Sunteți pe pagina 1din 22

FIO - pag.

BILAN PRESCURTAT
CodIO la data de 31.12.2015

Denumirea elementului

Nr.
rd.

Sold la:
01.01.201
5

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZRI NECORPORALE (ct.201 +203+205+206+2071 +4094+208-280290)


II; IMOBILIZRI
CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231
+235+4093-281
-291-2931 -2935)
III.
IMOBILIZRI FINANCIARE
(ct.261+262+263+265+266+267*- 296*)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01

02

03)

lei -

31.12.2015
2

01

15.71/

3.026

02

541.207

449.203

03

39.563

77.079

04

596.487

529.308

1.356.671

718.670

951.075

1.835.564

2.307.746

2.554.234

182.637

131.581

182.637

131.581

13

1.476.267

1.553.218

14

1.014.116

1.132.597

15

1.610.603

1.661.905

B. ACTIVE CIRCULANTE

1.

STOCURI (ct.301 +302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331


+332+341 +345 +346+347+/-348+351 +354+356+357+358+361+/368+371+/-378+381+/-388+4091 - 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din
ct.4428)
II.CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de
un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
(ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 **+437**+4382+441
**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451
**+453**+456**+4582+461 +4662 +473** - 491 - 495 - 496+5187)

M INVESTIII PE TERMEN SCURT


(ct.501 +505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)
IV. CASA l CONTURI LA BNCI (din ct. 508 + ct.
5112+512+531+532+541+542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)
C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) (rd.11+12)

Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (din ct. 471*)


Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (din ct. 471*)

05

06

07
08
09
10
11
12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA


UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401

+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281 +431


***+437***+4381 +441 ***+4423+4428***+444***+446***+
447***+4481+451***+453***
+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186
+519)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-2326)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

G. DATORIhSUMELE CARE TREBUIE PLTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE


UN AN (ct. 161 + 162+166+167+168-169+269+401

+403+404+405+408+419+421 +423 +424+426+427+4281 +431


***+437***+4381 +441 ***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451
***+453*** +455+456***+4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

16

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

17

1.

VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22

25

28)

1. Subvenii pentru investiii (ct. 475), (rd.20+21)

18
19

Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (din ct. 475*)

20

Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (din ct. 475*)

21

2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) (rd.23+24)

22

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

23

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

24

3. Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (ct. 478)
(rd.26+27)

25

Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (din ct. 478*)


Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (din ct. 478*)

FIO - pag.
2

26
27

Fondul comercial negativ


(ct.2075)

28

J. CAPITAL l REZERVE
I. CAPITAL (rd.
30+31+32+33+34)

29

150.00C

150.000

1. Capital subscris vrsat (ct.


1012)
2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011)

30

150.00C

150.000

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

32

4. Patrimoniul institutelor naionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

33

31

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

34

FIO - pag.
3

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

35

FIO - pag.
4

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

36

FIO - pag.
5

IV. REZERVE (ct.l 06)

37

51.592

FIO - pag.
6 51.592

Aciuni proprii (ct. 109)

38

FIO - pag.
7

Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

39

FIO - pag.
8

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

40

FIO - pag.
9

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C (ct. 117)

41

FIO - pag.
10

SOLD D(ct. 117)

42

FIO - pag.
11

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR

FIO - pag.
12

FIO - pag.
SOLD C (ct. 121)

43

1.409.011

1.460.313
13

SOLD D(ct. 121)

44

FIO - pag.
0
14

Repartizarea profitului (ct. 129)

45

FIO - pag.
15

FIO - pag.
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+4346
44-45)

1.610.603

1.661.905
16

Patrimoniul public (ct. 1016)

47

FIO - pag.
17

Patrimoniul privat (ct. 1017)

48

FIO - pag.
18

FIO - pag.
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

49

1.610.603

1.661.905
19

Calitatea
Semntura____________________________________

Formula
r
NEVALIDA
T

11 --DIRECTOR ECONOMIC

Semntura
Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Suma de control FIO:


*j Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele nscrise la acest rnd i preluate din contul 267 reprezint creanele aferente contractelor de
leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de
12 luni.

