Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECTIE

Data: 10.04.2008
Clasa : a IV a
Scoala : Scoala de Arte si Meserii Murighiol
Invatatoare : Jarpalau Veronica
Aria curriculara : Limba si comunicare
Disciplina : Limba romana
Unitatea de invatare :Jocul de-a primavara . Comunicarea despre fapte .
Tema lectiei : Partile principale de propozitie
Tipul lectiei : consolidare sistematizare
Obiective de referinta :
3.6.- sa recunoasca in texte elemente de constructie a comunicarii invatate ;
4.4- sa utilizeze corect ,elementele de constructie a a comunicarii studiate .
Obiective operationale :
a) cognitive :
Oc1 - sa identifice subiectele si predicatele dintr-un text dat :
Oc2 - sa alcatuiasca schema propozitiilor ;
Oc3 - sa realizeze acordul dintre subiect si predicat ;
Oc4 sa analizeze sintactic si morfologic cuvintele adaugate ;
Oc5 sa alcatuiasca o propozitie simpla in care sinonimul cuvantului ,,copac sa
fie subiect ;

Oc6 sa formuleze propozitii in care predicatele sa fie exprimate prin verbe la


diferite timpuri;
Oc7 sa exemplifice propozitii in care cuvantul ,,mama sa fie pe rand subiect si
apoi parte secundara ;
Oc8 sa alcatuiasca propozitii care sa contina subiect multiplu.
b) afective :
- sa participe cu placere si interes la toate etapele lectiei .
Strategii didactice :
a) metode si procedee :
- conversatia ;
- exercitiul ;
- explicatia ;
b) mijloace :
- fisa de lucru ;
- fisa de munca independenta ;
- fisa de lucru in echipa ;
- copac din hartie ,flori de primavara ,fluturi ,albine ,soare ;
- culegere de exercitii gramaticale .
c) forme de organizare :
- frontala ;
- individuala ;
- pe echipe .
Bibliografie :

1 . Programa scolara pentru clasa a IV a , LIMBA SI LITERATURA ROMANA, Bucuresti


,2005
2. Madalina Bogdan , Gramatica practica pentru ciclul primar , Editura Coresi ,
Bucuresti ,1999 ,pagina 142

Etapele OB.

Activitati de invatare

Strategii didactice
metode
mijloace

lectiei

Evaluare
forme de
organizare

Moment
organizatoric

Se pregatesc materialele necesare


lectiei in vederea desfasurarii in
bune conditii.

Anuntarea
obiectivelor

Se realizeaza captarea atentiei


printr-un panou ,pe care este afisat
un copac si un soare ,anuntandu-se conversatia

panou

frontala

elevii ca in aceasta ora nu numai


vor lucra ci se si vor juca ,astfel
incat dupa fiecare rezolvare corecta
a

sarcinilor

vor

primi

ca

recompensa cate un obiect , cu care


vor

umple

PRIMAVARA

acest
,

pe

panou
parcursul

intregii lectii.
Se anunta obiectivele si tema
lectiei .

observarea
4

Reactualizare

Se verifica tema din punct de conversatia

vedere calitativ si cantitativ si se

cunostintelor

fac aprecieri si recomandari .

sistematica
a elevilor

Oc1
Oc2

Elevii primesc o fisa de lucru exercitiul

frontala

Oc3 (anexa 1 ) pe care vor lucra pe


Dirijarea

Oc4 parcursul

lectiei

consolidarii

Oc5 rezolvarii

fiecarui

,iar

in

orala

urma explicatia

exercitiu

se

fisa

de

lucru

Oc6 adauga pe panou cate un obiect conversatia

obiecte

Oc7 (albina ,flori , fluture ,caprioara


Oc8 ,randunele ,flori pentru copac ).

fisa de

Se impart elevilor fise de munca

individuala

curenta

pe echipe

orala

m . i.

independenta .Voi insista pe tratarea


diferentiata ,astfel ca fisele sunt pe
doua nivele ,A SI B.
exercitiul
Oc1
Obtinerea
performantei

Elevii impartiti in doua echipe

Oc6 vor lucra fisa de lucru in echipa .


Liderul

va

prezenta

rezolvarea

fisa de
munca in
echipa

sarcinii si fiecare echipa va primi


cate o recompensa

,care va fi

afisata la panou .
Se fac aprecieri frontale si
Aprecieri si
tema pentru

conversatia

individuale precum si recomandari.


Se da tema pentru acasa .

acasa

TEMA
Alcatuieste o scurta compunere
gramaticala in care sa ai un subiect
multiplu exprimat prin doua
substantive si un predicat verbal
exprimat printr-un verb ,la
persoana a III a ,numar plural
,timp trecut .

frontala si

observarea

individuala

sistematica
a elevilor

ANEXA 1
FISA DE LUCRU
1 .Se da textul :
Soseste primavara . Ghioceii ,zambilele si lalelele ne trezesc la viata .Mierla
fluiera in zavoi . Noaptea canta privighetoarea. Albinele umplu cu zumzetul lor
crangul si campiile .
Cerinte :
a) subliniaza cu o linie subiectele si cu doua linii predicatele ;
b) alcatuieste schema primelor doua propozitii .
2 . Trece subiectele din paranteza la numarul solicitat de predicat si analizeaza-le :
a)..cad pe pamant .( fulg )
b)S-au dus la scaldat ..(copil ).
c)Au inflorit.din gradina (zarzar ).
d)In paduri infrunzesc (stejar ).
3 .Alcatuieste o propozitie simpla in care sinonimul cuvantului copac sa fie subiect.
4 Formuleaza o propozitie simpla in care sa ai un subiect multiplu .
5.Alcatuieste o propozitie dezvoltata in care predicatul sa fie exprimat printr-un
verb la persoana a II a ,numar singular ,timpul prezent .
6.Construieste propozitii astfel incat ,,mama sa fie pe rand subiect si apoi parte
secundara de propozitie .
7 .Alcatuieste propozitii dupa schemele :
a)S /pr + PV /v +AP /s + AP /a
b) PV /v + SM / s +s + AP /s .

ANEXA 2
FISA DE MUNCA INDEPENDENTA - A

1. Subliniaza subiectele si predicatele si alcatuieste schema propozitiilor .


a)Soarele straluceste cu putere .
b)Priveam eu si mama catre fereastra .
2.Formuleaza o propozitie dupa schema :
SM /s+s + PV /v timp trecut +AP / a.

FISA DE MUNCA INDEPENDENTA B

1. Subliniaza subiectele si predicatele si alcatuieste schema propozitiilor .


a)Soarele straluceste cu putere .
b)Priveam eu si mama catre fereastra .
2.Alcatuieste o propozitie simpla in care sa ai un predicat verbal exprimat prin verb
la timpul viitor .

FISA DE MUNCA IN ECHIPA

1.Alcatuieste o propozite dupa schema urmatoare :


S /pr + PV /vb la trecut + AP /a + AP /s

FISA DE MUNCA IN ECHIPA

1.Alcatuieste cate o propozitie dupa schema urmatoare :


S /pr + PV /vb la trecut + AP /a + AP /s