Sunteți pe pagina 1din 13

GRID PENTRU EXECUfIA COMPACTARII IN

PLAN ORIZONTAL SI INCLINAT A TERASAMENTELOR


REDACTAREA a II-a

GHID PENTRU EXECUTIA COMPACTA.RII IN


PLAN ORIZONTAL SI INCLINAT A TERASAMENTELOR
INDICATJV GE-026-97

CUPRINS
I.CONSIDERATH GENERALE DESPRE COMPACTAREA
TERASAMENTELOR ........................
2.DOMENII DE APLICARE SI TIPURI DE PAMA.NT PUSE IN OPERA ...
2.1. Domenii de aplicare . . . . . . . .
a. Compactarea in plan orizontal
b. Compactarea in plan inclinat
2.2. Tipuri de pamamuri puse in opera . . .
..... . ....
a. Pamanturi coezive . .
b. Pamanturi necoezive . . . . . . . . . . . . . . .
c. Ancrocamente i elemente cu dimensiuni mari

1.CONSIDERATII GENERALE IN LEGATURA CU COMPACTAREA


TERASAMENTELOR
73
74
74
74
74
75
75
75
76

3.METODOLOGIA DE COMPACTARE PE PLAN ORIZONTAL ........ 76


3. I. Pregatirea amprizei terenului de fundare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.2. Excavarea i transportul materialelor de construqie din cariera pe antie76
3.3. Punerea in opera a pamanturilor
76
3.4. Metode de compactare . . . . . . . . . . . . . . .
77
3.4.1. Compactare statica prin cilindrare
77
3.4.2. Compactarea prin batere
77
3.4.3. Compactare prin vibrare . . . . . .
78

.........

4.UTILAJE DE COMPACTARE PE PLAN ORIZONTAL .............


4.1. Utilaje de compactare statica prin cilindrare .
4.1.1. Cilindri compactori liss . . . . . . .
4.1.2. Compactarea pe pneuri . . . . . . .
4.1.3. Cilindru compactor picior de oaie
4.2. Utilaje de compactare prin batere . . . . . . . . . . .
4.2.1. Maiuri i placi grele aqionate de utilaje de ridicare
4.2.2. Maiuri mecanice . . . . . . . .
4.2.3.4. Utilaje de compactare prin vibrare . . . . . . . . . . . . .

78
78
79
79
80
81
81
81
82

5.METODOLOGIA DE COMPACTARE IN PLAN INCLINAT .......... 83


6. VERIFICAREA COMPACTARII TERASAMENTELOR ............ 84
84
6.1. Principii
6.2. Metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85

1.1. Necesitatea compactarii pamanturilor din terenul de fundare al terasamentelor


i a celor puse in opera in corpul construqiilor executate din pamant, a aparut datorita
posibilita\ii de realizare, prin procesul de compactare, a unor caracteristici fizico - mecanice
superioare, care in cazul terenurilor de fundare maresc capacitatea portanta i reduc tasarile,
iar in cazul lucrarilor de terasamente reduc volumele de pamant-datorita posibilita\ii adoptarii
unor pante ale taluzelor mai abrupte.
Ca urmare a unei bogate experien\e acumulate in domeniul cercetarii mecanismului
de modificare a caracteristicilor geotehnice ale pamanturilor prin procedeul compactarii i
dezvoltarii continue a tehnicii utilajelor terasiere i de compactare. s-a ajuns la reduceri
importante ale investi\iilor i totodata, la creterea siguran\ei in exploatare a lucrarilor.
1.2. Compactarea reprezinta un fenomen complex. dimensionat atat tehnic cat i
valoric, cu implicatii majore in stabilitatea construqiilor, constituind in prezent o problema
majora in cercetare, proiectare i execuiie.
1.3. Fazele necesare unei proiectari eficiente a lucrarilor de compactare sum:
studiile geotehnice privind sursele de pamant, investigatiile de teren i laborator, pista
experimentala i verificarea compactarii materialului.
1.4. 0 problema majora care apare la trecerea in practica i este pregnanta in
actualitate o reprezinta starea de dotare a unita\ilor de execu\ie cu utilaje necesare realizarii
parametrilor tehnici admii in proiectare.
1.5. Procesul de compactare este rezultatul aplicarii succesive a unor forte de
compresiune sau a unor sarcini dinamice pe suprafa\a terenurilor de fundatie sau a stratelor
puse in opera in construqiile de pamant.care are drept scop redistribuirea particulelor solide
prin eliminarea partiala a aerului i apei din pori.
in urma compactarii pamanturilor, cresc valorile greuta\ii volumice.rezisten\ei la
taiere (unghi de frecare interna i coeziune) i a modulului de deforma\ie, concomitent cu
scaderea tasarii specifice.
1.6. in faza premergatoare proiectarii i trecerii la execu\ie, in cadrul studiilor
geotehnice, pe probe reprezentative de pamant prelevate din cariera sau din gropi de
imprumut (aluviuni fine, nisipuri prafoase, prafuri, argile) se fac incercari de compactare
PROCTOR. Aceste incercari stabilesc rela\ia dintre natura pamantului. umiditate (W). lucrul
mecanic specific de compactare (L) i greutatea volumica in stare uscata ()'d).
De pe diagrama de compactare se re\ine valoarea umidita\ii optime de compactare
(Woe) careia ii corespunde greutatea volumica in stare uscata maxima (r'ctm,J

7.MA.SURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCIi ................ 87

72

73

'9

S-ar putea să vă placă și