Mursini
8 Sutingah
9 Chairun naja
10 Puji
11 Lutviah S.
12 Komariyah
13 Supriyani
14 Miftakhul K.
15 Muntiani
16 Indasah
17 Addinun N.
18 Nanik Ekowati
19 Umi Mukminin
20 Hariatin
21 Sugiani
22 Sri Wahyuni
23 Sri Utami
24 Dewi Z.
25 Dewi Masrurin
26 Erni Yustanti
27 Tutiani
28 Susmiati
29 Sunartin
30 Hartin S.
UNTUK:
TUJUAN:

No:
SP DIPA - 024. 03. 4. 059595/ 2015 Tanggal 14 November 2014
MEMERINTAHKAN
JABATAN
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu

ALAMAT
Balong I
Balong I
Balong I
Balong I
Balong I
Balong II
Balong II
Balong II
Balong II
Balong II
Butun
Butun
Butun
Butun
Butun
Godangan
Godangan
Godangan
Godangan
Godangan
Jetis
Jetis
Jetis
Jetis
Jetis
Baos
Baos
Baos
Baos
Baos

TANGGAL
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07

April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Pemantauan Kesehatan anak Balita


Posyandu Godangan, Jetis, Baos, Balong I, Butun dan Balong II

IMAM DARMAWAN BAGON

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR


KECAMATAN GANDUSARI

KANTOR KEPALA DESA TAMBAKAN

JL. RAYA P U D No. 01 ( 081330312841, 085233067433


TAMBAKAN

SURAT PERINTAH TUGAS


No:
DASAR:

SP DIPA - 024. 03. 4. 059595/ 2015 Tanggal 14 November 2014

MEMERINTAHKAN
KEPADA :
NO
NAMA
1 Ekowati
2 Muji Astutik
3 Mustati'ah
4 Siti Julaika
5 Nur Kasiati
6 Lia
7 Purwanti
8 Muntiani
9 Kasiani
10 Luluk
11 Sumiati
12 Sri Supatmi
13 Fitri Laely
14 Siti Anjarwati
15 Nikmatul Arofah
16 Sunarsiyah
17 Siti Aminah
18 Sumiati
19 Setyowati
20 Lismiati
UNTUK:
TUJUAN:

JABATAN
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu

ALAMAT
Tambakan
Tambakan
Tambakan
Tambakan
Tambakan
Tambakan
Tambakan
Tambakan
Tambakan
Tambakan
Sukorejo
Sukorejo
Sukorejo
Sukorejo
Sukorejo
Tekik
Tekik
Tekik
Tekik
Tekik

TANGGAL

I
I
I
I
I
II
II
II
II
II

Pemantauan Kesehatan anak Balita


Posyandu Tambakan I, II, Sukorejo dan Tekik

07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10

April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR


KECAMATAN GANDUSARI

KANTOR KEPALA DESA KOTES


JL. DIPONEGORO No. 01 (
KOTES

SURAT PERINTAH TUGAS


No:
DASAR:

SP DIPA - 024. 03. 4. 059595/ 2015 Tanggal 14 November 2014

MEMERINTAHKAN
KEPADA :
NO
NAMA
1 Malikda
2 Ery Vivtin
3 Endah
4 Pujiati
5 Siswanti
6 Sri Bekti
7 Supiyah
8 Hanna T
9 Endah Kristina
10 Dian PL
11 Yumi Kayati
12 Ningsih
13 Uli Rohmah
14 Endang Sri Eni
15 Susilowati
UNTUK:
TUJUAN:

JABATAN
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu

ALAMAT
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes

I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III

Pemantauan Kesehatan anak Balita


Posyandu Kotes I, II dan III

TANGGAL
04
04
04
04
04
06
06
06
06
06
08
08
08
08
08

April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR


KECAMATAN GANDUSARI

KANTOR KEPALA DESA SUMBERAGUN


JL. SUPRIYADI No. 01
SUMBERAGUNG

SURAT PERINTAH TUGAS


No:
DASAR:

SP DIPA - 024. 03. 4. 059595/ 2015 Tanggal 14 November 2014

MEMERINTAHKAN
KEPADA :
NO
NAMA
1 Khalijah
2 Anjarwati
3 Anis Mahmudah
4 Yeti
5 Suprihatin
6 Lailatul
7 Siti Aminah
8 Hartini
9 Siti Musfah
10 Winarti
11 Anik Yulaikah

JABATAN
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu

TANGGAL

ALAMAT
Sumberagung
Sumberagung
Sumberagung
Sumberagung
Sumberagung
Sumberagung
Sumberagung
Sumberagung
Sumberagung
Sumberagung
Loding

I
I
I
I
I
II
II
II
II
II

07
07
07
07
07
10
10
10
10
10
13

April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

12 Sumarmi
13 Trinanik
14 Wijiani
15 Mualifah
16 Ratih
17 Winarsih
18 Sudarmi
19 Etik
20 Muryani
21 Luluk
22 Hartinik
23 Katinem
24 Darwati
25 Naning
26 Rawati
27 Tumini
28 Murtini
29 Sutami
30 Yuliana
31 Siti Munawaroh
32 Sumiati
33 Juarsih
34 Awaliyah
35 Muslimah
UNTUK:
TUJUAN:

Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu

Loding
Loding
Loding
Loding
Purwoasri
Purwoasri
Purwoasri
Purwoasri
Purwoasri
Sidorejo
Sidorejo
Sidorejo
Sidorejo
Sidorejo
Rejokaton
Rejokaton
Rejokaton
Rejokaton
Rejokaton
Galekan
Galekan
Galekan
Galekan
Galekan

13
13
13
13
11
11
11
11
11
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17

April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Pemantauan Kesehatan anak Balita


Posyandu Sumberagung I, II, Loding, Purwoasri, Sidorejo, Rejokaton, Galekan

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR


KECAMATAN GANDUSARI

KANTOR KEPALA DESA GONDANG


JL. GARUDA No. 27
GONDANG

SURAT PERINTAH TUGAS


No:
DASAR:

SP DIPA - 024. 03. 4. 059595/ 2015 Tanggal 14 November 2014

MEMERINTAHKAN
KEPADA :
NO
NAMA
1 Yunarsih
2 Nurul Hayati
3 Sriati
4 Siti Juariyah
5 Baroroh Adi Mala
6 Tutik Endar Koniati
7 Supriyanti
8 Wanuriani
9 Istiqomah
10 Budi Susilowati
UNTUK:
TUJUAN:

JABATAN
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu

ALAMAT
Gondang
Gondang
Gondang
Gondang
Gondang
Gondang
Gondang
Gondang
Gondang
Gondang

I
I
I
I
I
II
II
II
II
II

TANGGAL
01
01
01
01
01
06
06
06
06
06

April
April
April
April
April
April
April
April
April
April

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Pemantauan Kesehatan anak Balita


Posyandu Gondang I dan II

SLAMET SHONI HAR

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR


KECAMATAN GANDUSARI

KANTOR KEPALA DESA SUKOSEWU

JL. PANCASILA No. 01


SUKOSEWU

SURAT PERINTAH TUGAS


No:
DASAR:

