Sunteți pe pagina 1din 1

Art. 49.

(1) n vederea participrii la concurs, n termen de 20 de zile de la data publicrii


anunului n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a, candidaii depun dosarul de concurs,
care va conine n mod obligatoriu:
a) formularul de nscriere prevzut n anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii i ale altor acte care atest efectuarea unor specializri;
d) copia carnetului de munc sau, dup caz, o adeverin care s ateste vechimea n munc i,
dup caz, n specialitatea studiilor necesare ocuprii funciei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverina care s ateste starea de sntate corespunztoare, eliberat cu cel mult 6 luni
anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al candidatului sau de ctre unitile
sanitare abilitate;
g) declaraia pe propria rspundere sau adeverina care s ateste c nu a desfurat activiti
de poliie politic.
(2) Adeverina care atest starea de sntate conine, n clar, numrul, data, numele
emitentului i calitatea acestuia, n formatul standard stabilit de Ministerul Sntii Publice.
(3) Copiile de pe actele prevzute la alin. (1) se prezint n copii legalizate sau nsoite de
documentele originale, care se certific pentru conformitatea cu originalul de ctre secretarul
comisiei de concurs.
(4) Documentul prevzut la alin. (1) lit. e) poate fi nlocuit cu o declaraie pe proprie
rspundere. n acest caz, candidatul declarat admis la selecia dosarelor are obligaia de a
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfurrii
concursului, dar nu mai trziu de 5 zile lucrtoare de la data la care a fost declarat admis n
urma seleciei dosarelor, sub sanciunea neemiterii actului administrativ de numire.
(5) Formularul de nscriere se pune la dispoziie candidailor prin secretarul comisiei de
concurs din cadrul autoritii sau instituiei publice organizatoare a concursului.