Sunteți pe pagina 1din 29

MAN_BV_1_EP_1

MANAGEMENT

Economie politica 1

MAN_BV_1_EP_1 MANAGEMENT Economie politica 1

ALEGEŢI RĂSPUNSUL CORECT

1)

Obiectul economiei politice cuprinde:

A.optimizarea proceselor de producţie; B.studiul bogăţiei materiale; C.ştiinţa schimbului mărfar; D.studiul tehnologiilor de producţie; E.viaţa economică abordată ca întreg; F.relaţiile economice ce se stabilesc între oameni în procesele de producţie, repartiţie, schimb şi consum.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 A+B+C+D

2 B+D+E+F

3 A+C+E+F

4 B+C+E+F

5 A+B+C+E

2)

Componentele ştiinţei economice sunt:

A.ştiinţele economice fundamentale (economia politică); B.ştiinţele economice funcţionale (management, marketing, finanţe-bănci, contabilitate,

statistică, prognoză economică etc.); C.ştiinţe teoretico-aplicative de ramură (în industrie, agricultură, comeţ, transporturi); E.ştiinţe istorice economice şi ale gândirii economice; F.economia mondială;

G.

ştiinţele economice de graniţă;

E.

ştiinţe ale viitorului.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 A+B+C+D+E+F

2 B+C+D+E+F+G

3 A+C+D+E+F+G

4 A+B+D+E+F

5 A+B+C+D+E+F

3)

La nivel microeconomic, economia politică studiază:

A.comportamentul individual al diferiţilor agenţi economici (gospodării, firme, industrii); B.comportamentul individual al muncitorilor pe timpul celor opt ore de program; C.procesul de proiectare a noilor produse; D.organizarea producţiei pe plan naţional; E.relaţiile dintre agenţii economici în cadrul producţiei, schimbului, distribuţiei şi consumului de bunuri şi servicii.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1

A+B

2 C+D

3 D+E

4 B+D

5 A+E

4)

Omul se prezintă ca fiinţă tridimensională: biologică, socială şi raţională. În funcţie de aceste trei dimensiuni, nevoile se grupează în:

A.nevoi naturale sau fiziologice (somatice); B.nevoi sociale (de grup); C.spiritual – psihologice (raţionale); D.imaginare; E.prezente şi viitoare.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 A+B+C

2 B+C+D

3 C+D+E

4 A+C+E

5 B+D+E

5)

În funcţie de gradul dezvoltării economice şi de nivelul de cultură şi civilizaţie, nevoile pot fi:

A.de bază sau inferioare; B.secundare; C.complexe sau superioare; D.spirituale; E

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 A+B

2 C+D

3 C+E

4 A+E

5 A+C

6)

Nevoile reprezintă un sistem cu numeroase subsisteme componente, care se modifică în principal prin acţiunea următoarelor legi :

A.interacţiunea trebuinţelor; B.elasticitatea trebuinţelor; C.substituirea trebuinţelor; D.creşterea şi diversificarea trebuinţelor; E.eliminarea trebuinţelor.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

2

B+D+E+F

3 A+B+C+D

4 A+B+C+E

5 A+C+D+E

7)

Caracteristicile principale ale nevoilor sunt:

A.au un caracter dinamic; B.regenerabile; C.au un caracter complementar; D.nu sunt concurente; E.sunt concurente; F.nu sunt regenerabile; G.sunt statice.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 B+C+D+E

2 D+E+F+G

3 A+B+C+E

4 A+B+C+G

5 A+C+D+E

8)

Resursele economice reprezintă:

1 totalitatea bunurilor materiale şi servicii destinate satisfacerii nevoilor;

2 totalitatea resurselor subsolului unei ţări;

3 bunurile realizate de oameni în procesul muncii;

4 totalitatea elementelor care pot fi utilizate pentru producerea de bunuri materiale şi servicii destinate satisfacerii nevoilor;

5 sumele în valută de care dispune o economie naţională.

9)

Raritatea resurselor exprimă:

1 epuizarea acestora;

2 totalitatea resurselor în aur ale unei ţări;

3 limitele resurselor;

4 greutatea cu care sunt descoperite;

5 valoarea în aur a acestora.

10)

Costul de oportunitate al unei alegeri reprezintă:

1 cheltuielile unei persoane pentru deschiderea unei afaceri;

2 posibilitatea de a alege o afacere dintr-un domeniu;

3 alocarea de resurse pentru o afacere;

4 preţul (estimarea) celei mai bune alternative sacrificate (la care se renunţă), atunci când se face o alegere între mai multe variante posibile, în alocarea resurselor;

5 preţul (estimarea) celei mai slabe alternative sacrificate (la care se renunţă), atunci când se face o alegere între mai multe variante posibile, în alocarea resurselor.

A.producţia;

B irculaţia;

C.distribuţia; D.consumul; E.acumularea; F.creditarea; G.rambursarea creditelor.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 B+C+D+E

2 D+E+F+G

3 A+B+C+E

4 A+B+C+G

5 A+B+C+D

12)

Structurile verticale ale activităţii economice sunt:

A.economia familiei; B.microeconomia; C.mezoeconomia; D.macroeconomia; E.regionaloeconomia; F.mondoeconomia.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 B+C+D+F

2 A+B+C+D

3 C+D+E+F

4 B+D+E+F

5 A+B+D+E

13)

Între metodele şi procedeele folosite în ştiinţa economică, majoritatea specialiştilor includ:

A.inducţia şi deducţia; B.abstracţia; C.analiza şi sinteza; D.ializa; E.modelarea economico – matematică; F.metoda istorică; G.metoda logică; Hmetoda statică şi cea dinamică; I.experimentul; J.metafizica.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 B+C+D+E+F+G+H+I

2 A+B+C+D+E+F+G+H

4

A+B+C+F+G+H+I

5 A+B+D+F+G+H+I+J

14)

Există două tipuri de tratare a activităţii economice:

A.economia

pozitivă;

B.economia negativă; C.economia normativă; E.economia convergentă; F.economia divergentă.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 A+B

2 C+D

3 C+E

4 A+E

5 A+C

15)

Principalele sisteme economice sunt:

A.economia naturală; B.economia privată; C.economia de schimb; D.economia de piaţă; E.economia concurenţială; F.economia centralizată sau de comandă; G.economia mixtă.

1 A+C+D+E+F+G

2 A+B+D+E+F+G

3 A+B+C+E+F+G

4 B+C+D+E+F+G

5 A+B+C+D+E+F

16)

Principalele trăsături specifice ale economiei de piaţă sunt:

A. specializarea producătorilor, a agenţilor economici în general; B.autonomia, independenţa agenţilor economici; C.arbitrajul statului în stabilirea preţurilor; D.producţia de mărfuri generalizată şi mijlocirea schimbului de către bani; E.concurenţa; F.schimbul în natură (trocul); G.schimbul de produse.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 A+C+D+E

2 A+B+D+E

3 C+D+F+G

4 A+B+C+G

17)

Economia de piaţă modernă are ca trăsături (caracteristici) principale:

A.pluralismul formelor de proprietate; B.funcţionarea şi dezvoltarea economiei au loc în condiţiile în care piaţa îndeplineşte un deosebit rol în reglarea activităţii, a comportamentului agenţilor economici, în alocarea şi utilizarea resurselor; C.motivaţia activităţii agenţilor economici; D.concurenţa; E.preţurile se formează liber; F.existenţa unei structuri economice supra-statale care asigură controlul pieţei;

G.statul

corectării

imperfecţiunilor pieţei.

democratic

se

manifestă

ca

agent

economic,

acţionând

în

direcţia

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 B+C+D+E+F+G

2 A+C+D+E+F+G

3 A+V+C+D+E+G

4 A+B+C+D+F+G

5 A+B+C+E+E+F

18)

Agenţii economici sunt:

1 indivizi sau grupuri de indivizi care participă la viaţa economică a societăţii, îndeplinind, în acest sens, anumite roluri şi având anumite comportamente economice.

2 grupuri de indivizi care au societăţi comerciale;

3 indivizi sau grupuri de indivizi care fac presiuni pe piaţa concurenţială, având anumite comportamente economice;

4 grupuri de interese care impun preţul pe piaţă al produselor din import.

5 indivizi sau grupuri de indivizi care nu participă la viaţa economică a societăţii, îndeplinind, în acest sens, rolul de arbitri pe piaţa concurenţială.

19)

În rândul agenţilor economici se includ:

A.întreprinderile; B.gospodăriile familiale (menajele); C.administraţiile publice; D.administraţiile private; E.instituţiile de credit şi asigurări; F.agenţii economici din alte ţări (străinătatea); G.genţii liberi.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 C+D+E+F+G

2 A+C+D+E+G

3 A+B+C+E+F

4 A+B+D+E+F

5 A+B+C+E+G

1

mişcări periodice de bunuri materiale şi disponibilităţi băneşti;

2 mişcări permanente de bunuri materiale şi servicii, de resurse economice, disponibilităţi băneşti etc., între agenţii participanţi la tranzacţii;

3 mişcări periodice de bunuri materiale şi servicii, de resurse economice, disponibilităţi băneşti etc., între agenţii participanţi la tranzacţii;

4 mişcări periodice de bunuri materiale şi servicii, de resurse economice, disponibilităţi băneşti etc., între agenţii prezenţi fizic pe piaţa de bunuri;

5 mişcări periodice de resurse financiare între agenţii prezenţi fizic pe piaţă.

21)

Fiecare tranzacţie bilaterală sau de piaţă este formată din două fluxuri:

A.luxuri de informaţii cu privire la preţul pieţei; B.luxuri de bunuri care pornesc de la producător şi ajung la consumator; C.fluxuri de interese provin nivelul preţurilor stabilite de producători; D.luxuri monetare care pornesc de la consumator spre producător; E.fluxuri informatice pe piaţa de capital.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 B+C

2 A+C

3 B+D

4 D+E

5 B+E

22)

Cunoaşterea pieţei presupune luarea în considerare a componentelor ei fundamentale, şi anume:

A.cererea;

B.trebuinţele;

C.oferta;

D.preţul;

E.egocierea;

F.concurenţa;

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 B+C+D+E

2 A+C+E+F

3 A+B+C+D

4 A+B+D+E

5 B+C+E+F

23)

În sens ştiinţific, piaţa exprimă

,

dintre agenţii economici, ce se desfăşoară într-un

anumit spaţiu, în cadrul cărora se confruntă cererea cu oferta de mărfuri, se formează preţurile, au loc negocieri şi acte de vânzare-cumpărare, în condiţii de concurenţă.

1 relaţiile private;

2 relaţii economice dintre oameni;

3 interesele statului;

4 raporturi de subordonare;

24)

O condiţie esenţială de care depinde îndeplinirea de către piaţă a rolului său o constituie:

1 intervenţia statului;

2 existenţa capitalului autohton;

3 autonomia de decizie a agenţilor economici, libertatea lor economică;

4 existenţa capitalului străin şi autohton în economie;

5 existenţa cumpărătorilor.

25)

Din punct de vedere al extinderii teritoriale, există:

A.piaţa locală;

B.piaţa ad-hoc;

D.piaţa naţională;

E.piaţa centrală

F.piaţa mondială.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 B+C+D+E

2 A+C+E+F

3 A+B+C+D

4 A+B+D+E

5 B+C+E+F

26)

Din punct de vedere al obiectului tranzacţiei economice, de vânzare-cumpărare, se disting:

A.piaţa bunurilor de consum final; B.piaţa factorilor de producţie; C.piaţa de valori imobiliare; D.piaţa monetară; E.piaţa financiară, inclusiv bursa; Fpiaţa de depozite bancare.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 B+C+D+E

2 A+B+C+D

3 A+B+D+F

4 B+C+E+F

5 A+B+D+E

27)

Din punct de vedere al desfăşurării concurenţei, există:

A.piaţa cu concurenţă perfectă sau pură; B.piaţa cu semiconcurenţă; C.piaţa cu concurenţă ideală; D.piaţa cu concurenţă imperfectă.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 A+B

3

A+D

4 B+C

28)

Piaţa cu concurenţă imperfectă este formată din:

A.piaţa cu concurenţă monopolistică; B.piaţa cu concurenţă de tip oligopol; C.piaţa de tip monopol; D.piaţa de tip monopson sau oligopson; E.piaţa de tip mondonopol; F.piaţa de tip andorason.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 B+C+D+E

2 A+C+D+F

3 A+B+D+E

4 B+C+E+F

5 A+B+C+D

29)

Cererea de mărfuri reprezintă:

1 nevoile (trebuinţele) de bunuri şi servicii care se satisfac prin intermediul pieţei, adică prin vânzare-cumpărare;

2 ofertele de bunuri şi servicii care se expun pe piaţă;

3 nevoile de bunuri care se satisfac prin intermediul pieţei;

4 bunuri şi servicii care se satisfac anumite trebuinţe;

5 nevoile (trebuinţele) de bunuri şi servicii generale.

30)

Cererea poate fi:

A.individuală; B.parţială; C.totală; D.generalizată; E.agregată sau globală,

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

 

1 B+C+D

2 A+C+D

3 A+C+E

 

4

B+D+E

5

A+B+C

31)

Principalii factori de care depinde dinamica cererii sunt:

A.nevoile;

B.dorinţele;

C.oferta;

D.venitul;

E.preţul.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 B+C+D

2 A+C+D

3 A+D+E

4 B+D+E

5 A+B+C

32)

În funcţie de elasticitatea cererii faţă de preţ, se disting mai multe tipuri de cerere, după cum urmează:

A.cerere inelastică; B.cerere perfect inelastică; C.cerere subelastică; D.cerere elastică; E.cerere perfect elastică; G.cerere cu elasticitate unitară; H.cerere superelastică.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

 

1 B+C+D+E+G

2 A+B+C+D+F

3 A+B+D+E+G

4 B+C+E+F+G

5 A+B+D+E+F

33)

Legea cererii exprimă de preţ.

,

în cadrul căreia cererea evoluează în sens invers faţă

Alegeţi fragmentul de text corect din variantele de mai jos:

 

1 opinia cumpărătorului şi vânzătorului;

2 valoarea produsului;

3 relaţia dintre cerere şi preţ;

4 ipoteza;

5 interesele agenţilor economici.

34)

Coeficientul de elasticitate a cererii în raport de preţ, în principiu, este

,

deoarece atunci

când preţul se măreşte, cererea se diminuează şi raportul dintre două semne diferite dă semnul negativ.

Alegeţi fragmentul de text corect din variantele de mai jos:

1 nul;

2 negativ;

3 pozitiv;

4 oscilant;

35)

Preţul bunului "X" scade de la 40 de unităţi monetare (P o ) la 30 unităţi monetare (P 1 ), iar cererea la acest produs creşte de la 400 de bucăţi (C o ) la 600 de bucăţi (C 1 ).

Calculaţi coeficientul de elasticitate al cererii şi alegeţi răspunsul corect din variantele de mai jos:

1 -1;

2 -2;

3 -3;

4 -4;

5 -5.

36)

Cererea perfect inelastică se reprezintă grafic:

Preţ Preţ Preţ P1 P1 P2 P2 P0 P3 P3 0 P4 P4 C0 C1
Preţ
Preţ
Preţ
P1
P1
P2
P2
P0
P3
P3
0
P4
P4
C0
C1
C2
Cantitatea ceru
0 0

Preţ

P1

P2

P3

P4

0

C1 C2

C3 C4 Cantitatea cerută Q

P 3 P 4 0 C 1 C 2 C 3 C 4 Cantitatea cerut ă
P 3 P 4 0 C 1 C 2 C 3 C 4 Cantitatea cerut ă
C1 C2 C3 C4 Cantitatea cerută Q
C1
C2
C3
C4
Cantitatea cerută Q

Preţ

P2

cerut ă Q C1 C2 C3 C4 Cantitatea cerută Q Pre ţ P 2 Alege ţ

Alegeţi răspunsul corect din variantele de mai jos:

1

Fig.1;

37)

2 Fig.2;

3 Fig.3;

4 Fig.4;

5 Nici una.

Cererea perfect elastică se reprezintă grafic:

Preţ P1 P2 P3 P4 0 Preţ P0 0
Preţ
P1
P2
P3
P4
0
Preţ
P0
0

Preţ

P1

P2

P3

P4

0

Pre ţ P 1 P 2 P 3 P 4 0 C1 C2 C3 C4 Cantitatea
Pre ţ P 1 P 2 P 3 P 4 0 C1 C2 C3 C4 Cantitatea
C1 C2 C3 C4 Cantitatea cerută
C1
C2
C3
C4
Cantitatea cerută

Preţ

P2

P1

P0

P 4 0 C1 C2 C3 C4 Cantitatea cerută Pre ţ P 2 P 1 P

Alegeţi răspunsul corect din variantele de mai jos:

1 Fig.1;

2 Fig.2;

3 Fig.3;

4 Fig.4;

5 Nici una.

38)

Cererea atipică exprimă excepţiile de la legea cererii, adică situaţiile în care:

1 cererea de mărfuri nu evoluează în acelaşi sens cu preţul: dacă preţul creşte, cererea scade; dacă preţul scade, cererea creşte;

2 cererea de mărfuri este constantă;

3 cererea de mărfuri evoluează în acelaşi sens cu preţul: dacă preţul creşte, creşte şi cererea; dacă preţul scade, scade şi cererea;

4 cerea este direct proporţională cu oferta;

5 cererea este dependentă de ofertă

39)

Comportamentul atipic al cererii se produce în mai multe situaţii:

A.efectul de giraţie; B.efectul Giffen;

C.efectul de anticipare din partea consumatorilor; D.efectul de venit nul; E.efectul de ostentaţie şi snobism; F.efectul de informare imperfectă; G.când este vorba de bunuri importante care n-au substituţii (înlocuitori), mărirea preţului lor, în general, nu atrage după sine o diminuare a cererii; H.efectul antisocial.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 B+C+D+E+G+H

2 A+B+C+D+E+F

3 A+BE+F+G+H

4 B+C+D+E+F+G

5 A+C+D+F+G+H

40)

Oferta reprezintă:

1 cantitatea de bunuri şi servicii destinate vânzării;

2 cantitatea de bunuri şi servicii destinate vânzării, pe piaţă, la un moment dat;

3 cantitatea servicii destinate vânzării;

4 cantitatea de lucruri destinate vânzării, pe piaţă;

5 cantitatea de bunuri existentă la un moment dat.

