Sunteți pe pagina 1din 13

REGULAMENTUL OFICIAL AL

COMPETITIEI SPORTIVE CUPA TYMBARK


- editia 2016
(2 aprilie 2016 29 mai 2016)
Cap. I. ASPECTE GENERALE
1 ORGANIZATORUL COMPETITIEI
1.1 Competitia sportiva CUPA TYMBARK JUNIOR (denumita in continuare COMPETITIA)
este organizata si desfasurata de Tymbark Maspex Romania S.R.L., o societate comerciala din
Romania, cu sediul in str. Stefan cel Mare nr. 38-40, Valenii de Munte, jud. Prahova, Romania,
avand Codul Unic de Inregistrare 3451510 si numar de operator de date cu caracter personal 927
(denumita in continuare Organizator). Participantii la Competitie sunt obligati sa respecte
termenii si conditiile regulamentului oficial al Competiei, potrivit celor mentionate mai jos
(denumit in continuare Regulament Oficial).
1.2 Competitia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (Regulamentul) care
este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la aceasta Competitie, se prezuma
cunoasterea si respectarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si
prevederilor Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se
conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
1.3 Competitia este organizata de Organizator prin intermediul societatii STAGES GRUP SRL
(denumita in continuare PARTENER), cu sediul in Bucuresti, str. Tuzla nr. 44, sector 2, avand
Cod Unic de inregistrare RO 17835782, avand numar de Operator de date cu caracter personal
36818, ce este responsabila cu implementarea si derularea mecanismului Competitiei.
1.4 Organizatorul Competitiei isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament
Oficial, respectand conditiile de forma pentru intocmirea acestuia.
2 ARIA DE DESFASURARE SI DURATA COMPETITIEI
Competitia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 2 aprilie 2016
29 mai 2016, fiind structurata conform prevederilor de mai jos:
1 martie 2016 1 aprilie 2016 Perioada de inscrieri in Competitie;
2 aprilie 2016 15 mai 2016 Etapa Zonala a Competitiei;
28 mai 2016 29 mai 2016 Etapa Finala a Competitiei.
* perioadele se pot modifica cu anuntarea in prealabil pe site-ul www.cupatymbark.ro
3 DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1 Competitia este deschisa tuturor elevilor din invatamantul primar si gimnazial din institutiile de
invatamant de stat si particulare de pe teritoriul Romaniei cu varsta cuprinsa intre 6 si 12 ani,
inclusiv in momentul desfasurarii meciului la care participa. Elevii vor participa la Competitie
prin intermediul unitatii de invatamant in care invata, formand echipe de joc.
3.2 La aceasta Campanie, nu au drept de participare urmatoarele persoane:
elevii din cadrul scolilor de fotbal sau alte entitati cu specific fotbalistic;
elevii care au rude pana la gradul al II-lea printre angajatii Organizatorului si/sau a
societatilor comerciale implicate in organizarea Competitiei;
elevii a caror varsta nu este cuprinsa intre 6 si 12 ani conform prezentului regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in
Competitie a persoanelor cu varsta necorespunzatoare conform prezentului Mecanism;
elevii care nu au viza apt pentru efort fizic sau apt pentru fotbal pe teren redus conform
art. 4.1 de mai jos;
1

elevii care nu au prezentat Declaratia parintelui/reprezentantului legal conform art. 4.1 de mai
jos cel mai tarziu cu o ora inaintea inceperii meciului.
3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Competitie ce se efectueaza prin
incalcarea prezentului Regulament si de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor
asemenea situatii.
3.4 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Competitie,
Organizatorul rezervandu-si dreptul de a decide modalitatea prin care va informa respectivul
participant cu privire la aceasta decizie, respectiv printr-un mesaj transmis la adresa de e-mail,
prin SMS sau prin apel telefonic.
4 CONDITII PRIVIND INSCRIEREA VALABILA IN COMPETITIE
4.1 Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Competitie este necesara completarea si
transmiterea urmatoarelor documente:
FORMULARUL DE INSCRIERE (FORMULARUL), anexa la prezentul Regulament, care
cuprinde tabelul nominal cu numele si prenumele elevilor, clasa, data nasterii, CNP-ul, precum si
avizul medicului (semnatura, parafa medicului si stampila unitatii sanitare aplicata in dreptul
fiecarui elev cu mentiunea apt pentru efort fizic sau apt pentru fotbal pe teren redus), vizat de
catre conducerea unitatii respective de invatamant.
FORMULARUL este disponibil:
o prin intermediul Inspectorului Scolar din judetul in care functioneaza unitatea de invatamant,
o poate fi downloadat de pe site-ul Competitiei www.cupatymbark.ro;
o poate fi solicitat pe adresa de e-mail contact@cupatymbark.ro sau la numarul de telefon
0744.588.816.
Nota: Pe un FORMULAR pot fi inscrisi in Competitie in Etapa Zonala: minim 7 elevi si maximum
20 de elevi (12 titulari si 8 rezerve) si in Etapa Finala: minim 7 elevi si maximum 12 elevi.
Etapa inscrierilor in Competitie se desfoar n perioada 1 martie 2016 1 aprilie 2016. Ultima ora
de inscriere este 14:00, 1 aprilie 2016.
* perioada se poate modifica cu anuntarea in prealabil pe site-ul www.cupatymbark.ro
DECLARATIA PARINTELUI/ REPREZENTANTULUI LEGAL (DECLARATIA), anexa la
prezentul Regulament, prin care parintele/reprezentatul legal al elevului minor isi da
consimtamantul cu privire la participarea in Competitie si cu privire la colectarea si prelucrarea
datelor cu caracter personal ale minorului
DECLARATIA este disponibila:
o poate fi downloadata de pe site-ul competitiei www.cupatymbark.ro;
o poate fi solicitata pe adresa de e-mail contact@cupatymbark.ro sau la numarul de telefon
0744.588.816.
4.2 FORMULARUL, insotit de DECLARATIE, va fi transmis pe adresa de e-mail:
contact@cupatymbark.ro, pe fax la numarul: 40377100730 sau, uploadat pe site-ul
www.cupatymbark.ro, in sectiunea Inscrieri.
4.3 Dupa transmiterea FORMULARULUI, antrenorul echipei/profesorul coordonator se obliga sa
verifice telefonic la numarul 0744.588.816 primirea acestuia de catre Organizator. In cazul in
care antrenorului echipei/profesorului nu i se confirma primirea FORMULARULUI, echipa nu se
considera inscrisa in Competitie.
4.4 Dup validarea echipelor nscrise n Competiie, Organizatorul va publica pe site-ul Competitiei
www.cupatymbark.ro lista final a echipelor participante din fiecare Centru de joc
5

STRUCTURA COMPETITIEI SI REGULI DE JOC


2

5.1 Competitia are doua componente: una pentru echipele de baieti si una pentru echipele de fete si
este structurata pe grupe de varsta dupa cum urmeza:
grupa de varsta U8 compusa din elevii nascuti in perioada 1 ianuarie 2008 31 decembrie
2009;
grupa de varsta U10 compusa din elevii nascuti in perioada 1 ianuarie 2006 31 decembrie
2007;
grupa de varsta U12 compusa din elevii nascuti in perioada 1 ianuarie 2004 31 decembrie
2005.
5.2 In cadrul Etapei Zonale (baieti si fete) meciurile se vor disputa in urmatoarele 7 zone geografice
ale Romaniei (denumite in continuare Centre de joc):
ETAPA ZONALA CUPA TYMBARK
Nr
CENTRU
JUDETE
COMPONENTA
GRUPE
CRT
DE JOC
VARSTA
1

Zona Nord- Suceava, Botosani,


Bacau, Vaslui
Est

Neamt,

Iasi,

maxim 16 echipe
baieti si 16 echipe
fete
Zona Sud- Buzau, Vrancea, Galati, Braila, maxim 16 echipe
Tulcea, Constanta
baieti si 16 echipe
Est
fete
maxim 16 echipe
Zona Sud- Mehedinti, Gorj, Valcea, Dolj, Olt
baieti si 16 echipe
Vest
fete
Arad, Timis, Hunedoara, Caras maxim 16 echipe
Zona Vest
Severin
baieti si 16 echipe
fete
Zona Nord- Bihor, Satu Mare, Maramures, Cluj, maxim 16 echipe
Salaj, Bistrita Nasaud
baieti si 16 echipe
Vest
fete
Alba, Mures, Sibiu, Harghita, Brasov, maxim 16 echipe
Zona
Covasna
baieti si 16 echipe
Centru
fete
municipiul Bucuresti si judetele: Ilfov, maxim 32 de echipe
Zona
Arges,
Dambovita,
Prahova, baieti si 32 echipe
BucurestiTeleorman,
Giurgiu,
Calarasi, fete
Ilfov + Sud
Ialomita.

de U8, U10 si U12


de
de U8, U10 si U12
de
de U8, U10 si U12
de
de U8, U10 si U12
de
de U8, U10 si U12
de
de U8, U10 si U12
de
de U8, U10 si U12
de

*Impartirea celor 7 zone geografcie se poate modifica inainte de inceperea Competitiei cu anuntarea
in prealabil pe site-ul www.cupatymbark.ro.
5.3 In momentul in care se atinge limita maxima de echipe in fiecare Zona de joc sau dupa data de 1
aprilie 2016, ora 14:00, nicio inscriere nu va mai fi validata in respectiva zona, indiferent de
motivul invocat.
5.4 Fiecare unitate de invatamant are dreptul de a inscrie mai multe echipe de fete si mai multe
echipe de baieti la aceeasi categorie de varsta.
5.5 Participantii vor avea asupra lor, la toate jocurile disputate, certificatul de nastere si carnetul de
elev sau legitimatia de elev cu poza, vizate pentru anul scolar 2015-2016. Elevii sunt obligati sa
prezinte aceste documente la fiecare joc pe care il disputa. In cazul in care unul dintre jucatori nu
prezinta documentele solicitate, nu va avea drept de joc in cadrul meciului respectiv.

