CURSANT POCIOVALISTEANU BOGDAN

-

DPPD 2010 –

Elevul caracterizat se numeşte B.C., născut la data de 12.06.1994, domiciliat în oraşul Lupeni, judeţul Hunedoara. B.C. a urmat cursurile Şcolii Generale Nr. 2 Lupeni şi în prezent este elev în clasa a X a F la Grupul Şcolar Industrial Minier Lupeni. Elevul face parte dintr-o familie bine organizată, cu părinţi iubitori – tatăl – 41 ani, instalator, mama – 38 ani – contabilă. În familie domină un climat psihologic favorabil dezvoltării elevului, educativ-formativ; relaţiile afective putând fi definite drept calde şi prietenoase. Fiind singurul copil la părinţi, aceştia îl iubesc foarte mult, fără însă a manifesta o tendinţă exagerată în a-i satisface dorinţele. Părinţii îi acordă şi posibilitatea de a lua singur decizii. Condiţiile materiale pot fi definite ca fiind satisfăcătoare unui trai decent. Elevul locuieşte împreună cu părinţii într-un apartament de 3 camere, proprietate personală a părinţilor. Are propria sa cameră aranjată potrivit preferinţelor personale. În ceea ce priveşte dezvoltarea fizică şi starea de sănătate – elevul este dezvoltat armonios, în limitele specifice vârstei; nu a

2

suferit şi nu suferă de boli grave, exceptând bolile caracteristice copilăriei. Elevul învaţă foarte bine, este conştiincios, prezintă un nivel al achiziţiilor şcolare peste limita normală. Prezintă un interes deosebit pentru disciplinele matematică, engleză şi istorie, interes concretizat în participarea la concursuri şcolare la aceste materii. Elevul are un vocabular bogat, prezintă coerenţă şi cursivitate în exprimare, abilităţi crescute de comunicare. Elevul are o atitudine pozitivă faţă de şcoală şi familie, interacţionează şi colaborează foarte bine cu colegii şi profesorii, se stimulează reciproc. În ceea ce priveşte receptivitatea de învăţare, elevul are o capacitate mare de concentrare, sesizează esenţialul, are memorie logică, localizează şi interpretează informaţia foarte atent. Motivaţia de învăţare este intrinsecă, cognitivă. Elevul participă cu plăcere atât la activităţi şcolare, cât şi la cele extraşcolare. Elevul este perseverent, îşi pregăteşte lecţiile cu conştiinciozitate, învaţă sistematic, logic, îşi întocmeşte rezumate, scheme, grafice, etc. Este activ şi atent la ore, nu absentează, are un spirit de observaţie foarte dezvoltat; dispune şi de o imaginaţie bogată, revenind totuşi la realitate. Toate operaţiile gândirii sunt funcţionale la un nivel ridicat, atât în domeniul obiectelor şi fenomenelor, cât şi în sfera noţiunilor şi ideilor abstracte. În ceea ce priveşte memoria, prezintă un nivel superior al raţionamentului logico-matematic, un volum mare al memoriei de scurtă / lungă durată.

3

Din punct de vedere comportamental, la acest elev domină combinaţia sangvinic –flegmatic / dominant extravertit, vesel, optimist / prudent, selectiv. Elevul este un bun coleg, modest, disciplinat, organizat. Are aptitudini cognitiv-intelective, iar ca aptitudine specială domină limba engleză. Este relativ echilibrat din punct de vedere psiho - afectiv, prezintă o uşoară labilitate emoţională specifică vârstei. În ceea ce priveşte dezvoltarea ulterioară a elevului, acesta este îndrumat către orice domeniu cu caracter ştiinţific, exact, de cercetare eventual, având în vedere aptitudinile şi interesele sale speciale – ştiinţele exacte şi limba engleză. În concluzie, dezvoltarea elevului în plan fizic, psihic şi educaţional se realizează în limitele specifice vârstei şi dacă nu vor interveni transformări traumatizante în viaţa sa şi va fi susţinut şi îndrumat în continuare de către părinţi, dezvoltarea sa va continua armonios.

4