SP DIPA - 024. 03. 4. 059595/ 2015 Tanggal 14 November 2014

MEMERINTAHKAN
KEPADA :
NO
NAMA
1 Umi Kutsiah
2 Sri Lakmini
3 Lilis S.
4 Yastatik
5 Rahyun
6 Nurul Jannah
7 Ibnu Komsah
8 Sumini
9 Anjarwati
10 Winarti
11 Nur Fadillah
12 Lailatul
13 Tri Asrurin
14 Widayati
15 Suprapti
16 Sutarwiyati
17 Sundari
18 Wike
19 Endang
20 Siti Kartina
21 Sri Minarsih
22 Balqis
23 Sriati
24 Wiwik Trianawati
25 Sari
26 Nita Kristiani
27 Rohmiasih
28 St. Karomah
29 Mukaromah
30 Supartini
31 Retno Astutik
32 Nanik Jazariyah
33 Sriani

JABATAN
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu

ALAMAT
Sukosewu I
Sukosewu I
Sukosewu I
Sukosewu I
Sukosewu I
Sukosewu II
Sukosewu II
Sukosewu II
Sukosewu II
Sukosewu II
Sukosewu III
Sukosewu III
Sukosewu III
Sukosewu III
Sukosewu III
Sukosewu IV
Sukosewu IV
Sukosewu IV
Sukosewu IV
Sukosewu IV
Sukosewu V
Sukosewu V
Sukosewu V
Sukosewu V
Sukosewu V
Sukosewu VI
Sukosewu VI
Sukosewu VI
Sukosewu VI
Sukosewu VI
Sukoreno I
Sukoreno I
Sukoreno I

TANGGAL
11
11
11
11
11
03
03
03
03
03
07
07
07
07
07
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
10
10
10
10
10
01
01
01

April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

34 Mujiatiq
35 Setyo Rini
36 Anik Lestari
37 Sunarti
38 Solikah
39 Listiani
40 Mujiani
41 Umi M.
42 Umi Choiriyah
43 Mustini
44 Mutiah
45 Siti Choiriah
46 Suhartatik
47 Nurhayati
48 Siti Malikah
49 Siti Muntamimah
50 Supinah
51 Yunarsih
52 Rupingah
53 Nurin Maesaroh
54 Sri Rahayu
55 Tiah
56 Hj. Siti Zulaikah
57 Sumiati
58 Nurhidayati
59 Munasikah
60 Anik S.
UNTUK:
TUJUAN:

Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu

Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno

I
I
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI

01
01
06
06
06
06
06
04
04
04
04
04
15
15
15
15
15
11
11
11
11
11
08
08
08
08
08

April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Pemantauan Kesehatan anak Balita


Posyandu Sukosewu I, II, III, IV, V, VI, Sukoreno I, II, III, IV, V dan VI

UPATEN BLITAR

ANDUSARI

ESA GANDUSARI

( (0342) 692186
ARI

pada bulan

Dikeluarkan di:
Pada tanggal:

April 2015

GANDUSARI
06 April 2015

KEPALA DESA GANDUSARI

MUDJIONO

UPATEN BLITAR

ANDUSARI

ESA GADUNGAN

No. 01 ( AN

pada bulan

April 2015

ungan, Putukrejo, Dawuhan,

Dikeluarkan di:
Pada tanggal:

GADUNGAN
03 April 2015

KEPALA DESA GADUNGAN

WIDODO

UPATEN BLITAR

ANDUSARI

SA NGARINGAN

057 ( 08283223240
AN

pada bulan

April 2015

, Bintang I, dan II
Dikeluarkan di:
Pada tanggal:

NGARINGAN
01 April 2015

KEPALA DESA NGARINGAN

AGUS TRIDJAJANTO, SE

UPATEN BLITAR

ANDUSARI

DESA BUTUN

O No. 01 ( -

pada bulan

Dikeluarkan di:
Pada tanggal:

April 2015

BUTUN
01 April 2015

KEPALA DESA B U T U N

M DARMAWAN BAGONG KUSUMA

UPATEN BLITAR

ANDUSARI

ESA TAMBAKAN

30312841, 085233067433
AN

pada bulan

Dikeluarkan di:
Pada tanggal:

April 2015

TAMBAKAN
07 April 2015

KEPALA DESA TAMBAKAN

BOWO SUJITNO

UPATEN BLITAR

ANDUSARI

DESA KOTES

1 ( (0342) 693618
S

pada bulan

April 2015

Dikeluarkan di:
Pada tanggal:

KOTES
04 April 2015

KEPALA DESA K O T E S

E D Y S LA M E T

UPATEN BLITAR

ANDUSARI

A SUMBERAGUNG

No. 01 ( UNG

pada bulan

April 2015

ejokaton, Galekan
Dikeluarkan di:
Pada tanggal:

SUMBERAGUNG
07 April 2015

KEPALA DESA SUMBERAGUNG

S U M I A D I

UPATEN BLITAR

ANDUSARI

ESA GONDANG

o. 27 ( NG

pada bulan

Dikeluarkan di:
Pada tanggal:

April 2015

GONDANG
01 April 2015

KEPALA DESA GONDANG

SLAMET SHONI HARIANTO

UPATEN BLITAR

ANDUSARI

ESA SUKOSEWU

No. 01 ( WU

pada bulan

April 2015

V, V dan VI
Dikeluarkan di:
Pada tanggal:

SUKOSEWU
01 April 2015

KEPALA DESA SUKOSEWU

MAR D I BAS U K I

DAFTAR HADIR KADER


DALAM RANGKA PEMANTAUAN KESEHATAN ANAK BALITA
DI DESA GANDUSARI KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR BULAN

NO

NAMA
1 Rifdiati Rohmah
2 Suratmi
3 Musaudah
4 Endriani
5 Warsini
6 Sulastri
7 Mei Hidayati
8 Nurul Arifah
9 Damini
10 Sri Wahyuani
11 Sutartik
12 Fef
13 Wiwin
14 Lilik
15 Istikomah
16 Sri Utami
17 Puji A.
18 Siti Khotimah
19 Nurfuatin
20 Mujilah

JABATAN
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu

ALAMAT
Krajan
Krajan
Krajan
Krajan
Krajan
Rejosari
Rejosari
Rejosari
Rejosari
Rejosari
Plosorejo
Plosorejo
Plosorejo
Plosorejo
Plosorejo
Mandingasem
Mandingasem
Mandingasem
Mandingasem
Mandingasem

TANDA TANGAN
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

Kepala Puskesmas Gandusari

drg. Dewi Iriani


NIP. 19620921 198903 2 007

DAFTAR HADIR KADER


DALAM RANGKA PEMANTAUAN KESEHATAN ANAK BALITA
DI DESA GADUNGAN KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR BULAN

NO

NAMA
1 Suhariani
2 Nurkayati
3 Anggar
4 Sustianah
5 Rodiyah
6 Sugiyarti
7 Dwi Ratnaningsih
8 Dwi Purwaningsih
9 Siti Maemunah
10 Anis
11 Rustilah
12 Paryaton
13 Minarti
14 Suyati
15 Linawati
16 Muntianah
17 Sunarsih
18 Ninik P.
19 Hariati
20 Winarti
21 Siti Mukaromah
22 Sulistiowati
23 Lilik
24 Binti Kasanah
25 Anis S.
26 Tri Winarni
27 Lilik Munarti
28 Tutik
29 Umi Yuhanida
30 Nikmatul Layalin
31 Mutingah
32 Semiati
33 Rini
34 Sri Astutik

JABATAN
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu

ALAMAT
Putukrejo
Putukrejo
Putukrejo
Putukrejo
Putukrejo
Gadungan
Gadungan
Gadungan
Gadungan
Gadungan
Sukomulyo I
Sukomulyo I
Sukomulyo I
Sukomulyo I
Sukomulyo I
Sukomulyo II
Sukomulyo II
Sukomulyo II
Sukomulyo II
Sukomulyo II
Dawuhan
Dawuhan
Dawuhan
Dawuhan
Dawuhan
Dermosari
Dermosari
Dermosari
Dermosari
Dermosari
Sandangrejo
Sandangrejo
Sandangrejo
Sandangrejo

