Sunteți pe pagina 1din 3

Modelul Du Pont

Rf = MPC * Rot.a. * MCP


Rentabilitatea financiara

Marja de profit net


Profit net

Profit pina la
impozitare
Cheltuieli
(economii)privind
impozitul pe venit

Cifra de afaceri
Consumuri si cheltuieli
totale
Costul vinzarilor

Rotatia activelor

Levierul

Active totale

Capitalul propriu

Active pe termen lung

Capitalul statutar

Stocuri de marfuri si
materiale

Rezerve

Chelteli comerciale
Creante pe termen scurt
Cheltueli generale si
administrative

Mijloace banesti

Alte cheltuieli
operationale

Alte active curente

Cheltuieli din activitatea


de investit
Cheltuieli din avtivitaea
financiara

Profit nerepartizat

Modelul DuPont 2009


Rentabilitatea financiara 37,77 %

Marja de profit net 0,09


Profit net 15362

m.lei
Profit pina la
impozitare 15362
m.lei
Cheltuieli(econo
mii) privind
impozitul pe
venit, 0 m.l

Cifra de afaceri 159320m.l


Consumuri si cheltuieli totale
128500 m.l; 80,5 %
Costul vinzarilor 70,2 %

Rotatia activelor 1,2

Levierul 3,1

Active totale 128889 m.l

Capitalul propriu 40665 m.l.

Active pe termen lung 31,8 %

Capitalul statutar
27,7 %

Stocuri de marfuri si
materiale 36,6 %

Rezerve 0,0 m.l

Creante pe termen scurt 30,9


%

Profit nerepartizat
72,3 %

Chelteli comerciale 9,1%

Cheltueli generale si
administrative 7,5 %
Alte cheltuieli
operationale 9,4 %
Cheltuieli din activitatea
de investit 2,2 %
Cheltuieli din avtivitaea
financiara 15,5 %

Mijloace banesti 0,35 %


Alte active curente 0 %

Modelul Du Pont 2010


Rentabilitatea financiara 45,12 %

Marja de profit net 0,2


Profit net 33594

m.lei
Profit pina la
impozitare 33594
m.lei
Cheltuieli(econom
ii) privind
impozitul pe venit,
0 m.l.

Cifra de afaceri 167541m.l


Consumuri si cheltuieli totale
110649 m.l; 66 %
Costul vinzarilor 78,2 %

Rotatia activelor 1,1

Levierul 2 %

Active totale 151086 m.l

Capitalul propriu 74452 m.l.

Active pe termen lung 28 %

Capitalul statutar
15 %

Stocuri de marfuri si
materiale 25,8 %

Rezerve 0,0 m.l

Creante pe termen scurt 45,2


%

Profit nerepartizat
84,8 %

Chelteli comerciale 12%

Cheltueli generale si
administrative 7,8 %
Alte cheltuieli
operationale 11,4 %
Cheltuieli din activitatea
de investit 57,3 %
Cheltuieli din avtivitaea
financiara 11,43 %

Mijloace banesti 0,86 %


Alte active curente 10 %

S-ar putea să vă placă și