5.6 Componenta unei echipe de joc poate fi schimbata pe parcursul Competitiei doar in pauza dintre
Etapa Zonala si Etapa Finala. In aceasta perioada se pot adauga maxim 2 jucatori noi care nu au
fost in lotul inscris in Etapa Zonala.
5.7 REGULI DE JOC
5.7.1 In Etapa Zonala:
o pentru grupa de varsta U8, pentru fiecare meci, echipa va fi formata din minimul 7 si
maximum 12 elevi (trecuti pe foaia de joc), dintre cei 20 inscrisi in Formularul de inscriere.
o pentru grupele de varsta U10 si U12, pentru fiecare meci, echipa va fi formata din minimul 6
si maximum 12 elevi (trecuti pe foaia de joc), dintre cei 20 inscrisi in Formularul de inscriere.
o Echipele din grupa de varsta U8 vor juca 6+1 pe teren. Echipele din grupa de varsta U10 si
U12 vor juca 5+1 pe teren. Echipele din grupa de varsta U8 vor juca doar Etapa Zonala, unde
vom avea o echipa castigatoare la fete si una la baieti pe fiecare centru de joc.
5.7.2 In Etapa Finala:
o Dup ncheierea Etapei Zonale toate echipele calificate n Etapa final trebuie s
completeze i s trimit organizatorului un nou formular de nscriere pe care vor figura
doar 12 elevi, pn cel trziu cu o sptmn nainte de startul Etapei Finale.
o lotul echipelor va fi format din maxim 12 elevi (trecuti pe foaia de joc). Nu se accepta
modificari in componenta echipei pe durata desfasurarii Etapei Finale. Pentru aceasta faza se
pot modifica maxim 2 jucatori fata de lotul trimis pentru Etapa Zonala.
5.8 Echipele care vor folosi jucatori care nu au drept de joc, vor fi eliminate din Competitie si
suspendate pe o perioada de 2 (doi) ani de zile. Echipele ale caror galerii vor provoca incidente
grave in timpul partidelor din cadrul Competitiei vor fi eliminate si suspendate pe o perioada de 2
(doi) ani de zile. Echipele ale caror reprezentanti vor provoca incidente grave in timpul partidelor
din cadrul Competitiei vor fi eliminate si suspendate pe o perioada de 2 (doi) ani de zile.
6 DESFASURAREA COMPETITIEI
6.1 ETAPA ZONALA (perioada desfasurare: 2 aprilie 2016 15 mai 2016)
6.1.1 Competitia dedicata echipelor de baieti
Meciurile din cadrul acestei etape se vor desfasura in urmatoarele localitati din cele 7 Centre de joc:
Nr CRT CENTRU JOC
LOCALITATE
ECHIPE CALIFICATE IN ETAPA
FINALA
Zona
Nord-Est
1
IASI
- 1 echipa din grupa de varsta U10
- 1 echipa din grupa de varsta U12
Zona Sud-Est
2
GALATI
- 1 echipa din grupa de varsta U10
- 1 echipa din grupa de varsta U12
Zona Sud-Vest
3
CRAIOVA
- 1 echipa din grupa de varsta U10
- 1 echipa din grupa de varsta U12
Zona Vest
4
TIMISOARA
- 1 echipa din grupa de varsta U10
- 1 echipa din grupa de varsta U12
Zona Nord-Vest
5
CLUJ
- 1 echipa din grupa de varsta U10
- 1 echipa din grupa de varsta U12
Zona Centru
6
BRASOV
- 1 echipa din grupa de varsta U10
- 1 echipa din grupa de varsta U12
Zona Bucuresti-Ilfov + Sud
7
BUCURESTI
- 2 echipe din grupa de varsta U10
- 2 echipe din grupa de varsta U12
4

