Sunteți pe pagina 1din 4

CURSANT

POCIOVALISTEANU BOGDAN

- DPPD 2010 –
Elevul caracterizat se numeşte B.C., născut la data de
12.06.1994, domiciliat în oraşul Lupeni, judeţul Hunedoara. B.C. a
urmat cursurile Şcolii Generale Nr. 2 Lupeni şi în prezent este elev
în clasa a X a F la Grupul Şcolar Industrial Minier Lupeni.
Elevul face parte dintr-o familie bine organizată, cu părinţi
iubitori – tatăl – 41 ani, instalator, mama – 38 ani – contabilă. În
familie domină un climat psihologic favorabil dezvoltării elevului,
educativ-formativ; relaţiile afective putând fi definite drept calde şi
prietenoase. Fiind singurul copil la părinţi, aceştia îl iubesc foarte
mult, fără însă a manifesta o tendinţă exagerată în a-i satisface
dorinţele. Părinţii îi acordă şi posibilitatea de a lua singur decizii.
Condiţiile materiale pot fi definite ca fiind satisfăcătoare unui
trai decent. Elevul locuieşte împreună cu părinţii într-un apartament
de 3 camere, proprietate personală a părinţilor. Are propria sa
cameră aranjată potrivit preferinţelor personale.
În ceea ce priveşte dezvoltarea fizică şi starea de sănătate –
elevul este dezvoltat armonios, în limitele specifice vârstei; nu a

2
suferit şi nu suferă de boli grave, exceptând bolile caracteristice
copilăriei.
Elevul învaţă foarte bine, este conştiincios, prezintă un nivel
al achiziţiilor şcolare peste limita normală. Prezintă un interes
deosebit pentru disciplinele matematică, engleză şi istorie, interes
concretizat în participarea la concursuri şcolare la aceste materii.
Elevul are un vocabular bogat, prezintă coerenţă şi
cursivitate în exprimare, abilităţi crescute de comunicare. Elevul
are o atitudine pozitivă faţă de şcoală şi familie, interacţionează şi
colaborează foarte bine cu colegii şi profesorii, se stimulează
reciproc.
În ceea ce priveşte receptivitatea de învăţare, elevul are o
capacitate mare de concentrare, sesizează esenţialul, are memorie
logică, localizează şi interpretează informaţia foarte atent. Motivaţia
de învăţare este intrinsecă, cognitivă. Elevul participă cu plăcere
atât la activităţi şcolare, cât şi la cele extraşcolare.
Elevul este perseverent, îşi pregăteşte lecţiile cu
conştiinciozitate, învaţă sistematic, logic, îşi întocmeşte rezumate,
scheme, grafice, etc. Este activ şi atent la ore, nu absentează, are
un spirit de observaţie foarte dezvoltat; dispune şi de o imaginaţie
bogată, revenind totuşi la realitate. Toate operaţiile gândirii sunt
funcţionale la un nivel ridicat, atât în domeniul obiectelor şi
fenomenelor, cât şi în sfera noţiunilor şi ideilor abstracte. În ceea
ce priveşte memoria, prezintă un nivel superior al raţionamentului
logico-matematic, un volum mare al memoriei de scurtă / lungă
durată.

3
Din punct de vedere comportamental, la acest elev domină
combinaţia sangvinic –flegmatic / dominant extravertit, vesel,
optimist / prudent, selectiv.
Elevul este un bun coleg, modest, disciplinat, organizat.
Are aptitudini cognitiv-intelective, iar ca aptitudine specială
domină limba engleză. Este relativ echilibrat din punct de
vedere psiho - afectiv, prezintă o uşoară labilitate emoţională
specifică vârstei.
În ceea ce priveşte dezvoltarea ulterioară a elevului,
acesta este îndrumat către orice domeniu cu caracter
ştiinţific, exact, de cercetare eventual, având în vedere
aptitudinile şi interesele sale speciale – ştiinţele exacte şi
limba engleză.
În concluzie, dezvoltarea elevului în plan fizic, psihic şi
educaţional se realizează în limitele specifice vârstei şi dacă
nu vor interveni transformări traumatizante în viaţa sa şi va fi
susţinut şi îndrumat în continuare de către părinţi,
dezvoltarea sa va continua armonios.

S-ar putea să vă placă și