41)

Oferta poate fi:

A.ndividuală; B.generală; C.totală; D.agretată (globală); E.mondială.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 B+C+D

2 A+B+C

3 A+D+E

4 B+C+E

5 A+C+E

42)

Factori de care depinde oferta de mărfuri sunt:

A.progresul moral; B.evoluţia cererii de bunuri şi servicii; C.disponibilitatea factorilor de producţie sau raritatea acestora, randamentul economic; D.costul de producţie (costul marginal); E.preţul de vânzare al mărfii; F.posibilitatea de stocare a bunurilor şi costul stocării; G.preţul cercetării ştiinţifice.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1

A+C+D+E+F

2 A+B+C+D+E

3 C+D+E+F+G

4 B+C+D+E+F

5 A+C+D+F+G

43)

Legea ofertei exprimă:

1 relaţia dintre ofertă şi preţ, în cadrul căreia oferta evoluează în acelaşi sens cu preţul;

2 relaţia dintre ofertă şi preţ;

3 relaţia dintre preţ şi piaţă;

4 o relaţie temporară în cadrul căreia oferta evoluează în sens opus cu preţul;

5 relaţia dintre ofertă şi preţ, în cadrul căreia oferta evoluează în sens opus cu preţul

44)

În funcţie de modul în care oferta reacţionează la modificările de preţuri, se disting mai multe feluri de ofertă:

A.oferta variată; B.oferta elastică; C.oferta cu elasticitatea unitară; D.oferta perfect elastică; E.oferta inelastică; F.oferta perfect inelastică sau perfect rigidă; G.oferta relativă.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 B+D+E+F+G

2 A+B+C+D+E

3 C+D+E+F+G

4 B+C+D+E+F

5 A+C+D+E+F

45)

Elasticitatea ofertei în raport cu preţul înseamnă:

1 reacţia cererii la modificările de preţuri;

2 reacţia ofertei la modificările de preţuri;

3 reacţia cererii la stagnarea preţurilor;

4 reacţia pieţei la modificările de preţuri;

5 reacţia cumpărătorilor la modificările de preţuri

46)

Coeficientul de elasticitate a ofertei (Eop) se calculează prin raportarea modificării cantităţilor oferite (Q) la modificarea preţului de vânzare (P), cu una din expresiile de mai jos:

1 +

E

=

Q

Q

1 0

P

P

: 0

1

Q

P

op

Q

0

2

E

=

Q

Q

1 0

P

0

P

P

: 0

1

+

= :

Q

0

Q

P

0

P

 

op

Q

0 P

0

= :

Q 0

P 0

3

4

5

E

E

op

op

=

=

Q

1

Q

0

1 P

P

0

=

Q

P

E

Q

0

=

Q

:

1

P

Q

0

0

P

1

Q

0

P

0

 

P

=

0

∆ ∆ P

Q

Q

op

1

Q

0

Q

0

:

P 1 P

0

>

P

0

Q

∆ ∆ P

Q

0

:

P

0

 

Q

0

:

P

0

Q

0

:

P

0

47)

După dimensiunea lor (reflectată de numărul de personal, mărimea capitalului social şi a cifrei de afaceri), întreprinderile sunt:

A.rurale;

B.mari;

C.urbane;

D.mici;

E.interne;

F.mijlocii.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 B+E+F

2 A+B+C

3 B+D+F

4 B+C+D

5 A+D+F

48)

Utilitatea reprezintă capacitatea unui bun de a satisface o nevoie-dorinţă, capacitate dată de :

1 cerinţele producătorilor;

2 porgnoza pieţei;

3 valoarea sa în aur;

4 valoarea sa în Euro;

5 proprietăţile, însuşirile şi caracteristicile bunului respectiv.

49)

Optimul consumatorului propune o asemenea combinare de bunuri şi servicii în consum care, la nivelul venitului de care dispune şi al preţurilor existente, să-i asigure ……………………

1 realizarea de economii;

2 maximum de satisfacţie;

3 un concediu plăcut;

4 satisfacerea cerinţelor familiei;

5 satisfacerea cerinţelor de hrană

50)

Societăţile comerciale îmbracă următoarele forme:

A.societatea în nume personal; B.societatea în nume colectiv; C.societatea în comandită simplă; D.societatea cu răspundere nelimitată;

E.societatea în comandită pe acţiuni; F.societatea pe acţiuni; G.societatea cu răspundere limitată; H.societatea colectivă.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 A+B+C+D+H

2 B+C+E+F+G

3 C+D+E+F+G

4 B+C+D+E+F

5 A+C+D+F+H

51)

Principalii factori de producţie sunt:

A.inteligenţa oamenilor; B.creaţia ştiinţifică; C.munca; D.natura (pământul); E.capitalul.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 A+B+C

2 B+C+E

3 C+D+E

4 B+C+D

5 A+B+D

52)

Capitalul tehnic folosit în activitatea economică, denumit şi capital fizic, productiv sau net, este constituit din două mari componente:

A.capitalul fix; B.capitalul bancar; C.capitalul în valută; D.capitalul circulant; E.capitalul investit.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 A+B

2 C+D

3 C+E

4 B+C

5 A+D

53)

Productivitatea este influenţată de:

A.factorii naturali; B.factorii termici; C.factorii tehnici; D.factorii economici;