* Localitatile in care se desfasoara Etapa Zonala se pot modifica cu anuntarea in prealabil pe site-ul
www.cupatymbark.ro.
Competiia pentru grupa de vrst U8 se ncheie n Etapa Zonal cu desemnarea echipei campioane
din fiecare zon.
6.1.2 Competitia dedicata echipelor de fete
Meciurile din cadrul acestei etape se vor desfasura in urmatoarele localitati din cele 7 Centre de joc:
Nr CRT CENTRU JOC
LOCALITATE
ECHIPE CALIFICATE IN ETAPA
FINALA
Zona Nord-Est
1
IASI
- 1 echipa din grupa de varsta U10
- 1 echipa din grupa de varsta U12
Zona Sud-Est
2
GALATI
- 1 echipa din grupa de varsta U10
- 1 echipa din grupa de varsta U12
Zona Sud-Vest
3
CRAIOVA
- 1 echipa din grupa de varsta U10
- 1 echipa din grupa de varsta U12
Zona Vest
4
TIMISOARA
- 1 echipa din grupa de varsta U10
- 1 echipa din grupa de varsta U12
Zona Nord-Vest
5
CLUJ
- 1 echipa din grupa de varsta U10
- 1 echipa din grupa de varsta U12
Zona Centru
6
BRASOV
- 1 echipa din grupa de varsta U10
- 1 echipa din grupa de varsta U12
Zona Bucuresti-Ilfov + Sud
7
BUCURESTI
- 2 echipe din grupa de varsta U10
- 2 echipe din grupa de varsta U12
* Localitatile in care se desfasoara Etapa Zonala se pot modifica cu anuntarea in prealabil pe site-ul
www.cupatymbark.ro.
Competiia pentru grupa de vrst U8 se ncheie n Etapa Zonal cu desemnarea echipei campioane
din fiecare zon.
6.1.3 Sistemul competitional pentru Etapa Zonala (baieti si fete) este unul mixt (grupe +
eliminatoriu), in functie de numarul de echipe inscrise in fiecare Centru de joc. Se va juca in
sistem grupe/sistem eliminatoriu pana la desemnarea echipei castigatoare.
Echipele castigatoare din grupele de varsta U10 si U12 din fiecare Centru de joc (exceptie face Zona
Bucuresti-Ilfov + Sud), se vor califica in Etapa Finala. Din Zona Bucuresti-Ilfov + Sud se vor califica
in Etapa Finala cate doua echipe din fiecare dintre grupele de varsta U10 si U12.
6.1.4 Daca intr-un Centru de joc, in cadrul grupelor de varsta U10 si U12 se va inscrie o singura
echipa, aceasta va avansa direct in Etapa Finala.
6.1.5 Programul integral al meciurilor va fi afiat pe site-ul Competiiei.
6.1.6 Vor fi eliminate din Competitie si suspendate pe o perioada de 2 (doi) ani echipele:
a) Care vor folosi jucatori care nu au drept de joc (fals in acte);
b) Ale caror galerii, jucatori sau membri ai staff-ului vor provoca incidente, indiferent de gravitatea
acestora, in zona in care se desfasoara Competitia sau in afara acesteia.
Decizia eliminarii va fi luata de o comisie formata din 3 membri: un reprezentant al Organizatorului,
un reprezentant al Inspectoratului Scolar (Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice) si
un reprezentant al societatii comerciale implicate in organizarea Competitiei.
Echipele care se vor regasi in situatia de la punctul a) sau b) de mai sus vor fi anuntate catre
Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.
6.1.7 Etapa Zonala (exceptand zona Bucuresti-Ilfov+Sud) va dura intre o zi si 4 zile i se va
programa astfel incat s nu fie perturbat programul de studiu al elevilor. Etapa Zonala in
5

Bucuresti-Ilfov+Sud poate dura mai multe zile i se va programa astfel incat s nu fie
perturbat programul de studiu al elevilor.
6.2 ETAPA FINALA (perioada desfasurare: 28 mai 2016 - 29 mai 2016)
6.2.1 Dupa incheierea Etapei Zonale, toate echipele calificate in Etapa finala trebuie sa completeze
si sa transmita Organizatorului un nou formular de inscriere, anexa la Regulament, pe care
vor figura doar 12 elevi. Termenul limita de transmitere a formularului este 19 mai 2016.
6.2.2 In Etapa Finala se pot modifica maxim 2 jucatori care nu au fost in lotul transmis pentru Etapa
Zonala.
6.2.3 Echipele calificate in Etapa Finala a Competitiei sunt echipele castigatoare ale Etapei Zonale,
dupa cum urmeza: 8 echipe de baieti si 8 echipe de fete din grupele de varsta U10 si U12: 2
echipe calificate din Centrul de joc Zona Bucureti-Ilfov + Sud si cate o echipa calificata din
restul de 6 Centre de joc.
6.2.4 Daca o echipa renunta la participarea in Etapa Finala, dreptul de participare in aceasta etapa ii
va reveni echipei care a ocupat pozitia imediat urmatoare in Centrul de joc respectiv.
6.2.5 Sistemul competitional pentru Etapa Finala (baieti si fete) este unul mixt
(grupe+eliminatoriu).
Echipele (fete si baieti) din grupele de varsta U10 si U12 (8 echipe de baieti si 8 echipe de fete din
fiecare grupa de varsta), vor forma cate doua grupe de cate patru echipe. Castigatoarele grupelor
astfel formate se vor califica in Finala Competiei.
6.2.6 Grupele mai sus mentionate se vor forma prin tragere la sorti
6.2.7 In aceasta faza cheltuielile suportate de Organizator sunt cele ocazionate de: paza, folosirea
terenurilor de joc, onorariile arbitrilor, mingi, echipament de joc, transport, cazare si masa
(ultimele trei categorii de cheltuieli doar pentru echipele din afara Bucurestiului si Judetului
Ilfov).
7 PREMIILE COMPETITIEI
7.1 In etapa finala vor fi acordate maxim 52 (cincizecisidoua) de premii. Vor primi premii toi juctorii
nscrii pe formularul de nscriere al etapei finale, maxim 12, plus antrenorul/profesorul coordonator
astfel:
Biei U10 - 12 juctori + antrenorul (13 persoane)
Biei U12 - 12 juctori + antrenorul (13 persoane)

