Sunteți pe pagina 1din 1

Va aducem la cunostiinta ca incepand cu data de 08.05.

2015, operatorii economici care sunt


obligati sa utilizeze case de marcat trebuie ca la ora inceperii programului de lucru sa asigure
inregistrarea sumelor de bani detinute de angajatii lor intr-un registru de bani personali, special
intocmit in acest sens.
Conform noilor dispozitii, registrul are paginile numerotate in ordine crescatoare si se semneaza
pe ultima pagina de catre administratorul operatorului economic sau de catre persoana imputernicita
de acesta.
De asemenea, registrul de bani personali se compleaza zilnic de catre angajatii operatorului
economic, la inceputul programului de lucru, fara stersaturi sau modificari si fara a lasa spatii
neutilizate.
Chiar daca documentul este completat de catre salariatii firmei, totusi operatorul
economic raspunde de integritatea registrului si de completarea zilnica a acestuia de catre angajati.
Pe langa acestea, firma va notifica organului fiscal competent ca a constituit registrul de bani
personali, precizand data deschiderii documentului si numarul de pagini, conform numerotarii acestora.
Notificarea va trebui depusa pana pe 7 mai la registratura organului fiscal.
La randul sau, organul fiscal inregistreaza intr-o evidenta proprie, tinuta la nivelul fiecarui
contribuabil, registrele de bani personali notificate ca fiind constituite.
Totodata, registrul se pastreaza la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor cu
scopul de a fi prezentat organelor de control, iar un operator economic poate utiliza un singur registru
pentru fiecare locatie unde exista casa de marcat fiscala.
Nerespectare acestor prevederilor de mai sus constituie contravenie si se sanctioneaza cu
amend contraventionala in suma de 9.000 lei.