E.factorii sociali; F.factorii psihologici; G.actorii structurali; H.actorii ce decurg din gradul de integrare a economiei naţionale în economia mondială (tipurile de specializare tehnică şi economică, capacitatea de performanţă şi competitivitatea produselor pe piaţa mondială); I.factorii mediatici.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 A+B+C+D+E+H+I

2 A+C+D+E+F+G+H

3 C+D+E+F+G+H+I

4 A+B+C+D+E+F+H

5 A+B+C+D+F+G+H

54)

Costul de producţie reprezintă:

1 în formă bănească, totalitatea cheltuielilor efectuate şi suportate de către agenţii economici pentru producerea şi desfacerea de bunuri materiale şi servicii;

2 totalitatea cheltuielilor efectuate pentru producerea şi desfacerea de bunuri materiale şi servicii;

3 cheltuielile pentru desfacerea de bunuri materiale şi servicii;

4 în formă bănească, totalitatea cheltuielilor pentru producerea de bunuri materiale şi servicii;

5 cheltuielile efectuate pentru producerea de bunuri materiale şi servicii.

55)

Mărimea costului este determinată de:

1 totalitatea cheltuielilor efectuate pentru publicitatea bunurilor economice, la un moment dat;

2 totalitatea cheltuielilor efectuate pentru proiectarea bunurilor economice, la un moment dat;

3 totalitatea investiţiilor efectuate pentru lansarea unui produs;

4 totalitatea investiţiilor efectuate pentru transportul şi desfacerea noilor produse;

5 totalitatea cheltuielilor efectuate pentru producerea şi desfacerea de bunuri economice, la un moment dat.

56)

Costul global reprezintă:

1 ansamblul cheltuielilor necesare obţinerii unui volum de producţie dat, dintr-un bun;

2 cheltuielile efectuate de patroni pentru plata tuturor salariilor angajaţilor;

3 cheltuielile de regie ale firmei producătoare a bunurilor prezentate pe piaţă;

4 acele cheltuieli marginale ale beneficiarilor pentru procurarea unui anumit tip de produs;

5 totalitatea taxelor plătite de producător către stat.

57)

Costul mediu (CM) sau costul unitar exprimă:

1 costurile marginale pe unitatea de produs;

2 costurile globale pe întreaga producţie;

3 costurile globale pe unitatea de produs;

5

costurile globale ale producţiei pe zi.

58)

Factori de care depinde evoluţia costului mediu sunt:

A.consumul de factori de producţie pe unitatea de produs (consumul de resurse materiale şi de forţă de muncă); B.nivelul productivităţii; C.cerinţele pieţei; D.preţul factorilor de producţie utilizaţi; E.nivelul de concurenţă neloială.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 A+B+C

2 A+B+D

3 C+D+E

4 A+C+E

5 B+C+E

59)

Optimul producătorului constituie un criteriu de comportament, de conducere ştiintifică, conform căruia producătorul urmăreşte ca, la un cost de producţie total dat, să ……………………., adică să producă cât mai mult posibil (ţinând seama de cererea existentă).

1 realizeze de economii;

2 mulţumească pe clienţi;

3 maximizeze producţia obţinută;

4 satisfacă toate cerinţele pieţei;

5 realizeze un echilibru stabil în cadrul producţiei

60)

Concurenţa reprezintă:

1 o confruntare subtilă între agenţii economici pentru realizarea intereselor proprii;

2 o confruntare deschisă între agenţii economici pentru realizarea unei poziţii cât mai avantajoase pe piaţă, corespunzătoare intereselor proprii;

3 o confruntare deschisă între agenţii economici pentru realizarea unei poziţii cât mai avantajoase pe piaţă;

4 o luptă deschisă ce se desfăşoară cu toate mijloacele la dispoziţie între agenţii economici pentru realizarea intereselor proprii;

5 o luptă subtilă între agenţii economici pentru realizarea unei poziţii cât mai avantajoase pe piaţă, corespunzătoare intereselor proprii

61)

Preţul este:

1 expresia costului materiilor prime utilizate în procesul de producţie;

2 suma de bani pe care o are consumatorul şi pe care o negociază cu producătorul;

3 expresia bănească a valorii mărfii, sau suma de bani care se plăteşte pentru a dobândi o unitate dintr-un bun economic;

4 suma de bani care se plăteşte pentru a cumpăra toate produsele de pe piaţă;

5 suma medie de bani pe care o cere comerciantul în piaţă pentru produsele sale.

