Sunteți pe pagina 1din 25

drept parlamentar

an 4 sem 2
MULTIPLE CHOICE
1.

Care sunt elementele definitorii ale conceptului de drept?


a. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si garantate de
stat, reguli care au ca scop organizarea si disiciplinarea comportamentului uman si care se
manifesta intr-un climat specific coexistentei drepturilor esentiale ale omului si libertatilor
lui cu justitia sociala;
b. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si garantate de
stat, reguli care au ca scop organizarea si disiciplinarea comportamentului uman;
c. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si garantate de
stat, care se manifesta intr-un climat specific coexistentei drepturilor esentiale ale omului si
libertatilor lui cu justitia sociala.
ANS: A

2.

PTS: 1

Care autoritate sau fort politic statal are dreptul de a adopta o constitutie?
a. Parlamentul;
b. Guvernul;
c. Adunarea (Puterea) Constituanta.
ANS: A

3.

PTS: 1

Care sunt criteriilei folosite in literatura de specialitate pentru clasificarea controlului


constitutionalitatii legilor?
a. criteriul inscrierii in constitutie;
b. criteriul raportului dintre dreptul intern si dreptul international;
c. criteriul atemporal.
ANS: A

PTS: 1

4. Care sunt aspectele avute in vedere de teoria clasica a separatiei puterilor?


a. edictare a regulilor juridice sau functia legislativa; de executare a acestor reguli sau functia
executiva; de judecare a litigiilor sau functia jurisdictionala;
b. la inceput, teoria separatiei puterilor in stat nu interzicea ca cele trei functii sa fie exercitate
de acelasi organ;
c. independenta functiilor trebuie neaparat conjugata cu specializarea organelor.
ANS: A
5.

PTS: 1

La sesizarea cror autoriti se pronun Curtea Constitutionala asupra constitutionalitatii


tratatelor sau altor acorduri internationale?
a. A cel putin 50 de senatori;
b. Avocatului Poporului;
c. A cel putin 25 de senatori.
ANS: C

PTS: 1

6.

In ce consta specificul normelor de drept constitutional?


a. sunt norme directe, nemijlocite;
b. sunt norme principii;
c. sunt normele care stabilesc directii economice.
ANS: A

7.

PTS: 1

Care dintre constitutii, are drept specific, adoptarea ei de catre parlament cu o majoritate
calificata?
a. Constitutia acordata;
b. Constitutia parlamentara;
c. Constitutia Pact.
ANS: B

8.

PTS: 1

Care este definiia controlului constitutionalitatii legilor?


a. activitatea organizata a Parlamentului de adoptare a legilor;
b. activitatea organizata de verificare a conformitatii legilor cu Constitutia;
c. activitatea organelor statului de aplicare a Constitutiei.
ANS: B

9.

PTS: 1

La cererea carei autoritati publice are Curtea Constitutionala prerogative de solutionare a


conflictelor juridice de natura constitutionala?
a. Presedintele Romaniei;
b. Ministrul Justitiei;
c. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
ANS: A

10.

PTS: 1

n care categorie de drepturi se ncadreaz dreptul persoanei vatamate de o autoritate


publica?
a. drepturilor garantii;
b. inviolabilitati
c. drepturile social-economice si culturale.
ANS: A

11.

PTS: 1

Care este definitia controlului ulterior al constitutionalitatii legilor?


a. controlul exercitat inainte ca legea sa intre in vigoare;
b. respectarea Constitutiei si a legilor;
c. controlul care se exercita dupa intrarea in vigoare a legilor.
ANS: C

12.

PTS: 1

Care dintre actele Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai pentru
viitor, de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial, potrivit Constitutiei Romaniei?
a. Hotararile;

b. Incheierile;
c. Deciziile.
ANS: C
13.

PTS: 1

Care este autoritatea care are dreptul de a sesiza Curtea Constitutionala n a se pronunta
asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului?
a. Un grup parlamentar;
b. Unul dintre parlamentarii independenti;
c. Un numar de cel putin 25 de deputati sau cel putin 25 de senatori.
ANS: A

14.

PTS: 1

Care dintre institutiile statului se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte de


promulgarea lor?
a. Parlamentul;
b. Presedintele Romaniei
c. Curtea Constitutionala.
ANS: C

15.

PTS: 1

Care sunt formele de control al constituionalitii legilor, determinate de criteriul organului


competent sa efectueze acest control?
a. controlul realizat printr-un organ politic;
b. controlul exercitat pe cale de exceptie;
c. controlul politico-jurisdictional.
ANS: A

16.

PTS: 1

Care sunt actele supuse controlului de constitutionalitate


Constitutionala se sesizeaza din oficiu?

pentru care Curtea

a. legile;
b. tratatele internationale;
c. initiativele de revizuire a Constitutiei.
ANS: C
17.

PTS: 1

Care sunt formele de exercitare, pe care le-a cunoscut republica, ca forma de guvernamant?
a. republica prezidentiala;
b. republica semiprezidentiala ;
c. republica monarhista.
ANS: A

18.

PTS: 1

Care sunt conditiile obligatorii prevazute de Constitutia Romaniei pentru numirea in


functia de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei?
a. sa aiba pregatire juridica superioara;
b. sa poata ocupa cea mai inalta functie jurisdictionala din Romania;
c. sa aiba o vechime de cel putin 10 ani in activitatea juridica sau in invatamantul juridic
superior.

