Sunteți pe pagina 1din 11
A INITIATIVA ROMANIA DB, . A Aici. Acum. impreund, 25.04.2016 Gitre: Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti ae . Municip Bucurept In atentia doamnei Presedinte Oana Alina Seutelnicu Intec y 44 eae? og aioe foul 2018 Stimata doamni Presedinte, Subsemnatul Robert Antofe, avind domicifitl in nr —CNP Subsemnata Strada, ar. 0) CNP Subsemnata Madalina Gheorghiu, avind domicitiul in | Strada| nr, - CNP | Subsemnata Diana Maria V “and domicitiul in . Intrarea| or CNP bsemnatul Mircea Serdi s aviind domiciliul in nr, CNP Si Subsemnata Elena Ghioe, avind domiciiul in Strad: nr.) CNP Subsemnatul Mihai Laurentiu Polifeanu, avand domiciliul in Strada or: CNP in cafitate de cetiteni romani, persoane eu drept de vot in Bucuresti si alte locality, side membri ai miscirii civice info male Initiativa Romania, avand circa 800 de membri saw simpatizanti, Formulam prezenta CERERE pentru verificarea autenticitatii semnaturilor de pe listele de sustimitori pentru candi partidele care intentioneazi si candideze Ia alegerile locale din 5 iunie 2016 pentru Primaria Consiliul General al Muni ‘ali a Munieipiului Buew jului Bucuresti, primariile de le locale de sector. Paging 1 din aa INITIATIVA ROMANIA Acum, Impreuna in urma adoptirii pachetului legislativ privind organiz: si desfaisurarea alegerilor locale 2016 a fost stabilita data de 26 aprilie ca dati limita pentru depunerea candidaturilor. Conform prevederilor art, 49 si art. 50 din Legea 1/5/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiek publice Jocale, pentru modificarea L administraties publice locale nr. 215/2001, precum si pemru modificarea si completarea Legit nr. 393/204 privind Statutul alesilor locali, fiecare candidat la functia de primar trebuie sii prezinte o list de sustinatori, care trebuie sA cuprindd minimum 1% din numarul total al alegatorilor inscrisi n Registrul electoral si in listele electorale complementare din circumscriptia in care candideaza, in cazul municipiului Bucuresti acest numar este de 17.803 de sustinatori pentru candidatii la Prim ia Generali a Muni piului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si 2076, 3175, 4030, 2728, 2484 si 3308 de sustinatori pentru candidatii la primariile si consiliile sectoarelor 1,2,3,4, 5, respectiv 6.! Avand in vedere pragurile foarte ridicate mentionate anterior, suspiciunile intemeiate ale opinici publice si informatiile de notorietate publicate de mass-media privind falsificarea semniiturilor gi a listelor de sustindtori mu doar in aceste alegeri, precedentele judiciare civile sau penale in aceasti materie, precum si anunturile privind eandidatura la alegerile locale cu doar céteva zile inainte de expirarea termenului de 26 aprili impus de lege, va aducem la cunostinta urmitoarele indicii privind sivarsirea infractiunilor de fals, wz de fals $i folosirea influentei ori autoritatii de catre persoane de conducere din partide in scopul obtinerii folosului necuvenit de a candida Ia alegerile locale din Bucuresti pentru membri ai -stor partide, Astfel: 1, Partidul Na nal Liberal a strins in doar 3 zile (cel putin 7334 de semniituri pe zi, circa 1000 de semmaturi pe ord sau 16 pe minut) sem rile necesare pentru eandidatu domnului Catalin Predoiu si doamnei Cristina Pocora > Pe 20 aprilie 2016, Partidul National Liberal anunta in conferinta de pres direct de posturile de stiri nationale (Realitatea TV, Digi 24, Antena 3 si Rominia TV), c& a decis (oral a candidatului anunat fa acel moment, domnul Marian " up w.r0aep 20/preventate!wp-conten uplody/2016104/05,05.2016-Anessens.2.paf Pagina 2 din 14 ~ 0749663712 INITIATIVA ROMANIA Aici, Acum. impreunii Munteanu, si propunerea de inlocuire a acestuia cu domnul Catalin Predoiu, prim- vieepresedinte al PNL > Pe 21 aprilie 2016, Biroul Politic National al PNL. valideaz candidatura domnului Catalin Predoiu si acesta devine oficial candidat anuntat fa functia de Primar General al Municipiului Bucuresti > Tot pe 20 si pe 21 aprilie 2016, Partidul National Liberal propune si aproba inlocuirea ccandidatului anuntat pentru Primaria Seetorului 3, domnul Stefan Vasile, cu un nou candidat, doamna Cristina Pocora > Pe 22 aprilie 2016, purtitorul de cuvant al Organizatiei Bucuresti, domnul Cezar Preda, anunta in conferinta de presa ea domnul Catalin Predoiu isi va depune candidatura la functia de Primar General pe 25 aprilie 20167 > Asadar, in urma calendarului stabilit si anuntat public de citre Partidul National Liberal, semniturile pentru sustinerea domnului Predoiu si a doamnei Pocora au fost stranse in cursul a cel mult 3 zile (22, 23 si 2. 2016, de vi ). Trebuie ri pind dumi observat ci pe Kinga efortul de strangere a semnéturilor, in aeeste 3 zile sunt incluse si dem ile formale pentru depunerea lor (indosariere si numerotare, conform obl legale). > Pentru ca domnul Catalin Predoiu si doamna Cristina Pocora si poate candida, PNL trebuie si string un minim de 22.000 de semnaturi (18000, respectiv 4000 de semnaturi). Cu alte cuvinte, Partidul Naf al a strdns cel putin 7334 de semnaturi pe 7i, Folosind precumtia generoas’ ci echipele de campanie ar ff muncit 8 ore pe 7i in continuu, fra pauza, ajungem la coneluzi ci PNL a adunat aproape 1000 de semniituri pe ori in zile de week- sicirea 16 semniituri pe minut. frele prezentate mai sus intra in contradicti cut declaratiile reprezentantilor PNL, care au Fecunoscut public cifre mult mai mici privind ritmul de strangere a semnsiturilor. Astfel, pe 22 aprilie 2016, domnut Razvan Mironeseu, deputat PNL.a declarat ci liberalii strang cirea ura domaului Pi redoiu®. Si daca presupunem in mod absurd aceste semnituri au fost adunate timp de 3 zile in continuu, 24 de ore Inpslavuw homnewsrovSirisaleseri locale 2016 bucures funetia-primareapiialeim Lawes hoinewssostiralegeri_locale 2016 hucurest-20052937-cotalin-predoi-isicepunesh funetia-primar-capialei him hu: wv romaniaibersropolitica parte predoiu-i-lepune-tani-cartiaturacla-primaria-bucurest 195, stalin-predoiu-isi-depune-luniscandidawura- Pagina 3 din 11 contact@initi ro ~ 0749663712