62)

Concurenţa este influenţată de următorii factori:

A.numărul şi puterea economică a vânzătorilor şi cumpărătorilor în economia naţională, în una sau alta dintre ramuri; B.gradul de diferenţiere a produselor; C.facilităţile sau limitările posibilităţilor noilor producători de a intra într-o ramură sau alta; D.gradul de transparenţă al pieţei; E.mobilizarea sau rigiditatea preţurilor; F.nivelul dezvoltării economice; G.conjunctura politică internă şi internaţională; H.cultura economică a populaţiei, a diferiţilor agenţi economici;

H. intervenţia statului în economie.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 A+B+C+D+E+F+G+H

2 B+C+D+E+F+G+H+I

3 A+C+D+E+F+G+H+I

4 A+B+C+E+F+G+H+I

5 A+B+C+D+EG+H+I

63)

Concurenţa are următoarele efecte economice:

A.stimulează progresul general prin emulaţia şi competiţia pe care o ţine între agenţii economici; B.duce la reducerea preţurilor de vânzare, ea fiind potrivnică scumpetei; C.contribuie la egalizarea progresivă a veniturilor, a condiţiilor de viaţă; D.pentru unii dintre agenţii economici concurenţa se transformă în contrariul ei; E.opreşte intervenţia statului în economie.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 A+B+C+D

2 A+C+D+E

3 A+B+D+E

4 A+B+C+E

5 B+C+D+E

64)

Principalele tipuri de concurenţă sunt:

A.concurenţa perfectă; B.concurenţa semiperfectă; C.concurenţa monopolistă; D.concurenţa imperfectă; E.concurenţa totală.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 A+B+E

2 B+C+E

3 A+B+E

4 A+C+D

65)

Piaţa muncii, cuprinsă în ansamblul pieţei naţionale, îndeplineşte următoarele funcţii specifice:

A.alocarea resurselor de muncă, a forţei de muncă pe ramuri, subramuri, domenii de activitate, zone geografice, meserii, în dependenţă de volumul şi structura cererii de muncă existente, la un moment dat; B.dezvoltarea tehnologică în producţie; C.furnizează informaţii cu privire la cererea şi oferta de muncă, la apariţia unui excedent sau deficit de ofertă de muncă, la nivelul salariului; D.instituţiile pieţei muncii estimează tendinţele de evoluţie a cererii şi ofertei de muncă pe termen mediu şi lung; E.stimulează mobilitatea profesională şi teritorială a forţei de muncă cu ajutorul unor pârghii economico-financiare; F.prin propriile mecanisme, asigură protecţie economică şi socială şomerilor, pe o perioadă delimitată; G.asigură permanenta deplasare a fondurilor de la un patron la altul.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 A+B+E+F+G

2 A+C+D+E+F

3 B+C+D+E+F

4 A+C+D+E+G

5 B+C+D+E+G

66)

Piaţa muncii reprezintă ……………………… în funcţie de nivelul şi oscilaţiile salariului, pe baza cărora are loc procesul de ocupare a populaţiei active în mărimea, structura şi calitatea corespunzătoare exigenţelor pieţei.

1 ansamblul relaţiilor dintre producători şi beneficiari;

2 ansamblul relaţiilor dintre cererea şi oferta de resurse financiare;

3 ansamblul relaţiilor dintre cererea şi oferta de tehnologie;

4 ansamblul relaţiilor interne ale firmelor;

5 ansamblul relaţiilor dintre cererea şi oferta de resurse de muncă.

67)

Cererea de muncă este:

1 necesarul de muncă din partea agenţilor economici la un moment dat, care se satisface prin intermendiul pieţei muncii;

2 necesarul de mijloace tehnice la un moment dat;

3 necesarul resurse financiare şi de muncă din partea agenţilor economici la un moment dat;

4 surplusul de forţă de muncă existent pe piaţa muncii;

5 cererea de locuri de muncă din partea muncitorilor.

68)

Oferta de muncă este:

1 acea parte a populaţiei ce doreşte angajare salarială;

2 forţa de muncă oferită de muncitor patronilor;

3 acea parte a populaţiei apte de muncă ce doreşte angajare salarială;

4 numărul locurilor de muncă existente în societate la un anumit moment dat;

5 dată de dezvoltarea economiei naţionale şi de nuimărul populaţiei inactive.

69)

Salariul nominal brut reprezintă:

1

suma de bani pe care salariatul o primeşte de la unitate pentru care lucrează sau prestează muncă;

2 salariul nominal din care s-a scăzut impozitul;

3 cantitatea de bunuri şi servicii care poate fi cumpărată cu suma de bani pe care salariatul o primeşte de la unitate pentru care lucrează sau prestează muncă;

4 echivalentul salariului real;

5 salariul nominal în care este inclus impozitul

70)

Cele mai fracvente forme de salarizare sunt:

A.în regie; B.în partidă dublă; C.în acord; D.în remiză sau cote procentuale; E.individuală.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 A+B+E

2 D+E+F

3 B+C+E

4 A+C+D

5 B+C+D

71)

Salarizarea în regie ce reprezintă :

1 remunerarea salariatului după volumul producţiei realizate;

2 remunerarea după rezultatele echipei;

3 remunerarea salariatului după calitatea muncii prestate;

4 remunerarea salariatului după timpul lucrat;

5 remunerarea salariatului după criterii stabilite de patron.