ANS: A
19.

PTS: 1

De ctre cine pot fi formulate contestaiile cu privire la constituionalitatea unui partid


politic,asupra crora stabilete Curtea Constituional potrivit Constitutiei Romaniei?
a. Avocatul Poporului;
b. Guvern;
c. Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii.
ANS: B

20.

PTS: 1

Ce trebuie sa intelegem prin suprematia Constitutiei?


a. o trasatura a constitutiei;
b. o categorie politica;
c. o categorie juridica.
ANS: A

21.

PTS: 1

Care sunt principalele cauze ale aparitiei controlului constitutionalitatii legilor?


a. cauzele aparitiei unor divergente intre puterea executive si puterea legislativa;
b. unele neconcordante dintre constitutie si lege se datoreaza rigiditatii exagerate ale unor
constitutii si neobservarii regulilor de tehnica legislativa;
c. controlul constitutionalitatii legilor se poate fundamenta pe teoria constitutionalismului.
ANS: B

22.

PTS: 1

Care este clasificarea controlului constitutionalitatii legilor, dup criteriul temporal?


a. control implicit;
b. control prealabil si control ulterior;
c. control pe cale de exceptie.
ANS: B

23.

PTS: 1

Care sunt situaiile n care Curtea Constitutionala emite decizii?


a. cnd se pronunta asupra constitutionalitatii hotararilor judecatoresti;
b. cnd se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau a altor acorduri internationale;
c. cnd se pronunta asupra constitutionalitatii hotararilor Guvernului.
ANS: B

24.

PTS: 1

Care sunt actele supuse controlului de constitutionalitate?


a. legile;
b. hotararile judecatoresti;
c. actele administrative ale Guvernului.
ANS: A

25.

PTS: 1

Care sunt aspectele care determin obligaia de a respecta Constitutia i supremaia ei,
conform art.1 alin.5 din Constitutie?

a. Este un principiu fundamental;


b. Este un drept fundamental al cetatenilor;
c. Disciplineaza comportamentul uman.
ANS: A
26.

PTS: 1

Care sunt aspectele ce reprezinta consecinte juridice ale suprematiei constitutiei?


a. consecinte juridice privind adoptarea, modificarea, abrogarea si suspendarea Constitutiei;
b. indatorirea fundamentala de a respecta Constitutia;
c. existenta unor neconformitati intre unele ramuri ale dreptului cu constitutia
ANS: A

27.

PTS: 1

Ce acte normative pot constitui obiect al controlului constitutionalitatii legilor?


a. acte normative cu forta juridica egala cu a legii;
b. actele administrative;
c. actele organelor judecatoresti.
ANS: A

28.

PTS: 1

Care sunt formele de control realizat in raport cu cei indreptatiti sa puna in miscare
procedura controlului constitutionalitatii legilor?
a. controlul constitutionalitatii legilor se poate declansa de catre un numar restrans de organe
ale statului;
b. controlul realizat dupa modelul american;
c. controlul realizat dupa modelul european.
ANS: A

29.

PTS: 1

Care sunt argumentele contra controlului judecatoresc al constitutionalitatii?


a. judecatorii au menirea de a interpreta si aplica legea, de a aplica sanctiuni in cazuri de
incalcare a legii;
b. dreptul recunoscut judecatorilor de a controla activitatea legiuitorului face din acestia o
autoritate politica;
c. este o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat.
ANS: B

30.

PTS: 1

Care sunt atributiile Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la controlul


constitutionalitatii unor acte normative?
a. se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora;
b. se pronunta asupra constitutionalitatii hotararilor Guvernului;
c. da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei.
ANS: A

31.

PTS: 1

Care sunt efectele juridice ale deciziilor Curtii Constitutionale potrivit Constitutiei Romaniei
si Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale?
a. dispozitiile din legile, ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca
fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei

Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial, daca in acest interval Parlamentul sau


Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile
Constitutiei;
b. In cazurile de neconstitutionalitate care privesc legile, inainte de promulgarea acestora, sau
a regulamentelor Parlamentului, legea sau regulamentul se trimit spre reexaminare
Parlamentului. Daca legea este adoptata in aceeasi forma cu o majoritate de cel putin 2/3
din numarul membrilor fiecarei camere, obiectia de neconstitutionalitate este inlaturata iar
promulgarea devine obligatorie;
c. in cazul tratatele sau acordurilor internationale a caror constitutionalitate a fost constatata
de Curtea Constitutionala, acestea mai pot fi contestate pe calea unei exceptii de
neconstitutionalitate.
ANS: A
32.

PTS: 1

Care sunt principalele functii ale controlului constitutionalitatii legilor?


a. garanteaza respectarea legilor;
b. garanteaza separatia si echilibrul puterilor in stat;
c. accelereaza constitutionalizarea dreptului in domeniul drepturilor si libertatilor
fundamentale.
ANS: B

33.

PTS: 1

Care este subiectul, la sesizarea cruia se poate exercita controlul abstract, anterior, de
constitutionalitate a legilor, conform Constitutiei Romniei?
a. Un senator;
b. Avocatul Poporului;
c. Un deputat.
ANS: B

34.

PTS: 1

Care este argumentul adus in favoarea controlului judecatoresc al constitutionalitatii legilor?


a. dreptul recunoscut judecatorilor de a controla activitatea legiuitorului face din acestia o
autoritate politica;
b. Judecatorul, prin formatia sa, va judeca impartial daca legiuitorul a actionat in limitele
competentei sale;
c. este o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat.
ANS: B

35.

PTS: 1

Care sunt atributiile Curtii Constitutionale, altele decat cele privind controlul
constitutionalitatii unor acte normative?
a. vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si de confirmare
a rezultatelor sufragiului;
b. emite decizii pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei;
c. da avize consultative referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea si
desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia.
ANS: A

36.

PTS: 1

Care sunt atribuiile avocatului poporului,n sistemul nostru constitutional?

a. are dreptul sa efectueze anchete proprii;


b. emite hotarari cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal;
c. emite decizii care sunt supuse controlului judecatoresc.
ANS: A
37.

PTS: 1

Care sunt condiiile ce trebuie ndeplinite de ctre o persoan, n Romania, pentru a putea
vota?
a. este cetatean roman;
b. are varsta de 14 ani impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv;
c. nu este in deplinatatea facultatilor mintale.
ANS: A

38.

PTS: 1

Care este considerata a fi prima Constitutie a Romniei?


a. Constitutia Romaniei din 29 iunie 1866;
b. Statutul lui Cuza si legea electorala;
c. Constitutia Romaniei din 29 martie 1923.
ANS: B

39.

PTS: 1

De catre cine era exercitat puterea legislativa conform Constitutiei Romaniei din 1866?
a. rege;
b. Reprezentanta Nationala;
c. colectiv, de catre rege si Reprezentanta Nationala.
ANS: C

40.

PTS: 1

Care drepturi fac parte din categoria drepturilor exclusiv politice?


a. dreptul la viata;
b. dreptul de a alege si de a fi ales;
c. dreptul la munca si protectie sociala.
ANS: B

41.

PTS: 1

Care este forma de guvernamant actuala a Romaniei conform Constitutiei din 2003?
a. monarhia;
b. republica;
c. voievodat.
ANS: B

42.

PTS: 1

Care este denumirea pe care o mai poarta controlul prealabil al constitutionalitatii legilor?
a. control regresiv;
b. control ulterior;
c. control preventiv.
ANS: C

PTS: 1

43.

La cererea crei autoriti publice, Curtea Constitutionala poate s soluioneze un conflict de


natur constituional, n calitate de mediator?
a. Presedintele uneia dintre camerele Parlamentului;
b. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
c. Ministrul Justitiei.
ANS: A

44.

PTS: 1

Care este structura Parlamentului federal?


a. bicamerala;
b. unicamerala;
c. tricamerala.
ANS: A

45.

PTS: 1

Care este modificarea cu privire la structura Parlamentului, adus de Statutul lui Cuza fa
de Convenia de la Paris?
a. Parlamentul bicameral;
b. Guvernul bicefal;
c. separatia puterilor in stat.
ANS: A

46.

PTS: 1

n care state intalnim forma de guvernmnt de tip monarhie parlamentar contemporan?


a. Romania;
b. Franta;
c. Belgia.
ANS: C

47.

PTS: 1

n care state ntalnim forma de guvernmnt de tip republic parlamentar?


a. Romania;
b. Germania;
c. Belgia.
ANS: B

48.

PTS: 1

Care sunt Regulamentele Parlamentului?


a. Regulamentul Camerei Deputatilor, Regulamentul Senatului si Regulamentul sedintelor
comune ale Camerei Deputatilor si Senatului;
b. Regulamentul Camerei Deputatilor, Regulamentul Senatului;
c. Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului.
ANS: A

49.

PTS: 1

Care este unica autoritate legiuitoare a rii, conform art. 61 din Constitutia actual a
Romniei?
a. Guvernul;
b. Presedintele;

c. Parlamentul.
ANS: C
50.

PTS: 1

Constitutile romane din anul 1866 si anul 1923 stabileau un sistem tripartite in exercitarea
puterii legislative, aratand expres ca puterea legislative se exercita colectiv de:
a. Rege, Camera si Senat
b. Prim-ministru, Parlament, Rege
c. Parlament, Guvern. Rege
ANS: A

51.

PTS: 1

Dupa criteriul continutului, printre functiile (atributiile) Parlamentului face parte si:
a. Aplicarea si executarea legii
b. Solutionarea in recurs a litigiilor in contencios administrativ
c. Adoptarea legilor
ANS: C

52.

PTS: 1

Potrivit art. 73 din Constitutia actuala, Parlamentul poate adopta trei categorii de legi:
a. constitutionale, organice si ordinare
b. organice, ordinare si decrete
c. Constitutionale, organice si ordonante
ANS: A

53.

PTS: 1

Potrivit art. 73 din Constitutia actuala,


pentru sistemul electoral, organizarea si
functionarea Guvernului, Parlamentul adopta legi:
a. constitutionale
b. organice
c. ordinare
ANS: B

54.

PTS: 1

Controlul exercitat prin comisiile parlamentare, se face prin:


a. Primirea petitiilor de la cetateni
b. interpelari
c. Infiintarea unor comisii de ancheta, deseori cu puteri judiciare
ANS: A

55.

PTS: 1

In dreptul parlamentar prin Ombudsman intelegem:


a. senator
b. deputat
c. Avocatul poporului
ANS: C

56.

PTS: 1

Cea de-a doua camera din parlamentele bicamerale din statele unitare este de regula
denumita drept:

a. Camera federala
b. Camera aristocratica
c. Camera democratica
ANS: C

PTS: 1

57. Parlamentul Romanieie este structurat in:


a. Camere
b. Comisii parlamentare
c. Grupuri politice parlamentare
ANS: A
58.

PTS: 1

Constituirea grupurilor parlamentare:


a. este obligatorie
b. este facultativa
c. Este obligatorie doar pentru deputatii sau senatorii independenti
ANS: B

59.

PTS: 1

Chestorii au printre atributii si pe aceea de:


a. Conducerea lucrarilor Camerei, asistat de 2 secretari
b. Exercitarea controlului financiar asupra cheltuielilor efectuate
c. Intocmirea listei inscrierilor la cuvant
ANS: B

60.

PTS: 1

Comisiile alese temporar pentru redactarea unor proiecte de legi se numesc:


a. Comisii de ancheta
b. Comisii de mediere
c. Comisii ad-hoc
ANS: B

61.

PTS: 1

Comisiile formate in parlamentele cu structura bicamerala, atunci cand in procedura de


legiferare intervin solutii legislative diferite intre cele doua Camere, se numesc:
a. Comisii de ancheta
b. Comisii ad-hoc
c. Comisii de mediere
ANS: C

62.

PTS: 1

Mandatul parlamentar se incheie:


a. la expirarea termenului
b. la cererea Presedintelui
c. la data formarii noului Guvern
ANS: A

PTS: 1

63.

Camerele parlamentare isi desfasoara activitatea periodic, forma principala de lucru fiind:
a. mandatul
b. sesiunea
c. comisia
ANS: B

64.

PTS: 1

In ce priveste sesiunile ordinare, Constitutia stabileste ca acestea sunt:


a. Ori de cate ori este nevoie, dar cel putin 3 pe an
b. doua pe an
c. patru pe an
ANS: A

65.

PTS: 1

In cadrul sesiunilor, Camerele parlamentului lucreaza in sedinte, care potrivit


a. sedinte separate sau comune
b. sedinte ordinare sau extraordinare
c. Sedinte mixte sau obisnuite
ANS: A

66.

PTS: 1

Dezbaterile parlamentare se inregistreaza pe banda magnetica, se stenografiaza si :


a. se publica toate obligatoriu in Monitorul Oficial
b. se publica in Monitorul Oficial cu exceptia celor din sedintele secrete
c. nu exista obligatia de a fi publicate
ANS: B

67.

PTS: 1

Punerea sub acuzare a Presedintelui Romanieie pentru inalta tradare se hotaraste cu votul:
a. a cel putin jumatate plus unu din numarul senatorilor
b. a cel putin doua treimi din numarul deputatilor
c. A cel putin doua treimi din numarul deputatilor si senatorilor in sedinta comuna
ANS: C

68.

PTS: 1

In care din urmatoarele Constitutiil ale Romaniei a fost prevazuta institutia senatorului de
drept
a. 1866
b. 1965
c. 1991
ANS: A

69.

PTS: 1

Senatorii numiti au fost consacrati prin Constitutia romana din anul:


a. 1866
b. 1923
c. 1938
ANS: C

PTS: 1

70.

Ce articol al Constituiei vorbete despre rolul i structura Parlamentului:


a. Articolul 61
b. Articolul 7
c. Articolul 50
ANS: A

71.

PTS: 1

n care articol al Constituiei este vorba despre Alegerea Camerelor Parlamentului:


a. Articolul 3
b. Articolul 99
c. Articolul 62
ANS: C

72.

PTS: 1

n care articol din Constituie se vorbete despre durata mandatului pentru Camera
Deputailor i Senat:
a. Articolul 34
b. Articolul 63
c. Articolul 57
ANS: B

73.

PTS: 1

Ce articol din Constituiei prevede modul de organizare intern a fiecrei Camere a


Parlamentului:
a. Articolul 64
b. Articolul 101
c. Articolul 25
ANS: A

74.

PTS: 1

n ce articol din Constituie se prevede organizarea edinelor celor 2 Camere ale


Parlamentului:
a. Articolul 55
b. Articolul 65
c. Articolul 68
ANS: B

75.

PTS: 1

Sesiunile n care se intrunesc Camera Deputailor i Senatul, att ordinare ct i


extraordinare, sunt reglementate n articolul din Constituie:
a. Articolul 55
b. Articolul 66
c. Articolul 90
ANS: B

76.

PTS: 1

Reglementarea privind adoptarea legilor, hotrrilor i moiunilor de ctre Parlament este


regsit n articolul din Constituie:

a. Articolul 53
b. Articolul 46
c. Articolul 67
ANS: C

PTS: 1

77. n ce articol din Constituie se vorbete despre caracterul public al edinelor:


a. Articolul 68
b. Articolul 40
c. Articolul 17
ANS: A
78.

PTS: 1

n care din articolele Constituiei se vorbete despre mandatul reprezentativ:


a. Articolul 12
b. Articolul 45
c. Articolul 69
ANS: C

79.

PTS: 1

Care este articolul din Constituie care vorbete despre incompatibiliti n cadrul
Parlamentului:
a. Articolul 71
b. Articolul 35
c. Articolul 89
ANS: A

80.

PTS: 1

Care articol din Constituie reglementeaz durata, nceperea i terminarea mandatului


senatorilor i al deputailor:
a. Articolul 44
b. Articolul 70
c. Articolul 8
ANS: B

PTS: 1

81. n ce articol din Constituie apare termenul de imunitate parlamentar:


a. Articolul 22
b. Articolul 52
c. Articolul 72
ANS: C
82.

PTS: 1

n care articol al Constituiei se reglementeaz categoriile de legi pe care le poate adopta


Parlamentul:
a. Articolul 3
b. Articolul 34
c. Articolul 73
ANS: C

PTS: 1

83.

Conform crui articol din Constituie, iniiativa legislativ aparine Guvernului, deputailor,
senatorilor sau unui anumit numr de ceteni cu drept de vot:
a. Articolul 74
b. Articolul 22
c. Articolul 108
ANS: A

84.

PTS: 1

Despre sesizarea Camerelor Parlamentului, se vorbete n articolul din Constituie:


a. Articolul 2
b. Articolul 59
c. Articolul 75
ANS: C

85.

PTS: 1

Ce articol din Constituie reglementeaz adoptarea legilor i a hotrrilor de ctre


Parlament:
a. Articolul 111
b. Articolul 5
c. Articolul 76
ANS: C

86.

PTS: 1

Conform crui articol din Constituie promulgarea legilor se face prin trimiterea acestora
Preedintelui Romniei, care poate cere nainte de promulgare, doar o singur dat,
reexaminarea legii respective de ctre Parlament:
a. Articolul 2
b. Articolul 77
c. Articolul 107
ANS: B

87.

PTS: 1

Intrarea n vigoare a legii se face conform crui articol al Constituiei:


a. Articolul 78
b. Articolul 88
c. Articolul 18
ANS: A

88.

PTS: 1

n ce articol din Constituie se vorbete despre Consiliul Legislativ:


a. Articolul 77
b. Articolul 79
c. Articolul 83
ANS: B

89.

PTS: 1

Printre criteriile de clasificare a drepturilor si indatoririlor deputatilor si senatorilor se


numara si criteriul:

a. timpul in care pot sau trebuie sa fie exercitate


b. numarul de mandate ale deputatului sau senatorului
c. sexul deputatului sau senatorului
ANS: A

PTS: 1

90. 1. Printre drepturile deputatilor si senatorilor se numara si :


a. De a cere informatiile necesare de la autoritatile publice, in conditiile legii, in vederea
pregatirii dezbaterilor ori a interpelarilor
b. De a exercita concomitent mai multe functii publice de autoritate
c. De a avea gratuitate totala si permanenta la serviciile de posta si telecomunicatii
ANS: A
91.

PTS: 1

Potrivit Constitutiei, calitatea de deputat sau senator este incompatibila cu:


a. exercitarea oricarei functii publice de autoritate, cu exceptia celei de membru al
Guvernului
b. exercitarea oricarei functii publice de autoritate
c. functia de membru al Guvernului
ANS: A

92.

PTS: 1

Exista doua categorii de imunitati parlamentare, cum se numesc cele care cuprind reguli
speciale privind retinerea, arestarea sau trimiterea in judecata penala, in cazul in care
deputatii sau senatorii sunt invinuiti de crime sau delicate:
a. inexistenta raspunderii
b. inviolabilitati
c. protectie judiciara
ANS: B

93.

PTS: 1

Potrivit Regulamentelor camerelor, cererea de retinere, arestare, perchezitie a unui deputat


sau senator se adreseaza:
a. Presedintelui Romaniei de catre ministrul justitiei
b. Presedintelui camerei de catre ministrul justitiei
c. Ministrului justitiei de catre Presedintele camerei
ANS: B

94.

PTS: 1

In cazul incalcarii normelor regulamentare senatorii sau deputatii, pot fi sanctionati cu:
a. retragerea cuvantului
b. interzicerea de a participa la lucrarile adunarii pe tot restul sesiunii
c. excludera din Camera din care face parte
ANS: A

95.

PTS: 1

Regulamentele Camerelor din 1990 prevedeau realizarea acordului in caz de dezacord cu


privire la dispozitiile dintr-o lege, prim medieri si concilieri. In acest sens Constitutia din
1991:
a. mentine numai medierea

b. mentine si medierea si concilierea


c. mentine doar concilierea
ANS: A

PTS: 1

96. 1. In caz de dezacord cu privire la dispozitiile dintr-o lege, presedintii Camerelor vor initia,
prin intermediul unei comisii paritare, procedura de mediere. In cazul in care comisia nu
ajunge la un accord sau daca una din Camere nu aproba raportul comisiei de mediere:
a. Se procedeaza la conciliere pentru texetele aflate in divergenta
b. Textele aflata in divergenta se supun dezbaterii in sedinta comuna si apoi se aproba textul
definitiv
c. Se formeaza o noua comisie paritara care incearca din nou medierea dar doar pentru
textele aflate in divergenta
ANS: B
97.

PTS: 1

Dupa votarea sa, legea este inaintata pentru promulgare:


a. Presedintelui camerei
b. Presedintelui Romaniei
c. Guvernului
ANS: B

98.

PTS: 1

In sistemul nostru constitutional, promulgarea unei legi este de competenta Presedintelui


Romaniei, care trebuie sa o faca in cel mult:
a. 15 zile de la primire
b. 20 de zile de la primire
c. 30 de zile de la primire
ANS: B

99.

PTS: 1

Referitor la actele juridice pe care le poate adopta Parlamentul Romaniei putem afirma ca
el:
a. Adopta si legi si hotarari
b. Nu poate adopta hotarari, hotararile fiind adoptate doar de catre Guvern
c. Adopta doar legi
ANS: A

100.

PTS: 1

In Romania hotararile adoptate de Camerele parlamentare se semneaza de catre:


a. Presedintele Camerei
b. Presedintele Romaniei
c. Initiatorul hotararii
ANS: A

101.

PTS: 1

Comisiile permanente emit:


a. decizii
b. avize
c. dispozitii

ANS: B
102.

PTS: 1

Dreptul parlamentar poate fi considerat actualmente:


a. O ramura distincta de drept
b. Subcapitol al dreptului constitutional
c. Nu este recunoscut ca o ramura sau subramura distincta de drept
ANS: A

103.

PTS: 1

Expresia de drept parlamentar este mai veche, ea fiind folosit pentru prima oar n:
a. Manualul lui T. Jefferson
b. Regulamentele Organice
c. Constitutia din 1866
ANS: A

104.

PTS: 1

Dreptul parlamentar reglementeaz si:


a. modul de executare n Parlament a mandatului parlamentar.
b. reglementeaz locul i rolul Parlamentului n regimul politic constituional
c. Relatiile Parlamentului cu celelalte autoritati
ANS: A

105.

PTS: 1

Dreptul parlamentar este o subramur a:


a. Dreptului administrativ
b. Dreptului constitutional
c. Dreptului international public
ANS: B

106.

PTS: 1

Ca rezultat al specializrii sale, una din cele trei componente ale Dreptului
parlamentar este:
a. Drept constitutional
b. Drept parlamentar al procedurilor parlamentare
c. Drept public
ANS: B

107.

PTS: 1

Izvorul privilegiat al dreptului parlamentar il constituie:


a. Tratatele internationale
b. Doctrina
c. Regulamentele camerelor
ANS: C

108.

PTS: 1

Regulamentele trebuie s fie n strict conformitate cu Constituia, ele fiind adoptate,


cu votul majoritii membrilor Camerei, direct pe temeiul Constituiei, ca i legea, de
care se deosebesc, ns, prin aceea c:
a. Nu sunt supuse promulgarii
b. Sunt supuse promulgarii
c. Este supus promulgarii doar regulamentul Senatului
ANS: A
109.

PTS: 1

n dreptul parlamentar cutuma ca si izvor de drept:


a. Nu este acceptata
b. Este acceptata doar in ceea ce priveste protocoalele la care participa deputatii sau senatorii
c. Este mai larg acceptata ca in alte ramuri de drept
ANS: C

110.

PTS: 1

Printre principiile specifice dreptului parlamentar, se enumera si:


a. principiul puterii suverane a poporului
b. principiul supremaiei Constituiei
c. majoritatea decide, opoziia se exprim
ANS: C

111.

PTS: 1

Premisa tuturor principiilor specifice dreptului parlamentar este:


a. principiul constituional al autonomiei parlamentare
b. specializarea dreptului parlamentar
c. transparenta
ANS: A

112.

PTS: 1

Bicameralismul a existat n ara noastr sub imperiul Constituiilor din 1866, 1923 i
1938 i i afl rdcinile n:
a. Regulamentele organice
b. Magna Charta engleza din 1215
c. Bula de Aur emisa de regele maghiar Andrei al II-lea in 1222
ANS: A

113.

PTS: 1

Aezarea parlamentarilor n sala de edin pe grupuri parlamentare deriva din:


a. cutuma
b. lege
c. Regulamentul camerei
ANS: A

114.

PTS: 1

In ce model parlamentar preedintele Camerei nu e lider politic i are prerogative


mult mai mari, nefiind ajutat de un birou permanent, ci de o structur de funcionari
parlamentari::

a. Modelul francez
b. Modelul romanesc
c. Modelul englez
ANS: C
115.

PTS: 1

Cum se numeste preedintele comisiei sau alt membru desemnat de comisie care
ntocmeaste raportul comisiei si dup votarea raportului, el l prezinta i l susine la
lucrrile plenului.
a. raportor
b. mediator
c. chestor
ANS: A

116.

PTS: 1

Comisiile care au ca scop obinerea de informaii asupra unui subiect determinat, n


orice domeniu de activitate economico-social, pentru realizarea controlului
parlamentar, se numesc:
a. Comisii de mediere
b. Comisii de ancheta
c. Comisii de conciliere
ANS: B

117.

PTS: 1

Mandatul parlamentar:
a. nu poate fi revocat
b. poate fi revocat in mod expres
c. Poate fi revocat atat in mod expres cat si tacit
ANS: A

118.

PTS: 1

Mandatul civil implic aducerea la ndeplinire de ctre mandatar a mputernicirii


acordate de mandant, pe cnd mandatul parlamentar:
a. nu presupune o relaie juridic ntre alegtori i alei ori ntre partid i parlamentari
b. presupune o relaie juridic doar ntre alegtori i alei
c. presupune o relaie juridic doar ntre partid i parlamentari
ANS: A

119.

PTS: 1

Din punct de vedere al trasaturilor juridice mandatul parlamentar:


a. are caracter general
b. are caracterul unui mandat special
c. are aceleasi caractere ca si mandatul civil
ANS: A

120.

PTS: 1

Printre cauzele care duc la incetarea individuala a mandatului parlamentar se


enumera si:

a. Expirarea duratei
b. Decesul parlamentarului
c. Dizolvarea parlamentului
ANS: B
121.

PTS: 1

n raport de coninutul lor drepturile i ndatoririle deputailor i senatorilor pot fi


grupate n:
a. drepturi i ndatoriri pe care deputaii le exercit n timpul edinelor,
b. Drepturi si indatoririr pe care le exercit ntre edine
c. Drepturi si indatoriri care le revin n cadrul raportului de reprezentare i a

responsabilitilor fa de alegatori
ANS: C
122.

PTS: 1

Ce identific conceptul de funcii ale parlamentului:


a. Identific marile direcii de aciune, obiectivele primordiale pe care trebuie s le
urmreasc ntreaga activitate a forumurilor reprezentative.
b. Identific incompatibilitile dintre funciile senatorilor i cele ale deputailor
c. Idetific rolul parlamentarilor ntr-un stat
ANS: A

123.

PTS: 1

Funcii ale Parlamentului sunt:


a. Funcia legislativ, controlul parlamentar, conducerea n politica extern, organizarea i
funcionarea proprie
b. Stabilirea direciilor principale ale activitii social-economice, alegerea, formarea,
avizarea formrii, numirea sau revocarea unor autoriti statale
c. Toate de mai sus
ANS: C

124.

PTS: 1

Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului romn i unica autoritate


legiuitoare a rii, reprezint funcia Parlamentului de:
a. Informare
b. Reprezentare
c. Control
ANS: B

PTS: 1

125. Parlamentul are misiunea de a face legi i de a controla puterea executiv, este funcia
Parlamentului de:
a. Informare
b. Control
c. Legislativ
ANS: C
126.

PTS: 1

Completai: Funcia de .................., se realizeaz prin argumentarea deciziilor politice, dar


i a legilor, pe o temeinic evaluare a unor consideraiuni economice, sociale i politice. Prin
petiionare, parlamentarii cunosc doleanele cetenilor...:
a. Legislativ
b. Informare
c. Reprezentare
ANS: B
127.

PTS: 1

Una din funciile Parlamentului se manifest printr-o serie ntreag de activiti de maxim
importan, cum ar fi acordarea i retragerea ncrederii Guvernului, ntrebrile i
interpelrile, anchetele parlamentare etc. Care este acea funcie:
a. Funcia de control
b. Funcia de informare
c. uncia de reprezentare
ANS: A

128.

PTS: 1

Parlamentul poate alege Consiliul Superior al Magistraturii, poate numi unii membrii ai
Curii de Conturi, poate numi Avocatul Poporului sau chiar directorul Serviciului Romn de
Informaii etc. Ce funcie a Parlamentului regsim n aceste aciuni:
a. Funcia de reprezentare
b. Funcia de desemnare prin investire, alegere sau numire a unor autoriti publice
c. Funcia de control
ANS: B

129.

PTS: 1

n literatura francez de specialitate, conceptul de drept parlamentar semnifica:


a. Totalitatea regulilor aplicabile adunrilor, indiferent care ar fi natura unor asemenea reguli:
constituionale, organice, legislative, sau innd de ordinea lor interioar.
b. Ansamblul regulilor scrise sau cutumiare care sunt aplicabile membrilor adunrilor
politice, n cadrul comportamentului lor individual sau colectiv.
c. Toate de mai sus
ANS: C

130.

PTS: 1

Parlamentul reprezint o instituie a statului. Prin urmare dreptul parlamentar face parte
din:
a. Dreptul intern
b. Dreptul penal
c. Dreptul constituional instituional
ANS: C

131.

PTS: 1

Care este legtura dintre dreptul parlamentar i dreptul constituional:


a. Sunt ramuri independente
b. Dreptul parlamentar este dependent de cel constituional, dar este o subramur a acestuia
c. Dreptul constituional este o ramur a celui parlamentar
ANS: B

PTS: 1

132.

n Statutul Uniunii Interparlamentare se precizeaz ca principale obiective ale acestei


Uniuni:
a. Favorizarea contactelor, coordonarea i schimbul de experien ntre parlamente i
parlamentari din toate rile
b. Favorizarea exporturilor i importurilor ntre diferite state ale lumii, n ideea unei mai bune
ntelegeri interstatale
c. Favorizarea contactelor i comerului ntre parlamentele din ntreaga lume.
ANS: A

133.

PTS: 1

Printre izvoarele de drept parlamentar putem enumera urmtoarele:


a. Tratatele internaionale, Constituiile, obiceiul sau cutuma, legea i alte acte juridice
normative, regulamentele parlamentare, doctrina
b. Cutuma, jurisprudena
c. Constituia, obiceiul sau cutuma, acte juridice normative
ANS: A

134.

PTS: 1

Prin regulamentele parlamentare nu pot fi determinate obligaii, ndatoriri, unor alte organe
ale statului, deoarece regulamentele exprima voina parlamentarilor ce fac parte din:
a. Camera Deputailor
b. Senat i Camera Deputailor
c. Dintr-un anumit forum reprezentativ, iar regulamentele sunt obligatorii numai pentru aceti
parlamentari
ANS: C

135.

PTS: 1

Dreptul parlamentar se mparte n 3 mari specializri, care reies din principiul specializrii
dreptului parlamentar. Care sunt acestea:
a. Drept parlamentar intern i internaional
b. Drept parlamentar instituional, dreptul procedurii parlamentare i statutul parlamentarului
c. Drept parlamentar instituional, dreptul intern i dreptul procedurii parlamentare
ANS: B

136.

PTS: 1

Completai: Principiul ............................., este indisolubil legat de pluralismul politic i de


existena nsi a statului de drept. n orice stat democratic drepturile opoziiei trebuie
respectate.
a. Majoritatea decide- opoziia se exprim
b. Specializrii dreptului parlamentar
c. Transparenei
ANS: A

137.

PTS: 1

Principiul care decurge din regulile de baz ale democraiei, i se refer la faptul c
activitatea Parlamentului trebuie s se desfoare sub ochii opiniei publice, s nu existe
reglementri ascunse, acte normative sau decizii care ar eluda controlul opiniei publice
asupra activitii parlamentare, se numete:

a. Principiul specializrii dreptului parlamentar


b. Principiul transparenei
c. Principiul autonomiei parlamentare
ANS: B
138.

PTS: 1

Principiul autonomiei parlamentare mai este cunoscut ca:


a. Principiul suveranitii poporului
b. Principiul suveranitii Parlamentului
c. Principiul autonomiei statului
ANS: B

139.

PTS: 1

Regulamentele parlamentare se refer la:


a. Stabilirea unor reguli de organizare i funcionare a celor dou Camere
b. Limitarea obligaiilor Parlamentarilor
c. Stabilirea unor cifre exacte de membri ai celor dou camere, ct i programul lor de lucru
ANS: A

140.

PTS: 1

Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputailor i al senatorilor subliniaz:


a. Drepturile patrimoniale ale parlamentarilor
b. Drepturile i obligaiile senatorilor
c. Faptul c toate prevederile incluse n aceast lege se refer la desfurarea mandatului
parlamentar n condiii de eficien i cu respectul prevederilor legale.
ANS: C

141.

PTS: 1

Completai: Deputaii i senatorii sunt reprezentani, alei de ctre...................,, prin care


acesta isi exercita suveranitatea, in conditiile prevazute de Constitutie si de legile tarii
a. Presedintele tarii
b. Poporul roman
c. Presedintele tarii dar si poporul roman
ANS: B

142.

PTS: 1

Care din urmatoarele afirmatii cu privire la participarea parlamentarilor in comisiile


permanente este, este corecta:
a. Parlamentarii sunt obligati sa faca parte din comisii permanente, fiindu-le interzis insa sa
faca parte din mai mult de o comisie la Camera Deputatilor si de doua comisii la Senat
b. Parlamentarii sunt obligati sa faca parte din cat mai multe comisii permanente dar, in
functie de pregatirea lor profesionala
c. Parlamentarii nu sunt obligati sa faca parte din comisii permanente, participarea la aceste
comisii fiind doar o optiune facultativa pentru acestia
ANS: A

143.

PTS: 1

Organele de lucru ale grupului parlamentar sunt:


a. Un lider si un secretar
b. Un lider, unul sau doi vicelideri si un secretar

c. Un lider si un vicelider
ANS: B
144.

PTS: 1

Printre alte structuri constituite pe principiul constitutional al autonomiei parlamentare se


numara si:
a. Grupurile de prietenie cu alte popoare si state
b. Comisiile de mediere
c. Comisiile de ancheta
ANS: A

145.

PTS: 1

Care dintre aceste tipuri de mandate este caracterizat ca fiind unul de drept public,
reprezentativ si cu un continut prestabilit:
a. Mandatul civil
b. Mandatul parlamentar
c. Mandatul comercial
ANS: B

146.

PTS: 1

Printre trasaturile mandatului parlamentar se numara si:


a. Irevocabilitatea mandatului
b. Caracterul de mandat special
c. Dependenta parlamentarului de alegatorii lui
ANS: A

147.

PTS: 1

Potrivit art. 69 alin. 2 din Constitutie mandatul parlamentar:


a. Nu poate fi revocat
b. Poate fi revocat numai pentru motive temeinice
c. Poate fi revocat numai inainte de depunerea juramantului
ANS: A

148.

PTS: 1

Printre drepturile politice ale parlamentarilor se numara si:


a. Plata cheltuielilor pe plan local pentru asigurarea legaturii cu alegatorii
b. Indemnizatia lunara
c. Libertatea de exprimare
ANS: C

PTS: 1

149.
Printre drepturile parlamentarilor legate de organizarea si functionarea Camerelor se
numara si:
a. Dreptul la cuvant
b. Dreptul la initiativa legislativa
c. Dreptul de a demisiona
ANS: C

PTS: 1

150.

Printre drepturile parlamentarilor legate de initiativa parlamentara se numara si:


a. Dreptul la cuvant
b. Dreptul la initiativa legislativa
c. Dreptul de a demisiona
ANS: B

PTS: 1