Fete U10 - 12 juctoare + antrenorul (13 persoane)


Fete U12 - 12 juctoare + antrenorul (13 persoane)
Premiile constau in bilete la un super meci de fotbal din cadrul uncei competitii internationale.
Pentru castigatorii care nu au domiciliul in aria localitatii in care se desfasoara evenimentul (meciul),
organizatorul asigura transportul i cazarea acestora, pentru intrarea in posesia premiilor descrise mai
sus.
Pentru categoriile fete si baieti U10 si U12 vor fi acordate premii speciale pentru:
Cel mai bun juctor constand in trofeu cel mai bun jucator + minge
Golgheter constand in trofeu golgheter + minge
Cel mai bun portar constand in trofeu cel mai bun portar + minge.
In cadrul Competitiei se vor acorda in total 12 (doisprezece) premii speciale pentru categoriile fete si
baieti U10 si U12.
Pentru castigatorii categoriei U8:
6

Castigatorii premiului intai (1) vor primii medalii + Cupa + cate un kit de suporter format din
fluier + vuvuzea + peruca, astfel: 14 echipe castigatoare, fiecare cu 21 de persoane (20
elevi + profesor). Se vor acorda maxim 294 (douasutenouazecisipatru) de premii, pentru
fiecare ele inscris pe formulare.
Castigatorii locurilor 2 si 3 vor primii medalii, astfel: 28 echipe castigatoare, fiecare cu
maxim 21 de persoane (maxim 20 de elevi inscrisi pe formulare + profesor). Se vor acorda
maxim 588 (cincisuteoptezecisiopt) de premii.

Copii care fac parte din echipele ctigtoare din Etapa Final vor putea beneficia de premiu
numai dac printele/reprezentatul legal al acestuia ndeplinete condiiile de mai jos. n acest sens,
printele/reprezentatul legal va trebui s pun la dispoziia Organizatorului i Partenerului n cadrul
procesului de validare urmtoarele documente (fr a se exclude toate celelalte obligaii descrise n
prezentul Regulament Oficial cu privire la revendicare i validare final):
- copie dup actul de identitate al printelui/reprezentantului legal i orice document din care s
reias calitatea de reprezentant legal al minorului;
- declaraie de acceptare a premiului n numele minorului;
- declaraie prin care Organizatorul este absolvit de orice rspundere decurgnd din acordarea
oficial a premiului respectiv ctre minorul aflat n grija sa, precum i de plata oricror
despgubiri sau soluionarea reclamaiilor de orice natur legate de acesta;
- copie dup actul de identitate al minorului (certificat de natere). Printele/Reprezentantul
legal trebuie s semneze o declaraie pe propria rspundere precum c minorul ndeplinete i
respect condiiile de participare menionate n prezentul Regulament Oficial i este de acord
cu primirea premiului n numele acestuia.
Premiile oferite n cadrul Competiiei nu pot fi nlocuite cu alte premii i nici nu se poate acorda
contravaloarea lor n bani; n cazul refuzului unui ctigtor de a beneficia de premiul ctigat, aa
cum este acesta descris n Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
7.2 Pentru categoriile fete si baieti U10 si U12 vor fi acordate premii speciale pentru:
Cel mai bun jucator;
Golgheterul (Def: Jucatorul care marcheaz cele mai multe goluri n cursul unei competiii
sportive);
Cel mai bun portar.
7.3 Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii sau cu contravaloarea lor in bani. In cazul
refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in
Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului; premiile respective vor ramane la
dispozitia Organizatorului.
7.4 In cadrul Competiei se acorda in total maxim 946 (nouasutepatruzecisisase) de premii (in functie
de numarul elevilor inscrisi pe formular). Valoarea totala estimata a premiilor este de 61.500
lei TVA inclusa.
8