TANDA TANGAN
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33

35 Binti
36 Indah Sofngatun
37 Sri Andini
38 Sunanik
39 Mardiana
40 Resiyah
41 Sukatini
42 Anik
43 Enik Juwarti
44 Sri Minatun
45 Sulami

Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu

Sandangrejo
Sukosari
Sukosari
Sukosari
Sukosari
Sukosari
Rotorejo
Rotorejo
Rotorejo
Rotorejo
Rotorejo

35
37
39
41
43
45
Kepala Puskesmas Gandusari

drg. Dewi Iriani


NIP. 19620921 198903 2 007
DAFTAR HADIR KADER
DALAM RANGKA PEMANTAUAN KESEHATAN ANAK BALITA
DI DESA NGARINGAN KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR BULAN

NO

NAMA
1 Nur Chasanah
2 Wiwik
3 Nanik
4 Nuliani
5 Mida
6 Mujiati
7 Heni
8 Endah
9 Nurul
10 Sugiati
11 Sukarni
12 Sri Ayemi
13 Kasiani
14 Nanik
15 Katmiati
16 Sri Wahyuni
17 Mukaromah
18 Ismini
19 Ninik
20 Nurwanti
21 Katijem
22 Sriani
23 Sunarti
24 Winarni
25 Yuliati

JABATAN
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu

ALAMAT
Bintang I
Bintang I
Bintang I
Bintang I
Bintang I
Bintang II
Bintang II
Bintang II
Bintang II
Bintang II
Gondoroso
Gondoroso
Gondoroso
Gondoroso
Gondoroso
Purwosari I
Purwosari I
Purwosari I
Purwosari I
Purwosari I
Purwosari II
Purwosari II
Purwosari II
Purwosari II
Purwosari II

TANDA TANGAN
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25

25
Kader Posyandu
26 Nurhayati
Kader Posyandu
27 Indah Yati
Kader Posyandu
28 Fatonah
Kader Posyandu
29 Sutiah
Kader Posyandu
30 Nur Rohmah
Enik
K.
Kader Posyandu
31
Kader Posyandu
32 Sumartik
Kader Posyandu
33 Darsini
Kader Posyandu
34 Binti Hartatik
Kader Posyandu
35 Sevy K.
Kader Posyandu
36 Sawi
Kader Posyandu
37 Endang
Kader Posyandu
38 Mujiasih
39 Endang SulistiowatKader Posyandu
Kader Posyandu
40 Aris Ernawati
Kader Posyandu
41 Pujiasih
Kader Posyandu
42 Lestariati
Kader Posyandu
43 Kristiani
Kader Posyandu
44 Ayu Puji L.
Kader Posyandu
45 Mashuri

Ngaringan
Ngaringan
Ngaringan
Ngaringan
Ngaringan
Ngaringan
Ngaringan
Ngaringan
Ngaringan
Ngaringan
Ngaringan
Ngaringan
Ngaringan
Ngaringan
Ngaringan
Ngaringan
Ngaringan
Ngaringan
Ngaringan
Ngaringan

I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV

27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
Kepala Puskesmas Gandusari

drg. Dewi Iriani


NIP. 19620921 198903 2 007
DAFTAR HADIR KADER
DALAM RANGKA PEMANTAUAN KESEHATAN ANAK BALITA
DI DESA BUTUN KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR BULAN

NO

NAMA

1 Binti
2 Wulandari
3 Musyarofah
4 Sri Wulani
5 Anik
6 Rinawati
7 Mursini
8 Sutingah
9 Chairun naja
10 Puji
11 Lutviah S.
12 Komariyah
13 Supriyani
14 Miftakhul K.
15 Muntiani

JABATAN
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu

ALAMAT
Balong I
Balong I
Balong I
Balong I
Balong I
Balong II
Balong II
Balong II
Balong II
Balong II
Butun
Butun
Butun
Butun
Butun

TANDA TANGAN
1
3
5
7
9
11
13
15

15

16 Indasah
17 Addinun N.
18 Nanik Ekowati
19 Umi Mukminin
20 Hariatin
21 Sugiani
22 Sri Wahyuni
23 Sri Utami
24 Dewi Z.
25 Dewi Masrurin
26 Erni Yustanti
27 Tutiani
28 Susmiati
29 Sunartin
30 Hartin S.

Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu

Godangan
Godangan
Godangan
Godangan
Godangan
Jetis
Jetis
Jetis
Jetis
Jetis
Baos
Baos
Baos
Baos
Baos

17
19
21
23
25
27
29

Kepala Puskesmas Gandusari

drg. Dewi Iriani


NIP. 19620921 198903 2 007

DAFTAR HADIR KADER


DALAM RANGKA PEMANTAUAN KESEHATAN ANAK BALITA
DI DESA TAMBAKAN KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR BULAN

NO

NAMA
1 Ekowati
2 Muji Astutik
3 Mustati'ah
4 Siti Julaika
5 Nur Kasiati
6 Lia

JABATAN
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu

ALAMAT
Tambakan I
Tambakan I
Tambakan I
Tambakan I
Tambakan I
Tambakan II

TANDA TANGAN
1
3
5

7 Purwanti
8 Muntiani
9 Kasiani
10 Luluk
11 Sumiati
12 Sri Supatmi
13 Fitri Laely
14 Siti Anjarwati
15 Nikmatul Arofah
16 Sunarsiyah
17 Siti Aminah
18 Sumiati
19 Setyowati
20 Lismiati

Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu

Tambakan
Tambakan
Tambakan
Tambakan
Sukorejo
Sukorejo
Sukorejo
Sukorejo
Sukorejo
Tekik
Tekik
Tekik
Tekik
Tekik

II
II
II
II

7
9
11
13
15
17
19

Kepala Puskesmas Gandusari

drg. Dewi Iriani


NIP. 19620921 198903 2 007

DAFTAR HADIR KADER


DALAM RANGKA PEMANTAUAN KESEHATAN ANAK BALITA
DI DESA KOTES KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR BULAN

NO

NAMA
1 Malikda
2 Ery Vivtin
3 Endah
4 Pujiati
5 Siswanti
6 Sri Bekti
7 Supiyah
8 Hanna T
9 Endah Kristina
10 Dian PL
11 Yumi Kayati
12 Ningsih
13 Uli Rohmah
14 Endang Sri Eni
15 Susilowati

JABATAN
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu

ALAMAT
Kotes I
Kotes I
Kotes I
Kotes I
Kotes I
Kotes II
Kotes II
Kotes II
Kotes II
Kotes II
Kotes III
Kotes III
Kotes III
Kotes III
Kotes III

TANDA TANGAN
1
3
5
7
9
11
13
15

Kepala Puskesmas Gandusari

drg. Dewi Iriani


NIP. 19620921 198903 2 007

DAFTAR HADIR KADER


DALAM RANGKA PEMANTAUAN KESEHATAN ANAK BALITA
DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR BULAN

NO

NAMA
1 Khalijah
2 Anjarwati
3 Anis Mahmudah
4 Yeti
5 Suprihatin
6 Lailatul
7 Siti Aminah
8 Hartini
9 Siti Musfah
10 Winarti
11 Anik Yulaikah
12 Sumarmi
13 Trinanik
14 Wijiani
15 Mualifah
16 Ratih
17 Winarsih
18 Sudarmi
19 Etik
20 Muryani
21 Luluk
22 Hartinik
23 Katinem
24 Darwati
25 Naning
26 Rawati
27 Tumini
28 Murtini
29 Sutami
30 Yuliana
31 Siti Munawaroh
32 Sumiati
33 Juarsih
34 Awaliyah
35 Muslimah

