Sunteți pe pagina 1din 2

INTERDEPENDENTE

DINTRE SUBSISTEMELE MANAGERIALE SI PROCESELE DE


MANAGEMENT

SUBSISTEMUL

METODOLOGIC

a) Instrumente
b) Metodologii
Legatura cu orice functie:
furnizeaza instrumentarul managerial pentru desfasurarea in mod stiintific a
procesului de management (functiei) in cauza (exemplu: sedinta - coordonare, tablou
de bord - control/evaluare, buget - previziune, organigrama - organizare, tehici de
motivare - antrenare).
Furnizeaza metodologia de aplicare a instrumentului ales;
Scientizarea procesului managerial prin subsistemul metodologic duce la
eficientizarea generala a organizatiei si a timpului de lucru al managerului;
SUBSISTEMUL DECIZIONAL
a) Decizia (instrument al managerului)
b) Acte si procese decizionale
c) Mediul ambiant decizional
Legatura cu:
Previziunea: obiectivele organizatiei (decizia primara strategica); subsistemul
decizional se contureaza dupa previziune; mediul ambiant decizional cuprinde, printre
altele, variante si criterii decizionale, care provin sau reies in urma exercitarii
previziunii: optiuni strategice.
Organizarea: tipologia deciziilor depinde de nivelul ierarhic al decidentilor, de
exemplu: AGA si CA sau managerul general vor lua decizii strategice, pe cand
managerii de nivel ierarhic inferior vor lua decizii curente.
Coordonarea: deciziile curente sunt cele care fac sa fie desfasurata functia de
coordonare;
Antrenarea: decizii de motivare diferita in functie de performante/rezultatel/nivel
ierarhic;
Control - evaluarea: decizii corective sau adaptive (daca este cazul),
SUBSISTEMUL INFORMATIONAL : date, informatii / cunostinte, circuite informationale,
fluxuri informationale, proceduri informationale, mijloace de tratare a informatiilor.
Legatura cu:
Previziunea:.......................................................
Organizarea:...........................................................
Coordonarea:....................................................
Antrenarea:..............................................................

Control - evaluarea:.......................................................

SUBSISTEMUL ORGANIZATORIC
a) Organizarea informala
b) Organizarea formala
1. Procesuala (functiuni, activitati, atributii, sarcini)
2. Structurala (compartimente, post, functie, relatii organizatorice, nivel
ierarhic, pondere ierarhica)
Legatura cu:
Previziunea: activitatea de previzionare, care este parte a functiunii cercetaredezvoltare; subsistemul organizatoric va fi construit in asa fel incat sa sustina
realizarea obiectivelor stabilite in cadrul previziunii.
Organizarea: activitatea de organizare manageriala, care este parte a functiunii
cercetare-dezvoltare;
Coordonarea: relatii organizatorice de colaborare, de stat major; ponderi ierarhice
care sa fie echilibrate pentru ca managerii sa-si poata desfasura activitatea in mod
eficient si eficace; organizarea informala influenteaza desfasurarea de zi cu zi a
activitatii firmei (intervine in coordonare);
Antrenarea: fisele de post contin obiective individuale, in functie de realizarea carora
se va face motivarea; motivarea se face diferit in functie de nivelul ierarhic pe care se
afla persoana in cauza (nivelul ierarhic fiind o componenta structurala a subsistemului
organizatoric).
Control - evaluarea: relatii organizatorice de tip ierarhic; activitatea de CTC
(functiunea de productie) si control financiar de gestiune (functiunea financiar
contabila);
SUBSISTEMUL

DE RESURSE UMANE

Legatura cu:
Previziunea:................................................
Organizarea:........................................................
Coordonarea:.............................................................
Antrenarea:...............................................................
Control - evaluarea:........................................................
Exercitiu:
Completati dumneavoastra legaturile aferente subsistemelor informational si de resurse
umane. De asemenea, adaugati cate o legatura sau exemplu si in cazurile deja rezolvate.