VALIDAREA CASTIGATORILOR

8.1 Elevii care fac parte din echipele castigatoare ale Etapei Finale vor putea beneficia de premiu
numai daca parintele/reprezentatul legal al acestuia indeplineste conditiile de mai jos.
In acest sens, parintele/reprezentatul legal va trebui sa puna la dispozitia Organizatorului si
Partenerului in cadrul procesului de validare urmatoarele documente (fara a se exclude toate celelalte
obligatii descrise in prezentul Regulament Oficial cu privire la revendicare si validare finala):
7

Copie dupa actul de identitate al parintelui/reprezentantului legal si orice document din care
sa reiasa calitatea de reprezentant legal al minorului;
Copie dupa actul de identitate al minorului (certificat de nastere). Parintele/reprezentantul
legal trebuie sa semneze o declaratie pe propria raspundere precum ca minorul indeplineste si
respecta conditiile de participare mentionate in prezentul Regulament Oficial si este de acord
cu primirea premiului in numele acestuia;
Declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea
oficiala a premiului respectiv catre minorul aflat in grija sa, precum si de plata oricaror
despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de acesta.
9 REGULILE ORGANIZATORICE ALE JOCULUI DE FOTBAL PE TEREN REDUS
9.1 TERENURI DE JOC
Terenul de joc: Lungimea minima 40 metri si maxima 45 metri;
Limea minima 20 metri si maxima 25 metri.
Dimensiunea porilor: Distana ntre stlpi - 5 metri (3 metri unde nu exista porti de 5 metri);
nlimea porilor 2 metri.
Se admite desfasurarea Campionatului in Etapa Zonala in sali de sport sau pe terenuri acoperite, sub
balon (in cazul unor conditii atmosferice nefavorabile).
In situatia prevazuta mai sus, sau in cazul in care nu exista posibilitatea respectarii cerintelor
Regulamenului privind dimensiunile terenului de joc si a portilor este permis jocul pe terenuri mai
mici si folosirea unor porti mai mici si cu un numar mai mic de jucatori. Numarul de jucatori pe teren
nu poate fi insa mai mic de 4 jucatori de camp + 1 portar.
9.2 JUCATORII
9.2.1 Numr de juctori:
Echipele din grupele de varsta U10 si U12 va fi formata din 6 juctori: 5 jucatori de cmp i 1
portar;
Echipele din grupa de varsta U8 va fi formata din 7 jucatori: 6 jucatori de camp si 1 portar.
ATENTIE: Un joc nu poate incepe decat daca ambele echipe aliniaza in teren un numar minim de 5
jucatori.
Decizia in privinta numarului de jucatori este luat de Coordonatorul Competitiei impreuna cu arbitrii.
9.2.2 nlocuiri de juctori:
a) se pot efectua cnd mingea este n joc sau n afara jocului, doar prin zona special amenajata
sau delimitata din apropierea centrului terenului
b) un juctor care a fost schimbat se poate ntoarce pe teren ca nlocuitor pentru orice juctor
c) numrul schimbrilor ntr-un joc este nelimitat
d) juctorul care intra n teren nu poate face acest lucru pn cnd juctorul care prsete
suprafaa de joc nu a trecut complet de linia de margine a terenului.
Oricare dintre juctorii de rezerv poate nlocui portarul avndu-se n vedere urmtoarele condiii:
a) arbitrul trebuie informat nainte de efectuarea nlocuirii;
b) schimbarea poate fi fcut numai cnd jocul este ntrerupt;
c) juctorul de rezerv care a nlocuit portarul trebuie s poarte un tricou care s-l deosebeasc
de toi ceilali juctori.