JABATAN
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu

ALAMAT
Sumberagung
Sumberagung
Sumberagung
Sumberagung
Sumberagung
Sumberagung
Sumberagung
Sumberagung
Sumberagung
Sumberagung
Loding
Loding
Loding
Loding
Loding
Purwoasri
Purwoasri
Purwoasri
Purwoasri
Purwoasri
Sidorejo
Sidorejo
Sidorejo
Sidorejo
Sidorejo
Rejokaton
Rejokaton
Rejokaton
Rejokaton
Rejokaton
Galekan
Galekan
Galekan
Galekan
Galekan

TANDA TANGAN
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35

Kepala Puskesmas Gandusari

drg. Dewi Iriani


NIP. 19620921 198903 2 007

DAFTAR HADIR KADER


DALAM RANGKA PEMANTAUAN KESEHATAN ANAK BALITA
DI DESA GONDANG KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR BULAN

NO

NAMA
JABATAN
Kader Posyandu
1 Yunarsih
Kader Posyandu
2 Nurul Hayati
Kader Posyandu
3 Sriati
Kader Posyandu
4 Siti Juariyah
5 Baroroh Adi Mala Kader Posyandu
6 Tutik Endar Koniati Kader Posyandu
Kader Posyandu
7 Supriyanti
Kader Posyandu
8 Wanuriani
Kader Posyandu
9 Istiqomah
Kader Posyandu
10 Budi Susilowati

ALAMAT
Gondang I
Gondang I
Gondang I
Gondang I
Gondang I
Gondang II
Gondang II
Gondang II
Gondang II
Gondang II

TANDA TANGAN
1
3
5
7
9

Kepala Puskesmas Gandusari

drg. Dewi Iriani


NIP. 19620921 198903 2 007

DAFTAR HADIR KADER


DALAM RANGKA PEMANTAUAN KESEHATAN ANAK BALITA
DI DESA SUKOSEWU KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR BULAN

NO

NAMA
1 Umi Kutsiah
2 Sri Lakmini
3 Lilis S.
4 Yastatik
5 Rahyun
6 Nurul Jannah
7 Ibnu Komsah
8 Sumini
9 Anjarwati
10 Winarti
11 Nur Fadillah
12 Lailatul
13 Tri Asrurin
14 Widayati
15 Suprapti
16 Sutarwiyati
17 Sundari
18 Wike
19 Endang
20 Siti Kartina
21 Sri Minarsih

JABATAN
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu

ALAMAT
Sukosewu I
Sukosewu I
Sukosewu I
Sukosewu I
Sukosewu I
Sukosewu II
Sukosewu II
Sukosewu II
Sukosewu II
Sukosewu II
Sukosewu III
Sukosewu III
Sukosewu III
Sukosewu III
Sukosewu III
Sukosewu IV
Sukosewu IV
Sukosewu IV
Sukosewu IV
Sukosewu IV
Sukosewu V

TANDA TANGAN
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21

21

22 Balqis
23 Sriati
24 Wiwik Trianawati
25 Sari
26 Nita Kristiani
27 Rohmiasih
28 St. Karomah
29 Mukaromah
30 Supartini
31 Retno Astutik
32 Nanik Jazariyah
33 Sriani
34 Mujiatiq
35 Setyo Rini
36 Anik Lestari
37 Sunarti
38 Solikah
39 Listiani
40 Mujiani
41 Umi M.
42 Umi Choiriyah
43 Mustini
44 Mutiah
45 Siti Choiriah
46 Suhartatik
47 Nurhayati
48 Siti Malikah
49 Siti Muntamimah
50 Supinah
51 Yunarsih
52 Rupingah
53 Nurin Maesaroh
54 Sri Rahayu
55 Tiah
56 Hj. Siti Zulaikah
57 Sumiati
58 Nurhidayati
59 Munasikah
60 Anik S.

Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu

Sukosewu V
Sukosewu V
Sukosewu V
Sukosewu V
Sukosewu VI
Sukosewu VI
Sukosewu VI
Sukosewu VI
Sukosewu VI
Sukoreno I
Sukoreno I
Sukoreno I
Sukoreno I
Sukoreno I
Sukoreno II
Sukoreno II
Sukoreno II
Sukoreno II
Sukoreno II
Sukoreno III
Sukoreno III
Sukoreno III
Sukoreno III
Sukoreno III
Sukoreno IV
Sukoreno IV
Sukoreno IV
Sukoreno IV
Sukoreno IV
Sukoreno V
Sukoreno V
Sukoreno V
Sukoreno V
Sukoreno V
Sukoreno VI
Sukoreno VI
Sukoreno VI
Sukoreno VI
Sukoreno VI

23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59

Kepala Puskesmas Gandusari

drg. Dewi Iriani

NIP. 19620921 198903 2 007

BALITA
April 2015
TANDA TANGAN
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Gandusari

8903 2 007

BALITA
April 2015
TANDA TANGAN
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

36
38
40
42
44

Gandusari

8903 2 007
BALITA
April 2015
TANDA TANGAN
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26

26
28
30
32
34
36
38
40
42
44

Gandusari

8903 2 007
BALITA
April 2015
TANDA TANGAN
2
4
6
8
10
12
14
16

16
18
20
22
24
26
28
30

Gandusari

8903 2 007

BALITA
April 2015
TANDA TANGAN
2
4
6

8
10
12
14
16
18
20

Gandusari

8903 2 007

BALITA
April 2015

TANDA TANGAN
2
4
6
8
10
12
14

Gandusari

8903 2 007

BALITA
April 2015
TANDA TANGAN
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

Gandusari

8903 2 007

BALITA
April 2015
TANDA TANGAN
2
4
6
8
10

Gandusari

8903 2 007

BALITA
April 2015
TANDA TANGAN
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22

22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

Gandusari

8903 2 007

Tahun Anggaran:
Nomor bukti:
MAK:
SUDAH TERIMA DARI:
UANG SEBESAR:
TERBILANG:
UNTUK PEMBAYARAN:

PENGELOLA KEUANGAN BOK PUSKESMAS GANDUSARI


Rp100,000
seratus ribu Rupiah
Pemantauan Kesehatan anak Balita
Desa Gandusari
Dengan perincian sebagai berikut:

No

NAMA KADER

Jabatan

Posyandu

Rifdiati Rohmah

Kader

Krajan

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

Suratmi

Kader

Krajan

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

Musaudah

Kader

Krajan

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

Endriani

Kader

Krajan

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

Warsini

Kader

Krajan

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

Sulastri

Kader

Rejosari

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

Mei Hidayati

Kader

Rejosari

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

Nurul Arifah

Kader

Rejosari

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

Damini

Kader

Rejosari

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

10 Sri Wahyuani

Kader

Rejosari

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

11 Alimah

Kader

Plosorejo

4/13/2015

5,000

Rp5,000.00

12 Zaenafiah

Kader

Plosorejo

4/13/2015

5,000

Rp5,000.00

13 Sudariyanti

Kader

Plosorejo

4/13/2015

5,000

Rp5,000.00

14 Yohana

Kader

Plosorejo

4/13/2015

5,000

Rp5,000.00

15 Istikomah

Kader

Plosorejo

4/13/2015

5,000

Rp5,000.00

16 Sri Utami

Kader

Mandingasem

4/16/2015

5,000

Rp5,000.00

17 Muhaimin

Kader

Mandingasem

4/16/2015

5,000

Rp5,000.00

18 Siti Khotimah

Kader

Mandingasem

4/16/2015

5,000

Rp5,000.00

19 Nurfuatin

Kader

Mandingasem

4/16/2015

5,000

Rp5,000.00

20 Mujilah

Kader

Mandingasem

4/16/2015

5,000

Rp5,000.00

TOTAL

Tanggal

Trans/ hr

Jml hr

Jml Terima

Rp100,000.00

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Gandusari

Gandusari,
Pengelola Keuangan BOK Pus

dr. Hyndra Satria Cahyono


NIP. 19830314 201101 1 010

NIP. 19741122 2003

Tahun Anggaran:
Nomor bukti:
MAK:

SUDAH TERIMA DARI:


UANG SEBESAR:
TERBILANG:
UNTUK PEMBAYARAN:

No

NAMA KADER

1 Suhariani
2 Nurkayati
3 Anggar
4 Sustianah
5 Rodiyah
6 Sugiyarti
7 Dwi Ratnaningsih
8 Dwi Purwaningsih
9 Siti Maemunah
10 Anis
11 Rustilah
12 Paryaton
13 Minarti
14 Suyati
15 Linawati
16 Muntianah
17 Sunarsih
18 Ninik P.
19 Hariati
20 Winarti
21 Siti Mukaromah
22 Sulistiowati
23 Lilik
24 Binti Kasanah
25 Anis S.

PENGELOLA KEUANGAN BOK PUSKESMAS GANDUSARI


Rp225,000
dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah
Pemantauan Kesehatan anak Balita
Desa Gadungan
Dengan perincian sebagai berikut:

Jabatan

Posyandu

Kader

Putukrejo
Putukrejo
Putukrejo
Putukrejo
Putukrejo
Gadungan
Gadungan
Gadungan
Gadungan
Gadungan
Sukomulyo
Sukomulyo
Sukomulyo
Sukomulyo
Sukomulyo
Sukomulyo
Sukomulyo
Sukomulyo
Sukomulyo
Sukomulyo
Dawuhan
Dawuhan
Dawuhan
Dawuhan
Dawuhan

Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

Tanggal

I
I
I
I
I
II
II
II
II
II

Trans/ hr

Jml hr

Jml Terima

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/13/2015

5,000

Rp5,000.00

4/13/2015

5,000

Rp5,000.00

4/13/2015

5,000

Rp5,000.00

4/13/2015

5,000

Rp5,000.00

4/13/2015

5,000

Rp5,000.00

4/11/2015

5,000

Rp5,000.00

4/11/2015

5,000

Rp5,000.00

4/11/2015

5,000

Rp5,000.00

4/11/2015

5,000

Rp5,000.00

4/11/2015

5,000

Rp5,000.00

4/14/2015

5,000

Rp5,000.00

4/14/2015

5,000

Rp5,000.00

4/14/2015

5,000

Rp5,000.00

4/14/2015

5,000

Rp5,000.00

4/14/2015

5,000

Rp5,000.00

26 Tri Winarni
27 Lilik Munarti
28 Tutik
29 Umi Yuhanida
30 Nikmatul Layalin
31 Mutingah
32 Semiati
33 Rini
34 Sri Astutik
35 Binti

36 Indah Sofngatun
37 Sri Andini
38 Sunanik
39 Mardiana
40 Resiyah
41 Sukatini
42 Anik
43 Enik Juwarti
44 Sri Minatun
45 Sulami

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Dermosari
Dermosari
Dermosari
Dermosari
Dermosari

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sandangrejo

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sandangrejo

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sandangrejo

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sandangrejo

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sandangrejo

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader
Kader
Kader
Kader

Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

SUBTOTAL

Rp175,000.00

SUBTOTAL

Rp175,000.00

Sukosari
Sukosari
Sukosari
Sukosari
Sukosari
Rotorejo
Rotorejo
Rotorejo
Rotorejo
Rotorejo
TOTAL

4/15/2015

5,000

Rp5,000.00

4/15/2015

5,000

Rp5,000.00

4/15/2015

5,000

Rp5,000.00

4/15/2015

5,000

Rp5,000.00

4/15/2015

5,000

Rp5,000.00

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00
Rp225,000.00

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Gandusari

Gandusari,
Pengelola Keuangan BOK Pus

dr. Hyndra Satria Cahyono


NIP. 19830314 201101 1 010

NIP. 19741122 2003

Tahun Anggaran:
Nomor bukti:
MAK:

SUDAH TERIMA DARI:

PENGELOLA KEUANGAN BOK PUSKESMAS GANDUSARI


Rp225,000

UANG SEBESAR:
TERBILANG:
UNTUK PEMBAYARAN:

dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah

Pemantauan Kesehatan anak Balita

Desa Ngaringan

Dengan perincian sebagai berikut:

No

NAMA KADER

1 Nur Chasanah
2 Wiwik
3 Nanik
4 Nuliani
5 Mida
6 Mujiati

Jabatan

Posyandu

Kader

Bintang
Bintang
Bintang
Bintang
Bintang
Bintang

Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

Tanggal

I
I
I
I
I
II

Trans/ hr

Jml hr

Jml Terima

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

4/10/2015

5,000

Rp5,000.00

7 Heni
8 Endah
9 Nurul
10 Sugiati
11 Sukarni
12 Sri Ayemi
13 Kasiani
14 Nanik
15 Katmiati
16 Sri Wahyuni
17 Mukaromah
18 Ismini
19 Ninik
20 Nurwanti
21 Katijem
22 Sriani
23 Sunarti
24 Winarni
25 Yuliati

26 Nurhayati
27 Indah Yati
28 Fatonah
29 Sutiah
30 Nur Rohmah
31 Enik K.
32 Sumartik
33 Darsini
34 Binti Hartatik
35 Sevy K.
36 Sawi
37 Endang

4/10/2015

5,000

Rp5,000.00

4/10/2015

5,000

Rp5,000.00

4/10/2015

5,000

Rp5,000.00

4/10/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/2/2015

5,000

Rp5,000.00

4/2/2015

5,000

Rp5,000.00

4/2/2015

5,000

Rp5,000.00

4/2/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Bintang II
Bintang II
Bintang II
Bintang II
Gondoroso
Gondoroso
Gondoroso
Gondoroso
Gondoroso
Purwosari I
Purwosari I
Purwosari I
Purwosari I
Purwosari I

4/2/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Purwosari II

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Purwosari II

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Purwosari II

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Purwosari II

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Purwosari II

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

SUBTOTAL

Rp125,000.00

SUBTOTAL

Rp125,000.00

Kader

Ngaringan I

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Ngaringan I

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Ngaringan I

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Ngaringan I

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Ngaringan I

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Ngaringan II

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Ngaringan II

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Ngaringan II

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Ngaringan II

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Ngaringan II

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Ngaringan III

4/2/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Ngaringan III

4/2/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader
38 Mujiasih
Kader
39 Endang Sulistiowat
Kader
40 Aris Ernawati
Kader
41 Pujiasih
Kader
42 Lestariati
Kader
43 Kristiani
Kader
44 Ayu Puji L.
Kader
45 Mashuri

Ngaringan III

4/2/2015

5,000

Rp5,000.00

Ngaringan III

4/2/2015

5,000

Rp5,000.00

Ngaringan III

4/2/2015

5,000

Rp5,000.00

Ngaringan IV

4/4/2015

5,000

Rp5,000.00

Ngaringan IV

4/4/2015

5,000

Rp5,000.00

Ngaringan IV

4/4/2015

5,000

Rp5,000.00

Ngaringan IV

4/4/2015

5,000

Rp5,000.00

Ngaringan IV

4/4/2015

5,000

Rp5,000.00

TOTAL

Rp225,000.00

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Gandusari

Gandusari,
Pengelola Keuangan BOK Pus

dr. Hyndra Satria Cahyono


NIP. 19830314 201101 1 010

NIP. 19741122 2003

Tahun Anggaran:
Nomor bukti:
MAK:
SUDAH TERIMA DARI:

PENGELOLA KEUANGAN BOK PUSKESMAS GANDUSARI

UANG SEBESAR:
TERBILANG:
UNTUK PEMBAYARAN:

Rp150,000
seratus lima puluh ribu Rupiah

Pemantauan Kesehatan anak Balita

Desa Butun

Dengan perincian sebagai berikut:


No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NAMA KADER

Jabatan

Posyandu

Binti
Wulandari
Musyarofah
Sri Wulani
Anik
Rinawati
Mursini
Sutingah
Chairun naja
Puji
Lutviah S.
Komariyah
Supriyani
Miftakhul K.
Muntiani
Indasah
Addinun N.
Nanik Ekowati
Umi Mukminin
Hariatin
Sugiani
Sri Wahyuni
Sri Utami
Dewi Z.
Dewi Masrurin
Erni Yustanti
Tutiani
Susmiati
Sunartin
Hartin S.

Kader

Balong I
Balong I
Balong I
Balong I
Balong I
Balong II
Balong II
Balong II
Balong II
Balong II
Butun
Butun
Butun
Butun
Butun
Godangan
Godangan
Godangan
Godangan
Godangan
Jetis
Jetis
Jetis
Jetis
Jetis
Baos
Baos
Baos
Baos
Baos

Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

TOTAL

Tanggal

Trans/ hr

Jml hr

Jml Terima

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

4/2/2015

5,000

Rp5,000.00

4/2/2015

5,000

Rp5,000.00

4/2/2015

5,000

Rp5,000.00

4/2/2015

5,000

Rp5,000.00

4/2/2015

5,000

Rp5,000.00

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

4/4/2015

5,000

Rp5,000.00

4/4/2015

5,000

Rp5,000.00

4/4/2015

5,000

Rp5,000.00

4/4/2015

5,000

Rp5,000.00

4/4/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00
Rp150,000.00

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Gandusari

Gandusari,
Pengelola Keuangan BOK Pus

dr. Hyndra Satria Cahyono


NIP. 19830314 201101 1 010

NIP. 19741122 2003

Tahun Anggaran:
Nomor bukti:
MAK:
SUDAH TERIMA DARI:
UANG SEBESAR:
TERBILANG:
UNTUK PEMBAYARAN:

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PENGELOLA KEUANGAN BOK PUSKESMAS GANDUSARI


Rp100,000
seratus ribu Rupiah
Pemantauan Kesehatan anak Balita
Desa Tambakan
Dengan perincian sebagai berikut:

NAMA KADER

Jabatan

Posyandu

Ekowati
Muji Astutik
Mustati'ah
Siti Julaika
Nur Kasiati
Lia
Purwanti
Muntiani
Kasiani
Luluk
Sumiati
Sri Supatmi
Fitri Laely
Siti Anjarwati
Nikmatul Arofah
Sunarsiyah
Siti Aminah
Sumiati
Setyowati
Lismiati

Kader

Tambakan
Tambakan
Tambakan
Tambakan
Tambakan
Tambakan
Tambakan
Tambakan
Tambakan
Tambakan
Sukorejo
Sukorejo
Sukorejo
Sukorejo
Sukorejo
Tekik
Tekik
Tekik
Tekik
Tekik

Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

TOTAL

Tanggal

I
I
I
I
I
II
II
II
II
II

Trans/ hr

Jml hr

Jml Terima

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

4/9/2015

5,000

Rp5,000.00

4/9/2015

5,000

Rp5,000.00

4/9/2015

5,000

Rp5,000.00

4/9/2015

5,000

Rp5,000.00

4/9/2015

5,000

Rp5,000.00

4/10/2015

5,000

Rp5,000.00

4/10/2015

5,000

Rp5,000.00

4/10/2015

5,000

Rp5,000.00

4/10/2015

5,000

Rp5,000.00

4/10/2015

5,000

Rp5,000.00
Rp100,000.00

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Gandusari

Gandusari,
Pengelola Keuangan BOK Pus

dr. Hyndra Satria Cahyono


NIP. 19830314 201101 1 010

NIP. 19741122 2003

Tahun Anggaran:
Nomor bukti:
MAK:
SUDAH TERIMA DARI:
UANG SEBESAR:
TERBILANG:
UNTUK PEMBAYARAN:

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PENGELOLA KEUANGAN BOK PUSKESMAS GANDUSARI


Rp75,000
tujuh puluh lima ribu Rupiah
Pemantauan Kesehatan anak Balita
Desa Kotes
Dengan perincian sebagai berikut:

NAMA KADER

Jabatan

Posyandu

Malikda
Ery Vivtin
Endah
Pujiati
Siswanti
Sri Bekti
Supiyah
Hanna T
Endah Kristina
Dian PL
Yumi Kayati
Ningsih
Uli Rohmah
Endang Sri Eni
Susilowati

Kader

Kotes
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes
Kotes

Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III

TOTAL

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Gandusari

dr. Hyndra Satria Cahyono

Tanggal

Trans/ hr

Jml hr

Jml Terima

4/4/2015

5,000

Rp5,000.00

4/4/2015

5,000

Rp5,000.00

4/4/2015

5,000

Rp5,000.00

4/4/2015

5,000

Rp5,000.00

4/4/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00
Rp75,000.00

Gandusari,
Pengelola Keuangan BOK Pus

NIP. 19830314 201101 1 010

NIP. 19741122 2003

Tahun Anggaran:
Nomor bukti:
MAK:
SUDAH TERIMA DARI:
UANG SEBESAR:
TERBILANG:
UNTUK PEMBAYARAN:

No

NAMA KADER

1 Khalijah
2 Anjarwati
3 Anis Mahmudah
4 Yeti
5 Suprihatin
6 Lailatul
7 Siti Aminah
8 Hartini
9 Siti Musfah
10 Winarti
11 Anik Yulaikah
12 Sumarmi
13 Trinanik
14 Wijiani
15 Mualifah

PENGELOLA KEUANGAN BOK PUSKESMAS GANDUSARI


Rp175,000
seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah
Pemantauan Kesehatan anak Balita
Desa Sumberagung
Dengan perincian sebagai berikut:
Jabatan

Posyandu

Kader

Sumberagung I

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sumberagung I

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sumberagung I

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sumberagung I

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sumberagung I

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sumberagung II

4/10/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sumberagung II

4/10/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sumberagung II

4/10/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sumberagung II

4/10/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sumberagung II

4/10/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Loding
Loding
Loding
Loding
Loding

4/13/2015

5,000

Rp5,000.00

4/13/2015

5,000

Rp5,000.00

4/13/2015

5,000

Rp5,000.00

4/13/2015

5,000

Rp5,000.00

4/13/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader
Kader
Kader
Kader

Tanggal

Trans/ hr

Jml hr

Jml Terima

16 Ratih
17 Winarsih
18 Sudarmi
19 Etik
20 Muryani
21 Luluk
22 Hartinik
23 Katinem
24 Darwati
25 Naning
26 Rawati
27 Tumini
28 Murtini
29 Sutami
30 Yuliana
31 Siti Munawaroh
32 Sumiati
33 Juarsih
34 Awaliyah
35 Muslimah

Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

Purwoasri
Purwoasri
Purwoasri
Purwoasri
Purwoasri
Sidorejo
Sidorejo
Sidorejo
Sidorejo
Sidorejo
Rejokaton
Rejokaton
Rejokaton
Rejokaton
Rejokaton
Galekan
Galekan
Galekan
Galekan
Galekan

4/11/2015

5,000

Rp5,000.00

4/11/2015

5,000

Rp5,000.00

4/11/2015

5,000

Rp5,000.00

4/11/2015

5,000

Rp5,000.00

4/11/2015

5,000

Rp5,000.00

4/15/2015

5,000

Rp5,000.00

4/15/2015

5,000

Rp5,000.00

4/15/2015

5,000

Rp5,000.00

4/15/2015

5,000

Rp5,000.00

4/15/2015

5,000

Rp5,000.00

4/16/2015

5,000

Rp5,000.00

4/16/2015

5,000

Rp5,000.00

4/16/2015

5,000

Rp5,000.00

4/16/2015

5,000

Rp5,000.00

4/16/2015

5,000

Rp5,000.00

4/17/2015

5,000

Rp5,000.00

4/17/2015

5,000

Rp5,000.00

4/17/2015

5,000

Rp5,000.00

4/17/2015

5,000

Rp5,000.00

4/17/2015

5,000

Rp5,000.00

TOTAL

Rp175,000.00

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Gandusari

Gandusari,
Pengelola Keuangan BOK Pus

dr. Hyndra Satria Cahyono


NIP. 19830314 201101 1 010

SUDAH TERIMA DARI:


UANG SEBESAR:
TERBILANG:
UNTUK PEMBAYARAN:

No
1
2
3
4
5
6
7

NAMA KADER

NIP. 19741122 2003


Tahun Anggaran:
Nomor bukti:
MAK:

PENGELOLA KEUANGAN BOK PUSKESMAS GANDUSARI


Rp50,000
lima puluh ribu Rupiah
Pemantauan Kesehatan anak Balita
Desa Gondang
Dengan perincian sebagai berikut:
Jabatan

Kader
Yunarsih
Kader
Nurul Hayati
Kader
Sriati
Kader
Siti Juariyah
Baroroh Adi Mala Kader
Tutik Endar KoniatKader
Kader
Supriyanti

Posyandu

Gondang
Gondang
Gondang
Gondang
Gondang
Gondang
Gondang

Tanggal

I
I
I
I
I
II
II

Trans/ hr

Jml hr

Jml Terima

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

Wanuriani
Istiqomah
10 Budi Susilowati
8

Kader

Kader
Kader

Gondang II
Gondang II
Gondang II

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

TOTAL

Rp50,000.00

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Gandusari

Gandusari,
Pengelola Keuangan BOK Pus

dr. Hyndra Satria Cahyono


NIP. 19830314 201101 1 010

NIP. 19741122 2003

Tahun Anggaran:
Nomor bukti:
MAK:

SUDAH TERIMA DARI:


UANG SEBESAR:
TERBILANG:

PENGELOLA KEUANGAN BOK PUSKESMAS GANDUSARI


Rp300,000
tiga ratus ribu Rupiah

UNTUK PEMBAYARAN:

Pemantauan Kesehatan anak Balita

Desa Sukosewu

Dengan perincian sebagai berikut:

No

NAMA KADER

1 Umi Kutsiah
2 Sri Lakmini
3 Lilis S.
4 Yastatik
5 Rahyun
6 Nurul Jannah
7 Ibnu Komsah
8 Sumini
9 Anjarwati
10 Winarti
11 Nur Fadillah
12 Lailatul
13 Tri Asrurin
14 Widayati
15 Suprapti
16 Sutarwiyati
17 Sundari
18 Wike
19 Endang
20 Siti Kartina
21 Sri Minarsih
22 Balqis
23 Sriati
24 Wiwik Trianawati
25 Sari
26 Nita Kristiani
27 Rohmiasih
28 St. Karomah
29 Mukaromah
30 Supartini

Jabatan

Posyandu

Kader

Kader

Sukosewu
Sukosewu
Sukosewu
Sukosewu
Sukosewu
Sukosewu
Sukosewu
Sukosewu
Sukosewu
Sukosewu

Kader

Tanggal

I
I
I
I
I
II
II
II
II
II

Trans/ hr

Jml hr

Jml Terima

4/11/2015

5,000

Rp5,000.00

4/11/2015

5,000

Rp5,000.00

4/11/2015

5,000

Rp5,000.00

4/11/2015

5,000

Rp5,000.00

4/11/2015

5,000

Rp5,000.00

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

4/3/2015

5,000

Rp5,000.00

Sukosewu III

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukosewu III

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukosewu III

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukosewu III

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukosewu III

4/7/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukosewu IV

4/13/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukosewu IV

4/13/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukosewu IV

4/13/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukosewu IV

4/13/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukosewu IV

4/13/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukosewu V

4/14/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukosewu V

4/14/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukosewu V

4/14/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukosewu V

4/14/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukosewu V

4/14/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukosewu VI

4/10/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukosewu VI

4/10/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukosewu VI

4/10/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukosewu VI

4/10/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukosewu VI

4/10/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

SUBTOTAL

Rp150,000.00

SUBTOTAL

Rp150,000.00

31 Retno Astutik
32 Nanik Jazariyah
33 Sriani
34 Mujiatiq
35 Setyo Rini
36 Anik Lestari
37 Sunarti
38 Solikah
39 Listiani
40 Mujiani
41 Umi M.
42 Umi Choiriyah
43 Mustini
44 Mutiah
45 Siti Choiriah
46 Suhartatik
47 Nurhayati
48 Siti Malikah
49 Siti Muntamimah
50 Supinah
51 Yunarsih
52 Rupingah
53 Nurin Maesaroh
54 Sri Rahayu
55 Tiah
56 Hj. Siti Zulaikah
57 Sumiati
58 Nurhidayati
59 Munasikah
60 Anik S.

Kader

Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno
Sukoreno

Kader

Sukoreno IV

4/15/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukoreno IV

4/15/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukoreno IV

4/15/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukoreno IV

4/15/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukoreno IV

4/15/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukoreno V

4/11/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukoreno V

4/11/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukoreno V

4/11/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukoreno V

4/11/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukoreno V

4/11/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukoreno VI

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukoreno VI

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukoreno VI

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukoreno VI

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader

Sukoreno VI

4/8/2015

5,000

Rp5,000.00

Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader
Kader

I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III

TOTAL

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

4/1/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/6/2015

5,000

Rp5,000.00

4/4/2015

5,000

Rp5,000.00

4/4/2015

5,000

Rp5,000.00

4/4/2015

5,000

Rp5,000.00

4/4/2015

5,000

Rp5,000.00

4/4/2015

5,000

Rp5,000.00

Rp300,000.00

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Gandusari

Gandusari,
Pengelola Keuangan BOK Pus

dr. Hyndra Satria Cahyono


NIP. 19830314 201101 1 010

NIP. 19741122 2003

2015
23 / IV/ 2015
526115

Tanda Tangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Friday, October 02, 2015


Keuangan BOK Puskesmas Gandusari

Yoyok Nyihastutik
NIP. 19741122 200312 2 006

2015
24 / IV/ 2015
526115

Tanda Tangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Friday, October 02, 2015


