Sunteți pe pagina 1din 1

Tema 3

! ! !
! ! !
! ! !
1. Fie vectorii !
u = i +2 j +2 k , !
v = 3 i +4 j 5 k si !
w = i nj +k.
a) Trasati vectorii !
u, !
v si !
w in acelasi reper Oxyz.
b) Calculati lungimile vectorilor !
u, !
v si !
w.
!
c) Determinati produsele scalare h u ; !
v i, h!
u;!
w i, h!
v ;!
w i.
!
!
!
!
d) Determinati produsele vectoriale u
v, u
w, !
v !
w.
e) Determinati produsul mixt (!
u;!
v ;!
w ).
f) Aratati ca !
u !
v ?!
u si !
v !
w ?!
w.
!
!
!
g) Aratati ca vectorii u , v si w sunt necoplanari.
2. Fie punctele A (0; 3; 1), B ( 2; 4; 3), C (4; 4; 2). Sa se traseze.
! !
!
coordonatele vectorilor AB, AC si BC in raport cu baza
n!a)!Determinati
o
!
i ; j ; k a multimii vectorilor din spatiu.
! !
!
b) Determinati lungimile vectorilor
si BC.
D ! !EAB, AC
!
!
c) Determinati produsele AB; AC si AB AC.
d) Determinati aria triunghiului ABC, cosinusul unghiului A si distanta de
la A la BC (lungimea inaltimii din A a triunghiului) .
Se va inlocui n cu numarul ecaruia din tabelul de prezenta.