ATENTIE: Dac n timpul efecturii unei schimbri juctorul de rezerv intr n teren nainte ca
juctorul nlocuit s prseasc complet terenul, jucatorul care a intrat pe teren este sanctionat cu
cartonas galben.
9.2.3 Echipamentul juctorilor:
un tricou cu mnec scurt sau lung numerotat. Numerele de pe tricou se vor pstra
obligatoriu pe tot parcursul Competitiei;
sort;
jambiere;
nclminte adecvat suprafeei de joc (in cazul desfasurarii meciurilor in sali de sport este
obligatorie incaltamintea cu talpa plata.);
portarul poate avea pantalon lung: echipamentul acestuia trebuie sa aib o culoare distinct
fa de ceilali juctori i arbitri;
juctorii nu trebuie s poarte ceva care este periculos pentru ei sau pentru ali juctori,
inclusiv bijuterii.
ATENTIE: Pentru orice abatere de la aceste reguli juctorul este trimis de ctre arbitru n afara
suprafeei de joc pentru a-i corecta sau completa echipamentul. Juctorul poate reintra pe teren
numai cnd jocul este oprit i dup ce arbitrul a verificat dac echipamentul este n ordine.
9.3 ORGANIZAREA JOCURILOR
9.3.1 Durata jocului (Etapa Zonala)
- Jocurile se desfoar pe durata a doua reprize a cate 10 minute, fr pauza.
- In timpul fiecarui meci, fiecare echipa are dreptul la un time-out de 1 minut pe meci.
- Durata reprizei se va prelungi numai pentru executarea unei lovituri de pedeaps.
9.3.2 Mingea de joc: jocurile se vor disputa cu minge nr. 4.
9.3.3 Faulturi i comportament incorect
- Acestea sunt pedepsite dup cum urmeaz:
Lovitura liber direct se acord n urmtoarele situaii:
Lovete sau ncearc s loveasc un adversar
mpinge un adversar;
mpiedic sau ncearc s mpiedice un adversar;
ine un adversar;
Hent.
Lovitura liber se execut din locul n care s-a comis infraciunea. Adversarii trebuie s se afle la o
distan de minimum 5 metri fa de minge.
Lovitura de pedeaps
Se acord n cazul n care un juctor a comis una din greelile enumerate mai sus n interiorul
propriei suprafee de pedeaps, indiferent de locul n care se afl mingea, cu condiia ca aceasta s fie
n joc.
Lovitura liber indirect se acord n urmtoarele situaii:
- Portarul face una din urmtoarele greeli:
a) atinge sau controleaz mingea cu minile dup ce i-a fost pasat n mod deliberat de ctre un
coechipier;
b) orice lovitura libera indirecta dictata in urma savarsirii unei abateri in interiorul suprafetei de
pedeapsa se va executa de pe linia careului.
9

- n opinia arbitrului un juctor:


a) joac ntr-o manier periculoas
b) mpiedic deliberat naintarea unui adversar cnd mingea nu este jucat
Lovitura liber indirect se execut din locul unde a fost comis greeala. Excepie se face n situaia
n care greeala a fost comis n interiorul suprafeei de pedeaps, caz n care lovitura se execut de
pe linia ce marcheaz suprafaa de pedeaps, n locul cel mai apropiat de unde s-a comis infraciunea.
9.3.4 Sanciuni disciplinare
orice jucator care a primit cartonas rosu (in urma acordarii a 2 cartonae galbene sau cartonas
rosu aratat direct) va fi eliminat, si nu va mai avea drept de joc pe durata intreaga a meciului;
echipa care are un jucator eliminat are dreptul sa introduca un alt jucator dupa terminarea
timpului de pedeapsa (2 minute) sau dupa inscrierea unui gol marcat de oricare dintre cele 2
echipe;
Juctorul eliminat temporar va sta ntr-o zon aflat lng masa oficialilor;
Juctorul va fi informat de ctre arbitru sau oficialul meciului cnd expir timpul de
eliminare;
Jucatorul eliminat ca urmare a primirii unui cartonas rosu direct va fi suspendat in urma
deciziei Comisiei de organizare, suspendarea fiind de minim 2 etape, putand a se ajunge pana
la excluderea acestuia din Competitie;
jucatorul eliminat ca urmare a cumulului de 2 cartonase galbene va fi suspendat automat
pentru urmatorul meci / etapa.
In cadrul fazei Finale toate cartonasele galbene, rosii primite ca urmare a cumulului de
cartonase galbene vor fi anulate; suspendarile acordate in urma unui cartonas rosu direct vor
fi mentinute chiar si in faza finala;
Arbitrul poate trimite in tribuna orice reprezentant al oricarei echipe.
ATENTIE: Pe banca tehnica a unei echipe pot sta maximum doi oficiali. Antrenorul unei echipe
poate fi eliminat de arbitru din suprafaa de joc pentru conduita nesportiva la adresa adversarilor,
propriilor juctori, arbitrilor, oficialilor sau a spectatorilor. Aceasta sanciune va fi aplicata in
momentul in care arbitrul va constata ca antrenorul in culpa nu a inut cont de primul avertisment
primit pentru lipsa de fair-play
9.3.5 Punctaj
Se vor acorda 3 puncte pentru joc ctigat, 1 punct pentru joc egal, 0 puncte pentru joc pierdut.
Daca rezultatul unui meci din grupe este egal la finalul timpului regulamentar, se vor executa lovituri
de departajare. Fiecare echipa va fi recompensata cu cate un punct in clasament, insa la finalul
meciurilor din grupe acesta va fi principalul criteriu de deparatajare intre cele doua echipe, daca
acestea se vor afla la egalitate de puncte.
9.3.6 Departajarea echipelor se face dupa urmatoarele criterii
a. Numarul de puncte
b. rezultatul n ntlnirile directe (in cazul in care scorul a fost egal departajarea se va
face in functie de rezultatul loviturilor de departajare);
c. golaverajul;
d. Numar mai mare de goluri inscrise;
e. Tragere la sorti.

10

In cazul in care, la finalul meciurilor din grupe, 3 echipe se afla la egalitate de puncte, chiar si in
urma rezultatului direct, se va alcatui un clasament in 3 in cazul caruia se va tine seaman de criteriile
mai sus mentionate.
La jocurile eliminatorii, dac la expirarea timpului regulamentar de joc echipele se afl la
egalitate, se vor executa lovituri de departajare de la 7 metri de poarta.
Daca dupa terminarea timpului regulamentar de joc scorul este egal, se va trece la executarea
loviturilor de departajare. In acest caz, fiecare echipa desemneaza 6 jucatori care vor executa
loviturile de pedeapsa. In prima faza se executa o serie de 3 lovituri de echipa. In caz ca
egalitatea se mentine, se continua cu serii de cate o lovitura. Executantii loviturilor de
departajare trebuie sa fie diferiti si se vor repeta numai dupa ce toti cei 6 jucatori desemnati de
echipa au executat cate o lovitura.
Loviturile se vor efectua pn n momentul n care una din echipe nu marcheaz, iar cealalata va
inscrie in aceeasi serie.
Ordinea de executare a loviturilor de departajare se stabilete prin tragere la sori.
Orice juctor de cmp poate lua locul portarului la executarea loviturilor de departajare, singura
condiie fiind aceea c el trebuie s-i schimbe tricoul.
9.3.7 Fluierul de ncepere:
fiecare echip se gsete n jumtatea proprie de teren;
oponenii echipei care ncepe jocul trebuie s se afle n terenul propriu la o distan de cel
puin 3 metri de minge, pn cnd aceasta este n joc;
un gol poate fi marcat direct dup fluierul de ncepere.
9.3.8 Arbitrul. Fiecare joc este condus de un arbitru care are autoritate deplin n aplicarea legilor
jocului. Deciziile arbitrului cu privire la faptele legate de joc sunt definitive.
9.3.9 Lovitura de pedeaps se execut dintr-un punct aflat la 7 metri de la mijlocul porii i la
distana egal de stlpii porii.
9.3.10 Lovitura de col se execut de la colul suprafeei de joc.
9.3.11 Mingea de arbitru
- Este modul de a relua jocul dup o oprire temporar.
Mingea n afara jocului
9.3.12 Mingea nu se joac atunci cnd:
a) a traversat n totalitate linia de poart sau linia de tu, pe sol sau n aer
b) jocul a fost ntrerupt de arbitru
* Mingea se repune n joc cu mna atunci cnd depete n totalitate linia de tu, pe sol sau n aer.
Mingea in joc
- Mingea este n joc n toate celelalte situaii, inclusiv cnd ricoeaz din barele porii sau din arbitru
9.4 CONTESTAII
Echipele au dreptul de a introduce contestaii astfel:
a. nainte de nceperea jocului sau maxim pana la terminarea acestuia - dac se contest
dreptul de joc al unuia sau mai multor juctori din echipa advers, nscrii n raportul
de arbitraj, artndu-se motivele n mod concret. Dupa terminarea meciului nu se mai
accepta contestatii!
Contestatiile vor fi solutionate de Comisia Mixt de Coordonare.
11

10 PREVEDERI FINALE
10.1 Date cu caracter personal
Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte preverile Legii 677/2001,
privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata
Competitiei. Datele cu caracter personal colectate n cadrul acestei Competitii nu vor fi dezvaluite
catre terti cu exceptia cazurilor n care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de
legislatia n vigoare.
Participantul la Competitie n calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele
drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra
datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15). n vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la
Competitie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata, catre Partener, la sediul social al acestuia,
mentionat la Articolul 1 de mai sus.
Prin participarea la Competitie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu
caracter personal catre reprezentantii Partenerului, in scopul includerii datelor cu caracter personal in
baza de date a Organizatorului.
Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe
an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de
asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia
lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care
exista dispozitii legale contrare.
Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea,
rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale in date anonime in
conformitate cu prevederile legii. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Competitie
va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator.
Participantii pot intrerupe oricand comunicarea cu Organizatorul, trimitand o cerere scrisa, adresata
Organizatorului, prin care sa solicite acest lucru.
10.2 Taxe si impozite
Organizatorul Competitiei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii
fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor
individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Competitiei este
obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal.
10.3 Alte prevederi
Organizatorul isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea Competitiei,
urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional sa fie publicate pe site-ul Competitiei
www.cupatymbark.ro. Prezentul Regulamentul Oficial este ntocmit i va fi fcut public conform
legislaiei aplicabile din Romnia prin publicarea pe site-ul web al Competitiei www.cupatymbark.ro,
fiind disponibil in mod gratuit trimind o scrisoare la sediul Organizatorului. Prin participarea la
aceasta Competitie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor,
termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.
Competitia va putea fi ntrerupt doar n caz de for major sau printr-o decizie a Organizatorului,
decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei
12

Competitii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui
oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Competitie se vor rezolva pe cale
amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

13