72)

Salarizare în acord constă în:

1 remunerarea individului în raport cu calitatea produselor realizate;

2 remunerarea grupului în raport cu calitatea produselor realizate;

3 remunerarea individului sau grupului în raport cu timpul de muncă prestat;

4 remunerarea individului sau grupului în raport cu cantitatea de produse realizate, de numărul operaţiilor executate etc.;

5 remunerarea individului în funcţie de veniturile firmei.

73)

Salarizarea în acord se concretizează în următoarele forme:

A.în acord direct; B.în acord progresiv; C.în acord simplu; D.în acord global; E.în acord complex.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

2

D+E+F

3 B+C+E

4 A+C+D

5 A+B+D

74)

Salarizarea în remiză sau cote procentuale presupune stabilirea venitului :

1 proporţional cu nivelul de îndeplinire a sarcinilor stabilite prin contract;

2 în raport cu calitatea produselor realizate;

3 în raport cu cantitatea de produse realizate, de numărul operaţiilor executate;

4 în funcţie de veniturile firmei;

5 după rezultatele echipei de lucru.

75)

Prin profit se înţelege:

1 partea rămasă din venitul total ce revine întreprinzătorului;

2 partea rămasă din venitul total din care se va scade impozitul către stat;

3 partea rămasă din venitul total ce revine întreprinzătorului după ce s-au scăzut toate cheltuie-lile aferente venitului respectiv;

4 venitul total ce revine întreprinzătorului;

5 venitul final al societăţii din care se va scade impozitul către stat.

76)

După modul de determinare şi realizare se delimitează următoarele forme de profit:

A.profit brut; B.profit net; C.profit normal, legitim sau justificat; D.profit normat; E.profitul pur sau supraprofit; F.profitul marginal; Gprofit liber.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 A+C+E+F+G

2 A+B+C+E+F

3 B+C+D+E+F

4 A+C+D+E+F

5 B+C+D+E+G

77)

Profitul brut este:

1 reprezentat de partea ce rămâne din venitul total după ce s-au scăzut cheltuielile de producţie;

2 reprezentat de partea ce rămâne din produsul net după ce s-au scăzut cheltuielile de producţie;

3 reprezentat de partea ce rămâne din avuţia naţională după ce s-au scăzut cheltuielile de producţie;

4 reprezentat de partea din capitalul firmei după ce s-au scăzut cheltuielile de producţie;

5 reprezentat de partea ce rămâne din beneficiul firmei după ce s-au scăzut cheltuielile de producţie

78)

Profitul net reprezintă:

1

partea din venitul naţional care rămâne după ce au fost deduse dobânda la capitalul propriu al întreprinzătorului, salariul ca recompensă pentru activitatea sa, arenda şi chiria pentru terenul şi clădirea care îi aparţin, impozitele şi taxele ce se suportă direct din profit;

2 partea din profitul net care rămâne după ce au fost deduse dobânda la capitalul propriu al întreprinzătorului, salariul ca recompensă pentru activitatea sa, arenda şi chiria pentru terenul şi clădirea care îi aparţin, impozitele şi taxele ce se suportă direct din profit;

3 partea din beneficiul care rămâne după ce au fost deduse dobânda la capitalul propriu al întreprinzătorului, salariul ca recompensă pentru activitatea sa, arenda şi chiria pentru terenul şi clădirea care îi aparţin, impozitele şi taxele ce se suportă direct din profit;

4 partea din fondul general de salarizare care rămâne după ce au fost deduse dobânda la capitalul propriu al întreprinzătorului;

5 partea din profitul brut care rămâne după ce au fost deduse dobânda la capitalul propriu al întreprinzătorului, salariul ca recompensă pentru activitatea sa, arenda şi chiria pentru terenul şi clădirea care îi aparţin, impozitele şi taxele ce se suportă direct din profit.

79)

Profitul normal, legitim sau justificat reprezintă:

1 remunerarea întreprinzătorului, recompensa pentru investiţia făcută;

2 remunerarea personalului firmei, recompensa pentru priceperea acestuia;

3 remunerarea tuturor angajaţilor din străi-nătate;

4 remunerarea serviciilor întreprinzătorului, recompensa pentru priceperea sa şi răspunderea pe care şi-o asumă, prima pentru risc şi incertitudine;

5 remunerarea serviciilor partenerilor de afacere.

80)

Profitul pur sau supraprofitul este:

1 profitul generat de împrejurări deosebite, care nu au legătură cu activitatea întreprinzătorului, fiind denumit şi profitul excedentar;

2 profitul general al firmei;

3 profitul curat obţinut de patron;

4 profitul general al întreprinzătorilor;

5 rofitul generalizat al firmei pe 10 ani.

81)

Profitul marginal reprezintă:

1 profitul asigurat de producţia curentă;