Numele si prenumele

ADMINISTRATOR,

Crivii loan Adrian

Numele si
prenumele
Ban
Livia

NTOCMIT,

FIO - pag.
20 - pag. 1
F20

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE


la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Exerciiul financiar
Denumirea indicatorilor

2014

2015

01

11.730.770

10.469.665

Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

11.730.770

10.469.665

Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

54.167

63.193

1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06)

Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul


general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
(ct.7411)
2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct.711+712)

05
06

SoldC

07

Sold D

08

3. Venituri din producia de imobilizri necorporale si corporale (ct.721+


722)
4. Venituri din reevaluarea imobilizrilor corporale (ct. 755)
5. Venituri din producia de investiii imobiliare (ct. 725)
6.

Nr.
rd.

Venituri din subvenii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 +


7416 + 7417 + 7419)

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

09
10
11
12
1$;

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

;
14

-din care, venituri din subvenii pentru investiii (ct.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10+11 + 12 +


13)

16

11.784.937

10.532.858

8.

a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+602)

17

448.352

328.455

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

250.067

262.119

b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605)

19

140.211

122.375

22

1.191.103

1.261.473

a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642+643+644)

23

948.381

1.029.533

b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645)

24

242.722

231.940

c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607)


Reduceri comerciale primite (ct. 609)
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

10.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 26


- 27)

20
21

25

182.693

216.213

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817)

26

182.693

216.213

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

96.341

67.351

'IIP
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)
b.2) Venituri (ct.754+7814) C' __________________________________________
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) _____________________________|
11.1.

Cheltuieli privind prestaiile externe


(ct.611
+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

11.2.

Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate;


cheltuieli reprezentnd transferuri i contribuii datorate n baza
unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)

11.3. Cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor (ct. 652)


11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor corporale
11.5. Cheltuieli privind calamitile i alte evenimente

(ct. 655J^j
similare (ct.

6587)
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)

Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate


din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing
(ct.Ajustri
666*)
privind provizioanele (rd. 40-41)

7# .493

FIO - pag.
1.014.903
21

30

671.152

947.552*

31
|

7758.377

6.494.500

32

7.712.215

33

8.4l|

6.469.765

648

34
35
36
:p
1

37.735

1 24.087

42

10.067.144

8.752.486

43

1.717.793

1.780.372

o;

872

458

3.464

8.013

4.336

8.471

38
39

- Cheltuieli (ct.6812}

40

- Venituri (ct.7812)

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 +


31 + 39)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:


-Profit (rd. 16-42)
- Pierdere (rd. 42-16)
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate
13. Venituri din dobnzi (ct. 766*)
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate
14. Veni|||ii din subvenii de exploatare pentru dobnda datorat (ct. 7418)
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)
- din care, venituri din alte imobilizri financiare (li* 7615)
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

16. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile


financiare deinute ca active circulante (rd. 54 - 55)
- Cheltuieli (ct.686)
- Venituri (ct.786)
17. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*)
- din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate

44

| fjfj
46
47
48
49
50
1 51 I
52
53
54
55
56
57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

5.747

5,108

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

5.747

5.108

60

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():


- Profit (rd. 52 - 59)
- Pierdere (rd. 59 - 52)

1.411

3.363
0

F20 - pag. 3
62

11.789.273

63

10.072.891

FIO -8.757.594
pag.
22

- Profit (rd. 62 - 63)

64

1.716.382

1.783.735

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

307.371

323.422

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

67

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)


CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():

10.541.329

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)

68

1.409.011

1.460.313

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)

69

Suma de control F20:

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.


La rndul 23 - se cuprind i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaiei muncii, care se preiau din rulajul debitor
al contului 621 Cheltuieli cu colaboratorii", analitic Colaboratori persoane fizice".
La rndul 33 - n contul 6586 Cheltuieli reprezentnd transferuri si contribuii datorate in baza unor acte normative
speciale" se evideniaz cheltuielile reprezentnd transferuri i contribuii datorate n baza unor acte normative speciale,
altele dect cele prevzute de Codul Fiscal.

NTOCMIT
,

Numele si
prenumele

ADMINISTRATOR,
Calitatea
Ban
Livia
11--DIRECTOR ECONOMIC

Crivii
loan
Semntura
Adrian

Numele si prenumele

Semntura

Formular
NEVALIDA
T

Nr.de nregistrare in organismul profesional: