Sunteți pe pagina 1din 4

Aprobat

Administrator
____________________________
(semntura)

Anexa la CIM nr.

FISA POSTULUI
Nume i prenume :
1. DENUMIREA FUNCIEI : Controlor calitate
2. CODUL FUNCIEI : 754301
3.SCOPUL POSTULUI: monitorizarea conformitii produselor cu cerinele de calitate specifice fiecrui
client, asigurndu-se c acestea ndeplinesc standardele de calitate cerute .
4. STUDII I/SAU CALIFICRI NECESARE : medii / postliceale
5. RELAII ORGANIZATORICE :
relaii ierarhice :
1 - se subordoneaz: Directorului general;
2 - are n subordine: personalul care realizeaz verificarea calitativ imediat dupa procesul
desfasurat pe echipamentele specifice activitii (linie zincare, fosfatare, adezivare, sablare,etc)
relaii funcionale: cu personalul de conducere i productie din departamentele:
mentenant, producie si logistic pentru identificarea i remedierea deficienelor privind
calitatea proceselor i produselor;
3 relaii de colaborare : clienii firmei, Responsabilul de productie si personalul firmei.
6. CONDIII SPECIFICE DE MUNC :
1
2
3
4
5

- lucreaz n cadrul compartimentului Controlul Calitatii;


- utilizeaz: echipamente de calcul i msurare, PC aparatur birotic, alte dispozitive necesare pentru
efectuarea activitii specifice.
7. CERINELE POSTULUI :
Cunotine : tehnice solide, utilizare bun a PC-ului, gama de produse a societii.
Alte cerine: responsabilitate, consecven, acuratee, perseveren, echilibru i stpnire de sine,
spirit de echip, integritate, corectitudine, capacitate de lucru n condiii de stress, preocupare pentru
perfecionarea pregtirii profesionale.
Aptitudini:
Spirit de observatie foarte dezvoltat, analiz i atenie la detalii;
Capacitate dezvoltata de comunicare interactiva deosebita, spirit combatant;
Tinuta si comportament impecabil, capacitati morale si umane;
Abilitati de organizare, conducere si supraveghere a personalului din subordine;
Capacitate de evaluare a performantelor salariatilor din subordine;
capacitatea de a lucra sistematic si ordonat cu documentele specifice, sim tehnic
8. OBIECTIVELE POSTULUI
Planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Asigurarea Calitatii in cadrul societatii;
Urmareste arhivarea tinerea evidentei cartilor tehnice, a certificatelor de calitate a materialelor;
Urmareste intocmirea, distribuirea si tinerea la zi a listei subcontractantilor acceptati;

Urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate


intocmite de organismele de certificare si raportarea rezolvarii acestor neconformitati
organismului care a intomit raportul respectiv;
Urmareste intocmirea programului de instruire a personalului din serviciul asigurarea calitatii;
Coordoneaza activitatea de evaluare a subcontractantilor folosind chestionare de autoevaluare
si tine evidenta chestionarele subcontractantilor acceptati ;
Reprezentarea sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare precum si in relatiile cu organele de
control.

9. ATRIBUTII, SARCINI, LUCRARI SI RESPONSABILITATI:


Asigura conducerea operativa, planificarea si executia intregii activitati de managementul
calitatii in cadrul societatii si duce la indeplinire toate deciziile Directorului General;
Analizeaza si avizeaza din punct de vedere a cerintelor de asigurare a calitatii, conform
standardelor ISO;
Coordoneaza si urmareste intocmirea programului de audit anual, chestionare de audit,
rapoarte de audit/rapoartelor de neconformitate audit;
Urmareste efectuarea de auditari si implementarea actiunilor corective;
Urmareste intocmirea programelor de de pregatire audituri supraveghere si/sau audituri de
certificare/recertificare, autorizare/reautorizare, completarea chestionarelor conform cerintelor
codurilor/standardelor aplicabile si verificari privind respectarea cerintelor programelor de
pregatire;
Prelucreaza informatiile si le interpreteaza;
Creaza si exploateaza sistemul informational propriu;
Participa la auditarile efectuate de reprezentantii organismelor de certificare/autorizare ;
Urmareste implementarea in documentele de calitate specifice serviciului asigurarea calitatii a
modificarilor rezultate in urma auditarii;
Participa la instuirea auditorilor interni;
Urmareste
implementarea
actiunilor
corective/preventive,
rapoarte
de
actiuni
corective/preventive;
Anunta si prezinta documentatia tehnica, in fata inspectorilor beneficiarului;
Coordoneaza si urmareste intocmirea conform contractului si proiectului de executie a cartilor
tehnice pentru fiecare comanda;
Coordoneaza si urmareste intocmirea, revizuirea, distribuirea controlata, mentinerea reviziilor a
Manualului Calitatii (ISO), Manualul de Control al Calitatii, procedurilor de sistem, instructiunilor
generale, instructiunilor de lucru si al altor documente specifice serviciului asigurarea calitatii;
Tine evidenta instruirii personalului serviciului asigurarea calitatii, personalului de conducere,
auditorilor interni;
Tine evidenta documentelor ce atesta efectuarea analizei bianuale a managementului privind
eficienta sistemului calitatii;
Tine evidenta rapoartelor de actiuni corective/preventive intocmite in cadrul serviciului de
asigurare a calitatii;
Isi asuma intreaga responsabilitate privind derularea proiectelor in cadrul servicului de asigurare
a calitatii;
Urmareste intocmirea pentru fiecare comanda, difuzarea la sectia productie a inregistrarilor si
reviziilor de inspectii si testari;
Coordoneaza si urmareste intocmirea planului de inspectie si testare pe toate tipurile de
produse;
Transmite spre aprobare punctele de inspectie conform cerintelor contractuale ale
clientului/reprezentantului clientului;
Arhiveaza planurile de inspectie si testare intocmite;
10. ALTE ATRIBUIUNI

: i nsuete gama de produse fabricate de societate, parametrii de fabricaie, materiile prime i


materialele ce intr n procesul de fabricaie si etichetele de insotire a produselor fabricate;
menine buna colaborare cu personalul firmei.

respect prevederile Regulamentului intern, a legislaiei n domeniu, procedurile de lucru, precum i


celelalte reguli i regulamente existente n unitate, dispoziii, decizii, circulare si hotrri ale
Conducerii;
respect atribuiile stabilite n prezenta fi a postului precum i alte sarcini stabilite de conductorul
ierarhic superior;
asimileaz cunotinele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum i a legilor,
regulamentelor, instruciunilor i ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;
respect confidenialitatea informaiilor obinute cu ocazia exercitrii atribuiilor i sarcinilor de
serviciu;
rspunde de deteriorarea dispozitivelor de msur i control, utilajelor, mainilor-unelte, sculelor
urmare unor aciuni necorespunztoare;
rspunde de producerea de rebuturi n cadrul procesului de lucru datorat aciunilor sale.

11. ATRIBUIUNI PE LINIE DE SECURITATE I SNTATE N MUNC I SITUAII DE


URGEN :
Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare
a acestora ;
Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si celelalte persoane participante la procesul de munca;
Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie
care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana
si de alte persoane participante la procesul de munca;
Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa il informeze de
indata pe conducatorul locului de munca;
Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a
fost acordat si, dupa utilizare, il inapoiaza si il pune la locul destinat pentru pastrare;
Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de
transport si alte mijloace de productie;
Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si
cladirilor si utilizeaza corect aceste dispozitive;
Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate, pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de munca sunt sigure si fara
riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate, pentru
realizarea oricaror masuri si cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari,
pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

Prezenta Fia a postului constituie anex a CIM nr. ______________


AM LUAT LA CUNOTIN

i am primit fisa postului


Azi __________

S-ar putea să vă placă și