Keuangan BOK Puskesmas Gandusari

Yoyok Nyihastutik
NIP. 19741122 200312 2 006

2015
25 / IV/ 2015
526115

Tanda Tangan

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45

Friday, October 02, 2015


Keuangan BOK Puskesmas Gandusari

Yoyok Nyihastutik
NIP. 19741122 200312 2 006

2015
26 / IV/ 2015
526115

Tanda Tangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Friday, October 02, 2015


Keuangan BOK Puskesmas Gandusari

Yoyok Nyihastutik
NIP. 19741122 200312 2 006

2015
27 / IV/ 2015
526115

Tanda Tangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Friday, October 02, 2015


Keuangan BOK Puskesmas Gandusari

Yoyok Nyihastutik
NIP. 19741122 200312 2 006

2015
28 / IV/ 2015
526115

Tanda Tangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15

14
16

Friday, October 02, 2015


Keuangan BOK Puskesmas Gandusari

Yoyok Nyihastutik

NIP. 19741122 200312 2 006

2015
29 / IV/ 2015
526115

Tanda Tangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Friday, October 02, 2015


Keuangan BOK Puskesmas Gandusari

Yoyok Nyihastutik
NIP. 19741122 200312 2 006
2015
30 / IV/ 2015
526115

Tanda Tangan

1
2
3
4
5
6
7
8

7
8
9
10

Friday, October 02, 2015


Keuangan BOK Puskesmas Gandusari

Yoyok Nyihastutik
NIP. 19741122 200312 2 006

2015
31 / IV/ 2015
526115

Tanda Tangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Friday, October 02, 2015


Keuangan BOK Puskesmas Gandusari

Yoyok Nyihastutik
NIP. 19741122 200312 2 006

LAPORAN HASIL KEGIATAN KADER PIN 2016


DESA: GANDUSARI
BULAN:
March 2016
1.
2.
3.
4.

Maksud dan Tujuan : Pekan Imunisasi Nasional 2016


Waktu Pelaksanaan :
Maret 2016
Daerah Tujuan : Pos PIN Desa Gandsuari
Hasil Kegiatan Kader
Posyandu
Jumlah Sasaran Polio 0-59 bulan

Cakupan

Pemakaian
vaksin dan
logistik

Droper Vaksin polio

Cakupan

%
Diterima
Dipakai
Sisa
Diterima
Dipakai
Sisa

Gandusari

Rejosari

Plosorejo

Mandingasem

68

83

32

34

65
95.59

78
93.31

32
100

34
100

Jumlah
217

4
4

5
5

2
2

209
96.31
3
14
3
14

0
4
4
0

0
5
5
0

0
2
2
0

0
3
3
0

PELAPOR

Suratmi

0
14
14
0

HASIL KEGIATAN POSYANDU


DESA: GADUNGAN
BULAN:
March 2016

Posyandu
Hasil
Penimbangan
Status Gizi

Jumlah yang
diimunisasi

Ibu Hamil

Vitamin A

Putukrejo

S
K
N
2T

Gk

Non

Gk
BGM
Non
St TT
BCG
I
II
III
I
Polio
II
IV
Campak
Jumlah IH
IH dpt Fe
Ibu Nifas
Biru
Merah

DPT/ HB

Gadungan

Sukomulyo 1

Sukomulyo 2

OSYANDU
NGAN
ch 2016

Dawuhan

Dermosari

Sandangrejo

Sukosari

Rotorejo

Jumlah

Posyandu
Hasil
Penimbangan
Status Gizi

Jumlah yang
diimunisasi

Ngaringan 1

S
K
N
2T

Gk

Non

Gk
BGM Non
St TT
BCG
DPT/ I
HB II
III
I
Polio II
IV
Campak
Jumlah IH

Ibu Hamil

Vitamin A

PELAPOR

IH dpt Fe
Ibu Nifas
Biru
Merah

HASIL KEGIATAN POSYANDU


DESA: NGARINGAN
BULAN:
March 2016

Ngaringan 2

Ngaringan 3

Ngaringan 4

Bintang 1

Bintang 2

Gondoroso

Purwoasri 1

Purwoasri 2

PELAPOR

Jumlah

HASIL KEGIATAN POSYANDU


DESA: BUTUN
BULAN:
March 2016

Posyandu

Balong 1 Balong 2 Butun

Hasil Penimbangan
Status Gizi

Godangan

Jetis

Baos

S
K
N
Gk
Non
Gk
BGM
Non
St TT
BCG
2T

I
II
III
I
Polio
II
IV
Campak
Jumlah IH
IH dpt Fe
Ibu Nifas
Biru
Merah

DPT/ HB
Jumlah yang diimunisasi

Ibu Hamil

Vitamin A

PELAPOR

HASIL KEGIATAN POSYANDU


DESA: TAMBAKAN
BULAN:
March 2016

Jumlah

Posyandu

Tambakan 1
S
K
N

Hasil Penimbangan
Status Gizi

Gk
Non
Gk
BGM
Non
St TT
BCG
2T

I
II
III
I
Polio
II
IV
Campak
Jumlah IH
IH dpt Fe
Ibu Nifas
Biru
Merah

DPT/ HB
Jumlah yang diimunisasi

Ibu Hamil

Vitamin A

Tambakan 2

HASIL KEGIATAN POSYANDU


DESA: KOTES
BULAN:
March 2016

Sukorejo

Tekik

Jumlah

Posyandu
Hasil Penimbangan
Status Gizi

S
K
N
Gk
2T
Non
Gk
BGM
Non
St TT
BCG
I
II
III
I
Polio
II
IV
Campak
Jumlah IH
IH dpt Fe
Ibu Nifas
Biru
Merah

DPT/ HB
Jumlah yang diimunisasi

Ibu Hamil

Vitamin A

PELAPOR

Kotes 1

ANDU

Kotes 2

Kotes 3

Jumlah

Posyandu
Hasil
Penimbangan
Status Gizi

Jumlah yang
diimunisasi

Ibu Hamil

Vitamin A

PELAPOR

S
K
N
2T

Gk

Non

Gk
BGM
Non
St TT
BCG
I
II
III
I
Polio
II
IV
Campak
Jumlah IH
IH dpt Fe
Ibu Nifas
Biru
Merah

DPT/ HB

HASIL KEGIATAN POSYANDU


DESA: SUMBERAGUNG
BULAN:
March 2016

Sumberagung 1

Sumberagung 2

Loding

Purwoasri

Sidorejo

Rejokaton

Galekan

PELAPOR

HASIL KEGIATAN POSYANDU


DESA: GONDANG
BULAN:
March 2016

Jumlah

Posyandu

Gondang 1

Hasil Penimbangan
Status Gizi

Gondang 2

S
K
N
Gk
Non
Gk
BGM
Non
St TT
BCG
2T

I
II
III
I
Polio
II
IV
Campak
Jumlah IH
IH dpt Fe
Ibu Nifas
Biru
Merah

DPT/ HB
Jumlah yang diimunisasi

Ibu Hamil

Vitamin A

PELAPOR

Jumlah

HASIL KEGIATAN
DESA: SUK

Posyandu
Hasil
Penimbangan
Status Gizi

D
S
B

2T

Gk
Non
Gk

BGM

Non

St TT
BCG

Jumlah yang
diimunisasi

DPT/ HB

Polio

I
II
III
I
III
IV

Campak
Jumlah IH
Ibu Hamil

IH dpt Fe
Ibu Nifas

Vitamin A

Biru
Merah

Sukosewu
3
4

IL KEGIATAN POSYANDU
DESA: SUKOSEWU

u
5

Sukoreno
3
4

PELAPOR

Jumlah